Page 1

B U S I N E S S

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

Nr. 1 - Ianuarie 2018

I

www.ittrends.ro

TENDINÞE

Cine deţine datele noastre? PAG. 4-55

TENDINÞE

Viziune divizată în privința viitorului PAG. 6-77

EVENIMENT

Pag. 8-9

Magda Popescu Avocat, membru IAPP (International Association of Privacy Professionals) Guy Leclercq, CEO Deveho PAG. 166

„Dreptul la protecția datelor cu caracter personal se conturează din ce în ce mai mult ca un drept al omului, astfel încât este firesc să obțină o protecție adecvată și general aplicabilă.”


Nr. 1 - Ianuarie 2018

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Importanța acreditării competențelor DPO

M

ai e puțin până la iminenta intrare în vigoare a Regulamentului EU 2016/ 679 și unul dintre aspectele care se află (încă) într-un con de umbră este acredi-

tarea responsabililor cu protecția datelor (Data Protection Officer – DPO). Textul GDPR și Ghidul DPO realizat de Grupul de Lucru Articolul 29 (WP29) sunt destul de laconice

Radu Crahmaliuc

în prezentarea cerințelor profesionale pentru poziția de DPO și nu pomenesc nimic de atestarea acestora. Lipsa de informații explicite generează o zonă crepus-

Lipsa unei entități de recunoaștere a competențelor

culară, destul de critică pentru un Regulament european

Deci ce criterii trebuie să primeze la numirea unui DPO?

cu serioase implicații legislative. Cum alegem un DPO?

Să punem pe cineva priceput, ca să-l avem în schema la

Pe ce criterii profesionale? Cine ne garantează experti-

data de 25 mai? Sau să ne bazăm pe cineva care știe ce

za profesională a celui pe care îl vom numi în acest rol,

este de făcut când apare o breșă de Securitate? Putem

element cheie în adopția GDPR? Cine acreditează com-

avea încredere într-un tânăr cu abilități manageriale care

paniile care fac instruirea DPO? Sunt întrebări legitime

face o instruire de 4-5 zile? Desigur, dar învățatul „din

care își găsesc cu greu răspunsul, în condițiile în care

mers” presupune asumarea unor riscuri.

în mod oficial nu există un organism de recunoaștere a

Mai există opțiunea externalizării acestei poziții și

competențelor unui DPO, nici la nivel UE și nici în cele-

apelarea la un DPO specializat. Ce fel de specializare ar

lalte țări membre. Cu o singură excepție, pe care o vom

trebui să aibă acesta pentru a fi de încredere? Putem să

discuta la sfârșit.

încredințăm oricui informațiile cele mai sensibile ale unei companii?

Ce găsim în GDPR, ghiduri și recomandări Articolul 37 Alineatul 5 din GDPR stabilește că respon-

Formarea DPO pe piața din România

sabilul cu protecția ar trebui să fie „desemnat pe baza

La noi există deja câteva oferte de instruire pentru

calităților profesionale şi, în special, a cunoștințelor de

DPO. Unele dintre acestea sunt girate de instituții inter-

specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecției

naționale de certificare profesională care acordă diplome

datelor, precum şi pe baza capacității de a îndeplini sar-

DPO Certified în anumite condiții, altele sunt inițiative

cinile prevăzute la articolul 39.” Destul de laconic, nu?

locale care oferă programe de instruire pentru cei care

Potrivit Considerentului 97 din GDPR un DPO trebuie

vor să se specializeze în GDPR.

să fie „o persoană care deține cunoștințe de speciali-

În acest moment niciunul dintre aceste programe de

tate în materie de legislație şi practici privind protecția

instruire nu beneficiază de recunoașterea unei autorități

datelor și trebuie să acorde asistență operatorului pen-

naționale sau europene, care să reglementeze certifica-

tru monitorizarea conformității”. Destul de ambiguu.

rea DPO. Ce putem face în aceste condiții? Practica

Aceeași idee este reluată în Ghidul WP29 care

demonstrează că în lipsa unor standarde de certificare se

sugerează că nivelul de expertiză al unui DPO trebuie

merge pe principiul că piața aduce experiența, care ajută

să fie adecvat complexității datelor personale prelucrate

la formarea experților. Statisticile arată că e nevoie de

și a măsurilor de protecție necesare. De exemplu, pen-

cel puțin 25-30 de ore de instruire doar pentru a obține

tru o activitate complexă ce implică un larg volum de

o înțelegere coerentă a problematicii GDPR, și de peste

date senzitive, DPO trebuie să posede un înalt nivel de

300 de ore de proiect pentru obținerea unei experiențe

expertiză și suport. O explicație logică, dar tot nu știm

de DPO. 

cine ne garantează expertiza? Tot în acest ghid se arată

rcrahmaliuc@yahoo.com

că, pe lângă spiritual etic și integritatea profesională, un candidat la poziția DPO trebuie să dovedească și o serie de calități profesionale, precum experiență în legislația și practicile de protecție a datelor la nivel național și european, nivelul de cunoștințe în funcție de operațiunile de prelucrare, înțelegerea acestor operațiuni și a cerințelor de securitate și protecție, precum și (după caz) cunoștințe privind reglementările legale din domeniul public. www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

2 T

E

N

D

I

N

Þ

E

De unde vin trendurile în tehnologie? de Alexandra Roată, Softlead

nual, sunt publicate sute de infografice și studii de caz reprezentative referitoare la tendințele și trendurile pe care specialiștii le previzionează pentru cele mai dinamice industrii. Desigur, tehnologiile inteligente fac parte din acestea, așadar mii de companii din toată lumea, manageri, antreprenori, vizionari sau developeri sunt permanent conectați la schimbările pe care trendurile le pot aduce în piața de consum.

A

Alexandra Roatã

mențiunea că șansele ca ele să facă parte dintr-o realitate de consum depind efectiv

Cei mai mulți încearcă, însă, să fie cu un pas

achizițiilor/descărcărilor, fie prin abandonarea

de

înaintea cifrelor, așa că ne-am întrebat: de unde

unei anumite soluții/tehnologii în favoarea

diseminării lor pe care le deține fiecare dintre

vin trendurile în tehnologie și am creionat șase

alteia. Așadar, vocea lor poate dicta trenduri

emitenți.

surse principale pe care le considerăm esențiale,

dacă vorbim despre o medie a studiilor de caz

credibile și cu un impact semnificativ asupra

sau de o generalizare.

modului în care sunt definite perspectivele.

Evenimentele cu impact global

informațiile,

experiența

și

acuratețea

VC-urile & investițiile pe care aleg să le facă Un fond de investiții nu ar susține un busi-

Studii de piață

CES, CEBIT, WebSummit, Mobile World

ness dacă segmentul de piață pe care acesta îl

Studiile de piață care au la bază piețe de consum

Congress (#MWC18), IOT World, USA, CIO

vizează nu ar fi unul cu adevărat reprezentativ

importante, mii sau zeci de mii de respondenți

Summit Europe, Webit Festival sau EmTech

(desigur, pot fi situații în care investițiile au la

au capacitatea de a influența sau de a direcționa

Digital 2018 sunt evenimentele care găzduiesc

bază obiective de cercetare, dar aici este o cu

strategii de poziționare a produselor, de actuali-

lansări de produs, concluzii, trenduri, informații

totul altă discuție). Așadar, dacă în contextul

zare sau de îmbunătățire, de extindere pe alte

extrem de accesibile unor segmente diferite de

în care cele mai importante fonduri de investiții

piețe sau de nișare. De asemenea, pot influența

participanți: manageri, product owneri, product

sau business angels aleg să direcționeze sume

obiceiuri de consum, pot revoluționa sau pot

manageri, antreprenori, consultanți sau deve-

reprezentative către anumite tehnologii, infra-

pune simple semne de întrebare.

loperi. Pentru fiecare dintre aceștia, aceeași

structuri, tipuri de medii de dezvoltare sau

informație sau aceeași testare de produs poate

soluții software sau hardware, înseamnă că

Feedback-urile agregate pentru suite de aplicații (în funcție de tipologie și de domeniul de activitate)

furniza perspective diferite în raport cu propria

este identificată o piață de consum. Desigur,

abordare.

fără un timing bine corelat dintre lansarea

Vendorii și resellerii de soluții software sunt cei

Previziuni

mai buni agregatori de informații și de feed-

Pe baza fiecăreia dintre direcțiile deja discu-

back-uri date de către clienți, fie prin creșterea

tate, previziunile sunt lipsite de granițe, cu

trendului și ieșirea efectivă pe piață, valoarea informației poate scădea sau se poate anula.

