Page 1

2014 / 15

B U S I N E S S R 410 A VRF-R410A-Tehnologije


VRF-R410A-Technologies

Sadržaj karakteristike sistema tOsHiba Vrf

2 I TOSHIBA

3 - 11

super modular multi system

12 - 20

mini super modular multi system

22 - 23

super Heat recovery system

24 - 29

Vrf unutrašnje jedinice

30 - 59

dimenzionisanje cevi za radni fluid

62 - 64

električna instalacija

65 - 67

Opcije upravljanja

68 - 78

Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote

79 - 81

Značenje korišćenih pojmova

82

uslovi merenja

82


Inovativnost, inteligencija, bogatstvo ideja inOVatiVnOst Izvanredne performanse s visokoefikasnim dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima, kao i naprednim vektorski upravljanim inverterima koji pri delimičnom opterećenju postižu CoP koeficijent od 6,41*, čine sMMs inovativnim proizvodom budućnosti.

8 Ks spoljašnja jedinica, pri 50% opterećenja

inteligenCija Inteligentno upravljanje rashladnim fluidom u sMMs garantuje precizno održavanje temperature u svakoj prostoriji, čak i kada se radi o vrlo udaljenim prostorijama.

bOgatstVO ideja Fleksibilnost u pogledu mogućnosti proširenja ovog višefunkcionalnog sistema dozvoljava udaljenost između pojedinih jedinica i do 235 m, a visinsku razliku do 70 m.

TOSHIBA I 3


VRF-R410A-Technologies

Značajna ušteda energije Upotrebom visokoučinskih DC dvostrukih rotacionih klipnih kompresora (“Twin rotary”) i naprednih vektorski upravljanih invertera, sMMs postiže vrednost koeficijenta grejanja CoP od 6,41 pri delimičnom opterećenju. ove izuzetne radne karakteristike, uz konstantno opterećenje kompresora, u velikoj meri doprinose smanjenju ukupne potrošnje energije.

2

1

(14 Ks, 16 Ks)

smms predstavljaju visokoučinske spoljašnje jedinice sa po tri kompresora i tri invertera *

1

inOVatiVni dVOstruki rOtaCiOni klipni kOmpresOr tOsHiba dvostruki rotacioni klipni kompresor: lider u branši U spoljašnjim jedinicama od 14 i 16 Ks rade tri potpuno nova inverterska, dvostruko rotaciona klipna kompresora koji postižu izvanredan učinak pri delimičnom opte-

rećenju; u drugim spoljašnjim jedinicama (8, 10, 13 Ks) upotrebljena su samo dva. ovi kompresori omogućavaju maksimum efikasnosti i ugodnosti.

maksimalni kOefiCijenti energetske efikasnOsti ■ Primenom visokoefikasnih dvostrukih rotacionih klipnih kompresora i naprednih invertera upravljanih pomoću frekvencije, postiže se CoP koeficijent od 6,41 (pri delimičnom opterećenju od 50%).

■ sve spoljašnje jedinice opremljene su s tri dvostruka rotaciona klipna kompresora i s dvostrukim inverterskim pogonom. U celoj branši ToshIba je jedini ponuđač ovakve tehnologije klima-uređaja.

■ Pri konstantnom opterećenju moguće je postići veći radni učinak. spoljašnje jedinice imaju po tri dC dvostruka rotaciona klipna kompresora*

DC motor ventilatora

Vektorski upravljani inverter

* spoljašnje jedinice od 14 i 16 Ks

4 I TOSHIBA


Energetski efikasne performanse za podizanje ekološke svesti 2

3

4

8 KS

5

16 KS

6.41

5.50

3.52

6.26

8 KS

4.15

EER

5.60 3.28

100% Nominalna vrednost 50% opterećenje 50% opterećenje

2

7

4.52

COP

16 KS

6

8 Ks: MMY-MaP0804hT8P-E 16 Ks: MMY-MaP1604hT8P-E

efikasan VektOrski upraVljan inVerter potpuna inverterska regulacija omogućava preciznije upravljanje i bolje iskorišćenje sistema Kada je reč o upravljanju sva tri kompresora s pripadajućom inverterskom štampanom pločom koja iskorišćava sve mogućnosti kompresora kako bi se obezbedio ravnomeran režim rada i optimalna ušteda energije u svakom trenutku, ToshIba sMMs zauzima vodeće mesto u industriji u svetu.

efikasnost u radu u cilju smanjenja potrošnje energije Tokom rada sistem određuje koji se razmenjivač toplote može najefikasnije koristiti i bira broj obrtaja kompresora kojim se na najpovoljniji način može ostvariti potreban učinak. sistem raspodeljuje tok rashladnog fluida na više razmenjivača toplote istovremeno. Na taj način se povećava površina razmenjivača toplote. Inverteri regulišu stalan pogon sistema kako bi se postigla visoka efikasnost uz manju potrošnju energije. Zahvaljajući ravnomernoj raspodeli temperature u prostoriji korisnici imaju veći komfor, a životnoj sredini odgovara manja potrošnja energije.

ON ON 1

2

OFF OFF 3

4

ON OFF 1

2

ON OFF 3

4

TOSHIBA I 5


VRF-R410A-Technologies

Jednostavna montaža

Optimalna fleksibilnost pri projektovanju Tok rashladnog fluida, kao i tehnologija samih cevi novog VRF sistema Toshiba omogućavaju izuzetnu fleksibilnost pri postavljanju cevovoda. Između spoljašnjih jedinica i najudaljenije unutrašnje jedinice moguća je udaljenost do 235 m i visinska razlika do 70 m. Ove prednosti olakšavaju rad pri projektovanju i omogućavaju primenu sistema u zgradama sa preko 11 spratova. ■■ Ako tokom rekonstrukcije i renoviranja dođe do prenamene unutrašnjih prostorija, unutrašnje jedinice se mogu lako zameniti bez potrebe montaže dodatnih spoljašnjih jedinica.

40 m

70 m

■■ Ukoliko se spoljašnje jedinice montiraju iznad unutrašnjih, visinska razlika se može povećati do 70 metara. Uz pretpostavljenu visinu sprata od 3,5 m, to odgovara zgradi od 20 spratova.

Visinska razlika između spoljašnje jedinice i najudaljenije unutrašnje jedinice

Ekvivalentna dužina

235 m

6 I TOSHIBA


revizioni otvor

Klizna vratanca omogućavaju jednostavan pristup do inverterske štampane ploče bez potrebe skidanja panela na jedinici.

kOmpaktne dimenZije i manja težina ■ Kompaktna konstrukcija spoljašnjih jedinica različitih veličina (učinka) povećava jednostavnost pri instalisanju i fleksibilnost pri projektovanju.

2,000

16 ks

■ U odnosu na prethodnu seriju potrebno je približno 40 % manje prostora za instalisanje. ■ Zahvaljujući izmenama u konstrukciji, uređaji su postali lakši; to se pozitivno odražava i na izvođenje montažnih radova.

4,020

16 ks

1,210

16 ks

2,440

Mala potrebna površina za montažu doprinosi fleksibilnosti u projektovanju i predstavlja veliku prednost pri instalisanju u ograničenim prostornim mogućnostima.

Y-račVa Za CeVi Za gasOVitu faZu rasHladnOg fluida Postavljanje cevi za rashladni fluid pojednostavljuje se zahvaljujući Y-račvama. Kao što je prikazano na slici, ovo rešenje u poređenju s T-račvama smanjuje ukupno potreban prostor. Pozitivan efekat je manji broj savijanja cevi, a time

i elegantnije postavljanje cevovoda. Y-račve za cevi za gasnu fazu rashladnog fluida omogućavaju ravnomerniji tok od sMMs spoljašnjih jedinica prema priključcima unutrašnjih jedinica i time doprinose pouzdanosti sistema.

prema spoljašnjim jedinicama

cev za tečnost

RbM-bT14E (cev za gas)

prema unutrašnjim jedinicama cev za gas

TOSHIBA I 7


VRF-R410A-Technologies

Inovativnost i tehnologija

inteligentnO upraVljanje prOtOkOm rasHladnOg fluida potpuna kontrola sistema i ujednačena temperatura od prostorije do prostorije. ToshIba je razvila inteligentna VRF upravljanja, koja između ostalog garantuju pojedinačno snabdevanje radnim fluidom svake prostorije, bez obzira na tip unutrašnje jedinice ili visinske razlike i razlike u dužini cevovoda. sMMs -sistem omogućava optimalan protok radnog fluida ne samo kroz svaku unutrašnju jedinicu, već i na nivou celog sistema.

Optimalno upravljanje protokom rashladnog fluida ■ Kada je u jednom sistemu povezano više unutrašnjih jedinica, može se dogoditi da se, zavisno od razlike u dužini cevovoda od spoljašnje jedinice, transportuje nedovoljno ili previše rashladnog fluida do unutrašnjh jedinica. ■ To se događa tokom transporta rashladnog fluida zbog pada pritiska i prolaza toplote iz okoline u cevi. Posledica toga je da se unutrašnjim jedinicama isporučuju neodgovarajuće količine rashladnog sredstva. ■ optimalnim upravljanjem protokom rashladnog fluida pomoću inteligentnog upravljanja senzorima rashladnog fluida i određenog broja otvaranja pojedinih električnih impulsnih ventila, obezbeđene su konstantne unutrašnje temperature u zgradi pri visinskim razlikama do 40 m između unutrašnjih jedinica.

smanjuje se višak prikazan kod (b), a kompenzuje se manjak prikazan na (C).

ventila s impulsnim elektromotornim pogonom

spoljašnja jedinica

D

snaga

željeni kapacitet A

(A) smanjuje se višak prikazan kod (a).

(B)

(C)

(D)

smanjuje se višak prikazan kod (a), a kompenzuje se manjak prikazan na (D).

B

unutrašnja jedinica

C

TC2

senzor rashladnog fluida (ulaz)

TC1

senzor rashladnog fluida (izlaz)

razmenjivač toplote

8 I TOSHIBA


protok rashladnog fluida prilagođava se radi ostvarivanja individualne regulacije temperature

kontinualna regulacija

dvostruki rotacioni klipni kompresor optimizovan tok kompresije

Visoka efikasnost motora

Kompresor hz

Inovativna zaštita komponenata

optimizacija položaja izlaznog otvora i debljine krila smanjuju pad pritiska i otpor trenja. snaga

snažan inverter Kompletno invertersko upravljanje kompresorima omogućava tačnije upravljanje radom u cilju prilagođavanja opterećenju sistema.

glatka sinusna kriva Vektorski upravljani inverter brzim računanjem generiše glatku sinusnu krivu koja povećava efikasnost rada.

Povećanje površine rotorskih magneta i dodatni prorezi vode ka većoj efikasnosti i sniženju nivoa buke.

izuzetno precizna regulacija broja obrtaja kompresora (0,1 Hz) Varijabilno upravljanje reguliše broj obrtaja kompresora takoreći linearno u koracima od po 0,1 hz. Precizno regulisanje promenom frekvencije prema trenutno potrebnoj snazi, smanjuje gubitke energije i ostvaruje ugodnu klimu uz minimalne temperaturske promene.

glavna štampana ploča Vektorski upravljani inverter struju brzo pretvara u glatku sinusnu krivu kako bi se omogućio miran rad jednosmernog motora.

svaki motor ima jedan kompaktan i snažan magnetni rotor što omogućava manje gubitke vrtložne struje.

TOSHIBA I 9


VRF-R410A-Technologies

Snaga i pouzdanost efikasnO upraVljanje VaZduHOm Težište razvoja stavljeno je na upravljanje vazduhom. Postignuto je poboljšanje u pogledu količine i brzine strujanja vazduha uz istovremeno sniženje buke. Između ostalog treba naglasiti: ■ patentiran ventilator sa četiri lopatice, velikog prečnika (740 mm) ■ nov način zaštite ventilatora ■ visokoučinski motorni pogon Poboljšano upravljanje vazduhom doprinosi postizanju veće energetske efikasnosti. osim toga zahvaljujući višem raspoloživom naporu standardnono ugrađenog ventilatora za hlađenje kondenzatora, omogućava se postavljanje spoljnje jedinice u unutrašnji prostor.

VrlO niZak niVO buke

Kompresorska zaštita i kućište uređaja tako su konstruisani da se buka koju proizvodi kompresor optimalno prigušuje. Zbog poboljšane regulacije kompresora i nove konstrukcije razmenjivača toplote sMMsi može veći deo vremena raditi u području delimičnog opterećenje. Pri tim uslovima nivo buke pri radu uređaja je najmanji.

10 I TOSHIBA

-10 db(a)

tehnologija i upotrebljeni materijal za pokretne i vibrirajuće delove, kao i radna brzina uređaja. Novo invertersko upravljanje motora ventilatora omogućava smanjenje broja obrtaja na 60 o/min.

Prigušenje buke

buku spoljašnjih jedinica određuju dva faktora:


graniCe funkCiOnalnOsti sMMs omogućava režim grejanja do spoljašnjih temperatura od –20 °C. Na taj način može se zadovoljiti još veći spektar potreba, tako da se i objekti u hladnijim oblastima mogu bez problema klimatizovati pomoću sMMs .

smms spoljašnja temperatura u

režimu hlađenja *

-5°C do 43°C

spoljašnja temperatura u

režimu grejanja *

-20°C do 15°C

*hlađenje: °C db (suvog termometra), Grejanje: °C wb (vlažnog termometra)

Odlične radne karakteristike i uŠtede u radu pri delimičnOm Opterećenju Vrednosti CoP i EER računaju se kao nominalne vrednosti kada kompresori rade sa 100% snage. Uslovi maksimalnog opterećenja obično se postižu samo tokom nekoliko dana u godini, tako da uređaji najčešće rade sa srednjim i malim brojem obrtaja. To znači da najefikasniji sistem nije onaj koji optimalno radi pri uslovima vršnih opterećenja, već onaj koji je uspešniji pri srednjem i malom broju obrtaja.

Kompresori Jedan inverter dva fiksna broja obrtaja

opterećenje

Kompresori tri invertera

sMMs

Proizvodi ToshIba su nadaleko poznati na tržištu po tome da pri delimičnom opterećenju raspolažu velikim kapacitetom (učinkom) i efikasnošću. ovo svojstvo pronalazi najbolju podršku u samom sMMs -sistemu zahvaljujući primeni tri inovativna kompresora koja precizno raspoređuju opterećenja.

U tabeli su prikazane prednosti uređaja s tri inverterska kompresora. Umesto jednog kompresora koji radi sa velikim brojem obrtaja, opterećenje se raspodeljuje na tri kompresora. Kapacitet ostaje isti, ali uz manji broj obrtaja, potrošnja energije je ipak manja.

TOSHIBA I 11


VRF-R410A-Technologies

Super Modular Multi System Izvanredne radne karakteristike s viskoefikasnim DC dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima i naprednim vektorski upravljanim inverterima čine super Modular Multi system inovativnim proizvodom budućnosti sa vrhunskim pokazateljima efikasnosti. Upravo izvrsni koeficijenti energetske efikasnosti u režimu rada pri delimičnom opterećenju još su više optimizovani upotrebom tri invertera i tri inovativno konstruisana kompresora, koji precizno raspoređuju opterećenja, zahvaljujući čemu su postignute vrednosti koje su u celoj branši u samom vrhu. ■ Izvrsni koeficijenti energetske efikasnosti u radu pri delimičnom opterećenju ■ 2-cevni sistem ■ Maksimalna pouzdanost ■ Nizak nivo buke ■ Fleksibilne mogućnosti projektovanja

(Einheit: mm)

12 I TOSHIBA


MMY-

Spoljašnja jedinica Rashladni učinak 1

kW

Električna snaga

kW

EER Radna struja

A

Grejni učinak 2

kW

Električna snaga

kW

● ●

COP Radna struja

A

Maksimalna struja 3

MAP1604HT8P-E 16 KS

22,40

28,00

33,50

40,00

45,00

5,40

7,41

9,55

11,50

13,70

4,15

3,78

3,51

3,48

3,28

8,50

11,40

14,70

17,70

20,80

25,00

31,50

37,50

45,00

50,00

5,53

7,50

10,20

11,20

14,20

4,52

4,20

3,68

4,02

3,52

8,80

11,80

16,00

17,60

22,00

32

32

40

40

50

9.900

10.500

11.600

12.000

13.000

Nivo zvučne snage

dB(A)

78

79

83

83

84

Nivo zvučnog pritiska

dB(A)

56

58

62

62

64

Nivo zvučne snage

dB(A)

77

78

82

82

83

Nivo zvučnog pritiska

dB(A)

55

57

59

60

62

60

60

50

40

40

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

-5 - 43

Max. eksterni statički pritisak

Pa

Područje rada - ST

°C

● ●

Područje rada - VT 4

°C

Dimenzije (V × Š × D)

mm

Težina

kg

-20 - +15,5

-20 - +15,5

-20 - +15,5

-20 - +15,5

-20 - +15,5

1830 × 990 × 780

1830 × 990 × 780

1830 × 990 × 780

1830 × 1210 × 780

1830 × 1210 × 780

242

242

242

329

329

241

241

241

329

329

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

Dvostruki rotacioni

kg

Cev za tečnost, tip – prečnik

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Lemljeni spoj – 7/8”

Lemljeni spoj – 7/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Lemljeni spoj – 1-1/8”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 1/2”

Konusni spoj – 5/8”

Konusni spoj – 5/8”

Maksimalna ekvivalentna dužina cevi

m

235

235

235

235

235

Maksimalna stvarna dužina cevi 5

m

190

190

190

190

190

Maksimalna dužina cjevovoda

m

500

500

500

500

500

Maksimalna visina (unutrašnja jedinica iznad/ispod) 6

m

70/40

70/40

70/40

70/40

70/40

Napajanje

V-ph-Hz

400 (380-415V)-3-50

Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 27 °C ST / 19 °C VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35 °C ST Na osnovu temperature unutrašnjeg vazduha od 20 °C ST i temperature spoljašnjeg vazduha od 7 °C ST / 6 °C VT Pri kombinaciji više spoljašnjih jedinica potrebno je slediti uputstva iz priručnika o montaži Uređaj radi do spolnje temperature od -20 °C, međutim ispod temperature od -15 °C treba računati sa smanjenjem učinka. Ukoliko uređaj treba da radi pri temperaturama između -15 i -20 °C potrebno je uzeti u obzir područje/okolinu instalacije i svojstva sistema.

5) 6)

Ispod 34 KS ili jednostavnija kombinacija: 300 m Ako visinska razlika između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, a unutrašnja jedinica se nalazi iznad, tada se maksimalna visina smanjuje na 30 m ● hlađenje ● grejanje

prOstOr Za mOntažu i OdržaVanje

≥600

F

≥500

F

( ≥1000 )

≥10

≥600 ≥10

≥600

≥10

F

( ≥1000 )

≥500

≥1580

≥1580

≥500

≥500

≥500 ≥500 ≥10

≥500

≥1230

≥1010

8 Ks / 10 Ks / 12 Ks

≥500

≥800

F – čeona strana ≥800

4)

MAP1404HT8P-E 14 KS

A

Cevovod za radni fluid R410A

3)

MAP1204HT8P-E 12 KS

m³/h

Usisna cev, tip – prečnik

2)

MAP1004HT8P-E 10 KS

Protok vazduha

Tip kompresora

1)

MAP0804HT8P-E 8 KS

14 Ks / 16 Ks

(Jedinica: mm)

TOSHIBA I 13


VRF-R410A-Technologies

mOdel: mmY-map0804, map1004, map1204 Tipovi modela

A

B

MMY-MAP0804

ø 22.2

ø 12.7

MMY-MAP1004

ø 22.2

ø 12.7

MMY-MAP1204

ø 28.6

ø 12.7 60 670

100

Temelj

755 (Razmak između otvora)

700 (anker vijak razmak između otvora)

4-15x20 (uzdužni otvor) 100

990

60

1,800

610

1,830

Drugi modeli

780

MMY-MAP∗∗∗-E

755 (Razmak između otvora)

C

790 (uklj. podnožje za pričvršćivanje)

ploča za pričvršćivanje temeljne ploče

Tipovi modela

Temelj

1595

C

50

700 (anker vijak razmak između otvora)

2-60x200 mm pravougaoni otvor (za viljuškar)

500 Priključak kompenzacone cevi Ø 9.5

(220)* 1

273 284

687

(75)* 1

Priključak cevi (usisna strana) A Priključak cevi (usisna strana) A

(Napomene:) 1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice, *1 Preporučeno rastojanje spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti od 2000 mm od prepreke. 2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti na visini od najviše 800 mm. 3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice, a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice, ako se radi o kosom cevovodu.

14 I TOSHIBA

(Jedinica: mm)


mOdel: mmY-map1404, map1604 Tipovi modela

A

B

MMY-MAP1404

ø 28.6

ø 15.9

MMY-MAP1604

ø 28.6

ø 15.9

670

755 (Razmak između otvora)

60

Temelj

920 (anker vijak razmak između otvora) 100

1210

60

4-15x20 (uzdužni otvor)

100

1,800

610

Drugi modeli

ploča za pričvršćivanje temeljne ploče

780 790 (uklj. podnožje za pričvršćivanje)

C 1,830 755 (Razmak između otvora)

Tipovi modela MMY-MAP∗∗∗-E

Temelj

1595

C

50

920 (anker vijak razmak između otvora)

284

(220)*1

85

221

687

(75)*1

620 2-60x200 mm pravougaoni otvor (za viljuškar) Priključak kompenzacione cevi Ø 9.5

Priključak cevi (usisna strana) Ø 28.6 Priključak cevi za tečnost Ø 15.9

(Napomene:) 1. Ako se neka prepreka nalazi iznad spoljašnje jedinice, spoljašnja jedinica se mora postaviti na udaljenosti od 2000 mm od prepreke. 2. Prepreke oko spoljašnje jedinice mogu se nalaziti na visini od najviše 800 mm. 3. Cevovod se na objektu polaže horizontalno do spoljašnje jedinice, a najmanje 500 mm od spoljašnje jedininice, ako se radi o kosom cevovodu.

