Page 1

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale Axa Prioritară 3 – Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Economice”

Fonduri Structurale - Proiecte IT pentru dezvoltarea afacerii -


3.1.1 - „Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”

Conectare la internet broadband

Echipamente IT&C

Cheltuieli eligibile Semnatură electronică

Nume domeniu “.ro”

Licenţe

Website


3.3.1 - „Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Aplicaţii IT&C integrate de management al afacerilor

CAD/CAM

BI


3.3.2 - „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”

E-commerce, licitaţii Electronice, B2B


Aplicaţii informatice, licenţe

Echipamente IT&C

Cheltuieli eligibile 3.3.1. si 3.3.2.

Alte mijloace fixe sau obiecte de inventar Consultanţă

Instruire


Relevanţă Selecţie

a solicitantului Eligibilitate a proiectului

Conformitate administrativă

Coerenţa şi calitate Sustenabilitate Capacitate de implementare


Domeniul major de intervenţie 3.3

Aplicaţii informatice integrate

Comerţ electronic

buget apel: 71 mil lei

Buget apel: 36 mil lei

149 proiecte depuse

29 proiecte depuse

51 mil. lei

9.6 mil lei

Depunere continuă cu termen limită


350 320 300

250 Nr proiecte depuse Verificare administrativa

200

Verificarea eligibilitatii 162

Evaluare tehnico-financiara

149

150

Respinse Selectate

113

Contractate

101 100

50

42

42 1 5

29

19 0 0

10

0 conectare internet

aplicatii integrate

comert electronic


389,3

400 350 300 250 200 140

150

162,4

135,5 108

105

100 50

69,3 29,5 15,4

27,5

71 71,0

71 32

48,4

0

Valoarea apel (mil lei)

Valoare grant proiecte depuse (mil lei)

51,0 36

9,6


Verificare administrativă

Eligibilitate

Tehnico-economică

• lipsa unor documente solicitate prin cererile de finanţare • nerespectarea formatului standard si completarea parţiala a cererii de finanţare • transmiterea cererii de finanţare nesemnată, neştampilată, nedatată • lipsa datelor de identificare pe plic; • nedepunerea proiectelor în termen după înregistrarea on-line

•proiecte cu activităţi neeligibile •valoarea finanţării solicitate a proiectului nu se încadrează în plafoanele admise •solicitantul nu se încadrează in categoria solicitanţilor eligibili •nerespectarea neutralităţii tehnologice

•Întocmirea greşită a bugetului proiectului •detalierea insuficientă a obiectivului proiectului sau a nevoilor pe care le rezolvă •Prezentarea neclară şi chiar incoerentă a activităţilor avute în vedere şi a planului de implementare a proiectului, cum ar fi succesiunea etapelor, durata fiecărei activităţi etc. •Lipsa corelaţiei între obiectivul proiectului, rezultatele şi activităţile prevăzute


Aveţi grija sa completaţi toate documentele proiectului, aşa cum se cere in ghidul solicitantului. Nu eliminaţi nici un formular, nu omiteţi nici o semnătura sau stampila. Numerotaţi paginile proiectului, aşa cum este prevăzut în ghidul solicitantului.

Nu lăsaţi depunerea proiectului pe ultima suta de metri. Toate documentele, actele si bugetele trebuie făcute in timp util, pentru a evita situaţiile neprevăzute.

Apelurile de proiecte pentru solicitanţii din mediul privat sunt analizate în ordinea primirii documentaţiei complete. De aceea este important să trimiteţi propunerea de proiect cât mai repede.

Puteţi solicita informaţii suplimentare Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale la telefon 021 3114155 sau utilizând adresa de e-mail: fonduri@mcsi.ro


Vă mulţumesc pentru atenţie! http://fonduri.mcsi.ro E-mail: fonduri@mcsi.ro; alexandru.geambasu@mcsi.ro Tel: 021 311 41 55 Fax: 021 311 41 40

4.MCSI-sep  

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE Axa Prioritară 3 – Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivităţii Econom...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you