Page 1

O PUBLICAลขIE

AG GO ORA

IULIE-AUGUST 2010 NR.8-9

INTERVIU: RADU APOSTOLESCU INTERNETUL รŽN PAT

iPhone

MULTI TASKING

THE LIVING PC


COPERTA edi]ia 1_num`rul 8_9_iulie_august_2010 IMAGINE iStockphoto

06

CISCO HD TABLET Surpriz`! CISCO lanseaz` o tablet` cu ecran HD pentru oamenii de afaceri

10

08 IPHONE 4 Apple a lansat noul iPhone. În sfâr[it avem multitasking! RADU APOSTOLESCU iPad î[i aduce internetul în pat

22 16

AIO – ALL IN ONE COMPUTERS

BUSINESS SHOPPING Cele mai noi gadgeturi dedicate oamenilor de afaceri

 Popularitatea computerelor all-in-one cre[te vertiginos

TOSHIBA LIBRETTO W100

NEW IN YOUR LIFESTYLE Câteva sugestii de cadou potrivit pentru partenera de via]`

26 PHOTOSHOOT

 Nu unul, ci dou` ecrane tactile!

15

30

 Cele mai noi fotocamere pe pia]a româneasc`


DTEDITO

FASHION ELECTRONICS

N

Claudiu Andone, Redactor [ef

Acum câ]iva ani vedeam laptop-ul ca pe un echipament revolu]ionar, cu putere de procesare limitat`, compromis f`cut pentru portabilitate. Erau ni[te cutii negre, inexpresive, cu muchii t`iate parc` la o ghilotin` mecanic`. Dar ce minunat era s` te conectezi la o re]ea wireless [i s` r`spunzi la mailuri din hotel sau aeroport, ca [i când ai fi la birou. Nimeni nu se gândea la design.

ici nu eram con[tient de asta, când mi-a amintit aceast` evolu]ie Radu Apostolescu, Director de Marketing [i membru fondator al eMag. Tot de la el am aflat c` în ziua de azi se vând foarte bine notebook-urile roz, ro[ii, pestri]e sau cu tot felul de imagini pe carcas`. De ce? La începutul apari]iei notebook-urilor, acestea erau destinate în mod special oamenilor de afaceri, erau echipamente exclusiviste, pentru profesioni[ti. Laptopurile erau cump`rate fie de manageri, fie de companii pentru angaja]ii de la departamentul de vânz`ri, oameni mereu afla]i în mi[care, în deplas`ri pentru întâlniri de afaceri. Bineîn]eles, nici ast`zi nu d` prea bine s` apari la birou sau la un asemenea meeting cu un laptop pestri], dar între timp, odat` cu evolu]ia tehnologiei, notebook-ul a devenit tot mai popular pentru toate categoriile de consumatori. Zilele trecute am surprins un tân`r (nu cred c` avea mai mult de 16 ani) care butona de zor la notebook în metrou. Pesemne î[i termina în grab` un referat care avea s` fie mai târziu, probabil, printat în laboratorul de informatic` al liceului la care înva]`, cu ajutorul unui laborant îng`duitor. Bineîn]eles c` laptopul tân`rului era unul cât se poate de accesibil, dar carcasa era decorat` cu imagini ale trupei de muzic` preferat`. Atunci de ce le-am repro[a consoartelor noastre c` î[i aleg notebook-ul în primul rând dup` culoare, rotunjimea muchiilor carcasei [i abia apoi întreab` de performan]e? Notebook-ul a devenit în aceea[i m`sur` un accesoriu fashion, ca [i o unealt` care define[te portabilitatea conexiunii la mediul online. E o consecin]` a populariz`rii tehnologiei [i a umaniz`rii acesteia. „Asta îmi place la iPad. Ape[i un buton [i ai disponibile aplica]iile. Nu a[tep]i nu [tiu cât timp s` booteze sistemul de operare a[a cum ne-am obi[nuit la PC-uri”, spune Radu Apostolescu. Fenomenul nu are loc doar pentru portabile. Toate echipamentele electronice din living (televizorul, sistemul audio, mai nou computerul all-in-one al familiei, radioul digital, consola de jocuri etc.) se supun designului interior. În concluzie, produc`torii trebuie s` înceap` investi]ia serioas` într-un departament creativ, de design industrial, cu efecte nea[teptat de bune pentru vânz`rile lor. Este, a[adar, momentul unei revolu]ii în ceea ce putem deja numi „fashion electronics”.

REDAC}IA:

MANAGEMENT:

LAYOUT: B.R.

Claudiu Andone, Redactor [ef claudiu.andone@agora.ro Cristian Faur, Redactor cristian.faur@agora.ro

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro

Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro

Mihai Bucuroiu, Sales Manager mihai.bucuroiu@agora.ro

Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

Mihai Peticil`, colaborator Bogdan Marchidanu, colaborator Ada Mihai, colaborator

Andreea Maier, Marketing & PR Manager andreea.maier@agora.ro

ISSN: 2067-1822

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

NOT~ COPYRIGHT: Copyright © 2010 Byblos SRL . Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tip`rit în acest num`r apar]ine companiei Byblos SRL. Digital Trends este marc` înregistrat` a Byblos SRL. ADRESA: Str. C-tin R`dulescu Motru nr. 13, et. 8, ap. 81, sector 4, Bucure[ti, 040361 Tel.: 021/3309282; Fax: 021-3309285, digitaltrends@agora.ro www.digitaltrends.ro

04 iulie-august 2010


products

MONITOR BENQ ECO TABLET~ HD DE LA CISCO Cisco a lansat Cisco Cius, o tablet` business pentru colaborare mobil` care livreaz` integrare cu desktopul virtual Cisco. Cius cânt`re[te doar 520g [i extinde beneficiile de productivitate ale aplica]iilor de colaborare Cisco c`tre o platform` mobil` cu securitate sporit`. Pe lâng` interoperabilitate complet` cu sistemul de teleprezen]`, tableta ofer` flux video la defini]ie înalt` [i acces la conferin]e video în timp real [i cu multipli participan]i, email, mesagerie, navigare, [i abilitatea de a produce, edita [i partaja con]inut stocat local sau central în „cloud”. Tableta Cisco vine \nc`rcat` cu sistemul de operare Android.

06 iulie 2010

Noul monitor LED BenQ încorporeaz` suport HDCP [i dou` boxe de 1W.

BenQ lanseaz` pe pia]a din România noul model GL2030M, un monitor LCD de tip LED backlight de 20” cu o rezolu]ie 1600x900 [i un contrast dinamic de 12 Mil: 1. Noul model îmbin` designul plin de stil cu performan]ele de excep]ie, dar [i cu un consum redus de energie de maxim 27W în timpul utiliz`rii [i mai pu]in de 0.3W în stand-by. Tehnologia LED backlight folosit` pentru modelul GL2030M se diferen]iaz` de tehnologia CCFL printr-o serie de avantaje, printre care cele mai importante sunt contrastul dinamic foarte ridicat, deschiderea instantanee, lipsa folosirii mercurului [i consumul redus cu pân` la 39,3%, în cazul folosirii modului Eco. BenQ GL2030M ofer` o luminozitate de 250cd/m2, un timp de r`spuns de 5ms [i conectivitate D-sub/DVI-D, intrare pentru c`[ti [i line-in. „Lansarea noului model BenQ GL2030M, primul dintr-o nou` genera]ie de monitoare LED care urmeaz` s` fie lansate, vine ca r`spuns la o direc]ie specific` pie]ei la ora actual`. Cump`r`torii se orienteaz` deja c`tre monitoare LCD de 20”, în locul celor de 18.5”, având avantajul unei rezolu]ii mai mari de 1.600x900 în loc de 1.366x768, a unui contrast dinamic de 12Mil:1”, a declarat Drago[ Salamac, Team Leader BenQ pentru România.


PRODUCTSDTNEWS

NOI LAPTOP-URI ASUS ASUS a lansat portabilele U35 [i U45 - dou` modele sub]iri [i u[oare din cadrul seriei U. Notebook-urile ASUS U35 [i U45 sunt motorizate de procesoare Intel Core i5 sau Core i3. Acestea adaug` putere de procesare [i un suflu nou echipamentelor portabile, care de regul`, erau asociate cu performan]ele modeste. C`ldura degajat` de un procesor standard îl f`cea imposibil de utilizat într-un laptop ultra-sub]ire, dar inginerii ASUS au g`sit solu]ia integr`rii f`r` efecte termice secundare. Portabilele ASUS U35 [i U45 au o autonomie de peste 10 de ore, fiind perfecte pentru a func]iona întreaga zi de lucru. În momentul rul`rii

unor sarcini mai u[oare, SHE reduce consumul de energie, conducând astfel la cre[terea autonomiei pân` la 11,5 ore. Eficien]a energetic` a celor dou` notebook-uri este completat` de tehnologia NVIDIA Optimus. Aceasta comut` în mod automat între placa dedicat` GeForce G310M [i chipset-ul video integrat, în func]ie de complexitatea graficii randate, extinzând [i mai mult autonomia sistemului. ASUS U35 [i U45 au grosimi de sub 1 inci, m`surând doar 14,8 mm în cel mai sub]ire punct. Totodat`, laptopurile sunt foarte u[oare, finisajele din aluminiu contribuind la reducerea greut`]ii.

