Page 1

B U S I N E S S

Nr. 7 - Iulie 2011

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

www.ittrends.ro

IN TERVIU RI

Eugen Preotu, Consilier MCSI

Pag. 16-17

Cristian Ivănuş, membru CIO Council

Pag. 9

Radu Enache Director General HP România

Octavian Oancea, Country Manager ZyXEL România

Pag. 11

„Dacă noi vrem să ne păstrăm oameni bine pregătiţi în România, dacă vrem să exportăm inteligenţă, trebuie să susţinem în continuare IT-ul”. Pag. 14-15


Nr. 7 - Iulie 2011

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Undiţele la gunoi

A

m participat recent la un simpozion organizat de Camera de Comerţ a Bucureştiului şi dedicat formării unui grup ţintă de antreprenori care să intre în afaceri prin fructificarea oportunităţilor oferite de diverse

regiuni de dezvoltare ale României, una dintre acestea fiind chiar Bucureşti-Ilfov. Oportunităţile în cauză chiar există, conform studiilor efec-

Bogdan Marchidanu

tuate, şi multe dintre ele implică inovare tehnologică, precum şi aplicarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. Ele sunt legate de procesul de dezvoltare durabilă, dar şi de fenomenul inexorabil al globalizării, iar regiunea Bucureşti-

marea lor majoritate unor proxeneţi nu mai surprinde pe

Ilfov este singura din România, din păcate, care dispune de

nimeni. Poate doar pe politicienii obişnuiţi de atâţia ani cu

resursele, mai ales umane, necesare pornirii şi dezvoltării

minciunile încât ajung să se mire dacă cineva le demonstrează

unor asemenea afaceri.

faptul că ei înşişi practică aşa ceva.

Simpozionul a făcut parte dintr-un proiect multianual lansat

Lucrurile se schimbă însă radical atunci când o aseme-

de Cameră pentru instruirea întreprinzătorilor şi potenţialilor

nea mentalitate pătrunde sfera afacerilor şi cea socială. Se

întreprinzători în folosirea eficientă a metodelor de inovare

schimbă deoarece este atacată însăşi fibra existenţială a unei

pentru reuşita în afaceri. Cu alte cuvinte, în instruirea privind

societăţi. Iar dezinteresul crunt pentru instruire se numără în

modalităţile de folosire a undiţelor moderne pentru un pescuit

mod clar printre simptomele unei boli terminale. Că Româ-

eficace şi îndestulător. În plus, o instruire gratuită.

nia nu este singura ţară care manifestă astfel de simptome

Care a fost rezultatul participării la simpozionul dedicat regiunii Bucureşti-Ilfov? Un singur potenţial întreprinzător

nu cred că e de natură să încălzească acum pe foarte mulţi oameni.

interesat. Unul singur. Nici măcar cât să se poată vorbi de o

Într-un film în care personajul principal este un extrate-

floare aducătoare de speranţe, fie şi în debut de plin sezon

restru cu chipul lui Keanu Reeves, inteligenţe superioare din

canicular.

Univers ajung la concluzia că singura speranţă de salvare a

Într-o ţară cu mentalităţi cât de cât normale, un asemenea

planetei Pământ, una din puţinele oaze de găzduire a vieţii

proiect, dublat de garanţii indubitabile de calitate a instru-

din Univers, este exterminarea fără milă a oamenilor, cei care

irii oferite de cei doi parteneri principali, centrul de resurse

prin comportamentul şi atitudinea lor faţă de planetă s-au

umane al Politehnicii bucureştene şi Institutul de Cercetări şi

dovedit adevăraţii viruşi distrugători ai vieţii, şi salvarea tu-

Proiectări în Electrotehnică (ICPE), numărul de participanţi ar

turor celorlalte specii de animale.

fi depăşit, probabil, cu mult, grupul ţintă de întreprinzători

Un alt personaj din film, laureat al premiului Nobel, îl roagă

care să urmeze procesul de instruire planificat. În definitiv,

pe Reeves să mai acorde o şansă pământenilor, spunând că

criza economică este departe de a se fi terminat, iar tehnolo-

există o şansă de schimbare odată de oamenii îşi dau seama

gia şi inovarea se numără printre puţinele arme cu adevărat

că au ajuns la fundul sacului şi că nu mai pot continua să

redutabile capabile să se opună dezastrului.

spere la ceva cu felul lor curent de a fi.

România este însă o ţară a paradoxurilor. O ţară unde un

Ei bine, ca martor al unui eşec trist al unei acţiuni cu rol

simplu examen de bacalaureat organizat pentru prima dată

exact de schimbare a mentalităţii umane, nu pot să nu mă

pe principii de competenţă arată cu forţa datelor concrete di-

întreb cât de aproape este acest fund al sacului şi câţi oameni

mensiunea deşertului uman. O ţară unde impostura şi non-

conştientizează ce poate însemna viitorul. În România, uneia

valoarea ajung, mai repede decât şi-ar fi închipuit cineva, să

dintre pietrele care puteau clădi un viitor mai luminos i s-a

facă legea.

dat cu piciorul de către oameni. Astfel de pietre încă există, în

Aşa cum declara unul dintre partenerii din proiectul mai

număr mare şi în întreaga lume. Dacă şi lor li se va da tot mai

sus amintit, România a ajuns ţara în care nicio unealtă de

mult cu piciorul, atunci Keanu Reeves nu va mai apărea cu

făurire a unui trai nu mai e acceptată, chiar şi oferită gratuit.

chip uman pentru a încerca găsirea unei soluţii de ultim mo-

Este ţara în care există o singură cerere: mâncare, sub orice

ment. Va apărea direct sub chipul lui real, de exterminator. bogdan.marchidanu@agora.ro

formă ar fi ea dată. Cuvântul cheie aici este dată. Adică pusă pe tavă şi înmânată. Indiferent de preţul ascuns al unei asemenea oferte, adesea otrăvite. Din nefericire, când o astfel de situaţie coboară din sfera politică în cea de afaceri şi socială, ea devine tragică. Axioma politicii asemuite unei curve şi a politicienilor asemuiţi în www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

2 P

E

S

C

U

R

T

Nokia N9: comunicare cu un singur gest Nokia a anunţat pe 21 iunie la nivel

să avem trei ecrane diferite, care au fost

global, inclusiv în România, Nokia N9,

alese pe baza studiului a ceea ce fac în mod

un terminal creat pentru utilizatorii care

frecvent utilizatorii cu un smartphone. Pe

apreciază o combinaţie impresionantă de

baza acestor informaţii am ales să avem pe

design şi tehnologie smartphone de ultimă

terminal un ecran cu aplicaţii, un ecran cu

oră. Nokia N9 aduce un nou design inova-

notificări şi un al treilea ecran ce permite

tor, în care butonul de navigare este înlo-

realizarea mai multor sarcini simultan. Al

cuit cu un simplu gest: o glisare.

treilea aspect este legat de design”.

„Nokia N9 aduce o metodă nouă de

Terminalul este realizat dintr-o singură

interacţiune între utilizator şi terminal.

bucată de policarbonat, fără îmbinări în

În engleză o numim swipe şi reprezintă

carcasă, completându-se perfect cu sticla

un gest intuitiv, de mişcare de la stânga

curbată. Ecranul de culoare neagră, de

la dreapta sau de la dreapta la stânga pe

3,9 inci, oferă utilizatorului o interacţiune

interfaţa terminalului, foarte asemănător

fluidă cu conţinutul, imaginile fiind proiec-

cu datul paginii în lumea cărţilor”, a spus

tate exact la suprafaţa terminalului.

Răzvan Petrescu, country manager Nokia

Nokia N9 va fi disponibil pe piaţă mai

România. „Această formă de interacţiune

târziu în acest an, în trei variante croma-

cu terminalul aduce câteva lucruri noi. În

tice – negru, magenta şi cyan, oferind o ca-

primul rând elimină nevoia de a avea orice

pacitate extinsă, ce permite stocarea unui

buton hardware sau software pe suprafaţa

volum mare de conţinut: 16GB şi 64GB.

terminalului. Al doilea element este faptul

Sistemul de operare este MeeGo 1.2 Har-

că am ales în construcţia acestui terminal

mattan. (EL)

APC a deschis un centru de suport IT la Bucureşti

Hărţi Google pentru Android

Schneider Electric a inaugurat pe 14 iunie, la Bucureşti, un centru de relaţii cu clienţii pentru divizia sa de IT. Centrul din România va gestiona relaţia cu clienţii APC by Schneider Electric din Europa, răspunzând solicitărilor venite din Franţa, Italia, Spania, Germania, Olanda, Elveţia, Austria, Belgia, Luxemburg,

Saulo Spaolanse, Preşedinte Schneider Electric România

Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, România, ţările Adriatice şi Israel.

Noii angajaţi vor comunica în limba

„Alegerea României drept ţară de imple-

maternă a fiecărui client şi vor oferi informaţii

mentare a centrului regional de suport APC

cu privire la produsele, soluţiile şi serviciile

by Schneider Electric pentru întreaga Europă

APC by Schneider Electric, precum şi despre

reprezintă o investiţie importantă a companiei

termenele de livrare şi specificaţiile tehnice ale

în piaţa de muncă din România, precum şi

produselor.

o recunoaştere a potenţialului acesteia. În

În prezent, centrul regional de relaţii cu

procesul de recrutare am avut în vedere atât

clienţii numără 44 de angajaţi. Procesul de an-

absolvenţii facultăţilor de limbi străine, cât şi

gajare a avut loc în perioada octombrie 2010

cei ai facultăţilor cu profil tehnic sau economic.

– mai 2011 şi a fost urmat de cursuri complete

Departamentul este în prezent funcţional, iar

despre produsele APC by Schneider Electric,

aprecierile pozitive ale clienţilor nu au întâr-

precum şi de sesiuni practice pentru dezvolta-

ziat să apară”, a declarat Saulo Spaolanse,

rea competenţelor necesare gestionării unei relaţii eficiente cu clienţii companiei. (EL)

Preşedinte Schneider Electric România.

www.ittrends.ro

Google a anunţat pe 27 iunie disponibilitatea în România a serviciului de Navigare cu Hărţi Google (Beta) pentru terminale mobile cu Android 1.6 sau mai recent. Navigarea este o aplicaţie gratuită integrată în Hărţi Google, care funcţionează ca sistem de navigare prin GPS, oferind indicaţii de orientare cu ghidare vocală. Navigarea foloseşte conexiunea de internet a telefonului mobil, pentru a oferi cele mai recente hărţi sau informaţii despre companii, restaurante, cafenele etc, de pe ruta dorită. Nu este necesară achiziţia hărţilor şi nici actualizări ale acestora, utilizatorii având acces întotdeauna la cea mai recentă versiune a Hărţilor Google. Totodată, aceştia au posibilitatea de a vizualiza în diferite modalităţi ruta pe care se deplasează, atât de la nivel stradal cât şi din aer. Navigarea cu Hărţi Google este o aplicaţie gândită să funcţioneze ca un echipament GSP conectat la internet, cu următoarele funcţionalităţi: Street View; vizualizarea rutei suprapusă peste imaginile din satelit în relief 3D; căutare similară cu cea de pe Hărţi Google şi căutare de-a lungul rutei. Pentru a beneficia de aplicaţie, este necesară descărcarea din Android Market a celei mai noi versiuni de Hărţi Google pentru telefonul mobil Android 1.6+. (EL)


Nr. 7 - Iulie 2011

3

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

4 P

E

S

C

U

R

T

Proiecte româno - chineze în IT&C ANIS şi MCSI au organizat pe 30 iunie, la Bucureşti, Forumul economic bilateral China – România în sectorul IT&C. La eveniment au participat oficiali ai Guvernului Chinez, precum şi reprezentanţi ai marilor companii IT&C din China şi România. „Astăzi pe piaţa IT&C din România sunt prezente companii chineze de mare renume, Huawei, ZTE, iar tehnologia chineză este din ce în ce mai prezentă în viaţa cotidiană a românilor. Tenacitatea Chinei poate fi combinată cu potenţialul creativ al poporului român, care la ora actuală are un cuvânt important de spus în domeniul IT&C”, a declarat Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme. Forumul a adus în atenţia audienţei informaţii despre cadrul şi oportunităţile de investiţii în China, precum şi despre stadiul dezvoltării industriei şi companiilor. „Colaborarea în domeniul comunicaţiilor dintre cele două părţi a început devreme, dezideratele acestei cooperări sunt puternice

devenit deja un nume cunoscut în domeniul telecomunicaţiilor din

şi rezultatele înregistrate remarcabile. Astăzi se află în vizită în

România şi un important furnizor de produse”.

România delegaţia Asociaţiei din Industria de Software din China,

Guo Jiangbing, Director în cadrul Ministerului Industriei şi

prilej cu care a fost oraganizat acest forum, pentru a spori şi mai

Tehnologiei Informaţiei din China, a subliniat în acelaşi context că

mult cunoaşterea reciprocă şi a lărgi colaborarea”, a declarat Am-

sectorul IT&C este unul dintre principalele domenii de cooperare

basadorul Chinei în România, Liu Zengwen. „Companiile ZTE

între cele două ţări, România devenind cel de-al patrulea partener

China şi Huawei Techologies şi-au mărit continuu cota de piaţă în

comercial al Chinei în Europa, activităţile comerciale dintre cele

România, şi-au dezvoltat neîncetat domeniile de colaborare şi au

două ţări ridicându-de la o valoare de 3,7 miliarde USD. (EL)

Internet de mare viteză pe HTC Sensation Vodafone România a lansat pe 16 iunie noul HTC Sensation, cel mai performant smartphone al momentului din portofoliul HTC. Terminalul integrează cea mai recentă versiune a sistemului de operare Android, 2.3, şi noua interfaţă HTC Sense 3.0. „Ne bucurăm să lansăm pe piaţa din România noul HTC Sensation, cel mai recent dispozitiv care demonstrează că smartphone-urile au evoluat către stadiul de mini-centre de divertisment. HTC Sensation îmbină puterea procesorului dual-core cu

device-ului, de 4,3 inci, oferă o rezoluţie

internetul de mare viteză furnizat de Voda-

qHD. Carcasa de aluminiu înglobează o

fone, astfel încât utilizatorii au garantată o

cameră cu senzor de 8 megapixeli, capabilă

experienţă cursivă de navigare. Sperăm ca

să înregistreze Full HD, la 1080p, cu sunet

prin această lansare să le demonstrăm din

full stereo, cu o frecvenţă de 30 de cadre pe

nou utilizatorilor din România că lucrăm în

secundă.

permanenţă pentru oferirea de noi funcţii

Cea mai recentă interfaţă HTC Sense

şi inovaţii care îmbunătăţesc experienţa

3.0 transformă lockscreen-ul, în timp real,

mobilă”, a declarat Dimitris Vathis, Director

într-o fereastră către cele mai importante

de vânzări, HTC SEE.

informaţii şi conţinut, precum actualizările

Smartphone-ul HTC Sensation funcţionează cu un procesor dual-core Qualcomm

din Social Media, fotografii, actualizări meteo sau ale activităţilor la bursă.

Snapdragon de 1,2 GHz, care facilitează

Clienţii Vodafone România pot achiziţiona

redarea graficii complexe şi rapiditatea în

noul telefon la preţuri ce pornesc de la 139

adresarea comenzilor. Ecranul generos al

EUR (TVA inclus). (EL) www.ittrends.ro

ePayment se extinde în Ungaria ePayment, parte a integratorului de plăţi online PayU, a anunţat pe 30 iunie implementarea soluţiei integrate de plăţi online pe piaţa din Ungaria, ca urmare a strategiei grupului PayU care intenţionează să-şi extindă operaţiunile în peste 10 ţări din Europa în următoarele luni. Pentru a susţine noile planuri strategice ale companiei, ePayment va demara o campanie amplă de angajări, urmărind dublarea echipei în următoarele luni. În prezent, în ePayment lucrează o echipă de 36 de specialişti, cărora li se vor adăuga încă 44 de noi colegi în departamentele de software development, project management, implementare şi testare. Primul client care va beneficia de platforma ePayment în Ungaria este Vatera, lider de piaţă în licitaţii online, care are în portofoliu o cifră de peste 2 milioane de utilizatori, 57% din numărul total de utilizatori de internet cu vârsta peste 14 ani. Conform unui studiu GKIeNET în 2011, la o populaţie de puţin peste 10 milioane de locuitori, rata de penetrare a internetului în Ungaria este de 34% (utilizatori de internet cu vârsta +14 ani), 35% dintre aceştia făcând cumpărături online. În Ungaria există în prezent aproximativ 2700 de magazine online dintre care aproape jumătate au implementat o soluţie de plată online. (EL)


Nr. 7 - Iulie 2011

5 O

P

I

N

I

www.ittrends.ro

I


Nr. 7 - Iulie 2011

6 P

E

S

C

U

R

T

A day in the clouds cesta este numele evenimentului or-

Oracle sau VMware. Acestea au vizat mai

fel încât să ţină cont şi de nevoia utilizatoru-

ganizat de Intel la sediul laboratoare-

multe zone în care cloud computing-ul se

lui, dar şi de capacitatea device-ului.

lor sale de cercetare din Kontich, în

poate face util şi mai multe scenarii în care

Concluzia? Dacă am fi vorbitori nativi de

Belgia. Gigantul american şi-a luat

poate fi folosit. Participanţii au putut asista,

limba engleză, am putea spune „the best is

în serios rolul de industry driver şi a invitat

de exemplu, la lucrul în private, public sau

yet to come”. Tehnologia care face posibil

jurnalişti din multe ţări, dar şi pe mulţi dintre

hybrid cloud.