Y-račva

*1 preporučeno rastojanje

(Jedinica: mm)

Pribor za priključenje na spoljašnju jedinicu

Višestruki ogranak (razdelnik)

Primena

(4-struka račva) Naziv modela

RBM-BY55E

RBM-BY105E

RBM-BY205E

RBM-BY305E

RBM-HY1043E

RBM-HY2043E

maksimalno 4 račve Primena (podela prema kodu učinka unutrašnje jedinice)

ukupno ispod 6,4

ukupno 6,4 ili više do ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

ukupno 25,2 ili više

ukupno ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

RBM-HY1083E

RBM-HY2083E

RBM-BT14E

RBM-BT24E

ukupno ispod 26,0

ukupno 26,0 ili više

maksimalno 8 račvi

ukupno ispod 14,2

ukupno 14,2 ili više do ispod 25,2

TOSHIBA I 15


VRF-R410A-Technologies

Tabela učinka standardni modeli Naziv modela (MMY-)

Nominalni rashladni učinak

Nominalni grejni učinak

8 KS

MAP0804HT8P-E

22,40 kW

25,00 kW

10 KS

MAP1004HT8P-E

28,00 kW

31,50 kW

12 KS

MAP1204HT8P-E

33,50 kW

37,50 kW

14 KS

MAP1404HT8P-E

40,00 kW

45,00 kW

16 KS

MAP1604HT8P-E

45,00 kW

50,00 kW

18 KS

AP1814HT8P-E

50,40 kW

56,50 kW

20 KS

AP2014HT8P-E

56,00 kW

22 KS

AP2214HT8P-E

61,50 kW

Visokoučinski modeli Naziv modela (MMY-)

Nominalni rashladni učinak

Nominalni grejni učinak

16 KS

AP1624HT8P-E

45,00 kW

50,00 kW

24 KS

AP2424HT8P-E

68,00 kW

76,50 kW

26 KS

AP2624HT8P-E

73,00 kW

81,50 kW

28 KS

AP2824HT8P-E

78,50 kW

88,00 kW

30 KS

AP3024HT8P-E

85,00 kW

95,00 kW

63,00 kW

32 KS

AP3224HT8P-E

90,00 kW

100,00 kW

69,00 kW

34 KS

AP3424HT8P-E

96,00 kW

108,00 kW

AP3624HT8P-E

101,00 kW

113,00 kW

Izgled

24 KS

AP2414HT8P-E

68,00 kW

76,50 kW

36 KS

26 KS

AP2614HT8P-E

73,00 kW

81,50 kW

38 KS

AP3824HT8P-E

106,50 kW

119,50 kW

40 KS

AP4024HT8P-E

112,00 kW

127,00 kW

42 KS

AP4224HT8P-E

118,00 kW

132,00 kW

44 KS

AP4424HT8P-E

123,50 kW

138,00 kW

46 KS

AP4624HT8P-E

130,00 kW

145,00 kW

48 KS

AP4824HT8P-E

135,00 kW

150,00 kW

28 KS

AP2814HT8P-E

78,50 kW

88,00 kW

30 KS

AP3014HT8P-E

85,00 kW

95,00 kW

32 KS

AP3214HT8P-E

90,00 kW

100,00 kW

34 KS

AP3414HT8P-E

96,00 kW

108,00 kW

36 KS

AP3614HT8P-E

101,00 kW

113,00 kW

38 KS

AP3814HT8P-E

106,50 kW

119,50 kW

40 KS

AP4014HT8P-E

112,00 kW

127,00 kW

42 KS

AP4214HT8P-E

118,00 kW

132,00 kW

44 KS

AP4414HT8P-E

123,50 kW

138,00 kW

46 KS

AP4614HT8P-E

130,00 kW

145,00 kW

48 KS

AP4814HT8P-E

135,00 kW

150,00 kW

Slike odgovaraju uređajima od 50 Hz. Za jedinice od 60 Hz, videti katalog. Navedene vrednosti odnose se na rashladni i grejni učinak. Postoje uređaji koji samo hlade. Priključak: trofazni 50 Hz 400 V (380 ~415 V) Nominalni radni uslovi, hlađenje: Temperatura unutrašnjeg vazduha 27 °C ST / 19 °C VT i temperatura spoljašnjeg vazduha 35 °C ST; grejanje: temperatura unutrašnjeg vazduha 20 °C ST i temperatura spoljašnjeg vazduha 7 °C ST / 6 °C VT. Standardna cev znači dužinu cevi od 5 m, dužinu račve od 2,5 m kod račvanja, s priključkom na visini 0 m. Napon ne sme varirati za više od ±10%. Maksimalna ukupna dužina cevi predstavlja zbir dužina cevi u jednom smeru, na strani tečnosti ili gasa.

broj unutrašnjih jedinica Standardni modeli

Visokoučinski modeli

Maksimalni broj unutrašnjih jedinica

8 KS

13

10 KS

16

12 KS

20

14 KS

16 KS

23

16 KS=8+8

27

18 KS=10+8

30

20 KS=10+10

33

22 KS=12+10

37

24 KS=12+12

24 KS=8+8+8

40

26 KS=16+10

26 KS=10+8+8

43

28 KS=16+12

28 KS=10+10+8

47

30 KS=16+14

30 KS=10+10+10

48

32 KS=16+16

32 KS=8+8+8+8

48

34 KS=12+12+10

34 KS=10+8+8+8

48

36 KS=12+12+12

36 KS=10+10+8+8

48

38 KS=16+12+10

38 KS=10+10+10+8

48

40 KS=16+12+12

40 KS=10+10+10+10

48

42 KS=16+14+12

42 KS=12+10+10+10

48

44 KS=16+16+12

44 KS=12+12+10+10

48

46 KS=16+16+14

46 KS=12+12+12+10

48

48 KS=16+16+16

48 KS=12+12+12+12

48

16 I TOSHIBA

Izgled


Tabela za kombinovanje jedinica Standardni modeli

Visokoučinski modeli

Kombinacija modula

Dimenzije

EER

COP

Kombinacija modula

Dimenzije

EER

COP

16 KS

16

1830 × 1210 × 780

3,28

3,52

8 8

1830 × 1980 × 780

4,13

4,52

18 KS

10 8

1830 × 1980 × 780

3,93

4,34

20 KS

10 10

1830 × 1980 × 780

3,78

4,20

22 KS

12 10

1830 × 1980 × 780

3,63

3,90

24 KS

12 12

1830 × 1980 × 780

3,46

3,62

8 8 8

1830 × 2970 × 780

4,10

4,45

26 KS

16 10

1830 × 2200 × 780

3,46

3,76

10 8 8

1830 × 2970 × 780

3,99

4,39

28 KS

16 12

1830 × 2200 × 780

3,38

3,57

10 10 8

1830 × 2970 × 780

3,87

4,29

30 KS

16 14

1830 × 2420 × 780

3,37

3,74

10 10 10

1830 × 2970 × 780

3,74

4,18

32 KS

16 16

1830 × 2420 × 780

3,28

3,52

8 8 8 8

1830 × 3960 × 780

4,13

4,52

34 KS

12 12 10

1830 × 2970 × 780

3,55

3,78

10 8 8 8

1830 × 3960 × 780

4,00

4,37

36 KS

12 12 12

1830 × 2970 × 780

3,49

3,66

10 10 8 8

1830 × 3960 × 780

3,93

4,34

38 KS

16 12 10

1830 × 3190 × 780

3,47

3,72

10 10 10 8

1830 × 3960 × 780

3,85

4,26

40 KS

16 12 12

1830 × 3190 × 780

3,41

3,60

10 10 10 10

1830 × 3960 × 780

3,78

4,17

42 KS

16 14 12

1830 × 3410 × 780

3,42

3,72

12 10 10 10

1830 × 3960 × 780

3,68

4,04

44 KS

16 16 12

1830 × 3410 × 780

3,34

3,55

12 12 10 10

1830 × 3960 × 780

3,61

3,90

46 KS

16 16 14

1830 × 3630 × 780

3,34

3,66

12 12 12 10

1830 × 3960 × 780

3,52

3,76

48 KS

16 16 16

1830 × 3630 × 780

3,28

3,52

12 12 12 12

1830 × 3960 × 780

3,48

3,68

TOSHIBA I 17


VRF-R410A-Technologies

Specifikacije spoljašnjih jedinica Standardni model (single jedinica) KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Nivo zvučne snage Strujno napajanje Dimenzije Težina

MMY kW kW kW kW

● ● ● ● ● ●

kW kW m³/h Pa col col col dB(A) ●● dB(A) ●● V/Ph/Hz V׊×D kg

Tehnički podaci 8 KS

10 KS

12 KS

14 KS

16 KS

MAP0804HT8P-E 22,40 5,40 4,15 25,00 5,53 4,52 2,30 × 2 1,00 9.900 60 7/8 1/2 3/8 55/56 77/78

MAP1004HT8P-E 28,00 7,41 3,78 31,50 7,50 4,20 3,10 × 2 1,00 10.500 60 7/8 1/2 3/8 57/58 78/79

MAP1404HT8P-E 40,00 11,50 3,48 45,00 11,20 4,02 3,00 × 2 1,00 12.000 40 1 1/8 5/8 3/8 60/62 82/83

MAP1604HT8P-E 45,00 13,70 3,28 50,00 14,20 3,52 3,60 × 2 1,00 13.000 40 1 1/8 5/8 3/8 62/64 83/84

1830 × 990 × 780 242

1830 × 990 × 780 242

MAP1204HT8P-E 33,50 9,55 3,51 37,50 10,20 3,68 4,20 × 2 1,00 11.600 50 1 1/8 1/2 3/8 59/62 82/83 380-415/3/50 1830 × 990 × 780 242

1830 × 1210 × 780 329

1830 × 1210 × 780 329

Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa col col col dB(A) V/Ph/Hz kg

18 KS

20 KS

22 KS

24 KS

AP1814HT8P-E AP2014HT8P-E AP2214HT8P-E AP2414HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E 50,40 56,00 61,50 68,00 ● 12,81 14,82 16,96 19,66 ● 3,93 3,78 3,63 3,46 ● 56,50 63,00 69,00 76,50 ● 13,03 15,00 17,70 21,13 ● 4,34 4,20 3,90 3,62 ● 3,10 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,500 9,000 10,500 10,500 11,600 10,500 11,600 11,600 60 60 50 50 1 1/8 1 1/8 1 3/8 1 3/8 5/8 5/8 3/4 3/4 3/8 3/8 3/8 3/8 59,50/60,50 60,00/61,00 61,50/63,50 62,00/65,00 ●● 380-415/3/50 242 242 242 242 242 242 242 242

Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

18 I TOSHIBA

MMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa col col col dB(A) V/Ph/Hz kg

● ● ● ● ● ●

●●

26 KS

28 KS

30 KS

AP2614HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1004HT8P-E 73,00 21,11 3,46 81,50 21,70 3,76 3,60 × 3 3,10 × 2 1,00 1,00 13,000 11,500 40 1 3/8 3/4 3/8 63,50/65,00

AP2814HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E 78,50 23,25 3,38 88,00 24,65 3,57 3,60 × 3 4,20 × 2 1,00 1,00 13,000 11,600 40 1 3/8 3/4 3/8 64,00/66,50 380-415/3/50 329 242

AP3014HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E 85,00 25,2 3,37 95,00 25,40 3,74 3,60 × 3 3,00 × 3 1,00 1,00 13,000 12,000 40 1 3/8 3/4 3/8 64,50/66,50

329

242

329

329


Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa col col col dB(A) V/Ph/Hz kg

32 KS

34 KS

36 KS

AP3214HT8P-E AP3414HT8P-E AP3614HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E 90,00 96,00 101,00 ● 27,4 27,6 28,93 ● 3,28 3,55 3,49 ● 100,00 108,00 113,00 ● 28,40 28,60 30,84 ● 3,52 3,78 3,66 ● 3,60 × 3 3,60 × 3 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,000 13,000 11,600 11,600 10,500 11,600 11,600 11,6 40 60 50 1 3/8 1 3/8 1 5/8 3/4 3/4 7/8 3/8 3/8 3/8 65,00/67,00 63,50/66,00 64,00/67,00 ●● 380-415/3/50 329 329 242 242 242 242 242 242

Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa col col col dB(A) V/Ph/Hz kg

38 KS

40 KS

Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW kW kW m³/h Pa col col col dB(A) V/Ph/Hz kg

42 KS

AP3814HT8P-E AP4014HT8P-E AP4214HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1204HT8P-E 106,00 112,00 118,00 ● 30,66 32,8 34,47 ● 3,47 3,41 3,42 ● 119,50 127,00 132,00 ● 32,14 35,29 35,46 ● 3,72 3,60 3,72 ● 3,60 × 3 4,20 × 2 3,10 × 2 3,60 × 3 4,20 × 2 4,20 × 2 3,60 × 3 3,00 × 3 4,20 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,000 11,600 10,500 13,000 11,600 11,6 13,000 12,000 11,6 40 40 40 1 5/8 1 5/8 1 5/8 7/8 7/8 7/3 3/8 3/8 3/8 65,00/67,00 65,00/67,50 65,50/67,50 ●● 380-415/3/50 329 242 242 329 242 242 329 329 242

44 KS

46 KS

48 KS

AP4414HT8P-E AP4614HT8P-E AP4814HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1404HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E MAP1604HT8P-E 123,50 130,00 135,00 ● 36,95 38,9 41,1 ● 3,34 3,34 3,28 ● 138,00 145,00 150,00 ● 38,85 39,60 42,60 ● 3,55 3,66 3,52 ● 3,60 × 3 3,60 × 3 4,20 × 2 3,60 × 3 3,60 × 3 3,00 × 3 3,60 × 3 3,60 × 3 3,60 × 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,000 13,000 11,600 13,000 13,000 12 13,000 13,000 13 40 40 40 1 5/8 1 5/8 1 5/8 7/8 7/8 7/8 3/8 3/8 3/8 66,00/68,50 66,50/68,50 67,00/69,00 ●● 380-415/3/50 329 329 242 329 329 329 329 329 329

Nominalni uslovi Hlađenje: unutrašnja temperatura 27°C ST / 19°C VT, Spoljašnja temperatura 35 °C ST Grejanje: unutrašnja temperatura 20 ° ST, spoljašnja temperatura 7°C ST / 6 °C VT Standardne dužine cevi: 5 m glavni cevovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika *2 Variranje napona napajanja ne više od +/- 10 % *1

TOSHIBA I 19


VRF-R410A-Technologies Standardni model (kombinacije)

Tehnički podaci

KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW

● ● ● ● ● ●

kW kW m³/h Pa col col col dB(A) ● ● V/Ph/Hz kg

16 KS

24 KS

26 KS

AP1624HT8P-E AP2424HT8P-E AP2624HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E 45,00 68,00 73,00 10,89 16,58 18,31 4,13 4,10 3,99 50,00 76,50 81,50 11,06 17,18 18,56 4,52 4,45 4,39 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 10,500 9,900 9,9 60 60 60 1 1/8 1 3/8 1 3/8 5/8 3/4 3/4 3/8 3/8 3/8 58,00/59,00 60,00/61,00 60,50/61,50 380-415/3/50 242 242 242 242 242 242 242 242

Standardni model (kombinacije)

Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

Tehnički podaci

KS ekvivalent

28 KS

30 KS

32 KS

MMY MMY kW kW

AP2824HT8P-E

AP3024HT8P-E

AP3224HT8P-E

kW kW

MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E

● ● ● ● ● ●

kW kW m³/h Pa col col col dB(A) ● ● V/Ph/Hz kg

3,10 × 2 1,00 10,500

242

78,50 20,27 3,87 88,00 20,53 4,29 3,10 × 2 1,00 10,500 60 1 3/8 3/4 3/8 61,50/62,50 242

2,30 × 2 1,00 9,900

3,10 × 2 1,00 10,500

242

242

85,00 22,75 3,74 95,00 22,71 4,18 3,10 × 2 3,10 × 2 1,00 1,00 10,500 10,5 60 1 3/8 3/4 3/8 62,00/63,00 380-415/3/50 242 242

2,30 × 2 1,00 9,900

242

90,00 21,79 4,13 100,00 22,12 4,52 2,30 × 2 2,30 × 2 1,00 1,00 9,900 9,900 60 1 3/8 3/4 3/8 61,00/62,00 242

Standardni model (kombinacije) KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

20 I TOSHIBA

MMY MMY kW kW kW kW

● ● ● ● ● ●

kW kW m³/h Pa col col col dB(A) ● ● V/Ph/Hz kg

242

2,30 × 2 1,00 9,900

242

Tehnički podaci 34 KS

36 KS

AP3424HT8P-E AP3624HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP0804HT8P-E 96,00 101,00 24,00 25,72 4,00 3,93 108,00 113,00 24,70 26,06 4,37 4,34 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 2,30 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,500 9,900 9,900 9,900 10,500 10,500 9,900 9,900 60 60 1 3/8 1 5/8 3/4 7/8 3/8 3/8 62,00/63,00 62,50/63,50 380-415/3/50 242 242 242 242 242 242 242 242


Standardni model (kombinacije) KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

MMY MMY kW kW kW kW

● ● ● ● ● ●

kW kW m³/h Pa col col col dB(A) ● ● V/Ph/Hz kg

Tehnički podaci 38 KS

40 KS

AP3824HT8P-E AP4024HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP0804HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E 106,50 112,00 27,68 29,64 3,85 3,78 119,50 127,00 28,03 30,42 4,26 4,17 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 2,30 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,500 10,500 10,500 9,900 10,500 10,500 10,500 10,500 60 60 1 5/8 1 5/8 7/8 7/8 3/8 3/8 63,00/64,00 63,00/64,00 380-415/3/50 242 242 242 242 242 242 242 242

Standardni model (kombinacije) KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

Tehnički podaci 42 KS

44 KS

MMY MMY kW kW

AP4224HT8P-E AP4424HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1004HT8P-E 118,00 123,50 ● 32,04 34,19 ● 3,68 3,61 ● kW 132,00 138,00 ● kW 32,70 35,40 ● 4,04 3,90 ● kW 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 3,10 × 2 kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 m³/h 11,600 10,500 10,500 10,500 11,600 11,600 10,500 10,500 Pa 50 50 col 1 5/8 1 5/8 col 7/8 7/8 col 3/8 3/8 dB(A) ● ● 64,00/65,50 64,50/66,50 V/Ph/Hz 380-415/3/50 kg 242 242 242 242 242 242 242 242

Standardni model (kombinacije) KS ekvivalent Tip Toplotna pumpa Rashladni učinak Električna snaga Koeficijent hlađenja EER Grejni učinak Električna snaga Koeficijent grejanja COP Snaga motora kompresora Snaga motora Ventilator Protok vazduha Max. eksterni statički pritisak Gas Cevovod za radni Tečnost fluid Cev za izjednačavanje Nivo zvučnog pritiska Strujno napajanje Težina

Tehnički podaci 46 KS

48 KS

MMY MMY kW kW

AP4624HT8P-E AP4824HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1004HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E MAP1204HT8P-E 130,00 135,00 ● 36,88 38,76 ● 3,52 3,48 ● kW 145,00 150,00 ● kW 38,57 40,80 ● 3,76 3,68 ● kW 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 3,10 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 4,20 × 2 kW 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 m³/h 11,600 11,600 11,600 10,500 11,600 11,600 11,600 11,600 Pa 50 50 col 1 5/8 1 5/8 col 7/8 7/8 col 3/8 3/8 dB(A) ● ● 65,00/67,50 65,00/68,00 V/Ph/Hz 380-415/3/50 kg 242 242 242 242 242 242 242 242

TOSHIBA I 21


VRF-R410A-Technologies

Mini S-MMS savršena ravnoteža između velikog i malog ovaj koncept omogućava fleksibilna rešenja za prodavnice, restorane, kancelarije i sve primene gde se traže kompaktne i tihe spoljašnje jedinice. Male dimenzije i inverterska tehnika kojom se štedi energija, čine ga idealnim rešenjem za sve vizionare. Ekskluzivna ToshIbINa tehnologija i dvostruki rotacioni klipni kompresor obezbeđuju vrhunsko iskorišćenje energije uz koeficijent grejanja čak do 4,61 (uređaj od 12,1 kW), pa tako predstavlja najbolje rešenje sa stanovišta energetske efikasnosti. Izuzetno kompaktna konstrukcija spoljašnjih jedinica i mala težina omogućavaju jednostavnu montažu na balkonu ili fasadi kuće. Za ovaj VRF sistem dovoljno je 70% manje zapremine i 60% manje prostora za instalisanje u odnosu na standardnone sMMs spoljašnje jedinice od 5 Ks. Za MiNi-sMMs sistem nije potreban nikakav temelj od betona ili čelična konstrukcija, što montažu čini još pogodnijom za korisnike. Proširene cevi za rashladni fluid, različite kombinacije unutrašnjih jedinica, kao i jednostavno polaganje cevi i kablova doprinose vrlo visokoj radnoj fleksibilnosti. osim toga, montaža štedi vreme i novac. MiNi s-MMs sistem svojim tehničkim rešenjem postiže optimalne radne karakteristike u najrazličitijim područjima komforne klimatizacije. ■ Dvostruki inverterski kompresor za svaku spoljašnju jedinicu ■ Niži nivo buke ■ Kompaktna konstrukcija ■ Najbolji koeficijent energetske efikasnosti (EER i CoP)

karakteristike ■ Najbolji CoP (4,61 kod 4 Ks) za najbolju energetsku efikasnost. ■ Do 9 unutrašnjih jedinica na jednoj spoljašnjoj jedinici omogućuju najveću fleksibilnost. ■ Jednosmerni dvostruki rotacioni klipni kompresori ostvaruju najveću efikasnost i dug radni vek. ■ Na raspolaganju je kompletan program upravljanja za MiNi sMMs. ■ Veliki izbor unutrašnjih jedinica (13 različitih modela). ■ Jednostavna montaža zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji spoljašnje jedinice (70% manja od standardnone sMMs ).

