Page 1

BESPLATAN PRIMERAK

god.XIII br. 72

februar 2016.

AGROSVET SPECIJALNO IZDANJE

PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016. ATLAS KOROVA I ŠTETNIH ORGANIZAMA


AGROSVET 72 Stručna revija ISSN 1820-0257 Izdavač: Agromarket doo Adresa: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac tel: 034/308-000 fax: 034/308-016 www.agromarket.rs DISTRIBUTIVNI CENTRI: Kragujevac: 034/300-435 Beograd: 011/74-81-920 Valjevo: 014/286-800 Niš: 018/514-364 Subotica: 024/603-660 Zrenjanin: 023/533-550 Sombor: 025/432-410 Sremska Mitrovica: 022/649-013 AGROMARKET CRNA GORA Podgorica: +382 20 872 165 AGROMARKET BIH Bijeljina: +387 55 355-230, Banja Luka: +387 51 535-705 AGROMARKET KS Priština +386 49 733 814 Direktor, glavni i odgovorni urednik: Dragan Đorđević dipl. ing. polj. Grafički urednik: Srđan Stevanović Dušica Bec REDAKCIJA: Dr Ivan Krošlak Dragan Lazarević Radmila Vučković Miloš Stojanović Momčilo Pejović Goran Radovanović Veselin Šuljagić Duško Simić Milan Sudimac Ivan Valent Bojana Stanković Igor Šćekić Olivera Gavrilović

STRUČNA SLUŽBA: Dr Ivan Krošlak - direktor marketinga, 063/106-63-55 Dragan Lazarević - rukovodilac stručne službe, DC S. Mitrovica 063/580-958 Dragan Đorđević - DC Niš, 063/102-23-45 Radmila Vučković - DC Kragujevac, 063/105-81-94 Momčilo Pejović - DC Subotica, 063/693-147 Milan Sudimac - DC Beograd, 063/628-051 Ivan Valent - DC Zrenjanin, 063/628-175 Igor Šćekić - DC Sombor, 069/510-61-21 Miloš Stojanović - rukovodilac sektora ishrane bilja, DC Valjevo, 063/414-722 Milan Raković - DC Sremska Mitrovica, 062/213-078 Goran Radovanović - DC Niš, 069/50-70-979 Bojana Stanković - DC Kragujevac, 063/861-86-33 Dragiša Vuković, DC Kragujevac, 062/608-661

SLUŽBA PRODAJE: DC Kragujevac Vladimir Dragutinović, 063/438-483 Veselin Šuljagić, 063/658-307 Vladimir Milovanović, 063/415-924 Zoran Radovanović, 063/10-58-091 Neša Milojević, 063/10-58-278

DC Valjevo Dragutin Arsenijević, 063/657-929 Miljana Vucelja, 063/105-82-76

DC Niš Goran Petrović, 063/105-83-20 Bojan Đokić, 063/668-165 Nemanja Radmanovac, 069/50-70-995

DC Beograd Velibor Hristov, 063/658-312 Ivan Gnjatović, 063/11-24-540 Dragan Dimitrić, 063/10-58-002

DC Zrenjanin Nebojša Lugonja, 063/10-58-223 Srđan Protić, 069/507-09-78

DC Subotica Dejan Milinčević, 063/106-74-79 Miloš Tomašev, 063/635-495

DC Sombor Nada Jovanović, 063/693-501 Daniel Grnja, 063/438-641 Marko Vidaković, 069/50-808-76

DC Sremska Mitrovica Saša Gladović, 063/105-80-41 Dejana Klisurić, 063/11-24-570

DC Podgorica DC Bijeljina Spaso Popović, + 382 67 207-104 Milenko Krsmanović, +387 65 643-466 Miroslav Jokić, + 382 69 300-845 Zoran Hamzić, +387 65 823-046 Gojko Ljumović +382 69 183-032 Mladen Bijelić, +387 66 365-978 Milica Pavicevic, +382 69 388-778 Jovo Vujević, + 387 65 189 104 Miroslav Vesić, +387 66 394-750 Maja Mirkovic,+387 65/146-875 DC Banja Luka DC Priština Bojan Krunić, +387 65 713-435 Naser Spahiu +386 49-733-814 Slobodan Lukić, +387 66 001-352 Eljmaz Orana +386 49-733-815 Dragan Ćurković, +387 65 983-150 Nerdian Ahmedi +386 49-869-333 Maja Mirković, +387 65 146-875 Lolo Marčeta +387 65 867-775

ŠTAMPA: „Grafoprodukt“ Novi Sad Tiraž 50000 primeraka web www.agromarket.rs facebook www.facebook.com/Agrosvet


SADRŽAJ DISTRIBUTIVNI CENTRI↘

4

REČ UREDNIKA↘

6

PESTICIDI - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA↘

7

PRAVILNO POSTUPANJE SA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA↘ SREDSTVA ZA ZAŠTITU I PRIHRANU BILJA↘ ORIJENTACIONI PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITA RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016. GODINI↘ ATLAS KOROVA I ŠTETNIH ORGANIZAMA↘

8 13 31 113

AGROSVET


AGROSVET

DISTRIBUTIVNI CENTRI: VI DISTRIBUTIVNI CENTRI SRBIJA: Kragujevac: 034 300 435, Skladišni centar bb Beograd: 011 74 81 920, Majora Zorana Radosavljevića 362 Zrenjanin: 023 533 550, 9. Januar bb Sombor: 025 432 410, Filipa Kljajića bb Valjevo: 014 286 800, Divci bb Subotica: 024 603 660, Beogradski put 130 Sremska Mitrovica: 022 649 013, Palanka 134 Niš: 018 514 364, Bulevar 12. februar bb BIH: AGROMARKET doo Bijeljina: +387 55 355 231, Pavlovića put bb Banja Luka: +387 51 535 705, Klašnice bb, Laktaši CRNA GORA: AGROMARKET CG Podgorica: +382 872 165, Mahala bb KOSOVO: AGROMARKET KS Priština: +386 47 733 814 ČLANICA GRUPE : VILLAGER Slovenija, Ljubljana, telefon: +386 82 051 180 AGROSEME AD - Kikinda PIK JUŽNI BANAT - Bela Crkva SEMENARSTVO - Šabac AMARKET AUTO - Kragujevac PD ZAJEČAR - Zaječar FERTICO - Niš

Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac Tel: (+381 34) 308000, 308001 / Fax: (+381 34) 308 016 4


AGROSVET

ÄŒlanice grupe

SU SO

AS

Distributivni centri

ZR

SM BL

BG

SE

JB

BN VA KG AA PD

NI FE

PR

PG

www.agromarket.rs 5

web www.agromarket.rs facebook www.facebook.com/Agrosvet


REČ UREDNIKA↘

Z

akoračili smo u 2016. godinu, godinu jubileja. Obeležavamo 25 godina uspešnog rada, 9 EXPO kućni sajam, 13 godina izlaženja revije koju isčitavate. Kompanija Agromarket je tokom 25 godina izrasla u jedan od vodećih snabdevača tržišta pesticida, semenske robe i garden uređaja u celom regionu. Opstajanje na ovako visokom mestu obezbeđuje Fabrika za proizvodnju i formulisanje sredstava za zaštitu bilja u Bačkom Petrovcu, koja od 2015. godine posluje u okviru kompanije Agromarket i ispunjava sve preduslove da uz snažnu pomoć i podršku matične kompanije izbije u sam vrh domaćih proizvođača pesticida. Istovremeno, zahvaljujući fabrici, povećava se ponuda pesticida čime se kompletira portfolio sredstava za zaštitu bilja. Poslednjih godina, stručni tim kompanije Agromarket uvodi i bio liniju, odnosno biopesticide i fitovakcine, zaokružujući na taj način ponudu prema oba segmenta proizvodnje - prema organskoj i ka konvencionalnoj proizvodnji. Uz ovo jačanje i proširivanje saradnje sa vodećim multinacionalnim kompanijama osigurava širinu palete proizvoda. Mere zaštite gajenog bilja od prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata i korovskih biljka mogu da uspeju ako gajenoj biljci pružimo optimalnu ishranu, a to se postiže upotrebom đubriva linije FitoFert. Saradnja sa naučnim institucijama iz Južne Afrike, Indije, Kanade i SAD aktivirala je razvoj i rad u laboratorijskim uslovima na biostimulatorima i mikroorganizmima. Kao rezultat toga u 2015. godini razvijena je i tržištu predstavljena specijalizovana linija proizvoda Energy sa bioaktivatorima AFP kompleksa. Uspesi na oba polja delovanja inicirali su nastavak istraživanja i formulisanja tzv. specijala, kao i novih proizvoda iz grupe biostimulatora i primene mikroorganizama. U novom „specijalu“ kako često nazivamo prvi broj revije Agrosvet koji se štampa u godini, predstavljene su novine u proizvodnom programu kako pesticida, tako i novih formulacija mineralnih đubriva. Nakon isčitavanja verovatno pitanje, zašto toliko novih preparata? Pa upravo zato što preko četrdeset stručnjaka poslednjih 25 godina zna da sluša, čuje, posmatra i prati događanja u čuvenom trouglu biljka-okolina-štetni organizam. I što znamo da nije sve identično, da posle “igara” ledenih i letnjih dana početkom godine, novih zakonskih propisa kako kod nas, tako i u okruženju, nepredvidivih dešavanja na tržištima, nema gotovih rešenja za nekoliko godina unapred, za sve terene i za sve situacije. Svako područje, tip zemljišta, mikroklimat, gajena biljka, vrsta, uzgojni oblik, poljoprivrednik, stečene navike, tržište ima svoje specifičnosti. Upravo stoga, nudimo povećani broj rešenja prilagodljivih u zavisnosti od trenutnog stanja na terenu. To bogatstvo brojnih I raznovrsnih preparata, aktivnih materija, formulacija, mehanizama delovanja je upravo komparativna prednost palete koju u 2016. godini, nudi kompanija Agromarket. Šta dalje? Razvoj ali kakav? Jednostavno, razvoj koji je usmeren ka tome da kompanija regionalno postane prepoznata kao neko ko stoji iza kvalitetnih proizvoda koji ulivaju poverenje kupcima i čijom upotrebom se omogućava profitabilna proizvodnja koja čuva životnu sredinu, kao garant za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, kao neko ko sa punim razlogom može da kaže, da već 25 godina NAMA VERUJU

4


PESTICIDI - SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA↘

AGROSVET

Mali rečnik pojmova Pesticidi - biljna proizvodnja u svetu bez mera zaštite bilja i primene pesticida (pest, pestes - štetočina, cido, cedere - ubiti) ostvarivala bi samo oko 30% od potencijalnih prinosa. Definicije pesticida su brojne:“supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju, uništavanje, suzbijanje ili smanjenje brojnosti štetočina” ili “proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za biljke i biljne proizvode. Pored dominantne (90%) primene u poljoprivredi, pesticidi se primenjuju i u šumarstvu i drvnoj industriji, industriji prehrambenih tehnologija, veterini i komunalnoj higijeni. Prvi pomen određenih hemijskih jedinjenja u službi zaštite bilja vezuje se za XVII vek i primenu bakar-sufata u zaštiti kolja za vinograde od truleži. Danas se pod pojmom pesticidi podrazumeva da su to proizvodi hemijskog ili biološkog porekla namenjeni za sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i plodove, drvo i proizvode od drveta na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i suzbijanje ili uništavanje nepoželjnih vrsta biljaka i drugih organizama (korovske biljke, alge, mahovine, lišajevi).

U odnosu na štetne organizme, pesticidi-sredstva za zaštitu bilja se dele na tri osnovne grupe: Herbicidi – namenjeni za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova, algi, mahovina, lišajeva i parazitnih cvetnica, Fungicidi – namenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti Insekticidi – namenjeni za suzbijanje štetnih insekata, Kasnije su se razvile i ostale grupe kao što su: Rodenticidi –sredstva za suzbijanje glodara Akaricidi - sredstva za suzbijanje grinja Nematocidi – sredstva za suzbijanje nematode ili valjkastih crva Moluskocidi – sredstva za suzbijanje mekušaca, puževa Algicidi – sredstva za suzbijanje algi Antihelmintici – sredstva za suzbijanje glista Arboricidi – sredstva za uništavanje drvenastih korova Defolijanti – sredstva za izazivanje prevremenog opadanja lišća

Desikanti – sredstva za izazivanje uvenuća i sušenja biljaka Fumiganti – sredstva koja deluju gasnom fazom Hemosterilizanti – utiču na sterilitet imaga-odraslih jedinki Razvijena su i sredstva sa posebnim namenama kao što su: Atraktanti - sredstva koja privlače štetne insekte Repelenti – sredstva koja odbijaju štetne organizme od gajene biljke Regulatori rasta biljaka – sredstva koja imaju delovanje na rast gajenih biljaka Fitotoksičnost – vrsta i stepen oštećenja biljaka tretiranih sredstvima za zaštitu bilja Karenca – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe OVP – broj dana koji mora da protekne od poslednjeg tretmana do žetve ili berbe koji je obezbeđen vremenom primene sredstva za zaštitu bilja Radna karenca – vreme koje treba da protekne od tretmana pesticidima u kome radnici ne mogu raditi bez zaštitne opreme (maska, naočari, rukavice, čizme…) MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija – Toleranca - maksimalno dozvoljena količina aktivne materije u namirnicama biljnog i životinjskog porekla (mg/kg) MBT – maksimalan broj tretiranja koji je preporučen od strane proizvođača sredstava za zaštitubilja za primenu u usevu/zasadu u toku jedne kalendarske godine

7


AGROSVET

PRAVILNO POSTUPANJE SA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA ↘ Nabavka pesticida – sredstva za zaštitu bilja treba nabavljati isključivo kod poznatih kompanija i poljoapoteka koja su registrovana za promet pesticida i koja imaju zaposlenu stručnu osobu koja pomaže u pravilnom izboru i primeni pesticida. Čuvanje – pesticidni preparati se skladište u originalnom, zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na suvom i mestu gde je moguće provetravanje, pod ključem, van domašaja dece. . Priprema preparata za upotrebu – Pre svakog tretmana pesticidima obavezno je pročitati uputstvo za upotrebu preparata koje je priloženo uz svako pakovanje. Potrebno je proveriti ispravnost i čistoću (da nema ostataka od prethodnih tretmana) svake prskalice. Tečnost za tretiranje se priprema tako što se u manjoj posudi pomeša odmerena količina izabranog pesticida sa vodom. Ujednačena masa sipa se u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Ukoliko je prskalica poseduje mešač, on mora biti stalno uključen, a ako se radi o prskalicama bez mešača, onda ručno mešati i dodavati vodu do punog kapaciteta prskalice. Ukoliko se radi sa nekoliko različitih preparata, svaki se prvo pojedinačno rastvara u manjoj posudi, a zatim usipa u prskalicu. Konc.

(%)

0,01 0,04 0,07 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 1,00 1,50 2,00

10 1 4 7 10 15 20 25 30 40 50 100 150 200

15 1,5 6 11 15 22 30 38 45 60 75 150 230 300

Iz uputstva o primeni preparata se vidi da li postoje ograničenja u mešanju pojedinih preparata i formulacija pesticida i toga se treba pridržavati. Najbolje se mešaju preparati iste formulacije. Ako je proizvođač pesticida preporučio korišćenje okvašivača, on se dodaje na kraju pripreme rastvora. Slično je i sa primenom folijarnih hraniva (đubriva), i ona se dodaju na kraju pripreme. Raspored dodavanja preparata u prskalicu ukoliko se radi o tank-miksu je sledeći:

nalaze na svaka 3 meseca (rukavice), odnosno 6 meseci (čizme). U zavisnosti od vrste preparata koji treba primeniti, koriste se i različiti filteri na maskama: -protiv prašiva P (1-3) -protiv organskih para i isparlji- vih tečnosti A (1-3) -kombinovani filteri A/B Filtere treba menjati nakon svakih 12 do 15 radnih sati.

