Page 1

B U S I N E S S

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

Nr. 5 - Mai 2018

I

www.ittrends.ro

INTERVIU

Cybersecurity este o chestiune de guvernanţă corporativă PAG. 6-77

EVENIMENT

Conferința Big Data Bang și IoT – ediția a IV-a PAG. 2

TENDINÞE

Eduard Pughin Operations Manager Maguay

România, pe ultimul loc în raportul DESI 2018 PAG. 4-55

„În 2017 am început să exportăm în adevăratul sens al cuvântului: am livrat către CERN - Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare un grid de servere HPC (high performance computing), bazat pe 516 servere Maguay eXpertServer cu procesoare de ultimă generație Intel Xeon Gold 6130.” Pag. 8-9


18 - 20 September 2018 BOOK NOW YOUR STAND FOR IEAS 2018!

PALACE OF PARLIAMENT BUCHAREST

Industry exclusivities „ Workshops „ Fresh news „

Details at office@dk-expo.ro

www.ieas.ro

Media Partners

intelligent management

Partner


Nr. 5 - Mai 2018

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Mai avem nevoie de cărți de vizită sau le aruncăm?

U

Radu Crahmaliuc

nul dintre cele mai discutate subiecte în această

în marea majoritate a cazurilor suficiente garanții pentru

perioadă este modul în care se aplică noul regula-

continuitatea în business și derularea unor acorduri B2B

ment european în relațiile curente de afaceri. De ce

comune.

am avea nevoie de consimțământul unor oameni cu

Din perspectiva transparenței, cărțile de vizită pe care

care suntem de ani buni în relații de afaceri pentru a le tri-

le schimbăm în activitățile noastre cotidiene conțin surse

mite e-mailuri? Multe dintre datele partenerilor sau clienților

de date personale asupra cărora trebuie să ne concentrăm

noștri sunt publice pe site-urile de companie sau pe cărțile

în egală măsură atenția. Oricine ne dă o carte de vizită nu

de vizită pe care ni le dau. Și multe alte întrebări legate de

numai că își dă acceptul, dar are și toate motivele să spere

necesitatea atâtor măsuri de precauție și proceduri…

că vom folosi acele date pentru dezvoltarea de activități

Realitatea este că GDPR nu aplică datelor personale din

ulterioare reciproc avantajoase. E greu de crezut că cineva

zona de business un regim preferențial față de zona de

care ne-a dat datele sale de business ne va refuza vreodată

retail… Toate datele B2B și B2C sunt la fel de importante

comunicarea sau va protesta pe motive legate de încălcarea

și în consecință trebuie să avem egală responsabilitate

drepturilor la viață privată… Și asta e valabil evident pentru

față de ele. Desigur că în interpretarea diferitelor articole

cei cu care avem interese comune de business.

și preambuluri din Regulamentul 679/ 2016 precum și în

Cei cu experiență în marketing și vânzări știu și că datele

ghidurile de aplicare emise de Grupul de Lucru Articolul 29

de business sunt și foarte perisabile, în sensul în care multe

de multe ori apare o oarecare îngăduință pentru tot ce ține

dintre contactele actuale peste trei-patru luni nu mai sunt

de zona B2B, pe care foarte mulți o consideră destul de ero-

valabile și trebuie făcute eforturi consistente pentru actua-

nat în afara obiectivului și domeniului de aplicare material

lizarea sistematică a informațiilor de contact. Trebuie să

definite încă din primele 2 articole ale GDPR.

avem permanent în vedere că toate acestea sunt valabile

Definiția datelor personale din Art. 4 GDPR relevă faptul

doar pentru relațiile de business directe. De oricâte ori ajun-

că orice date de identificare direct sau indirect identificabile

gem în posesia unei baze de date cu adrese de serviciu prin

reprezintă date personale. Adresa de email în care apare cel

metode indirecte, avem datoria de a anunța persoanele re-

puțin o componentă a numelui, telefonul de serviciu, adresa

spective care este sursa de proveniență a acestor date și în

locului de muncă și alte informații care pot conduce la sta-

ce scop le contactăm, conform Art. 14 din GDPR. Acesta

bilirea identității profesionale a unei persoane constituie

este și cazul în care cărțile de vizită ne parvin pe căi indi-

date personale, cu egală valoare individuală cu cele legate

recte, fie de la un coleg, fie prin colectarea acestora din surse

de telefon, email și adresă personală.

neutre – desktopuri de târguri și expoziții, participanți la

Cărțile de vizită au menirea de a facilita comunicarea. Dacă sunt folosite corect, ele nu fac decât să putem avea

evenimente, etc. În concluzie, ar merita să mai păstrăm cărțile de vizită

acces mai ușor la datele de contact ale unui reprezentant

dacă știm ce să facem cu ele… Adică să le folosim cu corec-

al companiei care ne interesează. Căci de multe ori vizăm

titudine, doar pentru scopuri de business. Deși în marea

compania și implicit persoana de legătură care corespunde

majoritate a cazurilor datele B2B nu sunt atât de critice

cel mai bine intereselor noastre. Există o serie de false mituri care sunt atribuite relațiilor

fiind limitate la date de contact – de multe ori publice, asta nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de ele. 

B2B și care pleacă în principal de la cazurile care solicită sau

rcrahmaliuc@yahoo.com

nu prezența unui consimțământ, în special în comunicarea directă prin e-mail. Dar dacă citim cu atenție Art. 6 GDPR referitor la Legalitatea prelucrării, vom vedea că obținerea consimțământului nu este singurul temei legal și că în zona relațiilor de afaceri existența unor condiții contractuale sau interesul legitim dictat de profilul de business constituie www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

2 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Conferința Big Data Bang și IoT – ediția a IV-a rganizată de către compania iBusiness România în parteneriat cu Agora Group și ANSSI și cu suportul DB Technology, conferința dedicată Big Data și IoT a prilejuit, pe lângă prezentările propriu-zise ale unor companii care au soluții de top în aceste domenii, și o dezbatere care a suscitat foarte mult interes în rândul participanților. Moderatorul conferinței a fost Dragoș Mateescu, în prezent consultant, dar binecunoscut tuturor celor din domeniul IT pentru activitatea sa în care și-a legat numele de importante branduri internaționale pentru care a deschis piața și le-a potențat să devină jucători de top.

O

certitudinea că aceasta este realitatea și acesta este viitorul care a început deja sa se petreacă. Dl. Alexandru Constantin, Lead Develop DB Global Technology, a prezentat o soluție foarte interesantă de AI și anume o aplicație care filtrează automat CV-urile, un instrument extrem de util. Se demolează niște mituri false care leagă AI de roboți, de medii care nu au în mod necesar legătura cu viața practică de business sau cu viețile noastre de zi cu zi. Dl. Toma Cîmpeanu, CEO ANSSI, a avut o prezentare firește legată de domeniul de activitate al asociației pe care o conduce și anume „Riscuri și amenințări în IoT”, prezentând date și tendințe în această zonă, mai ales în ceea ce privește prevenția, vigilența, politici clare atât la nivel local cât și național. Reprezentantul companiei Combridge – dl. Ovidiu Pestrițu – s-a referit la implementările de cloud, titlul prezentării fiind foarte concludent: „Cloud – Reliable, Affordable, Easy”, invitând audiența (și oferind vouchere gratuite participanților) să instaleze în timp

Cuvântul de deschidere i-a aparținut

inteligentă”, Dl Dragoș Mateescu a avut o

d-lui Cristian Cucu, CIO Guvernul României,

prezentare incitantă sub semnul unei întrebări

Cea de-a doua sesiune dedicată „Big Data

care, într-un dialog foarte activ cu audiența,

pe care ne-o punem mulți dintre noi: „IoT – de

Bang” a prilejuit participanților un dialog

a prezentat importanța implementării IoT

ce și unde ne duce?”, în care a afirmat: „deci

cu reprezentanții unor companii importante

și, evident, a evoluțiilor proiectelor Smart

am intrat în era IoT; concepte precum AI sau

– în domenii precum cadastru, eHealth sau

Cities la nivel național, mai ales din punctul

Big Data se redefinesc și capătă deja dimen-

servicii bancare, dar și din mediul univer-

de vedere al avantajelor cetățenilor, a ac-

siuni inimaginabile. Impactul asupra societății

sitar (Conf. Univ. Dr. Răzvan Bologa – ASE

cesului la informații, a culegerii de date va-

este major. Mă bucur că am avut posibilitatea

București) - care au prezentat soluții și

riate care apoi să fie prelucrate (de exemplu,

să contribui la desfășurarea acestui eve-

aplicații de top în acest domeniu. Bogdan

date referitoare la nivelurile de poluare, de

niment. Cred că într-un viitor foarte apropiat

Chevereșan - Director Business Development

trafic, informații turistice etc.) și să furnizeze

vor apărea noi linii de business, multe dintre

ESRI România - a avut o prezentare într-o

autorităților locale și centrale instrumentele

cele prezente vor fi mai profitabile, altele vor

zonă de graniță și foarte inovativă: „Big

necesare pentru zona decizională. Desigur

dispărea, multe profesii se vor redefini, iar

Data din perspectiva Crowdsource Data” - o

că cele doua mari domenii (Big Data și IoT)

altele pur și simplu nu vor mai exista. Pentru

aplicație în folosul cetățenilor care pot sem-

nu se mai pot separa, acestea se întrepătrund

România IoT este o mare oportunitate care

nala și încărca în timp real situații, probleme,

pentru că, la limită, IoT înseamnă atât co-

trebuie folosită. Și spun aceasta mai ales pen-

deficiențe apărute în localități. Este utilă?

municarea în timp real între diferite obiecte

tru că va crește productivitatea. E adevărat că

Da, cu condiția să existe firește o relație de

și „lucruri” și luarea unor decizii în funcție

va apărea o mare presiune pe anumite profe-

feedback din partea autorităților care să vadă

de semnalele date, dar presupune și soluții

sii, dar, cu o educație și cu o instruire adec-

și să ia și măsuri! Este deja activă la unul

extrem de profesionale și cu reacție rapidă

vate și... preventive, consecintele neplăcute

dintre cele mai cunoscute portaluri de știri

de Securitate a datelor, tranzacțiilor și a

vor fi mult mai puține”. Ce concluzie am putea

din România. 

comunicațiilor, a mai spus dl. Cucu.

evidenția? În ceea ce privește IoT (cu toate

foarte scurt o secvență de cloud.

