Page 1

FINANŢAREA PROIECTELOR DIN FONDURI STRUCTURALE PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Axa Prioritară III Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)


Domeniul 1 – Susţinerea accesului şi utilizãrii TIC Operaţiunea 1

Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe; IMM, ONG

Operaţiunea 2

Sprijin pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI în zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane) ACP, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 3

Sprijin pentru realizarea de reţele broadband şi PAPI (zonele defavorizate d.p.d.v. al accesului (rurale şi mici urbane) IMM

Operaţiunea 4

Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband MEdC

Valoarea maximă a finanţării acordate 82.000 Lei

6.560.000 Lei

6.560.000 Lei

21.500.000 Lei


Domeniul 2 - Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor electronice Operaţiunea 1

Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar APC, APL asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 2

Susţinerea implementării sistemelor TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice APC asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Operaţiunea 3

Susţinerea implementării aplicaţiilor de e-learning APC, APL, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, universităţi publice

Operaţiunea 4

Susţinerea implementării de aplicaţii de e–sănătate Instituţii publice sanitare , APC, APL asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Valoarea maximă a finanţării acordate 21.500.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local

9.000.000 Lei nivel naţional 2.000.000 Lei nivel local

21.500.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local

71.000.000 Lei nivel naţional 5.500.000 Lei nivel local


Domeniul 3 - Dezvoltarea e-Economiei Operaţiunea 1

Operaţiunea 2

Suport pentru implementarea de sisteme informatice integrate şi alte aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor IMM

Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii electronice pentru facilitarea operaţiunilor B2B IMM

Valoarea a finanţării acordate 1.000.000 Lei 35.000 Lei

1.640.000 Lei 35.000 Lei


Ghidurile Solicitantului www.fonduri.mcsi.ro www.mcsi.ro e-mail: fonduri@mcsi.ro

comentarii


テ始trebトビi, comentarii?

Microsoft PowerPoint - 5. MCSI prezentare Ploiesti  
Microsoft PowerPoint - 5. MCSI prezentare Ploiesti  

Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband MEdC Susţinerea implementării de solutii de e-guvernare şi as...

Advertisement