Page 1


Spis treści Technologia nawożenia dolistnego ........................... 3 Profesjonalne nawozy dolistne ................................. 5 ViTotal Agro N 34 .............................................................. 6 ViTotal Agro MAX .............................................................. 7 ViTotal Agro Cu ................................................................... 8 ViTotal Agro Zn ................................................................... 9 ViTotal Agro Mn................................................................. 10 ViTotal Agro B ..................................................................... 11 ViTotal Agro NPK 20:20:20 ........................................... 12 ViTotal Agro NPK 13:40:13 ............................................. 13 ViTotal Agro NPK 7:12:40 .............................................. 14 ViTotal Agro NPK 0:52:34 ............................................. 15 ViTotal Agro SMg - 7........................................................ 16

-2-


TECHNOLOGIA NAWOŻENIA DOLISTNEGO RZEPAKU

ViTotal Agro N 34 ®

ViTotal Agro N 34 ®

ViTotal Agro N 34 ®

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

ViTotal Agro NPK 13:40:13

ViTotal Agro NPK 20:20:20

ViTotal Agro Max

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

1 - 2 l/ha

ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro SMg - 7

1 -3 l/ha

stężenie 5%

stężenie 5%

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro B

stężenie 5%

1 - 3 l/ha

ViTotal Agro B 1 - 3 l/ha

jesień wiosna

00 10

11

12

16

19

30

50

57

61-69

80 Skala BBCH

TECHNOLOGIA NAWOŻENIA DOLISTNEGO ZBÓŻ

ViTotal Agro N34 ®

ViTotal Agro N34 ®

ViTotal Agro N34 ®

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

4 - 8 l/ha

ViTotal Agro NPK 13:40:13

ViTotal Agro NPK 20:20:20

ViTotal Agro NPK 7:12:40

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

2 - 4 kg/ha

ViTotal Agro Cu

ViTotal Agro Mn

ViTotal Agro Max

1 - 3 l/ha

1 - 3 l/ha

1 - 2 l/ha

ViTotal Agro Zn

ViTotal Agro SMg - 7

ViTotal Agro SMg - 7

1 - 3 l/ha

stężenie 5%

stężenie 5%

ViTotal Agro SMg - 7 stężenie 5% jesień wiosna

09 11

13 21

22

29

30

31

32

39

45

49-51

52

59

61-69

71-92 Skala BBCH

-3-


Kupuj środki ochrony roślin oraz nawozy dolistne i zdobywaj cenne

nagrody!


Profesjonalne nawozy dolistne

Szanowni Państwo! rozpuszczalności i najwyższej przyswajalności, które stosowane profilaktycznie i interwencyjnie wspomagają regenerację roślin. Nawozy, które proponujemy wyrównują deficyt strategicznych składników pokarmowych, zwiększając przy tym dostępność nawozów mineralnych NPK. Dokarmianie dolistne w przypadku makroelementów (NPK) powinno stanowić uzupełnienie dla nawożenia doglebowego. Sytuacja odmiennie kształtuje się w przypadku mikroelementów. Dla przykładu: w 75% polskich gleb brakuje boru, w 62% miedzi, a w 50% manganu. Coraz mniej nawożenia organicznego wnoszonego na nasze pola (obornik, gnojówka, gnojowica), coraz więcej resztek pożniwnych wynoszonych z pola, monokultura upraw – to wszystko wpływa na brak mikroelementów dostępnych dla roślin. Należy zadać sobie pytanie: skąd roślina ma mieć dostęp do tych składników pokarmowych?

