Page 1

B U S I N E S S

Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

ittrends.agora.ro

E V ENIM ENT CONFERINȚELE

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

Storage reinventat prin flash şi virtualizare Pag. 18

S EC URITA TE Politica şi securitatea IT în Europa Pag. 12

DOSAR Unificarea comunicaţiilor şi a colaborării Pag. 26

S TIL E72: Facelift de succes pentru Nokia E71 Pag. 32

Călin Rangu Director general, IIRUC Service

„Iar noi avem oameni faţă de care clienţii manifestă încredere şi, ca atare, se bazează pe noi. Aceasta e şi reţeta prin care am crescut”. Pag. 16-17


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Mobilitate la pătrat

D

eloitte, unul din cei patru „mari” ai consultanţei la nivel mondial, a făcut recent public un raport dedicat domeniilor tehnologic, media şi telecomunicaţii. Potrivit acestui raport, condiţiile economice dificile au făcut şi vor

face ca accentul să cadă acum pe concepte eficiente din punct de vedere al costurilor și protecția mediului înconjurător; în paralel,

Bogdan Marchidanu

granița dintre tehnologiile aplicate în mediul de lucru și în viața personală se estompează. Unele din concluziile raportului întăresc previziunile altor

sunt în prezent cele mai importante utilizatoare ale acestui model,

specialişti, altele constituie doar continuări ale unor tendinţe

situație care se va menține, cel puțin pe termen lung. Pe termen

apărute de mai bine de un an. Una din cele mai importante pre-

mediu, țările în curs de dezvoltare vor prinde din urmă această

viziuni, de pildă, se referă la Tablet PC.

tendință, din moment ce soluțiile „cloud” sunt ideale pentru piețe

Istoric vorbind, segmentul dintre cele mai mici laptop-uri

care dispun de rețele hardware și software tradiționale mici.

și cele mai mari telefoane mobile a fost o zonă „moartă” din

Virtualizarea, o temă puternic „atacată” de furnizorii de soluţii

punct de vedere tehnologic. Anul 2010 ar putea rezolva această

IT în cursul anului 2009, inclusiv în România, nu putea să

problemă, odată cu lansarea așa-numitelor Net Tablets / netTabs

lipsească din cadrul acestui raport.

(tablete). Potrivit estimărilor, vânzările de tablete vor ajunge la

Confluența fără precedent a priorităților companiilor, precum

câteva zeci de milioane de unități în 2010. Deși este dificil de

reducerea costurilor, eficiența energetică, constrângerile de secu-

«

ritate și productivitatea individuală aduce modelul „thin client”

anticipat volumul vânzărilor, caracteristicile acestor dispozitive

Viitorul instrumentelor „corporate” de calcul și telecomunicații va fi cel mai probabil unul în care granița dintre viața la serviciu și viața personală se estompează.

într-o postură suficient de avantajoasă pentru a încuraja o rată semnificativă de adopție. Majoritatea corporațiilor de mărimi medii sau mari ar putea lua în calcul varianta Infrastructurii Desktop Virtuale, în acest an. Deloitte afirmă că peste un milion de unități s-ar putea transforma în clienți „thin”, cele mai importante migrații fiind realizate pentru zeci de mii de unități odată. Până în 2015, ponderea

nefiind cunoscute pe deplin, unii analiști estimează că ele vor

acestui model ar putea ajunge la 10% din totalul infrastructurii

depăși un miliard de dolari, la un an de la lansare.

oferite clienților-companii.

Urmărind să ofere un echilibru atrăgător între formă și

Poate cea mai importantă previziune, însă, este cea legată de

funcționalitate, dispozitivele vor avea un preț de vânzare cuprins

subţierea fără precedent a graniţei dintre utilizarea individuală şi

între 400 și 800 de dolari, vor cântări mai puțin de 500 de grame

cea corporatistă a IT-ului. Conform Deloitte, în 2010, mai multe

și vor avea dimensiuni de 20 / 12 / 2,5 centimetri. Funcțiile vor

companii vor lua decizii de achiziții de tehnologie și echipamente

include acces la telefonia mobilă și tehnologia WiFi.

pentru telecomunicații, cu precădere în baza preferințelor expri-

O altă previziune interesantă se referă la „cloud computing”. Conceputul „cloud computing” vizează transformarea centrelor

mate de angajați, și mai puțin pe baza criteriilor tradiționale impuse de departamentele de IT.

de date tradiționale în super-calculoare folosite de clienți-uti-

Acest nou model de achiziții axat mai mult pe consum va

lizatori externi. Exemplele includ aplicații personale (adesea

avea probabil un efect evident asupra modului tradițional de

susținute prin publicitate) precum Gmail, Hotmail, Facebook sau

vânzare de echipamente, care va deveni mult mai dificil sau cel

Twitter; aplicații destinate consumatorului precum Google, eBay

puțin diferit. Totodată, departamentele IT se vor vedea nevoite să

și Amazon sau aplicații de business precum Saleforce.com sau

devină mult mai flexibile. Viitorul instrumentelor „corporate” de

NetSuite.

calcul și telecomunicații va fi cel mai probabil unul în care granița

Conform Deloitte, în 2010, acest concept ar putea să se extindă într-un ritm mult mai rapid decât majoritatea celorlalte tehnologii verticale, dar nu se va ajunge încă la nivelul anticipat de susținătorii cei mai entuziasmați. Din motive de securitate, adoptarea acestui concept va avea loc cu precădere în țările dezvoltate, care au o infrastructură IT sigură și fiabilă. Țările din America de Nord și Europa de Vest www.ittrends.ro

dintre viața la serviciu și viața personală se estompează. bogdan.marchidanu@agora.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

2 P

E

S

C

U

R

T

Parteneriat de 250 milioane USD între HP şi Microsoft

H

P şi Microsoft au anunţat încheierea unui acord pe trei ani prin care se obligă să investească 250 milioane dolari pentru a simplifica mediile

tehnologice de lucru ale companiilor de orice mărime. Cele două companii intenţionează să livreze noi soluţii care să fie construite pe un model infrastructure-to-application, să ducă cloud computing la nivelul următor prin accelerarea implementării aplicaţiilor, să elimine complexitatea administrării structurii IT şi să automatizeze procesul manual existent, pentru a scădea costurile totale. Noile soluţii

Mark Hurd, CEO HP

Steve Ballmer, CEO Microsoft

IT dinamice vor oferi o eficienţă crescută în activităţile de business prin intermediul

Noul model infrastructure-to-application

IT pentru a-şi dezvolta afacerile. Microsoft şi

soluţiilor care răspund la cerinţele de afaceri

de la HP şi Microsoft va fi livrat ca ofertă

HP se susţin reciproc pentru a oferi clienţilor

atât de schimbătoare prin asocierea servere-

integrată pentru centrele de date mari şi etero-

soluţiile cele mai bune în IT”. Datorită preve-

lor, echipamentelor de stocare şi resurselor

gene, precum şi prin intermediul soluţiilor

derilor acestui parteneriat extins, cele două

pentru aplicaţii într-un mediu automatizat şi

destinate companiilor mici şi mijlocii.

companii îşi vor creşte investiţiile globale

auto-administrat.

„Acest acord, care conţine hardware,

de 10 ori, pentru a oferi noi oportunităţi

„Companiile pot dobândi un avantaj com-

software şi servicii, va permite companiilor-

de afaceri celor peste 32.000 de parteneri

petitiv cert dacă apelează la inovaţii”, a spus

client să-şi optimizeze performanţa datorită

de distribuţie HP şi Microsoft Frontline. La

Mark Hurd, Preşedinte şi CEO HP. „Această

simplităţii şi costului total foarte mic”, a spus

rândul lor, partenerii îşi vor putea susţine

colaborare va permite HP şi Microsoft să

Steve Ballmer, CEO Microsoft Corp. „Partene-

clienţii în modernizarea mediilor de afaceri

ofere clienţilor noştri o tehnologie care va re-

riatul nostru va transforma felul în care marile

prin intermediul unei combinaţii de pachete

duce costurile, va genera creşterea afacerilor

companii oferă servicii clienţilor lor şi va aju-

şi servicii bazate pe modelul infrastructure-

şi va accelera adoptarea inovaţiei”.

ta companiile mici să adopte o infrastructură

to-application. (E.L.) 

SES Sirius se implică în tranziţia la televiziunea digitală „Suntem pregătiţi să susţinem tranziţia

2012, conform recomandărilor făcute state-

la televiziunea digitală în România. Viitorii

lor membre de către UE, Sirius recomandă

clienţi ai televiziunii digitale trebuie să aibă

un cadru legislativ şi de reglementare neu-

opţiunea de a alege soluţia cea mai potrivită

tru în ceea ce priveşte soluţiile de transmisie

pentru ei, din toate punctele de vedere: fi-

folosite, pentru a permite implicarea tuturor

nanciar, tehnologic sau al nevoilor perso-

platformelor de distribuţie şi a asigura o

nale”, a declarat Håkan Sjödin, Director

tranziţie eficientă.

General al SES Sirius, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la Bucureşti.

Håkan Sjödin, Director General, SES Sirius

SIRIUS are deja o prezenţă puternică la nivel local în România, toţi operatorii de

„Satelitul oferă o acoperire completă a

cablu primind semnal de la satelitul SIRIUS

teritoriului şi un semnal constant, de cea

4, pentru care compania asigură şi asistenţă

mai bună calitate, ceea ce îl face soluţia

clienţi, training şi suport tehnic. La sfârşitul

ideală pentru recepţia directă sau pentru

anului 2008, Sirius oferea acoperire pentru

a fi o soluţie complementară pentru cele-

5,12 milioane de gospodării din România.

ompania suedeză SES Sirius, parte a

C

lalte platforme de distribuţie terestră. Mai

La nivelul lunii iunie 2009, în România

SES Astra, şi-a anunţat pe 21 ianua-

mult, prin intermediul acestei platforme

existau 5,72 milioane de clienţi de ser-

rie, în cadrul unei conferinţe de presă

pot fi asigurate şi alte servicii cu valoare

vicii de televiziune. Dintre aceştia 3,42 de

organizată la Bucureşti, intenţia de

adăugată, cum ar fi transmisiile HDTV, In-

milioane erau abonaţi CATV, aproximativ

a participa la procesul de digitalizare din

ternet în bandă largă, servicii de telefonie şi

200.000 foloseau servicii Digital CATV, 2,3

România, oferind o alternativă pentru plat-

multimedia”, a mai spus Sjödin. În vederea

milioane abonaţi DTH şi aproximativ 340

formele de distribuţie terestră.

tranziţiei la televiziunea digitală până în

abonaţi IPTV. (E.L.) 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

3 E

V

E

N

I

M

www.ittrends.ro

E

N

T


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

4 P

E

S

C

U

R

T

2009, an de creştere pentru Kingston Technology ingston Technology a înregistrat în

solidarea poziţiei în segmentul modulelor

anul 2009 o cifră de afaceri de 9,3

de memorie pentru calculatoare personale, a

milioane USD. La evoluţia bună a

mediilor de stocare USB şi a cardurilor de me-

afacerilor companiei în România a

morie pentru telefoane mobile, aparate foto

contribuit în primul rând creşterea segmentu-

şi video. Una dintre ţintele companiei, atât la

lui de upgrade din piaţa locală de calculatoare

nivel global, cât şi pe piaţa locală se îndreaptă

personale.

în primul rând către utilizatorii mobili, o altă

K

„2009 a fost un an al upgrade-urilor pe

direcţie importantă fiind reprezentată de uti-

piaţa de memorii în România, iar pentru

lizatorii care urmăresc un upgrade la PC-ul

Kingston a fost un an al creşterii cotei de

personal”, a mai spus Marcu.

piaţă. În condiţiile în care, în 2009, indicele

„România este o piaţă extrem de receptivă

de scădere al pieţei memoriilor DRAM a fost

la noi tehnologii atât la capitolul Flash, cât şi

semnificativ mai mic decât cel al pieţei de

DRAM. Din punct de vedere valoric, vânzările

PC-uri, explicaţia este dată de orientarea con-

de SSD-uri, raportate la totalul vânzărilor de

sumatorilor către îmbunătăţirea sistemelor pe

memorii de tip Flash plasează România peste

care le deţin deja, decât către investiţiile în

media din EMEA. Similar, la cateoria HyperX,

foane mobile, aparate foto-video, precum şi

sisteme noi”, a declarat Mihai Marcu, Busi-

modulele de memorie destinate entuziaştilor

dispozitivele de stocare USB sau SSD (Solid-

ness Development Representative, Bulgaria,

şi pasionaţilor jocurilor pe calculator, România

State Drive). Numărul de module de memo-

Moldova, România, Kingston Technology Eu-

deţine cea mai mare pondere din EMEA, din

rie DRAM pentru PC a înregistrat o scădere

rope Ltd., în cadrul unei conferinţe de presă

numărul total de memorii DRAM vândute”, a

de 8%, valoare cu mult mai bună decât cea

organizată pe 26 ianuarie la Bucureşti. „Pro-

completat Pawel Smigielski, manager regio-

înregistrată de evoluţia la nivelul pieţei de

dusele Kingston au câştigat în popularitate şi

nal Europa de Est în cadrul Kingston Tech-

PC-uri din România. Pe lângă SSD, King-

cotă de piaţă, fapt ce a dus la consolidarea

nology Europe Ltd., prezent la evenimentul

ston va miza în 2010 şi pe unităţile DDR3:

poziţiei de brand nr. 1 pe piaţa de module de

de la Bucureşti. Vânzările Kingston pe piaţa

„Dacă per total, în 2009 memoriile DDR3 au

memorie pentru PC, carduri flash şi unităţi de

locală s-au ridicat în 2009 la aproximativ

reprezentat 15% din totalul vânzărilor de

stocare USB”.

695.000 de unităţi de memorie, dintre care

memorii DRAM, la finalul anului 2010 ele

„Pentru 2010, Kingston Technology are

175.000 de unităţi DRAM şi 520.000 unităţi

în vedere extinderea gamei de SSD şi con-

de tip Flash - carduri de memorie pentru tele-

vor avea o pondere majoritară”, a adăugat Mihai Marcu. (E.L.) 

Mihai Marcu, Business Development Representative, Kingston Technology

Creştere a profitului de 40% pentru TotalSoft a sfârşitul anului 2009, compania

cred că am încheiat un an dificil, dar l-am

TotalSoft a realizat o cifră de afaceri

încheiat bine. În 2010 vom creşte numărul

de aproape 20 de milioane Euro, din

de proiecte internaţionale, prin office-urile

care EBITDA reprezintă 25% (5 mili-

noastre, vom lansa noi produse şi ne vom

oane Euro). Raportat la perioada similară a

consolida poziţia de furnizor român de ERP

anului 2008, TotalSoft a înregistrat, pe lângă

preferat de companiile private”, declară Liviu

creşterea cifrei de afaceri, şi o creştere a EBIT-

Drăgan, General Manager, TotalSoft. Pentru

DA cu aproape 40%. Veniturile obţinute provin

anul 2010, TotalSoft are printre obiective lan-

în proporţie de 70% din vânzările realizate pe

sarea versiunii 3.0 (2010) a sistemului Cha-

piaţa românească, restul de 30% rezultând din

risma ERP, lansarea unor module noi care să

export.

aducă valoare adăugată produselor sale, pre-

L

Deşi 2009 a fost un an extrem de dificil pentru piaţa IT&C, reflectat şi în zona pieţei

cum ePayments (aprobarea plăţilor pe web de

Liviu Drăgan, General Manager, TotalSoft

de soluţii ERP, TotalSoft a reuşit o creştere de

către manageri), un nou modul de logistică a depozitului, de bugete etc. De asemenea,

32% a veniturilor obţinute din Charisma ERP,

ject management Primavera, ale cărui scăderi

compania intenţionează ca în decursul acestui

adăugând 45 de noi clienţi. Astfel, numărul

au fost simţitoare pe fondul prăbuşirii pieţei

prim trimestru să anunţe oficial deschiderea

contractelor semnate pentru acest produs sunt

construcţiilor şi a proiectelor de infrastructură.

birourilor din Bulgaria, iar până la sfârşitul

în continuă creştere, demonstrând fiabilitatea

„Anul care tocmai s-a încheiat a fost un an

anului deschiderea celui din Grecia. În anii

şi performanţa produsului, dar şi expertiza

greu, în care am reuşit o creştere care în mod

care urmează, TotalSoft are în plan extinderea

echipei de implementare şi suport post-vânza-

normal nu ne-ar mulţumi. Totuşi, ţinând cont

re. La polul opus s-a situat sistemul de pro-

că firme mari de software au scăzut şi cu 40%,

de birouri şi în Germania, Anglia, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Rusia şi Polonia. (E.L.) 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

5 A

D

V

E

R

T

O

R

I

A

L

Charisma – încadrare în buget şi raportare facilă la Primăria Sectorului 6

A

linierea la standardele europene şi creşterea eficacităţii instituţiilor publice este posibilă doar prin adoptarea unor soluţii informatice integrate, care să permită urmărirea tuturor activităţilor specifice, de la cele financiar-contabile, bugetare şi până la resursele umane şi evaluarea eficienţei proiectelor desfăşurate.

instituţie îşi face propria raportare (dare de seamă) pentru care îşi asumă răspunderea şi o depune la Primărie. Aici se centralizează toate datele într-un anumit format care se depune mai departe. Dacă şi instituţiile aflate în subordinea Primăriei

Primăria Sectorului 6 a făcut acest pas

(A.L.O.P.) care înglobează o serie de formu-

Sectorului 6 şi-ar gestiona activitatea cu

încă din anul 2007 când a lansat licitaţia

lare standard, şi în acelaşi timp obligatorii,

sistemul Charisma, atunci informaţiile ar

pentru achiziţionarea unui sistem infor-

cum ar fi: propunerea de angajare a unei

putea fi centralizate automat, iar rapor-

matic puternic care să integreze activi-

cheltuieli (formular care anunţă intenţia

tarea ar fi unitară.

tatea financiar-contabilă cu un modul de

de a aloca o sumă din buget), angajatorul

Pentru aplicarea Legii 550/2002 privind

bugete specific instituiţiilor publice. În

bugetar şi rezervarea sumei respective din

vânzarea spaţiilor comerciale şi pentru ges-

plus, reprezentanţii primăriei au sesizat

buget, ordonanţarea la plată, urmărirea

tionarea aceastei activităţi, TotalSoft a rea-

avantajele gestiunii resurselor umane şi

cheltuielilor pe articole de bugetare şi ex-

lizat în sistemul Charisma un contract care

salarizării, perfect integrate cu sistemele de

trasul de cont (documentul care încheie

generează automat un scadenţar pe baza

pontaj, de control acces şi de monitorizare

acest ciclu).

avansului plătit de cumpărător, numărul

audio-video. Cu o vastă experienţă în do-

Avantajul modulului îl reprezintă urmă-

de rate, dobânda etc., scadenţar pe baza

meniu, TotalSoft a furnizat toată această

rirea electronică a tuturor acestor activităţi,

căruia se emit lunar facturile aferente aces-

infrastructură software, care astăzi a deve-

respectând Ordinul ministrului finanţelor

tei activităţi. S-a înlocuit astfel o evidenţă

nit platforma standard de lucru în primărie.

publice 1792/2002.

primară, ţinută în excel sau în diverse re-

Cea mai importantă componentă a siste-

Aşadar, cel mai important beneficiu adus

gistre, cu o evidenţă automată şi exactă,

mului, din punct de vedere financiar-con-

de Charisma, care nu era posibil în vechea

care calculeazã toate ratele, penalităţile şi

tabil, o reprezintă soluţia de gestiune a

aplicaţie folosită de Primăria Sectorului 6,

generează factura şi nota contabilă.

afacerilor Charisma ERP prin modulele care

este impunerea restricţiilor de cheltuieli

O altă particularitate a instituţiilor de

permit gestionarea acestei activităţi (finan-

care nu permit sub nicio formă depăşirea

stat, şi a Primăriei Sectorului 6 implicit, este

ciar, contabilitate, mijloace fixe, achiziţii

bugetului.

modul în care îşi gestionează mijoacele fixe,

etc). Acestui nucleu i se alătură un modul

în evidenţa instituţiei existând atât mijloace

special de urmărire a deschiderilor de cre-

Raportare facilă

fixe proprietate publică, cât şi mijloace fixe

dite şi a bugetului unei instituţii publice,

În ceea ce priveşte raportarea, şi instituţiile

proprietate privată, sistemul TotalSoft per-

prin intermediul căruia Primãria Sectorului

publice, asemenea societăţilor comerciale,

miţând această evidenţă dublă.