22 I TOSHIBA


OpCija pmV-kit PMV-pribor je opcija koja se bira kada se zahteva krajnje tihi rad, kao što je to slučaj u hotelskim ili spavaćim sobama.

mini s-mms

Tehnički podaci

Spoljašnja jedinica

MCY-MAP0401HT

MCY-MAP0501HT

MCY-MAP0601HT 15,50

Rashladni učinak

kW

12,10

14,00

Električna snaga hlađenje

kW

2,82

3,47

4,63

4,29

4,03

3,35

Koeficijent hlađenja EER A

13,20

16,10

21,40

Grejni učinak

Radna struja pri hlađenju

kW

12,50

16,00

18,00

Električna snaga grejanje

kW

Koeficijent grejanje COP

2,71

4,00

4,85

4,61

4,00

3,71

Radna struja pri grejanju

A

12,50

18,30

22,20

Startna struja

A

Meki start

Meki start

Meki start

Protok vazduha

m³/h

5820

6120

6420

Nivo zvučne snage (hlađenje/grejanje)

dB(A)

49/50

50/52

51/53

Područje rada hlađenje

°C

-5 - 43°C

-5 - 43°C

-5 - 43°C

Područje rada grejanje

°C

-15 - +16°C

-15 - +16°C

-15 - +16°C

Dimenzije (V × Š × D)

mm

1340 × 900 × 320

1340 × 900 × 320

1340 × 900 × 320

kg

117

117

117

hermetički

hermetički

hermetički

Težina Tip kompresora

-

-

-

Gas

Prečnik cevi mm (col)

15,9 (5/8)

15,9 (5/8)

19,1 (3/4)

Tečnost

mm (col)

9,5 (3/8)

9,5 (3/8)

9,5 (3/8)

Maksimalna stvarna dužina cevi

m

125

125

125

Maksimalna dužina cevi

m

180

180

180

Maksimalna visinska razlika (unutrašnja jedinica iznad/ispod)

m

20/30

20/30

20/30

Maksimalna dužina cevi između PMV-pribora i unutrašnje jedinice

m

2-10

2-10

2-10

220 - 240 / 1 / 50

220 - 240 / 1 / 50

220 - 240 / 1 / 50

6

8

9

Strujno napajanje Maksimalan broj unutrašnjih jedinica

V-ph-Hz

TOSHIBA I 23


VRF-R410A-Technologies

Super Heat Recovery System svojim trocevnim sistemom super heat Recovery Multi , ToshIba nudi izvanredno efikasno rešenje kada postoje istovremene potrebe za hlađenjem i grejanjem. Proizveden po dokazanoj tehnologiji sMMs , novi shRM pruža još veći komfor, energetski je efikasniji i veoma pouzdan. poboljšana tehnologija s 3 cevi omogućava korišćenje otpadne toplote između unutrašnjih jedinica i time postizanje izuzetne ekonomičnosti i radnih karakteristika.

inteligencija

inovacija imaginacija

24 I TOSHIBA


istovremeno grejanje i hlađenje shRM omogućava slobodan izbor režima rada (grejanje ili hlađenje) svake unutrašnje jedinice. Jednim rashladnim krugom koristi se toplota iz drugih zona.

fleksibilan tok rashladnog fluida ■ Regulator toka rashladnog fluida može automatski da preusmeri tok rashladnog fluida ka unutrašnjoj jedinici, i tako prebaci rad sa režima grejanja na režim hlađenja. ■ otpadna toplota od jedne unutrašnje jedinice može se direktno prebaciti na drugu jedinicu u istom sistemu. hLaĐENJE

GREJANJE

korišćenjem otpadne toplote ostvaruje se efikasniji pogon nego kod odvojenih sistema za grejanje i hlađenje ■ shRM postiže najveću energetsku efikasnost kada se režimi grejanja i hlađenja odvijaju istovremeno, jer se otpadna energija iz jedne zone koristi u drugoj. ■ Najveća efikasnost se postiže kada su potrebe za grejanjem i hlađenjem približno jednake.

8 Ks

eer

12 Ks 8 Ks

COp

12 Ks

6.02

4.33

6.05

4.00 4.40 4.14

5.63 5.61

NoMINaLNo 50% DELIMIČNo oPTEREĆENJE

MINIMaLNa KoLIČINa oTPaDNoG VaZDUha

IsKoRIŠĆENa oTPaDNa ToPLoTa aPsoRboVaNa ToPLoTa oTPaDNa ToPLoTa

svetski vrh koeficijenata hlađenja (eer) i grejanja (COp) pri delimičnom opterećenju Zahvaljujući super snažnim dvostrukim rotacionim klipnim kompresorima i naprednoj vektorski upravljanoj inverterskoj tehnologiji mogu se postići vrednosti efikasnosti u radu pri delimičnom opterećenju do 5,63* (CoP) odnosno 6,02* (EER). * 8 Ks-Model

TOSHIBA I 25


VRF-R410A-Technologies

otpadna toplota nastala radom jedne unutrašnje jedinice efikasno se koristi za grejanje odnosno hlađenje druge zone.

pametna inovacija omogućava ultra efikasan pogon Inteligentni sistemi rade zajednički da obezbede optimalnu energetsku efikasnost.

KoMPREsoR hZ

neograničene mogućnosti regulisanja Ultra-precizni inverter upravlja brojem obrtaja kompresora s korakom 0,1 hz, ostvarujući fino regulisanje u širokom opsegu toplotnih opterećenja.

0.1 Hz sNaGa

■ Za razliku od skrol kompresora koji da bi dostigao željeno delimično opterećenje mora inicijalno da radi s većim kapacitetom, rotacioni kompresori mogu efikasno da postignu željeno opterećenje uz minimnalne gubitke energije. ■ samo ToshIba modeli od 12 i 14 Ks su projektovani sa 3 invertera.

Visoki PRITIsaK RashLaDNoG FLUIDa

dvostruki rotacioni klipni kompresor

Niski

26 I TOSHIBA

ENERGETsKI GUbICI UsLED VIŠEG PRITIsKa

superiorna efikasnost pri delimičnom opterećenju sa rotacionim klipnim kompresorom RoTaCIoNI KLIPNI KoMPREsoR sKRoL KoMPREsoR


ZaDaTa TEMPERaTURa

precizno održavanje komfora GREJaNJE

hLaĐENJE

GREJaNJE

24°C

25.5

22.5 Isklj

Isklj

saMo +/- 1,5 °C TEMPERaTURsKa osCILaCIJa

■ To što zaista čini shRM jednim od najboljih tehničkih rešenja na tržištu je njegova mogućnost da ostvari istovremeno grejanje i hlađenje. ■ Temperatura može da se reguliše i održava precizno u toku celog dana. sobna temperatura se neprekidno prati i klimatizacioni uređaj se prebacuje na režim rada kojim se održava idealna temperatura. Kao rezultat toga, oscilacija temperature se održava u granicama od samo +/- 1,5 °C.

TOSHIBA I 27


VRF-R410A-Technologies

Super Heat Recovery System Posebna prednost shRM sistema je fleksibilna montaža. Fleksibilna konfiguracija cevovoda pruža neprevaziđenu jednostavnost pri instalisanju. Kompaktna spoljašnja jedinica zahteva mali prostor za montažu, a unutrašnja jedinica može biti postavljena na ekvivalentnoj udaljenosti od 195 m.

40 m

fleksibilna konfiguracija cevovoda omogućava lakše projektovanje i montažu

VIsINsKa RaZLIKa IZMEĐU UNUTRaŠNJIh JEDINICa

780 790

755

DIMENZIJE

195 m

920〈700〉 Zavrtanj sa tiplom 1210〈990〉

28 I TOSHIBA

1595 687

in mm

NaJVEĆa EKVIVaLENTNa DUŽINa Dimenzije modela:

85

1830

50

4-15 x 20

MMY-MaP0804FT8-E (8 Ks) MMY-MaP1004FT8-E (10 Ks) MMY-MaP1204FT8-E (12 Ks) MMY-MaP1404FT8-E (14 Ks)

620〈500〉


Tehnički podaci

sHrm Spoljašnja jedinica

MMY-MAP0804FT8-E 8 KS

MMY-MAP1004FT8-E 10 KS

MMY-MAP1204FT8-E 12 KS

MMY-MAP1404FT8-E 14 KS

Rashladni učinak *

kW

22,40

28,00

33,50

40,00

Električna snaga hlađenje

kW

5,17

7,28

8,38

11,30

4,33

3,85

4,00

3,54

A

9,10

12,00

14,50

19,90

Grejni učinak **

kW

25,00

31,50

37,50

45,00

Električna snaga grejanje

kW

5,68

7,50

9,05

12,70

4,40

4,20

4,14

3,54

9,10

12,00

14,50

19,90 13000

Koeficijent hlađenja EER Radna struja pri hlađenju

Koeficijent grejanja COP Radna struja pri grejanju Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska bei hlađenje/grejanje Područje rada hlađenje Područje rada grejanje Dimenzije ( H × B ×T) Težina

A m³/h

8700

9400

12000

dB (A)

55/57

57/59

60/62

62/64

°C

-10-43

-10-43

-10-43

-10-43

°C

-20-15,5

-20-15,5

-20-15,5

-20-15,5

mm

1830 × 990 × 780

1830 × 990 × 780

1830 × 1210 × 780

1830 × 1210 × 780

kg

259

259

334

334

hermetički, dvostruki rotacioni

hermetički, dvostruki rotacioni

hermetički, dvostruki rotacioni

hermetički, dvostruki rotacioni

kg

11

11

11

11

Cev za gas

col

7/8

7/8

7/8

7/8

Usisna cev

col

3/4

3/4

3/4

3/4

Cev za teènost

col

1/2

1/2

1/2

1/2

mm

9,5

9,5

9,5

9,5

Tip kompresora Cevovod za radni fluid R410A Prečnik cevi

Kompenzaciona cev Maksimalna dužina cevi iznad 34 KS / ispod 34 KS

m

500/300

500/300

500/300

500/300

maks. ekvivalentna dužina cevi

m

195

195

195

195

Maksimalna visinska razlika (unutrašnja jedinica iznad/ispod) ***

m

50/30

50/30

50/30

50/30

400-3-50

400-3-50

400-3-50

400-3-50

Strujno napajanje ****

V-ph-Hz

* Polazeći od sobne temperature 27 ºC ST / 19 ºC VT i temperature spoljašnjeg vazduha od 35 ºC ST. ** Polazeći od sobne temperature od 20 ºC i temperature spoljašnjeg vazduha od 7 ºC ST / 6 ºC VT. *** Ako je visinska razlika između unutrašnjih jedinica veća od 3 m i ako je unutrašnja jedinica postavljena iznad spoljašnje jedinice, maksimalna razlika smanjuje se na 30 m. **** El. napajanje: 3-fazno 50 Hz, 400 V (380-415 V) Napon napajanja ne sme da varira više od +/- 10%.

Model

Snaga KS

Rashladni učinak (kW)

Grejni učinak (kW)

EER / COP

MMY-MAP0804FT8-E

8

22,40

25,00

4,33 / 4,40

MMY-MAP1004FT8-E

10

28,00

31,50

3,85 / 4,20

MMY-MAP1204FT8-E

12

33,50

37,50

4,00 / 4,14 3,54 / 3,54

MMY-MAP1404FT8-E

14

40,00

45,00

MMY-AP1614FT8-E

16 KS: 8 + 8

45,00

50,00

4,32/ 4,40

MMY-AP1814FT8-E

18 KS: 10 + 8

50,40

56,50

4,05 / 4,29

MMY-AP2014FT8-E

20 KS: 10 + 10

56,00

63,00

3,85 / 4,20

MMY-AP2214FT8-E

22 KS: 12 + 10

61,50

69,00

3,93 / 4,17

MMY-AP2414FT8-E

24 KS: 14 + 10

68,00

76,50

3,66 / 3,79

MMY-AP2614FT8-E

26 KS: 14 + 12

73,00

81,50

3,75 / 3,82

MMY-AP2814FT8-E

28 KS: 14 + 14

78,50

88,00

3,57 / 3,58

MMY-AP3014FT8-E

30 KS: 10 +10 +10

85,00

95,00

3,82/ 4,19

MMY-AP3214FT8-E

32 KS: 12 + 10 +10

90,00

100,00

3,89 / 4,19

MMY-AP3414FT8-E

34 KS: 14 + 10 +10

96,00

108,00

3,71 / 3,90

MMY-AP3614FT8-E

36 KS: 14 + 12 +10

101,00

113,00

3,77 / 3,92

MMY-AP3814FT8-E

38 KS: 14 +14 +10

106,50

119,50

3,64 / 3,72

MMY-AP4014FT8-E

40 KS: 14 + 14 +12

112,00

127,00

3,68 / 3,71

MMY-AP4214FT8-E

42 KS: 14 + 14 +14

118,00

132,00

3,56 / 3,58

TOSHIBA I 29


VRF-R410A-Technologies

Unutrašnje jedinice kasetne jediniCe Kasetne jedinice su idealno rešenje za kancelarije i zgrade sa spuštenim tavanicama, s tim da se mogu koristiti standardnone plafonske ploče. Zavisno od modela, klimatizovani vazduh istrujava kroz jedan, dva ili četiri izlazna otvora. Kod 4-smerne kasetne jedinice može se izabrati između dva tipa panela: koji formiraju široku ili direktnu struju vazduha ■ Tipovi kasetnih jedinica: 4-smerna kasetna jedinica, 60 × 60 4-smerna kasetna jedinica, 2-smerna kasetna jedinica,1-smerna kasetna jedinica.”

kanalske jediniCe U velikim zgradama često se ugrađuju kanalske jedinice za snabdevanje vazduhom različitih delova zgrade. Konstruktori kompanije ToshIba uspeli su da razviju različite tipove uređaja s tehnološki izvanrednim karakteristikama, koji pokrivaju sledeća glavna područja: ■ tanke kanalske jedinice u slučajevima kada je prostor za kanale za provetravanje po visini ograničen (hoteli). ■ Kanalske jedinice sa visokim statičkim pritiskom – u slučajevima kada je potreban povišen eksterni statički pritisak. ■ Kanalske jedinice s normalnim statičkim pritiskom, kada je u pitanju prostorno ograničen sistem za vođenje vazduha (kancelarije). ■ Kanalska jedinica za svež vazduh – za raspodelu svežeg vazduha preko sistema za razvođenje vazduha u zgradi.

30 I TOSHIBA


smms -sistemi kompanije tOsHiba nude veliki izbor unutrašnjih jedinica koje projektantima i investitorima omogućavaju da se odluče za pravi proizvod u pogledu estetike i performansi.

Zidne i plafOnske jediniCe omiljena varijanta ugradnje klima uređaja u prostorijama u kojima nije moguća ugradnja u spuštenu tavanicu, je instalisanje zidnih i plafonskih jedinica. Troškovi montaže su niži, a i naknadna ugradnja je lako izvodljiva. Modeli imaju elegantan dizajn, tiho rade i imaju mogućnost individualnog upravljanja strujanjem vazduha. ■ U ponudi su zidne jedinice u dve izvedbe: kompaktan model (serija 4) kao i potpuno opremljen model serije 3 ■ Nove plafonske jedinice vrlo lepog dizajna mogu da se nabave s mnogo opcija

parapetne jediniCe Parapetne jedinice postavljaju se tako da stoje na podu uz zid, a isporučuju se u tri varijante. ■ skrivene jedinice (s maskom), kod kojih je konzola skrivena iza maske kako bi se uređaj diskretno prilagodio enterijeru ■ Unutrašnje jedinice s klasičnim kućištem koje se postavljaju na mestu radijatora na spoljašnjim zidovima prostorije ■ Konzolne jedinice koje mogu da se vrlo fleksibilno i lako postave

TOSHIBA I 31


VRF-R410A-Technologies

Pregled unutrašnjih jedinica Tip modela

Zidne jediniCe serija 4 MMK-aP(...)4Mh-E

serija 3 MMK-aP(...)3h

plafOnske jediniCe MMC-aP(...)hP-E

kasetne jediniCe 4-smerna kasetna jedinica 60 × 60 MMU-aP(...)Mh-E

4-smerna kasetna jedinica, standardna MMU-aP(...)hP-E

2- smerna kasetna jedinica MMU-aP(...)Wh

1- smerna kasetna jedinica MMU-aP(...)Yh/sh-E

kanalske jediniCe tanka kanalska jedinica MMD-aP(...)sPh-E

standardna kanalska jedinica MMD-aP(...)bh(P)-E

kanalska jedinica s visokim eksternim pritiskom MMD-aP(...)h-E

kanalska jedinica za svež vazduh MMD-aP(...)hFE

parapetne jediniCe jedinica s maskom MML-aP(...)bh-E

klima-orman MMF-aP(...)h-E

konzola MML-aP(...)Nh-E

32 I TOSHIBA

KS

0,6

0,8

1,0

1,3

1,7

2,0

2,5

3,0

3,2

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

kW

1,7

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

8,0

9,0

11,2

14,0

16,0

22,4

28


­MMK-AP0074MH-E ­MMK-AP0094MH-E ­MMK-AP0124MH-E Šifra učinka

0,80

1,00

1,25

Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

2,20

2,80

3,60

2,50 ­MMK-AP0073H 0,80 2,20 2,50

3,20 ­MMK-AP0093H 1,00 2,80 3,20

4,00 ­MMK-AP0123H 1,25 3,60 4,00

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMK-AP0153H 1,70 4,50 5,00

­MMK-AP0183H 2,00 5,60 6,30

­MMK-AP0243H 2,50 7,10 8,00

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

MMC-AP0157HP-E MMC-AP0187HP-E MMC-AP0247HP-E MMC-AP0277HP-E MMC-AP0367HP-E MMC-AP0487HP-E MMC-AP0567HP-E 1,70 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 4,50 5,60 7,10 8,00 11,20 14,00 16,00 5,00 6,30 8,00 9,00 12,50 16,00 18,00

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMU-AP0054MH-E MMU-AP0074MH-E ­MMU-AP0094MH-E ­MMU-AP0124MH-E ­MMU-AP0154MH-E ­MMU-AP0184MH-E 0,60 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMU-AP0094HP-E ­MMU-AP0124HP-E MMU-AP0154HP-E ­MMU-AP0184HP-E ­MMU-AP0244HP-E ­MMU-AP0274HP-E ­MMU-AP0304HP-E ­MMU-AP0364HP-E ­MMU-AP0484HP-E ­MMU-AP0564HP-E 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMU-­AP0072WH 0,8 2,2 2,5

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMU-AP0074YH-E ­MMU-AP0094YH-E ­MMU-AP0124YH-E ­MMU-AP0154SH-E ­MMU-AP0184SH-E ­MMU-AP0244SH-E 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00

­MMU-AP0092WH 1,0 2,8

­MMU-AP0122WH 1,3 3,6

­MMU-AP0152WH 1,7 4,5

­MMU-AP0182WH 2,0 5,6

­MMU-AP0242WH 2,5 7,1

­MMU-AP0272WH 3,0 8,0

­MMU-AP0302WH 3,2 9,0

­MMU-AP0362WH 4,0 11,2

­MMU-AP0482WH 5,0 14,0

­MMU-AP0562WH 6,0 16,0

3,2

4,0

5,0

6,3

8,0

9,0

10,0

8,0

16,0

18,0

MMD-AP0054SPH-E ­MMD-AP0074SPH-E ­MMD-AP0094SPH-E ­MMD-AP0124SPH-E ­MMD-AP0154SPH-E ­MMD-AP0184SPH-E MMD-AP0244SPH-E MMD-AP0274SPH-E Šifra učinka

0,60

0,80

1,00

1,25

1,70

2,00

2,5

3,0

Rashladni učinak (kW)

1,70

2,20

2,80

3,60

4,50

5,60

7,10

8,0

1,90

2,50

3,20

4,00

5,00

6,30

8,0

9,0

Grejni učinak (kW) Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMD-AP0076BH-E ­MMD-AP0096BH-E ­MMD-AP0126BH-E ­MMD-AP0156BH-E ­MMD-AP0186BH-E ­MMD-AP0246BH-E ­MMD-AP0276BH-E ­MMD-AP0306BH-E ­MMD-AP0366BH-E ­MMD-AP0486BH-E ­MMD-AP0566BH-E 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,50 3,00 3,20 4,00 5,00 6,00 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 8,00 9,00 11,20 14,00 16,00 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMD-AP0184H-E 2,00 5,60 6,30

­MMD-AP0244H-E 2,50 7,10

Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

­MMD-AP0481HFE 5,00 14,00 8,90

13,90

17,40

­MMD-AP0274H-E 3,00 8,00

­MMD-AP0364H-E 4,00 11,20

­MMD-AP0484H-E 5,00 14,00

­MMD-AP0724H-E 8,00 22,40

­MMD-AP0964H-E 10,00 28,00

8,00

9,00

12,50

16,00

25,00

31,50

­MMD-AP0721HFE 8,00 22,40

­MMD-AP0961HFE 10,00 28,00

­MML-AP0244BH

­MML-AP0074BH

­MML-AP0094BH

­MML-AP0124BH

­MML-AP0154BH

­MML-AP0184BH

Šifra učinka

0,80

1,00

1,25

1,70

2,00

2,50

Rashladni učinak (kW)

2,20

2,80

3,60

4,50

5,60

7,10

Grejni učinak (kW) Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW) Šifra učinka Rashladni učinak (kW) Grejni učinak (kW)

2,50

3,20

4,00

5,00

6,30

8,00

­MMF-AP0154H 1,70 4,50 5,00

­MMF-AP0184H 2,00 5,60

­MMF-AP0244H 2,50 7,10

­MMF-AP0274H 3,00 8,00

­MMF-AP0364H 4,00 11,20

­MMF-AP0484H 5,00 14,00

­MMF-AP0564H 6,00 16,00

6,30

8,00

9,00

12,50

16,00

18,00

­MML-AP0074NH-E MML-AP0094NH-E MML-AP0124NH-E MML-AP0154NH-E ­MML-AP0184NH-E 0,80 1,00 1,25 1,70 2,00 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30

TOSHIBA I 33


VRF-R410A-Technologies

Zidna jedinica (serija 3) Unutrašnja jedinica Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga Dimenzije (V × Š × D) Težina

Tehnički podaci MMK-

AP0073H

AP0093H

AP0123H

AP0153H

AP0183H

AP0243H

kW kW m³/h dB(A) (W) col

2,20 2,50 570 35/28 30 3/8 - 1/4

2,80 3,20 600 37/28 30 3/8 - 1/4

3,60 4,00 600 37/28 30 3/8 - 1/4

4,50 5,00 840 41/33 30 1/2 - 1/4

5,60 6,30 840 41/33 30 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1020 46/34 30 5/8 - 3/8

220-240/1/50 0,018 320 × 1050 × 228 15

220-240/1/50 0,021 320 × 1050 × 228 15

220-240/1/50 0,043 320 × 1050 × 228 15

220-240/1/50 0,05 320 × 1050 × 228 15

● ●

V/Ph/Hz kW mm kg

16 (PVC cev) 220-240/1/50 220-240/1/50 0,021 0,043 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 15 15

kompaktna zidna jedinica (serija 4) Unutrašnja jedinica

MMK-

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga Dimenzije (V × Š × D) Težina

*

Tehnički podaci

kW kW m³/h dB(A) (W) col

AP0074MH-E

AP0094MH-E

AP0124MH-E

2,20 2,50 480 35/29 30 3/8 - 1/4

2,80 3,20 510 36/29 30 3/8 - 1/4 16 (PVC cev) 220-240/1/50 0,018 275 × 790 × 208 11

3,60 4,00 540 37/29 30 3/8 - 1/4

● ●

V/Ph/Hz kW mm kg

220-240/1/50 0,017 275 × 790 × 208 11

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

**

mmk-ap0073H do ap0243H

1050

Prednji panel

Filter za vazduh

228

73. 5 50

50

Prethodno izveden

50

Prethodno izveden

7

7

73. 5

320

Ulaz vazduha

72 1325

68

200

78

150

kondenzat (0.5mm)

