Page 1

2014 / 15

CO N T RO L S DALJINSKI UPRAVLJAČI


controls

Lokalno upravljanje TOSHIBA nudi cijeli niz daljinskih upravljača koji omogućuju da se pojedinim unutarnjim jedinicama ili grupom do 8 unutarnjih jedinica upravlja s nekog obližnjeg mjesta. Instalacija ovih daljinskih upravljača moguća je na udaljenosti od 500 m* od pojedine unutarnje jedinice, čime se postiže veća fleksibilnost instalacije. Pritom je još i dodatna prednost što se daljinski upravljač može instalirati na većoj udaljenosti od unutarnje jedinice, na primjer kada je riječ o prostorima za javnu upotrebu kod kojih se radom unutarnje jedinice ne upravlja iz samog tog prostora, već preko tehničara iz neke kontrolne prostorije.

2 I TOSHIBA


Trenutno su u prodaji dvije vrste daljinskih upravljača: žičani daljinski upravljač, koji predstavlja standardni daljinski upravljač za većinu namjena, te infracrveni daljinski upravljač kao univerzalni ručni uređaj koji se može nabaviti zajedno sa 4 odabrana različita infracrvena prijemna modula, konstruirana specijalno za prilagodbu na različite modele unutarnjih jedinica.

*Udaljenosti mogu varirati ovisno o modelu i instalaciji.

TOSHIBA I 3


controls

Lokalna mreža Spajanje daljinskog upravljača s pojedinom unutarnjom jedinicom ili pojedinom grupom unutarnjih jedinica može se izvesti na tri različita načina:

Ožičenje 1:1 Služi za spajanje pojedinog žičanog daljinskog upravljača ili pojedinog infracrvenog prijemnog modula s nekom unutarnjom jedinicom. Ožičenje grupe Omogućuje spajanje do 8 unutarnjih jedinica s pojedinim žičanim daljinskim upravljačem ili infracrvenom prijemnom jedinicom. Tako se istodobno može kontrolirati do 8 unutarnjih jedinica preko pojedinog daljinskog upravljača (sve unutarnje jedinice slijede iste parametre postavki).

Bežični

Ožičenje s više daljinskih upravljača Omogućuje spajanje do 8 daljinskih upravljača (infracrvena prijemna jedinica ili žičani daljinski upravljač) s jednom pojedinačnom unutarnjom jedinicom ili grupom do 8 unutarnjih jedinica. Pritom se moraju konfigurirati glavne i sporedne funkcije za svaki spojeni daljinski upravljač.

Žičani

4 I TOSHIBA


Ožičenje 1:1

OŽIČENJE GRUPA

U3/U4

U3/U4

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

OŽIČENJE S VIŠE DALJINSKIH UPRAVLJAČA Pojedinačna unutarnja jedinica

Grupa unutarnjih jedinica

U3/U4

U3/U4

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

TOSHIBA I 5


controls Infracrveni daljinski upravljač Elegantan daljinski upravljač s preglednim rasporedom tipaka koje omogućuju sljedeće postavke:

Uključivanje/isključivanje uređaja

Bežično upravljanje Infracrveni daljinski upravljači TOSHIBA pružaju idealno rješenje za instalacije kod kojih je potrebna preciznost i profesionalnost ili kod kojih nije moguće postavljanje žičanog daljinskog upravljača. Da bi se ispunili visoki kriteriji implementacije na što bolji način, TOSHIBA je razvila seriju različitih prijemnih jedinica.

Mode Postavka režima rada hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatika

Tako se jamči i vizualno atraktivno rješenje za različite unutarnje jedinice.

FAN Postavka brzine ventilatora (5 stupnjeva ili automatski)

TCB-AX32E2

TEMP ▼

Postavka temperature

Quiet Smanjenje brzine ventilatora na super nisku razinu radi daljnjeg sniženja zvučnog tlaka za 3 dB(A)

Comfort Sleep

Prijemnici za zidnu i stropnu montažu ■■ Za upotrebu s: DI / S-DI i VRF unutarnjim jedinicama, osim kanalnih jedinica s visokim statičkim tlakom i kanalnih jedinica za svježi zrak

Vremenski programator za isključivanje (1, 3, 5, 9 sati), s tim da se zbog udobnosti aktivira mali porast temperature za najviše 2 °C

Swing Njihanje lamele za vođenje zraka

FIX Fiksni položaj lamele za vođenje zraka

HI POWER Posebno jaka struja zraka za brzo hlađenje

Timer OFF

Daljinski upravljač

Prijemnik

Deaktiviranje vremenskog programatora

Timer On Aktiviranje vremenskog programatora

Timer SET Spremanje postavki na vremenskom programatoru

Timer CLR Brisanje postavki na vremenskom programatoru Unutarnja jedinica

6 I TOSHIBA


GLAVNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA Funkcija

Upravljanje

Nadzor

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator

Postavka temperature

18-29 °C

Postavka brzine ventilatora

Automatski, niska, srednja, visoka

Postavka lamele za vođenje zraka

Zakrenuti, fiksirati

Prikaz koda greške

Vratiti u prvobitni položaj Countdown Timer s postavkama isklj/uklj i Repeat Off (ponavljanje isključeno)

Postavke vremenske sklopke

RBC-AX33CE Prijemnici za direktnu ugradnju na unutarnju jedinicu ■■ Za upotrebu s: VRF stropnim jedinicama te VRF 1-smjernim kazetnim jedinicama

Daljinski upravljač

Treptajuće svjetlo LED na prijemnoj jedinici

Prijemnik

RBC-AX32U(W)-E RBC-AX32U(WS)-E Prijemnici za direktnu ugradnju na unutarnju jedinicu (ugaona montaža) ■■ Za upotrebu s: DI / S-DI i VRF 4-smjernim kazetnim jedinicama (standard) ■■ RBC-AX32U(W)-E za standardni panel RBC-U31PGP(W)-E sa širokim strujanjem zraka ■■ RBC-AX32U(WS)-E za opcionalni panel RBC-U31PGSP(W)-E s direktnim strujanjem zraka

Daljinski upravljač

Prijemnik

RBC-AX23UW(W)-E Prijemnici za direktnu ugradnju na unutarnju jedinicu ■■ Za upotrebu sa: VRF 2-smjernim kazetnim jedinicama

Daljinski upravljač

Prijemnik

TOSHIBA I 7


controls

Žičani daljinski upravljač Žičani daljinski upravljači TOSHIBA mogu se priključiti na pojedinu jedinicu ili na lokalnu mrežu s maksimalno 8 jedinica, a mogu se nabaviti s tri različite mogućnosti priključka, kako bi se postigla što veća fleksibilnost instalacije. To vrijedi ne samo za jednostavne daljinske upravljače (npr. u hotelima), već i za zahtjevnije modele s ugrađenim 7-dnevnim vremenskim programatorima.

Režim štednje energije* Ova se jedinstvena funkcija može aktivirati jednim jedinim pritiskom na tipku, a služi za to da bi se smanjio rad, a time i potrošnja energije pojedine jedinice. Primjena režima štednje energije može pomoći da se poveća energetska učinkovitost neke zgrade i da se smanje režijski troškovi. Funkcija zaštite od zamrzavanja* Pomoću funkcije zaštite od zamrzavanja prethodno podešena temperatura može se u režimu grijanja jednim jedinim pritiskom na tipku spustiti na 8 °C. * Funkcija se može nabaviti samo s određenim modelima i kombinacijama unutarnjih jedinica.

Funkcije

RBC-AMT32E To je standardni daljinski upravljač, prikladan kako za uobičajene namjene, tako i za upotrebu u poduzećima. Može se ožičavati za upravljanje jednom unutarnjom jedinicom ili za istodobno upravljanje grupom do 8 unutarnjih jedinica (rade zajedno kao jedna jedinica), s pojedinačnom jedinicom ili grupom. Ovaj daljinski upravljač služi za podešavanje svih upravljivih parametara ožičenih unutarnjih jedinica te pokazuje aktualne postavke na lako čitljivom displeju, s tim da funkcionira s inteligentnim heksadecimalnim kontrolnim kodom.

■■ Senzor sobne temperature u aparatu ■■ Režim štednje energije* ■■ Režim zaštite od zamrzavanja* ■■ Countdown Timer ■■ Vanjsko upravljanje ventilacijom (za upravljanje vanjskim ventilatorom) ■■ Postavke za izjednačavanje visine prostorije ■■ Individualne postavke lamela za vođenje zraka* ■■ Može pokazivati različite vrijednosti senzora i podatke cijeloga ožičenog sustava ■■ Funkcija samodijagnoze uz pomoć tipke „Check“, kako bi se prikazao status ■■ Služi za konfiguraciju postavki unutarnje jedinice i sistemsko adresiranje

Dodatno uz navedene upravljačke funkcije, RBC-AMT32E se može upotrebljavati i za servisne funkcije, a pokazuje podatke o pravom vremenu i podatke senzora.