În prezentarea pe care a făcut-o în intro-

celelalte domenii sus-menționate), întrebarea

Continuarea materialului

ducerea primei sesiuni „IoT și viața noastră

fundamentală nu mai începe cu „dacă” ci cu

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

3 T

E

N

D

I

N

Þ

E

GDPR pentru aplicațiile software de Alexandra Roată, Softlead

e aproape 2 ani, la nivel european, se vorbește despre adoptarea normelor cu privire la protecția și utilizarea datelor personale (GDPR), dar doar în ultimele 12 luni în România au început și discuțiile serioase referitoare la etapele și activitățile concrete pe care o companie trebuie să le îndeplinească.

D

licitarea explicită a consimțământului utilizatorului pentru acest obiectiv. De asemenea, dacă datele sunt preluate printr-un singur canal, dar urmează a fi folosite pentru acțiuni de marketing/sales într-o abordare integrată (multi-

Prin modelul său de business, Softlead a reușit

de colectare a datelor, câmpurile ce solicită date

channel), atunci fiecare canal în parte va avea

în ultimele 12 luni să observe comportamentul

personale, precum și cele cu rol de stocare a

propria căsuță în care se va bifa opțiunea.

și percepția a două tipare de public pe care le

informațiilor introduse ca text simplu reprezintă

5. Normele GDPR au la bază o creștere a

deservește: vendorii și dezvoltatorii de soluții

puncte vulnerabile. HTTPS este versiunea sigură

transparenței, așadar miza va fi aceea că

software versus companiile cu rol de achizitor.

a protocoalelor de comunicare deja cunoscute,

un utilizator poate alege dacă poate oferi

În cazul ultimei categorii, vorbim despre indus-

HTTP, care criptează datele trimise de către un

sau nu datele personale către terți. Conform

trii distincte, unde impactul utilizării datelor per-

client spre servere, folosind protocoalele SSL/

unui studiu efectuat pe un eșantion de 300 de

sonale este privit în mod distinct, iar de cele mai

TLS, valabile cu ajutorul certificatelor SSL.

reprezentanți ai unor companii din diverse in-

multe ori acesta este oarecum direct proporțional

Întrucât am menționat câmpurile de colectare

cu numărul canalelor de promovare/vânzare

a datelor personale, este esențial ca acestea să

folosite în procesele de business.

fie însoțite de câmpuri (nebifate automat), prin

dustrii, peste 80% au menționat faptul că nu doresc ca datele lor să fie înstrăinate către terți. 6. Termenii și condițiile de utilizare a unui website sau a unei soluții software trebuie să fie distincte de alte forme de consimțământ, iar acestea trebuie să fie extrem de accesibile utilizatorului. În cazul aplicațiilor de tip SaaS sau a tool-urilor, conform noilor reglementări GDPR, este necesar acordul cu Termenii și Condițiile înainte de o eventuală descărcare/autentificare pentru acces în aplicație. 7. Actualizarea politicilor de cookie-uri 8. Evitarea acelor întrebări cu rol de mărire a breșei de securitate a contului prin folosirea unor răspunsuri la întrebări personale (începând cu data de 25 mai 2018, întrebări prin care sunt solicitate informații precum: detalii despre familia clientului/utilizatorului, preferințe,

Sursa: tresorit.com

obiceiuri de consum etc. nu mai sunt permise.) Cu toate acestea, pentru respectarea unui nivel

Care sunt cele mai importante aspecte de

care utilizatorul să fie informat cu privire la

ridicat de securitate a contului, este recomandată

care trebuie să țină cont vendorii aplicațiilor

scopul cererii acestor date și perioada în care ele

autentificarea în 2 pași.

software?

vor fi stocate.

9. Informarea utilizatorului cu privire la log-

1. Primul pas în contextul normării GDPR

4. Implementarea formularelor de tip opt-

este dat de conștientizarea volumelor de

in, organizate pe mai multe niveluri, ce dețin

date cu aspect personal folosite prin intermediul

caracter facultativ și securizat

urile care conțin adrese IP. 10. În cazul aplicațiilor de e-commerce, în cazul procesării plăților, este necesar ca la un

aplicațiilor dezvoltate sau implementate: în ce

Câmpurile și formularele ce colectează sau

măsură este nevoie de toate, cum sunt colectate,

clasifică datele trebuie să fie medii securizate,

cum pot fi folosite în mod optim?

dedicate schimbului de informații, oferind un

11. Pentru aplicațiile care folosesc sis-

2. Criptarea datelor personale. Aceasta nu

climat de încredere între părțile direct interesate.

teme de monitorizare bazate pe algoritmi

este o măsură impusă în mod obligatoriu, dar,

De cele mai multe ori, acestea apar în tool-urile

de inteligență artificială, este extrem de im-

așa cum ar afirma orice specialist în securitate

sau aplicațiile folosite în campanii și strategii de

portant ca acestea să informeze utilizatorul

cibernetică, încălcarea securității datelor  cu ca-

marketing (ex.: MailChimp, pentru crearea ba-

despre modul de funcționare, iar în cazul în

racter personal este inevitabilă.

zelor de date de abonați la Newsletter).

care acesta nu este de acord cu modul de ope-

3. Trecerea la protocoalele HTTPs este

Fiecare dintre câmpurile existente trebuie

esențială. Prin intermediul formularelor cu rol

să explice motivul colectării datelor, prin sowww.ittrends.ro

anumit interval de timp comunicat utilizatorului datele de plată să fie șterse.

rare, are dreptul de a accesa opțiunea Right to be Forgotten. 


Nr. 5 - Mai 2018

4 T

E

N

D

I

N

Þ

E

România, pe ultimul loc în raportul DESI 2018 de Elena Andreea Liþã

omânia se află pe ultima poziție între cele 28 de state membre ale UE în Raportul DESI 2018, privind Indicele economiei și societății digitale. Deși a rămas pe același loc ca în 2017, scorul său a crescut, grație unei îmbunătățiri a performanțelor în patru dintre cele cinci dimensiuni DESI. Totuși, în general, progresele înregistrate în ultimul an au fost lente, iar România nu a reușit să recupereze decalajele.

R

bandă largă de foarte mare viteză (43,8% din abonamente la >100Mbps) decât media UE, de 15,4%. Acest lucru se datorează procentului ridicat de instalare a rețelelor de fibră pe piața urbană.

Capitalul uman - Utilizarea 2 internetului, competențele digitale de bază și avansate

Nivelul de digitizare al economiei, pre-

din România este cel mai evident în ca-

cum și competențele digitale ale populației

zul cifrelor privind acoperirea accesului

sunt scăzute și îngreunează progresul în

de generație următoare (NGA), care arată

În ceea ce privește capitalul uman,

ceea ce privește majoritatea dimensiu-

că sunt acoperite mai puțin de 40% dintre

România se clasează cu mult sub media

nilor DESI. Pe de altă parte, 44% dintre

zonele rurale. De asemenea, România a

UE de utilizatori de internet, însă se

locuințele din România sunt abonate la

rămas în urmă și în ceea ce privește aco-

înregistrează progrese, din ce în ce mai

servicii de bandă largă de foarte mare

perirea serviciilor mobile de bandă largă

multe persoane începând să folosească

viteză (pe locul al doilea ca viteză în UE).

4G, în pofida saltului de la 45% în 2016 la

internetul și să își îmbunătățească treptat

Sectorul TIC este responsabil pentru 6-7%

72% în 2017.

competențele digitale. Doar 61% dintre

din PIB-ul României, iar sectorul digi-

cetățenii României utilizează în mod

tal este în creștere, existând două huburi

regulat internetul, comparativ cu media

majore în București și Cluj și investiții

UE de 81%. În ceea ce privește competen țele digitale de bază, România nu prezintă

semnificative în TIC în alte orașe. România a adoptat Strategia Națională

Concurența acerbă la nivel de infra-

îmbunătățiri semnificative comparativ cu

privind Agenda Digitală pentru România

structură din România, vizibilă în special

datele pentru anul trecut, iar media UE

2020 în februarie 2015, dar progresele în

în zonele urbane, se reflectă în indicatorii

este de aproape două ori mai mare (57%).

punerea în aplicare a politicii digitale au

ce evidențiază performanțe excepționale

În ceea ce privește specialiștii TIC, Româ-

fost limitate în ultimii ani. Raportul DESI

ale României în utilizarea serviciilor de

nia a înregistrat un progres redus, doar 2%

urmărește progresele înregistrate de statele

bandă largă de mare viteză. Un procent

dintre angajați fiind încadrați ca specialiști

membre în ceea ce privește digitizarea şi

mult mai mare de gospodării (53%) decât

TIC. Cota cetățenilor români între 20 și 29

este structurat în jurul a cinci capitole:

media UE (33%) se abonează la servicii de

de ani care dețin o diplomă de licență în

bandă largă de mare viteză (>=30Mbps).

