Memòria 2021-cat

Page 1

Aigua per al Sahel M e m ò r i a 2 02 1


Aigua per al Sahel

Via Augusta 20, átic 08006 Barcelona +34 637 125 341 info@aiguaperalsahel.org www.aiguaperalsahel.org

Inscrita al Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 13.912. Inscrita al Registre d´ONG per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 160 . C.I.F: G-60098902. Declarat d'Utilitat Pública DOGC Nº 8361 de 10/03/2021


Qui Som Aigua per al Sahel es una ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament) d’ Utilitat Pública que, des de l'any 1992, coopera amb diferents pobles a zones rurals de Burkina Faso.

És una associació sense ànim de lucre, de caràcter no governamental, transparent, laica i independent de tota organització política i sindical, que té com a prioritat, d'acord amb els diferents grups rurals i ONG del país, la construcció de pous d'aigua potable a Burkina Faso. Estudis recents indiquen que la falta d'aigua potable és la segona causa de mortalitat infantil en el món.

Aigua per al Sahel


Equip

Junta Directiva

La nostra organització està formada

 Presidenta

exclusivament per Voluntaris. Un grup

 Vicepresidenta Montse Vallmitjana

format per persones de diferents edats,

 Secretària

formacions

 Tresorer i Responsable

heterogènies

però

que

comparteixen el mateix objectiu: unir esforços per dur a terme els nostres projectes. L´òrgan de gestió és la Junta Directiva. L'Assemblea de Socis és l'òrgan que supervisa les decisions i les accions realitzades.

Projectes

Mariola Foix Rosa Franquet Christian Jacquemot

 Vocal Comunicació

Lidia Larrosa

 Vocal Sensibilizació

 Vocal Lleida

M ª Rosa Obiols Lluïsa Conejos


Voluntaris

Comitè Assessor

Marina Mir

Dr. Lluís Mallart

Mar Joaniquet

Antropólogo africanista

Carles Couso

Jordi Rodón, experto

Anna M del Rio

informático y contable

Alexia Rue,

Laurent Pouget,

Xavier Bellmunt

ingeniero hidráulico

Alejandra Mileni

Blanca Rigau,

Montse Clarasó

veterinaria experta en

Maria Llorens

Burkina Faso

Pepe Navarro

Antoine Kiendrebeogo i

Cristina Cols

Boukaré Tassembedo-

Rosa Duro

burkinabeses


El nostre Nom Al Sud del Sàhara es troba una extensa regió que va des de l'Atlàntic al Mar Roig i que travessa Mauritània i Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger i Txad. El Sahel - paraula que ve de l'àrab i significa ribera, la ribera del desert- és una zona de transició entre el desert i la selva, on la manca de pluges, la desforestació, l'erosió del sòl i la sobrepastura han provocat una desertització accelerada . Terres que havien estat fèrtils, on es cultivaven el mill, i on s'alimentaven vaques i vedelles s'han convertit en terres ermes i assedegades. Podem trobar arbustos i alguns arbres: acàcies, baobabs i més al sud, karités

Aigua per al Sahel


El nostre Projecte de Cooperació

L´Escassetat d´ Aigua .

Construcció de pous millorats d´aigua potable a Burkina Faso

Objectius Transversals

 Projectes 2.021


El nostre Projecte de Cooperació Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d´aigua i la seva gestiò sostenible i el sanejament para a 01. ODS tots L'escassetat d'aigua afecta a més del 40 per cent de la

Amb la finalitat de garantir l'accés universal a l'aigua potable

població mundial, una xifra alarmant que probablement

segura i assequible per a tothom el 2030, cal fer inversions

creixerà amb l'augment de les temperatures globals producte

adequades en infraestructura, proporcionar instal·lacions

del canvi climàtic. Tot i que 2.100 milions de persones han

sanitàries i fomentar pràctiques d'higiene. Assegurar l'aigua

aconseguit accés a millors condicions d'aigua i sanejament des

potable segura i assequible universal implica arribar a més de

del 1990, la decreixent disponibilitat d'aigua potable de

800 milions de persones que no tenen serveis bàsics i millorar

qualitat és un problema important que afligeix tots els

l'accessibilitat i la seguretat dels serveis per més de dos mil

continents.

milions.

