Page 1

2014 / 15

L i g h t Co m m e r c i a l Klimatizacijski sustavi za poslovne namjene


light commercial

2 I TOSHIBA


Kvaliteta – i ništa manje od toga Poboljšavanje proizvoda i traganje za inovacijama čvrsto su utkani u filozofiju tvrtke TOSHIBA. Od toga svakako profitiraju i tri linije proizvoda iz segmenta „Light Commercial“, između ostalog i zbog financijskih prednosti koje omogućuje brzi prinos investicije u „klima uređaj“. TOSHIBA u svojim proizvodima primjenjuje samo najsuvremenije i vrlo kvalitetne komponente, a uspješnost potvrđuje da je ova strategija zaista opravdana. Od 1975. godine TOSHIBA proizvodi klima uređaje u svojim tvornicama u Fujiju u Japanu, te u Bangkoku na Tajlandu. Obje tvornice su certificirane prema međunarodnoj normi za kvalitetu ISO 14001 / ISO 9001. Proizvodi udovoljavaju svim EU normama: to je dokumentirano i CE-znakom na natpisnoj pločici.

Osim toga, svi se proizvodi mogu naći u EUROVENT popisu koji potvrđuje pravilan način mjerenja parametara uređaja u svrhu zaštite potrošača. I Direktiva 2002/95/EZ Europske unije o ograničenju upotrebe pojedinih opasnih tvari (RoHS) brzo je provedena u praksi. TOSHIBA sobni klima uređaji su povrh toga i više nego spremni za Direktivu o EKODIZAJNU, prema kojoj sobni klima uređaji do 12 kW moraju udovoljavati strogim kriterijima u pogledu učinkovitosti i buke. Imajte povjerenja u kvalitetu klima uređaja TOSHIBA – vjerujte i u proizvođača i u ovlaštenu tvrtku za montažu klima uređaja.

■■100% inverterska tehnologija

■■štedljivo hlađenje i grijanje

■■visoka ekonomičnost

■■maksimalna pouzdanost

■■radni medij R410A

■■trajni pogon bez ograničenja

■■jednostavna ugradnja

■■single i multi konfiguracije sustava

TOSHIBA I 3


light commercial

„Iz okoliša i za okoliš“: to je dio filozofije tvrtke TOSHIBA. TOSHIBA je već preko 65 godina aktivna na polju istraživanja i razvoja inovativnih sustava sobnih klima uređaja. TOSHIBA se smatra izumiteljem inverterske tehnologije i oduvijek se zalaže za ekološki prihvatljiva rješenja klimatizacije, koja ne štete okolišu.

SIGURNOST PRIJE SVEGA Pravilno instalirani uređaj podrazumijeva hermetički zatvoren rashladni proces, kod kojega se u okoliš ne ispuštaju nikakve opasne tvari.

TOSHIBA je već mnogo prije no što su doneseni odgovarajući zakonski propisi težila proizvodnji uređaja koji neće opterećivati okoliš.

Kao radni medij primjenjuje se R410A; on ne razgrađuje ozon, a svojim svojstvima doprinosi učinkovitosti sobnih klimatizacijskih sustava TOSHIBA.

TOSHIBA ispunjava sve kriterije za provedbu Protokola iz Kyota Svi sobni klima uređaji TOSHIBA udovoljavaju Direktivi o EKODIZAJNU. Sezonske koeficijente energetske učinkovitosti pronaći ćete na stranicama koje se odnose na pojedini proizvod, a cjelokupnu dokumentaciju o proizvodima TOSHIBA na web stranici: http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu ili www.toshiba-aircondition.com.

Od stupanja na snagu Direktive o EKODIZAJNU učinkovitost sobnih klima uređaja snage do 12 kW izražava se kroz pokazatelje SEER i SCOP. Za ove je pokazatelje definirano više mjernih točaka, odnosno krajnji rezultat uzima u obzir i rad pri djelomičnom opterećenju (oko 90% ukupnog rada). Na taj se način mnogo realističnije može ocijeniti učinkovitost.

ENER

енер

гия ·

ε νε ρ

G

γεια

SEER SCOP

A B C D E F G kWh

A

A B C D E F G

kW X Y,Z SEER X,Y /ann um XY

kWh

A B C

kW X Y,Z S CO P X,Y /ann um XY

Z YdB

X Y,Z X,Y XY

Z YdB ENER GIA ∙ 626/2 ЕНЕР ГИЯ ∙ 011 ΕΝ

4 I TOSHIBA

ΕΡΓΕ

Y I JA IE I A

ΙΑ ∙ E

NERG

IJA ∙ E N

ERGY

∙ ENE

RGIE

∙ ENE

RGI

X Y,Z X,Y XY

Nova naljepnica s podacima o energetskoj učinkovitosti prikazuje razred energetske učinkovitosti, zvučnu snagu te sezonske koeficijente energetske učinkovitosti SEER i SCOP. Budući da proizvođač najnižu temperaturu pri kojoj se dizalicom topline postiže puni učinak grijanja može slobodno birati između – 10°C i +2°C, to dovodi do različitih vrijednosti pri 100%-tnom opterećenju u režimu grijanja. Zbog toga se SCOP vrijednosti mogu samo uvjetno uspoređivati.


Hlađenje i grijanje: optimalna udobnost koju TOSHIBA omogućuje tijekom cijele godine Svi sobni klima uređaji TOSHIBA koncipirani su kao dizalice topline zrak/zrak, pa se mogu upotrebljavati kako za hlađenje tako i za vrlo učinkovito grijanje.

Kao izvor energije služi zrak, koji je besplatan i stoji na raspolaganju u neograničenim količinama. Uz pravilno dimenzioniranje i uz ispravnu montažu od strane ovlaštenog partnera, „klima uređaj“ će i u prijelaznim razdobljima kao i tijekom zimskih mjeseci stvoriti ugodnu klimu.

VRHUNSKA UČINKOVITOST ■■ Visoka energetska učinkovitost zahvaljujući kombinaciji inverterske tehnologije i dvostruko-rotacijskih kompresora ■■ Ekstremno visoka učinkovitost pri djelomičnom opterećenju ■■ Mala potrošnja električne energije – niski režijski troškovi

MAKSIMALNA UDOBNOST ■■ Hlađenje – grijanje – odvlaživanje: ■■ sve pritiskom na gumb i uz štedljivu potrošnju energije ■■ Individualno ili centralizirano upravljanje ■■ Jednostavna i fleksibilna montaža, i kod naknadne ugradnje

MONOVALENTNO GRIJANJE dizalicama topline zrak/zrak

PODNOŠLJIVO ZA OKOLIŠ ■■ Niska potrošnja električne energije zbog inverterske tehnologije u režimu grijanja i hlađenja ■■ Bez emisije štetnih tvari i bez štetnih utjecaja na okoliš ■■ Zrak se upotrebljava kao izvor energije

TOSHIBA I 5


light commercial

Vodeće mjesto u tehnologiji: TOSHIBA već desetljećima investira u razvoj i poboljšanje svoje inverterske tehnologije te danas s ponosom može reći da svi sobni klima uređaji, opremljeni inverterima, postižu izvanredne pokazatelje učinka te funkcioniraju s apsolutnom pouzdanošću i preciznošću.

INVERTERSKA TEHNOLOGIJA Moderni klima uređaji za regulaciju sobne temperature više ne uključuju i ne isključuju kompresor, već potrebni kapacitet reguliraju pomoću inverterske tehnologije. Pritom se uz pomoć najsuvremenije elektronike mijenjaju strujno napajanje, frekvencija i veličina napona kompresora. Inverterska tehnologija TOSHIBA omogućuje kontinuiranu regulaciju broja okretaja kompresora, bez gubitaka, s tim da se broj okretaja permanentno prilagođava aktualnim uvjetima opterećenja. Tako se predaje samo stvarno potreban učinak hlađenja ili grijanja, zadana temperatura se može precizno održavati te je zajamčen rad uz štedljivu potrošnju električne energije.

4 3

1

2

1 Motor je srce kompresora

U kvalitetno izvedenom motoru primijenjene su najnovije mehaničke i električne tehnologije. Preko inverterske tehnologije i pretvaranjem u istosmjernu struju moguće je ostvariti kontinuiranu regulaciju od 20 – 100 % učinka.

DVOSTRUKO-ROTACIJSKI KOMPRESORI U vezi s dvostruko-rotacijskim kompresorima TOSHIBA i dalje se optimiziraju prednosti koje pruža inverterska tehnologija. Njih se može odlično regulirati brojem okretaja u rasponu od 20 – 100 % učinka: to se može naći samo kod uređaja TOSHIBA! Vlastiti razvojni odjel za kompresore već je pred dosta godina uveo dvostruko-rotacijski kompresor. On se sastoji od dva protuhodna rotirajuća klipa, koji se prije svega odlikuju poboljšanom energetskom učinkovitošću i životnim vijekom.

3 Odvajač kapljevine

4 Uležištenje koljenaste osovine

2 Dvostruko-rotacijski kompresor

6 I TOSHIBA

Dva protuhodna rotirajuća klipa jamče visoku mehaničku stabilnost i minimalne vibracije. Time se u velikoj mjeri doprinosi visokoj energetskoj učinkovitosti i produženom životnom vijeku.

Odvajač smješten ispred kompresora ima zadatak spriječiti da dođe do usisavanja tekućeg radnog medija.

Zahvaljujući specijalnom ležaju koljenaste osovine i podizanju pomoću magneta tijekom rada postižu se zaista minimalni gubici uslijed trenja.


TOSHIBA INVERTER HIBRIDNO INVERTERSKO UPRAVLJANJE Hibridno invertersko upravljanje kombinira dva inteligentna mehanizma za upravljanje kako bi se što brže postigla zadana vrijednost temperature uz istodobnu maksimalnu učinkovitost. Ako je razlika između zadane i stvarne temperature prevelika, inverter se prebacuje na PAM modulaciju, ostvaruje visoki učinak i na taj način brzo postiže željenu udobnost. Ako je razlika između zadane i stvarne temperature mala, tada se inverter prebacuje na PWM

modulaciju. U tom je modu potrošnja električne energija najmanja, ali je učinkovitost najveća. Mnogi inverterski klima uređaji koriste se barem jednim od ova dva načina upravljanja. Samo TOSHIBA istosmjerni hibridni inverter integrira obje tehnologije paralelno pa tako postiže optimalne rezultate.

početna temperatura

Pri velikim opterećenjima (velikoj razlici između zadane i stvarne vrijednosti sobne temperature), kao što je to slučaj kod pokretanja klima uređaja, inverter radi u PAM modu jer je tu stupanj energetske učinkovitosti najveći.

brzo hlađenje zadana temperatura PAM

PWM

MODe

MODe

Kod malih opterećenja (male razlike između stvarne i zadane vrijednosti sobne temperature), inverter se prebacuje na PMW modulaciju. U tom režimu rada potrošnja električne energije je najmanja, što opet znači maksimalnu učinkovitost uz najmanju potrošnju energije.

zadana temperatura

brzo zagrijavanje

početna temperatura PAM

PWM

MODe

MODe

Krivulja oscilacija

PWM

325 V

MODe

VISOKA UČINKOVITOST

Promjenljiva frekvencija uz fiksni radni napon od 325 V

PAM

360 V

VISOKI UČINAK

MODe Povećanje napona na 360 V radi većeg učinka

TOSHIBA I 7


light commercial

Snažni, ekstremno učinkoviti i pouzdani Klima uređaji TOSHIBA iz linije proizvoda „Light Commercial“ predstavljaju prvorazredno dizajnirane sustave, koji su dorasli i najvišim zahtjevima. Beskompromisan

razvoj iznjedrio je modele koji već dugi niz godina daju najbolju kvalitetu i prije svega najvišu učinkovitost.

■■Vrhunska energetska učinkovitost

■■Kompaktna izvedba

■■Hlađenje i grijanje tijekom cijele godine

■■Maksimalna pouzdanost

DIGITAL INVERTER Vanjske jedinice serije „Digital Inverter“ građene su kompaktno, a zbog svojih malih dimenzija vrlo su prikladne za ugradnju na mjestima s ograničenim prostornim mogućnostima. Ovi modeli ubrajaju se u najlakše na tržištu, a osim toga, oduševljava njihov atraktivan odnos cijene i kvalitete.

Super Digital Inverter Onaj tko je zadovoljan samo s najboljim, taj bi trebao posegnuti za serijom „Super Digital Inverter“. Ovi modeli briljiraju zahvaljujući svojim izvanrednim vrijednostima u odnosu na efikasnost, duljinu kružnog toka radnog medija te granice područja primjene u režimu hlađenja i grijanja.

8 I TOSHIBA


Digital Inverter BIG Serija „Digital Inverter BIG“ podržava višestruka rješenja tamo gdje je potrebna samo jedna temperaturna zona. Ugradnjom više unutarnjih jedinica moguće je postići optimalnu raspodjelu zraka, a time i maksimalnu udobnost.

