Page 1

Posttidning B

Affärsnytta för oss som jobbar med jord och skog ja.se

78 500 ex • Nr 19 • 6 november 2013

Passion för champinjon Liselott Johnsson driver Hulatorps Champinjoner i Björketorp mellan Borås och Varberg. Med hjälp av sina tre anställda plockar och levererar hon vid högsäsong 800 liter svamp i veckan till både stora och små kunder. Det gäller att hålla rätt fuktighet och temperatur för att svamparna ska trivas och växa. En temperatur på 17-18 grader och en 22 luftfuktighet på 85 grader är idealt.

Det går åt mycket vatten i odlingen i och med att svamparna innehåller mycket vatten. Därför måste man vattna ordentligt flera gånger efter varje skörd för att få igång nästa.

TEMA ENERGI

AGRITECHNICA

FOTO: CAROLINA WAHLBERG

MARKNAD

Tufft för europeiska Önskar 25 procent slakterier biodrivmedel 2020 Härproducerar kyla iPad styr såmaskin

Inte bara i Sverige är det problem i grisbranschen. Neddragningar rapporteras från Frankrike och Ryssland. 38

Wapnö gård är en av Sveriges största mjölkgårdar. De har nyligen startat en biogasanläggning där man nyttjar 6-7 gödseln från gårdens djur.

”Varje gång det krävs ett prejudikat för att tolka en otydlig regel hindrar vi ett företag från att utvecklas.” LEDARE 2

På mässan Agritechnica i november lanserar Väderstad-Verken sitt senaste utvecklingsprojekt: styrning av så12 maskiner med iPad.

Högsäsong på Sveriges enda sockerbruk

40-41

Nätverket Biodriv vill att transportsektorn klarar målet med 25 procent biodrivmedel till år 2020 för att bli helt 34 fossiloberoende till år 2050.

Bröderna Rickardsson bytte mjölk mot kött

Propino!

Maltkorn med en god kväll i sikte.

Propino är ett högavkastande maltkorn och ett starkt kort vid odling för bryggerinäringen. Precis som de välbeprövade sorterna Tipple och Quench. Och med nyheten Shandy erbjuder vi dig ytterligare en sort med bra odlings- och mältningsegenskaper.

Alla nyheter och hela vårt omfattande sortiment från SW hittar du på vår hemsida och i appen Så rätt. Tveka inte att höra av dig till din säljare om du vill diskutera sortval. www.lantmannenlantbruk.se Kundtjänst 0771-111 222

36-37


Jordbruksaktuellt är en rikstäckande och oberoende tidning som delas ut till samtliga svenska lantbruk. Tidningen trycks i 16 lokala varianter! Därmed kan vi erbjuda lokal, regional och rikstäckande annonsering. Utgivare: Jordbruksaktuellt Sverige AB Adress: Boställsvägen 4 702 27 Örebro Organisationsnr: 556611-2156 Telefon: 019-16 61 30 Fax: 019-16 61 45 E-post: info@ja.se Internet: www.ja.se

VD och ansvarig utgivare Stefan Ljungdahl

019-16 61 34

stefan@ja.se

Eva Santhesson-Ramnor 019-16 61 32

eva@ja.se

Ekonomi Prenumeration

019-16 61 32 info@ja.se Prenumeration 22 nummer 398:- + moms

Annonser Maria Sandberg Pernilla Sjösten Annica Coelho Elisabeth Merin Mats Olson

019-16 61 36 maria@ja.se 019-16 61 40 pernilla@ja.se 019-16 61 38 annica@ja.se 019-16 64 66 elisabeth@ja.se 019-16 64 61 mats.olson@ja.se

IT-ansvarig Arvid Pålsson

070-591 25 57 arvid@ja.se

Produktion & formgivning Claes Berggren Malin Strandli Michael Fredricsson ISSN Tryck Distribution

019-16 61 33 claes@ja.se 019-16 61 31 malin@ja.se 019-16 64 69 michael@ja.se 0345-5718 V-Tab Örebro RS-kontrollerad 82 500 ex

Redaktion

Carolina Wahlberg Brita Prejer 019-16 61 35 070-003 98 07 carolina@ja.se brita@ja.se

Pia Gyllin 019-16 64 68 pia@ja.se

Erik Brink 070-600 45 48 erik@ja.se

Olle Ryegård 070-799 18 68 olle@ja.se

Kommande nummer NR UTGIVNINGSDAG TEMA

MATERIALDAG

20 20/11

Bilar & terrängfordon

11/11

21 4/12

Maskin & odlingsstrategi 2014

25/11

Fastigheter

9/12

22 18/12 1

15/1

Bygg & Inomgård

7/1

2

29/1

Vårbruk

20/1

3

12/2

Växtnäring

3/2

LEDARE Bakom varje prejudikat finns ett offer SVERIGES JORDBRUKARE KÄNNER SIG i allt för många fall rättslösa och utsatta för tjänstemäns godtyckliga tolkningar. Det finns säkerligen både fall då känslan är befogad och fall då den är obefogad. Oavsett vilket så är känslan mycket destruktiv för det svenska jordbrukets utveckling. Det dämpar lusten i arbetet och hämmar investeringsviljan. DET SVENSKA JORDBRUKET HAR att följa väldigt många lagar och regler. På många områden är det från EU det kommer nya direktiv som måste följas och det kompletteras med nationell, regional och lokal reglering. Jordbrukaren har att svara upp till EU, staten Sverige, Länsstyrelserna och kommunerna. Alla ställer de krav på jordbrukaren. I värsta fall på samma sak, som måste rapporteras eller vid varje tidpunkt kunna bevisas för flera instanser.

NR 19 • 6 november 2013

Stefan Ljungdahl VD Jordbruksaktuellt

tillämplighet i en viss situation, anses vattentätt fastställd först när den prövats i domstolsväsendets högsta instans. Dit är det en ofta oförsvarligt lång resa. DET KÄNNS SOM ATT MÅNGA av statens tjänstemän och jurister är så vana vid att ”det är ju såhär det fungerar”, att de glömmer bort att för att ett mål ska kunna drivas genom rättsinstanserna till att bli ett prejudikat, så krävs det ett offer. En vanlig person av kött och blod som haft oturen att misstänkas för något där rättsläget är oklart eller sökt tillstånd för verksamhet där rättsläget är oklart. Kanske har personen fel, kanske inte. På vägen till visshet, som kan ta väldigt många år, är han/hon misstänkt och kan varken bli rentvådd eller börja sona sitt brott, alternativt kan inte fullfölja sin planerade investering. Det kan vara en fruktansvärd social press och kan också innebära att företaget hinner gå i konkurs, kanske på helt felaktig grund.

I SVENSK FÖRVALTNINGSTRADITION finns en önskan att vara bäst i klassen och internationellt föregå med gott exempel. Det är en drivkraft som gett Sverige gott rykte och i decennier DET ÄR AV YTTERSTA VIKT att vi i det längsta avhålbidragit till att placera Sverige högt på topplistan över de län- ler oss från subjektiva flummiga formuleringar der det är bäst att bo och verka i. i lagar och regler. Förutsägbarhet i och tro på rättssystemet är grundpelare som fått Sverige att JAG TROR ATT TRADITIONEN att så väldigt gärna vara bäst i vara ett tryggt land att leva och verka i. Går det klassen och internationellt föregå med gott exempel nu biter inte att enas om en regeltext som är mycket oss i svansen. Med den flod av detaljregler en svensk jordbru- tydlig, så måste vi avstå från att införa kare ska följa kommer det med en hel del subjektiva skriv- regeln. ningar, skrivningar som kan tolkas på olika sätt. Det kan naturligtvis låta bra med regler som innehållet ett mått av UTAN EN KÄNSLA AV rättssäkerhet hos flexibilitet, men man får inte glömma bort att det är flexibili- Sveriges jordbrukare är det onödigt teten eller låt oss kalla det otydligheten, som utgör grund för svårt att vända den mycket negativa känslan av rättsosäkerhet. trenden i speciellt djurhållningen. Dessutom, varje gång det krävs ett preJAG TYCKER MIG SE alldeles för många fall där företagare blir judikat för att tolka en otydlig regel, offer i vad lagstiftaren tycker är en helt okej process för att hindrar vi ett företag från att utvecklas fastställa hur lagar och förordningar ska tolkas. När en regel- och än värre, offrar vi en medmänniska. skrivning ändrats så är det som så att den nya skrivningens

STEFAN LJUNGDAHL

ERBJUDANDE: PAKETPRIS PÅ...

AUTOSTYRNING! Komplett autostyrningspaket för montering på befintliga och nya fordon – CFX750 + EZ-Pilot + RTX15 korrektionssignal, 60 000:-. Vid beställning innan nyår ingår RTX15-signalen i 1 år! Obs! Använder du Egnos idag i din befintliga CFX750/FMX-display och vill testa en signal med högre noggrannhet – ladda ner uppdateringen på datavaxt.se

20 cm OmniSTAR VBS EGNOS

15 cm

RTX 15 10 cm OmniSTAR XP/HP RTX 4 RTK

4 cm 2,5 cm 0 cm

spår-till-spår-noggrannhet

2

hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.se. www.datavaxt.se


3

NR 19 • 6 november 2013

KOMMENTERAT

www.ja.se

VIDEO - ÄR SVENSKT KÖTT BÄTTRE ÄN UTLÄNDSKT?

KRÖNIKA ”KONKURRENSKRAFT, EN RELATIV FRÅGA”

Hur står sig det svenska jordbrukets konkurrenskraft? Detta har det funderats mycket kring och regeringen har nu beslutat att detta ska utredas. LRF Konsult har nyligen utrett detta vad gäller regelverk och skatter. På det stora hela så är det svårt att dra några självklara slutsatser om svenskt jordbruks konkurrenskraft. Det finns saker som är bättre i andra länder och det finns saker som är bättre här. Så inleder Martin Moraeus, ordf LRF Dalarna sin krönika i Jordbruksaktuellt nr 17.

På ja.se länkade vi till TV4:s nyhetsmorgon där man ställde Sverige ett bättre djurhälsoläge. Att nötköttsproduktion i sig frågan om svenskt kött verkligen är bättre än utländskt. Brasilien ofta bygger på avverkad regnskog eller uppodlad För att reda ut detta bjöd man in Maria Forshuvud från cerrado (savann) får inte heller glömmas bort. Svenskt Kött och Karsten Davidsson från företaget Meat Gunnela the World AB. Intressant att Karsten Davidsson pratar om betesdjur och Klart att utländskt kött är mycket sämre än det svenska. klimatsmart. På deras hemsida säljer de kött från USA. I USA Utländskt kött är behäftat med alla möjliga fel som att det föds ALLA köttdjur upp på feedlots där de går tusentals unginte är svenskt fast det står så på förpackningen det vill säga djur hopträngda på betongplattor och äter ensilage och -utländskt kött är bara båg, ljug & allmänt fusk samt djur- spannmål för så snabb tillväxt som möjligt, ger inte direkt plågeri! Det finns inget bra med kött från utlandet. Betänk det bästa kvalitetsköttet! Dessutom, på vissa ställen i USA -färgad fläskkött från Ungern som säljs som nötfilé. Är det fodrar man sina köttdjur med kycklinggödsel då det ses som ngn som kommer ihåg det? Listan kan göras hur lång som ett bra koncentrat... det sätter sig i smaken på köttet vilket gör helst. Utländskt kött är skit och varför ska man äta skit? att det mesta av det amerikanska köttet exporteras till MexNisse iko och amerikanerna själva importerar från Kanada... Men klart att Svenskt kött är ju inte bättre på något sätt... IDIOT! Karsten Davidsson tror att bete året runt i Sydamerika är Andreas klimatsmart. Men vi vet genom Christel Cederbergs SIKs beräkningar att kortare uppfödningstider gör att svenskt nötkött är mer klmatsmart än brasilianskt. Dessutom har KINA VILL ARRENDERA FEM PROCENT AV UKRAINA

Per Karlsson

Per K - Så du menar att det är bättre att sitta i en stor galen tunna än i en liten galen tunna?

VÄDERSTAD-VERKEN KÖPER SEED HAWK

Ukraina har kommit överens med ett kinesiskt företag om att arrendera ut fem procent av sin mark. Syftet är att trygga matförsörjningen för Kinas växande befolkning.

Förvärvet av det kanadensiska bolaget Seed Hawk gör det möjligt för Väderstad att växa på den nordamerikanska marknaden.

Det vore nog kanske nått för den svenska staten också? När vi har en självförsörjnings procent under 50 procent är det nog dags för Reinfeldt att göra likt Kinesiska regeringen att värna om folket. Sverige har väl Europas lägsta självförsörjning av mat?

Vad roligt för Väderstad och familjen Stark! Hoppas nu att denna nyhet når politikerna, vem vet? Tänk om de också ser möjligheterna inom jordbrukssektorn i stället för den tok subventionerade bilindustrin som blev kinesisk bland annat.

anders

Martin. Konkurrenskraft mäts i marknadsandelar inget annat. Svenskt lantbruk har tappat marknadsandelar 48 år i rad. Sluta linda in problemet i allehanda märkliga resonemang. Vi har för höga kostnader punkt slut. Det är LRF Konsult som gjort utredningen du hänvisar till, där har du förklaringen till både varför den inte är tydlig och varför den inte kan hänvisa till det ena eller det andra. Harmoniserad lagstiftning inom hela EU är enda rimliga vägen framåt, då kommer även svenskt lantbruk att få fart.

Grattis Väderstad till ett smart och taktiskt drag.

Jerker

Henric Mats

Kommentera nyheter på www.ja.se! Gå in på nyheten du vill kommentera, längst ner på sidan finner du ett formulär. Kommentaren visas direkt på hemsidan. Ett urval av kommentarerna publiceras i tidningen. Vill du hellre skriva så kan du skicka din insändare till Redaktionen, Jordbruksaktuellt,Boställsvägen 4, 702 27 Örebro

ongen 3:e säs

möter Bonde bonde

Örebro

Trollhättan

Bönder runt Ängelholm, redo att slakta gamla käpphästar?

Jönköping

Välkommen till Bonde möter bonde, en halvdag av samtal och diskussioner om framtiden, nya driftsformer, ägarskiften och teknik, 23 januari 2014. Bonde möter bonde genomförs också i: Trollhättan 9 januari Örebro 16 januari Kalmar 21 januari Linköping 29 januari Jönköping 5 februari

Läs mer och anmäl dig på swedbank.se/bonde.

I samarbete med

Linköping

Kalmar Ängelholm


NR 19 • 6 november 2013

VI KAN RESERVDELAR OCH UTRUSTNING

Blixtljusramp LED

BESTÄLL PÅ

WWW.OIE.SE ELLER RING

0304-751010

3.995:-

640 mm, 35 olika blixtmönster. ECE R65-godkänd. Levereras med magnetfästen samt cigarettkontakt med strömbrytare. Art. nr. 42967

exkl. moms

Blixtljusramp LED

1.945:-

410 mm, 260 olika blixtmönster. ECE R65-godkänd. Levereras med magnet-fästen samt cigarettkontakt med strömbrytare. Art. nr. 42970

exkl. moms

Polaris LED Arbetsbelysning 9x3W högintensiva CREE-dioder med kombinerad bred och lång ljusbild. Levereras med Deutschkontakt. E-märkt. Art. nr. 40364

599:exkl. moms

Atlas LED 675:exkl. moms

Arbetsbelysning 16x3W högintensiva CREE-dioder med bred ljusbild. Levereras med Deutschkontakt. E-märkt. Art. nr. 40301

Maia LED Arbetsbelysning 1x25W högintensiv CREE-diod med extra bred ljusbild. Levereras med Deutschkontakt. E-märkt. Art. nr. 40752

695:exkl. moms

1.095:- Backkameraset 1 exkl. moms

Komplett set med 7” skärm, en kamera och 10 m kabel. För max två kameror. Art. nr. 40782

Backkameraset 5 Komplett set med 5,6” skärm, en kamera med motordrivet skydd och 20 m kabel. För max tre kameror. Art. nr. 42507

2.795:exkl. moms

Backkameraset 3 3.695:exkl. moms

Komplett set med 7” delbar touch-skärm, en kamera med motordrivet skydd och 20 m kabel. För max fyra kameror. Art. nr. 40785

Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.

Olssons i Ellös, Slätthultsvägen 12, 474 31 Ellös Tel 0304-751010, Fax 0304-751011, order@oie.se www.oie.se

När Svenska Foder producerar ånga till sina foderpressar vid tillverkningen av foderpellets, uppstår ett överskott av ånga. Den har inte kunnat tas tillvara förut men genom installationen av turbinen har nya möjligheter öppnats.

Svenska Foder fasar ut fossil Svenska Foder AB satsar på ny miljövänlig teknik i foderfabriken i Hällekis, där företaget årligen tillverkar 130 000 ton djurfoder. Denna process kräver stora mängder ånga, som nu även används till tillverkning av grönel och fjärrvärme. Svenska Foder har genomfört flera större investeringar för att byta ut fossil energi mot förnybar energi. Den senaste satsningen är att man investerat i en ny ångturbin för att kunna producera grönel och fjärrvärme i foderfabriken i Hällekis. Detta är ett led i Svenska Foders strategi att både spara och bättre ta tillvara energi i sina foderfabriker och spannmålsanläggningar. – Nu har vi bytt ut cirka en tredjedel av den fossila energi som används i våra anläggningar till fossilfria alternativ samt kombinerat med andra nya energieffektiviseringar, säger Johan Nordenblad, vice VD på Svenska Foder AB. – Det känns bra att bli mindre beroende av elpriserna samt att bli mindre beroende av oljan. Att dessutom slå ett slag för vår miljö ligger helt i linje med vår miljöstrategi, säger Johan Nordenblad. Hittills har fokus legat på tre anläggningar: foderfabrikerna i Hällekis, Västerlösa samt spannmålsanläggningen i Falköping. I Hällekis sattes en flispanna in i fabriken 2007. En insats som gjorde det möjligt att installera en specialtillverkad ångturbin i slutet av

Så vill politikerna minska energianvändningen Sverige ska år 2020 ha minskat energianvändningen med 20 procent jämfört med år 2008. Andelen förnybar energi ska år 2020 vara 50 procent. Detta gäller enligt det Klimatoch energipaket från 2008 som är styrande för energi- och klimatpolitiken i Sverige. Källa: Bioenergiportalen Mål 2016 Johan Nordenblad, vice vd. FOTO: SVENSKA FODER

2011, som kunde producera el av mättad ånga. TURBIN PRODUCERAR EL

Produktionen i fabriken är inte alltid jämn och ångbehovet varierar därför kraftigt över dygnet. Att som tidigare använda flispannan var därför inte bara ineffektivt, utan slet också på pannan och skapade högre drift- och underhållskostnader. Ångturbinlösningen reglerar hur mycket ånga som ska ut i produktionen, vilket gör det möjligt att köra pannan jämnt och optimalt. När foderproduktionen är intensiv, slår turbinen av eller går ner på lägre nivå. När det är natt eller helg, ökar turbinen produktionen. – Det här ger oss processånga, grön el och varmvatten på ett effektivare och optimalare sett. Totalt rör det sig om att ta tillvara 3 000 nya MWh fjärrvärme per år och 1  500 ny MWh grönel, säger Johan Nordenblad. Nyligen har också ett avtal tecknats mellan Götene Vatten & Värme AB och Svenska Foder. Det kommunala bolaget ska årligen köpa fjärrvärme motsvarande 3  000

Sverige

EU

9%

9%

Andel förnybar energi

50 %

20 %

Andel förnybara drivmedel

10 %

10 %

Energieffektivisering

20 %

20 %

Minskade utsläpp av växthusgaser

40 %

20 %

Energieffektivisering Mål 2020

MWh från Svenska Foder till fjärrvärmenätet i Götene kommun. Det motsvarar cirka 90 procent av mängden fjärrvärme som produceras i anläggningen, resten används i den egna fabriken. – Turbinen drivs av ångan och det genererar el. Vi räknar med att årligen producera cirka 1500 MWh grön-el. När energin i ångan har tagits tillvara i turbinen återstår det kondenserat vatten som fortfarande innehåller mycket värmeenergi. Det är denna energi som blir fjärrvärme, förklarar Johan Nordenblad. NYA INVESTERINGAR I FALKÖPING

Vid spannmålsanläggningen i Falköping har en pelletspanna installerats. Nästa satsning är en pelletspanna till fabriken i Västerlösa, för billigare och mer miljövänlig

energi. I dag används enbart olja där. – Visst kostar vår satsning mot förnybar energi. Det handlar om ett antal miljoner kronor då vi talar om pannor i storleksordningen två MWh. Trots det så ser vi en bra återbetalning samtidigt som vi faktiskt gör något för vår miljö, säger Johan Nordenblad. Svenska Foders huvudsakliga energikällor är i dag fast bränsle, naturgas och biogas. – Vi har bara påbörjat den här omställningsresan och har ett antal anläggningar kvar. När det gäller våra långsiktiga strategiska mål för energiförsörjningen, har vi inte bestämt exakta tidsramar, utan jobbar hela tiden tålmodigt och metodiskt för mer energisnåla motorer och utrustning, avslutar Johan Nordenblad. MICAEL GOTH redaktionen@ja.se


01 01 01 01

 AC/BD-län

20 ĂĽr med 20 000 tillverkade mixer ger kvalitĂŠ Flexibel med fĂśrhĂśjningar anpassade fĂśr dina behov

) Stationära ) Bogserade ) Självgüende

Vario mixing skruv fÜr optimerad foderstruktur anpassningsbar fÜr alla fÜrutsättningar

Lutning pü behüllare fÜr bästa blandning och snabb avlastning Hjärtat i mixern är skruvens reduktionsväxel, dubbellagrad och en stor mängd olja ger ett lügt servicebehov och lüng livslängd

Ram med vĂĽgceller fĂśr behĂĽllaren Bromsade axlar

Anpassning mellan behĂĽllare och blandarskruv ger en snabb och homogen blandning.

Användaranpassade avlastningsalternativ

Smalt drag fĂśr smidig manĂśvrering

FOTO: SVENSKA FODER

energi Svenska Foder

StrĂś med lastmaskin

Svenska Foder är leverantÜr av foder och växtodlingsprodukter till lantbruket och cerealieprodukter till livsmedelsbranschen. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett väl utbyggt distributions- och fÜrsäljningsnät i nära samarbete med üterfÜrsäljare. Svenska Foder ingür i den danska koncernen DLG som är Europas tredje stÜrsta foderproducent med runt 50 miljarder kronor i omsättning och verksamhet i 24 länder. Svenska Foder hanterar cirka tvü miljoner ton rüvaror och färdigprodukter per ür. Koncernen har 313 anställda och en omsättning pü cirka 4,4 miljarder kronor. Svenska Foder har sitt huvudkontor i LidkÜping. Övrig fÜrsäljning finns i Knästorp utanfÜr Lund och i VästerlÜsa utanfÜr LinkÜping. UtÜver dessa orter, har Svenska Foder anläggningar pü ett 30-tal platser i Sverige. Det är foderfabriker, utsädesanläggningar, hamnanläggningar, butiker, lagerterminaler fÜr mottagning av spannmül, samt fÜrsäljning och leverans av djurfoder, utsäde, gÜdning och kemprodukter. Foderfabriker finns i Hällekis, VästerlÜsa, Tügarp, Åhus och Vara.

sikt

Bäst

räckvidd med lastaren användarvänlighet med elstyrning underhüll, allt drivs med hydraulmotorer total ekonomi, lüser ingen traktor

220 M

Krossar blÜt och torrt, upp till 60 ton/h Traktordriven kross fÜr spannmül, ärtor, bÜnor och majs. Finns som bogserad eller hydraulburen, med elevator eller tubläggare.

Krossar spannmül, ärtor mm ' Mycket tyst güng ' och kugghjulsdrivna ' 4 kw elmotor ' Startar med material mellan valsarna ' Fungerar i automatiserade system ' Kapacitet 600 -1500 kg/h Frün 34 500:-

Berglunda GĂĽrd AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro Telefon 019-603 60 60 www.narlant.se | info@narlant.se

ALTERSBRUK 0911-20 11 44, 070-207 93 89

BostrĂśms Traktor & Maskin AB

UMEĂ… 090-13 70 40

Manfreds Maskin AB

RĂ…NEĂ… 0924-230 19

Traktorekonomi AB

SKELLEFTEĂ… 0910-140 55


6

NR 19 • 6 november 2013

Med den nya biogasanläggningen kan man på Wapnö gård producera el, värme och kyla utifrån djurens gödsel. – Pricken över i:et har varit att det går att få in kylan också. Något som vi har nytta av varje dag, säger Lennart E. Bengtsson, vd på Wapnö. Sedan tidigare har man även använt mjölkvärme för att kunna värma bostäder och gårdens restaurang.

FOTO: CAROLINA WAHLBERG

Kylan är pric På Wapnö gård söder om Halmstad tänker man i kretslopp. För ett år sedan började man bygga en biogasanläggning för att ersätta 90 procent av den köpta energin med egenproducerad energi, så kallad härproducerad energi. – Jag är övertygad om att det finns mycket energi att spara inom biogasen. Vi har sagt att vi ska vara den mest energioptimala och miljömässiga biogasanläggningen. Det innebär att vi har byggt med katalysator, en dyr investering på 800 000 kronor, men vi tror att det är något man måste göra. Vi vill komma upp till de stora kraftvärmeverkens reningsgräns och vi tillsätter även AdBlue för att nå detta, säger Lennart E. Bengtsson, vd på Wapnö. Sedan ett par veckor tillbaka är driften av anläggningen i full gång. Nu återstår bara finjusteringar för att eventuellt kunna bli ytterligare något effektivare. I den nya anläggningen producerar man el, värme och kyla av gödseln från gårdens 3 100 djur - energi skapad i gårdens kretslopp, så kallad härprodu-

cerad energi. Just kylan är central i och med att gården har ett eget gårdsmejeri och hanterar en stor mängd mjölk, hela 30 000 liter om dagen. – Vi måste skapa kyla, eftersom det är mest energikrävande och något som vi förbrukar mycket el för att producera, säger Lennart E. Bengtsson som menar att det går åt nästan dubbelt så mycket energi till att producera en minusgrad som en plusgrad. LIGGA I FRAMKANT

Rötningen i biogasanläggningen kommer att ge cirka 230-250 kubikmeter metangas per timme som ska användas till gasmotorn och gaspannan. Där omvandlar sedan en generator gasen till el med 360 kW per timme. För att tillverka kyla använder man sedan en absorptionsmaskin. Först höjs temperaturen på kylvattnet i gasmotorn genom en rökgasväxlare. När rökgastemperaturen växlas ner från omkring 500-600 grader till 180 blir kylvattnet fem grader högre. Innan vattnet når absorptionsmaskinen höjs temperaturen ännu lite mer med hjälp av gaspannan för att slutligen hamna bli en kylvätska på omkring minus elva grader.

Kylan används till att kyla mjölken vid mjölkningen, mejeriet, gårdssaluhallen och det kommande gårdsslakteriet som ska byggas under nästa år. Absorptionsmaskinen bidrog till större investeringar än väntat, men Lennart menar att det kändes rätt, och något de var tvungna att göra för att kunna ligga i framkant när det gäller energiproduktion. – Det är ganska fantastiskt att tänka att det kommer 37-gradig koskit i den ena änden och ut minus elva grader i den andra, säger Lennart E. Bengtsson. MER DJUR OCH GÖDSEL

Wapnö hade som företag länge haft funderingar på biogas, men inte riktigt hittat en bra form för att få kalkylen att gå ihop. Bland annat gjordes det ett examensarbete för femsex år sedan för att undersöka potentialen, men Lennart tyckte ändå inte att det höll fullt ut. – Men sedan har tiden gått och vi har fått mer gödsel och mer djur, plus en möjlighet att få en större del av investeringsbidraget, vilket förbättrade kalkylen, säger Lennart E. Bengtsson. Kretsloppstänkandet är centralt på gården och hela anläggningen är byggd för att bara

utgå från det som finns på gården. Lennart är noga med att poängtera att det inte är en avfallsanläggning. – Vi ska absolut inte ta något från åkern direkt till biogasanläggningen, utan det ska i så fall användas som foder först. För mig är det helt förkastligt att etanolen tar åkerareal eller att man nu bygger stora biogasanläggningar för att ta åkermark i anspråk. Det är inte långsiktigt vettigt att producera och transportera massa till centrala biogasanläggningar, säger Lennart E. Bengtsson. MINDRE VATTEN

Enligt honom har en del varit skeptiska till huruvida deras stora biogasanläggning ska kunna gå runt på bara gödsel. De trodde inte att det skulle bli effektivt eftersom gödsel normalt innehåller mycket vatten. – Så det förutsätter att vi har en väldigt bra kvalitet på gödseln. Den måste vara varm och anläggningen måste vara nära så att det går snabbt och den får absolut inte kylas med vatten, säger Lennart E. Bengtsson. På Wapnö har man länge jobbat aktivt med att sortera bort vattnet för att gödseln ska få en bra TS-halt och därför kan man på gården utnyttja anläggningen mycket bättre och slip-


7

NR 19 • 6 november 2013

Absorptionsmaskinen frün Colibri har en central del i produktionen av kylan. Det är där som värmen omvandlas till minus elva grader. En utmaning med biogas är enligt Lennart att utnyttja den energi som faktiskt blir. – Och ocksü det att ingen har trott att man kan fü fram tillräckligt bra energi bara pü koskit. Men ü andra sidan har jag aldrig delgett att jag kan plocka bort vattnet, säger han.

Att investera i energi är inte billigt och det är ofta lünga avskrivningsperioder. FÜr att krydda tillvaron kring en trükig investering som tar mycket kapital har WapnÜ konstruerat kretsloppslün. Personer eller fÜretag kan lüna ut pengar och sedan fü tillbaka i natura genom bland annat produkter som kÜtt eller mjÜlk frün gürden. – Vi jätteglada fÜr dem som gür in i det. Men vi har naturligtvis lünat huvuddelen av banken, säger Lennart E. Bengtsson.

�Det är ganska fantastiskt att tänka att det kommer 37-gradig koskit i den ena änden och ut minus elva grader i den andra.�

ken Üver i:et per ta in andra produkter utifrün. Skulle gÜdseln bli alltfÜr tjock i pumpbrunnarna späder de inte med vatten, utan med varm rÜtrest, allt fÜr att inte fü in kallt vatten i processen. Enligt Lennart är det väldigt vanligt med ett stort Üverskott pü värme i olika biogasanläggningar, nügot som de själva har arbetat fÜr att undvika. – Vi vill ta hand om varendaste grad värme som vi kan fü. FÜr ju varmare vatten vi har till absorptionsmaskinen desto mer kyla kan vi producera. Kyla använder vi üret runt och ju varmare det är pü sommaren desto mer kommer vi att använda kylan, vilket gÜr att värmen utnyttjas även sommartid. Det är det som är finessen, säger Lennart E. Bengtsson.

WapnĂś Biogas

t t

)ĂŠSQSPEVDFSBEFOFSHJFOFSHJTLBQBE QĂŒHĂŒSEFOBWEFUTPNHĂŒSEFOFSCKVEFS (ĂŒSEFOIBSTPNNĂŒMBUUQSPDFOUBW EFOLĂšQUBFOFSHJOTLBFSTĂŠUUBTNFE FHFOQSPEVDFSBEFOFSHJ)ĂŠSJOHĂŒSEPDL JOUFGPSEPOTCSĂŠOTMF #SĂŠOTMFVOEFSĂŒSFUUUPOøZU HĂšETFM UPOGBTUHĂšETFMPDIDJSLB UPOGPEFSSFTUFS6OEFSĂŒSUWĂŒUJMMLPN NFSTMBLUFSJSFTUFSGSĂŒOEFUEĂŒOZCZHHEB HĂŒSETTMBLUFSJFUPDILĂšLTBWGBMMGSĂŒO 8BQOĂšTSFTUBVSBOHLĂšL UPOGĂšSTWJOOFSTPNFOFSHJJ SĂšUOJOHTQSPDFTTFO,WBSCMJSUPO FOFSHJWĂŠYUOĂŠSJOH 3ĂšUOJOHFOHFSNNFUBOHBT QFSUJNNFUJMMHBTNPUPSOPDIHBTQBOOB (FOFSBUPSOMFWFSFSBSTFEBOL8QFS UJNNFUJMMHĂŒSEFOTFM 6SEKVSFOTHĂšETFMVUWJOOFSNBODJSLB ̓̓L8FM L8LZMBPDI ̓L8WĂŠSNF%FTTVUPNLBONBO FSTĂŠUUBNPMKBJTQBOONĂŒMTUPSLFOPDI NPMKBUJMMCPTUBETIVTFO Källa: wapnĂś.se

t t t t

$"30-*/"8")-#&3( DBSPMJOB!KBTFt

I september 2012 bÜrjade biogasanläggningen att byggas. Konstruktionen är gjord av det danska fÜretaget Lundsby. Efter drygt ett ür är driften igüng och nu üterstür bara finjusteringar fÜr att anläggningen ska kunna bli ännu effektivare. Mület är att bli den mest energioptimala och miljÜmässiga biogasanläggningen i landet. Tanken är att kunna ersätta 90 procent av den kÜpta energin som inte är fordonsbränsle med den egna energin. Bland annat ska man plocka bort 25 kubikmeter olja i spannmülstorken.


