Page 1

Katalog wiosenny 2018

KUKURYDZA, A NIEZBĘDNE NAWOŻENIE DOLISTNE s. 50

HOLIST NK 14-20 ORAZ HOLIST PK 16-28 NA NOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE s. 54

INNOWACYJNOŚĆ W UPRAWIE = STRIP TILL s. 56


Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy na Państwa ręce najnowszy katalog „Wiosna 2018”. Tradycyjnie już od kilku lat, przed rozpoczęciem najważniejszego sezonu wegetacyjnego upraw nasza kadra wykwalifikowanych Pracowników chce podzielić się z Państwem wiedzą i doświadczeniem w zakresie najbliższych dla nas i dla Państwa tematów branży agro. Będąc Spółką Grupy Azoty chcemy dotrzeć z ofertą nawozów do wszystkich polskich Rolników, dlatego rozpoczynamy proces dynamicznego rozwoju struktur sprzedażowych, baz magazynowych oraz punktów sprzedaży detalicznej. W celu sprostania wyzwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek agro dążymy do zmiany postrzegania naszej firmy z regionalnej na firmę ogólnopolską. Już dziś możemy poinformować, że dzięki połączeniu z firmą Agrochem Sp. z o.o. w Dobrym Mieście – lider sprzedaży nawozów w północno – wschodniej części kraju, przygotowaliśmy dla Państwa wyłącznościową ofertę na znakomite nawozy PK 16-28 oraz NK 14-20. Szczegóły ujawniamy w katalogu. Jesteśmy Polską firmą szanującą lokalną kulturę i tradycję, pragniemy dostarczać Rolnikom kompleksowe i nowoczesne technologie z zakresu produkcji rolnej. Współpracę opieramy o nowatorskie i ekonomiczne rozwiązania. Priorytetem naszego Zespołu jest długotrwałe zadowolenie Klienta, wynikające z rzetelnej i terminowej realizacji kontraktów. Wierzymy, że wysokiej jakości Doradztwo przedstawione w katalogu „Wiosna 2018” zagwarantuje naszym Klientom rekordowe plony i dynamiczny rozwój gospodarstw. Kończąc pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom i  firmom za pomoc i współpracę przy tworzeniu tego katalogu. Życzymy Państwu pomyślnego startu w sezonie wiosennym oraz owocnej lektury. Zarząd i Pracownicy Agrochem Puławy Sp. z o.o.

3


Spis treści MATERIAŁ SIEWNY Jaka kukurydza na ziarno, a jaka na kiszonkę . . . . . . . . 6 KUKURYDZA – ODMIANY WCZESNE Es Cluedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 KUKURYDZA – ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE P8372, Danubio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 SM Hubal, Fabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Codigreen, Hulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 KUKURYDZA – ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE

Markus, Karo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Charakterystyka odmian rzepaku jarego . . . . . . . . . . . . 36 ROŚLINY STRĄCZKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Regent, Tango, Batuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Porównanie łubinów wąskolistnych pod względem wybranych cech . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Skup zbóż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

NAWOZY

Rosomak, SM Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Technologia nawożenia kukurydzy . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Ułan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Technologia nawożenia pszenicy jarej . . . . . . . . . . . . . 45

Odmiany kukurydzy na rok 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Technologia nawożenia ziemniaków . . . . . . . . . . . . . . 46

PSZENICA JARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Potencjał tkwi w siarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Mandaryna, Tybalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kukurydza, a niezbędne nawożenie dolistne . . . . . . . . 50

Goplana, Harenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Holist NK 14-20 oraz Holist PK 16-28 na nowe wyzwania w rolnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

JĘCZMIEŃ JARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Soldo, KWS Vermont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 OWIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Bingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PSZENŻYTO JARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

4

RZEPAK JARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Innowacyjność w uprawie, czyli strip till . . . . . . . . . . . . 56 Prawidłowo nawożone użytki zielone źródłem taniego białka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Dublet, Mamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Co czeka nas wiosną w ochronie zbóż ozimych i rzepaku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Nagano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Szkodniki w zbożach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

KATALOG WIOSENNY 2018


MATERIAŁ SIEWNY


Jaka kukurydza na ZIARNO, a jaka na KISZONKĘ Kukurydza jest obok pszenicy i ryżu jedną z trzech najważniejszych roślin uprawnych w świecie. 1 kg ziarna kukurydzy zawiera: 70% skrobi, 4% tłuszczu, 9,5% białka, 3% włókna surowego i 1, 5% popiołu. O wyższej wartości energetycznej ziarna kukurydzy w  stosunku do innych zbóż decyduje wyższa zawartość tłuszczu. W połączeniu z niską zawartością włókna surowego i  brakiem substancji antyżywieniowych kukurydza jest idealną paszą dla zwierząt monogastrycznych (jednożołądkowych): świń i drobiu. Jednak białko kukurydzy (zeina) jest gorszej jakości niż w innych zbożach, dlatego w mieszankach z  kukurydzą konieczny jest dodatek komponentów wysokobiałkowych. Kiszonka z  kukurydzy jest podstawową paszą objętościową i wysokoenergetyczną znajdującą zastosowanie w  żywieniu zwierząt przeżuwających: bydła mlecznego i opasowego, owiec i kóz. Kiszonka z  kukurydzy w  żywieniu tych zwierząt dobrze

liście

łodyga

54%

osadka

suchej masy pochodzi z włókna

kolba

liście odkrywowe

ziarno

6

KATALOG WIOSENNY 2018

46%

suchej masy pochodzi ze skrobi

komponuje się z sianokiszonkami, które są również źródłem energii, ale przede wszystkim wysokiej jakości białka. Kukurydza jest rośliną bardzo wydajną. Według Prof. Michalskiego z  AR w  Poznaniu z  1ha udanej plantacji można zebrać 80-100 kwintali suchego ziarna, wyżywić 2-3 bukaty, odchować 2228 tuczników lub wyprodukować 13-15 tys. litrów mleka. Można również wyprodukować 3336 l etanolu (przy plonie 80 q/ha). Podstawą sukcesu w  produkcji kukurydzy jest dobór odmian mieszańcowych o  odpowiedniej wczesności dla danego rejonu uprawy oraz dostosowanych do kierunku użytkowania. Wczesność mieszańców określa się liczbą FAO. Mieszańce wcześniejsze mają mniejszą liczbę FAO niż mieszańce późniejsze. Szybciej akumulują suchą masę i przy zbiorze mają mniejszą zawartość wody w ziarnie lub w  całych roślinach. W  Polsce, pod względem wczesności, wyróżniamy mieszańce bardzo wczesne, FAO poniżej 200, wczesne FAO 200-220, średniowczesne FAO 230-250 i  średniopóźne FAO 260-300. Mieszańce średniopóźne są przeznaczone do uprawy w najcieplejszych rejonach kraju, w rejonie południowo-zachodnim i południowo-wschodnim, gdzie w  korzystnych latach mogą wydać bardzo dobre plony suchego ziarna lub ogólnej suchej masy w  uprawie na kiszonkę. Nie są one zalecane do uprawy w  innych rejonach kraju. W  tym rejonie oczywiście mogą być uprawiane zarówno mieszańce średniowczesne jak i wczesne, jeśli jest to podyktowane względami organizacyjnymi lub po zbiorze kukurydzy wysiewa się pszenicę ozimą. W  rejonie środkowym zaleca się uprawę mieszańców średniowczesnych i wczesnych. W rejonie północnym, o  najmniej korzystnych warunkach termicznych, zaleca się uprawę mieszańców bardzo wczesnych i  wczesnych. W  uprawie na ziarno, która również rozwija się w tym rejonie nie powinno się wysiewać mieszańców późniejszych niż o liczbie FAO 220. Na kiszonkę, której uprawa w  tym rejonie dominuje, dopuszcza się również możliwość uprawy mieszańców średniopóźnych, ale nie powinny to być mieszańce późniejsze niż FAO 240. Trzeba jednak pamiętać, że większą koncentrację energii w kiszonce zapewniają mieszańce wcześniejsze. Poza tym wybierając mieszaniec do uprawy na kiszonkę należy zwracać uwagę na udział plonu suchej masy kolb w ogólnym plonie suchej masy. Mieszańce wykazują


różnice pod względem tej cechy. Wysoki udział kolb w plonie, ponad 50%, zapewnia produkcję kiszonki wysokoenergetycznej. Udział kolb w ogólnym plonie suchej masy kiszonki jest zwiększany również przez wyższe cięcie roślin (40 – 50 cm nad ziemią). W polu pozostają wówczas najmniej strawne, dolne części łodyg. Opłacalność uprawy kukurydzy, wynika z różnicy między iloczynem plonu i  ceny (przychodu), a  poniesionymi kosztami produkcji. Aby ten wynik był korzystny trzeba maksymalizować plony i  jednocześnie obniżać koszty produkcji. Według ekspertów zajmujących się ekonomiką uprawy kukurydzy na maksymalny plon ziarna kukurydzy wpływ mają następując czynniki: 1. Wybór odmiany, w 30% (zależny od rolnika w 100%). 2. Zabieg i  uprawowe, w  40% (zależne od rolnika w 100%). 3. Warunki klimatyczne, w  30% (zależne od rolnika w 20%, niezależne od rolnika w 80%). Przy wyborze odmiany mieszańcowej uwzględnia się jej potencjał plonowania, wczesność (liczbę FAO) opisaną powyżej, typ hodowlany, typ ziarna, odporność na wyleganie, odporność na stresy biotyczne i abiotyczne, wczesny wigor. Wśród zabiegów uprawowych wymienia się: wybór stanowiska, przedplon, uprawę gleby, uprawę przedsiewną, nawożenie, siew (prędkość, głębokość, gęstość), zwalczanie chwastów, chorób i szkodników. W odniesieniu do warunków klimatycznych, rolnik nie ma wpływu na przebieg pogody, jednak ma wpływ na termin siewu i zbioru.

Typ ziarna może mieć znaczenie przy wysychaniu w okresie dojrzewania. W  okresie ciepłej, pogodnej jesieni lepiej dosychają formy zębokształtne (dent), które również w  takich warunkachlepiej plonują. Jednak warunki dojrzewania są nieprzewidywalne, dlatego w  Europie Północnej dominują odmiany pochodzące z krzyżowania linii zębokształtnych i  szklistych, czyli pośrednie między dent i flint, które lepiej dosychają w warunkach mniej korzystnych. Bardzo często za dominujące kryterium wyboru brana jest plenność, która z natury rzeczy cechuje odmiany o wyższym FAO. Po raz kolejny, w sezonie 2017, doświadczyliśmy, że pogoda jest nieprzewidywalna i  nie należy kierować się tylko doświadczeniami udanych zbiorów późnych odmian w latach poprzednich i  uprawiać wyłącznie odmiany o  wysokim FAO, gdyż mają wyższy potencjał plonowania. Należy rozłożyć rozsądnie ryzyko i  brać pod uwagę zawsze najgorszy scenariusz przebiegu pogody – czy to suszę jak w roku 2015 czy też chłodny rok 2017. W naszej ofercie kierowanej do Państwa wytypowaliśmy kilka odmian o  różnej wczesności i  kierunku użytkowania, które naszym zdaniem pozwolą zaspokoić Państwa oczekiwania w osiąganych plonach. Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Optymalne cechy odmiany do uprawy na ziarno warunkują: • duży plon ziarna w warunkach umożliwiających tę produkcję, • odpowiednia wczesność (zdolność do rozwoju w  niższych temperaturach, możliwość aktywnego dosychania ziarna w polu), • generatywny typ roślin (niezbyt wysoka łodyga, brak skłonności do krzewienia), • odporność na choroby fuzaryjne oraz wyleganie, nawet w przypadku opóźnionego zbioru. 7


Es Cluedo FAO 220/230

ODMIANY WCZESNE

KUKURYDZA

WCZESNE ZIARNO, WARTOŚCIOWA KISZONKA TYP ODMIANY: TC (trójliniowa) TYP ZIARNA: F/D – flint/dent  wysoko osadzona kolba  roślina średniej wysokości

ZIARNO

KISZONKA

ES CLUEDO to polecana przez Agrochem Puławy kukurydza do uprawy na wczesne ziarno lub wysokoenergetyczną kiszonkę we wszystkich regionach kraju. Jej wczesność pozwala uzyskać większą koncentrację energii w kiszonce. W  uprawie na ziarno, zapewniając wysokie plony, daje również duże usprawnienia organizacyjne prac w gospodarstwie, zwłaszcza gdy po kukurydzy planujemy zasiew pszenicy ozimej. W sezonie 2016 przetestowało ją już wiele gospodarstw rolnych w różnych lokalizacjach. Potwierdzają one, że odmiana ta niesie w sobie duży potencjał plonotwórczy, zarówno w użytkowaniu na ziarno jak i bardzo wartościową kiszonkę. Tworzy wysokie masywne rośliny i dobrze zaziarnione kolby. W załączonej tabeli prezentujemy uzyskane plony z kilku obserwowanych przez nas plantacji ES CLUEDO. Uniwersalny mieszaniec, ziarnowo-kiszonkowy.

ZALETY:  przydatny do uprawy na ziarno również w północnych regionach Polski, co zostało potwierdzone w warunkach prowokacyjnych dla tego regionu w doświadczeniach rozpoznawczych (COBORU 2014 r.)  dobra zdrowotność roślin i odporność na wyleganie  wczesne dojrzewanie ziarna  wysoka tolerancja na sulfonomoczniki  średnio podatny na fusarium kolb

ZALECANA OBSADA:

KOMPONENTY PLONU:

kiszonka

95 000 roślin/ha

ilość rzędów 14,1

ziarno

90 000 roślin/ha

ilość ziaren / rząd

25,3

MTZ średnia

UDZIAŁ KOLB W PLONIE OGÓLNYM SUCHEJ MASY

PLON OGÓLNY SUCHEJ MASY DOŚWIADCZENIA ROZPOZNAWCZE 2014

200

50

150

49,5 49

100 50

ES CLUEDO

50,5

ES CLUEDO

[dt/ha]

WZORZEC

51

WZORZEC

%

48,5 W pełni zaziarniona kolba kukurydzy ES CLUEDO, gmina Buk (wielkopolska)

8

KATALOG WIOSENNY 2018

Źródło: Doświadczenia rozpoznawcze COBORU / PZPK 2014

Źródło: Doświadczenia rozpoznawcze COBORU / PZPK 2014


tel. +48 59 834 56 70


ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE

KUKURYDZA

P8372 FAO 240 TYP ODMIANY

Mieszaniec pojedynczy (SC)

CHARAKTERYSTYKA

Średniowczesny mieszaniec o bardzo wysokim plonie zielonej masy i ogólnym suchej masy

KISZONKA

CCM

TYP ZIARNA Flin/Dent KIERUNKI UŻYTKOWANIA Kiszonka, Biogaz, CCM REJON UPRAWY

Polecany do uprawy w całej Polsce

WYMAGANIA GLEBOWE

Różne kompleksy glebowe

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 80.000 do 90.000 roślin/ha ziarno – 75.000 do 85.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Wysoka zdrowotność ogólna

BIOGAZ

ZALETY:  Odznacza się bardzo dobrym wzrostem początkowym i wysokiej tolerancji na chłody podczas wegetacji

 Na dobrych glebach, także w wilgotnych i chłodnych warunkach dostarcza wysokie plony zielonej masy

 Wysoka zawartość skrobi oraz wysoka strawność ogólna

Danubio FAO 240-250 TYP ODMIANY

Mieszaniec trójliniowy (TC)

CHARAKTERYSTYKA

Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze i nadzwyczaj silnym „stay green”, co umożliwia elastyczność w terminie zbioru

