Page 1

www.agrochem.eu


„Kukurydza to przyszłość” Coraz częściej można usłyszeć slogan, że do kukurydzy należy przyszłość. Ziarno kukurydzy jest produktem o wszechstronnym zastosowaniu. Jako pasza o najwyższej wartości energetycznej jest niezastąpiona w żywieniu zwierząt. Jest doskonałym surowcem do produkcji spirytusu spożywczego i paliwowego a także do produkcji skrobi spożywczej i przemysłowej. Coraz częściej wykorzystywane jest na cele spożywcze przerabiane w młynach kukurydzianych na kaszę i mąkę. Ważnym kierunkiem wykorzystania kukurydzy jest kiszonka z całych roślin – na paszę dla bydła. Kiszonka z kukurydzy jest niezastąpionym surowcem dla biogazowni. Ta wszechstronność zastosowań kukurydzy sprawia, że firmy hodowlane co roku oferują nowe odmiany, które wnoszą w sobie postęp biologiczny do produkcji, umożliwiający upowszechnienie i korzystanie z odmian dostosowanych do zmieniających się warunków uprawy oraz oczekiwań odbiorców. Biorąc powyższe pod uwagę przedstawiamy Państwu kilka wybranych odmian kukurydzy o różnym okresie wczesności i przeznaczeniu, które z pewnością sprostają Państwa oczekiwaniom. Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

KOMPLEKS GLEBOWY

DRY DOWN

STAY GREEN

TYP ZIARNA

TYP ODMIANY

FAO

HODOWLA

ODMIANA

REKOMENDOWANY KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ODMIANY WCZESNE SY WERENA

SYNGENTA

220

SC

F

***

**

**

EURALIS

220/230

TC

F/D

***

***

***

***

**

wszystkie

ES CLUEDO

**

*

toleruje słabsze

***

**

wszystkie

ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE JANERO

Saaten-Union

230/240

SC

F/D

***

**

**

SM HUBAL

HR SMOLICE

240

TC

SF

***

***

***

FABELL

Freiher von Moreau

240

TC

F/D

***

***

***

SAATBAU

240/250

TC

SD

***

***

***

CODIGREEN

OSEVA

240/250

SC

SD/D

***

***

***

***

***

**

toleruje słabszy

CODIBRID

DANKO

250

SC

F/D

***

***

***

***

***

*

toleruje słabsze

HULK

Maisadour

250

SC

F/D

**

**

***

***

***

*** **

toleruje słabsze ***

toleruje słabsze

***

średni i lepszy

DANUBIO

**

toleruje słabsze

ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE ROSOMAK

HR SMOLICE

250/260

SC

SF/SD

***

***

***

SM POPIS

HR SMOLICE

270

TC

SF

*

*

***

***

**

toleruje słabszy

UŁAN

HR SMOLICE

270

TC

SD

**

***

***

**

średni

***

***

Legenda: SC - (ang. Skrót: single cross) - odmiana mieszańcowa pojedyncza uzyskana z krzyżowania dwóch komponentów A x B, jest określana mianem mieszańca pojedynczego TC - (ang. skrót: threeway cross) - odmiana mieszańcowa trójliniowa uzyskana z krzyżowania trzech komponentów, matecznego mieszańca AB i ojcowskiego C (AB x C) F - ziarno typu „Flint” (zaokrąglone, błyszczące) D - ziarno typu „Dent” - podłużne, podobne do końskiego zęba SF - ziarno typu semi flint (pośrednie, zbliżone do ziarna typu flint) SD - ziarno typu semi dent (pośrednie zbliżone do ziarna typu dent) STAY GREEN - cecha utrzymująca zieloność łodyg i liści w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a masa do zakiszania uzyskana z mieszańców typy „stay green” łatwiej się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach DRY DOWN - cecha odmiany o szybkim oddawaniu wody (wysychaniu ziarna) na polu. Ułatwiają to min. luźno ułożone liście okrywowe kolby i cieńsza okrywa owocowo-nasienna ziarniaka. Cecha ta umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności.

Katalog odmian kukurydzy 2019

**

**

toleruje słabszy


Odmiany wczesne

SY WERENA Kierunki użytkowania:

Zalety • doskonała na wcześniejsze zbiory • duży potencjał plonowania także w zmiennych warunkach pogodowych • wysoka zawartość skrobi w ziarnie • toleruje wczesne siewy i gleby wolniej nagrzewające się wiosną

ES CLUEDO Kierunki użytkowania:

Odmiany średnio - wczesne

Zalety • odmiana o wysokiej tolerancji na sulfonylomoczniki, posiadająca duży potencjał plonotwórczy zarówno na ziarno jak i na wysokoenergetyczną kiszonkę • sprawdza się również w uprawie na ziarno w północnych regionach Polski, co zostało potwierdzone w warunkach prowokacyjnych dla tego regionu w doświadczeniach rozpoznawczych (COBORU 2014)

