Page 1

sortim!

| 135 | Juny l 2010 | revista mensual d’informació municipal i ciutadana

+info

visquemterrassa

l’agenda visquem.tv www.visquemterrassa.cat

Parc Audiovisual de Catalunya: nova façana i equipaments per atraure empreses, a càrrec del FEOSL

Inversions de l’Estat:

Nova economia, nou paisatge


la ciutat

l’editorial Pere Navarro Alcalde de Terrassa

Inversions i reptes de futur

C

rear ocupació i sostenir l’activitat econòmica és un dels principals objectius dels 35 projectes en marxa finançats pel fons d’inversions estatals a Terrassa. Es tracta d’obres i actuacions que milloren la ciutat, que incideixen positivament en la vida de les persones: millora de l’espai públic, noves tecnologies i nova economia, equipaments, ús d’energies alternatives, sostenibilitat… Aquests projectes se sumen a altres inversions dels governs d’Espanya i de Catalunya a la ciutat, a les inversions municipals i a actuacions extraordinàries com el pla d’ocupació temporal. Nombroses empreses i centenars de llocs de treball tene vinculació directa o indirecta amb aquestes accions que són una eina decisiva per respondre a la crisi econòmica i que permeten preparar la ciutat per afrontar nous reptes de futur i trobar noves vies de desenvolupament. L’impacte de les millores en infraestructures, comunicacions i equipaments ens permet no només gestionar la resposta immediata a la crisi i fer-ho en clau progressista i de defensa de la societat del benestar, sinó també dissenyar estratègies de futur sòlides i viables. L’objectiu és generar creixement econòmic i ocupació de qualitat en una ciutat que destaca per la seva aposta en educació i formació i ofereix un entorn favorable per a les empreses i els emprenedors.

U

Les obres de la cinquena fase del parc de Vallparadís i l'ampliació del mateix fins a la zona de Can Jofresa donaran forma definitiva a aquest pulmó verd de la ciutat. El pressupost d'ambdues actuacions supera els 5,1 milions d'euros.

Prop de 18 milions d'euros s'invertiran durant el 2010

Amb més de 4,8 milions d'euros, una de les principals actuacions que es portaran a terme és la rehabilitació de la façana i les cobertes de l'edifici de l'antic Hospital del Tòrax, per convertir-lo en el centre d'activitat del Parc Audiovisual de Catalunya. a més d'eix del futur parc científic i tecnològic. Facebook: pere navarro morera Blog: www.perenavarro.blogspot.com Correu: pere.navarro@terrassa.cat Raval de Montserrat, 14. 08221 Terrassa Parla amb l’alcalde: en directe els dijous a les 21 h a CanalTerrassa (TDT 45). També a www.terrassadigital.cat. 2 | juny visquemterrassa

n cop aprovada la totalitat dels projectes presentats per l'Ajuntament al Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), aquest mes de juny es dóna el tret de sortida a la majoria de les 35 actuacions previstes, com ara l'ampliació del parc de Vallparadís, la rehabilitació de la coberta i la façana de l'antic Hospital del Tòrax, que acull el Parc Audiovisual de Catalunya, o la urbanització definitiva de la plaça del Primer de Maig, un cop construït l'aparcament soterrat amb finançament del Fons Estatal d'Inversió Local. Altres projectes, com ara les accions previstes a diverses escoles i instituts de la ciutat, s'iniciaran un cop hagi finalitzat el curs lectiu.

Nous llocs de treball per reactivar l'economia El Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local aportarà a Terrassa més de 22 milions d'euros, prop de 18 dels quals es dedicaran a inversions durant el 2010, mentre que gairebé 4,5 milions es destinaran a despesa corrent en educació, atenció a persones dependents, serveis socials i promoció i reinserció social. El FEOSL finançarà inversions i altres actuacions dels ajuntaments que generin ocupació i que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental durant el 2010.

visquemterrassa 135 | Juny 2010

revista mensual d’informació municipal i ciutadana


Inversions estatals a Terrassa la ciutat

Nova economia i benestar: 35 actuacions en marxa Al mes de juny començarà el gros de les obres previstes, com ara l'ampliació definitiva del parc de Vallparadís fins a Can Jofresa.

Diners per a despeses socials

A diferència del Fons Estatal per a la Inversió Local, el nou fons permet destinar una part dels diners a despesa corrent. Així, els ajuntaments podran dedicar fins al 20% del que rebin a educació, atenció a persones en situació de dependència, serveis socials i promoció i reinserció social. L'Ajuntament destinarà més de 4.468.257 euros a aquestes partides.

Direcció: Joan Rovira | Edició i VisquemTV: Olga Cabús | Redacció: Jordi Garreta (coordinació Sortim!), Josep Manel Mar tínez, Isabel Marquès, Eduard Mar tín-Borregón i col·laboradors/es. | Disseny i maquetació: Marta Serrán, Marcos A. García | Fotografia: BadiaCasanova, Isabel Marquès, Arxiu Municipal, Ajuntament de Terrassa i col·laboradors/es | Correcció:

Montse Fernàndez | Producció VisquemTV: Marc Riera | Producció i difusió: Pilar Ordoño, Assumpta Olivé | Web: Elena Benito | Impressió: Gratesa | Distribució: Andy Repart | Dipòsit legal: B-16102-82 0 | Tiratge: 80.000 exemplars. Revista gratuïta de 10 edicions anuals.

www.terrassa.cat/visquem www.visquemterrassa.tv visquem@terrassa.cat Edita: Ajuntament de Terrassa. Àrea de Presidència. Servei d'Imatge i Comunicació. Raval de Montserrat, 14. 08221 Terrassa. juny visquemterrassa |3


