Page 1

O PUBLICAลขIE

AG GO ORA

IANUARIE 2010 NR.2

INTERVIU EXCLUSIV CU {EFUL IBM, MIHAI TUDOR

CHROME REVOLUTION

OS


COPERTA edi]ia 1_num`rul 2_ianuarie_2010 IMAGINE iStockphoto

24

12 SECURITATE IT CONFERIN}~ AGORA: Solu]ii de securitate pentru organiza]iile noastre.

IPTV

18

 Un serviciu care ne va schimba rela]ia cu televizorul. O tehnologie care, ca multe altele, ajuns` la maturitate nu mai e high-end, ci mainstream.

MIHAI TUDOR {eful IBM România, despre tehnologiile care ne fac via]a mai frumoas` [i la serviciu [i acas`.

36

TOUCH COMPUTING Calculatorul care ne aduce împreun`. La propriu.

ADEV~RURI NEROSTITE Un interviu cu c`r]ile pe fa]` cu Liviu Vân`u.

40

GOOGLE CHROME Povestea browser-ului care a devenit sistem de operare.

42 52 15 GAMING-UL VIITORULUI

 Cu ce ne mai distr`m în anii urm`tori?

HIGH-END AUTO Credea]i c` [ti]i câte electronice încap într-o ma[in`?


DTEDITO

O REVOLU}IE ÎN MARKETING

Î

Claudiu Andone Redactor [ef

De voie sau nevoie, televiziunea, a[a cum o [tim, va trebui s` se reinventeze odat` cu dezvoltarea noilor tehnologii. Acum trei, patru ani auzeam r`zle] [i pe la col]uri despre iminen]a evolu]iei masive a IPTV-ului. Odat` cu anun]ul Romtelecom, trendul prinde inevitabil aripi [i în România.

nc` de acum doi ani, dintr-un studiu comandat de IBM reie[ea c` oamenii î[i petrec tot mai mult timp pe internet \n dauna televizorului. Bineîn]eles, rezultatul studiului explica pe atunci un trend occidental. Se pare c` prindem din urm` rapid, într-un ritm mai accelerat decât poate ne a[teptam. A[a cum cinematograful î[i cere spectatorii înapoi prin tridimensionalitate, televiziunea are [i aceasta un pariu de f`cut cu telespectatorii. Iar ajutorul vine chiar de la furnizorii de televiziune prin cablu. Pariul promis? Interactivitatea. Un pariu din care câ[tig` aparent toat` lumea, inclusiv advertiserii ocupa]i s`-[i cheltuiasc` bugetele pe target-ul propus. Cu un abonament la serviciul IPTV ve]i putea întregistra programele preferate, de a le selecta mult mai simplu, f`r` zapping-ul nesfâr[it din telecomand`. Ba chiar pute]i desc`rca cele mai noi filme high definition la pre]uri modice, f`r` s` v` ridica]i de pe fotoliul preferat. Ne putem imagina îns` [i viitoarele beneficii: discu]ii în timp real cu ceilal]i telespectatori sau cu moderatorii unei emisiuni direct pe ecranul TV-ului, comandarea unui produs cu un simplu clic chiar în momentul în care acesta apare într-o emisiune. Cum ar ar`ta oare portalurile de socializare încorporate, de pild`, în emisiunile de divertisment? Comunicarea se poate face îns` în ambele direc]ii, iar televiziunile [i advertiserii abia a[teapt` s` ne cunoasc` preferin]ele. Fiind conectat cu un IP (dar mai ales cu un MAC address unic al pl`cii de re]ea), pute]i deveni o carte deschis` pentru ace[tia. A[a cum Google ne-a analizat comportamentul de c`utare [i ne [tie orice clic online, servindu-ne apoi în mod direct reclame dup` tiparul recunoscut, a[a vom deveni f`r` de [tire obiectul de studiu elaborat al speciali[tilor media. Vor descoperi treptat toate datele relevante, pentru a targeta extrem de precis reclamele. Astfel, ve]i descoperi cu mirare c` nu ve]i primi acelea[i spoturi publicitare ca secretara sau ca antrenorul personal de fitness. IPTV-ul nu este a[adar un trend care nu ne va influen]a doar comportamentul personal în fa]a TV-ului, ci poate determina o revolu]ie în marketing. Mixtul dintre internet [i televiziune ne va schimba în mod sigur via]a. Doar de noi depinde modul în care îl vom folosi pentru a fi în avantajul nostru.

REDAC}IA:

AGORA LABS:

MANAGEMENT:

Claudiu Andone, Redactor [ef claudiu.andone@agora.ro

Cristian L`craru cristian.lacraru@agora.ro

Romulus Maier, Managing Partner romulus.maier@agora.ro

Cristian Faur, Redactor cristian.faur@agora.ro

LAYOUT: B.R. Nicolae Bucur, Tehnoredactor nicolae.bucur@agora.ro Marian Teodorescu, Fotoreporter marian.teodorescu@agora.ro

Radu Teleman, Sales Manager radu.teleman@agora.ro

Mihai Peticil`, Redactor mihai.peticila@agora.ro

Andreea Maier, Marketing Manager andreea.maier@agora.ro

ISSN: 2067-1822

O PUBLICAŢIE

AG GO ORA

NOT~ COPYRIGHT: Copyright © 2009 Byblos SRL . Toate drepturile rezervate. Materialul editorial original tip`rit în acest num`r apar]ine companiei Byblos SRL. Digital Trends este marc` înregistrat` a Byblos SRL. ADRESA: Str. C-tin R`dulescu Motru nr. 13, et. 8, ap. 83, sector 4, Bucure[ti, 040361 Tel.: 021/3309282; Fax: 021-3309285, digitaltrends@agora.ro www.digitaltrends.ro

04 ianuarie 2010


REVIEWS

NEWS

PRODUSE TEHNOLOGII COMUNICA}II CONCEPTE

GREEN LAPTOP AU AP~RUT PRIMELE NOTEBOOK-URI CU CERTIFICARE GREEN.

TECH

07

45 05 51 17

NEWS

06

CYBER-BRAIN CREIERUL ARTIFICIAL, MAI APROAPE

LIFESTYLE BUSINESS

[tiri_nout`]i_conferin]e_trenduri

10 SUPER PROCESORUL CU 48 DE NUCLEE

12 SECURITATE IT CHEIA AFACERILOR SIGURE, DE SUCCES {I DE VIITOR

15 C~L~TORIE DE LUX TU CE ELECTRONICE AI รŽN MA{IN~?

CONFERINลขE VIDEO SOLU}II DE COMUNICARE GREEN


event PRIMUL PORTABIL DIN LUME CU CERTIFICARE GREEN ASUS N51V a fost primul notebook care a primit certificatul EPD

LOGITECH ÎN ROMÂNIA PRIN SKIN Logitech si SKIN au semnat un parteneriat strategic prin intermediul c`ruia consumatorii din România vor avea acces prin re]eaua de peste 2000 de distribuitori ai SKIN la cele mai importante game de periferice ale produc`torului elve]ian: tastaturi, mau[i [i c`[ti pentru calculatoarele personale sau dedicate gaming-ului, periferice speciale pentru jocuri precum joystick-uri, game pad-uri [i volane, sisteme de boxe 2.0, 2.1 [i 5.1, accesorii pentru notebook [i camere web. „Parteneriatul cu SKIN subliniaz` pozi]ionarea Logitech ca lider al pie]ei de periferice premium” afirm` Camelia Barb`lat`, Country Manager Logitech în România. „Suntem bucuro[i c` am atras al`turi de noi o companie care, prin portofoliul pe care îl de]ine, a demonstrat orientarea sa c`tre un segment al pie]ei avid dup` tehnologii de top”.

06 ianuarie 2010

ASUS de]ine primul notebook din lume care a primit certificatele EPD (Environmental Product Declaration) [i cel al amprentei de carbon (Carbon Footprint, PAS 2050:2008). ASUS este primul produc`tor IT din Taiwan care a participat la EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) [i care de]ine produse înregistrate la nivelul „Gold”. Totodat`, compania a participat în premier` la programul „Floarea European`” (EU Flower) [i a lansat pe pia]` produse distinse cu aceast` etichet` eco.

AU TRECUT 50 DE ANI DE LA APARI}IA PRIMULUI FOTOCOPIATOR DIN LUME

Revista Fortune a numit echipamentul Xerox 914 ca fiind „cel mai de succes produs comercializat vreodat` în America”.

Compania Xerox s`rb`tore[te 50 de ani de la expunerea primului fotocopiator din lume - modelul Xerox 914 - în cadrul unui târg comercial desf`[urat la New York in 1959. Acesta a fost primul echipament care permitea distribuirea în mas` a informa]iei prin copiere, iar metoda Xerox de vânzare a produsului printr-un sistem leasing a fost o premier` pentru industrie. Fotocopiatorul a fost numit 914 deoarece avea capacitatea de a reproduce documente în format 9x14 inci – pu]in mai mare decât o coal` A4. Viteza de copiere a primei pagini era de 15 secunde, urm`toarele copii fiind realizate la o vitez` de 7½ secunde. Xerox 914 cânt`rea aproximativ 300 de kilograme. Spre deosebire de echipamentele de copiere realizate pân` atunci, Xerox 914 era singurul care putea reproduce copii clare, permanente, pe hârtie normal` – un lucru unic la vremea respectiv`. Procesul de copiere a fost numit xerografiere – o al`turare a cuvintelor grece[ti xeros (uscat) [i graphos (scriere) – [i ini]ial a fost privit cu neîncredere de fizicieni, care nu îl considerau fezabil, nici m`car la nivel teoretic.


EVENTDTNEWS PROIECTOARE CU FUNC}IE FOTO DEDICAT~ NOI IMPRIMANTE BROTHER Seria de multifunc]ionale „Do More” are membri noi.

Compania Brother, lider global pe pia]a tehnologiilor de imprimare [i comunicare, a extins familia de multifunc]ionale Do More prin lansarea a patru noi modele cu func]ii extinse, proiectate atât pentru organizatiile mici [i mijlocii, cât [i pentru utilizatorii particulari. Astfel, populara familie de echipamente inkjet Do More va include o nou` multifunc]ional` cu fax MFC-295CN (print/copy/ scan/fax) [i alte trei modele de multifunc]ionale 3-în-1(print/copy/scan): DCP-195C, DCP-365CN [i DCP-395CN, care beneficiaz` de func]ii îmbun`t`]ite [i software pentru cre[terea eficien]ei de utilizare. „Clien]ii care lucreaz` în birouri mici sau chiar acas` au la dipozi]ie un pachet complet de func]ionalit`]i de tip`rire, scanare sau copiere asigurate de un singur echipament modern [i compact,” afirm` Radu Crahmaliuc – Country Manager al Brother CEE în România. „Noile noastre produse bazate pe tehnologie inkjet au fost special proiectate pentru a corespunde acestor cerin]e – oferind func]ionalit`]i avansate [i software utilitar ce constituie o solu]ie de printare multifunc]ional` extrem de comprehensiv`.”

Canon a lansat dou` noi modele ce se al`tur` gamei de proiectoare multimedia portabile XEED, Canon WUX10 Mark II [i Canon SX80 Mark II. Ambele modele includ un mod „Photo” dedicat, ce ofer` imagini clare la vizualizarea fotografiilor, în orice condi]ii de iluminare, fiind ideale pentru fotografii [i speciali[tii care au nevoie de proiec]ia imaginilor la cea mai bun` calitate posibil`. WUX10 Mark II proiecteaz` la o rezolu]ie nativ` WUXGA (1.920x1.200 pixeli), în timp ce SX80 Mark II afi[eaz` imaginile la o rezolu]ie SXGA+ (1.400x1.050 pixeli) prin intermediul unui cablu HDMI, DVI sau de pe un flash USB. WUX10 este capabil s` afi[eze imagini video Full HD (1.080p), precum [i imagini preluate de la computer, la o claritate incredibil`. Imaginile digitale [i fotografiile sunt editate [i procesate în conformitate cu standardele sRGB.

MAI APROAPE SIMULAREA DIGITDE AL CREIERULUI UMAN

Cercet`torii IBM au realizat cea mai complex` simulare de activitate cerebral` de pân` acum. Pentru a realiza prima simulare în timp real a unui creier ce îl dep`[e[te în complexitate pe cel al unei pisici, echipa de cercet`tori a construit un simulator care încorporeaz` o serie de inova]ii în domeniul sistemelor de calcul [i al comunica]iilor precum [i elemente biologice complexe din neurofiziologie [i neuroanatomie. Acest instrument [tiin]ific, asem`n`tor unui accelerator liniar sau unui microscop electronic, este un instrument deosebit de important, utilizat pentru a testa anumite ipoteze legate de structura, dinamica [i func]iile creierului. Simularea a fost realizat` cu ajutorul supercomputerului Dawn Blue Gene/P din cadrul Lawrence Livermore National Lab dotat cu 147,456 procesoare [i 144 terabi]i de memorie.

„Studiul creierului reprezint` un mod atractiv de a rezolva problemele cu care se confrunt` sistemele de calcul din prezent”, a afirmat Josephine Cheng, IBM Fellow [i directorul laboratorului IBM Research – Almaden. „Pe m`sur` ce lumea fizic` se întrep`trunde cu cea digital` iar sistemele informa]ionale se reg`sesc din ce în ce mai mult în obiectele pe care le utiliz`m în via]a noastr` de zi cu zi, este nevoie s` cre`m un sistem de calcul mai inteligent care ne poate ajuta s` gestion`m volumul amplu de informa]ii cu care ne confrunt`m, într-un mod asem`n`tor cu cel prin care creierul nostru poate interpreta [i \ndeplini cu rapiditate sarcini complexe”.

2010 ianuarie 07


NEWSDT PRODUCTS Schimbarea la fa]` a DSLR-ului

NOVA – Fotografia unui viitor Ce poate ie[i dintr-un controller pentru jocurile video [i o camer` foto? Un DSLR. Acest concept a fost gândit de un proiectant industrial, Erin Fong. Obi[nuit s` fac` lucruri utile [i extrem de practice, el a realizat un upgrade ergonomic [i func]ional pentru un aparat foto DSLR (Digital Single Lens Reflex) tipic. Omul s-a gândit c` atâta timp cât rola de film nu mai este o parte vital` a unui astfel de aparat foto, atunci nici forma clasic` nu-[i mai explic` rostul. Iar dac` tot s-a apucat de modificat, a schimbat [i câteva func]ii. Conceptul Nova are dou` mânere laterale, care se pot roti pe dou` axe, la stânga [i la dreapta. De asemenea, cele dou` mânere se pot combina ca s` avem unul singur în partea inferioar` a aparatului. Acest lucru ofer` un control mai mare asupra pozi]ia camerei. Ca s` nu mai vorbim despre cât de util va fi un asemenea mâner pentru fotografii stângaci. În orice caz, setul de taste complet nou plus butoanele

08 ianuarie 2010

tradi]ionale sunt mult mai u[or de accesat. Prin aceast` inova]ie se rezolv` [i o problem` des întâlnit` la aproape orice fotograf amator: imaginile tremurate. Nu toate camerele stau confortabil în mân` [i nu toate butoanele declan[atoare sunt atât de bine pozi]ionate pentru a satisface orice exigen]e. Astfel, prin acest concept care imit` foarte bine un controller de jocuri video, se pare c` fotografiile vor ie[i mult mai clare chiar [i f`r` tehnologii de ultim` or` pentru stabilizarea imaginii. Dac` ar fi s` asem`n`m aceast` camer` foto cu ceva ce exist` deja în domeniul multimedia, am putea spune c` formatul ei imit` o camera video cu pelicul` de 8 mm. În aceast` ordine de idei, ea poate fi extrem de util` mai ales celor care experimenteaz` func]ia de filmare a unui DSLR.

PT CONCED BY E POWER N CANO DESIGN EErin i FFong SPECIFICA}II Nu sunt date elemente tehnice, deocamdat`. DAT~ LANSARE De[i este folosit brandul Canon pentru acest proiect, japonezii nu [i-au anun]at înc` inten]ia de a-l comercializa. NOUTATEA Este printre pu]inele concepte care vizeaz` schimbarea formei tradi]ionale a unui DSLR, iar de data aceasta, NOVA chiar are mul]i partizani care cred în utilitatea sa.

FORMA UNUI DSLR INTR~ DIN NOU ÎN ANALIZ~ Cel mai probabil, la baza acestui concept a stat un controller pentro o consol` de jocuri video. Stabilitatea [i ergonomia unui astfel de echipament dau o utilitate foarte mare în exploatare. Nu ai cum s` nu nimere[ti butoanele acestuia în momentul în care ambele mâini sunt fixate pe bra]ele solide ale controller-ului. Este o re]et` de succes la care a aderat [i proiectantul american care construit NOVA DSLR.


EVENTDTNEWS

TELECONFERIN}ELE – SOLU}II GREEN PENTRU OPTIMIZAREA AFACERILOR Într-o perioad` în care vorbim tot mai mult de reducerea costurilor, iar green IT este un alt subiect fierbinte, conferin]ele ]inute de la distan]` reprezint` o solu]ie din ce în ce mai c`utat` pentru a face economii [i pentru mic[orarea amprentei de carbon a companiilor. Acesta este [i subiectul ultimei conferin]e Gartner organizate chiar cu ajutorul unor astfel de tehnologii. Participan]ii au putut testa o nou` astfel de solu]ie, Teleprezen]a T3 – Edi]ia customizabil` , o solu]ie de teleprezen]` ce poate fi personalizat`. „Mai devreme anul acesta, Gartner a prezis c` pân` la finele anului 2012, utilizarea sporit` a solu]iilor de teleprezen]` va reduce cheltuielile de deplasare

ale companiilor, cu 3,5 miliarde de dolari anual," a declarat Scott Morrison, analist Gartner [i moderator al evenimentului virtual. „Pe m`sur` ce companiile încep s` realizeze beneficiile tehnologiei de colaborare vizual`, industria va fi nevoit` s` g`seasc` metode inovatoare de a-[i extinde ofertele pentru a satisface provoc`rile [i nevoile clien]ilor, în continu` schimbare.” Solu]iile de acest tip, deja cunoscute [i propuse de o serie de furnizori de marc`, sunt utile nu numai pentru mediul business, ci [i pentru cercetare, educatie [i chiar industria modei. Nu în ultimul rând, se a[teapt` ca pe viitor aceast` tehnologie s` fie disponibil` [i

pentru utilizatorii din mediul home. „Clien]ii a[teapt` cele mai bune solu]ii vizuale, pentru o colaborare optim` între laboratoare, s`li de clas` [i saloane de fabrica]ie,” a declarat Odd Sverre Østlie, Vice President Telepresence and Advanced Solutions, TANDBERG, lider mondial în domeniu. „Noi implement`m solu]ii de teleprezen]` în sisteme unice de educa]ie; am fost ale[i s` cre`m prima camer` de prob` virtual`, ce va revolu]iona industria modei. Aceasta reprezint` doar începutul unui trend de comunica]ii accesibile, de înalt` calitate, ce ne vor îmbun`t`]i vie]ile în feluri în care oamenii nu [i-au imaginat c` ar fi posibil .”

2010 ianuarie 09


NEWSDT TECH

PROCESOR INTEL CU 48 DE NUCLEE Procesorul experimental este destinat cloud computing-ului. Cercet`torii de la Intel Labs au prezentat un procesor Intel experimental, cu 48 de nuclee, sau un „cloud computer cu chip unic”, care regânde[te multe dintre modalit`]ile de abordare utilizate în design-ul contemporan pentru laptop-uri, PC-uri [i servere. Acest chip futuristic asigur` de 10 pân` la 20 de ori mai multe motoare de procesare decât cele mai populare procesoare Intel Core existente la ora actual`. Intel va integra caracteristici cheie într-o nou` linie de chipuri sub brand-ul Core la începutul anului viitor [i va introduce pe pia]` procesoarele cu [ase [i opt nuclee în cursul lui 2010. Prototipul anun]at ast`zi con]ine deja 48 de nuclee de procesare Intel complet programabile, cele mai multe folosite vreodat` pe un singur cip de siliciu. De asemenea, include o re]ea pe cip de mare vitez`, pentru a partaja informa]ii [i tehnici recent inventate pentru un management eficient al consumului de energie, fapt care permite celor 48 de nuclee s` opereze cu eficien]` energetic` foarte mare, consumând doar 25 W în modul „idle” [i 125 W când ruleaz` la performan]` maxim` (aproximativ acela[i consum ca [i procesoarele Intel existente la ora actual` – echivalentul a dou` becuri standard).

10 noiembrie 2009


2009 noiembrie 73


event Adrian Danciu: „Utilizatorii [i companiile sunt interesa]i de noi trenduri, lucru care înseamn` ceva bun.”

SECURITATEA IT Subiect din ce în ce mai fierbinte în România.

în criz`, dar nu [i atunci când o investi]ie Dac` ne organiz`m securitatea pe genunchi, duce, de fapt, la economii, a[a cum a ar`tat hakerii ne vor pune în genunchi. Mesajul a Adrian Danciu, director executiv la NetSafe ajuns la urechile românilor [i a intrat acolo. Solutions, în prezentarea dispozitivelor Dovada este prezen]a masiv` a reprezentanappliance solution UPS de la Fortinet. ]ilor companiilor române[ti la edi]ia de anul Gabriel Nicolaescu, CISO & Security acesta a Agora Technology Conferences, Architect, Concept Electronics a ar`tat noile pe aceast` tem`. Este vorba de un semn de cerin]e la care trebuie s` fac` fa]` firewall-ul maturitate, spunem noi, de con[tientizare a modern [i problemele de re]elistic` la care faptului c` în fa]a pericolelor informatice nu r`spund solu]iile Palo Alto în domeniu. mai e loc de improviza]ii [i trebuie s` apel`m Lumea Web 2.0 este din ce în ce mai la speciali[ti. folosit` de companii pentru promovare [i „Totul pân` la bani”, era o deviz` pân` feedback din partea clien]ilor, dar nu este nu demult în]eleas` prost de mult` lume, nici ea ferit` de amenin]`ri, mai ales cele inclusiv de manageri. În ce fel o aplica o care apeleaz` la credulitatea utilizatorilor organiza]ie tipic româneasc`? Nu d`dea de pe re]elele sociale, dup` cum a avertizat niciun ban pe securitate, în speran]a c` nu {tefan T`nase, Senior Security Researcher va p`]i nimic. Dar experien]a [i diversele Kaspersky Lab. p`]anii au demonstrat c` securitatea f`r` Liviu Vân`u, Managing Partner Caladrio a cheltuieli este o politic` falimentar`. Pe vorbit despre pericolele care pot ap`rea în lâng` acestea, munca de educare pe care tranzi]ia de la lumea real` la cea virtual`, au dus-o firmele împreun` cu presa, dar odat` cu cre[terea num`rului de mesaje [i evenimentele dedicate acestui subiect de eroare [i de necesitatea auditului în organizate de companii precum Agora materie de securitate. au reu[it, pân` la urm`, s` fac` din subiectul Mihai R`u]`, System securitate unul tratat Engineer la Check Point cu seriozitate. Nu în Software Technologies a ultimul rând, munca de sus]inut cauza schimb`rii con[tientizare a mai modului de administrare avut un rezultat: [efii din a solu]iilor de securitate organiza]ii au în]eles pentru a putea beneficia c`, pe lâng` faptul c` o de protec]ie la o calitate investi]ie în securitate sporit`. este una preventiv`, de Microsoft a prezentat multe ori ea duce [i la strategia „Microsoft optimiz`ri de procese în 08 Business Ready cadrul afacerilor, care Security”, solu]ii conduc la economii pe „QUALITY IS THE Microsoft de securizare termen mediu [i lung. BENCHMARK” a IT-ului în mediul Lucru util, dac` business, prin vocea ]inem cont de situa]ia Deviza de mai sus lui Ovidiu Pismac, economic` în care ne a fost lansat` de Ionu] Solution Specialist. afl`m. Astfel se explic` Tudor-Lemnaru, General Reprezentantul succesul conferinManager - IT Sistem companiei americane ]ei despre securitate Services, într-o pledoarie a ar`tat ce are de de anul acesta, una pentru solu]ii de securitate oferit firma sa pentru spectaculoas`. de calitate, precum securitate în mediul Costurile, de[i necesare, cele de la G Data. business. r`mân un subiect dureros 12 ianuarie 2010

01 Ovidiu Pismac, despre una dintre priorit`]ile solu]iilor IT de business: securitatea. 02 Amenin]`rile din Web 2.0., în prezentarea lui {tefan T`nase. 03 Invita]ii au umplut sala p=n` la refuz \n timpul prezent`rilor. 04 Liviu Vân`u – „Mediul este mesajul de eroare”. 05 Mihai R`u]`, explicând de ce managementul securit`]ii are nevoie

01

de idei noi. 06 Responsabilit`]ile unui firewall de ultim` generatie, în accep]iunea lui Gabriel Nicolaescu. 07 Adrian Danciu, despre UPS [i costuri ale securit`]ii. 08 Calitatea este cheia securit`]ii, ne spune Ionu] Lemnaru.

