Kema katalog2013 gradbeniki slo web

Page 1

za KATALOG IZDELKOV IN SISTEMSKIH


Oplemenitimo gradnjo.

POZANIMAJTE SE TUDI ZA OSTALE KATALOGE

www.kema.si


o n Op p aš le eča e d m t el en ži o Sk iti vlj da up mo en je aj g ju ne . ra up izb dn o ri jo rab se . ni n ko v.

ak

Vs


Abecedno kazalo B

BETONPROTEKT F BETONPROTEKT K2 BETONPROTEKT RP BETONPROTEKT RT

51 52 51 51

E H

EPOXY SAND

82

HIDROSTOP 94 HIDROSTOP ACRYL HIDROSTOP DP HIDROSTOP ELASTIK HIDROSTOP FLEX HIDROSTOP FW HIDROSTOP KIT HIDROSTOP PENETRAT HIDROSTOP SUPERFLEX FILC HIDROSTOP VH HIDROZAT HIDROZAT MOMENT HYDROMENT FINI OMET HYDROMENT SUŠILNI OMET

40 41 41 40 41 41 42 40 41 40 42 42 58 57

I

ISOTAL

51

K

KEMA EXPAND KEMA FIXER KEMA FORMWAX KEMA IMPREGNATOR KEMA INTERIOR COLOR KEMA MASTIC WA KEMA MIKROSILICA KEMA NONSHRINK KEMA PP FIBER KEMA SWELL KEMA SWELL 05 KEMABAND TESNILNI TRAK 12 KEMABAND TESNILNI TRAK HN

64, 72 47 74 74 80 45 72 73 74 47 45 45 46

KEMABAND MANŠETA M12 KEMABAND MANŠETA M35 KEMABAND TACK 12 KEMABAND X VOGALNIK KEMABAND Y VOGALNIK KEMABOND 120 KEMACON BE KEMACON LPA KEMACON MINERAL KEMACON MOT KEMACON RAPID KEMACON VZ KEMACRYL KEMACURE EKO KEMAFIN CEMENT W KEMAFIN ELEKTRO GIPS KEMAFLEX MS KEMAFLEX PE X10 KEMAFLEX PU KEMAFOB KEMAFOB AQUA KEMAFOIL KEMAFOIL X VOGALNIK KEMAFOIL Y VOGALNIK KEMAGRES KEMAGRUND A KEMAGRUND PU KEMAKOL FLEX 170 KEMAKOL RAPID 193 KEMALASTIC KEMALATEX KEMAMENT BV KEMAMENT ES KEMAMENT FLOOR S KEMAMENT FM KEMAMENT HIPER F KEMAMENT HIPER P

46 46 45 46 46 76 70 71 73 71 71 71 35, 52 74 80 80 78 79 78 64 64 47 47 47 76 35, 53 36 76 76 36 35, 53 69 68 70 69 70 69

KEMAMENT HIPER X KEMAMENT L 10 KEMAMENT PR KEMAMENT STABILIZER KEMAMENT VDP KEMAMIX F KEMAMIX G KEMAPOX EPOTAR KEMAPOX FILL 1000 KEMAPOX FINAL 6000 KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES KEMAPOX FINAL 6500 AQUA KEMAPOX GRUND 2000 KEMAPOX GRUND 2040 KEMAPOX GRUND 2060 KEMAPOX LINK KEMAPUR FILL 1150 KEMASAN COLOR S KEMASAN 520 KEMASAN 520 F KEMASAN 550 KEMASAN 550 S KEMASAN 590 KEMASAN 590 F KEMASAN 590 FF KEMASIL KEMASOL KEMASOL MICRO KEMATERM 230 KEMATERM PU KEMAZIM OC KEMAZIM SUPER

N P

69 68 73 73 68 60 60 52 53, 80 82 82 82 81 81 81 52 53, 81 57 58 58 57 58 57 58 58 78 64 64 79 79 68, 72 70, 72

NANOCOLOR

77

PU SOLVENT

36

Vsebina SISTEMSKE REŠITVE PODLIVANJE/SIDRANJE ŽERJAVNE PROGE IZVEDBA SPOJA HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE DETAJL TESNJENJA BETONSKIH KONSTRUKCIJ SANACIJA STAREGA POŠKODOVANEGA BETONA SANACIJA NOVEGA POŠKODOVANEGA BETONA NOVOGRADNJA VODOHRANA SANACIJA VODOHRANA SANACIJA ČISTILNE NAPRAVE SANACIJA KAPILARNE VLAGE V PRITLIČJU TESNJENJE KLETNEGA PROSTORA (SANACIJA) PRIMER TESNJENJA NOVEGA KLETNEGA PROSTORA SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt dostopen z zunanje strani SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt nedostopen z zunanje strani

4

7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30


Grundirna sredstva in premazi HIT PRODUKTI · KEMACRYL · KEMAGRUND A · KEMALATEX KEMAGRUND PU · PU SOLVENT · KEMALASTIC

Vodotesne mase in hitrovezne malte HIT PRODUKTI · HIDROSTOP 94 · HIDROSTOP PENETRAT · HIDROSTOP ELASTIK · HIDROSTOP VH HIDROSTOP FLEX · HIDROSTOP DP · HIDROSTOP ACRYL · HIDROSTOP FW · HIDROSTOP SUPERFLEX FILC HIDROSTOP KIT · HIDROZAT · HIDROZAT MOMENT

Tesnilni trakovi HIT PRODUKTI · KEMABAND TESNILNI TRAK 12 · KEMABAND TACK 12 · KEMA SWELL 05 · KEMA MASTIC WA KEMABAND Y VOGALNIK · KEMABAND X VOGALNIK · KEMABAND MANŠETA M12 · KEMABAND MANŠETA M35 · KEMABAND TESNILNI TRAK HN KEMA FIXER · KEMA SWELL · KEMAFOIL · KEMAFOIL Y VOGALNIK · KEMAFOIL X VOGALNIK

Produkti za sanacijo in zaščito betona HIT PRODUKTI · BETONPROTEKT RT · BETONPROTEKT RP · BETONPROTEKT F · ISOTAL BETONPROTEKT K2 · KEMAPOX EPOTAR · KEMAPOX LINK · KEMACRYL KEMALATEX · KEMAPOX FILL 1000 · KEMAPUR FILL 1150 · KEMAGRUND DA

Sanirni ometi HIT PRODUKTI · HYDROMENT SUŠILNI OMET · KEMASAN 550 · KEMASS AN 590 · KEMASAN COLOR LOR OR S HYDROMENT FINI OMET · KEMASAN 590 F · KEMASAN 590 FF · KEMA A SAN 550 S · KEMASAN 52 520 · KEM KEMAS M ASAN ASS AN 520 0F

33 35 36

37 40 41 42

43 45 46 47

49 51 52 53

55 57 58

Gotovo pripravljeni ometi in malte

59

HIT PRODUKTI · KEMAMIX G · KEMAMIX F

60

Sredstva za injektiranje in površinsko zaščito HIT PRODUKTI · KEMAFOB · KEMAFOB AQUA · KEMASOL MICRO · KEM M ASOL · KEMA A E XPA X ND ND

Dodatki betonu in cementni malti HIT PRODUKTI · KEMAMENT ES · KEMAMENT L 10 · KEMAMENT VDP · KEMAZIM OC PLASTIFIKATORJI · KEMAMENT BV · SUPERPLASTIFIKATORJI · KEMAM MENT FM · KEM M AM MEN T HIPE MENT MEN IPER R X · KEMAME KEM M AM AMEENT N HIP HIPER ER P ER KEMAMENT HIPER F · KEMAZIM FLOOR S · KEMAZIM SUPER · POSPEŠŠILA/ZAVLAČILA/AERA R NTI · KEM EM M AC ACO ON BE B KEMACON RAPID · KEMACON VZ · KEMACON MOT · KEMACON LPA DODATKI ZA ZIMSKO BETONIRANJE · KEMAZIM OC · KEMAZIM SUPER · OSTALI DODATKI K · KEMA EM A MIKRO ROSILL ICA · KEM EMA MA EX E PAN PAND D KEMA NONSHRINK · KEMAMENT STABILIZER · KEMAMENT PR · KEMA ACON MINERA AL KEMA FORMWAX · KEMACURE EKO · KEMA PP FIBER · KEMAIMPREGN NATOR

Spremljajoči izdelki LEPILA ZA PLOŠČICE, NARAVNI KAMEN, PLINOBETON · KEMAKOL FLEXX 170 · KEMAKOLL RA R A PID 19 1933 · KEM M AGRES RE · KEM K M ABO A OND ON ND D 120 12 FUGIRNE MASE · NANOCOLOR TESNILNE MASE · KEMASIL · KEMAFLEX MS · KEMAFLEX PU KEMAFLEX PE X10 · PRODUKTI ZA TOPLOTNO IZOLACIJSKO FASADO · KEMATERM 23 230 30 · KEM K MA AT ATE T ER TE RM M PU BARVE · KEMA INTERIOR COLOR · VEZIVA · KEMAFIN CEMENT W · KEM M AFIN ELEKTR TRO O GIP PSS · EPO P OKSIDNI NI PREMA PREMAZI ZI · KEMA KEMA M OX FIL MAP ILLL 1000 KEMAPUR FILL 1150 · KEMAPOX GRUND 2000 · KEMAPOX GRUND 2040 0 · KEMAPOXX GRUND GRUND ND D 20 060 0 TANKOSLOJNI EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI SISTEMI · KEMAPOX FINA AL 6000 · KEMAP POX O FIN INAL ALL 665550 A 00 AQU QUA A·K KEM KE EMPAOX AO OX FIIN INA INAL NAL 6610 10 100 00 0 0 CCH HEM EMR MRE MR REES R ES DODATNI PRODUKTI ZA EPOKSIDE · EPOXY SAND

61 6644

65 6 68 6699 70 71 72 73 74 74

75 76 76 77 77 7788 79 800 811 82 82 822

5SISTEMSKE REŠITVE

PODLIVANJE/SIDRANJE ŽERJAVNE PROGE SANACIJA VODOHRANA IZZV VE EDB D A SPOJA HORIIZONT TAL ALNE NE IN NV VER ERTI ER TIKALNE I HIDRO OIZOLA OI ZOLA ZO LAC CIJE CIJE J

SANACIJA ČISTILNE NAPRAVE

DETA DE AJLL TES E NJ N ENJA BE ETONS TONS TO NSKI NSKI KIH KONSTRUK KCIJ

SANACIJA KAPILARNE VLAGE V PRITLIČJU

SANA S ACIJA CIIJA A STA TARE REGA GA P ŠK PO KOD ODOVANE ODOV AN NEGA B BE ETONA TON

TESNJENJE KLETNEGA PROSTORA (SANACIJA)

SANA S NACI CIJA JA A NOV OVE OV EG GA PO OŠK ŠKOD ODO OD OVAN OV OVAN ANEG E A BETO EG TONA N

PRIMER TESNJENJA NOVEGA KLETNEGA PROSTORA

NO OVO OGR GRAD ADNJ AD DN NJJA V VO ODOHR HRAN ANA A

SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt dostopen z zunanje strani SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt nedostopen z zunanje strani


IZVEDBA SPOJA HORIZONTALNE IN VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE Detajl izvedbe vertikalne in horizontalne hidroizolacije med temelji in kletnimi zidovi z zagotavljanjem 100% vodotesnosti je bistvenega pomena za trajnostno zaščito konstrukcije. V večini primerov se temu ne daje zadostne pozornosti, vse dokler ne nastanejo težave. Te so lahko: navlaževanje zidu – kapilarni dvig, vdor podtalnice ter poškodbe talnih in stenskih oblog.

PODLIVANJE/ SIDRANJE ŽERJAVNE PROGE

Za podlivanje naležnih plošč strojev, žerjavnih prog, zalivanje sider ter zapolnitev prostih mest na stikih posameznih konstrukcijskih elementov, lahko uporabimo posebne gotovo pripravljene ekspanzijske cementne mase. Mase se lahko pripravijo v različnih granulacijah, v odvisnosti od dimenzij podlivnega dela. Običajno velja, da naj premer max. zrna ne pre-

sega ¼ dimenzije podlivnega prereza. Ekspanzijsko cementno podlivno maso uporabljamo povsod, kjer je zaželena plinotvorna ekspanzija malte, omejeno krčenje ter doseganje visokih začetnih in končnih sprijemnih trdnosti med betonsko podlago in drugimi jeklenimi elementi.

Priprava podlage Površino betona moramo očistiti ostankov cementne skorje ter jo narediti delno hrapavo (z naštokanjem ali peskanjem). V primeru maščob je te potrebno odstraniti ali površino po grobem očiščenju stabilizirati z epoksi impregnacijo KEMAPOX GRUND 2060 ter posipom s kremenovim peskom EPOXY SAND ES 0,1-0,3 mm. Enako velja za kovinske dele, ki morajo biti razmaščeni in nekorodirani oz. že zaščiteni z antikorozivnimi premazi. Površino betona speremo/prepojimo z vodo vsaj 6 ur prej, da pred vgradnjo mase ni ostankov vode na površini. Pred vgradnjo mase odstranimo še vse ostanke morebitne vode v jamicah z odsesavanjem ali izpihovanjem s stisnjenim zrakom. Preverimo še tesnost opaža oziroma mesta podlivanja.

V danem primeru govorimo o alternativni polimercementni hidroizolaciji napram klasični bitumenski izolaciji, saj so njene bistvene prednosti 100% vodotesnost, povečana odpornost na agresivne snovi (soli, sulfati, kloridi, CO2), odpornost na negativni ter pozitivni tlak vode, UV in zmrzlinska odpornost, premoščanje razpok pri uporabi fleksibilnih polimercementnih mas itd. Tovrstna hidroizolacija se lahko nanaša na beton z zgoščeno strukturo najmanjše kvalitete C16/20, na plinobeton, mavčno-kartonske plošče, zid iz opeke ter betonskih zidakov, zid zidan s cementno ali apneno-cementno malto z najmanj 10 mm debelo prevleko ter zaglajenim cementnim ali apneno-cementnim ometom.

Priprava podlage Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem. Čiščenje podlage izvedemo z vodnim curkom pod pritiskom ca. 150-200 barov.

Izvedba horizontalne izolacije nad temelji Pred nanosom vodotesne mase HIDROSTOP ELASTIKK (ali tudi HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP 94, HIDROSTOP PENETRAT) predlagamo impregnacijo betona s KEMACRYL emulzijo, mešano z vodo v razmerju 1:1 po sistemu

1

Maso ISOTAL vgrajujemo v enem nanosu do debeline 60 mm. Za večje debeline izvedemo dodatni nanos (po ca. 4-8 urah) ali ji primešamo pesek granulacije 4-8 mm

1

8

ISOTAL

1 1

3

2 1

v količini 25-30% na težo mešanice. V tem primeru lahko znaša debelina vgradnje 120-150 mm, zaželeni pa so predhodni preskusi konsistence, vgradljivosti in lastnosti strjene mase za posamezni primer.

48 ur. Pri tem se za zaščito priporoča uporaba sredstva KEMACURE EKO. Gre za okolju prijazen material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino se nanaša z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov.

Nega vgrajene mase Maso je potrebno ščititi pred prehitro izsušitvijo vsaj 24 do

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 ISOTAL

PORABA ca. 2 kg za zapolnitev 1 dm3 prostornine

4

PAKIRANJE 30/1

1

HIDROSTOP ELASTIK

2

KEMA SWELL (05)

3

HIDROSTOP KIT HIDROZAT

Postavitev nabrekajočega traka Nabrekajoči trak KEMA SWELL (05) fiksiramo na betonsko površino z izdelkom KEMAMASTIC WA. Nabrekajoče tesnilne trakove po vsej dolžini prilepimo na podlago tako, da preprečimo poznejše puščanje. Debelina stene, ki jo betoniramo nad nabrekajočim trakom, mora proti strani, od koder obstaja možnost vdora vode, znašati vsaj 10 cm. Nabrekajoče tesnilo položimo na sredino zidu, če je ta širok do 25 cm. Če je zid širši od 30 cm, tesnilo položimo na tisto stran zidu, od koder priteka voda, vendar moramo tudi v tem primeru upoštevati prej omenjeno minimalno debelino betona 10 cm. Če v času vgradnje obstaja možnost padavin, moramo nabrekajoči trak zaščititi, saj se tako izognemo predčasnemu nabrekanju. V horizontalnih regah, kjer se lahko pojavi stoječa voda, je treba nabrekajoče tesnilo pokriti s folijo. Izvedba zaokrožnice na delovnem stiku Stike med temelji in zidom z zunanje strani zaokrožimo v žlebove - holkele s hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT (lahko tudi HIDROZAT), da lahko nanos elastičnega tesnilnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK poteka brez ostrih prehodov. Izvedba vertikalne izolacije Podlaga za nanos HIDROSTOP ELASTIK-a je lahko beton, betonska opeka, opeka, kamen, montažni stiropor elamenti (quad – lock, velox…) ipd. Na betonsko opeko in kamen je potrebno izvesti izravnalni cementni omet debeline 1 cm. Izvedba vodotesne prevleke s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK se izvede v dveh nanosih s čopičem na predhodno mat navlaženo podlago ali impregnirano s KEMACRYL emulzijo, razredčeno z vodo v razmerju 1:1.

4

Vgradnja mase ISOTAL vgrajujemo v kontinuiteti le z ene strani opažene površine, da se pravilno razporedi pod mestom zalivanja in zapolni opažno mesto na drugi strani. Mase se ne vibrira, lahko se zvibrira le sam opaž. Za vgradnjo pri težje dostopnih mestih si pomagamo s kovinsko ali leseno palčko. V izogib "zračnih žepkov" lahko v posebnih primerih v mesto podlitja namestimo tudi plastične cevke, ki jih po vgradnji mase izvlečemo.

sveže na sveže. Vodotesno maso izvedemo i d čez č beton b v dveh nanosih s čopičem. Posebno pozornost je potrebno posvetiti kvalitetnemu nanosu mase okrog armaturnih palic in mrež iz temeljne plošče.

OZNAKA 1,4 2 3

PRIKAZANI PRODUKTI HIDROSTOP ELASTIK KEMA SWELL (05) HIDROSTOP KIT HIDROZAT

Če je potrebna toplotna zaščita objekta, lahko na zunanjo stran objekta na vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK izvedemo XPS, ki ga pričvrstimo z lepilno malto KEMATERM 230 v neprekinjenem pasu vzdolž robov in dodatno na 4 do 6 mest točkasto v sredino plošče. Pred zasutjem objekta se površina toplotne izolacije zaščiti s čepkasto polietilensko (PEHD) membrano. V primeru uporabe folije z zaščitnim filcem, jo lahko izvedemo tudi direktno na HIDROSTOP ELASTIK.

PORABA 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra

PAKIRANJE 7/1, 1,, 17 17,5/1, 7 5/1 5/ 5 28/1 /1 66x5 m 6x 5/1, 25/ 25 25/1 5/1 25/1 5/1, 9


DETAJL TESNJENJA BETONSKIH KONSTRUKCIJ V primeru izvedb armiranobetonskih vodotesnih konstrukcij je zelo pomembna izdelava stikov in prebojev skozi konstrukcijo. V praksi se srečujemo z raznimi nepredvidljivimi dogodki med izvedbo, zato smo že med samo gradnjo pogosto prisiljeni sanirati našo konstrukcijo. Prav zaradi tega so tovrstni sanacijski posegi zelo podobni tistim, ki jih izvajamo pri obnovah. Večino predstavljenih postopkov je tako možno uporabiti pri novogradnjah kot tudi pri sanacijah.

maso KEMA MASTIC WA, lahko pa se ga dodatno pritrdi še mehansko z žeblji za beton ali s posebno pocinkano mrežico. Pred namestitvijo nabrekajočega traku moramo površino prebrusiti, da odstranimo cementno mleko in slabo sprijete delce. Tako pripravljena površina se obdela še z vodotesno maso HIDROSTOP PENETRATT ali HIDROSTOP FLEX. Izvedba zaokrožnice Izvedbo zaokrožnice na stiku tla-stena izvajamo iz dveh razlogov. Prvi je ta, da zaokrožnica omogoča lažjo in zvezno izvedbo vodotesnega premaza, drugi pa je, da na tem stiku lahko kdaj pozneje pride do zamakanja zaradi slabe vgradnje

stične konsistence. HIDROSTOP KITT nanesemo na mat vlažno površino z zidarsko žlico, oblikovanje in zgladitev zaokrožnice v radiu ca. 5 cm pa najlažje izvedemo s posebej prilagojeno krožno gladilko ali kar s steklenico. V primeru aktivnih vdorov vode z zunanje strani, se ti lokalno zatesnijo z uporabo hitrovezne mase HIDROZAT (ali HIDROZAT MOMENT), ki jo vtisnemo na mesto vdora.

karakteristikam betona. Površino pripravimo z izžlebitvijo razpoke s kotno brusilko v širino ca. 1-2 cm ter v globino 3-4 cm in to v obliki lastovičjega repa ter jo dobro navlažimo in speremo z vodo. Voda se mora pred sanacijo površinsko osušiti tako, da ostane le mat vlažna površina. Pripravimo hitrovezno maso HIDROSTOP KITT v količini, ki jo lahko porabimo v ca. 10 minutah. Maso pripravimo z dodajanjem vode v posodo; za 5 kg suhe mešanice potrebujemo ca. 1 L vode, katero po potrebi malenkostno prilagodimo, da dobimo homogeno maso plastične konsistence. HIDROSTOP KITT vtisnemo v mat vlažno razpoko z zidarsko žlico. V primeru aktivnih vdorov vode z zunanje strani, se ti lokalno

zatesnijo z uporabo hitrovezne praškaste mešanice HIDROZAT MOMENT, ki jo vtisnemo na mesto vdora. Premaz celotnih stenskih in talnih betonskih površin Tesnilni zaščitni premaz izvedemo z vodotesno cementno maso v odvisnosti od potrebe tesnjenja. V detajlu prikazujemo uporabo mase bele barve HIDROSTOP FW, ki jo vgradimo na čisto in mat vlažno površino. Pri vsakem posameznem nanosu je potrebno zagotoviti polno pokrivnost površine, kar je še posebej pazljivo potrebno izvesti pri polkrožnih stikih, robovih in težje dostopnih mestih.

TESNJENJE STIKA MED CEVJO IN BETONOM

Tesnjenje razpoke Razpoke na betonskih in AB konstrukcijah so pogosta oblika poškodb. Nastanejo lahko kot posledica krčenja betona po njegovi vgradnji ali poznejših preobremenitev konstruk-

9 8

7

Naknadno tesnjenje stika m med cevjo in beeto tonnnoom V primeru konstrukcij izvedenih izz vodotesnega betoona, a, je še posebej pomembno tesnjenje vseh delovnih stikoov, dilatacij in prebojev. V ta namen see uporabljajo uvelja uveljavljeni avljeni tipski trakovi in cevni elementi s posebnimi prirobnicami. Prav v primeru prebojev pa se v praksi pogosto dogaja, da že vgrajeni preboji ne tesnijo. Pri tem imamo opravka s cevmi iz kovinskih ali umetnih mas, na katere je oprijem cementnih materialov slab. Netesno mesto okrog cevnega izvoda lokalno odbijemo v klinasti obliki dimenzije ca. 5 cm. Po očiščenju površin, cev in beton premažemo z epoksidno smolo KEMAPOX GRUND 2000 (lahko tudi KEMAPOX GRUND 2040 za bolj vlažne pogoje) in površino še v svežem stanju polno posipamo s kremenovim peskom EPOXY SAND ESS 0,1-0,3 mm. V primeru aktivnih vdorov vode v času sanacije, predhodno za začasno zatesnitev uporabimo hitrovezno praškasto maso HIDROZAT MOMENT, ki jo nanesemo po površini netesnega mesta. Na notranjem stiku cev-beton nanesemo nabrekajoči kit KEMA MASTIC WAA kot samostojen ali v kombinaciji z nabrekajočim trakom KEMA SWELL 05. Počakamo nekaj ur, da se kit strdi.

