Sistemske resitve izvedba terase in balkona

Page 1

Izvedba cementnega estriha z dodatkom Najšibkejše mesto na terasah ali balkonu je naklonski estrih, ki ima zaradi svoje tehnologije vgradnje zelo porozno strukturo. Poleg funkcije naklona služi estrih tudi kot podlaga za polaganje končne obloge. V primeru lokalnega vdora vlage v naklonski estrih se ta zaradi njegove porozne strukture neovirano širi po celi površini. Vlaga se običajno zaradi naklonskih padcev kopiči na čelni površini balkona, lahko pa pride tudi do zatekanja v notranje prostore ob balkonski površini. S cikličnim zmrzovanjem in odtajevanjem vlage v naklonskem estrihu prihaja do prekoračitve mejnih napetosti in s tem do razkroja estriha, dolgoročno pa do poškodb nosilne konstrukcije. Za boljšo kvaliteto cementnega estriha predlagamo uporabo dodatka KEMAMENT ES, saj že z dozo 0,20,4% na težo cementa, dosežemo boljšo zapolnitev volumna, manj por in večje končne trdnosti. Na 1m3 estriha to pomeni ca. 0,5 -1,0 litra dodatka. Cementni estrih mora biti izveden v naklonu vsaj 2%, da s tem omogočimo normalno odvodnjavanje vode z obložne površine.

IZVEDBA TERASE IN BALKONA

Stik z naravo je še vedno osnovna potreba vsakega človeka. Zato ima vsaka hiša ali stanovanje običajno vsaj ložo, balkon ali teraso. Ker gre za bolj izpostavljene dele na fasadi je zelo pomembno, da je naša terasa oz. balkon kvalitetno in ustrezno izvedena. Poleg postopkov tesnjenja površin in robnih stikov, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so pomembni tudi detajli tesnjenja in pritrditev ograjnih stebričkov, cevnih prebojev, talnih odtokov itd. Če je le možno, je naj teh dodatnih elementov na površini čim manj, saj vsak od njih predstavlja potencialno šibko mesto in posebno obdelavo. Tako je naprimer pritrditev ograje z bočne strani balkona v smislu tesnjenja manj problematična kot pritrditev skozi horizontalno obložno površino. Vsi ti elementi zato zahtevajo obdelavo s posebnimi epoksidnimi prirobnicami, vse v skladu z detajli, ki so na razpolago v oddelku tehničnega svetovanja. V nadaljevanju na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovnjakov Keme predstavljamo celovito rešitev za trajnost vaše terase ali balkona.

2

1

LINEA 820 M

5

HIDROSTOP ELASTIK

3

KEMABAND

4

KEMAPROFIL CPCI/75-10

6

KEMAKOL FLEX 170

7

NANOCOLOR KEMAPOX ARTCOLOR

10

8

KEMAFLEX PE X10

9

KEMAFLEX PU

OZNAKA 1 2,5 3 4 6 7 8 9

PRIKAZANI PRODUKTI LINEA 820 M HIDROSTOP ELASTIK KEMABAND TRAK 12 KEMABAND TACK 12 KEMABAND X, Y KEMAPROFIL CPCI/75-10 KEMAKOL FLEX 170 NANOCOLOR KEMAPOX ARTCOLOR KEMAFLEX PE X10 KEMAFLEX PU

PORABA ca. 20 kg/m2 za vsak cm debeline 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem na tekoči meter na tekoči meter na tekoči meter na tekoči meter ca. 1,4 kg/m2 za mm debeline nanosa glej tabelo na strani 55 glej tabelo na strani 55 na tekoči meter glej tabelo na strani 55

PAKIRANJE 30/1 7/1, 17,5/1, 28/1 10 in 50 m 10 in 20 m 1/1 2,7 m 5/1, 25/1 2/1, 5/1, 25(5x5)/1 2,5/1 100 m 600 ml