cloud computing-ul nu numai că are multe

A

partenerii săi cei mai importanţi la acest eve-

Revenind la efortul Intel de a promova

în plus să ne ofere de-acum încolo, dar nici

niment dedicat cloud computing-ului. „Am

tehnologiile ce ţin de cloud computing, Dylan

noi, utilizatorii, n-am început s-o adoptăm la

vrut să arătăm presei, partenerilor, clienţilor

Larson a menţionat organizarea de către com-

scară largă. Sau, cum a conchis Alan Priest-

şi tuturor celor interesaţi care este situaţia

pania să a Open Data Center Alliance. Aceasta

ley: „Cloud-ul nu a ajuns la maturitate. Anu-

cloud computing-ului acum şi direcţia în care

este o organizaţie care are ca scop principal

mite tehnologii care fac parte din el au atins

merge. Arătăm şi cum funcţionează, şi cum

tocmai promovarea şi adoptarea celor mai

grade diverse de maturitate. Mai avem multe

se ajunge la el. Dar demonstrăm şi cum in-

bune practici, a celor mai noi tehnologii şi a

de făcut. Aţi auzit ceea ce spunea colegul meu

dustria IT poate ajuta organizaţiile să ajungă

celor mai potrivite standarde pentru un me-

Dylan, despre viziunea noastră care cuprinde

în cloud. Tot organizând astfel de evenimente,

diu cloud cât mai util, mai uşor de adoptat

un orizont de timp care se întinde până în

atragem atenţia şi clienţilor asupra muncii de

şi interoperabil. Pentru că, în 2015, deja ne

2015. Deci, mai avem, poate, cinci ani până

cercetare şi dezvoltare pe care o desfăşurăm

putem aştepta la un internet populat cu încă

când vom ajunge la gradul de automatizare

împreună cu partenerii noştri tehnologici şi

un miliard de utilizatori care vor accesa me-

pe care ni-l dorim, de exemplu. Dar şi atunci,

asupra soluţiilor ce apar de aici”, a spus Alan

diul online de pe mai mult de 15 miliarde

în 2015, va trebui să ne gândim ce facem

Priestley, Marketing Manager, Intel Gmbh.,

de device-uri, generând peste un zetabyte

după. Oricum, nu este numai o problemă de

una din gazdele evenimentului.

de trafic. Astfel că, pentru a putea răspunde

tehnologie. Vorbim şi de nivelul de maturi-

Cea mai importantă prezentare i-a aparţinut

acestei provocări, provider-ii de cloud trebuie,

tate al furnizorilor, dar şi de gradul de des-

lui Dylan Larson, Manager pentru platforma

în opinia celor de la Intel, să poată face din

chidere de care dau dovadă clienţii. Ca orice

Xeon la Intel. Acesta a vorbit despre Cloud

această tehnologie, una „federated, auto-

tehnologie, şi aceasta beneficiază de o curbă

2015 Vision, strategia Intel de implicare în

mated and client-aware”. Adică, să permită

a adopţiei. Unii clienţi sunt early adopter-i,

dezvoltarea de soluţii pentru cloud împreună

utilizatorilor folosirea celor trei tipuri de cloud

alţii se aliniază când o fac toţi, unii rămân

cu partenerii. O parte din noile soluţii, de alt-

într-o manieră cât mai sigură; să permită

în urmă. Cert e ca şi cloud computing-ul face

fel, au putut fi văzute la lucru chiar în cadrul

oamenilor de IT să petreacă mai mult timp

parte dintr-o întreagă mişcare a organizaţiilor

conferinţei, mulţumită demonstraţiilor făcute

inovând şi mai puţin administrând; nu în ul-

de parteneri Intel precum HP, EMC, Dell,

timul rând, serviciile trebuie organizate în aşa

către un mod de lucru în care IT-ul este un serviciu, iar asta cere timp.” (CF)

IT pentru energie HP a organizat anul acesta a unsprezecea ediţie a evenimentului

importante cerinţe în domeniul energetic în ziua de astăzi. Ce vrem

anual Executive Energy Conference la Istambul. Într-o lume aflată

noi să le transmitem clienţilor este că le punem la dispoziţie soluţiile

într-o goană tot mai frenetică după resurse, infrastructurile fac din

noastre, creaţiile noastre (soft, produse şi soluţii) care pot ajuta în

ce în ce mai greu faţă, iar problemele de securitate sunt din ce în

toate cerinţele pe care le-am spus mai devreme. Pot ajuta o companie

ce mai frecvente. În ciuda numelui evenimentului, în cadrul său

de petrol sau gaze să găsească zăcăminte mai uşor, pot permite unei

s-a discutat mai mult decât probleme şi soluţii legate de energie.

companii de electricitate să lucreze mai eficient, pot ajuta companii

Specialiştii HP au prezentat şi tehnologii pentru infrastructuri de

de utilităţi publice să aibă relaţii mai bune cu clienţii şi, împreună,

comunicaţii sau servicii publice . În centrul discuţiilor a fost, totuşi,

pot să-şi aducă toţi contribuţia la un mediu mai curat”.

IT-ul şi rolul său în îmbunătăţirea vieţii oamenilor şi a organizaţiilor, din punctul de vedere al energiei.

Şi specialiştii în energie şi utilităţi au fost de acord: IT-ul este cel care poate face dezideratele realizabile şi în aceste domenii. Con-

„Partea de IT în toate companiile, inclusiv cele din domeniul ener-

verged infrastructure, application transformation, information op-

giei, este în plină transformare”, a spus Douglas Hanson, Director,

timisation, enterprise security şi hybrid delivery nu sunt simple

Global Energy and Resource Industries, HP Enterprise Business, HP.

concepte teoretice. Presiunea pusă pe infrastructuri şi pe mediu,

„Reprezint o companie care poate ajuta clienţii să treacă prin această

volumul de date tot mai mare, cererea tot mai mare de energie, ne-

transformare cu succes. Această transformare este marcată de ne-

voia de securitate şi de o relaţie cât mai bună cu clienţii trebuie să

voia de aprovizionare în siguranţă, de nevoia de relaţii mai bune şi

fie rezolvate, iar tehnologia este răspunsul. Numai aşa putem trăi

administrare mai bună a bazei de clienţi, de excelenţă operaţională

cu toţii într-o lume mai sigură, mai prosperă şi care respectă mediul

şi de impact cât mai redus asupra mediului. Acestea sunt cele mai

înconjurător. (CF)

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

7 E

V

E

N

I

M

www.ittrends.ro

E

N

T


Nr. 7 - Iulie 2011

8 P

E

S

C

U

R

T

Schimbări la MCSI M

işcări interesante anunţate de ministrul Valerian Vreme la ultima conferinţă de presă: Romtelecom va fi listat la Bursă, apare Centrul National de Supercomputing, iar SNR se reorganizează.

Referitor la Radiocom, ministrul comunicaţiilor a declarat că Societatea Naţională de Radiocomunicaţii a inregistrat în primele cinci luni ale anului 2011, o creştere a volu-

Referitor la compania Romtelecom, minis-

În ceea ce priveşte procesul de reorga-

mului de vânzări faţă de aceeaşi perioada

trul Valerian Vreme a informat presa cu pri-

nizare şi modernizare a celor 3 instituţii

din anul 2010. În vederea eficientizării com-

vire deciziile care au fost luate în cadrul în-

din subordinea MCSI, ministrul Valerian

paniei s-a urmărit reducerea cheltuielilor le-

trevederii pe care a avut-o cu reprezentanţii

Vreme a declarat că există un proiect de

gate de personal, cheltuielilor legate de de-

OTE. În acest sens, s-a stabilit un calen-

HG prin care Centrul Naţional de Manage-

plasări, precum şi reducerea sporurilor de

dar comun pentru listarea pe bursă în 12

ment pentru Societatea Informaţională,

responsabilitate şi complexitate, urmând a fi

luni a titlurilor deţinute de statul român la

Centrul Naţional România Digitală şi Cen-

desfiinţate un număr de 450 de posturi.

Romtelecom, fuzionarea Cosmote cu Rom-

trul Naţional de Supercomputing se vor

Unul dintre principalele obiective ale Ra-

telecom, precum şi numirea domnului Ste-

comasa şi se va infiinţa Centrul „România

diocom este creşterea calităţii serviciilor de

fanos Theocharopoulos drept candidat co-

Digitală”.

broadcasting pentru a permite difuzarea

mun la conducerea companiei Romtelecom. Pentru

evaluarea

şi transportul radio şi TV în format în for-

proce-

pa de gestionarea Sistemului Electronic

mat digital T-DAB (Terrestrial Digital Audio

sului de fuziune şi listare la bursă vor fi

de Achiziţii Publice (SEAP), Sistemului

Broadcasting) şi DVB-T (Terrestrial Digital

angajaţi consultanţi independenţi, o bancă

Naţional Electronic de Plată a Taxelor şi Im-

Video Broadcasting).

de investiţii de reputaţie internaţională,

pozitelor – Ghişeul.ro, Sistemului Electro-

În prezent, Radiocom a lansat două pro-

agreată de ambii acţionari, care va fi

nic Naţional (SEN), Serviciului de Atribuire

iecte pilot pentru transmisii digitale: unul

angajată

Electronica a Autorizatiilor de Transport

pentru televiziune, DVB-T (Digital Video

(SAET), Punctului de Contact Unic (PCU).

Broadcasting-Terrestrial), şi unul pentru

până

la

beneficiilor

Centrul „România Digitală” se va ocu-

1.09.2011,

precum

şi o o societate de avocati care va oferi consultanţă şi asistenţă juridică în scopul

Prin unirea celor trei centre se vor

protejării intereselor legale ale acţionarilor

desfiinţa 6 posturi de conducere, va exis-

Audio Broadcasting). Ambele proiecte fac

Romtelecom şi Cosmote, care va fi angajată

ta un singur preşedinte şi se vor reduce

parte din strategia de modernizare a rețelelor

până la 1.08.2011. Consultanţii vor realiza

cheltuielile administrative, precum şi chel-

publice de radiodifuziune și televiziune. Nu în

un raport şi un plan de proiect până la data

tuilele cu personalul, activitatea devenind

ultimul rând, o reorganizare a fost anunţată

de 1 decembrie 2011.

mult mai flexibilă şi eficientă.

de către ministru şi la Poşta Română. (CF)

radiodifuziune,

T-DAB

(Terrestrial-Digital

Frontal Communication – singurul VMware Premier Partner în România

F

rontal Communication anunţă că a dobândit cel mai înalt grad de parteneriat VMware şi anume, cel de Premier Solution Provider, fiind singurul partener VMware din România din categoria sa ce deţine acest titlu.

Sebastian

Bănică,

Executive

Director

Frontal Communication. Certificarea VMware Premier Solution Provider diferenţiază major Frontal Com-

Dobândirea statutului de VMware Premier

atât din punct de vedere tehnic, cât şi

munication de ceilalţi parteneri VMware din

Solution Provider presupune îndeplinirea

comercial.

România, fiind primul partener care deţine

cerinţelor pentru atingerea unei game

„În contextul economic actual, com-

în prezent toate cele trei competente fără de

largi de expertiză, precum şi dezvoltarea

paniile trebuie să se diferenţieze şi să-şi

care nu s-ar putea obţine un înalt grad de

competenţelor şi abordarea unui model de

schimbe modelul de business pentru a

satisfacţie a clienţilor: Infrastructure Virtua-

business orientat către client. Totodată,

face faţă provocărilor. De aceea, Fron-

lization, Business Continuity şi Desktop

statutul de Premier necesită un volum

tal Communication este compania care,

Virtualization. Mai mult decât atât, aceste

de business cu VMware de minim 500

pentru a susţine creşterea, diferenţierea

competente atestă capabilităţile Frontal

000 USD pe an ceea ce atestă, pe lângă

şi profitabilitatea clienţilor săi care vor

Communication în designul şi integrarea de

competenţele tehnice, şi forţă financiară,

să apeleze la resurse tehnice calificate,

soluţii virtuale fiind, astfel, un consultant de

Frontal Communication având capaci-

investeşte permanent în certificările şi

încredere pentru clienţii interesaţi în imple-

tatea de a aborda proiecte de anvergură

calificările personalului” - a declarat

mentarea unei arhitecturi virtuale. (CF)

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

9 I

N

T

E

R

V

I

U

Nevoie de metodologii de Bogdan Marchidanu

C

ristian Ivănuş este CIO în cadrul Medicover, una din reţelele private de sănătate de pe piaţa românească, şi unul din cei mai noi membri ai CIO Council. Din această poziţie, domnia sa a împărtăşit IT Trends viziunea sa legată de rolul pe care un CIO va trebui să îl joace în societate în viitorul imediat.

IT Trends: Cum pot fi împărtăşite

în cadrul grupului, astfel încât şi ceilalţi să

experienţele din CIO Council în măsură tot

şi le însuşească. Din toate aceste cazuri se

mai mare restului pieţei?

pot construi bune practici. În acest fel, cei

Cristian Ivãnuş: Vreau să precizez că sunt un foarte proaspăt membru al

care vin din urmă pot beneficia de acest

să fie consultat din punct de vedere al afa-

know-how de care noi dispunem.

cerii. Noi trebuie să luptăm, ca organizaţie,

CIO Council. Din punctul meu de vedere, organizaţia va suferi şi trebuie să sufere o modificare de structură în momentul de

Cristian Ivănuş, membru CIO Council

să schimbăm această situaţie. Aşa cum am ITT: Poate să existe o deschidere a acestor practici şi către restul societăţii?

mai spus, IT-ul nu este un generator de afaceri, dar este motorul care duce aface-

faţă. Modificarea trebuie efectuată pe mai

C.I.: Prezentările de cazuri trebuie să se

multe nivele, astfel încât să fie compatibilă

facă în grupuri mari. Încă un lucru impor-

sută la sută cu guvernanţa IT. De ce? Pen-

tant aici este transformarea conceptului de

ITT: Are nevoie CIO Council de vectori

tru că atâta timp cât nu ştim să guvernăm

CIO. Trebuie definit în mod foarte clar sta-

puternici de imagine, aşa cum a procedat

companiile după nişte reguli foarte clare şi

tutul unui CIO. Fiecare organizaţie poate

recent, de pildă, ANIS?

după nişte principii moderne, pe care nu

spune la un moment dat că dispune de un

C.I.: Eu văd în viitor o alianţă foarte

le-am inventat noi, nu vom face absolut

CIO, dar persoana respectivă nu are nimic

puternică între CIO Council şi ANIS. Sunt

nimic. Părerea mea este că trebuie atraşi

comun cu ceea ce defineşte un asemenea

două organizaţii în aparenţă distincte. În

cât mai mulţi oameni în organizaţie, care

post. Trebuie să existe nişte bariere, un

realitate, cred că, împreună, prin coagu-

să îşi aducă o contribuţie personală. Pe

cadru de funcţionare pentru un CIO.

larea eforturilor, cele două organizaţii pot

urmă, este datoria noastră, a tuturor, de a cristaliza şi de a pune într-o anumită ordine toate ideile care apar acolo. Un

rile înainte.

ajunge la impunerea unor standarde. Noi ITT: Şi cum poate CIO Council formaliza aşa ceva?

avem enorm de multă nevoie de standarde şi metodologii.

alt punct unde cred că CIO Council poate

C.I.: În primul rând este nevoie de un

avea o mare influenţă trebuie să fie în

dialog permanent cu autorităţile. Mă re-

ITT: Ce şanse există ca astfel de stan-

zona guvernamentală. Aici trebuie să fie

fer aici mai ales la Varujan Pambuccian,

darde şi metodologii să fie adoptate pe

un partener credibil, de luat în seamă,

care poate deveni un ghid pentru noi.

scară largă de o societate unde multe

pentru că oamenii care aderă la această

Până la urmă, definirea şi reglementarea

afaceri sunt conduse după instinct?

organizaţie sunt competenţi, cu ani buni

rolului unui CIO nu se adresează doar

C.I.: Pornind de la redefinirea rolului

de practică în spate. Ar trebui ca oamenii

zonei private, ci şi celei publice. Şi acolo

strategic al unui CIO, acesta va deveni

din CIO Council să fie permanent consultaţi

este foarte multă nevoie de redefinirea

partener al conducătorului unei afaceri.

în privinţa elaborării strategiilor viitoare.

poziţiilor din fiecare entitate bugetară.

Prin aceasta, el poate recomanda seturi de

Aşa cum ANIS a reuşit să facă un pas în

Evident, o asemenea transformare nu se

standarde şi de metodologii. Evident, nu le

această direcţie, CIO Council poate veni cu

poate efectua de azi pe mâine. Vom avea

poate impune, însă el poate oferi instru-

o viziune corectă şi coerentă în privinţa

nevoie de perioade, de tatonări, de grupuri

mente acelor afaceri care nu dispun de aşa

strategiilor de viitor. O a treia direcţie va fi

de discuţii. Cred totuşi că acum este mo-

ceva. Per ansamblul societăţii, noi nu mai

cea de formare continuă. Cred că oamenii

mentul cel mai bun, odată cu schimbarea

avem nevoie de afaceri care dau tunuri

trebuie să înveţe permanent. Noi trebuie să

Codului Muncii, ca să ne canalizăm efor-

peste noapte şi dispar a doua zi, ci de

ne construim acel depozit de cunoştinţe pe

turile în sensul schimbării definiţiei unui

afaceri care evoluează. Pentru aceasta este

care să le partajăm cu alţii.

director de IT. Mai mult, cred că unul din

nevoie de existenţa unui set de standarde

aspectele cele mai importante este dat de

bine puse la punct şi de metodologii. Şi de

ITT: Cum?

rolul strategic pe care trebuie să îl aibă un

cunoaştere. De aceea, cred că este foarte

C.I.: Luăm cazurile unul după altul.