(Jedinica: mm)

34 I TOSHIBA

220-240/1/50 0,019 275 × 790 × 208 11


Zidne jedinice

serija 3

serija 4

Modeli serije 3: MMK-AP***3H Modeli serije 4: MMK-AP***4MH-E

jednostavni, ali efikasni: tOsHiba zidni klima-uređaji

serija 3

■ Zidne jedinice se izrađuju u dva različita, atraktivna dizajna, s tim da su modeli serije 4 izvedeni kompaktnije i imaju manje dimenzije

serija 4

■ Funkcija samočišćenja: po završetku rada, razmenjivač toplote se potpuno osuši tako što ventilator još izvesno vreme i dalje radi; na taj način se efikasno sprečava eventualni razvoj plesni

■ Velika lamela za usmeravanje vazduha omogućava optimalnu raspodelu vazduha u prostoriji

■ automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje

■ Vrlo precizno upravljanje temperaturom u režimu hlađenja i grejanja

■ Infracrveni daljinski upravljač je deo isporuke; ostale opcije upravljanja od stranice 68

■ Perivi filteri za prašinu prekrivaju ceo razmenjivač toplote i prečišćavaju vazduh od nečistoća

mmk-ap0074mH-e do ap0124mH-e

208

48

208 60

54.5

60

275

208

54.5

6

48 Prethodno izveden

Izlaz vazduha

60

275 48 Prethodno izveden 48

6

60

275

790

275

Ulaz vazduha

208

rashladnog (strana usisa)

321

kondenzat (Jedinica: mm)

TOSHIBA I 35


VRF-R410A-Technologies plafonska jedinica Unutrašnja jedinica Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga Dimenzije (V × Š × D) Težina

*

Tehnički podaci MMCkW kW m³/h dB(A) (W) col

● ●

V/Ph/Hz kW mm kg

AP0157HP-E

AP0187HP-E

AP0247HP-E

4,50 5,00 840 36/28 94 1/2 - 1/4

5,60 6,30 960 37/28 94 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1440 41/29 94 5/8 - 3/8

220-240/1/50 0,033 235 × 950 × 690 24

AP0277HP-E

AP0367HP-E

AP0487HP-E

AP0567HP-E

8,00 11,20 14,00 16,00 9,00 12,50 16,00 18,00 1440 1860 1860 2040 41/29 44/32 44/35 46/36 94 139 139 139 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 20 (PVC cev) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 0,034 0,067 0,067 0,083 0,083 0,111 235 × 950 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1270 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 235 × 1586 × 690 24 30 30 37 37 37

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

**

mmC-ap0157Hp-e do ap0567Hp-e

Gornji ulaz za cev Ulaz za strujno napajanje Levi priključak za kondenzat

(Montažna tačka)

Cevna uvodnica

Levi priključak za kondenzat

Montažna tačka

Uvodnica za kablovski daljinski upravljač Ulaz za strujno napajanje

A

Cev za radni fluid (tečnost) Ø 9,5

Dimenzije elemenata za vešanje

Uvodnica za kablovski daljinski upravljač

unutar 50

Cev za radni fluid (gas) Ø 15,9

Montažna tačka

Plafonska jedinica

Otvor za ulaz vazduha Ø 92 (prirubnica se posebno naručuje)

B

Levi priključak za kondenzat

Otvor za ugradnju infracrvenog prijemnika

250 ili više

250 ili više

Dovesti prednju stranu u horizontalu

model

mmC-

aP0157hP-E, aP0187hP-E

(Jedinica: mm)

36 I TOSHIBA

50 ili više

prostor potreban za instalisanje i održavanje

a

b

906

950

aP0247hP-E, aP0277hP-E

1223 1270

aP0367hP-E, aP0487hP-E, aP0567hP-E

1540 1586


Plafonske jedinice

Modeli serije MMC-AP***HP-E

ugodnost odozgo za savršen ambijent ■ Dizajn najnovijih plafonskih jedinica osvaja svojom elegancijom i suptilnim detaljima, kao na primer zaobljenim ivicama. ■ Velika lamela za usmeravanje vazduha omogućava optimalnu raspodelu vazduha u prostoriji; novi dizajn omogućava bolje podešavanje strujanja vazduha ■ Visoka efikasnost zbog ugradnje novog razmenjivača toplote ■ Veći protok vazduha uz istovremeno smanjenje buke zahvaljujući optimizaciji strujanja vazduha ■ Perivi filteri za prašinu prekrivaju ceo razmenjivač toplote ■ Jednostavna ugradnja: nosač za plafonsku montažu postavlja se posebno, posle čega unutrašnja jedinica može jednostavno da se okači na nosač ■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX33CE i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68 ■ pribor: • Pumpa za kondenzat TCb-DP31CE visine dizanja 600 mm • Ugaoni elementi TCb-KP13CE, TCb-KP23CE • Upravljački set TCb-PCUC1E

TOSHIBA I 37


VRF-R410A-Technologies

4-smerna kasetna jedinica Unutrašnja jedinica

Tehnički podaci

MMU-

AP0094HP-E

AP0124HP-E

AP0154HP-E

AP0184HP-E

AP0244HP-E

kW kW m³/h dB(A) (W) col

2,80 3,20 800 30/27 14 3/8 - 1/4

3,60 4,00 800 30/27 14 3/8 - 1/4

5,60 6,30 1050 32/27 14 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1290 35/28 20 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,021

220-240/1/50 0,021

4,50 5,00 930 31/27 14 1/2 - 1/4 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,023

220-240/1/50 0,026

220-240/1/50 0,036

Dimenzije (V × Š × D)

mm

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

Težina

kg

18 + (4)

18 + (4)

20 + (4)

20 + (4)

20 + (4)

AP0274HP-E

AP0304HP-E

AP0364HP-E

AP0484HP-E

AP0564HP-E

8,00 9,00 1290 35/28 20 5/8 - 3/8

9,00 10,00 1320 38/30 20 5/8 - 3/8

14,00 16,00 2130 46/33 72 5/8 - 3/8

16,00 18,00 2130 46/33 72 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,036

220-240/1/50 0,043

11,20 12,50 1970 43/32 68 5/8 - 3/8 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,088

220-240/1/50 0,112

220-240/1/50 0,112

Dimenzije (V × Š × D)

mm

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

256 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

319 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

319 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

319 × 840 × 840 (30 × 950 × 950)

Težina

kg

20 + (4)

20 + (4)

25 + (4)

25 + (4)

25 + (4)

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

Unutrašnja jedinica

● ●

MMU-

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW kW m³/h dB(A) (W) col

● ●

Panel: RBC-U31PGP(W)-E Panel za široko strujanje vazduha Panel: RBC-U31PGSP(W)-E Panel za direktno (usmereno) strujanje vazduha Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora () Podaci u zagradi za plafonske panele *

**

mmu-ap0094Hp-e do mmu-ap0564Hp-e

408

Upravljačka kutija

Istrujavanje vazduha 518

32 Donja ivica tavanice

16.5

241.5 72

Priključak za kondenzat

263 337.5

105

106.5

Priključak za rashladnu cev (strana usisa)

157

Priključak za rashladnu cev (tečnost)

397.5

112

351

Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala 150 mm (i na zadnjoj strani)

18 9 12 9

256.5

105

77 10 5 74 *(137) 132 *(319) 25 6

384

30

Plafonski panel (dodatno se nabavlja)

Priključak za kabl

Prostor potreban za instalisanje i održavanje

Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala Ø 150 mm 15 ili više

Visina uspona 850 ili manje

Visina uspona 661 ili manje

(18 3) * 3 0 101 12 0 3 5

223.5

300 ili manje

163.5

480

12 9

196.5

Vijak za kačenje M10 ili W3/8 – nije deo isporuke

172

950 panel – spoljašnja dimenzija

*( ): AP0362 - AP0562

200

860 do 910 otvor u tavanici

44

Z pogled

416.5

Revizioni otvor (450)

690±20 razmak ovjesa

1000 ili više

15 ili više

Z

860 do 910 otvor u tavanici

780 razmak ovjesa

32 3

269

15 5

64

18 7

57

.5

Prethodno izveden otvor za svež vazduh Ø 100 mm

950 panel – spoljašnja dimenzija

28

61

Donja ivica tavanice

1000 ili više

Dimenzija odvodne usponske cevi * Slika prikazuje panel RBC-U31PGP(W)-E

38 I TOSHIBA

1000 ili više

Donja ivica tavanice

(Jedinica: mm)


4-smerna kasetna jedinica

Modeli serije MMU-AP *** 4HP-E

efikasan sobni klima-uređaj sa savršenom raspodelom vazduha ■ Individualno strujanje vazduha za optimalnu raspodelu vazduha bez promaje, zahvaljujući nezavisnom radu četiri motora koji upravljaju lamelama za usmeravanje vazduha ■ Individualno podešavanje lamela za usmeravanje vazduha: sve četiri lamele mogu da se nezavisno podešavaju, čime se postiže prilagođavanje strujanja vazduha potrebama korisnika ■ Tri načina oscilovanja lamela za usmeravanje vazduha

■ savršena ugradnja u spuštenu tavanicu usled male visine jedinice ■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora ■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX32U(W)-E i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68 ■ pribor: • Paneli RbC-U31PGP(W)-E i RbC-U31PGsP(W)-E • Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2

■ Lep dizajn dva elegantna plafonska panela koji omogućavaju široko ili direktno (usmereno) strujanje vazduha

(1) standardno oscilovanje

(2) Dijagonalno suprotna oscilovanja

(3) Naizmjenična oscilovanja

Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCB-FF101URE2

TCB-BC1602UE

TCB-GB1602UE

panel rbC-u31pgp(W)-e specijalni oblik lamela garantuje savršenu raspodelu vazduha u krugu od 360°. RBC-U31PG(W)-E Ekskluzivna prednost – to ima samo ToshIba! RBC-U31PGS(W)-E

TCB-GFC1602UE panel rbC-u31pgsp(W)-e Koncepcija lamela omogućava pravolinijsko istrujavanje vazduha TCB-SP1602UE

RBC-U31PGS(WS)-E

TOSHIBA I 39


VRF-R410A-Technologies

4-smerni kasetni uređaj 60 × 60 Unutrašnja jedinica

Tehnički podaci

MMU-

AP0054MH-E

AP0074MH-E

AP0094MH-E

AP0124MH-E

AP0154MH-E

AP0184MH-E

Rashladni učinak *

kW

1,70

2,20

2,80

3,60

4,50

5,60

Grejni učinak *

kW

1,90

2,50

3,20

4,00

5,00

6,30

Protok vazduha

m³/h

486

552

570

594

660

762

Nivo zvučnog pritiska **

dB(A)

35/28

36/28

37/28

37/29

40/30

44/34

Snaga motora ventilatora

(W)

60

60

60

60

60

60

Priključak za gasni – tečni fluid

col

3/8 - 1/4

3/8 - 1/4

3/8 - 1/4

3/8 - 1/4

5/8 - 1/4

5/8 - 1/4

Strujno napajanje

V/Ph/Hz

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

Električna snaga

kW

0,034

0,034

0,036

0,038

0,041

0,052

Dimenzije (V × Š × D)

mm

Težina

kg

17 (+3)

17 (+3)

Odvod kondenzata

PVC cev

268 × 575× 575 (27 × 700 × 700) 17 (+3)

17 (+3)

17 (+3)

17 (+3)

Panel: RBC-UM11PGP(W)-E Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora () Podaci u zagradi za plafonske panele *

**

mmu-ap0054mH-e do mmu-ap0184mH-e

207

177 Razmak ovjesa 525

Cevovod za radni fluid (tečnost)

Spoljašnja dimenzija panela 700

Otvor u tavanici 595 do 660

64 142

Unutrašnja jedinica

Dimenzije odvodne usponske cevi

Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala Ø 150 mm

120 142

1000 ili više 15 ili više

15 ili više

1000 ili više

268

220,5

1000 ili više

Donja ivica tavanice

27

158

Prostor potreban za instalisanje i održavanje

Priključak odvoda

φ162

21 Priključak za kabl

Vijak za kačenje M10 ili W3/8 – nije deo isporuke

256

145,5

105 148

63

214 42

134

93 105 70,5

Otvor u tavanici 595 do 660

55

190,5

300

Otvor u tavanici 595 do 660

97,5

139,5

Revizioni otvor (450)

64

Donja ivica tavanice

Cevovod za radni fluid (Strana usisa)

40 I TOSHIBA

175 149

368,5

Razmak ovjesa 525

320,5

Spoljašnje dimenzije 575

Upravljačka kutija

Spoljašnja dimenzija panela 700

Donja ivica tavanice

Dimenzije der otvor u tavanici 595 do 660

Prethodno izveden otvor za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm 29

Visina uspona 850 ili manje

235

Spoljašnje dimenzije 575

Visina uspona 827,5 ili manje

105

235

200

φ162

145,5

70,5 105 93

Donja ivica tavanice Prethodno izvedeni otvor za kvadratni ogranak kanala Ø 150 mm

Prepreka

Plafonski panel (Jedinica: mm)


4-smerni kasetni uređaj 60 × 60

Modeli serije MMU-AP *** 4MH-E

savršeno rešenje za sve euro-raster tavanice ■ Elegantan dizajn sa četiri izlaza za vazduh, s tim da se po prestanku rada lamele za usmeravanje vazduha potpuno zatvore i tako doprinose lepom izgledu

■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora

■ savršena ugradnja u standardnone euro-raster tavanice zbog kompaktnih dimenzija 575 × 575 mm i male visine jedinice od samo 268 mm.

■ pribor: • Panel RbC-UM11PG(W)-E • Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2

■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

■ Visina prostorije može da iznosi do 3,5 m. ■ Jednostavna montaža kroz ugaone otvore u panelu; time je omogućeno podešavanje visine nakon postavljanja

3.5 m

Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCB-FF101URE2

maksimalna visina prostorije

TOSHIBA I 41


VRF-R410A-Technologies 2- smerna kasetna jedinica Unutrašnja jedinica

Tehnički podaci

MMU-

AP0072WH

AP0092WH

AP0122WH

AP0152WH

AP0182WH

2,20 2,50 558 34/30 20 3/8 - 1/4

2,80 3,20 558 34/30 20 3/8 - 1/4

4,50 5,00 600 35/30 20 1/2 - 1/4

5,60 6,30 900 35/30 30 1/2 - 1/4

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,029

220-240/1/50 0,029

3,60 4,00 558 34/30 20 3/8 - 1/4 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,029

220-240/1/50 0,03

220-240/1/50 0,044

Dimenzije (V × Š × D)

mm

295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)

295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)

295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)

295 × 815 × 570 (20 × 1050 × 680)

345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)

Težina

kg

19 + (10)

19 + (10)

19 + (10)

19 + (10)

26 + (14)

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW kW m³/h dB(A) (W) col

Unutrašnja jedinica

● ●

MMU-

AP0242WH

AP0272WH

AP0302WH

AP0362WH

AP0482WH

AP0562WH

7,10 8,00 1050 38/33 40 5/8 - 3/8

8,00 9,00 1050 38/33 40 5/8 - 3/8

11,20 12,50 1740 42/36 70 5/8 - 3/8

14,00 16,00 1800 43/37 70 5/8 - 3/8

16,00 18,00 2040 46/39 70 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,054

220-240/1/50 0,054

9,00 10,00 1260 40/34 50 5/8 - 3/8 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,064

220-240/1/50 0,076

220-240/1/50 0,088

220-240/1/50 0,117

Dimenzije (V × Š × D)

mm

345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)

345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)

345 × 1180 × 570 (20 × 1415 × 680)

345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)

345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)

345 × 1600 × 570 (20 × 1835 × 680)

Težina

kg

26 + (14)

26 + (14)

26 + (14)

36 + (14)

36 + (14)

36 + (14)

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW kW m³/h dB(A) (W) col

● ●

Paneli: RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E, RBC-UW1403PG(W)-E Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. ** Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora () Podaci u zagradi za plafonske panele

*

mmu-ap0072WH do ap0152WH

151 295

1000

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev

189

rashladnu cev (na strani usisa)

Tavanica

241

300 ili manje

Mesto potrebno za

103

Plafonski panel

609 ili manje

1000~1010 Otvor u tavanici 1050

Donja ivica tavanice

850 ili manje

880

20

77

620

Otvor u tavanici 380

680

panela

815

Prethodno izveden otvor

Dimenzija odvodne usponske cevi

(samo na zadnjoj strani) (Jedinica: mm)

mmu-ap0182WH do ap0302WH

345

151

1000

Tavanica

Dimenzija odvodne usponske cevi

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev (na strani usisa)

291

rashladnu cev

103

300 ili manje

Mesto potrebno za

242

Plafonski panel

559 ili manje

1365~1357 Otvor u tavanici 1415

Donja ivica tavanice

850 ili manje

1245

20

77

620

Otvor u tavanici 380

680

panela

1180

Prethodno izveden otvor (samo na zadnjoj strani)

(Jedinica: mm)

42 I TOSHIBA


2- smerna kasetna jedinica

Modeli serije MMU-AP *** 2WH

kompaktan dizajn uz veliki izbor kapaciteta ■ Mala visina uređaja s vrlo ravnim panelom i dve lamele za usmeravanje vazduha ■ Jedanaest različitih veličina (učinak hlađenja od 2,2 do 16,0 kW) ■ Uključena je pumpa za kondenzat (850 mm) ■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora ■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX23UW(W)-E i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

Ulazni otvor TCB-FF151US-E

■ pribor: • Paneli RbC-UW283PG(W)-E, RbC-UW803PG(W)-E, RbC-UW1403PG(W)-E • Ulazni otvor TbC-FF151Us-E

mmu-ap0362WH do ap0562WH

570 137.5 147.5 95 190 185 80 20

rashladnu cev (na strani usisa)

Tavanica

Dimenzija odvodne usponske cevi

291

rashladnu cev

242

1000

(Jedinica: mm)

345

300 ili manje

Mesto potrebno za

103

Plafonski panel

850 ili manje

Donja ivica tavanice

559 ili manje

1785~1795 Otvor u tavanici

20

77

151 255

120

380

620

Otvor u tavanici

680

panela

1600

Prethodno izveden otvor (samo na zadnjoj strani)

TOSHIBA I 43


VRF-R410A-Technologies 1- smerna kasetna jedinica Unutrašnja jedinica

Tehnički podaci

MMU-

AP0074YH-E

AP0094YH-E

AP0124YH-E

AP0154SH-E

AP0184SH-E

2,20 2,50 540 42/34 22 3/8 - 1/4

2,80 3,20 540 42/34 22 3/8 - 1/4

4,50 5,00 750 37/32 30 1/2 - 1/4

5,60 6,30 780 38/34 30 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1140 45/37 30 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,053

220-240/1/50 0,053

3,60 4,00 540 42/34 22 3/8 - 1/4 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,053

220-240/1/50 0,042

220-240/1/50 0,046

220-240/1/50 0,075

Dimenzije (V × Š × D)

mm

235 × 850 × 400 (18 × 1050 × 470)

235 × 850 × 400 (18 × 1050 × 470)

235 × 850 × 400 (18 × 1050 × 470)

200 × 1000 × 710 (20 × 1230 × 800)

200 × 1000 × 710 (20 × 1230 × 800)

200 × 1000 × 710 (20 × 1230 × 800)

Težina

kg

22 + (3,5)

22 + (3,5)

22 + (3,5)

21 + (5,5)

21 + (5,5)

22 + (5,5)

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW kW m³/h dB(A) (W) col

● ●

AP0244SH-E

Paneli: RBC-UY136PG, RBC-US21PGE Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. ** Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora () Podaci u zagradi za plafonske panele

*

mmu-ap0074YH-e do ap0124YH-e

Dimenzija otvora na tavanici 1010

Prostor potreban za

20

zija panela 470

245

235

Potporni materijal

18

Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)

100 ili manje

470

1050

Visina uspona 150 ili manje

Donja ivica tavanice

Izlaz vazduha

Visina uspona 350 ili manje

140

120

85

400

oder mehr

50

Sredina panela

100

200

455

20

395

110

150

Dimenzija otvora na tavanici 430

Razmak

( 32mm PVC-cev ) 225

zija jedinice 400

20

20

Donji rub stropa Ulaz vazduha

Dimenzija odvodne usponske cevi (Jedinica: mm)

mmu-ap0154sH-e do ap0244sH-e Prethodno izveden otvor za φ92mm

kondenzata

72 43 60

800

Prepreka

216 80 94 140 ili manje

76 73.4

200 93 20

Donja ivica tavanice

44 I TOSHIBA

Prethodno izvedeni otvor

Visina uspona 850 ili manje

100 135

220 razmak

122 233

1230

Strop

154

706

Plafonski panel (nabavlja se odvojeno)

Visina uspona 696 ili manje

20

20

Dimenzija otvora na tavanici 1190

φ112

20 Dimenzija otvora na tavanici 760

20

112

Prostor potreban za

Donja ivica tavanice

Dimenzija odvodne usponske cevi

(Jedinica: mm)


1- smerna kasetna jedinica

Modeli serije MMU-AP *** 4YH-E / 4SH-E

Optimalna, kada strujanje vazduha treba da bude u jednom smeru ■ Nenametljiv izgled s elegantnim panelom i lamelom za usmeravanje vazduha

■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: RbC-aX33CE i TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

■ Idealna za prostorije u kojima se željena raspodela vazduha ostvaruje pomoću otvora za ubacivanje

■ pribor: • Panel RbC-UY136PG (Yh-serija), kao i RbC-Us21PGE (sh-serija) • Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2

■ Uključena je pumpa za kondenzat ■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora; fabrički je izveden priključak za kružni kanal za vazduh

Prednji izlaz vazduha TCB-BUS21HWE

Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCB-FF101URE2

Plafonski panel RBC-US21PGE

TOSHIBA I 45


VRF-R410A-Technologies standardna kanalska jedinica Unutrašnja jedinica

MMD-

Tehnički podaci AP0076BH(P)-E

AP0096BH(P)-E

AP0126BH(P)-E

AP0156BH(P)-E

AP0186BH(P)-E

2,20 2,50 540 29/23 150 120 3/8 - 1/4

2,80 3,20 570 30/23 150 120 3/8 - 1/4

4,50 5,00 800 33/25 150 120 1/2 - 1/4

5,60 6,30 800 33/25 150 120 1/2 - 1/4

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,038

220-240/1/50 0,043

3,60 4,00 570 30/23 150 120 3/8 - 1/4 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,043

