Godišnji izveštaj 2018.

Page 1

AIESEC

Activating Youth Leadership since 1948.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2018.Reč predsednika AIESEC-a Srbije 18.19 Naša misija Naša mreža AIESEC iskustvo YouthSpeak Forum New Leaders Conference Career Days OpenIT Odlazeće Volonterske prakse Odlazeće Stručne prakse Odlazeće Preduzetničke prakse Dolazeće Volonterske prakse Dolazeće Preduzetničke prakse 70-ti rodjendan AIESEC-a u svetu 65-ti rodjendan AIESEC-a u Srbiji Talent Management Naš Brend Nacionalni Partneri Lokalni Partneri Reč predsednika AIESEC-a Srbije 19.20

4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28 29 30-31 32-33 34 35 36-37


Rezultatima ankete “YouthSpeak Survey” smo zajedno sa našim partnerima ispitali mlade o njihovim stavovima o edukaciji i karijeri kako bismo kasnije mogli da kreiramo konkretne projekte i aktivnosti i uticali na mlade. Jedno od najzanimljivijih zapažanja su da u poređenju sa prethodne tri godine broj mladih koji veruje da može da pronađe posao kakav želi u Srbiji se povećava i da se sve više mladih okreće neformalnom obrazovanju pored formalnog kako bi bili spremniji za posao koji ih čeka nakon studija. Prethodna godina je predstavljala jedinstven jubilej naše organizacije – 65 godina od osnivanja AIESEC-a na teritoriji naše zemlje. Gde smo imali priliku da na zajedničkom događaju okupimo naše alumnije i trenutne članove kako bismo proslavili rođendan organizacije i prisetili ih na divne trenutke koje su imali kao članovi AIESEC-a. Još od svog osnivanja 1948. godine AIESEC je građen kao globalni pokret mladih, vođen od stane mladih, sa

idejom da kroz pružanje praktičnog iskustva i razvoj liderskog potencijala utiče na oblikovanje generacija koje će biti nosioci pozitivnih promena u budućnosti. Misija naše organizacije je aktivan doprinos mladih ispunjenju ljudskog potencijala i mira u svetu, podsticanjem interkulturalne tolerancije kroz programe stručnih i volonterskih razmena i pružanjem jedinstvenih liderskih iskustava širom sveta. U 2018. godini kao AIESEC u Srbiji smo bili angažovani na aktivnostima preko kojih smo mogli da dopremo do najvećeg broja mladih ljudi svih uzrasta i na taj način smo omogućili da preko 140 studenata iz Srbije iskusi praksu u inostranstvu, radeći na svom ličnom i/ili profesionalnom razvoju, promovišući našu zemlju i vraćajući se sa stečenim znanjem i iskustvom koje će primeniti u Srbiji. U istom periodu u saradnji sa našim privrednim društvima i preduzetnicima, obrazovnim i socijalnim institucijama, vladinim i nevladinim organizacijama, omogućili smo da 270 studenata I postdiplomaca iz celog sveta stiče praktično iskustvo u Srbiji i da na taj način dele znanja i umrežavaju mlade iz naše zemlje sa svetom. Preko 2000 mladih je imalo priliku da prođe kroz naše projekte koji imaju za cilj povezivanje mladih sa korportavnim sektorom i pružanje adekvatnih kompetencija koje bi ih učinili konkurentnijim na tržištu. Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške naših korporativnih partnera koji nas podržavaju na svakom koraku, podrške Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i svih 420 članova širom Srbije, naših studenata i mladih, koji razvijajući sebe kroz AIESEC iskustvo pružaju priliku i drugima, stvarajući pozitivan uticaj u sopstvenoj zajednici, u našem društvu. Jedva čekamo da vidimo kakav ćemo uticaj zajedno kreirati u 2019.

Igor Stanković

Predsednik AIESEC-a Srbije 18.19

4

REČ PREDSEDNIKA AIESEC-A SRBIJE

GEN Z generacija o kojoj se puno priča, a malo zna. Popularna tema, iako ne postoji tačno definisana granica koja definiše početak i kraj ove generacije, neka istraživanja pokazuju da pod nazivom generazija Z spadaju mladi rođeni u periodu od 1996/1997. Ono što je posebno interesantno je da smo u 2018. godini kao brucoše na fakultetima dobili generaciju rođenih 1999. i sa time zvanično i prve članove naše organizacije rođenih iste godine. AIESEC kao organizacija veruje da su mladi ključ ka ostvarenju promene u društvu kojoj težimo.


REČ PREDSEDNIKA AIESEC-A SRBIJE

5


AIESEC je osnovan nakon II svetskog rata od strane grupe mladih ljudi iz Evrope (Belgije, Danske, Finske, Francuske, Holandije, Norveške i Švedske). Naši temelji bili su oblikovani društvenom, ekonomskom i političkom klimom tog vremena.

Od tad, svet se menjao, i menja se, brže nego ikada pre. A mi verujemo da su mladi ljudi ključ za kreiranje bolje budućnosti i da oni moraju naučiti da se brzo prilagođavaju promenama i rešavaju probleme. Zbog ovoga AIESEC teži miru i ispunjenju ljudskog potencijala.

U današnjem kontekstu „mir“ ne znači isključivo odsustvo rata. Mir može da predstavlja simbol sveta u kom ne postoje konflikti na osnovu kulture, religije, ili bilo kog drugog aspekta ljudskog društva. Mir, takođe može predstavljati harmoniju sa samim sobom. AIESEC želi da stvori svet gde će svi ljudi moći da rade u skladu sa svojim razumavanjem mira, poštujući druge i njihovo viđenje istog. Kroz „Mir i ispunjenje ljudskog potencijala“ AIESEC teži svetu gde će svi ljudi biti najbolja verzija sebe.

Mi verujemo u mlade, jer oni imaju strast, ambiciju i preduzetnički duh, potreban za oblikovanje budućnosti. Mladi imaju odgovornost da unaprede sutrašnjicu, birajući šta će i ko će biti danas.

AIESEC je platforma za mlade ljude da otkriju i razviju svoj liderski potencijal. Nakon iskustva sa AIESEC-om mladi postaju bolje pripremljeni da naprave pozitivan uticaj u bilo kojoj oblasti oni odaberu.

