Page 1

Katalog JESIENNY 2018

KUKURYDZA, NAWOŻENIE DOLISTNE s. 50

NA NOWE WYZWANIA W ROLNICTWIE s. 54

INNOWACYJNOŚĆ W UPRAWIE = STRIP TILL s. 56


®


Szanowni Państwo, Niezmiernie

miło

jest

nam

zaprosić

Państwa

do

lektury Katalogu

Agrotechnicznego – Jesień 2018. Już od ponad 21 lat firma Agrochem Puławy Sp. z o.o. dostarcza wsparcie, wsłuchując się w potrzeby Polskiego Rolnika. Każdego roku rozbudowujemy naszą ofertę, gwarantując Państwu szeroki wybór wraz z profesjonalnym doradztwem. Z przyjemnością informujemy Państwa, że w dniu 18 kwietnia nastąpiło połączenie Spółek Agrochem Puławy i Agrochem Sp. z o.o. w Dobrym Mieście. Pozwoliło nam to dostarczyć Państwu nie tylko kompleksową ofertę na artykuły do produkcji rolnej, ale również zwiększyć jakość oferowanych towarów i logistyki m.in. za sprawą nowego, większego zaplecza magazynowego. Dodatkowo zapraszamy na naszą stronę internetową www.agrochem.eu oraz firmowy fan page http://www.facebook.com/AgrochemPulawy/ Na koniec pragniemy podziękować wszystkim osobom i firmom za pomoc i współpracę przy tworzeniu tego katalogu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i życzymy samych sukcesów każdego dnia. Zarząd i Pracownicy Agrochem Puławy Sp. z o.o.

WWW.AGROCHEM.EU

3


I. NASIONA Wstęp o rzepakach ozimych . . . . . . . . . . . . . 7

Tur F1, Dolaro F1 ������������������������������������� 42

Metys ���������������������������������������������������������� 9

Su Performer F1, KWS Binntto F1 ��������� 43

Hertz F1 ����������������������������������������������������� 11

KWS Serafino F1, KWS Vinetto F1 ���������� 44

ES Amadeo F1 ������������������������������������������ 13

Charakterystyka odmian - żyto ozime  45

Monolit, Chrobry ������������������������������������ 14

Międzyplon jako proekologiczny pomocnik ��� 46

SY Saveo F1 ����������������������������������������������� 15

Skup zbóż ������������������������������������������������� 47

Atora F1, Prince F1 ����������������������������������� 16 Copernicus F1, Einstein F1 ��������������������� 17 Mercedes F1, Popular F1 ������������������������ 18 Visby F1, Sherpa F1 �������������������������������� 19 Croquet F1, Mentor F1 �������������������������� 20 Charakterystyka odmian - rzepaki��������� 21 Wstęp o pszenicy ozimej ����������������������������� 23 Julius, Tacitus ������������������������������������������ 25 Etana, Wilejka ������������������������������������������� 27

II. NAWOŻENIE MINERALNE HOLIST agro - świetna jakość w świetnej cenie ������������������������������������� 51 Wapnowanie bieżących upraw ������������� 53 Dlaczego strip-till ����������������������������������� 54 Technologia nawożenia mineralnego � 57

III. NAWOŻENIE DOLISTNE ViTotal Agro® - sukces na polskim rynku  62 Bestsellery w ofercie ViTotal Agro® ������� 64

Tytanika, Hondia ������������������������������������ 28

Nawożenie dolistne rzepaku w trakcie jesiennej wegetacji ����������������� 66

Charakterystyka odmian - pszenica ozima ����� 29

Zboża – przygotowanie do jarowizacji ozimin ���� 67

Wstęp o pszenżycie ozimym����������������������� 31

Technologia nawożenia dolistnego ����� 68

Avokado, Orinoko ���������������������������������� 33

IV. OCHRONA ROŚLIN

Meloman, Tulus �������������������������������������� 34

Jesienna ochrona rzepaku i zbóż ��������� 75

charakterystyka odmian - pszenżyto ozime ��� 35

Indeks produktów ����������������������������������� 76

Wstęp o jęczmieniu ozimym����������������������� 37

Technologia ochrony ����������������������������������� 77

KWS Kosmos, Mercurioo ����������������������� 38

Zaskocz chwasty nową substancją czynną ����������������������������������� 78

Charakterystyka odmian - jęczmień ozimy � 39

4

Wstęp o życie ozimym����������������������������������� 41

Katalog JESIENNY 2018

Regulatory wzrostu i fungicydy ������������ 84


NASIONA

WWW.AGROCHEM.EU

5


Rzepak ozimy Katalog JESIENNY 2018


nasiona

Rzepak ozimy Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna rzepaku ozimego i jego jakości Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

W Polsce rzepak jest najważniejszą rośliną oleistą, a  areał jego uprawy systematycznie rósł. Największy poziom osiągnął w  roku 2014 i  wynosił ponad 0,9 mln ha, natomiast zbiory przekroczyły 3,2 mln ton. Jak wynika z danych przedstawionych przez IERiGŻ-BIP, areał obsiany rzepakiem ozimym w sezonie 2017/2018 wyniósł około 800 tys. ha i jest on mniejszy o ok. 8 do 10% w stosunku do uprawy w sezonie 2016/2017. Powodem tak dużego ograniczenia zasiewów rzepaku nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech była przede wszystkim niekorzystna aura, tj. susza czy obfite opady deszczu. Dalszy przebieg pogody w  okresie wegetacji jesienno–zimowo-wiosennej również był bardzo niekorzystny dla upraw rzepaku. Długa ciepła jesień, mrozy bez okrywy śnieżnej i susza wiosenna spowodowały kolejne szkody w plantacjach rzepaku, co znacząco odbije się na jego plonowaniu w tym roku. Po raz kolejny obserwujemy występujące anomalie pogodowe zmieniającego się w  naszym regionie klimatu, które znacząco wpływają na reakcję roślin uprawnych, w  tym rzepaku, na te zmiany, wywołujące u  roślin zarówno stresy abiotyczne (intensywne promieniowanie słoneczne, niska lub wysoka temperatura, ograniczona dostępność wody lub jej nadmiar, erozja gleby, silne wiatry itd.) jak i biotyczne (choroby i szkodniki roślin uprawnych). Te wszystkie czynniki stanowią główne wyzwania dla hodowli rzepaku, które dążą do wyhodowania nowych odmian bardziej dostosowanych do zmieniających się nieprzewidywalnych warunków pogodowych, o dobrej odporności na główne choroby grzybowe rzepaku (Phoma, Verticillium, Sclerotinia, kiła kapustnych) i choroby wirusowe (wirus żółtaczki rzepy – TuYV). Mimo tych wszystkich utrudnień, rzepak jest ciągle opłacalną i rozwojową uprawą w warunkach Polski. Ponad 40% masy nasion to olej. Pozostałość to wysokobiałkowa (35-40% białka) śruta poekstrakcyjna. Głęboko korzeniące się rośliny rzepaku oraz pozostawiana słoma i resztki pożniwne poprawiają właściwości fizyczne gleby. Dobrze rozbudowany i głęboki system korzeniowy rzepaku ułatwia lepsze zakorzenienie się następczych roślin zbożowych, dzięki czemu lepiej znoszą okresowe braki wody. Długi okres przebywania rzepaku na polu stanowi także dobrą ochronę gleby przed erozją. Przyrodnicza wartość różnych gatunków jako przedplonów dla rzepaku jest powszechnie znana. Można ją sklasyfikować następująco (od najlepszych do najgorszych): wczesne strączkowe na nasiona oraz na masę zieloną, wczesny ziemniak, motylkowate wieloletnie z zakończonym użytkowaniem w  lipcu, jęczmień ozimy i  jary, pozostałe zboża ozime, pszenica jara i  owies. W praktyce rolniczej ważniejszym staje się termin zbioru przedplonu, jego odległość od ostatniego nawożenia organicznego oraz częstotliwość występowania samego rzepaku w rotacji (a właściwie wszystkich krzyżowych razem). Obecnie rzepak uprawia się po zbożach i jest on często jedynym dwuliściennym przerywaczem tzw. monokultury i monotonii resztkowej zbóż. Znaczącym czynnikiem na odniesienie sukcesu w uprawie rzepaku jest dobór

odmiany. W zależności od warunków siedliskowych, na jakich planujemy uprawę, musimy rozważyć różne kryteria, m.in. takie jak: rodzaj stanowiska, typ odmiany, przewidywany potencjał plonowania, mrozoodporność, wczesność dojrzewania, wigor jesienny, odporność na czynniki stresogenne oraz groźne patogeny chorobotwórcze, zakres terminu siewu, odporność na wyleganie i  osypywanie nasion, morfologia roślin. Zarówno odmiany mieszańcowe jak i odmiany populacyjne mają swoje wymagania i zalety. Odmiany mieszańcowe nadają się do uprawy w  różnych środowiskach, ponieważ: • dzięki silnemu systemowi korzeniowemu oraz witalności rośliny dobrze radzą sobie z  pobieraniem wody na stanowiskach suchych, na glebach lekkich, dając dobre plony. Podobnie na stanowiskach lekkich o  ograniczonej dostępności składników pokarmowych. Dobrze ukorzenione i rozkrzewione rośliny odmian mieszańcowych mają lepszą zdolność przyswajania azotu niż w przypadku odmian populacyjnych, • nadają się na opóźnione siewy dzięki szybkiemu rozwojowi początkowemu, • silny rozwój poszczególnych roślin sprawia, iż dobrze plonują nawet w przypadku niższej gęstości łanu. Odmiany populacyjne łączą w sobie liczne wartościowe cechy podobnie jak odmiany mieszańcowe. Potencjał plonowania ich jest z reguły niższy, ponieważ nie występuje u  nich zjawisko heterozji. Wśród zalet odmian populacyjnych należy wymienić: • dużą różnorodność oferowanych odmian, co umożliwia znalezienie wśród nich odmiany najlepiej dostosowanej do warunków konkretnego rejonu uprawy, • dobrą tolerancję na wczesny siew, • opłacalność produkcji nawet w  regionach o  niższej intensywności uprawy. Terminy siewu zawierają się w przedziale od 10 sierpnia do 10 września. Wysiewy od połowy sierpnia uważane są ogólnie za optymalne dla dobrego rozwoju łanu rzepaku. Ważne jest przy tym, aby wybrać możliwie najlepszy termin stosownie do warunków klimatycznych stanowiska i regionu. W przypadku wczesnych siewów, związanych przede wszystkim z  wyższą ilością wysiewu, pojawia się niebezpieczeństwo, że przed zimowym okresem spoczynku może dojść do przerośnięcia plantacji, co może skończyć się znacznymi uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz. Późne siewy z kolei, w przypadku gorszego rozwoju jesiennego, niosą ze sobą niebezpieczeństwo zbyt słabego wykształcenia roślin, co jest zbyt słabym punktem wyjścia dla uzyskania wysokich plonów. Normy wysiewu uzależnione są od terminu wysiewu i odmiany rzepaku i tak dla odmian populacyjnych zawierają się w  przedziale 50 – 110 nasion/m2, a  dla odmian mieszańcowych 35 – 80 nasion/m2. WWW.AGROCHEM.EU

7


TACITUS

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

5,5

O

Pszenica ozima

Wysokoplenna jakościówka

Znakomita zimotrwałość

dobra zdrowotność

krótka, odporna na wyleganie

Dystrybutor w Polsce: Dystrybutor w Polsce:

Producent: Agrochem Puławy Sp. z o.o. Agrochem Puławy Sp. z o.o.Człuchów ul. Mickiewicza 5, 77-300 tel.Mickiewicza tel.: +48 59 8345,5677-300 70 ul. Człuchów fax: +48 59 59 834 834 56 51 76 tel.: +48 70

8

fax: +48 59 834 51 76 www.agrochem.eu www.agrochem.eu

Katalog JESIENNY 2018


Rzepak ozimy

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

METYS z najlepszego szczepu

METYS Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR z najlepszego szczepu  Odmiana populacyjna, zarejestrowana w 2014 roku.  Bardzo dobry potencjał plonowania – do 115% wzorca (wyniki z doświadczeń rejestrowych COBORU 2013).  Niskie wymagania glebowe – doskonały do uprawy także na słabszych stanowiskach (wyhodowany w tych samych warunkach co MONOLIT).

101% - 40,1 dt/ha

90% - 36,9 dt/ha

94% - 34,1 dt/ha 94% - 42,4 dt/ha 97% - 36,8 dt/ha 101% - 49,4 dt/ha

 Rośliny o dobrej odporności na choroby rzepaku takie jak czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa czy sucha zgnilizna kapustnych.  Nasiona o wysokiej zawartości tłuszczu.  Odmiana średnio wczesna szybko i równomiernie dojrzewająca.  Dobra zimotrwałość.  Dobra odporność na wyleganie.

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

WWW.AGROCHEM.EU

9


HERTZ F1 Rzepak ozimy

Wysoki wigor wiosenny

tel. +48 59 834 56 70

10

ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów www.agrochem.eu Katalog JESIENNY 2018

Wysoka zimotrwałość

Podwyższona odporność na WERTICILIOZĘ


Rzepak ozimy

Hodowla: KWS MOMONT

HERTZ F1 – wyciśniesz więcej...

HERTZ F1 Hodowla: KWS MOMONT wyciśniesz więcej  Nowa odmiana rzepaku mieszańcowego hodowli

KWS z katalogu wspólnotowego CCA – dystrybucja wyłączna AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

 W doświadczeniach rejestrowych CCA COBORU – plonowanie 105% wzorca  Odmiana na typowe stanowiska pod rzepak.

101% - 54,6 dt/ha

99% - 52,8 dt/ha

108% - 54,4 dt/ha 100% - 51,8 dt/ha 109% - 43,8 dt/ha 96% - 36,9 dt/ha

 Wysoki wigor początkowy.  Wyróżniający się na tle innych odmian, dobry wigor wiosenny po zimie 2015/2016.  Odmiana o podwyższonej odporności na choroby podstawy łodygi.  Podwyższona odporność na tzw. chorobę płodozmianową – Verticiliozę – 8,5 pkt w skali 90

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: Badania rozpoznawcze CCA 2015

 Wysoka zawartość tłuszczu – 48,9% s.m.  Średnia wysokość roślin – 162 cm.  Średnio wczesny termin kwitnienia.  Wczesne dojrzewanie.  Odmiana o podwyższonej odporności na osypywanie nasion.

WWW.AGROCHEM.EU

11


ES AMADEO (F1) WIRTUOZ PIERWSZEJ KLASY!

Dobrze zaplanuj. Doskonale zaplonuj.

Dystrybucja: Dystyrbucja:

Hodowca:


OSYPYWANIE PHOMA SCLEROTINIA CYLINDROSPORIOZA VERTICILLIUM

Rzepak ozimy

Hodowla : EURALIS

ES AMADEO F1 – wirtuoz pierwszej klasy! MORFOLOGIA WCZESNOŚĆ

WCZESNY

PÓŹNY

RESTART PO ZIMIE KWITNIENIE DOJRZAŁOŚĆ

CECHY AGRONOMICZNE

WYSOKOŚĆ ROŚLIN: WYSOKA MTZ: WYSOKA JAKOŚĆ ZAOLEJENIE: 47,5% BIAŁKO: WYSOKIE OMEGA3: ŚREDNIO

ŚREDNIA WRAŻLIWOŚĆ

5

6

7

ODPORNY

8

9 10

WCZESNY WIGOR ELONGACJA ZIMOTRWAŁOŚĆ WYLEGANIE OSYPYWANIE PHOMA SCLEROTINIA CYLINDROSPORIOZA VERTICILLIUM

ES AMADEO F1 Hodowla : EURALIS Wirtuoz pierwszej klasy!  Najnowsza odmiana rzepaku mieszańcowego

ENIE: 47,5 

JAKOŚĆ2017 Węgry. hodowli EURALIS – rejestracja

Odmiana w wyłącznej dystrybucji Agrochem Puławy.

 Elastyczność plonowania w każdych warunkach.

WYSOKIE

Duży potencjał plonowania nasion o wysokiej MTZ i dobrym zaolejeniu.

 Niska podatność na elongację (wybijanie) szyjki 3: ŚREDNIO korzeniowej jesienią, tworzy zwartą, kompaktową rozetę do spoczynku zimowego.

 Elitarna genetyka EURALIS.  ILOŚCIOWA (wielogenowa) i JAKOŚCIOWA (Rlm7) odporność na Phoma.

MORFOLOGIA WCZESNOŚĆ

WCZESNY

PÓŹNY

RESTART PO ZIMIE KWITNIENIE DOJRZAŁOŚĆ WYSOKOŚĆ ROŚLIN: WYSOKA MTZ: WYSOKA JAKOŚĆ ZAOLEJENIE: 47,5% BIAŁKO: WYSOKIE OMEGA3: ŚREDNIO

 Wysoka odporność na choroby płodozmianowe – Verticillium.  Odporność na Cylindrosporiozę.  Potwierdzona odporność na osypywanie nasion.

WWW.AGROCHEM.EU

13


Rzepak ozimy

MONOLIT

CHROBRY

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

wierna w plonowaniu odmiana populacyjna  Niezawodne i wysokie plonowanie.

 Tolerancyjny na słabsze warunki glebowe.  Bardzo dobra mrozoodporność sprawdzona w polskich warunkach klimatycznych.  Odmiana o wysokiej zawartości tłuszczu w nasionach - 48% (na podstawie ogólnokrajowych wyników PDO).  Bardzo niska zawartość glukozynolanów gwarantuje zachowanie wysokich parametrów jakościowych śruty rzepakowej.  Odmiana o wczesnym terminie kwitnienia i wczesnym okresie dojrzewania.  Duża elastyczność Monolita do warunków pogodowych to cecha odzwierciedlająca wierne i stabilne plonowanie lokujące tę odmianę w czołówce odmian populacyjnych.

89% - 35,3 dt/ha

95% - 39,0 dt/ha

92% - 33,4 dt/ha

król pól  Odmiana populacyjna, pochodząca z krzyżówki z Monolitem.  Wysokie plonowanie – w badaniach rejestrowych COBORU 2014 plon 50,2 dt/ha tj. o ponad 600 kg/ha więcej w porównaniu do wzorców populacyjnych.  Doskonała zimotrwałość potwierdzona podczas zimy 2015/2016.  Niskie wymagania glebowe – bardzo dobrze toleruje mozaiki glebowe.  Średnio późny w terminie kwitnienia i dojrzewania.  Dobra odporność na wyleganie ułatwia sprawny zbiór podczas żniw.  Odmiana o podwyższonej odporności na zgniliznę twardzikową. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2014 wykazała porażenie, 9% tj. o 3 pkt procentowe mniej od wzorca.

96% - 38,1 dt/ha 100% - 36,3 dt/ha

95% - 42,8 dt/ha 90% - 34,1 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

Katalog JESIENNY 2018

105% - 47,4 dt/ha 97% - 36,8 dt/ha

95% - 46,5 dt/ha

14

96% - 39,4 dt/ha

93% - 45,5 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017


Rzepak ozimy

SY SAVEO F1 Hodowla: Syngenta CropProtection AG wyciśniesz plon w każdych warunkach  Odmiana wytwarzająca bujny system korzeniowy.  Doskonale regeneruje się po okresach stresu.  Ponadprzeciętna tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych.  Wysoki potencjał plonowania w 2017 roku – 109% wzorca  Wysoka asymilacja azotu – bardzo korzystna reakcja w plonowaniu na zwiększone nawożenie azotowe.  Odmiana średnio wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.  Tworzy rośliny średnio niskie o dobrej odporności na wyleganie.  Plastyczna w doborze stanowisk.  Średnio wysoki wigor jesienny i wysoka zimotrwałość.

109% - 43,3 dt/ha

107% - 43,9 dt/ha

109% - 39,6 dt/ha 109% - 49,2 dt/ha 113% - 42,8 dt/ha 103% - 50,4 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

WWW.AGROCHEM.EU

15


Rzepak ozimy

ATORA F1

PRINCE F1

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

nowa gwiazda na rynku

nowa generacja rzepaku

 Odmiana wysoko i stabilnie plonująca niezależnie

 Prince F1 to najnowszy wyhodowany mieszaniec w szerokiej gamie produktów firmy Rapool.  Czołowe lokaty w badaniach rejestrowych, średnio 117% wzorca.  Rejestracja już po drugim roku badań, średni plon 50,1 dt/ha.  Wysoka zawartość oleju w nasionach. Bardzo dobra zimotrwałość.  Wysoki wigor początkowy – może być wysiewana w opóźnionych terminach.  Odmiana kompaktowa tworzy płaską rozetę – dobre przygotowanie do zimowania.  Idealnie nadaje się do uprawy na różnych typach stanowisk, od słabszych do bardzo dobrych.  Tolerancyjna na okresowe susze.  Rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie.  Bardzo wysoka tolerancja na najczęstsze choroby rzepaku.  Odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV).  Odmiana wcześnie kwitnąca i średnio wcześnie dojrzewająca.

od warunków klimatycznych – średnio 120% wzorca.  Średni plon bezwzględny z 5 lat badań na

poziomie 51,9 dt/ha.  Buduje silny system korzeniowy – tolerancyjna

na okresowe susze.  Może być uprawiana na różnych stanowiskach –

od słabszych do bardzo dobrych.  Ze względu na dynamiczny rozwój jesienny,

może być wysiana w lekko opóźnionych terminach.  Mocne strony ATORY F1 to wysoka zimotrwałość

i odporność na choroby.  Wysoka zawartość oleju w nasionach.  Odmiana średnio wczesna w kwitnieniu oraz

średnio późna w dojrzewaniu.  Rośliny wysokie, odporne na wyleganie.