8

NR 19 • 6 november 2013

TEMA ENERGI

Restprodukt frün restauranger driver traktorn pü Tolefors Pü Tolefors Gürd endast tio minuter frün LinkÜpings city har Axel Lagerfelt och hans familj flera ben att stü pü; växtodling, äggproduktion och framställning av biodiesel. I hÜst har man fÜr fÜrsta güngen kÜrt traktorn pü biodiesel framställd av ütervunnen matolja. Tolefors har ägts av släkten Lagerfelt i ungefär 100 ür. Det var Axel Lagerfelts farfars farbror som fÜrst kÜpte gürden och efter avslutade studier till teknikagronom bÜrjade Axel själv driva gürden 1993. Gürden är under kontinuerlig utveckling och Axel vill inte vara avhängig en enda verksamhetsgren. – Jag vill kunna leva gott pü det här och dessutom skapa en fin verksamhet att fÜra vidare till mina tre barn om de skulle vilja det, säger Axel. ÅKRAR I GOD HÄVD

Tolefors brukar cirka 800 hektar üker, varav 80 hektar är ekologiskt odlat. 90 hektar skog tillhÜr ocksü gürden. – Det är fÜr lite fÜr att stilla mitt jaktintresse, inflikar Axel. 60 procent av arealen odlar man etanolvete pü. Den Üvriga odlingen bestür av korn samt omväxlingsgrÜdor som ükerbÜna, raps och lin. Sü lüngt det är mÜjligt tillämpas plÜjningsfri odling. Bara när bruket absolut kräver det eller när man odlar vete efter vete plÜjer man. En fjärdedel av gürdens 8 000 ürsarbetstimmar gür üt till växtodlingen. – Inkomsten pü växtodlingen har kommit att bli väldigt fluktuerande. Vi fokuserar mycket pü att hülla ükrarna i god hävd fÜr att optimera resultatet, säger Axel. HÖNOR I GAMLA KOSTALLET

Äggproduktionen är den del av verksamheten som ger det stÜrsta bidraget till lÜnsamheten. HÜnorna bor i den byggnad som en güng inhyste kor. – När vi slutade med korna 2002 hyrde jag fÜrst ut stallet till en äggproducent, men sen blev jag intresserad av att producera ägg själv, berättar Axel som gjorde slag i saken och kÜpte hÜnsinredningen 2008.

15 000 hÜns ryms det i det fÜre detta kostallet och eftersom man producerar KRAVmärkta ägg har hÜnorna även en sex hektar stor rastgürd i anslutning till stallet. HÜnorna är en anledning till att en del av marken odlas ekologiskt. – Man für inte lägga KRAVgÜdsel pü konventionell mark, marken müste vara ekologiskt brukad. Vi tittar även pü mÜjligheten att gÜra gürdstillverkat foder. Dü skulle skÜrden frün den ekologiskt brukade marken gü direkt till hÜnorna. Egen foderberedning skulle kräva en investering pü cirka en miljon kronor, men den miljonen borde man kunna räkna hem pü tre ür, bedÜmer Axel. LÅGA PRISER GAV BIODIESEL

Om äggen stür fÜr den stÜrsta lÜnsamheten pü gürden stür biodieselframställningen fÜr den minsta. – Den här anläggningen drivs mest till fÜljd av min entusiasm och tjurskallighet, säger Axel halvt pü skämt, halvt pü allvar när han visar Tolefors biodieselfabrik. Fabriken püminner om en hybrid mellan ett mjÜlkrum med stora tankar och skoltidens salar fÜr kemiundervisning. Här omfÜrestras biologisk olja till diesel. Det är väldigt varmt i lokalen fÜr att oljorna ska hüllas flytande. – Det bÜrjade 2006 när spannmülspriserna fortfarande var konstant lüga. Jag ville fÜrädla min raps pü nügot sätt och bÜrjade därfÜr kallpressa den och omvandla oljan till biodiesel. 2008 när rapspriset stack i hÜjden bÜrjade man istället ütervinna matoljerester frün restauranger som rüvara i anläggningen. I dag hämtar man olja frün en del restauranger i LinkÜping, och en del olja kommer levererat med lastbil frün livsmedelsindustrier i Stockholm och MalmÜ. – Oljan kan innehülla allt frün palmolja till diskvatten. All olja gür att fÜrestra bara den är biologisk. Vi analyserar varje leverans fÜr att ta reda pü hur vi ska styra processen, berättar Axel. BLEV ÄVEN TRAKTORBRÄNSLE

Tidigare har all biodiesel levererats till LinkÜpings kommun som använder den fÜr uppvärmning i skolor, lokaler och lägenheter. HÜsten 2013

Axel Lagerfelt efterlyser fler lantbrukare som tar tillvara pü nya idÊer i den befintliga vardagen - som han själv gjort när han startat FOTO: CAROLINA WAHLBERG en biodieslanläggning.

kÜrde man fÜr fÜrsta güngen sin importerade CaseIH 435 pü biodiesel. – Det funkade fint ända tills det blev kallt, dü stelnade biodieseln, konstaterar Axel som tänker fortsätta med experimentet när det blir varmt igen. Den enda restprodukten som blir Üver vid biodieseltillverkningen är glycerol. Den levereras till Svensk Biogas i LinkÜping där den rÜtas till biogas. I gengäld für Axel tillbaka en annan restprodukt, biogÜdsel som han använder som växtnäring. – Det här känns helt miljÜmässigt rätt, säger Axel. SAKNAR I:ET

Att det är just pü Tolefors som traktorn drivs av biodiesel är nog ingen slump. Axels teknikintresse och entreprenÜrsanda lyser igenom starkt. – Svenskt lantbruk behÜver fler entreprenÜrer som kan hitta nya affärsidÊer i det befintliga, menar Axel. – EU-stÜdet i Sverige stür fÜr en fÜrhüllandevis stor del av nettoomsättningen pü svenska lantbruk. Det gÜr att vi är fÜr mycket i händerna pü myndigheterna. Det gÜr oss felfokuserade. Det kan inte vara rimligt att man som kÜttproducent har mer fokus pü att vürda betet fÜr att optimera stÜden än pü att producera bra kÜtt, säger Axel.

Den mesta biodieseln frün gürden används till uppvärmning, men man använder den även till att driva en av traktorerna.

– Det är olyckligt att vi har en massa regler som vi inte kan ta betalt fÜr. Visionen om det nya matlandet kan liknas vid pricken Üver i. Dessvärre saknar vi i:et, menar Axel. Axel tycks trots allt trivas med att vara en av de viktigaste pusselbitarna i det nya matlandet. – Faktum är att gürden inte bara har ett värde i pengar. Det finns ett härlighetsvärde i att fü bo här ocksü, konstaterar Axel med ett leende.

Axel Lagerfelt Familj: Hustrun Susann, barnen Ebba ,19 ĂĽr, Gustaf, 17 ĂĽr och Claes, 14 ĂĽr. GĂśr: Driver Tolefors GĂĽrd

EMMA SONESSON FNNB!KBTFt

Utbildning: Teknikagronom

Husdjur: Jaktlabrador Fritidsintresse: Jakt (and, vildsvin, rĂĽdjur) Ă–vriga engagemang: OrdfĂśrande i Jordbrukstekniska fĂśreningen


01 01 01 01 AC/BD+W/X+S-län

6%

3%

BESTÄLL MED RABATT Nu kan du gÜra en bra affär pü Viconmaskiner! Passa pü att utnyttja fÜrsäsongsrabatter och skräddarsydda finansieringslÜsningar. Välj mellan slüttermaskiner, vändare/strängare, pressar, gÜdningsspridare och växtskyddssprutor. Kontakta din Vicon üterfÜrsäljare eller besÜk se.vicon.eu idag! Det finns erbjudanden och rabatter i Vicons breda sortiment du bara inte für missa!

6% rabatt pĂĽ alla redskap

1/11-31/12 2013 fĂĽr du frĂĽn Kverneland (ej plogar)

1/1-31/3 2014 für du därefter maskinsortiment (ej plogar)

3% rabatt pĂĽ samma

" //ĂŠ ĂŠ6 " ďż˝/ ,&,-, \

Se hemsidan eller ring Kverneland Group fÜr närmaste üterfÜrsäljare

6 , ĂŠ,"1*ĂŠ-6 , ĂŠ ĂŠUĂŠ "8Ê£äÓÎÊUĂŠĂˆÂŁÂŁĂŠĂ“ďż˝ĂŠ 9&* ĂŠUĂŠ/ °Êä£xxďż˝Ă‡Ă‡ĂˆĂŠĂ¤Ă¤ĂŠUĂŠ- °6 , ° "


10

 AC/BD-län

TEMA ENERGI

Alf har solsken i tanken

Tack vare solceller och elbil kan Alf Gustafsson i Kolmürden kÜra omkring nästan gratis. – Jag brukar säga att det kostar sju Üre per kilometer. Det är vad jag betalar i ränta pü lünet till solcellsanläggningen, säger han.

Det var i december fÜrra üret som Alf Gustafsson satte upp solceller pü taket till sin lada. Han hade ansÜkt om solcellsstÜd frün Energimyndigheten och av bidragstekniska skäl hade han en münad pü sig att fü allt pü plats, vilket var lite bÜkigt men gick bra. I samband med monteringen av solcellerna bestämde han sig fÜr att även leasa en elbil som �en del av grejen�. – Det är jättebra. Om jag laddar bilen dagtid sü kÜr jag den helt gratis. Och även om jag laddar den nattetid blir det en bra affär eftersom jag für betalt fÜr den el som jag levererar till nätet. Bilen är en vanlig Fiat 500 som har byggts om till elbil. Men skillnaden är inte stÜrre än att man für med den vanliga instruktionsboken och

Alf Gustafsson i Kolmürden är mycket engagerad i frügor som rÜr sol- och vindkraft.

Alf Gustafssons leasade elbil, en vanlig Fiat 500 som byggts om, framfÜr ladan med solpaneler pü taket. När bilen är fulladdad har FOTO:KLARA SINNERSTAD den en räckvidd pü cirka 15 mil och den gür att fü upp i 120-130 kilometer i timmen.

bara ett litet kompletterande häfte om elmotorn. – Fast en av nackdelarna med just den här bilen är att den är väldigt lüg eftersom det sitter ett batteri mitt under. LIKA MYCKET I MARS

När bilen är fulladdad kan Alf üka cirka 15 mil. – Fast det beror pü hur jag kÜr. Det är en omställning i kÜrteknik. Det gäller att inte bromsa med bromspedalen utan att motorbromsa fÜr dü laddas batteriet upp. Annars

är den som vilken bil som helst. Den gür att fü upp i 120130 kilometer i timmen utan problem. Bilen är otroligt tyst att kÜra vilket är en ovan upplevelse när man är van vid motorbuller. FÜrutom Alf Gustafsson finns det ytterligare tvü delägare till solpanelerna. Det hela är organiserat som en ekonomisk fÜrening. – Det finns fÜreskrifter att man inte für producera mer el än det egna hushüllets fÜrbrukning. FÜr min del är

det 12 000 kilowattimmar per ür. De tre paneldelarna har var sin växelriktare som sitter inne i ladan. Pü dem kan man läsa ut en mängd data. Alf visar att hans del har producerat drygt 5 000 kilowattimmar sedan januari. Han visar ocksü att anläggningen vid det aktuella tillfället är uppe i 80 procent av maxeffekt trots att klockan bara är elva pü fÜrmiddagen. – Det är inte alltid som man tror. Till exempel gav mars lika mycket el som juni och

juli. Det beror nog pü att solen reflekterades i snÜn som lüg pü fälten, säger han. All data skickas sedan trüdlÜst frün växelriktarna och publiceras pü nätet i portalen sunnyportal. Via portalen kan Alf fü fram all Ünskvärd information och statistik om hur mycket el som genereras av anläggningen i helhet och av hans egen del.

CombilÜsning ifrün He-Va. Alvluckring och falsk sübädd i ett drag.

Välkommen till vür monter

11A0048 pĂĽ Agritechnica 12-16 nov

SKELLEFTEĂ… 0910-58 91 00 LULEĂ… 0920-311 00 UMEĂ… 090-18 93 15

kronor och enligt hans beräkningar blir payoff-tiden cirka sex-sju ür. Dü räknar han dels in den el som han använder gratis och dels den Üverskottsel som han kan sälja fÜr en krona plus moms. Alf Gustafsson är mycket engagerad i frügor som rÜr soloch vindkraft och han tycker att det skulle vara självklart med nettomätning av el pü ürsbasis pü samma sätt som flera av vüra grannländer har. Han püpekar att om fler producerade el som används lokalt skulle man slippa de stora ledningarna som kan ha fÜrluster pü upp till 20 procent.

VILL HA NETTOMĂ„TNING

Totalt har anläggningen kostat Alf Gustafsson 130 000

HE-VA Combi-Tiller

Norrmaskiner

01 01 01 01

KLARA SINNERSTAD LMBSB!KBTFt


01 01 01 01 AC/BD-län

MF 5600: SLÅENDE KAPACITET FÖR EN NY GENERATION Slå till nu! Din MF-handlare har kapacitet att leverera. Högre komfort och bättre ergonomi för marknadsledande arbetsmiljö Den ultimata traktorn för arbete med redskap kopplade fram och bak Bästa sikt och ännu bättre funktion vid frontlastararbete Banbrytande motorteknologi för bättre prestanda

är ett världstäckande varumärke från AGCO.

Fem års maskinförsäkring

KL Johansson Maskinförsäljning AB Staffare AB Traktorbolaget i Skellefteå AB

VÄNNÄSBY 0935-399 30 LULEÅ 0920-700 80 SKELLEFTEÅ 0910-140 80


12

NR 19 • 6 november 2013

AGRITECHNICA

Jordbruksaktuellts läsare får här den första titten på E-Control för Rapid. På bildens syns den egendesignade iPadhållaren med knappar uppe till höger. Hållaren kopplas ihop med iPaden via FOTO: VILHELM EKTANDER Bluetooth.

Svart låda och iPad styr På mässan Agritechnica Verkens maskiner styrts av företagets stationära styri november lanserar enhet, kallad Control-station, Väderstad-Verken sitt alternativt via en ISOBUSsenaste utvecklingsstation (tyskt styrsystem) projekt: styrning av såmaskiner med iPad. Fram monterad inne i traktorn. Nu lanseras E-Control. Det nya till försäljningsstarten styrsystemet innebär att lantnästa år pågår tester för brukaren tar med sig en iPad in fullt, allt med ett fokus i traktorn och styr såmaskinen på användarvänlighet, med den. För traktorer utrussäkerhet och funktion. tade med en ISOBUS-station innebär det nya styrsystemet Fram till nu har Väderstad- att lantbrukaren har möjlighet

att utöka kontrollen över hela det ekipage man kör. Detta kan man göra tack vare att föraren kan frilägga ISOBUS-stationen så att den istället kan användas till att övervaka och styra traktorn med till exempel RTK eller använda backkamera, samtidigt som E-Control sköter redskapet bakom. Den första maskinen med E-Control är precisionssåmaskinen Tempo. Hösten 2014 lanseras E-Control för

direktsåmaskinen Rapid och sedan kommer det att appliceras på såmaskinen Spirit. – Just nu prövas E-Control i många delar av världen, varav ett antal testpiloter finns för Rapidsåmaskinen i Sverige. Reaktionerna har varit riktigt positiva på det nya styrsystemet, vilket vi hoppats på, säger Crister Stark, ordförande i Väderstad-Verken AB Group. – Vi har valt att arbeta med

VI BLICKAR FRAMÅT! Bli medlem i Frö- och Oljeväxtodlarna Anmäl dig på www.svenskraps.se Välkommen i gänget! Tillsammans driver vi odlingen av frö och oljeväxter framåt – och är din givna part när det gäller odlingsfrågor!

^ŽƌƚƉƌŽǀŶŝŶŐhƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚDĂƌŬŶĂĚƐďĞǀĂŬŶŝŶŐZĊĚŐŝǀŶŝŶŐŽĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ

Apples produkter av två skäl, dels för att de är extremt användarvänliga men sedan har det också med säkerhet att göra. Till Android-systemen finns det tusentals virus, men till Apple bara tre till fyra kända, säger Crister Stark.

kallad ”svarta lådan”. Detta är en extern enhet som monteras på maskinen. Då maskinens gateway skapar ett eget nätverk krävs därmed ingen internetanslutning för kommunikationen. – När lantbrukaren ska köra maskinen tar han eller hon E-CONTROL APPEN helt enkelt med sig sin iPad Kopplingen mellan maski- ut och ansluter sig trådlöst till nen och iPaden skapas genom maskinen. Den ansluter autoen trådlös anslutning, Wi-Fi, matiskt då den känner igen till maskinens gateway, även gatwayens nätverk om den


13

NR 19 • 6 november 2013

Wi-Fi Wi-Fi är en teknik för att flytta främst datainformation genom trådlösa nätverk mellan datorer där kommunikationen sker med radiovågor. Varje Wi-Fi-nätverk kommunicerar med en specifik våglängd, frekvens. Detta gör att olika trådlösa nätverk kan störa varandra om de använder samma frekvens. Felet avhjälps då vanligen genom att byta frekvens på ett av nätverken. Man kan dock ha igång mer än 50 nätverk på samma plats utan störningar, så risken för störningar bedöms vara mikroskopisk på landet.

Gateway eller ”svart låda” iPad

Wi-Fi

gps

Gateway

Väderstad E-Services utgår från såmaskinens egen gateway, även kallad ”svarta lådan”. Denna enhet loggar maskinens GPSpositionering samt skapar ett trådlöst Wifi-nätverk runt maskinen. Till detta Wifi-nätverk ansluter sig iPaden. I praktiken innebär detta att när lantbrukaren närmar sig såmaskinen med sin iPad i handen, kommer iPaden att kopplas till maskinen automatiskt. Så länge anslutningen är aktiv kan iPaden användas för att styra och kontrollera såmaskinen samt för att komma åt all data som lagras i maskinens gateway. Då räckvidden för Wifi-nätverket är cirka 100 meter kan lantbrukaren ta med sig iPaden ut ur traktorn GRAFIK: MALIN STRANDLI men ändå behålla kopplingen till såmaskinen.

nya såmaskiner varit ansluten tidigare. All data lagras i maskinens egen gateway och inte i iPaden. Detta innebär att maskinen inte är kopplad till en enda specifik iPad, säger Crister Stark. Skämtsamt konstaterar han vidare att skulle lantbrukaren råka köra över iPaden med traktorn är problemet inte större än att man får åka in till stan och köpa en ny för att sen åter koppla upp sig mot maskinen igen. Genom kopplingen mellan iPaden och maskinens gateway ges lantbrukaren, via E-Control, tillgång till

trådlös styrning och kontroll av hela såprocessen vid varje radenhet. Detta innefattar bland annat reglering av utsäde och gödningsmedel, styrning av spårmarkörer, konfiguration av maskinen samt individuell radavstängning. Då maskinens gateway även loggar data rörande utsädesmängd, gps-positionering, larm, lantbrukarens knapptryckningar och övriga uppgifter är även dessa tillgängliga från den portabla iPaden. I efterhand kommer lantbrukaren därmed ha möjlighet att gå tillbaka för att se och jämföra statistik över

hur sådden har fortlöpt från år till år. Data sparas för hela maskinens livslängd. EGEN IPADHÅLLARE

För att underlätta användandet av iPaden i lantbruket följer Väderstad-Verkens egendesignade iPad-hållare med i konceptet. Det är en hållare utrustad med knappar kopplade till funktionerna i appen. De gula knapparna i överkant och under hållaren kommunicerar med iPaden trådlöst genom Bluetooth. Under körning inne i traktorn monteras hållaren så att iPaden får ström och där-

Gateway är nätverksnod som kopplar ihop olika nätverk som använder sig av olika nätverksprotokoll. Den ”svarta lådan” innehåller hårdvara och mjukvara som översätter mellan olika nätverksprotokoll. Väderstad-Verkens gateway tillverkas av amerikanska företaget Apperio (specialiserade på lantbruksoch flygteknik) och består av en dator med inbyggd gps och radiosändare/mottagare (Wi-Fi). Den ”svarta lådan” är hermetiskt tillsluten det vill säga vatten-, smuts- och stöttålig. En överskottventil släpper ut luft om lådan skulle bli för varm. Lådan väger cirka 200 gram och är placerad så att radiosändare/mottagaren på bästa sätt kan kommunicera med såmaskinen, gps-en och iPaden. Räckvidden för Väderstads trådlösa nätverk är cirka 100 meter. Strömförsörjningen görs genom belysningskabeln alternativt en elkabel från ISOBUS-stationen på maskinen.

E-Services Väderstad E-Services består av en applikation som lantbrukare kommer kunna ladda ner till en iPad från iTunes App Store. Det är en app som består av två huvudsakliga delar: E-Control och E-Parts. E-Control är styrsystemet av maskinen medan E-Parts ger lantbrukaren tillgång till instruktionsböcker samt möjliggör beställning av reservdelar direkt från fält.

med laddas. Kopplas strömmen ur och iPaden tas med ut begränsas vissa funktioner av säkerhetsskäl, till exempel styrning av spårmarkörer. – Med E-Control kan en lantbrukare till exempel utföra funktionsprov av varje radenhet på sin Tempomaskin direkt ute vid maskinen och slipper därmed att springa ut och in ur traktorn, säger Stefan Vålberg, utvecklingschef för styrsystem på Väderstad-Verken. VILHELM EKTANDER OLLE RYEGÅRD redaktionen@ja.se

Per Salomonsson, projektansvarig för E-Servicekonceptet och Crister Stark, ordförande för Väderstad Group ser positivt på iPadens framtida roll i lantbruket.

Tröttnat på oljeräkningen? Konvertera pannan till pelletseldning. Nu lanserar Akron konvertering av befintliga oljepannor till eldning med pellets. Panneffekten blir i princip opåverkad eftersom Akrons högeffektiva värmeväxlare, optimerade fläktlösning och väl konstruerade panngeometri återanvänds – det som byts ut är själva värmekällan. Förbränningen är närmast total, och driftskostnaderna blir rejält reducerade jämfört med oljan – samtidigt som din spannmålstorkning blir helt fossilfri. Kontakta oss på 0510-914 00 eller via email till info@akron.se så berättar vi mer.


14

 AC/BD-län

AGRITECHNICA

Beställ dina reservdelar direkt i fält Väderstad har lanserat en app som ger lantbrukaren mÜjlighet att beställa reservdelar direkt ute i fält med maskinen framfÜr sig. Man tittar pü en bild, letar fram reservdelen och skickar sedan iväg beställningen. Systemet är snabbt, smidigt och ytterligare ett fiffigt sätt att applicera modern datorteknik till lantbruksnäringen, menar tillverkaren. Det innovativa verktyget E-parts gÜr det mÜjligt fÜr lantbrukaren att beställa reservdelar till sin maskin direkt i fält. I iPaden har lantbrukaren tillgüng till en hÜgupplÜst 3D-modell där han eller hon kan se och zooma in pü sin maskin frün alla vinklar. Att gÜra en beställning av en reservdel är inte svürare än att lantbrukaren trycker pü den del som behÜver bytas, väljer antal och slutligen bekräftar en beställning. Beställningen skickas dü direkt till den üterfÜrsäljare som lantbrukaren har ställt in som fÜrval i iPaden. Om inte en aktiv internetanslutning (3G eller Wi-Fi) finns i iPaden när beställningen gÜrs, lagras beställningen i iPaden fÜr att sedan skickas direkt när en anslutning finns. Stillestünd är dyrt och det finns fü saker som är mer irriterande än när det tar lüng tid och att fel reservdelar skickas ut till maskinen. – Det blir mer rätt när man ser vilken del man ska beställa i E-parts. Man kan

Christer Stark, ordfÜrande fÜr Väderstad Group. FOTO: VÄDERSTAD

beställa delen även om man inte är speciellt duktig pü att läsa, vilket vi sett i vüra tester med Tempo och E-parts. Detta är ett viktigt led i vür strategi att kunna Üka kapaciteten och tillgängligheten pü maskinen i fält, säger Crister Stark, ordfÜrande fÜr Väderstad Group. En ytterligare fÜrdel som Crister Stark spekulerar i är mÜjligheten fÜr en servicetekniker att vid ett serviceuppdrag ta med sig en egen eller befintlig iPad ut till maskinen som ska servas. – Med en egen iPad skulle serviceteknikern kunna koppla upp sig mot lantbrukarens maskin fÜr att pü sü sätt kunna se vilka larm som har lÜst ut, hur maskinen har presterat, vad lantbrukaren har tryckt pü fÜr knappar och sü vidare. Detta skulle verkligen kunna underlätta felsÜkningsarbetet, konstaterar Crister Stark. ENORM POTENTIAL

Pü Väderstad-Verken är man Üvertygad om att detta bara är bÜrjan pü E-serviceskonceptet och man ser att arbetet och vidareutvecklingen kring detta kommer att fortgü under en lüng tid. – I dag är vi sju stycken i vür utvecklingsavdelning

Dü kopplingen mellan iPaden och maskinen är trüdlÜs kan iPaden tas med ut ur traktorn. Pü bilden demonstrerar Niklas RosÊn, FältprovningsingenjÜr pü Väderstad, hur lantbrukaren kan använda E-Services och samtidigt ha ett Üga pü maskinen. FOTO: VÄDERSTAD

fÜr E-services och inom kort växer vi med en person till, säger Per Salomonsson, projekt ledare fÜr E-serviceskonceptet. Vidare berättar Per att vikten i dag ligger pü att testa och lüta olika lantbruksgrupper prova konceptet. – Vi lägger en extremt stor vikt vid driftsäkerhet och funktion, men även vid användarvänlighet, fortsätter Per Salomonsson. Crister Stark understryker att den genomsnittliga lantbrukaren i världen i dag är omkring 50-60 ür gammal. – Den personen är i ütanke

när konceptet designas och vi tycker att det är väldigt viktigt att appen ska passa alla lantbrukargrupper, tillägger Crister Stark. Väderstad E-services kommer att lanseras pü lantbruksmässan Agritechnica i Hannover i november, och fÜrsäljningsstarten kommer ske i bÜrjan av nästa ür. FÜrst ut är precisionssümaskinen Tempo, men andra produktfamiljer är inte lügt borta. – Vi kommer att starta med Tempo i bÜrjan av üret, men redan till hÜsten nästa ür släpps E-services fÜr Rapid, säger Crister Stark.

– Väderstad E-Services kommer att säljas som ett tillval som även kommer att vara kompatibelt med befintliga maskiner. Har man till exempel en Rapid i dag kommer man att kunna kÜpa till E-servicekonceptet separat, fÜr att sedan koppla pü till sin befintliga sümaskin. Väderstad-Verken ser E-services som starten pü nügot lüngvarigt. När väl konceptet är släppt och ute pü marknaden kommer fÜretaget att ha en riktigt bra grund fÜr vidareutveckling och pübyggnad. Pü Väderstad finns det redan i dag flera

Den egenutvecklade FOTO: VĂ„DERSTAD iPadhĂĽllaren.

idÊer som alla tyder pü att utvecklingen av iPadens roll i lantbruket kommer bli väldigt intressant att fÜlja. VILHELM EKTANDER OLLE RYEGÅRD redaktionen@ja.se

Agrolux HRWT, 5 skärig växelplog i mellanklassen avsedd fÜr traktorer upp till 200 hk.

ÅterfÜrsäljare

KL Johansson MaskinfÜrsäljning AB Välkommen till Agrolux pü Agritechnica Hall 11 Monter E46

WWW.AGROLUX-PLOUGHS.COM

01 01 01 01

VĂ„NNĂ„SBY 0935-399 30

Staffare AB LULEĂ… 0920-700 80

Traktorbolaget i SkellefteĂĽ AB SKELLEFTEĂ… 0910-140 80


15

NR 19 • 6 november 2013

IT

Ladda ned appar från App Store – så här gör du Har du just köpt en iPhone, iPod Touch eller en iPad? Då behöver du lära dig hur man laddar ned appar till din enhet. Det finns ungefär 1 000 000 appar att välja på, varav 475 000 som är gjorda för iPads skärmstorlek. När du för första gången startar enheten får du gå igenom en guide för att ställa in de viktigaste inställningarna. Bland annat skapas ett så kallat Apple-ID. Det är en inloggning som baseras på din e-postadress och som ger dig tillgång till Apples webbtjänster, musikaffär och app-butik på telefoner, datorer, musikspelare och läsplattor. Du måste ha ett Apple-ID för att kunna ladda ned appar. Kopplar man sitt kredit- eller betalkort till Apple-ID:t har man även möjlighet att köpa betaltjänster. Det går också bra att ladda sitt ID med genom att köpa förladdade kontantkort i många affärer. Det kan vara bra till exempel när barn behöver ett eget Apple-ID.

Tips! Har du ingen e-postadress? Det måste du ha för att skapa ett AppleID. Skapa en adress gratis på http://www.gmail. com eller http://www. outlook.com.

t

När man skapar ett nytt Apple-ID är det många uppgifter att fylla i. Därför kan det vara smidigt att skapa sitt ID på en dator i stället. Länk: http://goo.gl/hqCJt1

t

Har du redan ett AppleID, men har glömt ditt lösenord? Gå till Apples roligt namngivna tjänst: http://iforgot.apple.com

t

13 CA 20 I N H B27 EC AGRIT OVEMBER 4 MONTER N L 10-16 OSS I HAL A TRÄFF

Ladda ned en App I vårt exempel laddar vi ned Jordbruksaktuellts populära app Lantbruksvädret SMHI, som nu även anpassats till iPad. Tryck på ikonen det står ”App Store” under. Ikonen kan se lite olika ut beroende på vilken version av operativsystemet du använder. I App Store finns det en rad med symboler längst ned. ”I blickfånget” är appar som för tillfället är aktuella. ”Topplistor” innehåller de appar som är mest populära. Där finns det också en länk ”Kategorier” om du vill se appar inom ett speciellt område. Gå gärna igenom topplistan när du startar upp en ny enhet, så vet du vilka appar som många andra användare laddat ned. Eftersom det finns så många appar att välja på kan det vara svårt att hitta bra appar annars.

Gå till sökrutan längst upp till höger. Klicka på den och skriv ”Lantbruksvädret SMHI”. En lista med sökträffar dyker upp, klicka på den översta raden. Nu dyker en ikon och en beskrivning av appen upp. Klicka på bilden för att visa mer information, recensioner och skärmbilder.

Appen laddas nu ned till din iPad. Klicka på hemknappen längst ned på enheten och bläddra till den nya appen. Till sist trycker du på ikonen för att starta appen. Klart!

Klicka på knappen ”Gratis” och sedan ”Installera”. Nu får du upp en ruta där du ska ange ditt Apple-ID:s lösenord, klicka sedan OK. OBS! Står det exempelvis ”38 kr” istället för ”Gratis” så är appen avgiftsbelagd. Kostnaden dras från ditt kredit- eller betalkort när du angivit ditt lösenord. Ett kvitto skickas till din e-postadress inom ett dygn. ARVID PÅLSSON arvid@agriprim.se 070-5912557

DET KOMPLETTA TRÖSKPROGRAMET

Skärbord från 4,2 meter till 9 meter Erkänt driftsäkra, nya tekniska lösningar.

www.rosenqvistmaskin.se


16

NR 19 • 6 november 2013

DJUR

Engagerande ämnen pü Alnarps Grisdag Den 10 oktober arrangerades traditionsenligt Alnarps Grisdag. FÜrmiddagen ägnades üt generationsskifte och eftermiddagen üt lÜsgüende kontra fixerad grisning. Pü frügan vilka lantmästarstudenter som tänkte sig en framtid som grisfÜretagare räckte en handfull upp handen. Grisdagen arrangeras av Skünes och Blekinges Grisproducenter i samarbete med Partnerskap Alnarp och Institutionen fÜr Biosystem och Teknologi. Nytt fÜr i ür var att LRF Sküne var medarrangÜr pü fÜrmiddagens program. Moderator under dagen var Mattias Espert, ordfÜrande i Skünes och Blekinges Grisproducenter. 100 MILJARDER BYTER ÄGARE

en mindre lÜnsam verksamhet. – Tyvärr är güva ganska vanligt inom lantbruk. Ofta kan en kombination av güva och kÜp dock vara lämpligt, men det kräver att man har flera olika fastighetsbeteckningar. Man müste räkna pü det frün fall till fall, sa Ingvar. PERSONLIGA EGENSKAPER

Som banktjänsteman ser Ingvar mycket till den personliga lämpligheten när han für fÜrfrügningar om finansiering av lantbruksfastigheter. Den potentielle lüntagaren müste kunna svara pü kritiska frügor kring varfÜr hen vill kÜpa. – Visa att du har en affärsplan, en kalkyl och att du har analyserat verksamheten. Det är bra med referenser frün till exempel tidigare arbetsgivare. Sälj in affärsidÊn till banken, uppmanade han. Ett problem med grisbranschen som uppstütt pü senare ür är att det är näst intill omÜjligt att gÜra en realistisk kalkyl eftersom büde grispriser och foderpriser svänger väldigt mycket. – Kanske bÜr man i det läget ta hjälp av de terminssäkringsverktyg som finns pü marknaden fÜr att jämna ut prissvängningarna, tipsade Ingvar Karlsson. Han tipsade även om att vid nybyggnation inte bygga grisstallet precis invid gürdscentrat. Bygger man en bit bort är det enklare att stycka av, vilket gÜr fastigheten mer säljbar. Trots de ekonomiska svürigheter som grisbranschen brottas med var han ändü positivt inställd. – Det finns mÜjligheter att tjäna pengar pü grisar fÜr jag ser fÜretag som gÜr det, konstaterade han.