TOSHIBA I 9


light commercial

Digital Inverter Kompaktne male težine vrhunske učinkovitosti Kompaktna rješenja klimatizacije s atraktivnim odnosom cijene i kvalitete ■■ Vrlo dobra učinkovitost s koeficijentima energetske učinkovitosti do 3,9 ■■ Osobito visoka učinkovitost pri djelomičnom opterećenju, kako uređaj zapravo najčešće radi ■■ Tehnologija istosmjernog hibridnog invertera s inteligentnim upravljanjem u PWM ili PAM modu ■■ Dvostruko-rotacijski kompresori za maksimalne koeficijente energetske učinkovitosti ■■ Vrlo lagana i kompaktna izvedba ■■ Single, Twin i Triple konfiguracije

Podnošljivo za okoliš i čuva resurse ■■ Inverterska regulacija minimalizira potrošnju električne energije budući da se uređaj uvijek prilagođava trenutnim uvjetima opterećenja ■■ Bez fine prašine ■■ Bez CO2 ■■ Ekološki prihvatljiv radni medij R410A ■■ Zrak kao izvor energije u režimu grijanja

10 I TOSHIBA

Fleksibilnost u upotrebi ■■ Svi su modeli koncipirani kao dizalice topline te su prikladni za rad tijekom cijele godine (hlađenje, grijanje) ■■ Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi ovi su uređaji prikladni za ugradnju na mjestima s ograničenim prostornim mogućnostima ■■ Mala težina: Uređaji „Digital Inverter“ spadaju u najlakše vanjske jedinice u svojoj kategoriji ■■ Moguće su velike dužine cijevi (dužina cijevi do 50 m i visinska razlika do 30 m) ■■ Uređaj za rad zimi (inteligentna regulacija ventilatora za kondenzator i zagrijavanje kadice za ulje preko navoja motora) ■■ Temperaturne granice upotrebe: ■■ Hlađenje: - 15 °C do + 46 °C (vanjska temperatura), kod montaže na mjestu zaštićenom od vjetra i kod nižih vanjskih temperatura. Grijanje: - 15 °C do + 15 °C (vanjska temperatura)

PAM

PWM

MODE

MODE


Super Digital Inverter Hlađenje i grijanje uz maksimalnu učinkovitost Fokusiranost na štednju energije i najveću pouzdanost ■■ Apsolutno visoka učinkovitost uz vrhunske koeficijente energetske učinkovitosti do 4,8 ■■ Sjajna učinkovitost u radu pri djelomičnom opterećenju, kod kojeg regulacija do minimalnog broja okretaja od 10 Hz omogućuje vrhunske vrijednosti ■■ Tehnologija istosmjernog hibridnog invertera s inteligentnim upravljanjem u PWM ili PAM modu ■■ Dvostruko-rotacijski kompresori za maksimalne koeficijente energetske učinkovitosti ■■ Maksimalna pouzdanost ■■ Single, Twin i Triple konfiguracije

Fleksibilnost u upotrebi ■■ Svi su modeli koncipirani kao dizalice topline te su prikladni za rad tijekom cijele godine (hlađenje, grijanje) uz vrhunske koeficijente energetske učinkovitosti ■■ Moguće su velike dužine cijevi (dužina cijevi do 75 m i visinska razlika do 50 m) ■■ Uređaj za rad zimi (inteligentna regulacija ventilatora za kondenzator i zagrijavanje kadice za ulje preko navoja motora) ■■ Temperaturne granice upotrebe: ■■ Hlađenje: - 15 °C do + 43 °C (vanjska temperatura), kod montaže na mjestu zaštićenom od vjetra i kod nižih vanjskih temperatura. Grijanje: - 20 °C do + 15 °C (vanjska temperatura)

Podnošljivo za okoliš i čuva resurse ■■ Inverterska regulacija minimalizira potrošnju električne energije budući da se uređaj uvijek prilagođava trenutnim uvjetima opterećenja ■■ Bez fine prašine ■■ Bez CO2 ■■ Ekološki prihvatljiv radni medij R410A ■■ Zrak kao izvor energije u režimu grijanja

PAM

PWM

MODE

MODE

TOSHIBA I 11


light commercial

Digital Inverter BIG Dobra opskrba kod ugradnje više unutarnjih jedinica Dojmljiva snaga kada je potrebno opskrbljivati više od jedne unutarnje jedinice ■■ Dobra energetska učinkovitost ■■ Vrlo dobra učinkovitost pri djelomičnom opterećenju, kako uređaj zapravo najčešće radi ■■ Tehnologija istosmjernog hibridnog invertera s inteligentnim upravljanjem u PWM ili PAM modu ■■ Dvostruko-rotacijski kompresori za maksimalne koeficijente energetske učinkovitosti ■■ Maksimalna pouzdanost ■■ Single, Twin, Triple i Double-Twin konfiguracije

Podnošljivo za okoliš i čuva resurse ■■ Inverterska regulacija minimalizira potrošnju električne energije budući da se uređaj uvijek prilagođava trenutnim uvjetima opterećenja ■■ Bez fine prašine ■■ Bez CO2 ■■ Ekološki prihvatljiv radni medij R410A ■■ Zrak kao izvor energije u režimu grijanja

12 I TOSHIBA

Mogućnosti upotrebe ■■ Svi su modeli koncipirani kao dizalice topline te su prikladni za rad tijekom cijele godine (hlađenje, grijanje) ■■ Do četiri unutarnje jedinice mogu se opskrbljivati preko vanjske jedinice Digital Inverter Big; pritom unutarnje jedinice moraju biti iste izvedbe i snage ■■ Optimalno rješenje klimatizacije uz povoljne troškove u slučajevima primjene kada postoji samo jedna temperaturna zona ■■ Dužina cijevi do 70 m ■■ Temperaturne granice upotrebe: Hlađenje: - 15 °C do + 46 °C (vanjska temperatura), kod montaže na mjestu zaštićenom od vjetra i kod nižih vanjskih temperatura. Grijanje: - 20 °C do + 15 °C (vanjska temperatura)

PAM

PWM

MODE

MODE


Unutarnje jedinice „LIGHT COMMERCIAL“ TOSHIBA u segmentu uređaja za poslovne namjene nudi zanimljiv izbor unutarnjih jedinica tako da se odgovarajućim uređajem mogu optimalno ispuniti gotovo svi zahtjevi. U skladu s građevinskim prilikama i mogućnostima možete birati između zidnih i stropnih jedinica čija ugradnja nije nimalo komplicirana. Još neupadljiviji su kanalni i kazetni uređaji koji gotovo da nemaju nikakvog utjecaja na interijer prostora, te skoro nevidljivi osiguravaju dobru klimu u prostoriji.

Pored dizajna, učinkovitosti i visoke pouzdanosti, i mogućnost upravljanja klima uređajima predstavlja jedan od važnih aspekata. Različiti daljinski upravljači i moduli omogućuju individualnu ili centralizirano vođenu kontrolu. Svi modeli snage do 12 kW udovoljavaju Direktivi o EKODIZAJNU i ispunjavaju uvjete u pogledu učinkovitosti i buke.

Sve unutarnje jedinice su ovisno o veličini učinka kompatibilne s vanjskim jedinicama serije Digital Inverter ili Super Digital Inverter. Kod twin ili multi konfiguracije, može biti vrlo korisna kombinacija s vanjskom jedinicom Digital Inverter BIG.

TOSHIBA I 13


light commercial

Pregled unutarnjih jedinica Zahvaljujući jednostavnoj montaži i visokoj fleksibilnosti, zidne jedinice prikladne su za najrazličitije namjene.

Zidna jedinica

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Struja zraka kod stropnih jedinica ispuhuje se duž stropa, pa se tako klima u prostoriji optimizira bez propuha.

Stropna jedinica

4-smjerna kazetna jedinica

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

Kanalna jedinica

14 I TOSHIBA

Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Kazetne jedinice imaju tu prednost da se mogu kompletno ugraditi ispod stropa. Klimatizirani zrak dovodi se u prostoriju preko 4 lamele, koje omogućuju savršenu raspodjelu zraka. Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Ova kazetna jedinica savršeno se uklapa u svaki euro-raster strop i sa svoje četiri lamele za vođenje zraka omogućuje najbolju raspodjelu zraka u prostoriji. Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Kanalne jedinice mogu se kompletno, sve do panela za usisavanje i ispuhivanje, ugraditi ispod stropa. Više izlaznih otvora jamči ujednačenost temperature u svim područjima prostorije. Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big


Ultra tanka kanalna jedinica

Visokotlačna kanalna jedinica

Zračna zavjesa

Set za provjetravanje

Kod ograničenog prostora ispod stropa vrlo je praktična ultra tanka kanalna jedinica koja je visoka samo 21 cm. Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

Kod većih objekata, za klimatizaciju je najčešće potreban veći vanjski statički tlak. On se dobiva preko visokotlačne kanalne jedinice, koja ima i sve ostale prednosti kanalne jedinice. Digital Inverter Big

Zračna zavjesa predstavlja barijeru tako da se struja zraka ispuhuje iznad vratnog otvora. Ugradnja se preporučuje kada vrata stoje otvorena ili kod automatskih vrata koja se zbog frekventnosti često otvaraju. Digital Inverter, Super Digital Inverter

Ovaj set koji je spreman za priključivanje, omogućuje jednostavan priključak izmjenjivača topline koji se nalaze na mjestu montaže, na sve vanjske jedinice serije Digital Inverter, Super Digital Inverter i Digital Inverter Big. Digital Inverter, Super Digital Inverter, Digital Inverter Big

TOSHIBA I 15


light commercial RAV Zidna jedinica Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) Zoll

●● ●●

m m m V/Ph/Hz A mm kg

Tehnički podaci za dizalicu topline RAV-SM566KRT-E RAV-SM564ATP-E

RAV-SM806KRT-E RAV-SM804ATP-E

5,00 1,50 - 5,60 0,40 - 1,86 3,01 5,77 5,00 A+ -15 - +46 5,60 1,50 - 6,30 0,40 - 2,40 3,41 4,00 4,40 A+ -15 - +15

6,70 1,50 - 7,00 0,50 - 2,85 2,83 5,62 6,70 A+ -15 - +46 8,00 1,50 - 9,00 0,50 - 3,46 4,01 3,83 6,30 A+ -15 - +15

RAV-SM566KRT-E

RAV-SM806KRT-E

840 42/36 57 320 x 1050 x 228 12

1020 47/36 62 320 x 1050 x 228 12

RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804ATP-E

2400 46/48 63/65 1/2 - 1/4 Dvostruko-rotacijski kompresor 5 30 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 40

2700 48/52 65/69 5/8 - 3/8 Dvostruko-rotacijski kompresor 5 30 30 220-240/1/50 16 550 x 780 x 290 44

RAV Zidna jedinica Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina * Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora

16 I TOSHIBA

m³/h dB(A) dB(A) Zoll m m m V/Ph/Hz A mm kg

●● ●●

Tehnički podaci za dizalicu topline RAV-SM566KRT-E RAV-SP564ATP-E

RAV-SM806KRT-E RAV-SP804ATP-E

5,00 1,20 - 5,60 0,21 - 2,05 3,47 5,82 5,00 A+ -15 - +43 5,60 0,90 - 7,30 0,17 - 2,57 3,73 4,01 5,80 A+ -20 - +15

7,10 1,90 - 8,00 0,30 - 2,88 3,21 5,88 7,10 A -15 - +43 8,00 1,30 - 10,60 0,27 - 3,87 3,42 3,87 7,00 A -20 - +15

RAV-SM566KRT-E

RAV-SM806KRT-E

840 42/36 57 320 x 1050 x 228 12

1020 47/36 62 320 x 1050 x 228 12

RAV-SP564ATP-E

RAV-SP804ATP-E

2400 47/48 63/64 1/2 - 1/4 Dvostruko-rotacijski kompresor 5 50 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 44

3000 48/49 64/65 5/8 - 3/8 Dvostruko-rotacijski kompresor 5 50 30 220-240/1/50 16 890 x 900 x 320 66

** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

● Hlađenje

● Grijanje


Zidni model

RAV-SM566KRT-E, RAV-SM806KRT-E Elegantan dizajn za mnoga područja primjene ■■ Kompaktan, elegantan dizajn ■■ Precizno upravljanje temperaturom u režimu hlađenja i grijanja ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom ventilatoru koji radi bez buke ■■ Velika lamela za vođenje i optimalnu raspodjelu zraka u prostoriji ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu koji pokrivaju cijeli izmjenjivač topline ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Individualna kontrola ■■ Infracrveni daljinski upravljač (standardni sastavni dio isporuke): postavka režima rada (hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatika) i temperature, namještanje lamela ili funkcija zakretanja, funkcija vremenskog programatora, „Hi Power“ s vrlo velikim protokom zraka radi bržeg postizanja podešene temperature, „Comfort Sleep“ za aktiviranje vremenskog programatora u ciklusima od 1, 3, 6 ili 9 sati, „Preset“ i „Quiet“ ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se po izboru upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

Bez funkcije samočišćenja Vlaga po završetku rada ostaje u unutrašnjosti uređaja.