Prince F1 - plonowanie w warunkach presji wirusa (TuYV)

117%

119% - 47,2 dt/ha

117% 124%

113% - 46,3 dt/ha

134%

117% - 42,5 dt/ha 108% - 48,7 dt/ha 119% - 45,1 dt/ha

Źródło: Badania IOR, Poznań/Rampol/NPZ, 2017

123%

Polska - porażenie rzepaku wirusem żółtaczki rzepy

111% - 54,3 dt/ha

83% 100% 100%

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

Katalog JESIENNY 2018

100%

85% 90%

100% 100% Źródło: Badania rejestrowe, 2017 n=12

16

85%

90%


Rzepak ozimy

COPERNICUS F1

EINSTEIN F1

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

Hodowla: Deutsche Saatveredelung AG

odkryj kosmiczny plon  Najnowsza odmiana polskiego rzepaku mieszańcowego Hodowli Roślin w Strzelcach – rejestracja 2017.  Bardzo wysoki potencjał plonowania.  Odmiana wyhodowana w Polsce – idealnie przystosowana do lokalnych warunków uprawy.

inteligentna kombinacja  Odmiana idealna w uprawach uproszczonych

i opóźnionych siewach.  Dynamiczna w jesiennym rozwoju.  Plastyczna w stosunku do stanowiska.  Wrażliwa na regulatory wzrostu – oszczędności na stosowanych dawkach.

 Doskonale sprawdza się również na glebach lżejszych.

 Potwierdzona bardzo dobra zimotrwałość.

 Wysoka zimotrwałość.

 Równomiernie dojrzewa – mniejsze koszty zbioru.

 Średnio wysoka odporność na wyleganie.  Wysoka zawartość tłuszczu (47,9% s.m. nasion)  Niska, bezpieczna zawartość glukozynolanów w śrucie.  Średni termin kwitnienia i dojrzewania.  Dobra odporność na podstawowe choroby rzepaku, zwłaszcza wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych.

108% - 42,9 dt/ha

111% - 45,5 dt/ha

104% - 37,8 dt/ha

 Odmiana średnio wczesna, równomiernie dojrzewająca.  Rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie.  Bardzo dobra odporność na choroby.  Wysoki potencjał plonowania – średnio 120% wzorca (47,6 dt/ha).

119% - 47,2 dt/ha

111% - 45,5 dt/ha

124% - 45,0 dt/ha 122% - 55,0 dt/ha

137% - 51,9 dt/ha

115% - 51,9 dt/ha 117% - 44,3 dt/ha

116% - 56,7 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

106% - 51,8 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

WWW.AGROCHEM.EU

17


Rzepak ozimy

MERCEDES F1

POPULAR F1

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Hodowla: RAPOOL Polska Sp. z o.o.

sprawdzony i niezawodny  Bardzo wysoka zimotrwałość potwierdzona

w praktyce, czołowe oceny w badaniach rejestrowych i PDO.  Odmiana idealnie dopasowana do stanowisk na

glebach ciężkich.  Dobrze radzi sobie z trudnymi warunkami

podczas wschodów.  Wyróżnia się stabilnym plonowaniem - średnia

za lata 2015÷2017–115% wzorca.  MERCEDES to nowa genetyka - wysoka

odporność na choroby - suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową.  Posiada wysokie zdolności regeneracji uszkodzeń

po zimie.

stabilny plon, wyjątkowa zimotrwałość  POPULAR F1 to stosunkowo nowa, mocna propozycja dla wymagających producentów rzepaku – rejestracja 2014 rok.  Odmiana o idealnej kombinacji najwyższych plonów nasion i oleju.  Bardzo wysoki potencjał plonowania – średni plon nasion z badań rejestrowych i PDO za lata 2013-2017 – 112% wzorca (48,6dt/ha).  Wybitna zimotrwałość.  Jedna z najspokojniej ruszających odmian w rozwoju wiosennym, co znacząco minimalizuje ryzyko uszkodzeń przez późne przymrozki.  Wysoka zdrowotność i odporność na wyleganie.  Bardzo wysoki plon tłuszczu.

 Dynamiczny rozwój jesienny - odmiana możliwa

do wysiewu w lekko opóźnionych terminach.  W stan spoczynku zimowego wchodzi

z kompaktową rozetą.

 Lubi stanowiska średnie i dobre o dobrej agrotechnice.  Średnio wczesna w kwitnieniu i dojrzewaniu.

 Tworzy duże, mocne rośliny - bardzo odporne na

wyleganie.  Odmiana z czołówki rankingów zawartości oleju.

116% - 46,1 dt/ha

108% - 44,3 dt/ha

103% - 37,4 dt/ha

118% - 46,8 dt/ha 112% - 40,7 dt/ha

113% - 51,0 dt/ha 116% - 44,0 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

Katalog JESIENNY 2018

111% - 50,1 dt/ha 107% - 40,6 dt/ha

106% - 51,8 dt/ha

18

108% - 44,3 dt/ha

106% - 51,8 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017


Rzepak ozimy

VISBY F1

SHERPA F1

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

pewny w uprawie

silny system korzeniowy

 Odmiana pewna i sprawdzona w praktyce rolniczej – jedna z najpopularniejszych odmian w Polsce i Europie.  Pomimo kilkuletniej obecności na rynku- od 2017 roku – nadal jest jedną z najchętniej uprawianych odmian.  Bardzo wysoka zimotrwałość.  Równomiernie dojrzewająca w strukturze łanu.  Łatwo omłacająca się i mało osypująca się przy zbiorze.  Bardzo stabilnie plonująca – w latach 2007-2017 113% wzorca (48,4dt/ha).

 SHERPA F1 wyróżnia się jednym z najlepiej

rozwiniętych systemów korzeniowych.  Posiada bardzo wysoką zimotrwałość.  Bardzo dobry wigor w początkowej fazie wzrostu.  Odmiana wszechstronna, dobrze sprawdzająca

się w zróżnicowanych warunkach, polecana również na słabsze stanowiska i mozaiki glebowe.  Odmiana o średnio szybkim rozwoju jesiennym,

średnio wczesnym okresie kwitnienia i średnio wczesnym terminie dojrzewania.  Tolerancyjna na okresowe susze.  Stabilnie plonująca - średnia za okres 2015÷2017

- 107% wzorca (43,0 dt/ha).  SHERPA to odmiana o bardzo wysokiej

zdrowotności potwierdzonej w praktyce.

112%-44,5 dt/ha

106% - 43,5 dt/ha

110% - 43,7 dt/ha

92% - 33,4 dt/ha 106% - 47,8 dt/ha

104% - 42,6 dt/ha

101% - 36,7 dt/ha 108% - 48,7 dt/ha

103%% - 39,0 dt/ha 101% - 38,3 dt/ha 100% - 48,9 dt/ha

100% - 48,9 dt/ha

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017

WWW.AGROCHEM.EU

19


Rzepak ozimy

CROQUET F1

MENTOR F1

Hodowla: RAPOOL Polska Sp. z o.o.

Hodowla: Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG

nowa jakość w walce z kiłą kapustnych

kiły i mrozu się nie boi  Jedna z nowszych odmian odpornych na kiłę kapustnych – rejestracja 2015 r.

 Najnowsza propozycja w segmencie

kiłoodpornych odmian rzepaku.  Odmiana o szybkim rozwoju jesiennym.  Sprawdza się w optymalnych i późnych siewach.  Plastyczna w doborze stanowisk – sprawdza

się na wszystkich rodzajach gleb, na których wystąpiło porażenie patogenem kiły.  Dodatkowym atutem jest nowy rodzaj

odporności na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma lingam). Odporność APR37 (Adult Plant Resistance) jest genetycznie różna od wszelkich znanych głównych odporności na Phomę. Jej działanie polega na ochronie podstawy łodygi przed infekcją suchą zgnilizną.  Wiosną powoli rozpoczyna wzrost i regenerację,

co zmniejsza ryzyko uszkodzeń przez pojawiające się w tym okresie przymrozki.

 Ekstraklasa plonowania wśród odmian z tolerancją na kiłę kapustnych.  Stabilne plonowanie w latach 2014 – 2017 – 101% wzorca.  Wybitna zimotrwałość – najlepiej zimująca odmiana kiłoodporna.  Odporna na wyleganie i łatwa w omłocie.  MENTOR cechuje wysoka tolerancja na warunki stresowe.  Odmiana przydatna w uproszczeniach uprawowych.  Łatwa w omłocie.  Posiada duże zdolności regeneracji.  Dynamiczna w rozwoju jesiennym, średnio późna w dojrzewaniu.

CROQUET F1 - Plon w latach 2015-2016 (wzorca%) 90

95

100

105

2015

ODMIANA KIŁOODPORNA 2

2016

ODMIANA KIŁOODPORNA 2

2015

ODMIANA CROQUET F1

2016

ODMIANA CROQUET F1

2015

ODMIANA KIŁOODPORNA

2016

ODMIANA KIŁOODPORNA

110

100% - 39,7 dt/ha 91% - 33,0 dt/ha

102% - 46,0 dt/ha 92% - 34,9 dt/ha 96% - 46,9 dt/ha

Źródło: Francja, oficjalne doświadczenia rejestrowe, 2015 - 12 lokalizacji, 2016 - 10 lokalizacji plon 2015=40 dt/h, 2016=36 dt/h MORFOLOGIA WCZESNOŚĆ

20

RESTART PO ZIEMI

Katalog JESIENNY 2018 KWITNIENIE DOJRZAŁOŚĆ

97% - 39,8 dt/ha

WCZESNY

PÓŹNY

Plonowanie nasion odmiany w rejonach Polski Źródło: COBORU WPDO 2017


Rzepak ozimy

Rzepak ozimy - charakterystyka odmian Odmiana

MONOLIT

METYS

CHROBRY

COPERNICUS F1 ES AMADEO F1*

HERTZ F1**

SY SAVEO F1

ATORA F1

PRINCE F1

Hodowca/Zachowujący

HR Strzelce

HR Strzelce

HR Strzelce

HR Strzelce

EURALIS

KWS MOMONT

SYNGENTA

RAPOOL

RAPOOL

Typ odmiany

populacyjna

populacyjna

populacyjna

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

Plon nasion w 2017 [100% = 40,2 dt/ha]

92%

96%

99%

116%

107%

98%

109%

115%

117%

Zawartość tłuszczu (% s.m.)

49,0

47,5

48,1

48,4

47,5

48,9

49,2

50,1

wysoka

Parametry jakościowe

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Szybkość rozwoju jesiennego

średni

średni

średnio szybki

średni

średnio szybki

średnio szybki

szybki

szybki

szybki

Kwitnienie (dni od 1.01)

118

117

116

117

wczesne

120

115

116

wczesne

Dojrzałość techniczna (dni od 1.01)

187

187

186

186

wczesna

189

187

187

średnia

Wysokość roślin

148

146

149

160

165

159

151

159

śr. Wysokości

Wszystkie rodzaje gleb

Wszystkie rodzaje gleb

Na gleby mozaikowe

Doskonały także na słabsze stanowiska

Przeciętne do dobrych

Doskonały także na słabsze stanowiska

Wszystkie rodzaje gleb

Typowe dla rzepaku

Doskonały także na słabsze stanowiska

Wyleganie (ugięcie łanu) (%)

29,0

17,0

18,0

22,0

mała ppodatność

8,0

16,0

16,0

bd

Stan roślin po zimie (skala 9 st.)

7,4

7,2

7,4

7,6

bdb zimotrwałość

8,1

7,3

7,7

bd

Sucha zgnilizna kapustnych (foma)(% poraż. r.)

8,0

11,0

11,0

12,0

odporność wysoka

10,0

10,0

8,0

odporność wysoka

Zgnilizna twardzikowa (% poraż.r.)

16,0

12,0

12,0

17,0

odporność wysoka

7,0

15,0

11,0

odporność wysoka

7,9

odporność wysoka

7,9

7,7

7,9

odporność wysoka

18

odporność wysoka

bd

14

10

odporność wysoka

Wymagania glebowe

Odporność

Czerń krzyżowych (skala 9 st)

7,4

Choroby podstawy łodygikompleks (% poraż. r.) Odmiana

7,6

17

15

7,3 14

EINSTEIN F1

POPULAR F1

MERCEDES F1

VISBY F1

SHERPA F1

MENTOR F1

CROQUET F1**

RAPOOL

RAPOOL

RAPOOL

RAPOOL

RAPOOL

RAPOOL

RAPOOL

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

mieszańcowa

Plon nasion w 2017 [100 % = 40,2 dt/ha]

117%

110%

111%

103%

104%

96%

109%

Zawartość tłuszczu (% s.m.)

49,8

50,4

50,3

48,5

48,8

50,2

wysoka

Hodowca/Zachowujący Typ odmiany Parametry jakościowe

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Szybkość rozwoju jesiennego

szybki

średnio szybki

średnio szybki

średnio szybki

średnio szybki

średnio szybki

szybki

Kwitnienie (dni od 1.01)

114

114

116

115

115

115

średnio wczesne

Dojrzałość techniczna (dni od1.01)

187

186

187

186

187

186

średnio wczesna

Wysokość roślin

154

153

154

152

151

153

wysokie

Wszystkie rodzaje gleb

Wszystkie rodzaje gleb

Przeciętne do bardzo dobrych

Wszystkie rodzaje gleb

Wszystkie rodzaje gleb

Wszystkie rodzaje gleb

Wszystkie rodzaje gleb

Wyleganie (ugięcie łanu) (%)

15,0

13,0

16,0

16,0

15,0

10,0

bd

Stan roślin po zimie (skala 9 st.)

7,7

7,7

7,7

7,5

7,5

7,5

bd

Sucha zgnilizna kapustnych (foma)(% poraż. r.)

13,0

7,0

10,0

9,0

9,0

8,0

odporność wysoka

Zgnilizna twardzikowa (% poraż.r.)

17,0

9,0

9,0

12,0

12,0

9,0

odporność wysoka

Czerń krzyżowych (skala 9 st)

7,7

8,0

7,7

7,6

7,7

7,9

odporność wysoka

Choroby podstawy łodygi- kompleks (% poraż. r.)

15

14,0

14

15

11,0

10,0

odporność wysoka

Wymagania glebowe Odporność

Źródło: COBORU aplikacja internetowa “Charakterystyka odmian” www.coboru.pl oraz aplikajcje internetowe hodowców. *wg informacji hodowcy, ** wg Wstepnych wyników plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2015 (wzorzec 100%=46,8 dt/ha Uwaga: Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych publikowanych w Polsce przez COBORU jak również najlepszej wiedzy i doświadczenia hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy rozumieć je jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

WWW.AGROCHEM.EU

21


pszenicA ozimA


nasiona

Pszenica ozima Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna pszenicy ozimej i jego jakości Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Pszenica ozima ma dominujące znaczenie w uprawie zbóż. Możliwości szerokiego zastosowania zebranego ziarna, duże możliwości produkcyjne w  warunkach klimatycznych i  glebowych naszego kraju oraz to, że jest ona zbożem towarowym, wpływa na powszechność jej uprawy. Jednym z warunków koniecznych do spełnienia przy uprawie pszenicy ozimej pozwalającej na otrzymanie wysokich plonów ziarna, jak też dodatniego bilansu ekonomicznego, jest właściwy dobór odmian do określonych warunków siedliska (klimat, gleba, przedplon lub zmianowanie) i uwzględnienie ich specyficznych wymagań agrotechnicznych. Warunki klimatyczne Polski pozwalają na uprawę pszenicy ozimej w całym kraju. Występują jednak pewne różnice odmianowe. Na wyraźną reakcję licznych odmian wpływają zmienne na obszarze kraju warunki przebiegu zimy, pogarszające się w  miarę przesuwania się w  kierunku północno - wschodnim. Pszenica spośród roślin zbożowych ma największe wymagania przedplonowe, dlatego na użytkowanie konsumpcyjne należy uprawiać ją po najlepszych przedplonach, np. okopowe, strączkowe i  oleiste. Wadliwy dobór stanowiska powoduje obniżenie plonu ziarna pszenicy ozimej o  8 – 28% (zmniejsza się liczba kłosów na 1 m2 oraz MTZ). W  płodozmianie o  zwiększonym udziale zbóż działanie łagodzące ma wprowadzenie owsa jako rośliny fitosanitarnej. Do uprawy pszenicy zaleca się następujące kompleksy glebowo-rolnicze ( ) – oznaczenie kompleksu glebowego: • bardzo przydatne: pszenny bardzo dobry (1), pszenny dobry (2), pszenny górski (10) • przydatne: pszenny wadliwy (3), żytni bardzo dobry (4), zbożowo-pastewny mocny (8) • średnio przydatny: żytni dobry (5) Istotnym elementem w  uprawie pszenicy jest nawożenie. Należy jednak pamiętać, że dostępność składników jest najlepsza przy pH 6,5 – 7 i  dlatego na glebach kwaśnych

w pierwszej kolejności należy poprawić pH gleby, gdyż przy pH<5,5 rośliny mają ograniczoną możliwość pobierania fosforu, wapnia, potasu i  azotu. Dostosowanie wielkości dawki azotu oraz terminu jego zastosowania do konkretnych warunków siedliskowo-agrotechnicznych może przynieść znaczny wzrost plonu ziarna pszenicy. Nawożenie azotem (N) jest też podstawowym czynnikiem do uzyskania wysokiej jakości surowca konsumpcyjnego. W  przeciętnych warunkach siedliskowych niezbędna jest dawka w  granicach 140 – 180 kg N/ha, a  w  uzasadnionych przypadkach, również większa. Nawożenie potasem i  fosforem należy zastosować przed siewem pszenicy, w  zależności od zasobności gleby wysiać w przeliczeniu na czysty składnik – 70 – 100 kg fosforu (P) i 100 – 160 kg potasu (K) na hektar uprawy. Termin siewu jest czynnikiem bardzo silnie wpływającym na plonowanie pszenicy ozimej. Siew należy wykonać w terminie optymalnym dla danego rejonu kraju (15 września 10 października). Opóźnienie siewu powoduje niekorzystne zmiany cech struktury plonu i  architektury łanu, ujawniające się spadkiem rozkrzewiania produkcyjnego, plonu ziarna z  rośliny oraz liczby ziaren z  kłosa, jak też zwiększonym procentem występowania w łanie roślin o skróconych źdźbłach. Rośliny te charakteryzuje zawsze mniejsza liczba ziarna oraz mniejsza masa ziarna z kłosa w porównaniu do roślin wyższych. W  efekcie tego przy opóźnieniu terminu siewu otrzymuje się plony niższe nawet o  40%. W  doborze odmian znajdują się genotypy charakteryzujące się podobnym plonem ziarna przy opóźnieniu siewu nawet do 14 dni w  stosunku do wysiewu w terminie optymalnym. U odmian tych można opóźnić termin siewu w zależności od rejonu do 5 lub 25 października. Pszenicę ozimą sieje się na głębokość 3-4 cm. Szerokość międzyrzędzi powinna być zależna od liczby wysianych ziaren na jednostkę powierzchni. Wystarczająca liczba roślin dla pszenicy ozimej po wschodach wynosi w granicach 280 – 390 szt./m2.