6 are de acum posibilitatea de a-şi gestiona

depun o situaţie la Direcţia de Trezore-

O altă componentă a sistemului imple-

veniturile, inclusiv rectificările bugetare.

rie şi Contabilitate Publică a Municipiului

mentat de TotalSoft a reprezentat-o pro-

Bucureşti. În cazul lor, raportarea se depune

dusul Charisma HR care susţine calculul

trimestrial şi se numeşte dare de seamă.

salarial, dar şi activitatea de management

Încadrare în buget Sistemul TotalSoft permite alocarea şi

Charisma oferă o serie de rapoarte

urmărirea automată a oricărei cheltuieli

specifice instituţiilor publice precum:

atâta timp cât nu se depăşesc alocaţiile

execuţie bugetară (sume alocate şi sume

TotalSoft este producătorul român de

bugetare. Practic, propunerea de buget, pe

plătite), raport vis-a-vis de buget, darea de

software de business care a dezvol-

capitole, titluri şi aliniate, se realizează în

seamă, cerere de deschidere credite de bu-

tat sistemul naţional de achiziţii publice

Charisma. Sistemul permite tipărirea pentru

getare, cerere privind repartizarea creditelor

www.e-licitatie.ro. Experienţa companiei

a putea fi prezentată Consiliului Local spre

(către instituţiile din subordine).

în domeniul public este însă mult mai

a resurselor umane pentru cei peste 350 angajaţi ai instituţiei.

aprobare. Din momentul în care bugetul a

Primăria depune însă o dublă raportare,

vastă, TotalSoft având numeroase proiecte

fost aprobat şi validat în sistem, Charisma

o dată pentru ea şi a doua oară centralizat,

în zona de project management prin im-

preia urmăririrea lui în vederea încadrării în

pentru ea şi pentru instituţiile pe care le

plementarea soluţiei Primavera (primăriile

termenele de plată.

are în subordine (Evidenţa Populaţiei,

din Bucureşti, Oradea, Zalău, Botoşani,

Conform normelor prestabilite de Minis-

Poliţia Comunitară, Direcţia Impozite şi

Slatina, Craiova, Primăria Sectorului 3

terul de Finanţe pentru unităţile bugetare,

Taxe, Administraţia Pieţelor, Administraţia

precum şi consiliile judeţene din Sălaj,

Charisma conţine şi un modul de plăţi

Şcolilor, ADP, Centrul Cultural). Fiecare

Călăraşi şi Timiş). 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

6 P

E

S

C

U

R

T

Mio Technology, în topul pieţei de GPS din România

M

io Technology, cel mai impor-

pentru România (Moov500), cu o pondere

tant producător de dispozitive de

semnificativă în vânzări (20%), dar şi pen-

navigaţie din Europa Centrală şi

tru dispozitivele avansate din gama Spirit,

de Est, îşi menţine în 2009 poziţia

lansată în a doua jumãtate a anului.

de lider pe piaţa locală de dispozitive GPS, cu o cotă de piaţă ce depăşeşte 50%.

„Faptul că produsele din gama Spirit au fost bine receptate demonstrează că utili-

Conform estimărilor Mio, compania a

zatorul român începe să se orienteze către

vândut în 2009 pe piaţa autohtonă 32.000

echipamente avansate, care oferă opţiuni

de dispozitive GPS, într-o piaţă estimată la

noi de planificare şi călătorie, căutare de tip

60.000 de unităţi. Vânzările înregistrate în

Google, păstrând, în acelaşi timp simpli-

ultimul trimestru au fost de 7000 de untăţi,

tatea în utilizare, în detrimentul produselor

vedetele incontestabile ale lui 2009 fiind

entry level, al cărui argument principal este

modelele din gama Spirit, ce se disting între

doar preţul”, a adăugat Sergiu Gânscă.

produsele de gen prin funcţiile complexe şi inovaţia design-ului software-ului.

Oficialii Mio consideră că în 2010 piaţa

Sergiu Gânscă, Sales and Marketing Manager, Mio România

locală de dispozitive GPS poate atinge un

„Rezultatele înregistrate în 2009 vin

volum de 60.000 de unităţi, la nivelul anu-

mare de autoturisme şi rata mică de pene-

să confirme că abordarea strategică pe

lui 2009. Cu toate acestea, se aşteaptă o

trare a acestui tip de echipamente în piaţa

care am gândit-o în acest an dificil a fost

creştere a cererii pentru dispozitivele din

locală (până în 10%). În acest sens, ne

cea corectă”, a declarat Sergiu Gânscă,

segmentul premium, care oferă funcţii su-

menţinem şi în acest an angajamentul de

Sales and Marketing Manager Mio pentru

plimentare şi îmbunătăţesc experienţa de

creştere şi educare a pieţei, astfel venind în

România.

navigare a utilizatorilor.

întâmpinarea nevoilor consumatorilor care

La nivel local, s-a înregistrat un interes

„Echipamentele GPS au în continuare un

crescut pentru produsele cu harta dedicată

potenţial uriaş, având în vedere numărul

vor lua decizii de cumpărare mai avizate”, mai spune Gânscă. (E.L.) 

Google a lansat Nexus One, primul său telefon mobil

G

oogle a anunţat pe 5 ianuarie o nouă modalitate prin care

512 MB flash şi 512 MB RAM, memorie externă 4GB (card SD cu

clienţii îşi pot achiziţiona telefoane mobile cu sistem de

posibilitatea de extindere la 32 GB), o grosime de 11,5 mm şi o

operare Android, prin intermediul unui magazin online

greutate de 130g.

găzduit de companie. Google a

„Nexus One reprezintă combinaţia unică

anunţat, de asemenea, lansarea primu-

de design şi inovaţie pe care o pot avea

lui telefon oferit prin acest nou model,

două companii precum Google şi HTC

numit Nexus One, care combină cele

atunci când lucrează împreună”, spune

mai noi inovaţii hardware ale HTC cu

Peter Chou, CEO al HTC Corporation.

cel mai nou software Android.

„Nexus One continuă strategia HTC de

„Nexus One aparţine clasei de dis-

a le oferi oamenilor un portofoliu de tele-

pozitive emergente pe care noi o nu-

foane care să răspundă cerinţelor diverse

mim „supertelefoane”, datorită cip-

ale acestora”.

set-ului Qualcomm Snapdragon la

Nexus One rulează software-ul Android

1GHz, care îl face la fel de puternic ca

2.1, ce oferă facilităţi şi aplicaţii avansate

un laptop de acum trei sau patru ani.

precum: Google Maps, conturi Gmail multiple,

Este modul nostru de a ridica ştacheta

suport universal pentru inbox şi Exchange,

în ceea ce priveşte posibilităţile de a

agendă telefonică cu posibilitatea de a agrega

crea cea mai bună experienţă mobilă

contacte din surse multiple, inclusiv Facebook,

pentru consumatori”, spune Andy

contacte rapide, cu o posibilitatea de comuta cu

Rubin, VP of Engineering. „Suntem

uşurinţă între aplicaţii sociale şi de comunicare,

nerăbdători să colaborăm cu operatorii şi

precum şi acces la piaţa Android, de peste 18.000

producătorii de telefoane mobile pentru a aduce pe piaţă mai multe

de aplicaţii. În lunile următoare, Google intenţionează să încheie

telefoane prin intermediul acestui canal, la nivel mondial”.

parteneriate şi cu alţi operatori, iar în viitor are în vedere lansarea

Nexus One are un ecran AMOLED de 3,7 inci şi rezoluţie 480x800 WVGA, cameră foto de 5 megapixeli, memorie internă

mai multor modele de telefoane Android şi extinderea magazinului online către mai multe ţări. (E.L.) 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

7

AFLÃ CEEA CE COMPETITORII NU AR VREA CA TU SÃ AFLI. Noile servere Dell™PowerEdge™ R710, echipate cu noua generaþie de procesoare inteligente de server Intel® Xeon® seria 5500. ªi cel mai bun raport performanþe - consum. Dacã ai crezut cã ºtii ce înseamnã cu adevãrat Dell, mai gândeºte-te.

Customizat. Personalizat. Recunoscut. Dell ocupa locul 1 la satisfacþia clienþilor de servere.

Design adecvat pentru viitor. Reduceþi consumul de energie ºi operaþi mai eficient centrul dumneavoastrã de date..

Timp redus de punere în funcþiune. Singurul server la nivel mondial cu management de sisteme „instant on“ integrat. Nu necesitã media.

ADUNÃ INFORMAÞIILE. FÃ SCHIMBAREA. CALCULEAZÃ ECONOMIILE LA DELL.COM/Switch

procesor Intel® Xeon® seria 5500

LASTING System, DELL Authorized Distributor Timiºoara, Str. Oedip nr. 2, 0256-201278 Bucureºti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 8, 021-2425345 www.lasting.ro , contact@lasting.ro Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

8 P

E

S

C

U

R

T

Noi imprimante Xerox, cu până la 62% mai economice

X

erox a lansat pe 26 ianuarie în România primul multifuncţional A3, de mare viteză, cu cerneală solidă. Seria ColorQube 9200 poate reduce semnificativ impactul asupra mediului şi costurile imprimării color, fără a afecta calitatea

imaginii imprimate. Noua serie include trei modele - 9201, 9202 şi 9203 - care tipăresc, scanează şi copiază documente cu viteze de la 38 ppm la 85 ppm. Tehnologia bazată pe cerneală solidă este folosită de Xerox de peste optsprezece ani, iar acum a fost reproiectată pentru a obţine viteze şi volume de imprimare mai ridicate. „Seria Xerox ColorQube 9200 este însoţită de un nou plan de costuri, care permite analiza cantităţii de culoare de pe fiecare pagină a documentului imprimat”, spune Victor Tătaru, Office Solutions Marketing Manager, Xerox România şi Republica Moldova. „Dacă până acum, costul de imprimare a unei pagini fullcolor (ex. o fotografie) era egal cu cel pentru tipărirea unei pagini pe care se regăseşte doar o cantitate mică de culoare (ex. sigla

un impact foarte scăzut asupra mediului, iar lipsa cartuşelor de

unei companii), folosind schema de cost a ColorQube, clienţii vor

plastic reduce cu până la 90% cantitatea deşeurilor rezultate, faţă

plăti numai cantitatea de culoare folosită pentru fiecare hârtie

de echipamentele laser din aceeaşi clasă”, încheie acesta.

tipărită. Astfel, documentele zilnice pot avea accente de culoare fără costuri suplimentare”, completează acesta.

Cerneala poate fi alimentată în fante speciale chiar în timpul imprimării. O singură încărcare cu cerneală solidă poate oferi o

Cerneala solidă utilizată de ColorQube nu are cartuş, nu este

autonomie pe fiecare culoare de până la 55.000 de pagini (5%

toxică, iar forma acesteia permite alimentarea uşoară. „Avanta-

acoperire). De asemenea, multifuncţionalele sunt echipate cu un

jele de sustenabilitate pe care le oferă seria de multifuncţionale

ecran tactil intuitiv, care oferă acces la diferite opţiuni şi redă tu-

Xerox ColorQube 9200 nu pot fi egalate de niciun alt echipament

toriale video pentru a ajuta utilizatorii. Astfel, intervenţiile din

la momentul actual”, continuă Victor Tătaru. „Cerneala solidă are

partea specialiştilor IT sunt minime. (E.L.) 

Sistemele Molex – cu sau fără 25 de ani garanţie partenerilor

numărului de utilizatori sau alte re-

tând certificarea garanţiei pe care Molex

din România modul de aplicare

stricţii. Project Control este un modul care

o acordă pentru 25 de ani. În ultimii ani

pentru a obţine certificatul de

creează, conduce, controlează proiecte

s-au acordat certificări după ce specialiştii

garanţie al sistemelor de cablare

de infrastructură de la concept pe fiecare

au urmat cursurile Molex pe domenii pre-

structurată instalate, firmele româneşti

etapă prin controlul proceselor, planifica-

cum construcţiile de sedii de birouri, zona

fiind tot mai interesate de o garanţie a

rea sarcinilor, estimări, bonuri de consum

de telecomunicaţii, universităţi, domeniul

calitaţii pe o perioadă lungă de timp.

etc. Gestiunea licitaţiilor este o parte deo-

bancar, domeniul industrial.

M

olex

a

prezentat

Piaţa românească a avut prilejul să

sebit de importantă a modulului de control

Pentru ca integratorii să poată acorda

descopere cele mai noi soluţii pe care

al proiectului, putând predefini formate

certificate de garanţie, firmele trebuie să

Molex Premise Networks le-a lansat în

de licitaţii pentru a obţine cu mult mai

trimită minim doi specialişti la curs pen-

domeniul managementului infrastructurii

multă uşurinţă caietele de sarcini, inclusiv

tru a acoperi atât zona de management,

de reţea în cadrul evenimentului orga-

instrucţiuni de instalare conform definirii

cât şi cea de implementare, urmând ca

nizat în 28 ianuarie pentru prezentarea

din caietul de sarcini.

certificarea să fie obţinută pe module.

conceptului de Advanced Physical Layer

Michael Muszalski, Technical Support

Periodic, Molex face verificări ale stării

Lifecycle Management (APLLM). Prezen-

Coodinator Eastern Europe, a prezentat

sistemelor instalate pentru susţinerea

tarea a inclus atât demostraţii practice ale

din punct de vedere tehnic modul de a

garanţiei. Bogdan Necula, Regional Sales

echipamentelor de management şi moni-

aplica pentru obţinerea certificatului de

Manager România, Bulgaria şi Moldova

torizare layer fizic, precum şi expunerea

garanţie pe sistem cu o valabilitate de 25

a precizat: „certificatele se acordă anual,

de produse de cablare structurată.

de ani.

cursurile fiind diferenţiate pentru certifi-

În cadrul prezentării, Bogdan Necula

În categoria celor care instalează sisteme

care şi de update anual pentru noua serie

Insight,

de cablare structurată se află şi integra-

de echipamente pe care le aduce firma pe

cu licenţă per proiect fără limitarea

torii IT, tot mai mult beneficiarii solici-

piaţă”. (M.M.) 

a

explicat

modulele

soluţiei

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

™ Windows®. Life without Walls R U B. R I ® Lenovo recommends Windows 7.

9 C

A

?

SWIM WITH THE BIG FISH

INTRODUCING THE SMALL AND POWERFUL 11.6" THINKPAD X100e. Performance that belies its size. The new 11" incredibly light ThinkPad® X100e. A full function ThinkPad packed into a really small body loaded with everything you expect. Business or learning, its sheer power can take on the best. While its ultraportability makes it easy to carry around. At $549*, it is light on the pocket too.

LENOVO THINKPAD X100e AMD Athlon™ Neo MV-40 Processor Genuine Windows® 7 Starter ATI Radeon HD 3200 graphics 2 GB PC2-6400 memory 160GB HDD Wifi, Gigabit Ethernet, Bluetooth 1-year on-site and parts warranty

STARTS AT MIDNIGHT HT T BLACK

HEATWAVE AVE VE RED

TOP FEATURES

Thinnest, lightest and fully featured ThinkPad

ARCTIC WHITE

• • • • • •

ISO full-size, spill-resistant keyboard Sub-3 lb/1.4kg starting weight Enterprise-grade Operating System support Active Protection System™ to protect hard disk drive Rescue and Recovery® for easy backup Multiple data connectivity options – WiFi, Gigabit Ethernet, WWAN and Bluetooth® • Lenovo Enhanced Experience for Windows® 7

$549* 021 2222 007

lenovo.com/ro

Offer Details: All products and offers are subject to availability. Not combinable with any other promotions, discounts of offers. Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice. Lenovo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for any editorial, photographic or typographic errors. All images are for illustration purposes only. Lenovo product, service and warranty specifications: For full Lenovo product, service and warranty specifications visit www.lenovo.com. Lenovo makes no representations or warranties regarding third-party products or services. Features mentioned may not be available on all products. Pricing: *Prices are Lenovo’s RP (recommended price) and do not VAT include. Pricing is correct at time of publication and is subject to change without notice. Reseller prices may vary. For full details of the Windows 7 Upgrade Option please visit www.lenovo.com/ windows7. Trademarks: The following are trademarks or registered trademarks of Lenovo: Lenovo, the Lenovo logo, ThinkPad, Active Protection System and Rescue and Recovery. Microsoft, Windows and Life without Walls are trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. or other countries. QUALCOMM is a registered trademark of QUALCOMM Incorporated. Gobi and “The world is your hotspot” are trademarks of QUALCOMM Incorporated. Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. © 2010 Lenovo. All rights reserved. Visit www.lenovo.com/safecomputing periodically for the latest information on safe and effective computing.

www.ittrends.ro

EMG_EMAT_FL_Q4_10_12667


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

10 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Colaborarea, cheia către o planetă inteligentă de Elena Andreea Liţă

BM a anunţat recent că a primit 4914 brevete în SUA în anul 2009, marcând cel de-al 17-lea an consecutiv în care a ocupat prima poziţie în topul celor mai inventive companii din lume. Totuşi, potrivit companiei, tehnologia inovatoare ca element separat nu poate face minuni imaginaţia, voinţa şi acordul general sunt la fel de importante; iar dacă ultimul deceniu a fost unul al polemicilor şi al controverselor în ceea ce priveşte o mulţime de probleme economice, sociale şi de mediu, atunci următorul trebuie să fie unul al deciziilor prin colaborare.

