Catalog Cloud Computing 2017 ed. a 6-a - Hybrid Cloud

Page 1Catalog Cloud Computing

Trăim într-o lume hibridă, contradictorie, dar care evoluează inevitabil spre Cloud Radu Crahmaliuc, Analist Independent Cloud & Digital Transformation Iată-ne la a 6-a ediție a Catalogului Cloud Computing Romania, dedicat soluțiilor de Cloud Hibrid. Aceste modele tehnologice se bucură de o popularitate în continuă creștere pentru că oferă soluții de compromis, la îndemâna oricărei organizații care știe ce vrea și pe ce poate miza, și nu visează la o teleportare pe o planetă digitală. Căci, vrem nu vrem, ne-am trezit în plină eră în care limbajul universal de business a devenit digital, iar tehnologiile disruptive în frunte cu soluțiile Cloud tind să acapareze orice strategie de dezvoltare. Cei care încă ezită să facă pasul radical către migrarea într-un Cloud public pot găsi în arhitecturile hibride de Cloud cea mai bună combinație între controlul intern și beneficiile clasice ale mediilor publice. De ce acum un Catalog despre Cloudul Hibrid? Deoarece acum este momentul. De la editarea primului nostru Catalog Cloud Computing în ianuarie 2014 implementările bazate pe modelul de Cloud Hibrid au devenit tot mai populare. Cu o platformă hibridă, orice companie poate alege tehnologii on-premises, infrastructuri private de Cloud gestionate sau nu, precum și servicii publice de Cloud de la unul sau mai mulți furnizori. Chiar și cei mai reticenți în asimilarea unui model de Cloud realizează că nu mai au încotro dacă vor să rămână în business. Piața de Cloud Hibrid va crește în următorii 3-4 ani ani cu o medie de 22%, iar aproape trei sferturi dintre directorii IT și managerii chestionați de un studiu The Economist Intelligence Unit sunt deja pe cale de a adopta un model de Cloud hibrid. Cum am gândit Catalogul de Cloud hibrid? Ca la fiecare ediție a Catalogului nostru am încercat să vă aducem informațiile cele mai actuale și mai valoroase despre oferta de soluții și servicii hibride de Cloud de pe piața din România. Tot în buna noastră tradiție am pregătit și un Ghid de Cloud Hibrid, care prin cele 25 de întrebări vă oferă răspunsuri pertinente și sistematizate despre fenomenul hibrid, de la definiții și modele de Cloud hibrid, la avantaje și dezavantaje, cifre de piață, sfaturi utile pentru adopție, precum și criterii de alegere a celor mai potrivite soluții pentru fiecare. În plus, Catalogul se bucură de contribuția personală a unui grup de 8 experți, evangheliști, pionieri ai pieței de Cloud, manageri și specialiști cu mare experiență pe piața internă și internațională cărora le-am adresat același set de două întrebări ce rezumă chintesența fenomenului hibrid: ce avantaje oferă și cum va marca evoluția viitoare a pieței? În fine, pentru a oferi o imagine cât mai realistă despre potențialul pieței autohtone de soluții hibride, am realizat o analiză a centrelor de date existente în acest moment în România, pe baza datelor publice cu menționarea principalelor categorii de soluții și servicii oferite bazate pe structuri onsite, virtuale și Cloud. Le mulțumim specialiștilor care ne-au oferit părerile lor, precum și partenerilor care au realizat valoarea proiectului, participând cu informații despre tehnologiile și oferta lor curentă de soluții ce pot fi angrenate într-o structură hibridă: Cloud privat, Cloud public +/- soluții onsite.

1


Catalog Cloud Computing

Motto: „It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one most adaptable to change.” Charles Darwin

Tot ce e mai bun din ambele lumi: 25 de întrebări despre Hybrid Cloud Noțiunea de Cloud a devenit sinonimă cu termenul de Cloud Computing, aceasta fiind și motivația pentru care am ales să scriem Cloud cu majusculă. La orice proiect de migrare în Cloud tehnologia este doar primul pas. Cele mai importante drivere pentru obținerea valorii din Cloud sunt procesele și oamenii… Companiile au nevoie de servicii Cloud gestionate pentru transformarea vechilor procese operaționale. Cloudul hibrid oferă ce e mai bun în ambele lumi, optimizând centrele de date on-premise existente, cu posibilitatea de a migra la Cloudul public atunci când scenariile de business o necesită. Mergând mai departe pe linia proiectelor noastre anterioare legate de deslușirea celor mai importante tehnologii și a rolului pe care acestea îl joacă în transformarea noastră digitală, vă propunem o incursiune sun forma a 25 de întrebări prin universul Cloudului hibrid.

1

CE ESTE CLOUDUL HIBRID?

Nu putem începe călătoria noastră prin Cloud fără să vedem exact ce înseamnă de fapt acest concept de Cloud Hibrid. Iată câteva definiții: National Institute for Standards and Technologies (NIST) - Cloudul Hibrid este o infrastructură Cloud ce reprezintă o compoziție între două sau mai multe infrastructuri: private, publice sau comunitare, ce se păstrează ca entități unice, dar sunt tratate în mod

2


Catalog Cloud Computing

unitar din punctul de vedere al standardizării sau tehnologiilor proprietare ce permit portabilitatea datelor și aplicațiilor (ex.: Cloud bursting pentru load balancing între două sau mai multe structuri de Cloud). Fiind o compoziție între cel puțin un Cloud privat și cel puțin un Cloud public, Cloudul hibrid este în mod tipic oferit în una din două moduri: un vendor are un Cloud privat și formează un parteneriat cu un furnizor de Cloud public, sau un furnizor de Cloud public formează un parteneriat cu un vendor ce asigură platforme de Cloud privat. Gartner - Hybrid Cloud computing se referă la ansamblul de politici și servicii de provizionare, utilizare și management din cadrul unui mixt de servicii interne și externe de Cloud. IDC - Hybrid Cloud este un mediu de lucru unificat, cu management orchestrat, folosit pentru diverse implementări IT: onsite private Cloud, dedicated hosted/ offside private Cloud și/ sau public Cloud. IBM - În viziunea IBM, există cinci modele de deployment pentru o structură hibridă: Private Cloud, Managed Private Cloud, Hosted Private Cloud, Shared Private Cloud Community și Public Cloud Services. Deși Cloudul hibrid se referă adesea la o combinație dintre servicii în Cloud public și o infrastructură private Cloud on-premises, totuși pot să existe și combinații între două structuri de Cloud public furnizate de provideri diferiți, dar și între o infrastructură Cloud și una tradițională IT. Hybrid Cloud for Dummies: Un Cloud hibrid este o combinație între un Cloud privat și servicii publice de Cloud oferite de unul sau mai mulți provideri. Obiectivul este combinarea serviciilor și datelor provenite dintr-o varietate de modele Cloud pentru a crea un mediu de calcul unificat, automatizat și bine administrat. Combinația hibridă dintre diverse servicii publice, Cloud privat și centrele de date este asociată cu o nouă definiție pentru corporate computing. TechTarget – în colecția de articole reunite sub genericul „Hybrid Cloud, The Essential Guide”: Un mediu de Cloud computing ce utilizează un amestec de soluții on-premise, Cloud privat și servicii de Cloud public cu orchestrare între cele două platforme. Prin asigurarea posibilității de mutare a workloadurilor între infrastructurile de Cloud public și privat, în funcție de cerințele de procesare și de alocare a costurilor, modelele de Cloud hibrid asigură o mai mare mobilitate în business și mai multe opțiuni de dezvoltare a datelor.

2

CARE SUNT FUNDAMENTELE UNUI MODEL DE CLOUD HIBRID?

O strategie de adopție bazată pe simpla definiție prin care un vendor de soluții datacenter încheie un parteneriat cu un furnizor de servicii publice de Cloud nu ține cont de trei componente esențiale: securitate, conectivitate și portabilitate. Securitatea - A fost și va rămâne cel mai critic punct pentru alegerea unui model de Cloud. Cum Cloudul hibrid este în primul rând o extensie a unui Cloud privat, companiile

3


Catalog Cloud Computing

trebuie să fie preocupate în primul rând de replicarea celor mai bune practici din Cloudul privat în cel public. Trebuie toate luate în considerație aici: criptarea datelor în tranzit, securizarea componentelor cheie ale serverelor, managementul accesului și problemele operaționale legate de managementul schimbării; Conectivitatea – Orice punct de tranziție între structurile de Cloud privat și public trebuie să asigure confidențialitatea fluxurilor de date, accesul utilizatorului și interacțiunea între aplicații. Conectivitatea poate acoperi orice soluție, de la o simplă conectare VPN la o legătură directă între deploymenturi de Cloud public și privat. O conexiune WAN directă poate fi provizionată independent sau aranjată prin intermediul unui furnizor de Internet. O conexiune VPN presupune izolarea IPsec și criptare pe Internet. Indiferent de tipurile de conexiune, VPN sau link direct WAN, structura hibridă de Cloud trebuie să fie capabilă să se conecteze cu o secțiune segmentată virtuală sau aparținând unui Cloud public multi-tenant; Portabilitatea – între segmente eterogene de Cloud poate fi mare consumatoare de timp, dar poate aduce cele mai strategice avantaje unei organizații. Abilitatea de a putea transfera resurse de calcul, date, limbaje de programare și aplicații între structurile private și publice de Cloud, conferă beneficiarilor o serie întreagă de avantaje doar în măsura în care sunt îndeplinite câteva cerințe de bază: Resursele de calcul trebuie să asigure abilitatea de a rula workloaduri pe platforme virtuale compatibile, folosind propriile sisteme de operare cu suficientă elasticitate și putere de rulare a aplicațiilor; Datele trebuie să circule între structurile de Cloud în deplină siguranță, cu posibilități elastice de acces la resursele de stocare și deplină interoperabilitate între aplicații. Ambele structuri de Cloud trebuie să suporte aceleași politici de data warehousing și aceleași scheme de administrare a resurselor de stocare. Orice dispozitiv gateway provenit dintr-o terță sursă trebuie să asigure optimizarea transferului de date și să fie compatibil cu ambele structuri de Cloud public și privat; Echipele IT trebuie să aibă acces la aceleași limbaje de programare, interfețe API și frameworkuri, pentru a le facilita migrarea aplicațiilor existente sau integrarea acestora cu noi aplicații în Cloud public.

3

PRIVAT, PUBLIC SAU HIBRID? CE E MAI BUN PENTRU NOI?

În prezent există câteva opțiuni principale de rulare a aplicațiilor de companie: arhitecturi vechi, bazate pe medii clasice de mainframe-uri; infrastructuri bazate pe ferme de computere de mare performanță; arhitecturi moderne ce rulează pe resurse dedicate și însilozate din centre de date sau facilități de colocare; structuri de Cloud privat din centre de date enterprise sau servicii administrate bazate pe tehnologii bare metal;

4


Catalog Cloud Computing structuri virtuale de Cloud; servicii publice de Cloud. Unii analiști sunt de părere că termenul de „Cloud privat” nu este atât de important ca noțiunea de mediu de calcul distribuit care poate accelera provizionarea și poate aloca în mod dinamic resursele în funcție de modul în care workloadurile sistemului variază în dimensiuni, grad de utilizare și costuri implicate. (R1) Din perspectivă economică, diferențele esențiale între opțiunile de calcul sunt ilustrate prin una dintre extremele resurselor proprii dedicate ce implică costuri fixe, indiferent de modul în care sunt folosite, și resursele pay-per-use partajate, ce implică costuri variabile, în funcție de cum și cât sunt utilizate. Comparația între cheltuielile de Capital (CapEX) și cele Operaționale (OpEX) este des menționată. Dar această comparație poate să fie destul de dificilă în situațiile, destul de comune, în care unele dintre resursele fixe pot fi închiriate – cu migrare a costurilor în zona operațională, iar unele dintre instanțele rezervate se raportează ca și cheltuieli de Capital. Orice mix între aceste două abordări extreme de resurse poate fi privită ca o arhitectură hibridă. A se vedea tabelul:

PRIVAT

HIBRID

PUBLIC

Proprii sau închiriate

--------

Pay-per-use

Dedicate

--------

Partajate

Capacitate fixă

--------

Capacitate variabilă

Costuri fixe

--------

Costuri variabile

4

ETAPĂ DE TRANZIȚIE SAU CAPĂT DE LINIE?

Mulți analiști privesc modelul de Cloud public ca pe o ultimă verigă în lanțul evoluției proceselor de calcul, folosind analogia cu utilizarea energiei electrice. Totuși, în mod virtual, fiecare cerință dintr-o largă varietate de contexte, este îndeplinită printr-un amestec hibrid între ambele tipuri de resurse, dedicate sau pay-per-use. De exemplu, serviciile de transport pot fi asigurate atât de flote de companie private, cât și prin servicii de închiriere. Cerințele pentru spațiile de birouri pot fi asigurate fie prin clădiri care sunt proprietatea corporației, fie prin servicii de închiriere. Cerințele de capital sunt îndeplinite atât de cheltuielile de capital deținut, cât și de cele de capital închiriat. Utilizarea tot mai intensivă a bateriilor de celule solare de pe acoperișurile clădirilor de birouri poate fi comparată cu servicii electrice private găzduite în Cloud, iar aplicațiile de business pot fi comparate cu serviciile de iluminare, aer condiționat, aerisire, ventilație, încălzire, etc. ce completează utilitatea publică a electricității. Folosind comparații și cu alte industrii pot fi trase câteva concluzii importante: Deși nivelul de adopție este încă dependent de industriile în care operează beneficiarii, modelul de Cloud public bazat pe închirierea resurselor pentru scurt timp și plata pentru

5


Catalog Cloud Computing

cât se folosește nu numai că există, dar este chiar un model ce permite o dezvoltare viabilă a proceselor de afaceri. Modelul bazat pe proprietate există de asemenea de la începuturile industriei IT. Deși interoperabilitatea între cele două sisteme poate fi critică, haideți să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla daca nu am putea să ne plătim utilitățile sau dacă nu am putea să închiriem o cameră la hotel…

5

FRONTEND SAU BACKEND?

Un mediu hibrid de Cloud computing include în mod tipic utilizatori și/ sau obiecte conectate, resurse private de Cloud, precum și unul sau mai multe servicii publice de Cloud. Există o multitudine de configurații bazate pe aceste elemente. În cazul administrării unor pagini de Web statice, balansarea workloadurilor poate direcționa utilizatorii către resurse publice sau private. În alte cazuri, Cloudul poate acționa ca un serviciu frontend, în timp ce centrul de date al companiei este componenta de backend. La limita cealaltă, serverele companiei acționează în frontend, în timp ce Cloudul public asigură funcțiile de backend. Cel mai simplu exemplu ar fi comenzile de achiziții sau înregistrările de tranzacții care pot fi inițiate într-un Cloud privat, în timp ce bazele de date ale tranzacțiilor sunt stocate în Cloud public. Într-un scenariu din ce în ce mai viabil, cel mai adesea denumit „Cloud bursting”– aceeași arhitectură de aplicații poate fi rulată în ambele structuri de Cloud, iar resursele de calcul publice pot fi folosite în mod elastic, pe măsură ce solicitările depășesc capacitatea dedicată a resurselor de companie.

6

CUM DEZVOLTĂM APLICAȚII ÎN MEDII HIBRIDE?

Deși nu au fost întotdeauna recunoscute ca modele hibride, există o serie de procese generice de dezvoltare a aplicațiilor în medii mixte folosite de mult timp.(R1)

1 2 3 4

Dezvoltarea și/ sau testarea sunt rulate în Cloud public și când vine vremea producției, aplicația e rulată pe serverele companiei; Dezvoltarea și/ sau testarea sunt rulate în Cloud privat (sau chiar pe un server sau deskop) și este mutată în Cloud public pentru producție; Toate fazele dezvoltării unei aplicații – dezvoltare, testare, producție – sunt rulate în Cloud privat, dar în anumite puncte, din rațiuni economice sau de strategie, se face

migrarea în Cloud public; O companie – cel mai adesea un Startup – își poate construi resursele IT pe o strategie de Cloud public, iar când ajunge la un anumit nivel de stabilitate își poate

migra aplicațiile în propriul centru de date. Factorii care influențează alegerea unei alternative sunt foarte complecși. Câteodată pot exista rațiuni economice: un producător de jocuri pentru rețele sociale poate obține o îmbunătățire radicală prin migrarea de la public la privat, la fel ca și o aplicație cross-

6


Catalog Cloud Computing

platform. Anumite aplicații sunt mai puțin costisitoare dacă rulează într-un Cloud public, care oferă elasticitate și riscuri reduse. O abordare tehnologică care ia în considerare o infrastructură privată și platforme și/ sau software-as-a-service cu replicare identică în Cloud public poate asigura minimizarea costurilor totale, maximaliza agilitatea de business și îndeplini constrângerile reale ale oricărei organizații administrate de oameni și de sistemele lor complexe de adoptare a deciziilor. În cele din urmă, orice alegere între public, privat sau hibrid trebuie să fie în mod ideal separată de arhitectura aplicațiilor și componentele de platformă disponibile. Într-o comparație simplă, este ca atunci când vrem să cumpărăm o nouă mașină: indiferent dacă plătim cash, apelăm la un serviciu de finanțare sau o închiriem, asta nu trebuie să afecteze modelul de automobil pe care l-am ales.

7

CUM ALEGEM CEL MAI ADECVAT MEDIU DE CLOUD?

Alegerea celui mai propice mediu de Cloud nu este o decizie tocmai simplă. Impactul eficienței tehnologice poate fi foarte delicat. Dezbaterea Cloud public versus privat nu este nouă. Dar, pe când beneficiile Cloudului public precum scalabilitatea și elasticitatea sunt de necontestat, problemele de compatibilitate și costurile de migrare a datelor mențin încă reticența pentru adoptarea acestor servicii. Compatibilitatea - un driver comun pentru accelerarea adopției de Cloud, absolut necesară pentru companiile dependente de reguli specifice, standarde și legislație. În plus, migrarea către un Cloud public nu poate fi fezabilă din punct de vedere financiar pentru companiile care au deja propriile centre de date. Adoptarea Cloudului public poate induce de asemenea costuri suplimentare legate de investițiile în tehnologie și de instruirea utilizatorilor. Securitatea - se detașează ca un alt diferențiator între cele două modele de Cloud. Un beneficiu al serviciilor de Cloud public este că toți furnizorii mari de Cloud precum Amazon Web Services, Azure sau Google oferă o mare diversitate de servicii de securitate pentru utilizator, preluând o mare parte din managementul taskurilor și riscurilor de securitate. Dar Cloudul privat se confruntă cu o altă provocare. Necesită o echipă tehnică ce experiență în contracararea atacurilor potențiale. Companiile mari au nevoie de extinderea condițiilor de securitate dincolo de infrastructură. Atacurile pot să apară oriunde, atât pentru Cloudul public, cât și pentru cel privat. Adopția Cloudului public este o tendință cu o certă creștere și devine tot mai dificil să îi ignori beneficiile. Primul pas este întotdeauna cel de evaluare internă. Este migrarea la Cloudul public un pas absolut necesar? Ce aplicații vor fi rulate în viitor? Câteodată e foarte greu de anticipat. În acest context, modelele bazate pe Cloud hibrid și multicloud pot să constituie un răspuns pentru multe dintre organizațiile care încă mai au nevoie de ceva resurse on-premises.

