Page 1

visquem terrassa

| 144 | Octubre l 2011 | revista mensual d’informació municipal i ciutadana

Sumem esforços per

crear oportunitats Conveni per a una ciutat més accessible p. 5

Comença el curs escolar amb nous equipaments p. 6

El Casal Cívic de Montserrat, Torresana i Vilardell, gairebé a punt p. 9


visquem terrassa

144 | Octubre 2011 Revista mensual d’informació municipal i ciutadana

RECORadDanEaU...

La ciutat Cerquem consens per a un nou pacte anticrisi 3

5 Nou curs amb més alumnes i més escoles 6 Més accions per millorar l’accessibilitat 7 El Mercadal estrena nou entorn 8 Millora del paviment de l’atri consistorial 8 El Districte 2 estrenarà casal cívic 9 Amb l’octubre arriba el mes de la gent gran 10 Torna la Fira d’Entitats per la Igualtat 10 Breus 11 Conveni entre l’Ajuntament i Dismifísics

Protagonistes

13 13

Treballem als barris: AV Torre-sana Entitats: Bastoners de Terrassa

ció ciut Horaris d’aten tràmits de 010 Informació i vendres i vigílies 8 a 19.30 h, i di de us jo di a ns De dillu 0h festius de 8 a 14.3 de la plaça Didó ndres i vigílies Oficines centrals a 19.30 h, i dive 30 8. de us jo di De dilluns a a 14.30 h de festius de 8.30 s de districte Oficines municipal res de 9 a 14 h De dilluns a divend l’Ajuntament Contacta amb www.terrassa.cat 1 Terrassa tserrat, 14. 0822 on M de l va Ra i 00 010 / 93 739 70 rrassa.cat te @ 010infotramits ó Més informaci ssa.tv rra te m ue www.visq a.cat visquem@terrass

L’Ajuntament Coneguem els serveis: Oficina de la Síndica

14

de Greuges

15

L’opinió dels grups municipals

010

Informació i tràmits Des de mòbil o fora de Terrassa Ajuntament de Terrassa (centraleta)

TELÈFONS D’INTERÈS

a

visquemterrass

Atenció a les dones en situació de violència

Funerària (gratuït)

900 268 268

93 739 70 60

Manteniment urbà (brigades municipals)

93 739 70 00

Neteja i estris vells (gratuït)

900 900 120

93 736 34 60 900 720 135

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

93 731 59 82

Polítiques de gènere (informació i atenció)

93 739 74 08

93 788 23 32

Retirada de vehicles abandonats

93 780 55 55

(24 h i gratuït) Autobusos municipals (TMESA)

tv

93 731 59 82

Serveis Socials

93 731 59 82

Baumann Servei Jove

93 784 83 90

Síndica Municipal de Greuges

93 739 74 21

Biblioteca Central de Terrassa

93 789 45 89

Terrassa Mediació

93 733 77 06

Centre Cívic Alcalde Morera

93 786 91 59

Turisme (Oficina de Turisme)

93 739 70 19

Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

93 734 26 03

Canal Terrassa Vallès | 95.2 Ràdio |

93 736 14 14

Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany

93 733 30 98

Centre Cívic Montserrat Roig

93 736 24 12

Centre Cívic President Macià

93 735 74 38

EMERGÈNCIES

Centre d’Atenció d’Animals Domèstics

93 727 68 41

Parc de Bombers de Terrassa

93 727 50 59

Emergències (tot Catalunya)

112

Cinema Catalunya

93 788 53 76

Policia Municipal (urgències)

092

Consulta Sexual Jove

93 731 59 82

Educació

93 780 35 11

Policia Nacional

091

Egarvia (grua municipal)

93 784 27 11

Mossos d’Esquadra

088

Foment

93 789 11 11

Taxis

Targetes bus (més de 65 i discapacitats)

Edita: Servei d’Imatge i Comunicació. Ajuntament de Terrassa Direcció: Montse Prat Coordinació i redacció: Josep Manel Martínez i Jordi Garreta Col·laboradors redacció: Isabel Marquès i Eduard Martín-Borregón 2 | octubre visquemterrassa

www.terrassadigital.cat

93 783 44 44

Des de mòbil i no urgències

Disseny i maquetació: Marta Serrán i Marcos A. García Producció: Olga Cabús, Pilar Ordoño i Assumpta Olivé Correcció: David Aguilar Fotografies: Badia Casanova, Isabel Marquès, Eduard Martín-Borregón, Juan J. Domínguez,

93 780 55 55

93 735 77 77 / 93 735 66 66 Manel Marquès, Miquel Carol - Arxiu Jazz Terrassa, Obra Social Unnim i arxiu Impressió: Gratesa Dipòsit legal: B-16102-82 0 80.000 exemplars. Revista gratuïta


la ciutat

l’editorial

Els grups polítics municipals busquen el consens i noves mesures per fer front a la situació econòmica El pacte inclourà mesures relatives a l'atenció social, l'ocupació, la formació, la fiscalitat i la reestructuració de l'organització municipal per fer-la més eficient Les forces polítiques amb representació al consistori (PSC, CiU, ICV-EUiA i PPC) han decidit començar a redactar un nou Pacte de Terrassa per la Cohesió Social davant la Crisi que serveixi per fer front a l'actual context econòmic. Tots els partits valoren positivament l'instrument signat el juliol de 2009 però remarquen la necessitat d'ajustar les mesures a una crisi econòmica estructural i de llarga durada. Des de que l'any 2009 es signés el pacte per fer front a la creixent recessió econòmica, la situació ha experimentat molts canvis que obliguen a perfilar, revisar i replantejar de nou les mesures econòmiques i socials amb una clara voluntat de treball conjunt.