I

Sam Palmisano, CEO, IBM

Propunerea IBM privind colaborarea în ve-

să acţioneze atât de rapid, depăşind barierele

simt în largul lor atunci când ştiu că există

derea construirii unei planete inteligente a

sociale, culturale şi economice care deseori

atâtea informaţii despre ei. Cine deţine toate

fost întărită recent şi prin mesajul lansat pe

împiedicã progresul?

aceste date? Ce vor face cu ele? Ar trebui să

12 ianuarie de către Sam Palmisano, CEO

„Cheia este colaborarea. Aşa cum siste-

al companiei IBM, în cadrul unui discurs

mele unei planete mai inteligente depind de

susţinut la Chatham House din Londra, sediul

mai mulţi factori de decizie, şi problemele

„Strângem o cantitate inimaginabilă de

Institutului Regal de Afaceri Internaţionale,

care apar se răspândesc inerent în toate sec-

date. În doar trei ani, traficul IP-urilor este es-

una dintre instituţiile mondiale de top care se

toarele societăţii noastre. În această privinţă,

timat să depăşească peste jumătate de zettabit

ocupă cu dezbaterea şi analiza problemelor

să considerăm câţiva dintre liderii pe care

(un trilion de gigabiţi – sau un 1 urmat de 21

globale.

i-am menţionat mai devreme. Să ne gândim

de zerouri). Şi nu contează doar volumul sau

la preferinţele lor şi la modul lor de abor-

viteza. Natura datelor pe care le colectăm şi

dare”, spune Palmisano.

analizăm se schimbă, de asemenea. Să luăm

„În urmă cu doar un an, am mers la Consiliul Relaţiilor Externe din New York. Am

am încredere în aceste persoane? Sunt securizate?”

fost acolo pentru a împărtăşi ceea ce noi, la

Oraşul Stockholm, de exemplu, a dezvol-

în considerare faptul că 30% din datele lumii

IBM, ajunseserăm să credem că era o schim-

tat un sistem de supraveghere a traficului,

constau în radiografii medicale. Să considerăm

bare radicală a modului de funcţionare a lu-

permiţând cetăţenilor să fie ei cei care iau

cele 10.000 de camere de supraveghere

mii. În acea zi am început o discuţie globală

deciziile. În Germania, MVV Energie AG, o

existente în Londra care sunt conectate prin

referitoare la modul în care planeta noastră

companie care furnizează energie electrică, a

Internet, furnizând imagini video 24 de ore

devine mai inteligentă”, a spus Sam Palmi-

creat „o piaţă” a energiei care se bazează pe

pe zi. Sau să considerăm cei 1000 de senzori

sano în cadrul evenimentului de la Londra.

colaborarea tuturor elementelor care fac parte

conectaţi care monitorizează un pod nou din

„Prin conceptul de „planetă mai inteligentă”,

din lanţul respectiv de aprovizionare, de la

Hong Kong – şi să îi multiplicăm ţinând cont

ne referim la faptul că are loc o infuzie de

furnizori şi până la consumatorii care doreau

de milioanele de drumuri, poduri şi clădiri din

inteligenţă în sistemele şi procesele care fac

o schimbare. În Londra, dorinţa cetăţenilor

oraşele din întreaga lume.

posibil ca bunurile fizice să fie dezvoltate,

pentru o siguranţă publică îmbunătăţită a

În mod similar, companiile şi guvernele

produsele cumpărate şi vândute, serviciile

dus la instalarea (de către grupuri private şi

sunt încântate de avantajele competitive, eco-

să fie furnizate, orice, de la oameni şi bani

publice) a peste 10.000 de camere de supra-

nomice şi de mediu ale infrastructurilor mai

până la petrol, apă şi electroni să se mişte

veghere care furnizează informaţii 24 de ore

inteligente. Dar înseamnă acest lucru faptul

şi miliarde de oameni să muncească şi să

pe zi.

că infrastructura noastră de bază este la fel

trăiască”.

„Odată cu venirea noului mileniu, IBM este

de sigură şi de securizată precum cea a unui

În ultimii ani ai deceniului precedent, mai

de părere că lista acestor pionieri „inteligenţi”

laptop? Acestea sunt probleme importante.

mulţi lideri ai oraşelor sau companiilor din

va creşte pe măsură ce noi organizaţii, com-

Şi vor necesita o privire amănunţită asupra

întreaga lume au decis că este necesară o

panii şi guverne vor începe să sesizeze be-

lor precum şi o luare a deciziilor pin colabo-

abordare mai inteligentă pentru a răspunde

neficiile tehnologiei inteligente. La dispoziţia

rare, în rândul tuturor factorilor de decizie

acestor provocări. Apelând la potenţialul

lor se află o nouă tehnologie de analiză

implicaţi în societatea civilă. Trebuie să con-

enorm al tehnologiei care se răspândeşte

complexă, care va deveni o sursă din ce în

struim mai mult decât nişte sisteme. Trebuie

în întreaga lume, fiind implementată într-o

ce mai puternică de inteligenţă, îmbunătăţind

să construim o circumscripţie. Vestea bună

mulţime de sisteme care sunt interconectate

în mod semnificativ procesul de elaborare a

este aceea că acest lucru se produce deja. Ca

şi cărora li se aplică o infuzie de inteligenţă,

strategiilor”, continuă Palmisano. „Da, oa-

lideri, cred că avem responsabilitatea de a nu

aceştia au început să facă lucrurile importante

menii sunt încântaţi de un trafic redus, o

lăsa acest moment să treacă. Timpul pentru a

să fie mai inteligente.

infracţionalitate diminuată, un sistem medi-

acţiona este acum. Iar modalitatea de a face

Ce concluzii se pot desprinde în urma de-

cal mai bun, precum şi de celelalte beneficii

acest lucru este prin cooperare”, a conclu-

ciziilor acestor iniţiatori şi cum au reuşit ei

ale sistemelor mai inteligente. Însă nu se

zionat Sam Palmisano. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

11 S

O

L

U

Ţ

I

I

HP ridică business-ul Gradwell de Cristian Lãcraru

a finalul lunii ianuarie, HP a prezentat la Londra un studiu de caz împreună cu compania Gradwell din Regatul Unit. Aceștia din urmă au ales o soluție unificată de virtualizare de la HP, având un ROI la doar șase luni după implementare, ținând cont de reducerea costurilor pentru consumul de energie și mentenanță, reducerea timpului de intervenție al echipei tehnice și creșterea încrederii clineților în serviciile primite.

L

BL490c G6 Left angle 600X800

Soluţia implementată de HP

Christian Keller

Peter Gradwell

HARDWARE • HP ProLiant BL490c G6 servers with Intel Xeon 5500 processors • HP BladeSystem c7000 Enclosure • HP Virtual Connect Flex-10 10Gb Ethernet Module • HP LeftHand P4000 SANs SOFTWARE • VMware Infrastructure 3 • HP Insight Control suite • Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny) • CentOS 5.3 • Microsoft® Windows® Server 2003 OPERATING SYSTEM • VMware vSphere (ESX 4.0) Network protocol • Gigabit Ethernet SERVICES FROM HP • HP service and support

„Gradwell avea nevoie de maximizarea timpului de operare şi reducerea costurilor, pentru a putea aduce un avantaj important clienților săi. HP a furnizat o infrastructură complexă, flexibilă și convergentă, cu costuri de implementare reduse și beneficii imediate” - Christian Keller, Vice President, Industry Standard Server Business - Europe, Middle East and Africa

„HP a oferit cel mai bun produs de pe piaţă, împreună cu extraordinare angajamente tehnice şi costuri reduse, dar cel mai important aspect a fost faptul că implementarea acestei tehnologii a condus la creșterea încrederii clienților în compania noastră”- Peter Gradwell, Fondator şi Director General al Gradwell. “

Compania Gradwell, furnizor de servicii

lui timp de cinci ore, într-un interval de timp

de telefonie VOIP, broadband, Web/e-mail

cu încărcare maximă a sistemelor. Gradwell

hosting, avea în anul 1998 o cifră de afa-

a avut atunci discuţii cu mai multe companii

ceri de 10.000 de lire sterline, în anul 2001

ce puteau oferi o soluţie pentru această pro-

de 125.000, iar în 2009 de 3,1 milioane lire

blemă, între acestea aflându-se NetApp şi

pentru clienţi. Reducerea costurilor a fost

sterline. Creșterea bazei de clienți și diversi-

EqualLogic, la finalul perioadei de negoci-

observată imediat, în primul rând datorită

ficarea serviciilor oferite au dus la creșterea

ere alegerea finalizându-se în favoarea

facturilor pentru energie, care au scăzut cu

timpului de intervenție, iar blocajele apărute

HP. Obiectivul principal a fost maximiza-

3.300 de lire pe lună. Încrederea câştigată

în sistem generau pierderi care nu puteau fi

rea performanţelor şi reducerea costurilor

prin stabilitatea şi viteza sistemului au mai

lăsate neobservate. În luna ianuarie anul

întregului sistem, aducând în acelaşi timp

adus după implementare încă 20.000 de lire

trecut, compania a avut o cădere a sistemu-

şi posibilitatea de a introduce noi servicii

pe lună din partea clientilor. HP a prezentat, în cadrul evenimentu-

HP Virtual Connect Flex-10

lui din Londra, soluțiile sale actuale pentru companii, oferind și posibilitatea de testare a capacităților tehnice în cadrul unui laborator special utilat de către HP și Gradwell. 

Dacă ţi-a plăcut Avatar, e bine de ştiut că acesta a fost prelucrat pe un echipament Proliant BL2x220c G6.

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

12 S

E

C

U

R

I

T

A

T

E

Politica şi securitatea IT în Europa de Monica Muscă

eţelele interconectate ne influenţează viaţa de zi cu zi, atât acasă, cât şi la locul de muncă. Aşadar, calculatoarele, telefoanele mobile, serviciile bancare, precum şi Internetul susţin economia europeană digitală. De securitatea reţelelor informatice ale UE şi ale statelor membre, prin analiză, standardizare şi reglementare, se ocupă ENISA, Agenţia Europeană de Securitate a Reţelelor Informatice. Cu sediul la Heraklion, Creta, agenţia este condusă din 2009 de către Dr. Udo Helmbrecht, fiind asistat de un grup permanent al părţilor interesate (printre care şi România) şi de grupuri de lucru ad-hoc pe probleme ştiinţifice şi tehnice. Recent, agenţiei i s-a alăturat şi primul expert român, Rodica Ţirtea.

R

Care sunt principalele tendinţe în securitatea informaţiilor? Atât nevoia de mai multă securitate, cât şi interesul pentru această zonă a crescut enorm

Dr. Udo Helmbrecht, director executiv ENISA

a subliniat pe ordinea de zi digitalizarea ca

încă suficientă importanţă pentru a realiza

o prioritate, cu accent deosebit în special

economii în perioadele de criză prin măsuri de

pentru noua comisie UE, cu prilejul stabilirii

investiţii eficiente pe termen lung. Securitatea

priorităţilor de viitor ale politicii sale.

este abordată ca o afacere de către cele mai

în ultimii doi ani. Când celui mai influent om

Referitor la „reţelele viitorului”, Barroso a de-

din lume, preşedintelui Obama îi face pro-

clarat că: „din cauza dependenţei crescânde de

bleme PDA-ul, atunci securitatea este o ches-

Internet a economiilor noastre şi a societăţilor,

tiune extrem de serioasă. Nu va fi niciodată

va fi propusă, de asemenea, o iniţiativă majoră

securitate în procent de 100%, dar fenomenul

menită să stimuleze securitatea de reţea”.

În general excelente, aş sublinia prima

de conştientizare tot mai sporită a securităţii

Până atunci, Barroso şi-a nominalizat un co-

vizită făcută în România în 2007 de fostul

şi a necesităţii sale în economie, creşte miza

misar Digital Agenda, prin doamna Neelie

nostru director şi responsabil de relaţiile la

societăţii actuale.

Kroes, care, cu prilejul audierilor parlamen-

nivel de management, domnul Tim Mertens.

Preşedintele Obama a instalat un Înalt

tare europene, a menţionat faptul că şi-ar dori

Această vizită a avut în vedere cea de a cin-

Reprezentant pentru probleme de securitate

consolidarea rolului pe care îl are acum agenţia

cea etapă de extindere a Uniunii Europene, cu

la Casa Albă, fost membru al ENISA, PSG

ENISA. Aceasta arată modul în care se pune

scopul de a discuta despre cooperarea viitoare,

Howard Schmidt. Mereu apar riscuri noi pe

problema securităţii în lumina reflectoarelor

într-o şedinţă introductivă de bun venit pentru

partea de securitate atunci când dezvolţi

politice a anilor care vor urma, ea deţinând de

România la bordul consiliului de administraţie

noi tehnologii, noi servicii şi aplicaţii în care

anul trecut mandatul permanent de director

al ENISA. Atunci România şi-a prezentat

trebuie să găseşti soluţii inedite de prevenire

executiv în funcţie pentru ENISA.

contribuţia naţională, participând la o imagine

şi atenuare a lacunelor de securitate. Deci este

Care este impactul pe partea riscurilor de

clar că există dorinţa de a creşte viteza pen-

securitate IT în această perioadă de criză

tru a merge pe o direcţie comună şi a inten-

economică?

multe companii, însă dacă nu oferi siguranţă cum îţi poţi menţine clienţii şi încrederea lor? Care este relaţia între ENISA şi instituţiile guvernamentale din România?

extinsă a situaţiei pe securitate în Europa. Colaborarea are loc în principal prin intermediul consiliului de administraţie. Am avut,

sifica cooperarea în materie de securitate. De

Din punct de vedere comercial, oamenii

de asemenea, un distins membru român al

ce? Ei bine, nu e de mirare; forţele economice

sunt mult mai conştienţi de cloud tocmai

Parlamentului European care a participat la

care ne conduc sunt foarte puternice şi pu-

datorită beneficiilor economice la scară pe care

cursuri şi a susţinut o prezentare valoroasă

terea lor a crescut ca urmare a crizei, ceea ce

le implică. Criza economică este o consecinţă

despre securitatea în reţea în cadrul şcolii de

pătrunde în viaţa de zi cu zi în afaceri, atât la

directă a acesteia. Din punct de vedere al

vară, doamna Silvia Adriana Ţicău. De aseme-

nivelul economiei, cât şi al cetăţeanului. Nu

securităţii, beneficiile suplimentare de securi-

nea, avem primul nostru angajat român, prin

ne putem imagina viaţa modernă de astăzi

tate pe care le-am descris în studiul nostru pe

doamna Rodica Ţirtea, expert pe arhitectură

fără online banking, verificarea mesajele de

cloud par a fi destul de surprinzătoare pentru

şi instrumente de securitate care a activat

poştă electronică de pe orice telefon mobil şi

mulţi oameni - sperăm astfel că se va schimba

înainte în departamentul de informatică al

aşa mai departe. Accesul este pretutindeni se-

perspectiva oamenilor utilizatori.

Universităţii din Oradea.

curizat - de exemplu: titlul unui raport privind

Mai mult, industria în care activează ENISA

Cel mai important şi mai promovat pro-

mobilitatea identităţii electronice eID. Deci, cu

şi stakeholderii PSG au realizat un studiu in-

gram al nostru este cel de asistenţă în for-

factorii economici actuali este firesc ca nivelul

dependent despre securitatea la nivel econo-

mare profesională şi de creare a unei „brigăzi

de temperatură să crească, iar securitatea are

mic în perioada de criză. Acest studiu prezen-

digitale de foc”, adică un resortisant govCERT

o importanţă tot mai mare pe ordinea de zi la

ta o serie de recomandări referitor la cyber

în România, program cu un rol esenţial pen-

nivel politic. De altfel şi contextul politic s-a

security: redresarea economică (www.enisa.

tru combaterea atacurilor cibernetice masive.

schimbat destul de mult.

europa.eu). Acesta implică aspecte green, noi

Aceasta este zona în care dorim să dezvoltăm

În discursul său din 3 septembrie preşedin-

modalităţi de eficientizare etc. Pe scurt, poziţia

cooperarea

tele Uniunii Europene, Jose Manuel Barroso,

noastră este că securităţii IT nu i se acordă

României. 

www.ittrends.ro

noastră

şi

sprijinul

acordat


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

13 O

P

I

N

I

I

Informatica lui „Merge! ... în linii mari”

A

cum câţiva ani buni, citeam în PC Report, parcă, despre viitorul calculator cuantic, un concept revoluţionar care ar fi utilizat miliarde de atomi, fiecare din ei ca un nod de procesare paralelă, din care doar vreo 80% dau un rezultat corect, restul

din ei mai greşind algoritmul pe ici, pe colo. Luat la grămadă, rezultatul final ar fi trebuit să vină însă şi bun, şi repede, ca în visurile ţăranului român despre vaca ideală autonomă. Era pe vremea când sistemele (Windows 3.11 for Workgroups) veneau pe 15 dischete de

Constantin Teodorescu

1.44 şi update-urile se făceau la un an odată, nu ca acum, 3 patchuri pe zi.