JANERO Kierunki użytkowania:

Zalety • znakomicie przystosowujący się do różnych warunków uprawy, • bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony wynikami badań wielu krajów, jak również w czasie badań rejestrowych COBORU - 102% do 116% wzorca w wieloleciu 2016-2017 • rośliny typu „compakt” o wysokiej zdrowotności • bardzo dobry wigor roślin • - rośliny o bardzo dobrej odporności na krzewienie

FAO 220 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Wysokie rośliny o dużej biomasie

typ ziarna

Flint

rejon uprawy

Wszystkie rejony kraju

wymagania glebowe

Wszystkie kompleksy glebowe

zalecana obsada

ziarno - 80.000 roślin/ha kiszonka - 85.000 roślin/ha

zdrowotność

Bardzo dobra zdrowotność

FAO 220 - 230 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Tworzy wysokie, masywne rośliny i dobrze zaziarnione kolby, cechuje się dobrym wczesnym wigorem. Dobry "stay green"

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Na teren całego kraju

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska

zalecana obsada

ziarno - 90.000 roślin/ha kiszonka - 95.000 roślin/ha

zdrowotność

Mało podatny na wyleganie, średnio podatny na fusarim kolb

FAO 230 - 240 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Rośliny średnio-wysokie, mieszaniec o użytkowności ziarnowej

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno I, II i południowa część III rejonu uprawy Toleruje słabsze stanowiska glebowe

wymagania glebowe

zdrowotność

kiszonka - 85.000 do 95.000 roślin/ha ziarno - 75.000 do 80.000 roślin/ha Wysoka odporność na fuzariozę kolb, zgniliznę łodyg i hemintosporiozę


Odmiany średnio - wczesne

SM HUBAL Kierunki użytkowania:

Zalety • uniwersalność użytkowania - odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym wynikiem na ziarno (101% wzorca) • w doświadczeniach rejestrowych w 2014r. osiągnęła najwyższy plon suchej masy (108,2% wzorca), a w 20142015 średnio 105 % wzorca • plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki

FAO 240 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Bardzo dobra sztywność łodygi, mocny "stay green" pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w plonie, a w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża czas zbioru

typ ziarna

Flint/Dent (Semi Flint)

kierunki użytkowania

Kiszonka, Ziarno, CCM, Bioetanol, Grys

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno - I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

kiszonka - 85.000 do 95.000 roślin/ha ziarno - 75.000 do 80.000 roślin/ha

zdrowotność

Dobra odporność na głownię guzowatą, wysoka tolerancja na fusarium i omacnicę

FABELL Kierunki użytkowania:

Zalety • odmiana o mocnym”stay green” i dużej odporności na wyleganie • wysoka zawartość skrobi w ziarnie gwarantuje wysokoenergetyczną kiszonkę • doskonale nadaje się na CCM • ponad 50% udziału kolb w plonie ogólnym suchej masy

FAO 240 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Masywna roślina o wysokiej wydajności kolb, uniwersalna do uprawy na ziarno i na kiszonkę, intensywny wczesny wigor

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Na terenie całego kraju

wymagania glebowe

Na gleby średnie i słabe - niskie wymagania glebowe

zalecana obsada

kiszonka - 90.000 do 95.000 roślin/ha ziarno - 80.000 do 85.000 roślin/ha

zdrowotność

Wysoka zdrowotność roślin, zwłaszcza wysoka odporność na głownię kolb

DANUBIO Kierunki użytkowania:

Zalety • wykształca długie, bardzo dobrze zaziarnione kolby, o wysokim udziale skrobi szklistej w ziarnie oraz bardzo wysokiej gęstości ziarna na poziomi 76kg/hl o wysokiej jakości ziarna handlowego przydatnego również dla przemysłu młynarskiego • w uprawie zapewnia uzyskanie wysokich wyników plonu zielonki, plonu suchej masy, czy plonu jednostek pokarmowych z hektara

FAO 250 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze i nadzwyczaj silnym "stay green", co umożliwia elastyczność w terminie zbioru

typ ziarna

Dent/Flint (Semi Dent)

rejon uprawy

Przydatna do uprawy na terenie całego kraju

wymagania glebowe

Średnie i lepsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

kiszonka - 80.000 do 85.000 roślin/ha ziarno - 75.000 do 85.000 roślin/ha

zdrowotność

Bardzo wysoka odporność na głownię kukurydzy, fuzariozy łodyg i omacnicę prosowiankę

www.agrochem.eu


Odmiany średnio - wczesne

CODIGREEN Kierunki użytkowania:

Zalety • zachwyca swoim plonem ziarna i świeżej masy przy jednocześnie niskich wymaganiach glebowych • duża odporność na trudne warunki środowiska • dobry wigor po wschodach, silny „stay green” i wysoka strawność kiszonki

FAO 240 - 250 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Odmiana o masywnym systemie korzeniowym i dobrej odporności na wyleganie z wysokim potencjałem plonowania ziarna i kiszonki

typ ziarna

Dent/Dent/Flint

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno - I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Niskie wymagania glebowe i wilgotnościowe

zalecana obsada

kiszonka - 80.000 do 85.000 roślin/ha ziarno - 80.000 roślin/ha

zdrowotność

Dobra zdrowotność ogólna

CODIBRID Kierunki użytkowania:

Zalety • stabilny, wysoki plon bardzo dobrze wykształconego ziarna • bardzo dobra odporność na wyleganie • bardzo dobra tolerancja na suszę • znakomita adaptacja do różnych warunków siedliskowych, z wyjątkiem gleb podmokłych • wszechstronne użytkowanie gwarantujące zarówno bardzo wysoki plon ziarna, jak i bardzo wysoką wydajność wysokojakościowej kiszonki

FAO 250 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Rośliny wysokie o dobrym rozwoju wegetatywnym

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Na kiszonkę na terenie całego kraju z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy

wymagania glebowe

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno - I, II i południowa część III rejonu uprawy

zalecana obsada

80 - 90 tys roślin/ha

zdrowotność

Doskonała zdrowotność od siewu do zbioru

HULK Kierunki użytkowania:

Zalety • świetne warunki adaptacyjne do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju • niesamowita sztywność łodygi i odporność na choroby, a także kolba typu flex (wysoka zdolność do zwiększania liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub niskiej obsadzie) • silny „stay green” i potężne ulistnienie doskonale wykorzystuje składniki pokarmowe do budowania plonu

www.agrochem.eu

FAO 250 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Pokaźna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu, zapewnia wysokie plony kiszonkowe o wysokiej wartości żywieniowej i zawartości skrobi

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Również na słabsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

Kiszonka -80.000 do 90.000 roślin/ha

zdrowotność

Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb


Odmiany średnio - późne

ROSOMAK Kierunki użytkowania:

Zalety • szybki „dry down” (kolby efektywnie pozbywają się wody • przystosowany do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych • dobrze uziarnione i łatwo omłacające się kolby • bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie

FAO 250 - 260 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Rośliny dość wysokie o bardzo dobrej sztywności łodyg, dobrym ulistnieniu o szerokiej blaszce liściowej

typ ziarna

Semi Flint/Semi Dent

rejon uprawy

"Ziarno i CCM - I, II rejon uprawy

Kiszonka- I, II i południowa część III rejonu uprawy" wymagania glebowe

kiszonka - 80.000 do 85.000 roślin/ha ziarno - 80.000 roślin/ha Toleruje słabsze gleby

kiszonka - 90.000 roślin/ha ziarno - 75.000 do 80.000 roślin/ha Znakomita odporność roślin na chorobyfuzariozę kolb i głownię guzowatą

zalecana obsada zdrowotność

SM POPIS Kierunki użytkowania:

Zalety • wysokie plony wartościowej kiszonki • w plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach • dobra tolerancja na suszę i dobry „stay green

FAO 270 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Jedna z najwyższych odmian smolickiej oferty o bardzo dobrym wzroście początkowym

typ ziarna

Flin/Dent (Semi Flint)

rejon uprawy

I, II i tylko najcieplejsza południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

Kiszonka na słabszych glebach -80.000 - 85.000 roślin/ha Kiszonka na glebach lepszych - 85.000 do 90.000 roślin/ha

zdrowotność

Wysoka odporność na fuzariozy i dobra odporność na głownię guzowatą i omacnicę prosowiankę

UŁAN

FAO 270

Kierunki użytkowania:

Zalety • wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających jak i niekorzystnych sezonach • w plonowaniu uzyskuje wyniki powyżej odmian wzorcowych w najważniejszych parametrach kiszonkowych

ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Wytwarza bardzo wysokie rośliny, które stanowią doskonały surowiec dla biogazowni

typ ziarna

Dent/Flint (Semi Dent)

rejon uprawy

Na kiszonkę na terenie całego kraju z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy

wymagania glebowe

Średnie stanowiska glebowe

zalecana obsada

Od 80.000 roślin/ha na stanowiskach słabszych do 100.000 roślin/ha na dobrych stanowiskach glebowych

zdrowotność

Dobra zdrowotność ogólna

59 834 56 70

Katalog odmian KUKURYDZY 2019  
Katalog odmian KUKURYDZY 2019  
Advertisement