Ingvar Karlsson frün LänsfÜrsäkringar Sküne inledde med att berätta om sina erfarenheter av generationsskifte. Snittüldern pü personer som är verksamma inom skogsoch jordbruk är relativt hÜg. – Det finns tyvärr en tendens inom branschen att man skjuter upp generationsskiften. De närmaste fem till tio üren kommer därfÜr skogsoch lantbruksverksamheter till ett värde av uppemot 100 miljarder att byta ägare, büde i form av generationsskifte inom familjen, men även via fÜrsäljning pü den Üppna marknaden, sa Ingvar. Vid ett kÜp pü den Üppna marknaden är det otroligt viktigt att ta reda pü alla fakta om verksamheten innan man bestämmer sig fÜr att kÜpa. Generellt sett gäller att kÜp är fÜrdelaktigt om det är en verksamhet som gene- LYCKAT FÖRETAGSFÖRVÄRV rerar pengar, medan güva är NästfÜljande pass stod Kjell mer fÜrdelaktigt om det är Nilsson och Per-GÜran Sig-

fridsson fÜr. De delgav ühÜrarna en solskenshistoria när de berättade om hur PerGÜran stegvis under flera ürs tid fÜrvärvade stora delar av Kjells gürd och fÜretag. Kjell fick ür 2000 reda pü att hans lungkapacitet var nedsatt till fÜljd av dülig arbetsmiljÜ. Han bÜrjade dü fundera pü att sälja sin verksamhet som bestod av 140 suggor integrerat, 160 hektar skog samt 24 hektar üker. Hans son ville inte ta Üver verksamheten. Samtidigt nügon mil bort funderade Per-GÜran Üver hur han skulle kunna utveckla sin fÜräldragürd alternativt kÜpa en annan gürd med verksamhet som han kunde fÜrsÜrja sig pü. Büde Per-GÜran och Kjell var Üppna med sina tankar och berättade om det, bland annat fÜr en bankman, som till sist blev den som sammanfÜrde de tvü. – Vi träffades i Kjells kÜk Üver en kopp kaffe och en ostmacka och kände direkt att personkemin stämde, berättade Per-GÜran. SUCCESSIVT ÖVERTAGANDE

Samarbetet bÜrjade med att Per-GÜran blev anställd hos Kjell i juli 2002. – Det var ett bra sätt att fü lära känna varandra och fÜrsäkra sig om att personkemin var rätt, menade Kjell. Därefter kÜpte Per-GÜran stegvis Kjells gürd, med undantag fÜr skogen och ett bostadshus. I januari 2010 var hela affären färdig. FÜr Kjells del har det varit skÜnt med en successiv avvänjning frün verksamheten. Vüga früga, ta rüd och var lyhÜrd fÜr varandras framtidsvisioner är de büdas rüd till den som vill genomfÜra nügot liknande. – Vill man sü hittar man lÜs-

– Inte en enda güng har vi hÜjt rÜsten mot varandra, sa Kjell Nilsson och Per-GÜran Sigfridsson när de berättade sin solskenshistoria om hur Per-GÜran stegvis tagit Üver Kjells FOTO: EMMA SONESSON fÜretag.

Ingvar Karlsson, LänsfÜrsäkringar Sküne delgav ühÜrarna sina erfarenheter av ägarskifte pü lantbruksfÜretag.

ningar, vill man inte sü hittar suggorna grisar lÜst. VSP har man problem, konstaterade därfÜr utvecklat en grisningsKjell. box som de kallar fÜr SWOP (Sow Welfare and Piglet proÖKAD DJURVÄLFÄRD tection). I SWOP boxen finns Efter lunchen berättade Gun- mÜjlighet att alternera mellan nar Johansson frün Svenska fixerad och lÜs grisning. Djurhälsovürden om fÜrsla- – Det är helt avgÜrande att stallinredningen främjar en get till omsorgsprogram. – Under perioden 2004 till produktion som stür sig i 2011 har Sverige legat ganska konkurrensen, eftersom en still pü antalet avvanda smü- stor del av Danmarks progrisar per ürssugga. Anta- duktion exporteras, sa Vivi. DärfÜr utvärderas nu lÜsgület levande fÜdda har under samma tidsperiod Ükat med ende grisning i besättningar ungefär en gris per kull. Vi som har büde SWOP-boxar müste fü fler smügrisar att och traditionella danska Üverleva, sa Gunnar. boxar där suggorna är fixeFrün publiken frügades rade under grisning och hela det om det inte är risk fÜr att digivningsperioden. Man konsumenter kan tycka att har inte hittat nügra skillnaomsorgsprogrammet är ett der hittills pü antalet dÜdsteg baküt med avseende pü fÜdda grisar eller längden pü grisningsfÜrloppet meldjurvälfärden. – Det är precis tvärtom. lan boxtyperna. Däremot är Omsorgsprogrammet är smügrisdÜdligheten hÜgre de tänkt att ge Ükad djurvälfärd, fÜrsta fyra dagarna om sugsvarade Gunnar. gan är lÜs. – Vissa suggor i boxarna SNEGLAR PÅ LÖS GRISNING med lÜsgüende grisning proDärefter redogjorde Vivi ducerar i nivü med suggorna Aarestrup Moustsen frün som är fixerade, men en danska Videncenter for Svi- stÜrre andel lÜsa suggor hade neproduktion (VSP) fÜr deras tvü eller flera dÜda kultingar fÜrsÜk med grisningsboxar de fÜrsta fyra dagarna efter fÜr lÜsgüende grisning. Om grisning, berättade Vivi. ütta till tio ür vill branschen Vivis tips till den som vill i Danmark att tio procent av bygga grisningsstall är att

noga tänka igenom vad man vill att boxen ska fungera till och att fokusera pü att de arbetsmoment som utfÜrs ofta ska kunna gÜras enkelt. SMÅGRISHÖRNAN VIKTIG

Sist men inte minst berättade Ă–rjan Bertilsson frĂĽn PersgĂĽrd utanfĂśr Varberg om sina erfarenheter av smĂĽgrisuppfĂśdning i boxar fĂśr lĂśsgĂĽende grisning. Ă–rjan har byggt ett väl genomtänkt stall och arbetar med strikta rutiner. – AvgĂśrande fĂśr smĂĽgrisĂśverlevnaden är att klimatet i smĂĽgrishĂśrnan är optimalt och att man lär kultingarna hitta dit genom att stänga in dem där vid ett par tillfällen efter grisningen, menade Ă–rjan. Han var även väldigt nĂśjd med de lĂĽga väggarna i hans grisningsboxar. – Suggorna ser varandra och vad som händer i avdelningen, vilket gĂśr att de är väldigt lugna, sa han. Ă–rjan hade ett solklart recept fĂśr framgĂĽng: – Tro pĂĽ det du gĂśr och lägg mycket tid vid grisningen, uppmanade han. EMMA SONESSON FNNB!KBTFt

Överum Combi Jet Gür lätt efter traktorn! • Lätt traktor - mindre packning, lägre traktorkostnad • Bästa frÜ- och gÜdselplacering - Maximal skÜrd! • Skonar vändtegen - Jämn skÜrd pü hela arealen! • HÜg kapacitet - Lüg hektarkostnad! • 3m transportbredd - Smidig transport! Kontakta din Överum üterfÜrsäljare!

Överums Bruk AB sales@overums-bruk.se • www.overums-bruk.se

A member of the Kongskilde Group


En bättre affär! Planeringsskopor SMS/TRIMA, EURO, STORA BM

Pallgafflar, SMS/TRIMA, EURO, ÅLÖ

2,5 ton, 1200 mm. ...................................4.795:-

ras FRA

Pallgafflar, Stora BM

Denna

4.795:Pallgafflar

re

F R I TT KT

r a l e ve va

•• •

5 ton, 1200 mm. ................................... 10.900:5 ton, 1600 mm. ................................... 11.900:-

ras FRA

Vi har slirskydden

re

F R I TT KT

Denna • • •

r a l e ve va

150 cm, SMS/TRIMA, EURO ...................................................................5.900:180cm, SMS/TRIMA, EURO ....................................................................6.900:200cm, SMS/TRIMA, EURO ....................................................................7.490:220cm, SMS/TRIMA, EURO ....................................................................7.990:250cm, SMS/TRIMA, EURO ....................................................................8.590:200cm, STORA BM ................................................. 11.900:220cm, STORA BM ................................................. 13.900:250cm, STORA BM ................................................. 15.900:-

Fångstgrindar! Fina fångstgrindar med låskedja. Galvaniserade. Flyttbara och flexibla. Höjd 1,6 meter. Bredd 3,0 meter.

695:-/st OAVSETT ANTAL

Regularkedjor

8 & 9 mm fyrkantslänk • Enkelt slirskydd • Prisvärda • Perfekt för enklare körningar

Broddkedjor

8 & 9 mm stående brodd • • • •

Vriden länk med brodd Enkel montering Toppkvalitet Suverän allroundkedja

Dimension

Regular

Brodd

Lättvikt

12,4-24 13,6-36 16,9-34

1.850:2.850:3.400:-

3.695:4.795:5.495:-

3.595:3.995:4.795:-

Lättviktskedjor

5,7 & 7 mm fyrkantslänk, klack • Lätt att montera • Lätt att använda • Toppkvalitet • Proffsanvändning

PLYWOOD MARKNADENS BREDASTE SORTIMENT HITTAR DU PÅ: BONNET.SE

Byggplywood

Ovan angivna priser är prisexempel. Alla dimensioner på: bonnet.se

12 mm 2440x1200 mm 14 mm 2440x1200 mm 18 mm 2440x1200 mm

195:-/st 235:-/st 299:-/st

9 mm, 1200x2500 mm 9 mm, 1200x2700 mm 9 mm, 1200x3000 mm

499:-/st 539:-/st 599:-/st

Lantbruksplywood (170 gr, björk)

Timmergrip

9.900:beställ på bonnet.se

020 - 350 036

info@bonnet.se

Marknadens bredaste

sortiment!

Formplywood (120 gr, mörkbrun film)

Leverans direkt hem till dig.

12 mm 2500x1200 mm 15 mm 2500x1200 mm 18 mm 2500x1200 mm

Minsta beställning är 5 st byggskivor/hyllplan. Fast frakt 450:- oavsett hur mycket du beställer.

339:-/st 419:-/st 475:-/st

facebook.com/bonnet.se

Alla priser är exkl. moms. Fraktfritt inom Sverige vid beställning över 3.000 :- Gäller ej vid beställning av Bonnets plywoodskivor, samt dörrar och fönster.


18

NR 19 • 6 november 2013

Oftast blir det lunch i tankbilen i samband med någon mer omfattande mjölkpumpning. I dag serveras det pasta carbonara.

Bo-Gunnar Andersson    Ålder: 52 år Bor: Falkenberg Yrke: chaufför Familj: singel Intressen: titta på fotboll, speciellt Falkenbergs FF.

Bo-Gunnar Andersson har kört mjölktransport sedan 1985 och trivs bra med yrket. – Ett fritt och varierande jobb. Kanske lite ensamt, men det går bra. Jag tycker om att komma nära naturen och det är mycket fint FOTO: MICAEL GOTH jag får se under mina turer på landsbygden, säger han.

I mjölktransportens inmätningsdator registreras all överföring av mjölk. Informationen sänds sedan vidare till mejerierna när pumpningen är klar. Då vet mejerierna precis vad som är på väg in.

En tur med mjölkbilen Varje dag, året runt, hämtas mjölk från gårdar runt om på landsbygden. Mil efter mil rullar mjölktransporterna oförtröttligt längs vägarna och ser till att svenska folket får mjölk på bordet. Jordbruksaktuellt följde med Bo-Gunnar Andersson på en tur i tankbilen. Bo-Gunnar Andersson vrider om tändningsnyckeln. Den raka sexan mullrar i gång och den Volvo FH12 – utrustad med 500 hästkrafter – vi sitter i rullar i väg. Mjölkturen kan börja. Vi kuskar genom det kuperade halländska inlandet. Landskapet är bedårande vackert, men vägarna är både krokiga och smala, och det kan vara lurigt. Särskilt vinter tid. Bo-Gunnar Andersson körde sin första mjölktransport 1985 och han minns premiärturen väl. – Det var glashalt ute. Jag tänkte: vad har jag gett mig in på? Körningar vintertid är det absolut svåraste med det här yrket. Jag minns en annan vinter, det var så halt på en gårdsplan där jag skulle hämta mjölk att jag inte kunde komma loss. Då kom bonden och sa att han skulle

koppla för traktorn. Eftersom mitt ekipage väger 60 ton frågade jag vad han hade för traktor. Svaret blev ”en Massey Ferguson 135 utan kedjor”… ANVÄNDER NÄSAN

Bo-Gunnar Andersson styr in sitt ekipage mot Glostorps gård utanför Vessigebro som är en av de större gårdarna längs rutten. Innan han pumpar över mjölk är rutinen att kontrollera mjölkens temperatur och lukt. I normalfallet ska temperaturen vara under fyra grader, men om robot har använts får mjölken vara sex grader varm. Har bonden precis avslutat sin mjölkning tillåts mjölken vara så varm som tio grader. – Om temperaturen inte är korrekt får vi helt enkelt inte ta med oss mjölken från gården. Ett hårt slag för gården

förstås, men som tur är händer det ytterst sällan, säger Bo-Gunnar Andersson. Lukten är svårare att bestämma. Här får han använda sin näsa. – Mitt luktsinne är väl inte det bästa, skrattar Bo-Gunnar. – Men man har genom åren lärt sig hur det ska lukta: en frisk doft men utan att lukta surt. När temperaturen och lukten får godkänt kopplas en slang mellan tankbilen och gårdens mjölktank. Sedan pumpas mjölken in till tankbilen. Mängden mjölk kan skilja mycket mellan de olika gårdarna. Från 20 kubikmeter ned till 300 liter. – Det tar ungefär en halvtimme att pumpa över 20 kubikmeter mjölk till tankbilen, säger Bo-Gunnar Andersson. VARIERADE TURER

En vanlig dag på jobbet för Bo-Gunnar börjar vanligen mellan klockan fyra och sex på morgonen, beroende på vilket mejeri som mjölken ska levereras till. Arla har lagt ned sitt mejeri i Falkenberg och han kör nu till Götene, Vimmerby, Kvibille, Jönköping, Göteborg och Skövde.

– Om jag ska till Vimmerby i Småland, går jag upp klockan tre och äter frukost, samtidigt som tankbilen tvättas på Arla. Jag är sedan tillbaka i Falkenberg vid lunch och börjar samla in mjölk till nästa chaufför som startar sin tur klockan 16, berättar han. Bo-Gunnar Andersson har tio turer på sitt schema, körningar som ligger runt Falkenberg och ned till Kvibille. Då hinner han hämta mjölk på mellan fyra och 15 gårdar, beroende på vilka gårdar som ska leverera mjölk just det arbetspasset, vilket tar mellan två och fem timmar. – Variationen är bra. Det är kortare körningar bland gårdarna och längre turer till mejerierna. Mina favoritsträckor är till mejeriet i Götene och Skövde, och längs Hallandkusten är det väldigt vackert, särskilt vid Steninge. Jag njuter av naturen och årstidernas skiftningar; det märks så väl när man jobbar med detta, berättar Bo-Gunnar Andersson. SOM EN DANSPARTNER

Han arbetade tidigare på Arlas mejeri i Falkenberg, men tröttnade på att vara inne och kände att det var ett

friare jobb att vara ute och köra tankbil. Nu kör han för åkeriet Vessige tanktransport, som utför mjölktransporter åt Arla. – Det roligaste med jobbet är att jag får se vad som händer i bygden och skiftningarna mellan årstiderna. Numera träffar jag sällan några lantbrukare, alltså leverantörerna, men när man gör det är det kul att prata några ord med dem, berättar han. Mjölktransporten letar sig in på en liten gård i Askome. Det finns knappt utrymme på gårdsplanen för tankbilen, men Bo-Gunnar Andersson hanterar sitt väldiga ekipage som om det vore en öm danspartner. Elegant och smidigt visar han vem som för – och efter att mjölken hamnat i tankbilen är vi raskt på väg mot nästa gård.

de vill inte hamna bakom en tankbil, och det kan bli små marginaler när de kastar sig ut framför mig. Han tror att både hans egen och mjölkbondens yrkesroll kommer att se ungefär likadan ut i framtiden. – Men tyvärr kommer det att bli ännu färre gårdar, men större. När jag började köra hade vi fem bilar i Arlas regi och hämtade på ungefär 500 gårdar. Av dessa finns i dag 84 gårdar kvar. Men samtidigt har dessa 84 mer mjölk. Jag tycker att det är en tråkig utveckling att man inte längre kan leva som familjejordbrukare, säger BoGunnar Andersson. Sedan rattar han ut mjölktransporten på vägen och försvinner bort mot Falkenberg genom ett soligt och mustigt höstlandskap. Svenska folket ska få sin mjölk.

MER HÄNSYN I TRAFIKEN

Bo-Gunnar Andersson är nöjd med sitt arbete. – Jag tycker faktiskt att vi har det bra. Det är väl mina medtrafikanter som borde ta lite mer hänsyn, vi har faktiskt 60 ton med oss. Det vanligaste problemet är att många bilister vill skynda sig ut på vägen framför mig,

MICAEL GOTH redaktionen@ja.se


TUNA-utgödsling Vi vill tacka alla våra återförsäljare och gamla och nya kunder som förgyllde / förpestade tillvaron för oss på ELMIA

TUNA

Tel 0155-53 000 • www.tunamaskin.com


20

 01 01 01 01 AC/BD-län

Silverbillen tilldelas innovation fÜr jämnare kÜrning I ütta ür har Hans Kälvesten filat pü en innovation som kan jämna ut kÜrspüren fÜr Ükad komfort och hÜgre hastighet pü ojämna underlag. Nu finns ComfortRider pü marknaden och är vinnare av JTF:s innovationspris Silverbillen.

– När man kÜr direkt i plÜjda fält blir det lätt sü att man konserverar ojämnheter. Det är bättre att jämna ut marken direkt i spüren. Dü spelar det ingen roll om resten av fältet inte är 100 procent jämnt och man kan spara energi genom att minska jordbearbetningen, menar Hans Kälvesten.

Hela idÊn bakom ComfortRider är att fÜrlänga traktorns hjulbas genom att montera ett redskap i fronthydraulen som motverkar stÜtar och svängningar pü ojämnt underlag. IdÊn kom till när Hans skadat ryggen och kände av smärtan när traktorn gungade i längsled. ComfortRiders ütta tryckrullar är monterade i tvü rader och jämnar ut kÜrspüren framfÜr traktorn.

FÜrdelen med ComfortRider är att den Ükar komforten och gÜr det mÜjligt att hülla en hÜgre hastighet om man kÜr direkt i plÜjt fält. – Man kan ha en traktor som det gür att kÜra fort med, men är underlaget fÜr ojämnt spelar ju det ingen roll, menar Johannes Axelsson som testkÜrt produkten. Redskapet fungerar bäst

UTVECKLINGSPOTENTIAL

GP 2000 FlytgÜdselpumpar Välj mellan tre motorstorlekar: 7,5, 11 och 18,5 kW. FÜrsedd med rivtandsrotor och nytt servicevänligt rotorlager. Även traktordriven pump modell TRS med extra hÜg kapacitet.

fÜr mellanstora traktorer och pü underlag som inte är fÜr torra eftersom järnhjulen dü kan framkalla stÜtar. Hans berättar ocksü att en spännande utvecklingspotential fÜr ComfortRider är att den skulle kunna användas i de länder i Europa där maximal transportbredd är tre meter. ComfortRider skulle dü kunna vara ett alternativ fÜr att fÜrdela vikten pü tre axlar i längsled istället fÜr i sidled och pü sü sätt slippa dubbelmontagen. – ComfortRidern är beroendeframkallande, men man müste testkÜra fÜr att fÜrstü tjusningen, menar Hans.

BRITA PREJER CSJUB!KBTFt

Johannes Axelsson och Hans Kälvesten framfÜr ComfortRider som vunnit JTF:s innovationspris FOTO: CAROLINA WAHLBERG Silverbillen. Priset delades ut pü Elmia Lantbruk djur och inomgürd 2013.

FĂśr effektiv och lĂśnsam

GĂśdselhantering

SVENSKTILLVERKADE

Stativ Galvaniserade stativ fÜr bassänger ovan mark. Finns i storlek 2-4 m. FÜrlängningsstativ finns att kÜpa till fÜr 2 m längre räckvidd.

SVENSKTILLVERKAD

STAR Svensktillverkade tankvagnar Tillverkas med tankvolym: 15, 18, 20, 22 och 25 m3. Bilden: STAR STV 18 m3 med slangspridare 12 m. Medstyrande hydr. boggi. Radialdäck 750x30,5. Lastningskran med 10� pumphus. Återlastningssystem. CanCom-Elhydraulik. Mülad tank och chassi, gür även att fü varmfÜrzinkad tank.

ÅterfÜrsäljare fÜr hela eller delar av STAR-sortimentet (P) = ÅterfÜrsäljaren säljer endast pumpar och omrÜrare

Cobrapumpar Lüg vikt, lätt att ansluta till traktorns hydrauluttag. Kapacitet frün 500 2500 l/min.

30

90

150

BostrĂśms Traktor & Maskin AB Manfreds Maskin AB Norrmaskiner AB Traktorekonomi AB

UMEĂ… 090-13 70 40 NIEMIHOLM 0924-230 19 SKELLEFTEĂ… 0910-58 91 00 SKELLEFTEĂ… 0910-140 55

RANAVERKEN AB I 534 92 TRĂ…VAD I Tel. 0512 - 292 00 I www.ranaverken.se


21

NR 19 • 6 november 2013

RÜrliga golv fÜr bättre stallmiljÜ Det kan lüta lite udda - men ett golv som rÜr sig kan faktiskt hjälpa till med utgÜdslingen i kalvbüs och liggbüs. Det menar GotlandsfÜretaget Moving Floor AB som var pü plats pü Elmia Lantbruk. Alla olika produkter bygger pü samma idÊ, att golvet som bestür av ett stort roterande gummiband rÜr sig och skrapar av gÜdseln mot en skrapa i büsets ena ände. Sedan mitten av 90-talet har familjen Lindvall pü Gotland jobbat med att utveckla sin idÊ med rÜrliga golv. Peg Lindvall som är VD pü familjefÜretaget Moving Floor AB berättar att det var hennes pappa Tommy Lindvall som fÜrst tog patent pü att ha djur pü rÜrliga golv. – Vi bÜrjade fÜrst med att utveckla konceptet fÜr grisar men vi har haft svürt att hitta en matta som grisarna inte äter upp. Nu har vi tagit nästa steg och utvecklat flera produkter fÜr nÜtdjur. I moderna ladugürdar är det mycket som är automatiserat, men fÜr ytan där djuret ligger ned är det svürt att hitta en lÜsning som kan minska arbetsbelastningen. Pü Elmia Lantbruk presenterade Moving Floor flera produkter, bland annat ett nyligen utvecklat liggbüs och ett lite mer beprÜvat kalvbüs fÜr fem kalvar. Konstruktionen fÜr liggbüset gür ut pü att en gasfjäder i büsets framkant trycks ihop när kossan gür in i büset. – När hon backar ut igen pressas fjädern upp och gummigolvet flyttas ungefär 50 cm baküt och skrapar av spillningen i bakkant. Golvskrapan i ladugürden kan dü ta med sig gÜdslet ut, berättar Peg.

Peg Lindvall som är VD pü Moving Floor AB menar att en automatisk rengÜring av liggytan är det sista steget fÜr en helt mekaniserad ladugürd.

FÜr kalvbüset är grundidÊn samma men här är det inte kalvarnas rÜrelser som styr golvet. Istället är det en tryckluftsgenerator som bestämmer när golvet ska rÜra sig en bit. Dessutom finns en strÜbehüllare som fyller pü lite strÜ varje güng golvet flyttar sig. Intervallerna fÜr hur ofta golvet rÜr sig bestämmer man själv, kalvbüset klarar ungefär tvü ton och är 7.5 kvadratmeter stort. Konceptet med kalvbüsen finns pü gürdar i büde Norge, Finland och Sverige. De nya

liggbüsen har installerats och testas nu pü en gürd i Gote pü Gotland. – Vi tror att en automatisk rengÜring av liggytorna är den sista hÜrnstenen fÜr en effektiv ladugürd, mület är att all spillning ska vara ute ur stallet inom tvü timmar vilket gÜr stallmiljÜn bättre, hüller djuren renare och sparar massor med arbetstid, menar Peg.

FOTO: CAROLINA WAHLBERG

En av de nyaste produkterna inom Moving Floorkoncepet är ett liggbüs som har en mjuk madrass och en matta av PVC som med hjälp av en gasfjäder rÜr sig 50 centimeter baküt när kossan gür ur liggbüset.

BRITA PREJER CSJUB!KBTFt

Hall 3 C03

Hall 14 E20

Hall 27 F15

Hall 09 F25

Hall 7 A24e

New Holland visar bl.a. nya traktor-, trĂśsk- och pressmodeller i deras enorma blĂĽ-gula monter.

Amazone visar bl.a. ZA-TS ny handelsgÜdselspridare med ännu hÜgre kapacitet, en ny modell av Pantera självgüende spruta, samt nya Cenius pinnkultivatorer.

Krone visar bl.a. nya modeller av Easy Cut burna slĂĽtterkrossar och Comprima Extreme, rundbals combipressar fĂśr extremt tuffa fĂśrhĂĽllanden.

JCB visar bl.a. de nya teleskophjullastarna TM180 och TM220, med nya motorer fĂśr Ăśkad prestanda, samt de nya motorstarka hjullastarna 413S och 435S.

Hela FARMALL serien representerad. Maxxum CVX till MAGNUM CVX ger steglĂśst frĂĽn 100-420 hk. Axial Flow frĂĽn 20 till 40 fot.

TRĂ„FFA SVENSKA REPRESENTANTER I MONTRARNA 10-16 NOVEMBER HENRIK

JOHAN

MAGNUS

PER

ANDERS

ERIK

MATS

HASSE

PER-OLOF

STEFAN

JOACHIM

JAN-ERIK

HOLGER

ESKIL

MATTS-OLA

BOSSE

JONAS

ROLAND

SÜderberg & Haak hälsar dig välkommen till AGRITECHNICA. Vi har vür personal pü plats hos New Holland, Case IH, Amazone, JCB och Krone frün sÜndag till fredag lunch. FÜrboka 9,3YLVQLQJJHQRPGLQ6 +nWHUI|UVlOMDUHHOOHUIUnJDHIWHURVVLLQIRUPDWLRQVGLVNHQSnUHVSHNWLYHPRQWHU*nLQSnZZZVRGKDDNVH'lUÀQQVPHULQIRRPPlVVDQRFKDOODQ\KHWHU


22

NR 19 • 6 november 2013

Liselotte bytte kontoret För sju år sedan fick Liselott Johnsson en snilleblixt att börja odla svamp i gårdens tomma djurstallar. På vinst och förlust satsade hon fullt ut, sade upp sig från kontorsjobbet och byggde om lokalerna. – Jag har verkligen inte ångrat mig. Jag har träffat så många roliga människor som odlar svamp. Det har varit roligt att starta företag och jag trodde aldrig att jag skulle kunna ha anställda, säger Liselott Johnsson, ägare till Hulatorps Champinjoner i Björketorp mellan Borås och Varberg. I dag har hon tre timanställda som plockar svamp och en chaufför som levererar till butiker. Mycket av hennes egen tid åt till att ta hand om allt pappersarbete. Dessutom har hon börjat förädla svamparna på olika sätt, bland annat som soja, ketchup och chips, och säljer dem i den egna gårdsbutiken och på olika marknader. – Men odlingen är den stora grejen. Förädlingen var lite för skojs skull först. Men nu har jag bland annat fått sålt mer och mer champinjonsoja till flera småbutiker. Det är jättetrevligt! säger Liselott som gillar ombyte och variation i arbetet. UTAN FÖRKUNSKAPER

Det var i februari 2007 som svampidén kom till i samband med att djurstallarna på gården stått tomma en tid. Liselott Johnsson driver sedan sex år tillbaka företaget Hulatorps Champinjoner i Björketorp mellan Borås och Varberg i Västra Götaland. Vid högsäsong levereras – Jag tyckte att det var synd 800 kilo svamp i veckan till olika kunder inom en radie på 4,5 mil från gården. I och med att svamparna levereras dagen efter skörd och fraktas kort sträcka är att ha lokaler som står och förfaller. Så fick jag en snilleblixt. Jag hade hört att man kunde odla champinjoner i gamla ladugårdar, säger Liselott. Ett par månader av plane”Jag slänger hellre svamp än levererar ring och marknadsundersökså billig svamp. Annars tror människor ningar följde och i september fick de sin första odling att det går att odla så billigt.” utan att ha några större förkunskaper. Men det gick bra och efter ett par år kunde hon utöka till ett tredje odlingsrum och säljer i dag till både små och stora kunder. LÅGA PRISER

Men som i alla branscher är allt inte alltid solsken. – Ganska nyligen tappade jag en stor kund som bestämt sig för att börja handla polska champinjoner igen, berättar Liselott. I och med detta sjönk försäljningen mycket och Liselott började bli orolig för företagets överlevnad. Beskedet fick hon bara en vecka efter att ett annat ständigt

Varannan vecka levereras kompost bestående av svampmusel från Tyskland till gården. Varje kompost ger sedan vardera tre skördar med svamp. När alla skördarna är tagna används komposten till gödsling på åkrar och säljs till privatpersoner. Efteråt rengörs rummen med hetvattentvätt inför nästa leverans för att hålla eventuella smittor borta.

orosmoment dykt upp: extrapriser. Stora livsmedelskedjor har en centralgrupp som bestämmer över kommande kampanjer. Det är alltså inte de enskilda butikerna som själva bestämmer över extrapriserna. Liselott önskar att

det vore lättare att påverka den centrala gruppen eller att de valde andra varor. Vid extrapriser sjunker försäljningen nämligen för henne. – Jag slänger hellre svamp än levererar så billig svamp. Annars tror människor att

det går att odla så billigt, säger hon. Kampanjerna kan komma plötsligt och informationen är bristfällig. Liselott menar att om hon fått veta i god tid hade hon kunnat hoppa över en leverans med svamp-

kompost och istället tagit lite ledigt, men i och med att hon inte vet när kampanjerna kommer får hon köra på för att alltid kunna leverera svamp. – Sedan sitter det en grupp och bestämmer att det ska vara

extrapris och då kan inte jag sälja eftersom att jag inte vill ge bort svampen. Så man blir väldigt sårbar, säger Liselott. Det har varit tufft, men nu har Liselott hittat ett gäng nya kunder så nu är det åter full rulle både i odlingsrummen


23

NR 19 • 6 november 2013

mot svamp

En ny generation skÜrdar fÜr hüllbar utveckling Läs mer om vüra produktnyheter pü www.tornum.se

kvaliteten bättre än pü utländska svampar, menar Liselott.

Liselott gÜr en hel del produkter av sina svampar, bland annat svampketchup pü champinjon och shiitake. IdÊn kommer frün ett engelskt recept som kan vara fÜregüngaren till dagens tomatketchup. Men denna är mer tjock i konsistensen, innehüller mycket vinäger och kryddor, men ingen tomat. Andra varor Liselott tillverkar är bland annat svampsoja, svampsalt och svampchips.

och i fÜrädlingen. Liselott arbetar sju dagar i veckan frün tidig morgon till sen kväll. Dessutom är hon med i olika matnätverk som till exempel Sjuhärdamat, Smaka pü Västsverige och Lokalproducenter i Väst.