Inversions estatals a Terrassa la ciutat

Prop de 400 llocs de treball Les inversions estatals del FEOSL permetran la contractació de 385 persones durant l'any 2010 En temps de crisi, 385 persones trobaran ocupació temporal enguany gràcies a les noves inversions estatals. Aquests llocs de treball cal sumar-los a les 1.556 persones que van poder treballar gràcies al Fons Estatal per a la Inversió Local durant l'any 2009. Altres inversions que han generat i generen nombrosos llocs de treball a la ciutat són les obres de perllongament del Metro de Terrassa, que han donat feina a 700 persones, o les obres de la ronda del Vallès, que han generat de forma directa prop de 300 llocs de treball i que, de manera indirecta, ofereixen ocupació a més de 1.000 persones. A aquestes xifres, cal afegir-hi la formació i contractació de 433 treballadors i treballadores de Terrassa gràcies als plans extraordinaris d'ocupació locals que ha posat en marxa la Generalitat per donar resposta a la situació de crisi econòmica i de destrucció d'ocupació. Aquestes persones trobaran feina als àmbits de l'eficiència energètica, la rehabilitació d'edificis i espais públics i les tecnologies de la informació i la comunicació. Fons Estatal per a la Inversió Local: feina per a 385 persones Perllongament Metro de Terrassa: feina per a 700 persones Construcció de la Ronda del Vallès: 300 llocs de treball directes i 1.000 indirectes Plans extraordinaris d'ocupació locals: formació i feina per a 433 persones 4 | juny visquemterrassa


Inversions en nova economia i benestar

La injecció de prop de 36 milions d'euros del Fons Estatal d'Inversió Local va fer possible la contractació de 1.556 persones, 702 de les quals estaven en situació d'atur. I és que, precisament, l'objectiu principal d'aquestes inversions estatals ha estat afavorir la generació d'activitat econòmica i d'ocupació. Algunes de les empreses i professionals que s'han fet càrrec de fer realitat els projectes del FEIL ens expliquen quina ha estat la seva experiència.

Oportunitats per a les empreses i per crear ocupació

Susanna Rodríguez Arquitecta de SRS Arquitectura i Urbanisme

Toni Muñoz, Director comercial d'ACISA

Xavier Iribarren Assessor d'empreses del FEIL

El projecte que ens van encarregar era la reforma de la Casa Baumann, consistent en una rehabilitació de les façanes i de les cobertes perquè tenia alguns problemes d'humitats i també alguns problemes estructurals. La restauració ha aconseguit assolir tots els objectius previstos i, sobretot, que no se segueixin deteriorant els elements que s'estaven fent malbé.

Nosaltres hem fet dues obres: una és la instal·lació de cruïlles semafòriques i una altra, d’enllumenat, de canvi de làmpades i llumineres dins dels projectes del FEIL. La nostra valoració ha estat molt positiva perquè d'alguna manera consolida la nostra presència aquí a Terrassa. Els dos contractes que hem fet han suposat la contractació de més de vint persones, algunes de les quals s'han quedat a la plantilla.

Hem participat en projectes en escoles. La intervenció a les escoles ha requerit que es fes quan els nens eren en període de vacances. La veritat és que entre finals de juliol i la primera setmana d'agost ja teníem tots els projectes enllestits. Hem canviat totes les finestres del CEIP Marià Galí i hem fet l'execució de projectes de renovació de cuines. Pel que fa a l’ocupació, com que són obres d'import petit no hi ha hagut ocupacions gaire grans en quantitat.

Víctor Riera

Miquel Ortiz

Juan Pedro Hidalgo

Constructora Teyco

Hem instal·lat gespa artificial a dos camps de futbol de la ciutat i hem executat la reforma de la Casa Baumann i la de la Masia de Ca n'Anglada. Hem pogut treballar amb molta comoditat i s'han assolit les fites que ens havíem marcat en la contractació. Entre els quatre projectes del FEIL vam augmentar la plantilla i vam fer una nova contractació de 69 operaris.

Gerent Grup Tis

Vam participar en un dels projectes del FEIL de l'any passat, concretament en el del CEIP Joan Marquès Casals, on es va fer tota la instal·lació elèctrica nova. Ens va ajudar molt a passar l'any. Nosaltres vam incorporar sis noves contractacions a part de quatre empleats en plantilla fixos que ja teníem. El tema de la coordinació va estar molt ben resolt i vam assolir tots els objectius que ens havíem marcat.

Construccions FEU

Hem fet el projecte d'actuacions al Parc de Sant Jordi, el parc més emblemàtic, al meu parer, de Terrassa, la qual cosa fa que participar en aquest projecte hagi estat molt engrescador. Ha consistit bàsicament en la reordenació i la rehabilitació de la jardineria i la zona de jocs infantils. En l'amfiteatre hem fet un mur de gabions darrere de l'escenari. I hem incrementat la plantilla en 21 persones gràcies al FEIL.

Xavier Leira Gerent de Climasol Energies Alternatives

Hem fet la instal·lació d'una caldera de biomassa al CEIP Antoni Ubach de Terrassa. Hem posat una caldera de biomassa de 320 quilovats que dóna servei de calefacció i d'aigua calenta a tota l’escola. Per fer l'obra es va proposar una contractació de catorze persones, vuit de nova contractació, i finalment hi han contribuït prop de setanta persones durant el desenvolupament de l'obra.