VAIO DE VAR~ ÎN ROMÂNIA Notebok-uri de sezon. A[a se prezint` noile modele din gama Vaio pe pia]a noastr`. Colec]ia de var` cuprinde computere portabile pentru cele mai diverse gusturi [i necesit`]i, toate remarcându-se prin portabilitate m`rit` [i dot`ri. Vedeta seriei este Vaio P, despre care vom vorbi mai pe larg în cuprinsul revistei. Un alt element deosebit, prezent, de altfel, la multe portabile Sony, este cel de design, unul în culori vii [i elegante. Printre nevoile pe care le acoper` calculatoarele din noua serie se num`r` cele de business, c`rora le corespunde Vaio Z. Acesta este un calculator cu memorie SSD, ceea ce înseamn` vitez` sporit` de pân` la [ase ori la lucrul cu date fa]` de modelele cu HDD.


NEWSDT PRODUCTS

iPhone

4

Multitasking Dup` mai bine de 50 de ani de la introducerea conceptului de multitasking apare primul mobil Apple capabil s` ofere a[a ceva: iPhone 4. Înc` se mai aud aplauzele a milioane de utilizatori care î[i doreau s` se întâmple minunea de ani de zile, fiind total ignora]i pân` acum în privin]a asta. Dincolo de sarcasmul total meritat, trebuie s`-i facem o scurt` radiografie noului star al smartphone-urilor. Cea mai spectaculoas` caracteristic` a lui iPhone 4 este, f`r` discu]ie, ecranul cu o rezolu]ie record, de 960x460 de pixeli. De altfel, Jobs i-a l`udat în mod special densitatea de 326 de pixeli per inci, mândru fiind de faptul c` ochiul uman nu poate percepe mai mult de 300 de pixeli per inci, ceea ce înseamn` c` nu ve]i mai vedea pixelii ecranului, ci o imagine unitar`. Tot „t`tucul” de la Apple a punctat [i faptul c` iPhone 4 ar fi cel mai suplu smartphone de pe pia]`, având grosimea de numai 9,3 mm. În sfâr[it, mobilul american a fost înzestrat cu o camer` mai mult decât decent`, cu rezolu]ia de 5 megapixeli cu care pute]i chiar filma la rezolu]ie HD (720p). În plus, pe fa]a mobilului ave]i [i o camer` pentru videotelefonie. În sfâr[it! Modelul precedent, iPhone 3GS, avea inclus un accelerometru care era responsabil pentru comenzi prin simpla mi[care a mobilului. Modelul 4 are acum [i un giroscop încorporat care permite controlul mobilului pe [ase axe de mi[care. Demonstra]ia lui Jobs de la prezentare a fost mai mult decât relevant`. Se mi[ca în jurul propriei axe [i putea vedea un obiect 3D pe ecran din toate p`r]ile. O alt` bomb` este încorporarea noului procesor A4, care a fost prezent pentru prima oar` în Apple iPad. Asta înseamn` c` avem de-a face cu un smartphone extrem de puternic, dar asta nu se va vedea [i în consumul de energie. Apple a f`cut rost de ceva spa]iu în deja miniona carcas` de iPhone [i a reu[it s` m`reasc` bateria. A[adar, iPhone 4 se bucur` de o autonomie mai mare decât ce a lui 3GS. Mai exact, rezist` la 10 ore de browsing în re]ea Wi-Fi [i 6 ore în re]elele 3G, 10 ore de playback video [i 40 de ore de playback audio. [i dac` tot vorbeam de conectivit`]i, noul mobil vine cu tehnologii HSDPA (7,2 Mbps download) [i HSUPA (5,8 Mbps upload), dar în continuare nu ve]i avea parte de Bluetooth. La americani, modelele iPhone 4 vor fi disponibile cu 16GB, respectiv 32GB de memorie intern` la pre]urile de 200 USD, respectiv 300 USD. Orange a anun]at deja c` va fi disponibil în cur=nd [i la noi, doar c` nu se cunoa[te înc` pre]ul.

iPhone 4 specs Ecran: 3,5 inci, multitactil, 960x460 pixeli Procesor: Apple A4 Camer`: 5MP, filmare 720p Conectivit`]i: 3G (HSDPA, HSUPA), Wi-Fi (802.11b/g/n) Memorie: variante de 16GB [i 32GB 08 iulie-august 2010


2010 iulie 09


Radu APOSTOLESCU

iPad INFO CV „Am ]inut cu tot dinadinsul s` m` fac doctor. Am înv`]at pe rupte [i am intrat din prima la medicin`. Vremea respectiv` nu a mai durat prea mult, vreo 3-4 ani. Ca [tiin]`, medicina mi s-a p`rut fantastic`. [i acum îmi aduc aminte de cursurile din primii ani când st`team mar]ea 12 ore la scoal` [i abia a[teptam ultimul curs, anatomia, care începea la 6 seara [i se termina dup` 8. Dup` ce am trecut de la teorie la practic` [i st`team tot mai mult în spitale, la capul bolnavilor, am început s` realizez c` aceea nu era deloc via]a pe care mi-o doream. [tiam înainte de terminarea facult`]ii c` nu voi practica. Am terminat-o îns` [i nu-mi va p`rea r`u niciodata c` am f`cut-o. Am prins gustul online-ului prin ‘97 când am aflat, plin de uimire, cum e treaba cu email-ul. «Cum …[i chiar ce scriu eu aici ajunge instantaneu …atât de departe?!» Se întâmpla într-un laborator de la Poli”. 10 iulie-august 2010 decembrie 2009

internetul în pat

Pasionat de tehnologie [i utilizator fervent al gadgeturilor, Radu Apostolescu, Directorul de Marketing al Dante IInternational i l (www.emag.ro), ( ) s-a îîndr`gostit d ` i d de iP iPad, d tableta Apple. Nu numai c` am avut o discu]ie extrem de relaxant` despre beneficiile tehnologiei în via]a de zi cu zi, dar avem [i un review cât se poate de concludent al iPad-ului cu un manager experimentat. text Claudiu Andone / foto Marian Teodorescu


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

„Conceptul de tablet`, a[a cum a fost realizat iPad-ul, mi se pare c` are un efect similar cu cel al invent`rii televizorului”. 2009iulie-august decembrie 11 2010


A

m început discuţia încercând să aflăm mai multe despre trendul emergent al computerelor all in one. „Deocamdată nu prea există ofertă solidă de computere all-inone pe la noi. Noi avem totuşi câteva. Par atractive, iar noi le expunem în showroom pentru ca oamenii să interacţioneze cu acestea. Într-adevăr se vede o tendinţă a utilizatorilor pentru «black box», pentru că sunt uşor de folosit şi dau bine în living. Eu consider că şi iPad-ul este un astfel de echipament. Apeşi un buton şi ai disponibile aplicaţiile. Nu aştepţi nu ştiu cât timp să booteze sistemul de operare aşa cum ne-am obişnuit la PC-uri”.