Glavne funkcije Funkcija

Nadzor

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Postavka brzine ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator 18-29 °C Automatski, niska, srednja, visoka Zakrenuti, fiksirati

Indikacija filtra

Vratiti u prvobitni položaj

Prikaz koda greške

Vratiti u prvobitni položaj

Postavke vremenske sklopke

8 I TOSHIBA

Upravljanje

Vremenske sklopke

Heksadecimalni kod greške


RBC-AS41E

Funkcije

JEDNOSTAVAN DALJINSKI UPARVLJAČ Ovo je pojednostavljena verzija daljinskog upravljača RBC-AMT32E. Prikladna je za primjenu sa svim VRF, DI i SDI sustavima. Ovaj daljinski upravljač može se priključiti na jednu jedinu unutarnju jedinicu ili na grupu do 8 unutarnjih jedinica. Služi za podešavanje i prikazivanje radnih parametara priključene unutarnje jedinice, uključujući kod greške. Pojednostavljeni prikaz funkcije i pregledan raspored tipki čine ovaj daljinski upravljač idealnim rješenjem za upravljanje unutarnjom jedinicom od strane neobučenog osoblja ili korisnika bez tehničkog znanja, npr. u hotelskim prostorima ili uredima.

Glavne funkcije Funkcija

Upravljanje

Nadzor

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator

Postavka temperature Brzina ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka

18-29 °C Automatski, niska, srednja, visoka Zakrenuti, fiksirati –

Vratiti u prvobitni položaj

Heksadecimalni kod greške

Nisu raspoložive

Nisu raspoložive

Indikacija filtra Prikaz koda greške Postavke vremenske sklopke

■■ Daljinski upravljač omogućuje lagano upravljanje priključenim klima-uređajima zahvaljujući pojednostavljenim funkcijama ■■ Pojednostavljeni displej funkcija omogućuje dobro čitljivi i razumljivi prikaz ■■ Za jednu unutarnju jedinicu ili grupu unutarnjih jedinica na raspolaganju su 2 daljinska upravljača ■■ Upravljanje probnim radom klimauređaja i dalje je moguće ■■ Ugrađeni senzor sobne temperature

RBC-AMS51E-ES Udoban daljinski upravljač

RBC-AMS41E Žičani daljinski upravljač s integriranim tjednim vremenskim programatorom RBC-AMS51E-ES

Dodatno uz funkcije standardnog daljinskog upravljača RBC-AMT32E, ovi žičani daljinski upravljači pružaju i druge mogućnosti podešavanja, koje značajno povećavaju udobnost rukovanja: 7-dnevni vremenski programator za upravljanje sljedećim funkcijama: ■■ Uklj / Isklj ■■ Režim rada ■■ Postavka temperature ■■ Mod štednje energije* ■■ Funkcija zaštite od smrzavanja* ■■ Dodjeljivanje funkcija pojedinim tipkama s mogućnošću programiranja ■■ Funkcija tjednog vremenskog programatora s mogućnošću višestrukog programiranja ■■ Noćno sniženje temperature kojim se može upravljati preko tjednog vremenskog programatora ■■ Countdown Timer ■■ Vanjsko ventilatorsko upravljanje (za upravljanje vanjskim ventilatorom) ■■ Individualno namještanje lamela za vođenje zraka

Dodatne funkcije udobnog daljinskog upravljača ■■ Prošireni mod štednje energije ■■ Pozadinska rasvjeta ■■ Podešavanje temperature u koracima od po 0,5 °C

RBC-AMS41E

Kao i daljinski upravljač RBC-AMT32E, i ovi modeli nude pregled aktualnih postavki unutarnjih jedinica, heksadecimalni prikaz ispitnog koda i servisnu funkciju za nadzor sustava stvarnog vremena

Glavne funkcije Funkcija

Upravljanje

Nadzor

Vremenski programator

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Brzina ventilatora Lamele za vođenje zraka

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator 18-29 °C

––

Automatski, niska, srednja, visoka Zakrenuti, fiksirati

Indikacija filtra

Vratiti u prvobitni položaj

Prikaz koda greške

Vratiti u prvobitni položaj

Heksadecimalni kod greške

Postavke vremenske sklopke

– –

Ugrađeni 7-dnevni vremenski programator s višestrukom funkcijama podešavanja

* samo odabrane kombinacije jedinica

TOSHIBA I 9


controls

Combi Control (RAS) „Combi Control“ omogućuje upravljanje svim glavnim funkcijama klima uređaja preko mobitela, SMS poruke ili APP. (Uklj/isklj, režim rada, temperatura i brzina ventilatora). Osim toga, korisnik dobiva informaciju u slučaju nestanka struje ili previsoke/preniske temperature.

Combi Control je kompatibilan s modelima serije AvAnt, Suzumi Plus, Super Daiseikai 8 te s konzolnim jedinicama. Mobitel nije uključen u isporuku.

RBC-FDP3-PE (RAV/VRF)

Vanjsko upravljanje zadanim vrijednostima

■■ Vanjsko upravljanje zadanim vremenima ■■ Temperatura, režim rada, brzina ventilatora, zadavanje preko vanjske vrijednosti napona odnosno otpora ■■ Zadane vrijednosti mogu se podešavati pomoću otpora ili signala 0-10V ■■ Blokiranje/deblokiranje ■■ Dojava režima rada/kvara ■■ Moguć je Modbus-priključak

10 I TOSHIBA


Rješenja vremenskog programiranja Vremenska sklopka je prošireni uređaj za upravljanje, kojim se može upravljati parametrima unutarnjih jedinica prema programiranom vremenskom planu. Radi u dva režima: Režim rada tjednog programatora Vremenska sklopka povezana je preko lokalnog ili centralnog daljinskog upravljača s unutarnjom jedinicom. Režim rada vremenske sklopke Vremenska sklopka je neposredno spojena s TCC-Link centralnom upravljačkom mrežom, a može podešavati postavke vremenske sklopke za maksimalno 64 unutarnje jedinice u maksimalno 8 programibilnih grupa.

TCB-EXS21TLE

Funkcije

■■ TCB-EXS21TLE je vremenska sklopka s dva režima rada za DI, SDI i VRF-modele.

1. Režim rada tjednog programatora U ovom režimu rada vremenska sklopka spojena je s lokalnim ili centralnim upravljačkim uređajem, a regulira simultano uključivanje/isključivanje svih priključenih unutarnjih jedinica prema programiranom vremenu. Funkcija programiranja za godišnji odmor Pomoću postavki za godišnji odmor programirane postavke za pojedine dane u tjednu mogu se privremeno isključiti. Čim uneseno vremensko razdoblje protekne ili se isključi, program se vraća na prvobitnu postavku.

■■ po danu se mogu programirati do 3 vremena uključivanja/isključivanja ■■ TCB-SC642TLE2 omogućuje preko prethodnog unosa dodatne funkcije za namještanje/vraćanje u prvobitni položaj daljinskog upravljača ■■ funkcije vremenskog programatora mogu se prebacivati na uklj/isklj bez da se pritom moraju izbrisati programirane postavke ■■ na raspolaganju su postavke za godišnji odmor ■■ spremanje dnevnih postavki

TOSHIBA I 11


controls

DALJINSKI UPRAVLJAČI KOJI SE MOGU PRIKLJUČITI Lokalni daljinski upravljač

Centralni daljinski upravljač

RBC-AMT32E – Standardno upravljanje

BMS-SM1280ETLE – Smart Manager TCB-SC642TLE2 – centralni daljinski upravljač TCB-CC163TLE2 – 16-smjerno-upravljanje uključivanjem/isključivanjem

2. Režim rada vremenske sklopke U ovom režimu rada vremenska sklopka je neposredno spojena s TCC-Link-centralnom upravljačkom mrežom, a može upravljati uključivanjem/isključivanjem do 64 unutarnje jedinice prema grupnim postavkama.