7


Catalog Cloud Computing

Din păcate, migrarea către un Cloud hibrid presupune cu aceiași acuitate existența unei echipe cu experiență în proiectele hibride, pentru a putea rezolva eventualele discrepanțe între accesul la date și la aplicații și problemele de compatibilitate la nivelul întregii infrastructuri. Oricare ar fi criteriile de evaluare, alegerea finală a modelului ideal de Cloud depinde de fiecare organizație și de cerințele viitoare ale acesteia.

8

CE ZIC CIFRELE DE PIAȚĂ?

Conform IDC, investițiile în Cloud public au crescut cu o rată medie anuală de peste 24%, pentru acest an estimându-se o valoare a pieței globale de peste 122 miliarde de dolari. Până în 2020 piața va crește cu o medie de 21,5% pe an, de circa 7 ori mai mare decât rata anuală de creștere a investițiilor la nivelul întregii industrii IT. (R2) Prin larga adoptare a serviciilor IoT, edge computing și multicloud, Cloudul va deveni tot mai distribuit, mai inteligent, mai industrial, mai de încredere. Pe scurt, acesta este Cloud 2.0. La nivel global, peste 50% din investițiile în Cloud public aparțin marilor companii, în timp ce organizațiile medii reprezintă cam 20%. În prezent, serviciile SaaS reprezintă cam 66% dintre achiziții și vor ajunge cam la 60% în 2020. Serviciile IaaS și PaaS vor crește cu o rată de 30,1%, respectiv 32,2%. (R2) Într-un alt studiu, Gartner apreciază că piața serviciilor de Cloud public va crește cu 18% în 2017, ajungând la un total de 246.8 miliarde de dolari, față de cele 209.2 miliarde dolari estimate în 2016. Cea mai spectaculară evoluție vine din segmentul IaaS, care va crește cu peste 36,8% în acest an, ajungând la o valoare de 34.6 miliarde de dolari. Piața de servicii software SaaS are o proiecție de creștere de 20.1% și va ajunge la 46.3 miliarde dolari. În opinia cercetătorilor de la Gartner piața globală de servicii Cloud public va intra într-o perioadă de stabilizare. Cu toate acestea, la nivelul anului 2020, peste 50% dintre strategiile de adopție a unor soluții de externalizare vor fi reprezentate de implementări de Cloud. (R3) Iată un tabel cu evoluția diferitelor componente ale modelelor de Cloud din 2016 până în 2020. De ce e interesantă analiza acestor componente? Pentru că fiecare model de Cloud face parte dintr-o soluție de Cloud hibrid sau multicloud.

Cloud Business Process Services (BPaaS) Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) Cloud Application Services (SaaS)

2016

2017

2018

2019

2020

40,812

43,772

47,556

51,652

56,176

7,169

8,851

10,616

12,580

14,798

38,567

46,331

55,143

64,870

75,734

Cloud Management and Security Services

7,150

8,768

10,427

12,159

14,004

Cloud System Infrastructure Services (IaaS)

25,290

34,603

45,559

57,897

71,552

Cloud Advertising

90,257 104,516 118,520 133,566 151,091

Total Market

8

209,244 246,841 287,820 332,723 383,355

Sursa: Gartner, Februarie 2017

Tabel. Evoluția mondială a serviciilor de Cloud Public (Milioane dolari)


Catalog Cloud Computing

Adopția modelelor de Cloud hibrid este așteptată să crească deoarece doar jumătate dintre marile organizații au în acest moment o soluție de Cloud hibrid implementată. Potrivit raportului MarketsandMarkets, piața de Cloud hibrid are o creștere estimată de la 33,28 miliarde dolari în 2016 la 91,74 miliarde dolari până în 2021, cu o rată medie de creștere anuală de cca. 22,5%. (R4) O altă sursă de creștere ar putea fi reprezentată de interesul tot mai ridicat al organizațiilor ajunse la un anumit grad de maturitate în business pentru soluțiile analitice bazate pe platforme scalabile și flexibile. Un alt segment care va influența creșterea popularității modelelor de Cloud hibrid este segmentul soluțiilor disaster recovery (DR), a căror rată anuală de creștere estimată va fi mai accelerată decât cea a creșterii pieței de Cloud. Soluțiile DR permit recuperarea și backup-ul datelor și aplicațiilor pe al doilea nivel de infrastructură. Soluțiile de găzduire hibride vor avea iarăși o rată mare de creștere a vânzărilor datorită faptului că ele combină scalabilitatea și flexibilitatea serverelor virtuale cu performanțele superioare de securitate din Cloudul privat. Cea mai mare rată de creștere la nivelul industriei de Cloud este așteptată totuși pentru serviciile SaaS. Mulți dintre furnizorii de servicii SaaS de pe piață oferă deja aplicații ca servicii pentru utilizator finali și se concentrează pe aplicațiile de management pentru Cloudul hibrid. De când clienții pot beneficia de ambele seturi de funcționalități oferite de Cloudul privat și cel public, crește spectaculos și cererea pentru aplicații care pot fi rulate în medii hibride. Printre companiile care oferă servicii și soluții de Cloud hibrid analizate în raportul MarketsandMarkets se numără: Hewlett-Packard, Microsoft, IBM, Cisco Systems, Equinix, Oracle, VMware, Citrix Systems, Rackspace și, bineînțeles, Amazon Web Services.

9

DE CE E IMPORTANT MODELUL DE CLOUD HIBRID?

Cloudul hibrid este în mod particular valoros pentru mediile de lucru dinamice, cu rapide schimbări ale nivelului de workload. De exemplu, un sistem de tranzacționare a comenzilor dintr-o agenție de turism ce în mod normal suferă de o suprasaturare în sezonul vacanțelor este un candidat ideal pentru o structură hibridă. Aplicația de rezervare poate rula într-un Cloud privat, dar poate folosi migrarea într-un Cloud public pentru a folosi resurse tradiționale atunci când apar vârfuri de procesare. Pentru conectarea resurselor între Cloudul privat și cel public, acest model necesită un mediu de Cloud hibrid. Un alt exemplu de utilitate a Cloudului hibrid este procesarea big data. O companie poate folosi stocarea în Cloud hibrid pentru a reține datele de business acumulate în activitățile de vânzare, testare sau alte tipuri de date, pentru a rula după aceea interogări analitice într-un Cloud public, care poate scala și suporta cerințele crescute de calcul distribuit. Flexibilitatea și scalabilitatea unui Cloud public elimină nevoia unei companii de a face investiții masive de capital pentru a rezolva cerințele suplimentare de calcul din

9


Catalog Cloud Computing

perioadele aglomerate. Furnizorii de Cloud public asigură resursele de calcul suplimentare, iar compania plătește doar pentru ce folosește. În ciuda beneficiilor evidente, Cloudul hibrid poate veni cu provocări tehnice, de business sau de management. Sesiunile de Cloud privat trebuie să acceseze și să interacționeze cu furnizorii de Cloud public, care nu se pot realiza în lipsa unei compatibilități API la nivelul structurii de Cloud hibrid și cu o mare stabilitate a conectivității de rețea.

10 DE CE ESTE CLOUDUL HIBRID TOT MAI POPULAR? Din ce in ce mai multe companii privesc Cloudul hibrid ca pe o țintă finală mai degrabă, decât ca pe un pas intermediar către migrarea completă a aplicațiilor în Cloudul public. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că arhitecturile hibride oferă avantaje multiple față de o alegere forțată între Cloudul public și cel privat. Printre aceste avantaje se numără: costuri totale mai mici, performanțe îmbunătățite, disponibilitate și capacitate sporită, experiența de utilizare și flexibilitate. De ce Cloudul hibrid este tot mai popular? Două treimi dintre organizațiile ce dețin deja infrastructuri tradiționale sau bazate pe modele Cloud beneficiază de o serie de avantaje oferite de mediile lor hibride. Dar ce oferă o infrastructură hibridă este de neegalat. Orice client are posibilitatea de a folosi cel mai adecvat tip de serviciu pentru a putea suporta nivelul optim de workload pentru fiecare moment al unui proces de calcul. Principalul beneficiu al Cloudului hibrid este posibilitatea de a seta serviciile cel mai ușor și mai bine de administrat. Acestea includ capacitatea de a folosi infrastructuri self-service ce pot asigura scalabilitatea necesară de care e nevoie pentru oportunitățile neanticipate. În plus, un Cloud hibrid asigură o platformă continuă de livrare pentru construirea, dezvoltarea și administrarea aplicațiilor. Serviciile IT de nivel enterprise parcurg o perioadă de intense transformări, cu o creștere a cerințelor pentru medii virtuale complexe și infrastructuri hibride de Cloud folosite pentru a suporta cerințele tuturor liniilor de business dintr-o organizație. Până în 2020, o corporație care nu va avea implementări în Cloud va fi tot atât de rară precum este o companie care astăzi nu folosește Internetul. Conform Gartner, „Cloud-first” sau chiar „Cloud-only” sunt strategiile care în mod curent vor schimba politicile nedefensive de ignorare a beneficiilor oferite de Cloud, așa cum se întâmpla cu multe companii până acum recent; foarte recent… Astăzi mulți dintre furnizorii de tehnologii inovative sunt centrați pe Cloud, fiind mai mult sau mai puțin orientați către renunțarea la/ înlocuirea vechilor sisteme on-premises. Cloudul va începe să devină opțiunea implicită pentru marea majoritate a dezvoltatorilor de software, apreciază analiștii Gartner. Același lucru se va întâmpla cu aplicațiile localizate, care se vor diferenția prin designul adaptat pentru rularea concomitentă sau alternativă în medii publice sau private de Cloud.

10


Catalog Cloud Computing

Asta nu înseamnă că totul va fi, în mod automat, replicat în Cloud… Există încă multe zone unde soluțiile onsite sunt mult mai recomandate pentru condițiile tehnice și de performanță actuale dintr-o companie. Dar trebuie să înțelegem că aceste condiții se pot schimba și vor evolua în mod continuu. Ce este sigur la momentul actual este că modele de business care să nu țină cont de loc de Cloud nu vor mai putea exista. Hibridul este și va rămâne alegerea optimă pentru un model de Cloud încă ceva vreme de acum încolo. Principala mutație în acest proces de tranziție vizează în primul rând structurile de IT dintr-o companie. Folosind resurse distribuite de calcul, proiecte standardizate de clasă mondială, noi modele de date și o arhitectură centrată pe Web, structurile interne sau externe de IT pot asigura servicii de Cloud hibrid și pot găsi noi modalități de a oferi platforme și interfețe API pentru construirea și livrarea de noi aplicații. 68% dintre managerii IT sau din diferite linii de business chestionați de un studiu inițiat de The Economist Intelligence Unit la inițiativa IBM sunt de acord cu adopția Cloudului; (R5) 73% sunt convinși de utilitatea unui sistem de Cloud hibrid; Piața de Cloud hibrid va crește cu o rată anuală de peste 22,5% până în 2021.

11 CE ESTE EFICIENȚA ECONOMICĂ A UNUI CLOUD? Una dintre cele mai dezbătute problematici legate de alegerea celui mai potrivit model de Cloud între public și privat este eficiența economică: care dintre alternative ne ajută să obținem cel mai bun ROI și care sunt costurile ascunse ale fiecărui model. Ce este mai ieftin – Cloudul public sau cel privat? - Obținerea celui mai bun mix între resursele Cloud este o provocare pentru mulți dintre directorii IT. Realitatea arată că e dificil de apreciat care model de Cloud e mai rentabil, la fel ca și cuantificarea ROI pentru Cloud. Un studiu făcut de compania 451 Research pe un număr de peste 1100 de specialiști și manageri arată clare diferențe de opinii. Aproape mai mult de jumătate dintre cei chestionați apreciază că infrastructurile lor de Cloud privat sunt mai ieftine decât cele de Cloud public. (R6) Cum pot fi sigur că infrastructura mea de Cloud asigură cea mai bună returnare a investiției? – specialiștii au în vedere o serie întreagă de parametri atunci când analizează cel mai bun mix pentru infrastructura Cloud. Gradul de utilizare a infrastructurii, conținutul SLA, costurile operaționale sunt câteva aspecte care pot face diferența. La implementarea unui Cloud privat e nevoie de anumite specializări și un anumit grad de automatizare. Pentru sistemele care necesită o foarte înaltă disponibilitate și nivele înalte de SLA soluțiile de Cloud privat sunt de regulă mai bune decât cele de Cloud public, prin posibilitatea de control mai eficient al căderilor de rețea și al apariției altor incidente. Unde trebuie să îmi focalizez investițiile în Cloud hibrid? – Există o serie de tehnologii „gata pentru Cloud” pe care le au în vedere organizațiile decise să adopte un model de Cloud hibrid. Același studiu efectuat de 451 Research relevă că peste 66%

11


Catalog Cloud Computing

dintre decidenții investigați vor să își crească investițiile în platformă, în special pe parcursul fazei pilot. Cele mai multe preferințe se îndreaptă către platformele Cloud-ready cu aplicații și pre-împachetate și configurații de stocare prestabilite. Peste 60% vor să-și dezvolte investițiile în software de management, în timp ce 36% optează pentru soluțiile oferite de furnizorii de soluții de Cloud privat. (R6) Care sunt cheltuielile ascunse sau neplanificate la adopția Cloud-ului public și privat? – Costurile neașteptate pot veni de oriunde, cum ar fi de exemplu stocarea datelor pe termen lung sau integrarea multi-vendor. Migrarea datelor de la un furnizor de Cloud public la altul poate induce o serie de costuri ascunse, dar una dintre cele mai neplăcute surprize la Cloudul public pot fi costurile de trafic, dacă furnizorii nu le includ în pachetele de servicii bazate pe abonamente lunare fixe. Pe de altă parte, pentru soluțiile de Cloud privat costurile ascunse pot fi legate de integrarea cu sistemele vechi, sau de neincluderea operațiunilor de suport (facturare, contorizare, ticketing, monitorizare și depanare) în contractele SLA.

12 DE CE ESTE CLOUDUL HIBRID UN INSTRUMENT STRATEGIC PENTRU BUSINESS? Liderii de business care folosesc structurile de Cloud beneficiază de o serie de avantaje care eficientizează activitatea și rezultatele din orice companie. Ei au totul la îndemână pentru a deveni mai agili, pentru a asimila rapid noi modele de business și pentru a beneficia de cea mai bună experiență în relațiile cu clienții. Adopția strategică a modelelor hibride de Cloud poate fi transpusă în accelerarea proceselor de business prin: Creșterea agilității de business – ceea ce face diferența între adevărații lideri din afaceri este capacitatea de a se adapta rapid la orice nouă situație, de a deveni mai proactivi și de a alege soluția optimă în orice proces decizional în cea mai scurtă perioadă de timp; Reacții mult mai rapide – dezvoltarea productivă bazată pe analize interne este cheia oricărui răspuns rapid la evoluția pieței și la cerințele clienților; Instrumente și platforme – Cloudul hibrid asigură atât procesele de colaborare și eficientizarea comunicării și accesului la date și aplicații, cât și dispersia inovației la nivel de organizație și reducerea timpului în care un produs sau un serviciu poate ajunge pe piață; Reduce costurile totale de proprietate (TCO) și accelerează amortizarea investiției (ROI) – Cloudul asigură în primul rând cele mai inteligente investiții pe termen mediu și lung. O abordare hibridă asigură ușurința optimizării modului în care este folosită infrastructura, sporind valoarea investiției; Experiență îmbunătățită în relațiile cu clienții – utilizatorii așteaptă aplicații și servicii rapide, eficiente și sigure. Prin intermediul instrumentelor de control, disponibilității, performanțelor și platformelor optime de dezvoltare, soluțiile bazate pe Cloudul hibrid, organizațiile pot satisface simultan și consistent toate aceste cerințe;

12


Catalog Cloud Computing

Decizii rapide și inteligente – Combinarea puterii instrumentelor analitice cu beneficiile oferite de Cloud poate asigura procesarea și interpretarea optimă a oricărei interacțiuni cu clienții sau partenerii, conducând implicit la adoptarea celor mai pertinente decizii, în timpul cel mai scurt, atât în interiorul unei organizații, cât și în toate interacțiunile acesteia cu ecosistemul în care este integrată.

13 CARE SUNT AVANTAJELE FINANCIARE OFERITE DE SISTEMELE HIBRIDE? Printre cele mai spectaculoase evoluții la nivelul unei organizații care se transformă este reconsiderarea rolului pe care îl are de jucat echipa sau departamentul de IT. Echipa de IT nu mai e privită ca o simplă extensie tehnică. Într-o lume digitală super-conectată infrastructura IT joacă un rol determinant în atingerea obiectivelor de business. Managerul IT devine dintr-un suport reactiv un adevărat consultant tehnologic. Expertiza tehnică nu trebuie doar să ajute la o mai bună dotare cu tehnică de calcul și aplicații, ci trebuie să comunice într-un limbaj deosebit de clar cu toate liniile de business. Iată cam cum ar trebui explicate beneficiile oferite de Cloudul hibrid celor din structurile de decizie financiare:

5 avantaje financiare oferite de Cloudul hibrid

1

Managementul costurilor – orice implementare de servicii Cloud are ca principal obiectiv reducerea investițiilor în tehnologie și a cheltuielilor operaționale. Mode-

lul hibrid permite departamentelor financiare să aloce mai eficient resursele, să reducă marja investițiilor de capital și să aibă o perspectivă mai bună pe termen lung; Eficiență superioară – structurile financiare au posibilitatea de a modela costurile

2 3 4 5

operaționale prin achiziția de resurse hardware, software sau de servicii fără crearea

de redundanțe sau pierderi în investițiile de infrastructură; Acuratețea predicției – planificarea superioară a serviciilor în funcție de evoluția vârfurilor de sarcină asigură financiarului informații mai bune pentru exercițiile de

planificare și predicție; Agilitatea oportunităților – puterea și viteza de procesare a Cloudului conferă companiei posibilitatea unei reacții rapide la orice oportunitate de business, cotații de

prețuri, evaluarea unor servicii de mentenanță sau orice provocare poate afecta bugetele; Centralizarea datelor – structurile de Cloud oferă companiei date centralizate pentru a crește eficiența colaborării între geografii și departamente, cu acces la informația

cea mai actuală.