NAŠA MISIJA

AIESEC-ov model za razvijanje liderstva želi da pripremi mlade da zauzmu stav o stvarima do kojih im je stalo i da postanu sposobni da naprave promenu kroz svoje svakodnevne akcije. Iz tog razloga, verujemo da mladi moraju razviti ove kvalitete koji su u skladu sa najvećim svetskim trendovima. Opadanje poverenja u formalni autoritet Globalizacija i nacionalizam Kompleksan i medjusobno povezan svet

6

Nepredvidiv svet

Self Aware

Razumavanje i poštovanje ličnih vrednosti. Fokusiranost na snage umesto slabosti. Istraživanje svojih strasti i interesovanja

World Citizen

Vera da možeš napraviti promenu u svetu. Zainteresovanost u svetske probleme i dešavanja. Uživanje u preuzimanju odgovornosti za promenu sveta.

Empowering others

Efikasno komuniciranje u različitim sredinama. Razvijanje i osnaživanje drugih ljudi. Saradnja sa drugima zbog više svrhe.

Solution Oriented

Prilagođavanje i spremnost na izazove. Pozitivno razmišljanje čak i kad nije sve sigurno. Preuzimanje rizika kada je to potrebno.

Ovo je liderstvo u koje mi verujemo i razvijamo.


NAŠA MISIJA

Kulturne razmene AIESEC pruža priliku mladim ljudima da rade i volontiraju u inostranstvu u nepoznatoj sredini. Ovo im omogućava da izađu i svoje zone komfora i prošire svoj pogled na svet, dok utiču na zajednicu u kojoj rade. Prolazak kroz takvo iskustvo omogućava ljudima da izgrade bolje razumevanje kako da komuniciraju i kako da iskoriste raznolikosti u sve povezanijem svetu. Timsko iskustvo Članovi AIESEC-a rade u timovima kako bi omogućili ove kulturne razmene. To pruža priliku našim članovima da prožive neverovatno timsko iskustvo i da kroz njega razviju svoj liderski potencijal. Unutrašnje i spoljašnje putovanje Verujemo da mladi ljudi najbolje uče radeći i reflektujući se. Ovaj dijagram pokazuje okvir koji AIESEC pruža u svakom iskustvu, omogućavajući mladima da najviše uče kroz svoje iskustvo. Spoljašnje putovanje predstavlja interakcije osobe sa socijalnom sredinom. Unutrašnje putovanje predstavlja promenu koja se dešava u osobi dok prolazi kroz spoljašnje putovanje. Kombinacija ova dva dela osigurava da ono što osoba nauči iz bilo kog iskustva ostane u njoj zauvek.

Naše vrednosti AIESEC ima svoj set ponašanja – vrednosti – koje oblikuju našu organizacionu kulturu. Uz pomoć ovih vrednosti uspešno sprovodimo AIESEC way, jer na osnovu njih preuzimamo i donosimo svakodnevne akcije i odluke.

Težnja ka boljem Konstantno se unapređujemo kroz kreativnost i inovacije. Težimo tome da pružimo najviši standard kvaliteta u svemu što radimo. Demonstiraranje integriteta Mi smo konstantni i transparentni u našim odlukama i akcijama. Ostajemo posvećeni onome što smo rekli da ćemo uraditi. Stojimo iza svojih reči i stavova. Podsticanje liderstva Vodimo primerom i inspirišemo mlade kroz akcije i rezultate. Preuzimamo odgovornost za razvijanje liderstva u drugima. Uživanje u iskustvu Kreiramo dinamičnu i prijatnu sredinu gde svaka osoba može da da svoj doprinos. Uživo da budemo uključeni u AIESEC. Poštovanje različitosti Konstantno učimo kroz različite načine života i mišljenja koji postoje u našoj sredini. Ponašamo se inkluzivno, poštujemo i podstičemo doprinos svake osobe. Održivo ponašanje Ponašamo se održivo za našu organizaciju i društvo. Naše odluke donosimo misleći na potrebe budućih generacija.

7


8

NAŠA MREŽA


NAŠA MREŽA

120+

Zemalja & Teritorija

30K+

Članova širom sveta

9


AIESEC iskustvo je program koji pružamo kao organizacija kako bismo angažovali i razvili liderstvo među mladima. Kompletan program se sastoji iz tri faze:

Uključenost u AIESEC

Povezanost tokom života

U ovoj fazi osoba prvi put dolazi u kontakt sa AIESEC-om i saznaje čime se AIESEC bavi i sa kojim ciljem.

Svako ko je prošao kroz prethodnu fazu AIESEC iskustva ili bio član AIESEC-a internalizuje ono za šta se AIESEC zalaže i postaje lider u svakodnevnom životu.

Svaka osoba ima priliku da razvije svoje liderstvo kroz učenje u praktičnim situacijama u izazovnim sredinama.

Iskustveni liderski razvoj Osoba može da odabere da li će prvo odabrati prvu fazu, ili odmah želi da pređe na drugu fazu. Međutim, kako bi osoba prešla u treću fazu, potrebno je da je prošla kroz drugu fazu ili da je bila član AIESEC-a. Sa oživljavanjem naše vizije AIESEC 2020, zapitali smo se kakvo iskustvo mi možemo da pružimo kako bismo bili korak bliže ostvarenju naše vizije A2020. Zato smo započeli put unapređivanja našeg programa i menjanja onoga što se ne uklapa u profil naših korisnika. Ovaj proces će trajati dok ne dostignemo A2020.

THE AIESEC EXPERIENCE

AIESEC iskustvo teži tome da AIESEC učini fleksibilnim i lako prilagodljivim trendovima koji su aktuelni na različitim tržištima.

Engage

10

Develop

Connect


AIESEC ISKUSTVO

11


U toku novembra 2018., AIESEC je održao 5. godinu po redu YouthSpeak Forum, tačnije forume, širom Srbije. Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Kladovo su bili gradovi u kojima je preko 650 mladih imalo priliku da prisustvuje konferenciji. „Chase the vision“ ili „Juri viziju“ je tema koja je povezala mlade i lidere današnjice da shvate koji su to problemi današnice, kao i koji su to zajendički koraci koji su neophodni da se preuzmu kako bi isti bili bliže rešenju, kao i kako bismo svi zajedno doprineli Ciljevima Održivog Razvoja. Glavni Ciljevi Održivog Razvoja na kojima se radilo tokom konferenice su:

INSPIRE

YOUTHSPEAK FORUM FORUM YOUTHSPEAK YOUTHSPEAK FORUM

Prisutni su imali priliku da čuju inspirativne govornike i uvide kako to oni sami mogu da pokrenu promenu, kako da ostvare ono što žele.