TCC Link

Funkcije Grupne postavke vremenske sklopke Ako je podešen rad vremenske sklopke, tada ovaj uređaj omogućuje priključak više unutarnjih jedinica (može se usporediti s funkcijama TCB-SC642TLE2 64-smjernog centralnog daljinskog upravljača) na dva različita načina: utvrđene i ručno podešene grupe. Ručno podešavanje omogućuje programiranje do 8 grupa, kojima se može pridružiti po 64 unutarnjih jedinica. ■■ Unutarnja jedinica može se pridružiti jednoj ili više grupa. ■■ U utvrđenoj postavci automatski se provodi adresiranje centralnog upravljanja za svaku grupu. Izbor režima rada otključavanje/zaključavanje Moguć je izbor 8 varijanata otključavanja/zaključavanja, kako bi se ograničile funkcije lokalnog daljinskog upravljača, a to su:

Glavne funkcije Deaktivirane postavke daljinskog upravljača

64-smjerna indikacija centralnog daljinskog upravljača

0

Aktiviranje/deaktiviranje nije u upotrebi

Nema prikaza

1

Uklj/isklj

Centrala 1

2

Režim rada

Centrala 4

3

Centrala za režim rada i uklj/isklj

Centrala

4

Centrala za podešavanje temperature

Centrala

5

Centrala za podešavanje temperature i uklj/isklj

Centrala

6

Centrala za podešavanje temperature i režim rada

Centrala 3

7

Centrala za podešavanje temperature, isklj/uklj i režim rada

Centrala

Način rada

12 I TOSHIBA

■■ do 8 programibilnih grupnih postavki za ožičenje unutarnjih jedinica ■■ po grupi se može programirati do 64 unutarnje jedinice ■■ unutarnje jedinice mogu se programirati na više grupa ■■ do 6 programibilnih postavki po danu ■■ postoji funkcija za godišnji odmor i spremanje dnevnih postavki ■■ programibilno otključavanje/ zaključavanje


Centralni daljinski upravljači TOSHIBA nudi niz centralnih kontrolnih opcija koje omogućuju kontrolu više unutarnjih jedinica iz jedne središnje točke, na primjer iz recepcije, tehničke prostorije ili nekog ureda. Najmodernija centralna upravljačka mreža tvrtke TOSHIBA, TCC-Link, povezuje uređaje za upravljanje i klima-uređaje. Tehnika TCC-Link omogućuje neposredno ožičenje MiNi-SMMS, SHRM , i SMMS -sustava. Dodatno, TCC-Link omogućuje priključak standardnih split-sustava (DI/S-DI) pomoću specijalno izvedenog, povoljnog mrežnog adaptera (TCB-PCNT30TLE2).

TOSHIBA I 13


controls

Mreža centralnog upravljanja Mreža centralnog upravljanja TCC-Link preuzima u VRF-sustavima prijenos podataka između vanjske i unutarnje jedinice te ožičenje TOSHIBA centralnih uređaja za daljinsko upravljanje klima-uređajima.

STANDARDNI CENTRALNI UPRAVLJAČ

PROŠIRENI CENTRALNI UPRAVLJAČ

14 I TOSHIBA

Ožičenje U1/U2 Omogućuje ožičenje vanjskih i unutarnjih jedinica. Ožičenje U3/U4 Omogućuje ožičenje vanjskih i unutarnjih jedinica kada je priključeno više rashladnih krugova na istu TCC-Link mrežu.


Ožičenje

U3/U4

U3/U4

U3/U4

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

U1/U2

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

Specifikacija upravljačkih vodova Priključni uređaji Unutarnja jedinica s vanjskom jedinicom Uređaj za centralno upravljanje

Tip

Količina

Zakriljeni vodovi

2 glavna kabela

Dimenzije

Duljina

1.25 mm2

Maks. 1000 m

2.0 mm2

Maks. 2000 m

Polaritet

Ostalo

Bez polariteta

Lokalno umreženje

■■ Maksimalni broj unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti: 64 * ■■ Maksimalni broj vanjskih jedinica koje se mogu priključiti (grupa vanjskih jedinica): 16 * SVAKA unutarnja jedinica jedne grupe MORA se u slučaju VRF sustava pribrojiti ukupnom broju svih unutarnjih jedinica. U slučaju DI/SDI-sustava, slijedne jedinice neke grupe ne ubrajaju se u ukupni broj unutarnjih jedinica. Zahvaljujući tome, postoji mogućnost ožičenja do 64 grupe s 8 DI/SD jedinica (ukupno 512 unutarnjih jedinica).

TOSHIBA I 15


controls

Standardni centralni upravljač Funkcije

TCB-CC163TLE2 TCB-CC163TLE2 je 16-smjerni upravljač uključivanjem/isključivanjem za primjenu s DI, SDI i VRF-sustavima. To je pojednostavljeni uređaj za centralno upravljanje, na koji se preko TCC-Link mreže može priključiti do 16 unutarnjih jedinica, čijim se uključivanjem/isključivanjem na taj način može upravljati jednostavnim pritiskom na tipku („One touch“). ■■ Ovaj daljinski upravljač može se pridružiti jednoj od 4 utvrđene zone pomoću DIP-sklopke Utvrđivanje adresa zona Izbor blokade grupe Do 5 raspoloživih postavki, koje omogućuju da se može birati koje će se priključene unutarnje jedinice kontrolirati na daljinskom upravljaču preko tipaka „ALL On“ i „ALL Off“.

■■ Mogućnost priključka preko TCC-Link mreže na maksimalno 16 unutarnjih jedinica i 16 rashladnih sustava ■■ Mogućnost priključka vremenske sklopke kako bi se omogućile 7-dnevne funkcije za sve ožičene unutarnje jedinice, ■■ Postavka zona za sve izbore upravljanja zonama 1, 2, 3 ili 4 ■■ Rukovanje preko „One touch“-tipke za jednostavno uključivanje/isključivanje pojedinih unutarnjih jedinica i upravljanje uključivanjem/isključivanjem preko tipke „One touch“ SVIM unutarnjim jedinicama ■■ Glavne/sporedne funkcije uređaja omogućuju instalaciju više daljinskih upravljača preko iste TCC-Link mreže centralnog upravljača. ■■ Ožičenja vanjskog ulaza/izlaza za upravljanje uključivanjem/isključivanjem i dojavu režima rada/statusa alarma ■■ Funkcija uklj/isklj i dojave kvara lagano su razumljive i mogu se kontrolirati, pa su prema tome idealne za upotrebu u području recepcije, u hotelima ili uredskim zgradama

Prikaz alarma Čim se primi signal alarma, počinje treptati tipka odgovarajuće unutarnje jedinice.

16 UNUTARNJIH JEDINICA

TCC-Link mreža Na ovaj daljinski upravljač može se priključiti do 16 unutarnjih jedinica/grupa unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava

TCB-PCNT30TLE2*

Digitalni ulazi

Digitalni izlazi

TCB-EXS21TLE Vremenska sklopka * TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

16 I TOSHIBA


TCB-SC642TLE2

Funkcije

TCB-SC642TLE2 je 64-smjerni daljinski upravljač i standardni uređaj za centralno upravljanje tvrtke TOSHIBA, namijenjen za DI, SDI i VRF sustave. Može se priključiti na maksimalno 64 unutarnje jedinice i njima upravljati individualno, prema zonama ili grupno. Dodatno uz standardne funkcije upravljanja, ovaj uređaj za centralno upravljanje pruža 4 stupnja podešavanja otključavanja/zaključavanja, koje omogućuje da se raspoloživim režimima rada upravlja pomoću jednog lokalnog daljinskog upravljača.

Glavne funkcije Funkcija

Postavka

Nadzor

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator

Postavka temperature

18-29 °C

Brzina ventilatora

Automatski, niska, srednja, visoka

Postavka lamele za vođenje zraka

Zakrenuti, fiksirati

Indikacija filtra

Vratiti u prvobitni položaj

Prikaz koda greške

Vratiti u prvobitni položaj

Heksadecimalni kod greške

Postavke vremenske sklopke Funkcije otključavanja/zaključavanja lokalnog upravljanja

Potrebna dodatna vremenska sklopka 4 varijante postavki otključavanja/zaključavanja

64 UNUTARNJIH JEDINICA

TCC-Link mreža Do 64 unutarnje jedinice/grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih jedinica (grupa) na TCCLink mreži daljinskih upravljača.

TCB-PCNT30TLE2*

Digitalni ulazi

Digitalni izlazi

■■ Mogućnost priključenja na maksimalno 16 unutarnjih jedinica i 16 rashladnih krugova preko TCC-Link mreže ■■ Postoji mogućnost priključka vremenskog sata u okviru individualno upravljive funkcije 7-dnevnog vremenskog programatora. (pokreće se odmah nakon primitka signala uklj/isklj vremenskog programatora) ■■ 4 individualno upravljive, utvrđene zone (individualne postavke aktiviraju/deaktiviraju se sa centralnog daljinskog upravljača) ■■ 4 varijante otključavanja/ zaključavanja individualnih postavki preko lokalnog daljinskog upravljača ■■ Za upravljanje unutarnjim jedinicama može se priključiti do 10 centralnih daljinskih upravljača na jednu jedinu TCC-Link mrežu ■■ Vanjsko ožičenje digitalnog ulaza/izlaza za upravljanje isključenjem/uključenjem, dojavama režima rada i statusa alarma ■■ Unutarnjim jedinicama može se upravljati individualno, prema zoni ili grupno ■■ Na raspolaganju je vanjska tipka za upravljanje ventilatorom

TCB-EXS21TLE Vremenska sklopka * TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

TOSHIBA I 17


controls

Prošireni centralni upravljač Smart Manager Funkcije

BMS-SM1280ETLE Smart Manager s analizom podataka Smart Manager je napredan centralni daljinski upravljač za upotrebu s DI, S-DI i VRF-sistemima, a može se priključiti na maksimalno 128 unutarnjih jedinica. (2 x 64 unutarnje jedinice preko priključka na TCC-Link mrežu). Uz pomoć dodatnog sučelja omogućeno je upravljanje preko interne mreže. Pomoću displeja s podacima o potrošnji energije, kao opcije, Smart Manager je vrlo fleksibilan u upotrebi. Ovaj daljinski upravljač preporučuje se kod većih zahtjeva u pogledu umreženog računalnog sistema u odnosu na:

■■ Na raspolaganju je proširena postavka zona (mogućnost programiranja do 64 zone) ■■ Vanjski ulaz za paralelno upravljanje funkcijom uklj/isklj unutarnjih jedinica i vanjskog unosa alarma ■■ Vanjski izlaz za status rada i alarma ■■ 4 varijante funkcija za oslobađanje/blokiranje ■■ Za funkciju 7-dnevnog tajmera može se priključiti vremenska sklopka ■■ Set-back funkcija ■■ Može se priključiti na jedan kompjutor ili LAN-mrežu, kako bi se s višejezičnog zaslona s web tražilicom omogućile proširene funkcije upravljanja* ■■ Na raspolaganju je prikaz potrošnje energije i funkcije izvještavanja ■■ Proširena shema režima rada i vodeće (master) vremensko programiranje mogu se podesiti na temelju kalendara ■■ Može se nabaviti dodatni digitalni ulazni i izlazni uređaj ■■ Ovaj se daljinski upravljač sa svojim tankim kućištem i posebnim uređajem za priključak na mrežu može lagano instalirati.

■■ prošireno upravljanje ■■ nadzor potrošnje energije ■■ prošireno vremensko programiranje ■■ pristup individualnim klima-uređajima. Ostale funkcije: ■■ analiza podataka ■■ spremanje podataka na memorijskom mediju ■■ softver za grafički prikaz ■■ prosljeđivanje greške e-mailom

Glavne funkcije Funkcija

Postavka

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator

Postavka temperature

18-29 °C

Brzina ventilatora

Automatski, niska, srednja, visoka

Postavka lamele za vođenje zraka

Zakrenuti, fiksirati

Indikacija filtra

Vratiti u prvobitni položaj

Prikaz koda greške

Vratiti u prvobitni položaj

Postavke vremenske sklopke

Dodatni uređaji Naziv modela BMS-IFDD03E Relejno sučelje za digitalne ulaze / izlaze BMS-IFWH5E Relejno sučelje za nadzor potrošnje energije Strujno brojilo nije uključeno u isporuku Switching HUB i LAN-kabel nisu uključeni u isporuku Kompjutor za funkcije nadzora upravljanja i energije s internetskom tražilicom nije uključen u isporuku

18 I TOSHIBA

Heksadecimalni kontrolni kod s brojem uređaja

Prošireni vremenski programator moguć je preko web tražilice

* Kompatibilan s operativnim sustavima Windows XP, Windows Vista i Windows 7. Kompatibilan s web tražilicama, uključujući: Windows Internet Explorer 7 i 8 te Mozilla Firefox 2 i 3.

Nadzor


Funkcije

Softver za upravljanje s web tražilicom ■■ Shema se može prilagoditi prema nazivima prostorija, kata ili vlasnika.

Signal impulsa mjerenja struje RS-485 mreža

Digitalni ulazni / izlazni signal

TCC-Link spoj 1 TCC-Link spoj 2

TCB-EXS21TLE Vremenska sklopka

Digitalni ulazi

Digitalni izlazi

TCB-PCNT30TLE2*

■■ Na raspolaganju je pregled s popisom – sve unutarnje jedinice na jednom zaslonu ■■ Na raspolaganju je pregled postavki – pokazuje osnovne postavke unutarnjih jedinica na glavnom zaslonu ■■ Na raspolaganju su proširene funkcije režima rada i vodećeg vremenskog programiranja ■■ Moguće je djelomično umreženje do 4 korisnika ■■ Mogu se urediti do 32 korisnička računa s različitim ograničenjima pristupa (najmanje jednom korisniku mora se pridružiti status administratora)

Mreža Hub * TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

Do 32 korisnička računa Maksimalno 4 korisnika istodobno

TOSHIBA I 19


controls

Touch Screen Controller ■■ Ovisno o modelu, vrsti nadzora energije i funkcijama vremenskog programa, na TouchScreen kontroli mogu se priključiti do 64 ili 512 unutarnjih jedinica. ■■ Ovaj daljinski upravljač idealno je prilagođen svim manjim ili većim instalacijama, kod kojih su potrebne funkcije za nadzor potrošnje energije, ili profesionalna i reprezentativna montaža. ■■ Zbog atraktivnog dizajna ovi se daljinski upravljači obično instaliraju na javno vidljivim mjestima u modernim zgradama, kao što je to primjerice recepcija.

Naziv modela Broj modela

Uređaji koji se mogu priključiti

Opis

BMS-TP0641PWE

Maksimalno 64 unutarnje jedinice

S nadzorom energije

BMS-TP5121PWE

Maksimalno 512 unutarnjih jedinica

S nadzorom energije

Glavne funkcije BMS-TP***1PWE Postavka

Funkcija Postavka uključi/isključi Postavka režima rada

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator

Postavka temperature

18-29 °C

Brzina ventilatora

Automatski, niska, srednja, visoka

Postavka lamele za vođenje zraka

Zakrenuti, fiksirati

Indikacija filtra

Vratiti u prvobitni položaj

Prikaz koda greške

Inteligentni opis kvara i memorija alarma

Postavke vremenskog programiranja

Proširena godišnja postavka vremenskog programiranja za upravljanje uklj/isklj

Nadzor energije Opcije digitalnog ulaza/izlaza Funkcije otključavanja/zaključavanja

Na raspolaganju za funkcije uklj/isklj, postavke postavke režima rada i postavke temperature

Dodatni uređaji Naziv modela BMS-IFLSV4E Sučelje TCS-mreža-relej BMS-IFWH5E Relejno sučelje za nadzor potrošnje energije BMS-IFDD03E Relejno sučelje za digitalne ulaze/izlaze Napomena: Modeli bez nadzora energije ne mogu se prenamijeniti u modele s nadzorom energije

Strujno brojilo (nije uključeno u opseg isporuke) Switching HUB i LAN-kabel (nije uključeno u opseg isporuke) Kompjutor za nadzor energije (nije uključeno u opseg isporuke)

20 I TOSHIBA


Upravljački zaslon

Nadzorni zaslon

Upravljački zaslon

Zaslon tjednog programiranja

Funkcije

512 UNUTARNJIH JEDINICA

Upravljački vodovi

RS-485 mreža

Sučelje TCS-Net releja BMS-IFLSV4E

Sučelje za nadzor energije BMS-IFWH5E

TCC-Link mreža

Strujno brojilo

Strujno brojilo 1

Prikaz alarma

Digitalno sučelje ulaza/izlaza BMS-IFDD03E

■■ Jednostavni dizajn za laganu kontrolu i nadzor unutarnjih jedinica ■■ Ovisno o strukturi zgrade, nazivi se mogu pridružiti pojedinim prostorima, vlasnicima i unutarnjim jedinicama ■■ Inteligentni alarmni kod pokazuje opis kvara, datum/vrijeme i dotičnu jedinicu u dodatnoj bazi alarmnih podataka ■■ dnevno, tjedno i mjesečno programiranje može se regulirati na temelju 4 individualne dnevne postavke i bez raspoloživih postavki režima rada ■■ digitalni ulazi/izlazi i nadzor energije raspoloživi su uz pomoć dodatnog relejnog sučelja

Digitalni ulaz/izlaz

Digitalni izlaz 8 x Digitalni ulaz 4 x

Strujno brojilo 8

Mreža Hub

Kompjutor za nadzor energije

TOSHIBA I 21


controls

Centralni daljinski upravljač pomoću integriranog web-sučelja Funkcije

BMS-WB2561PWE Ovaj daljinski upravljač putem Interneta je prošireni uređaj za daljinsko upravljanje, koji se traži specijalno za veće instalacije ili one, kod kojih je potrebna pojačana funkcija kontrole ili nadzora energije. U odnosu na druge sustave centralnog upravljanja, ovaj daljinski upravljač putem Interneta ima između ostalog veliku prednost da u sustavu može automatski prosljeđivati alarme na najviše 8 programiranih e-mail adresa. Osim toga, moguće je utvrditi koji uređaji šalju alarmne dojave na različite e-mail-adrese.

■■ Na svako TCS-Net relejno sučelje mogu se priključiti najviše 64 unutarnje jedinice/grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava. ■■ Za priključak DI/SDI-unutarnjih jedinica potreban je mrežni adapter TCB-PCNT30TLE2 (1 po vodećoj unutarnjoj jedinici). ■■ Na raspolaganju je nadzor energije s dodatnim relejnim sučeljem. ■■ Standardni softver s internetskom tražilicom priključenog kompjutora pruža proširene mogućnosti upravljanja. ■■ Do 256 korisničkih računa i istodobno umreženje do 8 korisnika.

