Page 1

B U S I N E S S

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

Nr. 7/8 - Iulie/August 2013 www.ittrends.ro

IN TERVIU RI

Mirela Danciu, Vicepreşedinte APC by Schneider Electric

Pag. 14-15

Dell Executive Director & General Manager, Central & Eastern Europe

Dorian Ghenea, IT Managed Services Director, Romtelecom

Anja Monrad si Dragos Mateescu

Pag. 6

Regional Director, Dell South Emerging Europe

„Avem o strategie foarte clară pentru piețele emergente. Ne interesează să avem partenerii cu profilele potrivite care să poată susține noile achiziții.” Laurenţiu Popescu, Country Manager IDC Romania

Pag. 12-13 Pag. 9


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Doar o statistică... de Bogdan Marchidanu

S

fârşit de iulie. Căldură moderată, slavă Domnului,

IT-ul reprezintă esenţa unei astfel de modernizări, tare mă

şi muulte poze pe FB cu „Io la mare” sau „Dra-

tem că vânzările de IT în România pot să-şi ia complet adio

gul cuţu lingând boticul”. Ceva contre şmechereşti

de la IMM-uri. Adică de la coloana vertebrală a economiei.

prin politică şi o smetie dată de către şeful de haită

Câteva grafice mai jos există şi confirmarea afirmaţiilor

pisoiaşului plagiator pe tema bişniţarului terorist întors

precedente. Mai exact, natura activităţilor inovaţionale

între fruntariile ţării. Manele cât încape, pentru cei vii

legate de sistemele informatice în cadrul IMM-urilor a

stând pe la grătare şi bere, dar şi pentru bişniţari morţi în

fost de doar 7% în anul 2012 faţă de peste 11% cu un an

încercarea de a fenta trenuri.

înainte. Vom vedea care va fi cifra pentru 2013, dar la o

Ce putea tulbura cu adevărat o asemenea atmosferă idilică, tipic mioritică, mai ales în luna lui Cuptor? O mică

asemenea tendinţă nu ar putea să surprindă pe nimeni o apropiere de zero.

statistică. Una efectuată anual de către Consiliul Naţional

În fine, un alt grafic care merită comentat aici este

al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii şi intitulată

cel legat de structura IMM-urilor în funcţie de natura

Carta Albă a IMM-urilor, ediţia 2013. O statistică încă

activităţilor de previzionare desfăşurate. Ei bine, în peste

neintrată pe radarul guriştilor de tot felul, dar care poate

55% din IMM-uri nu se elaborează la ora actuală niciun fel

avea capacitatea de a genera o caniculă socială a naibii

de planuri de afaceri. Cuplată cu cifra de 38% din IMM-uri

de pârjolitoare undeva, mai la toamnă-iarnă. (Pentru

care mai fac planuri anuale, cifra anterioară arată în mod

varianta completă a sintezei ei în format .pdf, a se vedea

clar debusolarea şi incertitudinea.

varianta online a acestui editorial, pe www.ittrends.ro)

Trecând dincolo de tabloul negru-albăstrui zugrăvit

Deoarece lectura sintezei mai sus-menţionate este

de cifrele de mai sus, se poate spune că acest tablou

edificatoare în sine, mă voi mulţumi în cadrul acestui articol

reprezintă şi o imensă oportunitate. O oportunitate din

să comentez doar câteva din rezultate, prin paralele cu

care IT-ul se poate înfrupta cu nesaţ, dacă va şti cum să

piaţa IT şi, prin aceasta, cu trimitere directă la problematica

procedeze. Este vorba în special de cloud computing, acel

de natură economică şi tehnologică dezbătută de ani de

concept care poate oferi IMM-urilor gura de oxigen de care

zile în cuprinsul revistei de faţă.

acestea, ajunse deja cu cuţitul la os din pricina unui mediu

Unul din graficele prezentate în sinteză spune că peste

politico-economic opresiv, au imensă nevoie.

26% din IMM-urile din România şi-au redus activitatea

Unul din furnizorii de cloud de pe piaţa românească,

în perioada analizată, până în luna martie 2013, iar 55%

Romtelecom, a început să activeze deja în acest sens, prin

continuă să activeze cam în aceiaşi parametri istorici. Asta

lansarea unor oferte noi şi extrem de atrăgătoare menite

nu prea e o veste bună pentru nimeni, având în vedere

IMM-urilor. Oferte care includ, pe lângă comunicaţii

că IMM-urile sunt adevăratele generatoare de locuri de

unificate, aplicaţii de tip ERP şi CRM.

muncă din orice economie.

Practic, oferta verii lansată de Romtelecom IMM-urilor

Mai departe însă vine un grafic cu adevărat dramatic.

din România este aceea a scăpării de griji privind IT-ul şi

Întrebate cum şi-au finanţat activităţile curente, peste

investiţiile în tehnologia informaţiei. Nu am nicio îndoială

91% din IMM-uri au declarat că în 2012 principala sursă

că vor apărea cât de curând şi alţi ofertanţi în această

de bani a fost autofinanţarea (faţă de aproape 75% în

direcţie. Rămâne doar de văzut cât de repede vor accepta

2011!!). Cuplată cu principalul obstacol perceput în calea

IMM-urile că astfel de oferte sunt, de fapt, adevăraţi colaci

afacerilor, anume scăderea cererii interne, o asemenea

de salvare aruncaţi pe apele tot mai nămoloase ale econo-

cifră ar trebui să dea fiori oricui, şi mai ales guvernanţilor,

miei mioritice. 

chiar dacă aceştia sunt în mod evident preocupaţi de mai bine de un an doar de imaginea proprie. Ce înseamnă o asemenea cifră pentru IT? Înseamnă o confirmare a acelor multor plângeri de pe piaţă legate de faptul că „nimic nu mai mişcă”. Autofinanţarea în condiţiile scăderii dramatice a cererii interne înseamnă o cale sigură către stoparea oricăror investiţii în modernizare. Iar cum www.ittrends.ro

bogdan.marchidanu@agora.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

2 P

E

S

C

U

R

T

IBM anunță o nouă eră în computing xperiența clienților se va schimba radical folosind soluțiile IBM, au anunțat reprezentanții companiei în cadrul evenimentului „The New Era of Computing”, desfășurat la București. Aici, IBM a prezentat abordarea Smarter Computing, sub forma unei platforme digitale care integrează hardware, software bazat pe analytics, servicii de management al rețelei și virtualizare. Toate acestea pentru o administrare mai eficientă a activităților organizațiilor.

E

Cei de la IBM au anunțat și cele mai noi opțiuni din cadrul portofoliului de sisteme al companiei. Este vorba despre linia de

pentru cea de retail

produse Smarter Storage, cu tehnologie

reprezintă

Flash, sisteme pe disc și bandă, ceea ce

recentă ofertă dintr-o

înseamnă acces mai rapid la date critice,

serie de soluţii cheie

dar și la informații din Big Data.

care

cea

combină

mai

IBM

În plus faţă de prezentarea familiei de

Power Systems cu soft-

sisteme Flash IBM FlashSystem, compania

ware specializat pentru

a anunţat noi îmbunătăţiri în cadrul porto-

a îndeplini cerinţele big

foliului de soluţii de stocare, care vor ajuta

date între sistemele de cloud fără a afecta

data şi analytics ale fiecărei industrii în

mai mulţi clienţi să obţină acces rapid şi

performanţele.

parte.

continuu la informaţii critice de business.

Pe lângă cele de mai sus, IBM a anunțat

Trei soluţii suplimentare oferă organi-

De exemplu, IBM a adăugat suport de 4

și alte noutăți, mai ales pentru clienții

zaţiilor din orice sector industrial capa-

TB pentru unităţile de stocare avansată

din industrie. De remarcat sunt soluțiile

bilităţi de calcul avansate, inclusiv analiză

Storwize V7000 şi XIV, pentru a mări

Power Systems, fiecare dintre ele oferind

predictivă, tehnici de notare şi optimizare,

cu 33% capacitatea de stocare în acelaşi

capabilităţi avansate de Big Data analytics

precum şi oferte „pay-per-use” care cores-

spaţiu şi noi capabilităţi pentru XIV care

şi cloud computing. Cinci pachete de soluţii

pund modelelor de business sau infra-

permit clienţilor să trimită volume mari de

pentru industria de asistenţă medicală şi

structurilor de cloud private. (CF)

Suport 365, o nouă soluție pentru companii lass IT, Microsoft România și Optimum Center au lansat un nou pachet IT adresat companiilor. Soluția se numește Suport 365 și reunește module de comunicare/colaborare, de control/securitate, productivitate și de suport. Aceasta are la bază soluții Microsoft și Optimum Center și se bazează pe experiența celor de la Class IT.

C

Lansarea este realizată în contextul în care, pe măsură ce devin mai accesibile, tehnologiile digitale devin parte din strategiile de creștere ale întreprinderilor mici și mijlocii, fapt confirmat de un studiu recent Ipsos MORI angajat de Microsoft. Între companiile participante în acest studiu ce au prognozat creștere în 2013, 83% consideră că soluțiile IT joacă un rol critic în succesul organizației.

„Companiile ce performează se concentrează pe dezvoltarea afacerii

Gabriela Matei, Cloud Director, Microsoft România: „Soluția

și lasă în grija unor parteneri competenți suportul IT și soluțiile de

lansată cu partenerii noștri Optimum Center și Class IT adresează

comunicare, acoperind riscurile care pot duce la derapajul afacerii.

într-un mod foarte concret cerințele de servicii IT ale firmelor

În parteneriat cu Microsoft România și Optimum Center, am decis

mici și mijlocii. Este o soluție de productivitate, control, colabo-

să creăm un pachet complet care să ofere confort prin accesarea în

rare și suport IT ce va permite acestor companii să facă un salt de

siguranță a celor mai productive instrumente IT din piață, implemen-

competitivitate și să elibereze energie către zonele productive ale

tate de profesioniști cu un înalt nivel de pregătire și expertiză”, a

business-ului.”

declarat la lansarea soluției Bogdan Tudor, Director General Class IT.

Soluția Suport 365 este disponibilă companiilor românești sub

Gabor Bodo, IT Manager, Renania Trade, a povestit cum a decurs

formă de abonament. Abonamentele lunare pornesc de la 3,30

o implementare de soluție Microsoft de către Class IT la compania

euro/utilizator pentru soluția Office 365, de la 0,9 euro/utilizator

pe care o reprezintă: „Echipa Class IT care a gestionat proiectul

pentru soluțiile oferite de Optimum Center iar suportul IT livrat de

de implementare Office 365 ne-a depășit cu mult așteptările, mai

Class IT începe de la 9,8 euro/utilizator (toate prețurile sunt fără

ales din perspectiva soluțiilor găsite și a angajamentului celor

TVA). Furnizorii soluției promit că implementarea este realizată

cu care am colaborat. Office 365, implementat de un partener cu

rapid, eficient și fără a cauza întreruperi semnificative în activita-

experiență, a reprezentat combinația ideală pentru Renania”.

tea zilnică a beneficiarului. (CF) www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

3

Costuri totale* cu 68% mai mici. O investitie care merita. Sistemele HP Blade se amortizeaza in aproximativ 7 luni*. Centrul de date reprezenta si un centru de costuri. Nu si de acum inainte. Sistemele HP Blade cu servere HP ProLiant Gen8 rezolva problema costurilor si complexitatii prin inteligenta, eficienta integrata si disponibilitate maxima.

Puterea infrastructurii convergente HP este aici.

Disponibile prin partenerii Network One Distribution: Bucuresti - Kapsch Romania 3LDWD0RQWUHDOQU_WHO_RĆŤLFHURPDQLD#NDSVFKQHW_ZZZNDSVFKQHW Bucuresti - Python Systems 6WU%DUEX9ODGRLDQXQU__RĆŤLFH#S\WKRQUR_ZZZS\WKRQUR Constanta - Forte Systems %G$O/DSXVQHDQXQU_WHO_RĆŤLFH#IRUWHV\VUR_ZZZIRUWHV\VUR Galati - Romlotus Computers 6WU$O,&X]DQU_WHO_RĆŤLFH#URPORWXVUR_ZZZURPORWXVUR Iasi - Quartz Matrix %G&DURO,QU_WHO_RĆŤLFH#TXDUW]PDWUL[UR_ZZZTXDUW]PDWUL[UR Oradea - CG&GC HiTech Solutions 6WU0.RJDOQLFHDQXQU_WHO_RĆŤLFH#FJKLWHFKUR_ZZZFJKLWHFKUR Timisoara - Eastern Digital 6WU%XFRYLQHLQU_WHO_HGF#HGFUR_ZZZHDVWHUQGLJLWDOUR

Sistemul HP Blade cu servere HP ProLiant BL460c Gen8 este echipat cu procesor IntelÂŽ XeonÂŽ seria E5-2600 si Sistemul HP Blade cu servere HP ProLiant BL660c Gen8 este echipat cu procesor IntelÂŽ XeonÂŽ seria E5-4600

*Pentru detalii, vizitati hp.com/go/proliantgen8_blades Š Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

4 O

P

I

N

I

I

Vrem-nu-vrem CRM-ul migrează în cloud

S

tudiile de piață o demonstrează clar: potrivit Gartner,

Radu Crahmaliuc

peste 40% dintre aplicațiile CRM vândute în 2012 au fost bazate pe servicii SaaS, mult mai ușor de implementat. Serviciile CRM bazate pe Cloud permit

– plecând de la cuantificarea reacțiilor emoționale ale

integrarea rapidă de noi aplicații ce asigură funcționalități

clienților, cu o migrare rapidă către business și enterprise

complementare, care nu erau posibile pe vechile generații

unde experiențele personale ale angajaților au ajuns mai

de platforme CRM. Organizațiile par să realizeze că cele

influente decât presiunea variabilă și politizabilă a sindi-

mai valoroase asset-uri pe care le au sunt relațiile de lungă

catelor. Astfel că, de la marketingul digital facilitat de dez-

durată cu clienții, iar calitatea și încrederea reală sunt noile

voltarea comunicării online, până la campaniile sociale nu

etaloane de apreciere.