14 CE AVANTAJE DE MARKETING OFERĂ UN SISTEM HIBRID?

1

Facilitarea accesului la informație – Esența activităților de marketing se bazează pe informație. Cloudul asigură specialiștilor de marketing accesul liber, oricând și

13


Catalog Cloud Computing

de oriunde la cele mai actuale date legate de produse, clienți, piață și la instrumentele cele mai performante de execuție și procesare a rezultatelor diferitelor campanii de promovare;

2

Independența – simplificarea procesului de acces la informația structurată asigură oamenilor de marketing independența față de alte departamente ale companiei în

procesele de actualizare și validare a informației. O echipă își poate derula acum independent campaniile; Actualizare automată – Editarea și administrarea centralizată a conținutului per-

3

mite actualizarea automată pe tot canalul de comunicare și afișare de conținut,

newslettere, pagini Web, bloguri, comunicarea către canalele de furnizori și parteneri, dialogul direct cu clienții; Putere de personalizare – Instrumentele de marketing are rulează în Cloud permit

4

localizarea și customizarea informației în funcție de interesele auditoriului. Pot fi

generate cu ușurință campanii direcționate către segmente țintă de clienți, cu baze de date bine segmentate și rezultate mai eficiente; Învață din orice – activitatea de marketing presupune o permanentă adaptare

5

la datele concrete și orice rezultat al unei anumite campanii este foarte util în

pregătirea mai bună a următoarelor. Cu toții învățăm atât din reușite, cât și din greșeli.

15 CUM DEZAMORSĂM PĂRERILE PRECONCEPUTE LEGATE DE CLOUDUL HIBRID? De la sceptici la fanatici, există numeroase păreri greșite despre Cloudul hibrid. Adoptarea unui model hibrid nu trebuie făcută cu ochii închiși, afirmă Judith Hurwitz, coautor al cărții „Hybrid Cloud for Dummies” (R7). Părerile preconcepute de care trebuie să ne ferim sunt: Nu orice obiectiv de business poate fi migrat în Cloud – migrarea nu înseamnă

1 2 3 4 5

neapărat şi rezolvarea tuturor problemelor funcționale sau de eficiență. Nu toate structurile publice sunt periculoase pentru organizație – să ne gândim numai la beneficiile folosirii unei platforme de dezvoltare bazată pe Cloud, la

economiile legate de achizițiile hardware şi mentenanța centrelor de date. Nu toate aplicațiile vitale trebuie mutate din datacenter în Cloud – orice aplicație dezvoltată şi perfecționată în timp, care corespunde cerințelor interne poate şi tre-

buie să rămână pe serverele locale. Siguranța rețelelor publice nu depinde numai de renumele companiei care le operează – cei care folosesc doar structurile publice se pot lovi de probleme care nu

depind în totalitate de furnizor. Cloudul privat nu este o altă denumire pentru propriul datacenter – structurile private de Cloud se bazează pe aceleași tehnologii ca şi cele publice, ceea ce le

delimitează total de mediile clasice de calcul bazate pe servere locale.

14


Catalog Cloud Computing

16 EXISTĂ O REȚETĂ MIRACULOASĂ PENTRU TRANSFORMARE PRIN CLOUD HIBRID? Reacțiile pieței arată foarte clar că, atunci când este vorba despre implementări de nivel enterprise, o soluție nu poate răspunde tuturor cerințelor reale. Ceea ce piața solicită este consistența asigurată de platforme Cloud echilibrate. Cerințele de business, condițiile de securitate, poziționarea geografică și regulamentele specifice unor anumite industrii solicită un mix între soluțiile publice și private de Cloud, în care procentele de partajare între cele două modele diferă de la o situație la alta. Forrester a chestionat peste 1000 de decidenți din SUA și Europa cu privire la adopția soluțiilor hibride de Cloud. Rezultatele studiului arată că în următoarele 12 luni 38% dintre respondenți intenționează să implementeze soluții de Cloud privat, 32% investesc în Cloud public, iar 59% sunt deciși să adopte un model hibrid. Există multe rețete și metodologii de migrare, care se bazează în esență pe aceleași etape, dar cu diferite specificități. Iată un exemplu în care sunt considerate câteva dintre componentele cheie al unui proiect de transformare bazat pe adopția Cloudului hibrid: Separarea aplicațiilor tradiționale în servicii – aplicațiile constituie calea prin care

1

utilizatorii se conectează și folosesc datele. Spre deosebire de soluțiile software mai

vechi, bazate pe licențe individuale, aplicațiile Web și cele mobile dezvoltate azi sunt flexibile și bazate pe blocuri de coduri ce pot fi combinate și recombinate în diferite moduri. Aplicațiile actuale sunt astfel concepute încât să poată fi cu ușurință separate în diferite componente ce reprezintă funcționalități cheie. Asta reduce în mod spectaculos timpul de dezvoltare și implementare, costurile și riscurile asociate. În plus, aplicațiile dezvoltate pentru Cloud pot oferi funcționalități care nu se pot regăsi decât în structurile private ale unei companii. Extinderea modelului de securitate pentru acoperirea dinamicii aplicațiilor –

2

Asta se face prin trecerea de la modelul actual la unul mai simplu, bazat pe nivele de

securitate ce adresează întreaga arhitectură a sistemului, de la core către periferii. Asta presupune nevoia de criptare sau alte instrumente precum Public Key Infrastructure, ce asigură siguranța tranzacționării datelor între mașini din cadrul aceluiași sistem, sau între sisteme diferite. Accesarea informațiilor pe Web presupune seturi bine-definite de protocoale, relativ simplu de securizat. Construirea de servicii marketabile – Trebuie plecat de la caracteristicile care fac

3

diferența în business. Codurile pe care au fost construite aplicațiile vechi pot fi dis-

locate din structura monolitică a acestora și puse la treabă pentru ca serviciile să poată să adauge valoare. Definirea unui plan de administrare a stocării – marea problemă a sistemelor de

4

astăzi este rigiditatea soluțiilor de stocare a datelor, fără posibilități de replicare, care

afectează calitatea și consistența informației. Un plan coerent de management al stocării va reduce problemele generate de latența datelor, dar și costurile asociate.

15


Catalog Cloud Computing

5

IT-ul creează valoare, nu mai este un centru de cost - Cloudul hibrid reprezintă în esență chiar paradigma schimbării în IT, nu numai din perspectiva modului în

care se alocă și se consumă resursele, ci chiar din perspectiva schimbării modelului de business. Prin diminuarea drastică a costurilor de achiziție și mentenanță, valoarea bunurilor IT tradiționale este transferată către serviciile oferite. Utilizatorii plătind doar pentru ceea ce folosesc, accentul se va pune tot mai mult pe creșterea profitabilității serviciilor, iar structurile de IT au posibilitatea de a se transforma din centre de cost în structuri generatoare de profit.

17 CE TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM PENTRU BUNA GESTIONARE A UNUI SISTEM HIBRID? Până de curând, o implementare de Cloud hibrid se rezuma la mixarea unor servicii de Cloud public și privat, precum OpenStack și Amazon Web Services. «Astăzi termenul „hibrid” e asociat în mod tipic cu „tradițional”, sistemele hibride fiind formate din una sau mai multe structuri de Cloud public, o structură de Cloud privat interfațată cu una sau mai multe structuri de Cloud public, sau orice combinație între acestea…» opinează David Linthicum, unul dintre cei mai importanți vizionari ai Cloudului, care recomandă următoarele 5 elemente cheie în managementul unui Cloud hibrid (R8): Înțelegeți ce trebuie administrat – Deși se pare că acest lucru este cel mai important,

1

mulți dintre cei care definesc o strategie de Cloud hibrid nu reușesc să înțeleagă profilul

workloadurilor pe care le vor rula în Cloudul public și în cel privat. Trebuie să înțelegeți ce fac aplicațiile, inclusiv modul în care interacționează cu utilizatorul final, cum sunt administrate datele, care sunt caracteristicile rețelei, paternurile de securitate, performanțele, etc. Elementele esențiale care trebuie înțelese despre workloaduri sunt următoarele: Cine este responsabil la nivelul organizației? Pe cine trebuie să contactați când lucrurile o iau razna? Cum afectează procesul de business? Cum acționează? Unele rulează continuu, altele pot apărea la aceeași oră, în fiecare zi. Unde rulează? În Cloudul public, în cel privat sau în ambele părți? Cum s-au luat deciziile de rulare într-un anumit mediu sau în altul? Când trebuie reevaluate aceste decizii? Înțelegeți securitatea și guvernanța – astăzi securitatea și guvernanța sunt

2

cerințe obligatorii, nu ordine primite de la șefi sau rugăminți de la utilizatori… Asta

înseamnă că trebuie să administrați securitatea în mod proactiv, pentru a face lucrurile să funcționeze. Esențial pentru managementul unui Cloud hibrid este cum reușiți să rezolvați câteva probleme: Securitatea și performanța – dacă cerințele workloadurilor sunt ca informația să fie criptată „at-rest” (pe sistemele de stocare din Cloudul privat sau public), sau „in-flight” (în timpul transmiterii prin rețea).

16


Catalog Cloud Computing Managementul politicilor - guvernanța cere ca politicile să fie scrise și adoptate, or adopția necesită înțelegerea de către cei ce administrează Cloudul hibrid.

3

Construiți un singur „panou de sticlă” – cei ce administrează un sistem de Cloud hibrid au de gestionat o mare complexitate de lucruri, pentru că modelele de Cloud

public și privat vin cu resursele și interfețele lor API native, dar și cu administrarea diferențiată a stocării, rețelei, provizionării și securității. Există instrumente de administrare a serviciilor de Cloud ce folosesc o singură interfață, pentru a traduce ce înseamnă ceva pentru un model de Cloud și pentru altul. Înțelegeți SLA-ul (Service Level Agreement) – SLA-ul este un contract prin care

4

se specifică nivelul de implicare - al managerului de Cloud hibrid, al furnizorului de

servicii Cloud și al beneficiarului - în asigurarea unui nivel specific de servicii. Nerespectarea atrage penalități. La nivel înalt, ceea ce e definit în SLA trebuie definit și în nivelele de management, de asemenea. Nu este vorba doar despre asigurarea unor servicii de bază pentru utilizatorul final, ci și despre asigurarea acelui nivel de performanță care îndeplinește cerințele specifice. Când este vorba despre un Cloud hibrid, SLA-ul nu este un instrument legal, ci o modalitate de a defini cerințele de business și cele ale utilizatorilor. Înțelegeți instrumentele – rularea eficientă a unui Cloud hibrid implică utilizarea

5

unui mare număr de instrumente, interfețe API, resurse de administrare, platforme

de administrare a performanței, etc. Eficiența administrării unui Cloud hibrid depinde de randamentul utilizării fiecăruia dintre aceste instrumente. De exemplu, dacă una dintre cerințe este criptarea tuturor datelor pe unitățile de stocare sau prin elementele de rețea, și dacă trebuie să administrați atât criptarea cât și performanța, atunci trebuie să căutați un instrument care să asigure ambele tipuri de soluții.

18 PUBLIC SAU PRIVAT? DE UNDE NE APUCĂM DE IMPLEMENTAREA UNUI HIBRID? Orice strategie de migrare la un Cloud hibrid nu poate începe decât dintr-un singur punct: existența unui Cloud public sau privat. Studiile arată că deși marea majoritate a companiilor sunt convinse că trebuie să adopte un Cloud hibrid, sub 20% dintre acestea sunt și pregătite pentru acest pas prin elaborarea unei strategii de adopție și sub 7% au deja o astfel de strategie. Cea mai mare majoritate a situațiilor se bazează pe existența unui centru de date privat, care apelează la servicii publice de Cloud atunci când e nevoie. Alegerea corectă a punctului de începere poate asigura succesul întregului proces de migrare. Obiectivul primar trebuie să fie acela de minimizare a schimbării prin alternarea numai a ceea ce este necesar într-o infrastructură. Dacă aveți aplicații care rulează deja în Cloud, este absolut sigur că trebuie să începeți strategia de migrare de la nivelul centrului de date. Chiar dacă sunteți pregătiți să rescrieți sau să re-dezvoltați aplicațiile existente, trebuie să alegeți serviciile publice de Cloud care sunt perfect compatibile cu modul în care rulează aplicațiile curente.

17


Catalog Cloud Computing

Când anumite componente ale aplicațiilor sunt permanent rezidente într-un Cloud public e bine să alegeți un punct de pornire ce pornește dinspre Cloud. Conectarea secțiunii de Cloud cu restul aplicațiilor de business necesită integrare totală între toate granițele infrastructurii de Cloud, iar furnizorii de Cloud public se diferențiază prin suport și preț pentru aceste tipuri de conexiuni. Prin crearea unei liste de opțiuni care se bazează pe ofertele furnizorilor de Cloud public, puteți obține cea mai bună potrivire între alternativele de integrare pe care le aveți la dispoziție și puteți alege cea mai bună ofertă din punct de vedere al performanțelor și costurilor. Companiile care realizează testări de validare a strategiei de adopție a Cloudului hibrid trebuie să aibă încredere în proiectul conturat și să dea o pondere mai mare caracteristicilor optime ale Cloudului public pentru care optează. Fără o planificare minuțioasă, există riscuri reale ca migrarea să fie o nereușită și companiile să se întoarcă la folosirea aplicațiilor on-premises.

19 CUM POTRIVIM PIESELE ÎN PUZZLE-UL DINTRE PRIVAT ȘI PUBLIC? Companiile care încă ezită să facă pasul radical către migrarea în Cloud public pot găsi în soluțiile de Cloud hibrid cea mai bună combinație de control intern și beneficiile clasice ale Cloudului public. Cum avem la dispoziție o mare varietate de opțiuni publice și private, alegerea celei mai bune formule pentru Cloudul hibrid poate fi o adevărată provocare. Cele mai importante funcții pe care trebuie să le îndeplinească orice sistem bazat pe un model hibrid de Cloud sunt: Interoperabilitatea – menirea unui Cloud hibrid este aceea de a crea posibilitatea mutării workload-urilor de pe un Cloud privat către un Cloud public, atunci când este cazul – cum ar fi o întrerupere în infrastructura de Cloud privat, o cerere de procesare peste posibilitățile interne de calcul sau procesul de testare a unei aplicații software. Platformele folosite în sistemele private și publice de Cloud trebuie să fie interoperabile pentru a asigura mutarea fără fricțiuni a workload-urilor între cele două tipuri de platforme Cloud. Interoperabilitatea este asigurată prin rularea fie pe aceleași platforme Cloud, fie pe platforme cu o interfață partajată de tip API (Application Programming Interface). De exemplu OpenStack este un mediu de lucru open source disponibil pentru Cloudul privat. Un mare număr de vendori de Cloud public, precum Rackspace, IBM sau Hewlett-Packard folosesc OpenStack. Pe de altă parte, Eucalyptus este un nivel API compatibil cu platforma proprietară Amazon Web Services. Securitatea - Cel mai adesea pomenită ca o principalul motiv de îngrijorare la adopția unui serviciu public de Cloud. Cel mai frecvent extinderea serviciilor IT pentru a suporta un Cloud hibrid se face prin considerarea extinderii unei rețele virtuale private (VPN) în Cloud, ceea ce va permite sistemelor să comunice prin canale criptate între diferitele structuri de Cloud. Consolidarea controlului identității și accesului (Identity and Access Management –IAM) între structurile de Cloud public și privat se face prin asigurarea

18


Catalog Cloud Computing

unui singur set de control al accesului și prin politici care să diminueze riscurile asociate cu discrepanțele intre diferitele structuri din Cloud. Interoperabilitatea este un spectru și un API comun pentru anumite funcții, precum managementul instanțelor, dar nu garantează un API comun pentru alte funcții, precum cele de securitate. Managementul Cloudului – un sistem unificat de management poate controla operațiunile de rutină ce acționează la nivelul unui Cloud hibrid. În mod ideal, un sistem de management trebuie să ofere o vedere consolidată asupra resurselor publice și private de calcul și stocare, ca și asupra unui sistem consolidat de facturare. Alertele de management trebuie să ia în considerare resursele folosite în ambele structuri de Cloud public și privat. Dacă un departament stabilește o limită pentru resursele Cloud, managerul trebuie să fie pregătit să recepționeze alerte atunci când cheltuielile combinate pentru ambele structuri de Cloud se apropie de limite. Managementul datelor – conceptul de High-performance computing (HPC) ne învață că datele trebuie ținute aproape de echipamentele de calcul. Asta reduce timpii de transfer al datelor din unitățile de stocare către servere și scade riscurile unor conflicte la nivelul central de stocare a datelor. Un principiu similar se aplică și în cazul arhitecturilor de Cloud hibrid. Datele trebuie stocate în Cloud, unde se desfășoară majoritatea operațiunilor de procesare. Comutarea procesării între structurile Cloud e relativ simplă. Copierea unui script de configurație între Clouduri e banală, iar copierea imaginii unei mașini nu are nici un rost. Dar copierea unor mari volume de date între Clouduri poate să fie mare consumatoare de timp și în funcție de modelul de preț practicat de furnizorul de Cloud public, chiar costisitoare. Realizarea de ghiduri pentru managementul datelor este esențială pentru a ajuta dezvoltatorii și administratorii de aplicații să evite workloadurile neașteptate sau întârzierile mai lungi, atunci când se negociază taskurile între cele două structuri de Cloud. Service-level agreements (SLA) – ambele modele de Cloud trebuie să beneficieze de contracte SLA care să definească disponibilitatea serviciilor de calcul și stocare, durabilitatea datelor, guvernanța, precum și sistemul de tarifare. Diferitele implementări pot fi afectate de întreruperi în ambele sisteme Cloud. Proprietarii de date ce utilizează aplicații ce rulează doar în Cloud privat trebuie să se asigure de cele mai ridicate nivele de disponibilitate și de compensarea întreruperilor în furnizarea de servicii și a pierderilor. La preluarea procesării de către Cloudul privat, întreaga responsabilitate revine furnizorilor, care trebuie să își asigure clienții că toate punctele critice legate de utilizarea Cloudului public sunt prevăzute în SLA și respectate ca atare.