Obserwując dynamiczny wzrost produkcji rolnej należy stwierdzić, iż nawożenie dolistne stało się standardem w nawożeniu roślin. Ilość produktów w tym segmencie cały czas rośnie i jest to dla nas sygnał, że rolnicy troszczą się o odpowiedni poziom składników pokarmowych w roślinie. Chociaż rośliny pobierają je głównie poprzez systemem korzeniowy, to zdarzają się jednak okresy, kiedy czerpanie ich z gleby jest zakłócone poprzez czynniki stresowe jak np. susza, zbyt niska temperatura, nadmierna wilgotność czy nieodpowiedni odczyn pH gleby. W takim wypadku należy pamiętać o stosowaniu nawozów dolistnych, które to zwiększają efektywność nawożenia doglebowego, wpływając na prawidłowy rozwój i wigor roślin. Nawozy dolistne ViTotal Agro to kompleksowa oferta na zwalczanie niedoborów makro- i mikroskładników pokarmowych w uprawach rolniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych. Najważniejszą i jednocześnie niepodważalną ich zaletą jest szybkość i skuteczność działania.

Produkty ViTotal Agro to gwarancja szybkiego i bezpiecznego dostarczenia wysokiej jakości mikroskładników, a w efekcie – prawidłowy rozwój, zdrowotność i lepsza kondycja roślin. Pamiętajmy, że profilaktyczne aplikowanie nawozów dolistnych ViTotal Agro jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania niedoborom pokarmowym. Dokarmianie dolistne z produktami ViTotal Agro to przepis na osiągnięcie wartościowego plonu. Dajmy szansę na wykorzystanie wysokiego potencjału plonotwórczego naszych upraw!

Rośliny są bardzo wrażliwe na niedobory składników pokarmowych. Niestety, często braki te są dla nas niezauważalne. Objawy zewnętrzne występują dopiero w sytuacji krytycznej, kiedy niedobór danego składnika występuje przez długi i cenny dla rozwoju rośliny czas. Linia ViTotal Agro to produkty o doskonałej

Kamil Skrobiszewski Menadżer Produkty Nawozy Dolistne

-5-


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO N 34 przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania wszystkich roślin rolniczych wykazujących niedobory azotu, zwłaszcza w momentach suszy, chłodów wiosenno-jesiennych oraz krótkich dni z ograniczoną ilością światła słonecznego, uniemożliwiających pobieranie makro i mikroskładników z gleby. Skład nawozu, poza azotem, został wzbogacony o mikroelementy niezbędne w biosyntezie wewnątrz komórkowej roślin. Dzięki temu następuje zrównoważone pobieranie makroelementów, zwłaszcza regulacja pobierania i magazynowania azotu w roślinach.

WYSOKO AZOTOWY NAWÓZ DOLISTNY Z MIKROELEMENTAMI schelatowanymi kompleksonem Skład preparatu:

Mikroelementy:

azot N całkowity

340 g/l

forma N azotanowa

85 g/l

miedź Cu

1,9 g/l

forma N amonowa

85 g/l

żelazo Fe

0,3 g/l

forma N amidowa

170 g/l

mangan Mn

7,5 g/l

magnez MgO

2 g/l

molibden Mo

0,06 g/l

14 g/l

cynk Zn

0,2 g/l

siarka SO3

bor B

0,2 g/l

Aplikacja - do stosowania w dolistnym dokarmianiu roślin wykazujących niedobory azotu - do stosowania samodzielnego lub łącznie z pestycydami i pojedynczymi schelatowanymi mikroelementami

Gęstość roztworu 1,28 kg/dm w 20 C pH 4,5 krystalizacja poniżej minus 20 C 3

o

O

Uprawy i dawki: Zboża

4 – 10 L/ha

Burak cukrowy

6 – 10 L/ha

Rzepak

6 – 12 L/ha

Ziemniak

6 – 12 L/ha

Kukurydza

6 – 10 L/ha

Kapusta/kalafior

8 – 12 L/ha

www.agrochem.eu

Kolejność mieszania komponentów w opryskiwaczu najkorzystniej: woda + ViTotal Agro B + pestycydy (fungicydy, insektycydy)+ regulatory wzrostu + ViTotal Agro SMg - 7 + Vitotal Agro N34 + pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza przy aplikacji z azotem minimum 40%.