în astfel de cazuri, blazat şi rutinat, metodele de Error Correction

Principiul lui „cel mai scurt time-2-market”, care este forma

uzuale. Trânteşte uşor de 2, 3 ori mausul şi-i zgâlţâie puţin creierii

adaptată de specialiştii de marketing a celebrei legi a lui Murphy

(vezi? până la urmă tot chinezii cu mausu’ sunt bănuiţi primii), dă

„Any given program, when running, is obsolete”, a schimbat modul

câteva ESC-uri, un CTRL/C (asta fiind considerată pornire atavică de

în care azi se scrie software-ul, în care utilizatorul priveşte com-

pe vremea MS-DOS-ului), două Enter-uri şi apoi un Reset scurt de la

puterul, internetul şi prin extrapolare, uneori şi viaţa.

buton, moment binevenit destinat „sportului” omului modern, Homo

Pe vremea când Dr. Watson (utilitar pentru Wfw) pândea programele care o luau razna, dacă vreun prieten care foloseşte un pro-

Officiosus, adică mersul pe jos până la „Butoiu’ răsturnat” ca să-ţi umpli cana cu ceai sau în capătul opus al holului, ca să-l deşerţi.

gram de contabilitate mi-ar fi spus că „nu-i dă balanţa” i-aş fi spus:

N-a fost nici măcar o problemă pentru sutele de milioane de uti-

„naiba ştie de ce, reporneşte calculatorul şi mai dă-i o dată, poate

lizatori ai Google Mail-ului să lucreze cu el ani buni de zile, aşa,

merge” m-ar fi luat la înjurături, crezând că-mi bag joc de el. Utili-

beta, cum era el. Nici utilizatorii de Internet Explorer nu se tem, chiar

zatorii aveau atunci o cu totul altă imagine despre calculator, despre

dacă Biroul Federal German pentru Securitatea IT le recomandă să

«

Modelul de biznis, ba chiar şi cel politic, s-a schimbat de la „câte probleme ştii să rezolvi?” la „câţi fraieri abonaţi reuşeşti să prosteşti strângi?”

folosească alt browser, pentru că IE are mari hibe de securitate, confirmate de ultimul scandal al spargerii conturilor de Gmail din China. Îşi fac treaba cu el … în linii mari ? Utilizatorul obişnuit e mulţumit că poa’ să scrie pe Twitter „Azi nam kef d nimic, maş duce la mol k a băgat basche-ţi jmekeri, vi shii tu?” ca musai să ştie mintenaş şi cei 157 de prieteni ce-i sorb (electronic) cuvintele cum să-şi reorga-

programe şi chiar despre programatori. Îmi convenea pe vremea aia

nizeze viaţa personală în funcţie de această noutate.

pentru că mă priveau gagicile ca pe un soi de savant. Intram îmbrăcat

Lumea întreagă, nu numai cea informatică, e într-o continuă aler-

în halat alb în sala climatizată unde Coral-ul, cu cei 1024 Kocteţi, rula

gare, dar în care nu se ştie bine direcţia. Modelul de biznis, ba chiar

în paralel DOCEC-ul, lista devizele, culegea de la 8 terminale pentru

şi cel politic, s-a schimbat de la „câte probleme ştii să rezolvi?” la „câţi fraieri abonaţi reuşeşti să prosteşti strângi?”, iar noul mogul

GESTOC şi de la restul se juca TETRIS. Pe atunci, calculatorul era „Dumnezeu”, nu concepea nimeni să

al biţilor, Google, chiar dacă a promovat câteva realizări tehnologice

greşească, orice problemă trebuia să aibă în faţa şefilor o explicaţie

indiscutabile, şi-a câştigat poziţia de leader nu datorită rezolvării vre-

care întotdeauna ţinea de vreun bicisnic dispozitiv auxiliar mecanic:

unor probleme cheie ale omenirii, ci mai degrabă ale celor care voiau

a citit greşit după o bandă uzată, cartela era îndoită sau „contactele

să vândă ceva, orice, oricând, rapid, la cât mai mulţi cumpărători. Astăzi, incontestabil, Homo Interneticus este mai informat. În fapt,

alea nenorocite s-au oxidat iarăşi”. Astăzi nu mai sunt în halat alb, vara curg apele pe mine şi pe

el are la dispoziţie un ocean de informaţii, de mii de ori mai adânc

calculatorul cu 6 Gb RAM şi 8 core-uri la 3 GHz care zace sub masă şi

decât acum câţiva ani. Din păcate, informaţiile sunt şi ele veridice tot

dacă cumva Google Chrome-ul îngheaţă pe vreun video din YouTube,

… în linii mari. Omul trebuie să ia rolul elementului acela de decizie

ar fi nevoie de minute în şir ca să pot adresa un gând bun mamelor

din calculatorul cuantic, care să discearnă care din sutele de informaţii

a mii de programatori care au scris începând de la BIOS-ul plăcii,

despre reţeta de slăbire sau despre vaccinul contra AH1N1 este

sistemul de operare, flash-player-ul, browserul de la Google, celor

credibilă. Şi azi, când după colţ pândeşte pandemia informaţională,

care-au scris proxy-ul, serverul web din capătul celălalt al firului,

când nu s-a inventat încă un vaccin împotriva dorinţei de câştig cu

poate ălora de la cablu. Ar putea scăpa chinezii de făcură mausul, dar

orice preţ, a răspândirii epidemiei de panică şi molipsirii cu zvonuri

dacă stau bine să mă gândesc …

din mail în mail, din blog în blog până-n fund la CNN sau OMS,

Dispuşi să accepte uşor că pe undeva, pe-acolo prin procesor, pe şoselele de numai 45 nm lăţime, vreo duzină de electroni care făceau

ranking-ul inventat de Google pentru a promova o sursă de informaţii pe prima pagină a căutării devine şi el eficient … în linii mari. 

naveta între două joncţiuni de 3 miliarde de ori pe secundă, s-au îmbătat şi-au dat într-o groapă de potenţial, utilizatorul modern aplică www.ittrends.ro

brailateo@gmail.com


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

14 C

O

M

E

R

Ţ

O

N

L

I

N

E

Comerţul electronic, mai puţin afectat de criză de Elena Andreea Liţă

omerţul electronic cu plata online prin card bancar a crescut în 2009 cu 75% faţă de 2008, ajungând la valoarea de 92,8 milioane de euro, conform datelor furnizate de RomCard. Numărul de tranzacţii înregistrate în 2009 a fost de 1.246.130, de două ori mai mare decât în 2008. În sistemul ePayment au fost procesate 1.108.500 de tranzactii, la un volum de 88 de milioane de euro.

C

de transporturi. Astfel, 37% din tentative au avut ca obiectiv produsele şi serviciile telecom, iar 17% sectorul de transporturi”. „Chiar dacă ponderea fraudelor online cu card bancar este scăzută, cumpărătorii ar trebui să urmeze câteva reguli de

„Comerţul electronic a fost un domeniu

bază în comerţul pe Internet”, mai spune

mai puţin afectat de criză şi continuă să

Cristian Badea. „În primul rând, aceştia

rămână o industrie cu potenţial de creştere

trebuie să îşi înroleze cardul în 3D Se-

şi în anul următor. Situaţia economică

cure printr-o cerere la banca emitentă.

nefavorabilă a determinat companiile să

3D Secure este un standard de securitate

aleagă soluţii mai eficiente, cu rezultate

dezvoltat împreună cu Visa şi MasterCard

uşor de măsurat şi care presupun costuri

care, concret, oferă posibilitatea de a seta

mai reduse, astfel încât multe dintre ele

o parolă suplimentară pe care posesorul de

s-au îndreptat către online”, a explicat Car-

card bancar o va folosi doar la plată online.

men Sebe, CEO al GECAD ePayment.

Astfel, în cazul în care cardul este pierdut

În 2009, valoarea medie a unei tranzacţii

sau furat, nu va putea fi folosit pentru

a fost de 79 de euro, similar cu cea

plăti online. De asemenea, să nu îşi lase

înregistrată în 2007, dar în uşoară scădere faţă de 2008, când valoarea medie a fost

Carmen Sebe, CEO al GECAD ePayment

datele de card la vedere şi să fie atenţi la tentativele de phishing. Nicio bancă, ope-

de 85 de euro. Trimestrul al treilea s-a situat pe pri-

textul economic general va avea un cuvânt

mul loc în ceea ce priveşte volumele tran-

greu de spus. Ţinând însă cont de faptul

zacţionate, în timp ce în trimestrul al

că este o industrie relativ tânără, estimăm

patrulea s-au înregistrat cele mai multe

creştere şi pentru anul viitor”, a declarat

tranzacţii. În ultimul trimestru s-au pro-

Marin Mitroi, director general al RomCard.

cesat peste 100.000 de tranzacţii în fie-

„Strategia noastră pe anul următor

care lună. Dinamica tranzacţiilor din acest

vizează atât loializarea actualilor clienţi, în

ultim trimestru al anului este explicată

condiţiile unei pieţe care se maturizează şi

de cumpărăturile online făcute cu ocazia

unde, în mod firesc, apare şi concurenţa,

sărbătorilor de iarnă – în special în luna

dar şi atragerea de noi jucători, în spe-

decembrie – şi de achiziţionarea pachetelor

cial din mediul offline în online. Există

de vacanţă pentru sfârşitul anului – în spe-

încă domenii cu potenţial de creştere pen-

cial în perioada octombrie-noiembrie.

tru comerţul electronic, cum ar fi plata

Produsele comercializate online păstrează tendinţa înregistrată în ultimii doi ani.

Cristian Badea, Chief Information Officer al GECAD ePayment

utilităţilor, telecomul, turismul etc.”, a mai adăugat Carmen Sebe.

Astfel, sectorul telecom a avut o pondere

rator de telefonie mobilă, magazin online sau altă instituţie nu solicită prin email

de 45% din numărul tranzacţiilor proce-

Frauda, la cote reduse

sau SMS informaţii confidenţiale legate de

sate prin ePayment, urmat de turism cu

În ceea ce priveşte frauda online cu card

conturi bancare, carduri sau coduri PIN.

38%, servicii cu 10% si eTail cu 7%.

bancar, lucrurile au stat la fel de bine în

Oricât de credibil ar fi mesajul, înainte de

În ceea ce priveşte evoluţia comerţului

2009, în sensul că încercările de fraudare

a furniza astfel de date, verificaţi la com-

electronic în 2010, ePayment estimează

s-au situat la o cotă redusă. „În 2009, ten-

pania din partea căreia a fost trimis. Nu în

că piaţa de tranzacţii online cu cardul

tativele de fraudă online au reprezentat

ultimul rând, atunci când cumpără de pe

va creşte cu 30%, opinie susţinută şi de

aproximativ 0,5% din totalul tranzacţiilor

un magazin online mai puţin cunoscut, să

reprezentanţii RomCard, care apreciază că,

procesate de ePayment”, spune Cristi-

fie atenţi la elementele de securitate care

la finalul anului, se poate atinge o valoare

an Badea, Chief Information Officer al

îi ajută să recunoască un magazin online

de 120-130 milioane de euro.

GECAD ePayment. „Din numărul total al

sigur: adresa începe cu https://, lăcăţelul

„Evoluţia comerţului electronic va fi

încercărilor de fraudare, cele mai multe au

din josul paginii, sigla unui procesator de

influenţată de mai mulţi factori, iar con-

vizat domeniul telecomunicaţiilor, urmat

plăţi electronice de încredere”. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

15 O

P

I

N

I

www.ittrends.ro

I


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

16 C

L

U

B

În creştere, pe gerul crizei de Bogdan Marchidanu

IRUC Service, un brand IT românesc cunoscut de mulţi ani pe piaţă şi achiziţionat cu doi ani în urmă de Raiffeisen Informatik, a anunţat recent semnarea unui important contract de service şi servicii cu un mare lanţ de farmacii din România. Călin Rangu, directorul general al firmei, explică importanţa acestui contract pentru o firmă care, fie şi în perioadă de criză economică, a cunoscut o creştere a cifrei de afaceri.

I

Călin Rangu, director general IIRUC Service

Bogdan Marchidanu: Care sunt atuurile

acumulat experienţă în companii similare,

acum, iar criza chiar accelerează un astfel

cu ajutorul cărora IIRUC Service pare a nu

cum e şi cazul meu, şi astfel ne vine mult

de model de business.

fi deloc afectat de criza economică?

mai uşor să ne punem în pielea clientului

B.M.: Piaţa este marcată, din păcate, de

Călin Rangu: Sunt două lucruri aici. Nu

şi să ştim exact ce are el nevoie. Căutăm să

incidenţa tot mai mare a firmelor care intră

putem să spune că avem o creştere pornind

descoperim exact care sunt problemele cli-

în insolvenţă sau faliment. Cum evită IIRUC

de la o cifră de afaceri de 100 de milioane.

entului şi să le rezolvăm. Piaţa românească

astfel de cazuri?

Fiind cifra de afaceri mai mică, creşterile

este una destul de relaţională, unde oa-

C.R.: Din fericire, noi avem norocul de

sunt, procentual, mai mari, dar volumic

menii trebuie să aibă încredere unii în alţii.

a face parte dintr-un grup care dispune

nu sunt aşa de impresionante. Am crescut

Iar noi avem oameni faţă de care clienţii

de forţă financiară. În plus, din fericire,

doar cu vreo patru milioane de euro. Este

manifestă încredere şi, ca atare, se bazează

pierderile noastre pricinuite de problemele

adevărat că aşa ceva este foarte important,

pe noi. Aceasta e şi reţeta prin care am cres-

clienţilor nu depăşesc câteva mii de euro.

căci sunt multe companii care au scăzut sau

cut. Nu ajunge să ai doar un brand, deşi

Iar asta nu reprezintă ceva semnificativ.

au o cifră totală de afaceri de patru mili-

brandul are un rol foarte important. Firma

Importantă însă este această forţă financiară

oane. Noi am terminat anul 2009 cu 11,4

noastră mamă, Raiffeisen Informatik, este

care ne permite să ne dezvoltăm.

milioane de euro, faţă de 7,9 milioane în

o firmă cu circa 1,3 miliarde euro cifră de

B.M.: Recent aţi semnat un contract

anul precedent. Aşadar, este o creştere, care

afaceri pe 2009. Este foarte clar că, dacă ar

cu un lanţ de farmacii, cu o componentă

s-a înregistrat pe segmentul de conturi cor-

fi rămas o companie de stat, IIRUC Service

importantă de service...

poratiste. Zona de retail, unde avem vreo

n-ar fi dispus de aceeaşi credibilitate pe

C.R.: Componenta principală a contractu-

15.000 de clienţi mici, pe care îi deservim

piaţă ca acum, când are un mamut în spate,

lui este legată de zona de terminale. În

cu produse de comerţ de genul case de mar-

o companie respectată. Aşadar, lucrurile se

cadrul acestui contract beneficiem de o linie

cat fiscale, a rămas stabilă, în jur de 4-5

leagă între ele. Odată e vorba de încrederea

de afaceri de care alţii nu dispun. Este vorba

milioane de euro. Creşterea înregistrată a

acordată de clienţi, apoi e vorba de brandul

de afacerile de retail aferente terminalelor

fost împărţită pe servicii şi pe comerţ. Avem

internaţional, care a revitalizat un brand

fiscale, indiferent că e vorba de case de mar-

şi parteneri puternici în spatele nostru, plus

naţional pozitiv, dar oarecum uitat de oa-

cat, de echipamente de comerţ, de POS-uri

că noi ne-am poziţionat ca o firmă care nu

meni. Este şi motivul pentru care Raiffeisen

bancare, de chioşcuri... Farmaciile, de fapt,

vinde mai mult decât poate să ducă. Din

nu vrea să schimbe brandul IIRUC. În plus,

nu sunt altceva decât nişte puncte de vân-

acest punct de vedere, avem oameni care au

modelul de business e la fel de valabil şi

zare unde terminalul, POS-ul, este foarte

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

17 C

L

U

B

important. Cu cele peste 60.000 de POS-

gestionează clientul. Lucrurile se schimbă

C.R.: Încercăm să eficientizăm resursa

uri în întreţinerea noastră, competenţele

radical atunci când la nivelul clientului nu

umană de care dispunem. Practic, am tre-

noastre îşi spun cuvântul. Avem prezenţă

există această organizare.

cut la un sistem de monitorizare a eficienţei

naţională, dispunem de suport pentru toate

B.M.: Aveţi şi exemple în acest sens?

fiecărui angajat pe client şi pe produs, care

tipurile de terminale. În atari circumstanţe,

C.R.: Am fost contactaţi la un moment

ne permite să fim mai eficienţi. Creşterea

devine firesc ca un lanţ de farmacii să ape-

dat de Altex, cu care sper să ajungem la

numărului de oameni nu înseamnă în-

leze la serviciile noastre, pentru că noi ne

o colaborare. Cei de la Altex au simţit ne-

totdeauna eficienţă. Uneori e mai bine să

adresăm în general companiilor cu răspân-

voia unei companii profesionale de service.

faci mai multe lucruri cu un număr dat de

dire teritorială, ca să beneficiem de atuul

Au nevoie de un partener serios, corpora-

angajaţi. Ca atare, pe perioadă scurtă sau

prezenţei noastre naţionale.

tist, de discuţii. Avem discuţii şi cu altfel

medie nu planificăm o creştere a numărului

de categorii de clienţi. Noi nu ne adresăm

de angajaţi. Eventual, pot apărea schimbări

doar clienţilor finali. Ne adresăm, de pildă,

în cadrul echipei în sensul clasic al rotirii

unor intermediari de genul operatori de

cadrelor pentru a optimiza rolul fiecărui

telecomunicaţii.

angajat.

B.M.: Ce importanţă strategică are acest contract? C.R.: Acest contract intră în categoria relaţiilor corporatiste pentru noi. Într-un fel, am importat know-how din zona de

B.M.: Acum doi ani, la preluarea IIRUC,

retail către o ofertă de corporate. Practic,

una din ţintele declarate era piaţa finan-

am îmbunătăţit oferta de corporate IT pe

ciar-bancară. Cum a fost evoluţia firmei din

care o avem cu componente de terminale

acest punct de vedere?

B.M.: Cât mai este loc de creştere în actualele condiţii ale IIRUC? C.R.: Din păcate, nu sunt chiar foarte multe cereri de intrare în colaborare cu noi.

de comerţ şi terminale fiscale. Ca atare, din

C.R.: Lucrăm cu trei bănci. Unul din

Criza a blocat foarte multe din proiectele de

punct de vedere strategic, acest contract

clienţii noştri principali este Banca Naţională

dezvoltare ale clienţilor potenţiali. Trăim

este foarte important. Noi încercăm acum să

a României, un alt client este ING. Suntem

acum într-un fel de status-quo, într-un soi

trecem la următorul nivel calitativ, în sensul

în discuţii avansate cu Banca Transilva-

de aşteptare.

adresării clienţilor naţionali mari cu activi-

nia. Lucrăm pentru o bancă din Ucraina,

tate de comerţ.

unde facem consultanţă şi servicii soft-

B.M.: Care ar fi suma medie a unui contract IIRUC?

B.M.: Când vor intra în portofoliu clienţi

ware, mai exact aducem know-how bancar

C.R.: Avem contracte cu sume mici, de

mari din alte domenii, cum ar fi producţia,

pentru a implementa un software, pe baza

câteva mii sau zeci de mii de euro, dar avem

desfacerea de carburanţi, de pildă?

experienţei din România, totul pe tehnolo-

şi contracte de milioane de euro. Tendinţa

gie IBM.

în mod clar va fi de atragere a contractelor

C.R.: Vom semna cât de curând un contract cu un astfel de mare jucător de pe piaţă, iar asta reprezintă un succes enorm

B.M.: Deci în acest moment Iiruc a devenit o companie regională...

mari, pentru că, aşa cum am declarat deja, ne concentrăm pe clienţi mari, cu reţele

pentru noi. Astfel de clienţi sunt exterm

C.R.: Da. Din contractul din Ucraina

naţionale. În definitiv, vorbim de eficienţă

de importanţi pentru noi. Din fericire, la

câştigăm cam o jumătate de milion de euro

aici. Cu cât un client este mai mare şi dis-

respectivul client am dat peste un mediu

pe an. Strategic, noi suntem definiţi ca un

pune de mai multe unităţi, cu atât costurile

în care se înţelege foarte bine necesitatea

hub pentru ţările din jurul României. Nu

mele per unitate sunt mai mici şi deci ac-

unui client serios. La cât de diverse sunt

am avut alte activităţi până acum pen-

tivitatea e mai eficientă din punct de vedere

ofertele de pe piaţă, este foarte important

tru că suntem destul de ocupaţi cu ceea

financiar.

ca la nivelul clientului să existe o cultură

ce se petrece la nivel naţional. Pe viitor

B.M.: IIRUC este prezentă în domenii de

de business propice. Noi ţintim clienţii care

ne interesează însă şi alte pieţe, cum ar fi

viitor precum Software as a Service, SOA,

au deja implementată o astfel de cultură, iar

Bulgaria. Ne interesează mai ales ţări în

outsourcing, virtualizare. Dincolo de criză,

pe ceilalţi îi ajutăm să ajungă la maturitatea

care prezenţa Raiffeisen este puternică.

când se va putea vorbi în România de

necesară ca să-şi reducă cheltuielile.

