Page 1

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία

από την AIESEC Hellas


Περιγραφή του Προγράμματος Ποια είναι η AIESEC Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός, εδρεύει σε πάνω από 113 χώρες, απασχολεί 86.000 μέλη σε όλο τον κόσμο και διοικείται εξ’ ολοκλήρου από φοιτητές. Όραμα του είναι η «Ειρήνη και η Μεγιστοποίηση των Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων», και το πετυχαίνει με το να ενδυναμώνει νέους με αξίες και δεξιότητες προκειμένου να έχουν θετική επίδραση στην κοινωνία γύρω τους. Για την ενδυνάμωση αυτή παρέχονται προγράμματα, δύο κατηγοριών. Πρώτον παρέχονται ευκαιρίες εμπειρίας σε μία ομάδα του οργανισμού ως μέλος αυτής αλλά και ως υπεύθυνός της. Δεύτερον, προσφέρονται ευκαιρίες Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης είτε σε μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισμούς, είτε σε εταιρείες και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.


Περιγραφή & Σκοπός Το πρόγραμμα “Young Power” ανήκει στα πλαίσια της δράσης της AIESEC Ελλάδος και αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες της έτσι ώστε να ενισχύσει την ελληνική κοινωνία. Λαμβάνει μέρος σε 4 πόλεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίος και Πάτρα). Αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και στην εξέλιξη της παγκόσμιας κατανόησης και κουλτούρας τους. Ο τελικός σκοπός είναι η παροχή πρακτικών γνώσεων στους μαθητές πάνω σε χρήσιμες ικανότητες ωφέλιμες τόσο για την επαγγελματική όσο και για την προσωπική τους πορεία. Παράλληλα, στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα ως νέοι πολίτες να γνωρίσουν και να συνεισφέρουν με λύσεις στα καίρια προβλήματα της Ελλάδας, όπως αυτό της εκπαίδευσης μέσω της καθοδήγησης των ασκουμένων. Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση- γυμνάσια και λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά. Τα σχολεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον επιπλέον εξέλιξης στη μόρφωση και παιδεία των μαθητών τους δημιουργώντας μια σταθερή βάση στην επιμόρφωση και την ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων πέρα από τον κύκλο μαθημάτων, παρέχοντας παράλληλα μια εμπειρία ανάπτυξης στους ασκούμενους. Πρόγραμμα και Σχολεία Συμμετέχοντας στο “Young Power” δίνεται η δυνατότητα στα σχολεία να υποδεχθούν φοιτητές από το εξωτερικό κατάλληλους και πρόθυμους να προσφέρουν πολύτιμο και χρήσιμο έργο στον κάθε φορέα έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τη θετική επίδραση και αλλαγή που επιθυμεί να επιφέρει στον χώρο δραστηριοποίησης του. Οι ασκούμενοι όντας μέλη της AIESEC, προέρχονται από ένα παγκόσμιο δίκτυο 113 χωρών και μπορούν να φέρουν νέες ιδέες, οπτικές και τεχνοτροπίες στο σχολείο, δρώντας με βάση το πλαίσιο αξιών της AIESEC, όπως το να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να προσπαθούν συνέχεια για το καλύτερο, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Πρόγραμμα και Ασκούμενοι Παράλληλα, όσον αφορά τους φοιτητές από το εξωτερικό που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως εθελοντές και απασχολούνται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, λαμβάνουν μια μοναδική εμπειρία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, κάτι που αποτελεί και τον σκοπό της AIESEC. Έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διαφορετική εργασιακή και πολιτιστική κουλτούρα, να εμβαθύνουν πάνω σε παγκόσμια και κοινωνικά θέματα, να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μαθητών με ικανότητες και γνώσεις σημαντικές για την ζωή τους. Τελικά ενδυναμώνονται ως νέοι για να αποκτήσουν εφόδια για την μελλοντική τους πορεία.