științe, tehnologie, inginerie și matematică

1

Conectivitatea - Serviciile fixe de bandă largă, serviciile mobile de bandă largă și prețurile

România înregistrează aproape de trei ori mai multe abonamente la servicii de

În 2017, România a continuat să progreseze spre atingerea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa, spre exemplu prin îmbunătățirea indicelui privind conectivitatea. Totuși, acoperirea serviciilor fixe de bandă largă din România a stagnat la aproximativ 88% în ultimul an, motiv pentru care țara încă se află în urma statelor membre ale UE (pe locul 27). Utilizarea serviciilor de bandă largă a ajuns la 67% dintre gospodării, dar încă se afla sub media UE de 75%. Decalajul digital dintre mediul urban și cel rural www.ittrends.ro

(STEM) a scăzut de la 16,6 la 14,4, față de 19,1 în UE.


Nr. 5 - Mai 2018

5 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Întreprinderile private au introdus programe de specializare în TI, iar numărul locurilor din universități este limitat. Mai multe universități din România au început să ofere un număr limitat de cursuri online (MOOC). Numărul studenților STEM s-a dublat în 2017, dar numărul profesorilor a rămas același. Începând cu anul acesta, încă din clasa a V-a se introduc ore de codare și de tehnologie. Astfel se completează cursurile care se predau deja în liceu. Păstrând direcția lansată anul trecut de programul guvernamental GovIThub, Universitatea

dia UE a crescut cu 9% comparativ cu DESI

deri. Pentru a soluționa această problemă,

din București își propune să creeze un hub

2017. Procentul de întreprinderi care folo-

România derulează două proiecte majore

de inovare pentru competențe digitale. Per

sesc tehnologii precum schimbul electronic

axate pe simplificare: un ghid pentru sim-

ansamblu, există în continuare un decalaj

de informații (17% -pe locul 27) și RFID

plificarea Registrului Comerțului, furnizat

semnificativ între nevoile pieței și oferta

(2,4% - pe locul 24) a scăzut. În ceea ce

sub forma unui serviciu electronic. Scopul

universităților, în prezent fiind acoperite

privește RFID, scăderea este semnificativă:

este să se simplifice înființarea societăților,

doar aproximativ 20% din nevoile pieței.

România a căzut 10 locuri, de pe locul 14

Registrul Comerțului fiind punctul cen-

pe locul 24. În plus, nu s-au înregistrat

tral al interacțiunii acestora cu statul; şi

progrese semnificative în ceea ce privește

un ghid pentru e-guvernare, care vizează

IMM-urile care vând produse/servicii on-

identificarea legăturilor dintre procesele

line (7,7% - pe locul 27), utilizarea servi-

de afaceri și legislație, conducând la o

ciilor cloud (6% - pe locul 26) și cifra de

cartografiere a procedurilor existente și a

Deși se înregistrează progrese treptate

afaceri a IMM-urilor din comerțul elec-

modificărilor legislative relevante.

de la an la an, România este în conti-

tronic (5,2% - pe locul 25), dar se poate

În plus, un nou centru de informare

nuare pe ultimul loc în rândul statelor

observa o mică scădere a vânzărilor online

financiară îi va permite guvernului să co-

membre ale UE. Românii citesc știri online

transfrontaliere (1,8%), unde România

munice cu contribuabilii, fie întreprinderi,

(69%), ascultă muzică, vizionează mate-

se află pe ultimul loc, media la nivelul UE

fie cetățeni, prin mijloace electronice, și să

riale video, joacă jocuri (67%) și utilizează

fiind de 8,4%.

primească declarații fiscale online. Acest

Utilizarea internetului 3 Utilizarea de către cetățeni a conținutului, comunicațiilor și a tranzacțiilor online

internetul pentru apeluri vocale sau video (53%). Deși românii sunt dornici să comunice prin intermediul rețelelor de sociali-

demers va include depunerea declarațiilor

publice digitale 5 Serviciile e-guvernarea și e-sănătatea

și plata obligațiilor fiscale de către cetățenii români care lucrează în străinătate. Se

zare și prin apeluri video, sunt reticenți în

Performanțele României se situează cu

poartă discuții în acest sens cu autoritățile

a face cumpărături online (23% - pe locul

mult sub media UE în ceea ce privește

fiscale din Italia și Spania (țările cu cel mai

28) și a folosi servicii bancare electronice

serviciile publice digitale, însă s-au în-

mare număr de români care locuiesc în

(11% - pe locul 27) comparativ cu media

registrat unele progrese față de anul pre-

străinătate).

UE.

cedent. România a progresat în special în

Pentru 2018, România are în plan in-

Autoritățile române încă nu au adoptat

ceea ce privește furnizarea serviciilor, prin

troducerea unui sistem de identificare

o politică pentru promovarea comerțului

creșterea numărului de servicii care pot

electronică (eID), un proiect ambițios

electronic care să includă cumpărăturile

fi efectuate online și prin îmbunătățirea

pentru emiterea de cărți de identitate cu

online. Inițial finalizarea politicii era pla-

pre-completării automate a formulare-

cip. Guvernul României intenționează să

nificată pentru anul 2017, dar termenul a

lor pentru cetățeni. Cu toate acestea,

folosească eID ca instrument juridic pen-

fost prelungit iar în prezent este prevăzut

România rămâne pe locul 28 în ceea ce

tru interacțiunea cetățenilor și a întreprin-

pentru 2018.

privește furnizarea de servicii publice on-

derilor cu guvernul. Sistemul vizat ar

line. România a înregistrat progrese și în

include, în mod voluntar, o semnătură

ceea ce privește promovarea unei politici

electronică certificată, precum și o inter-

privind datele deschise și ocupă locul10 în

conexiune cu cardul național de sănătate.

ceea ce privește acest indicator. Procentul

Ca termen, prima introducere pe scară largă

În ceea ce privește integrarea tehnologiei

utilizatorilor serviciilor de e-guvernare este

a noilor cărți de identitate este programată

digitale la nivelul întreprinderilor, Româ-

de 80%, mai mare decât media UE, în po-

pentru 2019 (la 18 luni de la adoptarea

nia rămâne în continuare la finalul cla-

fida unei ușoare scăderi față de anul ante-

actului legislativ). Sistemul va fi finanțat

samentului și nu înregistrează progrese.

rior. Sistemul TI al administrației naționale

din bugetul național, fiindu-i alocată o

România are un scor de 17,8, în scădere

este fragmentat, ceea ce crește sarcina

sumă de aproximativ 2 milioane de lei

cu 4% față de anul trecut, în timp ce me-

administrativă pentru cetățeni și întreprin-

(aproximativ 450.000 de euro) pe an. 

4

Integrarea tehnologiei digitale Digitizarea întreprinderilor și comerțul electronic

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

6 I

N

T

E

R

V

I

U

Cybersecurity este o chestiune de guvernanţă corporativă de Romulus Maier

Dacă eşti o instituţie critică naţională sau companie de interes strategic naţional, atunci trebuie să fii conştient că eşti pe lista unor actori statali. IT Trends: Recent s-a încheiat cea de-a VI-a ediție a Conferinței Naționale a

pactul pozitiv asupra business-ului şi al organizaţiilor în ansamblu.

Managerilor de IT din România, organizată

Fenomenul GDPR, omniprezent la nivel

de către CIO Council și Revista Cariere.

internaţional, şi care a creat deja o stare

Care sunt principalele provocări cu care se

explozivă în segmentul de business, a adus

confruntă cei care ocupă poziții de CIO în

un suport neaşteptat CIOs. Dacă anterior

România în momentul de față?

isteriei GDPR CIOs erau cei care promovau

Yugo Neumorni

Yugo Neumorni: Există un mix de sen-

în faţa Board-urilor nevoia de sisteme de tip

timente, atunci când discutăm despre pro-

DLP, DMS, SIEM etc, astăzi Data Protection

profesioniştilor IT este una relativ sumbră.

vocările CIOs, evocate în cadrul Confe-

Officers (DPO) sunt cei care recomandă sau

Senzaţia de luptă inegală şi disproporţionată

rinţei CIO Council. Din perspectiva noilor

chiar impun implementarea acestor sisteme,

domină departamentele IT şi asta pentru că

trenduri din industria IT precum inteligenţa

iar CIOs sunt în poziţia privilegiată de a fi

oricâte sisteme de protecţie informatice de ultimă generaţie ţi-ai instala, întotdeauna se va găsi un salariat care va încălca procedurile de securitate IT prin introducerea unui stick USB virusat sau accesarea unui link, un mail sau un URL otrăvit. Până nu vom trata securitatea cibernetică la nivelul societăţii, similar cu campaniile antitabac sau anti obezitate, prin conştientizarea cetăţeanului asupra pericolelor cibernetice, lupta va fi mereu disproporţionată. Un CIO nu se va putea opune niciodată de unul singur unui atac de tip APT condus de un actor statal, targetat şi direcţionat împotriva companiei sale, fără suport specializat şi fără sisteme de protecţie de ultimă generaţie. ITT: Care au fost principalele subiecte

artificială, machine learning, robotizare,

consultanţi sau executanţi pe segmentul

automatizare, IoT şi alte trenduri conexe, se

aplicaţiilor aferente GDPR. În mare parte

Y.N.: Anul acesta am avut subiecte referi-

simte un impuls masiv de energie şi creati-

bugetele IT au crescut în acest an cel puţin

toare la inteligenţa artificială şi la noile

vitate la nivelul CIOs şi al departamentelor

cu 25% datorită GDPR-ului.

trenduri în industria IT, am abordat GDPR-ul

abordate în cadrul conferinței?