Sa funkcijom samočišćenja Ventilator po završetku rada isušuje vlagu i tako sprječava nastanak plijesni.

Pravilno namještanje lamele za vođenje zraka omogućuje udobnost bez propuha.

TOSHIBA I 17


light commercial RAV Stropna jedinica Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

RAV-SM567CTP-E RAV-SM564ATP-E

RAV-SM807CTP-E RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1607CTP-E RAV-SM1603AT-E

5,00 1,50 - 5,60 0,29 - 1,95 3,11 5,41 5,00 A -15 - +46 5,30 1,50 - 6,30 0,29 - 2,40 3,90 4,21 4,70 A+ -15 - +15

6,90 1,50 - 7,40 0,29 - 2,76 2,90 5,62 6,90 A+ -15 - +46 7,70 1,50 - 9,00 0,29 - 3,20 3,62 4,01 6,80 A+ -15 - +15

10,00 3,00 - 11,20 0,60 - 4,10 3,22 5,79 10,00 A+ -15 - +46 11,20 3,00 - 12,50 0,60 - 4,10 3,81 4,27 7,60 A+ -15 - +15

12,10 3,00 - 13,20 0,60 - 4,71 2,74 D -15 - +46 12,80 3,00 - 16,00 0,65 - 4,60 3,73 A -15 - +15

14,00 3,00 - 16,00 0,65 - 6,33 3,01 B -15 - +43 16,00 3,00 - 18,00 0,65 - 6,89 3,47 A -15 - +15

RAV-SM567CTP-E

RAV-SM807CTP-E

RAV-SM1107CTP-E

RAV-SM1407CTP-E

RAV-SM1607CTP-E

900 37/28 52 235 x 950 x 690 23

1410 41/29 56 235 x 1270 x 690 29

1860 44/32 59 235 x 1586 x 690 35

2040 46/35 61 235 x 1586 x 690 35

2040 46/36 61 235 x 1586 x 690 35

RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1603AT-E

2400 46/48 63/65 1/2 - 1/4

2700 48/52 65/69 5/8 - 3/8

4080 53/54 70/71 5/8 - 3/8

4200 54/55 70/71 5/8 - 3/8

6180 51/53 68/70 5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

5 30 30 220-240/1/50 13

5 30 30 220-240/1/50 16 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 20 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 25 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 32 1340 x 900 x 320 99

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) Zoll

Tehnički podaci za dizalicu topline

●● ●●

m m m V/Ph/Hz A mm kg

550 x 780 x 290 40

RAV Stropna jedinica Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti

kW kW kW

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C kW kW kW

Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * m³/h Razina zvučnog tlaka dB(A) ● ● Razina zvučne snage dB(A) ● ● Promjer priključka cijevi plin/tekućina Zoll Tip kompresora min. dužina cijevi m max. dužina cijevi m Maksimalna visinska razlika m Strujno napajanje V/Ph/Hz Osigurač A Dimenzije (V׊×D) mm Težina kg * Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora

18 I TOSHIBA

Tehnički podaci za dizalicu topline

RAV-SM567CTP-E RAV-SP564ATP-E

RAV-SM807CTP-E RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1107CTP-E RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1107CTP-E RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1407CTP-E RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1407CTP-E RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1607CTP-E RAV-SP1604AT8-E

5,00 1,20 - 5,60 0,21 - 2,26 3,65 5,45 5,00 A -15 - + 43 5,60 0,90 - 7,40 0,17 - 2,34 4,38 4,28 5,40 A+ -20 - +15

7,10 1,90 - 8,00 0,30 - 2,88 3,82 6,21 7,10 A++ -15 - +43 8,00 1,30 - 10,60 0,27 - 3,50 4,17 4,10 7,60 A+ -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,64 - 3,70 4,08 6,18 10,00 A++ -15 - +43 11,20 2,40 - 13,00 0,52 - 4,00 4,69 4,27 11,60 A+ -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,66 - 3,81 4,22 6,35 10,00 A++ -15 - +46 11,20 2,40 - 16,50 0,53 - 4,26 4,43 4,41 11,60 A+ -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,64 - 4,47 3,21 B -15 - +43 14,00 2,40 - 16,50 0,52 - 4,60 3,87 A -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,66 - 4,85 3,36 A -15 - +46 14,00 2,40 - 18,00 0,53 - 5,95 3,93 A -20 - +15

14,00 2,60 - 16,00 0,66 - 6,33 3,11 A -15 - +46 16,00 2,40 - 19,00 0,53 - 6,96 3,71 A -20 - +15

RAV-SM567CTP-E

RAV-SM807CTP-E

RAV-SM1107CTP-E

RAV-SM1107CTP-E

RAV-SM1407CTP-E

RAV-SM1407CTP-E

RAV-SM1607CTP-E

900 37/28 52 235 x 950 x 690 23

1410 41/29 56 235 x 1270 x 690 29

1860 44/32 59 235 x 1586 x 690 35

1860 44/32 59 235 x 1586 x 690 35

2040 46/35 61 235 x 1586 x 690 35

2040 46/35 61 235 x 1586 x 690 35

2040 46/36 61 235 x 1586 x 690 35

RAV-SP564ATP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SP1604AT8-E

2400 47/48 63/64

3000 48/49 64/65

6060 49/50 66/67

6060 49/50 66/67

6180 51/52 68/69

6180 51/52 68/69

6180 51/53 68/70

1/2 - 1/4

5/8 - 3/8

5/8 - 3/8

5/8 - 3/8

5/8 - 3/8

5/8 - 3/8

5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor

5 50 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 16 890 x 900 x 320 66

3 75 30 220-240/1/50 20 1340 x 900 x 320 93

** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95

3 75 30 220-240/1/50 25 1340 x 900 x 320 93

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95 ● Hlađenje

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95 ● Grijanje


Stropni modeli

RAV-SM567CTP-E, RAV-SM807CTP-E, RAV-SM1107CTP-E, RAV-SM1407CTP-E, RAV-SM1607CTP-E Udobnost koja dolazi odozgo, za savršeni ambijent ■■ Novi, elegantan dizajn s zaobljenim rubovima ■■ Veća učinkovitost zbog upotrebe novog izmjenjivača topline ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom ventilatoru koji radi bez buke ■■ Velika lamela za vođenje i optimalnu raspodjelu zraka u prostoriji ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Jednostavna ugradnja: mehanizam za stropnu montažu montira se posebno, nakon čega se unutarnja jedinica može jednostavno na njega objesiti ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Osjetna udobnost ■■ Veći volumen zraka (+ 38% u odnosu na prethodni model) uz istodobno manje buke (- 9%) zbog nove koncepcije izlazne struje zraka ■■ Šire dizajnirana lamela za vođenje zraka omogućuje bolje podešavanje strujanja zraka ■■ Poboljšani ventilator optimizira strujanje zraka zahvaljujući ugradnji dodatne lamele ■■ Savršena cirkulacija zraka omogućuje upravo u režimu grijanja učinkovito temperiranje i u području poda

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu koji pokrivaju cijeli izmjenjivač topline ■■ Pomoću vanjskog ventilatora moguć je dovod svježeg zraka do max. 15 % nominalne količine zraka unutarnje jedinice ■■ Funkcija samočišćenja: specijalni premaz lamela sprječava prianjanje prljavštine koja se ispire kondenziranom vodom. Kod funkcije samočišćenja izmjenjivač topline se po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

Pribor Pumpa za kondenzat TCB-DP31CE, visine dobave od 600 mm, odgovarajući ugaoni elementi TCB-KP13CE, TCB-KP23CE, kao opcija set za upravljanje TCB-PCUC1E, infracrveni set RBC-AX33CE

U režimu hlađenja, lamela za vođenje zraka može se u gornjem dijelu kontinuirano njihati (između položaja 1 i 3).

Kako bi se u režimu grijanja postigao brži toplinski efekt, lamela za vođenje zraka može se kontinuirano njihati po cijelome rasponu (iz položaja 1 do 5).

Kod stropnih jedinica, strujanje zraka može se pomoću lamela za vođenje podesiti tako, da se strujanje zraka odvodi iznad glava osoba.

TOSHIBA I 19


light commercial RAV Kazetni Digital Inverter

Tehnički podaci za dizalicu topline

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

RAV-SM564UTP-E RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1604UTP-E RAV-SM1603AT-E

5,00 1,50 - 5,60 0,26 - 1,86 3,21 6,14 5,00 A++ -15 - +46 5,30 1,50 - 6,30 0,26 - 2,08 3,90 4,51 4,70 A+ -15 - +15

6,70 1,50 - 8,00 0,26 - 2,60 3,02 5,81 6,70 A+ -15 - +46 7,70 1,50 - 9,00 0,26 - 3,03 3,62 4,05 6,80 A+ -15 - +15

10,00 3,00 - 11,20 0,60 - 4,10 3,31 5,87 10,00 A+ -15 - +46 11,20 3,00 - 13,00 0,60 - 4,30 3,82 4,28 8,00 A+ -15 - +15

12,00 3,00 - 13,20 0,60 - 4,71 2,80 5,36 12,00 A -15 - +46 12,80 3,00 - 16,00 0,60 - 4,50 3,76 4,19 8,00 A+ -15 - +15

14,00 3,00 - 16,00 0,65 - 5,70 3,12 B -15 - +43 16,00 3,00 - 18,00 0,65 - 6,51 3,61 B -15 - +15

RAV-SM564UTP-E

RAV-SM804UTP-E

RAV-SM1104UTP-E

RAV-SM1404UTP-E

RAV-SM1604UTP-E

1050 32/28 47 256 x 840 x 840 20 + 4,2

1230 35/28 50 256 x 840 x 840 20 + 4,2

2010 43/33 58 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2100 44/34 59 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2130 45/36 60 319 x 840 x 840 24 + 4,2

RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1603AT-E

2400 46/48 63/65 1/2 - 1/4

2700 48/52 65/69 5/8 - 3/8

4080 53/54 70/71 5/8 - 3/8

4200 54/55 70/71 5/8 - 3/8

6180 51/53 68/70 5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

5 30 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 40

5 30 30 220-240/1/50 16 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 20 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 25 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 32 1340 x 900 x 320 99

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) Zoll

●● ●●

m m m V/Ph/Hz A mm kg

RAV Kazetni Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti

kW kW kW

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C kW kW kW

Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * m³/h Razina zvučnog tlaka dB(A) ● ● Razina zvučne snage dB(A) ● ● Promjer priključka cijevi plin/tekućina Zoll Tip kompresora min. dužina cijevi m max. dužina cijevi m Maksimalna visinska razlika m Strujno napajanje V/Ph/Hz Osigurač A Dimenzije (V׊×D) mm Težina kg

Tehnički podaci za dizalicu topline

RAV-SM564UTP-E RAV-SP564ATP-E

RAV-SM804UTP-E RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1104UTP-E RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1104UTP-E RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1404UTP-E RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1404UTP-E RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1604UTP-E RAV-SP1604AT8-E

5,30 1,20 - 5,60 0,20 - 1,95 3,61 6,17 5,30 A++ -15 -+43 5,60 0,90 - 8,10 0,15 - 2,40 4,63 4,58 5,40 A+ -20 - +15

7,10 1,90 - 8,00 0,30 - 2,52 3,82 6,39 7,10 A++ -15 -+43 8,00 1,30 - 11,30 0,25 - 3,52 4,19 4,19 7,60 A+ -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,64 - 3,60 4,52 6,60 10,00 A++ -15 - +43 11,20 2,40 - 13,00 0,52 - 4,20 4,79 4,28 11,60 A+ -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,66 - 3,60 4,22 6,57 10,00 A++ -15 - +46 11,20 2,40 - 15,60 0,53 - 4,30 4,63 4,28 11,60 A+ -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,64 - 4,40 3,96 A -15 - +43 14,00 2,40 - 16,50 0,52 - 4,50 4,36 A -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,66 - 4,40 3,61 A -15 - +46 14,00 2,40 - 18,00 0,53 - 5,50 4,09 A -20 - +15

14,00 2,60 - 16,00 0,66 - 5,70 3,12 B -15 - +46 16,00 2,40 - 19,00 0,53 - 6,51 3,72 A -20 - +15

RAV-SM564UTP-E

RAV-SM804UTP-E

RAV-SM1104UTP-E

RAV-SM1104UTP-E

RAV-SM1404UTP-E

RAV-SM1404UTP-E

RAV-SM1604UTP-E

1050 32/28 47 256 x 840 x 840 20 + 4,2

1230 35/28 50 256 x 840 x 840 20 + 4,2

2010 43/33 58 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2010 43/33 58 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2100 44/34 59 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2100 44/34 59 319 x 840 x 840 24 + 4,2

