Page 1

Grejanje pomoću toplote iz vazduha. Za Şivotnu sredinu. Za tebe. ESTIA.


ŠTA JE ZAPRAVO TOPLOTNA PUMPA VAZDUH  / VODA? Toplotna pumpa vazduh/voda preuzima energiju iz vazduha u okruženju i prenosi je na grejni sistem. Zahvaljujući nižim troškovima montaže, ovaj princip je pogodan i za prebacivanje postojećeg grejnog sistema na toplotnu pumpu. Na narednim stranama ćemo predstaviti funkcionisanje i oblasti primene naših ESTIA sistema.

2


FUNKCIJA

DA LI TOKOM ZIME UOPŠTE IMA DOVOLJNO TOPLOTE U VAZDUHU? Odgovor je „da“. Tajna leži u principu funkcionisanja, koji je isti kao i kod frižidera, samo obrnuto. Ali jedno po jedno.

Počnimo sa načinom funkcionisanja. Kao što smo već rekli, toplotna pumpa vazduh/ voda preuzima energiju iz vazduha u okruženju. Zatvoreni rashladni krug u kome cirkuliše rashladno sredstvo preuzima ovu toplotu. Grejanje u vašem domu je obezbeđeno čak i pri niskoj

spoljašnjoj temperaturi od –25 °C, premda je u ovom slučaju potrebno potrošiti više električne energije. Toplota stvorena u procesu se putem izmenjivača toplote prenosi na vodovodni sistem. Voda koja se nalazi unutar sistema dostiže neophodnu temperaturu za kupatilo, tuš i grejanje.

3


PRIMENA

UBEDLJIVI ARGUMENTI I JASNE PREDNOSTI Toplotne pumpe vazduh/voda su u trendu, budući da mnogi argumenti govore u prilog primeni ovog ekološki prihvatljivog sistema. Na narednim stranicama pročitajte zašto su cena, snaga, emisija CO2 i energetska efikasnost zaista ubedljivi. Toplotna pumpa vazduh/voda ESTIA je dakle u stanju da preuzme toplotu iz vazduha u okruženju i da tako zagreje vodu (pogledajte strane 2–3). Ovde se prednosti nalaze na jednom mestu: Umesto zagrevanja potrebne tople vode za kupatilo ili grejanje pomoću goriva (ulja, peleta, drveta, gasa itd.) ili do 100 procenata pomoću struje, korišćena energija do 80 procenata potiče iz vazduha i samo do 20 procenata iz električnih izvora (zavisno od spoljašnje temperature). Logično je i to da je potrebno manje struje kako bi se koristio uređaj. To znači da ESTIA sistem štedi prostor, da je povoljan i ekološki prikladan u odnosu na uobičajene sisteme. Postavljanje i različite mogućnosti su detaljnije opisani na narednim stranama ovog prospekta. Pregled komponenti i primeri montaže nalaze se na stranama 8 i 9. Hajde sada da se posvetimo primenama.

TOPLA VODO, POTECI! Prva oblast u kojoj se može koristiti ESTIA sistem je topla voda za tuširanje i kupanje. To je posebno interesantno za osobe koje se bave renoviranjem, kojima je, na primer, potreban novi bojler. Ovde se toplotna pumpa vazduh/ voda isplati kao alternativa starom načinu pripreme tople vode.

Po pitanju grejanja, svim osobama koje se bave renoviranjem i dodatnim opremanjem se napominje: Moguće je povezivanje sa postojećim sistemima grejanja. Činjenice o mogućnostima uređaja ESTIA: 1. Korišćenje isključivo za pripremu tople vode za kupatilo. 2. Korišćenje i za grejanje. 3. Opcija povezivanja na postojeći sistem grejanja.

GREJANJE NA KVADRAT! Na kvadrat znači: regulisanje u 2 zone! Jer je moguće snabdeti dva cirkulaciona kruga grejanja različitim temperaturama – na primer, podno grejanje, čiji se vodovi napajaju nižim temperaturama razvodne vode, plus „normalno“ grejanje pomoću radijatora i viših temperatura razvodne vode. Imajte u vidu sledeće: Temperatura razvodne vode pokazuje koliko stepeni ima zagrejana vode koja teče kroz cirkulacioni krug grejanja.

Da budemo precizni, postoji još i četvrta primena: hlađenje. U osnovi je moguće da se ESTIA sistemi koriste i u ovu svrhu. Takva primena pak hidrauličkom sistemu postavlja druge zahteve i stoga se više koristi u komercijalnoj oblasti no u privatnom domaćinstvu.