ZIARNO

KISZONKA

CCM

GRYS

TYP ZIARNA Dent/Flint REJON UPRAWY

Przydatna do uprawy na terenie całego kraju

WYMAGANIA GLEBOWE

Średnie i lepsze stanowiska glebowe

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 80.000 do 85.000 roślin/ha ziarno – 75.000 do 85.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Bardzo wysoka odporność na głownię kukurydzy, fuzariozy łodyg i omacnicę prosowiankę

ZALETY:  wykształca długie, bardzo dobrze zaziarnione kolby, o wysokim udziale skrobi szklistej w ziarnie oraz bardzo wysokiej gęstości ziarna na poziomi 76 kg/hl o wysokiej jakości ziarna handlowego przydatnego również dla przemysłu młynarskiego

10

KATALOG WIOSENNY 2018

 w uprawie zapewnia uzyskanie wysokich wyników plonu zielonki, plonu suchej masy, czy plonu jednostek pokarmowych z hektara


tel. +48 59 834 56 70


KUKURYDZA

SM Hubal FAO 240 TYP ODMIANY

Mieszaniec trójliniowy (TC)

CHARAKTERYSTYKA

Bardzo dobra sztywność łodygi, mocny „stay green” pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża czas zbioru

KISZONKA

CCM

GRYS

TYP ZIARNA Flint/Dent KIERUNKI UŻYTKOWANIA Kiszonka, Ziarno, CCM, Bioetanol, Grys

ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE

ZIARNO

REJON UPRAWY

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno – I, II i południowa część III rejonu uprawy

WYMAGANIA GLEBOWE

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 85.000 do 95.000 roślin/ha ziarno – 75.000 do 80.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Dobra odporność na głownię guzowatą, wysoka tolerancja na fusarium i omacnicę

BIOETANOL

ZALETY:  Uniwersalność użytkowania – odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym wynikiem na ziarno (101% wzorca)

 W doświadczeniach rejestrowych w 2014 r. osiągnęła najwyższy plon suchej masy (108,2% wzorca) a w 2014-2015 średnio 105% wzorca  plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki

Fabell FAO 240 TYP ODMIANY

Mieszaniec trójliniowy (TC)

CHARAKTERYSTYKA

Masywna roślina o wysokiej wydajności kolb, uniwersalna do uprawy na ziarno i na kiszonkę, intensywny wczesny wigor

ZIARNO

KISZONKA

TYP ZIARNA Flint/Dent KIERUNKI UŻYTKOWANIA Ziarno, Kiszonka, CCM REJON UPRAWY

Na terenie całego kraju

WYMAGANIA GLEBOWE

Na gleby średnie i słabe – niskie wymagania glebowe

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 90.000 do 95.000 roślin/ha ziarno – 80.000 do 85.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Wysoka zdrowotność roślin, zwłaszcza wysoka odporność na głownię kolb

CCM

ZALETY:  Odmiana o mocnym”stay green” i dużej odporności na wyleganie  Wysoka zawartość skrobi w ziarnie gwarantuje wysokoenergetyczną kiszonkę

12

KATALOG WIOSENNY 2018

 Doskonale nadaje się na CCM  Ponad 50% udziału kolb w plonie ogólnym suchej masy


Codigreen FAO 240-250 Mieszaniec pojedynczy (SC)

CHARAKTERYSTYKA

Odmiana o masywnym systemie korzeniowym i dobrej odporności na wyleganie z wysokim potencjałem plonowania ziarna i kiszonki

ZIARNO

KISZONKA

CCM

BIOGAZ

TYP ZIARNA Dent/Dent/Flint KIERUNKI UŻYTKOWANIA Ziarno, Kiszonka, CCM, Biogaz Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno – I, II i południowa część III rejonu uprawy

WYMAGANIA GLEBOWE

Niskie wymagania glebowe i wilgotnościowe

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 80.000 do 85.000 roślin/ha ziarno – 80.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Dobra zdrowotność ogólna

ZALETY:  Zachwyca swoim plonem ziarna i świeżej masy przy jednocześnie niskich wymaganiach glebowych

 Duża odporność na trudne warunki środowiska  Dobry wigor po wschodach, silny „stay green” i wysoka strawność kiszonki

ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE

REJON UPRAWY

KUKURYDZA

TYP ODMIANY

Hulk FAO 240 TYP ODMIANY

Mieszaniec pojedynczy (SC)

CHARAKTERYSTYKA

Pokaźna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu, zapewnia wysokie plony kiszonkowe o wysokiej wartości żywieniowej i zawartości skrobi KISZONKA

TYP ZIARNA Flint/Dent

BIOGAZ

KIERUNKI UŻYTKOWANIA Kiszonka, Biogaz REJON UPRAWY

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno – I, II i południowa część III rejonu uprawy

WYMAGANIA GLEBOWE

Również na słabsze stanowiska glebowe

ZALECANA OBSADA

Kiszonka – 80.000 do 90.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb

ZALETY:  Świetne warunki adaptacyjne do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju

w przypadku korzystnych warunków lub niskiej obsadzie)

 Niesamowita sztywność łodygi i odporność na choroby, a także kolba typu flex (wysoka zdolność do zwiększania liczby ziaren na kolbie

 Silny „stay green” i potężne ulistnienie doskonale wykorzystuje składniki pokarmowe do budowania plonu

13


ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE

KUKURYDZA

Rosomak FAO 250-260 TYP ODMIANY

Mieszaniec pojedynczy (SC)

CHARAKTERYSTYKA

Rośliny dość wysokie o bardzo dobrej sztywności łodyg, dobrym ulistnieniu o szerokiej blaszce liściowej

TYP ZIARNA

Semi Flint/Semi Dent

ZIARNO

KISZONKA

GRYS

BIOETANOL

KIERUNKI UŻYTKOWANIA Ziarno, Kiszonka, Grys, Bioetanol REJON UPRAWY

Ziarno i CCM – I, II rejon uprawy Kiszonka – I, II i południowa część III rejonu uprawy

WYMAGANIA GLEBOWE

Toleruje słabsze gleby

ZALECANA OBSADA

kiszonka – 90.000 roślin/ha ziarno – 75.000 do 80.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Znakomita odporność roślin na choroby – fuzariozę kolb i głownię guzowatą

ZALETY:  Szybki „dry down” (kolby efektywnie pozbywają się wody  Przystosowany do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych

 Dobrze uziarnione i łatwo omłacające się kolby  Bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie

SM Popis FAO 270 TYP ODMIANY

Mieszaniec trójliniowy (TC)

CHARAKTERYSTYKA

Jedna z najwyższych odmian smolickiej oferty o bardzo dobrym wzroście początkowym KISZONKA

TYP ZIARNA Flint/Dent

BIOGAZ

KIERUNKI UŻYTKOWANIA Kiszonka, Biogaz REJON UPRAWY

I, II i tylko najcieplejsza południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

WYMAGANIA GLEBOWE

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

ZALECANA OBSADA

Kiszonka na słabszych glebach – 80.000 do 85.000 roślin/ha Kiszonka na glebach lepszych – 85.000 do 90.000 roślin/ha

ZDROWOTNOŚĆ

Wysoka odporność na fuzariozy i dobra odporność na głownię guzowatą i omacnicę prosowiankę

ZALETY:  W plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach

14

KATALOG WIOSENNY 2018

 Wysokie plony wartościowej kiszonki  Dobra tolerancja na suszę i dobry „stay green”


Ułan FAO 270 Mieszaniec trójliniowy (TC)

CHARAKTERYSTYKA

Wytwarza bardzo wysokie rośliny, który stanowi doskonały surowiec dla biogazowni

ZIARNO

TYP ZIARNA Dent/Flint

KISZONKA

KIERUNKI UŻYTKOWANIA Ziarno, Kiszonka, Biogaz Na kiszonkę na terenie całego kraju z wyjątkiem pólnocnej części III rejonu uprawy kukurydzy

WYMAGANIA GLEBOWE

Średnie stanowiska glebowe

ZALECANA OBSADA

Od 80.000 roslin/ha na stanowiskach słabszych do 100.000 roślin/ha na dobrych stanowiskach glebowych

ZDROWOTNOŚĆ

Dobra zdrowotność ogólna

BIOGAZ

ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE

REJON UPRAWY

ZALETY:  Wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających jak i niekorzystnych sezonach

 W plonowaniu uzyskuje wyniki powyżej odmianwzorcowych w najwazniejszych parametrach kiszonkowych

Euralis

220/ 230

TC Flint/Dent

HR Smolice Freiher Von Moreau Pioneer

240

TC

240

TC Flint/Dent

***

***

***

SC Flint/Dent

***

***

***

TC

SD

***

***

***

Oseva

240 240/ 250 240/ 250

SC

SD/D

***

***

***

***

***

Maisadour

250

***

***

***

***

***

Kompleks glebowy

Hodowla

Dry down

Stay green

Bioetanol

Grys

Biogaz

Kiszonka

CCM

Ziarno

Typ ziarna

Rekomendowany kierunek użytkowania

FAO

Typ odmiany

Odmiany kukurydzy na rok 2018

Odmiana

KUKURYDZA

TYP ODMIANY

Odmiany wczesne ES CLUEDO WYŁĄCZNOŚĆ

SM HUBAL FABELL P8372 DANUBIO WYŁĄCZNOŚĆ

CODIGREEN HULK

Saatbau

***

***

***

**

Odmiany średnio-wczesne SF *** *** ***

SC Flint/Dent

toleruje słabsze

**

toleruje słabsze

*** **

***

toleruje słabsze

***

toleruje słabsze

***

średni i lepszy **

toleruje słabszy toleruje słabszy

Odmiany średnio-późne ROSOMAK

HR Smolice

SM POPIS UŁAN

HR Smolice HR Smolice

250/ 260 270 270

SC

SF/SD

***

***

***

TC TC

SF SD

* **

*

*** ***

*** *** ***

***

** ** **

**

toleruje słabszy toleruje słabszy średni

LEGENDA: SC – (ang. Skrót: single cross) – odmiana mieaszańcowa pojedyncza uzyskana z krzyżowania dwóch komponentów A x B, jest określana mianem mieszańca pojedynczego TC – (ang. skrót: threeway cross) – odmiana mieszańcowa trójliniowa uzyskana z  krzyżowania trzech komponentów, matecznego mieszańca AB i  ojcowskiego C (AB x C) F – ziarno typu „Flint” (zaokrąglone, błyszczące) D – ziarno typu „Dent” – podłużne, podobne do końskiego zęba SF – ziarno typu semi flint (pośrednie, zbliżone do ziarna typu flint)

SD – ziarno typu semi dent (pośrednie zbliżone do ziarna typu dent)STAY GREEN – cecha utrzymująca zieloność łodyg i liści w  okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a masa do zakiszania uzyskana z mieszańców typy „stay green” łatwiej się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach DRY DOWN – cecha odmiany o szybkim oddawaniu wody (wysychaniu ziarna) na polu. Ułatwiają to min. luźno ułożone liście okrywowe kolby i cieńsza okrywa owocowo-nasienna ziarniaka. Cecha ta umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności.

15


PSZENICA JARA

16

KATALOG WIOSENNY 2018


Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i  zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach, szczególnie przy nasileniu upraw późno schodzących z pola, po których uprawa pszenicy ozimej staje się ryzykowna. Ponadto może być zasiana na powierzchniach, na których uprawy ozime uległy wymarznięciu. Warto też zwrócić uwagę na to, że w ramach nowego programu PROW, pszenica jara jest traktowana jako inny gatunek niż pszenica ozima i doskonale nadaje się na trzecią roślinę w gospodarstwie. Pszenica jara w  porównaniu z  ozimą zawiera więcej białka i tłuszczu, a mniej włókna surowego. Odznacza się także większą zawartością glutenu, którego ilość i jakość decyduje o wartości wypiekowej mąki. Z  tego powodu ziarno odmian pszenicy jarej posiada bardzo dobrą jakość technologiczną. Przerwa w  uprawie pszenicy wynosić powinna minimum 1–2 lat. W przypadku siewu dwóch zbóż po sobie pszenica powinna być uprawiana w pierwszym roku. Odpowiednio dobrane zmianowanie, z niezbyt wysokim udziałem zbóż (w tym zwłaszcza pszenicy) oraz uprawą międzyplonów, zapewnia ograniczenie presji agrofagów i wysoką produkcyjność pszenicy. Pszenica jara ze względu na stosunkowo słabo rozwinięty system korzeniowy, ma duże wymagania glebowe i  pokarmowe. Jest to główna przyczyna mniejszej zdolności pobierania składników pokarmowych z  gleby. Należy jednak zaznaczyć, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej w  dużym stopniu zależy od wilgotności i struktury gleby oraz terminu siewu. Najodpowiedniejsze warunki do wzrostu i  plonowania, pszenica jara znajduje na glebach głębokich o  dobrych właściwościach fizycznych, zasobnych w substancje pokarmowe, o odczynie zbliżonym do obojętnego oraz dostatecznie wilgotnych. Wzrost pszenicy jarej jest początkowo powolny, co dodatkowo zwiększa jej wrażliwość na suszę. Dlatego aby wydać wysoki plon wymaga ona gleby dobrze utrzymującej wodę, a  więc gleb zwięźlejszych.

Pod pszenicę jarą najlepiej jest wykonać uprawę jesienną np. orkę zimową, dzięki której można utrzymać większą ilość wody. Jest to uzależnione też od rośliny przedplonowej, która limitowana jest terminem zbioru. Ma to wpływ na ewentualne wykonanie zespołu uprawek poprzez zastosowanie odpowiednich agregatów. Na wiosnę zespół uprawek pod pszenicę jarą jest ograniczony zwykle do niewielkiej liczby zabiegów, gdyż czas na uprawę jest z reguły bardzo krótki. Osiągnięcie prawidłowej uprawy wiosennej jest możliwe w przypadku zastosowania odpowiedniego agregatu uprawowego. Orka wiosenna pod pszenicę jarą jest zabiegiem niedopuszczalnym, powoduje znaczny spadek plonów. Pszenica jara krzewi się słabo, z  tego względu norma jej wysiewu jest większa niż pszenicy ozimej. Zdecydowana większość odmian pszenicy jarej wymaga wysiewu w granicach 450 szt nasion na m2. Wystarczająca liczba roślin dla pszenicy jarej po wschodach wynosi od około 400 szt/m2 na dobrych glebach do 450 sz/m2 na słabszych glebach. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

17


PSZENICA JARA

Mandaryna  Toleruje wadliwy płodozmian!  Nowsza, wysokojakościowa odmiana pszenicy jarej hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).  Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju.  Wykazuje bardzo dobrą zdrowotność, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną.  Odmiana przewódkowa.

 Odmiana wczesna, o średniej wysokości (95 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.  Ziarno o średnim MTZ, z małą ilością pośladu i o najwyższej gęstości w stanie zsypanym.  Wyróżnia się bardzo dobrą wartością technologiczną ziarna.  Sprawdza się również na stanowiskach po zbożach i kukurydzy.  Korzystnie reaguje na nawożenie siarką.

WYMAGANIA GLEBOWE średnie do niskich dla uprawy pszenicy SIEW nasionami zaprawionymi TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu, 400-450 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 170-190 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA wczesny TERMIN DOJRZEWANIA wczesny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA średnie MTZ średnia

A1: 78,52 dt/ha A2: 90,68 dt/ha

A1: 67,52 dt/ha A2: 77,87 dt/ha

A1: 79,80 dt/ha A2: 86,90 dt/ha

A1: 69,29 dt/ha A2: 75,84 dt/ha A1: 70,98 dt/ha A2: 75,76 dt/ha A1: 82,42 dt/ha A2: 89,73 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Zawartość glutenu: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Odporność na porastanie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna:

5,0 7,0 9,0 7,9 4,0 8,2 8,0

Rdza żółta: Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Choroby podstawy źdźbła: Fuzarioza kłosa:

7,3 7,2 6,7 7,6 7,8 7,9

Tybalt  Znakomita zdrowotność  Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa A).  Od momentu rejestracji w Polsce, jedna z najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej (PDO)  Rekomendowana w wielu krajach Europy.