a mai fost decât un pas. Dar migrarea instrumentelor de

După cum apreciam și într-o postare de pe cloud-mania,

marketing de la listele de clienți din Excel la nevoia de ana-

printre industriile cu șanse sporite de dezvoltare prin

lize predictive Big Data în timp real nu este facilă și necesită

adoptarea cloudului se numără educația, agențiile de mar-

instrumente adecvate de monitorizare socială și funcții de

keting, furnizorii de entertainement online, serviciile de

analytics. În fine, nevoia de emulsionare a performanțelor

sănătate, IT-ul, start-up-urile, sectorul financiar-bancar,

din generarea de leaduri duce la instrumente tot mai inteli-

telecomunicațiile, turismul și serviciile de securitate. Deși

gente de evaluare a performanțelor din marketing și im-

aparent foarte diverse, toate aceste industrii au un numi-

plicit la o nevoie mai acută de mobilitate. Nu e de mirare

tor comun: importanța relațiilor cu clienții. Iar conform

deci că un algoritm de genul Social + Predictive Analytics

ultimelor interpretări, viitorul relațiilor cu clienții depinde

+ Big Data + Mobilitate nu poate conduce decât la Cloud...

mai mult de context decât de tranzacții. Un trend care apasă

În zona de vânzări, popularitatea accentuată a dispozi-

fin pedala de accelerație prin integrarea celor mai bune in-

tivelor mobile tinde să schimbe radical străvechile obice-

strumente din social media, făcând ca noile soluții CRM

iuri din vânzări, locul agenților cu gulere albe fiind luat de

bazate pe cloud și API să fie tot mai ușor de folosit, în spe-

forțe mobile care explorează noile terenuri de vânătoare

cial la nivelul întreprinzătorilor mici și mijlocii. Câștigarea

oferite de mediile sociale cu armele cele mai moderne ba-

de vizibilitate asupra clienților bazată pe contextualitate

zate pe tehnologiile Web sau platformele cloud. Indiferent

nu e simplă. Implementarea soluțiilor de filtrare și analiză

ce vrea să vândă, pastă de dinți, mațe pentru cârnați, plat-

granulară pentru a înțelege diferitele nuanțe din reacțiile

forme petroliere, aplicații software sau servicii complexe,

clienților necesită mai mult decât integrarea platformelor

un om de sales nu mai stă azi la tejghea sau într-o cușcă

API sau cloud. E nevoie de o strategie precisă de integrare

de sticlă aşteptând comenzile, ci se duce către client cu

pentru a alinia datele clienților cu strategiile de dezvoltare.

toate mijloacele moderne de comunicare și de penetrare a

Confirmarea vine tot din studiile de piață. Cele mai

simțurilor, invadându-i rațiunea cu cele mai perverse arme

proaspete tendințe din piața de CRM sunt relevate de

emoționale de stimulare a subconștientului. Instrumentele

Gartner în recentul studiu „Whats Hot in CRM Applications

de sales bazate pe cloud reunesc seturi complexe de funcții

in 2013” lansat în luna Iunie. Raportul acoperă analize din

de lead management și integrare socială ce permit adapta-

patru arii de interes în interacțiunile cu clienții, precum

rea rapidă a procesului de vânzare în funcție de obiceiurile

marketing, sales, customer service și e-commerce. Con-

de consumator, cel mai cool concept în această zonă fiind

form Gartner, Big Data, Cloud, Social, Mobile și Internet of

CPQ (Configure, Price, Quote) prin care orice producător

Things sunt cele cinci tendințe tehnologice care captează

are acum abilitatea de a prezenta clientului un model 3D

atenția în continuare în zona priorităților pentru dezvolta-

al produsului propus, să îl includă într-o cotație flexibilă și

torii de aplicații CRM.

să îl trimită prospectului prin e-mail, totul de pe un iPad. 

Marketingul a beneficiat cel mai rapid de popularitatea

rcrahmaliuc@yahoo.com

social media și a avut o contribuție covârșitoare la adoptarea funcțiilor sociale, mai întâi în zona de consumer www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

5 R

I

S

K

M

A

N

A

G

E

M

E

N

T

Asigurările: când sunt cu adevărat utile? de Gabriel Popescu

nul dintre instrumentele de finanțare a riscului pe care puține companii din industria de tehnologie a informației și comunicații își permit să-l ignore în mod conștient este asigurarea. Acestă precizare referitoare la asumarea conștientă a riscului este esențială pentru înțelegerea rolului alocat asigurării de o firmă IT&C în strategiile sale. Nu rareori, asumarea unor riscuri copleșitoare, ale căror consecințe potențiale depășesc cu mult toleranța organizației la pierderi, se face inconștient, dintr-o varietate de motive.

U

Asigurarea, al cărui rol este acela de a

mativ, o enumerare succintă a câtorva tipuri

proteja stabilitatea financiară a companiei,

de asigurări dezvoltate pentru finanțarea

ajunge adesea să fie percepută destul de

unor riscuri specifice firmelor IT&C: Cyber

simplist ori chiar eronat în unele firme

Liability, Network Security Liability, EEI,

IT&C, printre altele și din cauza activităților

Fidelity Crime Insurance Liability, Techno-

de promovare desfășurate de unii asigu-

logy Errors & Ommissions Liability (care

ratori și intermediari în asigurări, care

include și o componentă de Intellectual

induc idei false de securitate și așteptări

Property Insurance).

Gabriel Popescu

nerealiste. Oamenii pot fi ușor derutați de

Securizarea unei afaceri IT&C este rezul-

faliment. Concluzia ce se poate trage din

diverși purtători de mesaje, mai ales când

tatul unui proces complex de implementare

acest exemplu ipotetic este că, pentru a fi

aceștia au o aură de experți. Aceasta se

de măsuri vizând reducerea probabilității

cu adevărat utile și efective, asigurările

întâmplă deoarece riscul este o proiecție

catastrofelor (Risk Management), constru-

trebuie să fie integrate în structura de

despre viitor iar managementul incertitu-

irea și menținerea rezilienței (Disaster Re-

securizare a afacerii.

dinii și presupunerilor nu face parte din

covery la nivel operațional și Business Conti-

O companie IT&C poate avea diverse

educația formală a celor mai mulți oameni.

nuity Management la nivel strategic) precum

obiective pentru a căror realizare urmărește

Există pe Internet o multitudine de afir-

și protejarea profitabilității prin asigurări și

strategii definite și întreprinde mișcări tac-

alte tehnici de finanțare a riscului.

tice pe piață. Cum, în sens larg, riscurile

mații făcute deopotrivă de asiguratori și brokeri de asigurări care încearcă să con-

O companie IT&C poate ajunge să facă

reprezintă implicații ale incertitudinii asu-

vingă publicul fie că „asigurarea preia

asigurări din diverse motive, de exemplu

pra obiectivelor, pare logic ca cerințele de

riscul”, fie că „riscul este transferat prin

din convingeri rezultate din cerințe pro-

asigurare să rezulte din analize de risc. Dat

asigurări”. Poate o asigurare să preia riscul

prii de securizare a afacerii, din obligații

fiind că asigurările nu pot prelua riscul, are

de incendiu într-o cameră de servere? Evi-

contractuale sau legale ori ca urmare a

sens asocierea asigurării cu implementarea

dent, nu. Dacă ar prelua riscul, ar trebui să

insistențelor unui agent sau broker de

de măsuri pentru reducerea probabilității

ardă asiguratorul în locul asiguratului. Din

asigurări. Ca observație de bun simț, se

de producere a riscului. Este același prin-

păcate, această spectaculoasă substituire nu

poate reține că atunci când un partener de

cipiu ca la mașini: chiar dacă ai centură de

se poate întâmpla. Asigurarea poate doar

afaceri vă impune o asigurare, o face pen-

siguranță și airbag, are sens să încerci să

să preia consecințele financiare ale riscului,

tru a-și proteja propria afacere și nu pentru

eviți un accident.

adică să plătească daune, ceea ce este cu

a proteja afacerea dumneavoastră.

Pregătirea și desfășurarea răspunsului

totul altceva. Riscul rămăne totdeauna la

Într-un contract comercial, clientul A

de continuitate și recuperare după un in-

asigurat, care trebuie să facă ceva mai mult

poate cere furnizorului B de servicii IT&C

cident major, de care depinde supravie-

decât asigurări dacă urmărește să clădească

ca acesta să-și cumpere o asigurare de

țuirea organizației, angajează costuri atât

o afacere cu performanță predictibilă și

răspundere. La producerea unui eveniment

înainte cât și după producerea incidentului.

sustenabilă pe termen lung.

major ce angajează răspunderea furnizo-

Pare deci logic ca anumite cerințe de

Există o bogată gamă de asigurări dedi-

rului B, dauna produsă clientului A este

performanță ale asigurării să fie influențate

cate firmelor IT&C, care ar putea să uimească

compensată de asigurare. În funcție de

și de configurația strategiilor de continuita-

pe cei care cred că dezastrele se întâmplă

publicitatea creată în jurul evenimentului,

te adoptate, pentru ca asigurarea să poată

doar altora ori că merită să cheltuie bani

reputația furnizorului B poate fi grav

susține cât mai mult din costul răspunsului

în orice alt scop decât pentru construirea

afectată și imaginea sa pe piață compromisă

de continuitate. 

unor capabilități efective de răspuns la inci-

în sensul perceperii frunizorului B ca ne-

dente ipotetice, care se pot întâmpla sau nu

sigur, cu consecința că acesta începe să

Continuarea materialului

într-un viitor nedefinit. Iată, cu titlu infor-

piardă clienți și să se îndrepte treptat spre

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

6 I

N

T

E

R

V

I

U

CIO ca business enabler de Romulus Maier

ontinuăm seria de interviuri cu cei mai importanți CIO din economia românească. În această lună a avut amabilitatea să ne împărtășească viziunea sa domnul Dorian Ghenea, IT Managed Services Director, Romtelecom.

C

IT Trends: Rolul unui CIO diferă de la

tui organism. Informaţia este prelucrată,

organizație, la organizație, în funcție de

interpretată şi circulă în funcţie de necesităţi,

specificul acesteia? În organizațiile în care

indiferent în ce domeniu activează per-

tehnologia este doar un suport pentru busi-

soana/organizaţia respectivă.

Dorian Ghenea, IT Managed Services Director, Romtelecom

ness și nu face parte din business-ul pro-

În multe organizaţii, CIO-ul face parte din

sabilitate care nu vor putea fi niciodată ex-

priu-zis, rolul CIO-ului este mai mult admi-

managementul executiv şi participă activ la

ternalizate. Ponderea lor va creşte constant

nistrativ? În organizațiile în care tehnologia

dezvoltarea strategiei de business a com-

schimbând semnificativ rolul organizatiei

însăși face parte din core business rolul

paniei. Există situaţii în care CIO-ul com-

IT în companie. Agenda CIO-ului se va con-

CIO-ului este unul strategic și mai apro-

paniei este promovat în funcţia de CEO şi

centra din ce în ce mai mult pe analiza de

piat de CEO? Cum vedeți Dumneavoastră

această evoluţie vine să confirme cele afir-

business, strategie, guvernantă, dezvoltare

acest lucru și cum se întâmplă lucrurile în

mate anterior. Business-ul a devenit mult

de arhitectură, management de portofoliu şi

organizația Dvs.?

mai dinamic, schimbările sunt complexe şi

resurse.

Dorian Ghenea: Am început să lucrez

rapide. Modul în care accesul la informație

Responsabilitatea furnizării serviciilor

în domeniul IT imediat după terminarea

şi prelucrarea eficientă a acesteia ajută

cerute de business rămâne în organizaţia

facultăţii în 1988. Timp de 10 ani am acu-

business-ul să se schimbe și să se adapteze

IT şi în scenariul în care administrarea in-

mulat experienţă în cadrul unor companii

este din ce în ce mai important. Din acest

frastructurii şi sistemelor IT sunt furnizate

din cele mai diverse industrii, cum ar fi

motiv rolul CIO-ului creşte, de asemenea, în

de companii terţe. Cred cu tărie că evoluţia

petrol şi gaze, financiar, energie etc.

complexitate şi importanţă.

IT-ului va însemna, de asemenea, apariţia

Experienţa mea este legată în mod special

CIO-ul trebuie să facă parte din echipa

unor funcţii şi roluri care acum nu există.

atât de proiectarea, dezvoltarea şi operarea

executivă de management care definește,

Dacă până acum IT-ul trebuia să vorbească

infrastructurii specifice centrelor de date,

dezvoltă și aplică strategia de business a

10-20% business și 80-90% tehnologie,

cât şi de furnizarea de servicii şi suport IT

companiei. Strategia de dezvoltare a busi-

acest raport tinde să se inverseze în viitor.

pentru utilizatorii finali. Așadar, voi încerca

ness-ului companiei determină și defi-

În România, tendinţele despre care am

să vă împărtăşesc câte ceva din viziunea

nește direct strategia de dezvoltare a orga-

discutat sunt adoptate cu preponderenţă în

şi experienţa mea ca specialist, în raport

nizaţiei IT.

organizaţiile multinaţionale unde schim-

cu specificul organizaţiilor pentru care am lucrat.

ITT: Principalele tendințe ale momen-

barea este propagată mult mai rapid.

tului sunt date de mobilitate, consumeri-

ITT: CIO Council a prezentat recent un ra-

Rolul CIO evoluează în aceeaşi direcţie

zare, virtualizare, cloud computing, totul

port despre adoptarea cloud-ului în România

indiferent de domeniul în care compania

ca serviciu. Cum vedeți adoptarea acestor

în care se afirmă că până în 2017 toate com-

îşi desfăşoară activitatea. Organizațiile de

tendințe în România?

paniile mari din România vor utiliza o formă

IT au structuri și funcționalități diferite în

D.G.: Acest concept de „totul ca serviciu”

sau alta de cloud computing. Romtelecom

funcție de industrie, dar contribuţia CIO-

vine să răspundă cerinţelor de business

este unul dintre cei mai importanți furnizori

ului devine din ce în ce mai importantă pen-

actuale și mă refer aici la eficiență, agilitate,

de servicii de cloud computing din România.

tru dezvoltarea business-ului organizaţiei,

flexibilitate, disponibilitate, securitate, vi-

Cum se vede acest lucru din perspectiva Dvs.

fie că vorbim de telecomunicații, fie că vor-

teza de implementare. Ar mai fi de amintit

și în ce măsură utilizați intern servicii de

bim de fashion.

şi optimizarea costurilor operaţionale.

cloud computing?

Pe lângă funcţia clasică de suport, di-

Companiile din industria IT s-au adaptat

D.G.: Noțiunea de cloud a fost promovată

rectorul IT a devenit în ultimii ani un im-

cerinţelor pieţei pentru a putea oferi servicii

intens în ultimii ani de toţi vendorii de

portant business enabler al organizaţiei,

mult mai rapid şi eficient. Va exista, evi-

tehnologie din industria IT. S-a trecut rapid

îndreptându-se, inevitabil, către rolul de

dent, un impact semnificativ asupra organi-

de la ASP (Applications Service Provider) la

dezvoltare şi impelementare a strategiei de

zațiilor IT. Anumite roluri și funcții, precum

SaaS (Software as a Service) şi mai departe

business a companiei.