Količina tečnosti – dosadašnje preporuke i iskustvo vezano za količinu tečnosti po jedinici površine -Vodorastvorljive kesice (WSB) ukazuju da u zaštiti ratarskih useva -Vodorastvorljive granule (SG) treba koristiti od 200 do 600 l tečno-Vododisperzibilne granule (WG, sti po hektaru, u voćarstvu 1000 – DF, PX/SX) 1500 l/ha (zavisi od uzgojnih oblika, -Kvašljivi prašak (WP) veličine krune i sl.), a u vinogradar-Koncentrovane suspenzije (SC) stvu 1000 l/ha. -Suspo emulzije (SE) Potrošnja vode pri izvođenju pr-Emulzije u vodi (EW) skanja pesticidima može se izraču-Koncentrat za emulziju (EC) nati i prema gajenim vrstama. Tako -Koncentrovani rastvor (SL) se u ratarstvu i povrtarstvu (na otvo-Adjuvanti, okvašivači, ulja renom) preporučuje primena 200 -Vodorastvorljiva đubriva do 600 litara vode po hektaru, pri -Sredstva za sprečavanje zano- čemu za kontaktne i sistemične heršenja kapi bicide se preporučuje 300 do 400 l/ Zaštitna oprema – Pri radu sa ha, a za herbicide za zemljišnim depesticidima neophodno je koristiti lovanjem do 600 l/ha. Za herbicide na bazi sulfonil-uree preporučuje se zaštitnu opremu: 200 do 250 l/ha tečnosti. -odgovarajuće nitrilne rukavice Kod primene fungicida i insek-gumene čizme ticida utrošak vode dosta zavisi od -maska i naočare visine kulture, pa se tako kultura -zaštitno odelo visine do 50 cm tretira sa 300 l/ha Posle svake primene potrebno vode, kulture visine 50 do 70 cm sa oprati rukavice i čizme, a zamena 600 l/ha, a za više biljke 900 l/ha. je u zavisnosti od stanja u kome se

Količina vode za tretiranje u litrima 20 50 100 200 300 400 Potrebna količina preparata u gramima (g) ili mililitrima (ml) 2 5 10 20 30 40 8 20 40 80 120 160 14 35 70 140 210 280 20 50 100 200 300 400 30 75 150 300 450 600 40 100 200 400 600 800 50 125 250 500 750 1000 60 150 300 600 900 1200 80 200 400 800 1200 1600 100 250 500 1000 1500 2000 200 500 1000 2000 3000 4000 300 750 1500 3000 4500 6000 400 1000 2000 4000 6000 8000

Preračunate količine preparata (g ili ml) prema količini tečnosti 8

500 50 200 350 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 5000 7500 10000

1000 100 400 700 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 10000 15000 20000


AGROSVET

Najčešće greške pri prskanju pesticidimasredstvima za zaštitu bilja 1. Nepoznavanje štetočine, bolesti i korova – pre prskanja potrebno je znati koje štetočine, bolesti ili korove želimo suzbiti, da li su prešli prag štetnosti, da li su dostigli odgovarajući stadijum rasta i dr. Na osnovu zapažanja, iskustva i saveta sa specijalistima zaštite bilja, odlučuje se za vrstu intervencije i preparat ili kombinaciju koja će se primeniti 2. Nepravovremeno tretiranje – na osnovu sagledavanja problema koga ciljamo, bira se i pravo vreme za tretman. Treba izbegavati tretmane kada je površina biljnog organa vlažna i kada su temperature vazduha visoke. Načelno prskanja u poslepodnevim satima su preporučljivija. 3. Pogrešan izbor dizni s obzirom na vremenske prilike – uvek treba odabrati odgovarajući tip dizni, a tretiranje izvesti u što je moguće idealnijim vremenskim prilikama. U vremenskim uslovima bez vetra birati obične dizne, a kada brzina vetra pređe 5 m/s, koristiti antidrift dizne 4. Neprilagođeni pritisak prema vrsti dizne ili tipu preparata – preporučeni pritisak za prskanje herbicidima je 1,5 do 3 bara, a za fungicide i insekticide iznosi 3-5 bara 5. Korišćenje prevelikih količina vode pri prskanju – količina tečnosti treba da je takva kako bi se postigla idealna pokrovnost na biljci, a da se rastvor ne cedi sa biljaka 6. Neprikladna radna brzina pri prskanju – brzina se prilagođava vetru, nagibu terena, pripremljenosti zemljišta, brzini vetra ali je najpoželjnija 6 do 8 km/h 7. Neprilagođena visina prskalice u odnosu na ciljane površine – visina prskalice nad površinom koja se tretira treba biti 50 do 60 cm 8. Prljave prskalice – prskali-

ce se nakon svake upotrebe moraju odmah oprati. Temeljno treba isprati mlaznice i dovodne cevi koristeći sredstva za čišćenje vodeći računa da se to obavlja na mestima gde ne postoji rizik od dospevanja u nadzemne ili podzemne vode

Pravilna zaštita voda Prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja neophodno je poštovati i zaštititi i vodu i vodene tokove. Pravilna zaštita voda podrazumeva: - Rastvor pesticida-sredstva za zaštitu bilja treba uvek pripremati na polju, usevu ili zasadu jer se time izbegava mogućnost izlivanja tečnosti u blizini «rizičnih» površina - Voditi računa da ne dolazi do rasipanja pesticida ili izlivanja pripremljenog rastvora sredstva za zaštitu bilja iz prskalice na površine sa kojih je moguće zagaditi vodu i vodene tokove - Ispražnjenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja uvek isprati čistom vodom, a sadržaj sipati u rezervoar prskalice, a sa praznom ambalažom postupati u skladu sa pravilima o bezbednom upravljanju ambalažnim otpadom - Ukoliko pripremljeni rastvor nije u potpunosti utrošen prilikom tretmana, treba ga razrediti vodom (1:10) i upotrebiti na već tretiranim površinama 9

Postupak sa ambalažom od sredstva za zaštitu bilja Sredstva za zaštitu bilja imaju važnu ulogu u biljnoj proizvodnji. Od proizvođača sredstava za zaštitu bilja zahteva se da sprovode brojna istraživanja na osnovu kojih se određuju uslovi za njihovu bezbednu primenu, i to za korisnike sredstva, za potrošače, kao i za zaštitu životne sredine. Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža. Istu zabrinutost koja se odnosi na ova sredstva, potrebno je posvetiti i ambalaži koja ostaje nakon njihove upotrebe. Prepoznajući ovaj problem, proizvođači sredstava za zaštitu bilja, posebno istraživačko–razvojne kompanije, ostvaruju tesnu saradnju sa državnim regulatornim telima, sa jedne strane, i korisnicima sredstava za zaštitu bilja, sa druge strane, kako bi na tržište plasirali sredstva u adekvatnoj ambalaži, ali i obezbedila efikasan sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada nastalog nakon njihove upotrebe. U cilju očuvanja prirodnih resursa, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, kao i u cilju uspostavljanja optimalnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom, odgovorni proizvođači sredstva za zaštitu bilja nastoje da korisnike svojih proizvoda upoznaju sa mogućnostima prikupljanja, skladištenja i uništavanja ili reciklaže ambalaže, koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja. postaje otpad.


AGROSVET

Stupanjem na snagu Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao definisanjem Nacionalne strategije upravljanja ambalažnim otpadom, svi emiteri ambalaže koja postaje otpad, imaju zakonski okvir, ali i obavezu za rešavanje problema ambalažnog otpada. Pre uspostavljanja sistema zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstva za zaštitu bilja, potrebno je da korisnici imaju naviku ISPIRANJA ambalaže, odnosno boca u kojima su bile upakovane tečne formulacije ovih sredstava. Od nedavno je praksa nekih kompanija da i čvrste formulacije pakuju u boce od tvrde plastike, koje se nakon pražnjenja mogu ispirati. Na taj način se postiže maksimalno iskorišćenje sredstva, ali i omogućava da se isparana ambalaža bezbedno ukloni. A – Dobro isprazniti bocu sa sredstvoma za zaštitu bilja u rezervoar prskalice. B – U praznu bocu sipati čistu vodu, do 1/3 zapremine boce (oko 30% zapremine boce). C – Vratiti čep na bocu, dobro zatvoriti i protresati ili okretati bocu u toku 30 sekundi. D – Isprazniti bocu u rezervoar prskalica i ostaviti u vertikalnom položaju 30 sekundi, do isticanja celokupne tečnosti. KORAKE B, C I D PONOVITI TRI PUTA! Prilikom ispiranja pakovanja pesticida uvek nositi zaštitnu opremu, rukavice, odelo i zaštitu za oči i lice! Nakon ispiranja, praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja probušiti na adekvatan način, da bi se sprečilo njeno ponovno korišćenje za neke druge svrhe. ZABRANJENO JE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA! Ispranu ambalažu odloziti na pogodno mesto, najbolje u kese za odlaganje otpada u domaćinstvu i sačuvati do momenta prikupljanja od posebno ovlašćenih lica ili firmi. Prazne boce ne zatvarati čepom, one treba da ostanu otvorene, a čepove odložiti u posebnu kesu, jer se oni uvek smatraju opasnim otpadom, dok se prazne boce, nakon pravilnog trostrukog ispiranja tretiraju kao neopasan otpad. Sa neutrošenim količinama i ambalažom postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Gl. RS 36/09).

Mere prve pomoći Otrov u organizam može ući na tri načina – udisanjem (inhalaciono), gutanjem ili ingestijom (per oralno) ili preko kože (per kutano). Najvažnija mera je prekid daljeg unošenja otrova u organizam a – u slučaju inhalacije (unošenja otrova udisanjem), zatrovanog treba izvesti ili izneti na čist vazduh. Ako je bez svesti odmah ga postaviti u koma položaj (na bok). Ako je prestao sa disanjem primeniti veštačko disanje. Ako je potrebno očistiti gornje disajne puteve (nos i usta) od stranog sadržaja b – u slučaju da je otrov unet perkutano (preko kože), kožu oprati mlakom vodom i sapunom, a oči ispirati desetak minuta tekućom, čistom, mlakom vodom c – u slučaju da je otrov unet peroralno (gutanjem) otrov odstraniti izazivanjem povraćanja ili ispiranja želuca. Ukoliko je otrovani svestani sarađuje treba mu dati pola litra vode da popije, a zatim izazvati povraćanje. Postupak ponavljati dok sadržaj koji otrovani povraća ne postane bistar. Nakon toga, ako je moguće otrovanom treba dati rastvor aktivnog (medicinski) uglja i to 30 - 50 g u 2 dl vode Uz svaki preparat ide i uputstvo o upotrebi koje sadrži i informacije o otrovnosti pesticida i merama prve pomoći i treba ga obavezno pročitati. Sledeća mera je pozivanje stručnih lica – lekara Hitne službe na broj 94 ili direktan kontakt sa Centrom za kontrolu trovanja pri Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, Crnotravska 17, na telefone 011/36-72-187, 011/36-08-440, koji dežura 24 sata dnevno tokom cele godine.

10


AGROSVET

11


AGROSVET

12


SREDSTVA ZA ZAŠTITU I PRIHRANU BILJA

2016.


AGROSVET

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA 2016 ↘ HERBICIDI AGRODIMARK Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so) Selektivni POST-EM herbicid delovanja sličnog hormonima koji je namenjen suzbianju širokolisnih korovskih biljaka i usevu kukuruza

APSOLUT Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata) Neselektivni translokacioni herbicid za primenu na strništima i nepoljoprivrednom zemljištu BASTA 15 Aktivna materija: Glufosinat-amonijum 150 g/l

BANVEL 480 EC Aktivna materija: Dikamba 480 g/l Selektivni sistemični hormonalni herbicid za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima

BENTAMARK

Neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u zasadima voća (izuzev breskve), vinove loze, maline, kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje (u suvom stanju), na nepoljoprivrednim površinama, kao I za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira BETASANA COMPACT

Aktivna materija: Bentazon 480 g/l Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, soje, pasulja, graška

Aktivna materija: Fenmedifam 80 g/l + Desmedifam 80 g/l Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih biljaka u usevu šećerne repe

CALARIS PRO

CALLISTO 50 WG

Aktivna materija: Mezotrion 50 g/l + Terbutilazin 326 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 500 g/kg

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih i pojedinih uskolisnih korova u kukuruzu

Selektivni zemljišni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza

COSMIC 36

DIQUA TOP

Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli

Aktivna materija: Dikvat dibromid 200 g/l

Neselektivni, POST-EM translokacioni herbicid namenjen suzbijanju korova u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsije, masline i vinove loze i na strništima

Neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u voćnjacima, kao i za desikaciju (isušivanje) useva soje FLOYD

DYNOX

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

Aktivna materija:Oksasulfuron 750 g/l Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji

Selektivni, translokacioni herbicid POST-EM herbicid namenjen suzbijanju uskolisnih korovskih vrsta u usevu suncokreta i soje GLIFOHEM

GIRASOLIN Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l Selektivni herbicid, sa PRE-EM primenom, za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu suncokreta i krompira

Aktivna materija: Glifosat 480 g/l glifosat IPA soli (360 g/l Glifosata) Sistemični neselektivni herbicid širokog spektra delovanja IKARUS

GLIFOMARK Aktivna materija: Glifosat 480g/l u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%) Translokacioni, neselektivni herbicid sa POST-EM primenom 14

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji i IMI hibridima suncokreta


AGROSVET

KLETOX

LANCELOT 450 WG

Aktivna materija: Kletodim 120 g/l

Aktivna materija: Aminopiralid-kalijum 355 g/kg + Florasulam 150 g/kg

Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTEM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u velikom broju useva

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima pšenice i ječma

LINAR

LODIN

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Aktivna materija: Fluroksipir-meptil 295,5 g/l

Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (PRE-EM), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza, suncokreta i mrkve

Selektivni, folijarni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i strnih žita

METMARK

METMARK WG

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Aktivna materija: Metsulfuron-metil 600 g/kg

Selektivni, folijarni herbicid, sa POST-EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodičnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice

Selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u usevu pšenice do faze lista zastavičara

METIX

MEZATRON 100 OD

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l

Aktivna materija: Mezotrion 100 g/l

Selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi sa aplikacijama posle nicanja šećerne repe i korova

Translokacioni, selektivni herbicid za POST-EM primenu protiv širokolisnih korovskih vrstau usevima silažnog i merkantilnog kukuruza

MONT

MONT 960

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu suncokreta za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova

Selektivni herbicid sa PRE-EM primenom u usevu kukuruza

MONT PLUS

MOTIVELL 6 OD

Aktivna materija: S-metolahlor 312,5 g/l + Terbutilatzin 187,5 g/l

Aktivna materija: Nikosulfuron 60 g/l

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza

Selektivni, translokacioni herbicid za POST-EM primenu u usevu kukuruza

MUSTANG

PALLAS 75 WG

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-etilheksilestar 300 g/l

Aktivna materija: Piroksulam 75 g/kg Selektivni, sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namnenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu pšenice, raži i tritikala

Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima i kukuruzu izrazito širokog spektra delovan ja

PENDISTOP

PEAK 75 WG

Aktivna materija: Pendimetalin 330 g/l

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja u usevima kukuruza i krompira u cilju suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici

SAFARI 50-WG

PIRALIS Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l Selektivni, folijarni herbicid, sa POST-EM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevu kukuruza, šećerne repe i uljane repice

Aktivna materija: Triflusulfuron-metil 500 g/kg Selektivni herbicid koji se primenjuje u POST-EM (po nicanju) tretmanima u usevu šećerne repe radi suzbijanja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta

15


AGROSVET

SIRAN 40 SC

SENCOR PLUS

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l

Aktivna materija: Metribuzin 600 g/l Selektivni, translokacioni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu krompira i soje

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza sa zadovoljavajućim delovanjem na neke širokolisne jednogodišnje korove

SOYASAN

SYMPHONY

Aktivna materija: Imazamoks 40 g/l

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Sistemični, translokacioni POST-EM herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u soji TARGA SUPER

Selektivni herbicid, sa POST-EM primenom za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i soje TARGET SC

Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 50 g/l Sistemični, selektivni, translokacioni herbicid, sa POSTEM primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta u uljanim kulturama, krompiru i šećernoj repi

Aktivna materija: Metamitron 700 g/l Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u šećernoj repi po nicanju korova

TERBIS Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

TERBIS 500

Selektivni herbicid, sa primenom posle setve a pre nicanja (POST-EM) ili po nicanju kukuruza (do pojave trećeg lista kukuruza), koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l Selektivni herbicid za primenu po setvi, a pre nicanja (PRE-EM) u usevima kukuruza i suncokreta

VELOX Aktivna materija: 2,4- D etilheksilestar 850 g/l Selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu

FUNGICIDI ACANTO PLUS

AGROCIRAM

Aktivna materija: Pikoksistrobin 200 g/l + Ciprokonazol 80 g/l

Aktivna materija: Ciram 800 g/kg

Dvokomponentni fungicid sistemičnog delovanja sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u zaštiti useva strnih žita, šećerne repe i suncokreta od prouzrokovača biljnih bolesti – pepelnice žita (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasova pšenice (Septoria spp.), mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum), mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres), sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), mrke pegavosti lista suncokreta (Phomopsis helianthi)

16

Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans) AGROCIRAM Aktivna materija: Ciram 800 g/kg Nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača kovrdžavosti lista kod breskve (Taphrina deformans)


AGROSVET

ARTEA 330-EC

ASENA

Aktivna materija: Ciprokonazol 80 g/l + Propikonazol 250 g/l

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis), rđe (Puccinia recondita), sive pegavosti lista (Mycosphaerela graminicola), septoriozne pegavosti klasa (Leptoshaeria nodorum) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.) u strnim žitima

Sistemični fungicid sa jakim protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) BLUE BORDO

BALEAR 720-SC

Aktivna materija: 200 g/kg Cu joni iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Aktivna materija: Hlorotalonil 720 g/l Fungicid nesistemičnog, preventivnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), crvenila lišća (Pseudopeziza tracheiphila) i crne truleži (Guignardia bidwelli) vinove loze

CAPI Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

CAPTAN 80 WG

Nesistemični kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i kruške ( Venturia pyrina), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum), plamenjače (Plasmopara viticola) i crna trulež (Guignardia bidwelli) vinove loze

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg Fungicid preventivnog delovanja. Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

CUPRABLAU Z Ultra

CORMAX

Aktivna materija: 350 g/kg Cu joni iz dvojne soli bakar-hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg Fungicid sistemičnog delovanja namenjen suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) DITHANE M 45 Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

DITHANE DG NEO TEC

Fungicid preventivnog delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana – (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani)

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid koji se koristi za suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrukovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

EXCORTA PLUS

EXCORTA

Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l + Tiofanat- metil 310 g/l

Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l Fungicid sistemik sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju bolesti šećerne repe i pšenice

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje lisne pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) i bolesti lista i klasa pšenice

HEMOKONAZOL 250 EC Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

HILLAN

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača čađave pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavost plodova kruške (Venturia pirina) i crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani)

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l Protektivni fungicid sa izraženim rezidualnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

17


AGROSVET

FLUOCO FIESTA

Aktivna materija: Flutriafol 250 g/l

Aktivna materija: Ditianon 700 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis)

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice pšenice (Erysiphe graminis), crne rđe pšenice (Puccinia graminis), mrke rđe (Puccinia recondita), prugaste rđe (Puccinia hordei), sive pegavosti lista i klasa strnina (Septoria tritici i S. nodorum) i prouzrokovača sive pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

FOSTONIC 80 WP

FUNGURAN-OH

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg

Aktivna materija: Bakar hidroksid 500 g/kg

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača plamenjače lubenica (Pseudoperonospora cubensis)

Fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans)

FUNOMIL Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

INDAR 5 EW

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača gorke truleži jabuke (Gleosporium fructigenum), prouzrokovača sušenja grana grančica i cvetova (Monilia laxa) truleži plodova jabučastog voća (Monilia fructigena), prouzrokovača truleži (Penicillium spp.) i sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Aktivna materija: Fenbukonazol 500 g/l Sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cveta, grana i grančica šljive (Monilinia laxa) LUNA EXPIRIENCE

KARATHANE GOLD 350 EC

Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l Kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podoshaera leucotricha) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator)

Sistemični fungicide sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i prouzrokovača sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje (Monilia laxa)

LUNA SENSATION Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača sušenja izdanaka (Didymella applanata) maline

MICROTHIOL DISPERSS Aktivna materija: Sumpor elementarni 800 g/kg Preventivni neorganski fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

OCTAVE PENNCOZEB WG

Aktivna materija: Prohloraz Mn-hlorid kompleks 500 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače sušenja cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova (Monilinia laxa, M. fructigena), pegavosti lišća koštičavog voća (Blumeriella jaapii) i šupljikavosti lista (Stigmina carpophilla)

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg Kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen zaštiti zasada vinove loze od prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

POSTALON 90-SC

PROPLANT 722-SL

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 ± 25 g/l

Fungicid sa sistemičnim, protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp)

18


AGROSVET

PROSARO 250 EC Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem u usevima pšenice i ječma namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.)