 Średnio późna, o krótkiej, sztywnej słomie.  Ziarno grube, dobrze wypełnione o wysokich parametrach jakościowych.  Bardzo dobra odporność na wiele chorób zbóż.  Odmiana przewódkowa – przydatna do siewów późno jesiennych.

WYMAGANIA GLEBOWE średnie SIEW nasionami zaprawionymi TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu, 350-400 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. w zależności od MTZ: 115-160 kg/ha na stanowiskach dobrych i od 155-215 kg/ha na stanowiskach słabych TERMIN KŁOSZENIA średnio późny TERMIN DOJRZEWANIA średnio późny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA krótkie MTZ średnia

A1: 80,09 dt/ha A2: 98,90 dt/ha A1: 74,48 dt/ha A2: 85,20 dt/ha

A1: 69,99 dt/ha A2: 78,21 dt/ha A1: 70,27 dt/ha A2: 78,10 dt/ha A1: 82,42 dt/ha A2: 92,50 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Zawartość glutenu: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Odporność na porastanie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna:

18

KATALOG WIOSENNY 2018

7,0 8,0 4,0 7,6 5,0 8,3 8,1

A1: 66,20 dt/ha A2: 76,33 dt/ha

Rdza żółta: Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Choroby podstawy źdźbła: Fuzarioza kłosa:

8,7 7,4 7,1 7,4 7,8 7,7


TACITUS

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

5,5

O

Pszenica ozima

Wysokoplenna jakościówka

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel. +48 tel.: +48 59 59 834 834 56 56 70 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu

Znakomita zimotrwałość

dobra zdrowotność

krótka, odporna na wyleganie


PSZENICA JARA

Goplana  Plenna, wysokojakościowa, zdrowa!  Najnowsza, wysokojakościowa odmiana pszenicy jarej hodowli DANKO o bardzo dobrych parametrach jakościowych (grupa E/A).  Nadzwyczajna plenność w Polsce.  Bardzo dobry profil zdrowotnościowy – bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną oraz choroby podstawy źdźbła.

 Średnio-późna, wysokości (90 cm) o dobrej odporności na wyleganie.  Grube ziarno.  Przydatna do uprawy na różnych rodzajach gleb, w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.  Doskonale sprawdza się na glebach kompleksu pszenno-buraczanego.  Uniwersalna w uprawie – również do siewów przewódkowych.

WYMAGANIA GLEBOWE średnie SIEW nasionami zaprawionymi TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu, to 400-450 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 180-200 kg/ha. TERMIN KŁOSZENIA średnio-późny TERMIN DOJRZEWANIA średnio-późny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA średnie MTZ wysoka

A1: 78,51 dt/ha A2: 92,46 dt/ha

A1: 68,85 dt/ha A2: 77,10 dt/ha

A1: 78,28 dt/ha A2: 87,76 dt/ha

A1: 72,11 dt/ha A2: 79,79 dt/ha A1: 71,70 dt/ha A2: 78,88 dt/ha A1: 83,26 dt/ha A2: 92,50 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Zawartość glutenu: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Odporność na porastanie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna:

7,0 7,0 6,0 7,2 5,0 8,4 7,9

Rdza żółta: Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Choroby podstawy źdźbła: Fuzarioza kłosa:

7,9 7,3 7,0 7,5 7,9 7,7

Harenda Solidny lider plonu. Odmiana średnio wczesna. Dobra wartość technologiczna ziarna – klasa A/B. Dobre parametry technologiczne ziarna: wysoka masa 1000 nasion, dobre wyrównanie ziarna, duża gęstość w stanie zsypanym  Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie – 8,5 w skali 9-stopniowej.    

 Duża odporność na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego, septoriozę plew, fuzariozę kłosów, septoriozę liści i brunatną plamistość liści.  Średnie wymagania glebowe.  Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby.  Odmiana przewódkowa – przydatna do siewów późno jesiennych.

WYMAGANIA GLEBOWE średnie SIEW nasionami zaprawionymi TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu, to 450 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 200-220 kg/ha. TERMIN KŁOSZENIA średnio wczesny TERMIN DOJRZEWANIA średnio późny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA krótkie MTZ wysoka

A1: 78,51 dt/ha A2: 88,01 dt/ha A1: 76,76 dt/ha A2: 85,20 dt/ha

A1: 72,11 dt/ha A2: 79,19 dt/ha A1: 72,42 dt/ha A2: 77,32 dt/ha A1: 85,78 dt/ha A2: 93,43 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Zawartość glutenu: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Odporność na porastanie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna:

20

KATALOG WIOSENNY 2018

6,0 6,0 9,0 7,8 4,0 7,7 8,2

A1: 66,86 dt/ha A2: 77,87 dt/ha

Rdza żółta: Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Choroby podstawy źdźbła: Fuzarioza kłosa:

8,7 7,6 7,2 7,7 7,9 7,6


ETANA Pszenica ozima

Wyjątkowa jakość

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel. +48 tel.: +48 59 59 834 834 56 56 70 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu

Wysoka zimotrwałość

ŚĆ

TR W AŁ

Przydatność do późnego siewu

O

ZI M

4,5

O


JĘCZMIEŃ JARY

22

KATALOG WIOSENNY 2018


Jęczmień jary Jęczmień uprawiany jest głównie na cele paszowe i browarne oraz w  niewielkim stopniu na kasze. Na cele paszowe można uprawiać wszystkie odmiany jęczmienia jarego w  tym i  browarne, a  jedynym kryterium wyboru jest plenność. Doświadczenia z obydwoma typami użytkowymi wykazują, że niektóre odmiany browarne mogą być konkurencyjne w  stosunku do najplenniejszych odmian pastewnych. Jęczmień jary jest zbożem wrażliwym na niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych i  niedobór oraz nadmiar wody. Wykazuje małą zdolność przytłumiania chwastów. Wymaga siewu w dobrze ogrzaną rolę i w początkowym okresie po siewie temperatura poniżej 8ºC hamuje jego rozwój. Umiarkowana wilgotność gleby do końca krzewienia wpływa na lepsze ukorzenienie. Większych opadów wymaga w fazie strzelania w źdźbło, a przede wszystkim w  okresie kłoszenia. Nadmiar wody sprzyja wyleganiu, a w okresie formowania i dojrzewania ziarna sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. W  warunkach dobrych gleb żytnich daje wyższy i o lepszej wartości paszowej plon jak żyto. Z uwagi na słabo rozwinięty system korzeniowy i  krótki okres wegetacji, wymagania glebowe tego gatunku są duże. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach gliniastych lub pylastych. Zadawalające plony można również uzyskać na glebach lżejszych, ale będących w dobrej kulturze i odpowiednim pH. Jęczmień jest najmniej ze wszystkich zbóż tolerancyjny na zakwaszenie gleby. Zboże to zaleca się uprawiać na glebach kompleksów pszennego bardzo dobrego i dobrego (klasa I do IIIb), żytniego bardzo dobrego (klasa IIIa i IIIb), pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Na słabszych glebach, na przykład kompleksu żytniego dobrego (klasa IVa i  IVb) należy zwrócić większą uwagę na uregulowanie odczynu gleby i  wysoką jej kulturę. Na słabszych glebach, a jest to dla jęczmienia klasa IV, nie powinno się stosować zbyt dużo uproszczeń i zbyt oszczędnych technologii. Gleba powinna mieć uregulowany odczyn (pH powyżej 6,0; do 6,8), powinna zawierać jak najwię-

cej próchnicy i co najmniej średnią zasobność przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu. Bardzo dobrym przedplonem dla jęczmienia browarnego są buraki i  ziemniaki. W  przypadku jęczmienia paszowego można uwzględnić większą liczbę przedplonów. Dobrym przedplonem są w  tym przypadku rośliny strączkowe i  rzepak. Słabymi przedplonami dla jęczmienia są zboża, z wyjątkiem owsa. Podstawową przyczyną unikania przedplonów zbożowych, jest zagrożenie ze strony grzybów chorobotwórczych. Jęczmień jary wysiewa się w rozstawie 13–15 cm na głębokość 3–4 cm. Obsada ziarniaków powinna wynosić 300-400 ziarniaków/m2 dla jęczmienia browarnego, a  dla pastewnego 280-370 szt/m2. Jęczmień jary jest mało wrażliwy na przymrozki, które są mniej szkodliwe dla plonu jak opóźniony termin siewu. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

23


JĘCZMIEŃ JARY

Soldo  Odmiana pastewna o kłosie dwurzędowym.  Odmiana średnio-wczesna.  Ponadprzeciętny i stabilny potencjał plonu ziarna o wysokiej jakości.  Średnio-niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie.  Wysoka zdrowotność roślin, szczególnie w odniesieniu do mączniaka oraz rdzy jęczmienia.

 Doskonale sprawdza się i wysoko plonuje również na trudnych dla jęczmienia stanowiskach.  Ziarno o szczególnie wysokim MTZ.  Dobre wyrównanie ziarna i niski udział pośladu.  Wysokość roślin – 74 cm.

WYMAGANIA GLEBOWE średnie, toleruje słabsze TERMIN SIEWU początek marca do początku maja ILOŚĆ WYSIEWU w zależności od terminu wysiewu i stanowiska to 240-260 przy siewie wczesnym i 320-370 przy siewie późnym kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 140-220 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA średnio-wczesny TERMIN DOJRZEWANIA średnio-wczesny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA średnio-wysoka MTZ wysokie

A1: 69,99 dt/ha A2: 83,74 dt/ha

A1: 76,06 dt/ha A2: 81,95 dt/ha

A1: 71,40 dt/ha A2: 79,79 dt/ha

A1: 65,60 dt/ha A2: 76,56 dt/ha A1: 75,19 dt/ha A2: 82,42 dt/ha A1: 73,53 dt/ha A2: 87,57 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Tolerancja na zakwaszenie gleby:

5,0 6,0 7,3 4,0

Mączniak prawdziwy: Plamistość siatkowa: Rdza jęczmienia: Rynchosporioza: Ciemnobrunatna plamistość:

8,4 7,4 7,7 7,9 7,6

KWS Vermont Nowa odmiana jęczmienia jarego w typie pastewnym Odmiana o kłosie dwurzędowym. Odmiana średnio-wczesna. Najwyższe średnie plonowanie w wieloleciu 20142016 na intensywnym poziomie agrotechniki – 106% wzorca.  Średnio-niskie źdźbło i dobra odporność na wyleganie.    

 obry profil zdrowotnościowy – duża odporność na mączniaka, średnia do dużej na ciemnobrunatna plamistość.  Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach – podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę.  Wyrównanie ziarna 93% (>2,5 mm).  Wysokość roślin – 74 cm.

WYMAGANIA GLEBOWE toleruje słabsze TERMIN SIEWU od połowy marca do połowy kwietnia ILOŚĆ WYSIEWU w zależności od terminu wysiewu i stanowiska to 260-300 przy siewie wczesnym i 320-380 przy siewie późnym kiełkujących nasion na 1 m2. TERMIN KŁOSZENIA średni TERMIN DOJRZEWANIA średni DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA niska do średniej MTZ średnie

A1: 69,99 dt/ha A2: 83,74 dt/ha A1: 71,40 dt/ha A2: 79,79 dt/ha

A1: 65,60 dt/ha A2: 76,56 dt/ha A1: 75,19 dt/ha A2: 82,42 dt/ha A1: 73,53 dt/ha A2: 87,57 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Tolerancja na zakwaszenie gleby:

24

KATALOG WIOSENNY 2018

4,0 3,0 7,3 5,0

A1: 76,06 dt/ha A2: 81,95 dt/ha

Mączniak prawdziwy: Plamistość siatkowa: Rdza jęczmienia: Rynchosporioza: Ciemnobrunatna plamistość:

8,6 6,9 7,6 7,9 7,4


tel. +48 59 834 56 70


Owies Uprawa owsa w Polsce jest niedoceniana. Przez wielu rolników traktowany jest jako zupełnie zbędny gatunek zboża. Mimo, iż ziarno owsa ma bardzo wysoką wartość odżywczą, co sprawia, iż jest niezastąpionym składnikiem żywieniowym zarówno w naszej diecie, jak i w żywieniu zwierząt, owies jest rośliną posiadającą właściwości fitosanitarne (najlepsze ze wszystkich roślin zbożowych), to jednak producenci niechętnie zajmują się jego uprawą. Wynika to przede wszystkim z ekonomicznego aspektu produkcji tego zboża – jego uprawa jest zdecydowanie mniej rentowna niż uprawa innych gatunków. Ziarno owsa znajduje wszechstronne zastosowanie jako wartościowa pasza oraz surowiec do produkcji płatków. O  dużej wartości tego zboża w  przemyśle spożywczym decydują jego walory żywieniowe związane z  zawartością dobrze przyswajalnego białka, łatwo strawnego tłuszczu oraz dużej zawartości soli mineralnych, witamin, a także lecytyny. Na szczególną uwagę zasługuje zawartość błonnika pokarmowego, którego na przykład w płatkach owsianych jest 14%. Ponadto owies znajduje zastosowanie w  przemyśle farmaceutycznym i  kosmetycznym. Dla owsa znaleziono także wiele niecodziennych zastosowań – używany jest jako surowiec do produkcji kociego żwirku sanitarnego czy też do produkcji biodegradowalnych plastików. Plon uboczny owsa – słoma i plewy, stanowią cenną paszę, która charakteryzuje się małą zawartością trudno strawnego włókna. Oprócz zwiększającego się zainteresowania owsem, warto rozważyć jego uprawę także i  pod innym kątem. Zboże to bowiem posiada wyjątkowe właściwości fitosanitarne. W  jego korzeniach wytwarzany jest alkaloid – skopolatyna, który hamuje rozwój patogenów wywołujących choroby podstawy źdźbła. Nie jest on porażany przez grzyby wywołujące choroby podsuszkowe, dzięki czemu jest bardzo dobrym przedplonem dla pozostałych gatunków zbóż, w tym również dla pszenicy. Wiadomo, iż uprawa zbóż w  monokulturze skutkuje znacznym spadkiem plonu. Włączenie owsa w płodozmian może znacznie ograniczyć rozwój chorobotwórczych patogenów w uprawach następczych

26

KATALOG WIOSENNY 2018

– ma bardzo pozytywny wpływ na kształtowanie się produkcyjności zbóż i opłacalności ich uprawy. Owies charakteryzuje się nie tylko odpornością na choroby grzybowe, cechuje go także niska podatność na zachwaszczenie (ogranicza występowanie na plantacji chwastów zarówno w  sezonie wegetacyjnym, jak również podczas uprawy rośliny następczej) i bardzo niska wrażliwość na dobór przedplonów. Stanowi dobry przedplon dla innych zbóż. Jego uprawa jest bardzo korzystnym „elementem antyzmęczeniowym” i powinna być stosowana jako uprawa rozdzielająca inne następujące po sobie rośliny zbożowe. Owies nie jest wybredny: dobrze udaje się nawet w surowym klimacie i na najuboższych glebach. W  Polsce największe jego uprawy znajdują się w rejonach górskich. Ilość wysiewu nasion owsa waha się, w zależności od kompleksu glebowego, terminu siewu, przedplonu, nawożenia i  odmiany do 160 do 210 kg/ha, umieszczonych na głębokość 3-5 cm. Zalecana obsada to 400-500 roślin/m2. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny


Bingo  Wysoka zawartość tłuszczu i białka w nasionach wpływa na zwiększenie wartości energetycznej paszy.  Bardzo dobra wartość żywieniowa.  Odmiana wczesna – żółtonasienny.  Doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych.  Dobra odporność na wyleganie.  Ziarno owsa Bingo cieszy się dużym zainteresowaniem europejskich odbiorców.

