__MAIN_TEXT__

Page 1


2

Catalog Cloud Computing

Pentru a răspunde celor mai înalte exigenţe ale organizaţiilor private şi publice, SIVECO Romania propune sistemul informatic integrat SIVECO Applications 2020 Project:Cloud. Acesta a rezultat din evoluţia sistemului de bază standard SIVECO Applications 2020, adaptat la rigorile tehnologice şi funcţionale ale următorilor ani. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud asigură urmărirea performanţelor oricărei activităţi economice. Acesta are o arhitectură scalabilă, pe mai multe niveluri (n-tier) și conţine o gamă vastă de componente: financiar-contabilitate, achiziţii, contracte, producţie, stocuri, vânzări, proiecte, salarizare, managementul performanței angajaților, transporturi, managementul deşeurilor etc. Utilizatorii dispun de o bază de date judicios structurată, generată prin colectarea sistematică a informaţiilor în procesul de business. Prelucrarea acestora se face în conformitate cu fluxurile de lucru menite să confere rigoare, eficienţă şi siguranţă activităţilor de zi cu zi. Sistemul asigură trasabilitatea informațiilor, oriunde şi oricând. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud se implementează rapid, modificările impuse de eventuale schimbări ale legislaţiei sunt realizate în cel mai scurt timp de la apariţia acestora datoritã componentei de configurare/parametrizare de care dispune sistemul. Avantajele SIVECO Applications 2020 Project:Cloud: versatilitate deosebită în combinarea componentelor parametrizarea şi personalizarea aplicațiilor pentru simbioza optimă cu modelul şi practica de afaceri ale clientului flexibilitatea reducerile de costuri cu infrastructura informatică Activitatea fiecărei companii este integrată într-o bază de date unică, accesibilă de pe diferite medii de lucru. Sistemul asigură adaptarea la orice schimbare legislativă fără întârzieri sau blocări ale activităţii în companie. Serverul virtual răspunde cerinţelor tot mai numeroase venite în condiţii de austeritate a bugetelor. Astfel, şi companiile de mai mici dimensiuni, care nu îşi puteau permite să achiziţioneze şi să opereze un sistem ERP, pot beneficia, cu un buget rezonabil, de avantajele pe care le oferă SIVECO Applications 2020 Project:Cloud. SIVECO Applications 2020 Project:Cloud

http://www.siveco.ro


Catalog Cloud Computing

1

E timpul să vorbim despre Cloud

A

m gândit, propus și realizat acest Catalog de Cloud într-un moment în care suntem convinși că este nevoie de așa ceva. Vorbim deja de cloud de 4-5 ani. Există implementări

și oferte de soluții cloud ceva mai de mult. Dar nu prea s-a vorbit despre ele. Există clienți care au implementat soluții de virtualizare de mai bine de 10-15 ani, cu rezultate spectaculoase legate de eficiență și reducerea costurilor. Iar după 10 ani, chiar ai timp și date să poți face o evaluare de TCO și o estimare de ROI... Dar nu prea s-a scris despre aceste implementări... În fine, acum, cloudul și virtualizarea sunt pe buzele tuturor.

Trăim o perioadă de emulare, în care orice organizație din România poate beneficia de concepte inovative și tehnologii moderne. Cu toate acestea, informațiile despre avantajele oferite de cloud sunt încă disparate, ofertele au destule lacune, iar cei interesați trebuie să abordeze subiectul cu cele mai mari precauții. Cam asta este menirea acestui Catalog. Vrem să oferim oricui este interesat informația care îl poate ajuta în evaluarea propriilor cerințe pentru soluții Cloud, plusul de valoare care poate determina luarea unei decizii sau analiza unei oferte din toate perspectivele: tehnic, managerial și mai ales legal... Radu Crahmaliuc, mania cloud


2

Catalog Cloud Computing

40

de întrebări despre Cloud Computing

1. Ce este Cloud Computing Catalog Romania? Cloud Computing Catalog Romania a

sare pentru consolidarea unui sistem informatic performant, care să poată fi dezvoltat în funcție de dinamica afacerilor.

fost gândit ca un ghid complet, care se dorește mai mult decât un simplu catalog. Astfel, pe lângă un CATALOG complet al serviciilor de cloud prezente pe piața din România, vă oferim şi un GHID complex de

3. Care este structura Cloud Computing Catalog Romania? Catalogul este structurat în trei secțiuni principale care includ:

informații legate utilitatea serviciilor cloud

Ghidul clientului de cloud, care își pro-

și posibilitățile reale de alegere a celei mai

pune să ofere informații utile pentru cei

bune soluții în funcție de nevoile fiecărui

interesați de adoptarea unei soluții cloud:

client.

Când, Cum și Unde am nevoie de Cloud, 10 lucruri esențiale legate de alegerea unei

2. Cui îi este dedicat Cloud Computing Catalog Romania?

soluții Cloud, 5 lucruri foarte importante la migrarea în Cloud, etc. Ghidul este realizat

Oricărei organizații interesate de alegerea

într-o formulă deosebit de practică sub for-

unui serviciu de cloud sau de migrarea în

ma unui set de întrebări și care poate fi găsit

cloud a uneia sau mai multor componente

la secțiunea „40 DE ÎNTREBĂRI DESPRE

ale unui sistem informatic. În același timp,

CLOUD COMPUTING”

oricărui manager interesat de îmbunătățirea

Date publice despre piața de Cloud din

performanțelor sistemului informatic sau a

Romania: politica guvernamentală, studii de

resurselor de calcul. În fine, oricărui între-

piață, estimări, evaluări, declarații ale unor

prinzător care dorește să pună în aplicare o

personalități cu experiență în evoluția pieței

ideea de afaceri dar nu are resursele nece-

IT din România


Catalog Cloud Computing

SIVECO este unul dintre pionierii promovării și implementării tehnologiilor Cloud în România. Încă din anul 2011 am iniţiat și apoi derulat, anual, cel mai important proiect de cloud, la nivel național: publicarea pe Internet a rezultatelor repartizării computerizate a candidaţilor în licee. De asemenea, propunem soluții eficiente pentru instruirea personalului, gestiunea documentelor și administrarea afacerilor, bazată pe tehnologiile Cloud: AeL, SIVADOC și SIVECO Applications 2020, ca parte integrantă a inițiativei SIVECO Project:Cloud. Acestea ajută organizațiile să elimine costurile de achiziție, administrare și întreținere a echipamentelor, aducând în același timp valoare adăugată prin performanțe mai bune și accesibilitate imediată. Ne străduim ca, prin produsele și serviciile pe care le oferim clienţilor noştri, să contribuim la creșterea nivelului de competitivitate și eficiență a acestora.

3

Irina SOCOL, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

Servicii și soluții Cloud oferite în

căror modernizare era inevitabil legată de

România, așa cum sunt ele descrise de către

investiții suplimentare sau costuri interne

furnizorii lor

de mentenanță. Prin nou model de business migrarea soluțiilor existente în cloud sau

4. De ce avem nevoie de Cloud?

simpla utilizare a aplicațiilor și platformelor

Cloud computing reprezintă mai mult decât

ca servicii nu mai este o povară pentru ma-

o categorie de servicii care rulează într-un

nageri, eliberându-i de angoasele soluțiilor

datacenter și sunt oferite de la distanță. Ne

clasice și permițându-le să se concentreze

gândim la cloud computing atunci când avem

exclusiv pe problemele de afaceri.

nevoie de soluție scalabilă, care să poată fi adaptată rapid la cerințele de moment ale

5. Cine are nevoie de Cloud?

organizației și care să nu necesite investiții

Pornind de la aceste premise, se pune în-

materiale și umane substanțiale. Spre deo-

trebarea: cine are nevoie de cloud: managerii,

sebire de alte tipuri de soluții, cloudul este

oamenii de IT sau simplii utilizatori?

mai mult un nou model de business decât

 Ca manager cu funcție administrativă,

o nouă tehnologie. Companiile trebuie să

chiar dacă ne pricepem puțin la calculatoare,

înțeleagă că tehnologia este doar instru-

cunoaștem terminologia, știm cam ce este

mentul cate le ajută să opereze mai eficient

un server sau chiar o configurație de rețea,

în business. Multă vreme, managerii au fost

tot avem zone în care nu ne simțim con-

frustrați de complexitatea sistemelor infor-

fortabil, fie ca e vorba de arhitectura unei

matice, atât ca medii intangibile, accesibile

platforme sau reconfigurarea unui VPN.

doar celor inițiați, cât și ca entități rigide, a

Pe scurt, de câte ori vine vorba despre o


6

Catalog Cloud Computing

chestiune tehnică, preferăm să schimbăm subiectul. Dar când se pune problema unui upgrade, achiziționării unui server mai performant sau extinderii rețelei cu noi posturi de lucru, devenim atoateștiutori, circumspecți, interesați de soluții alternative. Iar când cineva ne spune că o simplă „migrare în cloud” poate rezolva orice problemă, începem să întrebăm în stânga sau în dreapta, doar-doar ne-om lămuri ce

Alexandru Lăpuşan, Zitec CEO & Founding Partner

este cu acest cloud… Ca responsabil cu infrastructura IT te gândești cu groază că în curând vine vremea să înlocuiești jumătate dintre PC-urile companiei, că o parte dintre licențele soft-

Cloud-computing-ul ne-a permis să oferim clienţilor noştri soluţii mai flexibile iar nouă să putem aborda proiecte mult mai complexe.

ware expiră și că serverul de date nu mai face față la noile aplicații de CRM. „Totul se rezolvă dacă migrați în cloud” îți spune un

Sunt numai câteva scenarii, inspirate de

coleg de facultate care este angrenat într-un

problemele reale cu care ne confruntăm cu

grup de discuții profesionale, pe un site

toții, fie ca suntem manageri, administratori

social-media. Deși ați mai auzit de cloud și

IT sau simplii utilizatori.

de unele beneficii oferite de acesta sunteți încă reticent pentru că nu cunoașteți cum

6. Dar ce este Cloudul?

și cât poate cloud-ul să rezolve problemele

Realitatea demonstrează că deși se vor-

particulare ale sistemului informatic pe care

bește în mod constant despre cloud de o

trebuie să îl gestionați.

bună perioadă de timp, există încă opinii

 Ca utilizator, nu prea vă bateți capul cu

foarte diferite, generate de nivelul de cu-

ceea ce se întâmplă în spatele ecranelor fa-

noaștere sau de implicare și reticențele ce

miliare, pe care le deschideți pentru a rula

țin mai degrabă de inerția schimbărilor de

aplicațiile de care aveți nevoie zi de zi. Dacă

mentalitate. O definiție a cloudului aproape

programul nu merge, precis iar s-a stricat

unanim acceptată este cea elaborată de

rețeaua, ori toți colegii din departament fo-

National Institute for Standards and

losesc aceleași date, ori pur și simplu me-

Technologies (NIST):

moria PC-ului nu mai duce… Așa zicea un

„Cloud Computing este un model ce

amic ieri la cofetărie… Dar astăzi un alt amic

asigură accesul la cerere, oricând și de ori-

povestea ce bine se descurcă colegii de la

unde la un rezervor partajat de resurse de

firma parteneră de când folosesc aplicațiile

calcul (rețele, servere, stocare, aplicații și

în cloud. Ce-o mai fi și cu cloud-ul asta?

servicii) ce pot fi configurate rapid și adop-

Precis vreo nouă invenție șmecheră a celor

tate cu un efort managerial și interacțiuni cu

de la IT…

furnizorul de servicii minimale. Acest model


Catalog Cloud Computing

7


8

Catalog Cloud Computing

Cloud-ul oferă clienților beneficii semnificative în ceea ce privește agilitatea, viteza și costurile. Soluțiile de cloud au de asemenea potențialul de a transforma business-ul prin modul inovativ în care tehnologia este provizionată și adoptată într-o organizație. Următoarea mare provocare este de a oferi business-ului flexibilitatea de a adopta o abordare de tipul „Bring Your Own Cloud” păstrând governanța necesară și controlul. Fujitsu consideră că a sosit vremea ca CIO-ul și echipa sa să devină „Cloud Enablers” prin utilizarea de servicii cloud multiple, de la furnizori diferiți, ușurând modul în care business-urile le pot adopta, integra și administra prin intermediul unui singur „ecran de sticlă”. Fujitsu oferă cel mai puternic și mai larg portofoliu de soluții cloud din industrie (conform feedback-ului primit de la analiști în ultimul an). Noi oferim companiilor valoare adăugată prin faptul că ușurăm adoptarea și utilizarea de servicii de cloud de la Fujitsu și de la alți furnizori de cloud, în combinație cu alte servicii non-cloud.

Valentina Baciu, Executive Director, Fujitsu Technology Solutions GesmbH, Romania Branch

de cloud este compus din cinci caracteris-

Resource pooling – resursele de calcul

tici esențiale, trei modele de servicii și patru

ale furnizorului sunt reunite astfel încât să

modele de dezvoltare.”

poată deservi utilizatori multipli pe baza unui model multi-tenant, bazat pe diferite

7. Care sunt cele 5 caracteristici esențiale ale Cloudului

resurse fizice și virtuale care pot fi alocate și realocate în mod dinamic, conform cerințelor

On-demand self-service – un client poate

utilizatorilor. Locația exactă a acestor resur-

să își previzioneze în mod unilateral resursele

se nu este cunoscută de utilizatorul final,

de calcul de are nevoie, precum timpul de

dar acesta poate fi relevată în mod abstract

acces la un server, la o rețea sau la o uni-

prin specificarea țării, statului sau a centru-

tate de stocare, proces care se poate realiza

lui de date. Ca exemple de resurse pot fi

în mod automat, fără a necesita interacțiunile

amintite cele de stocare, procesare, memorie

umane cu fiecare furnizor de servicii.

sau lățime de bandă.

Broad network access – resursele sunt

Rapid elasticity – Resursele de calcul pot fi

disponibile prin intermediul unei rețele și

previzionate în mod elastic, și furnizate în mod

pot fi accesate prin mecanisme standard

automat, cu o rapidă scalabilitate. La clientul

care pot fi utilizate de pe orice platforme

final, facilitățile disponibile pentru previzio-

thin client, precum stații de lucru, laptopuri,

nare apar în mod arbitrar ca nelimitate, și pot

tablete sau dispozitive smart-phones.

fi estimate cantitativ în orice moment.


Catalog Cloud Computing

9


12

Catalog Cloud Computing

NXDATA împlineşte în 2013 zece ani de continuitate operațională, perioadă în care am am devenit unul din cei mai importanți furnizori de servicii de centru de date pe piața din România. Putem spune cu mândrie că am pus bazele modelului de business bazat pe conceptul de „Centru Neutru de Colocare”, model care s-a dovedit a fi adaptat nevoilor de dezvoltare ale pieței de telecomunicații locale și regionale. Chiar dacă nu am pătruns în zona serviciilor de tip cloud, administrăm și operăm infrastructuri tehnice ce stau la baza serviciilor de tip IAAS, SAAS sau cloud, oferite de clienții și partenerii noștri, asigurând funcționarea fără întrerupere a unui complex ecosistem de telecomunicații în centrele de date NXDATA-1 și NXDATA-2.

Sorin Andone, Director Vânzări, NX Data

Measured service – Sistemele Cloud

servere, sisteme de operare, stocare sau

pot controla și optimiza în mod automat

aplicații individuale, cu posibile excepții

resursele utilizate prin cuantificarea fiecărui

pentru aplicațiile limitate care necesită setări

nivel de abstractizare într-un mod cât mai

specifice de configurare din partea utiliza-

apropiat de fiecare categorie de servicii, pre-

torului final.

cum stocarea, procesarea, lățimea de bandă,

Platform as a Service (PaaS) – tip de

sau activarea conturilor de utilizator. Nive-

servicii unde clientul poate folosi platfor-

lul de utilizare fiecărei categorii de resurse

mele găzduite de infrastructura cloud pentru

poate fi monitorizat, controlat și raportat,

dezvoltarea de aplicații prin utilizarea lim-

asigurând transparența dorită pentru fiecare

bajelor de programare, bibliotecile, serviciile

serviciu utilizat, atât la nivel de furnizor, cât

și instrumentele asigurate de către furnizor.

și de utilizator.

Utilizatorul final nu trebuie să administreze sau să controleze infrastructura cloud

8. Care sunt modelele adoptate în clasificarea serviciilor Cloud?

invizibilă, ce include rețele, servere, sisteme de operare sau stocare, dar are controlul

Software as a Service (SaaS) – model

asupra aplicațiilor dezvoltate și posibilitatea

de servicii în care aplicațiile care rulează

de a configura setările pentru mediile de

într-o infrastructură cloud sunt accesibile

găzduire a aplicațiilor.

de pe diferite echipamente utilizate de către

Infrastructure as a Service (IaaS) –

client, printr-o interfață thin client precum

model de servicii furnizate către un cli-

un browser Web sau o interfață de aplicație.

ent care are posibilitatea să configureze

Clientul nu administrează sau controlează

cerințele de procesare, stocare, networkig

infrastructura cloud care nu e vizibilă, rețea,

și alte resurse de calcul fundamentale, în


Catalog Cloud Computing

13


14

Catalog Cloud Computing

Soluţiile bazate pe cloud prezintă avantaje clare în comparaţie cu soluţiile on premise, din perspectiva timpului alocat instalării şi resurselor financiare consumate. Aşadar, alegerea noastră de a dezvolta un soft Device Control, Data Loss Prevention şi Mobile Device Management bazat pe cloud se justifică prin prisma beneficiilor oferite de acesta. My Endpoint Protector dă posibilitatea administratorului IT să controleze reţeaua de oriunde, oricând, pentru a evita pierderile sau furtul de date confidenţiale. Informaţiile şi knowhow-ul sunt unele din bunurile cele mai importante pentru un business.

Roman Foeckl, CEO CoSoSys

care clientul are posibilitatea să dezvolte

de către comunitate specifică de utiliza-

și să ruleze module de software arbitrare,

tori finali, ce aparțin unor organizații ce

care pot include sisteme de operare sau

partajează aceleași elemente de bază, pre-

aplicații. Utilizatorul final nu poate admi-

cum misiune, cerințe de securitate, politici

nistra sau controla infrastructura invizibilă

și specificații de conformitate. Infrastruc-

a cloud-ului, dar care poate deține contro-

tura poate fi deținută de una sau mai multe

lul asupra sistemelor de operare, stocării și

organizații din cadrul comunității, o terță

aplicațiilor dezvoltate, precum și un control

parte sau anumite combinații între aceste

limitat asupra unor componente de rețea,

două posibilități, și poate exista „on” sau

precum dispozitivele firewall host.

„off premises”.

9. Care sunt modurile de dezvoltare ale Cloudului?

configurată pentru accesul public gratuit

Public Cloud – infrastructura Cloud este la servicii. Infrastructura poate fi deținută,

Private Cloud – infrastructura Cloud

administrată și operată de către organizații

este configurată pentru utilizare exclusivă

de business, guvernamentale sau aca-

de către o singură organizație ce include

demice, precum și de diferite combinații

mai mulți utilizatori finali, organizați în

între acestea.

multiple unități de business. Acest tip de

Hybrid Cloud – infrastructura Cloud este

infrastructură poate fi deținut, administrat

o combinație între două sau mai multe in-

și operat de către organizație, o terță parte

frastructuri Cloud distincte (Private, Com-

sau în proporții diferite de aceste entități, și

munity sau Public) care rămân entități dis-

poate fi disponibilă „on” sau „off premises”.

tincte, dar care pot fi oferite împreună prin

Community Cloud – infrastructura Cloud

tehnologii standardizate sau proprietare ce

este configurată pentru utilizarea exclusivă

permit portabilitatea datelor și a aplicațiilor.