2130 45/36 60 319 x 840 x 840 24 + 4,2

RAV-SP564ATP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SP1604AT8-E

2400 47/48 63/64 1/2 - 1/4

3000 48/49 64/65 5/8 - 3/8

6060 49/50 66/67 5/8 - 3/8

6060 49/50 66/67 5/8 - 3/8

6180 51/52 68/69 5/8 - 3/8

6180 51/52 68/69 5/8 - 3/8

6180 51/53 68/70 5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor Dvostruko-rotacijski kompresor

5 50 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 16 890 x 900 x 320 66

* Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora ** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

20 I TOSHIBA

3 75 30 220-240/1/50 20 1340 x 900 x 320 93

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95

3 75 30 220-240/1/50 25 1340 x 900 x 320 93

RBC-U31PGP(W)-E Paneel für breiten Protok zraka RBC-U31PGSP(W)-E Paneel für direkten Protok zraka

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95 ● Hlađenje

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95 ● Grijanje


4-smjerna kazetna jedinica

RAV-SM564UTP-E, RAV-SM804UTP-E, RAV-SM1104UTP-E, RAV-SM1404UTP-E, RAV-SM1604UTP-E Učinkovita sobna klima sa savršenom raspodjelom zraka ■■ Lijepi dizajn s dva elegantna stropna panela koji omogućuju direktno ili široko strujanje zraka ■■ Individualno strujanje zraka za optimalnu raspodjelu zraka bez propuha: 4 motora koji rade neovisno jedan o drugom, upravljaju lamelama za vođenje zraka te omogućuju istodobno zakretanje, naizmjenično zakretanje (u režimu grijanja) i zakretanje naizmjenično u krugu (u režimu hlađenja) ■■ Savršena ugradnja u strop zahvaljujući maloj visini jedinice od samo 256 odnosno 319 mm ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Ugrađena je pumpa za kondenzat visine dobave od 850 mm ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Osjetna udobnost ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom TURBO aksijalnom ventilatoru koji radi bez buke; ■■ samo 28 dB(A) kod modela snage 5 i 7 kW ■■ Precizno upravljanje temperaturom ■■ Stropni panel može se lagano skinuti i očistiti

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu koji pokrivaju cijeli izmjenjivač topline ■■ Pomoću vanjskog ventilatora moguć je dovod svježeg zraka do max. 20 % nominalne količine zraka unutarnje jedinice ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni ■■ Kapsula s ionima Ag+ nalazi se u posudi za skupljanje kondenzata i ona djeluje protiv neugodnih mirisa

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

Panel RBC-U31PGP(W)-E Specijalni oblik lamele jamči savršenu raspo­ djelu zraka u promjeru od 360°. To je ekskluzivna prednost tvrtke TOSHIBA!

Panel RBC-U31PGSP(W)-E RBC-U31PGSP(W)-E Izvedba lamela omogućuje da se struja zraka ispuhuje pravolinijski.

TOSHIBA I 21


light commercial RAV 60 × 60 kazeta Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

RAV-SM564MUT-E RAV-SM564ATP-E

RAV 60 × 60 kazeta Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

RAV-SM564MUT-E RAV-SP564ATP-E

Rashladni učinak

kW

5,00

Rashladni učinak

kW

5,00

Raspon učinka hlađenja (min.-max.)

kW

1,50 - 5,60

Raspon učinka hlađenja (min.-max.)

kW

1,20 - 5,60

Snaga el. priključka

kW

Snaga el. priključka

kW

0,30 - 1,86

0,21 - 2,29

Koeficijent učinka EER

3,03

Koeficijent učinka EER

3,21

Koeficijent učinka SEER

5,48

Koeficijent učinka SEER

5,61

Pdesignc

5,00

Pdesignc

5,00

Razred energetske učinkovitosti

A

Razred energetske učinkovitosti

A+

-15 - +46

-15 - +43

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

Učinak grijanja

kW

5,30

Raspon učinka grijanja (min.-max.)

kW

1,50 - 6,30

Snaga el. priključka

kW

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

Učinak grijanja

kW

5,60

Raspon učinka grijanja (min.-max.)

kW

0,90 - 7,40

Snaga el. priključka

kW

0,30 - 2,40

0,17 - 2,37

Koeficijent učinka COP

3,49

Koeficijent učinka COP

3,64

Koeficijent učinka SCOP

4,16

Koeficijent učinka SCOP

4,20

4,40

Pdesignh

5,40

A+

A+

-15 - +15

-20 - +15

Pdesignh

kW

Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

RAV-SM564MUT-E

Unutarnja jedinica Protok zraka *

m³/h

798

Razina zvučnog tlaka **

dB(A)

43/34

Razina zvučne snage

dB(A)

58

Dimenzije (V׊×D)

mm

268 x 575 x 575

Težina

kg

16+3 RAV-SM564ATP-E

Vanjska jedinica Protok zraka *

m³/h

Razina zvučnog tlaka

dB(A)

●●

Razina zvučne snage

dB(A)

●●

Promjer priključka cijevi plin/tekućina

Zoll

Tip kompresora

kW

Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

RAV-SM564MUT-E

Unutarnja jedinica Protok zraka *

m³/h

798

Razina zvučnog tlaka **

dB(A)

43/34

Razina zvučne snage

dB(A)

58

Dimenzije (V׊×D)

mm

268 x 575 x 575

Težina

kg

16+3 RAV-SP564ATP-E

Vanjska jedinica

2400

Protok zraka *

m³/h

46/48

Razina zvučnog tlaka

dB(A)

●●

Razina zvučne snage

dB(A)

●●

63/65 1/2 - 1/4

Promjer priključka cijevi plin/tekućina

Zoll

2400 47/48 63/64 1/2 - 1/4

Dvostruko-rotacijski kompresor

Tip kompresora

min. dužina cijevi

m

5

min. dužina cijevi

m

5

max. dužina cijevi

m

30

max. dužina cijevi

m

50

m

30

Maksimalna visinska razlika

V/Ph/Hz

220-240/1/50

Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje

A

13

Dimenzije (V׊×D)

Osigurač

mm

550 x 780 x 290

Težina

kg

40

* Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora ** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora ● Hlađenje ● Grijanje

22 I TOSHIBA

Strujno napajanje Osigurač

Dvostruko-rotacijski kompresor

m

30

V/Ph/Hz

220-240/1/50

A

13

Dimenzije (V׊×D)

mm

550 x 780 x 290

Težina

kg

44

RBC-UM11PG(W)-E


4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

RAV-SM564MUT-E Savršeno rješenje za sve euro-raster stropove ■■ Moderan, elegantni dizajn sa 4 izlaza za zrak, za optimalnu ugradnju u strop ■■ Kompaktne dimenzije: 575 x 575 mm ■■ Mala visina jedinice od samo 268 mm ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Ugrađena je pumpa za kondenzat visine dobave od 850 mm ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Osjetna udobnost ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom TURBO aksijalnom ventilatoru koji radi bez buke ■■ Optimalna raspodjela zraka preko četiri lamele za vođenje zraka, s tim da se 2 lamele mogu zatvoriti ■■ Dizajn lamela za vođenje zraka sprječava nakupljanje prašine ■■ Precizno upravljanje temperaturom ■■ Stropni panel može se lagano skinuti i očistiti

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu koji pokrivaju cijeli izmjenjivač topline ■■ Pomoću vanjskog ventilatora moguć je dovod svježeg zraka do max. 15 % nominalne količine zraka unutarnje jedinice ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

TOSHIBA I 23


light commercial RAV Kanalni Digital Inverter

Tehnički podaci za dizalicu topline

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

RAV-SM566BTP-E RAV-SM564ATP-E

RAV-SM806BTP-E RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1606BTP-E RAV-SM1603AT-E

5,00 1,50 - 5,60 0,31 - 2,05 2,73 4,80 5,00 B -15 - +46 5,30 1,50 - 6,30 0,31 - 2,47 3,27 3,98 4,40 A -15 - +15

6,70 1,50 - 7,40 0,31 - 2,76 2,82 5,04 6,70 B -15 - +46 7,70 1,50 - 9,00 0,31 - 3,18 3,32 3,83 6,70 A -15 - +15

10,00 3,00 - 11,20 0,60 - 4,50 3,18 5,03 10,00 B -15 - +46 11,20 3,00 - 12,50 0,60 - 4,00 3,75 4,14 7,60 A+ -15 - +15

12,10 3,00 - 13,20 0,60 - 4,71 2,74 D -15 - +46 12,80 3,00 - 16,00 0,60 - 4,55 3,61 B -15 - +15

14,00 3,00 - 16,00 0,65 - 6,50 2,73 D -15 - +43 16,00 3,00 - 18,00 0,65 - 6,89 3,41 C -15 - +15

RAV-SM566BTP-E

RAV-SM806BTP-E

RAV-SM1106BTP-E

RAV-SM1406BTP-E

RAV-SM1606BTP-E

800 120 33/25 48 275 x 700 x 750 23

1200 120 34/26 49 275 x 1000 x 750 30

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

RAV-SM564ATP-E

RAV-SM804ATP-E

RAV-SM1104ATP-E

RAV-SM1404ATP-E

RAV-SM1603AT-E

2400 46/48 63/65 1/2 - 1/4

2700 48/52 65/69 5/8 - 3/8

4080 53/54 70/71 5/8 - 3/8

4200 54/55 70/71 5/8 - 3/8

6180 51/53 68/70 5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

5 30 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 40

5 30 30 220-240/1/50 16 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 20 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 25 890 x 900 x 320 68

5 50 30 220-240/1/50 32 1340 x 900 x 320 99

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * max. vanjski tlak Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h Pa dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h dB(A) dB(A) Zoll

●● ●●

m m m V/Ph/Hz A mm kg

RAV Kanalni Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti

kW kW kW

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C kW kW kW

Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * max. vanjski tlak Razina zvučnog tlaka ** Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h Pa dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * m³/h Razina zvučnog tlaka dB(A) ● ● Razina zvučne snage dB(A) ● ● Promjer priključka cijevi plin/tekućina Zoll Tip kompresora min. dužina cijevi m max. dužina cijevi m Maksimalna visinska razlika m Strujno napajanje V/Ph/Hz Osigurač A Dimenzije (V׊×D) mm Težina kg * Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora

24 I TOSHIBA

Tehnički podaci za dizalicu topline

RAV-SM566BTP-E RAV-SP564ATP-E

RAV-SM806BTP-E RAV-SP804ATP-E

RAV-SM1106BTP-E RAV-SP1104AT-E

RAV-SM1106BTP-E RAV-SP1104AT8-E

RAV-SM1406BTP-E RAV-SP1404AT-E

RAV-SM1406BTP-E RAV-SP1404AT8-E

RAV-SM1606BTP-E RAV-SP1604AT8-E

5,00 1,20 - 5,60 0,21 - 2,05 3,21 4,88 5,00 B -15 - +43 5,60 0,90 - 7,40 0,17 - 2,51 3,61 4,01 5,40 A+ -20 - +15

7,10 1,90 - 8,00 0,30 - 2,88 3,45 5,88 7,10 A+ -15 - +43 8,00 1,30 - 10,60 0,27 - 3,50 3,62 4,00 7,00 A+ -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,64 - 3,80 3,79 5,65 10,00 A+ -15 - +43 11,20 2,40 - 13,00 0,52 - 4,00 4,04 3,87 10,80 A -20 - +15

10,00 2,60 - 12,00 0,66 - 4,01 3,79 5,65 10,00 A+ -15 - +46 11,20 2,40 - 15,60 0,53 - 4,42 4,04 3,87 10,80 A -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,64 - 4,47 3,26 B -15 - +43 14,00 2,40 - 16,50 0,52 - 4,50 3,81 A -20 - +15