WYMAGANIA GLEBOWE niskie SIEW nasionami zaprawionymi TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu to 450-500 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 190-220 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA wczesny TERMIN DOJRZEWANIA wczesny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA średnio-wysoka MTZ wysokie

A1: 81,51 dt/ha

A1: 80,03 dt/ha

5,0 4,0 6,2 8,2

Rdza wieńcowa: Rdza źdźbłowa: Helmintosporioza: Septorioza liści:

A1: 63,46 dt/ha

A1: 66,70 dt/ha A1: 77,42 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Mączniak prawdziwy:

A1: 55,35 dt/ha

7,9 8,0 7,5 7,3

OWIES

 Najlepszy owies w Polsce!  Odmiana nagrodzona Złotym Medalem targów Polagra-Premiery 2012.  Najplenniejsza odmiana w kraju!  Najwyższa masa 1000 ziaren wśród wszystkich zarejestrowanych odmian (42,9 g).  Najniższy udział łuski wśród wszystkich odmian oplewionych (22,9%).


PSZENŻYTO JARE

28

KATALOG WIOSENNY 2018


Pszenżyto jare Pszenżyto jare dzięki lepszej zdrowotności, dobrej wartości pokarmowej ziarna i dobrym plonom, uzyskiwanym przy znacznie niższych nakładach i  na znacznie słabszych glebach, niż potrzeba do uprawy pszenicy jarej i jęczmienia jarego, może być konkurencyjne w stosunku do innych zbóż jarych. Dlatego w  gospodarstwach, w  których dominują gleby słabsze, często nadmiernie zakwaszone, a  potrzebujemy ziarna na paszę warto sięgnąć po pszenżyto jare. Dobór stanowiska ma bardzo istotny wpływ na plonowanie pszenżyta jarego. Najlepszym przedplonem dla tej formy pszenżyta są rośliny niezbożowe tj. okopowe na oborniku oraz strączkowe na nasiona. Spośród zbóż dobrą wartość przedplonową wykazują kukurydza i owies. Pomimo, że pszenżyto jare jest tolerancyjne na kwaśny odczyn gleby, to jego reakcja na zabieg wapnowania gleb kwaśnych daje pozytywny efekt plonotwórczy. Najkorzystniej jest wapnować pod przedplon. Dawki fosforu i potasu określa się zgodnie z poziomem uzyskiwanych plonów i zawartością przyswajalnych form tych składników w  glebie. Średnio stosuje się około 50-90 kg P2O5/ha oraz 70-110 kg K2O/ha. Nawozy zawierające fosfor i potas najlepiej stosować jest wcześnie wiosną, przed uprawą roli. Efektywność nawożenia azotem zależy od dawki, przedplonu, typu gleby, poziomu plonowania i  przebiegu pogody. Dawki większe niż 50 kg N/ha zaleca się stosować w  dwóch terminach, około 60% dawki przedsiewnie, a resztę w fazie strzelania w źdźbło. Ważnym kryterium wyboru odmiany oprócz plenności, jest także odporność na choroby. Jeszcze do niedawna uważano pszenżyto jare za gatunek o  dobrej zdrowotności, ostatnio za-

uważa się wzrost podatności odmian, szczególnie na septoriozy i rdzę brunatną, w wilgotne lata również na mączniaka. Optymalna obsada przy wczesnym siewie powinna się kształtować na glebach lepszych od 400 ziarniaków na m2 (tj. około180-200 kg/ha) do 550 ziarniaków na m2 (tj. około 230-250 kg/ha) na glebach słabych. Optymalny termin siewu pszenżyta jarego przypada między 20 a 30 marca, zaś dopuszczalny termin to 5 kwiecień. Opóźnienie siewu powoduje niezależnie od odmiany, spadek plonu ziarna głównie przez zmniejszenie krzewienia produkcyjnego roślin. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

29


PSZENŻYTO JARE

Dublet  Wyjątkowa plenność!  Odmiana wcześnie kłosząca i dojrzewająca.  Wykazuje dużą odporność na choroby, a szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosów.  Ziarno duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.

 Ziarno wyróżnia się wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka a także dużą gęstością w stanie zsypanym.  Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.  Odmiana posiadająca cechy przewódkowe, nadaje się do siewu alternatywnego (późną jesienią).

WYMAGANIA GLEBOWE gleby lekkie TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu to 450-500 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 170-200 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA wczesny TERMIN DOJRZEWANIA średni DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA średnie MTZ średnio wysokie

A1: 62,82 dt/ha A2: 66,96 dt/ha

A1: 49,63 dt/ha A2: 55,27 dt/ha

A1: 69,68 dt/ha A2: 76,63 dt/ha

A1: 66,53 dt/ha A2: 72,81 dt/ha A1: 77,02 dt/ha A2: 79,89 dt/ha A1: 75,34 dt/ha A2: 81,60 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna: Rdza żółta:

5,0 6,0 6,1 7,8 7,4 8,7

Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Fuzarioza kłosów: Choroby podstawy źdźbła: Rynchosporioza:

7,8 7,2 7,8 7,8 7,1 7,8

Mamut  Kurs na wysoki plon!  Najnowsza odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej plenności. Nr 1 w plonie w Polsce w 2017 roku.  Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach uprawy w Polsce.  Posiada najwyższą spośród zarejestrowanych odmian pszenżyta jarego odporności na: mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, septoriozę liści oraz fuzariozę kłosów. Wskazuje również niską podatność na sporysz.

 Ziarno Mamuta charakteryzuje się wysoką MTZ i najwyższym wyrównaniem i dużą gęstością.  Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania.  Dobra odporność na zakwaszenie gleby – może być uprawiana na stanowiskach o nieuregulowanym pH.  Słoma dość krótka (ok 100 cm) o rewelacyjnej odporności na wyleganie.  Zalecane do uprawy na gorszych stanowiskach.

WYMAGANIA GLEBOWE gleby lekkie TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu to 400-450 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 170-200 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA średnio wczesny TERMIN DOJRZEWANIA średnio wczesny DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA krótkie MTZ wysokie

A1: 69,80 dt/ha A2: 75,89 dt/ha A1: 71,81 dt/ha A2: 78,17 dt/ha

A1: 69,30 dt/ha A2: 75,04 dt/ha A1: 79,40 dt/ha A2: 80,70 dt/ha A1: 80,09 dt/ha A2: 83,30 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna: Rdza żółta:

30

KATALOG WIOSENNY 2018

5,0 6,0 8,0 8,3 8,1 8,5

A1: 54,91 dt/ha A2: 57,53 dt/ha

Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Fuzarioza kłosów: Choroby podstawy źdźbła: Rynchosporioza:

7,8 7,8 7,9 7,8 7,2 7,9


Nagano  Przydatna do siewów późnojesiennych – odmiana przewódkowa.  Idealny przerywnik w monokulturze kukurydzy na słabych stanowiskach.  Sprawdzone w mieszankach z owsem.

WYMAGANIA GLEBOWE gleby dobre i lekkie TERMIN SIEWU możliwie wczesny ILOŚĆ WYSIEWU przy optymalnym terminie siewu to 400-450 kiełkujących nasion na 1 m2, tj. 170-200 kg/ha TERMIN KŁOSZENIA wczesny TERMIN DOJRZEWANIA średni DŁUGOŚĆ ŹDŹBŁA krótkie MTZ wysokie

A1: 62,82 dt/ha A2: 66,96 dt/ha A1: 69,68 dt/ha A2: 76,63 dt/ha

A1: 66,53 dt/ha A2: 72,81 dt/ha A1: 77,02 dt/ha A2: 79,89 dt/ha A1: 75,34 dt/ha A2: 81,60 dt/ha

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY Skala 9° (COBORU) Zawartość białka: Gęstość ziarna: Odporność na wyleganie: Mączniak prawdziwy: Rdza brunatna: Rdza żółta:

7,0 5,0 7,5 7,9 7,5 5,7

A1: 49,63 dt/ha A2: 55,27 dt/ha

Brunatna plamistość liści: Septorioza liści: Septorioza plew: Fuzarioza kłosów: Choroby podstawy źdźbła: Rynchosporioza:

7,7 6,9 6,5 7,6 7,2 7,4

PSZENŻYTO JARE

 Idealne w żywieniu zwierząt!  Nagano jest odmianą wczesną, typowo paszową o podwyższonej zawartości białka.  Posiada dobrą odporność na wyleganie.  Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.


RZEPAK JARY

32

KATALOG WIOSENNY 2018


Rzepak jary Rzepak jary wymaga dobrych gleb i najlepiej udaje się w  rejonach o  zwiększonej ilości opadów w  okresie wegetacji. Można go uprawiać po różnych przedplonach, jednak z  reguły wyższe plony uzyskuje się po okopowych na oborniku. Powszechnie uważa się, że najcenniejsze jest pole po ziemniakach. Dobre stanowisko, wzbogacone w azot, dają również strączkowe i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jednakże najczęściej dostępne są stanowiska po zbożach. W płodozmianie ze zbożami to rzepak stanowi bardzo dobry przedplon, który m.in. ogranicza nasilenie występowania chorób. W  przypadku zaplanowanego zasiewu rzepaku jarego, na glebach mineralnych najlepsza jest pełna uprawa klasyczna, w  której podstawą rolę pełni orka przedzimowa. Jest to tym bardziej ważne, że ta forma rzepaku w  przeciwieństwie do formy ozimej wytwarza mniejszy system korzeniowy, który zdecydowanie gorzej sobie radzi z zagęszczoną glebą. Orkę pozostawia się w ostrej skibie dla lepszego zatrzymania śniegu podczas zimy i zgromadzenia w glebie zapasów wilgoci. Przy uproszczonej uprawie system korzeniowy rzepaku jarego rozwija się płytko, a  to uniemożliwia roślinom korzystanie z  głębszych zasobów wody, potrzebnych zwłaszcza w  krytycznych okresach wegetacji. Szczególnego traktowania, ze względu na swoją specyfikę, wymagają gleby torfowe, na których także można uprawiać rzepak jary. Z  inną sytuacją możemy się spotkać, gdy konieczny będzie przesiew pól po wymarzniętym rzepaku ozimym. To z różnych powodów nie jest dobre stanowisko dla rzepaku jarego. Istnieje bowiem ryzyko nietypowego zachwaszczenia upraw rzepaku jarego roślinami formy ozimej. Nie ma możliwości chemicznego zniszczenia takiego zachwaszczenia. Prócz tego, uprawy rzepaku jarego posiane po ozimym narażone są na większą presję tych samych szkodników, a  zwłaszcza chorób pochodzenia grzybowego (sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza, czerń krzyżowych). Z wielu względów przesiew wymarzniętego rzepaku ozimego rzepakiem jarym powinien być traktowany jako wyjątkowa sytuacja. Rzepaku jarego nie można stosować do wiosennego przesiewu placowych braków roślin rzepaku ozimego, ze względu na przesunięty w czasie o około jeden miesiąc przebieg faz kwitnienia i  dojrzewania  Ewentualna uprawa rzepaku

jarego po wymarzniętej plantacji rzepaku ozimego przeważnie nastręcza wiele trudności. Dlatego warto rozważyć inne rozwiązania, zwłaszcza uprawę np. kukurydzy na takim polu, a pod rzepak jary przeznaczyć inne stanowisko. Termin siewu rzepaku jarego przypada na ostatnią dekadę marca i  pierwszą (względnie drugą) dekadę kwietnia. Ryzyko niesie ze sobą zarówno zbyt wczesny jak i spóźniony siew. W przypadku pierwszym niskie temperatury opóźniają wschody i niosą ze sobą ryzyko wystąpienia zgorzeli. W  przypadku drugim rzepak jary nie wykorzystuje zapasów wody i wchodzi w  kolejne stadia rozwojowe ze znacznym ryzykiem efektów suszy. Dokładne określenie pory siewu z reguły sprawia problem, gdyż uzależnione jest od warunków atmosferycznych na przedwiośniu. Ilość oraz sposób wysiewu musi zapewnić optymalne zagęszczenie łanu, które dla rzepaku jarego wynosi 100-120 roślin na 1 m2. Uwzględniając masę tysiąca nasion (z reguły mniejsza niż MTN rzepaku ozimego) oraz siłę kiełkowania, ilość wysiewu wynosi od 4 do 5 kg/ha. Zwiększenie obsady roślin ma niekorzystny wpływ na rozwój roślin, przyczynia się konkurencji między roślinami, osłabia tkanki łodyg zwiększając ryzyko wylegania a  ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Rzepak jary z  reguły wysiewa się w  rozstawie identycznej jak zboża tj. 12-15 cm, co wiąże się ze stosowaniem herbicydów. Siew w szerszej rozstawie (24-30 cm) umożliwia pielęgnację mechaniczną plantacji. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

33


RZEPAK JARY

Markus

34

 Odmiana populacyjna zarejestrowana w 2010 roku.  Najwyżej plonująca odmiana w Polsce w 2011 r. (wg PDO COBORU).  Plonuje wyżej niż odmiany mieszańcowe (wg PDO COBORU 2011).

 Wysoka zawartość tłuszczu i niska zawartość glukozynolanów.  Wczesny termin kwitnienia i dojrzewania.  Rośliny średniej wysokości.  Wysoka masa 1000 nasion.

Karo  Nr 1 plonowania wśród odmian populacyjnych (PDO COBORU 2016).  Odmiana średnio-wczesna.  Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

KATALOG WIOSENNY 2018

 Dobra odporność na choroby grzybowe.  Wysoka masa 1000 nasion.  Wysoka zawartość tłuszczu.


HERTZ F1 Rzepak ozimy

Wysoki wigor wiosenny

tel. +48 59 834 56 70

ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów www.agrochem.eu

Wysoka zimotrwałość

Podwyższona odporność na WERTICILIOZĘ


Charakterystyka odmian rzepaku jarego (ogólnokrajowe wyniki PDO COBORU)

RZEPAK JARY

Markus

36

Karo

HODOWCA

HR Smolice

TYP ODMIANY

populacyjna

PLON NASION 2017 (WZ.=24,3 DT/HA)[% WZORCA]

110

104

PLON NASION 2016 (WZ.=22,8 DT/HA)[% WZORCA]

102

106

PLON NASION 2015 (WZ.=27,5 DT/HA)[% WZORCA]

104

106

ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU [% S.M.]