Ασχολία και Προφίλ των ασκούμενων Το αντικείμενο απασχόλησης των φοιτητών σε κάθε φορέα κυμαίνεται στο παρακάτω πλαίσιο. Κάθε σχολείο έχει δικαίωμα να επιλέξει και να διαμορφώσει το αντικείμενο ενασχόλησης των φοιτητών σύμφωνα με τις ανάγκες του. • Δημιουργία και παρουσίαση workshops πάνω στην διαπολιτισμική εκπαίδευση και κατανόηση (παρουσίαση της χώρας και κουλτούρας του ασκούμενου, παραδοσιακούς χορούς/ παιχνίδια, εκδήλωση Global village) • Δημιουργία και παρουσίαση workshops πάνω σε ικανότητες - soft skills (ομαδική συνεργασία, αυτογνωσία, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες παρουσίασης, διαχείριση χρόνου, καινοτομία σκέψης και δημιουργικότητα κλπ.) • Συλλογή υλικού (video, φωτογραφίες από δραστηριότητες, ιστορίες από παιδιά) για την προβολή του έργου, της εξέλιξης και της συνεισφοράς στο πρόγραμμα. • Δημιουργία βίντεο και σύνταξη τουλάχιστον ενός άρθρου το οποίο θα περιγράφει την εμπειρία των ασκούμενων στον εκάστοτε φορέα. • Παρουσίαση της AIESEC σαν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία κατά την φοιτητική ζωή των νέων • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι ασκούμενοι συντάσσουν το τελικό αποτέλεσμα συντονίζοντας τους μαθητές στη δημιουργία του. • Οι ασκούμενοι είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση ενός «Παγκόσμιου Χωριού», Global Village κατά το πέρας του προγράμματος στα εκάστοτε σχολεία. • Συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της τοπικής επιτροπής ΑΙΕSEC και σε διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται απ’ αυτή • Παράλληλα, ο συμμετέχων συλλέγει φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό για την προώθηση της τοπικής περιοχής και πόλης στην οποία δουλεύει με τελικό στόχο τη συνολική ενίσχυση της εικόνας της χώρας. Οι ασκούμενοι σχηματίζουν ομάδες φοιτητών και διενεργούν τις δραστηριότητες τους σε διαφορετικά σχολεία.

‘‘Σχόλια Εκπαιδευτικών Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι καινοτόμο. Οι παρουσιάσεις των ξένων χωρών από νεολαία τους είναι κάτι που βοηθά τα παιδιά μας να πληροφορηθούν γι αυτές και σε διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος όπως εκπαίδευση, κουλτούρα, κλπ. Αναπτύσσουν την κρίση τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να επισημαίνουν διαφορές ή ομοιότητες με τη χώρα μας. Με λίγα λόγια ανοίγει τα μάτια της νεολαίας μας και στο βασικό τομέα επικοινωνίας με νεολαία από ξένες χώρες.

‘‘

Αντικείμενο απασχόλησης


1st – 2nd 3rd-4th 5th-6th

6th

Πλάνο Διαπολιτισμική εκπαίδευση/ κατανόηση και εξέλιξη ικανοτήτων μαθητών με σκοπό τον επαγγελματικό/ προσωπικό προσανατολισμό τους Κατανόηση καίριου ζητήματος της χώρας: Εκπαίδευση Παροχή δημιουργικού περιεχομένου και παρουσιάσεων στους φοιτητές, δια δραστικών προσομοιώσεων ικανοτήτων. Ολοκλήρωση ενημέρωσης και δημιουργία λύσεων για το θέμα της εκπαίδευσης. Παγκόσμιο Χωριό

Διάρκεια: Το πρόγραμμα διαρκεί από 6-10 εβδομάδες Προφίλ Ασκούμενων Οι φοιτητές επιλέγονται κατά προτίμηση σύμφωνα με τις ακόλουθες δεξιότητες και αντικείμενα σπουδών: Αντικείμενα Σπουδών: 1) Business Administration (Event Management, Introduction to Business Administration, Organization Management & Planning, Project Management) 2) Human Resources (Training & Development) 3) Information Technology (Software Development & Programming, Web Development & Management) 4) Marketing (Introduction to Marketing, Product Planning) Δεξιότητες: 1) Computer (Internet User Skills, PC/Mac User Skills) 2) Professional Skills (Leadership Skills, Marketing/Selling Skills, Facilitation Skills) 3) Languages (English Speaking, plus other Languages) Ηλικία: Ο κάθε φοιτητής που θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα μπορεί να είναι από 18 έως και 30 χρονών.