IT. Lăsând la o parte ambalajul de marke-

În ceea ce priveşte securitatea cibernetică,

ting, uşor de depistat de către CIOs, se simte

aceasta reprezintă o problemă care se acu-

o emulaţie în privinţa adopţiei noilor tehno-

tizează la nivelul societăţii. Numai în ul-

Am adus în discuţie chestiuni care ţin

logii şi a identificării aplicabilităţii acestora

timul an 64% din organizaţii au experimen-

de nivelul de salarizare din domeniul IT

în cadrul sistemelor informatice şi proce-

tat un atac de tip phishing iar 24% au fost

analizând un studiu foarte proaspăt în

selor de business ale organizaţiilor. Fiecare

victima unui atac de tip DDoS conform unui

domeniu.

CIO caută să experimenteze proiecte şi

raport Checkpoint.

interactiv şi evident am discutat provocările legate de cybersecurity.

O altă temă preferată de mulţi vorbitori

PoC-uri concrete de inteligenţă artificială

Percepţia asupra securităţii cibernetice

a fost legată de lipsa de personal IT califi-

şi machine learning şi să identifice im-

pe care o regăseşti în cadrul CIOs şi al

cat şi disponibil pe piaţă, centrele de suport

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

7 I

N

T

E

R

V

I

U

sau marile firme multinaţionale fiind identificate ca principal aspirator de talente. Soluţiile prezentate însă pentru remedierea acestor situaţii au fost pragmatice recomandându-se deschiderea de academii sau centre de training. Am discutat deasemenea despre recenta aderare a asociaţiei CIO Council la asociaţia pan-europeană European CIO Association şi am avut privilegiul să îl avem alături pe Emmanuel Gaudin, chairman al asociaţiei şi CIO Lagardere. Prezenţa CIO Council ca reprezentant al CIOs din România în EuroCIO va aduce multiple beneficii membrilor CIO Council dar şi comunităţii IT din România prin posbilitatea de a influenţa politicile agendei digitale europene. ITT: Cât de pregătite sunt companiile românești pentru conformarea la GDPR?

aceleaşi schimbări în mentalul colectiv

care trebuie adresată din perspectiva ma-

referitor la înţelegerea minimelor concepte

nagementului riscului. Cybersecurity tre-

de securitate IT.

buie să fie pe agenda CxO chiar dacă nu este

Y.N.: În calitate de Cybersecurity Council

ITT: Care sunt principalele provocări de

foarte atractivă. Managerul de Risc, care în

Chairman pentru EuroCIO, asociaţie care

securitate ale momentului şi cum abordează

multe ocazii este şi DPO, poate să activeze

numără 13 asociaţii naţionale şi 21 de Global

membrii CIO Council aceste provocări?

ca deputy pe problematica cybersecurity

CIO, am prezentat recent într-o conferinţă la

Y.N.: Îmi este foarte greu să cred că la

alături de CIO sau chiar să preia leadership-

Londra rezultatele unui chestionar realizat

ora actuală există un CIO în România care

ul. Exerciţiul GDPR ne-a arătat că CIOs fac o

în rândul membrilor asociaţiei alături de

să fie încrezător că poate răspunde unui

echipă foarte bună cu zona de compliance şi

avocaţi specializaţi pe Data Protection.

atac cybernetic, direcţionat şi condus de

risk şi poate fi un tandem câştigător pentru cybersecurity.

Chestionarul a evidenţiat că majoritatea

un actor statal indiferent că activezi în

companiilor europene de mari dimensiuni

zona financiar bancară, industrială sau,

O alta temă a fost că inteligenţa artificială

sunt pregătite de GDPR şi au făcut paşi

mai ales, în sectorul infrastructurilor critice

şi noile trenduri asigură mecanisme de pro-

concreţi spre conformarea (compliance)

naţionale. Conform ultimului studiu Check-

tecţie solide în asigurarea securităţii ciber-

GDPR. În pregătirea conferinţei am constatat

point, 97% din organizaţii folosesc sisteme

netice. Fenomenul machine learning, care

cu stupoare că statisticile guvernamentale

de protecţie cibernetică învechită, statice

între noi fie vorba nu este chiar o noutate,

britanice vorbeau la nivelul lui Februarie

şi convenţionale, care nu mai ţin pasul cu

poate să suplinească echipe întregi de ingi-

2018 despre un procent de peste 72% din-

atacurile sofisticate din ultimii ani, atacuri

neri de securitate interpretând logurile mai

tre britanici care nu auziseră despre GDPR

considerate de a 5-a generaţie.

rapid şi mai sigur şi adoptând măsuri de

în timp ce doar 38% din firmele britanice şi

Dacă eşti o brutărie poţi fi cel mult

corecţie în timp real. Din păcate atacatorii

44% dintre aşa numitele „charities” (ONG-

ţinta pentru unii adolescenţi pasionaţi de

cibernetici pot folosi inteligenţa artificală şi

uri) erau la curent cu problema legislaţiei

ransomware într-o competiţie de cartier.

machine learning în dezvoltarea de instru-

privitoare la datele cu caracter personal.

Dar dacă eşti o instituţie critică naţională

mente de atac sau de discovery ceea ce ne–a

Deşi nu am o statistică oficială în ceea ce

din sfera de energie, gaz, apă şi alte utilităţi

dus cu gândul la o remiză cibernetică.

priveşte pregătirea companiilor româneşti

sau o agenţie sau companie de interes

pentru GDPR, având în vedere iniţiativa

strategic naţional, atunci trebuie să fii

parlamentară de reducere a penalităţilor

conştient că eşti pe lista mai multor actori

Y.N.: Pentru profesioniştii IT din CIO

pentru companiile din mediul public, pot să

statali, al căror plan este să îţi identifice în

Council nici IoT şi nici ML nu sunt nişte

presupun că, măcar în mediul public, con-

timp vulnerabilităţile cibernetice, să îţi im-

concepte eminamente noi ci ele sunt folo-

formarea GDPR nu este la un nivel înalt.

planteze silenţios agenţii cibernetici şi să

site de ani buni în industria militară. Doar

În ceea ce priveşte companiile reprezentate

acţioneze atunci când geopolitica o impune.

că avansul tehnologic dar mai ales marke-

în cadrul CIO Council conformitatea GDPR

Infrastructurile critice naţionale trebuie

tingul le-au adus într-o postură de campioni

este apreciată ca fiind pozitivă, ca şi la un

să îşi implementeze sisteme moderne de

în zona comercială. România este suficient

nivel european. În orice caz fenomenul

detecţie şi prevenţie în timp real al atacu-

de coaptă pentru proiecte de IoT atât în zona

GDPR a generat un progres notabil la nive-

rilor de tip APT.

industrială cât şi în zona de „smart” city. În

ITT: Este piața din România „coaptă” pentru IoT și Machine Learning (ML)?

lul societăţii, de conştientizare a nevoii

În cadrul conferinţei CIO Council s-au

cadrul conferinţei CIO Council s-au prezen-

de control al datelor cu caracter personal

evocat şi alte idei foarte bune. Cybersecurity

tat soluţii mature din zona de inteligenţă

iar schimbarea de mentalitate în această

nu mai este o problemă singular adresabilă

artificială şi machine learning cu aplica-

privinţă se va concretiza în următorii ani.

departamentelor IT. Ea este o problemă de

bilitate în securitate cibernetică dar şi în

Sper sincer ca şi Directiva NIS să provoace

guvernanţă corporativă şi este o problemă

alte arii. 

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

8 I

N

T

E

R

V

I

U

Maguay: sinonimă cu calitatea și tehnologia de ultimă oră de Romulus Maier

Interviu cu Eduard Pughin, Operations Manager Maguay IT Trends: Pentru cititorii noștri care

ITT: Cum a evoluat numărul de angajați

încă nu cunosc povestea Maguay, ne puteți

ai companiei și cu ce probleme se confruntă

spune cum ați pornit afacerea și de ce?

în acest domeniu?