220-240/1/50 0,062

220-240/1/50 0,062

Dimenzije (V × Š × D)

mm

275 × 700 × 750

275 × 700 × 750

275 × 700 × 750

275 × 700 × 750

275 × 700 × 750

Težina

kg

23

23

23

23

23

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

Unutrašnja jedinica

kW kW m³/h dB(A) (W) Pa col

● ●

MMD-

AP0246BH(P)-E

AP0276BH(P)-E

AP0306BH(P)-E

AP0366BH(P)-E

AP0486BH(P)-E

AP0566BH(P)-E

7,10 8,00 1200 36/27 150 120 5/8 - 3/8

8,00 9,00 1200 36/27 150 120 5/8 - 3/8

11,20 12,50 1920 40/33 250 120 5/8 - 3/8

14,00 16,00 2100 40/33 250 120 5/8 - 3/8

16,00 18,00 2100 40/33 250 120 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,077

220-240/1/50 0,077

9,00 10,00 1260 36/27 150 120 5/8 - 3/8 25 (PVC cev) 220-240/1/50 0,094

220-240/1/50 0,172

220-240/1/50 0,198

220-240/1/50 0,198

Dimenzije (V × Š × D)

mm

275 × 1000 × 750

275 × 1000 × 750

275 × 1000 × 750

275 × 1400 × 750

275 × 1400 × 750

275 × 1400 × 750

Težina

kg

30

30

30

40

40

40

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mmd-ap0076bH(p)-e do ap0566bH(p)-e

Prostor potreban za instalisanje i održavanje 5 ili više

Savitljiva cev za kondenzat

275

A

100 ili više

Priključak za radni fluid Ø 6,4 (tečnost)

25

750

250 ili više

275

25

70 ili više

Pad od min. 1%

22

64 180 Kanal

Istrujavanje vazduha Tavanica

Spoljašnje dimenzije

Dimenzije elemenata za vešanje Spoljašnje dimenzije B Kanalska jedinica C

70 ili više Revizioni otvor Površina poda

Priključak za radni fluid Ø 9,5 (usisna strana)

233

345

355

650

Odvod kondenzata

570

Spoljašnje dimenzije 750

Dimenzije elemenata za vešanje 650

50

108

Upravljačka kutija Filter za vazduh

117.5 20 37

233 232

18

20

50

Ø 125 Otvor za priključak svežeg vazduha

18

136

229

**

● ●

170

*

kW kW m³/h dB(A) (W) Pa col

Kablovska uvodnica

Ulaz vazduha dole

model

mmd-

aP0076bh(P)-E, aP0096bh(P)-E, aP0126bh(P)-E

D

a

b

C

d

765

700

640

654

aP0156bh(P)-E, aP0186bh(P)-E

765

700

640

654

aP0246bh(P)-E, aP0276bh(P)-E, aP0306bh(P)-E

1065

1000

940

935,5

aP0366bh(P)-E, aP0486bh(P)-E, aP0566bh(P)-E

1465

1400

1340

1349

(Jedinica: mm)

46 I TOSHIBA


Standardna kanalska jedinica

Modeli serije MMD-AP***BH(P)-E

nevidljiva klima s kanalskim jedinicama za ugodan osećaj! ■ Diskretna ugradnja u prostor spuštene tavanice radi lepšeg estetskog izgleda prostorije

■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

■ Velika fleksibilnost pri montaži

■ pribor: • spojna prirubnica

■ Uključena je pumpa za kondenzat visine dizanja 550 mm ■ Visok eksterni statički pritisak – mogućnost do 110 Pa za optimalnu raspodelu temperature

tOsHiba spOjna prirubniCa za kanalske jedinice serije 6 Za standardne kanalske klima-uređaje serije 6 koriste se sledeće prirubničke veze: Prirubnica TCB-SF56C6BE TCB-SF80C6BE TCB-SF160C6BE

Kompatibilna MMD-AP0076/0096/0126/0156/0186BH(P)-E MMD-AP0246/0276/0306BH(P)-E MMD-AP0366/0486/0566BH(P)-E

Spoljne dimenzije: 694

994

TCB-SF56C6BE

TCB-SF80C6BE 175

1394

263 (Jedinica: mm)

Ø200

74

TCB-SF160C6BE TOSHIBA I 47


VRF-R410A-Technologies tanka kanalska jedinica

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

MMD-

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Dovod vazduha odozdo Dovod vazduha odozgo

Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW ● kW ● m³/h dB(A) dB(A) (W) Pa col mm V/Ph/Hz kW

AP0054SPH-E

AP0074SPH-E

AP0094SPH-E

AP0124SPH-E

1,70 1,90 490 35/30 27/24 60 46 3/8 - 1/4

2,20 2,50 540 36/30 28/24 60 46 3/8 - 1/4

2,80 3,20 540 36/30 28/24 60 46 3/8 - 1/4

3,60 4,00 600 38/32 29/25 60 45 3/8 - 1/4

220-240/1/50 0,039

220-240/1/50 0,039

220-240/1/50 0,039

220-240/1/50 0,043

25

Dimenzije (V × Š × D)

mm

210 × 845 × 645

210 × 845 × 645

210 × 845 × 645

210 × 845 × 645

Težina

kg

22

22

22

22

MMD-

AP0154SPH-E

AP0184SPH-E

AP0244SPH-E

AP0274SPH-E

4,50 5,00 690 39/33 32/28 60 45 1/2 - 1/4

5,60 6,30 780 40/36 33/29 60 44 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1080 49/44 38/33 120 42 5/8 - 3/8

8,00 9,00 1080 49/44 38/33 120 42 5/8 - 3/8

220-240/1/50 0,045

220-240/1/50 0,054

220-240/1/50 0,105

220-240/1/50 0,105

Unutrašnja jedinica Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Dovod vazduha odozdo Dovod vazduha odozgo

Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW ● kW ● m³/h dB(A) dB(A) (W) Pa col mm V/Ph/Hz kW

25

Dimenzije (V × Š × D)

mm

210 × 845 × 645

210 × 845 × 645

210 × 1140 × 645

210 × 1140 × 645

Težina

kg

23

23

29

29

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mmd-ap0054spH-e do ap0184spH-e (ap0244spH-e i ap0274spH-e)

aP0054sPh-E

210

168 (unutra)

aP0074sPh-E aP0094sPh-E

21

803 (unutra)

21

aP0124sPh-E

103

Filter za vazduh

aP0154sPh-E 67

20 21

model mmd-

57

21

845 (1140)

aP0184sPh-E aP0244sPh-E

359 372 422 502 67

40

80

31

168

>ABS <

511 645

19

4 - φ4

aP0274sPh-E

120

**

φ9 2

*

805 (1100)

80

910 (1295)

59

33 163

(prethodno izveden)

Dovod vazduha odozdo

Dovod vazduha sa zadnje strane

210 210

Izlaz vazduha 50

945 (1240)

50

tavanica

Ulaz vazduha 645 Pod

48 I TOSHIBA

Ulaz za vazduh

235 ili

tavanica

235 ili

210

645 745

Pod

(Jedinica: mm)


Tanka kanalska jedinica

Modeli serije MMD-AP***SPH-E

Optimalno rešenje za instalacije s ograničenim prostornim mogućnostima ■ Diskretna ugradnja u prostor spuštene tavanice radi lepšeg estetskog izgleda prostorije

■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

■ Nova veličina učinka: 1,7 kW

■ pribor: • Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCb-FF101URE2

■ Velika fleksibilnost pri montaže usled male visine od samo 210 mm ■ Uključena je pumpa za kondenzat visine dizanja 850 mm ■ Moguć je dovod svežeg vazduha pomoću eksternog ventilatora

Prirubnica za priključak svežeg vazduha TCB-FF101URE2

TOSHIBA I 49


VRF-R410A-Technologies Visokopritisna kanalska jedinica Unutrašnja jedinica

MMD-

Tehnički podaci AP0184H-E

AP0244H-E

AP0274H-E

AP0364H-E

AP0484H-E

5,60 6,30 900 37 160 196 1/2 - 1/4

7,10 8,00 1320 40 160 196 5/8 - 3/8

8,00 9,00 1320 40 160 196 5/8 - 3/8

14,00 16,00 2100 40 260 196 5/8 - 3/8

22,40 25,00 3600 49 370 × 3 196 7/8 - 1/2

28,00 31,50 4200 50 370 × 3 196 7/8 - 1/2

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,184

220-240/1/50 0,299

220-240/1/50 0,299

11,20 12,50 1600 40 260 196 5/8 - 3/8 25 (s navojem) 220-240/1/50 0,368

220-240/1/50 0,414

220-240/1/50 1,2

220-240/1/50 1,26

Dimenzije (V × Š × D)

mm

380 × 850 × 660

380 × 850 × 660

380 × 850 × 660

Težina

kg

50

52

52

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

AP0964H-E

380 × 850 × 660 380 × 1200 × 660 470 × 1380 × 1250 470 × 1380 × 1250 56

67

150

150

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mmd-ap0184H-e do ap0364H-e

7

70

Z

Izlaz vazduha

1060

710

Z

Z

Ulaz vazduha

Izlaz vazduha

Ulaz vazduha

70

26mm otvor za

(4- φ

Ulaz vazduha

1380

(4- φ Izlaz vazduha

mmd-ap0724H-e, ap0964H-e

mmd-ap0484H-e

napajanja i upravljanja (donja strana 700 740

Leva strana

275 (150)

200 150

250

406

250

29

31

250

45

190 250

Leva strana

Izlaz vazduha

Izlaz vazduha kanala (10x M6)

kanala (8x M6) 150 300

300

300 (150)

250

250

250

250 190

370

371 6 1000

Revizioni otvor 600

(Jedinica: mm)

50 I TOSHIBA

Prostor za

(Jedinica: mm)

Prostor potreban za instalisanje

200

Prostor za

Revizioni otvor φ 1000 1000

Prostor za

Revizioni otvor 600

Prostor potreban za instalisanje

kanala (10x M6)

500

500

Prostor za

1000

Prostor potreban za instalisanje

(47)

85 kanala (8x M6)

kanala (6x M6)

Z pogled

65

316 70

Z pogled

(47)

Z pogled

30 35

1

150 275

1200 316 164 316

kanala (6x M6) 17

Izlaz vazduha

90 40 380

35 1

77

(141) 226

348

624 698

kondenzat (VP 25)

35

13

348

(202)

110

470

35

30

35 13

242

Izlaz za zrak 850

1250

660

kondenzat (VP 25)

Otvor za

Leva strana AP0361H

(strana usisa)

(strana usisa)

105 60

850 426

(182)

(141) 226

Leva strana AP0181H do AP0271H

110

90 40 380

660 105 60

kondenzata (VP25)

1328

35

(strana usisa)

700

700 740

100

i upravljanja

30

**

● ●

( 1 4 1 ) 232 6

*

kW kW m³/h dB(A) (W) Pa col

AP0724H-E

Prostor za

Prostor za

(Jedinica: mm)


Visokopritisna kanalska jedinica

Modeli serije MMD-AP***4H-E

Hlađenje i grejanje punom snagom ■ Velika fleksibilnost pri montaži ■ savršena raspodela vazduha preko izlaznih otvora za vazduh, radi ravnomerne temperature u svim delovima prostorije

■ pribor: • Pumpa za kondenzat

■ Eksterni statički pritisak do 196 Pa koji se može regulisati u tri stepena ■ Revizioni otvori olakšavaju pristup i održavanje

Pumpa za kondenzat TCB-DP31DE TCB-DP32DE

TOSHIBA I 51


VRF-R410A-Technologies kanalska jedinica za svež vazduh Unutrašnja jedinica

Tehnički podaci

MMD-

AP0481HFE

AP0721HFE

AP0961HFE

14,00 8,90 5 - +43 -5 - +43 1080 45/41 160 230 5/8 - 3/8

22,40 13,90 5 - +43 -5 - +43 1680 46/44 160 + 160 180 7/8 - 1/2 25 (PVC cev)

28,00 17,40 5 - +43 -5 - +43 2100 46/44 160 + 160 205 7/8 - 1/2

V/Ph/Hz

220-240/1/50

220-240/1/50

220-240/1/50

kW mm kg

0,28 492 × 1392 × 1262 93

0,45 492 × 1392 × 1262 144

0,52 492 × 1392 × 1262 144

Rashladni učinak * Grejni učinak * Granične vrednosti korišćenja ** Granične vrednosti korišćenja *** Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska **** Snaga motora ventilatora Max. eksterni statički pritisak Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata

kW kW °C °C m³/h dB(A) (W) Pa col

Strujno napajanje Električna snaga Dimenzije (V × Š × D) Težina

● ● ● ●

Nominalni uslovi : Hlađenje: Spoljašnja temperatura 33 °C ST/28 °C VT, zadata vrednost temperature 18 °C. Grejanje: Spoljašnja temperatura 0 °C ST/-2,9 °C VT, zadata vrednost temperature 25 °C. Cev za rashladni fluid: dužina 7,5 m, visina 0 m

*** Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo ventilacija.

*

**** Vrednosti koje stvarno nastaju pri radu spolja generalno su veće od navedenih, jer se mora dodati i buka iz okoline.

** Ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo ventilacija, pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost.

mmd-ap0481Hfe do ap0961Hfe

4- φ12 x 40 4- φ12 x 92

Iznad 200

1328

Tipovi 0481 0721, 0961

1262

vazduh 200

Iznad 1 0 0 0

Razmak ovjesa B

Revizijoni otvor

600

100

A

Kanalska jedinica

600

600

Primer polaganja cevovoda na objektu

Revizioni otvor

528.5

145.5 492

Otvor za izlaz Senzor izlaza vazduha Prirubnica otvora za izlaz (K)

47

81

23 60

1262

G

35

F

H

I

J

406

E

51

D

216 150

C

370

41

(stana usisa) M

704 850

Ulaz vazduha

Prirubnica otvora za ulaz (L)

(Jedinica: mm)

C

d

e

f

g

H

i

j

m

n

aP0961hFE

model

mmd-

1392 1260

a

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6 10-M6

Ø 22.2 Lemljeni spoj

Ø 12.7 Konusni spoj

aP0721hFE

1392 1260

250

250

250

250

250

250

250

250

10-M6 10-M6

Ø 22.2 Lemljeni spoj

Ø 12.7 Konusni spoj

aP0481hFE

892

215

215

250

250

8-M6

Ø 15.9 Konusni spoj

Ø 9.5 Konusni spoj

52 I TOSHIBA

b

810

107.5 107.5

k

l

6-M6


Kanalska jedinica za svež vazduh

Modeli serije MMD-AP***HFE

Optimalno upravljanje svežim vazduhom ■ savršeno rešenje gde postoji veća potreba za svežim vazduhom, bilo zbog ugodnosti ili zbog zakonskih normi ■ Primarno, dovod svežeg spoljašnjeg vazduha, pri čemu se svež vazduh prethodno temperira na približno sobnu temperaturu ■ Eksterni statički pritisak do 230 Pa

■ pribor: • Visokoefikasni filter 65 (odgovara približno klasi filtera 5) • Visokoefikasni filter 90 (odgovara približno klasi filtera 7) • Pumpa za kondenzat • Kutija filtera

■ Kompatibilna sa sMMs ■ kondicioniranje pri dovođenju svežeg vazduha Često se događa da svež vazduh nepovoljno utiče na sistem, otežava normalnu regulaciju klima-uređaja ili ga izlaže dodatnim opterećenjima koja mu smanjuju učinak. Zbog toga se svež vazduh, pre nego što se uvede u glavnu klimatizaciju, najčešće prethodno kondicionira do nekog stepena. Kanalske jedinice za svež vazduh služe za njegovo kondicioniranje, a ne da bi se njima regulisala sobna temperatura. Za pokrivanje toplotnih opterećenja prostorije potrebno je predvideti odgovarajuću unutrašnju jedinicu.

Kanalska jedinica za svež vazduh

Unutrašnja jedinica

■ koncepcija jedinice: U prodaji su tri modela (14,0, 22,4 i 28,0 kW). To odgovara potrebama za svežim vazduhom jednog sistema. (Dozvoljene su dve kanalske jedinice za svež vazduh po sistemu, s učinkom od max. 30% ukupnog učinka unutrašnje jedinice)

Svež vazduh

Kutija filtera TCB-FCY100DE TCB-FCY51DFE

Pumpa za kondenzat TCB-DP32DFE

SMMS Spoljašnja jedinica

Dugotrajni predfilter TCB-PF3DE TCB-PF4D-1E

Visokoefikasni filter 65 TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E Visokoefikasni filter 90 TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E

TOSHIBA I 53


VRF-R410A-Technologies

Uputstvo za korišćenje KANALSKE JEDINICE za svež vazduh režim HlaĐenja:

režim grejanja

■ ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C iznad zadate vrednosti, automatski samo ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha nižoj od 19 °C uvek ventilacija, bez obzira na zadatu vrednost).

■ ako je temperatura svežeg vazduha manje od 3 °C ispod zadate vrednosti, automatski samo ventilacija (pri temperaturi svežeg vazduha višoj od 15 °C bez obzira na zadatu vrednost, uvek ventilacija).

Temperatura svežeg vazduha

(°C) −10

0 (°C) −10

100 5

20 10

Zadata vrednost 5 VentilaCija

režim hlađenja

30 20

40 30 43

50 40

50

Temperatura (°C) −10 svežeg vazduha

(°C) −10 0

−5

43

HlaĐenje

režim grejanja

+3°C automatski +3°C startuje režim hlađenja

100

20 10

30 20

40 30

Zadata vrednost

−5

grejanje −3°C

50 40

43

50 43

VentilaCija −3°C automatski startuje režim grejanja

Režimi rada i podesivi raspon temperature dolaznog vazduha Režim rada

Fabrički podešen

Područje podešavanja

Hlađenje

18°C

16 do 27°C

Grejanje

25°C

16 do 27°C

■ Kanalski uređaj za svež vazduh može se koristiti sa sMMs -om, ali ne sa shRM (super heat Recovery Multi system ). ■ Zadržite visinsku razliku između kanalskih jedinica za svež vazduh ispod 0,5 m. ■ Po sistemu su dozvoljena do dva uređaja za svež vazduh. ■ Učinak ova dva kanalska uređaja sme da iznosi maksimalno 30% od ukupne snage unutrašnjih jedinica (zajedno sa snagom kanalskih jedinica za svež vazduh).

<30% ukupne snage

Visinska razlika: <0,5m

■ Kanalske jedinice za svež vazduh primenjuju se samo sa uobičajenim unutrašnjim jedinicama u jednom sistemu. Nije dozvoljen priključak kanalskuh uređaja za svež vazduh. ■ Ukupan učinak svih uređaja za svež vazduh ograničen je na 80 do 100% učinka spoljašnjig jedinica. ovo ograničenje mora se poštovati radi pravilne raspodele rashladnog fluida.

za nekoliko spratova

Nije dozvoljeno

Visinska razlika: <0,5m

pOsebne napOmene 1. Ventilator uređaja za svež vazduh zaustavlja se tokom otapanja. ova funkcija može da se postavi za trajan način rada. 2. Pri upotrebi centralnog daljinskog upravljača, unutrašnje jedinice i kanalska jedinica za svež vazduh moraju da se odvoje u posebne zone. 3. Iako postoji regulacija temperature ubacnog vazduha, prioritet ima regulacija učinka unutrašnjih jedinica u sistemu. 4. Kanalskim jedinicama za svež vazduh ne može da se upravlja uobičajenim daljinskim upravljačima za prostorije. 5. ako temperatura svežeg vazduha u režimu grejanja padne ispod 5 °C, rad uređaja se automatski zaustavlja (ventilator se isključuje). 6. ako temperatura svežeg vazduha u režimu hlađenja padne ispod 5 °C rad uređaja se automatski zaustavlja (ventilator se isključuje).