CIO. Din păcate, în România, rolul IT-ului

util ca oamenii de afaceri să participe în

De exemplu, sunt foarte multe cazuri de

într-o organizaţie non-IT este de suport.

viitor la sesiunile deschise pe care le vom

management de proiect. Ele pot fi povestite

Nu am văzut multe companii unde IT-ul

ţine la CIO Council. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

10 P

E

S

C

U

R

T

Lumea Geospațială 2011

O

rganizată ca un eveniment de informare și actualizare,

În timpul cinei festive de la restaurantul Cheile Grădiștei, s-a

Lumea Geospațială reunește anual pe toți cei implicați în

ținut ceremonia de premiere a celor mai valoroase proiecte și

managementul informațiilor geospațiale din România. Și

inițiative ale ultimului an din perspectiva Intergraph. Acestea au

anul acesta s-au alăturat manageri, consilieri și persoane

fost:

de decizie din administrații centrale și locale, dar și din companii de transporturi, utilități și comunicații pentru a discuta și dezbate probleme legate de domeniul geospațial. Cei prezenți au folosit la maxim acest prilej pentru a comunica liber cu omologi din același domeniu de activitate, de a primi informații și de a împărtăși succesele pe care le-au avut sau obstacolele cu care s-au confruntat în încercarea de a implementa cea mai eficientă soluție pentru o problemă instituțională concretă.

 Premiul pentru efort susținut și perseverență - Carmen Misinszki - Primăria Municipiului Oradea Premiul pentru promovarea domeniului geospațial - Ilona Csortan - Consiliul Județean Mureș Premiul pentru comunicare geospațială inter - instituțională - ANCPI Premiul pentru comunicare geospațială inter - instituțională - INS

Anul acesta, tema principală a conferinței a fost Soluțiile

 Premiul pentru impact național - IGPR

geospațiale - începutul maturizării. Aceasta s-a regăsit în ma-

Anul acesta au fost înscrise în concurs opt postere foarte in-

joritatea prezentărilor teoretice din prima zi de conferință, dar și

teresante și foarte apreciate de participanții la conferință. Peste

în discuțiile interactive de la masa rotundă moderată de doam-

50 dintre aceștia au votat și le-au ales pe cele mai reușite trei.

na Sevil Sumanariu, Președinte ANIAP și unde au fost invitați

Acestea au fost: „GeoMedia – Adaptare eficientă la cerințe de

domnul Victor Dinculescu, Director Adjunct Direcţia Diseminare

interconectivitate” realizat de Titus - Luigi Sultan, IGPR „GIS

Informaţii Statistice şi Relaţii cu Publicul al INS, domnul Constan-

- Connecting People” realizat de Cozmin Ciovică, Primăria Mu-

tin Ene, Director General Adjunct al ANCPI, domnul Gheorghe

nicipiului Sibiu și „Soluții geospațiale pentru oprirea încălzirii

Pătrașcu, Arhitect Șef al Municipiului București, domnul Corneliu

globale”realizat de Sorin Borza, Universitatea Lucian Blaga,

Grigore, domnul Wili Apreutesei, Șef UCAI, IGPR.

Sibiu. (CF)

Ericsson: broadband x 10 tilizatorii din Suedia au fost primii din lume care au avut acces la servicii LTE comerciale. Acum, Ericsson (NASDAQ: ERIC) a demonstrat următoarea etapă a dezvoltării LTE, cunoscut ca LTE Advanced, pentru Agenţia Telecom şi de Poştă din Suedia (PTS). Demonstraţia, desfăşurată în localitatea Kista din Suedia, a arătat că noua tehnologie poate oferi viteze de transfer de date de peste 10 ori mai mari decât cele disponibile în acest moment utilizatorilor LTE.

U

se estimează că primele implementări de LTE Advanced vor deveni operaţionale la nivel comercial în 2013. „Ericsson încurajează autorităţile de reglementare să aloce spectru armonizat cât mai repede cu putinţă”, a spus Ulf Ewaldsson, Vice President şi Head of Product Area Ra-

Sistemul, susţinut integral cu ajutorul unor

licenţe pentru spectru armonizat în benzile

dio, Ericsson. „Următoarea generaţie de LTE

echipamente comerciale, a fost operat pe o

de frecvenţă de 2.6 GHz şi 800 MHz, precum

îmbunătăţeşte oferta existentă de servicii,

frecvenţă de test oferită de PTS. Acest fapt

şi prima ţară în care a fost implementată co-

performanţa şi viteza de transmisie a date-

i-a permis companiei Ericsson să demon-

mercial tehnologia LTE. Demonstraţia de

lor şi le oferă operatorilor posibilitatea să

streze diferite funcţionalităţi ale tehnologiei

astăzi reprezintă o dovadă clară că tehnolo-

îşi valorifice mai bine infrastructura de care

LTE Advanced cum ar fi extinderea lăţimii

giile de broadband mobil continuă să se dez-

dispun. Ericsson face toate eforturile pentru

de bandă disponibilă transmiterii de date

volte foarte repede.”

a răspunde nevoilor operatorilor pe măsură

printr-o tehnică numită „carrier aggregation”

LTE

Advanced

asigură

îmbunătăţirea

ce aşteptările şi cerinţele legate de servicii de

cu 3 x 20 MHz (rezultând astfel o lăţime

vitezei şi capacităţii de care va fi nevoie

totală de 60 MHz) pentru prima oară într-un

pentru transformarea viziunii unei societăţi

În 2010, primul an în care tehnologia a

mediu mobil.

permanent conectate în realitate în perioada

fost operaţională, numărul de utilizatori cu

Urban Landmark, şeful departamentului

următoare. Tehnologia este în conformitate cu

acces la reţele LTE a crescut până la 150 de

de reglementare din cadrul agenţiei de regle-

standardul global 3GPP Release 10. Recent,

milioane de persoane. Ericsson a furnizat

mentare PTS din Suedia, a spus: „Suedia este

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor

majoritatea acestor reţele LTE comerciale şi

una dintre cele mai dezvoltate pieţe de broad-

(ITU) a confirmat că LTE Advanced se numără

a semnat contracte cu şase dintre cei mai

band mobil din lume. Suedia s-a numărat

printre tehnologiile care respectă criteriile

mari şapte operatori în funcţie de venituri în

printre primele state din lume care a oferit

Internaţionale de Telecomunicaţii Mobile şi

2010. (CF)

www.ittrends.ro

broadband mobil devin tot mai complexe.”


Nr. 7 - Iulie 2011

11 I

N

T

E

R

V

I

U

Optimism moderat de IT Trends

O

ctavian Oancea a fost recent numit director al biroului din România al Zyxel, unul din producătorii importanţi din Taiwan de produse şi soluţii de networking. Domnia sa a discutat cu IT Trends despre planurile imediate legate de începutul şi dezvoltarea afacerii pe piaţa locală.

IT Trends: De ce s-a luat decizia de intrare pe piaţa locală?

ITT: Vor continua serviciile oferite operatorilor telecom?

Octavian Oancea, Country Manager ZyXEL România

Octavian Oancea: Decizia a venit ca ur-

O.O.: Desigur. Am avut astfel de contracte

mare a analizei pieței românești, dar și în

cu operatorii telecom în trecut şi ne dorim

contextul potențialului de creștere pe care

să continuăm astfel de proiecte pe piața

apoi prin intermediul partenerilor ne pro-

zona Europei de Est o reprezintă în domeniul

românească. Cu aproximativ 10 milioane de

punem să-i ajutăm oferindu-le consultanță,

reţelisticii. Credem că sunt multe de făcut

utilizatori internet, România are un potențial

produse și servicii. Produsele pe care le gân-

în zona de retail, unde prezența noastră

important de creștere, iar portofoliul nostru

dim pentru acest segment variază din zona

până acum a fost una limitată iar canalul

de produse și servicii poate aduce valoare

de reţelistică până la zona de storage de

de distribuție pentru produsele și serviciile

unui operator telecom. Sunt câteva servicii

rețea. Din ce în ce mai mult sistemele sunt

noastre este unul care poate fi dezvoltat cu

cum ar fi calitatea customizării firmware-

expuse riscului pierderii datelor, iar datele pe

siguranță.

ului pentru adresarea nevoilor specifice a

care administrația publică le procesează sunt

acestor clienți, care ne diferențiază în piață.

foarte sensibile. Vom ajuta, prin expertiza

ITT: Cum veţi adresa zona de companii?

oferită local, la protejarea acestor date prin

va fi pe Value Added Resellers și Integratori,

O.O.: Prin intermediul integratorilor şi

oferta de produse începând de la firewall

care vor fi asistați de noi împreună cu distri-

al revânzătorilor cu valoare adăugată. Am

și până la servicii de back-up prin pachete

buitorul local în a-și crea competenţe. Ei vor

venit cu o gamă largă de produse şi soluţii

oferite de partenerii noștri.

putea accesa în felul acesta domeniile Enter-

demo pe piaţa locală, pe care le vom pune

prise și SMB. Piața va fi segmentată și prin

la dispoziţia canalului de distribuţie pentru

parteneri vom atinge toată gama de clienți

training, pentru ca în final să ajungă la utili-

O.O.: Produsele noastre servesc deja cen-

finali cu întregul portofoliu de produse. Dacă

zatorul target pentru testare. Vom avea trai-

trele de date ale ISP-urilor din toată lumea.

discutăm de portofoliu, esenţa afacerii noas-

neri proprii, dar şi parteneri de training. Ast-

Mă refer aici la soluții Enterprise cum ar fi

tre se desfăşoară în zona telecom şi furnizori

fel, va creşte expertiza la nivel de parteneri.

Firewall-uri, soluții VPN și UTM, toată gama

ITT: Asta însemnând ce anume? O.O.: Pentru canalul de distribuție, focusul

ITT: Aveţi şi soluţii pentru centrele de date?

de servicii. Aici suntem şi cei mai cunoscuţi

ITT: Cine vor fi aceşti traineri?

de Switch-uri profesionale, soluții xDSL și

în România, cu gama noastră de produse

O.O.: În prima fază vom susține canalul de

Enterprise WLAN. Cei care au avut ocazia

VPN, firewall şi management de reţea. Avem

distribuție aducând traineri externi furnizați

să lucreze cu ele au devenit la rândul lor

și un istoric cu unii din cei mai mari jucători

de birourile noastre din regiune, urmând

retransmitățori ai beneficiilor pe care acestea

din telecom locali, iar la nivel mondial avem

ca în câteva luni să angajăm şi să pregătim

le aduc.

alianțe cu majoritatea jucătorilor din telecom

traineri locali. Nu ne gândim încă la un cen-

mari. Dacă vorbim un pic și despre partea de

tru de dezvoltare local, însă competenţele

produse care se adresează utilizatorilor in-

la nivel de țară vor fi foarte puternice. Am

O.O.: Evident că îmi doresc o creştere

dividuali, aici avem disponibilă toată gama

vorbit despre dezvoltare și aș dori să sub-

explozivă pe piaţa locală și din punct de

de produse de tip router, switch-uri, VPN,

liniez importanța pe care ZyXEL o acordă

vedere al brand awareness-ului, dar și al

xDLS, telefonie IP, dar și storage și multi-

cercetării. Aproape jumătate din forța de

vânzărilor. Acest lucru este posibil, chiar

media, însă până acum am fost mai puţin

muncă angajată la nivel mondial lucrează în

dacă, în acest moment, estimările privind

prezenţi pe piaţă. Cu siguranță acest lucru se

acest domeniu.

piața din România arată mai puţin optimist

va schimba vizibil în scurt timp. ITT: Asta înseamnă că veţi intra şi în marile spaţii de retail?

ITT: Care este interesul faţă de zona de administraţie publică?

ITT: Ce vă doriţi să realizaţi pe piaţa locală din punct de vedere al afacerii?

decât arătau la începutul anului. Cu toate astea, ne dorim să investim, însă această

O.O.: Cunoaștem foarte bine potențialul

investiţie va fi făcută având în vedere o

O.O.: Da, campaniile de promovare care

clienților din administrația publică și ne

creştere profitabilă, fiind direct corelată cu

vor urma vor fi susținute cu existența pro-

dorim să devenim în scurt timp unul din-

rezultatele de business. Estimez că un birou

dusului la raft în cele mai importante lanțuri

tre furnizorii preferați de acest segment de

la dimensiune optimă pentru piaţa locală în

de retail generalist și specializat, dar și în

piață. Pentru început ne gândim chiar la

acest moment va cuprinde undeva între opt

cele mai importante magazine online.

câteva sponsorizări pentru acești clienți,

şi zece oameni. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

12 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Resurse pentru IMM-uri la Cluj și Oradea TL Design şi Agora Group au organizat la începutul lunii iunie două noi ediţii ale seriei de conferinţe „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor”. Evenimentele au avut loc pe 1 iunie la Cluj respectiv 2 iunie, la Oradea, şi i-au avut ca invitaţi pe Cristian Haiduc – Preşedinte AIPPIMM, Elisabeta Dumitru – Director Executiv Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Mariana Man – Şef serviciu, Direcţia Finanţelor Publice Cluj, Ilie Bolojan – Primar, Primăria Oradea şi Dan Octavian – Director General Asociaţia Firmelor Bihorene.

B

lei”, a spus Andreea Paul Vass, Consilier de stat al Primului-Ministru. Cristian Haiduc, Președintele AIPPIMM, a explicat că programul va avea la bază o aplicație electronică aflată pe site-ul

Adresate atât top manage-

Danil,

FGCR,

în revistă de Răzvan Perșa,

Agenției,

mentului, cât şi specialiştilor şi

care a prezentat posibilităţile

Consilier Programe OTIMMC

Acesta a subliniat că IMM-urile

responsabililor IT din IMM-uri,

de garantare a creditelor acor-

Cluj, şi Cristian Raţiu, Consilier

vor avea un acces simplu, ra-

cele două conferinţe au adus în

date beneficiarilor publici şi

OTIMMC.

pid, transparent și vor putea

discuţie soluţii de finanţare și

privaţi din mediul rural. Geana

Reprezentant

În context, în ședința din

să observe în fiecare minut

29 iunie 2011, Guvernul a

pe ce poziție se află, care sunt

aprobat

problemele și ce acte trebuie

printr-o

Ordonanță

de Urgență „Programul Mihail Kogălniceanu

pentru

depuse.

Între-

acest program, IMM-urile pot

Tehnologii enterprise în IMM-uri

obține o subvenționare parțială

Provocările de business pentru

a dobânzii unui credit contrac-

IMM-uri sunt legate în prezent

tat de la o bancă și, totodată, o

de platformele tehnologice evo-

garanție guvernamentală pen-

luate - cloud computing, virtu-

tru respectivul credit.

alizare, mobilitate, disponibili-

prinderile Mici şi Mijlocii”. Prin

„Avantajele pe care le prezintă acest program sunt două:

tate şi soluţii de securitate. „Securitatea este un proces

maximum

nu un produs. Adoptarea de

70% din rata dobânzii aferen-

noi tehnologii este urmată şi

te creditului pe care un IMM

de creşterea potenţialului de

subvenționarea

CClluujj

www.aippimm.ro.

a

soluţii IT pentru scăderea cos-

Matei,

UNIQA

dorește să îl acceseze, dar nu

criminalitate informatică. Im-

turilor şi eficientizarea afaceri-

Asigurări, a venit în comple-

mai mult de 6,5% pe an; iar pe

portant este să vă revizuiţi ris-

lor. „Pentru orice proiect pe care

tare cu o serie de soluţii de

partea de garanții de stat, Fon-

curile de securitate în perime-

firma vrea să-l dezvolte trebuie

asigurare pentru companii.

dul național de garantare, pen-

trele deschise. Trebuie să știți

Reprezentant

să alocăm resurse financiare.

mereu unde vă sunt datele și

De aceea am invitat în calitate

cum sunt ele accesate”, a sub-

de vorbitori bănci, fonduri de

liniat Teodor Cimpoeşu, Mana-

garantare şi autorităţi de ges-

ging Director Kaspersky Lab.

tionare a fondurilor europene

Asiraf Pandele, Sales Account

şi guvernamentale”, a declarat

Manager Softline Internaţional,

Ion Radu, Managing Director

a vorbit despre cerinţele care

BTL Design.

au dus la apariţia acestor noi

În deschiderea conferinţelor

tehnologii, precum accesibili-

de la Cluj şi Oradea, Dorel

tate, scalabilitate, flexibilitate,

Coteţ, Director Sucursala CEC

siguranţă şi costuri, oferind

Bank Cluj, şi Dan Gabriel

cinci motive pentru a adopta

Maier, Director Sucursala CEC

soluţii enterprise la nivel de

Bank Oradea, au vorbit despre oferta CEC Bank pentru IMM-

IMM: „Vorbim în primul rând

Orad Or adeaa

de reducerea costurilor IT cu

uri, constând în produse de creditare, facilităţi de restruc-

peste 60%, fără investiţii de Programele de finanţare na-

tru maximum 80% din valoarea

capital, apoi de legalizare şi

turare a creditelor în derulare

ţionale

pentru

creditului, garantează creditul

actualizare, de acces imediat

şi

accesarea

IMM-uri aflate în curs de deru-

pe care îl ia o întreprindere mică

la aplicaţii, plătim ce folosim,

fondurilor europene. În zona

lare, precum şi facilităţile ofe-

și mijlocie, dar garanția nu

iar securitatea nu mai este un

finanţărilor a rămas şi Ioana

rite de acestea, au fost trecute

poate să depășească 100.000 de

coşmar”. (EL)

soluţii

pentru

şi

europene

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

13 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Interes pentru dezvoltare la Constanţa şi Galaţi

C

riza economică – oportunitate sau dezastru? Cum ne finanţăm afacerea pe timp de criză? Soluţii pentru eficientizarea afacerii - Scăderea costurilor sau mărirea productivităţii? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care au făcut obiectul discuțiilor din cadrul ultimelor două ediții din acest semestru ale seriei de conferințe „Soluţii pentru dezvoltarea IMM-urilor”.

foarte importante pentru companii, deoarece oferă multiple beneficii angajaţilor, precum accesul rapid la e-mail, transferul de date sau deschiderea către noi canale de comunicare, dar deseori

Desfășurate pe 22 și 23 iunie,

DEEE (deşeuri de echipamente

gramelor de finanțare pentru

sunt neglijate atunci când vine

la Constanța și Galați, cele două

electrice şi electronice) ca fiind

IMM-uri, subiectele dezbătute

vorba de protecţie”, spune Teo-

conferințe i-au avut ca invitați pe

soluţii de manangement al deşe-

axându-se pe problemele apărute

dor Cimpoeşu. „Kaspersky End-

Dumitru Nancu – Vicepreşedinte

urilor la standarde europene. Din

în activitatea de evaluare şi im-

point Security 8 for Smartphone

AIPPIMM, Andreea Paul-Vass

19 martie 2011, de la reluarea

plementare a programului POR

minimizează riscurile compro-

- Consilier de stat al Primului-

campaniei

2007-2013, dar și pe garanțiile

miterii

și

de

atunci când telefoanele mobi-

Fondul Naţional de Garantare

le sunt furate sau pierdute şi

a Creditelor pentru IMM-uri și

previne instalarea frauduloasă de

Fondul Român de Contragaran-

software periculos”.