PYRUS 400 SC Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l Fungicid sa sistemičnim i preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea) kod vinove loze i maline i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

QUEEN RIDOMIL COMBI 45 WG

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l Fungicid sa protektivnim, eradikativnim, translaminarnim i sistemičnim delovanjem koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline (Didymella applanata) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG Aktivna materija: Metalaksil–M 40 g/kg + Mankozeb 640 g/ kg Sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrukovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrukovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) SWITCH 62,5 WG Aktivna materija: Ciprodinil 375 g/kg + Fluidioksonil 250 g/ kg Lokal-sistemični fungicid sa izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži vinove loze i maline (Botrytis cinerea).

Aktivna materija: Metalaksil - M 50 g/kg + Folpet 400 g/kg Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)

SIGURA Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen suzbijanju crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

SYLLIT 400 SC Aktivna materija: Dodin 400 g/l Fungicid nesistemik sa preventivnim i delimično kurativnim delovanjem na prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans) TILT 250 EC Aktivna materija: Propikonazol 250g/l

SYSTHANE 240 EC Aktivna materija: Miklobutanil 240 g/l Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pepelnice jabuke, vinove loze i ruže

TRIMANOGL 75 WG Aktivna materija: Maneb 750 g/kg Nespecifični fungicid sa protektivnim delovanjem namenjen je suzbijanju prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

19

Fungicid sistemičnog delovanja. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pepelnice pšenice i ječma (Erysiphe graminis), rđe pšenice i ječma (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma (Septoria tritici i S. nodorum) i okruglaste pegavosti pšenice i ječma (Rhynchosporium secalis)


AGROSVET

INSEKTICIDI AFINEX 20 SP Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

ACTARA 25 WG Aktivna materija: Tiametoksam 250 g/kg Insekticid sa sistemičnim delovanjem namenjen je za suzbijanje: zelene jabukine vaši (Aphis pomi), brašnaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlinaeata), breskvine vaši (Myzus persicae), duvanove lisne vaši (Aphis tabaci), lisne vaši (Macrosiphum euphorbiae), zelene vaši graška (Aczrthosiphon pisi), zelene breskvine vaši (Myzus persicae).

Insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomonella), I, II i III generacije minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella), jabukine zelene vaši ( Aphis pomi) i biljne vaši (Dysaphis plantaginea), trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Polychrosis botrana), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), bele leptiraste vaši (Thrialeurodes vaporariorum), biljnih vaši (Aphididae), tripsa (Thrips spp.), kupusove vaši (Brevicoryne brassicae). AMBARIN

AKARISTOP

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist)

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l Nesistemični insekticid i akaricid za suzbijanje štetnih insekata i grinja u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu: obične kruškine buve (Psylla pyri), u zasadu kruške, crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i atlantski pregalj (Tetranichus turkestani) u zasadu jabuke, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Franchinella occidentalis) u ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, eriofidne grinje lista (Phylocoptes gracilis) u malini, običnog paučinara (Tetranychus urticae) u paradajzu u zaštićenom prostoru.

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za primenu u skladištima zrnastih proizvoda: a - tretman skladišnih površina od betona – objekti za skladištenje žita, za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) - žitni žižak (Sitophilus granarius L), pirinčani žižak (Sitophilus oryzae L), rizoperta (Rhyzopertha dominica F), i skladišnih leptira (Lepidoptera) – kestenjasti moljac (Tribolium castaneum), žitni moljac (Sitotroga cerealella) i bakrenasti moljac (Plodia intarpunctela); b - tretman merkantilnog i semenskog žita (pšenica, tritikale, ječam, raž i zob-ovas) u zrnu, osim kukuruza za suzbijanje skladišnih tvrdokrilaca (Coleoptera) i skladišnih leptira (Lepidoptera)

AVAUNT 15 SC

BORNEO

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Aktivna materija: Etoksazol 110 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica (Helicoverpa armigera).

Akaricid kontaktnog delovanja namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. Graba u voću, povrću i cvećarstvu.

CORAGEN 20-SC Aktivna materija: Hlorantranilipol 200 g/l Kontaktni i digestivni insekticid sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem namenjen za primenu u zasadu jabuke protiv jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i usevu krompira protiv krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) usevu kukuruza protiv kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), paradajzu protiv pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kupusa protiv malog kupusara (Pieris rapae) i kupusnog moljca (Plutella xylostella), zasadu vinove loze protiv sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i minera tačkastih mina (Phyllonorychter blancardella).

CYTHRIN 250 EC Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju štetnih insekata, žitne pijavice (Lema melanopa) i grozdovog smotavac (Lobesia botrana).

DESPOT Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši ( Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavac (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventis) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aenus) u usevu uljane repice 20

FORCE 0,5 G Aktivna materija: Teflutrin 5 g/kg Nesistemični insekticid za direktnu primenu preko zemljišta sa kontaktnim, utrobnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju najznačajnijih zemljišnih štetnih insekata u ratarskim i povrtarskim usevima


AGROSVET

FORCE 1,5 G

INSEGAR 25 WG

Aktivna materija: Teflutrin 15 g/kg Zemljišni insekticid u granulama za neposrednu primenu namenjen suzbijanju larve žičnjaka (Elateridae), larve lukove muve (Hylemia antiqua), podgrizajuće sovice (Agrotis spp.), larve rovca (Gryllotalpa gryllotalpa), larve grčica (Scarabeidae), larve kukuruzne zlatice (Diabrotica sp.), larve vrtnih komaraca (Tipulidae spp.)

Aktivna materija: Fenoksikarb 250 g/l Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, regulator rasta insekata i namenjen je za suzbijanje jabukinog crva (Cydia pomonella) i minera okruglih mina (Cemiostoma scitella) kod jabuke i kruške LANNATE 90

KOZMA Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem namenjen suzbijanju zelena vaši jabuke (Aphis pomi), zelena migratorna vaš (Rhopalosiphum insertum), pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri), pepeljasta vaš jabuke (Dysaphis plantaginae), obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelena vaš breskve (Myzus persicae), lisna vaš trešnje (Myzus cerasi), cigaretasta vaš breskve (M. varians) pepeljasta vaš šljive (Hyalopterus pruni), mala vaš šljive (Brachicardus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, velika vaš žita (Macrosiphum avenae), vaš ruže (Metopolphium dirhodum), zelena vaš žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), crna vaš repe ( Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe ( Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha, Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis)

Aktivna materija: Metomil 900 g/kg Insekticid za suzbijanje lisnih i štitastih vaši u zasadima jabuke, kruške, dunje, breskve, nektarine, kajsije, badema, šljive, višnje i trešnje, žutog i pepeljastog smotavaca u vinovoj lozi, lisnih vaši u paradajzu, lisnih sovica i duvanovog tripsa u duvanu. LOBO Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg Insekticid sa translaminarnom, sistematičnom aktivnošću, kontaktnim I digestivnim delovanjem namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi). MOVENTO 100 SC Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sišući biljne sokove: kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u jabuci, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum), u zasadu breskve za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona), u usevu paradajza za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) NURELLE D

NITROPOL S Aktivna materija: Parafinsko ulje 98,8 % Akaricid i insekticid sa ovicidnim delovanjem za zimsko tretiranje i tretman tokom vegetacije protiv crvene voćne grinje i kruškine buve u zasadima jabuke i kruške

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l Nesistemični insekticid koji deluje kontaktno i inhalaciono i namenjen je suzbijanju: zelene jabučne vaši (Aphis pomi), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši (Dysaphis plantaginea), jabučnog crva (Cydia pomonella), krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), repine pipe (Bothynoderes punctiventris), lisne sovice (Mamestra brassicae), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) RELDAN 22 EC

PRINCE Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju jabukinog crva (Cydia pomenella)

Aktivna materija: Hlorpirifos-metil 225 g/l Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetnih insekata u zasadima jabučastog i koštičavog voća, vinove loze i usevima pšenice, kupusa i uljane repice

RUNNER 240 SC

SANMITE 20 WP

Aktivna materija: Metoksifenozid 240 g/l Insekticid sa translaminarnim kretanjem u biljci i kontaktnim, digestivnim i delimično ovicidnim delovanjem na sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) i jabukinog smotavca (Cydia pomonella).

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg Akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen je suzbijanju crvenog pauka (Panonychus ulmi) i obične grinje (Tetranychus urticae) u zasadima jabuke i vinove loze.

21


AGROSVET

VANTEX 60 CS

TEPPEKI 500 WG

Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l

Aktivna materija: Flonikamid 50% Selektivno kontaktni-sistemični insekticid-aficid namenjen suzbijanju vaši u zasadima jabuke, breskve i šljive. U Italiji se koristi i za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u povrću kroz sisteme za zalivanje

SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA TEBUKON 60-FS

SEMAFOR 20 ST

Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l

Aktivna materija: Bifentrin 200g/l Nesistemični insekticid namenjen tretmanu semena kukuruza i suncokreta neposredno pre setve radi zaštite semena od larvi žičnjaka (Elateridae)

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus), jabukinog crva (Carpocapsa pomonella), zelene jabukine vaši (Aphis pommi), grožđanog moljca (Lobesia botrana), gusenica kupusara (Pieris brassicae), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae).

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen vlažnom tretmanu semena strnih žita radi zaštite od prouzrokovača glavnice pšenice (Tilletia tritici) i otkrivene gari ječma (Ustilago nuda).

STIMULATORI OPLODNJE I REGULATORI RASTA CERONE Aktivna materija: Etefon 480 g/l

ATONIK Aktivna materija: Natrijum p-nitrofenolat 0,3%, Natrijum o-nitrofenolat 0,2%, Natrijum 5-nitroguaiacolate 0,1% Stimulator-regulator rasta koristi se u razmaku od 10 do 14 dana između tretmana. Stimuliše rast, povećava prinos, ubrzava oporavak nakon delimičnog oštećenja biotskih i abiotskih činioca

Regulator rasta namenjen za povećanje otpornosti na poleganje, stabilizaciju i ojačavanje stabljke ozimih i jarih strnina NEO STOP Aktivna materija: Hlorprofam 10 g/kg Regulator rasta biljaka sa sistemičnim delovanjem koji sprečava klijanje krtola merkantilnog krompira

RODENTICID

LIMACID

GARDENTOP

GARDENE

Aktivna materija: Bromadiolon 0,005 %

Aktivna materija: Metaldehid 50 g/kg

Rodenticid u obliku mamka za direktnu primenu namenjen suzbijanju crnog (Rattus rattus) i sivog pacova (Rattus norvegicus), kućnog miša (Mus musculus) i poljske (Microtus arvalis) vodene voluharice (Arvicola terestris).

22

Moluskocid – limacid namenjen suzbijanju štetnih puževa - veliki puž golać – ( Arion lusitanicus), mali crni golać (Deroceras agreste), ostale vrste puževa (Helix pomatia) – rasipanjem mamaka u trake ili oko biljaka.


AGROSVET

SREDSTVA ZA BIOZAŠTITU

BM 86

CARPOVIRUSINE 2 EVO

Aktivna materija: krem alge Ascophyllum nodosum G14, azot, bor, magnezijum-oksid i molibden

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Mexican isolate (CpGV – M)

Biostimulator koji potpomaže bolje zametanje ploda kroz sintezu poliamina, brži i ravnomerniji rast plodova kroz bržu deobu ćelija, bolju redistribucija i rast hranjljivih elemenata, veći broj plodova veće dimenzije

Biotehnički insekticid koji deluje na larve jabučnog smotavсa (Cydia pomonella) u zasadu jabuke MICOBIOL Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 1,25%, Cink (Zn), 0,75%, Bakar (Cu) 2% i specifičnim betaglukanima

LEPINOX PLUS Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji je proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

Biljna fitovakcina koja podstiče razvoj odbrambenog mehanizma i reakcije gajene biljke prema prouzrokovačima biljnih bolesti iz klase Oomycetae, koja se primenjuje u usevima povrća (krastavac, paradajz, paprika, tikvice, jagoda, dinja, lubenica, pasulj, zelena salata , karfiol, luk...), zasadu vinove loze (vinsko i stono grožđe) i usevu krompira

Biološki insekticid digestivnog delovanja namenjen suzbijanju pamukove (kukuruzna) sovica (Helicoverpa armigera) u usevima paradajza i kukuruza

STEMICOL

NATURALIS BIOGARD

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementima Mangan (Mn) 2,7 %, Cink (Zn) 2,3 %

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

Biljna fitovakcina tj. sredstvo odbrane koje pospešuje procese samoodbrane u biljkama i unapređivanje opšteg zdravstvenog stanja, te povećanje kondicione stabilnosti što se odražava na poboljšanje kvaliteta i prinosa useva povrća i jagode

Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke TALOCUPER Aktivna materija:: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 % Sistemični nutritijent, baktericid i fungicid sa preventivnim i kontaktnim delovanjem namenjen suzbijanju fitopatogenih gljiva i bakterija iz rodova: Phythoptora, Fusarium, Phythium, Rhizoctonia, Antracnosis, Alternaria, Mildiu, Armillaria, Rosellinia, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestres, Erwinia carotovora

POMOĆNA SREDSTVA

IMOX

PALLAS ADJUVANT

Aktivna materija: Izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Aktivna materija: Alkilfenol alkoksilat

Okvašivač koji se primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi

Adjuvant – okvašivač koji se primenjuje uz herbicid Pallas 75 WG

VIN-FILM Aktivna materija: Pinolein 892,8 g/l Pomoćno sredstvo za poboljšanje performansi pesticidnih tretmana

23


AGROSVET

24


AGROSVET

SREDSTVA ZA PRIHRANU BILJA 2016 ↘ ĐUBRIVA BIOFERT GREEN 4:3:3 Aktivna materija: Azot ukupni (N) 4,2%, Azot organski (N) 3,5%, Azot amonijačni 0,7%, Fosfor (Р2О5) 3,0%, Kalijum (К2О) 2,8%, Magnezijum (MgO) 1,0%, Kalcijum (CaO) 9,0%, Sulfati (SO4) 0,5 %, Hlor (Cl) 0,5% (max), Natrijum (Na2O) 0,5% (max). Elementi u tragovima: Gvožđe (Fe) 1200 mg/kg, Mangan (Mn) 480 mg/kg, Cink (Zn) 420 mg/kg, Bakar (Cu) 110 mg/kg, Bor (B) 45 mg/kg, Molibden (Mo) 11 mg/kg, Kobalt (Co) 2 mg/kg Organsko NPK đubrivo koje se primenjuje unošenjem u zemljište na dubinu 10 do 20 cm (plitko zaoravanje, freziranje) u usevima krastavca, paradajza, luka, paprike, kupusa, krompira, lubenice, cveća, loze, a kod višegodišnjih biljaka (zasadi voća i vinove loze) unošenjem u zonu korenovog vrata

A - kristalne formulacije

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 + 1 MGO

FITOFERT KRISTAL 24:6:10 + 1 MGO + ME

namenjeno za ishranu biljaka u ranoj fazi ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora, za inteziviranje cvetanja i ubrzavanje zrenja plodova

pogodno kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta

FITOFERT SPECIJAL TOMATO 12.5:6:31 + 4 MGO + ME

FITOFERT ULTRA 20:20:20 + 1MGO + ME

specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paradajza kroz sistem kap po kap. Primenjuje se u većem delu vegetacije paradajza u propisanim količinama, koje zavise od fenofaze razvića.

karakteriše ga izuzetno dobro rastvaranje, može se koristiti i kod tvrdih voda (visoka pH vrednost vode)

FITOFERT SPECIJAL MELON 14:7:28 + 3.5 MGO + ME

FITOFERT SPECIJAL PEPPER 11:7:33 + 4 MGO + ME

specijalizovano vodotopivo djubrivo za ishranu povrtarskih biljaka iz familije Cucurbitacea (krastavac, lubenica, dinja, tikvica) kroz sistem kap po kap. U ovim usevima se primenjuje u većem delu vegetacije gajenih kultura u propisanim količinama, koje zavise od fenofaze razvića.

specijalizovano vodotopivo đubrivo za ishranu paprike kroz sistem kap po kap. Može se primeniti tokom većeg dela proizvodnog ciklusa paprike u propisanim količinama, a koje zavise od fenofaze razvića

FITOFERT KRISTAL BERRY 14:8:30 + 2 MGO đubrivo za fertirigacionu i folijarnu ishranu zasada bobičastog i svog ostalog voća na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Izbalansiran odnos makro elemenata, kao i sekundarnog magnezijuma omogućuje optimalnu ishranu u svim fenofazama rasta, nakon formiranja plodova, pa sve do sazrevanja. U zavisnosti od projektovanog prinosa, kao i od uslova gajenja preporučuju se i odgovarajuće količine po hektaru

FITOFERT KRISTAL 4:10:40 + 3 MGO + ME formulacija pogodna za brzo sazrevanje plodova, pigmentaciju i uvećan sadržaj šećera i suve materije u plodovima. Mala količina azota je dovoljno niska i ne ostavlja nitratne rezidue u plodovima.

25


AGROSVET

B - tečne i biostimulativne formulacije đubriva FITOFERT LIQUID 12:4:6

FITOFERT SPEED specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi Cinka, Bora i aktivnih organskih kompleksa. Koristi se u proizvodnji merkantilnog, semenskog i silažnog kukuruza u ranim fazama razvoja kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Proizvod pomaže transport azota kroz biljku, izgradnju ćelijskih struktura, sintezu hlorofila, otvaranje stoma, oplodnju i mnogobrojne enzimske procese. Odlično se meša sa herbicidima i ublažava depresivno dejstvo istih na kukuruz

tečno đubrivo namenjeno prihrani u vreme intenzivnog rasta. Pogodan je za primenu sa folijarnim herbicidima na bazi sulfonil uree.

FITOFERT HUMIFLEX specijalno tečno đubrivo na bazi huminskih i fulvo kiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno.

FITOFERT AMINOMAX 80 FITOFERT AMINOFLEX specijalno tečno đubrivo na bazi amino kiselina. Primenjuje se kroz sistem kap po kap i folijarno.

sbiostimulativno sredstvo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem (80%) L-amino kiselina biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni učinci ovog proizvoda se odlikuju helatizacijom mikroelemenata i intenzivnijim transportom kroz sprovodne sudove. Znatno utiče i na sintezu fitohormona, polenizaciju i oplodnju, a preporučuje se primena pre očekivanih stresnih uslova u svim biljnim proizvodnjama

FITOFERT HUMISUPER 10:5:10

FITOFERT HUMISTART organo-mineralno i biostimulativno hranivo u obliku koncentrovane suspenzije sa visokim sadržajem fosfora, huminskih, fulvinskih i amino kiselina, a sadrži i ekstrakt algi i esencijalne mikroelemente. Preparat predstavlja idealno rešenje za proizvodnju rasada, folijarno tretiranje useva u ranoj fazi (povrća nakon presađivanja, kao i voća u vreme cvetanja) ili biljaka u stanju stresa. Mehanizam dejstva ovog đubriva zasnovan je na sinergiji NPK materija i prisutnih biostimulativnih komponenti. Ove organske materije prirodnog porekla stimulišu niz pozitivnih biohemijskih procesa u ćelijama biljaka, pojačavaju asimilaciju hraniva i čine useve vitalnijim i otpornijim na stres i bolesti.