54 I TOSHIBA


Parapetne jedinice bez maske Modeli serije MML-AP***BH-E

nevidljiva klima za dobar osećaj ugodnosti ■ savršena integracija u enterijer prostorije, jer se jedinice mogu kompletno da ugrade ■ Jednostavna montaža i održavanje ■ Vrlo tihe ■ Infracrveni daljinski upravljač kao opcija: TCb-aX32E2; više o tome na stranici 68

jedinica s maskom

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

MML-

AP0074BH-E

AP0094BH-E

AP0124BH-E

AP0154BH-E

AP0184BH-E

2,20 2,50 460 36/32 19 3/8 - 1/4

2,80 3,20 460 36/32 19 3/8 - 1/4

4,50 5,00 740 36/32 70 1/2 - 1/4

5,60 6,30 740 36/32 70 1/2 - 1/4

7,10 8,00 950 42/33 70 5/8 - 3/8

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,056

220-240/1/50 0,056

3,60 4,00 460 36/32 19 3/8 - 1/4 20 (PVC cev) 220-240/1/50 0,056

220-240/1/50 0,090

220-240/1/50 0,090

220-240/1/50 0,095

Dimenzije (V × Š × D)

mm

600 × 745 × 220

600 × 745 × 220

600 × 745 × 220

600 × 1045 × 220

600 × 1045 × 220

600 × 1045 × 220

Težina

kg

21

21

21

29

29

29

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

● ●

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mml-ap0074bH-e do ap0244bH-e (velika prirubnica izlaza za vazduh)

25

145

145 85

C (velika prirubnica izlaza za zrak)

100 10

123 65

2 x 4,7 mm otvor (levo i desno) 10

10

A 20

Prostor potreban za

50

5

B

PMV-kutija

170 135

Model MMLAP0074BH-E do AP0124BH-E AP0154BH-E do AP0244BH-E

A 610 910

B 580 880

C 550 850

D 4 7

E 5 8

B 85 55

274 224

436 397

kondenzat rupa (otvor za 104

80

Filter za vazduh

140

φ (stezaljka za uzemljenje

(stezaljka za uzemljenje kod

315

402

φ4,7 mm otvor (prednja i zadnja strana) 600

**

129

*

kW kW m³/h dB(A) (W) col

AP0244BH-E

110 155 220

(Jedinica: mm)

TOSHIBA I 55


VRF-R410A-Technologies

Bi-Flow konzolne jedinice lepog izgleda i tihe: tOsHiba bi-flow konzolne jedinice ■ Nekomplikovan i fleksibilan dizajn ■ Jednostavno rukovanje preko isporučenog daljinskog upravljača ili elementa za rukovanje na samoj jedinici

Modeli serije MML-AP***4NH-E

■ otvor za izlaz vazduha gore i dole ■ Pogodne za podnu i zidnu montažu

konzola

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

MML-

AP0074NH-E

AP0094NH-E

AP0124NH-E

AP0154NH-E

AP0184NH-E

2,20 2,50 510 38/26 41 3/8 - 1/4

2,80 3,20 510 38/26 41 3/8 - 1/4

4,50 5,00 624 43/31 41 1/2 - 1/4

5,60 6,30 726 47/34 41 1/2 - 1/4

V/Ph/Hz kW

220-240/1/50 0,021

220-240/1/50 0,021

3,60 4,00 552 40/29 41 3/8 - 1/4 16 (PVC cev) 220-240/1/50 0,025

220-240/1/50 0,034

220-240/1/50 0,052

Dimenzije (V × Š × D)

mm

600 × 700 × 220

600 × 700 × 220

600 × 700 × 220

600 × 700 × 220

600 × 700 × 220

Težina

kg

17

17

17

17

17

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

* **

kW kW m³/h dB(A) (W) col

● ●

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mml-ap0074nH-e do ap0184nH-e

Potreban prostor za instalisanje i održavanje Zadnji deo Usisna rešetka za vazduh Prednji panel

Razmenjivač toplote

Filter za vazduh

Ulaz vazduha

Ulaz vazduha

Ulaz vazduha Razmak 300 ili više 300 ili više 300 ili više

Prečnik 80 mm

Vertikalni otvor za vazduh (izduvavanje vazduha na gore)

Prečnik 80 mm Mogući otvori

Izlaz vazduha pri podu

Prečnik 80 mm Mogući otvori

(Jedinica: mm)

56 I TOSHIBA


Klima-ormani auto swing

uski, štede prostor ■ Fleksibilno postavljanje klima-ormana, može da se postavi i u uglu prostorije jer su jedinice opremljene automatskim upravljanjem lamelama za usmeravanje vazduha levo-desno ■ Širok otvor za izlaz vazduha, s tim da se vertikalni smer istrujavanja može podesiti ručno

Modeli serije MMF-AP***4H-E

klima-ormani

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

MMF-

Rashladni učinak * Grejni učinak * Protok vazduha Nivo zvučnog pritiska ** Snaga motora ventilatora Priključak za gasni – tečni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Električna snaga

kW kW m³/h dB(A) (W) col

Dimenzije (V × Š × D)

mm kg

4,50 5,00 900 46/38 37 1/2 - 1/4

5,60 6,30 900 46/38 37 1/2 - 1/4

220-240/1/50 0,15

220-240/1/50 0,15

AP0244H-E

AP0274H-E

AP0364H-E

AP0484H-E

7,10 8,00 11,20 8,00 9,00 12,50 1200 1200 1920 49/40 49/40 51/44 63 63 110 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 5/8 - 3/8 20 (PVC-cev: spoljašnji 26, unutrašnji 20) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 0,19 0,19 0,28

AP0564H-E

14,00 16,00 2160 54/46 160 5/8 - 3/8

16,00 18,00 2160 54/46 160 5/8 - 3/8

220-240/1/50 0,35

220-240/1/50 0,35

1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390 1750 × 600 × 390 48

48

49

49

65

65

65

Standardne dužine cevi: 5 m glavni civovod, 2,5 m grane, 0 m visinska razlika. Vrednosti kod najvišeg / najnižeg stepena ventilatora

mmf-ap0154H-e do ap0564H-e

600 Izlaz vazduha

E Zid

Zid

21

200

Razmak

20

80

25

4

Razmak

500

(Prednja strana)

Zid

1750

Model Zidna uvodnica (s obe strane) (prethodno izvedena)

50

Zadnja cevna uvodnica (130 mm prethodno izvedena)

(s obe strane)

Ulaz vazduha 180

120

D

F B

C

D

E

F

AP0364H-E do AP0564H-E 380 125 120 160 390

40

MMF-AP0364H-E

358

155

164

A

B

MMF-AP0154H-E

165

120

631 Konzola za

A

50

Uvodnica za kondenzat (s obe strane) (prethodno izvedena)

C

MMD-

AP0154H-E do AP0274H-E 200 107 132 157 210

204

Strana usisa

380

801 5

(Prednja strana)

59

**

100

*

AP0184H-E

● ●

V/Ph/Hz kW

Težina

AP0154H-E

165

215 215

Strana usisa

Vijak za uzemljenje (M4) (Jedinica: mm)

TOSHIBA I 57


VRF-R410A-Technologies Vrf set za ventilaciju

Tehnički podaci

Veličina MM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV080

MM-DXV140 MM-DXV280 Rashladni učinak Grejni učinak Protok vazduha min. Protok vazduha max.

kW kW m³/h m³/h

MM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV140 MM-DXV280 kW kW m³/h m³/h

MM-DXC010 MM-DXC012 MM-DXV280 kW kW m³/h m³/h

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

8,0

10,0

2 2,5 3 4 5 6 8 10

1

1

1

1

1

1

1

1

● ●

1 1 1 1 1 1 1 5,60 6,30 720 1080

7,10 8,00 1060 1580

8,00 9,00 1060 1580

14,00 16,00 1680 2520

16,00 18,00 1850 3740

1 28,00 31,50 3360 5040

22,40 25,00 2880 4320

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

6 8 10

1 1 2

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 2

1 2

1 2

1 2

2

1 1 50,40 56,50 6240 9360

1 2 1 2

3

2 56,00 63,00 6720 10080

60,80 68,00 7610 12380

67,20 75,00 8640 12960

2 1 72,80 81,50 9120 13680

1 2 78,40 88,00 9600 14400

3 84,00 94,50 10080 15120

32,00 36,00 3700 7480

38,40 43,00 4730 8060

44,80 50,00 5760 8640

KS

32

34

36

38

40

42

44

46

48

8 10

1 3 4

1 3 3 1 95,20 106,50 12000 18000

1 3 2 2 100,80 113,00 12480 18720

1 3 1 3 106,40 119,50 12960 19440

1 3

1 4 4 1 117,60 131,50 14880 22320

1 4 3 2 123,20 138,00 15360 23040

1 4 2 3 128,80 144,50 15840 23760

1 4 1 4 134,40 151,00 16320 24480

89,60 100,00 11520 17280

Oprez: • opseg priključenih VRF-uređaja: maks. 110% (ako je priključen jedan DX-interfejs.) • “air on”- temperatura razmenjivača toplote u režimu hlađenja: min. 15 °C VT / maks. 24 °C VT • “air on”- temperatura razmenjivača toplote u režimu grejanja: min. 15 °C sT / maks. 28 °C sT

58 I TOSHIBA

11,20 12,50 1280 1920

KS

● ●

Veličina

Rashladni učinak Grejni učinak Protok vazduha min. Protok vazduha max.

2,0

● ●

Veličina

Rashladni učinak Grejni učinak Protok vazduha min. Protok vazduha max.

KS

4 112,00 126,00 13440 20160

• Kada mora da se koristi svež vazduh koji je izvan ovih temperaturskih granica, tada je potrebno pripremiti ga u drugim uređajima ili ga mešati s odvodnim vazduhom (ili oboje), kako bi ostao unutar graničnih vrednosti. U suprotnom, ne može da se garantuje siguran i pouzdan rad. Najbolje je koristiti recirkulacioni vazduh iz zgrade, koji je pripremljen u klima-uređaju, i ne mešati ga s više od 20 % usisanog svežeg vazduha. • Ta-senzor bi trebalo da bude postavljen u kanalu odvodnog vazduha. ako te izmerene vrednosti temperature u prostoriji nisu reprezentativne, tada bi trebalo postaviti daljinski temperaturski senzor TCb-TC21LE2 u prostoriju.


VRF set za ventilaciju Za bolju radnu sredinu i sprečavanje sindroma bolesne zgrade (sickbuilding-syndrom) danas se često preporučuju kanalske jedinice za dovod svežeg vazduha. Zakoni, kako u evropskim okvirima tako i na lokalnom nivou, skloni su propisivanju minimalne količine svežeg vazduha po čoveku i satu. U javnim zgradama to je već propisano. Za sada se svež vazduh dovodi preko ventilacionih uređaja. ovi pojedinačno pogonjeni ventilacioni uređaji pripremaju svež vazduh iz okoline tako da on približno odgovara temperaturi u prostoriji za koju je namenjen; ovi uređaji su najčešće spojeni sa postrojenjem za hlađenje vode. Preko interfejsa za direktno isparavanje, VRF-spoljašnja jedinica ToshIba može da se priključi na ventilacioni uređaj nekog drugog proizvođača s rekuperacijom toplote i usisom svežeg vazduha, koji je opremljen DX-razmenjivačem toplote R410a.

glavne karakteristike: ■ omogućava priključak ventilacionih uređaja drugih proizvođača na sve VRF-proizvode kompanije ToshIba (Mini-sMMs*, sMMs i shRM ), koji koriste lokalni razmenjivač toplote za direktno isparavanje R410a. ■ * Mini-sMMs i MM-DXV280 nisu kompatibilni. ■ Regulacija se ostvaruje preko standardnog daljinskog upravljača upravljača ToshIba (RbC-aMT32E). ■ Postoji kompatibilnost s upravljačkim uređajima ToshIba.

set za direktno isparavanje za ventilacione uređaje tOsHiba sastoji se iz dva dela:

■ spoljašnji ulaz za UKLJ/IsKLJ. ■ Ulaz za detekciju kvara na ventilatoru.

■ regulatora ■ seta ventila (u tri veličine) – za montažu na razmenjivač toplote za direktno isparavanje R410a na ventilacionom uređaju

■ Regulacija temperature vazduha ostvaruje se preko Ta-senzora koji se nalazi u struji izlaznog vazduha (podešava se preko daljinskog upravljača).

Regulator za razmenjivač toplote s direktnim isparavanjem

Cevovod spoljašnja jedinica

Uređaj za ventilaciju (isporučuje lokalni dobavljač)

Regulator

Unutrašnja jedinica

Regulator

TOSHIBA I 59


VRF-R410A-Technologies

VRF Modul za toplu vodu Novina u asortimanu je modul za toplu vodu kod kog postoji mogućnost pripreme tople vode preko VRF sistema. ovakav način pripreme tople vode predviđen je za niskotemperaturske sisteme koji su vrlo efikasni po svojim performansama. Modul je, između ostalog, savršen kada je reč o primeni u hotelima. ■ Visokoefikasno grejanje prostorija i priprema potrošne tople vode ■ Raspon temperatura izlazne vode od +25 do +50°C ■ Nema potrebe za pomoćnim električnim grejanjem ■ Vrlo široko područje režima pripreme tople vode ■ Dizajn koji štedi prostor uz mogućnost potpune integracije sistema za vodu ■ Regulacija temperature razvodnog voda ■ Mogućnost priključenja na sve sMMs uređaje

Vrf modul za toplu vodu

Tehnički podaci

Model Grejni učinak Električna snaga Nazivni pritisak Razmenjivač toplote Izolacija

Na strani vode

Standardno Min. Pad pritiska vode (za nominalni protok)

Protok vode

Unutra Područje rada

Izvan (tokom grejanja) Na strani ulaza vode Na strani izlaza vode

kW kW Mpa

l/min l/min kPa °CDB °CWB RH (%) °CWB °C °C

● ●

MMW-AP0271LQ-E

MMW-AP0561LQ-E

8,00

16,00 Nema podataka 1,00 Pločasti razmenjivač toplote Penasti polietilen + penasti poliuretan

22,90 19,50 39,20 5-32 24 (Max.) 30-85 - 20 - +19 +15 ili preko +50 +25 - +50 Mrežasti filter 30 - 40 (nabavlja se pri ugradnji) 1 1/4 1 1/4 5/8 Navojni priključak 3/8 Navojni priključak 1 220-240/1/50

Filter za vodu Priključak za vodu Cev za radni fluid Odvod kondenzata Strujno napajanje Radna struja Električna snaga Dizajn Dimenzije (V × Š × D) Težina

60 I TOSHIBA

Dovod Odvod Gas Tečnost

col col col col col V/Ph/Hz A W mm kg

45,80 38,90 39,80

0,08 13,00

0,08 13,00 Kućište od pocinkovanog čelika 580 × 400 × 250

17,80

20,30


TOSHIBA I 61


VRF-R410A-Technologies

Dimenzionisanje cevi za rashladni fluid dOZVOljene dužinske/Visinske raZlike CeVOVOda Za rasHladni fluid

T-račva za cevovod za tečnost rashladnog fluida

D Vođena jedinica 3

A Visinska razlika između spoljašnjih jedinica h3 ≤ 5 m

B Vođena jedinica 1

Glavna jedinica

<Ex. 1>

C

Y-račva za cevovod za gas rashladnog fluida

<Ex. 1>

Vođena jedinica 2

spoljašnja jedinica

Ok

La

Lb

Lc

Ok

Ld <Ex. 2>

LA

<Ex. 2>

LB

Glavni spojni cevovod između spoljašnjih jedinica T-račva za cevovod za tečnost

Y-račva za cevovod za gas

Visinska razlika između spoljašnjih i unutrašnjih jedinica h1 ≤ 70 m

iZbegaVajte Napomena: Prikazano spajanje T-račve nije dozvoljeno” 13. page 64 table

Razdelnik

L1

Račvanje cevovoda L2

L7

Cevovod unutrašnje jedinice

Y-račva

a

b

c

L3

Ok

d

e

Unutrašnja jedinica Visinska razlika između unutrašnjih jedinica h2 ≤ 40 m

Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu 235 m Identična dužina odgovara najudaljenijem cevovodu iza prve račve od 90 m

Y-račva

L6

L5

L4 f

g

h

i

j

Unutrašnja jedinica

Karakteristike sistema Maksimalan broj spoljašnjih jedinica

Maksimalna snaga spoljašnjih jedinica

Maksimalan broj povezanih unutrašnjih jedinica

4 jedinice

48 KS

48 jedinice

Maksimalan učinak unutrašnjih jedinica

H2 ≤ 15

135%

H2 > 15

105%

Primedba 1) Kombinacija spoljašnjih jedinica: vodeća jedinica (1 jedinica) + vođena jedinica (0 do 3 jedinice). Vodeća jedinica je spoljašnja jedinica koja je najbliža priključenim unutrašnjiim jedinicama. Primedba 2) Spoljašnje jedinice trebalo bi da budu instalisane u skladu sa svojom snagom. (Vodeća jedinica ≥ vođena jedinica 1 ≥ vođena jedinica 2 ≥ vođena jedinica 3). Napomena 3) Pri priključivanju cevovoda za gas rashladnih fluida na spoljašnju jedinicu upotrebite Y-račvu i postavite je horizontalno. Primedba 4) Cevovod prema unutrašnjoj jedinici trebalo bi da bude normalan u odnosu na cev spoljašnje jedinice i ne bi se smeo priključiti u smeru T-račve na cevovodu za tečnost kod vodeće spoljašnje jedinice.

Dozvoljene dužinske i visinske razlike cevovoda za rashladni fluid Manje od 34 KS 34 KS ili više Stvarna dužina cevi Dužina cevovoda do najudaljenije tačke L ( *1) Ekvivalentna dužina Odgovarajuća dužina do cevovoda koji je najudaljeniji od prve račve Li ( *1)

Ukupna dužina cevovoda (cevovod za tečnost stvarna dužina)

Odgovarajuća dužina najudaljenijeg cevovoda između spoljašnjih jedinica LO ( ) *1

Stvarna dužina cevovoda Ekvivalentna dužina Maksimalna odgovarajuća dužina glavne spojne cevi spoljašnje jedinice Maksimalna stvarna dužina glavne spojne cevi unutrašnje jedinice Maksimalna odgovarajuća dužina između račvi Gornja spoljašnja jedinica Visina između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica H1 Donja spoljašnja jedinica Visina između unutrašnjih jedinica H2 Visina između unutrašnjih jedinica H3 Maksimalna odgovarajuća dužina glavnog cevovoda

Tehnički podaci

Dozvoljena vrednost

Cevovod

300 m 500 m 190 m 235 m 90 m ( *2)

LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+ L5 + L6 + L7 + a + b + c + d+e+f+g+h+i+j

25 m 100 m ( *3) 120 m ( *3) 10 m 30 m 50 m 70 m ( *4) 40 m ( *5) 40 m 5m

( *1) : (D) spoljašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve, a (j) unutrašnja jedinica koja je najudaljenija od prve račve ( *2) : Ako visinska razlika H1 između unutrašnje i spoljašnje jedinice prelazi 3m potrebno je najmanje 65 m ( *3) : Ako maksimalna snaga spoljašnjih jedinica iznosi 46 KS ili više, tada odgovarajuća maksimalna dužina iznosi 70 m ili manje (stvarna dužina je 50 m ili manje) ( *4) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 50 m ili manje ( *5) : Ako visinska razlika (H2) između unutrašnjih jedinica prelazi 3 m, tada može biti 30 m ili manje.

62 I TOSHIBA

LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j L3 + L4 + L5 LA + LB + Ld (LA + Lb, LA + LB + Ld) L1 Ld(La, Lb, Lc) a, b, c, d, e, f, g, h, i, j L2, L3, L4, L5, L6, L7 – – – –


iZbOr CeVi Za rasHladni fluid 6 Razdelnik

Cevni ogranak Vođena jedinica 2

Vođena jedinica 3

Vodeća jedinica

Vođena jedinica 1

Priključna cev unutrašnje jedinice

4

spoljašnja jedinica 4

5

5

5

5

5

Kompenzaciona cev ø 9.5 1

1

1

1

2

1. račva

1

Unutrašnja jedinica

6 Y-račva

2 3 2

2

1

7

Glavni cevovod

Račva za spoljašnju jedinicu

Priključna cev spoljašnje jedinice

4

4

5

5

4

4

Priključna cev unutrašnje jedinice

5

5

5

Unutrašnja jedinica

1

dimenzije cevi spoljašnje jedinice Naziv modela MMY-

Na strani gasa

Na strani tečnosti

MAP0804*

ø 22.2

ø 12.7

MAP1004*

ø 22.2

ø 12.7

MAP1204*

ø 28.6

ø 12.7

Od tipa 015 do tipa 018

ø 12.7

ø 6.4

MAP1404*

ø 28.6

ø 15.9

Od tipa 024 do tipa 056

ø 15.9

ø 9.5

MAP1604*

ø 28.6

ø 15.9

Od tipa 072 do tipa 096

ø 22.2

ø 12.7

Šifra ukupnog učinka spoljašnjih jedinica *1

Na strani gasa Na strani tečnosti

Od 16 do maksimalno 22 Od 22 do maksimalno 26 * Od 26 do maksimalno 36 36 ili više

ø 28.6 ø 34.9 ø 34.9 ø 41.3

ø 15.9 ø 15.9 ø 19.1 ø 22.2

Kompenzaciona cev

Na strani gasa

Od 8 do maksimalno 12

ø 22.2

ø 12.7

Od 14 do maksimalno 22

ø 28.6

ø 12.7

Od 22 do maksimalno 36

ø 28.6

ø 15.9

Od 12 do maksimalno 14

ø 34.9

ø 19.1

Od 36 do maksimalno 46

ø 41.3

ø 22.2

ø 41.3

ø 22.2

*7

Y-račva

Šifra ukupnog učinka unutrašnjih jedinica 2,4 ili manje

*3 *4 *5 *6

*7

ø 6.4

Naziv modela

*1

RBM-BY55E RBM-BY105E RBM-BY205E RBM-BY305E RBM-HY1043E RBM-HY2043E RBM-HY1083E RBM-HY2083E

7

izbor račve Račve

Naziv modela Gas (Y-račva)

ispod 26

4 Na strani gasa

Na strani tečnosti

ø 12.7

ø 9.5

Račva za spoljašnju jedinicu 26 ili više

ø31.8

ø31.8

Tečnost (T-račva)

Kompenzacija (T-račva)

ø28.6

ø19.1

ø9.5

ø25.4

ø19.1 ø19.1

ø31.8

ø22.2

Od 2,4 do maksimalno 6,4

ø 15.9

ø 9.5

ø 22.2

ø 12.7

Od 12,2 do maksimalno 20,2

ø 28.6

ø 15.9

Od 20,2 do maksimalno 35,2

ø 34.9

ø 22.2

Meko

Srednje tvrdo ili tvrdo

35,2 ili više

ø 41.3

ø 22.2

OK OK OK OK NG *4 NG *4 NG *4 NG *4 NG *4

OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Šifra (kod) se utvrđuje prema koeficijentu učinka. Kada se primenjuje Y-račva za prvi ogranak, izbor bi trebalo izvršiti prema šifri učinka spoljašnje jedinice. Na cevi iza račve mogu se priključiti glavne unutrašnje jedinice ukupne snage od 6,0. Ako prečnik cevi iznosi 19,0 ili više, tada se mora upotrebiti materijal naveden u priručniku. Ako veličina cevi prelazi veličinu glavne cevi, tada treba odabrati jednaku veličinu kao što je veličina glavne cevi. Ako je prva račva glavna račva sa šiframa učinka od 12 do 26, tada bi trebalo upotrebiti model RBM-HY2043E (4-račve) ili RBM-HY2083E (8-račvi), bez obzira na šifre ukupnog učinka naknadno spojenih unutrašnjih jedinica. Maksimalna stvarna dužina glavnog cevovoda može biti 70 m.

ø9.5

RBM-BT14E

ø9.5 RBM-BT24E

ø9.5

ø28.6 ø22.2 ø22.2 ø9.5 ø9.5

Od 6,4 do maksimalno 12,2

Ako šifra (kod) ukupnog učinka unutrašnjih jedinica prevazilazi šifru spoljašnjih jedinica, tada se mora upotrebiti šifra učinka spoljašnjih jedinica..

*2

*2 *3

Glavna račva *2 *3 *6

Prečnik glavne cevi određuje se u skladu sa snagom spoljašnjih jedinica.

*1

ø 6.4

ø 12.7

Ispod 6,4 Od 6,4 do maksimalno 14,2 Od 14,2 do maksimalno 25,2 25,2 ili više Ispod 14,2 Za 4 Od 14,2 do maksimalno 25,2 Ispod 14,2 Za 8 Od 14,2 do maksimalno 25,2

Na strani tečnosti

Dimenzije cevi između račvi*5

Na strani tečnosti

ø 9.5

6

Šifra ukupnog učinka unutrašnje jedinice

3

Šifra ukupnog učinka spoljašnjih jedinica *1

Na strani gasa

izbor račve

ø 9.5

Dimenzije glavnog cevovoda

46 ili više

Učinak uređaja Od tipa 007 Stvarna dužina 15 m ili manje do tipa 012 Stvarna dužina prelazi 15 m

2

dimenzije cevovoda između spoljašnjih jedinica

*1

5

Cevi unutrašnje jedinice

8

minimalna debljina kod primene R410a

Minimalna debljina (mm) 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1.1/8" 1.3/8" 1.5/8"

6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.20 28.58 34.92 41.28

0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.25

TOSHIBA I 63


VRF-R410A-Technologies

Potrebno dodatno punjenje rashladnog fluida proračun potrebne dodatne količine rashladnog fluida

Fabrički napunjena količina rashladnog fluida

Tehnički podaci 8 KS

10 KS

12 KS

14 KS

16 KS

Toplotna pumpa

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

Samo hlađenje

10.5 kg

10.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

11.5 kg

Ako je sistem fabrički napunjen rashladnim fluidom, tada cevovod u instalaciji ne sadrži rashladni fluid. Treba izračunati potrebnu količinu i dopuniti sistem.