„Locul

deşeurilor

contragaranțiile

oferite

de

date

confidenţiale

tare, pentru facilitarea accesului

Activitatea companiei Maguay

la finanţare şi îmbunătăţirea ratei

se bazează pe convingerea că,

absorbţiei fondurilor structurale

pentru domeniul IT, singura ale-

de către IMM-uri.

gere viabilă este cea a fiabilităţii şi a performanţei. Costin Bacilă,

Connsta Co tanþ anþ nþa

Finanţări pentru echipamente IT

Area Sales Manager Maguay,

În secțiunea dedicată soluţiilor

le-a vorbit participanţilor despre

IT&C pentru dezvoltarea IMM-

proiectul de sprijinire a compani-

urilor, Teodor Cimpoeşu, Mana-

ilor pentru obţinerea de până la

Ministru, Samuel Calotă – Sub-

nu este în casă. Trimite-le la

ging Director România & Bul-

25.000 euro din partea Uniunii

secretar de Stat, Vicepreşedinte

plimbare”, s-au colectat peste

garia Kaspersky Lab, a evidenţiat

Europene pentru echipamente IT.

Agenţia Naţională pentru Pro-

270.000 kilograme DEEE din

câteva servicii de securitate care

Ca urmare a certificărilor tehnice

tecţia Consumatorilor, Mihai Go-

28 de judeţe. Astfel, în doar trei

pot fi implementate pentru prote-

obținute de-a lungul timpului,

gancea Vătăşoiu – Subsecretar de

luni ale anului 2011, cantitatea

jarea companiilor şi a datelor lor.

Maguay poate ajuta companiile

Stat, Vicepreşedinte Agenţia Na-

interesate să găsească cele mai

ţională de Administrare Finan-

bune soluţii IT, să alcătuiască

ciară, Marius Necula – Senator,

cererea de finanţare şi să depună

Parlamentul României şi Bogdan

proiectul.

Drăgoi – Secretar de Stat, Minis-

„Interesul pe care l-au arătat

terul Finanţelor Publice.

firmele din Galaţi şi Constanţa

Primele prezentări din secțiu-

demonstrează încă o dată că mo-

nea dedicată finanțărilor, susţi-

torul de dezvoltare al economiei

nute de Sultana Popescu, Director

în România nu poate fi decât

sucursala CEC Bank Constanţa,

sectorul IMM. Soluţiile oferite

şi Lenuţa Subţirică, Director sucursala CEC Bank Galaţi, au adus

de autorităţile locale, centrale şi

Gallaaþiþi Ga

companiile private au găsit ecou

în discuţie produsele de creditare

în rândul oamenilor de afaceri

CEC Bank pentru IMM-uri, de la

de DEEE colectată a depăşit-o

Un exemplu este soluţia de

prezenţi la aceste două eveni-

credite pentru investiţii până la

pe cea înregistrată în cadrul

securitate business Kaspersky

mente. Datorită succesului avut

soluţii pentru accesarea fonduri-

campaniei din întreg anul 2010.

Endpoint Security 8 for Smart-

în prima parte a anului, BTL De-

lor europene.

Doar în luna mai, au participat

phone, care oferă suport pentru

sign şi Agora Group vor continua acest program de conferinţe şi în

Pornind de la premisa că re-

la campanie aproximativ 400 de

telefoanele mobile inteligente cu

ciclarea înseamnă respect pentru

voluntari, 16 judeţe, peste 60 de

sistem de operare Google An-

semestrul al doilea”, a declarat

lege și pentru noi înșine, Cătălin

localităţi şi s-au colectat nu mai

droid, precum şi pentru cele cu

Ion Radu, Manager BTL Design,

Gurău, Reprezentant Asociaţia

puţin de 85.664 kilograme DEEE.

versiuni noi ale platformelor

cu ocazia încheierii primei sesi-

Română pentru Reciclare RoRec,

O componentă importantă a

Symbian şi BlackBerry. „Tele-

uni de conferințe dedicate IMM-

a prezentat centrele de colectare

conferințelor a fost dedicată pro-

foanele mobile inteligente sunt

urilor din acest an. (EL)

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

14 C

L

U

B

Dezvoltare responsabilă de Bogdan Marchidanu

adu Enache, director general HP România, este una din cele mai autorizate voci de pe piaţa românească din punct de vedere al dezvoltării şi implicaţiilor generate de industria IT în societate. Domnia sa a discutat cu IT Trends despre planurile companiei, dar şi despre rolul şi locul pe care IT-ul îl joacă în societatea contemporană.

R

ITT: HP este, practic, singura companie din lume care oferă gama completă de soluţii şi produse IT. Cât de sustenabilă este o asemenea strategie? Radu Enache: Eu cred că pe termen lung această strategie este sustenabilă, din două motive. În primul rând, clienţii ne solicită soluţii. Ei nu mai sunt interesaţi doar de produse, poate cu excepţia zonei de consumer. În al doilea rând, noi suntem structuraţi în interior pe unităţi de business independente, cu planuri de afaceri proprii, de natură să asigure profitabilitatea fiecărei unităţi. Această structurare sănătoasă ne protejează de o canibalizare a afacerii între diversele produse. ITT: Atunci se naşte o altă întrebare:

Radu Enache, director general HP România

Ce nu este încă acoperit de HP şi ar trebui acoperit în viitorul imediat?

corporate sau din zona enterprise. În rest,

ITT: Cum procedaţi?

RE: Preocupările companiei sunt, de-

furnizăm soluţii prin parteneri. Aici există

RE: Practic, este un proces intern de

sigur, legate de toată gama de produse, însă

diferenţe de la unitate de afaceri la uni-

analiză a oportunităţii, în care se adoptă o

eu mă aştept ca în perioada următoare un

tate de afaceri. Anumite produse din zona

decizie privind unitatea de afaceri care con-

accent tot mai mare să se pună pe partea

PC, imprimante, chiar şi servere low end

duce proiectul respectiv. În cele mai multe

de middleware, care probabil va fi un

au devenit mărfuri similare bunurilor de

cazuri, departamentul de Enterprise Ser-

diferenţiator principal pentru clienţii noştri

larg consum şi se vând doar pe canalul de

vices este cel care se ocupă de asta. Opti-

în alegerea unei soluţii. Alături de ultimele

distribuţie. În cazurile proiectelor mari însă,

mizarea unei activităţi presupune luarea

achiziţii efectuate de companie în dome-

cheia o reprezintă într-adevăr colaborarea

în considerare a tuturor opiniilor. Îmi face

niul securităţii şi al sistemelor de operare,

între diversele unităţi de afaceri. În cadrul

plăcere să spun că de curând am primit vi-

mă aştept să asistăm la achiziţii semnifica-

HP, de regulă rolul de integrator îl are de-

zita vicepreşedintelui executiv al HP, Cassie

tive în această zonă, de natură a completa

partamentul nostru de Enterprise Services.

Lesjack. Ei bine, la întâlnire s-a discutat

portofoliul existent şi a permite HP să ofere

Aici concentrăm ofertele de hardware, sis-

exact despre colaborarea între diversele de-

soluţii mai bine definite clienţilor lor.

teme de operare, middleware, servicii etc.

partamente ale companiei, iar Cassie a ac-

ITT: Când se pune problema unor proiecte

Cred că aici rezidă, de altfel, şi efortul nostru

centuat că prima calitate a unui lider este de

interdisciplinare, cum se realizează colabo-

principal pentru viitor, anume de a dezvol-

a asculta şi de a integra opinii de la membrii

rarea între diversele unităţi de afaceri HP?

ta abilitatea noastră de a integra diversele

echipei cu care lucrează.

RE: Noi ne adresăm direct pieţei doar în cazul unui număr limitat de clienţi din zona

noastre unităţi de afaceri într-o ofertă coerentă pentru clienţi. www.ittrends.ro

ITT: Trăim pe o piaţă unde mulţi jucători caută să câştige clienţi cu orice preţ.


Nr. 7 - Iulie 2011

15 C

Dezvoltarea

leadershipului

şi

L

U

B

echipelor

muncă, eu cred că asistăm la o oarecare ali-

va mai fi interesat de ceea ce oferă HP ca şi

înseamnă dezvoltarea de metodologii şi

niere a societăţii la standardele europene de

echipamente, ci doar de un număr de SLA-

standarde. Cum procedează HP într-o ase-

pregătire profesională. Din fericire pentru

uri bine întocmite pentru activitatea lui. În

menea situaţie, care cel puţin la prima ve-

HP, noi recrutăm doar tineri bine pregătiţi,

acest context, ne aşteptăm să dezvoltăm şi

dere pare conflictuală?

care vor să muncească. Suntem privilegiaţi

un centru de date HP în România.

RE: Mie mi se pare că lucrurile sunt

că putem recruta astfel de oameni.

ITT: Cum va reuşi un gigant precum

foarte simple pentru noi. Noi aplicăm stan-

ITT: Un tânăr fără foarte multe cunoş-

HP să-şi păstreze conştientizarea de

dardele de afaceri ale companiilor ameri-

tiinţe de specialitate, dar ambiţios şi dor-

brand în condiţiile în care fenomenele pre-

cane. Sunt standarde pe care noi chiar

nic de muncă, are şanse de a fi angajat

cum cloud computing duc la micşorarea

vrem să le implementăm. O concurenţă

la HP?

importanţei echipamentelor din spatele

desfăşurată în condiţii oneste este singu-

RE: Eu cred că da. Colegii de la resurse

ra cale pentru ca mediul de afaceri să se

umane nu analizează doar diplome şi hârtii,

RE: Personal, cred că nu există acest

dezvolte. În măsura în care furnizorii de

ci profile individuale complete. Entuziasmul

pericol, deoarece va exista o concurenţă în-

soluţii prezenţi în România vor promova

şi dorinţa de a munci sunt elemente extrem

tre furnizorii de software şi hardware de a

asemenea idei şi atitudini, avem şanse se-

de importante. Vorbim până la urmă de

oferi integratorilor, furnizorilor de servicii,

rioase ca derularea proiectelor să se facă

motivaţie. Pentru toţi tinerii care vin la noi

produse de natură să le ieftinească aces-

exclusiv în interesul clienţilor.

mi se pare foarte important faptul că lor li

tora serviciile oferite. Problema optimizării

ITT: Dacă se va realiza reorganizarea

se oferă posibilitatea de a se dezvolta într-o

costurilor se va tranfera mereu către HP, nu

administrativă a României, vă veţi implica

mare companie. Pentru generaţia tânără

către furnizorii de servicii.

şi în proiectele regionale?

din România, capacitatea de a se integra şi

ITT: Beneficiaţi şi de experienţa Am-

RE: Deocamdată nu suntem implicați

de a lucra o perioadă de timp într-o mare

Cham. De aceea, îmi permit să vă întreb ce

în astfel de proiecte. La modul principial,

companie multinaţională, cu standardele de

înseamnă, din punctul dumneavoastră de

noi credem că HP în România dispune de

lucru aferente şi cu productivitatea de aici

vedere, IT-ul pentru România?

resursele tehnice, experienţa şi capacitatea

reprezintă o şansă pentru întreaga lor viaţă

financiară de a se implica în astfel de pro-

profesională.

iecte. Da, suntem interesaţi să participăm direct şi la proiecte regionale care să ajute

serviciilor oferite?

RE: AmCham a susţinut dintotdeauna industria IT. Îmi face plăcere să spun că şi

ITT: Le ce ne putem aştepta de la centrul de cercetare-dezvoltare de la Cluj?

Guvernul României, chiar şi în condiţii de criză, susţine industria IT. În contextul în

la dezvoltarea ţării. Avem circa 3500 de

RE: Avem planuri de dublare a numărului

care practic, în România a dispărut econo-

angajaţi în România, ne aşteptăm în conti-

de cercetători de la Cluj în următorii doi ani.

mia de comandă, care a determinat limita-

nuare să creştem, atât în centrul de servicii,

Este vorba de o echipă de tineri recrutaţi în

rea activităţii de cercetare şi o finanţare mai

cât şi în centrul de cercetare-dezvoltare de la

special dintre absolvenţii Politehnicii din

restrânsă, rolul IT ca vector al dezvoltării

Cluj, dar dincolo de numărul de oameni, dis-

Cluj, care sunt integraţi în echipele noas-

gândirii ştiinţifice este extrem de impor-

punem de resurse şi experţi, plus experienţa

tre de cercetare-dezvoltare din California.

tant. Sunt foarte bucuros că acest mesaj este

HP din Europa. Cred că cu ceea ce am adu-

Esenţial aici este faptul că în urmă cu câţiva

înţeles în mare măsură de clasa politică.

nat în timp ne permite sa putem aborda cu

ani, HP a consolidat centrele de cercetare-

Dacă noi vrem să ne păstrăm oameni

succes astfel de proiecte.

dezvoltare la nivel mondial. Centrul de la

bine pregătiţi în România, dacă vrem să

ITT: Aţi pomenit de resursa umană.

Cluj s-a dezvoltat în aceeaşi direcţie, iar

exportăm inteligenţă, trebuie în continuare

Vă doriţi în continuare să creşteţi resursa

acest lucru s-a datorat exclusiv datorită

să susţinem IT-ul. Eu, unul, promovez

umană angajată în HP, dar, pe de altă par-

competenţei celor de acolo.

ideea ca statul român să susţină mai mult

te, există o opinie cvasi-unanimă conform

ITT: Ne putem aştepta şi la deschiderea

industria IT locală, în special firmele care

căreia calitatea resursei umane tinere se

de altfel de centre HP în România, cum ar

dezvoltă software şi integrează proiecte. Iar

degradează de la an la an. Cum reuşiţi să

fi un centru de date pentru servicii de tip

aici poate exista o colaborare de succes în-

împăcaţi dorinţa cu realitatea de pe piaţă?

cloud?

tre HP şi astfel de firme locale, nu doar în

RE: Noi ne dezvoltăm activitatea în Ro-

RE: Filozofia HP susţine că dezvoltarea

mânia pentru că suntem în măsură să

către servicii de tip cloud se face treptat, iar

recrutăm oameni foarte buni. Mă refer la

una din căile de dezvoltare este externaliza-

tineri bine pregătiţi şi dornici să muncească.

rea de servicii. Mie mi se pare că este esenţial

RE: Planurile mele sunt legate de dez-

Tineri pasionaţi de ceea ce fac. Sigur că nu ne

să urmăm cerinţele clienţilor şi nu să con-

voltarea în continuare a prezenţei HP în

bazăm doar pe pregătirea lor din facultate.

struim centre de date pe care apoi să căutăm

România. Suntem încă la începuturi în dez-

Dispunem de un sistem foarte bine pus la

să le populăm cu clienţi. Dispunem de ast-

voltarea societăţii informaţionale, în Româ-

punct de training şi dezvoltare profesională.

fel de facilităţi în centrele de date HP din

nia. HP, ca lider mondial şi local în domeniul

Revin aici la Cassie, care a menţionat resur-

Europa şi din întreaga lume. Lucrul pozitiv

IT, are o datorie faţă de societate. Ca român,

sa umană din România ca fiind un element

aici este acela că şi în România avansăm cu

mie mi se pare aceasta o provocare care mă

fundamental al dezvoltării HP aici. Dacă

contractele de externalizare de servicii, in-

onorează. Vã asigur că HP va produce în

ne referim la ceea ce se petrece în general,

clusiv de externalizare de servicii de centru

continuare surprize foarte plăcute pentru

ca o opinie personală legată de forţa de

de date. Va veni şi vremea în care clientul nu

societatea românească. 

www.ittrends.ro

România, ci şi în alte ţări europene. ITT: Ce planuri personale aveţi pentru viitorul imediat?


Nr. 7 - Iulie 2011

16 I

N

T

E

R

V

I

U

Ziua Comunicaţiilor 2011, poate ultima ediţie de Cristian Faur

e pare că anul acesta s-a desfăşurat ultima ediţie a Zilei Comunicaţiilor. Asta, dacă nu reuşeşte nimeni să-l convingă pe Eugen Preotu, Consilier MCSI şi organizator al evenimentului, să se răzgândească şi să ne invite la ea şi anii următori. Deocamdată, din cauza feedback-ului destul de şters din partea mass-media şi a sprijinului financiar destul de timid din partea industriei pentru acest important eveniment, organizatorul pare decis să pună capăt unei tradiţii de 15 ani. Cel puţin aceasta este impresia pe care ne-a lăsat-o cu ocazia ultimei discuţii avute împreună pe acest subiect, e drept, mai mult un monolog dulce-amar.

S

ITT: Ce s-a întâmplat, de fapt, la Ziua Comunicaţiilor anul acesta?