Catalog Cloud Computing

15


16

Catalog Cloud Computing

Pentru o mai bună eficientizare și un control total asupra operațiunilor zilnice din departamentul de IT, companiile au nevoie de instrumente specifice care să le susțină în atingerea acestor obiective. Optimum Desk este soluția completă de management a infrastructurii IT, care contribuie la optimizarea costurilor, monitorizarea și gestionarea corectă a echipamentelor IT deținute. Bogdan Tudor, Founder & CEO Class IT Outsourcing

10. Model de calcul sau tehnologie?

pot rula aplicațiile existente sau pot dezvolta

„Cloud Computing reprezintă previziona-

altele noi, fără a se îngrijora de mentenanța

rea dinamică a facilităților IT (hardware,

sistemelor de operare, servere hardware,

software, servicii) de către o terță parte,

load balancing sau capacitate de calcul.

prin intermediul unei rețele.” Trebuie să

 Software as a Service - cea mai cu-

recunoaștem că este o definiție forte concisă

noscută și cea mai utilizată formă de Cloud

elaborată de publicația CIO, care preferă să se

Computing, SaaS asigură toate funcțiile

refere la Cloud Computing mai mult ca mo-

unei sofisticate aplicații tradiționale, dar

del de calcul, decât ca tehnologie, unde toate

prin intermediul unui Web browser, nu a

serverele, elementele de rețea, aplicațiile

unei licențe individuale pentru o aplicație

și alte elemente legate de centrele de date

instalată manual. SaaS elimină îngrijorările

sunt puse la dispoziția echipelor de IT și a

legate de serverele fizice, stocare, aplicațiile

utilizatorilor prin intermediul Internetului,

de dezvoltare și toate îngrijorările echipei de

într-o modalitate prin care structurile de IT

IT asociate acestora.

pot cumpăra doar acele tipuri și valori de servicii de care au nevoie. Modelul de cloud diferă de cel tradițional de externalizare prin faptul că organizațiile client nu au nevoie să își administreze propriile resurse de IT. Potrivit CIO, cele trei tipuri de baza ale unei infrastructuri Cloud Computing sunt:

11. Servicii de acces sau tehnologie de calcul? Deoarece percepțiile despre Cloud Computing sunt foarte diferite, influențele în orice încercare de teoretizare venind dinspre surse care au evoluat și interacționează în

 Infrastructure as a Service - furni-

mod diferit, cum ar fi industria de telecom,

zează grid-uri sau clustere de servere vir-

furnizorii de servicii găzduite, producătorii

tualizate, rețele, stocare și software proiec-

de hardware și networking pentru data-

tat să îmbunătățească sau să înlocuiască

centre sau cei de aplicații software, aceste

funcțiile de la nivel de datacenter.

interferențe creează destul de multe con-

 Platform as a Service - furnizează

fuzii. Pentru a face puțină ordine în termi-

servere virtualizate pe care utilizatorii își

nologii, specialiștii în cloud țin foarte mult la


Catalog Cloud Computing

17


18

Catalog Cloud Computing

Cloud computing, alături de noile megatrenduri din tehnologie, schimbă din temelii industria IT şi modul în care construim afacerea în jurul tehnologiei. IT-ul tradiţional dispare, iar Cloudul pune bazele unei noi viziuni în care, „New IT” oferă posibilităţi noi de dezvoltare a proceselor de business, prin access nelimitat la date, mobilitate neîngrădită geografic şi o fantastică sursă de applicaţii. Cloudul oferă o excelentă şansă departamentlor IT şi profesioniştilor IT de a se reinventa şi de a dezvolta servicii şi oportunităţi noi pentru companii, într-o filozofie IT complet nouă.

Yugo Neumorni, Preşedinte CIO Council

diferențierea conceptelor de cloud ca o cate-

toate luminile proiectoarelor sunt focalizate

gorie distinctă de servicii și ca un ansamblu

pe computing. Această perspectivă nu e decât

de tehnologii. „Termenul de cloud compu-

o extensie la abordările care gravitează în

ting a început să reprezinte două curente

jurul centrelor de date și poate fi aplicată la

total distincte: unul bazat pe o accepție mai

întreaga arhitectură a sistemelor interne de

largă care se concentrează pe abstractizările

tip enterprise, care nu folosesc facilitățile ex-

legate de cloud, iar celălalt mult mai foca-

terne „off-premises” furnizate de către terțe

lizat pe virtualizare și infrastructura siste-

părți. „Deși aceste perspective sunt diferite,

melor,” spune David Mitchell Smith, VP la

există o conexiune între ele. Orice furnizor de

Gartner. „Orice mixare între discuțiile legate

servicii cloud computing trebuie să dispună de

de tehnologiile care favorizează portarea în

un mediu ce include o infrastructură capabilă

cloud și serviciile cloud computing nu poate

să suporte livrarea acestor servicii. Virtu-

genera decât confuzii.”

alizarea este cel mai adesea folosită tocmai

Una dintre viziunile majore despre cloud

pentru a asigura infrastructura ce suportă

computing care vin dinspre piață este bazată

furnizarea serviciilor cloud,” apreciază David

pe o imagine a cloudului din perspectiva

Mitchell Smith. „Serviciile cloud pentru siste-

furnizorilor de servicii Web/ Internet/ Soft-

mele de infrastructură reprezintă un subset al

ware-as-a-Services. Aici în mod clar focusul

serviciilor cloud computing, dar nu întreaga

se pune pe serviciile cloud, cu accent major

imagine.”

pe asigurarea accesului la servicii de oriunde.

Gartner recomandă utilizatorilor separa-

A doua interpretare populară se referă la

rea clară a noțiunilor de cloud computing

tehnologiile ca servesc la fundamentul cloud-

și servicii cloud computing de utilizarea

ului. Virtualizarea și automatizarea au deve-

tradițională a conceptelor și tehnologiilor

nit adevărate leitmotive în această zonă, iar

cloud pentru crearea sistemelor interne de


Catalog Cloud Computing

19


20

Catalog Cloud Computing

calcul. Ambele perspective – servicii și

eficiență mai mare. Infrastructurile, plat-

tehnologii, sunt valoroase și pot fi adoptate.

formele și aplicațiile software care nu sunt vizibile în cloud pot fi partajate de către toți

12. Cum vede Gartner atributele Cloudului?

utilizatorii finali ai aceleiași categorii de servicii. Această facilitate permite utilizarea

Gartner a identificat la rândul său cinci

rațională a unei largi categorii de resurse, de

atribute pentru cloud computing. Folosind

regulă puțin accesate și folosite, în momen-

aceste atribute se poate aprecia cât de

tul în care cererea pentru aceste tipuri de

puternică este o soluție și cum aderă la mo-

servicii înregistrează maxime de densitate,

delele de cloud existente.

cu mii de utilizatori concurenți.

1. Bazată pe Servicii: nevoile de con-

4. Calibrată prin utilizare: serviciile sunt

figurare ale utilizatorului sunt extrase din

înregistrate și urmărite pe baza unor metrici

resursele partajate de furnizor prin interfețe

ce permit multiple modele de plată. Furni-

de servicii bine definite. Aceste interfețe

zorii de servicii cloud dispun de un model

maschează detaliile legate de implementare

de contabilizare bazat pe măsurarea gradu-

și asigură un răspuns complet automatizat

lui de utilizare a diverselor tipuri de servicii,

de la furnizorul de servicii către consuma-

ce pot fi folosite la elaborarea de multiple

torul de servicii. Serviciile pot fi considerate

planuri sau modele de plată care sunt ba-

„ready to use” sau „off the shelf” deoarece

zate pe gradul de utilizare, nu pe costurile

sunt astfel proiectate încât să deservească

licențelor sau ale echipamentelor. Aceste

cerințele specifice pentru o anumită gamă de

planuri „pay as you use”, care își au origi-

clienți finali, ele nefiind proiectate pentru a

nea în modelele de plată ale altor servicii

cunoaște cum funcționează tehnologiile im-

legate de utilități, pot consta în echivalente

plicate.

de costuri pe oră, pe zile, pe lună, pe tri-

2. Scalabilă și Elastică: serviciile pot fi

mestru sau pe an, după cum pot fi și tarife

calibrate în funcție de cerințele utilizatorului

legate de volumul de date transferate sau

cu viteza oferită de automatizare. Elastici-

viteza de livrare a datelor.

tatea este un atribut care se referă la dimen-

5. Bazate pe tehnologiile Internet: până

siunea acumulărilor de resurse partajate.

la urmă singurul punct nevralgic al servici-

Scalabilitatea este o trăsătură a infrastruc-

ilor cloud, accesul la servicii se realizează

turilor și platformelor software care nu sunt

prin Internet și tehnologiile dezvoltate pen-

vizibile. Elasticitatea mai este asociată și cu

tru platformele online, precum protocoalelor

un model economic care facilitează scalabili-

de identificare, URL, HTTP, IP, standardele

tatea în ambele direcții ale unui proces auto-

de securitate la transferul de date, instru-

matizat. Asta se traduce prin posibilitatea

mentele de criptare/ decriptare și în gene-

scalării serviciilor în funcție de cerințe, prin

ral tot ce ține de moștenirea Web. Mulți

adăugarea sau eliminarea de resurse.

dintre actualii giganți ai pieței de servicii

3. Partajabilă: serviciile cloud partajează

cloud, precum Google, Amazon sau eBay au

o acumulare de resurse ce pot fi folosite

debutat pe piața IT prin oferirea de servicii

în funcție de necesități, pentru a obține o

Internet.


Catalog Cloud Computing

Pentru o companie, investiţia în angajați se numără printre cele mai importante, nu doar prin măsura valorică, ci şi prin semnificaţia pe care instruirea personalului o are pentru organizaţie. Investiţia în instruirea personalului existent sau nou angajat este una pe termen lung, de aici şi importanţa monitorizării acestui proces cu tot ceea ce presupune el. AeL Enterprise oferă suport pentru instruirea, testarea şi evaluarea personalului, administrarea conţinutului digital, precum și pentru gestionarea şi monitorizarea întregului proces de instruire într-o manieră flexibilă şi securizată, susținând politica de instruire a companiei prin intermediul unui produs fără egal, bazat pe tehnologii inovative. Beneficiile AeL Enterprise Economic. Reduce costurile de instruire Practic. Reduce timpii neproductivi Standardizat. Aliniază cunoștințele Inovator. Oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv Fiabil. Soluție matură, susținută de profesioniști în eLearning AeL Project:Cloud completează oferta eLearning SIVECO cu o soluţie software integrată de instruire şi gestionare a

Alege 4:

pregătirii şi perfecţionării personalului din cadrul unei com-

 Mai ieftin.

panii, care susține procesul de instruire şi poate găzdui cata-

 Mai repede.

logul de cursuri interne în regim Software as a Service. În varianta Cloud, AeL elimină costurile inițiale de intro-

 Mai bine.

ducere a unei soluții eLearning (achiziție servere și licențe)

 Garantat

și costurile de administrare și întreținere, furnizând o soluție care pur și simplu merge. AeL Enterprise

AeL Project:Cloud

http://advancedelearning.com

http://cloudlearning.ro

SIVECO România este un pionier eLearning, ce furnizează soluții recunoscute și premiate la nivel mondial.

21


22

Catalog Cloud Computing

13. Cine sunt utilizatorii celor trei modele de servicii Cloud Fiecare model de dezvoltare a serviciilor cloud are un anumit nivel de acoperire (service level coverage) și un anumit grad de customizare.

Model

Utilizator

Servicii oferite

Service level coverage

Customizare

SaaS

Utilizatorul final

Aplicația gata de utilizat

- Uptime aplicație - Performanța aplicației

- Minimă sau fără customizare - Cerințe dictate de piață sau furnizor

PaaS

Deținătorul aplicației - Mediul de rulare pentru codurile aplicației - Stocare în cloud - Alte servicii cloud, precum integrarea

- Disponibilitate mediu dezvoltare - Performanța mediului - Fără acoperirea aplicației

- Nivel ridicat de customizare a aplicației - Multe aplicații pot necesita rescrierea

IaaS

- Server virtual - Deținătorul - Stocare aplicației sau furnizorul IT oferă sistemul de operare - Midleware și suport pentru aplicații

- Disponibilitate server virtual - Timp de provizionare - Fără acoperire pentru platformă sau aplicații

- Constrângeri minime pentru aplicațiile instalate în mediul virtual standard -Sistemele de operare incorporate

Sursa: TechNet Magazine

14. Care este percepția utilizatorului despre Cloud?

sunt incluse sub umbrela „software as a service” (SaaS), în timp ce sub titulatura de

IDC a optat pentru o perspectivă venită

IaaS au rămas doar componentele hardware

din partea utilizatorilor, care în cele mai

legate de servere, stocare și elementele de

multe cazuri își îndreaptă ochii către Cloud

rețea.

în speranța reducerilor costurilor de capital

Iată care sunt principalele atribute ale

și de operare. Din acest punct de vedere, im-

cloudului așa cum sunt privite ele în

portante sunt trei elemente care încurajează

accepțiunea IDC:

adopția serviciilor cloud: calitatea ofertelor

 Servicii standard partajate - proiectate

găzduite la distanță, ușurința cu care sunt

pentru un public target, nu pentru un singur

implementate și viteza conexiunilor care fac

utilizator, ce pot fi accesate prin browsere

efectiv posibilă această implementare.

standard și tehnologii netransparente

Rămânând pe această linie, foarte interesantă este clasificarea IDC pentru prin-

 Soluții împachetate - oferte „la cheie”, bazate pe resurse integrate

cipalele categorii de servicii: aplicații cloud,

 Self-service - administrare, previzio-

platforme cloud și infrastructură cloud,

nare, ce pot necesita suport „on-boarding”

care sunt total diferite față de descrierea

parțial

NIST pentru aceleași categorii. Conform

 Prețuri în funcție de serviciile accesate

IDC, primele două categorii împreună cu

- ce pot fi suportate sub formă de costuri

aplicațiile software aferente infrastructurii

operaționale


Catalog Cloud Computing

socrate cloud

23

Platforma completă de business Soluție inteligentă ERP&CRM&BI. Dezvoltare rapidă de aplicații. Cost redus. SocrateCloud este platforma de business care furnizează o soluție completă și complexă de gestiune economică (ERP), gestiune a relațiilor cu clienții (CRM) și Business Intelligence, companiilor care activează în Agricultură, Telecomunicații, Servicii Profesionale, Construcții, Distribuție. Arhitectura inovatoare 100% cloud, permite partenerilor să dezvolte rapid aplicații mobile, aplicații web, utilizând platforma SocrateCloud și implicit infrastructura și procesele deja existente. SocrateCloud oferă performanță crescută, implementare rapidă și costuri reduse.

1MNPSEGI 7EPEVMM 1SHYPI *M\I

4IVWSREPM^EXI

4PEXJSVQ͇TXHI^ZSPXEVIVETMH͇HIETPMGEšMM %TPMGEšMM

%TPMGEšMM

1SFMPI

Web

4EVXIRIVM -7: / OEM

Rapoarte )\TIVšMMR HMJIVMXI HSQIRMM

n

er

A u t o riz a

t

Par te

ud lo

ra Soc teC

ERP CRM

7IVZMGMM;IF

7IVZMGMM;IF

1EREKIQIRXYPTIVJSVQERšIM&-

Află cum poți să devii Partener Autorizat

Alătură-te Programului de Parteneriat SocrateCloud și beneficiază de noi oportunități de creștere a afacerii.

Str. Zambilelor nr. 4, Brașov, România Tel: 0268 314446, Fax: 0368 710611 E-mail: office@bitsoftware.ro

www.bitsoftware.eu/ro/comunitate/parteneriat

www.bitsoftware.ro

SocrateCloud este o soluție BITSoftware

'PMIRšM


24

Catalog Cloud Computing

 Accesibile prin Internet/IP - pe bază de

hosting pot asigura restaurarea completă a

înregistrare autorizată

datelor în caz de dezastre.

15. Care sunt riscurile de securitate ce trebuie urmărite la alegerea unui furnizor de cloud?

rizarea serviciilor publice de cloud este des-

Monitorizarea și raportarea – Monito-

În ciuda beneficiilor economice clare ofe-

tul de dificilă, astfel că beneficiarii trebuie să solicite furnizorilor dovezi legate de investigarea calității suportului.

rite de serviciile cloud, îngrijorările legate

Business continuity – beneficiarii tre-

de securitate, compatibilitate și confiden-

buie să se asigure de portabilitatea datelor,

țialitatea datelor sunt principalii inhibatori

în cazul unor pierderi de informații, căderi

care frânează adoptarea cloudului la scară

de sistem sau cauze naturale, astfel încât

enterprise. Iată care sunt principalele zone

eficiența în business să nu fie afectată.

specifice de risc pentru securitatea datelor identificate de Gartner Research, precum și recomandările de care organizațiile trebuie să țină cont la alegerea unui furnizor:

16. Care sunt părerile preconcepute despre Cloud? Practica

demonstrează

există

o

Privilegiile de acces – furnizorii de servi-

serie întreagă de păreri preconcepute sau

cii cloud trebuie să fie capabili să demon-

mituri despre cloud care pot fi șlefuite sau

streze utilizarea unor procedee de certificate

dezamorsate:

de angajare și instruire a personalului care administrează centrele de date.

Mitul 1: Cloudul public este cea mai puțin costisitoare platformă pentru servi-

Cine deține datele – clienții sunt întot-

cii IT - Unul dintre beneficiile majore oferite

deauna considerați ca singurii posesori ai

de platformele bazate pe cloud public este re-

datelor, chiar daca se utilizează servicii pu-

ducerea costurilor de infrastructură, pe baza

blice de cloud, iar furnizorii trebuie să fie

modelului „plăteşti-pentru-ce-foloseşti”.

gata oricând să dovedească acest lucru, prin posibilitatea de a genera audituri.

La prima vedere servicii Web precum cele oferite de Amazon EC2 sunt mult mai con-

Locația datelor – În orice proces de alegere

venabile decât cele asigurate de sistemele

a unui furnizor e importat ca utilizatorul să

clasice, unde în calculul costurilor intră şi

se intereseze unde sunt localizate centrele de

cele de hardware, software şi administrare.

date și dacă acestea corespund cerințelor stan-

Dar asta la prima vedere. La o analiză mai

dard de respectare a confidențialității datelor.

atentă se poate constata cu surprindere că în

Segregarea datelor – majoritatea infra-

cazul unor resurse de care e nevoie în mod

structurilor de cloud public reprezintă medii

constant, se pot face optimizări la costuri cel

partajate și este critică necesitatea ca furni-

puțin comparabile, folosind resursele parta-

zorii de hosting să poată garanta segregarea

jate dintr-un datacenter sau o infrastructură

completă a datelor, pentru siguranța faci-

de cloud privat. O analogie des folosită este

lităților de multi-tenancy.

cea dintre închirierea sau cumpărarea unei

Recuperarea datelor – companiile tre-

mașini: pe termen scurt, mai rentabilă e

buie să se asigure că furnizorii de servicii

închirierea, pentru care plătești efectiv ce


Catalog Cloud Computing

Pentru o companie este importantă eficiența activităților proprii, simultan cu controlul și asigurarea respectării procedurilor de lucru existente. De asemenea, reducerea costurilor de procesare și arhivare a documentelor, precum și optimizarea continuă a fluxurilor de lucru pentru gestiunea documentelor sunt obiective permanente pentru companiile performante. SIVADOC Project:Cloud le permite utilizatorilor din companii să acceseze documentele în mod securizat, de oriunde și de pe orice dispozitiv, inclusiv cele mobile. Practic, SIVADOC Project:Cloud este exact ceea ce îi trebuie unei companii pentru a-și îndeplini obiectivele de business. Beneficiile SIVADOC Practic. Poți accesa de oriunde, oricând, de pe orice dispozitiv. Standardizat. Fluxuri de lucru clare, rapide și simplu de folosit, bazate pe formulare. Sigur. Accesul este securizat și disponibil doar celor autorizați. Sincronizat. Ești mereu sincronizat cu spațiul tău de lucru, fie că ești la birou, în ședință sau în delegație. Costuri reduse. Arhivezi doar electronic, transporți documentele între sucursale doar electronic - în câteva secunde și fără costuri de arhivare sau de curierat. SIVADOC

Project:Cloud

reprezintă

oferta

SIVECO

Romania pentru Managementul Documentelor și Fluxurilor

Alege 5:

de lucru pentru companiile moderne și eficiente. În regim

 Practic.