Incidència en els pressupostos i les ordenances municipals El nou pacte, que hauria d'estar redactat el novembre per poder lligar les mesures i els objectius amb les ordenances i els pressupostos municipals de 2012, se centrarà en diversos àmbits d'actuació: polítiques socials i habitatge, promoció econòmica i emprenedoria, educació i formació, fiscalitat, reorganització interna de l'Ajuntament, i finalment, l'establiment de nous mecanismes de cooperació amb altres administracions i l'increment de la concertació amb els agents econòmics, socials i les entitats financeres de la ciutat.

Àmbits d’actuació del nou pacte Polítiques socials i habitatge Promoció econòmica i emprenedoria Educació i formació Fiscalitat Reestructuració de l’organització municipal Establiment de nous mecanismes de cooperació amb altres administracions Increment de la concertació amb els agents econòmics i socials, i amb les entitats financeres de la ciutat

Pere Navarro i Morera Alcalde de Terrassa

Un nou pacte a favor d'un futur millor Terrassa va ser, el 2008, la primera ciutat catalana i espanyola que va posar en marxa un pla per intentar afavorir la reactivació econòmica i és una referència pel consens polític i dels agents econòmics i socials al voltant d'un objectiu comú. L'Ajuntament està fent un esforç molt important, centrat en la protecció social, la formació i l'impuls a la creació de llocs de treball. Hi hem destinat fins ara més de 10 milions d'euros, que han servit per donar suport a persones, famílies i empreses. La solidesa de les finances municipals i la fixació de noves prioritats han permès fer front, amb rigor i eficàcia, a aquesta situació. Ara és el moment, però, de revisar el Pacte de Terrassa amb la voluntat d'adaptar-lo al panorama actual i de continuar donant resposta a les necessitats i les inquietuds de molts terrassencs i terrassenques. Ho fem amb esperit de diàleg, de consens, d'unitat. Es necessiten solucions a escala global. Però des de les ciutats podem aportar respostes i reaccions en el present i també dissenyar actuacions constructives, que obrin horitzons de futur. Aquest és el nostre objectiu principal: estem decidits a fer tots els esforços necessaris per preservar la cohesió social i treballar per fomentar la reactivació de la nostra economia amb l'objectiu de generar riquesa, oportunitats, feina i benestar.

Facebook: Pere Navarro Morera Twitter: @pere_navarro Correu: pere.navarro@terrassa.cat octubre visquemterrassa |3


la ciutat

El Pacte de Terrassa per la Cohesió Social davant la Crisi ha comptat amb el suport dels principals agents econòmics i socials de la ciutat

Un pacte pioner arreu de l’Estat Terrassa va ser, l’abril del 2008, la primera ciutat espanyola que va adoptar un pla de mesures per fer front a la crisi econòmica global, que es va fer extensiu als principals agents econòmics i socials de la ciutat. El juliol del 2009, les cinc forces polítiques representades a l’Ajuntament signaven el Pacte de Terrassa per la Cohesió Social davant la Crisi, document que expressava el consens assolit pels partits i recollia un nou conjunt de mesures per lluitar contra l’atur, estimular l’economia i reduir l’impacte de la crisi sobre la ciutadania de Terrassa, amb una inversió de més de quatre milions d’euros. Des d’aleshores, s’han adoptat iniciatives com ara el Pla 4 | octubre visquemterrassa

d’Eficiència i Austeritat Municipal, que ha permès importants estalvis per la via de l’optimització de recursos, o diferents modificacions dels pressupostos municipals dels darrers anys per implementar mesures de promoció econòmica, foment de l’ocupació i atenció social. Constant renovació i noves mesures per fer front a la crisi Davant el perllongament de la situació de crisi, el juny del 2010 el Consistori va aprovar una ampliació del pressupost de més de 3,6 milions d’euros per tal de desenvolupar noves accions. Així mateix, aquest any 2011 s’hi han destinat

3,2 milions d’euros. Entre altres mesures, cal destacar la signatura de la Declaració de Terrassa per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació (2011), que ha rebut el suport dels principals agents econòmics i socials. Així mateix, s’han celebrat diverses reunions, tres de les quals amb representants de les entitats financeres, per intentar pal·liar l’impacte social de la crisi. A partir d’aquest treball, s’han creat comissions per treballar en els àmbits de les hipoteques i l’atenció social i el suport a empreses i emprenedors. Més informació www.visquemterrassa.tv

tv


L’entitat passarà a considerar-se una entitat col·laboradora del Consistori per aconseguir una ciutat lliure de barreres arquitectòniques

la ciutat

L’alcalde, Pere Navarro, i el president de Dismifísics, Joan Vila, durant la signatura del conveni

Dismifísics assessorarà l’Ajuntament en matèria d’accessibilitat Un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’associació Dismifísics enforteix la relació que mantenia el Consistori amb l’entitat en matèria d’assessorament sobre l’accessibilitat i estableix les bases per continuar treballant plegats. D’aquesta manera, Dismifísics esdevé entitat col·laboradora en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal. L’Ajuntament considera especialment valuós el paper que Dismifísics pot tenir en la millora de l’accessibilitat en edificis ja cons-

truïts, no només per l’assessorament sobre les mesures que calgui adoptar sinó també perquè l’entitat podrà fer tasques de mediació i sensibilització amb les comunitats de propietaris. L’objectiu és aconseguir una ciutat accessible per a tothom Dismifísics proposarà actuacions posant en coneixement del Consistori les problemàtiques detectades, específicament en relació amb els habitatges amb accessos no adaptats. L’entitat es

compromet també a aportar suggeriments i propostes de millora en relació amb l’accessibilitat universal en l’àmbit de les noves actuacions que s’han de desenvolupar a l’espai públic i als nous equipaments i dotacions municipals. El conveni té una durada indefinida i inclou la creació d’un grup de treball permanent per avaluar el grau de seguiment i de desenvolupament dels objectius. Més informació www.visquemterrassa.tv

tv

Nou anys lluitant pels drets de les persones amb discapacitat Dismifísics és una entitat que es va constituir l’any 2002 per defensar els drets de les persones amb discapacitat. Des de la seva creació s’ha significat per l’activa presència que ha tingut en els diferents àmbits de debat i de plantejament de noves mesures per a la millora de les condicions de vida d’aquest col·lectiu, especialment pel que fa a la supressió de les barreres arquitectòniques. L’entitat forma part de la Taula de la Discapacitat de Terrassa i actualment aplega un centenar de persones, que exerceixen activament els seus drets.