45,6

46,4

ZAWARTOŚĆ GLUKOZYNOLANÓW [µM/G]

9,1

7,6

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA [% PORAŻENIA ROŚLIN]

9,0

4,0

CZERŃ KRZYZOWYCH (SKALA 9 ST)

6,7

6,8

WYLEGANIE (UGIĘCIE ŁANU) [%]

26

22

WYSOKOŚĆ ROŚLIN [CM]

125

126

KWITNIENIE (DNI OD 1.01)

158

158

DOJRZAŁOŚĆ TECHNICZNA (DNI OD 1.01)

213

212

KATALOG WIOSENNY 2018


TACITUS

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

5,5

O

Pszenica ozima

Wysokoplenna jakościówka

Znakomita zimotrwałość

dobra zdrowotność

krótka, odporna na wyleganie

Dystrybutor w Polsce: Dystrybutor w Polsce:

Producent: Agrochem Puławy Sp. z o.o. Agrochem Puławy Sp. z o.o.Człuchów ul. Mickiewicza 5, 77-300 tel.Mickiewicza tel.: +48 59 8345,5677-300 70 ul. Człuchów fax: +48 59 59 834 834 56 51 76 tel.: +48 70 fax: +48 59 834 51 76 www.agrochem.eu www.agrochem.eu


ROŚLINY STRĄCZKOWE

38

KATALOG WIOSENNY 2018


Rośliny strączkowe Zalety roślin strączkowych (grochów, łubinów i bobiku) uzasadniają rozszerzanie powierzchni ich upraw. Do zainteresowania się ich uprawą skłania kilka powodów:  Bardzo ważna rola w  zmianowaniu wyrażająca się poprawą struktury gleby, jej wzbogacanie w łatwo dostępny azot pochodzący z symbiozy z bakteriami brodawkowymi.  Doskonały przedplon dla zbóż.  Produkcja zdrowej żywności – odmiany ogólnoużytkowe i jadalne grochu siewnego.  Pozyskanie we własnym gospodarstwie wartościowego i  stosunkowo taniego białka do produkcji pasz wolnych od GMO.  Bardzo ważne ogniwo w rolnictwie ekologicznym.  Duzy potencjał plonowania nowych odmian, o cechach ułatwiających ich uprawę (małe wyleganie, lepsza równomierność dojrzewania, większa wierność w plonowaniu). Rośliny strączkowe (zwane też bobowatymi) są ważnym elementem zarówno w rolnictwa konwencjonalnego jak i  ekologicznego. Rozwojowi rynku roślin strączkowych sprzyjają programy badawcze promujące zastępowanie soi krajowymi roślinami wysokobiałkowymi. Najbardziej powszechnym gatunkiem roślin strączkowych jest łubin wąskolistny, który może być uprawiany zarówno na glebach dobrych jak i  średnich. Jest łatwy w  uprawie i  charakteryzuje się wysokimi plonami. Nowe odmiany łubinu wąskolistnego sa też coraz bardziej odporne na antraknozę i pękanie strąków, co stanowiło problem w  przypadku starszych odmian. Łubin żółty odznacza się wyższą zawartością białka, niższymi wymaganiami glebowymi, a także odpornością na fusarium. Trzeci z  głównych gatunków strączkowych – groch siewny, pomimo dwa razy mniejszej zawartości białka niż łubiny osiąga dwa razy wyższe plony, dojrzewa tez wcześniej od łubinów. Groch jadalny wymaga wyższej jakości gleby od grochu pastewnego, jednak lepiej plonuje. Coraz większe znaczenie nabiera również uprawa bobiku. Wysoka zawartość białka (ok. 28%) oraz obecność szczególnie cennego dla zwierząt monogastrycznych aminokwasu – lizyny – powodują, że nasiona bobiku mogą zastąpić śrutę i makuch sojowy w dawkach pokarmowych tych zwierząt. Cechą ograniczającą ich udział w mieszankach pasz treściwych jest obecność substancji antyżywieniowych, tanin i glikozydów. Za jego uprawą prze-

mawiają też względy agronomiczne. Wprowadzenie bobiku do zmianowania wpływa korzystnie na fizyko-chemiczne i fitosanitarne właściwości gleb, co sprawia, że jest dobrym ogniwem w płodozmianie o dużym udziale zbóż. Zawartość białka w nasionach roślin strączkowych waha się od 22% w przypadku grochu, do 45% w  nasionach łubinu żółtego, dzięki temu są one wartościowym składnikiem pasz dla zwierząt. Rośliny strączkowe wpisują się również w program UE dotyczący tak zwanego zazielenienia i związanych z tym dopłat bezpośrednich. Zazielenienie (greening) to obowiązkowe praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska. Jednym z trzech części wymogów zazielenienia jest utrzymanie obszarów proekologicznych na gruntach ornych (EFA) i  w  tej części mogą uczestniczyć uprawy roślin strączkowych. Uprawę strączkowych powinno się uprawiać na tym samym stanowisku co 4 – 5 lat. Najwyższe wymagania glebowe mają odmiany grochu jadalnego – gleby klasy I  do IIIb. Odmiany pastewne grochu z  powodzeniem można uprawiać na glebach klasy IIIb, IV a i b. Łubiny mają niższe wymagania glebowe. Wśród nich, łubin żółty można uprawiać na glebach kompleksu żytniego – gleby klasy IVb i V, łubin wąskolistny – gleby klasy IVa i IVb. Nieco wyższe wymagania ma łubin biały – gleby klasy IIIb i IVa. Na glebach, gdzie od wielu lat nie uprawiano strączkowych, należy zaprawić materiał siewny szczepionką bakterii brodawkowatych – Nitraginą. Termin siewu, który ma znaczący wpływ na plon nasion, dla omawianych roślin strączkowych, przypada w okresie siewu owsa i pszenicy jarej – tj. od 2 połowy marca do końca 1 połowy kwietnia. Siew na zielona masę można celowo opóźniać o  ok. 10-14 dni. Łubiny siejemy na głębokość 3-4 cm a grochy 6-8 cm. Przygotował Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

39


ROŚLINY STRĄCZKOWE

Regent     

   

Wczesne i równomierne dojrzewanie wyniki plonowania PDO: 2015 - 104%, 2014 - 111% nr 1 w PDO 2014 w plonie nasion odmiana pastewna, drobnonasienna, rozgałęziające się pędy o zredukowanej długości gwarantują wyższe plony niż inne odmiany samo kończące, a jednocześnie zapewniają bardzo równomierne dojrzewanie odmiana bardzo wczesna i niewrażliwa na opóźnienie siewu, przydatna do mieszanek z jęczmieniem zalecana do uprawy w całym kraju włącznie z pasem przymorskim i północną częścią Warmii i Mazur rośliny o przeciętnej wysokości, bardzo sztywne, strąk odporny na pękanie odmiana samokończaca nasiona drobne, koloru szarego, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów wymagana obsada: 110 roślin

Tango  Niewrażliwy na suszę  odmiana o wysokiej odporności na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści,  odznacza się najwyższym potencjałem plonowania wśród łubinów wąskolistnych  zalecana do uprawy na terenie całego kraju  wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu  o białych nasionach, słodka  dobra wartość żywieniowa  odmiana tradycyjna, termoneutralna

Batuta  Najplenniejszy groch w Polsce  odmiana żółtonasienna, wąskolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona.  bardzo duży plon nasion i białka ogólnego.  rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem.  odmiana o wysokiej odporności na choroby grzybowe, o małej skłonności do pękania strąków i osypywania się nasion.

40

KATALOG WIOSENNY 2018


Wyleganie po zakończeniu kwitnienia (skala 9 st.)

Wyleganie przed zbiorem (skala 9 st.)

Masa 1000 nasion (g)

Tango

6,8

6,7

172

6,8

6,8

137

7,6

7,3

7,0

152

8,1

8,0

7,9

139

58

8,4

7,4

7,7

139

60

8,3

7,4

7,5

133

61

8,1

8,7

8,3

178

64

8,1

7,7

7,7

137

Równomierność dojrzewania (skala 9 st.)

105

149

Wysokość roślin (cm)

109

Salsa

6,9

Plon białka 2016 (wz.=638 kg z ha) (% wzorca)

Bolero

7,4

Plon nasion 2015 (wz.=28,1 dt z ha) (% wzorca)

110

Plon nasion 2016 (wz.=26,1 dt z ha) (% wz.)

Rumba

111

108

113

64

7,9

110

131

109

60

8,2

95

101

99

61

8,3

102

105

107

110

65

Wars

97

105

106

103

58

Regent*

99

100

104

105

Boruta*

96

89

95

97

Karo** Oskar**

Zawartość białka ogólnego (% s.m.)

Zawartość alkaloidów (suma) (% s.m.)

Zawartość włókna surowego (% s.m.)

Zawartość tłuszczu surowego (% s.m.)

Liczba dni od siewu do początku kwitnienia (liczba dni)

Liczba dni od siewu do dojrzałości technicznej (liczba dni)

Długość fazy kwitnienia (liczba dni)

Fuzaryjne więdnięcie łubinu (skala 9 st.)

Antraknoza (skala 9 st.)

Odmiana

Rumba

30,7

0,028

16,2

6,8

66

115

17

8,2

8,2

Bolero

30,2

0,018

15,5

6,2

65

113

17

8,0

8,0

Salsa

30,9

0,019

16

6 ,6

66

113

18

7,3

8,1

Tango

31,1

0,025

16,6

6,8

66

116

19

8,0

8,4

Wars

29,7

0,013

16,3

6,6

66

114

17

7,9

8,2

Regent*

30,0

0,013

16,1

6,7

63

111

18

8,3

8,4

Boruta*

30,6

0,018

16,3

6,8

67

113

19

8,2

8,1

Karo**

29,4

1,171

16

6,7

68

113

17

7,4

8,6

Oskar**

30,5

0,989

16,6

6,8

67

113

17

7,7

8,3

Odmiana

ROŚLINY STRĄCZKOWE

Plon nasion 2017 (wz.=28,3 dt z ha) (% wz.)

Porównanie łubinów wąskolistnych pod względem wybranych cech

* odmiany samokończące ** odmiany gorzkie

41


Skup zbóż Agrochem Puławy Sp. z o.o. będący liderem na rynku nawozów, środków ochrony roślin i nasion, dążąc do kompleksowej obsługi rolnictwa, intensywnie rozwija handel płodami rolnymi. Poprzez rozwój sieci kupców płodów rolnych docieramy do coraz większej ilości dostawców, gwarantując konkurencyjne ceny i płynne odbiory. Dostarczamy zboża do największych producentów pasz jak i przemysłu młynarskiego. Zajmujemy się obrotem płodami takimi jak:  zboża konsumpcyjne  zboża paszowe  kukurydza  oleiste Od 2016 roku posiadamy elewator zbożowy w  Człuchowie o  pojemności 4000 ton. Zastosowane nowoczesne technologie pozwalają nam na przechowywanie zboża z  zachowaniem najwyższej jakości. Posiadamy nowoczesne laboratorium i doświadczoną kadrę co pozwala nam na wiarygodną ocenę jakości dostarczanych zbóż. Skup zboża prowadzimy także z przeznaczeniem na eksport. Rzepak dostarczany jest do krajowych olejarni lub przeznaczany do celów energetycznych, a także na eksport. Posiadamy certyfikat GMP +, gdzie wspólnie dbamy o zachowanie dobrych praktyk produkcyjnych. Gwarantu-

je to, że wyprodukowane i transportowane zboże są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Jesteśmy solidnym partnerem, gwarantującym nie tylko atrakcyjne ceny i szybki odbiór, ale i pewne terminy płatności. Umożliwiamy Państwu rozliczanie zakupu środków do produkcji rolnej w ramach barteru, rozliczając się płodami rolnymi. Nasza oferta obejmuje:  umowy z krótkim i długim terminem realizacji,  umowa zakupu z możliwością składowania,  umowę zakupu z późniejszym ustalaniem ceny,  krótkie terminy płatności,  odbiór własnym transportem. Współpracując z nami, uzyskujecie Państwo atrakcyjne ceny skupu zbóż, zagwarantujecie Państwo ich zbyt, co pozwoli osiągnąć pewny i bezpiecznych efekt finansowy. Zapraszamy do współpracy Jakub Farulewski Menadżer Działu Zboża

Andrzej Świacki tel. 694 973 181 Kupiec płodów rolnych woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

42

KATALOG WIOSENNY 2018

Tomasz Skowronek tel. 695 901 521 Kupiec płodów rolnych woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

Aleksandra Starzec tel. 530 543 676 Kupiec płodów rolnych, woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie


NAWOZY


Technologia nawożenia kukurydzy STANOWISKO:  zasobność gleby w fosfor, potas, magnez – średnia  pH 6,0-7,0  w dobrej kulturze agrarnej  Zakładany plon 8 ton kukurydzy na ziarno

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera N

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

30

12

25

10

10

10

Zasobność w fosfor i potas*

Niska i bardzo niska

Średnia

Wysoka i bardzo wysoka

Preferowany nawóz

Faza rozwojowa do wykonania nawożenia

Składniki

N

P2O5

I przedsiewnie

Pulrea® N

46%

-

-

-

185

II dawka przedsiewnie

Holist® NK 10-31(28)

10%

-

31%

28%

830

III dawka zlokalizowana

Polidap® NP 18-46(5)

18%

46%

-

5%

285

IV dawka pogłównie

Salmag N 27,5

27,5%

-

-

-

235

®

K2O

SO3

Dawka kg/ha

I przedsiewnie

Pulrea N

46%

-

-

-

200

II dawka przedsiewnie

Holist® NK 10-31(28)

10%

-

31%

28%

650

III dawka zlokalizowana

Polidap NP 18-46(5)

18%

46%

-

5%

200

IV dawka pogłównie

®

Salmag N 27,5

27,5%

-

-

-

200

I przedsiewnie

Pulrea® N 46

46%

-

-

-

250

II dawka przedsiewnie

Holist NK 10-31(28)

10%

-

31%

28%

550

III dawka zlokalizowana

Polidap NP 18-46(5)

18%

46%

-

5%

150

IV dawka pogłównie

Salmag® N 27,5

27,5%

-

-

-

80

®

®

®

®

*Jeśli występuje duża dysproporcja pomiędzy zasobnościami fosforu i potasu to powinno się osobno wyliczyć wartości dla fosforu i potasu. W tabeli został uwzględniony fosfor i potas w niskich, bardzo niskich zawartościach oraz wysokich i bardzo wysokich (średnia). Wyliczenia są tylko kalkulacją, którą trzeba dostosować do indywidualnych warunków.

Opracował Łukasz Wieczorek Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

44

KATALOG WIOSENNY 2018


Technologia nawożenia pszenicy jarej STANOWISKO:  zasobność gleby w fosfor , potas, magnez – średnia  pH 6,0-7,0  w dobrej kulturze agrarnej  zakładany plon pszenicy 6 ton  Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy przeciętnie pobiera: N

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

30

12

30

10

10

10

Zasobność w fosfor i potas* Niska i bardzo niska

Średnia Wysoka i bardzo wysoka

Faza rozwojowa

Preferowany produkt

Kg/ha

Składniki

N

P2O5

K2O

SO3

CaO

Przed siewem

Holist® PK 16-28

-

15%

30%

10%

10%

480

Przed siewem

RSM®S

26%

-

-

7,5%

-

750

Przed siewem

Holist PK 16-28

-

16%

28%

10%

10%

500

Przed siewem

RSM S

26%

-

-

7,5%

-

650

Przed siewem

Holist PK 16-28

-

16%

28%

10%

10%

300

Przed siewem

RSM®S 26N3S

26%

-

-

7,5%

-

650

®

®

®

*Jeśli występuje duża dysproporcja pomiędzy zasobnościami fosforu i potasu to powinno się osobno wyliczyć wartości dla fosforu i potasu. W tabeli został uwzględniony fosfor i potas w niskich, bardzo niskich zawartościach oraz wysokich i bardzo wysokich (średnia). Wyliczenia są tylko kalkulacją, którą trzeba dostosować do indywidualnych warunków.