Eugen Preotu, Consilier MCSI

meu, pentru colegii mei. Că aşa, deşi au

Dacă ne referim la primii trei opera-

fost 49 de giganţi, foarte mulţi n-au dat

tori, este vorba de Deutsche Telekom care,

Eugen Preotu: Este o mare diferenţă

bani. E bine să ştim asta. Şi s-au dat foar-

împreună cu OTE şi cu Romtelecom – Cos-

între realitate şi imagine în ziua de astăzi.

te puţini, încât nu-ţi mai arde de nicio

mote sunt operatori la noi. Al doilea ope-

Din multe puncte de vedere. Americanii

conferinţă. Toată lumea spune „e minunat,

rator – Vodafone, cel britanic cu Vodafone

spun despre conferinţa noastră că dacă o

e încântător”, lumea scrie sau nu, dar nu

România. Şi al treilea, France Telecom, care

conferinţă care este foarte bună, cu peste

înţelege că, totuşi, trebuie sponsorizate

nu e numai francez, că toate companiile

600 de participanţi, cu subiecte de la 49

evenimentele ca să iasă ca lumea şi ţin

ajung transnaţionale, care are Orange la noi.

de giganţi IT&C nu este bine prezentată în

foarte mult să le mulţumesc celor care, cu

În această idee, aş vrea să precizez, că toată

presă, ea dispare. Dacă o conferinţă este

multe luni înainte de eveniment, au avut

lumea întreabă de cei trei operatori, dintr-o

mediocră, dar bine reflectată în media, ea

încredere şi au finanţat această activitate.

obişnuinţă proastă, pentru că MCSI şi AN-

rămâne. Iată cât de gravă este situaţia în

Şi ei au fost mulţumiţi, iar acest lucru mă

COM se ocupă de operatori. De fapt, furni-

năuceala globalizării de tâmpire, prostire.

interesează. Evenimentul, pentru că am

zorul, dacă va fi vreodată salvată planeta

făcut şi nişte statistici, a ieşit excepţional.

asta, va veni cu inginerii lui s-o salveze. Şi,

Restul nu prea mă interesează.

a propos de ce se se spune peiorativ despre

Tot legat de follow-up, vroiam să mai spun că acesta se vede în presă, în materiale foto şi video de pe site, plus în diplo-

Totuşi, ar trebui să vorbim aici şi des-

ingineriile financiare, eu nu sunt inginer,

me şi într-o serie de interviuri. Dar mult

pre felul cum s-au reflectat în presă lu-

eu sunt mândru că sunt inginer, alături de

mai importante mi se par subiectele care

crurile petrecute în cadrul evenimentului.

doctori şi de alte profesii pe care să fiu scu-

s-au ales pentru Ziua Comunicaţiilor şi

Din păcate, ar fi trebuit să se scrie că au

zat că nu le mai enumăr. Din această cauză,

faptul că am avut 49 de giganţi. Giganţi

fost prezenţi primii trei furnizori din lume.

şi la operatorii care sunt numărul unu pe

care înseamnă şi un plus şi un minus. Ar

Primii trei operatori din lume au fost

piaţă în alte domenii, precum McDonald’s,

fi foarte simplu să calculăm totul aritmetic.

prezenţi în România. Nu pentru că

am

Coca Cola şi alţii, eu am adus directorii

Din păcate, viaţa mizerabilă din ziua de azi

fi noi deştepţi. Dar asta e globalizarea.

tehnici, specialiştii care menţin reţelele în

nu se rezumă la aritmetică, ea ajunge până

Partea bună a globalizării, pentru că are

funcţiune. Demni de menţionat mai sunt

la funcţii matematice.

şi părţi bune, nu numai părţi de tâmpire

şi GTS Telecom, Mira Telecom, RCS-RDS,

Talk show-urile de astăzi, care, din

şi prostire. Primii furnizori din lume sunt

Teletrans, Transelectrica sau Ernst&Young.

păcate, nu-ţi aduc foarte multe informaţii

Ericsson. Imediat în spate este Huawei.

Au fost, în total, 12 operatori. Imens. E

pe minut, lucrează foarte mult cu arit-

După aceea, ar fi Alcatel – Lucent. Al pa-

prima dată, prima ediţie când au fost toţi

metica. Da sau nu. Stânga sau dreapta.

trulea este Nokia Siemens. Dar la noi n-a

operatorii ţării. De asemenea, au fost foar-

Viaţa, însă, este deosebit de complexă şi

făcut contracte, deci n-a intrat în selecţia

te mulţi furnizori. Mai mulţi decât opera-

pentru mine, care am avut un milion de

de 40 de firme (din 400) pe care perso-

tori. Nu doar 12. Aproape 20. Pentru că, în

dezamăgiri până acum, pentru că am con-

nal le-am vizitat şi le-am ales după 20 de

afară de cei trei mari, au mai fost Romkatel,

dus în telecom, faptul că mi-am păstrat un

criterii, din care numai unul este legat de

Rohde & Schwarz, a fost 2K Telecom din

zâmbet a fost de la direcţia proactivă pe

sponsorizare. Dar sunt criterii legate de

grupul Asesoft şi mulţi alţii. Se remarcă

care o are un om deştept, nu de a fi reactiv

proiectele desfăşurate, de context, de res-

Evolio, Radiocom, Allview şi Panasonic,

la toate prostiile. M-am şi ţinut în ultimii

pectul de care se bucură în domeniu, să nu

care a adus un ecran de renume mondial şi

15 ani să fiu proactiv, pentru domeniul

fure cu statul şi aşa mai departe.

care a fost la primele congrese din acest an,

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

17 I

N

T

E

R

V

I

U

Sony, care, tot aşa, a adus nişte noutăţi, dar

pentru că au fost 49 de giganţi. Ci formal-

externalizată. Şi dumneavoastră, ştiţi, care

şi Dell, Romsys, HP şi multe alte firme. De

festiv. Am avut chiar şi harpe. Şi pictură

sunteţi echipa care a făcut cel mai mult în

asemenea, giganţi IT care au fost implicaţi

telecom. Nu toţi şi-au dat seama, dar pe

organizarea de evenimente. Sigur, sunt

în telecom: IBM şi HP, Oracle şi SAP…

pereţi erau picturi telecom, plecând de la

mulţi concurenţi, dar grupul Agora, pe care

ITT: Ce a fost specific acestei ediţii?

Michelangelo cu a lui atingere divină.

îl ştiu din anii ’90, a făcut imens de mult

EP: Cert este că noi suntem în criză în

Este vorba de scena de pe cupola Capelei

şi a făcut pe praful ăsta, fără să se vaite şi

telecom în ultimii trei ani pe toată planeta.

Sixtine, când Dumnezeu l-a creat pe Adam

mergând înainte. Acum, în afară de grupa

Nu mă refer politic, pentru că eu am fost

– primul semn de comunicaţie, dat de

internă, există grupa externă. Cred că am

consilier apolitic în zece ani la unsprezece

Dumnezeu. Apoi, trecând prin multe tipuri

avut 50 de oameni cu care m-am ajutat. A

miniştri. Mă refer la faptul că telecomul,

de comunicaţii, terestre, aeriene, pe apă,

trebuit, în afară de cei de la Crowne Plaza,

care era odată (eu am terminat în 1968)

chiar şi gornistul din războiul de inde-

să folosesc mai mulţi lideri, să apelez la

un lucru de vârf, astăzi este un serviciu,

pendenţă dădea un semnal de victorie către

diverşi oameni, de la muzică la pictură.

alături de electricitate, apă, gaz… Impor-

trupele româneşti care asaltau redutele

Dar am lucrat şi cu zece tipografii, de la

tant este cu ce te poţi remarca pentru fie-

turceşti înarmate cu mitraliere nemţeşti.

fiecare am luat elemente de siguranţă şi

care industrie. Din cauza asta am adus

Trebuia să ai curaj să faci faţă răpăielii de

nici nu aş putea să menţionez câţi am avut

industria reală. Nu numai petrol, gaze,

gloanţe, deci, trebuia o comunicare umană.

în outsourcing. Cred că practica de a con-

electricitate. Dar şi din celelalte ramuri ale

La această ediţie s-a comunicat uman, toată

duce patru fabrici, practica de manager pe

economiei pe care iar nu le mai enumăr.

lumea a fost mulţumită şi am căutat să fac

care am avut-o mi-a dat această prudenţă

Am adus din peste 20 de ramuri.

puţin bine în stresul care ne înconjoară.

şi rapiditate în mişcări şi tot nu fac faţă la

Un alt aspect care ar fi trebuit subliniat

ITT: De ce, totuşi, ultima ediţie?

câte prostii sunt astăzi, pentru că primiti-

la ediţia a cincisprezecea, la care am mun-

EP: Păi, te saturi! În ţara asta, cam

vii care au bani nu prea se uită la noi. Noi

cit foarte mult şi care colegii din telecom

ajungi să te saturi. Măcar dacă ai rămâne

vorbim despre nişte chestii pe care ei le so-

au remarcat că a ieşit foarte bine. Eu, ori-

cu ceva bani sau dacă lumea ar fi... Dar

cotesc primitive şi uite-aşa constituim mii

cum, mă uit la participanţii cei care stau

aici, fiecare o vede ca pe o mână de la

şi mii de Românii. De asemenea, tombola din acest an a conţinut, că tot vorbeam de lucrativ, smartphone-uri, tablete, receivere, antene şi tot felul de lucruri „grele”. Participarea serviciilor de comunicaţii ale statului a fost foarte importantă, pentru că ele sunt implicate, ca în orice ţară, în construcţia infrastructurilor de comunicaţii şi IT. Au fost SRI, STS, Ministerul de Interne, MApN, Ministerul Justiþiei, SIE, SPP şi alţii. În mod sigur, una dintre cele 12 grupe de interes a fost cea a militarilor. Am avut şi 15 ambasade. Dar presa a fost inundată de diverse întâmplări, scandaluri, divorţuri, copii daţi… Ce vină avem noi? Canalele TV se

Temele Zilei Comunicaţiilor 2011 au fost telecom, IT&C, economie reală, administraţie, domeniul militar, universitar/academic, ambasade, consultanţă, asociaţii, presă, banking şi vinuri.

duc numai la scandaluri. Evenimentele noastre trec neobservate. Poate că ăsta-i adevărul. Poate că lumea nu are nevoie

de la început până la sfârşit la conferinţă.

Dumnezeu şi s-a întâmplat un eveniment

de IT, poate lumea are nevoie numai de

Mă interesează cine a venit dintre cei pe

şi fiecare critică. Trebuia să fie prăjitură

lucruri primitive şi de bani. Noi am făcut

care i-am invitat, cine n-a venit de ce n-a

mai pe stânga sau pe dreapta sau cine

această conferinţă ţinând cont de alte eve-

venit şi aşa mai departe. Eu, ca şi premiant

ştie… te cam saturi. Sigur, beneficiezi

nimente importante în plan mondial. Este

din şcoală şi facultate, în aceeaşi zi când

de faptul că o serie de oameni deosebit

vorba de CES, de CeBIT, de evenimente din

am luat premiul, mi-am găsit o sută de mi-

de deştepţi şi care sunt colegii noştri în

Olanda, China, Japonia sau Coreea de Sud.

nusuri. La acest eveniment mi-am calculat

telecom m-au sprijinit şi s-au angrenat.

Dar noi n-am auzit de ele. Suntem primitivi

o sută cinci zeci de minusuri pentru mine,

E de ajuns, aşa cum e de ajuns un PC să

şi necivilizaţi, o civilizaţie vocală, în care

pentru că echipa mea n-a mai făcut calcu-

infectezi o mie de sisteme, sunt de ajuns

căutăm cu vorbe să înlocuim fapte când, de

lul. Ce aş vrea să spun este că cei care au

câţiva cârcotaşi ca să te saturi să mai faci

fapt, vorba trebuie să fie egală cu fapta şi

stat de la început până la sfârşit au fost

acest eveniment. De asemenea, aş vrea să

să fie faptă. Ar fi multe de spus... 

încântaţi şi asta m-a interesat. Pentru că

spun că am făcut foarte mult outsourcing.

a cincisprezecea ediţie, cu un aspect ani-

Evenimentele pe care le faci în globaliza-

versar, a fost profund lucrativă. Nu numai

re le faci cu echipa prezentă şi cu echipa www.ittrends.ro

Citiţi varianta integrală a interviului pe www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

18 O

P

I

N

I

I

Ofensiva tablet, între gadget şi business tool

A

părute mai întâi ca display-uri detaşabile, cu acces remote de la tastatura unui laptop, ulterior ca extensie a celor mai populare smartphone-uri touchscreen, dispozitivele tablet câştigă popularitate pe zi ce trece. Rolul Apple în această

nouă cursă a miniaturizării tehnologice a fost esenţial. Practic, dacă nu ar fi existat prima generaţie de iPad nici nu se putea vorbi despre

Radu Crahmaliuc

o piaţă de tablet-uri... Primul media tablet de la Apple s-a vândut anul trecut în peste 10 milioane de exemplare, deţinând o cotă de piaţă de peste 60%. Modelele whitebox care au invadat în special

tabletu pe masă la restaurant sau să îţi citeşti mesajele din fotoliul

piaţa asiatică vin tare din urmă, indiferent de diagonala ecranului şi

de la club. Deşi acum mai toată lumea are un tablet, sunt destul de

de renumele producătorului. Operatorii de telefonie au ieşit şi ei în

puţini utilizatori dispuşi să renuţe la comoditatea oferită de smart-

câştig din afacerea aceasta, în special pentru că vânzările de tablet-

phone, în schimbul unui browser mai performant sau al unui ecran

uri nu au afectat dinamica pieţei de mobile. Peste 40% dintre iPad-

mai mare.

urile vândute în 2010 au avut şi conexiune 3G.

Pe de altă parte, chiar şi cele mai performante tablet-uri de azi

Se va păstra acest trend? Mulţi sunt optimişti. Numai Apple

se pot apropia destul de greu de performanţele oferite de un laptop,

estimează vânzări de peste 100 de milioane de unităţi la nivelul

chiar când e vorba de o simplă navigare pe Web. Lipsa suportului

anului 2015. Un rol esenţial îl va avea şi rata de absorbţie a gad-

pentru Flash la iPad sau incompatibilităţile dintre formatele video

«

get-urilor în zona soluţiilor enterprise. Mobilitatea şi accesul 3D la

În ciuda cârcotelilor celor care nu cred în folosirea de gadgeturi în business, tablet-urile vor juca un rol important în dezvoltarea accelerată a virtualizării desktop şi a soluţiilor mobile computing.

recunoscute de sistemele Blackberry sau Android restrâng destul de mult facilităţile de navigare şi standardele multimedia. Dar în ciuda acestor cârcoteli, la care se adaugă şi faptul real că sunt mult mai fragile decât laptop-urile sau unele smartphone-uri, tablet-urile au mari şanse de adopţie în unele verticale industriale precum sănătatea, serviciile la distanţă sau unele aplicaţii mobile. Printre optimişti se numără în primul rând vendorii de soluţii mobile care văd în tablet-uri dispozitivele ideale pentru acce-

distanţă au determinat o creştere spectaculoasă a rolului termina-

sarea aplicaţiilor la distanţă. Un studiu publicat de compania

lelor smartphone în activităţile curente de business. De la accesarea

Good Technology, specializată în soluţii de mobilitate enterprise

căsuţelor de e-mail personale şi a reţelelor sociale, până la posibili-

multiplatformă, relevă faptul că peste 28% dintre clienţii care şi-au

tatea de a rula aplicaţiile specifice de business, nu e decât un pas.

activat dispozitivele în luna decembrie 2010 au preferat iPad, în

Vor reuşi tablet-urile să înlocuiască popularitatea de care se

timp ce 40% au folosit ca platform mobile diferite versiuni iPhones

bucură acum un laptop? Cele mai noi modele de iPad, BlackBerry

şi 32% dispozitive bazate pe Android. Acest fenomen este explicat

PlayBook, Samsung Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1 şi Motorola Xoom

ca o creştere a ratei de adopţie a tablet-urilor la nivel de business,

mizează pe asta…

multe organizaţii preferând aceste dispozitive pentru dotarea echi-

Dincolo de miniaturizare şi tehnologie, va conta în primul rând

pelor lor mobile de vânzări sau de service.

permisivitatea mediilor de business. Scepticii nu văd în tablet-uri

Un studiu Gartner de la începutul anului releva că tablet-urile

viitorul conceptului de mobile computing. Printre argumente se

vor câştiga peste 10% din piaţa de PC-uri tradiţionale (desktop şi

numără atributele de „jucărioară” care nu poate oferi nimic în

laptop) ceea ce va determina o largă orientare a producătorilor de

plus pentru un utilizator de afaceri ce foloseşte un tandem format

soluţii către aceste tipuri de terminale. Producătorii de soluţii de vir-

din laptop-smartphone. Dar spirala evoluţiei ne oferă numeroase

tualizare desktop au fost primii care au mizat pe tablet-uri, oferind

exemple de dispozitive la modă care şi-au pierdut treptat populari-

utilizatorilor de business aceleaşi facilităţi de accesare a aplicaţiilor,

tatea, la apariţia unor noi generaţii. Să nu uităm ce s-a întâmplat cu

ca de pe orice laptop sau smartphone. E drept că media tablet-urile

discurile de ebonită la apariţia magnetofoanelor şi casetofoanelor,

nu au aceleaşi performanţe de procesare sau stocare ca laptopu-

istorie care s-a repetat cu benzile şi casetele la apariţia CD-urilor şi

rile cu configuraţie medie, dar cu ce sunt dispozitivele thin client

DVD-urilor…

mai evaluate atunci când sunt folosite în virtualizarea desktop?

Numărul ridicat de accesorii şi fragilitata sunt alte argumente ce

Posibilităţile de accesare a canalelor de comunicare tradiţionale,

infirmă o largă adopţie a tablet-urilor ca instrumente de business.

portaluri de business şi intranet-uri sau aplicaţii specifice migrate

Chiar dacă au ecrane de 7 inch şi pot încăpea cu uşurinţă într-un

pe desktopuri virtuale, vor face ca din ce în ce mai multe companii

buzunar mai generos de jeans, e destul de dificil să te aşezi cu un

să prefere media tablet-urile pentru dotarea forţelor mobile de pro-

tablet în buzunarul de la spate, fără să îţi asumi riscurile de rigoare.

movare, vânzări şi suport. 

