Page 1

B U S I N E S S

Nr. 12 - Decembrie 2012

I N

T H E

D I G I T A L

A G E

www.ittrends.ro

INT ERVIUR I

John Gallagher, Vice President, Marketing and Communications, Growth Markets Unit, IBM

Pag. 8

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania. Pag. 10

Serban Zirnovan

Storage BBusiness Development Manager/Central Emerging Europe Dell

«[Convergența] „Este mai degrabă un mod de a permite unei organizaţii să devină mai eficientă, mai agilă şi la un cost de utilizare mai redus, să poată să pună în aplicare ceea ce este nevoie din punct de vedere al companiei, din punct de vedere al IT-ului.”»

Adrian Ursu, Managing Director, Dynamicweb România

Pag. 18

Pag. 12-13


Nr. 12 - Decembrie 2012

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Soluţia libertăţii cu măsură

R

ecenta întâlnire din Dubai a factorilor de influenţă şi decizie din lumea Internet mă obligă să nu închei acest an cu un editorial plin doar de urări de bine, pace, sănătate

şi prosperitate. Acestea sunt de la sine înţelese şi reprezintă, poate, singurele gânduri bune pe care oamenii şi le mai pot transmite actualmente unii altora cu sinceritate şi speranţă.

Bogdan Marchidanu

Rămasă în coadă de peşte, reuniunea din statul arab a dat la iveală unele chestiuni mult mai profunde decât problematica legată de diferendul dintre libertatea absolută a Inter-

Pur şi simplu, guvernele, de oriunde ar fi ele, nu mai sunt ca-

netului şi măsuri de „control” al accesului la Internet. Dacă

pabile să gestioneze, din pricina a însuşi modului în care sunt

la prima vedere a fost o nouă dispută între statele bazate

formate, actuala conjunctură socio-economică prin măsuri şi

pe democraţia parlamentară şi statele unde mecanismele

planuri de acţiune. Iar reuniunea din Dubai, în opinia mea,

democratice sunt mai obscure, dincolo de aparenţe lucrurile

a arătat pentru prima dată faptul că aceste guverne încep să

care au „transpirat” au arătat cu totul altceva.

conştientizeze că Internetul şi tehnologia le ameninţă chiar

Nevoia unei astfel de întâlniri la nivel înalt a ridicat din start

fundamentele pe care sunt alcătuite.

un mare semn de întrebare. De ce, în privinţa unui „asset”

În al doilea rând, Internetul şi tehnologia bazată pe Internet

comun al omenirii cum este Internetul, devine necesară o

au ajuns, într-un orizont de timp care la scară istorică poate

reuniune internaţională la nivel de state, mai ales când pro-

fi comparat cu o fracţiune infimă de secundă, să fie „blatul”

blema oficial dezbătută a fost aceea a libertăţii de acces?

economic şi social principal al omenirii. Iar o asemenea

Ca să nu acuz în aceste rânduri vreun stat anume de com-

adevărată bombă nucleară explodată în universul activităţii

portament opresiv în privinţa accesului, voi spune doar că

umane la scara întregii planete nu poate să nu genereze unde

probleme legate de restricţionarea libertăţii de folosire a In-

de şoc profunde, mai mult sau mai puţin conştientizate de

ternetului au apărut de multe ori în ultimii ani şi în mai multe

„victimele” exploziei.

state, unele dintre ele având chiar oarece tradiţii democra-

Că vrem sau nu, Internetul ne schimbă deja din temelii

tice. De fiecare dată au existat condamnări publice, luări de

vieţile tuturor. Aşa cum am mai scris, această schimbare are

poziţie politice, apeluri la respectarea diverselor drepturi etc.

şi o parte bună, şi una extrem de proastă. Nu voi detalia aici

Şi atunci, de ce acum o ditamai reuniune internaţională?

din nou elementele acestei imagini şi nici faptul că depinde

Din punctul meu de vedere, o asemenea reuniune nu numai

de fiecare de care parte a Internetului se „agaţă” pentru

că era necesară, ci este în continuare crucială pentru deci-

a-şi defini propria viaţă. Cert este că un astfel de context dă

derea unui viitor comun al umanităţii, nu doar al accesului la

naştere, pe bună dreptate, fiorilor. De ce? Deoarece un astfel

Internet. Mai important decât atât, este imperios necesar ca

de „blat” rămas fără niciun fel de control generează, aproape

astfel de reuniuni să înceapă să ajungă la decizii şi planuri

inevitabil, haos. Iar din haos se poate naşte orice, inclusiv o

de acţiune, poate chiar să ducă la crearea unei Organizaţii

nouă organizare planetară.

Mondiale a Internetului. Sunt cel puţin două motive obiective care susţin o asemenea opinie.

Nu ştiu dacă recenta reuniune internaţională a fost un eveniment singular. Personal, cred că a fost doar un început. Mai

În primul rând, poate că nu este deloc întâmplătoare or-

mult decât atât, sper că a fost doar un început. Sper la fel de

ganizarea unei asemenea reuniuni acum. Efectele generate

mult ca în cel mai scurt timp, din astfel de reuniuni să apară

de Internet în viaţa socio-economică a omenirii au ajuns şi

şi decizii, poate chiar unele dureroase. De ce? Din punctul

la nivelul „establishmentului” politic, cel care, atunci când

meu de vedere, haosul este lucrul care duce civilizaţia umană

se simte ameninţat sau miroase o mare oportunitate, ştie să

cel mai aproape de neant. Iar calea cea mai sigură către haos

se pună în mişcare. Ei bine, schimbările profunde induse

este dată de libertatea fără responsabilitate. Iar pentru noi,

în societate de tehnologie şi de copilul de aur al acesteia,

românii, de exemplu, 22 de ani de libertate fără responsabi-

Internetul, au ajuns să zdruncine din temelii însăşi structura

litate au arătat deja ce pot aduce... 

sistemului politic tradiţional.

bogdan.marchidanu@agora.ro

Pusă într-un cadru exemplificator simplu, pentru care îi mulţumesc Mihaelei Gorodcov, directoarea IDG Romania, situaţia se prezintă astfel: ciclurile electorale actuale, perfecte pentru o societate în care ritmul de schimbare era lent, au devenit prea statice ca să mai facă faţă dinamicii vieţii umane. www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

2 O

P

I

N

I

I

Tehnologiile care ne vor influenţa viaţa după sfârşitul lumii

C

a în fiecare an, Decembrie este o lună de bilanţuri şi de previziune a tendinţelor tehnologice din următorul an. Un bilanţ al anului 2012 este încă greu de schiţat, căci nu au fost încă anunţate rezultatele finale ale alegerilor şi mulţi

Radu Crahmaliuc

îşi leagă speranţele de vânzări de un Decembrie alb, care ar mai putea revigora puţin balanţele de profit, după un 2012 negru... Deşi mulţi se uită speriaţi prin calendare, contorizând timpul

dul lor, vor fi incorporate în diferite device-uri, de la containere

rămas până la „Sfârşitul lumii”, mai ceva decât la aproape uitata

farmaceutice la automobile. Hybrid IT şi Cloud Computing – Cloudul este printre

ameninţare Y2K, merită să scrutăm puţin viitorul şi să trecem în revistă cele mai importante tehnologii care ne vor influenţa viaţa

6

puţinele tehnologii care se regăsesc în predicţiile din ultimii

ani. Pe măsură ce departamentelor IT li se cerea să facă tot mai

şi business-ul în 2013. A devenit o tradiţie ca Gartner să stabilescă un top al tehnolo-

mult cu tot mai puţin, rolul acestora s-a diversificat, ajungând la

giilor cheie ce vor marca următorul an. Interesant este că faţă

responsabilităţi de Cloud Services Brokerage (CSB), cu atribuţii

de predicţiile din ultimii 2-3 ani, când se vorbea în mare despre

complexe de previzionare şi administrare a unor pachete de

aceleaşi trenduri tehnologice - virtualizare, cloud, consumerizare,

servicii cloud heterogene. Forţa strategică a marilor volume de date – întotdeauna

reţele sociale sau infrastructuri convergente - cu ponderi eventual diferite, se pare că 2013 ar trebui să fie un an de referinţă, în care noi concepte şi trenduri tehnologice ne vor guverna activitatea. Bătălia gadgeturilor mobile – Gartner prezice că în 2013

7

informaţiile au însemnat putere. Operarea cu volume mari de

date forţează impunerea unor transformări ce depăşesc elemen-

1

tele tradiţionale. Una dintre acesta constă în renunţarea la ideea

telefoanele mobile vor depăşi numeric PC-urile ca modalitate

că o mare organizaţie are nevoie de un singur centru de date care

de acces la Web, iar până în 2015 peste 80% dintre echipamentele

să conţină toate informaţiile necesare în procesele de business

vândute pe pieţele mature vor fi dispozitive de tip smartphone.

şi adoptă un model pluralist, bazat pe sisteme dedicate pentru

În aceeaşi perioadă, vânzările de tableturi vor ajunge la 50% din

content management, data warehouses, data marts şi foldere

cele de laptopuri. Aplicaţii Mobile şi HTML5 – se poate prevedea cu clari-

specializate. Analiza şi Simularea – odată cu îmbunătăţirea performanţe-

2

tate pentru perioada următoare o continuă diversificare a

aplicaţiilor, fiind greu ca un singur tool să poată acoperi toate

8

lor şi a balanţei de costuri, liderii departamentelor IT pot

extinde activităţile de analiză complexă şi simulare la nivelul

arhitecturile mobile, precum cele native, speciale, HTML 5 sau

oricărui obiectiv de business. Un client mobil, conectat la un

hibride. Personal Cloud – un concept nou, care continuă o lungă

motor de analitice găzduit în cloud şi la depozite uriaşe de date

serie de predicţii ce anunţau dispariţia PC-urilor. Până la

moment, de oriunde. In Memory Computing (IMC) – se bazează tot pe capacitatea

3

mult-aşteptata revoluţie cloud enterprise, Personal Cloud se poate defini ca o colecţie unică de servicii, destinaţii Web şi conectivitate ce va deveni nucleul central al tuturor activităţilor din decursul unei zile. Magazine de aplicaţii Enterprise – până în 2014 Gartner

4

prezice că multe organizaţii vor apela la aplicaţii mobile ce pot

fi descărcate din magazinele specializate ale providerilor. Această

poate folosi funcţionalităţile de optimizare şi de simulare în orice

9

cloudului de a oferi servicii şi procese ce pot fi derulate în

câteva secunde şi care pot înlocui metode tradiționale de procesare batch cu durată de ordinul orelor. Milioane de înregistrări pot fi scanate în câteva zeci de milisecunde. Ecosisteme Integrate – tendinţa generală de integrare

10

continuă, antrenând nu numai entităţile de la nivel de

tendinţă va produce mutaţii ample la nivelul managerilor IT, care

sisteme, ci şi cele de ecosistem, ca urmare a opţiunilor clare pentru

din coordonatori tehnici se vor specializa în achiziţii şi marketing. Internet of Things (IoT) – un alt concept nou, a cărui de-

costuri scăzute, simplitate şi garanţii sporite de securitate. Inte-

numire încearcă să definească modul în care noţiunea de

tip Appliance, care integrează funcţionalităţile hardware cu cele

Internet va acoperi treptat şi echipamentele de accesare şi navi-

software, aplicaţiile software integrate cu serviciile, iar maga-

gare. Elementele cheie ale IoT formate din senzori, tehnologii de

zinele de soluţii găzduite în cloud permit folosirea de produse

recunoaştere a imaginilor şi sisteme de plată NFC vor fi incluse în

provenite de la mai mulţi vendori. 

5

majoritatea echipamentelor mobile. Tehnologiile celulare, la rânwww.ittrends.ro

grarea ecosistemelor se manifestă la trei nivele: echipamente de

rcrahmaliuc@yahoo.com


Nr. 12 - Decembrie 2012

3 I

N

T

E

R

V

www.ittrends.ro

I

U


Nr. 12 - Decembrie 2012

4 S

T

U

D

I

U

Distribuitoarele automate vor deveni mai inteligente Distribuitoarele automate sunt încă prezente în centrele de shopping şi în clădirile de birouri unde, de-a lungul timpului, au rămas populare în rândul utilizatorilor. otuşi, relaţia dintre un cumpărător şi un

Cei mai mulţi dintre utilizatori admit faptul

ratele să poată fi controlate vocal, în timp ce

distribuitor automat poate fi semnificativ

că sunt frustraţi de experienţa de cumpărare cu

17% şi-ar dori să poarte o conversaţie cu echi-

îmbunătăţită. În acest moment utiliza-

automate și nu este o surpriză faptul că mulţi

pamentul. Italienii sunt cei care îşi doresc cel

torului fie îi place acest gen de cumpărături,

dintre ei ar renunţa la a le folosi. 15% dintre

mai mult să folosească aparatul folosind gesturi

fie nu, nefiind cale de mijloc. Acest lucru se

respondenţi au declarat chiar că au împins

cu mâna, 33%, comparativ cu restul ţărilor –

întâmplă din cauza limitărilor echipamentelor.

sau lovit echipamentul, iar 10% că au folosit

17%.