Cada vegada més països estan experimentant estrès hídric, i

En 2015: 4.500 milions de persones mancaven de serveis de

l'augment de les sequeres i la desertificació ja està empitjorant

sanejament administrats de manera segura (amb excrements

aquestes tendències. S'estima que almenys una de cada

adequadament disposats o tractats) i 2.300 milions mancaven

quatre persones es veurà afectada per escassetat recurrent

fins i tot de sanejament bàsic

d'aigua al 2050.


El nostre Projecte de Cooperació

02. La construcció i rehabilitació

de pous d´aigua millorada a Burkina Faso

La construcció o rehabilitació de forages afavoreix les

La majoria dels nostres pous (forages) estan equipats amb una

necessitats primàries de les poblacions destinatàries i es fan

bomba manual (PMH) que pot extreure l'aigua a gran

en col·laboració de diverses contraparts que viuen a Burkina i

profunditat: fins a 70m o més. No es contaminen i són els més

coneixen les necessitats i els problemes d'aquesta terra. Són

higiènics. Normalment, al voltant de la bomba, es construeix

una

de

una plataforma de formigó i un mur de protecció. S'hi afegeix

desenvolupament sostenible. El tipus de pou i construcció

una canalització que condueix fins a un abeurador perquè els

respecten la identitat cultural de les comunitats beneficiàries i

animals puguin beure i un desguàs. El cost dels pous depèn de

estimulen el treball local i els recursos propis, ja que tots els

la profunditat en què es troba la capa freàtica, la composició

materials i empreses constructores són de Burkina. Tenen

del terra que cal perforar, així com del tipus de bomba. El cost

com a beneficiaris principals les dones i contribueixen al

mitjà dels pous és de 10.000 euros. Alguns dels nostres pous

desenvolupament mediambiental. La majoria dels pous són de

(forages) funcionen amb plaques i bombes solars i amb

tipus forage (perforació).

dipòsits d'aigua i punts d'accés múltiples a l'aigua anomenats

base

necessària

per

a

altres

projectes

“bornes fontaines”.


El nostre projecte de Cooperació

03.

ODS Objectius Transversals

Tant a la nostra associació com per les nostres activitats de sensibilització, els nostres objectius transversals són: el reforçament del teixit social, l'equitat home-dona i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental. En els nostres projectes de cooperació busquem: L'enfortiment del teixit social, impulsant comitès i grups de gestió La promoció i empoderament de la dona: l'accés a l'aigua potable allibera de temps a les dones per a poder realitzar altres activitats com la formació i el comerç. La sostenibilitat ambiental pel fet de promocionar activitats de plantació d'arbres per a la reforestació.


W E

K N O W

W E

A R E

B E T T E R ,

I T ’ S

T I M E

F O R

Y O U

T O

C H O O S E

Aigua per al Sahel creu que l´aigua és un dret fonamental i la base de qualsevol desenvolupament sostenible


PROJECTES 2021 Cooperació al desenvolupament

Pous Aigua a Burkina Faso S´han construit

9

nous pous

7

i s´han rehabilitat pous ja existents i que no funcionaven en 5 provincies.


Projectes 2021

01. Construcció de 9 nous Pous  Dos pous amb la contrapart ALCP al departament de La Todin, província del Passoré. Un en una escola primària i un altre en un col·legi.  Tres pous amb la contrapart ADLK al departament de Yargo, província del Kourittenga. 

Tres pous amb la contrapart AEVS en els departaments d'Arbollé i Nanoro, províncies del Passoré i de Boulkiemdé. Un en una escola primària.