am acasă varianta fără 3G pentru că nu mi s-a părut necesar. Mă conectez prin Wi-Fi la hotspot-ul de acasă, iar atunci când sunt pe drum folosesc mobilul ca hotspot. Conceptul de tabletă, aşa cum a fost realizat iPad-ul, mi se pare că are un efect similar cu cel al inventării televizorului. De ce fac analogia cu televizorul? Pentru că este la fel de simplu de folosit. Îl poţi opera fără să ştii nimic în prealabil despre tehnologii sau computere. Fiul meu, care are doi ani, ştie să-l pornească, să deschidă jocurile şi să se joace de unul singur. Nici nu vorbeşte încă”. Ajungem, bineînţeles la comparaţia dintre generaţii. Facem schimb de experienţă şi aflu că amândoi am început cu calculatoare Cobra (home computer înzestrat cu vestitul procesor Z80). Copiii din ziua de astăzi se nasc cu echipamente complexe, capabile de performanţe infinit mai mari decât „embrionii” PC-urilor de acum. Să nu uităm cât de mult vor putea învăţa având la dispoziţie conştiinţa noastră colectivă, internetul. Sunt curios să ştiu dacă iPad-ul poate fi utilizat şi ca unealtă de business pentru că am lângă mine utilizatorul potrivit pentru testarea acestei teorii. „Eu am mailul sincronizat cu mobilul (un iPhone, bineînţeles) şi cu laptop-ul”. Deci nu aţi renunţat la laptop? „În niciun caz. iPad-ul nu este un înlocuitor de laptop, ci de netbook. Nu este un instrument pe care să tastezi rapid, ci unul de browsing în proporţie de 90%. Mai nou, dacă vrei neapărat îţi poţi conecta o tastatură Bluetooth, dar e cam ciudat să cari tastatura după tine”. Se vede că am de-a face cu un pasionat de tehnologie pentru că aflu un alt scenariu care nu este la îndemâna multor utilizatori. „Poţi folosi iPad-ul pentru a intra pe computerul de acasă şi de a accesa tot ce ai în el, cu condiţia ca acesta să fie pornitşi conectat la internet. Mă duc, de pildă, cu iPad-ul la plajă şi intru pe calculatorul de acasă ca să EXPERIEN}~ vad un film stocat pe hard disk fără nicio problemă”. Vine şi vorba de convergenţă. Mă arăt un pic îngrijorat „2001 este anul în care de multitudinea de echipamente pe care trebuie să le Bogdan m-a provocat/ cărăm în geantă, dar Apostolescu îmi dă soluţia cea convins s` construim mai elegantă. „Cine te pune să le cari pe toate? Mobilul împreun` un magazin online. stă la tine orice ar fi, dar pentru treburile de birou ai Nu mai [tiu exact data la laptop-ul. iPad-ul este pentru acasă şi pentru timpul care am lansat eMag, dar liber. Oricum, nu văd o convergenţă între smartphone prima comand` a venit pe şi tabletă. Dacă ai un smartphone cu ecran mai mare 17 decembrie. Nu au mai de 3,5 inci nu-l vei mai putea duce la ureche. Avem fost multe comenzi pân` de-a face cu nişte limitări fizice. E clar că pentru la sfâr[itul anului, dar nu browsing avem nevoie de un ecram mai mare, iar mai conta chiar a[a mult. pentru vorbit ne trebuie un device destul de mic încât Pornisem. În prezent fac ceea să poată fi purtat comod. Chiar şi aşa, pot spune că ce am înv`]at experimentând marea majoritate a timpului pe care îl petrec pe telefon în ultimii zece ani – este pentru accesarea internetului şi nu pentru vorbit. marketing [i eMag”.

Mă interesează mai multe detalii despre gadgetul Apple, pentru că încă n-am reuşit să ne jucăm cu el. „Avem iPad-ul în ofertă de aproximativ două luni. Am avut 250 de bucăţi. Primele 50 s-au vândut în trei ore, iar restul în următoarele două zile”. Insist să „palpez” personal ultimul exemplar aflat pe stoc, dar directorul eMag dă un telefon şi află că şi acesta a fost vândut. „Îmi pare rău, dar vom aduce din nou cu siguranţă”, se scuză Radu Apostolescu. Că tot vine vorba de iPad, îl întreb cum a fost experienţa cu noul gadget Apple şi îmi răspunde destul de entuziasmat. „Eu am şi un blog (raduapostolescu.ro) unde am vorbit despre asta. Este device-ul care îţi bagă realmente internetul în pat, dacă cumva era ultimul loc în care nu erai conectat. Ai tot ce-ţi trebuie. Eu

12 iulie-august 2010


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

Şi crede-mă că vorbesc câteva ore pe zi”. Directorul eMag ne mărturiseşte râzând că de curând a început să scrie multe mailuri din maşină, la stopuri. Îl înţelegem perfect. Este un om în continuă mişcare, iar timpul petrecut pe loc, în trafic, devine frustrant de pierdut dacă nu ştii să-i atribui o utilitate. „Întorcându-ne la viitor, nu trebuie să ne imaginăm chestii SF. Acesta aparţine device-urilor cu utilizare naturală, specific umană. Eu nu sunt fan Apple. Nu am cumpărat în viaţa mea un Mac şi nici nu mi-aş cumpăra aşa ceva, dar iPhoneul şi iPad-ul sunt cu adevărat revoluţionare din acest punct de vedere. Mi-am cumpărat primul iPhone din curiozitate, dar de atunci nu l-am mai lăsat din mână. Nu mai vreau să văd telefon cu butoane”. Am ajuns cu ocazia asta la conceptul de multitactilitate. Care e viitorul? „Nu ştiu unde se va ajunge, dar da, ecranele tactile au clar un viitor luminos pentru că avem instinctul de a pune mâna pe ce ne interesează. Aici intervine şi faptul că totul pe ecran este în mişcare odată cu tine (n.r. se referă la accelerometrul încorporat în cele mai noi mobile). Totuşi, la notebook-uri nu văd aceeaşi evoluţie a ecranelor tactile. Nu-i văd utilitatea. Dacă ai deja o tastatură la dispoziţie de ce ai ridica mâna ca să atingi ecranul? Mi se pare incomod. Când lucrezi la notebook trebuie să stai comod. De pildă, eu mi-am cumpărat acum ceva timp un laptop cooler. După ce l-am montat am avut o revelaţie. Înainte stăteam cocoşat şi nu-mi dădeam seama de asta. Ideea este ca device-ul respectiv să-ţi ofere un plus de confort. Dacă se inventează mâine nu ştiu ce gadget, dacă utilizarea lui va fi incomodă, îl vei arunca la coş, oricât de revoluţionar ar fi acesta în performanţele tehnice”. Fără să vrea, Radu Apostolescu avunge chiar la conceptul Digital Trends, de a vorbi despre beneficiile pe care ni le aduce utilizarea tehnologiilor în viaţa de zi cu zi. Tot el întăreşte ideea în continuare. „De asta spuneam că iPad-ul îţi aduce internetul în pat. Era cam greu să vii cu laptopul în pat. Cam greu de ţinut şi operat atunci când vrei să stai întins. Se poate, dar devine incomod. Şi apropo de stat întins, tot în pat este şi locul în care de obicei te relaxezi cu o carte. Mi-am instalat aplicaţia Kindle pe iPad şi am cumpărat o carte de la Amazon. Cu un singur buton apăsat, cartea era încărcată. Am citit câteva pagini, iar a doua zi, am încărcat aceeaşi aplicaţie şi pe iPhone. Am descoperit cu stupoare că aveam automat cartea şi pe iPhone şi asta nu e nimic. Când am accesat cartea, m-a dat automat la pagina la care rămăsesem

EXPERIEN}~ „În ‘98, prin anul 3 de facultate, am început s` experimentez diverse site-uri pe host-uri free. Am început s` câ[tig bani prin programe de afiliere. La început a fost amuzant, apoi a devenit ceva (aproape) serios. M-am decis s` fac ceva [i în .ro [i am ales, din pur` întâmplare [i f`r` a avea nicio experien]`, sa fac un site despre carier` [i anun]uri de joburi. A[a am creat ceea ce avea s` devina MyJob.ro, vândut la sfâr[itul lui 2004 c`tre Netbridge”.

pe iPad. Se sincronizase automat. Sunt lucruri extrem de simple, care ţin de plăcerea şi confortul de a utiliza un echipament”. Radu Apostolescu mărturiseşte cu tristeţe că şi acasă e lipit de computer şi internet. „Familia nu reacţionează întotdeauna foarte bine la dependenţa mea, dar am reuşit să-i integrez şi pe ei în unele activităţi. De exemplu, există jocuri la care pot participa maximum patru persoane cu care ne distrăm de minune eu, soţia şi fetiţa de cinci ani. Aşteptăm să mai crească şi cel mic ca să avem locurile ocupate la joc. Am şi o consola Wii acasă, dar de când a apărut jucăria cea nouă (iPad), e cam neglijată”. Îmi dau seama ce avantaj uriaş este pentru un pasionat de gadgeturi să lucreze într-un magazin de „jucării” pentru oameni mari precum eMag. Radu Apostolescu este membru fondator şi lucrează în cadrul companiei de nouă ani. Era inevitabil să ajungem şi la discuţia despre cel mai mare retailer online din România. Care a fost cea mai mare provocare în cadrul eMag? Managerul răspunde fără nicio ezitare. „Cea mai mare provocare este dezvoltarea sistemului intern de gestiune şi automatizare a proceselor. Avem două linii mari de 2010 iulie-august 13