Nu de puţine ori varietatea de produse este

cuvinte nepotrivite. 34% s-au plâns de aceste

Adiţional segmentului de interactivitate,

inadecvată, stocul este aproape inexistent sau

aspecte altor oameni, în timp ce 26% sunt

utilizatorii își doresc ca automatele să le poată

produsul cumpărat rămâne blocat între dis-

dispuşi să facă plângeri oficiale. Interesant

oferi şi o experienţă socială diferită. Mai mult

T

penser şi geam. Un studiu recent comandat

de două treimi dintre respondenţi şi-ar dori

de Intel la nivel european arată limitările

să primească discount-uri dacă fac achiziţii

acestor dispozitive şi dorinţele utilizatorilor

frecvent (62%), iar 39% şi-ar dori să

de a duce echipamentele la nivelul următor.

vadă feedback-ul celorlalţi şi să le citească recomandările.

Obişnuinţă veche Shopping-ul cu distribuitoarele automate

Nu doar simple gustări

rămâne popular în Europa, 11% din res-

Utilizatorii își doresc ca automatele să ofere

pondenţi declarând că folosesc un astfel

mai mult decât mâncare şi băutură. Peste

de echipament zilnic, iar 30% săptămânal.

jumătate dintre respondenţi (55%) şi-ar

Italienii folosesc cel mai mult distribuitoarele

dori să îşi poată încărca telefonul contra

automate, 33% dintre cei intervievaţi de-

cost. De asemenea, 54% şi-ar dori să acce-

clarând că fac achiziţii zilnice, iar 37%

seze gratuit Wi-Fi, 50% să tipărească foto-

săptămânal. Cele mai folosite automate se

grafii de pe carduri de memorie, iar 38%

află în centrele de cumpărături, 53%, şi

dintre respondenţi şi-ar dori să poată plăti

în staţiile de transport, 50%. 36% dintre

cu ajutorul unui smartphone.

cumpărători au declarat că cele mai multe

Cei mai interesați de aceste noi evoluții

achiziţii, folosind astfel de echipamente,

din zonă sunt cei de la Intel. Aceștia

sunt pentru a-şi satisface poftele. 65% din-

lucrează împreună cu importanţi vendori şi

tre spanioli au confirmat acest lucru.

cu cele mai mari branduri globale pentru a dezvolta noile automate.

Dificultăţi la folosire

Cu ajutorul procesoarelor din noile

În general, 88% dintre respondenţi au

generații, retailerii vor avea posibilitatea

admis faptul că folosirea de automate este

de a oferi efecte vizuale şi capabilităţi de

o modalitate de shopping rapidă şi utilă. Totuşi,

este faptul că polonezii folosesc cele mai multe

procesare performante, pentru o experiență

în ciuda acestui fapt, mulţi utilizatori întâmpină

cuvinte urâte atunci când au o problemă cu

mai plăcută a utilizatorilor. Intel Audience

dificultăți tehnice atunci când le folosesc. Prin-

un automat (20%), în timp ce 48% dintre ruşi

Impression Metric Suite (AIM Suite) integrat

tre principalele probleme enumerăm: opţiuni

povestesc altora experienţa.

în reclamele digitale de pe automate va putea

limitate de plată, echipamente care sunt scoase

măsura numărul de utilizatori interesaţi de astfel de produse, iar Intel Active Management

nea, nici sistemul de plată nu este unul con-

Mai inteligente, mai sociale şi îmbunătăţite

venabil. Mai mult de jumătate dintre utilizatori

Respondenţii au fost clari cu privire la cum

urmărească în timp real inventarul, să progra-

se înfurie atunci când echipamentul nu poate

văd ei o îmbunătăţire a experienţei în lucrul cu

meze reîmprospătarea stocului şi să realizeze

da rest, 49% atunci când bancnotele nu sunt

automatele. În fruntea listei se află: tehnologia

diagnoza sistemelor de operare. Cu aceste in-

acceptate, iar 44% dintre respondenţi au plătit,

touchscreen – 73%, ecrane HD şi interfeţe de

strumente, lucrul cu distribuitoarele automate

dar nu au primit produsul comandat.

utilizare intuitive - 59%. 25% ar dori ca apa-

va deveni o altfel de experiență. 

din uz, selecţie slabă de produse. De aseme-

www.ittrends.ro

Technology (AMT) va permite operatorilor să


Nr. 12 - Decembrie 2012

5 A

D

V

E

R

T

O

www.ittrends.ro

R

I

A

L


Nr. 12 - Decembrie 2012

6 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Ziua Comunicațiilor la cumpăna dintre ani m avut recent o conversație cu Domnul Eugen Preotu, personaj emblematic pentru industria IT&C din România, despre anul care se apropie de final și despre perspectivele viitorului. Așa cum ne-am obișnuit, sentințele domniei sale au precizia unui bisturiu. Vom puncta repere despre ediția 2012 a Zilei Comunicațiilor și despre ediția de anul viitor.

A

A încerca o privire de sinteză asupra domeniului IT&C este destul de riscant în zilele noastre. O să fac câteva referiri la Ziua Comunicațiilor, ediția a 16-a din 17 mai, acest an. La această ediție am avut scurte mesaje, de 5 minute, dedicate de la Neelie

tre sălile de la Crowne Plaza. Pentru ca un

voi mai repeta experiența, pentru că a fost

Kroes, VP Comisiei Europene și de la Dr.

astfel de eveniment să aibă succes, trebuie

foarte greu, am primit foarte puțin sprijin

Hamadoun I. Touré, Secretar General al

administrat cu mare exactitate timpul,

și ca un bun cunoscător al domeniului știu

International Telecommunication Union

conținutul trebuie să fie cât mai profund,

ce orgolii sunt și cum sunt pregătiți unii să

(ITU). Audiența a fost formată din 12

prezentările să nu se lungească inutil și în

se împăuneze cu laurii altora care chiar au

grupe: elita IT&C, economia reală, mediul

general participanții trebuie să aibă parte

însemnat ceva în domeniu.

de afaceri, guvernamental, ambasade,

de o experiență plăcută fără să cădem în

ziariști, mediul universitar-academic, mi-

capcana locală a festivismului.

În cadrul prezentărilor, așa cum insist de mai mult de 10 ani, am invitat atât operatorii de comunicații, cât și furnizorii de soluții de comunicații. Lumea știe în general despre operatori. Este adevărat, aceștia sunt foarte buni, foarte complecși, au o activitate foarte interesantă. Și cred că este suficient să amintesc faptul că persoane care au fost în top managementul unor multinaționale de IT sau de consultanță lucrează azi în cadrul unor operatori telecom. Iar dacă e să ne gândim puțin la istorie, să încercăm să realizăm ce a însemnat transformarea Romtelecom, dintr-o companie cu 68.000 de angajați, cu cca. 16 ani în urmă, într-o companie cu 7.400 de angajați în prezent, o companie foarte suplă și competitivă. Desigur, în cadrul conferinței

litari, asociații, consultanță, industrie,

La conferință au fost reprezentate și

am avut ca partener Romtelecom, dar și

alte VIP-uri. Au fost prezente în jur de

autoritățile statului român, prin Dan Nica -

Orange, Vodafone, RCS-RDS, 2K Telecom,

900 de persoane, dintre care cca. 400 de

MCSI, Cătălin Marinescu – ANCOM, Bogdan

operatori care de altfel și-au adjudecat și

persoane au participat la prezentările din

Chirițoiu - Consiliul Concurenței şi alții.

licitația de cca. 700 de milioane de euro

cadrul conferințelor, iar ceilalți au vizitat

La această ediție am realizat și un Who’s

expoziția organizată în paralel în 3 din-

Who în IT&C în România. Nu știu dacă www.ittrends.ro

pentru licențele de comunicații din această toamnă.


Nr. 12 - Decembrie 2012

7 E

La această conferință au participat și furnizorii de soluții și infrastructuri de

V

E

N

I

M

E

N

T

rat și pictura dedicată IT&C și degustării de vin și au audiat harpa romană, de concert.

Criza

și-a

spus

cuvântul;

trebuie

să realizăm că în urmă cu câțiva ani

comunicații, cum ar fi: Ericsson, Huawei,

Nu pot să nu menționez și partenerii

investițiile străine în România erau de 9

Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks,

media ai conferinței, care nu s-au rezu-

miliarde de euro pe an, iar în 2011 au

Romkatel (Kathrein), dar și companii de

mat la media tradițională, print, ci au fost

fost de 1 miliard. Piața IT&C a fost de 5,5

IT care oferă servicii software, inclusiv

completați de media online: Agora; Busi-

miliarde de euro, iar în 2011 a fost de 3,6

pentru rețele de socializare (IBM, Google,

ness 24; Business Arena; Comunicații Mo-

miliarde.

TeamNet, NetCity, HP, Secant – în total 200

bile; Connect; eFinance; Hit.ro; IT Trends;

O altă predicție este că în următorii câțiva

de firme IT&C).

Mastermind Communications; MTR Press;

ani, una dintre cele mai importante compa-

În zilele noastre au succes companiile

Q Magazin; Railway PRO; Metropolitan;

nii IT&C își va vedea valoarea diminuată

care realizează cât mai mult, cu cât mai

Softline; T&T; TVR Info; Ziare.ro, precum

cu 50% până la 70%, confruntându-se cu

puțini oameni. Eu am condus și companii

și bloggeri si alte rețele sociale.

o criză similară celei prin care trece Nokia

de sute de oameni, și de mii de oameni,

La Ziua Comunicațiilor 2012 au par-

dar și de câțiva oameni. Am fost întrebat

ticipat la expo-demo Evolio, Allview, Nec,

În 2013 vom organiza a 17-a ediție a

adesea, care dintre aceste tipuri de compa-

Romsys, Sony Center, Toshiba, Xerox, LG,

Zilei Comunicațiilor, în data de 16 mai,

nii este mai greu de condus. Întotdeauna

Hitachi, Intel, ZTE, Beia, Secant, NetCity,

la Crowne Plaza, în care vom implica și

am fost de părere că cel mai greu este să te

GTS Telecom și alții.

economia reală: energie, petrol-gaze, sec-

conduci pe tine însuți.

În ceea ce privește anul viitor, princi-

în prezent.

toarele bancar, infrastructuri, sănătate,

La ediția din 2012 am avut și o tombolă,

palele tendințe vor fi: 4G, Big Data, cloud

cu premii semnificative, constând în tablete,

computing, gadgeturi (smartphones, ta-

Românii, dacă vorbim de individualități,

smartphone-uri, aparate foto, receivere,

blete, tablete PC, ultrabooks), 4K / OLED,

sunt inteligenți, dar atunci când vorbim de

HDD etc. Țin să le mulțumesc și firmelor

tehnologii solid state storage, printere 3D,

un grup, de la 3 indivizi în sus, lucrurile

care au sponsorizat această tombolă. Ziua

și va continua explozia informațională

încep să se degradeze.

a fost încheiată cu o degustare de vinuri

a rețelelor sociale, urmată de adevărata

În ceea ce privește invazia de tehnologii

compusă din 145 de vinuri medaliate din 54

revoluție în IT, evoluția către quantum

și dispozitive digitale, eu continuu să cred

de țări. De asemenea, participanții au admi-

computing.

în om! 

educație etc.

Kapsch integrează și în România produsele mobile Apple în mediul enterprise apsch România dă o nouă dimensiune utilizării aplicațiilor de afaceri pe dispozitivele mobile Apple folosite de angajații companiilor. Prin parteneriatul încheiat cu Apple, subsidiara grupului austriac pune la dispoziția clienților săi modalități de extindere a orizontului de interactivitate a angajaților cu resursele companiei. Ridicând pe o nouă treaptă integrarea dispozitivelor mobile în infrastructura de tehnologia informației, Kapsch România este pregătită să acopere toate aspectele legate de gestiunea acestora din punct de vedere al accesului la resurse, la aplicațiile utilizate, precum și aspectele legate de securitatea informatică.

K

De la angajatul care culege date din teren și până la membrii consiliului de administrație al unei companii care extrag în timp real rapoarte de business intelligence din bazele de date, utilizatorii de iPhone sau iPad din orice compartiment al unei organizații știu că se pot baza pe fiabilitatea și disponibilitatea unor puternice instrumente de afaceri. Fie că este vorba de companii financiar-bancare, de producție, utilități, din sectorul medical sau din administrația publică, mobilitatea extinde eficiența utilizatorilor și contribuie cu informații utile la susținerea proceselor decizionale. Întreg mediul de afaceri simte presiunea pe care o exercită utilizarea dispozitivelor mobile, fie cele puse la dispoziția angajaților, fie cele perso-

Certificarea Apple Authorised Reseller este un bun indicator al nivelului

nale ale acestora, introduse în ecosistemul organizațiilor – așa numitele

de expertiză acumulat de membrii echipei Kapsch România și o dovadă

BYOD (Bring Your Own Device). Pentru 2013, IDC apreciază că piața

a consecvenței în atingerea scopului declarat de a deveni un integrator de

dispozitivelor mobile inteligente – smartphone, tablete, e-reader – va

sisteme IT capabil să ofere întregul spectru de soluții și servicii profesio-

crește cu 20% față de anul pe care îl încheiem, reprezentând aproxima-

nale. Astfel, clienții pot beneficia acum de suportul specialiștilor Kapsch

tiv 57% din creșterea marcată de întreaga piață globală de IT. Creșterea

în efortul depus de a îngloba în infrastructura IT echipamentele mobile

previzionată a acesteia este de 5,7%, până la 2.100 miliarde USD, iar

utilizate ocazional sau de a adopta o politică coerentă în privința utilizării

fără contribuția dispozitivelor mobile inteligente creșterea ar fi de numai

dispozitivelor mobile în cadrul organizației.