 Un pou amb la contrapart AKB al departament de Tenkodogo, província de Boulgou. Aquests pous han estat finançats per Natura, Anesvad, Fons Català de Cooperació (Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet y Allela), Bizcabar, Fundación Barcelò.


Num .

ONG local

Poblado

Coste

Departamento

Provincia

1 2

CEG Loungo Ecole Natenga

ALCP 10.177 € ALCP 10.177 €

La Todin La Todin

Passoré Passoré

3 4 5 6 7 8 9

Gorgho Rawanégomdé Zabatourla Zegueda-Poese Yarcin Yargo escola B Ecole Vohoko Zamsin

ADLK AEVS AKB ADLK ADLK AEVS AEVS

Yargo Arbollé Tenkodogo Yargo Yargo Arbollé Nanoro

Kouritenga Passoré Boulgou Kouritenga Kouritenga Passoré Boulkiemde

9.376 € 10.113 € 8.796 € 9.377 € 9.299 € 10.113 € 10.113 €

Financiador Anesvad 10.000€+Natura 177€ Alella 5.454€, StaCG 1.120€ y Natura 3.603€ Bizcabar Sta Coloma G Natura Barceló Barceló Natura Biscabar

4

9 Pous Financiació: Natura, Anesvad, Fons Catala de Cooperació (Ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet y Allela), Bizcabar, Fundación Barcelò.

3 1

1Projectes 2021

02.

Rehabilitació de 7 Pous

 Cinc rehabilitacions amb la contrapart AEVS als departaments de Boura i Arbollé, províncies del Passoré i de la Sissili.  Una rehabilitació amb ALCP al departament de La Todin, província du Passoré.  Una rehabilitació amb ADLK al departament de Yargo, província du Kourittenga. Aquestes rehabilitacións han estat finançats por Natura, Bizcabar, Fundación Barcelò, Freshlycosmetics y Fons Català de Cooperació (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).


Num .

Poblado

ONG local

Coste

Departamento

Provincia

1 2

Hamdelayé ecol SilmiougouYarcé

AEVS ADLK

3.255 € 2.859 €

Boura Yargo

Sissili Kouritenga

3

Arbole Prefecture

AEVS

3.255 €

Arbole

Passore

4 5 6 7

Todin-Nayirssin Goumou Nonghin-Rakegré Ramessoum

ALCP AEVS AEVS AEVS

4.152 € 3.255€ 3.255 € 3.255 €

La Todin Boura Arbollé Arbole

Passore Sissili Passoré Passore

4

7 Rehabilitacions

2

1

Financiador Natura F. Barceló 1.150€ y Natura 1.709€ Natura 2.627€, SCG 326€ y Freshly cosmètics 302€ Natura Freshly cosmètics Natura BiscabarProjectes 2021

04. Contraparts Locals Per a tots aquests projectes, les nostres contraparts

Amb cada ONG local col·laborem en la construcció de pous o

han estat

rehabilitacions. Cadascuna actua en diferents regions de Burkina

 AKB : Association Ko-Binkalé  ADLK : Association pour le Développement dans le Kouritenga (ADLK)  AEVS: Association Eau de Vie Sahel

Faso -

Amb AKB, 1 forage a Tenkodogo, província de Boulgou

Amb ADLK, 3 forages i 1 rehabilitació a Yargo, província de Kourittenga

-

Amb AEVS, 3 forages i 5 rehabilitacions a Boura, Arbollé, i Nanoro, províncies de la Sissili, Passoré i Boulkiemde

 ALCP: Action Lutte contre la Pauvreté -

Amb ALCP, 2 forages i 1 rehabilitació a La Todin, província del Passoré


Projectes 2021

05. Finançament Els 9 forages s'han realitzat amb finançament aportat per Natura, Anesvad, Fons Catala de Cooperació (ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Allela), Bizcabar Patrimoni, Fundació Barcelò. Natura aporta finançament amb el programa Agua x Agua.( http://www.aguaporagua.org/ ). Al 2021 ha estat el nostre principal finançador per a la Cooperació al Desenvolupament. Les 7 rehabilitacions s'han realitzat amb finançament aportat per Natura, Bizcabar, Fundació Barcelò, Freshlycosmetics i Fons Català de Cooperació (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).