DTBUSINESS OUT OF OFFICE

activitate. O dată este site-ul pe care trebuie să-l promovezi, e vorba de marketing-ul online şi componenta de utilizare a lui. A doua linie este retail-ul propriu-zis, iar aici, cheia este diversitatea produselor. Ca să ai o ofertă cât mai diversificată, fie ai nevoie de mulţi oameni, lucru care duce la costuri mari, fie să ai un sistem inteligent care să înlocuiasca anumite procese. Trebuie să ai un sistem care să acopere în mod eficient 20.000 – 30.000 de produse. Să primească comenzile, să ştie istoricul comenzilor utilizatorilor, să ştie furnizorii şi să comande automat produsele de la aceştia etc. Aproximativ 40% din activitatea eMag se întâmplă automat. Tot sistemul este dezvoltat inhouse. Acest sistem informatic este principalul asset al oricărui retailer din lume. Nu există niciun retailer care să aibă sistem cumpărat. Am încercat şi noi, am evaluat mai multe, dar nu se potrivesc. Avem un departament de 20 de oameni care lucrează în mod constant doar la sistemul informatic”. Deschid un subiect mai sensibil şi îmi exprim frustrarea pentru faptul că unii retaileri online nu înţeleg să facă livrarea produselor mai rapid. „Amazon face livrarea produselor în cinci zile. Noi facem livrarea a doua zi. Sunt nişte proceduri legate mai degrabă de ora la care se face comanda. Dacă faci comanda până la ora patru, mâine îl ai acasă sau pe birou. Tindem să devenim din ce în ce mai rapizi. Oricum, comerţul online rezolvă nişte probleme mai importante. În primul rând, nu trebuie să te duci până la magazin, lucru care îţi mănâncă mult timp. Iar dacă te duci

14 iulie-august 2010

„Aproximativ 40% din activitatea eMag se întâmpl` automat. Tot sistemul este dezvoltat in-house. Acest sistem informatic este principalul asset al oric`rui retailer din lume”.

la un magazin oarecare nici nu eşti sigur că găseşti produsul căutat. Noi avem cea mai mare cotă de piaţă la laptopuri: 20%. Din 500 de modele de laptopuri avem cam 300 disponibile, gata de livrare şi din acestea vindem cel puţin câte un model pe lună. Nu găseşti o asemenea varietate la un retailer clasic. În plus, nu te trezeşti că pe site apare un produs disponibil care să nu poată fi livrat pentru că noi actualizăm site-ul în fiecare minut”. Încerc să aflu câte ceva şi despre trendurile echipamentelor electronice în retail, iar Radu Apostolescu este destul de deschis, deşi se scuză că nu are date exacte, disponibile în acel moment. „La noi, cel mai bine se vând laptopurile, o direcţie tradiţională pentru noi. De anul trecut am început să creştem şi pe televizoare. Avem o cotă de piaţă de aproximativ 7-8%. Acum, vara, se vând bine produsele foto-video. Opţiunea de cumpărare a început să fie influenţată destul de mult de design-ul produselor. De pildă, ai fi surprins să afli ce mare succes au device-urile roşii şi roz pentru doamne şi domnişoare”.


PRODUCTSDTNEWS iPad rupt în dou`

Toshiba Libretto W100 Multitactilitate x2

Japonezii de la Toshiba s`rb`toresc de zor 25 de ani de inova]ie în tehnologia laptopurilor [i cu ocazia asta lanseaz` un concept de smarbook cel pu]in inedit, cu DOU~ ecrane multitactile! Conceptul de a produce un laptop care s` aib` în loc de tastatur` un al doilea ecran tactil nu este tocmai inedit. Ce-i drept, nu a fost aplicat chiar la notebook-uri, ci îl putem vedea chiar [i în magazinele noastre, la consola portabil` de jocuri Nintendo DS, care este tot o n`scocire japonez`. Asem`narea se limiteaz` totu[i doar la conceptul de design, pentru c` ecranele lui Toshiba Libretto W100 sunt multitactile [i au diagonala de 7 inci fiecare. O alt` diferen]` major` fa]` de micu]a consol` este c` ecranele pot fi utilizate separat, dar [i împreun`. Cu alte cuvinte, dac` dori]i s` vede]i un site sau ni[te poze în format mai mare, îl pute]i extinde pe ambele ecrane. [i aici s-ar asem`na mai degrab` cu un iPad pe care l-a]i pliat.

Alt` surpriz` este c` W100 nu e deloc un gadget inofensiv din punct de vedere al puterii de procesare. Are un procesor Intel Pentium U5400, care lucreaz` la frecven]a de 1,2 GHz. La capitolul memorie, RAM-ul atinge 2GB, iar stocarea este asigurat` de un SSD (solid state drive) cu capacitatea de 62GB la care se adaug` posibilitatea de a-i înc`rca [i un card de memorie microSD. Este blindat la capitolul conectivit`]i cu Wi-Fi (802.11b/g/n) [i Bluetooth, dar nu [i 3G. Aviz colec]ionarilor [i early adopterilor! W100 cost` 1.100 USD [i este disponibil în edi]ie limitat` a[a c` ar fi bine s` v` gr`bi]i. Totu[i, cine [tie, poate micu]ul smartbook va avea mare succes, iar japonezii vor trece la produc]ie de mas`. Toshibadirect.com

SPECIFICA}II   

ecrane: 2xLCD multitactile, 7 inci fiecare, 1.024x600 pixeli procesor: Intel Pentium U5400, 1,2 GHz memorie: 2GB DDR3 RAM, 62GB SSD conectivit`]i: Wi-FI, Bluetooth, USB, microSD dimensiuni: 20,1x12,2x3 cm 2010 iulie-august 15


products

BUSINESS SHOPPING ORICE MANAGER ŞTIE CĂ BUSINESS-UL NU STĂ PE LOC ODATĂ CU CONCEDIUL. TREBUIE SĂ RĂMÂNEŢI ÎN CONTACT CU CEILALŢI CHIAR DACĂ ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ ARUNCAŢI UN OCHI PE MAIL DE DOUĂ ORI PE ZI SAU SĂ VĂ FACEŢI PRIETENII GELOŞI CU UPDATE-URI PE FACEBOOK. ASUS MS248 Asus a adus de curând în România noi monitoare LED din seria Designo [i da, designul este unul dintre motivele puternice pentru care ar trebui s`-l monta]i pe birou. MS248 are grosimea de numai 16,5 mm, de[i diagonala ajunge la 23,6 inci. Cu rezolu]ie FullHD (1.920x1.080 pixeli), conector HDMI [i timp de r`spuns de numai 2 ms, ASUS MS248 devine recomandat pentru privit filme [i jocuri la calitate optim`. Il a[teptam în magazine foarte curând.

PRIMO BATTERY CUBE Americanii de la Phonesuite s-au prins de faptul c` este extrem de stresant s` r`mâi f`r` baterie la smartphone, a[a c` au scos din mânec` un gadget micu], în form` de cub, care v` încarc` orice smartphone cu intrare mini [i micro USB: Primo Battery Cube. Bateria este litiu-ion, cu capacitatea de 1.000 mAh, deci cam

 rezolu]ie: FullHD (1.080p) timp de r`spuns: 2 ms tehnologie: LCD iluminat cu leduri pre] nespecificat, distribuitorii ASUS

IOMEGA eGO PORTABLE HARD DRIVE MAC EDITION Fanii Mac sunt cam oropsi]i la capitolul periferice, chiar [i dac` vorbim de spa]iu de stocare extern. Totu[i, am g`sit o sugestie. Hard disk-ul extern Iomega, cu capacitatea de 500GB, special creat pentru conectarea la preten]ioase portabile Apple. Este formatat \n sistem HFS+ [i are conectori

16 iulie-august 2010

la fel de puternic` ca cea original` din smartphone. La rândul ei, bateria extern` se încarc` de la orice computer prin USB. capacitate: 1.000 mAh conectivit`]i: mini USB [i micro USB sistem de operare: Symbian^3 ecran cu leduri pentru semnalizarea consum`rii bateriei 40 USD, phonesuit.com

FireWire 800 [i FireWire 400, specifici Mac-urilor. capacitate: 500GB conectori: FireWire 800, FireWire 400 [i USB 2.0 rat` de transfer: 480 Mbits/s dimensiuni: 1,58x8,89x14,28 cm 425 RON, marketonline.ro


PRODUCTSDTBUSINESS

SONY VAIO P Japonezii de la Sonz au lansat de curând [i în România o nou` serie de smartbook-uri cu nume de cod VAIO P. Ultraportabilul are o greutate de aproximativ 600 g, vine cu ecran tactil de 8 inci [i se poate conecta la internet prin Wi-FI sau chiar în re]elele 3G. Ca [i noul iPhone 4, VAIO P este înzestrat cu busol` digital` [i accelerometru. Bonus? Conectivitate Bluetooth. procesor: Intel Atom Z540 memorie: 2GB RAM, 64GB SSD ecran: 8 inci, tactil dimensiuni: 120x19,8x245 mm 850 euro (aproximativ), magazinele de specialitate

