Page 1

EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Status EUGA in cifre Ce reprezinta EUGA? •Parteneriat - Intiativa EUGA reprezintã primul pas al unui parteneriat la nivel european, conceput pentru a accelera dezvoltarea, competitivitatea si inovatia în întreprinderile mici si mijlocii, precum si in structurile administratiei publice. •Cunoastere - Initiat de Microsoft, Hewlett Packard, Banca Transilvania, Romtelecom si Cisco, programul EUGA faciliteazã cunoasterea, de cãtre potentialii beneficiari, a avantajelor în implementarea proiectelor IT cu ajutorul fondurilor europene. •Dezvoltare localã - Sustinerea aplicantilor pentru accesarea acestor fonduri prin intermediul initiativei EUGA va avea drept consecintã dezvoltarea afacerilor locale, a economiilor din statele partenere si integrarea mai rapidã în spatiul informational european. Lansat în 2004 la nivel european, programul a facilitat pânã în prezent obtinerea a peste 10.000 de finantãri, si mai mult de 123.000 de IMM-uri au fost beneficiare ale acestui proiect. In ultimul an, echipa din Romania a depus peste 50 de proiecte in valoare totala de 40 milioane euro, atat pentru beneficiari imm-uri, cat si administratie publica locala si centrala, mediul academic, ong-uri si firme mari.


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Cadrul suport al finantarilor UE

Originea finantarilor: 75% UE, 25% national. PND pentru realizarea programului

Cadrul suport al finantarilor UE

Planul National de Dezvoltare PND

Programe operationale pentru sesiuni de depunere a cererilor de finantare

Exemple de domenii pentru proiecte

Competitivitate Economica

IT&C, R&D Dezvoltare IMM

Mediu & Infrastructura

Gestiunea deseurilor Energie

Agricultura & Industria agro-alimentara

Facilitati de productie

Resurse Umane

Training si alte Programe dezvoltare

Dezvoltare regionala

Turism


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Exista exemple de depuneri? Inovaţie şi gândire antreprenorială Proiectul oferă cadrul necesar dezvoltării aptitudinilor antreprenoriale unei categorii de beneficiari specializaţi în domeniul lor de activitate – dezvoltarea de software şi servicii IT – dar care se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea propriei afaceri, fapt ce împiedică evoluţia firmelor şi implicit creşterea economică a regiunii. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini îmbunătăţirea rezultatelor economice ale firmelor româneşti de software şi servicii IT înfiinţate de tineri informaticieni prin oferirea unor programe de formare dedicate şi adaptate nevoilor specifice. Obiectivele specifice sunt: § Îmbunătăţirea pregătirii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerii pentru 110 tineri antreprenori şi manageri din industria de software şi servicii IT din Regiunea Vest. § Dezvoltarea unui program integrat şi specializat de formare şi mentorat dedicat unui segment bine definit de tineri antreprenori şi manageri. § Creşterea gradului de pregătire profesională pentru un număr de 12 experţi români care vor beneficia de formare specializată în cadrul programului de formare de formatori. Proiectul a fost depus in doua regiuni, cu un buget de aproximativ 470.000 euro.


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Exista exemple de depuneri? “Cresterea competentelor cadrelor didactice in domeniul promovarii drepturilor copilului – premisa schimbarii in abordarea educationala” DURATA PROIECTULUI -36 luni Obiectivul general al proiectului il constituie formarea si perfectionarea profesionala continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar in domeniul cunoasterii si promovarii drepturilor copilului si imbunatatirii competentelor si capacitatii acestora de a utiliza metode interactive de predare-invatare. In cadrul activitatilor proiectului, o activitate specifica include dezvoltarea si testarea de materiale educationale si informatii noi si cresterea nivelului de utilizare a IT-ului de catre profesori. De asemenea se are in vedere dezvoltarea unei platforme on line pentru a oferi profesorilor o baza de cunostiinte comune si usor accesibile. Valoarea proiectului este de aproximativ 3.8 mil euro.