-6-


Rekomendacja Agronoma

MAX Magnez (MgO) 20,0 g/l Siarka (SO3) 150,0 g/l Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy mikroelementy schelatowane organicznym kompleksonem Bor (B)

Kobalt (Co)

Miedź (Cu)

3,0 g/l

0,1 g/l

15,0 g/l

Żelazo (Fe) Mangan (Mn) Molibden (Mo)

30,0 g/l

22,0 g/l

0,2 g/l

Aplikacja

Cynk (Zn)

Uniwersalny, wieloskładnikowy nawóz dolistny przeznaczony do dokarmiania dolistnego wszystkich gatunków roślin. Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin z nalistnym opryskiem pestycydami. W razie konieczności stosowany azot dolistnie, dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + ViTotal Agro B + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + ViTotal Agro SMg - 7 + (ewentualnie Vitotal Agro N34) + Vitotal Agro Max i pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza w czasie aplikacji; minimum 30%, a z azotem minimum 40%.

18,0 g/l

Dawki i terminy stosowania: jesień

Zboża

krzewienie, strzelanie w źdźbło po kwitnieniu jesień

Rzepak

4 x 1 l/ha

ruszenie wegetacji, zwarty pąk przed i po kwitnieniu

Kukurydza

od 5-10 liści

Strączkowe

wykształcona rozeta, przed kwitnieniem

Ziemniak

przed kwitnieniem

Burak

od 6 liścia do końca lipca

www.agrochem.eu

VITOTAL AGRO MAX przeznaczony jest do dolistnego dokarmiania wszystkich roślin rolniczych. Poprzez zbilansowanie mikroelementów ( B, Co, Fe, Mn, Mo, Zn ) dostarcza podstawową ilość składników wystarczającą do uzyskania odpowiedniej jakości plonów i utrzymania roślin w dobrej kondycji zdrowotnej, warunkiem jest sprawna i bogata w mikroelementy gleba. Jeżeli kompleks glebowy wykazuje braki mikroelementów to należy preparat uzupełnić pojedynczymi składnikami w zależności od stwierdzonych niedoborów oraz potrzeb uprawianych roślin.

2 x 1 l/ha 3 x 1 l/ha

-7-


Rekomendacja Agronoma VITOTAL

AGRO

Cu

przeznaczony jest do uzupełnia-

Cu

nia miedzi zwłaszcza w roślinach wykazujących duże zapotrzebowanie na powyższy mikroelement, jakimi są zboża oraz w pozostałych roślinach polowych, zwłaszcza w okresie utrudnionego pobierania i stwierdzonych niedoborów pierwiastka w glebie.

Miedź (Cu) 60 g/l Siarka (SO3) 80 g/l

Aplikacja Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin miedzią z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności azot stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + ViTotal Agro B + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + ViTotal Agro SMg - 7 + (ewentualnie Vitotal Agro N34) + Vitotal AgroCu i pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza przy aplikacji; minimum 30%, a z azotem minimum 40%.

Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy miedź schelatowana organicznym kompleksonem Dawki i terminy stosowania: Zboża

jesień

0,5 l/ha

krzewienie

1,0 l/ha

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór miedzi: rzepak, pomidor, marchew, burak, kapustne.

www.agrochem.eu

-8-


Rekomendacja Agronoma VITOTAL

AGRO

Zn

przeznaczony jest do uzupełnia-

Zn

nia cynku zwłaszcza w roślinach wykazujących duże zapotrzebowanie na powyższy mikroelement, jakimi są kukurydza i ziemniaki oraz w pozostałych roślinach polowych, zwłaszcza w okresie utrudnionego pobierania i stwierdzonych niedoborów pierwiastka w glebie.

Cynk (Zn) 100 g/l Siarka (SO3) 120 g/l

Aplikacja Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin cynkiem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności azot stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + ViTotal Agro B + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + ViTotal Agro SMg - 7 + (ewentualnie Vitotal Agro N34)+ Vitotal Agro Zn i pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza przy aplikacji; minimum 30%, a z azotem minimum 40%.

Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy cynk schelatowany organicznym kompleksonem Dawki i terminy stosowania: Kukurydza

od 5 do 10 liści

2 x 2 l/ha

Ziemniak

przed kwitnieniem

2 x 1 l/ha

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór cynku: rzepak, pomidor, marchew, cebula.

www.agrochem.eu

-9-


Rekomendacja Agronoma VITOTAL

AGRO

Mn

przeznaczony jest do uzupełnia-

Mn

nia manganu zwłaszcza w roślinach wykazujących duże zapotrzebowanie na powyższy mikroelement, takich jak; zboża, rzepak, kukurydza

oraz

w

pozostałych

roślinach polowych, zwłaszcza w okresie

Mangan (Mn) 150 g/l Siarka (SO3) 220 g/l

utrudnionego pobierania i stwierdzonych niedoborów pierwiastka w glebie.

Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy

Aplikacja

mangan schelatowany organicznym kompleksonem

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin manganem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności azot stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + ViTotal Agro B + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + ViTotal Agro SMg - 7 + (ewentualnie Vitotal Agro N34) + Vitotal Agro Mn i pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza przy aplikacji; minimum 30%, a z azotem minimum 40%.

Dawki i terminy stosowania: Zboża Rzepak

jesień

1 l/ha

krzewienie, strzelanie w źdźbło

2 x 1 l/ha

jesień

1 l/ha

ruszenie wegetacji, zwarty pąk

Kukurydza

od 5-10 liści

Strączkowe

wykształcona rozeta, przed kwitnieniem

Ziemniak

przed kwitnieniem

Burak

od 6 liścia do końca lipca

2 x 1 l/ha

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór manganu: cebula, pomidor, kapusta, ogórki

www.agrochem.eu

- 10 -


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO B przeznaczony jest do uzupełniania boru zwłaszcza w roślinach wrażliwych na jego niedobór, takich jak; buraki, rzepak, rośliny motylkowe i strączkowe a nawet zboża i kukurydza. Trzeba wiedzieć, iż 80% gleb w naszym kraju wykazuje niedobory tego pierwiastka a jest on jednym ze składników kształtującym plon. Dla przykładu w rzepaku odpowiedzialny jest za budowę struktury ścian komórkowych, co zmniejsza pękanie łodyg w okresie intensywnego wzrostu, stymuluje kiełkowanie łagiewki pyłkowej, przez co zwiększa zawiązywanie łuszczyn. Odpowiada również za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego i procesy biochemiczne zachodzące w roślinach.

B Bor (B) 150 g/l

Nawóz WE, dolistny w postaci płynnej

Aplikacja Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin borem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda + ViTotal Agro B + ViTotal Agro SMg - 7 + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu +(ewentualnie Vitotal Agro N34) i pozostałe nawozy mikroelementowe ViTotal Agro. Wskazana wilgotność powietrza przy aplikacji; minimum 30%, a z azotem minimum 40%. UWAGA bor płynny podnosi pH cieczy roboczej w opryskiwaczu.

Dawki i terminy stosowania: Burak:

od 8 liścia do końca lipca

3 x 1 1/ha

Rzepak

jesień, ruszenie wegetacji, wiosna zwarty pąk, przed kwitnieniem

4 x 1 l/ha

Strączkowe wykształcona rozeta, przed kwitnieniem

2 x 1 l/ha

Kukurydza

2 x 1 l/ha

od 5 do 10 liści

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór boru: kapusta, marchew, seler, pomidory, cebula, burak ćwikłowy.

www.agrochem.eu

- 11 -


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO NPK 20:20:20 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn)– nawóz zrównoważony pod względem azotu, fosforu i potasu dodatkowo uzupełniony zbilansowanymi pierwiastkami mikroelementowymi. Przeznaczony do bezpośredniej aplikacji przez liście roślin w przypadku utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby, np; w okresach suszy, zablokowanych nieodpowiednim pH gleby lub zwykłym niedoborem składników w kompleksie sorpcyjnym danego pola. Nawóz rekomendowany do zasilania upraw polowych zwłaszcza zbóż 2-4 kg/ha, kukurydzy 3-4 kg/ha.