Propriile obiceiuri de consum Pentru că la baza studiilor de caz, a investițiilor masive, a previziunilor și a flerului de business se află ceea ce fiecare dintre consumatori alege să folosească sau să testeze pe termen mediu sau lung. Poate să pară irelevant să știi că ești unul dintre milioanele de utilizatori de iOS care are anumite preferințe de usability sau care apreciază tot mai mult aplicațiile video, dar gândește-te că din modul în care tu folosești un device sau o tehnologie, pentru următorul model de produs, toate acestea au stat la baza actualizărilor și îmbunătățirilor care te-au determinat să rămâi fidel brandului.  Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

3

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

4 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Cine deţine datele noastre? În principial, noi ar trebui să deținem datele care ne aparțin. Dar oare aşa stau lucrurile în realitate? ei mai mulţi dintre noi au avut, cel puţin o dată în viaţă, ocazia de a descărca o aplicaţie pe telefonul inteligent sau pe tabletă. În vreme ce descărcaţi un joc GRATUIT sau o aplicaţie GRATUITĂ, v-aţi întrebat vreodată de ce vi s-a cerut permisiunea de acces la agenda de contacte şi la datele GPS, sau la poze şi materiale video? Ei bine, răspunsul este acela că nimic din lumea asta nu este GRATUIT. Dacă aplicaţia este GRATUITĂ, asta înseamnă că nu acea aplicaţie este cea care contează, ci dumneavoastră, sau mai exact, datele dumneavoastră, şi care sunt de vânzare.

C

la informaţiile sensibile ale clientului, de a determina dacă persoana care le accesează are dreptul să o facă, iar dacă nu, să blocheze accesul sau chiar să mascheze părţile sensibile ale informaţiilor. Cum în acest caz era vorba de o firmă internaţională, aceasta era obligată să respecte diverse legi naţionale privind protecţia

Iar acesta este doar un început. Zilnic, cineva

sigure sunt datele noastre ajunse la aceşti terţi?

datelor. Din acest punct de vedere, soluţia IBM

ne cere să furnizăm informaţiile noastre de

Cum protejează ei datele noastre de la folosirea

Guardium a reprezentat răspunsul perfect pen-

identificare personală – IIP- către diverse entităţi

eronată de către cineva cu intenţii malefice?

tru o astfel de provocare, deoarece compania

guvernamentale sau publice, firme comerciale

Putem fi siguri că firmele respective controlează

respectivă dorea o soluţie de ultimă generaţie

şi companii de utilităţi. Sunt situaţii în care

sau măcar monitorizează cine anume accesează

care să confirme angajamentul luat de ea de

respectivele organizaţii au nevoie de anumite

datele noastre şi ce face cu ele?

a menţine satisfacţia clienţilor pe poziţia de

informaţii de la dumneavoastră şi au dreptul să

Aceste întrebări au fost, de asemenea, for-

le primească. Cu toate astea, sunt multe situaţii

mulate de unul din furnizorii regionali de

Aceleaşi întrebări au stat la baza deciziei

în care ele le cer oamenilor să furnizeze mult

servicii de telecomunicaţii din Europa de Sud-

unei agenţii IT guvernamentale centrale din

mai multe detalii decât au nevoie cu adevărat.

Est atunci când s-a decis să investească în

Croaţia, APIS IT, de a investi în soluţii de

Ca atare, unele întrebări rămân deschise –

protecţia datelor. Ideea din spatele acţiunii a

protecţie date. APIS IT dorea să se asigure în

putem fi sută la sută siguri în privinţa felului

fost aceea de a descoperi unde se stochează

privinţa locului unde sunt stocate datele sen-

în care vor fi folosite acele informaţii? Cât de

datele sensibile, apoi de a monitoriza accesul

sibile ale cetăţenilor, apoi să monitorizeze cine

principală prioritate.

accesează informaţiile sensibile, dacă persoanele care le accesează au dreptul să o facă şi, dacă nu, să le blocheze accesul sau chiar să mascheze partea sensibilă a informaţiei, cum ar fi codurile personale de identificare ale cetăţenilor. APIS IT dorea o soluţie care să confirme angajamentul agenţiei de a păstra datele cetăţenilor în siguranţă, aşa că a recurs pentru asta la IBM Security. Per ansamblu, vestea bună este că ne bucurăm cu toţii de protecţie prin intermediul legislaţiei – legile naţionale privind securitatea informatică, legile de protecţie date personale etc. La nivelul Uniunii Europene, va intra în plus în vigoare, de la 25 mai 2018, Regulamentul de Protecţie Date Generale (GDPR). Luând în considerare toate cele de mai sus, cele mai multe firme încă trebuie să adopte soluţii fundamentale privind securitatea datelor. Există diferite probleme cu care clienţii se confruntă, cum ar fi elemente de bază de conectare, adăugarea unui instrument nou, ignorarea privilegiilor, nereuşita de identificare date critice, neobţinerea de valoare din instrumentele instalate, lipsa unui plan de răspuns la apariţia de incidente etc.

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

5 T

De ce este totul atât de greu? Există câteva motive. În

primul

rând,

companiile

E

N

D

I

N

Þ

E

În al doilea rând – „luaţi aminte la decalaj”. O problemă comună pentru cele mai multe

descoperit că o bancă folosea 85 de instrumente diferite de la 45 de vendori de securitate.

sunt

firme a fost aceea a decalajului existent în ter-

Nu este deloc surprinzător că odată cu

supraîncărcate cu date – de obicei ele au nevoie

meni de resurse umane specializate în securi-

fiecare instrument adăugat, costurile asociate

de peste 200 de zile ca să detecteze o breşă de

tate. Se aşteaptă ca până în 2020 să existe 1,8

instalării, configurării, managementului, actua-

securitate.

milioane locuri de muncă neocupate în zona de

lizării şi peticirilor continuă să crească. Iar cum

ciber-securitate!

decalajul de talente continuă să afecteze in-

Aceasta a fost situaţia pentru mai multe companii sud-est europene, care s-au trezit

O companie din regiunea Europei de Sud-

dustria, expertiza necesară nu este întotdeauna

supraîncărcate cu date şi, ca atare, s-au con-

Est care furnizează gaz natural prin conducte

disponibilă, aşa că se poate vedea lesne faptul

fruntat cu provocarea de a găsi informaţii re-

către clienţi rezidenţiali şi comerciali s-a găsit

că mai multe ameninţări continuă să genereze

levante pe tot acel fundal masiv de zgomot.

într-o situaţie similară când a început să caute

mai mulţi vendori, mai multe instrumente – şi

Chiar dacă proveneau din industrii diferite,

o soluţie alternativă care să o ajute să aco-

mai multe bătăi de cap.

o problemă comună pentru banca UniCredit,

pere, sau cel puţin să micşoreze acest decalaj.

IBM Security înseamnă o abordare com-

Banca Centrală a Serbiei, companiile de utilităţi

Calea aleasă a fost aceea a construcţiei bazate

plet integrată prin care componentele sale pot

publice sau numeroase entităţi şi instituţii gu-

pe cărămizi cognitive – inteligenţă artificială

creşte şi se pot adapta în interiorul infrastruc-

vernamentale naţionale din sud-estul Europei

livrată prin intermediul IBM QRadar Advisor

turii – lucrând împreună pentru îmbunătăţirea

a fost aceea a capacităţii de gestionare a unui

with Watson. Ideea a fost aceea a obţinerii

eficacităţii lor, astfel încât să poată furniza

volum imens de informaţii, de corelare a tuturor

unui asistent tehnologic expert, sau a unei

inteligenţă, vizibilitate şi informaţii relevante

datelor în timp real şi de concentrare asupra da-

capabilităţi consultative, astfel încât firma să

pentru luarea de măsuri în întregul sistem.

telor cruciale pentru răspunsuri de securitate.

poată fructifica toate cunoştinţele generate de

IBM monitorizează 35 de miliarde de eve-

Ele au ales platforma IBM QRadar ca să le ajute

oameni, să-şi eficientizeze şi să-şi instruiască

nimente de securitate zilnic pentru un număr

să înţeleagă ce este cu adevărat important în

mai bine personalul de securitate existent.

de 17.500 clienţi din peste 133 de ţări. Com-

acest ocean informaţional. Nu este vorba doar

Platforma QRadar Advisor with Watson este

binând sistemul de securitate cu procesele de

de monitorizarea alertelor de securitate, ci de a

folosită de personalul de securitate pentru a

tip advanced cognitive computing, permitem

şti ce anume să faci la momentul potrivit.

scurta timpul de care este nevoie pentru in-

organizaţiilor să continue eforturile lor inova-

vestigarea incidentelor – de la zile la ore sau

toare, în acelaşi timp securizând cele mai critice

minute.

date şi procese ale lor.

Pentru majoritatea acestor firme şi entităţi, acesta a fost un element de bază al construirii unui Centru de Operaţiuni de Securitate (SOC)

Nu în ultimul rând, companiile au o

Şi ca să revenim la întrebarea iniţială… Se

– căci platforma QRadar înseamnă inteligenţa,

problemă cu complexitatea tot mai mare a

pare că cea mai importantă întrebare este: Cum

ochii şi inima acestui centru.

instrumentelor folosite – de exemplu, am

sunt protejate datele mele? 