2,9%. Pentru România, estimările de piață indică o posibilă triplare a

Platforma iOS oferă o experiență unică prin simplitate, prin intuitivitate și, în același timp, prin nivelul avansat de integrare. Concepute a fi

numărului de telefoane inteligente, de la 2,5 milioane în 2011 la 7,5 milioane în 2015.

cât mai simplu de utilizat, dispozitivele Apple beneficiază de un vast eco-

Mobilitatea este una dintre direcțiile principale pe care grupul Kapsch

sistem de aplicații alcătuit din suitele de aplicații off-the-shelf, precum și

se va orienta în continuare. Subsidiara din România este cea de-a doua

din aplicațiile dezvoltate la cerere pe această platformă flexibilă de către

din cadrul grupului care obține statutul de partener Apple, acest proces

diverse companii de dezvoltare software.

urmând a fi extins.  (RM) www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

8 I

N

T

E

R

V

I

U

Marketingul între știință și artă de Romulus Maier

R

omânia a fost vizitată recent de John Gallagher, Vice President, Marketing and Communications, Growth Markets Unit, IBM, care a avut amabilitatea să ne acorde un scurt interviu despre transformările prin care trece marketingul în noua eră dominată de Internet, Big Data și Social Media.

Rep.: Cum se schimbă instrumentele

conștienți de aceste schimbări. Acestea

de marketing în era Internetului și Big

pot conduce și la alte transformari în ceea

Data?

ce privește activitatea departamentului

John Gallagher: Lumea în care lucrea-

de marketing. Ofertele și campaniile de

ză oamenii de marketing este astăzi cu

marketing trebuie să poată fi modificate

totul diferită și se va schimba semnifi-

foarte rapid în concordanță cu datele

cativ în perioada următoare. Mesajele de

analitice care se obțin ca feedback. Pe de

marketing și instrumentele aferente au

altă parte se pune problema legată și de

fost create cu mai mult de 100 de ani în

ce fel de ajutor are nevoie un CMO de la

urmă. Ele au fost create într-o perioadă

parteneri și agenții. Cred că vom vedea

în care media era structurată. Ceea ce

din ce în ce mai mult cerințe în ceea ce

Rep.: Cum influențează Social Media

se întâmplă astăzi, în principal datorită

privește tehnologiile utilizate, şi datele

cultura internă a unei companii și res-

digitalizării, dar și datorită modului în

analitice furnizate. Agențiile de publici-

ponsabilitățile CMO?

care indivizii comunică între ei, este o

tate erau solicitate până acum mai mult

J.G.: Atribuțiile CMO se schimbă, în

schimbare totală. În trecut oamenii de

pe partea de creație, în viitor vor conta

mod particular și datorită Social Media.

marketing se confruntau cu lipsa de in-

din ce în ce mai mult aspectele anterior

Aceasta este ca un fel de nou aparat cu

formații. Într-o perioadă relativ scurtă

enunțate. După părerea mea în următorii

raze X. Tot ceea ce este legat de com-

de timp s-a trecut de la situația în care

5 până la 10 ani vom asista la o transfor-

panie poate fi văzut imediat. Ca furnizor

informațiile erau insuficiente, la o eră a

mare dramatică a profesiei de marketing

de produse sau servicii de orice tip, veri-

abundenței de informații și asta are ca și

și a modului în care vor lucra agențiile.

dicitatea valorii adăugate pe care o propui

John Gallagher, Vice President, Marketing and Communications, Growth Markets Unit, IBM

consecință moduri noi de utilizare a da-

Rep.: Ce este Marketing as a Service?

telor, de analiză a datelor și de utilizare

Ce tip de companii vor achiziționa Mar-

Succesul sau eșecul se comunică foar-

a tehnologiei și aplicațiilor în marketing

keting as a Service și ce impact va avea

te rapid în Social Media. Din punctul de

într-un mod cu totul diferit. Este un ma-

acest lucru asupra propriilor departa-

vedere al oamenilor de marketing și al

riaj al științei cu arta în noul marketing.

mente de marketing?

companiilor, a fost întotdeauna impor-

pieţei, este evidentă imediat.

În marketing a fost întotdeauna vorba

J.G.: Să ne întoarcem la business și să

tant - dar acum este mult mai important

despre segmentare, dar până acum seg-

lăsăm puțin marketingul de o parte. Mo-

- ce cultură organizațională ai, cât ești

mentarea era inexactă; acum însă, seg-

delele de afaceri, rezultatele unei afaceri,

de deschis, iar din punctul de vedere al

mentarea se face cu mult mai multă exac-

pot solicita ca departamentul de marke-

serviciilor este important ca, dacă promiți

titate. Pentru oamenii de marketing este

ting să fie în interiorul companiei sau să

un anumit nivel al serviciilor, să livrezi

o perioadă foarte interesantă.

fie extern. Deciziile și strategiile de mar-

acel nivel. Pentru companii, dar și pentru

Rep.: Cum folosesc CMO (Chief Marke-

keting vor fi întotdeauna în interiorul

administrație sau orice alt fel de entități,

ting Officer) Big Data pentru a reinventa

companiilor. Dar dacă ne gândim la cele-

este foarte important să fii autentic și

marketingul?

lalte capabilități, la acest potop de date, se

să furnizezi acel nivel de veridicitate în

J.G.: Să ne gândim mai întâi la CMO.

pune problema cum poți prelucra în timp

concordanță cu propunerea de valoare

Aceștia trebuie să aibă o relație mult mai

real un volum imens de date, cum îl poți

pe care o faci către piață. Rolul CMO, în

apropiată cu tehnologia, să fie consuma-

absorbi și analiza în așa fel încât să aibă

parteneriat cu al altor persoane din con-

tori de date analitice. După părerea mea

sens. Cred că în această zonă vom putea

ducerea executivă a companiei, este de a

nu trebuie să fie neapărat experți în ge-

vorbi despre Marketing as a Service, în

conduce și induce acele schimbări impuse

nerarea de date analitice, dar trebuie să

zona tehnologiilor, aplicațiilor și instru-

de comportamentul digital. 

fie experți în utilizarea de aplicații care

mentelor de monitorizare a activităților

folosesc date analitice, într-un grad mult

digitale. Pentru unele companii va fi nece-

mai mare decât în trecut. CMO sunt foarte

sar și natural să le cumpere ca servicii. www.ittrends.ro

Continuarea materialului o puteţi citi pe www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

9 S

O

L

U

ลข

www.ittrends.ro

I

I


Nr. 12 - Decembrie 2012

10 T

E

N

D

I

N

Ţ

E

Mărci româneşti de succes: SIVECO Romania C

e-i trebuie unei firme ca să aibă succes? Există obligatoriu un timp în care se consolidează un brand? Cum îşi poate creşte o companie valoarea în ochii clienţilor? Cum se măsoară aceasta?

Acestea sunt câteva dintre preocupările

accesul la prosperitate sau la sisteme de

oricărei firme care vizează statutul de

sănătate pe care le-am ordonat cu ajutorul

LIDER, care doreşte să fie recunoscută ca

tehnologiei”.

atare, să genereze încredere şi progres.

Desigur, succesul unei firme româneşti în ţară sau pe pieţele internaţionale este un motiv de mândrie pentru oricare dintre noi.

SIVECO nu vorbeşte despre soluţii de IT, ci despre progres prin IT. La scara naţiunilor. De 20 de ani promovează inteligenţa românească peste hotare şi o pune în slujba a milioane de oameni. Această declaraţie puternică aparţine companiei SIVECO, unul dintre brandurile de succes ale României. Cum este definit succesul de chiar preşedintele companiei, Irina Socol? „Echipa noastră s-a concentrat cu consecvenţă pe iniţierea şi derularea unor proiecte a căror anvergură şi complexitate i-a intimidat pe mulţi. Ne-am

Nu este uşor să fii lider în niciun domeniu, dar acest lucru este cu totul excepţional în IT, un domeniu de vârf al cunoaşterii în

nebănuite rezerve de creativitate, ambiţie

care, se ştie, lucrurile evoluează, global, cu

şi solidaritate - o excepţională muncă de

o viteză ameţitoare. Şi iată că, inteligenţa

echipă, organizaţii din diferite domenii,

românească îşi spune cuvântul în mari

o colaborare esenţială de care este nevoie

proiecte de informatizare.

atunci când faci proiecte de pionierat,

„S-ar putea scrie cărţi întregi despre

proiecte mari. Putem afirma că am con-

proiectele pe care le-am făcut pentru că au

tribuit la scrierea multor pagini din istoria

implicat uriaşe resurse umane, au eliberat

IT a României”, adaugă Irina Socol. 

SIVECO Project: Progres • • • • • •

asumat să facem lucruri grele fără să ne uităm prea des în urmă. Astăzi, având experienţa celor 20 de ani, putem spune că demersul nostru este sinonim cu pro-

• •

gresul. Realizăm că, ceea ce am construit cu seriozitate şi responsabilitate nu se nu-

meau doar proiecte publice integrate de IT, ci soluţii pentru progresul comunităţilor şi al naţiunilor. Putem spune, fără falsă modestie, că am schimbat mentalităţi şi am pus destine umane pe un drum mai bun, prin proiecte de eLearning, eAgriculture,

• • •

eHealth, eCustoms - de la copii cărora le-am deschis drumul spre un proces de

învăţare eficient şi interactiv şi profesori cărora le-am uşurat munca de predare, până la fermieri cărora le-am simplificat

Irina Socol, preşedinte şi director general SIVECO Romania.

1.000 angajaţi 68 milioane euro cifră de afaceri consolidată 1.400 clienţi de pe 3 continente Implementarea soluţiilor ERP (SIVECO Applications 2020) în peste 80% dintre industrii, care contribuie cu 90% la economia românească Peste 250.000 de gospodării din România primesc lunar facturi corecte la utilităţi, cu ajutorul componentei ERP de Management al Facturării Utilităţilor din SIVECO Applications Peste 100 de portaluri naţionale şi internaţionale construite de echipa SIVECO aduc aproape comunităţi de peste 40 de milioane de oameni În fiecare minut în România sunt eliberate peste 60 de rapoarte de credit prin soluţia SIVABON dezvoltată de SIVECO la Biroul Român de Credit Subvenţii în valoare de 3,99 miliarde de euro au fost plătite fermierilor români din fonduri europene în cadrul campaniilor 2007-2011, cu ajutorul soluţiei informatice dezvoltate de SIVECO la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Sistemul Integrat de Administrare şi Control implementat de SIVECO la APIA garantează 100% acces online şi integrează toate cele 42 oficii judeţene şi 261 centre locale ale APIA din ţară, totalizând peste 5.000 de utilizatori interni În 3 secunde punctele vamale din ţara noastră dau răspuns la o cerere de informaţii cu ajutorul unei soluţii informatice realizate de SIVECO În fiecare minut în România se generează peste 1.000 de documente electronice în cadrul SIUI (Sistemul Informatizat Unic Integrat), dezvoltat în cadrul unui proiect la a cărui construcţie a contribuit şi SIVECO 400 de spitale, 5.000 de medici de familie şi 9.000 de medici specialişti din Bulgaria raportează şi comunică electronic în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat cu acoperire naţională SIVECO produce conţinut digital dezvoltat la standarde internaţionale pentru 11 milioane de elevi din peste 24.000 de şcoli din Europa, Orientul Apropiat şi Nordul Africii Din anul 2001 până în prezent, cu ajutorul aplicaţiilor realizate de SIVECO au fost repartizaţi la liceu, la nivel naţional, peste 2.200.000 de elevi, care au exprimat în total peste 3,5 miliarde de opţiuni.

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

11 S

O

L

U

Ţ

I

I

Infrastructura convergentă în viziunea Dell ojciech Glownia, Solutions Director Dell, explică modul în care Dell definește și abordează infrastructura convergentă, astfel încât aceasta să răspundă în mod cât mai eficient solicitărilor actuale din partea clienților. Abordarea și strategia Dell explică și transformările prin care trece compania și logica achizițiilor, nu puține la număr, efectuate în ultimii ani, achiziții care vor continua pe aceeași linie strategică.

W

Utilizatorii finali, utilizatorii de soluții tre-

acum avem un centru de date convergent

buie să facă față unor provocări, pe de o

sau o infrastructură convergentă. Este un

parte trebuie să livreze mai mult, mai rapid

proces continuu.

și mai precis, în ceea ce privește cerințele

Dacă este ales un alt furnizor de soluții

pe care businessul lor le are de la IT. Acești

decât Dell, clienții probabil că nu vor găsi

clienți sunt supuși unor provocări perma-

toate soluțiile la un singur furnizor și vor

nente și crescânde în ceea ce privește rularea

trebui să apeleze la mai mulți furnizori, si-

operațiunilor de IT, mai ales în condițiile în

tuație care va avea ca efect o infrastructură

care bugetele sunt în continuă scădere.

Wojciech Glownia, Solutions Director Dell

fragmentată. Probabil că vor trebui să cum-

Dell oferă soluții preintegrate care ajută

Dell încearcă să înțeleagă aceste cerințe,

pere storage de la un furnizor, servere de

departamentele de IT să abordeze toate

solicitând feedback permanent de la clienți.

la altul, iar partea de rețelistică de la un

aceste 3 aspecte ale convergenței care opti-

Mediul IT devine din ce în ce mai complex și

al treilea. Aceasta are ca rezultat o infra-

mizează modul în care aplicațiile și serviciile

mai sofisticat. În IT, de multe ori personalul

structură mai complexă, mai puțin flexibilă

sunt furnizate.

foarte calificat își consumă timpul executând

și mai scumpă de întreținut. Dell se află

Standardizarea este un alt element cheie

sarcini cu calificare redusă, care le consumă

într-o poziție unică în acest moment de-

care face parte din modul de gândire Dell,

ineficient timpul, pentru că nu există nimeni

oarece poate furniza soluții complete de la

care nu încearcă să țină utilizatorii captivi

altcineva în echipă care ar putea executa

cap la coadă: servere, switch-uri, storage etc.