FITOFERT BIOFLEX L

idealno rešenje za folijarni tretman u ranim fazama razvića i kod stanja stresa (suša, gradobitne padavine…)

FITOFERT HUMISUPER PLUS unapređena verzija formulacije FF HumiSuper sa znatno povećanim brojem aktivnih organskih komponenti kao što su ugljeni hidrati, betaini, lignosulfonati, ali i povećanim sadržajem mikroelemenata na račun makro elemenata (NPK). Proizvod se odlikuje odličnom rastvorljivošću i na niskim temperaturama, izuzetnom biostimulativnom aktivnošću, posebno u stresnim uslovima i predstavlja idealno univerzalno folijarno sredstvo.

FITOFERT BIOFLEX P

snažan biostimulator nove generacije, prirodnog porekla, čija se snaga zasniva na ekstraktu algi, amino i organskim kiselinama. Formulisan je u obliku koncentrovane suspenzije, te se uglavnom primenjuje folijarno. Uspešno ublažava, ili neutrališe dejstvo različitih faktora stresa kao što su hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticidi…). Proizvod direktno utiče na proizvodnju biljnih hormona, što direktno utiče na prinos, kvalitet i ujednačenost plodova, vek trajanja i transportabilnost

26

proizvod formulisan u obliku vodorastvornog praha, te mu je i koncentracija znatno viša u odnosu na FitoFert BioFlex L. Prevashodno se primenjuje fertigacionim putem, što ima dugotrajnije pozitivno sinergijsko dejstvo na gajene biljke, a pored navedenih stresnih situacija (hladnoća, suša, mehanička oštećenja, pesticide,..), posebno se dokazao u uslovima plavljenja biljaka vodom. Ovi proizvodi imaju posebno mesto u diferencijaciji generativnih pupoljaka kod gajenih biljaka


AGROSVET

C – sekundarna-mikroelementarna đubriva FITOFERT CALCIUM 15

FITOFERT CAL-AMINO 15

tečno helatizirano đubrivo, sa dodatkom azotne komponente. Preporučuje se primena u prvom delu vegetacije

pogodno kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intenzivnog rasta

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30

FITOFERT CA-APPLE

primenjuje se folijarno u zasadima jagodičastog voća i povrća. Sadrži maksimalnih 30% helatiziranog kalcijuma. Za razliku od drugih formulacija sa kalcijumom, ova u sebi nema azota, tako da se može primeniti do same berbe plodova, bez ostatka rezidua u plodovima

tečno folijarno đubrivo sa 20% Kalcijum-oksida (CaO), bez prisustva azota. Primenjuje se isključivo u folijarnoj ishrani voćarskih kultura (jabuka, kruška, breskva, nektarina..), i to u završnim fazama od 10 dana pred berbu i u toku same berbe. Preporuka je da se jedan tj. prvi tretman uradi 10 dana pred berbu u količini 3,0 l/ha, a da se naredna dva tretmana urade u toku berbe, jedan na početku, a drugi na sredini berbe, istim količinama (3,0 l/ha). Kalcijum u ovom đubrivu je u obliku koji odgovara i veoma lako se usvaja od strane lista voćarskih kultura. Odsustvo azota je jako bitan faktor, jer voćarske kulture u periodu berbe izbegavaju azot zbog kvalitetnog formiranja rodnosti za sledeću godinu. Prednost primene ove formulacije je nema što su rezidua azota u plodovima.

FITOFERT FERRO ORGANO 6 namenjen za folijarni tretman u svrhu otklanjanja nedostatka gvožđa

FITOFERT MAX 11

FITOFERT CHELL 6 gvožđe u obliku praha, primenjuje se prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost pH zalivnih voda do 7.

gvožđe u obliku praha, primenjuje se prvenstveno preko sistema za navodnjavanje ili preko zemljišta, a može i folijarno. Može se primeniti gde je vrednost zalivnih voda do pH 9.

FITOFERT BOR LIQUID 8

FITOFERT BOR AMIN 150

- tečno đubrivo namenjeno za folijarni tretman useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Velika efikasnost preparata zasnovana je na specifičnoj sinergiji komponenti u rastvoru. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim plodovima i slaboj asimilaciji šećera. Ova formulacija se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, suncokreta, vinove loze, voća (jabuka, višnja) i kupusastog povrća (brokoli, kelj, karfiol)

tečna formulacija enolaminskog bora, visoke koncentrcije 10,7%, što odgovara sadržaju od 150 grama čistog bora po litru proizvoda. Proizvod je jako pogodan za primenu u voćarskim zasadima, kao i u šećernoj repi.

FITOFERT BOR MAX 20 đubrivo sa maksimalnih 20% bora. Primenjuje se kod svih cvetnica folijarno u fazama pre, u toku i posle cvetanja. Može se primeniti i kod ratarskih useva (šećerna repa, suncokret, uljana repica…).

FITOFERT ZINK ORGANO 14

FITOFERT MANGAN ORGANO 12

đubrivo na bazi helatnog zinka. Može se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne svrhe. Biljke kukuruza pozitivno deluju na tretman ovom formulacijom.

đubrivo na bazi helatnog mangana. Može se koristiti u svim slučajevima deficita i u preventivne svrhe. FITOFERT COMBIVIT 20

FITOFERT PH GREEN

Proizvod na bazi mikroelemenata, namenjen folijarnim tretmanima svih useva i zasada. Odlikuje se visokim sadržajem mikroelemenata univerzalnog helatnog AFP kompleksa visoke efikasnosti. Preporučuje se preventivno u hladnijem period, ili na zemljištima neadekvatne pH vrednosti, kao i u slučaju deficita, a kod voćnih zasada obavezno posle berbe

proizvod na bazi organskih komponenti, namenjen sniženju EC i pH vrednosti zalivnih voda i zemljišnog rastvora. Odlikuje se bezbednom upotrebom, za razliku od ostalih sredstava za redukciju pH vrednosti. Koristi se za održavanje sistema za fertirigaciju čistim, a značajno povećava efikasnost vodotopivih hraniva.

27


AGROSVET

28


AGROSVET

29


AGROSVET

30


AGROSVET

ORIJENTACIONI PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITA RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016. GODINI ↘

O

rijentacioni predlog programa zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze, ukrasnog i dekorativnog bilja i pečuraka u 2016. godini, sačinjen je tako da prati međusobni odnos gajene biljke i štetnog organizma, odnosno fenofazu razvića gajenih vrsta, kao i pojavu ekonomski dominantnih prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korovskih biljaka. Imajući u vidu najosetljivije fenofaze rasta i razvića gajenih biljaka i poznavajući životni ciklus štetnih organizama, te sredstva za zaštitu bilja u okviru palete kompanije Agomarket predloženi su programi zaštite za najznačajnije gajene useve i zasade u našoj zemlji. Predlog programa je urađen na bazi dugogodišnje sticanog stučnog znanja, bogatog iskustva i neprestanog usavršavanja saradnika Stručne službe, kao i rezultata koji se ostvaruju kako u ogledima tako i na proizvodnim parcelama u oviru članica „Agromarket Grupa“

u Beloj Crkvi i Zaječaru. Posebna pažnja pri izboru i pozicioniranju sredstava za zaštitu bilja poklanja se saradnji i rezultatima ostvarenim u naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama. Upravo to ispitivanje efikasnosti, ekotoksikološke povoljnosti i naravno ekonomičnosti pesticida u najznačajnijim usevima i zasadima (pšenica, kukuruz, suncokret, jabuka, višnja, vinova loza...) na sopstvenim površinama daje našoj paleti pesticida-sredstava za zaštitu bilja komparativnu prednost. U predlog programa su uvršteni pesticidi kompanije Agromarket koji su registrovani, ali i oni koji nemaju registraciju u Srbiji za pojedine namene, ali su na bazi iste aktivne materije pojedini preparati registrovani kako u Srbiji i zemljama u okruženju tako i zemljama Evropske unije, SAD i Ruske Federacije.

pripremljeni su tako da pomognu proizvođaču u sagledavanju i rešenju problema sa kojim se u proizvodnji može susresti. Pre izbora samog preparata mora se utvrditi fenofaza razvića gajene biljke, detektovati štetni organizam, da li je pređen prag štetnosti, a tek na bazi toga preparat delovanjem i dozom odnosno koncentraciju primene koja će obezbediti visoku efikasnost. Pre primene izabranog preparata potrebna je konsultacija sa stručnjacima za zaštitu bilja, detaljno čitanje uputstva o primeni preparata, a posebno dužina karence i tolerance preparata, korišćenje ispravne opreme za tretiranje i zaštitne opreme.

Navedeni programi zaštite ratarskih i povrtarskih useva, zasada voća i vinove loze su orijentacionog karaktera te Predlog programa zaštite ratar- kompanija Agromarket ne snoskih i povrtarskih useva, zasada si odgovornost za neadekvatnu, voća i vinove loze u 2016. godini, nepravovremenu i nepravilnu primenu preparata. Pre upotrebe izabranog preparata obavezno pročitati uputstvo o upotrebi i postupanju sa ambalažom.

31


TRETMAN SEMENA

PŠENICA

32

00

Tebukon 60 FS (50 ml/100 kg semena)

13

21

30

Pallas 75 WG (0,25 kg/ha) + Pallas Adjjuvant (0,5 l/ha)

Velox (0,5-0,8 l/ha)

Lodin (0,4 - 1,2 l/ha)

32

Metmark/Metamark WG (10 g/ha) + 0,1% okvašivača

Lancelot 450 WG (0,33 kg/ha)

Mustang (0,6 l/ha)

Cerone (0,75 - 1,0 l/ha)

37

39

51

Prosaro 250EC (0,75 - 1,0 l/ha)

Tilt 250 EC (0,5 l/ha)

Artea 330 EC (0,5 l/ha)

Acanto plus (0,6 l/ha)

Fluoco (0,5 l/ha)

Excorta Plus (0,6 l/ha)

Excorta (0,7 - 1,0 l/ha)

Vantex 60 CS (50 - 60 ml/ha) ili Cythrin 250 (0,2 - 0,25 l/ha) ili Kozma (1 - 1,5 l/ha) ili Reldan 22 EC (1,25 - 1,75 l/ha)

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

61

AGROSVET

Glifomark ili Cosmic 36 ili Apsolut ili Glifohem (4- 6,0 l/ha) ili Banvel 480 EC (1 - 1,5 l/ha)


AGROSVET

38


39

TRETMAN SEMENA

Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unošenje depozitorima sa setvom semena

ŠEĆERNA REPA

01

07/09

11

FitoFert BorMax 20 (2,0 kg/ha) ponoviti tretman za 2 nedelje

12/15

19

Floyd (1 - 1,3 l/ha)

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

Targa Super (0,5 - 0,4 l/ha)

Piralis (0,8 - 1,2 l/ha)

Hemomitron SC (1 - 3,0 l/ha)

Metix (1 - 3,0 l/ha)

Safari 50 WG (30 - 40 g/ha) + 0,1% okvaš.

Target SC (1-3 l/ha)

Betasana Compact (1,6 -2,0 l/ha)

31

Trimangol 75 WG (1-2 kg/ha)

Balear 720 SC (1-2 l/ha)

Fluoco (0,25 l/ha)

Acanto plus (0,8-1 l/ha)

Funomil (0,5-0,7 kg/ha)

Excorta (1,0 l/ha)

Excorta Plus (0,4-0,6 l/ha)

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Kozma (1,5 l/ha) ili Despot (1,5 - 2,0 l/ha) ili Cythrin 250 EC (0,24 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (4,0 l/ha) ponoviti tretman za 2 nedelje

41

AGROSVET


SUNCOKRET

40

TRETMAN SEMENA

Semafor 20 ST (0,2 l/100 kg semena)

00

08

Mont ili Mont 960 (1,0-1,2 l/ha)

Terbis ili Terbis 500 (1-1,5 l/ha)

10

12

15

18

22

51

*Ikarus (1,0 - 1,2 l/ha)

Nurelle D (1,0 l/ha)

Vantex 60 CS (0,05-0,06 l/ha)

Girasolin (2,0 l/ha)

Linar (2-2,5 l/ha)

Floyd (0,8-1,3 l/ha)

Targa Super (0,5 - 4 l/ha)

(3,0 - 3,5 l/ha)

**Mont Plus

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

55

57

61

65

80

(2,5 - 3,0 l/ha)

Diqua Top

*samo za IMI hibiride ** u postupku registracije

Acanto plus (0,6 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

89

AGROSVET


41

Force 1,5 g (5-8 kg/ha) unošenje depozitorima sa setvom semena

TRETMAN SEMENA

Glifomark ili Cosmic 36 ili Apsolut ili Glifohem (4,0 - 6,0 l/ha)

ULJANA REPICA

01/09

11/19

Floyd (0,8-1,3 l/ha)

Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

Targa Super (0,5 - 4,0 l/ha)

Piralis (0,6 - 1,0 l/ha)

Nurelle D (0,75 - 1,0 l/ha)

Funomil (1,0 kg/ha)

Vantex 60-CS (0,06 l/ha)

30-69

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

79

Nurelle D (1,5 l/ha) ili Despot (0,75 -1,0 l/ha) ili Reldan 22 EC (1,75 l/ha)

Fitofert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (0,5 kg/ha).

80

AGROSVET


TRETMAN SEMENA

SOJA

42

00

Sencor Plus (0,4 - 0,55 l/ha)

11

21

Floyd (0,8-1,3 l/ha)

Targa Super (0.5 - 4 l/ha)

Kletox (0.8 - 2 l/ha)

Bentamark (2-4 l/ha)

Ikarus ili Soyasan (1,2 l/ha)

Symphony (8 g/ha) + 0,1% okvašivača

33

Dynox (80-100 g/ha) + 0,1% okvašivača

13

60

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha)

Akaristop (0,75 l/ha)

FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha)

81

AGROSVET

Diqua Top (3,0 l/ha)


AGROSVET

43


AGROSVET

Beleške

44


AGROSVET

Beleške

45


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE LUCERKE,

CRVENE DETELINE, ŽUTOG ZVEZDANA a) zasnovani usevi

FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Mirovanje useva

Suzbijanje korova (samo u lucerki)

Pre kretanja vegetacije

SYMPHONY (0,020 kg/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,8 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova Suzbijanje uskolisnih korova

Prva trolisaka do I otkosa

BENTAMARK (3,0 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Vegetativni porast

Semenski usevi

NURELLE D-DESPOT (0,75 – 1,0 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (5,0 l/ha)

Desikacija

80% zrelih čaura

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

b) usevi u zasnivanju FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

Suzbijanje korova

Pre kretanja vegetacije

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM (4,0 – 8,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Prva trolisaka do I otkosa

IKARUS ili SOYASAN (1-1,2 l/ha) ili BENTAMARK (3,0 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Vegetativni porast

SUZBIJANJE

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili TARGA SUPER (0,7 – 4,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Štetni insekti

Po otkosu, na osnovu pojave i broja štetočina

VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) ili RELDAN 22EC (1,5 l/ha) ili KOZMA (1,25 l/ha)

Suzbijanje viline kosice

Po I otkosu

DIQUA TOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i vegetacija

GARDENTOP (1-2 kesice za brojnost I - III, a 2-3 kesice za kalamitet IV – V)

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

PREPARAT FITOFERT KRISTAL 20:20:20

Vegetacija – vreme primene, 5-7 dana posle svakog otkosa

DOZA 4,0 kg/ha

+

+

FITOFERT HUMISTART

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

Legenda: HERBICIDI; FUNGICIDI; INSEKTICIDI; BIOPESTICIDI; POMOĆNA SREDSTVA; RODENTICIDI;

46


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE TRAVNIH FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

USEVA

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

20 dana pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM/APSOLUT (4,0 – 8,0 l/ha)

Suzbijanje korova

Intenzivna pojava širokolisnih korova

LODIN (1,0 – 1,5 l/ha) ili VELOX (0,8 – 1,0 l/ha)

Štetni insekti

Po potrebi

NURELLE D - DESPOT (1,0 l/ha) ili KOZMA (1,5 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Suzbijanje glodara

Mirovanje i tokom vegetacije

GARDENTOP 1-2 kesice za brojnost I - III, 2-3 kesice kalamitet

Vegetativni porast

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Puna vegetacija – posle svakog košenja

PREPARAT

DOZA

FF KRISTAL 20:20:20

4,0 kg/ha

+

+

FF HUMISUPER PLUS

1,0 l/ha (min. 300 l vode/ha)

PROGRAM ZAŠTITE NEPOLJOPRIVREDNIH VRSTA INTERVENCIJE Suzbijanje korova

VREME PRIMENE

POVRŠINA

SUZBIJANJE

Intenzivna pojava korova porast 15 do 25 cm

APSOLUT/GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 12,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

47


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZE RAZVOJA

DUVANA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

a- zaštita rasada Zaštita od prouzrokovača bolesti

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Proizvodnja rasada Zaštita od štetnih insekata

ACTARA 25 WG (2 g u 10 l vode) ili LANNATE 90 (0,03 – 0,05%)

b- zaštita u polju Neposredno pre

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (12 – 15 kg/ha)

rasađivanja

Korovske vrste

PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Plamenjača

DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha) AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili LOBO (0,02%)

Lisne vaši, tripsi, sovice

RELDAN 22 EC - KOZMA (0,5 l/ha) ili

Tokom vegetacije

LANNATE 25 WP (1,0 – 1,5 l/ha)

(po potrebi) Grinje

SANMITE 20 WP (0,05%)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

48


AGROSVET

Protektivni i kurativni fungicid

Vaš dugogodišnji verni saveznik! Ridomil Gold® 68 WG je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) krompira i paradajza, plamenjače vinove loze (Plasmopora viticola), i plamenjače maline (Phytophthora fragariae var. rubi).