Software as a Service, plătești numai un abonament și poți

 Standardizat.

avea propriile fluxuri de lucru, propriul spațiu de gestiune a documentelor, propria registratură electronică, propriile

 Sigur.

rapoarte de căutare, propriile formulare, păstrând istoricul

 Sincronizat

modificărilor sau adnotările realizate. În varianta Cloud, SIVADOC elimină costurile de achiziție,

 Costuri reduse

administrare și întreținere a echipamentelor hardware și a licențelor software, furnizând o soluție care pur și simplu merge – de oriunde și oricând, pe orice dispozitiv. SIVADOC Project:Cloud http://www.siveco.ro

sivadoc@siveco.ro

25


26

Catalog Cloud Computing

consumi, dar pe termen lung apar alți fac-

a rula aceste aplicații mai rapid, mai flexibil

tori legați de economie, întreținere, confort

şi mai sigur, fără a induce costuri şi eforturi

sau siguranță, care înclină balanța către

sporite din partea echipei de IT. Răspunsul

achiziția unei mașini.

constă într-o bună planificare şi o cunoaștere

Mitul 2 – Singura modalitate de mi-

reală a resurselor ce pot fi alocate şi la ceea

grare la cloud este tranziția printr-un

ce se poate renunța. Platformele cele mai re-

model de virtualizare - sunt mulți cei care

comandate în astfel de situații sunt cele de

încă nu realizează care sunt diferențele în-

cloud hibrid, în care aplicațiile şi resursele de

tre virtualizare şi cloud computing. Virtu-

date pot fi rulate sau partajate după caz, între

alizarea este un prim pas către optimizarea

un cloud public şi unul privat.

unei infrastructuri deja existente, care poate

Mitul 4 – Toate cerințele de securitate în

fi eficientizată pe baza resurselor existente

cloud sunt aceleași – cea mai mare sperie-

şi a unei flexibilități crescute, conferite

toare a platformelor cloud este securitatea

de mașinile virtuale sau de utilizarea de

datelor. Chiar şi cei mai optimiști executivi

aplicații în mod virtual.

IT, care înțeleg rolul major al utilizării de

O transformare majoră nu are loc decât

resurse partajate, bazate sau nu pe plat-

atunci când organizațiile se decid să mi-

forme publice, devin neliniștiți când se pune

greze total către o platformă cloud. Cel mai

problema accesului şi controlului eficient al

apropiat model este cloudul privat, care

datelor. Marile organizații au propriile reguli

asigură certe beneficii legate de reducerea

legate de accesarea, utilizarea şi stocarea

complexității,

de

datelor senzitive. Conform Cloud Security

mentenanță şi asigurarea unor modalități

Alliance, cele mai importante îngrijorări le-

mai flexibile de livrare a serviciilor.

gate de securitate se referă la:

diminuarea

costurilor

Mitul 3 – Aplicaţiile critice nu au ce căuta în cloud – livrarea mai simplă şi mai flexibilă a aplicațiilor de business continuă să fie cea mai importantă cerință a diviziilor IT. Un studiu Forbes relevă că cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi un CIO şi din cauza cărora privesc spre soluțiile cloud sunt cele legate de: reducerea costurilor de infrastructură ajustarea rapidă a serviciilor în funcție de fluctuațiile cererii dezvoltarea şi livrarea mai rapidă a aplicațiilor.

 folosirea necontrolată şi exclusivă a serviciilor cloud; interfețe de dezvoltare a aplicațiilor nesigure; riscurile interne de pierdere sau denaturare a datelor; vulnerabilități legate de partajarea tehnologiilor; vulnerabilitatea traficului, serviciilor şi a conturilor; riscurile necunoscute. Mitul 5 – Există doar o singură rețetă pentru cloud - o bună reușită în alegerea

Dar invariabil când se ajunge la aplicații

unei platforme cloud constă în identificarea

critice de business precum Oracle sau SAP,

celui mai potrivit furnizor pentru cerințele

apar şi momente de cumpănă legate de

de moment. Orice provider va încerca să

posibilitățile reale ale unei platforme cloud de

îşi impună cea mai bună ofertă, bazată pe


Catalog Cloud Computing

27

SOLUȚII COMPLEXE DE SIMULARE BAZATE PE TEHNOLOGII CLOUD Aplicaţiile de simulare în proiectarea asistată reprezintă în sine o chintesenţă a celor mai dezvoltate tehnologii. Dar când vorbim de simulare în cloud, lucrurile devin şi mai spectaculoase, beneficiile şi mai importante, totul fiind multiplicat de posibilităţile practic nelimitate oferite de rularea aplicaţiilor în cloud. Din acest punct de vedere, Autodesk® SIM 360™ reprezintă o combinaţie spectaculoasă de aplicaţii de simulare care beneficiază de puterea şi flexibilitatea specifice platformelor cloud. 6 beneficii cheie ale soluţiilor de simulare în proiectare: š Reducerea timpului şi erorilor în orice proiect, încă din faza de concept şi proiectare š Eliminarea costurilor legate de testarea fizică sau alte operaţiuni š Reducerea incertitudinilor legate de respectarea termenelor de predare š Creşterea calităţii produselor şi a satisfacţiei clienţilor š Reducerea riscurilor necunoscute š Securizarea avantajelor competitive Ce conţine Autodesk SIM 360? Autodesk® Simulation Mechanical – aplicaţie complexă ce include funcţii de analiză a elementelor finite (FEA) pentru analiza stresului static, analiză dinamică liniară sau simularea evenimentelor mecanice Autodesk® Simulation CFD – aplicaţie de simulare a proceselor dinamice pentru fluide sau simularea fluxurilor termice Autodesk® Simulation Moldflow – aplicaţie de validare şi optimizare a proceselor de proiectare a pieselor şi componentelor din mase plastice şi simularea proceselor de turnare a materialelor plastice Autodesk® Robot Structural Analysis – set complet de instrumente de analiză structurală www.autodesk.com/simulation-360

Produsele și serviciile Autodesk sunt disponibile prin rețeaua de Parteneri Autorizați Autodesk. www.autocadlt.ro/parteneri


28

Catalog Cloud Computing

o configurație unică de infrastructură…

obținute bineînțeles pe baza unei taxe su-

Realitatea demonstrează că există o multi-

plimentare.

tudine de configurații şi arhitecturi pen-

Prețuri medii lunare – constau în cos-

tru platformele cloud şi că secretul unei

turi estimate în US$/ EUR pentru servere

migrări reușite constă într-un proiect echili-

cloud cu 1 CPU, 2GB RAM sau prețuri medii

brat în care se pleacă de la cerințele reale şi

în funcție de locația centrului de date sau

așteptările corespunzătoare. Cele mai multe

a sistemului de operare de pe server (Win-

exemple de best practices vin din zona de

dows/Linux). Aceste prețuri nu includ cos-

cloud hibrid, în care diferitele elemente ale

turile asociate transferului de date.

platformelor private, publice sau specifice

Service Level Agreement (SLA) – aici

unei anumite comunități sunt mapate pe

e mult de discutat, e bine să putem accesa

cerințele reale ale clientului.

modelele de SLA înainte de a ne interesa de achiziții; o secțiune specială a Ghidului va

17. Ce criterii trebuie să urmărim la alegerea unui furnizor de servicii de infrastructură?

conține recomandările legate de ceea ce trebuie urmărit într-un contract SLA Numărul de centre de date – se

Mulți dintre furnizorii de servicii IaaS

recomandă alegerea unui furnizor care dis-

au ofertele publice pe site și practic cei

pune de mai multe opțiuni și implicit centre

interesați nici nu trebuie să interacționeze

de date amplasate în mai multe locații

cu vreun agent de vânzări pentru și putea

Certificările existente - e bine de știut

face o părere despre principalele caracteris-

dacă furnizorul are certificări de compati-

tici ale serviciilor oferite. Totuși oferta e des-

bilitate și securitate, precum standardele PCI

tul de bogată, iar descrierile de servicii nu

sau SAS 70.

sunt întotdeauna complete. Cum putem știi

Scalare internă – trebuie investigată po-

dacă o ofertă sau alta este mai bune pentru

sibilitate de a extinde numărul de instanțe

cerințele organizației noastre?

cloud server individuale prin adăugarea de

Iată câteva criterii, menționate de TechRepublic care pot fi de folos atunci când

noi unități de memorie, procesoare suplimentare sau noi spații de stocare.

căutăm să facem o paralelă între ofertele

Scalare externă – se referă la posibili-

de servicii IaaS, pe baza câtorva metrici ce

tatea de a adăuga rapid noi instanțe cloud

urmăresc reducerea costurilor sau scalabili-

server.

tatea economiilor, flexibilitatea configurării

Suportul tehnic pentru utilizatori –

serverelor, precum și garanțiile de securita-

poate fi apreciat calitativ pe mai multe

te, confidențialitate și suport:

nivele:

Politica de prețuri - furnizorii recomandă

Slab - Furnizorii oferă doar forumuri

de regulă o politică flexibilă de prețuri, bazată

gratuite online, iar orice altă formă de suport

pe prețuri „pay-as-you-go” (de obicei per

trebuie plătită

oră), prețuri lunare, trimestriale și anuale,

Mediu – Providerii ce oferă un singur tip

dicounturi de „membership” și diferite alte

de suport gratuit 24x7 (prin telefon sau

combinații de reduceri și facilități care pot fi

chat), pe lângă uzualele forumuri


Catalog Cloud Computing

SIVECO este unul dintre pionierii adoptării cloudului în România şi iniţiatorul unuia dintre cele mai ample proiecte de cloud public la nivel naţional. ADLIC a fost desemnat câştigător în prima ediţie naţională a competiţiei EuroCloud, la categoria „Cel mai bun proiect de cloud pentru sectorul public”. ADLIC este sistemul informatizat dezvoltat de SIVECO şi folosit din anul 2001 la nivel naţional de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru repartizarea computerizată a candidaţilor în licee şi şcoli profesionale, conform metodologiei în vigoare. În fiecare an, sistemul ADLIC este accesat de aproximativ 200.000 de elevi pentru completarea fișelor cu opțiuni pentru licee. În anul 2013, numărul de accesări a atins vârful pe 15 iulie, când site-ul ADLIC a fost accesat de peste 510.000 de vizitatori, care au vizualizat peste 22 de milioane de pagini web. Astfel, pentru a oferi disponibilitate permanentă, capacitate de calcul infinită, redundanță și securitate a informațiilor, începând cu anul 2011, sistemul ADLIC rulează pe platforma de cloud computing Windows Azure, care asigură, datorită puterii de calcul și lărgimii de bandă alocate, disponibilitate continuă în perioadele cu încărcare ridicată. Având la dispoziţie o putere de procesare practic nelimitată, datorită platformei Windows Azure, SIVECO Romania a reuşit implementarea site-ului web de afişare a rezultatelor, http://admitere.edu.ro, ca o platformă dinamică, ce răspunde rapid chiar și atunci când este accesată simultan de zeci de mii de utilizatori. Beneficiile utilizării serviciilor Cloud în implementarea soluțiilor informatice în administrația publică: Scalabilitate sporită Rentabilitate Rezistență la posibilele atacuri menite să întrerupă disponibilitatea serviciilor furnizate.

29


30

Catalog Cloud Computing

Extins – Furnizorii ce oferă tipuri multiple de suport, incluse în tarifele de bază.

transfer (Mbps) pe gratis au aceste costuri afișate ca zero.

Monitorizarea – Modul prin care furnizo-

Costurile Inbound Data Transfer – se fo-

rii se angajează în urmărirea calității servici-

losesc aceleași criterii de mai sus, dar pentru

ilor oferite poate fi analizat de asemenea pe

transferurile de date către serverele cloud.

o scală subiectivă de trei nivele: Slabă – Furnizorii care nu oferă soluții de monitorizare și alertă integrate, solicitând folosirea unor instrumente și servicii asigurate de către terți Medie   - Vendorii care integrează instrumente de monitorizare rudimentare, bazate pe puțini indicatori și fără servicii de alertă Extinsă – Providerii care asigură instrumente complete de monitorizare complet integrate, fără costuri suplimentare. APIs  – pentru mulți utilizatori sunt im-

18. Care sunt principalele tipuri de servicii IaaS? Iată o clasificare simplă, care ține cont de tipurile de servicii asigurate: Cloud

Backup

servicii

de

salvare

periodică a datelor cu stocare în cloud Cloud Hosting – servicii de găzduire pe servere cloud Cloud Management – servicii de administrare a infrastructurilor bazate pe cloud Cloud Storage – servicii de stocare pe servere cloud

portante informațiile legate de posibili-

Virtualizare – servicii de virtualizare, de

tatea de a beneficia de interfețe API pentru

cele mai multe ori la nivelul centrului de

interacțiunea cu serverele.

date client, dar și ca soluții de găzduire/

Testare gratuită – este important ca furnizorii să poată asigura prospecților posi-

back-up, stocare sau management bazate pe mașini virtuale

bilitatea de a testa în mod gratuit soluțiile și serviciile oferite.

19. Ce este virtualizarea?

Sistemele de operare suportate – pentru

Precursoare mai puțin popularizată a con-

organizațiile cu medii de calcul heterogene

ceptului de Cloud Computing, virtualizarea

este importantă cunoașterea numărului de

a apărut din necesitatea tot mai stringentă

sisteme de operare disponibile ca imagini

a companiilor de a reduce costurile de

pe-configurate.

infrastructură prin folosirea de mașini și

Numărul tipurilor de instanțe – la orice

aplicații virtuale. Termenul de „virtualizare”

ofertă e important de reținut numărul de

își are rădăcinile încă de prin anii 1960,

configurații server disponibile. Anumiți

în epoca de glorie a sistemelor mainframe,

furnizori oferă servere ce pot fi configurate

când era privită ca o metodă de a diviza în

la cerere, ca număr de procesoare, mărime

mod logic resursele mainframe pentru dife-

memorie sau capacitate de stocare.

rite tipuri de aplicații.

Costurile Outbound Data Transfer – se

În prezent, prin virtualizare se înțelege de

referă la costurile asociate pentru transferul

regulă posibilitatea de realizare a unei ver-

fiecărui GB de date dinspre servere spre ex-

siuni virtuale, pentru aproape orice, de la

terior. Vendorii care oferă o numită viteză de

mașini hardware virtuale și soluții virtuale


Catalog Cloud Computing

Cloud computing, este deja folosit pe scară largă de companiile mari şi foarte mari din România. În mod evident, dincolo de motive intrinseci adoptării cloud computing precum scalabilitate, economii de costuri şi flexibilitate, România prezintă şi aspectul particular al faptului că foarte multe entităţi economice mari şi foarte mari sunt prezenţe pe piaţa locală ale unor multinaţionale, iar lucrul în cloud reprezintă o cerinţă impusă de compania-mamă. În 2013 ne apropiem de stadiul industrializării și în IT: este mai eficient pentru aproape toate companiile să folosească infrastructură IT livrată de un furnizor specializat prin intermediul rețelei. Este de aşteptat ca până în anul 2017 toate companiile mari şi foarte mari din România (cel puţin cele din sectorul privat) să utilizeze sub o formă sau alta cloud computing ca formă principală de folosire a instrumentelor IT.

31

Felix Enescu, Executive Partner, Gartner

de stocare, networking, securitate sau back-

rare a datelor sunt mult mai facile pe

up, până la virtualizarea de aplicații și virtu-

mașinile virtuale, asigurând economii de

alizarea desktopurilor.

timp considerabile, indiferent de volumul de

Operarea în mediul virtual este mult mai

date administrate.

facilă, iar avantajele infrastructurilor bazate

Conservarea energiei – facturile la ener-

pe virtualizare sunt mai mult decât evi-

gie pot fi reduse considerabil prin folosirea

dente. Decizia de a migra la o infrastructură

acelorași nivele de consum, cu implicații ma-

virtuală reprezintă din start o strategie din

jore la scăderea costurilor de administrare.

care toată lumea are de câștigat…

Testarea configurației software – o sarcină destul de dificilă în condițiile unor

20. Care sunt avantajele virtualizării?

infrastructuri clasice, se face cu foarte mare

În funcție de arhitectura sistemului IT, de

ușurință prin pre-testarea pe mașinile vir-

natura activității sau de bugetele disponi-

tuale. Timpul de implementare finală pentru

bile, virtualizarea software oferă o serie de

noile versiuni de software este redus drastic.

avantaje majore:

Ușurința administrării – gestionarea

Consolidarea serverelor – implemen-

unui parc de mașini virtuale este infinit mai

tarea de servere virtuale pe mașinile deja

facilă pentru operațiunile de upgrade sau

existente mărește scalabilitatea și reduce

depanare. Administratorii IT pot acționa de

investițiile în noi resurse hardware.

la distanță asupra terminalelor din rețea sau

Reducerea

timpului

de

backup –

operațiunile curente de backup sau restau-

a serverelor din datacenter de la o simplă consolă.


32

Catalog Cloud Computing

Accesul la aplicații de oriunde, oricând

În timp ce virtualizarea poate fi folosită

și de pe orice mașină – mediile bazate pe

ca fundament pentru o infrastructură cloud,

virtualizarea aplicațiilor curente de business

acesta are ca rol principal furnizarea de ser-

asigură o multitudine de beneficii legate de

vicii, iar virtualizarea rămâne o componentă

scalabilitatea, flexibilitatea și securitatea

a infrastructurii fizice. Cloud computing a

unui sistem.

derivat din nevoia de folosire a resurselor

Diminuarea costurilor de administra-

de calcul, modelul utilitar de bază fiind acela

re – e spectaculară, permițând realocarea de

al distribuției energiei electrice și ulterior al

resurse umane și financiare către activități

telecomunicațiilor.

legate de esența business-ului.

Din perspectiva CIO, diferențele între cloud și virtualizare sunt legate de diferitele nivele

21. Care sunt diferențele între virtualizare și cloud?

de abstractizare utilizate. Admițând că „virtualizarea se referă în mod esențial la virtua-

Cloud computing și virtualizarea sunt

lizarea server” - unde un server fizic poate fi

ambele tehnologii care au fost dezvoltate

setat ca gazdă pentru mai multe servere vir-

pentru a maximiza utilizarea resurselor

tuale, fiecare dintre acestea rulând un layer de

de calcul în același timp cu reducerea cos-

software denumit hypervisor, care are ca rol

turilor pentru aceste resurse. Ambele con-

partajarea stocării, memoriei și a altor resurse

cepte sunt menționate frecvent atunci când

de calcul, modelul Cloud Computing conduce

se discută despre cerințe profesionale de

această abstractizare către următorul nivel

disponibilitate și redundanță. Deși între

de arhitectură, în care indiferent de numărul

cele două domenii există multe asemănări,

de servere fizice sau virtuale, echipamente

trebuie ținut cont de faptul că soluționarea

de

problemelor comune se realizează în mod

securitate, stocare și alte elemente, întreaga

diferit.

infrastructură se vede ca un singur computer

Virtualizarea a apărut din necesitatea de

rețea,

instrumente

de

management,

sau chiar ca un singur ecran.

a dezvolta mai multe resurse de calcul care rulează pe aceeași mașină fizică, elimi-

22. Care este rolul virtualizării în Cloud?

nând folosirea inconsistentă și costisitoare

Așa cum arătam mai sus, virtualizarea a

a unor baterii de servere dedicate acelorași

devenit rapid o cerință de bază pentru ad-

operațiuni. Serverul fizic poate fi gazda mai

ministrarea mai eficientă a centrelor de date

multor servere virtuale, absolut transpa-

din perspectiva livrării de servicii. Chiar și

rente, care nu cer costuri suplimentare și

pentru virtualizarea de aplicații, găzduirea

pot fi administrate extrem de ușor. Serverele

acestora pe un server sau într-o fermă de

virtuale mai au avantajul că pot fi mutate cu

mașini virtuale și furnizarea aplicațiilor

ușurință de pe o mașină gazdă pe alta, astfel

către utilizatorii finali, care au nevoie de un

încât procesul de calcul destinat unor misi-

simplu terminal ce poate găzdui un browser

uni critice să devină non-stop, prin funcții

de Web, este considerată tot o furnizare

de load – balancing ce asigură continuitatea

de servicii de acces la aplicații, precursorul

proceselor de calcul.

actualelor servicii SaaS.


Catalog Cloud Computing

Beneficiile modelului Cloud țin în special de optimizarea continuă a proceselor și serviciilor de business, din ce in ce mai dinamice si mai complexe. Sunt facilitate standardizarea si automatizarea resurselor de tehnică de calcul, iar procesul de lansare de noi produse și servicii pentru clienți sau cetățeni este accelerat. Totodată, costurile sunt mai mici in ceea ce priveste infrastructura de business. Ca principali inhibatori pentru adopția Cloudului în Romania, dar si la nivel global aș menționa cadrul legal încă inadecvat, în special în zona financiar-bancară, temerile legate de custodia datelor despre client și a datelor personale, precum și temerile legate de securitatea în operare, în special pentru aplicații critice de business. Cred că alt inhibitor este și cel legat de faptul că, în general, clienții au fost obișnuiți să fie proprietarii sistemelor IT pe care le exploatează. Decizia de a lăsa totul pe mâna unui terț este dificilă și nu întotdeauna ușor de luat.