şi expertiza aferentă acestora vor migra

către IaaS, PaaS, Everything as a Service. 

Dacă ne gândim la structura unei com-

către furnizorii de servicii.

panii ca la un organism uman, IT-ul repre-

Dar nu totul se poate furniza ca serviciu

Continuarea materialului

zintă o parte importantă din creierul aces-

şi bineânţeles sunt anumite arii de respon-

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

7

Puterea extraordinara ofera oportunitati extraordinare.

Transforma-ti afacerea cu ajutorul noilor solutii Data Center de generatia 12 De ce sa iti lasi afacerea de succes in voia sortii? Foloseste IT-ul ca un avantaj competitiv cu ajutorul noilor solutii oferite de serverele PowerEdgeTM echipate cu IntelŽ XeonŽQSPDFTTPSDFPGFSBFţDJFOUB WJUF[BTJJODSFEFSFB DBPSJDFQSPCMFNBBSFPSF[PMWBSF4FSWFSFMF1PXFS&EHFTMSFQSF[JOUBEPBSP parte din solutiile Data Center oferite de Dell, care asigura afacerii tale tot ce are nevoie si chiar mai mult. "ŤBNBJNVMUFQFDell.com/Transform.

Disponibil prin partenerii Network One Distribution: Bucuresti - Kapsch Romania | Piata Montreal nr. 10 tel: 021 408 73 73 | office-romania@kapsch.net | www.kapsch.net Pitesti - Prime Solutions | Str. Gen. Eremia Grigorescu R1 bis tel: 0248 217 261 | office@primesolutions.ro | www.primesolutions.ro Oradea - CG&GC HiTech Solutions | Str. M. Kogalniceanu nr. 55 tel: 0359 427 369 | office@cg-hitech.ro | www.cg-hitech.ro

ŠDell Inc. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

8 L

O

R

E

D

A

N

A

S

V

O

I

C

E

Cum răspunzi la telefon sau diferenţa între un client câştigat şi unul pierdut

F

iecare client este important pentru orice afacere. Cu toate acestea, ţinând cont de modul în care sunt trataţi mulţi clienţi, s-ar putea spune că multe business-uri uită că depind de aceştia.

Acum câteva zile aveam nevoie să angajez o firmă care

Violeta-Loredana Pascal

să presteze un anumit serviciu. Totul dura o zi, iar suma pe care urma să o plătesc nu era deloc mică – echivalentul

şi te întreb pe care o utilizezi. Ştiam că există două tipuri

a peste 1.000 de euro. Sigur, nu era vorba doar despre

de produse care pot fi utilizate pentru realizarea respectivei

manoperă, existau şi nişte produse care trebuiau utilizate,

lucrări, ştiam deja şi care erau plusurile şi minusurile şi ce

însă o bună parte din sumă rămânea ca un câştig în firma

aleseseră cunoscuţii mei şi mi-ar fi plăcut ca un profesionist să

respectivă pentru o muncă de o zi.

îmi enumere punctele forte ale fiecărei opţiuni, dezavantajele

Niciodată nu mă arunc la prima ofertă. Mă documentez,

şi să îmi spună ce recomandă el. Un răspuns de genul: „Nu

vorbesc cu prieteni sau cunoştinţe care este posibil să fi

pot să vă explic... folosim ce doriţi dumneavoastră” nu mă

folosit o firmă anume de care au fost sau nu mulţumiţi şi

convinge absolut deloc. Nu vreau şovăieli şi impresia că faci

care ar putea avea anumite recomandări pentru mine. Aşa

orice pentru bani, fără să te intereseze calitatea.

am procedat şi în cazul de faţă.

Atenţie la modul în care oferiţi informaţiile solicitate de clienţi. În funcţie de răspunsuri şi atitudine puteţi câştiga sau alunga clienţii!

«

Răspunsuri documentate, clare Ei bine da, am avut parte şi de o persoană care a ştiut să condenseze informaţia, să ofere ambele variante, cu plusuri şi minusuri, cu recomandări, cu garanţii incluse, detalii de preţ şi aşa mai departe. Rapid, la obiect şi complet. Da, prin telefon. Mi-a plăcut acea persoană – cum spuneam,

Moduri de a reacţiona

şi această firmă fusese o recomandare – şi am colaborat

Având mai multe numere de telefon la dispoziţie aparţinând

cu aceasta, iar când am mai discutat şi apoi când ne-am

unor persoane cu care se lucrase de curând, am început să

întâlnit, la finalul lucrării, am fost încântată de rezultat.

contactez fiecare firmă în parte. Şi am avut parte de surprize

Aşadar se poate.

mai mult sau mai puţin plăcute.

Situaţia de mai sus, exemplu personal recent după cum spuneam, este menită a ilustra încă o dată cât de important

Lipsa completă a unui răspuns

este ca atunci când un potenţial client, sau unul existent,

Da, înţeleg că sunt momente în care nu poţi răspunde

solicită o informaţie, aceasta să îi fie oferită cât mai complet,

la telefon. Vorbeşti cu altcineva, lucrezi la ceva, eşti într-o

într-un mod plăcut, la telefon sau pe e-mail ori în ce mod

întâlnire ori într-un loc unde nu poţi vorbi etc. Şi mie mi se

doreşte clientul (în funcţie, desigur, şi de specificul firmei

întâmplă să nu pot răspunde mereu. Dar mai ales când te

şi al relaţiei furnizor-client). Modul în care se reacţionează

sună cineva în 2 ore diferite – şi nu consecutive! – în aceeaşi

atunci când cineva solicită o astfel de informaţie poate face

zi, dacă nu poţi răspunde în niciunul din acele momente,

diferenţa între câştigarea unui nou client sau pierderea lui.

atunci revii cu un telefon. Aceasta, evident, dacă vrei clienţi.

Iar un client câştigat şi mulţumit va recomanda mai departe,

Una dintre firmele contactate se pare că nu voia pentru că

în timp ce unul nemulţumit s-ar putea chiar să spună mai

nu a revenit cu un apel toată ziua (nici în zilele următoare,

multor oameni decât cel mulţumit cu cine să NU se lucreze.

nu că atunci ar mai fi contat).

Şi da, ca fapt divers, în cadrul acelor discuţii cu prietenii şi eu am primit recomandări de oameni pe care să nu îi

Răspunsuri neprofesionale

angajez pentru că nu lucrează bine.

Fiind vorba despre un serviciu anume şi mai ales pentru

Exemplul ţine de prestarea unor servicii, însă este uşor

că mă documentasem, aveam câteva elemente pe care le

de înţeles că recomandarea de a oferi informaţii în mod

urmăream. Aşa că în fiecare discuţie puneam anumite

profesionist, fără superioritate, ezitări ş.a., oricărui client

întrebări cu privire la unele detalii. Ca să mă convingi că ştii

care le solicită poate duce la vânzări mai mari. În caz contrar

meserie, ar trebui să nu mă întrebi pe mine la ce opţiuni mă

cel mai probabil se uşurează munca unor concurenţi. 

refer când vorbesc, de pildă, de existenţa a două variante www.ittrends.ro

loredana@prwave.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

9 I

N

T

E

R

V

I

U

Despre software şi succes de IT TRENDS

…este vorba în cartea albă Software and Success realizată recent de International Data Corporation (IDC). Aceasta îşi propune să prezinte câteva aspecte fundamentale legate de informatizarea organizaţiilor publice. Laurenţiu Popescu, Country Manager

muncii utilizatorului, dacă oferă satisfac-

IDC Romania, ne spune de ce complexita-

ţie clientului final, dacă aduce eficienţă,

tea organizaţională a sectorului public este

dacă modernizează procese, dacă aduce

o problemă pentru furnizorii de servicii

dezvoltare, un proiect poate fi conside-

IT şi care sunt celelalte mari provocări ale

rat de succes. Testul final este ușurința cu

proiectelor de eGovernment.

care utilizatorii pot accesa informațiile şi

IT Trends: Este uşor sau greu să faci proiecte IT cu statul? Ce spun furnizorii de software?

creşterea productivităţii lor. Sectorul public are nevoie enormă de soluţii de eGovernment şi are capacitatea

Laurenţiu Popescu: Sunt multe lucruri

de a le absorbi, iar rezultatele bune se văd.

care trebuie luate în consideraţie în proce-

De exemplu, soluţiile de informatizare a

sul de migrare a activităţii organizaţiilor

sectorului medical – Sistemul Informatizat

publice în mediul digital. În primul rând,

Unic Integrat (SIUI), Reţeta electronică,

vorbim de milioane de clienți și de volume

Cardul de sănătate dezvoltate pentru Casa

uriaşe de date, de centre de cost multiple.

Naţională de Asigurări de Sănătate, Siste-

Furnizorii se confruntă cu o structură des-

mul de plăţi ale subvenţiilor europene

centralizată de decizie, cu „procese orga-

pentru agricultură de la APIA, Sistemul

nice” dezvoltate de-a lungul a zeci de ani,

Educaţional Informatizat sunt proiecte

cu atitudini conservatoare. Dar aceste ob-

uriaşe care au adus schimbări semnifica-

stacole sunt surmontabile şi cel mai bun

tive în funcţionarea organizaţiilor de stat.

terenuri mari sau mici. Proiectele mari au

argument este acela că sunt multe firme

Aceste domenii – educaţia, sănătatea,

termene mari de implementare şi este ne-

care au făcut implementări de succes în

agricultura – sunt motoare de bază în dez-

voie de multă experienţă şi muncă pentru

sectorul public.

voltarea unei ţări.

pregătirea lor. Dar odată dobândită ex-

IT Trends: În Cartea albă Software and Success vorbiţi despre aceste bune practici. Pe ce se bazează ele?

IT Trends: De unde vine complexitatea lor?

Laurenţiu Popescu, Country Manager IDC Romania

pertiza necesară, acestea pot fi replicate cu succes în alte ţări, ceea ce SIVECO face

Laurenţiu

Popescu:

Complexitatea

acum în regiuni diferite ale lumii.

Laurenţiu Popescu: Pe expertiză, pe

unei soluții de eLearning rezidă în

o cunoaştere foarte bună a pieţei, pe

interacțiunea dintre tehnologie și pro-

flexibilitate, pe abordarea cu mult curaj a

grama

de

Laurenţiu Popescu: Structurile „tradi-

soluţiilor creative, pe foarte multă muncă

eHealth, complexitatea vine din fluxul

ționale”, procesele din interiorul orga-

şi dedicare. Analiştii IDC au analizat în

de informații, despre furnizori, labora-

nizaţiilor publice sunt adesea complexe

documentul pe care l-aţi menţionat, trei

toare, contribuabili, factori de decizie

și înrădăcinate. Pe măsură ce angajaţii

proiecte importante de informatizare cu

politică, organizaţii profesionale medi-

învaţă să folosească soluţii IT, nu mai

peste 20 de milioane de beneficiari, rea-

cale, varietatea actorilor pieţei serviciilor

există cale de întoarcere şi chiar devin

lizate de SIVECO. Specialiştii acestei com-

de sănătate şi capacitatea acestora de a

dependenţi de noile instrumente de lucru.

panii au reuşit să gestioneze cu succes

lucra sincronizat pentru a livra servicii

Pentru omul modern, ecranul înseamnă

complexitatea şi dificultăţile inerente pro-

bune pacienţilor. În agricultură, complexi-

acces. De la televizoare și ATM-uri, de la

iectelor publice de informatizare şi, de

tatea a venit din gradul de fărâmiţare al

check-in în aeroporturi și panouri digi-

aceea, astfel de experienţe trebuie cunos-

terenurilor agricole, din presiunea care

tale, ecranul a devenit principalul instru-

cute si replicate.

s-a pus pe structurile administrative şi pe

ment prin care oamenii intră şi absorb

fermieri. Dar punerea în aplicare a Politi-

informații. De aceea am încredere că

cilor Agricole Comune a deschis calea spre

această rezistenţă va fi slăbită de avan-

ce

o mai bună gestionare a terenurilor de

tajele evidente pe care tehnologia le aduce

îmbunătăţirea

care beneficiază acum fermierii, fie că au

în viaţa de zi cu zi. 

IT Trends: Cum se măsoară un proiect de succes? Laurenţiu generează.

Popescu: Dacă

aduce

Prin

ceea

şcolară.

Pentru

www.ittrends.ro

sistemele

IT Trends: Cât de dificilă este rezistenţa în privinţa asimilării sistemelor IT?


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

10 e

H

E

A

L

T

H

Inițiative în domeniul informaticii medicale în Olanda de Prof. Dr. Robert A. Stegwee, Capgemini Consulting, Președinte HL7 Olanda

cest material se bazează pe un articol cu titlul „Dosarul personal de sănătate în Olanda, luctor et emergo: ce am obținut după un deceniu de luptă”, publicat în colaborare cu Margreet Michel-Verkerke și acceptat pentru prezentare și publicare la Conferința Europeană pentru Sisteme Informatice 2013 (European Conference on Information Systems 2013) care a avut loc la Utrecht, în Olanda.

A

Ultimul deceniu a înregistrat un număr

de sănătate pentru pacienți și ca acest card

de inițiative menite să ducă la un schimb

să fie utilizat la scară națională, pentru re-

mai bun de informații medicale despre

alizarea unei infrastructurii naționale a do-

pacienți în Olanda. Multe inițiative erau

sarului electronic de sănătate al pacienților.

dedicate unui grup specific de clienți. Cum

Pentru aceasta era necesară o identificare

ar fi, de exemplu, sisteme integrate de să-

unică a pacienților, a specialiștilor din do-

nătate pentru pacienți cu programe multi-

meniul sănătății și a organizațiilor impli-

disciplinare de diabet, un card inteligent

cate în oferirea de servicii de sănătate. S-a

pentru pacienții care suferă de Parkinson,

remarcat o necesitate puternică de inte-

sau un schimb de informații între moașe

grare a sistemelor informatice, utilizate la

și ginecologi. Aceste proiecte au relevat

nivel regional. Ca un prim pas s-a planifi-

necesitatea unor sisteme informatice cen-

cat schimbul de informații și înregistrarea

tralizate. În paralel pacienții au avut posi-

rețetelor prescrise și medicația urmată.

bilitatea de a-și crea propriile înregistrări

Proiectul cu cardul de sănătate a eșuat

de sănătate pe Internet, posibilitate primită

la începutul anului 2000. Principalul mo-

cu un entuziasm moderat din partea

tiv al eșecului a fost faptul că nu s-a pu-

pacienților, în principal datorită lipsei de

tut ajunge la un acord în ceea ce privește

conectivitate cu furnizorii de servicii de

funcționalitățile pe care ar trebui să le aibă

sănătate. Alte inițiative s-au axat pe comu-

și prin urmare nu a putut furniza valoare

nicarea dintre spitale și medicii de familie.

adăugată participanților implicați.