49


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

Kraj mirovanja semena

Kraj mirovanja do nicanja

Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)

Zatvaranje redova Diferencijacija cvetova

KROMPIRA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine

Pre setve/sadnje, u setvi/sadnji

FORCE 0,5 G (20 kg/ha - zona redova) ili (30 kg/ha - cela površina) PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha) +

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

LINAR (1,8 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + MONT/MONT 960 (1,2 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 l/ha) + PENDISTOP (4,0 l/ha)

Jednogodišnje širokolisne korovske vrste

Po setvi/sadnji, a pre nicanja

GIRASOLIN (2 - 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,8 – 1,0 l/ha)

Uskolisni korovi

Porast korovskih biljaka 10 do 20 cm

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) BENTAMARK (2 – 3,0 l/ha) ili SENCOR PLUS (0,5 – 0,7 l/ha)

Širokolisne korovske vrste

Plamenjača, Crna pegavost

Preventivno, pre ostvarenja infekcije

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + SIGURA (0,5 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 (3,0 kg/ha) ili QUEEN (0,75 l/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L2

AFINEX 20 SP (0,3 kg/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 – 3,0 kg/ha)

Krompirova zlatica

Piljenje larvi do L3

CORAGEN 20-SC (0,05 – 0,06 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost

Po potrebi

HILLAN (0,3 – 0,4 l/ha) ili QUEEN (0,75%)

Krompirova zlatica, Biljne vaši

Po potrebi

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha)

Desikacija cime

Po potrebi

DIQUA TOP (2,5 – 3,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Puno cvetanje

Precvetavanje do nalivanja krtola

Pre vađenja krtole Skladištenje krtola

Klijanje krompira

NEO STOP (0,1 kg/100 kg)

50


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

KROMPIRA

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Do polovine vegetacije tj. zatvaranje redova i jasno izdvojene cvasti

Puno cvetanje

Precvetavanje i nalivanje krtole

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

35,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF KRISTAL 20:20:20

65,0

primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 4:10:40

14,0 + 60,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,71,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

51


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

PARADAJZA I PLAVOG PATLIDŽANA

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/pikiranja/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 0,5 G (12 – 15 kg/ha)

Korovske vrste

Pre setve/rasađivanja

MONT ili MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) iliPENDISTOP (5,0 l/ha)

Štetočine lisne mase

Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha) ili (0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Plamenjača

Preventivno

BALEAR 720 SC (0,2 l/ha) PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha)

Lisne vaši

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI 500 WG (100 g/ha folijarno) ili (200 g/ha - 2 x zalivanjem)

Uskolisne korovske vrste

Korovske vrste porasta 10 do 20 cm (paradajz razvio 5 i više listova)

KLETOX 1,5 -2,0 l/ha RIMEX (40 g/ha) + IMOX (0,1%)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 14 dana

STEMICOL (0,25%)

Seme

Kotiledoni listovi do 9 lista

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

SUZBIJANJE

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(2,5 kg/ha)

Plamenjača Crna pegavost Plesnivost lista

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

SIGURA (0,5 l/ha) FUNOMIL (0,1%)

Plamenjača

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 - 3,0 kg/ha)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,6 – 0,8 kg/ha)

Bela laptirasta vaš

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha)

Plamenjača, Crna pegavost Siva trulež

Preventivno Ili u vreme pojave prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) SIGURA (0,5 l/ha) SWITCH 62,5 WG (0,6-0,8 kg/ha)

Štetni insekt

Po potrebi

CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha - 2 x) ili LEPINOX PLUS (1,0 kg/ha)

Plamenjača Bakterioze

QUEEN (0,75 l/ha) DITHANE M 45 (2,0 kg/ha) FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

Bela leptirasta vaš

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana)

Plodonošenje

52


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

PARADAJZA I PLAVOG PATLIDŽANA

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

FF HUMISSTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF KRISTAL 10:40:10 + FF KRISTAL TOMATO

0,5 + 1,5

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+ FF AminoFlex *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

Intenzivni porast plodova i otvaranje 5. cvetne grane (30-65. dana)

FF KRISTAL TOMATO primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 20,0 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Pojava pigmentacije plodova i početak berbe (65-100. dana)

3,0

FF CALCIUM 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L **

0,5

FF KRISTAL TOMATO

Intenzivna berba

FF KRISTAL 10:40:10

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2 + 0,5

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana) Početak cvetanja do formiranja prvih plodova (od 10-30. dana)

2,5

KONC. %

0,4

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,71,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan

Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

53


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

PAPRIKE

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 0,5 G (15–20 kg/ha)

Korovske vrste

Pre setve/rasađivanja

MONT (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0-6,0 l/ha) ili BASTA 15 (2,5-3,0 l/ha)

Štetočine lisne mase

Po rasađivanju

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha) ili (0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje i prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,08%) +

Plamenjača Bakterioze

Preventivno

BALEAR 720 SC (2 l/ha) ili FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) + DITHANE M 45 (2,5 kg/ha)

Štetočine lista

U vreme pojave

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha)

Uskolisne korovske vrste

Korovske vrste porasta 10 do 20 cm

KLETOX (1,5 -2,0 l/ha

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

MICOBIOL (2,0 l/ha)

Pegavost, Antraknoza Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

QUEEN (0,75l/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(2,5 kg/ha)

Plamenjača Bakterioze

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) + FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (100 g/ha) ili (200 g/ha-zalivanje)

Siva trulež

Preventivno Ili u na početku infekcije

SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

Vaši, Kukuruzni moljac Bela leptirasta vaš, trips

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

AVAUNT 15 SC (0,25 l/ha)

Bakterioze

Po potrebi

PENNCOZEB WG (2,5kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,0 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) SWITCH 62,5 WG (0,08 %) SIGURA (0,5 l/ha)

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana)

Suvo seme

Kotiledoni listovi do 9 lista

Razvijen 9 list do pred cvetanje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

Početak plodonošenja

SUZBIJANJE

Lisne vaši, bela leptirasta vaš, Trips

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana)

Siva trulež Crna pegavost Bela leptirasta vaš, trips

54


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

PAPRIKE

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

1,0 + 0,5

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

Posle prve berbe tj. drugog dela vegetacije (60-100. dana)

FF KRISTAL PEPER

2,5

Završna faza plodonošenja (od 100. dana do kraja vegetacije)

FF KRISTAL PEPER + FF KRISTAL 24:6:10

Nakon ukorenjivanja do cvetanja i prvih plodova (10-60. dana)

2,0 + 1,0

PREPARAT folijarno

KONC %

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L

0,3 + 0,4

(+ FF AMINOFLEX *)

(+0,2)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

FF CALCIUM 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2 + 0,5

0,4

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,0-2,0 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

55


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

Seme

Razvijena 3 lista

KRASTAVCA, LUBENICE, DINJE, TIKVE

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Suzbijanje korova

Pre setve/sadnje

GLIFOMARK/APSOLUT (4 – 8,0 l/ha)

Bolesti poleganja rasada

Pre setve/pikiranja/rasađivanja

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Zemljišne štetočine

Pre setve/rasađivanja

FORCE 0,5 G (15 - 20 kg/ha)

Štetočine lisne mase

Pre setve/rasađivanja (zalivanje, potapanje)

ACTARA 25WG (0,4-0,8 kg/ha) ili (0,06% - zalivanje)

Bolesti poleganja rasada

Po rasađivanju (zalivanje/prskanje)

PROPLANT 722 SL (0,15%) + FOSTONIC 80 WP (0,06%) + FUNOMIL (0,1%)

Plamenjača Pepelnica

Preventivno

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3,0 kg/ha) SYSTHANE 240 EC (0,02%)

Plamenjača, Bakterioze

FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%) + DITHANE M45 (2,5 kg/ha)

Fitovakcina

Preventivno na 10 do 15 dana

STEMICOL (0,25%)

Plamenjača,

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

SIGURA (0,5 l/ha) ili RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,0–2,5 kg/ha) POSTALON 90 SC (0,02-0,025%)

Pepelnica Razvijena 4 lista do pred cvetanje

Pred cvetanje do I otvorenog cveta

Cvetanje

Plodošenje

SUZBIJANJE

Bela leptirasta vaš

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Grinje

SANMITE 20 WP ili BORNEO (0,6 l/ha)

Uskolisne korovske vrste

Korovske vrste porasta do 15cm

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha)

Lisne vaši Bela mušica

Preventivno ili u vreme pojave prvih kolonija

TEPPEKI (0,2 kg/ha - 2 x zalivanje) ili (0,12 kg/ha - folijarno)

Plamenjača Pepelnica Siva trulež

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

FOSTONIC 80 WP (0,035%) SYSTHANE 240 E (0,015%) SWITCH 62,5 WG (0,8 – 1,0 kg/ha)

Plamenjača Pepelnica

Preventivno ili pri pojavi prvih simptoma

QUEEN (0,07 l/ha)

Plamenjača Bakterioze

Po potrebi

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Grinje, bela leptirasta vaš

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha - 3 x na 5 dana)

56


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA

KRASTAVACA I KORNIŠONA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

2,0 + 0,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Nakon ukorenjivanja do formiranja 8. pravog lista (10-35. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

3,0 + 1,5

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,5 + 1,5 20 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

5,5

FF CALCIUM ORGANO 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5

FF KRISTAL MELON

Intenzivni rast i porast plodova do prve berbe (36-65. dana) Period punog opterećenja i berbe (od 65. dana do kraja berbe)

KONC %

0,4

TIKVICA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

KONC %

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

3,0 + 2,0 20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 0,5

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2

Period punog opterećenja i berbe

0,5

LUBENICA I DINJA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

g (ml)/biljci/ nedeljno

PREPARAT folijarno

KONC %

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

15,0 + 1,2

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Intenzivni porast do cvetanja i zametanja prvih plodova (10-40. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10

15,0 + 10,0

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

Porast plodova do veličine 70% (41-60. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 24:6:10 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 5,0 20 l/ha

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Period punog opterećenja i berbe (od 61-105.. dana)

FF KRISTAL MELON + FF KRISTAL 4:10:40

30,0 + 5,0

FF CALCIUM ORGANO 30 primeniti odvojeno: FF BIOFLEX-L**

0,5 0,4

U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha Napomena: : Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 1,5 g/biljci/nedeljno - za krastavce, kornišone i tikvice; 9,0 g/biljci/nedeljno - za lubenicu i dinju *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke **Tretirati svaki 7. dan 57


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

KUPUSASTOG POVRĆA

KUPUS, KELJ, KARFIOL, PROKELJ, KELERABA, SLAČICA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Bolesti poleganja

Seme

Rasađivanje

Treći list do formirano 30% glavice

Glavica formirana 30 do 70%

Cvetanje – formirani plodovi

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15 %) + FUNOMIL (0,1 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %)

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (15 - 20 kg/ha)

Korovske vrste

MONT/MONT 960 (1,4 – 1,6 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Kupusna muva

Po rasađivanju)

AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (0,1% - zalivanje)

Plamenjača

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

DITHANE DG NEO TEC (2,5 – 3,0 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Bela leptirasta vaš Kupusni moljac

Početak kolonija

RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Uskolisni korovi

Korovi porasta 10 do 15 cm

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Plamenjača

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,6 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

formiranja

prvih

Bakterioze

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (2,0 kg/ha) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha)

Pegavost lista

SIGURA (0,05%) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Puževi

Preventivno ili po pojavi prvih jedinki

GARDENE (5 – 7,0 kg/ha)

Lisne sovice Kupusar

Preventivno

AFINEX 20SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili CORAGEN 20 SC (0,14 – 0,2 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Buvači Vaši

Samo za semenske useve

VANTEX 60 SC (0,06 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

58


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

KUPUSASTOG POVRĆA

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

Ukorenjivanje nakon rasađivanja /prvih 10 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja

FF KRISTAL 24:6:10 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 + 20,0

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L (+FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

20 l/ha

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

20,0 + 15,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

0,3 + 0,5

Drugi deo vegetacije do berbe

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

59


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

LUKOVIČASTOG POVRĆA

CRNI LUK, BELI LUK, PRAZILUK FAZA RAZVOJA

Suvo seme Arpadžik u mirovanju

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 0,5 G (15 – 20 kg/ha) ili NURELLE D (0,15% - zalivanje) ili KOZMA (7,0 l/ha – inkorporacija)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM (4-6,0 l/ha) ili MONT/MONT 960 (1,2 – 1,3 l/ha) ili PENDISTOP (4,0 – 6,0 l/ha)

Iznikli širokolisni korovi

Po nicanju

LINAR (1,2 – 1,8 l/ha) ili PIRALIS (0,6 – 1,0 l/ha) ili LODIN (0,5 – 1,0 l/ha) KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Uskolisni korovi

Razvijenih 2 do 5 listova

Lukove muve

U vreme pojave (ne primenjivati u mladom luku)

Plamenjača luka

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

FUNGURAN OH (1,5 kg/ha) ili BALEAR 720-SC (2,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Plamenjaća luka Alternarija

Preventivno (ne primenjivati u mladom luku)

RIDOMIL GOLD Mz 68 WG (3,0 kg/ha) ili SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM 0,3 l/ha ili IMOX (0,1%) BALEAR 720SC (1,0 l/ha) + QUEEN (0,65 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Rđa

Lukove muve

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma (ne primenjivati u mladom luku)

NURELLE D/DESPOT (0,1 %) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%)

Uskolisni korovi

Korovske vrste do 20 cm (ne primenjivati u mladom luku)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha) LODIN (0,8 l/ha)

Širokolisni korovi Razvoj vegetativnog dela

Sazrevanje/ Vađenje glavica

AFINEX 20 SP (0,25 kg/ha) ili NURELLE D/DESPOT (1,25 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha) ili IMOX (0,1%) MOVENTO 100 SC (0,75 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Trips

Razvoj lista i vegetativnog dela

SUZBIJANJE

Plamenjača luka Rđa

Preventivno, ili u vreme pojave prvih simptoma

Siva plesan Desikacija lisne mase

CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2 %) SWITCH 62,5 WG (0,6 – 0,8 kg/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Pred vađenje glavica

60

DIQUA TOP (4,0 l/ha)


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

LUKOVIČASTOG POVRĆA

FERTIGACIONA ISHRANA KAP PO KAP I DODATNA FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM PERIOD RAZVOJA Početak razvoja rozete tj, razvijen 3. list (15-20 dana)

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/faza

PREPARAT folijarno

FF KRISTAL 20:20:20

30,0

FF BORMAX 20

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha 1,0

+

+

+

+

FF BIOFLEX-P

20,0

FF BIOFLEX-L

2,0

FF KRISTAL 4:10:40

35,0

FF HUMISUPER PLUS

4,0

(+ AMINOFLEX *)

(+ 2,0)

+

+

Intezivni rast do vađenja

FF KRISTAL 24:6:10

5.00

korena

primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,71,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

61


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

KORENASTOG-KRTOLASTOG

POVRĆA-MRKVA, PAŠTRNAK, PERŠUN, CELER, REN FAZA RAZVOJA

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Suzbijanje korova

Pre setve

GLIFOMARK/GLIFOHEM/APSOLUT (4,0 -6,0 l/ha) ili

Suvo seme

BASTA 15 (2,5 l/ha) Zemljišne štetočine

Pre setve

FORCE 0,5 G (15 – 20 kg/ha)

Uskolisne i širokolisne korovske vrste

Po setvi, pre nicanja

MONT/MONT 960 (1,2 l/ha) + LINAR (2,0 l/ha) ili

Suvo seme

PENDISTOP (4 – 5,0 l/ha) + LINAR (1,5 l/ha) Širokolisne korovske vrste

Korovi porasta do 10 cm

LINAR (1,5 l/ha) (ako nema padavina u 7 do 10 dana po primeni uz obavezno zalivanje 10 do 15 l/m2)

Pegavost lista Bela trulež

Preventivno U vreme pojave prvih simptoma bolesti ili formiranja kolonija

BALEAR 720 SC (2,0 l/ha) QUEEN (0,075 %) ili SIGURA (0,5 l/ha) +

Pepelnica

Po potrebi

SYSTHANE 240 EC (0,01 %) ili ASENA (0,2%) +

Razvoj I do III lista

Razvijen treći list, koren dostiglo 30% od krajnjeg prečnika

Vaši

Uskolisne korovske vrste

ACTARA 25 WG (0,25 kg/ha) ili LOBO (0,02%) Korovi porasta 3-6 listova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

62


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

Suvo seme

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

CVEKLE

SUZBIJANJE

Suzbijanje zemljišnih štetočina

Pre setve - inkorporacija

FORCE 1,5 G (6,0 kg/ha)

Suzbijanje korova

Po setvi, pre nicanja

MONT/MONT 960 (1,2 l/ha) + TARGET SC (3,0 l/ha)

Razvijena 2 do 4 lista

Suzbijanje širokolisnih korova

BETASANA COMPACT (0,6 – 0,8 l/ha) TARGET SC (2,0 l/ha ili split aplikacija 2 x 1,5 l/ha na 7-10 dana) PIRALIS (0,8 l/ha)

Razvoj lista

SAFARI 50 WG (30 g/ha) + IMOX (0,1%) Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj lista razviće rozete

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Suzbijanje pegavosti lišća

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

EXCORTA (0,5 l/ha) ili FLUOCO (0,25 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,0 l/ha)

Suzbijanje štetnih insekata

Po potrebi

NURELLE D – DESPOT (1,25 l/ha)

PROGRAM PRIHRANE

KORENASTOG-KRTOLASTOG POVRĆA

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

DOZA kg (l)/ha/fazi)

PREPARAT folijarno

kg (l)/ha min 300 l vode/ha

Početak razvoja rozete tj,

FF KRISTAL 20:20:20

35,0

FF BORMAX 20

1,0

+

+

+

+

FF BIOFLEX-P

5,0

FF BIOFLEX-L

2,0

FF KRISTAL 4:10:40

30,0 FF HUMISUPER PLUS

5,0

(+ FF AMINOFLEX *)

(+ 2,0)

razvijen 3. list (15-20. dan)

Intezivni rast do vađenja korena

+

+

FF KRISTAL 24:6:10

7,0

primeniti odvojeno: FF HUMISUPER PLUS

20 l/ha

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,71,5 g/biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke

63


AGROSVET

®

tEmEljno i ciljano na vaši.