José Pablo Rodríguez Conseller delegat de Discover

Hem col·laborat en l'obra del nou col·lector de Vallparadís, fet que ens ha permès entrar en contacte amb els veïns i l'Ajuntament, amb qui hem tingut reunions periòdiques. Era una obra necessària per al barri i l'entorn. El FEIL ha permès trobar feina a gent que tenia problemes de formació i estava a l'atur. Gent que vivia a Terrassa i que s'ha pogut integrar a la nostra estructura durant el temps que ha durat l'obra.

juny visquemterrassa |5


la ciutat

Terrassa rep la Bandera d'Honor d'Europa El Consell d'Europa ha atorgat a l'Ajuntament un nou premi en reconeixement a la tasca realitzada en favor de la construcció europea. Es tracta de la Bandera d'Honor d'Europa, un guardó que s'afegirà al Diploma Europeu amb què l'Ajuntament de Terrassa va ser distingit l'any passat. D'aquesta manera, la ciutat es converteix en una de les poques que ha rebut dos premis del Consell d'Europa en anys consecutius.

Medalla de la Ciutat per a Ander Mirambell El terrassenc Ander Mirambell, participant als darrers Jocs Olímpics d'Hivern de Vancouver, en la modalitat de skeleton, ha rebut la Medalla de la Ciutat a l'Esperit Esportiu atorgada per l'Ajuntament. Mirambell és el terrassenc número 102 que participa en uns jocs olímpics. Ander Mirambell va néixer a Barcelona el 1983 i, més tard, la seva família es va traslladar a Terrassa. Després de practicar altres esports com el futbol, el vòlei platja o l'atletisme es va iniciar a l'skeleton el 2005. Aquest esport, molt poc conegut al nostre país, és una de les tres modalitats de descens en trineu que tenen categoria d'esport olímpic. 6 | juny visquemterrassa

Fons de Cohesió Europeu: 3 milions d'euros per a la ciutat Es millorarà la qualitat de les aigües residuals i es construirà una nova xarxa de clavegueram a les Martines

L'Ajuntament ha adjudicat a l'empresa Adasa Sistemas el telecontrol de la qualitat de les aigües residuals dels col·lectors i les instal·lacions de sanejament de Terrassa. L'objectiu és controlar la qualitat de les aigües de la xarxa de sanejament i automatitzar les estacions de bombament i depuradores de la xarxa. El projecte, que supera el milió d'euros finançats en un 80% pel Fons de Cohesió Europeu, inclou la construcció d'una xarxa d'estacions si-

tuada en punts estratègics que subministrarà informació en temps real de la qualitat de l'aigua residual que transcorre pels col·lectors procedent del nucli urbà i industrial amb destinació a la depuradora. També contempla la integració de les instal·lacions de sanejament existents a la xarxa de telecontrol i la creació d'un centre des d'on es facin les accions de supervisió, control remot, gestió d'alarmes i gestió global de les infraestructures.

Nova xarxa de sanejament a les Martines

El Fons de Cohesió Europeu també finançarà en un 80% les obres pendents d'execució de la xarxa de clavegueram a les Martines. Mitjançant aquesta actuació, que es farà a l'àmbit del Torrent de les Carbonelles,

Actuacions principals - Instal·lació de tres estacions automàtiques de control de la qualitat de les aigües. - Integració d'onze instal·lacions de sanejament (estacions depuradores i de bombament) a una xarxa de telecontrol. - Implantació d'un centre de control per a la recepció i gestió de les dades rebudes de totes les instal·lacions que s'integraran a la xarxa de telecontrol. s'implantarà una nova xarxa de clavegueram amb una longitud total de més de tres quilòmetres. En les obres s'inclou el tractament de talussos i murs, i la repavimentació de la zona afectada. El pressupost de licitació de la nova xarxa ha superat els 2,9 milions d'euros.


la ciutat La Pineda ha suposat una inversió superior als 4,8 milions d'euros

El president Montilla inaugura la residència La Pineda L'equipament per a persones amb discapacitat psíquica s'ha construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament

La Pineda, amb una capacitat per a 80 persones, dóna servei des del mes de gener a 62 residents i 18 usuaris del centre de dia en un nou espai al carrer d'Icària, al Roc Blanc. Aquest equipament, que millorarà els serveis i l'atenció a les persones amb discapacitats psíquiques, s'ha construït en uns terrenys cedits per l'Ajuntament que l’acosten al nucli urbà de la ciutat. La seva construcció ha suposat una inversió de 4.856.000 euros que han anat a càrrec del Departament d'Acció Social de la Generalitat. La gestió de La Pineda s’ha delegat, a través d'un concurs públic, a la Fundació Vallparadís de la Mútua de Terrassa. Una cinquantena de professionals atenen els residents els 365 dies de l'any i els usuaris diürns de dilluns a divendres.

De l'Hospital del Tòrax al Roc Blanc

La nova residència La Pineda suposa una millora en l'espai i en l'atenció als usuaris que, des del 1991, eren a l'antic Hospital del Tòrax. Actualement ocupa 3.500 m2 distribuïts en soterrani i quatre plantes. El centre de dia està situat a la planta baixa, on hi ha els espais d'ús diürn, les aules, els tallers, el menjador d'usuaris externs i el gimnàs per a rehabilitació. Un segon espai, també a la planta baixa, està habilitat per a ús del personal. La residència es troba a les tres plantes superiors i disposa de 26 habitacions individuals i 18 dobles. Cada planta s'estructura en dos ambients diferenciats: d'una banda el menjador i la sala d'estar i de l'altra la zona privada dels dormitoris. Al soterrani hi ha els equipaments principals i a l'exterior, un conjunt de 15 panells solars.