Robert Stegwee este consultant strategic meHealth la Capgemini Consulting. El are o perspectivă internațională și pasiunea de a îmbunătăți experiența în domeniul serviciilor de sănătate. El este, de asemenea, președintele asociației HL7 Olanda și al organizației europene de standardizare CEN TC251 în domeniul informaticii medicale. decola în 2011, limitat doar la cele două

Aceste mesaje se refereau în principal la

Un nou program pentru infrastruc-

funcționalități menționate. Cu toate aces-

informații despre pacienți și la rapoarte de

tura informatică națională a fost lansat

tea, în ultima clipă, senatul a respins legea

laborator. Pe de altă parte medicii de fami-

în 2003, cu accent pe înregistrările de

care ar fi trebuit să constituie fundamentul

lie duceau lipsă de aplicații specializate.

sănătate ale pacienților, realizate de medi-

schimbului de informații între furnizorii de

Din cauza dimensiunii mici a pieței olan-

cii de familie și pe liste riguroase de medi-

servicii de sănătate. În 2013 infrastructura

deze și a marii varietăți de soluții software

camente. Acest program și-a propus rea-

a fost relansată, în proprietatea privată

de gestiune, furnizorii de soluții nu erau

lizarea de înregistrări de sănătate virtuale

a furnizorilor de servicii de sănătate și

interesați de dezvoltarea unor noi soluții

ale pacienților, datele rămânând stocate la

a companiilor de asigurări în domeniul

informatice pentru medicii de familie, mo-

furnizorul sistemului informatic, sub con-

sănătății. Rămâne de văzut dacă infra-

tiv pentru care dezvoltarea ulterioară a

trolul și responsabilitatea organizațiilor

structura națională va putea fi susținută

soluțiilor regionale EDIFACT a fost dificil

furnizoare de servicii de sănătate. Infra-

pe bază de voluntariat, în absența supor-

de realizat. Între timp organizațiile care

structura centralizată oferea astfel acces

tului legal și politic, în mod special datorită

oferă asistență medicală la domiciliu au

la informații, specialiștilor autorizați din

faptului că subiectul a rămas pe agenda de

început să folosească tehnologiile mobile,

sănătate, pe baza unui mecanism de secu-

lucru a politicienilor. 

pentru membrii lor, pentru a putea înregis-

ritate privind accesul. După multe presiuni

tra serviciile de asistență oferite și durata

politice, care adesea au provocat întâr-

Continuarea materialului

lor. Era de așteptat introducerea unui card

zieri serioase, se părea că programul va

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

11 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Network One Distribution devine partenerul anului pentru Microsoft în România ompania Network One Distribution, cel mai mare distribuitor de produse electro IT din România, a primit în cadrul Conferinței Mondiale a Partenerilor Microsoft distincția „Partenerul Anului” (Microsoft Country Partner of The Year) în România, pentru rezultatele obținut în implementarea soluțiilor bazate pe tehnologia Microsoft.

C

La evenimentul ce a avut loc în perioada 7-11 iulie, în Houston, Texas, au fost nominalizați peste 3.000 de parteneri din 106 țări. Echipa Network One Distribution a fost reprezentată la întâlnirea de la Houston de Oana Barbu, Chief Commercial Officer. Titlul de „Partenerul Anului” recunoaște rezultatele obținute de Network

Oana Barbu, Chief Commercial Officer NOD, a primit din partea Microsoft distincția în cadrul Conferinței Mondiale a Partenerilor Microsoft

One Distribution pentru furnizarea de soluții și servicii remarcabile pe piața din România, precum și implicare activă în dezvoltarea bazei de clienți și în îmbunătățirea experienței acestora în utilizarea soluțiilor Microsoft. „Ne onorează titlul de Microsoft Country Partener al anului, iar această distincție certifică

și training, oameni de vânzări și persoane res-

Răzvan Ziemba, director general Network One Distribution

ponsabile cu dezvoltarea canalului de parteneri Microsoft” completează Răzvan Ziemba, Director General Network One Distribution.

eforturile întregii echipe de a oferi clienților soluții complete ce integrează atât hardware, cât și soluții software complexe și customizate. Prin strategia Network One Distribution vrem să oferim clienților noștri o abordare integrată care să răspundă nevoilor acestora în domeniul IT”, a declarat Răzvan Ziemba, Director General Network One Distribution. „NOD este distribuitorul cu cea mai substanțială contribuție în dezvoltarea ecosistemului Microsoft” - Kostas Loukas, General Manager, Microsoft România. Network One Distribution comercializează întreaga gamă de soluții și produse Microsoft disponibile pe piața din România. Produsele și

Ne onorează titlul de Microsoft Country Partener al anului, iar această distincție certifică eforturile întregii echipe de a oferi clienților soluții complete ce integrează atât hardware, cât și soluții software complexe și customizate, Răzvan Ziemba, Director General Network One Distribution.

Cifra de afaceri a NOD oglindește puterea brandului Network One Distribution, companie deținută integral de Iulian Stanciu, este liderul pieţei de distribuţie electro-IT din România, cu afaceri de 210 milioane de euro în 2012, în creştere cu 5% faţă de anul anterior. În prezent, compania desfăşoară operaţiuni pe pieţele din România şi Moldova, are o bază de clienţi formată din peste 1.500 revânzători şi este furnizor important al reţelelor de retail locale. În anul 2011, Network One Distribution a devenit Distribuitorul numărul 1 pentru Microsoft în România. 

serviciile Microsoft au o pondere de peste 6% în cifra de afaceri totală realizată de Network One Distribution.

Network One Distribution este distribuitor autorizat Microsoft E&D din anul 2007. Un

„NOD este distribuitorul cu cea mai sub-

an mai târziu, compania și-a întregit oferta

stanțială contribuție în dezvoltarea ecosiste-

de produse marca Microsoft prin adăugarea în

mului Microsoft în anul fiscal recent încheiat

portofoliu a produselor software Microsoft Full

de Microsoft, cu rezultate deosebite reflectate în

Package Product (FPP), acțiune urmată în 2009

performanța afacerilor clienților și partenerilor

de obținerea autorizației de distribuție pentru

noștri comuni în România”, a declarat Kostas

toată gama de produse Microsoft, adaugând

Loukas, General Manager, Microsoft România.

în portofoliu și licențierea produselor OEM și

Potrivit NOD, cele mai solicitate produse

Volume. În anul 2011, distribuitorul electro-IT

Microsoft sunt sistemele de operare pentru

a înființat un departament de vânzări dedicat

servere, Windows Server, urmate de aplicațiile

soluțiilor și produselor Microsoft.

de baze de date (SQL) și aplicațiile de e-mail (Exchange).

„Avem o echipă dedicată soluțiilor și produselor Microsoft, specialiști în soluții tehnice www.ittrends.ro

NOD și Microsoft 2007 – NOD devine distribuitor autorizat Microsoft E&D 2008 – NOD adaugă în portofoliu produsele software Microsoft Full Package Product (FPP) 2009 – NOD devine distribuitor autorizat pentru toată gama de produse Microsoft, adaugând în portofoliu și licențierea produselor OEM și Volume 2011 – NOD creează un departament de vânzări dedicat soluțiilor și produselor Microsoft 2012 – NOD devine partenerul numărul 1 pentru Microsoft în România 2013 – NOD devine Partenerul Anului pentru Microsoft în România


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

12 I

N

T

E

R

V

I

U

Dell se reinventează de Romulus Maier şi Bogdan Marchidanu

La începutul lunii iunie, Dell a organizat la București Dell Solutions Tour. Am profitat de această ocazie pentru a discuta cu Anja Monrad, Dell Executive Director & General Manager Central & Eastern Europe, și cu Dragoș Mateescu, Regional Director, Dell South Emerging Europe, despre modul în care Dell se reinventează și despre prezența companiei în România.

Dragoș Mateescu, Regional Director, Dell South Emerging Europe şi Anja Monrad, Dell Executive Director & General Manager Central & Eastern Europe

IT Trends: Dell se află într-un plin pro-

multe achiziții în ultima vreme, trebuie să

timp, este până la urmă vorba despre o

ces de transformare, de la producător de

integrezi acele achiziții, să raționalizezi

călătorie către forma optimă.

PC-uri, la furnizor complet de soluții. În

și să optimizezi portofoliul de produse.

ITT: Putem afirma că Dell PowerEdge

ultimii ani Dell a cumpărat multe compa-

Eu cred că această situație este totuși mai

VRTX, prezentat în premieră la Dell Solu-

nii, unele dintre ele cu produse cu func-

bună decât opțiunea de a nu fi cumpărat

tions Tour, este un prim exemplu din noua

ționalități similare. Nu există o oarecare

alte companii. Cred că am luat o decizie

clasă de produse care vor constitui por-

confuzie în momentul în care trebuie să

corectă, evident că aceste achiziții vin și cu

tofoliul noului Dell? Putem presupune că

recomandați o soluție unui client, în sen-

noi provocări. Avem o echipă care se ocupă

în viitorul apropiat vom vedea o întreagă

sul că este dificil să recomandați o soluție

de fuziuni și achiziții, ei analizează și vor

pleiadă de astfel de noi produse Dell?

în locul alteia destul de asemănătoare?

decide care produse anume vor rămâne, la

A.M.: Fără nicio urmă de îndoială. Vom

Când estimați că se va încheia integra-

care se va renunța, dacă vom păstra anu-

lansa un întreg portofoliu de noi produse

rea achizițiilor în portofoliul de produse și

mite mărci, dacă le vom redenumi, cum le

în care tehnologiile achziționate și cele pe

soluții al noului Dell?

vom integra în portofoliul de produse, care

care le dezvoltăm vor fi integrate.

Anja Monrad: Este evident că atunci

sunt produsele ale căror funcționalități

ITT: Transformarea dintr-o companie de

când cumperi alte companii, și noi am făcut

se suprapun, dar aceste procese necesită

PC-uri într-o companie care oferă soluții end-to-end, presupune și o nouă abordare a business-ului. Ne putem aștepta la modificări în cadrul canalului de distribuție al Dell? Vor apărea parteneri noi? Veți avea parteneri specializați pe anumite categorii de produse și soluții? A.M.: Da, evident, și țin să repet acest lucru, este vorba despre o evoluție, mai degrabă decât despre o revoluție. Unii dintre partenerii de distribuție și de canal pe care îi avem sunt mai specializați pe zona de end-user, pe zona de produse. Alții, în special în urma achizițiilor, sunt mai specializați pe software, pe furnizarea de servicii. Va trebui să integrăm și noii

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

13 I

N

T

E

R

V

I

U

parteneri rezultați în urma achizițiilor. De

storage, și în curând vom anunța o nouă

ITT: Ce se va întâmpla cu partenerii care

exemplu, am cumpărat firma Quest. Ei au

categorie, inclusiv în România, și anume

dezvoltă software și nu doar vând astfel

propriul canal de distribuție. Va trebui să

networking. Practic vom avea parteneri

de produse?

vedem cum putem combina în mod optim

preferați cu profil general, sau parteneri

D.M.: Aceasta depinde și de strategia și

canalul nostru de distribuție cu canalele de

preferați pentru o competență sau alta. Ne

planurile lor și despre acest lucru va trebui

distribuție ale companiilor pe care le-am

pregătim nu doar pentru a fi capabili să

să discutați direct cu ei. În ceea ce privește

achiziționat. Aceasta înseamnă și că vom

vindem noile oferte de produse ci și pen-

interesul nostru este important că ei au ac-

solicita unor parteneri să se concentreze

tru a le putea implementa și a oferi suport.

ceptat să continue să ofere suport pentru

în mod deosebit pe ceva anume, că le vom

produsele software și că probabil își vor

cere unora să evolueze odată cu noi, pen-

extinde oferta încluzând în portofoliu și

tru a deveni mai specializați pe furnizarea

alte produse și soluții din oferta Dell.

de soluții. Este posibil să să avem nevoie

ITT: Dell are mai mult o organizare

de parteneriate noi.

regională, decât una națională? Ce se va

ITT: Am putea presupune că încă nu

întâmpla din acest punct de vedere?

aveți o strategie definitivată în acest sens?

D.M.: În România suntem deja organizați

A.M.: Nu, nu este adevărat, avem deja

la nivel de țară. Este adevărat că o parte a

o strategie.

echipei acoperă mai multe țări, dar o parte

ITT: Să luăm ca exemplu Dell Power-

a echipei se ocupă exclusiv de România.

Edge VRTX. Aveți deja un partener specia-

ITT: Putem presupune că vom asista la o

lizat care va oferi acest tip de soluție? Și

creștere numerică a echipei din România?

ne referim în mod special la integratori de

A.M.: Există o mulțime de oportunități

sistem care să poată face integrarea și nu

care vor implica și anumite investiții. Evi-

doar la distribuția pură?

dent că eu ocupându-mă de CEE văd necesi-

Dragoș Mateescu: Avem o strategie

tatea acestor investiții în această regiune.

foarte clară pentru piețele emergente. Ne

Dar Dell va face investiții și în alte regiuni, cum ar fi America Latină sau Africa. ITT: Când vorbim de noul Dell primul lucru care îmi vine în minte este Compellent, care este un exemplu de integrare de succes. Au existat și incercări de integrare care au eșuat? A.M.: Nu cred că putem vorbi despre eșecuri, dar putem vorbi despre provocări. Dell a crescut în mod organic până în urmă cu 5 ani. Apoi a urmat o perioadă de creștere prin achiziții numeroase. Integrarea lor necesită timp. Un alt exemplu care a fost un mare succes este Allienware. Există însă și alte situații în care în urma achizițiilor pot apărea anumite conflicte în canalul de parteneri. Pot exista situații în care încă să nu avem suficientă experiență

interesează să avem partenerii cu profilele

Avem deja parteneri pregătiți în acest sens

sau înțelegere, dar le vom dobândi, pas cu

potrivite care să poată susține aceste noi

și spre o astfel de structură de parteneriate

pas, acestea fiind provocările despre care

achiziții. Avem trei categorii de parteneri.

evoluăm. De exemplu dacă vorbim doar de

vorbeam.