12

Direktan doprinos i podršku ovoj konferenciji su poverili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Mummert Verein Alumnie asocijacija.


YOUTHSPEAK FORUM

ENGAGE Kroz interaktivne radionice, delegati su dobli potrebne veštine i podeljeno lično iskustvo od strane AIESEC-ovih partnera. Veštine koje su im pružene su one koje je 2700 mladih navelo kao njima najpotrebnije u anketi „Glas mladih Srbije 2018“, projekta naše organizacije.

ACT Nakon što su bili inspirisani i primili nova znanja i veštine, delegati su imali prilike da rade na studiji slučaja i rešavanju određenih društvenih problema. Da kroz praksu i timski rad uvide na koji način svako od njih može da utiče na okolinu i Ciljeve Održivog Razvoja.

13


NEW LEADERS CONFERENCE

Mi verujemo da svaka mlada osoba može da ispuni svoj potencijal i probudi lidera u sebi koji će napraviti razliku i uticati pozitivno na svoju okolinu. Liderstvo je ključ za bolju budućnost. Zbog toga je u 2018. godini održana 12. put po redu konferencija po imenu New Leaders Conference-Konferencija Novi Lideri. Konferecija Novi Lideri se sastoji iz uvodnih događaja pod nazivom Dani liderstva (Lead up) koji su održani u 12 gradova širom Srbije, od kojih su najveći događaji bili u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Novom Pazaru sa zaključnom konferencijom u Beogradu.

14


Lideri današnjice kreiraju lidere sutrašnjice. Pored formalnog obrazovanja, mladima je potreban životni primer, dobar savet, motivacija i podrška.Zato su u sklopu konferencije partneri direktno učestvovali u radu sa mladima kroz set interaktivnih radionica, motivacionih govora i predavanja.

Na jednom mestu stručnjaci iz oblasti biznisa, kulture i sporta su podelili svoje priče, znanje, iskustvo i veštine. Sve to sa ciljem da podstaknemo razvoj liderstva i značaja istog među 800 mladih širom Srbije.

15


Career Days je centralni događaj u oblasti razvoja karijere u našoj zemlji. Cilj ovog projekta je da u saradnji sa kompanijama koje su okrenute ka budućnosti, pružimo šansu mladim i ambicioznim ljudima da se zaposle, ili pronađu adekvatnu praksu i na taj način započnu uspešnu poslovnu karijeru. Career Days se sastoji iz tri dela: • Career Days Workshops su radionice u sklopu projekta. Učesnici su biti u prilici da nauče kako da kreiraju svoj imidž i odnos prema društvu, kako da se lakše organizuju i efikasnije iskoriste svoje vreme. Cilj radionica je da omogući studentima da steknu veštine koje će im pomoći da efikasnije završe studije i uspešno započnu svoju karijeru. • Career Days se odnosi na sam sajamski deo. Posetioci su mogli da se upoznaju sa misijom, vizijom i načinom poslovanja određenih kompanija, a samim tim i da saznaju sve potrebne informacije koje se tiču prakse ili zaposlenja. • Sastavni deo sajma bio je i intervju za posao ili praksu (Speed Dating). Prisutni su na radionicama imati priliku da se malo bolje upoznaju sa time šta poslodavci konkretno traže i kako se treba postaviti u svetu biznisa. S tim na umu savršen nastavak predstavljali su šesto-minutni razgovori sa zaposlenima u komplanijama. Time su delegati predstavili sebe u najboljem svetlu i otvorili nebrojene prilike u poslovnom svetu!

Zaintersovani su mogli da ostave CV u bazi koja je tokom naredne 3 godine dostupna, prilikom svakog otvorenog konkursa za posao ili praksu, svim kompanijama koje su učestvovale. Mladi i kompanije su prepoznali Career Days kao mesto za stvaranje novih prilika za razvoj i uspešnu karijeru. Ove godine projekat se održao dvadeset peti put. Cilj jeste da se postigne što veća efikasnost i da što više kvalitetnih kandidata dobije priliku za praksu ili otpočinjanje karijere, dok će kompanije imati priliku da zaposle mlade prema kriterijumima koji su unapred definisani. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg sajma bila je kompanija Delhaize Serbia. Pored njih, učešće su uzeli NIS, Mercator, Hemofarm, Moore Stephens, Mahle, MillenialsHR, Sitel, Gebruder Weiss, Transcom, UpMarkt, Banca Intesa, Mol, P&G, Kuehne Nagel, OiP, ITAcademy, STRABAG, L’OREAL, MPC Holding, Medi Group, Gnation. Prijatelji sajma su bili FitPass, Škola stranih jezika Kontext, BalkanFun i Alma Quattro.


Uspešno smo održali dvanaestu po redu Open IT konferenciju koju je posetilo preko 250 delegata i preko 30 korporativnih i medijskih partnera kao i brojni sponzori projekta kao što su Ubisoft, Zuhlke Engineering, msg global solutions, msgNETCONOMY, Esteh, CodeIT, Enjoying, Comtrade, Delhaize, Dr Oetker, Omega i drugi. Putem ispunjavanja potencijala mladih u Srbiji, kroz Open IT pružamo priliku mladima da istraže i pronađu svoju strast u IT-u i na taj način utiču na neke od najvećih problema današnjice. Kroz lično osnaživanje, mladima se pruža prilika za upoznavanjem sa mogućnostima u našoj zemlji i time obezbeđuje veći uticaj na njihov dalji ostanak i život u zemlji.

Konferencija pruža jedinstvenu priliku mladim ljudima, studentima, da se upoznaju sa liderima korporativnog sektora i liderima u IT oblasti i na taj način dobiju neophodne informacije i znanja za njihov dalji razvoj, profesionalni i lični. Veliki broj partnera je učestvovao na 12. po redu Open IT koji se organizuje na Fakultetu organizacionih nauka, i koji ima veliku podršku fakulteta.