33

Vladimir Aninoiu, President of the Management Board, ASSECO SEE.

Ca un exercițiu de gândire, conceptul de

 Datele tranzacționate prin serviciile vir-

cloud computing poate fi privit și ca un sta-

tualizate trebuie salvate periodic și recupe-

diu viitor al dezvoltării pentru virtualizare.

rate, ca și cum ar fi găzduite de sisteme fizice

Problemele la nivel de datacenter constau de

 Aceste resurse au nevoie de funcții

multe ori în supra-încărcarea serverelor, ne-

automate de workload management, work-

voite să execute aproape simultan procesări

flow, provisioning și load balancing bazate

de date datorate tranzacționărilor între sis-

pe experiența utilizatorului.

temele interne, sistemele Web, serverele de

Fără aceste elemente obligatorii, virtuali-

mesagerie email sau chat, sistemele business

zarea nu poate oferi garanțiile de reducere a

intelligence, sistemele document management,

costurilor, care constituie premisa de bază a

etc. Prin administrarea infrastructurii cloud, se

modelelor virtuale.

pot obține parametrii superiori de eficiență prin simpla previzionare a momentelor de încărcare

23. Este bine să stocăm datele în Cloud?

și supra-solicitare a serverelor. De la această

Managementul informațiilor în cloud in-

manieră de rezolvare oarecum „manuală”,

clude o complexitate de domenii şi subdo-

se poate trece la o platformă virtualizată

menii, de la simplul transfer de fișiere, la

„repetabilă”, aplicabilă la scară industrială.

stocarea, arhivarea, partajarea, analiza sau

La fel ca la sistemele clasice, orice mediu virtual trebuie protejat, căci: Serviciile de virtualizare oferite trebuie să fie sigure

recuperarea datelor. Cele mai accesate servicii de data management au plecat din zona de consumer, unde apetitul pentru stocarea datelor în formate multimedia crește exponențial.


34

Catalog Cloud Computing

Conform Gartner, peste 7% dintre utiliza-

multe dintre organizații. Un studiu Enderle

torii privați cu acces la Internet îşi salvează

Group remarcă furnizori enterprise de cloud

datele în cloud, iar până în 2016 utilizato-

storage precum Ignite sau Intronis, care

rii de servicii de storage-as-a-service vor

oferă standarde de securitate 256-bit AES

ajunge la 36%. Eu cred că şi mai devreme.

(advanced encryption standard).

Cine nu are poze salvate pe Picassa sau

Cloud Storage Iniţiative, este o alianță a

filmulețe pe You Toube… Există statistici

unor vendori printre care Cisco Systems, HP,

care arată că peste 3125 de fotografii digi-

IBM, Oracle şi Hitachi Data Systems, care

tale sunt încărcate pe Flickr în fiecare minut,

au elaborat standardul CDMI (Cloud Data

iar pe Instagram cam 3600.

Management Interface). Adoptarea acestui

Intrarea Google pe piața de cloud storage

standard de furnizorii de servicii cloud le

a iscat multe dezbateri, cei mai mulți analiști

permite acestora să diversifice şi să aloce cele

fiind curioși să vadă cum se va descurca

mai bune resurse pentru soluții de back-up,

Google Drive în confruntarea cu popularele

criptare sau arhivare. Graţie interfeţei CDMI

DropBox, SkyDrive sau iCloud. Paradoxal,

orice client îşi poate transfera datele de la

dar din punctual de vedere al valențelor

un furnizor de servicii la altul, fără teama

enterprise, Google Drive şi Microsoft Sky-

pierderii de informații.

Drive se situează în aceeași tabără, fiind

Un

alt

emulator

pentru

o

creștere

confruntaţi cu mişcările strategice pe care

prognozată a popularității cloudului este

le gândesc furnizorii tradiționali de storage

noul standard ITIL v3 (Information Techno-

on-premise, precum EMC, IBM şi Oracle. In-

logy Infrastructure Library), care prin funcția

cluderea SkyDrive ca instrument de stocare

Business Service Management (BSM) poate

în cloud a conferit o mare deschidere pen-

ajuta la o rezolvare rapidă a problemelor de

tru Windows 8, un sistem destul de blamat,

data management pe orice tip de platformă

dar fără de care Microsoft ar fi pierdut orice

cloud.

șansă să rămână în cărți pe piața de cloud. Conform unui raport publicat de Markets and Markets, piața serviciilor de stocare în

24. Care sunt primii pașii pentru migrarea infrastructurii în Cloud?

cloud va ajunge la peste 47 miliarde de do-

Practica a demonstrat existența mai mul-

lari în următorii 5 ani, cu o rată medie de

tor strategii de abordare a unui proiect de

creștere anuală de 40%.

migrare totală sau parțială a unor servicii

În zona enterprise, principala frână în

în cloud. Iată cei mai importanți cinci pași

adoptarea storage-as-a-service o reprezintă

pe care trebuie să îi parcurgem pentru o mi-

constrângerile de securitate şi teama pier-

grare de succes:

derii controlului intern asupra datelor.

Pasul 1: Proiectarea - Orice proiect de

Furnizorii de soluții de stocare cloud la

succes începe cu un design solid, deosebit de

nivel enterprise încearcă să atenueze aceste

important pentru aplicațiile de tip „mission-

reticențe, oferind soluții care beneficiază

critical”. Faza de design trebuie să înceapă cu

de un audit de securitate mult mai riguros

un proces exploratoriu prin care furnizorul

decât îşi pot permite din resurse interne

de servicii trebuie să înțeleagă foarte bine


Catalog Cloud Computing

Profesorul Ramnath Chellapa de la Emory University și University of South California a  definit în 1997 conceptul  de „cloud computing” ca  „o  paradigmă  importantă  unde limitele proceselor de calcul vor fi determinate mai degrabă de rațiuni economice, decât de limitări tehnologice”.  În acest moment Cloud Computing este cea mai fierbinte tendință în IT, în care tehnologiile de ultimă generație rezolvă cerințele de procesare a informației oferind un set unic și complementar de proprietăți precum: elasticitatea, reziliența, previzionrea rapidă și multitenancy, ce asigură reducerea costurilor. Cu toate acestea, ceea ce i-a determinat pe primii adepți ai cloudului să facă acest pas nu a fost reducerea costurilor, ci abilitatea cloudului să confere agilitate și valoare adăugată în business. Cei care iau deciziile au intuit potențialul strategic al cloudului. Pentru organizațiile guvernamentale române, modelul cloud computing poate oferi oportunitatea de a deveni mai eficiente, mai agile și mai inovative prin utilizarea mai adecvată a investițiilor în IT. Prin aplicarea inovațiilor dezvoltate de sectorul privat, Guvernul poate contribui la dezvoltarea implicită a acestui sector. De exemplu, la lansarea unui nou program inovativ, o agenție guvernamentală poate reduce barierele legate de timp și costuri, prin dezvoltarea de infrastructuri cloud, care nu necesită investiții suplimentare în hardware. Servicii mai ieftine de cloud computing înseamnă reducerea cheltuielilor guvernamentale și implicit, servicii guvernamentale mai bune. În documentul „Federal Cloud First Policy” elaborat în 2012, Vivek Kundra CIO al US Federal Government prezicea, parafrazându-l pe Sir Arthur Eddington - fizicianul care a confirmat Teoria Relativității a lui Enstein - „cloud computing nu numai că va fi mai inovativ decât ne imaginăm, ci va fi mai inovativ decât ne putem imagina”. 

35

Dr. Michaela Iorga Senior Security Technical Lead for Cloud Computing Chair, NIST Cloud Computing Security WG Co-Chair, NIST Cloud Computing Forensic Science WG Secure Systems and Applications Group 770.03 Computer Security Division, ITL National Institute of Standards and Technology

structura de business, aspectele tehnice şi

bine detaliat. Totodată, faza de design tre-

resursele de aplicații necesare. Toate aceste

buie să fie definitivată prin elaborarea unei

trei cerințe trebuie să se regăsească în struc-

propuneri comprehensive ce va ilustra ceea

tura design-ului. Un furnizor de servicii ex-

ce va conține şi ce își propune proiectul, ce

perimentat va folosi experiența dobândită în

trebuie să facă echipa IT a beneficiarului, ce

proiectele similare pentru a elabora un plan

se obligă furnizorul să facă, pașii care sunt


36

Catalog Cloud Computing

de urmat, costurile aproximative şi o precisă

primit de client direct de la o echipă de

demarcare în timp.

profesioniști în service, care abordează

Pasul 2: Construcția - Pentru eliminarea

orice problemă poate să apară şi care sunt

oricăror riscuri legate de migrarea în cloud,

susținuți pe linie de business de un manager

furnizorul trebuie să dezvolte funcționalități

CRM. Pentru orice companie de dimensiuni

automate de previzionare, care asigură

medii care nu dispune de personal tehnic

configurații certificate pentru cerințele de

specializat, externalizarea operațiunilor de

business, tehnice şi de resurse stabilite în

service către furnizorii managed cloud ser-

faza de Design. Acestea reprezintă alocările

vices specializați reprezintă cea mai bună şi

specifice de resurse care se integrează bine

singura opțiune.

în ansamblu şi care pot fi suportate fără

Pasul 5: Protejarea - Faza finală a

eforturi extraordinare. Motoarele de pre-

migrării aplicațiilor în cloud trebuie să

vizionare automată minimalizează riscurile

asigure nivelul cel mai înalt de protecție la

şi simplifică totodată procesele de migrare

căderi şi orice risc de securitate. Înalta dis-

pe platforme cloud.

ponibilitatea a aplicațiilor mission-critical

Pasul 3: Migrarea - Odată proiectul con-

este asigurată prin configurații redundante

struit, este gata de implementat. Următorul

ce elimină orice punct de cădere individual.

pas ar fi migrarea aplicațiilor dorite şi a date-

Ca rezultat, întregul sistem îşi păstrează

lor în noul mediu bazat pe tehnologii cloud.

deplina operabilitate, chiar şi când o singură

În general, există patru tipuri esențiale de mi-

componentă precum un firewall sau un ser-

grare pentru majoritatea aplicațiilor: datele,

ver nu mai funcționează. Majoritatea furni-

bazele de date SQL, imaginile mașinilor vir-

zorilor importanți asigură deplina securitate

tuale (VM) şi Linuxul. Pentru a reduce orice

la nivelul întregii arhitecturi prin interme-

risc legat de migrarea aplicațiilor şi a date-

diul SLA. Un alt aspect critic este legat de

lor, furnizorii experimentați şi-au dezvoltat

eficienta sistemelor Disaster recovery, care

metodologii complexe de migrare, bazate

trebuie să facă față oricărui scenariu, până

pe elementele de best-practices şi eventuale

la viziunile cele mai catastrofice care pot

faze pilot de testare a aplicațiilor pe cloud

afecta întregul centru de date al furnizoru-

înainte ca acestea să fie eliminate de pe ser-

lui. Pentru a preîntâmpina astfel de situații

verele locale.

legate în special de catastrofele naturale ce

Pasul 4: Administrarea - Odată migrarea

pot apărea în zonele de risc seismic, vulcanic

terminată, următoarea provocare e legată de

şi de inundații, furnizorii de cloud îşi con-

managementul mediilor bazate pe cloud. Ca

struiesc mai multe centre de date, cu aco-

şi în cazul arhitecturilor clasice, administra-

perire regională, de unde orice informație

rea se face pe diferite niveluri şi straturi. La

poate fi la nevoie recuperată.

primul nivel de management, interacțiunile trebuie întotdeauna să se regăsească la fel ca într-un portal cu instrumente clasice de

25. Care sunt provocările pe care un CIO trebuie să le rezolve la migrarea în Cloud

monitorizare, ce pot fi accesate prin orice

În ciuda unei efervescențe crescute în

browser elementar. Suportul tehnic este

adoptarea soluțiilor şi infrastructurilor ba-


Catalog Cloud Computing

Cloud-ul este viitorul. IMM-urile, companiile mari şi instituţiile publice sunt în permanenţă preocupate de creşterea eficienţei şi de scăderea costurilor iar tehnologia cloud este răspunsul pe care îl oferă industria de IT. În cloud, nu contează dacă ai 2 sau 2000 de angajați, vei vedea beneficiile repede. Totul la costuri optimizate, fără investiții inițiale, cheltuieli cu componente hardware sau oameni specializați. Ymens oferă companiilor acces la soluții performante de business, care pot fi accesate online prin intermediul unor aplicații dedicate, pe o infrastructură IT aflată într-un data center de ultimă generație. Asta pentru că știm că managerii români sunt interesați de siguranța datelor lor. Mai mult, cloud-ul trebuie să aducă utilizatorilor o experiență nouă, dar facilă și îmbunătățită. Din acest motiv, venim în întâmpinarea clienților noștri și cu servicii de consultanță, implementare, training și, foarte important, suport. Cloud-ul își dovedeşte în fiecare zi beneficiile iar oferta Ymens poate răspunde oricărei cereri din partea mediulului privat sau public. Soluţiile Ymens sunt pentru acele organizaţii care își doresc eficienţă, flexibilitate şi competitivitate.

37

Bogdan Balaci, CEO Ymens

zate pe cloud, directorii informatici din com-

cei intervievaţi înţeleg valoarea de business

paniile mici şi medii continuă să privească

a infrastructurii cloud, doar 20% au şi un

cu reticență „norii de furtună” de la orizont,

plan concret de migrare.

orbecăind în jurul unor întrebări existențiale de tipul: ce aplicații trebuie să migrăm pe cloud? cât de sigură e o infrastructură cloud? vor putea membrii echipei mele să asigure migrarea? ce vom face dacă ceva nu merge cum trebuie? cine ne asigură că nu vom depăși bugetul?

Serviciul online Computerworld Application Alert a identificat cele 7 provocări majore pe care le are de înfruntat un director informatic atunci când se ia o decizie legată de migrarea pe cloud: 1 Strategia – după ani de zile petrecuți pentru a pune la punct o infrastructură datacenter şi paleta de aplicații, migrarea către o altă platformă de calcul implică în primul rând elaborarea unui proiect foarte riguros, în care un manual cu elementarele

 cu ce trebuie să începem?

întrebări “cum să…” ajută negreșit la pune-

Studiul întreprins de Armada Group pe un

rea în practică a unei bune strategii.

eșantion de 200 de CIO ai unor organizații

2 Oamenii – echipa IT a cunoscut şi ea

de mărime medie relevă că deşi 92% dintre

o serie de transformări pentru a acoperi cât


38

Catalog Cloud Computing

mai bine toate rolurile pentru infrastruc-

nu în ultimul rând îmbunătățirea ratei de

tura existentă, dar poate că nu e pregătită

satisfacție a clienților?

şi pentru marea integrare în cloud. Care vor fi atribuțiile individuale în procesul de mi-

26. Care sunt serviciile PaaS?

grare şi ce va face fiecare după? Va fi nevoie

 Cloud Deployment

de personal adițional? Înainte, în timpul sau

 Cloud Development

după migrare?

 Cloud Mashups

3 Bugetul – cu un buget mult afectat de

 Cloud Monitoring

operațiunile existente, ce cheltuieli vor fi

 Cloud Testing

necesare pentru trecerea la cloud? Va fi un

 Cloud Web Services

buget realist? 4 Securitatea – nici-un CIO nu dorește să-şi expună compania, partenerii şi clienții

27. Care sunt cele mai răspândite aplicații în Cloud?

la riscuri sau să inducă vulnerabilități

Toate statisticele arată că aplicațiile oferite

adiționale… Compatibilitatea cu standardele

ca servicii în cloud sunt cele mai populare

de confidențialitate şi securitate rămâne

modele de cloud adoptate. Și e și normal să

unul dintre cele mai critice aspecte în proce-

fie așa, ținând cont de faptul că cerințele

sul de migrare la platformele cloud.  

legate de condițiile specifice pentru mediile

5 Sistemele moștenite – multe dintre

cloud sunt minimale, accentul punându-se

serviciile cloud computing nu suportă așa-

pe eficiența aplicațiilor și capacitatea acesto-

zisele „legacy systems”. Dacă majoritatea

ra de a rezolva cerințele clienților. Ușurința

aplicațiilor unei companii ţin de această

implementării, grila transparentă de costuri

categorie, cât de oportună mai rămâne mi-

și larga paletă de activități care pot fi aco-

grarea la cloud? Oare toate aplicațiile client-

perite sunt alte câteva elemente care contri-

server migrate pe platforme cloud vor conti-

buie la popularitatea soluțiilor SaaS.

nua să inter opereze? 6 Managementul furnizorilor – alegerea

O clasificare succintă a tipurilor de aplicații oferite ca servicii trebuie să includă în mod

celui mai potrivit furnizor dădea deja mari

necesar următoarele domenii:

bătăi de cap șefilor de departamente IT. Care

 Accounting – Financial

dintre furnizorii de servicii cloud este cel

 Analytics

mai indicat, fără să afectăm în mod dramatic

 Asset Management

relațiile cu partenerii clasici?

 Busiess Intelligence

7 Rezultatele vorbesc – orice CIO este

 Business Process Management

apreciat prin impactul personal şi manage-

 CRM

rial în rezultatele de business şi nu neapărat

 Collaboration

pentru abilitatea de a se adapta noilor

 Compliance & Risck Management

tehnologii. Va fi noua arhitectură cloud

 Development

capabilă să răspundă tuturor cerințelor de

 Document Management

creșterea a veniturilor, reducere a costurilor,

 E-commerce

accelerarea lansării de produse pe piață, şi

 E-Learning


Catalog Cloud Computing

Acum câțiva ani vorbeam de tehnologiile cloud mai degrabă prin intermediul întrebarilor ce trebuie să-și găsească răspuns, decât prin prisma adopției pe scară largă. Astăzi, orice furnizor important oferă soluții complete și sofisticate, bazate pe cloud. Orice companie, indiferent de dimensiune sau industria în care acționează, implementează și utilizează astfel de soluții, fie că este vorba de soluții simple de comunicare sau de adaptarea intregii infrastructuri. Este o realitate bazată pe atuuri incontestabile: costuri reduse, securitate superioară, acces la date oricând și prin orice dispozitiv, flexibilitate, eficiență. Observăm și în Romania același apetit pentru adopția de soluții bazate pe cloud, ce facilitează inovația în modelul de business, colaborarea în timp real, predictibilitatea operațională cloud-ul devine standardul în IT, ce oferă avantajul competitiv și agilitatea atât de necesare în mediul economic actual, indiferent de natura business-ului în care activează compania.

 ERP

39

Dan Bulucea, Country Manager, Google Romania

Această clasificare este pe deplin echi-

 e-mail

valentă unei structuri ierarhice normale

 Help Desk Management

pentru popularitatea diferitelor tipuri de

 IT/ Application Management

servicii, pe baza evidențelor ce arată că

 Marketing

cele mai des migrate aplicații în cloud sunt

 Messaging

cele de comunicare & colaborare, customer

 Procurement

management și administrarea resurselor în-

 Productivity

treprinderii. Versiunile SaaS ale aplicațiilor

 PLM

de BI, Operation Management, Securitate

 Project Management

și SCM urmează apoi în această ordine, în

 Security

topul preferințelor organizațiilor din Româ-

 Transportation & Logistics.

nia care folosesc servicii SaaS.

28. Care sunt cele mai populare servicii SaaS în România?

29. Ce trebuie să știm la migrarea ERP în Cloud?

Conform studiului CIO Council România,

Într-un document publicat de Compare

serviciile de mesagerie e-Mail & Office

Business Products se propune o eșalonare a

Suites (44% dintre răspunsuri), CRM (33%)

celor mai importante aspecte care pot influenţa

și soluțiile ERP (30%) sunt cele mai popu-

decizia de migrare în cloud a soluțiilor ERP:

lare categorii de servicii SaaS adopte de companiile mari și forte mari din Români.

Care sunt cheltuielile IT, în raport cu necesarul, mărimea şi profilul companiei?