NPK 20:20:20 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn) Składniki:

(całkowicie rozpuszczalne w wodzie)

Azot całkowity N

20,0%

Siarka SO3

3,5%

Azot azotanowy NO3

3,9%

Bor B

0,05%

Azot amonowy NH4-N

2,9%

Miedź Cu EDTA

0,02%

Azot amidowy NH2

13,2%

Żelazo Fe EDTA

0,1%

Fosfor P2O5

20,0%

Mangan Mn EDTA

0,1%

Potas K2O

20,0%

Molibden Mo

0,01%

Magnez MgO

0,5%

Cynk Zn EDTA

0,04%

Krystaliczny nawóz o zrównoważonym składzie NPK. Przeznaczony do ogólnego zaopatrzenia roślin w niezbędne składniki pokarmowe. Optymalna zawartość makro i mikroelementów gwarantuje właściwy rozwój roślin w warunkach standardowych jak i przy ograniczonym pobieraniu składników przez korzeń. - Efekt zrównoważonego działania makro i mikroelementów - Wysoka koncentracja mikroelementów - Nie zawiera chloru, bezpieczny dla wrażliwych roślin

Uprawy i dawki: Zboża Rzepak

Jesień faza 3 – 4 liści 2-4 kg/ha Wiosna faza od strzelania w źdźbło 2 – 3 razy po 2 – 4 kg/ha Jesień faza 4 – 6 liści 2-4 kg/ha Wiosną do fazy zielonego pąka 2 razy po 2 – 4 kg/ha

Burak

Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2 – 3 razy po 3-5 kg/ha

Kukurydza

Faza 4-6 liści do osiągnięcia 50 – 75 cm wysokości 3 razy po 3-4 kg/ha

Ziemniak

Od fazy zawiązywania bulw do kwitnienia 2 – 3 razy po 3 – 4 kg/ha

Owoce i warzywa

W okresie intensywnego wzrostu 2 – 3 zabiegów po 2 do 4 kg/ha

www.agrochem.eu

- 12 -


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO NPK 13:40:13 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn) – nawóz z dużą zawartością fosforu i zrównoważonym azotem i potasem, dodatkowo uzupełniony zbilansowanymi pierwiastkami mikroelementowymi. Przeznaczony do bezpośredniej aplikacji przez liście roślin w przypadku utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby, np; w okresach suszy, zablokowanych nieodpowiednim pH gleby lub zwykłym niedoborem składników w kompleksie sorpcyjnym danego pola. Nawóz rekomendowany do zasilania upraw polowych zwłaszcza; buraków 3-4 kg/ha i rzepaku 2-4 kg/ha.

NPK 13:40:13 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn) Składniki:

(całkowicie rozpuszczalne w wodzie)

Azot całkowity N

13,0%

Siarka SO3

1,0%

Azot azotanowy NO3

4,3%

Bor B

0,05%

Azot amonowy NH4-N

7,8%

Miedź Cu EDTA

0,02%

Azot amidowy NH2

0,9%

Żelazo Fe EDTA

0,05%

Fosfor P2O5

40,0%

Mangan Mn EDTA

0,05%

Potas K2O

13,0%

Molibden Mo

0,01%

Magnez MgO

0,5%

Cynk Zn EDTA

0,02%

Krystaliczny nawóz o zróżnicowanym składzie NPK. Przeznaczony do ogólnego zaopatrzenia roślin w niezbędne składniki pokarmowe z uwzględnieniem dużej zawartości fosforu. Optymalna zawartość makro i mikroelementów gwarantuje właściwy rozwój roślin w warunkach standardowych jak i przy ograniczonym pobieraniu składników przez korzeń. - Efekt zrównoważonego działania makro i mikroelementów - Wysoka koncentracja mikroelementów - Nie zawiera chloru, bezpieczny dla wrażliwych roślin