Una este alcătuită din partenerii înregistrați.

două dintre noile achiziții foarte recente,

ITT: În ce stadiu se află integrarea Wyse

Dar mai există alte două categorii de parte-

de SonicWall și de Quest. Avem deja un

și ce ne puteți spune despre Wyse pentru

neri care au o legătură directă cu Dell. O

fost distribuitor, Lasting, care s-a speciali-

piața din România?

astfel de categorie o reprezintă distribuito-

zat și a devenit și distribuitor SonicWall.

rii de volum, iar cealaltă este reprezentată

Pe de altă parte Quest avea ca distribuitor

aproape de finalizare. În România Wyse

de partenerii preferați. La această ultimă

în România firma Q-East, cu care lucrăm

este una dintre categoriile de produse din

categorie avem criterii foarte riguroase de

în continuare, ei având competențe foarte

portofoliul noului Dell care are cea mai

selecție. Programele pe care le desfășurăm

bune în implementarea și oferirea de su-

mare cerere. Cred că este una dintre cele

cu acești parteneri sunt menite să ducă la

port pentru aceste produse. Deci avem o

mai bune investiții pe care le-am făcut. În

dobândirea de competențe specifice. Ca

strategie și suntem în curs de construirea

viitorul apropiat vom face anunțurile nece-

exemplu de specializare aș putea menționa

a unei rețele de parteneri optime.

sare pentru piața din România. 

www.ittrends.ro

D.M.:

Integrarea

Wyse

este

foarte


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

14 I

N

T

E

R

V

I

U

Provocări şi soluţii în domeniul centrelor de date de Romulus Maier

Centrele de date vor cunoaşte o dezvoltare accelerată în perioada următoare. Mirela Danciu, Vicepreşedinte APC by Schneider Electric, a avut amabilitatea să ne dezvăluie câteva dintre principalele provocări din domeniu şi modul în care unul dintre cei mai importanţi jucători din domeniu vede rezolvarea lor. IT Trends: Conform unui studiu Cisco „În 2015 vor exista 15 miliarde de dispozitive conectate online, traficul de date mobile va fi de peste 11 ori mai mare decât în prezent, ceea ce va presupune că în 2015 costul energiei pe care o vom consuma va

Mirela Danciu, Vicepreşedinte APC by Schneider Electric

fi de 27 miliarde USD, adică de 2 ori mai mare decât în prezent”. Cum vede APC by

timp, Uniunea Europeană cere reducerea

este dirijată către echipamentele IT. Prin ur-

Schneider Electric această provocare? Cum

cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de

mare, mai mult de jumătate din consumul

vom reuşi să asigurăm capacităţi sporite

seră, creşterea generării de energie din

de energie este orientat către infrastructu-

de prelucrare şi stocare şi să ţinem sub

surse regenerabile până la 20% din total şi

ra şi echipamentele de suport (distribuţie

control consumul energetic?

reducerea cu 20% a consumului de ener-

electrică, climatizare, iluminat).

Mirela Danciu: Într-adevăr, Cisco esti-

gie până în 2020, pe fondul unei cereri

Luând în considerare aceste aspecte, tot

mează că numărul de dispozitive conectate

tot mai mari de energie. Considerăm că

mai mulţi manageri de centre de date încep

online va ajunge la 15 miliarde în anul

această „dilemă” cu care se confruntă piaţa

să conştientizeze necesitatea adoptării unor

2015, dar există alte estimări care vorbesc

mondială de energie reprezintă o mare pro-

soluţii de management al infrastructurii

despre un număr de 35 de miliarde de dis-

vocare inclusiv in domeniul centrelor de

centrelor de date, care să le eficientizeze

pozitive conectate la internet în 2020, ceea

date şi poate fi rezolvată doar prin eficien-

afacerea. Prin adoptarea unei soluţii per-

ce implică şi o creştere majoră a cantităţii

tizare şi prin soluţii inteligente de manage-

sonalizate, managerul unui centru de date

de date care trebuie prelucrate şi stocate.

ment al centrelor de date.

poate reduce semnificativ consumul de

Trebuie înţeles că nu numai telefoanele

Dacă, în acest moment, consumul total în

mobile, tabletele, alte echipamente IT se

centre de date reprezintă aproximativ 2%

conectează la internet, ci şi echipamentele

din energia produsă la nivel mondial, există

APC by Schneider Electric vine în aju-

industriale, de transport etc.

estimări ale unei creşteri a acestui procent

torul managerilor centrelor de date cu

până la 10% în următorii 10-15 ani.

soluţii care asigură economii de 15% la

Astfel, este inevitabil să asistăm şi la o

energie al infrastructurii fizice a centrului de date, care nu ţine de IT.

majorare a consumului de energie şi, im-

În cazul centrelor de date obişnuite, mai

factura de electricitate şi o recuperare a

plicit, a costurilor cu energia. În acelaşi

puţin de 50% din energia electrică utilizată

investiţiei în 18 luni, în cazul centrelor de

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

15 I

N

T

E

R

V

I

U

date obişnuite. De asemenea, aceste soluţii

date despre active, resursele folosite şi

înclinaţie remarcabilă către tehnologie şi

permit desfăşurarea unor operaţiuni IT su-

starea de operare ale tuturor echipamente-

de soluţii la fel de eficiente ca cele din alte

plimentare cu aceeaşi capacitate de răcire şi

lor din centrul de date.

ţări puternic dezvoltate din punct de vedere

alimentare electrică şi îmbunătăţesc fiabi-

ITT: În prezent se construiesc centre de

tehnologic. Decizia aparţine însă marilor

litatea echipamentului IT prin eliminarea

date în Islanda, în Peninsula Scandinavă,

investitori în acest domeniu care iau în cal-

„punctelor fierbinţi” (hot spots).

în general în zone în care energia este mai

cul o multitudine de alţi factori: infrastruc-

ieftină sau în care se poate asigura o răcire

tura electrică, preţul energiei, stabilitatea

naturală, la costuri mai reduse. Mai sunt

legislativă etc.

ITT: Poate fi îmbunătăţită eficienţa unui centru de date? Cum? M.D.: Voi începe prin a vă explica de

şi soluţii cu răcire folosind apa oceanelor.

ITT: Există chiar abordări de a plasa

unde provine ineficienţa centrelor de date,

Toate acestea sunt soluţii mai ieftine, dar

nişte mini centre de date în subsolul

iar aceasta este legată, în principal de:

nu neaparat şi cu un impact mai redus

unor clădiri şi de a folosi căldura pentru

asupra mediului. Ce şanse are România să

încălzirea locuinţelor, un fel de centre de

găzduiască centre de date importante, în

date transformate în centrale termice de

competiţia cu zonele mai „ieftine” din punct

bloc. Care este abordarea APC by Schneider

de vedere energetic, menţionate anterior?

Electric?

 Pierderile înregistrate la nivelul echipamentelor de alimentare electrică; Randamentul scăzut al echipamentelor de climatizare şi neutilizarea soluţiilor de free-cooling; Supradimensionarea sistemelor de răcire şi alimentare;

M.D.: Islanda şi Peninsula Scandinavă

M.D.: Schneider Electric are, la nivel de

prezintă, într-adevăr, avantaje importante

grup, o abordare concentrată pe inovaţie,

pentru construirea centrelor de date, cum

astfel că investeşte anual circa 5% din ve-

 Lipsa de coordonare şi comunicare în-

ar fi costurile mai reduse cu energia, o can-

niturile totale în cercetare şi dezvoltare.

tre diversele echipamente de infrastructură.

titate mai scăzută de emisii de dioxid de

Tocmai de aceea, şi APC by Schneider

Pentru a combate ineficienţa la nivelul

carbon, energie mai „curată”. Totuşi, nu

Electric recunoaşte şi susţine progresele

acestor patru factori, APC by Schneider

cred într-o „migraţie” a centrelor de date

realizate în domeniul tehnologiei, iar uti-

Electric recomandă managerilor de centre

către Nordul Europei, deoarece giganţii

lizarea căldurii în exces a centrelor de

de date următoarele măsuri care pot re-

din industrie sunt neîncrezători în această

date poate fi o soluţie, dar numai în ca-

prezenta un prim pas în eficientizarea

opţiune.

zul aplicaţiilor mici. Această căldură este

afacerii lor:

Tocmai de aceea, trebuie să înţelegem că

folosită, în Elveţia, pentru a încălzi o

soluţiile pot veni numai din interior, încer-

piscină, în Franţa, pentru a încălzi o seră

când să profităm la maximum de resursele

dedicată unor specii de plante care se pot

pe care le avem şi să devenim mai eficienţi.

adapta condiţiilor climatice în schimbare,

prin proiectarea infrastructurii fizice a

În ceea ce priveşte răcirea centrelor de

dar şi pentru a încălzi clădiri de birouri sau

centrului de date într-o manieră scalabilă,

date cu ajutorul apei oceanelor, aceasta

locuinţe în Canada, Statele Unite, Marea

pentru a corespunde cerinţelor efective ale

pare o soluţie inovatoare şi eficientă, mai

Britanie şi Finlanda.

proceselor IT;

ales că şi Google a avut încredere să o

Centrele de date mari, însă, sunt de

 Echipamentele de alimentare, răcire şi

utilizeze în Finlanda, dar apar şi în acest

obicei amplasate în zone izolate, în afara

iluminat trebuie să exploateze avantajele

caz impedimente - organizaţiile ecologiste

oraşelor, în locaţii mai mult sau mai puţin

celor mai recente tehnologii, pentru a re-

încep să ceară tot mai vehement inter-

secrete, iar captarea şi utilizarea căldurii

duce la minimum consumul de electricitate;

zicerea pompării apei de mare pentru că

este practic nefolositoare.

 Configurarea fizică integrată şi opti-

afectează viaţa marină, în special medu-

ITT: Cum poate fi realizat un manage-

mizată trebuie să fie inerentă în cadrul

zele. Şi chiar dacă nu ar exista acest im-

ment eficient al infrastructurii unui centru

sistemului;

pact asupra ecosistemului, răcirea cu apa

de date?

 Oprirea echipamentelor de prelucrare de date care nu sunt utilizate; Supradimensionarea trebuie redusă,

 Sistemul trebuie să fie programat

oceanului este posibilă doar în anumite re-

M.D.: Când vorbim despre infrastructura

astfel încât să identifice şi să semnaleze

giuni, cum ar fi Nordul Europei, şi nu este

fizică a unui centru de date, ne referim atât

condiţiile în care consumul de energie nu

la îndemâna oricărei companii.

la alimentarea de siguranţă, climatizare,

este optim, pentru ca acestea să poată fi rapid corectate;

Tocmai de aceea, credem că cea mai

distribuţie electrică, rack-uri, control acces,

simplă şi sigură metodă de a administra

detecţie şi stingere incendii şi monitoriza-

 Sistemul trebuie să includă instru-

eficient un centru de date este utilizarea de

rea condiţiilor de mediu, cât şi despre ma-

mente de măsură şi control şi proceduri

echipamente performante şi implementarea

nagementul acestei infrastructuri. La nivel

clare care să maximizeze eficienţa opera-

de soluţii personalizate de management al

mondial, Schneider Electric are în portofo-

ţională.

infrastructurii. Aşa cum am precizat deja,

liul de produse aproape toate echipamen-

De asemenea, pentru a răspunde tuturor

noi credem că soluţia vine din inovaţie,

tele necesare pentru infrastructura fizică

provocărilor legate de centrele de date,

însă din interior, folosindu-ne de resursele

din centre de date, asigurând servicii inte-

Schneider Electric a dezvoltat suita soft-

pe care le avem la îndemână. Şi, din acest

grate de consultanţă, proiectare, implemen-

ware StruxureWare, care asigură monito-

punct de vedere, România este capabilă

tare, punere în funcţiune şi mentenanţă. 

rizarea şi managementul operaţiunilor şi

să găzduiască centre de date importante,

infrastructurii centrelor de date. Această

beneficiind de profesionişti în domeniu,

Continuarea materialului

suită software colectează şi gestionează

recunoscuţi la nivel internaţional, de o

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

16 A

D

V

E

R

T

O

R

I

A

L

Sony 4K - O revoluție în rezoluție, Make.believe în viitorul 4K Sony lansează în România televizoarele BRAVIA 4K cu diagonale de 55 și 65 de inci După lansarea cu succes a primelor televizoare cu tehnologie 4K pe piața locală în luna martie a acestui an, Sony aduce în România modelul Sony BRAVIA KD-55X9005A, cu diagonale de 55 de inci, respectiv 65 de inci. Televizoarele cu rezoluție ultra HD (3840×2160) echipate cu motorul de pro-

concretizează în experiențe emoționale de

Sony BRAVIA 2013. Vei putea admira

excepție.

frumusețea, vei simți emoția și entuzias-

cesare a imaginii 4K X-Reality oferă ima-

După succesul înregistrat de lansarea

mul fiecărui moment cu ajutorul celor mai

gini incredibile la rezoluție 4K pentru orice

la nivel internațional a modelelor X9 cu

performante televizoare BRAVIA de până

tip de conținut datorită tehnologiilor de

tehnologie 4K și diagonale de 55“, 65“

în prezent.

up-scaling și super-rezoluție de la Sony.

și 84’’ Sony prezintă povestea care stă în

De ce să adopți noua tehnologie 4K?

Disponibil exclusiv pe televizoarele Sony

spatele dezvoltării tehnologiei 4K. Aceasta

BRAVIA, display-ul „TRILUMINOS” îți

începe în Studiourile Sony Pictures din

îmbogățește experiența de vizionare cu o

Los Angeles, puterea de inovație și ex-

paletă largă de culori reale, inclusiv nuanțe

pertiza specialiștilor sunt reunite pentru

Odată cu stagnarea rezoluției la nivelul

de roșu și verde smarald, greu de reprodus.

crearea universului Sony 4K. Aici au fost

Full HD, televizoarele de diagonală mare

dezvoltate

X-Reality

au capacitatea de a reda imagini de cali-

trezește curiozitatea utilizatorilor, de aceea

PRO”, Trilluminous Display” și „Magnetic

tate superioară. Putem face o comparație

își propune să livreze experiențe emoționale

Fluid Speaker”, încorporate în noua gamă

la rece între standardul Full HD și cel 4K:

Sony este o companie care inspiră și

tehnologiile

„4K

de top. Lumea 4K se construiește în acest moment, iar compania Sony se află în centrul acțiunii. Mai mult, Sony este singurul producător capabil să livreze toate elementele necesare unui sistem 4K – de la camere de filmat la dispozitive de proiecție. Motto-ul companiei Sony, „Make.believe”,

Full HD (1920 x 1080)

4K (3840 x 2160)

Pentru vizionare de la distanțe mici este nevoie de televizoare cu diagonală redusă

Imagine mai detaliată și mai clară, indiferent de distanța față de ecran

Experiența de vizionare nu este îndeajuns de imersivă

Experiență net superioară datorată diagonalei mai mari și unghiului de vizionare mult mai larg

Televizoarele mai mari suferă datorită fenomenului de pixelație – pixelii sunt distribuiți pe o suprafață vastă

Cea mai bună rezoluție pentru televizoarele mari datorită numărului crescut de pixeli

reprezintă o îmbinare între rațional, prin cuvântul „make”, și emoțional, cu ajutorul cuvântului „believe”, acestea fiind elementele prin care inovația Sony se

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

17 A

D

V

E

R

T

O

R

I

A

L

Datorită tehnologiei 4K, telespectato-

să remasterizeze materiale video mai vechi

vizor. Conținutul astfel stocat este decodat

rii se pot relaxa în fața unui televizor cu

dar și prin scanarea negativelor originale.

de procesorul de imagine 4K X-Reality Pro

diagonală mare fără ca imaginile viziona-

Astfel, utilizatorii se pot bucura de filmele

în momentul rulării filmului în format 4K

te să fie compromise. Mai mult, furnizo-

clasice favorite la rezoluție 4K. Această con-

de pe discul Blu-ray.

rii de televiziune au în vedere redarea de

versie este realizată pentru toate materialele

conținut 4K, aceasta reprezentând viitorul.

video, indiferent de studioul producător, nu

Titlurile filmate în format 4K:

Sony este singurul producător ce livrează

doar pentru producțiile Sony.