WWW.AGROCHEM.EU

23


TACITUS

ŚĆ

TR W AŁ

O

ZI M

5,5

O

Pszenica ozima

Wysokoplenna jakościówka

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel. +48 tel.: +48 59 59 834 834 56 56 70 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu 24

Katalog JESIENNY 2018

Znakomita zimotrwałość

dobra zdrowotność

krótka, odporna na wyleganie


pszenicA ozimA

JULIUS

TACITUS

Hodowla: KWS Lochow

Hodowla: Saatbau Linz

Doskonała do siewu po wszystkich przedplonach !  O  dmiana z grupy jakościowej A, wg badań porejestrowych, klasyfikowana jako pszenica z grupy elitarnej E.  Bardzo dobra zimotrwałość (5) – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012 i 2015.  Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych – satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy.  Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy.  Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach.  Bardzo dobra odporność na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR.  Dobra odporność na wyleganie.  Pszenica Julius sprawdza się w uprawie po wszystkich przedplonach, bardzo dobrze sprawdza się też w monokulturze.  Poza doskonałymi właściwościami plonotwórczymi, Julius wyróżnia się także świetnymi parametrami jakościowymi ziarna, w tym głównie bardzo wysoką i stabilną liczbą opadania, odpowiednią zawartością białka oraz bardzo dużą wodochłonnością i wydajnością mąki.  Odmiana o średnio wczesnym terminie kłoszenia, natomiast o średnim do późnego terminie dojrzewania.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 260 – 320 kiełkujących ziaren na 1 m2.  W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Znakomita zimotrwałość i odporność na choroby !  Tacitus to odmiana nadzwyczaj plenna

i o wysokiej jakości – grupa A.  Doskonała zimotrwałość (5,5), sprawdzająca

się w trudnych warunkach uprawy w Rosji i na Ukrainie.  Nadzwyczajna plenność na terenie całego kraju

(106% wzorca – COBORU 2009).  Średni plon w 2010 – 84,1 dt/ha (badania

SAATBAU).  Wysokie parametry liczby opadania i zawartości

białka oraz MTZ (ca 46 g)  Odmiana o krótkiej słomie (ca 86 cm), bardzo

dobrej odporności na wyleganie i porastanie.  Pszenica w typie jednokłosowym, a więc

o niższym współczynniku kłoszenia.  Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.  Może być z powodzeniem uprawiana na glebach

lżejszych z okresowym niedoborem wody.  Posiada bardzo dobrą odporność na choroby

grzybowe pszenicy, szczególnie mączniaka prawdziwego (7,8), brunatną plamistość liści (7,7) i fuzariozę kłosów (7,7) – (badania wstępne COBORU 2009 -skala 90).  Wysoka przydatność do późnych jesiennych

siewów.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym

terminie siewu wynosi 400 – 450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca 200 kg/ha).

A1: 96% - 88,3 dt/ha A2: 96% - 102,0 dt/ha A1: 96% - 90,9 dt/ha A2: 97% - 104,4 dt/ha

106%

A1: 93% - 83,5 dt/ha A2: 96% - 97,7 dt/ha Źródło: COBORU 2017

Źródło: COBORU 2009

5,0

5,5 WWW.AGROCHEM.EU

25


ETANA Pszenica ozima

Wyjątkowa jakość

Dystrybutor w Polsce:

Agrochem Puławy Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów tel. +48 tel.: +48 59 59 834 834 56 56 70 70 fax: +48 59 834 51 76

www.agrochem.eu 26

Katalog JESIENNY 2018

Wysoka zimotrwałość

ŚĆ

TR W AŁ

Przydatność do późnego siewu

O

ZI M

4,5

O


pszenicA ozimA

ETANA

WILEJKA

Hodowla: Deutsche Saatveredelung (DSV)

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

Kombinacja korzystnych cech: Pewna jakość x zimotrwałość x tolerancja późnego siewu !

Jakościowa pszenica ozima, oścista (grupa A)  Najnowsza odmiana pszenicy ościstej polskiej

 Rejestracja Czechy 2013.  Klasa jakości – A, o wysokim potencjale plonu ziarna.  Odmiana typu kompensacyjnego.  Dobra zimotrwałość – 4,5 wg badań COBORU.  Bardzo dobrze nadająca się na późny siew.  Niska podatność na fuzariozę.  Średni termin kłoszenia, średnio późna dojrzałość.  Dobra odporność na wyleganie, średnia długość słomy.  Dobra odporność na choroby liści, bardzo dobra odporność na żółtą i brązową rdzę.  Niezawodna A-jakość z dobrą stabilnością wielu cech jakościowych, wysoka liczba opadania, średnia zawartość białka.  Nadająca się na wszystkie gleby i stanowiska do uprawy pszenicy ozimej.  Dobrze nadaje się po wszystkich przedplonach, także tych późno zbieranych jak kukurydza na ziarno czy burak cukrowy.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 280 – 330 kiełkujących ziaren na 1 m2 , wysiew w późnym terminie: 380 – 450 nasion/m2  Unikać ekstremalnie wczesnego siewu.

hodowli zarejestrowana na Litwie.  Rewelacyjna mrozoodporność przetestowana na

Litwie – 7,5 w skali 90.  Bardzo wysoki potencjał plonowania.  Wysoka waga hektolitra – nr 1 w badaniach

rejestrowych – 106% wzorca.  Wysoka zawartość białka w ziarnie – 107%

w porównaniu do wzorca wg litewskich badań rejestrowych.  Wysoka zawartość glutenu w ziarnie – 105%  Zalecana norma wysiewu 300 – 350 ziaren na

1 m2 (siew terminowy)

Wyniki doświadczeń porównawczych w 2016 r. w lokalizacji Małyszyn, Kończewice, Borowo, Strzelce

115%

ŁÓDZKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

111%

WIELKOPOSKIE

105% 103%

LUBUSKIE

WZORZEC

A1:102% - 99,2 dt/ha A2: 99% - 109,5 dt/ha

A1:100% - 92,2 dt/ha A2: 101% - 97,7 dt/ha

A1:100% - 96,9 dt/ha A2: 98% - 112,6 dt/ha

A1:100% - 83,1 dt/ha A2: 86% - 93,3 dt/ha

ZAOLEJENIE: 47,5 BIAŁKO: WYSOKIE

A1:110% - 95,6 dt/ha A2: 106% - 104,5 dt/ha

MORFOLOGIA 103 %

WCZESNOŚĆ JAKOŚĆ A1:93% - 79,0 dt/ha A2: 92% - 102,9 dt/ha

111 % WCZESNY

RESTART PO ZIEMI 105 % KWITNIENIE DOJRZAŁOŚĆ

PÓŹNY

115 %

WYSOKOŚĆ ROŚLIN: WYSOKA MTN: WYSOKA

Źródło ŚREDNIO COBORU 2014 OMEGA3:

Źródło: HR Strzelce – wzorce identyczne z COBORU

4,5

JAKOŚĆ ZAOLEJENIE: 47,5 BIAŁKO: WYSOKIE OMEGA3: ŚREDNIO

7,5 WWW.AGROCHEM.EU

27


pszenicA ozimA

TYTANIKA

HONDIA

Hodowla: DANKO

Hodowla: DANKO

Moc plonu, jakości i zimotrwałości!  N  ajnowsza pszenica ozima hodowli DANKO o wysokim poziomie plonowania, zarówno w średnio intensywnej jak i w intensywnej technologii uprawy.  Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych.  Tytanika posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na pograniczu grupy A/B. Cechuje ją szczególnie wysoka liczba opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoka zawartość glutenu.  Jest to pszenica o bardzo dobrej zimotrwałości, oceniona na 5,0.  Charakteryzuje się także dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści.  Tytanika posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co daje możliwość jej uprawy na glebach średniej jakości i słabszych.  Jest odmianą o średniej wysokości, o dość dobrej odporności na wyleganie. W warunkach intensywnej technologii wymaga skracania źdźbła.  Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.  Zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m² (ca. 160-180 kg/ha).

A1: 102% - 7,9 t/ha A2: 101% - 8,9 t/ha A1: 107% - 9,2 t/ha A2: 93% - 9,6 t/ha

A1: 114% - 8,7 t/ha A2: 118% - 9,6 t/ha A1: 106% - 6,9 t/ha A2: 98% - 6,9 t/ha

Jakość, plon, zdrowotność i zimotrwałość!  Pszenica ozima hodowli DANKO

charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowania na terenie Polski i Niemiec.  Charakteryzuje się rewelacyjnymi parametrami

jakościowymi ziarna. W Polsce jakość została oceniona na pograniczu grupy E/A. W Niemczech została zakwalifikowana do pszenic elitarnych – grupa E.  Odmiana o grubym ziarnie, bardzo dobrym

wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu.  Charakteryzuje się niespotykaną zdrowotnością

wśród pszenic ozimych. Posiada bardzo dobrą odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła oraz brunatną plamistość liści.  Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości (5,5),

wg wyników przezimowania odmian (COBORU 2016) – w grupie pszenic jakościowych nr 1 pod względem najmniejszych procentowo określonych martwych roślin po zimie 2015/2016.  Toleruje nieuregulowane pH, co daje możliwość

uprawy na słabszych stanowiskach.  Ze względu na bardzo dobrą zdolność krzewienia

zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 – 350 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca 170 – 190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

A1: 100% - 92,0 dt/ha A2: 101% - 107,4 dt/ha A1: 98% - 87,8 dt/ha A2: 100% - 106,2 dt/ha A1: 101% - 95,6 dt/ha A2: 99% - 106,5 dt/ha A1: 99% - 89,4 dt/ha A2: 98% - 101,2 dt/ha A1: 101% - 90,7 dt/ha A2: 99%-100,8 dt/ha

A1: 97% - 8,3 t/ha A2: 93% - 9,5 t/ha A1: 88% - 8,0 t/ha A2: 94% - 9,8 t/ha

Źródło: COBORU WPDO 2015-2016

5,0 28

Katalog JESIENNY 2018

A1: 96% - 82,4 dt/ha A2: 95% - 93,8 dt/ha Źródło: COBORU PDO 2017.

5,5


Pszenica ozima - charakterystyka odmian

pszenicA ozimA

Odmiana

ETANA

HONDIA

JULIUS

Hodowla

Saaten Union

DANKO

KWS Lochow

Typ odmiany

Jakościowa A

Jakościowa A

Jakościowa A

wysoka [7]

bardzo wysoka [9]

wysoka do b. wysokiej [8]

Parametry jakościowe Liczba opadania Sedymentacja

wysoka [6]

bardzo wysoka [8]

wysoka [7]

średnio wysoka [5]

średnio wysoka [6]

niska do średniej [4]

średni

średnio wczesny

średni

97

94

96

46,2

48,5

45

dobra [ 7,0 ]

bardzo dobra [ 8,0 ]

bardzo dobra [ 8,0 ]

Zimotrwałość

dobra [ 4,5 ]

bardzo dobra [ 5,5 ]

bardzo dobra [ 5,0 ]

Wymagania glebowe

na wszystkie rodzaje gleb

na wszystkie rodzaje gleb

na gleby średnie i dobre

Plon ziarna a1 [ 100% = 90,6 dt/ha]

101 [%] (91,6 dt/ha)

100 [%]

94 [%]

Plon ziarna a2 [ 100% = 103,9 dt/ha]

97 [%] (105 dt/ha)

98 [%]

96 [%]

Zawartość białka Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia Wysokość roślin [cm] MTZ [g] Odporność na wyleganie

Odporność na choroby Mączniak prawdziwy - liście

7,5

8,1

7,7

Rdza brunatna

8,0

8,2

7,8

Septorioza liści

7,4

6,8

7,2

Fuzarioza kłosów

7,6

8,1

6,8 8,2

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

8,1

8,5

Brunatna plamistość liści (DTR)

87,5

7,7

8,3

Rdza żółta

b.d.

8,8

8,8

Źródło: Odmiana

COBORU 2014 TACITUS

COBORU 2017 TYTANIKA

COBORU 2017 WILEJKA

Hodowca

Saatbau Linz

DANKO

HR Strzelce

Typ odmiany

Jakościowa A

Chlebowa B

Jakościowa A oścista

średnio wysoka [6]

wysoka [7]

b.d.

wysoka [7]

wysoka[7]

b.d.

średnio wysoka [6]

dobra [4]

wysoka

wczesny

średnio późny

średnie

Parametry jakościowe Liczba opadania Sedymentacja Zawartość białka Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia Wysokość roślin [cm] MTZ [g] Odporność na wyleganie

88

89

średnie

45,2

40,5

wysokie

dobra [ 7,0 ]

dobra [ 7,0 ]

dobra

bardzo dobra [5,5]

bardzo dobra [ 5,0 ]

bardzo dobra [ 7,5 ]

na gleby średnie i dobre

na gleby średnie i słabsze

na wszystkie rodzaje gleb

Plon ziarna a1 [ 100% = 90,6 dt/ha]

106%

101 [%]

Plon ziarna a2 [ 100% = 103,9 dt/ha]

106%

101 [%]

Mączniak prawdziwy - liście

7,8

7,8

dobra

Rdza brunatna

7,3

7,4

wysoka

Septorioza liści

6,1

6,0

dobra

Fuzarioza kłosów

7,7

7,6

średnio-wysoka

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

7,5

8,1

średnio-wysoka

Brunatna plamistość liści (DTR)

7,7

7,8

średnio-wysoka

Rdza żółta

b.d.

8,2

średnia

COBORU 2017

Doświadczenia wdrożeniowe HR Strzelce

Zimotrwałość Wymagania glebowe

103 % do 115 %

Odporność na choroby

Źródło:

COBORU 2009

Źródło: COBORU aplikacja internetowa “Charakterystyka odmian” www.coboru.pl Uwaga: Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych publikowanych w Polsce przez COBORU jak również najlepszej wiedzy i doświadczenia hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy rozumieć je jako informacje o jakości i potencjale plonowania.

WWW.AGROCHEM.EU

29


PszenĹźyto ozimE


nasiona

Pszenżyto ozimE Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna pszenżyta ozimego i jego jakości Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

plonów na glebach pszennych bardzo dobrych i dobrych pszenżyto nie powinno wypierać z  tych gleb pszenicy, uprawianej na konsumpcję. Na glebach najlżejszych dominować w  uprawie powinno żyto ze względu na jego dużą tolerancję na słabe, zakwaszone gleby. Obecnie zrejonizowane odmiany pszenżyta należy lokalizować głównie na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, żytniego dobrego, żytniego słabego, zbożowego górskiego i na glebach kompleksów pastewnych.

Pszenżyto ozime to stosunkowo nowa forma międzygatunkowego zboża, przeznaczona przede wszystkim na cele pastewne. Wartość pokarmowa ziarna pszenżyta wynika z dość wysokiej zawartości białka, które oznacza się korzystnym składem aminokwasowym i  wysokim współczynnikiem strawności. W związku z tym wprowadzenie pszenżyta na część areału gleby zajmowanych przez żyto, powiększa ilość białka wnoszonego przez ziarno zbóż do pasz. Podnosi też efektywność ekonomiczną tuczu trzody chlewnej. Argumentami przesądzającymi o  znaczeniu pszenżyta jako paszy są aspekty ekonomiczno-organizacyjne, a  zwłaszcza niższa kapitałochłonność produkcji, mniejsze wymagania przedplonowe i siedliskowe.

W nawożeniu pszenżyta w  zależności od rodzaju i  zasobności gleby oraz przedplonu należy zastosować w czystym składniku na 1 ha: azot (N) w ilości 100 – 160 kg, fosfor (P) - 50 – 90 kg i potas (K) - 90-150 kg.

Wymagania glebowe pszenżyta są mniejsze niż pszenicy czy jęczmienia, natomiast większe niż żyta, dlatego może ono być uprawiane z bardzo dobrym skutkiem zarówno na glebach najżyźniejszych pszennych, jak też na stosunkowo słabszych zaliczanych do kompleksów żytnich. Pszenżyto nie powinno być siane jedynie na glebach najlżejszych zaliczanych do kompleksu żytniego bardzo słabego. Pomimo bardzo wysokich

Optymalny termin siewu przypada najczęściej na 2 i 3 dekadę września. Opóźnienie terminu o  około 2 tygodnie może spowodować zmniejszenie plonu ziarna o  ok. 15%, natomiast wysiew w  terminie 20 – 25 października prowadzić może do spadku plonu o  ok. 25%. Poprawna ilość wysiewu pszenżyta to 320 – 380 ziaren na :1 m2, górne normy należy stosować na gorszych glebach i przy opóźnionym terminie wysiewu.

WWW.AGROCHEM.EU

31


pszenżyto ozimE

AVOKADO

ORINOKO

Hodowla: DANKO

Hodowla: DANKO

Król słabych gleb!

Plon, zdrowotność, odporność na porastanie!

 Odmiana o tradycyjnej długości słomy.

 Najnowsza, bardzo plenna odmiana hodowli

DANKO rejestracja - 2017 r.

 Termin kłoszenia i dojrzewania średni.  Odmiana wysoka – wymaga stosowania regulatorów wzrostu.  AVOKADO cechuje się wysokim oraz stabilnym plonowaniemna terenie całego kraju– w roku 2017 plonowanie na poziomie 104% wzorca w uproszczonej agrotechnice (87,2dt/ha) i 102% wzorca w intensywnym poziomie agrotechniki (100,6 dt/ha).  Nr 1 w odporności na choroby - bardzo dobra odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa i septoriozę plew.  W  ysoka liczba opadania ziarna, co sprawia że Avokado charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.  Szczególnie zalecana do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych.  AVOKADO posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 – 360 kiełkujących ziaren na 1 m2.

 Poza Polską uzyskuje bardzo dobre wyniki

plonowania w wielu państwach Europy.  Przeznaczone do uprawy na glebach średniej

jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.  Charakteryzuje się rewelacyjną odpornością na

choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła.  Posiada bardzo dobrą zimotrwałość – 6,0.  Jest to odmiana o skróconym źdźble i wysokiej

odporności na wyleganie.  Wykazuje się jedną z najwyższych odporności na

porastanie ziarna w kłosie.  Ziarno grube o wysokiej gęstości i bardzo dobrym

wyrównaniu.  Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne

obniżenie kosztów siewu.  Zalecana norma wysiewu w warunkach

optymalnych to 250-300 kiełkujących ziaren/m2, tj. ca. 140-170 kg/ha.

 W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

A1: 107% - 83,0 dt/ha A2: 103% - 98,1 dt/ha A1: 102% - 94,2 dt/ha A2: 103% - 110,6 dt/ha

A1: 92% - 71,4 dt/ha A2: 94% - 89,5 dt/ha

A1: 102% - 86,6 dt/ha A2: 101% - 101,0 dt/ha

A1: 102% - 94,2dt/ha A2: 100% - 107,4 dt/ha

A1: 100% - 84,9 dt/ha A2: 104% - 104,0 dt/ha

A1: 104% - 88,4 dt/ha A2: 103% - 101,8 dt/ha

A1: 85% - 72,3 dt/ha A2: 79% - 78,1 dt/ha

A1: 106% - 90,9 dt/ha A2: 104% - 104,3 dt/ha

A1: 104% - 89,2 dt/ha A2:101% - 101,3 dt/ha

A1: 103% - 79,1 dt/ha A2: 100% - 90,2 dt/ha Źródło: COBORU 2017.

5,5

A1: 107% - 82,2 dt/ha A2: 107% - 96,5 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

5,5

6,0

WWW.AGROCHEM.EU

33


pszenżyto ozimE

MELOMAN

TULUS

Hodowla: HR Strzelce Grupa IHAR

Hodowla: Saaten Union

Plon jak z nut!  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku i nr 2 w latach 2016 i 2017.  Bardzo dobra mrozoodporność (5,5)

Wyjątkowy w plonie ziarna i odporności na wyleganie  Bardzo wysoki potencjał plonowania w całej

Europie.  Szczególnie polecany na lżejsze stanowiska

 Niskie wymagania glebowe.  Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie.  Poza doskonałymi właściwościami plonotwórczymi, MELOMAN wyróżnia się także wysoką odpornością na choroby podstawy źdźbła (7,9), mączniaka (8,3), rdzę brunatną (8,4), rynchosporiozę (8,1) i fuzariozę kłosa (8,1) w skali 90.  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 kiełkujących ziaren na 1 m2.  Norma wysiewu na słabszych kompleksach glebowych, przy wadliwej agrotechnice lub opóźnionym siewie powinna być podwyższona o 20%, natomiast przy bardzo wczesnym siewie obniżona o 20%.

i surowy klimat.  Pszenżyto o tradycyjnej długości słomy.  Odmiana tolerancyjna na okresowe susze.  Bardzo dobra zdrowotność liści i odporność

na wyleganie.  Pszenżyto TULUS uprawia się najczęściej na

glebach lekkich. Właśnie tam możliwe jest bardzo wczesne kłoszenie, co umożliwia tworzenie wysokiego plonu dzięki przedłużonemu i doskonałemu napełnieniu ziarna.  Uniwersalna przydatność odmiany na wszystkie

stanowiska i terminy siewu.  Najwyższa zawartość białka w ziarnie – ocena

8 w skali 90 (COBORU 2017).  Wykorzystanie na energetyczną paszę lub do

produkcji bioetanolu.  Optymalny termin wysiewu – 20 września

– 20 października.  Zalecana norma wysiewu przy optymalnym

terminie siewu wynosi 270 – 330 kiełkujących ziaren na 1 m2 . Przy wczesnym terminie 250-280 nasion/m2, a przy późnym 330-380 nasion/m2.