în utilizarea propriilor soluții, ci oferă soluții

acele sarcini.

și până la terminalele pentu uilizatorii finali.

standard în industrie, care oferă interopera-

Companiilor le place să crească, în toate dimensiunile posibile, să-și mărească veniturile, să-și mărească cota de piață... Se

bilitate și cu soluțiile altor furnizori.

În ceea ce privește convergența, Dell are 3 propuneri:

De obicei clienții Dell nu sunt green-field, nu pornesc de la zero, dispun deja de o

așteaptă ca IT-ul să fie cât mai flexibil și mai

1. convergența operațiunilor, atât fizice

infrastructură, au deja servere, storage, net-

rapid, astfel încât să poată răspunde aces-

cât și virtuale. Este critic să ai o abordare

working. Soluțiile Dell pot fi utilizate în com-

tor cerințe și să răspundă imediat și nu cu o

unică a infrastructurii și să nu separi ma-

pletarea infrastructurilor deja existente, nu li

întârziere de săptămâni sau luni. Pe de altă

nagementul infrastructurii fizice de mana-

se cere clienților să arunce ceea ce au deja.

parte companiile doresc să cheltuiască cât

gementul infrastructurii virtuale;

Dell oferă soluții complete pentru centrele

mai puțin pe IT, iar bugetele sunt în scădere.

2. convergența serviciilor și aplicațiilor.

de date care permit inclusiv virtualizarea

Convergența este punctul cheie, din această

Este vorba despre serviciile pe care departa-

desktop-urilor, soluții care pot fi instalate în

perspectivă. Dar ce este convergența? Nu este

mentul de IT trebuie să le furnizeze clienților;

1-3 zile și nu în săptămâni sau luni.

de fapt nimic nou. Convergența nu este decât

3. convergența infrastructurii. Este im-

Dell oferă și soluții de tipul data center in

o abordare care încearcă să rezolve cerințele

portant ca toate elementele de infrastructură

a box, care sunt mult mai ușor de adminis-

anterior enumerate. Convergența nu este o

să fie cât mai unificate și mai integrate cu

trat și care conțin severe blade, storage,

problemă pe care o rezolvi o singură dată,

putință.

switchuri... o soluție completă într-o cutie. 

ci este o abordare continuă a resurselor pe care le avem și a servicilor pe care trebuie să le furnizăm. Convergența este un fel de viziune holistică asupra modului în care ca om de IT trebuie să răspunzi la întrebări de genul: Care este rolul meu în organizație și ce fel de servicii trebuie să ofer? De ce mă plătește compania și ce se așteaptă să fac? Convergența centrelor de date este punctul nodal de livrare a serviciilor către companie. Ce nu este convergența? În mod clar nu este o destinație. Cu siguranță nu va exista un moment de timp în care să putem afirma,

Fabrica Dell de la Lodz Dell are o mulțime de fabrici și puncte de lucru în toată lumea. Fabrica din Lodz acoperă necesarul pentru EMEA. În fabrică nu se fac, în prezent, notebook-uri, dar se fabrică desktop-uri și soluții enterprise. De ce a ales Dell să construiască o fabrică la Lodz? Și de ce în Polonia? Polonia este situată destul de central în Europa, iar Lodz este în centrul Poloniei. Există două autostrăzi care străbat Polonia de-a lungul și de-a latul și care se interseactează lângă Lodz. Facilitățile de comunicare și de transport sunt foarte bune. Polonia are o populație de aproape 40 de milioane de locuitori, iar în Lodz, al treilea oraș ca mărime din țară, locuiesc circa 1 milion de locuitori. În Lodz sunt de asemenea prezente și multe alte industrii. Aici au fabrici și companii ca Bosch, Indesit, Philips sau Gilette. Lodz este destul de aproape de Varşovia și are, de asemenea, mai multe universități de stat care furnizează personal foarte bine calificat. În fabrica de la Lodz lucrează 1.800 de angajați. Construcția fabricii a început în noiembrie 2006. La vremea aceea era a doua fabrică Dell din Europa, mai existând una la Limerick în Irlanda.

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

12 I

N

T

E

R

V

I

U

Infrastructura convergentă în viziunea Dell de Romulus Maier

Recent în cadrul unei ediții AgoraTV l-am avut ca invitat pe Șerban Zirnovan, Storage Business Development Manager/Central Emerging Europe Dell. Interviul care urmează este un rezumat al respectivei emisiuni. Şerban Zirnovan: Vorbim

asupra a ceea ce înţelegem noi

de ceva ani buni de zile de

prin unificarea operaţiilor, uni-

virtualizare şi ce înseamnă

ficarea infrastructurilor, ceea

acest lucru şi nu în ultimul

ce se poate face cu soluţii de

rând vorbim de cloud. Am

creştere a disponibilităţii şi a

făcut de curând, împreună cu o

performanţei.

delegație din România, o vizită

IT Trends: Convergenţa nu

la facilităţile de producţie pe

este o singură cale, dar ce este

care Dell le are în Polonia, şi

convergenţa? Este o destinaţie?

împreună am văzut mai multe

Putem să spunem că dacă

lucruri printre care şi cele le-

ajungem în punctul X, de acum

gate de ceea ce înseamnă mo-

suntem convergenţi şi putem

dul în care Dell îşi pregăteşte

să stăm liniştiţi sau este mai

producţia şi modul în care

degrabă un drum permanent?

echipamentele sunt construite,

Ş.Z.: Să trecem la ceva care

dar în acelaşi timp am văzut

să ne ajute puţin mai mult. În

şi ceea ce înseamnă data cen-

primul rând este un enabler

ter-ul şi cum este organizată

pentru lumea IT, o posibilitate

producţia în jurul acestei enti-

de a face mai mult folosind

în întreaga lume. De aseme-

mai degrabă un mod de a per-

tăţi. Lucrurile sunt însă oare-

sculele pe care le avem. În

nea, despre cum facem gestiu-

mite unei organizaţii să devină

cum influențate de ceea ce se

al doilea rând, aşa cum spu-

nea operaţiilor şi cum pot să îi

mai eficientă, mai agilă şi la un

întâmplă în jurul nostru şi de

neam, nu există o singură cale,

permit unui administrator de

cost de utilizare mai redus, să

cele la care lumea IT trebuie

sunt mai multe posibilităţi de

reţea să aibă mai multă activi-

poată să pună în aplicare ceea

să facă faţă, la a livra cât mai

a le aşeza. În al treilea rând,

tate sau să îşi extindă rolul ca

ce este nevoie din punct de ve-

repede aplicaţii şi servicii, la a

nu vorbesc doar despre ser-

să facă mai mult şi nu în ul-

dere al companiei, din punct de

face infrastructura mai agilă,

vere, despre reţea sau despre

timul rând, bineînţeles vorbim

vedere al IT-ului.

să răspundă într-un fel mult

storage. Ci vorbesc despre în-

şi despre ceea ce se întelege la

ITT: Ce spuneți sună foarte

mai rapid şi nu în ultimul rând,

treaga colecţie de resurse şi

nivel de infrastructură, atât în

tentant, cu alte cuvinte pu-

din punct de vedere al costuri-

servicii pe care o are la dispo-

ceea ce înseamnă infrastruc-

tem să transmitem un mesaj

lor, dar şi al complexităţii să

ziţie un data center. Cu alte

tura fizică, dar şi în ceea ce

către o companie care are o

permită o operare mai facilă,

cuvinte, convergenţa va avea

înseamnă infrastructura virtu-

infrastructură instalată cu tot

mai uşoară. Convergenţa nu

impact cu siguranţă asupra lu-

ală. Nu există o singură cale,

ce îi trebuie, hardware, reţea,

vine să spună neapărat că

crurilor majore dintr-un data

există în funcţie de gradul de

aplicaţii şi aşa mai departe –

aceasta

cale.

center şi aici vorbesc despre

cultură, în funcţie de nevoile

„fiţi convergenţi şi stoarceţi cât

Există mai multe posibilităţi

cum gestionăm serviciile, cum

acelei companii, există mul-

mai mult din ce aveţi”?

de a face acest lucru şi proba-

facem managementul acestor

tiple posibilităţi, nu este un

Ş.Z.: Mesajul este, hai să

bil în cursul discuţiei pe care o

servicii, cum furnizăm aplica-

concept nou, revoluţionar, care

spunem că există mai multe

vom avea astăzi vom avea po-

ţiile către utilizatorii noştri,

să fi apărut peste noapte şi nu

drumuri şi vom vedea care

sibilitatea să intrăm în detaliu

către clienţii pe care îi avem

este o destinaţie în sine. Este

sunt drumurile acestea. Unul

este

singura

Șerban Zirnovan, Storage Business Development Manager/Central Emerging Europe Dell

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

13 I

N

T

E

R

V

I

U

dintre ele este de a utiliza ce ai

aruncaţi

ceea

spre ea în detaliu, de la ceea

într-un mod care să îţi permită

ce aveţi pentru că, în foarte

ce însemna un furnizor de

să devii mai eficient. Numai că

multe cazuri, aceste lucruri

infrastructură fizică sau de

marea majoritate a soluţiilor

sunt bune sau pot fi reutilizate

echipamente cu rol bine defi-

de convergenţă a infrastructu-

într-un mod eficient. Ce spu-

nit, aşa cum ai menţionat:

rilor pe care le avem astăzi în

nem noi este că grupând cele

desktopuri, laptopuri, servere,

piaţă pot fi complexe. Pentru

trei domenii mari: de oameni

către o companie care îşi pro-

că necesită mai multe unelte,

şi procese, de structuri fizice şi

pune să vină în întâmpinarea

mai multe scule, care trebuie

de structuri virtuale, ele se pot

clienţilor săi cu soluţii care să

folosite pentru a-ţi îndeplini

practic împărţi în trei zone: una

ataşeze Dell de la un capăt la

scopul. În al doilea rând sunt

legată de structuri şi procese,

celălalt, adică nu numai zona

fragmentate, am nevoie de mai

care presupune o convergenţă

de client sau numai zona de

mulţi furnizori. Nu în ultimul

a aplicaţiilor şi a modului în

data center, ci întregul porto-

rând, sunt destul de inflexibile

care furnizezi servicii; o a doua

foliu de necesităţi cu o zonă

pentru că sunt câţiva furnizori

este legată de o convergenţă a

de servicii în care sper că vom

în piaţă, la ora actuală, care

infrastructurii şi de a le face

avea timp să intrăm şi nu în

spun: dă-le pe astea la o par-

să lucreze împreună pe toate

ultimul rând există o tranziţie

te şi foloseşte-le pe ale mele.

(virtuale şi/sau fizice) şi o a

de la ceea ce era la ceea ce se

Ceea ce noi spunem este că ne

treia zonă care presupune o

doreşte a fi. Suntem într-o

dorim să le facem mai simple,

convergenţă a operaţiilor, atât

perioadă de tranziţie, suntem

mai flexibile şi mai complete,

fizice, cât şi virtuale. Practic,

un furnizor de infrastructură

ataşându-le din punct de ve-

este vorba în cele trei cazuri

şi nu ascundem lucrul acesta şi

dere al utilizării necesităţile pe

de soluţii care să fie destinate

ne îndreptăm către un furnizor

care le avem.

utilizării mai uşoare, dar nu

de soluţii complete.

pe

fereastră

ITT: Asta înseamnă că me-

neapărat înlocuind absolut tot.

ITT: Rămânând puţin în

sajul Dell este „nu schimbaţi

Unele sunt gestionate pe blue-

zona anterior menţionată, ma-

ce aveţi, folosiți ce aveţi, Dell

print, schiţe sau best-practice-

joritatea clienţilor nu pornesc

nu vine să vă impună să luaţi

uri de cum s-a făcut în alte

de la zero, au o infrastructură

echipamentele de la noi, dar

părţi şi poţi să o faci singur –

deja, din acest punct de vedere

lucraţi cu noi ca să vă puteți

acesta este drumul tău, poţi să

e important ca soluţiile pe care

optimiza ceea ce aveţi”?