Efikasan jEdinstvEn održiv ekonomičan

64


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

MAHUNASTOG POVRĆA

PASULJ, GRAŠAK, BORANIJA, BOB, SOČIVO FAZA RAZVOJA

Suvo seme

Prva troliska

Razvijen 1. par listova do 1. cvetnog pupoljka

Pred cvetanje do cvetanja

Formirane mahune

BOLESTI I ŠTETOČINE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Zemljišne štetočine – lukove muve

Pre setve

FORCE 0,5 G (15 – 20 kg/ha)

Korovske biljke

Po setvi, pre nicanja

MONT/MONT 960* (1,5 l/ha) ili PENDISTOP (4 - 5,0 l/ha) + LINAR (1,0 – 1,5 l/ha)

Širokolisni korovi

Razvoj prve do druge troliske

BENTAMARK (1,5 – 2,5 l/ha) ili IKARUS/SOYASAN (1 – 1,2 l/ha)

Lisne vaši

U vreme pojave

ACTARA 25 WG (0,25 kg/ha) ili NURELLE-D/DESPOT (0,5 – 0,9 l/ha) ili CYTHRIN 250 EC (0,2 l/ha)

Uskolisne korovske vrste

Travni korovi (15 – 20 cm)

KLETOX (0,8 – 1,2 l/ha) ili TARGA SUPER (1 – 3,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 – 1,3 l/ha)

Plamenjača,

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (2,5 kg/ha) ili BALEAR 720 SC (2,0 l/ha)

Pegavost lista, Bakterioze

PENNCOZEB WG (2,5 kg/ha) + CUPRABLAU Z ULTRA (2,5 kg/ha) ili FUNGURAN OH (3,0 kg/ha)

Rđa

SIGURA (0,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Lisne vaši

Po potrebi

AFINEX 20SP (0,25 kg/ha)

Plamenjača

Po potrebi

QUEEN (0,5 l/ha) + BALEAR 720 SC (1,5 l/ha) ili

Pasuljev i graškov žižak

Preventivno ili po pojavi prvih larvi (Ne primenjivati u boraniji)

* osim u grašku

PROGRAM PRIHRANE

NURELLE D/DESPOT (1,0 l/ha) ili RELDAN 22 EC (1,25 l/ha) ili KOZMA (1,0 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

MAHUNASTOG POVRĆA

STADIJUM/FENOFAZA

PREPARAT folijarno

kg (l) / ha (min 300 l vode/ha

Razvijenih prvih par listova do prvog pupoljkaa

FF HUMISTART

3,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISUPER PLUS

1,0 + 3,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Precvetavanje i obrazovanje mahune

FF HUMISUPER PLUS + FF KRISTAL 4:10:40

2,0 + 3,0

Pred cvetanje

Ishranu preko lista ponavljati svakih 7 dana po fenofazama

65


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

LISNATOG POVRĆA-SPANAĆ, SALATA,

BLITVA, ENDIVIJA, RADIČ, ZAČINSKO BILJE FAZA RAZVOJA

Proizvodnja rasada

Rasađivanje – prva nedelja po rasađivanju

Porast biljaka – formiranje rozete

VRSTA INTERVENCIJE

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Bolesti poleganja rasada

Pre setve /rasađivanja

PROPLANT 722-SL (0,15%)

Zemljišne štetočine

Pre setve /rasađivanja

FORCE 0,5 G (15 – 20 kg/ha)

Suzbijanje korova

Pre setve /rasađivanja

PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Bela mušica, lisne vaši

Pre setve /rasađivanja

ACTARA 25 WG (0,4 – 0,6 kg/ha) ili AFINEX 20 SP (0,2 – 0,4 kg/ha) ili TEPPEKI 500 WG (140 – 200 g/ha)

Plamenjača, bakterioze

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma

FUNGURAN OH (3,0 kg/ha) + DITHANE DG NEO TEC (2,5 kg/ha) ili TALOCUPER (0,2%)

Plamenjača Bakterioze Siva trulež Pegavost lista

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

BALEAR 720-SC (1,0 l/ha) + FUNOMIL (0,7 – 1,0 kg/ha)

NURELLE D/DESPOT (0,75l/ha)

Buvač, vaši

Početak glavičenja

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Siva plesan, bela trulež, smeđa pegavost, trulež korena

AFINEX 20 SP (0,2 kg/ha) ili VANTEX 60 SC (0,06 l/ha)

Bela mušica, lisne vaši, mineri, sovice

Formirane glavice

Preventivno ili u vreme pojave prvih simptoma, oštećenja ili kolonija

Siva plesan, bela trulež, smeđa pegavost, trulež korena

PROGRAM PRIHRANE

Ukorenjivanje nakon rasađivanja (prvih 10 dana) Od formiranja rozete do sredine vegetacije tj. početka glavičenja Drugi deo vegetacije do berbe

SWITCH 62,5 WG (0,08 %) + EQUATION PRO-WG (0,4 kg/ha)

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha)

Bela mušica, lisne vaši, mineri, sovice

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

QUEEN (0,75 l/ha) + SWITCH 62,5 WG (0,8 kg/ha)

PREPARAT fertigaciono

LISNATOG POVRĆA

g (ml)/ha/faza

PREPARAT folijarno

KONC %

FF KRISTAL 10:40:10 + FF BIOFLEX-P

40,0 + 4,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

0,3 + 0,4

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 20:20:20 primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

60,0 + 25,0 20 l/ha

FF BORMAX 20 + FF BIOFERT-L (+ FF AMINOFLEX *)

0,3 + 0,4 (+0,2)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL 24:6:10

70,0 + 35,0

FF CALCIUM 30 + FF HUMISUPER PLUS

0,2 0,5

Jednom u toku nedelje u intenzivnoj vegetaciji kroz system kap po kap pustiti FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 0,7-1,5 g/ biljci/nedeljno. *Primenjuje se u stresnim uslovima (niske temperature, manjak svetlosti, mraz, vremenske nepogode) za razvoj biljke Napomena: U slučajevima kada nije moguća folijarna aplikacija đubriva FitoFert BIOFLEX-L, primeniti FitoFert BIOFLEX-P fertigaciono u količini 1,0-1,5 kg/ha

66


AGROSVET

Beleške

67


AGROSVET

Beleške

68


AGROSVET

INSEKTICID KOJI POŠTUJE VAŠE VREME Najviši nivo zaštite Veća sigurnost u kvalitet plodova Odlučan i snažan pristup kontroli smotavca u jabuci i breskvi Visoka selektivnost prema korisnim insektima

Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. © Copyright 2014. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracle of science™ i imena proizvoda su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. du Pont de Nemours i njenih članica. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.

69


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

VINOVE LOZE

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

Bubrenje pupoljaka

Lastari dužine 10 cm

Pred cvetanje

Precvetavanje

SUZBIJANJE

Fomopsis

FUNGURAN OH (0,4%) + NITROPOL S (2,0%)

Fomopsis, Plamenjača Pepelnica vinove loze,

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili CAPI (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Eriofidne grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,075%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

RIDOMIL GOLD MZ 68 (0,25%) + ASENA (0,02%) +

Grožđani moljci

RUNNER 240 SC (0,05%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

FOSTONIC 80 WP (0,2%) + CAPTAN 80 WG (0,2%) POSTALON 90 SC (0,1%) PYRUS 400 SC (0,2%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze

RIDOMIL GOLD MZ 68 (0,25%) LUNA EXPIRIENCE (0,04%) +

Grožđani moljci

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

QUEEN (0,07%) SYSTHANE 240 EC (0,015%) PYRUS 400 SC (0,2%)

Grožđani moljci

NURELLE D (0,1%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica vinove loze Siva trulež

HILLAN (1,0 l/ha) + LUNA EXPIRIENCE (0,04%) + PYRUS 400 SC (0,2%) +

Grožđani moljci

RUNNER 240 SC (0,05%)

Plamenjača vinove loze Pepelnica Siva trulež

BLUE BORDO (0,5%) MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) SWITCH 62,5 WG (0,06-0,08%)

Svi korovi (zasadi stariji od 4 godine)

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM (4,0 - 12,0 l/ha) ili GLIFOHEM (4 ,0- 6,0 l/ha) + TERBIS (2,0 - 4,0 l/ha)

Svi korovi (zasadi stariji od 1 godine)

DIQUA TOP (4 l/h) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Svi uskolisni korovi

KLETOX (1,5-2,0 l/ha)

Formirane bobice

Zatvaranje grozda

Formiran grozd

Početak šarka

Suzbijanje korova

70


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

VINOVE LOZE I STONIH SORTI GROŽĐA

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Lastari dužine 10 cm

FF COMBIVIT 20 + FF BIOFLEX-L

2,0 + 2,0

Formirane cvasti

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 3,0

Pred cvetanje

FF BORMAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Precvetavanje

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

Formirane bobice (Nalivanje bobica)

FF HUMISUPER PLUS + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Zatvaranje grozda

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-14 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4-10-40 (2 puta na 5-7 dana)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Pred berbu i u toku berbe Posle berbe (za ranije sorte)

FERTIGACIONA ISHRANA STONIH SORTI GROŽĐA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

intenzivan porast plodova

20,0

20,0

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

71


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA Bubrenje pupoljaka

Mišje uši

Zeleni buketići

Roze pupoljak

Cvetanje

Precvetavanje

JABUKE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača Štetočine

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (2%)

Čađava krastavost Pepelnica

PYRUS 400 SC (0,1%) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%)

Jabukin cvetojed

CYTHRIN 250 EC (0,03%)

Čađava krastavost

PYRUS 400 SC (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,3%) + KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) NURELLE D (0,15%)

Pepelnica jabuke Jabukin cvetojed Čađava krastavost Pepelnica jabuke

CORMAX (0,02%) + FIESTA (0,75 kg/ha) LUNA EXPERIANCE (0,075%)

Grinje

BORNEO (0,5 l/ha)

Čađava krastavost Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

CORMAX (0,02%) + LUNA EXPIRIENCE (0,07%) FOSTONIC 80 WP (0,3%)

Čađava krastavost Pepelnica jabuke

CAPTAN 80 WG (0,2%) + MICROTHIOL DISPERSS (0,3%) + SIGURA (0,03%) TEPPEKI 500 WG (0,014%) ili AFINEX 20 SP (0,025%)

Lisne vaši,Mineri Čađava krastavost Plod veličine lešnika

HEMOKONAZOL (0,3 l/ha) + FIESTA (0,75/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac Čađava krastavost

Plod veličine oraha

INDAR 5EW (0,09%) + FIESTA (0,75 kg/ha) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

Pepelnica jabuke Jabukin smotavac Čađava krastavost Pepelnica jabuke Alternarija Lisne vaši, Smotavac

SYSTHANE 240EC (0,02%) + HILLAN (1,0 l/ha) +

Čađava krastavost Alternarija Miner, smotavac

HILLAN (1,0 l/ha) + ASENA (0,02%) + LOBO (0,02%) + NURELLE D (0,15%)

10 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica Lisni mineri, smotavac

CAPI (0,3%) + POSTALON 90 SC (0,1%) + CORAGEN 20 SC (0,02%)

10 – 12 dana kasnije

Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac

DITHANE M 45 (0,3%) + SYSTANE 240 EC (0,02%) + AFINEX 20 SP (0,025%)

10 - 12 dana kasnije

Čađava krastavost Jabukin smotavac

ASENA (0,02%) RELDAN 22 EC (0,25%) ili KOZMA (0,15%)

15 dana pred berbu

Trulež plodova Jabukin smotavac Lisni mineri

FUNOMIL (0,1%) + RUNNER 240 SC (0,05%) AVAUNT 15 EC (0,3 l/ha)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili BORNEO (0,5 l/ha) ili SANMITE 20 WP (0,075%)

Po potrebi

Krvava vaš

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Suzbijanje korova

Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zasadi stariji od 4 godine

GLIFOMARK / APSOLUT / COSMIC 36 /GLIFOHEM (4 - 12,0 l/ha) + TERBIS / TERBIS 500 (2 - 4,0 l/ha)

Zasadi stariji od 1 godine

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

7 do 10 dana kasnije

Rast plodova

Po potrebi

AFINEX 20 SP (0,025%) RUNNER 240 SC (0,05%)

72


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

JABUKE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod velićine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

73

3,0


AGROSVET

Beleške

74


AGROSVET

U zdravom voću, zdrav duh

Predstavljamo vam novo rešenje za efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti u zasadima jabuke, višnje i vinove loze.

Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd 011 20 70 252, www.bayercropscience.rs 75


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA Mirovanje vegetacije Bubrenje pupoljaka

KRUŠKE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Kruškina buva (početak aktivnosti T > 100 C)

NITROPOL S (2,0%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%)

Bakterioze, Venturija

FUNGURAN OH (0,5%)

Čađava krastavost,

CAPTAN 80 WG (0,3%) +

Kruškina buva

PRINCE (0,1%) + CYTHRIN 250 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Čađava krastavost,

CORMAX (0,02%) + DITHANE M45 (0,3%) +

Voćne pipe, osa

NURELLE D (0,1%) + AFINEX 25 SP (0,025%)

Čađava krastavost

CORMAX (0,02%) +

Bakteriozna plamenjača (po potrebi)

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške

FIESTA (0,1%) + SIGURA (0,3 l/ha)

Osa, Smotavac pokožice ploda

LANNATE 90 (0,05%)

Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške,

PYRUS 400SC (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Jabukin smotavac, Kruškina buva, Lisni mineri

PRINCE (0,1%) + AKARISTOP (0,1%) + NITROPOL S (0,5%)

Kruškina buva Lisne vaši

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost

DITHANE DG NEOTEC (0,25%) +

7 do 10 dana kasnije

Smotavci Kruškina buva

DESPOT (0,15%) + AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Porast plodova (sredina juna)

Kruškina buva

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Čađava krastavost, Kruškin smotavac, Kruškina buva, Lisne vaši

DITHANE M45 ( 0,25%) + FUNOMIL (0,1%) + AFINEX 25 SP (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) +

Početak listanja „Mišje uši“

„Beli pupoljci“

Cvetanje

Precvetavanje

Porast plodova (polovina maja)

Porast plodova (krajem maja)

Porast plodova (prva polovina jula) Porast plodova (kraj jula)

Jabukin smotavac

RUNNER (0,05%) – za kasnije sorte

Trulež plodova,

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili LUNA EXPIRIENCE (0,5 l/ha) +

Jabukin smotavac

CORAGEN 20 SC (0,02%)

15 dana pred berbu Jesenje – „plavo prskanje“

Suzbijanje korova

Bakterioze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

Višegodišnji korovi (zasad stariji od 4 godine)

APSOLUT/GLIFOMARK/GLIFOHEM (4,0 – 10 l/ha)

Svi korovi (zasad stariji od 1 godine)

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

76


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

KRUŠKE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

DOZA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10

50,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FF HUMIFLEX 20 l/ha + FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod velićine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

77

3,0


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

Rano prolećno prskanje (bubrenje pupoljaka)

Zatvoreni cvetovi „bele koke“

ŠLJIVE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Rogač šljive

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4%) ili

Šupljikavost

FUNGURAN-OH (0,4%) +

Prezimljujuće forme štetočina (jaja)

NITROPOL S (2 %)

Sušenje cvetova i

FUNOMIL (0,07%) ili

rodnih grančica – monilioza

INDAR 5EW (0,1%) +

Šljivine ose

TEPPEKI 500 WG (0,014%)

Sušenje cvetova i rodnih grančica

OCTAVE (0,04%) ili CORMAX (0,02%)

Cvetanje

Precvetavanje

Formiran plod

Stimulacija oplodnje

BM 86 (3,0 l/ha)

Plamenjača šljive

CAPI (0,3%) +

Šljivine ose

NURELLE D (0,1%) +

Lisne vaši

LOBO (0,02%)

Šupljikavost lišća

DITHANE M 45 (0,25%) +

Šljivin smotavac

VANTEX 60 SC (60 ml/ha) +

Lisne vaši

AFINEX 20 WP (0,025%) ili ACTARA 25 WG (0,02%)

10 do 15 dana kasnije

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) +

Šljivin smotavac

RELDAN 22 EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Promena boje ploda

Trulež plodova

SWITCH 62,5 WG (0,06%) ili INDAR 5 EW (0,1%)

Smotavac

CORAGEN 20 SC ( 0,02%) ili RUNNER 240 SC (0,05%)

Grinje

ACARISTOP (0,075%) ili

Letnji meseci (po potrebi)

Jesenji tretman

SANMITE 20 WP (0,07%) „Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%)

Jednogodišnji u višegodišnji

KLETOX (1,5 – 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

COSMIC 36 / APSOLUT /GLIFOHEM

(zasadi stariji od 4 godine)

(4,0 - 10,0 l/ha)

Zasadi stariji od 1 godine

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA15 (5,0 l/ha)

78


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

ŠLJIVE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Precvetavanje

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

Plod veličine lešnika

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe

79


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

Mirovanje vegetacije

BRESKVE i NEKTARINE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) +

Lisne vaši

NITROPOL S (2 %)

Stitaste vaši Bubrenje pupoljaka

Roze pupoljak

Kovrdžavost lista

AGROCIRAM (0,35%) ili

Kovrdžavost lista

FIESTA (0,1%) +

Pepelnica breskve

KARATHANE GOLD 350 EC (0,04%) +

Trips

TEPPEKI 500 WG (0,014%) ili

SYLLIT 400 SC ( 0,25%) ili FIESTA (0,1%)

LANNATE 90 (0,05%) Cvetanje Precvetavanje

Plod veličine lešnika

Monilija

FUNOMIL (0,07 %) ili OCTAVE (0,04%)

Šupljikavost lista

BALEAR 720SC (0,3%) +

Lisne vaši, trips

LANNATE 90 (0,05%) ili LOBO (0,02%)

Šupljikavost lista

CAPTAN 80WG (0,25 %) ili CAPI (0,3%) +

Pepelnica breskve

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Breskvin smotavac

RELDAN 22 EC (0,2%) ili DESPOT (0,15%) +

Štitasta vaš

PRINCE (0,1%)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) +

Nakon proređivanja

Breskvin smotavac

NURELLE D (0,15%)

plodova

Dudova štitasta vaš Trips

MOVENTO 100 SC (0,15%)

Šupljikavost lista

PENNCOZEB WG (0,25%) +

Porast plodova

Pepelnica

POSTALONE (0,1%) +

(12-15 dana kasnije)

Breskvin moljac, smotavac

AFINEX 20SP (0,025%)

lisne vaši

Porast plodova (15 dana kasnije)

Trulež plodova

FUNOMIL (0,07%) ili

Pepelnica

LUNA EXPIRIENCE (0,07%) +

Breskvin smotavac

RUNNER 240 SC (0,05%) ili RELDAN 22 EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

10-15 dana pred berbu 7 dana pred berbu Po potrebi Jesenji tretman

Trulež plodova

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili INDAR 5 EW (0,1%)

Surlaš

VANTEX 60 SC (0,005%)

Trulež plodova

LUNA EXPIRIENCE (0,5 l/ha)

Trips kalifornijski

LASER 240 SC (0,04%)

Grinje

AKARISTOP (0,075%) ili SANMITE 20 WP (0,07%)

Šupljikavost lista

CUPRABLAU Z ULTRA( 0,4%) ili

Kovrdžavost lista

FUNGURAN OH (0,4%)

Jednogodišnji i višegodišnji

KLETOX (1,5 - 2,0 l/ha)

uskolisni korovi Suzbijanje korova

Višegodišnji korovi

GLIFOMARK / APSOLUT (8 - 10,0 l/ha) +

(zasadi stariji od 4 god.)