■■ Može se priključiti do 256 unutarnjih jedinica ■■ Jedan jedini daljinski upravljač preko Interneta može se pomoću TCS-Net relejnih sučelja priključiti na najviše 256 unutarnjih jedinica na TCC-Link mreži. ■■ Može se priključiti do 2048 unutarnjih jedinica ■■ Dodatni vodeći (master) uređaj za daljinsko upravljanje putem Interneta – BMS-WB01GTE – omogućuje priključak do 2048 unutarnjih jedinica na ovaj upravljački sustav. ■■ Pritom se vodeći uređaj upotrebljava kao Hub za najviše 8 daljinskih upravljača putem Interneta.

POPIS JEDINICA Jedinica

Broj komada

Napomena

BMS-WB2561PWE

1 serverska jedinica

Maksimalno 256 unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti i do 8 relejnih sučelja.

BMS-IFLSV4E

Do 8 sučelja

Maksimalno 64 unutarnje jedinice po uređaju/TCC Link

VRF unutarnje jedinice

Do 64 unutarnje jedinice/ grupe unutarnjih jedinica

Maksimalno 64 unutarnje jedinice po uređaju /TCC-Link.

RAV unutarnje jedinice *

Do 64 unutarnje jedinice/ grupe unutarnjih jedinica

Ukupni broj unutarnjih jedinica vrijedi isključivo za slijedne jedinice. Maksimalni ukupni broj može iznositi do 64 x 8 grupa (512 unutarnjih jedinica).

BMS-IFWH5E

Do 4 sučelja

Sučelje za digitalne ulaze i izlaze omogućuje priključak do 8 strujnih brojila po tiskanoj pločici

BMS-IFDD03E

Do 4 sučelja

Sučelje za strujno brojilo, 4 digitalna izlaza i 8 digitalnih ulaza.

POPIS JEDINICA Jedinica

22 I TOSHIBA

DO 256 UNUTARNJIH JEDINICA

DO 2048 UNUTARNJIH JEDINICA

Broj komada

Napomena

BMS-WB01GTE

1 vodeća jedinica

Priključak do 8 serverskih uređaja za daljinske upravljače uz internetsku podršku.

BMS-WB2561PWE

Do 8 serverskih uređaja

Maksimalno 256 unutarnjih jedinica koje se mogu priključiti i do 8 relejnih sučelja.

BMS-IFLSV4E

Do 8 sučelja

Maksimalni ukupni broj od 64 unutarnje jedinice, neovisno o grupnim postavkama.

VRF unutarnje jedinice

Do 64 unutarnje jedinice/ grupe unutarnjih jedinica

Maksimalni ukupni broj od 64 unutarnje jedinice, neovisno o grupnim postavkama.

RAV unutarnje jedinice

Do 64 unutarnje jedinice/ grupe unutarnjih jedinica

Ukupni broj unutarnjih jedinica vrijedi isključivo za slijedne jedinice. Maksimalni ukupni broj može iznositi do 64 x 8 grupa.

BMS-IFWH5E

Do 4 sučelja

Sučelje za strujno brojilo. Moguć je priključak maksimalno 8 strujnih brojila po tiskanoj pločici.

BMS-IFDD03E

Do 4 sučelja

Sučelje za strujna brojila. 4 digitalna izlaza i 8 digitalnih ulaza.


Sistemski dijagram

BMS-WB01GTE

RS-485

Do 8 korisnika istodobno Maksimalno uređivanje 256 korisničkih računa

BMS-WB2561PWE Maksimalno 8 jedinica

BMS-IFLSV4E Maksimalno 64 jedinice

TOSHIBA I 23


controls

24 I TOSHIBA


Sustav za upravljanje objektom TOSHIBA nudi niz upravljačkih sučelja koja omogućuju da se upravljanje klimauređajima TOSHIBA umreži s lokalnim sustavom za upravljanje zgradom.

Naši upravljači za sustave upravljanja objektima trenutno omogućuju lagano umreženje sa sljedećim protokolima: ■■ Lonworks® ■■ Modbus ■■ BACnet® ■■ Otvoreni sustav s digitalnim/analognim ulazima i izlazima.

TOSHIBA I 25


controls

Sustav za upravljanje objektima (BMS) je sustav za upravljanje s računalnom podrškom, koji se instalira u zgradi kako bi upravljao i nadzirao mehaničke i električne uređaje (npr.: ventilaciju, rasvjetu, strujne mreže, dojavnike požara i sigurnosnu zaštitu zgrade)

Glavna svrha većine BMS sustava je klimatizacija pojedine zgrade. Tako primjerice može služiti kako za upravljanje uređajima za grijanje i hlađenje, tako i za cirkulaciju zraka u nekoj zgradi.

BACnet®

26 I TOSHIBA

MODBUS

Lonworks®

Analogno sučelje


Što je Lonworks?

Što je BACnet?

Lonworks je upravljačka platforma, koju je konstruirala tvrtka Echelon Corporation na temelju LonTalk Communications Protocola. Služi za umrežavanje uređaja pomoću raznih vrsta prijenosa, kao što su sukani vodovi, strujni vodovi, optički vodiči i radio frekvencije.

BACnet je komunikacijski protokol za automatizaciju objekata i upravljačkih mreža. To je standardni protokol prema standardima ASHRAE, ANSI i ISO. BACnet je bio razvijen s ciljem da se u automatizacijama zgrada i sustavima upravljanja omogući komunikacija između raznih primjena (npr. grijanja, ventilacije, upravljanja klima-uređajima, upravljanja rasvjetom, kontrole pristupa i protupožarnih sustava i njihovog pribora).

U mnogim industrijama Lonworks se već etablirao kao osnovni element u ponudama proizvoda i usluga, a to vrijedi i za građevnu industriju, gdje svoju primjenu najčešće nalazi na području upravljanja rasvjetama i HVAC sustavima.

BACnet protokol pruža osnovu za razmjenu informacija s uređajima za automatizaciju objekata s računalnom podrškom, neovisno o individualnim zadacima koje oni u zgradi obavljaju.

Što je Modbus? Modbus je serijski komunikacijski protokol, koji je 1979. godine uveden u upotrebu s memorijski programiranim upravljanjima i koji se u međuvremenu razvio u najrasprostranjenije rješenje kod umrežavanja elektroničkih industrijskih uređaja i upravljačkih sustava s računalnom podrškom.

Molimo vas da vodite računa o tome da su Lonworks® i BACnet® registrirani brandovi, bez obzira kako su napisani i u kojim se složenicama u ovom tekstu pojavljuju.

Danas se već mogu nabaviti različite verzije Modbusa, koje se upotrebljavaju u sustavima za upravljanje objektima, među ostalim Modbus RTU, Modbus ASCII i Modbus TCP.

Razina upravljanja

GLT protokol TOSHIBA SUSTAV ■■ ■■ ■■ ■■

GLT sučelje

Modbus Lonworks BACnet Analogni/digitalni ulaz/izlaz TOSHIBA PROIZVODI

DRUGI SUSTAV

TEMP. TEMP.

ON / OFF

TEMP.

ON / OFF

TEMP.

ON / OFF

ON / OFF

Proizvodi za lokalno napajanje

Proizvodi s GLT sučeljem nisu kompatibilni s drugim protokolima, po instalaciji se može upotrijebiti samo jedan protokol.

TOSHIBA I 27


controls

Sučelje TOSHIBA Lonworks® Funkcije

TCB-IFLN642TLE Sučelje TOSHIBA Lonworks je 100% kompatibilno s proizvodima LonMark, a konstruirano je kako bi se klimatizacijski sustavi TOSHIBA povezali s Lonworks sustavom za upravljanje objektima. Sučelje je na strani klima-uređaja direktno spojeno s TOSHIBA LCC-Link mrežom centralnih upravljača, te se ožičenje po želji može izvesti na strani unutarnje ili vanjske jedinice.

■■ Na jedno pojedinačno Lonworks sučelje može se priključiti maksimalno 64 unutarnjih jedinica/grupa unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava ■■ Za umrežavanje s DI/SDI unutarnjim jedinicama potreban je mrežni adapter TCB-PCNT30TLE2 (1 po vodećoj unutarnjoj jedinici) ■■ Po TCC-Link mreži može se upotrijebiti maksimalno 10 sučelja ■■ RBC-WP1-PE Lonworks upravljački softver također se može nabaviti od tvrtke TOSHIBA

64 UNUTARNJIH JEDINICA

■■ Sučelje je zatim ožičeno s Lonworks sustavom za upravljanje zgradom, gdje omogućuje 28 različitih mreža za prijenos naredbi upravljanja i informacija prijemnog modula. ■■ Više TOSHIBA Lonworks sučelja može se povezati u jednu TCC-Link mrežu te adresirati uz pomoć jednostavne sklopke na uređaju. To omogućuje laganu instalaciju, posebno u zgradama s različitim prostorima, u kojima se eventualno po jedno sučelje upotrebljava za pojedini prostor/kat Napomena: Lonworks sučelje dodatno omogućuje funkcije nadzora energije i izdavanja računa, ako se upotrebljava zajedno sa softverom za upravljanje u objektima Interactive Intelligence od tvrtke TOSHIBA, RBC-WP1-PE, i s Lonworks strujnim brojilom RBC-EM1-PE.