La Pineda dóna servei a 80 persones amb discapacitat

juny visquemterrassa |7


la ciutat Actualment, a Terrassa se segueixen 131 casos d'absentisme escolar

Curs d'estiu sobre la Unió Europea L'Ajuntament organitza el V Curs d'Estiu sobre la Unió Europea. El curs, gratuït i obert a tota la ciutadania, es durà a terme els dies 29 de juny, 6, 13, i 20 de juliol a la Biblioteca Central de Terrassa. La cinquena edició d'aquest curs, que coincideix amb l'Any Europeu de la Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, vol analitzar com l'aplicació del Tractat de Lisboa pot influir en l'avenç de la Unió Europea i mostrar-nos contribucions d'experiències d'altres ciutats i actors pel que fa a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social. + info www.terrassa.cat/internacional internacional@terrassa.cat

Llet fresca al Mercat de la Independència El Mercat de la Independència va inaugurar, coincidint amb la Fira Modernista, una màquina expenedora de llet que subministrarà llet fresca pasteuritzada els 365 dies de l'any. Actualment, l'horari de subministrament de llet és de sis del matí a onze de la nit, tot i que, depenent de la resposta dels consumidors, es preveu que la màquina pugui funcionar les 24 hores del dia. La llet prové de la granja Torre d'en Roca de Sallent, que la porta a Terrassa diàriament en un camió frigorífic. El preu del litre surt a 1 euro i l'empresa Agrofresc, titular del servei, preveu vendre’n 500 litres diaris. Abans de l'estiu es preveu inaugurar una altra màquina expenedora de llet al Mercat del Triomf. 8 | juny visquemterrassa

La Comissió Local d'Atenció a l'Absentisme Escolar de Terrassa, nascuda el 2002, fa durant aquest curs el seguiment de 131 casos, un 80% dels quals corresponen a alumnes de secundària. La ciutat compta amb un protocol d'actuacions i intervencions que es va començar a aplicar el curs 2003-2004 i que es va revisar dos anys més tard. Aquest protocol, que prioritza la mediació i el treball amb les famílies per davant de les mesures sancionadores, vetlla per l'acompliment del dret a l'ensenyament obligatori i serveix per atendre situacions d'absentisme escolar.

Lluita contra l'absentisme escolar

El protocol contra l'absentisme escolar coordina l'actuació d'escoles, Policia Local, Serveis Socials i la Fiscalia

Solucions adaptades a cada realitat

Un cop detectats aquests casos s'intervé en diferents àmbits, primer en el mateix centre i, si el cas no es resol en tres mesos, amb l'actuació dels Serveis Socials municipals i de la Policia Local. En situacions reincidents o en grups de risc, i davant la manca de col·laboració de la família, es plantejarà, en darrera instància, l'actuació de la Fiscalia de Terrassa.

Dades del curs 2009-2010 Actualment la Comissió Local d'Atenció a l'Absentisme Escolar segueix 131 alumnes provinents de 34 centres; 23 són d'educació infantil i primària, i 81, de secundària. 24 són casos no

matriculats en el pas de 6è de primària a 1r d'ESO, dels quals se n'han solucionat 18. Fins a l’abril del 2010 s’han derivat 9 casos a la Fiscalia. El curs passat es van derivar 11 casos, i a 7 dels quals se’ls fa un seguiment mensual.


la ciutat Abans de l'agost 115 habitatges on viuen persones grans seran reformats a Terrassa

Habitatges més segurs i accessibles per a la gent gran Un programa dut a terme per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona reforma habitatges de persones grans amb pocs recursos econòmics

A Terrassa, 115 habitatges es beneficiaran de diversos arranjaments de llars per tal de garantir les condicions de seguretat i d'habitabilitat mínimes per a persones grans. Les reformes formen part del Programa d'Arranjament d'Habitatges per a la Gent Gran com a mesura de xoc per la crisi econòmica. El pressupost destinat als arranjaments

està subvencionat en un 33% per l'Ajuntament i l'import restant va a càrrec de la Diputació de Barcelona. El pressupost total de l'actuació supera els 174.000 euros. Gent gran amb pocs recursos

Un equip de tècnics de l'Àrea de Benestar Social de Terrassa ha Asunción Villagrasa 81 anys

Visc a una casa al barri de Ca n'Anglada que ja té 54 anys, tinc problemes de mobilitat i molt dolor a les cames, de manera que em costa desplaçar-me i necessito ajuda per dutxar-me. A través de l'assistent social que ve cada matí se'm va informar d'aquest programa. M'han canviat la banyera per un plat de dutxa i han col·locat les aixetes més avall, perquè pugui manipular l'aigua asseguda a la cadira de plàstic. També tinc uns agafadors per alçar-me. Realment estic molt contenta, he notat molt canvi amb les obres i des d'aleshores no em canso tant.

estat l'encarregat de prioritzar els habitatges de persones de més de 65 anys que podien entrar al programa tenint en compte els recursos econòmics o el grau de suport familiar. Fins ara s'han fet arranjaments en 33 habitatges i se n'han visitat 82 més, les obres dels quals s’enllestiran abans del mes d'agost.