40

Catalog Cloud Computing

Cloud-ul este viitorul. În câțiva ani îl vom îmbrățișa cu entuziasm într-o proporție covârșitoare. Are prea multe avantaje. Progresul tehnologic a condus la validarea viabilității cloud-ului, iar adopția cloud-ului va genera progres tehnologic în infrastructura IT, dar și o explozie de aplicații care se vor poziționa ca SaaS. Cel mai mare inhibitor pentru adopția cloudului în Romania este rezistența la schimbare. Este în genele noastre aceasta teamă de nou. Peste această teamă se adaugă sentimentul pierderii controlului, pentru că nu mai poți pune degetul pe butonul de reset sau pe discul unde se află informația critică. Pentru sectorul guvernamental un inhibitor suplimentar este faptul că adesea bugetele sunt alocate pentru investiții, nu pentru cheltuieli operaționale. Dar sunt și aspecte legate de securitate, în sensul în care informațiile stocate în cloud ar putea fi accesate fără permisiune sau aspecte juridice legate de locația unde fizic se află stocate datele. Mulți factori inhibitori, în special cei legați de securitate, sunt niște false probleme. Iar butonul de reset devine un click de mouse și decizia de a-l apăsa rămâne în continuare a ta.

Bogdan POPESCU, Cloud Delivery Leader IBM Romania

– un proiect de migrare prost calibrat poate

bunul mers al Internetului… de aici orice

conduce la cheltuieli mai mari decât cele le-

nouă nevoie tehnologică trebuie dublată

gate de administrarea sistemului existent.

de cerințele suplimentare de calificare sau

Cu cât o companie are un profil mai specia-

specializare… ceea ce mai întotdeauna

lizat, crește şi gradul de complexitate al ser-

înseamnă timp şi bani. Dacă administra-

viciilor ce trebuie customizate.

torul IT e la un curs, cine ne mai schimbă

Cum şi cât putem controla accesibili-

hârtia la fax?

tatea? - Dacă la modelele on-premise era

Cât de specializată este soluția ERP de

destul de greu să schimbi o soluție cu alta în

care avem nevoie şi în cât timp trebuie

momentele critice legate de atingerea unor

să o implementăm? – soluțiile SaaS pot fi

anumite limite, platformele SaaS oferă o

mai puțin flexibile decât cele ERP clasice

largă flexibilitate care poate fi extinsă şi la

prin simplu fapt că un serviciu e mai greu

alegerea furnizorului de servicii.

de customizat decât un software. Serviciile

Cât sunt de experimentați oamenii de

sunt în mare aceleași pentru toți. Pe de altă

la IT? – haideți să recunoaștem că în multe

parte, nevoia de adoptare rapidă a unei noi

organizații specialistul IT este privit doar ca

soluții, recomandă de multe ori adoptarea

omul care ne ajută să schimbăm tonerele

modulelor SaaS, mult mai rapid de accesat

la imprimantă sau care e responsabil cu

şi implementat.


Catalog Cloud Computing

41

Se poate face un upgrade sau o inte-

organizațiile cu resurse tehnice sau de per-

grare cu sistemele ERP existente? – dacă

sonal IT limitate sau cele nevoite să adopte

există deja aplicații ce rulează pe aceleași

rapid standarde de securitate.

platforme, integrarea unei soluții SaaS poate

Un procent de 27% dintre intervievați vor

fi o provocare. Ceea ce vendorii SaaS nu pot

reconsidera serviciile de securitate bazate

asigura pentru combinarea aplicațiilor on-

pe dispositive token, prin migrarea aces-

premise cu serviciile cloud trebuie acoperit

tora către cloud. Noua categorie tokeniza-

de furnizorii middleware. Deci alți bani, altă

tion-as-a-service va permite clienților să

distracție…

elimine necesitatea de a păstra informațiile

În

ciuda

complexității

situațiilor

şi

confidențiale de tipul personally identifiable

numărului mare de alternative pe care sun-

information (PII) pe serverele proprii, rezol-

tem ispitiți să le încercăm, concluzia este

vând şi problemele conexe legate de in-

una singură: orice proiect de migrare totală

cluderea serviciilor token în standardele

sau parțială a unei soluții ERP în cloud tre-

de securitate şi de mediu specifice indus-

buie să se bazeze pe o viziune clară şi pe

triei PCI (payment card industry).

o bună cunoaștere a posibilităților şi a nevoilor reale.

În urma publicării rezultatelor studiului de securitate din ianuarie, Gartner le recomanda companiilor cu statut de value-added

30. Trebuie privită adoptarea soluțiilor de securitate în Cloud ca un paradox?

resellers să îşi lărgească portofoliul de oferte cu alternative bazate pe cloud…

Un studiu Garner anunțat în ianuarie 2013, republicat recent şi multi-postat de

31. Cum a apărut piața serviciilor Cloud?

media online arată că piața serviciilor de

De aici a pornit totul. Pe 25 august 2006

securitate bazate pe cloud poate evolua

Amazon Web Services lansa o ediție publică

într-un ritm mai repejor decât ne-am

limitată, ca versiune Beta a serviciilor Elas-

fi așteptat. Dacă valoarea acestei piețe,

tic Compute Cloud, anunțând practic prima

estimată la peste 4,2 milioane de dolari în

soluție din gama Infrastructure-as-a-Service

2016 nu ne miră prea mult, căci această cifră

și deschizând o piață de multi-miliarde de

poate fi atinsă mai devreme, mai interesant

dolari. De atunci încoace Amazon a con-

este faptul că peste 10% dintre funcțiile de

tinuat să își extindă ofertele IaaS, urmat

securitate de nivel enterprise vor putea fi

îndeaproape de o pleiadă de alți vendori

migrate în cloud până în 2015.

care au crezut în noul concept și au convins

Noul mod de livrare şi de accesare a aces-

o grămadă de clienți de avantajele infra-

tor servicii va produce mutații şi în peisajul

structurii în cloud, permițându-le să își

pieței, în special în aria unor tehnologii pre-

concentreze competențele lor de bază, fără

cum securitatea e-mail, Web gateways, re-

griji legate de cumpărarea, dezvoltarea sau

mote vulnerability assessment sau identity

întreținerea parcurilor hardware. Restul e

and access management (IAM).

poveste. Folosind IaaS, Instagram companie

Clienții cei mai orientați către achiziția

cu 13 angajați, a fost evaluată la peste un

unor servicii de securitate în cloud sunt

miliard de dolari și se bucură de accesul a


42

Catalog Cloud Computing

cel puțin 64000 de utilizatori activi all-time,

Studiul dedicat segmentelor IaaS și PaaS

în timp ce Pinterest deservește aproape

confirmă creșterea pieței de cloud în aceste

12 milioane de vizitatori unici cu doar 16

zone cu o rată medie de 36% și o prognoză

angajați…

de 20 miliarde US$ în 2016. IaaS va deține peste jumătate din valoarea totală a servi-

32. Cum evoluează piața serviciilor Cloud? Este foarte clar că piața soluțiilor cloud computing este una dintre cele mai dinamice

ciilor cloud vândute în 2016 și va avea o rată de creștere de 37%, în timp ce sectorul PaaS se va bucura de o rată medie anuală de creștere de 41%.

din zona industriei de IT. Iată câteva cifre de piață și tendințe de evoluție apreciate de către companiile de cercetare:

33. Care sunt părerile preconcepute legate de Cloudul hibrid

 IaaS va deține peste jumătate din va-

De la sceptici la fanatici, există numeroase

loarea totală a serviciilor cloud vândute in

păreri greșite despre cloudul hibrid. Adop-

2016 şi va avea o rată de creștere de 37%.

tarea unui model hibrid nu trebuie făcută cu

 Serviciile PaaS vor reprezenta 24% din

ochii închiși, afirmă Judith Hurwitz, co-autor

totalul vânzarilor de servicii si vor creste cu

al cărții „Hybrid Cloud for Dummies”. Părerile

o rată medie anuală de 41% până în 2016.

preconcepute de care trebuie să ne ferim sunt:

 Sectorul de infrastructura SaaS, care

1. Nu orice obiectiv de business poate

nu include valoarea de piață a serviciilor

fi migrat în cloud – migrarea nu înseamnă

SaaS enterprise va avea o rată de creștere de

neapărat şi rezolvarea tuturor problemelor

29%, reprezentând 25% din veniturile pieței

funcționale sau de eficiență.

de cloud în 2016. (Sursa: Market Monitor, 2013)

2. Nu toate structurile publice sunt periculoase pentru organizație – să ne

Conform unui studiu RightScale, 75%

gândim numai la beneficiile folosirii unei

dintre cei 625 de CIO intervievați au apre-

platforme de dezvoltare bazată pe cloud, la

ciat că organizațiile lor au diferite forme de

economiile legate de achizițiile hadware şi

investiții în cloud. Original în acest raport

mentenanța centrelor de date.

este modelul de analiză bazat pe o scală de evaluare a maturității cloudului:

3. Nu toate aplicațiile vitale trebuie mutate din datacenter pe cloud – orice

 Cloud Focused - companii care au in-

aplicație dezvoltată şi perfecționată în timp,

vestit deja în cloud şi sunt interesate de op-

care corespunde cerințelor interne poate şi

timizarea operaţiilor şi a costurilor

trebuie să rămână pe serverele locale.

 Cloud Explorers - organizații cu mai

4. Siguranța rețelelor publice nu depin-

multe proiecte sau aplicații, interesate de ex-

de numai de renumele companiei care le

tinderea serviciilor cloud

operează – cei care folosesc doar structurile

 Cloud Beginners - firme care de-abia au început să folosească servicii cloud, interesate să câștige experiență şi să-și extindă serviciile.

publice se pot lovi de probleme care nu depind în totalitate de provider. 5. Cloudul privat nu este o altă denumire pentru propriul datacenter – structu-


Catalog Cloud Computing

IMM-urile ar trebui toate să folosească servicii cloud, este ceea ce le va diferenţia în viitor. Când vorbim despre servicii cloud vorbim despre capabilitatea de a porni uşor, scala rapid, plăti numai pentru ceea ce folosim, avea acces de oriunde şi orice dispozitiv la aceste servicii. Serviciile cloud dau posibilitatea unui IMM de a avea acces la funcţionalităţi/capabilităţi tehnice altfel imposibil de achiziţionat. Deşi în 2013 vorbim de o piaţă de cloud încă timidă în România, piaţă în care şi furnizorii şi consumatorii încă trebuiesc convinşi de beneficiile acestui model IT, IMM-urile româneşti au început să folosească serviciile cloud din variate motive, începând cu flexibilitatea şi terminând cu eficienţa şi simplitatea serviciilor. Cele mai folosite servicii Cloud sunt din zona de infrastructură, urmate de servicii „orizontale” (i.e. necesare în orice firmă indiferent de domeniul de activitate), mai specific de organizare a mesajelor, calendarului, documentelor, clienţilor şi vânzărilor (mail, calendar, CRM, …). Deşi criteriile de alegere ale furnizorilor de servicii sunt de cele mai multe ori subiective (empiric s-ar putea spune că de cele mai multe ori vine pe bază de recomandări de la cunoştinţe samd), cele mai folosite criterii în luarea deciziei sunt: Simplitatea accesului la serviciul oferit Stabilitatea şi încrederea în furnizorul de servicii cloud Servicii recomandate de o entitate/persoană de încredere Preţul / posibilitatea de plată lunară a serviciului

43

Valentina Crişan, Cloud Consultant

rile private de cloud se bazează pe aceleași

autorizat. Motivul este simplu. Dacă un ac-

tehnologii ca şi cele publice, ceea ce le

ces este compromis, măcar celelalte conturi

delimitează total de mediile clasice de calcul

rămân protejate. De aceea s-au inventat

bazate pe servere locale.

postit-urile…

34. Care sunt regulile elementare de securitate la accesul într-un sistem Cloud?

deauna uiți ce secret intim ţi-ai ales. De cele

2. Întrebarea incomodă – la care întotmai multe ori username-ul şi parola pot fi întărite de o întrebare suplimentară legată

1. Parola e sfântă –  deși nu e deloc

de o temă pe care fiecare are libertatea să

practic din cauza dificultăților de admini-

şi-o aleagă din niște liste: numele de fată

strare, username-ul şi parola ar trebui să

al mamei, prenumele primei învățătoare

fie unice pentru fiecare sau site cu acces

sau primul loc în care te-ai îndrăgostit, etc.


44

Catalog Cloud Computing

Cred cu tărie că 2014 va fi anul în care adoptarea în masă a noului model de consum IT („ca serviciu”) se va întâmpla, iar piața serviciilor cloud se va dezvolta serios, chiar din perspectiva consumului în masă. Organizațiile, în primul rând din zona enterprise, dar tot mai mult și din zona IMM-urilor au început deja să capete încredere și să simtă beneficiile noului model Cloud, iar noi ne mândrim că am fost pionieri pe această piață cu portofoliul de servicii StarVault, impunând direcția de dezvoltare. Suntem pregătiți în continuare să fim unul dintre jucătorii de top pe piața serviciilor Cloud, printr-un portofoliu complet și permanent actualizat și îmbogățit de servicii cloud inovatoare (atât „Infrastructure as a Service”, cât și „Platform as a Service” și „Software as a Service”).

Cătălin Păunescu, Managing Director Star Storage

E de dorit totuși să se evite întrebările cu

când vrei acces gratuit la WiFi într-un

răspuns previzibil, precum data de naștere

spațiu public.

sau numele pisicii, informații pe care oricine

6. Să nu uităm de backup – sună destul

le poate culege cu ușurință de pe Facebook.

de ciudat să vorbim de salvarea periodică

3. Să nu uităm criptarea – de câte ori

a datelor pe suport fizic atunci când se fo-

este posibil, aceasta e o idee minunată.

losesc servicii cloud, dar efectiv asta e cel

Aplicațiile de criptare solicită oarecare efor-

mai sănătos să le ai la tine pe un memory

turi din partea utilizatorilor, dar în condiții

flash. Nu se știe când te lasă Internetul şi ai

de confidențialitate normale şi-au demon-

nevoie de informații critice.

strat eficiența.

7. Citește şi șterge – de multe ori infor-

4. Păstrarea parolelor – după cum spu-

mațiile au un caracter atât de confidențial, că

neam, pentru cei cu capul în nori e destul

îți vine să le ferești şi de propria persoană.

de greu să memoreze lunga serie de parole

Nu e bine ca situația conturilor bancare sau

şi nume de utilizatori folosite pentru toate

a sumelor încasate din salarii să rămână

aplicațiile sau accesul la site-urile securizate.

într-un mediu incert…

Există o serie întreagă de mici aplicații şi instrumente cate pot rezolva acest lucru.

8. Atenție la cum te loghezi şi nu uita să te deloghezi – de multe ori folosind aceeași

5. Autentificarea în doi pași – este la

aplicație, dar de pe dispozitive de acces dife-

mare modă, ca pe lângă datele de logare

rite ni se tot cere să ne logăm. E o măsură în

curente să fie solicitate serii unice de co-

plus pentru buna gospodărire a potențialelor

duri generate aleator şi expediate prin sms

surse cu acces public. Dar mult mai im-

pe telefon. Este un tip de serviciu folosit

portant este să folosim funcția de delogare

to mai des de providerii de Internet atunci

atunci când părăsim fiecare aplicație online.


Catalog Cloud Computing

E ca şi când te-ai duce la un Internet Cafe şi ai găsi deschis contul de bancă al utilizatorului precedent care a primit un telefon şi a uitat să se delogheze de la aplicație…45

Posibilitatea efectuării unui Audit

înainte sau în timpul utilizării serviciilor. Sistemul de raportare a problemelor, revizuirea si rezolvarea acestora.

9. Orice protecție antivirus e utilă

 Prevederi clare despre modul de ges-

– chiar dacă vorbim de cloud şi de imbata-

tionare a informațiilor şi asigurarea con-

bilele sisteme de securitate de astăzi, să nu

fidențialității acestora.

uităm că accesul se face de pe dispozitivele personale, supuse vulnerabilităților curente. Un terminal nesigur implică riscuri suplimentare pentru datele din cloud. 10. Păstrează confidențialitatea – sau cu alte cuvinte mai ține-ți gura…  E bine să nu divulgi informații legate de stocarea în cloud nimănui. Păstrarea confidențialității parolelor e implicită, dar e bine să nu divulgăm numele sau tipul serviciului de securi-

 Modul în care se realizează controlul logic și fizic al accesului la informații. Protecția datelor și existența unor soluții de Backup și Data Recovery. Managementul Riscului Continuitatea operațiilor și managementul resurselor Certificări și acreditări oficiale Sisteme de asigurări și acordarea compensațiilor.

tate folosit ca măsuri de extra-protecție.

35. Care sunt criteriile de alegere ale unui furnizor de soluții Cloud?

36. Ce trebuie să dovedească un furnizor care oferă servicii Cloud? Orice furnizor de servicii Cloud trebuie să

Elementele de securitate nu trebuie să mai

convingă clientul și să dovedească faptul că

fie considerate ca inamicul public numărul

soluțiile sale corespund cerințelor specifice

1, în adopția unor servicii cloud sau în

normelor de guvernare a datelor, compati-

migrarea unor părți sau procese din siste-

bilitate, protecție și disponibilitate.

mul informatic al companiei. Migrarea la

Iată care sunt cele 10 trăsături esențiale

cloud reprezintă acum, în mod esențial, o

pe care un furnizor trebuie să le dovedească

problemă de mentalitate, care nu poate fi

la ofertarea unor servicii cloud:

influențată și schimbată cu aceeași ritmicitate cu care evoluează inovația tehnologică. Alegere unui serviciu cloud se face pe bază

 Cine administrează procesarea și stocarea datelor. Conformitatea cu standardele și normele

de încredere, atât în performanțele soluției și

specifice țării de care aparține furnizorul

în calitatea serviciilor, dar și pe baza bunului

 Încrederea în calitatea serviciilor

renume de care se bucură furnizorul de servicii Cloud.

 Arhitectura sistemului cloud pe care se bazează soluția furnizorului

Cele 10 elemente esențiale pe care un client

 Implementarea regulilor elementare de

trebuie sa le urmărească atunci când își alege

administrare a identității utilizatorilor care

un furnizor pentru servicii cloud sunt:

au acces la serviciile de cloud

 Nivelul de specializare a personalului, rolurile si responsabilitățile acestuia.

 Gradul de izolare al aplicațiilor software care rulează ca SaaS


46

Catalog Cloud Computing

Cloud computing-ul nu numai ca îmbunătățește procesele de business și eficiența operațională - reinventează rolul IT-ului. Si dacă este aliniat la strategia organizației, vă poate oferi un avantaj competitiv. Dell vă ajută să vă simplificați calea către cloud. Bazându-ne pe un deceniu de experiență în construirea de medii de cloud, noi putem să vă oferim cele mai sigure și mai bune soluții de business care să se potrivească nevoilor dumneavoastră de afaceri.

Dan Bogdan, Enterprise Business Manager, Dell RomâniaElementele esențiale de protecție a

datelor Disponibilitatea serviciilor și accesului la aplicațiile în cloud și la date Timpii de răspuns la incidente Politicile de evaluare și compensare a pierderilor în cazul unor incidente.

furnizori pot solicita permisiunea de acces sau informații despre o anumită problemă care afectează securitatea națională sau legislația de pe teritoriul pe care este amplasat centrul de date. Administrarea locală a cheilor de criptare, ceea ce asigură compatibilitatea deplină cu cerințele locale de confidențialitate;

37. Cine deține suveranitatea asupra datelor din Cloud?

 Asigurarea că produsele de criptare selectate pot asigura nivelul de securitate dorit

Cum majoritatea incidentelor sau eve-

 Adoptarea unui proces cât mai docu-

nimentelor critice legate de diminuarea

mentat de revocare a cheilor de criptare şi de

potențialului de securitate sunt datorate

ștergere automată a datelor.

neclarităților şi lipsei de transparență în politicile de administrare şi proprietate asupra datelor, iată cinci pași concreți pe care Gartner îi propune pentru rezolvarea problemelor de Data Sovereignity:

38. Ce trebuie urmărit la un contract de servicii Cloud - SLA? Transparența

și

coerența

contractelor

de servicii care trebuie să însoțească orice

Dezvoltarea soluțiilor de criptare este

achiziție de soluții cloud reprezintă unul

obligatorie, în special în situațiile extrem de

dintre principalele criterii de alegere a unui

senzitive în care datele sunt stocate în afara

furnizor. Cei care nu se preocupă de acest

granițelor sau a unui teritoriu;

lucru și consideră că oricum acele contracte

 Asigurarea că unii utilizatori privilegiați

sunt doar de complezență, se pot înșela dra-

ai serviciilor de cloud oferite de diferiți

matic. Ca orice document contractual, un


Catalog Cloud Computing

47

SLA (Service Licensing Agreement) poate fi

nedorite, care încalcă legislația internaținală

privit ca un echivalent al EULA (End User

sau locală.