.

esteh net

17


Global Volunteer program je kros-kulturalno volontersko iskustvo u inostranstvu za mlade ljude koji žele da razvijaju sebe i svet, radeći na jednom od Ciljeva Održivog Razvoja u vrtićima, školama ili organizacijama koje veruju u bolje sutra. U 2016 godini, AIESEC Globalno je odlučio da svaka Global Volunteer praksa bude usklađena sa jednim od sedamnaest Ciljev Održivog Razvoja. Zašto uskladiti sa ciljevima održivog razvoja? • Relevantna vrednost za mlade • Usklađenost sa vizijom AIESEC 2020 • Uticaj praksi možemo lakše pratiti I meriti

96 mladih

osoba je otišlo na Global Volunteer projekat

Već treću godinu za redom, AIESEC i PwC sponzorišu deset mladih osoba da idu na svoju Global Volunteer praksu. Cilj fonda je da volontiranje učini pristupačnim mladim ljudima širom sveta kroz finansijsku podršku, kao i da poveća vidljivost na društvenim meržama kako bi ljudi bili bolje upoznati sa Ciljevima Održivog Razvoja i prilikama koje im se pružaju da utiču na njih. Jedan od tih volontera je bila Katarina Erić koja je učestvovala na projektu AfriKids u Tanzaniji. Imala je priliku da utiče na Cilj broj 4: Kvalitetno Obrazovanje. Volontirala je u jednoj od škola u Tanzaniji, gde je bila nastavnica u dva odeljenja i imala potpunu odgovornost za njih i kako će njihovo obrazovanje izgledati u naradnih 6 nedelja.

141 osoba čeka svoju praksu

301 osoba je apliciralo za praksu

CILJEVI ODRŽIVOG RAZOVOJA NA KOJIMA SE NAJVIŠE RADILO

Prosečan NPS 8.77


Moje volontersko iskustvo me nije promenilo, nego me je oblikovalo. Pomoglo mi je da shvatim i razumem moju ulogu u društvu i učinilo me je svesnijom sebe i mog potencijala.

Katarina Eric 19


Shvatićete da posedujete mnogo više snage i veština nego što ste mislili da ih imate pre odlaska na praksu, dobićete bolju predstavu o vašoj zemlji i o vašem mestu u društvu. Definitivno ćete naučiti da više cenite ono čime raspolažete.

20

Dragan Tasic


Global Talent je program stručno plaćenih praksi koje pružaju mogućnost mladima da izgrade svoje samopouzdanje, dobiju relevantno iskustvo i izgrade svoje liderske sposobnosti u kompanijama i start-upovima širom sveta. Sa tim, naš cilj je da se premosti jaz između teorije i prakse, nudeći mladim ljudima praktično iskustvo da bi istražili svoja interesovanja i definisali put svoje karijere. Oblasti u kojima se osoba može usavršavati su ljudski resursi, razvoj biznisa, marketing, informacione tehnologije, predavanje jezika i ekonomije. Global Talent program traje od 3 do 18 meseci.

26 mladih

osoba je imalo priliku da se usavršava na Global Talent praksi Dragan Tasić je odlučio da ode na Global Talent praksu u Indiju. U kompaniji TATA Consultancy je radio u HR sektoru.

32 osobe

čekaju svoju praksu

NAJČEŠĆE POZICIJE Informacione tehnologije Predavanje jezika Ljudski resursi Prodaja

KOMPANIJE

297 osoba je apliciralo za praksu


Global Entrepreneur je praksa za mlade ljude koji žele da svoj preduzetnički duh stave na test, tako što će imati priliku da rade u Start-upu i da vide kako jedno multikulturalno preduzetničko okruženje funkcioniše. Osoba ima priliku da doprinosi cilju jednog start-upa, da radi u različitim oblastima i dobija mentorstvo kako sama da razvije svoj biznis. Oblasti u kojima se osoba može usavršavati su ljudski resursi, razvoj biznisa, marketing, informacione tehnologije i ekonomije. Prakse se mogu realizovati u nekoh od 120 zemalja u trajanju od 6 do 12 nedelja.

19 mladih

osoba je otišlo na Global Entrepreneur projekat Naš član Mirko Popov je ove godine rešio da ode na Global Entrepreneur praksu u Rumuniju i oproba se u sektoru Business Developement-a i Marketinga.

19 osoba čeka svoju praksu

89 osoba

je apliciralo za praksu

Rad u kancelariji, podrška kolega i moja radoznalost omogućili su mi izvor mnogih informacija i znanja. Boravkom u Bukureštu radeći praksu u odličnoj kompaniji uspeo sam da upoznam sebe, da shvatim da ću sigurno postati mladi preduzetnik, a jednog dana i čovek sa mnoštvom internacionalnih prijatelja. Svet je pun prilika i izazova, a ovaj je izazov za mene bio najlepsi i rado bih ga ponovio!

Mirko Popov


23


Globalna škola preduzetništva - SDG 8

INCOMING GLOBAL VOLUNTEER

Ovaj projekat je osmišljen tako da edukuje srednjoškolce i studente iz Srbije o svetu biznisa i preduzetništva. Kroz rast sa inostranim praktikantima, predstavnicima korporativnog sveta i fakulteta, mladi stiču znanje iz oblasti marketinga, prodaje, finansija, HR-a... Na ovom projektu smo imali 46 volontera iz inostranstva koji su radili sa preko 350 srednjoškolaca i studenata. Tokom prethodne godine ovaj projekat su podržala Privredna komora Srbije, Fakultet Organizacionih Nauka, Ekonomski fakulteti u Beogradu i Kragujevcu.

Social Care - SDG 10 Projekat namenjen društveno osetljivim grupama. AIESEC sarađuje sa raznim nevladinim organizacijama i zdravstvenim ustanovama na inkluziji ljudi iz društveno osetljivih grupa. Dovođenjem studenata iz inostranstva, deca se u radu sa njima osećaju uključeno i rade na razvoju veština i učestvuju u edukativnim radionicama. Tokom 2018. godine sarađivali smo sa 10 ovakvih institucija u Srbiji gde je došlo 13 inostranih volontera.

24


DOLAZEĆE VOLONTERSKE PRAKSE

Pokreni svoju budućnost - SDG 4 Pokreni svoju budućnost predstavlja edukativni program u vidu petonedeljnog projekta jezičkih radionica. Glavna ideja iza projekta jeste omogućavanje edukativnih i praktičnih aktivnosti van okvira formalnog obrazovanja našim učenicima. Na ovaj način, oni imaju priliku da od inostranog studenta uče jezik, kulturu i razvijaju meke veštine potrebne u daljem obrazovanju. Tokom prethodne godine na ovom projektu je učestvovalo 65 osnovnih i srednjih škola, preko 1800 đaka i 117 volontera iz inostranstva. Naš projekat podržan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a čak stotinu škola u Srbiji učestvovalo je u njegovoj realizaciji u prethodnih pet godina.