A1: 105% - 81,5 dt/ha A2: 100% - 95,0 dt/ha A1: 102% - 94,2 dt/ha A2: 101% - 95,2 dt/ha A1: 103% - 87,4 dt/ha A2: 102% - 102,0 dt/ha A1: 105% - 89,3 dt/ha A2: 104% - 102,8 dt/ha

A1: 110% - 85,4 dt/ha A2: 102% - 97,1 dt/ha A1: 98% - 90,6 dt/ha A2: 99% - 106,3 dt/ha A1: 99 - 84,1 dt/ha A2: 99% - 99,0 dt/ha

A1: 104% - 89,2 dt/ha A2: 100% - 100,3 dt/ha A1: 101% - 77,6 dt/ha A2:103% - 92,9 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

5,5

34

Katalog JESIENNY 2018

A1: 94% - 79,9 dt/ha A2: 99% - 97,8 dt/ha

A1: 92% - 78,9 dt/ha A2: 96% - 96,3 dt/ha A1: 99% - 76,0 dt/ha A2: 99% - 89,3 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

4,0


pszenżyto ozimE

charakterystyka odmian - pszenżyto ozime Odmiana

AVOKADO

MELOMAN

ORINOKO

TULUS

Hodowla

DANKO

HR Strzelce

DANKO

Saaten Union

tradycyjne

tradycyjne

krótkosłome

tradycyjne

wysoka [6,0]

wysoka [5,0]

wysoka [6,0]

średnia [3,0]

średnia [4]

średnia [4,0]

średnia [4]

wysoka [8,0]

Typ odmiany Parametry jakościowe* Odporność na porastanie ziarna w kłosie Zawartość białka

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia

średni

średnio wczesny

średni

wczesny

Termin dojrzałości woskowej

średni

średnio wczesny

średni

wczesny

Wysokość roślin [cm]

122

110

109

114

MTZ [g]

47,9

45,1

52,6

45,9

Odporność na wyleganie

bardzo dobra [7,0]

bardzo dobra [7,2]

bardzo dobra [7,8]

bardzo dobra [7,5]

Zimotrwałość

bardzo dobra [5,5]

bardzo dobra [5,5]

bardzo dobra [6,0]

dobra [4,0]

również na słabe gleby

na wszystkie rodzaje gleb

na gleby średniej jakości

również na lżejsze stanowiska

Plon ziarna a1 [ wz. 100% = 74,5 dt/ha]

104%

104%

100%

97%

Plon ziarna a2 [wz. 100% = 86,4 dt/ha]

102%

102%

99%

98%

Mączniak prawdziwy - liście

8,3

8,3

8,4

7,1

Rdza brunatna

8,7

8,4

8,4

7,8

Rdza żółta

8,5

8,3

8,0

8,5

Septorioza liści

7,1

7,2

7,2

7,0

Septorioza plew

8,4

7,7

8,1

7,8

Rynchosporioza

8,0

8,1

8,2

7,9

Fuzarioza kłosów

8,3

8,1

8,3

8,2

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

8,3

7,9

8,0

7,7

Pleśń śniegowa

7,6

8,3

8,7

7,8

Wymagania glebowe

Odporność na choroby*

Źródło: COBORU aplikacja internetowa “Charakterystyka odmian” www.coboru.pl Uwaga: Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych publikowanych w Polsce przez COBORU jak również najlepszej wiedzy i doświadczenia hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy rozumieć je jako informacje o jakości i potencjale plonowania. *wg skali COBORU 1-9 (1 = cecha niekorzystna, 9= cecha wybitna)

WWW.AGROCHEM.EU

35


JĘCZMIEŃ ozimy


nasiona

Jęczmień ozimy Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna jęczmienia ozimego i jego jakości Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Jęczmień ozimy wyróżnia się wśród zbóż specyficznymi wymaganiami przyrodniczo–organizacyjnymi. Jego mały udział w strukturze zasiewów naszego kraju wynika z tego, że posiada najsłabszą ze zbóż mrozoodporność (bez pokrywy śnieżnej znosi mrozy do -10⁰C), największą wrażliwość na kulturę gleby (zwłaszcza odczyn i  stosunki wodno-powietrzne), wymaga wczesnego terminu siewu. Niedobór opadów wiosną nie ma większego znaczenia, ponieważ jęczmień dobrze wykorzystuje zapasy wody zimowej. Najlepsze plony jęczmienia ozimego uzyskuje się na glebach żyznych o dobrej strukturze. Wymagania jęczmienia są mniejsze od pszenicy, ale lepsze od żyta. Uprawę jęczmienia ozimego można zalecać na wszystkich kompleksach pszennych, żytnim bardzo dobrym i  dobrym, przy obojętnym lub lekko kwaśnym (pH 5,5 – 7,0) odczynie gleby. Ze względu na wczesny siew jęczmienia ozimego, przedplon powinien możliwie wcześnie zejść z pola. Największe plony uzyskuje się po rzepaku, roślinach strączkowych (groch, peluszka, wyka), wczesnych ziemniakach.

W gospodarstwach z  dużym udziałem zbóż, szczególnie na glebach dobrych, jęczmień może być wysiewany po pszenicy ozimej. Jęczmień jest bardzo wrażliwy na kwaśny odczyn gleby. Gleby kwaśne należy wapnować co 4 lata. Wapnowanie bezpośrednio pod jęczmień jest mało skuteczne, zaleca się więc, aby było wykonane pod rośliny wcześniej uprawiane na danym polu. W  nawożeniu w zależności od rodzaju gleby i jej zasobności należy wysiać w czystym składniku na 1 ha: 40 – 80 kg fosforu (P), 50 – 90 kg potasu (K) i azotu (N) – przy uprawie na cele pastewne - 80 – 100 kg. Jęczmień ozimy zaleca się wysiewać w terminie 12 – 18 września. Jedynie w  rejonach południowo-zachodnim i  zachodnim siew można opóźnić do 25 września. Gęstość siewu jęczmienia ozimego w  dużym stopniu zależy od jakości gleby, przedplonu i terminu siewu. Obsada ziaren powinna wynosić 270 – 320 szt/m2, co odpowiada ilości wysiewu 130 – 170 kg/ha.

WWW.AGROCHEM.EU

37


JĘCZMIEŃ ozimY

KWS KOSMOS

MERCURIOO

Hodowla: KWS Lochow

Hodowla: Syngenta CropProtection AG

Kosmiczny wymiar plonowania  Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych– do 113% wzorca, w regionie zachodniopomorskim plon przewyższał 12 t/ha.  Elastyczny termin siewu – tolerancja na lekko opóźniony siew, lepszy rozkład prac polowych, późniejszy siew ogranicza żerowanie mszyc na plantacji.  Dobra odporność na wyleganie – odmiana średniej wysokości, zalecana do intensywnej uprawy.  Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna – wysoka MTZ i bardzo wysokie wyrównanie.  Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) – łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

wysoka stabilność plonowania  Dostosowany do wypracowanej przez firmę

Syngenta kompleksowej technologii uprawy i hodowli jęczmienia hybrydowego – Hyvido™, bazującej na wieloletnich badaniach interakcji pomiędzy szczególnymi właściwościami odmian hybrydowych, a czynnikami uprawowymi, takimi jak nawożenie i zabiegi ochrony roślin. Dzięki temu rolnicy w łatwy sposób mogą wdrożyć na swoich polach kompletną technologię i cieszyć się unikalnymi plonami jęczmienia.Wysiewając nasiona jęczmienia hybrydowego nie trzeba martwić się o wybór między ilością a jakością – jęczmień hybrydowy zapewnia i jedno, i drugie.  Mercurioo wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się

zimotrwałością.  Maksymalna pewność plonowania przy różnych

warunkach atmosferycznych i typach stanowisk.  Dobra zdrowotność.  Wysoka ilość ziaren w kłosie.  Typ o gęstym łanie – posiada zdolność do

wytwarzania większej liczby kłosów na metrze kwadratowym w porównaniu do odmian o typie jednokłosowym.  Bardzo szeroki zakres siewu: od 10 września

do 5 października.  Zalecana norma wysiewu (roślin /m2): wczesny

A1: 100% - 75,3 dt/ha A2: 104% - 91,1 dt/ha A1: 98% - 77,7 dt/ha A2: 100% - 96,3 dt/ha A1: 103% - 96,4 dt/ha A2: 103% - 116,9 dt/ha A1: 97% -77,2 dt/ha A2: 100% - 91,4 dt/ha A1: 104% - 100,5 dt/ha A2: 102% - 117,0 dt/ha A1: 102% - 84,4 dt/ha A2:100% - 93,9 dt/ha

5,0

38

Katalog JESIENNY 2018

Źródło: COBORU 2017.

(10-15.IX) – 170-180; optymalny (16-25.IX) – 190-220; późny (26.IX-5.X)– 230-260. Nasiona sprzedawane są w jednostkach siewnych: 1 j.s. to 900 tysięcy nasion.


JĘCZMIEŃ ozimy

jęczmień ozimy - charakterystyka odmian Odmiana

KWS KOSMOS

ZENEK

ANTONELLA

MERCURIOO

Hodowla

KWS Lochow

DANKO

SAATEN UNION

SYNGENTA

populacyjna

populacyjna

populacyjna

mieszańcowa

Pastewny - wielorzędowy

Pastewny - wielorzędowy

Pastewny - wielorzędowy

Pastewny - wielorzędowy

średnio wysoka [5]

średnio wysoka [5]

Średnia [4]

średnia [5]

średnia [5]

średnia [5]

Średnia [5]

średnia [5]

Typ odmiany Charakterystyka Parametry jakościowe Zawartość białka Gęstość ziarna w stanie zsypanym

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia [dni od 01.01]

wczesny [138]

wczesny [135]

wczesny [136]

wczesny

Dojrzałość pełna [dni od 01.01]

wczesny [188]

wczesny [187]

wczesny [187]

średnia

Wysokość roślin [cm]

wysokie [99]

wysokie [98]

wysoka [95]

średnio wysokie

MTZ [g]

wysoka [46,4]

wysoka [43,3]

wysokie [46,1]

niska

Odporność na wyleganie

wysoka [6,9]

wysoka [6,5]

wysoka [6,4]

średnio wysoka

Zimotrwałość [skala 9°]

wysoka [5,0]

wysoka [5,5]

wysoka [5,0]

wyróżniająca wśród odmian HYVIDO™

średnie

również na gleby słabsze

Plon ziarna a1 [ wz. 100% = 83,2 dt/ha]

101%

101%

100%

wysoki

Plon ziarna a2 [wz. 100% = 98,0 dt/ha]

102%

98%

100%

bardzo wysoki

Mączniak prawdziwy

7,5

7,8

8,0

niewielka [3]

Plamistość siatkowa

7,6

6,7

7,6

średnio wysoka [6]

Rdza jęczmienia

7,6

7,7

7,8

bd

Rynchosporioza

8,1

7,8

8,0

niewielka-średnia [4]

Ciemnobrunatna plamistość

7,6

6,7

7,5

bd

Pleśń śniegowa

8,3

8,5

8,3

bd

Wirusy żółtej karłowatości jeczmienia

7,0

6,0

6,0

bd

Wymagania glebowe

również na gleby słabsze

Odporność na choroby*

Źródło: COBORU aplikacja internetowa “Charakterystyka odmian” www.coboru.pl Uwaga: Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych publikowanych w Polsce przez COBORU jak również najlepszej wiedzy i doświadczenia hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy rozumieć je jako informacje o jakości i potencjale plonowania. *wg skali COBORU 1-9 (1 = cecha niekorzystna, 9= wybitna; podatność na choroby: 1=niska, 9 =wysoka)

WWW.AGROCHEM.EU

39


ŻYTO ozimE


nasiona

Żyto ozimE Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna żyta ozimego i jego jakości Edward Rachubiński Menadżer Produktu Materiał Siewny

Żyto od dziesięcioleci jest najpowszechniej uprawianym zbożem w kraju. Blisko trzecia część użytkowanych w  naszym kraju gruntów ornych to słabe gleby klas od V do VIz i wielu rolników jest zmuszonych je uprawiać, bowiem lepszymi nie dysponują. Alternatywą do rolniczego użytkowania tych gleb jest uprawa żyta, które ma najmniejsze wymagania glebowe i  pokarmowe ze zbóż. Jeśli chcemy zbierać wysokie plony technologia uprawy powinna być zgodna z wymaganiami tej rośliny. Bardzo wysokie plony ziarna uzyskuje się na glebach klasy IVa – IVb, również dobre wyniki produkcyjne osiąga się na glebach klasy V a nawet VI, jednak takie stanowiska muszą się charakteryzować przynajmniej dobrą kulturą gleby (uregulowany odczyn pH, średnia zawartość P, K i Mg). Tradycyjnym przedplonem żyta są rośliny zbożowe (głównie żyto, owies i  pszenżyto), jest to bowiem gatunek reagujący w małym stopniu obniżką plonu ziarna, kiedy jest uprawiany po roślinach zbożowych. W nawożeniu żyta należy zastosować dawkę azotu w granicach 80 – 150 kg/ha. Wczesny termin stosowania azotu (w okresie ruszenia wegetacji wiosną) dodatnio oddziałuje na plon ziarna. Zastosowanie azotu w  terminie ruszenia wegetacji

jest szczególnie korzystne w wypadku opóźnionego siewu. Nawożenie P i  K w  zależności od zasobności gleby należy stosować: fosfor (P) – 40-80 kg czystego składnika na ha i potas (K) – 60-100 kg czystego składnika na ha. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia dobrych plonów jest stosowanie do siewu nasion kwalifikowanych, zaprawionych uprzednio zaprawami grzybobójczymi. Coraz powszechniej stosuje się w uprawie żyta odmiany mieszańcowe, które cechują się dużo większą plennością od odmian populacyjnych. Optymalny termin siewu w zależności od regionu kraju zawiera się między 15 września a 10 października. Przy dużym opóźnieniu siewu obniża się plon ziarna (mniejsza liczba kłosów związana z  ograniczonym krzewieniem, a  także redukcja liczby ziaren w  kłosie). Poprawna ilość wysiewu żyta wynosi najczęściej 280 – 320 ziaren na m2 dla odmian populacyjnych i 180 – 210 ziaren na m2 (2 j.s./ha) dla odmian hybrydowych. Zwiększanie ilości wysiewu (ponad 400 ziaren na m2) powoduje nadmierne zagęszczenie łanu, utrudnia poprawne nawożenie azotem i  najczęściej prowadzi do wzrostu porażenia roślin chorobami grzybowymi i wyleganiem łanu.

WWW.AGROCHEM.EU

41


ŻYTO ozimE

TUR F1

KWS DOLARO F1

Hodowla: HR Smolice/DANKO

Hodowla: KWS Lochow

Plony, zdrowie i postura to zalety TURa!  Odmiana wyhodowana we współpracy z HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR i HR DANKO.  Mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności na terenie całego kraju.  Ziarno grube o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.  Jedyne żyto hybrydowe na bardzo słabe gleby.

 Nowa odmiana żyta hybrydowego

charakteryzująca się wysokim i stabilnym poziomem plonowania we wszystkich rejonach uprawy.  W latach 2016 - 2017 była najwyżej plonującą

odmiana w Polsce, uzyskując plon 9,2 t/ha na poziomie a1 – średnio intensywnym oraz 10,6 t/ ha na poziomie a2 – intensywnym.

 Nadzwyczajna jakość ziarna – przydatna na cele młynarsko-piekarnicze (nie ma problemu z tzw. „martwym ciastem” w piekarnictwie).

 Najkrótsza odmiana żyta i o najwyższej

 Niska podatność na sporysz.

 Dolaro charakteryzuje się bardzo dobrą

 Wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła. Sprawdzony w uprawie w monokulturze.  Nadzwyczajna zimotrwałość (odporny na mróz i pleśń śniegową).  Mieszaniec o dobrej odporności na wyleganie.  Jest bardzo dobrym przedplonem pod rzepak i buraki cukrowe.  Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu to 2j.s. na 1 ha: 180-210 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca 65-75 kg/ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.

A1: 118% - 79,7 dt/ha A2: 117% - 92,0 dt/ha A1: 110% - 71,1 dt/ha A2: 109% - 84,9 dt/ha A1: 115% - 86,9 dt/ha A2: 112% - 98,1 dt/ha A1: 114% - 79,5 dt/ha A2: 116% - 97,3 dt/ha A1: 113% - 82,7 dt/ha A2: 116% - 99,3 dt/ha

5,5

A1: 111% - 74,8 dt/ha A2:112% - 85,3 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

42

mistrz plonu

Katalog JESIENNY 2018

odporności na wyleganie spośród wszystkich odmianą zarejestrowanych w Polsce. zdrowotnością. Posiada wysoką odporność na rynchosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową.  Wysoka produktywność własnego pyłku –

dzięki systemowi POLLENPLUS® bardzo wysoka odporność na sporysz.  100% żyta hybrydowego w opakowaniu – nie

ma potrzeby stosowania 10% domieszki żyta populacyjnego do materiału siewnego.  Bardzo dobra zdolność krzewienia.  Zalecana norma wysiewu to 2j.s. na 1 ha: 180-

210 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca 65-75 kg/ ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.

A1: 143% - 96,5 dt/ha A2: 140% - 110 dt/ha A1: 130% - 84,0 dt/ha A2: 132% - 102,8 dt/ha A1: 129% - 97,5 dt/ha A2: 123% - 107,7 dt/ha A1: 129% - 89,9 dt/ha A2: 125% - 104,9 dt/ha A1: 132% - 96,6 dt/ha A2: 129% - 110,4 dt/ha A1: 130% - 87,6 dt/ha A2: 129% - 98,3 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.


ŻYTO ozimE

SU PERFORMER F1

KWS BINNTTO F1

Hodowla: Saaten Union

Hodowla: KWS Lochow

TURBO nowej generacji – mistrz plonowania

stabilne źdźbło, tęgi plon

 SU PERFORMER F1 jest czołową odmianą nowej generacji żyta mieszańcowego HYSEED (wcześniej TURBO 2.0).

 Przodująca odporność na wyleganie – dobry

 Charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką rozwoju roślin, zarówno jesiennego jak i wiosennego.

 Najwyższy plon ziarna w Polsce w 2016 roku

 Najwyższy potencjał plonowania wg COBORU i BSA Niemcy - 9/9 pkt., zarówno w intensywnym jak i ekstensywnym poziomie uprawy.

 Odmiana przydatna do uprawy w słabszych

 Doskonale nadaje się na każde stanowisko uprawy – najczęściej polecane do uprawy żyto ozime w Polsce (wg COBORU).

 Doskonałe plonowanie na glebach kompleksu

 Znakomicie niweluje straty i uszkodzenie po zimie.  Odmiana o dobrej odporności na choroby liści i wyleganie.  Stabilne źdźbło, zdrowe liście i ekstremalnie stabilna liczba opadania.

wybór do łanów z wysokim nawożeniem azotowym. – 132% przy średnim 131 % przy intensywnym poziomie agrotechniki. warunkach glebowych z nawożeniem organicznym w postaci gnojowicy. żytniego.  Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku –

system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem - nie ma potrzeby stosowania 10% dodatku odmiany populacyjnej do materiału siewnego.  Średni plon ziarna w latach 2014-2015 w przeciętnym

poziomie agrotechniki a1 – 126 % wzorca a na poziomie intensywnym a2 –124 % wzorca.  Potencjał plonowania wyższy do 9 - 11%

 Optymalny termin wysiewu – od 5 do 30 września.

w porównaniu do odmian starszej generacji (Brasetto, Palazzo).

 Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 190 – 240 kiełkujących ziaren na 1 m2. Przy wczesnym terminie 250-280 nasion/m2.

A1: 127% - 85,7 dt/ha A2: 127% - 99,8 dt/ha A1: 126% - 81,4 dt/ha A2: 125% - 97,4 dt/ha A1: 116% - 87,7 dt/ha A2: 118% - 103,4 dt/ha A1: 124% - 86,4 dt/ha A2: 127% - 106,6 dt/ha A1: 116% - 84,9 dt/ha A2: 116% - 99,3 dt/ha A1: 115% - 77,5 dt/ha A2: 119% - 90,7 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

 Zalecana norma wysiewu to 2j.s. na 1 ha: 180-

210 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca 65-75 kg/ ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.