Licensing Agreement) sau tot SLA (Software Licensing Agreement).

4. Confidențialitatea datelor – este unul dintre elementele cele mai critice atunci

Cum la utilizatori de cloud enterprise prin-

când vine vorba de cloud. Dacă în SLA sunt

cipalii factori care decid o achiziție țin de

menționate cu claritate toate condițiile și

zona comercială, la recomandarea unui di-

garanțiile de păstrare a confidențialității da-

rector IT sau de dezvoltare, mai întotdeauna

telor, atunci nu trebuie să ne facem griji.

cel care cumpără trebuie să cunoască toate

5. Drepturile de proprietate asupra date-

amănuntele legate de serviciile pe care vor

lor – o altă zonă critică, unde de cele mai

să le achiziționeze, și cum un specialist în

multe ori apar lacune în contractele elabo-

achiziții este familiarizat cu termenii comer-

rate de furnizori, care nu vor sau pur și sim-

ciali, de partea legală e bine să se ocupe un

plu omit să menționeze și aceste aspecte.

jurist, adică cineva de la un departament de

În mod clar în SLA trebui să fie specificate

legal, care trebuie să se asigure că terme-

certificările tehnice ce garantează securi-

nii contractului sunt conforme cu așteptările

tatea și confidențialitatea la nivelul centrelor

companiei și nu există zone de penumbră

de date/ serverelor, precum și condițiile cu

care ar pute genera neplăceri.

totul speciale în care terțe părți pot ava acces

Deci, ce trebuie să urmărească persoana care avizează contractul SLA în numele unui client?

la aceste date, în cazuri de forță majoră care trebuie explicitate. 6. Garanțiile de securitate – trebuie speci-

Orice SLA are o anumită structură cu

ficate la fel de clar. Ce se întâmplă în cazul

secțiuni, capitole și subcapitole care se pot

în care datele sunt afectate, cum se face eva-

întinde de la 2-3 pagini la 30-40… Indife-

luarea pagubelor, cum se apreciază valoarea

rent de volumul alocat sau de încadrarea

penalităților și care sunt etapele și timpul de

ierarhică, orice sumar de SLA trebuie să

rezolvare a oricărui caz de litigiu de această

conțină următoarele 10 elemente de bază:

natură.

1.Descrierea generală a serviciilor – este esențială pentru asigurarea din start a compatibilității serviciilor achiziționate cu cerințele organizației.

7. Cazurile de excepție și termenii concreți în care aceste garanții nu se pot acorda. 8. Termenii de rezolvare a litigiilor și organizația legislativă tutelară.

2. Date despre conținutul informației – este

9. Termenii de încetare ai contractului –

implicită nevoia de recunoaștere a faptului

sunt cam aceiași, specifici tipurilor de ser-

că toate informațiile procesate și stocate în

vicii ofertate.

cloud sunt ale utilizatorului și responsabil de acest conținut este numai acesta.

10. Ce se întâmplă cu datele după încetarea valabilității unui SLA – cele mai multe

3. Restricțiile – orice formă contractuală

contracte nu specifică ce se întâmplă cu

are niște restricții, atât pentru furnizor, cât

datele. De regulă clientul are la dispoziție

și pentru utilizator. Explicitarea clară a aces-

două-tei săptămâni înainte de termenul de

tora poate diminua riscurile unor acțiuni

încetare pentru salvarea datelor și ștergerea


48

Catalog Cloud Computing

informațiilor care nu mai sunt necesare. Unii

nerat şi numeroase noi specializări, precum

furnizori specifică faptul că datele stocate

social media marketing, media guru, search

mai pot fi disponibile o anumită perioadă și

private investigator, marketing mash-up

după, pentru ca la final unitățile de stocare

specialist, etc…

să fie reformatate. Chir dacă aceste elemente

3. Entertainment online: După ce stau

sunt menționate în SLA, clientul trebuie să

8-9 ore cu ochii în computere şi mărșăluiesc

se asigure că orice verificare sau audit soli-

pe Internet, oamenii moderni se duc şi la

citat în perioada post-SLA vor putea fi apro-

distracție tot pe Web… Pentru industria

bate și efectuate.

de entertainement online, cloudul asigură nebănuite resurse de satisfacere a celor

39. Care sunt industriile care câștigă cel mai mult prin adopția serviciilor Cloud?

mai variate şi mai bizare preferințe ale consumatorilor pentru distracție multimedia.

Specialiștii și analiștii fenomenului cloud

Războiul televiziunilor online a adus pe ta-

au încercat să identifice acele industrii care

pet problema drepturilor de difuzare, dar şi

au şanse mari de dezvoltare printr-o adop-

probleme tehnice legate de lățimea de bandă

tare rapidă a tehnologiilor cloud.

şi capacitatea de procesare a serverelor, iar

1. Educaţia: deşi nu e propriu-zis o indus-

providerii de servicii pe cablu au încercat

trie, este un domeniu cu o dinamică deosebit

zadarnic să boicoteze serverele canalelor de

de activă, deschis la inovaţiile tehnologice

filme şi seriale online. Asta nu i-a împiedi-

care în mare parte provin chiar din mediile

cat pe furnizorii de bannere Web agasante

universitare. Cererea pentru educaţie nu a

să folosească această formidabilă sursă de

scăzut niciodată. Prin posibilităţile extraor-

publicitate online.

dinare de informare şi colaborare, cloudul

4.

Sănătatea: funcționalitățile

îmbu-

oferă sistemelor educaţionale o modalitate

nătățite de data management fac din zona

mai bună de instruire, colaborare şi cerce-

de sănătate un candidat ideal pentru ser-

tare, pentru care dispozitivele hardware de

viciile de cloud. Programări la distanță,

accesare nu mai au importanţă, atâta vreme

accesarea rezultatelor la analize, imagini

cât dispun de un browser Web.

medicale, procurarea rețetelor, colaborarea

2. Agenţiile de marketing: Întreaga

între echipele de medici şi furnizorii de ma-

lume de business de astăzi îşi trage seva

teriale medicale, precum şi întreaga gamă

din serviciile de marketing, iar tehnologiile

de servicii CRM în relația medici – furni-

cloud oferă marketingului o extraordinară

zori – pacienți, monitorizarea ambulatorie a

trambulină de diversificare şi evoluare. Cei

pacienților, toate acestea se pot întâmpla în

care vând servicii de marketing au acces la

cloud.

o piaţă de desfacere practic nelimitată, iar

5. Tehnologia informației: E inutil să

clienţii au de unde alege… Cine s-a mişcat

dezvoltăm mai mult faptul că zona de IT se

repede pe piaţa de marketing media şi pu-

află printre industriile cu rol strategic, care

blicitate online a cîştigat rapid. Serviciile

au de câștigat enorm din cloud. În Româ-

s-au diversificat pe baza celor mai noi

nia cel mai rapid s-au mişcat furnizorii de

tehnologii SEA şi Google Ads, ceea ce a ge-

aplicații care au început să îşi promoveze


Catalog Cloud Computing

Experiența noastră arată că în România adoptarea de soluții de cloud are o creștere accelerată pentru toate categoriile de clienți, de la firmele mari și foarte mari la IMM-uri. Bineînțeles, nevoile acestora sunt diferite și ca atare și modul în care le implementează este diferit, însă asistăm la modul general la o maturizarea a pieții, la o deschidere mai mare a clienților față de acest tip de soluții. Companiile mari și foarte mari au ales în proporție de peste 60% soluțiile cloud – de private, public sau hybrid cloud – și ne bucură foarte mult faptul că, în proporție majoritară, aceste companii consideră că Microsoft este partenerul cel mai important pentru acest segment, fiind singurul furnizor cu un portofoliu complet de soluții (conform studiului de cloud realizat de CIO Council în 2013). Foarte active în adoptarea soluțiilor cloud au fost și firmele medii. Acestea au nevoi identificate de eficientizare și reducere a costurilor și întelegerea faptului că IT-ul poate contribui la dezvoltarea mai accelerată a business-ului. Dintre toate segmentele de piață, rata cea mai scăzută de utilizare vine din zona firmelor foarte mici, unde, în continuare observăm o nevoie foarte clară de informare și de educare pentru a trece clienții dincolo de bariera auto-impusă, ridicată ca reacție la zgomotul ce există încă, din păcate, în jurul conceptului de cloud. În concluzie, pot spune că, deși nu suntem încă în stadiul adoptării generalizate de soluții bazate pe cloud, firmele din România au ales în mod clar, în număr din ce în ce mai mare, să înțeleagă fenomenul și să planifice integrarea acestor soluții în organizațiile proprii imediat sau în viitorul apropiat.

49

Gabriela Matei, Cloud Director, Microsoft România

soluțiile SaaS, după care furnizorii de

date pentru clienţii din fiecare locație. Şi la

infrastructură – storage şi datacentre, şi mai

noi băncile au fost printre primele care au

nou cei din comunicații.

încercat să valorifice avantajele oferite de

6. Sectorul financiar-bancar: diversi-

serviciile în cloud, ceea ce le permite să se

ficarea tuturor categoriilor de servicii nu

miște foarte rapid şi să vină cu noi servi-

le-ar putea ocoli şi pe cele financiare. Pentru

cii tot mai personalizate şi mai adaptate la

bănci şi firmele de asigurări platforma cloud

experiența de utilizator a fiecărui client.

elimină necesitatea de a avea un portal de

7. Telecomunicaţiile – iată încă un do-

banking sau servicii financiare şi o bază de

meniu, după IT, despre care bunul simț


50

Catalog Cloud Computing

ne recomandă să nu insistăm prea mult în

sarea aplicațiilor de business şi a servici-

demonstrarea utilității cloudului. Rețelele

ilor de comunicare şi colaborare pe bază de

publice şi private le oferă operatorilor telco

abonament, permite micilor companii să îşi

privilegiul de a folosi tehnologiile de cloud

folosească puținul capital existent pentru

şi virtualizare în scopuri domestice sau co-

dezvoltarea directă a afacerilor.

merciale.

10. Securitatea: Poate părea un para-

8. Turismul: serviciile de ticketing din

dox, atâta vreme cât securitatea cloudului

portalurile de turism au fost primele care au

este cel mai controversat subiect, dar cine

fost migrate în cloud. Majoritatea hoteluri-

are nevoie de un lacăt adevărat trebuie să

lor folosesc serviciile online pentru promo-

priceapă că nu va avea niciodată resurse să

vare şi rezervare. Nu eşti pe Booking.com

implementeze un sistem de securitate care

sau pe TripAdviser, nu ai nicio șansă în fața

să corespundă standardelor profesionale

concurenței. La noi au fost întreprinzători

şi normelor minime de protecţie a datelor

care au valorificat rapid şansa diversității

cu caracter personal. Securitatea în cloud

serviciilor din turism oferind alternative

reduce spectaculos costurile de investiţii

tehnice sau comerciale la serviciile exis-

în programe de protecţie, back-up şi recu-

tente. În timp ce videocamerele permit efec-

perare a datelor. În România furnizorii de

tuarea de tururi virtuale, hârțile Google

programe antivirus au fost primii care şi-au

street îţi arată împrejurimile hotelului sau a

adaptat oferta la aplicaţii oferite ca servicii,

pensiunii. La noi se poate progresa rapid în

după care vendorii de echipamente de reţea

acest domeniu cu un maxim de permisivi-

şi soluţii hardware pentru datacentere au

tate pentru inovații şi un minim de bun simţ

marşat pe soluţii de implemetare a siste-

pentru evaluarea reală a serviciilor oferite,

melor private de cloud.

adică să nu pui la recepția hotelului un preţ mai mic decât cel de pe rezervările online, așa cum mi s-a întâmplat într-o frumoasă casă rustică, dintr-o minunată citadelă medievală. 9. Start-upurile: Cloudul a oferit ocazia unică de lansare pentru o mulțime de start-

40. Care sunt avantajele cloudului pentru industria producătoare? Cloud Tech încearcă să analizeze care sunt cele mai importante 10 avantaje pe care tehnologiile cloud le pot oferi firmelor din zona de manufacturing:

upuri, prin necesarul minim de investiții

1. Data analytics şi business intelli-

într-o infrastructură care nu se amortizează

gence – toţi producătorii care au un model

după prima zi de funcționare. Companiile

de business bazat pe strategii build-to-order,

mici şi micro-întreprinderile din România

configure-to-order

mai au multe de învățat de la întreprinzătorii

pot folosi avantajele oferite de platformele

SMB din alte ţări. Furnizorii de platforme

cloud pentru acumularea de knowledge şi

şi servicii cloud vor avea mult de câștigat

folosirea instrumentelor de suport decizio-

dacă vor putea să îşi adapteze oferta la

nal de ultimă generație.

sau

engineer-to-order

cerințele minime ale unei organizații aflate

2. Portaluri pentru furnizori şi platforme

la început de drum. Pe de altă parte acce-

de colaborare bazate pe workflow-uri şi


Catalog Cloud Computing

51

dashboard-uri – permit analiza rapidă a

la specificităţile cloudului, ar fi ca şi cum ai

informației pe baza unor tools-uri de calitate

construi frigidere pentru eschimoşi…

şi adoptarea celor mai pertinente decizii.

7. Automatizarea serviciilor CRM – nu

3. Proiectarea ca serviciu – se va dovedi

degeaba aplicaţiile de customer relationship

foarte curând un nou standard de calitate în

management au fost primele care au fost

ciclul de viaţă al oricărui produs şi a com-

migrate în cloud. Industriile producătoare

ponentelor subincluse. De la simpla inte-

au nevoie de deplina integrare între servici-

grare de servicii pe orice iPhone, la imple-

ile pentru clienţi, sistemele de comenzi şi de

mentarea deplină a controlului prin voce în

livrare online şi centrele de servicii suport

mașinile de lux, proiectele capătă în cloud

pentru fiecare produs.

valențe de poveşti de succes, încă înainte de lansare.

8. ERP ca servicii –  asigură necesarul de eficienţă în planificare, de la alegerea materi-

4. Accelerarea etapelor de dezvoltare

alelor şi gestionarea relaţiilor cu furnizorii, la

a unor produse noi – prin folosirea plat-

reducerea costurilor logistice şi de producţie.

formelor cloud în proiectarea automatizată

9. Administrarea resurselor umane –

se valorifică potenţialul de bună colaborare

este un alt domeniu în care soluţiile cloud

şi comunicare în timp real, pe toată durata

oferă formidabile pârghii de selecţie şi

unui proiect.

eficienţă. Clasicele CV-uri sunt înlocuite de

5. Administrarea canalelor de vânzări –

profilele şi de istoricul activităţilor în reţelele

de pe o platformă cloud, permite comunica-

sociale. Un producător multinaţional poate

rea şi analiza eficientă a datelor de vânzări

folosi aplicaţiile dezvoltate sau mutate în

la nivel individual, de grup sau divizional,

cloud pentru gestionarea şi optimizarea

ceea ce asigură analize rapide de profita-

forţei de lucru în fiecare centru de producţie,

bilitate şi adoptarea din mers a soluțiilor

vânzare sau service.

viabile.

10. Reinvestirea profitului din cloud –

6. Marketingul în cloud – a fost unul

Economiile de resurse materiale, de timp şi

dintre primele domenii care a speculat

umane obţinute prin automatizarea fluxului

larga accesibilitate a reţelelor sociale, dar şi

de lucru în cloud, folosirea instrumentelor

tehnologiile analitice, motoarele de căutare

cloud, pot fi folosite mai eficient la pro-

sau soluţiile de promovare online. Un dome-

iectrea şi lansarea de noi produse sau la

niu de producţie fără un marketing adaptat

întărirea forţei de vânzări. 

www.agora.ro a.ro PRIMA TA SURSĂ ÎN TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR OMUNICAŢIILOR


52

Catalog Cloud Computing

Cifre legate de cloud 2014 –  este anul în care Gartner apreciază că noul concept de Personal Cloud

Cloud Public în 2016, conform unei predicții IDC din 2012.

îl va depăşi ca pondere pe cel de Personal

 49,2 milioane unități – este valoa-

Computing, din punctul de vedere al obice-

rea estimată a vânzărilor de dispozitive

iurilor curente de folosire a tehnologiilor

tablet, conform studiului IDC din aprilie

digitale….

2013. Creșterea volumului de vânzări față

 16,7 Miliarde US$ – Este valoarea estimată a pieţei de cloud computing în

de perioada similară a anului trecut a fost de 142,4%.

software-as-a-

 80% – din ameninţările de securitate

service (SaaS), conform rezultatelor studiu-

vizează datele stocate intern – reiese dintr-un

lui Market Monitor derulat de compania 451

studiu de securitate efectuat de Verizon în

Research.

colaborare cu organizaţii specializate în cri-

2013,

inclusiv

vânzările

 77% –  dintre companiile din Europa au adoptat anumite componente ale unei

minalitate informatică din Australia, Olanda, Marea Britanie, Irlanda şi Statele Unite.

platforme cloud computing, conform unui

 46.8 miliarde dolari – este valoarea

recent studiu al  NTT Communications, care

estimată a pieţei de Cloud Storage în 2013,

a chestionat 300 de directori informatici şi

conform raportului publicat de Marketsand-

persoane cu putere de decizie.

Markets.

 7,7 Miliarde US$ – este valoarea estimată

a

pieţei

 2 miliarde dolari  – este valoarea ve-

Backend-as-a-Service

niturilor obţinute din servicii cloud de către

(BaaS) în 2017, conform studiului Mobile

Amazon, conform unei analize Bezo’s & Co’s

BaaS efectuat de MarketsandMarket.

publicată de The Register.

 18 Miliarde US$ – este valoarea

19%  – este procentul de investiţii pen-

pieţei mondiale de CRM, conform studiului

tru servicii de cloud computing şi hosting, pe

Garner dedicat soluţiilor Customer Relation-

care le fac companiile mici şi mijlocii cu mai

ship Management. În 2013 peste 40% dintre

puţin de 20 de angajaţi din EMEA, conform

vânzările de soluţii CRM vor fi SaaS.

studiului „State of SMB IT 1H 2013” realizat

 32,9 Miliarde US$ – Vor fi vânzările

de Spiceworks.

de sisteme ERP în cloud până în anul 2016,

 3,2 miliarde US$ – este valoarea

conform Gartner Forecast Analysis. Soluţiile

estimată a pieței mondiale de soluții de

CRM vor avea o rată anuală de creştere de

videoconferință în 2013, conform unui re-

9.1% pentru aceeaşi perioadă. Cele mai

cent studiu Frost & Sullivan. Pentru anul

rapide creşteri pentru vor fi pentru aplicaţiile

2016 se estimează o valoare aproape dublă a

cloud de colaborare şi conferinţe Web, cu o

pieței, care va ajunge la 6,3 miliarde US$, pe

creştere de 12.4% în fiecare an.

fondul unei creșteri constante a cererii pen-

 100 Miliarde US$ – este valoarea estimată a pieţei mondiale de servicii IT în

tru folosirea transmisiilor sau înregistrărilor video în comunicațiile enterprise. 


Catalog Cloud Computing

53

?