Dalje prednosti se nalaze na strani 6

4


PRIMENA

Topla voda za tuširanje/kupanje

Grejanje pomoću radijatora

Podno grejanje

„DRAGA, IDEM DA SE ISTUŠIRAM, A ONDA ĆEMO DA KUPAMO DECU.“ Otkad su se Maks, Lisa i deca uselili u novu kuću, tople vode nikada ne manjka. Pored toga, svakog meseca uštede veliki novac. Odlučili su se za toplotnu pumpu vazduh/voda jer pridaju veliki značaj zaštiti životne sredine. To je bila dobro promišljena odluka ovog ekološki svesnog para: „Ne želim da zavisim od daljinskog grejanja“, rekla je Lisa. „A ja ne želim da budem prinuđen da skladištim gorivo. To je uzaludan gubitak prostora“, rekao je Maks. „Pored toga, pripremamo toplu vodu uz mnogo manje struje nego u staroj kući.“ „Zamisli ovo: Kupamo se i potom grejemo energijom iz vazduha. Ekološki – za budućnost naše dece.“

5


PREDNOSTI

HAJDE DA SE SADA POBLIŽE INFORMIŠEMO O PREDNOSTIMA TOPLOTNE PUMPE VAZDUH/ VODA ESTIA. Vreme i prostor su skupoceni, posebno kada je u pitanju gradnja ili renoviranje kuća. Stoga su ušteda vremena i prostora odlučujuće prednosti. Postavljanje i montaža ESTIA komponenti se obavlja za kratko vreme i nije vam potreban nikakav rezervoar niti mesto za čuvanje goriva. Spoljašnja i unutrašnja jedinica su „glavni sastojci“ za preuzimanje toplote iz vazduha. Dodatni akumulacioni

6

sud („bafer tank“) se dodaje po potrebi. A ko želi da pripremi samo toplu vodu svakako će se odlučiti za novu pumpu za potrošnu vodu „MONO“ koja se cela postavlja u unutar objekta. Ali o tome više malo kasnije.

Sada dolazimo do novca. Kao što ćete imati priliku da vidite na našem primeru kalkulacije (s. 10), troškovi nabavke su veoma niski i nezavisno od troškova struje nema nikakvih daljih investicija. Jedna ESTIA de facto ne zahteva održavanje.

Činjenica: Nezavisno od toga koju varijantu nabavite, montaža od strane stručnog instalatera traje nekoliko sati, a uređaj zauzima malo prostora. To važi kako za spoljašnju jedinicu i komponente koje se postavljaju u zatvorenom prostoru tako i za kombinovane uređaje.

I ne brinite zbog komšija. Ne očekujte ništa osim zavidnih pogleda budući da sofisticirana TOSHIBA tehnologija obezbeđuje izrazito tih rad spoljašnje jedinice. Dakle, možete da vidite da postoji puno argumenata koji govore u prilog sistemu ESTIA.


PREDNOSTI

Ekonomičan

Ekološki prihvatljiv

Pouzdan

I jednokratna investicija i tekući troškovi su povoljni u poređenju sa drugim sistemima.

Korišćenje obnovljive energije iz vazduha u kombinaciji sa zelenom električnom energijom obezbeđuje perfektnu emisiju CO2.

Uvek se možete pouzdati u sistem ESTIA. Najviši TOSHIBA kvalitet – ne zahteva skoro nikakvo održavanje i poseduje integrisanu zaštitu od smrzavanja.

Efikasan

Fleksibilan

Udoban

Pomoću sofisticirane tehnologije tople vode ima i pri niskoj spoljašnjoj temperaturi od -25 °C.

Jednostavna montaža uz uštedu prostora kako za novogradnju tako i za renoviranje. Moguće kombinovanje sa postojećim sistemom grejanja.

ESTIA predstavlja poluautomatski režim rada uključujući zaštitu od smrzavanja, pametno upravljanje i izrazito tih rad.

NIVO ZVUČNOG PRITISKA dB(A)* Granica bola

„DRAGA, ČUJEŠ LI TO?“ „NE.“ „NI JA.“

140 130 120

Eva i Peter su dugo razmišljali o tome koje grejanje da uvedu u kuću. Na kraju je to grejanje bila toplotna pumpa vazduh/voda. Pre toga su se lično uverili da ESTIA kompanije TOSHIBA radi izrazito tiho – čak i u režimu neprekidnog rada i nakon dosta godina. Kvalitet ipak ostaje kvalitet.