Glavne funkcije Funkcija

Naredba ulaz

Status izlaz

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Brzina ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka Sobna temperatura

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator 18-29 °C Automatski, niska, srednja, visoka Zakrenuti, fiksirati –

Otključavanje/zaključavanje lokalnog rada

Uključivanje/isključivanje, brzina ventilatora, lamele za vođenje zraka, postavke temperature

Error status Error kod

Vratiti u prvobitni položaj Vratiti u prvobitni položaj

Minimalna oprema za sustav upravljanja Lonworks Oprema

Podrijetlo

Lonworks sučelje TCB-IFLN642TLE Lonworks sustav upravljanja Lonworks mrežna kartica za kompjutorsko upravljanje

TOSHIBA TOSHIBA ili neki drugi dobavljač TOSHIBA ili neki drugi dobavljač TCC-Link mreža

TCB-PCNT30TLE2*

Primjer Lonworks sustava

* TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

28 I TOSHIBA


Modbus-sučelje TCB-IFMB641TLE

Funkcije

TOSHIBA Modbus sučelje razvijeno je radi priključka klima-uređaja na Modbus sustav za upravljanje u zgradama. ■■ TOSHIBA sučelje neposredno je povezano s TCC-Link mrežom centralnih upravljača klima-uređajima, a ožičenje se po želji može izvesti s unutarnjom ili vanjskom stranom. ■■ Sučelje zatim upotrebljava Modbus-RTU-protokol na bazi serijskog RS-485 protokola prijenosa, kako bi se spojilo s nekim odgovarajućim Modbus masterom. ■■ Modbus master je zatim povezan sa sustavom za upravljanje u zgradi te omogućuje upravljanje svim TOSHIBA klima-uređajima priključenim na taj sustav za upravljanje. ■■ Na pojedinu TCC-Link-mrežu može se priključiti više TOSHIBA Modbus sučelja te adresiranje na uređaju provesti običnim sklopkama. ■■ Time se omogućuje lagana instalacija, osobito u zgradama s različitim prostorima, u kojima se eventualno upotrebljava po jedno sučelje po prostoru/katu.

Glavne funkcije Funkcija

Naredba ulaz

Status izlaz

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Brzina ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka Sobna temperatura

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator 18-29 °C Automatski, niska, srednja, visoka Zakrenuti, fiksirati –

Otključavanje/zaključavanje lokalnog rada

Uključivanje/isključivanje, brzina ventilatora, lamele za vođenje zraka, postavke temperature

Error status Error kod

■■ Na pojedino Modbus sučelje mogu se priključiti maksimalno 64 unutarnje jedinice/grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava ■■ Za umreženje s DI/SDI-unutarnjim jedinicama potreban je mrežni adapter TCB-PCNT30TLE2 (1 po vodećoj unutarnjoj jedinici) ■■ Po svakom Modbus masteru mogu se priključiti maksimalno 15 Modbus sučelja ■■ Na pojedinu TCC-Link mrežu mogu se priključiti najviše 10 Modbus sučelja

Vratiti u prvobitni položaj Vratiti u prvobitni položaj

Minimalna oprema za Modbus sustav upravljanja Oprema

Podrijetlo

Modbus sučelje Modbus-master Gornja strana Modbus sustava upravljanja

TOSHIBA Od lokalnih dobavljača Od lokalnih dobavljača TCC-Link mreža

RS-485 mreža

TCB-PCNT30TLE2*

Modbus master

Modbus sustav * TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

TOSHIBA I 29


controls

Analogno sučelje Funkcije

TCB-IFCB640TLE Analogno sučelje može se priključiti neposredno na TCC-Link mrežu, kako bi se pripremili analogni i digitalni ulazi i izlazi za upravljanje TOSHIBA klima-uređajima sa sustavima upravljanja, koji nisu proizvod tvrtke TOSHIBA. ■■ Ovo sučelje izvrsno je prikladno kako bi se TOSHIBA klima-uređaj umrežio s glavnim sustavima za upravljanje u objektima, kao što je npr. PLC (Programmable Logic Controller), kojeg se često može naći u starijim sustavima za upravljanje.

■■ Na pojedino analogno sučelje mogu se priključiti maksimalno 64 unutarnje jedinice/grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava ■■ Za umreženje s DI/SDI-unutarnjim jedinicama potreban je mrežni adapter TCB-PCNT30TLE2 (1 po vodećoj unutarnjoj jedinici) ■■ Na raspolaganju su digitalni i analogni ulazi i izlazi za upravljanje unutarnjim jedinicama i višenamjenskim relejnim sučeljem od tvrtke TOSHIBA

Tehnički podaci Ulazni/izlazni priključci

Broj kanala

Tehnički podaci

Analogni stupanj

Postavka za SET/GET Postavke adresa (2 kanala) Postavka temperatura Analogni ulaz

8

Ulaz 0 V – 10 V

Postavka režima rada Postavka brzine ventilatora Postavka uklj/isklj Postavka lamela za vođenje zraka

Analogni izlaz

5

Status postavke temperature, rada, brzine ventilatora, uklj/isklj i lamela za vođenje zraka

Digitalni ulaz

2

Optokopler: uklj/isklj za TCB-IFCG1TLE

5

Optokopler: uklj/isklj za unutarnje jedinice i TCB-IFCG1TLE

Digitalni izlaz

Izlaz 0 V – 10 V Stupanj 2 mA Maksimum 10 mA

TCC-Link mreža

0-10 V od lokalnih dobavljača

TCB-PCNT30TLE2*

okretna sklopka

Primjer: analogni daljinski upravljač

* TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

30 I TOSHIBA


BACnet® Server BMS-LSV9E

Funkcije

TOSHIBA BACnet sustav za upravljanje sastoji se od BMS-LSV9E Intelligent servera i BMS-STBN10E BACnet serverskog softvera. Pomoću TCS-relejnog sučelja može se priključiti na TCC-Link mrežu kako bi se omogućilo upravljanje ožičenim klima-uređajima s BACnet sustavom za upravljanje u zgradama.

Glavne funkcije Funkcija

Naredba ulaz

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Brzina ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka Sobna temperatura Otključavanje/zaključavanje lokalnog rada

Status izlaz

Automatski, grijanje, hlađenje, samo ventilator 18-29 °C Stop, automatski, ultra mala, mala, srednja, velika Zakrenuti, fiksirati – Uključivanje/isključivanje, brzina ventilatora, lamele za vođenje zraka, postavke temperature

Error status Error kod

Vratiti u prvobitni položaj Vratiti u prvobitni položaj

Minimalna oprema za BACnet sustav upravljanja Oprema

■■ Na pojedino TCS-Net relejno sučelje mogu se priključiti maksimalno 64 unutarnje jedinice/grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava ■■ Na BACnet Intelligent server može se priključiti maksimalno 8 TCS-Net relejnih sučelja ■■ Maksimalni ukupni broj od 128 unutarnjih jedinica po BAC Intelligent serveru ■■ Za umreženje s DI/SDI sustavima potreban je mrežni adapter TCB-PCNT30TLE2

Podrijetlo

TCS-Net relejno sučelje BMS-IFLSV4E

TOSHIBA

BACnet Intelligent server BMS-LSV9E

TOSHIBA

BACnet serverski softver BMS-STBN10E

TOSHIBA

BACnet sustav za upravljanje

Nije uključen u isporuku

TCC-Link mreža

TCS-Net relejno sučelje RS-485 mreža

TCB-PCNT30TLE2*

Primjer BACnet sustav

* TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

TOSHIBA I 31


controls

Interactive Intelligence RBC-WP1-PE Interactive Intelligence Software je softver za sustave za upravljanje u objektima, koji je razvijen za primjenu s Lonworks mrežnim protokolima. Može upravljati sustavima klima-uređaja tvrtke TOSHIBA, ali i drugim sustavima (npr. rasvjetom, sigurnošću, itd.). ■■ TOSHIBA osim toga proizvodi niz drugih Lonwork proizvoda za upravljanje, koji se mogu primijeniti za proširenje funkcija Interactive Intelligence softvera.

32 I TOSHIBA


Glavne funkcije Funkcija

Upravljanje

Nadzor

Funkcije

Otključavanje/zaključavanje

Postavka uključi/isključi Postavka režima rada Postavka temperature Brzina ventilatora Postavka lamele za vođenje zraka Indikacija onečišćenja filtra Signal kvara

Vraćanje u prvobitni položaj i dojave kvara automatski se spremaju u bazu podataka o alarmu

Popis opreme Model

Opis

Funkcija

RBC-WP1-PE

Interactive Intelligence set upravljačkog softvera

Interactive Intelligence upravljački softver, instalacijski CD. Interactive Intelligence priručnik s uputama, PCLTA20 PCI kartica za Lonworks mrežno spajanje

TCB-IFLN642TLE

Lonworks sučelje za TCC-Link mrežu

Relejno sučelje za spajanje s Lonworks protokolom za sustav za upravljanje u objektima za TOSHIBA TCC-Link mrežu. Maksimalno 64 unutarnje jedinice po sučelju. Maksimalno 16 rashladih sustava po sučelju.