20 CUM ALEGEM CEL MAI POTRIVIT FURNIZOR DE SERVICII HIBRIDE? Principalele avantaje asigurate de un model hibrid sunt legate de posibilitatea de a beneficia de utilizarea optimă a resurselor, abilitatea de a comuta între cele două structuri de Cloud, precum și de a utiliza soluții de top precum: integrare Cloud, management în Cloud, securitate în Cloud, automatizare, networking și consultanță.

19


Catalog Cloud Computing

Decizia de a selecta un furnizor de soluții Cloud hibrid este crucială pentru orice business și presupune o clară înțelegere a modului de utilizare a resurselor. În același timp, migrarea la un mediu hibrid enterprise necesită o nouă modalitate de a percepe transformarea digitală la nivelul întregii organizații. Și asta ține în primul rând de încrederea în Cloud. Pentru orice divizie de IT este nevoie în primul rând ca strategia de adopție a Cloudului hibrid să fie bine orchestrată, pentru a asigura mai buna colaborare și comunicare între echipele de specialiști. Guvernarea unei migrări de succes la un Cloud hibrid este condiționată de schimbarea de percepție și încrederea pe care o companie le investește în elaborarea unei strategii. Echipele de dezvoltatori au nevoie de acces la instrumentele oferite de Cloudul public pentru eficientizarea metodologiei de deployment, implementare și adopție a aplicațiilor dezvoltate pentru medii hibride, beneficiind în același timp de securitatea și controlul oferite de centrele de date private. Cu resursele de elasticitate oferite de Cloudul public, organizația IT poate extinde rapid, simplu și cu costuri mult mai reduse puterea conferită de resursele din centrele de date, în timp real, în funcție de cerințele de business. Iată principalele întrebări pe care trebuie să le adresați furnizorilor de servicii Cloud la adopția unui model hibrid : Management – ce instrumente și ce aplicații de management sunt disponibile pentru a controla datele, aplicațiile și procesele prin acces la distanță de pe desktopurile utilizatorilor finali; Cum pot fi acestea integrate cu sistemele de management existente? Securitate – cum se asigură conformitatea pentru standarde precum PCI-DSS sau GAAP și cum afectează acestea standardul de securitate a informației ISO27002 ce guvernează centrele de date ale companiilor? Redundanța și portabilitatea – poate furnizorul de servicii hibride să ofere o redundanță credibilă ce elimină punctele singulare de cădere precum conectivitățile de rețea? Ce interfețe open API sunt disponibile? Întârzieri – deși transferul datelor poate fi cu ușurință controlat, aplicațiile pot fi sensibile la orice fel de întârzieri. Nu fiți siguri că veți putea rula aplicații sensibile la întârzieri într-un mediu de Cloud hibrid. Va trebui să faceți asta pe aceeași platformă. Cum sunt definite contractele de servicii (SLA)? – disponibilitatea generală și întârzierile sunt factorii tipici, dar un contract de furnizări de servicii pentru aplicațiile critice de business este mult mai important. Ce tip de compensare este oferită pentru neasigurarea acestor baremuri oficiale? Prețuri – principiul de bază al oricărui serviciu Cloud este „plătesc pentru cât folosesc”. Dar modul în care se calculează utilizarea, fie că este vorba despre o subscripție lunară cu valoare fixă, modul în care contractul SLA definește suportul sau modul de evaluare a costului total de proprietate TCO trebuie evaluate cu mare atenție, urmărite continuu și comparate cu valoarea de business care se obține pentru a asigura balanța de eficiență financiară.

20


Catalog Cloud Computing

21 CARE SUNT RISCURILE ASOCIATE UNUI MODEL HIBRID? Trebuie precizat că modelul de Cloud hibrid prezintă și riscuri, deoarece aplicațiile bazate pe Cloud preiau controlul din mâinile managerului IT. Gestionarea riscului a devenit o parte critică a rolului său. Cele mai semnificative pierderi de control se referă la timpul necesar efectuării unor modificări la aplicațiile existente. Modificările simple la o singură aplicație de business ar putea avea un efect de domino în perturbarea proceselor de business critice ale companiei. Cu atât mai mult când aplicațiile au integrări complexe între ele. Schimbările de software dintr-o firmă – fie ele în Cloud sau nu – au loc într-un ritm fără precedent și necesită echipe IT care să lucreze continuu pentru a asigura calitatea integrării aplicației, atât în Cloud, cât și local, adică în mediul de Cloud hibrid. Acest lucru nu mai poate fi rezolvat prin procedee de testare manuală pentru că nu există nici timp suficient și nici suficienți oameni pentru schimbarea numeroaselor aplicații în ritmul actual de afaceri. Așadar abordările manuale pentru asigurarea funcționalității aplicațiilor nu mai funcționează. Automatizarea devine astfel un instrument esențial. Automatizarea gestionării riscurilor privind testarea proceselor de business este critică pentru administrarea eficientă a unui mediu de lucru în Cloud hibrid. Printre beneficiile automatizării menționăm: riscul tehnologic redus pentru aplicațiile în Cloud, costul redus de implementare, integrarea cu succes a aplicațiilor în Cloud și validarea fiecărui proces critic de afaceri pentru a ne asigura că schimbările tehnologice nu perturbă businessul sau clienții. În plus, un software automatizat pentru validarea procesului de business poate asigura 24/7/365 acoperirea într-un mediu complex de Cloud hibrid. Fie că vă mutați business-ul în întregime sau parțial în Cloud, automatizarea ajută afacerile să accelereze proiectele în Cloud și să reducă riscul tehnologic.

22 CE NU NE ÎNVAȚĂ NIMENI LA ADOPȚIA UNUI CLOUD HIBRID? Există o serie de trucuri și șiretlicuri pe care nu ni le dezvăluie nimeni într-un proiect de migrare în Cloud. Acestea se „fură” din experiența altora sau se învață, cu riscurile asociate pentru orice eșec… Iată o serie de sfaturi practice deosebit de valoroase, puse la dispoziție special pentru Catalogul nostru de domnul Gabriel Marin, fondatorul și directorul executiv al companiei Omnilogic: Nu începeți discuția despre Cloud cu IT Manager-ul dvs. - În procesul ire-

1

versibil de conversie a modelului spre Cloud / Cloud hibrid el este primul inte-

resat ca acest concept să NU existe, iar motivul este destul de simplu de înțeles. Își pierde bugetul, își pierde oamenii, își pierde relevanța în companie și, în cazul unei migrări complete spre Cloud, însoțită de ousourcing-ul sau outtasking-ul IT intern, își va pierde chiar și jobul...

21


Catalog Cloud Computing

2

Nu contează cât de bine vă gestionați propriul centru de date - Modelele de cost, accesul la persoane și resurse solicită platforme stabile în Cloud. Mai mult de atât,

diferența dintre ceea ce se poate face și ceea ce îți oferă furnizorii de servicii în Cloud va fi din ce în ce mai mare în timp. Imaginați-vă câte beneficii ar avea afacerea dvs. dacã nu ar mai trebui să vă administrați singuri infrastructura de rețea și v-ați concentra în întregime pe procesul de business, pe datele și analiza afacerii proprii. Probabil că nu veți renunța curând la propriul centru de date, însă Cloudul hibrid oferă mijloace de administrare a infrastructurii, de care în timp veți scăpa. Cloudul hibrid înseamnă mai mulți furnizori - Cloudul hibrid înseamnă extin-

3

derea infrastructurii dvs. curente, fiind mai mult o abordare duală: furnizor - centru

de date. A avea mai mulți furnizori nu înseamnă neapărat să puneți „toate ouăle într-un singur coș”, ci reprezintă o atitudine pragmatică de găsire a soluțiilor potrivite și a furnizorilor optimi pentru sarcinile de lucru specifice. Ciclurile de viață ale aplicațiilor impun Cloudul hibrid - Totul depinde astăzi

4

de ciclul de viață al aplicațiilor de business folosite, noi sau vechi. Dacã efectuați

un upgrade, o înlocuire sau o implementare de aplicații sau servicii, sunt șanse mai mari să găsiți o soluție viabila în Cloud. Dacă însă ați finalizat de curând o schimbare de arhitectură completă, atunci costurile nerecuperabile vă vor ține ancorați în propriul centru de date și este puțin probabil să vă mutați afacerea în Cloud în următorii 5 ani. Vestea bună este că mulți furnizori încep să ofere versiuni SaaS (Software-as-a-service) pentru aplicațiile RM, ERP, HR, etc. Identitatea este esențială în Cloudul hibrid - Exista deja furnizori de Cloud hibrid

5

la care puteți apela, însă menținerea unei identități singulare în toate sistemele ar

trebui sa fie o prioritate pentru firma dvs. Daca vă doriți să experimentați cu succes Cloudul hibrid și să fiți capabili să vă gestionați accesul și controlul, trebuie să aveți un singur identificator. Capacitatea de a prelungi identitatea companiei în Cloud ar trebui sa fie o parte esențială în procesul de selecție a furnizorului de Cloud. Cloudul hibrid este numai de tranziție - Așa cum ciclurile de viață ale aplicațiilor

6

se succed, așa și serviciile IT se vor revizui sau reîmprospăta. Cu timpul, multe din

sistemele dvs. vor fi viabile în Cloud. Viteza de inovație în Cloudul public va recupera din deficitul de performanță sau lipsa de funcții și va rezolva lacunele de securitate. Structurile enterprise fiind mari și complexe susțin, în general, procese importante de business. Apreciem că vor apărea în curând diferiți furnizori care vor oferi aplicații bazate integral pe modelul SaaS. Serviciile gestionate joacă un rol important - Cloudul a facilitat o creștere mare în

7

oferta de managed services (servicii gestionate). Integratorii de soluții pot oferi acum

servicii găzduite (hosted services) și servicii gestionate fără cheltuieli masive de capital. Trecerea la un serviciu gestionat se va materializa cel mai probabil printr-un model de Cloud hibrid. Vă veți extinde rețeaua, datele și identitatea apelând la un furnizor de servicii gestionate. Poate că nu e o definiție ca în manual, dar asta înseamnă Cloudul hibrid.

22


Catalog Cloud Computing

8

Veți întâlni multe versiuni ale dvs. în Cloud - Foarte probabil că veți folosi mai multe servicii și abonamente pe aceleași platforme publice de Cloud. S-ar putea să

aveți un mediu corporate propriu care furnizează servicii DR (Disaster Recovery), dar și o altă instanță pe care furnizorul dvs. de servicii gestionate livrează ERP. La un moment dat, veți lua în calcul consolidarea acestor subscripții și veți prelua controlul propriului destin. Mulțumiri încă o dată Omnilogic și domnului Gabriel Marin, pentru aceste sfaturi care vin de la o organizație cu o mare experiență în implementarea de proiecte Cloud.

23 CUM SE ÎMPACĂ CENTRELE DE DATE CU MODELUL HIBRID? Acum zece ani viziunea despre centrele de date se rezuma la consolidarea infrastructurii într-o singură locație, cu o puternică poziție de backup ce consta într-un număr mic de servere puternice și scalabile ce deserveau o largă plajă de aplicații. Astăzi organizațiile sunt obligate să își revizuiască obiectivele de optimizare și să se alinieze cât mai rapid la schimbarea rapidă a strategiilor de business. Echipele IT trebuie să asigure același control și predictibilitatea sistemelor tradiționale, în timp ce trebuie să se adapteze la noile cerințe impuse de tehnologiile mobile și big data, precum și la aplicațiile Cloud native. De cele mai multe ori, în vâltoarea transformării digitale, directorii IT sunt nevoiți să găsească soluții optime de maximalizare a agilității și minimalizare a complexității între medii disparate de Cloud public și privat și să construiască un sistem de Cloud hibrid centralizat și optimizat. Dar nu trebuie trecut cu vederea că remodelarea unui centru de date necesită atât componente software, cât și hardware. Merită sistemele vechi să fie actualizate? Platformele moștenite din câteva verticale industriale, precum sectorul bancar și asigurările, rezistă datorită costurilor și riscurilor legate de înlocuirea lor. Proiectele de înlocuire se pot solda cu eșecuri, ceea ce atrage pierderi de bani și diminuarea încrederii în competențele echipelor de IT. Costurile și timpul necesare pentru perioada de testare și reinstruire a utilizatorilor trebuie avute în calcul din start. Un recent studiu realizat de Temenos în industria bancară arată că 14% din cheltuielile unei unități bancare sunt legate de IT, în comparație cu o medie de 7% evaluată la nivelul mai multor industrii. Cauzele acestor diferențe pot fi asociate unor factori multipli, incluzând redundanța și împachetarea aplicațiilor. Și asta se poate rezolva prin îmbinarea vechiului cu noul în adoptarea unor instrumente ce pot rula pe diferite sisteme de operare sau prin adoptarea unor medii virtuale de rulare a aplicațiilor. Dar și adoptarea unor soluții de compromis poate să atragă neplăceri legate de continua însilozare a informațiilor, creșterea consumului de comunicații în bandă largă, slăbiciuni de securizare a aplicațiilor sau o administrare inadecvată. Nu sunt mulți specialiști tineri care ar vrea să se întoarcă astăzi la programarea în Cobol sau la Windows NT4. Și iată că vine

23


Catalog Cloud Computing

un moment în care până și băncile sunt nevoite să își re-evalueze sistemele vechi și să investească în remodelarea centrelor lor de date. Căci toate liniile de business sunt astăzi guvernate de date. Informația a devenit „combustibilul” transformării și al evoluției. Ce se poate învăța din experiența clienților? Instrumentele și dashboard-urile de vizualizare a datelor precum Oracle BI Cloud Service, IBM Watson Analytics, SAP Lumira sau Microsoft SSRS (SQL Server Reporting Services) în Azure pot identifica paternuri și sugera decizii pe baza depozitelor de date pe care companiile le au deja la dispoziție. Practic, asta înseamnă o revalorificare a datelor existente ce poate asigura o creștere consistentă a performanței și îmbunătățirea relațiilor cu clienții. Cea mai comună strategie de modernizare a centrelor de date existente este adoptarea de mașini virtuale la nivelul tuturor serverelor pentru a asigura tranziția între resursele fizice de calcul private și serviciile publice de Cloud. Echipelor de IT le revine acum sarcina de a monitoriza și administra provocările legate de schimbările determinate de virtualizarea infrastructurii. În mod normal, acestea implică consolidarea, automatizarea, orchestrarea și migrarea. Managementul companiilor trebuie să fie dispus să aloce suficiente resurse pentru tot acest proces de tranziție. Mulți integratori de sistem oferă deja soluții de suport pentru migrarea la medii virtuale ce constau în evaluare, proiectare, construire, testare și implementare. Ce pași trebuie să facem? Cea mai frecventă întrebare este „Cum putem folosi Cloud-ul?” Fiecare echipă managerială trebuie să își formuleze propriile strategii, pe baza cerințelor primite de la echipele IT, liniile de business și diferitele grupuri de utilizatori. Implicarea liniilor de business e importantă deoarece din ce în ce mai multe proiecte sunt inițiate de către ei și atașate cumva echipelor de IT. Orice strategie de migrare a datelor în Cloud trebuie să asigure transformarea deciziilor de business, să îmbunătățească relațiile cu clienții și să asigure noi oportunități de venituri, conforme cu politicile companiilor de guvernanță, risc și compatibilitate. Orice strategie de remodelare a unui centru de date trebuie să asigure echipei de IT toate instrumentele de monitorizare, analiză și automatizare a operațiilor de IT la un nivel în care să poată suporta analiza datelor pentru întreg setul de aplicații. E recomandabil ca la fiecare proiect de migrare să se aibă în vedere cel puțin un model de referință, pentru asigurarea consistenței și comprehensivității. Există deja o serie întreagă de modele de referință asigurate pentru diferite verticale industriale de furnizorii de platforme Cloud precum VMware, Microsoft sau Amazon și membrii ai alianței OpenStack precum Red Hat, IBM și HP Enterprise. Dar tehnologia este doar primul pas. Cele mai importante drivere pentru obținerea valorii din Cloud sunt procesele și oamenii… Companiile au nevoie de servicii Cloud

24


Catalog Cloud Computing

administrate pentru transformarea vechilor procese operaționale. Cloudul hibrid oferă ce e mai bun în ambele lumi, optimizând centrele de date on-premise existente, cu posibilitatea de a migra la Cloudul public atunci când scenariile de business o necesită.

24 CE PRESUPUNE BACKUP-UL ÎNTR-UN CLOUD HIBRID? Multe organizații beneficiază de soluții specifice pentru backup, fie că au sisteme on-premises, în Cloud sau multi-cloud. Dar ele nu știu care este potențialul oferit de sistemele de Cloud hibrid. O soluție hibridă de backup este o combinație între dispozitive NAS on-premises ce acționează ca targeturi locale de backup și au suficient spațiu să găzduiască o serie de backup-uri integrale care execută sincronizarea datelor către un serviciu extern din Cloud. Cei care vor să își restaureze rapid datele dintr-un backup recent pot găsi încă datele disponibile onsite în dispozitivul NAS. (R9) Soluțiile hibride de backup promit să rezolve problemele de scalabilitate a sistemelor onsite, precum și problemele de latență a soluțiilor de backup bazate doar pe Cloud. Iată câteva dintre avantajele oferite de soluțiile hibride de backup: O mai bună continuitate de business – soluțiile hibride de backup vin cu un timp minim de downtime. Ele sunt capabile să asigure oricând accesul la date și asigură o excelentă acoperire pentru continuitatea în business. Un backup local ajută cu recuperarea rapidă a datelor, chiar dacă Internetul e căzut. În situațiile rare dar perfect posibile de dezastru natural, precum o inundație, un uragan sau un incendiu, datele sunt recuperate din facilități off-site asigurate în Cloud de furnizori terți. Garantează costuri scăzute – un Cloud privat poate fi o bună soluție de backup, dar implică investiții destul de mari în hardware, dezvoltare, implementare și cheltuieli adiționale pentru mentenanță, monitorizare și actualizări. O soluție hibridă de backup este o alternativă mai bună la orice sistem costisitor prin: Servicii lunare cu costuri reduse; Acces la expertiza unor furnizori terți; Nu necesită o echipă internă pentru management; Elimină momentele de standby; Reduce cheltuielile hardware și costurile de implementare; Reduce costurile de monitorizare, înregistrarea licențelor server și cheltuielile de găzduire. Elimină problemele de compatibilitate – pe lângă siguranța și securitatea datelor, sistemele de backup trebuie să îndeplinească o serie de cerințe de compatibilitate specifice industriei precum HIPAA, FINRA, Sarbanes-Oxley sau PCI. Apelând la soluțiile oferite de furnizorii de backup în Cloud hibrid, companiile nu trebuie să se îngrijoreze de compatibilitatea serviciilor oferite, care sunt asigurate pentru toate regulamentele și standardele din industrie.