octubre visquemterrassa |5


la ciutat

L'alcalde, Pere Navarro, i el tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social i regidor d'Educació, Manuel Pérez, van inaugurar el curs escolar al nou edifici de l'Escola Nova Electra

Més de 33.000 alumnes comencen les classes amb normalitat Un total de 29.307 alumnes d’educació infantil, educació primària i ESO han iniciat amb normalitat el curs escolar a Terrassa (466 més que l’any anterior). Concretament, a P3 començaran 2.644 nens i nenes, i a tota l’etapa d’infantil el nombre d’alumnes és de 7.753. A primària, la xifra total arriba als 13.461 infants, mentre que a l’ESO seran 8.093 nois i noies. Pel que fa a ensenyaments postobligatoris, un any més l’oferta de cicles formatius aplega a la ciutat més alumnes que el batxillerat. Així, 2.557 alumnes estudiaran

algun cicle formatiu, cosa que representa un increment de 687 alumnes respecte al curs anterior. La formació professional pública ofereix per al proper curs 33 grups de cicles formatius de grau mitjà i 37 de grau superior, més 3 grups per preparar proves d’accés a cicles de grau superior. Els centres concertats ofereixen 15 grups de grau mitjà i 2 de grau superior. A més, 1.544 alumnes s’han decantat pels estudis de batxillerat. Sumant les etapes obligatòries i les que no ho són, el total d’alumnes a Terrassa és de 33.408.

Escolarització a Terrassa Curs 2011-2012

Nous equipaments escolars El curs s’inicia amb dos nous equipaments, concretament l’Escola Sala i Badrinas, al barri del Segle XX, que ha iniciat l’activitat en uns mòduls provisionals situats al carrer de Gibert (tot esperant la construcció definitiva a l’antiga fàbrica a la qual deu el nom), i l’Institut Les Aymerigues, que de moment s’allotjarà a l’Escola Germans Amat de la Maurina. També s’ha inaugurat el nou edifici de l’Escola Nova Electra, en els terrenys alliberats per l’antiga AEG. D’altra banda, l’Institut Mont Perdut ha començat el curs estrenant també una nova seu al barri de les Arenes, mentre que l’Escola El Vapor haurà d’esperar fins al desembre o el gener per ocupar les instal·lacions del nou edifici que s’està enllestint al passeig del 22 de Juliol.

Infantil Primària ESO

Pública 4.687 7.788 3.796

Cicles formatius Batxillerat

Concertada 3.066 5.673 4.297 Pública 2.137 1.218

Total 7.753 13.461 8.093 Concertada 420 326

Font: Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental Més informació www.visquemterrassa.tv 6 | octubre visquemterrassa

tv


la ciutat

Nous ascensors per trencar barreres arquitectòniques Permetran l’accés al CAP Sant Llàtzer des del Parc de Vallparadís i l’accessibilitat als barris de Guadalhorce i Can Palet II Dos dels setze projectes seleccionats en la consulta ciutadana per elegir el destí de quatre milions d’euros del pressupost municipal d’inversions s’enllestiran en breu i suposaran millorar l’accessibilitat al CAP Sant Llàtzer i als barris de Guadalhorce i Can Palet II. Així, es preveu que durant el proper mes de novembre s’inauguri l’ascensor amb passarel·la que millorarà els accessos al CAP Sant Llàtzer. Aquest ascensor, amb capacitat per a vuit persones i façana al Parc de Vallparadís, permetrà salvar els deu metres de desnivell que hi ha entre el carrer dels Aurons i el carrer de la Riba, on se situa l’accés de vianants al CAP Sant Llàtzer. D’aquesta manera es genera un itinerari adaptat entre el barri del Cementiri Vell i el centre de la ciutat. El projecte es complementa amb l’ampliació de l’enllumenat públic existent, amb la col·locació d’un nou punt de llum a la part alta de la passarel·la d’accés des del carrer de la Riba. La columna de l’ascensor també portarà una il·luminació fixa que serà un punt de referència des del Parc de Vallparadís. El cost de l’obres ha estat de 90.000 euros. Millora dels accessos a Guadalhorce i Can Palet II D’altra banda, l’Ajuntament està executant els treballs de col·locació d’un ascensor, també amb capacitat per a vuit persones, per eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accés als barris de Can Palet II i Guadalhorce. Aquests barris estan formats exclusivament per grans

Es preveu que l’ascensor del CAP Sant Llàtzer entri en funcionament al novembre

blocs d’habitatges dels anys seixanta, erigits en una zona de forts pendents i situats a diferents nivells, separats pels Jardins de Salvador Allende. Actualment, hi ha diversos trams d’escala que dificulten el pas pels recorreguts de vianants que uneixen els dos barris. Així mateix, el desnivell existent entre el carrer de Guadalhorce i l’avinguda de les Glòries Catalanes dificulta l’accés dels vianants a la parada d’autobús urbà. En aquest punt hi ha un desnivell d’uns deu metres salvat actualment per diferents trams d’escala, amb un total de 65 esglaons. Per solucionar aquests problemes d’accessibilitat associats a l’orografia de la zona, s’està construint el nou ascensor, actuació que es completarà amb la construcció d’una passarel·la d’uns vint metres de llargada. Finalment, el projecte inclou la millora de l’accessibilitat als Jardins de Salvador Allende creant rampes a l’interior dels jardins per tal de fer accessibles els recorreguts. Les obres, que tenen un pressupost de 117.000 euros, s’enllestiran a finals d’any.