Opracował Łukasz Wieczorek Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

45


Technologia nawożenia ziemniaków STANOWISKO:  zasobność gleby w fosfor, potas, magnez – średnia  pH 6,0-7,0  w dobrej kulturze agrarnej  zakładany plon 40 ton ziemniaka Z plonem 10 t bulw i odpowiednią masą łęcin przeciętnie pobiera: N

P2O5

K2O

CaO

MgO

SO3

40

15

60

15

9

15

Zasobność w fosfor i potas*

Faza rozwojowa do wykonania nawożenia

Skłaniki

N

P2O

K2O

SO3

6%

12%

34%

10%

690

Holist NK 14-20

14%

20%

38%

480

II. Przed formowaniem łodygi i liści

RSM®32

32%

100

III. Zwarcie międzyrzędzi

Pulan®

34%

60

Polifoska®Krzem

6%

Holist®NK 14-20

14%

II. Przed formowaniem łodygi i liści

RSM®32

32%

150

III. Zwarcie międzyrzędzi

Pulan®

34%

100

Polifoska®Krzem

6%

Holist®NK 14-20

14%

II. Przed formowaniem łodygi i liści

RSM®32

32%

390

III. Zwarcie międzyrzędzi

Pulan®

34%

100

I. Przed sadzeniem Średnia

Wysoka i bardzo wysoka

Dawka kg/ha

Polifoska®Krzem

I. Przed sadzeniem Niska i bardzo niska

Preferowany nawóz

I. Przed sadzeniem

®

12%

12%

34%

10%

500

20%

38%

350

34%

10%

360

20%

38%

265

*Jeśli występuje duża dysproporcja pomiędzy zasobnościami fosforu i potasu to powinno się osobno wyliczyć wartości dla fosforu i potasu. W tabeli został uwzględniony fosfor i potas w niskich, bardzo niskich zawartościach oraz wysokich i bardzo wysokich (średnia). Wyliczenia są tylko kalkulacją, którą trzeba dostosować do indywidualnych warunków.

Opracował Łukasz Wieczorek Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

46

KATALOG WIOSENNY 2018


Potencjał tkwi w siarce SIARKA ROBI RÓŻNICĘ. W  ostatnich latach świadomość rolników w  zakresie zapotrzebowania na siarkę znacznie wzrosła. Za nami jeden z  najbardziej deszczowych okresów ostatnich lat. Będzie miał on ogromny wpływ na dostępność siarki, która jako jeden z najbardziej mobilnych pierwiastków bardzo często zostaje wymyta z  gleby.  W  tym sezonie część rzepaków oraz zboża zbudowały płytki system korzeniowy i korzystały głównie ze składników pokarmowych z górnej warstwy gleby, gdzie liczne opady mogły wymyć siarkę, potas oraz ograniczyć działanie azotu w  formie amonowej.  Do tego najczęściej niskie pH plantacji oraz niska zawartość materii organicznej występująca w  glebach lekkich powoduje, że siarki w glebie może nie być wcale.  W RZEPAKU JESIEŃ BEZ SIARKI WYJDZIE SZYBKO WIOSNĄ Rzepak, najbardziej wymagający pod kotem odżywiania siarką podczas długiej jesieni potrzebuje nawet 60 kg N/ha. Wspieracie rośliny dużą dawką azotu  w  formie amidowej bez udziału siarki może przełożyć się na podatność na patogeny np. mączniaka rzekomego rzepaku lub mączniaka w pszenicy. Objawy niedoboru jesiennego siarki w rzepaku są bardzo często nieodwracalne i mogą skutkować nieprzetrwaniem rośliny do wiosny. Pomocą mogą służyć nawozy startowe z siarką: Polifoska®6, Polifoska®8, Polifoska®Petroplon oraz Polifoska®Krzem(nawozy w tabeli).

Umiejętna diagnoza niedoboru będzie kluczowa, aby ograniczyć straty wykorzystania azotu. Przyjmuję się, że brak 1 kg S może uniemożliwić przetworzenie i pobranie aż 10 kg N co oznacza także zahamowanie jego obiegu w roślinie. Azot nie bierze udziału w przemianie białkowej, podwyższają się ilości azotanów, które w dużych stężeniach są dla roślin toksyczne. KIEDY NAJLEPIEJ ZAAPLIKOWAĆ SIARKĘ?  Możliwie najwcześniej, najlepiej wraz z nawozem z azotowym oraz z potasem lub zaraz po aplikacji potasu, by zmaksymalizować wykorzystanie azotu. Idealnie do tego posłużą Saletrosan®26, Polifoska®21, Salmag® z  siarką, Siarczan amonu AS21® lub RSM®S. Nowym rozwiązaniem może być także Holist® agro NK 10-31, Holist® agro NK 14-20,Tylko połączenie dostępności siarki i potasu pozwala najbardziej efektywnie wykorzystać azot.  JAK ROZPOZNAĆ BRAKI SIARKI? Niedobory siarki można pomylić z  niedoborem azotu lub magnezu. Rolnicy często po wysianiu pierwszej dawki azotu stwierdzają, że rośliny są zbyt jasne (nawet jaskrawe) i  przypisują winę azotowi. Występujące  żółknięcie między „żyłami” obwodów blaszek liściowych do środka powinny sygnalizować, że brak siarki powoduje zahamowanie oraz nieprawidłowy metabolizm azotu. Opracował Łukasz Wieczorek Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

SIARKA POTRZEBNA OD RAZU Siarka jest pobierana przez cały okres wegetacji rośliny, a niedobory mogą występować na młodszych liściach. Nazwa

N

K

SO3

MgO

B

Si

Polifoska 5

5%

15%

30%

7%

2%

-

-

6%

20%

30%

7%

-

-

-

Polifoska 8

9%

-

-

-

8%

24%

24%

®

Polifoska Petroplon

5%

10%

30%

9%

3%

0,1%

-

Polifoska®6 Krzem

6%

12%

34%

10%

-

-

0,5%

Polidap®

18%

46%

Holist agro 10-31

10%

-

31%

28%

-

-

-

Holist agro 14-20

14%

-

20%

38%

-

-

-

Amofoska®4-16-18

4%

16%

18%

10%

Amofoska®5-10-25

5%

10%

25%

14%

®

® ®

Produkt Saletrosan 26 ®

Salmag z siarką

CaO

5%

0,1%

4%

N

SO3

MgO

CaO

26%

32,5%

-

-

27,5%

11%

-

6,5%

21%

35%

4%

-

21%

60%

-

-

RSM S

26%

7,5%

-

-

Saletrosan® 30

30%

15%

-

-

®

Polifoska® 21 Siarczan amonu AS21 ®

®

48

P

Polifoska®6

®

KATALOG WIOSENNY 2018


Kukurydza, a niezbędne nawożenie dolistne KUKURYDZA OBOK RZEPAKU I PSZENICY JEST ROŚLINĄ, KTÓRA NA STAŁE WESZŁA W STRUKTURY ZASIEWÓW POLSKIEGO ROLNIKA. TRZY GŁÓWNE KIERUNKI JEJ UŻYTKOWANIA TO: ZIARNO, KISZONKA ORAZ BIOGAZ. Z  roku na rok obserwujemy zwiększający się areał upraw kukurydzy. Przede wszystkim jest to kukurydza na ziarno, gdyż uprawa ta jest wysoko rentownym kierunkiem produkcji polowej. AGROTECHNIKA Bardzo ważnym elementem w  uprawie kukurydzy już na samym początku jest jej siew. Optymalny rozstaw rzędów wynosi 70-80 cm. Z kolei głębokość siewu wynosi od 4 cm – na glebach ciężkich do 6-8 cm na glebach lekkich. Zbyt płytki siew grozi m. in. przesuszeniem ziarna, z  kolei zbyt głęboki słabymi wschodami roślin. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, jej nasiona wysiewane są do gleby zazwyczaj od połowy kwietnia do początku maja, kiedy temperatura gleby wynosi 6-8° C. Kukurydza osiąga duże rozmiary, jej wysokość sięga nierzadko 250 cm (zależnie od odmiany). Jest rośliną, która optymalnie wzrasta na stanowiskach nasłonecznionych, osłoniętych od wiatru. Najefektowniejsze plonowanie kukurydzy jest zapewnione na glebach lekkich i  torfowych o odczynie pH 6-7. NAWOŻENIE Wysoki udział masy zielonej, szybki wzrost oraz wysokie plonowanie to między innymi powody, dla których kukurydza jest zaliczana do roślin o  wysokich wymaganiach pokarmowych. Aby osiągnąć swój plonotwórczy potencjał, kukurydza musi posiadać zbilansowaną dawkę makroelementów: azot (N), fosfor (P), potas (K), magnez (Mg) jak i mikroelementów, przede wszystkim cynk (Zn) i bor (B). Największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe rozpoczyna się od fazy 5-6 liścia, kiedy to w roślinach następuje formowanie pierwotnej struktury plonu.

Mikroelementy aplikujemy kukurydzy głównie przez liście. Musimy zdawać sobie sprawę, że przeoczenie zabiegów dolistnych w początkowych fazach rozwojowych może skutkować brakiem możliwości wykonania późniejszych aplikacji ze względu na osiągnięcie przez roślinę wysokości, która uniemożliwia wykonanie zabiegów opryskiwaczem. Nie należy zatem odkładać dokarmiania dolistnego na później, tylko rozpocząć nawożenie przede wszystkim fosforem, potasem, cynkiem, borem, siarką, magnezem już do początkowych faz rozwojowych. Nawet po ukazaniu się trzeciego liścia kukurydzy. Wielu rolników zadaje sobie często pytanie, czy nawożenie dolistne kukurydzy ma sens? Ogólnie przyjęta zasada, że niezastąpiony w uprawie kukurydzy jest nawóz naturalny w  postaci obornika, nie traci na znaczeniu. Jednak warto uświadomić sobie, że nawożenie kukurydzy samym obornikiem jest niewystarczające. Aby zapewnić roślinie optymalne warunki do wzrostu i rozwoju, warto zastosować nawozy dolistne dwu – lub trzykrotnie w  całym okresie wegetacji, umożliwiając przez to zaspokojenie jej potrzeb pokarmowych kilkakrotnie w  całym okresie wzrostu. Jesteśmy przekonani, że brak prawidłowego nawożenia makro i mikroelementami skutkuje stratą w plonie kukurydzy. Chcąc pokazać wyższość nawożenia dolistnego nad jego brakiem, firma Agrochem Puławy prowadzi doświadczenia polowe na terenie kraju zarówno na polach u klientów jak również w  niezależnych ośrodkach badawczych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W roku 2017 przeprowadziliśmy doświadczenie w kukurydzy w dwóch lokalizacjach w niezależnych ośrodkach badawczych, które przedstawiamy poniżej. Każda kombinacja została wykonana w czterech powtórzeniach. Na każdym poletku została zastosowana taka sama agrotechnika, ochrona herbicydowa, fungicydowa, jak również takie samo nawożenie doglebowe. Pierwsze doświadczenie przeprowadziliśmy w ZDOO Wyczechy w  województwie pomorskim. Jest to oddział COBORU w Karzniczce. Badaliśmy wpływ nawożenia dolistnego ViTotal Agro na wielkość plonu ziarna kukurydzy. Odmianą badaną była kukurydza ES Cluedo.

50

KATALOG WIOSENNY 2018


Wyniki przedstawiają się następująco:

KUKURYDZA NA ZIARNO Poletka kontrolne – brak nawożenia dolistnego ViTotal Agro Średni plon: 15,4 t/ha

KUKURYDZA NA ZIARNO – Poletka z zabiegami dolistnymi nawozami ViTotal Agro Średni plon: 18,4 t/ha ViTotal Agro N34® 6 l/ha ViTotal Agro N34® 6 l/ha

ViTotal Agro N34® 6 l/ha

ViTotal Agro NPK 7-12-40 3 kg/ha

ViTotal Agro NPK 13-40-13 3 kg/ha

ViTotal Agro NPK 20-20-20 3 kg/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro B 2 l/ha

ViTotal Agro Mn 2 l/ha

ViTotal Agro Max 1 l/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

Średni plon ziarna na poletkach kontrolnych, bez nawozów dolistnych ViTotal Agro to 15,4 t/ha. Natomiast średni plon z poletek, gdzie zastosowano nawozy dolistne ViTotal Agro wynosił 18,4 t/ha.

stopada. Wilgotność zebranego ziarna wynosiła 37,5%. Początkowy okres wegetacji przebiegał w sprzyjających warunkach, niestety od miesiąca lipca nastąpiło załamanie pogody, które utrudniło znacząco koniec wegetacji, dojrzewanie jak i zbiór.

Różnica to aż 3 t/ha co stanowi zwyżkę plonu o 19,5% Kukurydza siana była w rozstawie rzędów 75 cm, na klasie gleby IIIa, przedplonem była pszenica ozima. Siew kukurydzy odbył się 25 kwietnia, pierwsze wschody zaobserwowano 12 maja, natomiast zbiór przeprowadzono 6  li-

Kolejne doświadczenie przeprowadzone w uprawie kukurydzy wykonaliśmy w  ZDOO w  Bobrownikach w  województwie wielkopolskim. Zakład ten przynależy do COBORU w Słupi Wielkiej.

51


Tu również badaną odmianą zostało ES Cluedo, lecz zwyżkę plonu po zastosowaniu nawozów dolistnych ViTotal Agro sprawdziliśmy w zbiorze roślin na zielona masę (kiszonkę).

Wyniki po raz kolejny zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Przedstawiały się następująco:

KUKURYDZA NA KISZONKĘ Poletka kontrolne – brak nawożenia dolistnego ViTotal Agro Średni plon: 46,7 t/ha

KUKURYDZA NA KISZONKĘ – Poletka z zabiegami dolistnymi nawozami ViTotal Agro Średni plon: 52,1 t/ha ViTotal Agro N34® 6 l/ha ViTotal Agro N34® 6 l/ha

ViTotal Agro N34® 6 l/ha

ViTotal Agro NPK 7-12-40 3 kg/ha

ViTotal Agro NPK 13-40-13 3 kg/ha

ViTotal Agro NPK 20-20-20 3 kg/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro Zn 2 l/ha

ViTotal Agro B 2 l/ha

Vitotal Agro Mn 2 l/ha

ViTotal Agro Max 1 l/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

ViTotal Agro SMg-7 10 kg/ha

Średni plon z poletek kontrolnych wynosił 46,7 t/ha. Średni plon z  poletek, gdzie zastosowaliśmy nawożenie dolistne produktami ViTotal Agro wynosił 52,1 t/ha. Zwyżka plonu w tym badaniu wynosiła aż 5,4 t/ha co stanowi 11,5% więcej plonu w porównaniu do kontroli. Siew kukurydzy odbył się 28 kwietnia, wschody zaobserwowano 19 maja, natomiast zbiór przeprowadzono 13 października. Wilgotność badanych roślin wynosiła 51,6%. W  obu doświadczeniach wykonaliśmy trzy zabiegi dolistne, skupiając się głównie na produktach takich jak: wysokoazotowy nawóz dolistny ViTotal Agro N34®, nawozy NPK z  dodatkiem mikroelementów EDTA (ViTotal Agro NPK 13-40-13, ViTotal

52

KATALOG WIOSENNY 2018

Agro NPK 20-20-20, ViTotal Agro NPK 7-12-40), pojedyncze mikroelementy (ViTotal Agro Zn, ViTotal Agro Mn, ViTotal Agro B). Do każdego zabiegu zastosowaliśmy również siedmiowodny siarczan magnezu ViTotal Agro SMg-7 w dawce 10 kg/ha. Wyżej przedstawione wyniki zarówno w badaniu przeprowadzonym w  kukurydzy na ziarno jak i  na zieloną masę wyraźnie pokazują, że stosowanie profilaktyczne nawozów dolistnych ViTotal Agro wpływa znacząco na zwyżkę plonu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z  naszą bogatą ofertą nawozów dolistnych, które kompleksowo zadbają o Państwa uprawy od siewu aż po zbiór. Kamil Skrobiszewski Menadżer Produktu Nawozy Dolistne


Holist NK 14-20 oraz Holist PK 16-28 na nowe wyzwania w rolnictwie OGÓLNOPOLSKIE BADANIA GLEB WYRAŹNIE WSKAZUJĄ, ŻE NAJWIĘKSZYM NIEDOBOREM Z JAKIM MUSZĄ ZMAGAĆ SIĘ ROLNICY JEST NIEDOBÓR POTASU. POTAS MA OGROMNY WPŁYW NA ROŚLINĘ W  WARUNKACH STRESOWYCH (SUSZOWYCH). POTRAFI ZARZĄDZAĆ CAŁĄ GOSPODARKĄ WODNĄ, DO TEGO WPŁYWA ŚWIETNIE NA PRZEZIMOWANIE ROŚLIN ZAGĘSZCZAJĄC SOKI KOMÓRKOWE ORAZ ZMNIEJSZA PODATNOŚĆ NA PATOGENY CHOROBOTWÓRCZE.