A1: 141% - 95,2 dt/ha A2: 136% - 106,9 dt/ha A1: 127% - 82,0 dt/ha A2: 132% - 102,8 dt/ha A1: 128% - 96,8 dt/ha A2: 125% - 109,5 dt/ha A1: 126% - 87,8 dt/ha A2: 124% - 104,0 dt/ha A1: 130% - 95,2 dt/ha A2: 128% - 109,6 dt/ha A1: 123% - 82,9 dt/ha A2: 131% - 99,8 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

WWW.AGROCHEM.EU

43


ŻYTO OZIME

KWS SERAFINO F1

KWS VINETTO F1

Hodowla: KWS Lochow

Hodowla: KWS Lochow

stabilne plonowanie w czasie stresu suszy  Odmiana zarejestrowana w Polsce w 2017 roku.  Odmiana o wysokiej odporności na okresowe niedobory wody – wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy.  Czołowy plon ziarna w badaniach PDO – 132% wzorca na poziomie a1 i 127% wzorca na poziomie a2.  Dobra zdrowotność roślin – wysoka odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę.  Bardzo wysoki potencjał plonowania oraz stabilna liczba opadania – nowa generacja odmian z systemem POLLENPLUS®  Wysoka produktywność własnego pyłku – dzięki systemowi POLLENPLUS® bardzo wysoka odporność na sporysz.  100% żyta hybrydowego w opakowaniu – nie ma potrzeby stosowania 10% domieszki żyta populacyjnego do materiału siewnego.  Zalecana norma wysiewu to 2j.s. na 1 ha: 180210 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca 65-75 kg/ ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.

A1: 146% - 98,6 dt/ha A2: 140% - 110,0 dt/ha A1: 133% - 85,9 dt/ha A2: 132% - 102,8 dt/ha A1: 129% - 97,5 dt/ha A2: 140% - 122,6 dt/ha A1: 127% - 88,5 dt/ha A2: 127% - 106,6 dt/ha A1: 132% - 96,6 dt/ha A2: 132% - 113,0 dt/ha A1: 123% - 82,9 dt/ha A2: 121% - 92,2 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.

44

Katalog JESIENNY 2018

Pakiet korzystnych cech  Najnowsza odmiana żyta hybrydowego

zarejestrowana w Polsce w 2018 roku.  Pakiet korzystnych cech - wysoki plon ziarna,

dobra odporność na wyleganie, korzystny profil zdrowotnościowy.  Wysoka jakość technologiczna ziarna –

możliwość wykorzystania na cele konsumpcyjne lub paszowe.  Silna zdolność do wytwarzania własnego pyłku

– system POLLENPLUS® chroni łan przed sporyszem.  100 % żyta hybrydowego w opakowaniu – nie

ma potrzeby stosowania 10% domieszki żyta populacyjnego do materiału siewnego.  Zalecana norma wysiewu to 2j.s. na 1 ha: 180-210

kiełkujących nasion na 1 m2 (ca 65-75 kg/ha). Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10% tj. do 2,2,j.s./ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10% tj. do 1,8j.s./ha.

A1: 134% - 90,5 dt/ha A2: 134% - 105,3 dt/ha A1: 131% - 84,6 dt/ha A2: 130% - 101,3 dt/ha A1: 127% - 96,0 dt/ha A2: 131% - 114,8 dt/ha A1: 121% - 84,3 dt/ha A2: 125% - 104,9 dt/ha A1: 118% - 86,4 dt/ha A2: 128% - 109,6 dt/ha A1: 109% - 73,5 dt/ha A2: 112% - 85,3 dt/ha

Źródło: COBORU 2017.


ŻYTO ozimE

Żyto ozime - charakterystyka odmian Odmiana

DAŃKOWSKIE AMBER

TUR F1

Hodowla

DANKO

DANKO

KWS

populacyjne

hybrydowe

hybrydowe

Liczba opadania

średnia [4]

średnia [4]

średnio wysoka [6]

Zawartość białka

wysoka [7]

niska [2]

dobra [3] wczesny [136]

Typ odmiany

KW DOLARO F1

Parametry jakościowe

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia [dni od 01.01]

wczesny [129]

wczesny [130]

Wysokość roślin [cm]

156

154

142

MTZ [g]

33,5

34,1

34,0

Odporność na wyleganie

średnia [ 5,7]

średnia [ 4,8]

wysoka [6,8]

Wymagania glebowe

niskie

przeciętne do niskich

przeciętne do niskich

Plon ziarna a1 [ wz. 100% = 70,0 dt/ha]

101%

114%

132%

Plon ziarna a2 [wz. 100% = 82,2 dt/ha]

100%

115%

129%

Mączniak prawdziwy - liście

7,8

8,0

7,7

Rdza brunatna

7,1

6,9

7,4

Rdza źdźbłowa

7,8

7,8

8,0

Rynchosporioza

7,2

7,5

8,0

Septorioza liści

6,6

7,1

7,3

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

7,3

7,8

7,7

Odporność na choroby *

Odmiana

KWS SERAFINO F1

KWS VINETTO F1

KWS BINNTTO F1

SU PERFORMER F1

Hodowca

KWS

KWS

KWS

SAATEN-UNION

hybrydowe

hybrydowe

hybrydowe

hybrydowe

Liczba opadania

wysoka [7]

średnio wysoka [6]

średnia [5]

średnio wysoka [5]

Zawartość białka

niska [2]

niska [2]

mała [2]

niska [2]

wczesny [131]

wczesny [131]

wczesny [132]

Wysokość roślin [cm]

150

143

142

141

MTZ [g]

33,6

34,2

35,0

33,7

Typ odmiany Parametry jakościowe

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze Termin kłoszenia [dni od 01.01]

Odporność na wyleganie

wczesny [129]

średnia [5,7]

wysoka [6,5]

wysoka [6,6]

średnia [5,5]

przeciętne do niskich

przeciętne do niskich

przeciętne do niskich

przeciętne do niskich

Plon ziarna a1 [wz. 100% = 70,0 dt/ha]

131%

123%

129%

Plon ziarna a2 [wz. 100% = 82,2 dt/ha]

131%

126%

129%

Mączniak prawdziwy - liście

8,0

7,9

7,7

Rdza brunatna

7,8

7,5

7,4

6,7

Rdza źdźbłowa

7,6

7,9

7,9

7,0

Rynchosporioza

8,0

8,0

8,0

7,6

Septorioza liści

7,3

7,3

7,2

7,0

Choroby podstawy źdźbła - kompleks

7,8

8,1

8,1

Wymagania glebowe

120% 121%

Odporność na choroby* 7,9

7,6

Źródło: COBORU aplikacja internetowa “Charakterystyka odmian” www.coboru.pl Uwaga: Przedstawione w katalogu charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników oficjalnych publikowanych w Polsce przez COBORU jak również najlepszej wiedzy i doświadczenia hodowców. Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i dlatego należy rozumieć je jako informacje o jakości i potencjale plonowania. *Cechy w skali 1 -9: 9-wysoka; 5-średnia; 1-mała; b.d.-brak danych

WWW.AGROCHEM.EU

45


INFORMACJE

Międzyplon jako proekologiczny pomocnik sprzyjający zachowaniu równowagi w rolnictwie W ostatnich latach w Polsce można zauważyć jednokierunkowe nastawienie gospodarstw rolnych na produkcję roślinną. Taki model specjalizacji wiąże się z ograniczoną dostępnością obornika. W takiej sytuacji dobrą alternatywą w uprawie roślin jest stosowanie międzyplonów, których głównym przeznaczeniem może być zbiór na zieloną masę, na zielonkę, a także mogą być wykorzystane jako nawóz zielony poprzez przyoranie. Oskar Horodyski Doradca Agrotechniczny

Najbardziej popularnymi roślinami wysiewanymi w międzyplonach są: facelia, gorczyca biała, rośliny bobowate. Szczególnie wykorzystanie tych ostatnich odgrywa znaczącą rolę w rolnictwie integrowanym, co wynika z pobierania azotu, który jest wiązany poprzez bakterie brodawkowe (symbioza bakterii z  roślinami bobowatymi). Międzyplony jako nawóz zielony doskonale wpływają na żyzność gleby, co przekłada się na poprawę stanowiska uprawowego i  jego wysoką kulturę. Międzyplony można podzielić na trzy rodzaje: • międzyplony ścierniskowe, • międzyplony ozime, • wsiewki międzyplonowe. Najczęściej stosowany jest międzyplon ścierniskowy, wysiewany wkrótce po zbiorze przedplonu, a  użytkowany jesienią tego samego roku na paszę (np. rzepa ścierniskowa), lub wykorzystywany jako nawóz zielony przyorany wiosną. Zostawiając wyżej wymieniony międzyplon do wiosny działa on konserwująco na glebę, co przekłada się na funkcje osłaniające przed erozją wodną, wietrzną oraz parowaniem wody. Największe zagrożenie erozją wietrzną jest w  czasie między zbiorem przedplonu, a  siewem rośliny następczej. Rośliny międzyplonowe mogą ograniczyć erozję gleby od 22 do 60%, jeżeli przyjmiemy, że na czarnym ugorze równa się ona 100%. Wykorzystanie gorczycy białej jako międzyplonu zwiększa wilgotność gleby o 6% w porównaniu do uprawy pozbawionej międzyplonów, natomiast wykorzystanie mieszanek strączkowych z  owsem zwiększa wilgotność gleby aż o  15%. Ważną rolę odgrywa również biomasa dostarczona do gleby z  międzyplonów. Gorczyca powoduje wzrost porowatości ogólnej o 13,9%, w warstwie 5-10 cm, zaobserwowano również zmiany w warstwie głębszej tj. 15-20 cm, gdzie jest to wzrost o 5,4% w porównaniu do uprawy bez międzyplonów. Polepsza się także zwięzłość na glebach luźnych.

46

Katalog JESIENNY 2018

Korzystny wpływ międzyplonów przekłada się również na plon roślin jarych. Zielona masa wprowadzona do gleby przyczynia się do wzrostu plonu pszenicy jarej od kliku do kilkunastu procent. Biomasa wymieszana z górną warstwą gleby może zwiększyć plon pszenicy nawet o  1/3. Zielony nawóz wprowadzony do gleby zwiększa zawartość azotu w  ziarnie o  klika procent, wzrostowi ulega również koncentracja białka. Korzyści wynikające z międzyplonów: • dofinansowanie na rzecz ochrony gleb i wód, • zwiększenie dochodowości upraw, • niskie nakłady na uprawę międzyplonów, • wzrost życia biologicznego w glebie, • produkcja próchnicy, • zwiększanie wilgotności gleby, • zmniejszenie zachwaszczenia łanu, • korzystny wpływ na ograniczenie chorób rośliny następczej, •b  iologiczne ograniczenie występowania szkodników w roślinach uprawnych. Gospodarstwo rolne decydujące się na wprowadzenie międzyplonów uzyskuje pozytywny wpływ na zawartość składników pokarmowych w  glebie, na jej własności fizycznochemiczne, a także ma to duże odzwierciedlenie w podnoszeniu plonowania roślin uprawnych. Stosowanie międzyplonów jest doskonałą alternatywą dla obornika. Rolnik poprzez stosowanie pakietu rolno-środowiskowo-klimatycznego może dodatkowo pozyskać dofinansowanie na rzecz ochrony gleb i  wód.Wybierając odpowiednią technologię AGROCHEM PUŁAWY w połączeniu z międzyplonami, gospodarstwo zyskuje fachową wiedzę, doskonałe produkty oraz naturalne biologiczne wsparcie, co gwarantuje osiągnięcie SUKCESU.


INFORMACJE

Skup zbóż Dział Obrotu Płodami Rolnymi z roku na rok intensywnie zwiększa obrót, docierając do coraz większej ilości dostawców. Agrochem Puławy Sp. z o.o. jako dostawca na rynku nawozów, środków ochrony roślin i nasion, dąży do kompleksowej obsługi rolnictwa. Poprzez rozwój sieci Doradców Agrotechnicznych i Kupców Płodów Rolnych obsługujemy coraz większą grupę zadowolonych Klientów. Jakub Farulewski Menadżer Działu Zboża

Zajmujemy się obrotem płodami takimi jak: • zboża konsumpcyjne • zboża paszowe • kukurydza • oleiste Posiadamy elewator zbożowy w Człuchowie o pojemności 4000 ton. Zastosowane nowoczesne technologie pozwalają nam na przechowywanie zboża z  zachowaniem najwyższej jakości. Nowoczesne laboratorium i doświadczona kadra pozwala nam na wiarygodną ocenę jakości dostarczanych zbóż. NOWOŚĆ - OWIES W ostatnim czasie postawiliśmy na specjalizację i ukierunkowanie się na skupie i obrocie jednym gatunkiem zboża – owsem. Projekt ma na celu dystrybucję kwalifikowanego materiału siewnego owsa oraz skup wyprodukowanego przez naszych Klientów ziarna. W takiej formule jesteśmy w stanie zaoferować rolnikowi zarówno atrakcyjne ceny materiału siewnego, ale i świetne ceny skupu ziarna owsa. Skupujemy też inne zboża. Skup prowadzimy także z  odbiorem bezpośrednio z gospodarstw, na co pozwala nam rozwinięta baza magazynowa Klientów. Dostarczamy zboża do największych producentów pasz oraz do przemysłu młynarskiego. Posiadamy certyfikat GMP+, gdzie wspólnie dbamy o zachowanie dobrych praktyk produkcyjnych. Gwarantuje to, że wyprodukowane i transportowane zboże są bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Jesteśmy solidnym partnerem, gwarantującym nie tylko atrakcyjne ceny i szybki odbiór, ale i pewne terminy płatności. Umożliwiamy Państwu rozliczanie zakupu środków do produkcji rolnej w ramach barteru rozliczając się płodami rolnymi.

Nasza oferta obejmuje: • umowy z krótkim i długim terminem realizacji • umowę zakupu z możliwością składowania • umowę zakupu z późniejszym ustalaniem ceny • krótkie terminy płatności • odbiór własnym transportem Współpracując z nami, uzyskasz atrakcyjne ceny, zagwarantujesz ich zbyt co pozwoli osiągnąć pewny i  bezpieczny efekt finansowy.

Zapraszamy do współpracy Kupiec płodów rolnych woj. zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie Andrzej Świacki tel. 694 973 181 Kupiec płodów rolnych woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Adrian Morgowski tel. 577 746 080 Kupiec płodów rolnych woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie Aleksandra Starzec tel. 530 543 676

WWW.AGROCHEM.EU

47


bLENDINGi Z AGROCHEM PUŁAWY AGROCHEM PUŁAWY SP. Z O.O. ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ WIELOSKŁADNIKOWYCH MIESZANEK NAWOZOWYCH - BLENDINGÓW. o szczegóły pytaj naszych doradców.


NAWOŻENIE MINERALNE

WWW.AGROCHEM.EU

49


50

Katalog JESIENNY 2018


NAWOŻENIE MINERALNE

Świetna jakość w świetnej cenie HOLIST agro PK 16-28 zdobył ogromną popularność świetnie skomponowaną formułą, łatwo rozpuszczalnym, wysoko przyswajalnym fosforem oraz bardzo atrakcyjną ceną. Jest to idealny produkt, który daje duże możliwości w uniwersalnym budowaniu własnej strategii i struktury nawożenia. Dzięki inteligentnej formule (struktura P2O5 do K2O to aż 1-1,75) zyskał sympatię agronomów w dużych i najbardziej wymagających gospodarstwach. Łukasz Wieczorek Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

Nowe wyzwania - atutem brak azotu Dzięki brakowi zawartości azotu, pozostawia spore pole manewru w dobrze skomponowanym sposobie nawożenia. Gospodarstwo może dowolnie regulować ilość aplikowanego azotu w zależności od zapotrzebowania jesiennego na ten pierwiastek. W  rzepaku, który wykazuje duże jesienne zapotrzebowanie oscylujące w granicach około 60 kg N, może być zaaplikowany w  najtańszym składniku jakim jest mocznik (Pulrea) lub RSM®32. Stosowany już na ściernisko spowoduje nie tylko dostępność azotu w  roztworze glebowym, ale także wpłynie na procesy mineralizacyjne, humifikacyjne resztek pożniwnych budując strukturę próchniczą. W  nawozach typu NPK niewystarczająca ilość azotu powoduje zwiększenie kosztów (drogi azot) oraz brak elastyczności wymuszający dodatkowe przejazdy aplikacyjne i  niski współczynnik P2O5 do K2O. Dokładnie odwrotna zależność zachodzi w zbożach, gdzie azot jest całkowicie zbyteczny jesienią, a  po zmianowaniu roślin krzyżowych lub strączkowych można całkowicie zrezygnować z nawożenia azotem (azot może spowodować wybujanie łanu oraz zbyt duże rozkrzewienie). Dużo siarki i wapnia – dużo składnika i szeroki skład Oprócz najważniejszych makroskładników w składzie znajduje się

także, aż 10 SO3 oraz 10 CaO, których nie znajdziemy w żadnym innym nawozie NPK w takiej dużej ilości. Przy nawożeniu w  rzepaku na poziomie 400kg/ha aplikujemy aż 40% SO3 (8 kg SO3 więcej niż w 100 kg Saletrosanu 26) oraz 40 CaO tym bardziej znaczące, ponieważ wpływa na podziały komórkowe, opóźnia procesy starzenia się i odpadania liści. Badania gleby - to podstawa Pierwszą czynnością jaką powinien zrobić dobry rolnik budując zasobność stanowiska jest badanie gleby. Rekonesans powinien dotyczyć azotu, fosforu, potasu, siarki, magnezu oraz pH. Świetna formuła 16P2O5 i 28K2O idealnie dopasowuje się także do zapotrzebowania pokarmowego zbóż, zbóż jarych, rzepaku i upraw strączkowych. Ułożymy nawożenie pod Ciebie Jeśli chcieliby Państwo, aby nasz Doradca Agrotechniczny skomponował nawożenie specjalnie pod Państwa uprawy, zapraszamy do kontaktu. Nasi wykwalifikowani pracownicy skontaktują się i opracują dobór składników pod daną plantację, uwzględniając dane nawet z  trzech ostatnich sezonów, minimalizując nakłady finansowe na Państwa produkcję.

WWW.AGROCHEM.EU

51


NAWOŻENIE MINERALNE

Wapnowanie bieżących upraw Pobieranie składników pokarmowych, życie biologiczne gleby, pojemność wodna, cieplna oraz uzyskanie wysokich i jakościowych plonów zależne jest w głównej mierze od optymalnego odczynu roztworu glebowego. Krzysztof Markiewicz Menadżer ds. Kluczowych Klientów

Użytki rolne w przeważającej części Polski charakteryzują się odczynem bardzo kwaśnym i kwaśnym. Nadmierne zakwaszenie gleb jest dla produkcji roślinnej bardzo niekorzystne. Rośliny są słabiej odżywione w  wyniku zahamowania rozwoju systemu korzeniowego, mniejszej dostępności składników pokarmowych, ograniczenia rozwoju drobnoustrojów glebowych asymilujących azot z  powietrza oraz zwiększonej zawartości form rozpuszczalnych niektórych metali ciężkich, które mogą oddziaływać hamująco na procesy fizjologiczne roślin. Stacje chemiczno-rolnicze oceniają potrzeby wapnowania na podstawie kategorii agronomicznej gleb i  pH oznaczonego w 1 M KCl. W wielu gospodarstwach pojawia się ten sam problem, posiadamy wynik PH. Co dalej? Nasz Doradca Agrotechniczny pomoże Wam ustalić termin, dawkę wyrażoną w CaO oraz w zależności od uprawy i kategorii agronomicznej gleby potrzebę wapnowania. Tu problem się nie kończy. Na rynku jest wiele produktów niewiadomego pochodzenia lub o  wątpliwym składzie. Bardzo istotnym elementem jest dobór właściwego wapna, np. bardzo wysoko reaktywne wapna z  firmy Nordkalk. Ich przemiał jest bardzo drobny, co w  naturalny sposób pozwala po wysianiu szybko wejść w reakcję buforowania w  glebie. Najlepszym terminem stosowania nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych jest jesień, pod przedplon poprzedzający rośliny najbardziej wrażliwe na kwaśny odczyn. Jednakże nie zapominajmy, że jeśli na polu wiosną zaobserwujemy placowe przebarwienia roślin na kolor żółty bądź mamy wiedzę, że pH w  tych miejscach nie jest odpowiednie, nie bójmy się zastosować nawozów węglanowych, np. wapna Fast Cal. Podniesienie pH nawet o  0,2-0,3 może dla naszych plonów okazać się zbawienne.

Często cena wartościowej tony wapna okazuje się w pierwszym momencie zbyt wysoka, ale jeśli zastanowimy się dłużej, to okaże się że koszt poniesiony na zakup choćby jednego auta wapna jest niewspółmierny do końcowego efektu, jakim jest plon zebrany w  żniwa, a  wapno działa (reaktywuje w  glebie) znacznie dłużej. Wapnowanie to często długi proces, niekoniecznie uda się nam osiągnąć zamierzone rezultaty w pierwszym roku. Rolnicy, którzy w  tym roku postanowili w  trakcie sezonu wegetacyjnego zastosować wapno pogłównie, sami przyznają, że zdrowotność roślin, ale także pobieranie składników przez rośliny wzrosło. Nie należy nieustannie zwiększać dawek nawozów mineralnych, tym bardziej, że przy obniżającym się odczynie pH drastycznie spada pobranie podstawowych pierwiastków NPK, Mg itd. Spośród nawozów wapniowomagnezowych warto zwrócić uwagę na dolomity, które są naturalnymi nawozami węglanowymi. Mogą one służyć nie tylko do odkwaszania gleb, ale także dostarczać roślinom magnez, którego niedobór często występuje w  glebach bardzo lekkich i lekkich. Zastosowanie nawozów wapniowych w  dawce obliczonej na podstawie zaleceń stacji chemiczno-rolniczej powinno zlikwidować zakwaszenie gleby na okres 3–4 lat. Jednak miejmy w  świadomości fakt, że coraz większe ilości stosowanych nawozów mineralnych mogą ten okres przyspieszać, kolejny raz obniżając pH. Wykonujmy często analizy gleby, obserwujmy nasze pH, konsultujmy dobór wapna zależnie od upraw i rodzaju bonitacji naszej ziemi, gdyż od tego zależy, ile lat dana gleba będzie w stanie dla nas „rodzić” plony.