■ proračun:

Proračun

Dodatna količina rashladnog fluida računa se na osnovu prečnika cevovoda za tečnost i prema njegovoj stvarnoj dužini.

Dodatna količina rashladnog fluida potrebna u instalaciji =

Stvarna dužina cevi za tečnost

Dodatna količina rashladnog fluida po metru cevi za tečnost

×

+

Kompenzacija sistema KS (tabela 2)

■ primer: Dodatna količina R (kg) = (L1 x 0.025 kg/m) + (L2 x 0.055 kg/m) + (L3 x 0.105 kg/m) + (3.0 kg) L1 : stvarna dužina cevi za tečnost ø 6,4 (mm) L2 : stvarna dužina cevi za tečnosti ø 9,5 (mm) L3 : stvarna dužina cevi za tečnost ø 12,7 (mm)

Tabela 1 Prečnik cevi za tečni rashladni fluid Dodatna količina radnog fluida po 1 m cevi

ø 6.4

ø 9.5

ø 12.7

ø 15.9

ø 19.0

ø 22.2

0.025 kg

0.055 kg

0.105 kg

0.160 kg

0.250 kg

0.350 kg

Tabela 2 Standardni model Ukupno konjskih snaga (KS) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

64 I TOSHIBA

Spoljašnja kombinacija (KS) 8 10 12 14 16 10 10 12 12 16 16 16 16 12 12 16 16 16 16 16 16

8 10 10 12 10 12 14 16 12 12 12 12 14 16 16 16

10 12 10 12 12 12 14 16

Visokoučinski model Kompenzacija sistema KS (kg)

Zajedničke konjske snage (KS)

1.5 2.5 3.5 8.5 10.5 0.0 3.0 5.0 7.5 8.5 9.5 11.5 12.5 3.0 4.0 6.0 7.0 8.0 10.0 12.0 14.0

– – – – 16 – – – 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Spoljašnja kombinacija (KS)

8

8

8 10 10 10 8 10 10 10 10 12 12 12 12

8 8 10 10 8 8 10 10 10 10 12 12 12

8 8 8 10 8 8 8 10 10 10 10 12 12

8 8 8 8 10 10 10 10 12

Kompenzacija sistema KS (kg) – – – – 0.0 – – – -4.0 -4.0 -2.0 0.0 -6.0 -6.0 -6.0 -6.0 -5.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0


Ožičenje OpŠte ■ Priključak strujnog napajanja u skladu sa propisima lokalnog elektrodistributera. ■ Priključak strujnog napajanja unutrašnje jedinice i polaganja kablova od unutrašnjih i spoljašnjih jedinica izvesti prema uputstvima za ugradnju unutrašnje jedinice. ■ Nikada nemojte strujno napajanje razdelne kutije (U1, U2, U3, U4, U5, U6) priključiti na upravljačke vodove. oštetiće se oprema. ■ Električne vodove tako položiti da se zagrejani delovi ne dodiruju, jer može da se istopi izolacija i javi opasnost. ■ Nakon priključivanja razdelne kutije skinuti poklopac i pričvrstiti kabl uz kabl. ■ Tokom vakuumiranja nemojte uključivati unutrašnju jedinicu.

ukratkO O električnOj instalaCiji

spoljašnji priključak na struju

■ Izvedite električnu instalaciju prema MCa

unutrašnji priključak na struju

■ Električnu instalaciju odrediti prema ukupnoj jačini struje unutrašnjih jedinica ■ Presek provodnika određuje se prema njegovoj dužini

■ Uradite šemu povezivanja upravljačkih kablova - između spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, - između unutrašnje jedinice i deljinskog upravljača, centralnog sistema upravljanja, sistema upravljanja zgradom ■ Presek i tip kabla zavise od njegove dužine

upravljački vodovi

električna instalaCija ■ Presek kabla mora odgovarati lokalnim i nacionalnim propisisma ■ Presek kabla za unutrašnju jedinicu odrediti prema broju unutrašnjih jedinica spojenih iza posmatrane jedinice

Zaštitni vod

trofazni 380-415 V, 50 hz Ručna sklopka za zaštitni prekidač pogrešne struje spoljašnji priključak na struju Priključna kutija Unutrašnji priključak na struju

Jednofazni 220 – 240 V 50 hz Zaštitni prekidač pogrešne struje

Model

Spoljašnji priključak na struju

MMY-MAP/AP XXXX HT8P-E

trofazni, 380-415 V, 50 Hz

TOSHIBA I 65


VRF-R410A-Technologies

Električna instalacija strujnO napajanje spOljaŠnja jediniCa ■ Priključak na struju i osigurač svake spoljašnje jedinice usvojite prema sledećoj specifikaciji: Četvorožilni kabl, tip 60245 IEC 6 ■ Pri priključivanju spoljašnjih jedinica električni kablovi se ne smeju polagati jedan preko drugog, već se mora upotrebiti razvodna kutija (L1, L2, L3, N) spoljašnji priključak na struju trofazni 380-415 V, 50 hz 380V 60Hz

■ Presek kabla ne zavisi od strujnog napajanja spoljašnje jedinice

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

L1 L2 L3 N

Šema povezivanja na mrežu

Model

Veličina kabla

Svi modeli unutrašnjih jedinica

2.0 m2 (AWG#14)

Maks. 20 m

3.5 m2 (AWG#12)

Maks. 50 m

Šema upraVljačkiH kablOVa ■ Ukratko o upravljačkoj šemi

Vodeća spoljašnja jedinica

Vođena spoljašnja jedinica

U1 U2 U3 U4 U5 U6

U1 U2 U3 U4 U5 U6

Centralni upravljački uređaj

U1 U2 U3 U4

Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica

Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica Upravljački kabl između unutrašnjih jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

66 I TOSHIBA

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

U1 U2 A B

Unutrašnja jedinica

A B

A B

A B

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač (kontrola grupe)


Ograničenja upravljačkog voda ■■ Molimo da se pridržavate pravila o dužini i veličini upravljačkih kablova prema donjim tabelama

Centralno upravljanje U1 U2 U3 U4

SMMSi Tabela-1

L4 U3 U4 U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U3 U4

U5 U6

U1 U2

U5 U6

U1 U2

U5 U6

U1 U2

U1 U2

A B

U1 U2

A B

U1 U2

U5 U6

Tabela-2

L2 U1 U2

U5 U6

Tabela-1

L5

L1

jedinica U3 U4

jedinica U3 U4

U3 U4

L3 U1 U2

A B

A B

U1 U2

U1 U2

A B

A B

Tabela-3

L7

U1 U2

U1 U2

A B

L6

Tabela 1

Tabela 2

Upravljački kabl između unutrašnjih i spoljašnjih jedinica (L1, L2, L3) Centralni upravljački kabl L4 Kablovi Tip

Dvožični kabl, nepolarni

Tip

Pun kabl

Presek /dužina

Upravljački kabl između spoljašnjih jedinica (L5) Kablovi

Dvožični kabl, nepolarni

Pun kabl

Presek /dužina

1,25 mm² do 1000 m / 2,0 mm² do 2000 m ( ) *1

A B

1,25 mm² do 2,0 mm² / do 100 m (L5)

Primedba (*1) : Ukupna dužina svih upravljačkih vodova za sve krugove rashladnog fluida ( L1 + L2 + L3 + L4)

Tabela 3 Kabl daljinskog upravljača (L6, L7) Kabl

Dvopolni

Dimenzije

0,5 mm² do 2,0 mm² • do 500 m (L6 + L7)

Presek /dužina

• Do 400 m za bežični daljinski upravljač za upravljanje grupom • Do ukupne dužine od 200 m za upravljačke kablove između unutrašnjih jedinica (L6)

Upravljanje grupom pomoću daljinskog upravljača ■■ Upravljanje grupom od više unutrašnjih jedinica (do 8 jedinica) s jednim daljinskim upravljačem

Unutrašnja jedinica br. 1

Br. 2

Br. 3.

Br. 4.

Br. 7.

Br. 8.

Daljinski upravljač

TOSHIBA I 67


VRF-R410A-Technologies

Daljinski upravljači bežični daljinski upraVljač UKLJ/IsKLJ Postavka temperature stepeni ventilatora Funkcija vremenskog programatora Mođe se izabrati“ može “UKLJ”, “IsKLJ” ili “CIKLUs” s minimalnim vremenom trajanja od 30 minuta. ■ Rukovanje je moguće pomoću 2 daljinska upravljača na jednom uređaju. Unutrašnjom jedinicom se na taj način može upravljati iz dva različita područja. ■ Indikacija koda greške

■ ■ ■ ■

kablOVski daljinski upraVljač komforni daljinski upravljač ■ Novi kablovski daljinski upravljač s nedeljnim programatorom

■ Višejezičko vođenje kroz meni (D, E) ■ Moderni dizajn s funkcionalnim dirkama ■ RbC-aMs51E-Es

■ ■ ■ ■

za vođenje kroz meni i osvetljenom pozadinom Dva “hot Keys” (F1, F2) za jednostavno rukovanje funkcijama unutrašnjih jedinica Jednostavno vođenje kroz meni Rukovanje pojedinom jedinicom ili grupom od maksimalno 8 unutrašnjih jedinica Prikaz temperature u koracima od po 0,5°C Ugrađen daljinski temperaturski senzor

ugraĐeni prijemnik

rbC-aX32u(W)-e

daljinski upravljač s nedeljnim programatorom (7-dnevna funkcija) ■ Indikacija vremena ■ Nedeljni progamator

■ za 4-smernu kasetnu jedinicu

Podešavanje nedeljnog profila (7-dnevni vremenski programator) Do 8 položaja po danu u nedelji

RbC-aX32U(W)-E RbC-aX32U(Ws)-E

rbC-aX23uW(W)-e

RbC-aMs41E

* mogu se postaviti sledeći položaji: vreme rada, rad isklj/uklj, režim rada, postavka temperature, ograničenja u rukovanju

■ za 2- smernu kasetnu jedinicu kablovski daljinski upravljač

RbC-aX23UW(W)-E

■ veliki pregledni LCD displej ■ jednostavno rukovanje ■ svim funkcijama klima-uređaja može se rbC-aX33Ce ■ za plafonske jedinice,

za 1- smernu kasetnu jedinicu

RbC-aX33CE RbC-aMT32E

■ ■ ■

upravljati (režim rada, temperatura, ventilator, lamele za vođenje vazduha) vremenski programator uklj/isklj za 168 sati mogućnost upravljanja s 8 unutrašnjih jedinica (u jednoj grupi) temperaturski senzor (može se aktivirati) indikacija čišćenja filtera sistem za otkrivanje greške

tCb-aX32e2 ■ Za sve unutrašnje jedinice osim visokopritisnih kanalskih i jedinica za dovod svežeg vazduha

jednostavni kablovski daljinski upravljač ■ ■ ■ ■

TCb-aX32E2 RbC-as41E

68 I TOSHIBA

UKLJ/IsKLJ Postavka temperature stepeni ventilatora Indikacija koda greške


Centralni daljinski upravljač Centralni daljinski upraVljač

smart manager bms-sm1280etle s analizom podataka

■ Individualno upravljanje sa do 64 unutrašnje jedinice

■ Individualno pridruživanje 64 unutrašnje ■ ■ TCb-sC642TLE2

■ ■

jedinice u do 4 zone (do 16 jedinica po zoni) Priključak do 16 glavnih spoljašnjih jedinica 4 varijante ograničenja individualnih postavki/rad po izboru Moguće ograničenje na 4 zone Upotreba s drugim centralnim upravljačima (do 10 upravljača u jednom krugu) Mogu se odabrati dva režima: - režim centralnog rukovanja - režim daljinskog upravljača U kombinaciji s nedeljnim programatorom do 3 vremena UKLJ/IsKLJ po danu

uklj-isklj upravljanje ■ Individualno upravljanje sa do 16 unutrašnjih jedinica

funkcije ■ Individualno upravljanje sa do 128 unutrašnjih jedinica Funkcija povratka na početno stanje

■ Nadzor ■ - Postavne vrednosti u zonama (2x 64 zone) ■ Individualan rad i ograničenja

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- indikacija greške - ulaz upravljanja - dojava režima rada - priključak na mrežu Postavljanje vremena rada (uklj/isklj, postavna temperatura, režim rada, otključavanje/zaključavanje daljinskog upravljača) Memorisanje grešaka u potrošnji energije Na mestu ugradnje potreban PC, koji nije uključen u isporuku! analiza podataka moguća ugradnja memorijskog modula (sD-kartica) softver za grafički prikaz dojava greške putem e-maila

■ Moguć je priključak do 2 regulatora ■ U kombinaciji s nedeljnim programatorom do 3 vremena UKLJ/IsKLJ po danu

TCb-CC163TLE2

Lokalno napajanje (samo BMS-SM1280ETLE)

Vremenski progamator ■ rad vremenskog programatora - 6 programa po danu- može se programirati 8 grupa - upravljati se može sa do 64 unutrašnje jedinice - 100 h memorijska baterija

■ režim s nedeljnim programatorom TCb-EXs21TLE

- 7 nedeljnih profila i 3 uklopna vremena po danu - uklopna vremena u impulsima od po 1 minuta

Smart Manager BMS-SM1280ETLE Zbirni vod

Zbirni vod

TOSHIBA I 69


VRF-R410A-Technologies

Webbased Controller Webbased COntrOller

master serVer

■ ovaj vrlo napredni daljinski upravljač koncipiran je upravo za upotrebu u vrlo složenim instalacijama odnosno kada je potrebno vrlo sofisticirano upravljanje i/ili nadzor potrošnje energije. BMS-WB2561PWE (Webbased Controller)

BMS-WB01GTE (Master Server)

■ Velika prednost upravljanja uz internetsku podršku u odnosu na sistem centralnog upravljanja je mogućnost automatskog povratnog slanja sistemskog alarma na do osam adresa elektronske pošte.

■ Primenom ovog dodatnog glavnog upravljanja uz internetsku podršku – bMs-Wb01GTE – moguće je do 2048 unutrašnjih jedinica povezati sa sistemom za upravljanje.

■ osim toga, moguće je odrediti koji uređaj treba slati alarme na različite adrese elektronske pošte.

■ U tu svrhu glavna jedinica se upotrebljava kao čvorni uređaj hUb za više upravljanja uz internetsku podršku.

bms-Wb2561pWe (Webbased COntrOller) Sistemski dijagram za povezivanje 256 FCU-jedinica ili manje TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Webbased Controller BMS-WB2561PWE

TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Lokalno napajanje

bms-Wb01gte (master serVer) Sistemski dijagram za povezivanje 2048 FCU-jedinica ili manje

Sistemski dijagram za povezivanje 257 FCU-jedinica ili više TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E

Master Server BMS-WB01GTE

Webbased Controller BMS-WB2561PWE

TCS-Net-interfejs BMS-IFLSV4E Webbased Controller BMS-WB2561PWE

Lokalno napajanje

70 I TOSHIBA


Touchscreen tOuCH sCreen COntrOller Primena kontrolera s dodirnim ekranom. Velika prednost vrlo pregledni displej i jednostavno rukovanje. Preko dodirnog ekrana moguće je upravljanje sa do 64 jedinica. Obračun potrošnje energije ■ Interfejs za strujno brojilo, (strujno brojilo nije deo isporuke)

Daljinski upravljač s dodirnim ekranom BMS-TP****PWE

■ Energy Monitoring Relay I/F (bMs-IFWh5E)

Rs-485

■ strujno brojilo (nije deo isporuke) maksimalno 10 pulseva po kWh (dužina pulsa 50 do 1000 ms) (maksimalno 8 strujnih brojila po interfejsu)

TCS-Net Relejni interfejs BMS-IFLSV4E

relejni interfejs

Zbirni vod

bms-iflV4e für TCS-Net

Zbirni vod

bms-ifWH5e za nadzor potrošnje energije bms-ifdd03e za digitalni ulaz/izlaz

TOSHIBA I 71


VRF-R410A-Technologies

Sistemi za upravljanje zgradom ■ sistem za upravljanje zgradom (bMs) je kompjuterski sistem upravljanja, koji je instalisan u zgradama da bi upravljao i nadzirao mehaničke i električne uređaje. Tu se ubrajaju: ventilacija, osvetljenje, sistemi za strujno napajanje i sigurnosni sistemi zgrade.

■ osnovna funkcija većine ovih sistema je upravljanje uslovima unutar zgrade. Može se upotrebiti za upravljanje uređajima za grejanje i hlađenje, kao i za upravljanje sistemom za raspodelu pripremljenog vazduha u zgradi.

baCnet®-gateWaY ■ ToshIbIN sistem za upravljanje baCnet® sastoji se od inteligentnog servera bMs-LsV9E baCnet-serverskog softvera bMs-sTbN10E, a može se preko TCs-Net-relejnog interfejsa spojiti s mrežom centralnog TCC-Link-upravljanja, kako bi se omogućilo upravljanje priključenim klima-uređajima iz baCnet-sistema za upravljanje zgradom.

BACnet®

BMS-LSV9E

■ Protokol odgovara aNsI/asDhRE standardu 135-2008. server i softver sertifikovani su od strane bTL (baCnet Testing Laboratories).

Lokalno napajanje BACnet® IP BMS-STBN10E

Inteligentni server (potreban je serverski softver BACnet®) BMS-LSV9E

72 I TOSHIBA

RS-485

TCS-NET Relejni interfejs BMS-IFLSV4E

Zbirni vod


lOnWOrks® ln-interfejs ■ ToshIba Lonworks interfejs je 100% kompatibilan sa LonMark-om i konstruisan je za priključak ToshIba klima-uređaja na Lonworks sistem zgrade. ■ Interfejs se na strani klima-uteđaja spaja direktno s mrežom centralnog TCC–Link upravljanja ToshIba, a može se po želji kablom spojiti s unutrašnjom ili spoljašnjom stranom. TCB-IFLN642TLE

■ Tada je interfejs spojen s Lonworks upravljanjem zgradom i omogućava 28 različitih mogućnosti za sprovođenje naredbi i nadzora. ■ Više ToshIba Lonworks interfejsa može se povezati u TCC-Link mrežu i adresirati pomoću običnih sklopki na uređaju. Time se olakšava montaža, pre svega u zgradama sa odvojenim prostorima, gde se jedan interfejs može upotrebiti za svaki prostor, odnosno svaku etažu.

Zbirni vod Lokalno napajanje LN-interfejs TCB-IFLN642TLE

analOgni interfejs ■ analogni relejni interfejs je uređaj koji se može direktno spojiti s mrežom TCC-Link upravljanja kako bi se upravljalo analognim i digitalnim ulazima i izlazima za upravljanje klima-uređajima iz sistema za upravljanje koji nisu razvijeni u ToshIbI. ■ ovaj interfejs je idealan za integrisanje klima-uređaja ToshIba u jednostavne sisteme za upravljanje zgradom, koji eventualno postoje u starijim sistemima za upravljanje. TCB-IFCB640TLE

TOSHIBA I 73


VRF-R410A-Technologies

Sistemi za upravljanje zgradom mOdbus®-interfejs rtu ■ Interfejs ToshIba Modbus® konstruisan je za povezivanje klimatizacionih uređaja ToshIba sa Modbus sistemom za upravljanje zgradom. ■ ToshIba interfejs je direktno povezan s mrežom centralnog ToshIba TCC-Link upravljanja klima-uređajima, a može se po želji kablom spojiti s unutrašnjom ili spoljašnjom stranom.

TCB-IFMB641TLE

■ Interfejs koristi Modbus-RTU protokol na bazi serijskog Rs-485 protokola prenosa, kako bi se spojio s odgovarajućim Modbus masterom.

■ Konačno je Modbus glavni uređaj spojen sa sistemom za upravljanje zgradom, pa omogućava upravljanje svim ToshIba klima-uređajima priključenim na ovaj sistem. Više ToshIba Modbus interfejsa može se povezati u TCC-Link mrežu i adresovati pomoću običnih sklopki na uređaj. ■ Time se olakšava montaža, pre svega u zgradama sa odvojenim prostorima, gde se jedan interfejs može upotrebiti za svaki prostor, odnosno svaku etažu.

Lokalno napajanje Zbirni vod

Rs-485

74 I TOSHIBA

Modbus®-interfejs TCB-IFMB641TLE


tCb-ifCb5-pe (prOZOrski kOntakt prekidač i uklj./isklj.) ovaj modul se upotrebljava kako bi se omogućile dve različite upravljačke funkcije. To su: ■ funkcija prozorskog kontakt prekidača ■ prozorsko upravljanje uklj./isklj.

TCB-IFCB5-PE

Prozorski kontakt prekidač ima funkciju da isključi spoljašnju jedinicu čim se otvori neki prozor u klimatizovanoj prostoriji. Kada se prozor otvori (prekidač otvoren), unutrašnja jedinica se isključuje i ostaje van pogona dok se prozor ne zatvori. Postoje dva moguća postupka kada se prozor ponovno zatvori. ■ standardni način rada Unutrašnja jedinica ostaje isključena. ■ povratak na prvobitni način rada Unutrašnja jedinica počinje ponovno da radi s postavnim vrednostima koje su bile aktuelne pre nego što je prozor otvoren. TCb-IFCb5-PE-interfejs može upravljati jednom unutrašnjom jedinicom ili grupom do 8 unutrašnjih jedinica, čim se priključi glavna jedinica ove grupe. Neprekidno radimo na tome da ToshIba klima-uređaje oblikujemo tako da budu ekološki prihvatljivi i da našim kupcima širom sveta pruže istovremeno ugodnost, sigurnost, pouzdanost i uštedu troškova. Novi TCb-IFCb-5E-interfejs nije pritom nikakav izuzetak, razvijen je s namerom da se kupcima ponudi veća energetska efikasnost, pouzdanost, kao i da se omoguće veće uštede troškova primenom naših renomiranih proizvoda.

prOZOrski kOntakt prekidač i uklj./isklj.

Prozorski kontakt prekidač

TCb-IFCb5-PE

isklj.

TOSHIBA I 75


VRF-R410A-Technologies

Pribor

za upravljanje pomoću opcionih Modul-PC Boards u spoljašnjoj jedinici model tCb-pCdm4e

prednOsti i funkCije [1] rasterećenje ■

prednost Maksimalna snaga spoljašnjih jedinica ograničava se šemiranjem.