LOGITECH ALTO CONNECT NOTEBOOK STAND Nu e un gadget tocmai nou, dar extrem de util dac` dori]i s` lucra]i la notebook f`r` s` sta]i coco[at a birou. Standul Logitech are dou` bra]e îmbinate în forma literei X [i poate fi demontat pentru a economisi spa]iu. Rezolv` [i problema spinoas` a conexiunilor USB pentru c` vine cu un hub cu patru intr`ri. dimensiuni: 42,2x6x21,3 cm hub USB 2.0 cu 4 conectori 200 RON, magazinele de specialitate

LOGITECH HD PRO C910 Nu v` streseaz` calitatea slab` a imaginii la un webcam cu rezolu]ie VGA? Dac` r`spunsul este afirmativ, Logitech propune noul model HD PRO C910, cu rezolu]ie FullHD. Poate fi montat` u[or pe ecranul LCD al laptopului sau al monitorului de la computerului desktop. Ce-i drept, doar înregistrarea video se face la rezolu]ie de 1.080p. Apelurile video se vor desf`[ura la rerolu]ie de 720p. Vine luna viitoare în România. rezolu]ie filmare: 1.080p rezolu]ie videoconferin]`: 720p 100 euro (recomandat), logitech.com

2010 iulie-august 17


BUSINESSDT PRODUCTS

4

IN BUSINESS

Doar informa]ii interesante despre gadgeturile create pentru manageri

1

2

3

4 BlackBerry Presenter Unul dintre cele mai tari gadget-uri pentru iubitorii de BlackBerry. Nu v-ar pl`cea s` v` pute]i face prezent`rile în Power Point direct de pe telefonul dumneavoastr`? Ei, acum se poate cu ajutorul acestui mic device. Dimensiuni 86x60x23 mm Video NTSC, PAL, S-VIDEO, VGA Rezolu]ie 640x480 (VGA), 800x600 (SVGA) sau 1024x768 Bluetooth 2.0

Pentru oamenii de business, tehnologia este esen]ial`. Dou` dintre cele mai importante lucruri pe care managerii doresc s` le poat` face atunci când nu se afl` la birou sunt, cel mai adesea, s` comunice cu subordona]ii lor [i s` poat` citi [i trimite e-mail-uri c`tre parteneri, furnizori, jurnali[ti etc. Prin urmare, instrumentele cel mai des folosite sunt telefoanele inteligente [i computerele portabile. Canon imageFORMULA P-150 Cel mai rapid scanner A4 portabil din industrie, dotat cu modul duplex [i conceput s` atrag` utilizatorii mobili, segment aflat într-o continu` cre[tere. Capacitate 15 coli/minut Feeder cu 20 de coli Alimentare USB Format A4 BizCard reader

4

3

Samsung Galaxy S Noul star mobil al celor de la Asus se remarc` prin deschiderea sa, fiind primele care nu apar]in exclusiv unui operator de telefonie mobil`. Îl a[tept`m cu interes [i în România în curând. Display 4.0” WVGA(480x800) 16M Sistem de operare Android Procesor 1 GHz Memorie p=n` la 32 GB Camer` 5 MP

1

18 iulie-august 2010

Toshiba AC100 Un sistem hibrid bazat pe Android, care preia avantajele atât din lumea smartphone-urilor prin func]ia always-on, dar [i din cea a netbook-urilor prin ecranul de dimensiuni mai mari [i tastatura complet`. RAM: 512 MB DDR2 (333 MHz) Maxim 32 GB SSD 25,7 cm (10.1'') backlight LED, 1,024 x 600 pixeli Dim: 262,1x189,8x14 / 21 mm

2


> >

digitalTools

Sfaturi utile si , idei pentru cumparaturi

NETWORK ATTACHED STORAGE Fan NAS Alexandru L`pu[an, boss-ul Zitec, este un utilizator de astfel de device-uri. Al s`u are o capacitate de 2 TB [i poate fi accesat de oriunde, inclusiv de la birou.

M

ai pe scurt, NAS. Nu pu]ini sunt cei care apeleaz` la astfel de solu]ii, în fa]a unui adev`rat tsunami de materiale multimedia care se m`re[te zi de zi. Avantajul principal al unui astfel de device este c` ne poate g`zdui poze, filme [i ce mai dorim, în acela[i loc. Iar al doilea e c` în majoritatea cazurilor, îl putem accesa de oriunde din re]ea, ba chiar [i prin internet. Ce-ar trebui s` [tim înainte s` cump`r`m unul? Securitate În primul rând, când ne gândim la datele noastre, vrem s` le [tim pe un device care le p`streaz` în siguran]`. Cum un device NAS nu sun` r`u nici ca solu]ie pentru SMB-uri, provider-ii se întrec ast`zi în oferte de back-up, recovery [i alte asemenea, tocmai pentru a asigura continutitatea afacerilor în caz de probleme. Lucru de care pute]i profita [i dumneavoastr`, dac` sunte]i utilizator home, din plin. Exist` chiar [i oferte care combin` stocarea local` cu solu]ii tip cloud computing, pentru lini[tea dumneavoastr`. Nu ezita]i s` întreba]i mai multe lucruri la produc`tor în privin]a op]iunilor de securitate, mai ales c` pute]i g`si aparate care, pe lâng` back-up [i recuperare, pot oferi [i op]iuni de criptare. Conectivitate Wired sau wireless, aceasta este întrebarea în re]elistic` în ultima vreme. Deocamdat`,

20 iulie-august 2010

ave]i destul de pu]ine op]iuni dac` dori]i un device cu capacitate wireless proprie [i nu vedem nimic r`u în asta, având în vedere c` majoritatea oricum au porturi prin intermediul c`rora se pot conecta la un router wireless sau la un calculator din re]ea. Pentru cei care vor neaparat o rela]ie „la distan]`”,le recomand`m deviceurile wireless n, care cu siguran]` vor oferi conexiuni mai bune decât cele disponibile, în general, în prezent. Capacitate Ei, aici avem un paradox: mai pu]in poate însemna mai mult. Trebuie ceva aten]ie când face]i alegerea, pentru c` s-ar putea s` descoperi]i capacit`]i neb`nuite tocmai într-un device mai mic [i mai accesibil ca pre]. Multe dintre ele sunt device-uri cu memorie flash [i cu o capacitate surprinz`tor de mare, chiar [i 2 TB. Ca s` nu mai amintim alt avantaj al acestui tip de memorie – viteza. Device-urile mai mari, care folosesc HDD-uri SATA, de obicei, pot avea, la prima vedere [i ele capacit`]i serioase, dar ceea ce trebuie s` verifica]i dac` nu cumva acea expresie din reclame, celebra „pân` la” s` nu fi fost luat` la propriu [i s` v` trezi]i c` pân` la ea mai trebuie s` cumpara]i hard disk-uri. Pentru c` da, astfel de device-uri se pot vinde cu discurile incluse sau f`r`. Compatibilitate Cele mai multe aparate NAS se în]eleg bine [i cu Windows [i cu

Mac, dar ar fi bine s` verifica]i înainte de a cump`ra. Nu [tim câ]i fani Linux sunt printre dumneavoastr`, dar device-urile cu astfel de sistem de operare nu sunt printre cele mai des întâlnite. Problema compatibilit`]ilor n-ar trebui s` fie una serioas` decât pentru utilizatorii care au un mediu mixt, de mai multe calculatoare cu sisteme de operare diferite acas` (sau la birou), dar nu uita]i s` întreba]i dac` sistemul de operare de pe device se potrive[te cu ce ave]i dumneavoastr` în calculatoare. Stocare verde Dac` sunte]i fani green computing, pute]i alege device-uri NAS cu astfel de op]iuni. Unele se pot închide, pot fi puse în stare de hibernare sau chiar se pot programa pentru închidere/deschidere cu orar personalizat în func]ie de utilizator cu ajutorul softului de management. Op]iuni extra Dac` v` place s` p`stra]i lucrurile cât mai simple, s-ar putea s` ave]i dificult`]i în a g`si device-uri f`r` o mul]ime de op]iuni. Unele aparate sunt specializate în multimedia, dup` cum altele pot, de exemplu, s` lucreze foarte bine cu ni[te camere de supraveghere. Pân` [i cele mai low-end modele vin cu o mul]ime de op]iuni extra zilele acestea. Pute]i s` v` transforma]i instrumentul de stocare într-un puternic client de BitTorrent sau într-un server de iTunes. Posibilit`]ile pot fi aproape nelimitate.


DTLIFESTYLE TRENDS

AIO vechiul

nou-venit De[i exist` înc` din mileniul trecut, lumea abia acum începe s` descopere All-In-One PC-ul. Odat` cu 2009, acesta se apropie de o popularitate care ar trebui s` pun` pe gânduri concuren]a.