Internacionalno zabavište - SDG 10 Vrtići i predškolske ustanove imaju veoma važnu ulogu u obrazovanju i vaspitanju dece. Pored prvih znanja, deca u ovom uzrastu oblikuju stavove i stiču prve veštine. Projekat Međunarodno obdanište osmišljen je kao program petonedeljnih kreativnih radionica u kom bi mališani imali priliku da upoznaju druge kulture, osnove stranog jezika i razviju kreativnost i motoriku u internacionalnom okruženju. U 2018. godini u realizaciji ovog projekta nam je pomoglo 38 vrtića, gde smo uticali na preko 1000 dece sa 45 volontera iz inostranstva.

221 volonter došao u Srbiju

8,5 prosečan NPS 25


INCOMING GLOBAL ENTREPRENEUR

Global Entrepreneur je praksa za mlade ljude koji žele da svoj preduzetnički duh stave na test, tako što će raditi u Start-upu i videti kako jedno multikulturalno preduzetničko orkuženje funkcioniše. Osoba ima priliku da doprinosi cilju jednog start-upa, da radi u različitim oblastima firme i da uči od svog mentora sa prakse. Oblasti u kojima se osoba može usavršavati su ljudski resursi, razvoj biznisa, marketing, informacione tehnologije i ekonomije. Accelerate Serbia je projekat koji se radi na osnovu AIESEC-ove globalne inicijative pod nazivom Globalni preduzetnik. Projekat ima za cilj da doprinese razvoju i olakša poslovanje start upa i preduzeća koja pronalaze svoje mesto na tržištu i žele da postave još viši standard u poslovanju i odnosu prema zajednici. Accelerate Serbia pruža mogućnost za rad sa inostranim studentima u trajanju od 6, 8 ili 12 nedelja na dogovorenom projektu koji direktno doprinosi radu preduzeća kao i razvoju liderskog potencijala u njima. Zahvaljujemo se svim kompanijama koje su podržale naš projekat. Elplant, BioIRC, Inova, 012lab, Sipod, E-reciklaža, BADsystems, Degordian, M2C, Byteout ltd, Vibe Networks, Vicert, IBikeBelgrade, Miross, DigitalKraft, Lilly, CodeBehind, MVP Workshop, Cube, RoTech, Unknown Studio, Biro 59, HR Bulevar, BEMapps, Kontext, Rare crew, Popular Zinic, Instistut za unapredjenje biznisa-ADQM, Prozone, FSD

26

40 praktikanata je radilo u našim start-up-ovima

9,3

NPS praktikanata

9,2

NPS partnera

29 kompanija


DOLAZEĆE PREDUZETNIČKE PRAKSE

I am working in a foreign company, in a different country which speaks a different language and that requires to step out of my comfort zone and to overcome my fears I am really happy and glad I made this decision and was encouraged to make it.

Joanna Vica

Portugal

27


2018 predstavlja veliki milestone za AIESEC proslavljanjem 70 godina naše organizacije, od njenog osnivanja 1948. Ovu godinu iskoristili smo da predstavimo AIESEC-ov rad ka razvijanju Liderstva za mir.

Obeležavanje godišnjice

U toku Internacionalnog Samita predsednika AIESEC-a održanog u februaru 2018. u Bukureštu, Rumuniji, zvanično je započeta proslava sedamdesete godišnjice sa ING-em, Internacionalnom AIESEC alumni inicijativom i predsednicima AIESEC-a svih zemalja, u kojima je AIESEC trenutno prisutan.

Globalna proslava

70-a GODIŠNJICA AIESEC-A

U julu 2018, na našem Internacionalnom Kongresu održanog u Hurgadi, Egiptu, preko 1000 alumni i trenutnih članova AIESEC-a okupilo se da proslave sedam decenija razvijanja liderstva. Na događaju su prepoznati najvažniji alumniji naše organizacije koji su doprineli viziji organizacije tokom godina, a na događaju su govorili naš globalni partner ING koji je istakao važnost onoga što AIESEC svakodnevno radi i osnivač AIESEC-a Džon Čoplin.

28


70-a GODIŠNJICA AIESEC-A

2018. godine proslavljen je veliki jubilej AIESEC-a Srbije, a to je obeležavanje našeg 65. rođendana, od kako postojimo u Srbiji. Tokom godina, AIESEC na ovim prostorima je, kao i države, prolazio kroz teške periode i izazove, ali uspešno odeloveo njima i nakon 65 godina i dalje predstavlja platformu za razvoj mladima koji ujedno žele da naprave neku promenu u svojim lokalnim zajednicama. Događaji poput ovog, uvek okupe različite generacije koje su prošle i prolaze, a ujedno i dale doprinos AIESEC-u Srbije. Uvek je zadovoljstvo setiti se prošlosti i kako je to nekada bilo, a takođe, i generacije koje su bile iza nas upoznati sa onim što radimo danas kao organizacija. Najlepše od svega je to što bez obzira kojoj generaciji pripadamo, sve nas pokreću iste stvari i težnja ka istom cilju – a to je da nakon članstva u AIESEC-u naše društvo bude bolje nego što smo ga zatekli.

29


Da bismo znali kuda želimo da idemo kao organizacija, moramo znati kakvi mi treba da budemo.

Ljudi su jedni od najvažnijih resursa za rast organizacije. Kako želimo da postignemo disruptivni rast, moramo da imamo jako strategiju da bismo uspeli da se prilagodimo brzim promenama u društvu. Da bi se to desilo moramo prvo da razumemo koje su osobine koje tražimo unutar organizacije kako bismo se približili A2020 viziji. Zato smo lansirali Clarity of Who. Clarity of Who daje odgovor na pitanje ko mi moramo da budemo kao organizacija da bismo postigli A2020 ambiciju koju smo postavili. Čini ga set vrednosti i ponašanja koje članovi AIESEC-a treba da imaju i pokazuju da bismo ostali dostojni našoj suštini i nastavili da rastemo kako bismo postigli naše ciljeve. Kako našu organizaciju čini više od 37000 članova i kako imamo promenu strukture svakih godinu dana na svim organizacionim novoima znači da je postizanje liderstva kod svake osobe koja prođe kroz naše iskustvo pravi izazov.

