Page 1

AIESEC Ελλάδος Πρόταση Χρηματοδότησης Προγραμμάτων

NGO for CHANGE Young Power


Ποία είναι η AIESEC; Η AIESEC είναι ο µεγαλύτερος παγκόσµιος φοιτητικός οργανισµός, εδρεύει σε πάνω από 113 χώρες, απασχολεί 86.000 µέλη σε όλο τον κόσµο και διοικείται εξ’ ολοκλήρου από φοιτητές. Όραµα του είναι η "Ειρήνη και η Μεγιστοποίηση των Ανθρωπίνων ∆υνατοτήτων", και το πετυχαίνει µε το να ενδυναµώνει νέους µε αξίες και δεξιότητες προκειµένου να έχουν θετική επίδραση γύρω τους.

Προγράμματα •ευκαιρίες εµπειρίας σε µια οµάδα του οργανισµού ως µέλος αυτής αλλά και ως υπεύθυνος της. •Ευκαιρίες ∆ιεθνούς Πρακτικής Άσκησης είτε σε µη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισµούς, είτε σε εταιρείες και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες .


NGO for change Πρόγραµµα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης σε ΜΚΟ από την AIESEC Ελλάδος, 2013


Περιγραφή & Σκοπός του Προγράμματος

• Ενίσχυση της οικονοµικής βιωσιμότητας, παρέχοντας διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και διαχείριση πληροφορίας με στόχο την οργανωτική ανάπτυξη των Μη Κυβερνητικών οργανισμών και φορέων. Με αυτό τον τρόπο επιβιώνουν μακροπρόθεσμα και να αναπτύσσονται αειφόρα. Κύριο μήνυμα του Προγράμματος

Ενδυνάμωση της οργανωτικής και αειφόρας ανάπτυξης των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών μέσα από τη νεανική διεθνή ηγεσία.


Πως το πετυχαίνουμε ως AIESEC Hellas;

Υποστηρίζουμε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς να αντεπεξέλθουν σε προκλήσεις που αφορούν τη διεύθυνση, το προσωπικό και τη δομή τους με σκοπό την οικονομική βιωσιμότητα και αποδοτική λειτουργία ώστε να πετύχουν μεγαλύτερη και αέναη επίδραση στη κοινωνία. Ενδεικτική περιγραφή εργασίας -Οργανωτικό πλάνο -Πλάνο Marketing -Εκπαίδευση σε soft skills (Presentation skills, public speaking, time management) -Fund raising model -Προωθητικές ενέργειες και δραστηριότητες (social media management ect) - Χορηγικές δραστηριότητες


Ενδεικτική περιγραφή εργασίας  Οι ασκούμενοι συμμετέχουν στο Global Village στο τέλος του project Συντάσσουν ένα άρθρο σχετικά με την εμπειρία τους στον ΜΚΟ Συμμετέχουν σε δραστηριότητες της τοπικής επιτροπής Συλλέγουν φωτογραφίες και δημιουργούν video με σκοπό τη προώθηση της Ελλάδας και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στο εξωτερικό. Οι φοιτητές από το εξωτερικό που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν μια μοναδική . εμπειρία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για 6 με 10 εβδομάδες. Το 2012 δόθηκαν πάνω από 100 εμπειρίες Πρακτικής άσκησης φοιτητών σε ΜΚΟ και πάνω από 30 ΜΚΟ συμμετείχαν στο πρόγραμμα.


Young Power Πρόγραµµα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία από την AIESEC Ελλάδος, 2013


Περιγραφή & Σκοπός του Προγράμματος

• Δημιουργία πρεσβευτών της διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ των εθνών μέσω της προβολής άλλων κουλτούρων και παραδόσεων και παράλληλη συζήτηση σχετικά με διαπολιτισμικές διαφορές ώστε να ξεπεραστούν στερεότυπα •Προετοιμασία των νέων για τη μελλοντική τους καριέρα εκπαιδεύοντας τους σε χρήσιμα soft skills και δεξιότητες •Ενημέρωση και λύσεις σε κρίσιμα και φλέγοντα ζητήματα / εκπαίδευση της Ελληνικής κοινωνίας.


Πως το πετυχαίνουμε ως AIESEC Hellas;

Σκοπεύουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της γνώσης που αφορά πρακτική εμπειρία και δεξιότητες.

Κύριο μήνυμα του Προγράμματος

Ανάπτυξη μελλοντικών ηγετών μέσω της γνώσης soft skills και διαπολιτισμικής κατανόησης έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν φλέγοντα ζητήματα της Ελλάδας.


Ενδεικτική περιγραφή εργασίας

- Παρουσίαση της χώρας και της AIESEC -Workshops πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση -Workshops πάνω σε ικανότητες και soft skills (ομαδική συνεργασία, αυτογνωσία, επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες παρουσίασης, διαχείριση χρόνου, καινοτομία σκέψης και δημιουργικότητα κλπ.) -Εκπαίδευση, ενημέρωση και λύσεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα της χώρας μας - Σύνταξη άρθρου, συλλογή υλικού.

Τους τελευταίους 6 μήνες δόθηκαν πάνω από 15 εμπειρίες Πρακτικής Άσκησης φοιτητών σε σχολεία και συνολικά πάνω από 30 Σχολεία συμμετείχαν στο Πρόγραμμα


Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία μας και τη χρηματοδότηση ενός από τα προγράμματα της AIESEC Ελλάδος.

A)Online Προώθηση - Ετήσιο Banner στο site της AIESEC ( name of LC) α. Προβολές σελίδας ετήσια: (…) β. Προβολές σελίδας ανά εξάμηνο : (…) - Μηνιαίο newsletter σε (αριθμός ατόμων) μέλη της AIESEC (LC name). - Ειδικό newsletter σε όλη την AIESEC Ελλάδος, 300+ μέλη.

B) Συνεργάτης “Global Village” Με το πέρας και των δύο προγραμμάτων θα οργανώσουμε το λεγόμενο «παγκόσμιο χωριό» με τη συμμετοχή 100 εθελοντών από 15 χώρες . Το event θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο με τη προσέλευση Ελλήνων φοιτητών και μεγάλων. -

Stand της εταιρίας για promotion του προϊόντος /υπηρεσίας. Διανομή προωθητικών φυλλαδίων Logo της εταιρίας στα T-shirts των εθελοντών.


Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία μας και τη χρηματοδότηση ενός από τα προγράμματα της AIESEC Ελλάδος.

C) Ενίσχυση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Ενεργοποίηση της νεανικής ηγεσίας - Βελτίωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις δράσεις στα σχολεία / στους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς - Πλαίσια ανάπτυξης προσωπικής και επαγγελματικής εμπειρίας διεθνών φοιτητών. - Συμβολή στη νεανική επιχειρηματικότητα - Συμβολή στην ενημέρωση και στην ενέργεια πάνω σε φλέγοντα ζητήματα της Ελλάδας - Συμβολή στη προώθηση και προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό. -Ενδυνάμωση ΜKO/ σχολεία και αντιμετώπιση επίκαιρων προβλημάτων της κοινωνίας.


Χρηματοδότηση ενός από τα προγράμματα της AIESEC Ελλάδος.

“NGO for change” Partner Χρηματοδότηση 450 ευρώ + ΦΠΑ

“Young Power” Partner Χρηματοδότηση 300 ευρώ + ΦΠΑ


Σας ευχαριστώ! Name: Position: Phone number: Email:

Insert logos of previous partners….

Πρόταση χρηματοδότησης προγραμμάτων  
Advertisement