02


EVENTDTNEWS

03

04

05

06

07 2010 ianuarie 13


ADVERTORIAL

Familia x600 –

switch-uri L3+ Gigabit cu funcþii avansate X600 este noua familie de switch-uri cu functii avansate L3+ de la Allied Telesis. Continuând succesul mai vechilor switch-uri AT-8948 şi AT-9924, echipamentele din familia x600 beneficiază de un set bogat de caracteristici tehnice precum rutare hardware IPv4 şi IPv6 şi QoS (Quality of Service) wire-speed, şi au la bază cele mai avansate tehnologii de switching.

C

u o amprentă de doar 1RU, switch-urile din familia x600 oferă performanţa, flexibilitatea, managementul traficului şi rezilienţa specifice mediilor Enterprise şi Service Provider. Beneficiind de o arhitectură non-blocking (184Gbps switching fabric), capabilitate 10GbE şi switching/routing hardware IPv4/ IPv6 wire-speed, aceste switch-uri oferă cea mai bună performanţă din clasa lor. Funcţiile avansate de QoS wire-speed per-flow permit clasificarea şi prioritizarea precisă a traficului şi garantarea serviciilor, recomandând utilizarea acestora în reţelele convergente de nouă generaţie. Caracteristicile extinse de securitate şi integrarea în sisteme deschise cu variate soluţii NAC (Network Access Control), incluzând Microsoft NAC şi Symantec SNAC, fac din familia x600 soluţia ideală pentru reţelele în care nivelul de inteligenţă şi securitate implementate în zona de acces reprezintă factori cruciali. Din familia x600 fac parte: AT-X600-24Ts 24x10/100/1000T+ 4xSFP Combo, stacabil AT-X600-24Ts-PoE 24x10/100/1000T PoE+ 4xSFP Combo, stacabil AT-X600-24Ts/XP 24x10/100/1000T+4XSFP Combo, stacabil+2x10GbE AT-x600-48Ts 48x10/100/1000T+4XSFP Combo, stacabil AT-x600/48Ts/XP 48x10/100/1000T+4XSFP Combo, stacabil+2x10GbE Şasiul AT-RPS3204 împreună cu sursele de alimentare AT-PWR3202 asigură switchurilor din familia x600 o sursă de alimentare duală cu redundanţă 1:1, care maximizează timpul de operare al echipamentelor şi elimină/reduce timpul de intervenţie în cazul unor defectări. Datorită dimensiunilor reduse de 1RU şi răcirii forţate front-to-back se pot instala în rack-urile de comunicaţii pentru asigurarea unei densităţi sporite de porturi Gigabit. Caracteristicile deosebite de QoS wire-speed per-flow permit un management precis al traficului asigurând prioritizarea aplicaţiilor critice (voce, video, baze de date) şi garantarea SLA (Service Level Agreement), fiind ideale pentru mediul Enterprise şi Service Provider. Funcţii specifice cum sunt double-tagging sau rezilienţa de sub 14 ianuarie 2010

50ms pentru arhitecturile inel (protocolul EPSR) recomandă x600 în zona de acces şi agregare pentru reţelele Metropolitane. Deoarece securitatea este o componentă crucială a reţelelor moderne, mai multe soluţii de securitate au fost integrate în fiecare din switch-urile din familia x600: - autentificarea utilizatorilor în reţea prin protocolul 802.1x; - liste de acces pentru controlul traficului; - protecţia împotriva atacurilor DoS şi de tip Storm; - managementul securizat (SSH, SSL, SNMPv3). Capacitatea de rezilienţă a reţelei este un alt aspect care trebuie avut în vedere când sunt selectate echipamentele unei reţele. Familia x600 oferă, atât rezilienţa hardware dată de sursa de alimentare duală, cât şi rezilienţă la nivel de link (LAG), rezilienţa software prin protocoale ca STP, RSTP, MSTP, VRRP, EPSR (Ethernet Protected Switched Ring) precum şi mecanisme bazate pe Triggere prin care switch-ul se poate reconfigura automat în cazul producerii unui eveniment. Diagrama de mai sus reprezintă modul de utilizare a switch-urilor din familia x600 în reţeaua unui Service Provider care oferă servicii Triple Play (convergenta serviciilor voce-date-video pe aceeaşi infrastructură): Pentru zona de Access: - residenţial: iMG (intelligent Multiservice Gateway) – echipament CPE de client - SMB: x900-48FE cu 48 porturi FE şi legături uplink de pâna la 4Gbps (rată de subscriere foarte bună - 1,2:1) - Enterprise/Large Business: x600-48Ts si x600-48Ts/XP Pentru zona de agregare: - Inel EPSR 10GbE (ce asigură timpi de refacere <50ms, foarte util pentru traficul video şi audio) format din switch-uri x600-48Ts/XP, iMAP (intelligent Multiservice Access Platform) şi SBx908 Detalii suplimentare privind soluţiile oferite de Allied Telesis sunt disponibile pe site-ul companiei www.alliedtelesis.com. Pentru informaţii suplimentare despre gama de produse Allied Telesis contactaţi GENESYS DISTRIBUŢIE prin e-mail la sales@genesys.ro sau telefonic la 0372.187.800, 021.242.05.42


PRODUCTSDTNEWS

C~L~TORIE CALATORIE DE LUX ÎN IN VARIANTA HIGH-TECH Brabus vrea s` ne dezorienteze. Pentru ce s` apreciem Viano Lounge, pentru confort sau pentru super-electronice? {i înc` nu v-am spus c` este vorba despre cel mai rapid „van” din lume. MercedesBenz Viano Lounge este numele modelului lansat recent pe pia]` de cei de la Brabus, iar dot`rile sale dep`[esc pân` [i visele celor mai avizi fani ai emisiunilor despre tuning, atât de populare în ultima vreme. Un model cu adev`rat în spiritul blazonului celor de la Brabus. Viano poate fi util atât pentru c`l`toriile de pl`cere, cât [i pentru cele de business, fiind un veritabil birou mobil. Dar pân` la op]iuni, s` nu uit`m de puterea ma[inii, alimentat` de un motor de [ase litri ce poate atinge suta de kilometri pe ora în [ase secunde [i care are viteza maxim` limitat` electronic la 245 de kilometri pe or`. Aceste performan]e sunt ob]inute gra]ie motorului de 246 cai putere. Mode[ti, cei de la Brabus ne prezint` pe site doar poze cu exteriorul modelului [i cu motorul, lucruri, de altfel, foarte sobre. Dar interiorul este fabulos. Când intri în

ma[in` sim]i c` p`trunzi într-un templu mobil al luxului [i al entertainmentului digital. De altfel, pentru a sublinia [i mai mult ideea de confort, modelul se nume[te Viano Lounge, nu Viano Van. Revenind la interior, este greu de rezumat ce se poate g`si acolo. Lounge are cam tot ce poate fi c`rat cu patru ro]i [i poate fi denumit high-tech. Toate, evident, într-un lux demn de cele mai înalte preten]ii. Fiecare pies` are un aer high-class, inclusiv cele dou` scaune masive, acoperite cu piele fin` care, asemeni celor de la clasa business de pe avioanele de curs` lung`, se pot întinde pentru somn la o singur` atingere de buton. Întregul sistem multimedia din ma[in` se poate controla foarte comod cu ajutorul consolei centrale situate între scaunele din spate. Aceasta are sub control [i sistemul de climatizare. Op]ional, clien]ii acestui model de ma[in` pot primi [i un telefon mobil de lux Vertu Constellation.

HIGH TECH HIGH END Cam a[a am putea caracteriza electronicele care doteaz` Viano dup` o [edin]` de tuning în atelierele mae[trilor de la Brabus. De fapt, despre ce vorbim? Despre un ecran LCD de 32 de inci, de Wi-Fi, de laptop Sony Vaio, Playstation 3, de un sistem de comand` MMI luat de la Mercedes S-Class, tuner TV digital, sistem personalizat Dolby Surround [i multe altele. Tuturor acestora Viano le spune cu non[alan]` dot`ri standard. V-am precizat cumva deja c` ma[ina are pân` [i expresso maker Nespresso, frigider [i seif?

2010 ianuarie 15


16 noiembrie 2009


office_interview_shopping_future

NOTE BOOKS IPTV INTERVIURI GOOGLE CHROME SHOPPING

BUSINESS

34 MAINSTREAM 2010: MODA ÎN IT

36 ADEV~RURI NEROSTITE CU LIVIU VÂN~U

40 CHROME: ULTIMA SUPER-JUC~RIE A LUI GOOGLE

IPTV TELEVIZIUNEA INTERACTIV~ NU MAI ESTE UN VIS

LIFESTYLE

INTERVIU CU MIHAI TUDOR, {EFUL IBM ROMÂNIA

45 05 51 17

24

TECH

BUSINESS NOTEBOOK. 4 „GREI” FA}~ ÎN FA}~

NEWS

23


trends

IPTVTRENDUL PRINDE ROMÂNIA În sfâr[it, televizorul nu mai este un simplu obiect al inform`rii zilnice. Odat` cu lansarea IPTV pe scar` larg` [i în România, televiziunea interactiv` î]i aduce orice con]inut multimedia dorit. text Mihai Peticil` / foto Amilo / Romtelecom / Entone / Sezmi

18 ianuarie 2010


TRENDSDTBUSINESS

Televiziune la dispozi]ia ta Când am hot`rât s` scriem despre IPTV ca despre unul dintre macro-trendurile anului 2010, existau doar zvonuri despre ce avea s` se întâmple pe pia]a telecom româneasc`. Se presupunea c` doi dintre cei mai mari operatori, Romtelecom [i RCS-RDS, vor lansa cât de curând servicii proprii pe acest segment. În interviul din primul num`r al DIGITAL TRENDS, [eful Symantec România, Gabriel Tomescu ne spunea c` abia a[teapt` s`-[i fac` un astfel de abonament pentru c` îl va scuti de multe b`t`i de cap. În primul rând va avea permanent la îndemân` cele mai noi filme [i va putea s` vad` oricând emisiuni preferate pe care le-a pierdut în momentul difuz`rii. „Asta ne va scuti de piraterie [i de drumurile la magazinele de închirieri/vânz`ri filme”, spunea Country Managerul Symantec. N-a mai durat mult [i iat` c` Romtelecom a anun]at, oficial, lansarea Dolce Interactiv – primul pachet IPTV disponibil în 10 ora[e mari ale ]`rii. Internet Protocol Television, adic` IPTV, nu este altceva decât noul trend încoprorat în conceptul de televiziune digital`. Produsul exist` în România de câ]iva ani. A fost oferit pân` în ultima lun` a anului trecut de un singur furnizor: iNES GROUP. Odat` cu intrarea Romtelecom pe aceast` pia]` se a[teapt` ca num`rul românilor conecta]i la IPTV s` creasc`, mai ales c` lansarea Dolce Interactiv s-a f`cut dup` ce mai multe studii au ar`tat clar interesul românilor de a ]ine pasul cu noile tehnologii. Iar în situa]ia în care pot controla con]inutul programelor pe care le primesc, deschiderea c`tre IPTV este [i mai mare.

Ce înseamn` IPTV? Este un serviciu de televiziune digital` transmis direct c`tre TV-ul fiec`rui client ([i nu prin PC), prin intermediul conexiunii internet de mare vitez`. Toate canale sunt codate [i livrate printr-un set-top-box. Aten]ie! Conexiunea nu se face direct la televizor, deci nu vorbim despre un simplu ecran care are acces la internet prin care se poate face, cel mult, un pic de browsing. Fibra optic` (broadband) intr` direct în acest set-top-box, iar softul instalat poate decodifica transmisiile. În plus, un serviciu IPTV complet include, pe lâng` programele favorite de televiziune, [i op]iuni avansate precum „video on demand”. Adic` pute]i viziona, la cerere, contra cost, orice program, emisiune sau film în format

HD, stând comod în fotoliul din living, f`r` s` mai fi]i nevoit s` bate]i drumul pân` la centrul de închirieri sau, [i mai r`u, pân` la pu]inele magazine care vând filme noi [i de calitate în format Blu-Ray ori DVD. Ca s` nu mai vorbim de faptul c` aceast` tehnologie va pune um`rul la reducerea pirateriei – nu are rost s` cau]i zile întregi pe internet un film nou, dar prost înregistrat (de cele mai multe ori), când îl po]i lua rapid prin contul de IPTV. Asta înseamn` c` totul este interactiv [i doar tu decizi configura]ia acestui serviciu. Ce con]inut restric]iona]i pe ecranul televizorului din camera copiilor, de pild`, ori ce program s` fie disponibil în dormitor.

Cum func]ioneaz`? Semnalul de televiziune este convertit în mici pachete de date informatice - ca orice alt` form` de trafic online – la fel ca mesajele e-mail sau precum o pagin` web. Apoi el este transmis în flux continuu prin re]eaua de mare vitez` a providerului. Aceasta este condi]ia sine-qua-non a existen]ei IPTV-ului. Transferul f`r` întreruperi [i f`r` pierderi de date se face printr-o fibr` optic` numit` FTTH - Fiber To The Home. Practic, semnalul ajunge cu parametrii nemodifica]i direct în set-top-box [i apoi în televizor. IPTV folose[te în primul rând transmiterea simultan` pe baza protocolului de management al grupului de internet (IGMP) versiunea 2, pentru transmisii TV în direct [i protocolul de streaming în timp real pentru serviciile la cerere.

Care sunt avantajele IPTV? Calitatea video digital` [i audio este mult mai bun` în compara]ie cu televiziunea analogic` tradi]ional`, iar interactivitatea este o caracteristic` revolu]ionar` a acestui pachet de servicii. Imagina]i-v`, de exemplu, c` în timp ce urm`ri]i un meci de fotbal, de snooker sau de golf, pute]i c`uta detalii despre unul dintre juc`tori, sau poate vre]i s` [ti]i în permanen]` clasamentul grupei din care face parte echipa favorit`. Ori poate nu l-a]i prins de la început [i vre]i s`-l vede]i cap-coad` – acum se poate! Cotele de pariuri pot fi [i ele la dispozi]ia telespectatorului interesat. Economic vorbind, din aceast` afacere au de câ[tigat atât furnizorii cât [i clien]ii. Primii sunt avantaja]i pentru c` IPTV utilizeaz` protocoale standard de re]ea [i promite, în timp, costuri mai mici pentru operatori. Investi]ia mare este la început, atunci când se pune la punct infrastructura necesar`. Cheltuielile se

INTERFA}A IPTV Personalizarea este cheia IPTV. Imaginile sunt ale unei platforme construite special pentru clien]ii Grand Hotel din Irlanda de c`tre Power TV HD.

În re]elele de IPTV, set-top-box este un mini computer esen]ial pentru primirea [i decodarea pachetelor de date trimise de serverele providerului. De]ine un sistem de operare cu o interfa]` interactiv` ce se afi[eaz` pe ecranul televizorului. În întreaga lume comenzile pentru set-top-box sunt în continu` cre[tere [i se estimeaz` c` pentru 2009 valoarea vânz`rilor pe acest segment a crescut la 191 de milioane de dolari. Aceste echipamente sunt folosite [i în industria de gaming sau a stoc`rilor de date.

2010 ianuarie 19


trends

vor echilibra, îns`, mai repede datorit` personaliz`rii publicit`]ii prin IPTV. Concret, în timp ce doi vecini urm`resc acela[i con]inut, reclamele rulate pot varia în func]ie de profilul fiec`ruia dintre ei. În func]ie de foarte mul]i factori lua]i în calcul, printre care demografia zonei, obiceiurile de a face cump`r`turi [i preferin]ele individuale din set`rile pachetului de programe, publicitatea nu va mai fi difuzat` „la pau[al” cum se întâmpl` acum. Spre exemplu, un spot al unui produc`tor de autoturisme poate varia modelul prezentat sau gama de ma[ini, în func]ie de regiunile geografice [i de statutul socio-financiar al clientului targetat. Se poate ajunge pân` la ideea în care la sfâr[itul reclamei apare numele dealerului cel mai apropiat de loca]ia telespectatorului, împreun` cu datele de contact. Acest model este foarte apropiat de „pay-per-click” al publicit`]ii online, unde utilizatorii care vizioneaz` reclama sunt cuantifica]i imediat. A[a c` publicitarii pot avea un feedback precis despre cum sunt primite reclamele. Vor [ti cu exactitate cu ce spoturi s` v` bombardeze. Alte avantaje pe care le au clien]ii abona]i la acest serviciu sunt, în perspectiv`, legate de pre]urile mai mici pl`tite de utilizatori, de calitatea mult mai bun` a transmisiilor [i de interactivitatea aplica]iilor. Deocamdat` îns`, atâta timp cât nu exist` o concuren]` acerb` pe aceast` pia]`, tarifele percepute de furnizori sunt înc` mari, comparativ cu cele pentru pachete de televiziune prin cablu sau prin satelit.

Pachetul Triple Play IPTV este adesea furnizat împreun` cu op]iunea „video on demand” [i poate fi combinat cu servicii de Internet [i telefonie 20 ianuarie 2010

(Voice over Internet Protocol – VoIP), plus alte servicii de telecomunica]ii. Astfel, când auzi]i de pachet „triple play”, înseamn` c` este compus din aceste elemente.

Cine ofer` IPTV în Rom=nia? Pân` nu demult, singurul furnizor de servicii complete de IPTV era iNES GROUP. Providerul ofer` pachetul triple play în Bucure[ti [i Voluntari, jude]ul Ilfov. A fost lansat în 2006, iar distribu]ia se face pe o re]ea de fibr` optic` privat` [i securizat`. Din datele publicate, iNES are în acest moment 500 de abona]i, în condi]iile în care acest serviciu se adreseaz`, deocamdat`, persoanelor cu venituri care dep`[esc 1.500 euro lunar. În decemrie 2009, exact când s`rb`torea trei ani de la lansarea televiziunii prin satelit Dolce, Romtelecom [i-a anun]at intrarea în era IPTV prin Dolce Interactiv. Noul serviciu este transmis prin re]eaua terestr` în zece ora[e din România: Bucure[ti, Cluj Napoca, Timi[oara, Ia[i, Piatra Neam], Sibiu, Br`ila, Ploie[ti, Constan]a, Bac`u. Conexiunea se va face prin 5 tipuri de set-top-box. Trei sunt modemuri de acces simplu la IPTV iar celelalte dou` ofer` acces la toate func]iile serviciului: reluare, filmotec`, profil propriu, HDTV. Cel mai scump din aceast` gam` (199 euro) este singurul care permite înregistrarea [i stocarea filmelor ori a emisiunilor pentru c` este dotat cu un hard-disk intern. Conexiunea la Dolce Interactiv necesit` o linie telefonic` fix` [i o conexiune broadband de minim 8 Mbps. În plus, clien]ii Clicknet VDSL nu trebuie s`-[i înlocuiasc` modemul existent, dar cei Clicknet (ADSL2+) trebuie s` ia modemul Residential Gateway. Acesta poate fi înlocuit [i gratuit, în func]ie de tipul


TRENDSDTBUSINESS

YORGOS IOANNIDIS CEO ROMTELECOM Pân` acum televiziunea era un serviciu unde primeai ce difuza operatorul, furnizorul de programe TV. Ast`zi, IPTV ofer` posibilitatea s` interac]ionezi mai mult cu serviciul pe care îl dore[ti, s` personalizezi mai mult serviciul pe care îl ai, vei avea aceast` posibilitate dac` î]i place serviciul. De exemplu, s` presupunem c` e fie un interviu cu un politician fie cu o vedet` de cinema [i ajungi acas` în momentul în care interviul este pe terminate. Dac` ai IPTV po]i vedea întregul show de la început. Dac` dore[ti s` descarci un film, o faci; acesta este tipul de interactivitate oferit` [i multe alte caracteristici care vor deveni disponibile lun` dup` lun`. În timp, IPTV va deveni un dispozitiv prin intermediul c`ruia clientul va putea inclusiv s` cumpere anumite produse, de la jocuri la orice altceva, [i îi va da încredere clientului c` are controlul asupra serviciului de care dispune.

de abonament. Yorgos Ioannidis, CEO Romtelecom, a declarat pentru DIGITAL TRENDS c` noul serviciu „este unul de mas` care se adreseaz` unui public format din oameni dinamici, interesa]i de divertisment inovativ disponibil la tarife accesibile”. Concret, dup` încheierea perioadei promo]ionale (martie 2010) în care abonamentul nu cost` nimic, clien]ii vor avea în continuare pachetul de baz` gratuit – adic` acces la cele mai vizionate posturi TV. Pentru restul ofertei, pre]urile vor \ncepe de la 2,9 euro, f`r` TVA, similar cu cele practicate în cazul Dolce. Op]ional sunt disponibile [i pachete tematice, precum [i pentru pachete HD. Pe lâng` acestea exist` îns` o întreag` „libr`rie” unde g`si]i filme romantice sau de ac]iune, dar [i concerte ale unor trupe celebre. Ca s` le vede]i trebuie doar s` accesa]i meniul, iar nota de plat` o ve]i g`si pe factura lunar`. Pentru astfel de servicii pre]urile pot s` ajung` la 1-2 euro pentru premiere sau chiar s` fie gratuite. Romtelecom promite c` ve]i ie[i mai avantajat fa]` de situa]ia în care a]i închiria un DVD cu filmul preferat.

India. Acolo tehnologia este disponibil` la pre]uri nu foarte mari, iar planurile companiilor furnizoare sunt cât se poate de optimiste. IPTV Global Forecast – 2009 to 2013 este cel mai recent raport care include informa]ii privind r`spândirea tehnologiei IPTV în întreaga lume, precum [i o previziune pentru abona]ii acestui serviciu. De asemenea, sunt trecute [i veniturile ob]inute din furnizarea acestui serviciu. Astfel, num`rul de abona]i la nivel mondial va cre[te de la 26,7 milioane în 2009, la 81 milioane în 2013, cu o rat` anual` de cre[tere de 32%. Pia]a global` de IPTV este acum de 6,7 miliarde de dolari [i va ajunge la 19,9 miliarde de dolari în 2013.