25


Catalog Cloud Computing

Asigură securitate, redundanță și flexibilitate îmbunătățite – cu soluțiile de backup în Cloud companiile nu pot beneficia de restaurări rapide de pe o copie locală, care este perfect posibilă pentru o soluție de backup on-site. Pe de altă parte, salvarea repetată a datelor doar în sisteme on-premise expune datele la riscul de degradare în cazul unor dezastre naturale sau al oricărui incident nepredictibil. Cu soluțiile hibride de backup nu mai există astfel de probleme. Salvările on-site sunt replicate off-site pentru a obține o mai bună securitate și redundanță. În plus, majoritatea furnizorilor de backup hibrid oferă o serie de caracteristici importante: Criptare la standarde de codificare militare; Identificarea utilizatorilor și echipamente bazate pe roluri; Verificarea automată a calității și acurateței mediilor de stocare și procesului de înregistrare; Teste de audit pentru restaurări și backup; Backup-ul Disk-to-Disk și retragerea datelor.

25 CUM ALEGEM FURNIZORUL DE BACKUP PENTRU UN MODEL HIBRID? Alegerea celui mai bun furnizor de servicii ce adresează toate aceste cerințe este dificilă și necesită multă precauție. Iată o scurtă listă de întrebări pe care trebuie să le adresați unui furnizor de servicii de backup pentru a putea lua cea mai bunã decizie: De ce trebuie să optați pentru serviciile acestuia? Cine va fi punctul de contact pentru interacțiunile de fiecare zi legate de monitorizarea și suportul pentru backup? Unde sunt localizate centrele lor de date? Care este perioada de rezolvare a unei solicitări de tipul Turn-Around-Time (TAT), atunci când e nevoie să retragem o copie off-site? Cât de puternice sunt criptarea și sistemul de securitate? Cine sunt cei mai importanți clienți ai lor din industrie sau cu cerințe pentru servicii similare? Cât costă instalarea și activarea și ce servicii vor fi incluse în costurile totale? Costurile sunt per-server sau per-user? Cum se taxează restaurarea datelor din Cloud? Se poate asigura o perioadă gratuită de probă? Cum poate fi integrat sistemul hibrid de Cloud cu arhitectura existentă? Ce instrumente de management sunt folosite? Se garantează o anumită viteză pentru backup și recovery? Ce elemente unice oferă în raport cu serviciile altor furnizori de servicii similare? Care sunt elementele cheie incluse în SLA? Cum poate fi rezolvată o plângere? Care sunt etapele necesare?

26


Catalog Cloud Computing

Cel mai potrivit sistem de backup pe Cloud hibrid trebuie să asigure o protecție a datelor de nivel enterprise, fără costuri financiare de menținere a unei infrastructuri complexe și problemele administrative asociate.

REFERINȚE R1 – Joe Weinman – „Hybrid clouds: the best of both worlds”, Microsoft Edition, 2014; R2 – Caroline Donnelli - „Global public cloud spend to soar by 25% this year says IDC”, Computerweekly.com, Februarie 2017; R3 – Gartner Press Release – „Gartner Says Worldwide Public Cloud Services Market to Grow 18 Percent in 2017”, Gartner Press Room, Februarie 2017; R4 – Marketsandmarkets Press Release - „Hybrid Cloud Market by Solution (Cloud Management and Orchestration, Disaster Recovery, Security and Compliance, and Hybrid Hosting), by Service (Professional Services and Managed Services), by Service Model (IaaS, PaaS, and SaaS) - Global Forecast to 2021”, MarketsandMarkets 2016; R5 – The Economist Intelligence Unit (EIU) - „Mapping the Cloud Maturity Curve”, IBM, 2016; R6 – 451 Research – „Research Agenda, Q1 2017: Cloud Transformation”, 451 Research, 2017; R7 - Judith Hurwitz, Marcia Kaufman, Fern Halper, Daniel Kirsch - „Hybrid Cloud for Dummies”, Wiley & Sons, 2012; R8 – David Linthicum - „5 essentials managing hybrid cloud”, Techbeacon.com, Martie 2017; R9 – Rahul Dasgupta - „What is Hybrid Cloud Backup”, Cloudwards.net, Iulie 2015.

O publicație Nota copyright Copyright © 2017 Pear Media SRL-D și Marcom Expert SRL Toate drepturile sunt rezervate. Materialul original tipărit în acest număr aparține Pear Media SRL-D și Marcom Expert SRL

get to know!

şi

Adresa: ISSN 2393 – 3968 Bd. Dimitrie Cantemir nr. 12-14, ISSN-L 2393 – 3968 sc. D, et. 2, ap. 10, sector 4, București, 040243 Tel.: 021-3309282; Fax 021-3309285 http://www.agora.ro

http://cloudmania2013.wordpress.com/

27


Catalog Cloud Computing

Ce cred specialiștii despre Cloudul hibrid? Pentru a avea o perspectivă cât mai reală la nivelul comunității Cloud am adresat același set de întrebări unor experți internaționali, specialiști și manageri cu o mare experiență în industria Românească de IT. Mulțumim încă o datã celor care au avut amabilitatea să ne răspundă, realizând importanța proiectului nostru și contribuind prin părerile lor la conturarea unei imagini comprehensive, de o reală valoare, asupra importanței modelelor hibride în actuala și viitoarea economie digitală. Cele două întrebări adresate au fost: Q1: Care sunt principalele avantaje oferite de modelele hibride de Cloud în procesul de transformare al oricărei companii? Q2: Cum va influența adopția soluțiilor de Cloud hibrid dezvoltarea pieței IT în următorii 3 ani? Redăm răspunsurile în forma lor originală, cu mici tușe de editare, în succesiune alfabetică a numelui autorilor, începând cu cei internaționali.

Companiile care subestimează puterea unei economii digitale își asumă propriul viitor Bernd BECKER Entrepreneur & Cloud Computing Expert Scout2Cloud Consulting Services, Co-Founder and former President EuroCloud Europe Q1: „Astăzi companiile de orice mărime au nevoie să fie rapide și flexibile în adaptarea la cerințele clienților, în special (atunci) când activează pe piețe internaționale. Succesul, rapiditatea și eficientizarea proceselor au devenit cerințe esențiale pentru toate domeniile de business. Dar aceste cerințe nu pot fi atinse decât prin soluții moderne, bazate pe Cloud, pentru interacțiunea în timp real cu clienții și furnizorii, pentru întărirea tuturor proceselor relevante și optimizarea adopției de furnizori externi și parteneri. Toate acestea fac parte din amplul proces de transformare, ce permite combinarea resurselor IT interne și externe adaptate la dimensiunile businessului. Companiile mari pot beneficia

28


Catalog Cloud Computing

în mod extensiv de aceste abordări datorită dimensiunilor lor. În același timp, astăzi modelele hibride de Cloud permit chiar și companiilor mici și mijlocii aceleași beneficii operaționale pe care le au și companiile mari.” Q2: «Acele companii care subestimează puterea unei economii digitale din oricare motive, își asumă riscul propriului lor viitor. Nu mai este deloc timp pentru o politică de tipul „așteptăm și vedem (ce se întâmplă)”, căci transformarea bazată pe Cloud se întâmplă acum și la scară globală. Doar acele companii care în mod consecvent își transformă procesele de afaceri în mod corespunzător vor avea cele mai bune șanse să reziste, chiar și pe fondul creșterii competitivității la nivel mondial.»

Modelele hibride sunt aici și vor mai exista o vreme, deși va mai trece ceva timp până când toată lumea va migra 100% în Cloud Ron KEREN IBM Country Leader Romania & Republic of Moldova Q1: „Cloudul hibrid înseamnă mutarea workloadurilor către zonele în care rularea acestora este cea mai potrivită pentru business. Când migrarea e proiectată corect, costurile reduse de adopție ale unui sistem hibrid de Cloud pot să acopere destul de rapid investițiile upfront inițiale. Modelul hibrid de Cloud oferă o mai mare flexibilitate, scalabilitate și management centralizat, asigurând un nivel superior de Securitate pentru datele senzitive, în special pentru instanțele în care companiile sunt afectate de reguli specifice industriei sau norme financiare. Valoarea adițională de care se bucură organizațiile care au adoptat medii hibride este conferită de îmbunătățirea productivității, creșterea avantajelor competitive și accelerarea recuperării investiției. În actuala lume digitală, platformele hibride de Cloud au un rol din ce în ce mai important pentru procesul de transformare. În acest fel organizațiile pot folosi modelul de Cloud hibrid pentru atingerea obiectivelor de business și demararea rapidă a inițiativelor nextgeneration precum Internet of Things (IoT), advanced analytics și cognitive computing, pentru a alimenta creșterea, a facilita inovația, a pătrunde pe noi piețe și a adresa noi segmente de clienți.” Q2: „Cloudul hibrid a devenit segmentul cu cea mai rapidă creștere de pe piața tehnologiilor Cloud, iar companiile adoptă într-un ritm tot mai accelerat mediile hibride, mai repede decât orice altceva, mizând pe accelerarea transformării digitale. Modelele hibride sunt aici și vor mai exista o vreme, deși va mai trece ceva timp până când toată lumea va migra 100% în Cloud. Dar dacă privim la modul de abordare al oricărui nou

29


Catalog Cloud Computing

proiect enterprise, aproape întreaga perspectivă se bazează pe contrucția într-un mediu Cloud. Pe termen lung, orice este legat de datele structurate va fi considerat istorie, iar companiile vor trebui să aibă infrastructura IT gata pentru această schimbare radicală. Cum spuneam și mai înainte, Cloudul hibrid va favoriza demararea rapidă a inițiativelor de nouă generație – bazate pe cognitive computing sau folosirea sistemelor de învățare adaptive - pentru a obține cele mai bune perspective și cele mai bine argumentate decizii de business. În prezent suntem tot mai angajați într-un dialog constructiv cu clienții, care discută cu noi despre mutarea operațiunilor în Cloud pentru accelerarea inițiativelor de transformare a proceselor lor de afaceri.”

Transformarea digitală este o expresie la modă, ușor de folosit, dar dificil de implementat Ian MOYSE #1 Global Social Cloud Infuencer 2015 & 2016 (Onalytica) and Cloud Industry Commentator, www.ianmoyse.co.uk Q1: „În ultimii câțiva ani oferta de Cloud s-a transformat dintr-un facilitator al reducerii de costuri într-un favorizator al inovației și transformării în business. Cloudul oferă o plenitudine de modele (SaaS, PaaS, IaaS, Private Cloud & Public cloud) și nu este o surpriză că pentru orice dimensiune de business un model de Cloud hibrid a devenit un model de adopție comun. Transformarea digitală este o expresie foarte la modă acum, ușor de folosit dar dificil de implementat. Ea practic afectează nu numai tehnologiile, cât și procesele, oamenii, dar și sistemele emoționale de asemenea. Identificarea unei rețete universale, ideale pentru proiectarea transformării e ușoară, dar realizarea dorită nu este la îndemâna oricui. Folosirea unei abordări mixte între structuri on-network și de Cloud public și privat, precum și combinații de soluții SaaS, PaaS și IaaS ne oferă atât o călătorie mai plăcută și mai eficientă pentru afaceri, cât și o bună modalitate de reducere a riscurilor. În cazul în care o aplicație critică pentru procesul de afaceri se dovedește învechită dar nu puteți renunța la date, luați în considerare reținerea seturilor de coduri, dar mutați procesarea în Cloud pentru o mai mare reziliență, operațiuni mai ieftine și o putere mai mare de calcul. În cazul în care aplicația poate fi modificată, luați în considerare o nouă aplicație SaaS, mixați datele și adaptați-le la noua lume digitală, obținând o performanță mai mare, o mai bună reziliență, costuri reduse combinate cu diminuarea riscului.” Q2: „Mutațiile aduse de noul concept la modă au determinat o nouă abordare a Cloudului din perspectivă IT și au deschis noi oportunități de a utiliza platforme noi.

30


Catalog Cloud Computing

De asemenea, se așteaptă un nou val de inovații din partea vendorilor de tehnologie, pentru a omogeniza mediile hibride și a facilita clienților comutarea mult mai rapidă și mai facilă între diverse platforme și producători. Companiile au nevoie să se reinventeze și să devină mai agile și mai aliniate la noua dinamică a clienților, care așteaptă servicii mai rapide, de înaltă calitate, oricând, oriunde și de pe orice dispozitiv. Acesta este modul în care companiile trebuie să vadă sistemele hibride de Cloud și cum le pot ajuta acestea să servească cât mai bine clienții, nu o simplă schimbare a modului de folosire a tehnologiei de dragul tehnologiei… (În perioada următoare) ne putem aștepta la ample modificări în peisajul furnizorilor de tehnologie, o intensificare a achizițiilor și a fuziunilor și, probabil unele eșecuri în evoluția unor nume consacrate din industria IT, precum s-a văzut recent cu Avaya. Noua lume este centrată în primul rând pe conceptul de customer service; la asta se adaugă evoluția rapidă a tehnologiilor Cloud, Mobile, IOT, Big Data și a altor noi tendințe, dar și a modului în care acestea se integrează în procesul de business pentru o mai bună adresare a cerințelor clienților.”

Multe companii care nu erau sigure ce să adopte vor găsi în Cloudul hibrid o soluție de compromis Florin ILIA Președinte și Director General SIVECO Romania Q1: „Din ce în ce mai multe companii sunt atrase de Cloudul hibrid pe care îl privesc mai curând ca pe o țintă finală, decât ca pe un pas intermediar către migrarea completă a aplicațiilor într-un Cloud public. Acest lucru își găsește explicația în avantajele multiple pe care arhitecturile hibride le oferă, în comparație cu o alegere forțată între Cloudul public și cel privat: costuri totale mai mici, performanțe îmbunătățite, disponibilitate și capacitate sporită, experiență de utilizare mai bună și mai mare flexibilitate.” Q2: „Este foarte probabil ca o soluție hibridă să contribuie semnificativ la creșterea atractivității pentru adoptarea mai multor proiecte în Cloud. Companiile care au deja un Cloud privat și-ar putea migra o parte din aplicații într-un Cloud public, pentru a beneficia de avantajele acestuia. Multe companii care nu erau sigure ce soluție să adopte vor găsi în Cloudul hibrid o soluție de compromis între controlul și siguranța oferite de un Cloud privat - care le permite să își păstreze o parte din infrastructura on-premises - și flexibilitatea unui Cloud public.

31


Catalog Cloud Computing

Asta va face ca rata de adopție a Cloudului hibrid să fie de 3-4 ori mai mare decât adopția univocă a unui anumit model de Cloud (public sau privat), și mult mai mare decât rata medie de creștere a pieței de IT – apreciată la o creștere de 5% - 7% pe an.”

Adopția unei strategii de Cloud hibrid va genera un trend crescător

Nicoleta MACOVEI Executive Director ASSECO SEE Romania Q1: „Conceptul de Cloud hibrid îmbină ecosistemele de Cloud public, privat și infrastructura on-premise pentru a răspunde necesităților de business, acolo unde flexibilitatea infrastructurii de procesare este o cerință critică. Avantajele pentru o organizație care adoptă o strategie de Cloud hibrid vin în primul rând din optimizările de cost rezultate prin folosirea infrastructurii Cloud pentru necesitățile temporare de putere de procesare. Astfel costurile necesare achiziționării de echipamente hardware și licențe software pentru nevoile temporare pot fi folosite în implementarea proiectelor critice dezvoltării business-ului. Un alt avantaj major este creșterea flexibilității în implementarea unor proiecte, precum și testarea anumitor idei inovative care au ca efect final creșterea competitivității.” Q2: Adopția unei strategii de Cloud hibrid va genera un trend crescător, atât în zona soluțiilor de securitate care vor trebui adaptate și extinse pentru a răspunde noilor cerințe, dar și a soluțiilor de integrare, având în vedere că datele vor trebui să ajungă din infrastructura existentă în infrastructura de tip Cloud într-un mod automatizat și securizat. De asemenea, creșterea surselor de date și nevoia analizei lor pentru a găsi noi oportunități și avantaje competiționale vor duce la o creștere a adopției acestui gen de soluții.”

www.agora.ro a.ro PRIMA TA SURSĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR CAŢIILOR

32


Catalog Cloud Computing

Cloudul hibrid nu existã încă, cu adevărat, în România…

Gabriel MARIN Chief Executive Officer Omnilogic Q1: „Printre principalele avantajele oferite de modelele hibride de Cloud menționam flexibilitatea, adică capacitatea platformei IT&C de a se adapta cu viteza optimă la cerințele de business în permanenta schimbare. Cloudul hibrid este format din modele, procese și furnizori multipli care permit accesul rapid la tehnologii noi, în condițiile unui cost rentabil și cu o interfață facilă pentru utilizatori. Cloudul hibrid favorizează transformarea IT-ului și adoptarea de infrastructuri hiperconvergente pentru fluxurile de lucru critice. Securitatea datelor și disponibilitatea informațiilor, oricând și oriunde, sunt considerate atuuri ale acestui model de Cloud. Și nu în ultimul rând, alegerea unui astfel de model optimizează raportul CAPEX/ OPEX în funcție de modelul de business pe care îl are firma în acel moment.” Q2: „Adopția serviciilor de Cloud hibrid va permite firmelor care pornesc de la mici dimensiuni să crească facil, pe măsură ce nevoile lor de extindere o cer. Adopția Cloudului înseamnă de fapt gestionarea mai multor medii. De aici vine și termenul de „hibrid”. Cu toate că modelul de Cloud hibrid a devenit o prioritate pentru multe companii, existã totuși o doza de confuzie cu privire la ce implică el. Planurile ambițioase care se afișează ca o abordare a Cloudului hibrid se bazează de fapt pe PaaS (Platform as a Service). Punctul de vedere al companiilor de tip enterprise referitor la Cloudul hibrid începe sa se clarifice, devenind unul mai sofisticat decât simpla utilizare a Cloudului alături de echipamentele IT pe care le au în dotare. Noi am observat că în procesul de adopție a Cloudului hibrid, mulți s-au axat mai mult pe IT-ul hibrid decât pe Cloudul hibrid. Cei mai mulți IT manageri sunt nevoiți să se ocupe de gestionarea aplicațiilor existente și moștenite, încercând în același timp să reinventeze ceea ce constituie afacerea lor. Ceea ce vedem acum sunt diferite sarcini de lucru sau procese care au nevoie de abilitatea de a se derula fără probleme, atât în sistemele proprii, dar și în Cloud. Modelele de Cloud hibrid promit beneficii semnificative, dar numai în cazul unui risc tehnologic gestionat în mod eficient. Aplicații enterprise în Cloud sunt acum disponibile, multe companii le adoptă pentru flexibilitate, viteza optimă, dar și pentru o interfață prietenoasă pentru utilizatorul final. Comutarea aplicațiilor enterprise în Cloud poate aduce beneficii rapide: acces rapid la tehnologii noi în condițiile unui cost rentabil și cu un set unic de provocări. Cloudul hibrid nu exista încă, cu adevărat, în România… Încă nu poți cumpăra o soluție de Cloud hibrid gândită ca un produs finit care să ți se potrivească deplin.