‘‘Σχόλια Ασκούμενου During this period I always wanted to do something for the children in order to fulfill my voluntary way and bring refreshment to the children. During this journey I regained my love and courage, learned how to express love and so many things. The same time we are helping these children, they are teaching us how to be open to the world. At the end, thanks for all of your help and kindness to us.

‘‘

Ένα ενδεικτικό πλάνο δράσης είναι το εξής:

Από το 2011 δόθηκαν πάνω από 55 εμπειρίες Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε σχολεία.


Υποστήριξη της AIESEC Για τον ασκούμενο φοιτητή • Υποστήριξη και υποδοχή Χρήσιμες πληροφορίες για την Ελλάδα και την εκάστοτε πόλη, βοήθεια στη διαδικασία παραλαβής VISA αν χρειάζεται, παραλαβή από αεροδρόμιο/σταθμό άφιξης, ένταξη στην τοπική κοινωνία και συμμετοχή σε δραστηριότητες της τοπικής επιτροπής • Διαμονή και διατροφή (Διαμονή να παρέχεται απο τα σχολεία αλλιώς απο την AIESEC) • Εκπαίδευση των ασκούμενων φοιτητών Οι εν λόγω φοιτητές λαμβάνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια όσων αφορά το αντικείμενο εργασίας που καλούνται να εκπληρώσουν για το “Young Power”

Για το Σχολείο • Έρευνα και εύρεση ασκούμενων φοιτητών Η AIESEC είναι υποχρεωμένη να παρέχει σε κάθε συμμετέχον σχολείο στο Πρόγραμμα τον/τους καλύτερους δυνατούς ασκούμενους σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φορέα. Οι φοιτητές επιλέγονται σε συμφωνία με τον εκάστοτε φορέα. • VISA και απαιτούμενα νομικά έγγραφα Η AIESEC αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες παραλαβής VISA και οποιονδήποτε άλλων νομικών εγγράφων χρειάζονται ανά ασκούμενο φοιτητή. • Αξιολόγηση και συνεχής επικοινωνία κατά τη διάρκεια του προγράμματος (π.χ. φόρμες αξιολόγησης και βελτίωσης) • Ολοκλήρωση του προγράμματος με τη διεκπεραίωση ομιλίας/συνέντευξης από το φορέα για την εμπειρία και τη συνεισφορά του ασκούμενου σε πρόγραμμα και σχολείο.


Κριτήρια Συμμετοχής Το κόστος για τον φορέα ανά φοιτητή ανέρχεται στα 150 ευρώ + Φ.Π.Α. Επιπλέον, προτείνεται εφ’ όσον είναι εφικτό από τον κάθε φορέα να παρέχεται διαμονή και διατροφή στον/στους φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση η AIESEC είναι υπεύθυνη να καλύψει τουλάχιστον τη διαμονή του φοιτητή. Ο κάθε φορέας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα πρέπει να τηρεί κάποια βασικά χαρακτηριστικά: • Ύπαρξη ικανοποιητικού και πλήρες αντικειμένου εργασίας για τον κάθε φοιτητή. Θα πρέπει να συμπληρώνονται τουλάχιστον 25 εργάσιμες ώρες την εβδομάδα. • Ύπαρξη ενός στελέχους του φορέα το οποίο καθίσταται ως υπεύθυνο για τον/ τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι Υπεύθυνοι από τον εκάστοτε φορέα οφείλουν να αξιολογούν την εργασία των φοιτητών καθώς και να παρέχουν εποικοδομητικές συμβουλές για τη βελτίωση αυτής. Επίσης ο υπεύθυνος θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί εύκολα με τον/ τους φοιτητή/τες στην Αγγλική γλώσσα. • Κάθε φορέας είναι υποχρεωμένος να εντάξει τον κάθε φοιτητή στο περιβάλλον εργασίας και να τον εκπαιδεύσει αναλόγως με τις ανάγκες του. • Συχνή επικοινωνία με τους υπεύθυνους της AIESEC, ώστε να γίνεται αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά, με σκοπό την καλύτερη επίτευξη των στόχων του προγράμματος για το σχολείο και τον ασκούμενο. Περισσότερες πληροφορίες για την AIESEC στο www.aiesec.gr Ιστορίες νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πρακτικής: http://blog.aiesec.gr/

Young power  
Young power  
Advertisement