IPTV la scar` mondial` Pie]ele frunta[e ale lumii, la capitolul IPTV sunt: Germania (unde Deutsche Telekom de]ine suprema]ia pe acest segment), Fran]a (Free, Orange [i Neuf Cegetel au împreun` peste patru milioane de abona]i). Urmeaz` Coreea de Sud – unde 1,8 milioane de oameni au instalat serviciul IPTV – Hong Kong, Japonia, Italia, Spania, Belgia, Austria, China, Singapore, Elve]ia [i Portugalia. În Europa Central` [i de Est lucrurile sunt abia la început, dar cre[terile masive se produc mai ales în ]`rile din Asia de Sud, cum ar fi Sri Lanka, Pakistan [i în special în

DOLCE INTERACTIV ROMTELECOM Aceasta este interfa]a bibliotecii de filme oferite prin IPTV de operatorul rom=n de telecomunica]ii. 2010 ianuarie 21


4

ATUURI PENTRU BIROU

Multifunc]ionale cu tehnologie wireless integrat`

CANON PIXMA MP640 Este o multifunc]ional` Wi-Fi, vârf de gam` în categoria consumer, care pune accent pe printarea fotografiilor, dar [i pe copierea rapid` a documentelor. Exit` dou` circuite pentru hârtie (simpl` [i foto) [i se poate printa automat fa]`/ verso. În 20 de secunde ave]i gata o fotografie de 10x15cm, f`r` margini. 800 RON, canon.ro

BROTHER MFC-9120CN Aceast` imprimant` cu func]ie wireless are o vitez` de imprimare de 16 ppm fie c` sunt color, fie alb-negru. Noutatea este tehnologia LED care difer` de imprimarea conven]ional` laser deoarece folose[te un cap de imprimare cu diode semiconductoare (LED), acolo unde imprimantele laser folosesc o combina]ie de oglinzi, lentile [i p`r]i mobile. Atât imprimantele LED cât [i cele laser folosesc toner. 1.915 RON, cell.ro

22 ianuarie 2010

HP AIO Q8444B Firele de pe birou [i de lâng` devin o amintire. Tehnologia wireless preia controlul [i asigur` o mobilitate mult mai mare a utilizatorului. Con]ine cartu[e individuale de cerneal` pentru o imprimare de calitate. Este o multifunc]ional` cu display color cu Touch Smart frame. 600 RON Domo.ro LEXMARK INTERACT S605 Cu un ecran tactil mare, de 4,3 inci, interfa]` extrem de prietenoas` [i o vitez` destul de mare de imprimare (30 ppm color), Interact S605 ob]ine de la noi o bil` alb`. Puncteaz` bine [i la capitolul conectivit`]i. Este u[or de conectat la re]eaua Wi-Fi [i poate primi carduri de memorie. 200 euro lexmark.ro


PRODUCTSDTBUSINESS

PERFORMAN}~ {I PORTABILITATE

BUSINESS BY NOTEBOOK X4 Portabilitatea [i fiabilitatea sunt dou` dintre caracteristicile de baz` care ne-au f`cut s` select`m aceste reprezentante ale IT-ului frumos [i de[tept. Toate au Windows 7 preinstalat. HP ENVY 13 1.150 EURO

TOSHIBA PORTEGE T130 570 EURO

SONY VAIO Z51 2.535 EURO

DELL VOSTRO V13 DE LA 300 EURO

Se pare c` prin acest model, HP a ]intit exact amatorii de MacBook Air de la Apple. Produsul imit` nu numai carcasa unibody care este chiar mai u[oar` - fabricat` din magneziu placat cu aluminiu - dar [i ecranul glossy [i touchpad-ul din sticl`. În plus, multe teste comparative îl dau pe Envy superior la câteva capitole în fa]a concurentului s`u.

Japonezii au comprimat toat` tehnologia pe care o poate folosi un ultra-slim notebook în T130. Este bine s`-l ave]i în vedere dac` vre]i s` achizi]iona]i un portabil care nu face compromisuri. Ne surprinde prin faptul c` în fa]a acestui laptop nu mai ai nevoie de parol`. Toshiba introduce tehnologia Face Recognition pe post de parol`, printr-o simpl` privire în camera video.

Modelul Z51 ofer` oamenilor de business o mobilitate mare – cânt`re[te 1,5 kg, are o autonomie prelungit` cu ajutorul unui sistem integrat de grafic` hibrid` [i asigur` conexiune permanent` prin banda larg` mobil` 3G. Este dotat [i cu o ie[ire HDMI pentru trecerea pe TV a activit`]ilor multimedia de genul prezent`rilor sau chiar a filmelor.

C`l`toriile de afaceri au de acum un ajutor de n`dejde. F`cut special pentru managerii care petrec mai mult timp în deplas`ri decât în birou, V13 este de trei ori ultra: ultrasub]ire, ultra-u[or [i ultraportabil. Designul acestui laptop seam`n` izbitor cu vârful de gam` prezentat de DIGITAL TRENDS luna trecut`: Dell ADAMO. V13 vine \n cur=nd [i în România.

ECRAN 13,1 inci PROCESOR Intel Core 2 Duo GROSIME Aproximativ 2,5 cm GREUTATE 1,7 kg WIRELESS WiFi [i Bluetooth AUTONOMIE Pân` la 18 ore cu baterie adi]ional`

ECRAN 13,3 inci (raport 16:9) PROCESOR Intel Core 2 Duo ULV SU9400, 1.4GHz GROSIME Aproximativ 2,2 cm GREUTATE 1,76 kg WIRELESS WiFi [i Bluetooth AUTONOMIE Pân` la 6 ore cu baterie de 6 celule

ECRAN 13,1 inci (raport 16:9) PROCESOR Intel Core 2 Duo P9700 de 2,8 GHz GROSIME Aproximativ 3,3 cm GREUTATE 1,5 kg WIRELESS WAN wireless la 7,2 Mbps AUTONOMIE Pân` la 5,5 ore

ECRAN 13,3 inci PROCESOR Intel Core 2 Duo SU7300 GROSIME Aproximativ 1,9 cm GREUTATE 1,6 kg WIRELESS wireless LAN [i Bluetooth AUTONOMIE Pân` la 5 ore

2010 ianuarie 23


Mihai Tudor Tehnologia ca mod de via]` Dup` pasiunea cu care discut` despre tehnologie, nu po]i s` nu faci o observa]ie: Mihai Tudor nu î[i împarte timpul în job [i perioade libere. El împarte tehnologiile în cele pentru munc` [i cele pentru timp liber. Managerul general de la IBM România are o via]` plin` de superlative. Este reprezentantul celui mai mare furnizor de IT din lume în ]ara noastr` [i aceasta nu este o sarcin` u[oar`. Dar când o faci cu pasiune, nimic nu mai pare la fel de dificil. Este întotdeauna un early adopter al tehnologiei, indiferent de utilitatea acesteia. text Cristian Faur / foto Marian Teodorescu 24 10 ianuarie decembrie 2010 2009


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

„Internetul va fi mediul prin care vor fi distribuite aplica]iile de business” 2009 2010decembrie ianuarie 11 25


C

u Mihai Tudor ai senzaţia că poţi discuta orice despre tehnologie. La orice oră. Tehnologia, într-adevăr îi ocupă tot timpul, dar nu-l oboseşte niciodată. La capătul unei zile încărcate de ce altceva decât IT, şeful IBM România are încă puterea să discute tot despre acest subiect cu naturaleţe. Mai mult, zâmbeşte când se gândeşte că şi acasă experienţa sa este tot una high-tech. Timpul însă, este duşmanul implacabil al omului pentru care obligaţiile sunt în acelaşi timp şi pasiuni. Ce-ar face Mihai Tudor în vacanţă? Schi. Dar cum timp liber de mers până la pârtie nu prea are, încearcă în timpul liber să-şi organizeze bogata colecţie de electronice care-i fac viaţa mai frumoasă.

High tech sau new tech? Dacă aţi încerca acum să cumpăraţi un IBM PC riscaţi să vă faceţi de râs sau să păreţi un colecţionar, în cazul cel mai fericit. Shimbările din tehnologie şi-au pus amprenta şi asupra modului în care IBM face afaceri. Aceasta şi-a propus (şi reuşeşte) să rămână în avangarda tehnologiei. De altfel, este compania cu cele mai multe patente de invenţii şi inovaţii din Statele Unite. Astfel, compania nu e straină, ba chiar e pionier în domenii precum green IT sau cloud computing. Aceste lucruri nu presupun numai folosirea inteligentă a resurselor disponibile, dar şi îmbunătăţirea celor existente sau inventarea unora noi acolo unde se poate. Dar acest lucru nu înseamnă doar instrumente noi, ci şi modalităţi noi de monetizare. Inclusiv schimbarea publicului ţintă. „ IBM a renunţat în ultimii ani la multe elemente care ţineau de piaţa de consumer, la lucruri comoditizate, care nu se mai încadrau în modelul adoptat de companie din punctul de vedere al valorii 113 ani adăugate (PC-uri, imprimante, discuri). IBM este acum o firmă de servicii şi de software Tabulation Machine cu o puternică amprentă de leadership în tehCompany probabil nologie. De fapt, IBM este prezentat de ceva nu v` spune nimic. vreme ca fiind din zona de servicii informatice Ei bine, sub acest şi nu din zona de hardware, de calculatoare”, nume ap`rea la ne spune managerul IBM România. New York \n 1896 Noile modele de business înseamnă şi alte compania ce avea relaţii în piaţă. Nici IBM nu este străin de ters`-[i schimbe menul de coopetiţie, cel care caracterizează numele în raporturile dintre mai mulţi jucători majori pe International piaţa de IT & C – sunt concurenţi pe anumite Business paliere, dar cooperează pe alte segmente. Machines în 1917.

IT-ul, o şansă Deşi nu s-a terminat ca an fiscal, nu este un secret pentru nimeni că 2009 a fost un an dificil pentru mai toată lumea, cu tot cu discursurile 26 ianuarie 2010

motivaţionale gen „să identificăm în criză o oportunitate”. Totuşi, mai multe companii internaţionale, inclusiv IBM, sunt optimiste. „Pot spune că IBM a fost una dintre companiile care au rezistat chiar cu succes situaţiei create la nivel global ca urmare a scăderii cererii. Obiectivul financiar prioritar al IBM este satisfacţia acţionarilor. Segmentul cel mai afectat a fost cel hardware, lucru vizibil în performanţa companiilor care operează în această zonă la nivel global. Criza a fost mai puţin vizibilă pentru furnizorii de servicii şi de software de business”, spune Mihai Tudor, care se bazează pe ultimul trimestru al anului şi pe reluarea investiţiilor de stat în infrastructură. Deşi, în opinia sa, 2009 ne-a adus cu picioarele pe pământ în mai multe domenii unde am fost prea avântaţi, reluarea creditării şi decizia politică de a continua modernizarea infrastructurii IT româneşti ar trebui să dea un impuls pozitiv industriei. Acesta ar aduce fondurile atât de necesare şi în alte domenii. Dar România trebuie să înţeleagă eforturile corporaţiilor mondiale de IT de conştientizare a autorităţilor că este nevoie de mai multă muncă pentru a atrage investiţii în ţara noastră. „Considerăm că domeniul IT&C poate oferi României pe termen mediu un avantaj competitiv în raport cu alte ţări din regiune şi dacă vom fi inteligenţi să facem lucrurile necesare mai vizibile către cei care iau aceste decizii investiţionale din afară şi dacă vom face acest lucru vom reuşi să strângem resursele pentru a ajuta şi alte domenii strategice precum agricultura, industria alimentară, transporturile, turismul etc. Investitorii străini sunt dornici să vină în România, dar trebuie să avem o reprezentare mai


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

bună, trebuie să existe un organism cu această abilitate de reprezentare şi trebuie să fim în măsură să comunicăm oportun acele facilităţi şi stimulente pe care le oferim investitorilor, marilor corporaţii care vor să deschidă centre internaţionale sau să le extindă pe cele existente în România”, ne-a mai spus Mihai Tudor. Timp liber high-tech În timpul liber, de care are parte cam puţin, Mihai Tudor se dedică tot tehnologiei, în lipsa unor perioade care să-i permită să schieze sau să joace golf. Managerul IBM se consideră un utilizator de avangardă al multor produse din zona de utilizare home. „Cred că viitorul aparţine caselor inteligente, caselor care sunt eficiente din punct de vedere al utilizării şi păstrării, economisirii energiei. Viitorul aparţine în acest domeniu, televizoarelor digitale de format mare care pot fi utilizate ca şi calculatoare personale, televiziunea 3D va deveni o realitate – mă rog, la noi trebuie implementat HD până să ajungem la 3D. Cred că centrele multimedia care vor cumula responsabilităţi de administrare a echipamentelor audio, video, de multimedia din casă vor deveni şi ele o componentă obişnuită a peisajului nostru de acasă. Eu, unul, sunt un mare amator de instrumente de măsură, cu care poţi să măsori temperatura de la distanţă, tensiunea electrică fără contact, lucruri utile din punctul de vedere al ideii de well-being, de a te asigura că nu există zone cu risc pentru sănătate acasă, instrumente de măsură a scăpărilor de gaze”, ne-a mai spus şeful IBM România. Mihai Tudor este unul dintre cei mai timpurii utilizatori de televizoare cu ecran tip plasmă, fiind posesorul unuia încă din 2001. „Mi-am achiziţionat un home cinema şi de atunci, de aproape nouă ani, îmi face o mare plăcere să-l folosesc. Am o bibliotecă uriaşă de DVD-uri, am început să trec pe Blu-ray, deja am început să creez o colecţie – toate achiziţionate legitim, desigur – am o pleiadă întreagă de iPod-uri şi sisteme de utilizare a lor, am echipament Tivoli care asigură o audiţie perfectă chiar şi pentru radio. În general, când văd un element de noutate, vreau să fiu printre primii care îl utilizează sau măcar care îl încearcă. Nu mai vorbesc de GPS-uri sau PDA-uri pe post de GPS.”

GAMING Toate consolele de gaming importante au microprocesoare dezvoltate de IBM. Mai pu]in de 2 ani au fost necesari pentru crearea celui de la Xbox 360. Microprocesorul de la Playstation 3 a fost creat de IBM împreun` cu Toshiba [i Sony, iar Wii folose[te un alt procesor IBM – nume de cod Broadway.

Pentru că timpul era limitat, managerul IBM a fost de acord să răspundă la câteva întrebări fulger: Plasmă, proiector sau LCD? Laser. E noua tehnologie, uitaţi de orice altceva. Televizoare cu laser. BlackBerry, iPhone, Windows Phone, alt tip de telefon? Toate sunt foarte bune. Eu folosesc un BlackBerry de care sunt foarte mulţumit, un Storm. Sunt mulţi care spun că iPhone-ul este mai dotat decât BlackBerry, dar realitatea este că există multe smartphone-uri care satisfac nevoile oricărui om de business în ceea ce priveşte posibilitatea accesării diferitelor mijloace de comunicare. Notebook, netbook sau Tablet PC? Noi nu mai fabricăm PC-uri, mai deţinem o participare în cadrul firmei Lenovo, o firmă foarte bună pentru astfel de echipamente, dar pot să-mi exprim liber opinia. Sunt multe branduri. Inclusiv Apple şi Sony, care îţi oferă, pe lângă funcţionalitate şi performanţă, elementul de design. 2010 ianuarie 27


DTBUSINESS OUT OF OFFICE

Wired sau wireless? Atâta timp cât ai un aparat de măsurare a câmpurilor electrice şi magnetice pe care să-l şi foloseşti din când în când (râde), fără discuţie wireless, pentru că s-a constatat că nu e dăunător sănătăţii. În curând voi trece la boxe wireless pe partea de audio Hi-Fi şi aştept cu interes momentul când, în câţiva ani, toate aceste echipamente se vor şi alimenta cu energie electrică fără să fie nevoie de fire, ceea ce va însemna că voi scapa de pleiada de fire care mă deranjează cumplit în momentul de faţă în jurul instalaţiei audiovideo din casă. Mare sau munte? Munte, fără discuţie. Mare, numai când e şi un teren de golf lângă şi pot să joc golf pe el. Deci, vă place şi golful. Da, schiul şi golful sunt cele două sporturi pe care le practic cu plăcere. O altă activitate căreia i-aş dedica mai mult timp liber, dacă l-aş avea, ar fi orele întregi pe care le-aş petrece organizând baza de date cu muzică pe care o am. Aş vrea să-mi organizez playlist-urile, dar nu găsesc timp, aşa că găsesc din ce în ce mai puţin timp şi pentru cele două sporturi. Însă recomand oricui să-şi găsească sportul preferat, pentru că mişcarea este mai importantă decât orice.

MIHAI TUDOR  

Absolvent al Facult`]ii de Electrotehnic` din Craiova, promo]ia 1985 Certificat de studii în management pentru afaceri cu Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia (1993) MBA cu OUBS (Open University Business School), Marea Britanie (2002) Din iulie 2006 - Country General Manager pentru compania IBM România

IBM  

28 ianuarie 2010

Cel mai mare furnizor IT din lume Angaja]i: 398.455 IBM România a fost înfiin]at` în 1995 Prezent` cu dou` centre globale în ]ara noastr`: Global Procurement Services Group Romania Remote Delivery Center [i Application Services Global Delivery Center Eastern Europe


EVENTDTBUSINESS

Lumea inteligent`

M`suri care ne vor face via]a mai u[oar` n viziunea IBM, crearea unor astfel de oraşe presupune construirea unor sisteme de transport, guvernare, educaţie, sănătate şi ordine publică mai inteligente şi, de asemenea, utilizarea resurselor de energie şi apă într-un mod mai eficient. Potrivit companiei, urbanizarea fără precedent cu care ne confruntăm reprezintă atât un simbol al progresului economic şi social, cât şi o povară imensă asupra infrastructurii planetei. Aceasta este o problemă resimţită în mod special de lideri, conducători ai departamentelor economice, administratori de şcoli, şefi ai poliţiei şi alte persoane aflate în funcţii de conducere. Sarcinile pe care aceşti lideri le au de îndeplinit - educarea tinerilor, menţinerea siguranţei cetăţenilor, atragerea şi facilitarea relaţiilor comerciale, implementarea unui sistem sigur de transport în comun sunt cu atât mai dificil de gestionat în această perioadă de declin economic. Niciunul dintre aceste sisteme nu este în responsabilitatea unei singure entităţi sau factor de decizie, toate implică instituţii de conducere, companii, comunităţi şi întreaga societate civilă, acestea fiind interconectate. De accea, este nevoie de o infuzie de inteligenţă în modul în care oraşele noastre funcţionează. Această infuzie se produce în momentul de faţă în sistemele, procesele şi infrastructura care fac posibil ca bunurile fizice să fie dezvoltate, produse, cumpărate şi vândute, serviciile să fie furnizate, orice, de la oameni şi bani până la petrol, apă şi electroni să se mişte şi miliarde de oameni să muncească şi să trăiască. Infrastructurile digitale şi fizice ale lumii converg. Puterea de calcul este introdusă în lucruri pe care nu le-am recunoaşte ca fiind calculatoare.

Î

IBM România a organizat pe 15 decembrie o întâlnire cu presa, ce s-a axat pe ini]iativele companiei privind modul în care planeta noastr` poate deveni mai inteligent`. Într-adevăr, aproape orice - persoană, obiect, proces sau serviciu, pentru orice organizaţie, mare sau mică - poate deveni conştient de perspectivele infrastructurii digitale şi se poate conecta într-o reţea. În viziunea IBM, un oraş mai inteligent presupune: un sistem de transport mai inteligent, intervenţii mai rapide şi mai eficiente în caz de urgenţă, un sistem mai inteligent de administrare a apei şi a energiei electrice, o administraţie mai inteligentă, precum şi un sistem sanitar şi unul educaţional mai inteligente.

ENERGIE

Malta î[i schimb` infrastructura de ap` [i energie electric` într-una mai inteligent` care detecteaz` [i reduce pierderile la minimum, optimizând consumul de energie [i costurile. CENTRU NOU

SIGURAN}~

S-a inaugurat IBM Innovation Center în România. Noul centru din Bucure[ti va oferi acces la tehnologii [i exper]i IBM pentru companiile locale în domenii cum ar fi servicii Un ora[ sigur este un ora[ cu un pa[aport bancare, asisten]` medical`, administra]ie bublic`, energie [i spre progres [i atragerea de investi]ii [i talente. Ora[e americane precum New York sau telecomunica]ii. Centrul din Bucure[ti va oferi clien]ilor, partenerilor de afaceri, companiilor nou-înfiin]ate, produc`torilor indepenSanta Barbara folosesc sisteme de analiz` a den]i de software, speciali[tilor IT, precum [i comunit`]ii academice, datelor pentru protec]ie în caz de dezastre [i accesul la workshop-uri de instruire [i servicii de consultan]`, punând prevenire a criminalit`]ii. la dispozi]ie o infrastructur` complex` [i oferind asisten]a necesar` pentru rezolvarea provoc`rilor de business [i pentru implementarea unor noi tehnologii pe pia]`. „}ara noastr` dispune de mari rezerve de talent, iar IBM se angajeaz` s` contribuie la dezvoltarea comunit`]ii tehnice locale, a institu]iilor academice [i a mediului de afaceri”, a afirmat Mihai Tudor, Country General Manager, IBM România.

2010 ianuarie 29


products

BUSINESS SHOPPING

CUMPĂRĂTURILE DE GADGETURI CARE SĂ VĂ FACĂ VIAŢA DE BUSINESS MAN MAI UŞOARĂ, CER O INFORMARE PREALABILĂ. AŢI PUTEA FI ÎNCLINAT SĂ CREDEŢI CĂ VĂ VEŢI HOTĂRÎ LA FAŢA LOCULUI CE PRODUS URMEAZĂ SĂ VĂ CUMPĂRAŢI, DAR REALITATEA VERIFICATĂ A SHOPPINGULUI DE ACEST FEL ARATĂ CĂ PUTEŢI AVEA NEPLĂCERI. GĂSIŢI AICI CELE MAI INTERESANTE PROPUNERI FĂCUTE PENTRU MANAGERI DE DIGITAL TRENDS.

JABRA JX10 II Este opera designerului danez Jacob Jensen. Produc`torul îl prezint` ca pe un device u[or [i elegant care livreaz` un sunet de foarte bun` calitate utilizatorului. Se poate purta cu s`u f`r` suport.

