Page 1

Katalog odmian

KUKURYDZY 2018


Szanowni Państwo

Odmiany wczesne

Przed nami kolejny sezon uprawy kukurydzy i ponowny dylemat doboru odmian do zasiewu. Z jednej strony, można kierować się już zdobytymi doświadczeniami i obserwacjami uprawianych odmian, ale z drugiej strony warto przeanalizować szerszą gamę oferowanych odmian nasion kukurydzy, których z roku na rok jest coraz więcej. Jak poruszać się w tym gąszczu ofert? Na co zwracać uwagę, żeby dokonać trafnego wyboru, dzięki któremu będziemy mieli szansę na powodzenie uprawy a tym samym uzyskać maksymalne korzyści finansowe przy jednoczesnej minimalizacji kosztów produkcji. Dokonując wyboru odmiany, należy kierować się takimi kryteriami jak: kierunek użytkowania, wczesność, plenność, tolerancja na warunki środowiska czy podatność na choroby i szkodniki. Bardzo często za dominujące kryterium wyboru brana jest plenność, która z natury rzeczy cechuje odmiany o wyższym FAO. Po raz kolejny - w sezonie 2017, doświadczyliśmy, że pogoda jest nieprzewidywalna i nie należy kierować się tylko doświadczeniami udanych zbiorów późnych odmian w latach poprzednich i uprawiać wyłącznie odmiany o wysokim FAO, gdyż mają wyższy potencjał plonowania. Należy rozłożyć rozsądnie ryzyko i brać pod uwagę zawsze najgorszy scenariusz przebiegu pogody – czy to suszę jak w roku 2015 czy też chłodny rok 2017. W naszej ofercie kierowanej do Państwa wytypowaliśmy kilka odmian o różnej wczesności i kierunku użytkowania, które naszym zdaniem pozwolą zaspokoić Państwa oczekiwania w osiąganych plonach. Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

ES CLUEDO Kierunki użytkowania:

Zalety • odmiana o wysokiej tolerancji na sulfonylomoczniki, posiadająca duży potencjał plonotwórczy zarówno na ziarno jak i na wysokoenergetyczną kiszonkę • sprawdza się również w uprawie na ziarno w północnych regionach Polski, co zostało potwierdzone w warunkach prowokacyjnych dla tego regionu w doświadczeniach rozpoznawczych (COBORU 2014)

FAO 220 - 230 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Tworzy wysokie masywne rośliny i dobrze zaziarnione kolby,cechuje się dobrym wczesnym wigorem. Dobry "stay green"

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Na teren całego kraju

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska

zalecana obsada

ziarno - 90.000 roślin/ha kiszonka - 95.000 roślin/ha

zdrowotność

Katalog odmian

KUKURYDZY2018

Mało podatny na wyleganie, średnio podatny na fusarim kolb


Odmiany średnio - wczesne

SM HUBAL Kierunki użytkowania:

Zalety • uniwersalność użytkowania - odmiana uzyskała rejestrację w kierunku uprawy kiszonkowej, ale była również badana z dobrym wynikiem na ziarno (101% wzorca) • w doświadczeniach rejestrowych w 2014 r osiągnęła najwyższy plon suchej masy (108,2% wzorca) a w 20142015 średnio 105 % wzorca • plon suchej masy kolb (104% wzorca) gwarantuje uzyskanie wysokoenergetycznej kiszonki

FAO 240 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Bardzo dobra sztywność łodygi, mocny "stay green" pozwala na dłuższe pobieranie składników pokarmowych i zwyżkę w ploniea w uprawie kiszonkowej poprawia strawność odmiany i wydłuża czas zbioru

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno - I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska glebowe kiszonka - 85.000 do 95.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 75.000 do 80.000 roślin/ha Dobra odporność na głownię guzowatą, wysoka tolerancja na fusarium i omacnicę

zdrowotność

FABELL Kierunki użytkowania:

Zalety • odmiana o mocnym”stay green” i dużej odporności na wyleganie • wysoka zawartość skrobi w ziarnie gwarantuje wysokoenergetyczną kiszonkę • doskonale nadaje się na CCM • ponad 50% udziału kolb w plonie ogólnym suchej masy

FAO 240 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Masywna roślina o wysokiej wydajności kolb, uniwersalna do uprawy na ziarno i na kiszonkę, intensywny wczesny wigor

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Na terenie całego kraju

wymagania glebowe

Na gleby średnie i słabe - niskie wymagania glebowe kiszonka - 90.000 do 95.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 80.000 do 85.000 roślin/ha Wysoka zdrowotność roślin, zwłaszcza wysoka odporność na głownię kolb

zdrowotność

P8372 Kierunki użytkowania:

Zalety • odznacza się bardzo dobrym wzrostem początkowym i wysoką tolerancją na chłody podczas wegetacji • Na dobrych glebach, także w wilgotnych i chłodnych warunkach dostarcza wysokie plony zielonej masy • w ysoka zawartość skrobi oraz wysoka strawność ogólna

FAO 240 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Średniowczesny mieszaniec o bardzo wysokim plonie zielonej masy i ogólnym suchej masy

typ ziarna

Flin/Dent

rejon uprawy

Polecany do uprawy w całej Polsce

wymagania glebowe

Rózne kompleksy glebowe kiszonka - 80.000 do 90.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 75.000 do 85.000 roślin/ha zdrowotność

Wysoka zdrowotność ogólna


Odmiany średnio - wczesne

DANUBIO Kierunki użytkowania:

Zalety • wykształca długie, bardzo dobrze zaziarnione kolby, o wysokim udziale skrobi szklistej w ziarnie oraz bardzo wysokiej gęstości ziarna na poziomi 76 kg/hl o wysokiej jakości ziarna handlowego przydatnego również dla przemysłu młynarskiego • w uprawie zapewnia uzyskanie wysokich wyników plonu zielonki, plonu suchej masy, czy plonu jednostek pokarmowych z hektara

CODIGREEN Kierunki użytkowania:

Zalety • zachwyca swoim plonem ziarna i świeżej masy przy jednoczesnie niskich wymaganiach glebowych • duża odporność na trudne warunki środowiska • dobry wigor po wschodach, silny „stay green” i wysoka strawność kiszonki

FAO 240 -250 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze i nadzwyczaj silnym "stay green", co umożliwia elastyczność w terminie zbioru

typ ziarna

Dent/Flint

rejon uprawy

Przydatna do uprawy na terenie całego kraju

wymagania glebowe

Średnie i lepsze stanowiska glebowe kiszonka - 80.000 do 85.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 75.000 do 85.000 roślin/ha Bardzo wysoka odporność na głownię kukurydzy, fuzariozy łodyg i omacnicę prosowiankę

zdrowotność

FAO 240 - 250 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Odmiana o masywnym systemie korzeniowym i dobrej odporności na wyleganie z wysokim potencjałem plonowania ziarna i kiszonki

typ ziarna

Dent/Dent/Flint

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Niskie wymagania glebowe i wilgotnościowe kiszonka - 80.000 do 85.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 80.000 roślin/ha zdrowotność

HULK Kierunki użytkowania:

Zalety • - świetne warunki adaptacyjne do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju • - niesamowita sztywność łodygi i odporność na choroby, a także kolba typu flex (wysoka zdolność do zwiększania liczby ziaren na kolbie w przypadku korzystnych warunków lub niskiej obsadzie) • - silny „stay green” i potężne ulistnienie doskonale wykorzystuje składniki pokarmowe do budowania plonu

Dobra zdrowotność ogólna

FAO 250 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Pokaźna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu, zapewnia wysokie plony kiszonkowe o wysokiej wartości żywieniowej i zawartości skrobi

typ ziarna

Flint/Dent

rejon uprawy

Kiszonka na terenie całego kraju, ziarno I, II i południowa część III rejonu uprawy

wymagania glebowe

Również na słabsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

Kiszonka -80.000 do 90.000 roślin/ha

zdrowotność

Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb

www.agrochem.eu


Odmiany średnio - późne

ROSOMAK Kierunki użytkowania:

FAO 250 - 260 typ odmiany

Mieszaniec pojedynczy (SC)

charakterystyka

Rośliny dość wysokie o bardzo dobrej sztywności łodyg, dobrym ulistnieniu o szerokiej blaszce liściowej

typ ziarna

Semi Flint/Semi Dent Ziarno i CCM - I, II rejon uprawy

Zalety • szybki „dry down” (kolby efektywnie pozbywają się wody • przystosowany do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych • dobrze uziarnione i łatwo omłacające się kolby • bardzo duże plony znakomitej kiszonki dla krów oraz ziarna z przeznaczeniem na suszenie lub kiszenie

rejon uprawy Kiszonka- I, II i południowa część III rejonu uprawy wymagania glebowe

Toleruje słabsze gleby kiszonka - 90.000 roślin/ha

zalecana obsada ziarno - 75.000 do 80.000 roślin/ha Znakomita odporność roślin na chorobyfuzariozę kolb i głownię guzowatą

zdrowotność

SM POPIS Kierunki użytkowania:

Zalety • wysokie plony wartościowej kiszonki • w plonie suchej masy całych roślin 106% średniego plonu odmian wzorcowych przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w kolbach • dobra tolerancja na suszę i dobry „stay green”

FAO 270 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Jedna z najwyższych odmian smolickiej oferty o bardzo dobrym wzroście początkowym

typ ziarna

Flin/Dent

rejon uprawy

I, II i tylko najcieplejsza południowa część III rejonu uprawy kukurydzy

wymagania glebowe

Toleruje słabsze stanowiska glebowe

zalecana obsada

Kiszonka na słabszych glebach -80.000 - 85.000 roślin/ha Kiszonka na glebach lepszych - 85.000 do 90.000 roślin/ha

zdrowotność

UŁAN Kierunki użytkowania:

Zalety • wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających jak i niekorzystnych sezonach • w plonowaniu uzyskuje wyniki powyżej odmian wzorcowych w najważniejszych parametrach kiszonkowych

Wysoka odporność na fuzariozy i dobra odporność na głownię guzowatą i omacnicę prosowiankę

FAO 270 typ odmiany

Mieszaniec trójliniowy (TC)

charakterystyka

Wytwarza bardzo wysokie rośliny, który stanowi doskonały surowiec dla biogazowni

typ ziarna

Dent/Flint

rejon uprawy

Na kiszonkę na terenie całego kraju z wyjątkiem pólnocnej części III rejonu uprawy kukurydzy

wymagania glebowe

Średnie stanowiska glebowe

zalecana obsada

Od 80.000 roslin/ha na stanowiskach słabszych do 100.000 roślin/ha na dobrych stanowiskach glebowych

zdrowotność

Dobra zdrowotność ogólna


KOMPLEKS GLEBOWY

DRY DOWN

STAY GREEN

TYP ZIARNA

TYP ODMIANY

FAO

HODOWLA

ODMIANA

REKOMENDOWANY KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ODMIANY WCZESNE ES CLUEDO

EURALIS

220/230

TC

Flint/ Dent

***

***

***

toleruje słabsze

**

ODMIANY ŚREDNIO-WCZESNE SM HUBAL

HR SMOLICE

240

TC

SF

***

***

***

FABELL

Freiher von Moreau

240

TC

Flint/ Dent

***

***

***

P8372

PIONEER

240

SC

Flint/ Dent

**

***

***

SAATBAU

240/250

TC

SD

***

***

***

CODIGREEN

OSEVA

240/250

SC

SD/D

***

***

***

***

***

HULK

Maisadour

250

SC

Flint/ Dent

**

**

***

***

***

DANUBIO

toleruje słabsze

**

*** **

***

toleruje słabsze

***

toleruje słabsze

***

średni i lepszy **

toleruje słabszy toleruje słabsze

ODMIANY ŚREDNIO-PÓŹNE ROSOMAK

HR SMOLICE

250/260

SC

SF/SD

***

***

***

SM POPIS

HR SMOLICE

270

TC

SF

*

*

***

***

**

toleruje słabszy

UŁAN

HR SMOLICE

270

TC

SD

**

***

***

**

średni

***

***

**

**

toleruje słabszy

Legenda: SC - (ang. Skrót: single cross) - odmiana mieszańcowa pojedyncza uzyskana z krzyżowania dwóch komponentów A x B, jest określana mianem mieszańca pojedynczego TC - (ang. skrót: threeway cross) - odmiana mieszańcowa trójliniowa uzyskana z krzyżowania trzech komponentów, matecznego mieszańca AB i ojcowskiego C (AB x C) F - ziarno typu „Flint” (zaokrąglone, błyszczące) D - ziarno typu „Dent” - podłużne, podobne do końskiego zęba SF - ziarno typu semi flint (pośrednie, zbliżone do ziarna typu flint) SD - ziarno typu semi dent (pośrednie zbliżone do ziarna typu dent) STAY GREEN - cecha utrzymująca zieloność łodyg i liści w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a masa do zakiszania uzyskana z mieszańców typy „stay green” łatwiej się zakisza, dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach DRY DOWN - cecha odmiany o szybkim oddawaniu wody (wysychaniu ziarna) na polu. Ułatwiają to min. luźno ułożone liście okrywowe kolby i cieńsza okrywa owocowo-nasienna ziarniaka. Cecha ta umożliwia zbiory ziarna o niższej wilgotności.

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76

Biuro Obsługi Klienta 59 83 45 671 605 901 517 bok@agrochem.com.pl

www.agrochem.eu

Katalog odmian kukurydzy 2018  
Katalog odmian kukurydzy 2018  
Advertisement