TERBIS / TERBIS 500 (2,0 l/ha)

(zasadi stariji od 1 god.)

DIQUA TOP ( 4l/ha) ili BASTA (5,0 l/ha) 80


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

BRESKVE i NEKTARINE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Precvetavanje Plod veličine lešnika

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe

81


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

KAJSIJE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Prezimljujući organi gljiva i bakterija

FUNGURAN OH (0,3%) +

Bubrenje cvetnih pupoljaka

Pred cvetanje

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili

Prezimljujuće forme insekata i grinja

NITROPOL S (1,5%)

Monilioza

FUNOMIL (0,1%) ili

Šupljikavost lista

CORMAX (0,02%) +

Krastavost plodova

AGROCIRAM (0,3%) +

Voćne pipe, surlaši

VANTEX (0,01%)

„roze baloni“ mrazovac Monilioza

CORMAX (0,03%) ili

Cvetanje

OCTAVE (0,04%) BALEAR 720 SC (0,25%) +

Monilioza Krastavost ploda Precvetavanje

Porast plodova-polovina (polovina maja meseca)

Šupljikavost lista Surlaši

RELDAN 22 EC (0,2%) ili

Savijači pupoljaka

NURELLE D (0,1%)

Krastavost plodova

SYLLIT 400 SC (0,2%) +

Šupljikavost lista Smotavac breskve

AFINEX 20 SP (0,025%)

Lisne vaši Porast plodova

Krastavost plodova

PENNCOZEB WG (0,3%) ili

Šupljikavost lista

CAPTAN WG 80 - CAPI (0,2 – 0,3%) +

(kraj maja) Smotavci

CORAGEN 20 SC (0,02%)

Trulež-monilioza ploda

SWITCH 62,5 WG (0,08%) ili INDAR 5 EW (1,0 l/ha) +

Zadnje tretiranje pred berbu (prva polovina juna)

Suzbijanje korova

Smotavci, štetni insekti

VANTEX 60 SC (0,01%)

Pucanje plodova

VIN FILM ( 0,1%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (0.8-2l/ha)

korovi Svi iznikli korovi

DIQUA TOP (4 l/h) ili

(zasadi stariji od 1 godine)

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

84


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

KAJSIJE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

60,0 + 20,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

100,0 + 20,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

80,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Roze pupoljak

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Precvetavanje

FF HUMISTART

5,0

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15

5,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod veličine lešnika

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe

85


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

VIŠNJE i TREŠNJE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Prezimljavajuće forme patogena i štetočina

FUNGURAN-OH (0,4%) + NITROPOL S (1,5%) + CYTHRIN 250 EC (0,005%)

Žilogriz (po potrebi)

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Monilioza

CORMAX (0,2 kg/ha) ili OCTAVE (0,05%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili LUNA EXPIRIENCE (0,06%)

Monilioza Lisna pegavost - kokomices

FUNOMIL (0,1%) ili INDAR 5 EW (1,5 l/ha) +

Surlaš,vaši

RELDAN 22 EC (2,0 l/ha) ili KOZMA (1,5 l/ha)

Lisna pegavost Surlaš, vaši Fitovakcina

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 – 0,3%) + Dimetoat (0,15%) MICOBIOL (2,0 l/ha)

Lisna pegavost

SYLLIT 400 SC (0,2%) ili AGRODIN 65 WP (0,1%) +

Trešnjina muva Lisne vaši

AFINEX 25 SP (0,025%)

Monilioza ploda Gorka trulež

INDAR 5 EW (1,5 l/ha) ili CAPTAN 80 WG (0,25%) +

Trešnjina muva

AFINEX 20SP (0,03%)

Trulež ploda

SWITCH 62,5 WG (0,06%) +

Trešnjina muva

CORAGEN 20 SC (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,05 l/ha) ili NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha) +

Pucanje ploda

VIN FILM (0,2%)

Trešnjina muva

NATURALIS BIOGARD (1,5 l/ha) + VIN FILM (0,3 l/ha)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG - CAPI (0.3%) ili OCTAVE (0,05%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili BORNEO (0,06%)

Žilogriz (po potrebi)

NURELLE D - DESPOT (1,5 l/ha - 2x na 21 dan)

„Plavo prskanje“

CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%) ili TALOCUPER (0,2%)

Žilogriz (po potrebi)

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha - zalivanje stabla)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Višegodišnji korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

Zimsko prskanje

„Bele kokice“ (5 -10 % otvorenih cvetnih pupoljka) Cvetanje

Precvetavanje

Formiranje ploda «zrno graška»

10-12 dana kasnije

Promena boje ploda

Pred berbu

5 dana kasnije

Posle berbe

Jesenji tretman

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM/COSMIC 36 (3-5 l/ha)

Suzbijanje korova Svi iznikli korovi (zasadi stariji od 1 godine)

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) 86


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

VIŠNJE i TREŠNJE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

60,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

60,0

Intenzivni porast plodova

FF KRISTAL 20:20:20

80,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno FF HUMIFLEX

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

20,0

20,0

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FITOFERT COMBIVIT 20 + FF BIOFLEX-L

2,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 3,0

Precvetavanje

FF BIOFLEX-L

2,0

Plod veličine bobice

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

7-10 dana kasnije

FF BIOFLEX-L

2,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodovi u zrenju

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

7-10 dana kasnije

FF CALCIUM ORGANO 30

3,0

FF KRISTAL 4:10:40 (2-3 puta)

5,0

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak razvijanja listova

Zreli plodovi pred berbu i tokom berbe Posle berbe

87


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA Početak listanja “Mišje uši”

Pred cvetanje

DUNJE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Monilioza Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,4%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,3%)

Monilioza, Bakteriozna plamenjača Crna pegavost lista

FUNGURAN OH (0,05%) + FUNOMIL (0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Miner belih mina

AFINEX 20 SP (0,025%)

Monilioza

CORMAX (0,02%) ili OCTAVE (0,04%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Trulež plodova Crna pegavost lista

BALEAR 720 SC (0,2%) +

Bakteriozna plamenjača

FOSTONIC 80 WP (0,1%)

Pepelnica

MICROTHIOL DISPERSS (0,3%)

Miner belih mina

AFINEX 20 SP (0,025%)

Crna pegavost lista

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,2 – 0,3%) +

Pepelnica

SYSTHANE 240EC (0,02%) +

Miner, Vaši, Smotavac

NURELLE D – DESPOT ( 0,1%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista

FUNOMIL ( 0,1%) + PENNCOZEB WG (0,25%) +

Smotavci, Moljci

RELDAN 22 EC (0,2%) ili KOZMA (0,1%)

Monilioza ploda Crna pegavost lista Pepelnica

SYSTHANE 240 EC (0,02%) ili ASENA (0,02%) + DITHANE DG NEOTEC (0,3%) +

Smotavci

RUNNER 240 EC (0,05%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Bolesti skladišta Crna pegavost lista

LUNA EXPIRIENCE (0,05%) +

Smotavci, Moljci

CORAGEN 20 SC (0,02%)

Prezimljujući stadijumi patogena

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%)

Uskolisni korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

Uskolisni i širokolisni korovi (porast korova do 20 cm)

GLIFOMARK/COSMIC 36/APSOLUT/GLIFOHEM (3-5,0 l/ha)

Puno cvetanje

Precvetavanje

Po precvetavanju (druga polovina maja)

Plodovi u porastu (sredina juna)

Treća dekada jula

Po potrebi

Sredina avgusta

Nakon berbe

Suzbijanje korovskih biljaka

88


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

DUNJE

FERTIGACIONA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l) / ha

Početak vegetacije

FF KRISTAL 20:20:20 + FF FERRO CHELL 6

50,0 + 5,0

Cvetanje

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMIFLEX

50,0 + 20,0

FF KRISTAL 20:20:20

50,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY + FF HUMIFLEX

80,0 + 20,0

10-14 dana kasnije

FF KRISTAL BERRY

80,0

Plod pred berbu

FF KRISTAL 4:10:40

60,0

Zreo plod

FF KRISTAL 10:40:10

30,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Intenzivni porast plodova

Dva puta u toku vegetacije pustiti kroz sistem kap po kap FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 50 - 100 kg/ha (zavisi od planiranog prinosa)

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Zeleni buketići

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Pred početak cvetanja

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX-L

1,0 + 2,0

Puno cvetanje

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

1,0 + 4,0

Precvetavanje

FF HUMISUPER PLUS + FF BIOFLEX-L

3,0 + 2,0

FF CALCIUM 15 + FF AMINOFLEX

3,0 + 2,0

FF BIOFLEX-L (primeniti zasebno) FF CAL-AMINO 15

2,0

FF CAL-AMINO 15

3,0

FF HUMISTART + FF KRISTAL 4:10:40

4,0 + 2,0

Odrasli plodovi do pred berbu

FF CAL-AMINO 15 (2-3 puta na svakih 10 dana)

3,0

Pred berbu i tokom berbe

FF CA-APPLE (2-3 puta na svakih 7 dana)

3,0

Zreli plodovi

FF KRISTAL 4:10:40

5,0

Posle berbe

FF COMBIVIT 20 + FF HUMISTART

2,0 + 4,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Plod velićine lešnika Za 7 dana Plod veličine oraha 2.dekada jula

89

3,0


AGROSVET

Beleške

90


AGROSVET

Senzacionalno Štiti malinu od truleži (Botrytis cinerea) i sušenja lastara (Didymella applanata)

Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd 011 20 70 252, www.cropscience.bayer.rs 91


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

Puno listanje

Diferencijacija cvetnih pupoljaka

Početak cvetanja (1 do 3% otvorenih cvetova)

Puno cvetanje (zametanje plodova) 7 dana pred berbu Početak zrenja (promena boje ploda)

Odmah po završenoj berbi

Krajem septembra meseca

Suzbijanje korova

MALINE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza

*CUPRABLAU Z ULTRA (0,35- 0,5%) +

Malinin moljac

NITROPOL S (1,5-2%) + CYTHRIN 250 EC (0,03-0,05%)

Sušenje izdanaka Didimela

FUNGURAN-OH (0,3%)

Sušenje izdanaka, Didimela

**CAPTAN 80 WG - CAPI (0,2 -0,3%) ili FIESTA (0,07 – 0,1%) +

Lisne vaši

AFINEX 20SP (0,025%)

Grinje

**SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%)

Didimela, Sušenje izdanaka

QUEEN (0,08-0,1%) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Lisne vaši, Malinin cvetojed

RELDAN 22 EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%) - EU NURELLE-D – DESPOT (0,15%) - SAD

Siva trulež, Didimela

LUNA SENSATION (0,08%)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Siva trulež, Didimela

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Didimela, Sušenje izdanaka,

FIESTA (0,07%) ili CAPTAN 80 WG – CAPI (0,2 – 0,3%) +

Muva galica, Malinina mušica,

AFINEX (0,025%) ili ACTARA 25 WG (0,02) +

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - 0,5 %) ili TALOCUPER (0,2%)

Štetni insekti

NURELLE-D - DESPOT (0,1%)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi (pre kretanja vegetacije) Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

TERBIS (3,0 l/ha)

“Hemijsko košenje”

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

*Količine preparata preračunate za 100 l vode za 10 ari i 500 m dužnih **Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a Fiesta sa Akaristop

92


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

Intezivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

MALINE

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

25,0 + 10,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

FF KRISTAL BERRY

45,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,20 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda, raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih djubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranjivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu hranjivih elemenata od 60 %, dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih djubriva (način ishrane maline u Poljskoj i Čileu).

93


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

KUPINE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili

Sušenje izdanaka,

FUNGURAN-OH (0,3%) +

Antraknoza

(pucanje pupoljaka) NITROPOL S (1,5 – 2,0%) +

Štetočine stabla, grinje

CYTHRIN 250 EC (0,05%) Početak listanja

Bolesti stabla

FIESTA (0,07%)

Eriofidna grinja

AKARISTOP (0,1%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG (0,2%) +

Rđa kupine,

SIGURA (0,03%) +

(t ≥ 110 C odnosno otvorenih 3-5 listova)

Pred jasno izdvajanje

Fomopsis

zatvorenih cvetova Štetočine stabla,

AFINEX 20 SP (0,025%) ili

Lisne vaši

LOBO (0,02%)

Ljubičasta pegavost,

QUEEN (0,1%) +

Sušenje izdanaka, Rđa kupine, Pred cvetanje

7 dana pred berbu

Siva trulež,

PYRUS 400 SC (0,2 %) +

Štetni insekti

NURELLE D (0,1%) ili KOZMA (0,2%)

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Ljubičasta pegavost,

CAPTAN 80 WG ili CAPI (0,25%) ili FIESTA (0,1%) +

Sušenje izdanaka,

TILT 250 EC (0,015%)

Fomopsis, Po završenoj berbi

Sredinom septembra

Suzbijanje korova

Rđa kupine, Štetočine stabla

AFINEX 20SP (0,03%) +

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) +

Sušenje izdanaka, Grinje

NURELLE D (0,10%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (0,8-2,0 l/ha)

korovi DIQUA TOP (4,0 l/h) ili

„Hemijsko košenje“

BASTA 15 (5,0 l/ha)

94


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena i listanja (50-60 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

Intezivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

KUPINE

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

25,0 + 10,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

FF KRISTAL BERRY

45,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,20 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

30,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

30,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem i zalivanje na razmaku 10-20 cm levo i desno od reda, raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zemljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista). Folijarnu prihranu raditi svakih 10 dana sa preporučenim preparatima po fenofazama razvića. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode. Preporučene količine FitoFert kristalnih djubriva predstavljaju 30-40 % od ukupnih potreba za hranjivim elementima u toku vegetacije gajene kulture. Preostalu količinu hranjivih elemenata od 60 %, dodati primenom osnovnih zemljišnih mineralnih djubriva.

95


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE

JAGODE

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,5%) ili

Pegavost lista

FUNGURAN-OH (0,3%) Početak vegetacije

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3 – 4,0 kg/ha)

Plamenjača korenovog vrata zalivanje u koren (po potrebi)

Pred cvetanje

Antraknoza

*CAPTAN 80 WG – CAPI (0,2 – 0,3%) ili

Pegavost lista

FIESTA (0,07 %) +

Lisne vaši

AFINEX 20 SP (0,025%) ili

Jagodin rilaš

TEPPEKI 500 WG (0,014%)

Grinje

AKARISTOP (0,1%) ili SANMITE (0,06 - 0,1%) + VINFILM (0,03%)

Početak cvetanja

Period cvetanja

Pegavost lista,

QUEEN (0,075%) +

Siva trulež

PYRUS (0,2%) +

Antraknoza Lisne vaši, Jagodin rilaš

NURELLE D (0,1 – 0,15%)

Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08%)

Pegavost lista Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG (0,02%)

Po precvetavanju Jagodin rilaš 7 dana pred berbu

Siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Pegavost lista

QUEEN (0,08%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Po potrebi

Lisne vaši

NURELLE-D (0,10%)

Grinje

SANMITE (0,08 – 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VINFILM (0,03%)

Suzbijanje korovskih

Jednogodišnje i višegodišnje

biljaka

uskolisne korovske vrste

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

* Preparate Captan 80WG – Capi mešati sa akaricidom Sanmite, a preparat Fiesta sa Akaristop

96


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 20:20:20

Ukorenjavanje, početak rada korena – početak listanja Intezivni porast do početka cvetanja

Cvetanje

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana) Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana) Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

JAGODE

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

25,0 + 20,0

FF HUMISTART + FF BIOFLEX - L

0,25 + 0,25

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

45,0 10,0

FF BIOFLEX - L + FF BOR MAX 20

0,25 + 0,20

FF KRISTAL BERRY + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

50,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,50 + 0,20

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

25,0 + 10,0

FF AMINOFLEX* + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,20

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,25 + 0,20

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno

97


AGROSVET

Beleške

98


AGROSVET

Beleške

99


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

BOROVNICE i ARONIJE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Sušenje letorasta

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) +

Rak stabla, Pred završetak mirovanja

Monilioza, Antraknoza

vegetacije

Pucanje pupoljaka

Pred cvetanje

U punom cvetu Pred početak zrenja 7 dana pred berbu

Prezimljujuće forme insekata i

NITROPOL S (1,3 %) ili

grinja

CYTHRIN 250 EC (0,025- 0,05%)

Palež letorasta,

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,25 – 0,3%) ili

Rak-rane, antraknoza

FIESTA (0,07%)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Monilioza cveta, siva trulež

PYRUS 400SC (0,20%) +

pepelnica

QUEEN (0,075 %)

Lisne vaši, cvetojed, mušica

AFINEX 20 SP (0,025%)

Siva trulež, monilioza

LUNA SENSATION (0,08%)

Sušenje lastara Monilioza ploda, siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Monilioza ploda, siva trulež

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Patogeni lista i izdanka,

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Suzbijanje korova

Lisne vaši i drugi štetni insekti

NURELLE D ili DESPOT (0,1%)

Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni

KLETOX (1,2 – 2,0 l/ha)

korovi „Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3,0 – 4,0 l/ha)

100


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

Zimsko mirovanje kraj februara

Bubrenje i otvaranje pupoljaka

Porast letorasta – pred cvetanje

Posle precvetavanja

Posle berbe

Krajem IX početkom X meseca (opadanje lišća)

Suzbijanje korova

BOLESTI I ŠTETOČINE

RIBIZLE

SUZBIJANJE

Gljivične bolesti

CUPRABLAU Z (0,-0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata i grinje

NITROPOL S (1,5 %) + CYTHRIN 250 EC (0,05 %)

Antraknoza, Rđa Septorioza

CAPTAN 80 WG (0,25 % ) ili FIESTA (0,07 %)

Grinje

SANMITE 20WP (0,06%)

Pepelnica, Rđa Antraknoza

SYSTHANE 240EC (0,02%) + FIESTA (0,07 %) +

Biljne vaši, Staklokrilac Grinje

NURELLE D – DESPOT (0,1 – 0,15 %)

Pepelnica, Rđa, Antraknoza

CAPTAN 80 WG ( 0,25 %) + SIGURA (0,02 %) +

Siva trulež - botritis

PYRUS 400 SC (0,2 %)

Staklokrilac, Biljne vaši, Galice, Pedomerka

AFINEX 20SP (0,025 %)

Rđa, Antraknoza

TILT 250 EC/TAURUS (0,015 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25 %) +