 Compatibil cu telefoanele Apple, BlackBerry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson 120 euro, jabra.com

POWERMAT WIRELESS CHARGING SYSTEM Înc`rc`tor f`r` fir de gadgeturi, sau mai simplu spus, cum s` scapi de cablurile de alimentare în c`l`toriile de afaceri sau personale. Telefoanele [i playerele pot fi l`sate la înc`rcat pe aceast` platform` Powermat. Este nevoie de un receiver conectat la aparat [i alimentarea nu ar trebui s` dureze mai mult decât cea f`cut` în mod tradi]ional. Încarc` simultan 4 device-uri Compatibil BlackBerry, Motorola, HTC, headset-uri Bluetooth, GPS, Apple devices, Sony PS Portable etc. 100 euro, powermat.com

ENTERPRISE RUGGED PIDION BIP-6000 Un PDA foarte solid [i compact care a primit [i o clasificare din partea armatei, pentru c` se încadreaz` în standardele lor de robuste]e. Are un ecran de 3,5 inci, tactil, dar poate fi comandat op]ional cu tastatur` numeric` sau QWERTY. GPS integrat [i slot pentru card microSD. Pe acest device se pot instala sistemele de operare Windows Mobile, Linux sau chiar Android OS. Memorie RAM 256MB HSDPA/GSM, Bluetooth 2D CMOS Scanner Camer` foto cu bli] [i autofocus de 3 MP sdgsystems.com, 1.600 euro

30 ianuarie 2010


PRODUCTSDTBUSINESS

ACER FERRARI ONE FO200-314G32N Cu o sigl` ce nu mai are nevoie de nicio prezentare [i o cromatic` deosebit`, netbook-ul celor de la Acer sigur va atrage foarte multe priviri. Sub carcasa inspirat` dup` faimosul produc`tor italian de autoturisme, v` a[teapt` un ultraportabil cu un display de 11,6 inci [i un procesor AMD destinat oamenilor dinamici [i mereu în mi[care. Procesor AMD Athlon 64 X2 Dual-Core Mobile HDD 320 Gb Memorie 4 GB Conectivitate Wireless Wi-Fi Acumulator 6 celule litiu-ion Windows 7 590 euro, scop.ro

SILVER PAC EVOLUTION 5500 REMOTE Este o telecomand` universal` care promite c` atunci când sta]i pe canapeaua din living [i v` uita]i la televizor, pute]i verifica dintr-o mi[care rezultatele meciurilor, vremea pentru mâine ori s` v` citi]i mailul f`r` s` v` ridica]i din fotoliu sau s` c`uta]i pe un computer. LCD tactil de 4,3 inci 1 GB Flash Microsoft Media Center 802.11g Wi-Fi silverpac.com, precomand`

FUJIFILM REAL 3D W1 Este prima camer` foto care surprinde imagini tridimensionale. Aparatul

folose[te dou` obiective care fotografiaz` simultan un obiect, peisaj sau individ. Lentilele sunt situate la o anumit` distan]` unul de cel`lalt, iar imaginile procesate de fiecare senzor în parte sunt apoi prelucrate de procesorul aparatului. Este capabil [i de filmat în mod 3D. LCD display de 2,8 inci f - 6,3 la 18,9 mm (eq. zoom 35 - 105mm) Rez. film 640 x 480 pixeli Greutate 260 g 700 euro, fujifilm.com

NOKIA E72 Noul smartphone vine cu îmbun`t`]iri ale performan]elor pe care Nokia le-a reu[it prin lansarea lui E71. Principala func]ie reconstruit` este probabil noul sistem de e-mail care permite utilizatorului s` controleze mai multe conturi de mail prin aceea[i interfa]`. Apare [i op]iunea de Mail for Exchange, prin care pute]i accesa emailul, agenda, contactele [i planific`rile. Camer` foto 5 megapixeli cu autofocus GPS, WiFi Pân` la 16GB memorie prin card microSD USB [i Bluetooth Autonomie în convorbire >12h 380 euro, vodafone.ro

2010 ianuarie 31


web

S~ FIM CET~}ENI AI GLOBULUI

ON

Tr`im într-un „global village”. Dac` ne-ar contrazice cineva, l-am trimite ori la [coal`, ori s`-[i schimbe psihiatrul. E ca [i cum ne-ar spune c` p`mântul este plat. Întrebarea este dac` ne [i implic`m în via]a satului nostru suficient [i responsabil. De exemplu, în problema înc`lzirii globale exist` cel pu]in o ini]iativa frumoas` c`reia ne putem al`tura.

 HOPENHAGA Peste un milion [i jum`tate de utilizatori de internet î[i declaraser` apartenen]a la satul global, mai exact la comunitatea celor c`rora le pas` de mediu, pân` la începerea conferin]ei de la Copenhaga. Acest eveniment organizat de Na]iunile Unite a sus]inut cauza lu`rii unor m`suri de c`tre guvernele lumii pentru reducerea polu`rii [i a înc`lzirii globale. Reac]ia lumii nu s-a l`sat a[teptat`, milioane de internau]i [i-au spus opinia [i au semnat peti]ia ONU. Lista r`mâne deschis` la www.hopenhagen.org.

 {I ARTI{TII SE IMPLIC~ Ini]iativa ecologist` de la Copenhaga nu a r`mas f`r` sus]inere nici în lumea artei. Conferin]a s-a bucurat de unele dintre cele mai impresionante afi[e pe care le-am putut vedea în ultima vreme, care îi înf`]i[eaz` pe liderii lumii peste 20 de ani, anun]ând c` regret` faptul c` n-au ac]ionat când înc` mai puteau. Toate acestea pot fi v`zute împreun` cu multe alte crea]ii originale mai mult sau mai pu]in \ngrijor`toare pe www.scaryideas.com.

32 ianuarie 2010


TWITTER: GRE{ELI CARE V-AR PUTEA STRICA DISTRAC}IA

WEBDTBUSINESS „AM CÂ{TIGAT LA LOTO!!!” Felicit`ri, acum o gr`mad` de oameni vor dori s` v` cunoasc` mai bine. Face]i tot posibilul s` nu publica]i pe Twitter informa]ii personale sau sensibile. Twitter este un loc public, deci, nu un loc în care sa divulga]i informa]ii care v-ar face via]a mai grea mai târziu.

PRIETENII LA ÎNTÂMPLARE Dac` ave]i cel pu]in un „prieten” pe Twitter cu un cont al c`rui proprietar nu îl cunoa[te]i, v` pute]i a[tepta la surprize nepl`cute din partea lui. Mai exact, phishing sau spam. Dac` nu v` cunoa[te]i prietenii de pe acest serviciu, mai bine bloca]i-i. Aten]ie [i la cei noi!

CLIC ÎN ABIS Cea mai mare problem` de securitate pe Twitter este aceea c` folose[te adrese de internet prescurtate de servicii precum tinyurl, care nu pot fi verificate în mod normal înainte de a da clic la propriu pe ele. Gândi]i-v` bine înainte de a încerca s` intra]i pe o adres` dintr-un tweet de la un necunoscut, chiar dac` lang` ea scrie „f` bani online!”.

AG~}ATUL Exist` atâtea lucruri bune care pot fi f`cute cu Twitter. Inclusiv business. Dar nu, Twitter nu este un loc bun pentru noi cuno[tin]e în amor. Nici un loc unde se poate face rost de poze frumoase. Sunte]i mai în siguran]` pe Hi5, mai ales dac` [ti]i s` v` feri]i de pi]ipoance.

{TIIN}A PE ÎN}ELESUL TUTUROR

„UNDEVA, CEVA INCREDIBIL AŞTEAPTĂ SĂ FIE AFLAT.” CARL SAGAN. DACĂ ŞTIINŢA ESTE CEA CARE VĂ PASIONEAZĂ, ACCESAŢI CU ÎNCREDERE 101SCIENCE.COM.

INFORMA}II {TIIN}IFICE DIRECT DE LA SURS~ Dac` sunte]i un fan al [tiin]elor exacte, dac` v` place s` v` îmbog`]i]i în permanen]` cuno[tintele din aceste domenii, Discovery Channel are un concurent pe internet. 101science este un portal de informa]ii [tiintifice cu un puternic accent pe [tiin]ele exacte. Aici se strâng informa]ii din peste 20.000 de site-uri de profil la care pute]i avea acces gratuit, de oriunde ave]i o conexiune la internet. Proiectul este autofinan]at de pe urma vânz`rii de c`r]i pe Amazon.com, a[adar este unul independent. Mai mult, site-ul v` ofer` [i sansa de a feedback-ului oferit în leg`tur` cu informa]iile aflate, pentru îmbun`t`]irea serviciului.

2010 ianuarie 33


DTBUSINESS LIFESTYLE TRENDS OUT OF OFFICE

MAINSTREAM 5 TRENDURI |N 2010 Tehnologia exist`. Anul acesta vom înv`]a s` o [i folosim.

10

Corpora]ii cu conturi pe site-uri de socializare? Deja se practic`. În 2009, Twitter a fost chiar [i instrument în lupta electoral`. F`r` lans`ri epocale [i inven]ii care s` ne schimbe definitiv via]a, 2010 va fi un an în care vom înv`]a s` apreciem anumite tehnologii la justa lor valoare. decembrie 2009


OUT OF OFFICEDTLIFESTYLE

MEMORIA FLASH

L

a sf=r[it [i la început de an, to]i speciali[tii [i to]i comentatorii fac predic]ii, interpreteaz` studii de pia]` [i trenduri de comportament al consumatorilor sau anun]uri ale companiilor care dau ora exact` în IT. P`rerile sunt întotdeauna împ`r]ite. Ce tehnologie va mai ap`rea? Care va fi cel mai tare sistem de operare? Care vor fi jocurile cele mai bune? Ce standarde noi se vor stabili? Care vor fi trendurile [i care vor fi numele demne de men]ionat? Evident, [i noi, revista Digital Trends, avem pariurile noastre. Noi spunem c` grani]a dintre ceea ce folosesc firmele [i ceea ce folosesc utilizatorii din mediul home devine din ce în ce mai sub]ire. {i Microsoft [i Google ofer` cloud computing pentru enduserii de acas`. În 2010, nici între browser [i sistem de operare nu se mai face a[a u[or diferen]a, gra]ie lui Chrome. Ne vom putea accesa datele mai rapid, de oriunde, mul]umit` memoriilor SSD [i a stoc`rii online. Ne vom împrieteni în re]elele sociale cu brandurile noastre preferate, iar aplica]iile vor fi din ce în ce mai disponibile în variante mobile sau web. Iat` cinci tehnologii care sigur vor conta în 2010.

CLOUD COMPUTING

APLICA}II MOBILE

Ce au în comun Amazon.com, IBM, Microsoft şi Google? Cloud computing. Poate nu ştiaţi, dar sunteţi utilizatori de cloud computing de mult timp prin simplul fapt că aveţi o adresă de mail bazată pe web. Dacă nume precum Hotmail, Yahoo Mail sau Gmail vă sunt cunoscute, pregatiţi-vă să învăţaţi încă vreo câteva nume, precum Docs, Azure sau Apps.

Dacă aveţi un smartphone şi-l ţineţi numai ca să vorbiţi, să faceţi poze şi să trimiteţi SMS-uri, aţi dat degeaba banii pe el. Acel phone este smart pentru că ştie să lucreze cu aplicaţii. Nici Microsoft, nici Apple n-au înfiinţat degeaba Windows Marketplace sau App Store. Ele sunt acolo ca să vă furnizeze dumneavoastră programe.

SOCIAL COMPUTING

GREEN IT

Nu vrem să dăm nume, dar aşa cum spuneam şi mai sus, pe reţelele sociale a început chiar să se facă politică. Şi companiile au înţeles potenţialul imens de marketing pe care îl au reţelele sociale, aşa că pregătiţi-vă să vă întâlniţi mai des cu ele pe Facebook şi pe Twitter. Mai mult, s-ar putea să aveţi surpriza să ajungeţi prieteni.

Trebuie să fie ceva în neregulă cu o industrie care are o amprentă de carbon la fel de mare ca industria transportului aerian şi totuşi nu foloseşte motoare cu reacţie. Da, e vorba de industria IT, care şi-a dat şi ea seama că e ceva anormal la mijloc. Aşa că s-au pus pe treabă, iar IT-ul chiar va fi mai green în 2010.

Discurile flash sunt atât de bune încât ai zice c` merit` s` fie scumpe. Dar, ca toate tehnologiile cu trend de mass market, unit`]ile de memorie flash devin pe zi ce trece mai accesibile. Ceea ce va duce la prezen]a lor în mult mai multe device-uri de pe pia]a de consumer. Avantaje: Dimensiuni reduse Capacitatea începe s` se apropie de cea a unor unit`]i de stocare cu disc înc` în uz Din 2010, odat` cu USB 3.0, vitezele de transfer vor cre[te dramatic

2010 ianuarie 35


Am început discu]iile cu Liviu Vân`u dup` conferin]a destinat` solu]iilor de securitate organizat` de Agora în luna noiembrie 2009, dup` ce am ascultat prezentarea lui despre realitatea asimetric`. Orice discu]ie cu un om care, printre altele, este teolog, jurnalist, consultant de securitate [i un pionier al spa]iului online românesc ajunge repede la fundamentele filozofice ale rela]iei actuale om-tehnologie [i, mai ales, la ceea ce poate aduce viitorul din acest punct de vedere. 36 ianuarie 2010

“Trebuie s` în]elegem încotro, cum [i de ce navig`m. S` nu facem aceast` c`l`torie ca ni[te zombie”


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

Adev`rurile nerostite text Bogdan Marchidanu / foto Marian Teodorescu, Constantin Stan

nteracţiunea dintre Liviu Vânău şi universul IT s-a consumat şi se consumă în dimensiuni multiple. Unele dintre ele accesate şi testate cu mult timp înainte de a deveni spaţii curente de „existenţă” pentru oameni. Este, de pildă, cazul IPTV, despre care Vânău declară: „Nu numai că am transmis primul webcast din România, dar am avut ocazia să lucrez cu unii din pionierii IPTV la nivel global. Acum 10 ani am organizat un webcast cu 10 televiziuni din România, Ungaria şi Moldova, care a traversat celebra noapte Y2k şi a stabilit un record est european de audienţă. iNES şi Ituner.com erau partenerii cu care am reuşit această poveste de succes. Evident, aproape nimeni din TV nu credea că lucrurile vor migra către ceea ce este azi IPTV. Cred că IPTV, ca mediu de comunicare cu o miză uriaşă, este un teren de luptă între tendinţele de regularizare ale conglomeratului guvernamental/corporatist şi cei care se vor replia în această zonă căutând să îşi păstreze libertatea de expresie şi chiar pe cea antreprenorială”.

I

Ce înseamnă universul IT&C acum? „Sunt «conectat» de aproape două decenii”, spune Vânău. „Ca mulţi dintre oldboys, cred că pricep cum stau lucrurile. Poate mă înşel. Dar mă tem de direcţia în care se precipită (acest univers – n.r.), aşa că mă străduiesc să-mi recâştig viaţa, s-o mut offline. Cred că acest «univers» se transformă într-un spaţiu concentraţionar, într-un soi de gulag de cinci stele, la porţile căruia oamenii se vor înghesui, sperând să fie acceptaţi printre deţinuţi”. Este, probabil, unul din motivele pentru care Vânău îşi mărturiseşte pasiunea pentru... calculatoarele ceva mai vechi. „Cred că retrocomputingul e un răspuns parţial împotriva consumerismului IT: mi se pare grozav - recunosc aici un amestec omenesc de asceză şi vanitate - să folosesc computere pe care alţii le-ar arunca la gunoi”, afirmă el. „Nu e un hobby, e un mod de a interacţiona cu lumea «digitală»”. O interacţiune grevată însă de anumite limite. „Mi se pare important să navigăm corect în această «dimen-

siune»: nu putem face asta fără un sistem corect de referinţă. Trebuie să înţelegem încotro, cum şi de ce navigăm. Să înţelegem cine vrea să ne ducă acolo şi de ce o face. Să corectăm planul de zbor, dacă e greşit. Să nu facem această călătorie ca nişte zombie”. Chiar dacă pare extrem de dur, termenul de „zombie” găsit de Vânău are o justificare perfect plauzibilă. Spune el: „Instrumentele IT&C se transformă din soluţii, echipamente şi dispozitive în simţuri, rezerve «vitale»... în organe. Într-un articol din ’98, din revista Byte, spuneam că omul fără chip omul analfabet într-ale calculatorului - va fi cândva un personaj respins de întreaga societate. Bucurându-mă de nuanţele limbii române, sugeram felul în care chipul omului va fi înlocuit de (micro)chipul său. Cred că asta e tendinţa, numai că, în loc să ni se pară abominabilă, e socotită un «factor de progres»”.

CARTE DE VIZIT~: Liviu Gheorghe Vân`u, jurnalist [i teolog, tat` a trei copii. Fondator [i CEO al Caladrio [i Vexilla. Pionier al mediului online în România [i ini]iator al multor proiecte de con]inut digital cu impact asupra peisajului online. Consultant de securitate IT. Hobby: Cresc`tor de m`gari Motto personal: Vai de capul meu! 2010 ianuarie 37


DTBUSINESS OUT OF OFFICE

De la zombie la sclavi Până la zombie, relaţia om-univers digital este presărată cu multe provocări. Dincolo de entuziasm sau de reticenţă, de starea de dependenţă sau de cea de respingere, de pasiune sau de răceală, intrarea noastră, a oamenilor, în universul digital este deja o realitate experimentată de categorii tot mai largi ale populaţiei globului. În atari circumstanţe, se naşte pentru toată lumea o întrebare legitimă: Care va fi rolul omului într-o astfel de lume digitală? „Nimic nou aici: şi azi, ca şi în vechime, rolul «cheie» jucat de oameni e acela de sclavi,” este de părere Vânău. „Descoperiţi asta, de pildă, în tipologiile folosite de manipulatori, aşa numitele «profile demografice». Ceea ce numim «lume digitală» e un mediu optimizat pentru a ne cultiva iluzia controlului, dar adevărul este că, în termeni de advertising, dar şi militari, rolul nostru este de target, de ţintă”. Un rol pe care tehnologia ne va ajuta, sau nu, să îl ducem până la capăt, de altfel ca în cazul oricărui alt rol jucat de fiinţele umane pe scena vieţii. Şi, ca întotdeauna, orice „ajutor” primit are efecte benefice, ca şi malefice. „Sincer, nu ştiu precis care sunt aceste efecte benefice,” afirmă Vânău. „Cred că fiecare din noi are

„Cybertehnologia ne-a oferit un fel de «atingere a lui Midas» în versiune modern`”

un răspuns la asta, în funcţie de ceea ce înţelege prin noimă, rostul vieţii umane. Cybertehnologia ne-a oferit un fel de «atingere a lui Midas» în versiune modernă: totul devine informaţie şi asta e fascinant, mai cu seamă când ai senzaţia că o şi «procesezi». Avem, se pare, capacitatea tehnologică de a afla «totul». Omniscienţi, ne-am îndepărtat de Dumnezeu şi molfăim cu satisfacţie mărul paradisiac”. Liviu Vânău este la fel de evaziv şi când vine vorba de efecte malefice. „Din nou, fiecare simte asta pe pielea lui,” spune el. „Eu unul îmi văd viaţa schimonosită, trăită de avatarele mele electronice. Promisiunile tehnologiei de a sluji «propăşirii» omului, chiar noţiunea de «progres», s-au pierdut iute într-un nor al cunoştinţelor nefolositoare (cum spune Tradiţia creştină). Eficienţa e un soi de dogmă, care însă nu mai are nimic de-a face cu viaţa omului. Dimpotrivă. Omul e o resursă, trebuie să aibă un cybertonus permanent, să fie upgradabil, să accepte patch-uri. Libertatea lui maximă e de a încerca în secret un overclocking, ca să facă faţă solicitărilor”. Cum situaţia nu este deloc tranşată 38 ianuarie 2010


OUT OF OFFICEDTBUSINESS

într-un sens sau altul, liberul arbitru pare (încă) a fi cel capabil să determine tendinţa viitorului. Căci, la fel ca în toate domeniile activităţii umane, până la urmă problema cea mai mare o constituie eficientizarea în sensul maximizării plusurilor şi minimizării minusurilor. Cum s-ar putea face aşa ceva mai rapid într-o lume digitală? „Uf!” exclamă Vânău. „Iar nu ştiu. Mai mult, asta e zona cea mai sensibilă, unde apar cele mai sinistre anomalii şi abuzuri. Pentru mine, principala cale care trebuie urmată este redobândirea discernământului. Asta se obţine prin despătimire şi prin lucrarea poruncilor lui Dumnezeu. Dacă folosiţi termenii de benefic şi malefic doar în sens metaforic, cultural, iar nu mistic, aş putea încerca să reformulez: înlăturaţi informaţiile parazite şi irelevante, oferiţi-vă timpul real ca să înţelegeţi procesul, învăţaţi din experienţele anterioare. Acumulaţi cunoştinţe şi consolidaţi-le în experienţă autentică. Nu aş delega acest «task» computerului”.

Protecţia şi sentimentul de bine Desigur, una din căile socotite de unii ca şi panaceu contra efectelor malefice ale pericolelor digitale este cea a protecţiei IT. Mai pe româneşte, a soluţiilor de securitate contra atacurilor venite din exterior şi chiar din interior, dacă vorbim de companii. Ca expert în securitate, Liviu Vânău are şi aici opinii proprii, extrem de interesante. „Există voci (Ray Kurzweil, de pildă) care socotesc că evoluăm, în sensul darwinist al termenului, înspre un mix biotehnologic,” spune el. „Trimitem nanoboţi să distrugă o tumoare, ne replicăm organele interne în laborator, renunţăm la corpul fizic şi ne uploadăm «informaţia» cine ştie unde ş.a.m.d. Oamenii se robotizează, fiindcă e singura cale să fie eficienţi în sensul deturnat şi denaturat al termenului. Omul modern operează într-un framework de reguli şi instrucţiuni în care nu are altă şansă decât să facă upgrade on-the-fly, fără să mai înţeleagă de ce şi cum: oricum n-ar fi timp pentru asta. Unul din conceptele pe care le pritocesc acum se numeşte slowtest,” continuă Vânău. „Poate sunteţi familiarizaţi cu ideea de slow-food, un răspuns la... fast-food. Saramura de peşte cu mămăliguţă şi mujdei versus cheeseburger. Multe din soluţiile IT de azi sunt fast-fix-uri, cârpeli, fiindcă nu este alocat timp rezolvărilor autentice. Părerea mea este că trebuie să ne oprim, să ne tragem sufletul. Apoi, dacă e nevoie, să folosim tehnologia cea mai potrivită pentru a obţine rezultatul convenabil nouă”. „Atacurile informatice devin în mare măsură sponsorizate şi, în consecinţă, dispun de resurse greu de contracarat. În plus, faptul că structurile guvernamentale şi corporatiste coagulează resurse uriaşe pe care evident le pot/vor scăpa de sub control, nu mă linişteşte deloc; Richard Thieme avertizează astfel despre primatul colectivităţii: E ca şi cum întreaga lume se alătură NATO, invocând Duşmanul Cel Rău ca justificare a Războiului Rece. Însă, spre deosebire de Războiul Rece, când măcar exista o altă parte beligerantă, «cealaltă tabără» sunt astăzi oamenii de pretutindeni care se opun politicilor autointeresate ale complexului militarindustrial-informatic. Sunt destule indicii că această luptă e o secvenţă a disputei pentru control absolut. O situaţie care pentru noi este perdantă, indiferent de rezultat”. Şi totuşi, chiar şi în atari circumstanţe, mai ales în cazul diferenţei dintre percepţia legată de protecţie şi protecţia adevărată, soluţii ar trebui să existe. Se pune, aşadar, întrebarea: care ar fi elementele absolut vitale de căutat în adoptarea unei soluţii de securitate pentru ca această diferenţă să se micşoreze? „Numesc această diferenţă realitate asimetrică, tocmai pentru a evoca ascuţişul termenului cu care ne-am familiarizat în ultimii ani, cel de conflict asimetric,” spune Vânău. „Cum zice o vorbă, «afară e vopsit gardul, înăuntru... leopardul». Procesul de revenire la normalitate, pe care îl numesc corecţia de resimetrie, nu trebuie, fireşte, să ne ducă la structura «afară e vopsit gardul, înauntru-i vopsit gardul». Însă mi se pare esenţial să introducem în ecuaţiile de rezolvare şi «adevărurile care rămân nerostite»”. 2009 decembrie 11


software

UN BROWSER CÂT UN SISTEM DE OPERARE Sau un sistem de operare cât un browser? Vitez`, simplitate [i securitate ne propun cei de la Google când spun Chrome OS.

nternet, internet şi internet, am adăuga noi. Cu atâta timp petrecut online, să-ţi faci browser-ul sistem de operare chiar are logică. La prima vedere, Chrome a venit cu lucruri pe care le fac şi altii, doar că pe o parte din ele le-a îmbunătăţit. La o privire de ansamblu, trebuie să luam în calcul încă un element: viitorul aparţine mobilităţii şi internetului, cloud computing-ului şi social computingului. Chrome oferă acces la toate.