DETAJL TESNJENJA Z VODOTESNIMI MASAMI IN HITROVEZNIMI MALTAMI

4

Pripravljeno površino stika s kovinsko gladilko zapolnimo s KEMAPOX malto, pripravljeno iz KEMAPOX GRUND-a 2000 in peska EPOXY SAND ESS 0,1-0,3 mm v razmerju 1:8-1:10.

6 5

Površinsko mesto sanacije premažemo z 2K elastično vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK.

DETAJL TESNJENJA Z VODOTESNIMI MASAMI IN HITROVEZNIMI MALTAMI 3 1

1

KEMA SWELL (05)

2

HIDROSTOP PENETRAT A

2

HIDROSTOP FLEX 3

Tesnjenje delovnega stika z nabrekajočim trakom KEMA SWELL (05) V primeru konstrukcij izvedenih iz vodotesnega betona je še posebej pomembno tesnjenje vseh delovnih stikov, dilatacij in prebojev. V ta namen se uporabljajo uveljavljeni tipski trakovi. Na sliki je prikazana izvedba delovnega stika AB plošča-stena z nabrekajočim trakom iz bentonita in sintetičnega kavčuka. Trajno aktiven sistem v stiku z vodo naraste na do 400 % lastnega volumna v suhem stanju. Nabrekla masa bentonita tako zapolni vse mikrorazpoke in kapilare v betonu, ki nastanejo zaradi krčenja betona v delovnih stikih. KEMA SWELL trak se vgradi na nabrekajočo

10

betona ali pomanjkljive izvedbe vodotesnih trakov. Z izvedbo zaokrožnice to preprečimo. Površino za izvedbo pripravimo z mehanskim odbitjem in delno poglobitvijo stika min. 3 cm, da odstranimo slabe dele betona ter jo dobro navlažimo in speremo z vodo. Voda se mora pred sanacijo površinsko osušiti tako, da ostane le mat vlažna površina. Za izdelavo zaokrožnice pripravimo hitrovezno maso HIDROSTOP KITT v količini, ki jo lahko porabimo v ca. 10 minutah. Maso pripravimo z dodajanjem v posodo z vodo; za 5 kg suhe mešanice potrebujemo ca. 1 L vode, katero po potrebi malenkostno prilagodimo, da dobimo homogeno maso pla-

cije zaradi različnih vplivov. Zaradi izpostavljenosti betona lahko vplivajo na njegovo trajnost, v primeru rezervoarjev pa predstavljajo netesna mesta, kjer prihaja do izgube tekočine. Primer opisanega postopka tesnjenja obravnava predvsem razpoke, ki so nastale kot posledica prekomernega krčenja zaradi hidratacije cementa in izsuševanja in ki se po določenem času običajno stabilizirajo. Za zatesnitev takšnih razpok se pogosto koristijo kiti različnih sestav, ki pa ne smejo biti preveč krhki. Eno od zelo priročnih možnosti predstavljajo kiti polimercementne sestave, ki so najbolj podobni

HIDROSTOP KIT HIDROZAT

4

HIDROSTOP KIT

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 KEMA SWELL (05) 2 HIDROSTOP PENETRAT HIDROSTOP FLEX 3 HIDROSTOP KIT 4

HIDROZAT HIDROSTOP KIT

5,6

HIDROZAT MOMENT HIDROSTOP FW

HIDROZAT MOMENT 6

5

HIDROSTOP FW

PORABA dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline) 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice ca. 1,5 kg/m2 3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem

PAKIRANJE 6x5 m 25/1 20/1 5/1, 25/1 5/1, 25/1 5/1, 25/1 1/1 25/1

TESNJENJE STIKA MED CEVJO IN BETONOM 7

KEMAPOX GRUND 2000

8

KEMA MASTIC WA

9

HIDROSTOP ELASTIK

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 7 KEMAPOX GRUND 2000 (malta) 8 KEMA MASTIC WA 9 HIDROSTOP ELASTIK

PORABA epoksidna malta (15 do 20 mm): 2,2 kg/m2 za 1 mm debeline (razmerje mešanja smola:pesek=1:10) odvisno od kvalitete betona na tekoči meter 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem

P PA PAK PAKIRANJE NJE 24/1, /1, 200/ 200/1 200 600 ml 7/1, 17,5/ 17,5/1, 28/1 8/1 11


Priprava površine Poškodovan in dotrajan beton na mestu lokalnih poškodb mehansko odbijemo (na večjih površinah z vodnim curkom pod visokim pritiskom min. 300 barov) do čiste in zdrave podlage primerne hrapavosti. Kvaliteta pripravljene površine se običajno preverja z meritvijo odtržne trdnosti (pull-off ), ki mora znašati vsaj 1,5 MPa. Posebej je pomembno, da odstranimo beton okrog korodirane armature, vključno izza nosilne armature, da ta postane prosta. Armatura se očisti korozije z žično ščetko (strojno) ali peskanjem do stopnje Sa 21/2 po DIN 55928, del 4. Zaščita armature Zaščito armature izvedemo takoj po njenem čiščenju. V ta namen uporabimo 2K obarvani cementni pastozni premaz BETONPROTEKT K2, ki ustvari zaščito armature neposredno na njeni površini. Premaz izvedemo v dveh nanosih s čopičem v skupni debelini ca. 1,5-2 mm. Časovni razmik med prvim in drugim nanosom znaša ca. 2 uri. Premaz zagotavlja odlično sprijemljivost z armaturo, neprepustnost za vodo in agresivne pline, dodatno varovanje pa zagotavljajo inhibitorji korozije, kateri aktivno vzdržujejo zaščitni film na armaturi.

1

Pri izvedbi premaza bo verjetno prišlo do nanosa tudi na beton, kar pa ni problematično, saj se premaz koristi tudi kot veznooprijemni sloj med starim in novim betonom oz. reparaturno malto.

SANACIJA STAREGA POŠKODOVANEGA BETONA

Armatura v betonu ne korodira, dokler je prekrita z zadostno debelino visokoalkalnega sloja betona. To je še posebej pri starejših objektih doseženo največkrat le teoretično. V praksi imajo armirano betonske konstrukcije po izvedbi pogosto lasaste razpoke, nemalokrat pa so zaščitni sloji vsaj lokalno pretanki. Vse to, skupaj v kombinaciji z mehanskimi obremenitvami, vlago, zmrzovanjem in solmi, ogljikovim dioksidom iz zraka ter drugimi zunanjimi vplivi, privede do karbonizacije betona, korozije armature ter kasneje tudi do ogrožanja stabilnosti konstrukcije. Tovrstne poškodbe lahko enostavno in kvalitetno saniramo z gotovo pripravljenimi polimercementnimi reparaturnimi maltami, ki jih opisujemo v naslednjih korakih.

12

1

BETONPROTEKT K2

2

BETONPROTEKT RT

3

BETONPROTEKT F

OZNAKA 1 2 3

PRIKAZANI PRODUKTI BETONPROTEKT K2 BETONPROTEKT RT BETONPROTEKT F

PORABA ca. 2,0 kg/m2 za enkratni nanos 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 3-4 kg/m2 za ca. 2 mm debeline nanosa

PAKIRANJE 3,3/1, 33/1 25/1 25/1

Reprofilacija betona Za kvalitetno reprofilacijo lokalnih poškodb betona je najbolj primerna uporaba že pripravljenih gotovih malt, ki so po svoji sestavi čim bolj podobne lastnostim betona, ki ga saniramo. Reprofilacijo izvajamo na hrapavo in vlažno površino betona. V primeru površinskih preplastitev zelo gladkih podlag je potrebna mehanska obdelava s štokanjem, peskanjem ali prebrušenjem. V posebnih primerih je potrebno vgraditi tudi sidra in dodatno armaturo. Za povečanje sprijemljivosti lahko uporabimo že omenjeni premaz BETONPROTEKT K2 po sistemu sveže na sveže. Zaradi lažjega nanosa in vgradnje (še posebej na stropne površine) je priporočljivejša uporaba emulzije KEMAGRUND A, razredčene z vodo v razmerju 1:1. Primeroma se lahko kot vezni sloj uporabijo tudi polimerne disperzije KEMACRYLL in KEMALATEXX redčene z vodo v razmerju 1:1. Pri njihovi uporabi pa je potrebno paziti (odvisno od vpojnosti podlage in vremenskih vplivov), da se ne osušijo pred vgradnjo malte. V tem primeru se na površini formira ločilni film in doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Reprofilacijo poškodb izvedemo z gotovo pripravljeno mikroarmirano sanacijsko malto BETONPROTEKT RT. Za zapolnitev lokalnih poškodb jo lahko nanesemo v enem koraku do debeline 40 mm. Minimalna debelina nanosa znaša 5 mm. Zaščita betona Končno zaščito saniranih in ostalih, še nepoškodovanih površin betona, izvedemo s fino mikroarmirano sanacijsko maso BETONPROTEKT F, ki zagotavlja posebno zaščito pred zunanjimi atmosferskimi vplivi in propadanjem. BETONPROTEKT F se nanese na mat navlaženo podlago s kovinsko gladilko v enem sloju debeline običajno 2-3 mm (prvi nanos lahko tudi s ščetko zaradi boljše zapolnitve por in oprijema na beton, možen tudi

A

B

2

2

3

C

D

strojni nanos po mokrem postopku). Za končno glajenje uporabimo navadno gladilko ali gladilko z gobico. V primeru prehitrega sušenja lahko površino v fazi glajenja rahlo vlažimo, priporočamo souporabo KEMACRYL emulzije.

material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino ga nanašamo z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov.

Sanirane površine je potrebno kljub uporabi industrijsko pripravljenih gotovih mas med, in še posebej po vgradnji, ščititi pred direktnimi vplivi vetra in sončnih žarkov. Pri tem se za negovanje lahko uporabijo zaščitne pokrivne folije ali vlažni filci. Ker pa je to v praksi zaradi specifičnih površin dostikrat težko ali celo nemogoče, za zaščito priporočamo ppoor moo uporabo p b sredstva red ed tva vaa KKEMACURE EM MACU MA CUR UREE EEKO. EK EKO KOO Gre G e za z okolju okoljuu prijazen ppririjazen j zen

Slika A: Očiščena podlaga Slika B: Zaščita armature Slika C: Reprofilacija betona Slika D: Zaščita betona

13


Priprava površine Beton na mestu lokalnih poškodb mehansko odbijemo (na večjih površinah z vodnim curkom pod visokim pritiskom min. 300 barov) do čiste in zdrave podlage primerne hrapavosti. Kvaliteta pripravljene površine se običajno preverja z meritvijo odtržne trdnosti (pull-off ), ki mora znašati vsaj 1,5 MPa. Ker gre za novo konstrukcijo, vidna armatura še ni podvržena korozijskim procesom, zato je tudi ni potrebno posebej ščititi. Zaščitni premaz izvedemo le v primeru preplitvo položene armature, v konstrukcijah posebej izpostavljenih vlagi (bazeni, rezervoarji) ter na površinah, ki so izpostavljene agresivnim zunanjim vplivom. Površina armature se v takih primerih predhodno očisti z žično ščetko in zaščiti z 2K obarvano cementno pastozno maso BETONPROTEKT K2. Premaz izvedemo v dveh nanosih s čopičem v skupni debelini ca. 1,5-2 mm. Časovni razmik med prvim in drugim nanosom znaša ca. 2 uri. Pri izvedbi premaza bo verjetno prišlo do nanosa tudi na beton, kar pa ni problematično, saj se premaz koristi tudi kot vezno - sprijemni sloj med starim in novim betonom oz. reparaturno malto. Reprofilacija betona Za kvalitetno reprofilacijo lokalnih poškodb betona je najbolj primerna uporaba že pripravljenih gotovih malt, ki so po svoji sestavi čim bolj podobne lastnostim betona, ki ga saniramo. Reprofilacijo izvajamo na hrapavo in mat vlažno površino betona. V primeru površinskih preplastitev zelo gladkih podlag je potrebna mehanska obdelava s štokanjem, peskanjem ali prebrušenjem. V posebnih primerih je potrebno vgraditi tudi sidra in dodatno armaturo. Za povečanje sprijemljivosti lahko uporabimo gotovi premaz BETONPROTEKT K2 po sistemu sveže na sveže, zaradi lažjega nanosa in vgradnje pa je še bolj priporočljiva uporaba emulzije KEMAGRUND A, razredčene z vodo v razmerju 1:1.

SANACIJA NOVEGA POŠKODOVANEGA BETONA

Primeroma se lahko kot vezni sloj uporabijo tudi polimerne disperzije KEMACRYL in KEMALATEX, redčene z vodo 1:1. Pri njihovi uporabi pa je potrebno paziti (odvisno od vpojnosti podlage in vremenskih vplivov), da se ne osušijo pred vgradnjo malte. V tem primeru se na površini formira ločilni film in doseže ravno nasprotni učinek od želenega.

Pri izvedbi betonskih konstrukcij pride pogosto do lokalnih poškodb zaradi segregacije pri sami vgradnji, napak zaradi opaževanja/razopaževanja ter drugih nepredvidljivih vplivov. V takih primerih je potrebno te površine pred nadaljnjo obdelavo sanirati. Uporaba klasično pripravljenih malt na gradbišču se je zaradi težje kontrole in zagotavljanja kontinuirane enake sestave, predvsem pa zaradi nekontroliranega krčenja in omejitve razpok, v praksi pokazala kot neprimerna. V ta namen je zato priporočljivo uporabiti gotove industrijsko pripravljene malte.

14

1

BETONPROTEKT RT

2

BETONPROTEKT RP

3

BETONPROTEKT F

OZNAKA 1 2 3

PRIKAZANI PRODUKTI BETONPROTEKT RT BETONPROTEKT RP BETONPROTEKT F

PORABA 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 3-4 kg/m2 za ca. 2 mm debeline nanosa

PAKIRANJE 25/1 25/1 25/1

3

1

2

Reprofilacijo poškodb izvedemo z gotovo pripravljeno mikroarmirano sanacijsko malto BETONPROTEKT RT. Za zapolnitev lokalnih poškodb jo lahko nanesemo v enem koraku do debeline 40 mm.

V primeru večjih površinskih preplastitev in bolj gladkih podlag, priporočamo najprej vgradnjo produkta BETONPROTEKT RT v debelini 5-10 mm kot kontaktni sloj - obrizg in šele naslednji dan vgradnjo sanacijske malte BETONPROTEKT RT do končne debeline npr. 10-30 mm. Še posebej je to pomembno pri izvajanju na strop, saj gre za velike teže. V primeru bivalnih površin se v vsakem primeru priporoča izvedba s sidri in armirno pocinkano mrežico. S tem se izognemo razslojitvi v primeru morebitnih dinamičnih vplivov ali poznejših prevelikih deformacij stropne konstrukcije.

linijah, poškodovani beton pa odstranimo z rezkanjem ali pnevmatskimi kladivi. Reprofilacijo izvajamo na hrapavo in mat vlažno površino betona v kombinaciji s sprijemno veznim slojem po sistemu "sveže na sveže". Za kontaktno-sprijemni sloj uporabimo gotovo pripravljeno 2K obarvano cementno pastozno maso BETONPROTEKT K2 ali pa ga pripravimo iz mešanice emulzije KEMALATEX-a in cementa v razmerju 1:2. Kontaktno-sprijemni sloj izvajamo sproti, neposredno pred samo vgradnjo reprofilacijske malte.

Za sanacijo talnih horizontalnih površin zaradi enostavnejše izvedbe priporočamo uporabo bolj tekoče in plastificirane mikroarmirane sanacijske malte BETONPOTEKT RP. Posamezne poškodovane površine na tleh predhodno ostrorobo zarežemo s kotno brusilko v ravnih

Zaščita betona Končno zaščito saniranih površin betona na zidovih in stropu izvedemo s fino mikroarmirano sanacijsko maso BETONPROTEKT F. Masa zaradi posebnih dodatkov in fine sestave (zrno do 0,3 mm) omogoča doseganje izredno finega (glad-

kega) pokrivnega sloja. BETONPROTEKT F nanesemo na mat navlaženo podlago s kovinsko gladilko v enem sloju debeline običajno 2-3 mm. Za končno glajenje uporabimo navadno gladilko ali gladilko z gobico. V primeru prehitrega sušenja lahko površino v fazi glajenja rahlo vlažimo, priporočamo souporabo KEMACRYL emulzije. Večje povezane površine poškodb je potrebno, kljub uporabi industrijsko pripravljenih gotovih mas, med in še posebej po vgradnji, ščititi pred prehitro izsušitvijo. Pri tem za zaščito priporočamo uporabo sredstva KEMACURE EKO. Gre za okolju prijazen material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino ga nanašamo z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov.

15


NOTRANJA STRAN Priprava podlage Površino betona očistimo in pripravimo z vodnim curkom pod visokim pritiskom min. 400 barov do čiste in zdrave podlage, da odstranimo nečistoče in slabo sprijete delce cementne skorje ter da dosežemo sprijemno trdnost (pull-off ) na podlagi min. 1,5 MPa. V primeru zelo gladkih podlag po potrebi uporabimo dodatno mehansko obdelava s štokanjem, peskanjem ali prebrušenjem. Tesnjenje lukenj od opaževanja, sanacija razpok in segregacijskih gnezd Tesnjenje lukenj, ki so nastale kot posledica opaževanja izvedemo s KEMAPOX malto, pripravljeno iz razmerja KEMAPOX GRUND 2000 : EPOXY SAND ES 0,1-0,3 1:8-1:10. Alternativno lahko uporabimo tudi hitrovezni masi HIDROSTOP KIT/HIDROZAT. Morebitne vidne stabilne razpoke širine do 0,4 mm zarežemo s kotno brusilko v globino ca. 2-3 cm in pokitamo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT/HIDROZAT. Segregacijska gnezda in druge nepravilnosti na površini saniramo s hitrovezno malto HIDROZAT, morebitne aktivne vdore vode pa ustavimo s praškom HIDROZAT MOMENT.

NOVOGRADNJA VODOHRANA Betonski vodohran zaradi svoje lokacije in obremenitve predstavlja specifiko, zato mu je že pri projektiranju potrebno posvetiti posebno pozornost. Sam statični izračun konstrukcije ne pomeni, da bo vodohran zagotavljal 100% vodotesnost, zato so pomembni detajli, kateri pa so tako pri projektiranju kot pri izvedbi včasih nekoliko zanemarjeni. Praviloma se konstrukcije betonskih vodohranov izvajajo po principu "bele kadi", kar pomeni, da sestava strjenega betona že sama po sebi preprečuje povečano pronicanje vlage v beton. Seveda pa le laboratorijska sestava betona ni dovolj, saj se pri vgradnji lahko pojavi vrsta nepravilnosti. Poleg tega je v konstrukciji potrebno predvideti vodotesne delovne stike z vgradnjo posebnih tesnilnih trakov in elementov.

Izvedba preboja skozi AB zid ali AB ploščo V primeru konstrukcij izvedenih iz vodotesnega betona je še posebej pomembno tesnjenje vseh delovnih stikov, dilatacij in prebojev. V ta namen se uporabljajo uveljavljeni tipski trakovi in cevni elementi s posebnimi prirobnicami. Prav v primeru prebojev pa se v praksi pogosto dogaja, da že vgrajeni preboji ne tesnijo. Pri tem imamo opravka s cevmi iz kovinskih ali umetnih mas na katere je oprijem cementnih materialov slab. Morebitno netesno mesto okrog cevnega izvoda lokalno odbijemo v klinasti obliki dimenzije ca. 5 cm. Po očiščenju površin, cev in beton premažemo z epoksidno smolo KEMAPOX GRUND 2000 (lahko tudi KEMAPOX GRUND 2040 za bolj vlažne pogoje) in površino še v svežem stanju polno posipamo s kremenovim peskom EPOXY SAND ES granulacije 0,1-0,3 mm. V primeru aktivnih vdorov vode v času sanacije, se predhodno za začasno zatesnitev uporabi hitrovezna praškasta mešanica HIDROZAT MOMENT, ki jo nanesemo po površini netesnega mesta. Na notranjem stiku cev - beton nanesemo nabrekajoči kit KEMA MASTIC WA kot samostojen ali ga kombiniramo z nabrekajočim trakom KEMA SWELL (05) in počakamo nekaj ur, da se kit strdi.

1

KEMA SWELL (05)

2

HIDROSTOP KIT HIDROZAT

4

3

HIDROSTOP FW HIDROSTOP VH

6

16

5

HIDROSTOP ELASTIK

7

HIDROSTOP PENETRAT A

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 KEMA SWELL (05) 2 HIDROSTOP KIT 3,4 5,6 7

HIDROZAT HIDROSTOP FW HIDROSTOP VH HIDROSTOP ELASTIK HIDROSTOP PENETRAT

PORABA dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem 3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)

Da zapolnimo pripravljeno površino stika, pripravimo KEMAPOX malto, zmešano iz KEMAPOX GRUND 2000 : EPOXY SAND ES 0,1-0,3 mm v razmerju 1:81:10. Površinsko mesto sanacije premažemo z 2K elastično vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK. Porabe materialov so odvisne od velikosti cevnega stika, ki ga tesnimo. Izvedba zaokrožnice na delovnem stiku Zaokrožnico izvedemo na stiku tla-stena, vključno z odbitjem nestabilnih delov in poglobitvijo delovnega stika, da odstranimo segregirani beton. Zaokrožnico izvedemo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT v radiu ca. 5 cm, v primeru aktivnega vdora vode pa na tistih mestih uporabimo maso HIDROZAT ali HIDROZAT MOMENT.

1

1 5

6 3 7 1

Impregnacija površine Da izboljšamo sprijemljivosti nanosa vodotesnih mas, površino grundiramo s KEMACRYL emulzijo, ki jo razredčimo z vodo v razmerju 1:1 ter nanesemo po sistemu sveže na sveže. Izvedba vodotesnega premaza Zaščitni tesnilni premaz v območju vodohrana izvedemo z vodotesno belo cementno maso HIDROSTOP FW (lahko tudi HIDROSTOP VH) na čisto in mat vlažno površino. Masa je posebej testirana za neoporečnost na pitno vodo in izpolnjuje sanitarno-higienske pogoje. Njena bela barva in finost omogočata lažje čiščenje ter vzdrževanje površin. Maso pripravimo do konsistence primerne za nanos s kovinsko gladilko, nanašamo pa jo s ščetko ali kovinsko gladilko v dveh slojih. Debelina posameznega sloja znaša ca. 1 mm; prvi sloj običajno nanesemo s ščetko zaradi boljše zapolnitve por, drugi sloj pa s ščetko ali kovinsko gladilko, pri čemer naj bo drugi nanos pravokoten na prvega. Časovni razmik med prvim in drugim slojem znaša vsaj 4-8 ur, oziroma do

4

2

2

zadostne površinske stabilnosti predhodnega nanosa. V primeru večjih vodnih pritiskov lahko izvedemo še dodatni tretji nanos. Pri vsakem posameznem nanosu moramo zagotoviti polno pokrivnost površine, kar je še posebej pazljivo potrebno izvesti pri polkrožnih stikih, robovih in težje dostopnih mestih.

vtremo armirno mrežico iz steklenih vlaken. Namembnost in možna izbira posameznih materialov iz nabora vodoneprepustnih mas je podrobneje prikazana v tabeli na strani 39.

Površinske premaze moramo ščititi pred prehitro izsušitvijo vsaj 24-48 ur. Pri tem za zaščito priporočamo uporabo sredstva KEMACURE EKO. Gre za okolju prijazen material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino se nanaša z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov.

Tudi na zunanji strani vodohrana moramo površine pripraviti kot po navodilih za notranjo stran ter na stikih izvesti zaokrožnice na stiku tla-stena. Zaokrožnico izvedemo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT v radiu ca. 5 cm.