B.M.: Tot acum doi ani anunţaţi un plan

B.M.: Cum îi ajutaţi?

de restructurare internă. S-a definitivat

C.R.: Prin consultanţă şi exemple. Noi

acel plan?

adoptarea pe scară largă a unor astfel de concepte? C.R.: În România, serviciile şi soluţiile

încercăm să efectuăm nişte calcule pentru

C.R.: Maturitatea unei companii repre-

de acest tip nu pot fi mai bune decât ţara

client. Când calculăm TCO pentru anu-

zintă un proces care nu se încheie niciodată.

în sine. Actualmente, suntem ultimii în

mite tipuri de activităţi, dacă ştii despre ce

Tot timpul vin oameni noi şi apar activităţi

Europa din punctul de vedere al unor ast-

vorbeşti şi dispui de experienţa necesară,

noi. Însă reorganizarea principală, cel puţin

fel de servicii sofisticate. Ca atare, proba-

aşa cum, din fericire, este cazul nostru,

pe zona de IT, s-a încheiat. Lucrurile sunt

bil că România nu va atinge prea curând

poţi foarte uşor să demonstrezi cuiva fără

clare. Totul se desfăşoară acum centralizat,

un nivel echivalent celui al Germaniei, de

o experienţă internaţională, dar care fler şi

conform unor procese bine puse la punct. Pe

pildă. Importantă însă este poziţionarea pe

bun simţ în afaceri, ce poate câştiga din in-

zona de retail urmează să îmbunătăţim pro-

o astfel de piaţă, iar noi privim lucrurile în

trarea într-o relaţie de afaceri cu noi. Până

cesele şi structurile. Nu ne-am concentrat

mod pozitiv. Din ce în ce mai multă lume

la urmă, serviciile reprezintă un domeniu de

foarte tare pe această zonă pentru că era o

vrea SaaS, înţelege ce este SOA, apreciază

execuţie. Dacă cineva este bine organizat,

zonă care mergea foarte bine din plecare.

tot mai mult ce înseamnă securitatea IT.

serviciile oferite de tine reprezintă o piesă mică dintr-un serviciu mai amplu pe care îl

B.M.: Asta va însemna şi cerere suplimentară de resurse umane? www.ittrends.ro

Trendul este pozitiv, dar depinde ce ţintă îţi fixezi şi unde vrei să ajungi. 


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

18 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Storage reinventat prin flash şi virtualizare de Monica Muscã

rima Conferinţă de Tehnologie Agora din 2010 a adus în prim plan cele mai noi trenduri tehnologice care au apărut pe piaţa de storage în ultimii ani. Storage este procesul de reţinere a informaţiei în memoria senzorială, memoria pe termen scurt sau, cu aspect permanent, prin memoria pe termen lung, conform definiţiei generale pe care o găsim cu uşurinţă pe wikipedia. Evenimentul a avut în vedere toate cele trei aspecte prin abordarea companiilor prezente, principalii furnizori de soluţii pe această piaţă.

P

„Redefining

Storage

Performance

and

este sistemul recomandat pentru plasarea

Efficiency” a fost tema propusă de Sun

automată a datelor pentru a atinge cei mai

Microsystems în care reprezentantul com-

buni indicatori de performanţă şi cost,

paniei a prezentat provocările cu care se

după cum recomandă Kostas Piperis.

confruntă storage-ul în ziua de azi de la

Mobilitatea a reprezentat o provocare

performanţă şi cerinţele SLA, la scalarea

pentru furnizorii de storage, provocare

aplicaţiilor pentru cerinţele de business,

depăşită cu succes de furnizori în ultimii

până la cost, putere, spaţiu şi răcire.

ani, prin soluţiile potrivite pentru a trece peste limitările datorate dependenţei de o locaţie. Reprezentantul Sun Microsystems a militat pentru beneficiile aduse de noile tehnologii Flash care contribuie fundamental atât la creşterea performanţelor, cât şi la reducerea consumului de energie.

Marius Vasile, Storage Sales Manager IBM România

După ce reprezentantul Sun Microsys-

Kostas Piperis, Open Storage & Tape Archive SE, Sun Microsystems „Am încercat să mă adresez atât per-

tems a ridicat mingea la fileu printr-o

punctului de recuperare obiectiv (Recovery

comparaţie a tehnologiei actuale Sun

Point Objective – RPO). Apoi costurile se

cu tehnologia IBM în baza unei analize

vor corela cu bugetul alocat pentru asigu-

independente,

rarea dezastrelor.

Marius

Vasile,

Storage

Sales Manager IBM România, a ţinut să

Marius Vasile a susţinut: „După defini-

menţioneze că IBM a inventat storage-ul

rea indicatorilor de RPO şi RTO pentru

în urmă cu 50 de ani, în fiecare an teh-

organizaţie se poate discuta de soluţia

nologiile IBM venind cu noi facilităţi

potrivită”, aceşti indicatori fiind esenţiali

corespunzătoare trendurilor actuale.

în definirea necesităţilor de infrastructură

sonalului tehnic, cât şi managementului

pentru

acoperirea

back-up-ului

şi

a

stocării prin tehnologia potrivită. Ţinând

am reuşit să conving ambele părţi”, ne-a

Pentru alegerea soluţiei potrivite se defineşte atent RTO şi RPO

menţionat Kostas Piperis, Open Storage &

Este necesară analiza şi asigurarea unui

vizibilităţii, de micşorare a riscurilor şi de

Tape Archive SE, Sun Microsystems. Noua

echilibru între costurile necesare dezvoltării

promptitudinea recuperării datelor în cazul

arhitectură pe storage implică serverele,

suportului IT pentru atingerea obiectivelor

dezastrelor este important să se asigure

cu necesităţi de performanţă, flash pen-

stabilite pentru principalii indicatori: timp

un echilibru efectiv între cantitatea de date

tru extinderea capacităţii şi storage pen-

de recuperare în caz de dezastru

recuperate şi disponibilitatea datelor după

tru capacitate pe harddisk. Solaris ZFS

covery Time Objective – RTO) şi cele ale

companiilor în prezentarea mea şi sper că

www.ittrends.ro

cont de tendinţele actuale de creştere a

(Re-

recuperare.


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

19 E

RPO şi RTO Timpul de recuperare în caz de dezastru (Recovery Time Objective – RTO) reprezintă – în sistemul de referinţă ITIL – timpul necesar pentru a restaura şi a reface activitatea de business în cazul unui accident, al unei disfuncţionalităţi apărute în sistemele IT (în caz de dezastru). Punctul de recuperare obiectiv (Recovery Point Objective – RPO) se defineşte ca fiind cantitatea pierdută de date şi informaţii care poate fi acceptată de către business în cazul unui accident, dezastru şi care este măsurată tot ca timp până la refacerea ei.

V

E

N

I

M

E

N

T

mentare şi exploatare. Banca foloseşte soluţiile Microsoft de la sisteme până la soluţiile de baze de date, DBM fiind aleasă pentru automatizarea completă a infrastructurii. „Am evaluat diverse soluţii din piaţă atât din punct de vedere al traiectoriei, cât şi al capabilităţilor acestora. Desigur, nu am dorit să plătim opţiuni din softul de back-up pe care nu le-am fi folosit oricum, aşa că am decis să mergem pe softuri dedicate precum

Mihai Tănăsescu, IT Consultant Acceleris System Integration stocare, concept revoluţionar şi mai profitabil

Virtualizarea un aspect important în stocare

într-o perioadă de criză manifestată la nivel

În continuare Sebastian Vîjeu, Platform

«Noua tehnologie de stocare se bazează pe

Evangelist Microsoft, a prezentat o privire

o combinaţie de elemente deja prezente pe

de ansamblu asupra Data Protection Ma-

piaţă şi anume: servere, sistem de operare

nager şi un exemplu de implementare în

propriu al SUN, Solaris şi hard-disk-uri. În

de costurilor prin tehnologia OpenStorage.

mediul enterprise: „în sfârşit putem spune despre DPM 2010 că este o soluţie enterprise ready, respectiv capabilităţile sale ajung la un

plus, adăugarea memoriei flash în ecuaţie a

Mihai Gârbă, şeful infrastructurii IT, MKB Romexterra Bank

făcut ca un nivel dublu de performanţă să poată fi atins la doar jumătate din costurile unei soluţii tradiţionale», susţine reprezen-

soluţia Microsoft. De asemenea, avem contracte de suport tehnic care ne ajută să fim acoperiţi în prevenirea oricăror probleme”, a susţinut reprezentantul MKB Romexterra Bank menţionând: „Interfaţa este intuitivă, extrem de uşor de folosit, setarea pentru back-up atât pentru server, cât şi pentru staţii este o chestiune de doar câteva minute”. Partea de virtualizare aduce costuri reduse, deşi produsul nu este încă suficient de matur întrucât necesită corecţii zilnice, realocarea

Sebastian Vîjeu, Platform Evangelist Microsoft

spaţiului manual, specialistul sperând că noua versiune va rezolva şi aceste probleme de administrare întâmpinate.

număr de 100 de servere, 1000 de laptopuri, peste 2000 de baze de date pe server şi până

OpenStorage votează pentru Flash

la 80 TB per DBM”.

În încheiere, Mihai Tănăsescu, IT Consultant

tantul Acceleris.

• Memoria flash realizează un număr de operaţii în câteva microsecunde, cea RAM (DRAM) în nanosecunde, iar hard-disk-urile (cele mai lente) în milisecunde. • Pentru un flash plătim zeci de euro per giga, pentru RAM sute de euro per giga, iar pentru hard-disk câţiva euro per giga. • OpenStorage foloseşte pentru anumite operaţiuni memoria de tip flash, reuşind să realizeze o balanţă perfectă între costuri şi performanţă. • Unităţile OpenStorage ce se folosesc masiv de memoria flash asigură două proprietăţi ale ZFS prin extinderea memoriei ARC (L2ARC) folosind SSD-uri optimizate pentru citire şi prin implementarea ZIL în interiorul unor SSD-uri cu performanţă sporită la scriere.

Centrul de sistem al DPM 2010 oferă

Acceleris System Integration a prezentat teh-

protecţie unificată a datelor pentru serve-

nologia open storage ZFS dezvoltată de către

Reprezentanţii companiilor au remarcat

rele şi clienţii Windows pentru cea mai

Acceleris, realizând şi o demonstraţie practică.

tendinţa spre virtualizare, cloud revenind ca

bună soluţie a companiei pentru acest me-

Problematica remarcată de către reprezentan-

un subiect „tabu”, sau o „fitză” în ultimele

diu, a susţinut şi argumentat evangelistul

tul Acceleris este faptul că unităţile de stocare

tendinţe tehnologice datorită reducerii de

Microsoft. DPM 2010 vine cu cea mai bună

sunt scumpe, iar hard-diskurile întâmpină şi

costuri pe care le aduce. Conferinţa de Teh-

protecţie şi scenariul potrivit de restore pen-

ele o limită de viteză de altfel firească, soft-

nologie Agora dedicată mediilor de stocare

tru disk, casete şi cloud, într-un mod sca-

ware-ul este proprietar şi presupune costuri

a prezentat prin soluţiile enunţate în cadrul

labil, sigur, uşor de administrat şi cu un

adiţionale, iar uneltele de analiză nu oferă

ei de către furnizorii din domeniu, o sinteză

cost redus. Cei prezenţi au avut prilejul de a

suficiente detalii administratorului de sistem.

a tendinţelor actuale pe zona de storage în

asista şi a interacţiona cu un client Microsoft

În plus, de cele mai multe ori configurarea

strânsă interconexiune cu nevoile de afa-

prin prezenţa şefului infrastructurii IT la

echipamentelor necesită cursuri de training

ceri, dar şi o varietate de concepte şi arhi-

MKB Romexterra Bank, Mihai Gârbă, care

şi specializare, nefiind facile şi intuitive

tecturi storage care să acopere satisfacerea

a implementat soluţia DPM în primul rând

pentru personalul tehnic. Mihai Tănăsescu

acestor nevoi, chiar şi în perioadă de criză

pentru costul redus şi simplitatea în imple-

a propus un concept nou pentru mediile de

economică. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

20 D O S A R

-

A D M I N I S T R A Ţ I E

P U B L I C Ă

Primăria Braşov, la un click distanţă! de Monica Muscă

n ediţiile precedente am vorbit despre diferite linii de finanţare care se acordă pentru domeniul IT, acum vă prezentăm concret un proiect aprobat spre finanţare: Primăria Braşov „La un click distanţă!”, proiect aflat acum în curs de implementare.

Î

Primăria Braşov a avut în vedere faptul că cetăţenii îşi doresc acces facil şi imediat către servicii publice care să fie disponibile non-stop şi pe care să le poată accesa fie de acasă, fie de la serviciu, fie din orice altă locaţie. Pe de altă parte, cetăţenii nu sunt interesaţi cine anume este responsabil de un anumit program sau serviciu public. Ei doresc servicii personalizate şi complete, accesibile dintr-o singură sursă integrată.

Primăria Braşov

Soluţia o reprezintă portalurile, care pot prezenta publicului o interfaţă unitară şi

Bugetul total al proiectului este de peste 2

furnizată de firma Industrial Software.

prietenoasă, indiferent de complexitatea

milioane de lei, cu valoarea fondurilor ne-

Pentru a asigura interfaţa unitară, obiec-

aparatului administrativ care se ascunde

rambursabile de 1.692.650 lei, cu un con-

tivul general al proiectului îl reprezintă

în spate.

tract semnat în luna august 2009.

realizarea unei comunităţi virtuale, cu

Proiectul „La un click distanţă!” a fost

Sursa de finanţare a acestui proiect este

dezvoltarea administraţiei electronice la

depus în luna noiembrie 2008, fiind ac-

POS CCE, axa prioritară III, domeniul major

nivelul primăriei municipiului Braşov şi a

ceptat ulterior pentru finanţare cu cel mai

de intervenţie 2, Operaţiunea 3.2.1., fiind

serviciilor publice subordonate consiliului

mare punctaj dintre toate proiectele depuse.

implementată o soluţie tehnică „la cheie”

local, prin aplicaţii integrate de tip backoffice şi frontoffice.

Potenţialii beneficiari ai proiectului

Rezultate aşteptate

• Primăria Municipiului Braşov, ca solicitant al proiectului, care va beneficia de interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii şi de o mai bună promovare a serviciilor oferite.

Proiectul urmăreşte implementarea unui

• Cetăţenii municipiului Braşov - conform datelor existente la Institutul Judeţean de Statistică, în municipiul Braşov locuiesc 279.728 de cetăţeni, care vor beneficia de creşterea gradului de informare, servicii disponibile on-line, de o calitate sporită, cu timp de răspuns mult mai mic.

cetăţean, interconectat cu Sistemul Elec-

• Instituţiile subordonate municipalităţii: Serviciile publice din subordinea consiliului local vor beneficia de o interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii şi de o mai bună promovare a serviciilor oferite. În acest sens, vor oferi cetăţenilor prin portal şi infochioşc informaţii asupra stadiului cererilor depuse, prin sistemul informatic integrat de management de documente. Direcţia fiscală va oferi cetăţenilor informaţii asupra obligaţiilor/plăţilor şi patrimoniului.

aplicaţii integrate, sistemul va oferi servicii

• Reprezentanţi ai mediului de afaceri: conform statisticilor publicate pe siteul oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov Statistici, la sfârşitul anului 2007 în judeţul Braşov existau un număr total de 38.046 agenţi economici, al căror produs intern brut realizat a fost de 5,2 miliarde de euro. • Angajaţii primăriei Braşov – în prezent, în primăria municipiului Braşov lucrează 327 de persoane care îşi pot optimiza timpul de răspuns la solicitările contribuabililor, vor putea monitoriza şi evalua permanent activităţile pe care le subordonează, îşi vor îmbunătăţi capacitatea de adaptare la schimbări şi vor avea astfel acces la o imagine globală asupra activităţii proprii, putând să-şi adapteze rapid acţiunile în funcţie de cerinţele economice şi legislative ale momentului.

sistem informatic integrat, orientat spre tronic Naţional prin portal, call center şi servicii de plată electronică. Cu ajutorul a 9 publice online, încadrarea proiectului fiind pe nivelul 5 de sofisticare. Acest nivel introduce două noi concepte – personalizarea şi pro-activitatea – pe lângă interacţiunea bidirecţională şi efectuarea de tranzacţii electronice. Sistemul va presupune transmiterea automată de notificări privind stadiul soluţionării demersurilor: ca serviciu notificare prin mesaje personalizate afişate în portal şi serviciu de notificare prin mesaje e-mail. Pe lângă alte facilităţi, sistemul va permite

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

21 D O S A R

-

A D M I N I S T R A Ţ I E

P U B L I C Ă

colaborarea între instituţii şi parteneri din

integrat cu alte sisteme şi uşor de adminis-

soluţiei tehnice la cheie, a prezentat com-

mediul de afaceri, clarificarea situaţiei fis-

trat. Proiectul va pune la dispoziţie servicii

ponentele sistemului informatic integrat şi

cale şi recuperarea creanţelor. Tocmai pen-

administrative prin mijloace electronice,

serviciile e-administraţie care vor fi oferite,

tru a trece la administraţia electronică,

respectiv crearea de beneficii atât pentru

precum şi impactul preconizat.

viziunea Primăriei Braşov urmăreşte prin-

utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri),

cipiul e-administraţie: One Stop Shop.

cât şi pentru administraţia publică.

Proiectul tehnic implică furnizarea de produse hardware şi licenţe software stan-

Proiectul are în vedere şi unele rezul-

În cadrul operaţiunii 1, Susţinerea im-

dard şi specializate, precum şi servicii de

tate indirecte, printre care eficientizarea

plementării de soluţii de e-guvernare (in-

dezvoltare şi integrare pentru componen-

activităţilor interne în cadrul primăriei cu

clusiv e-administraţie) şi asigurarea conexi-

tele de portal web, call-center telefonic

schimbarea raportului dintre administraţia

unii la broadband, acolo unde este necesar,

automatizat şi sistem de plată electronică,

publică şi cetăţean, tocmai pentru a reduce

proiectul îşi propune îmbunătăţirea acce-

durata întregului contract fiind de 17 luni.

birocraţia. Se va crea un sistem centrali-

sului cetăţenilor la serviciile administraţiei

Industrial Software este partener al

zat de rutare a documentelor administra-

prin metode electronice, precum şi realiza-

primăriei municipiului Braşov încă din

tive (formulare administrative) şi se vor

rea unui concept de integrare între toate

anul 2001, context în care a implemen-

securiza tranzacţiile în mod centralizat, ca

componentele

tat soluţii informatice pentru: Taxe şi

obiective importante ale implementării, re-

Primăriei Braşov.

sistemului

informatic

al

profesionalizarea funcţionarilor publici şi

Impozite, Buget – Contabilitate, Personal - Salarizare, Registru Agricol, Manage-

ridicarea standardului lor profesional fiind

Stadiul proiectului

ment de documente, Infochioşc, Urbanism,

un alt obiectiv important.