110 100 90 80 70

**

60 50

40

***

30 20 10 Prag čujnosti

Eva je bila ta koja je svom mužu skrenula pažnju na toplotne pumpe: „Toplotna pumpa vazduh/voda bi mogla da nam odgovara.“ Na šta je Peter upitao: „Da li onda napolju stoji ventilator? Zar to nije jako glasno? Ne želim da imam problem sa komšijama.“ Na to se njegova tehnički potkovana žena osmehnula: „Nemoj da se brineš. Da, napolju stoji spoljašnja jedinica koja uvlači vazduh, ali TOSHIBA je taj problem rešila tehnički savršeno. Ne smeta nikome. A unutra se nalazi hidro-unutrašnja jedinica, ona je takođe veoma tiha. Pogledaj, često je navedena i zvučna snaga. Nivo zvučnog pritiska nam je bitan. On odgovara jačini zvuka koju osećaš i daleko je niži od zvučne snage.“ Eva je u pravu: ESTIA kompanije TOSHIBA je zapravo tiša od lagane letnje kiše.

0 *Podaci važe za referentne vrednosti **ESTIA merena na odstojanju od 1 m **ESTIA merena na odstojanju od 5 m

7


KOMPONENTE

I KOJE MOGUĆNOSTI KONKRETNO POSTOJE? RADIJATORI

DALJINSKI UPRAVLJAČ Kontrolna ploča koja se nalazi direktno na hidro-unutrašnjoj jedinici upravlja svim funkcijama. Opciono je na raspolaganju i eksterni daljinski upravljač, kao i mogućnost povezivanja na Modbus® i KNX® sistem.

Zahvaljujući ESTIA HI POWER dostiže se temperatura razvodne vode od 60 °C. Savršeno za renoviranje – čak i u slučaju starih grejnih tela.

10

POSTOJEĆI SISTEM GREJANJA Bivalentan sistem integriše, na primer, postojeći grejni kotao. Postojeća grejna tela će se i dalje koristiti.

REZERVOAR POTROŠNE TOPLE VODE Služi za privremeno skladištenje tople vode. Izolovani rezervoar (bojler) izrađen je od nerđajućeg čelika, čime se obezbeđuju minimalni gubici toplote i dugi radni vek.

DODATNI AKUMULACIONI SUD („BAFER TANK“)

8

Ukoliko se ESTIA instalira u varijanti sa 2 grejne zone, dodatni akumulacioni sud („bafer tank“) služi kao hidraulička skretnica za radijatore i podno grejanje.

HIDRO-UNUTRAŠNJA JEDINICA U hidro-unutrašnjoj jedinici, toplota se prenosi sa rashladnog sredstva na toplovodni sistem preko pločastog izmenjivača toplote uz minimalne gubitke.


KOMPONENTE

TUŠIRANJE I KUPANJE Svaki ESTIA sistem može da snabde vašu porodicu sa dovoljno tople vode. Najnovije i najjednostavnije rešenje ukoliko nije potrebno grejanje: ESTIA za potrošnu vodu MONO. Postavlja se u zatvorenom prostoru – sve u jednom uređaju.

SOLARNA PODRŠKA Solarni paneli na krovu stvaraju toplu vodu pomoću sunčeve energije. Time se još više smanjuje potrošnja energije za pripremu tople vode.

PODNO GREJANJE U kombinaciji sa podnim grejanjem ESTIA sistem obezbeđuje toplu vodu uz nisku temperaturu razvodne vode.

SPOLJAŠNJA JEDINICA Toplotna energija se dobija pomoću kompresora i vazdušnog izmenjivača toplote, a potom prenosi do hidrounutrašnje jedinice u kući.

3

„DRAGA, NAŠI SNOVI SE KONAČNO OSTVARUJU.“ Kati i Ben grade kuću. Pritom je, naravno, važna tema grejanje – i pritom imaju puno želja. Te želje se ispunjavaju – pomoću ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda. Ben je već imao na umu „prednosti pri gradnji“: „To će biti izvrsno. Nema skupih radova na bušenju, brza montaža, jednostavna ugradnja i komponente koje štede prostor.“ „Tako je, ali pre svega me je cena ubedila“, dodala je Kati, koja takođe ceni i ekološki aspekt: „Prosto je dobar osećaj okrenuti se obnovljivim izvorima energije, ali ujedno bez odricanja od komfora.“

2

9 1

9


ESTIA SISTEMI

ESTIA IZ SERIJE 5 Split sistem sa jednom spoljašnjom jedinicom i jednom hidro-unutrašnjom jedinicom u prostoriji.