WWW.AGROCHEM.EU

53


NAWOŻENIE MINERALNE

Dlaczego strip-till? Technologia strip-till jest obecna na polskich polach już od kilku lat. Powstała z tego powodu, iż w glebie zaczęło brakować fosforu, który nie przemieszcza się wewnątrz profilu glebowego. Technologia charakteryzuje się wykonaniem jednym przejazdem spulchniania wąskiego pasa gleby, zlokalizowanego nawożenia mineralnego oraz dokładnego wysiewu materiału siewnego. Joanna Rakowska Doradca Agrotechniczny

Międzyrzędzia pozostają nieuprawione i pokryte resztkami roślinnymi, pozostałymi na powierzchni gleby po przedplonie. W zależności od warunków pogodowych oraz agrotechniki gospodarstwa uprawa pasowa odbywa się jedno- lub dwuetapowo. Podczas pracy dwuetapowej następuje spulchnienie oraz aplikacja nawozu, używając przy tym mapowania przejazdów maszyny. W okresie wiosennym przy użyciu mapy GPS wjeżdża się w ślady jesienne z dokładnością, do 2,5 cm. Od czego zacząć? Zanim zaczniemy przygodę z pasową uprawą muszą być uregulowane stosunki wodno-powietrzne w ziemi. Przede wszystkim powinno się pozbyć podeszwy płużnej używając do tego celu głębosza, który sięga od 30-50 cm głębokości. Zabieg ten wpłynie na rozluźnienie struktury, napowietrzając zarazem zwarte i zalegające frakcje gleby. Natomiast istotnym aspektem jest uregulowanie pH, co gwarantuje przyswajalność nawozów oraz poprawę struktury. Ważnym etapem w gospodarstwie

54

Katalog JESIENNY 2018

rolnym jest dobór płodozmianu. Trzeba zwrócić uwagę, iż maszyna rolnicza nie zastąpi płodozmianu. Zatem w uprawie strip-till pomiędzy roślinami uprawnymi należy pamiętać o stosowaniu mieszanek poplonowych. Między które w czasie uprawy przemieszczane są w międzyrzędziach, chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną oraz wzbogacają glebę w substancję organiczną. Na co zwrócić uwagę? Szczególnie trzeba pamiętać aby zwrócić uwagę na środki zalegające w ziemi, z grupy sulfonylomoczników (np. chlorosulfuron, sulfosulfuron, chlorotoluron). Zalecane herbicydy w uprawie pasowej powinny mieć działanie kontaktowe, nalistne, wówczas mamy pewność, iż nie będzie on stanowił problemu dla rośliny następczej. Korzystną alternatywą jest stosowanie dobrych środków, na dobrych nośnikach, dzięki czemu możemy obniżać dawki. Przygotowanie pola do uprawy pasowej polegało tylko na wykonaniu zabiegu chemicznego substancją czynną glifosat, wykonanego około połowy sierpnia


w celu ograniczenia wschodzących samosiewów zbóż i chwastów. Pod warunkiem, że na polu nie była przeprowadzona żadna uprawa ścierniskowa. Siew metodą pasową może zostać wykonany już po 7 dniach bezpośrednio w ściernisko.

Nowoczesna uprawa – strip-till, która łączy ze sobą uprawę rolnictwa zrównoważonego z produkcją intensywną uwzględniającą wiele korzyści zarówno ekonomicznych jak i środowiskowych.

NOWOCZESNA UPRAWA

strip-till Co zyskamy? Na pewno trzeba zwrócić uwagę na poprawę struktury gleby, a dzieje się to dzięki wzbogacaniu gleby w substancje organiczne (mulcz pochodzący z poplonów, z resztek pożniwnych), co bezpośrednio przekłada się na życie biologiczne ziemi, co daje możliwość szybszego wjechania na pole. Zaletą jest większa retencja wody w polu, jak znalazł na posuchy jesienne lub wiosenne. Udowodnione jest to, że gleba uprawiana w strip-tillu zmniejsza swoją tendencję do erozji wodnej lub wietrznej od 40-70%. Dodatkowym atutem dla pasowej uprawy jest zmniejszenie parku maszynowego. Czyli jeden agregat zajmuje się głównie uprawami jak pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak ozimy, kukurydza, fasolka szparagowa oraz groszek konserwowy. Nawożenie jak i ilość materiału siewnego także jest w obniżonych dawkach . Zaletą tej uprawy jest zmniejszenie ilości przejazdów, ugniatanie ścieżek technicznych, a co równie istotne oszczędność paliwa.

WWW.AGROCHEM.EU

55


TECHNOLOGIE NAWOŻENIA

technologia nawożenia MINERALNEGO

Pszenica Jesień

Wiosna

lub 32% 180 kg/ha

NK 14-20 250 kg/ha

8 300 kg/ha

32% 300 kg/ha

lub 180 kg/ha

32% 250 kg/ha

technologia nawożenia MINERALNEGO

rzepak Jesień

Wiosna

100 kg/ha na ściernisko

Mg 20 plus

500 kg/ha

PK 350 kg/ha

300 kg/ha NK 14-20 150 kg/ha

WWW.AGROCHEM.EU

57


TECHNOLOGIE NAWOŻENIA

technologia nawożenia MINERALNEGO

pszenica – PREMIUM Jesień

Wiosna

NK 14-20 100 kg/ha

300 kg/ha

100 kg/ha na ściernisko Mg 20 plus

PK 16-28 350 kg/ha

400 kg/ha

technologia nawożenia MINERALNEGO

PSZENŻYTO Jesień

Wiosna

NK 14-20 150 kg/ha

lub 200 kg/ha

210 kg/ha

lub

8 300 kg/ha

58

Katalog JESIENNY 2018

210 kg/ha


TECHNOLOGIE NAWOŻENIA

technologia nawożenia MINERALNEGO

JĘCZMIEŃ BROWARNY Jesień

Wiosna

RSM 32 70 kg/ha NK 16-28 350 kg/ha

SÓL POTASOWA 70kg/ha na zimowanie

WWW.AGROCHEM.EU

59


®

60

Katalog JESIENNY 2018


1.

AGROCHEM PUŁAWY SP. Z O.O. 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5 tel. +48 59 834 56 70 fax: +48 59 834 51 76 czluchow@agrochem.com.pl

2.

PUNKT SPRZEDAŻY STARGARD 73-110 Stargard ul. Klonowa 7 tel. 91 577 68 56 stargard@agrochem.com.pl

3.

BAZA GRONOWO ELBLĄSKIE 82-335 Gronowo Elbląskie ul. Kolejowa 7 tel. 55 231 56 06 gronowo@agrochem.com.pl

4.

PUNKT SPRZEDAŻY ŁASZKÓW 62-814 Blizanów Łaszków 12 tel. 62 751 12 51 laszkow@agrochem.com.pl

5.

BAZA GRYFICE 72-300 Gryfice ul. Fabryczna 2 gryfice@agrochem.com.pl

6.

BAZA CHOJNA 74-500 Chojna Czartoryja 4 tel. 607 508 324 chojna@agrochem.com.pl

7.

PUNKT SPRZEDAŻY WTELNO 86-011 Wtelno tel. 530 292 802 katarzyna.zywert@agrochem.com.pl

MENADŻER PRODUKTU NAWOZY DOLISTNE Kamil Skrobiszewski tel. 536 566 631

MENADŻER PRODUKTU ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN Tomasz Golimowski tel. 601 889 059

MENADŻER PRODUKTU MATERIAŁ SIEWNY Edward Rachubiński tel. 607 800 299

MENADŻER DZIAŁU ZBOŻA Jakub Farulewski tel. 661 662 094

NAWOŻENIE DOLISTNE

MENADŻER PRODUKTU NAWOZY SYPKIE Łukasz Wieczorek tel. 530 579 506.

www.agrochem.eu

WWW.AGROCHEM.EU

61


NAWOŻENIE DOLISTNE

ViTotal Agro® - sukces na polskim rynku! Jesienią 2014 roku firma Agrochem Puławy zdecydowała się na wprowadzenie pierwszego nawozu dolistnego pod marką własną ViTotal Agro®. Był to nawóz wysokoazotowy z dodatkiem mikroelementów ViTotal Agro® N34. Produkt ten jest w ofercie do dziś i cieszy się bardzo dużym uznaniem. Kamil Skrobiszewski Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

Widząc zadowalające efekty stosowania nawozu u naszych Klientów oraz bardzo dobre przyjęcie produktu przez Producentów Rolnych, w  2015 roku rozpoczęliśmy prace nad rozszerzaniem oferty nawozów dolistnych marki ViTotal Agro®. Biorąc pod uwagę wiele zapytań o portfolio marki ViTotal Agro®, zaczęliśmy wprowadzać produkty, dzięki którym gospodarstwa naszych Klientów byłyby całościowo zaopatrzone. Z  miesiąca na miesiąc lista produktów powiększała się, m. in. o pojedyncze mikroelementy, nawozy NPK, siedmiowodny siarczan magnezu. Obserwując kolejne dobre przyjęcie produktów na rynku, a  co za tym idzie - zadowolenie Klientów, stwierdziliśmy, że należy stanąć na wysokości zadania i  skomponować ofertę tak, aby móc kompleksowo nawozić dolistnie rośliny rolnicze, sadownicze oraz warzywnicze. Naszym celem było również nawiązanie współpracy z  odbiorcami, którzy stosują system fertygacji i zajmują się uprawami specjalistycznymi.

Na pytanie, czy udało nam się zrealizować zamierzony plan i stać się znaczącym krajowym dostawcą nawozów dolistnych, możemy odpowiedzieć sobie z całą pewnością, że TAK! Aktualna oferta nawozów dolistnych marki własnej ViTotal Agro® liczy ponad dwadzieścia produktów. Są wśród nich: • nawozy stymulujące wzrost i jakość plonu, • wysokoazotowy nawóz z mikroelementami EDTA, • nawozy o wysokiej zawartości mikroelementów, • pojedyncze mikroelementy w  formie płynnej i  stałej (m.in. chelaty EDTA), • nawóz wapniowy z mikroelementami EDTA, • nawozy NPK z mikroelementami EDTA, • siedmiowodny siarczan magnezu, • nawóz donasienny, • kondycjoner wody.

Modernizacja brandu opakowań produktów ViTotal Agro®

62

Katalog JESIENNY 2018


NAWOŻENIE DOLISTNE

sukces na polskim rynku!

ViTotal Agro® Powyższa oferta pozwala kompleksowo zaopatrywać każde gospodarstwo w środki niezbędne do produkcji rolnej. Widzimy to po tysiącach hektarów, gdzie Rolnicy stosują nasze produkty. Wnioskujemy to również po powracających Klientach, u  których zastosowana technologia przyniosła zamierzone efekty. Zaufały nam wiodące gospodarstwa w kraju, które co roku sięgają po nasze produkty. Dzisiejsza intensywna uprawa roślin jak również coraz bardziej wymagający Klienci wymagają od nas ciągłego udoskonalania produktów oraz zalecanych technologii. Nie możemy pozwolić sobie na jakikolwiek błąd w zaleceniach, dawkach czy też terminach stosowania. Każdego dnia cały zespół Doradców Agrotechnicznych, który z  Państwem współpracuje, doskonali się i  pogłębia wiedzę nt. produktów marki ViTotal Agro®. Każdego roku przeprowadzamy doświadczenia w niezależnych ośrodkach badawczych COBORU, jak również u Państwa w gospodarstwach stosując i praktykując najodpowiedniejsze technologie pod uprawy. Tym, którzy nam zaufali dziękuję. Jestem pewien, że nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Natomiast gospodarstwa, które nie stosowały jeszcze nawozów dolistnych ViTotal Agro® zachęcam do kontaktu z  naszymi Doradcami Agrotechnicznymi. Jestem przekonany, że nawiązanie współpracy może jedynie zaowocować wspólnym sukcesem!

WWW.AGROCHEM.EU

63


NAWOŻENIE DOLISTNE

Bestsellery w ofercie

ViTotal Agro

®

Spośród całej oferty nawozów dolistnych marki ViTotal Agro®, która doskonale sprawdza się w nawożeniu roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, wyróżnić możemy kilka produktów, które wpisały się w upodobania gospodarstw tej jesieni i wiosny. Są wśród nich: nawóz dolistny stymulujący wzrost roślin, kondycjoner wody, nawóz krzemowy oraz nawóz mikroelementowy o wysokiej zawartości składników pokarmowych. Kamil Skrobiszewski Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

ViTotal ®

Agro ACTIVIT

ViTotal Agro® ACTIVIT to nawóz stymulujący wzrost roślin. Zwiększa plonowanie roślin jak również polepsza parametry jakościowe plonu. Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe takie jak susza czy niskie temperatury. Stosowanie nawozu chroni rośliny przed warunkami stresowymi. ViTotal Agro® ACTIVIT sprawia, że wykorzystanie składników pokarmowych jest o wiele efektywniejsze. Regeneruje rośliny po uszkodzeniach, spowodowanych negatywnymi skutkami pogody, jak również stosowaniem środków ochrony roślin. Nawóz ten jesienią zabezpiecza rośliny przed nadchodzącą zimą, natomiast wiosną dodaje im energii do wzrostu i rozwoju.

ViTotal ®

Agro AQUA pH

ViTotal Agro® AQUA pH to kondycjoner wody, który reguluje jej odczyn, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości wody, mieszalności nawozów dolistnych i środków ochrony roślin, zmniejszenia napięcia powierzchniowego, lepszego pokrycia liścia, skuteczniejszego wykorzystania cieczy roboczej. Przy jednoczesnym dostarczaniu najwyższej jakości makroskładników azotu i fosforu preparat ten odpowiednio przygotowuje wodę do zabiegów dolistnych. ViTotal Agro® AQUA pH może być stosowany wraz ze wszystkimi nawozami dolistnymi ViTotal Agro® oraz z większością pestycydów.

64

Katalog JESIENNY 2018


NAWOŻENIE DOLISTNE

ViTotal ®

Agro Si

ViTotal Agro® Si to nawóz z wysoką zawartością krzemu, który stosujemy w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych. Dodatkowo w swoim składzie posiada wysoką zawartość azotu i potasu. ViTotal Agro® Si poprawia i wzmacnia odporność roślin na czynniki stresowe takie jak: niskie i wysokie temperatury, stres wodny. Krzem, który roślina pobrała, odkłada się w ścianach komórkowych powodując jej wzmocnienie, a  tym samym poważnie utrudnia wszelkim patogenom (np. grzybom i szkodnikom takim jak mszyce) zaatakowanie rośliny. ViTotal Agro® Si zapobiega również nadmiernej transpiracji (parowaniu wody), co znacznie wpływa na zmniejszenie strat związanych z suszą.

ViTotal ®

Agro MAX Plus

ViTotal Agro® MAX Plus to nawóz mikroelementowy o bardzo wysokiej zawartości składników pokarmowych takich jak: bor, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk. Dodatkowo w swoim składzie zawiera azot, magnez i siarkę. ViTotal Agro® MAX Plus dzięki mocnemu składowi dostarcza w dużych dawkach mikroskładniki potrzebne większości roślin uprawnych, które umożliwiają w szybkim tempie zapobieganie i niwelowanie niedoborów pierwiastków w roślinie. Produkt o dobrej rozpuszczalności i mieszalności z innymi nawozami dolistnymi ViTotal Agro®

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę nawozów dolistnych. Wspólnie z naszymi Doradcami Agrotechnicznymi będziecie mogli wybrać i dostosować najodpowiedniejsze nawozy pod Wasze uprawy. Zachęcam do zapoznania się z całą ofertą nawozów dolistnych

ViTotal Agro®

WWW.AGROCHEM.EU

65


NAWOŻENIE DOLISTNE

Nawożenie dolistne rzepaku w trakcie jesiennej wegetacji Niesprzyjająca pogoda podczas wegetacji jesiennej, można powiedzieć, że w ostatnim okresie stała się normą. Już od kilku sezonów spotykamy się z trudnościami, którym musimy stawić czoła. Często pogoda podsuwa nam warunki bardzo skrajne. Jacek Jechna Doradca Agrotechniczny

Albo jest to deficyt wody tak duży, że plantacje cierpią na jej silny niedobór, lub też odwrotnie - możemy zostać poczęstowani dużą ilością wody, na skutek czego stosunki wodno-powietrzne w glebie zostają zachwiane do tego stopnia, że roślina nie może się swobodnie rozwijać. A  przecież należy pamiętać, że wegetacja jesienna dla rzepaku jest bardzo ważna. To w  tym czasie powinien tworzyć się silny system korzeniowy, rozeta o 8-12 liściach i szyjka korzeniowa o grubości powyżej 10 mm co bezpośrednio przełoży się na wytworzenie odpowiedniej liczby pędów bocznych, czyli podstawy do dobrego i stabilnego plonowania. Z uwagi na fakt, że jest to też stosunkowo krótki okres wegetacji, który jest narażony na dużą ilość czynników limitujących plonowanie, należy zadbać o  prawidłowe dostarczenie pierwiastków odżywczych tak, żeby ryzyko utraty plonu zminimalizować. Planując nawożenie plantacji rzepaku nieodzownym elementem agrotechniki jest nawożenie dolistne mikroelementami. W  ten sposób możemy dostarczyć praktycznie całe zapotrzebowanie na te pierwiastki. Istotne jest również to, że pH gleby, które staramy się, aby było optymalne dla makroelementów jest mniej korzystne z kolei dla mikroelementów, co powoduje, że te pierwiastki odżywcze będą w  ograniczonym stopniu dostępne dla rośliny. Najważniejszym mikroelementem dla rzepaku w pierwszej kolejności jest bor, który w roślinie odpowiedzialny jest między innymi za wzrost i podział komórek w merystemach wierzchołkowych. Stąd też dostępność jego dla rośliny w początkowej fazie rozwojowej jest ważna. Rzepak jest rośliną, która bardzo szybko wykazuje jego niedobory i równie szybko potrafi się odwdzięczyć za dostarczenie tego pierwiastka. Należy również pamiętać, że bor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w roślinie. Dlatego też konieczne jest profilaktyczne dostarczanie tego pierwiastka w  trakcie wegetacji. W  naszej ofercie macie Państwo do wykorzystania dwa produkty zawierające bor: ViTotal Agro® B - (B 150 g/l) oraz ViTotal Agro® B 21% (B 210 g/kg). Drugim pierwiastkiem, którego dostępność dla rzepaku jest bardzo ważna i na niedobór rzepak może niekorzystnie zareagować jest mangan. Mangan jest pierwiastkiem pośrednio oddziałującym na intensywność fotosyntezy i metabolizm azotowy, co przekłada się bezpośrednio na prawidłowe wybarwienie liści i  lepsze

66

Katalog JESIENNY 2018

wykorzystanie nawożenia azotem. Żeby zabezpieczyć rośliny pod kątem manganu proponujemy ViTotal Agro® Max Plus (Mn 70 g/ kg). Nawóz ten to produkt wieloskładnikowy charakteryzujący się dużą koncentracją mikroelementów. Na stanowiskach z dużym niedoborem manganu zalecamy produkty o  dużej koncentracji tego pierwiastka, występującej w pojedynczej postaci: ViTotal Agro® Mn (Mn 150 g/l) i  ViTotal Agro® Mn-13 EDTA (Mn 130 g/kg). Przy planowaniu dolistnego dokarmiania rzepaku w  trakcie wegetacji jesiennej należy również pamiętać o  makroelementach takich jak magnez, siarka i  azot. Magnez jako główny atom chlorofilu powoduje większe wybarwienie liści, a  tym samym intensyfikuje procesy fizjologiczne zachodzące w  roślinie. Skutkuje to lepszym wykorzystaniem pierwiastków, które są w  glebie. Warto w  tym miejscu wspomnieć o  siedmiowodnym siarczanie magnezu ViTotal Agro® SMg- 7. Produktem tym uzupełniamy magnez i  siarkę. Plantacje słabsze, które mają opóźnienia względem przebiegu dni wegetacji warto wzmocnić i  zabezpieczyć pierwiastkami budulcowymi takimi jak azot, fosfor i potas. Uzyskamy efekt szybszej budowy części nadziemnej rośliny, poprawimy rozbudowę systemu korzeniowego, co pomoże nam zbudować rzepak optymalnie przygotowany do spoczynku zimowego. Do tego zadania proponujemy np. ViTotal Agro® NPK 20-20-20, ViTotal Agro® NPK 13-40-13 lub ViTotal Agro® NPK 0-52-34. Oczywiście nawożenia dolistnego makroelementami nie należy traktować jako głównego, bo nie jesteśmy w  stanie w  ten sposób dostarczyć takich ilości pierwiastków dla rzepaku jakich on by potrzebował, ale możemy roślinom „pomagać” w trakcie wegetacji i uzupełniać je, kiedy wystąpią niekorzystne warunki pogodowe (np. niska temperatura, susza). Nawożenie dolistne mikroelementami w połączeniu z siarczanem magnezu przyniesie nam korzyści takie jak: • zabezpieczy roślinę pod kątem zapotrzebowania na poszczególne mikroelementy • zagęści soki komórkowe, a tym samym ułatwi przezimowanie rzepaku • przyspieszy procesy fizjologiczne, które zachodzą w  roślinie, co się bezpośrednio przełoży na lepsze wykorzystanie pierwiastków z gleby.