33


Catalog Cloud Computing

Companiile care vor rezultate superioare vor avea inevitabil subiectul „Cloud hibrid” pe agendă Mihnea MIHĂILESCU General Manager Ymens Q1: „Cloud-ul hibrid vine ca alternativă la utilizarea exclusivă a Cloudului public și a celui privat, pentru a combina avantajele oferite de fiecare dintre acestea. Modelele hibride de Cloud provin dintr-o viziune holistică a consumului de IT, în care, pentru cerințe și nevoi diferite, se aplică soluții diferite. Conceptual, Cloudul hibrid reprezintă o platformă care agregă deservirea prin Cloud public și privat, acestea fiind interconectate într-un mod unitar, astfel încât fiecare componentă să îndeplinească funcții diferite în cadrul aceleiași organizații. O companie care optează pentru un model hibrid potrivit business-ului său va avea următoarele avantaje: 1 Reducerea TCO și eficientizarea costurilor – prin alocarea diferențiată a resurselor în funcție de nivelul de performanță necesar pentru diverse componente IT. În acest fel, valori importante din CAPEX se muta în OPEX, se reduce dependența de creditare, iar evoluția costurilor poate fi direct proporționala cu cea a veniturilor, producând astfel economii importante. Estimarea specialiștilor Ymens referitoare la intervalul mediu de reducere a costurilor cu IT-ul în business-urile care adopta Cloudul hibrid este de 15-25%. 2 Creșterea securității datelor – un subiect sensibil, în special în ceea ce privește informațiile personale și cele referitoare la tranzacțiile financiare. Dacă până nu demult aplicațiile care operau cu astfel de informații erau rulate dintr-o structură hardware internă și izolată de Cloud, în modelul hibrid aceste informații sunt păstrate pe un server dedicat din Cloud, beneficiind astfel de performanța înaltă, scalabilitate și posibilitatea de a îndeplini cerințele legale sau standardele din industria în care compania operează. 3 Maximizarea scalabilității – în serviciile de Cloud public, scalabilitatea este maximă deoarece resursele alocate unei companii sunt imediat disponibile și sunt apelate și utilizate dintr-o infrastructură extinsă și permisivă, în funcție de volumul necesar la un moment dat. Deși cu semnificativ mai multe limite din acest punct de vedere, și Cloudul privat oferă un anumit grad de scalabilitate, în funcție de configurarea acestuia. 4 Avantajul strategic al flexibilității – în orice domeniu, o companie care are la dispoziție mai multe opțiuni de operare cu impact asupra modelului sãu tehnic, financiar și chiar în calitatea serviciilor pe care le prestează are avantajul de a explora diverse scenarii de operare. Iar Cloud-ul hibrid deschide calea către aplicarea diverselor scenarii de apelare simultană, atât la resurse cu grad maxim de securitate, cât și la resurse publice foarte eficiente din punct de vedere productiv și financiar.”

34


Catalog Cloud Computing

Q2: „Piața de Cloud din Romania a depășit de câțiva ani stadiul incipient de diferențiere față de piața tradițională de IT. Încă din 2013, un studiu CIO Council Romania indica faptul că, deși cele mai mari venituri sunt înregistrate de Cloudul privat, zona cu cea mai rapidă creștere este Cloudul hibrid adoptat de companiile mari. Companiile care acced la rezultate superioare față de competitorii lor vor avea inevitabil subiectul „Cloud hibrid” pe agendă atunci când vor explora opțiunile pentru strategia lor operațională. O parte dintre companii vor adopta Cloudul hibrid ca mișcare strategică, iar altele vor ajunge să apeleze la acesta atunci când dezvoltarea organică a infrastructurii IT o va cere. Astfel, cei mai îndrăzneți jucători vor avea și avantajul de a putea explora cele mai noi inițiative tehnologice – cum ar fi Internet of Things sau Cognitive Computing, subiecte care, dacă sunt explorate favorabil, au un potențial imens de a conduce la propagarea unor noi modele de business în piețele tradiționale și a dezvoltării exponențiale a piețelor digitale pentru foarte multe industrii. Fiind una din soluțiile reale pentru reducerea costurilor în condițiile păstrării unui nivel ridicat de securitate a datelor, Cloudul hibrid va duce la creșterea ratei de adopție a serviciilor de Cloud public de către companiile mari și de către administrația publică. Ca urmare, viteza crescută de adopție a serviciilor de Cloud hibrid de către administrația publică va mări gradul de încredere a pieței în serviciile de Cloud în general. În mod natural, nivelul de risc de securitate al sistemelor informatice va crește. Acest aspect, coroborat cu creșterea semnificativă a bugetelor care vor fi din ce in ce mai mult direcționate dinspre CAPEX înspre OPEX, va duce implicit la dezvoltarea accentuată a pieței de auditare, atât a serviciilor IT, cât și a centrelor de date și securitate. În ceea ce privește impactul asupra pieței forței de munca în IT, prognoza noastră este cã în anii următori se va înregistra o creștere semnificativă a acesteia, deoarece furnizorii de servicii IT vor procedura foarte mult serviciile și vor asigura o instruire din ce în ce mai consistentă pentru specialiști. Nu în ultimul rând, ca urmare a competentelor deținute, unele companii mari își vor extinde oferta intrând și pe piața serviciilor IT – fenomen deja vizibil în industria de telecomunicații.”

Provocarea majoră este că firmele trebuie să gândească infrastructura combinată astfel încât să scaleze ușor către Cloudul public Răzvan STOICA Chief Executive Officer GTS Telecom Q1: Cloudul hibrid este un model de Cloud integrat, în sensul că utilizează atât Cloudul privat, cât și cel public, combinând avantajele celor două: scalarea și economiile la nivelul costurilor ale Cloudului public și securitatea Cloudului privat. De obicei, com-

35


Catalog Cloud Computing

paniile aleg acest tip de Cloud hibrid fie pentru a-și găzdui operațiunile critice într-un Cloud privat, urmând ca cele mai puțin sensibile să fie găzduite de un Cloud public, fie pentru a asigura scalabilitatea Cloudului privat spre cel public - cu aport de resurse suplimentare, fie pentru publicarea unor aplicații în Cloudul public, după elaborarea și testarea lor în Cloudul privat. Numărul clienților care apelează la astfel de soluții hibride în sensul eficienței este relativ redus. Exemplele concrete ne arată că, de obicei, firmele de software sunt cele care optează pentru soluții de Cloud hibrid – realizează dezvoltarea în Cloudul privat și apoi transferă softul finit în cel public. Un alt exemplu pe care l-am întâlnit în rândul clienților noștri este cel al firmelor care au infrastructură proprie, dar cumpără resurse suplimentare „on-demand” (la dispoziție), pe o perioadă scurtă de timp, cum ar fi, de exemplu, de Black Friday. Totuși, provocarea majoră a Cloudului hibrid este că firmele trebuie să își gândească și să își planifice infrastructura combinată astfel încât să scaleze ușor către Cloudul public. Altminteri, adaptarea pe parcurs poate fi dificilă. Q2: Modelul de Cloud hibrid este o soluție din ce în ce mai căutată, atât de către marile companii care au soluții extinse de Cloud privat deja dezvoltate și sunt în căutarea unor resurse și tehnologii suplimentare, cât și de către firmele medii și mici care nu dispun sau nu doresc să investească resurse în arhitecturi clasice de IT. Anul 2017, ca de altfel întregul interval până în 2020, este văzut în piață ca o perioadă cu dezvoltare accelerată a acestui tip de Cloud, iar studii recente arată că rata anuală de creștere a soluțiilor de Cloud hibrid va depăși rata de adopție pentru modelul public. Opinia noastră este că rata de adopție a acestui model hibrid va crește odată cu depășirea principalei limitări pe care o observăm: infrastructurile actuale de Cloud privat și public încearcă, de cele mai multe ori, să replice vechea infrastructură IT. Ori Cloudul, privit drept catalizator al eficienței IT, trebuie să pună în valoare tocmai agilitatea migrării între privat și public sau între mai multe Clouduri private, respectiv viziunea despre mașinile virtuale să fie precum cea a micilor cărămizi sau a pieselor lego: ușor de mutat. Adopția și utilizarea arhitecturilor Cloud, în oricare din modelele disponibile, au o influență semnificativă asupra rolului pe care IT-ul îl joacă în organizații, acesta fiind chemat să contribuie la dezvoltarea business-ului și nu numai la menținerea acestuia funcțional din punct de vedere tehnic. Departamentul IT poate astfel crea, mai rapid și fără investiții financiare importante în echipamente fizice, platforma necesară testării și evaluării noilor tehnologii în rezolvarea problemelor de business cu care se confruntă în afaceri sau în identificarea de noi oportunități.

36


Catalog Cloud Computing

Hibridul ca motor al pieței de Cloud din România Ultimii ani au marcat o certă maturizare a pieței de Cloud din România, cu influențe pozitive în toate zonele de recristalizare a noilor modele de business bazate pe tehnologiile digitale. Chiar dacă nu sunt super-spectaculoase și aproape deloc mediatizate, se întâmplă o mulțime de lucruri bune și pe la noi… România nu trebuie scoasă totuși din contextul tehnologic regional, unde clasamentele nu ne dau prea mari șanse de a ieși prea curând din zona „emerging markets”. În acest context, IDC apreciază că Europa Centrală și de Est va investi aproape 22 de miliarde de dolari în transformarea digitală în anul 2017, cifră care se va tripla până în 2020, sub presiunea concurenței tot mai mari pe piață, dar și a nevoii de a crește eficiența operațională, de a optimiza forța de muncă, concomitent cu îmbunătățirea relațiilor cu clienții. Cea mai mare pondere a investițiilor va fi direcționată către servicii IT, conectivitate și dezvoltarea de aplicații pentru eficientizarea operațională, dar şi pentru dezvoltarea unei oferte de produse și servicii individualizate pentru clienți. Potrivit aceleiași surse, în Europa Centrală şi de Est (CEE) aproape 40% dintre companii au început deja sau au în plan o strategie de transformare digitală. Piața de Cloud se va dubla în următorii patru ani în timp ce una din patru companii are în vedere mutarea în Cloud a cel puțin unei aplicații sau părți de infrastructură. Una dintre principalele evidențe este că utilizatorii români nu se feresc de Cloud: piața e pregătită pentru o adopție accelerată a soluțiilor hibride. Este o afirmație bazată pe experiență, pe interacțiuni directe, discuții, argumente și evidențe practice legate nu numai de reușite, ci și de analiza la rece a greșelilor. Clienții de Cloud din România sunt companiile, de toate mărimile și din toate domeniile. Beneficiarii serviciilor de Cloud sunt diverși: în primul rând organizațiile în cazul serviciilor de infrastructură, dezvoltatorii și furnizorii de aplicații Cloud în cazul soluțiilor PaaS, utilizatorii individuali din zona publică și privată în cazul aplicațiilor SaaS. Chiar dacă mai există încă reticențe manageriale sau tehnice, companiile din România nu sunt opace la soluțiile care le ajută să devină mai eficiente, să țină pasul cu piața, să o ia înaintea concurenților, să își gestioneze mai bine costurile și să aibă acces la un top al tehnologiilor, pe care în mod normal nu și l-ar putea permite decât câteva dintre companiile foarte mari… Arată-i clientului ce avantaje poate avea și nu îl va interesa unde îi sunt găzduite datele în mod fizic sau cine și unde îi rulează aplicațiile esențiale

37


Catalog Cloud Computing

de business. Rata de adopție depinde în primul rând de abilitatea ofertanților de a arãta, a demonstra și a convinge… Potrivit IDC, în 2015 piața locală de soluții IT în Cloud a fost evaluată la circa 42 de milioane de dolari, cu o creștere de peste 80% față de 2014. Mai multe surse apreciază că în următorii 3 ani, valoarea pieței de servicii Cloud va depăși 200 de milioane de euro. Dacă punem în balanță faptul că soluțiile hibride se vor baza în bună parte pe infrastructura nouă de Cloud privat sau pe modernizarea bazei existente de soluții on-site, este de așteptat ca această valoare să fie mult mai mare. Avem toate premisele pentru a spera într-o dezvoltare mai accelerată a soluțiilor de Cloud Hibrid, prin integrarea soluțiilor implementate on-premise cu servicii specializate oferite sub forma de Cloud public. „Piața locală reacționează pozitiv la trendurile globale, așadar ne așteptăm să vedem și în România o evoluție a companiilor către servicii Cloud Public integrate cu soluții implementate în centrele de date proprii, acesta fiind un proces normal de evoluție la nivelul adopției ultimelor tehnologii,” aprecia Sorin Mîndruțescu de la Oracle într-un interviu acordat în toamna anului 2015. Conform analizelor PAC incluse în studiul „Software and IT Services Industry” (SITSI), piața de Cloud Hibrid din România a depășit 20 milioane euro doar în ceea ce privește serviciile, incluzând aici atât partea de consultanță și integrare (care reprezintă 40-45%), cât și partea „as-a-service” utilizată în modelul hibrid. Evoluția acestei piețe depășește de 6-8 ori creșterea pieței de software și servicii informatice din România în ansamblul ei și a devenit în ultimii 2-3 ani un factor de creștere dominant pentru vânzările de servicii și tehnologii în mediul privat din România. PAC estimează că piața de „hybrid Cloud” din România va depăși 100 milioane euro la orizontul 2021-2022. Creșterea estimată a pieței de aplicații Cloud din România este aliniată tendințelor de dezvoltare la nivel european. Aplicațiile enterprise în Cloud de tip ERP, CRM, colaborare și document management au o creștere între 16% și 31% de la an la an, în comparație cu licențele tradiționale a căror evoluție este estimată la 3% pe an, potrivit datelor IDC pentru CEE. Email-ul este principala soluție de business utilizată în prezent în rândul IMM-urilor din România (64,3%), urmată de soluții de facturare electronică (39,1%) și stocare de date (36,8%), conform datelor publicate de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în Carta Albă a IMM-urilor din 2015, citat într-un survey realizat de compania Ymens. Conform așteptărilor experților, numărul aplicațiilor Cloud va crește de cel puțin 10 ori în următorii cinci ani și, dacă în prezent peste 60% din companiile enterprise utilizează Cloud într-o formă sau alta, în viitor inclusiv IMM-urile și instituțiile publice vor lua în considerare Cloudul, tot mai des, ca primă opțiune pentru informatizarea și eficientizarea activității. Pe de altă parte, există păreri că soluțiile hibride de Cloud nu exista încă, cu adevărat, în România… „Încă nu poți cumpăra o soluție de Cloud hibrid gândită ca un produs finit, care să ți se potrivească deplin,” opinează domnul Gabriel Marin, CEO Omnilogic.

38


Catalog Cloud Computing

Cu toate acestea, majoritatea specialiștilor cred că 2017 ar trebui să fie deci un an de referință pentru dezvoltarea industriei de IT și a economiei, având ca motor amplele transformări digitale de care e nevoie ca să progresăm. Esențial este să se creeze sinergia necesară între factorii decizionali care vor trebui să își respecte promisiunile făcute, jucătorii din industrie interesați de promovarea soluțiilor Cloud și marea masă a comunității de utilizatori. Pentru o privire cât mai obiectivă asupra perspectivelor pieței de Cloud hibrid din România, am făcut o analiză a Centrelor de date din România, care oferă o largă varietate de servicii on-site și Cloud și care constituie principalul fundament al dezvoltării unor servicii hibride viitoare. Mare parte din analiză a fost făcută pe baza informațiilor publicate pentru teritoriul României de portalul Data Center Map – un ghid global al centrelor de date, cu focalizare pe servicii de colocare, servere dedicate, VPN, Cloud și alte servicii de hosting (http://www.datacentermap.com). Pe lângă aceste date am folosit o serie de surse directe și indirecte. Fiecare centru de date a fost verificat pe baza datelor publice de pe paginile proprii de Web. Centrele ale căror pagini nu mai sunt active sau nu funcționau la data cercetării nu au fost incluse în tabelul final. Am optat pentru evidențierea următoarelor categorii de servicii: Servere dedicate (stocare, securitate, management, mentenanță); Colocare (servere, echipamente IT, rackspace, cage, switch, VoIP; Servicii Web (domenii, servicii Internet, găzduire Web, găzduire eMail, comunicații de date, VPN, IPTV, instalări rețele, mentenanță); Servicii Disaster Recovery (Backup, Data Recovery, Business Continuity, Data Loss Prevention); Servere virtuale (Virtual Private Server –VPS, Virtual Dedicate Server – VDS, virtual desktop-VDI); IaaS (servere Cloud, Cloud Web hosting, Stocare Cloud, Cloud privat, Cloud hibrid); SaaS (aplicații eMail, Streaming, IP Telecom, Office 365, Google Apps, eCommerce, Wordpress). E important de menționat că atribuirea tipurilor de servicii s-a făcut pe baza informațiilor publice existente. Aceasta nu elimină posibilitatea ca unele centre de date să asigure și alte tipuri de servicii precum cele de backup sau disaster recovery dar acestea să fie incluse la capitolul de servere dedicate și nu menționate individual. Totodată, în acest tabel nu sunt incluse companiile care furnizează soluții de găzduire în Cloud (IaaS, PaaS), dar nu oferă indicaţii despre existenţa unui centru de date propriu. În acest context, analiza dedicată centrelor de date are un caracter preponderent calitativ, de formare a unei imagini despre potențialul serviciilor datecenter din România, nu unul concurențial, de stabilire a unor clasamente. Această analiză va fi urmată de un studiu mai aprofundat care va avea ca scop principal evaluarea resurselor de hosting on-site si pentru Cloud privat și hibrid, care sperăm că se va concretiza în următoarele 6 luni.