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

6 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Viziune divizată în privința viitorului Liderii companiilor globale prognozează că următoarea eră va fi a parteneriatelor om-mașină și vorbesc despre modul în care să ne pregătim pentru ea de viitor: pe de o parte e problema anxietății

Noi posibilități se ivesc la orizont: 82% dintre liderii de afaceri se aşteaptă ca forţa de muncă şi maşinile să lucreze ca nişte echipe integrate în următorii cinci ani Liderii au păreri împărțite în privința viitorului: jumătate dintre ei (50%) spun că sistemele automatizate le vor asigura mai mult timp liber, cealaltă jumătate susțin contrariul Organizațiile susțin la unison nevoia de transformare și modul de a o implementa, însă nu se mişcă suficient de rapid: doar 27% se consideră deschizători de drumuri în acest sens și încorporează elemente ale universului digital în tot ceea ce fac.

oamenilor care se simt tot mai inutili şi depășiți de tehnologie, pe de alta e viziunea optimistă că tehnologia va rezolva cele mai mari probleme sociale ale noastre. Aceste opinii atât de diferite ar putea complica modul în care organizațiile se pregătesc pentru un viitor care vine şi fac dificile eforturile liderilor de a pune în practică schimbările necesare”. Dată fiind anticiparea unor schimbări monu-

Intrăm în următoarea eră a parteneriatelor

50% dintre lideri consideră că e nevoie de

mentale - alimentate de volumele în creștere

om-mașină cu o viziune împărțită în privința

protocoale clare pentru eventualitatea eșecului

exponențială de date şi de aplicații, de puterea

viitorului, conform rezultatelor studiului global

mașinilor autonome; cealaltă jumătate se abţine

de procesare şi de soluţiile de conectivitate care

al Dell Technologies. Jumătate dintre cei 3.800

le accelerează – 56% dintre cei chestionați spun

de lideri de afaceri globale intervievați spun că

că școlile ar trebui să-i pregătească pe elevi cum

sistemele automatizate le vor asigura mai mult

să învețe, în loc de ce să învețe pentru a-i putea

timp liber, în timp ce cealaltă jumătate susține

pregăti pentru niște profesii care încă nici nu

contrariul. În mod similar, 42% consideră că

există. O astfel de gândire se coroborează cu

satisfacția la locul de muncă va fi mai mare în

previziunea IFTF conform căreia 85% din sluj-

viitor datorită delegării anumitor sarcini către

bele care vor exista în 2030 încă nici nu au fost

mașini, în timp ce 58% nu sunt de acord.

inventate.

Studiul cantitativ a fost realizat de Vanson Bourne în urma publicării materialului Dell

Încetiniți de bariere

Technologies intitulat „Realizing 2030: The

În plus, o mare parte dintre afaceri nu se mişcă

Next Era of Human-Machine Partnerships”.

suficient de rapid şi nu fac schimbări suficient

În acest document se menționa că, până în

de aprofundate pentru a putea depăși barierele

anul 2030, tehnologiile emergente vor genera

comune de operare ca afacere digitală de

parteneriate om-maşină mai extinse şi mai pro-

succes. Doar 27% dintre lideri cred că se află în

funde ca oricând, ajutându-ne pe noi, oamenii,

avangarda schimbării, încorporând elementele

să ne depăşim limitele. Liderii de afaceri sunt

universului digital în tot ceea ce fac. 42% nu

de acord: 82% dintre respondenţi se aşteaptă ca

știu dacă vor reuși să mai concureze pe piaţă

fiinţele umane şi maşinile să lucreze sub formă

în următorul deceniu, iar majoritatea aface-

de echipe integrate în cadrul organizaţiilor în

rilor (57%) se chinuie să țină pasul cu ritmul

următorii cinci ani.

schimbărilor.

În același timp, liderii au, însă, păreri Principalele bariere identificate în calea

împărțite dacă viitorul reprezintă o oportunitate sau o amenințare și se întreabă dacă e

45% susțin nevoia unei capacități a com-

într-adevăr nevoie de luarea de măsuri pentru a minimiza astfel de riscuri1:

puterelor de a putea discerne între comenzile

48% spun că intensificarea dependenţei

bune şi cele proaste; 55% nu consideră necesar acest aspect.

transformării digitale până în 2030 şi dincolo de acest orizont: 1. Lipsa unei viziuni și a unei strategii digitale: 61%

noastre de tehnologie va duce la creşterea

„Putem înțelege de ce este comunitatea de

pierderilor înregistrate în eventualitatea unui

afaceri atât de polarizată”, comentează Jeremy

3. Constrângeri tehnologice: 51%

atac cibernetic; 52% nu sunt îngrijorați de acest

Burton, chief marketing officer, Dell Technolo-

4. Constrângeri financiare şi de timp: 37%

aspect

gies. “Există două perspective extreme legate

5. Legislație şi reglementări: 20%.

www.ittrends.ro

2. Lipsa unei forțe de muncă pregătite: 61%


Nr. 1 - Ianuarie 2018

7 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Nevoia de transformare e recunoscută unanim

ocazie, să-și transforme IT-ul, forţa de muncă

clientului (de la patroni de firme, la factori

şi securitatea pentru a juca un rol definitoriu în

de decizie în IT, marketing, customer service,

Poate că liderii sunt divizați în modul cum pri-

viitor, fie vor fi lăsate în urmă.”

vesc viitorul și barierele din calea schimbării, însă sunt unanimi în a recunoaște nevoia de

cercetare-dezvoltare şi finanţe etc.). Studiul explorează relaţia în schimbare dintre tehnolo-

Resurse suplimentare

gie şi oameni, impactul tehnologiilor emergente

transformare. De fapt, majoritatea covârșitoare

Pentru mai multe informaţii despre stu-

asupra afacerilor, felul în care noi muncim şi

a liderilor de afaceri consideră că în termen de

diul cantitativ, sumar şi infografice, vizitaţi

modul în care liderii de afaceri şi directorii IT

cinci ani se vor găsi într-un stadiu avansat de

www.delltechnologies.com/realizing2030

intenţionează să atingă succesul în următorii

transformare, în pofida provocărilor cu care se vor confrunta. Ce se așteaptă liderii să realizeze în termen de cinci ani: Să dispună de apărări eficiente de cibersecuritate: 94% Să-şi livreze ofertele de produse ca servicii: 90% Să completeze tranziţia către o afacere definită prin software: 89% Să facă progrese în organizație în urma activității de cercetare-dezvoltare: 85% Livrarea de experienţe hiper-conectate clienţilor prin realitate virtuală (VR): 80%

Informaţii suplimentare despre Dell Tech-

10 până la 15 ani.

nologies Realizing 2030 initiative pot fi găsite la www.delltechnologies.com/realizing2030

Despre Vanson Bourne

Descoperiţi mai multe despre modul în care

Vanson Bourne este o firmă independentă

Dell Technologies rezolvă colaborativ cele mai

specializată în cercetări de piaţă pentru sectorul

mari provocări ale clienţilor vizitând raportul

tehnologic. Reputaţia sa de firmă de analize

Dell Technologies Annual Report to Customers

solide şi credibile bazate pe cercetare s-a creat

Intraţi în legătură cu Dell Technologies pe Twitter, Facebook, YouTube şi LinkedIn

pe baza unor principii riguroase de cercetare şi pe abilitatea de a cere opiniile factorilor supe-

Tabelele de mai jos arată previziunile

riori de decizie din poziţiile tehnice şi de afaceri,

liderilor de afaceri pentru viitor şi felul în care

în toate sectoarele de afaceri şi pe toate pieţele

sunt ei divizaţi în privinţa impactului viitor al

majore. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi

tehnologiei asupra vieţilor, muncii şi afacerilor

www.vansonbourne.com.

noastre în general.