Yolanda Rosell Cap de districte de Serveis Socials

Des de Serveis Socials hem detectat els casos on calia fer aquests arranjaments, o bé ens ha arribat una sol·licitud. Hem visitat prèviament la casa per valorar si reunia les condicions i després hem tornat amb l'empresa constructora per prendre mides. Fem seguiment de tot el procés. Els canvis més comuns són la substitució de la banyera pel plat de dutxa i de la cuina de gas per una de vitroceràmica per a persones grans que tenen petites pèrdues de memòria però que són autònomes. També s'han col·locat agafadors a passadissos molt llargs o al costat de la tauleta de nit.

Millores en la seguretat i l'accessibilitat Les obres i reformes són actuacions bàsiques amb un import situat al voltant dels 1.500 euros per habitatge. Aquests diners es destinen principalment a l'arranjament de banys i cuines i a la modificació d'espais per millorar l'accessibilitat. Entre les actuacions més comunes trobem la substitució de banyeres i dutxes, els canvis d'aixetes, l'elevació de sanitaris i la substitució de plaques de gas per plaques elèctriques a les cuines. Pel que fa a les reformes generals, els tècnics valoren si cal fer tractaments antilliscants del paviment, reforçar la il·luminació, fer canvis en la distribució del mobiliari o bé anivellar el paviment per tal d'eliminar graons.

juny visquemterrassa |9


la ciutat

Lliurats els diplomes del ‘Tastets d'Oficis’ L’Ajuntament i les entitats ofereixen beques perquè cap nen es quedi sense casal

La ‘Volta al món’ arriba a l'estiu

Aquest és el centre d'interès dels vint casals d'estiu d’enguany. L’Ajuntament ofereix 41.000 euros en beques L'Ajuntament preveu que enguany prenguin part dels casals d'estiu 1.460 infants i joves, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat, que va ser de 1.264. També s'incrementa en prop d'una vintena, fins arribar als 208, el nombre de monitors que s'encarregaran d'oferir

les activitats que enguany es faran al voltant d'un hipotètic viatge arreu del món que permetrà als participants conèixer determinats aspectes d'altres cultures, com la seva gastronomia, per fomentar la col·laboració i la solidaritat entre pobles. Els casals es faran des

Es preveu que prop de 1.500 infants i joves puguin gaudir enguany dels casals d'estiu a la ciutat

10 | juny visquemterrassa

de finals de juny fins a finals de juliol per a edats compreses entre els 3 i els 17 anys. El preu oscil·la entre els 120 i els 190 euros.úblic, Increment de les beques L'Ajuntament incrementa, tot i la crisi, les beques per als casals d'estiu d'aquest any. Concretament són 41.000 euros, 4.000 més que l'any passat, que es destinaran a les famílies amb pocs recursos. Aquest augment, que podria ser superior si fos necessari, respon a la prioritat que han pres les polítiques socials en el marc del Pacte Anticrisi. En aquest sentit, les entitats també ofereixen beques i fan un esforç perquè cap nen es quedi sense casal amb aportacions econòmiques de la Fundació Pere Tarrés i la Fundació La Caixa. Les preinscripcions van començar el 15 de maig i, en la majoria de casos, continuen durant aquest mes de juny, per estricte ordre d'inscripció. +info Punt d'Informació Juvenil de la Casa Baumann i Av. Jacquard, 1 93 784 83 90 i Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. Divendres de 9 a 14 h. casa.baumann@terrassa.cat

L'Ajuntament ha lliurat els diplomes als participants de la desena edició del programa Tastets d'Oficis. En el programa del curs 2009-2010 han participat 93 alumnes de 3r i 4t d'ESO dels instituts Blanxart, Nicolau Copèrnic, Cavall Bernat, Torre del Palau, Can Jofresa, Montserrat Roig, Terrassa, Matadepera i Santa Eulàlia. L'objectiu és facilitar la transició de l'àmbit educatiu al mercat laboral afavorint el coneixement d'oficis mitjançant una situació real en una empresa o centre formatiu ocupacional. El total d'oficis que han conegut els alumnes ha estat de quinze, entre els quals trobem fusteria, electricitat, hostaleria, arts gràfiques, jardineria o perruqueria.

Neix una web per planificar els desplaçaments L'Ajuntament ha presentat el nou Portal de Mobilitat (POMO), el primer de l'Estat amb les seves característiques. Es tracta d'una nova eina per a la ciutadania que permet planificar els desplaçaments dins i fora de la ciutat. L'usuari podrà comparar els diversos recorreguts proposats i la previsió de temps i decidir si vol fer el trajecte a peu, en cotxe particular o compartit (amb la possibilitat de posar-se en contacte amb altres usuaris), bicicleta o transport públic. S'hi han afegit els punts d'interès de la ciutat i una comparativa de consum energètic i de CO2. L'accés al portal es fa a través de la web: www.terrassa.cat/comanar-hi. La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura ha estat l'encarregada de desenvolupar el portal, que ha tingut un cost de 3.500 euros.


la ciutat Un primer tram, situat entre el Portal de Sant Roc i el carrer de Goleta, s'enllestirà abans de Nadal, mentre que durant els primers mesos del 2011 es donarà forma al tram delimitat pels carrers de Goleta i Galileu.