39


40

Euro Strada

GTS Telecom

IBM Romania

ICI

iNES Group

ITPS

Euro Data Center

GTS Data Center

IBM Managed Data Center

ICI PRO

iNES Data Center

ITPS Datacentre

Brașov București, Cluj-Napoca

București

București

București

Cluj

M247 Europe

București

efect.ro

Efect

București

EasyHost Romania

EasyHost

Drobeta Tr. Severin

M247

Data ZYX

Drobeta Data Center

București

Distinct

Distinct DataCenter

Timișoara

Data Node

Data Node

Chiajna

CH-NET

CH-Center

București

LiveHosting Datacenter LiveHosting Datacenter Timișoara

Appnor

Appnor MSP

București

Servicii Web*

AdNet Telecom

AdNet Data Center

Constanța

Servere Colocare* dedicate

WebNet Solutions

1host.ro

Locație

Timișoara

Furnizor

Centru de date

Disaster Servere Recovery* virtuale

IaaS*

SaaS*

www.m247.ro

www.livehosting.ro

www.itps.ro

www.ines.ro

https://www.icipro.ro

http://www-05.ibm. com/ro/managed_data_ center/

www.gts.ro

http://eudc.ro

www.efect.ro

https://ro.easyhost.com

www.datazyx.ro

www.distinct.ro

http://datanode.eu

www.ch-center.com

https://appnor.com

www.adnettelecom.ro

www.1host.ro

Web

Catalog Cloud Computing


Clax Telecom

Disaster Servere Recovery* virtuale

Servicii Web*

Servere Colocare* dedicate

Sursa: Analiză CloudMania, Martie 2017 *Notă: servicii care e posibil să fie oferite de provideri dar nu sunt menționate pe site-ul public.

București

Cluj-Napoca

București

Craiova

xServers Datacenter

București

WebFactor

CHML Web Services

SRV.ro

București

Webfactor Datacenter

Prime Telecom

Prime Telecom Data Center

Otopeni

Voxility

Omnilogic

Omnilogic Datacenter

București

Voxility IRD

NXData

NXDATA 1 & NXDATA 2

Craiova

THC Project

Tier

NIXServers

București

THCServers

NAV Communication

NAV Datacenter

București

Bucureşti şi Braşov

MyServer Media

MyServer

Oradea

Telekom Romania

Gazduirecloud.ro

MHost

București

Telekom Data Center

Media Sat

Media Sat

Timișoara

București

MAGIT’ST

Maghost Datacenter

Locație

Star Storage Datacenter Star Storage

Furnizor

Centru de date

IaaS*

SaaS*

www.xservers.ro

https://webfactor.ro

www.voxility.com

www.thcservers.com

https://www.telekom.ro/ business/

www.star-storage.ro

www.srv.ro

www.primetelecom.ro

www.omnilogic.ro

www.nxdata.ro

www.nixservers.ro

www.nav.ro/data-center

www.myserver.ro

https://www. gazduirecloud.ro/

www.mediasat.ro

www.maghost.ro

Web

Catalog Cloud Computing

41


Catalog Cloud Computing

Modelul pragmatic IDC pentru abordarea Cloud hibridă

Rãzvan Savu, Senior Consultant & Senior Research Analyst Transformarea Digitală este în plină desfășurare. Suntem în mijlocul unei schimbări fundamentale pe scară largă a societății, condusă de apariția a noi tehnologii și servicii – denumite de către IDC ca „A Treia Platformă”. Cu cât ne apropiem de 2020, anul pentru care se fac cele mai multe previziuni de piață, devine din ce în ce mai evident faptul că ritmul inovației depășește intuiția noastră de zi cu zi. Tehnologia Cloud, cuplată cu democratizarea tehnologiei prin răspândirea pe scară largă a dispozitivelor mobile, marchează începutul acestei Transformări Digitale și definește paradigma care va fi deveni prevalentă în toate straturile societății. IDC previzionează că până în 2020, două treimi din toate cheltuielile legate de infrastructură și software IT vor fi pentru oferte bazate pe tehnologia Cloud. Acest ritm se resimte inclusiv în regiunea din care face parte România, cheltuielile IT care vor fi legate de Cloud vor atinge 40% până în 2018. Cu toate acestea, tehnologiile de tip Cloud sunt aplicabile pe o gamă largă de nevoi și de aceea acestea își găsesc utilitatea atât prin consumarea unor servicii publice (Public Cloud) cât și prin implementarea acestor tehnologii sub propria gestiune (Private Cloud). Cu toate acestea, combinarea acestor două modele pe termen scurt și mediu pentru protejarea investițiilor deja făcute în infrastructură și obținerea unor beneficii rapide din flexibilitatea oferită de tehnologiile curente împinge din ce în ce mai multe companii la utilizarea modelului hibrid. Într-un studiu realizat de IDC la nivel global Worldwide CloudView Survey – 73% dintre respondenți au afirmat că au implementat o strategie de Cloud hibrid, în timp ce doar 13% dintre aceștia au în realitate procesele interne dezvoltate pentru a obține beneficiile maxime din această abordare. Astfel, chiar dacă utilizarea modelului de Cloud hibrid promite să creeze avantaje competitive companiilor care adoptă această abordare, având în vedere complexi-

42


Catalog Cloud Computing

tatea tuturor ramificațiilor posibile pentru folosirea unor noi tehnologii în cadrul unei organizații, decidenții au nevoie să se bazeze pe furnizori care acționează ca parteneri pe termen-lung și înțeleg viziunea acestei transformări treptate.

IDC a identificat șase componente ca fiind necesare pentru o strategie de cloud hibrid: 1) Abonarea la mai mulți furnizori externi de servicii de cloud; 2) Utilizarea unui mix de servicii publice de Cloud și bunuri dedicate de IT; 3) Arhitectură IT care unifică configurarea, provizionarea și gestionarea resurselor Cloud; 4) Permite volume de lucru portabile între configurații și mărirea automată a capacității; 5) Folosirea a două sau mai multe volume de lucru distincte într-o configurație automată și 6) Gestionarea tuturor resurselor IT sub un singur catalog de servicii și SLA. IDC oferă servicii de suport strategic pentru nivelul decizional din cadrul companiilor, punându-le la dispoziție o serie de activități neutre din punct de vedere al furnizorului de tehnologie care îi pot ajuta pe directorii IT sau directorii generali să evalueze oportunitatea abordării acestui concept în propria companie: Cloud Workshop for the C-Suite – Seminar personalizat care prezintă tehnologia

1 2

Cloud Computing din diverse unghiuri, bazându-se pe oferta furnizorilor de top și pe diferitele modele de Cloud – public, privat, hibrid Cloud Migration Strategy – Cum funcționează furnizorii de cloud, ce servicii și produse oferă și cum să alegeți primele sisteme pentru a realiza cu succes o primă migrare spre Cloud. Înțelegerea tematicilor de migrare în cloud pentru alinierea cu cerințele de business curente sau de viitor. Sugerarea căilor optime de a folosi resursele existente și definirea ariilor ce pot fi îmbunătățite pe viitor folosind

3 4

soluții Cloud Cloud Migration Checklist – Înțelegerea procesului de migrare spre Cloud pentru a realiza cu succes mutarea primelor sisteme Cloud Cost Discovery and TCO Calculation – Modele de prețuri de la diferiți furnizori de cloud. Puncte tari și puncte slabe în oferta acestora. Compararea costurilor curente cu costuri de la diferiți furnizori de top de Cloud.

IDC este principalul furnizor global de informații de piață, servicii consultative și evenimente pentru piețele de Tehnologia Informației, Telecomunicații și Tehnologiei pentru Consumatori. Peste 1,100 de analiști IDC furnizează expertiză globală, regională și locală în trenduri și oportunități de tehnologie și de industrie în peste 110 țări.

43


Catalog Cloud Computing

Cloud-ul hibrid în România Eugen Schwab-Chesaru, Group Vice President – Research, Vice President - Central & Eastern Europe În ultimii doi ani, am remarcat și în România, atât în cazul companiilor pur locale, cât și al celor ce fac parte din grupuri regionale sau globale, că au început să manifeste din ce în ce mai clar nevoia de tehnologizare și automatizare a proceselor, atât cele strict interne, cât mai ales cele de interacțiune cu clienții (si potențialii clienți !) și furnizorii (și potențialii furnizori !). Din start, o companie care câștigă în inițiativă și în maturitate din punct de vedere tehnologic este o companie care utilizează masiv, în diverse procese și linii de business, cloud-ul, acesta stând, de fapt, la baza transformarii digitale. Pentru a realiza această transformare, companiile trebuie să combine cele mai bune soluții din ambele modele: cloud privat și cloud public, asigurând în același timp integrarea IT-ului existent. Cloud-ul hibrid impune dezvoltarea unui model de consum eficient, în siguranță, flexibil și scalabil, la costuri rezonabile. Și, în același timp, trebuie să răspundă diverselor volume de sarcină. Această responsabilitate le revine, de regulă, directorilor IT. Această provocare nu este nesemnificativă în accelerarea creării de noi aplicații și servicii, inclusiv pentru a permite apariția unor noi modele de afaceri, pentru a optimiza operațiunile și a gestiona procesele de inovare.

Trei imperative Această provocare nu este simplă. Cu SaaS, PaaS, IaaS, cloud public, cloud privat și IT existent, companiile se regăsesc cu o multitudine de sisteme care se stratifică, se solidifică, și chiar pot suferi schimbări importante. Și trebuie gestionat într-un mod eficient. Se revine deci, la un concept fundamental în IT: integrarea sistemelor, care necesită atât un nivel ridicat de competențe tehnice, cât și uneltele informatice potrivite. 1. Primul imperativ: Infrastructură adaptată la aplicații și nu invers! 2. Al doilea imperativ: Trebuie să existe capacitatea de a face apel la resursele din cloud atât din interiorul, cât și din exteriorul companiei! (Cloud Service Broker)

44


Catalog Cloud Computing

3. Al treilea imperativ: Coordonarea trebuie să funcționeze la fel de bine cu servicii în cloud public sau privat și cu sistemele mai vechi ale companiei.

Rolul directorului IT Directorul IT poate si trebuie să joace un rol crucial. Pe lângă faptul că este acela care înțelege și stăpânește aspectele tehnice, el devine un «broker», acela care organizează și gestionează cloud-ul. El se află la mijloc, având un rol important în a crea capacitate certificată în conformitate cu regulile impuse de nevoile și standardele companiei (de securitate, disponibilitate, etc.).

Evaluare PAC pentru piaţa din România Conform analizelor PAC incluse în studiul „Software and IT Services Industry” (SITSI), piața de Cloud Hibrid din România a depășit 20 milioane euro doar în ceea ce privește serviciile, incluzând aici atât partea de consultanță și integrare (care reprezintă 40-45%), cât și partea „as-a-service” utilizată în modelul hibrid. Evoluția acestei piețe depășește de 6-8 ori creșterea pieței de software și servicii informatice din România în ansamblul ei și a devenit în ultimii 2-3 ani un factor de creștere dominant pentru vânzările de servicii și tehnologii în mediul privat din România. PAC estimează că piața de „hybrid cloud” din România va depăși 100 milioane euro la orizontul 2021-2022.

45


Catalog Cloud Computing

Cloud hibrid cu ajutorul produselor Cisco și ale serviciilor profesionale Datanet Systems Tehnologia de cloud hibrid a atins maturitatea. Competiția dintre cei mai mari jucători în domeniu – Microsoft Azure, VMware Cloud Foundation şi Amazon Web Services – a dus la inovații fără precedent. Acestea permit unei companii să utilizeze resurse din cloud-ul public pentru aplicații gândite pentru clienți externi sau pentru a trece cu succes de perioade de încărcare mare fără a dimensiona propria infrastructură de calcul (private cloud) pentru aceste vârfuri. Un alt motiv important pentru dezvoltarea cloud-ului hibrid este scalabilitatea rapidă (de ex. o aplicație sau un joc care devin extrem de populare într-un interval scurt de timp). Cisco Systems a înțeles că succesul soluțiilor de cloud hibrid depinde de ușurința de integrare în arhitectura sistemelor existente și viitoare. Cisco CloudCenter, soluție dezvoltată în urma achiziției companiei Cliqr în 2016, permite integrarea a nu mai puţin de 19 medii de cloud privat şi public, lăsând deschisă astfel opțiunea companiilor de a-și selecta furnizorul de cloud public și a sistemului de virtualizare din cloud-ul privat. CloudCenter se caracterizează prin simplitate, având două componente principale: CloudCenter Manager și Orchestrator Agent. Managerul include funcții utilizator pentru modelarea, instalarea și managementul aplicațiilor și funcţii de administrare care oferă vizibilitate și control dincolo de granițele aplicațiilor, utilizatorilor sau cloud-urilor.

46


Catalog Cloud Computing

Orchestratorul este tehnologia care permite controlul aplicațiilor indiferent de cloudul unde sunt instalate. Acesta va fi instalat în fiecare din cloud-uri și va controla aplicaţiile prin intermediul unor agenți instalaţi în maşinile virtuale. Cisco CloudCenter se integrează în zona de private cloud cu Cisco ACI (Application Centric Infrastructure). Integrarea permite extinderea politicilor de comunicare între aplicații de la nivelul ACI până în cloud-ul public, oricare ar fi acesta. Cisco ACI este un sistem integrat de hardware și software care constituie o alegere evidentă în momentul când este necesară înlocuirea hardware-ului vechi, amortizat din centrul de date. Faptul că beneficiile acestui sistem pot fi extinse ulterior în cloud-ul public reprezintă garanția unei investiții solide pentru viitor. Datanet Systems are statutul de partener Cisco Gold de mai bine de 10 ani, a finalizat programele Cisco de specializare pentru tehnologii de infrastructură de centre de date și deține un laborator propriu pentru testarea acestor sisteme, inclusiv a soluţiilor cu Cisco ACI. Echipa de experți certificați Cisco din cadrul companiei, cea mai numeroasă din țară și referinţele de proiecte de infrastructură datacenter Cisco finalizate cu succes, recomandă Datanet Systems ca un partener solid pentru implementarea de proiecte de infrastructură cloud hibrid. Competența și rezultatele deosebite ale Datanet Systems au fost recunoscute de către Cisco în 2015 prin acordarea distincției „Cisco Enterprise Partner of the Year” pentru regiunea EMEAR Central (Eastern Europe, Middle East, Africa and Russia). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați www.datanets.ro.

47


Catalog Cloud Computing

Protejați-vă aplicațiile și datele cu soluțiile de securitate pentru cloud de la

Palo Alto Networks Pentru a ține pasul cu dezvoltarea economiei online, orice organizație încearcă să găsească modalități de dezvoltare rapidă, atât pentru aplicații locale, pentru Software-asa-Service, cât și pentru medii de Cloud privat, public sau hibrid. Indiferent de platforma folosită, securitatea mediului de afaceri trebuie să rămână o preocupare de bază. La fel cum un atac la nivelul centrului de date fizic este un incident important, orice lacună de securitate poate compromite o implementare în Cloud. Securitatea datelor și aplicațiilor în Cloud trebuie să fie tratată cu același set de măsuri, cu aceeași urgență și vigilență care se aplică la securizarea unui centru de date fizic.

Încetați să acționați doar reactiv la amenințări. Începeți să preveniți Platforma de nouă generație pentru securitate cibernetică de la Palo Alto Networks vă ajută să depășiți provocările ecosistemelor de business moderne, precum lipsa de vizibilitate sau de control asupra modului în care utilizatorii folosesc aplicațiile și informația electronică, furnizând capabilitate reală de prevenire a atacurilor cibernetice avansate, atât la nivelul aplicațiilor Software-as-a-Service cât și al infrastructurii private sau publice de Cloud. Platforma Palo Alto Networks de soluții Next-Generation pentru Securitate în Cloud asigură organizațiilor moderne: Vizibilitate totală asupra utilizatorilor, aplicațiilor și datelor transferate; Un control granular al aplicațiilor și chiar al funcțiilor de transfer de informație din aplicații; Segmentarea aplicațiilor și a datelor în corelare continuă cu structura organizației; Protecție avansată la amenințările cibernetice, inclusiv pentru atacuri noi de tip 0-day.

Securitatea este o responsabilitate partajată Partajarea responsabilității se face între două medii distincte: Infrastructura de tip Cloud; Aplicațiile și datele clientului.

48


Catalog Cloud Computing

Furnizorii de Cloud asigură securitatea infrastructurii Cloud, în timp ce clientul este responsabil de securitatea datelor și aplicațiilor din Cloud – la fel cum este responsabil de protecția datelor, aplicațiilor și utilizatorilor ce folosesc centrul propriu de date.

Caracteristici cheie pentru prevenirea cu succes a atacurilor cibernetice Scopul principal al oricărei soluții de securitate este să permită derularea fără incidente a operațiunilor și să țină organizația departe de amenințări și de breșe de securitate. Asta înseamnă reducerea la minimum a probabilității ca orice atac să aibă succes. Prin focalizarea pe prevenție, Palo Alto Networks Next-Generation Security Platform reduce riscurile de securitate cibernetică până la un nivel care poate fi controlat, permițând organizațiilor să aplice proactiv contramăsuri pentru cele mai serioase amenințări și să se concentreze pe operațiunile de business. Palo Alto Networks Next-Generation Security Platform are patru caracteristici esențiale ce asigură succesul în prevenirea atacurilor cibernetice: Tehnologii integrate nativ, ce permit prin arhitectura proprietară de procesare paralelă

1

single-pass să exercite un control pozitiv bazat pe identificarea aplicațiilor, a utili-

zatorilor și a conținutului, pentru reducerea suprafeței de expunere la atacuri la nivel de organizație, suportând comunicații deschise, orchestrare și vizibilitate totală. Funcțiile de securitate asigură același nivel ridicat de protecție pe stațiile de lucru și servere, în rețea, în centrele de date, în structurile de Cloud public și privat, sau la nivelul furnizorilor ce asigură servicii SaaS.

49


Catalog Cloud Computing

2

Automatizarea protecției – prin crearea și reprogramarea posturii de securitate în timp real, la nivelul rețelei sau în mediile Cloud, identificând, analizând și blocând

în mod automat orice nouă amenințare, fără a fi nevoie ca traficul suspect să fie analizat manual de specialiștii clientului. Extensibilitate și flexibilitate – prin asigurarea unui nivel constant de protecție chiar

3

și pentru utilizatorii și device-urile ce părăsesc rețelele private securizate, comporta-

ment tipic pentru organizațiile moderne care se extind și adoptă continuu noi tehnologii, arhitecturi și moduri de lucru. Tratarea inteligentă a amenințărilor – prin partajarea resurselor, a instrumentelor de

4

prevenție, a informației despre tehnicile de atac și comportamentul global al ataca-

torilor, prin utilizarea tehnologiilor moderne de analiză Big Data și machine learning, în scopul reducerii drastice a răspândirii atacurilor cibernetice la nivelul întregii comunități.