12,50 2,60 - 14,00 0,66 - 4,89 3,24 B -15 - +46 14,00 2,40 - 18,00 0,53 - 5,71 3,81 A -20 - +15

14,00 2,60 - 16,00 0,66 - 6,50 3,01 C -15 - +46 16,00 2,40 - 19,00 0,53 - 6,96 3,48 A -20 - +15

RAV-SM566BTP-E

RAV-SM806BTP-E

RAV-SM1106BTP-E

RAV-SM1106BTP-E

RAV-SM1406BTP-E

RAV-SM1406BTP-E

RAV-SM1606BTP-E

800 120 33/25 48 275 x 700 x 750 23

1200 120 34/26 49 275 x 1000 x 750 30

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

2100 120 40/33 55 275 x 1400 x 750 40

RAV-SP564ATP-E

RAV-SP804ATP-E

RAV-SP1104AT-E

RAV-SP1104AT8-E

RAV-SP1404AT-E

RAV-SP1404AT8-E

RAV-SP1604AT8-E

2400 47/48 63/64 1/2 - 1/4

3000 48/49 64/65 5/8 - 3/8

6060 49/50 66/67 5/8 - 3/8

6060 49/50 66/67 5/8 - 3/8

6180 51/52 68/69 5/8 - 3/8

6180 51/52 68/69 5/8 - 3/8

6180 51/53 68/70 5/8 - 3/8

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

5 50 30 220-240/1/50 13 550 x 780 x 290 44

5 50 30 220-240/1/50 16 890 x 900 x 320 66

3 75 30 220-240/1/50 20 1340 x 900 x 320 93

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95

3 75 30 220-240/1/50 20 1340 x 900 x 320 93

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95

3 75 30 380-415/3/50 3 x 20 1340 x 900 x 320 95

** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

● Hlađenje

● Grijanje


Kanalna jedinica

RAV-SM566BTP-E, RAV-SM806BTP-E, RAV-SM1106BTP-E, RAV-SM1406BTP-E, RAV-SM1606BTP-E Nevidljiva klima s kanalnim jedinicama za dobro osjećanje ■■ Decentna ugradnja u spuštene stropove radi ljepšeg estetskog izgleda prostorije ■■ Mala visina jedinice od samo 275 mm ■■ Moguća je kombinacija s uređajem za ventilaciju, s tim da klima uređaj na idealan način upravlja ventilacijom ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Ugrađena je pumpa za kondenzat visine dobave od 850 mm ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Osjetna udobnost ■■ Savršena raspodjela zraka kroz nekoliko izlaza za zrak radi ujednačenije temperature u svim dijelovima prostorije ■■ Statički tlak od 40 Pa (standard) može se povećati na 120 Pa ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom ventilatoru koji radi bez buke ■■ Precizno upravljanje temperaturom

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu za usisavanje zraka s donje strane ■■ Moguć je dovod svježeg zraka preko vanjskog ventilatora (prethodno izveden otvor Ø 125 mm) ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

U postojećem spuštenom stropu zrak iz prostorije usisava se s donje strane klima uređaja, zatim se klimatizira te se potom kroz kanale za zrak i difuzor ponovno ispuhuje u prostoriju. Klima uređaj Rešetka za izlaz zraka

Ventilacijska rešetka

Ako još nema spuštenog stropa, pomoću ovješenog stropa samo na jednoj strani prostorije može se izvesti gotovo nevidljiva klimatizacija.

Rešetka za izlaz zraka

Kao opcija, u prodaji je spojna prirubnica za RAV kanalne jedinice u tri veličine:

■■ TCB-SF56C6BE ■■ TCB-SF80C6BE ■■ TCB-SF160C6BE

Klima uređaj Ventilacijska rešetka

Ø 200

TOSHIBA I 25


light commercial RAV Ravna kanalna jedinica Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

RAV-SM564SDT-E RAV-SM564ATP-E

RAV Ravna kanalna jedinica Super Digital Inverter Unutarnja jedinica Vanjska jedinica

RAV-SM564SDT-E RAV-SP564ATP-E

Rashladni učinak

kW

5,00

Rashladni učinak

kW

5,00

Raspon učinka hlađenja (min.-max.)

kW

1,50 - 5,60

Raspon učinka hlađenja (min.-max.)

kW

1,20 - 5,60

Snaga el. priključka

kW

Snaga el. priključka

kW

0,32 - 2,75

0,21 - 2,29

Koeficijent učinka EER

2,62

Koeficijent učinka EER

3,21

Koeficijent učinka SEER

5,06

Koeficijent učinka SEER

5,10

Pdesignc

5,00

Pdesignc

5,00

Razred energetske učinkovitosti

B

Razred energetske učinkovitosti

A

-15 - +46

-15 - +43

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

Učinak grijanja

kW

5,30

Raspon učinka grijanja (min.-max.)

kW

1,50 - 6,30

Snaga el. priključka

kW

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

Učinak grijanja

kW

5,60

Raspon učinka grijanja (min.-max.)

kW

0,90 - 7,40

Snaga el. priključka

kW

0,32 - 2,40

0,17 - 2,37

Koeficijent učinka COP

3,53

Koeficijent učinka COP

3,89

Koeficijent učinka SCOP

4,06

Koeficijent učinka SCOP

3,83

4,40

Pdesignh

5,40

A+

-15 - +15

Pdesignh

kW

Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

RAV-SM564SDT-E

Unutarnja jedinica

Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

780

Protok zraka *

Pa

50

max. vanjski tlak

Razina zvučnog tlaka **

dB(A)

45/36

max. vanjski tlak Razina zvučne snage

dB(A)

60

Dimenzije (V׊×D)

mm

210 x 845 x 645

Težina

kg

22 RAV-SM564ATP-E

Vanjska jedinica Protok zraka *

m³/h

Razina zvučnog tlaka

dB(A)

●●

Razina zvučne snage

dB(A)

●●

Promjer priključka cijevi plin/tekućina

Zoll

°C

A

-20 - +15 RAV-SM564SDT-E

Unutarnja jedinica

m³/h

Protok zraka *

kW

m³/h

780

Pa

50

Razina zvučnog tlaka **

dB(A)

45/36

Razina zvučne snage

dB(A)

60

Dimenzije (V׊×D)

mm

210 x 845 x 645

Težina

kg

22 RAV-SP564ATP-E

Vanjska jedinica

2400

Protok zraka *

m³/h

46/48

Razina zvučnog tlaka

dB(A)

●●

63/65

Razina zvučne snage

dB(A)

●●

1/2 - 1/4

Promjer priključka cijevi plin/tekućina

Zoll

2400 47/48 63/64 1/2 - 1/4

Dvostruko-rotacijski kompresor

Tip kompresora

min. dužina cijevi

m

5

min. dužina cijevi

m

5

max. dužina cijevi

m

30

max. dužina cijevi

m

50

Tip kompresora

Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač

m

30

V/Ph/Hz

220-240/1/50

A

13

Dimenzije (V׊×D)

mm

550 x 780 x 290

Težina

kg

40

* Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora ● Hlađenje

● Grijanje

26 I TOSHIBA

** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač

Dvostruko-rotacijski kompresor

m

30

V/Ph/Hz

220-240/1/50

A

13

Dimenzije (V׊×D)

mm

550 x 780 x 290

Težina

kg

44


Ultra tanka kanalna jedinica

RAV-SM564SDT-E Optimalno rješenje za ugradnju s ograničenim prostornim mogućnostima ■■ Ultra tanka kanalna jedinica visine od samo 210 mm ■■ Decentna ugradnja u spuštene stropove radi ljepšeg estetskog izgleda prostorije ■■ Vrhunska energetska učinkovitost ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Ugrađena je pumpa za kondenzat visine dobave od 850 mm ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

Osjetna udobnost ■■ Savršena raspodjela zraka kroz nekoliko izlaza za zrak radi ujednačenije temperature u svim dijelovima prostorije ■■ Tlak do 44 Pa (4 stupnja: 5/15/30/44 Pa) ■■ Tihi rad zahvaljujući 3-brzinskom ventilatoru koji radi bez buke ■■ Precizno upravljanje temperaturom

Čisti zrak ■■ Perivi filtri za prašinu koji služe za usisavanje zraka na stražnjoj strani (moguća je preinaka na usisavanje s donje strane) ■■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu režima rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

U postojećem spuštenom stropu zrak iz prostorije usisava se s donje strane klima uređaja, zatim se klimatizira te se potom kroz kanale za zrak i difuzor ponovno ispuhuje u prostoriju.

Ako još nema spuštenog stropa, pomoću ovješenog stropa samo na jednoj strani prostorije može se izvesti gotovo nevidljiva klimatizacija.

Klima uređaj Rešetka za izlaz zraka

Klima uređaj Ventilacijska rešetka

Rešetka za izlaz zraka

Ventilacijska rešetka

TOSHIBA I 27


light commercial RAV Visokotlačna kanalna jedinica Digital Inverter BIG Unutarnja jedinica Vanjska jedinica Rashladni učinak Raspon učinka hlađenja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka EER Koeficijent učinka SEER Pdesignc Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature) Učinak grijanja Raspon učinka grijanja (min.-max.) Snaga el. priključka Koeficijent učinka COP Koeficijent učinka SCOP Pdesignh Razred energetske učinkovitosti Granične vrijednosti (vanjske temperature)

kW kW kW

°C kW kW kW

kW °C

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unutarnja jedinica Protok zraka * max. vanjski tlak Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Dimenzije (V׊×D) Težina

m³/h Pa dB(A) dB(A) mm kg

Vanjska jedinica Protok zraka * Razina zvučnog tlaka Razina zvučne snage Promjer priključka cijevi plin/tekućina Tip kompresora min. dužina cijevi max. dužina cijevi Maksimalna visinska razlika Strujno napajanje Osigurač Dimenzije (V׊×D) Težina * Podatak kod najvišeg stupnja ventilatora ● Hlađenje

m³/h dB(A) dB(A) Zoll

●● ●●

m m m V/Ph/Hz A mm kg

RAV-SM2242DT-E RAV-SM2244AT8-E

RAV-SM2802DT-E RAV-SM2804AT8-E

20,00 9,80 - 22,40 3,26 - 9,09 2,78 D -15 - +46 22,40 9,80 - 25,00 2,57 - 7,45 3,45 B -20 - +15

23,00 9,80 - 27,00 3,36 - 12,76 2,63 D -15 - +46 27,00 9,80 - 31,50 2,57 - 11,01 3,31 C -20 - +15

RAV-SM2242DT-E

RAV-SM2802DT-E

3600 196 54 74 470 x 1380 x 1250 160

4200 196 55 75 470 x 1380 x 1250 160

RAV-SM2244AT8-E

RAV-SM2804AT8-E

8000 56/57 72/74 1 1/8 - 1/2 Dvostruko-rotacijski kompresor 7,50 70 30 380-415/3/50 3 x 20 1540 x 900 x 320 134

9000 57/58 74/75 1 1/8 - 1/2 Dvostruko-rotacijski kompresor 7,50 70 30 380-415/3/50 3 x 25 1540 x 900 x 320 134

** Podatak kod najvišeg i najnižeg stupnja ventilatora

● Grijanje

Visokotlačne kanalne jedinice vrlo su prikladne za klimatizaciju ureda i trgovina

28 I TOSHIBA

Tehnički podaci za dizalicu topline


Visokotlačna kanalna jedinica

RAV-SM2242DT-E, RAV-SM2802DT-E Hlađenje i grijanje punom snagom

Čisti zrak

■■ Vrlo fleksibilna, pa je s obzirom na kapacitet prikladna za klimatizaciju velikih objekata ■■ Decentna ugradnja u spuštene stropove radi ljepšeg estetskog izgleda prostorije ■■ Automatsko ponovno uključivanje nakon nestanka struje ■■ Kompatibilna sa serijom Digital Inverter BIG ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja omogućuje konstantno temperiranje prostorije na 8 °C u režimu grijanja; može se aktivirati pomoću daljinskog upravljača

■■ Moguć je dovod svježeg zraka pomoću vanjskog ventilatora ■■ Funkcija samočišćenja: pritom se izmjenjivač topline po završetku rada potpuno osuši tako što ventilator još neko izvjesno vrijeme dalje radi; na taj se način efikasno sprječava eventualni nastanak plijesni

Osjetna udobnost ■■ Savršena raspodjela zraka kroz nekoliko izlaza za zrak radi ujednačenije temperature u svim dijelovima prostorije ■■ Vanjski statički tlak do 196 Pa ■■ (3 stupnja: 68,6/137/196 Pa) ■■ Precizno upravljanje temperaturom ■■ Jedna brzina ventilatora

Individualna kontrola ■■ Ovisno o potrebama, unutarnjim jedinicama može se upravljati i pomoću žičanog daljinskog upravljača, infracrvenog daljinskog upravljača, tjednog vremenskog programatora, centralnog daljinskog upravljača, prozorskog kontakta i analognog upravljanja (0-10V), modula za dojavu načina rada i kvara te preko svih raspoloživih BMS sustava. Više informacija o tome na stranicama 42 i 43.

TOSHIBA I 29


light commercial

Zračne zavjese za ulazna vrata Zračna zavjesa iznad vrata sprječava zamjenu zraka u slučaju različitih temperaturnih nivoa. To je korisno u slučajevima kada vrata stoje otvorena ili kod automatskih vrata zbog čestog otvaranja vrata. Zračna zavjesa predstavlja barijeru tako da se struja zraka ispuhuje iznad vratnog otvora. Kroz ovaj nevidljivi “zid” zrak ne može dospjeti na drugu stranu.

30 I TOSHIBA


Uštede energije Propuh se zaustavlja te se smanjuje prodiranje neklimatiziranog vanjskog zraka u grijane ili hlađene prostore, s tim da se u isto vrijeme sprječava izlaz klimatiziranog zraka iz prostorije.

Udobnost Poboljšana udobnost za kupce i zaposlene jer se znatno smanjuje prodiranje kukaca, prašine, neugodnih mirisa i dima.