230 V/1-fazno | 400 V/3-fazno Energetska efikasnost, grejanje: A++ Energetska efikasnost, hlađenje: A++

Radni opseg: od –25 do +43 °C Temperatura razvodne vode pri grejanju: do +60 °C Dodatni grejač: 3/6/9 kW SPF

V × Š × D

Spoljašnja jedinica

ESTIA 5

230 V

Kapacitet grejanja (kW)

Rashladni kapacitet (kW)

COP (W/W)

Dimenzije (cm)

Zvučni pritisak u režimu rada danju/ režimu rada noću (db (A))

Broj radnih časova godišnje

4,50

4,50

4,90

63 × 80 × 30

48/47

4,35

4,46

89 × 90 × 32

49/47

4,11

4,76

134 × 90 × 32

49/46

4,05

134 × 90 × 32

51/46

4,40

51/46

4,45

51/46

4,08

230 V

ESTIA 8

230 V HI POWER

8,00

6,00

400 V HI POWER

4,88

230 V

ESTIA 11

400 V 230 V HI POWER

11,20

4,80

10,00

4,88 –

4,50

52/46

4,07

134 × 90 × 32

52/46

4,26

134 × 90 × 32

53/46

4,14

93 × 53 × 36

27/–

400 V HI POWER 230 V

ESTIA 14

400 V

ESTIA 16

400 V

134 × 90 × 32

14,00

11,00

4,44

16,00

13,00

4,30

400 V HI POWER

Unutrašnja jedinica HIDRO-UNUTRAŠNJA JEDINICA

u zavisnosti od kapaciteta spoljašnje jedinice

ESTIA MONO Spoljašnja jedinica i hidro-unutrašnja jedinica objedinjene u jedan uređaj – za postavljanje na otvorenom.

400 V/3-fazno Energetska efikasnost, grejanje: A+ Energetska efikasnost, hlađenje: A+

Radni opseg: od -20 do +46 °C Temperatura razvodne vode pri grejanju: od +20 do +60 °C SPF

V × Š × D

Kapacitet grejanja (kW)

Rashladni kapacitet (kW)

COP (W/W)

Dimenzije (cm)

Zvučni pritisak (dB(A))

Broj radnih časova godišnje

ESTIA MONO 17

400 V

17,10

14,90

4,10

158 × 111 × 59

40 (10 m)

3,73

ESTIA MONO 21

400 V

21,10

18,60

4,10

158 × 111 × 59

43 (10 m)

3,71

TOPLOTNA PUMPA ZA POTROŠNU VODU ESTIA MONO Integriše i rezervoar potrošne tople vode – postavljanje u zatvorenom prostoru.

230 V/1-fazna Energetska efikasnost, grejanje: A+ Energetska efikasnost, hlađenje: –

Radni opseg: od –7 do +40 °C Temperatura razvodne vode pri grejanju: od +50 do +65 °C Dodatni grejač: 1,5 kW Vx

Vreme zagrevanja* (h:mm)

Vreme zagrevanja* (h:mm)

COP (W/W)

Dimenzije (cm)

Zvučni pritisak (dB(A))

ESTIA ZA POTROŠNU VODU 190

190 L

6:27

5:15

3,57

161 × 62

32

ESTIA ZA POTROŠNU VODU 260

260 L

9:12

7:09

3,69

196 × 62

32

10

*Navedene vrednosti predstavljaju samo uporedne vrednosti nerelevantne za stvarni rad. Navedeno vreme zagrevanja važi za temperaturu vode od +10 °C (početna temperatura vode) do +54 °C (željena temperatura). Uslove merenja, kao i celokupne listove sa podacima uklj. nivo zvučne snage za sve ESTIA sisteme možete da pronađete na našoj veb-stranici: www.toshiba-aircondition.com


Najniža dvodnevna prosečna temperatura vazduha, koja se dostigla ili premašila deset puta u 20 godina.

IZRAČUNAJTE SAMI!