Uprawy i dawki: Jesień faza 3 – 4 liści 3-4 kg/ha

Zboża Rzepak

Wiosna faza kłoszenia 3 – 4 kg/ha Jesień faza 4 – 6 liści 2-4 kg/ha Wiosną do fazy zielonego pąka 2 razy po 2 – 4 kg/ha

Burak

Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2 razy po 3-4 kg/ha

Kukurydza

Faza 4-6 liści do osiągnięcia 50 – 75 cm wysokości 3 razy po 2-4 kg/ha

Ziemniak

Od fazy zawiązywania bulw do kwitnienia 1 – 2 razy po 3 – 4 kg/ha

Owoce i warzywa

Przed kwitnieniem i do 6-8 tyg. przed zbiorem 2 – 3 zabiegów po 3 do 4 kg/ha

www.agrochem.eu

- 13 -


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO NPK 07:12:40 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn) – nawóz z dominującą zawartością potasu, oraz mniejszą fosforu i azotu dodatkowo uzupełniony zbilansowanymi pierwiastkami mikroelementowymi. Przeznaczony do bezpośredniej aplikacji przez liście roślin w przypadku utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby, np; w okresach suszy, zablokowanych nieodpowiednim pH gleby lub zwykłym niedoborem składników w kompleksie sorpcyjnym danego pola. Nawóz rekomendowany do zasilania upraw polowych zwłaszcza; ziemniaków 3-4 kg/ha, rzepaku 2-4 kg/ha oraz warzyw 3-4 kg/ha.

NPK 7:12:40 + Mg, SO3, B, Mo z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Zn) Składniki:

(całkowicie rozpuszczalne w wodzie)

Azot całkowity N

7,0%

Siarka SO3

12,5%

Azot azotanowy NO3

6,3%

Bor B

0,05%

Azot amonowy NH4-N

0,2%

Miedź Cu EDTA

0,02%

Azot amidowy NH2

0,5%

Żelazo Fe EDTA

0,05%

Fosfor P2O5

12,0%

Mangan Mn EDTA

0,05%

Potas K2O

40,0%

Molibden Mo

0,01%

Magnez MgO

2,0%

Cynk Zn EDTA

0,02%

Krystaliczny nawóz o zróżnicowanym składzie NPK. Przeznaczony do ogólnego zaopatrzenia roślin w niezbędne składniki pokarmowe z uwzględnieniem dużej zawartości potasu . Optymalna zawartość makro i mikroelementów gwarantuje właściwy rozwój roślin w warunkach standardowych jak i przy ograniczonym pobieraniu składników przez korzeń. - Efekt zróżnicowanego działania makro i mikroelementów - Wysoka koncentracja mikroelementów - Nie zawiera chloru, bezpieczny dla wrażliwych roślin

Uprawy i dawki: Jesień faza 3 – 4 liści 3-4 kg/ha

Zboża Rzepak Burak

Wiosna faza kłoszenia 3 – 4 kg/ha Jesień faza 4 – 6 liści 2-4 kg/ha Wiosną do fazy zielonego pąka 2 razy po 2 – 4 kg/ha Od fazy 4-6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2 razy po 3-4 kg/ha

Kukurydza

Faza 4-6 liści do osiągnięcia 50 – 75 cm wysokości 2-4 kg/ha

Ziemniak

Od fazy zawiązywania bulw do kwitnienia 1– 2 razy po 3 – 4 kg/ha

Owoce i warzywa

Po wschodach lub wysadzeniu rozsad 1 – 2 razy po 3 – 4 kg/ha Owoce przed kwitnieniem lub 6 – 8 tyg. przed zbiorem 2 – 3 zabiegów po 3 do 4 kg/ha