SUVREMENA TEHNOLOGIJA DIZALICA TOPLINE Povezane s vrlo učinkovitim Digital i Super Digital inverterima, zračne zavjese za ulazna vrata rade izvanredno učinkovito i donose značajne ekološke prednosti.

Vanjski prostor

■■ Visoke temperature ■■ Kukci ■■ Prašina ■■ Dim ■■ Prljavština ■■ Hladan zrak

Unutarnji prostor

■■ Zrak za grijanje ■■ Klimatizacija ■■ Čisti filtrirani zrak

TOSHIBA I 31


light commercial

Zračne zavjese za ulazna vrata TOSHIBA nudi zračne zavjese za ulazna vrata u tri različite standardne izvedbe. Svi ovi modeli kombiniraju se s vrlo učinkovitim i nadasve pouzdanim vanjskim jedinicama serije Digital Inverter i Super Digital Inverter. Dodatno, uz standardne modele moguća su i individualna rješenja (različite boje i usmjerenost).

Pregled tehničkih prednosti: ■■ Brzo postavljanje jer otpada montaža posebne jedinice za direktno isparavanje zbog tiskane pločice koja je već tvornički konfigurirana i spremna za priključivanje ■■ Nema dodatnog strujnog napajanja na unutarnjoj jedinici ■■ Modeli su opremljeni priključnim nastavcima ■■ Nekomplicirani pristup prilikom radova održavanja ■■ Položaj rešetke za ispuhivanje može se proizvoljno odabrati ■■ Sve zračne zavjese za ulazna vrata opremljene su posudama za skupljanje otopljene vode. Prikupljena vlaga se ispari čim se ponovno pokrene grijanje.

Slobodno ovješena jedinica (CH)

Prikladna za montažu iznad vrata, cijela jedinica je vidljiva

Kazetna jedinica (UH)

Prikladna za montažu tamo gdje je stropni prostor iznad vrata ograničen, panel je vidljiv.

Ugradbena jedinica (BH)

Prikladna za montažu u strop iznad vrata, s tim da se vide samo usisna rešetka i izlazni otvor.

32 I TOSHIBA


Slobodno ovješena jedinica Model

Tehnički podaci za zračnu zavjesu iznad vrata

RAV-CT

100CH-M

100CH-L

PS

3,00

kW W/W W/W W/W m³ /h kW dB(A) kg mm

8,00 3,62

Šifra učinka Učinak grijanja COP (RAV-SP_ATP) COP (RAV-SP_AT8) COP (RAV-SM_ATP) Protok zraka Snaga el. priključka Razina zvučnog tlaka Težina Dimenzije (V׊×D)

150CH-M

150CH-L

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

8,00 3,62

11,20 11,20 4,04 4,04 4,04 4,04 3,75 3,75 2280 2800 0,74 1,11 55 56 85 87 260 × 1710 × 490

14,00 3,81 3,81

14,00 3,81 3,81

16,00

16,00

3,32 3,32 1520 2100 0,56 0,82 54 55 54 57 260 × 1210 × 490

Kazetna jedinica Model Šifra učinka Učinak grijanja COP (RAV-SP_ATP) COP (RAV-SP_AT8) COP (RAV-SM_ATP) Protok zraka Snaga el. priključka Razina zvučnog tlaka Težina Dimenzije (V׊×D)

Šifra učinka Učinak grijanja COP (RAV-SP_ATP) COP (RAV-SP_AT8) COP (RAV-SM_ATP) Protok zraka Snaga el. priključka Razina zvučnog tlaka Težina Dimenzije (V׊×D)

200CH-L

3040 4200 0,93 1,64 56 57 115 117 260 × 2210 × 490

250CH-M

250CH-L

3,48 3,48 3,41 3,41 3800 4900 1,11 1,92 57 58 147 149 260 × 2710 × 490

Tehnički podaci za zračnu zavjesu iznad vrata

RAV-CT

100UH-M

100UH-L

150UH-M

150UH-L

PS

3,00

kW W/W W/W W/W m³ /h kW dB(A) kg mm

8,00 3,62

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

6,00

6,00

8,00 3,62

11,20 11,20 4,04 4,04 4,04 4,04 3,75 3,75 2280 2800 0,74 1,11 55 56 105 107 260 × 1550 × 780

14,00 3,81 3,81

14,00 3,81 3,81

16,00

16,00

3,32 3,32 1520 2100 0,56 0,82 54 55 49 52 260 × 1050 × 780

Ugradbena jedinica Model

200CH-M

200UH-M

200UH-L

3040 4200 0,93 1,64 56 57 111 113 260 × 2050 × 780

250UH-M

250UH-L

3,48 3,48 3,41 3,41 3800 4900 1,11 1,92 57 58 135 137 260 × 2550 × 780

Tehnički podaci za zračnu zavjesu iznad vrata

RAV-CT

100BH-M

100BH-L

PS

3,00

3,00

kW W/W W/W W/W m³ /h kW dB(A) kg mm

8,00 3,62

8,00 3,62

3,32 3,32 1520 2100 0,56 0,82 54 55 77 80 405 - 485 × 1105 × 720

150BH-M

150BH-L

4,00

4,00

11,20 11,20 4,04 4,04 4,04 4,04 3,75 3,75 2280 2800 0,74 1,11 55 56 113 115 405 - 485 × 1605 × 720

200BH-M

200BH-L

250BH-M

250BH-L

5,00

5,00

6,00

6,00

14,00 3,81 3,81

14,00 3,81 3,81

16,00

16,00

3040 4200 0,93 1,64 56 57 143 145 405 - 485 × 2105 × 720

3,48 3,48 3,41 3,41 3800 4900 1,11 1,92 57 58 185 187 405 - 485 × 2605 × 720

TOSHIBA I 33


light commercial

Set za provjetravanje RAV-DXC010 DX Kit (set) je sklop spreman za priključivanje, koji se sastoji od razvodnog ormara, tiskane pločice, transformatora i svih potrebnih osjetila za priključak na izmjenjivač topline koji se nalazi na mjestu montaže.

Kompatibilan je s vanjskim jedinicama iz linija proizvoda: ■■ Digital Inverter ■■ Super Digital Inverter ■■ Digital Inverter Big

Temperaturne granice primjene u odnosu na dolazni zrak: ■■ režim hlađenja: “Air On” temp.: min. 15°CWB (18°CDB)/max. 24°CWB ■■ režim grijanja: “Air On” temp.: min. 15°CWB/max. 28°CWB

34 I TOSHIBA


Set za provjetravanje Model

DI S-DI DI S-DI DI S-DI DI S-DI DI S-DI

2 PS

3 PS

4 PS

5 PS

6 PS

Tehnički podaci Rashladni učinak

Učinak grijanja

Protok zraka

Volumen cijevi izmjenjivača topline

min.-max. [kW]

min.-max. [kW]

min.-nom.-max. [m³/h]

min.-max. [dm³]

720 - 900 - 1080

0,80 - 1,10

1060 - 1320 - 1580

1,00 - 1,40

1280 - 1600 - 1920

1,50 - 2,10

1680 - 2100 - 2520

1,70 - 2,70

1850 - 2800 - 3740

1,70 - 3,20

RAV-SM564ATP-E

4,10 - 5,60

4,60 - 6,30

RAV-SP564ATP-E

4,10 - 5,60

4,60 - 7,40

RAV-SM804ATP-E

5,40 - 7,40

7,50 - 9,00

RAV-SP804ATP-E

5,40 - 8,00

7,50 - 10,40

RAV-SM1104ATP-E

7,20 - 11,20

8,10 - 12,50

RAV-SP1104AT(8)-E

7,20 - 12,00

8,10 - 13,00

RAV-SM1404ATP-E

10,10 - 13,20

11,30 - 16,00

RAV-SP1404AT(8)-E

10,01 - 14,00

11,30 - 16,50

12,60 - 16,00

14,10 - 19,00

RAV-SM1603AT-E RAV-SP1604AT8-E

DI

8 PS

RAV-SM2244AT8-E

14,01 - 22,40

16,10 - 25,00

2880 -3600 - 4320

3,00 - 4,20

DI

10 PS

RAV SM2804AT8-E

20,10 - 27,00

22,50 - 31,50

3360 - 4200 - 5040

3,00 - 5,40

RAV-

DXC010

DI: Digital Inverter S-DI: Super Digital Inverter DX Controller Unit Strujno napajanje

V/Ph/Hz

220-240/1/50

Dimenzije (V׊×D)

mm

400 x 300 x 150

Težina

kg

10

Temperaturne granice primjene u odnosu na dolazni zrak: režim hlađenja: „Air ON“ Temp.: Min. 15 °CWB (18°CDB) / Max. 24 °CWB (32 °CDB) režim grijanja: „Air ON“ Temp.: Min. 15 °CDB / Max. 28 °CDB

TOSHIBA I 35


light commercial

Twin, Triple i Double-Twin split sustavi Twin/Triple ili Double-Twin split sustavi savršeno su prikladni za velike trgovine, urede i skladišta, u kojima je uvijek potrebna samo jedna temperaturna zona. Pritom se na jednu vanjsku jedinicu s učinkom hlađenja od 10,0, 12,5, 20,0 ili 23,0 kW pomoću T-dijela(ova) odnosno 3-strukih razdjelnika mogu priključiti dvije, tri ili četiri unutarnje jedinice. Raspodjelom na više unutarnjih jedinica zajamčena je savršena ujednačenost temperature u prostoriji. Unutarnje jedinice ugrađuju se u istoj prostoriji, one uvijek rade istodobno i posjeduju samo jedan daljinski upravljač. ■■ Twin/Triple ili Double-Twin split način rada moguć je kod sljedećih unutarnjih jedinica u vezi s jednim žičanim daljinskim upravljačem: 4-smjerna kazetna jedinica, kazetna jedinica 60x60, kanalna, ravna kanalna, zidna i stropna jedinica. ■■ Unutarnje jedinice moraju biti iste izvedbe i snage ■■ Precizna regulacija učinka ■■ Idealni za velike trgovine, prostrane urede i slične namjene ■■ Regulacija je jednostavna i prilagođena korisniku

36 I TOSHIBA

■■ Kompaktna vanjska jedinica za laganu ugradnju ■■ Prilagodba učinka radi optimalne udobnosti ■■ Digital Inverter odnosno Super Digital Inverter TwinSplit način rada treba T-priključak za cijevni razvod RBC-TWP30E2 i RBC-TWP50E2. ■■ Digital Inverter odnosno Super Digital Inverter TripleSplit način rada treba 3-struki priključak za cijevni razvod RBC-TRP100E. ■■ Digital Inverter Big treba za Twin Split način rada T-priključak za cijevni razvod (RBC-TWP101E), za Triple Split način rada 3-struki priključak za cijevni razvod RBC-TRP100E, a za Double Twin (4-struki) priključak za cijevni razvod RBC-DTWP101E.


triple

twin

Digital- / Super-Digital Inverter

Digital- / Super-Digital Inverter

Mogućnosti kombiniranja (model*) Vanjska jedinica Unutarnja jedinica

Mogućnosti kombiniranja (model*) Vanjska jedinica 11,2 14,0

Unutarnja jedinica 5,6 + 5,6 8,0 +8,0

Set za odvajanje RBC-TWP30E2 RBC-TWP50E2

16

5,6 + 5,6 + 5,6

Set za odvajanje RBC-TRP100E

triple

twin

Digital Inverter BIG

Digital Inverter BIG

Mogućnosti kombiniranja (model*)

Mogućnosti kombiniranja (model*) Vanjska jedinica 22,4 28,0

Unutarnja jedinica 11,2 + 11,2 14,0 + 14,0

Set za odvajanje RBC-TWP101E RBC-TWP101E

Vanjska jedinica 22,4 28,0

Unutarnja jedinica 8,0 + 8,0 + 8,0 8,0 + 8,0 + 8,0

Set za odvajanje RBC-TRP100E RBC-TRP100E

double-twin Digital Inverter BIG Mogućnosti kombiniranja (model*) Vanjska jedinica 22,4 28,0

Unutarnja jedinica 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0

Set za odvajanje RBC-DTWP101E RBC-DTWP101E

*Tipovi unutarnjih jedinica moraju biti identični. Veličine i ograničenja cijevi prema uputi.