Priprava podlage Podlaga (estrih, beton) mora biti primerno ravna, nosilna in brez razpok. Izkazovati mora zadostno površinsko trdnost. Na podlagi ne sme biti snovi, ki bi vplivale na oprijem lepilne in tesnilne malte (npr. opažna olja, mastni madeži, prosti delci, izkristalizirane soli, umazanija). Izravnava površine v primeru neravnin Površino pred morebitno izravnavo s polimercementno izravnalno malto očistimo tako, da se odstranijo vsi nevezani delci. Pred izravnavo z LINEA 820 M izvedemo vezni sloj s KEMACRYL emulzijo : voda 1:1 (sveže na sveže). Debelina izravnave se izvede v enem sloju 5 – 20 mm. Tesnjenje terase ali balkona – 1. nanos Ker lepila za keramiko ne zagotavljajo 100% vodotesnosti, je potrebno pred polaganjem izvesti dvojni nanos s fleksibilno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK. Prvi nanos se nanese na matirani vezni sloj KEMACRYL emulzije razredčene z vodo v razmerju 1:1. Za kontrolo debeline nanosa lahko v prvi sveži sloj mase vtisnemo stekleno fasadno mrežico in sveže na sveže nanesemo še toliko mase, da je mrežica popolnoma pokrita. Vgradnja odkapne pločevine V prvi sveži sloj HIDROSTOP ELASTIK-a vgradimo odkapni profil KEMAPROFIL CPCI/75-10, kateri se z drugim slojem vodonepropustne mase prekrije. V zahtevnejših primerih se na stik profil-estrih predhodno vgradi še tesnilni trak KEMABAND TACK 12. Tesnjenje stikov, prebojev Da preprečimo zamakanje v vogalih – stikih, uporap bbimo mo tesnilne tes te esni n lne ne ttr trakove rako ra ak akove ovvee KE KKEMABAND KEM EEMA EM MAAB M ABA BAN BAND AN NDD 12 12 (n (navadni ((na nav navadn n vad vadnii aalili

9 7 3

8 6

2

1

samolepilni) s pripadajočimi vogalnimi zaključki KEMABAND X, Y, kateri se vgradijo v prvi sveži sloj HIDROSTOP ELASTIK-a. Tesnjenje terase ali balkona – 2. nanos Po osušitvi prvega sloja ali naslednji dan se nanese drugi sloj fleksibilne vodotesne mase HIDROSTOP ELASTIK (križno glede na prvi nanos). Lepljenje zaključne obloge Pri polaganju ploščic na balkonih ali terasah je nujno potrebna uporaba visokofleksibilnega lepila, npr. KEMAKOL FLEX 170, razreda S1, ki uspešno prenaša raztezanje in krčenje, kot posledica velikega nihanja temperatur na površini oblog. Ker je na zunanjih površinah potreben popolni stik med keramiko in podlago, lahko to dosežemo samo z dvoslojnim nanosom lepila na podlago in na hrbtno stran keramike. V kolikor se odločimo za leseno zaključno oblogo, temu primerno na pripravljeno zatesnjeno površino zalepimo leseno podkonstrukcijo s poliuretansko anns o m ma maso as KEM KKEMAFLEX EM EM MAAFLLEXX PU U. Končno Konnčno Kon čnno no leseno lleese essen seeno no oblogo oblog logoo na leseno lesen eseno no podkonstrukcijo pod poodko dkons nstru truk ukcijo cijoo pripri pr vijačimo. vij ijač jačim čiimo mo. o.

5

4

Fugiranje Za fugiranje keramike priporočamo uporabo visokokvalitetne fugirne mase NANOCOLOR, ki je na voljo v 20 različnih barvnih odtenkih. V primeru potrebe po posebnem izgledu in funkciji (trdnost, abrazivnost in nevpojnost) je na voljo tudi epoksidna fugirna masa KEMAPOX ARTCOLOR s številnimi možnostmi dekorativnih učinkov. Kitanje gibljivih stikov Za kitanje gibljivih stikov svetujemo uporabo poliuretanske trajnoelastične mase KEAMFLEX PU. Dilatacijske fuge na spojih predhodno zapolnimo z vgradnjo penastega profila KEMAFLEX PE X10. Končna vodoodbojna impregnacija Celotno površino keramike in fug vodoodbojno zaščitimo z brezbarvno impregnacijo na vodni osnovi KEMAFOB AQUA. Zaradi morebitnih vplivov dejanskih pogojev v podlagah in materialih se v primeru specifičnih površin priporoča, da se pred aplikacijo izvede najprej ajp jppre vzorčno jpr noo polje.

11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.