– Om man är med i en grupp är det lättare. Vi har jättemycket nytta av varandra. I nätverken hjälps man üt pü olika sätt. Till exempel säljer de varandras produkter i sina gürdsbutiker och snart

FOTO: CAROLINA WAHLBERG

– Jag vill egentligen inte plocka sü smü svampar eftersom det tar mycket längre tid. Men det är münga konsumenter som vill ha dem smü. Vid den fÜrsta skÜrden är svamparna stÜrre, sedan blir de mindre och mindre, säger Liselott Johnsson.

stundar en inspirationsresa till grannlandet Finland där de ska utbyta erfarenheter med andra småföretagare. CAROLINA WAHLBERG DBSPMJOB!KBTFt

TORNUM AB Box 100, 535 22 KVÄNUM Tel 0512–291 00 E-post info@tornum.se www.tornum.se


24

NR 19 • 6 november 2013

PORTRÄTT

Fågelälskaren som gillar både e Det var antingen rockstjärna eller mjölkbonde han skulle bli. Den sistnämnda tanken fanns där ända upp i vuxen ålder, men till slut blev han agronom, närmare bestämt växtodlingsagronom. De senaste 18 åren har han tillbringat på Lantmännen. Pär-Johan Lööf är mannen som älskar sitt jobb – och Blå kärrhök. Pär-Johan Lööf tar emot på Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Just den här dagen vilar det ett lugn över våningsplanet där han har sin kontorsplats. Fräscha, moderna lokaler där accentfärgen givetvis är grön. Det råder ingen tvekan om vilket företag vi befinner oss på. Det är en avslappnad prick, Lantmännens ansvarige för innovation och lantbruksforskning. En social person som gärna bjuder in till samtal. I 18 år har han arbetat för företaget där han började som växtodlingsrådgivare på dåvarande Svea Lantmän. – Man kan definitivt säga att jag blev kvar i Uppsalatrakten efter åren på Ultuna, säger Pär-Johan. Han växte upp på en gård i Tjällmo i Östergötland, en traditionell mjölkgård som föräldrarna drev tillsammans med hans faster och farbror. – Jag trodde ju hela tiden att jag skulle bli mjölkbonde men i slutet av 80-talet började jag fundera, det var i samma skede som det hände mycket inom lantbruket i och med omställningen. Flickvännen Anna, som han i dag är gift med, läste vid universitet och det gjorde även hans bror. Det fick Pär-Johan att börja fundera och tanken om att ta över gården bröts. – Jag började läsa vid Ultuna. Där kunde jag kombinera växtodlingsämnena med kurser i naturvård, flora och fauna. STICKER UT LITE

Den ädla konstformen att få saker att växa drev honom vidare i studierna men innan studierna var helt avslutade ringde telefonen. – Det var från just Svea Lantmän som ville att jag skulle påbörja en tjänst där jag bland annat skulle utbilda säljarna på företaget i EU:s jordbrukspolitik. Det hoppade jag så klart på vilket gjorde att jag fick avsluta mina studier på kvällstid. 1996 tog han sin examen och samma år gifte han sig med kärleken Anna som han i dag har döttrarna Elisabeth och Matilda med. Sedan examen har arbetslivet rulllat på med en röd tråd – växtodling. – Den handlar om klassisk växtodling med strategier och dylikt men jag sticker ut lite eftersom jag tycker att det är kul både med ekologisk och konventionell produktion. Examensarbetet på Ultuna handlade om växtskydd i eko-odling och

Pär-Johan Lööf har arbetat på Lantmännen i 18 år och han älskar det han gör. De dagliga utmaningarna gör det extra spännande och han gillar att få vara FOTO: MARIA EREMO med i företagets utveckling.

då insåg han att växtskyddsfrågorna inte är det största problemet i ekologisk odling, utan bristen på växtnäring. – Det här är en viktig fråga för mig och den har följt mig under hela yrkeslivet. I början av 2000-talet fick PärJohan delad tjänst. Utöver odlingsutvecklare på Lantmännen var han även vd för dotterbolaget Gyllebo Gödning. – Jag var vd i flera år parallellt med andra uppdrag. Under min tid ökade Gyllebo Gödning sin omsättning från nio till 40 miljoner kronor. Jag var runt överallt och gjorde affärer. Att få bygga upp företaget är bland det häftigaste jag har gjort och jag lärde mig jättemycket. 2009 klev han av som vd men satt kvar i styrelsen ytterligare ett par år. I den vevan blev han chef över sina kollegor när han utnämndes till utvecklingschef, en utmaning i sig men som föll väl ut. – Vi pratade igenom det ordentligt för att bli chef över sina arbetskamrater är ingen enkel sak. En kollega frågade om vi fortfarande skulle vara vänner på Facebook, säger han och skrattar. HITTA IDÉER OCH PENGAR

Sedan 2011 är han ansvarig för innovation och lantbruksforskning på Lantmännens centrala FoU, där både långsiktiga och strategiska

frågor är en del av hans vardag. Att hitta nya projekt, finansiering och sedan se till att de rors i hamn ligger på hans bord. – Jag fångar upp goda idéer som kan leda lantbruket framåt och även affärerna mellan lantbrukare och Lantmännen. Ett exempel på det är hur vi ska lösa problemet med Fusariumsvampar i svensk spannmål. Fusarium är en ovanligt besvärlig grupp av växtsjukdomar och väldigt kostsam för svenskt jordbruk. Mitt jobb är, i det här fallet, att försöka fånga upp olika projekt idéer och så klart hitta pengar för finansiering. Att driva utvecklingen framåt kan vara både utmanande och oerhört roligt. – Att bli bättre, snabbare och få en mer lönsam produktion är vad som driver mig. Jag ger mig inte och det är ett måste trots att det ibland är både svåra och obekväma förändringar. Att skapa effektiva projekt och samarbeten, ibland över landsgränserna, gör att han reser mycket, närmare bestämt halva arbetstiden och då både i Sverige och utomlands. – Jag tycker verkligen att allt i mitt jobb är roligt och jag är oerhört målstyrd. Jag är likadan privat. Ska logens tak bytas så blir det så. Hemma på den avstyckade gården utanför Uppsala finns det en del att göra och döttrarnas hästintresse

tar mycket tid. Flera kvällar varje vecka tillbringas i stallet och hemma hos familjen Lööf är det inte fredagsmys i vanlig bemärkelse. – Nej, de tillbringar vi i stallet och sedan blir det en sen gemensam middag innan alla somnar på sina håll. Förutom hästarna är det friidrott som gäller för hela familjen där frun Anna även fungerar som tränare i Hagunda IF. KUNNIGA DÖTTRAR

När inte hästar ska ridas eller friidrott ska utövas är det naturen som lockar. Pär-Johan är sedan barnsben en inbiten fågelskådare. Jakten på nya fågelarter är ständig även om den i dag inte är lika frekvent. – Jag har inte samma tid nu så jag har slutat vara uppkopplad mot larmsystem som regelbundet rapporterar nya arter. Nu tittar jag bara på fågelforum på nätet cirka tre gånger per dag. I Sverige finns i dag cirka 250 häckande arter och Pär-Johan har sett totalt 359 arter i Sverige. – Det är klart att det blir ett mål att se alla arter. Redan som liten när jag köpte min första tubkikare var känslan om att aldrig veta vad som skulle dyka upp tydlig. Det är svårt att förklara vad som triggar men fåglar är fascinerande. Intresset har smittat av sig på döttrarna som är duktiga på att art-

bestämma och mer än gärna ringer pappa och berättar. – Det är klart att det gör mig både stolt och glad. Trots sin förkärlek till fåglar hindrar det honom inte att även älska att jaga. – Jag är både jaktledare och med i jaktlag, det går alldeles utmärkt att kombinera med fågelintresset. Fjällen är annars familjens gemensamma intresse med skidor på vintern och vandring sommartid. Även musiken har de gemensamt med gruppen Muse som husgudar. – Jag har sett dem live två gånger. Vi brukar lyssna på mycket musik i bilen och även Robyn och Lady Gaga är ruskigt bra. När barnen blivit äldre hoppas och tror han att fågelintresset kommer tas upp mer på allvar igen. Fram till dess får larmsystemet ligga på hyllan.

MARIA EREMO redaktionen@ja.se


25

NR 19 • 6 november 2013

eko och konventionellt Vem är Pär-Johan Lööf, utvecklingsansvarig på Lantmännen? Ålder: 47 år

t t t t t

Bor: På landet utanför Uppsala.

Familjen: Frun Anna, döttrarna Elisabeth och Matilda samt två kaniner och en katt. Bästa film: ”Life of Brian” och tyska ”Das Boot”.

Mäktigaste fågeln: – Alla slags rovfåglar. Jag skulle gärna se en gam i Sverige, de dyker faktiskt upp ibland. Men favoritfågeln är Blå kärrhök som har fascinerat mig sedan barnsben.

Svenskt eller ekologiskt: – Svenskt går före ekologiskt, men jag väljer det som är godast.

t

På semestern: – Då är det fjällen som gäller eller vårt fritidshus i Tjällmo där vi hämtar energi.

t

Lyssnar gärna på: Både nytt och gammalt, som till exempel AC/DC, Motörhead, Muse, Lady Gaga och Robyn.

t

I traktorn hemma i trädgårdslandet trivs Pär-Johan. Det blir en bra kontrast till vardagens kavaj och möten.

FOTO: PRIVAT

Att fiska är skön avkoppling och här har Pär-Johan precis fångat FOTO: PRIVAT en öring.

Jobbet är klart! Vi köper din faktura så att du får betalt redan idag. Dessutom: • Skickar vi fakturan åt dig • Skickar vi eventuella betalningspåminnelser • Överlämnar vi vid behov ärendet till Kronofogden eller inkasso Allt du behöver göra är att delge oss ditt faktureringsunderlag. Det gör du via vår internettjänst, e-post , fax, eller brev.

Fördelar för dig :

3 Enklare faktur ering 3 Mindre adminis tration 3 Betalt direkt – bättre likvidite t 3 Med snabbare betalning har du råd att ta stör re affärer 3 Du kan få bä ttre pris från di na leverantörer när du kan betala dem snabbare

Ring oss idag så berättar vi mer! Ring Carsten Friberg på 019-760 21 01 eller maila oss på info@valuera.com /¦VPHURPY§UD�QDQVLHULQJVWM¦QVWHUS§www.valuera.com


26

 01 01 01 01 AC/BD-län

Lantmännen tar sig an den danska marknaden Lantmännen Agro Bizz är namnet pü det nya bolag som bildats genom att Lantmännen kÜpt det danska lantbrukshandelsfÜretaget Agro Bizz. – Danmark är en viktig marknad i ÖstersjÜomrüdet. Genom fÜrvärvet stärker vi vür konkurrenskraft pü den danska marknaden och skapar nya expansionsmÜjligheter. Agro Bizz är en stark regional aktÜr med betydande tillväxtmÜjligheter,

5%

säger Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordfÜrande i Lantmännen, i ett uttalande. Även Mikael Jeppsson som är chef fÜr InkÜp och spannmülsfÜrsäljning pü Lantmännen Lantbruk är nÜjd med affären. – Agro Bizz passar väl in i vür verksamhet och innebär ett viktigt tillskott inom ett omrüde där vi ser münga nya affärsmÜjligheter, säger Mikael Jeppsson, i ett pressmeddelande. Det nya bolaget, Lantmännen Agro Bizz, kommer att ha fyra medarbetare och ingü

Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordfÜrande i FOTO: LANTMÄNNEN Lantmännen.

Mikael Jeppsson, chef fÜr inkÜp och spannmülsfÜrsäljning pü Lantmännen Lantbruk. FOTO: LANTMÄNNEN

FOTO: VĂ„DERSTAD

i Lantmännen Lantbruks avdelning fÜr InkÜp och spannmülsfÜrsäljning. Ny vd

blir Dick Rytterdahl, i dag divisionscontroller pĂĽ Lantmännen Lantbruk. Â

Beställ pü fÜrsäsong med leverans till vüren 2014 Planera din investering fÜre den 31 januari 2014

Vi ses p Agritech ĂĽ nic

NYHET!

NYHET!

FC 3560 TCD

FC 3160 TCD

FC 3160 och FC 3560

Prisexempel: FC 3160 TCD, arbetsbredd 3,10 m............................................................................................. kr. 239.900,FC 3560 TCD, arbetsbredd 3,50 m............................................................................................. kr. 249.900,-

UMEĂ… 090-18 93 15

Staffare AB

www.mi-sverige.se

exkl. moms och montering

Norrmaskiner AB

FÜrvärvet av det kanadensiska bolaget Seed Hawk gÜr det mÜjligt fÜr Väderstad att växa pü den nordamerikanska marknaden. Kontraktet skrivs pü mellan Väderstad-Verken och Seed Hawk. Frün vänster sittande: Pat Beaujot, delägare Seed Hawk, Crister Stark, styrelseordfÜrande, Christina Stark, vd. Frün vänster stüende: Niclas BjersÊ, ekonomichef, Brian Dean, delägare Seed Hawk, och Andreas Stark, produktionschef. FOTO: MARY LYNN CHARLTON

kommer fÜretaget även i fortsättningen att drivas som ett separat bolag. Huvudkontoret och tillverkningen kommer att ske i Langbank, Saskatchewan. Peter Clarke som är fÜretagets General Manager blir ny vd och grundarna Brian Dean och Pat Beaujot kommer att jobba med marknads- och produktutveckling.

Sveriges tyngsta knĂśl

Öka din kapacitet med dessa nya slütterkrossar med en optimal viktfÜrdelning, stora hjul och enkel kraftÜverfÜring. Flexibiliteten är stor eftersom maskinerna kan arbeta pü büda sidor av kÜrriktningen med centrumdrag. Arbetsbredd: 3,10 m (FC 3160 TCD), 3,50 m (FC 3560 TCD). GrÜdan krossas optimalt med stülfingrar, ställbar motplüt och kam i full arbetsbredd. Knivbalk med flytläge ger en jämn klipphÜjd Üver hela ytan. OptiDisc knivbalk med minimalt underhüll. ProtectaDriveŽ Üverbelastningsskydd pü axeln till tallriken. Krossen drivs av kugghjul i en sluten transmission. Enkel inställning mellan tvü olika krosshastigheter pü rotorn 780 eller 1000 rpm. Maskinen kan arbeta med büde strängläggning och bredspridning.

Kontakta din lokala MI üterfÜrsäljare:

Väderstad-Verken kÜper Seed Hawk

– Vi ser stor potential i Seed Hawk dü lokal närvaro pü nordamerikanska marknaden är nÜdvändig fÜr att lyckas. Tempo, Väderstads precisionssümaskin är en viktig produkt fÜr att nü denna marknad och tillsammans med Seed Hawks sortiment Ükar chanserna att lyckas fÜr büda fÜretagen, säger Christina Stark, vd pü Väderstad-Verken, i ett pressmeddelande. Seed Hawk tillverkar stora sümaskiner fÜr direktsüdd och Väderstad-Verken har varit delägare i det kanadensiska bolaget sedan 2006. I dag har Seed Hawk 250 anställda och har sedan 2006 Ükat sin omsättning med 700 procent till 400 miljoner kronor. Även om Väderstad-Verken nu fÜrvärvar Seed Hawk

a den 12 - 16 nov embe KUHN H all 12C0 r 4, monter 07A24H

LULEĂ… 0920-700 80

Väderstad har sedan 2006 varit delägare i sümaskinsfÜretaget Seed Hawk. I oktober tog Väderstad Üver hela ägandet, men Seed Hawk kommer att drivas som ett separat bolag.

FĂśr nĂĽgra veckor sedan utlyste organisationen Svensk Potatis AB en tävling om vem som odlar Sveriges viktmässigt stĂśrsta potatis. Nu är vinnaren korad - en potatis som väger nästan tvĂĽ kilo. Den är kanske inte sĂĽ snygg men ändĂĽ Det var vid en stĂśrst. FOTO: L.E.V & CO PACKERI sortering som man hittade potatisen av sorRekordpotatisen hade dock ten Fontane pĂĽ L.E.V & Co en utmanare. En potatis frĂĽn packeri i Ă–rebro. Vid väg- Västernorrland vägde 1.760 ningen upptäckte man att knĂś- gram, skriver Svensk Potatis. len vägde 1.980 gram vilket är 360 gram mer än det tidigare rekordet. Potatisen kommer BRITA PREJER frĂĽn Gotlandsodlat AB. CSJUB!KBTFt


27

NR 19 • 6 november 2013

Snabbt marscherat av Boarps Slaktarkorv FÜr bara ett ür sedan bestämde sig Per och Åsa Karlsson pü Boarps Gürd i Halland fÜr att lansera korv under ett eget varumärke; Slaktarkorv. Ett centralavtal med ICA innebär att produkterna nu kan kÜpas i butiker Üver hela Sverige.

210 hk

Pris frĂĽn

650.000:FÜr att introducera det nya varumärket har Per Karlsson och hans medarbetare varit runt i Sverige och grillat Slaktarkorv fÜr provsmakning. Här är det provsmakning utanfÜr chark- och FOTO: BOARPS GÅRD AB delikatessbutiken Ebbas goda i Laholm.

– Visst har det gütt snabbt, men vi har jobbat mycket fÜr det, vi har gütt upp en timme tidigare och jobbat en timme längre, säger Per. Det lilla halländska fÜretaget har egen personal som brinner fÜr produkterna. De har bland annat utfÜrt cirka 300 butiksdemonstrationer och grillningar under üret, nügot som troligen bidragit mycket till den snabba spridningen. – Uppenbarligen tycker kunderna om korvarna, konstaterar Per.

Slaktarkorv är en del av Boarps Gürd AB som 2008 utsügs till ürets grisfÜretagare. Boarps Gürd AB är ett fÜretag som har flera ben att stü pü men den huvudsakliga verksamheten är grisuppfÜdning. Man omsätter 65 miljoner och har tio anställda.

EMMA SONESSON FNNB!KBTFt

Allt fler kastrerar smügrisar med bedÜvning, men fü sÜker ersättning Frün och med 2016 kommer det att vara lagtvüng pü att använda bedÜvning vid kastrering av grisar i Sverige. Men enligt en rapport frün Jordbruksverket använder redan allt fler grisuppfÜdare bedÜvningen. FÜr att minska risken att nya rutiner med bedÜvning ska hota konkurrensläget fÜr svenska grisproducenter finns den sü kallade �pungpengen�. En ersättning som man kan sÜka fÜr att fü hjälp till de Ükade kostnaderna som bedÜvning och vaccinering mot galtlukt innebär. Men enligt Jordbruksverket är det fü som sÜker ersättningen. DärfÜr ska man under nästa ür gÜra ett ryck fÜr att nü ut bättre med informationen, enligt ett pressmeddelande. KOSTNADSFRIA KURSER

FÜr att fü ge sina smügrisar lokalbedÜvning müste man gü en specialkurs. Kurserna kommer även fortsättningsvis under nästa ür att vara kostnadsfria. Vaccinering mot galtlukt är fortfarande

till 0 % ränta

Ord pris 835.000:- Priser exkl moms. Traktorn pü bilden kan vara extrautrustad. Vi reserverar oss fÜr eventuella tryckfel. Erbjudandet gäller t o m 15/11 2013.

FÜrmünliga villkor även pü Valtra T203 Direct och T213 Versu.

Fälttraktor till rätt pris Sexcylindriga Valtra T är en stark dragare med lüg egenvikt och perfekt viktfÜrdelning redan i grundkonstruktionen. Tre transmissionstyper – HiTech, Direct och Versu – ger dig full valfrihet, frün manuell växling till steglÜst. Oavsett tekniknivü bygger vi din Valtra sü att den passar just dina behov, direkt frün fabrik. Kontakta din säljare fÜr mer information.

Fler och fler använder bedÜvning vid kastrering av smügrisar. Men fü sÜker �pung-peng� fÜr de extra kostnader som bedÜvad FOTO: EMMA SONESSON kastrering och vaccination mot galtlukt ger.

väldigt ovanligt i Sverige. Bara tvü uppfÜdare har under 2013 bÜrjat leverera südana grisar till slakt. Det finns dock även ett par uppfÜdare i Norge som ocksü bÜrjat vaccinera. – Nu är det viktigt att utvecklingen inte stannar av. Vi kommer att lägga stor vikt vid samtal och mÜten

med djurhållare och företrädare för grisnäringen och vi fortsätter diskutera alternativ till den obedövade griskastreringen, säger Lotta Andersson på avdelningen för djurskydd och hälsa, i ett pressmeddelande. JORDBRUKSAKTUELLT SFEBLUJPOFO!KBTFt

0ränta %

0 % ränta i 12 münader och amorteringsfritt 6 münader frün leverans. Erbjudandet gäller t o m 2013-11-15 och vid tecknande av avbetalningskontrakt med Lantmännen Finans fÜre leverans och med avtalstid pü minst 24 münader. Kontantinsats/inbyte motsvarande 20 %. Sedvanlig kreditprÜvning. Inga avgifter tillkommer. Moms üterbetalas münad 3 och fÜr momslünet debiteras ordinarie ränta.

www.lantmannenmaskin.se, 0771-38 64 00

LH1310

Bakgrunden till Slaktarkorv är att Per Karlsson en dag trÜttnade pü düliga marginaler och det faktum att betalningen fÜr grisen knappt skiljer sig mellan grisens fÜtter och filÊn. – Om jag inte für mer betalt fÜr grisens finare delar, dü kan jag ju lika gärna gÜra korv av hela grisen, sa Per i en hetlevrad diskussion fÜr drygt ett ür sedan. IdÊn var fÜdd, Per gjorde slag i saken och lanserade Slaktarkorv, en korv gjord av hela grisen. FÜrst lanserades korven i Pers och Åsas lokala handlares MatÜppetbutik. Sedan dess har det gütt snabbt med spridningen av produkterna. Ett centralavtal med ICA innebär att Slaktarkorv frün och med vecka 45 kan kÜpas i 1 325 ICA-butiker Üver hela Sverige.

T193 HiTech


Begagnatobjekt från Söderberg & Haak handlare i samverkan RC-MASKINER www.rc-maskiner.se Tranås 0140-180 45 Christer 070-518 80 45 Traktorer 4WD med frontlastare Case IH JXU 105, Quicke 45, 1625 tim, -11 .............................. 385.000:NH T 6070 Quicke 56, 495 tim, -12 ................................ 729.000:NH TL 90A, Vreten F16B, 2700 tim, -07.............................. 325.000:NH TL 90A, Vreten F16B, 2900 tim, -08 ............................. 335.000:Fiat 60-90, Trima 1220, 4400 tim, -90 ............................. 145.000:Lamborghini Prem 1050DT, Trima +4.0, 1600 tim, -03 .......... 285.000:MF 375, Trima 1620, 4000 tim, -86 ............................. 145.000:Valtra N142 Direct, Quicke 65, 2700 tim, -11 .............................. 595.000:Valtra N141 HT, Quicke 56, frontlyft, 1900 tim, -11............... 585.000:-

Traktorer 4WD Case IH CS 94, 2870 tim ........... 225.000:Fiat 90-90 6290 tim, -86 ............. 90.000:JD 2650, 4200 tim, -89................ 63.000:Priser exklusive moms

AGROMA SYD AB www.agromasyd.se Staffanstorp 046-25 92 70 Magnus Lindgren 073-322 09 40 Martin Börjesson 073-322 09 48 Fredrik Holmen 073-516 40 22 Traktorer Case IH 1255, 6970 tim ....................... -88 Case IH CVX170 FLP Comfortline, 5500 tim .............................................. -03 Case IH JX70 16.9R30 Power Line, 2020 tim .............................................. -06 Case IH MX 220, ................................ -00 Case IH MX 150, 6000 tim .................. -00 Case IH MX 135, lastare, 6400 tim .... -99 Case IH MX 135, 6100 tim .................. -98 Case IH MXM 190 Comfort Line, 3400 tim .............................................. -03 NH 8560, 4WD, 5250 tim..................... -97 NH T7.210, AC, TG, 947 tim .................-11 NH T 6070 RC SS 600/65R38, 2539 tim Fendt 818, frontlyft, 5650 tim ............. -06 MF 6290 Dyna Shift, 4800 tim............ -99 Valtra X120, lastare ST-BM, 8500 tim .............................................. -03 Volvo BM 500, 3250 tim

Redskap Väderstad Carrier 650 ........................ -01 Väderstad Carrier CR 820 Väderstad Carrier CR 650 .................. -05 Väderstad HV 6.20 m Vält Väderstad NZ 6,6 m harv Väderstad NZE 8,0 m harv ................. -94 Väderstad NZE 800 harv .................... -91 Väderstad NZQ 7,0 m Väderstad Rapid 600 S, ..................... -97 Väderstad Rapid RD400C, billsystem, kort ................................... -09 Väderstad Rapid RDA 600C............... -01 Väderstad Rapid RDCS 600C ............ -01 Väderstad RS 820 vält Amazone E+S300 sand/saltspridare................................ -06 Amazone UG 4500 Nova, 35000 tim ............................................. -03 Bredal B2, 24 slunga .......................... -97 Kerner Komet 4.20 UH kultivator ....... -04 Överum DVL delburen plog med packarm Hardi LHY 800-1301 .............................-12 Dal-Bo DincoMax 600 kultivator, delburen .............................................. -03 Reeke 4 raders bäddformare ............. -97

HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN AB

MASKINFIRMA BERTIL JONSSONS AB

www.haggbergs.se Motala 0141-711 90 Norrköping 011-10 04 30 Kisa 070-233 89 13 Köp till höstpriser!

Norrbyn, Kilafors 0278-65 15 00 Traktorer

N NH TM 150 SS, FL, med Trima 4.80, -00 ............. 265.000:Ö NH TS 110 EC, -98 ................ 160.000:Ö Fiat 1580, 4WD, -81 ................ 65.000:Ö Lundberg 342, -88 .................. 80.000:Ö Valmet 8550, -97 ................... 275.000:-

Case IH Maxxum Pro 5150, med Trima 4.80 ................................... -97 Case IH Maxxum 5150, med Trima 1790 ................................... -96 Lamborghini prem 1050 DT, med lastare, skogsutrustad ............... -04 JD 2130 ...............................................-76 JD 2140, lastare 245 ........................... -82 JD 2650, Trima 1620 ........................... -89 Leyland 704, Bergsjö-lastare............. -82

Traktorer

Övrigt

N Ö Ö N

JD combipress 658 ............................. -03 Claas Rollant 255 press ..................... -02 Claas Markant 40

Ö N Ö Ö N N

Case IH 784 ..................................... -81 Case IH MX 135, 4WD .................... -97 Case IH Max 130 MC...................... -08 Case IH MXM 190 FF, Comfort-Line .................................. -05 Case IH Magnum 285 ..................... -03 NH 8160 RC T FL ............................ -99 NH 8360 RC .................................... -97 NH TM 135 RC, 4WD ...................... -00 JD 7430 PC Eco FL ......................... -09 Volvo BM 800, 2WD

Lastartraktorer N N Ö K Ö N K K K N

Case IH JX 60, Vreten F12 ..............-12 Case IH JX 90 U, Ålö 940 ............... -03 Case IH JX 1090 U, Ålö Q45 ......... -06 Case IH MX 170 Comfort, med Trima 5.85 ............................... -02 Case IH CVX 170, Ålö Q75.............. -03 NH TL 90 PS, AC, Vreten F16B ...... -06 NH TS 110 DC, Ålö 950 ................... -02 NH 8160 T RC, Trima 4.70 .............. -99 NH TM 150 PC, SS, FL med Trima 4.80 ............................... -00 JD 6820, AC, Trima +5,0................. -06

B. LARSSON MASKIN & TRAKTOR AB www.larssonsmaskin.nu Roma Kloster 0498-507 15 Traktorer Case IH Maxxum 130, Ålö Q55 .......... -08 Case IH CVX 150, Trima 4.85 ............ -02 NH TM 150, Ålö 980 ........................... -00 NH T 6070E-TG, Ålö Q66 .................... -12 NH T 7040 PC SS ................................ -09 NH T 7050 PC SS, Trima +6,0............ -08 Fendt 714 Vario, lyft med PTO, med lastare 880 ................................. -00

Vallmaskiner NH FR 9050 ..........................................-12 med pickup 3,8 m och majsbord 6-rad Krone Combi-Pack 1500 Vario.... -03/-06 JF 1350 exakthack .............................. -06 Reeves 855 fyrkantsinplastare ...........-10

Tröskor

Tröskor

NH CS660, 24 fot ................................ -06

Ö NH CX 8060, 24F-V ......................... -08 N NH CX 8060, 24F-V ......................... -09

Övrigt

Lastmaskiner N JCB 412 ........................................... -08 Ö Cat IT 14 .......................................... -99

Vallmaskiner K Ö Ö Ö Ö Ö

Krone 1250 CP ................................ -08 Krone EC 3210, demo .....................-12 Kuhn GA 3501 strängare................ -05 NH 658 rundbalspress ................... -01 NH BB 950 storbalspress .............. -04 Taarup 7640 inplastare .................. -07

Övrigt N N Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö N Ö N N N Ö Ö Ö

Amazone Catros 5002.....................-12 Amazone Cirrus 4001 ..................... -05 Amazone Za-m 2000 ...................... -98 Bogballe 3200 liter, sulky Bogballe EXW 2500 Trend Hardi 2400 Commander, 24 m ....... -98 Hardi 2800 Commander, 24 m....... -04 Holder IN240, 24 m Kuhn 4-sk, växelplog, Vari ..............-13 Kuhn 5-sk, växelplog, Vari ..............-13 Kuhn 5-sk, växelplog, Vari ..............-12 Kuhn Euromix 2070 mixervagn Kuhn Euromix 2780 mixervagn Naarva Energiklipp ......................... -06 Tive 2012 sprid. hyd. uppfäll. Univäg vikplog 280, 3-punkt Hayter 324 cylinderklippare

Nya maskiner N N N Ö

Kuhn BKE 305 puts Kuhn BPR 305 puts Pilkemaster Evo 30/36 RW 12T Dumpervagn

N -Maskinen finns i Norrköping Ö -Maskinen finns i Österstad K -Maskinen finns i Kisa

JCB 407-ZX hjullastare ....................... -05 JCB 412S hjullastare........................... -08 Lemken Albatross 50 spruta, med 40m luftass. GPS-styrn. mm ......-10

AGRO MASKINER NORDVÄST AB www.agromanordvast.se Billesholm 042-648 70 försäljning Göran Skoog 042-648 67 Ingvar Persson 042-648 77 Ola Lindgren 042-648 64 Traktorer Case IH JXU 100, 6500 tim ................. -06 Case IH MXM 120, 3500 tim, med Ålö 970......................................... -03 Case IH MX 110, 5800 tim .................. -98 Case IH MX 170, 5700 tim .................. -99 Case IH Maxxum 5150, 7000 tim, med frontlyft+PTO, ............................. -93 Case IH 956 XL-2, 6600 tim ................ -84 NH T 7040 SS, lastare, 2600 tim ........ -07 NH T 7040 TG, 5000 tim, med frontlyft+PTO .............................. -08 NH T 7060 TG, 2200 tim...................... -07 NH TM 155 TG, Ålö 980, 3300 tim ...... -03 NH TM 155 TG, 7700 tim..................... -03 NH TM 190 TG, lastare, 4400 tim ....... -06 NH TG 285 TG, 3400 tim ..................... -03 Ford TW 25, 5500 tim ......................... -85 Ford 7710, 2WD, 3600 tim .................. -84 MF 6490, D-shift4, 5400 tim, med Ålö Q75 ........................................ -05 Landini Mytos 110, 2500 tim, Trima ... -07 Valtra A700, 3500 tim .......................... -99 Valmet 905, 10000 tim ........................ -85 JD 7700, 6000 tim ............................... -96 JD 3040, 6000 tim ............................... -85 Fendt 312LS, 12000 tim ...................... -91

Tröskor NH CR980, 30 fot, Varifeed, 1100 tim .............................................. -07 MF 7278, 25 fot, Power-Flow, 1250 tim .............................................. -01 Claas 480 Lexion, 25 fot, 2400 tim .............................................. -00 Claas 480 rapsförlängn. bord, 25 fot NH rapsförlängningsbord, 20 fot

J J

Lastmaskiner JCB 403 minilastare, 120 tim ..............-11 JCB 412S, 2500 tim ..............................-10 JCB 416HT, 11000 tim ......................... -96 Cat IT 14F, 15000 tim .......................... -00 Cat 928G, 11500 tim............................ -97 Volvo BM 641....................................72-76

Maskiner Amazone Z-AM, 2500 liter Bogballe EX Trend, 2200 liter ............ -02 Rauch 30,1 Axis, 3000 liter................. -06 Bargam Compact Heron 2700, 24 m ramp JD, 4000 liter, 36 m spruta, med kompr. ......................................... -07 Hardi Twin spruta, 2600 liter, 24 m ramp............................................ -96 Hardi Twin spruta, 2800 liter, 24 m ramp............................................ -01 Krone CP1500V kombi-Pack, nyrenoverad ........................................ -06

V V V V V V

AGROMA MASKINER ÖST AB www.agromaost.se Ystad 0411-170 25 Alexander 0411-56 27 04 Lars 0411-56 27 05 Rinkaby 044-22 80 00 Per-Inge (JCB) 044-781 31 05 Magnus 044-781 31 04 Gustaf 044-781 31 019 Traktorer Case MXM 140, 3726 tim .................... -03 Case IH Maxxum 110X, 945 tim ......... -09 Case IH Maxxum 135, 5645 tim ......... -05 Case IH MX 135, 5812 tim .................. -99 Case IH Puma 210 MC, 4438 tim ....... -07 Case IH Puma 210 CVX, 3704 tim .......-10 Case IH Puma 225 CVX, 3443 tim ......-10 NH TM 115 RC, 5355 tim..................... -02 NH TM 165 SS, 7467 tim ..................... -00 NH 6635, 3100 tim ............................... -97 NH 7540, 3600 tim............................... -08 NH 8360, 7800 tim............................... -97 NH 8560 RC, 10200 tim ...................... -99 NH T 6070 Elite, 2375 tim ....................-10 NH TL 90, 4400 tim ............................. -06 NH TL 90 A, 2400 tim .......................... -07 Ford 4600, 9400 tim .............................-77 Ford 4610, 4400 tim ............................ -83 Ford 5610 II, 3600 tim ......................... -87 Ford 7610, 8100 tim............................. -82 Ford 7810, 6800 tim ............................ -88 Ford 7840 SLE Turbo, 8344 tim ......... -92 JD 3130, 10000 tim...............................-75 JD 6530 Premium, 2650 tim ............... -08 JD 7930 Autopower, 7156 tim ............ -08 MF 8670, 3074 tim ............................... -09 Mc Cormick MTX 140, 4115 tim ......... -03 Mc Cormick XTX 215, 2084 tim ......... -08 Same Silver 105, 6500 tim .................. -03 Valmet 8950 Hitech+F, 5723 tim ........ -00 Valmet 755, 6600 tim .......................... -91 Valtra T140, 7900 tim .......................... -03 Volvo 4300, 9000 tim .......................... -85

Redskap Hardi TZ, 2400, 24 m .......................... -84 Hardi TZY, 2400 liter, 18 m Holder, 1000 liter, 12 m ....................... -97 Holder, 1000 liter, 12 m ....................... -97 JF 3200 Flex ........................................ -02 JD 3130 ...............................................-75 JD 735 .............................................. -05 JD 590 .............................................. -98

J

&

ww

Tra

V V V

J V V A f


JD 578 Premium .................................. -08 JD 735 .............................................. -09 Krone Vario Pack 1500 MC ................ -06 Krone Round Pac 1250 ....................... -00 Krone Comprima CV 150 XC ...............-10 Lindus, 20 m Lindus, 2400 liter, 24 m....................... -86 MF 828 OC Moteska M3500 RF, 24 m ................... -05 Moteska, 1000 liter, 12 m.................... -85 Moteska, 1000 liter, 15 m.................... -95 NH 4990 .............................................. -99 NH 650 .............................................. -93 NH BB 980 ........................................... -06 Vicon RV 1601 Opticut ........................ -08 Vicon 1901 ........................................... -04 Vicon 2190 ........................................... -09 Vicon 1901, 22000 bal ......................... -04 Vicon 2190 RV Combi, 15920 bal ...... -09 Vicon RV 1601 Opti Combi ................ -08 NH K 1700 inplastare, 10000 bal Rollpack 140 E inplastare Krone KWT8.82 hövändare ................ -08 Krone Swadro 710 strängläggare ...... -08 Kuhn TBES 250 ....................................-12 NH D1000, hack+bal-staplare ............ -88 Kleine Unicorn N, 18-radig betsåmaskin ........................................ -98 Irrifrance 75-400 ................................. -98 Irrifrance 82-370.................................. -97 Grimme SE 75-40, 270 tim ................. -01 He-va frontboard 4 m Krone Isobus CCI 100 terminal ...........-13 Optima T800 harv ................................-13 Palms vagn inkl. förhöjning Rauch 360 sandspridare .....................-11 JD 735 huggare, sidoelevator ............ -09 RMH vagn 16 kbm .............................. -05 Självlast. fullfodervagn....................... -05 RMV 90 300 ......................................... -84

SKELLEFTEÅ TRAKTOREKONOMI AB www.traktorekonomi.se Skellefteå 0910-140 55 Patrik Boström 0910-21 13 43 Traktorer NH TD3.50, demo...................... 159.000:Case IH farmall 115 U pro med frontlyft+PTO, demo......... 539.000:Ford 7700, -79 5000 tim, lastare ....................... 129.000:JD 2140, -80 ................................ 67.000:-

Vall Krone 1500 Combipack, -05 ........................ 249.000:Priser exklusive moms

CARL NILSSON AB MASKINAFFÄR www.carlnilsson.se Älmhult 0476-533 00 Traktorer 2WD Fiat 55-90, -87 ............................. 55.000:Ford 7700, -79 ............................. 55.000:-

Traktorer 4WD NH TN 65 D, -02 ........................ 175.000:Deutz DX 85, -82 ......................... 85.000:JD 6910, -01 .............................. 299.000:-

Traktorer 4WD med lastare NH TL90A, -07 ........................... 300.000:Deutz 350, -91 ........................... 130.000:Deutz Agrotron 4.85, -99 .......... 195.000:Deutz Agrotron 85, -99 ............. 215.000:Valtra N121, -06 ......................... 395.000:-

Slåtterkrossar Kuhn GMD 55 Select, -07 ........... 32.000:Kuhn GMD 55 Select, -04........... 23.000:Elho NM280H .............................. 43.000:-

MARIESTADS MASKIN & ENERGI AB

Inplastare

www.mariestadsmaskin.se Mariestad 0501-650 90 Lennart Jonsson 070-233 59 27 Hans Lindström 072-535 11 11 Traktorer

Rundbalspressar

Case IH MX 135 med krypväxellåda ............................. -98 Case IH 5150, frontlyft+PTO .............. -96 NH TL 100, lastare, frontlyft ............... -00 NH TN 65, lastare ................................ -00 NH 7060 Powershift, EZ Steer ........... -06 Ford 7710, 4WD, lastare Ford 7710, 2WD Ford 7840, 4WD .................................. -95 Deutz DX 4.51...................................... -90 Valmet 8450 ......................................... -97 Valtra T140, Twintrac .......................... -06 Valtra T190, frontlyft+PTO .................. -06 Mc Cormick XTX 200 med nya däck ..................................... -07 MF 6480, lastare ................................. -06 NH 5080 teleskoplastare .................... -08

Mc Hale 991C, -99 ...................... 60.000:Mc Hale 991 LBER, -00 .............. 59.000:NH 640, -94.................................. 40.000:NH 7060, -09 ............................. 150.000:Claas 250, -00 ............................. 85.000:-

Kombisåmaskiner Taarup 2,5 m ............................... 15.000:-

Tippvagnar Weckman 10 ton ......................... 86.000:-

Skogsvagnar Moheda 220C .............................. 55.000:Mowi 2453, -92 ............................ 60.000:-

Sandspridare Fjärås 250/1100 ........................... 25.000:Optimal 180 ....................................25 000

Schaktblad/Snöplogar/Snöblad Vreten vp 210............................... 45.000:-

Entreprenad

JCB 436 lastmaskin .............................-11 Volvo BM 4300 .................................... -82 Volvo BM 4200B .................................. -84

Övrigt

Avant 750, 250 tim ..............................-10 Bigab 22-27 lastväxlare fullutrustad ...........................................-12 Multiva Optima 9m w dubbla sladdplankor............................-10 Kuhn Varimaster 122 4-skär, demo ........................................-12 Hardi spruta 2500 liter, 24 m

www.sodhaak.se

ww.sodhaak.se

T6.160 AutoCommand

HETAST i klassen


30

NR 19 • 6 november 2013

Jacob Kramer och Patricia Mieres jobbar som marknadsspecialister på Länsförsäkringar i Stockholm. De menar att det är viktigt att inte glömma bort att försäkra det viktigaste - sig själv och sin FOTO: CAROLINA WAHLBERG familj.


01 01 01 01

31

 AC/BD-län

GlÜm inte bort dig själv Det är mycket som ska fÜrsäkras i ett lantbruksfÜretag, men det som egentligen är viktigast kan vara lätt att glÜmma eller frünse.

fÜrsäkring fÜr snabb tillgüng till planerad specialistvürd. – Ofta är tiden knapp fÜr en fÜretagare, dü handlar det inte bara om att fü vürd snabbt, utan ocksü om att fü vürden när man har tid, säger Patricia Mieres, marknads– Lantbrukare är duktiga pü specialist pü LänsfÜrsäkatt ta hand om sina djur och ringar. sina maskiner. Men de glÜmmer sig själva och sin familj, VÄLJER SJÄLV säger Jacob Kramer, mark- Den fÜrsäkring som büde nadsspecialist med hälso- Jacob och Patrica vill lyfta fokus pü LänsfÜrsäkringar. fram är ersättarfÜrsäkringen Tillsammans med LRF som de är ensamma om pü har fÜrsäkringsbolaget marknaden. – Om du är sjukskriven och tagit fram fÜrsäkringar fÜr människorna pü gürden. inte kan jobba kan vi betala OlycksfallsfÜrsäkring vid en ersättare som kommer och ofÜrutsedd skada, sjukfÜrsäk- arbetar pü gürden, säger Jacob ring fÜr inkomstbortfall vid Kramer. Istället fÜr att fÜrsäkringssjukskrivning och sjukvürds-

bolaget använder sig av en personalpool är det lantbrukaren själv som hittar sin ersättare. En klar fÜrdel fÜr fÜretagaren. – Anledningen är att produktionen ofta är väldigt specifik och man vill inte lüta vem som helst komma in i verksamheten. Oftast är ersättaren en granne eller nügon annan som har bra insikt i produktionen sedan tidigare, säger Jacob. MER FÖRSÄKRINGAR

Ett fÜrändrat arbetssätt har lett till ett Ükat behov av att teckna de individuella fÜrsäkringarna i dag, menar Jacob och Patricia. – Man är mer ensam i dag än fÜrut. DärfÜr är det ocksü

mycket som stür och faller med bonden. Vi ser en Ükad fÜrsäljning av sjukvürdsfÜrsäkringar. Men jag är fÜrvünad Üver att inte fler kÜper ersättarfÜrsäkringen ocksü, säger Jacob Kramer. Han menar att de i princip hänger ihop. SjukvürdsfÜrsäkringen kan ge snabb tillgüng till vürd, men efter en eventuell operation kan det behÜvas rehabilitering och vila. Dü kan det vara bra med en ersättare, menar Jacob och Patricia. – Det finns olika belopp som man kan välja att fÜrsäkra upp till. Sü dü für lantbrukaren fundera Üver hur mycket det skulle kosta om man var borta och behÜvde anlita nügon annan, samt

Jacob och Patricias tips om vad man bÜr tänka pü kring sin egen personfÜrsäkring: Hur beroende är verksamheten av mig? Vad händer med min familj om nügot skulle hända mig eller dem? Titta fÜrst pü livfÜrsäkring, olycksfallsfÜrsäkring och barnfÜrsäkring. Titta sedan pü verksamheten. Vad händer med min verksamhet om jag blir sjuk eller drabbas av ett olycksfall?

hur münga timmar per ür det handlar om, säger Patricia Mieres. FÜrsäkringsrüdgivarna diskuterar sedan med lantbrukarna och kommer Üverens om rätt nivü som är anpassad efter verksamheten som bedrivs pü gürden. – Sjukdom är nügot som oroar Sveriges lantbrukare i

och med att det kommer att püverka fÜretaget. De flesta mindre fÜretag har en till tvü anställda, sü det är väldigt sürbart, säger Patricia Mieres.

CAROLINA WAHLBERG DBSPMJOB!KBTFt

GÜr bästa valet med New Holland originaldelar: 100% kvalitÊ!

CNH ORIGINALFILTER

Innanmäte som är designat fÜr optimalt PYJXž}HI

FÜrbättrad tillverkningsprocess fÜr bättre tätning

-15% FrĂĽn 14/10 till 30/1

1

PĂ… ALLA FILTER

BIGAB 10–14 G2

– En ny Generation Växlarvagn! PATENTERAD

I SAMBAND MED BO KAD VINTERSERVIC

E

KONKURRENTFILTER

Standard packning

Perforerat innanmäte

Överlägsen konstruktion Designad fÜr att mÜta alla applikationers hÜga krav Skyddar din motor New Holland filter klarar hÜga tryck och vibrationer fÜr att alltid skydda din motor HÜg effektivitet och hüllbarhet 10% mer effektiv och 5 günger längre livstid

Rätt smÜrjmedel fÜr dina New Holland produkter, alltid till rätt pris hos din üterfÜrsäljare. SÜderberg & Haak Maskin AB #PYr4UBGGBOTUPSQrNBJM!TPEIBBLTFrXXXTPEIBBLTF

r 5JQQWJOLFMQÇÿÚ�&OÕLOJOHNFEúÝ�NPUUJEJHBSFNPEFMM r 'ÕSCÅUUSBEUJQQIBTUJHIFU5JQQBSQÇIBMWBUJEFONPUUJEJHBSFNPEFMM r 4ÅOLOJOHJóZUMÅHFr3BNMÇTCPHHJCMPDLFSJOHGÕSTÅLSBSFMVHOBSFWÅYMJOH r %VCCFMTJEJHUIZESBVMJTLUMÇTGÕSSBNFOr#VMUBUESBHGÕSÕLBEóFYJCJMJUFU r )FMCMÅTUSBUDIBTTJMBDLFSBUJUWÇLPNQPOFOUGÅSHNFEIÕHSF674,:%% (ÕSMBDLFOIÇSEBSFNFEMZTUFSTPNWBSBS Din/Dina lokala BIGAB-handlare:

BostrĂśms Traktor & Maskin AB Norrmaskiner AB Staffare AB Traktor-City i PiteĂĽ AB

UMEĂ… 090-13 70 40 SKELLEFTEĂ… 0910-58 91 00 LULEĂ… 0920-700 80 Ă–JEBYN 0911-664 20

Hitta oss pĂĽ:

FARMA NORDEN AB Fabrik: info@forsmw.com www.forsmw.com

SĂśk efter BIGAB

Information fÜrsäljning: Anders Svensson, 070-19 14 051 Tomas Borg, 070-200 59 13 Teknisk support/reservdelar: 011-165 770.

Produkterna säljes via auktoriserade üterfÜrsäljare fÜr närmare information se www.forsmw.com. Vi fÜrbehüller oss rätten till ändringar av specifikationer samt pris utan fÜregüende information.


32

 Nästa ür fyller Hushüllningssällskapet Kristianstad 200 ür. FÜr att dra igüng firandet bjÜds lantbrukare och kunder i trakten in fÜr att tillsammans plÜja med 200 skär. Redan klockan tio den 22 oktober inleddes dagen

med uppställning av ekipagen. Alla typer av ekipage var välkomna - stora som smü, gamla som nya. När alla var uppställda i en snygg v-form fÜrevigades Ügonblicket pü Dü en av traktorerna gick sÜnder precis innan uppställning blev det inte riktigt 200 skär, foto och video. men nästan. Per Lindahl, ordfÜrande i fÜrvaltningsutskottet och Sven Fajersson som är VD i Hushüllningssällskapet Kristianstad var mycket nÜjda med dagen.

Bäst pü snÜ!

PALMSE volymvagnar frĂĽn:

Pris: TSL16 frĂĽn

Danska Snowline, bredaste programmet fĂśr effektiv snĂśhantering.

89.900:-

Snowline tallrikssandspridare TSL16 , TSL är riktiga proffsredskap som lämpar sig fÜr entreprenadkÜrning. Med upp till 8 m spridningsbredd minimeras kÜrtiden. , Ställbar/flexibel spridningsbredd, 2–8 meter, eliminerar dubbelkÜrning och osandade ytor. , Sprider utanfÜr maskinens bredd. , Inga osandade ytor. , KÜr pü vägen -sprid pü trottoaren. , TSL har ett av marknadens bästa rostskydd: blästrad, fÜrzinkad, grundfärgad och tvükomponents ytlack. All justering sker inifrün traktorhytten via manÜverdosa. El-reglering ingür.

youtube.com/nordfarm

facebook.com/nordfarm

ÅterfÜrsäljare

Norrmaskiner AB SKELLEFTEĂ… 0910-58 91 00, LULEĂ… 0920-311 00, UMEĂ… 090-18 93 15

FOTO: TORGIL FOLGER

Variabel bredd 2-8 m.

Sidojustering upp till max spridningsbredd. Min 2 m. Max 8 m.

nordfarm.se Priser är exkl. moms och gäller maskin i grundutfÜrande. .

Ny bok om säker bekämpning I och med att integrerat växtskydd blir en del av vardagen fÜr alla odlare inom EU frün och med 2014, har Jordbruksverket tagit fram en uppdaterad version av boken �Säker bekämpning inom lantbruk, trädgürdsodling och skogsbruk�. Boken �Säker bekämpning� kommer att ingü som kursmaterial under de behÜrighetskurser som hülls av länsstyrelsen, en kurs som alla som i sitt yrke använder kemiska bekämpningsmedel av klass 2 L och 1 L müste gü. I boken für man läsa om integrerat växtskydd, teknik, arbetarskydd och miljÜhänsyn. Den fÜrsta versionen av boken kom ut 2003 och har sedan dess omarbetats tre günger. Den nya versionen har ett tydligare fokus pü integrerat växtskydd (IPM) och fakta och information kring olika sätt att arbeta med detta. Layouten och münga illustrationer har ocksü bytts ut. Även om boken främst är tänkt som kursmaterial kan den även passa miljÜskyddsinspektÜrer, studenter och andra som finner intresse i att lära sig mer om växtskydd, skriver bokens redaktÜr Lena Andersson i sitt fÜrord. Den skulle även kunna användas som uppslagsverk. I slutet av boken finns en ordlista och en lista med användbara länkar. Boken är skriven av 17 olika personer med expertis pü växtskyddsomrüdet och redaktÜr är Lena Andersson frün Jordbruksverket. Boken är indelad i fyra huvuddelar. Del ett är inledande och sedan fÜljer regler kring olika växtskyddsmedel. Del tvü handlar om hur man säkert arbetar med växtskydd och vad det kan ställa till med om det hamnar pü fel plats. Del tre har fokus pü odling med integrerat växtskydd och sist del fyra där man tar upp det tekniska kring sprutningen. Varje del har i sin tur olika kapitel och till varje kapitel finns fÜrklarande illustrationer och faktarutor. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning och instuderingsfrügor rÜrande det man just läst. �Säker bekämpning inom lantbruk, trädgürdsodling och skogsbruk�, FÜrlag Natur & Kultur, gür att beställa frün valfri e-bokhandel pü nätet.

AC/BD-län

Boktips

200 skär i jorden pü Helgegürden

01 01 01 01


33

NR 19 • 6 november 2013

Startar livsmedelskedja med ny inriktning Under hÜsten kommer Bergendahls att Üppna den fÜrsta butiken inom livsmedelskedjan M.A.T. I de nya butikerna ska färskvaror och mültidslÜsningar vara i centrum. Den fÜrsta butiken i den nya livsmedelkedjan M.A.T kommer under sen hÜst att Üppna i Ättekulla i sÜdra Helsingborg. – Vi vill skapa en �saluhallskänsla� med bra service och ett tilltalande sortiment, menar Jan Hildingsson som är handlare och butikschef. Under de senaste üren har det inte skett nügra stÜrre fÜrändringar inom den svenska dagligvaruhandeln. Med livsmedelskedjan M.A.T vill Bergendahls erbjuda en mer kompakt butik där kunderna kan rÜra sig pü ett nytt sätt genom butiken och pü sü sätt bli mer inspirerade. Enligt Jan Hildingsson kommer inkÜpen ske genom samma kanaler som Bergen-

Kontsverket som skapats med hjälp av stora mängder sand och jord sträcker sig Üver fyra hektar PRESSBILD mark.

Bergendahls Food Üppnar under hÜsten den fÜrsta butiken i livsmedelskedjan M.A.T. Ett nytt butikskoncept med mer fokus ILLUSTRATION: PRESSBILD pü färskvaror och inspiration.

dahls andra daglivarukedja City Gross. – Med fler avdelningar som är mer specialiserade kommer färskvaror som exempelvis butiksstyckat svensk kÜtt, fisk och grÜnsaker fü ett stÜrre utrymme. Pü sü sätt skiftar man lite av fokus frün pris till rüvara. Enligt ett pressmeddelande

kommer den fÜrsta butiken vara drygt 4 700 kvadratmeter, ha stora skyltfÜnster och en drive-through där matkassar kan hämtas upp med bil.

BRITA PREJER CSJUB!KBTFt

Rostfritt-Robust-Korrosionssäkert Egen tillverkning av utrustning till lantbruk - Tankar fÜr foder m m - Pumpar fÜr vassle, drank, foder m m - OmrÜrare till tankar - Legotillverkning - Specialanpassning efter dina behov

Med plogen som pensel Pü en konstfestival i Belfast har man med hjälp av plog, satellitteknik och mängder med sand skapat ett flickansikte. Porträttet sträcker sig Üver drygt fyra hektar. Det är en konstnären Jorge RodriguezGerada som tagit initiativet till att skapa det gigantiska porträttet. FÜr att se helheten müste man stü hÜgst upp i de omgivande byggnaderna eller flyga in Üver staden. Med hjälp av satellitteknik, plogar, grävskopor och mängder av sand och jord har man byggt upp bilden av en sexürig flicka. Konstverket har fütt titeln FÜr att fü motivet sü exakt som mÜjligt användes �Wish�. satellitteknik.

MAXLADDAT PÅ LANTBRUKEN Lantbruksmaskiner slukar massor av energi. Exide-/Tudorsortimenten är speciellt utvecklade fÜr lätta och tunga fordon och lünga arbetsdagar – och det täcker alla batteribehov du har som lantbrukare. Med rätt batteri für du ut mer av din utrustning och fÜrlänger batteriets livslängd. Pü sü vis für du maximal valuta fÜr pengarna. Läs mer pü www.tudor.se eller www.exide.nu

K A MP

15%

A N JR A

BA

S Ă– DE R T T H O S BE & H A A RG Ks Ă…T E R FĂ– R S Ă„ LJ ARE TOM 31 /1220 13

Centrifugalpumpar

Värdecheck 100:KÜp Tudor batterier fÜr mer än 1 000 kr vid ett tillfälle fÜre den 31/12 - 2013, sü für du en värdecheck pü 100:- att handla andra varor fÜr i butiken under 2014.

Fribergs Verkstäder AB Bockedalsvägen1, 534 96 Vara 0512-30 00 40

TV ES

TE

INN A RE

12

T

OmrĂśrare

STFAKTA

20

By Exide Technologies www.tudor.se www.exide.nu

www.fribergs.se


34

NR 19 • 6 november 2013

Biodriv vill ha 25 procent biodrivmedel 2020 Målet för biodrivmedel bör vara 25 procent av drivmedelsmarknaden 2020. Detta menar Biodriv, ett nybildat nätverk för företagen i biodrivmedelsbranschen. För att vi ska kunna nå en fossiloberoende transportsektor 2030 och ett klimatneutralt Sverige helt utan fossila bränslen 2050 måste målet för 2020 vara 25 procent av biodrivmedelsmarknaden. Det kravet framförs nu av Biodriv, ett nybildat nätverk för företagen i biodrivmedelsbranschen, i ett brev till utredningen om fossilfri transportsektor, den så kalllade FFF-utredningen. – Sverige har klarat att ställa om uppvärmningen från fossil eldningsolja till i första hand biobränslen under en trettioårsperiod. Nu ska samma omställning ske i transportsektorn. Bioenergiföretagen är beredda att anta den utmaningen. Omställningen måste börja nu och Sverige behöver en tydlig

Gustav Melin, vd i Svebio Svenska Bioenergiföreningen som är en av medlemsorganisationerna i nätverket FOTO: ANDERS HAAKER Biodriv.

politisk signal i form av ett ambitiöst mål för 2020, säger Gustav Melin, vd i Svebio Svenska Bioenergiföreningen, i ett pressuttalande och fortsätter: – Ett 25-procentsmål innebär att vi fortfarande 2020 är till tre fjärdedelar beroende av importerade fossila driv medel. Och vi har då fortfarande stora utsläpp av koldioxid från trafiken. För att minska beroendet av fossila bränslen och reducera utsläppen gäller det att snabbt komma igång med investeringar i förnybar drivmedelsproduktion. Därför

Till år 2020 vill nätverket Biodriv att den svenska transportsektorn ska ha uppnått 25 procent biodrivmedel, för att tio år senare FOTO: JOYT kunna vara helt oberoende av fossila drivmedel.

är det viktigt att nu formu- tagits fram inom FFF-utred- från svensk råvara. En ökad ter för handelsbalansen och lera ett högre mål och starka ningen visar att vi kan produ- inhemsk produktion av bio- ger arbete och utveckling av styrmedel. De underlag som cera 25-30 TWh biodrivmedel drivmedel har positiva effek- näringslivet i hela Sverige.

Person i Värmland smittad av trikiner En person i Värmland har insjuknat i parasitsjukdomen trikinos. Det är det första kända inhemska fallet på 35 år i Sverige. Den troliga smittkällan är vildsvinskött. Den smittade personen hade jagat privat och styckat vildsvin och där-

efter tillagat köttet. Efter att personen under flera månader haft olika besvär med bland annat återkommande feber, muskelvärk och trötthet samt neurologiska symtom upptäcktes trikinos. Inga andra personer i omgivningen har insjuknat, med-

delar Smittskyddsinstitutet. Trikinos är ovanligt i Sverige och risken att smittas är liten. Trikiner kan finnas i bland annat kött av gris, vildsvin, björn och häst. Det är viktigt att köttet är väl genomstekt, minst 68 grader, för att undvika smitta.

Vill ha allmän älgjakt Jägarnas riksförbund vill ha flera förändringar när det gäller viltvårdsfrågor. Bland annat föreslår man allmän älgjakt. I skrivelser till bland annat regeringen kräver förbundet ett flertal föränd-

ringar. Man vill bland annat att Sverige ska omförhandla EU:s art- och habitatsdirektiv eftersom man anser att detta är föråldrat. Istället vill förbundet att all viltförvaltning hanteras nationellt.

Ett annat förslag är att man vill prova allmän älgjakt i tre områden i tre år, bland annat till följd av en mängd administrativa problem som man anser att det nya älgförvaltningssystemet medfört.

Slipp Snökedjorna -Oslagbar livslängd till en bråkdel av priset!

Träig studentlya

U BestGrip AB U Kungsgatan 65 U 632 21 Eskilstuna U info@best-grip.se U 016-551 99 21

I början av september visades en ny typ av studentbostad upp på Virserums konsthalls utställning Trä 2013. Ett trähus som uppges vara snällt både mot miljön och den tunna studentplånboken är skapad av Tengbom arkitekter i samarbete med AF Bostäder och träförädlingsföretaget Martinsons. Tanken är att 22 studentbostäder ska vara klara för inflyttning redan nästa år för en lycklig skara studenter i Lund. FOTO: MARTINSSONS


35

NR 19 • 6 november 2013

Betestryck och pollinatÜrer püverkar växters evolution Det är inte bara klimatet sina blommor en god bit Üver marken. Den lüngstjälkade som püverkar egenskaformen är bättre pü att attraperna hos växter, även fÜrändringar i betestryck hera pollinatÜrer, men blir ü andra sidan oftare skadad av och pollination kan betande djur och frÜätare. püverka naturliga växtpopulationers genetiska ÅTTA ÅR sammansättning, visar Med sitt fältexperiment en ny studie. kunde forskarna visa pü att betestryck och pollinationsForskare vid Uppsala och intensitet avgÜr om kortStockholms universitet stjälkade eller lüngstjälkade presenterade nyligen en stu- majvivor reproducerar sig die där man har studerat mest framgüngsrikt. Skillnaden i stjälklängd är genetiskt fenomenet. Man vet sedan tidigare att bestämd och reproduktionsstora skyltande blommor och framgüng püverkar pü sikt blomställningar Ükar väx- växtpopulationers genetiska ters mÜjligheter att attrahera sammansättning. Under ütta pollinatÜrer, men att detta ür dokumenterades fÜrändocksü Ükar risken fÜr ska- ringar i andelen kortstjälkade dor frün betande djur och plantor i naturliga populafrÜätande insekter. FÜr att tioner och i fältexperiment. undersÜka hur pollinatÜrer Resultaten visar att ändrat och betande djur püverkar betestryck leder till snabba naturliga växtpopulationers fÜrändringar i majviveegenskaper studerade fors- populationers genetiska samkarna majvivepopulationer mansättning och dü specifikt pü Ölands alvar. Där fÜre- andelen kortstjälkade plantor, kommer tvü former av maj- skriver man i ett pressmeddeviva: en kortstjälkad form lande. som producerar sina blom- – Studien visar att betesmor i markhÜjd och en lüng- tryck inte bara püverkar vilka stjälkad form som exponerar växter som dominerar, utan

ocksü växtpopulationers genetiska sammansättning. Resultaten hjälper oss fÜrstü hur skillnader i miljÜfÜrhüllanden püverkar utvecklingen av genetiska skillnader mellan växtpopulationer, säger professor Jon Ågren vid institutionen fÜr ekologi och genetik, Evolutionsbiologiskt centrum, i pressmeddelandet. Forskarstudien presenterades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

SKOGSAKTUELLT redaktionen@skogsaktuellt.se

Hybridisering viktig fÜr tallen Baosheng Wang frün sheng Wang i ett pressmeddelande. Umeü universitet Hybridisering, bilvisar i en avhandling att dande av avkomma hybridisering spelar en frün fÜräldrar som viktig roll fÜr att skapa tillhÜr olika arter, har genetisk müngfald inom stor genomslagskraft släktet tall, samt att olika i naturen. I sin avhandmekanismer bidrar till ling har Wang undersÜkt nya arter och anpassning 36 olika asiatiska tallarter. till nya miljÜer. Historisk üterkorsning med fÜräldraarter, sü kallad intro– Mina resultat är viktiga gression, har spelat en viktig büde fÜr att fÜrstü drivkraf- roll i utvecklingen av släktet, terna och den tid det tar fÜr menar Wang. anpassning och divergens Enligt avhandlingen har i barrträd, och fÜr att Üka tallarten Pinus densata, som vür kunskap om ursprung växer den tibetanska hÜgoch vidhüllande av biolo- platün, sitt ursprung via flera gisk müngfald pü den tibe- hybridiseringshändelser i slutanska hÜgplatün och andra tet av miocen-eran ungefär bergsomrüden, säger Bao- fÜr fem miljoner ür sedan.

Forskarna har undersÜkt majvivor pü det Üländska Alvaret i ütta ür. Nu har man kommit fram till att büde betestryck och pollinationsintensitet avgÜr hur framgüngsrikt växterna reproducerar FOTO: WIKIPEDIA sig.

g n i n r y t s o t Au

7UlIIDRVVSn $*5,7(&+1,&$ PRQWHU& KDOO

Styrventil eller Rattmotor FOTO: PHOTOS.COM

Baosheng Wang har studerat vid Institute of Botany, Chinese Academic of Science innan han pĂĽbĂśrjade sina forskarstudier vid UmeĂĽ universitet 2009. SKOGSAKTUELLT

�6W\UYHQWLOHOOHU5DWWPRWRU �6\VWHP ¾VNlUP HOOHU 6\VWHP ¾VNlUP �0RWWDJDUHPHGLQE\JJG WHUUlQJNRPSHQVHULQJ �*36*ORQDVVRFK(JQRVVWDQGDUG 2PQL67$5HOOHU57.VRPWLOOYDO �,62%86NRPSDWLEHO �;OLQNGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOEOD $PD]RQH%RJEDOOH+DUGLRFK 9lGHUVWDGVGDWRUHU

redaktionen@skogsaktuellt.se

0411-134 58 www.agrotech.se

www.holms.com


36

NR 19 • 6 november 2013

Nötkött gav bättre liv Från mjölkproduktion till uppfödning av köttraskvigor. Bröderna Rickardsson på gården SkallaFunghult i Kråkshult bytte inriktning på verksamheten och möttes av ett nytt liv. – Allt har blivit bättre för oss efter omställningen. Trots att vi nu har fler djur lägger vi mindre tid på att arbeta, menar Anders och Våge Rickardsson. Tungt arbete, dåligt betalt för mjölken och för lite tid över till annat i livet. Dessutom ett stort behov av en investering i en ny ladugård med mjölkrobotar för 60 kor. De tre bröderna Anders, Våge och Veine Rickardsson i Kråkshult hade samlat ihop flera skäl till ett avslut när de 2011 bestämde sig för att det var nog. De lade därför ned mjölkproduktionen och satsade i stället på uppfödning av köttraskvigor. – Vi räknade på en ny ladugård men det hade blivit för dyrt, inte minst i kombination med mjölkpriserna. Här på småländska höglandet är landskapet inte heller gjort för mjölkkor i någon större omfattning, däremot är det mer lämpat för köttrasdjur, säger Våge Rickardsson. – Vi var aldrig lediga, det var jobb varje tidig morgon och få timmar över för familjen och andra intressen. Nu har vi något som kan kalllas fritid och bättre möjlighet att tillbringa tid med familjen. Man vill ju vara med när barnen växer upp, fyller Anders Rickardsson på. LUGNA SJÄLAR

Kråkshult är ”Emil i Lönneberga”-land och bara någon mil bort ligger nöjesparken Astrid Lindgrens värld. Men busiga och fulla av hyss, likt Emil, verkar inte bröderna Rickardsson vara – tvärtom. De utmärker sig som vänliga, lugna och tankfulla. I samklang med naturen och de idylliska omgivningarna – skog, kuperade ängar, stengärdsgårdar och röda stugor här och var – som utstrålar fridfullhet. – Det finns inget som kan göra dem stressade, skjuter Anders Rickardssons sambo Carolina Carlsson in med ett leende, samtidigt som familjens barn samlas runt oss. – Det skulle väl då vara om korna rymmer, säger Anders Rickardsson.

Bröderna Rickardsson bytte spår och gick från mjölkproduktion till uppfödning av köttraskvigor. – Nu sköter vi fler djur men med mindre arbete. Mjölkproduktion FOTO: MICAEL GOTH är egentligen kul men det är kanske inget att syssla med hela livet, menar Anders och Våge Richardsson. – En fördel vi fick efter att ha bytt från mjölk till nöt, är att vi är mer fria tidsmässigt. Vi kan vara med våra familjer mer, och även jaga, säger Anders Rickardsson.

– Vi anlitar exempelvis ingen maskinstation, det mesta som behövs i maskinväg finns redan på gården, och vi plastar allt ensilage själva, säger Våge Rickardsson.

Anders Rickardsson

Våge Rickardsson

Ålder: 46 Familj: sambo Carolina, barnen Elin, fem år, och Elsa, två år Intressen: jakt, snickra

Ålder: 52 Familj: sambo Carina och dottern Hanna, fem år Intressen: jakt, djuren på gården och skogsarbete

– En gång stack de ett par mil bort. Bröderna tog över gården Skalla-Funghult, som då bestod av 45 hektar mark och 18 mjölkkor, 1989. Innan dess var det pappa Rickard Johansson och mamma Alva som drev gården, som tillhört släkten i generationer. Under åren har bröderna utvecklat gården och äger nu totalt 350 hektar. Det mesta är skog, drygt 300 hektar. Resten utgörs av åker- och betesmark där även 120 hektar arranderas. Främst är det Anders och Våge Rickardsson som sköter jordbruket. Den tredje bro-

dern, Veine Rickardsson, jobbar mestadels med brödernas skogsbruk och anlitas ofta externt för olika uppdrag. FLEXIBELT STALL

Bröderna är inte helt ovana vid uppfödning av köttraskvigor. Tidigare bestod en stor del av mjölkbesättningen av mjölksimmental/Fleckvieh. – Nu har vi bara kvigor på gården och besättningen är större, berättar Anders Rickardsson. I sin satsning på köttraskvigor byggde bröderna vintern 2011 ett nytt stall – kostnaden hamnade på två miljoner kronor – där man

Gården har köttdjur av raserna Simmental, Charolais, Hereford och Angus.

sökte god ventilation och stor flexibilitet. Det löstes genom att taket hamnade högt och en stor del av golvet blev plant, samt att en körbar foderbädd byggdes i mitten av stallet. – På båda sidor av foderbordet löper en skrapgång och sedan har vi en ströbädd. Bädden och skrapgången är i samma nivå för att skapa en flexibel byggnad. De sista tio metrarna av stallet används som lager för halm och torv, vi strör torv i ströbädden, berättar Anders Rickardsson medan han visar runt i stallet. För att kunna ha ett ströbäddsstall utan att vara beroende av stora mängder halm,

vars tillgång är begränsad i dessa trakter, varvar bröderna halm och torv när de strör bädden. – Torv suger upp betydligt mer än sågspån. Varannan gång strör vi med halm för att stärka bädden, så att djuren inte trampar igenom, berättar Våge Rickardsson. EKONOMISKA FÖRDELAR

Omställningen har, mycket tack vare ströbäddsstallet och slutgödningen i de före detta mjölkkostallarna, helt enkelt gett bröderna ett bättre liv. Men hur fungerar det då ekonomiskt? Som äkta små-

länningar har de förstås fingertoppskänsla. Bröderna plastar bland annat allt ensilage själva, cirka 2 000 balar om året. De köper även kvigor som inte väger för mycket. De flesta kvigorna är mogna för slakt i februari-mars och vid leverans till Team Ugglarp brukar bröderna Rickardsson lämna en hel bil och släp på en gång. – Om man kan få en slaktbil full kan man få bättre betalt och genom att vi köper lite mindre kvigor kan vi spara någon krona. Vi försöker slakta i februari när slakteriet ofta har brist på slaktdjur, på det viset kan vi också tjäna


01 01 01 01

 AC/BD-län

Alla gürdar fÜrtjänar ett starkt hjärta

än mjÜlk

I GĂ…RDSPAKETET INGĂ…R:

GOTFire GĂ…RDSPAKET

ÂĽ GOTFires eldningssystem ÂĽ GOTFires kompletta flisfĂśrrĂĽd ÂĽGOTFires NON-stuck styrsystem ÂĽ I storlekarna 25, 40, 60, 100 kw

ELDNINGSSYSTEM 25-100 KW

03-5 EN 3 erad fi i t r e c

NON-STUCK STYRSYSTEM

Det nya stallet byggdes 2011 och har blivit ett värdefullt lyft fÜr verksamheten.

FLISFĂ–RRĂ…D 4,5-13 KBM

VI HAR Ă„VEN FĂ„RDIGA VĂ„RMECENTRALER

Fakta: Skalla-Funghult

VärmeVäktarna AB

Ort: Krükshult utanfÜr Mariannelund, beläget pü smüländska hÜglandet mellan Vetlanda och Vimmerby.

Med kÜrbart foderbord är det enkelt fÜr brÜderna att säkerställa fri tillgüng pü bra grovfoder. Foderbordet har placerats i mitten fÜr att ge djuren mÜjlighet att äta frün tvü hüll samtidigt. FÜrdelen blir att fler kan djur kan äta samtidigt.

Inriktning: jord och skog, kĂśttdjur av raserna Simmental, Charolais, Hereford och Angus.

Omsättning/resultat: �Vi omsätter lika mycket nu som när vi hade mjÜlkproduktion. Fast vi har mindre kostnader nu�. HÜga betongväggar i stallet gÜr att inte djuren nür upp till träväggen, nügot som innebär att underhüllet minskas.

Vad är den stora skillnaden mellan mjÜlkproduktion och kÜttraskvigor?

– Ekonomiskt har kÜttproduktion inte samma jämna kassaflÜde som mjÜlkproduktion, men utgifterna är desto mindre. ElfÜrbrukningen har exempelvis minskat med 75 procent sedan vi slutade med mjÜlken. Men viktigast är väl att gÜra sü

mycket som mÜjlig själv, fÜr att hülla nere kostnaderna. Arbetsmässigt är vi inte sü tidsbundna som med mjÜlkproduktionen. Vi für mer tid fÜr familjen och även till jakt, som är ett stort intresse. Och vi kan üka bort en kväll, det gick aldrig fÜrr. Sü den positiva skillnaden är inte marginell, utan stor, berättar Anders Rickardsson. – Det är ocksü mer problemfritt nu. Med mjÜlkproduktion är det mer som kan gü fel. Och foderkostnaden har minskat kraftigt eftersom vi använder mest egenproducerat ensilage, säger Vüge Rickardsson.

www.gotfire.se

VĂ„GUNDERHĂ…LL I VINTER

Ă„gare: de tre brĂśderna Rickardsson: Anders, Veine och VĂĽge.

Yta: 350 hektar, varav 300 hektar är skog och 60 hektar üker- och betesmark. Arrenderar även 120 hektar üker- och betesmarker.

nügon krona. Det skiljer faktiskt rätt münga kronor per kilo jämfÜrt med vid slakt om hÜsten. Djuren hinner gü upp ütminstone 100 kilo och vür ambition är att slakta 120 djur om üret, berättar Anders.

KALIX 070-213 41 73

De är Üverens om att livet som nÜtkÜttsbonde passar dem bättre. Att de für vara mer med barnen betyder mycket. – När vi var yngre och utan familj, dü gjorde det inte sü mycket om livet mest bestod av jobb. Men nu vill vi vara med under barnens uppväxt, menar brÜderna Rickardsson.

VIKPLOG PREMIUM 2,0 - 3,2 < < < < < <

,115,%4(''(41$ 2&+ 0 64756$'0(';:6/@*(2&++24,5216$/3(1'/,1* /,656A/,4,1(// .8$/,6(6 /56:4'8(16,/0(' )71.6,21(450$1B84(4,1*52056$1'$4' ! ÂŽ5:56(03A&:/,1'(4)@56(1 4,0$(//(4742)@56(52056$1'$4'.$1@8(1764756$5 0(' 4$0(4 8(//(4)@56(

VIKPLOG POLY 2,8 - 3,2 < < < < < <

,115,%4(''(41$ 2&+ 0 64756$'0(';:6/@*(2&++24,5216$/3(1'/,1* /,656A/,4,1(// .8$/,6(6 /,656A/(6$8)-@'4$50('(1.4$)6,*32/:74(6$1/,56 /56:4'8(16,/0(' )71.6,21(450$1B84(4,1*52056$1'$4' 4,0$(//(4742)@56(52056$1'$4'.$1@8(1764756$5 0(' (//(4)@56(

SNĂ&#x2013;FRĂ&#x201E;S < < < < <

4$)6,*6%:**'0('+B*.$3$&,6(6 @66A6.20/,*$B8(4%(/$561,1*55.:'' :'4$7/,5.60$1B84(4$676.$56$462412&+5.@40 $/6(45&+,('.4$)6$9(/,1*A452056$1'$4' @1'%$4 371.654$0)B4%$.(//(4)42160216$*(

SNĂ&#x2013;SLUNGA < < < < <

@1'%$4$5.@456A/2&+4$.$8@**$4 @66A6.20/,*%4:6%7/63A.4$)6$9(/1 $/6(45&+,('.4$)6$9(/,1*A452056$1'$4' (.$1,5.(//(4+:'4$7/,5.0$1B84(4,1*$8/7&.241$ (8(4(4$50(' 371.654$052056$1'$4'

                          Kontakta någon av våra återförsäljare:

STAFFARE AB LULEĂ&#x2026; 0920-700 80, SKELLEFTEĂ&#x2026; 0910-140 80

STENLUNDS LANTBRUK & MASKINER AB TAVELSJĂ&#x2013; 090-632 70

TRAKTOREKONOMI AB MICAEL GOTH redaktionen@ja.se

SKELLEFTEĂ&#x2026; 0910-140 55

!"#


38

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

MARKNAD KRĂ&#x2013;NIKA Minskad nederbĂśrd i Ryssland Regnandet har avtagit, eller i alla fall minskat, i Ryssland och Ukraina. Den stĂśrsta delen av vĂĽrveteskĂśrden är nu avklarad och den mindre del av vĂĽrvetet som stĂĽr kvar pĂĽ fält fĂśrblir nog otrĂśskad. HĂśstsĂĽdden har även den kommit ikapp nĂĽgot, men det sista är sĂĽtt sent, dock i gynnsam mild temperatur. Hur stor andel av den totala fĂśrväntade hĂśstsĂĽdda arealen som väl blev sĂĽdd är osäkert, men en del av de stora bolagen, däribland Agrokultura, har rapporterat om hĂśstsĂĽdd areal omkring 20 procent mindre än hĂśsten 2012. Helt säkert kommer dessa fĂśretag fĂśrsĂśka kompensera med Ăśkad vĂĽrsĂĽdd. De vĂĽrsĂĽdda grĂśdorna avkastar dock mindre och de blir dĂĽ ocksĂĽ än mer beroende av väderleken till vĂĽren. Drivande fĂśr spannmĂĽlspriserna har, fĂśrutom ovanstĂĽende, även varit torkan i Argentina â&#x20AC;&#x201C; vilken drabbat vetet sĂĽväl som majsen. I skrivande stund väntas dock en del regn, vilket om inte fĂśrbättrar i alla fall skulle stabilisera skicket pĂĽ grĂśdorna. SkĂśrden av bĂĽde majs och sojabĂśnor i USA har fortsatt med gott resultat. En uppjusterad avkastningsnivĂĽ väntas i kommande WASDE-rapport den 8:e november fĂśr bĂĽda dessa grĂśdor. En del regn har även gynnat det amerikanska hĂśstvetet som tidigare upplevt lite väl torrt väder i en del omrĂĽden. FĂśr svenska spannmĂĽlsproducenter hoppas vi sĂĽklart pĂĽ hĂśgre spannmĂĽlspriser framĂśver. Ă&#x201E;n har vi dock inte lyckats lĂĽta oss Ăśvertygas. Det finns gott om spannmĂĽl i världen och utan nya problem eller mer eventuella bekräftelser pĂĽ att situationen i Ryssland är värre än befarat tror vi fĂśr tillfället snarare pĂĽ en korrigering nedĂĽt. I skrivande stund handlas MATIF-vetet november 2014 kring 1 700 svenska kronor per ton â&#x20AC;&#x201C; det med ett vetepris pĂĽ cirka 5 euro Ăśver KARL PERSSON genomsnittspriset fĂśr de senaste fem ĂĽren. Handelsbanken

VästgÜtsk maskinhandlare växer i Halland VästgÜtska maskinhandlaren Axima kÜper Veddige Bil & Traktor. FÜretaget kommer att kalllas Axima i Veddige och blir det nionde driftstället i fÜretagets verksamhet. Huvudagenturen utgÜrs av SÜderberg & Haak Maskin AB:s varumärken New Holland, Case IH, Krone, JCB och Amazone. Verksamheten kommer att drivas vidare frün de befintliga tvü Üstligaste lokalerna i halländska Veddige och med den befintliga personalstyrkan frün Veddige Bil & Traktor. Martin BÜrjesson,

säljare pĂĽ Veddige Bil & Traktor, kommer att bli platschef och säljare fĂśr Axima i Veddige. Det är Axima i Kungälv AB som gĂśr kĂśpet. Ă&#x2013;vertagandet kommer att ske i december. â&#x20AC;&#x201C; Vi är bĂĽde glada och stolta Ăśver att ha fĂĽtt detta erbjudande. Vi kommer att satsa all vĂĽr energi pĂĽ att skĂśta verksamheten sĂĽ att bĂĽde kunder och medarbetare i bolaget kommer att trivas med det nya fĂśretaget, säger Carl Lindell, vd i Aximagruppen. FĂśretaget finns sedan tidigare i VästergĂśtland, Dalsland, Bohuslän samt JĂśnkĂśpings län.

Varmluftspanna

med biobrännare!

Atria lägger ned i Ryssland Atria lägger ned sin grisproduktion i Ryssland, industriverksamheten i Moskva samt säljer sin andel i OOO Dan-Invest, som driver tvĂĽ ryska grisanläggningar. Kvar i Atrias ryska del blir verksamheten i S:t Petersburg. Senast Atria gjorde en vinst pĂĽ sin ryska verksamhet var 2007. I omgĂĽngar har verksamheten stĂśpts om fĂśr att fĂśrbättra lĂśnsamheten och nu tas steget att helt gĂĽr ur produktionen av grisar samt lägga ned anläggningen i Mosvka fĂśr att fokusera pĂĽ S:t Petersburg. OLĂ&#x2013;NSAM GRISPRODUKTION

Atrias helägda grisgürd utanfÜr Moskva, Campofarm,

Rekordstilla Den senaste münaden har bara ett fÜretag i listan justerat sin inlüningsränta. Det är Svenska Foder som sänkt räntan med 0.25 procentenheter. Aldrig fÜrr har det vart sühär stilla. Frügan kvarstür; när vänder räntorna upp?

med en ürlig produktion om 55 000 grisar och en areal om 5 400 hektar kommer enligt fÜretagets pressmeddelande att läggas ned sü snart som mÜjligt. I september har man även sült sin andel om 26 procent i grisfÜretaget OOO DanInvest till majoritetsägaren, danskägda Dan-Invest A/S. OOO Dan-Invest har tvü gürdar i sÜdra Ryssland med en sammanlagd produktion om 188 000 grisar. FÜrra üret drabbades den ena av gürdarna av afrikansk svinpest med fÜljden att alla grisar slaktades ut. Jarmo Lindholm, chef fÜr Atrias ryska verksamhet, konstaterar i en intervju med ryska affärstidningen Vedomosti att det är bättre lÜnsamhet i att kÜpa gris-

kÜtt pü marknaden än att producera det själv. Enligt Lindholm kan enbart riktigt stora grisproducenter fü lÜnsamhet pü produktionen i Ryssland. 100 procent av nÜtkÜttet som Atria använder i Ryssland är importerat och cirka 50 procent av griskÜttet importeras.

Campomos kommer att fortsätta i Moskva och andra ryska städer. 40 miljoner kronor ska investeras i S:t Petersburg som bland annat ska användas till att ta Üver tillverkningen av pizza frün Moskvafabriken.

220 MILJONER I KOSTNAD

Nedläggningen av grisproduktionen och verksamheten medfÜr en engüngskostnad i Atrias resultaträkning pü 220 miljoner kronor orsakade av nedskrivningar av tillgüngar och skatteskulder. Ytterligare 17 miljoner kronor reserveras fÜr nedläggningskostnader, FÜrsäljningen av Atrias produkter under varumärket

ERIK BRINK FSJL!KBTFt

RĂ&#x201E;NTOR 2013-10-29 Bolag

Ränta, %

Akelius Spar AB KLF Svenska Foder tillväxtkonto Landshypotek, medlemskonto TF Bank Avida Finans Lantmännen ek. fÜr. Hoist Spar SevenDay Finans Resurs Bank Collector Finance & Law Marginalen Bank Volvofinans Bank Landshypotek sparkonto Amfa Finans Lantmännen Finans AB SBAB Svea Ekonomi AB GCC Capital Vara Lagerhus Exchange Finans BlueStep Finans AB Nordax Finans Nordea sparkonto fÜretag Swedbank placeringskonto fÜretag LänsfÜrsäkringar SEB Enkla sparkontot Handelsbanken

4 2,55 2,5 2,4 2,35 2,35 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,15 2,1 2,1 2 2 1,4 0,95* 0,8 0,55 0,55 0**

IG

Minsta belopp

HĂśgsta belopp

Medlems-/ leverantĂśrskrav

NEJ NEJ NEJ JA JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA JA JA JA JA JA

100

50Â 000

NEJ JA JA JA NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ

50 000 1 000 000 900 000 1 000 000 1 000 000 5000

50 000 5 000 000

3 000 000

800 000 900 000

* ränta beräknas pü medel som stür inne hel münad. ** 1,5% pü allt om saldo >100 000 kr. Krav fÜr att fü vara med i listan: RÜrlig ränta, ingen bindningstid. Minst ett avgiftsfritt uttag per ür. Insättningsgaranti (IG) gäller maximalt 100 000 Euro

â&#x20AC;&#x201C; Proffs pĂĽ spannmĂĽlshantering!

SVENSKA ANTTI Strängnäs 0152-180 20 www.svenska-antti.se

Regionkontor: Syd 044 - 21 36 00 Väst 033 - 15 03 36

Torkanläggning

med hĂśg effektivitet!


39

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

NOTERINGAR

OfĂśrändrad svensk grisslakt Under ĂĽrets tredje kvartal Ăśkade den svenska grisslakten med 0,1 procent jämfĂśrt med samma period fĂśrra ĂĽret. Sett till ĂĽrets fĂśrsta nio mĂĽnader har dock den svenska grisslakten minskat med 2,8 procent. Under 2012 minskade grisslakten med drygt 9 procent, nästan 270 000 färre grisar slaktade. Under de fĂśrsta nio mĂĽnaderna av 2013 har slakten minskat ytterligare 2,8 procent, 45 000 färre grisar. KRAFTIG Ă&#x2013;KNING

Under ürets andra kvartal Ükade grisslakten marginellt, vilket den ocksü fortsätter att gÜra under tredje kvartalet, Slakten under tredje kvartalet är upp 0,1 procent jämfÜrt med tredje kvartalet 2012, eller 569 fler svenska grisar slaktade. StÜrst Ükning av slakten har skett vid SkÜvde slakteri där slaktvolymen var drygt 14 procent hÜgre än fÜrra üret.

Den svenska slakten av storboskap minskade med 0,7 procent under ĂĽrets tredje kvartal, knappt 150 djur. Totalt fĂśr ĂĽrets fĂśrsta nio mĂĽnader har dock nĂśtslakten Ăśkat med 0,9 procent. Bland de stĂśrre slakterierna sticker KLS Ugglarps Kalmar ut med sin 14-procentiga Ăśkning av slakten i Kalmar till 13 136 storboskap, samt SkĂśvde slakteri som minskade sin slakt med tjugo procent till 7 980 storboskap. Detta inne-

V.43

Kort

V.43

2013

trend

2012

16.00

!

Grisslakt juli-september 2013 Antal grisar

FÜrändring 2012/2013

172 549

- 13,3 %

Scan Skara

82 936

+ 1,7 %

KLS Ugglarps, Kalmar

80 934

+ 12,1 %

DalsjĂśfors Slakteri

75 672

+ 5,8 %

SkĂśvde Slakteri

67 694

+ 14,5 %

KLS Ugglarps, Ugglarp

59 245

+ 10,8 %

AJ Dahlbergs Slakteri

27 103

+ 4,2 %

Ginsten Slakteri

21 879

+ 4,5 %

Gotlands Slagteri

18 987

- 4,2 %

641 094

+ 0,1 %

Scan Kristianstad

Totalt Sverige

Statistiken visar hur münga djur som slaktas pü varje slakteri, men inte üt vem. Slakterierna legoslaktar ocksü üt varandra. Källa: KÜtt och CharkfÜretagen

Fodervete fritt gĂĽrd England, Kvarnvete FOB Frankrike,

20.41

Kvarnvete fritt gĂĽrd England,

17.10

Kvarnvete Sküne, Lantmännen 162.00

Kristianstad. Där minskar slaktkÜer och antalet arbetsslakten med 13 procent, vil- dagar under ett kvartal. ket innebär att man slaktat 27 000 färre grisar under perioden. FÜrändringar i kvartalssiffrorna fÜr slakten är svüra att dra säkra slutsatser av. De flesta fÜrändringar är smü och kan fÜrstärkas eller fÜrERIK BRINK minskas av faktorer som FSJL!KBTFt

! " "

19.26

GBP/dt

193.00

SEK/dt

26.66 EURO/dt

!

23.19

GBP/dt

206.00

SEK/dt

!

182.00

SEK/dt

!

189.00

SEK/dt

!

172.00

SEK/dt

HAVRE

Grynhavre Väst, Lantmännen

120.00

RĂ&#x2026;G

KvarnrĂĽg Ă&#x2013;st Standard, Lantmännen146.00 KORN

Maltkorn Quench RĂĽvara Väst, Lantmännen 137.00 SEK/dt OLJEVĂ&#x201E;XTER

303.90

"

371.10

Slaktgris, Scan

10.27

#

10.27

SEK/kg

Slaktgris, Danish Crown

11.90

12.40

DKK/kg

Oljeväxter spot, Lantmännen GRIS

Slaktgris, KLS Ugglarps

Man slaktade 67 694 grisar under tredje kvartalet. StÜrsta minskningen sker som tidigare i norr där Alviksgürden minskar sin grisslakt med nästan en tredjedel, 29 procent, till 8 310 slaktade grisar. Det slakteri som har tappat flest grisar under kvartal tre, är Scans slakteri i

Enhet

VETE

Fodervete Sküne, Lantmännen 158.00

Minskning fĂśr nĂśtslakten Ă&#x2013;kningen fĂśr den svenska nĂśtslakten frĂĽn de tvĂĽ fĂśrsta kvartalen vänds under tredje kvartalet till en nedgĂĽng men mattas av marginellt. Samtidigt fortsätter lammslakten att minska.

Samtliga priser exkl. moms.

15.30

# # #

SmĂĽgris, SLS

580.00

SmĂĽgris, Danish Crown

432.00

" #

SEK/kg 550.00 SEK/gris 424.00 DKK/gris

NĂ&#x2013;T

UngnĂśt O, KLS

2635.00

UngnĂśt O, Scan

2056.00

UngnĂśt R, KLS

2760.00

UngnĂśt R, Scan

2131.00

Ungtjur & kviga O, Danish Crown 25.80 Ungtjur & kviga R, Danish Crown 27.05

" # "

2435.00

Ăśre/kg

2381.00

Ăśre/kg

2510.00

Ăśre/kg

2456.00

Ăśre/kg

#

26.75

DKK/kg

28.00

DKK/kg

#

2515.00

Ăśre/kg

2457.00

Ăśre/kg

#

LAMM

Lamm O, KLS

2665.00

Lamm O, Scan

2657.00

#

Danska kronor, Riksbanken

1.17

#

Engelska pund, Riksbanken

10.25

VALUTOR

Euro, Riksbanken

8.74

Norska kronor, Riksbanken

1.08

USA"dollar, Riksbanken

Svensk nĂśtslakt, storboskap Antal storboskap, juli-oktober

FÜrändring 2012/2013

Scan LinkĂśping

23 187

- 3,9 %

KLS Ugglarps HĂśrby

15 262

+ 6,5 %

KLS Ugglarps Kalmar

13 136

+ 13,9 %

DalsjĂśfors Slakteri

8 375

+ 9,3 %

SkĂśvde Slakteri

7 980

- 20,8 %

Totalt Sverige

97 062

- 0,7 % Källa: KÜtt- och charkfÜretagen

6.34

#

! !

!

1.16 SEK/DKK 10.74

SEK

8.63

SEK/â&#x201A;Ź

1.17 SEK/NOK 6.66

SEK/$

RĂ&#x201E;NTOR "

Statsfix 5 ĂĽr, Riksbanken

1.70

%

1.13

!

1.01

Stibor 1 mĂĽn, Riksbanken

1.40

%

0.30

"

0.33 SEK/kWh

Biogas 100%, EON

10.87

!

10.58 SEK/NmÂł

Diesel, OKQ8

11.46

!

12.11

SEK/l

10.29

SEK/l

EL

El spotpris, Nordpool DRIVMEDEL

Etanol E85, OKQ8 RME, OKQ8

9.74

"

10.67

#

10.80

SEK/l

10580.00

"

11360.00

SEK/mÂł

5641.00

"

ELDNINGSOLJA

bär att DalsjÜfors gick fÜrbi SkÜvde volymmässigt under kvartal tre. StÜrsta slakteriet, Scan LinkÜping, minskade sin slakt med knappt 4 procent till 23  187 storboskap.

Eldningsolja, OKQ8

Ă&#x2026;rets tredje kvartal bjĂśd liksom de bĂĽda fĂśrsta pĂĽ en fallande lammslakt. 7 400 färre slaktade lamm och fĂĽr gav ett fall pĂĽ 9,6 procent.

PAPPERSMASSA

Pappersmassa, Foex

4992.00 SEK/ton

PĂĽ www.ja.se/marknad finner du fler noteringar, diagram ERIK BRINK FSJL!KBTFt

och källhänvisningar fÜr ovan redovisade noteringar.


40

NR 19 • 6 november 2013

5-i-Topp! Fem Grene-produkter till TOPP-PRIS! OBS! Priserna gäller till den 15 januari 2014

Ramp roterande varningsljus med belyst mitt Mått: 1250 mm. Spänning: 12V. (Glödlampa 12V: 2 x 1405-122580)

SPARA 2 752:–

ORD. PRIS 5 747:–

2 995:– EXKL. MOMS

Art. nr. 1400-844015

AFA Plus Startbatteri 12V-68A Poltyp 1, polställning 1, klack B01. Mått: 261 x 175 x 220 mm. Hög kallstartström – ger säkrare starter. Den senaste kalciumteknologin ger lång livstid. En modern sluten konstruktion ger underhållsfrihetoch ingen syra påfyllning.

SPARA 233:–

ORD. PRIS 728:–

495:– EXKL. MOMS

2751-56805AFA

INKL RÅVARUTILLÄGG 116:–

Metabo Skruvdragare BS 14.4V Batterier: 2 x 1,5Ah. Steglös hastighet. Två växlar: 0-450 / 0-1.600 varv/min. Vridmoment 40 Nm. 10 mm självåtdragande chuck. LED arbetsljus.

SPARA 440:–

1 359:– EXKL. MOMS

Art. nr. 1886-602105510

Butiksförpackade i par.

Under betkampanjen är det full fart på Örtofta sockerbruk. Närmare 600 lastbilar passerar anläggningen varje dag vilket innebär att omkring 20 000 ton betor processas och blir till socker, betfor och HP-massa. På plattan framför Nordic Sugars kontrolltorn gäller det att se sig både en och två gånger över axeln för att hålla koll på alla lastbilar. I slutet på oktober har betkampanjen varit igång i ungefär en och en halv månad. Enligt Anders Rydén som är betkonsulent på Nordic Sugar ser betskörden bra ut i år. – Det har varit väldigt bra i år, det har varit varmt och torrt i början av sommaren och lite mer nederbörd i september och oktober då betorna samlar socker, berättar Anders. HÖGT TEMPO

ORD. PRIS 1 799:–

Steelpower bakljuslampor LED 12V

Inte en lugn

ORD. PRIS 258:–

199:– EXKL. MOMS

Art. nr. 1400-971050

SPARA 59:–

Peltor WS Alert XP hörselkåpa med blåtand

Örtofta är Sveriges enda sockerbruk och under högsäsong är 80 personer kampanjanställda utöver de 165 heltidsanställda. I en byggnad som liknar ett lågt kontrolltorn på en flygplats jobbar personalen i skift med att hålla koll på logistik och provtagning. – Det är långa dagar och intensiv period men det är ändå något särskilt när kampanjen är igång, det är ju det här vi planerar för hela året, säger Anders Rydén. Betkampanjen handlar mycket om logistik, totalt är ungefär 20 transportgrupper engagerade och varje transportgrupp har ansvar för ett särskilt område. Med hjälp av ett kort med streckkod registreras varje lass vid leverans till Örtofta. Dels registreras det på den åkare som levererar betorna och dels på den odlare som betorna kommer ifrån.

När betlassen kommer till Örtofta tippas de antingen i en ficka som transporterar betorna in i fabriken eller i en hög ute på

På ungefär 50 procent av lassen tar man prov för att bedöma renhet och sockerhalt. Tidigare har man även bedömt andra parametrar men då sorterna blivit så mycket bättre behövs det inte längre. Fler och fler och använder sig av rensverk för att rensa bort sten och jord

innan betorna levereras. Priset Nordic Sugar betalar för ett ton betor är omkring 370 kr, slutpriset beror också på lassets kvalitet och renhet. KVOTSYSTEM PÅ VÄG BORT

Idag regleras produktionen av socker i Europa genom sockerkvoter som fördelas mel-

- less is more...

Bättre ljud, bättre radiokrets, fler inställningar! Digitalradio, medhörning och blåtand!

ORD. PRIS 3 395:–

2 795:–

SPARA 600:–

EXKL. MOMS

ll 15 s i ha å Vi se er B04 p t mon chnica! te Agri

Art. nr. 1956-004141

Sjællandsvej 8 | DK - 9670 Løgstør | Tlf. +45 98 67 42 33 | info@danfoil.dk |

För närmaste inköpsställe: 07 71-7 7 7 000 eller www.grene-agro.se

www.danfoil.dk


41

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

stund pü sockerbruket När betkampanjen är igüng gäller det att allt flyter pü. Dom stÜrsta problemen uppstür om det blir extremt väder och om det blir stopp i fabriken.

Ă&#x201E;ven om betkampanjen innebär lĂĽnga dagar och hĂĽrt slit fĂśr mĂĽnga är stämningen god. Ofta är det samma ĂĽkare och säsongsanställda som ĂĽterkommer varje kampanj. PĂĽ bilden syns Danny Blomqvist i lastbilen och Anders RydĂŠn nere till hĂśger. Anders RydĂŠn är betkonsulent, vilket innebär att han bland annat jobbar med logistiken under kampanjen och med rĂĽdgivning fĂśr odling av betor under resten av ĂĽret. platten, när kvällen kommer ska det alltid finnas en stor hĂśg med betor som kan processas under natten.

lan EU-länderna. Men frĂĽn och med 2017 kommer sockerkvoterna avskaffas och marknaden släpps fri. MĂĽnga länder motsätter sig fĂśrändringen, men Anders RydĂŠn menar att det inte kommer innebära nĂĽgra stĂśrre fĂśrändringar. â&#x20AC;&#x201C; Vi mĂĽste se till att vara

konkurrenskraftiga i vilket lats till smĂĽbitar och sockfall som helst, säger Anders. ret lakats ur blir ungefär 50 procent betfor och ungefär MASSA BLIR TILL FODER 50 procent blir sĂĽ kallad HPVarje ĂĽr levereras mer än tvĂĽ massa. HP stĂĽr fĂśr â&#x20AC;?hĂĽrdmiljoner ton betor till Ă&#x2013;rtofta pressadâ&#x20AC;? och massan bestĂĽr och av dem blir det ungefär nästan uteslutande av betfi360 000 ton rent socker. Av ber som säljs direkt till gĂĽrden stora mängd massa som dar som grov- och kraftfoder. blir Ăśver efter att betan snits- HP-massan har ungefär 27

FOTO: BRITA PREJER

procent TS halt och tre procent tillsatt melass. En hel del lastbilar tar med sig HP-massa direkt när de lämnar Ă&#x2013;rtofta men dĂĽ är det viktigt att lastbilarna tvättas ordentligt fĂśr att hĂĽlla hygienen. Inom 24 timmar mĂĽste massan vara levererad till kund.

Trots att 75 procent av â&#x20AC;&#x201C; SĂĽ länge fabriken fungbetkampanjen är kvar och erar och det inte blir nĂĽgot mycket hĂĽrt arbete väntar sĂĽ extremt väder kan allt rulla är stämningen god pĂĽ betmot- pĂĽ, avslutar Anders. tagningen. LastbilschauffĂśrer, personal och säsongsanställda har alla samma mĂĽl, att allt ska flyta pĂĽ. PĂĽ grund av en bra BRITA PREJER skĂśrd kommer kampanjen bli CSJUB!KBTFt lĂĽng i ĂĽr.

Det ����iĂ&#x152;Ă&#x152;>Ă&#x160;ďż˝>Ă&#x192;���Ă&#x20AC;ďż˝}Ă&#x20AC;>��iĂ&#x152;Ă&#x160;vďż˝Ă&#x20AC;Ă&#x160;}ďż˝`Ă&#x192;i��>ďż˝Ă&#x152;iĂ&#x20AC;��}Ă&#x160;Ă&#x152;���Ă&#x160; ďż˝}Ă&#x160;Ă&#x192;��Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x152;B��iĂ&#x20AC;Ă&#x160;��}>Ă&#x160;ďż˝Ă&#x20AC;>Ă&#x203A;t

Halmstad 035-12 50 59 Gränna 0390-501 70 - stronger than the rest

Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°}��>°Ă&#x192;iĂ&#x160;UĂ&#x160;��vďż˝J}��>°Ă&#x192;i


01 01 01 01

ID

I

T

& R A R B ETE

F

R

PLOGBLAD PÅ KÖPET! När du köper en Hisun 500 ATV MC/Traktor

Passa på! Just nu ingår ett plogblad när du köper en HS500ATV. Välj MC- eller traktorregistrering.

Järnhuset i Gällivare AB GÄLLIVARE 0970-350 40

Mera Fritid Sverige AB UMEÅ 090-205 93 00

Navis Nord AB LULEÅ 0920-22 21 11

Yngvessons Maskin AB STORUMAN 0951-773 45 Hisun finns till försäljning hos ett utvalt antal av KGK Motors erfarna återförsäljare som sedan tidigare har premiummärkena Suzuki och Arctic Cat. Hisun är ett beprövat ATV/UTV-märke som ger full valuta för pengarna. Naturligtvis har du två års garanti på produkterna.

www.hisunmotors.se

Hisun 500 ATV är maskinen som hjälper dig med allehanda sysslor på gården. Med ett plogblad monterat blir det plötsligt roligt att röja undan snön! Väljer du traktorregistrering kan en 15-åring med AM-kort på ett säkert sätt hjälpa till att hämta in t.ex. höbalar. En 1300 kg vinsch fram samt en 50 mm dragkula bak gör det enkelt att använda maskinen i det dagliga arbetet.

AC/BD-län

Var beredd när snön kommer.


01 01 01 01

43

 AC/BD-län

HÜgre täckningsbidrag med gürdstillverkat foder Besättningar som använder sig av gürdstillverkat foder har hÜgre täckningsbidrag än de som kÜper in färdigfoder, visar en analys gjord av danska Videncenter fÜr Svineproduktion, VSP.

Tabell 1. Täckningsbidrag per uppfÜdd gris (danska kronor) beroende pü besättningsstorlek

Mer än 8000 grisar/ür 5000-7999 0-4999

VSP har under üren 2004 till 2012 analyserat ett antal slaktgrisuppfÜdares ekonomiska resultat och pü sü sätt identifierat de faktorer som har stÜrst betydelse fÜr resultatet Üver tid. Underlaget till analysen är sü stort att man lyckats püvisa att vissa skillnader mellan de olika fÜretagen har en statistiskt säkerställd püverkan pü fÜretagets ekonomiska resultat. Materialet har samlats in i samarbete med de lokala rüdgivarna.

Täckningsbidrag 96,96 138,46

InkÜpt färdigfoder Gürdstillverkat foder, premix Gürdstillverkat foder, koncentrat

- 9,16 - 16,89

126,65

Korrigerad skillnad i täckningsbidrag 36,03 23,60

Tabell 3. DÜdlighet (procent) beroende pü foderstrategi Färdigfoder Gürdstillverkat foder, premix Gürdstillverkat foder, koncentrat

VSP fann skillnader som kunde hänfÜras till besättningens storlek, ju stÜrre besättning, desto hÜgre täckningsbidrag (se tabell 1). Enligt VSP beror skillnaderna pü traditionella stordriftsfÜrdelar.

Besättningar som använder sig av gürdstillverkat foder hade hÜgre täckningsbidrag än de som kÜper in färdigfoder (se tabell 2). De pengarna ska täcka den hÜgre energiütgüngen som är fÜrknippad med gürdstillverkat foder samt avskrivningar pü kvarnoch blandningsanläggning. Anledningen till skillnaderna i täckningsbidrag mellan de olika foderstrategierna kunde inte hänfÜras till skillnad i foderfÜrbruk-

Korrigerad skillnad i täckningsbidrag

Tabell 2. Täckningsbidrag per producerad gris (danska kronor) beroende pü foderstrategi

STORDRIFTSFĂ&#x2013;RDELAR

GĂ&#x2026;RDSTILLVERKAT FODER ELLER FĂ&#x201E;RDIGFODER

Täckningsbidrag 136,50 129,10 106,97

DĂśdlighet 3,83 3,58

Korrigerad skillnad

3,56

- 0,39

- 0,33

Tabell 4. DÜdlighet (procent) beroende pü besättningsstorlek DÜdlighet 3,37 3,58 4,03

Mer än 8000 grisar/ür 5000-7999 0-4999 Att tillverka eget foder till sina grisar ger hÜgre täckningsbidrag, enligt en dansk analys.

ning. FoderfÜrbrukningen var ungefär 2,86 FEsv per kilo tillväxt (motsvarar strax Üver 34 MJ omsättbar energi per kilo tillväxt) hos premix- och färdigfoderanvändarna och aningen hÜgre hos koncentratanvändarna. VSP menar att skillnaderna i täckningsbidrag till stor del helt enkelt beror pü foderpriset. Besättningar med gürds-

Korrigerad skillnad 0,20 0,56 Källa: www.VSP.dk

FOTO: EMMA SONESSON

blandat foder hade en nügot lägre tillväxt och klassning än färdigfoderanvändarna. Skillnaderna var inte signifikanta, men antogs bero pü att man inte hade fullgod kontroll pü proteininnehüllet i det gürdstillverkade fodret. Under de senaste 2,5 üren av insamlandet av material har man även studerat effekten av blÜtfoder kontra torrfo-

der och funnit att grisar som ätit blĂśtfoder hade lägre daglig tillväxt och till fĂśljd av det, hĂśgre kĂśttprocent. SKILLNADER I DĂ&#x2013;DLIGHET

UndersÜkningen visar att en procentenhet hÜgre dÜdlighet ger ett fÜrsämrat täckningsbidrag pü 9,16 danska kronor per gris. DÜdligheten var hÜgre

hos besättningar med under digfoder (se tabell 3). VSP har 5 000 uppfödda årsgrisar i ingen teori om vad den skilljämförelse mot de besätt- naden kan bero på. ningar som föder upp över 8000 grisar per år (se tabell 3). Skillnaden antas bero på att de mindre besättningarna har äldre och mer slitna stallar. Besättningar som blandar foder på gård hade en lägre EMMA SONESSON dödlighet jämfört med de FNNB!KBTFt besättningar som köper fär-

HĂśsterbjudande: 10% rabatt pĂĽ alla standardhallar!* Maskinhallar

Väljer du en byggnad frün Weckman, sü für du kvalitet in i minsta detalj. Det kommer du att uppskatta büde när du bygger och i framtida användning.

Maskingarage

DGedigen konstruktion. DHĂśg frihĂśjd inne i hallen. DFlexibel â&#x20AC;&#x201C; lätt att bygga till. DStĂĽlplĂĽt och färgbeläggningar i hĂśgsta NYDOLWHWĂ&#x20AC;HUDDOWHUQDWLYDWWYlOMDPHOODQ D6WDQGDUGEUHGGHURFKP D+|MGWLOOWDNIRWVWDQGDUGP D.DQOHYHUHUDVNRPSOHWWPHGOlWWEDON

* gäller vid beställning t o m december. Fri leverans.

:HFNPDQPDVNLQJDUDJHlUHWWEUDRFKHNRQRPLVNW DOWHUQDWLYWLOOPDVNLQKDOODU )ULN|UK|MGOlQJVWLQFLUNDFP 'MXSHOOHUPHWHU /lQJGHIWHU|QVNHPnO

OMXVLQVOlSSYLNRFKVNMXWSRUWDUVDPW I|QVWHUUDPDU

D D D

Ă&#x2026;terfĂśrsäljare fĂśr hela eller delar av Nolimas kvalitetsprogram

www.nolima.se Torvingegatan 21 - 582 78 LinkĂśping Telefon 013-27 01 50 - Telefax 013-27 03 50 E-mail info@nolima.se

Norrmaskiner Staffare AB

SKELLEFTEĂ&#x2026; 0910-58 91 00, UMEĂ&#x2026; 090-18 93 15 LULEĂ&#x2026; 0920-700 80


44

NR 19 • 6 november 2013

ELMIA LANTBRUK DJUR & INOMGÅRD 2013

Elmias höjdpunkt: djuren Årets upplaga av Elmia Lantbruk Djur & Inomgård lockade som alltid branschfolk från hela Sverige. Under fyra dagar besökte 22 000 djurintresserade personer mässan i Jönköping. – Vi är jättenöjda och vi har fått positiv kritik både från utställare och besökare, sa Maria Lindsäth, produktchef för Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Besöksantalet var lägre än 2011, men då hade man även en parallell mässa med fokus på närproducerat. Jämför man istället med 2008, som påminner om årets upplaga i innehåll och utförande, är besöksantalet detsamma. Maria Lindsäth berättade att man hade som mål att få 20 000 besökare och är därför mycket nöjda med att besöksantalet nådde 22 000. I mässans olika hallar tävlade 350 utställare om att locka till sig besökarna

Annemiek Hogendoorn är på mässan tillsammans med bland annat sin mamma Maartje och syster Anouck för att tävla med några av gårdens Holsteinkor. Exteriören är viktig och för att intrycket ska bli så bra som möjligt bleker hon svansarna inför tävlingen med vanlig hårfärg. – Det är så roligt att se resultatet i ringen när korna är klippta och fina, säger hon.

genom att visa upp nya produkter och tekniska lösningar lämpade för modernt jordbruk. På stora scenen blandades politikerdebatter med seminarier kring allt från småskalig livsmedelsproduktion och förädling till framgång kring avelsarbete.

Just exempel på bra avelsarbete visades upp under djurutställningarna och de internationella domarna var imponerade av djuren de fick se och bedöma. Det var just djuren som drog många av besökarna till mässan och för dem som ville kunde man

Ellinor Bengtsson har hållit på med djurutställningar i tio år. När korna är tvättade och iordninggjorda för tävling gäller det att vara beredd med bajsspannen. Ibland hinner hon inte fram, men då får man rädda så gott det går med våtservetter och annat. Det tar mycket tid att hålla på med djurutställningarna, både innan med träning och med stylingen på mässan. Ellinor bor i en husvagn i närheten av mässan för att hon ska kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med korna inför utställningen.

förutom de klassiska inslagen kaniner. Nya på mässan visade upp avelsdjur på sceav mjölkkor och köttdjur var Sveriges kaninavelsför- nen för att locka fler till branäven titta på får, ankor och eningars riksförbund som schen. I mässans uppbyggda

Träffa oss i Hannover På Agritechnica 2013 i Hannover kommer Merlo att visa upp många nyheter och innovationer som nya Multifarmer 40.9 CS och Merlos helt unika diesel/el hybrid.

Representanter från AB Hüllert Maskin kommer att finnas på plats för våra svenska besökare i

Hall 06 / 06C15a.

Varmt välkomna till Agritechnica 2013! Vi finns i montern måndag - torsdag

AB Hüllert Maskin

Torgatan 56 534 50 Vara

Jan-Erik Hovlin 070 - 193 73 16

www.hullert.se

Henrik Hermansson 0701 - 93 73 17

0512-30 00 30


45

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

ENKĂ&#x201E;T Vad tycker du om mässan?

â&#x20AC;&#x201C; Vi har ĂĽkt hit fĂśr barnens skull eftersom de gillar djuren.

Kenneth HagstrĂśm, ordfĂśrande i JĂśnkĂśpings läns KaninavelsfĂśrening, visade upp avelsdjur pĂĽ mässan. Enligt honom finns det en stĂśrre efterfrĂĽgan frĂĽn restaurang och handel än vad det finns tillgĂĽng. DärfĂśr valde Sveriges KaninavelsfĂśreningars RiksfĂśrbund att fĂśr fĂśrsta gĂĽngen besĂśka Elmia fĂśr att fĂśrsĂśka knyta nya kontakter och visa upp verksamheten samt att fĂĽ fler intresserade av kaninuppfĂśdning. FOTO: CAROLINA WAHLBERG â&#x20AC;&#x201C; Det har varit en jämn strĂśm av besĂśkare i montern, vilket är jättekul, sa Kenneth.

ladugürd fanns omkring 280 nÜtkreatur och under fürklippningsuppvisningarna och tävlingarna hann 400 für bli friserade. Ville man komma bort frün djuren fanns det gott om andra saker att titta pü, som teleskoplastare, terrängfordon och stora gÜdselspridare. Blev man sedan hungrig kunde man provsmaka produkter hos nügot av de olika matfÜrädlingsfÜretagen som bland annat erbjÜd charkuterier, ostar och chips.

CAROLINA WAHLBERG DBSPMJOB!KBTFt

Henrik Arnessonm William Askerot, Adam Arnesson, Edvin Arnesson och Gustav Askerot frün Gränna är pü Elmia fÜr fÜrsta güngen.

â&#x20AC;&#x201C; Bra. Det är roligt att det finns djur. Att det finns djur är det roligaste. Mässan fungerar bra med barn. Man kunde kanske utĂśka mat- och charkavdelningen ytterligare.

Erik Jacobsson, Vadstena, har varit pĂĽ Elmia 15-20 gĂĽnger.

â&#x20AC;&#x201C; Den var bra, rolig och intressant. Jag har gĂĽtt runt och kollat pĂĽ olika saker, bland annat fĂĽrklippning. Jag ĂĽkte hit fĂśr att jag gillar lantbruk.

Johannes Davidsson, TranĂĽs, har varit pĂĽ Elmia fyra-fem gĂĽnger.

â&#x20AC;&#x201C; Det här är den bästa dagen i mitt liv. Jag har älskat henne sedan hon var nyfĂśdd och bara gĂĽtt och väntat pĂĽ att fĂĽ visa upp henne, sa Gunilla Lindqvist frĂĽn gĂĽrden Lunden i BrĂĽlanda när hennes 1149 gullros tog hem titeln som Junior Champion fĂśr rasen SRB. â&#x20AC;&#x201C; Om jag inte vinner nĂĽgot mer i mitt liv sĂĽ gĂśr det inget, fortsatte hon.

x

Proffsvagnar

â&#x20AC;&#x201C; Jättebra! Jag har kollat pĂĽ inredning, mjĂślktaxi, borstar och alla mĂśjliga kosaker. Sedan har jag tittat pĂĽ utställningarna och fĂĽrklippning och fĂĽrvallningen. Jag jobbar pĂĽ en kogĂĽrd och blev bjuden av chefen. Jag har alltid velat ĂĽka hit.

Mikaela Rosengren, Piteü är pü Elmia fÜr fÜrsta güngen.

RICHARD WESTERN

AGPĂĽ vĂĽrStrĂśskopa hemsida kan du se

& MOVA Richard Westerns robusta, omtyckta fastgÜdselspridare finns frün 7 till 20 ton. Den välbeprÜvade konstruktionen bygger pü enkelhet och styrka och passar dig som ställer hÜga krav pü spridningsbild och livslängd.

strĂśskopan i arbete!

0,9m3-2,2m3 MOVA djurtransportvagnar fÜr 5,2, 6,5 och 7,8 tons last. Marknadens tystaste vagn med 50 mm plank och 14 mm gummimatta. Kraftiga vägdäck och ett helt nyutvecklat axelarrangemang fÜr sänkning och hÜjning. HÜgt placerad LED belysning.

"Marknadens tystaste djurvagn" finns i längderna 5 / 6,5 och 7,5 meter fÜr 8, 10 eller 12 vuxna djur. Vagnen är bl. a. utrustad med 50 mm plank och gummimatta i botten, kraftiga vägdäck, stänkskydd fÜr djuren och praktiska fack pü büda sidor. HÜgt placerade LED lampor med kraftigt skydd. Allt fÜr att underlätta fÜr dig och dina djur.

Etebra Maskin & Vagn AB

t4OBCC t&OLFM t&LPOPNJTL

XXXBMFHBUFLOJLTF 5FM

036-14 29 69, 0708-25 64 50, 0734-34 96 06 Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°iĂ&#x152;iLĂ&#x20AC;>°�Ă&#x2022;Ă&#x160;UĂ&#x160;iĂ&#x152;iLĂ&#x20AC;>JĂ&#x152;i��>°V��

.BHOVT "OEFST

â&#x20AC;?En av de mest tidsbesparande och effektiva maskiner jag nĂĽgonsin investerat iâ&#x20AC;? John Loftus


01 01 01 01

AC/BD-N, E-S-l채n


01 01 01 01

AC/BD-Y/Z, M-E-l채n


01 01 01 01

AC/BD-N, F-S-l채n


49

NR 19 • 6 november 2013

EKOLOGISKT

Nyheter i samarbete med www.ekoweb.nu

Sökes: ekologiska sockerbetsodlare Det finns inget ekologiskt socker tillverkat av sockerbetor på den svenska marknaden i dag. Det ekologiska socker som finns att tillgå är rörsocker. Det odlas heller inga ekologiska sockerbetor i Sverige sedan åtta år tillbaka. – Både jag själv och fler som jag känner till i min bransch har sökt med ljus och lykta på marknaden efter ekologiskt betsocker. Vi är flera som vill ha en så närproducerad råvara som möjligt och vi vill gärna byta ut rörsockret. Jag har lyckats hitta ekologiskt betsocker i Österrike, men jag skulle ju mycket hellre köpa svenskt, om det fanns, säger Malin Sparrman som driver det ekologiska caféet Kajgatan 34 i Malmö. Sista året för odlingen av

Peter Hanson, Malmö Chokladfabrik. FOTO: CECILIA RYEGÅRD

ekologiska sockerbetor i Sverige var 2005. Då lades produktionen ner av Danisco, i dag Dan Sukker, på grund av för dålig lönsamhet. Detta var innan den svenska ekomarknaden tog fart på allvar och innan odlingstekniken med radhackning inom ekoproduktionen fått ordentligt fäste, som kunde underlättat odlingen.

100 procent eko i Lund år 2020? Just nu ligger en remiss ute i Lunds kommun om att de livsmedel som kommunen upphandlar inom den offentliga förvaltningen till 100 procent ska vara ekologiska år 2020. Om förslaget går igenom blir Lund den andra kommunen i landet att ta ett beslut om 100 procent ekologiska livsmedel. Malmö stad har redan ett sådant beslut, också med ett perspektiv till år 2020. – Vi gör det här inom befintlig budget. För att klara det

satsar vi bland annat på mer vegetariska rätter och att minska matsvinnet. Vi märker av att det finns en tillgångsproblematik på vissa livsmedel, som ofta är säsongsbetonad. Nu har vi till exempel inte fått så mycket frysta grönsaker som vi vill ha, säger Linda Sandgren som är utvecklingssamordnare i Lunds Kommun. I dagsläget har Lunds kommun en ekologisk andel på nästan 46 procent och är tvåa, efter Borlänge, när det gäller inköp av ekologisk mat inom offentlig sektor.

Det är åtta år sedan det odlades ekologiskt socker tillverkat av sockerbetor i Sverige.

– Det skulle verkligen behövas en svensk ekologisk betsockerproducent! Det har jag sagt många gånger.

Om jag inte hade hållit på med choklad så skulle jag satsat på ekologiskt socker istället, säger Peter Hanson

Bara svensk kyckling när Göteborgsköttet blir ekologiskt År 2014 träder ett nytt grossistavtal i kraft för Göteborgs stad. I och med det kommer det uppsatta målet om 100 procent ekologiskt kött att uppfyllas. – Nu blir det äntligen verklighet, målet om 100 procent ekologiskt kött i Göteborg. Vi räknar med att vår leverantör kommer att dammsuga landet efter svenskt ekokött. Vi hoppas att detta banar väg för fler producenter. Det vi vet redan nu är att kravet på 100 procent ekologiskt kommer

ØRUM

GMD upp till

400 hk Effektiv O Kraftig konstruktion O Pendlingsautomatik

Bufferttankar UÊ UÊ UÊ UÊ UÊ

0451-70 90 38 www.alegateknik.se

som äger Malmö Choklad- inom kort även certifierar fabrik, vars hela sortiment alla produkterna. sedan länge innehållit ekologiska ingredienser och

Svinkul Jul med KRAV-skinka

Tillsammans med aktörer inom svenska köttatt innebära branschen satsar KRAV på att det samatt marknadsföra det svenska tidigt enbart KRAV-grisköttet. Under kommer projektnamnet Svinkul Jul att använkommer en kampanj att presenteras i julruschen för att das svensk kyckling få Sveriges konsumenter att välja en KRAV-märkt skinka inom Göteborgs stads FOTO: CECILIA RYEGÅRD och fler KRAV-märkta prooffentliga dukter till julbordet. verksamhet och det känns – Det kommer bli markjättebra, säger Ulla Lundgren, processledare för miljömåltider i Göteborg.

Gödselomrörare

Stor volym Lätt att lytta 73 m3 106 m3 124 m3

FOTO: PHOTOS.COM

nadsföring med fokus på framför allt storstäderna som Stockholm och Göteborg. Vi vill lyfta frågan om nitriten i köttet, något som vi tror att många konsumenter inte är medvetna om. Därför satsar vi nu tillsammans med aktörer som Johan i Hallen, Melins och Kaprifolkött för att sätta fokus på det nitritfria KRAVköttet och KRAV-grisen, säger Helena Wistrand på KRAV.


51

NR 19 • 6 november 2013

TRAKTORER OCH TRÖSKOR SÄLJES

Beställning av radannons

Zetor, Ursus, Belarus Tröskor köpes

Beg. på nätet

Alla maskiner med priser! www.agromaskin.se

Även defekta, plogar, ringvältar, tallriks- Claas, Clayson, Volvo, Fortschritt, redskap, hård- & rundbalspressar m.m. NH, Fahr, JD, MF m.m. Tel. 070-764 43 60 Tel. 070-764 43 60

Tröskor Zetor Ursus

Fyra sätt att beställa:

1 Kupongen - Fyll i, klipp ut och posta 2 www.ja.se/kop&salj - Ingen faktureringsavgift om du betalar

TRAKTORER OCH TRÖSKOR KÖPES

Leverera mera!

och andra traktorer, årsmodell från 1980 och nyare, kontant. OBS! gärna defekta, köpes Tel. 0454-400 03, 0706-94 00 01

Telefon 018-10 21 30

med kort!

3 Fax - 019-16 61 45 4 Epost - annons@ja.se

Kommentera nyheterna på www.ja.se

Annons utan bild 124:-* (bild + 300:-**) + moms. Säljes RUBRIK

Köpes

- Sveriges ledande företag inom traktordemontering

GIDÖS

(16 tecken) Texta tydligt!

Maskin AB

Tel 0499-227 30 www.gidos.se

TEXTRAD 1 (33 tecken)

BESPRUTNING SÄLJES

www.samsprayer.se

TEXTRAD 2 (33 tecken)

Självgående sprutor sedan 1976 EXTRA RAD 42 kr + moms (33 tecken)

SKOG SÄLJES TELEFON

(visas i annonsen)

NAMN

(visas EJ i annonsen)

ADRESS

(visas EJ i annonsen)

POSTNR

KÖP DIN MASKIN HOS OSS! Kvänum 0512-797970 Lidköping 0510-27080 www.klmaskin.se Torvald Borg 070-56 27 080 Mikael Eklöf 070-52 92 455 Claes-Göran Mörk 070-54 92 455 Per-Olof Jakobsson 070-55 92 455

ORT (visas EJ i annonsen)

Annonsens införande sker i nästa Jordbruksaktuellt efter att vi mottagit din beställning. Vi behöver din bokning 7 vardagar före utdelningsdag (se kommande nummer på sida 2). *Faktureringsavgift 20:- tillkommer. Faktura skickas efter införandet. **Bild skickas till annons@ja.se eller laddas upp vid bokning på www.ja.se/kop&salj

Traktorer Valtra C 120, lastare............ -05 Valtra 6550 HT, lastare ........ -07 Valtra 6350 HT, lastare ........ -00 Valmet 6850 HT, lastare ...... -00 Valmet 6400, lastare ........... -96 Valmet 903, 2WD ................ -77 Valmet 855 .......................... -91 Valmet 803, 4WD ................ -82 Valmet 705, renov. motor .. -86 Valmet 700, skogshytt ....... -99 Valmet 505, 2WD ................ -90 Valmet 505 .......................... -84 Valmet 405 .......................... -89 Valmet 305, 2700 tim ......... -90 Fiat 80-90, lastare ............... -89 Ford 6610, lastare ............... -83 Ford 4600, 2WD, lastare ..... -76 BM 2200, lastare .................. -79 BM 700, 2WD ....................... -82 BM 650, 2WD ....................... -77 BM 430, 2WD ....................... -73 BM 400, 2WD, lastare .......... -67 BM 320, 2WD, lastare .......... -61 Case IH 5130 ....................... -99 Ursus 385, 2WD, lastare ...... -76 Lastmaskiner Matbro FS 280 telesk. last .. -96 Ljungby 2240 ...................... -89 BM L70C ............................... -98 BM L70 ................................. -87 BM L50 ................................. -87 BM L30 ................................. -04 BM 620 ................................. -67

Frontlastare Trima och Ålö

Frankeras ej Jordbruksaktuellt betalar portot

Svarspost 700105400 708 00 ÖREBRO

Norje lastarredskap: Pallgafflar, skopor, stengrepar till Trima, Ålö. Eurofäste Fördelaktiga priser!

Kranbom, Pallgafflar och skopor till stora och lilla BM-fästet NYA Griplastarkärror Mowi & Farma till fördelaktiga priser & snabba leveranser! Utnäs 9 ton, Mowi P30 kran hydr. vinsch .......................... -13 Farma CT 6.3, 9 ton ............ -12 Mowi 85, 8.5 ton, P30 kran -11 Niab traktorprocessor 515 B med längdmätning .............. -13 Lunning vinsch, 3-4 ton Skogskärra 6,0 ton Strängläggare Fella TS 351 DW................... -12 Tippkärror med Ensilageutrustning KMA 9 ton boggie Tippkärror 5, 10 & 12 ton Betesputs Kverneland EXJ 300 m. hjul Perugini olika modeller Övrigt Kalvgömma Foderhäck självstängande 9 platser Stendumper, 9 ton Vägsladd 2-sk m. str. spridare Reservelverk 33 kwa traktordrivet Fördelaktiga betalningsvillkor! Snabba leveranser!

Lastväxlarvagnar Bigab 10-14 G2, 15-19

NU NÄRMAR SIG FLISSÄSONGEN ! Tel. 0271-233 04 Se internet för mer info, Sök EDSBYHUGGEN

VALL & GRÖNYTE MASKINER SÄLJES

LANTBRUKSREDSKAP SÄLJES

Palax Power 90 S

RUNDBALSPRESSREMMAR

Stockbord, renstrumma Mkt bra skick, 2011 Tel. 070-747 08 17

LEVENE MASKIN AB 0512-603 97, 0512-603 93

INOMGÅRD SÄLJES

Foderhäck 2 x 2,5 m

Foderhäck med 12 ätplatser varav 4 låsbara lite anv. 7500:- +m Tel. 0733-87 44 18

AG Maxi

Säg din mening! Kommentera nyheterna på www.ja.se

Strömaskin för sågspån, kutterspån och torv.

Arbetsbesparande Jämn spridning Sparar strömaterial

- Inomgårdsmekanisering -

Inredningar, utgödslingar & ventilation för ko-, tjur-, häst- och grisstallar.

Telefon: 0451-709038 Magnus 070-5518797 Anders 070-3621829 Se filmen på www.alegateknik.se

Övrigt & tillbehör för alla stallar och djurslag 273 98 SMEDSTORP - 0414-513 00 www.smisthorp.com

7-10, 8-12, 10-14, 12-15

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

Utnäs rundbalskärror och dumperkärror Fördelaktiga priser!

Anders Bil & Maskin AB Anders Svensson: 0495-202 80, 070-606 12 23 Anders Johansson: 0456-500 05, 0708-99 27 93

www.anders-bilmaskinab.nu

0514-310 10 info@wester-byggtra.se

www.wester-byggtra.se


JOBB

Balutrullare

GĂśdselskrapa

DĂ&#x201E;CK & RESERVDELAR SĂ&#x201E;LJES Beg & Nya delar

www.ja.se/jobb â&#x20AC;˘ Kvalificerad säljare till Ă&#x2026;hmans Traktorcentrum â&#x20AC;˘ Fältsäljare till Lantmännen Lantbruk Kristianstad/SĂślvesborg

Hydrauldriven, effektiv och rationell utrullning av rundbalar. Finns även svängbar.

Ă&#x2026;kbar gĂśdselskrapa CMA 800 Varmgalvad Batteridriven 24V motor 25 900 kr exl. moms Ă&#x201E;ven begagnade fabriksrenoverade 14 900 kr exl. moms

StrĂśmaskin

â&#x20AC;˘ VäxtodlingsrĂĽdgivare till Lovang Lantbrukskonsult

Ring oss när det gäller beg. och nya delar till: traktorer, lastmaskiner, trÜskor och traktorgrävare

â&#x20AC;˘ Fastighetskonsult till Skogssällskapet

www.tktraktordelar.se

Presentera din arbetskamrat fĂśr era kunder i spalten â&#x20AC;?PĂĽ nytt jobbâ&#x20AC;?. Publiceringen är gratis!

Rabatt ges vid betalning 5 dagar

www.sinclairsholm.se Du kan ocksĂĽ ringa!

Traktorstolar

Ă&#x201E;ven dynor, fabr: Grammer, upp till 25% rabatt, även kväll & helg Tel. 0325-540 48, 073-809 98 79

www.stronga.se

Ă&#x201E;ngelholmsvägen 207, 266 93 Munka Ljungby Tel 0431- 43 32 15 Fax 0431- 43 30 50

När du sÜker kvalitetsvagnar

www.LRMA.nu

ENERGI SĂ&#x201E;LJES Reservkraftsomkopplare & Elverk

www.LRMA.nu

HT PĂĽlsson 0418-440040

K.F. HALMPANNA 80 kW900 kW

industrilokaler-lager-växthus-garage-lantbruksbyggnader-spannmülstorkar

t Oljedrivna 18-500 kW t Stationära alt. mobila t Vedeldade 11 & 27 kW

Robusta pumpar frĂĽn HM-pumpen

Spaltmixer

0451-70 90 38 www.alegateknik.se

Dessutom: t'MJTWFEQBOOPS LVMWFSU HPMWWĂ&#x160;SNF t4UPLSBS t"DDUBOLBS t7Ă&#x160;SNFDFOUSBMFS t"FSPUFNQ t-VGUBWGVLUBSF tÂŻOHHFOFSBUPSFS

ta

CE-märk

Olja-Ved-Gas Generalagent:

www.effektvarme.se

FS Effektvärme AB

Tel. 0480-47 33 86 Fax 0480-47 47 41

Skorstensvägen 152, 393 63 Kalmar

Alloljepannor Lantbruksspecial

Blandat fĂśr att passa dig med gris eller nĂśtdjur!

KutterspĂĽn â&#x20AC;&#x201C; Sveriges mest sĂĽlda spĂĽnbal Dammfritt fĂśr bĂĽde hästägare och jordbrukare.

Torv

Använd torv är perfekt som jordfÜrbättring.

Torvmix

Innehüller 20% grankutter som gÜr den ljusare och inte fryser lika lätt.

Halmpellets

Perfekt alternativ fÜr dig som använder torv. Lätthanterligt, 13 kg per säck.

SpĂĽnpellets

Ljust och fräscht, lättmockat.

. 0705-879 892 0705-87 98879 92tinfo@yesbox.se 0705-879 . www.yesbox.se www.yesbox.se info@yesbox.se

mobil: 800-1200 .......... 0708-65 64 97 epost: johan@sinclairsholm.se

David Brown, Case Traktorcentralen

Nya och beg. delar

Din specialist pü pickuper, lätta lastbilar och traktorer. Vi säljer även pallgafflar. Stort lager av Fiat-Agri & New Holland reservdelar.

AUKTIONER

J DAHLQVIST MASKIN AB Tel. 0435-191 91

REMKO VARMLUFTSPANNOR

Skruvmatad gĂśdselpump

800-1200 .............. 0451-330 15

Sandfors 82, 934 94 KĂĽge I Tel. 0910-911 50, Fax 0910-911 10 I www.perssonmaskin.se

Schweiz tillv., 5-ĂĽrs garanti, helautomatiska biobränslepannor Ă&#x2026;BECON AB, Tel. 046-540 90 64

Hydrauliska omrĂśrare

tele:

UmeĂĽ: 090-12 46 19, 070-517 46 70

Värmekulvert

GĂśdselpumpar

Vändskiva Ă&#x2013;verum XL 1150:Kverneland 8 1093:Kropp 28 1370:-

ENTREPRENAD SĂ&#x201E;LJES

Ă&#x201E;ngelholmsvägen 207, 266 93 Munka Ljungby Tel 0431- 43 32 15 Fax 0431- 43 30 50

Tel. 0454-502 79, 0708-85 02 79 www.lantbrukskonsult.se

VĂĽrdsberg 585 92 LinkĂśping

â&#x20AC;˘ AB Johan Hansson sĂśker foderchef

Ny medarbetare?

Batteridriven gĂśdselskrapa Varmgalvad 90 cm 14 900 kr exl. moms

Egen Import = Kanonpriser!

Tel. 013-35 73 00 Fax. 013-592 79

â&#x20AC;˘ GrĂśnsaksrĂĽdgivare HIR MalmĂśhus/HushĂĽllningssällskapet Kristianstad

Hydrauldriven, enkel robust, fĂĽ rĂśrliga delar.

Belarus Reservdelar till traktorer och gĂśdselspridare

Värme i vinter med nügon

Varmluftspannor & Vattenburna pannor av vüra 17 olika modeller Üver 20 modeller att välja bland

Välj bland dieselbrännare eller som Välj bland dieselbrännare eller som Alloljebrännare tillvaltillval Alloljebrännare Kroll Kroll FĂ&#x2013;R OMGĂ&#x2026;ENDE LEVERANS 25 S ..........25 kW 40 S ..........40 kW 55 S ..........50 kW 70 S ..........70 kW 110 S ......100 kW

AUKTIONER Nu pügür bokning fÜr vürens auktioner, tänker du sälja är du välkommen att hÜra av dig fÜr rüdgivning eller bokning av ett datum som passar dig.

Hittills fastställda auktioner 2014 5/3

Brebols GĂĽrd Valla, Maskiner o Redskap

7/3

Sunds GĂĽrd Ă&#x2026;torp, Maskiner o Redskap

22/3 GranngĂĽrden Sala, Samlingsauktion 29/3 Axima Floby, Traktorer, Maskiner o Redskap 4/4

Backbrunna Fjärdhundra, Maskiner o Redskap

5/4

BrogĂĽrden Ă&#x2013;jelunda KärrĂĽkra Blidsberg, Maskiner o Redskap samt Innebo

12/4 Anneborg FalkĂśping, Samlingsauktion 26/4 Ă&#x2013;rsta Kumla, Samlingsauktion 7/5

HÜckerums Frälsegürd Ringarum, MjÜlkdjur, Maskiner o Redskap samt Ladugürdsinventarier

Välkomna!

 &  3000!+'+.%-$)( +, 3000.-+)* -, )&!)#(,,)( 

 0+ ( )(,,)(  && + +-$&/$,,)( Ă&#x2013;VRIGT SĂ&#x201E;LJES

Tyska

arbetsh

ästar

Tak- och väggplüt

ALLOLJEKĂ&#x2013;P VĂ&#x2026;R BIOOLJA

BRĂ&#x201E;NNARE 100% fossilfritt och CO2 NPEFMMFSGSĂ&#x152;O neutralt

30-40% billigare än eldningsolja 15-1300 kW. FĂśr OMGĂ&#x2026;ENDE LEVERANS

Vi projekterar din lokals värmesystem. 7BUUFOCVSFUt7BSNMVGUt,PNCJOFSBU

befintliga pannor.

5:4,7­3.&5&,/*,4&%"/

www.kroll.nu tel: 08 410 402 44 info@kroll.nu

Lagertält PRO PVC

7x7 m lagertält PRO. 43x70 mm 1,5 +25x1,1 mm galvaniserat stülrÜr. Duk: PVC 500 gr/m2 SIS 65 0082 certifierade. 100% vattentät.

1:a, 2:a och 3:e sortering, fr. 29:-/m2. TRP.20 tj 04, 05, 06 äv. kondensskyddad plüt. Självbärande hÜgprofilplüt till bra pris, billigt. Transport finns, ring fÜr pris. Takpanneprofilerad plüt fÜr villa. Svenssons Plüthandel, Alingsüs Tel. 0322-63 00 06

Ă&#x2013;VRIGT KĂ&#x2013;PES

Kakelugnar

Pris 13.650:- + moms & frakt Helst stüende men även www.dancovershop.se Tel. 040-23 32 62

nedmonterade Tel. 070-297 52 20


53

NR 19 • 6 november 2013

FASTIGHETER TILL SALU

Fastighetsförmedlaren

FASTIGHETERNA ÄR SORTERADE EFTER KOMMUN I ALFABETISK ORDNING

Läs mer om fastigheterna på www.ja.se/fastigheter 019-16 64 62 • ann.karlsson@ja.se Fastigheterna är hämtade från internet

SKOG

HÄSTGÅRD

SKOG

SKOG

Eda Järnskogs-Fjäll 1:2 & 1:51 104,7 ha 3 800 000 kr 054-17 74 10 www.konsult.lrf.se

Hallstahammar Bärsta 2:3 7 ha 2 400 000 kr 021-10 35 52 www.konsult.lrf.se

Mark Vågerse 1:7 48 ha anbud 033-44 44 98 www.skogsbyran.com

Torsås Torhult Mellangården 405 74 ha 8 200 000 kr 0481-499 901 www.fastighetsbyran.se

GÅRD

GÅRD

SKOG

GÅRD

Ekerö Margithill 7-9 1,59 ha 11 500 000 kr 073-982 80 02 www.skeppsholmen.se

Hedemora Stjärnsund 7 ha anbud 070-654 53 06 www.areal.se

Mellerud Spången 16,5 ha anbud 0530-470 50 www.stefanssons.se

Trelleborg Lundavägen 257-30 0,73 ha 4 400 000 kr 0410-155 50 www.fastighetsbyran.se

GÅRD

MARK

GÅRD

GÅRD

Ekerö Lambarudd 11 0,51 ha 17 000 000 kr 073-982 80 28 www.skeppsholmen.se

Helsingborg Ebbarp 72,64 ha 19 500 000 kr 042-40 08 89 www.fastighetsbyran.se

Nacka Boo Strandväg 59 1,035 ha 28 500 000 kr 070-572 99 66 www.skeppsholmen.se

Uppsala Vigle 20 43,9 ha 3 350 000 kr 018-10 20 30 www.carlssonring.se

HÄSTGÅRD

SKOG

MARK

SKOG

Ekerö Sjövillan 7,4 ha 16 000 000 kr 0708-251799 www.tradition.net

Hässleholm Tykarp 7:1 22,9 ha 3 950 000 kr 044-20 89 13 www.konsult.lrf.se

Norrtälje Enviksvägen 83 ha 4 200 000 kr 018-374 384 www.egendomsmaklarna.se

Vetlanda Nömme 1:3 189,8 ha anbud 0383-594 80 www.konsult.lrf.se

SKOG

HÄSTGÅRD

GÅRD

GÅRD

Essunga Fåglum Bergsgården 660 16,9 ha 775 000 kr 0512-120 85 www.fastighetsbyran.se

Höganäs Norra Unnarpsvägen 39 1 ha 2 550 000 kr 0722-44 28 35 www.lansfast.se

Nynäshamn Stora Lundby 4360 45 ha 17 000 000 kr www.kronofogden.se

Vårgårda Lagmansholm 20,68 ha 15 000 000 kr 0303-74 51 11 www.iwers.nu

SKOG

GÅRD

GÅRD

GÅRD

Essunga Stora Lunnabol 1:2 & 1:3 109,6 ha 10 000 000 kr 0512-725 18 www.konsult.lrf.se

Katrineholm Äsplund 10 1,23 ha 1 595 000 kr 0150-366523 www.lansfast.se

Simrishamn Bäckhallagården 2,22 ha 12 500 000 kr 073-982 80 29 www.skeppsholmen.se

Västerås Munga Gård 1880 ha anbud 08-678 40 41 www.areal.se

SKOG

MARK

GÅRD

SKOG

Gislaved Sandsebo Norrgården 176 ha anbud 0370-702 10 bovision.se/Maklare/ VisaMaklare/8283

Laholm Kållinge 1:6, del av 31 ha anbud 0430-122 75 www.konsult.lrf.se

Sjöbo Davidstorp 3:3 106,5 ha 33 500 000 kr 036-30 76 80 www.skanegardar.se

Älmhult Runnarsköp 391,1 ha 35 000 000 kr 040-40 52 60 www.ekenstam.nu

SKOG

SKOG

HÄSTGÅRD

SKOG

Gislaved Lindhult Norrgården 161 ha anbud 0370-702 10 bovision.se/Maklare/ VisaMaklare/8283

Laholm Trälshult 91 55,4 ha 5 500 000 kr 0430-794 21 www.lansfast.se

Skara Skånings-Åsaka Nattorp 13 13,6 ha 3 950 000 kr www.hemverket.se

Örebro Norra Bro 342 18,5 ha 4 500 000 kr 019-25 33 00 www.erasweden.com

ÖVRIGT

HÄSTGÅRD

SKOG

GÅRD

Gotland Donnersgatan 52 1,14 ha 3 900 000 kr 0498-21 80 42 www.fastighetsbyran.se

Linköping Kulla Kullaholm 8 ha 6 000 000 kr 013-37 52 05 www.maklarhuset.se

Sollefteå Nordsjö 119 164,2 ha 4 500 000 kr 0612-71 87 62 www.norrskog.se

Örebro Åsen 2:14 och 17:1 30,9 ha 3 950 000 kr 019-16 83 89 www.konsult.lrf.se

MARK

HÄSTGÅRD

SKOG

SKOG

Gotland Rone Halor 1:184 skif. 7 49 ha 1 400 000 kr 0498-28 18 18 www.lansfast.se

Linköping Södra Lund 2,1 ha 8 900 000 kr 013-10 23 50 www.erasweden.com

Sollefteå Ådals-Lidens Krånge 3:98 284,7 ha anbud 0620-259 32 www.konsult.lrf.se

Örnsköldsvik Adress saknas 24,4 ha 1 095 000 kr 0620-259 32 www.konsult.lrf.se

GÅRD

HÄSTGÅRD

SKOG

SKOG

Götene Bolum 2:6, del av 105,8 ha 10 500 000 kr 0500-49 55 66 www.konsult.lrf.se

Mariestad Anundsgården 1 7 ha 2 250 000 kr 0501-59 01 00 www.maklarhuset.se

Torsby Månäs 124 ha 3 500 000 kr 0563-419 00 www.skogsmaklarna.com

Österåker Gärdsviksvägen 47B 37,75 ha 6 900 000 kr 08-25 50 00 www.baldersadelmarks.se


54

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

Redskap TillbehĂśr Reservdelar

www.vikabacken.se

Tel. 0920-760 21

Prisvärd gÜdning Umeü

NPK + NS Kuusiniemi GĂśdning & Lantbruksprodukter HB

070-838 13 15 076-820 13 14 www.godning.se godning@godning.se

Lantbruksvädret Plus Sprutprognos Avdunstning Radar

BEGAGNAT MF 165 ...........................-66 MF 35 .............................-63 MF 5455, lastare.............-08 Ford 7710, 4WD, 98 hk, twinhjul ...........................-85 Ford 4600 med lastare IH 955 4WD ....................-81 Belarus 820, 4WD...........-84 Belarus 562, lastare ........-94 David Brown 885, last ....-77 Zetor 7341T, lastare .......-03 Zetor 7045, lastare .........-82 Teg 7000 3/4 band Valmet 886 Ponsse agg. BM 641 BM 4400, 13.000 tim ......-85 BM 430 ...........................-74 BM 350 halvband kranvagn BM 350 med kran Cat 920 DR 860 dumper ..............-72 Kockum 836 skotare Agronic 151 bogs. inplastare Welger rotorslütter Potatissprätt SK 600 kran Skogsboggievagn 7 ton Hydrema traktorgrävare .-77 Grävaggregat fÜr 3-punktslyft Mitsubishi L200, 4WD, Diesel, ny motor .............-03 Fella SM400 slütterkross Vedklipp Amazone pendelharv 3 m Deutz Fahr rotorvändare 4 m

Självlastarvagn LBT24 JF 3,5 kombivagn JF AV40 kombivagn Vety lÜspress Mc Hale 991L inplastare Kornskruv 4 m, 5 m och 6 m Krokodil grip Tellefsdal 1500 inplastare, (750-plast) Vedvagn 5 ton, boggie Fransgürd schaktblad Ford motor 2402E fabriksny 6-cyl. diesel Nokka 1810 grävtillsats, skopa Grävtillsats Vreten Kranarm Lilla BM Kranarm Stora BM SnÜskopa Stora BM

Delar till Perkins motorer, motorblock, topplock och vevaxlar till rätt priser! Service & reservdelar Just nu skrotas: BM 320, BM 350, BM 500, BM 600, BM 650 -75, BM 2250, Ursus 385, MF 25 -62, MF 35 -59, MF 65, MF 135 -66, MF 165, MF175, MF 168 -75, Stalo C Komplett 3-punktslyft BM350, BM 430, BM 320

Direkt i din mobil! www.ja.se/lantbruksvadret Arnäsvall 0660-25 20 90, 25 20 74, 070-254 68 44

Läs nyhetsbrevet! Tvü günger i veckan landar nyhetsbrevet i din epostlüda fylld med de senaste nyheterna om jord och skog. Prenumerera pü nyhetsbrevet pü www.ja.se

Direktimport samt fÜrsäljning av reservdelar och tillbehÜr. Vi erbjuder ett brett sortiment till de flesta märkena pü marknaden. FIFO Traktordelar AB

*OEVTUSJHBUBOt+Ă&#x161;OLĂ&#x161;QJOH 5FMt'BYtXXXGJGPOV

Beg. maskiner

Valtra T202, frontlyft, frontkraftuttag .... -09 Valtra T140, frontlyft, 135 hk ................. -03 Iseki TM 3240 kompakttraktor ............... -09 Lännen 740 S utan grävaggregat ........... -98 Scania 480 lastväxlare............................ -96 Wille 655 ................................................ -97 Husqvarna PT26D gräsklippare ............. -06 RF Stubbfräs HSF 20 ............................. -12 FalkÜping sandspridare Holms sop SL 2,50 med bevattning ......... -05 Optimal VP 210 vikplog ......................... -10 Votex RM2606 sl.klipp, 2,6 m, bak/front -03 Carroy slagklippare, front, 1,8 m ............. -01 Hymas H21 grävaggregat ....................... -87

Nya & Demo maskiner

MF 5455, lastare, 112 hk, -13 ............. Demo MF 5420, lastare, 82 hk, -12 ............... Demo Lemken Karat, 3 m, -10..................... Demo Agrolux växelplog, 4-skär ................... Demo Tanco balsax ....................................... Demo Palax vedmaskiner.............................. Demo Thaler 3150A kompaktlastare ............ Demo Kubota KX057-4 grävare.................... Demo XYZ vikplogar, sandspridare, snÜskopor Agrimaster slagklippare MÜre T041/S dumpervagn Tellefsdal vikplog, 2,8 m

Beställ hos oss! t&MEOJOHTPMKBt%JFTFM t4NĂ&#x161;SKNFEFM

Telefon 023-191 60 Falun, Ingarvsvägen 3 Anders 070-648 03 09 Lars-Ă&#x2026;ke 070-648 03 36 Mora HĂĽkan 070-648 33 43

www.dalamaskin.se


55

NR 19 â&#x20AC;˘ 6 november 2013

KRĂ&#x2013;NIKA

KALENDER

7

Vi ska spela pĂĽ alla tangenter JAG HAR I HĂ&#x2013;ST REST i Botswana och Namibia under nĂĽgra veckor. Alltid lika

spännande att mÜta ny natur, kultur och människor. Att üka bort fÜr ett tag ger perspektiv pü Sverige. När man varit i ett av Afrikas och världens mest snabbväxande länder, med en befolkning som kämpar sig ur fattigdom och som ser ett bättre liv framfÜr sig, für man en ambivalent känsla infÜr ett trÜtt men stabilt Sverige. Vi tar vür välfärd fÜr given och flera politiska partiers enda agenda är att dela pü kakan. Vi är ett folk som präglas av trygghetsnarkomani. Vid minsta uppenbar risk sü kräver vi ütgärder av lagstiftaren. Men vi kvävs snart av alla de detaljregleringar som finns, jag har hÜrt att de ska vara bortemot 400 fÜr en mjÜlkfÜretagare.

SVENSKT LANTBRUK HAR DET SENASTE hundra ĂĽren levererat en produktivitetsutveckling om ca 3 % per ĂĽr. Det har vi nĂĽtt med hjälp av bland annat kunskap, teknik och tillgĂĽng till handelsgĂśdsel och växtskyddsmedel. Det har tagit landet ur fattigdom och svält. Det har lagt grunden till välfärdsstaten och Ăśverflyttning av arbetskraft frĂĽn lantbruk till annan verksamhet. Vi vet att en grundbult fĂśr länder med god tillväxt och hĂśg välfärd fĂśr medborgarna gĂĽr via fri fĂśretagsamhet, handel samt robusta och okorrumperade offentliga institutioner. Och ju mindre fĂśretagandets villkor styrs av politiken desto bättre. Det är besvärande att Alliansen och Socialdemokraterna, som EU vänner, hĂĽller kvar gamla särregler infĂśrda under en helt annan tid, med stängda gränser. Det är ett svek och en politisk feghet. Nu ska en nytillsatt konkurrensutredning ta reda pĂĽ varfĂśr patienten som hoppar pĂĽ ett ben med ena armen bakbunden inte flyger. StĂśrre delen av svaret känner vi redan. JAG FĂ&#x2013;RUNDRAS Ă&#x2013;VER VĂ&#x2026;R EGNA lĂĽga tolerans och respekt fĂśr varandras val

att producera till olika marknader. Ekologiska producenter mü drivas av ideologi och vilja att fÜrbättra världen. Det som fÜrvünar är ändü den obotliga lusten, som de delar med miljÜorganisationer och MiljÜpartiet, att racka ner pü det konventionella lantbruket. Ett lantbruk som tillhÜr världens mest miljÜvänliga. I ett litet land lüngt upp i norr med nio miljoner människor och en minskad animalieproduktion känns debatten väl närsynt. Vi vet att det finns mängder med stora globala utmaningar att ta tag i och de stÜrsta klimat- och miljÜvinsterna sker när det konventionella lant-

bruket Ükar sin produktivitet och precision. Illa är det ocksü när vi frün det konventionella lantbruket raljerar Üver ekologisk produktion som faktiskt lyckats hitta sin marknad. I Sverige ser miljÜ- och djurskyddsorganisationer enbart den ekologiska uppfÜdningen och odlingen som god nog, med det ställningstagandet stÜdjer man utflyttningen av animalieproduktion.

10ď&#x161;ş16

Vad är Vreta Kluster?

â&#x20AC;&#x201C; Vi är ett nytt kompetens och utvecklingscentrum fĂśr de grĂśna näringarna, en mĂśtesplats där vi kan arbeta med nätverk och matchmaking. Tanken är att vi hela tiden ska vara i gränslandet mellan forskning och näringsliv och bidra till att olika utvecklingsprojekt kommer igĂĽng. Vad är speciellt med er?

DEN SVENSKA KONVENTIONELLA GRISEN Ă&#x201E;R ständigt ifrĂĽgasatt och baktalad av de som vill framstĂĽ som djurskyddets stĂśrsta värnare. När danskarna producerar välfärdsgris efter svensk standard hejar danska djurskyddsorganisationer pĂĽ och bonden fĂĽr 2 DKK mer betalt per kg. Samma sak händer i Tyskland där uppfĂśdningen graderas och betalas efter djuromsorg och den lägsta klassen ska gĂĽ pĂĽ export, bland annat till Sverige. De ser alltsĂĽ till att skapa produkter till ett bredare segment medan vi i Sverige fĂśrblir â&#x20AC;?stuck in the middleâ&#x20AC;?. Jag är därfĂśr positiv till det svenska djuromsorgsprogrammet fĂśr gris som nu arbetas fram, där undantag frĂĽn vissa fĂśreskrifter medges, vi ska ocksĂĽ spela pĂĽ alla tangenterna, fĂśr marknaden är bred och allt mindre nationell. JAG SER VĂ&#x2026;R KAMP OCH frustration här hemma Ăśver att inte alla svenskar

uppskattar det vi producerar. Jag fÜrstür ilskan och uppgivenheten som finns bland münga av oss. Naturligtvis ska vi fortsätta kämpa fÜr vür hemmamarknad och en schysst offentlig upphandling, men jag tror inte pü affärsidÊn att enbart fÜrsÜrja svenska folket. SjälvfÜrsÜrjningstanken begränsar oss pü en växande marknad. Vi borde kunna producera det konsumenter efterfrügar, vi borde kunna vara med pü den globala marknadens mÜjligheter, vi borde kunna Üka segmenteringen pü vüra produkter. Det skulle modiga och framsynta politiker kunna bidra till genom att montera ner omodern lagstiftning. Och vi lantbrukare behÜver lära oss att gilla marknaden, se dess mÜjligheter utan att peka finger üt varandra. ANNIKA BERGMAN

â&#x20AC;&#x201C; Det finns andra liknande satsningar i till exempel Skara och SkĂĽne, men vi vill hitta en profil som kompletterar de andra aktĂśrerna, och vi tror att teknik- och affärsutveckling ska bli Vreta Klusters profil. Tillsammans med andra aktĂśrer vill vi utgĂśra en stark utvecklingskraft fĂśr grĂśna näringarna. Vad är syftet?

â&#x20AC;&#x201C; Syftet med satsningen är att generera jobb och tillväxt inom de grĂśna näringarna. Vi vill bli viktiga fĂśr mĂĽnga inom de grĂśna näringarna, bĂĽde fĂśr hyresgästerna och fĂśr fĂśre-

Världens stĂśrsta mässa fĂśr lantbruksteknik. HĂĽlls vartannat ĂĽr i Hannover i Tyskland. Tid: 10 och 11 november är â&#x20AC;?previewdaysâ&#x20AC;? med begränsat tillträde. Den 12 till 16 november är det Ăśppet fĂśr alla. Plats: Hannover Tyskland Mer info: agritechnica.com/home-en. htmlÂ

12

NOV

VILLKORAD LĂ&#x201E;KEMEDELSANVĂ&#x201E;NDNING D9

En D9-kurs fÜr gris, nÜt och für i Staffanstorp. Tid: 09.00-16.00 Plats: Svenska Foder i Knästorp, Staffanstorp ArrangÜr: Svenska Djurhälsovürden AB Anmälan och mer info: Snarast till lena.hjorth@svdhv.org eller 046-32 58 80

13

NOV

DJURSKYDDSKONFERENS

Jordbruksverkets djurskyddskonferens pĂĽ temat avel och uthĂĽllig djurhĂĽllning. Tid: 09.30-16.00 Plats: Stockholms universitet Mer info: Karin Ă&#x2026;hl, fĂśreträdande djurskyddschef, 036-15 51 58

14

BISEMINARIUM

20

GRISFĂ&#x2013;RETAGARDAGEN 2013

Filmvisning av Markus NOV Imhoofs film â&#x20AC;?Inte bara honungâ&#x20AC;?, en film som beskriver situationen fĂśr bina. Efter det blir det diskussion kring vad som kan gĂśras fĂśr att hjälpa pollinerarna i odlingsoch skogslandskapet pĂĽ Gotland. Tid: 19.00 Plats: Stora konferenslokalen pĂĽ LĂśvsta Naturbruksgymnasium, Gotland ArrangĂśr: Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Gotlands län Mer info: Karolina Sundblad, karolina. sundblad@skogsstyrelsen.se, 049825 85 2

tag och aktÜrer pü andra platser i landet. Där kommer till exempel projektverksamheten in. Hur münga fÜretag finns samlade hos er?

â&#x20AC;&#x201C; I fĂśrsta huset har vi 55 kontorsplatser och 22 olika fĂśretag som antingen har huvudkontor eller kontorsplats hos oss. Till exempel HushĂĽllningssällskapet Ă&#x2013;stergĂśtland, SĂśderslätts spannmĂĽlsgrupp, Lely, Svenska Pig och Ă&#x2013;stgĂśtamat. Ni ska bygga ut, hur kommer det sig?

â&#x20AC;&#x201C; Det fanns i planen redan frĂĽn bĂśrjan att det skulle finnas flera hus. Sedan har det gĂĽtt fort att fylla hus ett sĂĽ därfĂśr var det dags fĂśr nästa steg. Nu har vi fĂĽtt ett hus till vilket är helt fantastiskt. I december blir det nya huset med ytterligare 55 kontorsplatser inflyttningsklart. Om vi kan fylla halva huset under nästa ĂĽr är vi väldigt nĂśjda. Det ska även bli en mĂśtessal mellan de bĂĽda husen. SĂĽ vi hoppas fĂĽ till en bra konferens- och mĂśtesplats även fĂśr de som inte flyttar hit.

AGRITECHNICA

NOV

HALLĂ&#x2026; DĂ&#x201E;R ... Helene Oscarsson, koordinator pĂĽ Vreta Kluster i Ă&#x2013;stergĂśtland.

BIOGASDAG

Seminarie- och NOV demonstrationsdag pĂĽ Naturbruksgymnasiet SĂśtĂĽsen pĂĽ temat â&#x20AC;?Inblandning av hästgĂśdsel i vĂĽtrĂśtningssystemâ&#x20AC;?. Tid: 09.00-15.30 Plats: Naturbruksgymnasiet SĂśtĂĽsen ArrangĂśr: Bland annat HushĂĽllningssällskapet, SĂśtĂĽsen naturbruk och JTI. Anmälan: Senast 31 oktober till info. skaraborg@hushallningssallskapet. se eller 0511-248 00 Mer info: Per Ove Persson 0511-248 60

FOTO: VRETA KLUSTER

mÜtesplats, att det kommer in nya hyresgäster och att utvecklingsprojekten kommer igüng. Jag kalllas fÜr klustermotor i och med att jag ser till att saker händer. Till exempel ser jag till att det blir olika mÜtesaktiviteter där olika branscher och forskare mÜts.

inom skogsomrüdet. Det kommer fÜrhoppningsvis att komma büde produktutvecklare, skogsintresserare, skogsägare och folk frün industrin. Dü blir det ett exempel pü ett bra klustermÜte.

Vad är pü güng hos er just nu?

â&#x20AC;&#x201C; I bĂśrjan av november fĂĽr vi besĂśk av Skogstekniska Klustret som jobbar med produktutveckling inom Vad har du fĂśr roll? skog uppe i Vindeln utanfĂśr UmeĂĽ. â&#x20AC;&#x201C; Jag ska hĂĽlla igĂĽng plattformen Tillsammans med bland annat Holgenom att se till att vi blir en bra men ska de prata om innovationer

CAROLINA WAHLBERG DBSPMJOB!KBTFt

NOV

Ă&#x2026;rlig träff fĂśr alla i grisbranschen. Ă&#x2026;rets tema är GrisfĂśretagare pĂĽ G. Tid: preliminärt 08.45-17.00 Plats: Elmia i JĂśnkĂśping ArrangĂśr: Svenska Pig, Sveriges GrisfĂśretagare, Svenskt KĂśtt och LRF. Anmälan: Senast den 6 november http://svenskapig.se/grisforetagardagen-2013n Mer info: sarah.ejermark@svenskapig.se eller 070-230 94 66

Tipsa oss om evenemang! www.ja.se/kalender


01 01 01 01 Ă&#x2026;TERFĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJARE

Nya New Holland och CaseIH

Din starkaste maskinpartner

Nyfiken? Gü online och upptäck mer ...

Just NU kampanjpriser pĂĽ Case IH

Ett komplett program

www.norrmaskiner.se

JX )VEEJHr&OUSFQSFOBEr-BOUCSVLr4FSWJDF

LuleĂĽtSkellefteĂĽtUmeĂĽ 090-18 93 15

TRAKTOREKONOMI AB SKELLEFTEĂ&#x2026; 0910-140 55

Västerbotten, Norrbotten

STOPPADE HĂ&#x2013;NSTJUVEN En tidig morgon vaknade 75-ĂĽriga Ingrid Meinking av ett fasligt liv ut i hĂśnsgĂĽrden. Hon bestämde sig fĂśr att ta reda pĂĽ vad som fĂśrsiggick och fann bĂĽde sina katter och en räv inne hos hĂśnorna. FĂśr att rädda sina äggproducerande vänner bestämde hon sig fĂśr att stoppa räven. När denne kom pĂĽ lagom avstĂĽnd lyckades hon greppa svansen, svinga runt den i luften och slutligen drämma den i stentrappan. â&#x20AC;&#x201C; Det var becksvart ute sĂĽ jag gick lite pĂĽ känsla, säger Ingrid Meinking till Sundsvalls Tidning. Det händer ofta att hon fĂĽr besĂśk av olika djur pĂĽ gĂĽrden, sĂĽ rädd var hon inte. Ingrids fĂśrsta tanke var att gĂśra en jakttrofĂŠ av hĂśnstjuven. â&#x20AC;&#x201C; Den var fin i pälsen och hade inga loppor eller skabb sĂĽ jag hade tänkt spara den, säger Ingrid till tidningen. Men det hanns inte med. SĂĽ nu ligger räven istället begraven i skogen. SORG ORSAKADE DĂ&#x2013;D Dickerson Park Zoo i Missouri har drabbats av tvĂĽ dĂśdsfall. FĂśrst var det elefanthjordens matriark Connie som man tvingades avliva pĂĽ grund av sjukdom. Detta ledde i sin tur till att den 62-ĂĽrige elefantskĂśtaren John Phillips Bradford tragiskt nog ocksĂĽ dog. John som jobbat pĂĽ samma zoo i 30 ĂĽr skulle fĂśrsĂśka fĂĽ den 41-ĂĽriga elefanten Patience att gĂĽ genom en trĂĽng gĂĽng. DĂĽ knuffade hon till honom och krossade djurskĂśtaren. Den tragiska händelsen utspelades bara nĂĽgra dagar efter att den andra elefanten avlivats. â&#x20AC;&#x201C; Hela händelsen var Ăśver pĂĽ nĂĽgra sekunder, säger staden Springfields taleskvinna Cora Scott enligt TT-AFP. Myndigheterna meddelar att Patience inte kommer att bestraffas fĂśr händelsen. Enligt andra i personalen hade man märkt att Patience tydligt sĂśrjde sin dĂśda vän Connie. VARSELVĂ&#x201E;ST FĂ&#x2013;R HĂ&#x2013;NS Det brittiska fĂśretaget Omlet har utvecklat och designat reflexvästar fĂśr hĂśns. â&#x20AC;&#x201C; Vi fick fĂśrfrĂĽgningar frĂĽn kunder och bestämde oss fĂśr att se om det var mĂśjligt, säger Johannes Paul, vd fĂśr Omlet, i ett pressuttalande. Enligt fĂśretaget är västen lätt att trä pĂĽ och kan justeras med hjälp av kardborrband fĂśr att passa bra. Västen har ocksĂĽ ett varmt foder sĂĽ att hĂśnsen inte bara ska synas bra utan ocksĂĽ hĂĽlla sig varma. FĂśretaget skriver dock pĂĽ sin hemsida att västarna inte är lämpade som pyjamas och bĂśr tas av infĂśr natten. Västarna som finns i gult och rosa har visat sig vara en fĂśrsäljningsframgĂĽng. Populärast är den rosa västen som har sĂĽlt dubbelt sĂĽ mycket som den gula, enligt brittiska Metro.

www.staffare.se HUDIKSVALL

TIMRĂ&#x2026;

LULEĂ&#x2026;

BOLLNĂ&#x201E;S

VĂ&#x201E;STERĂ&#x2026;S

STOCKHOLM

UMEĂ&#x2026; 090-13 70 40

AC/BD-län

AUKTORISERAD

Jordbruksaktuellt nr 19 2013  
Jordbruksaktuellt nr 19 2013  
Advertisement