Majoritatea utilizatorilor şi-au luat tablet cagadget. E cool să ieşi cu www.ittrends.ro

rcrahmaliuc@yahoo.com


Nr. 7 - Iulie 2011

19 S

E

C

U

R

I

T

A

T

E

Asigură-ţi securitatea în Cloud de Bogdan Tudor, Founder&CEO Class IT Outsourcing

eneficiile economice, din punct de vedere al investiţiei de capital mult reduse sau al transferării costurilor de operare către o terţă parte reprezintă argumente pro cloud ce nu pot fi ignorate de niciun utilizator şi de nicio companie. Însă, ultimele evenimente legate de securitatea sau disponibilitatea soluţiilor stocate în cloud, la care se adaugă permanent situaţii neaşteptate de avarie, obligă utilizatorii sau companiile să îşi regândească strategiile de utilizare sau - mai important - de stocare a datelor personale pe Internet.

B

Bogdan Tudor, Founder&CEO Class IT Outsourcing

O regulă de bază a asigurării funcţionării neîn-

Securizarea datelor tranzitate

trerupte este să identifici în avans ce ar putea

Un alt moment prielnic pentru un eventual

să nu meargă conform planului şi să planifici

atacator este la transferul datelor între cloud

În cazul în care e nevoie de o confirmare

ce trebuie făcut pentru a asigura această con-

şi computerul personal, unde datele vor trebui

suplimentară ca hibrid este strategia câş-

tinuitate. În cloud, complexitatea soluţiilor ce

să ajungă la un moment dat. Celebrul tip de

tigătoare, industria auto vine să întărească

poate duce la situaţii de avarie sau stocarea

atac în care se foloseşte o poziţie intermediară

această tendinţă.

unui număr enorm de date personale într-un

care îşi deghizează identitatea în cea a sursei

Confirmarea cea mai puternică a acestei

singur loc, au un efect de „borcan de miere”

îşi găseşte aici cea mai importantă aplicaţie

tendinţe vine însă de la promotorul principal

pentru grupurile de hackeri, reprezentând

– man-in-the-middle pentru cei care au mai

al cloudului, Google. Clientul de email de la

ameninţări serioase pentru disponibilitatea

interacţionat cu teoria securităţii.

Google permite, începând cu ultima variantă

soluţiilor şi securitatea datelor stocate.

Pentru a evita situaţiile potenţiale de in-

lansată în urmă cu câteva zile, folosirea locală!

terceptare a datelor valide care tranzitează o

Cum aş putea să evit afectarea ca utilizator sau ca afacere în cazul unei avarii în cloud?

nea facilitate şi atunci când o oferă asigură-te

Renegocierea condiţiilor de livrare

că o foloseşti.

Dacă deja eşti în cloud sau ai în plan mi-

reţea, selectează furnizorii care oferă o aseme-

Lipsa sau ignorarea modalităţilor de protecţie

grarea, este un moment bun să renegociezi

Conştientizarea importanţei securităţii de către utilizatori

termenii de livrare a serviciilor. Majoritatea

dezastru. Utilizatorii şi companiile devin conştienţi că situaţiile de insecuritate sau

Orice soluţie de securizare a datelor stocate

oferă nici o garanţie de asigurare a securităţii

indisponibilitate reprezintă o realitate ce

sau tranzitate este lipsită de finalitate în cazul

datelor şi, în cel mai bun caz, condiţiile se

îi poate afecta în mod direct. Acest lucru se

în care parolele folosite de utilizatori sunt în

referă la disponibiltate. În cazul unui eveni-

poate întâmpla oricând şi singurul lucru care

sine nesigure. Foloseşte sau încurajeaza uti-

ment de avarie probabil că în condiţiile stan-

contează este cât de pregătit eşti pentru un

lizatorii să folosească parole formate din cel

dard tot ceea ce poţi primi astăzi este un mesaj

asemenea eveniment.

puţin zece caractere, din care cel puţin două

de scuze sau un voucher de reducere pentru

cifre şi un caracter special.

servicii viitoare. Asigură-te că sunt prevăzute

în cloud reprezintă cea mai sigură cale spre

Am identificat 5 modalităţi care odată implementate vor diminua dramatic riscurile de folosire a soluţiilor în cloud:

furnizorilor asigură garanţii minime sau nu

Acolo unde datele sunt absolut critice –

în contract penalizări, atât pentru neasigu-

şi recomand includerea căsuţei de email în

rarea disponibilităţii, cât şi mai serios pen-

această categorie – foloseşte autentificarea

tru situaţiile în care securitatea datelor este

Criptarea datelor stocate

dublă. Aceasta poate fi implementată cu un

afectată.

Atunci când stochezi date în cloud alege cu

token, cu o cheie de criptare sau prin retri-

atenţie şi asigură-te că datele sunt criptate

miterea unui cod pe telefonul mobil al utili-

Concluzie

cu o cheie de criptare sigură – cel puţin 256

zatorului. Cere sau studiază posibilitatea ca

Beneficiile utilizării serviciilor în cloud nu pot

de biţi – pe serverele pe care sunt stocate. În

furnizorul actual să o folosească.

fi trecute cu vederea, la fel cum trecerea cu vederea a ameninţărilor existente reprezintă

această situaţie, un eventual atacator ce ar putea avea acces direct la acestea nu ar putea

Disponibiltatea mixtă

să le transforme în date utile decât după un

Hibrid este cuvântul cheie. Foloseşte o stra-

Am oferit cinci modalităţi prin care riscu-

efort de decriptare îndeajuns de lung pentru

tegie în care să stochezi datele şi aplicaţiile

rile din cloud sunt conştientizate, şi mai mult,

ca acestea să nu mai prezinte interes.

atât local cât şi în cloud. În cazul în care ope-

vă dau posibilitatea de a planifica minimiza-

un risc major ce nu poate fi ignorat.

Alege cu atenţie furnizorii care oferă această

rarea locală nu este posibilă, lucrezi în cloud.

rea acestora. Astfel, impactul negativ asupra

posibilitate. Abordarea sigură a stocării impli-

Dacă nu există conexiune Internet sau soluţia

utilizatorilor sau asupra afacerilor va fi mult

că un efort de resurse suplimentar din punct

în cloud suferă o avarie, poţi opera fără pro-

mai redus, oferindu-vă confortul de utilizare a

de vedere al furnizorului, de aceea nu toţi

bleme local. Astfel disponibiltatea ta creşte şi

oferă posibilitatea criptării datelor stocate.

beneficiezi de avantajele ambelor lumi.

cloudului în scopul experimentării beneficiilor oferite de aceste soluţii. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

20 O

P

I

N

I

I

Fedora. Cinșpe. Linuxu’, nu pălăria de Răzvan Sandu

n septembrie 1998, o cunoscută revistă de IT românească publica, pe CD-ul atașat, distribuția Red Hat Linux 5.1. Într-o după-amiază însorită, m-am oprit la chioșc – chiar pe colțul de visa-vis de Perla – și am cumpărat, într-o doară, revista. Îmi atrăsese atenția, întâmplător, titlul de pe discul argintiu din vitrină: tocmai terminasem de citit prima carte despre GNU/ Linux din viața mea, care descria versiunea anterioară, 4.2. Și mi-am dorit „upgrade”-ul. Așa a început totul...

Î

O să mărturisesc, de la bun început, că sunt „fan”

dus comercial al Red Hat, un software de înaltă

al distribuțiilor Red Hat. Prima prietenă, prima

performanță folosit de mari companii, burse

mașină și prima distribuție nu se uită niciodată...

internaționale, giganți telecom, administrații gu-

Pe vremea aceea, singura distribuție GNU/Linux

vernamentale, NATO...

Rãzvan Sandu

de care îmi fusese dat să aud era un produs – liber

Fedora are reputația de a fi nu numai un sistem

și gratuit – al firmei americane. Desigur, exista și

de operare bazat în întregime pe Software Liber,

însă, minunatul efect pe care Fedora și Red Hat

o versiune plătită, destinată corporațiilor, dar nu

dar și unul care include primul noutățile tehno-

reușesc să-l atingă, mai mult și mai frumos decât

aceea concentra interesul hacker-ilor în devenire.

logice ce apar. Freedom, Friends, Features,

oricare altă distribuție: ascultarea publicului,

Mica distribuție gratuită Red Hat Linux încăpea

First (Libertate, Prieteni, Facilități, Primii) con-

permanenta colaborare benefică între utilizatorii

pe o fracțiune dintr-un CD și începuse să fie dorită,

stituie deviza proiectului Fedora.

programelor și cei care le creează. Și, nu în ultimul

comentată, instalată, urmărită internațional... Se

Dinamica proiectului este, într-adevăr, uimi-

rând, depășirea inerției personale, omenești: fie-

scriau și primele cărți despre ea. Abia mai târziu

toare. Eventualele erori depistate în software

care utilizator, oricât de netehnic, este încurajat,

– în 2003 – firma Red Hat avea să renunțe la dez-

sunt rezolvate prompt, de către o comunitate

sfătuit și ajutat să devină, din consumator final

voltarea produsului său gratuit, transformându-l

internațională de programatori pasionați, în doar

al software-ului, contributor, potrivit intereselor,

în marele proiect întreținut de comunitate care

câteva zile sau chiar ore. În acest timp, alte echipe,

gusturilor și abilităților sale.

este azi distribuția Fedora (http://fedoraproject.

formate din contributori specializați, de toate

Dacă doriți să încercați distribuția, proiectul Fe-

org/ro/).

vârstele, se ocupă de standardizarea legăturilor

dora dispune și de o pagină în limba română, cu

Pe atunci, instalarea GNU/Linux era un pro-

între modulele distribuției, de designul și ergono-

conținut și grafică excelente: http://fedoraproject.

ces ce putea dura peste trei ore, iar cunoașterea

mia interfețelor grafice, de „împachetarea” pro-

org/ro . Software-ul ce poate fi descărcat are, și el,

prealabilă a tuturor detaliilor hardware era obliga-

gramelor, de marketing, traduceri, documentație...

mai multe variante (spin-uri), în funcție de scopul

torie. Nu se putea spera succesul decât pe anumite

Pentru ca rodul acestei munci colective să aibă o

pe care vi-l propuneți. Implicit, distribuția vă oferă

plăci video, ale căror chipset-uri și moduri grafice

audiență cât mai largă, proiectul Fedora preferă să

discuri DVD de instalare cu noua interfață grafică

fuseseră bine documentate dinainte. Iar rezultatul

nu aducă îmbunătățirile doar local, în software-

GNOME 3, dar sunt disponibile și variantele

dorit al infinitului proces de tatonări și reveniri era

ul propriu, ci să contribuie la proiectele „din

KDE (foarte asemănătoare, vizual, cu software-

un ecran negru, în mod text, cu promptul redhat

amonte” (upstream) care compun distribuția.

ul Mac), LXDE și XFCE (destinate, în special,

login: clipind fericit în colțul din stânga-sus.

Astfel, o eroare software care a fost „reparată” de

netbook-urilor și sistemelor mai vechi, cu resurse

Software-ul acesta a cunoscut douăzecișicinci

către unul dintre programatorii Fedora va ajunge,

hardware mai sărace). De asemenea, pentru cei

de versiuni, până la ceea ce este azi Fedora 15 –

mai devreme sau mai târziu, în toate celelalte

care ezită, încă, să instaleze GNU/Linux, există

un sistem de operare complet, de uz general. Azi,

distribuții GNU/Linux care includ programul în

Live CD-uri și imagini minimale, pentru stick USB

uneori, aduc în birou, subsoară, câte un calcula-

cauză.

– care permit rularea unei versiuni minimale de

tor, înainte de a începe vreo ședință cu colegii mei.

Personal, rulez distribuția Fedora pe câteva

Pornesc cobbler, procesul automat de instalare al

zeci de sisteme, și pot spune că nu m-a dezamăgit

Fedora – fără CD, direct din rețeaua locală com-

niciodată. Sisteme de o mare varietate – de la

Pentru începătorii în GNU/Linux :) Software-

paniei – iar dacă, după ședință, nu mă întâmpină

mici netbook-uri la servere, în mediul de afaceri

ul Fedora poate fi descărcat, 100% legal și gra-

un sistem nou-nouț, consider că ceva nu a mers

românesc și în cel de dincolo de granițe. Desigur,

tuit, de la pagina menționată. Tot acolo puteți

cum trebuie...

nu există software 100% fără erori, iar în ca-

găsi, bine ascunsă :-) în secțiunea „Ajutor”, do-

Fedora fără a instala sistemul pe harddisk, direct de pe CD sau stick.

Fedora este un proiect al comunității inter-

zul folosirii Fedora pentru o stație de lucru/lap-

cumentație completă: manualul de instalare, cu

naționale, susținut oficial de către firma Red Hat.

top, preferințele asupra aspectului și ergonomiei

imagini pas cu pas, manualele de utilizare primară

După numeroase teste de asigurare a calității,

interfețelor grafice sunt puternic subiective. De

și trimiteri către documentația ce vă va fi utilă mai

care durează cam un an, un subset colecției de

aceea, consider discuțiile ce se poartă pe foru-

târziu, pe măsură ce experiența Dvs. va crește.

programe dezvoltate aici devin distribuția Red

muri – uneori „aprinse”, pasionale și în contra-

Hat Enterprise Linux (RHEL) – principalul pro-

dictoriu – ca fiind perfect normale. Important este,

Aștept cu plăcere întrebările și comentariile Dvs. la razvan.sandu@zando.ro 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

21 A

N

A

L

I

Z

Ã

HPC – computing la un alt nivel de Cristian Faur HP vă duce în lumea HPC. Ce înseamnă High Performance Computing? O piaţă, o disciplină? Nu. Este o activitate care se desfăşoară în mai multe verticale de piaţă şi care are ca scop îmbunătăţirea înţelegerii şi inovaţiei pentru a ridica standardele competitivităţii şi calităţii. Astfel, HPC îşi poate găsi aplicaţii în multe domenii, precum inginerie mecanică (proiectare şi producţie), design de electronice, ştiinţe naturale (inclusiv previziuni şi hărţi meteo sau management al resurselor naturale), medicină, finanţe şi investiţii (de exemplu, analize de risc), securitate şi apărare, precum şi în tot ceea ce ţine de cercetarea ştiinţifică. Se poate vedea, astfel, cum acest supercomputing devine un instrument cu adevărat important în toate activităţile tradiţionale teoretice şi experimentale în ştiinţă şi inginerie.

importante. Deocamdată, această soluţie oferă viteze de 10 Gb/s şi se pregăteşte să ajungă la 40 Gb/s. Infiniband este soluţia dacă vă doriţi performanţă. Aceasta deja oferă viteze de 40 Gb/s şi va atinge 56 Gb/s în curând. HP vă oferă tehnologii pentru ambele

În High Performance Computing

două tipuri de noduri: un nod de

cantităţi mari de date în şi din

variante. Acest lucru este posibil

se folosesc unităţi de calcul denu-

management (cunoscut şi ca nod

cluster), scalabilitate (pentru a

graţie parteneriatelor companiei

mite computing clusters pentru

de admin, head node etc.) este

putea adăposti seturi de date mari

cu Mellanox şi Qlogic, dar şi pro-

a rezolva probleme complexe şi

nodul de administrare centrală a

sau care cresc), fiabilitate (pentru

priilor soluţii care au îmbogăţit

avansate care presupun fie multe

cluster-ului care instalează cele-

a putea oferi viteză şi disponibili-

portofoliul companiei odată cu

calcule, fie multe date, fie ambe-

lalte noduri, le administrează şi le

tate chiar şi în situaţii adverse),

achiziţionarea 3-COM.

le variante. Aceste procese repre-

monitorizează; apoi, urmează no-

eficienţă în reţea şi simplitate din

Cât priveşte infrastructura soft-

zintă deseori simulări matematice

durile de computing, cele care fac

punct de vedere administrativ. În

ware, soluţiile pe care HP le oferă

de produse, procese, fenomene

calculele. În configuraţii complexe,

ceea ce priveşte stocarea, Hewlett

sunt dintre cele mai variate, atât

etc., iar rezultatele trebuie să fie

mai pot exista noduri pentru în-

Packard va pune la dispoziţie Ibrix

open-source, cât şi comerciale:

cât mai aproape de realitate. Cei

registrarea utilizatorilor, noduri de

X9000 Network Storage Solution

1. Sistem de operare:

de la IDC au ajuns să folosească

service etc. HP a lansat BL 2x220c

(ideală pentru un număr mare de

 Linux, în diverse distribuţii:

termenul HPC pentru a descrie

Redhat, Suse, Debian,

toate serverele tehnice folosite de

CentOS, etc. Windows - Microsoft HPC

oamenii de ştiinţă, de ingineri, analişti financiari şi alţii.

Server 2008.

După cum se poate vedea şi

2. Sistem de fişiere: Local, NFS, Parallel File

în ilustraţie, un cluster de High Performance

Computing

este

System

un sistem scalabil cu mai multe

3. Instrumente de

componente interconectate. Acest

management:

sistem se bazează pe hardware

 Cluster Management Utility

normal, tip commodity, o reţea

(HP) ori software open

privată pentru provizionare, mo-

source, precum ROCKS,

nitorizare şi atribuire de sarcini,

G7, care este un sistem tip double-

fişiere mici, pentru rate ridicate de

OSCAR sau Onesis.

o reţea de mare viteză pentru

density blade, care poate conţine

operaţiuni cu metadate, care sunt

4. Middleware software:

comunicare în aplicaţii, plus o

până la 12 nuclee de procesor, 96

distribuite între serverele de sto-

 Compilatori: Intel, PGI,

infrastructură software bazată pe

GB de RAM şi un card Mellanox

care pentru scalabilitate).

protocoale, sisteme de operare,

ConnectX-2 10GbE/IB pe placa de

O a doua soluţie este Lustre,

sisteme de fişiere, instrumente de

bază. În afară de sistemele blade,

rezultatul unui parteneriat Data

administrare şi monitorizare pen-

HP mai oferă şi alte configuraţii de

Direct Networks/Hewlett Packard

tru cluster şi de management pen-

top, precum familia SL6500 şi, în

( pentru tranzit secvenţial scala-

tru nivelul de încărcare, librării,

special, sistemele SL390 cu Con-

bil pentru fişiere singulare mari

compilatori şi, în final, aplicaţii.

nectX-2 pe placa de bază şi până

şi puţine operaţiuni cu metadate,

la 7 procesoare grafice Nvidia.

unde setul de date este împărţit

În general, acel commodity hardware despre care am vorbit

Stocarea la High Performance

pe mai multe servere de stocare,

presupune două componente: ser-

Computing este şi ea specială

pentru lăţime de bandă maximă la

vere şi stocare.

pentru înaltă performanţă şi sca-

scriere/citire).