Ostali uređaji TOSHIBA koji se mogu nabaviti Model

Opis

Funkcija

RBC-EM1-PE

Pribor za nadzor energije za Lonworks

1 x Lonworks strujno brojilo. 3x strujni pretvarač. Upute za instalaciju Lonworks strujnog brojila.

RBC-DI1-PE

Set digitalnog ulaza/izlaza za Lonworks

Na raspolaganju je 8 digitalnih ulaza. Na raspolaganju je 8 digitalnih izlaza. Uključujući 1 Lonworks digitalni ulazni i izlazni uređaj i 1 upute za instalaciju.

■■ TCB-IFLN642TLE može služiti kao sučelje za R410A sustave ■■ Moguć je priključak do maksimalno 1024 unutarnje jedinice ■■ Tijekom puštanja u rad automatski se izrađuju 3 stupnja sheme upravljanja ■■ Prošireno vremensko programiranje i prijenos signala alarma e-mailom ■■ Na raspolaganju je daljinski pristup s RBC-IK1-PE dodatkom ■■ Sheme se u potpunosti mogu prilagoditi na licu mjesta (moguća je primjena shema objekata pomoću AutoCAD-a) ■■ Na raspolaganju je indikacija potrošnje energije i funkcije izvještavanja ■■ Uz pomoć RBC-DI1-PE digitalnog ulaznog i izlaznog uređaja može se upotrebljavati i u vezi s drugim lokalnim uređajima

TOSHIBA I 33


controls

Relejna sučelja TOSHIBA nudi niz upravljača preko relejnih sučelja, koji sustavu za upravljanje TOSHIBA omogućuju dodatne funkcije. Ovi uređaji kombiniraju jednostavnu instalaciju i podešavanje, s proširenim i atraktivnim opcijama upravljanja klima-uređajima TOSHIBA.

TCB-IFCG1TLE

Funkcije

Višenamjensko relejno sučelje ■■ Višenamjensko relejno sučelje može se priključiti neposredno na TCC-Link mrežu centralnog upravljanja te adresirati preko TCC-Link mreže radi umreženja uređaja nekog drugog proizvođača sa sustavima za upravljanje tvrtke TOSHIBA i kako bi se uz pomoć digitalnih i analognih ulaza upravljalo klimauređajima tvrtke TOSHIBA. ■■ Uz TCB-IFCG1TLE pridružuje se adresa u okviru centralnog upravljanja (isto kao kod neke unutarnje jedinice) te se tako može kontrolirati iz centralnog uređaja za upravljanje ■■ Moguće samo uklj/isklj, ulaz/izlaz centralnih daljinskih upravljača ■■ Na raspolaganju je kompletno upravljanje samo s jednog Modbus sučelja ■■ Omogućuje upravljanje i nadzor nad uklj/isklj lokalnih unutarnjih jedinica s TCC-Link uređaja za daljinsko upravljanje (samo odabrani modeli)

TCC-Link mreža Na svaku TCC-Link mrežu mogu se priključiti maksimalno 64 unutarnje jedinice/ grupe unutarnjih jedinica i 16 vanjskih sustava.

TCC-Link sustav za upravljanje, npr. Modbus, Smart Manager ili neki drugi centralni daljinski upravljači

TCB-IFCG1TLE

TCB-PCNT30TLE2*

Daiseikai HA Terminal Senzor Određivanje temperature Sklopka Pumpa/motor Svjetla

* TCC-Link Adapter za digitalne/super digitalne unutarnje jedinice

34 I TOSHIBA


TCB-IFGSM1E

Funkcije

■■ TCB-IFGSM1E sučelje omogućuje daljinsko upravljanje opremom za klimatizaciju tvrtke TOSHIBA uz pomoć GSM-(Global system for Mobile communications) SMS tekstualnih poruka standardnog mobilnog telefona.

Upravljačka funkcija Upravljačka funkcija

HA

■■ Uređaj se može priključiti na CN61 u DI/SDI i VRF unutarnjim jedinicama. ■■ Daiseikai Residential uređaji mogu se pomoću HA spoja priključiti na unutarnju jedinicu. ■■ Upravljačke funkcije variraju ovisno o primijenjenom HA/ CN61 spoju.

CN61

Upravljanje uklj/isklj Status uklj/isklj Dojave alarma

1. CN08/CN09/CN22 ili CN61 priključak 2. Spojiti s istosmjernim (DC) priključkom (nije potrebno za CN61 spoj) 3. Spojiti s D-Sub priključkom 4. Kabel unutarnjih jedinica 5. GSM upravljačko sučelje TCB-IFGSM1E 6. RS-232C kabel 7. AC adapter nije potreban ako se upotrebljava, CN61 8. GSM modem i telefonski broj (SIM kartica)

DC7-19V

TOSHIBA I 35


controls

Pripadajući moduli

Tiskane pločice vanjskih jedinica

TOSHIBA proizvodi niz tiskanih pločica kao upravljački pribor, za primjenu s unutarnjim i vanjskim jedinicama s VRF i DI/SDI opremom.

Tiskane pločice vanjskih jedinica

Tehnički podaci

Model

Funkcija

Unutra/vani

TCB-PCDM4E

Kontrola maksimalne energetske snage

Vani

Svi VRF uređaji

TCB-PCIN4E

Upravljanje pogonskom snagom

Vani

Svi VRF uređaji

Upravljanje ventilatorom u slučaju snijega

Vani

Svi VRF uređaji osim MiNi-SMMS

Vanjski master uklj/isklj

Vani

Svi VRF uređaji

Upravljanje noćnim radom

Vani

Svi VRF uređaji

Upravljanje za izbor režima rada

Vani

Svi VRF uređaji

TCB-PCOS1E2

Upravljanje noćnim radom/upravljanje potrebama / snaga kompresora

Vani

Serija 2&3 DI

TCB-IFCB-4E2

Daljinski upravljač uklj/isklj

Unutra

Sve DI/SDI/VRF unutarnje jedinice

TCB-IFCB5-PE

Prozorska sklopka Daljinski upravljač uklj/isklj

Unutra

Svi DI,SDI, VRF uređaji

TCB-KBOS1E

Kontrola maksimalne energetske snage/noćnog rada / snage kompresora

TCB-PCMO4E

36 I TOSHIBA

Vani

Jedinice koje se mogu upotrijebiti

Serija 4 DI, Serija 4 SDI osim 1.5-1.7PS


TCB-PCMO4E Vanjski master uklj/isklj Radi se o tiskanoj pločici za upravljanje primjenama, koja se može priključiti na VRF vanjsku jedinicu kako bi se omogućile 4 raspoložive funkcije. To su: ■■ upravljanje ventilatorom u slučaju snijega ■■ vanjski master uklj/isklj ■■ upravljanje noćnim radom ■■ upravljanje kod izbora režima rada Vanjski master uklj/isklj Ova funkcija omogućuje simultano uključivanje i isključivanje svih unutarnjih jedinica, priključenih na sustav, pomoću vanjskog izlaza. Ova upravljačka funkcija je vrlo korisna kada se npr. trebaju na sustav spojiti dojavnici požara. Upravljanje noćnim radom Ova funkcija služi za smanjenje buke na vanjskoj jedinici pomoću vanjskog ulaza, tako što se smanjuje frekvencija kompresora i brzina ventilatora. Nakon što se aktivira upravljanje noćnim radom, dodatno se smanjuje i rad vanjske jedinice. Upravljanje kod izbora režima rada Ova izborna funkcija omogućuje specifičnu postavku režima rada svih priključenih unutarnjih jedinica pomoću jednog vanjskog izlaza. Funkcija izbora režima rada može se primjenjivati sa SMMS , SHRM und MiNi-SMMS unutarnjim jedinicama. Na koji će način TCB-PCMO4E biti spojen s nekom vanjskom jedinicom, ovisi o potrebnoj radnoj funkciji. Svaka funkcija ima svoj vlastiti CN priključak na tiskanoj pločici vanjskog sučelja.

TCB-PCIN4E Upravljanje radnim učinkom ■■ Tiskana pločica upravljanja radnim učinkom umrežuje se sa CN511 priključkom tiskane pločice vanjske jedinice. ■■ Ova tiskana pločica šalje izlazni signal na temelju statusa uklj/isklj priključenih jedinica i izlaznog signala Error s obzirom na kvar, detektiran u sustavu. ■■ Upravljanje uklj/isklj pogonskog učinka omogućuje idealno upravljanje vanjskim ventilatorima. ■■ TCB-PCIN4E može, ako se priključi na SMMS proizvod, navesti status uklj/isklj rada kompresora kao i iskorištenost sustava.