Ce este este un concept social media care se manifestă prin multiple

k Pagina de Facebook preia în mod automat toate postările de pe , dar abordează cu

activități:

Blogul

- cu peste 160 de Blogul postări și 8000 de vizualizări de la cititori

precădere zona de business și de consumer

din 85 de țări, este la ora actuală unul dintre

cii cloud care accesează în mod frecvent

puținele bloguri profesionale din România

conturile de Facebook.

care adresează în exclusivitate tehnologiile

Parteneriate media ultimele 4-5 luni

de cloud computing și virtualizare. Postările de pe acest blog acoperă o largă

de care sunt interesați utilizatorii de servi-

- în a fost

partener media pentru o serie întreagă de

paletă de subiecte de la știri și comentarii

evenimente

personale legate de evoluția conceptului

Agora Group, CIO Council România, și

de cloud, sfaturi pentru CIO și directorii

câteva agenții media.

de dezvoltare legate de migrarea în cloud, articole tehnice și de business, agenda

– prin Analize de piață experiența acumulată în zona de cloud și

evenimentelor de cloud din întreaga lume,

virtualizare particip în calitate de analist

analize de piață și statistici, implementări

independent la o serie întreagă de confe-

de cloud din România, comentarii ale ar-

rințe, seminarii, Webcasturi și alte mani-

ticolelor legate de cloud din diferitele

festări dedicate subiectelor legate de cloud.

publicații, în fine glume legate de cloud și

Tot în această calitate am o colaborare

anunțuri de joburi pentru poziții specifice. Pagina de LinkedIN

permanentă cu grupurile de presă Agora

este

Blogulului

Agora), TAG Media (Revista Club IT&C),

dar se diferențiază de

precum și alte publicații de business

pagina

oficială

a

organizate

de

EuroCloud,

Media (Revista IT Trends și evenimentele

postările de pe blog prin mai multe știri și

tipărite sau online.

articole tehnice și de business preluate de pe toate canalele media. Abonații la această

- tot prin Consultanță prisma experienței și a certificărilor acu-

pagină au acces la cele mai recente in-

mulate (Microsoft Cloud, IBM, Google,

formații de interes, sub forma unui canal

Citrix, VMware, etc.)

de știri dedicat subiectelor legate de cloud

oferă servicii de consultanță și interme-

și virtualizare. În curând abonații vor primi

diere pentru orice organizație sau start-up

în mod regulat și primul Newsletter - care va conține noutăți,

interesat de migrarea infrastructurii IT în

statistici, analize, cifre de piață, studii de

development pentru companii interesate de

caz, invitații la evenimente, anunțuri de

lansarea serviciilor Cloud pe piața din

job-uri, etc.

România. 

Cloud, precum și servicii de business


54

Catalog Cloud Computing

Recomandări pentru cloud în 2014

de planificare

*Recomandări îndeosebi pentru directorii

blic cloud, cu scopul unei standardizări cres-

de IT care utilizează tehnologia în activita-

cute și realizării unor economii la scară largă.

tea lor de zi cu zi și se confruntă cu diferite problematici specifice, pe de o parte pentru a

În 2014 planificarea operațiunilor ar trebui să se focalizeze pe câteva arii principale:

simplifica activitățile de suport, dar mai ales

 Private cloud: Alternativele cloud-ului

pentru a selecta din ceea ce apare nou ceea ce

privat vor continua să se maturizeze. Ca re-

este cu adevărat necesar și util în susținerea

zultat, organizațiile vor evalua dacă cloud-ul

business-ului. Recomandările se referă îndeo-

privat ca Infrastructure as a Service (IaaS)

sebi la cloud-ul privat și la gestiunea centre-

merită consumul financiar și efortul. Din-

lor de date privind din această perspectivă.

colo de a construi un cloud privat, alte alternative vor apărea, printre care: a rămâne

În 2014 organizațiile se vor confrunta cu

într-un Data Center cu un grad de virtualizare

o presiune tot mai mare în a susține agili-

înaltă, sau dezvoltare/ testare automată, dar

tatea sporită a business-ului, pentru a crește

fără a construi cloud privat, sau încurajarea

disponibilitatea serviciilor și a îmbunătăți

unui outsourcer sau furnizor de servicii să

eficiența. Deciziile privind managementul

găzduiască un cloud privat intern sau ex-

cloud-ului privat, modernizarea centrului de

tern. Gartner se așteaptă ca cei mai importanți

date și transformarea la nivel de acces pentru

furnizori de cloud public să împingă pe piață

desktop vor domina în 2014 planificarea și

cloud-ul privat la cheie care poate fi dezvoltat

operațiunile în centrul de date.

on-premises sau de către vendorii tradiționali

La nivel internațional Gartner ia în consi-

de software enterprise, iar virtualizarea să

derare că 2014 nu va fi un an foarte simplu

răspundă la oferta lor completă care ar putea

pentru persoanele de decizie din IT, care vor

fi implementată de angajații interni sau de un

avea rolul de a conduce schimbări în cen-

furnizor partener.

trul de date pentru a putea găzdui cloud-ul

 Software-defined anything: Soluțiile

privat, precum și provocările aduse de forța

software care definesc orice (SDx) cum ar fi

de muncă din ce în ce mai expusă la mobili-

rețeaua definită din software (SDN) și storage

tate. În 2014, planificarea ar trebui să susțină

definit de soluții (SDS) vor trece printr-un

eficiența, scalabilitatea, agilitatea și cheltuie-

hype considerabil în 2014, dar vor avea o

lile de funcționare (Opex), pentru reducerea

adopție limitată. SDN pot fi adoptate la nivel

costurilor, rezistând tentației de a adăuga

de organizații avansate care implementează

complexitate de dragul cheltuielilor mai mici

arhitecturi active-active în centre de date. SDS

de investiții (Capex). În schimb, munca va fi

vor fi implementate în unele medii de dez-

urmată de planificarea serviciilor pentru pu-

voltare / testare și de laborator, dar nu vor


Catalog Cloud Computing

55

fi adopții de masă pentru producție pe mai

Și anul următor în topul inițiativelor

mulți ani. Soluțiile SDX oferă posibilitatea

strategice cu care se confruntă IT-ul se află

de a consolida și de a simplifica infrastruc-

Nexus of Forces – datele și analiza date-

tura centrelor de date, fiind posibil să ducă

lor, mobilitatea, cloud computing și social

la infrastructură similară și consolidarea da-

collaboration. De ce? Pentru că din nou

telor realizate la debutul în virtualizarea ser-

aceste patru inițiative cheie sunt extrem de

verelor. SDx oferă un potențial considerabil,

strategice pentru business și, din nou, atât de

iar Gartner recomandă organizațiilor care

disruptive pentru IT, încât multe organizații

utilizează tehnologia să înceapă să se fami-

au nevoie de cel puțin 24 de luni pentru a le

liarizeze cu conceptele SDX în 2014.

îndeplini.

Gartner recomandă următoarele priorități în planificarea centrelor de date în 2014:

În primul rând, așteptările consumatorilor s-au schimbat. Oamenii se așteaptă la inter-

 Redefiniți valoarea operațiunilor IT:

acțiune, muncă, joacă și coordonarea busi-

Focalizați-vă mai puțin pe detaliile tehnice

ness-ului oricând, de oriunde și oricum aleg.

și mai mult pe soluțiile de livrare care aduc

Este un stil de viață mobil, în cloud, informat

viteză și agilitate. Lăsați vendorii să se ocupe

și colaborativ. Dacă IT-ul nu poate livra acest

de detalii și folosiți timpul ocupat de soluțiile

stil de viață, clienții vor căuta pur și simplu

specifice pentru a lucra mai aproape de divi-

acel furnizor de tehnologie care poate – uneori

ziile de business pentru a le ajuta să se miște

și fără a-i păsa de riscuri.

mai repede și mai sigur. Asumați-vă rolul broker-ului de servicii IT.

Apoi, ritmul de apariție a tehnologiilor emergente și perturbatoare nu încetinește.

 Standardizați cât de mult este posibil:

Cele patru tehnologii cheie pot fi vârful ice-

Reducerea complexității îmbunătățește viteza,

berg-ului din punct de vedere tehnologic pe

agilitatea și disponibilitatea. Îngrijorați-vă

care IT-ul trebuie să le asimileze pentru a ține

mai puțin de riscul de blocare și mai mult de

pasul cu competiția.

modul de a accelera administrarea și auto-

În cele din urmă și cel mai important –

matizarea activităților IT. Costurile de admi-

există câteva organizații care au început să

nistrare (fără hardware sau software) sunt

folosească aceste tehnologii „în concert” pen-

adesea cei mai mari factori de extindere a

tru a-și crea un avantaj competitiv, căutând

costurilor operaționale.

use case-urile potrivite pentru a crea noi

 Fiți campioni ai inovării: Construiți

oportunități de piață și a debloca productivita-

arhitecturi și procese care fac mai ușor consu-

tea angajaților. Organizațiile care nu vor face

mul de inovație, indiferent dacă este găzduit

asta riscă să piardă în jocul competiției sau să

de IT la nivel central sau de un furnizor de

rămână în urmă.

servicii în cloud.

Nexus of Forces – Revine și în 2014

Rolul IT-ului în afacerile digitale este de a ajuta compania să absoarbă și să aplice tehnologii, să creeze noi servicii și să auto-

*Recomandări adresate companiilor IT, cât

matizeze practicile de rutină în business,

și tuturor celor care activează în domeniul

permițând astfel organizației să fie mai agilă

tehnologiilor sau au în vizor digitalizarea.

într-o piață extrem de competitivă. 


56

Catalog Cloud Computing

Primii paşi către un ecosistem românesc de cloud În 2013, asociația EuroCloud România a aniversat un an de la înființare. EuroCloud România

este

capitolul

românesc

al

EuroCloud Europa, cea mai mare rețea europeană de asociații dedicate cloud compu-

ROMANIA

tingului, prezentă deja în 30 de țări europene. Scopul asociației este de a acționa ca

soluțiilor cloud, în comparație cu soluțiile

o voce colectivă a pieței românești de cloud,

venite de peste ocean. De asemenea, prin

pentru a promova dezvoltarea unui eco-

sediul central de la Luxembourg, EuroCloud

sistem local de cloud și a crește vizibilitatea

Europa desfășoară activități de advocacy și

pieței românești în plan internațional.

lucrează împreună cu Comisia Europeană prin

Agora Group & Cloud Mania au stat de

participarea în numeroase grupuri de lucru

vorbă cu membrii boardului asociației pentru

dedicate cloud computing-ului, în contextul

a afla din experiența lor.

implementării Strategiei Europene pentru

- Explicați-ne ce este EuroCloud Europa și care sunt activitățile voastre?

Cloud recent lansate. În 2013 spre exemplu, EuroCloud a participat în grupurile de lucru

- EuroCloud Europa este o rețea de asociații

Încredere, Certificare și a furnizat input pen-

dedicate cloud computingului, care reunește

tru stabilirea unui Cod de Etică al furnizorilor cloud. De asemena, a furnizat opinii în cadrul Ghidului de bune practici pentru implementarea sigură a cloud-ului guvernamental publicat recent de către ENISA. - Cum percepeți starea pieței românești de cloud după un an de la înființare? - Pe scurt, trecem de la buzz-word la realitate. Piața românească a soluțiilor IT furnizate în mod cloud, începe să se contureze mai clar în ultima perioadă, acum

30 de capitole afiliate, prezente în majori-

că hype-ul din jurul cloud-ului de acum

tatea țărilor europene. Misiunea EuroCloud

2-3 ani a început să se disipeze. Când vor-

Europa este de a promova cloud-ul european,

bim de soluții cloud vorbim, bineînțeles, de

care înregistrează o întârziere importantă în

soluții IT disponibile la distanță, provizio-

ce privește vizibilitatea și adopția în piață a

nate automat, care să permită plata online și


Catalog Cloud Computing

57

creșterea rapidă a resurselor. Dacă e să ne

un motiv de ce următoarea soluție care să

referim la soluțiile cloud românești, putem

schimbe regulile jocului în IT, nu ar putea să

spune că ne aflăm în plin proces de formare

provină din România. Noi încurajăm furni-

a unei noi generații de furnizori locali care

zorii români să construiască servicii com-

încep să creeze valoare românească, capital

petitive celor de pe piața internațională și să

intelectual românesc prin aplicațiile lor. Tre-

ofere aceleași servicii de calitate și pe plan

cem progresiv de la statutul de țară dezvol-

local. Un ecosistem de cloud include deci o

tatoare de cod la comandă pentru beneficiari

gama largă de competențe, de la dezvoltatori

din țări mai puternice din punct de vedere

software în mod cloud până la consultanți

economic, la statutul de țară producătoare de produse românești cu valoare intelectuală ridicată sub brand românesc. Pe plan local, învățăm să facem primii pași în ce privește modul în care trebuie poziționată pe piață o ofertă de cloud din punct de vedere tehnic și juridic, a stabilirii unui plan de migrare în cloud, dar și a consumatorilor, care trebuie să știe la ce să se aștepte realist de la o soluție de cloud. - Misiunea asociației presupune dezvol-

financiari, juriști, avocați, procesatori de

tarea unui ecosistem local de cloud. Ce

plăți, furnizori de acces la internet mobil, și

înțelegeți prin acest lucru?

mulți alții. Noi considerăm că e important să

- Un ecosistem de cloud este format dintr-o

funcționăm ca o platformă neutră de colabo-

gamă largă de competențe și meserii comple-

rare care să reunească toate tipurile de actori

mentare, tehnice dar și ne-tehnice. Credem

implicați în dezvoltarea unei piețe locale de

în competențele tehnice ale specialiștilor IT

cloud și să construim o comunitate activă de

români și în potențialul pieței românești de

cloud care să includă furnizori, consultanți,

cloud. Cu puțină încurajare și măsuri adec-

reprezentanți ai instituțiilor publice, avocați,

vate din partea mediului guvernamental,

studenți și universități și companii sau per-

România ar putea deveni un jucător impor-

soane fizice interesate de cloud.

tant atât pe piața europeană și, de ce nu, internațională. Soluțiile IT românești în cloud

- Numiți câteva din acțiunile notabile ale asociației de anul acesta.

ar putea constitui în viitor un vector impor-

Anul acesta am organizat pentru prima

tant de progres pentru economia națională,

oară în România concursul premiilor Euro-

în contextul în care industria de IT este deja

Cloud, o competiție europeană pe două nivele

unul din contributorii importanți la produsul

în care participă majoritatea capitolelor

intern brut național. Deoarece modelul cloud

EuroCloud: Franța, Germania, UK, Austria,

înlătură barierele geografice în vânzarea și

Olanda, Portugalia, Slovenia și multe altele.

consumul de servicii IT inovative către con-

Acest concurs urmărește să evidențieze

sumatori din toată lumea, noi nu vedem nici

bunele practici din cloudul european și să


58

Catalog Cloud Computing

crească vizibilitatea soluțiilor europene la

cheiat cu un panel în care s-a dezbătut ce

nivel internațional.

înseamnă Big Data pentru piața românească.

Ne bucurăm că încă din primul an de par-

Apoi UberVu, Adobe şi Axemblr au condus

ticipare, am reușit să aducem un candidat

Developers› Track ce a cuprins detalii despre

din România în lista scurtă a favoriților în

de unde anume începi, cum imporți datele, ce

categoria „Cel mai bun Startup”, și anume

analizezi și cum obții rezultate.

pe RenderStreet, o soluție de rendering 3D multi-cloud care folosește din plin puterea

- Care sunt motivele pentru a deveni membru EuroCloud România?

cloudului, în momentul de față rulând pe

- Pentru a lucra împreună cu oameni

Azure și Amazon Web Services. Acest lucru

dedicați, profesioniști în domeniilor lor de

demonstrează că soluțiile românești de cloud

activitate, la formarea unei piețe dinamice

nu sunt cu nimic mai prejos fată de soluțiile

cloud românești și pentru a fi mai aproape de

vestice, care adesea beneficiază de o vizibili-

rețeua europeană de actori cloud, fie ei com-

tate sporită și de un sprijin mult mai impor-

panii, consultanți sau instituții reprezenta-

tant în etapa de cercetare-dezvoltare.

tive cum ar fi Comisia Europeană.

Dacã sunteți un furnizor român de servicii

Pentru comunitatea românească ne-am

cloud, vă invităm să participați la seria de

dorit să construim niște pachetele de member-

sesiuni tehnice online (webinarii), organi-

ship avantajoase, unde am detaliat o serie de

zate lunar sub forma unor discuții cu 2-3

beneficii punctuale atât pentru companii, dar

furnizori de cloud. Aceste webinarii au ro-

și pentru persoanele fizice interesate de mo-

lul de a crește vizibilitatea asupra soluțiilor

delul cloud. Astfel, studenții, masteranzii,

românești de cloud și de a trata subiecte

doctoranzii și universitățile beneficiază de în-

tehnice sau juridice aferente modelului

scriere gratuită în asociație fiindcă ne dorim să

cloud: cum se construiește o infrastructură

încurajăm formarea și animarea unei elite de

cloud, cum se asigură securitatea datelor în

specialiști ai modelului cloud și să colaborăm

cloud, care sunt obligațiile pe care trebuie să

în găsirea celor mai bune soluții tehnice, ju-

le îndeplinească un furnizor român de cloud

ridice și economice pentru dezvoltarea cloud

din punct de vedere al protecției datelor cu

computing în România ca vector de creștere

caracter personal.

financiară și implicit, al beneficiilor de zi cu zi

De asemenea, la începutul acestui an am

în calitate de consumatori. Pentru detalii de-

organizat prima conferință dedicată Big

spre înscrierea în asociație veți găsi la: http://

Data în România, care a reunit speakeri

www.eurocloud.ro/prima-pagina/deveniti-

internaționali și peste 70 de participanți din

membru/#.Up0Dtih900M.

domeniul IT. Evenimentul a fost structurat

- Unde vă găsim?

în 2 track-uri, așa că în prima parte a zilei

- Locul unde vă ținem la curent cu eve-

profesionişti de la GoodData, Gigaspaces,

nimentele noastre, ultimele știri și rețeaua

Oracle şi EuroCloud au întreţinut Business

de membri este: www.eurocloud.ro, iar

Track-ul cu discuții despre importanța Big

pentru orice informații ne puteți scrie la

Data, de ce e valoros să le analizăm și ce

contact@eurocloud.ro.

cazuri practice există; discuțiile s-au în-

Facebook, Twitter și LinkedIn. 

Ne

găsiți

și

pe


Catalog Cloud Computing

În 2012, cheltuielile totale în zona furnizării serviciilor cloud (public, virtual şi privat) din România a crescut de la an la an şi a atins valoarea de 17,30 milioane $. Veniturile din provizionarea serviciilor de cloud au continuat să crească, semnalând faptul că din ce în ce mai multe companii adoptă acest mod de livrare. Furnizorii au contribuit în mare măsură la creşterea popularităţii modelului de cloud subliniind beneficiile acestuia, doborând pas cu pas rezistenţa cauzată de grijile legate de securitatea şi confidenţialitatea datelor printre utilizatori. În 2012, cheltuielile totale în zona furnizării serviciilor cloud (public, virtual şi privat) din România a totalizat 17,30 milioane $, reprezentând o creştere de la an la an de 14,9% în dolari americani. Dacă măsurăm în moneda locală, piaţa a crescut cu 30.8% faţă de anul precedent. Totalul cheltuielilor legate de serviciile de cloud reprezintă 0,60% din totalul cheltuielilor IT în România. IDC distinge mai departe între livrările de cloud public, virtual privat şi privat în funcţie de cheltuielile pieţei. Segmentul privat a reprezentat cel mai mare segment a venitului din servicii cloud, 60,3%, urmat de cloud-ul public cu 34,1% şi de cloud-ul virtual privat cu 5,6%. Categoria SaaS a avut cea mai mare cotă de piaţă (83,7%) a venitului

59

din cloud public în 2012, urmată de IaaS (9,7%) şi PaaS (6,4%). Abonamentele au avut o pondere de 45,2%, în timp ce implementarea şi integrarea serviciilor au reprezentat 54,8% a cheltuielilor pentru serviciile de cloud public. Companiile din industria comerţului au cheltuit cel mai mult pentru serviciile de cloud public, acestea reprezentând 1,45 milioane $ şi o pondere de 25,4%, respectiv, urmate de cele din producţie (16,8%) şi servicii financiare (13,4%). În ceea ce priveşte serviciile de cloud privat, companiile din zona construcţiilor şi a resurselor au cheltuit cel mai mult în România în 2012, 2,24 milioane $, reprezentând 21,5% cota de piaţă. Utilităţile s-au clasat pe locul doi, cu o pondere de 16,4% iar serviciile financiare s-au clasat pe locul trei din punct de vedere al cheltuielilor în cloud privat în 2012 cu un procent de 15,3%. IDC preconizează că totalul cheltuielilor pentru servicii de cloud în România va creşte cu o pondere de 30,3% de la an la an în 2013. Pe termen lung, IDC se aşteaptă la o creştere în România a cheltuielilor pentru servicii cloud la o rată anuală compusă de creştere (CAGR) de 22,7% pentru următorii cinci ani. IDC estimează cheltuielile totale pentru servicii cloud în 2017 la suma de 48,30 milioane $.