Prima întâlnire de iniţializare a proiectului

Arhivare electronică. Pe site-ul primăriei,

Pe lângă facilităţile de securitate a

a avut loc la sfârşitul anului trecut, în data

www.brasovcity.ro, puteţi vedea live ce

tranzacţiilor, serviciile vor fi disponibile

de 18 decembrie 2009, prilej cu care firma

se întâmplă în Piaţa Sfatului, în Piaţa

24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână,

Industrial Software, în calitate de firmă

Revoluţiei-Republicii, pe Calea Bucureşti

într-o soluţie integrată, coerentă, uşor de

câştigătoare a licitaţiei pentru dezvoltarea

sau în zona gării încă din 2007. 

Managementul riscului la pacienţi n zona de administraţie publică, de o

„În România, Remine este primul pro-

importanţă aparte ar trebui să se bucure

iect de standardizare a proceselor şi proce-

aplicaţiile medicale, aplicaţii pentru care

durilor de management al riscului clinic la

managementul riscului trebuie foarte

pacienţii internaţi, astfel încât specialistul

atent monitorizat şi controlat. Comisia

să ia decizia optimă în cel mai scurt timp în

Europeană cofinanţează proiectul REMINE

funcţie de profilul de siguranţă al fiecărui

cu o valoare de 7,6 milioane de euro în

pacient”, ne-a declarat Daniel Nistor, Di-

care sunt implicate 12 state europene:

rector Executiv Info World. Fiind un proiect

Germania, Italia, Finlanda, Marea Britanie,

de cercetare&dezvoltare, platforma este

Austria, Belgia, Grecia, Portugalia, Suedia,

implementată iniţial pentru testare în patru

Slovacia, Slovenia şi România.

centre pilot: unul în Marea Britanie, douã în

Î

Conform unor studii recente, riscul de

Italia şi unul în Finlanda. Ulterior, proiectul

îmbolnăvire aleator (RAPS) reprezintă

va trebui să genereze anumite venituri ce îi

unul din factorii de morbiditate cei mai

vor permite autosustenabilitatea.

Daniel Nistor, director executiv Info World

importanţi în spitale. Doar în faza de te-

La nivel european, unicitatea este dată

rapie, peste 8% dintre pacienţii recuperaţi

şi de o nouă abordare privind armoniza-

de abordare de tip semantic. Platforma va

în spital suferă de boli adiţionale datorită

rea metodologiilor de detecţie şi a căilor de

permite prelucrarea rapidă şi securizată a

RAPS şi în jumătate din aceste cazuri apar

reacţie în cazul RAPS. În acest mod vor fi

datelor şi corelarea lor în mai multe do-

probleme semnificative de sănătate sau se

identificaţi factorii principali de risc şi va

menii.”

ajunge chiar la moartea pacientului. RAPS

avea loc o continuă revizuire a eficacităţii

REMINE se poate adapta oricărui sistem

există în orice stadiu al procesului de spi-

contramăsurilor specifice, inclusiv alinie-

medical şi poate fi implementat în orice tip

talizare: de la internare la externare, în

rea acestora cu liniile generale de manage-

de spital, condiţia minimă fiind ca în acesta

terapie şi terapie intensivă, iar o bună parte

ment al riscului clinic.

să funcţioneze un EHR (Electronic Health

din riscuri (conform estimărilor recente

Conceptual, REMINE contribuie la îmbu-

Record). În prezent, proiectul se află în

peste 50%) sunt predictibile, dar se petrec

nătăţirea procesului de sănătate prin defi-

stadiul de testare a platformei, finanţarea

datorită proastei comunicări între diferiţii

nirea unui sistem care să permită colecta-

începând din momentul semnării con-

actori ai lanţului de îngrijire a pacientului.

rea şi analiza datelor RAPS printr-o metodă

tractului în 2009. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

22 T

E

N

D

I

N

Ţ

E

Europenii s-au săturat de criză de Elena Andreea Liţă

n timp ce previziunile economice pentru 2010 nu sunt foarte optimiste, fiind vehiculate constant subiecte precum deficitul bugetar ridicat sau creşterea numărului de şomeri, unii analişti fiind chiar de părere că în acest an criza financiară se va resimţi mai acut, atât la nivelul mediului de afaceri, cât şi al populaţiei, locuitorii din ţările europene nu mai doresc ca aceste subiecte să fie atât de popularizate în mass-media, care, în opinia acestora, se face vinovată de adâncirea crizei.

Î

TV despre vacanţe şi călătorii faţă de perioada de dinaintea crizei.

Mai puţină distracţie Rezultatele sondajului au mai arătat că, atunci când vine vorba despre reducerea activităţilor de relaxare (ieşiri în baruri şi restaurante

Potrivit un sondaj european de televiziune

în Austria, Ungaria şi Elveţia o treime din

sau la cinema), acesta este primul aspect

realizat de UPC în 2009, telespectatorii euro-

populaţie a fost de acord cu această afirmaţie.

avut în vedere. Această tendinţă de reducere

peni au obosit urmărind ştiri şi reportaje de-

O altă observaţie interesantă este că Miniştrii

a activităţilor de petrecere a timpului liber în

spre criza financiară şi majoritatea consideră

de Finanţe sau Prim Miniştrii din ţările unde

oraş s-a regăsit în toate ţările, cel mai mult în

că acoperirea excesivă a acestui subiect în

s-a realizat sondajul nu au avut de câştigat

Irlanda, unde 64% au răspuns că au petrecut

mass-media a dus la înrăutăţirea situaţiei.

în credibilitate prin prezenţa lor şi dezbaterea

mai puţin timp în baruri şi restaurante şi 48%

Principalele subiecte ale studiului, realizat în

acestui subiect la televiziune.

au mers mai rar la cinematograf.

perioada 26 octombrie - 16 noiembrie 2009,

Imediat după Irlanda, respondenţii din

în Olanda, Belgia, Irlanda, Austria, Elveţia,

Polonia, România, Ungaria şi Slovacia şi-au

Polonia, România, Ungaria, Cehia şi Slovacia,

regândit modalităţile de petrecere a timpului

au fost impactul pe care criza financiară l-a

liber din cauza crizei, şi nu numai a acestor

avut asupra comportamentului consumato-

două activităţi de relaxare menţionate mai sus.

rilor legat de privitul la televizor şi schimbările

Aproximativ un sfert din populaţie şi-a redus

apărute în viaţa de zi cu zi a europenilor ca

şi activităţile sportive, au cumpărat mai rar

urmare a crizei.

ziare şi au alocat mai mult timp pentru DVD/

Astfel, majoritatea respondenţilor au admis

video şi jocuri video.

că petrec mai puţin timp în baruri şi restaurante, comparativ cu perioada de dinaintea

Internetul, sursa preferată

crizei şi călătoresc mai puţin. În locul aces-

Sondajul de televiziune realizat de UPC în

tor distracţii, oamenii au optat pentru a sta

2009 a întrebat şi la ce sursă media au apelat

mai mult acasă, pentru a se uita la televizor,

respondenţii pentru a afla noutăţi legate de

naviga pe Internet şi şi-au petrecut mai mult

criza financiară: ţările din Europa de Est se

timp vizitându-şi prietenii ori familia. Rezul-

bazează pe Internet şi TV, mai rar pe presa

tatele sondajului arată că modalitatea în care

scrisă şi radio; o cincime din populaţia ţărilor

oamenii s-au informat despre criza financiară

est europene pare că şi-a anulat abonamen-

variază de la o ţară la alta; ţările din Europa

tele la ziare. Dimpotrivă, austriecii şi elveţienii

Centrală şi de Est s-au bazat în principal pe

sunt dependenţi în pimul rând de ziarele lor. Olandezii, belgienii şi românii au indicat tele-

televiziune şi Internet şi mai puţin pe ziare şi radio, în timp ce în celelalte ţări oamenii au

Câteva rezultate interesante legate de com-

viziunea ca sursă preferată de informaţii. În

presa scrisă ca principală sursă de informare.

portamentul consumatorilor legat de privitul

Cehia, majoritatea populaţiei (60%) utilizează

Radio-ul a fost cel mai puţin utilizat mijloc de

la televizor pe timp de criză constau în faptul

Internet-ul ca susă principală de informaţii,

informare cu privire la criza financiară.

că cei mai mulţi europeni nu s-au refugiat în

cel mai mare procent din toate cele 10 ţări eu-

programe TV gen seriale, jurnale de călătorii

ropene în care s-a realizat sondajul. Radio-ul

Criza, accentuată de televiziuni

sau programe de sport pentru a scăpa de rece-

este mediul de comunicare cel mai puţin utili-

În majoritatea ţărilor europene oamenii au

siunea economică. Respondenţii sondajului au

zat în toate ţările, doar irlandezii preferându-l

răspuns că s-au săturat să audă despre criza

indicat că nu au fost deranjaţi să se confrunte

ca a doua sursă de informaţii despre criză.

financiară la televizor. În Belgia, Republica

cu programe ce aveau ca subiect oameni

Numărul total de participanţi la cel de-al

Cehă, Irlanda, Olanda, Polonia şi Slovacia,

care şi-au pierdut locul de muncă sau casa

şaselea studiu anual realizat de UPC a fost

mai mult de jumătate din populaţie se declară

din cauza crizei financiare. Numai în Olanda

de 10.804 de persoane. Cercetarea a fost rea-

sătulă până peste cap de acest subiect. În

aproximativ jumătate dintre respondenţi au

lizată folosindu-se chestionare online, pe un

majoritatea celorlalte ţări, 40% sau mai mult

spus că nu le place să urmărească astfel de

eşantion reprezentativ de populaţie. La nivel

dintre respondenţi consideră, de asemenea,

programe. De asemenea, majoritatea europe-

local, cercetările au fost coordonate de compa-

că situaţia a fost exagerată la TV. Numai

nilor nu mai urmăresc la fel de mult programe

nia The Reputation Institute. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

23 O

P

I

N

I

I

10 Tehnologii strategice pentru revenirea din criză

C

a întotdeauna la început de an, dar mai mult ca oricând și din perspectivă strategică, analiștii încearcă să definească tehnologiile care vor avea rol de motor economic în acest an. Impactul acestora nu trebuie să se

rezume doar la creșterea din 2010, ci la toate programele și

Radu Crahmaliuc

inițiativele pe termen mediu și lung. Cloud Computing – concept apărut în ultimii doi ani, a fost promovat ca tehnologie strategică la începutul lui 2009. În scurt timp

Social Computing - domeniu încă de graniță, are în vedere asi-

a evoluat de la încercarea de a defini un model de calcul capabil

gurarea unei deschideri mai mari pentru utilizatorii unei organizații

să furnizeze o mare varietate de facilități IT, la serviciile integrate

la aplicații și servicii sociale, care să permită o integrare mai bună

într-o infrastructură cloud, menite să dezvole aplicații și soluții

între resursele enterprise interne și cele publice ale comunităților

mai complexe. Folosirea resurselor cloud nu elimină costurile IT,

online. Fiecare profil social al unui utilizator poate contribui la

dar poate ajuta la reechilibrarea acestora, funcție de priorități.

comuniunea eficientă între cele două tipuri de resurse.

Advanced Analytics – procesele de simulare și optimizare

Monitorizarea securității – tradițional, securitatea se rezumã

sunt bazate pe folosirea intensivă de instrumente analitice și

la construirea unui zid pentru izolarea sistemului de încercările

modele de eficientizare a proceselor de decizie, prin elaborarea

de intruziune din exterior. Soluțiile profesionale de securitate au

de scenarii și soluții alternative. Adoptarea eficientă a practicilor

în vedere astăzi monitorizarea permanentă, în scopul detectării

de analiză avansată depinde de modul în care instrumentele de

oricărei surse de activitate malițioasă. O serie de instrumente de

simulare, predicție sau optimizare sunt integrate în fluxul deci-

analiză și monitorizare cotidiană ajută azi la identificarea mai

zional de zi-cu-zi.

eficientă a oricărei activități suspecte.

Client Computing – noua denumire preferată pentru conceptul

Flash Memory – nu este un concept nou, dar reprezintă un

general de virtulizare, ne întoarce un pic în timp la epoca client/

alt unghi de vedere pentru stocare. Memoria flash este deja larg

server. Virtualizarea vine totuși cu noutăți în modul în care sunt

adoptată în familiarele stickuri USB sau in mini-cardurile ca-

Nimeni nu trebuie să stea cu mâinile încrucișate așteptând anunțul: „Poftiți în vagoane! Criza s-a terminat...”

«

merelor digitale; mai rapidă decât stocarea pe discuri rotitoare, este deocamdată mult mai scumpă, dar se mizează pe rata rapidă de adopție, în special pentru piața consumer și sistemele IT embeded. Disponibilitatea prin virtualizare – iată o altă valență a virtualizării, care se referă la posibilitatea de folosire nelimitată

împachetate aplicațiile terminalelor dintr-un sistem, reducând

a unor resurse de procesare, prin migrarea în timp real de pe o

riscurile de alegere greșită a unei anumite platforme sau sistem

mașină reală pe una virtuală și accesarea de la distanță a unor

de operare.

aplicații și servicii. Avantajele cheie ale unui astfel de sistem con-

Green IT - încă un trend lansat anul trecut, a evoluat de la

stau în reducerea costurilor de operare prin posibilitatea utilizării

o competiție acerbă pentru anunțarea celui mai economic server

unei mari varietăți de terminale ce pot accesa un cluster de servere

și a „becului cu aburi”, la o percepție elitistă legată de modul

prin intermediul aceluiași mecanism.

în care companiile salvează planeta prin integrarea în programe

Aplicațiile mobile – până la sfârșitul lui 2010 peste 1,2 mili-

green. Ca inițiative din această zonă se remarcă: eliminarea do-

arde de oameni vor folosi dispozitive bazate pe convergența din-

cumentelor tipărite, reducerea cheltuielilor de transport și cola-

tre mobilitate și Web. Pe de altă parte, fiecare platformă mobilă

borarea la distanță.

precum Apple iPhone poate susține în spate mii de aplicații, care

Redimensionarea Data Center – gândirea e simplă: dacă în trecut un Data Center era proiectat în funcție de estimările de

contribuie la rândul lor la creșterea mobilității și a flexibilității de utilizare.

dezvoltare pentru 15-20 de ani, inevitabil la un moment dat se

Bineînțeles că această listă de tehnologii nu este bătută în cuie

ajungea la un impas legat de inadecvența condițiilor inițiale.

și poate fi ajustată de fiecare organizație în funcție de gradul de

Grație tehnologiilor care reduc costurile operaționale, o parte din

absorbție al verticalei industriale de care aparțin și de cerințele

fondurile alocate inițial pot fi redirecționate, de exemplu pentru

specifice de business pe termen mediu și lung. 

obținerea unor spații suplimentare sau pentru ventilarea mai eficientă a serverelor.

rcrahmaliuc@yahoo.com

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

24 S

E

C

U

R

I

T

A

T

E

Valoarea tranzitorie a securității de Sorin Boieriu, Senior Consultant – Infologica

ntr-o coadã, ale cărei origini s-au pierdut de mai bine de 20 de ani, îşi manifestă nerăbdător prezenţa seniorii societăţii în căutarea serului salvator de imunizare, de producţie autohtonă. Factorul determinant, mobilizator şi, mai mult, capabil să conjuge mase mari de oameni pentru a-şi găsi salvarea nu a fost o argumentație extensivă, viguroasă, explicită, vastă, susținută din bugetul de stat, pe care înțelepciunea vârstei să o fi transformat în acțiune sau voință, ci un incident infecțios soldat cu o fatalitate, asociată titlului unei emisiuni. Incidentul, pe cât de regretabil în plan personal, pe atât de sfios raportat la nivelul înțelegerii unui fenomen retroviral. Sute de astfel de incidente (mai mult sau mai puțin) au lăsat o națiune amorțită, pradă acțiunii nediscriminatorii a virusului ucigaș de proveniență internațională.

Î

Sorin Boieriu, Senior Consultant – Infologica

Asocierea cu titlul unei emisiuni populare a

mecanismelor care conduc la stabilirea

timei: victime cunoscute, identificabile

fost evenimentul declanșator, emisiune în

apetitului de risc sau a percepției riscurilor

cresc percepția riscurilor faţă de prezenţa

care spectatorii se regăseau (fiecare după

şi care, în definitiv, ar indica nivelul de

unor

puteri) şi cu care îşi aveau asociate tabie-

securitate necesar, se impune ca fiind un

generează frică, sentimentul de risc creşte;

turi şi amintiri, asociere care a născut frica,

demers esențial.