2

Folosirea inteligenței artificiale pentru

1

*** Liderii de afaceri sunt divizaţi în privinţa

Despre studiu

semnificaţiei intrării în era următoare pentru

Burton adaugă: „Intrăm într-o epocă de

Studiul a fost comandat de Dell Technolo-

ei înşişi, pentru afacerea lor şi pentru omenire

schimbări importante. Deşi liderii de afaceri au

gies şi realizat de Vanson Bourne, o firmă de

viziuni diferite în ceea ce privește viitorul, ei

cercetare independentă, între iunie şi august

împărtășesc o opinie comună asupra nevoii de

2017, prin discuţii cu 3.800 de lideri de afa-

liderilor de afaceri pentru viitor şi modul în

transformare. Pe baza multelor discuții pe care

ceri de la companii medii și mari din 17 ţări.

care ei sunt împărțiți în privinţa impactului

le am cu clienţii, cred că ajungem la un moment

Respondenţii au fost selectaţi din 12 industrii

tehnologiilor asupra vieţilor şi locurilor noas-

de cotitură. Afacerile fie vor ști să profite de

şi profesii cheie, cu impact asupra experienţei

tre de muncă, şi asupra afacerilor în general:

anticiparea cererilor clienţilor: 81%

2

în ansamblu. Tabelele de mai jos prezintă previziunile

Vieţile noastre Previziune Sistemele automatizate ne vor asigura mai mult timp liber Oamenii vor avea grijă de ei înșiși mai bine decât dispozitivele de monitorizare a sănătăţii Oamenii vor absorbi și gestiona informaţia în moduri complet diferite Mașinile inteligente vor acţiona ca administratori ai vieţilor noastre – legându-ne vieţile de produse și servicii personalizate Va fi mai greu să ne deconectăm de tehnologie

De acord 50% 46% 54%

Nu sunt de acord 50% 54% 46%

43%

57%

42%

58%

De acord 49% 42%

Nu sunt de acord 51% 58%

56%

44%

46%

54%

50%

49%

De acord 50%

Nu sunt de acord 50%

48%

52%

45% 49% 41%

55% 51% 59%

Locurile de muncă Previziune Vom fi mai productivi colaborând mai mult Vom fi mai satisfăcuți la locul de muncă, delegând sarcinile nedorite mașinilor inteligente Școlile ar trebui să-i pregătească pe elevi cum să învețe, în loc de ce să învețe pentru a-i putea pregăti pentru niște profesii care încă nici nu există Vom învăţa la locul de muncă cu AR Nu sunt siguri cum vor arăta următorii 10 până la 15 ani pentru industria din care fac parte, cu atât mai mult pentru angajaţii lor

Afaceri Previziune Vor trebui stabilite protocoale clare pentru cazurile în care mașinile autonome eșuează Cu cât depindem mai mult de tehnologie, cu atât vom avea mai mult de pierdut în eventualitatea unui atac cibernetic Computerele vor trebui să fie capabile să discearnă între comenzi bune și comenzi rele Vom face parte dintr-o forţă de muncă la distanţă, conectată global Tehnologia va conecta persoana potrivită la sarcina potrivită și momentul potrivit

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

8 I

N

T

E

R

V

I

U

APDETIC a organizat, cu sprijinul ECOTIC, Seminarul GDPR, în data de 1 februarie 2018, la Hotel Intercontinental, București Odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament GDPR, în luna mai 2018, modul tradițional de procesare și administrare a datelor personale și a informațiilor despre clienți și angajați va trebui modificat fundamental și va avea impact asupra tuturor departamentelor companiilor. Pentru alinierea la noile prevederi de

teritorială de aplicare a Regulamentului,

protecția datelor cu caracter personal

principiile aplicabile prelucrării datelor

este necesară implementarea unui set de

cu caracter personal și care este impactul

acțiuni ce implică:

practic al acestor principii, obligațiile care

Inventarierea datelor cu caracter personal Stabilirea

le revin, inclusiv din perspectiva unor noi drepturi introduse pentru subiecții date-

scopurilor

în

care

se

prelucrează datele

lor, precum și aspectele legate de riscuri și sancțiuni.

Evidența activităților de prelucrare Securitatea datelor

Se dorește pur și simplu realizarea unui efort de conștientizare. Din acest motiv și

Obținerea consimțământului

adresabilitatea este orientată primordial

Respectarea

către membrii și partenerii contractuali

drepturilor

persoanei

vizate

ai APDETIC și ai organizației sale-surori,

Avocat Magda Popescu, membru IAPP (International Association of Privacy Professionals)

În acest context, în cadrul seminarului

ECOTIC. Ne propunem ca, la finalul acestui

au fost prezentate toate aceste noi pre-

seminar, să ne asigurăm că participanții

Pentru toate cazurile, în sală ar trebui

vederi în vederea facilitării conformării

înțeleg despre ce e vorba în GDPR și care

să fie acele persoane care poartă res-

companiilor românești la cerințele Regu-

ar fi primii pași pe care să îi facă odată

ponsabilitatea business-ului, în general

lamentului GDPR.

întorși la birou. Nu ne propunem să creăm

(directori generali, administratori etc.),

specialiști, nici nu ar fi posibil în fereastra

pentru că GDPR impactează business-ul

de timp disponibilă.

privit ca un tot, sau acele persoane aflate

Av. Magda Popescu, membru IAPP (International

Association

of

Privacy

Professionals) a oferit în premieră câte-

Am constatat, cu excepția poate a unor

în poziții de influencer a celor care iau

va precizări privind noul regulament,

multinaționale care deja au început de

decizii, pentru a putea transmite mai

înaintea dialogului cu participanții la

ceva timp pregătirile de implementare a

departe mesajul și a genera o reacție

seminarul din 1 februarie.

Regulamentului, că există două categorii

adecvată.

de atitudini vizavi de acest subiect: Ce subiecte vor fi abordate și cine ar trebui să participe în audiență?

Există o parte importantă a pieței pen-

Ce servicii veți oferi post-eveniment?

tru care GDPR a devenit o legendă urbană

M.P.: Participanþii la seminar vor primi

Magda Popescu: Denumirea de „semi-

negativă, fiind perceput ca un soi de nor

dupa eveniment, prin mail, un material cu

nar” este ambițios aleasă, având în ve-

amenințător; față de această atitudine, ne

cele mai importante prevederi ale Regula-

dere complexitatea reglementării și a

propunem să îl „de-sacralizăm” și să arătăm

mentului GDPR.

subiectului de data protection în general.

despre ce este vorba în acest Regulament și,

Vom încerca să facem o introducere, nu

concret, care sunt consecințele sale.

Noul Regulament General de Protecție a Datelor (GDPR) se va aplica

pentru specialiști, ci mai degrabă pentru

Pe de altă parte, am întâlnit și situații

acei stakeholders din companii care vor

de companii, mai ales mici și mijlocii, care

mărimea lor, indiferent că sunt PFA,

trebui să ia decizii prin care să asigure

nici măcar nu au auzit de GDPR, cu atât

SRL-uri sau companii multinaționale.

asigurarea respectării GDPR și care deci

mai puțin să îi evalueaze impactul. Aces-

Este adecvată o astfel de măsură

trebuie să cunoască: conceptele (date

tora li se vor furniza informații care să îi

„one size fit all”? Cum vor fi afectate

personale, prelucrare operator, procesa-

ajute să își facă un plan de complianță cu

IMM-urile – care au resurse mai puține

tor, persoană vizată), sfera materială și

noile reguli.

pentru a face un audit dedicat, pentru www.ittrends.ro

tuturor

companiilor,

indiferent

de


Nr. 1 - Ianuarie 2018

9 I

N

T

E

R

V

I

U

a implementa soluții care să asigure

mică, cu până în 50 de angajați și care

conformitatea cu GDPR și pentru a-și

prelucrează doar datele angajaților și

instrui personalul – de intrarea în vi-

datele de contact de business ale unor

goare a GDPR, din 25 mai 2018?

furnizori și clienți și cu totul inadecvată

M.P.: Dreptul la protecția datelor cu caracter personal se conturează din ce în

pentru un lanț de clinici medicale ce prelucrează date sensibile.

ce mai mult ca un drept al omului, ast-

Ce ar trebui să facă companiile

fel încât este firesc să obțină o protecție

românești în următoarele 5 luni și

adecvată și general aplicabilă.

la ce ar trebui să se aștepte după

Pe de altă parte, deși într-o manieră mai

25 mai?

discretă, GDPR face distincție între opera-

M.P.: În primul rând, ar trebui să facă

tori, în raport de mărime (când vine vorba

o analiză a propriei activități din punctul

de pildă de ținerea evidenței operațiunilor

de vedere al aplicării GDPR, astfel încât

de prelucrare, care nu e obligatorie, în

să clarifice ce obligații li se aplică, în ce

anumite condiții, pentru companii sub

calitate (operator sau procesator) și în ce

250 angajați), dar, mai ales, în raport de

măsură. Am explicat la punctul anterior

impactul pe care activitatea firmei o are

că răspunsul poate diferi în raport de tipul

asupra protecției datelor cu caracter per-

de date prelucrate, amploarea prelucrării

sonal – există reguli diferite cu privire

etc.

la prelucrarea datelor speciale (ex. cele

persoană trebuie să ia în considerare să

privind sănătatea); evaluarea impactului

se informeze suplimentar cu privire la

din punctul de vedere al protecției datelor

aceste aspecte și, dacă persistă întrebări,

devine obligatorie în cazul există un risc

să identifice o sursă de consiliere de spe-

ridicat pentru drepturile și libertățile per-

cialitate. Desigur, se poate decide numirea

soanei; auditul ca atare nu este prevăzut

unui Responsabil pentru Protecția Datelor

ca obligatoriu, ci este un instrument de

(DPO) chiar și în situațiile în care acest

lucru, subordonat și util pentru asigura-

lucru nu este obligatoriu, conform GDPR,

rea respectării celorlalte obligații; numirea

pentru a răspunde în cunoștință de cauză

unui Data Protection Officer/Responsabil

provocărilor variate generate de legislația

cu Protecția Datelor este obligatorie,

nouă, a cărei încălcare poate avea impact

în sfera privată, doar pentru compani-

foarte sever – amenzi de până la 4% din

ile pentru care activitățile legate de date

cifra de afaceri mondială sau 20 milioane

cu caracter personal sau date speciale

EURO (oricare ar fi mai mare).