A finals d’any s’enllestirà l’ascensor amb passarel·la que millorarà l’accés als barris de Guadalhorce i Can Palet II octubre visquemterrassa |7


la ciutat

La ciutat guanya una nova zona verda a l’entorn del Mercadal Les obres de millora de l’entorn del Mercadal Martí l’Humà, finalitzades durant el passat mes d’agost i que s’inauguraran properament, han permès la urbanització d’una nova zona verda de 20.000 m2 entre l’avinguda del Vallés, el carrer de Cantàbria, l’avinguda de les Nacions i el carrer de Salamanca. També s’hi ha inclòs la franja de terreny existent entre l’avinguda de les Nacions i els blocs de pisos amb façana a l’avinguda de Madrid. Aquesta

actuació urbanística, emmarcada en el Pla de Continuïtat del Pla de Barris del Districte 2, ha permès crear un nou punt de centralitat al districte i dinamitzar l’ús social i comercial de la zona. L’actuació ha reurbanitzat i millorat els camins ja existents a dins del parc i n’ha creat de nous, que faciliten l’accés des de tots els carrers adjacents. Els camins i les esplanades de sauló s’han pavimentat i els pendents s’han rebaixat per millorar la

contenció de terres de la zona. Finalment, s’ha ampliat l’espai de jocs infantils, s’han plantat gespa i arbres, que actuen com a barrera visual natural per separar l’espai del Mercadal, s’ha incrementat el mobiliari urbà i s’han reforçat l’enllumenat públic i la xarxa de reg. El projecte de millora, amb un pressupost superior als 264.000 euros, es va consensuar prèviament amb el veïnat mitjançant tres sessions de participació ciutadana.

Millora l’accessibilitat entre el Raval i la plaça de l’Ajuntament L’Ajuntament ha reposat el paviment i ha refet els esglaons de l’atri consistorial per millorar l’accessibilitat d’aquest espai de 150 m2 que té consideració de via pública perquè enllaça el Raval de Montserrat amb la plaça de l’Ajuntament, ubicada just al darrere de l’edifici i que connecta amb el passatge de Tete Montoliu i la plaça Didó. El paviment, que es trobava molt deteriorat després de més de cent anys de desgast diari en un accés que connecta dues de les places més transitades de la ciutat, ha estat completament reem8 | octubre visquemterrassa

plaçat. D’aquesta manera, s’ha millorat l’accessibilitat i també la seguretat, ja que s’evitaran les ensopegades dels vianants a causa de l’erosió del terra. La casa consistorial, construïda l’any 1903 en estil neogòtic, és obra de l’arquitecte Lluís Muncunill i es troba a l’empara del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric-ArquitectònicAmbiental de Terrassa. Per això, les peces del paviment, rectangulars i fetes amb pedra Sant Vicenç i altres tipus de pedra arenosa, s’han reemplaçat per altres de les mateixes característiques.


la ciutat

El nou equipament, inclòs al Pla de Continuïtat del Pla de Barris del Districte 2, s’enllestirà el proper mes de novembre

Recta final per al Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell Les obres del nou Casal Cívic de Montserrat, Torre-sana i Vilardell s’estan enllestint en un solar situat al centre geogràfic dels tres barris, a menys de 500 metres de distància de la majoria de veïns del territori, entre els carrers de Pamplona, Salamanca, Astúries i Palència. Els objectius del nou equipament passen per dinamitzar el teixit associatiu dels tres barris i potenciar les activitats organitzades per les entitats. El nou equipament, que tindrà una superfície de 615 m2 i estarà format per dos volums en planta baixa units per un passadís, comptarà amb sales polivalents per a les entitats, aules de formació, recepció com a oficina d’atenció municipal i despatxos per oferir serveis d’atenció social.

Modificacions per millorar l’equipament El projecte inicial ha estat lleugerament modificat per donar resposta a les peticions de les associacions de veïns i per assolir uns millors criteris mediambientals i de confort de l’equipament. Per aquest motiu, es posarà una porta d’obertura automàtica i es millorarà el sistema de climatització. Amb l’objectiu d’integrar millor el casal al seu entorn, es faran petits treballs de jardineria i de contenció de terres i es tancarà la zona urbanitzada. Finalment, s’ha fet una redistribució de l’espai per millorar l’atenció dels serveis socials. El pressupost del nou casal ha superat els 887.000 euros.

Més informació www.visquemterrassa.tv

tv

Actuació del Pla de Barris El Pla de Barris del Districte 2, que es va portar a terme entre els anys 2004 i 2008, va concloure que hi havia la necessitat de fer aquest casal a la banda est de la Riera de les Arenes per dinamitzar el teixit associatiu dels tres barris. Per aquest motiu, es va incloure el projecte en el Pla de Continuïtat, que estan portant a terme l'Ajuntament i la Generalitat. També s'han inclòs en aquest pla l'ampliació del Centre Cívic Montserrat Roig, les obres d'adequació de l'entorn del Mercadal i altres accions que es reparteixen quatre milions d'euros. D'altra banda, s'ha aprovat el projecte de construcció d'un nou equipament a la plaça de la Maurina, que inclou la urbanització de la plaça i dels carrers de Felip ll i Franc Comtat. A finals d'octubre es licitarà el projecte que compta amb un pressupost de 3,3 milions d'euros finançats pel Pla de Barris de la Maurina. octubre visquemterrassa |9


la ciutat

Octubre, mes de la gent gran Un any més, l’octubre es converteix a Terrassa en el mes de la gent gran per commemorar que el dia 1 d’aquest mes se’n celebra el Dia Internacional. Enguany trobarem una setantena d’activitats organitzades per Promoció de la Gent Gran i per 18 entitats que treballen en aquest àmbit a la ciutat. L’ampli ventall d’activitats inclou xerrades i conferències, esport, sortides i excursions, cinema, teatre, tallers, fotografia, concerts i exposicions, entre d’altres. Com a novetat d’enguany cal destacar que els concerts de cant coral es traslladaran del Centre Cultural Unnim al Teatre Principal. El Bosc de la Plaça Nova En aquesta edició s’aprofita per commemorar l’Any Internacional dels Boscos. Per aquest motiu, el divendres 7 d’octubre es portarà a terme a la plaça Nova una activitat intergeneracional