încredere: dacă instituțiile sau organizațiile

statistici;

spaima:

dacã

efectele

frica de fatalitate. Tabieturile, amintirile

Când frica este cea care definește riscurile,

implicate nu sunt credibile, senzația de

născute din emoții pozitive (amuzamen-

mai specific, percepția riscurilor, atunci

risc creşte; implicarea mass-mediei: este

tul indus de ghidușiile personajelor de pe

se activează o serie de preconcepții, de

direct proporțională cu creșterea senzației

sticlă) au fost asociate cu fatalitatea. Frica,

prejudecăți (bias-uri): potențial catastrofic:

de risc; caracterul repetitiv: repetarea unor

o forță capabilă să mobilizeze societatea.

dacă numărul fatalităților (de ex. numărul

evenimente conduce la creșterea percepției

Frica este nediscriminatorie, este in-

victimelor) este ridicat într-un eveniment

riscurilor; echitate: dacă beneficiile şi riscu-

stinctuală, are ascendentul supraviețuirii

singular – faţă de evenimentele cu număr

rile sunt împărțite (beneficiile revin unei

speciei. Nu necesită justificări, argumen-

scăzut de fatalităţi dispersate în timp –

părți, riscurile unei alte părți), percepția

tări şi demonstrații, este capabilă prin

percepția riscului creşte; familiaritate: eve-

riscurilor creste; beneficii: dacă benefici-

ea însăşi să le respingă. Frica este im-

nimentele nefamiliare sau evenimentele

ile unei activităţi nu sunt clare, activitatea

perioasă, imediată, căci nu acceptă decât

noi, cresc percepția riscului; comprehen-

respectivă creşte percepția riscurilor; re-

servilism, supunere, submisivitate vigu-

siune: dacă în privința unei activităţi, a

versibilitate: efectele sau consecințele unei

roasă. Frica instaurată este sinonimă cu

unui fenomen sau a unei tehnologii există

acțiuni sunt considerate a fi ireversibile,

supraviețuirea.

un grad scăzut de comprehensiune la

percepția riscului creste; riscuri personale:

Frica este opusul rațiunii. Frica are o

nivelul capacitații individuale de analiză,

dacă amenințarea este personală, percepția

istorie intrinsec legată de istoria speciei

percepția riscului creşte; control personal:

riscului creşte; origine: riscurile induse din

umane. Frica este motorul mobilizator al

dacă individul are sentimentul că deține

activităţi umane sunt percepute ca fiind

împlinirii naționale (după Hobbes), este

un control limitat

asupra consecințelor

mai ridicate decât cele naturale; tempo-

simbolul regal al autorităţii (după Mon-

unui eveniment (este pasager într-un avi-

ralitatea: riscurile imediate sunt percepute

tesquieu) şi mobilul deșertăciunii tero-

on, spre exemplu) percepția riscului creşte

a fi mai urgente decât riscurile aceleiași

rii (după Arendt). Când frica este unica

faţă de situația în care există senzația de

activităţi din viitor.

variabilă în calculul riscului, rezultatul nu

control asupra consecințelor posibile ale

De câte ori astăzi (!) nu s-a făcut apel la

poate fi decât incidental, accidental sau

unui eveniment sau situaţii (conducerea

frică într-o situație cu care te-ai confruntat:

conjunctural corespunzător unei realităţi.

automobilului); voluntariat: dacă nu există

hackeri rapace au devalizat o organizație

De cele mai multe ori nu este (nu aş vrea

consimţământ în angajarea într-o activitate

cunoscută, furtul identităţii… un clișeu,

să fiu mai radical spunând că niciodată

ce implica riscuri, sentimentul de frică este

o abundenţă virală (de data aceasta mal-

nu este, las la latitudinea cititorului să

mai accentuat; copii: percepția oricărui risc

ware) a năpădit peste frivolele sisteme de

facă această apreciere, în măsura în care

este mult mai crescută dacã sunt implicați

calcul, companii renumite violate în partea

consideră oportun).

copii; generații viitoare: dacă riscurile tind

cealaltă a globului ş.a.m.d. Tot de atâtea ori

Întrucât riscul este fundamental în defini-

să se propage asupra generațiilor viitoare,

de câte ai văzut coloratele mesaje de cam-

rea necesitaților de securitate, înțelegerea

percepția riscului creşte; identitatea vic-

panie publicitară, toate promițând echiva-

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

25 S

E

C

U

R

I

T

A

T

E

lentul trupelor de intervenție rapidă antitero

Prin urmare, acțiunile intenționate, ne-

implică cunoașterea aprofundată a me-

în jurului datelor informatice sau măcar

justificate, nemandatate se numesc atacuri:

todelor funcțional operaționale ale soluției

protecție pentru un bun personificabil.

atacurile sunt modalitățile specifice care au

de securitate precum şi a limitărilor so-

Securitatea este altceva decât necesitatea

ca scop eludarea sistemelor de securitate

luției. Ce riscuri sunt induse sau cauzate

imperioasã de a avea o stare emoțională

sau compromiterea unui sistem ori al unui

de soluția de securitate? Consecințele

confortabilă.

subansamblu al sistemului. Obiectele ata-

neintenționate sau cauzale, în urma in-

cate se numesc bunuri: cu valoare sau

teracțiunii cu alte sisteme, generate de

atribute diverse.

soluția aleasă sau de unul dintre compo-

Securitatea este ansamblul măsurilor de control care au ca scop prevenirea consecințelor adverse asupra bunurilor, a

Securitatea este preocupată de meca-

nentele de control a acestei soluții, necesită

unor atacuri intenționate, nemandatate,

nismele de protecție. Măsurile individuale,

o identificare imediată în scopul evaluării

ilegitime.

discrete şi independente utilizate în scopul

adecvate. Ce costuri şi/sau schimburi

Securitatea se preocupă cu măsuri de pre-

asigurării securității se numesc elemente

(trade-offs) implică soluția de securitate?

venire: un sistem (colecție de subansam-

de control, contramăsuri sau mecanisme

Toate sistemele de securitate generează

ble funcționale care, operând împreună,

de protecție.

costuri şi/sau schimburi. Soluțiile alese,

alcătuiesc un sistem) de securitate este

Justificarea implementării elementelor

prin componentele lor, implică unele cos-

setul de măsuri şi elemente de control ori-

de control necesare asigurării securității

turi, însă, mai des, schimburile generate

entate către reducerea unor efecte adverse.

unui sistem, în conformitate cu apetitul

de unele din soluții (timp, convenienţă,

Ca orice alt sistem, sistemele de securitate

de risc trebuie să prezinte într-o mani-

intimitate, confidențialitate etc.) este im-

sunt expuse atacurilor.

era adecvată un răspuns la următoarele

perios necesar a fi înţelese.

Securitatea este preocupată de acțiunile

întrebări: Ce bunuri urmează a fi prote-

Securitatea unui sistem, chiar şi cea

intenţionate: protecția împotriva acțiunilor

jate? Scopul stabilit ajută la clarificarea

personală, ar trebui să se desprindă de

neintenționate intră sub aria de incidenţă a

problemei.

ce

comportamentul indus sau generat in-

măsurilor de siguranță. Acțiunile intențio-

urmează a fi protejate indică mãsurile

stinctual. Frica, temerile, reacțiile im-

nate, nejustificate sau nemandatate intră

adecvate de protecție. Care sunt riscurile

pulsive şi spontane sunt specifice unei

sub incidenţa securității. Acțiunile nejus-

asociate bunurilor? Răspunsul la această

societăţi dezorganizate, copleșite de slă-

tificate sau nemandatate nu sunt neapărat

întrebare implică o înțelegere adecvată a

biciuni sălbatice, incontrolabile şi greu

ilegale.

ceea ce urmează a fi protejat, precum şi

de vindecat. Costurile generate, atât fi-

Securitatea necesită existenţa conceptu-

a urmărilor sau consecințelor unui atac

nanciare, cât şi în termeni de libertăţi in-

lui de atacator: entitate care acționează

reușit, a metodologiei de atac, a motivației

dividuale sau societale necuantificabile,

intenționat într-o manierã nejustificată şi

şi a atacatorilor. În ce măsură elementele

devin ireversibile, conducând la stări con-

nemandatată. Conceptul de atacator este

de control ale soluției de securitate reduc

flictuale şi convulsii profunde atât în plan

lipsit de conotație peiorativă sau aprecieri

riscurile asupra bunurilor? Dacă soluția

social, cât şi în plan organizatoric sau

morale, etice sau legale. Nu implică în mod

de securitate aleasă nu asigură protecția

instituțional. 

obligatoriu şi intenție maliţioasă (chiar

adecvată, atunci utilitatea soluției este

dacă de cele mai multe ori este cazul).

cel puțin îndoielnică. Un răspuns adecvat

Identificarea

www.ittrends.ro

bunurilor

sorin.boieriu@infologica.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

26 D O S A R

-

C O M U N I C A Ţ I I

U N I F I C A T E

Unificarea comunicaţiilor şi a colaborării de Monica Muscă

eunirea aplicaţiilor pentru comunicaţii şi colaborare unificată este încă într-un stadiu embrionar şi mai puţin matur decât pieţele de comunicaţii unificate sau platformele de colaborare luate separat, dar au potenţialul de a ajunge mult mai departe în realizarea de schimbări transformaţionale după cum apare într-un studiu Gartner realizat de analiştii Sanish KB şi Jeffrey Mann.

R

laborare pe partea de e-mail şi mesagerie instant (IM). Această separare s-a mai redus, întrucât oferta Microsoft şi IBM de voce completează cu facilităţi de conferinţe, iar vendori precum Cisco se deplasează în mod agresiv spre piaţa de colaborare.

Termenul de comunicaţii şi de colaborare

compania cărora se adresează. Acest lucru

Mashups, portalurile de console, inter-

unificată (UCC) descrie convergenţa a

ar putea ajuta clienţii să-şi planifice din

feţele de programare a aplicaţiilor, ser-

două zone tehnologice bine stabilite în care

timp strategiile lor UCC şi, de asemenea,

viciile web şi clienţii la pachet vor permite

capabilităţile de comunicaţii sunt adăugate

pot reduce complexitatea în abordare. Cei

şi serviciilor de comunicaţii şi colaborare

tehnologiilor de colaborare şi vice-versa.

care au expertiză numai în comunicaţii

să fie alăturate într-un mix care include

Până nu demult, tehnologiile şi vendorii

unificate sau pe partea de colaborare, ar

e-mail, feed-uri RSS, reţele sociale, calen-

de comunicaţii şi colaborare au fost destul

putea să-şi întărească capabilităţile lor pen-

dare, blog-uri, activităţi, wiki-uri, pagini

de diferiţi, vendorii de telefonie şi pro-

tru a susţine şi a juca un rol vital în piaţa

personale şi forumuri de discuţii.

duse de reţelistică furnizau prima catego-

UCC. Furnizorii ar trebui să-şi consolideze

Tendinţa este de convergenţă a tuturor

rie, în timp ce companiile de software ca

capacităţile de integrare a soluţiilor proprii

funcţiilor de produs şi de piaţă, inclusiv

Microsoft şi IBM dominau cea de-a doua

cu soluţiile UCC ale principalilor vendori

din domeniul de aplicare al comunicaţiilor

categorie, respectiv partea de colaborare.

sau ar trebui să construiască capacităţi

unificate cu alte programe de colaborare

Comunicaţiile şi colaborarea unificate au potenţialul de a merge mult mai departe spre realizarea de transformări în modul de lucru, de colaborare între oameni.

«

bazate pe funcţii şi pieţe, cu spaţii de lucru în echipă şi instrumente de colaborare, wiki-uri, funcţii de portal, mashup, software-ul social şi sprijin în comunitate. Comunicaţiile unificate şi partea de colaborare abordează această convergenţă din perspectiva colaborării.

Acum, numărul de vendori care oferă ast-

proprii pentru a susţine şi a juca un rol vi-

fel de produse sunt în creştere, depăşind

tal în piaţa UCC.

Comunicaţiile unificate

Organizaţiile adoptă comunicaţiile unifi-

Gartner defineşte produsele de comunicaţii

Furnizorii adaugă acum funcţionalităţi

cate sau colaborarea cu o viteză diferită

unificate (echipamente, software şi ser-

suplimentare produsului, ca o parte a por-

din cauza priorităţilor, a toleranţei la risc şi

vicii) ca fiind cele care facilitează folosirea

tofoliului de accesorii care se suprapun sau

a potenţialelor beneficii. Având în vedere

mai multor metode de comunicare în com-

vin în competiţie directă cu alte produse

acest aspect, vânzătorii de UCC ar trebui să

panii. Acest lucru poate include controlul,

dezvoltate in-house de alţi furnizori sau

identifice individual priorităţile clienţilor şi

gestionarea şi integrarea mai multor me-

utilizate ca servicii cloud. Această evoluţie

să ofere soluţii relevante fiecăruia pentru a

tode. Produsele UC integrează canale de co-

complică decizia de achiziţie care revine

avea succes pe piaţă.

municare (mass-media), reţele şi sisteme,

limitările anterioare.

end-userului. Prezenţa va juca un rol ma-

Comunicaţiile unificate şi platformele

precum şi aplicaţii IT de afaceri şi, în unele

jor în tehnologia UCC, din moment ce un

de colaborare au în vedere convergenţa

cazuri, aplicaţii de consum şi dispozitive.

motor de prezenţă ajută în gestionarea

comunicaţiilor cu tehnologiile de colabo-

UC oferă posibilitatea de a îmbunătăţi în

disponibilităţii utilizatorului şi furnizează

rare. Până de curând, tehnologiile şi ven-

mod semnificativ modul în care individul,

informaţii contextuale importante pentru

dorii de UCC au fost relativ diferiţi, cu

grupul şi compania interacţionează şi

comunicarea în timp real, alături de instru-

telefonia şi soluţiile de reţea oferite de

acţionează.

mente de colaborare.

furnizori tradiţionali de telefonie precum

Aceste produse pot fi formate din suite

Furnizorii trebuie să prezinte un plan

Cisco, Avaya sau Siemens, pe de o parte,

independente sau pot fi un portofoliu de

clar al soluţiilor UCC venind cu oferte per-

şi furnizorii de soluţii software precum

aplicaţii integrate şi platforme care implică

sonalizate de comunicaţii unificate pentru

Microsoft şi IBM care dominau zona de co-

mai mulţi furnizori. În multe cazuri,

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

27 D O S A R

-

C O M U N I C A Ţ I I

U N I F I C A T E

comunicaţiile unificate se desfăşoară prin

Adoptarea tehnologiilor

tincte în domeniul comunicaţiilor (cum ar

extindere şi adăugare de funcţionalităţi la

UCC este într-un stadiu embrionar şi mai

fi partea de infrastructură pentru voce) şi

investiţiile deja existente în comunicaţii.

puţin dezvoltat decât comunicaţiile unifi-

alte colaborări distincte (zona de lucru în

cate, dar are potenţialul de a merge mult

echipă şi software-ul social), UCC permite

Despre colaborare

mai departe spre realizarea de schimbări

ambele domenii şi include partea de e-mail,

Tehnologiile de colaborare sprijină per-

transformaţionale în întreprinderi, angajaţii

audio/web/videoconferinţe, IM, Voice over

soanele care lucrează împreună, inter-

simţind nevoia unei colaborări strânse cu

IP ş.a.m.d. În prezent, în afară de aplicaţiile

venind în special în realizarea de taskuri

partenerii. În prezent, furnizorii concurează

client specifice, cum ar fi IBM sau Microsoft

cognitive atipice. Aceasta implică o va-

pentru a câştiga influenţă asupra utilizato-

Sametime

rietate largă de funcţionalităţi, inclusiv

rilor finali prin intermediul soluţiei proprii

dintre UC şi instrumentele de colaborare

e-mail, calendare de grup, conferinţe Web,

UC, iar ecosistemul partenerului se schimbă

este minimă sau aproape de zero. Este de

spaţii de lucru în echipă, IM şi softul so-

astfel încât foştii parteneri devin concurenţi

aşteptat ca piaţa UCC să ajungă la un nivel

cial. O parte dintre acestea sunt, de ase-

puternici. Furnizorii adaugă suitelor proprii

superior de maturitate pe piaţa enterprise

menea, incluse în definiţia UC, un fac-

de produse funcţionalităţi care se suprapun

în următorii doi până la cinci ani.

tor care încurajează adoptarea UCC. Dacă

sau concurează direct cu alte produse cre-

tehnologiile de colaborare există de ceva

ate in-house din motive complet diferite.

Impactul tehnologiei

timp, sub-categoria de software social

De exemplu, Microsoft Office Communica-

Creşterea pieţei UCC se va resimţi după ce

este relativ nouă. Gartner defineşte plat-

tions Server a debutat în primul rând ca o

tehnologiile de comunicaţii unificate ajung

formele sociale dedicate întreprinderilor

platformă de chat, dar cea mai recentă ver-

la maturitate. Până în 2013, utilizatorii

ca şi software care facilitează suportul şi

siune include funcţionalităţi de voce, tele-

vor deţine un set integrat de comunicare

promovează interacţiunile atipice între oa-

fonie şi Web Conferencing, caracteristici pe

şi de instrumente de colaborare, pentru a

menii dintr-o organizaţie. Această definiţie

care multe organizaţii le au implementate

conferi o valoare mai mare serviciilor de

largă cuprinde comunicaţiile convenţionale

prin alţi furnizori. Adoptarea UCC în rân-

interacţiune - atât din interiorul, cât şi în

şi instrumente de colaborare, cum ar fi

dul întreprinderilor va fi variată în funcţie

afara firewall-ul şi inclusiv pentru reţelele

e-mail şi spaţii de lucru comune, concen-

de zona geografică, pe de altă parte, UCC

fixe şi wireless - pentru activităţi simple

trându-se îndeosebi pe tehnologii de analiză

va varia şi în funcţie de maturitatea UC pe

de business. Serviciile de prezenţă vor

de reţea socială, managementul dinamic al

piaţa respectivă.

fi un instrument vital în UCC, permiţând

Communicator,

interacţiunea

profilului şi forme de interacţiune de grup,

Chiar dacă UCC este platforma în care

utilizatorilor să dea „click” pe un nume

cum ar fi: social bookmarks, social tagging,

piaţa de comunicaţii se suprapune cu piaţa

şi să apeleze o varietate de mecanisme de

rating de conţinut, blog-uri şi wiki.

de colaborare, unele tehnologii rămân dis-

colaborare. Spaţiile comune de echipă vor oferi arhive temporare şi persistente pen-

Gartner împarte UC în şase domenii

tru interacţiuni. Aceste funcţionalităţi vor

Telefonie - Acest domeniu include telefonia fixă, telefonia mobilă şi soft telephony, precum şi evoluţia spre centrale PBX şi Internet Protocol (IP)-PBX. Aici sunt incluse şi unele comunicaţii adiţionale în timp real, cum ar fi video-telefonia.

mulţi vendori, care în prezent oferă doar

fi disponibile ca un set complet de la mai

Conferinţe - Este inclusă atât partea de voce, video, cât şi capabilităţi de conferinţe web, precum şi capabilităţi convergente pentru conferinţe unificate. Mesaje - Implică în primul rând partea de e-mail, care a devenit un instrument indispensabil de afaceri, apoi voice mail, precum şi mesagerie unificată în diferite forme.

soluţii punctuale, vendorii fiind în curs de a-şi extinde ofertele. Integrarea standardelor va conduce către mult mai multe combinaţii posibile, depăşind varianta de a aborda un singur vendor pentru un tip de produs. O provocare în implementarea UCC o

Prezenţă şi mesagerie instant - IM, precum şi prezenţa, joacă un rol din ce în ce mai important în următoarea generaţie de comunicaţii. Serviciile de prezenţă se extind îndeosebi pentru a permite agregarea şi publicarea de prezenţă şi localizarea de informaţii către şi din surse multiple. Această funcţionalitate este uneori numită „rich presence”.

reprezintă posibilitatea de integrare per-

Clienţii - Clienţii unificaţi permit accesul la funcţii multiple de comunicare bazat pe o interfaţă consistentă. Aceştia pot avea diferite forme, inclusiv clienţii grei, clienţii desktop substanţiali, clienţii browser thin şi clienţi mobili PDA, precum şi calitatea de clienţi specializaţi în cadrul aplicaţiilor de afaceri.

gamă mai largă de instrumente. Acest lu-

Aplicaţii de comunicare - Este vorba de un grup extins de aplicaţii care au integrate direct funcţiile de comunicare. Zone ale aplicaţiilor principale includ unelte de administrare consolidate, aplicaţii de colaborare, aplicaţii de contact center şi aplicaţii de notificare. Cu toate acestea, în timp, alte aplicaţii vor fi activate în comunicaţii. În cazul în care aplicaţiile de afaceri sunt integrate cu aplicaţiile de comunicare, Gartner denumeşte aceasta ca şi proces de afaceri activ în comunicaţii (communications-enabled business process).

www.ittrends.ro

fectă a comunicării, a tehnologiilor de colaborare şi complexitatea care s-ar putea adăuga prezenţei mai multor furnizori cu o cru ar putea conduce la vânzarea complexă a soluţiei UCC pentru întreprinderi şi, de asemenea, complexitate în implementare. Pentru mai multe detalii despre studiile Gartner puteţi contacta Gartner România: Diana.Enache@Gartner.com


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

28 H

A

R

D

W

A

R

E

Noua generaţie de procesoare Intel, în România de Cristian Faur

Î

nceputul anului nu a fost lipsit de surprize interesante din partea producătorilor de hardware. O parte dintre ele s-au produs în străinătate, altele au ajuns deja la noi. Printre altele, singurul wafer de siliciu fabricat după noile procedee, pe 32 nm, din Europa, adus de Olaf Hoehne, Product Marketing Manager la Intel.