Eduard

Pughin:

Fondată

în

anul

E.P.: „Familia” Maguay a ajuns în

1992, Maguay a pornit ca o afacere de

acest moment la o echipă de peste 100 de

familie bazată pe pregătirea profesională,

membri. O problemă cu care ne confruntăm

cunoștințele și mai ales pasiunea noastră

– și noi și restul angajatorilor IT – este

pentru domeniul IT. Era domeniul în care

lipsa specialiștilor, pe domeniul nostru am

vedeam un viitor și ne-am bazat pe con-

putea spune ca șomajul este unul negativ.

vingerea că putem construi sisteme de

Îngrijorător de asemenea este nivelul din

loare de peste 20 milioane de euro pe grup.

calcul „ca la carte”, care să concureze

ce în ce mai scăzut de cunoștințe funda-

Cum ultimii 2-3 ani nu au fost prea favo-

din punct de vedere al performanței,

mentale, cu aplicabilitate mai largă!

rabili companiilor IT, mai ales celor locale,

Eduard Pughin

fiabilității și tehnologiei cu sistemele

Contrar multor păreri, considerăm că

marilor branduri internaționale. Lucru

supraspecializarea absolvenților pe dome-

ITT: De ce a marcat 2017 un pas im-

care s-a și întâmplat, astfel că, de atunci,

nii foarte înguste în dauna pregătirii lor

portant în validarea competențelor și

Maguay a construit echipamente apre-

generale este o greșeală, pentru că îi

experienței Maguay?

considerăm ca rezultatul nu este rău deloc.

E.P.: De-a lungul celor peste 25 ani de prezență pe piața românească, ne-am consacrat ca fiind unul dintre cei mai importanți producători de servere și echipamente de calcul – iar în ultimii 10 ani ne-am menținut în Top 5 Server Vendors. În 2017 am început să exportăm în adevăratul sens al cuvântului: am livrat către CERN - Organizația Europeană pentru Cercetări Nucleare un grid de servere HPC (high performance computing), bazat pe 516 servere Maguay eXpertServer cu procesoare de ultimă generație Intel Xeon Gold 6130 – un total de 16.512 core-uri (nuleee) de procesare, în valoare de aproximativ 3,500,000 Euro. Câștigarea acestui contract este o confirmare a competențelor noastre, fiind singura companie din România, din domeniul IT, care se află pe lista ciate, fiabile și performante. De cele mai

lipsește pe aceștia de esențiala capacitate

multe ori, Maguay a lansat în premieră pe

de a se adapta schimbărilor.

piața românească cea mai nouă tehnologie înglobată în sistemele construite. Aș

ITT: Cum a evoluat cifra de afaceri și la cât a ajuns anul trecut?

furnizorilor agreați de CERN. ITT: Ați pornit de la hardware, dar dezvoltați și soluții software. Care sunt cele mai noi produse ale grupului Maguay?

putea spune că marca Maguay a devenit

E.P.: Am evoluat în această perioada

E.P.: Pe lângă valența de constructor de

sinonimă cu calitatea și tehnologia de

pornind de la 1 milion euro în secolul 20

sisteme de calcul, în ultimii ani ne-au con-

ultimă oră.

(1999), iar anul trecut am ajuns la o va-

sacrat pe piață și acelea de integrator de

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

9 I

N

T

E

R

V

I

U

sistem informatic la cheie și dezvoltator de

Solutii de tip „software-defined”, in

aplicații software. Din gama celor mai noi

mod special soluții de stocare software-

soluții proprii, putem enumera:

defined-storage. Avem clienți de referință,

Platforma completă de e-Learning

unde funcționează astfel de „enterprise

destinată atât mediului academic, cât și

storage” cu capacități efectiv instalate de

celui organizațional, de business. Plat-

până la 1PB!

forma include și module profesionale de

ITT: Care sunt planurile de viitor și ce

testare și management backoffice;

produse noi dezvoltați în cadrul departa-

Soluția avansată pentru gestiunea flotelor auto prin GPS, iTrack www.i-track.ro. De-a lungul timpului, iTrack a devenit una

mentului de cercetare-dezvoltare? E.P.: Maguay dezvoltă un produs de tip „appliance” integrat hardware și software,

dintre cele mai bune soluții, înglobând experiența echipei, dar și a celor peste 1000 de clienți dintre care mulți deținători de flote de peste 1000 vehicule. Soluția iTrack pentru managementul avansat al flotelor auto este de asemenea vândută în regim de tip white label și de către alți parteneri importanți din domeniul telecomunicațiilor, ce oferă soluții M2M integrate.

din aceeași familie/clasă. Arhitectura va

iTrack Logistics, noua soluție destinată

permite un grad ridicat de scalabilitate,

optimizării rutelor de distribuție și pla-

robustețe și de securitate. Se vor oferi astfel

nificării avansate, vine în completarea

funcționalități de tip cloud privat, cum ar fi:

soluțiilor de fleet management, prin îmbu-

Extinderea/scalarea resurselor prin

nătățirea controlului și eficiența rutării

simpla adăugare de echipamente similare

livrărilor, dar și a monitorizării în detaliu

și configurarea lor ușoară; Management într-o singură interfață

a modului de deservire a clienților (optimizare-rute.ro).

ergonomică, centralizată, intuitivă și ușor

Soluția iTrack Logistics a fost premiată

de folosit, disponibilă și publicată WEB; Securitate ridicată în exploatare;

în cadrul Concursului de inovație IT în Supply Chain și Logistică, organizat la

format dintr-o componentă hardware de

Înaltă disponibilitate la nivelul infra-

Expo Tranzit 2018 - ce a avut loc pe 26-27

tip server – Maguay eXpertServer si una

structurii, la nivelul mașinilor virtuale și

aprilie, la Cluj - trecând cu brio de toate

software, de tip “Software Defined Infra-

posibilitatea de a implementa scenarii de

criteriile juriului. Evenimentul Expo Tran-

structure” – CloudBOX.

tip site-to-site disaster recovery;

zit este organizat de cea mai importantă

Produsul va fi capabil să funcționeze

Suport pentru majoritatea sistemelor

publicație din domeniul transportului și

de sine stătător sau în configurații de

de operare folosite în mașinile virtuale:

logisticii, Revista Tranzit.

tip

Linux, Windows, NetBSD, FreeBSD. 

cluster

împreună

cu

www.ittrends.ro

echipamente


Nr. 5 - Mai 2018

10 T

E

N

D

I

N

Þ

E

LiDAR – aplicări şi perspective de Mircea Băduţ

rima aplicare semnificativă a fost în modelarea digitală tridimensională a terenului (adică un DTM folosind aeronave), însă adevărata consacrare publică i-a adus-o, după anul 2000, acea modelare 3D urbană capabilă să pună clădiri şi construcţii pe harta digitală (deci o altă aplicaţie particulară de cartografie/topografie). Totuşi, spre zilele noastre tehnologia LiDAR (Light Detection And Ranging) a fost adoptată şi de alte domenii (precum automobilul autonom), iar perspectivele ei de evoluţie tehnică – vizând îndeosebi diminuarea gabaritului şi reducerea costului – ne fac să o privim cu încredere pe mai departe.

P

de undă a acesteia.) Algoritmul implementat în sistem calculează astfel distanţa curentă până la obiectul din calea razei de lumină curente, iar repetarea acestui ciclu pe măsură ce se modifică direcţia vizată optic (modificare unghiulară, asumată intern de către dispozitiv, sau modificare liniară, realizată de eventuala deplasare a vehiculului purtător al dispozitivului) completează cartografierea

Tehnică şi aplicaţii

tehnologiei: precizia şi viteza determinărilor.)

lumii înconjurătoare. Şi astfel înţelegem cum

Probabil că cea mai cunoscută aplicare a

Reţinem faptul că este o tehnică asemănă-

de LiDAR-ul constituie baza pentru majori-

tehnologiei LIDAR (şi notăm astfel acroni-

toare radarului, cu distincția că aici nu avem

tatea aplicărilor numite generic „scannare

mul alternativ de la Light Imaging, Detec-

antene de emisie şi recepţie radio, ci dispozi-

3D”. Iar dacă la aceasta adăugăm faptul că

tion And Ranging) este cea referitoare la

tive optice ce transmit şi captează lumină

dispozitivul LiDAR (fix sau montat pe un

realizarea de hărţi digitale, adică în domeniul

(laser). Conceptual se poate spune că LiDAR-

automobil/avion) îşi poate cunoaşte foarte

geo-informaticii (GIS), aşa cum spuneam

ul este superior radarului datorită lungimii

bine poziţia geografică (graţie înregistrărilor

şi în articolul despre drone (din „IT Trends”

mai scurte a undei electromagnetice folosite,

GPS/GNSS pe care algoritmul le poate angrena

nr.2/2017). Însă în ultimul timp observăm o

care permite o acurateţe mai mare (însă

în determinări), înţelegem de ce tehnologia

extindere a acesteia (şi nu doar prin aplicaţii

acelaşi aspect fizic face ca tehnologia să fie

aceasta a avut şi are un succes deosebit în

de cercetare, care de obicei au o vizibilitate

oarecum meteodependentă).

aplicaţiile de factură geo-spaţială.

mai restrânsă), şi în acelaşi timp notăm o con-

În principiu, modul de funcţionare este

formare la mai larga paradigmă a digitalizării

simplu: detectorul emite un puls de laser (de

lumii înconjurătoare (după cum notam şi în

o anumită frecvenţă, sau lungime de undă)

articolul „Automobilul autonom” din revista

cu care iluminează eventualul obiect aflat în

„IT Trends” nr. 8/2017).