ţi-l faci singur. O a doua cale

le livraţi să fie standardizate,

sufletul meu este o proprie-

Ş.Z.: Parte din obiectivele

este să alegi soluţii care sunt

să permită utilizarea şi altor

tate intelectuală care a fost

noastre sunt şi acestea, nu

deja gestionate sau dedicate

echipamente produse de alte

achiziţionată în anul 2007 şi

acestui scop de a-ţi face viaţa

firme. Pe de altă parte, dacă

care se numeşte EqualLogic,

mai uşoară şi o a treia cale este

vorbim despre administrarea

gama de soluţii de stocare de la

de a experimenta şi de a vedea

infrastructurii

EqualLogic, care şi-au propus

care dintre ele ţi se potrivește

este mai eficient să ai infra-

să vină în zona de medium-

cel mai mult. Am învăţat că nu

structura cumva monocromă,

business cu produse din zona

există o soluţie pentru orice

pentru că poţi să o adminis-

enterprise, păstrând facilităţile

şi că trebuie foarte mult să

trezi mai uşor şi este mai puţin

din zona enterprise, dar furni-

particularizezi acea soluţie la

fragmentată.

zându-le la un preţ pentru me-

realităţile concrete ale fiecărui utilizator în parte.

presupun

ŞZ: De la un vendor la altul,

dium-business. Acelaşi lucru

această idee poate fi sau nu

s-a întâmplat, dacă vă uitaţi

contextul

corectă. În cazul Dell, dacă e să

în portofoliul nostru, şi cu alte

acesta este corect să spun că

descriu lucrurile mai pitoresc,

domenii în care Dell a simţit

Dell este calea prin care Dell se

în ADN-ul nostru stă standar-

nevoia să achiziţioneze pro-

transformă dintr-un furnizor

dul. Am căutat tot timpul să fo-

prietate intelectuală. Şi există

de echipamente într-un furni-

losim standarde deschise, care

un trend foarte puternic de a

zor de servicii?

să ne permită să scalăm noi ca

completa puzzle-ul, de a pune,

Ş.Z.: Aş spune mai degrabă

şi companie, dar şi clienţilor

în ceea ce noi ne dorim să fie

de soluţii decât doar de servicii...

noştri, într-un mod care să fie

un portofoliu complet, necesa-

ITT: Soluţii şi servicii. Dell

uşor de definit. Al doilea lucru

rul de informaţii. 

era şi este cunoscut pentru

pe care am încercat să îl facem

desktopuri, servere, storage etc.

a fost să simplificăm operaţiile

Ş.Z.: Există o tranziţie a

IT, iar unul dintre exemplele

Continuarea materialului

companiei şi vom vorbi de-

care este foarte aproape de

o puteţi citi pe www.ittrends.ro

ITT:

Atunci

în

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

14

Prima soluție ERP & CRM disponibilă în cloud Strategie. Agilitate. Flexibilitate. Costuri reduse. ERP&CRM de clasă mondială

Beneficii SocrateCloud

SocrateCloud furnizează o funcţionalitate ERP şi CRM, bogată, complet integrată şi uşor de utilizat, asigurând astfel o gestionare performantă a afacerii. SocrateCloud susţine managementul companiilor cu 10 angajaţi, dar și pe al celor cu 300.000 de angajaţi. SocrateCloud este disponibil în cloud public sau privat. Construit pe o arhitectură inovatoare, SocrateCloud este o soluţie complexă, scalabilă şi flexibilă, care susţine performanţa de business, indiferent de mărimea organizaţiei sau de ritmul de creştere al acesteia.

• Proces rapid de selecţie • Funcţionalitate integrată • Specializat pe industrii • Implementare rapidă • Migrare automată la versiuni noi • Scalabilitate automată • Fără investiţii în infrastructură • Abonament anual/lunar cu costuri mici • Securizare date şi aplicaţie

Specializat pe industrii Dezvoltat să se muleze pe anumite industrii/domenii, SocrateCloud include funcţionalităţi specifice şi şabloane preconfigurate (pentru servicii profesionale, agricultură, telecomunicaţii, distribuţie etc.), făcând implementarea soluţiei mult mai uşoară pentru organizaţiile care activează în aceste domenii.

Acoperire globală

• Titulari multipli • Multi-societate • Multi-valută • Multi-contabilitate • Multi-taxe • Multi-costuri • Multi-limbă Arhitectură cloud

Implementare lină, mai rapidă Un proiect de implementare ERP trebuie privit întotdeauna ca un proiect de management al schimbării. Implementarea poate avea multe consecinţe în modul de lucru al angajaţilor. Asta înseamnă că interesele angajaţilor şi al companiei trebuie să fie aliniate. BITSoftware introduce o metodologie de implementare lină, fiind cunoscut faptul că performanţele unei organizaţii sunt determinate de modelul de construcție al acesteia. Acesta cuprinde nişte procese, o interacţiune între actorii din organizaţie

www.ittrends.ro

• Scheme/industrii multiple • Customizări la nivel de titular • Scalabilitate şi disponibilitate totală • Nu există timpi morţi datoraţi migrării • Independent de cloud şi platformă • 100% web. RIA. • Arhitectură SOA • Servicii Web & API


Nr. 12 - Decembrie 2012

15

şi organizaţia în sine. Modelele oferă o mai bună transparenţă când vine vorba de maparea soluţiei ERP în organizaţie, furnizând informaţii despre aplicabilitatea soluţiei în companie şi despre posibilele probleme pe care sistemul trebuie să le rezolve. Chiar dacă modelul organizaţional este specific fiecărei companii în parte, SocrateCloud include deja câteva modele specifice pentru anumite industrii, făcând implementarea mai rapidă şi mai uşoară.

Costuri reduse de deţinere SocrateCloud are un cost de deţinere mult mai mic, comparativ cu soluţiile ERP tradiţionale, deoarece se accesează simplu, doar cu ajutorul unui browser de internet şi este pregătit funcţional pentru diferite industrii. BITSoftware, prin furnizori consacrați de cloud, găzduieşte şi menţine toată infrastructura pe care rulează sistemul, asigurând permanent funcţionalitatea şi securizarea acestuia. Procesul de migrare la versiuni noi asigură implementarea rapidă şi fără probleme a acestora, păstrarea adaptărilor şi continuitate în utilizarea soluţiei. SocrateCloud este oferit pe bază de abonament anual, acest mod de plată ajutând la planificarea facilă a cheltuielilor pentru ERP.

Arhitectură Cloud SocrateCloud are la bază o arhitectură modulară care furnizează scalabilitate şi adaptabilitate sporite şi suportă servere multiple, tranzacţii mari de date, un număr foarte mare de utilizatori, pentru a asigura cel mai scurt timp posibil de dezvoltare şi implementare. Mai mult de atât, în cloud nu există timpi morţi şi indisponibilitate a serviciului, deorece fiecare modul poate fi actualizat independent, pe baza conceptului de actualizare continuă a versiunilor. Platformă/tehnologie Independent de sistemul de operare Baze de date: Oracle 11 g Tehnologie: J2EE & SOA Independent de serverul de aplicaţie: Glassfish, Jboss, Oracle Weblogic Servicii Web RESTful Interfaţă utilizatori: Ajax-GWT

• • • • • •

Ediţii SocrateCloud Ediţii

Infrastructură

Mărime Companie

SocrateCloud Cloud Public

infrastructură cloud instanţe partajate

Mică/Medie

SocrateCloud Cloud Privat

infrastructură cloud instanţe private

Mare/Enterprise

SocrateCloud instalare locală

instalare pe infrastructura clientului

Enterprise

BITSoftware SRL, Str. Zambilelor nr. 4, Brașov, România Tel: +40268 314446, Fax: +40 368710611 E-mail: office@bitsoftware.ro

www.bitsoftware.eu www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

16 S

T

U

D

I

U

Ce vor clienții de print de Cristian Faur

ârgul drupa este o Mecca a industriei tipografice. O dată la patru ani, cei mai importanți producători (și nu numai) de soluții de printing din lume se întâlnesc într-un adevărat pelerinaj la Dusseldorf, în Germania. Acolo, pe perioada a două săptămâni, aceștia prezintă cele mai noi instrumente cu care se pot face bani din print, se întâlnesc cu clienții și partenerii, anunță strategiile pe perioadele următoare și află și cele mai noi tendințe din piață. Deși perioada de desfășurare a târgului se va micșora la 11 zile începând cu ediția următoare a expoziției, cel mai probabil, drupa va rămâne „the place to be” pentru oricine are un business care presupune și o latură importantă de printing.

T

o componentă de print. Această situație, pentru a fi perpetuată și, de ce nu, pentru a deveni și mai avantajoasă pentru cei care lucrează în industria tipografică, are nevoie de câteva măsuri. O primă măsură s-ar putea numi leveraging sau exploatarea relațiilor cu clienții deja existente. Flexibilitatea și viteza trebuie să devină literă de lege pentru tipografi, în aceste

În cadrul ediției 2012 a târgului, compania

furnizorii de print să ia decizii în legătură

vremuri dinamice. Clientul trebuie să știe

Canon s-a decis să se încadreze în spiri-

cu viitorul în ceea ce privește prezența

mereu valoarea investiției și timpul de

tul drupa și în tradiția inițiată tot de ea la

lor pe piață și ar trebui luate în serios.

amortizare. La fel, clientul trebuie ținut la

ediția de acum patru ani. Așa că a lansat

În momentul de față, cele mai multe co-

curent cu ce este mai nou și mai bun în

un nou studiu de piață, denumit Canon

menzi de print se fac pentru marketing-

industrie – aplicații și servicii noi.

Insight Report 2012, al cărui scop este

publicitate și informare-tranzacții. 48%

Nu în ultimul rând, furnizorul de print

ajutarea clienților și partenerilor Canon să

din bugetele de campanii multicanal merg

trebuie să învețe să vorbească pe limba

înțeleagă un aspect crucial în activitatea

spre print, iar 94% dintre campanii au și

clientului. 

lor: cum văd printul clienții și ce își doresc de la acest puternic instrument de comu-

Concluziile principale ale studiului

nicare. Bazat pe un chestionar la care au răspuns reprezentanți ai companiilor mai

• Printul va ocupa un loc important în continuare mai ales în domeniile informare, promoții și comunicare.

mici sau mai mari care folosesc soluții de

• Tipografii vor continua să ocupe un loc cheie în ceea ce privește comunicarea.

tipar din 16 țări, rezultatul – studiul de

• Viitorul printului nu va mai fi la fel ca până acum. Supraviețuirea tiparului depinde

față, are concluzii interesante, dacă nu

de capacitatea acestuia de a produce materiale de calitate deosebită și impact major

surprinzătoare pe alocuri. Cea mai ciudată

în campanii promoționale și de marketing. Rolul tiparului de instrument informativ,

dintre concluzii, dacă ar fi să citim prin-

comercial sau de masă va deveni istorie la un moment dat.

tre rânduri, ar fi că tocmai acest domeniu,

• Clienții au la dispoziție foarte puține instrumente pentru a măsura impactul tipa-

cel care se ocupă cel mai mult cu comu-

rului. Perioadele de amortizare a unei investiții, de exemplu, sunt foarte greu de

nicarea, comunică, de fapt, foarte puțin.

evaluat. Foarte mulți clienți spun că aceste instrumente sunt necesare.

Tuturor adulților care au învățat la școală

• Prețul nu mai este principalul criteriu în decizia de cumpărare. Clientul de print vrea

de pe manuale tipărite li se va părea o con-

valoare adăugată și flexibilitate. Un alt criteriu care se aude tot mai des dinspre

cluzie ușor exagerată, dar adevărul care

client este impactul soluțiilor de print asupra mediului înconjurător. Acesta încă

reiese din răspunsurile de la chestionar

nu este printre cele mai imporante, dar ar putea fi trecut la categoria „emerging

este doar unul singur, până la urmă: cei

trends”.

care vând print nu trebuie doar să facă rost

• Cel puțin în print, relația client-furnizor ar putea trece drept o poveste de dragoste,

de soluții pentru aceasta. Ei trebuie să-și

iar povestea lor de dragoste merge mai bine ca niciodată. Cei mai mulți clienți de

și informeze clienții, dincolo de modul de

print sunt mulțumiți de relația pe care o au cu furnizorii, iar încrederea în aceștia

operare al mașinilor sau soluțiilor pe care

din urmă este la cote maxime.

le vând, pentru ca aceștia să știe exact ce

• Oamenii din print nu comunică. Paradoxal. Cea mai mare greșeală pe care o fac cei

pot face cu ceea ce cumpără. Multe dintre

care vând tipar este faptul că nu-și țin clienții la curent cu cele mai noi soluții și

posibilitățile pe care le au mașinile de print

inovații din domeniu. Furnizorilor le scapă ocazii importante de a câștiga sau reține

astăzi, de exemplu, nu sunt exploatate.

clienți, atâta timp cât aceștia tac și nu promovează ce au mai bun informând clienții.

Multe dintre aplicațiile care ar putea aduce

• Limbajul din domeniu este prea tehnic. În afară de faptul că nu comunică suficient,

bani în plus din folosirea acestor soluții nu

de multe ori furnizorii de soluții de print nici nu o fac într-un limbaj accesibil. Clien-

sunt folosite.

tul de print vrea să audă cu subiect și predicat cum îl ajută soluțiile să aibă beneficii,

Poate mai importante decât datele și concluziile raportului sunt recomandările

să crească valoarea și posibilitățile organizației pentru ca, la rândul lor, să expună avantajele în fața factorilor de decizie din organizația lor.

din el. În număr de cinci, acestea ajută www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

17 O

P

I

N

I

I

Sâmburii viitorului război economic

Z

ilele trecute s-a desfășurat în Dubai, conferința mondială ITU (WCIT-12) la care reprezentanții națiunilor au discutat, printre altele, și aspecte legate de armonizarea funcționării Internetului pe gustul și dorința marilor cor-

porații, care depind în mod esențial de apetența internautului pentru orice tâmpenii din lumea asta ce se pot vinde sau prezenta pe net, dar și pe pohta inimii guvernelor, ca supușii

Constantin Teodorescu

care extenuează zilnic mausul să se distreze disciplinat, într-un cadru organizat, cu SalamVille și Angry Birds și să nu le mai

Am mai zis-o de multe ori, tehnologia actuală disponibilă

zboare gândul la minciunile pe care le-au citit pe cine știe ce

oricărui elev de liceu de informatică, face inutilă munca

WikiLeaks!

oricărui serviciu secret, indiferent de cât de dotat cu tehnică

Am apucat să văd înainte câteva clipuri pe YouTube, unul

supersofisticată ar fi! Singura lor șansă era să prindă exclusiv

românesc foarte bine făcut, de bună calitate și extrem de clar,

teroriști retardați mintal care primesc ordine în clar prin SMS

care explica pe înțelesul până și ultimului politician care a in-

pe telefoane cu numere cu abonament și care scriu apoi pe

trat acum în Parlament (și-au intrat până și mâinile conside-

taimlain „Mâine o să detonăm de la distanță o bombă în piață,

rate „moarte” de pe liste) care-i golănia cu pretinsele drepturi

are cineva un telefon mai vechi de care se poate despărți, că

de autor și așa-zisele pierderi din piraterie. Nu mai reiau aici

eu pe-al meu îl am amintire de la Osama! P.S. Prefer număr de

demonstrațiile, am arătat de atâtea ori, mai în glumă, mai în

COSMOTE, că am minute în rețea!”.