www.agrochem.eu

- 14 -


Rekomendacja Agronoma VITOTAL AGRO NPK 00:52:34 z mikroelementami EDTA (Cu, Mn) nawóz bezazotowy, skierowany pod rośliny wykazujące stresowe zapotrzebowanie na fosfor i potas zwłaszcza na stanowiskach ubogich w te makroelementy. Przeznaczony do bezpośredniej aplikacji przez liście roślin. W szczególności przydatny w uprawie kukurydzy wykazującej w okresie chłodów problemy pobierania fosforu, jak również wskazany dla rzepaku przy obniżonej zasobności tegoż pierwiastka w glebie, a dodatkowa wysoka dawka potasu stabilizuje procesy życiowe w komórce roślin i ogranicza skutki ewentualnej suszy. Dołożenie mikroelementów w formie EDTA uzupełnia ewentualne niedobory w tym zakresie. Nawóz rekomendowany do zasilania upraw polowych zwłaszcza kukurydzy 3-5 kg/ha, rzepaku 3-5 kg/ha oraz buraków/ziemniaków i warzyw 3-5 kg/ha.

NPK 0:52:34

z mikroelementami EDTA (Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) Składniki:

(całkowicie rozpuszczalne w wodzie)

Azot całkowity N

00,0%

Fosfor P2O5

52,0%

Potas K2O

34,0%

Miedź Cu EDTA

0,04%

Mangan Mn EDTA

0,06%

Krystaliczny nawóz o zróżnicowanym składzie PK. Przeznaczony do kierunkowego zaopatrzenia roślin w brakujące składniki pokarmowe typu fosfor i potas. Skonfigurowana zawartość makro i mikroelementów gwarantuje właściwy rozwój roślin w warunkach braku danych składników w glebie, jak i przy ograniczonym pobieraniu składników przez korzeń. - Efekt zróżnicowanego działania makro i mikroelementów - Wysoka koncentracja makroelementów - Nie zawiera chloru, bezpieczny dla wrażliwych roślin

Uprawy i dawki: Zboża

Jesień faza 3 - 4 liści 3 - 5 kg/ha Wiosna faza od kwitnieniu 3 - 5 kg/ha Jesień faza 4 - 6 liści 3 - 5 kg/ha

Rzepak

Wiosną do kwitnieniu 3 - 5 kg/ha

Burak

Od fazy 4 - 6 liści do zwarcia międzyrzędzi 2 - 3 razy po 3 - 5 kg/ha

Kukurydza

Faza 4 - 6 liści do osiągnięcia 50 - 75 cm wysokości 3-5 kg/ha

Ziemniak

Od fazy zawiązywania bulw do kwitnienia 1 - 2 razy po 3 - 5 kg/ha

Owoce i warzywa

W okresie intensywnego wzrostu, zawiązywania owoców 2 razy po 3 do 5 kg/ha

www.agrochem.eu

- 15 -


Rekomendacja Agronoma

SMg-7 siarczan magnezu siedmiowodny

ViTotal Agro SMg-7 cechuje się szybką i całkowitą rozpuszczalnością co pozwala na uzyskanie w bardzo krótkim czasie klarownego roztworu. ViTotal Agro SMg-7 to doskonałe rozwiązanie na profilaktyczne i interwencyjne dostarczenie roślinom magnezu i siarki zgodnie z ich rytmem wzrostu. Stosujmy go w całym okresie wegetacyjnym aby zapewnić stały dostęp roślinom do tych ważnych składników pokarmowych jakimi są siarka i magnez.

Magnez (MgO) 16% Siarka (SO3) 32% Roślina uprawna

Stężenie

Ilość wody w l/ha

Liczba zabiegów

Termin stosowania

Uprawy rolnicze

5%

200 - 300 l

2-5

W całym okresie wegetacji*

Warzywa i sady

1–2%

300 – 1000 l

2-5

W całym okresie wegetacji*

Magnez jest podstawowym składnikiem chlorofilu (zielonego barwnika roślin) i jest niezbędny w procesie fotosyntezy. Wspomaga rozrost systemu korzeniowego co przekłada się na lepsze pobieranie składników pokarmowych i wody z gleby. Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki. Magnez jest niezbędnym składnikiem dla syntezy, transportu i magazynowania ważnych składników roślinnych takich jak: węglowodany, białka oraz tłuszcze. Nawóz ten dostarcza również siarkę, która zwiększa tolerancję na niskie temperatury, suszę oraz choroby. Siarka stymuluje plonotwórcze działanie azotu oraz wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych co jest olbrzymie ważne przy oczekiwanym wysokim plonie o odpowiednich parametrach jakościowych.