Pedomerke,

KOZMA (0,2 %)

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%)

Gljivične bolesti Štetni insekti

CUPRABLAU Z ULTRA (0,5 %) + NURELLE D (0,15%)

Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha)

101


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

BOROVNICE, ARONIJE I RIBIZLE

STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

PREPARAT folijarno

KOLIČINA kg(l)/ha

Prvi tretman pre početka rada korena i vegetacije

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 20,0

Ukorenjavanje, početak rada korena (50-60 dana) – početak listanja

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX FF

30,0

FF BIOFLEX - L + FF HUMISTART

0,25 + 0,25

Intezivni porast do cvetanja (polovina maja 15-20 dana)

FF KRISTAL BERRY + FF BIOFLEX-P

35,0 2,0

FF BOR MAX 20 + FF BIOFLEX - L

0,25 + 0,25

Cvetanje

FF KRISTAL BERRY + F BIOFLEX-P

35,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Zametanje i nalivanje plodova (30-40 dana)

FF KRISTAL BERRY primeniti odvojeno: FF HUMIFLEX

25,0 10,0

FF HUMISUPER PLUS + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Plodonošenje i pigmentacija (30-40 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF KRISTAL BERRY

20,0 + 10,0

FF AMINOFLEX + FF CALCIUM ORGANO 30

0,25 + 0,25

Posle berbe (15-20 dana 2 puta)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF BIOFLEX-P

20,0 + 2,0

FF HUMISTART + FF COMBIVIT 20

0,35 + 0,20

10,0

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u količini 15 kg/ha/nedeljno

NAPOMENA: Prihranu kroz sistem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zamljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode

102


AGROSVET

103


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FENOFAZA

LESKE BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Cvetanje

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%)

Precvetavanje

Bakterioze Monilioza Siva trulež - botritis

FUNGURAN OH (0,3%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %)

Monilioza Siva trulež - botritis Pegavost lista

CAPTAN 80 WG - CAPI (0,2 - 0,3%) ili FIESTA (0,07%) FUNOMIL (0,1%) ili CORMAX (0,02%)

Voćna pipa Grinja Stenica

LANNATE 90 (0,05 %)

Pepelnica Pegavost

SYSTHANE 240 EC (0,02 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Strižibuba leske

NURELLE D (0,1%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti

DITHANE DG NEO TEC (0,25%) +

Surlaš leske Biljna vaš Stenica

NURELLE D (0,1 %)

Grinja

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti

FIESTA (0,07%)

Surlaš leske Stenica Grinja

VANTEX 60 SC (0,006%) ili KOZMA (0,15%)

Listanje (sredina aprila)

Porast ploda (sredina maja)

Sredina juna

Sredina jula

SANMITE 20 SC (0,06%)

104


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZE TRETIRANJA

Prvi tretman (krajem aprila)

Drugi tretman (sredina maja)

Treći tretman (sredina juna)

Četvrti tretman (početkom jula)

Peti tretman (krajem jula)

BOLESTI I ŠTETOČINE

ORAHA

SUZBIJANJE

Bakterioza Lisna pegavost

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) +

Prezimljujuće forme insekata Grinje

NITROPOL S (2,0%)

Lisna pegavost

BALEAR 720 SC (0,25 %)

Lisna vaš Smotavac

NURELLE D - DESPOT (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

SYLLIT 400SC (0,25%)

Lisna vaš Smotavac

AFINEX 20 SP - LOBO (0,025%) VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 - 0,3%)

Lisna vaš Smotavac

RELDAN 22EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

PENNCOZEB WG (0,25%) +

Smotavac

VANTEX 60 SC (0,01%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) SANMITE 20WP (0,06%) + VIN FILM (0,03%)

Grinja

PROGRAM PRIHRANE

LESKE I ORAHA

FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISTART + FF MANGAN ORGANO 13 + FF ZINK ORGANO 14

5,0 + 1,0 + 1,0

FF BOR MAX 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodonošenje i berba (30 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

2,0 + 2,0

10 dana nakon berbe

FF KRISTAL 4:10.40

5,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak vegetacije (period punog listanja)

Pred cvetanje Zametanje i nalivanje plodova

105


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

CITRUSA BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Trulež korena

RIDOMIL GOLD MZ 68WG (2 ml u 10 l vode za 1m2 – zalivanje - ponoviti za 2 meseca)

Početak vegetacije

Bela vaš citrusa

NITROPOL S (1,3%) +

Štitasta vaš narandže

NURELLE D - DESPOT (0,1%)

Žilogriz

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Bakterioze, melanoze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili FUNGURAN OH (0,3%)

Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha – faza mirovanja) ili

korova

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM/COSMIC 36 (6 – 8,0 l/ha)

Gumoze

FOSTONIC 80 WP (0,3%) ili TALOCUPER (0,2 %)

Crna vaš,

TEPPEKI 500 WG (0,14 – 0,20 kg/ha) ili

Zelena lisna vaš,

MOVENTO 100 SC (0,15 %)

Vlažna trulež korenovog vrata Početak cvetanja

Pamukova lisna vaš Grinje,

BORNEO (0,06%) ili AKARISTOP (0,06%) +

Lisni miner agruma

NITROPOL S (1,0%)

Žilogriz

NURELLE D (0,1% – 2 tretmana na 20 dana) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Po cvetanju

GLIFOMAR/APSOLUT/GLIFOHEM/COSMIC 36 (6 – 8,0 l/ha) ili

Suzbijanje korova

BASTA 15 (5,0 l/ha) ili DIQUA TOP (4,0 l/ha)

Početak sazrevanja

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha) ili

Mediteranska voćna muva

Dimetoat (0,15%) ili

plodova

VANTEX 60 SC (0,060 l/ha)

106


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE

CITRUSA

OsnovnI parametri ishrane CITRUSA: - Zahteva rastresita zemljišta lakšeg mehaničkog sastava; - Topla mediteranska zemljišta, i mediteransku klimu sa dosta sunčanih dana u godini; - Kiselost zemljišta od 5.5 – 7.0 pH jedinica; - Uglavnom se tehnologija proizvodnje obavlja bez sistema za navodnjavanje; - Kritični period za vodu su od fenofaze cvetanja do plodonošenja; FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BOR MAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Od 5. do 9. nedelje (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Od 10. do 13. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 7-10 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 1,0

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha/nedeljno

Od 0. do 2. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

30,0 + 10,0

Od 2. do 4. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 20:20:20 + FF HUMISUPER PLUS + FF FERRO CHELL 6

5,0 + 10,0 + 5,0

Od 5. do 9. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL BERRY

18,0

Od 10. do 13. nedelje (ishranu kroz sistem raditi na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL BERRY + FF KRISTAL 4:10:40

5,0 + 10,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Od 0. do 4. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 10-15 dana)

FERTIGACIONA ISHRANA STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

Jednom nedeljno počevši od 3. nedelje kroz sistem kap po kap odvojeno puštati FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u dozi od 3,0 kg/ha

107


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA 20 dana pre setve ili sadnje Pre sadnje, po rasađivanju (potapanje/zalivanje) Pre sadnje, po rasađivanju

Vegetativni i generativni porast biljke – do cvetanja (po potrebi)

RUŽA i UKRASNOG BILJA BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Suzbijanje korova

GLIFOMARK/APSOLUT/GLIFOHEM (4,0 – 10,0 l/ha)

Bolesti poleganja

PROPLANT 722 SL (0,3 %) + FOSTONIC 80 WP (0,08 %) + FUNOMIL (0,1 %)

Zemljišne štetočine

FORCE 0,5 G (0,20-0,25 kg/100 m2)

Pepelnica

SYSTHANE 240-EC (0,05%) ili ASENA (0,2%) ili QUEEN (0,1%)

Rđa, Pegavost

BALEAR 720 SC (0,2%) ili ASENA (0,02%) ili QUEEN (0,1%) ili SIGURA (0,05 – 0,1%)

Lisne vaši

ACTARA 25 WG (0,02 % - folijarno ili 0,06 – 0,08% - zalivanje)

Štetočine lista i cveta

AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,005%) ili MOVENTO 100 SC (0,15%)

Grinje

BORNEO (0,05 %) ili SANMITE 20 WP (0,05 %) ili AKARISTOP (0,05 – 0,1 %)

Bela leptirasta vaš

TEPPEKI 500 WG (0,012 %)

Suzbijanje uskolisnih korova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

„Hemijsko košenje“

DIQUA TOP (4,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha)

Po potrebi)

108


AGROSVET

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA Posle sadnje ili početak ukorenjavanja i rada korena u proleće Intezivna vegetacija do početka cvetanja

Puno cvetanje

Cvetanje do rezidbe

Posle rezidbe/ priprema biljke za zimsko mirovanje

RUŽA i UKRASNOG BILJA

PREPARAT fertigaciono

KOLIČINA g (ml) / biljci / nedeljno

PREPARAT folijarno

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 + 2,0

FF HUMISTART + ZINK ORGANO 14

FF KRISTAL 24:6:10

2,5

FF KRISTAL 20:20:20

3,0

posebno: FF HUMIFLEX

20 ml/biljci

FF KRISTAL 4-10-40 + FF KRISTAL 24:6:10

2,0 + 1,0

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART

2,0 2,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART (+ AMINOFLEX *)

KONC. % 0,5 + 0,2 0,3 + 0,5 (+0,2)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS (svaki 7. dan)

0,8 + 0,3

FF CALCIUM ORGANO 30 (svaki 7. dan)

0,5

FF HUMISTART + FF ZINK ORGANO 14 + FF MANGAN ORGANO 12

0,50 + 0,2 + 0,2

Jednom u toku nedenje u intezivnoj vegetaciji kroz sistem kap po kap ili zaliti sa FitoFert CalNit (Kalcijum Nitrat) u kolčini 0.50 grama/biljci/nedeljno NAPOMENA: Prihranu kroz sistem ili zalivanjem raditi svakih 7-10 dana u zavisnosti od vremenskih uslova (padavina i vlažnosti zemljišta). Ukoliko je zamljište jako vlažno i nemoguće je uraditi prihranu preko sistema kap po kap, obavezno uraditi folijarnu (preko lista) prihranu. Voditi računa o količini đubriva koja se rastvara u vodi za navodnjavanje. Preporučena količina je maksimalno 3 kg mešavine na 1000 l vode.

PROGRAM PRIHRANE STADIJUM PERIOD RAZVOJA

PREPARAT zalivanjem

Po pojavi prvog pravog lista do kraja proizvodnje rasada

FF HUMISTART + FF BIOFLEX-P (svakih 5-7 danaprosušen supstrat)

KONC. % 0,2 + 0,1

109

RASADA CVEĆA PREPARAT folijarno FF HUMISTART + FF BIOFLEX-L (svaki 7.dan)

KONC. % 0,5 + 0,2


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE

MASLINE

FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Mirovanje vegetacije (nakon berbe)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z (0,6 - 1%) + ASENA (0,01 - 0,02%)

Do kretanja vegetacije (februar-mart)

Paunovo oko

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili TALOCUPER (0,2%) ili FUNGURAN OH (0,3%) + QUEEN (0,075 %) ili ASENA (0,02%)

Štitaste vaši i potkornjaci

NITROPOL S (2,0 %)

Maslinin moljac

NURELLE D (0,1 %)

Korovske biljke po nicanju u zoni redova

GLIFOMARK/APSOLUT/COSMIC 36 (6,0 – 8,0 l/ha)

Maslinin moljac

NURELLE D (0,1 %) ili AFINEX 20 SP (0,025%) SYLLIT 400 SC (0,2%)

Otvoreni pojedini cvetovi

Plodići veličine zrna pšenice Odrvenjavanje koštice (jul-oktobar)

Paunovo oko Maslinina muva (4 do 6 tretmana)

PROGRAM PRIHRANE

AFINEX 20 SP (0,025%) ili NURELLE D (0,1 %) LASER (0,02%)

MASLINE

OsnovnI parametri ishrane MASLINA:

- Zahteva rastresita zemljišta lakšeg mehaničkog sastava.Korenov sistem se razvija na dubini od 20 – 60 cm; - Topla mediteranska zemljišta, i mediteransku klimu sa dosta sunčanih dana u godini; - Kiselost zemljišta od 5.5 – 7.0 pH jedinica; - Preporučuje se ugradnja sistema za navodnjavanje (kap po kap ili mikroorošavanje); - Od 7. - 30. godine je period pune rodnosti i tada zahteva najjaču ishranu; - Kritični period za vodu su od fenofaze cvetanja do plodonošrnja; - Najvažniji elementi u ishrani su Azot, Fosfor, Kalijum, Kalcijum, Magnezijum, Gvožđe, Sumpor. - U osnovnom godišnjem đubrenju u zemljište treba ubacti 150 kg/ha N; 60 kg/ha Fosfora ; 100 kg/ha Kalijuma. - Odnos NPK mineralnog đubriva mora biti 1.5:0.6:1. - Ostatak potrebne količine hranjivih elemenata treba dati u folijarnoj ishrani. - Svake godine u osnovoj obradi zemljišta uneti 10 t/ha stajskog đubriva.

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

Početak bubrenja cvetnih puponjaka do otvaranja cvetova (ponoviti 2 puta na razmaku od 7 dana)

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BOR MAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Intezivno cvetanje (samo jedna aplikacija)

FF CALCIUM 15 + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Oplodnja i zametnuti plodovi (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Plodonošenje (ponoviti 3 puta na svakih 7-10 dana)

FF KRISTAL 4:10:40 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

110


AGROSVET

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE

Dezinsekcija objekta i opreme

SUZBIJANJE

Štetni insekti (mušice)

AMBARIN (60 ml/100 m²)

Mokra i suva trulež šampinjona

OCTAVE (4 ml u 10 l vode) ili BALEAR 720 SC* (2,5 ml u 10 l vode) Preparati na bazi Tiabendazola

Štetni insekti (mušice)

Preparati na bazi Ciromazina ili Diflubenzurona

Šampinjonska mušica

NATURALIS BIOGARD (50 ml u 10 l vode – zalivanje)

Dezinfekcija i dezinsekcija supstrata

Tokom perioda iskorišćavanja

ŠAMPINJONA

*Preparati na bazi aktivne materije registrovani za primenu u uzgajilištima šampinjona u SAD (Penn State College of Agricultural Sciences)

PROGRAM ZAŠTITE FAZA RAZVOJA Suvo seme

Po nicanju kukuruza

VRSTA INTERVENCIJE

KUKURUZA ŠEĆERCA

VREME PRIMENE

SUZBIJANJE

Suzbijanje zemljišnih štetočina Suzbijanje korova

Neposredno pre setve

SEMAFOR 20 ST (300 ml/100 kg semena)

Po setvi, pre nicanja

CALLISTO 50 WG (0,25 kg/ha) + PENDISTOP (4,0 – 5,0 l/ha)

Suzbijanje širokolisnih korova

Razvoj 3. do 4. lista kukuruza

CALLISTO 50WG/MEZATRON (0,25 l/ha) ili MEZATRON 100 OD (1 – 1,2 l/ha) ili BENTAMARK (3,0 – 4,0 l/ha) ili LODIN (0,8 l/ha) ili PIRALIS (0,8 - 1,2 l/ha)

Suzbijanje uskolisnih korova

Razvoj 5. - 6. lista kukuruza

MOTIVELL EXTRA 6 OD (0,75 l/ha)

Suzbijanje kukuruznog plamenca

Po potrebi – po preporuci IPS

CORAGEN 20 SC (0,15 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA STADIJUM RAZVOJA Porast kukuruza do 4. lista Porast kukuruza do 6. lista

PREPARAT

DOZA PRIMENE

FITOFERT LIQUID 12:4:6 ili

5,0 l/ha

FITOFERT SPEED

4,0 l/ha

FITOFERT SPEED

4,0 l/ha

111


AGROSVET

Beleške

112


ATLAS KOROVA, BOLESTI I ŠTETOČINA


AGROSVET

Potpuna zaštita kruške, jabuke breskve i paradajza od: kruškine buve, krvave vaši, dudove štitaste vaši i bele leptiraste vaši.

DA ŠTETOČINE NEMAJU GDE DA SE SAKRIJU Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd 011 20 70 252, www.bayercropscience.rs 122


AGROSVET

BESPLATNA REGISTRACIJA

web www.agromarket.rs facebook www.facebook.com/Agrosvet

Agromarket doo, Kraljevačkog bataljona 235/2, 34000 Kragujevac, PIB 102135211 (u daljem tekstu samo Agromarket) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Agromarket će potpisniku ove prijave besplatno slati SMS poruke i stručni časopis Agrosvet sa relevantnim i aktuelnim poljoprivrednim sadržajem iz oblasti zaštite bilja, agronomije, agroekonomije, meteorologije i slično. Agromarket se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti prikupljene privatne podatke (e-mail adrese, imena i prezimena, i ostale podatke dobijene od korisnika), te da ih neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Ako Agromarket odluči da promeni pravila privatnosti, obaveštenje o tome će korisnici primiti putem naših SMS poruka. Korisnici usluge u svakom trenutku mogu prestati primati besplatne SMS poruke i stručni časopis Agrosvet, usmenim obaveštenjem člana marketing tima kompanije Agromarket. Želim da se registrujem za besplatno dobijanje: 1. SMS poruka iz sledećih oblasti (zaokružiti) a) Ratarstvo b) Voćarstvo c) Povrtarstvo d) Vinogradarstvo 2. Stručnog časopisa Agrosvet (zaokružiti) Dajem saglasnost sa gore navedenim pravilima: Ime i prezime: Firma: Adresa: Mobilni telefon: E-mail adresa: Datum: Potpis:

123

KATALOG PESTICIDA 2014


Stojimo iza najšireg portfolia kvalitetnih proizvoda koji: -

ulivaju poverenje kupcima,

-

primenom spajaju profitabilnu proizvodnju koja čuva životnu sredinu,

-

su garant za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane,

-

ima odličan odnos cene i kvaliteta,

NAMA VERUJU www.agromarket.rs

Agromarket, neko ko sa punim razlogom može da kaže, da već 25 godina NAMA VERUJU.

web www.agromarket.rs facebook www.facebook.com/Agrosvet

/agrosvet

Agrosvet 72 specijal - Agromarket program zaštite 2016  

PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016. ATLAS KOROVA I ŠTETNIH ORGANIZAMA

Agrosvet 72 specijal - Agromarket program zaštite 2016  

PROGRAM ZAŠTITE I ISHRANE RATARSKIH I POVRTARSKIH USEVA, VOĆA I VINOVE LOZE U 2016. ATLAS KOROVA I ŠTETNIH ORGANIZAMA

Advertisement