direcţia curentă, iar spotul de lumină de pe

În cazul LiDAR, „cartografierea” infor-

suprafaţa acelui obiect este captat de senzo-

matică a universului apropiat presupune

rul detectorului, iar această reflexie optică

detectarea obiectelor din jur prin măsurarea

este măsurată în privinţa timpului în care

imediată a distanţelor până la acestea, ca

lumina a parcurs distanţa de la detector la

premisă pentru construirea de reprezentări

obiect şi înapoi. (Sistemul LiDAR detemină

3D ale acestei lumi. (Şi notăm astfel cele

timpul necesar ciclului emisie-recepţie, dar

Schema simplificată a detectorului

două aspecte cheie care au dus la adoptarea

şi modificări în faza luminii sau în lungimea

LiDAR

Particularizări şi tehnologii În cazul dispozitivelor LiDAR ce folosesc deplasarea unghiulară a razei laser pentru scannare, lumina emisă trebuie să îşi schimbe continuu lungimea de undă, pentru a permite algoritmului să diferenţieze între lumina emisă şi cea receptată. Iar această modulare a frecvenţei se realizează de obicei prin folosirea de micro-oglinzi în cavitatea de amplificare a luminii din nucleul emiţătorului laser. (De altfel, mecanismul de controlare a acestei mişcări determină în mare măsură gabaritul şi costul dispozitivului.) Însă reţinem şi faptul că lungimea de undă (frecvenţa radiaţiei laser) – prin domeniul de Nor de puncte colectat prin tehnici LiDAR

lucru prestabilit constructiv, cât şi prin mowww.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

11 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Specializări Aşa cum spuneam şi în articolele anterioare referitoare la aplicaţii spectrale (‚IT Trends” nr.10/2017, 2/2018), există o legătură firească între frecvenţa (lungimea de undă a) fascicolului emis/receptat şi particularităţile mediului investigat, iar în cazul de faţă ne referim atât la mediul străbătut de raza laser cât şi la substanţa obiectului detectat. Familiarizaţi cu această legitate optică, vom înţelege mai uşor de ce pentru anumite aplicări se aleg lungimi de undă specifice pentru fascicolul de lumină. De exemplu, aflăm că sursele dularea acesteia pe durata măsurătorii efec-

puteri mici clasifică dispozitivele coerente ca

din domeniul infra-roşu-apropiat (NIR 905-

tive – constituie un aspect important privind

fiind nepericuloase pentru ochi.

1550 nm) sunt recomandate pentru aplicaţiile

destinarea tehnologiei în practică, întrucât prin

Şi încheiem aspectul clasificării notând

care necesită o cât mai mică absorţie a luminii

acesta se poate profila sensibilitatea dispoziti-

că, indiferent de tipul detecţiei (directe sau

de către atmosferă. De asemenea, anumite

vului pentru particularităţi esenţiale ale obiec-

heterodină), din punctul de vedere al pulsului

subdomenii ale spectrului electromagnetic

telor detectate, precum substanţa constituentă,

laser există două tipuri de sisteme: cu micro-

sunt mai potrivite pentru evitarea riscurilor de

dimensiunea, forma/morfologia şi cinematica,

puls şi cu energie înaltă. Cu particularităţile

expunere a ochilor.

determinând deci domeniul de aplicare.

lor distinctive: sistemele micropuls necesită

Dispozitivul LiDAR poate fi constituit

resurse computaţionale foarte mari pen-

dintr-o singură fotodiodă sau dintr-o ma-

tru procesarea datelor, iar sistemele de mare

trice/linie de diode cu foto-multiplicare pentru

energie sunt foarte potrivite pentru a măsura

emiterea razelor laser, iar acestea pot lucra

parametri atmosferici, precum densitatea

până la distanţe de 100 m, furnizând o pre-

aerului, temperatura, viteza vântului (depla-

cizie de ±3 cm.

sarea particulelor) şi umiditatea (densitatea

Referitor la funcţia de rotire a fascicolului pentru

scannarea

mediului

particulelor de apă). Şi apropo de condiţii

înconjurător,

meteo, notăm că dispozitivele LiDAR trebuie,

notăm că baleierea unghiulară a razei laser

în multe dintre aplicaţii, să fie cât mai stabile

se obţine fie rotind întregul dispozitiv LiDAR

la variaţii de temperatură (în special privind

(soluţie recomandată mai ales când trebuie

controlabilitatea lungimii de undă).

• Companii producătoare din domeniul LiDAR: Continental, Quanergy, Velodyne, Coherent, Finisar, Sanborn, MWTechnologies, Keopsys, Fastree3D, Sick, Hokuyo, LeddarTech, Innoviz. Trilumina, TetraVue, Luminar, Princeton Lightwave, Neptec Technologies, EOLOS, Leosphere, Avent, Optech, etc. • Pentru tehnologia LiDAR se estimează că piaţa va ajunge la 2,3 miliarde dolari în 2022 şi la 7 miliarde în 2030.

acoperite unghiuri largi de până la 360 de

Printre cerinţele cheie ale acestui domeniu,

grade), fie prin orientarea optică a fascico-

pe lângă miniaturizare şi ieftinire, acum dar

lului folosind micro-oglinzi MEMS (pentru

şi în perspectivă – şi în special datorită cotei

unghiuri sub 180 de grade şi pentru gabarit

de piaţă a automobilelor autonome – reţinem

redus al sistemului). Notăm aici şi apariţia

şi viteza de lucru, care, fireşte, trebuie sa fie

unor sisteme LiDAR solid-state (mai com-

suficient de ridicată pentru a permite module-

pacte, mai economice şi mai ieftine), cu auto-

lor LiDAR ce dotează vehicule autonome sau

baleierea laserului obţinută prin integrarea

roboţi să localizeze, detecteze şi să recunoască

Şi încheiem cu o enumerare succintă a

din fabrică a fotodiodelor cu mecanismul unei

în timp-real inclusiv obiecte aflate în mişcare

aplicărilor LiDAR. Sărim rapid peste aplicările

grile de oglinzi.

rapidă în câmpul lor de lucru/analiză.

militare şi ne concentrăm pe cele civile: carto-

Dacă intrăm în detaliile detectării semna-

grafiere satelitară, modelare arhitectonică,

lului laser reflectat de obiectele vizate, vom

siguranţa transporturilor aeriene (monitori-

afla că există două tehnici LiDAR: detecţia

zarea spaţiului şi a rutelor aeriene, detectarea

directă/incoerentă a energiei (care măsoară

turbulenţelor), asistenţa navigaţiei marine/

modificările în amplitudinea pulsurilor laser

fluviale (batimetrie în timp real), prognoză

reflectate), şi detecţia indirectă/coerentă (care

meteorologică, cercetări climatologice (moni-

măsoară efectele Doppler ale reflexiei, adică

torizare atmosferă, gheţari, calotă glaciară,

modificările în frecvenţa şi în faza luminii

ozon), robotică (dezvoltare şi monitorizare),

reflectate). Sistemele coerente folosesc de

silvicultură (evaluări şi monitorizări fores-

obicei o detectare optică de tip heterodină şi

tiere), astronomie şi cercetare cosmică,

sunt mai sensibile decât dispozitivele cu de-

arheologie, ecologie, cercetare oceanologică (batimetrie, evidenţierea planctonului, detec-

tectare directă, ceea ce le permite să lucreze la putere mai mică, însă contrabalansează prin

Efect Doppler în monitorizări

tarea poluanţilor macroscopici), seismologie,

complexitate şi cost ridicat. În plus, lucrul cu

atmosferice

geologie, ş.a.m.d.  www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

12 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Care este cea mai bună soluție de SAM de pe piață?! Gartner a lansat Magic Quadrant pentru Software Asset Management Tools de Cătălin Iancu

Cei de la Gartner au publicat, pentru prima dată în istorie, primul lor studiu privind piața soluțiilor de SAM și au lansat Magic Quadrant pentru SAM Tools. Acest raport a fost lansat cu scopul de a ajută clienții care-și doresc implementarea unor procese de optimizare şi control al utilizării software-ului din companie, în alegerea celor mai bune tool-uri de SAM de pe piață. În următoarele rânduri am să detaliez elementele care au fost luate în calcul

2

Identify Software Entitlements – analiza dovezilor de licențiere pentru

pentru realizarea acestui Magic Quadrant,

a identifica care sunt licențele ce provin

trecând prin câteva noțiuni introductive.

din fiecare contract și drepturile de utili-

Ce este SAM?

zare aferente fiecăreia; Normalize Software Entitlements

Software Asset Management este un

3

– consolidarea tuturor informațiilor

Cătălin Iancu

sistem de management al activelor soft-

într-o singură baza de date, care să reflecte

ware (pachetelor software) ce poate fi

licențele software deținute și toate detaliile

cilieri, se obține un raport care reprezintă

implementat de orice companie indife-

de identificare ale acestora (vendor, pro-

comparativul

rent de mărime. Valoarea acestui serviciu

dus, ediție, versiune, drepturi de utilizare,

deținute și consumul real de software.

este dată de controlul pachetului software

contractul de licențiere, costul de achiziție,

Acest raport este punctul de pornire

(licenței) din punct de vedere tehnic,

cantitate, furnizor); Discover Platforms – identificarea

pentru a pune în valoare beneficiile unui

financiar și juridic, pe toată durata ciclului de viață a acestuia.