Na detajlu v vstopnem delu vodohrana kot primer uporabe prikazujemo tudi aplikacijo uporabe HIDROSTOP ELASTIK-a, ki ga nanesemo v dveh nanosih, vmes pa

ZUNANJA STRAN

Za izvedbo tesnilnega zaščitnega premaza na zunanji strani AB vodotesne konstrukcije vodohrana uporabimo cementno vodoneprepustno maso HIDROSTOP PENETRAT, ki jo nanesemo na čisto in mat vlažno površino. Masa s posebnimi kristalizacijskimi dodatki in s kemijsko reakcijo z vodo v porah betona tvori netopne kristale, ki pore in morebitne mikrorazpoke v betonski podlagi dodatno zatesnijo. HIDROSTOP PENETRAT tako poleg površinskega tesnjenja zagotavlja tudi globinsko kapilarno tesnjenje.

PAKIRANJE 6x5 m 5/1, 25/1 5/1, 25/1 25/1 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 25/1

Detajl sanacije segregacijskega gnezda

17


Pri inženirskih konstrukcijah, grajenih iz vodotesnega betona po sistemu "bele kadi", se v praksi pogosto pojavljajo težave kot je razpokanost in s tem netesnost konstrukcije zaradi krčenja betona (npr. dolge stenske površine), delovni stiki zaradi segregacije betona (npr. stik talna plošča-stena), cevni preboji brez ustreznih prirobnic, pomanjkljivo zatesnjene luknje od opaževanja ter tudi pomanjkljivo ali nekvalitetno izvedeni delovni stiki. Zaradi zgoraj omenjenega, zaradi potrebe po dodatnem tesnjenju ter zaradi dodatne zaščite in povečanja trajnosti konstrukcije, se v ta namen v praksi pogosto koristijo vodotesne cementne mase in premazi. Zaradi svoje odlične kompatibilnosti z betonom, polimercementne vodotesne mase zagotavljajo sekundarno zaščito vodotesnih betonov. Poleg vodotesnosti zagotavljajo povečano odpornost betona na agresivne medije iz okolice (sulfati, kloridi, CO2 ,…), s tem pa podaljšujejo življenjsko dobo konstrukcije. V praksi primerne konstrukcije za aplikacijo so tudi rezervoarji, lovilne sklede, oporni zidovi, temeljne in podzemne betonske konstrukcije ter drugi inženirski objekti. Razlikujemo med togimi in elastičnimi vodotesnimi polimercementnimi masami. Toge vodotesne mase za razliko od elastičnih nimajo sposobnosti premoščanja razpok. Zato so primernejše za vgradnjo na stabilnih monolitnih konstrukcijah, ki niso podvržene dinamičnim vplivom in katere že zaradi same enostavne zasnove konstrukcije in s tem možne kvalitetnejše izvedbe zagotavljajo vodotesnost. Kot že omenjeno, so nepogrešljive pri vdorih vode v objekte, katerih mesta je potrebno sanirati z notranje strani s kompatibilnimi hitroveznimi maltami. Cementne vodotesne mase vgrajujemo v slojih po ca. 1 mm, pri čemer sta potrebna min. 2 nanosa. Končna debelina nanosov naj ne presega 5 mm. Pomembna kvaliteta togih vodotesnih mas v primerjavi z elastičnimi je bistveno večji oprijem na mineralno podlago in večja paroprepustnost. To sta tudi pomembnejša parametra pri odločitvi glede izbora tesnjenja med elastičnimi in togimi vodotesnimi masami. Vgradnjo togih polimercementnih mas lahko izvajamo tudi v kombinaciji z elastičnimi vodotesnimi masami, pri čemer se najprej vgradi vedno toga in šele nato elastična vodotesna masa.

SANACIJA VODOHRANA

1

2

HIDROSTOP KIT

3

BETONPROTEKT RT

4

BETONPROTEKT RP

5

HIDROSTOP FW HIDROSTOP VH

18

ločilni film in doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Za sanacijo talnih horizontalnih površin, se zaradi enostavnejše izvedbe priporoča uporaba bolj tekoče in plastificirane mikroarmirane sanacijske malte BETONPOTEKT RP.

Izžlebitev in tesnjenje ostalih stabilnih razpok izvedemo s kotno brusilko v širino ca. 1-2 cm, v globino pa ca. 3-4 cm v obliki lastovičjega repa. Razpoke zapolnimo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT. V primeru aktivnega vdora vode se na tistih mestih uporabi HIDROZAT ali HIDROZAT MOMENT.

Reprofilacijo izvajamo na hrapavo in mat vlažno površino betona v kombinaciji s sprijemno veznim slojem po sistemu "sveže na sveže". Za kontaktno-sprijemni sloj uporabimo gotovo pripravljeno 2K obarvano cementno pastozno maso BETONPROTEKT K2 ali pa ga pripravimo iz mešanice emulzije KEMALATEX-a in cementa v razmerju 1:2. Kontaktno-sprijemni sloj izvajamo sproti, neposredno pred samo vgradnjo reprofilacijske malte.

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 HIDROZAT 2 3 4 5

HIDROSTOP KIT HIDROSTOP KIT BETONPROTEKT RT BETONPROTEKT RP HIDROSTOP FW HIDROSTOP VH

PORABA 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem 3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem

Sanacija betona Reprofilacijo morebitnih poškodb betona izvedemo z gotovo pripravljeno mikroarmirano sanacijsko malto BETONPROTEKT RT na očiščeno, hrapavo in mat navlaženo površino. Za zapolnitev lokalnih poškodb jo lahko nanesemo v enem koraku do debeline 40 mm.

Premaz celotnih stenskih inn talnih betonskihh površin Tesnilni zaščitni premaz izvedemo z vodotesno cementno maso HIDROSTOP FW (lahko tudi HIDROSTOP VH) na čisto in mat vlažno površino. Vodotesno cementno maso pripravimo do konsistence primerne za nanos s kovinsko gladilko. Nanašamo jo s ščetko ali s kovinsko gladilko v minimalno dveh slojih. Debelina posameznega sloja znaša ca. 1 mm. Prvi sloj običajno nanesemo s ščetko zaradi boljše zapolnitve por, drugi sloj pa ali s

2

5 6

V primeru večjih površinskih preplastitev in bolj gladkih podlag najprej priporočamo vgradnjo mase BETONPROTEKT RT v debelini 5-10 mm kot kontaktni sloj – obrizg, in šele naslednji dan vgradnjo sanacijske malte BETONPROTEKT RT do končne debeline npr. 10-30 mm. Še posebej je to pomembno pri izvajanju na strop, saj gre za velike teže (20 kg/m2/cm).

3

1 4

Za povečanje sprijemljivosti lahko uporabimo gotovi premaz BETONPROTEKT K2 po sistemu sveže na sveže. Zaradi lažjega nanosa in vgradnje je sicer bolj priporočljiva uporaba emulzije KEMAGRUND A, razredčene z vodo v razmerju 1:1. Primeroma se lahko kot vezni sloj uporabijo tudi polimerne disperzije KEMACRYL in KEMALATEX, redčene z vodo v razmerju 1:1. Pri njihovi uporabi je potrebno paziti (odvisno od vpojnosti podlage in vremenskih vplivov), da se ne osušijo pred vgradnjo malte. V tem primeru se na površini formira

V primeru vidne in preplitvo položene armature se ta predhodno očisti z žično ščetko in zaščiti z 2K obarvano cementno pastozno maso BETONPROTEKT K2. Premaz se izvede v dveh nanosih s čopičem v skupni debelini ca. 1,5-2 mm. Časovni razmik med prvim in drugim nanosom znaša ca. 2 uri. Pri izvedbi premaza bo verjetno prišlo do nanosa tudi na beton, kar pa ni problematično, saj se premaz koristi tudi kot vezno-sprijemni sloj med starim in novim betonom oz. reparaturno malto. Izvedba zaokrožnice na delovnem stiku Na delovnem stiku tla-stena izvedemo zaokrožnico, vključno z odbitjem nestabilnih delov in poglobitvijo delovnega stika, da odstranimo segregirani beton. Zaokrožnico izvedemo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT v radiu ca. 5 cm. V primeru aktivnega vdora vode na tistih mestih uporabimo maso HIDROZAT ali HIDROZAT MOMENT.

PAKIRANJE 5/1, 25/1 5/1, 25/1 5/1, 25/1 25/1 25/1 25/1 25/1

razredčimo z vodo v razmerju 1::1 terr nan anesemo po sisiste te-mu sveže na sveže.

Sanacijo morebitnih manjših segregacijskih gnezd ali lukenj izvedemo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT (ni namenjen površinskemu kitanju).

HIDROSTOP KIT HIDROZAT

6

Priprava podlage Površino betona pripravimo in očistimo z vodnim curkom pod visokim pritiskom min. 400 barov do čiste in zdrave podlage, da se odstranijo nečistoče in slabo sprijeti delci cementne skorje ter da se doseže sprijemna trdnost (pull-off ) na podlagi min. 1,5 MPa.

Detajl izvedbe zaokrožnice

ščetko ali kovinsko gladilko, pri čemer naj bo drugi nanos pravokoten na prvega. Časovni razmik med prvim in drugim slojem naj znaša vsaj 4-8 ur oziroma tako dolgo, da postane predhodni nanos zadostno površinsko stabilen. V primeru večjih vodnih pritiskov lahko izvedemo še dodatni tretji nanos, kot je prikazano na detajlu. Pri vsakem posameznem nanosu je potrebno zagotoviti polno pokrivnost površine, kar je še posebej pazljivo potrebno izvesti pri polkrožnih stikih, robovih in težje dostopnih mestih. Površinske premaze moramo pred prehitro izsušitvijo zaščititi vsaj 24-48 ur. Pri tem za zaščito priporočamo uporabo sredstva KEMACURE EKO. Gre za okolju prijazen material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino se nanaša z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov.

Impregnacija površine Da izboljšamo sprijemljivost nanosa noo vo vvodotesnih ooddote o esnnihh ma mas mas, ass površino ppovrš vvršišin inno grundiramo ggrruunnddir gru diraamo amo mo s KE KEMA KEMACRYL KEM KEMAC E ACRYL ACRYL YLL em emulzijo. mullzijo. l ijo KEMACRYL KEMACRY KEM ACCRYL

19


Sanacija betona Reprofilacijo morebitnih poškodb betona izvedemo z gotovo pripravljeno mikroarmirano sanacijsko malto BETONPROTEKT RT na očiščeno, hrapavo in mat navlaženo površino. Za zapolnitev lokalnih poškodb jo lahko nanesemo v enem koraku do debeline 40 mm. Za povečanje sprijemljivosti lahko uporabimo gotovi premaz BETONPROTEKT K2 po sistemu sveže na sveže. Zaradi lažjega nanosa in vgradnje je sicer bolj priporočljiva uporaba emulzije KEMAGRUND A, razredčene z vodo v razmerju 1:1. Kot vezni sloj se lahko uporabijo tudi polimerne disperzije KEMACRYL in KEMALATEX, redčene z vodo 1:1. Pri njihovi uporabi je potrebno paziti (odvisno od vpojnosti podlage in vremenskih vplivov), da se ne osušijo pred vgradnjo malte. V tem primeru se na površini formira ločilni film in doseže ravno nasprotni učinek od želenega. Za sanacijo talnih horizontalnih površin zaradi enostavnejše izvedbe priporočamo uporabo bolj tekoče in plastificirane mikroarmirane sanacijske malte BETONPOTEKT RP.

SANACIJA ČISTILNE NAPRAVE Čistilna naprava je infrastruktura za čiščenje odplak, katere očiščene vračamo nazaj v okolje. S fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi postopki vodo očistimo do te mere, da preprečimo škodljivost za okolje. Cilj takšnega postopka je varovanje pred škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi. Prav zaradi prisotnosti vseh mogočih različnih snovi, so tudi materiali pri uporabi pravilnega tesnjenja toliko bolj pomembni, saj morajo izkazovati odpornost na različne agresivne vplive. Pri tem seveda ne smemo zanemariti same izvedbe in osredotočenosti na posamezne detajle, zato moramo čistilni napravi že pri projektiranju in izvedbi posvetiti posebno pozornost. Le statični izračun konstrukcije ne pomeni, da bo čistilna naprava zagotavljala 100% vodotesnost. Detajli izvedbe, ki so marsikdaj zapostavljeni, so poleg izbora materialov ključni za brezskrbno in dolgoročno obratovanje čistilne naprave.

1

2

BETONPROTEKT RT

3

BETONPROTEKT RP

4

HIDROZAT MOMENT

5

HIDROSTOP PENETRAT A

7

KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES KEMA IMPREGNATOR

20

V primeru vidne in preplitvo položene armature, le-to predhodno očistimo z žično ščetko in zaščitimo z 2K obarvano cemetno pastozno maso BETONPROTEKT K2. Pre-

Sanacija razpok Izžlebitev in tesnjenje ostalih stabilnih razpok izvedemo s kotno brusilko v širino ca. 1-2 cm, v globino pa ca. 3-4 cm v obliki lastovičjega repa. Razpoke zapolnimo s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT. V primeru aktivnega vdora vode se na tistih mestih uporabi HIDROZAT MOMENT. Morebitno globinsko injektiranje in povezovanje razpok z nizkoviskoznimi injekcijskimi masami na osnovi smol lahko izvedemo z masama KEMAPOX FILL 1000 in KEMAPUR FILL 1150. Sanacija zaokrožnice na delovnem stiku Zaokrožnico saniramo na stiku tla-stena, vključno z odbitjem nestabilnih delov in poglobitvijo delovnega stika, da se odstrani segregirani beton; zaokrožnica se izvede s hitrovezno cementno maso HIDROSTOP KIT v radiu ca. 5 cm. V primeru aktivnega vdora vode se na tistih mestih uporabi masa HIDROZAT ali HIDROZAT MOMENT. Impregnacija površine Površino grundiramo s KEMACRYL emulzijo, da izboljšamo sprijemljivosti nanosa vodotesnih mas. KEMACRYL razredčimo z vodo v razmerju 1:1 ter nanesemo po sistemu sveže na sveže.

Tesnjenje aktivnih vdorov vode izvedemo s hitrovezno praškasto mešanico HIDROZAT MOMENT, ki pri kontaktu z vodo takoj strdi. Področje razpoke se predhodno delno poglobi, sicer pa se prašek lahko nanese tudi na zadostno stabilno površino in s tem zaustavi njeno mokrenje.

4 5 2

Sanacijo morebitnih manjših segregacijskih gnezd ali lukenj izvedemo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT/HIDROZAT.

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 HIDROSTOP KIT 2 3 4 5,6 7

HIDROZAT BETONPROTEKT RT BETONPROTEKT RP HIDROZAT MOMENT HIDROSTOP PENETRAT KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES KEMA IMPREGNATOR

PORABA 2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa ca. 1,5 kg/m2 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline) 0,4-0,5 kg/m2 za sloj ca. 500 μm

5/1, 25/1 25/1 25/1 1/1 25/1 25/1

7

PAKIRANJE 5/1, 25/1

ca. 0,1-0,2 kg tekoče mešanice/m2

1/1, 10/1, 50/1

1

1 3

Izvedba vodotesnega prem maza Tesnilni zaščitni vodotesni prrem maz čistilne napraavve izvedemo s polimercemento maso HIDROSTOP PPENE PENETRAT na čisto in mat vlažno površino. ši M Masa jje posebej testirana in izkazuje povečano odpornost na agresivne vplive. Pripravimo jo do konsistence primerne za nanos s kovinsko gladilko. Nanašamo jo s ščetko ali kovinsko gladilko v dveh slojih, debelina posameznega sloja znaša ca. 1 mm. Prvi sloj običajno nanesemo s ščetko zaradi boljše zapolnitve por, drugi sloj pa s ščetko ali kovinsko gladilko, pri čemer je drugi nanos pravokoten na prvega. Časovni razmik med prvim in drugim slojem znaša vsaj 4-8 ur oziroma do zadostne površinske stabilnosti predhodnega nanosa. V primeru večjih obremenitev lahko izvedemo še dodatni tretji nanos. Pri vsakem posameznem nanosu moramo zagotoviti polno pokrivnost površine, kar je še posebej pazljivo potrebno izvesti pri polkrožnih stikih, robovih, in težje dostopnih mestih. Površinske premaze je potrebno ščititi pred prehitro izsušitvijo vsaj 24-48 ur. Pri tem za zaščito priporočamo uporabo sredstva KEMACURE EKO. Gre za okolju prijazen material na polimerni osnovi, ki ne vsebuje topil in voskov. Na sanirano površino ga nanašamo z brizganjem in ne zmanjšuje oprijema nadaljnjih slojev ali zaključnih barvnih nanosov. Izvedba končne zaščite Za končno zaščito površin priporočamo izvedbo tankoslojnega, kemijsko visokoodpornega epoksidnega premaza KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES. Premaz izvedemo običajno v dveh nanosih z valjčkom. Površino predhodno pripravimo in grundiramo z epoksidno maso KEMAPOX GRUND 2040, primerno za grundiranje cementnih podlag s povečano vsebnostjo vlage do 10%. Za povečanje mehanskih lastnosti maso lahko oplemenitimo z dodajanjem suhega kremenovega peska EPOXY SAND ES 0,1-0,3 mm in ES 0,3-0,8 mm in posebnih dodatkov.

6

HIDROSTOP KIT HIDROZAT

6

Priprava podlage Površino betona očistimo in pripravimo z vodnim curkom pod visokim pritiskom min. 400 barov do čiste in zdrave podlage, da odstranimo nečistoče in slabo sprijete delce cementne skorje ter da dosežemo sprijemno trdnost (pull-off ) na podlagi min. 1,5 MPa.

Reprofilacijo izvajamo na hrapavo in mat vlažno površino betona v kombinaciji s sprijemno veznim slojem po sistemu "sveže na sveže". Za kontaktno-sprijemni sloj uporabimo gotovo pripravljeno 2K obarvano cementno pastozno maso BETONPROTEKT K2, ali pa ga pripravimo iz mešanice emulzije KEMALATEX-a in cementa v razmerju 1:2. Kontaktno-sprijemni sloj izvajamo sproti, neposredno pred samo vgradnjo reprofilacijske malte.

maz izvedemo v dveh nanosih s čopičem v skupni debelini ca. 1,5-2 mm. Časovni razmik med prvim in drugim nanosom znaša ca. 2 uri. Pri izvedbi premaza bo verjetno prišlo do nanosa tudi na beton, kar pa ni problematično, saj se premaz koristi tudi kot vezno-sprijemni sloj med starim in novim betonom oz. reparaturno malto.

1

Alternativno se končna zaščita lahko izvede tudi z nanosom sredstva KEMA IMPREGNATOR. Gre za kemijski utrjevalec betonskih površin v tekoči obliki, ki povečuje abrazijsko, zmrzlinsko in kemijsko odpornost na cementno vezanih podlagah. KEMA IMPREGNATOR izrazito zmanjša vpojnost vode in olj na impregniranih površinah, ker v kapilarah, lasastih razpokah in mikroporah tvori netopne mineralne kristale. Po nanosu KEMA IMPREGNATOR-ja je potrebno počakati še 4-5 dni, preden se čistilna naprava preda namenu. am men men e

21


SANACIJA KAPILARNE VLAGE V PRITLIČJU

1

KEMASOL

Vzrok za navlaževanje pritličja nepodkletenih objektov je posledica kapilarnega navlaževanja zaradi neizvedene hidroizolacije, njenega poškodovanja ali pomanjkljive izvedbe. Posledice takšnega vpliva so hitro opazne preko temnih lis, luščenja izravnav in barv, navlaževanja tlakov, ipd. Le z zapornimi premazi ali oblogami takšne poškodbe lahko prikrijemo le začasno. Kopičenje vlage se bo le še stopnjevalo. Zato v nadaljevanju prikazujemo enega od možnih pristopov za sanacijo navedene težave.

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 KEMASOL

KEMASOL MICRO

22

KEMASOL MICRO

2

BETONPROTEKT F

3

HIDROSTOP PENETRAT

4

HYDROMENT SUŠILNI OMET

5

HYDROMENT FINI OMET

2 3 4 5

6

KEMASAN COLOR S

6

BETONPROTEKT F HIDROSTOP PENETRAT HYDROMENT SUŠILNI OMET HYDROMENT FINI OMET KEMASAN COLOR S

PORABA ca. 6 do 8 l/m za 40 cm debel zid oz. ca. 20 l/m2 prereza zidu ca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine) po m2 prereza zidu; ca. 0,53 l/m 40 cm debelega zidu 3-4 kg/m2 za ca. 2 mm debeline nanosa 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline) 30 kg/m2 za nanos 2 cm ca. 3,5 kg/m2 ca. 0,40 kg/m2 za en nanos

PAKIRANJE 1/1, 10/1, 50/1, 1000/1 (po naročilu) 1/1, 10/1 25/1 25/1 30/1

Iz vrtin odsesamo ali izpihamo ves prah, v vrtine pa s pomočjo hitrovezne malte HIDROZATT namestimo cevke in priročne lijake iz PVC plastenk za nalivanje tekočine. Pripravljeno emulzijo KEMASOL (KEMASOL MICRO)nalivamo v lijake toliko časa, kolikor je zid sposoben vpijati, vendar najmanj en dan. V primeru, da nam emulzija nekontrolirano odteka v luknjo, nalivanje prekinemo, luknjo pa napolnimo s suspenzijo HIDROSTOP PENETRAT. Višek suspenzije v še svežem stanju iz luknje ponovno očistimo s kovinsko šipko ter nadaljujemo s postopkom nalivanja silikonske emulzije. Po popolni prepojitvi zidu, luknje dokončno zapolnimo

Določitev potrebne višine sanacije in materiala za sanacijo Z merjenjem vlage v zidovih in glede na vidne poškodbe nastale zaradi vlage določimo potrebno višino sanacije ometov. Ta znaša ca. 1,5 x debeline zidu višje, kot je bila izmerjena vla-

Nanos finega ometa Nanos finega ometa izvedemo ca. 3 dni po nanosu sušilnega ometa. Priporočljivo pa je, da v izogib morebitnim razpokam, ki lahko nastanejo v primarnem ometu, počakamo vsaj

6 5 4

VIŠINA VLAGE

Izvedba horizontalne bariere s KEMASOL (KEMASOL MICRO) emulzijo Prekinitev dviga kapilarne vlage izvedemo v nivoju tlaka. Zid iz polne opeke ali kamna (lahko tudi drug tip zida iz poroznega betona ali siporeksa) povrtamo po shemi, ki je prikazana na strani 62. Območje blokade kapilarne vlage predhodno zatesnimo s tesnilno maso ali malto, da nam pri vgrajevanju emulzija KEMASOL ne izteka iz zidu. V kolikor uporabimo emulzijo KEMASOL MICRO, moramo le-to redčiti z vodo v razmerju 1:14. V danem primeru priporočamo uporabo sulfatno odporne vodotesne mase BETONPROTEKT F ali HIDROSTOP PENETRATT v debelini do 5 mm. Za vlaženje površine uporabimo mešanico KEMACYRYLL emulzije in vode v razmerju 1:1.

Priporočljiva minimalna debelinaa nanosa ometa zna znaša ša 20 mm. V kolikor je potrebna debelina ina nanosa ometa ve več kot 3 cm predlagamo, da se v zadnjo tretjino debeline ometa vgradi pocinkana mrežica, ki zmanjša možnost nastanka razpok.

(pri emulziji KEMASOLL po ca. 30 dneh, pri KEMASOL MICRO lahko takoj) z maso HIDROSTOP PENETRAT. Emulzijo KEMASOL MICRO lahko injiciramo v zid tudi s pomočjo črpalke in uvrtanih pakerjev.

VIŠINA ODBITJA = VV + 1,5 x D

Odprava vzrokov V danem primeru so vzroki jasni. Gre za klasični manjko hidroizolacije. Posredno lahko zmanjšamo vplive navlaževanja zidu s korektnim zunanjim odvodnjavanjem površin (padci terena vstran od objekta, ureditev drenaže in bočna zaščita temeljev).

2

3 1

ga oz. višje od vidnih poškodb. Glede na vsebnost vlage v zidu določimo vrsto sanacijskega ometa.

14-21 dni in šele nato nanesemo HYDROMENT fini omet, ki ga fino zaribamo z leseno ali plastično gladilko.