adreçada a les persones majors de 60 anys i als alumnes de primària. A partir d’un joc de pistes, podrem fer la descoberta del bosc que trobarem a la plaça a partir d’audiovisuals, explicacions i demostracions de vehicles, materials i estris que s’utilitzen per millorar i mantenir en bones condicions el bosc. Cal destacar la participació en aquesta activitats d’agents rurals, bombers, mos-

sos d’esquadra, membres de la policia ecològica i voluntaris forestals. +info

Més informació i inscripcions: Promoció de la Gent Gran i Edifici Els Telers Carrer de Sant Ildefons, 8 93 788 33 33 gentgran@terrassa.cat

Fira d’entitats per la igualtat La Comissió 8 de Març i la Regidoria de Polítiques de Gènere organitzen la 8a edició de la Fira d’Entitats per la Igualtat, que es farà el dissabte 8 d’octubre al Raval de Montserrat. Durant tot el dia podrem visitar els estands de les diferents associacions, visitar l’exposició “Veïnes, ciutadanes” de l’Institut Català de les Dones, participar en una dinàmica adreçada a les dones per conèixer els principals obstacles que dificulten la seva participació en el teixit social i, fins i tot, ballar per la igualtat amb el grup Artístík 10 | octubre visquemterrassa

de dansa bahá’í. Els més petits també trobaran un espai infantil i jocs d’arreu del món. La Fira d’Entitats per la Igualtat va néixer amb l’objectiu de fer visible el moviment associatiu de dones de la nostra ciutat. +info

Més informació: Regidoria de Polítiques de Gènere i Carrer Nou de Sant Pere, 36 93 739 74 08 polgenere@terrassa.cat www.terrassa.cat/dona


la ciutat

Canvi de seu del Servei Municipal d’Escoles Bressol

Noves cistelles de bàsquet a Can Jofresa L’Ajuntament ha instal·lat dues noves cistelles de bàsquet mecanitzades a la pista central del pavelló de la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa. Fins ara calien dues persones per muntar i desmuntar cistelles mòbils abans i després de cada partit, amb un temps de muntatge i desmuntatge considerable. La millora introduïda en el pavelló beneficiarà les entitats que practiquen bàsquet a la Zona Esportiva Municipal, a totes les persones que utilitzen el pavelló ocasionalment i al personal de l’equipament. La inversió ha estat de 18.000 euros. L’Ajuntament porta a terme durant el 2011 diverses actuacions de millora i manteniment d’equipaments esportius amb una inversió de gairebé 110.000 euros. Entre les actuacions incloses hi ha canvis en l’enllumenat de pistes i vestidors, instal·lació d’equipament, treballs de pavimentació i de pintura i reparacions diverses.

El Servei Municipal d’Escoles Bressol ha estrenat ubicació a les dependències de l’antiga Casa Germain, on comparteix edifici amb l’Escola Bressol Municipal Vallparadís. Aquest departament, fins ara ubicat al Patronat Municipal d’Educació, compleix una doble funció. D’una banda, atén el funcionament ordinari de les onze escoles bressol i coordina el projecte pedagògic i educatiu d’aquesta etapa. De l’altra, s’encarrega d’atendre totes les consultes i gestions dels ciutadans sobre l’etapa dels 0 als 3 anys i centralitza el procés de preinscripció per a les escoles bressol públiques: onze de municipals i tres de la Generalitat. Actualment es fan 5.500 atencions anuals i es tramiten unes 1.800 sol·licituds. L’oferta de places és de 907 en diferents franges d’edat i d’horaris. El nou espai té 145 m2 i s’ha reformat per adaptar-lo a les normatives vigents i per donar resposta a les necessitats del servei.

Torna el Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic Terrassa s’ha convertit en un referent en el treball per a la normalització i la visibilitat del fet homosexual. Una de les accions més destacades en aquest sentit és que la nostra ciutat és subseu del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona des del seu inici. Enguany, ja a l’onzena edició, es projectaran dues sessions al Cinema Catalunya. La primera es farà el dimarts 25 d’octubre a les 17.30 h; es tracta d’una sessió dirigida a l’alumnat i professorat en la qual es podran veure els documentals What Do You Know?, Il lupo in calzoncini corti i Bullied. El dimecres 2 de novembre, a les 22 h, el Catalunya projectarà la comèdia argentina Plan V (the Movie).

El Social acull una nova edició de la Marató de Sang El proper 22 d’octubre, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, de manera ininterrompuda, responsables del Banc de Sang i Teixits habilitaran tot el necessari perquè el Centre Cultural El Social es converteixi en un centre de donacions. Cada tres segons, algú necessita sang a Catalunya. De fet, abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o algun dels seus derivats. A més, una de cada deu persones que entra en un hospital necessita una transfusió. Són dades que posen de manifest la importància de la donació de sang. Per això, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya fa una tasca de difusió contínua amb campanyes i diferents actes que fan una crida a la donació, com la Marató de Sang, que organitzen més de 60 poblacions de Catalunya de forma anual. A Terrassa arriba a la cinquena edició, que, per tercer any consecutiu, es desenvoluparà a les instal·lacions d’El Social (carrer de la Font Vella, 40). octubre visquemterrassa |11


la ciutat

Nous cursos als centres cívics

Donació d’obres del pintor Floreal Soriguera

El Servei d’Equipaments Cívics de l’Ajuntament ha organitzat una nova programació de cursos i tallers per desenvolupar als centres cívics municipals entre els mesos d’octubre i desembre. La nova programació inclou 28 propostes (22 cursos i tallers trimestrals i sis d’intensius) sobre diferents temàtiques relacionades amb la comunicació, l’artesania, l’escriptura, la salut i qualitat de vida, la dansa, l’economia, les arts visuals i la gastronomia. La programació s’estendrà entre el 3 d’octubre i el 16 de desembre, en funció de cada activitat. L’objectiu de la programació de cursos i tallers als centres cívics és crear espais de relació i de participació dins dels barris a través de la realització d’activitats comunitàries, a més de donar a conèixer activitats i tècniques diverses per a tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys.