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Competitivitate economica

5 Axe prioritare de finantare: -Un sistem de productie inovativ si eco-eficient -Cresterea competitivitatii economice prin cercetare - dezvoltare si inovare -Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul public si privat Pentru sectorul public: 1. Imbunatatirea accesului la IT 2. Dezvoltarea serviciilor publice electronice Pentru sectorul privat 1. Introducerea de tehnologii IT moderne pentru mediul de afaceri -Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice -Asistenta tehnica


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Administratia publica – e-guvernare Finantator: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Valoare maxima proiect: aprox. 1.5 mil euro (local) – 6 mil. Euro (central)

Exemplu - tip de proiect pentru un Consiliul Judetean: 1. Sistem de gestiune a rapoartelor provenite de la institutiile subordonate si de la administratiile publice locale 2. Portal de informare a cetatenilor privind propunerile consiliului de administratie si dezbateri publice 3. Inregistrarea on line a petitiilor / reclamatiilor 4. Informatizarea serviciului de emitere a licentelor de transport printr-un mecanism on line, web based. 5. Informatizarea serviciului de emitere a certificatului de urbanism

Avantaje Interactiune directa cu cetatenii

Eliminarea birocratiei si a costurilor aferente

Centralizarea datelor


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Spitale – e-health Finantator: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale Valoare maxima proiect: aprox. 1.5 mil euro

Exemplu: tip de proiect pentru un spital judetean Accesul cetăţenilor la servicii de sănătate de calitate • Prelucrare, analiza si raportari de date medicale • Informare si schimb de informaţii medicale la nivelul spitalelor si al pacientilor (fisa pacientului, arhivare analize, etc.) • Servicii integrate de sănătate (programari online, portal/cont personal pentru pacient) • Colaborare medicala inter-profesională • Software gestiune a resurselor financiare, umane si materiale ale spitalelor • Procese de BI pentru eficientizarea activitatilor administrative ale spitalelor


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Domeniul major de intervenţie 3.3

Aplicaţii informatice integrate buget apel: 71 mil lei 144 proiecte depuse 51 mil. lei

Comerţ electronic

Buget apel: 36 mil lei 27 proiecte depuse 9.6 mil lei

Depunere continuă cu termen limită


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Oportunitati de finantare IT&C POS CE – Axa 3, 3.1 Dezvoltarea e-economiei Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor Valoarea finantarii acordate : cca. 300.000 EUR Contributie proprie: 35%-55%, beneficiar IMM Activitati eligibile: Achiziţionarea de echipamente TIC, software, mijloace fixe şi bunuri de inventar, servicii de consultanţă şi training specializat pentru: • Implementarea sau extinderea sistemelor ERP • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM – Customer Relationship Management). • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau productie, pentru imbunatatirea managementului ciclului de viaţă al produselor. • Implementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport decizional (business intelligent systems) si pentru managementul informatiei/ afacerii


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Oportunitati de finantare IT&C POS CE – Axa 3, 3.2 Dezvoltarea e-economiei Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri Valoarea inantarii acordate : cca. 500.000 EUR Contributie proprie: 35%-55%, beneficiar IMM Activitati eligibile • Implementarea de sisteme informatice de comert electronic. • Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice. • Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate; • Implementarea de sisteme informatice de e-payment • Implementarea de sisteme de e-learning pentru IMM • Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (B2B, B2C)


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Exista exemple de reusita?

Titlul Proiectului: Dezvoltarea Cunoştinţelor Capitalului Uman În Vederea Creşterii Competitivităţii PROGRAMUL DE FINANŢARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE (POS DRU) 2007 – 2013, Axa Prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.2: „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” DESCRIEREA PROIECTULUI: OBIECTIVUL GENERAL: Creşterea competitivităţii persoanelor care lucrează în cadrul companiei, pentru ca aceasta să îşi poată menţine buna poziţie pe piaţa de profil. Obiectivul general se va realiza prin implementarea unor activităţi de formare generală şi specifică, de diferite tipuri, a personalului S.C. London Logic Bucharest S.R.L., care vor include un număr total de 35 de persoane. REZULTATE ANTICIPATE: - 35 de angajaţi ai companiei (85% din totalul angajaţilor), vor beneficia de cel puţin un curs de formare profesională; - 16 persoane, din care 5 aflate in poziţii de conducere din cadrul companiei, vor dobândi abilităţi în domeniul managementului de proiect, şi vor elabora un exemplu practic; - 10 persoane vor participa la cursul de Leadership prin care îşi vor dezvolta competenţe specifice; - 4 participanţi vor fi implicaţi în cursuri de perfecţionare a angajaţilor din departamentele tehnice, în ultimele tehnologii IT, care se compun din 5 module; - 10 angajaţi, dintre care 50% femei, îşi vor îmbunătăţi competenţele în domeniul vânzării produselor şi serviciilor IT prin participarea la cursuri specializate. Valoarea eligibilă a proiectului: 230.441 RON Valoarea maxima a grantului acordat: 218.919 RON


EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME

Vă mulţumesc pentru atenţie! EUGA România Elisabeta Moraru v-elmo@microsoft.com contact@euga.info.ro

1.2 MS EUGA  

EU GRANTS ADVISOR PROGRAMME In ultimul an, echipa din Romania a depus peste 50 de proiecte in valoare totala de 40 milioane euro, atat pentr...