resprezintă „core business”. Mai

mult,

GDPR

repetă

În al patrulea rând, trebuie acordată principiul

o

mai

mare

atenție

la

transferurile

adecvării măsurilor tehnice și organiza-

internaționale de date. Este posibil ca

torice necesare pentru asigurarea res-

acest lucru să se producă, de pildă, dacă

pectării prevederilor sale.

datele sunt ținute în cloud cu servere lo-

Ce înseamnă „adecvat”? Care sunt crite-

calizate în afara Spațiului Economic Eu-

riile în funcție de care se evaluează natura

ropean. De cele mai multe ori, astfel de

„adecvată” a acestor măsuri? GDPR nu

În al doilea rând, trebuie să clarifice ce

situații sunt acoperite de decizii de adec-

clarifică aceste aspecte, ci oferă un unic

date prelucrează și în ce temei. Reamintesc

vare emise de Comisia Europeană sau de

exemplu – pseudonimizarea datelor.

că, după 25 mai, apar multe clarificări pri-

tratate internaționale (cum este Privacy

„Adecvat” este o noțiune care desigur,

vind temeiurile legale ale prelucrării (mai

Shield – US-EU), dar aspectul trebuie

fiind atât de generală, poate deveni vagă

cu seamă cu privire la consimțământ) și

clarificat.

și deci o sursă de anxietate pentru com-

este extrem de important să se clarifice în

În continuarea acestui prim seminar

paniile care au obligații conform Regula-

avans acest aspect, astfel încât prelucra-

intenționăm să menținem dialogul pe

mentului. Pe de altă parte, aceasta este o

rea datelor care nu are temei legal con-

această temă de mare interes organizând

sferă de drept care încă se creează și în

form standardelor GDPR să înceteze.

și alte evenimente cu firmele din sec-

care aspectele practice vor conta foarte

În al treilea rând, trebuie să decidă

torul IT în vederea detalierii obligațiilor

mult și se vor contura în instrumente

și să clarifice intern cine va răspunde

și acțiunilor necesare conformării în timp

emise de European Data Protection Board

de „bucătăria administrativă” privind

util la cerințele noului regulament euro-

și în consultanța oferită, în cazuri con-

protecția datelor, în sensul de a răspunde

pean GDPR.

crete, de autoritățile naționale de supra-

la cererile subiecților de exercitarea a drep-

În acest sens, vă invităm să vizitați:

veghere. Este foarte posibil ca o măsură

turilor lor, de a fi însărcinat cu notificarea

www.asociatiait.ro și www.facebook.com/

să fie considerată adecvată pentru o firmă

încălcării securității datelor etc. Această

apdetic/ 

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

10 T

E

N

D

I

N

Þ

E

„Wearable şi Workable” de Mircea Băduţ

Ne-am cam obişnuit ca gadget-urile la purtător să aparţină mai degrabă recreerii sau divertismentului, dar iată că dispozitive similare vizează tot mai insistent şi aspecte profesionale, în diverse feluri şi abordări.

disponibile

Ochelari şi căşti VR/AR

trebuie să fie capabile să genereze imagini

Aplicări profesionale

Dacă din mulţimea wearable-lor luăm ca

de o calitate foarte bună. De cealaltă parte,

Un exemplu sugestiv ar putea fi cel al

exemplu (fiind probabil cel mai bun exem-

tehnica „see-through” este mai avidă ener-

lucrătorilor din fabrici (producţie industri-

plu) ochelarii de realitate augmentată

getic şi mai pretenţioasă optic, pentru a

ală) sau din facilităţi de logistică (depo-

sau virtuală (AR/VR), ne putem destul

putea compensa folosirea în ambianţe lu-

zite, aeroporturi, etc), care devin astfel mai

de uşor imagina că există o motivaţie

minoase (outdoor).

eficienţi/operativi pentru că pot vedea in-

pentru

manevrele

specifice

respectivei profesii (manevre de reparaţii, acţiuni de comandă/control, mânuire de instrumente chirurgicale, ş.a.m.d.).

naturală pentru extinderea lor şi în dome-

clusiv informaţii generate în timp-real, fără

niile profesionale critice (precum medicina,

să mai trebuiască să consulte un PC sau o

ori mentenanţa industrială), şi această

tabletă.

motivaţie constă în chiar dorinţa oameni-

Completăm exemplul mentenanţei indus-

lor de a-şi potenţa, facilita sau uşura acti-

triale cu cel al aplicaţiilor din cercetare/dez-

vitatea. Însă, dincolo de această năzuinţă

voltare: printr-o conexiune de AR la purtător,

firească, putem afla că o premisă concretă

tehnicienii şi profesioniştii vor intervenii mai

pentru actuala tendinţă a afişajelor VR/AR

rapid pentru montarea/reglarea instalaţiilor

de a intra în zona „serioasă” o constituie

prin faptul că pot primi la faţa locului

un aspect practic: afişajele – atât cele trans-

instrucţiuni mai complete şi mai actualizate,

parente (gen AR) cât şi cele „see-around”

iar respectivele sarcini de intervenţie ar putea

– devin tot mai uşoare (deci mai purtabile/

fi şi înregistrate video prin acelaşi echipa-

integrabile în diverse contexte), au un con-

fig. - Chirurgi folosind ochelarii Microsoft HoloLens

ment. Foarte probabil că o asistenţă similară

trast tot mai ridicat, şi respectiv o balanţă

la Spitalul Universitar din Oslo

va deveni imperativă în domeniile critice,

energetică mai bună (consum mai mic şi/

precum industriile energetice. De cele mai multe ori, aceste „wearable”

Revenind la particularităţile tehnice, vom

Referitor la aspectul dimensiunii, dacă

destinate mediilor industriale/profesionale

observa că în cazul wearable-lor industria-

facem distincţia între ecranele transparente

sunt de fapt mici calculatoare, sau termi-

le/profesionale nu doar calitatea imaginii

(„see-through”, precum ochelarii de la

nale de calculatoare – constituind mijloace

este importantă, ci şi abilitatea lor de a re-

Google şi Microsoft) şi cele opace („see-

prin care utilizatorii accesează resurse

zista în medii de lucru grele (frig, căldură,

around”), reţinem faptul că acestea din

informatice fără ca pentru aceasta să îşi

praf, poluare/particule, vibraţii, umezeală),

urmă – plasate în apropierea ochiului – chiar

folosească mâinile, care mâini rămân foarte

iar suportul de contact cu operatorul uman

sau baterie mai puternică).

trebuie să fie suficient de confortabil/ ergonomic pentru a nu incomoda pe durata respectivelor operaţii. Şi focalizăm pe componenta „ecran” adăugând un aspect referitor la calitatea imaginii: rezoluţia de afişare a imaginii AR/VR, care, firesc, trebuie să fie cât mai mare, dar fără a contrabalansa cu un exces de gabarit, de consum energetic şi de cost. Pentru anumite situaţii/aplicări este suficient ca dispozitivul să fie un receptor pasiv (doar să afişeze informaţii purtătorului), dar sunt situaţii în care – chiar dacă rămâne esenţial aspectul de operare hands-free – este necesară şi existenţa unui subsistem de intrare, controlat cu mâna sau cu vocea, iar www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

11 T

E

N

D

I

N

Þ

E

ce aduce un plus de deschidere aplicativă: se permite o mai adaptivă asistenţă de la distanţă; se poate înregistra operaţiunea de lucru a purtătorului (pentru documentarea intervenţiei, pentru instruiri ulterioare, pentru atestare judiciară, etc). O altă problemă de rezolvat pentru designerii pseudo-tabletelor ar fi viteza de generare a imaginilor, în special pentru situaţia în care parcurgerea conţinutului afişat este comandată prin mişcarea capului/ ochiului, caz în care întârzierea nu trebuie să fie mai mare de 20 de milisecunde pen-

fig. - Microdisplay destinat ochelarilor/căştilor profesionale

tru a nu fi deranjantă, ceea ce presupune, dacă este vorba de o soluţie presupunând

printre alte aspecte de dinamică, şi o rată de

comenzi vocale, aceasta trebuie adesea să

reîmprospătare a imaginii de circa 120 Hz.

facă faţă şi mediilor de lucru zgomotoase.