Rambla: canvi de ‘look’

Es mantindran oberts els accessos als establiments en horari comercial i als aparcaments públics i privats

Un eix de futur: comercial, per a vianants, transport públic, Metro de Terrassa i serveis El passat mes de maig es van iniciar les obres de remodelació de la rambla d'Ègara entre el Portal de Sant Roc i Galileu, un cop finalitzades les obres d'excavació dels túnels del futur Metro de Terrassa. Les obres es duran a terme en dues fases. Durant una primera etapa es remodelarà el tram comprès entre el Portal de Sant Roc i el carrer de Goleta. Uns treballs que finalitzaran abans de les festes de Nadal i que depenen de la Generalitat. Durant els primers mesos del 2011, s'executarà el tram superior, entre els carrers de Goleta i Galileu, a càrrec de l'Ajuntament. Per tal de minimitzar els efectes dels treballs a la mobilitat està previst mantenir oberts els accessos als diferents establiments de la zona en horari comercial. A més, es mantindrà la circulació dels autobusos per la Rambla i s'asseguraran els accessos als aparcaments públics i privats. Les obres, que van ser fruit d'un procés de participació ciutadana, tenen un pressupost superior als 2,4 milions d'euros. Amb la nova Rambla, Terrassa guanyarà un espai urbà remodelat, pensat per als vianants, però també per al transport públic, els vehicles de serveis i els accessos de veïns. El projecte ha tingut en compte els usos dels ciutadans de la rambla d'Ègara, la dinamització comercial i els elements més singulars del seu paisatge. +info Més informació a www.terrassa.cat 010 / 93 739 70 00 Punt d'atenció de les obres de responsabilitat municipal i Galileu, 230-234, local A, 1a planta 681 329 389 Punt d'atenció de les obres de la Generalitat i Iscle Soler, 7

juny visquemterrassa |11


ciutadanes & ciutadans treballem als barris

la mirada dels infants Les primeres experiències dels joves amb la seva nova ciutat

Aula d’acollida Institut Terrassa Mohamed Charrout Marroc

Per mi, l'aula d'acollida és una gran família, nosaltres som de diferents països, hi ha diferents idiomes, però això no és un problema. Ells són els meus millors amics. Jiao Liu

Gregorio Ramírez, Sònia Segarra, Sergi Samper

AV La Cogullada El barri de la Cogullada es troba al Districte IV. Antigament es coneixia com "el barri de la piscina" perquè, on ara hi ha la plaça de Salvador Dalí, hi va haver una piscina del Club Natació Terrassa. El nom de la Cogullada ret homenatge a la font que hi ha per sota del barri de Vista Alegre. El barri va néixer al voltant del convent de les Germanes Josefines coincidint amb l'arribada d'immigració provinent majoritàriament de Lleó i Andalusia a la dècada del 50 i 60. Molts dels veïns es van construir la casa i la

majoria treballaven a la bòbila Almirall i a les fàbriques tèxtils de Can Niquet i La Magdalena. No va ser fins el 1973 que es van edificar els primers pisos. La necessitat d'asfaltar els carrers i d’una escola per als infants va fer que se celebressin reunions veïnals fins que l'any 1971 es va crear la primera Associació de Veïns. Avui, l'AV La Cogullada treballa per aconseguir més serveis que donin vida al barri, per la construcció d'un poliesportiu i pel desenvolupament de l'ARE de la Porta Sud.

Sònia Segarra

Sergi Samper

Veïna

Fa 8 anys que visc al barri i hi vaig venir perquè està ben situat, és tranquil i de caràcter molt familiar. Ens coneixem gairebé tots i a l'estiu molts veïns surten a prendre la fresca al carrer; és com un poble. Trobo que cal una llar d'infants i una altra escola perquè el CEIP El Vallès també engloba Ca n'Aurell i la Maurina i hi ha poques places.

12 | juny visquemterrassa

Veí

He viscut tota la vida al barri i vaig estudiar a la Llar Sagrada Família; ara només existeix la parròquia. M'agrada la Cogullada perquè està molt ben comunicat cap a l'exterior i som a dos minuts del centre, no s’ha d'agafar el cotxe perquè es pot anar caminant a tot arreu. Un dels avantatges que tenim és que podem gaudir d'un dels parcs més grans de la ciutat.

+info Habitants: 5.101 habitants Superfície: 0'42 km2 Dades de l'Anuari Estadístic de Terrassa 2009

Ibtissam Charrout Marroc

Hamida Bentouit Marroc

Tinc tretze anys i en fa un que vaig arribar. Faig 1r d'ESO a l'Institut Terrassa. Estic contenta perquè el curs em va molt bé. Aquí tinc moltes amigues: Nohaila, Zainab, Maroua, Kautar, Zakia, Soukaina i Nouhaila. Ens ho passem molt bé. El que més m'agrada de la ciutat és el parc de Sant de Jordi. Hi vaig sovint amb els meus germans i m'ho passo molt bé.

Em dic Hamida. Tinc setze anys i abans de venir a Catalunya vivia a Tànger, al Marroc. M'agradava molt anar a la platja. Aquí visc amb la meva àvia i estic també amb la meva tieta i amb els meus cosins. Enyoro molt els meus amics i la meva família. Faig quart d’ESO a l'Institut Terrassa i m'agrada molt anar a l'aula d'acollida.

Tinc catorze anys i vaig arribar a Catalunya el mes d'abril de l'any passat. Fa un any que estic a l'aula d'acollida. M'agrada jugar a futbol. Cada cap de setmana vaig als pisos del Grup Montserrat a veure els meus avis i em trobo amb els meus amics per jugar a futbol. Rabie Tabli Marroc

Tinc quinze anys i vaig arribar fa 4 mesos. Abans vivia a la ciutat de Tànger, al Marroc. Faig tercer d'ESO a l'Institut Terrassa i m'agrada el meu institut. Estic content perquè aprenc coses noves i també he conegut nous amics. M'agrada anar a la biblioteca de la Maurina.

tenim la paraula...