 The Amazing Spider-Man

3. CINEMATOGRAFE

 Angels & Demons

de la camere video la conținut, toate fiind

Sony a fost un jucător-cheie în introdu-

 Battle: Los Angeles

disponibile utilizatorilor, în confortul pro-

cerea proiecţiilor digitale 4K în cinemato-

 Ghostbusters

priei locuințe.

grafe. Astăzi există mai mult de 20.000 de

 Glory

cinematografe 4K în toată lumea iar pro-

 The Karate Kid (2010)

De la obiectiv până la zona de living

iectoarele Sony 4K sunt utilizate în peste

 The Other Guys

15.ooo de săli de cinema la nivel mon-

 Spider-Man (2002)

dial. Prin intermediul rețelei de partene-

 Taxi Driver

1. CAMERA VIDEO

riate cu industriile de entertainment și

 Total Recall (2012)

Experienţa Sony este dovedită încă de la

sport, Sony și-a asigurat o poziție unică

captarea imaginii. Prin filmarea scenelor de

pe segmentul producțiilor 4K, permițând

film cu echipamente Sony, producătorii vor

lanțurilor de cinematografe să exploreze

putea surprinde cele mai detaliate imagini

noi oportunități și să livreze experiențe

la rezoluție maximă. Camera video digitală

personalizate către consumatori.

întreaga gamă de produse și servicii 4K –

5. Sony 4K – experiența completă acasă Cu o vastă experiență în inovarea tehnologiei, Sony a lansat în cadrul CES 2012

4K Sony F65 a impus noi standarde în

4. FILME NATIVE 4K

Blu-ray player-ul BDP-S790, capabil să

calitatea imaginii datorită senzorului 8K

Provocarea cea mai mare legată de

convertească imaginile 1080p în format

ce permite cineaștilor să se diferențieze

tehnologia 4K este livrarea de conținut 4K

4K. Inovația Sony transpare prin lansarea

prin libertatea și flexibilitatea de a se juca

nativ direct în livingul privitorului. Mate-

primelor televizoare 4K. În cadrul IFA 2012,

cu imaginile în moduri până acum impo-

rialele cinematografice realizate în format

Sony a anunțat primul televizor BRAVIA

sibile. Totodată, camera Sony F65 este

4K ocupă foarte mult spațiu – până la zeci

4K, KD-84X9005 cu diagonala de 84”.

echipată cu o montură specială, ce permite

de gigabiţi, făcând imposibilă stocarea

Acesta a fost rapid urmat de modelele cu

producătorilor de film să utilizeze obiective

acestora pe un singur disc de memorie. De

diagonale de 65” și 55” anunțate la CES

ale brandurilor Angenieux, Cooke, Fujinon

aceea, Asociația Blu-Ray Disc a confirmat

2013. Televizorul X9 este acum disponibil

Leica și Zeiss. Conținutul nu este stocat pe

formarea unei echipe ce se dedică exclu-

în România cu diagonale de 84“, 65“ și 55“.

rolă, întreaga filmare fiind înregistrată pe

siv dezvoltării unei tehnologii capabile

În ultimii opt ani, Sony s-a aflat la gra-

carduri de memorie de până la 1 TB, ca-

să aducă conținutul 4K nativ la o dimen-

nița cu tehnologia 4K, creând soluții care

pacitate echivalentă cu aproximativ o oră

siune care să permită stocarea sa pe un

să ofere privitorului o experiență cât mai

de material.

singur disc. Între timp, începând chiar de

apropiată de ceea ce au vrut să transmită

2. POST PRODUCȚIE

astăzi, posesorii de televizoare 4K se pot

producătorii de film. Tehnologia 4K oferă

Următorul pas după inregistrarea imagi-

bucura de calitatea superioară a imagini-

privitorilor trăiri intense, ce reflectă însuși

nii îl reprezintă procesul de post producție

lor datorită tehnologiilor de up-scaling ale

sufletul companiei Sony. Televizoarele 4K

realizat în studioul SonyColorworks din

acestor dispozitive. În prezent, filmele 4K

au o rezoluție de patru ori mai mare față de

Culver. Aici filmele sunt masterizate în for-

produse de Sony sunt modificate printr-un

restul dispozitivelor HDTV. Culorile sunt

mat 4K, unitatea Colourworks fiind una

proces de downscale la formatul Full HD

mai bogate, iar detaliile devin mai clare.

dintre cele mai avansate în lucrul cu tehno-

(2K). Acestea păstrează o bază de date a

Acest fapt schimbă totul pentru cineaști.

logia 4K. Acest studio poate de asemenea

formatului 4K pentru a fi accesată de tele-

Va fi nevoie să vezi pentru a crede! 

www.agora.ro PRIMA TA SURSĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR OMUNICAŢIILOR

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

18 S

O

F

T

W

A

R

E

D

E

V

E

L

O

P

M

E

N

T

Project Manager și Business Analyst un duet care poate face diferența în outsourcingul românesc de Adrian Cighi

Piața globală de IT și presiunea pe valoarea adăugată

Adrian Cighi este Delivery manager, cu o experienţă de peste 10 ani în industria IT. Ca şi Process Improvement Manager a coordonat echipa de implementare a practicilor CMMI, reuşind, în 2012 să obţină certificarea CMMI level 3 pentru companie.

Lucrez în IT, în software outsourcing, de mai bine de 10 ani și am urmărit dezvoltarea acestei industrii dinăuntrul ei. Criza financiară și focusul pe eficientizarea costurilor au îndemnat tot mai multe com-

Yonder este o companie europeană furnizoare de servicii IT cu sediu în Utrecht şi centre de dezvoltare în Cluj-Napoca şi Iaşi. Ambiţia Yonder este de a anticipa soluţii prin identificarea inovaţiilor ce pot contribui la dezvoltarea partenerilor săi şi mai apoi implementarea lor prin procese de excelenţă şi înaltă competenţă tehnică.

panii să apeleze la outsourcing, trend ce i-a favorizat dezvoltarea. Cu ce urmări? În primul rând a creat un glob de cristal protector în jurul acestui segment care a continuat să crească organic în ciuda crizei financiare și a înflorit tocmai într-o perioadă în care alte industrii își restrângeau activi-

Yonder face parte din grupul Total Specific Solutions, un grup olandez de companii IT cu peste 1800 de angajaţi ce acoperă un spectru larg de domenii de competenţă, pornind de la inovaţie în aplicarea şi implementarea de soluţii software, sănătate, leasing, farmaceutice şi continuând cu inginerie de business, sisteme integrate, testare şi asigurarea calităţii.

tatea sau dispăreau din peisaj. În al doilea rând, a fost acompaniată de o ofertă de muncă mai largă, salarii bune și un mediu de lucru la nivel occidental. Creșterea costurilor face însă ca marja de profit în cazul outsourcingului să nu mai fie la fel de mare cum era cu 7-10 ani în urmă și să facă loc astfel concurenței puternice pe

cum ar fi prețul. Nu putem concura pe preț

fi în măsură să îi creioneze un roadmap

cost venite dinspre India sau China.

tot timpul pentru că va influența resursele

viabil, sustenabil și care să îi asigure

și sustenabilitatea pe termen lung. La fel,

succesul. Într-un mod convingător.

Și atunci ce putem face noi, aici, în România?

în ceea ce privește resursele (profesioniștii

Customer intimacy: se referă la a înțe-

de care avem nevoie) ar fi extrem de greu

lege nevoile și afacerea clienților, piața și

Ca să putem raspunde la această întrebare

de concurat la nivel cantitativ cu India

clienții și a încerca, prin idei inovative, să

ar trebui să ne uităm la principalii factori

sau China doar uitându-ne la diferenţa

livrezi cele mai bune soluții. Cum îți dai

care influențează alegerea unui furnizor

de populație. Și, totuși, există o serie de

seama dacă faci o treabă bună? Atunci

de servicii software:

arii cheie în care nu doar că putem face

când clientul te percepe ca un consultant

diferența, dar am putea chiar excela.

de încredere și nu doar un prestator de

 Calitatea produselor furnizate Preț

Commitmentul pe calitate: este mai

servicii, scopul este atins în mare parte.

 Referințe (Încredere)

mult decât a livra produse de calitate, cu

 Flexibilitate

cod bine scris. Presupune garanție oferită

Rolurile care fac diferența

 Resurse

clienților încă de dinainte de începerea

Este de necontestat necesitatea unei echipe

 Relații de colaborare

proiectelor. „Commitment pe calitate” se

de proiect valoroase pentru obținerea

 Asemănări culturale

leagă de gradul de maturitate al unei com-

ambițiilor de mai sus, dar din această

 Localizarea

panii și înseamnă asumarea calității, a ter-

echipă se disting două roluri cheie care

Oare pe care dintre factorii de mai sus

menelor și a tuturor condițiilor convenite.

pot face diferența, în special prin valoarea

putem face diferența? Cu siguranță pe unii

Predictibilitatea: înseamnă capacitatea

adăugată. Acestea sunt rolurile de Project

nu putem sau nu vrem să facem diferența -

unei companii de a înțelege clientul, de a

Manager și de Business Analyst. Dacă un

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

19 S

O

F

T

W

A

R

E

D

E

V

E

L

O

P

M

E

N

T

Project Manager profesionist asigură pre-

Și, totuși, dacă nu există o colaborare

 Execuția, monitorizarea și contro-

dictibilitatea, un Business Analyst face

strânsă între cele două roluri sau dacă

lul: ambele roluri trebuie să lucreze în

legătura între problemele clientului și

unul dintre ele este mai slab există o mare

tandem pentru a obține sucesul proiectu-

echipa de dezvoltare și contribuie în mod

probabilitate să nu fie obținut sucesul

lui. Dacă PM-ul se concentrează mai mult

hotărâtor la obținerea poziției de „trusted

proiectului. Mai mult, pentru că cele două

pe monitorizarea bugetului, a costurilor,

advisor” de care vorbeam anterior.

roluri au anumite responsabilități comune

timpului, resurselor și a riscurilor (fiind

există nevoia unui framework de colabo-

principalul responsabil pe scopul proiectu-

rare.

lui), BA-ul pune accent pe funcționalitate,

Dacă acum câțiva ani companiile căutau Project Manageri cu cunoștinte aprofundate pe domeniul proiectului, suplinind

Există doi mari jucători în stabilirea

calitate, pe riscurile care vin dinspre partea

astfel și rolul de BA, schimbările din ul-

direcțiilor pentru cele două roluri: Project

funcțională, din zona de produs. Totodată,

timii ani și profesionalizarea sectorului

Management Institute (PMI) și Inter-

prin deciziile luate de el influențează

au determinat specializarea rolurilor și

national Institute of Business Analysis

scopul proiectului prin schimbări sau

necesitatea unei poziții de sine stătătoare

(IIBA), care au creionat un astfel de model

defecte găsite în produs.

pe domeniul analizei de business. Mai

de colaborare.

 Finalizare și predare: în această

mult, faptul că metodologiile agile pun

Dacă luăm principalele faze din proiect

fază există un efort comun al PM și al BA

focus pe rolul de BA (sau pe specialistul de

definite de cele două institute de profil,

pentru a obține acceptarea proiectului din

produs), rolul de Project Manager a evo-

avem următoarea implicare a celor două

partea clientului.

luat spre a fi un integrator de echipe, un rol

roluri:

care lucrează cu echipe distribuite pentru

 Inițierea proiectului („Inception”):

a atinge scopul proiectul și a ține costurile

aici un rol esențial îl are BA-ul pentru că,

sub control.

Concluzii

în această fază se construiește un busi-

Unul dintre modurile prin care România

Sigur, există voci care spun că există

ness case, este etapa la care se ia decizia

poate face diferența pe piața de IT nu este

un puternic conflict între cele două roluri,

de „Go - No go”. Tot acum sunt identificate

pe criterii de cost scăzut, ci prin crearea de

cel de PM și cel de BA. La prima vedere

nevoile de business.

valoare adăugată pentru clienți, proces în

acest conflict este real deoarece PM-ul

 Planificarea: rolul de PM este

care cele două roluri descrise mai sus au

gestionează bugetul/scopul și resursele,

esențial, deoarece acum se construiește

un aport semnficativ. Project Managerii și

iar BA-ul se ocupă mai mult de detaliile

planul de proiect, se alocă resursele nece-

Business Analiștii trebuie să colaboreze

esențiale rezolvării și optimizării proce-

sare, Project managerul își definește cele

pentru un țel comun și anume spre obți-

selor de business, care pun presiune pe

trei zone importante pe care le va moni-

nerea de soluții inovative care rezolvă

buget și scop.

toriza: scop, buget și timp.

problemele de business ale clienților. 

România va găzdui Campionatul Mondial de Sport Electronic ederaţia Internaţională de Sport Electronic (International eSport Federation) anunţă desfăşurarea Campionatului Mondial de Sport Electronic la Bucureşti, după ce, vreme de patru ani, acesta a avut loc în Coreea de Sud. Evenimentul, organizat împreună cu Liga Gamerilor Profesionişti (Professional Gamers League – PGL), este susţinut de Romtelecom, în calitate de partener principal. Competiţia va avea loc între 31 octombrie şi 4 noiembrie 2013, la Sala Polivalentă.