Priprava podlage Do definirane višine sanacije z zidu (opeka, kamen, beton,...) odstranimo vse omete, premaze in ostale poškodovane nanose. Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo po možnosti v notranjost 1-2 cm. Iz zidov odstranimo vse na vlago občutljive materiale na osnovi mavca s katerimi so fiksirane inštalacije in jih pritrdimo s cementno hitrovezno malto HIDROZAT.

Barvanje saniranih površin Barvno obdelavo površin izvedemo s paroprepustnimi nanosi na silikatni ali silikonski osnovi, da ne "zapirajo" podlage. Za kompatibilnost celovitega sistema priporočamo izbiro barve KEMASAN COLOR S.

Nanos grobega ometa HYDROMENT sušilni omett nanesemo do višine odbitega poškodovanega ometa, ca. 1,5 x debeline zidu nad višino vidne vlage. Nanesemo ga neposredno na očiščeno in s čisto vodo navlaženo podlago, kot prvi nanos v debelini 10-15 mm. Naslednji dan površino spet navlažimo in ponovno nanesemo omet v debelini 10-15 mm oziroma tako do končne debeline.

Opomba: Sanacija kapilarne vlage se z nanosom sanacijskih ometov izvede tudi nad nivojem terena, kot shematsko prikazano na sliki: višina odbitja = višina vlage + 1,5 x debelina zidu.

30/1 5/1, 25/1 23


Tesnjenje aktivnih vdorov vode Najprej ugotovimo mesta, kjer ob večjih in dalj časa trajajočih nalivih in tesnjenju le-teh prihaja do zamakanja. AB stene se injicirajo z nabrekajočo injekcijsko smolo KEMAPUR FILL 1150 skozi pakerje za injektiranje. V kolikor so zidovi iz betonskih votlakov prazni, le-te zapolnimo s podlivno nabrekajočo maso ISOTAL in šele nato izvedemo injektiranje. Lokalne razpoke in luknje lahko zapolnimo s cementno hitrovezno malto HIDROZAT, kjer mesta prej izžlebimo.

TESNJENJE KLETNEGA PROSTORA (SANACIJA)

Priprava podlage Podlago pripravimo tako, da odbijemo obstoječi omet na delu, kjer je le-ta poškodovan zaradi vlage in dodatno še ca. 0,5 m višje. Podlago očistimo tako, da na površini ne bo nestabilnih delcev, ki bi lahko vplivali na oprijem materiala s podlago. Sledi izdelava utora na stiku stene in tal v globino do ca. 5 cm na vseh zunanjih obodnih stenah. Fina izravnava stenskih površin, lunkerjev v betonu ali poravnava fug in betonskih zidakov, se izvede na mat vlažno površino s sulfatnoodporno vodotesno maso BETONPROTEKT F ali HIDROSTOP PENETRAT v debelini do 5 mm. Za vlaženje površine uporabimo mešanico KEMACYRYL emulzije in vode v razmerju 1:1.

Pri vdoru vode v kletni prostor je potrebno najprej poiskati vzroke tega pojava. Najpogostejši vzroki so: poškodovana horizontalna in vertikalna izolacija, nepravilna vgradnja, razpoke, nepravilno odvodnjavanje, nepravilna konstrukcijska zasnova, uporaba votle betonske opeke pri visoki podtalnici, nepravilni detajli tesnjenja itd. V primeru, da zunanje obodne zidove lahko odkopljemo je to najboljša rešitev, da popravimo ali zamenjamo hidroizolacijo, v kolikor pa objekta z zunanje strani ni moč odkopati, pa izvedemo celoviti sistem tesnjenja na notranji strani, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

Zapolnitev utora stik stena-tla Utor zapolnimo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT, vključno z izvedbo zaokrožnice na stiku stene in tal v radiu ca. 3-5 cm. V primeru mokrenja ali vdorov vode, na tistih mestih uporabimo hitrovezno praškasto mešanico HIDROZAT MOMENT.

mm. Naslednji dan površino spet navlažimo in ponovno nanesemo omet v debelini 10-15 mm oziroma tako do končne debeline. Priporočljiva minimalna debelina nanosa ometa znaša 20 mm. V kolikor je potrebna debelina nanosa ometa več kot 3 cm predlagamo, da se v zadnjo tretjino debeline ometa vgradi pocinkana mrežica, ki zmanjša možnost nastanka razpok.

Izvedba hidroizolacije Vodotesni premaz izvedemo s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK. Tega izvedemo v širini ca. 20-30 cm na obstoječo AB talno ploščo ter s prehodom preko zaokrožnice na steno do višine možnega vdora vode. Prvi nanos izvedemo s čopičem ali gladilko, drugi nanos pa s kovinsko gladilko na predhodno rahlo navlaženo podlago. V prvi, še sveži, nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK vgradimo mrežico iz steklenih vlaken. Na mestu stika z bitumensko izolacijo se bitumenski trak zavari preko HIDROSTOP ELASTIK-a.

Nanos finega ometa Nanos finega ometa izvedemo ca. 3 dni po nanosu sušilnega ometa. Priporočljivo pa je, da v izogib morebitnim razpokam, ki lahko nastanejo v primarnem ometu, počakamo vsaj 14-21 dni in šele nato nanesemo HYDROMENT fini omet, ki ga fino zaribamo z leseno ali plastično gladilko.

Nanos sušilnega ometa HYDROMENT sušilni omet nanesemo do višine odbitega poškodovanega ometa ter dodatno še ca. 0,5 m nad višino vidne vlage. Nanesemo ga na očiščeno in s čisto vodo navlaženo podlago kot prvi nanos v debelini 10-15

Barvanje stenskih površin Barvno obdelavo površin izvedemo s paroprepustnimi nanosi na silikatni ali silikonski osnovi, da ne "zapirajo" podlage. Za kompatibilnost celovitega sistema priporočamo izbiro barve KEMASAN COLOR S.

8 6

7

5

2 4 1

3

1

ISOTAL

2

HIDROSTOP PENETRAT BETONPROTEKT F

5

24

3

HIDROSTOP KIT

4

HIDROSTOP ELASTIK

6

HYDROMENT SUŠILNI OMET

7

HYDROMENT FINI OMET

8

KEMASAN COLOR S

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 ISOTAL 2 HIDROSTOP PENETRAT BETONPROTEKT F 3 HIDROSTOP KIT 4,5 HIDROSTOP ELASTIK 6 HYDROMENT SUŠILNI OMET 7 HYDROMENT FINI OMET 8 KEMASAN COLOR S

PORABA ca. 2 kg za zapolnitev 1 dm3 prostornine 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline) 3-4 kg/m2 za ca. 2 mm debeline nanosa ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 30 kg/m2 za nanos 2 cm

PAKIRANJE 30/1 25/1 25/1 5/1, 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 30/1

ca. 3,5 kg/m2 ca. 0,40 kg/m2 za en nanos

30/1 5/1, 25/1 25


Priprava podlage Novo zabetonirane AB plošče očistimo na predelu zunanjih obodnih in predelnih sten z brušenjem in pranjem do stabilne in čiste podlage, tako da na površini ne bo delcev, ki bi lahko kakor koli vplivali na oprijem materiala s podlago. Izvedba horizontalne hidroizolacije pod zidovi Na območju, kjer bodo zidani zidovi, nanesemo 2K elastično vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK v dveh slojih. Premaz izvedemo še za 10 cm v širino na vsako stran od debeline stene. Prav tako maso pazljivo nanesemo tudi okrog armature, da se izognemo naknadnemu kapilarnemu dvigu vlage.

2

4

3

12

11

Zidanje kletnih sten z betonsko opeko Za zidanje zunanjih obodnih kletnih zidov uporabimo KEMAMIX G, grobo apneno-cementno malto, obenem pa priporočamo, da se votle betonske opeke v spodnjem delu zidov zapolnijo z betonom do višine nevarnosti pronicanja vode. V kolikor je objekt na poplavnem območju oz. je prisoten visok nivo talne vode, AB stene obvezno naredimo iz vodotesnega betona po sistemu »bele kadi«.

PRIMER TESNJENJA NOVEGA KLETNEGA PROSTORA

11

26

1

HIDROSTOP ELASTIK

2

KEMAMIX G

3

KEMAMIX F

4

KEMA INTERIOR COLOR

5

KEMAKOL RAPID 193

6

NANOCOLOR

7

KEMAFLEX PE X10

8

KEMASIL

9

HIDROSTOP KIT

10

BETONPROTEKT RT

12

KEMATERM 230

Deli objekta, ki so pogosto ali stalno izpostavljeni vplivom vode ali vlage, ne glede na njen izvor, so v gradbeništvu predmet posebne obravnave v okviru t.i. hidrozaščite. Ta pojem je relativno širok in predstavlja vrsto tehničnih ukrepov, s katerimi lahko težavo ustrezno odpravimo in objekt primerno zaščitimo. Enega izmed možnih ukrepov predstavlja hidroizolacija, ki je tipična predvsem za obravnavo pri objektih vkopanih v zemljo. S pomočjo nje lahko že v času gradnje objekta zaščitimo tako konstrukcijo kot tudi notranje prostore pred vdorom vode in vlage. Vse to seveda ob pravilni izvedbi zagotovimo tudi z ustreznim naborom materialov, ki nam pomagajo, da se izognemo morebitni kasnejši sanaciji.

OZNAKA 1 2 3 4 5 6 7 8

PRIKAZANI PRODUKTI HIDROSTOP ELASTIK KEMAMIX G KEMAMIX F KEMA INTERIOR COLOR KEMAKOL RAPID 193 NANOCOLOR KEMAFLEX PE X10 KEMASIL

Zunanjost objekta: OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 9 HIDROSTOP KIT 10 BETONPROTEKT RT 11 HIDROSTOP ELASTIK 12 KEMATERM 230

PORABA 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 13-15 kg/m2 za sloj debeline 10 mm 3-5 kg/m2 ca. 7 m2/l ca. 1,5 kg/m2 za mm debeline nanosa glej tabelo na strani 77 po tekočem metru glej tabelo na strani 79

PAKIRANJE 7/1, 17,5/1, 28/1 25/1 20/1 15/1 25/1 2/1, 5/1, 25 (5x5/1) 100 m 310 ml

PORABA ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 4 kg/m2 za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč; ca. 4 kg/m2 za izdelavo armiranega ometa (sloj ca. 3 mm)

PAKIRANJE 5/1, 25/1 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 25/1

Izvedba izravnalnega ometa čez betonsko opeko z notranje strani Preden izravnamo betonsko opeko na notranji strani, za boljšo oprijemljivost na podlago nanesemo še vezni sloj KEMACRYL, razredčen z vodo v razmerju 1:1. V nadaljevanju čez zid iz betonske opeke nanesemo izravnalni omet KEMAMIX G v debelini 1- 2 cm. Čez grobi omet nanesemo še izravnalni fini omet KEMAMIX F. Zaglajeno površino na koncu pobarvamo še z notranjo disperzijsko barvo KEMA INTERIOR COLOR. Izvedba horizontalne hidroizolacije in polaganje zaključne obloge Preden nadaljujemo z delom za polaganje zaključne obloge v notranjosti prostora, horizontalno površino osnovne betonske plošče v celoti premažemo s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK v dveh nanosih križno. Še pred tem nanesemo vezni sloj s KEMACRYL emulzijo, razredčeno z vodo v razmerju 1:1; površina pred nanosom vodotesne mase mora biti mat vlažna. Keramično zaključno oblogo lahko zalepimo z enim izmed nabora lepil KEME, pri čemer priporočamo npr. lepilo KEMAKOL RAPID 193, kvalitete C2F S1 (SIST EN 12004:2007). Na koncu keramično oblogo zafugiramo s fugirno maso NANOCOLOR, za kitanje gibljivih stikov in stikov napram drugim elementom pa svetujemo uporabo silikonskega trajno elastičnega kita KEMASIL, ki je na voljo v enakih barvnih odtenkih kot fugirna masa NANOCOLOR. Na morebitnih dilatacijskih mestih v fuge predhodno vtisnemo penasti profil KEMAFLEX PE X10.

2 10 8 6 7 9

5 1

ZUNANJA STRAN OBJEKTA: Izvedba izravnalnega ometa čez betonsko opeko na zunanji strani Čez zid iz betonske opeke na zunanji strani nanesemo izravnalno mikroarmirno reparaturno malto BETONPROTEKT RT v debelini 1-2 cm na predhodno nanesen vezni sloj KEMACRYL : voda v razmerju 1:1. Naprava »holkela« oz. zaokrožnice na stiku stena in talna plošča Na stiku stene in talne plošče izvedemo polkrožni stik »holkel« oz. zaokrožnico z materialom HIDROSTOP KIT v radiju ca. 5 cm zaradi lažjega nanosa materiala za zatesnitev. HIDROSTOP KIT nanesemo na predhodno mat navlaženo podlago z emulzijo KEMACRYL : voda v razmerju 1:1.

Zaščita hidroizolacije Vodotesno zaščito zidov oz. izveden premaz zaščitimo z oblogo, za kar priporočamo ekstrudirani polistiren v debelini min 3-5 cm ali več, primeren za vlažno področje in hkrati kot toplotnoizolativni sloj. Oblogo pritrdimo na podlago z lepilom KEMATERM 230 v popolnoma prekrivnem sloju. Toplotnoizolacijska obloga proti mehanskim poškodbam preprečuje tudi nastanek toplotnih mostov v kletnih prostorih. Dodatno mehansko zaščito izvedemo še s PEHD čepasto folijo.

Izvedba zunanje vertikalne hidroizolacije Po zidovih, ki bodo zasuti z zemljo, izvedemo premaz s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK v dveh nanosih križno. Prvi nanos nanesemo s čopičem ali gladilko, drugega zgolj s kovinsko gladilko; vse na mat vlažno podlago. HIDROSTOP ELASTIKK se nanese od pete temelja do 30 cm nad terenom. V prvi še sveži nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK lahko vgradimo tudi mrežico iz steklenih vlaken.

27


Odprava vzrokov navlaževanja Pomembno je, da po možnosti že v začetku odpravimo čimveč vzrokov direktnega navlaževanja objekta. To so lahko poškodbe žlebov, cevnih inštalacij, peskolovov, netesnih jaškov, neurejeno odvodnjavanje površinskih vod, itd. Ker v opisanem primeru do objekta lahko dostopamo tudi z zunanje strani je smiselno, da v nivoju temeljev naredimo še drenažo, če ji lahko zagotovimo ustrezno odvodnjo. V primeru visoke podtalnice ali na poplavnih območjih ta nima funkcije in lahko naredi celo več škode kot koristi. Izvedba horizontalne bariere Prekinitev dviga kapilarne vlage izvedemo običajno v nivoju talne plošče (lahko tudi v nivoju terena v primeru nepodkletenih zgradb). Zid iz polne opeke ali kamna (lahko tudi drug tip zida iz poroznega betona ali siporeksa) povrtamo po shemi, ki je prikazana na strani 62. Območje blokade kapilarne vlage predhodno zatesnimo s tesnilno maso ali malto, da nam pri vgrajevanju emulzija KEMASOL (lahko tudi KEMASOL MICRO, ki ga sicer moramo redčiti z vodo v razmerju 1:14) ne izteka iz zidu. Za ta namen priporočamo sulfatno odporno malto BETONPROTEKT RTT v debelini do 10 mm, ki jo izvedemo na očiščen in navlažen zid s poglobljenimi fugami min. 2 cm. Iz vrtin odsesamo ali izpihamo ves prah, v vrtine pa s pomočjo hitrovezne malte HIDROZATT namestimo cevke in priročne 1

KEMASOL

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 KEMASOL

PORABA ca. 6 do 8 l/m za 40 cm debel zid oz. ca. 20 l/m2 prereza zidu

KEMASOL MICRO 2

HIDROSTOP PENETRAT

3

BETONPROTEKT RT

4

HIDROZAT A HIDROSTOP KIT

7

5

HIDROSTOP ELASTIK

6

STEKLENA MREŽICA

8

HYDROMENT SUŠILNI OMET

9

HYDROMENT FINI OMET

10

KEMASAN COLOR S

KEMASOL MICRO 2 3 4 5,7 8 9 10

HIDROSTOP PENETRAT BETONPROTEKT RT HIDROSTOP KIT HIDROZAT HIDROSTOP ELASTIK HYDROMENT SUŠILNI OMET HYDROMENT FINI OMET KEMASAN COLOR S

ca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine) po m2 prereza zidu; ca. 0,53 l/m 40 cm debelega zidu 3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline) 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 30 kg/m2 za nanos 2 cm ca. 3,5 kg/m2 ca. 0,40 kg/m2 za en nanos

PAKIRANJE 1/1, 10/1, 50/1, 1000/1 (po naročilu) 1/1, 10/1

V primeru izvedbe toplote izolacije pod estrihom, se na osušeni sloj HIDROSTOP ELASTIK-a še prej izvede sloj bitumenske hidroizolacije kot parna zapora in sekundarna hidroizolacija, tudi bočno, na stene do končne višine estriha. Za toplotno izolacijo pod estrihom se izbere na vlago neobčutljiva izolacija iz XPS plošč ter ločilni sloj iz PE folije.

Naprava in zapolnitev utora stik stena-tla Na stiku stena-tla izvedemo rahlo poglobitev stika do ca. 5 cm na kompletni liniji zunanjih obodnih sten katere obdelujemo. Na mestu vmesnih prečnih sten te do višine vodotesne obdelave izbijemo in po končani sanaciji pozidamo nazaj. Utor zapolnimo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT/HIDROZAT, vključno z izvedbo zaokrožnice na stiku stene in tal v radiu ca. 3-5 cm. Primeroma lahko uporabimo tudi malto BETONPROTEKT RT. V primeru mokrenja ali vdorov vode na tistih mestih uporabimo hitrovezno praškasto maso HIDROZAT MOMENT.

Določitev potrebne višine sanacije in materiala za sanacijo Z merjenjem vlage v zidovih in glede na vidne poškodbe, nastale zaradi vlage, določimo potrebno višino sanacije ometov. Ta znaša ca. 1,5 x debeline zidu višje, kot je bila izmerjena vlaga oz. so vidne poškodbe. Glede na vsebnost vlage v zidu določimo vrsto sanacijskega ometa. Priprava podlage Do definirane višine sanacije z zidu (opeka, kamen, beton,...) odstranimo vse omete, premaze in ostale poškodovane nanose. Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo po možnosti v notranjost 1-2 cm. Iz zidov odstranimo vse na vlago občutljive materiale na osnovi mavca s katerimi so fiksirane inštalacije in jih pritrdimo s cementno hitrovezno malto HIDROZAT.

Izvedba hidroizolacije Vodotesno prevleko izvedemo s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK na očiščeno in stabilno površino s prehodom na steno do višine ca. 20 cm višje od gotovega tlaka. Prvi sloj nanesemo s čopičem ali gladilko, drugega pa s kovinsko gladilko na predhodno mat navlaženo podlago. V prvi še sveži nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK po talni površini sproti vgrajujemo mrežico iz steklenih vlaken.

Nanos sušilnega ometa HYDROMENT sušilni omet nanesemo do višine odbite-

28

KEMAMIX G

10 9 8

12

HIDROSTOP KIT

13

HIDROSTOP ELASTIK

14

KEMATERM 230

5

PAKIRANJE 25/1 5/1, 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 25/1

ZUNANJA STRAN OBJEKTA: Izvedba izravnalnega ometa na zunanji strani Na očiščen zid s poglobljenimi fugami na zunanji strani izvedemo apneno-cementni izravnalni omet KEMAMIX G v debelini 1-2 cm. Zid predhodno le navlažimo in po potrebi izvedemo cementni obrizg.

1 12

4 2

Izvedba drenaže v nivoju temeljev okrog objekta Za celovit sistem pravilne rešitve je pomembna tudi izvedba podložnega betona (v padcu min 1%) v nivoju pete temelja. Drenažna cev se vgradi v sveži podložni beton do sredine. Spodnji odkop mora biti širine min. 50 cm. V primeru visoke podtalnice ali na poplavnih območjih drenaža nima funkcije in lahko naredi celo več škode kot koristi, zato je pred izvedbo potrebno preveriti to dejstvo. Zaščita toplotnoizolacijske obloge pred zasutjem Pred zasutjem drenaže z agregatom 4-32 mm ter prekritjem s filcem-geotekstilom, sproti položimo tudi zaščito stene z gumbasto membrano (čepasto folijo), na kar sproti izvedemo še zasip in zbijanje zemljine ob stenah objekta.

14

11

PORABA 13-15 kg/m2 za sloj debeline 10 mm ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 4 kg/m2 za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč; ca. 4 kg/m2 za izdelavo armiranega ometa (sloj ca. 3 mm)

Barvanje saniranih površin Barvno obdelavo površin izvedemo s paroprepustnimi nanosi na silikatni ali silikonski osnovi, da ne "zapirajo" podlage. Za kompatibilnost celovitega sistema priporočamo izbiro barve KEMASAN COLOR S.

Zaščita hidroizolacije Vodotesno zaščito zidov oz. izveden premaz zaščitimo z oblogo, za kar priporočamo ekstrudirani polistiren v debelini min 3-5 cm ali več, primeren za vlažno področje in hkrati kot toplotnoizolativni sloj. Oblogo pritrdimo na podlago z lepilomKEMATERM 230 v popolnoma prekrivnem sloju. Toplotnoizolacijska obloga proti mehanskim poškodbam preprečuje tudi nastanek toplotnih mostov v kletnih prostorih.

3

11

Nanos finega ometa Nanos finega ometa izvedemo ca. 3 dni po nanosu sušilnega ometa. Priporočljivo pa je, da v izogib morebitnim razpokam, ki lahko nastanejo v primarnem ometu, počakamo vsaj 14-21 dni in šele nato nanesemo HYDROMENT fini omet, ki ga fino zaribamo z leseno ali plastično gladilko.

Izvedba vertikalne hidroizolacije po zidovih, ki bodo zasuti z zemljo Po zidovih, ki bodo zasuti z zemljo, izvedemo premaz s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIKK v dveh nanosih križno. Prvi nanos nanesemo s čopičem ali gladilko, drugega zgolj s kovinsko gladilko, vse na mat vlažno podlago. HIDROSTOP ELASTIKK se nanese od pete temelja do 30 cm nad terenom. V prvi še sveži nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK lahko vgradimo tudi mrežico iz steklenih vlaken.

13

Zunanjost objekta: OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 11 KEMAMIX G 12 HIDROSTOP KIT 13 HIDROSTOP ELASTIK 14 KEMATERM 230

ga poškodovanega ometa, ca. 1,5 x deebeelilin line ne zidu nad vi v šinoo vidne vlage. Nanesemo ga neposrreddno na očiščeno in s ččisisto too vodo navlaženo podlago kot prvi nannos v debelini 10-155 mm m. Naslednji dan površino spet navlažžim mo in ponovno naneesemo omet v debelini 10-15 mm oziroma ma tako t k do d končne k č deb ddebeline. b li Priporočljiva minimalna debelina nanosa ometa znaša 20 mm. V kolikor je potrebna debelina nanosa ometa več kot 3 cm predlagamo, da se v zadnjo tretjino debeline ometa vgradi pocinkana mrežica, ki zmanjša možnost nastanka razpok.

Naprava »holkela« oz. zaokrožnice na stiku stena in talna plošča Na stiku stene in temelja izvedemo polkrožni stik »holkel« oz. zaokrožnico z materialom HIDROSTOP KIT v radiju ca. 5 cm zaradi lažjega nanosa materiala za zatesnitev. HIDROSTOP KIT nanesemo na predhodno navlaženo podlago.

25/1 25/1 5/1, 25/1 5/1, 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 30/1 30/1 5/1, 25/1

Izvedba estriha in zaključne obloge iz keramike Na osušen HIDROSTOP ELASTIKK lahko direktno izvedemo estrih in zaključno oblogo iz keramike, ki jo zalepimo z enim izmed nabora lepil KEME, npr. z lepilom KEMGARES, ter zafugiramo s fugirno maso NANOCOLOR.