El Museu de Terrassa ha incorporat a la seva col·lecció divuit obres del pintor terrassenc Floreal Soriguera que ell mateix ha donat a la ciutat. Les obres lliurades per l’artista, fetes entre el 1993 i el 2011, s’afegeixen a la setantena de treballs del pintor que ja formen part de la col·lecció del Museu. El conjunt de peces donades en aquesta ocasió està format per obres molt diverses tant des del punt de vista temàtic com de la tècnica. Dins del seu inconfusible estil, Soriguera ha continuat en aquests anys amb les seves composicions geomètriques i avançant en un procés de simplificació de les formes. Tot i l’experimentació amb noves tècniques, l’aquarel·la continua sent la més utilitzada per l’artista. L’any 1995, l’Ajuntament va concedir a Floreal Soriguera, més conegut pel nom artístic “Suri”, la Medalla de la Ciutat.

Suport a l’escola en català La Junta de Govern de l'Ajuntament ha signat un acord en defensa de l'actual model d'immersió lingüística a les escoles catalanes. L'acord expressa el suport pel model d'èxit que porta a terme l'escola catalana i el bon nivell d'educació que genera dins la societat, alhora que considera que la immersió lingüística permet un sistema educatiu sense separar nois i noies per raó de llengua. La Junta de Govern considera que el model lingüístic a les escoles ha contribuït a equilibrar el pes del català i el castellà, durant aquests 32 anys de democràcia i també ajuda a mantenir la cohesió social als barris i municipis que exerceixen de sistema d'acollida i arrelament dels nois i noies immigrants. D'altra banda, Terrassa s'ha adherit a la moció d'entitats cíviques i educatives Som escola.cat. L'acord, en suport a l'actual model d'immersió lingüística, l'han signat el PSC, ICV-EUiA i CIU, amb el vot en contra del PPC.

12 | octubre visquemterrassa


l’Ajuntament treballem als barris

les entitats

D’esquerra a dreta: Cayetano Cuevas, Lídia Vidal i Joan Salerno

AV Torre-sana +info

El barri de Torre-sana, Districte 2, va néixer als anys seixanta quan s’hi van edificar torres de segona residència per a veïns de Barcelona. Paral·lelament, part de la immigració andalusa s’hi va instal·lar en barraques i en cases d’autoconstrucció. No va ser fins a la dècada dels vuitanta que el barri va començar a prendre forma amb el traçat i l’asfaltatge dels carrers, que es va completar l’any 1995. Cal destacar la gran transformació urbanística i de serveis dels últims deu anys. Així, Torre-sana compta amb el Cap Est (2004), l’Escola Bressol Somriures (2007), el Parc de Guernika (2007), l’estació de RENFE Terrassa Est (2008) i el CEIP Roser Capdevila (2010). La nova junta de l’AV, constituïda a l’abril, fa seguiment de l’etapa final de les obres del nou casal de barri. Cayetano Cuevas President

Vine de Granada y desde 1979 vivo en Torre-sana. En la Asociación trabajamos para preservar nuestro entorno y para que se ocupen los pisos nuevos. Hay mucha oferta de obra nueva y demanda para vivir aquí pero no se conceden hipotecas. También estudiamos la recalifi-

Habitants: 3.964 Superfície: 0,41 km2 Dades de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2010

cación de terrenos para que no sean urbanizables y hemos demandado la creación de un cinturón que desvíe el tráfico interno y pase por fuera del barrio hasta conectar con la N-150. Lídia Vidal Veïna

M’agrada el barri perquè és tranquil, hi tinc els amics aquí i col·laboro amb l’AV fent tasques de secretaria i organitzant activitats. Volem crear un nou web per potenciar l’associació i animar els veïns a participar de les festes que fem.

Els Bastoners de Terrassa compleixen 30 anys Nascuda el 1981, la colla dels Bastoners de Terrassa celebra enguany el seu 30è aniversari, després de trenta anys de ball de bastons de manera ininterrompuda a la ciutat. La colla mai no havia tingut tants membres com ara. Actualment està formada per 110 balladors dividits en cinc grups segons l’edat, a banda de deu músics i deu monitors que ensenyen a ballar als més menuts. Al llarg d’aquests anys, la seva afició pels bastons els ha portat a ballar per tot el territori català, com també a llocs com Mallorca, Elx, Itàlia, Brussel·les, Pamplona o Pamiers. Entre les seves actuacions es poden destacar també les fetes en entorns naturals, com ara el Puigmal, el Taga o la Cova del Drac. Per festejar l’efemèride, la colla inaugurarà a l’octubre una exposició fotogràfica, “Mirada de bastons”, i prepara un llibret amb un CD del seu repertori. També cal destacar l’estrena que van fer al juliol, per la Festa Major, d’un nou ball, anomenat “jazztic”, que combina tres aspectes característics de Terrassa: la cultura, l’hoquei i el jazz.

Joan Salerno Veí

He vingut al barri ara que m’he jubilat perquè m’agrada el seu entorn sa i natural. Tenim sobretot un bon ambient amb el veïnat però ens falta comerç de proximitat. Una de les activitats en què més m’agrada col·laborar són les Sopes del Món, on una trentena de col·lectius ofereixen sopes elaborades amb receptes d’arreu del món. Aquest any tindran lloc el dia 23 d’octubre.