NAWOŻENIE DOLISTNE

ZBOŻA

PRZYGOTOWANIE DO JAROWIZACJI OZIMIN W rolnictwie ostatnie lata uprawowe stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania. Efekt plonowania poza warunkami atmosferycznymi zależy od poświęconego czasu na zgłębienie wiedzy dotyczącej ziemi, którą Państwo uprawiacie, od właściwego doboru gatunku zboża jak i odmiany, a także całej agrotechniki. Paweł Tutlewski Doradca Agrotechniczny

Producenci zbóż doskonale zdają sobie sprawę jak ważne jest dbanie o właściwą kulturę gleby i jak ważne jest utrzymanie na właściwym poziomie pH, a także badanie zawartości makroskładników w celu poprawnej optymalizacji nawożenia. W artykule zamierzam podzielić się wieloletnimi obserwacjami i  doświadczeniem na co zwrócić szczególną uwagę, co można poprawić lub dodać w  jesiennej agrotechnice i jakie znajdzie to przełożenie na dalsze etapy uprawy wiosną. Wysiew odpowiedniego zboża, jego odmiany i  gatunku ma ogromne znaczenie. Gorąco zachęcam do prowadzenia własnych ocen polowych, nabywania materiału i  wysiewania kilku odmian, z  różnych hodowli. Ponadto dokonując zakupu materiału siewnego warto pytać czym zaprawiony jest materiał siewny i  czy posiada np. nawóz donasienny. Wysokiej jakości materiał, dokładnie pokryty zaprawą, a  następnie wysiany w  gospodarstwie przekłada się na lepszą ochronę grzybową zbóż. Stopień porażenia chorobami wynikającymi z  niezaprawionego ziarna zbóż może znacząco wpłynąć na obniżenie plonowania nawet do 40 %. Dużo większe konsekwencje ponosi się przy zwiększonej presji łamliwości podstawy źdźbła czy zgorzeli podstawy źdźbła, a także w  ostatnim etapie produkcji gdy występuje głownia pyląca czy czerń zbóż. Te choroby to m.in. efekt niezabezpieczenia lub słabej jakości zapraw do ziarna. Dzisiaj nie ma czasu na czekanie z  zabiegami herbicydowymi, mianowicie wielu rolników zadaje sobie pytanie: zabieg jesienią czy wiosną. Idealnych rozwiązań nie ma, wiemy jednak jaki był ostatni sezon jesienny w całej Polsce, niejednokrotnie uniemożliwiał zasiew, a co dopiero wykonanie jakichkolwiek zabiegów. Oczywiście takie sytuacje zmuszają nas do podejmowania innych wyborów i  przeniesienia zabiegów na późniejszy okres, wiosenny. Starajmy się wykonać go możliwie najszybciej, najlepiej od razu po ruszeniu wegetacji. Jednak, gdy tylko aura dopisuje powinniśmy niszczyć chwasty jesienią, by dać optymalne warunki do rozwoju zbożom. Rośliny potrzebują miejsca do rozwoju, światła, wody wraz z makroi mikroskładnikami, a chwasty to niepotrzebny konkurent w drodze po jak najwyższy plon. Kolejnym bardzo istotnym aspektem, zaraz po doborze odmian jest ich ochrona i  zapewnienie roślinom optymalnych warunków wzrostu. Większość roślin właśnie przed zimą „koduje” swój potencjał plonowania. Wobec starego powiedzenia: „lepiej zapobiegać niż leczyć” postarajmy się podać roślinie już jesienią odpowiednie makroi mikroelementy, nie czekając do pokazania się objawów i niedoborów. Te ostatnie będą miały znaczący wpływ na rozwój roślin po okresie zimowania i ich dalszą zdrowotność.

Kierunek użytkowania, zakładany plon, struktura upraw i następstwa roślin, a  także rodzaj gleby i  jej odczyn to najważniejsze, ale nie jedyne wiadomości jakie należy wziąć pod uwagę, aby doradca mógł indywidualnie i opłacalnie zalecić odpowiednie rozwiązania. Wielu rolników pozostawia etap odżywiania dolistnego na okres wiosenny. Nic bardziej mylnego, optymalne odżywienie rośliny i  pozwolenie jej na zmagazynowanie pewnych ilości mikroi makroelementów w liściu jesienią, daje im komfort i optymalny start wiosną. To także doskonały okres do zadbania o jak największą masę korzeniową. Optymalnie, w  fazie 4 – 5 liści zalecam zastosowanie zabiegu na tzw. przezimowanie – przygotowanie zbóż do jarowizacji. Zabieg powinien składać się z podania dolistnie nawozów zawierających fosfor, potas, mangan, cynk. Dodatkowo w  takim zabiegu podajemy fungicyd o  działaniu wgłębnym, systemicznym w  roślinie. Ma on za zadanie „przeczyścić” roślinę z  chorób. Bazując na produktach, które posiadamy w swojej ofercie powinniśmy zaaplikować roślinie substancje wg. poniższego schematu: • 2-3 kg/ha ViTotal Agro® NPK 0-52-34 • 1 l/ha ViTotal Agro® Activit • 2-3 l/ha ViTotal Agro® Zn • 2-3 l/ha ViTotal Agro® Mn • 0,7 l/ha Tiofanat Metylowy 500 S.C. • 0,2 l/ha ViTotal Agro® Aqua pH (kondycjoner wody zwiększający wykorzystanie wszystkich stosowanych substancji przez skuteczne obniżenie pH wody). Powyższe rozwiązanie daje gwarancję zabezpieczenia łanu przed skutkami następstw patogenów i  zapewnienia stałego dostępu roślinom do niezbędnych składników. Oczywiście w przypadku presji ze strony szkodników powinniśmy dołączyć do zabiegu insektycyd. Wprowadzając w agrotechnice zmiany w uprawie zbóż powinniśmy robić je w oparciu o konkretne zalecenia i dobór preparatów, ich składu i substancji czynnych. Nie można ominąć podstawowych elementów takich jak: odpowiedni materiał siewny, zaprawa, wykonanie zabiegów herbicydowych a także ochrona przed patogenami jak i odpowiednie odżywienie roślin, mających znaczący wpływ na to jak roślina będzie wyglądała po zimie. Zebrane obserwacje i  doświadczenie pozwalają mi stwierdzić, że warto inwestować w  roślinę zwłaszcza od początku jej wzrostu, aby zminimalizować większe nakłady na wiosnę. Dokarmianie produktami marki ViTotal Agro® daje pewność zmniejszenia porażenia grzybowego i doskonałej kondycji roślin, w jakiej powinny rozpocząć proces jarowizacji. WWW.AGROCHEM.EU

67


NAWOŻENIE DOLISTNE

RZEPAK I ZBOŻA ZALECENIA JESIENNYCH ZABIEGÓW NAWOŻENIA DOLISTNEGO ViTotal Agro® Kamil Skrobiszewski Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

Jesień

Wiosna

rzepak

NAJWAŻNIEJSZE MIKROELEMENTY DLA RZEPAKU PODANE JESIENIĄ ! 1. ViTotal Agro® B (1,5-3,0 l/ha) lub ViTotal Agro® B 21% (1,0-1,5 kg/ha) 2. ViTotal Agro® Mn (1,5-3,0 l/ha) lub ViTotal Agro® Mn-13 EDTA (1,0-2,0 kg/ha) 3. ViTotal Agro® Mo 4,5% (0,5 l/ha)

Jesień

Wiosna

[ od 3 liści ] [ od 3 liści ] [ od 3 liści ]

ZBOŻA

NAJWAŻNIEJSZE MIKROELEMENTY DLA ZBÓŻ PODANE JESIENIĄ !

1. ViTotal Agro® Cu (1,0-2,0 l/ha) lub ViTotal Agro® Cu-15 EDTA (0,3-1,2 kg/ha) 2. ViTotal Agro® Mn (1,5-3,0 l/ha) lub ViTotal Agro® Mn-13 EDTA (1,0-2,0 kg/ha) 3. ViTotal Agro® Mo 4,5% (0,5 l/ha)

[ od 3 liści ] [ od 3 liści ] [ od 3 liści ]

Najważniejszymi mikroelementami w uprawie rzepaku są: bor, mangan, molibden, natomiast w zbożach miedź, mangan i molibden. Zalecamy rozdzielanie dawek mikroelementów w całym okresie wegetacji zaczynając od jesieni w celu jak najszybszego dostarczenia tych ważnych składników pokarmowych młodym roślinom. W naszej ofercie każdy z mikroelementów oferowany jest zarówno w formie płynnej jak i stałej (chelaty EDTA) 68

Katalog JESIENNY 2018


NAWOŻENIE DOLISTNE

ViTotal Agro®

idealnym rozwiązaniem na potrzeby roślin CO W PRZYPADKU SŁABYCH, OPÓŹNIONYCH WSCHODÓW RZEPAKÓW I ZBÓŻ?

ViTotal

®

ViTotal

Agro ACTIVIT

Agro N34

Nawóz stymulujący wzrost roślin. Stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki pogodowe. Stosowanie nawozu w przypadku opóźnionych, niewyrównanych wschodów oraz niekorzystnych warunków pogodowych sprawi, że roślina otrzyma energię, którą wykorzysta w celu lepszego przygotowania się do zimy. ViTotal Agro® ACTIVIT zabezpiecza rośliny przed negatywnymi skutkami zimy. ViTotal Agro® ACTIVIT (1,0 l/ha)

®

Nawóz dolistny z wysoką zawartością magnezu i  manganu. Dodatkowo w  swoim składzie posiada mikroelementy EDTA. Nawóz ten skutecznie likwiduje i  zapobiega powstawaniu objawów niedoborów azotu, magnezu i  manganu. Stosunek trzech form azotu dostępnych w nawozie nie powoduje poparzeń i jest całkowicie bezpieczny dla roślin.

[ od 3 liści ]

ViTotal Agro® N34 ( 3,0-6,0 l/ha)

[ od 3 liści ]

 W PRZYPADKU FIOLETOWYCH PRZEBARWIEŃ NA LIŚCIACH SPOWODOWANYCH CO PRZYBLOKOWANYM POBIERANIEM FOSFORU?

ViTotal

®

Agro NPK 13-40-13

ViTotal

®

Agro NPK 0-52-34

Nawozy te posiadają w swoim składzie wysoką zawartość fosforu. Dodatkowo w swoich składach posiadają mikroelementy schelatowane EDTA. Nawozy te szczególnie zalecane są we wczesnych fazach rozwojowych, ponieważ właśnie wtedy stymulują rozwój roślin oraz systemu korzeniowego. Dostarczają roślinom niezbędnej energii. Nawozy te doskonale sprawdzają się przy niskich temperaturach, suszy, zachwianym pH gleby oraz w sytuacjach, kiedy pobieranie fosforu przez korzeń jest ograniczone. Powyższe produkty nie zawierają chloru, bezpieczne są dla wrażliwych roślin.

ViTotal Agro® NPK 13-40-13 (2-4 kg/ha) lub ViTotal Agro® NPK 0-52-34 (2-4 kg/ha) [ od 3 liści ]

  W PRZYPADKU BRAKU OPADÓW, W CELU ZWIĘKSZENIA TOLERANCJI ROŚLIN NA OKRESY POSUCHY

ViTotal®

Agro NPK 7-12-40

ViTotal®

Agro NPK 20-20-20

ViTotal Agro® NPK 7-12-40 to nawóz w postaci krystalicznej o wysokiej zawartości azotu, fosforu ale przede wszystkim potasu. Wzbogacony jest o wysoką zawartość magnezu i siarki. Dodatkowo w swoim składzie posiada mikroelementy EDTA. ViTotal Agro® NPK 20-20-20 to nawóz w postaci krystalicznej o zbilansowanej zawartości azotu, fosforu i potasu. Dodatkowo w nawozie tym znajdują się mikroelementy schelatowane EDTA. Wysoka zawartość potasu w ww. nawozach poprawia wigor roślin, przyspiesza i wyrównuje dojrzewanie, korzystnie wpływa na wielkość owoców, nasion i bulw. Stosowanie nawozów jesienią i wiosną zwiększa tolerancję roślin na niskie temperatury oraz wspomaga przetrwać długotrwałe okresy posuchy. ViTotal Agro® NPK 13-40-13 (2-4 kg/ha) lub ViTotal Agro® NPK 0-52-34 (2-4 kg/ha) [ od 3 liści ]

WWW.AGROCHEM.EU

69


NAWOŻENIE DOLISTNE

DOSTARCZENIE ROŚLINOM MAGNEZU I SIARKI.

ViTotal®

ViTotal®

Agro SMg-7

Agro SIARKA

ViTotal Agro® SMg-7 (siedmiowodny siarczan magnezu). To drobnokrystaliczny i w pełni rozpuszczalny w wodzie nawóz o wysokiej zawartości magnezu i siarki. Jego uniwersalność polega na tym, że z powodzeniem może być stosowany zarówno pod uprawy rolnicze, warzywnicze, sadownicze jak i ogrodnicze przy każdym wykonywanym zabiegu dolistnym. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy, aby ViTotal Agro® SMg-7 stosować jako dodatek do nawozów dolistnych ViTotal Agro® oraz środków ochrony roślin, wykorzystując go w całym okresie wegetacji. ViTotal Agro® SMg-7 (stężenie 5%) lub ViTotal Agro® SIARKA (2,0-4,0 kg/ha) (zalecany do stosowania do wszystkich zabiegów dolistnych)

[ od 3 liści ]

OBNIŻENIE pH WODY STOSOWANEJ DO ZABIEGÓW DOLISTNYCH

ViTotal ®

Agro AQUA pH

ViTotal Agro® AQUA pH to kondycjoner wody, który reguluje jej odczyn, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości wody, mieszalności nawozów dolistnych i środków ochrony roślin, zmniejszenia napięcia powierzchniowego, lepszego pokrycia liścia, skuteczniejszego wykorzystania cieczy roboczej. Nawóz ViTotal Agro® AQUA pH przy jednoczesnym dostarczaniu najwyższej jakości makroskładników azotu i fosforu odpowiednio przygotowuje wodę do zabiegów dolistnych. 

ViTotal Agro® AQUA pH (0,2 l/ha) (zalecany do stosowania ze wszystkimi nawozami dolistnymi ViTotal Agro® oraz z większością pestycydów)

DODATEK NAWOZU DONASIENNEGO DO ZAPRAWIANIA WŁASNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO

ViTotal ®

Agro SEED FORCE

ViTotal Agro® SEED FORCE to mikroelementowy płynny nawóz donasienny przeznaczony do zaprawiania materiału siewnego zbóż ozimych i jarych. Nawóz ten dostarcza kiełkującym nasionom oraz siewkom roślin w  początkowej fazie rozwojowej niezbędnych makro- i mikroelementów. Stosowanie nawozu przyspiesza i wyrównuje wschody roślin, zwiększa zdrowotność i odporność na stresy środowiskowe, co przekłada się na plon końcowy. ViTotal Agro® SEED FORCE (2,5-3,5 l/tonę nasion)

Zawartość mikroelementów w polskich glebach jest bardzo znikoma. Jednym z powodów to coraz mniejsza liczba gospodarstw z produkcją zwierzęcą, gdzie nawozy naturalne odgrywały olbrzymią rolę w nawożeniu upraw. Resztki pożniwne stały się materiałem handlowym, co przekłada się na wywożenie z pól sporej ilości składników pokarmowych. Nasuwa się zatem pytanie: Skąd rośliny uprawne mają mieć dostęp do mikroelementów? Czekanie na wystąpienie pierwszych zauważalnych objawów niedoboru jakiegokolwiek składnika pokarmowego i przeprowadzenie interwencyjnego nawożenia zawsze skutkuje stratą plonu. Stosując nawozy dolistne interwencyjnie zniwelujemy oznaki niedoboru lecz straty plonu są już nieodwracalne. Dlatego wszystkie nawozy dolistne ViTotal Agro® zalecamy aby przede wszystkim stosować profilaktycznie, a nie interwencyjnie.

70

Katalog JESIENNY 2018


Miejsce na Twój terminarz nawożenia produktami ViTotal Agro® notatki

WWW.AGROCHEM.EU

71


72

Katalog JESIENNY 2018


OCHRONA ROŚLIN

WWW.AGROCHEM.EU

73


Cheminova Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel. +48 22 571 40 50 www.cheminova.pl, www.nero424.pl 74

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Katalog JESIENNY 2018


ochrona roślin

Jesienna ochrona rzepaku i zbóż – rozsądny wybór Powoli dobiega końca kolejny sezon wegetacyjny. Sezon, który od samego początku był dla nas wszystkich niepowtarzalny i trudny. Mimo niesprzyjających warunków jesienią zeszłego roku, problemów z siewem rzepaku i zbóż o optymalnych terminach agrotechnicznych, wymarznięć zimowych, braku okrywy śnieżnej, zbyt intensywnych opadów wczesną wiosną, po majową suszę wszyscy liczymy na wysokie plony i na atrakcyjne ceny skupu. Tomasz Golimowski Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin

Patrząc na wszystkie trudności, które dotknęły nas w minionym sezonie wegetacyjnym widać, że plantacje zbóż ozimych i rzepaku, na których udało się wykonać jesienne zabiegi ochrony roślin wyglądają i rokują lepiej, niż te gdzie warunki pogodowe uniemożliwiły poprowadzenie właściwej ochrony. Przed nami jesień.  Oby była bardziej przychylna niż ta ostatnia. Nie ulega wątpliwości, że warunki pogodowe mają kluczowe znaczenie dla stanu upraw, długości okresu jesiennej wegetacji oraz kondycji w  jakich rośliny wejdą w  okres zimowego spoczynku. Rozmawiając z  rolnikami często spotykam się z  niechęcią do dużego inwestowania w plantacje jesienią, bo może wymarznąć, bo zabiegi można zrobić wiosną. Dobra praktyka rolnicza jasno pokazuje, że jesienne zabiegi ochrony roślin korzystnie wpływają na kondycję roślin, pozwalają uzyskać wyższe plony i ułatwiają zaplanowanie wiosennych prac polowych. W tym roku wiosna była zimna i bardzo mokra. Przez długi czas nie można było wjechać w  pole, a  wiele zabiegów herbicydowych miało ograniczoną skuteczność, ze względu na niskie temperatury. Jesienna ochrona ma kluczowe znaczenie w przypadku rzepaku, mniejsze w  przypadku zbóż. Wynika to przede wszystkim z różnych terminów budowania potencjału plonowania. Rzepak swój potencjał buduje w  znacznej mierze jesienią. Prawidłowa ochrona herbicydowa, stosowanie fungicydów i  regulatorów wzrostu oraz nawożenie mikroelementowe ma na celu doprowadzenie rzepaku do stworzenia dobrze wykształconej rozety składającej się z 10-12 liści o odpowiednio grubej szyjce korzeniowej i  dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Taka rozeta daje nam duże poczucie spokoju, że nasz rzepak dobrze przezimuje, a wiosną będzie miał potencjał do szybkiego i dobrego startu.