Digital Inverter BIG

Tehnički podaci za dizalicu topline

Vanjska jedinica

RAV-SM2244AT8-E

RAV-SM2804AT8-E

Rashladni učinak

kW

20,00

23,00

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

-15 - +46

-15 - +46

Učinak grijanja

kW

22,40

27,00

Granične vrijednosti (vanjske temperature)

°C

-20 - +15

-20 - +15

8000

9000

56/57

57/58

Protok zraka

m³/h

Razina zvučnog tlaka

dB(A)

●●

Razina zvučne snage

dB(A)

●●

Promjer priključka cijevi plin/tekućina

Zoll

Tip kompresora

72/74

74/75

1 1/8 - 1/2

1 1/8 - 1/2

Dvostruko-rotacijski kompresor

Dvostruko-rotacijski kompresor

min. dužina cijevi

m

7,50

7,50

max. dužina cijevi

m

70

70

Maksimalna visinska razlika

m

30

30

V/Ph/Hz

380-415/3/50

380-415/3/50

A

3 x 20

3 x 25

Dimenzije (V׊×D)

mm

1540 x 900 x 320

1540 x 900 x 320

Težina

kg

134

134

Strujno napajanje Osigurač

● Hlađenje

● Grijanje

TOSHIBA I 37


light commercial Twin Split SDI – Hlađenje Vanjska jedinica RAV-

4-smjerna kazeta

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

Kanalna jedinica

Ravna kanalna jedinica

Stropna jedinica

Zidna jedinica

Unutarnja jedinica RAV-

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W

SEER W/W

Razred energetske učinkovitosti

SP1104AT-E

SM564UTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,21

4,52

6,60

A++

SP1104AT8-E

SM564UTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,37

4,22

6,57

A++

SP1404AT-E

SM804UTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,16

3,96

-

-

SP1404AT8-E

SM804UTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,46

3,61

-

-

SP1604AT8-E

SM804UTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,49

3,12

-

-

SP1104AT-E

SM564MUT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,67

3,75

5,67

A+

SP1104AT8-E

SM564MUT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,79

3,58

5,64

A+

SP1104AT-E

SM566BTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,64

3,79

5,65

A+ A+

SP1104AT8-E

SM566BTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,64

3,79

5,65

SP1404AT-E

SM806BTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,83

3,26

-

-

SP1404AT8-E

SM806BTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,86

3,24

-

-

SP1604AT8-E

SM806BTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,65

3,01

-

-

SP1104AT-E

SM564SDT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,77

3,61

5,60

A+

SP1104AT8-E

SM564SDT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,79

3,58

5,55

A

SP1104AT-E

SM567CTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,45

4,08

6,18

A++ A++

SP1104AT8-E

SM567CTP-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,37

4,22

6,35

SP1404AT-E

SM807CTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,90

3,21

-

-

SP1404AT8-E

SM807CTP-E

5

12,50

2,60 - 14,00

3,72

3,36

-

-

SP1604AT8-E

SM807CTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,50

3,11

-

-

SP1104AT-E

SM566KRT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,77

3,61

5,60

A+ A

SP1104AT8-E

SM566KRT-E

4

10,00

2,60 - 12,00

2,92

3,42

5,51

SP1404AT-E

SM806KRT-E

5

12,30

2,60 - 13,50

3,88

3,17

-

-

SP1404AT8-E

SM806KRT-E

5

12,30

2,60 - 13,50

4,00

3,08

-

-

SP1604AT8-E

SM806KRT-E

6

14,00

2,60 - 16,00

5,10

2,75

-

-

Twin Split SDI – Grijanje

Unutarnja jedinica

4-smjerna kazeta

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

Kanalna jedinica

Ravna kanalna jedinica

Stropna jedinica

Zidna jedinica

38 I TOSHIBA

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

SCOP W/W

Razred energetske učinkovitosti

SP1104AT-E

SM564UTP-E

4

11,20

2,40 - 13,00

2,34

4,79

4,28

A+

SP1104AT8-E

SM564UTP-E

4

11,20

2,40 - 15,60

2,42

4,63

4,28

A+

SP1404AT-E

SM804UTP-E

5

14,00

2,40 - 16,50

3,21

4,36

-

-

SP1404AT8-E

SM804UTP-E

5

14,00

2,40 - 18,00

3,42

4,09

-

-

SP1604AT8-E

SM804UTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,30

3,72

-

-

SP1104AT-E

SM564MUT-E

4

11,20

2,40 - 13,00

2,67

4,19

3,90

A

SP1104AT8-E

SM564MUT-E

4

11,20

2,40 - 14,00

2,67

4,19

3,90

A

SP1104AT-E

SM566BTP-E

4

11,20

2,40 - 13,00

2,77

4,04

3,87

A

SP1104AT8-E

SM566BTP-E

4

11,20

2,40 - 15,60

2,77

4,04

3,87

A

SP1404AT-E

SM806BTP-E

5

14,00

2,40 - 16,50

3,67

3,81

-

-

SP1404AT8-E

SM806BTP-E

5

14,00

2,40 - 18,00

3,67

3,81

-

-

SP1604AT8-E

SM806BTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,60

3,48

-

-

SP1104AT-E

SM564SDT-E

4

11,20

2,40 - 13,00

2,67

4,19

3,84

A

SP1104AT8-E

SM564SDT-E

4

11,20

2,40 - 14,00

2,67

4,19

3,84

A

SP1104AT-E

SM567CTP-E

4

11,20

2,40 - 13,00

3,70

4,69

4,27

A+

SP1104AT8-E

SM567CTP-E

4

11,20

2,40 - 14,00

3,81

4,43

4,41

A+

SP1404AT-E

SM807CTP-E

5

14,00

2,40 - 16,50

4,47

3,87

-

-

SP1404AT8-E

SM807CTP-E

5

14,00

2,40 - 18,00

4,85

3,93

-

-

SP1604AT8-E

SM807CTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

6,33

3,71

-

-

SP1104AT-E

SM566KRT-E

4

11,20

2,40 - 13,00

2,80

4,00

3,87

A

SP1104AT8-E

SM566KRT-E

4

11,20

2,40 - 14,00

2,85

3,93

3,87

A

SP1404AT-E

SM806KRT-E

5

14,00

2,40 - 16,50

3,83

3,66

-

-

SP1404AT8-E

SM806KRT-E

5

14,00

2,40 - 18,00

3,88

3,61

-

-

SP1604AT8-E

SM806KRT-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,88

3,28

-

-


Twin Split DI – Hlađenje Unutarnja jedinica RAV-

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica

Učinak nominalno (kW)

PS

Potrošnja energije (kW)

min. - max (kW)

EER W/W

SEER W/W

Razred energetske učinkovitosti

SM1104ATP-E

SM564UTP-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,11

3,22

5,58

A

SM1404ATP-E

SM804UTP-E

5

12,50

3,00 - 13,20

4,09

3,06

-

-

SM1603AT-E

SM804UTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,49

3,12

-

-

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

SM1104ATP-E

SM564MUT-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,52

2,84

4,90

B

SM1104ATP-E

SM566BTP-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,50

2,86

4,99

B

Kanalna jedinica

SM1404ATP-E

SM806BTP-E

5

12,50

3,00 - 13,20

4,28

2,83

-

-

SM1603AT-E

SM806BTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

5,13

2,73

-

-

Ravna kanalna jedinica

SM1104ATP-E

SM564SDT-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,55

2,82

4,86

B

SM1104ATP-E

SM567CTP-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,11

3,22

5,28

A

Stropna jedinica

SM1404ATP-E

SM807CTP-E

5

12,10

3,00 - 13,20

4,41

2,74

-

-

SM1603AT-E

SM807CTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,65

3,01

-

-

SM1104ATP-E

SM566KRT-E

4

10,00

3,00 - 11,20

3,48

2,87

4,92

B

SM1404ATP-E

SM806KRT-E

5

12,10

3,00 - 13,00

4,57

2,65

-

-

SM1603AT-E

SM806KRT-E

6

14,00

3,00 - 16,00

5,10

2,75

-

-

4-smjerna kazeta

Zidna jedinica

Twin Split DI – Grijanje Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica

4-smjerna kazeta 4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60 Kanalna jedinica Ravna kanalna jedinica Stropna jedinica

Zidna jedinica

Učinak

Unutarnja jedinica RAV-

PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

COP W/W

Razred energetske učinkovitosti A

SM1104ATP-E

SM564UTP-E

4

11,20

3,00 - 13,00

2,93

3,82

3,54

SM1404ATP-E

SM804UTP-E

5

14,00

3,00 - 16,00

3,80

3,68

-

-

SM1603AT-E

SM804UTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,43

3,61

-

-

SM1104ATP-E

SM564MUT-E

4

11,20

3,00 - 13,00

3,14

3,57

3,51

A

SM1104ATP-E

SM566BTP-E

4

11,20

3,00 - 12,50

3,14

3,57

3,49

A

SM1404ATP-E

SM806BTP-E

5

14,00

3,00 - 16,00

3,91

3,43

-

-

SM1603AT-E

SM806BTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,69

3,41

-

-

SM1104ATP-E

SM564SDT-E

4

11,20

3,00 - 12,50

3,14

3,57

3,50

A

SM1104ATP-E

SM567CTP-E

4

11,20

3,00 - 12,50

2,94

3,81

3,54

A

SM1404ATP-E

SM807CTP-E

5

12,80

3,00 - 16,00

3,38

3,79

-

-

SM1603AT-E

SM807CTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,61

3,47

-

-

SM1104ATP-E

SM566KRT-E

4

11,20

3,00 - 12,50

3,14

3,57

3,53

A

SM1404ATP-E

SM806KRT-E

5

14,00

3,00 - 16,00

4,24

3,30

-

-

SM1603AT-E

SM806KRT-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,98

3,21

-

-

Twin Split BIG DI – Hlađenje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta Kanalna jedinica Stropna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W

SM1104UTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

6,24

3,21

SM1404UTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

8,19

2,81

SM2244AT8-E

SM1106BTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM1406BTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

SM2244AT8-E

SM1107CTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM1407CTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

Twin Split BIG DI – Grijanje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta Kanalna jedinica Stropna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

SM1104UTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

5,82

3,85

SM1404UTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,48

3,61

SM2244AT8-E

SM1106BTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM1406BTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

SM2244AT8-E

SM1107CTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM1407CTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

TOSHIBA I 39


light commercial Triple Split SDI – Hlađenje

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Učinak

Unutarnja jedinica RAV-

PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W 3,12

4-smjerna kazeta

SP1604AT8-E

SM564UTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,49

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

SP1604AT8-E

SM564MUT-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,99

2,81

Kanalna jedinica

SP1604AT8-E

SM566BTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,65

3,01

Ravna kanalna jedinica

SP1604AT8-E

SM564SDT-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,99

2,81

Stropna jedinica

SP1604AT8-E

SM567CTP-E

6

14,00

2,60 - 16,00

4,50

3,11

Zidna jedinica

SP1604AT8-E

SM566KRT-E

6

14,00

2,60 - 16,00

5,10

2,75

Triple Split SDI – Grijanje

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Učinak

Unutarnja jedinica RAV-

PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W 3,72

4-smjerna kazeta

SP1604AT8-E

SM564UTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,30

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

SP1604AT8-E

SM564MUT-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,60

3,48

Kanalna jedinica

SP1604AT8-E

SM566BTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,60

3,48

Ravna kanalna jedinica

SP1604AT8-E

SM564SDT-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,60

3,48

Stropna jedinica

SP1604AT8-E

SM567CTP-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,31

3,71

Zidna jedinica

SP1604AT8-E

SM566KRT-E

6

16,00

2,40 - 19,00

4,88

3,28

Triple Split DI – Hlađenje

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W

4-smjerna kazeta

SM1603AT-E

SM564UTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,49

3,12

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

SM1603AT-E

SM564MUT-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,99

2,81

Kanalna jedinica

SM1603AT-E

SM566BTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

5,13

2,73

Ravna kanalna jedinica

SM1603AT-E

SM564SDT-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,99

2,81

Stropna jedinica

SM1603AT-E

SM567CTP-E

6

14,00

3,00 - 16,00

4,65

3,01

Zidna jedinica

SM1603AT-E

SM566KRT-E

6

14,00

3,00 - 16,00

5,10

2,75

Triple Split DI – Grijanje

Unutarnja jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

4-smjerna kazeta

SM1603AT-E

SM564UTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,43

3,61

4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

SM1603AT-E

SM564MUT-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,69

3,41

Kanalna jedinica

SM1603AT-E

SM566BTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,69

3,41

Ravna kanalna jedinica

SM1603AT-E

SM564SDT-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,69

3,41

Stropna jedinica

SM1603AT-E

SM567CTP-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,61

3,47

Zidna jedinica

SM1603AT-E

SM566KRT-E

6

16,00

3,00 - 18,00

4,98

3,21

40 I TOSHIBA


Triple Split BIG DI – Hlađenje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta Kanalna jedinica Stropna jedinica Zidna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E SM2244AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W

SM804UTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

6,24

3,21

SM804UTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

8,19

2,81

SM806BTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM806BTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

SM2244AT8-E

SM807CTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM807CTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

SM2244AT8-E

SM806KRT-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM806KRT-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

Triple Split BIG DI – Grijanje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta Kanalna jedinica Stropna jedinica Zidna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E SM2244AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

SM804UTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

5,82

3,85

SM804UTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,48

3,61

SM806BTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM806BTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

SM2244AT8-E

SM807CTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM807CTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

SM2244AT8-E

SM806KRT-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM806KRT-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