60

Catalog Cloud Computing

Orange Cloud Conform ultimelor studii realizate de Gfk, 4 din 10 români cu acces la Internet au auzit de stocarea în cloud şi peste 12% folosesc deja astfel de servicii. Contextul actual este caracterizat de o creştere semnificativă a consumului de internet mobil, precum şi de o familiaritate crescută în ce priveşte utilizarea serviciilor de cloud în Europa şi în România. Potrivit pentru nevoile de stocare ale persoanelor fizice şi antreprenorilor, serviciul Orange Cloud, lansat de Orange anul acesta, permite salvarea în siguranţă şi accesul rapid şi de oriunde la informaţiile necesare. În plus, clienţii Orange au trafic nelimitat ca să le poată încărca, descărca şi accesa de pe smartphone, tabletă sau calculator de oriunde şi oricând au nevoie. Cei care folosesc serviciul Orange Cloud pot stoca poze, videoclipuri, melodii, fişiere, precum şi calendarul său contactele personale. Apoi pot fi descărcate, accesate sau trimise celor apropiaţi şi partenerilor de afaceri de oriunde cu ajutorul unei conexiuni de internet şi a contului de utilizator. Astfel, pot să păstreze în

siguranţă tot ce-i important, reuşind să le aibă la dispoziţie oricând au nevoie, chiar dacă nu sunt salvate pe device-ul pe care îl au la îndemână. „Opţiunile pe care le oferim variază între 10 şi 150 GB capacitate de stocare, fiind astfel potrivite tuturor nevoilor clienţilor noştri. Ne aşteptăm ca utilizatorii să folosească din ce în ce mai mult aceste tipuri de servicii şi să renunţe la salvarea informaţiilor pe un suport fizic în favoarea celui virtual. În aceste condiţii, cei care nu sunt încă utilizatori de cloud vor vedea un beneficiu în funcţiile de back-up şi sincronizare a contactelor şi calendarului, tendinţa ce va fi susţinută de smartphoneurile care vor avea aplicaţiile Orange Cloud preinstalate,” a declarat Cloud Computing Manager în cadrul Orange Romania. În ce priveşte serviciul Orange Cloud dezvoltat pentru abonaţii persoane fizice şi pentru IMM, în plus faţă de securitatea oferită de centrele de date Amazon şi de traficul securizat, Orange a adăugat propriul sistem de autentificare ce garantează o securitate sporită.

Flexible Computing Orange Flexible Computing este un serviciu flexibil şi scalabil, care se adresează atât nevoilor de bază ale clienţilor care au nevoie de un server, cât şi clienţilor mari, cu infrastructură IT complexă, care au nevoie de putere de calcul mare şi redundanţă pentru aplicaţiile critice.

Principalele beneficii aduse sunt: - rapiditatea implementării proiectelor prin accesul imediat la o infrastructură IT la cheie - reduce drastic timpul de implementare a unui proiect nou, în condiţiile în care provizionarea serviciului durează câteva minute, comparativ cu achiziţionarea şi


Catalog Cloud Computing

timpul de livrare pentru un server fizic, care poate dura câteva săptămâni; - flexibilitatea - se pot adăuga sau scădea resurse de calcul în funcţie de nevoiele imediate de business - serviciul oferă resurse virtuale configurabile CPU, RAM, HDD, firewall, load ballancing, router, pe care clientul le poate combina, astfel încât să-şi creeze propriile servere şi datacentere virtuale; - continuitatea afacerii prin redundanta platformei din centrele de date de nivel tier 3 din Bucureşti şi Cluj. „Pentru lansarea serviciului Orange Flexible Computing am investit într-o platformă hardware şi software dedicată, distribuită geografic, folosind cea mai nouă tehnologie de virtualizare. De asemenea, am folosit şi infrastructura de datacenter existentă şi am integrat serviciul în platformele IT ce deservesc clienţii Orange, astfel încât să le oferim o experienţă unitară”, Mihai Manea, Proposition Manager IT&C în cadrul Orange Romania. Flexible Computing oferă un model de cost, fără investiţie iniţială, în care resursele pot varia în funcţie de cerere, astfel încât clientul să plătească doar pen-

61

tru resursele pe care le foloseşte. Abonamentele de bază pornesc de la 27 euro pe lună, dar pot fi personalizate, în funcţie de necesităţi şi de volumul de resurse contractate de client, şi pot ajunge până la câteva mii de euro pe lună. Serviciul este scalabil şi poate acomoda de la o simplă maşină virtuală cu un procesor, 1GB de RAM şi 50 GB HDD, până la un datacenter virtual cu resurse de sute de procesoare, GB de RAM şi TB de HDD. Vă veţi limita la un serviciu de hosting sau veţi oferi şi aplicaţii proprii în regim SaaS? Am încheiat un parteneriat care ne permite oferirea de sisteme de operare şi aplicaţii de business în regim SaaS. Care sunt garanţiile de securitate şi de continuitate a serviciilor oferite clienţilor? Flexible computing este o soluţie de virtual private cloud în care arhitectura de servere este înglobată în reţeaua privată a clienţilor noştri, ceea ce oferă un nivel ridicat de securitate. De asemenea, asigurăm disponibilitatea şi integritatea datelor clienţilor prin redunata platformei de cloud distribuită geografic şi prin mecanismele de salvare automată şi manuală a datelor clienţilor. Orange Flexible Computing este o platformă sigură şi performantă, de aceea clienţii care au optat deja pentru acest serviciu au instalat/migrat servere de baze de date şi platforme web pentru aplicaţiile critice de business, dedicate mediului de producţie şi de back-up, dar şi servere de mail sau aplicaţii noi aflate în curs de dezvoltare şi testare.


62

Catalog Cloud Computing

Optimum Desk – management complet din Cloud pentru infrastructura IT Soluţiile Optimum Desk fac parte din categoria Software as a Service şi oferă companiilor instrumente eficiente şi scalabile de management al infrastructurii IT. Fără costuri adiţionale legate de achiziţionarea programelor software, soluţiile Optimum Desk au o funcţionalitate accesibilă şi sunt uşor de implementat de către managerii IT. Cele 4 soluţii cuprind mixul perfect de beneficii oferite de serviciile în Cloud, menite să contribuie la dezvoltarea afacerii, prin eliminarea complexităţii software, optimizarea costurilor şi concentrarea pe oportunităţile de business. Cum funcţionează Optimum Desk? Fiecare soluţie se instalează rapid pe staţia de lucru şi are mai puţin de 1 MB; Acces securizat către informaţiile înregistrate în timp real; Acces din multiple locaţii, datorită platformei web; Informaţii accesibile pe orice dispozitiv mobil - laptop, tabletă sau smartphone.

optimizarea şi reducerea costurilor hardware, creşterea productivităţii angajaţilor şi deţinerea unui control mai bun asupra departamentului IT. Opteemum este o soluţie de management a sănătăţii echipamentelor IT, care oferă o imagine de ansamblu asupra echi-

Opteemum – Reduce întreruperile în activitatea angajaţilor

Softsee – Gestionează utilizarea software-ului

Echipamentele hardware din companie sunt o resursă importantă, iar gestionarea acestora este o practică necesară pentru

O gestionare eficientă a programelor software deţinute de companie aduce cu sine numeroase beneficii, printre care re-

pamentelor IT deţinute şi acces permanent la informaţii privind funcţionalitatea acestora. Optimizarea constantă şi eficientă a echipamentelor deţinute este cea mai bună soluţie pentru a planifica sau pentru a face predicţii cu privire la achiziţiile necesare în viitor. Cu ajutorul Opteemum, evitaţi întreruperile utilizatorilor, identificaţi potenţialele problemele şi îmbunătăţiţi performanţa echipamentelor IT deţinute.


Catalog Cloud Computing

ducerea costurilor de licenţiere sau evitarea riscurilor legate de securitate. Softsee este instrumentul perfect pentru gestionarea programelor software deţinute, asigurând un control deplin asupra licenţelor utilizate şi a costurilor aferente. Cu ajutorul soluţiei Softsee, menţineţi licenţele actualizate la zi, aveţi control asupra instalărilor nedorite şi evitaţi cu succes incidentele. Astfel, asiguraţi o bună funcţionare a reţelei şi continuitatea operaţiunilor zilnice, odată cu creşterea productivităţii. În plus, Softsee asigură o securitate sporită asupra datelor interne, protejându-le de orice risc, cum ar fi furtul de identitate sau malware.

Inventoree – Control asupra echipamentelor IT O evidenţă constantă şi completă asupra echipamentelor hardware vă oferă predictibilitate asupra investiţiilor hardware din companie, dar şi o gestionare adecvată a echipamentelor pe care le deţineţi deja.

Soluţia de management hardware, Inventoree, realizează o inventariere în timp real a tuturor echipamentelor şi vă oferă date exacte cu privire la configuraţie,

63

performanţă şi upgrade-uri necesare pentru funcţionarea acestora la capacităţi maxime. Cu ajutorul informaţiilor obţinute, îmbunătăţiţi durata de viaţă a echipamentelor deţinute, optimizaţi investiţiile existente şi rămâneţi informat cu privire la schimbările majore de hardware.

Easeedesk – Un avantaj competitiv în interacţiunea cu clienţii Servicul de relaţii cu clienţii este un factor cheie în construirea şi dezvoltarea unei relaţii de lungă durată, cu beneficii de ambele părţi. Interacţiunea cu utilizatorul

trebuie să fie o experienţă memorabilă, iar soluţia EaseeDesk este cea mai bună alegere a companiilor. Easeedesk oferă un sistem modern de tichete, uşor de gestionat şi de utilizat. Astfel, preluaţi controlul procesului de interacţiune cu clienţii şi controlaţi livrarea serviciilor către aceştia. Interfaţa uşor de utilizat a soluţiei EaseeDesk vă oferă o abordare proactivă asupra cerinţelor şi nevoilor venite din partea clienţilor, având posibilitatea de a prioritiza, soluţiona şi gestiona rapid fiecare tichet. După fiecare interacţiune, clienţii îşi pot exprima gradul de satisfacţie, iar dumneavoastră vă puteţi îmbunătăţi serviciile odată cu feedback-urile primite. Informaţii de contact: www.optimumdesk.net


64

Catalog Cloud Computing

StarVault servicii cloud adevărate pentru succesul oricărei organizații Atunci când te gândești la Cloud, te

ridicată, platforma fiind proiectată pentru

gândești la servicii complete, caracterizate

a oferi flexibilitate maximă și pentru a aco-

prin siguranță, performanță și disponibili-

moda atât proiecte de cloud privat, cât și

tate crescută. Portofoliul StarVault – Servicii

public. În funcție de nevoi, clienții pot folosi

Cloud Adevărate oferit de Star Storage, o

de la servicii simple (servere dedicate, ser-

companie deja matură pe piața din România,

vere virtuale, servicii de back-up de date),

a câștigat încrederea clienților prin îndeplini-

până la modele complexe de Platform-as-a-

rea așteptărilor cu consecvență și datorită

Service și Software-as-a-Service.

tehnologiilor inovatoare.

Star Storage – mai mult decât un partener de încredere

StarVault – Cloud-ul dedicat oricărei organizații La Star Storage ținem cont permanent de

La Star Storage, în decursul celor peste 13

nevoile specifice fiecărei organizații, indife-

ani de experiență pe piața IT&C din România,

rent de dimensiunea acesteia.Tratăm în mod

ne-am specializat, am acumulat competențe

deosebit și acordăm atenție fiecărui detaliu

certificate și am devenit lider în soluţii și

în parte, pentru a oferi clienților soluții fără

servicii complete pentru protecţia şi manage-

compromisuri. Pornind de la acest principiu

mentul datelor și informaţiilor clienților, atât

Star Storage a dezvoltat un portofoliu com-

în format fizic, cât și electronic.

plet de servicii Cloud, care este alcătuit din

În tot acest timp, la Star Storage am furnizat

servicii personalizate și livrate rapid, pentru

clienților și partenerilor noștri valoare prin

a răspunde până și celor mai variate cerințe.

expertiză, inovație și prin tehnologiile de

Prin urmare, clientul, împreună cu specialiștii

ultimă generație folosite, putând adminis-

Star Storage, alege și configurează serviciile

tra volume mari de date în Centrul de Date

StarVault Cloud potrivite organizației sale.

TIER 3 propriu, singurul din România certi-

Utilizatorii acreditați pot avea acces imediat

ficat pentru servicii de arhivare electronică

la resursele IT puse la dispoziție ca serviciu,

a documentelor. Având acest avantaj unic,

iar atunci când nevoile se schimbă, aceste

ne-am mărit portofoliul cu o platformă de

servicii pot fi redimensionate în consecință.

Cloud dedicată organizațiilor care apreciază un mediu securizat și o disponibilitate

Utilizând StarVault – Servicii Cloud Adevărate,

organizațiile

care

operează


Catalog Cloud Computing

65

sisteme IT critice își pot extinde şi admi-

ușor resurse de test și să își îmbunătățească

nistra platforma IT ca şi când ar fi în pro-

procesele de business-continuity, pentru că

priul sediu. Platforma de Cloud privat oferită

platforma pusă la dispoziție de către Star

de Star Storage este complet transparentă

Storage oferă avantajul de a fi scalabilă

pentru clienți, iar aceștia au drepturi de

în funcție de nevoia de utilizare. Tehnolo-

administrare a resurselor dedicate și pot

giile folosite de Star Storage care stau la

să își creeze propriile structuri virtuale. În

baza serviciilor StarVault (VMware vCloud

plus, clientul are libertatea să își opti-

Director și Hyper-V System Center) pentru

mizeze utilizarea resurselor, să acceseze

platforma virtualizată sunt mature, vali-


66

Catalog Cloud Computing

date la nivel internațional ca fiind sigure și

localizarea strategică lângă cel mai impor-

stabile. Datele clienților sunt protejate atât

tant nod de comunicații de date din Româ-

prin funcționalitățile platformelor (încapsu-

nia, poziționează STAR STORAGE ca prima

late în entități virtuale), cât și la nivel de

opțiune pentru proiectele clienților de ex-

comunicații de date prin VLAN-uri distincte.

ternalizare a infrastructurii IT indiferent că

Mai mult decât atât, în funcție de cerințele

avem în vedere servicii de disaster-recovery

clientului, se aleg tehnologiile de secu-

sau de platformă principală de producție.

rizare a datelor în WAN, iar fiecare nivel cu acesta. Platforma de Cloud privat este

Mediul de proof of concept (PoC) pentru ISV

operată 24/7 de specialiști IT certificați,

Pentru că vrem ca partenerii și clienții noștri

ceea ce ne permite să asigurăm un SLA de

să fie siguri că soluțiile și serviciile oferi-

disponibilitate foarte ridicat. Pentru clienții

te corespund cerințelor lor, la Star Storage

enterprise care planifică o extindere a siste-

punem la dispoziție atât conturi de test, cât

mului IT către un Cloud privat, asigurăm

și un spațiu virtual pentru proof of con-

conturi de test, iar în acest fel pot fi testate

cept (PoC). Astfel, partenerii care dezvoltă

atât funcționalitățile, cât și performanța

aplicații software și planifică să își extindă

platformei – transparent!

portofoliul în Cloud în sistem SaaS, pot

de protecție adăugat este validat împreună

testa serviciul de Software-as-a-Service

Servicii Cloud Adevărate direct din cel mai sigur Centru de Date din România

într-un mediu real, identic cu cel care va fi

Datele clienților Star Storage sunt ținute în

aplicația rămâne în producție, partenerul își

Centrul de Date din București, sunt stocate

va administra Cloud-ul privat și va putea să

exclusiv în România (prin urmare, se aplică

acomodeze clienți noi pe aceeași platformă,

exclusiv reglementările legislației române)

doar provizionând resurse noi. Soluții reale

și pot fi accesate folosind conexiunile de

și demonstrate!

în producție. După perioada de test, când

date naționale (în consecință, la costuri și performanță mult mai avantajoase). Mo-

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

delul de configurare a platformei izolează

Pentru că valoarea serviciilor noastre este

datele clienților, pentru ca acestea să fie în

dată de inovații, am integrat și adoptat

siguranță, lăsând flexibilitate fiecărui uti-

tehnologii de ultimă generație recunoscute la

lizator să își poată extrage datele oricând

nivel mondial, pe care le-am pus la dispoziția

dorește.

clienților noștri. Pentru serviciile StarVault

Centrul de Date propriu, construit conform

am implementat o platformă de Virtual

recomandărilor TIA-942 și Uptime Institute

Desktop Infrastructure (VDI), disponibilă

pentru nivel TIER 3, platforma de Cloud,

ca serviciu lunar, cu un cost eficientizat și

soluțiile software complete puse la dispoziție

într-un mediu de disponibilitate și securitate

ca serviciu, cei peste 150 de specialişti care

maximă. Platforma este versatilă, având po-

deţin peste 500 de certificări tehnice şi re-

sibilitatea să acomodeze stații de lucru care

spectarea unor procese standardizate, cât și

au configurații diferite, pentru ca utilizatorii


Catalog Cloud Computing

67


68

Catalog Cloud Computing

 StarVault MCE, soluție mobilă de

finali să aibă aceeași experiență de lucru, dar infrastructura IT să fie simplificată pen-

management al clienților StarVault eRegistry, managementul

tru costuri de operare mai mici. Securizarea datelor și operarea centralizată sunt prin-

registraturii și a corespondenței StarVault SISGEO 165, colectarea da-

cipalele beneficii ale soluției. Proiectele de migrare a infrastructurii clasice către VDI

telor geospațiale – Legea 165/2013 StarVault SMCI 946, management și

implică analiza detaliată a mediului clientului și proiectarea personalizată a noului

control intern – Legea 946/2005.

sistem. Experții Star Storage pot face aceste

Aplicațiile pot fi utilizate de un segment

proiecte, iar pe baza calculelor de TCO și ROI

larg de companii și instituții publice, fiind

oferă cea mai eficientă soluție. Orice proiect

standardizate și împachetate la o granulari-

începe cu un demo live de la sediul clientu-

tate mică. Soluția este completă, incluzând

lui, experiența fiind reală.

platforma hardware necesară funcționării aplicației, mediul de stocare a datelor, ca-

Software as a Service

nalele de comunicații de date în regim secu-

Din portofoliul Star Storage fac parte și

rizat și serviciile de suport și mentenanță

soluții software proprii concepute pentru

disponibile 24/7. Centrul de Date și platfor-

segmentul enterprise și instituții guverna-

ma Cloud asigură disponibilitatea ridicată a

mentale. Aplicațiile sunt mature, confirmate

serviciului, activarea simplă şi rapidă, pre-

de piață ca fiind valoroase și sunt puse la

cum și securitatea fizică a datelor.

dispoziție și ca serviciu pe platforma de Cloud public.

Pentru a afla mai multe informaţii despre întregul portofoliu StarVault – Servicii

 StarVault eArchive, managementul

Cloud Adevărate oferit de Star Storage, dar

electronic al arhivelor electronice – Legea

și pentru identificarea şi activarea cât mai

135/2007

uşoară a serviciilor Cloud, utilizatorii au la

 StarVault eContracts, managementul contractelor comerciale

O publicație Nota copyright Copyright © 2013 Pear Media SRL-D și Marcom Expert SRL Toate drepturile sunt rezervate. Materialul original tipărit în acest număr aparține Pear Media SRL-D și Marcom Expert SRL

dispoziție un portal cu o interfaţă dinamică şi intuitivă - www.star-vault.ro. 

get to know!

şi Adresa: Bd. Dimitrie Cantemir nr. 12-14, sc. D, et. 2, ap. 10, sector 4, București, 040243 Tel.: 021-3309282 Fax 021-3309285 http://www.agora.ro http://cloudmania2013.wordpress.com/


Catalog Cloud Computing

3


Inovația ridicată la nivelul puterii cloud Accesează puterea infinită a serviciilor de cloud-computing cu Autodesk 360

Autodesk® 360 este o platformă cloud ce oferă gratuit spațiu de stocare de date online și un set puternic și sigur de instrumente care îmbunătățesc modul în care îți realizezi, vizualizezi și simulezi proiectele. Ai oricând și oriunde acces la datele tale și la serviciile de calcul. Elibereza-ți resursele desktop, simplifică modul în care colaborezi și eficientizeaza-ți fluxurile de lucru. Cu Autodesk 360. https://360.autodesk.com Produsele și serviciile Autodesk sunt disponibile prin rețeaua de Parteneri Autorizați Autodesk. www.autocadlt.ro/parteneri

Profile for Swiss Webacademy

Catalog Cloud Computing Romania 2014  

Catalog Cloud Computing Romania 2014

Catalog Cloud Computing Romania 2014  

Catalog Cloud Computing Romania 2014

Advertisement