N

u o spunem noi, o spune Google: foarte mulţi dintre noi aleg tot mai des să urmărească filme sau clipuri pe Web, pentru că e mult mai uşor sa le găsim. Televizorul devine din ce în ce mai complicat, ne spune un clip folosit de părinţii lui Android ca să-şi promoveze conceptul Google TV, clip găzduit unde altundeva decât pe YouTube. Ca să nu mai spunem că din ce în ce mai multe dintre show-urile noastre preferate sunt de găsit oricum pe net. Singura întrebare rămâne la ce anume le vom urmări, pentru că opţiunile s-au înmulţit. Acum, o putem face pe un calculator model all-in-one.

Surprize, surprize Minte cine spune că lucrul cu statistici este plictisitor. 2009. Criză, vânzările au scăzut, toată lumea se teme să cumpere. Puţine segmente de piaţă „mişcă”. Totuşi, în 2010, undeva, în nişte rapoarte, parcă ascunsă dinadins, stă o cifră care ar trebui să pună pe gânduri orice analist: în acelaşi an 2009, pe aceeaşi criză, vânzările de AIO au crescut cu 57%. O spune un raport al companiei de cercetare de piaţă DisplayResearch dat publicităţii recent. Mai mult, All-In-One PC-ul îşi schimbă şi statutul. „Avem AIOs de ani de zile”, spune Chris Connery, vicepreşedinte pentru PC şi servicii IT la DisplaySearch.„Până acum, erau socotite la grămadă cu calculatoarele personale normale, în care unitatea centrală era separată de monitor. Acum devin din ce în ce mai clar o piaţă aparte, cu fiecare generaţie nou-lansată.” Totuşi, de ce această surprinzatoare creştere în popularitate? Nu am văzut aşa de multe reclame la calculatoare all-in-one. Se pare că şi aşa, fără publicitate, oamenii s-au informat şi au descoperit designul foarte atractiv al noilor modele de AIO. Mai mult, acum, multe au sub carcasă noile procesoare mobile, mici şi puternice, care permit ca şi dimensiunile să fie altele. Astfel, PC-ul poate ocupa mai puţin loc în casă sau la birou şi nici nu trebuie să ne mai gândim prea mult la viaţa bateriei sau la portabilitate. În plus, din varii motive, nu toată lumea vrea să aibă laptop. De pildă, companiile care au un business ce nu presupune mobilitate pentru angajaţi. Acestea pot profita de pe urma economiei de spaţiu folosind staţii de lucru all-in-one de la care pot folosi foarte eficient soluţii precum cloud computing. Securitatea online a copiilor poate fi asigurată foarte eficient într-un scenariu cu un AIO folosit centralizat de toată familia. Părinţii se pot asigura astfel că cei mici se şi distrează, învaţă lucruri bune şi nici nu dau de necaz pe internet cu ajutorul unui sistem de control parental, disponibil acum cam în orice suită de securitate decentă. Iată, deci, suficiente motive pentru care un AIO devine o opţiune foarte serioasă şi promiţătoare pentru oricine, fie el manager sau utilizator casnic.

Dup` vizionarea cifrelor de vânz`ri pe primul trimestru din 2010, probabil c` produc`torii de PC-uri au jubilat: au reu[it s`-[i conving` clientela s` cumpere cu 25% mai multe calculatoare decât anul trecut. Dar poate c` nu va trece mult timp ca s` ne conving` s` renun]`m [i la televizoare. La felul cum cresc vânz`rile, n-ar fi de mirare s` le înlocuim în câ]iva ani de zile pe toate cu all-in-one PCs. Mai ales în condi]iile în care acestea se apropie u[or, ca dimensiuni, de cele ale televizoarelor. text Cristian Faur / foto SONY, Apple

Concurenţa De ce am vrea să înlocuim televizorul cu un calculator? Simplu, putem face mai multe cu cel din urmă. Dacă e un AIO, e şi mai bine, nu puţine dintre ele au sisteme care permit punerea monitorului pe un perete şi tastatură şi mouse wireless. Ecranele sunt şi ele destul de mari şi companii precum Nec au anuntat deja unităţi cu monitoare 3D, pe care le-au programat pentru lansare chiar în cursul acestui an. Bun, dar de ce am renunţa la un calculator normal pentru un AIO? În primul rând, nu mai trebuie să cumpărăm un monitor nou sau să-l păstrăm pe cel vechi. 2010 iulie-august 23


Ca să nu mai spunem că până şi modele mai ieftine au deja ecrane single-touch, dacă nu multi-touch. Iată un calculator în pas cu tehnologia şi care poate fi folosit de întreaga familie interactiv. Dezavantajele calculatoarelor all-in-one în faţa celor clasice, ca să fim corecţi, există şi ele. De exemplu, factorul design, tocmai unul din punctele lor forte, le trage puţin înapoi din cauza limitării performanţelor. În teste, nici cele mai performante AIOs nu depăşesc desktop-uri bune de gaming. Apoi, mai e problema upgrade-ului. Dacă la un desktop normal mai putem schimba diverse componente, prelungindu-i, astfel, viaţa, AIO-urile sunt la fel de „ermetice” precum laptopurile. La cele mai multe, singura îmbunătăţire care se poate face este un upgrade la RAM. Dar dacă vorbim de un laptop? Laptop-ul are două avantaje: nu trebuie să stea în priză decât până se încarcă şi încape mult mai uşor într-o geantă, o servietă sau un rucsac. Iar performanţele nu diferă foarte mult decât la modelele high-end, pentru că multe din componentele din AIOs sunt tocmai componente mobile, care sunt mai mici şi permit un design mai „sleek”. Mai mult, destule modele de laptop au acum touchscreen. Diferenţa o poate face ecranul mult mai mare al calculatorului all-in-one care face posibil lucrul (sau distracţia) cu el de la distanţă, dar până la urmă alegerea e şi o chestiune de gusturi şi lifestyle. This is a Mac’s world… Din 1998 încoace, all-in-one PC a însemnat iMac. Cei de la Apple spuneau pe atunci că spatele sistemului lor, faimosul egg-shape, era mai frumos decât faţa multor altor calculatoare de la concurenţă. Dar nu neaparat forma spatelui este cea care contează, până la urmă. Utilizatorii de astfel de instrumente au avut dintotdeauna cu ce se lăuda: design per total spectaculos, securitate, stabilitate şi, de ce nu, originalitate, având în vedere că nu sunt aşa de mulţi în totalul utilizatorilor de calculatoare. Ei bine, de ceva timp oamenii lui Steve Jobs nu se mai pot lăuda nici că sunt singurii care produc computere all-in-one. Dacă la sfârşitul lui 2008 Apple vindea singur într-un trimestru de două ori mai multe calculatoare AIO decât toată concurenţa la un loc, adică vreo 600 de mii, peste doar un an de zile lucrurile arătau altfel. La sfârşitul ultimului trimestru din 2009, s-a constatat că spectaculosul salt în vânzări nu era atât meritul iMac-urilor, cât a celorlaltor unităţi. Astfel, Apple crescuse numărul de PC-uri vândute de la circa 600 de mii la aproximativ 750 de mii. Dar piaţa per total crescuse de la mai puţin de un milion de calculatoare vândute la aproape două milioane. Acest lucru înseamnă creşterea în popularitate şi a altor branduri de AIO. Ce nu s-a schimbat, însă, este statutul de lider de piaţă cert a companiei lui Steve Jobs în domeniu, cu un număr de unităţi care se apropie de jumătate din totalul celor vândute. 24 iulie-august 2010

 TO TOUCH OR NOT TO TOUCH 2009 a fost anul în care s-a mai întâmplat ceva important: a ap`rut Windows 7. Profitând de facilit`]ile lui 7 pentru touch computing, mul]i fabrican]i au început s` adauge capacit`]i tactile pentru ecranele sistemelor lor AIO. Util sau nu, comod sau nu, produc`torii s-au gândit c` astfel aparatele vor p`rea ceva mai sexy [i vânz`rile vor cre[te. Înc` n-am v`zut un studiu care s` ne spun` ce simt utilizatorii când trec de la un touchscreen de smartphone la unul de laptop sau tablet`, pentru noi, senza]ia a fost una ciudat`. Dar suntem foarte curio[i s` auzim ce simt cei care trec de la un ecran tactil de telefon la un monitor tactil de 20 de inci. Oare dac` le sun` telefonul în timp ce butoneaz` la ecranul calculatorului vor avea reflexul s` încerce s`-l duc` pe acesta la ureche?