Revenim un pic la exemplul aplicării în medicină, respectiv la asistenţa pe care AR-

Varii probleme şi provocări

ul o poate oferi chirurgilor pentru instruire

În cazul căştilor/ecranelor „see-around”

şi/sau pentru prepararea intervenţiilor, şi

modulul de afişaj este suficient de mic/

notăm – apropo de taxonomie – şi existenţa

compact şi este amplasat în afara liniei

sintagmei „mixed reality” pentru dispozi-

obişnuite de vizare a operatorului uman,

tivele cu ecrane „see-through”, ecrane ce

astfel că nu impietează lucrul, însă la ne-

pot furniza utilizatorului informaţii speci-

voie el poate fi mutat (printr-o articulaţie

fice prin fuzionarea de imagerie medicală

mecanică a braţului de susţinere) într-o

(ultrasunete, infraroşul termal, raze X)

poziţie care să nu blocheze deloc câmpul vi-

bine corelată cu realitatea/anatomia pa-

zual. O altă cerinţă de proiectare se poate ivi

tuit din text de culoare închisă şi ilustraţii

cientului (corelare spaţială, atât 2D cât şi

din necesitatea de a acomoda dispozitivul

afişate pe fundal alb. Ne putem deci ima-

cu oarece profunzime 3D, dar şi temporală,

cu casca de protecţie industrială, cu oche-

gina că un astfel de micro-ecran emulează

adică redând inclusiv interacţiunile în timp-

larii de protecţie sau cu căştile antifonice.

o mini-tabletă situată suficient de aproape

real). De altfel, se poate spune că diversi-

de axa principală de vizare a purtătorului.

tatea combinărilor de date, de senzori şi de

Iar aspectul interacţiunii cu pseudo-tableta

abordări depinde doar de imaginaţie, acum

(adică de parcugere/deplasare a respectivu-

şi în viitor.

lui document) este adresabil cu tehnologii

Da, deşi aici am prins doar câteva din-

precum „head-tracking” sau „eye-track-

tre provocări, şi chiar dacă mai sunt de

ing”. Deşi input-ul vocal este mai puţin fo-

rezolvat multe probleme, dispozitivele din

losit/recomandat, notăm – ca fiind esenţială

categoria vizată, „wearables for work”, vor

în multe aplicări profesionale – posibili-

atrage tot mai mult interes, atât din partea

tatea ataşării adiţionale la dispozitiv a

posibililor beneficiari cât şi din partea

unui microfon şi a unei camere video, ceea

producătorilor. 

fig. - RealWear - industrial head-mounted tablet De altfel, vom nota faptul că operatorul uman nu trebuie să fie stânjenit de „dispozitivul purtabil” în a vedea câmpul de lucru, în a recepta semnalele de avertizare existente în mediul industrial (indicatoare textuale/simbolice, lămpi de semnalizare, difuzoare/hupe) sau în a înţelege semnalele de colaborare (mesaje verbale, gesturi, manevrări de unelte, etc). În cazul operării/mentenanţei industriale adesea cea mai fezabilă asistenţă IT constă în afişarea unui document (un document cu instrucţiuni concrete de lucru) constiwww.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

12 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Aplicarea simulării în scenarii Internet Of Things de Andrei Vasilăţeanu

răim într-o lume conectată, o lume a Internetului obiectelor (IoT), și aceasta va schimba fundamental societatea. Epoca IoT aduce noi resurse care pot face viața mai bună. Prin perceperea și acționarea asupra mediului înconjurător, dispozitivele IoT pot crea şi îmbunătății viața utilizatorilor, sporind sănătatea, siguranța și confortul.

T

Chiar dacă este încă un domeniu în curs de dezvoltare, IoT este într-o creștere

modificați, cum ar fi data și ora, locația geografică și condițiile meteorologice.

explozivă. În 2013, s-a estimat că există un

HOME I/O include 174 de dispozitive

dispozitiv conectat la internet pentru fiecare

interactive, cu puncte de intrare și ieșire

persoană de pe pământ. Până în 2020, se

(puncte I / O), care pot fi utilizate pen-

prognozează că acest număr va crește la

tru automatizarea casei. Această aplicație

în reproducerea comportamentului unei per-

nouă dispozitive.

este concepută mai mult ca un instrument

soane care trăiește într-o casă inteligentă.

Una dintre cele mai mari probleme în pro-

educațional care va ajuta copiii să se fami-

Simulatorul are aceeași arhitectură de bază

iectarea unor astfel de medii complexe este

liarizeze cu impactul pozitiv al automatizării

ca și casa inteligentă. Este compus simplu

găsirea celei mai bune modalități de a plasa

casei asupra vieții oamenilor și asupra

din diferiți senzori care analizează ce se

senzorii, dispozitivele de acționare și alte

mediului.

întâmplă în casă și scriu informațiile într-o

Andrei Vasilãþeanu

dispozitive inteligente. Mai mult, acestea nu

Cloud4all smart house emulation arată o

sunt dispozitive tocmai ieftine. Vom trece în

structură model a unei case, fiecare cameră

revistă câteva soluții de a optimiza proiec-

conținând

Utilizatorul

poate fi modificat atunci când este nece-

tarea sistemelor inteligente prin simulare.

poate naviga prin camere și aparate pen-

sar. Simulatorul SIMACT este programat

diverse

aparate.

bază de date. De asemenea, mediul virtual SIMACT

Câteva aplicații software care au poten-

tru a vedea cum vor fi satisfăcute nevoile

în întregime în Java, ceea ce îl face deschis

țialul de a contribui la dezvoltarea unui

și preferințele profilului selectat. Utilizatorul

și portabil. Acest software este destinat în

mediu inteligent de acasă sunt disponibile

poate modifica setările la aparate, dar nu le

principal cercetătorilor.

pe piață. Ideea principală din spatele tuturor

poate muta într-un alt loc, astfel încât nu

O caracteristică a sistemelor care si-

aplicațiilor existente este că prin utilizarea

poate încerca configurații diferite ale me-

mulează casele inteligente este folosirea

simulărilor se pot testa configurații reale.

diului inteligent. Aplicația este gratuită, dar

agenților inteligenți sau sistemelor de agenţi

nu este open source.

inteligenți (Multi Agent Systems) pentru a

Home I/O oferă o simulare în timp real a unei case inteligente și a mediului

SIMACT a fost construit cu intenția de a

simula comportamentul utilizatorilor în

înconjurător. Acesta permite utilizatorilor

oferi un instrument de experimentare soft-

acea casă și a valida proiectarea. Aceasta

să controleze 174 de dispozitive interac-

ware care va ajuta dezvoltatorii să își vali-

deschide și o alta direcție de cercetare – fo-

tive, de obicei găsite într-o casă reală,

deze abordările inteligente de recunoaștere

losirea caselor simulate pentru antrenarea

printr-o consolă. Utilizatorii interacționează

a locuinței. Scopul programului SIMACT

agenților inteligenți.

cu aplicația printr-o abordare similară cu

este de a permite cercetătorului să simuleze

Realitatea simulată permite unui agent

cea a jocurilor video first person. Mai mulți

secvența de execuție a activităților în inte-

să învețe nu numai mult mai repede, dar și

parametri din mediul înconjurător pot fi

riorul unei case inteligente. Aplicația constă

mult mai sigur. Luăm ca exemplu un robot de făcut curat – este mai sigur să îi testăm

Bio

si

programăm

comportamentul

într-un

mediu simulat în care să-l observăm cum

Andrei Vasilățeanu, 32 de ani, este lector la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Universitatea Politehnica București. Este interesat de informatică medicală, domeniu în care și-a susținut teza de doctorat, în special de analiza și modelarea sistemelor complexe de sănătate și de folosirea celor mai recente metode din ariile inteligenței artificiale, sistemelor multi-agent sau ontologiilor.

www.ittrends.ro

reacționează la diverse situații. În încheiere, IoT și în special casele inteligente constituie un domeniu interesant pentru aplicarea simulărilor, fie pentru a valida proiectarea caselor inteligente, fie pentru a ajuta antrenarea agenților inteligenți. 


Nr. 1 - Ianuarie 2018

13 T

E

N

D

I

N

Þ

E

Provocările economice mondiale în 2018 de Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente

ocmai s-a încheiat ediția anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția – o bună ocazie de analiză a principalelor provocări cu care se confruntă lumea – de la securitatea cibernetică, comerțul global și crypto monezi la cooperare, egalitatea de șanse, crize umanitare și schimbarea climatică.

T

În România, ecourile acestor subiecte discu-

s-a făcut inegal. Potrivit FMI, în ultimii 30 de

tate de liderii politici și de business ai lumii

ani, 53% dintre țări au cunoscut o creștere a

nu fac audiență. Agenda publică e sub sem-

inegalității distribuirii veniturilor, ceea ce a

nul urgenței și nu poate cuprinde astfel de

șubrezit adeziunea politică la comerțul global.