TALENT MANAGEMENT

Razumevanje ko smo mi je tek prvi korak. Moramo da operacionalizujemo to u tome kako radimo sa ljudima. U novembru 2017. Godine zajedno sa 7 nacionalnih potpredsednika Talent Managementa iz 4 različita regiona mi smo osvežili naše HR procese i prilagodili se konceptu Clarity of Who. Ovo su glavne promene: • Kroz kampanju za regrutaciju novih članova šaljemo poruku kojom privlačimo prave i potrebne profile • Naši procesi selekcije omogućavaju nam da selektujemo prave ljude, na pravo mesto i u pravo vreme • Naš performans menadžement sistem nam omogućava da svaki postignuti rezultat bude u skladu sa našim vrednostima i ponašanjima koji jedan mladi lider treba da ima • Naši procesi učenja kao i ličnog i profesionalnog razvoja zapravo razvijaju potrebne kapacitete

30


TALENT MANAGEMENT PROCESS

Dok smo radili na implementaciji procesa upravljanja promenom, shvatili smo da je naš najveći izazov nije evolucija samih procesa u više od 120 entiteta na svetu nego da je to neophodna promena mindeset-a u našoj liderskoj strukturi koja je odgovorna za sprovođenje timskog isustva koje će da oblikuje kulturu organizacije.

GET Persona Building, Talent Planning, Attraction, Selection, Allocation & Onboarding.

KEEP Engagement Assessment, Succession Planning, and Rewards & Recognition

DEVELOP Performance Management, Team Leader Capacity Building & National Education Cycle

REPORT Global Template, Monthly Reporting, Reporting Process, Knowledge Management

Zato smo u maju 2018. Godine sproveli virtuelni samit koji se bavio problemom kako ćemo komunicirati promene lideršip strukturi na nacionalnim i lokalnim nivoima. Kao rezultat tog samita dobili smo propise koji objašnjavaju kako mogu da oblikuju ponašanja tima i da omoguće timsko iskustvo koje je u skladu sa Clarity of Who konceptom.

AIESEC COMPETENCE MODEL

TALENT MANAGEMENT

#AGILEME Guraš da se postignu rezultati, ali istovremeno si fleksibilan i adaptiraš se trenutnoj situaciji. Ti razvijaš ljude da budu brzi, fleksibilni i odlučni u svemu što rade.

#GROWINGME Ti analiziraš i izvodiš zaključke o rezultatima na kratkoročnom i dugoročnom planu. Ti upravljaš ljudima i podržavaš ih dok oblikuješ ponašanja neophodna za namerni napredak.

#EMPATHETICME Ti sarađuješ sa kolegama i stavljaš potrebe svojih korisnika iznad svojih potreba da bi omogućio kvalitetna iskustva za naše korisnike. Ti se povezuješ sa ljudima da biste bili ujedinjeni uprkos vašim razlikama.

#EAGERME Ti si uvek željan da razviješ organizaciju. Ti komuniciraš svoju ambiciju da bi podržavao ljude u njihovom razvoju i želji da zajedno sa tobom postignu isti cilj.

Sticanje kompetencija AIESEC-ovac

Tim Standardi

Unutrašnje & spoljašnje iskustvo

Razvijanje kvaliteta lidera

Razumevanje i življenje vrednosti

S druge strane, odlikuje nas kontinuiranost kada pričamo o našim najvrednijim resursima - našem članstvu. Kroz čitavu godinu u dva mandata, prošlo je oko 400 članova, a trenutno brojimo preko 350 članova. Zadovoljstvo našeg članstva tokom čitave godine iznosi 80, dok procenat članstva koji se zadrži u organizaciji od početka do kraja mandata iznosi 80%. Kako i na koji način prođe ovaj broj ljudi kroz organizaciju i sličan procenat njih nastavi dalje svoje iskustvo možete videti kroz ilustraciju koja sjajno objašnjavanja kroz šta naši članovi prolaze i na koji način se razvijaju u lidere kakvi su današnjem sv etu potrebni.

31


Svaka praksa koju organizujemo nije samo praksa. To je priča koju se trudimo da pokažemo svima.

2018. smo želeli da što više ljudi vidi šta mi kao organizacija radimo i da na neki način uključimo sve koji žele da nam u tome pomognu. Zato smo pokrenuli kampanju #MYSERBIANSTORY u kojoj volonteri iz celog sveta pričaju o svojim utiscima iz Srbije i dele svoje iskustvo sa našim pratiocima na društvenim mrežama. Ova kampanja značajna je i iz razloga što naši volonteri, nakon završetka njihove prakse postaju promoteri Srbije među svojim prijateljima i porodicom. Na taj način utičemo da ljudi koji nikada nisu bili u Srbiji, ili o dešavanjima u našoj zemlji saznaju preko medija, imaju bolju sliku o našoj kulturi i gostoprimstvu.

NAŠ BREND

Takođe, trudimo da se da kroz različite načine podignemo svest mladih o Ciljevima održivog razvoja i Agende 2030 Ujedinjenih Nacija, kao načina za rešavanje gorućih svetskih problema. AIESEC kao partner Ujedinjenih Nacija, svoje projekte oblikuje u skladu sa ovim Ciljevima, i na taj način daje svoj doprinos u ispunjenju istih.