Gregorio Ramírez

noves mirades. Alumnes de 6è B de l’Escola Marià Galí

President

El barrio ha cambiado mucho. Aún recuerdo cuando no estaba asfaltado y lo que costó construir un puente para cruzar la riera en coche. La carencia que tenemos es de servicios. Necesitamos dinamizar la zona y potenciarla para que no se convierta en un barrio dormitorio. En nuestro local sociodepor tivo realizamos infinitas actividades con el reducido espacio que tenemos. Por eso es necesario construir el polideportivo, una reivindicación de muchos años atrás.

Més enllà de la riera Més enllà de la riera de Palau hi ha el nostre barri: Can Boada. Sovint és un barri oblidat. Si preguntéssim a la resta de terrassencs i terrassenques

sobre Can Boada, ben poquets en sabrien dir alguna cosa. Ens agrada viure a Can Boada. És un barri tranquil i on viu bona gent. Però hi ha moltes coses que no ens agraden o que

trobem a faltar. Al nostre barri no hi ha gairebé equipaments. Ens agradaria tenir una biblioteca, un poliesportiu i un centre cívic més gran. I porteries i cistelles als parcs? Doncs també. Som nens i ens agrada jugar. I de la nostra riera? Sempre està bruta de les escombraries que llença la gent, i ningú ve a netejar. Els carrers estan bruts i a la gent que té gossos li costa recollir els excrements. Sempre hem viscut aquí. Encara que hi hagi coses que no ens agraden, aquest és EL NOSTRE BARRI: Can Boada.


coneguem l’ajuntament

La ràdio de proximitat es troba al 95.2 de la FM

La programació de la 95.2 ofereix notícies, música, esports i entreteniment

L'emissora municipal de Terrassa es fa ressó des del 1998 de totes les veus de la ciutat

L'emissora municipal de Terrassa va inaugurar les seves emissions el 27 de febrer de 1998, amb el nom de Terrassa FM COM Ràdio. L'any 2000 va passar a denominar-se Ràdio Municipal de Terrassa i actualment és la 95.2 Ràdio, freqüència des de la que emet les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. L'objectiu principal és el d'oferir una programació radiofònica molt centrada en la informació, la participació i la potenciació de la identitat cultural i social de la ciutat. L'emissora municipa forma part de la xarxa d'emissores locals consorcia-

des amb COM Ràdio. Els estudis de la 95.2 Ràdio estan ubicats a la seu de la Societat Municipal de Comunicació, a la plaça de la Farinera, 5. La graella La programació de producció local se situa en una mitjana de 6 hores diàries. Notícies, música, esports i entreteniment constitueixen la seva fórmula radiofònica. Entre els programes propis, destaquen el "Jazz FM", amb Enric Carreras, una producció que s'emet des de fa 10 anys per més de 100

emissores de CO M Ràdio i que podeu escoltar cada divendres a les 11 de la nit; i el "Submarí", un magazine matinal d'entreteniment presentat per Mariona Tomàs que s'emet de dilluns a divendres de 10 del matí a 12 del migdia. De temporades anteriors, destaca el programa "Pren-t'ho com vulguis", presentat per Oriol Carreras, que va rebre el Premi Rosalia Rovira d'Emissores Municipals atorgat per la Diputació de Barcelona el 2005. Les transmissions esportives del Terrassa FC i d'hoquei herba també són clàssics de l'emissora.

juny visquemterrassa |13


l’ajuntament anem de visita! Cada mes, alumnes de diferents escoles de la ciutat visiten l’Ajuntament.

CEIP Francesc Aldea

Col·legi Goya

CEIP Lanaspa Giralt-Crespinell

CEIP Lanaspa Giralt-Crespinell

CEIP Marià Galí

Recepció Escola Sagrat Cor de Jesús

Recepció Escola Sagrat Cor de Jesús

Santa Teresa de Jesús +info Us podeu descarregar el Visquem Terrassa en pdf a la web municipal: www.terrassa.cat/visquem.

14 | juny visquemterrassa


les entitats

l’opinió dels grups municipals Grup Municipal Socialista

Inversió pública i rigor en la gestió

jordi.laboria@ terrassa.cat

Geganters de Terrassa Els Gegants de Terrassa estan de festa perquè celebren 160 anys de les seves primeres figures, els Gegants Vells, i 60 anys dels Gegants Nous. Podem afirmar que és una de les entitats més antigues de la ciutat que, de mica en mica, ha fet créixer aquesta família de cartó pedra on ara també trobem els Gegants Modernistes, la Carmeta de TV20, el Tranqui i quatre capgrossos. La primera parella d'aquesta saga són en Robesa i la Pepona, construïts per l'artista Francesc Torras. Ara, 160 anys després, l'entitat ha estrenat unes rèpliques d'aquests gegants perquè l'estructura estava malmesa i, a més, els han alleugerit uns 20

quilos de pes per què dones i joves també puguin portarlos. L'ampli repertori de gegants i capgrossos, de totes mides i pesos, permet que grans i petits puguin donar vida a aquestes figures. Després de la Trobada de Gegants que es va celebrar el darrer cap de setmana de maig, l'entitat afronta un nou repte: pujar una de les seves parelles a la Mola amb helicòpter per commemorar el seu 160è aniversari. Per fer-ho possible els cal suport logístic i econòmic. +info Geganters de Terrassa i Passeig 22 de Juliol, 200 617 616 582 www.gegants.cat/terrassa geganters.terrassa@ gmail.com

Antoni Messeguer President

Formo part de Geganters de Terrassa des de l'any 1982 perquè m'agradava l'ambient familiar i fer treball en equip. Ara som més d'una quarantena de persones de totes les edats. A les cercaviles se'ns pot identificar clarament perquè anem vestits de blanc, portem una faixa negra i un mocador vermell. Per la Fira Modernista també ens vestim d'època i portem pantalons blaus i un mocador blanc. Cada dijous ens reunim per preparar les més de trenta sortides anuals que fem arreu de Catalunya i assajar les coreografies acompanyades de música de gralla.