Mâine o să detonăm de la distanță o bombă în piață, are cineva un telefon mai vechi de care se poate despărți, că eu pe-al meu îl am amintire de la Osama!

«

Sunt ferm convins că există o presiune extrem de mare a corporațiilor pentru menținerea libertății totale a internauților de a naviga pe saiturile care le pot aduce profit, indiferent cum! Apple n-ar fi fost niciodată cotată ca firma cu brandul cel mai valoros dacă n-ar fi existat Internetul cu sutele de milioane de oameni care-și dau cu părerea și zecile de mii de zvonuri pro sau

serios, de ce licențele acordate cu atâta mărinimie pentru

contra unui anumit produs! Aceleași firme adulmecă și mirosul

orice tâmpenie cu pretenția de invenție sunt o frână în calea

banului care până acum mergea către companiile de televiziune

dezvoltării și nu fac altceva decât să servească scopului marilor

din care vor să muște o bucată cât mai mare!

corporații și celor din spatele lor de a-și păstra pe veci poziția dominantă!

Indiferent ce standarde vor adopta la ITU, libertatea de a comunica punctual între două calculatoare în Internet nu va

Eram, sincer să fiu, un pic sceptic, nu împărtășeam întru totul

putea fi blocată pentru profesioniști sau teroriștii ce-și permit să

îngrijorările colegilor mei de breaslă închipuindu-mi că ar fi prea

plătească bine niște profesioniști. Bănuiala mea este că de fapt

greu din punct de vedere tehnic să pună zăbală internetului.

se intenționează implementarea unui mecanism pentru bloca-

Bineînțeles că s-a început într-o atmosferă de mare entu-

rea accesului publicului larg, fără cunoștințe de specialitate,

ziasm și festivism, așa cum reiese din comunicatul ITU ce-mi

la anumite informații cu potențial viral, politic sau economic!

aducea aminte de presa din vremurile când relata despre con-

Guvernele vor fi fericite să știe că routerele nu vor mai putea

gresul PCR, unde delegații (trebuie musai să redau în engleză):

trimite către un WikiLeaks dacă situl respectiv poate fi marcat

„overwhelmingly supported the importance of Article 19 of the

undeva că „este bănuit a încălca copyright-ul pentru personajul

Universal Declaration of Human Rights affirming the right

Popeye marinarul”, altă firmă din țara cu multe routere ar fi

of all people to freedom of opinion and expression, including

bucuroasă că o groază de popor nu mai ajunge să afle că o firmă

the freedom to hold opinions without interference and to seek,

din India a scos un telefon care face aceleași lucruri dar cu un

receive and impart information and ideas through any media

preț de 10 ori mai mic.

and regardless of frontiers”. Mai, mai să-ți dea lacrimile!

Se zice că Einstein ar fi spus, pentru a atrage atenția asupra

După aia însă, băieții au scos de sub tejghea niscai documente

pericolului folosirii armelor nucleare, „Nu știu cum va fi al treilea

despre care nici mulți mamuți din IT nu știau (așa vorbesc gurile

război mondial, dar în al patrulea se vor folosi pietre și bâte”.

rele), cum ar fi cele despre tehnologia „Y.2770” și DPI (Deep

Probabil că lumea s-a deșteptat între timp și, văzând succesul

Packet Inspection) care ar putea urmări utilizatorii care folo-

jocului FarmVille, s-au gândit că e mai ușor să duci războaie

sesc torente sau telefonia de tip VoIP, transferul și deținerea

economice în virtual. Iar primele lupte se pare că deja au avut loc,

pe calculatorul personal de fișiere audio/video. Hopșa’ șa tată,

criza economică fiind unda de șoc din lumea reală!  constantin.teodorescu@mozartrocks.ro

mi-am zis, ... că nici Orwell n-a avut atâta imaginație! www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

18 I

N

T

E

R

V

I

U

Soluții mature de Web Content Management de Romulus Maier

drian Ursu, Managing Director, Dynamicweb România a avut amabilitatea să ne acorde interviul de mai jos despre soluțiile de Web Content Management pe care le promovează, despre piața soluțiilor online și despre modul în care astfel de soluții trebuie gândite și selectate.

A

Rep.: Vă propun să începem cu o mică

Adrian Ursu, Managing Director, Dynamicweb România

ale soluţiei. Faptul că am dezvoltat deja trei

România, o relaţie care să ofere beneficiarului

add-on-uri de când am încercat să lucrăm cu

de licenţă Dynamicweb o aplicaţie stabilă,

Dynamicweb

soluţia, a fost un prim pas în direcţia aceas-

matură şi, nu în ultimul rând, o aplicaţie în

Software este o companie daneză, înfiinţată

ta. Astfel le-am demonstrat partenerilor din

continuă dezvoltare. În acelaşi timp, am căutat

în 1999 de către doi antreprenori cu viziune

Danemarca că putem gestiona această dez-

un partener care să înţeleagă particularităţile

pragmatică asupra aplicaţiilor web. Ei şi-au

voltare nu numai cu resurse tehnice, ci şi cu

pieţei şi care să fie dispus să îşi adapteze

dorit să creeze soluţii software ușor de folosit,

un aport creativ de sugestii funcţionale.

strategia de vânzare în funcţie de aceste ca-

istorie Dynamicweb... Adrian

Ursu:

Compania

care să ajute companiile mici şi medii să îşi

Modelul de business Dynamicweb la nivel

racteristici. Mediul economic din România nu

construiască şi să-şi consolideze prezenţa

global se bazează pe vânzarea şi imple-

se compară cu cel din nordul Europei, unde

online. Astăzi, echipa Dynamicweb a ajuns la

mentarea soluţiei prin intermediul reţelei

soluţia este intens folosită şi nici cu cel din

aproape 100 de angajaţi, în mai multe locaţii.

de parteneri. Aşa încât şi noi, în România,

SUA, unde, de asemenea, Dynamicweb are o

Rețeaua de parteneri numără peste 200 de

încercăm să găsim parteneri dispuşi să aloce

prezenţă considerabilă.

companii, iar numărul de clienţi a depăşit

resurse umane pe care să le pregătim pentru

Discuţiile cu Dynamicweb au durat aproxi-

4.000.

vânzarea şi pentru implementarea soluţiei.

mativ un an. Am finalizat contractul doar

Soluţia Dynamicweb este, în prezent, la

În ceea ce priveşte tipologia partenerilor,

în momentul în care amândurora ne-a fost

a opta versiune. Bazându-se pe cele mai

aceştia pot fi agenţii web, integratori sau dez-

foarte clar că putem face împreună un pas

noi tehnologii, soluţia a fost gândită foarte

voltatori de soluţii ERP sau CRM care doresc

important în România şi că putem să facem

flexibil, astfel încât să poată acoperi atât

să-şi extindă gama de servicii acoperite. Nu

o diferenţă pe piaţa de aici. Astăzi, piaţa

scenarii simple de implementare (site-uri de

sunt excluşi însă nici simpli parteneri de vân-

româneasca nu beneficiază de foarte multe

prezentare, blog-uri sau magazine online cu

zare, respectiv consultanţi de business. În

soluţii licenţiate de comerţ on-line, nici măcar

câteva zeci de produse), cât şi scenarii com-

esenţă, avem nevoie de un interlocutor care

de foarte multe soluţii licenţiate pentru partea

plexe (aplicaţii intranet, site-uri de prezentare

să înţeleagă şi să aprecieze beneficiile oferite

de prezenţă web - majoritatea soluţiilor sunt

în mai multe limbi străine, magazine online

de Dynamicweb clientului final.

fie soluţii dezvoltate specific pentru un anu-

cu sute de mii de produse şi integrări în timp

Rep.: În momentul în care aţi ales

mit client, fie soluţii open-source. Există

real cu sisteme ERP). Anul acesta soluţia a

Dynamicweb, pe ce criterii aţi evaluat și alte

multe companii în România care au dezvoltat

fost inclusă pentru a treia oară consecutiv în

soluţii concurente pe piaţă? Cum se explică

soluţii bune, dar cărora le lipseşte cazuistica,

topul Gartner – Magic Quadrant of Web Con-

succesul Dynamicweb, pentru că cifrele pe

numărul de implementări. Această cazuistică

tent Management, în categoria jucători de

care le-aţi declarat mai devreme arată clar că

este importantă atunci când îţi doreşti să ai

nişă. Prima dată a fost inclusă în anul 2010,

este o soluţie de succes?

o aplicaţie stabilă, uşor de folosit de către

odată cu actualizarea soluţiei.

A.U.: Din punctul meu de vedere, proce-

o gamă cât mai largă de utilizatori fără ca

Rep.: De când sunteţi prezenţi în România?

sul de selecţie a durat destul de mult, poate

aceştia să aibă o pregătire specială şi care, în

A.U.: În România contractul oficial a fost

mai mult decât ar fi trebuit. Cred că am petre-

acelaşi timp, să acopere cât mai multe scenarii

semnat în mai 2012, însă abia din septembrie

cut mai mult de doi ani căutând un partener

de implementare. Din acest motiv am consi-

am început activ să comunicăm în piaţă. Cele

serios pentru piaţa din România. Până la sem-

derat mai practic să căutăm o soluţie de genul

câteva luni de repaos le-am dedicat analizei

narea contractului cu Dynamicweb, am trecut

ăsta în afara României şi nu în ţară. Avem

detaliate a soluţiei pentru a-i înţelege cât mai

prin faze de dezvoltări de aplicaţii custom şi

oameni foarte bine pregătiţi în România, de

bine punctele tari şi posibilele ameninţări. Am

utilizarea platformelor existente, licenţiate

cele mai multe ori mai bine pregătiţi decât cei

vrut să ne asigurăm că promisiunile pe care le

sau open-source. În cele din urmă, am ajuns

din ţările mai evoluate economic, însă, din

facem clienţilor pot fi realizate.

la concluzia că, pe termen lung, aceasta nu

păcate, piaţa românească este limitată. 

În momentul actual, contractul nostru este unul de partener exclusiv pentru România,

este o soluţie avantajoasă nici pentru noi, nici pentru clienţii noştri.

însă este posibil ca, în cursul anului 2013, să

Apoi am început să caut un partener cu care

Continuarea materialului o puteţi citi

preluăm şi o parte din dezvoltările funcţionale

să putem construi o relaţie pe termen lung în

pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

19 E

V

E

N

I

M

E

N

T

TEDx Bucharest 2012 Pe data de 16 Noiembrie, 2012, în sala Al. I. Cuza a Palatului Parlamentului, a avut loc a patra ediție TEDxBucharest. Evenimentul s-a desfășurat între orele 9:00 și 21:00, timp în care 24 de speakeri au susținut 20 de discursuri de câte 6, 10 sau 18 minute, în fața unui public format din peste 750 de participanți. Discursurile au tratat teme variate și au conținut idei ce merită împărtășite, abordate original. Unii invitați au avut discursuri mai tehnice (Tudor, Andrei și Irina, T_A_I Lab, cu designul generativ, Benoit Montreuil cu Internetul fizic, Adrian Lobonțiu, chirurgia robotică), în vreme ce alții au avut discursuri inspiraționale, au împărtășit experiențe personale (Ionuț Florea și Ana Hogaș, despre aventura lor în Africa) sau au tratat teme de interes general, cum ar fi George Krishan despre alimentația bio sau Marcus Orlovsky despre educația altfel.

S

În pauze, participanții au avut un spațiu peakerii, în ordinea din agendă, au

de networking în care au fost amenajate o

fost următorii: Adrian Lobonțiu, Horia

expoziție de artă din doze reciclate, o zonă

Gălăţanu,

Andrei

de prezentare a unor roboţi „made in Ro-

Tudose, Benoit Montreuil, Marcus Orlovsky,

mania” și mai multe colțuri de relaxare.

Florin Păun, Chris Worman, Pierre Bortnow-

Participanţii au fost rugaţi, de asemenea, să

ski, Andrei Pogonaru, Irina Bogdan, Tudor

răspundă le întrebarea „What drives you?”,

Coșmatu și Andrei Răducanu, Alexandrina

rezultatele fiind montate într-un scurt video

Hrisov, Nick Thorpe, Oana Raluca Ghiocel,

prezentat la finalul evenimentului.