F

La eveniment vor participa 270 de persoane din 46 de ţări. Competiţia masculină are două discipline – League of Legends, dotat cu premii în valoare de 27.000 de dolari, şi Alliance of Variant Arms (A.V.A.), care oferă premii de 18.000 de dolari, iar în competiţia feminină vor exista două discipline – StarCraft 2 şi Tekken Tag Tournament 2. Totodată, în cadrul campionatului va avea loc Adunarea Generală a Federaţiei, unde se va vota aderarea noilor membri,

Liga Gamerilor Profesionişti a fost înfiinţată în 2002 cu scopul

precum şi un congres internaţional la care se vor întâlni cele mai

de a susține și promova dezvoltarea sportului electronic. România

mari companii din industrie, cu prezenţă globală, pentru a discuta

este membră a Federaţiei Internaţionale de Sport Electronic din

despre dezvoltarea actuală şi viitoare a sportului electronic, la

anul 2009. De atunci, cu susţinerea ligii, reprezentanţii ţării

nivel mondial.

noastre au participat la toate Campionatele Mondiale, plasând

Campionatul Mondial de Sport Electronic este susţinut de

România an de an între primele trei din lume, în clasamentele pe

Romtelecom, Asus, MadCatz, LikeIT, Kingston, Nvidia, precum şi

naţiuni (http://www.ie-sf.com/).

de alte companii locale.

Silviu Stroie, președintele Ligii Gamerilor Profesionişti, este membru în board-ul Federaţiei Internaţionale de Sport Electronic. Poziția de președinte al Comisiei Internaționale de Arbitri din cadrul federaţiei, pe care acesta a obţinut-o la finalul anului trecut, vine ca o confirmare a eforturilor sale şi ale ligii, de formare și educare a pieței de gaming din România, din ultimii 10 ani.

Calendarul evenimentelor majore de sport electronic din acest an: 14 – 15 septembrie: DreamHack Bucureşti 2013, Sala Polivalentă 31 octombrie – 4 noiembrie: Campionatul mondial de sport electronic, Sala Polivalentă. 

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

20 S

O

L

U

Ţ

I

I

Backup-ul realizat în Cloud, soluția perfectă cu beneficii maxime de Marina Drăghici, PR Specialist, Class IT Outsourcing

Odată cu dezvoltarea afacerii, companiile stochează cantități uriașe de informații și date confidențiale care înglobează întreaga activitate derulată de-a lungul anilor. Aceste date reprezintă întregul sistem de informații referitoare la vânzări, profile de clienți și parteneri sau tranzacții, fără de care continuitatea afacerii ar fi pusă în pericol.

 Distribuirea eficientă a resurselor IT – Soluțiile de backup în Cloud permit oricărei companii să redistribuie resursele IT din interior către zonele strategice care necesită o atenție mai mare. Scalabilitatea soluțiilor de backup în Cloud permite o evoluție naturală, în timp ce volumul de date al business-ului este în continuă creștere și transformare.

În contextul actual, pericolele legate de

beneficia acum de o soluție mult mai bună

securitatea datelor pot veni atât din in-

și modernă, și anume backup-ul realizat

terior, cât și din exterior, iar evenimente

în Cloud. În ultima perioadă, soluțiile de

Mai multe tipuri de backup, în funcție de nevoile fiecărei companii

neplăcute pot apărea oricând: corupere

Cloud Backup au fost catalogate ca fiind

În funcție de spațiul de stocare și de viteza

accidentală a documentelor, avarie a echi-

sigure și oferind un înalt grad de încre-

cu care informațiile pot fi recuperate ulte-

pamentelor sau infectare cu un virus.

dere, iar tot mai multe companii aleg să

rior, procesul de backup poate fi realizat în

implementeze o astfel de soluție.

mai multe moduri:

Care sunt riscurile legate de pierderea datelor din companie? În cazul în care nu există o soluție de

 Integral – se face o copie completă a

Avantajele oferite de soluțiile de backup în Cloud au o legătură directă cu:

datelor Incremental – se realizează inițial o

protecție a datelor sau aceasta nu este

 Optimizarea costurilor de admi-

aleasă în mod corect, conform nevoilor și

nistrare – Soluția de backup în Cloud pre-

cerințelor, orice companie riscă să piardă

supune achiziționarea unui serviciu de la

informații critice pentru afacere, informații

o companie specializată, plătind doar un

care nu mai pot fi recuperate ulterior. Im-

abonament lunar pentru un anumit spațiu

plicit, compania poate pierde oportunități,

de stocare. Avantajul este că echipamen-

Implementând o soluție de backup în

clienți, bani și timp. În cazul unei pierderi

tele aparțin provider-ului de servicii, ofe-

Cloud, câștigurile companiilor pot fi foarte

majore, compania ar putea fi nevoită

rind astfel o siguranță mult mai mare și

bine maximizate, atât la nivel financiar,

chiar să își întrerupă activitatea, lucru

costuri de administrare mai mici.

cât și la nivel de siguranță a datelor impor-

copie completă, după care se salvează doar modificările de la ultimul backup Diferențial – se salvează modificările de la ultimul backup integral

care ar avea consecințe vizibile asupra

 Fiablitate îmbunătățită și viteză de

tante din companie, care trebuie protejate

productivității angajaților și asupra succe-

restaurare – O soluție de backup se poae

și securizate permanent. În plus, compani-

sului afacerii.

dovedi ineficientă fără o metodă rapidă și

ile se bucură de flexibilitate și beneficiază

Din acest motiv, este esențial ca fiecare

sigură de recuperare și restaurare a date-

de cele mai noi tehnologii în Cloud.

companie să beneficieze de un sistem

lor. Un sistem de Cloud backup și recovery

Pentru mai multe informații despre

modern și sigur de protecție a informațiilor

restaurează instant datele, indiferent de

soluțiile de backup realizat în Cloud și

esențiale pentru business. Vorbim în acest

locația companiei.

despre beneficiile acestora asupra com-

context de realizarea unui backup al da-Eliminarea

slăbiciunilor

legate

paniilor, vă invităm să intrați în legătură

telor, astfel încât acestea să fie protejate

de mediile clasice de stocare – Benzile

cu un consultant, accesând website-ul

corespunzător și să fie eliminat orice risc

magnetice sau hard disk-urile pe care se

www.classit.ro sau ne puteți contact la

legat de pierderea lor.

realizează backup-ul obișnuit sunt deseori

adresa de e-mail office@classit.ro. 

scumpe, vulnerabile la uzură și pot fi foarte

Backup-ul datelor realizat în Cloud, alegerea potrivită pentru companii

ușor pierdute sau furate. Backup-ul în

Pe lângă backup-ul clasic, realizat pe

oferă o mai mare certitudine și redundanță

spații de stocare externe, companiile pot

în comparație cu mediile clasice de stocare.

Cloud elimină automat aceste neajunsuri și

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

21 O

P

I

N

I

I

Mâncați rahat! E bun, miliarde de muște nu se pot înșela! ecent, o nouă hibă de securitate a sistemelor Android a fost

R

descoperită. Fără să intru în amănunte tehnice, se pare că poți lua o aplicație semnată de o firmă binecunoscută, să-i adaugi pe undeva fișierele tale și aplicația finală să apară ca

Constantin Teodorescu

fiind în regulă, fără pată, ca livrată „genuine” de la producătorul respectiv. Aparenta indiferență a consumatorilor, probabil mai

telecomandă, așteptați 10 secunde și pe urmă intrați din nou să

interesați de buna funcționare a ultimei versiuni a jocului „Need

vedeți, s-a rezolvat problema?”.

for Speed” pe telefoane și tablete, m-a făcut să privesc un pic retro-

În goana pentru a ocupa un loc cât mai în față în standul unde

spectiv la atitudinea din ce în ce mai indulgentă a pieței față de

lumea vine cu nesaț să-ți fie pe banii lor beta-testeri există și

micile „scăpări” ale industriei. Pe vremuri, nu cred că cineva și-a

eșecuri. Se estimează că în prezent Microsoft are în stoc nu mai

pus problema că progrămelul din telefoanele Nokia 6110 ar putea

puțin de 6 milioane de tablete „Surface” de care nici compania nu

fi „defect”. El trebuia să facă lucruri puține, dar bine, adică să țină

speră să scape în curând, motiv pentru care lansează zvonurile

minte cartea de telefoane, să poți primi și da telefoane și SMS-uri

despre un nou Windows 8.1 care va fi și mai și. Știrea că browserul

și eventual să joci un „snake” în metrou, când ești plictisit. Adică

Internet Explorer 10 se comportă în testele SunSpider Javascript

vreo 80% din cerințele unui om normal de la un telefon chiar și

benchmark incomparabil mai bine decât versiunile anterioare,

astăzi, însă doar 2% din cele ale unui hipster (am aflat recent de

spărgând concurența Google Chrome și Firefox aproape că nu am

termenul ăsta și de abia așteptam să-l folosesc).

văzut-o comentată nicăieri și poate tocmai de aceea m-am simțit

Hipsterul nu va fi deranjat când va afla că facilitatea X din sistem este defectă, ba chiar se va și bucura, va controla în fiecare

dator ca, după ani de zile de criticat Microsoft, măcăr eu să zic acum un lucru bun despre ea!

dimineață, când stă pe veceu, dacă pe „Play store” a sosit vreo

În ultima vreme am văzut însă, cel puțin în domeniul programării

nouă variantă, va fi chiar sărbătoare când va afla că a sosit un

adevărate, aceea pentru rezolvarea unor probleme reale, o tendință

nou update, de abia așteaptă să salveze toată agenda pe calcula-

de întoarcere la clasic, pentru performanță, pentru exploatarea

tor, pozele, filmele și să facă un nou install. Recent, am picat și

resurselor echipamentelor de astăzi care, din păcate, sunt din ce în

eu în păcat, am instalat de curiozitate un nou „ROM” pe telefonul

ce mai puțin folosite la adevărata valoare. După febra folosirii lim-

din dotare, unul hăckuit, bineînțeles. N-a fost decât de vreo 3 ori

bajelor „minune”, multe interpretate, acelea care promiteau să scrii

mai complicat decât o instalare de Windows și de vreo 60 de ori

mai puține if-uri și totul să fie mai bine, pentru rezolvarea unor

decât una de Linux Mint. Câștigurile? Minore, bineînțeles, singurul

probleme cu performanțe uneori de zeci sau sute de ori mai bune,

avantaj fiind acela că am reușit să scap de cele câteva aplicații cu

se „redescoperă” limbajele C++, chiar C, se reinventează compila-

care producătorul m-a cadorisit fără posibilitatea să le dezinstalez!

toare pentru obținerea de cod mașină, cât mai performant, cum ar

Asta m-a făcut să mă gândesc iarăși la stilul de comporta-

fi Go de la Google sau Rust de la Mozilla. Să nu fiu greșit înțeles,

ment imprimat oamenilor de permanenta cursă pentru noutate,

mi-a plăcut și-am scris tone de cod în Tcl/Tk, în PHP, mai puține

pentru un cât mai scurt „time to market”, pentru perisabilitatea

în Java, Ruby sau Python dar ultima aplicație serioasă, una care

profitabilă a ideilor, a produselor, a tehnologiilor, din dragoste

gestionează cererile pe care își iau banii de subvenții câteva zeci

pentru producție permanentă, pentru cotă de piață. Copiii de acum

de mii de fermieri, am scris-o cu doi colegi în Go într-un timp re-

câțiva ani, obișnuiți în jocuri cu cele maxim 10 vieți pentru tre-

cord. Pentru cei care nu cred în proverbul acela cu câinii bătrâni și

cerea la un nou nivel, dispuși să riște să sară peste prăpastia din

trucurile noi, îi invit să-l descopere dar să-și păstreze curiozitatea

pixeli pentru că li se pare posibil, au devenit între timp tineri care

și pentru la anul, când vine Rust!

au adus în viața reală plăcerea riscului, „pofta pentru adrenalină”

Am citit de curând câteva articole despre metode și strategii de

așa cum le place reporterilor să o numească. Știrile de la ora 5 sunt

programare, în C sau Java, aparent ciudate, care au darul de a op-

pline de vești despre cutare motociclist care „a crezut” că are timp

timiza transferul datelor între procesor și memorii cache și care pot

să depășească, despre alții care „au crezut” că se poate merge pe

reduce cu unul sau chiar două ordine de mărime timpul de execuție

traseul montan cutare cu sandale cu tocuri, pe gheață. Ocazie cu

al unor secvențe de program. Mulți le vor ignora, că doar a apărut

care constat că una din cauzele accidentelor e și credința! Aceea

ultima versiune de procesor la 3.4 GHz pentru tot românul, iar

oarbă că nu se poate întâmpla mare lucru, că există un buton de

piața, aceea care nu se poate înșela (de unde și titlul articolului),

reset și mai încercăm o dată! Presimt că e din ce în ce mai aproape

cere însă aplicații cât mai rapid, nu contează cum scrise, iar dacă

ziua aceea în care vei avea o problemă la mașină și prin telefon, pe WhatsApp, serviciul tehnic îți va recomanda „opriți motorul,

e nevoie de putere de calcul mai mare atunci e și mai bine, că următorul telefon va avea procesor cu 8 core-uri! 

scoateți cheia din contact, ieșiți toți din mașină, închideți-o de la

constantin.teodorescu@mozartrocks.ro

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

22 O

P

I

N

I

I

Din nou, despre standarde deschise și independență... de Răzvan Sandu <razvan.sandu@zando.ro>

e poate ca aceia dintre cititorii mei care nu au formație tehnică să nu fi înțeles ce legătură există între GNU/Linux și libertatea programelor, pe de o parte și conceptul de „date deschise” (Open Data), prezentat în numărul trecut, pe de altă parte. GNU/Linux stârnește multe comentarii și pasiuni, dar, aparent, „datele deschise” sunt o noțiune prea tehnică, cam plictisitoare pentru nespecialiști.

S

ce obișnuiau să își păstreze datele în fișiere produse de versiuni vechi de Word, AutoCAD sau CorelDraw!). După model german sau spaniol, nu tocmai această independență, interoperabilitate și universalitate ar fi de dorit în sistemele informatice ale instituțiilor publice românești?

Nimic mai fals: noi, cetățenii României, ne

de autor asupra fotografiei, chiar dacă aceasta a

lovim zilnic de absența datelor deschise în

fost realizată cu aparatura ministerului, de către

primăriile și ministerele românești, cu consecințe

un funcționar plătit și aflat la slujbă, îi aparține

directe, dezastruoase, asupra vieții noastre de zi

acestuia din urmă. Pentru a ceda acest drept

cu zi. De aceea, îmi voi permite să insist puțin,

către angajator (ministerul) este necesară o pre-

oferindu-vă și câteva exemple.

vedere explicită în contractul de muncă!