L'Ajuntament està fent un esforç extraordinari en inversions públiques, polítiques socials i ocupació, com a resposta a la crisi. Al mateix temps, els ingressos municipals van a la baixa. La combinació de màxim rigor i prudència en la gestió dels recursos públics, juntament amb un clar compromís social i de progrés, ens permet donar resposta a les creixents necessitats de la ciutat, reorientar les prioritats i garantir la fortalesa de les finances municipals. Les

inversions estatals del FEOSL per al 2010 són una injecció de recursos que ens permeten generar ocupació i projectes per a les empreses, apostar per la nova economia com a estratègia de futur i millorar la vida quotidiana de les persones. En un moment difícil per a tothom, l'Ajuntament exerceix amb responsabilitat la seva tasca: gestionar el present, ser al costat de les persones i construir la ciutat que mira cap a un futur millor.

Grup Municipal de Convergència i Unió

Congelació de les pensions: paguen justos per pecadors

josep.rull@ terrassa.cat

El govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha abocat l'Estat al dèficit públic més alt de tota la història, l'11,2% del producte interior brut. Ara, després de dos anys d'advertiments constants, Zapatero s'ha vist obligat, arran de sengles trucades dels presidents dels Estats Units i la Xina, a fer una retallada de despesa social sense precedents. El PSC i el PSOE han decidit fer recaure sobre els pensionistes, un dels col·lectius més castigats per la crisi i amb uns recursos econòmics escassos,

el cost de les seves decisions econòmiques erràtiques i errònies. La congelació de les pensions suposa, de fet, la ruptura d'una de les regles del Pacte de Toledo, la revalorització automàtica de la quantia de les jubilacions. Si finalment aquesta proposta prospera serà profundament inequitativa; més quan el sistema de pensions continua generant superàvit i el Fons de Reserva supera els 60.000 milions d'euros. Acabaran pagant justos per pecadors.

Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa

No és això companys, no és això

Quan encara a la nostra ciutat es continuen venent les virtuts dels projectes del FEIL i avancen els projectes a l'empara dels FEOLS, ens hem trobat per sorpresa un nou Plan Zapatero. Aquesta vegada no es tracta d'impulsar la inversió pública per generar ocupació i millorar serveis, el govern del manuel.perez@ PSOE ha cedit a les pressions dels sectors més terrassa.cat conservadors i especulatius impulsant un conjunt de mesures que perjudiquen col·lectius vulnerables com els pensionistes i els dependents, retallen sous de milers de persones i retarden el programa d'inversions públiques. A ICV-EUiA creiem que no és tolerable fer pagar la crisi únicament a aquells

sectors que no l'han provocada. La prioritat política, des d'una visió progressista, no ha de ser retallar drets socials ni despesa pública, sinó crear ocupació, augmentar els ingressos de l'Estat reorientant la política fiscal fent pagar més impostos als que tenen les rendes més altes i reformar el sistema financer per garantir que els crèdits arriben a famílies i empreses. En l’àmbit local, conscients que patirem les conseqüències d'aquestes mesures, no podem sinó refermar el nostre compromís per fer compatible austeritat i prestació de serveis bàsics de qualitat i atenció a les persones que ho estan passant força malament en aquest context.

Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya

Pacte davant la crisi

En aquests dies, després de l'anunci per part del president del govern espanyol d'una sèrie de mesures per a la reducció del dèficit públic, mesures improvisades i injustes, ara ja concretades en els termes del Real Decreto Ley aprovat aquest pasgabriel.turmo@ sat 20-05-2010 pel Consell de Ministres, terrassa.cat com la de la congelació de les pensions contributives, que afectaran molt negativament l'economia de milions de ciutadans/es del nostre país, i entre ells/es, a milers de terrassencs i terrassenques, volem destacar des del nostre grup com s'ha afrontat, dins de les possibilitats i li-

mitacions de les competències municipals, la greu situació de crisi econòmica del país des de l'àmbit municipal, en aquest cas del nostre Ajuntament. Entenem en aquest sentit que és exemplar, i així ho volem destacar, que s'assolís a Terrassa un Pacte Municipal entre tots els grups polítics municipals per fer front a la crisi acordant-se per consens un total de 42 mesures. Un exercici, i així ho entenem des del nostre grup, de responsabilitat davant una greu problemàtica com és en aquest cas la greu situació de crisis econòmica que està patint el nostre país.

Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

Terrassa capital gastronòmica

isaac.albert@ terrassa.cat

És ja una realitat que, igual que el jazz situa Terrassa en el mapa musical del país, i igual que l'hoquei situa Terrassa en el mapa esportiu mundial, la gastronomia local, els nostres cuiners, i ara també els nostres productes, situen Terrassa en el mapa de la gastronomia del país. I ho fem aportant cuiners

amb talent, amb sensibilitat i tècnica. I ho fem, ara també, recuperant productes propis que ens porten cap a la creació d'un discurs culinari terrassenc que ens obre la porta a un bon present, però sobretot a un futur millor, dins l'àmbit de la cultura gastronòmica. juny visquemterrassa |15


Visquem Terrassa número 135  

Visquem Terrassa número 135 (juny de 2010)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you