Despre Palo Alto Networks Palo Alto Networks este o companie specializată în soluții de securitate de nouă generație, ce asigură posibilitatea utilizării cu încredere a sistemelor și a aplicațiilor în era digitală, ajutând zeci de mii de organizații din întreaga lume să prevină breșele cibernetice. Platforma de securitate Palo Alto Networks previne cu succes atacurile cibernetice, atât cele cunoscute cât și cele noi, neîntâlnite anterior, protejând aplicațiile, utilizatorii și conținutul, susținând de asemenea organizațiile pentru a evolua nestingherit și a-și desfășura în mod sigur activitățile de afaceri.

50


Catalog Cloud Computing

Transformarea digitală prin Cunoaștere Cu peste 4 ani de prezență publică activă, s-a afirmat ca cea mai populară platformă independentă de digital knowledge din Europa Centrală și de Est. În actuala Eră Digitală, este o platformă de cunoaștere care are ca principal obiectiv transformarea know-how-ului în valori de business. Dar, nu este numai atât… este o punte de legătură între consumatorii de tehnologie digitală și furnizorii de soluții, comunitățile de business și profesionale; ajută utilizatorii să înțeleagă mai bine nevoia schimbării în business, alternativele oferite de Cloud, procesele de migrare în Cloud; nu acoperă doar tehnologiile Cloud, ci adresează întreaga gamă de tehnologii digitale inovative: virtualizare, Big Data & Analytics, Mobile Computing, Fog Computing, Internet of Things, Machine-2-Machine, Industry 4.0, Virtual & Augmented Reality in Industry, Digital Marketing și altele… Asumându-și un rol, de liant în coagularea unei comunități active de Cloud în România, este membru activ EuroCloud din Ianuarie 2016, implicându-se în promovarea și jurizarea internă și internațională a concursului EuroCloud Award și de organizarea și moderarea Forumului EuroCloud de la Bucureşti. Portofoliul domeniilor acoperite și serviciilor oferite de pe plan intern și internațional conține: 1 Conținut tehnic și de business original: Articole, Broșuri, Povești de succes, Testimoniale Conținut bloguri de companie Prezentări profesionale customizate, infografice, ghiduri online White Papers & eBooks. Catalogul Cloud Computers Romania – 6 ediții 2 Studii de piață, analize și evaluări: Cercetări de piață – Business și Tehnologie Analize independente, poziționări, analiza concurenței Cercetări la cerere, Sondaje ad-hoc 3 Consultanță și business development pentru vânzări și marketing: Strategii și servicii Demand Generation Campanii de Leads Generation Deschiderea de subsidiare și lansarea de noi produse Auditarea și eficientizarea proceselor de marketing și comunicare Strategii și campanii de marketing și comunicare Brand awareness și Employee Branding Programe de instruire în marketing și vânzări pentru Cloud și tehnologii digitale 4 Consultanță și organizare evenimente: Organizare conferințe, seminarii și workshopuri Webinarii pe teme de transformare digitală Prezentări Keynote și moderări conferințe B2B Interviuri și declarații în exclusivitate Pentru informații suplimentare și oportunități de business: Radu Crahmaliuc rcrahmaliuc@gmail.com https://cloudmania2013.com/

51


Catalog Cloud Computing

Soluții enterprise de cloud pentru aplicații critice Cu o experiență de peste 30 de ani în industria de management al informației, EMC oferă în prezent un portofoliu tehnologic de soluții avansate care permit planificarea, administrarea și operarea unui model de tip cloud. Pentru orice tip de aplicații critice, în orice mediu de lucru, în orice model de consum de cloud, avem cele mai bune platforme și tehnologii care să îți sprijine și accelereze trecerea către cloud. Două dintre ele sunt prezentate pe scurt mai jos:

1. EMC Native Hybrid Cloud: Dezvoltă-ți o platformă completă pentru aplicații în cloud în doar 2 (DOUĂ) zile! EMC Native Hybrid Cloud (NHC) este o soluție la cheie bazată pe platforma de dezvoltare Pivotal Cloud Foundry, gata de folosit în modul hibrid de operare în câteva ore până la câteva zile de la achiziție. Platforma oferă un mod inovativ de a livra aplicații „native-cloud”, permițând cu adevărat un ecosistem de funcționare simbiotică între echipele de dezvoltare și cele de operare IT intern. Dezvoltatorii își pot scrie codul rapid, cu acces instant la aplicații și protecția datelor „always-on”, în timp ce IT Ops au vizibilitate totală și control asupra sistemului, beneficiind de unelte avansate de monitorizare și raportare proactivă. NHC se integrează cu Pivotal Cloud Foundry, VMware vSphere sau OpenStack și infrastructura convergentă de la VCE, VxRack System 1000, transformând sistemul într-o soluție la cheie, rapid de implementat. În plus, oferă dezvoltatorilor o interfață intuitivă de tip self-service pentru suport, cu un singur punct de contact pentru toate componentele sistemului. NHC permite provizionarea către servicii publice de cloud incluzând EMC Virtustream, VMware vCloud Air, AWS, Microsoft Azure și Google Compute Engine, permițând optimizarea investiției prin extinderea modelului hibrid către serviciile publice de cloud. Platforma este bazată pe tehnologie open-source de la mai mult de 40 de membri Cloud Foundry Foundation. NHC aderă de asemenea la arhitecturi de tip micro-service, permițând dezvoltatorilor să creeze servicii modulare pentru dezvoltare agilă și să le scaleze rapid în NHC.

52


Catalog Cloud Computing

Împreună, EMC și Pivotal oferă o gamă largă de servicii pentru a vă ajuta să planificați și implementați o arhitectură de tip NHC, precum și să faceți o tranziție rapidă și facilă, ca organizație, către noul model operațional de cloud.

2. EMC Virtustream – Aplicațiile critice de business, acum în cloud Când vine vorba de mutarea aplicațiilor de business critice în cloud, marile companii sunt încă reticente în a face pasul, căutând un mediu cloud care să le ofere, în mod obligatoriu, niveluri de securitate și complianță similare cu cele interne, SLA-uri garantate la nivel de aplicații critice, suport și integrare cu medii fizice și virtuale existente, inclusiv la nivel de producător de platforme tehnologice, ceea ce poate duce la costuri prohibitive. EMC Virtustream Enterprise Class Cloud, powered by xStream™ Cloud Management, este o platformă construită de la zero astfel încât să combine reziliența și performanța ridicată garantată a modelului de cloud privat cu flexibilitatea, scalabilitatea și modelul economic eficient al unui cloud public multi-tenant. Soluția EMC Virtustream Enterprise Class Cloud oferă: SLA la nivel de aplicații: SLA garantat de până la 99,999% uptime la nivel de aplicații, cu niveluri definite de performanță și timpi de răspuns. Securitate de tip Enterprise: Protecția aplicațiilor la nivel de rețea și host. Izolarea aplicațiilor, izolarea datelor. SIEM (Security Information & Event Management) integrat. Politici de GRC (Governance, Risk, Compliance) integrate. Backup & Disaster-Recovery integrate: Data centere redundante la nivel geografic, cu servicii de backup și DR integrate. Bring Your Own Application: Platforma suportă atât aplicații tradiționale, cât și de tip web-scale. Unul din partenerii tradiționali EMC Virtustream este SAP, care a ales EMC Virtustream ca standard de facto, ca platformă de cloud, pentru aplicațiile clienților săi. Cu peste 100 clienți SAP și cele mai mari implementări din lume SAP în cloud, EMC Virtustream este partenerul ideal, de tehnologie și expertiză, pentru migrarea SAP în cloud. Printre clienții SAP care au ales EMC Virtustream se numără branduri precum Coca-Cola, Avon, Continental și Goodyear. Totodată EMC Virtustream a livrat cu succes primele dezvoltări SAP HANA în cloud din lume. EMC Virtustream este certificat de SAP în Cloud Hosting și Cloud Services, și este membru al SAP Cloud Technology Advisory și Cloud Benchmarking Group. SLA garantat de performanță: Virtustream sprijină serviciile SAP-on-cloud cu un SLA la nivel de aplicație care garantează până la 99,999% uptime, cu atribute definite de performanță și timpi de răspuns ai aplicației. Fie că îți dorești să evaluezi d.p.d.v. financiar și impact în business mutarea aplicațiilor tale critice în cloud, fie că ești un cloud service provider care dorește un parteneriat cu EMC Virtustream, merită să faci un tur pe https://selfservice.virtustream.com/selfservice/#/page, sau să ne contactezi la marketing_Romania@emc.com

53


Catalog Cloud Computing

eLearning în Cloud sau cum redevenim stăpâni pe timpul nostru

Viorel Jigman, AeL Manager SIVECO România Serviciul Cloud Learning a apărut în 2016, ca răspuns la nevoile tot mai ridicate ale companiilor de a-și motiva angajații, pentru a-i păstra în organizație, dar și de a face inducția noilor angajați. Sunt procese costisitoare, consumatoare de timp, dar și importante pentru organizațiile din mediul privat (și nu numai). Platforma de instruire în cloud propusă de specialiștii SIVECO România poate simplifica aceste procese, iar Viorel Jigman, AeL Manager SIVECO România, ne-a vorbit despre fenomenul Cloud Learning.

În primul rând, ce este Cloud Learning? Cloud Learning oferă companiilor facilități precum instruire la distanță, cu un editor prin care își pot crea propriile cursuri, teste sau sondaje, pot evalua cunoștințele angajaților, pot monitoriza și raporta instruirea. Practic, pot fi create rapid cursurile noi necesare organizației, fără nici un cost suplimentar! Unul dintre avantajele pe care serviciul Cloud Learning îl aduce este faptul că permite cursanților să își poată planifica instruirea în funcţie de priorități. Pot parcurge cursurile online în propriul ritm, de oriunde și folosind orice tip de dispozitiv – de la desktop la tabletă sau telefon mobil. Un alt avantaj stă în faptul că managerii primesc feedback permanent privind activitățile de studiu ale angajaților (ritm de lucru, cât din curs au acoperit, punctajul testelor etc.).

54


Catalog Cloud Computing

Pe scurt, Cloud Learning este o platformă completă de instruire, evaluare și management al materialelor de instruire, o soluție flexibilă și sigură pe care o oferim organizațiilor. Și este singura de acest fel din România.

Ce aduce nou serviciul Cloud Learning pe piața de eLearning pentru companii? Ceea ce propune inedit serviciul Cloud Learning este o soluție care combină cursurile online interactive, centrate pe cursant, cu instruirea tradițională în sala de curs, centrată pe instructor. Tehnica se numește blended learning. De ce este atât de important să le îmbinăm? Gândiți-vă că, dintr-un colectiv de angajați, nu sunt cu toții novici, de pildă, în negociere sau în marketing sau în tehnici de comunicare. Aceștia ar pierde timp prețios participând la un curs de trei zile, în care trainerul îi învață pe toți cursanții noțiuni de bază, pentru a-i aduce la un numitor comun de cunoștințe. Iar pentru un nivel superior de cunoștințe poate că nici nu mai rămâne timp. Dacă, în schimb, ar parcurge cu toții un curs în Cloud Learning, ar ajunge la acest numitor comun fără a consuma atât de mult timp. Timp nu doar de stat în sală, ci și de deplasare până la sala de curs, timp care se traduce pentru angajator în bani. Odată ce cursanții au obținut cunoștințele de bază în domeniul studiat, recomandăm trainingul la sală, cu unul dintre partenerii de training Cloud Learning, care să explice noțiuni avansate, să răspundă la întrebări și să clarifice toate aspectele importante.

55


Catalog Cloud Computing

Toată lumea are de câștigat aici: trainingul nu mai este o formalitate, angajații își însușesc toate cunoștințele, iar costurile de instruire se pot reduce cu până la 40%, deoarece angajații nu își întrerup activitatea pentru o perioadă mare și nu se mai deplasează până la sala de curs.

Platforma este românească sau conține cursuri traduse și adaptate? Toate cursurile sunt create de noi, aici, în colaborare cu cei mai buni specialiști din domeniile vizate. Aceștia ne oferă suportul de curs, pe care noi îl digitalizăm. Avem experiență de aproape un sfert de secol în proiecte și soluţii integrate de eLearning, atât pentru segmentul academic și preuniversitar, cât și pentru instruirea permanentă, destinată adulților, pe care englezii o numesc frumos, lifelong learning.

Cum se poate utiliza, concret, platforma? E foarte simplu. Din clipa în care ați achiziționat abonamentul, aveți acces la cursurile pe care le pune la dispoziție serviciul Cloud Learning, care pot varia de la cele de inducție profesională, la cele care asigură dobândirea de „soft skills”, acele competențe vitale pentru integrarea armonioasă într-o organizație. Managementul companiei poate începe să planifice participarea angajaților la instruire imediat, pentru că există această bază generoasă de cursuri deja existente. Dar platforma AeL oferă și un editor de cursuri, un editor de teste și unul pentru crearea sondajelor, ceea ce permit crearea de cursuri specifice fiecărei companii. Astfel, pot fi create și cursuri noi de către trainerii interni, fără niciun cost suplimentar, care pot rula pe orice tip de dispozitiv, indiferent de sistemul de operare: laptop, tabletă sau smartphone. Angajații pot comunica cu instructorul și cu colegii pe forumul dedicat cursului respectiv și pot pune întrebări sau învăța din răspunsurile postate pe forum. Din 2016, platforma AeL poate fi utilizată în sistem Software as a Service (SaaS), în Cloud. Astfel, nu este necesară o investiție inițială, iar costurile de instruire se reduc semnificativ.

Există și niște cursuri în abonament? Serviciul Cloud Learning permite utilizarea platformei eLearning AeL pe baza unui abonament lunar sau anual. În abonament sunt incluse şi cursuri precum: Prevenirea și Stingerea Incendiilor, Sănătate și securitate în muncă, Managementul Timpului, Noțiuni introductive de marketing, Lucrul eficient în echipă, Negociere, Securitate IT, Recrutare și selecție, Raportare CSR – Dezvoltare durabilă. Avem și o promoție pentru cititorii catalogului Cloud Computing: primele 20 de înscrieri pe CloudLearning.ro vor fi premiate cu abonamente gratuite pe 3 luni și toate cursurile incluse! Promoția se încheie pe 31 aprilie.

56

S


Catalog Cloud Computing

ERP&CRM&BI în cloud

',675,%8Ĥ,(

6(59,&,, 352)(6,21$/(

$*5,&8/785Ä

9,185,

7(/(&20

5(7$,/ ʼn, ',675,%8Ĥ,( GH FDUWH

/2*,67,&Ä

&216758&Ĥ,,

352'8&Ĥ,(

)OH[LELO௼ $GDSWDELO௼ 8ŊRU GH IRORVLW௼ 3H ED]Å GH DERQDPHQW௼ ௺௹௹௯ LQWHJUDW௵ SHQWUX FRPSDQLL GH VXFFHV 6RFUDWH&ORXG HVWH R VROXĥLH FRPSOHWÅ ŊL LQWHJUDWÅ FDUH LQFOXGH JHVWLXQHD IOX[XULORU RSHUDĥLRQDOH௵ GH OD QHFHVDU GH DSURYL]LRQDUH S¤QÅ OD IDFWXUL IXUQL]RUL௵ GH OD FRPHQ]L FOLHQĥL OD IDFWXUL FOLHQĥL௵ °QFDVÅUL ŊL SOÅĥL௵ JHVWLXQHD SHUIRUPDQWÅ D GHSR]LWHORU௵ JHVWLXQH ILQDQFLDUÅ ŊL FRQWDELOÅ௵ JHVWLXQHD VHUYLFLLORU FX FOLHQĥLL௵ H&RPPHUFH ŊL DQDOL]H ŊL UDSRDUWH LQWHOLJHQWH GH EXVLQHVV௷

3HQWUX FRPSDQLL GH RULFH PÅULPH &RPSDQLL PHGLL ŊL PDUL GDU ŊL FRPSDQLL DIODWH OD °QFHSXW௵ FDUH VH GH]YROWÅ UDSLG

6SHFLDOL]DW SH LQGXVWULL

3HQWUX WRDWH UROXULOH

)XQFĥLRQDOLWDWH VSHFLILFÅ SHQWUX 'LVWULEXĥLH௵ 6HUYLFLL௵ &RQVWUXFĥLL௵ $JUR௵ 9LQXUL௵ 7HOHFRP௵ /RJLVWLFÅ

,QWHJUDĥL WRDWH SURFHVHOH GLQ RUJDQL]DĥLH 5HGXFHĥL FRVWXULOH ŊL FUHŊWHĥL SURILWXO 6FXUWDĥL WLPSXO GH OXDUH D GHFL]LLORU VWUDWHJLFH

'LUHFWRU JHQHUDO௵ 'LUHFWRU HFRQRPLF௸ILQDQFLDU௵ 'LUHFWRU ORJLVWLFÅ௵ 'LUHFWRU ,7௵ 8WLOL]DWRUL GLQ RUJDQL]DĥLH

,PSOHPHQWDĥL UDSLG 0LJUDĥL DXWRPDW OD YHUVLXQL QRL )ÅUÅ LQYHVWLĥLL °Q LQIUDVWUXFWXUÅ $ERQDPHQW DQXDO FX FRVWXUL PLFL

C.C.C. Kronstadt

SocrateCloud este un produs BITSoftware Str. Hermann Oberth nr. 8, et. 1, 500381, Brașov, România | T: 0268 314446 | F: 0368 710611 | office@bitsoftware.ro

www.socratecloud.eu | www.bitsoftware.eu

3


GTS Data Center & Cloud (IaaS) Servicii de data center si cloud fiabile si sigure

Doua centre de date cu tehnologii 2015 si 2016: Bucuresti si Cluj-Napoca

Solutii profesionale Disaster Recovery intre cele doua centre de date GTS Telecom

Doua platforme cloud proprii: Bucuresti si Cluj-Napoca

SLA operational 100% si echipa tehnica specializata, dedicata clientilor 24/7

Servicii complete de Cloud (IaaS) public, hibrid si privat, storage si back-up in timp real

Afla mai multe despre GTS Data Center pe www.gts.ro Cere o oferta la 0312 200 200 sau pe sales@gts.ro