4

sistemelor (fizice și virtuale) din

Activele software reprezintă pachetele software formate din: kit de instalare

rulează aplicații software; Identify Platform

5

procesarea

vizibilitate asupra consumului

informațiilor

despre

al

infrastructură

generic

licență

comercială.

Gartner a împărțit procesul de SAM în 9 activități distincte:

1

identificarea

tuturor

aplicațiilor software ce rulează pe acestea; Normalize Software Consumption

Cum a clasificat Gartner principalele activități ale unui proces de SAM în cadrul acestui raport?

Discover

și

Software

Procurements

6

de software

Consumption

configurația hardware a sistemelor din

denumit

software

asigurarea nivelului optim de

(aplicația, softul) și dreptul de utilizare acestuia

licențele

proces de SAM:

infrastructură pe care sunt instalate și

Ce sunt activele software?

dintre

compliance controlul costurilor și reducerea majorã a acestora evitarea auditurilor de licențiere Optimize Software Entitlements

8

and Consumption – pe baza infor-

Data - consolidarea tuturor infor-

mațiilor obținute cu ajutorul activităților

mațiilor într-o singură bază de date, care

descrise mai sus, se pot aplica o serie de

să reflecte consumul real de aplicații soft-

acțiuni pentru ajustarea consumului și

ware; Reconcile Software Asset Informa-

pentru minimizarea costurilor asociate

7

tion – reconcilierea informațiilor din

licenţierii software; Share Software Asset Informa-

9

(for Entitlement) – identificarea și

cele două baze de date create anterior:

centralizarea dovezilor de licențiere (con-

Software Entitlements versus Software

activelor software (pachetelor software)

tracte, comenzi, facturi);

Consumption Data. În urmă acestei recon-

permite

www.ittrends.ro

tion - un sistem de management al controlul

pachetului

software


Nr. 5 - Mai 2018

13 T

E

N

D

I

N

Þ

E

(licenței) din punct de vedere tehnic,

- Software Compliance - algoritm de

financiar și juridic, pe toată durata ciclului

calcul care, pe baza tuturor informațiilor

de viață a acestuia.

(vendor, ediție, versiune, metrici de licențiere, consum real, preț), să genereze ra-

Condiþii de eligibilitate:

poarte care să evidențieze atât categoriile

Pentru a fi incluși în lista celor propuși în

de produse ce sunt nelicențiate, cât și pe

vederea evaluării, vendorii de soluții SAM

cele al căror număr de licențe depășește

au trebuit să îndeplinească următoarele

numărul produselor utilizate.

condiții:

- Connectors - posibilitatea de interconectare cu sisteme de tip: ITSM, ERP,

 Comerciale:

docs management și alte tooluri IT.

- venituri de cel puțin 10 milioane de dolari în anul 2016, generate din vânzarea

Care este cea mai bună soluție de SAM?

de soluții SAM sau un portofoliu de minim

SNOW SOFTWARE și FLEXERA au fost

de 500 de clienți cărora le-au comercializat

desemnați lideri în Magic Quadrant.

soluția SAM și aceștia o utilizează în producție.

în etapele de presales, precum și

- minim 100 de clienți (cărora

eficienþa canalului de vânzări (deal

le-au comercializat soluția SAM) în

registration, negocierea prețurilor,

cel puțin două dintre următoarele

numărul de experți tehnici etc.).  Market Responsiveness: ca-

regiuni: America de Nord, EMEA, America Latină, APAC, Japonia.

pacitatea de adaptare a vendorilor

- soluția SAM să fi fost lansată

în funcție de nevoile clienților și

pe piată pană în data de 1 Septem-

schimbările dinamice ale pieței

brie 2017.

(transpunerea cerințelor în funcționalități noi ale produselor).

 Tehnice: Soluțiile

 Marketing Execution: anaSAM

includă

liza creativității și eficienței pro-

următoarele funcționalități:

gramelor de marketing: promo-

- Catalog de aplicații software –

varea brandului, social media,

serviciu care are rol de procesare a

website, campanii și activități de

informațiilor brute, colectate de pe

vânzare.

device-uri și identificarea tuturor

 Customer Experience: cali-

aplicațiilor ce rulează pe acestea

tatea serviciilor de suport tehnic

(identificare în funcție de vendor,

oferite de către vendori (SLA,

ediție, versiune).

interacțiunea cu managerul de

Baza de date a acestui catalog

cont etc.).  Operations: abilitatea vendorilor de

trebuie să conțină informații despre toate produsele software lansate pe piață de către următorii vendori: Microsoft, Oracle, Adobe, IBM, SAP și VMware.

Care au fost criteriile de evaluare pe baza cărora Gartner a realizat topul vendorilor?

a-și îndeplini cu succes angajamentele față de clienți (evaluarea experienței, resurselor și eficiența modului de comunicare).

- Licensing Management - modul de

 Product or Service: analiza capabi-

În ultimii ani consumul de software a

licențiere inteligent care calculează și

lităților privind managementul licențierii

crescut simțitor, iar gestionarea și limi-

furnizează informații relevante în funcție

software:

tarea costurilor cu licențierea software

de drepturile (upgrade/downgrade) alocate fiecărei licențe. Acesta trebuie să includă în calcul contractul de licențiere din care provine aplicația software și metricile de licențiere (CPU, Core, vCor etc.), care se asemenea,

modulul

trebuie

asigure identificarea aplicațiilor neutilizate din infrastructură și să propună scenarii de ajustări a numărului de licențe sau subscripţii cloud, în funcție de consumul real de software.

achiziționate;

reprezintă acum o problemă pentru liderii de nivel C.

capacitatea de colectare și identificare a aplicațiilor instalate; capacitatea de identificare a consumului de software (software metering);

aplică produsului respectiv. De

capacitatea de identificare a licențelor

capacitatea de optimizare a licențierii software.

Software Asset Management s-a transformat într-o disciplină strategică pentru orice business, iar companiile care sunt pregătite să investească în soluții SAM au acum un punct de referință din partea uneia dintre cele mai respectate organizații

 Overall Viability: evaluarea stabili-

de analiză la nivel mondial. 

tății financiare a vendorilor.  Sales Execution/Pricing: evaluarea

Blog SAM Romania:

calității suportului acordat de către vendori

http://sam-romania.blogspot.ro

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

14 L

O

R

E

D

A

N

A

S

V

O

I

C

E

Docbook, aplicația gratuită cu care te poți programa la medic în timp real de Violeta-Loredana Pascal

Pentru a te programa la medic uneori timpul de așteptare poate depăși 15 minute. Trebuie să apelezi call-center-ul clinicii la care vrei să mergi, iar acest lucru este posibil doar în timpul orelor de program. Docbook schimbă modul în care te programezi la medic. Aplicația, lansată în iunie 2017, le per-

Academica, Clinica Donna, Neolife, Spitalul

mite celor interesați să se programeze la

Monza, Wellborn, Hipocrat 2000, Veridia,

medic rapid, utilizând telefonul sau calcu-

Provita, Intermedicas, Femme Boutique

latorul, indiferent de zi și de oră. Procesul

Medical,

este foarte simplu: se selectează orașul,

Fundatia Regina Maria, Clinica Zetta,

specialitatea și tipul vizitei la medic (con-

Neuroaxis, MedicaLes, Mediplus, Angio-

Focus

Medical,

RomGerMed,

Violeta-Loredana Pascal

trol, ecografie, consultație etc.), modalitatea de plată (gratuit, cu bilet de trimitere sau numerar/card) și pacientul primește

Aplicația este disponibilă în cadrul

o listă cu medici și clinici, precum și cu

Google Play și App Store. Programările

intervalele orare disponibile. Utilizatorii

se pot face și online, pe https://www.doc-

pot să consulte disponibilitatea medi-

book.ro/. Investiția inițială în dezvoltarea

cilor, competențele lor profesionale şi pot

aplicației a fost de 500.000 euro.

obține confirmarea programării, totul în

„Docbook este răspunsul unei nevoi pe

mai puțin de un minut. Aplicaţia afişează

care o avem cu toții - de a eficientiza pe

medicii, ordonaţi prin geolocaţie, de la cel

cât posibil timpul, şi așa, limitat pe care îl

mai apropiat până la cel mai îndepărtat de

avem. Cu ajutorul aplicației avem opțiunea

utilizator, indicând orele şi zilele disponi-

de a alege un medic din peste 80 de clinici și

bile pentru programări, precum şi foto-

medica, Centrul Medical Progresul, Centrul

nu dintr-una singură, așa cum se întâmplă

grafiile lor. Programarea este gratuită şi

Medical Sphera, Medicare, CM Eligon,

în mod curent. În mai puțin de un minut,

poate fi anulată oricând.

LotusMed etc.

se poate face o evaluare a soluțiilor pe care

Compania își propune ca până la finalul

i le oferim, poate alege, în consecință, şi

peste 80 de clinici, în total 2300 de medici

anului să aibă 300 de clinici afiliate și să

primi confirmarea programării. E atât de

la nivel național. Printre clinicile parte-

ajungă la 60 de localități acoperite de la 14

simplu”, declară Cristian Barbu, antre-

nere se numără Laurus Medical, Clinica

orașe, câte sunt acum în sistem.

prenorul care a fondat Docbook. 