Òscar Herrero Bastoner

Fa 21 anys que ballo, i una de les coses que més m’agraden de la colla és el bon ambient que hi ha. Entre tots organitzem les sortides i preparem una trobada anual a una casa de colònies amb la cinquantena de famílies

que pertanyen a l’entitat. En els grups de petits hi ha un centenar de nens en llista d’espera.

+info

Bastoners de Terrassa bastoners@terrassa.net i Passeig del Vint-i-dos de Juliol, 200 661 73 30 75

octubre visquemterrassa |13


l’Ajuntament coneguem l’Ajuntament

Natàlia Sallés, tècnica municipal, Isabel Marquès, síndica, i Amparo Villar, cap del servei

Oficina de la Síndica de Greuges, per una ciutat més humana L’Oficina de la Síndica de Greuges és una institució creada per l’Ajuntament l’any 2003 que s’encarrega de protegir els drets de la ciutadania en les seves relacions amb l’Ajuntament. Es tracta d’un servei gratuït, independent i objectiu. La síndica, Isabel Marquès, que va ser escollida l’any passat i aprovada per unanimitat pel Consistori, compta amb el suport de dues tècniques municipals per desenvolupar la seva tasca. La seva activitat no està remunerada. Com es tramita una queixa? La síndica atén, informa i orienta les persones que consideren que han patit un greuge per part dels serveis municipals. En primer lloc, els tècnics recullen aquelles queixes que prèviament el ciutadà ha presentat en una instància a l’Ajuntament quan no n’ha obtingut resposta o bé no està d’acord amb la resolució. Seguidament, la síndica estudia el cas i mira si l’Ajuntament ha complert la llei o bé si l’actuació podria haver estat més acurada. Correcció dels greuges i millora dels serveis Una vegada admès el greuge, els tècnics i la síndica es reuneixen amb el cap i els tècnics de l’àrea corresponent. La majoria de greuges que presenta el ciutadà corresponen a multes i taxes. D’altra banda, si la síndica 14 | octubre visquemterrassa

detecta un mal funcionament d’un servei, fa una actuació d’ofici i presenta una recomanació per millorar l’actuació municipal. Formació i difusió dels Drets Humans Paral·lelament a aquesta feina, puntualment la Síndica intervé com a mediadora en conflictes veïnals o bé entre entitats, participa en actes, seminaris, xerrades i cicles de defensa dels Drets Humans i ofereix activitats formatives a les escoles i en determinats serveis municipals que ho desitgin. Àrees a les quals van afectar les queixes l’any 2010

Dades bàsiques L’any 2010 es van dur a terme 584 consultes i es van presentar formalment 176 queixes. Del gener al juny del 2011 s’han dut a terme: - 260 consultes - 91 queixes presentades - 37 greuges resolts (corresponents al 2010) - 1 actuació d’ofici (càrrega i descàrrega de deu minuts per als veïns de la Rambla) - 4 sessions formatives - 82 actes, conferències i reunions tècniques

On podeu presentar les vostres queixes? De manera presencial, a qualsevol oficina municipal, a través del correu ordinari, a través del telèfon 010, per Internet o directament a l’Oficina de la Síndica. És important saber que no hi ha cap impediment per presentar una queixa (no hi ha limitacions per edat, nacionalitat ni lloc de residència). Què ha d’incloure l’escrit? Heu de facilitar les vostres dades personals, com ara el nom i l’adreça, i explicar la vostra queixa amb els seus antecedents i les seves circumstàncies i la petició que feu a la síndica. El text ha d’anar signat. L’Oficina no admet queixes que segueixin la via judicial.

+info

Àrea a la qual pertany: Hisenda i Serveis Generals Regidor delegat: Alfredo Vega Pressupost per al 2011: 5.650 euros (despesa de l’Oficina) Nombre de treballadors: 3 Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 17 a 19 h i Plaça de Josep Freixa i Argemí (Masia Freixa) 93 739 74 21 sindica.greuges@terrassa.cat www.terrassa.cat/sindicatura


l’Ajuntament l’opinió dels grups municipals Grup Municipal Socialista

Sortir de la crisi sense renunciar a la cohesió social ni al progrés

jordi.ballart@ terrassa.cat

El pacte anticrisi, o Pacte de Terrassa per la Cohesió Social davant la Crisi, ha demostrat que era i és una bona eina per concentrar els esforços de l'Ajuntament en una línia prioritària: contenir els efectes de la crisi sobre les persones i les famílies, amb especial atenció als més febles, i establir les bases per a una recuperació econòmica capaç de tornar a crear llocs de treball. Després de dos anys de vigència, és el moment de repensar-lo i revisar-lo de forma dialogada i consensuada, per tornar a sumar totes les voluntats possibles al voltant d'un objectiu que ha d'estar per damunt de partidismes i interessos particulars. Els socialistes tenim clar que la cohesió social, els avenços en benestar, els serveis públics, la justícia i la igualtat no han de ser el preu que paguem la majoria a canvi de sortir de la crisi. Hi ha qüestions que responen a l'àmbit dels números i les matemàtiques: els comptes han de quadrar, tot i haver-hi menys recursos. Però hi ha moltes

maneres d'equilibrar els pressupostos. I maneres molt millors que les retallades indiscriminades que només retallen els drets i el benestar dels més febles i que posen en perill seriosament àmbits fonamentals com l'educació, la sanitat o els serveis socials. Estem convençuts que el nou pacte que impulsem significarà un avenç en la bona direcció, la que combina el rigor en el govern i en la gestió amb el compromís de repartir equilibradament les càrregues i els sacrificis, de preservar el nucli dur de l'estat del benestar i d'impulsar enèrgicament mesures que afavoreixin la reactivació econòmica i que contribueixin a crear riquesa i feina. És a dir, moderar l'impacte de la crisi a la societat i preparar la ciutat perquè, quan s'obrin oportunitats de recuperació, estigui en primera línia per poder protagonitzar una nova economia més sostenible, innovadora i tecnològica, capaç de ser un motor de progrés econòmic i social.