VIŠINA VLAGE

Vlažni zidovi zmanjšujejo kvaliteto bivanja in v veliki meri ogrožajo zdravje. Ves proces v zvezi s povečano vlago pa prizadene zgradbo tudi vizualno. Posledice prekomerne navlažitve posameznih gradbenih konstrukcij se izražajo v povečanju toplotne prevodnosti, v razvoju in nastanku plesni, koroziji in predvsem mehanskih poškodbah. Vzrokov za nastanek vlage je lahko več in so medsebojno povezani. Če se vzroki izvora vlage ne ugotovijo in ne odpravijo, ni možno izvesti trajne sanacije poškodb oziroma najti rešitev, ki bi preprečile njihov vnovični nastanek. Pri načrtovanju prenove je najbolje, da zgradbo pregleda strokovnjak, ki bo na osnovi izmerjene stopnje vlage, vzrokov navlaževanja, konstrukcijske zasnove in namembnosti prostorov, predpisal najprimernejši postopek sanacije. V spodnjem primeru podrobneje opisujemo odpravo težave kapilarne vlage v podkletenem prostoru, ko je objekt dostopen z zunanje strani, tako da lahko sanacijo za temeljitejšo prenovo poleg posega v notranjosti izvedemo tudi z dodatno zaščito na zunanji strani objekta.

lijake iz PVC plastenk za nalivanje tekočine. Pripravljeno emulzijo KEMASOL (KEMASOL MICRO) nalivamo v lijake toliko časa, kolikor je zid sposoben vpijati, vendar najmanj en dan. V primeru, da nam emulzija nekontrolirano odteka v luknjo, nalivanje prekinemo, luknjo pa napolnimo s suspenzijo HIDROSTOP PENETRAT. Višek suspenzije v še svežem stanju iz luknje ponovno očistimo s kovinsko šipko ter nadaljujemo s postopkom nalivanja silikonske emulzije. Po popolni prepojitvi zidu, luknje dokončno zapolnimo (pri emulziji KEMASOL po ca. 30 dneh, pri KEMASOL MICRO lahko takoj) z maso HIDROSTOP PENETRAT. Emulzijo KEMASOL MICRO lahko injiciramo v zid tudi s pomočjo črpalke in uvrtanih pakerjev.

VIŠINA ODBITJA = VV + 1,5 x D

SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt dostopen z zunanje strani

6

7

Pločnik ob objektu Za zaključek ustrezno izvedemo še naklon zbite zemljine od objekta s padcem 4%. Naredimo utrjeni tampon ali podložni beton ter vgradimo betonske oz. prane plošče alii be bbetonirann pplo pločnik ločn loč očn č i in pri tem te naredimo še trajno elastično fugo go m med e sten steno eno noo in i pločn ppločnikom. očni niko ikk Opppoom OOpomba: mba ba:: Sana SSa Sanacija nac acija ija kap ka kkapilarne pilarn i arne ne vl vlage age ge se z nanoso nanosom nosom sanacijs sanacijskih nacijskih j ki ometov metov iizve izvedee tudi di nad nini vojem vojem m teren tterena, rena, kott sh shematsko hematsk matsko pprikazano rikazano naa sliki: viši višina ina odbitja = višina išina vlage + 1,5 x debelina debe b linaa zidu.. 29


Naprava in zapolnitev utora stik stena-tla Na stiku stena-tla izvedemo rahlo poglobitev stika do ca. 5 cm na kompletni liniji zunanjih obodnih sten katere obdelujemo. Na mestu vmesnih prečnih sten, te do višine vodotesne obdelave izbijemo in po končani sanaciji pozidamo nazaj. Utor zapolnimo s cementnim hitroveznim kitom HIDROSTOP KIT/HIDROZAT, vključno z izvedbo zaokrožnice na stiku stene in tal v radiu ca. 3-5 cm. Primeroma lahko uporabimo tudi malto BETONPROTEKT RT. V primeru mokrenja ali vdorov vode, na tistih mestih uporabimo hitrovezno praškasto mešanico HIDROZAT MOMENT.

Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve starejših objektov eno od največjih težav. Neposredno ali posredno vpliva namreč na degradacijo vseh vrst materialov in konstrukcij. Eden najpogostejših in najtežjih problemov je, kako sanirati vlažne zidove z vidnimi solmi na površini, saj te soli ob kristalizaciji odluščijo barvne premaze in uničujejo podlago bodisi omet ali opeko, kamen ali kak drug gradbeni material. Poleg tega je tudi resen problem za konstrukcijo saj uničuje temelje, zidove, tlake in notranjo opremo ter znižuje vrednost zgradbe. Zaradi kapilarnega dviga vlage se temperatura zidov bistveno zmanjša, zato predvsem v zimskem času porabimo za gretje vlažnih prostorov tudi 30% več toplotne energije kot za gretje suhih prostorov. V kolikor je objekt grajen na območju s povečano možnostjo pojava poškodb kapilarne vlage, lahko že v osnovi kot preventivo namesto klasičnih ometov uporabimo sanirne oz. sušilne omete na vseh stenah. V kolikor govorimo o problematiki kapilarne vlage na že obstoječem objektu, ki je povrhu vsega še nedostopen z zunanje strani in so stene vlažne zaradi neizvedene ali poškodovane zunanje hidroizolacije, pa v nadaljevanju ponujamo naslednjo rešitev.

1

HIDROZAT HIDROSTOP KIT

3

30

2

BETONPROTEKT RT

5

HIDROSTOP ELASTIK

4

STEKLENA MREŽICA

6

HYDROMENT SUŠILNI OMET

7

HYDROMENT FINI OMET

8

KEMASAN COLOR S

OZNAKA PRIKAZANI PRODUKTI 1 HIDROSTOP KIT HIDROZAT 2 BETONPROTEKT RT 3,5 HIDROSTOP ELASTIK 6 HYDROMENT SUŠILNI OMET 7 HYDROMENT FINI OMET 8 KEMASAN COLOR S

PORABA ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra 18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa 3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem 30 kg/m2 za nanos 2 cm

PAKIRANJE 5/1, 25/1 5/1, 25/1 25/1 7/1, 17,5/1, 28/1 30/1

ca. 3,5 kg/m2 ca. 0,40 kg/m2 za en nanos

30/1 5/1, 25/1

VIŠINA VLAGE

Odprava vzrokov navlaževanja Pomembno je, da po možnosti že v začetku odpravimo čimveč vzrokov direktnega navlaževanja objekta. To so lahko poškodbe žlebov, cevnih inštalacij, peskolovov, netesnih jaškov, neurejeno odvodnjavanje površinskih vod, itd.

VIŠINA ODBITJA = VV + 1,5 x D

SANACIJA KAPILARNE VLAGE PODKLETENEGA PROSTORA – Objekt nedostopen z zunanje strani

Izvedba hidroizolacije Vodotesno prevleko izvedemo s fleksibilno polimercementno vodotesno maso HIDROSTOP ELASTIK na očiščeno in stabilno površino s prehodom na steno do višine predvidenega možnega vdora pronicne vode. Prvi sloj nanesemo s čopičem ali gladilko, drugega pa s kovinsko gladilko na predhodno mat navlaženo podlago. V prvi še sveži nanos vodotesnega premaza HIDROSTOP ELASTIKK po talni površini sproti vgrajujemo mrežico iz steklenih vlaken.

8 7 6

Izvedba toplotne izolacije, estriha in zaključne obloge keramike Na osušen HIDROSTOP ELASTIKK lahko direktno izvedemo estrih in zaključno oblogo iz keramike, ki jo zalepimo z enim izmed nabora lepil KEME, npr. z lepilom KEMABOND 120, ter zafugiramo s fugirno maso NANOCOLOR.

5 2

V primeru izvedbe toplote izolacije pod estrihom, se na osušeni sloj HIDROSTOP ELASTIK-a še prej izvede sloj bitumenske hidroizolacije kot parna zapora in sekundarna hidroizolacija, tudi bočno, na stene do končne višine estriha. Za toplotno izolacijo pod estrihom se izbere na vlago neobčutljiva izolacija iz XPS plošč ter ločilni sloj iz PE folije.

Določitev potrebne višine sanacije in materiala za sanacijo Z merjenjem vlage v zidovih in glede na vidne poškodbe, nastale zaradi vlage, določimo potrebno višino sanacije ometov, ki znaša ca. 1,5x debeline zidu višje, kot je bila izmerjena vlaga oz. so vidne poškodbe. Glede na vsebnost vlage v zidu določimo vrsto sanacijskega ometa. Priprava podlage Do definirane višine sanacije z zidu (opeka, kamen, beton,...) odstranimo vse omete, premaze in ostale poškodovane nanose. Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo po možnosti v notranjost 1-2 cm. Iz zidov odstranimo vse na vlago občutljive materiale na osnovi mavca s katerimi so fiksirane inštalacije in jih pritrdimo s cementno hitrovezno malto HIDROZAT.

Nanos sušilnega ometa HYDROMENT sušilni omet nanesemo do višine odbitega poškodovanega ometa ca. 1,5 x debeline zidu nad višino vidne vlage. HYDROMENT sušilni omet nanesemo neposredno na očiščeno in s čisto vodo navlaženo podlago kot prvi nanos v debelini 10-15 mm. Naslednji dan površino spet navlažimo in ponovno nanesemo omet v debelini 10-15 mm oziroma tako do končne debeline. Priporočljiva minimalna debelina nanosa ometa znaša 20 mm. V kolikor je potrebna debelina nanosa ometa več kot 3 cm predlagamo, da se v zadnjo tretjino debeline ometa vgradi pocinkana mrežica, ki zmanjša možnost nastanka razpok. Nanos finega ometa Nanos finega ometa izvedemo ca. 3 dni po nanosu sušilnega ometa. Priporočljivo pa je, da v izogib morebitnim razpokam, ki lahko nastanejo v primarnem ometu, počakamo vsaj 14-21 dni in šele nato nanesemo HYDROMENT fini

4 3 1

omet, ki ga fino zaribamo z leseno ali plastično gladilko. Barvanje saniranih površin Barvno obdelavo površin izvedemo s paroprepustnimi nanosi na silikatni ali silikonski osnovi, da ne "zapirajo" podlage. Za kompatibilnost celovitega sistema priporočamo izbiro barve KEMASAN COLOR S. Opomba: Sanacija kapilarne vlage se z nanosom sanacijskih ometov izvede tudi nad nivojem terena, kot shematsko prikazano na sliki: višina odbitja = višina vlage + 1,5 x debelina zidu.

31GRUNDIRNA SREDSTVA IN PREMAZI

KEMACRYL KEMAGRUND A KEMALATEX KEMAGRUND PU PU SOLVENT KEMALASTIC


Vgradnja grundirnih sredstev Grundiranje podlage Z grundiranjem podlage zmanjšamo in poenotimo njeno vpojnost. Visoka in neenakomerna vpojnost vlage je eden od najpogostejših vzrokov za kasnejše težave z vgrajevanjem materialov. Lepila za keramiko vgrajena na negrundirano podlago, lahko imajo bistveno krajši odprti čas. Samorazlivne mase imajo krajši čas zlivanja, zrak ostane ujet v površino v obliki kraterčkov itd. Vpojnost površine lahko preverimo s preprostim preizkusom. Če kapljica vode s površine izgine prej kot v 1 minuti, je površina vpojna, grundiranje pa obvezno.

Grundiranje pred vgradnjo izravnalnih mas En dan pred vgrajevanjem izravnalne mase moramo površino intenzivno vlažiti z vodo. Po celodnevnem vlaženju na koncu odstranimo stoječo vodo iz jamic in površino odsesamo. Izravnalno maso vgrajujemo na vezni sloj KEMALATEX : cement v razmerju 1:2 po postopku »sveže na sveže«. Za manj zahtevne površine lahko namesto disperzije KEMALATEX uporabimo KEMACRYL.

Grundiranje pred vgradnjo samorazlivnih mas Pred nanosom samorazlivnih mas podlago grundiramo s polimerno disperzijo KEMAGRUND A, razredčeno z vodo v razmerju najmanj 1:1 do 1:2. Namesto grundiranja s KEMAGRUND A lahko uporabimo polimerno disperzijo KEMACRYL, razredčeno z vodo v razmerju 1:1 do 1:2. Izravnalno maso vgrajujemo po popolni osušitvi grundirnega premaza. Ustrezno grundirno sredstvo izberemo v skladu s spodnjo tabelo.

Grundiranje pred lepljenjem ploščic Anhidridne estrihe (mehansko brušene), lahek beton, plinobeton in mavčne omete pred nanašanjem lepila impregniramo s polimerno disperzijo KEMACRYL razredčeno z vodo v razmerju 1:1, za impregnacijo nevpojnih površin pa priporočamo uporabo polimerne disperzije KEMAGRUND A, razredčeno z vodo v razmerju najmanj 1:1.

GRUNDIRNO SREDSTVO/VPOJNOST

nizka

srednja

visoka

KEMAGRUND A KEMACRYL KEMALATEX KEMAGRUND PU 1K poliuretanski premaz (1:1) primerno

zelo primerno

priporočilo KEMA

Priprava in redčenje grundirnih sredstev v skladu z navodili v tehničnih listih.

34

apnenocementni omet, cementni omet

apneni omet, mavčni omet, izravnalne mase na cementni osnovi

mavčno kartonske plošče

anhidridni estrih

beton, cementni estrih

nizko vpojni beton, keramične ploščice

PODLAGA


KEMA HIT PRODUKTI KEMACRYL Polimerna disperzija-vezni sloj»staro – novo« Polimerna disperzija za vez staro-novo, za izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin. Poraba:

0,3-0,5 l/m2 za vezni sloj; 0,7-1,0 l/m2 za cementno prevleko; 0,1-0,3 l/m2 za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin

10/1

60 ročk/paleto

5/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

KEMAGRUND A Grundirno sredstvo za vpojne in nizko vpojne mineralne površine Disperzija na vodni osnovi za grundiranje betonskih površin, vpojnih in nizko vpojnih mineralnih površin estrihov. Pred uporabo obvezno razredčiti z vodo v razmerju najmanj 1:1 do največ 1:3. Poraba:

PO NAROČILU: Č 50/1

16 sodov/paleto

0,1-0,2 kg/m2 odvisno od vpojnosti podlage

10/1

60 ročk/paleto

5/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

KEMALATEX Polimerna disperzija za sprijemno vezni sloj most (staro-novo) pri sanacijah in preplastitvah površin starega betona Disperzija za pripravo sprijemno veznega sloja (vezi staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha oziroma dolepljenju izravnalnega sloja malte na pripravljeno in stabilno površino starega betona. Lahko se uporablja koncentrirano ali pa se redči z vodo v razmerju 1:1. Za najboljši učinek se vezni sloj pripravi v obliki »pačoka« - mešano s cementom v razmerju 1:2. Poraba:

0,5-0,7 l/m2 za vezni sloj

10/1

60 ročk/paleto

50/1

16 sodov/paleto

35


GRUNDIRNA SREDSTVA IN PREMAZI

KEMAGRUND PU 1K poliuretanski predpremaz Enokomponentni poliuretanski predpremaz za utrjevanje in povezovanje poroznih, prašnih, krhkih in vlažnih podlag. Utrjuje z reakcijo z vodo. Primeren za utrjevanje prašnih, poroznih in krhkih površin pred lepljenjem z reakcijskimi lepili, pred kitanjem ter za premazovanje vlažnih cementnih podlag. Primeren tudi za sanacijo starega parketa in pripravo sintetične malte za sanacijo razpok v estrihu. Poraba:

5l 4x5 l

kovinsko vedro komplet 24 kompletov/paleto

0,1-0,3 l/m2 za utrjevanje površine, 0,4-0,5 l/ m2 za premazovanje vlažnih površin

PU SOLVENT Razredčilo za KEMAGRUND PU Razredčilo za KEMAGRUND PU in čistilo za čiščenje uporabljenega orodja. Razredčen poliuretanski pred-premaz se uporablja pri utrjevanju normalno in malo poroznih površin v razmerju mešanja 1:1 (KEMAGRUND PU:PU SOLVENT) in pri utrjevanju neporoznih površin v razmerju mešanja 1:2 (KEMAGRUND PU:PU SOLVENT). Primeren tudi za pripravo sintetičnih smol, katere se uporabljajo za popravilo razpok, lukenj in nepovezanih površin. Poraba:

5l 4x5 l

kovinsko vedro komplet 24 kompletov/paleto

odvisna od namena uporabe

KEMALASTIC Elastična disperzija za izboljšanje cementnih lepil Elastična disperzija za izboljšanje cementnih lepil. Pri dodatku disperzije KEMALASTIC lepiloma KEMABOND 120/KEMAGRES nastane lepilo z izboljšanimi lastnostmi razreda C2 TE, fleksibilnosti ''S2'' po SIST EN 12004:2007. Visoko deformabilno lepilo KEMABOND 120/KEMAGRES + KEMALASTIC je primerno za specialne sisteme lepljenja keramike, mozaika, granitogresa, umetnega in naravnega kamna na posebej zahtevne površine, kjer se pričakuje omejena deformacija. Priprava: 4 l KEMALASTIC + 3,5-4 l vode + 25 kg KEMABOND 120/KEMAGRES; Poraba:

36

odvisna od podlage, velikosti obloge in načina nanosa

10/1 1/1

60 ročk/paleto 8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto


VODOTESNE MASE IN HITROVEZNE MALTE

HIDROSTOP 94 HIDROSTOP PENETRAT HIDROSTOP ELASTIK HIDROSTOP VH HIDROSTOP FLEX HIDROSTOP ACRYL HIDROSTOP DP HIDROSTOP FW HIDROSTOP SUPERFLEX FILC HIDROSTOP KIT HIDROZAT HIDROZAT MOMENT


Primerjava pojma vodotesnosti pri betonu in vodotesni masi Vsak beton je v določeni meri porozen, voda lahko prodre vanj ali skozi njega. Z izrazom »vodotesni betoni« označujemo betone s povečano odpornostjo proti prodoru vode. Po standardu SIST 1026 so definirane tri stopnje možne vodotesnosti betona, in sicer: PV – I z največjo dovoljeno vrednostjo prodora vode 50 mm, PV – II 30 mm in PV – III 20 mm. Prodor vode določamo s preizkusom po SIST EN 12390-8. (Betonski preizkušanec se na eni stranici izpostavi vodi s tlakom 5 barov; po 3 dneh ugotovimo, do katere globine je voda prodrla v beton). Pri polimercementnih vodotesnih masah gre za dejansko vodotesnost, kar pomeni, da v primeru pravilnega nanosa (minimalno dvakratni nanos) dobimo 100 % zaščito površine, pri kateri ne pride do prodora vode. Pri bazenskih konstrukcijah, terasah, balkonih in vseh mokrih prostorih, izpostavljenih možnostim zamakanja, priporočamo neposredno tesnjenje pod keramično oblogo s fleksibilno polimercementno vodotesno maso. Vodotesne mase lahko torej rabijo kot nadgradnja in dodatna zaščita betonskim konstrukcijam. Razen vodotesnosti zagotavljajo tudi zaščito pred vdorom sulfatov, kloridov in drugih agresivnih vplivov v beton, nepogrešljive pa so za naknadno tesnjenje objektov na notranji strani.

38


PRIPOROČILA ZA UPORABO

popravilo bitumenske izolacije na strehah

tesnjenje vdora vode, tesnjenje pod vodo

lokalno kitanje segregacijskih gnezd

horizontalna hidroizolacija nad temelji

zunanji kletni prostori

notranji kletni prostori

oljetesna zaščita betonskih lovilcev oljl

greznice, fekalni jaški

rezervoarji za vodo, meteorni jaški

rezervoarji za pitno vodo

bazeni

PREMAZ / MALTA

kopalnice, pralnice

balkoni, terase

TESNJENJE

HIDROSTOP 94 HIDROSTOP DP HIDROSTOP ELASTIK HIDROSTOP FLEX HIDROSTOP KIT HIDROSTOP PENETRAT A HIDROSTOP VH / HIDROSTOP FW HIDROZAT / HIDROZAT MOMENT primerno

vlaga

majhne razpoke zapolnjene s kristali

Vodotesen beton PV I skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026

tlak vode

50

priporočilo KEMA

tlak vode

SHEMATSKI PRIKAZ DELOVANJA HIDROSTOP PENETRAT-a

zelo primerno

Vodotesen beton PV I zaščiten z vodotesnim premazom (HIDROSTOP produkti)

Vodotesen beton PV I zaščiten s HIDROSTOP PENETRAT-om

Slika 1: Vodotesen beton PV I v skladu SIST EN 12390-8. Slika 2: Vodotesen beton PV I zaščiten z vodotesnim premazom (HIDROSTOP produkti) – vodotesna površinska zaščita podlage, agg ščiti pred edd vlag vvl vlago la in vodo. odo. do. Slika 3: Vodotesen beton PV I zaščiten z HIDROSTOP PENETRAT-om – kristalizacijski jski ki dodatki d atki ki prodrejo prod pro r rejo jo globoko glob gllob o v pore ppoore podlage dlage agee in i ta tam tvorijo rijo netopne neto ne kristale. S tem je poleg površinske zaščitee zagotovljena gottov jena j naa šše do dodatna oda dattnaa zap za zapolnitev apol olnite itev ev ppor or inn kap kapilar k v podla po podlagi, dl i, kar ar zm zman zmanjšaa možnost možno t vvdoraa vode d tudi t di pri nastanku astanku nku ppovršinske vrš nsskke poškodbe vr ppoššk po ško kodb dbbbee ali ali lasaste llaassas astte aste t razpoke. raz razpoke pok

39


KEMA HIT PRODUKTI HIDROSTOP ELASTIK 2K elastična vodotesna masa

HIDROSTOP 94 1K cementna vodotesna masa Polimercementna masa za vodotesno zaščito izpostavljenih zunanjih ter notranjih betonskih, cementnih in drugih mineralnih površin. Posebej primerna za sanacije podzemnih delov objekta z notranje strani ter za vodotesno obdelavo stabilnih površin, ki niso podvržene deformiranju in razpokam. Poraba:

25/1

3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)

Dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paropropustna in zmrzlinsko odporna. Za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo. Masa je posebej primerna za vse površine, kjer se pričakuje nastanek razpok v podlagi oziroma dinamične obremenitve, ki zahtevajo zanesljivo fleksibilnost vodonepropustnega sloja in odpornost na delovanje soli, nafte in amonijevega sulfata. Njena prednost pred bitumensko hidroizolacijo je v tem, da jo je mogoče nanašati na vlažno površino.

48 vreč/paleto

5/1

Poraba:

6 vrečk/karton 30 kartonov/paleto

28/1

20 kg komponente A + 8 kg komponente B

17,5/1

12,5 kg komponente A + 5 kg komponente B v plastičnem vedru

HIDROSTOP PENETRAT Cementno vezani vodotesni, sulfatno odporni penetracijski premaz Vodotesna penetracijska polimercementna masa, ki zaradi posebnih kristalizacijskih dodatkov poleg površinskega, zagotavlja dodatno tesnjenje betonskih por. S tem zagotovimo zanesljivejšo tesnost tudi v primeru površinskih poškodb ali razpok v podlagi. Primerna je za povšine, na katerih se pričakuje prisotnost naftnih derivatov, soli in drugih agresivnih vplivov.

3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem

7/1

5 kg komponente A + 2 kg komponente B v plastičnem vedru

HIDROSTOP VH (KOMP. A) 2K vodotesna masa za bazene in rezervoarje s pitno vodo

Poraba:

25/1

3-4 kg/m2 za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)

48 vreč/paleto

Dvokomponentna vodotesna masa dobre obdelovalnosti, posebej primerna za za vodotesno zaščito betonskih bazenov in rezervoarjev s pitno vodo. Poraba:

25/1

40 40

3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem

48 vreč/paleto


VODOTESNE MASE IN HITROVEZNE MALTE

HIDROSTOP FLEX 1 K elastična vodotesna masa Enokomponentna visoko elastična paropropustna vodotesna masa, posebej primerna za izvedbo tesnenja kopalnic, balkonov, teras in bazenov.