Introduction to Machine Learning, București 14-15 iunie 2018 Advanced Machine Learning: Scientific Python and Machine Learning, București 12-13 iulie 2018 Machine Learning for Development Leaders, București, 19 iulie 2018 www.ittrends.ro

Detalii la http://www.agora.ro/cursuri

În prezent, Docbook colaborează cu


Nr. 5 - Mai 2018

15 F

O

C

U

S

Post-adevărul, minciuna profitabilă din Internet de Răzvan Sandu <razvan.sandu@zando.ro>

Motto: „Indiferent de neconcordanțele pe care le-am putea avea, știu că țara noastră nu va amenința niciodată unitatea Uniunii Europene.” Majestatea Sa Margareta, Regina României, Custode al Coroanei mesaj anual adresat Corpului Diplomatic, 29 noiembrie 2017

Rãzvan Sandu

De la orele de matematică din primele

accesibile, de oriunde. Bariere internaționale

câți oameni cred în ea pentru ca să devină

clase de școală am aflat că o afirmație poate

vor cădea, ne vom înțelege și vom comunica

„adevăr”. Altfel spus, postadevărul este

fi adevărată sau falsă. Sau, cum se exprimă

mult mai ușor. Asta, cel puțin în teorie...

confirmarea absolută, cu mijloace compute-

matematicienii, poate avea doar două valori

Ce au uitat, însă, să ia în considerare

rizate, a teoriei staliniste conform căreia „o

de adevăr. Cale de mijloc între aceste două

mințile excepționale și nobile care ne-au

minciună repetată de un număr suficient de

posibilități nu există: o propoziție nu poate

dăruit cu generozitate Internetul? Latura

ori devine adevăr”. Dacă trei milioane de oa-

fi „oarecum falsă”, din același motiv pentru

fundamental negativă a omului. Dorința lui

meni „se jură” că la Ploiești a nins cu cârnați,

care o femeie nu poate fi „oarecum gravidă”.

de a NU putea fi găsit acasă, de a NU comu-

că M. S. Regele Mihai a plecat în exil cu un

Desigur, când vorbesc despre adevăr, nu mă

nica cu alții. Înclinarea de a păstra informația

tren plin-ochi cu tablouri-capodoperă, aur și

gândesc la marile chestiuni filozofice ale

numai pentru sine, pentru a-i domina pe

diamante sau că de luna viitoare vor crește

omenirii („există Rai și Iad”?) sau la pro-

ceilalți – fiindcă informația, disponibilă clar

de 10 ori pensiile, înseamnă că AȘA E, nu?

bleme politice, al căror răspuns va depinde

și la timp, înseamnă putere, nu? Lăcomia,

(Pont ajutător pentru rezolvarea problemei:

întotdeauna de punctul de vedere al celui în-

tendința de a te îmbogăți exclusiv și repede

să zicem că grosimea unui tablou înrămat

trebat. Mă gândesc la afirmații simple, legate

din vânzarea de informații (fie ele cursuri,

este de 50 mm. Estimați câte Mona Lise

de realitatea imediată: dacă cineva îmi spune

cărți electronice e-book, sondaje electo-

(77 x 53 x 5 cm) sunt necesare pentru a

că „afară plouă”, mă voi duce la fereastră,

rale, date de marketing sau secrete de spio-

umple volumul unui vagon obișnuit de cale

voi privi cerul și voi ști pe loc dacă inter-

naj...) în loc de a împărți („shărui”) gratuit

ferată...)

locutorul meu a avut dreptate. Altfel spus,

cunoștințe firești cu cei apropiați. Și, în fine,

De curând, am observat apariția post-

dacă pentru revelarea marilor adevăruri

încercarea de a folosi tehnologia digitală

adevărului și în zona de afaceri și în procesul

avem întotdeauna nevoie de cuvântul lui

pentru a răspândi, pe scară largă, minciuni

legislativ românesc – medii care, tradițional,

Dumnezeu, criteriul ultim pentru a distinge

folositoare, minciuni care aduc fie profit, fie

aveau o bună ancorare în realitate. „Cele

(„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” - Ioan

succes în campaniile electorale.

scrise aici sunt nerealiste!” remarca cineva,

14:6), pentru situațiile de zi cu zi Creatorul

Bineînțeles, „arta” de a „spune altora

aruncându-și privirile peste planul de ac-

ne-a înzestrat pe fiecare, generos, cu o

ce vor să audă”, de a scrie prin ziare ne-

țiune, în ședința de management a unei com-

unealtă mai simplă. Anume verificabili-

adevăruri manipulatoare legate de eveni-

panii. „Dar este în interesul business-ului

tatea unei afirmații, prin experiment sau

mente politice sau de a aproba cu slugărnicie

nostru să fie!”, a sunat răspunsul (??!). În

raționament.

maximă ideile irealizabile ale vreunui șef

legislația internațională, vedem zilnic ceea ce

Ani de zile, creatorii Internetului ne-au

rupt de realitate este veche de când lumea,

americanii numesc „wishful thinking”, con-

arătat că tehnologia digitală va permite

ca și tendința majorității publicului spre

fundarea dorințelor cu realitatea obiectivă:

oricărui om de pe planetă să aibă acces la

ignoranță, zvonistică și frici ancestrale. Nouă

adoptăm legi nu pentru lumea existentă, ci

orice carte, la orice informație, la opere de

este numai explozia adusă de tehnologia IT

pentru cea care AR TREBUI SĂ FIE... cea

artă, la învățare și la interacțiune umană

metodelor de manipulare publică, dublată de

în care toți se bucură de șanse egale și de

nelimitată (oricine va putea dialoga cu ori-

capacitatea de a răspândi minciunile cu vite-

„dreptul de a fi uitat”, în care nu există nici

cine). Pe măsură ce ne transpunem biblio-

za luminii, pe întreaga planetă, în cantități

rasism, nici egoism, nici interes economic

tecile în formă electronică (le „digitizăm”) – o

uriașe. Asistăm la fenomenul pe care socio-

lacom, ci numai toleranță absolută, prietenie,

altă operație pe care România întârzie încă

logii îl numesc post-adevăr sau fake-news:

sharing fără frontiere, tinerețe fără bătrânețe

să o facă serios, în ciuda câtorva excepții no-

nu contează cât de gogonată este o afirmație

și norișori pufoși... 

tabile, meritorii -cunoștințele milenare care

sau cât de contrazisă este ea de realitatea

stăteau ascunse între pagini, pe rafturi, vor

imediată, verificabilă (știut fiind că nimeni

Continuarea materialului

deveni – zice-se – mult mai ușor și mai ieftin

nu se va obosi să verifice...): contează doar

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 5 - Mai 2018

16 E

V

E

N

I

M

E

N

T

PTC aniversează 10 ani de prezență în România În România există deja multe companii mari de tehnologie, cu o prezență semnificativă, despre care știm prea puține lucruri deoarece business-ul lor este încă foarte puțin axat pe piața locală, echipele de angajați deservind cu precădere alte piețe dinafara țării. O astfel de companie este PTC, care în

Dar cine este PTC, compania desemnată

urmă cu 10 ani a pariat pe România, cu

anul anterior ca fiind „The Company of the

intenția inițială de a dezvolta un centru

Year in IoT”, la nivel global?

John Stuart, General Manager PTC Romania

500.000 de dezvoltatori și peste 1.000 de parteneri. În România, PTC are 245 de angajați, își

de servicii, și care văzând calitățile, ta-

PTC (NASDAQ: PTC) este o companie

propune să ajungă la peste 300, este cea

lentul și inovativitatea românilor și-a

globală de software (a 20-a ca mărime),

mai mare filială europeană și ceea ce este de remarcat este că peste 70% din angajații din filiala locală sunt femei. Principalele domenii în care activează PTC sunt: additive manufacturing (3D print), realitate augmentată, IoT, Internet/ Web și 3D/CAD. Principalele produse și platforme software ale companiei sunt: - Creo (CAD design); - Windchill (Product Lifecycle Management); - Integrity (Lifecycle Management Solutions); - Thingworx, Kepware și Vuforia (IoT și AR); - produse din categoria Service Lifecycle Management.

extins echipa ajungând astăzi să ofere,

înființată în 1985, cu sediul central în

În România există deja un ThingWorx

din hub-ul local, și dezvoltare software,

Boston, cu o cifră de afaceri de 1,2 mi-

Competency Center și este examinată posi-

servicii de pre-sales, implementare și

liarde de dolari, peste 6.000 de angajați,

bilitatea deschiderii și a unui centru de

asistență tehnică.

peste 30.000 de clienți, o rețea de peste

competență AR/Vuforia. 

Cod QR IT TRENDS

Cod QR AGORA

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

ISSN: 2065 - 4766

REDACÞIA: Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

NOTÃ COPYRIGHT:

MANAGEMENT:

EDITORIALIŞTI:

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Marina Enache, Events Manager marina.enache@agora.ro Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com dr. Nicolae Goga n.goga@rug.nl Mihaela Gorodcov mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro Violeta-Loredana Pascal loredana@prwave.ro Alexandra Roată alexandra.roata@softlead.ro Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro

www.ittrends.ro Revista IT Trends este disponibilă şi online la adresa: http://issuu.com/agoramedia

Copyright © 2018 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 12-14, Sc. D, Et. 2, Ap. 10, Sector 4, Bucureºti, 040243 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


Profile for Agora Group

IT Trends 5/2018  

IT Trends 5/2018

IT Trends 5/2018  

IT Trends 5/2018

Advertisement