Šemiranje Postavljanjam vrednosti sW07 na štampanoj ploči interfejsa mogu se odabrati dva profila upravljanja.. TCB-PCDM4E

Dimenzije: 71 × 85 (mm)

nije uključeno u isporuku

ON

* Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono)

SW01 COM OFF SW02

Postavka sW01 sW02 UKLJ IsKLJ IsKLJ

sW07-1 IsKLJ UKLJ 0% (stop) do 60% 100% 100% (standardno) (standardno)

UKLJ

[Proširena funkcija] sW07-2 UKLJ Postavka sW01 sW02 IsKLJ IsKLJ UKLJ IsKLJ IsKLJ UKLJ UKLJ UKLJ

sW07-1 IsKLJ UKLJ 100% (standardno) 100% (standardno) do 80% do 85% do 60% do 75% 0% (stop) do 60%

• Potrebno je osigurati čvrste i sigurne kontakte. • SW1 i SW2 se ne smeju istovremeno podešavati.

COM

tCb-pCmO4e

[standardna funkcija] sW07-2 IsKLJ

[2] upravljanje ventilatorom za vreme snežnih padavina ■

prednost omogućava upravljanje ventilatorom da bi se sprečilo skupljanje snega na izlazu za vazduh (senzor za sneg nije uključen u isporuku) Šemiranje TCB-PCMO4E

sMC: hlađenje uklj stezaljke

Ulaz

Funkcija

ON

sMC

OFF

Upravljanje ventilatorom za vreme snežnih padavina (spoljašnji ventilator uklj.)

ON

Normalan rad (upravljanje isklj)

Šemiranje OFF

COM

Dimenzije: 55.5 × 60 (mm)

hlađenje

* Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono)

• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec

SMC

[3] spoljnje upravljanje uklj/isklj ■

sMC: ulaz za start sMh: ulaz za stop

prednost start i zaustavljanje sistema preko spoljašnje jedinice

stezaljke

Šemiranje TCB-PCMO4E

Funkcija start svih unutrašnjih jedinica

sMC OFF

nije uključeno u isporuku ON

COM hlađenje

Ulaz ON

SMC

Zaustavljanje svih unutrašnjih jedinica

sMh

SMH

Grejanje

OFF

• Osigurati čvrste i sigurne kontakte • Upravljanje pomoću spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec

[4] noćni rad (smanjenje buke) ■

prednost smanjenje buke pri radu kompresora i ventilatora s ograničenim brojem obrtaja

sMC: Ulaz stezaljke

Ulaz

Funkcija ON

Noćni rad (smanjenje buke)

Šemiranje TCB-PCMO4E

nije uključeno u isporuku

sMC

OFF ON

Normalni rad

COM hlađenje

76 I TOSHIBA

SMC

OFF

• Upravljanje preko spoljašnjeg kontakta bez potencijala • Minimalno trajanje spajanja za uočavanje spoljašnjeg signala 100 msec


model tCb-pCmO4e

prednOsti i funkCije [5] prioritet grejanje/hlađenje ■

prednost Zadavanje željenog režima rada

Šemiranje

TCB-PCMO4E

sMC: ulaz samo hlađenje sMh: ulaz samo grejanje

nije uključeno u isporuku

sMC

sMh

Izabrani režim rada

UKLJ

IsKLJ

Dozvoljeno je samo hlađenje

IsKLJ

UKLJ

Dozvoljeno je samo grejanje

• Osigurati čvrste i sigurne kontakte

COM SMC

hlađenje

SMH

Grejanje

tCb-pCin4e

[6] dojava rada/smetnje ■ ■

prednost omogućava spoljašnju dojavu rada i smetnje Šemiranje

TCB-PCIN4E Izlazni relej

Dimenzije: 73 × 79 (mm)

* Ugradnja štampanih ploča u pravljačku kutiju glavnih spoljašnjih jedinica (opciono)

POGON

nije uključeno u isporuku

L1

: indikacija rada

L2

: indikacija greške

dojava rada: Relej odmah zatvara kontakt, čim je spojena jedna ili više unutrašnjih jedinica.

Upravljački napon

dojava smetnje: Relej odmah zatvara kontakt, čim se dojavi kod greške u sistemu..

Upravljački napon

• Potrebno je pripaziti na voltinsko razdvajanje izlaza.

L1

napOmena: Izlazni relej

EMG

L2

• Maksimalna uklopna snaga releja za PoGoN i sMETNJU: 0,5a/240V (CosØ = 100%) • Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2, predvideti filter za otklanjanje smetnji. • Ispod 1a/24V= (neinduktivno opterećenje) • Kod upotrebe relejnih kalema na L1 i L2, predvideti balastni krug.

TOSHIBA I 77


VRF-R410A-Technologies

Pribor

za upravljanje pomoću opcionih Modul-PC Boards u spoljašnjoj jedinici model tCb-ifCb-4e2

prednOsti i funkCije 1] daljinski modul uklj/isklj ■

prednost start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću spoljašnjeg signala kao i dojave rada i smetnje

funkcija

• Nadzor - status uklj/isklj (unutrašnja jedinica) - Dojava smetnje (sistem i unutrašnja jedinica)) • Ulaz UKLJ/IsKLJ - start i zaustavljanje klima-uređaja pomoću spoljašnjeg signala - spoljašnje šemiranje kako je prikazano dole

Dimenzije: 200 × 170 × 66 (mm) indikacija

rbC-rd3-pe

prednosti

• Vizuelna i zvučna indikacija • Trenutno isključivanje unutrašnje jedinice kod koje je detektovano curenje • Indikacija greške na lokalnom i centralnom daljinskom upravljaču

tCb-ifCb5-pe

coM

bez potencijala

detektor curenja radnog fluida ■

Dimenzije: 85 × 85 × 32 (mm)

uklj/isklj

interfejs

funkcija

• Detektor curenja napravljen je za prinudno isključivanje u slučaju pojave curenja radnog fluida. Kod aktiviranog alarma na detektoru curenja radnog fluida pojavljuje se vizuelna indikacija treptanjem LED dioda kao i zvučna indikacija zujanjem.

• Detektor curenja dobija struju od upravljačke ploče na unutrašnjoj jedinici, a u slučaju curenja unutrašnja jedinica se zaustavlja i generiše se kôd greške L30. Kôd greške prikazuje se na lokalnom daljinskom upravljaču i na upravljaču povezanom s mrežom. • Potrebni kablovi i spojnice sadržani su u okviru isporuke, a postoji i funkcija oF/oNN, koja je idealna u slučaju primene ključ kartica za hotelske sobe.

smernice za montažu

• Uređaj bi trebalo postaviti na visini od 150 – 200 mm od poda. • Uređaj može da se montira na maksimalnoj udaljenosti od 10 m od unutrašnje jedinice.

modul za daljinsko uključivanje/isključivanje i prozorski kontakt prekidač ■

prednost

• spoljašnje uklj/isklj unutrašnje jedinice • Može se priključiti s prozorskim kontakt prekidačem

funkcija

• spoljašnje UKLJ/IsKLJ unutrašnje jedinice pomoću kontakata bez potencijala. • Pomoću prozorskog kontakt prekidača unutrašnja jedinica može se zaustaviti dok je prozor otvoren i tako štedi energiju. • Nakon zatvaranja prozora, unutrašnja jedinica može po želji ostati isključena ili se ponovno prebaciti na prethodni režim rada.

rbC-fdp3-pe

spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima • spoljašnje upravljanje zadatim vrednostima temperature, režima rada, brzinom ventilatora; zadavanje preko spoljašnje vrednosti napona odnosno otpora • Zadate vrednosti podesive su pomoću otpornika ili signala od 0-10 V. • Zaključavanje/otključavanje • Dojava kvara/rada

78 I TOSHIBA

Moguć priključak preko Modbusa


Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote

Kada veći broj ljudi duže vremena boravi u zatvorenom prostoru, neophodno je stalno dovođenje svežeg vazduha. „Potrošen“ vazduh bi se u tim uslovima trebalo da odsisa i efikasno zameni svežim vazduhom kako bi se održao potreban udeo kiseonika i uklonio veći deo štetnih materija. Ventilacioni sistemi s rekuperacijom toplote kompanije ToshIba konstruisani su za maksimalne učinke pri ventilisanju prostorija. Najpre se odsisa zagađen vazduh, a s njim i vlaga, neugodni mirisi, prašina i bakterije.

ovaj vazduh se nadoknađuje prečišćenim svežim vazduhom. obe struje vazduha dovode se u razmenjivač toplote gde dolazi do prenosa suve i latentne toplote. Radi efikasnog skupljanja i raspodele različitih struja vazduha, na uređaj su priključena četiri kanala. Na stranicama koje slede dat je pregled ventilacionih sistema s rekuperacijom toplote kompanije ToshIba. Molimo da ne zaboravite ni naš prospekt koji nudi mnogo rešenja za pripremu vazduha i koji ovu temu detaljno obrađuje.

TOSHIBA I 79


VRF-R410A-Technologies

Uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote ■ provetravanje uz rekuperaciju toplote ■ proizvodi se 9 modela (s protokom vazduha od 150 do 2000 m3/h) ■ vrlo efikasno snabdevanje svežim vazduhom

model

■ Može se iskoristiti do 75% otpadne toplote

Vn-M***he

■ na raspolaganju je specijalni kablovski daljinski upravljač (NRC-01hE) (TCb-DP31hEXE) – opcija ■ moguće je TCC-Link-spajanje (za centralno upravljanje) Uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote snabdeva prostorije svežim vazduhom koji je temperiran visokoefikasnim sistemom za korišćenje energije otpadnog vazduha.

Tehnički podaci Model

VN-M150HE

VN-M250HE

VN-M350HE

VN-M500HE

VN-M650HE

VN-M800HE

VN-M1000HE

VN-M1500HE

1-fazno 220 – 240 V ~50 Hz / 220 V~60 Hz

Strujno napajanje (V)

Snaga električnog priključka (W)

Protok vazduha (m³/h)

Eksterni statički pritisak (Pa)

Vrednost zvučnog pritiska (dB(A))

Temperaturska efikasnost razmene toplote (%)

Grejanje Entalpijska efikasnost razmene toplote (%) Hlađenje

(Vrlo velika)

68-78/76

123-138/131

165-182/209

214-238/260

262-290/307

360-383/446

532-569/622

756-804/937 1084-1154/1294

Velika

59-67/65

99-111/105

135-145/162

176-192/206

240-258/283

339-353/408

494-538/589

712-741/857 1032-1080/1220

Mala

42-47/45

52-59/54

82-88/94

128-142/144

178-191/206

286-300/333

353-370/411

600-630/700

702-742/818

(Vrlo velika)

150/150

250/250

350/350

500/500

650/650

800/800

1000/1000

1550/1500

2000/2000

Velika

150/150

250/250

350/350

500/500

650/650

800/800

1000/1000

1550/1500

2000/2000

Mala

110/110

155/155

210/210

390/390

520/520

700/700

755/755

1200/1200

1400/1400

(Vrlo velika)

82-102/99

80-98/97

114-125/167

134-150/181

91-107/134

142-158/171

130-150/185

135-150/154

124-143/165

Velika

52-78/59

34-65/38

56-83/33

69-99/63

58-82/68

102-132/102

97-122/120

97-125/92

92-116/102

Mala

47-64/46

28-40/22

65-94/39

62-92/44

61-96/52

76-112/58

84-127/55

102-131/95

110-143/87

(Vrlo velika)

26-28/27,5

29,5-30/31,5

34-35/35,5

32,5-34/33,5

34-36/35,5

37-38,5/38

39,5-40,5/41,5

40-41,5/41

42,5-43,5/44,5

Velika

24-25,5/24,5

25-27/25

30-32/29,5

29,5-31/29

33-34/34

35,5-37/35

38,5-40/39

38,5-40/38

41,5-43/42

Mala

20-22/20

21-22/21

27-29/23,5

26-29/24,5

31-32,5/29,5

33,5-35/32,5

34-35,5/33,5

36,5-38/35,5

37-38,5/36,5

(Vrlo velika)

81,5/81,5

78/78

74,5/74,5

76,5/76,5

75/75

76,5/76,5

73,5/73,5

76,5/76,5

73,5/73,5

Velika

81,5/81,5

78/78

74,5/74,5

76,5/76,5

75/75

76,5/76,5

73,5/73,5

76,5/76,5

73,5/73,5

Mala

83/83

81,5/81,5

79,5/79,5

78/78

76,5/76,5

77,5/77,5

77/77

79/79

77,5/77,5

(Vrlo velika)

74,5/74,5

70/70

65/65

72/72

69,5/69,5

71/71

68,5/68,5

71/71

68,5/68,5

Velika

74,5/74,5

70/70

65/65

72/72

69,5/69,5

71/71

68,5/68,5

71/71

68,5/68,5

Mala

76/76

74/74

71,5/71,5

73,5/73,5

71,5/71,5

71,5/71,5

71,5/71,5

73,5/73,5

72/72

(Vrlo velika)

69,5/69,5

65/65

60,5/60,5

64,5/64,5

61,5/61,5

64/64

60,5/60,5

64/64

60,5/60,5

Velika

69,5/69,5

65/65

60,5/60,5

64,5/64,5

61,5/61,5

64/64

60,5/60,5

64/64

60,5/60,5

Mala Dimenzije (dužina × dubina × visina) (mm)

71/71

69/69

67/67

66,5/66,5

64/64

65,5/65,5

64,5/64,5

67/67

65,5/65,5

900 × 900 × 290

900 × 900 × 290

900 × 900 × 290

1140 × 1140 × 350

1140 × 1140 × 350

1189 × 1189 × 400

1189 × 1189 × 400

1189 × 1189 × 810

1189 × 1189 × 810

140

140

Težina (kg)

36

36

38

53

53

70

70

Prečnik kanalskog priključka (mm)

100

150

150

200

200

250

250

Efikasnost filtera (%)

82

82

82

82

82

82

82

Područje rada spolja

-15°C~43°C, 80% rel.vl. ili manje

Područje rada unutra

-10°C~+40°C, 80% rel.vl. ili manje

80 I TOSHIBA

VN-M2000HE

unutra: Ø 250 spolja: 283 × 730 82

82


uređaj za ventilaciju s rekuperatorom toplote, rt s direktnim isparavanjem i ovlaživačem

* Kompatibilnost samo sa sMMs -spoljašnjim jedinicam

Tehnički podaci Uređaj za ventilaciju s rekuperatorom sa RT s direktnim isparavanjem Model

MMD

Učinak hlađenja/grejanja ( *1)

VN802HEXE

kW

4.10

(1.30)

6.56

(2.06)

8.25

kW

5.30

(2.33)

8.61

(3.61)

10.92

Temperaturska efikasnost razmene toplote

Hlađenje Entalpijska efikasnost razmene toplote Grejanje

Snaga električnog priključka – razmenjivač toplote u funkciji

Radna struja

Standardni protok vazduha

Eksterni statički pritisak

(2.23)

4.10

(1.30)

6.56

(2.06)

8.25

(2.23)

(4.32)

5.30

(2.33)

8.61

(3.61)

10.92

(4.32)

1-fazno 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje

70.5/70.5

70.0/70.0

65.5

70.5/70.5

70.0/70.0

65.5

%

70.5/70.5

70.0/70.1

65.5

70.5/70.6

70.0/70.1

65.5

n

%

71.5/72.0

72.5/73.0

67.5

71.5/72.0

72.5/73.0

67.5

v

%

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

s

%

56.5/56.5

56.0/56.0

52.0

56.6/56.5

56.0/56.0

52.0

n

%

57.5/58.0

59.0/59.5

54.5

57.5/58.0

59.0/59.5

54.5

v

%

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

s

%

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

68.5/68.5

70.0/70.0

66.0

n

%

69.0/69.0

73.0/73.5

68.5

69.0/69.0

73.0/73.5

68.5

v

kW

0.300/0.365

0.505/0.595

0.550

0.305/0.365

0.530/0.620

0.575

s

kW

0.280/0.350

0.465/0.555

0.545

0.285/0.350

0.485/0.575

0.565

n

kW

0.235/0.250

0.335/0.390

0.485

0.240/0.290

0.350/0.400

0.520

v

A

1.31/1.59

2.25/2.77

2.46

1.48/1.83

2.37/2.89

2.56

s

A

1.19/1.47

2.07/2.59

2.47

1.32/1.56

2.14/2.69

2.51

n

A

0.98/1.37

1.46/1.79

2.16

1.10/1.43

1.54/1.85

2.31

v

m³/h

500/500

800/800

950

500/500

800/800

950

s

m³/h

500/500

800/800

950

500/500

800/800

950

n

m³/h

440/410

640/600

820

440/410

640/600

820

v

Pa

120/200

120/190

135

95/175

105/165

110

s

Pa

105/170

100/155

120

85/150

85/140

90

n

Pa

115/150

105/130

105

90/135

90/110

115

m³/h

330

480

640

330

480

640

m³/h

600

960

1140

600

960

1140

---

---

---

kg/h

---

---

---

Učinak ovlaživanja

Membranski ovlaživač 3.0/3.0

5.0/5.0

6.0

MPa

---

---

---

v

dB

37.5/40.0

41.0/43.0

43.0

36.5/40.0

40.0/42.0

s

dB

36.5/38.0

40.0/42.0

42.0

35.5/37.0

39.0/41.0

41.0

n

dB

34.5/36.5

38.0/37.0

40.0

33.5/35.5

38.0/39.0

39.0

Visina

mm

430

430

430

430

430

430

Širina

mm

1140

1189

1189

1140

1189

1189

Dubina

mm

1690

1739

1739

1690

1739

1739

kg

84

100

101

91

111

112

Vrednost zvučnog pritiska Svojstva

0.02~0.49

Toplocinkovane čelične ploče

Ukupna težina Razmenjivač toplote Filter za vazduh

42.0

Toplocinkovane čelične ploče

Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima

Termoizolacioni materijal

Razmenjivač toplote sa orebrenim cevima

Fleksibilna poliuretanska pena

Fleksibilna poliuretanska pena

Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)

Standardni (G3) i visokoučinski filteri (F5)

Upravljanje

Daljinski upravljač (deo pribora)

Daljinski upravljač (deo pribora)

Usisna strana

mm

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 12.7

Ø 9.5

Ø 12.7

Ø 12.7

Tečnost

mm

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Ø 6.4

Priključak za kondenzat (nominalni Ø mm) Priključak za vodu

VNK1002HEXE

%

Pritisak vode

Priključak za hlađenje

VNK802HEXE

v

Sistem

Spoljašnje dimenzije

VNK502HEXE

s

Protok vazduha Donja granica - granice Gornja granica Ovlaživanje

VN1002HEXE

1-fazno 50 Hz 230 V (220 – 240 V); unutrašnje jedinice moraju imati svoje napajanje

Strujno napajanje

Ventilator

sa RT s direktnim isparavanjem i ovlaživačem

VN502HEXE

25, savitljiva PVC cev

25, savitljiva PVC cev

---

R1/2

TOSHIBA I 81


VRF-R410A-Technologies

Značenje korišćenih pojmova toplotna pumpa

toplotna pumpa je tehnički uređaj koji iz unutrašnje energije okolnog vazduha (oko 75 posto) i pogonske energije (oko 25 posto) proizvodi korisnu toplotu.

inverterska tehnologija

Pod inverterskom tehnologijom podrazumeva se pretvaranje naizmenične u jednosmernu struju, kako bi se brojem obrtaja kompresora upravljalo efikasno i skoro bez ikakvih gubitaka.

energetska efikasnost

energetska efikasnost je recipročna vrednost dobijena deljenjem utrošene električne energije i dobijenog učinka grejanja, odnosno hlađenja.

sezonski koeficijent energetske efikasnosti

Vidi definiciju „Energetske efikasnosti“ posmatrano na godinu dana

puno opterećenje

puno opterećenje je režim rada kod kog uređaj može postići maksimalnu izlaznu snagu.

delimično opterećenje

delimičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem broja obrtaja u skladu s trenutno potrebnom snagom za pojedinu prostoriju.

kompresor

kompresor je konstruktivni deo koji je potreban za komprimovanje gasova.

pWm, pam

strujni napon koji je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor. Pritom se primenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PWM) za vrlo efikasan rad pri delimičnom opterećenju, ili pulsnoamplitudna modulacija (visoki napon/PaM) za brzo postizanje zadate temperature.

Zvučna snaga

Zvučna snaga je akustička veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. ona se izražava u db(a).

Zvučni pritisak

Zvučni pritisak je rezultat zvučne snage, koji zavisi od udaljenosti od izvora zvuka. Meri se u db(a).

godišnji koeficijent grejanja

Za ocenu energetske efikasnosti nekog sistema zagrevanja pomoću toplotne pumpe primenjuje se tzv. godišnji koeficijent grejanja (sPF). Njime se iskazuje odnos izlazne energije za grejanje tokom godinu dana prema utrošenoj električnoj energiji.

nominalni učinak

Idealni učinak uređaja za zadate uslove rada.

maksimalni učinak

Maksimalni učinak uređaja za zadate uslove rada.

električni osigurač

on prekida strujni krug ako električna struja pređe neku utvrđenu jačinu struje van nekog zadatog vremena, pa tako nastane kratki spoj.

pdesignc

Izračunati učinak hlađenja za prostor koji se hladi pri spoljašnjoj temperaturi od 35°C.

pdesignh

Izračunati učinak grejanja za prostor koji se greje pri spoljašnjoj temperaturi od -10°C.

uslovi merenja za klima-uređaje tOsHiba Hlađenje: spoljna temperatura: + 35 °C po suvom termometru unutrašnja temperatura: + 27 °C po suvom termometru /+ 19 °C po vlažnom termometru vlažnost vazduha: 50 – 55 % relativna vlažnost grejanje: spoljna temperatura: + 7°C T po suvom termometru /+ 6 °C po vlažnom termometru Unutrašnja temperatura: + 20°C po suvom termometru

82 I TOSHIBA

Cevovod za radni fluid:: dužine 7,5 m bez visinske razlike između unutrašnje i spoljašnje jedinice nivo zvučnog pritiska: mereno na udaljenosti od oko 1,5 m * od unutrašnje jedinice odnosno 1 m od spoljašnje jedinice; ove vrednosti se određuju u prostoru u kom vlada apsolutna tišina prema JIs b8616; u izvedenom stanju na objektu, ove vrednosti mogu biti veće jer i spoljašnji izvori zvuka mogu da utiču na njih * Tačan raspored merenja videti u Katalogu s tehničkim podacima


AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Ne odgovaramo za štamparske i tipografske greške SRB / VRF / 01. 2014

Toshiba ovlašćeni distributeri:

www.toshiba-aircondition.com

Vrf 2014 srb  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you