Poraba:

20/1

60 vreč/paleto

3-4 kg pripravljene mase na m2 za dva nanosa s čopičem

HIDROSTOP DP Vodotesni disperzijski premaz Trajnoelstičen disperzijski vodonepropusten premaz za izvedbo vodotesnega sloja pod keramičnimi ploščicami. Primeren za notranjo uporabo, odlikuje pa ga enostaven in hiter nanos z valjčkom in je posebej primeren za uporabo v kopalnicah.

Poraba:

5/1

100 veder/paleto

10/1

48 veder/paleto

10/1

60 ročk/paleto

5/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

1-1,2 kg/m2 za dva nanosa

HIDROSTOP ACRYL (KOMP. B) Polimerna disperzija Polimerna disperzija za pripravo dvokomponentne cementno vezane vodotesne mase HIDROSTOP (VH, FW).

Poraba:

2 L HIDROSTOP ACRYL emulzije na 25 kg suhe mešanice HIDROSTOP VH, FW

HIDROSTOP FW 2 K vodotesna masa dekorativne bele barve in fine zrnavostne strukture za bazene in rezervoarje s pitno vodo Bela visokoodporna dvokomponentna polimercemntna masa, za vodotesno zaščito rezervoarjev s pitno vodo, kjer se zahteva lažje čiščenje in vzdrževanje ter povečana odpornost površine na obrabo in razrast alg. Poraba:

48 vreč/paleto

3-4 kg/m2 pri dveh nanosih s čopičem

HIDROSTOP SUPERFLEX FILC Filc za armiranje tankoslojnih premazov Armirna tkanina za ojačitev tankoslojnih preplastitev za doseganje večje "žilavosti" in manjše občutljivosti v primeru nastanka eventuelnih razpok in delovanja podlage. Vgradnja v sredino sloja preplastitve. Poraba:

25/1

NO VO

50 m

rola

1,05/m2

41


VODOTESNE MASE IN HITROVEZNE MALTE

HIDROSTOP KIT Cementni hitrovezni kit Cementni hitrovezni kit, za kitanje in popravila na betonskih površinah ter izvedbo polkrožnih spojev vodoravnih in navpičnih površin.

25/1 5/1

Poraba:

48 vreč/paleto 6 škatel/karton 36 kartonov/paleto

2 kg za zapolnitev 1 litra; ca. 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnice

HIDROZAT Cementna hitrovezna malta Hitrovezna malta na osnovi cementa s pospešenim časom vezanja, posebej primerna za montažo različnih konstrukcijskih elementov in ustavitev prodorov vode.

Poraba:

25/1

48 vreč/paleto

5/1

6 škatel/karton 36 kartonov/paleto

1/1

250 veder/paleto

2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra

HIDROZAT MOMENT Cementni reaktivni prah za trenutno ustavitev aktivnih prodorov vode Hitrovezno sredstvo v obliki prahu za takošnje ustavljanje prodorov vode.

Poraba:

42

ca. 1,5 kg/m2


TESNILNI TRAKOVI

KEMABAND TESNILNI TRAK 12 KEMABAND TACK 12 KEMA SWELL 05 KEMA MASTIC WA KEMABAND Y VOGALNIK KEMABAND X VOGALNIK KEMABAND MANŠETA M12 KEMABAND MANŠETA M35 KEMABAND TESNILNI TRAK HN KEMA FIXER KEMA SWELL KEMAFOIL KEMAFOIL Y VOGALNIK KEMAFOIL X VOGALNIK


Vgradnja tesnilnih trakov Elastični tesnilni trakovi in manšete so nepogrešljivi v sistemih tesnjenja površin. Uporabljamo jih vedno na mestih dilatacijskih reg in delovnih stikov, kjer obstaja možnost deformacije podlage. V večini primerov jih vgrajujemo v fleksibilne polimercementne mase ali epoksidne nanose. Pri tem moramo paziti, da sredinski del traku ostane neprilepljen, s čimer zagotovimo njegovo korektno delovanje in se izognemo morebitnim poškodbam na mestu pritrditve traku. Za tesnjenje stikov in prebojev dodatno uporabljamo KEMABAND gumirane trakove.

Da se izognemo nastanku razpok v vogalih in prebojih, v prvi, še sveži nanos HIDROSTOP DP, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP ELASTIK vtisnemo tesnilne trakove KEMABAND. V tesnilno maso HIDROSTOP DP in HIDROSTOP ELASTIK v prvi sveži sloj na stikih (stena–stena, stena–tla) vgradimo KEMABAND 12 gumirani trak s pripadajočimi vogalnimi zaključki KEMABAND X, Y. Stenska manšeta KEMABAND MANŠETA 12 in talna KEMABAND MANŠETA 35 se uporabljata za tesnjenje odtokov in inštalacij.

VGRADNJA TESNILNIH TRAKOV KEMABAND

44

Vgradnja KEMABAND Y vogalnika

Tesnjenje stika zid-zid

Vgradnja KEMABAND tesnilnega traku 12

Vgrajeni KEMABAND tesnilni trak


KEMA HIT PRODUKTI KEMABAND TESNILNI TRAK 12 Tesnilni trak 12 cm Nitril-butadienski (NBR) trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na tkanini iz flisa z 20 mm sredinsko razteznostno cono. Vodotesen, elastičen pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem, z obnovitvenimi lastnostmi in kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP in HIDROSTOP 94. Poraba:

Pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm.

Rola Rola

10 m 50 m

KEMA SWELL 05 Nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi poliuretana, širine 20 mm in debeline 5mm

1/1

Samolepilni tesnilni trak Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, pralnic ali površin, ki so obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP. Poraba:

Pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 2 cm.

Rola Rola

10 m 20 m

NO VO

Trajno elastični nabrekajoči trak za tesnjenje delovnih stikov, tesnjenje prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji ter stikov med prefabriciranimi in ulitimi elementi. Izjemno kemično odporen in neškodljiv za pitno vodo. Za pritrjevanje uborabiti KEMA MASTIC WA. Poraba:

KEMABAND TACK 12

Dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm

15 m v roli/10 rol v škatli 15 škatel/paleto

KEMA MASTIC WA V vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja Siv, enokomponenten, elastičen, poliuretanski kit, ki nabrekne v vodi in se strjuje ter nabreka ob prisotnosti vlage. V stiku z vodo nabrekne do približno 200 % lastnega volumna. Namenjen za tesnjenje hrapavih in gladkih delovnih stikov in prebojev cevi na mokrih področjih. Primeren za uporabo na betonu, PVC in HDPE površinah, kovini itd. Poraba:

600 ml

odvisno od kvalitete betona na tekoči meter

črevo

45 4 5


TESNILNI TRAKOVI

KEMABAND Y VOGALNIK Notranji vogalni element tesnilnega traka Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 120 mm na poliesterski tkanini oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 140 x 140 mm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

1/1

25 kos/škatlo

1/1

25 kos/škatlo

1/1

25 kos/škatlo

1/1

25 kos/škatlo

KEMABAND X VOGALNIK Zunanji vogalni element tesnilnega traka Elastomerni trajnoelastični tesnilni trak širine 120 mm na poliestrski tkanini oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 210 x 210 mm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

KEMABAND MANŠETA M12 Stenska manšeta dimenzije 120x120 mm Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna, elastična tudi pri nizkih temperaturah. Stenska manšeta za tesnjenje instalacijskih prebojev na steni.

KEMABAND MANŠETA M35 Talna manšeta dimenzije 350x350 mm Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna, elastična tudi pri nizkih temperaturah. Talna manšeta za tesnenje odtokov in instalacijskih prebojev na tleh.

KEMABAND TESNILNI TRAK HN Tesnilni trak na osnovi nitrilne gume (NBR) Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na poliesterski tkanini širine 120 mm s sredinsko raztezno cono. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 944 iin HIDROSTOP DP.

46

Rola Rola

25m, širina 100 mm 25m, širina 200 mm


TESNILNI TRAKOVI

KEMA FIXER Enokomponentno elastično lepilo na osnovi MS polimera Enokomponentno elastično lepilo na osnovi MS polimera, ki vulkanizira v elastično maso z zelo dobro oprijemljivostjo na večino gradbenih podlag. Uporablja se za povezovanje dveh koncev tesnilnega traku KEMABAND HN, za tesnjenje fug med ploščami, za tesnjenje fug v ploščah in kot lepilo za kovino in les. Poraba:

400 ml

črevo 20 črev/škatlo

0,65-0,75 g/mm2 za 1 mm debeline

KEMA SWELL Hidrofilni nabrekajoči trak za tesnjenje na osnovi bentonita širine 25 mm Črn, fleksibilen trak za tesnjenje na osnovi bentonita in sintetičnega kavčuka, ki nabrekne v vodi. Trajno aktiven sistem, v stiku z vodo naraste na do 400 % lastnega volumna v suhem stanju. Nabrekla masa bentonita zapolni razpoke in kapilare v betonu, ki nastanejo zaradi krčenja betona v stikih. Uporablja se za tesnjenje delovnih stikov v svežem betonu, tesnjenje prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji in stikov med prefabriciranimi elementi in mesti med ulitimi elementi. Za pritrjevanje uborabiti KEMA MASTIC WA. Poraba:

6 x 5 mm

škatla 24 škatel/paleto

Dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm

KEMAFOIL Elastična vodotesna folija Elastična vodotesna folija iz treh slojev, med zunanjima, netkanima polipropilenskima plastema je sloj polietilenske vodotesne folije, širine 1000 mm in debeline 0,5 mm. Vodotesna folija ščiti tankoslojno položene talne in stenske ploščice pred razpokami in vlago iz podlage. Poraba:

30 m

rola

1,1 m2 ob preklopu 10 cm

KEMAFOIL Y VOGALNIK Notranji vogalni element tesnilne folije Elastična, vodotesna folija iz treh slojev, oblikovana v notranji vogalnik dimenzij 140 x 140 mm. Uporablja se za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v vogalih.

1/1 kos

25 kos/škatlo

1/1 kos

25 kos/škatlo s//šk /š

KEMAFOIL X VOGALNIK Zunanji vogalni element tesnilne folije Elastična, vodotesna folija iz treh slojev, oblikovana v zunanji vogalnik dimenzij 210 x 210 mm. Uporablja se za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilaticijskih reg v vogalih.

47PRODUKTI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO BETONA

BETONPROTEKT RT BETONPROTEKT RP BETONPROTEKT F BETONPROTEKT K2 KEMAPOX EPOTAR KEMAPOX LINK KEMACRYL KEMALATEX ISOTAL KEMAPOX FILL 1000 KEMAPUR FILL 1150


Sanacija in/ali zaščita betona po sistemu BETONPROTEKT Armatura v betonu ne korodira, dokler je prekrita z zadostno debelino visokoalkalnega sloja betona. Zlasti pri starejših objektih je to doseženo največkrat le teoretična predpostavka. V praksi imajo armirano betonske konstrukcije lasaste razpoke, nemalokrat pa so zaščitni sloji vsaj na določenih mestih pretanki. Vse to v kombinaciji z mehanskimi obremenitvami, vlago, zmrzovanjem in solmi privede do karbonizacije betona, korozije armature in ogrožanja varnosti konstrukcije. Tovrstne poškodbe lahko enostavno in kvalitetno saniramo z gotovo pripravljenimi polimercementnimi reparaturnimi maltami v naslednjih korakih: 1. Obstoječa betonska osnova – pranje in mehansko čiščenje poškodovanega betona do kvalitetne podlage. Čiščenje vidne armature do kovinskega sijaja s peskanjem (kremenov pesek) ali v kombinaciji z žično krtačo. 2. Zaščita armature z maso BETONPROTEKT K2 – dvakratni nanos križno s čopičem v razmaku 2 ur. 3. Reprofilacija betona na mestu poškodb z BETONPROTEKT RT na predhodni sprotno izvedeni sveži vezni sloj BETONPROTEKT K2. 4. Prvi nanos končne betonske zaščite z BETONPROTEKT F, nanos s čopičem. Drugi nanos končne betonske zaščite z BETONPROTEKT F, nanos z gladilko. Vse reparaturne malte vsebujejo kvalitetni kremenov pesek in so odlično kompatibilne z betonom. Vsi proizvodi so testirani po evropskih standardih skupine EN1504 – Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij.

50


KEMA HIT PRODUKTI BETONPROTEKT RT Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta SIST EN 15043: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R 4

BETONPROTEKT F Tiksotropna, mikroarmirana, sulfatno odporna reparaturna PCC malta za popravilo poškodb na površini betona, za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov, stopnic, robov itd. Debelina sloja v enem nanosu: min. 5, maks. 40 mm. Poraba:

25/1

18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa

48 vreč/paleto

Fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih površin, SIST EN 1504-2: PCC zaščitni premaz za beton Mikroarmirana, sulfatno odporna PCC masa za izravnavo in finalni sloj pred barvanjem novih in saniranih betonskih površin, za vodotesno, oljetesno in antikorozijsko zaščito različnih gradbenih elementov izpostavljenih agresivnim vplivom okolja, za popravilo površinskih poškodb na betonskih prefabrikatih ter za fino izravnavo cementnih in cementno apnenih ometov. Debelina sloja v enem nanosu: min. 1, maks. 5 mm.

BETONPROTEKT RP Mikroarmirana reparaturna malta SIST EN 1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R2 (R4 pogojno)

Poraba:

3-4 kg/m2 za ca. 2 mm debeline nanosa

25/1

48 vreč/paleto

Superplastificirana, mikroarmirana, sulfatno odporna reparaturna PCC malta za popravilo in izravnavo vodoravnih površin betona. Debelina sloja v enem nanosu: min. 10, maks. 40 mm. Poraba:

25/1

18-20 kg/m2 za vsak cm debeline nanosa

48 vreč/paleto

ISOTAL Masa za podlivanje Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm s kompenzacijo krčenja, visokimi zgodnjimi in končnimi trdnostmi. Za podlivanje jeklenih konstrukcij, zalivanje sider, podlivanje temeljnih plošč strojev, podlivanje temeljev in zalivanje stikov. Poraba:

30/1

ca. 2 kg za zapolnitev 1 dm3 prostornine

42 vreč/paleto

511 5


PRODUKTI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO BETONA

BETONPROTEKT K2 Zaščita armature in sprijemno vezni sloj v obliki "pačoka" Dvokomponentni vezni sloj za zaščito armature poškodovanega armiranega betona, za pripravo sprijemno veznega sloja (vez staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha, dolepljenju izravnalnega sloja malte in drugih preplastitvah na očiščeno in stabilno površino starega betona. Vgrajuje se ga po sistemu "sveže na sveže".

Poraba:

33/1

25 kg komponente A + 8 kg komponentee B

3,3/1

2,5 kg komponente A + 0,8 kg komponentee B

24,9/1

16,6 kg komponente A + 8,3 kg komponente B v pločevinasti posodi

4,2/1

2,8 kg komponente A + 1,4 kg komponente B v pločevinasti posodi

28/1

18 kg komponente A + 10 kg komponente B v pločevinasti posodi

5,6/1

3,6 kg komponente A + 2 kg komponente B v pločevinasti posodi

10/1

60 ročk/paleto

5/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

ca. 2,0 kg/m2 za enkratni nanos

KEMAPOX EPOTAR Katransko epoksidna protikorozijska zaščita armature in vezni sloj Rahlo elastičen dvokomponentni premaz z odlično toplotno in kemijsko odpornostjo za zaščito armature poškodovanega armiranega betona, za preventivno zaščito armature pred nanašanjem reparaturnih malt in bitumenskih premazov pri gradnji na območjih, ki so še posebej izpostavljena pojavu korozije. Primeren tudi za zaščito jeklenih konstrukcij.

Poraba:

0,5-1,3 kg/m2 v enem nanosu

KEMAPOX LINK 2 K epoksidni vezni most Epoksidna smola na vodni osnovi za impregnacijo cementnih podlag, za izvedbo sprijemno veznega sloja pri preplastitvah starega betona z novimi cementnimi masami po sistemu "sveže na sveže".

Poraba:

0,1-0,3 kg/m2, odvisno od vpojnosti podlage

KEMACRYL Polimerna disperzija-vezni sloj»staro – novo« Polimerna disperzija za vez staro-novo, za izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin.

Poraba:

52

0,3-0,5 l/m2 za vezni sloj; 0,7-1,0 7-11,00 l/m l/ 2 za cem ce cementno eme prevleko; 00,1-0,3 0,1 1- 0,3 l/m2 zaa impr im impregnacijo nacij acijo ijo mo m močno čnoo vpojnih vp vpoj p jnih ih mineralnih min aln lnnih ih površin p ši

PO NAROČILU: Č 50/1

16 sodov/paleto


PRODUKTI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO BETONA

KEMALATEX Polimerna disperzija za sprijemno vezni sloj (staro-novo) pri sanacijah in preplastitvah površin starega betona Disperzija za pripravo sprijemno veznega sloja (vezi staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha oziroma dolepljenju izravnalnega sloja malte na pripravljeno in stabilno površino starega betona. Lahko se uporablja koncentrirano ali pa se redči z vodo v razmerju 1:1. Za najboljši učinek se vezni sloj pripravi v obliki »pačoka« - mešano s cementom v razmerju 1:2.

Poraba:

10/1

60 ročk/paleto

50/1

16 sodov/paleto

28/1

20 kg komponente A + 8 kg komponente B

3,5/1

2,5 kg komponente A + 1 kg komponente B v pločevinasti posodi

17,5/1

12,5 kg komponente A + 5 kg komponente B

3,5/1

2,5 kg komponente A + 1 kg komponente B v pločevinasti posodi

10/1

60 ročk/paleto

5/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

0,5-0,7 l/m2 za vezni sloj

KEMAPOX FILL 1000 Epoksidna smola za injektiranje 2-komponentna, izredno tekoča, visoko lepljiva, nizko viskozna epoksidna smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu. Primerna za izvedbo z nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah, kot tudi površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag na horizontalnih površinah. Poraba:

0,3-0,5 kg/m, odvisno od širine in globine razpoke

KEMAPUR FILL 1150 Poliuretanska smola za injektiranje Elastična, brezbarva, 2-komponentna poliuretanska smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu. Uporablja se za zapolnjevanje mokrih in suhih razpok ter elementov v gradbenih objektih, za utrjevanje pri sanacijah starejših objektov, za tesnjenje razpok v podzemnih prostorih in v tunelski gradnji.

Poraba:

0,3-0,5 kg/m, odvisno od širine in globine razpoke

KEMAGRUND A Grundirno sredstvo za vpojne in nizko vpojne mineralne površine Disperzija na vodni osnovi za grundiranje betonskih površin, vpojnih in nizko vpojnih mineralnih površin estrihov. Pred uporabo obvezno razredčiti z vodo v razmerju najmanj 1:1 do največ 1:3.

Poraba:

0,1-0,2 kg/m2 odvisno od vpojnosti podlage

53SANIRNI OMETI

HYDROMENT SUŠILNI OMET HYDROMENT FINI OMET KEMASAN 590 KEMASAN 590 F KEMASAN 590 FF KEMASAN 550 KEMASAN 550 S KEMASAN 520 KEMASAN 520 F KEMASAN COLOR S


Prednosti sanirnih ometov

sušilnega ometa

E PR

V

56

Slabost klasičnega sanirnega ometa

Prednost sušilnega ometa HYDROMENT

NASIČENJE S SOLMI IN KRISTALIZACIJA

IZREDNO VELIKA PROPUSTNOST ZA PARO IN STABILNA STRUKTURA POR

ER

ENCE V S

20 LET

V E N I JI * LO

klasičnega sanirnega ometa

Že z zamenjavo klasičnega ometa s sanirnim dosežemo obstojnost in odpornost sanirane površine na vpliv soli. Pri tem ima še posebej odločilen vpliv tip sanirnega ometa oziroma kvaliteta agregata. Na površini obnovljenega zidu s sanirnimi ometi ne bo več vidnih temnih madežev zaradi vlage, odpadanja ometa ter luščenja barve. Poudariti je potrebno še, da morajo biti barvni nanosi na sanacijskih ometih propustni za paro (apneni, silikatni, silikonski). Z uporabo sanirnih ometov se bo v zidu vzpostavilo temperaturno in difuzijsko ravnotežje. Kakovost vseh sanacijskih ometov HYDROMENT (KEMASAN) je v skladu z zahtevami standarda SIST EN 998-1 za razred R (restoration mortar).

* R EF

Objekti, ki nimajo izvedene hidroizolacije ali je ta poškodovana, so izpostavljeni kapilarni vlagi. S to vlago se v zid prenašajo soli iz terena in sčasoma prehajajo v omet ter povzročajo njegov razpad (povečanje volumna ob kristalizaciji in s tem mehanske poškodbe na ometu). Zaradi higroskopičnosti soli prihaja do stalne interakcije med njimi in vlago iz zraka. S tem mehanizmom se širjenje soli po konstrukciji nadaljuje, z njim pa tudi širjenje vlage v zidovih.

E RJENO


KEMA HIT PRODUKTI HYDROMENT SUŠILNI OMET Sušilni omet Sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor. Za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga, ter kot preventivna zaščita pri novogradnjah na z vlago in solmi obremenjenih področjih.

KEMASAN 590 Poraba:

30 kg/m2 za nanos 2 cm

30/1

Sušilni omet na osnovi naravnega Romanskega apna

42 vreč/paleto Sušilni omet na osnovi Romanskega apna za sanacijo kapilarne vlage v zidovih z visoko vlažnostjo. Za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga. Posebej priporočljiv za obnovo zgodovinskih objektov ter objektov pod spomeniškim varstvom.

KEMASAN 550 Sanirni omet Apnenocementni sanirni omet za zamenjavo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga. Zaradi fine zrnavosti (do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sanirnega ometa.

Poraba:

25/1

Poraba:

PO NAROČILU Č 25/1

30 kg/m2 za nanos 2 cm

48 vreč/paleto

25 kg/m2 za nanos 2 cm

48 vreč/paleto

KEMASAN COLOR S Silikatna barva za sistem KEMASAN (HYDROMENT)

NO VO

Silikatni barvni premaz za zunanje in notranje površine. Zelo paroprepusten in vodoodbojen. Posebej pripravljen za Hydroment in Kemasan sanacijske omete ter spomeniško zaščitene stavbe.

Poraba:

ca. 0,40 kg/m² za en nanos

25/1

16 veder/paleto

5/1

48 veder/paleto

577 5


SANIRNI OMETI

HYDROMENT FINI OMET Fini sanirni omet Fini sanirni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor. Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo Hydroment sušilnega ometa. Poraba:

30/1

42 vreč/paleto

PO NAROČILU 25/1

48 vreč/paleto

ca. 3,5 kg/m2

KEMASAN 590 F Fini sanirni omet na osnovi naravnega Romanskega apna Fini sanirni omet na osnovi Romanskega apna. Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo KEMASAN 590 sušilnega ometa. Poraba:

3 kg/m2 za nanos debeline 2 mm

KEMASAN 590 FF Fina izravnalna masa na osnovi naravnega Romanskega apna Fina izravnalna masa na osnovi Romanskega apna za zaključno izravnavo fasad in popravilo štukatur na zgodovinskih objektih. Debelina sloja v enem nanosu je možna od 2 do 5 mm. Poraba:

PO NAROČILU 15/1

3x5 kg v vedru 24 veder/paleto

1,5 kg/m2 za sloj 1 mm

KEMASAN 550 S Sanirni omet za strojno nanašanje Apneno cementni sanirni omet, prilagojen za strojni nanos s kapilarno vlago poškodovanih ometov. Zaradi fine zrnavosti (do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sanirnega ometa. Poraba:

PO NAROČILU 25/1

48 vreč/paleto

25/1

48 vreč/paleto

20/1

60 vreč/paleto

25 kg/m2 za nanos 2 cm

KEMASAN 520 Grobi apneni omet Pripravljen, rahlo podaljšan grobi apneni omet za ometavanje. Zelo primeren za zgradbe pod spomeniškim varstvom, kjer se zahteva kontrolirana sestava in enakomerna kakovost ometa. Poraba:

ca. 30 kg/m2 za sloj 2 cm

KEMASAN 520 F Fini apneni omet GGotovo ot pripravljen pripr riprav ipravlje fini fini ap aapneni ppn i oom omet. m met. e Za fin finnoo izravnavo ometanih površin. Poraba:: Porab

58

33-55 kg/m2


GOTOVO PRIPRAVLJENI OMETI IN MALTE

KEMAMIX G KEMAMIX F


KEMA HIT PRODUKTI

Ometi in malte Za gotovo pripravljeene omete in malte sta v veljavi evropska standarda SIST EN 998-1:20004 Malte za ometavanje in SIST EN 998-2:2004 M ltl e za zidanje, kjjer so zapisane definicije posameznih vrst malt, Ma z htteevve za kakovostt, označevanje ter zahteve za kontrolo in nadzor. za Razvrstitev malt za ometavanje po SIST EN 998-1:2004

Razvrstitev malt za ometavanje po SIST EN 998-1:2004

GP

Malta za splošno ometavanje

Razred

Tlačna trdnost N/mm² po 28. dneh

LW

Lahki omet

CS1

0,4−2,5

CR

Obarvani omet

CS2

1,5−5

OC

Malta za enoslojni omet za zunanjo uporabo

CS3

3,5−7,5

R

Malta za sanacijski omet

CS4

≥6

T

Toplotnoizolacijski omet

KEMAMIX G Grobi apneno-cementni omet Grobi apneno-cementni omet s kremenovim peskom, primeren za fasadne in notranje površine ter tudi za prostore, ki so obremenjeni z vlago.