„abstracțiuni”. Despre anvergura leadership-

Creșterea nivelului de trai se corelează

ului autohton, care să gândească la această

cu productivitatea globală a muncii. Potrivit

scală, nu mai vorbim; se gândește sporadic și

Economic Policy Institute, între 1973 și

abia local. Însă, ansamblul mondial se susține

2013 productivitatea a crescut cu 74%, în

pe cei care proiectează viitorul, integrează

timp ce salariul a crescut cu doar 12,5%. În

tendințele în politicile pe care le gândesc și

perioada crizei financiare din 2008 scăderea

sunt orientați spre economia progresului.

productivității a dus chiar la o reducere a va-

Ca să fie sustenabil progresul economic tre-

lorii reale a salariilor. În plus, transformările

buie să se bazeze pe o politică fiscală solidă,

tehnologice, a piețelor și globalizarea au afec-

pe un comerț global dezvoltat, pe creșterea

tat distribuirea veniturilor.

nivelului de trai, într-un mediu nepoluat,

Schimbarea climatică, poluarea și redu-

corelat cu dezvoltarea tehnologiei și în condiții

cerea resurselor afectează economiile statelor

de productivitate și competitivitate ridicate.

și ale companiilor. Potrivit FMI, PIB-ul pe lo-

Politica fiscală poate fi un mijloc de

cuitor în țările cu venituri scăzute va fi cu 9%

reglarea inegalităților sociale atâta timp cât

mai mic în 2100 dacă nu ar exista schimbarea

diminuează lacunele din legislație, atenuează

climatică. Impactul schimbărilor de mediu

șocurile economice spre beneficiul celor săraci,

afectează producția agricolă și productivitatea,

valorifică digitalizarea, este centrată pe valori

sănătatea și mortalitatea. Politicile economice

și este sustenabilă.

și practicile de business trebuie să țină cont de

Comerțul global creștea cu 8% până la criza financiară din 2008. A urmat o rată me-

constrângerile legate de mediu ca să asigure o creștere sustenabilă pe viitor.

die de creștere anuală post-criză de 3%. Dis-

Dezvoltarea tehnologiei, din ce în ce

tribuirea beneficiilor acestei creșteri în venituri

mai rapidă, testează coeziunea socială și cere

Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente

Bio Constantin Măgdălina are o experienţă profesională de 8 ani, timp în care a lucrat la companii multinaţionale, atât în ţară cât şi în străinătate. Constantin are un Master în Marketing şi Comunicare la Academia de Studii Economice Bucureşti. Este certificat Lean Six Sigma şi ITIL (IT Information Library®) ceea ce-i facilitează o bună înţelegere a proceselor şi transformărilor din cadrul organizaţiilor. Pe de altă parte certificarea obţinută de la Chartered Institute of Marketing îi completează expertiza de business. În cei peste 4 ani de activitate în cadrul unei companii din Big 4 a iniţiat şi coordonat studii ce analizau aspecte legate de mediul de afaceri din România. Printre acestea se află previziunile economice de creştere ale firmelor în 2013-2016, managementul cunoştinţelor, experienţa de cumpărare în era consumatorilor digitali, social media și mediul de afaceri românesc, utilizarea dispozitivelor mobile în România. Este autor a numeroase articole cu teme legate de inovaţie, eficientizarea proceselor de afaceri, social media, transformarea digitală, tendinţe şi tehnologii emergente. Este invitat ca vorbitor la numeroase evenimente şi conferinţe de business. răspunsuri vizionare în materie de politici publice pentru a promova inovația și productivitatea. Potrivit unei analize realizate de Gartner, numărul dispozitivelor conectate va crește de la 8,4 miliarde în 2017 la 20,4 miliarde în 2020. Avansul tehnologic aduce împreună lumea fizică cu cea virtuală și biologică, organizează realitatea și determină regândirea bazei economice de dezvoltare a statelor. 

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

14 L

O

R

E

D

A

N

A

S

V

O

I

C

E

Extinderea pe piaţa internaţională, adesea o idee excelentă

Î

n 2018 se împlinesc 13 ani de când mi-am lansat agenţia de comunicare şi relaţii publice. Îmi alesesem ca nişă companiile mici şi medii mergând pe ideea că nu doar

Violeta-Loredana Pascal

firmele foarte cunoscute şi cu bugete mari se pot bucura de avantajele unei comunicări eficiente cu publicul lor ţintă. Anii au trecut şi am avut clienţi din variate domenii. De la

soluţii de business process management ş.a.), dar şi persoane

fiecare am avut ceva de învăţat. Evident, au fost şi perioade

care şi-au extins afacerile din alte domenii (marketing,

mai dificile şi clienţi care uitau să plătească la timp. O să îmi

lifestyle) în alte ţări.

aduc aminte mereu de un client care a achitat o factură după În timp însă, am început să mă gândesc şi la extinderea în alte ţări. Am ales doar o parte din ceea ce ştiu să fac, mi-am dezvoltat anumite abilităţi, am învăţat mult pentru a putea oferi servicii competitive.

Te-ai gândit să îţi extinzi afacerea în alte ţări?

Au analizat cu atenţie piaţa din ţările în care au dorit să se extindă. Au văzut care sunt oportunităţile, cum se

un an şi trei luni de întârziere.

«

comunică, ce se poate face. Au făcut un plan de afaceri şi l-au implementat. Nu am văzut cazuri de succes peste noapte. Totul a durat ani de zile. Extinderile s-au făcut pas cu pas şi au avut perioade mai bune şi unele mai dificile. Un lucru remarcat însă la toţi cei pe care îi cunosc şi care au reuşit să îşi extindă afacerile este adaptarea. Alături de disponibilitatea de a învăţa permanent ceva nou şi de

Şi am reuşit. Începuturile au fost, evident, mai timide –

perseverenţa atât de necesară în momentele în care pare totul

nu aveam nici relaţii, nici resurse financiare impresionante

pierdut (pentru că mulţi au avut şi asemenea momente),

pentru a-mi promova serviciile. Dar nu am renunţat. Iar astăzi

adaptarea ofertei, adesea din mers, a asigurat succesul.

pot afirma că 80% din veniturile mele sunt din alte ţări. Da,

Spre exemplu, un amic, care are un magazin de bijuterii,

fac lucruri diferite de cele cu care am început. Cel puţin o

a descoperit, de exemplu, că, deşi şi-a extins afacerea într-o

parte. Dar iată că se poate.

ţară foarte apropiată de a noastră, gusturile diferă deosebit de mult. A ajuns să aibă colecţii diferite la vânzare în cele

De la relaţii publice la business coaching internaţional

două ţări (după ce la început a pornit cu aceleaşi colecţii în

Cum spuneam, lucrurile au evoluat. Aşa cum este firesc să

magazinele online).

fie. De câţiva ani am ajuns să fac multe traininguri, să ajut oamenii să îşi lanseze sau să îşi dezvolte afacerile. Am ajutat,

De ce merită luată în calcul extinderea

de asemenea, persoane să îşi transforme blogul într-o afacere

La prima discuţie din programul de coaching fac un exerciţiu

profitabilă.

prin care oamenii sunt invitaţi să îşi descopere stilul de viaţă

Am ajuns aşadar la business coaching, iar anul acesta

„ideal”. Descoperim apoi blocajele – ce îi impiedică să trăiască

plănuiesc lansarea unor programe de group coaching: online.

în acel mod şi apoi vedem ce ar putea oferi (servicii/produse)

Acestea vin să completeze ceea ce fac – îmi păstrez site-urile

pentru a ajunge să trăiască aşa cum şi-ar dori. Evident, aceasta

pe care le am şi activităţile de până acum, dar îmi extind

este varianta mult simplificată. Cert este că multe persoane

serviciile oferite.

descoperă că pot să îşi ajusteze sau completeze puţin oferta

Ştiu, în niciun articol nu am vorbit atât de mult despre mine. Am făcut o excepţie de această dată (am încercat să

– fie că sunt freelanceri, fie că au o afacere pe care doresc să o dezvolte – astfel încât să obţină rezultate mult mai bune.

fiu însă cât mai concisă) pentru a demonstra că se poate să ai

Iar unii clienţi descoperă că pot oferi anumite servicii

succes la nivel internaţional, chiar şi atunci când nu ai relaţii,

sau produse la nivel internaţional, că există cerere şi că au

oameni care să îţi recomande, imediat, clienţi.

posibilitatea de a fructifica oportunităţile oferite de alte ţări.

Cum poţi reuşi

garantează succesul, mai ales dacă se caută rezultate măreţe

Mă bucur să pot spune că, de-a lungul timpului, am cunoscut

imediate. Însă este o variantă care merită să fie luată în calcul,

multe persoane care şi-au extins cu succes afacerile din

dar care adesea este ignorată, cel mai mult din cauza fricii de

România peste graniţe. Ştiu oameni din domeniul IT (de la

eşec (din ceea ce am văzut la cei cu care am lucrat). 