Resultados 2.021

4 Pous

9 Pous d´aigua construïts

11.700

7 Pous d´aigua rehabilitats

Persones amb accés a aigua potable

construïts en 3 escoles i un Institut

1 Pou rehabilitat en 1 escola


PROJECTES 2021 Sensibilizació

Activitats de sensibilització Exposicions, Conferències,presència en fires, Premis


Activitats 2021

 16 de febrer.- Video Conferència sobre la manca d'aigua potable a l'escola Sant Gervasi a Mollet del Vallès. 2n ESO (Barcelona).

 29 de Setembre: 18a Festa intercultural del Poble Nou “un Poble Nou de tots els colors” (Barcelona). Presentació dels nostres projectes, venda de llibres i artesania.

 16 de Març: Entrevista a la revista digital Xarxanet sobre l'aigua a Burkina Faso i els nostres projectes de pous d'aigua potable,

 17 d'octubre:- Participació a les jornades Obrim fronteres, Jornades de Solidaritat i Cooperació. Santa Coloma de Gramenet

 3 de maig: Xerrada sobre l'aigua al Sahel i el Projecte Aigua * Aigua a 2 classes de 2n de batxillerat a l'Institut Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)  5 de juny: Participació d'Aigua per al Sahel a la inauguració d'un Totem Informatiu sobre rius i el dret a l'Aigua a l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  20 de juny: Inauguració de l'exposisió “Onze anys de diaris de viatges” amb fotos d'Aigua per al Sahel (Pepe Navarro) al Parc Fluvial de Santa Coloma de Gramenet. Entrevista a Pepe Navarro

 Del 3 al 30 de novembre: - Exposició “Les Veus de l'Aigua” d'Aigua per al Sahel a Can Feliu a Sant Quirze del Vallès.  Tot l'any 2021: Amb la col·laboració de la llibreria Altair, exposició i promoció del llibre “Las Veus de l'Aigua” editat per Aigua per al Sahel


Agraíments  Els voluntaris  Socis i donants  Casa Natura, programa agua x agua  Fons

Català

de

Cooperació

al

Desenvolupament

 Anesvad  Fundación Barcelò  FreshlyCosmetics  Bizcabar  Pepe Navarro  Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet  Llibreria Altaïr  Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  La Fede.cat : organitzacions per la justicia global

 Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès  Instituto Infanta Isabel de Aragón  Associació Cultural Bac de Roda  I a tots els que d´una manera o d´altre heu col.laborat amb nosatres per fer un món més just.


COMPTES ANUALS 2021


Comptes Anuals 2021

Origen Ingressos

Origen Ingressos

Ajuntament Palleja Ajuntament Santa Coloma de Gramanet Fundación Barcelò Natura Bizcabar Patrimoni FreshlyCosmetics Donacions privades Socis Altres Activitats Total Ingressos

455 € 21.348 € 19.825 € 43.208 € 13.500 € 4.219 € 2.212 € 7.628 € 337 € 112.731 €

Distribució Despeses

Projectes de desenvolupament(*) Despeses de sensibilització Despeses de funcionament Despeses d´oficina Treball realitzats per altres empreses Serveis informàtics Quota Fedecat Altres despeses Despeses bancàries

Total Despeses

90.930 € 457 € 2.969 € 302 € 1.633 € 589 € 155 € 290 €

1.198 €

95.098 €

Distribució Despeses


Gràcies per llegar-nos Ens podeu trobar a les nostres xarxes socials @aiguaperalsahel @aiguaperalsahel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.