Krishan

George,

Anca Echim și Cristiana Ionescu, Ionuț Florea și Ana Hogaș, Tom Andreassen, Paul Dicu, Teo, Aurora Simionescu. Unul dintre momentele cele mai aplaudate de participanți a fost discursul lui Marcus Orlovsky, care a povestit cu un magnetism aparte, despre o serie de școli moderne, în care copiii conduc. Copiii sunt cei care recrutează profesorii, ei țin ședinte și răspund la telefon, ei aleg ce vor să învețe, ei fac bugetele, ei gătesc, ei se ocupă de in-

După terminarea discursurilor, atât parti-

tegrarea noilor elevi. Deși aceste lucruri par

cipanții cât și speakerii, puțin mai obosiți și

doar teorii curajoase pentru noi, Marcus

mult mai inspirați, au mai făcut schimb de

a asigurat publicul că ele funcționează și

idei și cărti de vizită la un pahar cu vin.

că rezultatele asupra copiilor integrați în putem avea oameni care să provoace status-

Mulțumiri partenerilor și susţinătorilor TEDxBucharest:

quo-ul, spune Marcus, dacă noi creștem co-

RBS, Vodafone, BRD Groupe Société

aceste școli sunt cel puțin fascinante. Nu

Générale, Grolsch, Pepsi, Petrom, Intercapi-

pii ascultători. Aurora Simionescu, de asemenea, a impresionat participanții cu farmecul și entuziasmul cu care a elucidat câteva dintre

tal Invest, Avon, Techschool, Spoting Președintele Camerei Deputaților, Ministerul Culturii, Ambasada Germaniei

misterele universului. Făcând o frumoasă

360 Revolution, Fru Fru, DoubleTree by

paralelă cu Sherlock Holmes, cercetătoarea

Hilton, Opel, Casa Panciu, Chilli Ideas, Con-

de la NASA ne-a povestit cum majoritatea

cordia, SIMBIO, FittoCafe, Bristot

lucrurilor pe care le descoperim despre Uni-

Anagrama, Acer, HUB Bucharest, Româ-

vers, le deducem din lucrurile pe care nu le

nia Pozitivă, FABLAB, Media Image, Briga-

vedem, având în vedere că doar 4% din Uni-

da de Voluntari, THE Wannabes

vers este format din materie vizibilă cu ochiul

Și celor care ne-au susținut în răspândirea ideilor TEDxBucharest: Radio Guerrilla, Juridice.ro, Elevate Agora, Progresiv, HRB Expert, eJOBS, Esquire, Finantare.ro, 9am, Romania – Insider, IQads, City Compass, Tataia, Cărtureşti, Wall-Street, Comunicate de presă, Discovery Channel, Cariere, Hotnews, Bestjobs, Manager.ro Pentru a vedea cum a fost la TEDxBucha-

liber. Ea a vorbit și despre identificarea unui

rest, vă invităm să accesaţi link-ul: http://

filament în rețeaua cosmică, descoperire care

www.flickr.com/photos/14918834@N00/

i-a adus premiul de omul anului în România.

sets/72157632102939949/.

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

20 T

E

N

D

I

N

Ţ

E

Diacritice: e simplu să scrieți corect românește! (II) de Răzvan Sandu <razvan.sandu@zando.ro>

n prima parte a acestui articol am enumerat cele cinci tipuri de aranjamente de tastatură, conforme cu standardul național oficial, care vă permit să generați toate semnele necesare scrierii în limba română. De asemenea, am arătat că singurele diacritice corecte sunt cele cu virgulă dedesubt - și nu cele cu sedilă. În numărul de azi, îmi respect promisiunea de a explica, pas cu pas, cum să configurați corect calculatorul pentru a scrie românește, fără să memorați combinații de taste.

Î

este nevoie să repetați aceste configurări în Control Panel pentru fiecare utilizator în parte, făcând logon sub identitatea fiecăruia (nu este suficient să le faceți pentru utilizatorulAdministrator). În final, reporniți calculatorul. După restart, diacriticele vor putea fi obținute, ca și în GNU/Linux, cu tasta AltGr și literele

Dacă utilizați un sistem de operare din fa-

o singură dată și care nu vă vor incomoda dacă

a, q, w, e, s, t, i, [,], d, l sau c (dacă folosiți

milia GNU/Linux, nu trebuie decât să vă

alegeți, mai târziu, să nu scrieți cu diacritice.

aranjamentul Romanian (Programmers)).

alegeți aranjamentul corespunzător tastaturii

Este nevoie să descărcați driverul de tastatură

fizice pe care o dețineți și să vă asigurați că

românească, disponibil pe blogul d-lui Cristian

dispuneți de pachete de fonturi care conțin

Secară: http://www.secarica.ro/kbdro_2.3.exe.

literele românești, Ș, ș, Ț, ț cu virgule de-

Aceasta este o arhivă autodezarhivabilă; în

desubt. Cel mai simplu este să alegeți chiar

interiorul ei, în folderul WinXP, dați click-

în momentul instalării GNU/Linux opțiunile

dreapta și Install pe fișierul kbdro_winxp.

Language -> Romanian și Keyboard ->

inf (vă sunt necesare drepturi de Administra-

Romanian (dacă aveți o tastatură fizică ame-

tor). Instalați și actualizarea oficială Micro-

ricană) sau Romanian (standard) (dacă

soft European Union Expansion Font Update

aveți o tastatură fizică românească, cu diacri-

(Euupdate.exe - KB16083), un pachet de

tice deja inscripționate). Același efect îl puteți

fonturi extinse pentru noile state membre ale

obține și ulterior instalării sistemului. Luând

Uniunii Europene - puteți citi aici: http://www.

ca exemplu distribuția Fedora 17 cu interfața

microsoft.com/Romania/Diacritice.aspx.

implicită Gnome 3, veți căuta meniul Activi-

De asemenea, dacă nu ați renunțat încă la

ties -> Applications -> System Utilities ->

arhaicul și nesigurul Internet Explorer 6, ar fi

System Configuration -> Region and Lan-

bine să îl înlocuiți rapid fie cu Mozilla Firefox,

guage. Pe tab-ul Language alegeți Roma-

fie, măcar, cu Internet Explorer 8. Internet

nian, iar pe tab-ul Layouts apăsați semnul

Explorer 6 nu „știe” să redea corect semnele

+ și introduceți în listă, pe prima poziție,

diacritice ale limbii române. Mergeți, apoi, la

Iată cum ar trebui să arate configurarea tastaturii Dvs.:

unul dintre aranjamentele Romanian sau

Start -> Control Panel și, opțional, stabiliți

Romanian (standard), după caz. În plus, din repository-urile oficiale Fedora, instalați

aspectul acestuia la modul Clasic View (opțiunea Switch to Clasic View, stânga-

pachetele RPM terminus-fonts și terminus-

sus). Dacă aveți o tastatură fizică americană,

Pentru utilizatorii Windows 7, configurările

fonts-console, niște fonturi care vă asigură

alegeți Regional Settings -> Languages ->

sunt similare celor din XP, dar aceștia nu vor

literele potrivite atât în modul grafic X, cât și

Advanced și definiți limbile Română (Ro-

trebui să instaleze driverul de tastatură de

în terminal, când lucrați cu linia de comandă.

manian) și Engleză (English), fiecare cu

pe blogul d-lui Secară – el este deja inclus în

Dacă nu dispuneți de o tastatură fizică cu dia-

aranjamente Romanian (Programmers) și

sistem. Este bine, totuși, să vă asigurați că

critice inscripționate (și, deci, ați folosit aran-

US International. Aranjamentul Romanian

sunt disponibile fonturile extinse Euupdate.

jamentul Romanian), puteți scrie cu diacri-

(Legacy) poate fi înlăturat. În lista derulantă

exe, care conțin glifele corecte, cu virgulițe

tice apăsând tasta Alt din drepta-jos (lângă

din partea superioară a casetei, configurați

dedesubt, pentru ș și ț.

bara de spațiu, notată uneori AltGr) simultan

combinația implicită limbă-tastatură Roma-

Dacă veți verifica, acum, textele românești

cu una dintre literele a, q, w, e, s, t, i, [,], d,

nian – Romanian (Programmers). Similar,

cu diacritice pe care le tastați, veți observa

l sau c.

dacă dispuneți de o tastatură fizică româ-

că semnele specifice limbii române sunt cele

Un utilitar similar este disponibil și în dis-

nească, cu diacritice deja inscripționate,

corecte: de exemplu, AltGr+[ și AltGr+] vă

tribuția Ubuntu, chiar în panoul de control ac-

configurările sunt identice cu cele arătate,

oferă ghilimele jos (la începutul cuvântului) și

cesibil de pe bara-meniu din stânga ecranului.

dar folosiți aranjamentul Romanian (Stan-

sus (la sfârșit) - „ghilimele”.

Utilizatorii de Windows XP au nevoie de

dard). În cazul în care pe sistemul Dvs.

câteva configurări speciale, pe care le veți face

Windows sunt definiți mai mulți utilizatori, www.ittrends.ro

Ca de obicei, aștept cu plăcere întrebările, comentariile și părerile Dvs. 


Nr. 12 - Decembrie 2012

21 I

N

T

E

R

V

I

U

Privesc.Eu, privește și tu! de Romulus Maier

rivesc.Eu este un proiect interesant, născut din nemulțumirea unui grup de bloggeri din Republica Moldova. Despre istoria acestui proiect lansat în Chișinău și devenit poveste de succes pe ambele maluri ale Prutului am avut plăcerea să discutăm cu Vitalie Eșanu, unul dintre membrii fondatori.

P

Rep.: Vă rog să prezentați o scurtă istorie a proiectului. De când sunteți pe piață? Cum ați evoluat? Unde sunteți acum? Ce avantaje competitive aveți?

le transmită integral, pentru că sunt evenimente de lungă durată. Rep.: Pe ce platforme este disponibil Privesc.Eu? Pe ce sisteme de operare și pe

Vitalie Eșanu: Privesc.Eu a apărut din-

ce tipuri de dispozitive? Este disponibilă

tr-o frustrare, frustrare a câtorva bloggeri

și pe dispozitive mobile de tip smartphone

nemulțumiți de faptul că televiziunile,

sau tabletă?

Vitalie Eșanu

aparținând partidelor politice, manipulau

V.E.: Privesc.Eu este disponibil pe web

oamenii. Această manipulare era așa de

prin intermediul Adobe Flash Player. Poate

de 3 ani și jumătate am reușit să facem

mare, încât dacă priveai noutăți la dife-

fi privit și de pe iPhone și iPad. Pentru tele-

aproximativ 14.000 live-uri în Republica

rite televiziuni despre aceeași conferință

foanele cu Android necesită să aveți insta-

Moldova și România. Avem operatori în

de presă, nu-ți dădeai seama că a fost de

lat Flash Player.

Chișinău, București, Cluj și Iași.

fapt același eveniment. Mânați de această

Rep.:

Preluarea

transmisiunilor

Rep.: Care este numărul maxim de vi-

nemulțumire, ne-am adunat câțiva bloggeri

Privesc.Eu este gratuită. Solicitați doar

zitatori pe care i-ați înregistrat simultan

în grădina publică Ștefan cel Mare din cen-

menționarea sursei. Cum monetizați pro-

în timpul unei transmisiuni?

trul Chișinăului, unde am decis să schim-

dusul? Care este modelul de business?

V.E.: Din câte îmi amintesc, la alegerile

băm situația. Astfel, a apărut ideea unui

V.E.: Exact, vizionarea transmisiunilor

parlamentare din Republica Moldova, am

site care va transmite totul live, fără nici

este gratuită, nu și filmarea lor. Deși ma-

trecut de cifra de 20.000 vizitatori si-

o intervenție din partea noastră, a cât mai

joritatea live-urilor sunt totuși filmate și

multan.

multor evenimente sociale, politice, cultura-

transmise gratis. Intenționat nu folosim

Rep.: Sunteți pregătiți pentru o creștere

le și științifice din țară. Acea întâlnire a fost

business-modelul bazat pe publicitate,

explozivă, presupunând că cererea pen-

de fapt și prima emisiune transmisă live, pe

pentru că piața este prea mică și oricâtă

tru soluțiile oferite ar crește exponențial?

data 5 iulie 2009, zi în care s-au pus bazele

publicitate ai introduce, nu poți deveni

Cum vă gândiți să vă scalați afacerea? Ce

creării proiectului Privesc.Eu. Fondatori au

profitabil. Deci plătesc organizatorii de

infrastructură susține proiectul în acest

devenit acei care au hotărât să rămână și să

evenimente care doresc ca evenimentul

moment?

se implice în proiect. Privesc.Eu a fost prima

lor să fie văzut de miile de vizitatori ai

televiziune online din Moldova. Avantajul

Privesc.Eu

V.E.: Evenimentele interesante au o viralitate foarte mare și în câteva minute

nostru e că suntem extrem de ieftini. În loc

Rep.: Ce fel de clienți aveți deja? Care

pot veni mii de oameni. Această viralitate

de o mașină de televiziune cu antenă satelit

ar fi profilul clientului tipic de Privesc.Eu?

este amplificată și de Facebook, pe care noi

cu camere scumpe, operatori și reporteri –

Câți clienți aveți deja? Care este evoluția

l-am integrat activ în Privesc.Eu. În plus,

noi venim cu un ghiozdan în care avem un

de la lansarea din 5 iulie 2009 și până în

televizorul nostru care transmite live-uri

notebook, un modem 3G și o cameră video

prezent?

este integrat în multe portaluri de noutăți,

HD pentru amatori. Am început să filmăm

V.E.: Clienții noștri sunt companiile

care de asemenea au un trafic important.

toate evenimentele mici și mijlocii de nișă la

de PR și partidele politice cu care avem

Din punct de vedere tehnic, Privesc.Eu nu

care televiziunile nici nu le acordau atenție.

contracte pe termen lung. În Moldova

a avut niciodată probleme cu deservirea

Nu erau interesați pentru că e prea costisi-

avem contracte cu majoritatea partide-

utilizatorilor. Am ales ca platformă web

tor să dea pe post un eveniment mic. Un alt

lor politice, în România - doar cu unele.