32


NAŠ BREND

U 2018. realizovali smo 14 kampanja koje je ukupno videlo preko 1.5m+ korisnika na našim društvenim mrežama. Tokom godine, mladi od 18 do 30 godina imaju priliku da postanu deo AIESEC-a. Jednom u maju, a drugi put u oktobru. Kako bismo raširili svest da primamo nove članove, u tom periodu realizujemo kampanje koje za cilj imaju da obaveste mlade ljude da mogu da se priključe AIESEC-u. Ponosni smo što možemo da kažemo da se tokom 2018. godine više od 1700 mladih ljudi prijavilo za članstvo u AIESEC-u. Kroz AIESEC je prošlo puno mladih ljudi a većina njih nakon izlaska iz organizacije se pozicionira u samom vrhu u oblastima kojima se bave. Na to smo naročito ponosni, pa smo rešili da pokažemo svima naše alumni članove i ukažemo na korelaciju između članstva u AIESEC-u i uspešne karijere. S tim u vezi pokrenuli smo kampanju pod nazivom Ja sam AIESEC alumni i do ovog trenutka uradili 6 intervjua koje je videlo preko 5000 korisnika na LinkedIn-u. Pored dolazećih i odlazećih praksi koje organizujemo, AIESEC Srbija organizuje četiri projekata: Konferenciju Novih Lidera, YouthSpeak Forum, Open IT i Carrer Days. Izdvojili bismo Konferenciju Novih Lidera i YouthSpeak Forum kao projekte koje realizujemo u više gradova u Srbiji, gde je učestvovalo preko 500 mladih iz cele Srbije. Ono što je posebno značajno jeste da već 5 godina zaredom sprovodimo anketu pod nazivom Glas Mladih Srbije, koja se bavi ispitivanjem mladih o stavovima vezanim za obrazovanje i karijeru, a u 2018. godini skupili smo preko 2700 odgovora iz čitave Srbije. U 2018. rado smo radili i sa našim institucionalnim, edukativnim i medijskim partnerima, kao i sa različitim fakultetima. Prepoznajemo njihov značaj, i zahvaljujemo se podršci koju nam pružaju, a samo u ovoj godini, imali smo preko 240 objavljenih pisanih saopštenja, gostovanja, različitih intervjua i poseta.

U BROJKAMA

15 kampanja 1.5mil +

Domet: korisnika

79%

rast u broju pratioca na Instagramu

20%

rast u broju pratioca na LinkedIn-u

50+

medijskih partnera

20+

studentskih i nevladinih organizacija sa kojima sarađujemo

Client AIESEC Srbija Project type Web develop ment Year 2018

Trudimo se da pratimo digitalne trendove, tako da smo 2018. napravili i novi website aiesec.org.rs Korisničko iskustvo nam je na prvom mestu, a sada na našem sajtu svaki korisnik može brzo i lako pronaći sve potrebne informacije. 33


Jedna od najvećih svetskih punionica brendova kompanije Coca-Cola. Coca-Cola sistem u Srbiji, koji čine kompanije Coca-Cola i Coca-Cola HBC Srbija i prisutan je u našoj zemlji od 1997. godine. Kompanija ima preko 1000 zaposenih sa punim radnim vremenom i kao takva pruža mnogo razvojih mogućnosti svojim zaposlenima. Kroz mnoštvo različitih aktivnosti i programa utiče na razvoj sredine i mladih u kojoj živimo. Coca-cola HBC Srbija je partner AIESEC-a Srbije sa najdužom tradicijom i najvećom saradnjom, gde nakon saradnje koja je duža od jedne decenije radi više od 40 alumni članova AIESEC-a.

Među vodećim finansijskim institucijama u srednjoj i istočnoj Evropi. Fokus Erste banke je na poslovanju sa stanovništvom, lokalnim zajednicama i malim i srednjim preduzećima, kao i na brzini i kvalitetu usluga. Iako su bankarska insitucija, karakteriše ih široki spektar aktivnosti namenjenih za zaposlene, mlade i okolinu. To je njihov glavni doprinos stabilnom i zdravom rastu. Saradnja Erste Bank Srbija i AIESEC-a Srbije beleži mnoštvo zajednički organizovanih projekata i prenešenog znanja.

Lider je u prodaji sportske obuće, odeće i opreme na tržištu balkanskog regiona. Sa različitim sportskim konceptima, posluje u 9 zemalja, a Ima i rasprostranjenu malorodajnu mrežu kao i online prodavnice. Poslovanje kompanije Sport Vision posvećeno je davanju pozitivnog doprinosa društvu i okolini, razvojem i implementacijom odgovorne poslovne prakse koja, ujedno, obezbeđuje i ostvarivanje uspeha. Ulaganje u razvoj sport i mladih sportista je velika odlika ove kompanije, a zajedno sa AIESEC-om u 2018. godini i ulaganje u mlade lidere.

NACIONALNI PARTNERI

Internacionalna konsultantska kompanija sa misijom da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja. Saradnja sa vodećim internacionalnim kompanijama za razvoj i procenu zaposlenih im omogućava da na lokalno tržište donesu najsavremenije programe. Zajedno sa kompanijom Atria Group, članovi AIESEC-a su prošli veliki broj treninga i edukacija razvojnog tipa. Kroz dugogodošnje partnerstvo ove dve organizacije grade lidere u našoj zemlji.

Jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Kroz svoju misiju, viziju i vrednosti, NIS Gazprom Neft teži ka pozicija lidera u svojoj sferi, a paralelno obezbeđuje drugima priliku da razviju svoje potencijale. NIS Gazprom Neft i AIESEC Srbija kroz partnerstvo teže da to liderstvo i razvoj potencijala ostvare kod mladih i obezbede za njih još više razvojnih mogućnosti.

Istraživačka agencija specijalizovana za istraživanja tržišta i javnog mnjenja, deo MASAMI grupe koja svoje dugogodišnje iskustvo i ekspertizu fokusira na tržišta Centralne i Istočne Evrope i Bliskog Istoka. MASAMI Beograd - Srbija sprovodi jednokratne i kontinuirane istraživačke projekte za multinacionalne i domaće kompanije kroz kvantitativna i kvalitativna istraživanja, uz poštovanje standarda i zahteva globalne istraživačke asocijacije ESOMAR. Pored osluškivanja pulsa tržišta, MASMI-u je važno da čuje mlade. MASMI i AIESEC Srbija su 2018. omogućili da preko 2700 mladih iznese svoje stavove i na taj način da svoj doprinos okruženju u kome živimo, a da se kao odgovor na njhove stavove obezbede različita razvojna iskustva od strane AIESEC-a.