I

NE MUTĂM PE INTERNET? „Noi, cei de la Google, ne petrecem marea majoritate a timpului lucrând într-un browser. Căutăm, conversăm, ne purtăm corespondenţa şi colaborăm într-un browser. Chiar şi în timpul liber, ne verificăm conturile bancare, facem cumpărături şi păstrăm legătura cu prietenii tot într-un browser. Pentru că petrecem atât de mult timp online, ne-am gândit că ar fi o idee foarte bună să vedem ce tip de browser ar putea să apară dacă am lua-o de la zero, folosind cam toate ideile bune care există deja. Ne-am dat seama că web-ul s-a schimbat. A evoluat. A trecut de la text simplu la aplicaţii bogate, interactive, am realizat că orice browser nou trebuie făcut după un nou tip de gândire. Ce ne trebuia de fapt nu era doar un simplu browser. Ne trebuia o platformă modernă pentru pagini şi aplicaţii web şi chiar asta ne-am hotărât să facem”, spun cei de la Google pe blogul lor oficial. Dacă ce scrie mai sus seamănă cumva a cloud computing pentru utilizatorul normal, aşa şi este. Chrome deschide posibilitatea de a intra într-o lume în care să nu mai avem nevoie de aplicaţii instalate pe calculator. O lume în care vom folosi doar instrumente online. DATELE DIN NOR Strategia Google în privin]a datelor cu care lucreaz` Chrome este simpl`: nimic nu va fi ]inut pe propriul computer. Poate doar dac` dori]i neap`rat. În rest, nu mai ave]i nevoie de capacitate de stocare local` mare [i nici de tot felul de m`suri de securitate precum backup [i restore. Datele sunt într-un singur loc, pe un server [i chiar dac` ne pierdem calculatorul le putem recupera oricând dorim. Problema va ap`rea atunci când nu vom putea intra pe internet. Cei care trec des grani]ele cu avionul [tiu despre ce vorbim, ca s` nu d`m nume de companii ISP de pe la noi...

40 ianuarie 2010

SIMPLITATE, SECURITATE, VITEZĂ Mobilitate nu? Vom ajunge şi acolo, dar până atunci să vorbim puţin despre principalele avantaje pe care le putem avea folosind un browser-sistem de operare în forma pe care ne-o propune Crome OS. Simplitate. Ce spune Google tot în blogul oficial? „Utilizatorul n-ar trebui să piardă ore întregi de viaţă configurânduşi calculatorul să funcţioneze cum trebuie de fiecare dată când instalează o piesă nouă în el.” Are dreptate. Să speram că aşa va fi, dar până atunci, Google nu ne-a spus cum va rezolva problema aceasta cu firmele OEM. Securitatea este întotdeauna un subiect important. Chrome vine cu o soluţie foarte interesantă: ca să nu ni se mai strice aplicaţiile în calculator, nu vom mai avea niciuna acolo. Toate vor fi online. Cu această ocazie avem şansa să mai scăpăm de ceva: de întrebările stupide de la sistemul de operare sau suită de securitate care nu ştie dacă aplicaţia pe care urmează să o instalezi sau rulezi este bună sau rea. Windows 7, de exemplu, a făcut


SOFTWAREDTBUSINESS

ALIAN}~ CU UBUNTU Programatorii de la Ubuntu î[i vor aduce contribu]ia [i la Chrome. Chris Kenyon, vice president of OEM Services la Canonical, organiza]ia din spatele acestei distribu]ii de Linux, dup` opinia noastr`, una dintre cele mai user-friendly de pe pia]`, a anun]at acest lucru pe blogul personal. Colaborarea este rezultatul unui contract semnat recent de cele dou` companii.

paşi importanţi în această direcţie, dar Google a luat-o chiar de la început aşa. Un lucru util pentru noi, utilizatorii. Viteza. Laboratoarele care l-au testat până acum susţin că browser-ul Google este cel mai rapid la ora actuală. Problema e că, de exemplu, Firefox este, într-adevăr mai încet, dar insesizabil. Ceea ce înseamnă că e posibil ca la categoria „cel mai rapid browser” lucrurile să nu se fi tranşat definitiv şi că încă se mai pot produce schimbări în clasament pe măsură ce şi concurenţa lui Chrome evoluează. Dar concurenţa nu poate spune nimic despre viteza de acces la date. Google a anunţat că sistemul său de operare nu va lucra decât cu memorii SSD. Deci, un punct în plus la capitolul viteză. Închipuiţi-vă că în zece secunde după ce aţi apăsat butonul de deschidere a computerului, deja rulaţi aplicaţii. Crome deja a demonstrat-o. CONCURENŢĂ ACERBĂ Intrarea lui Chrome OS pe oricare din pieţe – şi pe cea de browsere şi pe cea de sisteme de operare nu seamănă nici pe departe cu o intrare pe ringul de dans. Sigur, nu o putem asemăna nici cu intrarea unui creştin în groapa cu lei. Mai ales mulţumită mişcării geniale a celor de la Google, aceea de a apela la comunitatea open source în dezvoltarea produsului. Dacă vor reuşi să se înţeleagă şi cu lumea OEM astfel încât Chrome să aibă parte de suport, atunci lupta cu Microsoft, Mozilla, Apple plus diversele distribuţii de Linux mai mult sau mai puţin cunoscute va fi ceva mai uşoară. Ce nu trebuie să uităm este că nici concurenţa nu stă cu mâinile în sân. Chrome ne propune, practic, cloud computing pentru utilizatorul casnic. Dar acelaşi lucru ne este promis şi de Microsoft, de exemplu. Bătălia de-abia începe.

Încrez`tor, John Lilly, Mozilla chief executive, scria în blogul personal c` lansarea lui Google Chrome ca browser nu are cum s` afecteze rela]ia dintre funda]ia sa [i proprietarii celui mai popular motor de c`utare din lume.

AVANTAJELE LUI CHROME Vitez` Securitate Aplica]ii web Stocare online F`r` hard drive Gratuitate Auto-update

BETA NO MORE? Oficialii Google nu ofer` nicio explica]ie în privin]a faptului c` no]iunea Beta, atât de familiar` produselor de la aceast` companie, este absent` din dreptul numelui Chrome OS. Aceasta de[i produsul nu este lansat în forma final`` [i nici nu va fi pân` la sfâr[itul r[iitul anului. Ce v` putem spune e ssigur este c` mai devreme de toamna oaamna lui 2010 Chrome nu va fi pe pia]`. i ]` Cel mai probabil este o decizie cizie de marketing. Au decis c` no]iunea „variant` de test” nu se potrive[te a[a de bine cu ceva atât de serios precum un sistem de operare.

ALTERNATIVELE LA CHROME

De fapt, cu cine se bate Chrome? Depinde la ce ne referim. Ca browser, are de înfruntat pe Mozilla, Internet Explorer, Opera [i Safari. Curajo[i, cei de la Google au lansat [i o variant` de Chrome pentru Mac OS. Ca motor de c`utare, Google a reu[it performan]e notabile, inclusiv aceea de a-i coaliza pe Microsoft [i Yahoo împotriva sa. Ca browser, Chrome are de partea sa viteza. Trebuie s` lupte, îns`, cu mentalit`]i comode [i cu popularitatea celorlalte produse aflate deja pe pia]` [i apreciate. Ca [i sistem de operare, Chrome trebuie s` lupte cu gigantul Windows, aflat într-o revenire de form` de când cu varianta 7, cu puternicul Mac OS [i cu un Linux ap`rat cu înd`rjire de comunitatea open source. În aceast` situa]ie, Google nu trebuie doar s` aib` un produs bun, trebuie s` conving` [i utilizatorii c` e bun.

2010 ianuarie 41


software

LA ÎNCEPUT Noi am f`cut un mic experiment: am c`utat pe Google expresia „vreau s` m`nânc”. Dup` [apte pagini de rezultate înc` nu g`sisem o adres` de restaurant sau o re]et` de g`tit. Am g`sit, în schimb, bancuri cu buc`tari [i sfaturi despre cum s` mânc`m mai pu]in. Clar, mai avem pân` când computerele vor vorbi pe limba noastr`. Interac]iunea cu ele n-a ajuns atât de intuitiv` încât s` ghiceasc` ce vrem de fapt. Partea bun` este c` interac]iunea noastr` cu computerul evolueaz` într-un ritm accelerat.

42 ianuarie 2010


SOFTWAREDTBUSINESS

Touch computing Puterea atingerii Calculatorul este înc` o enigm` pentru dumneavoastr`? Preg`ti]i-v` s` o elucida]i cu ajutorul touch computingului. text Cristian Faur / foto Microsoft

ntr-o viaţă de om, calculatoarele care aveau nevoie de o clădire de birouri fiecare ca să aibă spaţiu suficient, au devenit lucruri care încap într-un buzunar. Mai mult, relaţia noastră cu computerul s-a schimbat în timp. Mulţi îl acuză de alienarea oamenilor şi de faptul că-i ţine în casă. Ei bine, mulţumită progresului şi a tehnologiei multitouch, PC-ul se pregăteşte să aducă oamenii din nou împreună. De ce? Pentru că prin această tehnologie vom putea lucra mai uşor împreună. Vă place ce puteţi face pe un iPod? Microsoft Surface, dar şi un alt produs mai nou, Evoluce ONE fac acest lucru posibil la o scară mai mare şi cu opţiuni mai multe. Ce sunt acestea? Sisteme multitactile. Da, putem să renunţăm la mouse şi la tastatură, da, tehnologia şi calculatorul pot fi prietenoase şi simple. Ce pot face, de fapt, aceste sisteme cu superinterfaţă? În primul rând, recunosc diverse acţiuni ale utilizatorilor, cum ar fi gesturile sau combinaţiile de gesturi şi chiar şi aparatele care intră în contact cu ecranul, ceea ce înseamnă o experienţă multimedia fantastică. Închipuiţi-vă că aveţi un calculator care recunoaşte automat o cameră foto digitală la un simplu contact şi stabileşte o conexiune

Î

wireless cu aceasta, după care descarcă pozele înregistrate de aparat direct în memorie şi vi le prezintă pe ecran. Spuneam la început că aceste aparate ne permit să lucrăm la calculator împreună. Atenţie, împreună nu înseamnă în reţea, ci înseamnă că putem lucra mai mulţi pe acelaşi calculator simultan. Pentru că aceasta este una din părţile cele mai interesante ale tehnologiei multitouch: am putea să-i spunem şi tehnologie multiutilizator, pentru că sistemul poate înregistra şi procesa nenumărate comenzi odată. Aşadar, noţiunea de colaborare capătă noi înţelesuri datorită acestei abordări. Ce tehnologii sunt în spatele acestor realizări spectaculoase? Este vorba de o combinaţie de mai multe instrumente software şi hardware. Cu ajutorul unor camere video care filmează în infraroşu şi a unor programe de recunoaştere a formelor şi gesturilor, ecranele „ghicesc” degete, obiecte sau mişcări. Astfel, utilizatorul poate manipula obiecte aflate pe ecran, dar şi imaginile prezente acolo, poate scrie sau poate transfera date. Într-un alt material vorbeam despre viitorul tablet PC-ului în 2010. Încă nu putem băga mâna în foc că 2010 va fi anul tablet PC-ului, dar va fi sigur anul touchscreen-ului. Dacă nu ne credeţi, întrebaţi-i pe cei de la Dell, Albatron sau HP, care şi ei ne propun astfel de ecrane încă din 2009.

WINDOWS 7 Cei de la Evoluce au anun]at c` vor s` ruleze [i alte sisteme de operare pe deviceurile lor, dar, deocamdat`, noul Windows este cel mai potrivit pentru astfel de aparate. {i cel mai folosit.

BUSINESS Modul \n care companiile interac]ioneaz` cu bazele lor de clien]i se poate schimba mult în bine. Poten]ialul acestui tip de aparate în materie de comunicare este imens. Interfa]a intuitiv` [i accesibil` face experien]a cu ea una foarte agreabil`, iar aflarea [i comunicarea de informa]ii sunt mai u[oare ca niciodat`.

ÎN PUBLIC Sistemele cu touchscreen sunt ideale pentru folosit în locuri frecventate de mul]i oameni. Modurile în care se poate lucra cu aceste device-uri se preteaz` foarte bine comunic`rii [i lucrului cu fi[iere multimedia. Lan]ul de hoteluri de lux Sheraton deja a adoptat aceste solu]ii pentru clien]ii s`i, la fel ca [i o serie de companii precum AT&T, recunoscând poten]ialul lor de comunicare cu clien]ii, dar [i de ma[ini de entertainment. {i barurile de lux au început s` le foloseasc`, pentru c` ofer` o serie de experien]e multimedia deosebite, dar Microsoft Surface, de exemplu, s-a dovedit util chiar [i pentru... flirt.

2010 ianuarie 43


BUSINESSDT PRODUCTS

1

4

IN BUSINESS

Doar informa]ii interesante despre gadgeturile create pentru manageri

2

3

GARMIN GPSMAP 640 Acest sistem de naviga]ie v` arat` ruta [i atunci când sunte]i la drum cu ma[ina [i atunci când naviga]i cu iahtul pe mare. Produc`torul pune la dispozi]ie o serie de h`r]i actualizate din toate zonele lumii. autonomia bateriei 9 h rezistent la ap` slot card memorie ecran tactil 5,2 inci 800 euro

Un sondaj f`cut anul acesta printre parlamentari ar`ta clar c` avantajele utiliz`rii gadgeturilor reprezint` un mister total pentru majoritatea ale[ilor. Cei mai mul]i considerau c` este mai comod s` apeleze la serviciile propriei secretare decât s` se pun` la curent cu noile tehnologii. Probabil [i asta explic` mersul unor lucruri în ]ara asta. Pentru oamenii de business îns`, tehnologia este esen]ial`.

4

SONY ERICSSON XPERIA X1 Un smartphone cu Windows Mobile 6 Professional [i un touchscreen de 3 inci. Ecranul gliseaz` pe lateral peste tastatur`. Ave]i la dispozi]ie foarte multe aplica]ii prin care îl pute]i personaliza. dimensiuni 110 x 52 x 17 mm greutate 158 de grame memorie 400MB, card 16GB autonomie convorbire 10 h 470 euro

3

ALIPH JAWBONE PRIME 518W Este un headset cu un design deosebit, compatibil cu smartphonurile de la BlackBerry. Dau un sunet de calitate printr-o tehnologie nou` care protejeaz` microfonul de zgomotul de vânt. Wireless – Bluetooth Monoaural Autonomie convorbire 4,5 h Autonomie stand-by 192 h 95 euro

1

44 ianuarie 2010

4

HP PROBOOK 5310M Produc`torul a promis un laptop stilat, f`cut [i gândit pentru business. Apoi a ap`rut ProBook 5310m. Are un procesor Intel Core 2 Duo Mobile la 2,26 GHz dar nu este echipat cu unitate optic`. 23 mm grosime cânt`re[te 1,7 kg 4GB RAM, hard disk 320GB display de 13,3 inci 680 euro

2


48 CASC~ BLUETOOTH {ASE PA{I PENTRU CALITATE, CONFORT {I DESIGN

49 APLICA}II GRATUITE FOARTE UTILE PENTRU SMARTPHONE-UL UNUI MANAGER

50 CAUT~ {I G~SE{TE! NAVIGAREA PE NET DEVINE MULT MAI U{OAR~, IAR C~UT~RILE SUNT FLOARE LA… BROWSER.

Radio de net LOGITECH SQUEEZEBOX IN PLAY

LIFESTYLE BUSINESS

CAUT CAMER~ FOTO TERMENI {I SFATURI PENTRU APARATUL POTRIVIT

45 05 51 17

47

NEWS

TECH

TECH

test_fotografie_tools_apps

SQUEEZEBOX DSLR HEADSET HOW TO SEARCH


TECHDT TEST

RADIO IS NOT DEAD NOW IT’S DIGITAL

outsideTest Ce au spus al]ii:

Logitech Squeezebox Radio

Reviews.cnet.com: „Logitech Squeezebox Radio are un design excep]ional, o varietate inegalabil` de servicii de streaming muzical [i o redare audio bun`, f`când din acesta cea mai bun` alegere de radiouri Wi-Fi. Telecomanda [i bateriile sunt op]ionale [i astfel ajungem la un pre] mai mare decât cel al radiourilor competitoare”.

RADIOUL POATE P~REA DEMODAT, DAR S-A DIGITALIZAT Timp de o s`pt`mân`, în redac]ie au r`sunat acorduri de rock, blues [i jazz, dup` poftele noastre, iar motivul a venit de la Logitech, care ne-a încredin]at un radio aparte. De fapt, Squeezebox Radio a p`strat doar alura b`trânului radio. Func]iile apar]in îns` mileniului trei. Este un radio digital care se conecteaz` - la un hotspot Wi-Fi sau la prin cablu - la internet [i red` apoi muzica de pe mai toate posturile care emit pe www. Nu ne-am complicat totu[i prea tare. L-am alimentat [i ne-a întâmpinat pe loc cu o urare de bine pe ecranul color LCD încorporat. Apoi, ne-am plimbat prin meniuri alegând genul muzical dorit [i postul de radio. În câteva secunde aveam deja fundalul perfect pentru spor maxim la butonat. Volumul a r`mas la jum`tate pentru c` dus la maximum risca s` deranjeze vecinii. Ne-a surprins puterea [i gama de frecven]e acoperit` de cele dou` difuzoare (unul pentru înalte, iar cel`lalt pentru ba[i) încorporate. De[i pare un pic ciudat la prima utilizare, selectorul cilindric (cel mare) ]ine foarte bine loc [i de tastatur`. Dac` dori]i s` c`uta]i de pild` un post radio, îl roti]i [i îl ap`sa]i în dreptul literei alese. Nu mai vorbim c` pute]i conecta la Squeezebox [i MP3 playerul pentru a asculta muzica din memoria acestuia. Am r`mas dezam`gi]i de faptul c` telecomanda [i bateria reînc`rcabil` sunt accesorii op]ionale de[i sunt îndelung l`udate în manualul de instruc]iuni. Se conecteaz` wireless la internet, dar îl ]ii legat la priz`? Nepl`cut.

Reghardware.co.uk: „Este un echipament portabil mic [i extrem de util, dar este o ru[ine s` le ceri utilizatorilor bani în plus pentru telecomand` [i baterie. Ambele sunt totu[i esen]iale pentru o utilizare normal`”.

Engadget.com I4U.com

I4U.com: „Logitech Squeezebox Radio este un echipament de streaming pe internet pentru orice utilizator. Iubitorii muzicii î[i vor dori îns` un radio cu boxe stereo. Are un ceas cu alarm` [i este bun ca radio de birou”.

LOGITECH SQUEEZEBOX RADIO Squeezebox Radio poate sta pe comoda din dormitor, pe birou lâng` monitorul PC-ului sau chiar în buc`t`rie, acolo unde îl ]inea bunica. Rezultatul va fi acela[i: o audi]ie pl`cut`. CONECTIVIT~}I Wireless, prin cablu, intrare [i ie[ire jack 3,5 mm AUDIO Tweeter [i box` de ba[i

Reghardware.co.uk

Engadget.com: „Am încercat s`-i g`sim un cusur, dar nu prea am avut succes. Credeam c` ecranul luminos ne va deranja somnul noaptea, dar s-a închis singur, continuând s` redea muzica. Singura problem` a fost pornirea care a durat 45 de secunde”.

Reviews.cnet.com

Mul]i speciali[ti au apucat s` pun` mâna pe Logitech Squeezebox Radio. G`si]i mai jos câteva selec]ii ale verdictelor date de ei.

FUNC}II Red` o mul]ime de posturi radio de pe internet, dar [i aproape toate formatele audio din computer sau MP3 player. NETWORK Poate transmite la rândul s`u muzic` pentru alte playere Squeezebox. DESIGN Doar ecranul LCD îl d` de gol ca radio digital

46 ianuarie 2010

1 Selectorul principal se descurc` nea[teptat de bine la introducerea de text 2 Pute]i c`uta orice post care emite pe internet. Noi am g`sit, de pild`, imediat toate posturile ProFM. 3 Pentru c`utarea dup` genuri muzicale, selec]ia disponibil` implicit` este extrem de cuprinz`toare. 4 Are doar [ase butoane pentru memorarea posturilor radio preferate. Cel pu]in atâtea am g`sit noi.


!nfo

DPREVIEW.COM Este un site din re]eaua Amazon, cunoscut în lumea fotografiei digitale drept unul dintre cele mai bune atunci când vine vorba despre teste, compara]ii [i sfaturi practice în leg`tur` cu orice camer` foto.

Camere foto digitale de cump`rat Când cump`ra]i o camer` vi se pare c` vânz`torul v` vorbe[te chinez`? Ceea ce urmeaz` v` va scoate din orice încurc`tur`. Înainte s` da]i buzna într-un magazin pentru a achizi]iona un aparat foto, sau chiar s` întreba]i ce poate s` fac` propriul device, ar fi bine s` [ti]i ce tipuri de camere foto exist`.

Point-and-Shoot. Adică ţinteşte şi fotografiază, sau mai simplu spus, camerele compacte. Sunt acele camere mai mici ca dimensiuni, comune ca aspect, cu bliţul încorporat. Display-ul LCD este folosit atât pentru a vedea fotografiile făcute, dar şi pe post de vizor. Foarte multe modele noi compacte pot, mai nou, să şi filmeze, iar unele chiar în modul HD. Urmează clasa de mijloc – camerele intermediare. Adesea arată ca un aparat foto profesional (DSLR) şi chiar au anumite funcţii preluate de la acestea. Lentilele sunt mai bune, iar setările permit un control mai mare asupra imaginii. Costul lor este destul de ridicat în comparaţie cu ce pot realiza aşa că mai bine vă luaţi un... DSLR. Este acronimul de la Digital Single Lens Reflex (în româneşte Aparat digital cu vedere prin obiectiv). Asta înseamnă că echipamentul are un mecanism cu oglindă care permite fotografilor să vadă direct prin obiectivul camerei în timp ce se pregătesc să facă o poză. De regulă, DSLR-urile au obiective care se pot schimba, un senzor mai bun decât cel al camerelor compacte şi mult mai mult control asupra imaginii.

MEGAPIXELII Au fost obiectul central pentru marketarea camerelor foto digitale înc` de la apari]ia lor. Dac` vedeai un astfel de aparat prima întrebare era „câ]i megapixeli are?”. Ei bine, un mega-pixel, înseamn` un milion de pixeli. Pe m`sur` ce tehnologiile se dezvolt`, num`rul acestora cre[te. Este foarte u[or s` înghesui milioane de pixeli într-o camer`, dar f`r` un obiectiv foarte bun nu înseamn` c` fotografia f`cut` va fi [i de calitate. Iar exemplu cel mai bun este telefonul mobil. Acesta face, de pild`, poze la cinci megapixeli dar imaginile arat` ca ni[te screenshot-uri de la vreo vân`toare de fantome.

OBIECTIVUL Este „ochiul” camerei [i cu cât este mai bun, cu atât pute]i face fotografii mai reu[ite. Exist` dou` tipuri: încorporate în aparat [i interschimbabile. Acestea se împart [i ele în lentile care apropie [i dep`rteaz` imaginea (fac zoom) [i cele care nu au aceast` calitate (fixe). Toate sunt orânduite dup` distan]a focal`. Definit` pe scurt, aceasta este distan]a în milimetri de la centrul optic al obiectivului pân` la planul de focalizare (planul filmului sau senzorul). Aceast` valoare define[te unghiul de cuprindere, câmpul de profunzime [i magnificarea. O distan]` focal` mic` d` un unghi de cuprindere mare. Distan]a focal` normal` este considerat` cea de 50 mm pentru filmul de 35mm deoarece se consider` c` este cea mai apropiat` de focala ochiului uman. Exist` obiective transfocatoare – care fac zoom - [i care con]in mai multe lentile decât cele cu focala fix`.