Novogradnja kuće sa malom potrošnjom energije od 140 m² u Amštetenu

Renoviranje velike starogradnje od 160 m2 u Sankt Radegundu kod Graca OSNOVA PRORAČUNA:

OSNOVA PRORAČUNA:

-12 °C standardna spoljašnja temperatura +20 °C granična temperatura grejanja 52 W po m2 prema proračunu opterećenja grejanja Maks. temperatura razvodne vode: +50 °C 1600 sati pod punim opterećenjem po godini 0,18 EUR troškovi za struju po kWh

–14 °C standardna spoljašnja temperatura +18 °C granična temperatura grejanja 33 vata po m2 prema proračunu opterećenja grejanja Maks. temperatura razvodne vode: +35 °C 1800 sati pod punim opterećenjem po godini 0,18 EUR troškovi za struju po kWh

140 × 33 = 4,6 kW zahtev za grejanjem 4,6 × 1.800 = 8.280 kWh

Za veliku kuću sa malom potrošnjom energije od 140 m2 zahtev za grejanjem iznosi 4,6 kW – što iznosi 8280 kWh po godini.

Podno grejanje: ESTIA – toplotna pumpa vazduh/ voda, 8 kW (na –15 °C još 4,5 kW kapaciteta grejanja)

Zahtev za grejanjem za veliku starogradnju od 160 m².

Srednji zahtev za grejanjem na našoj geografskoj širini.

ZAHTEV ZA GREJANJEM

160 × 52 = 8,3 kW zahtev za grejanjem 8,3 × 1600 = 13.280 kWh

ESTIA SISTEM

Postojeća grejna tela: ESTIA – toplotna pumpa vazduh/ voda, 16 kW (na –15 °C još 8,15 kW kapaciteta grejanja)

Ukoliko se potrebni kWh po godini podele sa sezonskim koeficijentom efikasnosti grejanja (SPF) dobija se zahtev za potrebnom električnom energijom.

Dostižni kapacitet grejanja zavisi od spoljašnje temperature.

13.280: 3,57 = 3720 kWh

8280: 3,88 = 2134 kWh SPF = Sezonski koeficijent efikasnosti grejanja. Za 1 kW uložene struje dobija se 3,88 kW kapaciteta grejanja.

ZAHTEV ZA STRUJOM

Troškovi za struju po kWh.

2134 × 0,18 = ~ 385 EUR godišnji troškovi grejanja + ~ 7500 EUR investicioni troškovi

Broj radnih časova godišnje određuje se prema VDI 4650 i zavisi od različitih preduslova.

3720 × 0,18 = ~ 670 EUR godišnji troškovi grejanja TROŠKOVI

Troškovi za struju po kWh.

ALTERNATIVNO DUBINSKO BUŠENJE 8280 kWh: 4,5 SPF = 1.840 kWh 1840 × 0,18 EUR = ~ 332 EUR godišnji troškovi grejanja + ~ 12.000 EUR investicioni troškovi Pomoću uobičajenog dubokog bušenja uštedi se tokom rada otp. 53 EUR godišnje. Usled visokih investicionih troškova i pritom nastale razlike od 4500 EUR bilo bi potrebno da grejanje radi 85 godina kako bi moglo da dostigne isplativost ESTIA toplotne pumpe vazduh/voda.

ALTERNATIVNO GREJANJE NA LOŽ ULJE POREĐENJE

UŠTEDA

1650 litara godišnje ×  0,75 EUR = ~ 1240 EUR godišnji troškovi grejanja

Ukoliko se pri renoviranju starogradnje ostane pri grejanju na lož ulje uštedi se na troškovima nabavke ali su tekući troškovi skuplji nego pri prelazu na ESTIA toplotnu pumpu vazduh/voda. Ušteda od okruglo 570 EUR godišnje, u kombinaciji sa mnogim prednostima jednog ESTIA uređaja. Primer proračuna na osnovi od 20 °C temperature vazduha u prostorji.


„DRAGI, HAJDE DA PITAMO STRUČNJAKA.“ Koji im sistem na kraju odgovara, Kris i Silvija odlučuju nakon pregleda stranice www.toshiba-aircondition.comgde se nalazi kompletan pregled svih ESTIA sistema- i nakon utemeljenog savetovanja od strane TOSHIBA stručnjaka, koji im je ukazao na sve prednosti i mogućnosti kao i na raspolaganje stavio tačan popis troškova i planiranja.

www.toshiba-aircondition.com

Ne snosimo odgovornost za štamparske i pravopisne greške. SRB / ESTIA Solutions / 07. 2018. Odgovorno telo za sadržaj: AIR-COND KlimaanlagenHandelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2, A-8054 Graz-Seiersberg, Austrija, br. tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com. Koncept i dizajn: www.kufferath.at. Fotografije: Katerina Annenkova/500px, Pekic/gettyimages, skynesher/gettyimages, Halfpoint/shutterstock, andrewoptics.com.

Profile for AIR-COND

ESTIA Brochure_srb  

ESTIA Brochure_srb  

Profile for air-cond