Poraba:

25/1

13-15 kg/m2 za sloj debeline 10 mm

48 vreč/paleto

KEMAMIX F Fini apneno-cementni omet Fini notranji in zunanji apneno-cementni omet s kremenovim peskom za finalno izravnavo grobih ometov.

Poraba:

20/1

60 6 0

3-5 kg/m2

60 vreč/paleto


SREDSTVA ZA INJEKTIRANJE IN POVRŠINSKO ZAŠČITO

KEMAFOB KEMAFOB AQUA KEMASOL KEMASOL MICRO KEMA EXPAND


Izvedba blokade kapilarne vlage s silikonsko emulzijo KEMASOL Eden od enostavnejših postopkov blokade kapilarne vlage je prepajanje zidov s silikonsko emulzijo. Kamniti ali opečni zid iz polne opeke povrtamo po shemi, navedeni v tehničnem listu. Eventualne porozne in neometane površine zidu v območju vrtanja predhodno obdelamo s sanacijskim ometom, da emulzija ne izteka iz zidu. Iz vrtin izsesamo ali izpihamo ves prah in v njih namestimo cevi in lijake. Silikonsko emulzijo nalivamo v lijake, dokler je zid sposoben vpijati, vendar najmanj en dan. Če emulzija nekontrolirano odteka v izvrtino, nalivanje prekinemo, luknjo pa napolnimo s cementno suspenzijo. Cementno suspenzijo v še svežem stanju iz luknje ponovno očistimo s kovinsko šipko ter nadaljujemo z nalivanjem silikonske emulzije. Po popolni prepojitvi zidu morajo vrtine ostati odprte približno 30 dni, da potečejo vse potrebne kemijske reakcije s CO2 iz zraka. Po končani silikonizaciji vrtine zalijemo z neskrčljivo polimercementno vodotesno maso. Postopek je dokaj enostaven, saj ne potrebujemo posebne opreme, razen vrtalne naprave in svedra. Z natančno izvedbo prepajanja zidov ustvarimo t.i. horizontalno bariero, ki prepreči povečano vlaženje zidov. Priporočljivo je, da v območju bariere, v višini ca. 1,0 m, izvedemo sanacijski omet, ker učinek bariere težko merimo in še vedno obstaja možnost manjšega vlaženja zidu. Vrtanje v kamniti zid

Vrtanje v opečni zid

62


VGRADNJA KEMASOL – KEMASOL MICRO

Površina impregnirana s KEMAFOB-om

HIDROFOBNA SREDSTVA – KEMAFOB Silikonska zaščitna sredstva so zelo uporabna za površinsko zaščito vseh mineralnih površin, kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd. Prednost impregnacije z poliksiloksani je v tem, da sredstvo prodre globoko pod površino gradbenega materiala. Značilno je močno vodoodbojno delovanje hidrofobne plasti, ki zavira prehajanje vode po materialu, obenem pa prepušča prehajanje vodne pare skozi premaz. Na površini impregniranega materiala je opazen efekt »kapljičenja« – nabrizgana voda se na površini zbira v kapljice in ne omoči materiala. Mehanske lastnosti materiala se zaradi impregnacije ne spremenijo. Zaradi razpadanja polimerne silikonske smole ob izpostavljenosti svetlobi, vremenskim razmeram in polutantom učinkovitost hidrofobne zaščite sčasoma pada, kar imenujemo staranje hidrofobne zaščite. Zato je potrebno hidrofobno zaščito površine betonov redno obnavljati. Vstopanje vode v hidrofobno zaščiteno plast poroznega gradbenega materiala (beton) smo preiskali na inštitutu Igmat. Analiza je pokazala, da z impregnacijo s sredstvom KEMAFOB dobimo beton, ki je odporen na zmrzal in soli.

Površina brez impregnacije

63 6 3


KEMA HIT PRODUKTI KEMAFOB

KEMASOL MICRO

Silikonska vodoodbojna impregnacija

Mikroemulzijski koncentrat za blokado kapilarne vlage

Brezbarvna silikonska vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za mineralne površine kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni kamen vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd.

Silikonska mikroemulzija brez topil za blokiranje kapilarne vlage v opečnih, kamnitih in mešanih zidovih ter pri močno poroznih betonih, tudi v primerih zelo visoke vlažnosti. Nujno redčiti z vodo v razmerju 1:14.

Poraba:

1/1

0,2-1,0 l/m2, odvisno od vpojnosti površine

6 pločevink/škatlo 72 škatel/paleto

10/1

Poraba:

ca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine) po m2 prereza zidu; ca. 0,53 l/m 40 cm debelega zidu

1/1

8 plastenk/škatlo 72 škatel/paleto

45 ploč. posod/paleto 10/1

KEMAFOB AQUA Vodoodbojna impregnacija na vodni osnovi Vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za zmanjšanje kapilarne vpojnosti gradbenih materialov kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd.

60 ročk/paleto

KEMASOL Emulzija za blokado kapilarne vlage Silikonska emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarne vlage v opečnih, kamnitih in mešanih zidovih. Poraba:

ca. 6-8 l/m, za 40 cm debel zid; ca. 20 l po m2 prereza zidu

1/1 Poraba:

1/1 10/1

8 plastenk/škatlo 72 škatelpaleto

0,2-1,0 l/m2, odvisno od vpojnosti površine

8 plastenk/škatlo 72 škatel/paleto 60 ročk/paleto

10/1

60 ročk/paleto

50/1

16 sodov/paleto

PO NAROČILU: Č 1000/1

plastični kontejner

KEMA EXPAND Kemijski dodatek v prahu za kompenzacijo krčenja in plastificiranje Dodatek v prahu za pripravo podlivnih in zalivnih malt, cementnih injekcijskih suspenzij ali betonov, kjer se želi kompenzirati krčenje. Posebej primeren za uporabo pri pripravi cementnih suspenzij za različne namene injiciranja, za pripravo malt, ki se uporabljajo za podlivanje pri montaži strojev, opreme, žerjavskih prog, zalivanje sider, zapolnjevanje stikov ter za pripravo specialnih malt pri sanacijskih posegih. Poraba:

5/1 64

0,3-2,0 % na težo cementa (za mase in malte 2%)

5 vrečk/karton 30 kartonov/paleto


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI

PLASTI TIFI FIKA FI KATO KA TO T ORJ RI KE EMAME ENT T BV KE KE EM MA M AMENT MENT ES SU UPE PERPLA LAS STIF STIF ST IFIK IK KAT ATOR ORJI KEMA KE M ME MENT NT L 110 NT 0 KE K EMAME ENT T VDP KEMA KE MAME MENT N FM NT KEMAME KE MA AME MENT T HIP PER RX KEMAME KEMA KE MA AME ENT N HIP PER ER P KE EMA M MENT ENT T HIP PER E F

POSPEŠILA/ ZAVLAČILA/AERANTI KEMACON BE KEMAZIM OC KEMACON RAPID KEMACON VZ KEMACON MOT KEMACON LPA

KEMA KE M MENT MENT T FLO OOR S

DODATKI ZA ZIMSKO BETONIRANJE

KEM KEMA KE MA AZI Z M SU UPE P R

KEMAZIM OC KEMAZIM SUPER OSTALI DODATKI IN POMOŽNA SREDSTVA KEMA MIKROSILICA KEMA EXPAND KEMA NONSHRINK KEMAMENT STABILIZER KEMAMENT PR KEMACON MINERAL KEMA FORMVAX RMVAX KEMACURE EKO KEMA PP FIBER KEMA IMPREGNATOR R


Prednosti dodatkov k betonu Standard SIST EN 934-2 za plastifikatorje zahteva, da zagotavljajo enako obdelovalnost betona pri vsaj 5 % manjšem odmerku vode, superplastifikatorji pa morajo zagotoviti vsaj 12 % zmanjšanje vode pri enaki obdelovalnosti. Še posebej učinkoviti so superplastifikatorji nove generacije, imenovani tudi »hiperplastifikatorji«, ki omogočajo tudi za 30 % znižanje potrebnega odmerka vode v svežem betonu, pri čemer pa je vgradljivost takšna, da pogosto betona ni treba niti vibrirati (SCC betoni); beton se giblje podobno kot med in zanesljivo zapolnjuje tudi ozke prehode.

66


KLASIFIKACIJA IN DEFINICIJE KEMIJSKIH DODATKOV ZA BETON (SIST EN 934-2)

KLASIFIKACIJA

DEFINICIJA

Plastifikator

Omogoča znižanje količine vode v mešanici betona brez vpliva na konsistenco ali poveča posed/razlez brez vpliva na delež vvode ali istočasno učinkuje na oba načina.

Superplastifikator

Omogoča visoko znižanje količine vode v mešanici betona brez vpliva na konsistenco ali poveča posed/razlez brez vpliva na delež vvode ali istočasno učinkuje na oba načina.

Kemijski dodatek za zadrževanje vvode

Z zmanjšanjem izločanja vode zmanjša izgubo vode.

Aerant

Med mešanjem betona vnese kontrolirano količino majhnih, enakomerno porazdeljenih zračnih mehurčkov, v ki po strditvi ostanejo v betonu.

Pospešilo vezanja

Skrajšuje čas do začetka prehoda mešanice iz plastičnega v trdo stanje.

Zavlačilo vezanja

Podaljšuje čas do začetka prehoda mešanice iz plastičnega v trdo stanje.

Gostilo

Zmanjšuje kapilarno vpijanje strjenega betona.

Zavlačilo vezanja/plastifikator

Učinkuje kot plastifikator (osnovni učinek) in zavlačilo vezanja (dodaten učinek).

Zavlačilo vezanja/superplastifikator

Učinkuje kot superplastifikator (osnovni učinek) in zavlačilo vezanja (dodaten učinek).

Pospešilo vezanja/plastifikator

Učinkuje kot plastifikator (osnovni učinek) in zavlačilo vezanja (dodaten učinek).

67


KEMA HIT PRODUKTI KEMAMENT ES Brezkloridni plastifikator za estrihe in druge zemeljsko vlažne betone Plastifikator za zemeljsko vlažne betone z možnim učinkom zavlačevanja vezanja. Za vse vrste betonske galanterije in estrihov, kjer se zahteva boljša zapolnitev volumna. Poraba:

1000/1

0,2 % - 0,46 % na težo cementa za pripravo zemeljsko vlažnih betonskih mešanic

KEMAMENT VDP Visoko koncentrirani dodatek za vodonepropustnost betonov in estrihov Dodatek za izvedbo vodonepropustnih elementov "bele kadi", izvedbo pilotov, opornih zidov, pri mostogradnjah in gradnji v obmorskih okoljih, kjer se zahteva vodotesnost. Uporablja se tudi za transportne, vidne, črpne, samozgoščevalne in visokovredne betone ter izdelavo betonskih prefabrikantov ter za estrihe višjih trdnosti.

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

Poraba:

1000/1

1,5 - 2,0 kg/m3

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

KEMAMENT L 10 Univerzalni, brezkloridni melaminski superplastifikator za pripravo betonov, malt in prednapetih betonov

KEMAZIM OC Brezkloridno pospesilo strjevanja

Univerzalni superplastifikator, ki deluje z vsemi tipi cementov. Posebej primeren za prefabrikacijo, prednapete betone in betone negovane z gretjem. Zelo dobro deluje z drobljenim agregatom. Poraba:

Dodatek za zimsko betoniranje in pospeševanje strjevanja betonov, ki omogoča betoniranje pri –10°C temperature zraka, s pogojem temperature betona pri vgradnji min. +10°C.

1 % - 2 % na težo cementa za pripravo betonov; 2,5 % - 5 % na težo veziva za pripravo malt

Poraba:

1400/1 1000/1

68 68

plastični kontejner (1000 l)

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

1/1

1,0 % - 2,0 % na težo cementa

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

50/1

16 sodov/paleto

14/1

60 ročk/paleto

7/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI PLASTIFIKATORJI

KEMAMENT BV Brezkloridni plastifikator z učinkom zavlačevanja Brezkloridni plastifikator z učinkom zavlačevanja, posebej primeren za industrijsko pripravljene transportne betone v poletnih mesecih, v zimskih pogojih se uporablja kot klasični plastifikator v kombinaciji z aerantom (potreben test), kot dodatek za lažjo črpnost v kombinaciji s hiperplastifikatorji , primeren za zemeljsko vlažne betone in estrihe s talnim gretjem.

Poraba:

plastični kontejner (1000 l) 50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,2 % na težo cementa

SUPERPLASTIFIKATORJI

KEMAMENT FM Univerzalni brezkloridni naftalenski superplastifikator za proizvodnjo črpanega betona in/ali zmanjšanje vodocementnega faktorja Močan plastifikator, ki zagotavlja homogenost pri krajših časih mešanja. Zelo uporaben pri mešanicah z manj finimi delci agregata ter različnimi tipi cementov. Primeren za transportne betone v poletnih mesecih in posebej za izdelavo industrijskih tlakov.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,2 % - 2,0 % na težo cementa

KEMAMENT HIPER X Superplastifikator na bazi polikarboksilata, brez kloridov Superplastifikator za zagotavljanje dolgega časa obdelovalnosti in močno redukcijo zamesne vode za pripravo betona. Posebej primeren za transportne betone v poletnih mesecih, samovgradljive in visokovredne betone.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,3 % - 0,7 % na težo cementa, običajno 1,0 - 2,0 kg/m3

KEMAMENT HIPER P Univerzalni polimerni superplastifikator (hiperplastifikator) z izrednim učinkom plastificiranja in s pospešenim razvojem trdnosti Dodatek za močnejši učinek plastificiranja ob minimalnem zavlačevanju vezanja cementa in doseganju visokih zgodnjih trdnosti. Posebej primeren za tehnologijo prefabrikacije in za betoniranje s transportnim betonom v hladnem vremenu.

Poraba: PPoora Poraba oraba: ra rabba ba: a

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ro ročk/ ročk/paleto čkk/p /palet eto too

0 3 % - 0,7 0,3 0,77 % na na težo tteežo žo cem ce cementa, emen menta, enta, ta običajno obič ob običajn čajn jjnoo 1,0 1,00 - 2,0 22,0 kg/m k /m / 3

69


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI

KEMAMENT HIPER F Superfluid Močan hiperplastifikator, brez negativnega vpliva na segregacijo cementa. Zagotavlja dolg čas obdelovalnosti in močno redukcijo zamesne vode. Posebej primeren za transportne betone v poletnih mesecih, samovgradljive in visokovredne betone.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,2 % - 1,5 % na težo cementa

KEMAMENT FLOOR S Superplastifikator na bazi polikarboksilata, brez kloridov Superplastifikator neobčutljiv na vrsto cementa, posebej razvit za uporabo pri betonih za monolitne industrijske tlake in brez negativnega vpliva na razvoj začetnih trdnosti. Za uporabo pri temperaturah nižjih od 15°C.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,6 % - 1,4 % na težo cementa, običajno 2 - 3 kg/m3

KEMAZIM SUPER Superplastifikator na osnovi naftalin sulfonata Dodatek za beton pri nizkih temperaturah v kombinaciji pospešila vezanja za zimsko betoniranje in superplastifikatorja.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

0,2 % - 2,0 % na težo cementa

POSPEŠILA/ZAVLAČILA/AERANTI/ DODATKI ZA ZIMSKO BETONIRANJE

KEMACON BE Brezkloridno pospešilo vezanja Brezkloridno pospešilo za beton na osnovi vodnega stekla. 1000/1

Poraba: P ba::

70

1,0 , % - 5,0 5 0 % na težo žo cem ccementa taa

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI

KEMACON RAPID Nealkalni dodatek za brizgani beton Tekoče nealkalno in brezkloridno pospešilo na osnovi aluminijevih soli za brizgani beton po mokrem in suhem postopku, z visokimi zahtevami za razvoj zgodnjih trdnosti in visokih končnih trdnosti. Uporaba v kombinaciji s superplastifikatorji. Posebej primeren za izvedbo betonskih prevlek v tunelski gradnji in rudnikih.

Poraba:

1000/1 50/1

plastični kontejner (1000 l) 16 sodov/paleto

4,5-6 %, preveriti s predhodnimi testi

KEMACON VZ Visokoaktivno brezkloridno zavlačilo vezanja Dodatek za beton za podaljševanje časa obdelovalnosti svežega betona in s tem zmanjšanjem potrebe po delovnih stikih, zmanjša se tvorbo razpok in izboljša trdnost betona.

Poraba:

1000/1 50/1

plastični kontejner (1000 l) 16 sodov/paleto

0,2 % - 0,8 % na težo cementa

KEMACON MOT Dodatek za podaljšano vezanje malte Aerirana komponenta za pripravo nelepljive malte dobre obdelovalnosti. V betonarnah za transportni beton omogoča namensko proizvodnjo sveže malte s podaljšanim vezanjem za celodnevno uporabo, brez nevarnosti strditve v posodah.

Poraba:

1000/1 50/1

plastični kontejner (1000 l) 16 sodov/paleto

1 % na težo cementa daje po naših izkušnjah 36- urno obdelovalnost pri normalnih pogojih dela

KEMACON LPA Aerant za betone in malte Sintetični dodatek za doseganje visokokvalitetnih mikropor v betonih in maltah, kar zagotavlja večjo odpornost pri zmrzovanju in odtaljevanju, hkrati pa se poveča neprepustnost za prodiranje vode in agresivnih snovi iz površine v notranjost betona.

Poraba:

1000/1 50/1

plastični kontejner (1000 l) 16 sodov/paleto

0,05 % - 0,4 % na težo cementa; obvezna kontrola por pri pripravi/vgradnji

71


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI DODATKI ZA ZIMSKO BETONIRANJE

KEMAZIM OC Brezkloridno pospesilo strjevanja Dodatek za zimsko betoniranje in pospeševanje strjevanja betonov, ki omogoča betoniranje pri –10°C temperature zraka, s pogojem temperature betona pri vgradnji min. +10°C.

Poraba:

1400/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

14/1

60 ročk/paleto

7/1

128 ročk/paleto

1/1

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto

1,0 % - 2,0 % na težo cementa

KEMAZIM SUPER Superplastifikator na osnovi naftalin sulfonata Dodatek za beton pri nizkih temperaturah v kombinaciji pospešila vezanja za zimsko betoniranje in superplastifikatorja.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

17,5/1

30 vreč/paleto

0,2 % - 2,0 % na težo cementa

OSTALI DODATKI IN POMOŽNA SREDSTVA

KEMA MICROSILICA Antikorozijski dodatek v prahu za betone in malte na osnovi amorfnega SiO2 (mikrosilika, silicafume) Dodatek v prahu za izboljšanje obdelovalnosti, povečanje korozijske odpornosti, povečanje odpornosti na zamrzovanje in odtaljevanje, zvišanje zgodnje in končne trdnosti, zmanjšanje učinka "krvavenja", povečanje neprepustnosti za vodo, zmanjšanje kapilarne vpojnosti in povečanje neprepustnosti za pline. Posebej učinkovit kot antikorozivni dodatek betonu in cementnim maltam: v industriji umetnih gnojil, v prehrambeni industriji, na živinorejskih farmah, v kemijski industriji, na objektih ob morju ter v drugih agresivnih okoljih. Poraba:

5 % - 10 % na težo cementa

KEMA EXPAND Kemijski dodatek v prahu za kompenzacijo krčenja in plastificiranje Dodatek v prahu za pripravo podlivnih in zalivnih malt, cementnih injekcijskih suspenzij ali betonov, kjer se želi kompenzirati krčenje. Posebej primeren za uporabo pri pripravi cementnih suspenzij za različne namene injiciranja, njij za pripravo malt, ki se uporabljajo za podlivanje pri montaži strojev, v oprem opr op opreme, p žžerjavskih erja erjrjav avsk prog, rog ogg, zalivanje sider, zapolnjevanje stikov ter zaa priprav pripravo prip specialnih pecialn cialnih i malt altt pri p sanacijskih san s cijsk ijjskih kih posegih. p seg egi gih. Poraba: Poraba

72

0,3 0 3 - 2,0 2 0 % na n težo cement cementa (zaa mase in m maltee 2%)

5/1

5 vrečk/karton 30 kartonov/paleto


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI

KEMA NONSHRINK Tekoči kemijski dodatek za zmanjšanje krčenja Dodatek betonom oziroma cementnim maltam za učinkovito zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja. Doseže se lahko zmanjšanje krčenja tudi za 80 %, merjeno po 28 dneh, oziroma za 50 %, merjeno po enem letu ali več. Posebej primeren je za betone v konstrukcijah in okolju, kjer želimo omejiti razpoke zaradi izsuševanja in pomanjkljive nege površin.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

2 % na težo cementa, 6-8 kg/m3 betona

KEMAMENT STABILIZER Dodatek betonu za povečanje črpnosti betona Brezkloridni tekoči dodatek, ki ima učinek izboljšanja črpnosti in stabilnosti betona, brez segregacije in vpliva na konsistenco svežega betona.

1000/1 50/1

Poraba:

plastični kontejner (1000 l) 16 sodov/paleto

0,2 - 1,5% na težo cementa, običajno 0,5 - 0,7 kg/m3

KEMAMENT PR Dodatek k betonu za pripravo betona z nizko vsebnostjo por Tekoči dodatek se kot antipenilec uporablja za vidne betone, pri proizvodnji prefabrikatov in predvsem za brušene, prane in peskane betone ter povsod tam, kjer je zahtevana nizka vsebnost por.

Poraba:

1000/1

plastični kontejner (1000 l)

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

50/1

16 sodov/paleto

0,2-0,4 % na težo cementa

KEMACON MINERAL Opažno olje z antikorozijskim dodatkom Visoko kvalitetno opažno olje na osnovi kakovostnih mineralnih olj z dodanimi inhibitorji korozije, ki na betonu ne pušča madežev. Opaž ščiti pred vlago, kovinske opažne elemente pa pred korozijo.

Poraba:

1 l za 25-40 m2

73


DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI

KEMA FORMWAX Opažni vosek za vidne betone sušenju oblikuje voskast film na površini opaža, ki omogoči, da je površina betona gladka, pološčena in brez mehurjev ter enakomerne barve.

25/1

ročka

220/1

sod

1000/1 Poraba:

plastični kontejner (1000 l)

1 l za 20-25 m2

KEMACURE EKO Tekoče sredstvo za nego svežega betona Sredstvo na polimerni osnovi, brez topil in voskov za nego svežega betona in estrihov. Nadomešča nujno nego sveže razopaženih betonskih površin in ne zmanjšuje oprijema zaključnih premazov in lepil.