(Foto credit: Tommaso Nervegna, designer)

X-UL DIN ZOOM Când cineva-]i prezint` o camer` foto compact`, dup` poezia cu megapixelii î]i spune de zoom, care este un num`r urmat de un „x” (5x, 10x etc). Acest factor este rezultatul împ`r]irii celei mai mari distan]e focale la cea mai mic` – ambele valori fiind inscrip]ionate pe rama obiectivului. OPTICAL/DIGITAL ZOOM Zoom-ul optic este cel realizat de obiectiv, deci este real. Cel digital nu este altceva decât o imagine m`rit` artificial de softul camerei - nu folose[te la nimic, ci doar stric` pozele. 2010 ianuarie 47


> >

digitalTools

Sfaturi utile si , idei pentru cumparaturi

C~{TI BLUETOOTH: CE CONTEAZ~ CASC~ DE PE WWW Dup` cum am recomandat în textul al`turat, este foarte important, înainte de a cump`ra un set Bluetooth, s` îl test`m. Lucru care ne-ar putea scuti de o achizi]ie prea incomod` ca s` o mai scoatem din dulap. Dac` nu se poate altfel, nu uita]i s` citi]i câteva comentarii ale utilizatorilor sau speciali[tilor despre produs.

www

P

ot fi chiar at=t de diferite între ele ni[te device-uri care, pân` la urm`, rezolv` acelea[i probleme? Definitiv, da! Mai mult, exist` c`[ti Bluetooth bune [i c`[ti Bluetooth proaste, chiar dac` nu v-a]i mai gândit la asta pân` acum. Iat` câteva caracteristici care v` pot transforma experien]a de utilizator de casc` Bluetooth dintr-una incomod` într-una foarte pl`cut`. Calitatea sunetului Aceasta este una dintre primele caracteristici importante la o casc` Bluetooth, chiar dac` a trecut vremea când, s` zicem, a]i fi avut nevoie de ele ca s`

1

mai mult, unele dep`[ind nou` ore de autonomie la o singur` înc`rcare. Pe m`sur` ce se mic[oreaz`, aparatele încep s` piard` la acest capitol, cele mai mici cedând, în general, dup` trei, patru ore de func]ionare. Exist`, totu[i, modele de m`rime medie care se apropie de opt ore de func]ionare la o singur` înc`rcare. Confort Aici este mai mult o problem` de gusturi. În func]ie de design [i de sistemul de prindere, unele modele pot fi prea strânse, altele prea largi, altele pot intra într-o manier` incomod` în ureche. De aceea este destul de important s` le facem o prob` înainte de a ne decide s` cump`r`m.

3

Mono sau stereo În mod normal, c`[tile Bluetooth sunt mono. Dar exist` [i modele stereo, dac` asta v` dori]i, de[i fanilor mai preten]io[i ai muzicii le recomand`m c`[ti cu fir pentru o calitate audio mai bun`. Avantajul c`[tilor Bluetooth stereo este tocmai combina]ia dintre posibilitatea de a asculta muzic` la o calitate ceva mai bun` [i cea de a r`spunde la telefon.

4

copia]i la un examen. Dar chiar [i dac` a]i vrea s` copia]i cu ajutorul lor, vestea bun` e c` [i cele mai mici modele, cu difuzoarele lor minuscule, pot reda sunet la calitate foarte bun`. Cum afla]i ce calitate v` place mai mult? Simplu: pe încercate. Via]a bateriei M`rimea conteaz` pân` [i la baterii în ziua de ast`zi. În principiu, aparatele mai mari au baterii care rezist`

2

48 ianuarie 2010

Design Cineva spunea recent c` lumea nu prea mai cump`r` ca s` fie cool, cump`r` pentru func]ionalitate. Depinde cine cump`r`! Exist` branduri care ofer` modele [i culori dintre cele mai variate. Noi spunem

5

c` atâta timp cât folosim casca Bluetooth numai când suntem la volan sau la birou, nu conteaz`. Op]iuni în plus Ceva în plus, mai ales dac` nu îngra[`, e tot timpul binevenit. De[i nu ne putem a[tepta de la o casc` Bluetooth s` ne fac` de mâncare, pute]i întreba în magazin dac` [i modelele de acolo ofer`, de exemplu, conexiune la dou` device-uri simultan. Lucru care

6

ar însemna c` nu mai trebuie conexiuni în plus când trece]i de la o convorbire VoIP, de pe calculator, la una pe telefon. Altele au comand` vocal` [i exist` modele care au chiar înc`rcare solar`.


GUIDEDTTECH

!nfo

Aplicaţii on the go AP MOBILE 3.1 Dac` vre]i [tiri de calitate de la o agen]ie specializat`, dac` vre]i s` le afla]i când sunte]i în mi[care, dac` sunte]i mândrul posesor al unui iPhone, ave]i noroc. V` pute]i instala pe el aceast` aplica]ie care v` va men]ine conectat tot timpul la evenimentele din lumea întreag` cu ajutorul [tirilor de la Associated Press. Cu foarte multe op]iuni de personalizare, programul are chiar [i alarme pentru [tiri noi. store.apple.com

Cloud computing pentru acas` Poate c` nu [tia]i c` facem asta, dincolo de ironia din titlu. Se întâmpl` atunci când folosim aplica]ii online. Iat` câteva dintre cele mai interesante.

GOOGLE MAPS 3.2

1. Google Docs Cui nu-i place s` aib` parte de naviga]ie GPS gratis? Pe BlackBerry, acest lucru este posibil. Tot ce trebuie s` face]i este s` îl desc`rca]i de la Google. Printre op]iunile de[tepte pe care le are programul se num`r` meniul Layers, care v` permite s` afi[a]i deasupra h`r]ii diverse informa]ii, precum cele de pe Wikipedia. Un must-have pentru to]i plimb`re]ii. google.com/mobile

ASTRID 2.10.0 Dac` sunte]i unul dintre early adopter-ii care au deja un telefon mobil cu sistemul de operare Android, nu v` face]i probleme în privin]a aplica]iilor. Sunt destule. Una dintre cele mai tari ([i mai productive) este Astrid, un organizator foarte interesant [i cu foarte, foarte multe op]iuni. Ideal pentru cei care au un program înc`rcat care trebuie controlat [i prioritizat tot timpul. weloveastrid.com

BING FOR MOBILE Disponibil în Windows Marketplace, acest program este destinat celor care au telefoane mobile cu sistem de operare Windows Mobile. Nu, nu e vorba de un simplu motor de c`utare. Pus la punct de Microsoft cu op]iuni puternice [i suport pentru GPS [i h`r]i, îl ve]i g`si cu adev`rat util când ie[i]i din cas`. windowsmarketplace.com

În materie de productivitate, modelul Google Docs reprezint` viitorul. Este o suit` tip office online, cu – evident – procesor de text, instrument de creare de prezent`ri [i de calcul tabelar. De ce am mai avea o suit` de acela[i fel instalat` acas`?

2. Picnik.com OK, textele le-am editat, acum ce facem cu pozele? Cump`r`m o licen]` pentru Photoshop? Le edit`m tot online, desigur, cu mai pu]ine op]iuni decât celebrul instrument de la Adobe, dar cu op]iuni foarte bune de colaborare cu Facebook, MySpace sau Flikr. Ideal pentru utilizatorii amatori.

3. Gizapage.com Ave]i cumva profiluri pe cinci, [ase re]ele sociale, mai sunte]i [i utilizator de YouTube [i scriitor de blog? Nu-i a[a c` v-ar pl`cea s` le administra]i pe toate din acela[i loc? Gizapage v` pune la dispozi]ie un astfel de panou de control online.

4. Tinychat.com Vre]i s` face]i o [edin]` online la serviciu [i trebuie s` face]i s` se potriveasc` instrumentele de IM de la Yahoo, Google, Microsoft [i Skype? Nu mai bine intra]i pe Tinychat cu to]i colegii [i pute]i discuta în câteva secunde? Pute]i chiar s` organiza]i o videoconferin]`, tot pe acest site.

2009 2010 decembrie ianuarie 49 11


TECHDT GUIDE

how to... Lucruri pe care nu stia]i c` le pute]i face.

C~UTARE CÂT MAI PL~CUT~ Încerca]i s` v` aminti]i de ultima dat` când a]i navigat pe internet a[a, f`r` niciun scop anume. Dac` nu v` aminti]i, nu sunte]i singurii. Mai nimeni nu mai navigheaz` pe internet pur [i simplu de pl`cere. Peste 80% dintre [edin]ele de browsing încep cu o c`utare, conform brennerbooks.com. Ca s` nu mai zicem c` Google câ[tig` un miliard de dolari pe trimestru numai din publicitatea prezentat` odat` cu rezultatele c`ut`rilor. Nici m`car cei care vând browsere nu câ[tig` atât. O problem` comun`: din ce în ce mai multe rezultate ale c`ut`rilor nu mai sunt relevante, nu v` mai prezint` informa]iile care v` interesau. V` ajut`m noi sa g`si]i mai u[or r`spunsurile.

1 ALERT~ CONTINU~ Decât s` stai zi de zi s` verifici non-stop dac` au ap`rut edi]ii noi sau patch-uri noi la jocul preferat, po]i face un lucru mult mai simplu: apelezi la Google Alerts [i acesta î]i poate trimite alerte zilnice, s`pt`mânale sau, dac` dore[ti, la minut despre ultimele nout`]i dintr-un anumit domeniu.

OAMENIPUNCTCOM C`ut`rile pe pipl.com nu se pot face numai în func]ie de nume, ]ar` sau localitate, ele pot s` v` ajute s` afla]i diverse referin]e despre adrese de e-mail sau nume de utilizatori de pe foarte multe site-uri, forumuri sau re]ele sociale.

50 ianuarie 2010

2 ALERTA}I-L {I PE YAHOO Yahoo nu ofer` atâtea detalii ca [i Google la rezultate, dar are ca avantaj un meniu mult mai explicit, care prezint` exact op]iunile la alertele care pot fi create. Singura problem` este c` e nevoie de ceva mai mult` aten]ie când se creeaz` o nou` alert`, pentru c` trebuie ca utilizatorul s` se înregistreze de fiecare dat`. 3 OPERATORII C`utarea se poate personaliza [i mai bine pentru alerte atunci când se folosesc operatori de c`utare. Ce sunt ace[tia? Un exemplu: pentru alarme care privesc numai c`ut`ri pe un anume site, se poate folosi o formul` de genul site:cnn.com. Pentru posibilit`]i [i mai avansate, [i Google [i Yahoo au liste proprii de operatori.

4 LIVE {i Microsoft Live Search are o op]iune interesant`: sub denumirea Macros se g`sesc o serie de macrocomenzi gata create sau care pot fi create de fiecare utilizator în parte. Ce fac ele? Limiteaz` c`utarea la num`rul de site-uri, bloguri [i chiar forumuri din care a]i putea dori s` afla]i ultimele nout`]i. {i astfel nu mai fug`ri]i motorul de c`utare prin tot internetul. 5 SCURT~TURILE Cea mai simpl` metod` de a porni o c`utare în Google când folosi]i Firefox dup` un termen sau un grup de termeni selecta]i este s` ap`sa]i (cu clic-dreapta) pe textul selectat [i s` alege]i op]iunea Search in Google. (Vom reveni în curând cu o serie [i mai interesant` de îmbun`t`]iri la Firefox.) 6 PERSONALIZARE Dac` era]i curio[i ce afl` lumea când caut` informa]ii despre dumneavoastr`, pute]i apela la serviciul Google Profile, în care pute]i oferi ce informa]ii dori]i. Asta, desigur, nu va opri gura lumii, dar m`car v` d` dreptul la un cuvânt. Pe de alt` parte, dac` dori]i s` afla]i mai multe informa] ii despre al]ii, apela]i la pipl.com.

Ve]i fi uimi]i [i poate chiar speria]i de ce ve]i afla. 7 FOLOSI}I TWITTER LA MAXIMUM Dincolo de viteza fantastic`, acest serviciu mai are o tr`s`tur` care poate fi [i avantaj [i dezavantaj: în loc s`-]i prezinte ce crede un browser c` te intereseaz`, î]i prezint` ce cred to]i ceilal]i c` este relevant. Aceasta, pe lâng` faptul c` pe Twitter chiar g`se[ti nout`]i, fa]` de lucrurile g`site de motoarele de c`utare, care pot avea chiar ani vechime. Folosi]i op]iunea de c`utare de la Twitter cu încredere, la fel ca [i serviciile ter]ilor, precum Twitscoop sau Tweetdeck. 8 FEEDBACK PENTRU FEEDBACK Pân` [i cei de la Google recunosc c` ofer` mult prea mult` informa]ie inutil` în rezultatele c`ut`rilor. Acum, lâng` fiecare rezultat ave]i op]iunea de a-l muta mai sus în lista de rezultate sau de a-l elimina. Acest lucru este f`cut special pentru a înv`]a motorul de c`utare s` ofere rezultate mai bune. Mai mult, pute]i salva aceste op]iuni pentru ca rezultatele c`ut`rilor dumneavoastr` s` se rafineze pân` ajunge]i la relevan]a pe care v-o dori]i.


gaming_high-end_simulatoare_video

RACING LIVING FOR HER AUDIO WATCHES

GADGETURI LA FEMININ CÂTEVA IDEI PENTRU CADOUL PE CARE NU L-A PRIMIT ÎNC~

45 05 51 17

60

TECH

SIMULATE A RACE SENZA}II REALE ÎNTR-O LUME VIRTUAL~

NEWS

56

LIFESTYLE BUSINESS

LIFESTYLE

64 NONDIGITALE VIA}A PE SCUTER, LÂNG~ {EMINEU SAU CU O TELECOMAND~ DE MAS~

68 SKI SEASON Z~PAD~, PÂRTIE, VACAN}~ {I PROPUNERILE NOASTRE

74 E-READER BIBLIOTECA TA PORTABIL~

GAMING TREND CE VA FI, VA FI.. DAR S~ {TIM {I NOI!


DTLIFESTYLE TRENDS


Gaming-ul

viitorului I maginaţi-vă că la apăsarea unui buton vă teleportaţi într-un spaţiu virtual 3D, împreună cu milioane de alţi utilizatori, cu toate simţurile activate de interfeţe computerizate şi gata de a răspunde la orice stimuli programaţi în joc. Cine a văzut deja Surrogates, cel mai nou film cu Bruce Willis, îşi poate creea imediat o iamgine despre modelul ficţional abordat. Ideea este că în viitorul apropiat au fost exploatate nişte tehnologii noi care ne permit să avem nişte dubluri roboţi pe care îi controlăm prin puterea minţii şi care se expun potenţialelor pericole în locul nostru. Inutil de spus că Willis salvează (pentru a câta oară?) omenirea, dar mai interesant este că roboţii surogat pot fi creaţi cu înfăţişarea imaginată de client aşa că lumea imaginată de mâine ajunge să fie populată numai de tineri frumoşi, contestatarii tehnologiei fiind împinşi să se retragă în rezervaţii, la marginea societăţii. Deşi lumea roboticii nu s-a dezvoltat încă atât de puternic pentru a vedea o aplicare imediată a conceptului în prezent, transpunerea lui în lumea digitală nu pare deloc îndepărtată. Ar putea deveni, în viitor, o materializare a metaversului imaginat de Neal Stephenson, o lume în care oamenii, interacţionează între ei sub forma unor avatari într-un spaţiu tridimensional asemănător lumii reale.

Cine mai crede c` jocurile video sunt create pentru copii trebuie s`-[i reconfigureze computerul [i s` cumpere câteva titluri noi. Gaming-ul de m=ine va copia filmele S.F. de ast`zi. text Claudiu Andone / foto Microsoft / Sony / OnLive / Ball-It

Altfel de interfeţe Revenind la lucruri palpabile, trendul general urmărit de producătorii de entertainment digital este cel de a ne solicita cât mai multe simţuri, de a revoluţiona interfeţele, sistemele de competiţie şi, nu în ultimul rând, a mecanismelor de marketing şi vânzare a noilor jocuri. Japonezii de la Nintendo au cucerit milioane de cumpărători cu noua (pe atunci) interfaţă wireless a consolei Wii şi a depăşit în vânzări consolele rivale de la Sony şi Microsoft. Pentru prima oară am lăsat din mâini controller-ele clasice şi am descoperit că putem avea o interfaţă cu libertate de mişcare în cele trei dimensiuni ale spaţiului. Cu alte cuvinte, mişcările „telecomezii” Wii sunt detectate de un senzor şi se transformă astfel în comenzi pentru personajul din joc. Devine rachetă de tenis, mănuşă de box, volanul maşinii virtuale sau orice alt accesoriu programat de game developeri. De ce a avut succes? Este o interfaţă simplă, cu utilizare intuitivă, potrivită pentru o seară de distracţie în familie sau cu prietenii, nu pentru gamerii specializaţi, dependenţi de ultimele cuceriri ale designului grafic. Ideea a fost preluată de curând şi de finlandezii de la Ball-It, care au născocit un controller şi mai simplu, sub forma unei bile elastice, de mărimea uneia de golf. Blobo (aşa cum au numit-o finlandezii), este capabilă să interacţioneze wireless cu computerul sau telefonul mobil şi să imprime prin propria mişcare/aruncare/comprimare comenzi pentru jocurile create de aceeaşi companie. „Aruncaţi Blobo în aer, iar personajul dumneavoastră din joc va arunca o minge de basket la coş. Strângând mingea în mână, personajul va trage o săgeată cu arcul. Cu Blobo în buzunarul de la pantaloni îi puteţi provoca pe prieteni la sărituri cu schiurile, alergare sau sărituri în 2010 ianuarie 53


FILE DE ISTORIE

lungime”, spune Juha Rytky, CEO-ul Ball-It. Un pachet care conţine bila Blobo, încărcător şi şase jocuri pentru PC vă costă 55 de euro. Există însă o problemă. Ce ne facem dacă mai vrem şi alte jocuri? Cu 4 euro pot fi cumpărate separat de pe site-ul bloboshop.com. Finlandezii spun că au început deja colaborarea cu câteva studiouri de jocuri, dar au dezvăluit doar numele partenerilor RedLynx din Helsinki.

„Tu eşti controller-ul” Lecţia predată de Nintendo în bătălia consolelor video a fost foarte clar recepţionată de Microsoft şi Sony. Trendul a fost asimilat rapid, iar răspunsul a venit destul de rapid de la Microsoft. Gigantul a spus răspicat la E3 (Electronic Entertainment Expo) în 2009 că „tu eşti controller”-ul şi a arătat lumii întregi Project Natal. De ce să rămâi agăţat de un controller (fie el şi wireless) de plastic cu butoane, când poţi transforma propriile mişcări ale corpului în comenzi pentru consola de jocuri video. „Senzorul Project Natal este primul din lume care combină o cameră video RGB, senzor de profunzime, microfoane cu matrice multiple şi un procesor dedicat care rulează software proprietar, toate într-un singur echipament. Spre deosebire de controller-ele şi camerele 2D, Project Natal vă urmăreşte toate mişcările corpului în 3D, răspunzând în acelaşi timp la comenzi, indicaţii şi chiar la schimbarea tonului vocii. Senzorul nu este dependent de lumină. Vă poate recunoaşte doar uitându-se la faţa dumneavoastră. Vreţi să vă autentificaţi în serviciul Xbox LIVE? Păşiţi pur şi simplu în faţa senyorului”, spune Don Mattrick, senior vice president for the Interactive Entertainment Business al Microsoft. Cei de la Microsoft au primit şi acordul aproape părintesc al marelui regizor şi producător Steven Spielberg: „Următorul pas în entertainmentul digital este să scăpăm de controller. Cu Project Natal vom vedea jocuri care ne vor uni printr-o tehnologie care chiar ne recunoaşte”. Din păcate, Microsoft nu a scos o vorbă despre lansarea lui Project Natal. Tot la E3 a venit şi replica Sony care a prezentat conceptul PS3 Motion Controller. Seamănă mult cu cel al consolei Wii ca design şi aplicaţii, dar precizia de 1:1 cu care „bagheta magică” a comandat obiectele din tărâmul virtual în prezentarea Sony a uimit total asistenţa. Controller-ul funcţionează în tandem cu camera PlayStation Eye, care ajută la acea localizare extrem de precisă a acestuia în spaţiu. Japonezii au promis lansarea pe piaţă a noului controller chiar în primăvara lui 2010. 54 ianuarie 2010

 UNDE NE JUC~M? În mod evident, cel mai de succes model de gaming la ora actual` este MMO (massively multiplayer online). Cu alte cuvinte, cu cât exist` mai mul]i participan]i la o competi]ie, cu atât este mai atr`g`toare, mai solicitant` [i mai recompensant`. Faimosul WOW (World of Warcraft) a dep`[it de mult bariera de zece milioane de utilizatori, iar re]eta a fost asimilat` de multe alte jocuri. Noul trend este îns` împletirea dintre jocurile MMO (cu grafic` modest`, ce-i drept) cu re]elele de socializare. Dac` ave]i un cont de Facebook, nu se poate s` nu fi primit pân` acum vreo ofert` de a ajuta un prieten la strânsul recoltei de porumb în Farmville sau s` primi]i o cerere de ajutor de la un coleg care vrea s` urce în rang la jocul Mafia Wars. S` nu uit`m c` Facebook are peste 200 de milioane de utilizatori înscri[i. De[i sunt jocuri cu grafic` [i

concept rudimentare, reu[esc s` ne acapareze timpul [i ra]iunea în câteva momente. De ce? „Jocurile sociale sunt unelte de comunicare. De aceea au un succes atât de mare în re]elele de comunicare în mas` precum MySpace sau Facebook”, spune fondatorul [i CEO-ul SGN (Social Gaming Network), Shervin Pishevar. CLOUD GAMING OK. Viitorul ne rezerv` o experien]` de gaming inedit`, f`r` tastatura [i mausul cu care oricum ne petrecem o mare parte din zi la birou. Ar fi timpul de un upgrade la PC sau de investi]ia într-o consol` de jocuri video ultraperformant`. Sau poate c` nu! De ce s` arunc`m o groaz` de bani pe o plac` grafic`, pe procesoare cu nu-[tiu-câte nuclee [i memorie DDR „]”, când putem s` rul`m, de pild`, Crysis [i pe un netbook cu o configura]ie modest`?


TRENDSDTLIFESTYLE

CONCLUZIE: Gaming-ul pare s` se mute „cu arme [i bagaje” pe internet, acolo unde exist` [i comunicare, iar browser-ul devine astfel un adev`rat sistem de operare pentru cele mai importante aplica]ii online pe care le utiliz`m zi de zi, \n fiecare moment. Sta]i pu]in! Nu a prev`zut deja cineva acest fenomen? Se num[te Google Chrome, noul sistem de operare a internetului.

Nu mi-am pierdut min]ile. În fapt, se pare c` nici fondatorii Rearden Studios, Steve Perlman (fost director de dezvoltare al Apple) [i Mike McGarvey (fost CEO al Eidos) nu [i-au pierdut-o când au propus serviciul OnLive. Bazându-se pe re]eta cloud computing, OnLive este un serviciu care permite rularea celor mai noi jocuri video prin intermediul unei conexiuni internet broadband. Mecanismul este simplu. Jocurile nu se instaleaz` niciodat` în computerul personal, ci le juca]i direct pe serverele lor, care primesc online comenzile de la controllerul dumneavoastr`. Practic, la computer vede]i un film live (cu rezolu]ie HD) cu performan]a personajului din joc, în acela[i mod în care v` uita]i la un clip pe YouTube. Cel mai important semn c` trebuie s` ne preg`tim de o reu[it` este faptul c` o mul]ime de investitori precum AT&T Media Holdings, Warner Bros., Autodesk

[i Maverick Capital s-au al`turat proiectului. „OnLive combin` componentele de succes ale jocurilor video, distribu]ia online [i re]elele sociale într-o platform` accesibil` [i flexibil` care ofer` gamerilor un nou mod de a se bucura [i de a accesa con]inutul. Cu OnLive, gamerii se pot juca ce vor, când vor [i cum vor. Acest nivel de libertate nu a fost posibil pân` acum”. Entuziasmul a crescut rapid [i în rândul studiourilor de produc]ie a jocurilor video. Au intrat imediat în „hor`” dezvoltatori precum EA, THQ, Codemasters, Ubisoft, Atari, Warner Bros., Take-Two [i Epic Games. Odat` lansat, OnLive va permite utilizarea serviciilor prin abonament sau chiar gratuit pentru unele dintre acestea. Ve]i putea cump`ra jocuri sau doar închiria, iar pre]urile se anun]` cu mult sub oferta magazinelor de specialitate.