GNU gcc. Librării: Blas goto, mkl Interfaţă pentru mesagerie: Platform MPI, Intel MPI sau openmpi ori mvapich (open-source) 5. Manager de resurse şi sarcini: LSF, PBS ori Torque (opensource). 6. Aplicaţia dumneavoastră.

Serverele sunt construite special

labilitate, întrucât trebuie să poată

Partea de reţelistică din cluster

pentru High Performance Com-

lucra cu PetaBytes şi să aibă

poate fi rezolvată prin două soluţii.

Pentru cei care au nevoie de

puting şi scalabilitate. Cea mai

următoarele caracteristici: viteză

Ethernet este cea mai bună soluţie

soluţii de computing de înaltă per-

simplă configuraţie HPC conţine

mare (pentru a putea muta rapid

acolo unde costurile sunt cele mai

formanţă, HP are răspunsul. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

22 E

V

E

N

I

M

E

N

T

eHealth 2011: să învăţăm din exemple de Elena Andreea Liþã

A

gora Group a organizat pe 9 iunie, la Hotel Intercontinental din Bucureşti, conferinţa eHealth 2011 - Servicii medicale fără bariere.

eHealth constituie un punct important pe Agenda Digitală a Europei, una dintre priorităţile cheie vizând derularea unor activităţi pilot care să asigure cetăţenilor europeni acces online securizat la informaţiile lor medicale până în 2015, nu doar în ţara de reşedinţă, ci în oricare ţară din UE, şi care să asigure implementarea la scară largă a serviciilor de telemedicină până în 2020. România este abia la început de drum. „Sistemele eHealth sunt necesare României de azi şi chiar oportune în acest moment - dacă nu chiar puţin întârziate - spre a fi aplicate în sistemul de sănătate”, a spus

o accesibilitate crescută, alături de creşterea

tru piloni ai sistemului naţional eHealth din

în deschiderea conferinţei Iosif Moldovan,

calităţii actului medical pentru toate cate-

Slovacia - Dosarul Electronic de Sănătate şi

Secretat de Stat în cadrul MCSI. „MCSI a

goriile de pacienţi, indiferent dacă se află în

Dosarul Personal de Sănătate. În prima fază

alocat o sumă de 40 de milioane Euro din

zone urbane foarte bine dezvoltate sau în

sunt implementate nouă categorii, precum

fonduri structurale pentru dezvoltarea a

cătune departe de lume”.

îngrijiri de urgenţă, medicaţie, vaccinări,

două sisteme informatice care vor fi puse în

Revenind la momentul actual, singura

analize de laborator etc., pacientul având

aplicare de Casa de Asigurări de Sănătate;

componentă IT concretă din sistemul de

posibilitatea să vadă, de exemplu, care sunt

este vorba de prescripţia electronică şi do-

sănătate românesc o constituie Sistemul

costurile tratamentului său.

sarul electronic al pacientului. În acest mo-

Informatic Unic Integrat (SIUI) de la Casa

„eHealth nu se referă doar la siste-

ment, CNAS este în procedură de achiziţie

Naţională de Asigurări de Sănătate. „SIUI

mul informatic, ci la întreaga cantitate de

a serviciilor de implementare a prescripţiei

oferă platforma şi infrastructura necesare

informație legată de domeniul sănătății;

electronice, urmând ca într-un timp foarte

introducerii proiectelor care vor completa

tehnologia și software-ul nu fac decât să

scurt să fie achiziţionate şi serviciile pentru

acest sistem, şi anume cardul de sănătate,

ajute acest sistem să se dezvolte într-un

dosarul electronic”.

prescripţia şi dosarul electronic al pacien-

mod eficient. Suportul politic este, în egală

Iosif Moldovan a mai spus că marile

tului, asiguratul fiind punctul central al

măsură, foarte important, deoarece un ast-

corporaţii, multinaţionale sau naţionale,

întregului nostru efort. Toate eforturile

fel de sistem nu este un proiect de un an

care vor câştiga licitaţia pentru implemen-

noastre din ultimul an şi jumătate se vor

sau doi, ci o viziune pe termen lung, care nu

tarea acestor proiecte, trebuie să aibă în

concretiza către sfârşitul acestui an, prin în-

poate fi schimbată la fiecare patru ani după

vedere realizarea unui sistem capabil să

ceperea rulării efective a acestor proiecte”, a

alegeri”, a spus Martin Smutny, Asseco CE

interopereze cu alte sisteme naţionale, totul

declarat Marius Stupu, Director Proiect SIUI

- Business Development Manager, Health-

în folosul pacientului.

din cadrul CNAS.

care Business Unit.

nager Medicover şi Membru CIO Council,

Experienţe şi bune practici

sistemului eHealth din Slovacia, finanţat

a afirmat însă că drumul României către

Sesiunea de prezentări din cadrul conferin-

în cea mai mare măsură din fonduri struc-

eHealth va fi unul de durată, de cel puţin

ței eHealth 2011 a avut ca numitor comun

turale şi evaluat la aproximativ 140 de mili-

zece, douăzeci de ani: „Nu se poate con-

exemple de inițiative eHealth din alte țări, la

oane de euro, a vorbit şi Marcel Hominda,

strui un sistem electronic de sănătate inte-

care au contribuit companiile invitate.

Principal, compania de consultanţă Arthur

Despre

Extrem de realist, Cristian Ivănuş, IT Ma-

experienţe

în

implementarea

grat în mai puţin de zece, douăzeci de ani.

Pe lângă proiectele eHealth din ţara de

Toate iniţiativele, cât şi cei care colaborează

origine, Polonia, Asseco participă în calitate

„Câteva lecţii învăţate din proiectele rea-

la construirea unei astfel de strategii na-

de membru al unui consorţiu de patru com-

lizate pentru Ministerul Sănătăţii din Slova-

ţionale, ar trebui să urmărească ca obiective

panii la implementarea unuia dintre cei pa-

cia sunt necesitatea de a dezvolta o strategie

www.ittrends.ro

D. Little GmbH.


Nr. 7 - Iulie 2011

23 E

V

E

N

I

M

E

N

T

eHealth complexă şi de a atrage specialişti

Beneficii şi impact

tării unei organizaţii PMO foarte bine

din sectorul sănătăţii care să ajute la defini-

Radu Enache, General Manager, HP Româ-

structurată. „Dacă vreţi să obţineţi va-

rea caracteristicilor sistemului, crearea unei

nia, a vorbit în partea a doua a conferinţei

loare, definiţi beneficiile, iar la sfârşitul

organizaţii puternice de management al

despre experienţa bogată a HP în imple-

redactării proiectului începeţi să măsu-

programului (PMO) la nivel naţional, care

mentarea de soluţii pentru sisteme de

raţi beneficiile, analizaţi împreună cu

să aibă capabilitatea tehnică şi managerială

sănătate, la nivel global şi local. „Soluţia

factorii de decizie implicaţi şi calculaţi

de a gestiona implementarea, şi interopera-

HP de la CNAS a fost dezvoltată împreună

impactul a ceea ce veţi implementa”, a

bilitatea”, a afirmat Marcel Hominda.

cu partenerul nostru SIVECO România şi

spus Bart de Witte.

Potrivit IDC, Oracle este numărul unu

într-o strânsă conlucrare cu Serviciul de

Şi pentru că atunci când vorbim de

în lume din punct de vedere al veniturilor

Telecomunicaţii Speciale, HP acţionând

sistemul naţional de sănătate, domeniul

obţinute din soluţii eHealth. Miroslav Kon-

în acest proiect ca integrator pentru im-

îngrijirilor medicale trebuie completat

car, PhD, Healthcare Business Development

plementarea unei prime etape, în opinia

de cel al asigurărilor de sănătate, Dan

Director, Oracle East and Central Europe,

noastră, în realizarea unui sistem infor-

Donciulescu, SIVECO România - Director

Middle East and Africa, a prezentat un

matic de sănătate în România. Suntem

adjunct department eHealth, a punctat

studiu de caz din Lombardia, ePrescribing,

mândri de acest sistem, care funcţionează

în finalul conferinţei cea mai importantă

sistemul eHealth din Italia fiind realizat la

în prezent la parametrii proiectaţi, toţi

caracteristică actuală a SIUI: conectarea

nivel regional. În 2010, prin ePrescribing

furnizorii de servicii medicale cu contract

online. „Prin posibilitatea de conectare

s-au procesat 150 de milioane de reţete,

cu CNAS raportând în acest moment în

online, furnizorii de servicii pot obţine

faţă de 80 de milioane în 2007.

sistem”, a afirmat Radu Enache.

diferite informaţii în timp real, cum ar

„Pentru un proiect de succes este ne-

eHealth este doar un instrument, dar

fi de exemplu calitatea de asigurat a pa-

cesară implicarea tuturor factorilor de de-

funcţionează ca un catalizator pentru

cientului sau o pre-validare a serviciului

cizie, suport politic, alinierea strategiei la

schimbare. Bart de Witte, CEE Health-

care urmează să fie efectuat. Aceasta

cele mai bune practici, standarde şi criterii

care Industry Leader, IBM România, a

transformă, de fapt, sistemul SIUI actua-

de interoperabilitate, precum şi măsurarea

subliniat importanţa managementului

lizat dintr-un instrument care funcţiona

progresului cu indicatori de calitate”, a sub-

schimbării în implementarea sistemelor

reactiv, într-unul proactiv”, a concluzio-

liniat Miroslav Koncar.

eHealth, precum şi necesitatea dezvol-

nat Dan Donciulescu. 

CALENDAR

CONFERIN}E AGORA GET IN CONTACT WITH YOUR FUTURE BUSINESS PARTNERS! CONFERINȚELE

2011

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

    

9 iunie – eHealth 2011 30 iunie – Programatica 2011 Mobile Services and Apps 8 septembrie – Storage & Business Continuity 29 septembrie – Green IT&C 12 octombrie – Virtualizare 27 octombrie – Cloud Computing, SaaS, IaaS, PaaS 10 noiembrie – Securitate 24 noiembrie – Programatica 2011 Platforme Enterprise 6 decembrie – Centre de date

Solu]ii pentru dezvoltarea IMM-urilor

Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale

   

22 iunie – Constan]a 23 iunie – Gala]i 21 septembrie – T=rgu Jiu 22 septembrie – Craiova 19 octombrie – Deva 20 octombrie – R=mnicu V=lcea 8 decembrie – Suceava 9 decembrie – Piatra Neam]

www.ittrends.ro

 

6 octombrie – Moldova - Ia[i 3 noiembrie – Muntenia [i Dobrogea Constan]a 17 noiembrie – Transilvania - Bra[ov 25 noiembrie – Banat [i Oltenia - Craiova


Nr. 7 - Iulie 2011

24 O

P

I

N

I

I

Criza în WWW și Facebook – începutul sfârșitului? Elefantul îl întreabă pe dinozaur: - Bă, ție ți-a dat Noe add friend pe Facebook ? - Nu - Nasol ...

M

i-am adus aminte de bancul de mai sus când am citit recent o știre de pe www.businessinsider.com conform

Constantin Teodorescu

căreia Facebook a pierdut luna trecută 6 milioane de utilizatori în Statele Unite, abonații săi din această zonă

Bursa, după unii motorul economiei dar și motorul care umflă peste noapte baloane de acțiuni ce se dovedesc a fi în final de

scăzând de la 155 milioane la 149 milioane. N-am apucat să mă bucur și eu, tradițional, de moartea caprei

săpun, a creditat „industria social-media” cu o așa putere de dez-

vecinului, când, pe alte canale de știri, dădui de o altă știre care

voltare încât salariile plătite în sutele de startup-uri pe această

zicea că domnul Guan Jianzhong, președinte al Dagong Global

temă au atras programatori de mare valoare, chiar oameni de

Credit Rating Co. Ltd., singura agenție de rating financiar din

știință puși să analizeze grafuri complexe de interacțiune între

China, zice că „În opinia noastră, Statele Unite ale Americii au

grupuri de fani ai castravetelui și posibilele vânzări de scule de

intrat deja în faliment”.

grădinărit. „Jocul” la bursă, la Forex-uri, deși este prezentat sa-

Hopșa-șa, zic eu, înseamnă că cei care ziceau că discursurile

vant ca o mare știință este în esență, pentru fraierii care n-au

lui Obama, deloc optimiste, ascund o posibilă criză financiară în

informații din spatele culiselor, care-i fac doar pe unii să câștige,

W a USA au pe undeva dreptate. Ba eu, mai pesimist din fire, bănuiesc că ar putea fi și o criză în WWW, ca să fie în ton cu IT-ul.

cam la fel ca la jocul de barbut, doar că ultimul e ceva mai cinstit,

Bine, ar putea zice unii, și care-i marea inginerie din chestia

cei care știu ce-nseamnă „Merge Brăila?” și-au dat cu șanul știu foarte bine asta.

asta? Aiasta-i iconomia dă la piață, firme cresc și firme mor. Mai

Probabil că psihologii ar putea încerca să explice apariția gus-

ieri Nokia era în topul firmelor din industria telefoniei mobile iar

tului pentru activități virtuale, cum ar fi moda jucăriilor Tamagot-

unii deja puneau la fiert grâul de colivă firmei Motorola. Astăzi,

chi din anii 2005-2006, când orice japonez care n-avea suficient

o strategie vizionară a adus Motorola iarăși pe buzele tuturor, pe

de mulți bani pentru plăci grafice de putere pentru a experimenta

tsunami-ul produs de Android, pe când Nokia se confruntă cu

jocurile virtuale își putea lua un fel de breloc mai deștept care-i

cele mai drastice scăderi ale cotațiilor sale la bursă, de data asta

ocupa timpul cu îngrijirea animăluțului virtual în metrou, în

datorită unei încăpățânări manageriale de a miza pe un cal care,

drum spre serviciu. Și dacă aceasta cumva murea pentru că n-ai

deși nu era din Pădurea Letea, era slăbănog rău de tot, în defa-

citit manual tehnic, să afli că trei apăsări pe butonul stânga sus

voarea lui MeeGo despre care unii specialiști spuneau că este mai

însemna să-i dai și apă, nu era nici un bai, că pentru a putea fi

bun și mai stabil decât Android.

ușor refolosit era întotdeauna disponibil o gaură minusculă pen-

Problema, așa cum o văd eu, este că acțiunile Facebook la

tru a putea da reset cu un bold.

bursă au crescut în baza speculațiilor pe speranțe deșarte și

Spiritul de competiție a cuprins inițial websurferii, apoi na-

mofturi fashioniste. Dacă .COM-ul de acum câțiva ani s-a bazat

țiunile. Era desuet să te lauzi cu cei 2000 de „prieteni”, năzuiai la

pe speranța (și aceea deșartă) că Internetul va facilita explozia

milioanele de followeri ai lui Lady Gaga, se fac topuri cu numărul

comerțului onlain, biznis-2-biznis și cine știe ce alte mari ingine-

de vizite sau comentarii pe blog, erai „de mare porc” dacă nu

rii își imaginau investitorii de atunci, după falimentul valului

făceai parte din grupul „Pun pariu că România va ajunge prima

.COM au rămas niște lucruri concrete: o infrastructură foarte

națiune care are 1 milion de fani”.

bine pusă la punct, data-centers, fibră optică întinsă, routere,

Nu știu dacă realizatorii grupului de fani ai „Castravetelui mu-

echipamente de comunicație și software pentru managementul

rat”, despre care am mai scris, s-au gândit atunci că nevinovata

comunicațiilor.

legumă va fi, pe nedrept, la baza falimentului unor producători

Falimentul ideii că marile rețele sociale vor sprijini cumva (ni-

agricoli din Europa dar în mod sigur, nici un articol de pe Face-

meni nu-și imaginează cum) progresul, fie el economic, cultural

book, nici un Like sau comentariu n-a ajutat la stoparea zvonului

sau social, va face ca acțiunile umflate ale Facebook sau Twitter

fals despre sursa infecțiilor, nici un Like n-a scăpat balenele de

să dispară la un moment dat în neant, ca un fum, zecile de mi-

vânătoare, nici o Cauză n-a salvat pingunii de încălzirea globală

liarde de tone de legume din fermele virtuale din FarmVille se vor

sau câinii din Iași de „eutanasierea” cu otravă.

fi dus ca în Matrix, milioanele de „proprietăți” din CityVille se vor nărui lăsând în urmă NIMIC, niște discuri goale tocmai bune de ccare-i defavorizează pe autostopiști. formatat și-un semn www.ittrends.ro

Iar clienții Facebook din țara care a inventat exhibiționismul jurnalului personal au început probabil să înțeleagă asta. brailateo@gmail.com


Nr. 7 - Iulie 2011

25 S

T

U

D

I

U

Inovarea ca acţiune cheie de Bogdan Marchidanu

U

n recent studiu PricewaterhouseCoopers arată faptul că, la nivel mondial, cei mai mulţi conducători de firme de toate dimensiunile pun inovarea, în special tehnologică, ca o prioritate pe agenda lor de afaceri.