W związku z  wyzwaniami nowoczesnego rolnictwa i  warunków pogodowych Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych opracowały specjalną technologię, która daje rolnikowi nowe możliwości. Holist®agro NK 14-20 jest nowością na rynku, która zwróciła swoją uwagę świetnie skomponowanym składem. ŚWIETNA KOMPOZYCJA Forma amonowa (N-NH4), która występuje w nawozie jest najbezpieczniejszą formą azotu, która nie rozhartuje roślin, lecz będzie się powoli uwalniać. To dzięki formie amonowej zachodzi proces uwalniania fosforu. Umieszczone w  nawozie aż 28% potasu będzie się idealnie komponowało z dużą ilością siarki bo aż 38% w formie SO3, które w duecie maksymalnie wzmocnią efektywność działania azotu. W  zasadzie za jednym przejazdem rozsiewacza możemy zaopatrzyć roślinę w  azot, potas i  siarkę, które wcześniej musiały być podawany osobno. Duża granulacja 2-6,3 mm jest na pewno sporym atutem i może być używana w gospodarstwach, które mają szerokie ścieżki technologiczne. Na ten nawóz czekali wszyscy. Kolejnym produktem „Fosforów” jest Holist®agro PK 16-28. Jest to świetnie rozwiązanie gdy w  glebie

54

KATALOG WIOSENNY 2018

występuje bardzo dużo azotu mineralnego np. po Rzepaku, Łubinie, Soi, które pozwoli całkowicie zrezygnować z jesiennego nawożenia azotem. Holist®agro 16-28 będzie również dobrym rozwiązaniem dla rolników, którzy używają azotu na ściernisko w  formie RSM lub mocznika (w formie amidowej). Dodatkowo to rozwiązanie dla roślin jarych, w których azot aplikuje się w 70%-80% dawki doglebowo np. Salmag® plus Holist®PK 16-28 lub RSM®32 plus Holist®PK 16-28. Wysoko skoncentrowany i rozpuszczalny fosfor będzie szybko dostępny i  wspomoże ukorzenienie rośliny, a  duża ilość potasu przygotuje roślinę do zimowania. Dodatek siarki będzie metabolizował azot, a  wapń ma szereg właściwości fizjologicznych w  roślinie w  tym najważniejsze na poziomie tkankowym. Jest to także doskonałe rozwiązanie dla rolników, którzy ograniczają ilość azotu w programach „zrównoważonego” rolnictwa wspieranych przez Unię Europejską. DOBRA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE. Nawozy Holist®agro są nowoczesnym wysokojakościowym produktem który można znaleźć wyłącznie w ofercie Agrochemu Puławy. Zapytaj o  nawóz swojego Doradcę Agrotechnicznego Łukasz Wieczorek Menadżer Produkty Nawozy Sypkie


Innowacyjność w uprawie, czyli strip till STRIP TILL – UPRAWA PASOWA TO CAŁY CZAS NOWY TREND W  AGROTECHNICE. CHARAKTERYZUJE SIĘ JEDNORAZOWYM PRZEJAZDEM SPULCHNIAJĄC WĄSKI PAS GLEBY W CELU NAPOWIETRZENIA ZIEMI NA GŁĘBOKOŚĆ DO 37CM, ZARAZEM STOSUJĄC ZLOKALIZOWANE NAWOŻENIE MINERALNE DOKŁADNY WYSIEW MATERIAŁU SIEWNEGO. NATOMIAST MIĘDZYRZĘDZIA ZOSTAJĄ NIEUPRAWIONE I POKRYTE SĄ RESZTKAMI ROŚLINNYMI, POZOSTAŁYMI NA POWIERZCHNI GLEBY PO PRZEDPLONIE LUB POPLONACH.

JAKA JEST KORZYŚĆ UPRAWY PASOWEJ? Ideą tego typu uprawy jest poprawa struktury gleby, a dzieję się to dzięki ograniczeniu uprawy gleby do niezbędnego minimum oraz wzbogacaniu w  substancje organiczne (mulcz pochodzący z  poplonów, z  resztek pożniwnych), co bezpośrednio przekłada się na życie biologiczne ziemi, lepszą nośność pola, co daje możliwość szybszego wjechania na pole. Kolejną zaletą jest większa retencja wody w polu, jak znalazł na posuchy jesienne lub wiosenne. Jest udowodnione że gleba uprawiana w  strip tillu, zmniejsza

56

KATALOG WIOSENNY 2018

swoją tendencję do erozji wodnej lub wietrznej od 40-70%. Dodatkowym atutem dla pasowej uprawy jest zmniejszenie parku maszynowego. Czyli jeden agregat zajmuje się głównie uprawami jak pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak ozimy, kukurydza, fasolka szparagowa oraz groszek konserwowy. Także ma możliwość nawożenia zlokalizowanego polegającego na umieszczeniu nawozu wgłębnie pod nasionami lub w rzędzie z nasionami, umożliwia w ten sposób młodej roślinie szybkie dotarcie korzeniami do składników pokarmowych. Nawóz umieszczany jest w takim miej-


scu, aby był najlepiej dostępny dla rośliny uprawnej a nie dawał możliwości pobrania chwastom. W  trakcie siewu używa się najczęściej nawozy wieloskładnikowe, azotowo-fosforowych (np. HOLIST NP 14-20, nawozy NPK o małej zawartości potasu, nawozy wolno działające. Dlatego nawożenie jak i  ilość materiału siewnego można aplikować w obniżonych dawkach. Zaletą tej uprawy jest zmniejszenie ilości przejazdów, ugniatanie ścieżek technologicznych, a co równie istotne oszczędność paliwa. W  zależności od warunków pogodowych oraz agrotechniki gospodarstwa uprawa pasowa odbywa się jedno – lub dwuetapowo. Podczas pracy dwuetapowej agregatu następuję spulchnienie i aplikacja nawozu jesienią lub wiosną w zależności jaka roślina jest uprawiana, używając przy tym mapowania przejazdów maszyny. W  okresie wiosennym przy użyciu mapy GPS wjeżdża się w ślady jesienne z dokładnością do 2,5 cm. NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ ZANIM ROZPOCZNIEMY PRZYGODĘ ZE UPRAWĄ PASOWĄ Przed wprowadzeniem uprawy pasowej muszą być uregulowane stosunki wodno-powietrzne w  ziemi. Przede wszystkim należy pozbyć się podeszwy płużnej używając do tego celu głębosza. W zależności od gospodarstwa sięga od 30 nawet do 50 cm głębokości. Zabieg ten przyczyni się do rozluźnia struktury, napowietrzając zarazem zwarte i  zalegające frakcje gleby. Równie ważnym aspektem jest uregulowanie pH, co gwarantuje przyswajalność nawozów oraz poprawę struktury. Najistotniejszym aspektem w  gospodarstwie rolnym jest dobór płodozmianu. Musimy jednak pamiętać, że żadna maszyna rolnicza nie zastąpi płodozmianu nawet strip till. Aby zalety uprawy pasowej były wykorzystane należy pamiętać o  stosowaniu mieszanek poplonowych. Poplony, które w  czasie uprawy rozsuwane są w  międzyrzędzia chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną. Niestety uprawa pasowa niesie za sobą pewne minusy, brak tradycyjnej orki prowadzi do kompensacji chwastów z którymi rolnicy są zmuszeni walczyć za pomocą zwiększonej ilości herbicydów, szczególnym problemem jest występowanie dużej ilości samosiewów, dlatego praktykuje się sto-

sowanie bezpośrednio na resztki pożniwne (po wschodach samosiewów) herbicydu totalnego jakim jest glifosat. Natomiast stosując ochronę roślin, należy zwrócić szczególną uwagę na środki zalegające w ziemi, z grupy sulfonylomoczników (np. chlorosulfuron, sulfosulfuron, chlorotoluron). Zalecane herbicydy do w uprawie pasowej powinny mieć działanie kontaktowe, nalistne, wówczas mamy pewność, iż nie będzie on stanowił problemu dla następczej rośliny. Korzystną alternatywą jest stosowanie dobrych środków, na dobrych nośnikach, dzięki czemu możemy obniżać dawki. Kolejnym minusem jest większa presja chorób grzybowych, zalegające na powierzchni ziemi resztki pożniwne w  bezpośrednim sąsiedztwie roślin uprawnych prowadzą do zarażenia chorobami powodowanymi przez grzyby. Pojawiające się patogeny plantatorzy zmuszeni są zwalczać większą ilością zabiegów i stosowaniem fungicydów z górnej półki. Podsumowując strip till również należy uwzględnić koszt agregatu do uprawy pasowej, maszyna pracująca na kilkudziesięciu hektarach raczej się nie zwróci więc mniejsze gospodarstwa powinny zastanowić się nad wynajęciem firmy świadczącej usługi w tym zakresie. Joanna Rakowska Doradca Agrotechniczny Zdjęcia użyte w artykule – Czajkowki – pasowa uprawa


Prawidłowo nawożone użytki zielone źródłem taniego białka WYSOKIE CENY ŚRUT SOJOWYCH, RZEPAKOWYCH I SŁONECZNIKOWYCH, STOSOWANYCH JAKO KOMPONENTY BIAŁKOWE W ŻYWIENIU KRÓW MLECZNYCH SPRAWIAJĄ, ŻE CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ ZACZYNAMY PRZYWIĄZYWAĆ DO INTENSYWNEGO WYKORZYSTANIA UŻYTKÓW ZIELONYCH. I  SŁUSZNIE, BOWIEM IM WIĘCEJ BIAŁKA I  ENERGII WYPRODUKUJEMY Z HEKTARA UŻYTKÓW ZIELONYCH, TYM MNIEJ PASZ TREŚCIWYCH SPOZA GOSPODARSTWA BĘDZIEMY MUSIELI KUPIĆ. PASZE OBJĘTOŚCIOWE POZYSKANE Z UŻYTKÓW ZIELONYCH SĄ WARTOŚCIOWYM I JEDNOCZEŚNIE NAJTAŃSZYM ŹRÓDŁEM BIAŁKA, ENERGII I WŁÓKNA. PRODUKCJA TAKICH PASZ NA TRWAŁYCH UŻYTKACH ZIELONYCH JEST NAWET DWUKROTNIE TAŃSZA NIŻ NA GRUNTACH ORNYCH! Najbardziej pożądany jest jak najbardziej zróżnicowany skład runi, powinny w  jej skład wchodzić rośliny z  różnych grup – traw, roślin motylkowych, ziół oraz chwastów. Taka różnorodność jest pożądana ze względu na wpływ różnorodnej diety na wydajność użytkową zwierząt. Oczywiście różne grupy roślin posiadają różne wartości odżywcze. Najbardziej wartościowe są trawy szlachetne oraz rośliny motylkowe, a także zioła, które przyczyniają się do zwiększenia zawartości makro i  mikroelementów. Prawidłowy skład botaniczny runi łąkowej powinien zwierać 50% traw wysokich, 30% traw średnio wysokich i niskich, 10-20% roślin motylkowych oraz do 10% ziół. W runi pastwiskowej proporcje roślin i motylkowych oraz ziół powinny być podobne, ale pozostałe nieco inne – 30% traw wysokich i 50% średnio wysokich i niskich. Skład botaniczny runi zależy do wielu czynników, zwłaszcza środowiskowych. Jednak duży wpływ ma także sposób użytkowania i  wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, spośród których bardzo istotne jest nawożenie.

Jeżeli nawożenie zostanie prawidłowo wykonane, wtedy możemy być pewni, że w runi pozostaną szlachetne gatunki traw, takie jak rajgras wyniosły, życica trwała, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, a także rośliny motylkowe: koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka i biała czy zioła: mniszek lekarski, babka lancetowata, krwawnikowi pospolitemu itd. Największą zawartość składników pokarmowych ma trawa o wysokości 15 – 20 cm. W wyższych roślinach zmniejsza się zawartość białka i cukrów, a wzrasta zawartość włókna, czyli innymi słowy uzyskana pasza jest trudniejsza do strawienia dla zwierząt i  ma niższą wartość białkową i  energetyczną. Najlepszą jakość paszy uzyskuje się stosując trzykrotne koszenie w połączeniu z racjonalnym nawożeniem. Pamiętać przy tym należy, że dawki nawozów i ich rodzaj powinny być dostosowane do żyzności gleb i intensywności ich użytkowania, a potrzeby nawozowe łąk i pastwisk najlepiej określić na podstawie wyników badań próbek glebowych. Prawidłowe nawożenie użytków zielonych powinno uwzględniać zarówno nawożenie podstawowe – do którego zaliczamy wapnowanie i  nawożenie organiczne, które polepsza właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby oraz zwiększa jej urodzajność, jak również nawożenie produkcyjne, które stosujemy, aby uzyskać wysoki plon w danym roku.

Propozycja harmonogramu nawożenia użytków zielonych użytkowanie 3 kośne

58

luty/marzec

koniec marca

po I pokosie (20-25 maj)

po II pokosie (5-10 lipiec)

po III pokosie (10-15 wrzesień)

Polifoska Krzem

Saletrosan 26

Polifoska Krzem

RSM 26+S

Polifoska Krzem

Polifoska 5

Polifoska 21

Polifoska 5

Pulrea

Polifoska Petroplon

Amofoska 5-10-25

RSM 26+S

Amofoska 5-10-25

Amofoska 5-10-25

KATALOG WIOSENNY 2018


Do nawożenia łąk możemy zastosować wiele nawozów z szerokiej gamy produkowanej przez Grupę Azoty w tym Polifoski lub Amofoski. Przy wyborze nawozu trzeba pamiętać o tym, że pobieranie fosforu przez ruń jest około 3 razy większe, niż potasu. Dobrze sprawdzą się zatem nawozy o  szerszym stosunku fosforu do potasu takie jak Polifoska Krzem i Polifoska 5 czy Amofoska 5-10-25 zastosowane w odpowiednich ilościach. Stosując nawozy azotowe należy zaplanować rozłożenie dawki azotu na tyle porcji, ile przewidujemy pokosów lub wypasów (zapotrzebowanie na N wynosi od 80-180 kg/ ha na łąkach na glebach mineralnych do 170-220 kg/ha na bardzo dobrych łąkach). Fosfor powinniśmy stosować co roku – wiosną ½ dawki całorocznej oraz po trzecim wypasie (zapotrzebowanie to 55-60 kg/ha P2O5). Potas najkorzystniej jest podzielić na 3 części – 1/3 wiosną przed ruszeniem wegetacji, 1/3 po zbiorze pierwszego pokosu i 1/3 jesienią.