PEDAL to the METAL Oricât de real ar p`rea un joc pe ecranul unui computer, nimic nu se compar` cu senza]ia tr`it` într-un simulator.

Este timpul s` închidem u[ile lumii reale, unde iarna î[i cam cere drepturile în acest moment. Intr`m în lumea virtual` a curselor de ma[ini, pentru c` aici sezonul este permanent [i nu trebuie s` a[tept`m desz`pezirea ca s` punem caii putere la lucru. Atunci când ave]i chef de un joc de simulare, lucrul cu un simplu joystick ar putea s` v` par` un pic cam plictisitor. DaVinci Mirage3D Simulatorul se bazeaz` pe contactul direct al utilizatorului cu partea de hardware. Nu exist` bord preten]ios sau cotier` de lux pentru acest model. Totul este cât mai simplu: nu o s` g`si]i, de exemplu, ro]i, airbag-uri, centur` de siguran]` etc. Pedalele [i schimb`torul de viteze pot fi montate [i pe partea stâng`, acolo unde este cazul. simulation.mirage3d.nl

4 56 ianuarie 2010

Predator Motion Dup` cum sugereaz` [i numele, Predator este ceva mare [i nest`vilit. Suport` o sarcin` util` maxim` de 159 kg în scaunul s`u de curse CorbeauForza. În loc s` vede]i imaginea pe ecrane LCD de dimensiuni mici, acest simulator interactiv de mi[care a fost special creat pentru sistemele mari de proiec]ie, pentru a da o senza]ie mult mai realist`. 12.125 euro, inmotionsimulation.com VRX MACH 4 Virtual Racer X Mach 4 este echipat cu patru console de jocuri Xbox 360. Toate transmit imagini HD c`tre trei ecrane LCD

1

AVANTAJE ALE SIMULATOARELOR DE JOCURI

Ergonomic [i realist

2

de 37 inci. Pornirea se face la cheie, exact ca la o ma[in` real`. Pentru cunosc`tori, produc`torii au echipat simulatorul cu un sistem audio surround cu subwoofer, Bose

Force feedback, rumble

3

Acoustimass de 200W. 15.000 euro, vrx.ca VirtualGT Racing Împ`timi]ii curselor de Formula 1 au în acest sistem un mecanism ce le red` tensiunea [i condi]iile exacte din timpul unei curse de Grand Prix. {asiul este complet ajustabil pentru persoane de la 7 ani în sus. Exist` [i un sistem integrat de

Sistem audio surround

4

Suport pentru display multiplu


PRODUCTSDTLIFESTYLE

CRUDEN HEXATECH F1 135.000 EURO 4 COMPONENTE CHEIE PENTRU UN SIMULATOR

SCAUNUL

SCHIMB~TORUL

PEDALIERUL

Este cel mai important element dintre toate pentru c` are cel mai mare contact [i impact cu utilizatorul. F`r` un scaun confortabil [i în acela[i timp care s` redea cât mai fidel postura de pilot, orice simulator este un e[ec.

Nu este cu mult diferit fa]` de cel al unei ma[ini reale. {i el trebuie fixat bine, dar este [i mai important s` poat` fi demontabil pentru stângaci sau pentru cei care vor s` foloseasc` doar comenzile de pe volan.

Este piesa de baz`. Adic` st` la baza unui simultor bun [i de el depinde un rezultat optim în clasament. Dac` frâna este prea puternic`, iar accelera]ia func]ioneaz` abia dup` ce a fost ap`sat` jum`tate, putem spune adio pole position!

VOLANUL handsfree pentru a fi utilizat în modul multiplayer. 13.500 euro, virtualgt.com Motion-Pro II În cazul în care considera]i cursele virtuale un izvor nesecat de adrenalin`, atunci ar trebui s` v` urca]i mai des într-un asemenea simulator. LCD-urile, trei la num`r, au fiecare diagonala 46 de inci, iar display-urile redau imagini FullHD. 17.000 euro, cxcsimulations.com

Trebuie s` fie ajustabil, îmbr`cat în piele [i foarte bine prins pe suportul s`u. Este mereu în pericol de a fi smuls pentru c` la atâta adrenalin` cât` se descarc` într-o curs` virtual`, un om este capabil s` aplice o for]` incredibil` pe aceste componente.

Logitech G25 a fost primul volan pentru jocuri video care venea la pachet cu un schimb`tor de viteze, manual, în H. Se întâmpla în 2007, iar gamerii l-au primit cum se cuvine pe noul [i revolu]ionarul device. Apoi, tot compania elve]ian` a dezvoltat o serie de reglaje pentru a gestiona for]a de frânare pe fa]`/spate, controlul trac]iunii [i amortizarea. Între timp, sistemele au devenit din ce în ce mai performante, iar o serie de companii din domeniul simulatoarelor de jocuri video au patentat tehnologia.

Compania american` Hexatech a lansat de curând o adev`rat` provocare: un simulator de curse perfect func]ional, în care atunci când intri, e[ti ca într-un monopost de Formula 1. Pilotul din tine va sim]i pe pielea lui replica for]elor G [i a mi[c`rilor pe care le suport` Jenson Button, Felipe Massa ori Kimi Raikkonen în circuitele profesioniste. {i toat` aceast` senza]ie este dat` de ni[te pistoane hidraulice de mari dimensiuni. Utilizatorul î[i urm`re[te propria evolu]ie pe trei monitoare LCD de 42 de inci, iar simulatorul poate fi adaptat atât pentru curse de Formula 1, cât [i pentru raliuri [i curse de NASCAR. Pentru c` toate lucrurile bune au un pre], simulatorul produs de Hexatech cost` 135.000 de euro, sum` în care vi se asigur` [i instalarea dispozitivului. Dar la urma urmei, tot ce este legat de acest sport are o latur` exclusivist`, iar acest simulator nu face excep]ie. {i asta mai ales c` promite s` ofere 6 DOF (Degrees of Freedom-Grade de Libertate) – asta în române[te înseamn` o acurate]e foarte mare a mi[c`rii.

Simulatoarele sunt utilizate frecvent de echipele din Formula 1 pentru cunoa[terea noilor circuite [i pentru testarea set`rilor disponibile pentru monopost. Costurile unui simulator profesionist sunt îns` prohibitive pentru unele echipe. De pild`, unul dintre cele mai importante nume din competi]ie, care se bazeaz` pe un dispozitiv de genul celui prezentat, este Renault F1 Team. 2010 ianuarie 57


HIGH LIVING ELECTRONICS 01

02

03

GADGETURI EXCLUSIVISTE PENTRU CONFORT TOTAL 01 OLIVE 4HD Este un server de muzic` de înalt` defini]ie (pentru fi[iere audio pe 24 de bi]i [i frecven]` de 192kHz – specifice studiourilor de înregistr`ri). Dac` îi ad`uga]i [i difuzoare pe m`sur`, ave]i toate [ansele s` v` teleporta]i chiar în sala de concerte. 2TB spa]iu de stocare, echivalentul a 20.000 de melodii HD sau 6.000 de CD-uri. Transfer de date de pe un PC 1.335 euro, olive.us

02 NIKON S1000pj Japonezii de la Nikon au lansat de cur=nd prima camer` foto compact` cu video proiector integrat. Pute]i face oricând o proiec]ie ad-hoc cu prietenii, pentru a le ar`ta ultimul album al familiei. Senzor CCD de 12,1 MP Zoom optic de 5x, 4 moduri de filmare Sensibilitate ISO 80 – 6.400 LCD de 2,7 inci 2.000 RON, F64.ro

58 ianuarie 2010


PRODUCTSDTLIFE LIFESTYLE STYLE Shopping

04

03 MCINTOSH MXA60 Laboratoarele McIntosh ne r`sfa]` cu un sistem audio high end, impresionant pentru c` este prima lor configura]ie care poate sta pe o mas`. De regul`, boxele acestui produc`tor au peste doi metri în`l]ime [i cânt`resc 200 de kg. Tuner radio CD/SACD/MP3 player Preamplificator [i vumetru dublu Putere audio – 75 wa]i/box` 5.040 euro, mcintoshlabs.com

04

05 BANG&OLUFSEN BEOVISION 7-55 Ecranul LCD de 55 de inci este full-HD. Se poate întoarce c`tre unghiul din care-l prive[ti doar printr-o simpl` ap`sare de telecomand`, pentru c` vine cu un stand motorizat. Un player Blu-ray încorporat în carcas` este scos [i el la iveal` tot printr-o ap`sare de buton. Contrast 4.000:1 Frame rate 120 Hz Tehnologie de iluminare LED 12.570 euro, soundvision.ro

CANON LEGRIA HF S11 Canon î[i extinde gama de camere video cu înc` un model de top capabil s` înregistreze încontinuu timp de 24 de ore. Captura se face pe memorie flash, care este mult mai rapid` [i consum` mai pu]ine resurse de energie. Canon HD Lens cu zoom optic 10x Senzor CMOS de 8 MP Sensibilitate îmbun`t`]it` la lumin` redus` Memorie intern` 64 GB 5.200 RON, canon.ro

2010 ianuarie 59


DTLIFESTYLE PRODUCTS Shopping

NEW IN YOUR LIFESTYLE GADGETURI PENTRU EA

DELL STUDIO 14Z Este clar c` laptopul pe care îl are [i pe care l-a primit acum un an, de s`rb`tori, nu mai este în tendin]e. Se poart` notebook-urile personalizate [i mult mai performante, a[a c` situa]ia cere un upgrade. Design ingenios, conectivitate Wi-Fi, ecran de 14 inci, rezolu]ie HD (900p), iluminare cu LED [i Memorie RAM de 5GB – acestea sunt caracteristicile care-l fac util [i foarte trendy. Procesor Intel Core 2 Duo P8700 Windows 7 preinstalat Durata bateriei: 6,5 h DVD Drive extern, op]ional 1.260 euro, dell.com

60 ianuarie 2010


PHILIPS 8FF3WMI/00 WI-FI PHOTOFRAME Chiar dac` nu [ti]i câte fotografii de familie ave]i pân` acum, cu siguran]` sunt mult mai multe decât credea]i. {i toate sunt stocate pe laptopul ei, a[a c` v` propunem urm`toarea schem`. Se conecteaz` prin Wi-Fi o ram` digital` la PC sau Mac [i printr-un simplu drag-and-drop, 2.000 de fotografii ies din anonimat.

 Memorie interna 512 MB Slot card de memorie Ecran 8 inci Dimensiuni: 22 cm x 18 cm 250 euro, philips.ro

KODAK ZI6 POCKET VIDEO CAMERA Tr`im în lumea YouTube [i punem pariu c` ve]i g`si oricând ceva distractiv de filmat pentru a posta mai apoi clipul pe internet spre amuzamentul prietenilor [i internau]ilor din toat` lumea. Aceast` camer`, mai mic` decât un portofel, surprinde imagini la o calitate HD. Port USB pentru înc`rcarea acumulatorului [i desc`rcarea filmelor Memorie: 32 GB Disponibil` în dou` culori: roz [i ro[u. 120 euro, kodak.com

LOC8TOR PLUS Se spune c` din geanta unei femei lipse[te un singur lucru: ordinea! Mereu întreab` „mi-ai v`zut cumva cheile?” sau „îmi caut telefonul [i nu mai [tiu unde e, l-am l`sat cu rimelul lâng` oglind` parc`. L-ai luat tu?”. Dac` sun` familiar` discu]ia de mai sus, atunci un dispozitiv de localizare care poate monitoriza p=n` la 24 de obiective simultan rezolv` toate problemele. Alert` prin sunete [i vibra]ii Are buton de panic`! Greutate: 75 g. Dimensiuni 11x5x1,6 cm Raza de ac]iune 180 m 595 RON, fungadgets.ro

2010 ianuarie 61


DTLIFESTYLE PRODUCTS

Ce se mai

AUDE

FOCAL AUDIO DÔM DÔME 5.1 U[or de pitit printre mobil`. Sau poate pus lâng` bolul de d pe mas`, f`r` s` dea impresi impresia c` ar fi într-un loc nepotrivit. Asta d` de în]eles designul acest acestui sistem audio. Calitatea audi]ie audi]iei pe care o ofer` este cel mai bun motiv pen pentru care îl privim mai de aproape. 1.740 euro, audioplusservices.com SENNHEISER HD 8800 În ultimii 60 de ani, ani Sennheiser face ce [tie mai bine: ec echipamente audio de înalt` defini]ie. C`[t C`[tile HD 800 înseamn` o audi]ie de mare fide delitate [i sunt perfecte pentru momentele aacelea, mai ales din weekend, în care toat` familia se odihne[te, iar cineva are chef de ascultat la maximum o pies` avstore.ro de colec]ie. 4.100 RON, avstore PATHOS C CLAS CLASSICONE LA MK.III Stilul italian se îmbin` perfect Stilu ul itali cu tehnologia [i totul se termin` te cu... mult` muzic`. Este un amplifi ampli cator pentru pasiona]i care produce 150 de wa]i pentru fiecare canal de ie[ire. Numai bun pentru a fi „inima” N unui sistem ca cel de la P Perfect8, de pild`. 22.130 130 euro, audioplusservices.com di l REV IKON REVO Produc`torul se laud` c` a scos pe pia]` Prod primul radio digital cu ecran tactil color. prim Pe lâ lâng` redarea tuturor posturilor din FM [i a altor fi[iere pe care le preia de pe oric orice device prin conexiune Wi-Fi, are [i avan avantajul de a servi pe post de sta]ie de docare pentru iPo iPod [i iPhone. 280 euro, revo.co.uk SONY NW-A840 Mereu la mod` [i în continu` perfec]ionare, walkman-ul devine tot mai sub]ire [i „înc`p`tor”. Acest model de la Sony are e un ecran de 2,8 inci cu tehnologie OLED LED [i o ie[ire TV plus 64 GB de memorie. morie. Bateria ]ine 29 de ore pentru ru muzic` sau nou` ore pentru video. 300 euro, sonycenter.ro

62 ianuarie 2010

OPT DIFUZOARE „PERFECTE” NU SUNT DE AJUNS? ATUNCI POFTI}I 34! Prima dat` te întrebi dac` sunt reale. Apoi te plimbi pe lâng` ele [i prive[ti atent pentru c` transparen]a din interiorul unei boxe high-end n-a fost niciodat` mai real`. Conectori [i cabluri din aur, difuzoare impresionante [i un design care nu las` nimic la voia întâmpl`rii. Ner`bdarea te macin` deja numai la gândul sunetului care poate s` ias` dintr-un sistem Perfect8 5.1. Produc`torul suedez spune c` sunt cele mai exclusiviste boxe f`cute din sticl`. Acest material creaz` o acustic` remarcabil` prin densitatea pe care o are. Un alt motiv pentru care trebuie s` îl lua]i în vizor, este pre]ul: 378.000 euro. Ansamblul cuprinde cinci elemente de a[ezat pe sol, inclusiv dou` boxe turn de 1,82 metri cu câte opt difuzoare fiecare, unul central, o pereche de boxe laterale [i nu în ultimul rând un subwoofer pasiv. Nu am avut ocazia s` auzim „ce poate” Perfect8 5.1, dar v` facem o propunere. Când o s`-l cump`ra]i [i o s`-l monta]i în living, accept`m din prima invita]ia la o audi]ie impecabil`!

DETALII TEHNICE: FRECVEN}A DE R~SPUNS: 8 Hz – 50.000 Hz PUTERE: 1.000 Wa]i INCINTE: Construite din sticl` fono-izolatoare PRE}: 378.000 euro perfect8.com luxtonehifi.ro


SOFTWAREDTLIFESTYLE

top 4 FREE AUDIO SOFT Pasiona]ii de muzic` sau de înregistr`ri g`sesc aici tot ce le trebuie pentru a începe editarea unui fi[ier audio. Sunt programe u[or de instalat [i u[or de folosit.

net EDITOARE AUDIO GRATUITE PENTRU MUZICA PERFECT~ AUDACITY

POWER SOUND EDITOR

RIFFWORKS T4

WAVOSAUR

Este un program care permite editarea multi-track. Adic` se pot crea foarte u[or colaje de fi[iere audio, se pot prelucra sunete înregistrate cu reportofonul, cu telefonul mobil sau direct cu acest software.

Op]iunile de editare [i de înregistrare audio ale acestui program sunt foarte avansate. G`si]i o list` impresionant` de efecte ce pot fi imprimate sunetelor. Îl pute]i folosi mai ales dac` ave]i de înregistrat vocea cuiva pentru o prezentare sau o conferin]`.

Interfa]a acestui editor are un mesaj cât se poate de clar: muzica poate fi mixat`, prelucrat` [i înregistrat` în stil profesionist! Poate p`rea un pic cam greoi de folosit, dar toate butoanele func]ioneaz` în timp real, iar fiecare are o func]ie precis`.

Lucrul cu mai multe fi[iere într-o singur` sesiune este esen]ial pentru acest editor. Are toate func]iile clasice ale unui astfel de program: taie, copiaz`, lipe[te, insereaz` [i converte[te. Totul se face în timp real, iar prelucrarea este de calitate.

INSTALARE În 30 de secunde poate fi luat de pe internet, iar într-un minut deja ruleaz` pe computer. UTILIZARE Foarte util pentru conversia [i prelucrarea fi[ierelor de tipul .wav, .mp3, .aiff. Ve]i g`si în acest program [i o gam` larg` de efecte digitale [i plug-in-uri. PUNCTE FORTE Îndep`rteaz` eficient zgomotul nedorit de pe o înregistrare [i poate fi instalat pe platformele Linux, Windows [i Mac OS x DOWNLOAD sourceforge.net

INSTALARE Desc`rcarea dureaz` câteva minute, iar instalarea este una intuitiv` cu o interfa]` prietenoas`. UTILIZARE Pute]i înregistra în format audio de la orice DVD/CD player, MP3 player, ori direct din calculator ceea ce reda]i cu Winamp, RealPlayer sau Windows Media Player. PUNCTE FORTE Mixeaz` fi[iere sau buc`]i de fi[iere pentru a creea exact ceea ce v` trebuie. DOWNLOAD free-sound-editor.com

INSTALARE Kitul de instalare este destul de mare ca dimensiune, pentru un program gratuit (90 Mb). UTILIZARE Programul creaz` automat piste de lucru [i permite înregistrarea continu` a semnalului audio. PUNCTE FORTE Un plug-in numit RiffLink permite colaborarea online a mai multor persoane de oriunde din lume pentru a crea melodii împreun`, în acela[i timp. DOWNLOAD sonomawireworks.com

INSTALARE Nu necesit` instalare pentru c` ruleaz` direct din folderul în care este desc`rcat. UTILIZARE Ruleaz` doar sub sistemul de operare Windows [i este, înainte de toate, un foarte bun editor de fi[iere MP3. PUNCTE FORTE Este un bun punct de plecare pentru cei preocupa]i de designul de sunet. {i asta pentru c` permite o analiz` a frecven]ei radio în format 2D [i 3D. DOWNLOAD wavosaur.com

2010 ianuarie 63


CONFORTUL PERSONAL NU POATE SUFERI COMPROMISURI A{A C~ V-AM PREG~TIT {I CÂTEVA ARGUMENTE NONDIGITALE

LIVING

4 in

64 ianuarie 2010

SCUTER ELECTRIC – PERFECT PENTRU ORA{

1

ROATA ÎN FL~C~RI PENTRU UN PLUS DE ELEGAN}~

2

CATARAM~ CU NUME DE COD „THE OFFICER”

3

MASA TELECOMANDAT~

4

De[i deseori vorbim despre vehiculele electrice la viitor, francezii de la XOR.MOTORS încearc` s` ne conving` de actualitatea trendului în prezent cu trei noi modele de scutere preg`tite pentru traficul intens din ora[. Vârful gamei este XO2-125, cu greutatea de numai 83 kg, capabil s` ating` viteza de 105 km/h. Bateria cu capacitatea de 5.000 W v` poate purta maximum 70 km. Este interesant

{emineul poate fi principalul punct de atrac]ie al unui living, dar nu este musai s` ni-l imagin`m sub forma lui clasic`, încastrat într-o „hrub`” de c`r`mid`. Nem]ii de la Conmoto au lansat de curând ROLL FIRE, cu care au rupt gura târgurilor de design futurist pentru interior. {emineul lor are forma unei ro]i de automobil, flancat` de doi pere]i din sticl` special`, termorezistent`, aproape invizibili.