Cheia succesului aici este dată doar de disciplina încercărilor. Concepţia greşită numărul 5. Inovarea nu poate fi măsurată. În realitate, inovarea

Inovarea ocupă cel mai înalt loc de prio-

nera oportunităţi de reduceri de costuri în

poate şi trebuie măsurată. Este de datoria

ritizarre în industrii unde tehnologiile în

următorii trei ani.

conducătorului afacerii să identifice in-

permanentă schimbare reformulează per-

dicatori de tip ROII (return on innovation

manent aşteptările clienţilor, sau acolo

Concepţii greşite

investment). Prin aceasta, inovarea ar tre-

unde convergenţa tehnologiilor înseamnă

Studiul PwC se ocupă şi de câteva concepţii

bui să aibă parte de aceeaşi rigoare de care

un impact profund asupra modelelor de

greşite legate de inovare, concepţii care

au parte alte zone ale afacerii, evident totul

afaceri. De exemplu, 43% din conducătorii

ar trebui corectate cât mai rapid pen-

plecând de la premisa că în etapele iniţiale

de organizaţii din industriile farmaceutică,

tru ca acest proces să genereze rezultatele

ale procesului de inovare incertitudinile şi

de entertainment şi de media consideră că

scontate.

riscurile asociate sunt la nivele foarte înalte.

oportunităţile lor cele mai mari de creştere

Concepţia greşită numărul 1. Inovarea

într-un an încă de criză precum 2011 se

poate fi delegată. Acţiunea de inovare nu

De câtă inovare e nevoie?

regăsesc în lansarea de noi produse şi ser-

poate începe decât de la vârf. Conducătorii

O industrie este în plină schimbare atunci

vicii. Structura acestor afaceri se schimbă

de afaceri dau tonul schimbării, care poate

când se manifestă cel puţin două din ur-

cu repeziciune, aşa că firmele sunt nevoite

zgudui din temelii structura informală a

să se adapteze din mers.

unei organizaţii şi poate schimba o întreagă

mătoarele cinci situaţii: Se schimbă comportamentul clienţilor

În plus, astfel de schimbări se petrec în

cultură corporatistă. Dacă şeful organizaţiei

1

context de globalizare tot mai accentuată.

nu va recompensa inovarea, nu va proteja

matic în care cărţile în format electronic

De pildă, 41% din oamenii de afaceri

întregul proces sau nu va schimba relaţiile

schimbă din rădăcini întreaga industrie a

implicaţi în industria farmaceutică se

interne de lucru pentru a încuraja inovarea,

aşteaptă ca majoritatea inovaţiilor să fie

întregul efort poate eşua.

publicării de carte. Se schimbă tehnologiile de bază de

cheie. Un exemplu aici este modul dra-

2

producere a produsului sau serviciu-

dezvoltate în alte ţări decât ţara de origine

Concepţia greşită numărul 2. Mana-

a afacerii. Rezultatul va fi acela că vor fi

gerii de nivel mediu sunt aliaţi naturali ai

lui. Exemplul aici este dat de video-on-

căutate inovaţiile care vor genera avantaje

inovării. În realitate, managerii nu excelează

demand şi de site-uri de vide-sharing pre-

competitive pentru pieţele potrivite. Aface-

din punct de vedere al îmbrăţişării inovării

cum YouTube, tehnologii care au schimbat

rile care se desfăşoară majoritar pe pieţe

ca un proces natural de eficientizare a afa-

fundamental modelele tradiţionale de dis-

mature au nevoie de diferenţiere, în vreme

cerii. Tendinţa lor de a creşte profiturile prin

ce acelea care se desfăşoară majoritar pe

eficientizare operaţională îi îndeamnă mai

tribuţie de conţinut. Creşte numărul marilor competitori pe

pieţele emergente caută să avanseze în

degrabă să respingă ideile noi care se pot

3

sus pe lanţul valorii adăugate, cu scopul

abate de la căile verificate de creştere.

teresul crescând al marilor producători de

aceeaşi piaţă. Un exemplu aici este in-

reducerii dependenţei doar de avantajul

Concepţia greşită numărul 3. Talentele

automobile pentru China. Un alt exemplu

costului cu forţa de muncă, un avantaj ex-

inovatoare muncesc doar pentru bani. În

este numărul în creştere de giganţi IT care

trem de labil.

realitate, oamenii inovatori sunt motivaţi de

îşi manifestă interesul pentru domeniul

Inovarea a depăşit în mod cert stadiul

recompensele care ţin de lansările de suc-

alocării de resurse unor oameni în halate

ces de noi produse şi servicii. Banii singuri

sănătăţii. Apar schimbări legislative impor-

albe care să lucreze la diverse proiecte mis-

nu vor determina gradul de succes al unui

terioase în laboratoare izolate de restul lu-

efort de inovare. Pe lângă bani, sunt extrem

mii. Inovarea a ajuns acum să însemne mai

de importante şi alte măsuri compensatorii,

4 5

degrabă o nevoie continuă de îmbunătăţire

cum ar fi recunoaşterea publică a eforturilor

cea care câştigă cel mai des. În ultimul

şi reinventare produse, procese, servicii şi

depuse şi un anumit grad de autonomie.

deceniu au apărut mulţi jucători noi, pre-

tante. Se pierde accesul la clienţi. Firma care este „prima” pe lanţul comenzilor este

chiar brand-uri. O astfel de sarcină implică

Concepţia greşită numărul 4. Inovarea

cum Amazon, Apple şi Google, care şi-au

mult mai mulţi oameni ca înainte, în cadrul

se naşte din accidente norocoase. În reali-

schimbat permanent modelele de afaceri ca

unor procese, structuri şi practici mult mai

tate, inovarea înseamnă un efort imens şi

să ajungă la consumatorii „finali”, tocmai

riguroase. Per global, 78% din oamenii

disciplinat de căutare a unor soluţii noi, în

pentru a nu mai depinde de lanţuri de inter-

de afaceri intervievaţi cred că inovarea va

cadrul unui proces în care de cele mai multe

mediari care induc riscuri în desfăşurarea

genera „suficiente” venituri noi şi vor ge-

ori experimentele ajung să se înfunde.

eficientă a afacerii. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

26 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Învăţăminte marca Orange App Store de Cristian Faur

range a fost prima companie de telefonie care s-a ocupat de distribuţia de soft mobil în România la modul serios. Şi destul de dezinteresat, deşi a deschis un magazine online pentru asta. Una dintre cele mai comprehensive prezentări de la prima ediţie din acest an a conferinţei Programatica a aparţinut lui Tudor Juravlea, product manager la Orange. Speakerul a vorbit despre aplicaţiile din magazinul virtual al companiei pe care o reprezintă, dar şi despre modul în care acestea ajung produse de piaţă.

O

Dezvoltatorii chiar au avut ce învăţa

tantul Orange. „Am făcut lucruri de care

urmărind prezentarea. O primă idee a

suntem mândri şi care arată bine pentru

fost următoarea: cele mai importante trei

utilizatorul român, pentru că ele conţin

lucruri care trebuie avute în considerare

localizare, aplicaţii destinate utilizatorilor

în legătură cu dezvoltarea unei astfel de

noştri. Suntem primul şi singurul utilizator

aplicaţii sunt cu cine concurează un dez-

care a încercat să vândă aplicaţii prin por-

voltator pe piaţă, care este publicul căruia

talul mobil. Suntem singurii (mă refer şi

i adresează şi care este platforma primară

la competitorii noştri) care au lansat pro-

pentru dezvoltă aplicaţii, având în vedere

priile aplicaţii pentru Android şi iPhone.

că nu întotdeauna există resurse de dez-

Şi suntem singurii care au propriul app

voltare pentru toate.

shop. Bineînţeles, sunt mulţi integratori de

Tudor Juravlea, product manager Orange România

Android Market şi monetizarea „Locurile unde se pot câştiga bani în România din Android Market sunt foarte puţine. Este foarte important să ai aplicaţii locale. Informaţii locale. Noi, la Orange, încurajăm foarte mult dezvoltatorii să trimită aplicaţii localizate către utilizatorul final. Pentru că, dacă nu avem conţinut localizat, informaţii despre locuri din România pe care clienţii vor să le viziteze sau să le caute, atunci nu avem relevanţă.” (Tudor Juravlea)

La un an de când Orange investeşte bani

conţinut. Sunt mulţi integratori de aplicaţii.

într-o piaţă de aplicaţii, reprezentantul

App shop-ul Orange a fost anunţat în de-

companiei spune că este mândru de ceea

cembrie şi a devenit utilizabil în ianuarie.

ce s-a întâmplat până acum. Pentru că au

Este încă în stadiu incipient. Este dis-

apărut aplicaţii locale şi localizate, desti-

ponibil doar pe zece modele de telefon.

nate utilizatorilor români. Deocamdată,

Ce facem noi este ca fiecare aplicaţie care

compania pentru care lucrează Tudor Ju-

ajunge pe telefon să fie testată în prealabil

ravlea este singura organizaţie din ţara

cu acel device înainte ca el să ajungă în

noastră care a distribuit aplicaţii prin por-

mâna utilizatorului. Ceea ce gândim este

talul mobil. La fel, este vorba de singura

un mod în care dezvoltatorii, chiar şi cei

companie care a lansat propriile aplicaţii şi

individuali, să poată ajunge cu aplicaţiile

câştigătoare utilizatorilor noştri prin toate

singura care propriul app shop.

lor către clientul final. Ce am mai făcut anul

mijloacele noastre de comunicare”, a mai

„Se împlineşte un an de când noi inves-

trecut a fost să ne implicăm cât mai activ

spus oficialul Orange.

tim resurse în mod serios în a construi un

în comunităţile de dezvoltatori din Româ-

Concluzia managerului Orange, bazată

ecosistem de aplicaţii”, a spus reprezen-

nia. Pentru că avem nevoie de conţinut

şi pe studii de piaţă independente, este că

local, avem nevoie de expertiza dezvolta-

prima şi cea mai importantă posibilitate de

Problema Apple

torilor noştri, care sunt foarte buni. Sunt,

monetizare a dezvoltatorilor romani este

ştiţi, recunoscuţi peste tot în lume. Am

să gândească local. Nu în ultimul rând,

„Datorită dimensiunilor magazinului de aplicaţii Apple, aplicaţiile sunt greu de găsit pentru utilizatori. Pentru că sunt foarte multe, e greu să alegi, e greu să citeşti review-uri pentru fiecare aplicaţie care te-ar putea interesa, iar utilizatorul are foarte, foarte multe alternative. Alege o aplicaţie sau alta care fac acelaşi lucru doar datorită unui layout mai reuşit sau unui mod mai intuitiv de-a interacţiona cu aplicaţia.” (Tudor Juravlea)

organizat concursuri pentru dezvoltare

este de notat că, în acest moment, Orange

de aplicaţii pentru Android împreună cu

face tot ce face fără să se gândească la

HTC. Am organizat de unii singuri un

profit imediat. „Ce se poate remarca este

concurs de dezvoltare de aplicaţii pentru

că, în majoritatea cazurilor, lumea are ne-

iPhone care a avut un succes foarte mare,

voie de aplicaţii cu conţinut local. Dar ce

surprinzător de mare. Am fost primii care

este mai important este că noi nu câştigăm

au contorizat, am făcut o listă de aplicaţii

nimic atunci când un utilizator descarcă o

disponibile pentru utilizatorii români. Am

aplicaţie dintr-un app store. Ce obţinem noi

ajuns să-i cunoaştem pe dezvoltatorii ro-

este un rezultat pe termen lung, o educare

mani de aplicaţii pentru iPhone, care nu

a clientului şi pentru noi, şi pentru dezvol-

se regăseau într-o comunitate. De atunci,

tatori. Şi dezvoltarea unui ecosistem”, a

am continuat să recomandăm aplicaţiile

conchis Tudor Juravlea. 

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

27 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Programatica Ediţia Mobile

de Cristian Faur

rupul Agora organizează în acest an două ediţii ale conferinţei IT Programatica. Prima deja a avut loc în ultima zi a lunii iunie, având ca temă serviciile mobile şi aplicaţiile. Cei prezenţi la eveniment au putut afla cele mai noi informaţii despre platforme smartphone (Android, iOS, BlackBerry OS, webOS, Windows Phone 7) şi unelte de suport, biblioteci şi compilatoare, app stores şi modele de distribuţie, mobile cloud computing şi Mobile Web (HTML5, MobileAjax, Mobile Flash, J2ME, etc), publicitate mobilă (publicitate targetată, recomandări bazate pe locaţie şi nu numai).

G

La fel ca anul trecut, Programatica 2011 şi-a propus să pună faţă în faţă dezvoltatorii

Teodor Madan

şi comunităţile acestora din România, astfel încât aceştia să afle ultimele noutăţi, strate-

când apar şi alte dispozitive

giile şi direcţiile de evoluţie, să

cu suport Web, precum table-

poată face o comparaţie directă

tele PC sau smartphone-urile”.

între diferitele platforme de

Speaker-ul a discutat despre

dezvoltare, să aleagă cea mai potrivită platformă pentru apli-

bune practici în dezvoltarea

Mihai Nadăş

Lucian Cozma

caţiile pe care intenţionează să

web, în prezentarea „Web Development Best Practices for

le dezvolte, să facă schimb de

„Tendinţa este spre mărirea

Lucian Cozma, Engineering

experienţă şi de idei.

capacităţii de interoperabilitate

Manager Adobe Business Ca-

În continuare, publicul a pu-

şi implicarea comunităţilor. În

talyst Team, a declarat: „Odată

tut afla mai multe despre dez-

multi-screen”.

Prezentări

ultimul an am realizat soluţii

cu creşterea vitezei de conec-

voltare modulară de soft . Teo-

În cadrul prezentării sale in-

de transmitere live a imagi-

tivitate la internetul mobil va

dor Madan, Senior Software

titulate „ După 1 an de Cloud

nilor din interiorul Muzeului

creşte şi adopţia, dar mai ales

Engineer - Freescale Semicon-

Computing în România”, Mihai

Satului, doar cu ajutorul unor

cererea de a se crea conţinut

ductor, a vorbit despre soluţii

Nadăş, Project Manager Yonder

camere web şi a unei conexi-

pe toate aceste device-uri. Şi

de creare modulară a software-

- Microsoft România, a adus în

uni la interent, dovedind ast-

asta fără să iei în cosiderare şi

ului, având ca exemplu platfor-

discuţie evoluţia cloud com-

fel eficienţa şi rentabilitatea

faptul că problema se complică

ma Eclipse, un mediu de dez-

puting-ului în ultima perioadă:

soluţiei Azure”.

pentru dezvoltatori mai ales

voltare software foarte capabil.

www.ittrends.ro


Nr. 7 - Iulie 2011

28 E

V

E

N

I

M

E

N

T

ket sunt disponibile abia din luna mai. De aici creşterea numărului de aplicaţii disponibile în Android Market cu peste 82 de mii de aplicaţii. Majoritatea noilor aplicaţii disponibile sunt în categoriile Cărţi (peste 14 mii) şi Jocuri (12 mii). Per total,

creşterea

Apple

App

Store este deocamdată cea mai

Ionuţ Vodă

lentă, în comparaţie cu Android Market şi Ovi Store. Strategia

Ionuţ Vodă, CTO Zitec, a

Orange este de actualizare a

vorbit despre experienţa în

aplicaţiilor, introducerea de noi

dezvoltarea aplicaţiilor hibrid

aplicaţii, precum TV pentru An-

pentru Android, care „sunt

droid şi preinstalarea Orange

Workshop-uri

puternică de colegi din com-

avantajoase atunci când vrei

App Shop pe terminale”.

După prezentări, participanţii

panie.

să creezi rapid prototipul unui

la eveniment au putut să afle

Cei care au dorit să înveţe

produs,

multi-platform

şi să înveţe mai multe de la

mai multe despre instrumente

printr-un singur deployment, ai

specialişti în cadrul mai mul-

pentru e-commerce au putut

nevoie de mentenanţă uşoară

tor workshop-uri desfăşurate

participa la workshop-ul Ma-

sau vrei un footprint minim”.

simultan. Cei de la Microsoft

gendoo Interactive - „Magento

au organizat o întâlnire cu titlul

Mobile – comerţ online mobil”,

„Cloud Computing cu Windows

unde au putut afla ce-i interesa

Azure în practică”, workshop

şi pune întrebări chiar lui Flo-

susţinut de către Mihai Dan

rinel Chiş, CEO.

vrei

Florinel Chiş

Nadăş, Project Manager Yonder.

Nu în ultimul rând, o întâlni-

Zitec, prin persoana lui Cris-

re interesantă cu participanţii

tian Pena, Lead Software Engi-

a organizat şi Drupal: „Dru-

Florinel Chiş, CEO Magen-

neer, a organizat workshop-ul

pal – soluţii de backend şi

doo Interactive, a precizat

„Versionare pentru baze de

frontend pentru mobile appli-

faptul că în următorii 5 ani

date relaţionale (aplicaţii pe

cations” a fost un workshop

comerţul mobil va fi princi-

MySQL şi PostgreSql)”. Cris-

susţinut de către Alexandru

pala metodă de achiziţionare

tian Pena, de altfel, a bene-

Badiu şi Gabriel Dragomir, re-

Tudor Juravlea, Product Ma-

a produselor. Programatorii

ficiat în cadrul discuţiilor de

prezentanţi ai Asociaţiei Dru-

nager Orange România, a dis-

pot folosi şi platforma open

sprijin de la o echipă destul de

pal România. 

cutat

apps.

source Magento, care oferă o

Speakerul a afirmat: „Aplica-

serie de soluţii pentru aplicaţii

ţiile plătite în Android Mar-

mobile.

Tudor Juravlea

despre

Orange

Cea de-a doua ediţie a Programatica 2011 va avea ca temă Enterprise Platforms şi va avea loc pe 24 noiembrie 2011.

EDITORIALIŞTI:

REDACÞIA: Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

ISSN: 2065 - 4766

Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro

MANAGEMENT: Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Mihai Bucuroiu, Sales Manager mihai.bucuroiu@agora.ro Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

NOTÃ COPYRIGHT:

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

Copyright © 2011 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Str. Constantin Rãdulescu Motru Nr. 13, Et. 7, Ap. 71, Sector 4, Bucureºti, 040361 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro

Download IT Trends Android Market: https://market.android.com/details?id=air.ro.ittrends.android&feature=search_result sau intrând pe https://market.android.com şi căutând „IT Trends Romania”

www.ittrends.ro


IT Trends iulie 2011  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - iulie 2011. Revista despre tehnologie pentru business. O publicatie Agora Group.

IT Trends iulie 2011  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - iulie 2011. Revista despre tehnologie pentru business. O publicatie Agora Group.

Advertisement