34


Postojanost brendova Maxi, Shop&Go i Tempo, milioni zadovoljnih potrošača i stalno ulaganje u svoje zaposlene omogućilo je kompaniji lidersku poziciju na tržištu maloprodaje u Srbiji. Delhaize Serbia konstantno ulaže u mlade i strateški je partner AIESEC kancelarije na Ekonomskim fakulteru u Beogradu duži niz godina. Merkator S je maloprodajniji trgovinski lanac na tržištu Srbije. Nastupa putem svojih brendova Idea i Roda Megamarketi i dnevno uslužuje više stotina potrošača. Mercator S tokom godina pokazuje da brine o razvoju mladih ljudi učestvujući na brojnim AIESEC projektima. MOL je deo MOL grupe koja je integrisana, nezavisna, naftna i gasna kompanija i posluje u preko 40 zemalja. Podržavajući AIESEC Kancelariju na Ekonomskom fakultetu kroz društveno odgovorne projekte, MOL je pokazao da brine o svojoj okolini i da ulaže u mlade. msg global solutions je IT kompanija orijentisana na usluge konsaltinga i razvoj softverskih rešenja sa fokusom na finansijski, osiguravajući i reosiguravajući sektor. Svojom ekspertizom, stručnošću i širokim spektrom rešenja, msg global solutions klijentima obezbeđuje rast poslovanja i izgradnju fokusirane IT strategije, uključujući digitalnu transformaciju. Zahvaljujući globalnoj prisutnosti, svojim zaposlenima pruža rad u dinamičnom i proaktivnom multikulturalnom okruženju i prilike da se usavršavaju radom na internacionalnim projektima. U Srbiji msg global solutions posluje od 2011, i iz godine u godinu beleži primetan rast rezultata i broja zaposlenih. Kompanija msgNETCONOMY je globalna kompanija koja posluje u više od 16 zemalja kao joint venture partnerskih kompanija msg global solutions i NETCONOMY. Sfera poslovanja je pružanje usluga iz oblasti konsaltinga i implementacije rešenja za elektronsku trgovinu. Sa fokusom na SAP Hybris, msgNETCONOMY svojom ekspertizom podržava klijente u pocesu digitalne transformacije i poboljšanju korisničkog iskustva kroz različite kanale. Zaposleni rade na različitim projektima u multinacionalnom okruženju primenjujući scrum metodologiju i koristeći najsavremenije tehnologije. msgNETCONOMY konstantno teži rastu i neguje kulturu ulaganja u razvoj i napredak zaposlenih. Hemofarm je lider na farmaceutskom tržištu Srbije sa 17.3% vrednosnog udela. Zauzimajući 79.1% ukupnog izvoza farmaceutskih proizvoda iz zemlje, vršačka kompanija je ujedno i najveći srpski izvoznik lekova. Proizvodi više od četiri milijarde tableta i kapsula godišnje. Posluje na tri kontinenta i ima tim od preko 2500 zaposlenih. Uz podatak da je prisutan na 38 tržišta sveta, Hemofarm se ubraja i u najveće farmaceutske proizvođače ovog regiona. Sa približno 79,000 zaposlenih na oko 1,300 lokacija u preko 100 zemalja, Kuehne+ Nagel Grupa je jedna od vodećih logističkih kompanija u svetu. Jaka tržišna pozicija kompanije leži u pružanju usluga iz oblasti avionskog, pomorskog i drumskog saobraćaja kao i oblasti ugovorne logistike, sa jasnim fokusom na segmente sa visoko dodatnom vrednošću kao što su IT- osnovna integisana logistička rešenja.

CRH je vodeća internacionalna grupa u oblasti građevinskih materijala. Grupa ima lidersku poziciju u Evropi, kao i uspostavljenu stratešku poziciju na tržištima u razvoju u Aziji i Južnoj Americi. Transportno preduzece Vulovic transport doo Kragujevac je lider u drumskom saobraćaju u centralnoj Srbiji, prisutno od 2001. godine. BIC je osmisljen da pomogne inovativnim mladim preduzetnicima da ubrzaju njihov rast i uspeh. Kompanija koja se bavi inžinjeringom i uslugama za gradjevinsku industriju. Cilj Idest kommpanije je da aktivno sarađuje sa klijentima i nudi im efikasna rešenja za postizanje što boljih rezultata u bilo kojem građevinskom projektu. BIOIRC-BioIRC је R & D centar posvecen razvoju računarskih metoda i za različite probleme u inžinjerstvu i bioinžinjerstvu.

LOKALNI PARTNERI

MVP Workshop je kompanija spacijalizovana za razvoj Blockchain proizvoda. Iza sebe ima godine iskustva u kreiranju proizvoda, svaki dan sve više gradi, definiše i razvija proizvode koristeći disruptivnu tehnologiju

35


Tokom prethodne godine obeležili smo dva veoma važna jubileja za našu organizaciju, 70 godina od osnivanja organizacije na globalnom nivou i 65 godina od osnivanja u tadašnjoj SFR Jugoslaviji. Od tada do danas, trudimo se da kao organizacija pratimo trendove koje oblikuju svet u kojem živimo, te da kroz sve naše aktivnosti širimo pozitivan uticaj na našu zajednicu. U narednoj 2019. godini očekuje nas veliki izazov i odgovornost, da u trenutku četvrte industrijske revolucije menjamo naše poslovanje dolaskom generacije Z na fakultet. Više nego ikada ranije spremni smo da preko naših digitalnih načina komunikacija uključimo što veći broj mladih osoba ove generacije u naše članstvo, projekte i produkte. Kroz unapređenje naših korporativnih projekta želimo da povežemo naše partnere i mlade studente kako bi razvijali lične i profesionalne veštine koje su im potrebne za aktivno učešće u poslovnom svetu.

PORUKA PREDSEDNIMA 19.20.

Tokom sledeće godine planiramo da kvalitetnim i kontinuiranim radom kroz članstvo u našoj organizaciji prođe što više mladih osoba, da naše projekte proširimo na više gradova, osnovnih i srednjih škola, kao i dobijemo veću podršku opština, fakulteta i institucija širom Srbije. Verujemo da uticajem na mlade danas kreiramo lidere koji će sutra oblikovati svet bliži ispunjenju mira i ljudskog potencijala. Hvala svima koji ste bili uz nas u protekloj godini i radujem se svemu što nas tek očekuje u 2019. Aleksa Stanković

Predsednik AIESEC-a Srbije 19.20

36


PREDSEDNIKA 19.20

37


Copyright © AIESEC Srbije Sva prava zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne sme biti repliciran, prenošen ili modifikovan bez prethodnog konsultovanja sa izdavačem. Publikaciju dizajnirao: Rares Man Publikaciju redizajnirali i uredili: Katarina Đorđević & Filip Ognjanović Datum izdavanja, mart, 2019.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.