Noua cataram` a elve]ienilor de la Roland Iten are în fapt un nume mai complicat, R8MKII, împrumutat parc` de la vreo împ nou` pu[c pu[c` ultraperformant`. Sistemul manuf manufacturat la Geneva împru împrumut` precizia [i complexitatea ceasurilor elvecomple ]iene, dar [i o idee de fixare a ]i curelei care dateaz` din secolul al XV-lea. Elve]ienii spun c` metoda „double ardillon” era

Vestitul produc`tor Gorenje nu se opre[te doar la produc]ia de echipamente electrice „albe”. I-au dat pe mân` designerului Karim Rashid o misiune de crea]ie. Rezultatul? SmarTable, o mas` elegant`, rotund`, controlat` prin telecomand`. Minunea asta nu numai c` se poate roti, dar la ap`sarea unui buton, „miezul” acesteia se ridic` pentru a scoate la iveal` bun`t`]ile ascunse \n sertarele


OUT OF OFFICEDTLIFESTYLE Shopping faptul c` o pute]i alimenta de la orice priz`, iar în dou` ore este din nou gata de drum. CARACTERISTICI TEHNICE: Vitez` maxim`: 105 km/h Autonomie: 70 km Baterie: 5.000 W Dimensiuni: 175 (L)x70 (l)x103 (H) cm Altele: poate fi pliat` pentru a ocupa mai pu]in spa]iu xor-motors.com

Surpriza este c` pute]i roti [emineul, vatra fiind mobil` cu ajutorul unor rulmen]i. CARACTERISTICI TEHNICE: Materiale: o]el [i sticl` Combustibil: bioetanol lichid Capacitate rezervor: 0,825 l Dimensiuni: 65 cm diametru, 22 cm grosime Altele: poate fi montat pe perete conmoto.com

folosit` pentru crearea centurilor pentru ofi]erii englezi din acea vreme. Pre]ul? Demn de un statut social de gentleman perfect: 30.000 euro. CARACTERISTICI TEHNICE: Materiale: titan, aur roz Sistem de blocare: double ardillon Reglaj: patru trepte de strângere Personalizare: posibilitate de gravare a blazonului familiei rolanditen.com interioare. Bineîn]eles, compartimentul interior este în fapt un frigider, ca nu cumva s` v` trezi]i cu o surpriz` nepl`cut` atunci când \l ridica]i. CARACTERISTICI TEHNICE: Materiale: lemn, sticl`, o]el [i granit Dimensiuni: 170 cm diametru, 93,3 cm diametru interior Frigider: reglaj temperatur` – 1-15 grade C Consum: 0,61 kW /24 h smar-table.com

2010 ianuarie 65


SE SPUNE DESPRE ELE C~ M~SOAR~ LUXUL {I PUTEREA, DAR DE FAPT ARAT~ DOAR TIMPUL

LOUIS MOINET „JULES VERNE INSTRUMENT”

1

CRONOS

4 on

66 ianuarie 2010

Oare acest ceas l-ar face pe Jules Verne mândru? Este posibil. Influen]at de romanul „De la P`mânt la Lun`” scris în 1865 de Jules Verne, acest cronograf are în carcas` o bucat` de meteorit c`zut din Lun`, pe Terra. Aceasta este fixat` într-un suport special, în dreptul orei 9. La exterior ceasul are finisaje de lux din trei materiale: inox, titan [i aur alb

CORUM TI-BRIDGE

2

DEWITT MINUTE REPEATER TOURBILLON GMT

3

TAG HEUER MONACO V4

4

O abordare provocatoare [i o lec]ie de inginerie – a[a apare acest ceas contemporan cu un design inspirat de celebrul Golden Bridge. „Podul de Aur” este suportul mecanismului [i a fost proiectat de ceasornicarul Vincent Calabrese. În laboratoarele m`rcii elve]iene dezvoltarea mecanismului, pozi]ionat pe o singur` punte orizontal`, a durat doi ani. Pe partea din spate, ceasul are

O combina]ie între mecanismul tradi]ional [i func]iile utilitare cum ar fi, de pild`, un al doilea cadran orar. Este de asemena cad un ceas c` c`re s-ar putea s` petreac` tot atât atâta timp în mâna posesorului ccât petrece pe încheietura sa. {i asta pentru c` încheie eeste construit în a[a fel încât, ca s` po]i vedea cel de-al doilea cadran, trebuie s`-l rabatezi. Atfelt spus, este un ceas cu

Mecanismul folose[te curele de transmisie în loc de ro]i din]ate. Tehnologia înlocuie[te pinioanele clasice cu rulmen]i cu bile. Este evident` asem`narea dintre acest ceas [i motorul unei ma[ini, mai ales dac` ne uit`m [i la numele s`u: „V4”. Mi[carea se produce în cei patru cilindri ai „turbinei”, [i apoi se transmite c`tre axul principal. Are [i un sistem automat de întoarcere bazat pe


OUT OF OFFICEDTLIFESTYLE Shopping

de 18 karate. Pe display-ul principal sunt alte cadrane care indic` fusul orar, secundele sau zilele. Exist` dou` op]iuni de culoare – argintiu sau negru. Cureaua este lucrat` din piele de crocodil cu inser]ii de carbon. Interesant` este [i cutia acestui ceas – este f`cut` din piele – iar în ea g`si]i certificatul de garan]ie scris de mân`. 13.750 euro, louismoinet.com

inscrip]ionat un citat celebru din Antoine de Saint-Exupéry preluat din cartea „Micul Prin]”: «Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent» - adic` „Numai copiii [tiu ceea ce caut`”. Este mesajul pe care l-au rostit oficialii Corum în momentul lans`rii acestui model pe pia]` – atunci când au declarat [i c` scopul lor de acum în colo este s` sprijine inven]iile tinerilor ceasornicari. 8.870 euro, corum.ch

dou` fe]e. O ax` dedicat` permite o rota]ie de 360 de grade. Cadranul principal este un ceas obi[nuit în care se vede cu[ca turbillon-ului, în timp ce al doilea prezint` func]ia GMT, cu ore [i minute setate pentru un al doilea fus orar. {i mai are o particularitate interesant`: aplica]ia Minute Repetear. Ceasul poate fi potrivit s` produc` un sunet la fiecare minut, sfert sau jum`tate de or`, dup` caz. 258.000 euro, dewitt.ch

un bloc de 12 g de wolfram. Tensiunea din cele 5 curele de transmisie crestate este controlat` de piuli]e de strângere. To]i [oferii [tiu îns` c` aceste curele de transmisie sunt garantate, în cazul unui autovehicul, cam 100.000 de kilometri. Ei bine, dac` regula se aplic` [i la acest ceas, dar în ore de func]ionare, ar însemna o durabilitate de 11,45 ani. Vom tr`i [i vom... scrie. 55.000 euro, tagheuer.com

2010 ianuarie 67


VACANTA LA SCHI Z~PAD~ ESTE DIN BEL{UG, A{A C~ AM PREG~TIT C+TEVA PRODUSE PENTRU IUBITORII SCHIULUI GARMIN RINO 530HCX Un GPS special f`cut pentru hobby-urile off-road. Func]ioneaz` excelent [i ca sta]ie de comunicare prin frecven]e radio iar aplica]ia de raportare a pozi]iei este unic` pentru astfel de aparate. Adic` [tii exact unde se afl` familia sau prietenii în timp ce explorezi noua pârtie de schi. Display de 1,7 inci Greutate 292 g Acumulator reînc`rcabil Li-ion Altimetru H`r]i actualizate pentru pârtii 330 euro, garmin.com

MOTOROLA AUDEX MENS JACKET De[i aparent pare o simpl` pies` de îmbr`c`minte, aceast` geac` de schi are tehnologie Bluetooth wireless în mai toate buzunarele. „C`[tile” sunt fixate în glug` iar la ele se poate asculta muzic` ori se pot purta convorbiri la telefon în timp ce face]i slalom. Panou de comand` pe mâneca stâng` Apelare vocal` Conectare prin Bluetooth sau prin jack de 3,5 mm Autonomie 5 h 445 euro, store.motorola.com

68 ianuarie 2010


DTLIFESTYLE PRODUCTS Shopping

ANTON ANT NTON UFORIA XA Anton Dynamics a dezvoltat prima pereche de schiuri ([i singura de pe pia]`) cu suspensii active. Performan]a unui astfel de model st` în capacitatea suspensiei de a pune cea mai mare presiune pe vârful [i pe coada schiului

dând stabilitate [i control mult mai bun. Lungime 162 cm Tip Premium Rossignol Lanterna frontal` cu halogen Leg`turi incluse în pre] 2.060 euro, antonskis.com

VIO POV 1.5 CAMERA Vre]i s` vad` [i prietenii cum arat` coborârile pe care le face]i? Aceast` camer` pointof-view se monteaz` pe casca schiorului [i surprinde imagini video la calitate DVD. Se poate monta u[or, cu diferite sisteme de prindere. Este rezistent` la intemperii [i la [ocuri. Lentila are un

unghi de vizibilitate panoramic, de 110 grade. Rezolu]ie 720 x 480 la 30 fps Format MPEG4, AVI Microfon încorporat Memorie 8GB Telecomand` wireless 400 euro, vio-pov.com

THULE EXCELLENCE În acest portbagaj pot intra pân` la opt perechi de schiuri sau snowboard-uri. Produsul vine cu o garan]ie de cinci ani [i este cel mai nou model de cutie portbagaj lansat pe pia]` de produc`torul suedez. Are un design elegant [i mai ales aerodinamic. Dimensiuni – 218 x 94 x 40 cm Greutate – 26 kg Volum – 520 litri Înc`rc`tur` maxim` – 75 Kg Deschidere - pe ambele p`r]i 825 euro, portbagaje.net

2010 ianuarie 69


DTLIFESTYLE OUT OF OFFICE

5

EXPRESII GREEN LIFESTYLE

Din p`cate sunt foarte mul]i oameni care în]eleg prin reciclare doar faptul c` trebuie s` schimbe becurile clasice cu unele ecologice. Comportamentul uman are un rol decisiv asupra mediului [i asta nu se [tie de azi, de ieri, ci de câteva zeci de ani. În România protec]ia mediului este abia la gr`dini]` – se promoveaz` intens doar de vreo 5 ani. Nu ne putem declara ni[te ecologi[ti get-beget a[a c`, pentru început, ar trebui s` avem acces la tot mai multe tehnologii verzi.

În fiecare zi folosim ap` [i energie, iar simpla noastr` prezen]` într-un loc pentru mai mult de [ase ore, duce la crearea de de[euri. {i asta pentru c` nu putem rezista foarte mult f`r` s` mânc`m, f`r` s` respir`m, f`r` s` folosim ce ne este la îndemân`. Evident, asta înseamn` c` în fiecare zi avem, uneori f`r` s` vrem, un impact negativ asupra mediului.

Ecosfera a fost inventată de către specialiştii Agenţiei Spaţiale Americane. NASA a construit primul ecosistem în miniatură, închis ermetic şi care se poate întreţine singur. Este o bucată de viaţă încastrată într-un glob de sticlă. Conţine microorganisme active, cum ar fi trei creveţi, bacterii şi câteva alge, scufundate în apă de mare. O treime din bol este reprezentată de aer. Doar prin simpla hrănire a Ecosferei cu lumină naturală sau artificială, ecosistemul trăieşte fără alt fel de intervenţii. Durata de viaţă este de 2-3 ani, dar se cunosc cazuri în care globul a „supravieţuit” până la 10 ani. Acest sistem ecologic este funcţional şi reprezintă circuitul natural simplificat al ecosistemului în care trăim. Este foarte plăcut de privit şi demonstrează cât de fragil este echilibrul natural pe Terra.

1

70 ianuarie 2010

Masa care-ţi oxigenează casa funcţionează numai noaptea. Produce oxigen cât să împrospăteze tot aerul din întreaga locuinţă, chiar dacă vila are trei etaje plus mansardă şi demisol. Se bazează pe un principiu foarte simplu: blatul mesei este rabatabil şi ascunde în interior un mini-gazon. Acesta stă pe un suport special construit pentru a creşte pe el plante numite Tillandsia – cunoscute ca plante de aer sau epifide. Şi asta pentru că nu cresc în pământ, ci pe orice suprafaţă. Rădăcinile lor sunt transparente, iar hrana o absorb din mediul înconjurător prin frunze. Aşa că seara, când masa se „rabatează”, plantele iau tot dioxidul de carbon din casă şi produc oxigen. Din când în când, adică o dată la 2-3 săptămâni, ca orice plantă ambientală, covorul verde trebuie udat şi îngrijit.

2


ECODTLIFESTYLE

În cazul în care n-aţi observat, biodegradarea controlată a deşeurilor este noul trend în domeniul ecologiei. Reciclarea din marile oraşe ale lumii are acum o componentă specială care presupune refolosirea gunoiului organic. Acest procedeu s-ar putea realiza însă şi acasă, de către fiecare dintre noi. Cei de la Electrolux au proiectat primul aparat care transformă cojile de cartofi, cotoarele de mere ori cojile de ou în pământ pentru flori. Da! Este cât se poate de simplu şi foarte rapid. Device-ul este cunoscut sub numele Circompo şi a fost inventat de un student din Thailanda la un concurs organizat de firma suedeză. Are un design plăcut şi este foarte util pentru că în loc să aruncaţi la coş toate deşeurile organice produse mai ales după o sesiune zdravănă de gătit, le puteţi face imediat „mâncare” pentru flori! Circompo descompune totul cu ajutorul unor micro-organisme pe care le conţine.

5

În mai toate centrele de bricolaj şi grădinărit, se găsesc acum tot felul de plante exotice. Din păcate, toată splendoarea acestora este umbrită de cele mai multe ori de ghivece inestetice. Ba chiar mai mult decât atât, orice le-ai face, nu reuşeşti să le faci vizibile şi pe timp de noapte. Şi exact asta vine să rezolve Solar Powered Plant Pot. Numele spune totul: lumina solară este captată de o fotocelulă care mai apoi încarcă cu energie nişte leduri încorporate în ghiveci. La lăsarea nopţii totul străluceşte şi dă un aspect magic grădinii ori jardinierei. Este o alternativă ecologică şi accesibilă care vă poate încuraja să petreceţi mult mai mult timp cu prietenii în aer liber, în foişorul din grădină, admirând totul împrejur fără să montaţi stâlpi de iluminat sau sisteme electrice complicate pe lângă aleile casei.

4

Cea mai compactă bicicletă demontabilă făcută vreodată. Designerul acestui concept este un inginer mexican, Victor Aleman, care îşi caracterizează proiectul ca pe o reinventare a roţii. A creat Eco 7 pentru că avea o bicicletă foarte bună, la care ţinea foarte mult, dar pe care nu o putea lua cu avionul, de pildă. Sau era incomodă atunci când o băga în portbagajul maşinii. A făcut o bicicletă din bucăţi. Practic, fiecare parte este demontabilă în piese de câţiva centimetri, inclusiv ghidonul, cadrul şi mai ales roţile. Pachetul compact, gata de pus în portbagaj, măsoară cam cât o geantă de voiaj: 36x24x60 cm. Are o singură problemă: prototipul nu a fost încă realizat şi s-ar putea ca socoteala de pe hârtie să nu se potrivească întocmai cu drumurile.

3

REDUCE, REUSE, RECYCLE Oricât de greu ar p`rea de crezut, prima dat` când s-a pus problema recicl`rii gunoaielor a fost în 1970. S-a ajuns la concluzia c` depozitarea sau incinerarea lor nu mai erau de ajuns. Cea mai mare campanie de con[tientizare pe aceast` tem` a avut loc în Europa sub sigla trei R: Reduce, Reuse, Recycle.


OUT OF OFFICEDTLIFESTYLE

Byblos

Your List PE SCURT How to Get Your Competition Fired (Without Saying Anything Bad About Them): Using The Wedge to Increase Your Sales

„Când purta]i o discu]ie cu un poten]ial client, s` [ti]i c` întotdeauna v` va mai privi cineva: concuren]a. Sunte]i preg`ti]i s` lupta]i cu al]ii? Ceea ce v` prezint` Randy Schwantz în aceast` carte reprezint` o serie de m`suri pe care le pute]i lua pentru a influen]a rela]ia unor poten]iali clien]i cu furnizorii lor actuali. Ace[tia trebuie pu[i în fa]a realit`]ilor din rela]ia lor actual`, pentru a realiza unde exist` disfunc]ionalit`]i [i nemul]umiri, în timp ce dumneavoastr` v` p`stra]i o pozi]ie neutr`.” - Antrepreneur Magazine Executive Power: Use the Greatest Collection of Psychological Strategies to Create an Automatic Advantage in Any Business Situation

„Executive power î[i înarmeaz` cititorii cu tehnici rapide [i efective care le arat` cum s` ajung` s` ob]in` ceea ce doresc înainte de a ajunge s` pl`teasc` un pre] prea mare pentru aceasta. Pute]i afla ce pute]i face pentru a recupera un client pierdut, pentru a afla cine din companie e loial [i cine nu, cum s` concedia]i pe cineva foarte rapid, s` face]i dintr-un grup de oameni o echip`, s` transforma]i un om lene[ într-un angajat ambi]ios [i s` face]i, în general, ceea ce nu reu[e[te aproape nimeni: s` determina]i to]i angaja]ii s` urmeze idealurile companiei.” – Powell’s Books Toate volumele pot fi cump`rate din libr`ria online www.byblos.ro. Codul ISBN v` va ajuta s` le identifica]i imediat.

THE TRAINER'S BALANCED SCORECARD: A COMPLETE RESOURCE FOR LINKING LEARNING TO ORGANIZATIONAL STRATEGY Ajay M. Pangarkar, Teresa Kirkwood

Balanced scorecard (BSC) este un instrument strategic folosit din ce în ce mai mult în companiile din lumea întreag`. Dar acesta nu este întotdeauna în]eles corect [i folosit la poten]ialul s`u real. Aceast` carte pune la dispozi]ie o serie de instrumente care pot duce la utilizarea îmbun`t`]it` a BSC în companii. ISBN: 978-0-7879-9658-1

LOGO Michael Evamy O adev`rat` biblie a logo-urilor, aceast` carte ofer` tuturor designerilor o surs` de referin]e pentru modul cum se fac logourile moderne. Peste 1300 de logouri grupate împreun` în func]ie de mai multe criterii care pot fi folosite de companiile de consultan]` [i nu numai. ISBN : 9781856695282

INSIDE THE INVESTOR'S BRAIN: THE POWER OF MIND OVER MONEY Richard L. Peterson O serie de observa]ii adânci în leg`tur` cu modul de func]ionare a min]ii unui investitor. O pledoarie în favoarea ideii c`, pe termen lung, inteligen]a emo]ional` stimulat` într-un mod corect duce la succes. Cititorul are ocazia s` descopere tehnici specifice de cunoa[tere a psihologiei din spatele deciziilor financiare cu ajutorul c`rora î[i pot îmbun`t`]i propriile performan]e. ISBN: 978-0-470-06737-6

HOW TO GET YOUR COMPETITION FIRED (WITHOUT SAYING ANYTHING BAD ABOUT THEM): USING THE WEDGE TO INCREASE YOUR SALES Randy Schwantz Un plan în [ase etape de a îndep`rta concuren]a de client [i de a vi-l apropia. Mai mult, cartea este un adev`rat manual de convingere a poten]ialilor mu[terii s` renun]e la furnizorii actuali [i a-i muta spre serviciile tale. Cartea nu prezint` numai teorie, ci [i multe exemple practice de tactici. Autorul este un foarte cunoscut [i apreciat om de vânz`ri, trainer, scriitor, consultant [i autor de prelegeri. ISBN: 978-0-471-70311-2

EXECUTIVE POWER: USE THE GREATEST COLLECTION OF PSYCHOLOGICAL STRATEGIES TO CREATE AN AUTOMATIC ADVANTAGE IN ANY BUSINESS SITUATION David J. Lieberman

O carte care ofer` celor interesa]i posibilitatea de a folosi cele mai importante instrumente psihologice privind comportamentul uman nu numai pentru a trata de la egal la egal cu ceilal]i juc`tori din pia]`, dar pentru a dobândi un real avantaj competitiv în orice situa]ie i-ar aduce afacerile. ISBN: 978-0-470-37282-1

2010 ianuarie 73


OUT OF OFFICE DTLIFESTYLE PRODUCTS

Cum putem lua sala de lectur` cu noi?

O bibliotecă într-un buzunar

E-Book Readers. Device-uri pentru cei care apreciaz` lectura. OK, vor spune scepticii, înc` un produs f`r` de care via]a noastr` [i-ar fi continuat cursul lini[tit f`r` nicio problem`. Iar r`ut`cio[ii s-ar întreba cum, un device pentru citit c`r]i? N-am putea s` încerc`m, de exemplu, s` le citim direct? Ba da, dar îi rug`m pe cei care fac parte din aceste dou` categorii s` aib` bun`voin]a s` ne arate un buzunar în care încape Istoria literaturii române de la origini pân` în prezent, de G. C`linescu. Sau s` ne spun`, în cazul în care doresc s` citeasc` în vacan]`, cum procedeaz` cu spa]iul [i a[a niciodat` înc`p`tor din bagaje. Îl umplu cu c`r]i? Nu e prea comod, nu-i a[a?

BARNS & NOBLE NOOK

SONY READER TOUCH EDITION

Cam cel mai sofisticat e-book reader de pe pia]`, Nook se laud` cu un al doilea ecran cu func]ie touch pentru control [i Wi-Fi, dar [i 3G.

Un aparat cu un design elegant [i cu un display cu func]ie touch care face navigarea prin meniu o bagatel`. Carcasa cu metal reprezint` un alt plus.

DISPLAY 6 inci

DISPLAY 6 inci

ALIMENTARE Micro USB

ALIMENTARE Micro USB

MEMORIE Intern` de 2GB Accept` carduri MicroSD

MEMORIE Intern` de 512 MB Accepta carduri SD si Memory Stick

CONECTIVITATE USB, 3G, Wi-Fi

CONECTIVITATE USB, mini USB port

AUTONOMIE 10 zile

AUTONOMIE 8 zile

10 ianuarie 74 decembrie 2010 2009

Amazon Kindle 2 Cei de la Amazon spun c` au un adev`rat best-seller în Kindle [i au [i de ce. Este un aparat best-of-breed în acest moment, având cele mai bune op]iuni [i capacit`]i. Desigur, lucrurile bune nu sunt ieftine [i a[a este [i cazul acestui e-book reader. Dar pute]i, pe termen lung, s` mai recupera]i din alte locuri, pentru c` Amazon ofer` destule titluri la pre]uri reduse. Citi]i mai mult, economisi]i mai mult. Ca [i design, poate s` par` cu o idee mai fragil decât reader-ul cu carcasa metalizat` de la Sony, dar oricum are un look de aparat mai rezistent decât multe alte modele. Ceea ce îl avantajeaz` pe Kindle în fa]a concuren]ei este num`rul din ce în ce mai mare de furnizori de con]inut care vin cu materiale optimizate pentru el, deci, nu sunte]i limita]i în op]iuni doar la ce v` ofer` Amazon în materie de c`r]i. SONY READER DAILY EDITION lâng` posibilitatea de a face Pe lâ rost dde con]inut literar de orice fel dori]i do prin clasicul USB, Sony Reader Daily Edition v` va pune la dispozi]ie posibilitatea internetul prin 3G, de a accesa a ceea ce înseamn` c` ve]i putea lucruri de oriunde, face aceste a Apari]ia sa este din mi[care. m sinonim` cu [i mai mult` libersinon cei ce iubesc cititul. tate pentru p


CALENDAR

CONFERIN}E GET IN CONTACT WITH YOUR AGORA FUTURE BUSINESS PARTNERS! CONFERINȚELE

REGIONALE R

CONFERINȚELE

DE SOLUȚII D

 Constan]a (Constan]a, Tulcea, C`l`ra[i) 16 martie Gala]i (Gala]i, Br`ila, Ialomi]a) 17 martie Ia[i (Ia[i, Vaslui, Boto[ani) 19 martie Bra[ov (Bra[ov, Covasna) 20 aprilie Sibiu (Sibiu, Alba, Mure[) 21 aprilie Cluj-Napoca (Cluj, Bistri]a-N`s`ud) 23 aprilie Craiova (Dolj, Olt, Teleorman) 18 mai Timi[oara (Timi[, Cara[-Severin, Arad) 20 mai

DE

TEHNOLOGIE TE TEHNOLOGIILE CARE MODELEAZĂ AFACERILE

ROADSHOW DE TEHNOLOGIE ȘI FINANȚĂRI

Conferin]ele Regionale Agora sunt un Roadshow de tehnologie [i finan]`ri care promoveaz` solu]iipentru sc`derea costurilor [i eficientizarea afacerilor [i solu]ii de finan]`ri nerambursabile [i/sau par]ial rambursabile [i asigur`ri. Conferin]ele au fost lansate în februarie 2005 [i au înregistrat 52 de prezen]e pân` la sfâr[itul anului 2009 în cele mai dezvoltate regiuni ale ]`rii, însumând o audien]` de peste 5.000 de participan]i din aproape 4.000 de companii. http://solepad.agora.ro

CONFERINȚELE

Conferin]ele de Solu]ii Agora sunt o suit` de manifest`ri care alterneaz` workshop-uri interactive cu discu]ii în cadrul unor mese rotunde cu public, pe durata unei zile. Scopul Conferin]elor de Solu]ii Agora este de a prezenta punctele de vedere ale marilor juc`tori în domeniile de interes asupra tendin]elor pie]ei, precum [i a aduce laolat` furnizori [i utilizatori de solu]ii care, în cadrul discu]iilor one-to-one vor putea pune baza unor colabor`ri viitoare. Spa]iul special destinat fiec`rui partener permite atât prezent`ri demonstrative ale solu]iilor, cât [i discu]ii mai restrânse pe marginea acestora. La Conferin]ele de Solu]ii Agora publicul ]int` este format din factori de decizie [i directori economici, Chief Financial Officers, directori de achizi]ii din companiile medii [i mari [i administra]ia public`. Audien]a minim`: min. 50 de persoane / conferin]`. Solu]ii pentru IMM-uri (ERP, CRM, Document Management, BI) 11 martie Solu]ii New Business (SaaS, Cloud Computing,Outsourcing) 3 iunie

Conferin]ele de Tehnologie Agora reprezint` o suit` de manifest`ri menite a prezenta solu]ii concrete pentru administra]ia public` central` [i/sau institu]iile financiar-bancare, telecom, utilit`]i [i marile companii. La Conferin]ele de Tehnologie Agora publicul ]int` este format din factori de decizie [i directori IT, persoane care stabilesc bugetele de achizi]ii în marile corpora]ii. Audien]a minim`: cca. 60 de persoane / conferin]`. Conferin]ele de Tehnologie Agora au debutat în 2008, înregistrând 20 de conferin]e în primii 2 ani, audien]a fiind între 70 [i 140 de participan]i / conferin]`.

http://atc.agora.ro Storage 27 ianuarie Unified Communications 10 februarie Administratie Public` 24 februarie Virtualizare 24 martie Securitate 14 aprilie Business Continuity/Disaster Recovery 28 aprilie Centre de date 12 mai Open Source/ Free Software 27 mai Managementul infrastructurilor IT 16 iunie Intelligent Networks 30 iunie


Digital Trends  

Digital Trends 002

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you