Grup Municipal de Convergència i Unió

El nou pacte anticrisi: una exigència ciutadana

josep.rull@ terrassa.cat

Aquest curs ha començat trencant, novament, el sostre del nombre de persones aturades a Terrassa. En termes absoluts, mai no hi havia hagut tants terrassencs sense feina. Un rècord dramàtic. I, el més greu, cada cop hi ha més aturats que ja no reben cap mena de subsidi per desocupació. En aquest context, la ciutadania ens exigeix als representats polítics capacitat d'entesa per fer front a una crisi de durada, encara, massa incerta. Terrassa ja va ser pionera amb el primer pacte anticrisi. Per bé que el seu desplegament ha estat força desigual, va ser capaç de traslladar confiança. Cal que ara fem un nou pas endavant i impulsem un acord renovat que, a banda de mesures pal·liatives, incorpori nous mecanismes de gestió. No podrem fer les coses igual que abans de la crisi. Ni tampoc no podrem, com a ajunta-

ment, oferir les mateixes prestacions. Tres grans prioritats. Primera. Austeritat i eficiència en el funcionament de l'Ajuntament: fer més amb menys i millor. Encara tenim molt recorregut, hi ha massa despesa supèrflua. Hem de treure greix per muscular l'Administració. Segona. Facilitar les coses a aquells que creen riquesa i ocupació. Encara avui els emprenedors troben un Ajuntament que posa més obstacles que no pas facilitats. La finestra única i les llicències exprés resten pendents de desplegament del primer pacte. I tercera. Des del compromís insubornable amb la cohesió social, cal reformar a fons els serveis socials i donar més protagonisme a les entitats del tercer sector. Ara no podem badar. El nou pacte ja no és una opció desitjable, és una exigència ciutadana.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

Urgent i necessària revisió del pacte anticrisi

gabriel.turmo@ terrassa.cat

Des del Grup Municipal del PPC de Terrassa es va destacar des del primer moment el fet que s'assolís a Terrassa un pacte municipal anticrisi entre tots els grups polítics municipals i que s'aconseguís acordar per consens en l'esmentat document un total de 42 mesures per intentar fer front a la crisi i als seus efectes des de l'àmbit de les competències municipals. Segurament entre els diferents grups municipals discreparem sobre el nivell d'execució del pacte i sobre les mesures incloses, però ha estat, així ho entenem, un bon instrument. Malauradament, la situació de greu crisi econòmica continua, amb les dramàtiques conseqüències que se'n deriven per a milers de terrassencs i terrassenques, amb unes perspectives de futur gens bones si no es produeix un canvi, necessari i urgent, en les polítiques econòmiques del Govern espanyol. Espanya necessita de manera urgent un canvi, i el Partit Popular és la garantia d'aquest canvi.

En aquest context, des del PPC de Terrassa venim reclamant des de fa mesos la necessitat, urgent i prioritària, de revisar i actualitzar el denominat "pacte anticrisi" i de fer-ho des del consens, que esperem que no es trenqui, per intentar continuar fent front i pal·liar des de l'àmbit municipal la principal problemàtica de la nostra ciutat: les conseqüències de la greu situació de la crisi econòmica que encara patim i que està tenint efectes molt greus i conseqüències molt dramàtiques per a milers de terrassencs i terrassenques. Per això, només podem valorar positivament que s'hagin iniciat, i entenem que ha estat possible a instància del nostre grup, els treballs per la revisió i l'actualització del pacte anticrisi. Tenim un gran repte: sortir de la crisi econòmica sense deixar ningú enrere. Aquesta ha de ser la prioritat i és la prioritat del PPC a Terrassa.

Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

La tardor ve moguda

manuel.perez@ terrassa.cat

Comencen el curs escolar i el curs polític. Si el final del curs passat va ser mogut, l'inici d'aquest no ho serà menys. La tardor ve marcada per una campanya electoral i un ball de paraules que, cada vegada més, formen part del nostre dia a dia, sense que sapiguem ben bé què volen dir ni què passa: inestabilitat financera, atacs especulatius, compra de deute, primes de risc, contenció del dèficit públic, dació... Però el que sí que sabem és que la crisi econòmica global i estructural té efectes locals i quotidians, que no sols genera més atur i fa que més famílies perdin l'habitatge sinó que també està amenaçant i desmantellant l'estat del benestar, els drets laborals i la protecció social, que ens imposen retallades a la sanitat i a l'educació pública. Les polítiques dels governs de l'Estat i de la Generalitat aguditzen els impactes de la crisi. Són politiques tímides en el terreny de la reactivació i ambicioses en el del desmuntatge dels drets laborals i socials, polítiques que van fort contra els febles però que són febles davant les

pressions dels forts. A Catalunya, el govern de CiU ha arribat més lluny del que era imaginable: ara es tanquen centres d'atenció primària i serveis sanitaris, els alumnes de primària de les escoles públiques faran una hora menys de classe, es redueix el suport econòmic a l'educació de 0-3 anys i a les escoles d'educació especial... A l'Estat, un president i un Govern agònics decideixen també anar més enllà: una reforma de la Constitució que posa els drets de les persones com a moneda de canvi, constitucionalitza les retallades i afebleix novament l'autogovern de Catalunya, negant sotmetre la decisió final a referèndum i la participació de la ciutadania. Tindrem feina. No només haurem de canviar les polítiques sinó també la política. Cal responsabilitat per part de totes les formacions i sobra la demagògia. Calen acords socials que treballin per minimitzar els riscos d'exclusió social i les conseqüències més visibles i greus: l'atur, la crisi hipotecària i les amenaces de pèrdua de l'habitatge. octubre visquemterrassa |15


Visquem Terrassa número 144 (octubre 2011)  

Butlletí mensual de l'Ajuntament de Terrassa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you