Jesienią należy pamiętać o wapnowaniu, które wykonujemy po zbiorze wszystkich pokosów i po zakończeniu wypasania. Użytki zielone wymagają lekko kwaśnej gleby o pH w przedziale 5,5 – 6,5. Do wapnowania użytków zielonych stosuje się wapno węglanowe lub węglanowo – magnezowe (magnez wpływa na udział roślin motylkowych w runi). Nie stosuje się wapna tlenkowego. Agrochem Puławy posiada w swojej ofercie wapno Nordkalk Standard Cal o zawartości 93-95% CaCO3   (węglanu wapnia), które z powodzeniem może zostać zastosowane na użytki zielone. Jednorazowa dawka wapna nie powinna przekraczać 1,5 t/ha. Nie należy także łączyć wapnowania z nawożeniem organicznym. Jesienne prace pielęgnacyjne powinny zostać wykonane najpóźniej do końca października, aby trawa mogła przed zimą osiągnąć wysokość 10-12 cm. Wiosną łąki i pastwiska odwdzięczą się bujną roślinnością i pomogą zaoszczędzić na zakupie pasz ze źródeł zewnętrznych. Beata Judzińska-Sułkowska Starszy Doradca Agrotechniczny

59


ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN


Co czeka nas wiosną w ochronie zbóż ozimych i rzepaku? ZA NAMI KOLEJNA TRUDNA AGROTECHNICZNIE JESIEŃ. OPÓŹNIONE ŻNIWA, PROBLEMY Z  TERMINAMI SIEWU I  BRAK ZASIEWÓW OZIMIN PO KUKURYDZY I  BURAKACH. DO TEGO NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE WE WRZEŚNIU I PAŹDZIERNIKU, KTÓRE UNIEMOŻLIWIŁY TERMINOWE WYKONANIE JESIENNY ZABIEGÓW HERBICYDOWYCH I FUNGICYDOWYCH. OD WIELU LAT BYLIŚMY PRZYZWYCZAJENI, ŻE JESIENNE ZABIEGI OGRANICZAJĄ KOSZTY PRODUKCJI, A TAKŻE PRZYGOTOWUJĄ ROŚLINY DO LEPSZEGO PRZEZIMOWANIA. WIZYTUJĄC PLANTACJE RZEPAKU I PSZENICY NA KONIEC LISTOPADA ZWRÓCILIŚMY UWAGĘ NA KILKA ISTOTNYCH RZECZY, KTÓRE MOGĘ MIEĆ DUŻY WPŁYW NA SYTUACJĘ POLOWĄ WIOSNĄ 2018. Po pierwsze, plantacje rzepaku ozimego są bardzo niewyrównane. Rośliny są w fazie od 4 do 10 liści, więc roślina nie jest w pełni przygotowana do okresu zimowego spoczynku. Widoczne jest też spore zachwaszczenie oraz porażenie chorobami grzybowymi. Do tego dochodzą niedobory mikroelementów oraz słabo wykształcony system korzeniowy. Oczywiście lepiej dla rzepaku jest gdy jesienią mamy mniej wody, wtedy system korzeniowy rozwija się silniej i jest głębszy. Sytuacje tą obrazuje zdjęcie nr. 1 W  ochronie wiosennej rzepaku kluczowe wydają się dwa aspekty. Po pierwsze regulacja zachwaszczenia. To zadanie niezwykle trudne ze względu na małą ilość dostępnych środków. Jest za to dużo obostrzeń co do terminów wykonywania zabiegów i  warunków termicznych. Do zwalczania samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych mamy sporo graminicydów takich jak Fusilade Fortre 150 EC czy Targa 05 EC. Chwasty dwuliścienne możemy zwalczać przy użyciu preparatów takich jak Galera 334 SL, Lontrel 300 SL czy Fox 480 EC. Przed wyborem środka należy zawsze zapoznać się z etykieta rejestracyjną. Drugim ważnym elementem jest ochrona fungicydowa. Ponieważ, wiele plantacji nie było chronionych jesienią lub ze względów pogodowych jakość tych zabiegów była niewystarczająca proponujemy wykonanie zabiegu czyszczącego, wczesna wiosną za pomocą np. preparatu Topsin M 500SC w dawce 1-1,4 l/ha. Warto także pamiętać o odpowiednim nawożeniu mikroelementowym i stosowaniu biostymulatorów, które mogę zainicjować wiosenną wegetację z dużo większa energią. Pamiętajmy, że termin zabiegu i  środki ochrony powinniśmy zawsze wybierać do aktualnych warunków panujący na polu. W  zbożach ozimych zwróćmy uwagę na kwestię dokrzewienia zbóż oraz ochrony podstawy źdźbła oraz zwalczania septoriozy i fuzariozy od wczesnych faz rozwojowych. Na plantacjach pszenicy warto także wykonać zabieg czyszczący przy użyciu Topsin M 500SC lub Gwarant 500SC. Niewątpliwie kluczowym będzie zabieg T1 (faza pierwszego kolanka, BBCH 39-31). To fundament w budowaniu strategii ochrony zbóż. Warto wybrać dobre, nie zawsze najtańsze rozwiązanie, które zapewnią optymalne warunki do rozwoju i plonowania. Możemy wykorzystać gotowe to użytku produkty takie jak Capalo 337,5 SE ( w dawce 1,2 – 1,5 l/ha), Wirtuoz 520 EC (1 l/ha) lub też samodzielnie przygotować mieszaniny w  oparciu o  produkty zawierające takie substancje jak prochloraz, fenpropidyna, propikonazol. Dla podniesienia jakości cieczy użytkowej i  skuteczności zabiegu nie zapomnijmy o adiuwantach i kondycjonerach wody.

62

KATALOG WIOSENNY 2018

Rzepak ozimy, okolice Malborka, grudzień 2017

W ochronie herbicydowej mamy bardzo szeroka paletę produktów, a  ich wybór zawsze powinien wynikać z  poziomu zachwaszczenia występującego na polu. Ze względu na brak zabiegów jesiennych ważne będzie zwalczanie miotły zbożowej i wyczyńca już od wczesnej wiosny. Można wykorzystać np. chlorotoluron który wiele gospodarstw zakupiło jesienią, a nie udało im się wykonać zabiegu. Przy wyborze strategii herbicydowej pamiętajmy także o  następstwie roślin. Nie po wszystkich herbicydach będziemy mogli siać poplony ścierniskowe. Jednego możemy być pewni. Czeka nas kolejny trudny sezon wegetacyjny, gdzie warunki pogodowe mogę mieć kluczowe znaczenie. Dlatego warto wcześniej zastanowić się jakie zabiegi chcemy lub musimy wykonać, zabezpieczyć odpowiednie środki w  magazynie, sprawdzić sprawność opryskiwacza zawczasu i czekać na piękną, bezwietrzną pogodę, aby wykonane zabiegi były maksymalnie skuteczne. Mam nadzieję, że mimo wielu trudności na początku sezonu ten rok będzie dla Państwa dobry. Często zapominamy, że to pogoda jest czynnikiem krytycznym, który decyduje o efektach naszej ciężkiej pracy. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytania, nasi Doradcy Agrotechniczni są do Waszej dyspozycji. Chętnie odwiedzą Państwa gospodarstwa i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie. Tomasz Golimowski Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin


Szkodniki w zbożach W  UPRAWACH ZBÓŻ POJAWIA SIĘ WIELE SZKODNIKÓW, KTÓRE ZNACZĄCO WPŁYWAJĄ NA OBNIŻKĘ PLONU. W  OSTATNICH LATACH CORAZ CZĘŚCIEJ POJAWIA SIĘ SKRZYPIONKA, CHRZĄSZCZ Z  RODZINY STONKOWATYCH. WIOSNĄ GDY TEMPERATURA POWIETRZA STABILIZUJE SIĘ NA POZIOMIE POWYŻEJ 10OC, GŁÓWNIE NA ROŚLINACH JĘCZMIENIA, PSZENICY, PSZENŻYTA, OWSA ORAZ RZADZIEJ ŻYTA POJAWIAJĄ SIĘ CHRZĄSZCZE SKRZYPIONKI ZBOŻOWEJ. PROWADZĄ ONE ŻER UZUPEŁNIAJĄCY NA LIŚCIACH ZBÓŻ, NIE POWODUJĄC STRAT O ZNACZENIU GOSPODARCZYM. Znaczące szkody powodują larwy skrzypionki, które pojawiają się w fazie od początku do końca strzelania w źdźbło. Szczególnie często żerują na liściu podflagowym i  flagowym niszcząc górną skórkę liścia i tkankę miękiszową. Po kilku dniach dolna skórka blaszki liściowej zasycha. Straty ekonomiczne są wysokie i mogą dochodzić do 30% plonu głównego. Chemiczne zwalczanie należy rozpocząć po przekroczeniu progu szkodliwości, który wynosi: 1-2 larwy na 1 źdźbło pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i  żyta oraz 1 larwa na 2-3 źdźbła jęczmienia ozimego i  jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i  owsa. Zalecane preparaty: RODAN S 400 EC, DURSBAN 480 EC, CYPERKIL MAX 500 EC. Ważnym gospodarczo szkodnikiem w zbożach są również mszyce. Największe znaczenie mają ; mszyca czeremchowo-zbożowa i  różano trawowa. Mszyca czeremchowo-zbożowa jest gatunkiem różnodomnym. Mszyce zimują na czeremchach, a od maja rozpoczynają migracje na zboża i trawy. Przed żniwami przenoszą się na trawy i kukurydzę, a po wschodach zbóż ozimych przenoszą się na nie. Podczas ciepłej i długiej jesieni mogą być przyczyną infekcji wirusowych.

Innym gatunkiem mszycy różnodomnej jest mszyca różano-trawowa. Formą zimującą są jaja składane na pędach róż. Wiosną mszyce przenoszą się na pola uprawne, gdzie żerują głównie na liściach jęczmienia, kukurydzy, owsa, pszenicy i traw. Żerowanie może prowadzić do przenoszenia żółtej karłowatości jęczmienia. Mszyce podczas żerowania wydzielają spadź, która jest pożywką dla grzybów chorobotwórczych. Mszyca zbożowa w  odróżnieniu od wcześniej opisanych gatunków jest gatunkiem jednodomnym. Formą zimującą są jaja składane na trawach lub samosiewach zbóż. Mszyca masowo występuje podczas kwitnienia zbóż. Żeruje na kłosach i  liściach. W  okresie dojrzewania zbóż przenoszą się na trawy oraz niektóre chwasty. Mszyce te również mogą przenosić wirusa żółtej karłowatości jęczmienia. W  walce z  mszycami różnodomnymi ważne jest eliminowanie roślin, na których zimują mszyce. Chemiczne zwalczanie należy rozpocząć gdy zostanie przekroczony próg szkodliwości, tzn. gdy na 100 losowo wybranych źdźbłach stwierdzimy średnio 5 mszyc na 1 źdźbło. Do zwalczania chemicznego możemy użyć CYPERKIL MAX 500 EC, RODAN S 400 EC. Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do zabiegu chemicznego należy zapoznać się z  etykietą środka ochrony roślin znajdującą się w opakowaniu. Ireneusz Adamski Doradca Agrotechniczny

64

KATALOG WIOSENNY 2018


Nawozy z Puław – sprawdzone w każdych warunkach… Azot jest głównym składnikiem plonotwórczym. Z tego względu nawożenie tak ważnym pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplanować. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych roślin, a także dostępności składnika z gleby, należy odpowiednio dobrać nawóz i termin jego stosowania. Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plonotwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą… Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowieniem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej formy nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA® i PULGRAN® to dobre rozwiązanie? Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy pamiętać, że: l w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno

(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty), l nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu

powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmiania azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącznie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy przestrzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wysoką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®? Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, uprawach... PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wiosny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje rozwój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobierana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie polecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azotu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO3), sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków i kukurydzy. Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorodne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje o wysokiej efektywności nawożenia.


POTĘGA

URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW To Azot decyduje o Twoim plonie • Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń • Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców • Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa • Polityka cenowa skorelowana z trendami europejskimi • Odpowiedzialność biznesowa • Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, doradztwo fachowe i szkolenia


30


nawozy.eu

polifoska.pl


„To, co daję ziemi, ziemia oddaje. A ja dzielę się tym z innymi. Dlatego dbam o nią jak najlepiej. TAKA MOJA ROLA“

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police tel. 91 317 28 19, e-mail: polifoska@grupaazoty.com nawozy.eu polifoska.pl


RSM® – doskonałe rozwiązanie na Twoim polu Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz częściej wykorzystujemy na naszych polach. Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzyści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ryzyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpowiednio postępować i w pełni wykorzystywać walory tego produktu. Dlaczego RSM®? Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych proporcjach tj. formę: amidową NH2 (50%), azotanową (NO3-) (25%) i amonową (NH4+) (25%). To połączenie powoduje możliwość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®) praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio dobrane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodowych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką dostępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azotu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie? Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadzenie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miejscach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi przewagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpowiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolejnych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM® Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stosowany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy unikać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycznie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawożenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: l jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły, l wykorzystując

RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo tego, że rośliny są często zaszronione, l we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych, l rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt, l nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin, l aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resztek pożniwnych, l łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin, l łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony roślin może pogorszyć ich skuteczność, l łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrącanie się osadu, l optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek przemieszczania do wód gruntowych.


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


Notatki

80

KATALOG WIOSENNY 2018


5.

3.

BAZA GRYFICE 1.

2. 6.

PUNKT SPRZEDAŻY STARGARD

BAZA CZŁUCHÓW 7.

PUNKT SPRZEDAŻY WTELNO

BAZA CHOJNA

4.

Nasi partnerzy

82

BAZA GRONOWO ELBLĄSKIE

KATALOG WIOSENNY 2018

PUNKT SPRZEDAŻY ŁASZKÓW


1.

AGROCHEM PUŁAWY SP. Z O.O. 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5 tel. +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76 czluchow@agrochem.com.pl

2.

PUNKT SPRZEDAŻY STARGARD 73-110 Stargard ul. Klonowa 7 tel. 91 577 68 56 stargard@agrochem.com.pl

3.

BAZA GRONOWO ELBLĄSKIE 82-335 Gronowo Elbląskie ul. Kolejowa 7 tel. 55 231 56 06 gronowo@agrochem.com.pl

4.

PUNKT SPRZEDAŻY ŁASZKÓW 62-814 Blizanów Łaszków 12 tel. 62 751 12 51 laszkow@agrochem.com.pl

5.

BAZA GRYFICE 72-300 Gryfice ul. Fabryczna 2 gryfice@agrochem.com.pl

6.

BAZA CHOJNA 74-500 Chojna Czartoryja 4 tel. 607 508 324 chojna@agrochem.com.pl

7.

PUNKT SPRZEDAŻY WTELNO 86-011 Wtelno tel. 530 292 802 katarzyna.zywert@agrochem.com.pl

MENADŻER PRODUKTU NAWOZY DOLISTNE Kamil Skrobiszewski tel. 536 566 631

MENADŻER PRODUKTU ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Tomasz Golimowski tel. 601 889 059

MENADŻER PRODUKTU MATERIAŁ SIEWNY Edward Rachubiński tel. 607 800 299

MENADŻER DZIAŁU ZBOŻA Jakub Farulewski tel. 661 662 094

MENADŻER PRODUKTU NAWOZY SYPKIE Łukasz Wieczorek tel. 530 579 506.

www.agrochem.eu


ul. Mickiewicza 5, 77-300 Czล‚uchรณw tel.: +48 59 834 56 70 www.agrochem.eu

Katalog wiosna 2018_DRUK  
Katalog wiosna 2018_DRUK  
Advertisement