W przypadku zbóż kluczowa wydaje się ochrona herbicydowa. Wynika to z  dwóch powodów: ekonomicznego i  agrotechnicznego. Większość zabiegów herbicydowych stosowanych jesienią jest dużo tańsza niż zabiegi wiosenne. Oczywiście zabieg jesienny nie gwarantuje, że wiosną nie będzie potrzebna poprawka, ale jej koszt będzie znacznie niższy niż pełnego wiosennego zabiegu. Drugi z  powodów, agrotechniczny, wydaje się jeszcze ważniejszy. Mając w  pamięci warunki pogodowe w  marcu i  kwietniu, widzimy, że wiele rozwiązań nie zadziałało lub ich działanie było niewystarczające. Poza tym, na coraz większym areale mamy do czynienia z  odpornością chwastów na herbicydy. Szczególnie widać to w  przypadku miotły zbożowej i  wyczyńca. W  ich przypadku jesienne zabiegi są kluczowe w  strategii przełamywania odporności. Na koniec, proszę pamiętać o jesiennym stosowaniu fungicydów i  mikroelementów. Warunki pogodowe bardzo mocno się zmieniają. Ostatnimi laty mieliśmy długie i ciepłe jesienie, gdzie temperatura w listopadzie niejednokrotnie była powyżej 10°C. W  takich warunkach wegetacja nie jest zahamowana, a  brak okrywy śnieżnej powoduje, że choroby grzybowe cały czas się rozwijają i wiosną atakują ze zdwojoną siłą. Nasi Doradcy Agrotechniczni chętnie pomogą Państwu wybrać najlepsze rozwiązania. Pełna jesienna ochrona rzepaku i zbóż to w tej chwili już standard. Nie zawsze pogoda pozwala nam na działanie, ale dajmy sobie szansę i dobrze przygotujmy się do nowego sezonu. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie, sprawdzone rozwiązania, chętnie się z  Państwem spotkamy, żeby o  tym podyskutować.

WWW.AGROCHEM.EU

75


ochrona roślin

Indeks produktów NAZWA

SUBSTANCJA AKTYWNA

DAWKA / HA

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Battle Delta 600SC

flufenacet - 400 g, diflufenikan - 200 g

0,35

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

Lentipur Flo 500SC

chlorotoluron - 500 g

2

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny, przetacznik polny

Roxy 800 EC

prosulfokarb - 800 g

2

ambrozja bylicowata, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, szarłat szorstki, przytulia czepna, komosa biała, przetacznik perski, psianka czarna

Tribe 75 WG

tribenuron metylu - 750 g

10 g

chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, fiołek polny

Penfox 330 EC

pendimetalina - 330 g

3

gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna, samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny, komosa biała, przytulia czepna

Diflanil 500SC

diflufenikan - 500 g

0,1 - 0,2

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, przetacznik perski, przytulia czepna

zaprawy – zboża Konazol Duo 080 FS

prochloraz - 60 g, tritikonazol - 20 g

200 ml

pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia pyląca, śnieć cuchnąca

Tebseme

tebukonazol - 25 g

120 ml

śnieć cuchnąca, plamistość liści (jęczmień ozimy i jary)

HERBICYDY– RZEPAK Nero 424 EC

petoksamid - 400 g, chlomazon - 24 g

2,5

miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity, rumian polny, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, przetacznik perski

2

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity, fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż, mak polny, tobołki polne, przetacznik perski, chaber bławatek, przytulia czepna

chlopyralid - 240 g, pikloram - 80 g, aminopyralid - 40 g

0,2

chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata, rdest powojowy, samosiewy grochu, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna

propachizafop - 100 g

0,6

chwastnica jednostronna, owies głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała, samosiewy zbóż, miotła zbożowa

Znachor 500SC

metazachlor - 500 g

Navigator 360 SL

Zetrola 100 EC

fungicydy / regulatory wzrostu - rzepak Caryx 240 SL

chlorek mepikwatu - 210 g, metkonazol - 30 g

1

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Tebusha 250 EW

tebukonazol - 250 g

0,75

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

DAFNE 250 EC

difenokonazol - 250 g

0,6

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych

SIRENA 60 EC

metkonazol - 60 g

0,7 - 1

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

insektycydy - rzepak

76

SPARVIERO

lambda-cyhalotryna - 100 g

AXCELA GB

metaldehyd - 30 g

Katalog JESIENNY 2018

0,075 l 7 kg

pchełka rzepakowa ślimak


ochrona roślin

technologia ochrony

rzepak Jesień

Wiosna

rzepak

SPARVIERO 0,075 L AXCELA GB 5 KG DAFNE 250 EC 0,5 L TEBUSHA 250 EW 0,5 L CARYX 240 SL 0,6 L TEBUSHA 250 EW 0,6L SIRENA 60 EC 0,8 L ZETROLA 100 EC 0,6 L NAVIGATOR 360 SL 0,2 L NERO 424 EC 2,5 L ZNACHOR 500 S.C. 1,5 L INNOWATOR OLEJ 1 L INNOWATOR OLEJ 1 L

insektycydy

herbicydy

fungicydy lub regulatory wzrostu

technologia ochrony

PSZENICA Jesień

AXCELA GB 5 KG

LENTIPUR FLO 500 S.C. 1,5 L DIFLANIL 500 S.C. 0,2 L TRIBE 75 WG 10 g INNOWATOR OLEJ 1 L

Wiosna

PSZENICA

BATTLE DELTA 600 S.C. 0,35 L TRIBE 75 WG 10 g INNOWATOR OLEJ 1 L KONAZOL DUO 080 FS 200 ML TEBSEME 120 ML

zaprawa

ROXY 800 EC 2 L TRIBE 75 WG 10 g PENFOX 330 EC 2,5 L INNOWATOR OLEJ 1 L

herbicydy

moluskocyd

WWW.AGROCHEM.EU

77


ochrona roślin

Trudności w jesiennym odchwaszczaniu zbóż Z roku na rok zwiększa się grono zwolenników jesiennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Jest jeszcze część rolników, którzy nie chcą ponosić kosztów herbicydów przed zimą, obawiając się złego przezimowania. Z drugiej strony zastosowany dobry jesienny herbicyd spowoduje, że zboża wchodzą wiosną już bez konkurencji uciążliwych chwastów i nie czeka ich stres wywołany herbicydem. Poza tym rolnik ma więcej czasu i swobody na zastanawianie się jaką wybrać strategię prowadzenia łanu oraz jak chronić zboża przed chorobami i grzybami. Jarosław Szot Nufarm Polska

Decydując się na jesienne odchwaszczanie pamiętajmy o odpornościach, szczególnie narażone na nie są preparaty z  grupy sulfonylomoczników, dlatego na przykład, na polach, gdzie miotła zbożowa wyrosła mimo zastosowanego herbicydu, warto zapytać sprzedawcę o rodzaj użytej substancji chemicznej i zdecydować się na zmianę herbicydu. Skutecznie działających substancji niestety ubywa. Od ubiegłego sezonu rolnicy nie mogą stosować popularnej substancji aktywnej – izoproturonu, wykazywała dużą skuteczność również na typy miotły zbożowej odpornej na sulfonylomoczniki. W  tej chwili pozostało już tylko kilka substancji działających bardzo skutecznie na miotłę zbożową. Wśród nich należy wymienić preparat Lentupur Flo 500 SC. Jesienią bez względu na fazę czy odporności na sulfonylomoczniki wystarcza dawka 2 l/ha. Preparat ten znany jest dobrze ze swojego dobrego działania na chabra bławatka czy chwasty rumianowate. Kompletnym rozwiązaniem które gwarantuje zwalczanie uciążliwej miotły, wielu chwastów 2-liściennych, w  tym uciążliwego fiołka polnego oraz przetaczników jest Snajper 600 SC. Preparat ten może być aplikowany we wczesnych fazach na tzw. szpilkę. W  tym czasie zwalcza nawet wschodzące

78

Katalog JESIENNY 2018

samosiewy rzepaku. Zastosowany w późniejszych fazach będzie działał z kolei nalistnie i jest bezwzględny dla młodych siewek szczególnie fiołków, miotły i  innych, eliminując je w  100%, nawet jeśli presja chwastów jest bardzo duża. Firma Nufarm – producent środka Snajper, od kilku lat poddaje preparat testom polowym na lokalizacjach o  skrajnie wysokim zachwaszeniu różnymi gatunkami. Doświadczenia te są udostępniane dla chętnych zwiedzających. Za każdym razem preparat Snajper jest jednym z  najlepszych rozwiązań herbicydowych do stosowania jesiennego w zbożach ozimych! Trzeba pamiętać, że o wysokiej jakości herbicydu decyduje nie tylko skład substancji chemicznych, ale również właściwie dobrana formulacja.


HERBICYD

NIEWINNIE CZYSTA PLANTACJA. BEZ MIOTŁY. Preparat chwastobójczy przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie. Wyjątkowo elastyczny termin zastosowania: po siewie na jesieni, w czasie spoczynku wegetacyjnego (bezśnieżnej zimy), na przedwiośniu oraz wiosną po ruszeniu wegetacji. Zwalcza także biotypy miotły zbożowej odporne na herbicydy z grupy sulfonomoczników (np. chlorosulfuron).


Fungicyd do stosowania w rzepaku ozimym Charakterystyka: - substancja aktywna – metkonazol 60 g/l - formulacja EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej) - dawka zarejestrowana – 0,7 - 1 l/ha Sposób działania: systemiczny, do zastosowania zapobiegawczego i interwencyjnego

Zwalczane choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

Szara pleśń

Czerń krzyżowych

Cylindrosporioza

Środek należy stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. JESIENIĄ: w fazie 4-6 liści rzepaku; stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość rzepaku i wspomaga ograniczenie nadmiernego wzrostu WIOSNĄ: od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka; stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie roślin i ograniczenie wylegania.

Roxy 800 EC – prosulfokarb 800 g/l – substancja aktywna z grupy N 8 (inhibitor syntezy lipidów) do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych w zbożach jesienią do fazy 3 liści pszenicy ozimej (BBCH 01-13). Substancja aktywna pobierana jest przez liście oraz korzenie wschodzących chwastów. Odmienny mechanizm działania na chwasty przełamuje odporności chwastów jednoliściennych na inhibitory ALS, a co za tym idzie pozwala skutecznie zwalczać biotypy odporne miotły zbożowej. Niesprzyjające warunki termiczne po jesiennej aplikacji nie stanowią problemu dla stosowania produktu Roxy 800 EC, który wykazuje działanie w temperaturze powyżej 0 oC. W celu poszerzenia spektrum chwastów produkt zalecany jest w mieszaninie z diflufenikanem w następujących proporcjach: ROXY 800 EC 2 - 2,5 L/ha + DIFLANIL 500 SC 0,15 - 0,2 L/ha Dawka preparatów uzależniona od presji chwastów na plantacji.

www.belchim.pl


Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

(flufenacet)

NA DOBRY HUMOR ROLNIKA? CEVINO!  Herbicyd jesienny w zbożach o działaniu doglebowym i nalistnym.  Doskonały komponent do mieszanin.

 Szerokie spektrum zwalczanych chwastów.  +48 (22) 468 26 70  biuro@innvigo.com  www.innvigo.com

 facebook.com/innvigo  instagram.com/innvigo_eu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


ochrona roślin

Regulatory wzrostu i fungicydy to już standard w ochronie rzepaku Regulatory wzrostu najczęściej kojarzymy z zapobieganiem wyleganiu. W istocie ich stosowanie daje nam znacznie więcej korzyści. W rzepaku ozimym ich stosowanie jesienią oraz wiosną pokrywa się z terminami stosowania fungicydów, zwłaszcza przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych. firma Innvigo

Regulatory wzrostu prawidłowo zastosowane jesienią w rzepaku (faza BBCH 14-16) mogą znacznie poprawić przezimowanie roślin poprzez ograniczenie wzrostu pędu głównego. Przekłada się to na poprawę pokroju roślin - mniejszą masę liści przy większej masie korzeniowej oraz na grubszą szyjkę korzeniową. Drugim ważnym efektem działania regulatorów jest skrócenie rozety liściowej i  jej ułożenie blisko powierzchni gleby, dzięki czemu szyjka korzeniowa jest mniej narażona na warunki niskich temperatur. Jeśli przeanalizujemy rejestr środków ochrony roślin, szybko okaże się, że do dyspozycji mamy zaledwie kilka substancji aktywnych z grupy regulatorów wzrostu, które można stosować w rzepaku. Jest to chlorek mepikwatu oraz fungicydy zawierające triazole o  dodatkowym działaniu regulującym wzrost roślin. Należą do nich: tebukonazol, metkonazol, czy paklobutrazol. Bardzo często te substancje występują w  gotowych, wieloskładnikowych produktach, stąd mamy pewne ograniczenia w  swobodnym doborze dawek czy substancji do zabiegu regulacji wzrostu. Jednym z  regulatorów wzrostu zarejestrowanym w  rzepaku jest MEPIK 300 SL. Substancją aktywną jest czysty chlorek mepikwatu, co w  porównaniu z  większością produktów na rynku, które zawierają w swoim składzie zarówno regulator jak i fungicyd, daje swobodną możliwość doboru dawki w zależności od potrzeb. Jego rejestracja mówi o stosowaniu wiosną w fazach BBCH 30-35. Należy jednak nadmienić, że chlorek mepikwatu w innych produktach ma rejestrację również w zastosowaniach jesiennych. Najważniejszą chorobą rzepaku w  okresie jesieni i  wczesnej wiosny jest sucha zgnilizna kapustnych. Niewiele substancji aktywnych jest w  pełni skutecznych na tą chorobę. Do najskuteczniejszych należy bez wątpienia difenokonazol, który jest zawarty w środku DAFNE 250 EC. Jego wyjątkowe działanie charakteryzuje się tym, że wykazuje najwyższą aktywność w  stosunku do dwóch sprawców suchej zgnilizny kapustnych, tj. Leptosphaeria maculans i  Leptosphaeria biglobosa. Sucha zgnilizna kapustnych powoduje podobne straty w  Polsce jak zgnilizna twardzikowa i może być przyczyną utraty plonu nawet do 60%. Najgroźniejsze objawy widoczne są w okolicach szyjki korzeniowej. Choroba powoduje odcięcie całej rośliny od korzenia i jej zamieranie.

84

Katalog JESIENNY 2018

Optymalna technologia ochrony rzepaku we wczesnych fazach rozwojowych to kombinacja regulatora wzrostu z fungicydem. Takim rozwiązaniem jest połączenie DAFNE 250 EC z  MEPIK 300 SL lub środkiem BUKAT 250 SC, który zawiera tebukonazol, czyli triazol łączący w  sobie funkcje regulatora wzrostu i fungicydu. Preparaty INNVIGO pozwalają w  bardzo elastyczny sposób budować w  rzepaku technologie ochrony fungicydowej połączone z  regulacją wzrostu roślin. Dodatkowo gwarantują wyjątkową skuteczność w bardzo korzystnej cenie.

Objawy suchej zgnilizny kapustnych w okolicach szyki korzeniowej rzepaku

UWAGA: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa, zamieszczonych w etykiecie.


WWW.AGROCHEM.EU

85


WYGRANA BATALIA O PLON Cheminova Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel. +48 22 571 40 50 www.cheminova.pl, www.battledelta.pl 86

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Katalog JESIENNY 2018


WWW.AGROCHEM.EU

87


88

Katalog JESIENNY 2018


WWW.AGROCHEM.EU

89


Nowoczesne standardy nawożenia

Płynna formuła na sukces 28% N, 30% N, 32% N

90

Katalog JESIENNY 2018

26% N + 3% S

20% N + 6% S

rsm@grupaazoty.com nawozy.eu


POTĘGA

URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW To Azot decyduje o Twoim plonie • Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń • Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców • Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa • Polityka cenowa skorelowana z trendami europejskimi • Odpowiedzialność biznesowa • Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, doradztwo fachowe i szkolenia


92

Katalog JESIENNY 2018


WWW.AGROCHEM.EU

93


Nawozy z POLIC z pełnym składem to gwarancja wysokiej efektywności nawożenia Nawóz

Azot (N)

Fosfor (P2O2)

przyswajalny

Potas (K2O)

przyswajalny

Stosunek P2O5:K2O

Magnez (MgO)

Siarka (SO3)

Gęstość nasypowa ton/m3

Inne

przyswajalna

NAWOZY AZOTOWE mocznik.pl ® N 46

POLIFOSKA®21 N(MgS) 21-(4-35)

46

0,70-0,78

21

4

35

0,85-0,95

5

0,85-0,95

NAWOZY KOMPLEKSOWE – UNIWERSALNE POLIDAP ® NP(S) 18-46-(5)

POLIFOSKA®PLUS NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

POLIFOSKA®5 NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

POLIFOSKA®KRZEM NPK(S) 6-12-34-(10)

POLIFOSKA®6 NPK(S) 6-20-30-(7)

POLIFOSKA®TYTAN NPK(S) 6-25-25-(5)

POLIFOSKA®8 NPK(S) 8-24-24-(9)

18

46

5

10

20

1:2

7

9

5

15

30

1:2

2

7

6

12

34

1:2,8

10

6

20

30

1:1,5

7

6

25

25

1:1

5

8

24

24

1:1

9

+wersja z 0,2 B

0,98-1,08 0,95-1,05

1SiO2 (0,5 Si)

0,94-0,99 0,95-1,05

+ 0,5 Fe, +0,05 Zn

0,92-1,02 0,90-1,00

NAWÓZ KOMPLEKSOWY – WIOSENNY POLIFOSKA®START NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26) z mikroskładnikami

12

11

18

1:1,6

2,7

26

+0,015 B, +0,5 Fe, +0,02 Zn

0,92-1,02

• POLIFOSKA® START to nawóz o niskiej zawartości chlorków, przeznaczony dla roślin wrażliwych na chlorki. • POLIDAP® i POLIFOSKI® mogą być stosowane także pogłównie, wiosną na oziminy. • POLIDAP® i POLIFOSKI® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową. • Oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,8 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę na każdej glebie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, tel. 91 317 28 19, e-mail: polifoska@grupaazoty.com

polifoska.pl

nawozy.eu


notatki

ÂŽ


Agro SKLEPY 2

1 3

7

5

4

6

Nasi partnerzy 1

Kontakt Biuro Obsługi Klienta

Agrochem Puławy Sp. z o.o.

Polub nas na

59 83 45 671 605 901 517 bok@agrochem.com.pl

ul. Mickiewicza 5 77-300 Człuchów +48 59 834 56 70 www.agrochem.eu

FACEBOOK

Agro SKLEPY 2

Agro SKLEP Gronowo Elbląskie

3

Agro SKLEP Wtelno ul. Dworcowa 18 86-011 Wtelno wtelno@agrochem.com.pl 530 292 802

98

Katalog JESIENNY 2018 Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

4

6

Agro SKLEP Jaksice

Agro SKLEP Chojna Czartoryja 4 74-500 Chojna chojna@agrochem.com.pl 607 508 324

ul. Klonowa 7 73-110 Stargard stargard@agrochem.com.pl 91 577 68 56

ul. Kolejowa 7 82-335 Gronowo Elbląskie gronowo@agrochem.com.pl 55 231 56 06

5

Agro SKLEP Stargard

7

Agro SKLEP Dobre Miasto

ul. Dworcowa 11 88-181 Jaksice 530 248 557

ul. Spichrzowa 13 11-040 Dobre Miasto 89 615 18 61

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Menadżer Produktu Nawozy płynne


1

Biuro Obsługi Klienta

Agrochem Puławy Sp. z o.o.

2

Agro SKLEP Gronowo Elbląskie

3

Agro SKLEP Wtelno

Agro SKLEP Stargard

FACEBOOK

4

6

Agro SKLEP Jaksice

Agro SKLEP Chojna Czartoryja 4 74-500 Chojna chojna@agrochem.com.pl 607 508 324

ul. Klonowa 7 73-110 Stargard stargard@agrochem.com.pl 91 577 68 56

ul. Kolejowa 7 82-335 Gronowo Elbląskie gronowo@agrochem.com.pl 55 231 56 06

5

Polub nas na

59 83 45 671 605 901 517 bok@agrochem.com.pl

ul. Mickiewicza 5 77-300 Człuchów +48 59 834 56 70 www.agrochem.eu

7

Agro SKLEP Dobre Miasto

ul. Dworcowa 18 86-011 Wtelno wtelno@agrochem.com.pl 530 292 802

ul. Dworcowa 11 88-181 Jaksice 530 248 557

ul. Spichrzowa 13 11-040 Dobre Miasto 89 615 18 61

Menadżer Produktu Nawozy Sypkie

Menadżer Produktu Materiał Siewny

Menadżer Produktu Nawozy płynne

Łukasz Wieczorek 530 579 506

Edward Rachubiński 607 800 299

Edyta Mościcka 512 347 003

Menadżer Produktu Środki Ochrony Roślin

Menadżer Produktu Nawozy Dolistne

Menadżer Działu Zboża

Tomasz Golimowski 601 889 059

Kamil Skrobiszewski 536 566 631

Jakub Farulewski 695 901 518


ul. Mickiewicza 5, 77-300 Czล‚uchรณw tel.: +48 59 834 56 70

www.agrochem.eu 100

Katalog JESIENNY 2018

Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2018  
Katalog agrotechniczny JESIEŃ 2018  
Advertisement