Cele spuse anterior nu se aplică doar fișierelor

Pentru ca fiecare dintre noi să putem beneficia

Deci, dacă sunteți patron, aveți mare grijă

obișnuite de birou, ci și datelor audio și video.

de informație, este nevoie de date deschise. În

atunci când vă trimiteți secretara să scaneze

Dacă tocmai ați realizat înregistrări cu fiica Dvs.

mare, aceasta însemnă să dispunem de dreptul

documente, fiindcă, legal, fișierele rezultate pot

în vârstă de un an și doriți ca ea să le poată sa-

legal de a utiliza (și reutiliza, recombina) datele,

să îi aparțină! :-)

vura atunci când va deveni adultă, ar fi bine să

precum și posibilitatea tehnică de a o face (ele,

Pe lângă aspectele legale intervin și cele

nu le păstrați în formate de fișier proprietare,

datele, să fie stocate într-un fișier în format

tehnice. Proprietarul pensiunii noastre va tre-

afectate de patente, ca .wmv, .mp3, iTunes sau

deschis și să dispunem de software care să îl

bui să aibă la dispoziție fotografia dorită într-un

discuri BluRay. Preferați folosirea formatelor li-

poată citi, fără costuri exagerate).

fișier pe care să-l poată vizualiza și edita folo-

bere WebM sau OGG Theora pentru înregistrări

Imaginați-vă, vă rog, următorul scenariu. Să

sind un program de calculator oarecare. Dacă

video, respectiv FLAC sau OGG Vorbis pen-

presupunem că, în scopul promovării turismului

fișierul este într-un format ce respectă un

tru înregistrări audio. Unele aparate, cum

național, Ministerul Culturii trimite un fotograf

Standard Deschis (cum ar fi formatul Portable

ar fi iPhone, PlayStation, Amazon Kindle sau

profesionist să realizeze fotografii de bună cali-

Network Graphics, fișier .png), fotografia

unitățile BluRay includ infamele restricții DRM

tate (peisaje) din România. Cu aceste fotografii,

va putea fi prelucrată cu un program liber, ce

chiar în hardware (vă îndemn să studiați puțin

oficialii își propun să editeze broșuri și ghiduri

nu încalcă patentele nici unei companii - cum

paginile Web http://www.defectivebydesign.org

turistice, destinate celor care ne vizitează țara.

este puternicul editor grafic GIMP, disponibil

și http://www.fsf.org/campaigns/playogg ...)

Până aici, nimic nou. Înarmat cu aparatura

liber și gratuit la adresa http://www.gimp.org.

și puteți descoperi prea târziu limitări tehnice

necesară (care aparține ministerului, plătită din

Dacă nu, formatul se numește închis și, pen-

grave la redarea sau copierea unor materiale

bani publici), fotograful nostru călătorește și

tru a putea manipula fotografia, va fi necesar,

multimedia valoroase!

realizează setul dorit de fotografii. Broșurile

de obicei, software proprietar, aflat total sub

Cei care citesc frecvent cărți electronice

turistice rezultate (tipărite sau online) ajung

controlul unei firme anume - ca Adobe, Corel

(e-books) știu deja că formatul de carte ePub

la o pensiune privată. Domnul X, proprietarul

sau Microsoft. Lucrul cu un asemenea program

le protejează cel mai bine interesele și liberta-

pensiunii, va descoperi în broșură o imagine

neliber vă aduce nu numai costuri piperate de

tea, nefiind afectat de restricții DRM. Tocmai

frumoasă, pe care, în scopul atragerii turiștilor,

licențiere (sau încălcarea legii, dacă folosiți o

această libertate lăsată utilizatorului face ca cel

ar dori să o includă și în prospectul propriului

copie neautorizată!), ci și supunerea la condițiile

mai mare vânzător internațional de dispozitive

hotel privat. Ei bine, aici încep problemele con-

legale restrictive, limitările tehnice și patentele

de citire, Amazon, să nu suporte formatul ePub

tribuabilului român. Cui aparține fotografia,

software impuse de producător.

pe popularele cititoare Kindle. Din fericire, con-

cine are dreptul să o utilizeze? Autorul operei

Altfel spus, stocarea datelor Dvs. în fișiere

vertirea unei cărți dintr-un format în altul este o

digitale (poza) este fotograful care a realizat-o

ce respectă un standard deschis vă aduce

operație simplă dacă folosiți programul liber și

și atât ministerul, cât și domnul X, persoană

independență față de producătorii programelor,

gratuit calibre (http://calibre-ebook.com/), care

privată, vor trebui să obțină de la el dreptul de

flexibilitate în alegerea software-ului, costuri

va gestiona comod și biblioteca Dvs. electronică.

a o utiliza (în broșura ministerială) sau reuti-

mai mici și garanția că datele din arhive vă

Până la întâlnirea noastră viitoare, sper că

liza (în alte lucrări derivate, cum ar fi prospectul

vor fi accesibile și peste 30-40 de ani (această

vă veți convinge singuri de avantajele păstrării

hotelului)! Celor cu înclinații politice de stânga

ultimă garanție nu există în cazul software-ului

le poate părea ciudat sau intolerabil, dar dreptul

proprietar, așa cum au aflat, pe pielea proprie, cei

datelor în formate deschise – aștept cu plăcere întrebările și comentariile Dvs.! 

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

23 F

I

L

E

D

E

P

O

V

E

S

T

E

Începuturi ale istoriei Internetului în România

De la Free Software la Internet (V) de Alexandru Rotaru, Ph.D.

entru organizarea conferinței ROSE ‘94 aveam planuri foarte mari dar bani foarte puțini. Atunci singura soluție a fost să încercăm să împărțim costurile cu alte organizații internaționale și să aducem în acest fel un număr cât mai mare de participanți din străinătate pe care niciodată nu ne-am fi putut permite să-i invitam pe costurile noastre. Din fericire devenisem membri cu drept de vot în EurOpen începând din 10 septembrie 1993. EurOpen organiza ședințele de coordonare (Governing Board) de două ori pe an, primăvara și toamna, mereu în alte țări.

P

La Londra, în aprilie 1994, s-a votat ca

Linus Torvalds. Marius Hâncu dar și ceilalți

următoarea ședință Governing Board din

membri din „Free Unix for România”

toamna lui 1994 să aibă loc pentru prima

ne-au ajutat foarte mult în aceste demer-

oară în Europa de Est. S-au propus două

suri. În paralel cu conferința INET ‘94 de

țări: România și Rusia. A urmat un lung

la Praga, Irina Athanasiu a participat din

Un mare ajutor în acest sens l-am primit de

proces de selecție pe care l-am câștigat

partea GURU la Conferința USENIX (Sum-

la colectivul prof Mircea Bodea de la Facul-

după 2-3 luni. În acest fel automat aveam

mer 1994 Technical Conference, Boston în

tatea de Electronică și Telecomunicații din

la conferință participanți din partea mai

6 - 10 Iunie 1994), pentru a discuta di-

București, dar și de la Universitățile Babes

multor organizații internaționale printre

rect cu invitații selectați pentru conferința

Bolyai din Cluj, Politehnica din Timișoara

care:

și

noastră. Așa am reușit să-i cooptăm pe

și Facultatea de Calculatoare din Iași.

Uniunea Europeană (proaspăt înființată la

următorii: Chet Ramey, autorul bash shell,

Din păcate Linus Torvalds nu a putut

1 Noiembrie 1993).

Philip Zimermann inventatorul PGP-ului,

să mai participe la conferința din acel an

USENIX,

EurOpen,

X/Open

Alexandru Rotaru

iar Elisabeth Zwicky s-a îmbolnăvit cu 3 zile înainte de ROSE ‘94. În schimb au participat peste 20 personalități din toate cele 24 țări membre în EurOpen, inclusiv Glenn Kowak președintele rețelei EUnet Europe. Deoarece fiecare dintre aceștia puteau prezenta cel puțin câte o prelegere de larg interes, am fost nevoiți să extindem conferința cu o zi (3-5 Noiembrie). Am modificat în ultima clipă programul penultimei zile a conferinței (vineri 4 noiembrie) ca să includem cât mai multe prezentări. Nick Șandru, unul dintre inițiatorii primului newsgroup al românilor de pretutindeni pe Internet (soc.culture.romanian), a fost singurul participant prezent în sală, la Cam acesta a fost momentul în care am

Elisabeth Zwicky, coordonatoarea grupului

ROSE ‘94, din partea emigrației române.

fost convinși că ROSE ‘94 va fi o întrunire

SAGE de la Usenix și Guy Bernard profesor

El a avut prilejul să spună câteva cuvinte

cu adevărat la nivel internațional. În luna

„computer-science” la Univ. Paris Sud.

despre tot efortul depus de românii din

mai 1994 am fixat perioada de desfășurare

Trebuie spus că simultan cu organizarea

străinatate pentru vizibilitatea României

pentru ROSE ‘94: 3-4 noiembrie. După

ROSE ‘94, continuam celelalte activități:

pe Internet. În conferință s-a prezentat lu-

ce EurOpen ne-a confirmat programarea

țineam cursuri de Linux săptămânal la sala

crarea „Free UNIX for Romania- working

ședinței de Governing Board la București

de training a Fundației SOROS de la CPC

for the programmer’s freedom of choice”

pentru 5-6 Noiembrie, am început contac-

Bucuresti, distribuiam și asiguram suport

autori Marius Hancu (Canada) și Gabriel

tarea invitaților de tip keynote speaker.

pentru Linux și urmăream libera circulație

Climescu (Elveția). În absența ambilor

Inițial ne-am propus ca în acel an să avem

ca donațiilor venite de la „Free Unix for

autori lucrarea a fost prezentată de către

două capete de afiș: Richard Stallman și

Romania” (cărți, software și know-how).

Prof. Mircea Bodea. O mare bucurie a fost

www.ittrends.ro


Nr. 7/8 - Iulie/August 2013

24 F

I

L

E

D

E

P

tare

O

V

E

asigurate

S

T

E

prin:

standuri, spre disperarea reprezentanților

Computerland,

sosiți din partea firmelor. Phil Zimermann,

InterComp/ BankNet (pe

după prezentarea PGP-ului la ROSE ‘94,

satelit), Fundația SOROS

a fost întrebat la întoarcerea în țară de

/ CPC, Logic Sprint sau

ce a tratat un asemenea subiect, ținând

prin rețeaua RoLink de la

cont că la acel moment pentru Româ-

IIRUC.

nia erau în vigoare restricțiile COCOM.

EUnet,

Cu toate acestea sur-

Din România am avut un număr record

prizele au fost multiple.

de participanți majoritatea din țară dar și din țările vecine. În total au fost peste 700 de participanți înscriși, care au primit pachetul conferinței, inclusiv volu-

reîntâlnirea cu Liviu Iftode, coordonatorul

mele cu lucrări și peste

primului proiect de sistem Unix din Româ-

1.500 de vizitatori. Au

nia (Sistemul U) începând din 1984 și

fost organizate mai multe

membru fondator GURU.

întâlniri publice și pri-

Logistica pentru organizarea conferinței

vate cu participanții fiind

ROSE ‘94 a fost un adevărat test. Întreaga

consolidate foarte multe

organizare pe parcursul conferinței și a

legături directe.

ședinței EurOpen a fost asigurată de o

Efectele prezenței par-

echipă GURU formată din 20 de persoane

ticipanților internaționali

care au fost prezente în toate punctele de

Richard Stallman ne-a rugat să-i preluăm

la conferința ROSE ‘94, dar și ecoul eve-

interes. Am fost sprijiniți de o grupă de

prin Internet ultima versiune de EMACS

nimentelor asociate pe care le-am organi-

studenți de la calculatoare. Toată mani-

la care lucra în acel moment. Am reușit

zat atunci au generat mai multe articole

festarea s-a desfășurat la Palatul Copiilor

acest lucru cu ajutorul fundației SOROS,

în presa internațională. Acestea au com-

unde am fost ajutați de colectivul coordo-

care a pus la dispoziție o sală la centrul

parat conferința ROSE ‘94 cu renumite

nat de Mihai Bătrîneanu. Fundația Soros

lor CPC cu 4 terminale conectate on-line

manifestări de profil din Paris, Wiesbaden

ne-a asigurat instalația de traducere simul-

la Internet și cu ajutorul firmei Net Con-

și Viena ale anului 1994. După această

tană, inclusiv traducătorii, firma Radiotel

sulting care ne-a împrumutat un model de

manifestare asociația GURU a devenit un

ne-a furnizat 10 stații și pagere pentru co-

laptop performat Compaq pentru întreaga

nume cunoscut în Europa iar conferințele

municații, iar pentru cazare și evenimente

perioadă, pe care am instalat Linux 1.0 și

ROSE o referință anunțată în toate pro-

am angajat o firmă de turism (Welcome

EMACS 19.28 transferat prin Internet în

gramele de conferințe internaționale din

Tours).

timp ce invitatul nostru era în drum spre

lume.

Standul GURU, ca și punctele de ac-

București. Trebuie menționat că viteza

O descriere post-factum a evenimen-

ces la Internet au fost asaltate zilnic de

de acces la Internet era de doar de 19.2

tului a apărut pe site-ul web GURU iar

participanți care au copiat distribuții de

Kbps. În plus uneori prezentările din sala

PC Report, revista lansată încă din 1992,

Linux sau au testat Internet-ul având

de conferințe au depășit cu mult tim-

a publicat un articol despre această ma-

la dispoziție mai multe puncte de conec-

pul alocat, continuând pe culoare printre

nifestare. 

Cod QR IT TRENDS

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Marina Enache, Events Manager marina.enache@agora.ro Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

REDACÞIA: Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

MANAGEMENT:

EDITORIALIŞTI: Alexandru Rotaru arot@idgrup.ro Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com Cristian Ivănuș cristian.ivanus@neurosoft.ro Daniel Cruceanu daniel.cruceanu@daxor.ro Mihai Nadăș mihai.nadas@tss-yonder.com Monica Muscă monica.musca@gmail.com Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro Violeta-Loredana Pascal loredana@prwave.ro

www.ittrends.ro

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

Cod QR AGORA

ISSN: 2065 - 4766

NOTÃ COPYRIGHT: Copyright © 2013 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 12-14, Sc. D, Et. 2, Ap. 10, Sector 4, Bucureºti, 040243 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


IT Trends iulie-august 2013  

IT Trends iulie-august 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you