Double Twin Split BIG DI – Hlađenje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta 4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60 Kanalna jedinica Ravna kanalna jedinica Stropna jedinica Zidna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

EER W/W

SM564UTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

6,24

3,21

SM804UTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

8,19

2,81

SM2244AT8-E

SM564MUT-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2244AT8-E

SM566BTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM806BTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

SM2244AT8-E

SM564SDT-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2244AT8-E

SM567CTP-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM807CTP-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

SM2244AT8-E

SM566KRT-E

8

20,00

9,80 - 22,40

7,12

2,81

SM2804AT8-E

SM806KRT-E

10

23,00

9,80 - 27,00

9,55

2,41

Double Twin Split BIG DI – Grijanje

Unutarnja jedinica 4-smjerna kazeta 4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60 Kanalna jedinica Ravna kanalna jedinica Stropna jedinica Zidna jedinica

Vanjska jedinica RAV-

Unutarnja jedinica RAV-

SM2244AT8-E SM2804AT8-E

Učinak PS

nominalno (kW)

min. - max (kW)

Potrošnja energije (kW)

COP W/W

SM564UTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

5,82

3,85

SM804UTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,48

3,61

SM2244AT8-E

SM564MUT-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2244AT8-E

SM566BTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM806BTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

SM2244AT8-E

SM564SDT-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2244AT8-E

SM567CTP-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM807CTP-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

SM2244AT8-E

SM566KRT-E

8

22,40

9,80 - 25,00

6,40

3,50

SM2804AT8-E

SM806KRT-E

10

27,00

9,80 - 31,50

7,92

3,41

TOSHIBA I 41


light commercial

TCC-LINK ■■Fleksibilna kontrola

■■Digitalni 2-žični sustav sabirnica

■■Automatsko adresiranje

■■Jednostavna montaža

Udobni daljinski upravljač RBC-AMS51E-ES ■■ Elegantni žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom ■■ Višejezično vođenje kroz izbornik ■■ Suvremeni dizajn s tipkama za biranje funkcija pomoću izbornika i s osvijetljenom pozadinom ■■ Dva “Hot Keys” (F1, F2) za jednostavno rukovanje svim funkcijama unutarnjih jedinica ■■ Jednostavno vođenje kroz izbornik ■■ Rukovanje pojedinim jedinicama ili grupom do 8 unutarnjih jedinica ■■ Indikacija temperature u koracima od po 0,5°C ■■ Ugrađen je daljinski senzor temperature (TA)

Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom (RBC-AMS41E) ■■ Veliki pregledni LCD-displej ■■ Jednostavno rukovanje ■■ Svim funkcijama klima-uređaja može se upravljati (režim rada, temperatura, ventilator, lamele za namještanje smjera protoka zraka) ■■ Prikaz točnog vremena ■■ Integriran je tjedni vremenski programator – do 8 događaja može se programirati za svaki dan u tjednu (vrijeme rada, uklj./isklj., režim rada, zadana temperatura, blokada tipki) ■■ Moguće je upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica u jednoj grupi ■■ Temperaturno osjetilo (može se aktivirati) ■■ Indikacija čistoće filtra ■■ Sustav za dijagnostiku greške

Standardni žičani daljinski upravljač (RBC-AMT32E) ■■ Veliki pregledni LCD displej ■■ Jednostavno rukovanje ■■ Moguće upravljanje svim funkcijama klima-uređaja (režim rada, temperatura, ventilator, lamele) ■■ 168 satni vremenski programator za uklj./isklj. ■■ Moguće upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica (u jednoj grupi) ■■ Temperaturno osjetilo (može se aktivirati) ■■ Indikacija filtarskog pročišćavanja ■■ Sustav za dijagnozu kvara

Jednostavni žičani daljinski upravljač (RBC-AS41E) ■■ Pregledni LCD-displej ■■ Jednostavno rukovanje ■■ Svim važnim funkcijama klima uređaja može se upravljati (režim rada, temperatura, ventilator, lamele za vođenje zraka) ■■ Moguće je upravljanje s do 8 unutarnjih jedinica (u jednoj grupi) ■■ Temperaturno osjetilo (može se aktivirati) ■■ Sustav za dijagnostiku greške

42 I TOSHIBA


Infracrveni daljinski upravljač s vanjskim prijemnikom ■■ Veliki pregledni LCD displej ■■ Jednostavno rukovanje ■■ Postavka režima rada (hlađenje, grijanje, odvlaživanje, ventilator) ■■ Postavka temperature ■■ Namještanje lamele za vođenje zraka (Swing ili Fix) ■■ Funkcija vremenskog programatora (72-satni programator za uklj/isklj) ■■ Sleep mod ■■ „Comfort Sleep“: vremenski programator za isključivanje (1, 3, 5, 9 sati), pri čemu se aktivira mali porast temperature za 2 °C radi udobnosti ■■ „Quiet“ posebno tihi rad ■■ „High Power“ način rada uz vrlo jako strujanje zraka kako bi se brzo postigla podešena temperatura ■■ „Preset“: aktiviranje čestih postavki koje su unaprijed programirane ■■ Temperaturno osjetilo (može se aktivirati)

Infracrveni daljinski upravljač je standardni dio isporuke svih RAV zidnih jedinica TCB-AX32E2 set za sve DI i S-DI unutarnje jedinice

RBC-AX32U(W)-E set za 4-smjernu kazetu

RBC-AX33CE set za stropne jedinice

Modul za daljinsko uklj/isklj rada i dojavu kvara kod unutarnjih jedinica (TCB-IFCB-4E2) ■■ Izlaz za dojavu načina rada (max. 240 V / 0,5 A) ■■ Izlaz za kvar (max. 240 V / 0,5 A) ■■ Vanjsko uklj/isklj (beznaponski kontakt/trajni signal)

Vanjsko upravljanje namještenim vrijednostima RBC-FDP3-PE ■■ Vanjsko upravljanje namještenim vrijednostima temperature, režimom rada, brzinom ventilatora, zadavanje preko vanjske vrijednosti napona odnosno otpora ■■ Namještene vrijednosti mogu se podesiti pomoću otpora ili signala 0-10V ■■ Blokiranje/deblokiranje ■■ Dojava režima rada/kvara ■■ Moguće spajanje na Modbus

Prozorski kontakt TCB-IFCB5-PE ■■ Funkcija prozorske sklopke ■■ Daljinski upravljač za uklj/isklj ■■ Sučelje može upravljati jednom jedinom unutarnjom jedinicom ili skupinom do 8 unutarnjih jedinica, čim se priključi na vodeću (master) jedinicu ove skupine

TOSHIBA I 43


light commercial Mogućnosti kombiniranja TCC Link 60x60 kazetna pjedinica RAVSM**4MUT-E

4-smjerna kazetna jedinca RAVSM**4UTP-E

Kanalna jedinica RAVSM**6BTP-E

Tanka kanalna jedinica RAVSM**4SDT-E

Stropna jedinica RAVSM**7CT-E

Zidna jedinica RAVSM**6KRT-E

RBC-AMS51E-ES Udobni daljinski upravljač

RBC-AMS41E Žičani daljinski upravljač s tjednim vremenskim programatorom

RBC-AMT32E Žičani daljinski upravljač

RBC-AS41E Jednostavni žičani daljinski upravljač

RBC-AX32U(W)-E IC-daljinski upravljač i prijemni dio

RBC-AX33CE IC-daljinski upravljač i prijemni dio

TCB-AX32E2 C-daljinski upravljač i vanjski prijemni dio

TCB-EXS21TLE Tjedni vremenski programator

Unutarnja jedinica

Daljinski upravljač

TCB-CC163TLE2 Upravljanje uklj. i isklj.

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

TCB-TC21LE2 Daljinski temperaturni senzor

TCB-PCNT30TLE2 Adapter DI & S-DI TCC Link na VRF TCC-Link

ugrađen

WH-H2UE Infracrveni daljinski upravljač

sadržano u isporuci uređaja

TCB-IFCB-4E2 Modul za indikaciju pogona, kvara i daljinsko uklj. i isklj.

TCB-IFCB5-PE Prozorski kontakt

TC-USB-EVO-1 Redundantni modul

TCB-SC642TLE2 Centralni daljinski upravljač

TCB-IFLN642TLE LonWorks sučelje BMS-SM1280ETLE Smart Manager s analizom podataka

44 I TOSHIBA

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

Potreban je adapter TCB-PCNT30TLE2

✔ ✔


TOSHIBA I 45


light commercial

Glosar Dizalicu topline

Dizalicu topline je tehnički uređaj koji iz temperature okolnog zraka (oko 75 posto) i pogonske energije (oko 25 posti) proizvodi korisnu toplinu.

Inverterska tehnologija

Pod inverterskom tehnologijom podrazumijeva se pretvaranje izmjenične u istosmjernu struju, kako bi se brojem okretaja kompresora upravljalo učinkovito i gotovo bez ikakvih gubitaka.

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost je vrijednost dobivena dijeljenjem utrošene električne energije i dobivenog učinka grijanja/učinka hlađenja.

Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti

Vidi definiciju „Energetske učinkovitosti“ promatrano na godinu dana

Puno opterećenje

Puno opterećenje je režim rada kod kojeg stroj može postići maksimalnu izlaznu snagu.

Djelomično opterećenje

Djelomičnim opterećenjem naziva se režim rada koji se postiže prilagođavanjem broja okretaja zbog snage potrebne za pojedini prostor.

Kompresor

Kompresor je konstruktivni dio koji je potreban za komprimiranje plinova.

PWM, PAM

Strujni napon kojeg je „inverter“ pretvorio, može na dva načina pogoniti kompresor. Pritom se primjenjuje ili modulacija širine impulsa (niži napon/PAM) za vrlo učinkoviti rad pri djelomičnom opterećenju, ili pak pulsnoamplitudna modulacija (visoki napon/ PAM) za brzo postizanje podešene zadane temperature.

Zvučna snaga

Zvučna snaga je akustična veličina koja nastaje na stvarnom izvoru zvuka. Ona se izražava u dB(A).

Zvučni tlak

Zvučni tlak je rezultat zvučne snage koji ovisi o udaljenosti od izvora zvuka. Mjeri se u dB(A).

Godišnji toplinski množitelj

Za ocjenu energetske učinkovitosti nekog sustava zagrijavanja pomoću dizalice topline primjenjuje se tzv. godišnji toplinski množitelj (SPF). Njime se iskazuje omjer izlazne snage tijekom godinu dana prema potrošenoj električnoj energiji.

Nominalni učinak

46 I TOSHIBA

Idealni učinak uređaja kod zadanog mjesta rada.

Maksimalni učinak

Maksimalni učinak uređaja kod zadanog mjesta rada.

Električni osigurač

On prekida strujni krug ako električna struja prijeđe neku utvrđenu jačinu struje izvan nekog zadanog vremena te tako nastane kratki spoj ili priključak mase na električnom trošilu.

Pdesignc

Izračunati učinak hlađenja za prostor koji se rashlađuje pri vanjskoj temperaturi od 35 °C.

Pdesignh

Izračunati učinak grijanja za prostor koji se grije pri vanjskoj temperaturi od -10 °C.


Raspored točaka mjerenja razine zvučnog tlaka Zidna jedinica

4-smjerna kazeta 4-smjerna kazetna jedinica 60 × 60

1m

Stropna jedinica

1m

1m

1m 1,5 m Mikrofon

Mikrofon

Mikrofon

Vanjska jedinica DI, S-DI, DI BIG

Kanalna jedinica

1m Mikrofon 1,5 m 1,5 m

Mikrofon

Mjerni uvjeti za klima uređaje TOSHIBA Hlađenje: Grijanje: Cijevi za radni medij: Razina zvučnog tlaka:

Vanjska temperatura: + 35°C mjereno suhim termometrom Unutarnja temperatura: + 27°C mjereno suhim termometrom/+ 19°C mjereno vlažnim termometrom Vlažnost zraka: 50 – 55 % relativna vlažnost Vanjska temperatura: + 7°C mjereno suhim termometrom / + 6°C mjereno vlažnim termometrom Unutarnja temperatura: + 20°C mjereno suhim termometrom Dužina 7,5 m odnosno bez visinske razlike između unutarnje i vanjske jedinice Mjereno na udaljenosti* od oko 1,5 m do unutarnje jedinice odnosno 1 m do vanjske jedinice; ove se vrijednosti određuju u prostoru u kojem vlada apsolutna tišina prema JIS B8616; u izgrađenom stanju ove vrijednosti mogu biti veće jer i vanjski izvori zvuka mogu na njih utjecati

* Točan raspored mjerenja vidi u Knjižici s tehničkim podacima

TOSHIBA I 47


www.toshiba-aircondition.com

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Ne odgovaramo za tiskarske i tipografske greške. HR / LC / 01. 2014

Ovlašteni TOSHIBA distributer:

Lc 2014 hr