Marii retaileri s-au [i hot`rât, de altfel, s` creeze o nou` categorie de produse, f`când distinc]ia între sistemele AIO cu touchscreen [i cele f`r`. Cei de la Apple înc` nu ofer` capacit`]i de tip touch la sistemele lor AIO, dar pentru al]i produc`tori, precum cei de la HP, aceasta este „the way to go”. Strategia de implementare de ecrane tactile nu este valabil` doar pentru sistemele all-in-one, ci pentru toate platformele. A[adar, nu e o favoare deosebit` f`cut` acestui tip de calculator, mai ales în condi]iile în care surse din cadrul companiei au precizat c` nici nu au a[tept`ri foarte mari în viitorul apropiat de la aceast` categorie de device-uri. FACTS OK, Apple e lider, dar dac` ne uit`m la cine a avut curaj s` se ia la întrecere cu ei, descoperim


DTL TRENDSD LIFESTYLE E

VAIO AIO Seria J de la Sony Vaio, lansat` recent, se anun]` drept unul dintre cei mai serio[i juc`tori de pe aceast` nu nou`, dar tân`r` pia]`. Dotate cu touch-screens de peste 20 de inci HD, computerele japoneze au design c`ruia nu-i lipste[te factorul cool.

mai to]i produc`torii importan]i de calculatoare, cu tot cu brandurile subsidiare. Conduc`torii plutonului sunt HP, Dell, Lenovo, Acer (cu tot cu brandurile Gateway [i Packard Bell, care apar]in tot celor de la Acer). Pân` la urm`, se pare c` toat` lumea vrea o bucat` mai mic` sau mai mare din aceast` pia]`, to]i dezvoltând atât modele industriale, cât [i pentru mediul home. Cine sunt cei mai mari amatori de AIO? Europenii [i nord – americanii, asta tot gra]ie popularit`]ii lui Apple iMac, vândut cel mai bine pe aceste pie]e. Dar tot aici se vând cel mai bine [i celelalte modele de calculatoare all-in-one, cu men]iunea c` Japonia [i China s-au dovedit [i ele zone în care AIOs s-au vândut într-un num`r apropiat de cel din occident. De[i este disponibil` la o mare varietate de modele, op]iunea touch are o rat` de penetrare foarte mic` [i acest lucru este valabil numai pentru

ca Apple înc` nu o ofer`. De altfel, oamenii lui Jobs nici nu au anun]at planuri în aceast` direc]ie pentru perioada urm`toare. Doar 24% din calculatoarele AIO vândute anul trecut au ecrane touch. Totu[i, dac` trendul se p`streaz` [i restul companiilor vor vinde din ce în ce mai mult, ponderea touchscreen-ului va cre[te. Vorbind de trenduri, viitorul sun` bine pentru AIO, dac` îi întreb`m pe anali[ti. Produc`torii precum HP nu sunt la fel de optimi[ti. În rândurile speciali[tilor în cercetare de pie]e IT, opinia general acceptat` este c` o cre[tere anual` în urm`torii cinci ani pentru AIO va fi dep`[it` doar de cea a laptop-urilor. Mai exist` o categorie în care intr` modelele mini, netbooks [i tablete PC-urile cu o cre[tere mai mare, dar nu individual. Pân` în 2015, vânz`rile de all-in-ones vor cre[te cu câte 13 procente anual, ceea ce înseamn` c` destul de mul]i dintre noi vom avea unul acas`.


NEW IN YOUR LIFESTYLE

GADGETURI PENTRU EA NOVERO VICTORIA Dac` purt`m Bluetooth la ureche, de ce nu [i la gât? Mai ales dac` îl putem ascunde într-un [irag de perle negre de Tahiti, dup` cum ne propun cei de la Novero, odat` cu noua lor colec]ie de device-uri – bijuterii, proasp`t lansat` la New York. Colierele vor avea pre]uri începând cu [ase cifre. Disponibile numai la comand` Materialele [i designul sunt personalizate Timp de a[teptare a comenzii – 2 luni

MOUNTAIN HARDWEAR WOMEN'S SING SLINGPACK „{i a[a ne-a cam v`zut toat` lumea”. Dac` v` place un stil de via]` mai sportiv, pute]i s` v` purta]i cu dumneavoastr` laptop-ul, dar [i iPod-ul într-un astfel de rucsac ai c`rui designeri s-au gândit special la femei. De ce nu, a]i putea s`-l lua]i într-o drume]ie în mun]i [i s` purta]i o videoconversa]ie cu prietenii de acas` chiar de acolo, de sus. Greutate gol 500 grame Fabricat din materiale eco

CASE LOGIC SOFT-SIDED MESSENGER BAG O geant` – po[et` de laptop sau netbook cu un rol de purtat [i de protejat, dar [i cu o atingere de fashion. Într-o lume de gen]i dreptunghiulare, urâte [i tari, noi v` facem cuno[tin]` cu geanta de laptop frumoas` pe care o mai pute]i folosi într-un rol: cel de pern`, pentru c` este foarte moale.  

Capacitate – pân` la 16 inci Buzunar interior extra, pentru netbook de pân` la 12 inci Material: polyester Graran]ie 25 de ani

26 iulie-august 2010


PRODUCTSDTLIFESTYLE Shopping

SONY WALKMAN NWZ-W202 Cunoscut nume, nu? Ei, bine, nu v` propunem [i noi un casetofon, dar nici Walkman nu a disparut, ci s-a reinventat. Creatorii celebrului device portabil revin cu un model adaptat MP3-urilor MP 3-urilor pe care le ascult`m \n 2010. Un model ideal pentru jogging-ul din parc, mai ales dac` nu ne place s` lu`m nimic altceva prin buzunare. Formaturi suportate WMA, MP3 [i AAC Capacitatea memoriei 2 GB Navigare cu previzualizare

MONSTER HEARTBEATS BY LADY GAGA Creatorii lor le anun]` ca avテ「nd un sound de Dr. Dre [i un design mai sensibil, dar sofisticat, marca Lady Gaga. Personaj controversat cum o [tim, artista a declarat c` aparatele care-i poart` semn`tura pot fi テョncercate [i de b`rba]i f`r` nicio problem`. Chestie de gusturi, zicem noi. Galene de mai multe forme [i m`rimi Disponibile テョn trei variante de pachete de op]iuni de comenzi Comenzi personalizate pentru iPod/iPhone

HP ELITEBOOK 2540P O doamn` sau domni[oar` manager care face afaceri on the go f`r` compromisuri poate alege f`r` probleme acest model, cel mai compact [i cu cea mai mare autonomie din seria lui. Nu trebuie s` v` face]i probleme cu celelalte performan]e, vorbim de un portabil dotat cu un procesor Core i7.   

テ始trune[te standarde militare de rezisten]` Carcas` din aliaj de magneziu Procesor Intel Core i7 Memorie 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM max. Windows 7

2010 iulie-august 27


OUT OF OFFICEDTLIFESTYLE

Byblos

Your List

PE SCURT

The Art of War: The Ancient Classic Sun Tzu

„Cartea lui Sun Tzu, Arta R`zboiului, înca atrage dup` atâta timp pentru c` [i mediul de afaceri se aseam`n` cu un razboi. Ne dorim în fiecare zi s` nu fi fost a[a, dar vie]ile muncitorilor [i ale [efilor sunt pline de traume emo]ionale nu foarte diferite de cele care îi afecteaz` pe solda]i în r`zboi.” – Tom Butler – Bowdon

ESSENTIAL C# 4.0 (3RD EDITION) (MICROSOFT .NET DEVELOPMENT SERIES) Mark Michaelis Essential C# 4.0 este o carte pe care oricine dore[te s` devin` un programator expert în C# ar trebui s` o de]in`. De altfel, este un volum recomandat nu numai programatorilor avansa]i, ci [i celor încep`tori, mul]umit` manierei comprehensive în care abordeaz` subiectul. ISBN-13: 978-0321694690 MARKETING 3.0: FROM PRODUCTS TO CUSTOMERS TO THE HUMAN SPIRIT Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan Consumatorul modern s-a schimbat foarte mult în ultima vreme, ca [i marketingul. Autorii acestui volum sunt printre cei mai renumi]i speciali[ti din domeniu [i sunt cei care au identificat un nou val în marketing. Marketing 3.0 este numele dat de ei modelului, iar volumul de fa]` serveste drept un manual de introducere a acestui nou model în organiza]ii. ISBN-13: 978-0470598825 BRANDING WITH BRAINS Tjaco Walvis O carte care explic` în mod [tiin]ific un adev`r dur: modul în care oamenii aleg anumite branduri în defavoarea altora. În urma analizei comportamentale, cartea dezv`luie trei reguli de aur în branding, reguli cu ajutorul c`rora brandul dumneavoastr` s` fie primul în mintea clien]ilor de fiecare dat` când se hot`r`sc s` cumpere. ISBN-13: 978-0273719953

The design of design Frederick P. Brooks, Jr.