TCB-IFCB-4E2 Uklj/isklj i modul dojave kvara ■■ Ova tiskana pločica u okviru upravljanja priključuje se na CN61 priključak tiskane pločice sučelja vanjskih jedinica. ■■ Ona se može priključiti na vodeću jedinicu neke grupe, kako bi se omogućilo upravljanje uklj/isklj maksimalno 8 unutarnjih jedinica kao i dojava kvara.

TOSHIBA I 37


controls

Pripadajući moduli

Tiskane pločice vanjskih jedinica TCB-PCDM4E Kontrola maksimalne energetske snage Tiskana pločica regulacije energije umrežuje se s CN513 priključkom tiskane pločice vanjske jedinice. ■■ Gornja granica pogonske snage vanjske jedinice ravna se prema signalu potrebe vanjskog ulaza. ■■ Ovisno o potrebama, standardnim i proširenim funkcijama, postoje dvije opcije koje se mogu birati.

Standardna funkcija (2-stupanjska) Unos

SW07-1 isklj

SW07-1 uklj

SW2

Snaga

Snaga

Isklj

Uklj

(100%) normalno

(100%) normalno

Isklj

Uklj

Isklj

0% (Stop)

do 60%

Uklj

SW1

Relej displeja (L1)

Standardna funkcija (4-stupanjska) Unos

SW07-1 isklj

SW07-1 uklj

SW2

Snaga

Snaga

Isklj

Isklj

(100%) normalno

(100%) normalno

Isklj

Uklj

Isklj

do 80%

do 85%

Uklj

Isklj

Uklj

do 60%

do 75%

Uklj

Uklj

Uklj

0% (Stop)

do 60%

Uklj

SW1

Relej displeja (L1)

TCB-PC0S1E2 Smanjenje buke i upravljanje potrebama za DI Ova upravljačka tiskana pločica spaja se sa CN510 priključkom tiskane pločice vanjske jedinice (samo DI). Čim se spoji, smanjenje buke i upravljanje potrebama imaju, pomoću ulaznog spajanja, 4 moguće postavke (kontakti bez potencijala): ■■ Upravljanje noćnim radom - Smanjenje buke od 5 dB u režimu hlađenja. ■■ Upravljanje smanjenjem buke - 75% postavka potrebe. - 50% postavka potrebe. - 0% postavka potrebe.

38 I TOSHIBA


TCB-IFCB5-PE Prozorska sklopka i uklj/isklj Ovaj se modul upotrebljava kako bi se omogućile dvije različite funkcije upravljanja. To su: ■■ funkcija prozorske sklopke ■■ prozorsko upravljanje uklj/isklj Prozorska sklopka ima namjenu isključivanja unutarnje jedinice čim se otvori neki prozor u klimatiziranoj prostoriji. Čim se prozor otvori (sklopka otvorena), unutarnja jedinica se iskapča i ne radi tako dugo dok prozor ponovno ne bude zatvoren. Postoje dva moguća načina postupanja, kada se prozor ponovno zatvori. Standardni rad Unutarnja jedinica ostaje iskopčana. Ponovni rad Unutarnja jedinica ponovno počinje prije nego što je prozor bio otvoren.

raditi

s

postavkama

koje

su

unesene,

TCB-IFCB5-PE sučelje može upravljati pojedinom unutarnjom jedinicom ili grupom od maksimalno 8 unutarnjih jedinica čim je priključena na vodeću jedinicu te grupe. Mi stalno radimo na tome da TOSHIBA klima-uređaje koncipiramo tako da budu prihvatljivi za okoliš, a istodobno svojim kupcima širom svijeta nudimo udobnost, sigurnost, pouzdanost i uštedu troškova. TCB-IFCB-5E pritom nije nikakva iznimka, razvijeno je s ciljem da kroz naše renomirane proizvode pruži više učinkovitosti, pouzdanosti i uštede troškova.

Prozorska sklopka

ISKLJ

TCB-KBOS1E Kontrola maksimalne energetske snage, noćni rad i snaga kompresora za DI BIG/SDI Ovaj pribor kompatibilan je sa serijom 4 DI BIG i SDI opremom (osim jedinica SDI 1.5-1.7 KS), te omogućuje tri funkcije, a to su: Kontrola maksimalne energetske snage Ova funkcija pruža pomoću vanjskog ulaza, 3 stupnja štednje energije. Postavke su Stop, 50% i 75% punog učinka. Noćni rad Ova funkcija prigušuje buku vanjske jedinice tako što smanjuje rad ventilatora i kompresora. Snaga kompresora Zatvara kontakt bez potencijala dok kompresor radi.

TOSHIBA I 39


controls

Priključci za unutarnje jedinice TOSHIBA unutarnje jedinice raspolažu nizom ugrađenih priključaka, koji omogućuju spajanje, upravljanje i nadzor vanjskih jedinica.

Priključci za unutarnje jedinice Funkcija

Priključak br.

Tehnički podaci Raspoloživi modeli

Upravljanje ventilatorom

CN32

SVE DI/SDI i VRF unutarnje jedinice osim RAV-SM****KRT-E, MMK-AP****MH-E

Izdavanje dojave o statusu rada

CN60

SVE DI/SDI i VRF unutarnje jedinice

HA terminal

CN61

SVE DI/SDI i VRF unutarnje jedinice

Opcija vanjski ulaz alarma

CN70

SVE DI/SDI i VRF unutarnje jedinice

“ThermoOFF“ ulaz

CN73

SVE DI/SDI i VRF unutarnje jedinice

Vanjski ulaz alarma

CN80

SVE DI/SDI i VRF unutarnje

Napomena: Ako je u grupi, osigurajte priključak na vodeću vanjsku jedinicu.

40 I TOSHIBA


TCB-KBCN32VEE CN32 - upravljanje ventilatorom

CN32

TCB-KBCN60OPE

Tiskana pločica unutarnje jedinice

Priključak

■■ Vanjsko upravljanje ventilatorom omogućuje regulaciju jednog vanjskog ventilatora (ili drugih jedinica) pomoću 12 VDC relejnog izlaza. ■■ Moguće postavke: uklj/isklj.

1 1 2 2

12 V DC relej

CN60- izdavanje statusa rada

TCB-KBCN61HAE CN61 - upravljanje uklj/isklj ■■ CN61 priključak omogućuje priključenoj unutarnjoj jedinici više funkcija unosa i izdavanja te priključak daljnjih proizvoda za upravljanje (Pin.-br.: 1,2,3,4,5,6). ■■ Raspoložive postavke: upravljanje uklj/isklj, upravljanje isklj/uklj za otključavanje/zaključavanje, pogonska snaga, funkcija alarma

CN60   CN61 (izdavanje) Priključak Tiskana pločica unutarnje jedinice

■■ CN60-priključak šalje 12VDC signal jednom od 6 raspoloživih vodova, prema aktualnim postavkama režima rada (Pin.-br.: 1,2,3,4,5,6). ■■ Raspoložive postavke: hlađenje, grijanje, samo ventilator, odleđivanje, ThermoON

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

CN61 (unos)

TCB-KBCN70OAE ■■ CN70 priključak omogućuje slanje vanjskog signala alarma priključenoj unutarnjoj jedinici i to pokazuje na umreženom daljinskom upravljaču bez da se prekida rad unutarnje jedinice. ■■ Raspoložive postavke: indikacija alarma

TCB-KBCN73DEE

Priključak Tiskana pločica unutarnje jedinice

CN70 - Opcija vanjski ulaz alarma

1 1 3 3 4 4 5 5 6 6

Strujno napajanje

CN70   CN73 Priključak Tiskana pločica unutarnje jedinice

TCB-KBCN80EXE

Relais

2 2

CN73 - „ulaz za „Thermo OFF“ ■■ CN73 priključak omogućuje vanjski signal unosa, kako bi se status priključene unutarnje jedinice doveo na „Thermo OFF“. ■■ Raspoložive postavke: prisilno postići„Thermo OFF“

12 V DC relej

6 6

Relais

1 1 2 2

Signal relejnog svitka

CN80 - vanjski ulaz alarma CN80 Priključak Tiskana pločica unutarnje jedinice

■■ CN80 priključak omogućuje slanje vanjskog signala alarma priključenoj unutarnjoj jedinici. Zaustavlja rad uređaja i prikazuje se na odgovarajući način na priključenom daljinskom upravljaču. ■■ Raspoložive postavke: unos alarma i prisilno isključenje

1 1 2 2 3 3

12 V DC relej

TOSHIBA I 41


controls

42 I TOSHIBA


TOSHIBA I 43


www.toshiba-aircondition.com

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austria, Tel.: +43 316 80 89, Fax: +43 316 82 63 71, E-mail: office@air-cond.com, www.air-cond.com

Ne odgovaramo za tiskarske i tipografske greške. HR / Controls / 02. 2014

TOSHIBA ovlašteni distributeri:

Controls 2014 hr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you