Poraba:

30/1

16 sodov/paleto

0,91/1

12 vrečk/karton

ca. 200 g/m2

KEMA PP FIBER Polipropilenska vlakna za beton in estrih Polipropilenska vlakna različnih dolžin in premerov za izboljšanje lastnosti ter zmanjšanja plastičnega krčenja v betonih, maltah in estrihih, mešanicah. PP Fiber 3 PP Fiber 6

Poraba:

0,9 kg/m3 betona, 0,6 kg/m3 estriha

KEMA IMPREGNATOR Kemijski utrjevalec betonskih v tekoči obliki Že pripravljen tekoči utrjevalec za betonske površine. Uporablja se predvsem za utrjevanje betonskih tlakov ter povečanje odpornosti na abrazijo. Dodatno zmanjšuje vpojnost olj in vode, ter povečuje odpornost površine na vplive soli in zmrzovanja.

50/1

16 sodov/paleto

10/1

60 ročk/paleto

1/1

Poraba:

74

ca. 0,1-0,2 kg tekoče mešanice/m2

8 plastenk/karton 72 kartonov/paleto


SPREMLJAJOČI IZDELKI

LEPIILA ZA PL LE PLOŠ OŠČICE, OŠ NARA R VN VNI KA AME M N, N, PLINOBETON KEMA MAKOLFFLE MA L X 170 KEMA KE MAKOL RA MA API P D 19 93

BARVE KEMA INTERIOR COLOR

KEMA MAGR MA GRES GR KEMA MAB MA BOND N 120

VEZIVA KEMAFIN CEMENT W

FUGIRNE MA MASE SE SE

KEMAFIN ELEKTRO GIPS

NANOCOLOR R EPOKSIDNI PREMAZI

T SNIL TE SN NIL ILNE MASE KEMASIL KEMAFLEX MS KEMAFLEX PU KEMAFLEX PE E X10

PRODUK KTI ZA TOPLOT OTNO OT TNO NOIZOL IZ OLAC OL A IJJSK AC SKO FASADO O KEMA ATERM 230 0 KE EMA MATE TERM P TERM PU U

KEMAPOX FILL 1000 KEMAPUR FILL 1150 KEMAPOX GRUND 2000 KEMAPOX GRUND 2040 KEMAPOX GRUND 2060 TANKOSLOJNI EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI SISTEMI KEMAPOX FINAL 6000 KEMAPOX FINAL 6500 AQUA KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES DODATNI PRODUKTI ZA EPOKSIDE EPOXY SAND


SPREMLJAJOČI IZDELKI

LEPILA ZA PLOŠČICE, NARAVNI KAMEN, PLINOBETON

KEMAKOL FLEX 170 Fleksibilno lepilo za ploščice Fleksibilno, visoko zmogljivo cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za zunanje in notranje polaganje praktično vseh vrst talnih in stenskih keramičnih in steklenih oblog ter oblog iz kamna v sloj debeline 3-5 mm. Posebej primerno za sistem lepljenja novih ploščic na stare, za lepljenje težkih stenskih in talnih oblog, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče in podlage iz litega asfalta (znotraj).

Poraba:

25/1 5/1 C2TE S1

48 vreč/paleto 6 škatel/karton 30 kartonov/paleto

S1 RAZRED DEFORMABILNOSTI

ca. 1,4 kg/m2 za mm debeline nanosa

KEMAKOL RAPID 193 Hitrovezno fleksibilno lepilo za talne ploščice večjega formata Hitrovezno fleksibilno visoko zmogljivo cementno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3-10 mm. Za lepljenje talnih oblog večjega formata, težke talne keramike, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, talnih plošč iz grisporcelana ter lepljenje oblog na talno gretje in podlage iz litega asfalta (v notranjih prostorih), za zunanjo in notranjo uporabo na izključno talnih površinah.

Poraba:

25/1 C2F S1

48 vreč/paleto

S1 RAZRED DEFORMABILNOSTI

ca. 1,5 kg/m2 za mm debeline nanosa

KEMAGRES Univerzalno lepilo za lepljenje granitogresa Zmogljivo cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za polaganje ploščic v sloj debeline 3-5 mm. Za lepljenje keramike in kamna z nizko vodovpojnostjo.

25/1

48 vreč/paleto

C2TE Poraba:

ca. 1,4 kg/m2 za mm debeline nanosa

KEMABOND 120 Lepilo za ploščice Cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom, za polaganje ploščic v sloj debeline 3-5 mm, za zunanje in notranjo uporabo. Za lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, naravnega kamna in drugih tipov ploščic, na talnih in stenskih površinah.

25/1 5/1

C1T Poraba: Porab Po

76

ca. ca 1, 1,4 kg/m kgg 2 zaa mm ddebeline belin eline ne na nnanosa saa

48 vreč/paleto 6 vrečk/karton 30 kartonov/paleto


SPREMLJAJOČI IZDELKI

FUGIRNE MASE

NANOCOLOR Visoko zmogljiva fleksibilna cementna fugirna masa (CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 2-20 mm Fugirna masa za fugiranje fug širine med 2 in 20 mm, primerna za fugiranje notranjih in zunanjih stenskih in talnih oblog iz keramike, granitogresa, steklenega in marmornega mozaika, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, pečarske keramike, na terasah, balkonih, estrihih s talnim gretjem in v plavalnih bazenih. Specialni hidrofobni dodatki proizvedeni po nano tehnologiji dajejo masi globinsko vodoodbojnost, ki je trajno obstojna in ostaja tudi, ko je masa daljši čas izpostavljena obrabi.

Poraba:

N10 - siva, N60 - bela N15 - medium siva, N20 - temno siva, N30 antracit siva, N40 - svetlo rjava, N50 - rjava, N70 - manhattan, N75 - vanilla, N80 - beige, N85 - almond, N90 - sahara, N110 - pink, N140 - svetlo zelena N100 - terracotta, N105 - rumena N115 - ledeno modra, N120 - svetlo modra, N130 - modra, N135 - zelena 2/1

8 veder/karton 30 kartonov/paleto

5/1

6 škatel/karton 30 kartonov/paleto

25 (5x5)/1

30 kartonov/paleto

odvisno od širine fuge: glej tabelo

IZRAČUN PORABE FUGIRNE MASE ZA CEMENTNE IN EPOKSIDNE FUGIRNE MASE

Keramične ploščice širina fuge (mm)

3

5

2

5

3

5

2

3

5

5

20

3

5

2

2

3

3

3

5

2

5

5

3

2

3

2

globina fuge (mm)

3

6

8

10

7

7

7

7

8

8

6

8

8

8

8

8

8

10

8

8

8

8

10

10

10

10

dolžina ploščice (cm)

5

15

15

15

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

30

33

33

33

40

40

60

90

5

20

33

60

20

20

25

25

25

50

10

40

40

45

30

30

30

60

30

33

33

45

40 120 60

45

širina ploščice (cm) pokritost (kg/m²)

0,5 0,5 0,2 0,6 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 2,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

Mozaik

Klinker keramične ploščice širina fuge (mm)

5

10

5

10

5

10

10

10

10

10

širina fuge (mm)

2

2

2

2

3

5 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2

globina fuge (mm)

12

12

18

18

13

13

13

10

30

30

globina fuge (mm)

5

7

8

5

5

5

4

4

10 10

dolžina ploščice (cm)

24

24

24

24

25

25

25

30

30

40

dolžina ploščice (cm) 2,5 2,5 2,5 5

10 10 1

1

1

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12

12

24

24

6,5 6,5

25

30

45

40

širina ploščice (cm)

2,5 2,5 2,5 5

10 10 1

1

1

1 1,5 1,5 1,5 1,5 3

pokritost (kg/m²)

1,2 1,7 1,9 0,6 0,4 0,7 1,4 2,4 4,5 6,0 1,2 1,6 3,0 4,0 1,8 2,4

širina ploščice (cm) pokritost (kg/m²)

1,12 2,25 1,12 2,25 1,89 3,78 1,56 1,00 2,50 2,25

4

4

10 10

8

8

3

77


SPREMLJAJOČI IZDELKI

TESNILNE MASE

KEMASIL Silikonska tesnilna masa Enokomponentna visokoelastična silikonska tesnilna masa na acetatni osnovi s fungicidnim delovanjem. Barve, prilagojene k furni masi NANOCOLOR: S10 - siva, S15 - medium siva, S20 - temno siva, S30 antracit siva, S40 - svetlo rjava, S50 - rjava, S60 - bela, S70 - manhattan, S75 - vanilija, S80 - beige, S85 - almond, S90 - sahara, S100 - terracotta, S105 - rumena, S110 - pink, S115 - ledeno modra, S120 - svetlo modra, S130 - modra, S135 - zelena, S140 - svetlo zelena, S150 - transparent. Tesnilna masa KEMASIL ima odličen oprijem na steklo, keramiko, glazirane površine, aluminij in kopelit steklo. Posebej primerna za izvedbo trajnoelastičnih reg v gradbeništvu, za zunanjo in notranjo uporabo. Poraba:

310 ml

kartuša

S10 - siva, S15 - medium siva, S20 - temno siva, S30 - antracit siva, S40 - svetlo rjava, S50 - rjava, S60 - bela, S70 - manhattan, S75 - vanilija, S80 - beige, S85 - almond, S90 - sahara, S100 - terracotta, S105 - rumena, S110 - pink, S115 - ledeno modra, S120 svetlo modra, S130 - modra, S135 - zelena, S140 - svetlo zelena, S150 - transparent

glej tabelo na strani 79

KEMAFLEX MS Trajnoelastična tesnilna masa na osnovi hibridnega MS polimera Trajnoelastična tesnilna masa na osnovi hibridnega MS polimera, z izredno oprijemljivostjo na podlago tudi brez grundirnega prednamaza. Je odporna na vremenske vplive ter primerna za barvanje. MS polimeri so nova generacija tesnilnih mas, ki v enem izdelku združujejo pozitivne lastnosti poliuretanskih in silikonskih tesnilnih mas. Tesnilna masa KEMAFLEX MS ima tudi brez prednamaza dober oprijem na večino gradbenih materialov: steklo, železo, nerjavečo jeklo, glazirane površine, opeko, baker, anodizirani aluminij, pločevino (aluminijasto, bakreno, pocinkano), emajliran, lakiran les, beton, keramiko, kamen, omet in različne vrste plastike. Primerna je za izvedbo trajnoelastičnih reg v gradbeništvu zunaj in znotraj. Za izvedbo stičnih reg pri betonu, plastiki in kovini. Za izvedbo navideznih, stičnih in talnih reg pri keramiki, marmorju, teracu in naravnemu kamnu. Za tesnjenje stekla in oken. Povsod tam, kjer moramo rege prebarvati oziroma tam, kjer ne smemo uporabiti silikonske tesnilne mase. Masa KEMAFLEX MS ni primerna za površine iz PE, PP, PTFE (Teflona), neoprena in bitumna. Poraba:

600 ml

ALU črevo

600 ml

ALU črevo

glej tabelo na strani 79

KEMAFLEX PU Enokomponentna poliuretanska masa Enokomponentna, trajno elastična, poliuretanska tesnilno-montažna masa, ki strjuje s pomočjo vlage v zraku. Barva: siva. Odličen oprijem na večino podlag, ki se uporabljajo v gradbeništvu in industriji. Odporna na vibracije in vodo. Absorbira vibracije tudi pri dolgotrajnih dinamičnih obremenitvah. Primerna za naknadno barvanje.

Poraba: Po ba::

78

glej gle ttabelo belo lo na n strani st i 79 79


SPREMLJAJOČI IZDELKI

KEMAFLEX PE X10 Polietilenski okrogli penasti profil za rege premera 10 mm Okrogli penasti profil iz polietilena zaprte celične strukture je popolnoma neobčutljiv na vlago in vodo. Elastičen, fleksibilen, odporen na staranje in kompatibilen z vsemi tesnilnimi masami. Ustreza normi DIN 18540. Uporablja se za izdelavo dilatacijskih reg, za zapolnjevanje dilatacijskih reg pred končno zatesnitvijo s trajnoelastičnimi masami.

TABELA PORABE KITA V DOLŽINSKIH METRIH Z ENO KARTUŠO GLEDE NA ŠIRINO IN GLOBINO FUGE Globina fuge (mm) 6 8

100 m

KEMAFLEX MS in KEMAFLEX PU (600 ml)

KEMASIL in KEMAFLEX ACRYL (310 ml)

Širina fuge (mm)

Širina fuge (mm)

6

8

10

12

15

20

17,2 12,8 10,2 8,6 9,6

10 12

7,6 6,2

6,4

5,2

5,2

4,0

3,0

4,2

3,4

2,6

15

2,6

20

6

8

10

12

8,5

6,4

5,2

4,5

4,9

3,9

3,3

3,2

2,0

15

20

Dilatacijska fuga

2,7

2,7

2,2

1,7

2,3

1,9

1,4

1,5

1,50

Raztezna fuga

1,2

Priključna fuga

1,00

PRODUKTI ZA TOPLOTNOIZOLACIJSKO FASADO

KEMATERM 230 Fleksibilna lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče Fleksibilno cementno mikroarmirano lepilo in izravnalna malta za lepljenje toplotnoizolacijskih oblog (plošče iz stiroporja EPS, XPS, mineralna volna) na različne mineralne podlage, polaganje steklene mrežice na toplotnoizolacijske plošče (armiranje) ter za končno obdelavo (izravnavo) pred nanašanjem dekorativnega ometa. Poraba:

25/1

48 vreč/paleto

ca. 4 kg/m2 za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč; ca. 4 kg/m2 za izdelavo armiranega ometa (sloj ca. 3 mm)

KEMATERM PU Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče je enokomponentna poliuretanska pena, ki se nanaša s pomočjo montažne pištole in utrjuje z zračno vlago. Namenjena je pritrjevanju toplotnoizolacijskih plošč iz stiropora, stirodura, kamene volne, mineralne volne, grafitnega stiropora na zunanjih stenah fasad, podzidkih in na drugih gradbenih površinah. Uporablja se tudi kot pomožni material pri pritrjevanju izolacijskih plošč pred zasutjem gradbene jame. Dober oprijem na zelo veliko podlag, kot so npr. beton, zid, ometi, les, kovina, bitumen. Nima pa oprijema na polietilen, silikon in teflon. Poraba: Pora Poraba Pora Po orab aba ab ba::

750 ml

aerosol doza 12 doz/kartonsko škatlo

1 doza doza do doz zaa zadostuje za zad zados ados dostu dost tuje je za za ca. ca 6 m2 izolacije izol olacij lacije

79


SPREMLJAJOČI IZDELKI

BARVE

KEMA INTERIOR COLOR Disperzijska notranja barva Disperzijska, za uporabo pripravljena, dobro pokrivna (pokrivnost 3 po EN 13300) in okolju prijazna notranja barva, primerna za beljenje notranjih stenskih in stropnih površin. Primerna za uporabo v vseh vrstah objektov, kot so stanovanja, poslovni prostori, industrijski objekti, šole, bolnišnice in drugi javni objekti. Nanaša se lahko na nove ali obstoječe cementne omete vseh vrst, beton, kot tudi na dobro oprijete stare disperzijske premaze in omete. Posušena barva je izredno bela, paroprepustna in odporna na suho drgnjenje. Za notranjo uporabo. Poraba:

15/1

24 veder/paleto

20/1

60 vreč/paleto

ca. 7 m2/l

VEZIVA

KEMAFIN CEMENT W Beli cement CEM I 52,5 N Beli Portland cement CEM I 52,5 R(I). Za restavratorska dela, vidne betone, betonske prefabrikante itd.

Poraba:

5/1

5 vrečk/karton 30 kartonov /paleto

4/1

5 vrečk/karton 30 kartonov /paleto

odvisno od namena uporabe

KEMAFIN ELEKTRO GIPS Montažni mavec Mešanica fino mletega alabaster mavca in kremenovega peska. Za montažo in pritrjevanje elektroinstalacij, zapolnjevanje lukenj in popravilo poškodovanih zidov. Za notranjo uporabo. Poraba:

ca. 1 kg/dm3

EPOKSIDNI PREMAZI

KEMAPOX FILL 1000 Epoksidna smola za injektiranje 2-komponentna, izredno tekoča, visoko lepljiva, nizko viskozna epoksidna smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu. Primerna za izvedbo z nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah, kot tudi površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag na horizontalnih površinah. Poraba:

80

0,3-0,5 kg/m, odvisno od širine in globine razpoke

28/1

20 kg komponente A + 8 kg komponente B

3,5/1

2,5 kg komponente A + 1 kg komponente B v pločevinasti posodi


SPREMLJAJOČI IZDELKI

KEMAPUR FILL 1150 Poliuretanska smola za injektiranje Elastična, brezbarva, 2-komponentna poliuretanska smola za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu. Uporablja se za zapolnjevanje mokrih in suhih razpok ter elementov v gradbenih objektih, za utrjevanje pri sanacijah starejših objektov, za tesnjenje razpok v podzemnih prostorih in v tunelski gradnji.

Poraba:

17,5/1

12,5 kg komponente A + 5 kg komponente B

3,5/1

2,5 kg komponente A + 1 kg komponente B v pločevinasti posodi

24/1

18 kg komponente A + 6 kg komponente B

200/1

200 kg komponente A, 200 kg komponente B v pločevinasti posodi

32/1

20 kg komponente A + 12 kg komponente B v pločevinasti posodi

0,3-0,5 kg/m, odvisno od širine in globine razpoke

KEMAPOX GRUND 2000 Impregnacijski epoksidni premaz Brezbarvna, dvokomponentna epoksidna smola za impregniranje oziroma grundiranje cementnih podlag, pripravo epoksidnih izravnalnih mas in epoksidnih malt. Zaradi nizke viskoznosti je primerna za polnjenje s kremenovim peskom, za pripravo tankoslojnih epoksidnih izravnav.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m2 za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage 2. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m2 za 1 mm debeline (razmerje mešanja smola:pesek=1:1) 3. Epoksidna malta (15 do 20 mm): 2,2 kg/m2 za 1 mm debeline (razmerje mešanja smola:pesek=1:10)

KEMAPOX GRUND 2040 Impregnacijski epoksidni premaz za podlage z vlažnostjo do 10 % Dvokomponentni impregnacijski epoksidni premaz in vez staro-novo posebej primeren za impregnacijo cementnih podlag z višjo vsebnostjo vlage, kot na primer na objektih brez hidroizolacije.

Poraba:

0,3-0,5 kg/m2, odvisno od vpojnosti podlage

KEMAPOX GRUND 2060 Specialni impregnacijski epoksidni premaz - za oljne površine Specialni dvokomponentni impregnacijski epoksidni premaz, posebej primeren za impregnacijo cementnih podlag, ki vsebujejo mastne madeže, kot so npr. avtomehanične delavnice, garaže, ….

Poraba:

19,9/1

17,7 kg komponente A + 2,2 kg komponente B v pločevinasti posodi

0,4-0,8 kg/m2, odvisno od vpojnosti podlage

81


SPREMLJAJOČI IZDELKI

TANKOSLOJNI EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI SISTEMI

KEMAPOX FINAL 6000 Tankoslojni epoksidni premaz Dvokomponentni, pigmentiran, tankoslojni epoksidni premaz, za nanos v dveh ali treh slojih, primeren je za objekte z lahko do srednjo obremenitvijo. Primeren za cementne podlage.

Poraba:

24/1

20 kg komponente A + 4 kg komponente B v pločevinasti posodi

20/1

5 kg komponente A + 15 kg komponente B v pločevinasti posodi

25/1

20 kg komponente A + 5 kg komponente B v pločevinasti posodi

25/1

vreča

0,4-0,5 kg/m2 za premaz ca. 500 μm

KEMAPOX FINAL 6500 AQUA Tankoslojni epoksidni premaz na vodni osnovi Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo paroprepustnega tankoslojnega premaza. Uporablja se za izdelavo premaza na betonske oziroma druge cementne podlage za lahke obremitve oziroma povsod tam, kjer pričakujemo višjo vsebnost vlage v cementni podlagi. Poraba:

0,2-0,4 kg /m2 v enem nanosu, odvisno od vpojnosti podlage

KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES Kemijsko odporen tankoslojni epoksdni premaz Dvokomponentni, polnjen, tankoslojni, pigmentirani epoksidni premaz, primeren za zaščito tal v prostorih, kjer se zahteva povečana odpornost na kemikalije, kot na primer v delavnicah, predelovalnih obratih, ....

Poraba:

0,4-0,5 kg/m2 za sloj ca. 500 μm

DODATNI PRODUKTI ZA EPOKSIDE

EPOXY SAND Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake, različnih zrnavosti in barv. Plamensko sušeni kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnavosti. Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, kot tudi za posip pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov. EPOXY SAND Lastnost Suhi kremenov pesek, naravne barve, različnih granulacij ES OC Suhi kremenov pesek, enobarven, različnih barv, granulacija 0,3–0,8 mm ESC Suhi kremenov pesek, večbarven, različnih barvnih mešanic, granulacija 0,3–0,8 mm Poraba: Porab Pora Po

82

00,06–0,5 06 06 0 kg/m² m za vmešanje v smolo, 11,0–2,5 ,0 5 kg/m² kkg/m /m za posipanje osip sipa panjj


KEMA INTERNATIONAL

AVSTRIJA KEMA BAUSTOFFE GmbH Einödmayergasse 2, A-8700 Leoben T: +43 (0)664 61 24 073, T: +43 (0)664 39 35 897 E: office@at.kema-on.net

KEMA stavební materiály, s.r.o. T: +420 (0)547 215 733, F: +420 (0)547 215 733 E: info@cz.kema-on.net

BELORUSIJA T: +375 (0)17 252 26 39, F: +375 (0)17 252 27 19 E: info@by.kema-on.net

KEMA MONTENEGRO d.o.o. Bulevar Revolucije 30, 81000 Podgorica T: +382 (0)20 246 240, F: +382 (0)20 246 240 E: info@cg.kema-on.net

BOLGARIJA T: +359 (0)88 579 00 14, F: +359 (0)2 958 58 66 E: info@bg.kema-on.net

BOSNA IN HERCEGOVINA

KEMA ZAGREB d.o.o. Vrbik 33D, 10000 Zagreb T: +385 (0)1 619 82 63, F: +385 (0)1 619 82 47 E: info@hr.kema-on.net

KEMA STAVEBNÉ MATERIÁLY, s.r.o. 1095 Budapest, Soroksári út 158 T: +36 (0)30 768 4071 E: info@hu.kema-on.net

T: +421 (0)2 455 22 800, F: +421 (0)2 455 22 801 E: info@sk.kema-on.net

MAKEDONIJA

SLOVENIJA

T: +389 (0)2 306 98 07, F: +389 (0)2 306 98 07 E: info@mk.kema-on.net

KEMA PUCONCI d.o.o. Puconci 109, 9201 Puconci T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10 E: info@kema.si

ROMUNIJA

SRBIJA

Sos. Pipera-Tunari, nr. 4E, 077190 Voluntari, jud. Ilfov T: +40 (0)21 252 00 59, F: +40 (0)21 252 62 51 E: info@kema.ro

Smederevski put 25k,, 11050 Beograd T: +381 (0)11 401 88 99, F: +381 (0)11 401 85 85 E: info@rs.kema-on.net

UKRAJINA

KEMA BH d.o.o. T: +387 (0)33 764 065, F: +387 (0)33 764 126 E: info@ba.kema-on.net

T: +380 (0)44 502 03 26, F: +380 (0)44 502 03 26 E: info@ua.kema-on.net


Oplemenitimo gradnjo.

KEMA PUCONCI d.o.o. Puconci 109 9201 Puconci T: 02 545 95 00 F: 02 545 95 29 E: info@kema.si

T: 02 545 95 15 F: 02 545 95 84 E: narocila@kema.si

M: 041 717 325 E: ales.hrovatic@kema.si

M: 041 742 275 E: dusan.tomasic@kema.si

ANDREJ GRUDEN M: 051 610 614 E: andrej.gruden@kema.si

M: 051 698 961 E: rudi.embersic@kema.si

www.kema.si


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.