Intel a prezentat în România la sfârşitul lunii

Bazate pe microarhitectură „Nehalem”,

ianuarie noua sa familie de procesoare mo-

aceste noi procesoare pentru desktop, dis-

bile, desktop şi pentru sisteme încorporate,

pozitive mobile şi încorporate au fost create

2010 Intel Core, la doar câteva zile de la

pentru a reda şi edita muzică, jocuri, clipuri

lansarea oficială la nivel internaţional. Noile

video, filme, fotografii, reţele sociale şi alte

procesoare se găsesc deja pe piaţa locală în

aplicaţii mainstream solicitante. În plus, lap-

sistemele integratorilor Acer, Asus, eMag,

top-urile ultra-subţiri cu o grosime mai mică

HP, Lenovo, Maguay, MSI, Pcfun, PROSYS,

de 2,5 cm pot folosi aceste procesoare pentru

RHS, Sony şi Toshiba şi sunt disponibile în

noile trăsături care pot ajuta durata de viaţă

ofertele magazinelor Altex, Carrefour, Cel.ro,

a bateriei.

Domo, eMag şi Flanco.

Olaf Hoehne, Product Marketing Manager, Intel chip a companiei. Acesta a evoluat de la sta-

Noile procesoare Core i7 şi Core i5 includ

diul de simplă conectare a componentelor

Procesoarele 2010 Intel Core includ Intel

în plus Tehnologia Intel Turbo Boost1, care

până la capabilităţi la nivel de platformă.

Turbo Boost1, tehnologie dedicată laptop-

foloseşte un proces dinamic de adaptare

Familia Core este dotată şi cu tehnici de re-

urilor, desktop-urilor şi dispozitivelor încor-

în funcţie de sarcină, pentru a oferi utili-

ducere a consumului de energie, precum cea

porate. Lansarea noilor procesoare Intel Core

zatorilor o impulsionare a puterii de calcul

numită de Intel „hurry up and get idle” („lu-

i7, i5 şi i3 coincide cu apariţia noului proces

când este nevoie şi o reducere a consumului

crează mai repede şi intră în modul „idle”)

de producţie al Intel, pe 32 nanometri (nm)

atunci când se impune. Tehnologia Hyper-

sau „HUGI”, care permite procesoarelor să îşi

care – pentru prima dată în isto-

finalizeze rapid sarcinile, conservând

ria companiei – va fi utilizat pen-

astfel durata de viaţă a bateriei.

tru a produce imediat şi a livra pe

Noua familie de procesoare este

piaţă procesoare şi caracteristici la

prima care integrează grafică în

preţuri scăzute, dar şi pentru a in-

procesoarele PC mainstream. Acest

tegra grafică de înaltă definiţie în

lucru s-a făcut în special pentru

procesor. Noile procesoare 2010

redarea clipurilor video de înaltă

Intel Core sunt create pe baza

definiţie. De asemenea, aceasta

procesului de fabricaţie pe 32

este prima soluţie integrată din in-

nm, care include a doua generaţie

dustrie care oferă un sistem audio

de tranzistori cu poartă de metal

home theater multi-channel Dolby

şi constantă dielectrică ridicată.

TrueHD şi DTS Premium Suite. În

Această tehnică, împreună cu

plus, Intel HD Graphics suportă

alte progrese realizate, ajută la

jocuri mainstream şi 3D, fără a fi

creşterea

computerului,

necesară adăugarea unei plăci video

diminuându-i în acelaşi timp con-

suplimentare, oferind şi un suport

sumul de energie.

complet pentru noul sistem de ope-

vitezei

„Intel are plăcerea să prezinte astăzi în

Threading2 , inclusă în procesoare Intel Core

România unele dintre primele procesoare in-

i7, Core i5 şi Core i3, asigură funcţionarea în

O altă caracteristică intuitivă, disponibilă

tuitive din lume - familia de procesoare 2010

regim de multi-tasking, permiţând fiecărui

pentru cumpărătorii de notebook-uri main-

Intel Core. Acestea sunt primele produse

nucleu de procesare să ruleze thread-uri mul-

stream, este Intel Switchable Graphics, care

dedicate pieţei mainstream care integrează

tiple, ceea ce asigură utilizatorului un nivel

permite utilizatorilor pasionaţi de jocuri

cea mai avansată tehnologie şi sunt dis-

îmbunătăţit al performanţei şi al timpului de

foarte solicitante din punct de vedere grafic

ponibile la toate categoriile de preţ, utiliza-

răspuns, completat de eficienţă energetică,

să treacă automat de la grafica integrată Intel

torii români având astfel o ofertă mult mai

pentru momentele când mai multe sarcini

la placa video dedicată, fără a fi necesară o

variată din care pot alege un laptop sau un

sunt procesate simultan.

restartare a sistemului, pentru a atinge un

desktop potrivit necesităţilor”, a declarat Olaf

Suportând toate noile procesoare Core,

Hoehne, Product Marketing Manager Intel.

chipset-ul 5 Series este prima soluţie singlewww.ittrends.ro

rare Microsoft Windows 7.

nivel optim de durată de viaţă a bateriei şi performanţă. 


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

29 D

O

S

A

www.ittrends.ro

R


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

30 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Consumer Electronics Show 2010 de Cristian Faur

upă cum ne spune şi numele, nu e vorba de un eveniment centrat prea mult pe soluţii pentru afaceri. Totuşi, tehnologiile pe care le îmbrăţişează şi direcþiile în care fac investiţii marii jucători de pe pieţele internaţionale de IT&C pot constitui teme de reflecţie şi pentru oamenii de afaceri de pe plaiurile mioritice.

D

Temele pe care s-a axat evenimentul şi trendurile care s-a înţeles cã vor domina anul care abia a început sunt mai multe. Poate cel mai important lucru de notat este optimismul manifestat de toţi expozanţii de la această ediþie. Cu alte cuvinte, la Las Vegas, unde s-a desfăşurat show-ul, se

de produse electronice de consum”, a spus

apariţiile tot mai frecvente de materiale şi

pare că nu e criză. Cea mai mare expoziţie

Shapiro la sfârşitul evenimentului.

jocuri video 3D.

de bunuri electronice de consum, aşa cum

Printre produsele de remarcat în cadrul

Un alt segment de piaţă emergent îmbră-

le place organizatorilor să o descrie, nu

expoziţiei, tablet PC-urile au fost cele care

ţişat cu entuziasm de companiile IT a fost

duce lipsă de superlative: peste 2.500 de

au confirmat primele statutul de trend

cel al e-book reader-elor, nu puţine fiind

companii au prezentat peste 20.000 de

important al anului care abia a început.

opţiunile consumatorilor în materie de ast-

produse şi, în ciuda faptului că se spune

Asus, Dell, enTourage, Freescale Semi-

fel de device-uri. Oferta variată de e-book

că e criză, 330 de companii care nu mai

conductor, HP, ICD, Lenovo, Notion Ink şi

reader-e este cu siguranţă răspunsul indus-

participaseră la CES au avut anul acesta

Sony au fost companiile care au prezentat

triei la creşterea cantităţii de materiale de

standuri acolo. Şi numărul de vizitatori

sau lansat în premieră astfel de device-uri.

citit disponibile acum şi în format digital.

le-a depăşit pe cele din anii anteriori. Cum

Şi Apple a lasat propriul tablet PC, dar a

Nu în ultimul rând, industria a oferit un

aceste evenimente nu sunt dedicate numai

preferat liniştea de după eveniment pen-

răspuns foarte puternic iniţiativei Microsoft

lansărilor spectaculoase, tot la Las Vegas,

tru a-l prezenta în cadrul unei conferinţe

care doreşte ca toată lumea să aibă câte un

s-au desfăşurat o serie de conferinţe

separate. Tot un eveniment separat, deşi

calculator în living. Pentru că există foarte

despre tehnologii şi nu numai. S-au discu-

desfăşurat în timpul conferinţei, a fost

mulţi oameni care consideră că pentru a ac-

tat subiecte de la Twitter la schimbările cli-

şi lansarea Google Nexus One, telefonul

cesa internetul pentru YouTube sau site-uri

matice, numeroase personalităţi din toate

smart al celor de la Google.

de socializare direct de pe televizor nu este

domeniile fiind prezente la faţa locului.

Televiziunea 3D a fost şi ea în centrul

nevoie obligatoriu de calculator, la CES

„Ediţia 2010 a CES a prezentat un

atenţiei, destul de multe companii venind

2010 au apărut foarte multe echipamente

număr record de produse inovative şi a

la CES cu televizoare şi ochelari spe-

tip net-to-TV. În anii ce vin, urmează să

ridicat ştacheta pentru noile electronice de

ciali pentru vizioarea de materiale video

vedem în favoarea cui se va tranşa această

consum”, a spus Gary Shapiro, preşedinte

3D acasă. Panasonic şi Samsung sunt

competiţie de piaţă. Lucrul cel mai impor-

şi CEO la CEA, organizatorii evenimentu-

două companii cu produse interesante în

tant pentru consumatori este libertatea de

lui. „Mulţumită succesului fenomenal al

această zonă. Părerile comentatorilor în

alegere pe care le-o oferă concurenţa.

CES 2010, vedem deja tot mai multe com-

legătură cu aceste soluţii au fost împărţite,

Concluzia evenimentului este, aşa cum

panii înscriindu-se deja pentru participare

unii susţinând că 3D-ului îi stă mai bine

spuneam, una optimistă. În cadrul uneia

la ediţia din 2011. Chiar ne gândim la noi

în sala de cinema decât în living. Până

din conferinţele despre industrie organi-

zone tehnologice şi la noi spaţii de expu-

când vom vedea reacţia consumatorilor

zate cu ocazia CES, analiştii au avansat

nere pentru a putea acoperi întregul eco-

exprimată în număr de unităţi vândute,

suma de 681 de miliarde de dolari pentru

sistem al tehnologiei. Cu peste 120.000 de

firmele producătoare de televizoare 3D

piaţa mondială a electronicelor de consum,

participanţi, dintre care peste 5.000 au fost

au previziuni optimiste în privinţa lor,

în creştere faţă de anul trecut, în ciuda re-

ziarişti, analişti şi bloggeri, CES este cea

dat fiind şi succesul notabil al producţiei

zultatelor negative înregistrate în econo-

mai mare platformă globală pentru lansări

Avatar în varianta tridimensională, ca şi

mia mondială per total. 

www.ittrends.ro


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

31 D O S A R

-

A D M I N I S T R A Ţ I E

P U B L I C Ă

CALENDAR

CONFERIN}E GET IN CONTACT WITH YOUR AGORA FUTURE BUSINESS PARTNERS! CONFERINȚELE

REGIONALE R

CONFERINȚELE

DE SOLUȚII D

 Constan]a (Constan]a, Tulcea, C`l`ra[i) 16 martie Gala]i (Gala]i, Br`ila, Ialomi]a) 17 martie Ia[i (Ia[i, Vaslui, Boto[ani) 19 martie Bra[ov (Bra[ov, Covasna) 20 aprilie Sibiu (Sibiu, Alba, Mure[) 21 aprilie Cluj-Napoca (Cluj, Bistri]a-N`s`ud) 23 aprilie Craiova (Dolj, Olt, Teleorman) 18 mai Timi[oara (Timi[, Cara[-Severin, Arad) 20 mai

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

ROADSHOW DE TEHNOLOGIE ȘI FINANȚĂRI

Conferin]ele Regionale Agora sunt un Roadshow de tehnologie [i finan]`ri care promoveaz` solu]iipentru sc`derea costurilor [i eficientizarea afacerilor [i solu]ii de finan]`ri nerambursabile [i/sau par]ial rambursabile [i asigur`ri. Conferin]ele au fost lansate în februarie 2005 [i au înregistrat 52 de prezen]e pân` la sfâr[itul anului 2009 în cele mai dezvoltate regiuni ale ]`rii, însumând o audien]` de peste 5.000 de participan]i din aproape 4.000 de companii. http://solepad.agora.ro

CONFERINȚELE

Conferin]ele de Solu]ii Agora sunt o suit` de manifest`ri care alterneaz` workshop-uri interactive cu discu]ii în cadrul unor mese rotunde cu public, pe durata unei zile. Scopul Conferin]elor de Solu]ii Agora este de a prezenta punctele de vedere ale marilor juc`tori în domeniile de interes asupra tendin]elor pie]ei, precum [i a aduce laolat` furnizori [i utilizatori de solu]ii care, în cadrul discu]iilor one-to-one vor putea pune baza unor colabor`ri viitoare. Spa]iul special destinat fiec`rui partener permite atât prezent`ri demonstrative ale solu]iilor, cât [i discu]ii mai restrânse pe marginea acestora. La Conferin]ele de Solu]ii Agora publicul ]int` este format din factori de decizie [i directori economici, Chief Financial Officers, directori de achizi]ii din companiile medii [i mari [i administra]ia public`. Audien]a minim`: min. 50 de persoane / conferin]`. Solu]ii pentru IMM-uri (ERP, CRM, Document Management, BI) 11 martie Solu]ii New Business (SaaS, Cloud Computing,Outsourcing) 3 iunie

www.ittrends.ro

Conferin]ele de Tehnologie Agora reprezint` o suit` de manifest`ri menite a prezenta solu]ii concrete pentru administra]ia public` central` [i/sau institu]iile financiar-bancare, telecom, utilit`]i [i marile companii. La Conferin]ele de Tehnologie Agora publicul ]int` este format din factori de decizie [i directori IT, persoane care stabilesc bugetele de achizi]ii în marile corpora]ii. Audien]a minim`: cca. 60 de persoane / conferin]`. Conferin]ele de Tehnologie Agora au debutat în 2008, înregistrând 20 de conferin]e în primii 2 ani, audien]a fiind între 70 [i 140 de participan]i / conferin]`.

http://atc.agora.ro Storage 27 ianuarie Unified Communications 10 februarie Administratie Public` 24 februarie Virtualizare 24 martie Securitate 14 aprilie Business Continuity/Disaster Recovery 28 aprilie Centre de date 12 mai Open Source/ Free Software 27 mai Managementul infrastructurilor IT 16 iunie Intelligent Networks 30 iunie


Nr. 1-2 - Ianuarie-Februarie 2010

32 S

T

I

L

E72: Facelift de succes pentru Nokia E71 de Cristian Lãcraru okia E71 și BlackBerry în diverse

stabilitate excelentă terminalului în mână,

variante sunt telefoanele pe care

chiar și dacă mâna este umedă. Spre deose-

le-am întâlnit cel mai des la oa-

bire de E71, noul model folosește o versiune

menii din companii. E adevărat că

îmbunătățită pentru sistemul de operare,

la finalul anului trecut am văzut și destul

lucrând cu Symbian S60 versiunea 3. Tasta-

de multe modele iPhone, dar pentru mo-

tura este foarte ușor de folosit, chiar și cu o

ment piața europeană rămâne la cei doi

singură mână. A fost modificată tasta pen-

mari producători de mai devreme. Aplicațiile

tru spațiu. Este mai mică, fãcând loc altor

pentru telefoanele mai pretenþioase vor con-

două butoane. Preferam tasta mai mare, dar

ta foarte mult anul acesta și de acum încolo

într-adevăr se tastează ușor și repede.

N

multă vreme. Am văzut chiar o reclamă în

Am folosit și sistemul dual de lucru, office

Londra cu o aplicație pentru iPhone ce per-

și personal. Poți preseta două medii de

mite citirea contorului de gaze și trimiterea

operare, cu sunete, imagini... Este folositor,

index-ului direct către companie, urmând ca

iar schimbarea mediilor se face rapid.

factura să fie direct legată de acest consum

Mi-a plăcut mult browserul Web, rapid

declarat.

și intuitiv. Aplicația pentru citirea docu-

Uită-te la un Nokia E71 și apoi la un

mentelor se mișcă bine, având și posibili-

E72. Există modificări de design, nu foarte

tatea de editare. Am folosit telefonul câteva

mari, dar cu efect. Sunt păstrate elementele

săptâmâni, atât în țară, cât și în străinătate.

apreciate până acum: trackpad-ul, marginile

S-a comportat foarte bine și mi-a plăcut

metalice cromate şi bineînțeles tastatura

mult modul de manevrare. Am găsit ceva

QWERTY. E71 a prins foarte bine consuma-

întârzieri în sistemul de operare, dar cu care

torul. În orice caz nu poți face o diferențiere

eram obișnuit și de la modelele anterioare.

vizuală rapidă între cele două modele.

E72 este un telefon care merită încercat

Tocmai datorită succesului lui E71, nici E72 nu a fost modificat foarte mult.

de cineva care ține la imagine și este intefonul pe scaunul din dreapta și microfonul

resat de conectivitate și aplicații. Este un

La Nokia E72 poți să te bucuri de camera

prins pe haină în dreptul centurii, aproape

telefon de business. Nu am insistat aici pe

foto de 5Megapixeli, de HSDPA și chiar de

de gură. Lateral dreapta sunt trei taste,

specificațiile tehnice. Aduc aminte doar:

o priză audio standard de 3,5mm. În pachet

două de volum și una de comenzi vocale.

HSDPA, EDGE, Wi-Fi, camerã de 5MP, GPS,

am primit și un handsfree cu comandă pe

Pentru că nu folosesc comenzile vocale,

Digital compass, player WMV/RV/MP4/3GP,

fir. Deși firul este de calitate și lat, micro-

încurc destul de des rolul celor trei și trebuie

player MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A, Do-

fonul este foarte aproape de priza de conec-

aproape de fiecare dată când modific volu-

cument editor (Word, Excel, PowerPoint,

tare. Asta înseamnă că restul firului până la

mul să mă uit unde apăs. Spatele telefonului

PDF), Flash Lite v3.0, Push to talk, baterie

telefon nu este prea lung. Nu pot ține tele-

este metalic și cu șanțuri verticale ce dau o

Li-Po 1500mAh. 

EDITORIALIŞTI:

ISSN: 2065 - 4766

Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com

REDACÞIA: Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro Cristian Lăcraru, Channel editor cristian.lacraru@agora.ro Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro Monica Muscã, Senior editor monica.musca@agora.ro Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com

MANAGEMENT: Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro Radu Teleman, Sales Manager radu.teleman@agora.ro Andreea Maier, Marketing Manager andreea.maier@agora.ro

www.ittrends.ro

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

NOTÃ COPYRIGHT: Copyright © 2009 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Str. Constantin Rãdulescu Motru Nr. 13, Et. 8, Ap. 81, Sector 4, Bucureºti, 040361 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


Libr`rie: Str. Halelor, nr. 3 (Cheiul D창mbovi]ei, dup` Hanul lui Manuc) Tel: 0723.576750; 0721.927499; 021.3309281 www.byblos.ro; dpastrama@byblos.ro


IT TRENDS_ian_feb_2010  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numarul 1, ianuarie-februarie 2010. Revista despre tehnologie pentru business. O publicatie Agora...

Advertisement