Page 1

maskiNtest: doosaN dX140W-3

www.entreprenadaktuellt.se

halvvägs för forskNiNg om förarlösa maskiNer

tipseN som uNderlättar deklaratioNsarbetet

Affärsnytta för oss som jobbar med entreprenad & grönyta

Upplaga 34 700 ex • nr 3 • 19 mars 2014

36 kilometer pålar

Nya värtahamNeN tar form - 1 000 pålar krävs

NYHET - RT20B

Världens populäraste tiltrotator Indexator Rototilt Systems har uppgraderat tiltrotatorn i segmentet 3-6 ton. Den ger en smidigare, mer följsam körning och förbättrad driftsekonomi. Den smartare konstruktionen medger även anslutning av tryck- och returledning på höger eller vänster sida för att passa alla maskiner.

NYHET


E

: N E T K U D O R P L L I T G Ä V E R A K N RA

p p o l v a t l i k s En

n io t a r lt fi in , e r ja il mavsk la s , r a k n a gsverk t in a n n e t ir Slu in m h c o r unna r b , d d ä b k r a m h oc

Vi på Conclean är experter på Minireningsverk. I vårt sortiment hittar du Minireningsverk från tyska Graf som är världens ledande tillverkare. Detta minireningsverk har en rad unika fördelar. Tveka därför inte att kontakta oss om du vill veta mer om världens bästa Minireningsverk.

Beställ vår katalog på www.conclean.se

För hög skyddsnivå

Med Conclean får du :

– Direkt tillgång ti ll marknadens i sä rklass bredaste so rtiment för Enskilt – Snabba och säk Avlopp ra leveranser direk t till t ex arbetspla tser – Konkurrenskraft iga priser direkt till Entreprenörer – Tillgång till expe rtkunskap med full support och unik h jälp vid projekterin – Godkända prod ukter för Nordiska g förhållanden, t ex Nordic Poly Mark


! n ä v e st ä b s n Entreprenöre www.conclean.se

Huvudkontor: Säljkontor:

Örebro: 019-500 03 00 Norrköping: 011- 496 01 90 Umeå: 090-18 00 13 Malmö: 040-21 44 10

4 4

2208


DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT MASKIN STOCKHOLM ÄR TILLBAKA 9-10 MAJ? Maskin Stockholm är ett event där flera maskinleverantörer har öppet hus på sina anläggningar under två dagar. Kom och titta på våra maskiner och träffa våra säljare på plats. Boka in 9-10 maj redan nu! Nya deltagare! Vi välkomnar två nya deltagare Peters Lastmaskiner och Wacker Neuson. Mer info på maskinstockholm.se

MASK

MASKI

IN ST OCKH

OLM ING I STOCK HOLM 0

NVISN

9-1

MAJ

Tävla och vinn en resa! Även i år kan ni tävla och vinna en resa till ett värde av 25.000 kr.

yatzy.se

MASKIN STOCKHOLM


5

NR 3 • 19 MARS 2014

Entreprenadaktuellt är en rikstäckande och oberoende tidning som delas ut till alla företag inom entreprenad och grönyta. Tidningen trycks i tre regionala varianter. Därmed kan vi erbjuda såväl regional som rikstäckande annonsering. Adress: Boställsvägen 4, 702 27 Örebro Telefon: 019-16 61 30 Fax: 019-16 61 45 E-post: info@entreprenadaktuellt.se Internet: www.entreprenadaktuellt.se ISSN 1654-9139 vd och ansvarig utgivare Stefan Ljungdahl 019-16 61 34 stefan@entreprenadaktuellt.se

RedaktöRen haR oRdet

Framtiden är här! En av världEns största maskinmässor ConExpo/ ConAgg i Las Vegas har precis avslutats och snart drar den hejdlösa svenska mässäsongen igång. Jag väntar med spänning på att få se några av alla de nyheter som presenterades på den amerikanska jättemässan här i Sverige.

nen ska styras manuellt eller med hjälp av en surfplatta. Hur skulle du vilja att framtidens maskiner var utformade och vad borde tillverkarna fokusera på? Skriv gärna till oss och tala om vad du tycker!

än lär dEt dörja några år innan vi får se något jag förstått att flera av detta ute på arbetsplatserna eller ens på våra tillverkare bjudit på en försmak av maskinerna som kom- svenska mässor. mer i framtiden – där man tänker helt annorlunda mot idag. Nu när man nått miljömålen och steg4-tekniken är på väg att serieproduceras har maskintillverkarna möjlighet att prioritera upp design och funktionalitet några snäpp på agendan igen, något som fått stå tillbaka ett antal år när maskintillverkarna har varit tvungna att fokusera på myndigheternas krav när det gäller utsläpp. ANN-LOuISE LARSSON

annonser Olle Ryegård 0510-78 54 70 070-799 18 68 olle@entreprenadaktuellt.se

av rapportEringEn från mässan har

annonser Joakim Barath 0510-78 54 74 070-422 90 09 joakim@entreprenadaktuellt.se annonser Jimmy Karlsson 070-462 96 72 jimmy@entreprenadaktuellt.se

Redaktör

dEt vErkar också bli allt mer autonomt och fjärrstyrt. På

Volvos nya koncept-maskin kan föraren välja om maski-

materialansvarig annonser Åselie Skoog 0510-78 54 56 070-760 39 66 aselie@entreprenadaktuellt.se redaktör Ann-Louise Larsson 019-16 64 64 070-44 43 293 ann-louise@entreprenadaktuellt.se journalist Klara Sinnerstad 019-16 64 65 070-44 43 121 klara@entreprenadaktuellt.se Ekonomi Eva Santhesson-Ramnor prenumeration 019-16 61 32

11 nr (2013) 330 kr + moms info@entreprenadaktuellt.se

produktion & formgivning Claes Berggren 019-16 61 33 claes@entreprenadaktuellt.se Malin Strandli 019-16 61 31 malin@entreprenadaktuellt.se Michael Bodin 019-16 64 69 michael@entreprenadaktuellt.se distribution TS-kontrollerad

24

019-16 61 32 eva@entreprenadaktuellt.se

34 700 ex (2012)

kommande nummer Nr Utgivningsdag

Sista materialdag

4

23/4

11/4

ME-bilaga

23/4

4/4

5

21/5

9/5

Foto, sida 1: Michael ullén, traFikverket

26 Håkan pistade OS-backar

Norrlänningar krossar i Stockholm

32

34

Markbäddar av bergskross studeras

Wacker Neuson bygger nytt

Reningen av bakterier och organiska material fungerar tillfredställande

Huvudkontor, lager och verkstad flyttar till Burlöv i Skåne

55 Växtskyddsdirektiven påverkar golfbanorna

www.L52.eu


Pålarna till utbyggnaden av Värtahamnen kommer med fartyg direkt från fabriken i Turkiet. Två av totalt sex leveranser har anlänt till Värtahamnen. Under våren kommer en ny leverans med pålar

Värtahamnen flyttar Ger plats åt nya bostäder och kontor UTMANING När Värtahamnen i Stockholm

byggs ut används grundläggningsmetoden resonansfri vibrationspålning i stor skala. Hamnen byggs ut i vattnet för att ge plats åt fler bostäder och kontor på land. Anledningen till att Värtahamnen byggs ut är att hamnen måste lämna landyta åt nya kontor och bostäder i exploateringen av Norra Djurgårdsstaden. Därför får hamnen flytta ut i vattnet. Ytan blir densamma som idag, 131 000 kvadratmeter, varav 85 000 i vatten. Hela projektet går

ut på att skapa en ny pir med en passagerarterminal och ett antal andra mindre byggnader. Lika stor yta som byggs ut i vattnet kommer att överlämnas till Stockholms stad för vidare exploatering. Grundläggningen av den nya piren startade i full skala i december förra

Karl Lagerlöf, projektledare, Stockholms hamnar.

året. Pålningsmetoden går enkelt uttryckt på att ett vibrerande aggregat hängs på på en vanlig större kran

och trycker sedan ner stålpålen i marken genom att vibrera. Utanpå aggregatet har man trätt en jättelik damask som ska absorbera så mycket som möjligt av bullret. – Vibreringstekniken använder vi tills vi når berg. Sedan måste vi stoppslå den sista biten, berättar Karl Lagerlöf, projektledare på Stockholms hamnar. Metoden är tämligen ny och det är första gången som den används mer storskaligt. I somras gjordes de för-

sta provpålningarna och i december började arbetet fullskaligt. Totalt är det 1 000 pålar som ska ner i marken. Pålarna slås ner med åtta meters mellanrum. På varje påle monteras en ”betonghatt”. Hattarna formar ett stöd åt de åtta gånger åtta stora betongelementen som läggs i ett rutmönster mellan pålarna. Tillsammans formar betongelementen en yta på ungefär 60 000 kvadratmeter. Ovanpå betongelementen läggs ett två meter

tjockt lager makadam, där man också lägger ner alla slags ledningar som behövs i området. Bland annat dras en fjärrvärmeledning rakt igenom området från det angränsande kraftvärmeverket. Under uppbyggnaden schaktas totalt 82 000 kubikmeter. – Vi kan återanvända i stort sett alla massor. Det är uträknat så att när vi gräver upp på ena sidan kan vi fylla igen på andra sidan. Vi har hittat lite föroreningar. Ungefär 1 000 kubik kom-


7

iCON gps 60 - Flexibel & användarvänlig Scanlaser presenterar Leica iCON gps 60, marknadens mest flexibla och användarvänliga GPS-utrustning. Perfekt för dig som vill göra inmätning, utsättning och volym-beräkning på ett enkelt sätt. Tack vare den nya mjukvaran iCON Site som är mycket enkel och smart med tydliga knappar och menyer kan nu alla mäta med GPS. Lägg till en oöverträffad flexibilitet och ni har en GPS av högsta klass. Använd den på stången, på bilen, på fyrhjulingen eller i ryggsäck med extern antenn. Gå in på www.scanlaser.se för att läsa mer om iCON gps 60, där hittar ni även våra kontaktuppgifter! ungefär varannan månad.

”ICON GPS 60 GÖR OSS TILL EN FLEXIBEL HELHETSLEVERANTÖR.”

Foto: traFikverket

MIKAEL BERTILSSON, GÖTENE GRÄVTJÄNST

ut i sjön mer att skickas till deponi, berättar Karl Lagerlöf. Enligt beräkningarna är det 17 000 kubikmeter som ska muddras, men Karl Lagerlöf tror att det blir betydligt mindre än så när man är klara. – Kanske klarar vi oss med ungefär hälften av det, säger han. Närmast land borrar man sig ner istället för att vibrationspåla och fyller sedan upp med kalk och cement istället för stålpålar. Kalkstabiliseringen har gjorts under hösten och i

ytterkant håller man nu på att slå ner stålspont. Stålpålarna är mellan 0,8 och 1,2 meter i diameter och som längst upp till 55 meter. Total längd är 36 kilometer. De har tillverkats i Turkiet och fraktats till Sverige på pråmar. – Ju fler transporter vi kan få sjövägen, desto bättre. Sjötransporterna underlättar logistiken avsevärt, fortsätter Karl Lagerlöf. Två av totalt sex leveranser har anlänt till Värtahamnen. Under våren kommer en ny leve-

rans med pålar ungefär varannan månad. Även betonghattarna och betongelement levereras med båt från fabriken i Polen. den nuvArAnde hamnen byggdes på 1920talet, i första hand som en kolhamn för det närliggande kolkraftverket men har byggts ut flera gånger, senast 1989. Livslängden för den nya hamnen beräknas till 120 år, men förmodligen kommer den att hålla betydligt längre än så.

Welcome to the world of Machine Control

www.scanlaser.se 0525-644 50


8

NR 3 • 19 MARS 2014

Projektet i siffror schakt

Återanvändning

kubikmeter

kubikmeter

82 000

81 000

ungefär

1 000

kubikmeter har skickats i väg till deponering på grund av föroreningar

Anläggningsarbetet av Värtahamnen ska pågå parallellt med ordinarie färjetrafik. Bland annat ska 82 000 kubikmeter schaktas. Foto: ann-louise larsson

muddring

Betong

45 000

17 000

kubikmeter

– Vi skapar en hamn som möter framtidens krav både vad det gäller miljö och logistik. En viktig punkt som vi satsat mycket på är elanslutning av fartygen. Det innebär att fartygen kommer att kunna stänga av sina hjälpmotorer när de ligger i hamn. Det minskar både buller och skadorna på miljön, fortsätter Karl Lagerlöf. Stor vikt läggs också på källsortering och omhändertagande av fartygens avloppsvatten bland annat. Den största utmaningen i projektet är att utföra arbetet utan att påverka hamnens verksamhet. Alla båtar ska komma in och avgå enligt tidtabellen. – I stort sett kan vi jobba obehindrat, men när vi gör något moment allra längst ut på piren måste vi kan-

ske flytta på oss precis när båtarna ska köra ut. Vi har kontinuerligt möten med fartygsbefälen och förstår varandras verksamhet bra, fortsätter Karl Lagerlöf. Första spaDtaget togs i juni förra året, sedan dess har det varit full fart i hamnen. Peaken kommer man att nå till hösten då sammanlagt ett par hundra personer sysselsätts. I dag är ungefär 70-80 yrkesarbetare och ett 50-tal tjänstemän involverade i projektet. Sjöentreprenaden, värd 1,2 miljarder kronor, har danska Aarsleff. – Ungefär 75 procent av arbetet är upphandlat i dagsläget. Det som återstår att handla upp är bygget av den nya terminalbyggnaden. 2016 ska hela arbetet vara klart och hittills har allt flu-

tit på enligt planeringen. Det som sticker ut lite i förhållande till många andra stora infrastrukturprojekt är synen på tidsåtgång. – För oss är det viktigaste att våra entreprenörer kan göra arbetet på ett säkert sätt för både sig själva och miljön. Om vi ser att arbetet totalt sett i projektet inte går att utföra säkert, så justerar vi i tid så att det blir säkert. Det är väldigt viktigt att våga vara självkritiska, säger Karl Lagerlöf. – Vädret i vinter har varit väldigt gynnsamt för oss. Vi har inte haft några problem alls så här långt och vi har lyckats hålla oss inom tidsramarna hittills. Sjöarbetena har gått bra och ju mer yta som blir klar ute i vattnet desto mer arbetsyta får vi för maskiner, avställningsytor och liknande, fortsätter Karl Lagerlöf.

I dag är det väldigt trångt i området. Precis bredvid hamnutbyggnaden bygger Fortum ett nytt kraftvärmeverk. Bara ett staket skiljer de båda arbetsområdena åt. Ett lite stycke bort pågår arbetet med Norra länken för fullt. – Jag har lovat mina medarbetare att bjuda på champagne att bjuda på champagne längst ut   på taket av terminalen när allt är klart 2016, säger han och skrattar.  

kubikmeter

12 000 ton armering, motsvarande 266 kilo per kubikmeter

1 000 pålar

till en sammanräknad längd på 36 kilometer. pålarna är mellan 80 centimeter och 1,2 meter i diameter. De längsta pålarna är 40 meter långa.

5 Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se

i dag finns fyra färjelägen, den nya hamnen kommer att få fem färjelägen

VÅRFLOD I SIKTE? Vi har fyllt upp våra lager med egentillverkade vägtrummor i plast och plåt - upp till 3.5 m i diameter - och står redo att leverera till dig! Beställ nu - innan vårfloden kommer - för smidiga byten eller nyinstallationer. Alltid snabba leveranser över hela landet - till attraktiva priser!

Ring oss! 0771- 64 00 40

viacon@viacon.se www.viacon.se

Lidköping Luleå Lycksele

Gävle Upplands Väsby Årsta

Kungälv Göteborg Billesholm

Eslöv


9

NR 3 • 19 MARS 2014

Den nya hamnen kommer att flyttas ut i vattnet som den gula markeringen visar. Foto:stockholms hamnar

Pålningsarbetet inleddes i full skala i december. Man använder sig av en metod som kallas resonansfri vibrationspålning, som går ut på att pålarna vibreras ner i marken.

FAKTA

nya Värtahamnen Den nya Värtahamnen byggs för att Norra djurgårdsstaden ska kunna exploateras i området närmast vattnet. Värtahamnen är Stockholms största hamn, med närmare 4 miljoner passagerare och en hantering av 1,6 miljoner ton gods. Sommaren 2013 började Värtahamnen byggas om och delvis flyttas längre ut i vattnet. Anledningen är att Stockholms stad behöver mark för stadsutveckling. Den nya hamnen blir mer miljövänlig, får en effektivare planlösning och en ny modern passagerarterminal. 75 procent av arbetena är upphandlade, i stort sett är det bara terminalbyggnaden kvar att upphandla. Danska Aarsleff har fått sjöarbetena. Hela deras entreprenad är värd 1,2 miljarder.

Ovanpå pålarna träs ”betonghattar” och på dem läggs sedan ett antal betongelement som tillsammans bildar grunden för den nya piren. Foto:stockholms hamnar


10

NR 3 • 19 MARS 2014

Maskintest

”Lugn men samtidigt Doosan DX140W-3 är en maskin som imponerar på testarna. – Betydligt bättre upplevelse än förväntat, kommenterar Sebastian Alm. Maskinen beskrivs som snabb och effektiv samtidigt som den arbetar lugnt.

Doosan DX140W-3 För knappt ett år sedan kom Doosan med en uppgraderad version av 14-tons hjulgrävaren DX140W. Den nya modellen fick beteckningen DX140W-3, vilket främst syftar på att den är anpassad för att uppfylla steg3b-kraven på motorn. Man passade även på att göra en del andra uppdateringar, så som förbättrad hytt med ökad komfort och bättre sikt. Arbetsmiljö:

Hytten och arbetsmiljön i maskinen upplevs på det stora hela som väldigt bra. – Det var lite trångt att komma åt knapparna under armstödet, inte minst om man har arbetsbyxor med utanpåliggande fickor på eller om man är lite kraftigt byggd. Det är ingen rörelse man vill göra ofta under dagen, säger Mattias Wallin. Rattkonsollen upplevs också som lite för kraftig och skymmer sikten framåt-nedåt över redskapen en aning. Sikten för övrigt upplevdes väldigt bra, speciellt med de två kamerorna som demomaskinen var utrustad med. Backkamera är standard, den sidomonterade kameran är ett tillval. – Det som jag tyckte var extra bra var den delade bilden på displayen, att man kunde se bilder från båda kamerorna samtidigt, fortsätter Mattias. Ett litet minus är dock vindrutetorkaren som torkar rutan i en halvmåne istället för parallellt över hela rutan. – Den kom inte åt i vänstra hörnet och det upplevde jag som lite störande när jag körde maskinen, inflikar Sebastian. Att kliva i och ur maskinen var enkelt. Hyttdörren är lagom stor och det upplevs som lätt att ta sig in i hytten. Det som däremot upplevs som lite svårare är att ta sig upp till motorhuven på maskinen. – Vissa tillverkare har gjort det väldigt enkelt och säkert med trappsteg eller en avsats att kliva på. Här upplevde jag att man fick klättra lite mer och det kändes inte helt säkert, kommenterade Sebastian. Ljudnivån upplevs som mycket låg. Det är behagligt både för den som sitter i maskinen och för den som arbetar i närheten av maskinen. Stolen är behaglig att sitta i och lätt att ställa in. Den är luftfjädrad och har uppvärmning. Datorn är lätt att förstå sig på direkt

från början. Den har en för modellen ny användar vänlig sju tums färgskärm med full tillgång till alla maskininställningar och underhållsuppgifter.

En del knappar under armstödet upplevdes svåra att komma åt.

service och underhåll

Förutom att det upplevs som besvärligt att ta sig upp på maskinen så får tillgängligheten på alla nödvändiga komponenter för service och underhåll ett högt betyg. – Att kunna tanka maskinen från marknivå är ett stort plus, säger Sebastian. Annars sitter det mesta där det brukar och är lättåtkomligt och överskådligt placerat. All underhållsdata visas direkt på manöverpanelen. Motorn klarar 3b-kraven genom EGR-teknik, det vill säga med partikelfilter. Detta rengörs automatiskt efter ett visst antal arbetade timmar, något som också ger pluspoäng. – Det är skönt att man själv slipper tänka på när det är dags att göra det, säger Mattias.

Många av komponenterna sitter centralt placerade och går lätt att nå för underhåll från marknivå.

Körupplevelse:

Doosan DX140 upplevs som riktigt bra att köra på alla sätt. Samtidigt som den är rapp och hänger med bra så beskrivs den ändå som lugn. – Den går lugnt och bra trots att man gör alla rörelser samtidigt, säger Sebastian. Hjulbasen är lite längre än på många andra modeller i samma storleksklass, vilket förstås gör att maskinen tar lite mer utrymme men den upplevs ändå som smidig och lättframkomlig. – Möjligen att den kan upplevas som lite klumpig i trånga utrymmen, men jag ser det mer som en fördel än en nackdel att den är lite längre. Den är väldigt smidig att köra och rapp i drift även på vägen. Jag kom upp i 40 kilometer i timmen i körläget och det tycker jag är bra, säger Sebastian. Stabiliteten i maskinen tyckte dock Mattias var mindre lyckad. – Jag tyckte att maskinen var alldeles för lätt bak. Man fastnade lätt i högen och det drar ner körupplevelsen. Sebastian upplevde dock inte detta som ett problem. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Motorn i den uppgraderade versionen klarar steg3b.

Hög markfrigång ger Doosan DX140W-3 pluspoäng.

plus: + Transporthastigheten – upp till 40 km/h

+ Hög markfrigång + Arbetar bra med många mo+ + + + +

ment samtidigt även på lågt varvtal Bra hydraulik Bra sikt enkelt att tanka från marken smidig lösning med automatisk rengöring av partikelfilter Går att se bilderna från båda kamerorna på displayen samtidigt

minus: - Vindrutetorkarens placering,

-

vänstra hörnet missas Trångt bland knapparna under armstödet Placeringen av den kraftiga rattstången skymmer sikten över redskapet en aning rattkonsollen hade lite för lite justeringsmöjligheter Att kliva upp på maskinen från höger sida kändes lite osäkert


11

NR 3 • 19 MARS 2014

snabb och effektiv” FAKTA

doosan dX140W-3

Se videoklipp på www.entreprenadaktuellt.se!

motor: eGr 102 kW, 137 hästkrafter vid 2 000 varv/min, steg3 b. Vattenkyld. Antal cylindrar: 6 vikt: 14 213 – 16 273 kg. bränsletank: 280 l. Körhastighet; Hög: 37 km/h Låg: 10 km/h. maximal drivning: 8,3 t. Grävkraft 8,1-11,7 ton. roPs-godkänd hytt monoblockbom: 4 400 mm – arm: 2 100 mm. motvikt: 2 200 kg (2 500 kg finns som tillval) transmission: Powershift

Färgskärmen får högt betyg. Den kan visa bilder från båda kamerorna samtidigt, vilket ger pluspoäng.

Rattkonsollen har lite för lite justeringsmöjligheter. FAKTA

maskintestarna sebastian Alm, 32 år, har kört entreprenadmaskiner i 14 år. Han är utbildad maskinförare och kör mestadels bandtraktor men har även erfarenhet av bandgrävare, hjulgrävare och hjullastare. Han har ett brinnande intresse för maskiner och teknik. mattias Wallin, 42 år, maskinförare med snart 25 års erfarenhet av en mängd olika entreprenadmaskiner. egen företagare med stort intresse för teknik. Doosan DX140W-3 beskriver testarna som en snabb och effektiv maskin, men som ändå arbetar lugnt.

Foto: Klara sinnerstad


12

NR 3 • 19 MARS 2014

Nisse Jansson, Enjis bergsprängning, i Åkersberga blev tidigare i år ”Årets bergentreprenör”. Han har varit i branschen i 40 år och drivit eget sedan 1990. Foto: Klara SinnerStad

Nisse är Årets bergentreprenör PRISAD Årets bergentreprenör beskrivs som

”född till entreprenör” och har förstått vikten av att göra ett bra jobb. Tack vare sitt goda rykte har Nisse Jansson i Åkersberga knappt behöva jaga ett enda jobb på fem år. 2010 fick Enjis bergspräng­

ning ett stort kontrakt med Roslagsvatten att spränga och schakta för ledningar bara ett stycke bort från lokalerna i Åkersberga norr om Stockholm. Där ”går” två borriggar och två gräv­ maskiner i minst ett år till. Till semestern 2015 räknar Nisse Jansson att allt ska vara klart. – Det är först nu de senaste åren som jobben rullat in mer eller min­ dre av sig själv och mycket handlar väl om att man har skapat sig ett namn och ett gott rykte i branschen, säger Nisse. Han börjadE jobba inom anläggningsbranschen 1968 och kom in på spräng­ ning 1973. Under ett antal år var han anställd, men 1990 bestämde han sig för dra igång egen verksamhet.

I starten var han själv i före­ taget, men genom åren har företaget vuxit till att sys­ selsätta sex personer, för­ utom Nisse själv. – Och det finns nog egentligen rum för ett par stycken till, fortsät­ ter Nisse. Men att anställa är inte aktuellt i dagsläget. Istället för att växa har man valt att leja in arbetskraft och maskiner när man har behov. dEn Egna maskinparken har dock vuxit en del. För några år sedan köptes en dumper in till ett jobb i Vaxholm och där använ­ des den så flitigt att den i stort sett betaldes bara på detta projekt. I övrigt består maskinparken av fem riggar av olika mär­ ken och storlekar, tre gräv­ maskiner och tre dumprar. Lokalerna är i huvudsak

verkstadslokaler, men en liten övervåning inrym­ mer personalutrymmen, mötesrum och med en bär­ bar dator kan Nisse sköta en del kontorssysslor häri­ från. För det är mycket tid som tillbringas i lokalerna, även för Nisses stora hobby – amerikanska veteran­ bilar. – Du ska se att det till­ bringas en del tid här all­ tid. Och det är inte bara jag, utan ett par av mina anställda delar mitt bilin­ tresse och brukar ligga här och skruva de också. nissE bEskrivEr det som att han har haft tur när det gäl­ ler personalen och hittat ”tusenkostnärer” som kan rycka in och hjälpa till med det mesta. Två av de sex är renodlade maskinförare och har inte sprängkort. Resterande kan både köra maskin och spränga. – De sköter sig själva väl­ digt mycket och vet precis lika bra som jag vad som behöver göras. Jag är väl­ digt glad över att ha så bra anställda, säger Nisse och lyfter fram dem som en

viktig del av utmärkelsen ”Årets bergentreprenör”. – Det är förstås en stor ära att få priset, 25 000 kro­ nor. Detta ska komma per­ sonalen till del på något sätt, inte bestämt än hur. Jag hade inte alls väntat mig att det skulle bli jag och hade knappt tänkt åka på Bergsprängardagarna alls i år, säger han med ett roat skratt. Enjis bergspränging gör alla slags jobb, stora som små, men har av en slump blivit nischade lite extra på sprängningar i inner­ stan i Stockholm. Ett av de första jobben Nisse gjorde som egen var att spränga fram PUB:s käl­ larvåning, 400 kvadrat­ meter. Huset består av en järnkonstruktion som vilar på pelare som går ner i berget. Man fick borra runt pelarna och sprängde sedan loss resten. – Det skulle ske utan att påverka verksamheten ovanför. Men rutorna skallrade så det var inte säkert att gå precis intill. Till slut fick vi spärra av en del av gatan, berättar Nisse.

gEnom årEn har han för­ stås varit med om fler­ talet komplicerade sprängningar både inom­ hus, under vatten och i tunnlar. Jobbet har för­ ändrats mycket på de fyrtio år som Nisse varit i bran­ schen. – Ja, både när det gäl­ ler miljö och säkerhet. Det är till exempel inte tillå­ tet längre att stå och åka på riggarna, det gjorde man hela tiden förr, berättar Nisse. En mEdarbEtarE i företa­ get förolyckades i samband med att han stod och åkte på en rigg som välte över honom och han klämdes ihjäl. – Den händelsen påver­ kade förstås hela företa­ get. Klart man tänker på riskerna ibland, men det har blivit otroligt mycket säkrare på senare år. Ibland undrar man vad man håller på med egent­ ligen, men det är nån­ ting med yrket som gör att man fastnat. Kanske är det adrenalinpåslaget när man trycker på knappen

och skjuter iväg salvan, säger han. Man konstaterade att olyckan berodde på hand­ havandefel trots att den förolyckade var en mycket erfaren och duktig bergs­ prängare. Numera har man enbart radiostyrda riggar i företaget, så en liknande olycka ska inte kunna inträffa igen. så myckEt arbete ute på fäl­ tet hinner inte Nisse med längre. Numera är det mest skrivbordsjobb; räkna på jobb och hålla kontakt med beställarna bland annat. – Jag är inte ens med ute och kör lastbil längre, säger han och berättar att han börjat trappat ner lite på jobbet – men att helt släppa företaget är svårt. – Jag har börjat fundera över vad som ska hända med företaget i framtiden, kanske någon av döttrarna tar över och leder företaget eller om det ska säljas, spå­ nar Nisse.

ann-louiSe larSSon ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64


KRAFtSAmLinG AV SäLLAn SKåDAt SLAG. På Entreprenad Live träffas branschen för att bygga relationer, inspireras, göra affärer och ha gemensamma positiva upplevelser. Sällan har så många stora viktiga leverantörer deltagit tillsammans för att möta ambitiösa och duktiga entreprenörer som vill utveckla sig själv, sin personal och hela sin verksamhet. Utställningen är fullmatad med produkter, tjänster och nya lösningar. Det som inte finns på Entreprenad Live är tveksamt om du behöver. Det mesta är på plats. Det som går att köra kan man prova på plats. Allt från små smidiga fjärrstyrda grönytemaskiner till stora hjullastare, grävare, krossverk och de största anläggningsdumprarna. Kunskap och vidareutveckling är avgörande för att kunna konkurrera. På Entreprenad Live arrangeras seminarier och kompetenscenters som inspirerar och höjer kunskapsnivåerna. Följ Entreprenad Live på www.entreprenadlive.se. Där kan du läsa massor om mässan och branschen. Registrera dig redan nu för ett mässbesök i Göteborg i september eller börja prenumerera på vårt nyhetssbrev, Nytt från Entreprenad Live, som skickas ut varje vecka. Varning! Har du inte redan bestämt dig för att besöka mässan så kommer du säkert att ändra dig när du läser om allt spännande som samlas på Entreprenad Live. Välkommen.


GöteborG stora holm 4–6 september 2014

sKÅNe rING KNUtstorp 7–9 maJ 2015

www.entreprenadlive.se

Samarbetspartners


16

NR 3 • 19 MARS 2014

Den 4-8 mars hölls en av världens största internationella maskinmässor i Las Vegas i USA: ConExpo/ConAgg. Mässan

hade en total utställningsyta på drygt 218 000 kvadratmeter och lockade omkring 125 000 besökare. Årets mässa

hade 2 400 utställare, vilket är cirka åtta procent fler än vid förra mässan för tre år sedan. Nästa internationella maskin-

mässa är Intermat i Paris som hålls den 20-25 april 2015. Året därpå, 2016, är det dags för Bauma i München igen.

MÄSSor & KonferenSer

Samec gör uppehåll i år – återkommer 2015 MÄSSA Samec-mässan i Skellefteå kommer inte att arrangeras som planerat i augusti i år. Mässan har köpts upp av Nolia och kommer tillbaka 2015. Göran Carlsson, tidigare vd för bland annat Hemmabutikerna och Woody bygghandel, är Maskinexpo och Stoxas nye vd. FOtO: KLARA SINNERStAD

göran carlsson är Maskinexpos nye vd VD-byte i februari stod det klart att det blir göran carlsson som blir Maskinexpos nye vd. han kommer närmast från en utvecklingstjänst inom Mediamarkt, men har tidigare varit vd för bland annat Woody bygghandel och hemma-butikerna. – jag käNde direkT när jag såg platsannonsen att det var här var jobbet för mig. Det gick rakt in i hjär­ tat, berättar Göran Carls­ son när han precis inlett sin tredje vecka på det nya jobbet. Redan vid anställ­ ningsintervjun presente­ rade Göran en lista med

idéer och förslag för hur Stoxa och Maskinexpo skulle kunna utvecklas. – Stoxa har fantastisk potential. Jag ser möjlighe­ ter för bland annat mässor inom båtar, friluftsliv och camping, säger Göran. Det skulle även passa bra för scouterna att ha ”jam­ boree” på området. – Jag hoppas att jag bär på erfarenheter som kan tillföra Maskinexpo, Stoxa och entreprenadbranschen något, tillägger Göran. En längre intervju med Göran Carlsson publiceras i bilagan om Maskinexpo som följer med nästa num­ mer av Entreprenadaktu­ ellt. ANN-LOUISE LArSSON ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

SaMec-MäSSaN i Skellef­ teå och Load Up North i Boden var planerade att gå av stapeln exakt samtidigt, sista helgen i augusti i år. I slutet av februari stod det dock klart att mässarran­ gören Nolia tar över Samec­ mässan från den tidigare arrangören Skellefteåmäs­ san – och att det inte blir någon mässa i år. – Vi har beslutat att Samec får vila ett år och återkommer 2015. Vi har inte beslutat någon exakt tidpunkt ännu, säger Mar­ garetha Lundquist, vd på Nolia. – Skellefteå är ett intres­ sant område för oss att växa i. Ett viktigt steg i det blir att arrangera Samec, fort­ sätter hon. Om Samec eller Load up North, som Nolia står bakom som en av arrangö­ rerna, kommer att föränd­ ras innehållsmässigt kan inte Margaretha Lundquist svara på idag. – Mässorna har redan idag ganska olika inrikt­

Samec-mässan i Fällfors utanför Skellefteå hade premiär förra året. I februari blev mässan uppköpt av Nolia, som nu meddelar att årets mässa ställs in och istället satsar man på en mässa 2015. ARKIVBILD: ANN-LOUISE LARSSON

ningar, men det är svårt att säga redan nu om vi kom­ mer att förändra Samec­ mässan på något sätt.

De utställare som redan hunnit boka plats på Samec 2014 erbjuds istället en monter på Load Up North.

ANN-LOUISE LArSSON ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Halva priset på flaket! Vid köp av en valfri ny Palmse växlarvagn får du köpa flaket för halva priset.

Rejäla växlarvagnar standardutrustade med boggi-blockering, containerlås och viktöverföringscylinder. Flaken är standardutrustade med topp/sidohängd baklucka och godstjocklek - 6 mm i botten och 4 mm i sidorna. Flera tillvalsalternativ finns till både vagnar och flak. Se alla priser och modeller på nordfarm.se Prisexempel: ML114, vagn fast torn ........................................................ 179.900:ML4008, flak 4 m/7,4 m3. Till ML114/114S .......... (45.000:-) 22.500:Kampanjen gäller som längst t.o.m. 19 april -2014

Köp hosyoutube.com/nordfarm din närmaste Nordfarm-återförsäljare!

facebook.com/nordfarm

nordfarm.se

Priser är exkl. moms


17

NR 3 • 19 MARS 2014

Fr

Kalender

20-23

NordiSka Trädgårdar

Vad: En av de ledande, årligen återkommande trädgårdsmässorna i Norden med MarS över 55 000 besökare och cirka 400 utställare. Nytt för i år är den parallella mässan Hem & Villa Utemiljö, en helt ny mässa med fokus på produkter och tjänster för alla boendedrömmar under bar himmel. Var: Stockholmsmässan, Älvsjö

1-4

ww

ib

w. m

as

ilj

kin

ex

Nordbygg

po

et

t

.se

Vad: Över 800 utställare från drygt 30 länder visar spännande nyheter, smarta lösningar och nya idéer som rör bygg, VVS- och fastighetsbranschen. Var: Stockholmsmässan, Älvsjö april

9-10

MaSkiN STockholM

Vad: Tanken bakom Maskin Stockholm är att ett flertal maskinhandlare runt om i Maj Stockholm visar upp sina maskiner och anläggningar under gemensamma dagar. Provkörningsmöjligheter hos respektive maskinhandlare. Var: Stockholmsområdet

16-17

Skol-SM i aNläggNiNgSMaSkiNer

22-24

MaSkiNexpo

Vad: Årligen arrangerar Byggindustrins yrkesnämnd (BYN), Maskinentreprenörerna Maj och SEKO Skol-SM i anläggningsmaskiner. Tävlingen har genomförts sedan 1994. I år tävlar Nifsarpsskolan i Eksjö, Törnströmska gymnasiet i Karlskrona samt Ingelstadsgymnasiet i Ingelstad. Var: Ingelstadsgymnasiet, Ingelstad

Vad: Nordens största maskinmässa. Utställare finns inom byggnation, vägunderhåll, Maj entreprenad, åkeri, fastighetsskötsel, skogsbruk, lantbruk och bergsbruk. Här kan du se och provköra grävmaskiner, hjullastare, grävlastare, pickuper, transportbilar, skyliftar, minigrävare, skopor, tillbehör och mycket annat. Mässan lockade förra året 412 utställare och 19 165 fackbesökare. Var: Stoxa, Sigtuna

Tipsa oss om evenemang!

Informationen presenteras kostnadsfritt i kalendern. Gå in på vår hemsida, www.entreprenadaktuellt.se/kalender

Dagar för skogsmaskinintresserade nyKoMLInG Under pingsthelgen, 6-7 juni, kan alla som är intresserade av skogsmaskiner eller annan kringutrustning bege sig till karlskoga och Skogsmaskindagarna. SkogSMaSkiNdagarNa i Karlskoga är enligt arran­ görerna ”det självklara besöksmålet för dig som på något sätt arbetar inom skogsnäringen. Men också för dig som på annat sätt

H ä n g m e d h ä n g p å

har intresse för branschen, maskiner och utrustning”. Dagarna kommer att bjuda på ett stort samlat utbud av allt som hör skogen till. Här finns skördare och skotare i olika storlekar, skogsvag­ nar, kranar, minisågverk, vedmaskiner, ATV:er och mycket mera. I skrivande stund har totalt 123 före­ tag bokat en plats till eve­ nemanget, som äger rum på Karlskoga flygplats. Den nostalgiskt lagde behöver inte heller gå lott­

lös. En utställning med gamla skogsveteraner kom­ mer garanterat att väcka såväl känslor som gamla minnen.

ANN-LOUISE LArSSON ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Kundanpassade kärror för alla grävare!

Kontakta oss eller din maskinhandlare!

Stockholmshelg! Vårens höjdpunkt med extra allt MaskinExpo + Elitloppet samma helg! Stora maskiner Smarta lösningar Nyheter Demo och provkörning Experter och branschfolk Mässerbjudande Motorcirkus

✓ ❑ ✓ ❑ ✓ ❑ ✓ ❑ ✓ ❑ ✓ ❑ ✓ ❑

Boka årets bästa dagar på branschens egen FackFolkFest!

Se oss på

22–24 maj på STOXA 12 kilometer från Arlanda

08-512 937 00 – info@maskinexpo.se – www.maskinexpo.se www.maskinexpo.se

STOXA

1,5 – 12 tons lastvikt

Waldung-kärran® www.waldung.se • Tel 0708-55 24 72 ME 2014 5 annons 121,5x332mm EA.indd 1

2014-02-27 10.24


18

NR 3 • 19 MARS 2014

Marknad

Håll koll på Ring eller maila oss

För nya Prospekt!

- Marknadens mest attraktiva Dagvattenmagasin. Inspireras DU också! Nu - 4 olika system tillgängliga! Made In Sweden!

info@plastinject.se

0371-58 70 00

- Tungmetallfilter anpassade till Vattendirektivet och MKN! NU är det möjligt!

Underlätta deklarationen EKONOMI Snart är det dags att deklarera. Att ha koll på bokföringen och att använda Skatteverkets e-tjänster är två råd som underlättar deklarationsarbetet. I år kAn det vArA lönt

att lägga lite extra krut på deklarationsarbetet. Skatteverket kommer nämligen att särskilt granska vanliga fel som företag gör i sina deklarationer. – Det är viktigt att alla företag gör rätt så att seriösa företag kan konkurrera på schyssta villkor, säger Skatteverkets analyschef JanErik Bäckman. Till de vanligaste felen som företagare gör hör brister i bokföringsarbetet och redovisning av privata

@

som är företagets pengar och vad som är privata kostnader. – Om man till exempel har köpt in en bil på firman och nyttjar den privat måste man ha koll på hur man ska redovisa bilförmån. Det är en vanlig miss som många gör, fortsätter Anna Gärdin. SkAtteverket kommer att speciellt att rikta sin granskningsinsats i år mot nystartade företag och mer specifikt på personer som har liten eller ingen erfarenhet av att driva företag sedan tidigare. Ett företag räknas som nystartat under de två första åren som företaget finns. – Nystartade företag är viktiga att nå. Erfarenhet-

Traktorförsäljningen ökar i Sverige försäljNINg efter en inbromsning i januari har registreringarna av nya traktorer tagit fart igen. när årets två första månader nu har gått visar statistiken en ökning på över 11 procent, jämfört med föregående år. Under jAnUArI 2014 registrerades 207 nya traktorer, vilket var färre än de 226 traktorer som registrera-

Watermanagement perfection

kostnader och förmåner. Felen är inte branschspecifika utan allmänt förekommande och särskilt vanliga bland nystartade företag. – Den första frågan man bör ställa sig tycker jag är om man klarar av bokföringen själv eller om man behöver ta hjälp? Många företagare förstår inte vikten av bokföringen och missar att lämna in uppgifter eller betala in på grund av att de helt enkelt inte har förstått. Det innebär en massa merjobb både för oss och för företagaren. Känner man sig osäker tycker jag att man ska ta hjälp, säger Anna Gärdin, områdesansvarig för företag på Skatteverket. För dem som driver enskild firma är det extra viktigt att ha koll på vad

des under samma period året innan. Under februari har trenden dock förändrats och hela 265 nya traktorer har registrerats in, vilket kan jämföras med 195 traktorer året innan. Efter att 2014 års två första månader har passerat hamnar man därmed på 470 traktorer, vilket är 11,6 procent högre än de 421 traktorer som registrerades under samma period 2013. Den främsta ökningen ses i segmentet 193-300 hästkraf-

ter, där antalet gått från 37 traktorer 2013 till 61 traktorer 2014. Vidare har en stor ökning skett i segmentet 110-192 hästkrafter, samt i segmentet för kompakta traktorer under 110 hästkrafter. Endast en traktor skiljer ledaren John Deere, som har 107 registrerade traktorer, mot Valtras 106. Därefter sker ett hopp ner till Massey Ferguson med 53 och New Holland med 51 traktorer.


19

NR 3 • 19 MARS 2014

bokföringen

Leasing från 2 495:-* per månad

FAKTA

Att tänka på inför deklarationsarbetet:

• • Anna Gärdin, områdes­ ansvarig för företag på Skatteverket. Foto: Skatteverket

erna är att om det blir fel i början växer problemen lätt och kan bli svårare att hantera längre fram, säger Anna Gärdin. Hon råder alla att i så stor utsträckning som möjligt använda myndighetens e-tjänster. Risken för att

Bokföringen. Har jag koll på bokföringen och lämnat alla uppgifter som behövs? Klarar jag det själv eller behöver jag ta hjälp? Privata kostnader. Har jag redovisat exempelvis bilförmån och har jag koll på vilka avdrag jag gjort på företaget, vad som är firmans pengar och vad som är mina privata kostnader? e-tjänster. Kan jag använda Skatteverkets e-tjänster? Risken för att jag gör fel eller fyller i för lite, alternativt i fel ruta, minskar.

göra fel minskar avsevärt, speciellt för dem ska föra över uppgifter mellan olika blanketter. – Det har varit trögt att få företagare att använda vår e-tjänst för inkomstdeklarationen. Många känner nog inte till att man kan

lämna e-deklaration även som enskild firma eller för ett aktibeolag. Det är något som jag verkligen rekommenderar. Det sparar man en massa tid på dessutom, fortsätter Anna Gärdin.

FÖLJ MED IVECO TILL SKÖNA ITALIEN!

Ann-LouiSe LARSSon ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

FAKTA

Antal registrerade traktorer, januari-februari 2013 2014 Case iH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 new Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Fendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Valtra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Claas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Massey Ferguson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 McCormick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Deutz-Fahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 John Deere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Lamborgini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Zetor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Challenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Övriga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2-DAGARS RESA TILL IVECOS FABRIK INGÅR NÄR DU KÖPER EN NY DAILY Erbjudandet gäller alla Daily-modeller och i priset ingår ett lärorikt och spännande studiebesök på Ivecos Daily-fabrik i Suzzara. *Leasingpris på 2 495 kr/mån är baserat på: Iveco Daily, 7 m³29L11. 36 månader avbetalning. 30% kontantinsats (71 190:-). 40% restvärde (95 000:-). 4,7% i ränta. Alla priser exklusive moms. Alla erbjudande gäller till och med den 31 maj 2014 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständig information om resan till Italien: kontaka din lokala Iveco-återförsäljare.

W W W. I V E C O . S E

Transport av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070-223 55 49

Demontering av traktorer & entreprenadmaskiner. Vi har delarna du behöver! Försäljning av begagnade maskiner

TK:s Begagnade Traktordelar AB • Vårdsberg • 585 92 Linköping Tel. 013-35 73 00 • www.tktraktordelar.se

ALVESTA Alvesta Bilservice 0472 - 131 10 BORÅS Sörman Bil 033 - 24 87 80 GÖTEBORG Iveco Göteborg 031 - 57 83 00 HELSINGBORG Iveco Helsingborg 042 - 20 27 64 KARLSTAD Malte Månson 054 - 55 57 61 KRISTIANSTAD Tofta Bil 044 - 21 52 75 LULEÅ Bilkompaniet 0920 - 23 66 28 MALMÖ Iveco Malmö 040 - 53 53 60 NORRKÖPING TB Bil 011 - 31 17 70 STOCKHOLM, NORR Kihlströms Transport & Lastbilscenter 08 - 19 56 26 STOCKHOLM, SYD Kihlströms Transport & Lastbilscenter 08 - 19 56 26 SUNDSVALL Bilhallen 060 - 14 71 89 TROLLHÄTTAN ANA Motorcentrum 0520 - 47 27 59 VISKAN Bilhallen 0691- 123 00 VÄSTERÅS Malte Månson 021- 81 03 10.


20

NR 3 • 19 MARS 2014

it

Hantera dina lösenord säkert

IT Handen på hjärtat – använder du samma lösenord på alla sajter med inloggning som du använder? Då är du inte ensam. Det är det vanligaste misstaget som många internetanvändare gör. Ett annat misstag är att använda lösenord som är allt för lätta att gissa sig till. Undvik ”majros123” i fortsättningen!

vårt samhälle blir, desto mer sårbart blir det för angrepp mot viktiga tjänster med svaga lösenord. Mjukvaruföretaget Adobe (som bland annat ligger bakom program som Acrobat PDF och Photoshop) är ett av de senaste exemplen på företag som fått användardata spridda på nätet. Så sent som i oktober 2013 blev 130 miljoner (!) kunders använ-

JU mEr Uppkopplat

darkonton hackade. Vad är då det största problemet med det? Jo, alla som använt samma lösenord hos Adobe som exempelvis Facebook och Google riskerar att även dessa konton blir drabbade. Hur ska man då göra? Post- och telestyrelsen (PTS) har på sin sajt testalosenord.pts.se tips på vad man ska tänka på. På sajten finns också en avdelning där man kan testa sig fram till ett starkt lösenord. PTS har också bra tips på testalosenord.pts.se/misstaglosen.php att försöka hålla fler än en handfull olika lösenord i huvudet är svårt. Vill man dessutom byta lösenord då och då blir det ännu mer komplicerat. Som tur är finns det tjänster såsom Lastpass (www. lastpass.com), Keepass (www.keepass.info) och

FAKTA

De tio vanligaste lösenordstyperna som Google avråder från att man använder:

• • • • • • • • • •

namn på husdjur Ett viktigt datum, exempelvis bröllopsdag En familjemedlems födelsedag

tips!

• • • • •

Använd inte samma lösenord på flera ställen. Förvara ditt lösenord så att andra inte kommer åt det. Ge aldrig ut dina lösenord till någon annan. Byt ut dina lösenord med jämna mellanrum. Byt direkt ut lösenord som finns som standard, i exempelvis utrustning för trådlöst nätverk, eller som tilldelas automatiskt. Ge absolut aldrig ut ditt lösenord till någon som säger sig behöva det. Personal som arbetar med till exempel iT-support har oftast egna lösenord, och har därför inget intresse av att få reda på ditt. det kan istället handla om en bedragare som försöker lura dig att avslöja ditt lösenord. Behandla eventuella nedskrivna lösenord som värdepapper.

Barnens namn En annan familjemedlems namn Födelseorten Favorithögtid någonting med koppling till favoritlaget Partners namn ordet ”password”

tJänstEr HJälpEr

1password (www.agilebits. com/onepassword), där man kan man kan använda hur komplicerade lösenord som helst. generera säkra lösenord åt dig. Du behöver bara komma ihåg

tJänstErna kan

lösenordet till själva tjänsten, resten av lösenorden kommer programmet ihåg åt dig. Ett tips till dig med Apple-produkter är att spara lösenord i en funktion som kallas iCloud Keychain i iOS (version 7 för iPhone/

iPad) och Mac OS X (10.9 Mavericks). Läs mer om hur du gör på adressen http://goo.gl/ SZKx8q

bytardagen, enligt sajten temadagar.se.

skriv in den 20 januari i din kalender! Då är det nämligen Lösenords-

Arvid Pålsson

till sist -

arvid@agriprim.se 070-5912557

ITALRICAMBI

BLACK CAT

BRUXITE XT

SHARQ P300 HD

V200™

HÅRDMETALLSKÄR

SANDVIK HYVELSTIFT

Med fyrkantbricka. Bättre rotation. Längre livslängd.

Tjockare – 16 mm

www.olofsfors.se/stal • Tel: 0930-311 40 E-mail: order@olofsfors.se • Fax: 0930-311 41 Max fraktkostnad 500:- Fraktfritt från 10 000:-

www.olofsfors.se

Tel 0930-311 40


volvo föddes i lantbruket 1832 vi finns där än idag Volvo l45G - L60G från:

Branschledande hyttkomfort

865 ooo:(exkl. moms)

Omfattande sortiment av redskap Dragbalk VBG-drag Hitchkrok Trepunktslyft

Steg 3B Volvomotor med partikelfilter Twindäck för optimalt grepp Broms- och tipputtag Volvo L45G från 865 000 kr (exkl. moms)

Volvo L50G från 935 000 kr (exkl. moms)

Volvo L60G från 1 055 000 kr (exkl. moms)

HJULLASTARE

Volvos lantbruksmaskiner har burit olika färger genom åren. De har varit både gröna och röda - men nu är de gula! Volvo Construction Equipment konstruerar och designar innovativa, produktiva maskiner som anpassas för olika verksamheter. Nu har Swecon maskiner med rätt redskap, som ser till att få jobbet gjort för dig som jobbar med lantbruk. Lägg till att vi har partikelfilter på L45G-L60G som minimerar det cancerframkallande sotet i vår miljö. Dessutom supportar Swecon dig med försäljning, service och reservdelar på 41 orter i landet. (Hjullastaren på bilden är extrautrustad) www.swecon.se

Auktoriserad återförsäljare av Volvo Construction Equipment Swecon Anläggningsmaskiner AB Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se

ENTREPRENADAKTUELLT-L45G-L60G-242x325mm-1402.indd 1

Volvo Construction Equipment

2014-02-07 15:22:00


22

Byggboom i antågande MARKNAD konjunkturläget i byggindustrin utvecklas just nu mycket positivt. främst är det bostadsbyggandet som driver på, men nästa år väntas även infrastrukturinvesteringarna utgöra en viktig motor för branschen. DeT visar åreTs första konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. Hushållen är optimistiska och med stigande realinkomster stärks efterfrågan på nya bostäder. – En byggboom är att vänta – åtminstone i vissa delar av landet, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier. Läget ser också gynnsamt ut på arbetsmarknaden. – Vi tror att nivåerna kommer vara uppe och nudda de rekordsiffror vi hade 1992 sysselsättningsmässigt, säger Johan Deremar.

NR 3 • 19 MARS 2014

Trafikverkets arbetsmiljöpris till Bravida och Peab UTMÄRKELSE Bravida och Peab fick båda maximal poäng vid Trafikverkets genomgång av hanteringen av arbetsmiljö och miljö vid Norra länken och tilldelades årets arbetsmiljöpris. TrafikverkeTs motivering löd: ”Både Bravida och Peab har fått maximal poäng av hantering av arbetsmiljö och miljö under 2013. Bravida och Peab har god ordning både vad det gäller dokumentation och förhållandena på arbetsplatsen. På bägge entreprenaderna följs riskhanteringen regelbundet upp och dokumenteras. Man har också en välfungerande organisation med stort engagemang. Hantering av fordon och kemikalier uppfyller alla högt ställda krav.

– Det var inte förväntat att vi skulle få det här priset, men vi jobbar ju alltid så gott det går med de här frågorna, säger Christer Tronje, projektchef Norra länken, Bravida. Han fortsätter: – Anledningen är nog som det står i motiveringen; att vi har alla papper i ordning och jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och så har vi ju en nollvision vad gäller arbetsmiljöoch miljöskador. ChrisTer TroNje tror att utmärkelsen kommer att få positiva följder för Bravida. – Det är alltid bra att utmärka sig som duktiga på arbetsmiljö. Trafikverket har ju stort fokus på de här frågorna och det har ju även många andra av våra beställare. Enligt Christer Tronje

Bravida och Peab tilldelades Travikverkets arbetsmiljöpris för sina respektiv entreprenader vid Norra länken. Foto:bravida

har det inte varit svårt att leva upp till Trafikverkets arbetsmiljökrav. – Jag skulle säga att vi har ännu hårdare krav än Trafikverket eftersom vi har

en nollvision, vilket de inte har. Bravida har haft tre stora entreprenader vid Norra länken; ett tunnelfläktsystem, el-, styr- och

vvs-entreprenaden och en sprinkleranläggning. klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

ET NYHET NYHET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET NYH ET

SMIDIGARE BLIR DET INTE • Flytta -Snabbt och billigt på lastväxlarram, hjul för hantering inom täkten • Producera -Klarar alla material, låg ilastningshöjd, driftsäker konstruktion • Ställ om -Kort uppställningstid, snabbt och billigt att byta såll • Bli lönsam -Hög kapacitet, låga driftskostnader, reservdelar på lager SORTERA SJÄLV -STÖRRE INTÄKTER, LÄGRE KOSTNADER, FLER JOBB För mer info ring: Calle Smedenman 0709-508271, Daniel Smedenman 0709-508270 Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


Grävtillbehör AB

Vi levererar kundanpassade produkter tillverkade i Sverige! Plog Modell: 10/70

Plog djup 1000mm Svärd 70mm Slang 16-45mm Antal slang 2 stycken.

Plog Modell: 10/50

Plog djup 1000mm Svärd bredd 50mm Slang 16-27mm Antal slang 4 stycken.

Trumställ

Diameter trumma 1400mm Bredd trumma 600mm Antal trummor 4 stycken Max last 400 kg.

Snökragar

Påbyggnads krage för lättmaterial och snö hantering. Finns i bredder från 2000-2700mm. Monteras och demonteras på ett enkelt sätt.

Profilskopor

Profilskopan har vinkeln 2x45°/90° Bredden beskrivs som 1600/300 = Takets bredd vid röret 1600 / Skärets bredd 300.

Frontskopor

Typ Planeringsskopa Tre modeller Bredder 1500-2700 mm, Volymer 500-2200 L

Tjälbrytare

Tjälbrytare byggs i sju olika modeller/storlekar. Den minsta T-4 och den största T-100. Från maskinvikt om 500 kg till 58 ton.

Avjämningsbalk

Modeller för maskinvikt 1,5-30 ton.

SB Grävtillbehör • Traversgatan 5 • 531 40 Lidköping • Tel. 0510-54 79 10 • info@sbgab.se • www.sbgab.se Försäljning: Billy Hölscher Tel. 0510-54 79 22, 0708-94 79 09 Tommy Brorsson Tel. 0510-30 13 91, 0766-77 15 12


24

NR 3 • 19 MARS 2014

På ett halvår har Malmfältens kross flyttat hela sin verksamhet från Gällivare till Stockholm. Nu jobbar man bland annat i ett industriområde i Länna i närheten av Globen. Foto: Ann-Louise LArsson

Företaget med en fot i Gällivare och en fot i Stockholm FÖRÄNDRINGAR På bara lite drygt ett halvår har hela företaget flyttat fokus från norra Norrland till Stockholm. Malmfältens kross är ett företag som går mot strömmen - när många andra pendlar upp till gruvorterna för att arbeta pendlar företagets anställda istället ner till Stockholm för att jobba. historia börjar, som ju framgår av namnet, uppe i gruvsamhällena kring Gällivare och Malmberget. Här har företaget stått på gruvbolagens områden och krossat gråbergstippar bland annat. Man har även jobbat med liknande uppdrag i Kirkenes i Nordnorge. – Konkurrensen hårdnar om jobben uppe i norr också. Man får alltid höra att det finns hur mycket jobb som helst uppe i gruvorna, men det finns också MalMfälteNS kroSS

många som vill ha del av kakan och priserna pressas, berättar Fredrik Tiensuu på Malmfältens kross, som han hjälper sin morbror Hans Fagerlönn att driva. Sedan en tid tillbaka hade man börjat prata om att ha ett ben till att stå på i företaget och när Fredrik plötsligt fick se en annons för ett par krossar i Stockholmsområdet kunde man inte motstå frestelsen.

framöver, sedan är det förmodligen bara att flytta till nästa tomt, säger han. Genom företaget som man köpte krossarna av, ett mark- och anläggningsföretag som ville avyttra sin krossverksamhet, fick man också flera viktiga kontakter på jobb. På kort tid har man etablerat sig som underentreprenör till både Skanska, Swerock, Svevia och Veidekke.

– Det viSaDe Sig när vi började kolla upp annonsen lite mer att jag kände dem som sålde krossarna från tidigare arbete i Stockholm, berättar Fredrik när han möter upp i Slakthusområdet nära Globen i centrala Stockholm.Ett stycke bort i Länna industriområde står företaget med ett antal maskiner sedan i somras och krossar berg på det som i framtiden ska bli industritomter.

– i börjaN troDDe vi bara att vi skulle ha jobb för de tre krossarna vi köpte här nere, som ett extra ben för företaget att stå på, men det visade sig ganska snart att det bara ramlade in mer och mer jobb och nu har det slutat med att vi har alla våra krossar och maskiner här nere och ingenting kvar i Gällivare mer än våra lokaler. Det är ju så att man undrar vem som gjorde det här innan vi kom hit, fortsätter Fredrik Tiensuu. Och att man kommer att bli kvar här under lång tid

– i Det här området har vi nog att göra ett bra tag

framåt råder ingen tvekan om. Fredrik, som just nu veckopendlar, är på gång att under våren-sommaren flytta ner till Stockholm permanent. Han letar just nu efter en lämplig bostad åt sig och sin familj. Att få de anställda att också veckopendla till Stockholm har inte varit svårt. – Flera av våra anställda är från Vilhelmina-trakterna och hade ungefär lika långt till Stockholm som till Gällivare, cirka 70 mil, så för dem spelade det inte så stor roll. Sedan är flygförbindelserna bra till Norrland också härifrån, fortsätter Fredrik. att jobba i centrala Stockholm innebär en ganska stor kontrast mot tidigare uppdrag åt gruvföretagen i Norrland. – Den mest påtagliga skillnaden är väl alla begränsningarna som en tätort för med sig. Vi är vana att jobba dygnet runt, året runt och här får vi stort

Fredrik Tiensuu, verksamhetsansvarig, Malmfältens kross.

sett bara jobba kontorstid, inte bullra och inte damma. Det haNDlar ockSå betydligt oftare om kortare uppdrag i Stockholm än i norr. Därför har man köpt in ett par egna maskintrailrar det senaste halvåret för att lite lättare kunna transportera omkring krossverken. Totalt har företaget åtta krossar, fyra sorteringsverk och ett femtontal entreprenadmaskiner. – Vi har dock inte behov av trailrarna på heltid så i framtiden tänker vi oss att kunna erbjuda andra före-

tag trailertjänster också, tillägger Fredrik. Så mycket mer än så vet man inte om framtiden ännu. – Vi har våra lokaler kvar i Gällivare tillsvidare. Det är inte helt lätt att hitta lokaler här nere och inte bostäder till våra anställda heller. Just nu hyr vi ett hus, berättar Fredrik. Företaget har 10-15 anställda och omsatte förra året ungefär 33 miljoner. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Foto: Icon Photography

Svenska kvalitetsredskap från Götene

www.gotenece.com Jörgen 070-55 30 660 • Catarina 070-30 22 350


13 0 1–2 r! 0 20 nde n he a ku c s n öjd a r b n r i 300 å 13 ver Ö

Maskintrailer

Finns i både 40/80 km/h variant! • Flaklängd fr 7600mm • Bredd 2540 mm, • Lasthöjd 900 mm, • Lastkapacitet 80 km 19,6 ton • Lastkapacitet 40 km 22-30 ton

NC Eurodumpervagn

• 8, 10, 12, 15 o 25 ton • Fjädrande dragstång • Bromsar på alla hjul Tüv klassade 65kmh • Däck 500/50-17 alt 550/45-22,5 • Tippvinkel 68° • Hydraulisk schaktläm • Flak inv 2400 x från 4300mm

NC 4 axl släp

Syd Produkter AB 0454- 572 001

• Lastkapacitet 27,5 ton • Flaklängd fr 9,6 till 12m • Hydrauliska ramper • BPW alt SAF axlar

Samtliga vagnar kan utrustas med styrbara axlar Besök vår hemsida www.sydprodukter.se

Din leverantör av Trailers för Entreprenad, Lantbruk och Lastbil Övre Ämnebodavägen 39-30, 376 92 Svängsta • Tel. 0454-57 20 01 • jonas.sydprodukter@telia.com


26

NR 3 • 19 MARS 2014

Håkan pistade OS-backarna ARBETSGLÄDJE Håkan Olsson från Undersåker var en av tre svenska pistmaskinförare under OS i Sotji. Håkan har kört pistmaskin i 22 år och bland annat pistat VM- och Världskuppbackarna i Åre. – Det var en riktig upplevelse att vara med, säger han. En Vän till HÅkan som också kör pistmaskin fick ansvaret för att få in lite internationella åkare i teamet som skulle sköta prepareringen av skidbackarna under OS i Sotji. Vännen frågade Håkan om han ville vara med och Håkan var inte svårövertalad. – Det kändes kul att bli tillfrågad och det passade bra i mitt liv för övrigt. Och det visade sig vara en riktig upplevelse att vara med. Håkan Olsson tyckte att

det gick bra att preparera backarna. – Ja, jag är nöjd. Vi var ett bra team och alla visste vad de skulle göra. Rent jobbmässigt var det ingen skillnad utan det var vanlig rutinkörning. DEn StörSta UtManingEn

var att få ordning på allt pappersarbete före resan. – Man skulle söka visum och fixa med ackrediteringar och annat. Det var mycket att hålla ordning på. Efter det var allt enkelt. Håkan fick inga speciella kommentarer på sitt arbete under OS. – Det måste vara bra och det blev bra, särskilt med tanke på hur vädret var, säger han och fortsätter: –  Första veckan kom det spöregn, sedan kom det två meter snö uppe på toppen så då blev det mycket jobb. Efter det blev det först kallt och sedan varmt. Som varmast var

Den största utmaningen med att pista backarna i OS var att få ordning på allt pappersarbete innan, tyckte pistmaskinföraren Håkan Olsson.

det 23 grader. Då saltade man i backarna för att snön skulle frysa, annars hade det aldrig gått. Förutom att köra pistma-

skin har Håkan Olsson en egen firma som gör många olika typer av jobb. – Jag har en grävare som jag gör vanliga grävjobb

Berg- & Stenspräckning

Startkit Startkit

Berg- & Stenspräckning

Tändapparat Kabel 30 meter Tändapparat Klämmor 4 st Kabel 30 meter Laddkäpp4 st Klämmor Täckduk (5x5m) Laddkäpp Täckduk (5x5m) + Utbildning + Utbildning

10.000:10.000:exkl. moms www.ptools.se exkl. moms

www.ptools.se Besök gärna Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation www.svenskasebo.se

med. På vintern jobbar jag i skogen med bland annat röjning och avverkning. – Det är inte svårt att hinna med allt. Jag hoppar

Foto:privat

emellan och dygnet har ju 24 timmar. klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

SIMPLEX SIMPLEX

R R

Världspatent & CE-märkt

Världspatent & CE-märkt Världspatent! Power Tools är

Sveriges ledande tillverkare och

Världspatent! Power Tools är leverantör av utrustning för att

Sveriges ledande tillverkare och spräcka sten, berg och betong leverantör av utrustning för att spräcka berg och betong Den nyasten, generationens stenspräckningspatroner Den nya generationens med separata tändare stenspräckningspatroner - Säkrare och Effektivare med separata tändare -Vid Säkrare och Effektivare köp av utrustning ingår leverans och utbildning där våra kompetenta Vid köp avlevererar utrustning leverans utbildare diningår utrustning och och utbildning där våra på kompetenta genomför utbildningen plats. utbildare levererar din utrustning och genomför utbildningen plats. Ring oss gärna för merpå information! Ring oss gärna för mer information!

Försäljning: Besök gärna Svenska Spräckentreprenörers Branschorganisation www.svenskasebo.se Södra Sverige

Försäljning: Power Tools Spräckutr. AB Södra Sverige Norra Säm Power Spräckutr. AB 524 93Tools Herrljunga Norra Säm Tel 0513-722 82 524 93 Herrljunga Tel 0513-722 82

Stockholmsområdet Power Tools Spräckutr. i Stockholm AB Stockholmsområdet Törnbystigen 4 Power Spräckutr. 194 91Tools Upplands Väsbyi Stockholm AB Törnbystigen 4 070-720 69 38 194 91 Upplands Väsby 070-720 69 38

Uppsala och norrut Power Tools Spräckutr. i Uppsala AB Uppsala och 103 norrut Fålhagsleden Power Spräckutr. i Uppsala AB 754 49Tools Uppsala Fålhagsleden 103 070-568 01 20 Spräckutrustning AB 754 49 Uppsala 070-568 01 20

Spräckutrustning AB


yatzy.se

CC É SU

Vårt

DREAMTEAM står redo!

Mer info: www.ems.se

1

2

Marknadens största hytt med bästa sikten och hög komfort.

EMS

Stockholm, 08-594 768 30

ÅF

Arboga: Config AB 0589-895 55

3

Stark motor borgar för kraft, ekonomi och tillförlitlighet.

Göteborg, 031-340 99 60

Blidsberg: Linnarsson i Blidsberg 0321-312 70

Kalmar: Truck & Maskin 0705-496 725

4

GPS övervakning som standard.

Integrerad backkamera för ökad säkerhet och precision i arbetet.

Luleå, 0706-76 06 00

Mariestad: Mariestad Maskin & Energi 0501-650 90

Orsa: Maskin & Truckservice 070-207 33 73

Ringarum: Lögenäs Maskin 0121-305 70

Sollefteå: Ramsele Maskin 0620-174 00

Staffanstorp: Offes Trading 040-54 64 95


28

NR 3 • 19 MARS 2014

Bättre kontakt på Västra RENOVERING De äldsta stolparna till kontaktledningen på Västra stambanan är från 1920-talet och ledningarna sattes upp på 60-talet. Nu byts kontaktledningssystemet på dubbelspåret mellan Laxå och Falköping för att banan ska få högre kapacitet och bli mer driftssäker.

SträckaN meLLaN Laxå och Falköping är indelad i tre etapper. Från mitten på januari till slutet av juli i år pågår arbetet på sträckan mellan Laxå och Älgarås. Upphandlingen av nästa sträcka, mellan Älgarås och Moholm pågår parallellt och hela sträckan ska bli klar under 2018. Entreprenaden mellan Laxå och Älgarås gäller rivning och uppbyggnad av kontaktledning, stolpar och kablar men inget underhåll. – Det är inspirerande roligt att rusta upp en väldigt gammal och sliten anläggning till en ny och modenr, säger Peter Andersson, platschef hos entreprenören Balfour Beatty Rail. DeN aktueLLa SträckaN är drygt tre mil lång och den är indelad i sex etapper och just nu pågår arbete på två av dem. På sträckan mellan Finnerödja och Gårdsjö är allt rivet, de nya stolparna är satta och man håller på med lindragningar och justeringar. Helgen vecka 13

Mekaniskt arbete på en av de nyuppsatta kontaktledningsstolparna. Totalt är det cirka 1 000 stolpar som ska bytas ut mellan Finnerödja och Gårdsjö. Foto: Klara SinnerStad

var det inkoppling av nedspåret mellan Finnerödja och Gårdsjö och till dess behövde sträckan vara färdig att trafikeras. Stolparna på den aktuella sträckan är från 1920-talet. Den här spårsträckan var den första på Västra stambanan som

elektrifierades. De gamla stolparna innehåller bly och räknas därför som farligt avfall. De skickas till Stena i Karlskoga. Övriga metaller går till Stena i Örebro. arbetet utFörS hela tiden på den ena sidan av det

dubbelsidiga spåret. Den andra sidan är hela tiden trafikerad. – Hastigheten förbi arbetsplatsen är nedsatt till 130 kilometer i timmen. Framför allt gör det skillnad med förvarning innan tågen passerar och kraften på luftdraget

jämfört med när X2000 kör i 200 kilometer i timmen, berättar Benny Lyckebäck, delprojektledare, Trafikverket. eNtrepreNaDeN är en EST-entreprenad, elektrifiering, signal och tele. Arbetet utförs i sju-sju-skift

från tisdag till måndag och det finns två arbetsledare. – Det är ett stort arbete att planera allt. Det är mycket logistik, mycket material att hantera och många fordon, säger Peter Andersson. Han fortsätter: – Att sätta stolpar går jättefort, att dra tråd går

Mer kraft. Mer lönsam. I över 70 år har Norje Smidesfabrik utvecklat och tillverkat redskap i Sverige för entreprenadoch lantbruksmaskiner. Genom alla tider har ledordet varit kvalitet. Kvalitet som kommer kunden till nytta genom redskap som i material och tillverkning ger lång livslängd och styrka – därigenom också lönsamhet. Ensilagegrep för hjullastare finns tillgänglig i bredd 2,45 och 2,95m, även specialmodeller tillverkas vid förfrågan. För mer information om vårt sortiment av stengrep, universalstengrep, ensilagegrep och universalgrep besök www.norje.se Norje Smidesfabrik AB, Ysanevägen 190, 29492 Sölvesborg | www.norje.se | +46 (0)456-611 20 | info@norje.se

| always ahead


29

NR 3 • 19 MARS 2014

stambanan

Hastigheten förbi arbetsplatsen är nedsatt till 130 kilometer i timmen men det märks ändå när X2000 passerar. De som arbetar på spåren måste hela tiden tänka på säkerheten.

Peter Andersson, platschef, Balfour Beatty Rail.

också fort men sedan tar det längre tid med justering och inkoppling. ruNt 1 000 StoLpar ska bytas ut och cirka 52 000 meter ledning ska dras mellan Laxå och Älgarås. Från BBrail deltar cirka 20 man per skift i projektet.

Benny Lyckebäck, delprojektledare, Trafikverket.

I SambaND meD kontaktledningsbytet byts även matningssystemet från BT-system, till AT-system, vilket gör att ledningens kapacitet ökar. Det får till följd att trafikeringen kan öka. – Sträckan Laxå-Moholm har varit en flask-

hals matningsmässigt. Det var därför som vi har valt att börja här, säger Benny Lyckebäck.

klara sinnerstad

ALLU DSB 2-17 0-15 mm

klara@entreprenadaktuellt.se

JORD DIREKT PÅ PLATS! , förare, teleskoplastarförare ar st lla hju , st ini sk ma äv gr Vill du bli införare? lastbilschaufför eller mask

Då har du kommit rätt! Vi erbjuder allt från endagsutbildningar till komplexa företagslösningar. När du eller din personal behöver stärka konkurrenskraften, kontakta oss på Motiverautbildning AB!

Ett utbildningsföretag inom transport och anläggning

020-45 44 00 • info@motiverautbildning.se www.motiverautbildning.se

Vi erbjuder utbildningar inom transport och anläggningar över hela landet

• Säkerhet på väg/ arbete på väg • Grävmaskinutbildning • Heta arbeten • Maskinförarutbildning Detta är kdel • YBK 35 -timmars brå bara en i har att • Truckutbildning v d a v av ! erbjuda • Arbetsmiljöutbildningar • m.m.

- Minimal etablering - Hög kapacitet - Låg driftkostnad - Färre transporter

Skopan som levererar!

ALLU Sverige AB Tel: 0171 - 17 15 17 Email: sverige@allu.net


30

VA

NR 3 • 19 MARS 2014

Nässjö kommun kommer att satsa 140 miljoner kronor under de närmaste fem åren på att rusta upp och bygga ut kommunens vatten- och avloppsnät. Investeringen kommer att kräva att VA-avgiften höjs med mellan 15 och 25 procent, rapporterar Sveriges Radio.

Ny ledning projekt Längs sjön möckeln, mellan Karlskoga och Degerfors i Värmland, läggs nya ledningar för vatten och avlopp. huvudsyftet är att kunna erbjuda kommunalt Va till de cirka 90 hushåll som ligger här, men också att dra en reservledning till Karlskoga lasarett.

PN1403

Arbetet med ledningsdragningen görs i tre etapper. Just nu pågår etapp ett som är cirka 1,5 kilometer lång. Etapp två och tre kommer att vara cirka två kilometer vardera. Foto:ann-louise larsson

hushåLLEn Längs sjön Möckeln har tidigare haft enskilda avlopp och det är inte säkert att samtliga har varit godkända. I och med anslutningen till kommunalt VA hoppas Degerfors kommun därför att kvaliteten på Möckelns vatten säkras. Kommunen hoppas även att de som har sommarstugor vid Möckelns strand ska vilja bosätta sig där permanent. Arbetet görs i tre etapper. Just nu pågår etapp ett som är cirka 1,5 kilometer lång. Etapp två och tre kommer att vara cirka två kilometer vardera. Arbetet påbörjades i december och etapp ett beräknas vara klar i maj. – Det ser bra ut. Just nu ligger vi lite före tidsplanen, säger Mikael Andersson, den ena delägaren till Karlskoga mark AB, KMAB, som har entreprenaden. Helt klart i Degerfors

Hett tips för effektiv rengöring 23.900:-

Kärcher HDS 9/17– 4 CX är en fullutrustad hetvattentvätt med Eco!efficiency-läge som ger 20 % lägre bränsleförbrukning. Max tryck 170 bar, vattenkapacitet 900 l/timme, 15 m högtrycksslang på vinda och lågvarvig motor, 1.400 rpm. Keramiska kolvar, vattenkyld motor, EasyPress spolhandtag och ServoControl. Erbjudandet gäller t o m 31/7 2014 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

exkl moms (29.875:- inkl moms)

Tel 0771-38 64 00, www.lantmannenmaskin.se

fram till kommungränsen mot Karlskoga kommer det att bli under år 2015. Det mesta i projektet är vanlig schaktning men det ingår även en sjöledning på en kilometer och en styrd borrning på cirka 100 meter under en bäck i den så kalllade Kvarntorpsravinen. Borrningen utförs av Styrd borrning i Karlstad, som är underentreprenör till Karlskoga mark. Borrningen görs på ungefär tio meters djup. Entreprenadaktuellt besöker arbetsplatsen på en torsdag och måndagen därpå ska serviserna till de elva närliggande husen anslutas. Då ska även sträckan som borrats med styrd borrning anslutas. – Vi lämnar av vid tomtgräns. Sedan får de boende sköta resten själva men de kan ju ta hjälp av oss om de vill, säger Mikael Andersson. Även bostäder som byggs senare i området kommer att ha nytta av ledningen. – Det är bara att kroka på. Från KMAB har två till tre man arbetat i projektet och man har använt sig av en till två grävmaskiner. – Det här är ett vanligt VA-jobb för oss men det är något som många har väntat länge på, säger Jan Wärn, den andra delägaren till KMAB. miKaEL anDErsson och Jan Wärn startade KMAB för


31

NR 3 • 19 MARS 2014

Nyligen upptäcktes att det finns vatten på månen. Nu ska svenska forskare ta reda på hur det har kommit dit. Ett speciellt mätinstrument ska skickas upp med den ryska farkosten Luna-glob 1 om två år. Det blir första gången som ett svenskt instrument placeras på månen, skriver TT.

säkrar Möckelns vattenkvalitet FAKTA

• • • • • •

Ett 90-tal hushåll i Degerfors kommun får kommunalt vatten och avlopp Ett 40-tal hushåll i karlskoga kommun kopplas till Degerfors nät

Karlskoga E18 mot Karlstad

mot Örebro I framtiden finns möjlighet attE18 ansluta upp till 100 nya hushåll i de båda kommunerna

Reservvattenförsörjningen till karlskoga lasarett säkras Nödvattenkapaciteten för de båda kommunerna förbättras Utbyggnaden utförs i etapper under tre år och påbörjades i november 2013

Jan Wärn, delägare KMAB.

Degerfors

Ledningen dras längs Möckelns sydvästra strand. Mikael Andersson, delägare KMAB.

två år sedan. De har båda gedigen erfarenhet efter att ha jobbat i cirka 20 år på NCC. Mikael Andersson var platschef i Degerfors och Jan Wärn var hans chef och ansvarig för hela den norra länsdelen.

GraFik: Malin strandli

– Det här är något som har vuxit fram och som vi var sugna på att prova. Vi kör allt inom mark, anläggning och asfalt, säger Jan Wärn. I företaget är sex till sju yrkesarbetare anställda

och så är det Mikael och Jan som är tjänstemän. KMAB äger inga egna maskiner utan hyr in det som behövs. – Vi har många olika typer av jobb och hyr in det som passar till respek-

tive jobb. Nu när det är lågkonjunktur så gynnar det oss genom att vi kan få bra avtal, säger Jan Wärn. EftEr att ha omsatt 18 miljoner kronor under uppstartsåret 2012 omsatte

En sträcka på cirka 100 meter borras med styrd borrning. Detta utförs av företaget Styrd borrning i Karlstad.

KMAB cirka 30 miljoner under 2013. – Det går bra för oss men vi vill inte växa mera. Vi vill ligga häromkring, det känns lagom, säger Mikael Andersson. KMAB jobbar mest

lokalt runt Karlskoga och Degerfors och har några fasta avtal med bland annat kommunen och en fastighetsförvaltare. kLARA SINNERSTAD klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Lönsam säkerhet! Säk

Din Nya reg ler.

e

rh rege etsin fo lverk sgu . ide. Safe ty

Tryg g.

Reg elverk .

Steelwrist leder utvecklingen mot säkra och bränsleeffektiva lösningar. Bli teknikledare du också, framtidssäkra din grävmaskin idag!

Erbjudande Olyckor inträffar för ofta - nya krav och regelverk är på väg. Köp Steelwrist säkra snabbfäste och tiltrotator hos din maskinhandlare. Registrera ditt köp och få en iPad Mini. Registrera köpet på steelwrist.se/produktreg

Erbjudandet gäller vid beställning t o m Maskinexpo, den 24 maj 2014.


32

NR 3 • 19 MARS 2014

VA

Krossat berg kan komma att ersätta naturgrus i framtidens markbäddar RENING Markbäddar är traditionellt uppbyggda av naturgrus. Naturgrus är dock en bristvara och regeringen vill minska användandet av materialet. Därför tittar man nu på alternativa byggmaterial. En ny studie tyder på att krossat berg i det stora hela renar avloppsvatten lika bra som naturgrus och skulle därmed kunna vara en ersättare. DE flEsta ENskilDa avlopp­

sanläggningarna i Sverige har någon form av mark­ baserad rening. I de bygg­ riktlinjer som är idag gällande rekommenderas naturgrus. För att nå bättre hushållning av naturresur­

serna bör istället använd­ ningen av krossat berg öka. Hur krossat berg står sig i förhållande till naturgrus i en markbädd har JTI, Insti­ tutet för jordbruks­ och miljöteknik, studerat under ett halvår. – Det vi fick bekräftat med den här studien var att markbäddar av krossat berg skulle kunna funka med rätt förutsättningar, säger Elin Elmefors, projektledare för studien vid JTI. Man tittade i studien på reningen av fosfor, orga­ niska ämnen och bakte­ rier och konstaterade att reningen fungerade bra, förutom när det gäller fos­ for. – Men vi vet sedan tidigare studier att fos­ forrening i markbäddar kanske inte fungerar opti­

malt ens i naturgrus. Om markbäddar av krossat berg får genomslag är det möjligt att de måste kom­ pletteras med ytterligare fosforrening. Men det beror på hur framtidens riktlinjer för fosforutsläpp kommer att se ut, säger Elin Elme­ fors. Reningen av organiskt material fungerade väldigt bra i krossat berg, motsva­ rande naturgrus. – När det gäller reningen av bakterier såg vi att pro­ cessen gick lite långsam­ mare, men ändå med ett tillfredställande resultat, fortsätter Elin Elmefors. Hon hoppas nu att kunna gå vidare med en komplet­ terande studie i syfte att ta fram mer detaljerade mate­ rialspecifikationer. Målet är att ta fram nya byggrikt­

Spridnings­ ledning

Spridningslager

Markbäddssand

Elin Elmefors, projektledare, JTI. Foto:JtI

linjer för markbäddar med krossat berg. – De riktlinjer som finns för naturgrus har rekom­ menderade gränser för kornstorleksfördelning. Liknande specifikationer borde finnas även för bergs­ kross för att säkerställa att

Material­ avskiljande skikt Övergångslager infiltrationsyta Material­ avskiljande skikt

Dräneringsledning Dräneringslager Principskiss av en markbädd.

det inte blir igensättning och dålig rening i mark­ bäddarna, säger Elin Elme­ fors, säger Elin Elmefors. Om man hittar finan­ siering för en fortsatt stu­

Bottenyta IllustratIon: MalIn strandlI

die tror Elin Elmefors att sådana riktlinjer ligger mellan ett och två år framåt i tiden. Ann-LouiSE LArSSon ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

WWW.SLITDELAR.SE

TEL.0550-810 10

Återfyllnad


33

NR 3 • 19 MARS 2014

att användas som raketbränsle. Eftersom det är dyrt att skicka ut någonting från jordens dragningskraft så vill Dale Tietz producera bränslet i rymden. Fabrikerna ska ligga i en omloppsbana runt jorden. Då skulle framtidens satelliter och rymdraketer kunna stan­ na till hos Shackletons och tanka.

KRAV aktionsgruppen små avlopp, med ME:s vd Hampe Mobärg i spetsen, kräver att miljöminister lena Ek tar strid för utsläppen från enskilda avlopp. i Ett öppEt brEv till minis­ tern skriver aktionsgrup­ pen att ett beslut i frågan om hur utsläpp och föro­ reningar från enskilda avlopp ska stoppas måste till, annars finns en risk att inget görs i frågan innan höstens val. – Läget är nu mycket kri­ tiskt. Om den miljömässigt viktiga frågan om enskilda avlopp inte behandlas i tid, riskerar den att försvinna i fjärran ­ och det kanske för alltid – samtidigt som tusentals dåliga avlopp fortsätter att läcka, skriver Hampe Mobärg i brevet till Lena Ek. – Vi anser dessutom att miljöminister Lena Ek borde vara betydligt mer öppen för en fortsatt dia­ log. Det är märkligt att vi, som representerar över 90 procent av aktörerna inom området enskilda avlopp, inte ens är tillfrågade om vad vi tycker. Både miljö­ departementet och miljö­ ministern borde rimligtvis vara mer intresserade än så av att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper från det praktiska arbete vi utför varje dag, fortsätter Hampe Mobärg. I fyra år har Maskin­ entreprenörerna, VVS­ Fabrikanternas Råd och Rörgrossistföreningen, under det gemensamma namnet Aktionsgruppen Små Avlopp, kämpat för att genomföra åtgärder mot bristfälliga avlopp.

Originalet från Finland

Mångsysslarna! 17 modeller - och fler än 130 olika redskap.

KÖPET! REDSKAPSCHECK PÅ . rien

Gäller vid köp av en ny Avant i R-se

00:- på köpet. AVANT R20. Redskapscheck värde 20.0 00:- på köpet. AVANT R28. Redskapscheck värde 23.0 00:- på köpet. AVANT R35. Redskapscheck värde 30.0

and med maskinköp och kan inte OBS! Checken kan enbart nyttjas i samb le. tillfäl re sena ett sparas för att användas vid

Sitt på baken! Nyligen presenterades Avant R-serien En serie maskiner som du styr från den bakre delen - istället för den främre som är det vanliga hos Avant. R-serien midjestyrda kompaktlastare. Perfekta maskiner för trånga utrymmen! Kampanj gäller som längst t.o.m. 25 april -2014 Priser är rek. ca-priser exkl. moms.

Ann-LouiSE LArSSon ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

tipsa redaktionen! Vad vill du läsa om? Vilka guldkorn och tips sitter du på? Hör av dig till oss och berätta! ring oss på 019-16 64 64 eller e­posta till redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Återförsäljare: Aneby: 0380-478 50 • Brålanda: 0521-57 57 30 • Eksjö: 0381-390 00 • Enköping: 0171-201 00 • Eslöv: 0413-57 44 00 • Falköping: 0515-77 78 00 • Finspång: 0122-131 25 • Flen: 0157-59 90 00 • Gamleby: 0493-600 56 Getinge: 035-180 110 • Göteborg: 031-58 44 90 • Hammerdal: 0644-100 20 • Havdhem: 0498-48 14 00 • Hudiksvall: 0650-161 00 • Hörby: 0415-130 40 • Jordberga: 0410-72 44 20 • Jönköping: 036-19 60 60 Kalmar:0480-42 97 40 • Karlstad: 054-80 83 80 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Ljungby: 0372-710 03 • Luleå: 0920-311 00 • Mora: 0250-177 35 • Motala: 0141-20 22 90 • Norrköping: 0121-300 00 Sala: 0224-160 00 • Skellefteå: 0910-58 91 00 • Skövde: 0500-44 66 00 St. Skedvi: 0225-405 71 • Staffanstorp: 046-25 92 70 • Storvik: 0290-317 80 • Sundsvall: 060-52 54 85 • Säffle: 0533-123 85 Södertälje: 08-50 66 57 00 • Tingstäde: 0498-27 23 50 • Tomelilla: 0417-783 30 • Uddevalla: 0522-999 50 • Ulricehamn: 0321-53 14 40 • Umeå: 090-18 93 15 • Uppsala: 018-18 30 80 • Vetlanda: 0383-76 30 30 Vimmerby: 0492-100 75 • Växjö: 0470-52 99 00 • Årjäng: 0573-130 50 • Åstorp: 042-509 90 • Örebro: 019-30 86 80 • Örnsköldsvik: 070-214 15 16 • Österfärnebo: 0291-320 00 • Östersund: 063-309 68

youtube.com/nordfarm

facebook.com/nordfarm

nordfarm.se

Foto: nasa

ME kräver fler åtgärdade avlopp

Flera företag söker nu efter investerare för att börja med gruvverksamhet i rymden, uppger Sveriges radio. På asteroider och på månen finns metaller och ämnen som kan vara värdefulla. Shackleton Energy Company har som affärsidé att utvinna vatten som man tror finns vid månens poler. Det ska spjälkas till syre och väte som sedan är tänkt


34

NR 3 • 19 MARS 2014

Sveriges första fiberkompositbro ska anläggas PIONJÄR Sveriges första bro i fiberkomposit ska byggas i göteborg. Materialet är bra ur flera aspekter, bland annat för att det är i det närmaste underhållsfritt samt har en lång livscykel. BroN Ska gå över Rosenlundskanalen mellan Feskekörka och Kaponjärsgatan i centrala Göteborg. Den blir cirka 45 meter lång och drygt tre meter hög och det huvudsakliga byggamaterialet blir fiberkomposit, på fackspråk kallat FRP. Fiberkomposit är ett konstruktionsmaterial där en av beståndsdelarna består av fiber från exempelvis glas eller kol. Materialet är känt för att var starkt och beständigt. Det kräver minimalt underhåll och har en lång livslängd, vilket gör det till ett bra materialval även ur miljöshänse-

ende. Det väger dessutom betydligt mindre än traditionellt byggmaterial såsom stål och betong. – Det gör att byggprocessen går fort. Det är också ett väldigt starkt och oömt material som går att forma på helt nya sätt, säger Christer Carlsson, uppdragsledare för konstruktionsarbetet på Ramböll i ett pressmeddelande. Rambölls uppdrag går ut på att ta fram förslag till en ny brokultur för gång- och cykelbroar i Göteborg och har nu vidareutvecklats till ett koncept för en serie FRP-broar. Ramböll står för arbetsritningar och tar nu fram förfrågningsunderlag för en generalentreprenad för Kaponjärbron. – Det här är en milstolpe i svensk brokonstruktion, fortsätter Christer Carlsson. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Wacker Neuson bygger nytt huvudkontor i Skåne NYBYGGE Maskintillverkaren Wacker Neuson har vuxit ur sina nuvarande lokaler i Södra Sandby och satsar nu på att bygga ett nytt huvudkontor med verkstad, lager och kontor i skånska Burlöv. de nya lokalerna blir på totalt 2 200 kvadratmeter och ska stå inflyttningsklara nästa vår. UppdrageT aTT Bygga de nya lokalerna har gått till Skanska, som inlett projekteringsarbetet och sätter skopan i marken under våren. Totalt kommer Wacker Neuson att disponera en yta på 7 500 kvadratmeter. Lokalerna som ska byggas är på 2 200 kvadratmeter, fördelat på två plan, och ska rymma så väl administrativ

BioCleaner® Rent vatten helt enkelt

Wacker Neuson bygger ett nytt huvudkontor i Burlöv, inrymmande kontorslokaler, verkstad och lager. Inflyttning sker nästa vår. Foto:wacker neuson

personal som verkstad och lager. – Vi flyttar för att vi ska kunna växa och utveckla vårt företag. Vi har snart vuxit ur våra befintliga lokaler i Södra Sandby och behöver mer plats till våra grävmaskiner och hjullastare som vi säljer sedan några år tillbaka. Den administrativa delen av

verksamheten utvecklas också när företaget växer så det behövs även fler kontor vilket vi kommer att få i den nya byggnaden, säger Wacker Neusons Skandinavien-vd Ville Viita. Flytten kommer dessutom att ge företaget en bättre möjlighet att möta den förväntat växande marknaden i Sverige samt

förbättra företagets logistik. Det nya huvudkontoret kommer att ligga vid handelsplats Stora Bernstorp, där bland andra BMW, Volvo, Transfargo och Subaru finns sedan tidigare. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Reningsverk

för avloppsvattenrening

Ditt självklara val av nytt avloppssytem stort som smått > fler än 20 000 installationer > över 20 år i drift > ingen el under locket > inga mekaniska pumpar i tanken Anpassat för svenska krav. Certifierat enligt EU-direktiv.

Från 1 - 1000 hushåll

Vi söker nu fler återförsäljare boka in ett möte så berättar vi mer

Kontakta oss: 031-760 85 44

040-30 31 53 08-4100 77 27

www.evergreen.se

info@egreen.se


35

NR 3 • 19 MARS 2014

Elvägar ska testas inom två år UTVECKLING Staten fortsätter att satsa pengar på utveckligen av el i vägbanor som kan ladda elbilar medan de kör. Inom två år ska de första elskenorna testas på allmän väg.

– Tack vare STödeT från Energimyndigheten kan vi nu utveckla en storskalig produktion och hitta en effektiv anläggning av elskenan i vägbanan. Innan 2016 räknar vi med att elskenan kan testas på ett par allmänna vägar i landet, bland annat i Borlänge, säger Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB. Sedan 2009 utvecklar Elways en elektrifierad bilväg med en spänningsförande balk i vägbanan med stöd av Energimyndigheten. 2011 började samarbetet med NCC som byggde en testväg vid Arlanda. Två års tester visar att skenan förser elbilar effektivt med

FAKTA

el gör resan billigare och mer miljövänlig Det räcker att elektrifiera de stora motorvägarna, det vill säga två till fyra procent av vägnätet. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. idén med en elskena i vägbanan är att den driver och laddar elbilar under resan så de i princip kan färdas obegränsade sträckor utan att behöva laddas stillastående. elöver­ föringen sker med kontakter, som järnväg och spårväg men nere i bilvägen. Förutom miljön sparar fordonsägaren också pengar då el kostar en tredjedel av fossilt bränslet. en tanke är att betalningen sker ungefär som dagens biltullar; ägaren till det elfordon som använder elskenan får en räkning över förbrukad el. Vägtrafiken står för 33 procent av koldioxidutsläppen i sverige. Av dessa kommer en tredjedel från gods­ transporter och två tredjedelar från personbilar Vid Arlanda finns en testväg där elskenan, som förser elbilar med ström, nu vidare­ utvecklas. Energimyndigheten satsar 5,2 miljoner på utvecklingen. Foto: Johan a Lundberg

el, även med vatten, snö, is, grus på vägen. – Vi tror denna innovativa elväg kan öka efterfrågan på elfordon. Genom att förverkliga den kan vi bidra till regeringens mål att bryta beroendet av fos-

silt bränsle. Det ligger helt i linje med NCC:s mål att bygga ett hållbart samhälle, säger Hans Säll, marknadsoch affärsutvecklingschef, NCC Roads. Anslaget på 5,2 miljoner används till att utveckla

metoder för storskalig tillverkning av elskenor och att anlägga och förankra dessa i vägbanan på ett effektivt och stabilt sätt. Målet är att lägga en kilometer skena i timmen. För att kunna göra nya tes-

Källa: Trafikverket och SCB

ter fördubblas även dagens teststräcka. – Vi har i uppdrag att energieffektivisera Sverige och det här projektet ligger i linje med detta uppdrag. Enligt de kalkyler som gjorts skulle vi kunna redu-

cera användningen av fossila bränslen väsentligt om de stora vägarna elektrifierades, säger Magnus Henke, Energimyndigheten. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Flowtite GRP-rör: Ett lätt val Leveransprogram • Diameter DN 100 – 4000 mm • Tryckklass PN 1-6-10-16-25-32 • Styvhetsklass SN 2500, 5000 &10000

Låg vikt ger enkel och snabb installation Att lägga rör kan vara utmanande, vare sig det är ett stort eller litet projekt, kräver stora eller små dimensioner, har högt eller lågt tryck. Unika egenskaper och flexibla lösningar karaktäriserar Flowtite GRP-rör. Vi tycker att det är ett lätt val.

APS Norway AS · Box 2059 · N-3202 Sandefjord, Norge · Telefon: +47 99 11 35 00 · info-no@aps-sales.no · www.aps-sales.no

Ett företag i

Group

www.consilio.no

• Rörlängder 6 och 12 meter är standard


PIPES FOR LIFE

PIPELIFE

Marknadens bredaste VA-sortiment

Systemtänkande in i minsta detalj

Tillsynsbrunn 400

Modern avloppsteknik går ut på att så enkelt och kostnadseffektivt som möjligt ta hand om det avlopp som dagligen genereras från hushåll och industriell verksamhet. För att uppnå detta samt att minimera miljöpåverkan krävs täta ledningssystem med lång livslängd som dessutom kräver minimala insatser vid anläggnings-, drift- och underhållsskede. Tungt vägande argument talar för att det är plaströrssystem med integrerade brunnar som bäst uppfyller dessa kriterier.

aIngen risk för oönskade slamfickor aInklusive vallningssats aNy, optimal design aDim. 110 och 160 mm

Pipelife Sverige AB Box 50, SE-524 02 Ljung Telefon: 0513-221 00, Fax 0513-221 99 E-post: info@pipelife.se, www.pipelife.se

Välj genomloppstyp! Brunnen finns i fem standardvarianter.


SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM

VÄGTRUMMOR/ DAGVATTENRÖR/ VÄGBRUNNAR

DRÄNERING Jordbruksdränering PVC dim 58-200

Infrasystemet dim 140-1000

Byggdränering PE dim 110-200

TRYCKRÖRSSYTEM Vatten/avlopp PE dim 16-2500 Vatten/avlopp PVC dim 63-400

Vägdränering PE/PP dim 110-500

INFILTRATIONSBRUNNAR

INFILTRATIONSKASSETTER

BRUNNSBETÄCKNINGAR

För enskilt avlopp

Kompaktkassett

Kompletta till alla brunnstyper och dimensioner

MARKAVLOPPSSYSTEM

MARKAVLOPPSSYSTEM Pragma

DAGVATTENKASSETTER

Slät PP dim 110-400

Dubbelväggsrör i PP för spill och dagvatten dim 160-630 mm

Slät PVC dim 110-400

PIPES FOR LIFE

PIPELIFE POLAR BRUNN

SSYSTEM

Tillsynsbrunn Pro 600

POLAR Brunns

system

aFormsprutad i ny slimmad design aFör Pragma® och släta rör aRaka, enkel- eller dubbelavgrenade, 45° eller 90°

aInklusive tätningsring till stigarrör aMaximal inspektionsmöjlighet

VA-brunnar, betäckningar och tillbehör

Beställ våra broschyrer på www.pipelife.se, info@pipelife.se eller 0513-221 00


38

NR 3 • 19 MARS 2014

Robotlastaren halvvägs mot målet TEKNIK Med hjälp av ett avancerat robotsystem ska en hjullastare kunna gå helt autonomt i en föränderlig miljö en hel arbetsdag. Det är målet för Allo-projektet som bedrivs av Örebro universitet tillsammans med Volvo och NCC. Allo-projektet är en vida-

reutveckling av tidigare projekt som utförts i gruvoch inomhusmiljöer där omgivningen varit ganska konstant. Nu har man tagit projektet ett steg längre och i Allo-projektet kör en hjullastare i en grusgrop där NCC bedriver asfalttillverkning. – I asfaltverket handlar det om att se hur det går i en ostrukturerad miljö. Den stora grejen i Allo-projektet är att göra saker under lång tid i en miljö som förändras, förklarar Martin Magnusson, vid Centrum

för tillämpade autonoma sensorsystem, som är projektledare för Allo. AsfAlteN blANDAs till av fem olika sorters grus. Gruset ligger i högar och lastas i fickor som sedan töms vartefter asfalten blandas. Hjullastaren från Volvo är utrustad för att på egen hand söka sig till rätt grushög och orientera sig till fickan. – Maskinen ska veta var den är, inte bara mot en gps utan den bygger upp en egen karta av omgivningen och lokaliserar sig i den. När omgivningen ändras ska maskinen själv kunna uppdatera kartan, säger Martin Magnusson. Han fortsätter: – Det är flera delar i projektet, dels handlar det om maskinstyrning och dels om perceptionsdelen där hjullastaren ”ser” med en kamera och fattar beslut utifrån det den ser. Den som är mest invol-

Martin Magnusson, projekt­ ledare för Allo­projektet. Foto: Örebro universitet

verad från Volvo heter Torbjörn Martinsson och sitter i gruppen Emerging Technologies. – Volvo gör det som är närmast maskinen. Vi gör kartan och säger var maskinen ska köra. NCC upplåter plats och tid på sin anläggning. De är kund i scenariot och får bedöma systemet och ställa en realistisk kravspecifikation.

”Den stora grejen i Allo­projektet är att göra saker under lång tid i en miljö som förändras”, säger Martin Magnusson. Foto:volvo ce

Allo-projektet ska vara klart i mitten av 2015, vilket innebär att man just nu

– Att integrera de olika systemen och att få dem att snurra på maskinen. Forsk-

befinner sig i mitten av projektet. – Då ska det bli en slutdemonstration där vi kör en hel arbetsdag. Det är inte bestämt vad som händer sedan men det börjar bli dags att prata om det.

ningsmässigt är utmaningen att kunna mäta en karta, att få hjullastaren att ”tänka”: här är något konstigt- jag kollar en gång till.

Vilka är de största utmaningarna i projektet?

– Det är jag inte rätt person att svara på men om vi kan köra en hel arbetsdag så borde vi kunna köra flera. Sedan är det ju en säker-

När kommer vi att se förarlösa hjullastare i drift på vanliga arbetsplatser?

hetsfråga: törs man släppa loss en maskin som ska arbeta helt självständigt? Vems ansvar är det om det händer något? I det här projektet så utgår vi ifrån att det är en säker miljö.

klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Bandgående Redskapsbärare Lastare till alla modeller!

3

storlekar!

MiniduMpRaR 1–2,5 ton

med svängbart flak.

Ring för

Demo! Ögärdesvägen 14 • 433 30 Partille • Tel 031-25 10 55 • www.bbm.se

rste! med bo n e v ä Nu


39

NR 3 • 19 MARS 2014

Från proffs till proffs!

! g ä v å p r ä n e r å V

Vi har maskiner för omgående leverans! Enbart maskiner av högsta kvalité Rikstäckande service och försäljning


• 2950 kg • 46,7 hk

• 2550 kg • 34,9 hk

Heatworkagenturen till MiniMaskiner Mobila värmekraftverk för användning året runt!

• 2100 kg • 34,9 hk

N y Ge

N e r al -aGeNt !

• 2550 kg • 46,7 hk


• Effekt: 16 hk • Larvbredd: 990/1300 mm • Max Grävdjup: 2680 mm • Max Grävradie: 4120 mm • Vikt: 1855 kg

• Effekt: 46 hk • Bredd: 1960 mm • Max Grävdjup: 3950 mm • Max Grävradie: 6350 mm • Vikt: 5700 kg

Ny

m od e l l!

i si n e r a j l Storsä k l a ss ! vikt • Effekt: 26,6 hk, 19,6 kW • Bredd: 1550 mm • Max Grävdjup: 3095/3295 mm • Max Grävradie: 5100/5300 mm • Vikt: 3520 kg

ri t o v a f s d år Kyrk og

rv i c e s l e k En

e!

en

Ny

m od e l l!

• Effekt: 65 hk, 47,8 kW • Bredd: 2200 mm • Max Grävdjup: 4600 mm • Max Grävradie: 7170 mm • Vikt: 8195 kg

• Effekt: 40,5hk, 28,8kW • Bredd: 1960 mm • Max Grävdjup: 3500 mm • Max Grävradie: 5970 mm • Vikt: 4775kg


Försäljning Knivsta Bengt Ljung 0705-87 01 22 bengt.ljung@minimaskiner.se

Återförsäljare

KL Johansson Maskin AB Företagsvägen 11 911 35 Vännäsby 0935 - 399 30

Länna Olle Sundin 08-778 81 81 0702-80 64 74 olle@minimaskiner.se

Eson Trading AB Mörviksvägen 16 934 31 Kåge ”Skellefteå” 0706- 61 03 11

Skellefteå Munkedal Mattias Forsberg 0524-188 76 0705-52 43 10 mattias@minimaskiner.se

Vännäsby

MVM Markvårdsmaskiner Linköpingsvägen 1 595 50 Mjölby 0701-74 88 34

Höganäs P-O Nilsson 042-45 30 620 0737-36 55 55 p-o@minimaskiner.se

Andreas Blomqvist VD 0524-188 75 0701-09 03 44 andreas@minimaskiner.se

Johans Park & Mark AB Ullsättersvägen 1C 824 34 Hudiksvall 0650-15101 0706-77 85 09

Hudiksvall

JH Maskin Ågatan 11 334 32 Anderstorp 0371-181 17 Håkansson Maskinaffär AB Sandgärdsgatan 33 352 32 Växjö 0470-144 80

Knivsta Länna

Munkedal Mjölby Anderstorp

JG Hydraulikservice AB Lokvägen 3 372 38 Ronneby 0703-10 37 40 Håkanssons Maskinaffär AB Näsvägen 2a 341 34 Ljungby 0372-811 80

Ljungby Växjö Höganäs

Ronneby

Minimaskiner AB

Smedbergsvägen 30 455 35 Munkedal info@minimaskiner.se Tel 0524-234 10 Fax 0524-234 13

Smedbergsvägen 30, 455 35 Munkedal • info@minimaskiner.se Tel 0524-234 10 • Fax 0524-234 13


43

NR 3 • 19 MARS 2014

Trafikverket upphör med banunderhåll UNDERHÅLL Trafikverket har beslutat att upphöra med banunderhållet på åtta lågtrafikerade sträckor. anledningen är begränsade resurser. flera av banorna är i stort behov av upprustning, vilket skulle vara mycket kostsamt att åtgärda. TrafikvErkET har genomfört en trafikslagsövergripande översyn av det mer trafiksvaga järnvägsnätet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett delresultat av detta är beslutet om att upphöra med underhåll på åtta bansträckningar med låg eller ingen efterfrågan på trafikering. I vissa fall är det flera år sedan sista tåget gick och några av banorna

Trafikverket kommer att sluta underhålla åtta järnvägsspår som används sällan eller aldrig. Om någon visar intresse för spåren görs en ny bedömning. Foto: traFikverket

är igenväxta. I ett pressmeddelande skriver Trafikverket: ”Eftersom vi har begränsade resurser måste vi prioritera hur vi ska fördela våra underhållsåtgärder. Dessa lågtrafikerade banor har ett stort behov av underhåll och upprustning,

vilket skulle vara mycket kostsamt att åtgärda. Dessa underhållspengar behöver vi i stället satsa i andra delar av transportsystemet där de kan göra större nytta.” UndErhåll av banorna upphör från och med

Majoriteten väljer SVAB på sin grävmaskin Sju av tio grävmaskiner med tiltrotator har SVAB maskinstyrning eller teknik från SVAB. Anledningen • Kompletta, säkra och märkesoberoende lösningar • Lösningar med fokus på en bättre förarmiljö • Tillgängligheten • Driftsäkerheten • Kompetent service

Vi har rikstäckande partners, återförsäljare och verkstäder med stor erfarenhet av våra produkter som ser till att din maskin utrustas med rätt produkt.

december 2014. Om någon visar intresse för spåren under de kommande tre åren görs en ny bedömning om det är samhällsekonomiskt motiverat att återuppta underhållet.

Enklare beräkning av bidrag till enskilda vägar BIDRAG Trafikverket inför en förenklad beräkningsmodell för driftbidrag till enskilda vägar. Modellen innebär att bidragen kan fördelas jämnt över landet. 23 000 väghållare berörs av förändringen. TrafikvErkET dElar varje år ut driftbidrag för att en enskild väg ska hållas öppen för allmänheten. Bidraget beräknas efter kostnaden för drift, var i landet vägen ligger och vilken trafikklass och beläggning vägen har. Riksförbundet Enskilda vägar har deltagit i arbetet med att ta fram den nya beräkningsmodellen tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Glesbygdsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna och Lantmäteriet.

klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

MALMKVIST PRODUKTION AB

Bini 610

för tining av trummor och rör samt tjälning -full kapacitet redan efter 3 minuter!

SVAB erbjuder effektiva, ergonomiska och säkra lösningar. Den perfekta länken mellan människa och maskin! Läs mer om vårt erbjudande på www.svab.se

• Effekt 120kW • Kapacitet ånga 180 kg/h • Vikt 540 kg

DRIVING SERVICE

– Den nya bidragsmodellen bidrar till tydligare ramar för beräkningen av det årliga driftbidraget, säger Uno Jacobsson, ordförande i Riksförbundet Enskilda vägar, i ett uttalande. Under våren kommer cirka 23 000 väghållare av enskild väg att få ett beslut om nya bidragsbelopp för tre år framöver. – Beloppet justeras över tre år för att väghållarna ska kunna planera för sina utdebiteringar inom vägföreningen, säger Anne-Lie Ericsson, nationell samordnare enskilda vägar, Trafikverket i ett pressmeddelande.

STOR

säljaren

Malmkvist Produktion AB Ågatan 14 342 34 Alvesta Tel. 0472-454 32 Mobil 070-200 94 67 sven-goran.johansson@malmkvistproduktion.se www.malmkvistproduktion.se

!

MALMKVIST PRODUKTION AB


44

NR 3 • 19 MARS 2014

Rejält lyft för Odenplan LYFT Under några nätter i februari lyftes en 105 ton tung stålkonstruktion som ska utgöra entrén till tunnelbanan Odenplan på plats. – Det är en unik kon­ struktion som aldrig har ritats eller byggts tidigare, berättar Per Lunde, projektledare på Citybanan norr. De första delarna av konstruktionen kom i november förra året och under två nätter och en dag gjordes lyften för att få balk-konstruktionen på plats. Balken utgörs av en tredelskonstruktion, den första delen lyftes på plats natten mot den 11 februari. Den vägde 38 ton och lyftes på plats genom väderskyddets tak. – Vi gjorde lyftet nattetid eftersom det inte går någon

tunnelbanetrafik då och det var även lättare att tillfälligt stänga av biltrafiken när vi skulle komma fram till arbetsområdet, berättar Per Lunde. Nästa natt lyfte man den mittersta delen på plats, denna vägde 29 ton. – Lyften är en utmaning i sig, det krävdes millimeterprecision när delarna sattes på plats. Allt gick väldigt bra och vi hade väder och vind med oss, berättar Per Lunde. Det tredje och sista lyftet gjordes dagtid den 18 februari. I och med det lyftet hade man lyft totalt 105 ton balk, 37 meter lång sammanlagt på plats. Innan man gjorde själva lyften hade två så kallade stämptorn rests som ett extra stöd. – Stämparna sitter kvar tills allt är ihopsvetsat och klart, jag räknar med att det kommer att ta ungefär

En stålbalk som ska utgöra entrén till tunnelbanan på Odenplan lyftes på plats under ett par nätter i februari. Sektionerna vägde mellan 29 och 38 ton styck. Foto: mikael ullén, traFikverket

tre veckor till, fortsätter Per Lunde. Balken har tillverkats på företaget Smederna i Tumba. Plåten har köpts in från en stålleverantör

SlangExpress

020-46 46 00

STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE • • • • • • •

i Solna som sedan bockats och svetsats ihop till en konstruktion i tre delar. Trots att balken är tillverkad i Stockholmsområdet krävdes en resa runt hela

Mälaren för att få den till Odenplan, eftersom delarna var för stora både för Slagsta-färjan och för tung för att kunna köras på Essingeleden. Även efter att balken

är på plats återstår mycket arbete. Där fackverket, den underliggande konstruktionen, möter stålbalken finns en unik måttanpassad knutpunkt. På grund av

AFT 100

VARGE KED,JFIBEERGOCRH Ä DRÄNERIN – FÖR EL

36 servicebussar i Sverige Tillverkning av hydraulslang på plats 24 h service Ett nummer för alla bussar Förebyggande underhåll Slangdiagnostik Centralsmörjning

SlangExpress • Med aft 100 får ni en mycket flexibel kedjegrävare som klarar allt från 125 mm till 400 mm breda schakt. Kopplas till vanlig jordbrukstraktor via trepunktslyften. Tillsammans med Trimble GPS- och lasersystem får du ett komplett system som gräver, styr djupet och koordinatsätter det utförda jobbet.

www.hydroscand.se

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER

hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp. tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.se www.datavaxt.se


45

NR 3 • 19 MARS 2014

Digitala ritningar förenklar byggprocessen Odenplans entrébyggnads tekniska konstruktion. Det gröna är den 37 meter långa bärande stålbalken som håller upp byggnaden. skiss: smederna/traFikverket FAKTA

På odenplan byggs den nya pendeltågsstationen stockholm odenplan med en uppgång på odenplan och en i korsningen Dalagatan/Vanadisvägen; uppgång Vanadis. stationens entréer blir gemensamma för pendeltågs- och tunnelbaneresenärer. Arbetet med station stockholm odenplan började i januari 2010 och stationen kommer att stå helt klar 2017. entrébyggnaden på torget bygger vi under vintern 2013/2014 och öppnar för tunnelbanans resenärer under 2014. 2017 öppnas Citybanans båda pendeltågsstationer, stockholm odenplan och stockholm City, och Citybanans sträckning genom stockholm för sL:s pendeltågsresenärer.

• •

den böjda formen är ingen av de 272 knutpunkterna likadana. I dessa knutpunkter finns totalt 15 000 hål där lika många bultar ska fästa ihop konstruktionen.

Entrén ska stå klar i slutet av juni om allt följer tidsplanen. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

UTVECKLING Jön­ köpingsföretaget Yellon aB vill digita­ lisera hela ritnings­ hanteringen inom byggbranschen. –Istället för att ha en hundratals ritningar i pärmar har man en ritning i en läsplatta, säger Yellons vd Markus Leijonberg. Ofta är Det ett stort adminstrativt arbete att trycka nya upplagor av

– I ett andra steg skulle man kunna utveckla produkten så att man kan sätta bygghandlignsstatus på objekt i ritningen. Då kan bygget av ett visst objekt startas även om ritningen som helhet inte har bygghandlingsstatus, något som skulle effektivisera byggandet och spara massor av tid, säger Markus Leijonberg. Ritningsadministrationen uppskattas kosta hundratals miljoner kronor varje år för branschen som helhet.

– Den största vinsten görs dock genom kvalitetssäkring; att alltid rätt version av ritningarna finns framme, fortsätter Markus Leijonberg. En projektgrupp har bildats där Science Park Jönköping bidrar med en affärsutvecklare och en student som med utgångspunkt från Yellons vision tittar på marknadspotentialen för att se om det går att skapa ett nytt bolag av den. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Skolpersonal åtalas för olycka med skylift två eLever skadades, varav en mycket svårt, när en skylift välte i samband med ett skolprojekt på hösten 2012. Nu åtalas rektorn, en lärare och den dåvarande gymnasiechefen för arbetsmiljöbrott. Tre elever vid Kvinnerstaskolan i Örebro

“VINN BILEN köp en valfri maskin under året och var med i utlottningen av en splitter ny

Opel Combo.

ritningarna och distribuera ut dem till byggarbetsplatserna varefter förändringar sker. Nu vill Jönköpingsföretaget Yellon AB digitalisera hela processen. Tanken är att man ute på byggarbetsplatsen ska plocka upp en läsplatta ur ett ställ och vet då att den alltid innehåller den senaste versionen av ritningarna. I plattan kan man sedan enkelt zooma in eller ut på ritningen beroende om man vill ha detaljer eller en överblick.

hade fått i uppdrag att riva ett torp. De hade plockat ner teglet och skulle dokumentera detta genom att ta bilder från skyliften. En av eleverna styrde maskinen från förarhytten medan de andra två åkte upp i korgen.

När liften befann sig på 17 meters höjd välte maskinen. Den ena eleven fick hjärnskakning, den andra skadades svårare med hjärnblödning, nedsatt syn- och talförmåga. Nu står rektorn, en numera pensionerad lärare

SUPERKAMPANJ MT 625 Turbo Comfort (inkl. Air Condition och hydrauliskt redskapslås)

399.000:(exkl. moms)

JUST NU förmånliga priser på redskap som gaffeställ, skopa och kranarm

MT 625 En kompakt mästare! Upp till 6 m lyfthöjd och 2,5 ton i lyftkapacitet. Endast 192 cm hög. När endast det absolut bästa är gott nog. Pålitligheten får du på köpet.

Liftway AB Stockholm: 08-12 20 47 00 | Göteborg: 031-30 370 80 E-mail info@liftway.se | www.liftway.se

och dåvarande gymnasiechefen åtalade för arbetsmiljöbrott, rapporterar Nerikes Allehanda. Samtliga nekar till sina anklagelser. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64


46

NR 3 • 19 MARS 2014

Grävprojekt direkt PROJEKT Nu står grävmaskinerna på badstranden och

gräver. Igenväxta sandiga områden i södra Sverige ska restaureras och öppnas för såväl sällsynta arter som för allmänheten. – Många växter och djur är beroende av mycket bar sand. Gärna rörlig sand omväxlande med vegetation, säger Anders Rosell vid Stiftelsen skånska landskap. Det är en märklig syn som möter strandflanören. Rytande grävma­ skiner guppar frenetiskt på de väl­ diga sanddynerna och gräver med sina kraftfulla skopor direkt i san­ den. Skoporna arbetar sig ned till tre meters djup för att få upp sand utan besvärliga rötter eller annan växtlighet. En McCloskey sikt­ maskin filtrerar sedan sanden från sten och grus. Den rena, fina san­ den hamnar därefter i högar för att senare läggas tillbaka där den först hämtades. I februari påbörjades ett arbete med att öppna sanddynerna i området Sibirien, ett strandom­ råde utanför Ängelholm, och som består av flera meter höga sanddy­ ner. Hela avsnittet är en kilometer långt och en del av Kronoskogen, som började planteras på 1700­ talet för att skydda Ängelholm från sanden och fungera som en barriär mellan havet och staden.  Arbetet ingår i planen för att återskapa de öppna sanddy­ nerna genom EU­projektet Sand­ Life. Bland annat ska bergtall och vresrosor plockas bort. Förhopp­ ningen är att nya miljöer skapas för insekts­ och fågellivet och att hotade arter ska trivas. Bakom projektet står länssty­ relsen tillsammans med Stiftelsen skånska landskap.

– Det är ett arbete som tar tid. Vresrosorna gör att vi måste gräva djupt. Rötterna går flera meter ner och är mycket sega, säger Anders Rosell, skogsförvaltare på Stiftel­ sen skånska landskap. De syDsvenska sandmarkerna tillhör norra  Europas artrikaste biotoper. Sanddyner och sand­ fält vid kusterna och i inlan­ det,  har under de senaste 100 åren planterats med barrträd eller främmande arter som berg­ tall och vresros, odlats upp eller exploaterats. – Idag finns få öppna sandmar­ ker kvar. Kvävenedfall och för­ ändrad markanvändning gör att även dessa håller på att växa igen. Många växt­ och djurarter har trängts undan till de små ytor i landskapet där öppen sand fort­ farande finns kvar, säger Anders Rosell. Rädslan för sandflykt – ero­ sion och bortblåsning av sand­ korn från markytor som saknar växtskydd – har levt kvar i södra Sverige sedan 1700­talet. Även om sanden sedan länge är under kontroll finns respekten för flyg­ sand kvar i medvetandet  hos många. Området är ett popu­ lärt ströv­ och  motionsområde och det kan se ”brutalt” ut när

maskinerna jobbar i sanden. En del människor som sett restau­ reringen har reagerat, men inom projektet satsas stort på informa­ tion i olika former. – En viktig del av projektet är att öka  kunskapen om betydel­ sen av skötsel av sandiga marker. Öppen sand behövs för mångfal­ den och kan finnas utan risk för sandflykt. Det allra svåraste med projektet är att sköta informa­ tionen till allmänheten; att för­ klara varför radikala åtgärder kan behövas för att kunna gå iland med ett restaureringsprojekt. Att detta görs för att nå bra resultat på lång sikt, berättar Anders Rosell. Det skånska företaget Dals­ hults Skog & Entreprenad utför jobbet. Det familjeägda företaget från Perstorp har främst uppdrag inom skogssektorn, mark­ och anläggning samt jordbruk. – Vi har först gallrat och huggit ur i skogen vid parkeringen här. Främmande arter som inte ska vara där har tagits bort, det får endast vara svenska arter i sko­ gen. Vi har även tagit bort stub­ bar från stranden, vi har kört och ryckt med skotare. Vi gräver och rensar sanden, bland annat har vi tagit bort all hummus så det är ren sand, landskapet ska bli som förr, berättar Markus Andreas­ son, vd och arbetsledare vid Dals­ hults Skog & Entreprenad. Det svåraste har varit nog­ grannheten. Det är viktigt att rätt sorter tas bort och för att klara det har företaget fått hjälp av stiftel­ sen Skånska landskap. – De har haft genomgångar och kontrollanter på plats. Det är

Sanden öppnas upp på stranden Sibirien utanför Ängelholm. Idag finns få öppna sandmarker kvar och kvävenedfall och förändrad markanvändning gör att även dessa håller på att växa igen. Projekt

också extra noga med miljötän­ kandet. Att man exempelvis har god planering om olyckan skulle vara framme. En annan sak som är betydelsefull, är att kunna lägga

tillbaka sanden fint så det ser bra ut estetiskt, det är inte samma som att köra i en grushåla. Detta är ett roligt och annorlunda projekt, menar Markus Andreasson.


47

NR 3 • 19 MARS 2014

på sandstranden FAKTA

sandLIfe

Mattias Johansson är en av dem som genomför restaureringen av stranden Sibirien utanför Ängelholm. – Det är mycket viktigt att vara noga med ”miljötänket” när man är ute vid havet så här. Å andra sidan är man det överallt ändå så det är ingen skillnad. Men utsikten är fin, säger Mattias Johansson. Foto: Micael Goth

SandLIFE ger möjlighet att återställa några av de mest värdefulla markerna i södra Sverige. Foto: Micael Goth

Tidigare har ett område med sitkagran – som anses vara främ­ mande trädslag – avverkas intill Sibirienparkeringen. Dessutom har stormarna Simone och Sven

fällt flera träd inom Kronosko­ gens naturreservat, cirka 2 000 träd totalt. Totalt är det tre länsstyrel­ ser i södra Sverige som bevil­

Till en början kommer man att se mycket sand. Topparna med sand jämnas dock ut efter hand av vind och regn. Foto: Micael Goth

jats EU­medel för att restaurera de  sydsvenska sandmarkerna. De områden som är aktuella är Skåne, Halland och Öland. Pro­ jektet, som leds av Länsstyrelsen

Tre länsstyrelser i södra Sverige har beviljats EU-medel för att restaurera det forna myllrande växt- och djurlivet i de sydsvenska sandmarkerna. Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län ska, tillsammans med Lunds universitet och Kristianstad Vattenrike, arbeta med projekt SandLIFE i Natura 2000-områden under sex år. Igenväxta sandiga områden i Skåne, Halland och på Öland ska öppnas för att bli tillgängligare för såväl sällsynta arter som för allmänheten.  Projektet som leds av länsstyrelsen i Skåne har en budget på 70 miljoner kronor och finansieras till hälften av EUmedel. 

– Många arter är beroende av att marken är ”störd” med mycket bar sand och omväxlande med vegetation. Dessa arter har tryckts undan då vi människor tålmodigt jobbat i flera hundra år med att binda sand så att den inte ska orsaka problem i bland annat odling, säger Anders Rosell. Foto: Lena arenbo

i Skåne, har en budget på 70 mil­ joner kronor och finansieras till hälften av EU­medel.  MIcaEL GoTH redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Kranar 0,5 - 5 ton

Sand- & Saltspridare 150 - 3200 liter

NORDICC

Tel: 0372-129 99

Kran på trailer spar tid!

Fax: 0372-805 60

E-post: contact@nordicc.se

www.nordicc.se


48

NR 3 • 19 MARS 2014

Hoppas att branschen får FRAMTIDSTRO Det är tufft för branschen

som Signalbolaget är verksamma i. Pengar för satsningar på landets järnvägar har avsatts men stora projekt skjuts hela tiden upp på framtiden. Trots kämpiga tider är de positiva och tror på sin verksamhet. De är även nöjda med sin satsning för att även framöver fortsätta att gå plus. Signalbolaget är ett företag som utför arbete med signalteknik på järnvägar, både nybyggnationer och underhåll. Kablar, elskåp och hastighetskontroller är företagets specialitet. Medarbetarna är tekniker med olika specialkunskaper och bred erfarenhet i branschen. Det innebär att Signalbolaget kan erbjuda allt från baskunskaper till så kallade SISÄ-kontrollanter som är den högsta nivån. Olga Selin är ekonomichef på företaget och hon är positiv till företagets utsikter. – Framför allt vill jag trycka på hur viktigt det är att människorna i företaget är bra, och det är de. Det är först och främst personalen som är vår framgång. Kärnan av vår personal har varit med sedan start och vi vårdar våra anställda, vi är ändå ett tjänsteföretag och det är människorna som gör jobbet, säger Olga. Det är en säsongsbetonad bransch och under vinterhalvåret finns det i stort sett ingenting att göra. Därför gäller det för företaget att ha en bra sommarsäsong för att buffra resurser. – Snö och kyla styr så därför kan säsongslängden variera, men någonstans blir det ju stopp. Visst har vi pågående projekt under vintern men den årstiden är en fasa. Då måste det finnas reserver i företaget och det gör det också. Det är, enligt Olga, en bransch full av möjligheter om man lyssnar på Trafikverket. Men projektstarterna har dröjt. – De säger att det ska bli stora satsningar 20142025, men vi får väl se när det kommer i gång. Just nu går vi nästan bara och vän-

tar och rustar för vad som komma skall. Företaget går bra men det kunde gå bättre. Hela branschen har just nu lågkonjunktur och sparlågan är ett faktum. – Vi har aldrig totalentreprenad men vårt samarbete med Svensk Järnvägsteknik, som också äger en del av oss, har bidragit till tryggare framtid där vi kan ta större projekt. Det samarbetet är det bästa som hänt och de är beroende av våra kunskaper. Vi jobbar även mycket åt Strukton och Infranord. Målet när företaget startade, var att det skulle gå bra – vilket det också har gjort. 2011 flyttade man in i helt nybyggda och egna lokaler på cirka 800 kvadratmeter i ett industriområde i Borlänge. Även om bygget har kostat både tid och pengar ville man göra fastigheten helt utifrån de egna behoven. – Här har vi allt vi behöver. Cirka 200 kvadratmeter kontor och resten är övriga utrymmen, till exempel verkstadsdel. Det är naturligt att finnas här i Dalarna eftersom Banverket alltid funnits här. I början av 2000-talet hade branschen en vinstmarginal på cirka 15 procent, i dag ligger marginalen på cirka två procent. En rejäl sänkning, men Olga ser ändå positivt på företagets framtid. – Det är klart att vi gör, annars skulle vi inte sitta här. Målet för oss nu är att stå rustade för kommande investeringar, vi vill vara beredda. Att det blivit minskad vinstmarginal beror på

Thomas Lidén och Clas Johansson är signaltekniker och under vintern monterar de bland annat växelskåp på plats i lokalerna i Borlänge. Växelskåpen ska sedan monteras i Rosersbergs station i Stockholm. Cirka 33 stycken skåp ska sättas ihop och varje skåp tar cirka två timmar att montera. FOTO: MARIA EREMO

minskad investering av staten. Bolaget har två inriktningar. Delvis uthyrning då personal och verktyg helt

enkelt hyrs ut efter efterfrågan. Den andra delen är entreprenad när Signalbolaget själva lämnar in anbud

på projekt. Dessutom utför man, förutom signalarbeten, även svetsjobb. – Vi är nya inom

svets efter att ha köpt inkråm från en annan verksamhet för att stå brett vid kommande efterfrå-


49

NR 3 • 19 MARS 2014

fart 2014

Beställ idag! Scanna QR-koden med din smartphone. FAKTA

Signalbolaget

• • • •

Grundades 2006 Placering: Borlänge 44 anställda Ägs av fem privatpersoner och en minoritetsägare, Svensk Järnvägsteknik.

• • •

omsättning 2012: 66,8 miljoner kronor

A M A Anläggning 13 är klar.

Tillväxt 2009-2012: 212 procent Utmärkelse: Dagens industris ”Gasellerna” och plats nummer nio i Dalarna.

Företaget är även verksamma i Norge och bitvis Danmark.

Ett av alla växelskåp som monters ihop under vintern.

Henrik Andersson, en av företagets ägare, och Olga Selin, ekonomichef, ser över kommande utbildningar som Henrik brukar hålla i. FOTO: MARIA EREMO

Nu med 370 nya kod er.

Enligt definitionen på Gasellföretag krävs minst en fördubbling av omsättningen från 2009 till 2012. omsättningen ska överstiga tio miljoner och måste ha ökat varje år. Det behövs ett samlat rörelseresultat som är positivt för de fyra åren. Företaget ska ha minst tio anställda. Dessutom fordras att tillväxten i allt väsentligt skett organiskt, alltså inte genom förvärv eller fusioner. Källa: svensktnaringsliv.se

Nya AMA Anläggning, referensverket för tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten är här. Bland höjdpunkterna hittar du ändrade regler och nyheter inom; permanenta sponter, geosynteter, rivning, demontering och flyttning, jordschaktens släntlutning, definitionen av jord- och bergschakt, bergborrning. Och nytt inom gröna tak. Det är under sommarhalvåret Signalbolaget har som mest att göra. Då är det arbete ute på spåren som gäller. FOTO: SIGNALBOLAGET

gan. Svetsbiten är inte det vi är störst på, i stället breddar vi oss på eltekniken. Men det känns bra att

kunna erbjuda en bredd. Vi är rätt unika i vår signalverksamhet och man kan inte slå stort på alla inrikt-

ningar under lågkonjunktur, avslutar Olga. Maria ErEMo redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Köp boken på byggtjanst.se eller med QR-koden ovan.


50

NR 3 • 19 MARS 2014

Max IV – ett gigantiskt StörSt I Lund byggs en väldig forskningsanläggning som kommer att vara världsledande inom synkrotronljusforskning. Max IV är Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. En av de allra största utmaningarna har varit de extremt höga vibrationskraven. Max-LaboratorIEt i Lund bedriver forskning med hjälp av synkrotronljus och består av anläggningarna Max I, II och III. Nu förverkligas miljardprojektet Max IV – en tredje generationens synkrotronljusring – på en åker i Brunnshögsområdet i norra Lund. Anläggningen kommer att ha bäst prestanda i världen i sitt slag och sätta Lund och Öresundsregionen på den internationella forskningskartan. Det handlar om en mycket större och mer utvecklad version av de tidigare anläggningarna. Hela anläggningen beräknas uppta ett område om cirka 50 000 kvadratmeter. Max IV – som började byggas 2010 på uppdrag av Lunds universitet och ska stå klar 2015 – förväntas locka tusentals forskare från hela världen varje år.

Max IV sett från öst. När Max IV börjar användas 2015, kommer det att vara den främsta synkrotronljusanläggningen i världen – en satsning som kommer att påverka regionen även långt utanför den vetenskapliga världen. Arkitektbild: FojAb

I en linjäraccelerator sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen uppnås synkrotronljus, ett oerhört intensivt ljus över ett brett våglängdsintervall . Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som själva experimenten sker. Den ljusstråle som kommer att kunna produceras

err!! v ö h e b u d t e e v d hhöövanvänder Proffsen långsiktigt arr dplanerar bbeeoch långsiktigt och i hhplanerar u VVProffsen d !! r t e e a i r u e d v använder rejäla redskap från Redskaparna! t rejäla redskap från Redskaparna! VVii hhaarr ddeeett dduu bbeehhööver! Vi har d WheelMax hjullasta rvågar för optimal vägning. W heelMax Marknadens hjullasta rvågar för optimal använda vågs ystem. vägning. Marknadens

Blandarskopa för betong, matjord eller gödning.

behöveer!r! behöv behöveer!r! behöv

Vi tillverkar redskapen Tamtron hjul- redskapen dutillverkar behöver för att lösa Vi lastarvågar för dina arbetsuppgifter. du behöver för att lösa Vi tillverkar redskapen optimal vägning. använda vågs ystem. Vi tillverkar redskapen dina arbetsuppgifter. du behöver för att lösa Marknadens mest Kontakta oss så Gripskopa – för t ex du behöver för att lösa ris och rivningsvirke Vi tillverkar redskapen dina arbetsuppgifter. diskuterar vi så fram Kontakta oss vågsystem. dina arbetsuppgifter. en lösning dig! diskuterar viför fram Kontakta oss så Kontakta oss så en lösning dig! diskuterar viför fram diskuterar fram en lösningviför dig! 5 tons hydrauliska en lösning för dig!

5 tons hydrauliska gaffelställ från 20 000:tonshydrauliska hydrauliska 55tons gaffelställ från 20 000:tonshydrauliska hydrauliska gaffelställ från 20 20 000:000:55tons gaffelställ från Grusskopor och bergskopor tillverkas Pallgafflar för större och mindre Planeringsskopor med lång botten 5 tons hydrauliska enl önskemål. trubbspetsmaskiner, från 1,6-25 ton. och låg rygg för fina planeringsjobb. Grusskopor ochSparskär, bergskopor tillverkas enl önskemål. gaffelställ från 20 000:gaffelställ från 20 000:skär och tänder finns som och tillval. Sparskär, trubbspetsskär tänder finns som tillval. 5 tons hydrauliska gaffelställ från 20 000:gaffelställ från 20 000:-

blir finare och mer fokuserad än i någon annan anläggning i världen. Det kommer bli möjligt att undersöka mycket små saker – molekyl för molekyl, atom för atom – vilket kan leda till bland annat bättre batterier, solceller eller effektivare mediciner. Max IV byggS av Peab och förvaltas av Wilhlborgs Fastigheter AB, som hyr ut anläggningen till Max-lab via ett nybildat fastighetsbolag som heter ML4 AB.

En av projektets största utmaningar har varit de extremt höga vibrationskraven. Inne i anläggningen finns pumpar till kylsystemet, fläktar och rör som måste vibrationsdämpas. Forskningsanläggningen är mycket känslig eftersom synkronljuset har en bredd som bara är en fjärdedel av ett hårstrå. Vibrationskraven är ställda på nanometernivå, vilket är en utmaning med tanke på den tunga trafiken på E22

precis bredvid området. I samarbete med professorer från Lunds universitet och arkitektfirman Snøhetta, har Peab utvecklat flera innovativa lösningar för att kunna dämpa vibrationerna. Det omgivande landskapet har bland annat fått ett funktionellt vågmönster med kullar som bidrar till

att dämpa upp energi och vibrationer i marken. – Den tekniska lösningen var att stabilisera marken. Det är en speciell lermorän här ute, en väldigt kompakt lera. Den grävdes upp, vi blandade i kalk och då blev det stabiliserat. Totalt har vi grävt upp 200 000 kubikmeter lermorän, som sedan lagts tillbaka efter kalken.

ISrivare EKO

Grusskopor och bergskopor tillverkas enl önskemål. Sparskär, trubbspetsskär och tänder finns som tillval.

R R R

Redskaparna Redskaparna Sockenvägen 31, 826 61 Söderala Tel 0270-28 73 Redskaparna Sockenvägen 31, 50 826 61 Söderala Bengt Jansson 070-516 38 33 Redskaparna Tel 0270-28 73 Sockenvägen 31, 50 826 61 Söderala Bengt Jansson 070-516 Redskaparna Sockenvägen 31, 50 826386133Söderala Tel 0270-28 73 Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

Sandspridare. Hydrauliska från 400-3900 Vikplogar. Från 2,4 m – 3,6 m bredd. liter och mekaniska från 1000-3900 liter.

Flisskopor från 3 – 16 m3.

Bengt Jansson 070-516 Tel 0270-28 73 Sockenvägen 31, 50 826386133Söderala Bengt Jansson 070-516 38 33 Redskap för entreprenadmaskiner: www.redskaparna.se Tel 0270-28 73 50 Bengt Jansson 070-516 38 33

Med nya generationens vingar kan man lägga vingarna på trottoaren och ha plogen på gatan. Vingarna rör sig oberoende av markens lutning. Rörelsen på vingarna är ca 140-150 mm från markplan och uppåt. Vingarna och hydrauliken är samma som på Multiskopan med fjädrande vingar, som är patenterade. Finns i längd 3700 mm (mittenhet). Vinglängderna är alltid 1200 mm. Vikt utan viktlåda ca 2750 kg, med viktlåda ca 3950 kg. Burträskvägen 18, 937 33 Bygdsiljum. Tel 0914-202 20. Fax 0914-203 64. E-post: info@siljummekan.se Hemsida: www.siljummekan.se


51

NR 3 • 19 MARS 2014

supermikroskop Pär Lindahl har hållit i projektet från Peabs sida. – Det svåraste var att klara de höga vibrationskraven. Lösningen blev ett våglandskap av kullar. Vi på Peab är otroligt stolta att få vara en del av det samhällsbygge som MAX IV-projektet är. Det är en enorm förmån och något som kanske bara händer en gång i livet, säger Pär Lindahl. Foto: AnnA MAlM/PeAb

Detta utgör själva grunden innan betongen gjuts, det ger en stor kompakt massa, berättar Pär Lindahl, arbetschef och projektchef på Peab.

En annan utManIng är logistiken och här har Peab satt upp en logistikavdelning för att hantera materialtransporterna. Projektet har överhuvudtaget ställt stora krav på Peab. Och eftersom det handlar om uppgifter som inte görs så ofta, har det varit en utmaning att finna rätt kompetens. Peab fick söka specialkompetens i hela norra Europa, för att exempelvis hitta dynamiker, geotekniker och seismologer. Cirka 800 personer är involverade i projektet, varav 300 är konsulter. För att lyckas med så många inblandade, har bra kommunikation varit extremt nödvändigt. – Vi har haft en god samverkan genom hela projektet. Vi har gemensamma projektkontor, där det varit krav att även konsulterna ska sitta och arbeta ett visst antal dagar i veckan så att vi kan träffas regelbundet.

Vi har haft projektmöten där vi informerat hur det fortlöper och vi har hela tiden försökt hålla allt i en så positiv anda som möjligt. Om något problem dyker upp, då tar vi tag i det direkt, menar Pär Lindahl. Den samverkansmodell som används i projektet är nyskapande. Modellen går ut på att Peab, tillsammans med beställare, hyresgäst och underkonsulter, samarbetar i en gemensam organisation där alla har projektets bästa för ögonen. Samtliga aktörer i projektet delar lokaler, man har gemensamma mål och helt öppna ekonomiska böcker. Det finns en kalkylkostnad men också en målkostnad, med ett incitament som alla aktörer kan få ta del av om man med gemensamma ansträngningar lyckas komma under målkostnaden. – Vinsten är snabbare färdigställande till en lägre

kostnad än om projektet skulle ha skötts på traditionellt vis, säger Pär Lindahl. HåLLbarHEtSkraVEn i ett så omfattande projekt är också en utmaning, Stora arealer jordbruksmark tas i anspråk för bygget. Det närliggande naturreservatet Kungsmarken har en unik flora och därifrån hämtas fröer för att planteras in. Planen är att ha betande får på de ängstäckta kullarna. Området kommer att bli ett rekreationsområde för allmänheten där man kan promenera, ha picknick, jogga och studera forskningsanläggningarna på håll. Våglandskapet blir en symbol för Max IV och kommer till och med att synas på Google map. Det blir ett utflyktsmål som stärker platsens attraktivitet för att få dit de främsta forskarna, men också en ny

spännande stadsdel för allmänheten. Den första lagringsringen Max I som togs i bruk 1986 har en omkrets på 32 meter. Den nya anläggningen innehåller två lagringsringar: den mindre ringen som har en omkrets på 96 meter och den stora ringen med omkrets om 528 meter. Som jämförelse kan nämnas att Colosseum i Rom har en omkrets på 527 meter. Men med tanke på att ringen ska omges av forskningsstationer och utrymmen för förflyttningar kommer den byggnad som krävs att ha en omkrets på cirka 700 meter.

IV under den här tidsperioden. Utöver detta, har Vetenskapsrådet beviljat ett extra investeringsbidrag om 250 miljoner kronor till nya strålrör. Den totala kostnaden för Max IV ligger på runt tre miljarder kronor. Max IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar. Förutom Vetenskapsrådet och Lunds universitet, även Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt ytterligare elva svenska universitet bidrar till anläggningen. Max IV invigs den 21 juni 2016 – klockan ett på dagen, när solen står som högst på årets längsta dag.

EkonoMISkt kommer Vetenskapsrådet att ge Max IV-laboratoriet 1,39 miljarder kronor i driftsbidrag för 2013-2018. Dessutom satsar Lunds universitet 250 miljoner kronor på Max

redaktionen@entreprenadaktuellt.se

Micael Goth

Självlastande, svängbar 3-vägs högtipp

Har du träsmak, domningar eller ryggont?

- sitt på luft med airhawk-dynan

V ÖR A VERIGE! T N A VER RIS ER LE MASKINE AD PREN

E

ENTR

12–30 m arbetshöjd!

Prova i 30 dagar! Ring 08-560 325 20

Vad händer när man börjar sitta obekvämt? När trycket blir för högt på sittbensknölarna försämras blodcirkulationen ( bild 1) och man börjar flytta runt på sätet (träsmak/domningar). Detta innebär att man tar emot stötar och vibrationer med en sned ryggrad. På sikt har ryggproblem etablerats. Med en AIRHAWK sittdyna ( bild 2 ) fördelas trycket och du sitter bekvämt i rätt körställning under hela tiden samtidigt som stötar och vibrationer dämpas av dynan.

Bild 1

Tryckmätning utan Airhawk-dynan

Tryckmätning med Airhawk-dynan

De röda och gula områdena indikerar ett högt punkt-tryck som ger dålig blodcirkulation.

Airhawk-dynan fördelar trycket och säkerställer en god blodcirkulation.

Beställ dynan på www.airhawk.se eller ring 08-560 325 20

Bild 2

32000 500 maskin- och lastbilsförare har testat!

98% är MYCKET nöjda!

Träffa oss i monter B14:31

Falkenberg • Tel 0346-845 30

info@carlsson-co.se • www.carlsson-co.se

Återförsäljare för Messersi minidu mper: SEMAB 08-564 899 60 Stockholm Andresen Maskin AB 031-58 31 20 Göteborg Eson Trading AB 070-66 10 311 Norrland

Airhawk Allround - Art. 301

Airhawk Strap Cover - Art. 204

Airhawk Block Cover - Art. 205

Pris 1995 kronor ex. moms

Pris 1995 kronor ex. moms

Pris 1995 kronor ex. moms

Automed Scandinavia - AIRHAWK® Comfort Seating System distributor in Europe Tegelbruksvägen 6, 178 30 Ekerö, Sweden, Phone +46 8 560 325 20, info@automed.se


52

NR 3 • 19 MARS 2014

35%

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick i februari till 361 stycken, vilket är en ökning med 35,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det framgår av statistik från Bil Sweden.

Nyligen lanserades appen Tractor Pal. Den ska vara en hjälp för att hålla koll på maskinparken. Bland annat kan man få en påminnelse när det är dags för service.

På plats hos Fors MW först Med varumärken som Bigab och Farma är maskiner från Fors MW en välbekant syn runt om i Sverige och Europa. Men få känner till att bolaget faktiskt var ett av de första att registreras i Estland när sovjettiden var över. Vi fick följa med på en fabriksvandring i estniska Saue. UngEFär

15

kiloMEtEr

från huvudstaden Tallinn ligger förorten Saue. Med 122 anställda sker här Fors MW:s tillverkning av Farma skogsvagnar och kranar, Bigab växlarvagnar samt Niab. Utöver huvudsätet i Estland har Fors MW även dotterbolaget Farma Norden AB med nio anställda som jobbar med eftermarknad från Norrköping, samt dotterbolaget Fors MW China i Shanghai med tre anställda inom sourcing. Både Peter Kastberg, bolagets vd, och Ulrica Fors Stenmarck, marknadschef och dotter till grundaren Leif Fors, är entusiastiska över företagets historia. – När Leif Fors registrerade Fors MW år 1992 var bolaget det 46:e företaget Ulrica Fors Stenmarck och Peter Kastberg känner en stolthet i företagets historia. Inte minst över hur grundaren Leif Fors lyckades starta upp igen efter en i ordningen som registre- dramatisk brand som ödelade stora delar av anläggningen. Ulrika berättar att redan veckan efter var verksamheten igång igen på Fors MW. rats i Estland efter att lanFoto: Carolina Wahlberg det blivit självständigt från Sovjet. Det innebär att vi i ken i dag cirka 36 000 kva- liga maskiner är beroende filosofi, vilket betyder att av råmaterial. Allt mate- I monteringsskedet kan dag är det äldsta svenska dratmeter. av att det finns en traktor. så mycket som möjligt av rial bockas, skärs, behand- maskinerna även anpasföretaget i Estland, berättar – Vi vill gärna växa lite – Vi tillverkar ungefär utveckling och produktion las och sätts samman av sas efter kundens specifika Ulrica Fors Stenmarck. mer, men nu begränsar 500 växlarvagnar av mär- ska göras inom företaget. företaget själva som till sin behov. tomtens yta oss. Istället ket Bigab varje år, och efter– Vi vill sköta hela hjälp bland annat har en – Tack vare att vi proEFtErSoM dEt Bland annat fokuserar vi på utmaningen frågan ligger ganska stabilt. utvecklingen för att på så egen laserskärare, en svets- ducerar mot lager istället inte existerade ett fung- i att, med hjälp av tekniska Bigab är marknadsledande sätt ha möjlighet att se vad ningsrobot samt en bläster- för att påbörja produktioerande banksystem eller lösningar, bli så effektiva inom sitt segment och det som funkar i verkligheten. maskin. Detta till trots, nen efter kundorder har vi i servicenäring var det en som möjligt i det vi har. Vi har till och med gått så Om vi börjar outsourca för sker ännu en stor del av tider av kraftig orderingång utmaning att starta före- har utvecklat en hel del pro- långt att växlarvagnar näst- många delmoment finns arbetet manuellt i fabriken. möjligheten att leverera tag i Estland på den tiden. dukter den senaste tiden, intill blivit synonymt med risken att vi förlorar viktig – Vi har valt att inte ha mycket fort. I flera fall har Tidigt nådde dock före- särskilt på skogssidan. Men varumärket Bigab. När det kunskap om vad vi egent- fler robotar, mycket på vi marknadens snabbaste taget framgångar, vilket i vi är noga med att inte bli gäller varumärket Farma ligen håller på med. Vi vill grund av en rådande brist leveranstider, säger Ulrica sin tur ledde till att före- för breda, utan vill hellre tillverkar vi ett tusental att det ska vara nära mellan på tekniskt utbildad per- Fors Stenmarck. taget efter fyra år fick flyt- vara riktigt duktiga på det skogsvagnar samt ungefär utveckling och produktion, sonal, berättar Peter Kasttas från orten Maardu till vi gör, säger Peter Kastberg. 2 000 kranar varje år, berät- berättar Peter Kastberg. berg. företagets nuvarande lokaDet som går som en röd tar Peter Kastberg. Produktionen i fabriler i förorten Saue. Efter att tråd genom Fors MW:s hela I företaget tillämpas en i FaBrikEn Börjar proces- ken sker mot lager och BRiTa PRejeR ha växt i etapper är fabri- produktutbud är att samt- form av ”ax till limpa”- sen med en anpassning monteras efter kundorder. ViLHeLM eKTaNDeR


53

NR 3 • 19 MARS 2014

Lantmännens bokslut för 2013 visar en resultatförbättring på 118 miljoner jämfört med året innan. Rörelseresultatet för divisionen maskin har försämrats något och uppgår till 255 miljoner kronor. 2012 var motsvarande siffra 200 miljoner kronor. Division Maskin står för totalt 25 procent av koncernens totala omsättning.

Finansdepartementet vill ha om närvaroliggare i byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden i branschen.

i Estland Efter blästring målas maskindelarna manuellt. När en del är blästrad har man endast 24 timmar på sig att måla den, annars finns det risk att den behandlade delen rostar.

Dagligen levereras färdiga maskiner från fabriken i Estland. På bilden ser vi en leveransklar Bigab växelvagn. På grund av ett sämre vägnät i Baltikum sker transporten till Europa vanligen via Sverige.

Vi kan kross och sortering! Krossia säljer verk från Sandvik, Edge och Rockster! Genom vår erfarenhet och kunskap inom kross och sortering kan vi hjälpa DIG fram till den bästa investeringen!

Vi har även ett stort lager av begagnade verk! Tveka inte att kontakta oss: Bo Holmquist

0708-16 30 90 bo.holmquist@krossia.se

Demomaskiner till salu: ROCKSTER R700TR larv-/avfallskross SANDVIK QA 340-SS 2 däckad, sorteringsverk

Begagnade krossar:

Råmaterialet behandlas av företaget själva. I laserskäraren lägger man i hela metallskivor, ur vilka man skär ut specifika former och storlekar. För att inte slösa på råmaterialet ser man till att så stor del som möjligt av metallskivans yta kommer till användning.

Återvinning – ett vinnande vägval Vi har mer än 20 års erfarenhet med krossning av beläggningsmassor. Vi kan även erbjuda krossning och sortering av de flesta byggavfallsmassor och restprodukter såsom betong, tegel, kalk, aska m.m.

NORDBERG Citykross 63 1996 OM-TRACK Ulisse 2009, larvkross

Lars-Gunnar Ström

0708-16 30 39 lars-gunnar.strom@krossia.se

Bilden: SANDVIK QA340

Krossia AB • Norra Kolonnvägen 18 • 191 46 Sollentuna • www.krossia.se

Box 154, 242 22 HÖRBY Tel 0415 - 109 89 • Fax 0415 - 31 12 22 www.anderssonsakeri.com


54

NR 3 • 19 MARS 2014

Grönyta

Skanska bygger ett nytt äldreboende i Växjö för knappt 100 miljoner kronor. Äldreboendet ska drivas med särskilt fokus på utemiljön. På gården blir det bland annat gym, växthus, grillplats och odlingslotter. Projekteringsarbetet pågår och inflyttning sker under hösten 2015.

Golfklubbar riskerar skattesmäll SKatt Ett antal golf­ anläggningar i Sverige har blivit upptaxerade från idrottsverksamhet till lantbruksenhet. För en del av klubbarna kan det innebära en kostnad på över 50 000 kronor. Svenska Golfförbundet har överklagat taxeringen och fallen är just nu i Förvaltningsrätten. Ett antal golfanläggningar

bland annat i sydvästra Skåne, Ekerö kommun utanför Stockholm, runt Mariestad och i Gävle har fått omtaxering sedan de upptaxerats till lantbruk­ senhet. – Det här är väldigt olika i olika geografiska områ­ den. På en del platser är det

många som känner igen problemet men på andra är det ingen som har märkt något, säger Bo Bengtsson, jurist och vice generalse­ kreterare för Svenska Golf­ förbundet. Han fortsätter: – Det som har hänt är att vissa golfbanor har gått från att vara en skatte­ befriad idrottsverksam­ het, vilket gäller både mark och byggnad, till att golf­ banan betraktas som lant­ bruksenhet. Visserligen är taxeringsvärdet 0 på mar­ ken men fastigheterna på marken taxeras som hyres­ hus, vilket gör att de får taxeringsvärde enligt det rådande marknadsvärdet. Marknadsvärdet base­ ras på flera faktorer bland annat hur mycket arrende som betalas för shopen och hur mycket hyra restau­

rangen betalar samt den allmänna hyresnivån på orten. – Teoretiskt sett kan klubbarna få betala från några tusenlappar till över 50 000. Det är mycket pengar för en klubb. 30 000 kronor motsvarar ungefär avgiften från 10 seniorer. – De här pengarna finns inte hos klubbarna. De drivs inte med vinst utan har i bästa fall ett litet över­ skott. SvEnSka

GolFFörbundEt

har överklagat den nya tax­ eringen och går in och dri­ ver den rättsliga processen. Fallet är just nu i Förvalt­ ningsrätten och om man förlorar där är planen att gå vidare till Kammarrät­ ten. Totalt kan processen ta mellan två och tre år.

– Parallellt med den rättsliga processen för­ söker vi föra en diskus­ sion med Skatteverket och med våra politiker. Men det kan ju vara så att det här är en riktig tolkning och i så fall kommer vi att acceptera det, säger Bo Bengtsson. Han förklarar Svenska golfförbundets farhågor: – Vi är rädda att hamna utanför definitionen av sport­ och fritidsanlägg­ ningar. Och vi är rädda att bli utsatta för politisk nyck­ fullhet. Det är ju lättare att höja hyreshusskatten än många andra skatter. Dessutom anser Bo Bengtsson att den nya taxe­ ringen är lite godtycklig. – Golfbanor klassas inte som jordbruksfastigheter i andra avseenden, till exem­

Bo Bengtsson, jurist och vice generalsekreterare för Svenska Golfförbundet.

pel när det gäller arbetsfor­ don och ogräsbekämpning. om dEt blir en generell upp­ taxering för golfbanor så är det spelarna själva som betalar. – I grund och botten är det den enskilde spelaren som betalar. Spelarna är den enda konkreta källan som finns. Alternativet till

Foto: sgF

höjda avgifter är att minska kostnaderna och att satsa på mer gästspel, avslutar Bo Bengtsson.

Klara SinnErStad klara@entreprenadaktuellt.se

www.goransons.com Lastmaskiner & Traktorgrävare

Grävmaskiner från 0,8–47 ton

12.63B Parallell Från 3.300-19.500 ton Dragkrok Diffspärr framaxel Fullt justerbart säte Säkerhetsbom för cylinder Säkerhetsbälte

Backspeglar Servostyrning Verktygslåda Arbetsbelysning Varningsljus

SWE 80B 8,4 ton

Maskintrailer Max last 22.800 ton 3-axlad lågtrailer från Irland Extrautrustning: Styrbar bakaxel Reservhjul Breddningsbart flak Fjädrade ramper

Yanmar Motor Stållarver med borrade hål Roterande varningsljus Tre lampor hyttak Dubbla lampor bom Huvudströmbytare

Två larvhastigheter Bomsväng Förarstol tyg/läder AC med värmepaket Tankningspump Torkare på framruta

Öppningsbar framruta Öppningsbar sidoruta Standardskopa med halvauto snabbfäste Två dubbelverkande uttag Direktretur tank

Vi har äVen MarkVibratorer • GrönyteMaskiner • traktorGräVare • boMliftar • saxliftar • M.M. fabriksGatan 1 • Götene

• 0511-515 15


55

NR 3 • 19 MARS 2014

Malmö citys golfbana blev i början av februari saboterad. En personbil körde fast ordentligt i den mjuka marken långt ute på golfbanan. Klubbledningen gjorde en polisanmälan, men innan polisen hann titta närmare på anmälan kom fyra personer och hämtade bilen. Skadorna uppskattas till tiotusentals kronor.

EU:s växtskyddsdirektiv påverkar golfbaneskötsel MILJö Eu:s växt­ skyddsdirektiv började gälla från och med den första januari 2014. direktivet kommer att påverka hela Sveriges hållning till kemiska bekämpningsmedel, bland annat på våra golfbanor. Eu:S växtSkyddSdirEktiv

beslutades år 2009. För­ ändringarna som bör­ jade gälla från den första januari är att behörig­ hetsutbildningen för spridningsutrustning för­ ändras och får ett praktiskt moment samt att det blir ett ökat fokus på integrerat växtskydd, IPM. Det blir krav på utökad dokumen­ tation, vilket innebär en mer detaljerad sprutjour­ nal och från och med hös­ ten 2016 kommer det att bli obligatoriskt med funk­ tionstest av de sprutor som används. I behörighetsutbildningen ingår IPM, egenkontroll av

FAKTA

integrerat växtskydd, iPm

• • •

iPM handlar om att använda all den kunskap och alla metoder som finns för att förebygga skador och bekämpa skadegörare på gräset. det handlar om bra planering och design av banor för att försäkra sig om att gräsets basbehov tillfredsställs. Plantorna som sås måste ha bästa möjliga genetiska anlag för att stå emot vinterskador och bör även vara resistenta mot sjukdomar och kunna konkurrera med ogräset. i daglig skötsel handlar det om optimal gödsling, styrning av vattentillgång och skonsam mekanisk behandling. när ogräs, sjukdomar och skadedjur behöver bekämpas måste man välja de åtgärder som ger minsta möjliga negativa inverkan på hälsa, miljö och klimat.

• •

sprutor och information om de nya kraven. I utbildningen tillkommer ett praktiskt moment med egen teknisk översyn och daglig över­ syn av besprutningsutrust­ ningen. De egna översynerna ersätter dock inte funktions­ testet. Ett genomfört prak­ tiskt moment ger behörighet som motsvarar de tidigare nivå ett och två och i prak­

tiken reduceras de två behö­ righetsnivåerna till en. dEt FunktionStESt för sprutor som i dag är fri­ villigt kommer att bli obli­ gatoriskt. Detta skulle egentligen ha börjat gälla från första januari 2014 men kommer att fasas in stegvis och först hös­ ten 2016 måste alla spru­

Från och med den första januari i år har det bland annat blivit ett ökat fokus på IPM och krav på utökad sprutjournal när det nya växtskyddsdirektivet började gälla. Arkivfoto: Ann-Louise LArsson

tor vara funktionstestade. Funktionstestet ska sedan genomföras vart annat år och i samband med testet ska testaren kunna ge tek­ nisk support. Även kalibre­ ring ingår i funktionstestet men man kommer även

att behöva kalibrera sin utrustning själv däremel­ lan. – Det är nog en fram­ tidsbransch att vara sprut­ testare, säger Peter Edman, bankonsulent på SGF. 73 procent av alla spru­

tor som testas i dag behöver åtgärdas. I samband med det nya regelverket satsar Svenska Golfförbundet på informa­ tion och utbildning. Klara SinnErStad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

THIFAB LASER & GEODESI

Bygg och anläggningsinstrument FL 100 HA Planlaser helautomatisk

Med lutningsinställning i x och y-axel med 9%. Lev kompl. med: väska, FR45 handmottagare inkl. hållare, fjärrkontroll, laddare, extra batterikassett för alkalinebatterier, 5 m. aluminium teleskopstång och stativ. Pris: 6.980:- exkl. moms

Försäljning • Uthyrnin g Service • T illbehör

FL 100HA Junior

Pris: 5.980:- exkl.moms

FAL28 28X Avvägningsinstrument

SWEPOS® NätverksSWEPOS® NätverksRTK-tjänst RTK-tjänst ® Nätverks• SWEPOS erbjuder navigeringsstöd och positionering i • erbjuder navigeringsstöd och positionering i realtid med centimeternoggrannhet. RTK-tjänst realtid med centimeternoggrannhet.

RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används RTK-korrektioner sänds idag via Mobilt Internet och GSM och används för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får positionen i efterhand duvia skicka in dina observationsdata till RTK-korrektioner sändskan idag Mobilt Internet och GSM och används positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till SWEPOS beräkningstjänst. för till exempel detaljmätning, utsättning, datainsamling för GIS, SWEPOS beräkningstjänst. förrättningsmätning och maskinguidning. Om det räcker att du får

• erbjuder navigeringsstöd och positionering i

TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com SWEPOS026-63 beräkningstjänst. TELEFON 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

realtid med centimeternoggrannhet.

positionen i efterhand kan du skicka in dina observationsdata till

TELEFON 026-63 37 53 • FAX 026-65 42 75 • swepos@lm.se • www.swepos.com

FET 500 Teodolit Komplett i väska inklusive stativ. Pris: 8.950:exkl. moms

28 ggr förstoring, damm och vattenskyddad IP54. Kompensator och robust metallhus. Lev. komplett med väska, stativ och 5 m teleskopstång. Pris: 3.350:- exkl. moms Utan stativ & stång 2.350:- exkl.moms

FL 500 HV-G Tvåfalls fullfunktionslaser Helautomatisk även i vertikalläge. 90 graders-funktion. Nivåvakt, Fullfunktionsfjärr m.m. Lev. med: Väska, Aut.laddare, Fjärr, Kikarsikte, Vert-stativ, Sidojust.adapter, Kassett Alk. batt. FR45 Handmottagare inkl. hållare Pris: 13.900:- exkl. moms Med vevstativ & stång: 15.980:- exkl moms

Maskinsensor FMR 600 3.390:- exkl. moms FMR 706MC 4.900:- exkl. moms vid laserköp Välkommen att ringa 031-25 96 80 för mer information eller besök vår hemsida www.thifab.com


56

NR 3 • 19 MARS 2014

grönyta

Förbättrad rotorklippare ger resultat som liknar cylinderklippare

Fingertoppskänsla i trädgårdsarbetet PrODUKt de populära trädgårdshandskarna Foxgloves lanseras nu i Sverige. Handskarna är gjorda av supplex-nylon, som känns som bomull men är både tufft och elastiskt. HandSkarna Har långa skaft som skyddar händer, vrister och underarmar och ger ett maximalt solskydd. Materialet, supplex-nylon, är inte bara starkt och elastiskt det har enormt lång hållbarhet och gör även handsken elastisk i alla riktningar och ger en kroppsnära passform. Handskarna finns i flera olika modeller, bland annat en med silikongrepp i handflatan som minskar risken för att tappa taget och slinta. Foxglove Work är en superflexibel handske, designad för att passa och vara bekväm och

PrODUKt Trimax har lanserat en ny modell rotorvingklippare, som ska ge klippkvalitet motsvarande en cylinderklippare i kort gräs. Trimax

Foxgloves är tillverkade av supplex-nylon, som känns som bomull men både är slitstarkt och elastiskt. Foto: Foxgloves

mycket slitstark. Handflatan är klädd med syntetsik mocka och förstärkta fingertoppar. Handloven glider fint in i strectchande nylon och ger en enorm passform och utmärkt skydd. Alla modeller av Foxgloves kan tvättas i maskin och torkas på låg värme.

TrakTordrivna

rotorvingklippare har sedan introduktionen använts inom allt från parker till golfbanor. Ojämn terräng är inget hinder tack vare den unika flytfunktionen och fullbredds bärrullar som förhindrar skalpering. Den nyutvecklade ”Snake” kan vända med en noll svängradie runt träd och hinder med oslagbar klippkvalitet – den ger helt enkelt ett

klippresultat som liknar en cylinderklippare i kort gräs, medan det i långt gräs inte finns något jämförbart, enligt Trimax. En annan av fördelarna med Snake, uppges av tillverkaren vara de exceptionellt låga underhållskostnaderna, jämfört med en cylinderklippare eller andra rotorklippare. Individuell kontroll är speciellt användbar i trånga förhållanden, och tilllåter föraren att höja de yttre klippenheterna för att klippa mellan träd eller andra hinder. Den innovativa funktionen att kunna höja alla klippenheterna så att de precis lyfts från marken med ett knapp-

Trimax nya rotorvingsklippare utlovas ge ett resultat som liknar klippning med cylinderklippare. Foto:trimax

tryck uppskattas av användare. Detta är idealiskt då man skall passera hårdgjorda ytor eller vända utan att fullt behöva höja klippenheterna och stänga av

kraftöverföringen. ”Snake” har en klippbredd av 340 centimeter. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

den 16-18 juni diskuteras ämnet ”mångfald av stadsträd”. konferensen är den första i sitt slag och riktar sig både till forskare och yrkesverksamma. syftet med konferensen är att visa på den senaste forskningen inom området och att främja utvecklingen av god skötsel, planering och förvaltning av stadsträd. evenemanget hålls på lantbruksuniversitetet i Alnarp i skåne.

”Jag har fått en ny bästa vän” – säger entreprenören Göran Mattsson med ett leende.

Trots stora investeringar av olika typer av maskiner kände Göran att något saknades. Helt enkelt en lätt och smidig maskin som tar sig fram både på väg och i svår terräng med goda lastmöjligheter. Svaret på hans dilemma blev en Polaris Ranger Diesel. – Jag har äntligen hittat en maskin som jag enkelt kliver ur och i, jag slänger på det jag behöver transportera på flaket det kan vara allt från svetsen, elverket, arbetsmaterial, verktygslådan och det mest praktiska av allt så åker det enkelt med ett fat med diesel. Då vi använder diesel i alla våra maskiner är det oerhört praktisk att Polaris har en diesel i sitt modellprogram. Vi har även en Sportman 6X6 sedan ett par år och där har vi tankat fel bränsle några gånger säger Göran och skrattar. Sexhjulingen har varit jättebra men Rangern är mer lättkörd och jag har större användningsområden för den.

”Då vi använder diesel i alla våra maskiner är det oerhört praktisk att Polaris har en diesel i sitt modellprogram.”

Vill du veta mer om vad en Polaris Ranger skulle kunna göra i din verksamhet? Ta kontakt med ditt närmaste Ranger Center.

WWW.POLARISSVERIGE.COM • FACEBOOK.COM/POLARISSWEDEN

RANGER DIESEL HD EU-TRAKTOR 159 900:- (199 875:- inkl moms) Redema.se

Mattsson Traktor har verkat inom entreprenad i mer än 40 år och har idag 30 anställda. De verkar inom väg, linjejobb, olika former av grävjobb, dränering, kabelläggning mm. Med detta breda spektrum av olika arbetsformer krävs en stor maskinpark. Idag har Mattsson Traktor grävmaskiner, traktorgrävare, flertalet lastbilar och andra typer av fordon för att anpassa verksamheten.


57

NR 3 • 19 MARS 2014

E-bok med trädgårdskrönikor BOKtIPS i samband med mässan nordiska Trädgårdar släpper riksförbundet Svensk Trädgård e-boken ”inte bara trädgård – 33 krönikor om hortikultur”. Bokens krönikor har tidigare varit publicerade i förbundets tidskrift Hemträdgården. – vi är STolTa över att medverka till att introducera digital trädgårdslitteratur på nätet, säger Inger Ekrem, förbundsdirektör på Riksförbundet Svensk Trädgård. För oss är det viktigt att sprida kunskap om miljövänlig odling, och genom att även förmedla detta genom en digital e-bok, som inte måste tryckas och fraktas, är vi ju dubbelt miljövänliga! Den nya e-boken introduceras i samarbete med författaren, tillika styrelseledamoten i Svensk Träd-

gård, Mariana Mattsson. Boken ”Inte bara trädgård” innehåller 30 krönikor som tidigare publicerats i förbundets tidskrift Hemträdgården, men som i e-boksformatet utökats med extra bilder och dessutom tre bonuskrönikor som förut varit publicerade på annat håll. – Krönikor passar perfekt i e-boksformat, tycker Mariana. De är trivsamma, underhållande och precis lagom långa för att hinna läsa på bussen eller i väntrummet hos tandläkaren. Och inte minst i den sistnämnda situationen kan man behöva ta sin tillflykt till hoppfull litteratur som berättar hur man odlar lyckopiller, botartagetesallergi, konserverar hopp på flaska och hanterar sin skräck för gula blommor. För på detta och många andra udda trädgårdsfenomen bjuds det rikligt i denna e-bok!

vänsterpartiet vill skapa en ”ätbar” park ParK vänsterpartiet i örebro har föreslagit att skapa en ”ätbar” park i örebro där besökarna själv får plocka äpplen, smultron och blåbär exempelvis.

E-boken finns i olika format för att passa såväl smarta mobiler och läsplattor som datorer. Den kommer att finnas för gratis

nedladdning på förbundets hemsida. kLArA sinnerstAd klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

inSpiraTionen Till parken har partiet hittat i en liknande park i Seattle i USA och föreslår nu alltså att Örebro ska skapa sin egen variant av parken inne i stan. – Alla ska ha samma rätt till naturupplevelser. För människor som bor i lägenhet och inte har någon bil kan det vara väldigt svårt att ta sig ut på landet. Därför behöver vi en park där man får vara aktiv och plocka av växterna, inte bara titta på dem, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Murad Artin i ett pressmeddelande. Vänsterpartiet vill att

”Hallon åt alla”, enligt nytt förslag. Foto:thinkstock

parken ska fungera som en turistattraktion, men också som ett utomhusklassrum. Urvalet av växter i den ätbara parken ska domineras av sådana som växer naturligt i regionen. – Det skulle vara ett bra sätt att visa upp Örebro. Samtidigt är det en fråga om rättvisa. Sverige har en fantastisk allemansrätt, men den som inte vet hur blåbär och lingon ser ut och smakar kan inte använda sig av allemansrätten, säger Murad Artin. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Sopning

Skötsel av grönytor

Nya

Hako Citymaster 600 Redskapsbärare och sopmaskin .

Nya, smidiga Hako Citymaster 600 är en liten, kompakt

Vinterutrustning

och bekväm allroundmaskin som kostnadseffektivt rengör gator, torg, trottoarer och parkeringsplatser. Med ett stort utbud av tillbehör blir maskinen flexibel och passar in i många olika miljöer, året runt. Tack vare sitt kompakta och

Basmaskin

slitstarka midjestyrda chassi, är den idealisk i trånga utrymmen. Varmt välkommen in till våra kunniga direktsäljare och återförsäljare! Hako marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB, Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad. Tel 035-10 00 00. www.hako.se


58

NR 3 • 19 MARS 2014

gRÖNYta

Nyskapande på kyrkogården FÖRNYELSE Gravstenarna har under århundraden sett ungefär likadana ut. Nu håller den traditionen på att förändras. Svenska kyrkan har utlyst en designtävling för att förnya kyrkogårdarna och nyligen lanserade bildkonstnären Peter Ahlén en serie glasgravstenar med bilder. runt om i landet står oftast sten efter sten. Nu efterlyses nya material och nya former för gravstenar. – Vi söker idéer som kan utveckla och förnya våra kyrkogårdar. På flera plat­ ser har arbete redan påbör­ jats, med idéer från både konstnärer och tillverkare. På kyrkoGårdArNA

Men de har bara förverkli­ gats på enstaka platser än så länge, säger Eva Grönwall, enhetschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorga­ nisation, som utlyst design­ tävlingen. – Vi vill med designtäv­ lingen medverka till att ett nytänkande sprider sig, att alternativen når allmän­ heten så att även andra material än sten efterfrågas mer, säger Eva Grönwall. Flera skäl talar för andra material. Det handlar bland annat om ett förändrat sätt att relatera till gravplat­ serna. Allt färre gravrätts­ innehavare vårdar sina gravplatser i flera gene­ rationer och allt fler åter­ lämnar sina gravplatser till församlingen. Att hantera alla gravstenar innebär en kostsam och tidskrävande

Bildkonstnären Peter Ahlén har skapat en ny typ av gravsten i glas med bild. Nu söker Svenska kyrkan efter fler designförslag som kan modernisera de svenska kyrkogårdarna.

hantering för kyrkogårds­ förvaltningarna. Stenarna utgör dessutom ett miljöp­ roblem och en säkerhets­ risk för både anställda och besökare. En som redan tänkt nyskapande är bildkonst­ nären Peter Ahlén, som i

januari tillsammans med Sveriges begravnings­ byråers förbund, lanse­ rade en serie gravstenar i glas med bilder. Han har under flera år arbetat med offentlig bildkonst på glas i bolaget Art On Glass och nått internationell beröm­

melse för världens största glaskonstverk i Stockholms city, med en notering i Guinness Rekordbok. – Efter min brors död 2008 ville jag göra något annorlunda och vackert till hans grav, berättar Peter. Jag fick då idén att ta fram

Foto: Peter Ahlén

en ny gravsten och började experimentera med glas. Till slut blev tanken verk­ lighet och sedan en tid står nu gravstenen på Skogskyr­ kogården i Stockholm. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

RUSTAD FÖR VINTERN! ARCTICPAKET DIESELVÄRMARE (Eberspächer med fjärr eller GSM-start) VINTERHJUL (16” alu. fälg och Nokian dubbdäck eller dubbfria) VID KÖP AV EN NY LAGERBIL BETALAR DU ENDAST

9 900.(SPARA 26 400.-)

PSST! NU MED KLASSLEDANDE DRAGVIKT PÅ 3.5 TON Isuzu D-Max från 239 000.Besök www.isuzu-sverige.se för närmaste återförsäljare Erbjudandet t o m 2014-04-30 eller så långt lagret räcker. Erbjudandet gäller endast vid köp av en ny lagerbil. Kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser och exklusive moms.


MARKNADENS EFFEKTIVASTE KABELGRÄVARE HJULSÅG 16 CM MED BOBCAT A770, SÅGAR 2-3 M/MINUT I TJÄLE OCH ASFALT. SAMMA MASKIN FYLLER IGEN, FRÄSER OCH SOPAR, BARA ATT BYTA REDSKAP.

HJULSÅG

FRÅN NORR TILL SÖDER FÖRSÄLJNING & SERVICE CE-MÄRKTA MASKINER RESERVDELAR INOM 24 TIM

STOCKHOLM 08-564 899 60 KRISTIANSTAD 044-24 40 10 MALMÖ 040-22 22 04 GÖTEBORG 031-24 40 05 WWW.BOBCAT.SE

SOPVALS

ASFALTSFRÄS


60

NR 3 • 19 MARS 2014

FN rekryterar Minecraftspelande volontärer OMVÄRLD Genom att använda sig av dator­ spelet Minecraft som verktyg vill projektet Block by Block locka lokalbefolkningen på cirka 300 olika platser i världen att delta aktivt i planeringen av deras närmiljö. arbetet ska ledas av svenska samhällsbyggare och ”gamers”. i DaGarna lansErar Svensk Byggtjänst en webbsida med syfte att förse FN:s organ för hållbar stadsutveckling, UN-habitat, med svenska samhällsbyggare och spelare för volontäruppdrag. På plats ute i världen ska volontärerna hjälpa till som Minecraft- och stadsplaneringsstöd med att planera offentliga miljöer tillsammans med personer som bor i området. – UN-habitat kommer att genomföra upp emot 300 sådana här projekt fram till och med 2016, och merparten kommer att

använda Minecraft för att locka lokalbefolkningen till engagemang för planeringsprocessen, säger Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig på Svensk Byggtjänst. Projektet Block by Block är ett samarbete mellan UN-Habitat, spelutvecklarna Mojang och Svensk Byggtjänst. är en vidareutveckling av Mina Kvarter, ett koncept som skapades av  Svensk Byggtjänst  i samarbete med  Mojang för visualisering och boendedialog i de svenska miljonprogramsområdena. Svensk Byggtjänst har inom Mina Kvarter genomfört projekt i bland annat Södertälje, Nacka och Helsingborg. De har ett tydligt släktskap med de projekt som nu ska genomföras inom internationella Block by Block. BloCk By BloCk

kLArA sinnerstAd klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Gatlampor som ger mobiltäckning TEKNIK svenska Ericsson har i samarbete med lamptillverkaren Philips tagit fram en ny typ av gatlampa utrustad med en inbyggd basstation för mobila nätverk. nyhEtEn presenterades på mobilmässan i Barcelona tidigare i år. Produkten kalllas Zero Site. Ericsson har stått för den mobila basstationen och Philips har

tagit fram belysningen, som uppges vara 50-80 procent mer energieffektiv än dagens gatlampor. Enligt företaget är den nya tekniken en investering som ganska omgående betalar sig själv. För mobiloperatörerna innebär gatlyktan att man snabbt kan få bättre täckning i städerna utan tidsödande tillståndsprocesser.

Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

En elektrisk minigrävare som styrs av en surfplatta. Se ser Volvos nya konceptmaskin Gaia-x ut, som lanserades på Conexpo. Fotomontage: maln Strandli, Bildkällor: apple, VolVo

Eldrivet och förarlöst när Volvo spår framtiden KONCEPT En mini­ grävare som styrs med hjälp av en surfplatta. Det låter lite som science­fiction, men enligt Volvo är det så vi kommer att arbeta i framtiden. Volvo gav under ConExpo en bild av hur de tror att maskinerna arbetar och ser ut om femton år. Visionen är eldrivet och förarlöst. UnDEr DEn internationella maskinmässan ConExpo i Las Vegas i början av mars visade Volvo sin koncept-grävmaskin som

fått namnet Gaia-x. Prototypen som visades på mässan var helt elektriskt driven, bakom förarstolen fanns ett uppladdningsbart batteri som skulle räcka hela arbetsdagen och har man tillgång till ström på arbetsplatsen kan man enkelt plugga in maskinen i eluttaget och fortsätta arbeta. Maskinen går att manövrera på två sätt, antingen manuellt som idag eller också fjärrstyrt från sidan av med hjälp av en fjärrkontroll som påminner om en surfplatta. Maskinen börjar med att scanna av marken där

grävningen ska göras. Därefter ritar den upp en 3D-bild i fjärrkontrollen och ger förslag på hur arbetet kan utföras på bästa sätt. Operatören väljer då en lösning och kan därefter välja om maskinen ska göra jobbet helt av sig själv eller om operatören själv ska sitta i och köra maskinen på traditionellt sätt, rapporterar den norska branschtidningen Anleggsmagasinet från Volvos presskonferens på ConExpo. MaskinEn är oCkså utrustad med ett säkerhetssystem som känner av om

något oförutsett kommer i vägen och avbryter då automatiskt arbetet. – Det här är en maskin som är utvecklad för att arbeta i harmoni med naturen, med minimal miljöpåverkan och som bryr sig om operatören och övrig personal på byggarbetsplatsen och håller dem skonade från olyckor, sade Stina Nilimaa Wickström, design director på Volvo CE till sajten khl.com.

Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Uppgraderad tiltrotator som passar alla märken PRODUKT indexator har lanserat tiltrota­ torn rt20B för maski­ ner på 3­6 ton. Den är en vidareutveckling av modellen rt20 och har bland annat en helt ny design. – Vi har Gjort En rad produktförbättringar för att vara ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden, säger Niklas Bjuhr, teknisk chef hos Indexator Rototilt Systems. Modell RT20B har fått en

helt ny design där tiltfunktionen är utflyttad på cylindern. Detta medför bland annat möjlighet till valbar anslutning på vänster eller höger sida för tryck och retur vilket gör att den passar mot alla fabrikat av grävmaskiner. Den nykonstruerade sviveln ger optimala driftsförhållanden och ökar livslängden. – Vi har jobbat hårt för att minimera tryckfall och effektförluster och därmed förbättra bränsleekonomin

för kunden, berättar Niklas Bjuhr. RT20B har dessutom blivit mer följsam i drift tack vare de nya ventilerna och den förbättrade konstruktionen. Ytterligare fördelar med nya RT20B är dess servicevänlighet. Fördelningsblock för enpunktssmörjning är täckt av skyddskåpan på cylindern. Dessutom medger det större, tvådelade ventilblocksskyddet enklare åtkomst vid service.

Indexators nya rototilt RT20B har tiltfunktionen utflyttad på cylindern, vilket gör att den passar alla maskinmärken. Foto: indexator

www.holms.com


Arocs. Ett nytt kraftpaket på bygget.

Ett märke inom Daimler

Upplev den rena råstyrkan hos nya Arocs. Med kraftfull motor och den innovativa drivlinan är även den mest krävande terrängen en lätt match. Den nyutvecklade, robusta ramkonstruktionen står pall för hårda påfrestningar och klarar enkelt av tunga transporter. Upplev Arocs själv: kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare eller låt dig inspireras av www.mercedes-benz.com/the-new-arocs


62

NR 3 • 19 MARS 2014

Bättre prestanda i ny Liugong Cramo har 15 300 moduler i sitt bestånd. Nu satsar man mer och mer på uthyrning utanför byggbranschen.

Cramo satsar på flyttbara lokaler PRODUKT Cramo har lanserat ett nytt varumärke, adapteo, för att möta en växande efterfrågan på flyttbara lokaler som är anpassade för användarnas behov. lokaler används för att täcka snabba eller temporära lokalbehov, exempelvis när skolor, kontor, och verksamheter inom hälsa och sjukvård behöver extra lokaler eller under renoveringar. – Cramo associeras kanfLyttbara

ske framför allt med byggbranschen, men de kunder som utnyttjar våra flyttbara lokaler finns mer och mer inom offentlig sektor och fastighetsbranschen, säger Camilla Hensäter, ansvarig för flyttbara lokaler på Cramo i Sverige. Cramo Adapteo lanseras i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Baltikum. Försäljning och produktutveckling kommer även att samordnas i högre grad än tidigare. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

PRODUKT LiuGong lanserade sin nya grävare 950E på Las Vegas-mässan Conexpo. Modellen är en av tillverkarens största med sina 50 ton. LiuGonG 950 E har fått flera förbättringar med kontrollsystemet Intelligent Power Control System (IPC) som ger en mer exakt kontroll över varvtal och pumpflödet, levererar mer kraft, snabbare kraftöverföring och mjukare rörelser. Reglerventiler och cylindrar har optimerats för att förbättra prestanda, effektivitetet, bränsleförbrukning. För att ytterligare förbättra prestanda och bränsleförbrukning är 950 utrustad med sex olika körlägen, beroende på arbetsuppgift. Maskinen drivs av en Cummins-motor modell QSM11 375, som utrutstats med en kraftfull elektronisk kontrollmodul. Den levererar extra kraft till

Liugong lanserade sin nya 50 tons grävare på Conexpo. Den har bland annat nytt kontrollsystem och en av de största hytterna på marknaden.

extra tuffa arbetsmoment, samtidigt som den minskar både bränsleförbrukning och utsläpp. Den uppfyller steg 3A-emissionskraven. Maskinen har också en funktion som automatiskt

sänker motorns varvtal vid tomgångskörning. Redan efter sju sekunders tomgång sänks motorns varvtal till 1000 varv/minut. Hytten är en av den största på marknaden och är god-

känd enligt ROPS. Rutorna har blivit bredare för att ge bättre sikt. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

produkter för resultatinriktade och bekväma!

Enkla lösningar med Spectra

» » » » »

Försäljning Service Support Utbildning Uthyrning

www.trimtec.se 010-207 84 00

Tel. 0550-41 05 54 www.combiwearparts.com

Fotoliugong


CASE BANDGRÄVARE AMERIKANSK STYRKA, JAPANSK FINESS! Marknadens bästa hydraulik!

Bäst bränsleekonomi på marknaden?

Robust kvalitetsmaskin!

84 EST.

Mer info:

- Din maskinpartner

1984-2014

30 år

Nyckelgatan 2-6 • 589 41 Linköping 013-16 30 00 • www.maskinia.se Reservdelar 046-25 00 50

STOCKHOLM 0761-163000 • LINKÖPING 0761-163033 • STAFFANSTORP 0708-163091 • GÖTEBORG 0761-163032 VÄRMLAND LNE 0706-304341 • PITEÅ Repab 0705-597730 • HEBY Heby Lantbruksservice 0702-149674


64

NR 3 • 19 MARS 2014

Midjestyrd Valtra under 2014 teknik Finska traktortillverkaren Valtra utför just nu tester av midjestyrda traktorer. Funktionen är planerad som ett tillval för företagets större steglösa traktorer i N-serien. ENligt studiEr Valtra lyfter fram har det visats att midjestyrda traktorer kan utföra uppgifter med en frontlastare upp till 40 procent snabbare än en vanlig traktor. Främsta anledningen till detta ligger i maskinens förmåga att röra sitt bak- eller framparti i sidled, trots att traktorn är stillastående. Med en vanlig traktor måste maskinen köras framåt eller bakåt för att klara av en sådan manöver. Utöver detta visar testerna att traktorns ökade styrförmåga och förkortade vändradie bidrar. Under året genomför Valtra tester av en midjestyrd N163 Direct. Utöver denna kommer även N123 Direct och N143 Direct finnas med midjestyrning som tillval. Direct-beteckningen innebär att traktorn är utrustad med Valtras egenutvecklade steglösa transmission. Traktorn styrs med både midjestyrning och vanlig framhjulsstyrning. Beroende på hastighet begränsas midjestyrningen så att traktorn mer och mer enbart använder framhjulsstyrningen. Ju högre hastighet man kör i, ju mindre midjestyrning. Denna fördelning sker automatiskt beroende på hastighet. – Man kommer att bygga

Markspont 5 m djup för att hindra dagvattnet att tränga in i Lakvattendamm Gärstadverken Linköping

Serieproduktion av de midjestyrda traktorerna är planerad till slutet av 2014.

ett mindre antal i en förserie för test under detta året. Vi kommer förmodligen att kunna visa traktorn i Sverige till sommaren och då har vi också mer specifikationer, säger Per-Ove Flink, säljsupport Valtra och Fendt på Lantmännen Maskin.

VILHELM EKTANDER vilhelm@entreprenadaktuellt.se • 070-092 20 02

FAKTA

En av fördelarna med midjestyrning är att traktorn kan röra sitt framparti i sidled, trots att resten av traktorn är stillastående. Detta kan man ha stor nytta av när man till exempel arbetar med en frontlastare.

teknisk specifikation N123 direct

N143 direct

N163 direct

Motoreffekt, hästkrafter

135

152

163

Max motoreffekt, hästkrafter

143

160

171

Vridmoment, newtonmeter

600

600

650

Hydraulikkapacitet, liter/minut

160

160

160

IllustratIon: vIlhelm ektander

Arbete På Väg

• Okänsligt för fukt, lämpligt för klätterväxter • Beständigt material • Obtydligt underhåll • Enkel klottersanering

Sedimentdamm Trafikverket Böljande former & omg.djup medger volym på liten yta.

Kvarsittande form kajreparation

aqvis.com

Foto: valtra

tomas@aqvis.com

0706 10 66 64

HLR + LABC

Fordonsmonterad Kran

Maskinförare

YKB

Lastbil/Buss

Ställningsbyggnad

Heta Arbeten

Besök vår hemsida för fler kurser och mer information! 031-799 78 50 info@ulja.se • www.ulja.se

Farligt Gods (ADR)

BAS U/P


65

NR 3 • 19 MARS 2014

Bränsleeffektiva hjullastare PRODUkt Volvo CE:s nya hjullastare l110H och l120H är bland tillverkarens mest bränsleeffektiva maskiner hittills. tack vare en steg4-motor med helautomatisk regenerering kan hög prestanda kombineras med låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. ANdrA FAktorEr som gör maskinerna ännu mer bränsleeffektiva är den specialanpassade drivlinan och hydraulik som ger kraft endast när det behövs. Den lastkännande hydrauliken säkerställer också snabb respons för överlägsen kontroll över lasten samt kortare cykeltider. En annan intelligent funktion är tillvalet RBB (Reverse By Braking) som automatiskt sänker motorns varvtal och ansätter färd-

bromsen när föraren ändrar maskinens färdriktning. Detta gör inte bara att man sparar bränsle utan minskar även belastningen på drivlinan, vilket i sin tur ger komponenterna längre livstid. I Volvos Optishift-teknik, som är ett nytt tillval för L110H och L120H, kombineras RBB-funktionen med en momentomvandlare med lock up-funktion så att en direkt drivning skapas mellan motorn och transmissionen. Detta gör att kraftförlusten i momentomvandlaren elimineras och bränsleförbrukningen minskas med upp till 18 procent. Ecopedalen minskar bränsleförbrukningen ytterligare, tack vare ett mekaniskt mottryck som uppmuntrar föraren att lätta på gasen när motorns varvtal är på väg att överskrida det optimala driftområdet.

Volvo CE:s nya hjullastare L110H och L120 är bland tillverkarens mest bränsleeffektiva.

Hytten i L110H och L120H ger en säker, ren och bekväm förarmiljö – oavsett förhållandena utanför. Föraren kan säkert och enkelt kliva in i den ROPS/FOPS-certifierade hytten via en trepunktsinsteg med halkskyddade steg och stadiga ledstänger på rätt plats. Den breda

Utbytestransmissioner till Utbytestransmissioner till VolVo entreprenadmaskiner Utbytestransmissioner till VolVo VolVoentreprenadmaskiner entreprenadmaskiner

dörren som öppnas i 95 graders vinkel kan till och med öppnas med fjärrkontroll som tillval. Invändigt är hytten rymlig, med väl tilltaget utrymme för personliga tillhörigheter. För att minska belastningen på föraren är alla reglage och informationspaneler ergonomiskt placerade.

För att förenkla användningen ger multifunktionsspaken, som finns som tillval, föraren simultan och exakt reglering av hydraulfunktionerna. Framåt-, bakåt- och kick down-funktionerna finns också på höger konsol. Maskinens viktigaste information – som bränsle- och

RESERVDELAR TILL VOLVO BM ENTREPRENADMASKINER +46 (0)152-325 00 | info@batrading.se | www.batrading.se RESERVDELAR TILL VOLVO BM ENTREPRENADMASKINER

oljenivåer – visas på en lättavläst bildskärm som är väl synlig från förarstolen även i starkt solljus. Grundläggande konfigurationer och tester kan utföras utan att föraren ens behöver lämna stolen. ANN-LouIsE LARssoN ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

bekVäm serVice för allt som rör dina däck Vill du bli Vi hjälper dig hitta en bra lösning på dina däckrelaterade behov så att du kan fokusera på det arbete du gillar mest. Vi arbetar med marknadens ledande däckfabrikat och kan därför erbjuda dig en helhetslösning som täcker in både däck, däckservice och 24h jour.

• Garantin 1 år eller 1 000 tim • Testkörda i professionell • Garantin 1 år eller 1 000 tim bromsbänk • Över 20 års erfarenhet • Testkörda i professionell bromsbänk • Vi20har filtersatser som passar just din maskin och • Över årsfärdiga erfarenhet antal timmar • Vi har färdiga filtersatser som passar just din maskin och • Fraktfritt antal timmar vid order över 2 500:• Fraktfritt vid order 00 över 2 500:+46 (0)152-325 | info@batrading.se | www.batrading.se

Foto: volvo Ce

kontaktad aV Vianor?

l till: Skicka ett mai om info@vianor.c

www.vianor.se

ring 0771-16 33 33 så kopplas du till din lokala verkstad! Member of Nokian Tyres


66

NR 3 • 19 MARS 2014

Svara i mobilen med handsken på

Batteridrivet varningsljus PRODUKT HBA Fordonsteknik lanserar varningsljuset LM300 Sputnik som, enligt dem, är det första godkända batteridrivna varningsljuset. VArningSLjuSet LM300 Sputnik har uppladdningsbara batterier och högintensiva lågeffektslysdioder. Fulladdade batterier ger en drifttid på upp till två timmar. LM300 laddas i fordonet via 12-voltsutaget.

PRODUKT guide har lanserat en ny arbetshandske som gör det möjligt att svara i sin smartphone med handskarna på. Varningsljuset har tre magneter och tre sugkoppar. Finns i orange, blått, rött eller grönt utförande.

LM300 Sputnik är godkänd enligt ECE R-65, kategori T.

3D-visualisering i realtid PRODUKT Med topcons nya tillägg Siteview blir det lätt att följa framdrivningen av ett projekt. det visualiserar i 3d vad som händer i realtid på arbetsplatsen. – SiteView tiLLåter användare att visa arbetsplatser i fantastiska och realistiska 3D vyer från sitt skrivbord

i realtid - precis som om de hade klättrat in i hytten med förare eller om de var fysiskt stående på arbetsplatsen, beskriver produktmarknadschef Kris Maas. – Med Siteviews briljanta realtids-3D utsiktspunkt, kan projektledare få en maskinförares perspektiv, vilket ger dem möjlighet att lösa problem innan de har en chans att bromsa

utvecklingen, fortsätter Kris Maas och konstaterar att tillägget av Siteview till Sitelink3D ger nyttan av kontoret och verkligheten i fält tillsammans som aldrig förr. Siteview kommer att finnas tillgänglig som en extra modul till Sitelink3D Enterprise. Det introduceras av Norsecraft Geo.

sp

ec Vi t DI ialr illve NA ed rk Lyftsax GPL240 för ön ska ar sk p em eft lyft av skyddsbarriär ål! er

i betong GPLINK

• Lyftsaxen är dimensionerad för att lyfta max 3000 kg. • Lätt att använda då dess funktion är automatisk. • Vi tillhandahåller alla slitdelar till lyftsaxen. • Vi kan även erbjuda er en årlig översyn av saxen.

Blommenhovsvägen 26, Nyköping

Telefon: 0155-21 31 55

E-post: mikael.nordin@rehnmans.se • Mikael Nordin 070-545 84 20

Ring för mer information eller gå in www.rehnmans.se

en underSökning som Guide gjort bland svenska hantverkare visar att nästan nio av tio använder en smartphone. En stor andel svenska hantverkare är dessutom egenföretagare och lever med sitt kontor på fickan. Därför behövs arbetshandskar som underlättar det administrativa – att svara i telefon, maila, dokumentera med kameran och surfa på internet. – När vi ser över vårt sortiment utgår vi från användarnas olika behov för att kunna erbjuda rätt handske till rätt jobb och rätt kund. Nu har vi utvecklat tre nya arbetshandskar för olika användningsområden, men med en sak gemensamt – pekskärmsfunktion som biter på paneler och smartphones, berättar Åsa

Med Guides nya arbetshandskar är det möjligt att svara i telefonen med handskarna på. Foto: Guide

Lindberg Svensson som är kategorichef på Guide. Handskarna finns i tre olika modeller: Guide 587 som är en smidig, slitstark och sval handske med utmärkt torrgrepp och fungerar utmärkt på touchskärm. Passar bra till montage- och byggindustrin, där smarttelefon, läsplatta eller pekskärm används. Guide 589 är handsken som är tunn och smidig och fungerar utmärkt på touchskärm. Passar bra vid

montering och finmekanik, plock och pack, vid arbeten där användande av surfplatta och pekskärm förekommer. Guide 309 är en skärskydd 5-handske med PU, som har touchskärms-funktion. Passar bra vid metallbearbetning, glasindustri, montage och konstruktion där risk för skärskada föreligger. Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

jCB:s strategi för att klara final-kraven TEKNIK jCB presenterade under Conexpo sin strategi för att klara det sista steget i emissionskraven, tier 4 final. genom en omkalibrering klarar de minsta motorerna kraven. För motorer över 74 hästar används även ett SCr-filter.

jCB Power SySteM presenterade hur man med JCB Ecomax-motorn klarar kraven inom Tier 4 final utan dieselpartikelfilter. Genom en hög förbränningsteknologi som minimerar avgasutsläpp i motorn slipper man en kostsam efterbehandling för att rena avgaserna. Ecomax-motorerna har omkalibrerats för

Tier4-final-lanseringen, vilket gett resultatet av en ytterligare bränslebesparing på fem procent, mot tidigare Ecomax-modeller. För motorer med mer än 54 hästkrafter valdes en SCR-lösning med urea-tillsats (Adblue). Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Den nya generationen

SNABBFÄSTEN

Med Swingotilt® får du en säker investering med 2 års fabriksgaranti, och dessutom en gripmodul som har marknadens största gripvidd.

Ta ett fast och säkert grepp på dina grävutrustningar! HARDLOCK är vårt NYA helt glappfria vändbara säkerhetsfäste. • DUBBEL LÅSNING • FRAMAXELLÅS • SHIMSFRITT SE SMP HARDLOCK PÅ www.smpparts.com

Med känsla och kvalitet från din ledande redskapsleverantör Gilla oss på facebook.com/smppartsab SMP Parts AB | www.smpparts.com


67

NR 3 • 19 MARS 2014

84

DL350-3 DL420-3

EST. EST. EST.

- Din maskinpartner

1984-2014

30 år

-

Scania-motor med ZF lock-up låda Klassens lägsta bränsleförbrukning? Grym brytkraft Förarmiljö i toppklass

A

BR

V I C EAV

TA

NTI

SER

RA

ÅRS F

DOOSANS HJULLASTARE:

2

ED

L

M

DOOSAN - Rå kraft och brutalitet

IKSGA

Doosan. The closer you look, the better we get. MISSA INTE MASKINIAS ROADSHOW!

28-29 mars, Göteborg ● 4-5 april, Skövde ● 25-26 april Jönköping 9-10 maj, Stockholm ● 16-17 maj, Arboga Mer information på maskinia.se

Filialer: Återförsäljare:

Staffanstorp

0708-163091

Visby

-

0498-654505

Göteborg

0708-163090

-

-

Jönköping

-

0708-163095/0761-163052

Arboga/Eskilstuna

0589-17200 / 016-141004

-

Gnarp

0703-409661

Linköping

0708-163090

-

-

Örnsköldsvik 0703-744115

Stockholm

0708-163028


68

NR 3 • 19 MARS 2014

Smartstore Dry finns i måtten: 40x30x19 centimeter, 50x40x26 centimeter och 60x40x26 centimeter. Foto: orthex Group

Förvaringslåda för alla väder PRODUKT Varken fukt, insekter eller dålig lukt kan ta sig in i förvaringslådan smartstore Dry från orthex. lådan ska klara temperaturer från -40 till +70 grader och klarar strilande vatten ur alla vinklar. DEN Nya förvaringslådan Smartstore Dry från Orthex håller, enligt tillverkaren, så tätt att du kan sätta duschen rakt på den utan att innehållet blir fuktigt. Den stapelbara lådan finns i tre olika storlekar. Locket går ned över kanterna med ett klick och efter det är lådan helt tät. Smartstore Dry är utvecklad för att klara temperaturer från -40 till +70

grader. Lådan är tillverkad av material som är godkänt för matförvaring, vilket gör det möjligt att ha med sig matvaror som annars blir fuktiga och ofräscha. Inom elbranschen finns en klassificering som anger hur skuddade produkterna är mot damm och vatten. Samma test har gjorts på Smartstore Dry som har fått klassificeringen IP44. Det innebär att den klarar strilande vatten ur alla vinklar. Misstänker du att det du placerar i lådan är det minska fuktigt så lägg i en påse med kieselgel som absorberar den kvarvarande fukten. Smartstore Dry har tio års garanti.

Mobil projektportal för ökad samordning PRODUKT NCC lanserar ett mobilt stöd till sin projektportal så att kunder, underleverantörer och NCC själva lätt kan uppdatera och läsa om byggprojektet i mobil eller surfplatta oavsett var de är. nästan 700 NCC-anställda testkört det mobila stödet, både i större projekt som bygget av nya Musikhögskolan i Stockholm och lite mindre som nya Alléskolan i Jönköping. Portalen är enkel att använda och baserad på det behov platschefer och arbetsledare har i ett byggprojekt. – Nu har jag alla ritningar, dokument och information på fickan och kan snabbare ge både yrkesarbetare och beställare de svar de behöver. Det spar tid att slippa gå Hittills Har

och hämta rätt ritning och anteckningar och kontroller blir mer relevanta när jag gör dem löpande och kan lägga till en nytaget foto, säger Roger Norén, NCC:s platschef, Alléskolan, i ett uttalande. EftEr sommarEN räknar NCC med att kundens projektdeltagare och underentreprenörer har tillgång till det mobila stödet. I januari lanserades den till 3 000 NCC-anställda, för att komma igång och börja testa den för kunderna. Med ökad tillgänglighet och snabbare uppdatering har alla samma färska information. Det förväntas öka förståelsen, samordningen och effektiviteten i projekten.

klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Mobilt stöd ger snabbare uppdatering och tillgång till information. Portalen är baserad på det behov platschefer och arbetsledare har i ett byggprojekt. Foto: Jenny Gaulitz, nCC

• Larvgående krossar • Grovsorterare • Sorteringsverk med vibrerande siktar • Trumsorterare.... Vi har totallösningen och tillgodoser alla önskemål i branschen!

S190, 3-däckad

NYHET!

Kompaq

S130 2-däckad

J50M larvkross

R155

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB Box 3107, 550 03 Jönköping, Besöksadress: Gammavägen 4 Torsvik Tel 036-200 55 • Fax 036-36 14 11 • v.grusmaskiner@telia.com

Konkross C44

Trumsorterare

Jan Carlsson 0705-11 89 65 Frank Carlsson 0706-45 27 74 Reservdelar/service: 070-645 27 74 Trumsorterare: Jan-Erik Eriksson 0707-42 21 06

Alltid nya och kiner begagnade mas på lager

www.mccloskey.se


69

NR 3 • 19 MARS 2014

Toyota testar sladdlös laddning av bilar TEKNIK toyota börjar nu fälttesta sin nyutvecklade sladdlösa batteriladdning för laddhybrider och elbilar. systemet gör det möjligt att på ett enkelt sätt ladda bilbatterierna genom att parkera bilen över en induktionsspole i marken. laDDsystEmEt utnyttjar magnetresonansteknik, en teknik som också används bland annat för laddning av mobiltelefoner. Den innebär att elektriciteten överförs via de förändringar som uppstår i magnetfältet mellan en sändande induktionsspole i marken och en mottagande spole i bilen. Systemet är utformat för att minimera de elektromagnetiska störningarna på annan utrustning i närheten. Spolen i

Toyota Hilux har fått utökad lastkapacitet och kan nu lastas med upp till 995 kilo. Även äldre modeller kan uppgraderas till den nya lastkapaciteten. Foto: toyota

Toyota börjar nu fälttesta sin nyutvecklade sladdlösa batteriladdning för laddhybrider och elbilar. Systemet gör det möjligt att på ett enkelt sätt ladda bilbatterierna genom att parkera bilen över en induktionsspole i marken. GraFik: toyota

marken är också robust konstruerad för att klara att köras över av en bil och påverkas inte av snö eller regn. Med hjälp av systemet ska det gå att ladda batteriet fullt på en Prius Plug-In Hybrid på 90 minuter, vilket är lika kort tid som med konventionell laddsladd. Laddningen sker

helt utan kabelanslutning till elnätet och arbetar med vanlig hushållsspänning. För att göra det lättare att placera bilen optimalt över laddningsspolen har Toyota också utvecklat en ny parkeringsassistans som visar föraren exakt var spolen finns och som även hjälper till att parkera i rätt position.

Fälttestet genomförs initialt i Toyota City under minst ett år och omfattar tre Prius Plug-In hybrider som laddas i hemmiljö. Toyota kommer senare under 2014 att även starta upp liknande tester i Europa och USA. klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Ökad lastkapacitet på toyota-pickup PRODUKT Pickupen toyota Hilux får en utökad maxlast med 350 kilo och kan nu lastas med upp till 995 kilo. DEt iNNEbär EN ökning av lastkapaciteten på mellan 57 och 62 procent beroende på motoralternativ och utrustningsnivå. Den högre lastkapaciteten gäller nya bilar från februari 2014. Även befint-

liga ägare till Hilux som har behov av ökad lastkapacitet kan uppgradera sina bilar till den högre lastkapaciteten. Detta gäller bilar producerade efter augusti 2010. Förändringarna gäller samtliga D- och X-Cab-utföranden av Toyota Hilux. S-Cab omfattas inte. klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Rotationslaser NEDO Primus2 H2N

Bluetooth

En helt ny digital tvåfallslaser för horisontella applikationer. Lasermottagaren Nedo H2N Commander2, som även fungerar som fjärrkontroll för laserns alla funktioner, har en stor och tydlig display som visar lutning, rotationshastighet, laserns batterinivå etc. Den klarar att lägga fall på upp till 10%! Arbetsdiameter på 700 m. Detta grundpaket innehåller: l Stativ i aluminium l Avvägningsstång l Nedo H2N Commander2 Lasermottagare/Fjärrkontroll l Lasermottagarfäste l Laddare l Laddningsbara batterier l Hård plastväska

19.995:-

PakEtPRis

# RA23140

FM-Radio

Medhörning

PELTOR WS ALERT XP Peltor WS Alert XP är ett nytt uppdaterat hörselskydd med Bluetooth som kan kopplas trådlöst till mobilen. Den bullerreducerande mikrofonen gör att den du talar med inte hör bullret omkring dig. Peltor WS Alert XP är även utrustad med medhörning och kraftfull FM radio med minnesfunktion. Kåpan presenteras med en ny design och möjlighet att streama musik, direkt från mobilen!

2.792:# KH15935

EX. MOMS

EX. MOMS

– Vid ordrar över 499 kr exklusive moms

Tillbehör passande NEDO Primus2 H2N Grusring för avvägningsstång

Gjutplatta i glasfiber

Passar avvägningsstång i trä.

Passar avvägningsstång i trä.

825:# RZ12270

Testvinnaren Dräger Alcotest 3000

EX. MOMS

825:# RZ12271

EX. MOMS

Dräger Alcotest 3000 är en liten och lättanvänd alkomätare, framtagen för dig som vill testa dig själv. Med denna alkomätare kan du vara säker på om du är körklar eller ej. Blås ett par sekunder i munstycket så får du direkt reda på om du är körklar eller inte. Mättekniken är mycket exakt och snabb och är en stor anledning till att polis världen över använder denna typ av alkotestare i sin verksamhet. Kalibrering Dräger Alcotest 3000 levereras färdigkalibrerad. Alkomätaren bör sedan kalibreras en gång årligen för att säkerställa mätnoggrannheten. Ni kan lämna in er mätare hos oss på Proffsmagasinet för kalibrering.

2.990:# MH15125

EX. MOMS

10s

j An ngår mp cken i A K nsty u

tm

På vår hemsida köper du ver ktyg, laser- & mätinstrument av kända mär ken till br a priser

Vanadisvägen 2 | 113 46 STOCKHOLM | Tel. 08-34 47 00 | Fax 08-34 47 02 | www.proffsmagasinet.se

Toppbetyg för Proffsmagasinet

4.8


70

NR 3 • 19 MARS 2014

Ekonomisk och ergonomisk häcksax App som lär ut första hjälpen

PRODUKT de nya häcksaxmodellerna 536Lihd60X och 536Lihd70X från husqvarna är framtagna för att möta behoven hos entreprenörer och trädgårdsmästare.

dE båda lättviktsmo­ dellerna har en ergono­ en olycksdrabbad bransch. misk och välbalanserad Därför kan det som entre­ design och lever, enligt prenör eller anställd i ett Husqvarna, upp till sina anläggningsföretag vara bensindrivna motsvarig­ väl värt att hålla sig upp­ heter vad gäller prestanda. daterad på hur man ger för­ Dessutom orsakar de inga sta hjälpen. En idé kan vara att ladda ner Röda Korsets nyligen uppfräschade Första hjäl­ pen­app. I den kan man via videoklipp, interaktiva PRODUKT Komatsu kunskapstester och enkla Forest inför nya typsteg­för­steg­råd lära sig beteckningar på alla grunderna i första hjälpen. nya och uppgraderade Appen, som är kostnadsfri, aggregat. tanken är finns för både Android och att göra det lättare iPhone. för alla att veta hur Röda Korset skriver på aggregaten skiljer sig sin hemsida: appen är ny, från varandra. enkel, gratis och räddar liv. EntrEprEnadbranschEn är

utsläpp, är tystare och vibrerar mindre. Modellerna är utrustade med dubbelsidiga laser­ skurna skär; 60 eller 70 cen­ timeter långa. Lägg till det vridbara bakre handtaget som ger en bekväm arbets­ ställning. För att man ska kunna arbeta längre utan att ladda om batteriet lanse­ rar Husqvarna även ett nytt 4,2 Ah­batteri. Detta innebär att el­ motorn, tillsammans med det ekonomiska

Nya batteridrivna häcksaxen 536LiD60X lever helt klart upp till sina bensindrivna motsvarigheter när det gäller prestanda. Foto: Husqvarna

save­driftsläget kan användas med full effek­ tivitet upp till 90 minu­

ter. Om detta inte skulle räcka finns Husqvarnas nya ryggburna batteri

som passar till samtliga Husqvarnas batteripro­ dukter.

Lättare att skilja på olika aggregat med nya typbeteckningar dE nya typbeteckning­ arna innehåller en kom­ bination av bokstäver och siffror som på ett logiskt sätt förklarar aggregatets typ, relativa storlek, anta­ let matarhjul och funktio­ nalitet. Första bokstaven i den nya typbeteckningen beskriver designprinci­

gsskopor n ri e rt so & r re to ra ib v Mark Markvibratorerna kan kopplas in direkt på rotortiltens extra uttag. Tål höga mottryck på returledningen, behöver inte fri tankretur. Kan också levereras med Oilquick.

ex65 med S60

perna för typen av aggre­ gat. C betyder att trädet hålls av matarhjulen vil­ ket ger god stamhållning, bra dragkraft och hög mät­ noggrannhet. S betyder att trädet hålls med knivarna och att det hanterar krokiga träd bra. V är en kombina­ tion av C och S där trädet Fabrik

RAKA

Mellanhänder kostar pengar

ex65 med S2 Svensktillverkad

Proffsskopa i Hardox® och Domex®. Arb.bredd 1,5 till 2,7 m. Pris från 10.600 kr Mindre skopa 1,5 m speciellt framtagen för mindre hjullastare 10.290 kr

ex22 med S40

Stengrep

Bredd Djup Volym RundPris m m m3 stål mm kr 2,35 0,85 1,56 35 13.950

KTILLV

KAT ER

SVENS

20 mm frontstål i hårdmetall. Arb.bredd 1,5 - 2,0 och 2,3 m. Pris från 4.330 kr

HHHH H

0661-14 08 80, 073-832 63 29 • info@exero.se • www.exero.se

K.T.S har fästen på redskapen till 25 olika maskiner, för snabba leveranser. Alla våra fästen går även att använda som svetsfästen till befintligt redskap. Har vi inte ditt fäste och maskinen är nyare än 10 år och du kan skaffa fram ritning så får du fästet gratis!

Besök vår webbshop på

www.kts.se

Hydrauliska pallgafflar från 2900 kg. Gafflarna går att utrusta med side shift, parallellflyttning hydrauliskt med full belastning. Riktiga proffsgafflar tillverkade i Sverige. Pris från 15.965 kr

Pallgafflar mek. NYHET

NYHET Stengrep framtagen för mindre lastmaskiner och traktorer.

Bredd Djup Volym RundPris m m m3 stål mm kr 7.800 1,20 0,80 0,56 30

Bakblad Se filmen på hemsidan!

Lättmaterialskopa

Sållar’n – Sortering och spridning

Pallgafflar

Universalskopa

ex65 med S70

ex41 med S45

antalet drivna matarhjul som kan vara två, tre eller fyra stycken, och den sista bokstaven anger ytterligare funktionalitet där E står för barkande och P står för processande aggregat. Den nya typbeteckningen införs successivt på nya och upp­ graderade aggregat.

Kund

LINJEN

Att konstruera en stark och vridstyv skopa kan tyckas vara enkelt. Det som gör en konstruktion stark är fackverk Stengrepen är tillverkad i och ”lådkonstruktioner” – allt svetsbart svenskt specialstål från som är rött på bilden. Titta på Ovako i Smedjebacken Sverige. hur en vägbro i stål är konstru- Bredd Djup Volym Rund- Pris m m m3 stål mm kr erad! Samma teknik använder 8.900 1,5 1,0 0,90 30 K.T.S på alla skopor. Arb.bredder 9.995 2,0 1,0 1,20 30 1,4 till 2,6 m. 20 mm frontstål i hårdmetall. Alla modeller med NYHET Kraftig stengrep som är 25 olika fästen. kortare i botten framtagen Pris från 5.560 kr för fronthydraulik, lastmaskiner och större traktorer.

Planerskopa

ex41 med S60

hålls med matarhjul och kvistknivar i kombination. Den första och andra siff­ ran i beteckningen visar aggregatets storlek i basut­ förande. Det gör det lättare att snabbt bedöma aggre­ gatets storlek jämfört med Komatsus övriga aggregat­ program. Sista siffran anger

Går att sidoförskjuta så att du kan trycka snökanter. 1 eller 2 cylindrar, slitstål i Olofsfors® slitstål 500 binell. Båda modellerna går att få med 2,44-2,74 och 3,05 m arbetsbredd. Snövinge och stödhjul är standard. Lämplig för sladdning av grusvägar! Pris från 14.410 kr

Mekaniska pallgafflar. Kraftiga smidda gafflar med lyftförmåga enligt ISO-standard. 1,5 - 2,5 3,0 och 5,0 ton. Pris från 4.300 kr

Klo K.T.S Klo är ett mycket kraftigt redskap för att hantera virke. 3 ton

12.800 kr

Timmergrip S-fäste Monterat och klart. Pris från

16.895 kr

Varför välja K.T.S?

2 års garanti • Fri frakt i hela Sverige! • Leveransgaranti på reservdelar! • Återköpsgaranti Faktura 20 dagar från leverans. Ingen annan leverantör kan erbjuda lika bra eller bättre vilkor till ett tryggare maskinköp.

Tel 019-58 50 10 E-post info@kts.se

På samtliga priser tillkommer moms.


Ring oss – 0510-275 10

L i d

P o L

AB

Volvo EW160D 2014

Volvo L60G Volvo L90G Volvo L110F Volvo L120E Volvo L120F Volvo L120G lång bom Volvo L150F Volvo L180G Volvo L250G

2 300 t 11 500 t 7 100 t 400 t

2013 2014 2010 2002 2008 2013

5 900 t -

2010 2013 2013

Grävmaskiner

Hydraliskt snabbfäste, Hammarhydralik, Slänthydralik, Griphydralik, Flytläge, Retur, Knäckbom, Schaktblad, dubbla verktygslådor, Skärmar, ATC Air Condition, Radio, Solskyddsgardin Regnvisir, Luftstol med värme, dubbla torkare fram, 18 kanals centrumgenomgång, Centralsmörjning, Tankningspump, Rullspakar SVAB L8,Rullstyrning, Extra arbetsbelysning (typ LEd ljus) på bom och sticka, hyttkant fram och motvikt bak + höger sida bakåt + plus vänster sida bakom dörr, Grävbroms, Tipputtag enkelverkande och dubbelverkande, drag, Elkontakt, dieselvärmare med tidur, dubbla blinkfyrar, Brandsläckare, Backkamera,Förberedd för CareTrack, instruktionsbok, Besiktigad, Miljömotor steg 3B, CE-märkt Volvo original. denna maskin kan utrustas med Engcon EC219 eller indexator RT60 med eller utan grip och med eller utan stödben. Maskinen kan även levereras med eller utan Scanlaser. Tvillingdäck 10,00 Nya Nokia, Maskinskadegaranti 2 år Motor: turboladdad 6 cylinders dieselmotor på 156hk.

Volvo L250G 2013 med fällbar hytt

Volvo EC220dl 800 t Volvo EC220dl Volvo EC300dl Volvo EW140d 590 t Volvo EW140d Volvo EW160d med eller utan stödben

2012 2013 2013 2012 2013 2014

Dumprar Volvo A25E Volvo A25F

4 500 t 2 000 t

2008 2012

Volvo EC300Dl 2013

Lastdämpare, Ställbar ratt, Luftstol med värme, ATC Air Condition, Radio med Cd, Spakstyrning, Servoelspakar, Motorvärmare med grenuttag, Elbackspeglar, Extra arbetsbelysning fram och bak, Centralsmörjning, Påfyllningspump, Heltäckande skärmar, Stänkskydd, Dubbla blinkfyrar - fällbara, Kylda axlar, Turbo 2 Filter, Reciever fläkt, optiShift, Backkamera,dieselvärmare med tidur, Förbered för Care Track, Blixtljus bak, dubbla brandsläckare, instruktionsbok, Reservdelskatalog, Miljömotor steg 3b, CE-märkt Volvo original, Garanti plus 2 års maskinskadegaranti, däck GoodYear 29,5-25 L5, Våg med skrivare, Trubbspetsskopa med tänder och sparsegment 6 kbm. Motor:13 liters, sexcylindrig rak turboladdad dieselmotor 395 hk, Maskinskadegaranti upp till 2 år

Volvo EC220Dl 800 tim 2012

Volvo L120F 7100 tim 2008

Snabbfäste, Separat låsning, Hammarhydralik, Slänthydralik, Retur, Extra arbetsbelysning på bom, Extra arbetsbelysning på hyttkant fram, Extra arbetsbelysning på hyttkant bak + höger sida bakåt + på motvikt, Centralsmörjning, Tankningspump, dieselvärmare med tidur, dubbla blinkfyrar, Regnvisir, Solskyddsgardin, ATC Air Condition, Radio med Cd, Luftstol med värme, SVAB rullspakar dubbla rullar L8, Bandstyrning, Backkamera, instruktionsbok, Reservdelskatalog, Brandsläckare, Besiktigad, Miljömotor steg 3b, CE-märkt Volvo original. Kan utrustas med Engcon EC30 med grip eller indexator RT80 med grip. Band 700 mm, Kan leveras med eller utan scanlaser, Maskinskadegaranti upp till 2 år

Volvo EW140D 2013

Volvo EW140D 590 tim 2012

Volvo L110F 2 300 tim 2010

Karlstorpsvägen 15 531 57 Lidköping Tel: 0510- 275 10 Lasse: 070-548 31 79 Tobias: 070-548 31 89 Fax: 0510-275 66

www.lidpol.se

Lastmaskiner

NYHET! 2 års maskinskadegaranti. Mer information på vår hemsida

Alla våra maskiner är CE-märkta Volvo original

LidPoL AB - det bästa alternativet

Hydraliskt snabbfäste, Hammarhydralik, Slänthydralik, Griphydralik, Flytläge, Retur, Knäckbom, Schaktblad, dubbla verktygslådor, Skärmar, ATC Air Condition, Radio, Luftstol med värme, Solskyddsgardin/regnvisir, 18 kanals centrumgenomgång, Centralsmörjning, Tankningspump, Rullspakar SVAB L8 dubbla rullar,Rullstyrning, Extra arbetsbelysning på bom och sticka, hyttkant fram och motvikt bak, Tipputtag enkelverkande och dubbelverkande, drag, Elkontakt, dieselvärmare med tidur, dubbla blinkfyrar, Brandsläckare, Förbered för Care Track, Backkamera, instruktionsbok, Besiktigad, Miljömotor steg 3B, CE-märkt Volvo original. denna maskin är utrustad med Rototilt Engcon EC219 med grip monterad. Går även att få spårgående, Maskinskadegaranti upp till 2 år

Öppet alla dagar


72

NR 3 • 19 MARS 2014

Anaconda lanserar sin största mobila sikt hittills Nytt från Husqvarna är 525-serien med två modeller av buskröjare och en lättviktstrimmer. På bilden visas den kraftfulla buskröjaren 525RXT. Foto: HusqvArnA

Multifunktionella buskröjare och trimmers PRODUKT nytt från Husqvarna är 525-serien med två modeller av buskrörjare och en lättviktstrimmer. 525Lk äR Den mångsidiga, effektiva och lättanvända lättviktstrimmern med delbart riggrör. 525RK är en buskröjare med delbart riggrör som även den är mångsidig och lättanvänd. en något mer kraftfull busk röjare är 525RXT. Modellen är utrustad med ett ergonomiskt system som ska minska vibrationerna i handtaget. I den professionella 525-serien av busk röjare och trimmers är alla utrustade med Husqvarnas X-Torq-motor som, enligt företaget, minimerar minimerar utsläpen

och maximerar bränsleeffektiviteten. 525RK och 525RXT är försedda med ett röjstyre och 525LK har ett loophandtag. Den justerbara och flexibla selen ökar komforten oavsett kroppsstorlek. Hela 525-serien är också utrustad med Smart start – ett system som reducerar dragmotståndet i startsnöret. Bränslepumpen är konstruerad på ett sätt som gör att överflödig luft tas bort från såväl förgasaren som bränslesystemet, vilket gör maskinen lättstartad. Ett dubbelt trimmertrådsytem gör trådmatningen snabb och effektiv samtidigt som säkerheten ökar och stilleståndstiden minskar. kLArA sinnerstAd klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

Uråsa Maskinaffär har förvärvat återförsäljar företaget Carl nilsson AB. i och med uppköpet blev uråsa Maskin­ affär en allt starkare spelare som numera täcker in ett stort geografiskt område i södra småland. uråsa Maskinaffär ägs sedan ett år tillbaka av Jonas Arvidsson och karl­Johan karlsson. – Genom förvärvet har vi möjligheten att skapa en stark och trygg verksamhet vilket hela tiden varit vår vision, säger Jonas Arvidsson och karl­Johan karlsson.

PRODUKT Den nya tre-däckade sikten SR514 sorterar material i tre eller fyra olika fraktioner.

MaSkinen äR ett konventionellt sorteringsverk för sand, grus och bergmaterial. Den är utrustad med en 4330x1520 millimeter dubbel- eller trippeldäckssikt och har tre eller fyra hydrauliskt ihopfällbara utlastningsband. Kapaciteten ligger på 350 ton per timme. Maskinen väger 29 ton i utförande med trippel-däck. Den drivs av en Cat 4.4 vattenkyld dieselmotor som utvecklar 100 hästkrafter. Hydrauliska kontroller underlättar inställningen av alla transportörer, siktbox och stödben. Uppställningstiden är 20 minuter vilket gör att arbetet kan komma igång snabbt. Hastigheten är inställbar på alla band för anpassning beroende på applikation och material. Siktboxen kan vinklas mel-

Anaconda har lanserat en ny tredäckad sikt med en vikt på 29 ton som sorterar material i tre eller fyra olika fraktioner. Foto: AnAcondA

lan 20 och 34 grader för att säkerställa maximal effektivitet. Matartratten levereras som standard med fjärrstyrt tippgaller och serviceplattformar medger enkelt underhåll. – Anaconda Equipment har lanserat sin största

mobila sikt hittills. Den svarar mot kundernas efterfrågan på allt större maskiner med högre kapacitet. Samtidigt behåller SR514 Anaconda´s signum som är kvalitet, kompakthet, enkel ihopfällning och transport utan isärtagning

samt den attraktiva prisbilden, säger Svend M Andersen, vd på återförsäljaren Andersen Contractor AB.

Ann-Louise LArsson ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

Ny maskin-GPS ger ökad produktivitet och precision PRODUKT Scanlaser har lanserat Leica iCon gps 80, som är en kompakt och robust gPS-mottagare speciellt utvecklad för att öka precisionen och effektiviteten på alla sorters maskinstyrningsjobb. MeD

gPS-MottagaRen

iCON gps 80 kan jobben färdigställas ännu snabb-

HEAVY DUTY! MER KRAFT – MINDRE OLJUD

are tack vare pålitligare positionsdata och bättre noggrannhet, uppger Scanlaser. Det spar både material, bränsle och tid. Nya iCON gps 80 ger en mängd nya fördelar: Upp till elva procent bättre GPS-täckning i skogsnära miljöer och upp till sjutton procent bättre GPS-täckning i skogsnära miljöer på dubbel-GPS.

■ Ökad höjdnoggrannhet med elva procent. ■ Bättre följsamhet och

reaktionstid på bladet vid snabba höjdförändringar på din bandschaktare och väghyvel. Du får bättre precision och kan köra snabbare, vilket ger ökad effektivitet och mer noggrant resultat. Ann-Louise LArsson

ann-louise@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 64

DEMOLERINGSUTRUSTNING NPK står för hög kvalitet och prestanda. Vi levererar pålitliga och slitstarka verktyg till rivningsbranschen. I sortimentet hittar du: • Hydraulhammare • Betongkrossar • Betongsaxar • Kompaktorer • Stålsaxar • Demoleringsgripar

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

WWW.SEMAB.ORG


73

NR 3 • 19 MARS 2014

Begagnade Maskiner

SKYLIFTAR SKYLIFTAR

Bandgrävare Komatsu PC 138 US-2, 2006 Ca. 6.500 tim, S60-RT EC15, skopor, nya kedjor

För effektiva För effektiva och och säkra höjdarbeten. säkra höjdarbeten.

!

ande

ud lerbj a i c e p

S

Hjulgrävare Hyundai R140W 7A, 2008

5.000 tim, RT EC15, ny pl.skopa, d.värm, c.smörjn, drag, tipputtag.

Nya och Nya och och begagnade begagnade –-Nya begagnade 16–104 meters arbetshöjd 16–112 meters 16–104 meters arbetshöjd arbetshöjd

Hjulgrävare Take-Job TB 175W, 9 ton, 2006 S45 EC 10 + gr, skopor.

orsamaskin.se

Hymas 9000S, 1990

Bronto Skylift AB Bronto Skylift AB

Okvistavägen 38, 186 40 Vallentuna Tel 08-581 660 40 • www.bronto.se

Över alla andra Över alla andra

Extra hyd fram och bak, skopor, drag, snökedjor till fram o bakaxel, 11000 kg, Däck 40%.

Minigrävare Neuson 1404, 2009

1.200 tim, 1.500 kg, snabbfäste, 3 skopor, a-skärare, maskinbredd 990 mm.

Neuson 75Z3, 2012

700 tim, 8.000 kg, RT-Steelwrist X12 med grip och S-45 fäste,planeringsskopa, nyskick.

Hyundai R210HC-7A, 2009

5.000 tim, släckningssyst, c.smörj, d.värm, jibb med skördaragg. + skopa.

Lännen 860C, 2003

7.500 tim, klackdäck 80%, direktinfästad RT S45, c-smörjn, ext.hyd.

Lännen 860C, 2005

6.900 tim, klackdäck , RT med grip S45, c-smörjn, ext.hyd, dieselvärmare.

Orsa Maskin 0250-432 20 Verkstad: Klockarvägen, 794 32 Orsa. Mob: 070-207 33 73. E-post: omtbengt@telia.com

HELRENOVERADE helrenoverad

Tvättmaskiner Tvättmaskin Torktumlare Wascator, 7 och 12 kg, Wascator, 7 ochoch 12 kg, helrenoverade med helrenoverade och med hela 6 månaders garanti. hela 6 månaders garanti.

HT--TVÄTTMASKINER 0435-317 17 • 070-23 004 23 www.httvattmaskiner.se

Europas största begagnat-sidor på internet

Idrottsv 7, Skänninge 0142-422 00 0503-153 11 www.hjobulten.se

i OEM-kvalitet

4.000:Tel. 0701807373 www.bengtsbilmaskiner.se

Maskinmarknaden, Maskinbladet och Technikboerse, de främsta marknadsplatserna för begagnade maskiner i Sverige, Danmark och Tyskland har slagit ihop sina databaser. Här kan du bland mer än 60 000 maskiner hitta ditt bästa köp!

Ring oss på 019-16 61 30

Volvo EC480D 2013 1500 timmar A/C, 700mm bandplattor, 3,35m sticka, 7,0m bom Hammar/Sax/Slänthydraulik, Snabbfästeshydraulik Direktinfäst 2,7m3 skopa. Miljömotor Steg 3B, Original fabriks CE Mycket fin maskin

Volvo EW160B + EW180B 2005 10000h

A/C, luftstol (komfortkit), Knäckbom, Snabbgående, hammar/Sax/Slänthydraulik,S6 snabbfäste, 700R22,5, Blad + stödben, arbetsbelysning, rotella, centralsmörjning backkamera, tankningspump, tipputtag, drag m elkontakt Rototilt EC219 med rullspakar, med grip.

1.423.000:- ex. moms Volvo EC250D L 2012 1460 timmar A/C, 700mm bandplattor, 3,05m sticka Hammar/Sax/Slänthydraulik, Snabbfäste S70 Miljömotor Steg 3B, Original fabriks CE Mycket fin maskin Rototilt EC226 S70/S70 med SVAB och grip,inklusive montering

1.388.000:- ex. moms

Troberg Trading Heavy Equipment AB Telefon 040-164980 troberg@troberg.se - www.troberg.se

1900h

475,000:st ex. moms

2.480.000:- ex. moms DX160W-3 Fabriksny 2014 med Engcon EC219 Rototilt

Doosan DX225 2011

A/C, knäckbom, blad + stödben, Hammar/Sax/ Slänthydraulik, Snabbgående 30km/h, Rototilt m. grip + släntskopa, 1 ägare sedan ny, svensksålda

930,000:ex. moms

Rototilt + släntskopa, Centralsmörjning, Värmare 1 ägare sedan ny

Grävmaskiner - Band Volvo ECR38+*, ECR58+*, ECR88+*, EC140D, ECR145D, EC210B, EC210C , EC220D*, EC240C, EC250D, EC300D, EC360, EC380D, EC460B, EC460C, EC480D, EC700C CAT 308ECR*, 312EL*, 320EL*, 323EL*, 329EL* Komatsu PC210LC-8, PC290-7, PC350LC-8, PC78MR, PC50MR, Hitachi ZX48U*, Doosan DX225LC Grävmaskiner - Hjul Volvo EW140C, EW140D*, EW160B , EW180B, EW160D*, EW180D Terex TW70*, TW110*, Doosan DX55W, DX140W-3, DX160W-3*, DX170W Hjullastare Volvo L25B pro*, L30B pro*, L35B pro TPS*, L50GS*, L60G*, L70G*, L90E, L90G*, L120F, L120G*, L150F, L150G*, L180E, L180F, L180G*, L220F, l220G*, L330E CAT 966G, 966G II, 972G, 972G II, 980G, 980G II, Komatsu WA380 Dumpers Volvo A25F, A40D, A40F Bandschaktare CAT D6K LGP*,D6N LGP, D6R LGP, D6T XL, D6T LGP, D8T Komatsu D65PX-15, D61PX-16. D65PX-16

Se vår hemsida för alla maskiner vi kan erbjuda, vi uppdaterar hela tiden med nya maskiner (* = finns även som fabriksny maskin)


74

NR 3 • 19 MARS 2014

nämnvärt

Redaktör: Ann-Louise Larsson 019-16 64 64, redaktionen@entreprenadaktuellt.se

På nytt jobb

Utmärkelser

AB Evergreen Solutions fortsätter sin satsning inom segmentet enskilt avlopp och förstärker serviceorganisationen med ny servicechef/ after sales manager, Eric Gustafsson. Eric har arbetat med service och after sales management i närmare 30 år och har en gedigen erfarenhet av att leda och styra servicearbete ute i landet samt internationellt. Eric har sedan november varit anställd på Evergreen och tar nu över ledningen av serviceorganisationen. Monica Bellgran blir ny forskningsdirektör på LKAB. Hon är civilingenjör från Luleå tekniska universitet med examen 1990. Hon doktorerade i monteringsteknik vid Linköpings universitet 1998. Hon har tidigare arbetat på Haldex AB och är idag professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit chef för produktionsteknik vid Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Monica Bellgran kommer att ingå i LKAB:s koncernledning. LKAB bedriver idag forskning och utveckling i Kiruna, Malmberget och Luleå, både i egen regi samt i nära samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Den nya tjänsten tillsattes den 1 februari.

Under våren tillträder Johan Bill som chef för Stora projekt på Trafikverket. Johan har en lång erfarenhet från anläggningsbranschen. Han är i dag biträdande divisionschef på Peab och har dessförinnan varit entreprenadchef och regionchef inom olika områden på Peab. Han har också ett långt förflutet inom Skanska där han haft olika roller under tio år. Den 18 februari tillträdde Anna Lundman som chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket. Anna har lång erfarenhet inom Trafikverket och tidigare Banverket. Hennes senaste uppdrag är chef för projekt Mälarbanan och hon har tidigare arbetat bland annat som projektledare på projekt Förbifart Stockholm. Anna Lundman är civilingenjör och har gått Väg och vatten på KTH i Stockholm. Fram emot sommaren 2014 tillträder Anders Larsson som ny vd på Henjo Plåtteknik AB. Anders har en gedigen erfarenhet av verkstadsindustrin och har haft ledande befattningar inom såväl försäljning som mark-

Motorpaket AX

Slope Mowers 8,30, Iveco Miljömotor 175 hp, Sunfabs Pumpar, Danfoss hydraulik, Prof 1 Joystick, AX 170 Kättingröjare, svensk konstruktion.

nadsföring och tillverkning. Han har bland annat ansvarat för större produktionsomläggningar och fabriksflyttar inom Europa och Asien. Henjo Plåtteknik arbetar med avancerad plåtbearbetning och servar kunder som Komatsu, Atlas Copco och Cargotec. Den 1 maj tillträder Karl Jartun som ny vd i Grolls. Han efterträder Hans Janzon som går i pension efter elva år som vd för bolaget. Trimtec hälsar Dan Ek välkommen som säljare. Dan tillhör Kistakontoret men kommer att utgå från Västerås. Dan är specialist på laser-instrument med tillbehör, och har 24 års erfarenhet av Spectra-produkter. Dan kommer närmast från SITECH, där han jobbat som säljare av laser-produkter. Frank Stenstrand har utsetts till ny Business Line Manager för Atlas Copco Road Construction Equipment på Atlas Copcos skandinaviska säljbolag för bygg- och anläggningsutrustning. Frank har utbildning inom Internationell marknadsföring från Mälardalens högskola tidigare erfarenhet inom försäljning. Han kommer närmast från Cramo Group där han jobbat med inköp av tunga anläggningsmaskiner. Woody Bygghandel anställer Jerker Nygren i rollen som central inköpschef. Jerker kommer bland annat att arbeta med att stärka fokus på logistik och inköp i

kedjan. Jerker Nygren är en tungviktare inom inköp och logistik. Han kommer närmast från Lekolar där han som Supply Chain Director haft det Nordiska ansvaret för inköp, distribution, transport och lager såväl i Sverige som utomlands, med personalansvar för 100 personer. LRF Konsults styrelse har utsett Katarina Hedström Klarin som ny vd för företaget. Sedan november 2013 har hon agerat tillförordnad vd. Tidigare har Katarina Hedström Klarin arbetat som ekonomi- och finanschef inom moderbolaget LRF. Hon är 50 år och har innan hon började i LRF år 2004 även arbetat som ekonomikonsult samt tjänstgjort som garantidirektör på Exportkreditnämnden. Svenskt Vatten har rekryterat Anna Linusson som ny vd. Hon efterträder Lena Söderberg som gått vidare till en tjänst som generaldirektör för SGU. Anna Linusson har arbetat många år inom miljöområdet och kommer närmast från en tjänst som vd för Håll Sverige Rent. Anna Linusson kommer att tillträda den 15 maj.

SJ anses som det grönaste varumärket i Sverige. Över 1 000 Svenskar röstade fram SJ bland 86 kända varumärken i varumärkesföretaget Differs undersökning. Bland allmänheten är det välkänt att SJ tidigt började arbeta aktivt med miljöfrågor. Sedan 1994 drivs alla SJ:s tåg av 100 procent förnybar energi från vatten- och vindkraft. Stockholms stad har utsetts av en internationell jury till Sveriges klimatstad 2014 i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge 2014. Staden belönas för sina ambitiösa klimatoch hållbarhetsutmaningar på en rad områden, inte minst satsningen på sol-

energi i projektet Hållbara Järva. Vid Örebrogalan i slutet av februari utsågs stadsparkens team till Årets Örebroare. Juryns motivering: ”Vad kan väl vara viktigare än att se till att människorna i en stad har ett spännande vardagsrum, inrett med upptäckarglädje och där det går att hämta energi. Ett rum som överraskar och utmanar, ger harmoni och skönhet. Årets vinnare har lyckats nå örebroarnas hjärtan och tar därför hem priset som Årets Örebroare, framröstat av Nerikes Allehandas läsare”.

nytt om företag

Hako Ground & Garden AB förstärker sin position ytterligare som en av de marknadsledande leverantörerna av maskiner för utomhusskötsel i Norden. Sedan den 7 mars sköts försäljning, reservdelsförsälj-

ning och service av Hakos grönyteprodukter av det väletablerade, expansiva familjeföretaget Sundahls Maskinaffär AB i Växjö.

övrigt

Cramokoncernen, som hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, till övrigt näringsliv och den offentliga sektorn, har skrivit ett nytt tvåårsavtal som huvudsponsor till SOS Barnbyar. Fokus för satsningen är SOS Barnbyars verksamhet i Baltikum. Det handlar om att både hjälpa till finansiellt men även att Cramo hjälper till med kompetens inom marknadsföring och att ge tillgång till sitt affärsnätverk.

Husqvarna donerar 500 motorsågar till UNHCR. Donationen stöder hjälpinsatser i efterdyningarna av tyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna mot slutet av 2013. Donationen har ett värde av 2,4 miljoner kronor.

Räckesklippare T125B

Klarar de flesta räcken och stolpar med ett mycket bra resultat! Klippbredd på mer än 125 cm. Hydrauldriven med två st Sunfab 25cc motorer. Normalt används 100 minutliter.

www.hinnagard.se 0346-250 79, 070-548 60 04 Axtorna Vessigebro

Lillevrå Såg AB www.lillevra.se

Helsjövägen 264 439 64 Frillesås 430

Tel 0340-65 22 00 Fax 0340-65 23 91


BIGAB® Växlarvagnar – Marknadsledande i Europa!

BIGAB 10 –14 G2 – En ny Generation Växlarvagn!

PATENTERAD

– – – – – – –

Tippvinkel på 60°. En ökning med 12°. Förbättrad tipphastighet. Sänkning i flytläge. Ramlås/boggiblockering standard. Hydrauliskt växlingslås standard. Bultat drag för ökad flexibilitet. Helblästrat chassi lackerat i tvåkomponentfärg med högre UV-SKYDD.

FARMA NORDEN AB Fabrik: E-mail: info@forsmw.com www.forsmw.com

Information försäljning: Anders Svensson, 070-191 40 51 Tomas Borg, 070-200 59 13

Teknisk support och reservdelar: 011-165 770.

Alla priser exkl. moms och frakt. Produkterna säljes via auktoriserade återförsäljare för närmare information se hemsida www.forsmw.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer samt pris utan föregående information.


Posttidning B Nästa nummer kommer 23 april Stor bilaga inför Maskinexpo!

Hallå där

Returadress: Entreprenadaktuellt Boställsvägen 4 702 27 Örebro

NYA JS145W upp till 10% bränslesnålare med JCBs egna EcoMAX-motor ”Nu och med ny uppgraderad hydraulik, med tre pumpar, som är mycket följsam och harmonisk tillsammans med tiltrotator. ” Hasse Ripa Försäljningschef JCB, Söderberg & Haak

Jan Olow Engström, vd på Bröderna Eng­ ströms Entreprenad­ maskiner AB. Ni vann Örebro kommuns näringslivspris nyligen. Berätta om priset!

– Förutom äran så fick vi en statyett i glas och en tavla. Dessutom tror jag att det kommer att innebära att vi blir inbjudna till olika sammanhang under året. Varför fick just ni priset?

– Det beslutades ju av en jury och om man vill veta hur de har tänkt får man läsa motiveringen. Men det är väl ett antal kriterier som vi har uppfyllt. De tycker väl att vi gör något bra för kommunen.

JCBs egenutvecklade och tillverkade EcoMAX-motor med steg IIIB är så ren att man inte behöver använda sig av varken DPF (partikelfilter) eller SCR (Adblue) samtidigt som den har uppseendeväckande låg bränsleförbrukning.

Band- och hjulgrävare från 12 till 36 ton

Mini- och midigrävare från 1,6 till 8,5 ton

Teleskophjullastare från 4,6 till 5,2 m

Hjullastare från 2 till 21 ton

Vad betyder priset för er?

– Det är ett bevis på att vi jobbar rätt. Det är roligt för personalen att vi blir uppmärksammade, det visar att det är många som tycker att vi gör någonting bra. Juryns motivering: Ett företag med mångårig erfarenhet i branschen. Genom sin senaste investering har man satt Örebro på kartan och tecknat avtal med världsomspännande företag som etablerar sig i Örebro.

klara sinnerstad klara@entreprenadaktuellt.se • 019-16 64 65

JCB – MARKNADSLEDARE I EUROPA När du köper en JCB får du dessutom: • LiveLink, ett elektroniskt system som automatiskt håller koll på driftstimmar, tid för service mm. Samtidigt är det ett effektivt GPS-baserat stöldskydd.* • 5-åriga trygghetsförsäkringen unikt för branschen

A Product of Hard Work

• Vi erbjuder den mest prisvärda och förmånliga finansieringen på marknaden. *Standard på teleskop- och hjullastare över 5 ton samt grävare över 10 ton.

Torsgat 101, 931 36 SKELLEFTEÅ 0910-380 80 • www.gt-center.se

Söderberg & Haak Maskin AB • Box 504 • 245 25 Staffanstorp mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

Entreprenadaktuellt nr3  
Entreprenadaktuellt nr3  
Advertisement