Page 1

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale AP3 POS CCE

Fondurile europene disponibile în anul 2009 pentru  dezvoltarea infrastructurii tehnologice in mediul de  afaceri


Licenţe

Consultanţa

Cheltuieli eligibile 3.1.1. Echipamente TIC

Nume domeniu

Website

Semnatură electronică


Operaţiunea 331 Aplicaţii IT&C integrate de management al afacerilor

CAD/CAM

BI


Operaţiunea 332 E-commerce, licitaţii electronice şi B2B


Consultanţă

Echipamente TIC

Alte mijloace fixe sau obiecte de inventar

Aplicaţii informatice, licenţe

Cheltuieli eligibile 3.3.1. si 3.3.2.

Instruire


Relevanţă Coerenţa şi calitatea Selecţie

a beneficiarului Eligibilitate a proiectului

Conformitate administrativă

Maturitatea Sustenabilitatea Capacitatea de implementare


Domeniul major de intervenție 3.3

Depunere continuă cu termen limită


Vă mulţumesc pentru atenţie! Tel:       021 311 41 55 E‐mail: predutoiu.theodor@mcsi.ro fonduri@mcsi.ro

6. MCSI - SolePAD 2009 Baia Mare  

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale AP3 POS CCE Echipa...