* z zachowaniem dobrej praktyki rolniczej

www.agrochem.eu

ViTotal Agro SMg-7 to uniwersalny nawóz o wysokiej zawartości magnezu i siarki, przeznaczony do stosowania we wszystkich roślinach uprawnych.

- 16 -


HERTZ KWS F1 Rzepak ozimy

NOWOŚĆ!

Wysoki wigor wiosenny

Wysoka zimotrwałość


ETANA Pszenica ozima

Wyjątkowa jakość

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel.: +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu

Wysoka zimotrwałość

ŚĆ

TR W AŁ

Przydatność do późnego siewu

O

ZI M

4,5

O


Bazy

4

Baza Gronowo Elbląskie

8

Baza Gryfice 1

Baza Człuchów 9

Baza Stargard

2

Baza Chojna 3

6 7 Legenda:

5

Baza Agrochem Puławy Hurtownie partnerskie

Hurtownie Partnerskie 1

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „KARPOL”

2

Gminna Spółdzielnia „SCh” Sierakowice

5

ul. Kartuska 4 83-340 Sierakowice tel. 58/ 681-65-69

7

P.P.U.H. „MAK” Małgorzata Perkowska ul. Włocławska 2 62-560 Skulsk tel. 693-718-885

3

Przedsiębiorstwo Handlowe AGROFARM Grażyna Fludra

6

Iwona Łabuda TRADE Gręblin 4 83-121 Rudno tel. 58/ 536-38-07 tel. 507-110-805

Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa GREENWES Maria Wesołowska Janowice 13 87-732 Lubanie tel. 660-794-445

ul. Kopczynowska 45 63-023 Sulęcinek tel. 61/286-37-71

8

SIMEX Szymon Imała Ułanowo 9 62-270 Kłecko tel. 669-854-475

ul. Podgórna 63A 87-300 Brodnica tel. 56/49-321-02

ul. Wojska Polskiego 9 78-230 Karlino tel. 94/340-93-20

4

„AGROMAX” Składnica Opałowa i Przemysłowa

9

„CENTRALA” Działalność Handlowo - Usługowa Kazimierz Wiśniewski Piotrowice 13-340 Biskupiec tel. 504 038 382


Agrochem Puławy Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Klienta

ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel.: +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

Tel. 59 83 45 671 Kom. 605 901 517 e-mail: bok@agrochem.com.pl

Baza Magazynowa Gronowo Elbląskie

Baza Magazynowa Stargard

Baza Magazynowa Gryfice

Baza Magazynowa Chojna

ul. Kolejowa 7 82-335 Gronowo Elbląskie Tel. 55 231 56 06 Kom. 695 910 943

ul. Klonowa 7 73-110 Stargard Tel. 91 577 68 56 Kom. 663 928 025

ul. Fabryczna 2 72-300 Gryfice gryfice@agrochem.com.pl

Czartoryja 4 74-500 Chojna chojna@agrochem.com.pl Kom. 607 508 324

Menadżer Produktu Nawozy

Menadżer Produktu Nawozy Płynne

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Krzysztof Kiestrzyn Kom. 695 005 101

Damian Kozłowski Kom. 605 073 080

Edward Rachubiński Kom. 607 800 299

Menadżer Produktu Zboża

Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin

Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

Ilona Rzepa Kom. 695 901 518

Eugeniusz Wojnicz Kom. 601 889 059

Kamil Skrobiszewski Kom. 536 566 631

www.agrochem.eu

Katalog vitotal 2017 web