Sigur, extinderea pe alte pieţe nu este pentru oricine. Şi nu

companii care oferă soluţii diferite: module de e-commerce, www.ittrends.ro

loredana@prwave.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

15 F

O

C

U

S

Cum alegem un ruter wireless? de Răzvan Sandu

Motto: „Cu aceleași valori și principii ca ale tatălui meu, voi continua să servesc interesele fundamentale ale României. Ca și Regele Mihai, voi închina munca mea românilor din toate țările lumii.” Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, în ședința solemnă a Parlamentului, 11 decembrie 2017

Soluția problemei noastre este distribuția GNU/Linux OpenWrt, o variantă de Debian proiectată special ca să ruleze pe dispozitive integrate, de sine stătătoare (embedded), cum sunt ruterele wireless casnice. Pe pagina

De la prieteni dezorientați, care aleargă

ipostaze: ori utilizatorul controlează pro-

https://openwrt.org/ veți găsi, înainte de

prin magazine, primesc foarte des întrebarea:

gramul, ori invers. Într-adevăr, cale de mijloc

toate, o listă lungă de rutere, de la diverși

cum să-și aleagă un ruter wireless pentru

nu există. Dacă programul este unul liber,

producători, pe care OpenWrt „știe” să ruleze:

acasă? Dincolo de considerentul prețului, unii

utilizatorului îi rămân cele patru libertăți

trebuie să începeți prin a vă procura exact unul

cât mai nou, în standardul wireless ac, capa-

fundamentale garantate de licență; el se va

dintre modelele de ruter cuprinse în această

bil de o viteză normată cât mai mare, cu un

putea asigura că software-ul face acțiunile

listă. E nevoie de atenție, fiindcă ruterele din

procesor puternic, cu RAM mult... Pentru a

pe care este comandat să le facă – și numai

tabel sunt de „puteri” și vechimi diferite, iar

putea beneficia de viteza maximă, va trebui

pe acelea. Dar dacă programul este unul pro-

diferențele de denumire pot fi minime, uneori

să vă conectați la el cu echipamente-client la

prietar, utilizatorului său nu-i rămâne decât

doar de o cifră sau literă. Odată ce ați procurat

fel de noi, unele care „să știe” de facilitățile

să îi acorde „încredere oarbă”: omul nu va

un ruter wireless compatibil cu OpenWrt, cât

oferite. Dar, dincolo de toate aceste detalii

putea verifica niciodată ce acțiuni întreprinde

mai recent și mai rapid, trebuie să descărcați,

tehnice, alegerea Dvs. se cam blochează: tot

acesta; creatorul programului proprietar este

de pe situl proiectului, firmware-ul specific

rămân pe listă câteva modele similare, de

cel care deține, cu adevărat, controlul.

ruterului ales și să îl instalați pe dispoziti-

insistă pe „cât de departe bate” dispozitivul, alții pe viteza normată, pe vreo funcție X, pe numărul de antene sau chiar pe designul carcasei. Răspunsul meu pentru cei care îmi solicită asemenea sfaturi este, mai mereu, dezamăgitor pentru ei, dar însumează o mai complexă experiență personală. În esență, le spun așa: „cumpără-ți cel mai fiabil și mai rapid ruter pe care poți folosi Software Liber”.

Să mă explic. În prezent, oferta de rutere wireless „de uz casnic” din magazinele românești este destul de bogată. Fie că intrați într-un supermarket, fie că apelați la unul dintre numeroasele magazine online, veți găsi destul de repede o mulțime de rutere suficient de ieftine și cu caracteristici hardware destul de apropiate. Desigur, pentru protejarea investiției, pe termen lung, o să încercați să alegeți un model

la producători diferiți, între care n-o să vă

Lucrurile devin sensibile dacă programul

vul Dvs., înlocuind software-ul original al

puteți hotărî. Trebuie să existe altceva care

despre care vorbim este chiar cel intern (firm-

producătorului. Operația nu este grea și nici

să facă diferența.

ware-ul), care „pune în mișcare” ruterul nos-

lungă, dar necesită atenție sporită, ca să nu

Acest „ceva” esențial este software-ul in-

tru. Un astfel de dispozitiv ne apără rețeaua

„stricați” ruterul. După ce ați finalizat-o cu

tern al ruterului, firmware-ul care îl pune în

din apartament de atacuri venite de aiurea.

succes, aveți la dispoziție redutabila putere

mișcare.

Iar datele ce trec prin el vor călători prin

Debian, un sistem GNU/Linux complet,

La toate conferințele sale publice, Richard

unde radio: orice defect privind criptarea lor

concentrată într-un aparat cât palma. 

Stallman, părintele ideii de Software Liber,

înseamnă scurgeri permanente de informație.

nu uită să amintească că cineva care utili-

Ruterul e, deci, un punct nevralgic, în care nu

zează un program se poate găsi în doar două

ne putem permite să nu avem control. www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 1 - Ianuarie 2018

16 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Deveho Tour 2017 Deveho Tour, roadshow-ul european de prezentare a soluțiilor Deveho și Sage X3 și de relaționare cu clienții și partenerii, a poposit pe 7 decembrie 2017 și la București. Nu ne îndoim că știți deja că Deveho Consulting Group este partener internațional Sage, axat pe implementarea Sage X3 în mai multe țări și că Sage X3, aflat în top 3 soluții ERP, este prezent în mai mult de 100 de țări, cu peste 2.000 de consultanți în eco-

Guy Leclercq, CEO Deveho

sistemul său. Peste 5.000 de clienți au ales Sage X3 deoarece este ușor de folosit, rapid de implementat și eficient din punct de ve-

50 de clienți, din echipa de 45 de angajați făcând parte reprezentați

dere al costurilor.

ai peste 10 naționalități și limbi vorbite. Echipa a crescut în 2017

În cadrul evenimentului de la București au fost prezentate

cu 10 noi consultanți, o parte dintre ei fiind angajați în România,

strategia și direcțiile de dezvoltare ale Deveho Consulting Group,

unde Deveho a reușit să adauge portofoliului și un client nou –

noutățile aduse de Sage X3, versiunea a 11-a, iar partenerul

compania X-Label.

tradițional Deveho, Mazars a prezentat noutățile legislative din

Pentru următorii 5 ani, Deveho își propune să își crească

domeniu, care nu sunt deloc puține, și din păcate nici clarificate

prezența în România, atât prin încheierea unor noi parteneriate,

îndeajuns de către autorități, nici măcar acum după ce am făcut

cât și prin creșterea echipei locale.

câțiva pași în 2018.

Deveho Consulting Group se extinde și la nivel european, deschizând recent o reprezentanță în Elveția, mărindu-și echipa și reușind să implenteze soluții la peste 20 de clienți noi, în ultimii 2 ani. Sage X3, după cum spuneam, aflat în top 3 soluții ERP la nivel global, a realizat în 2017 o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de euro, o creștere de 6,6% față de anul precedent, este prezentă în peste 100 de țări, are peste 13.000 de angajați și peste 200 de parteneri, zona noastră geografică fiind acoperită de către Deveho, Sage fiind listată la Bursa din Londra din 1999. După cum a reieșit și din prezentarea partenerului Mazars, noua „revoluție fiscală” - pe care tare mă tem că nu o pricepe nici măcar

Strategia și direcțiile de dezvoltare ale Deveho Consulting Group

administrația care o propune și care nu se știe când va fi în stare

au fost prezentate de către Marc Alexandre, Business Developer

să publice toate normele de aplicare -, va crea o mulțime de bătăi

Deveho, editor de legalizare Sage X3, în 5 țări, inclusiv România.

de cap companiilor, dar echipa de localizare, dezvoltare și suport

Deveho are o experiență de peste 20 de ani în implementarea de

de la Deveho este pregătită să ofere cliemnților săi soluții adap-

soluții ERP, o prezență activă în peste 20 de țări, în care are peste

tate, la zi și conforme cu noile prevederi legislative. 

Cod QR IT TRENDS

Cod QR AGORA

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

ISSN: 2065 - 4766

REDACÞIA: Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

NOTÃ COPYRIGHT:

MANAGEMENT:

EDITORIALIŞTI:

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Marina Enache, Events Manager marina.enache@agora.ro Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com dr. Nicolae Goga n.goga@rug.nl Mihaela Gorodcov mihaela.gorodcov@ibusiness.com.ro Violeta-Loredana Pascal loredana@prwave.ro Alexandra Roată alexandra.roata@softlead.ro Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro

www.ittrends.ro Revista IT Trends este disponibilă şi online la adresa: http://issuu.com/agoramedia

Copyright © 2018 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Bd. Dimitrie Cantemir Nr. 12-14, Sc. D, Et. 2, Ap. 10, Sector 4, Bucureºti, 040243 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


Profile for Swiss Webacademy

IT Trends 1/2018  

IT Trends 1/2018

IT Trends 1/2018  

IT Trends 1/2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded