Page 1

FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FILIALA FNGCIMM IFN SA

www.craiovagarantare.ro


OBIECTIVE

他 Misiunea Fondului este sa sprijine sectorul IMM prin acordarea de garantii financiare, in completarea garantiilor materiale ale intreprinzatorilor, necesare obtinerii unui credit sau a altor instrumente financiare de la institutiile finantatoare.


BENEFICIARI ELIGIBILI ƒ ƒ

Persoane fizice/ asociaţii familiale autorizate să desfăşoare activităţi economice; Persoane juridice – societăţi comerciale sau societăţi cooperative, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea 346/2004 pentru IMM, cu modificarile ulterioare: 9 număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250; 9 cifră de afaceri anuală până la 50 milioane Euro si active totale cu echivalentul a maximum 43 milioane Euro 9 respectă conditiile de incadrare in categoria IMM, conform prevederilor OG 27/2006, in relatii de parteneriat sau legatura cu alte intreprinderi

ƒ ƒ ƒ

Desfăşoară activităţi în orice domeniu permis de lege; Au capital majoritar privat; Au capacitate de rambursare a obligaţiilor de plată asumate;


TIPURI DE FINANŢĂRI GARANTATE

ƒ

Finanţări pe termen scurt pentru asigurarea capitalului de lucru, de tipul: a. Linii de credit b. Credite globale de exploatare c. Credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor d. Credite pentru prefinanţarea exporturilor ş.a.

ƒ

Scrisori de garanţie bancară de tipul: a. SGB pentru participarea la licitaţii b. SGB pentru plata avansului c. alte tipuri de SGB emise de finantatori

ƒ

Finantari pe termen mediu si lung


OBIECTIVE

In contextul crizei financiare internationale si al impactului economic al acesteia asupra Romaniei , pentru a raspunde necesitatilor de finantare pe termen scurt ale IMM-urilor in actuala situatie conjuncturala a pietei financiarbancare, s-a luat decizia uniformizarii procentului de garantare indiferent de tipul si durata finantarii pana la nivelul maxim admis de Uniunea Europeana respectiv 80% din valoarea creditului.


PROCENTUL MAXIM DE GARANTARE

Procentul de garantare de 80% este unul dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeana, media situanduse la 60%. 他 Conform comunicarii Comisiei Europene din Tratatul privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, suma maxima admisa a fi garantata pe companie este de 2,5 milioane euro in echivalent lei.


PRODUSE DE GARANTARE

In scopul facilitarii accesului IMM-urilor la finantare inclusiv din fonduri europene, precum si pentru dezvoltarea colaborarii cu institutiile de credit partenere au fost elaborate doua noi produse de garantare si anume: 9 garantia expresa, irevocabila si neconditionata; 9 garantia emisa in baza plafonului de garantare;

Avantajele noilor produse sunt : 9 reducerea semnificativa a timpului de procesare a solicitarilor de garantare; 9 reducere costurilor de provizionare aferente finantarilor garantate.


Un avantaj specific garantiilor emise in baza plafonului de garantare este acela ca aceste garantii sunt emise in maxim 24 de ore, in baza unei notificari transmise de banca la Fond. 他 Pentru depasirea efectelor crizei economicofinanciare si pentru a contribui eficient la maximizarea absorbtiei fondurilor europene, FNGCIMM a incheiat cu Exim Bank SA o conventie prin care garantam 100%, prin sindicalizare, creditul de cofinantare pe care orice aplicant ar dori sa-l contracteze in vederea implementarii proiectului. 他


ž Pentru sustinerea IMM-urilor care nu sunt rau platnice, dar care au o criza temporara de lichiditate am realizat un produs care se numeste “Garantarea creditelor obtinute de la banci pentru plata impozitelor la bugetul de stat�, contribuind astfel la dinamizarea incasarii varsamintelor catre bugetul de stat.


Consecvent misiunii sale de facilitare a accesului IMM-urilor la credite bancare, FNGCIMM ofera o noua modalitate de acces la garantiile financiare pe care le poate acorda prin emiterea angajamentului de garantare, acest angajament atesta decizia Fondului de a deveni partener intreprinzatorului si de a garanta executarea obligatiilor financiare asumate. 他 Angajamentul de garantare se va acorda pentru IMM-uri cu sau fara istoric de functionare si va fi prezentat de catre IMM finantatorului, ca anexa la documentatia necesara acordarii creditului. 他


AVANTAJE

9 9 9 9 9

Avantajele emiterii angajamentului de garantare sunt: o relatie directa cu intreprinzatorul, pentru clarificarea tuturor elementelor care ar putea conduce la intarzieri in obtinerea finantarii; eliminarea incertitudinii acordarii garantiei atat pentru banca cat si pentru intreprinzator; crearea posibilitatii de procesare mai rapida de catre banca a documentatiei de credit, aceasta avand deja premise acordarii de catre Fond a garantiei; scurtarea timpului de acordare efectiva a creditelor de valoare mare, prin procesarea concomitenta a documentatiei de credit de catre banca si Fond; reducerea costurilor garantiilor, daca pentru garantiile reale imobiliare costul pentru constituirea este de aproximativ 4% din valoarea creditului, pentru garantia Fondului costurile se reduce cu aproximativ 40%.


AVANTAJE

Durata de valabilitate a angajamentului de garantare este de 90 zile calendaristice de la data emiterii lui de catre Fond, in aceasta perioada intreprinzatorul poate solicita garantie financiara complementara la una dintre cele 24 de institutii de credit partenere ale Fondului.


DISPERSIA SECTORIALA Distributia garantiilor financiare complementare pe ramuri de activitate este urmatoarea: Productie 16,78%

Agricultura 8,30%

Constructii 19,88%

Comert si servcii 55,04%

30-35% din garantii au fost destinate acoperirii scaderii valorii activelor imobiliare care reprezinta doar 60-70% din evaluarile vechi;


FONDURI EUROPENE

Fondul participa activ la maximizarea absorbtiei Fondurilor Europene, acordand garantii conform prevederilor Legii 218/ 2005 privind stimularea absorbtiei Fondurilor Sapard, Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European de Garantare Agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre Fondurile de garantare.


FONDURI EUROPENE

Prin derogare de la prevederile art. 3 din legea 346/2004, Fondul poate acorda garantii pentru proiectele eligibile depuse catre Cosiliile Locale sau Asociatii ale Consiliilor Locale pentru proiecte de infrastructura rurala, tehnico-edilitara si drumuri forestiere.


COMISIOANE DE GARANTARE CALCULATE IN FUNCTIE DE CATEGORIA DE RISC Garantii pentru finantari altele decat cele din Fonduri structurale

Garantii pentru finantari din Fonduri structurale

Categoria I de risc

1,75 %

1,10 %

Categoria a II-a de risc

2,25 %

1,30 %

Categoria a III-a de risc

2,50 %

1,60 %

Categoria de risc


ETAPE NECESARE ÎN OBŢINEREA GARANŢIEI 1)

IMM depune la banca finanţatoare documentaţia de credit;

2)

Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar IMM nu are suficiente garanţii materiale, Banca solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii financiare complementare

3)

Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia si semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu Banca;

4)

În baza garantiei Fondului, contractul de credit cu IMM-ul.

IMM

1

4

BANCĂ

2

3

FOND Banca

semnează


DOCUMENTATIA

Documentatia in baza careia se solicita aprobarea garantiei financiare complementare se inainteaza de catre institutia finantatoare catre Fond. 他 Termenul de analiza si aprobare a emiterii garantiilor financiare complementare este de maxim 7 zile.


CONTRAGARANTARE

In vederea multiplicarii numarului de IMM-uri care beneficiaza de garantii pentru credite s-a constituit Fondul Roman de Contragarantare in vederea contragarantarii garantiilor oferite de catre FNGCIMM. Contragaratarea garantiilor este o practica internationala de securizare a creditelor si de crestere a numarului de agenti economici beneficiari de produse financiare care sa le permita dezvoltarea.


BĂNCI PARTENERE

• • • • • • • • • • • •

Alpha Bank Banca Comercială Română Banca Comercială Carpatica Bancpost BRD- Groupe Societe Generale Banca Românească Bank Leumi Romania Banca Transilvania Banca CR Firenze Romania CEC Bank Piraeus Bank Credit Europe Bank

• • • • • • • • • • • •

EximBank ING Bank Libra Bank OTP Bank Raiffeisen Bank Romanian International Bank MKB Romexterra Bank UniCredit Ţiriac Bank Volksbank Romania Intesa SanPaolo Bank Emporiki Bank Romania Banca Italo Romena

Prin colaborarea cu băncile, garanţiile Fondului operează la nivel naţional.


ARIA TERITORIALĂ A FONDULUI LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FILIALA FNGCIMM IFN SA Filiala Craiova are arondate judetele: •Dolj •Gorj •Mehedinti •Olt •Hunedoara •Valcea


VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FILIALA FNGCIMM IFN SA Adresa: Str. Vasile Conta, nr.47, et. 1 Tel./Fax: 0251/ 415089; 0251/596350; Tel.RDS: 0351/420136 Mobil:0788/086.866;

office@craiovagarantare.ro craiova@fngcimm.ro PUNCT DE LUCRU DEVA Str.22 Decembrie, nr.37A (sediul Cepromin S.A.) cam. 319 Tel/Fax: 0354-411.141; Mobil: 0788/798.107

deva@craiovagarantare.ro

www.craiovagarantare.ro Garantii si Finantari pentru ideile tale

Prezentare completa, final 2006  

www.craiovagarantare.ro www.craiovagarantare.ro FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FILIALA FNGCIMM IFN SA Misiunea Fondului este sa sprijine...

Prezentare completa, final 2006  

www.craiovagarantare.ro www.craiovagarantare.ro FONDUL LOCAL DE GARANTARE CRAIOVA FILIALA FNGCIMM IFN SA Misiunea Fondului este sa sprijine...

Advertisement