„Nu prea mai exist` cuvinte în plus pe lâng` cele spuse deja de tot mai mul]i oameni care s` conving` pe al]ii s` citeasc` acest volum. Lumea deja se împarte între cei care [tiu despre autor [i cei care nu, mai ales c` vorbim de cel care a scris un alt volum de mare succes, The Mythical Man-Moth.” – William Blair Toate volumele pot fi cump`rate din libr`ria online www.byblos.ro. Codul ISBN v` va ajuta s` le identifica]i imediat.

THE DESIGN OF DESIGN Frederick P. Brooks, Jr. Designul eficient st` la baza a orice, de la dezvoltare de software la inginerie sau arhitectur`. Dar ce [tim cu adev`rat despre procesul de design propriu-zis? The Design of Design r`spunde acestor întreb`ri. Cartea con]ine o serie de esee cu înv`]`minte valabile pentru designerii din toate disciplinele. ISBN-13: 978-0201362985 THE ART OF WAR: THE ANCIENT CLASSIC Sun Tzu O carte care nu ar avea nevoie de prezent`ri speciale, fiind una dintre cele mai apreciate volume ap`rute în ultimii 2500 de ani. Un adev`rat manual de leadership ale c`rui înv`]`turi au r`mas valabile peste milenii, dovedindu-se valide nu numai în lumea r`zboiului. Pe lâng` lec]iile de r`zboi pe care le d` marele gânditor chinez, volumul de fa]` este îmbog`]it [i cu o serie de alte citate celebre ale sale. ISBN-13: 978-0857080097 2010 iulie-august 29


DTLIFESTYLE PRODUCTS

Ce poz`m vara aceasta?

FOTO DE VACANŢĂ Pleca]i în vacan]`? Nu v-a]i hot`rât cu ce ve]i face pozele de pus pe Facebook la întoarcere? Avem noi câteva solu]ii. Flikr, Picasa, Facebook, Hi5, LinkedIn, numi]i-le dumneavoastr`, c` noi am pierdut num`rul site-urilor unde ne putem pune pozele. {i e greu de g`sit profil de utilizator f`r` o poz` de la mare, de la munte, de la pescuit, schiat, ba chiar scufund`ri [i sporturi extreme. În a[teptarea recoltei de poze noi ce vor ap`rea în toamn`, noi v` prezent`m câteva exemplare mai de soi din recolta de aparate cu care va pute]i imortaliza aventurile din aceasta var`.

SONY CYBER-SHOT DSC-WX1

FUJIFILM FINEPIX F70EXR

De[i face parte din categoria compact`, vorbim de o camer` de-a dreptul minion`. Dar nu v` l`sa]i p`c`li]i de dimensiuni, este foarte bine dotat` la interior.

O compact` care ascunde o alt` capcan`. Nu v` lua]i dup` num`rul de pixeli, calitatea imaginilor este una foarte bun`, gra]ie zoom-ului optic.

CATEGORIE Compact`

CATEGORIE Compact`

MEGAPIXELI 10,2 MP

MEGAPIXELI 10 MP

REZOLU}IE MAXIM~ 3648 x 2736 pixels

REZOLU}IE MAXIM~ 3616 x 2712 pixeli

ZOOM OPTIC 5x

ZOOM OPTIC 10x

VIDEO HD Da

VIDEO HD Nu

30 iulie-august 2010

Panasonic Lumix DMC-GF1 Niponii de la Panasonic le propun utilizatorilor cu preten]ii ridicate pentru calitatea imaginilor – [i ne referim aici la aceia dintre ei care sunt fani DSL-R tocmai un asemenea aparat, dar într-un corp de compact`.Un avantaj destul de mare, ca s` zicem a[a, al`turi de greutatea redus`, calit`]i care o recomand` drept companion de încredere în vacan]e, ajutând [i la mic[orarea bagajelor, cu aceast` ocazie. Dimensiunile n-o stânjenesc, îns`, în performan]e, camera rivalizând cu alte modele de calitate. {i operarea ei este destul de u[oar`, unul din punctele sale forte fiind filmarea, care poate fi o adev`rat` pl`cere cu acest model. CANON POWERSHOT D10 Canon ne propune aceast` camera point-and-shoot, în varianta rugged, pe care s` o putem lua cu noi nu numai la piscin`, ci chiar în piscin`. Un model ideal pentru cei pasiona]i de sporturi acvatice sau de c`l`torii pe camil` în de[ert, dar pe care o pute]i g`si util` [i în sezonul rece, la schi.


CALENDAR

CONFERIN}E GET IN CONTACT WITH YOUR AGORA FUTURE BUSINESS PARTNERS! CONFERINȚELE

REGIONALE R

CONFERINȚELE

DE SOLUȚII D

 ROAD-SHOW - Solu]ii New Business (Cloud Computing, SaaS, Outsourcing, Unified Communications, Virtualizare): Ia[i - 19 octombrie Cluj - 21 octombrie Timi[oara - 22 octombrie ROAD-SHOW - Solu]ii de Securitate: Ia[i - 02 noiembrie Cluj - 04 noiembrie Timi[oara - 05 noiembrie

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

ROADSHOW DE TEHNOLOGIE ȘI FINANȚĂRI

Conferin]ele Regionale Agora sunt Roadshow-uri de tehnologie [i finan]`ri care promoveaz` solu]ii pentru sc`derea costurilor [i eficientizarea afacerilor. Conferin]ele au fost lansate în februarie 2005 [i au înregistrat 56 de prezen]e pân` la 30 iunie 2010 în cele mai dezvoltate regiuni ale ]`rii, însumând o audien]` de peste 5.500 de participan]i din aproape 4.300 de companii. Pentru organizarea urm`toarelor Roadshow-uri ne baz`m pe experien]a [i informa]iile acumulate p=n` \n prezent. Conferin]ele Regionale Agora sunt organizate în parteneriat cu revistele IT Trends [i Digital Trends. www.agora.ro/regionale

CONFERINȚELE

Conferin]ele de Solu]ii Agora sunt o suit` de manifest`ri care alterneaz` prezent`ri, workshop-uri interactive, discu]ii [i mese rotunde. Scopul Conferin]elor de Solu]ii Agora este de a prezenta punctele de vedere ale marilor juc`tori în domeniile de interes asupra tendin]elor pie]ei, precum [i a aduce laolat` furnizori [i utilizatori de solu]ii care, în cadrul discu]iilor one-to-one vor putea pune baza unor colabor`ri viitoare. Spa]iul special destinat fiec`rui partener permite atât prezent`ri demonstrative ale solu]iilor, cât [i discu]ii mai restrânse pe marginea acestora. Conferin]ele de Solu]ii Agora sunt organizate în parteneriat cu revistele IT Trends [i Digital Trends. www.agora.ro/conferinte Solu]ii pentru IMM-uri (ERP, CRM, Document Management, BI) – 11 martie Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale din Rom=nia - Transilvania – 17 iunie, Bra[ov eHealth 2010 – 8 iulie, Bucure[ti Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale din Muntenia [i Dobrogea – 23 septembrie, Constan]a Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale din Moldova – 7 octombrie, Ia[i Modernizarea [i Eficientizarea Administra]iei Publice Locale din Banat [i Oltenia – 18 noiembrie, Craiova

Conferin]ele de Tehnologie Agora reprezint` o suit` de manifest`ri menite a prezenta solu]ii concrete pentru companii medii [i mari [i administra]ia public` central`. La Conferin]ele de Tehnologie Agora publicul ]int` este format din factori de decizie [i directori IT, persoane care stabilesc bugetele de achizi]ii în marile corpora]ii. Conferin]ele de Tehnologie Agora au debutat în 2008, înregistrând 20 de conferin]e în primii 2 ani, audien]a fiind între 70 [i 140 de participan]i / conferin]`. Conferin]ele de Tehnologie Agora sunt organizate în parteneriat cu revistele IT Trends [i Digital Trends. www.agora.ro/conferinte Storage – 27 ianuarie Unified Communications – 10 februarie Virtualizare – 24 martie Securitate – 14 aprilie Business Continuity/Disaster Recovery – 28 aprilie Centre de date – 12 mai Open Source/ Free Software – 27 mai Solu]ii New Business (SaaS, Cloud Computing, Outsourcing) – 3 iunie Storage & Business Continuity – 8 septembrie Solu]ii Business pentru IMM-uri (ERP, CRM, BI, Document Management) – 30 septembrie Virtualizare – 14 octombrie Solu]ii New Business (SaaS, Cloud Computing, Virtual Desktop Infrastructure, Outsourcing) – 27 octombrie Securitate – 10 noiembrie Programatica – Romanian Developers Conference – 26 noiembrie Centre de Date & Managementul infrastructurilor IT – 8 decembrie


Digital Trends - iulie-august 2010  

Digital Trends - With Passion about Technologies

Digital Trends - iulie-august 2010  

Digital Trends - With Passion about Technologies

Advertisement