Windows Azure. În câteva minute putem

avantaj Privesc.Eu e că noi putem transmite

Vizitatorul nostru fidel este un jurna-

scala la câte servere dorim. Vizitatori să

în paralel oricâte conferințe dorim, spre

list, un politician sau un cetățean impli-

fie. În regim normal Privesc.Eu utilizează

deosebire de televiziune care poate trans-

cat activ în viața socială din țară. Acum

9 servere. 

mite doar una.

ne concentrăm pe creșterea numărului

Transmitem ședințele de parlament și

de vizitatori și distribuția televizorului

Continuarea materialului o puteţi citi

guvern. Nicio televiziune nu-și permite să

Privesc.Eu pe cât mai multe site-uri. Timp

pe www.ittrends.ro

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

22 S

O

L

U

Ţ

I

I

TOP 5 beneficii principale ale serviciilor de externalizare IT pentru companiile din România de Bogdan Tudor, CEO & Founder Class IT Outsourcing

Serviciile de externalizare IT rezolvă probleme reale cu care se confruntă companiile mici, mijlocii și mari, mai ales pentru că schimbarea reprezintă un angajament minim, oferă comoditate și flexibilitate ridicate, iar la nivel centralizat, totul se află sub controlul clientului. Acțiunile externalizării IT au ca scop final eficiența pe termen lung, prin rapiditate și focus pe obținerea de rezultate.

Serviciile IT preiau rolul de locomotivă în dezvoltarea unei afaceri. Din ce în ce mai mulți manageri doresc să exploateze beneficii cum sunt eficientizarea costurilor, expertiza unor specialiști și acoperirea riscurilor de întrerupere a funcțiilor IT critice afacerii proprii, pentru că toate aceste rezultate sunt măsurabile și, în final, se traduc prin câștigarea cotei de piață și creșterea profitabilității. Eficientizarea

activităților

interne

ale

companiei-client în timp ce furnizorul extern asigură bunul mers al sistemului IT, înseamnă

Bogdan Tudor, CEO & Founder Class IT Outsourcing

reducerea semnificativă a riscurilor de întrerupere a activității. Soluțiile informatice oferite

dispun companiile-client oferă garanții și un

duc la îmbunătățirea activității angajaților,

sistem modern de urmărire a termenilor.

ce poate fi cuantificată chiar și într-o oră de

Din perspectiva optimizării costurilor, eco-

productivitate în plus, în fiecare zi. Lăsând

nomisirea majoră se face prin reducerea cos-

departamentul IT pe mâna unor specialiști,

turilor de funcționare, de întreținere și de per-

managementul câștigă timp pentru explorarea

sonal, sau de lansare a unor proiecte speciale,

și dezvoltarea altor aspecte generatoare de va-

cât și prin eliminarea celor suplimentare. Ex-

loare pentru afacere.

ternalizând, companiile se asigură că rămân

Proactivitatea asigurată de serviciile de

competitive la nivel de industrie în ceea ce

externalizare IT reduce riscurile implicate

privește costurile cu serviciul IT, printr-un pa-

prin gestionarea corectă a celor potențiale,

chet complet de aplicații, sisteme, soluții și oa-

luându-se toate măsurile de precauție pentru

meni dedicați afacerii proprii.

a evita instalarea amenințărilor. Stabilitatea

Un alt avantaj este cel al oamenilor calificați

este oferită și prin creșterea protecției datelor

și certificați care asigură suport tehnic 24/7,

confidențiale și eliminarea riscurilor ca acestea

la nivel național. Specialiștii se întâlnesc zil-

să fie alterate, distruse sau să devină publice.

nic cu situații complexe și asigură rezolvarea

Când timpul este o resursă atât de im-

promptă a oricărei situații apărute. Un alt mare

portantă în mediul de business, o afacere ba-

avantaj este că dinamica personalului se reduce

zată pe o fundație solidă oferită de un sistem IT

substanțial, iar know-how-ul rămâne în inte-

funcțional 99,9% înseamnă eliminarea întreru-

riorul companiei-client. 60,5% dintre clienți au

perilor ce pot afecta productivitatea angajaților.

indicat expertiza extinsă ca un motiv decisiv în

Pentru management, înseamnă timp câștigat

alegerea serviciilor de externalizare IT.

reinvestit în dezvoltarea afacerii și găsirea

Secretul

succesului

companiilor-client

de noi oportunități. Și pentru că activitatea

constă în alegerea unui furnizor de servicii

de externalizare IT este gândită în termeni

IT care înțelege afacerea, are experiență

de siguranță, disponibilitate și performanță,

dovedită, este focusat pe rezultate și își pre-

SLA-urile (Service Level Agreement) de care

țuiește clientul pe termen lung. 

www.ittrends.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

23 L

O

R

E

D

A

N

A

S

V

O

I

C

E

4 lucruri pe care să le stabiliţi de la început cu agenţia de PR

O

rice colaborare de succes are la bază nişte reguli care sunt stabilite de la bun început şi care sunt respectate apoi de ambele părţi. Cu cât aceste elemente acoperă mai multe aspecte şi sunt valabile pentru mai multe

Violeta-Loredana Pascal

situaţii, cu atât scad şansele să apară ulterior diferenţe de păreri în privinţa modului în care trebuia să se procedeze într-o anume împrejurare. În mod normal, agenţiile ar trebui

în anumite situaţii (de pildă atunci când se constată că s-a

să aibă asemenea reguli de bază deja pregătite. Ele ar trebui

trimis către presă un comunicat cu greşeli). Cel mai important

să fie prezentate clientului, să fie discutate împreună cu

este să se stabilească modul în care se comunică, lanţul dacă

acesta şi apoi să fie luată o decizie comună în privinţa lor. În

îi putem spune aşa. Cine trebuie trecut în CC, cine dă BT-ul

relaţiile mele cu clienţii pun accent pe câteva aspecte pe care

final, cine are putere de decizie pe parte financiară etc. La fel,

le consider importante şi vă redau mai jos trei dintre acestea.

este important să se stabilească de comun acord la cât timp de la trimiterea unui comunicat se livrează raportul de moni-

Precizaţi foarte clar ce acoperă contractul şi ce implică unele costuri suplimentare

torizare, câte şedinţe (întâlniri directe) ar trebui să existe pe

Un infographic recent prezenta tipurile de clienţi, caracte-

bine să se înţeleagă de ambele părţi că totul este discutabil,

risticile lor şi cum să se gestioneze comunicarea cu aceştia.

că procedurile se stabilesc de comun acord astfel încât să se

Mi s-a părut interesant şi îl găsiţi şi la mine pe blog

pună bazele unei colaborări de succes şi cu cât mai puţine

Cu cât mai clare sunt lucrurile încă de la început, cu atât mai multe şanse există pentru o colaborare de succes pe termen lung.

«

lună între client şi agenţie. În această etapă de început este

impedimente.

BT-ul aparţine clientului Legat de elementul anterior, este bine ca de la început să se stabilească faptul că BT-ul aparţine clientului. Poate suna simplu, fiind un element de bază, însă atrag atenţia asupra

(loredana.prwave.ro), însă dincolo de design-ul amuzant al

acestui aspect pentru că am avut clienţi care nu dădeau BT pe

acelui material se regăseau elemente desprinse din practică.

materialele trimise pentru ei de agenţii sau freelanceri cu care

Şi în niciun caz nu este bine, nici pentru agenţie şi nici pentru

lucraseră anterior şi pentru că am remarcat şi la cursul de PR

client, să se ajungă în situaţia în care părţile să aibă păreri

pe care îl predau online, la un exerciţiu, că sunt oameni care nu

diferite cu privire la elementele acoperite de contract şi de

ar cere OK-ul clientului pe materiale sau pentru unele acţiuni.

sumele plătite de client. De aici începe lungul şir al discuţiilor „clarificatoare” care pot degenera. De obicei se ajunge la

Obiective

un compromis, însă este o situaţie care ar fi de dorit să fie

Este indicat să stabiliţi de la bun început care sunt obiectivele

evitată. Iar acest lucru se poate face foarte uşor stabilindu-se

urmărite, acţiunile pentru îndeplinirea lor şi modalităţile de

în termeni foarte clari ce servicii prestează agenţia pentru

evaluare. Însă obiectivele sunt punctul de pornire tocmai

suma agreată a fi plătită lunar şi care sunt costurile supli-

pentru că ele permit crearea unei strategii eficiente care să

mentare pentru alte servicii. Sigur că în timp lucrurile se pot

ducă la atingerea lor.

schimba – se mai pot include alte elemente în contract ori în

Există multe colaborări între agenţii şi clienţi care durează

lista de servicii – dar important este să se ştie exact ce face

ani de zile. Sigur că această durată este nu doar rezultatul

agenţia şi în ce termeni financiari.

unei bune interacţionări între cele două părţi, ci şi al unor activităţi care au dus la îndeplinirea obiectivelor. Un început

Proceduri

de succes însă ajută foarte mult, iar a stabili încă de la dema-

Este indicat ca anumite proceduri să fie stabilite de la bun

rarea colaborării obiectivele, procedurile şi celelalte elemente

început. Acestea pot include, desigur fără a se limita la, sta-

prezentate (alături de altele care vi se pot părea utile, în

bilirea persoanei/persoanelor de contact în anumite privinţe

funcţie de caz, client, situaţie etc.) denotă şi profesionalism

(buget, BT-uri, comunicate de presă etc.), stabilirea modului

din partea agenţiei care vine cu un set de elemente de bază

în care se lucrează (în privinţa materialelor pentru presă, cu

în colaborare. 

ocazia unor evenimente şi aşa mai departe), cum se acţionează www.ittrends.ro

loredana@prwave.ro


Nr. 12 - Decembrie 2012

24 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Siguranță crescută prin managementul infrastructurilor IT de Romulus Maier

gora Group a organizat la începutul lunii decembrie conferința „Data Center & IT Infrastructure Management”, la Hotelul Intercontinental din București.

A

Daniel Ivanov, Solutions Manager, Business Development Group, Konica Minolta Business Solutions Romania a discutat

managementul

afaceri îndeplinesc SLA-urile?

mobile. Conform unui studiu

infrastructurilor complexe de

despre

Câți utilizatori sunt afectați de

Gartner, 1 din 4 echipamente

echipamente de birou. Soluțiile

problemele actuale? Care echipă

IT mobile este furat sau pierdut

oferite de către Konica Minolta

ar trebui să analizeze în conti-

pe perioada duratei de viață.

sunt Page Scope Enterprise

nuare această problemă?”

De aceea este necesară identificarea localizării dispozitivelor

Marius Purice

mobile, controlarea accesului la dispozitive și date, ștergerea

Marius Purice, Next Gene-

datelor sensibile de la distan-

ration Data Center Solutions

ță, controlarea utilizării. Toate

Consultant DELL România, a

acestea se pot realiza prin so-

spus: „Deoarece diferite părți

luția Proctee propusă de către

interesate au nevoi diferite

CLASS IT Outsourcing.

atunci când vine vorba de ges-

Evenimentul a fost promovat

tionarea aplicațiilor critice și

Daniel Ivanov

performanța web site-ul, dife-

cu ajutorul partenerilor media

Bogdan Tudor

PRwave,

rite dashboard-uri sunt necesa-

PRwave

Directory,

MediaLook, Ziare.com, Busi-

Suite, Page Scope Authen-

re. Astfel trebuie răspuns la

În încheiere, Bogdan Tudor,

ness24, IT-Events.ro, MyJob,

tication Manager, Page Scope

câteva întrebări: Care este lo-

CEO CLASS IT Outsourcing,

Agora News, IT Trends și Digi-

Account Manager, Panel Ma-

cația utilizatorilor finali sau a

a vorbit despre una dintre

tal Trends. Alți parteneri: IN-

nager, Page Scope NetCare

centrelor de date care sunt afec-

cele mai actuale problema-

Device Manager.

tate? Aplicațiile mele cheie de

tici – siguranța dispozitivelor

DACO Systems, ARIES, BVMW, Byblos, iNES, DigiSign. 

Cod QR IT TRENDS

EDITORIALIŞTI: Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@yahoo.com Constantin Teodorescu brailateo@gmail.com Rãzvan Sandu razvan.sandu@zando.ro Violeta-Loredana Pascal loredana@prwave.ro

REDACÞIA: Bogdan Marchidanu, Senior business editor bogdan.marchidanu@agora.ro Elena Andreea Liþã, Senior editor elena.lita@agora.ro

MANAGEMENT:

Cristian Faur, Business editor cristian.faur@agora.ro

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro

Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro

Mihai Bucuroiu, Sales Manager mihai.bucuroiu@agora.ro

Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

www.ittrends.ro

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

Cod QR AGORA

ISSN: 2065 - 4766

NOTÃ COPYRIGHT: Copyright © 2012 BYBLOS SRL. Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tipãrit în acest numãr aparþine companiei BYBLOS SRL. IT TRENDS este marcã înregistratã a BYBLOS SRL.

ADRESA: Str. Constantin Rãdulescu Motru Nr. 13, Bl. 13, Et. 8, Ap. 84, camera 1, Sect. 4, Bucureºti, 040361 Tel.: 021-3309282; Fax: 021-3309285 www.agora.ro; ittrends@agora.ro


IT Trends decembrie 2012  
IT Trends decembrie 2012  

IT Trends decembrie 2012

Advertisement