WILLEM!

Page 1

WILLEM! Willem Dijk 60 jaar Willem Dijk AGF bv 25 jaar


Gefeliciteerd! Passie, kwaliteit ĂŠn oog voor de klant; daar kweek je succes mee. Willem Dijk AGF viert het 25-jarig jubileum. Groot geworden met durf en doorzettingsvermogen. Dat is een felicitatie waard aan het hele team. Daarnaast feliciteren wij in het bijzonder Willem Dijk zelf met zijn 60ste verjaardag. Dat er nog vele mooie en succesvolle jaren mogen volgen. WD verdient de Ster!

Hengelo Goudstraat 20 074 - 2900 900

Baan Twente is dĂŠ personenauto- en bedrijfswagendealer van Mercedes-Benz in Twente. Daar zijn we trots op. We doen ons uiterste best om het vertrouwen in de oudste autofabrikant ter wereld optimaal te vertegenwoordigen. Iedere dag opnieuw. Dat doen we met een gemotiveerd team en met hoogwaardige producten en diensten, op drie locaties in Oost-Nederland. U bent van harte welkom.

Rijssen Provincialeweg Zuna 2 0548 - 51 30 70

Oldenzaal Schelmaatstraat 10 0541 - 51 51 13

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.BAANTWENTE.NL


V

oor u ligt het informatieve en leuke magazine van

Bij de start van onze AGF-groothandel stelden we ons

de Firma Willem Dijk AGF BV. In dit magazine leest

als doel om tot de top in de sector te behoren. Dankzij

u alles over onze historie, topmerken, mensen en afne-

de handelsgeest van Willem Dijk sr, zijn familie en me-

mers. We hopen dat u iets van het enthousiasme proeft,

dewerkers is het bedrijf uitgegroeid tot de absolute top

waarmee wij dagelijks ons werk doen.

van AGF-groothandelaren in Nederland. En wij gaan zeker verder! In ons schitterende pand, inclusief tweede

2012 is een bijzonder jaar voor de Firma Willem Dijk

nieuwbouw, hopen wij ook in de toekomst onze klan-

AGF BV. Vijfentwintig jaar geleden, in het jaar 1987, be-

ten nog beter van dienst te zijn.

gon Willem sr zelfstandig als commissionair op diverse

Wij wensen u veel leesplezier toe!

veilingen. Daarnaast is Willem sr geboren op 18 juni 1952 en viert hij dus zijn 60e verjaardag.

Willem Senior en Willem Junior

1


4 22 32 42 55 58 2


Inhoudsopgave Het bedrijf, Willem Dijk Historie

4 6

Willem jr.

14

Ria Dijk

17

Gerty Dijk

19

Els Zuidersma

21

Logistiek

22

Fred Veenstra

23

Raymond de Jong

25

In- en verkoop

26

Geert Kruize

27

Han Daniels

28

Maikel Vuurboom

29

Bart Lensen

31

Team

32

Nieuwe pand

34

Wech = pech

37

Leveranciers Feitse Kootstra, The Greenery

39

Corry Hofs

41

Candi en Rosa Amador

42

Salvador Aranda, Filosofo

61

Klanten Eldert Vuurboom, Marktkoopman

45

Dennis Verdriet, FreshToday

46

Björn Kuipers, C1000

49

Dennis Voerman, Freshweb

52

André Breukers, Uw Groenteman

55

Henk Otten, Otten AGF

56

Marcel Menkehorst, Huuskes

58


het bedrijf

Willem Dijk

4


5


Historie in Enschede. Hij kocht een vrachtwagen voor

D

eigen gebruik. Zelf inkopen en vervoeren van

We laten hem zelf aan het woord: “Ik was veel meer een tech-

Opa Willem startte in 1947 een groentewinkel

e appel viel niet ver van de boom, maar dat zag er lange tijd niet naar uit. Zoon Willem (1952) had in eerste in-

stantie namelijk helemaal geen interesse in het AGF-wereldje.

de groente en fruit van en naar de veiling

nische man, maar had ook geen zin om in een fabriek te gaan werken. Toen ben ik gaan studeren als technisch tekenaar, af-

betekent immers zelf kwaliteit bepalen.

gestudeerd en ben ik gaan werken bij Stork in Hengelo op de

Gaandeweg nam Opa Willem steeds meer het

tekenkamer”, blikt Willem terug. “Het werk vond ik geweldig, maar ik werd gek van de vier muren. Ik voelde me niet

vervoer van collega-groenteboeren over. Met

gelukkig en heb toen mijn vader gevraagd of ik niet bij hem

de nodige durf en doorzettingsvermogen werd

mocht komen werken als chauffeur. ”

Opa Willem tenslotte commissionair op onder Willem werkte een paar jaar als chauffeur, maar ook dat gaf

meer de veilingen in Zevenaar en Zwolle.

hem niet de ultieme uitdaging. “Ik zag dat mijn vader van een dubbeltje een kwartje maakte en dacht: wat hij kan, kan ik ook! Zo ben ik in de handel terechtgekomen.” Willems vader ging in 1985 met pensioen, waarna Willem met zijn broer Gert 6


“Ik zag dat mijn vader van een dubbeltje een kwartje maakte en dacht: wat hij kan, kan ik ook!”

zaak voortzette onder de naam ‘Gebroeders Dijk’. Het was

hangen dat er geen veiling meer over zou blijven en dat ik

een hectische periode. Het was geen uitzondering dat er van

weer tekenaar moest worden. Uiteindelijk gingen pas na

’s ochtends twee uur tot ’s avonds twaalf uur werd gewerkt.

vijf jaar sommige veilingen dicht. Hierdoor zijn er destijds

Tussendoor kon er nog even een paar uurtjes geslapen wor-

ook wat klanten overgestapt naar AGF groothandel Engels

den. Gerty verkoos echter na twee jaar de vastigheid en trad

te Enschede, die een goede naam had opgebouwd in deze

in 1987 uit het bedrijf om inkoper te worden bij Johan Altena

streek. Toen heb ik me als doel gesteld om hem te gaan be-

markthallen in Enschede.

concurreren en dat is wel aardig gelukt.”

Willem Sr vervolgde de zaak met drie vrachtwagens en drie

“In 1993 had ik contact met Hennie Aartsen van Aartsen-

chauffeurs in 1987. “Dat ging eigenlijk heel goed. Mijn klan-

fruit uit Breda. Hij wilde graag beginnen met een groot-

ten, vooral AGF-speciaalzaken, maar ook wat snijbedrijfjes

handel in Enschede en vroeg of we wat voor elkaar konden

en kleinere supermarkten bevonden zich allemaal in Twente.

betekenen. We spraken af samen onder een dak te starten,

Ik kocht destijds in op de veilingen in Bemmel en Kampen,

maar wel geheel zelfstandig handel te bedrijven, waarbij we

maar vervolgens gingen mijn klanten vragen om bloemkool

gebruik maakten van onze specialisatie van het Holland-

uit Noord-Holland en aardbeien uit de Betuwe. Zo gebeurde

product en de import van Aartsenfruit. Dat ging, toen we

het dat ik op maandag inkocht op de veilingen in Bemmel

in mei ’94 van start gingen, best goed, maar toen zaten we

en Geldermalsen, op dinsdag de fruitveiling in Kampen, op

volop in het Hollandse seizoen. Maar in september hadden

woensdag de groenteveilingen van Wervershoof en Kampen,

we alleen nog maar wat appelen, witte kooltjes en witlof

donderdag Bemmel en vrijdag weer Kampen. Toen heb ik wel

te verhandelen. We draaiden toen een verlies van 180.000

een goede naam gevestigd op AGF-gebied. Elke dag zaten de

gulden en besloten zelf te gaan importeren, omdat het zo

wagens stampvol! In die tijd kocht ik ook producten op de ene

niet verder ging. We hadden daar geen enkele ervaring

veiling en liet ik het vervolgens weer ergens anders veilen. En

mee, maar wat je niet kent, dat kun je leren! Ik heb in Breda

dat ging op over het algemeen heel goed. Natuurlijk had je

de concurrent van Aartsenfruit, Van Dommele, opgezocht

weleens een zeperd, maar dat woog niet op tegen de winst die

en mijn verhaal gedaan dat het slecht ging en dat ik een

ik maakte. Eigenlijk had ik in een paar jaar tijd best wel een

partner zocht. Zo zijn we begonnen met de import handel,

dikke portemonnee bij elkaar verzameld.”

zoals Hartenboer-sinaasappelen en Turbana-bananen en we zagen de omzet in één keer gigantisch stijgen. Dit leidde

“Elke dag met stampvolle wagens van de veiling vandaan”

er wel toe dat we op handelsgebied toch wrijving kregen met ‘partner’ Aartsenfruit, waardoor ik moest maken dat ik wegkwam.”

“Rond 1990 ontstond er wrijving tussen de veilingen en de toenmalige VTN (The Greenery) Zodoende gingen er steeds

We spreken nog altijd over het veelbewogen jaar 1994. Wil-

meer veilingen dicht. Ik vertelde tegen iedereen, die maar

lem is met de gemeente Enschede bezig om een nieuw pand

naar de veiling ging, dat de veilingen dicht zouden gaan,

te bouwen. De plannen zijn vergevorderd, maar als Wil-

maar niet iedereen geloofde me. Ik zag echter de bui al

lem van een ambtenaar hoort, dat de start van de bouw om

7


vergunningstechnische redenen nog wel een jaar kan duren, druipt Willem teleurgesteld af. Op de terugweg komt hij langs het pand van Johan Altena Groenten en Fruit aan Het Wolbert, dat even daarvoor failliet is gegaan. Willem ziet het bord ‘Te Koop’ staan, trekt de stoute schoenen aan en belt aan bij Altena, die hij persoonlijk kende. Helaas voor Willem meldt Altena hem dat het pand net verkocht is aan een Rus, die groenten en fruit wilde gaan exporteren naar Rusland en tegelijkertijd hout uit Rusland wilde gaan importeren. Willem wil vertrekken, maar Altena maant hem om nog een pilsje te blijven drinken. Na drie pilsjes zegt Altena, in het verleden eigenaar van zo’n 120 winkels: “Ik heb liever dat jij dat pand koopt en papieren kun je verscheuren.” Vervolgens gooit Altena de gemaakte afspraken in de open haard.

“Ik was zo dronken als een toeter, toen de koop van het pand door ging” “Ik zie het nog zo voor me”, blikt Willem, 18 jaar na dato terug. “Altena zegt: Het pand is voor jou en kost 2,5 miljoen gulden.” Ik zeg: “Ik ben een arme groenteboer en heb zoveel geld niet, waarop Altena antwoordde: “Doe het nou maar, want zo’n kans krijg je nooit meer. Het pand moet 2,5 miljoen gulden kosten, vrij op naam.” Willem, later: “Ik was

.. . Wist u dat

zo dronken als een toeter, toen de koop door ging.” Toen Altena echter op zaterdagochtend belde hoe het met de fi-

tweede ... Willem SR de Dijk” is generatie “Willem de derde en Willem JR dus generatie.

nanciering stond, werd Willem toch wat zenuwachtig: “Toen ik aan de Rabobank vertelde dat ik een pandje wilde kopen voor 2,5 miljoen, verklaarden ze me voor gek. Ook mijn accountant van de Gibo Groep vroeg zich af, hoe ik toch zo 8


stom kon wezen. Hij gaf me de tip om alle banken aan te schrijven en maar te hopen dat er eentje in zou springen. Dat is toen gebeurd. Ik kreeg van twee banken groen licht en toen ik met die papieren naar de Rabobank ging, kreeg ik alsnog een goede offerte, waardoor ik de Rabobank trouw ben gebleven. Het pand was weliswaar een beetje verwaarloosd, maar we hebben het een beetje opgeknapt. In eerste instantie verhuurden we nog een paar koelcellen en kantoorruimte, maar ik moest na een jaar weer iedereen eruit zetten, omdat we zo gigantisch groeiden.” Ook broer Gerty, die een paar jaar werkzaam was geweest bij Altena, keerde terug in dienst bij Willem en werd hoofd van de commerciële afdeling. “We hadden ons lang gespeci-

“Als je je wilt onderscheiden van de massa, moet je een merk opbouwen, waar je voor de volle 100% achterstaat.”

aliseerd op de plaatselijke speciaalzaken, maar die tak werd langzaam minder. Toen hebben we ons gericht op de supermarkten, in eerste instantie de vrije ondernemers in de omgeving van Enschede. Dat ging goed, we bouwden een naam op en groeiden vervolgens door het hele land. Zo had ik

Hoewel je van Willem toch niet kunt zeggen dat hij een gei-

veel contact met Jaap Kodde van Flevostar Dronten, die ons

tenwollensokkenfiguur is, was hij toch één van de eerste

voorzag van Bildtstar aardappelen. Deze zijn in Twente best

groothandelaren in Nederland, die zich roerde in de biologi-

populair. Ik ben een Tukker en een aardappel heet hier een

sche markt. “We hadden alles voor elkaar; eigen zakken, een

tuffel en zo kwamen we rond 2000 bij het merk Tukker Tuf-

vrachtwagen met Ekopunt.nl, maar toch waren we er niet het

fels. Ze liggen inmiddels door het hele land, van Leeuwarden

type ondernemer voor en de markt was er ook nog niet klaar

tot Maastricht! En de klanten weten inmiddels dat we na een

voor”, blikt Willem terug. “We verkochten de producten eerst

wedstrijd van FC Twente acties voeren met de Tukker Tuf-

onder de prijs en toen konden we het niet aanslepen, maar

fels. Als Twente bijvoorbeeld met 4-0 wint, is de vierde contai-

toen we de prijs opvoerden naar een normaal niveau zag je al

ner gratis. Als je je wilt onderscheiden van de massa, moet je

dat het terugliep. Toen we vervolgens de prijs gingen vragen

een merk opbouwen, waar je voor de volle 100% achterstaat.”

die we nodig hadden, was het echt einde verhaal. Mogelijk dat 9


het nu wat anders ligt, maar wij pakken het niet meer op. We staan er toch niet voldoende achter.” Waar Willem Dijk wel achter stond was het opzetten van eigen importlijnen. Toen hij in samenwerking met Van Dommele startte met het importeren van Hartenboer-sinaasappelen uit Spanje, leefde al snel de wens om dat zelfstandig te gaan doen. Willem voegde de daad bij het woord en volgde drie jaar lang een Spaanse cursus. Om tussen de mensen te komen, kocht hij een vrachtwagen, die hij beletterde in het Spaans en volplakte met het hele assortiment groenten en fruit dat werd gevoerd. “Zo ging ik op de groothandelsmarkt in Benidorm staan met mijn auto. De eerste drie verklaarden me voor gek, maar de vierde had interesse en bij hem kon ik nagenoeg mijn hele wagen lossen. Hij had echter aan mij ook een verzoek en zo zat ik snel bij hem in de personenauto op weg naar Elche, bij Alicante. We kwamen daar bij een grote, lege loods waar alleen een inpakmachine stond. Zo ontstond het plan om voor die man sinaasappelen, mandarijnen, olijven en artisjokken te gaan verkopen in Nederland. Helaas viel het niet mee om de mensen daar te instrueren. Als je daar was, ging het geweldig, maar zonder controle gooide men er met de pet naar. De kwaliteit van de producten was prima, maar het inpakken verliep waardeloos, waardoor je uiteindelijk geen prijs kon maken. We hebben het drie jaar volgehouden, maar helaas ging toen de aflader failliet. Ook met het merk Elifante van Castillion verliep het niet helemaal naar wens.” Toen echter aflader Aranda begin 2006 aan mij vroeg of ik het merk Filosofo wilde gaan vertegenwoordigen in Nederland, kwam een wens in vervulling”, vervolgt Willem. “Over die vraag heb ik nooit lang na hoeven te denken en we hebben hier een goede naam mee opgebouwd. Alleen het best geselecteerde fruit wordt onder het merk Filosofo verpakt. Het hele Spaanse assortiment citrus wordt gepakt in Filosofo. Van Navelina tot Valencia-Late en van Ortanique tot Clementina. Ook Filosofo-citroenen zijn volop leverbaar. Door de aanvulling van Spaanse en Franse leveranciers begonnen met name het citrus en de bananen terrein te winnen in ons assortiment.” “Al met al zijn we groot geworden door het hele pakket te leveren. Toen we in Spanje naam maakten, zijn we gestart met het inpakken van de kwalitatieve topproducten onder het eigen merk Werkelijk Delicaat (WD) Maar deze produc-

W i s t u d a t .. .

ten hebben meer eigenschappen dan alleen kwaliteit. Overal

... Willem SR aan de ginjaren Strootsweg in de be iep onder het kantoor sl

gepast op het product. De verpakking heeft uitstraling, het

is rekening mee gehouden. De verpakking is robuust en aanproduct is lekker, de totale kwaliteit is dus optimaal en excellent. Als het product niet WD-waardig is, gaat de sticker er dan ook direct af!”, zegt Willem. 10


“Toen mij gevraagd werd of ik het merk Filosofo wilde vertegenwoordigen in Nederland, kwam een wens in vervulling!”

op contract- als op vrije basis. Zo hebben we dagelijks een vrachtwagen rondrijden in de Koekoekspolder, waar we in samenwerking met The Greenery bij een vaste groep telers producten afnemen. In Spanje hangt men aan een lading

“Een ander merk waarmee we furore hebben gemaakt is

doorgaans een ‘Albaran’, oftewel een ‘ongeveerprijs’. Dat ge-

Amador voor de watermeloenen en Piel de Sapo-meloenen.

beurt op basis van vertrouwen. Ach ja, mensen bedonderen

Bij Amador blijft het niet alleen bij een goede meloen, maar

doe je tenslotte echt maar een keer!”

ze zitten ook verpakt in een stevige, mooi ontworpen doos. En ‘last but not least’ hebben we in 2011 ook besloten om

Veel Duitse klanten weten inmiddels de weg naar de En-

citrus te verpakken onder het merk ‘Zuid Fruit’. We hebben

schedese groothandel te vinden, niet in het minste vanwege

een tiental telers bij elkaar gebracht, die speciaal geselecteerd

de cash- en carryverkoop. “’s Ochtends om 6 uur staan de

fruit telen op smaak en een goede brix. Deze groep telers,

Duitse klanten vaak in de rij. Ze pakken een pallet of een

produceren alleen op de zuidelijke hellingen van het gebied

karretje en hebben zo rond half 8 hun lading verzameld.

rond Cordoba. Ook zijn we dit jaar gestart met het aanbie-

Vervolgens drinken ze allemaal hier koffie, genieten ze van

den van Galia-meloenen uit de regio Murcia onder het Zuid

hun brood en bratwursten en gaan ze rond een uurtje of acht

Fruit-merk. Met Filosofo richten we ons puur op het hogere

weer weg. Met name op dinsdag- en donderdagochtend is

prijssegment. Met Zuid Fruit kunnen we wat meer concur-

het hier erg gezellig”, vertelt Willem, die vertelt de export

reren.”

als een van de grootste uitdagingen voor de toekomst te zien. “We doen ons uiterste best om de detaillisten te helpen,

”De inkoop van producten verzorgt Willem Dijk nu op meer-

maar je ziet het aantal met de jaren afnemen. Anderzijds be-

dere fronten. “We zijn, ondersteund door commissionairs,

staat bij de supermarkten het gevaar dat ze hun eigen gang

actief op de veilingen in Venlo, Geldermalsen en Zaltbom-

gaan. We proberen ook de snijderijen en horecaleveranciers

mel, maar ook heel veel in België. Verder werken we zowel

goed te beleveren. Bewust proberen we niet zelf de horeca te 11


Wist u da t...

Onze vracht wagens vold oen aan de euro 4 of 5 milieu norm.

12


.. . Wist u dat

troom voorziening ... wij een noods n aggregaat en hebben met eige n van stroom onszelf vier dage kunnen voorzien

bedienen, want dan word je concurrent van je eigen klan-

ieder zijn zegje en gaan we daarna weer aan het werk. Ik heb

ten. We zijn nu gestart met exporteren en dat verloopt tot op

een hekel aan de rompslomp die komt kijken bij het werk

heden heel behoorlijk. Zo exporteren we al naar Duitsland

met het personeel. Gelukkig doet Willem Junior dat fantas-

en Ierland en liggen er aanvragen vanuit het Verenigd Ko-

tisch. Hij is verantwoordelijk voor het personeel en de auto-

ninkrijk en Scandinavië. Ik moet toegeven dat ik de Duitse

matisering en doet dat prima. Hij delegeert nu mensen, waar

markt altijd heb onderschat. Het zijn hier in Enschede letter-

hij als klein ventje tussen liep en daar heb ik grote bewon-

lijk onze buren en we ervaren ook dat Duitsers nog altijd iets

dering voor! Dat komt mooi uit, want laat mij maar handel

meer te besteden hebben dan Nederlanders.”

bedrijven. Dat vind ik het mooiste wat er is. Overigens heeft Willem Jr, na een stage in Spanje, daar inmiddels ook een ei-

“We zijn nu gestart met exporteren en dat verloopt tot op heden heel behoorlijk”

gen klantenkring opgebouwd. Dus ook daar maakt hij goede

Gevraagd naar de belangrijkste pijlers op het succes van het

Een toekomst zonder de zaak zit er, wat senior betreft, niet

bedrijf, antwoordt Willem: “Service en kwaliteit staan bij ons

in. “Ik word 188 en blijf mijn leven lang in de zaak”, lacht

zo hoog mogelijk in het vaandel. We hanteren hier het zoge-

Willem. “Ik heb al tegen Junior gezegd dat hij mij, zolang

heten W5-systeem en dat betekent dat alle handel, van een

ik gezond ben en een gezond verstand het, de zaak niet uit

bak olijven tot een kist aardappelen, binnen vijf dagen weg

krijg. En ik geniet nog elke dag van het werk. We hebben een

moet zijn. En aardbeien mogen hier niet eens langer dan een

huisje in Spanje en daar vertoeven Ria en ik een paar maan-

dag staan. Ik wil in geen geval concessies doen aan de kwa-

den per jaar. Daar ben ik ook aan het werk, maar tussendoor

liteit en word gek als ik ergens een bruin blaadje zie. De uit-

doe ik ook een heleboel leuke dingen. Want met mijn vrouw

straling van het bedrijf moet gewoon netjes, strak en vrien-

heb ik het reuze getroffen. Als zij niet achter je staat, kun je

delijk zijn. We moeten een prijs durven vragen. Als klanten

de tent wel sluiten. En voor mij geldt het: als je werk je hobby

weten dat ze daar kwaliteit voor terugkrijgen, heb je echt wel

is, heb je altijd vakantie!”

stappen in.”

tevreden klanten! We hebben in het oosten van het land hiermee een behoorlijke positie opgebouwd.” Het leukste van zijn werk, vindt Willem nog altijd de handel. “Het contact met andere mensen en de vrijheid die je hebt, daar kan ik echt van genieten. Ook geeft het wel voldoening dat mijn mensen, in alle redelijkheid, doen wat ik graag wil. Elke morgen om 11 uur hebben we de dagbriefing, doet een 13


Willem Jr.

Willem Dijk Junior groeide van kinds af aan op tussen de groenten en het fruit. Als jong broekie ging hij, als het even kon, maar al te graag mee naar de veiling waar zijn vader in die tijd als commissionair werkzaam was. Al is het al weer een hele tijd geleden, het moment dat zijn vader aan de keukentafel vertelde dat hij iets anders wilde gaan doen in

“Het begon met het opruimen van wat bakken en het wassen van de vrachtwagens”

plaats van het werk op commissie, herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. “Ik zat in die tijd nog op de basisschool toen mijn vader vertelde dat hij een eigen groothandel wilde beginnen”, vertelt Willem Junior. “Ik vond het allemaal wel heel erg interessant en ik snuffelde graag rond op het toenmalige bedrijf aan de Strootsweg bij Aartsenfruit. Eerst was het nog een beetje spelen tussen het fruit, maar met de tijd ging ik steeds meer klusjes doen. Het begon met het opruimen van wat bakken, schoonmaakwerkzaamheden en het wassen van de vrachtwagens. Toen we verhuisden naar onze huidige locatie aan Het Wolbert, werd het voor mij ook allemaal wat serieuzer en ben ik begonnen met de werkzaamheden in de loods. Dit deed ik vooral in de naschoolse uren. Ik ben dus echt van onder af aan begonnen en weet dus exact hoe alles in zijn werk gaat.” 14


W

illem Junior koos tijdens zijn studie bewust voor een

mentaliteit vereist en is het noodzakelijk om met de elkaar

opleiding, die goed van pas kon komen binnen het

op een lijn te zitten. “Ik heb stage gelopen in Spanje bij een

bedrijf van zijn vader. Tijdens het afronden van zijn middel-

citrushandelaar. Daar ben ik echt in de loods gaan staan om

baar onderwijs behaalde hij tussendoor alle rijbewijzen,

kistjes met sinaasappels te gaan stapelen. Op die manier heb

zodat hij tijdens het volgen van een vervolgopleiding HBO

ik de mentaliteit van de Spanjaarden leren kennen. Daar

Bedrijfskunde ook nog even in de vrije uren de “rondjes om

heb ik nu iedere dag profijt van, omdat ik weet wat ik van

de kerk” kon rijden met de vrachtwagen. “Ik heb er altijd zelf

iemand kan verwachten. Inmiddels hebben we sterke relaties

voor gekozen om werkzaam te worden binnen het bedrijf

ontwikkeld in Spanje en is het onze “groentetuin voor in de

van mijn vader. Hij heeft me die keuze nooit opgelegd. Dat is

winter”. De producten die we daar vandaan halen, zijn van

ook wel een van de sterke kanten van de band tussen mij en

een perfecte kwaliteit. De mogelijkheden worden groter en

m’n vader: hij heeft mij altijd alle vrijheid gegeven om mezelf

de verschillen met Hollandse producten vervagen.”

te ontplooien.” Willem Dijk heeft de afgelopen jaren een enorme groei In 1999 is Willem Dijk Junior in dienst gekomen bij zijn

doorgemaakt op het gebied van export. Toch vertelt Willem

vader en sinds 2005 is hij mede-aandeelhouder. Inmiddels

junior dat het bedrijf zich ook blijft inzetten op de import om

is hij onder andere verantwoordelijk voor de organisatie

een breed en perfect assortiment aan te kunnen bieden van

binnen de loods, waar hij zelf als kleine jongen is begonnen.

een constante kwaliteit. “Perfecte importlijnen zijn een must

“De algehele planning, werving en selectie behoort tot

voor ons bedrijf. We zijn dan ook voortdurend bezig deze te

mijn takenpakket. Doordat ik zelf ook altijd in die loods

optimaliseren om onze klanten jaarrond over die superieure

heb gestaan, weet ik precies waar we het over hebben.

kwaliteit te kunnen laten beschikken, die ze van ons gewend

Hierdoor is een optimale organisatie gegarandeerd”, zegt

zijn. Dat gaat niet vanzelf en vraagt de nodige inspanning,

Willem Jr. “Mijn vader houdt zich voornamelijk bezig met

die we gelukkig kunnen ondersteunen met de ervaring die

de commerciële tak van het bedrijf, ik doe de operationele

we op dit vlak hebben.”

zaken. Als het bedrijf organisatorisch lekker loopt van A tot Z krijg ik kippenvel, dat is de kick! De taken zijn gescheiden. We doen beide datgene waar we het beste in zijn. Toch is het nog steeds een echt familiebedrijf. Dat zie ik ook als een groot voordeel. Klanten van ons waarderen die gemoedelijke sfeer, die er bij ons hangt. Dat merken ze altijd meteen op als ze bij ons langs komen.”

W is t u d a t .. . ... wij op jaarbasis meer dan 650.000 kWh aa n stroom verbruiken

Buiten de operationele afdeling van het bedrijf is Willem Junior ook verantwoordelijk voor de Italiaanse importproducten en de Amador-meloenen. Om in deze takken van het bedrijf de beste resultaten, tevreden klanten en goede relaties met leveranciers te kunnen bewerkstelligen, is een sterke 15


Wij feliciteren Willem Dijk! Wij feliciteren Willem Dijk (60) en medewerkers met het dubbele feest en gaan uit van een succesvolle toekomst voor iedereen!

JONGEBLOED » Tuinvormgeving «

Toccatastraat 25 | 7534 XP Glanerbrug Tel. 053-4618705 | Fax. 053-4618706 JONGEBLOED » Tuinvormgeving « info@jongebloedtuinvormgeving.nl

www.jongebloedtuinvormgeving.nl

Staalwijk 120 8251 JX Dronten

T +31(321) 316664 F +31(321) 319695

Toccatastraat 25 E info@asndronten.nl 7534 XP Glanerbrug I www.asndronten.nl Tel. 053-4618705 Fax. 053-4618706

JONGEBLOED » Tuinvormgeving «

Vers zoals vers bedoeld is Smit’s Uien feliciteert Willem Dijk AGF van harte met het 25-jarig jubileum. We voorzien jullie de komende 25 jaar weer graag van uien in blokjes en ringen.

Vers zoals vers bedoeld

- Puur product zonder toevoegingen - Uniek snij- en centrifugeproces - De beste kwaliteit het hele jaar - Langste houdbaarheid Europa - Speciaal geteelde uien - Eigen koeltransport

Smit´s Uien - Elbe 33-37, 2491 BT DEN HAAG tel. 070 317 82 82 - fax 070 327 76 42 info@smitsuien.nl - www.smitsuien.nl

16


Wist u da t...

... Ria Dijk v roeger de uitgaande o rders controleerde

Ria Dijk V

anaf het prille begin staat Ria Dijk aan de zijde van haar

voor Willem gezelliger op die lange routes. We zijn ook een

man Willem. Ria heeft het drukke bestaan in de AGF

aantal keer aangehouden voor een controle of andere gek-

nooit als een last ervaren. “Ik kom zelf uit een tuindersfami-

kigheid. Dan moesten ze die hele wagen doorzoeken. Willem

lie. Bij ons thuis ging het werk ook altijd door,” vertelt Ria.

zei dan dat dat weer aan mij lag, want als hij alleen ging,

“Daarom heb ik het nooit een probleem gevonden. Ik was

maakte hij dat soort dingen nooit mee!”

het gewend.” Vandaag de dag reizen Willem en Ria Dijk nog graag af naar

“Ik kom zelf uit een tuindersfamilie. Bij ons thuis ging het werk ook altijd door”

het zonnige Spanje: “We verblijven ongeveer vier maanden van het jaar in Spanje. Willem krijgt daar toch wat meer rust. Hij blijft wel met de handel bezig, hoor. Hij zit steevast om 6 uur ‘s-morgens achter z’n computer en bezoekt dagelijks leveranciers.

Regelmatig komt er een klant in

Spanje. Interessant om te laten zien hoe de producten daar worden geoogst, zoals de sinaasappels, diverse soorten

“Willem was altijd vroeg van huis en kwam pas laat weer

groenten, aardbeien enz. Alles gaat dan in gemoedelijke

thuis. Ik weet nog goed dat ik geregeld om elf uur ‘s avonds

sfeer. Dat is toch ook wel de basis van onze onderneming:

z’n ‘prakkie’ kon opwarmen.” In de tijd dat Willem voor

het contact met de klant en de vertrouwensband die daar-

zichzelf begon, verzorgde Ria de boekhouding van haar

bij ontstaat. Wij hopen dat we hier nog lang van mogen

man. “Dat waren mijn eerste werkzaamheden binnen de

genieten!”

handel. In ‘94 ben ik de administratie gaan doen op het kantoor van de groothandel. Ik raakte echt betrokken bij de zaak. Ik heb de groei van dichtbij meegemaakt. Het is mooi om terug te kijken op alles wat we hebben opgebouwd met de jaren. Daar ben ik best trots op!” Ria ging in het begin ook wel eens mee met Willem op de vrachtwagen naar Spanje. “Dat deed ik best graag en het was 17


WILLEM DIJK VAN HARTE GEFELICITEERD

25 én 60 jaar! Een dijk van een jubileum. Van harte gefeliciteerd!

BEMIDDELING IN GROENTE & TRANSPORT Bert Simons ▪ Barendrecht ▪ T. 06-51910388

Hartelijk rd e e t i c i l e f e G Willem Dijk!

Namens Chiquita Nederland Advertentie Willem 185x135mm.indd 1

18

25-05-12 10:30


“Het was hard werken. Ik ben in een jaar tijd achttien kilo afgevallen”

Gerty Dijk D

e broers Gerty en Willem Dijk richtten samen een

AGF-keten van Nederlands met 130 AGF winkels. Hier ben

eigen bedrijf op, nadat hun vader eind ‘75 besloot om

ik op ingegaan en ik heb hier 7 jaar met veel plezier gewerkt.

te stoppen met zijn werkzaamheden als commissionair.

Met de jaren veranderde er veel in het Nederlandse

Gerty Dijk bewaart nog altijd goede herinneringen aan deze

veilinglandschap en langzamerhand besloot mijn broer om

periode en blikt met genoegen terug op die periode: “Af en

voor zichzelf te beginnen. Op die manier speelde hij mooi

toe zou ik graag nog wel eens keer terug willen gaan naar

in op het verdwijnen van de veilingen en in ‘94 ben ik in

die dagen. Wat waren dat een tijden! Als de Gebroeders Dijk

dienst gekomen bij mijn broer als hoofd van de commerciële

timmerden we hard aan de weg!”

afdeling. Vanaf dat moment is het hard gegaan”, vertelt Gerty. “Er is veel veranderd vergeleken met de goede oude

“Kwaliteit stond toentertijd ook al hoog in het vaandel.

tijd op de veiling. Van een kiwi had in die tijd nog nooit

We deden er dan ook alles aan om op tijd en op het juiste

iemand gehoord en een paprika werd per stuk verkocht,

moment de perfecte handel te bewerkstelligen. We hebben

als een exclusief product. Tegenwoordig gaat het op hoge

veel lol meegemaakt in de tijd op de veilingen, waar altijd

snelheid en is alles leverbaar, het hele jaar door in een

een gemoedelijk sfeer heerste. Mijn broer en ik halen dan

constant superieure kwaliteit!”

ook nog vaak oude verhalen op. Ik weet nog goed dat ik wel eens van die wijnpruimen at in de

“In de beginperiode van de groothandel

vroege ochtend. Die hadden dan een hele

in mei 1994 begonnen we ’s morgens

nacht in de koeling gelegen. Tegen de tijd

om half vier en waren we ’s avonds

dat de afslager iedereen bij elkaar ging

pas tegen elven thuis. Ik ben toen in

roepen, omdat hij wilde gaan beginnen,

een jaar tijd achttien kilo afgevallen.”

kreeg ik plotsklaps buikkramp. Ik moest

Gerty vindt het nog iedere dag een

toen dringend naar het toilet. Ik hoor het die afslager nog tegen me zeggen: “Doe maar rustig aan joh, we wachten wel even! Dat zou je nu toch niet meer meemaken.” In 1987 werd ik benaderd door Johnny Altena in Enschede om daar aan het werk

Wist u da t...

... Gerty zij n muis in he t verleden met twee handen bewoog

feest om onderdeel te mogen zijn van het familiebedrijf. “Het gaat supergoed met Willem als kapitein op het grote schip. Dat werkt als een tierelier. Het is een voorrecht om iedere dag weer met elkaar in de weer te mogen zijn. Ik zou

te gaan als inkoper van de Hollandse

het, net als de handel, voor geen goud

handel. Altena was destijds de grootste

willen missen!” 19


SKO feliciteert Willem Dijk

Eektestraat 14, Oldenzaal | tel. 0541 - 58 57 56 | www.sko.nl Projectinrichting

Zorg & Onderwijs

Copying-Printing & IT Kantoorartikelen

De feliciteert Willem Dijk met dit jubileum en wenst het gehele team nog veel gezonde en winstgevende jaren!

Food Handelscentrum ZHZ 40A, Barendrecht, The Netherlands • Tel. +31 (0)180 64 62 00 • www.olympicfoodgroup.com

20


“De mannen dragen zorg voor de handel en wij zorgen ervoor dat alles netjes afgewikkeld wordt”

E

ls Zuidersma is de schoonzus van Willem Dijk en tweelingzus van Ria. Samen met Ria is zij verantwoordelijk

voor de administratieve afwikkeling van alle inkoop en verkoop. “De mannen dragen zorg voor de handel en wij zorgen ervoor dat alles netjes afgewikkeld wordt,” zegt Els. “Ik vind het erg fijn om tussen alle mannen te werken samen met mijn zus. Samen met haar zorg ik ervoor dat alle facturen kloppen, niet geheel onbelangrijk in een goedgeorganiseerde onderneming!”

Els Zuidersma W i s t u d a t .. .

... de Tukker T uffel een ˝Twentse aard appel ˝ betekent en ee n gewaardeerde aardap pel is door heel Nederland

21


Logistiek Willem Dijk verzorgt zijn transport met 11 trucks en 16 opleggers. Elke ochtend vertrekken deze vroeg om de aardappelen, groenten en fruit vers bij de afnemers te brengen. Daarna halen de chauffeurs de ingekochte producten op. Ook ’s middag rijdt een deel van de trucks en momenteel zijn er zo’n 14 routes. “De wagens rijden per jaar zo’n 130.000 kilometer en gaan na 7 jaar sowieso weg”, vertelt Willem senior. “Wel heb ik de eerste Scania, waar ik in 1994 mee ben begonnen, altijd bewaard.” Willem geeft aan dat de marktkoopmannen met eigen transport het land doorgingen. “Tegenwoordig is dat niet meer zo. Nu hebben veel klanten het vertrouwen gekregen en geeft men gewoon de bestelling op.” Volgens de AGF-specialist staan de vrachtwagens vrijwel nooit in de file. “Dit dankzij onze fantastische planner Fred.” Willem rijdt zelf alleen nog maar als hobby. “Wel is de aanschaf van het materiaal mijn ‘pakkie an’ en daarnaast vind ik dit ook erg leuk om te doen. Ik zweerde altijd bij MAN, maar heb nu voor het eerst twee Mercedessen besteld.” 22


“Ik krijg echt een kick als alles goed door blijft lopen”

Fred Veenstra I

n 1997 kwam planner Fred Veenstra bij Willem Dijk in

recht. Ook gaat er altijd één vrachtwagen naar Venlo. Rond

dienst en hij werkt er ondertussen dus al vijftien jaar.

half 10 moet de inkoop rond zijn, dan komt zo’n beetje de

“Toen was het bedrijf nog een stuk kleiner en ik begon bij de

laatste auto leeg.” Hij geeft aan dat het belangrijk is om stress-

verkoop. Later kwam er steeds meer planning bij en steeds

bestendig te zijn. “Het is echt een strijd tussen de tijd en het

minder verkoop. Momenteel heb ik nog maar één klant.” Het

aantal laadadressen. Daarbij heb ik soms ook wat onenigheid

werken in de AGF vindt de planner geweldig om te doen.

bij afdeling inkoop. Zij willen vaak meer laadadressen dan dat

“Als je ’s morgens de verse producten ziet en al die kleuren

ik in mijn hoofd heb. Maar we komen er altijd uit.” Een ander

en schakeringen. Vooral verse producten geven gewoon een

heikel punt is het laadmoment. “Als ik ergens iemand naar toe

kick. Dat moet je voelen en je moet erin zitten.” Fred geeft

stuur, vind ik dat er meteen geladen moet worden. Vroeger

aan dat al vanaf hij begon bij Willem Dijk, het bedrijf een

ging dat wel eens mis en kwamen ze bijvoorbeeld om 11 uur

enorme groei heeft doorgemaakt. Eerst beleverden we alleen

in Venlo om aardbeien en kon er pas om half 1 worden ingela-

Nederland, maar later zochten we buiten de grenzen om en

den. Dit brengt veel te veel kosten met zich mee.

kwam er im- en export bij. De Nederlandse markt was verzadigd, en we moesten verder ontwikkelen. Willem zette de

Fred regelt dus eigenlijk alles met betrekking tot het vervoer

stap over de grens. Tot nu toe loopt dat heel goed.”

en de chauffeurs. “Het leukste is het variërende van deze baan en het contact met veel verschillende mensen. Ook alle zaken

De werkdag van Fred ziet er volgens hem elke keer anders uit.

op de juiste tijd voor elkaar krijgen is spannend. “Het mooi-

“Meestal begin ik rond een uur of 7 en loop

ste is als alles lekker loopt en de wagens op

ik als eerste de vorige dag na. Ook doe ik

tijd terug zijn, daar krijg ik een kick van.

dan nog een klein stukje inkoop. En dan

Als ik zie dat het door mijn hulp goed door

begint het hele verhaal: rond een uur of 8,

blijft lopen, ja dat is prachtig.”

als de chauffeurs klaar zijn met uitventen bellen ze mij met de vraag waar ze naartoe moeten. Ik ga dan plannen en dat betekent letterlijk vooruit kijken. Ik stuur de chauffeurs eropuit. Het is elke dag anders omdat je niet van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Dat maakt het leuk. Er zijn uiteraard ook wel vaste routes. Elke woensdag staat België op het programma en er zijn altijd minimaal twee auto’s in Barend-

Tot nu toe heeft Fred altijd met plezier bij

Wist u d at...

... wij onze vrachtwag ens op de meter n auwkeurig kunnen volgen door middel van een track en t racé syste em 23

Willem Dijk gewerkt. “Het is wel hard werken, vooral in het begin maakte ik lange dagen. Maar je moet van het vak houden, het is gewoon mooi. Het moeilijke in mijn werk is om goede chauffeurs te vinden via uitzendbureaus. Je moet van het werk houden en weten hoe je het moet doen anders loopt het uit op een doffe ellende.”


Willem van harte gefeliciteerd!

Enschede - Deventer - Assen - Ridderkerk Tel. 053-4304848 www.flexchauffeurs.nl

In het aardappelvak geen gesnuffel! Koop gewoon een Tukker Tuffel!

Bedankt voor de al jarenlange samenwerking en veel succes voor de toekomst. Aardappelgroothandel Flevostar Dronten. Groot in kleinverpakkingen. Oudebosweg 14 8251 RD Dronten

24

T 0321 33 62 72 F 0321 33 63 57

E info@flevostar.nl I www.flevostar.nl


Fred verwacht dat er in de toekomst nog wel dingen gaan

gaat het om zo snel en zo vers mogelijke handel leveren. Dus

veranderen. “Ik denk dat de levering bij supermarkten

besteden we buitenlands transport uit.”

steeds moeilijker wordt. Ook het aantal zelfstandige groenteboeren daalt met het jaar. Daarom is het van groot belang

“Beide Willems’ zijn hardwerkende mensen met veel passie

dat wij ons op het buitenland blijven richten. Alleen met Ne-

voor hun zaak. Ik wens ze het allerbeste en ik denk ook wel

derland redden we het niet in deze moeilijke tijden.” Als het

dat ze het gaan redden met z’n tweeën. Ik heb ook respect

gaat om import of export wordt transport uitbesteed. “Dit is

voor Junior, dat is een goede kerel en daar zit absoluut een

puur kostenbesparend. Het zal voorlopig wel zo blijven, zelf

goede toekomst in.” Veenstra verwacht nog wel een tijdje

vervoeren zal denk ik altijd te duur zijn. We hebben in het

voor Willem Dijk te werken. “Ik heb het altijd prettig gevon-

begin wel Spanje beleverd, maar dat was meer om naams-

den om bij een kleiner bedrijf te werken waar de mensen el-

bekendheid te krijgen en kennis te maken. Maar uiteindelijk

kaar kennen en je iedereen kan aanspreken.”

Raymond de Jong R

aymond is al sinds zijn jonge jaren actief in de wereld

uit hobby.” Zijn wens is om ooit eens terecht te komen in de

van AGF. “Mijn vorige baas kwam altijd zijn handel ha-

afdeling planning of verkoop. “Maar daar is nog geen plekje

len bij Willem Dijk, dus toen kende ik hem al. Ik heb ook een

vrij. En daarnaast moet er wel genoeg te doen zijn, want ik

tijdje een eigen winkel gehad, en daar ben ik mee gestopt.

moet wel wat om handen hebben.”

Via via hoorde ik dat ze hier een chauffeur zochten en ik kon

“Af en toe ben ik het oog van de inkoper”

meteen beginnen. Hij werkt er nu ruim 11 jaar. ” De werkdag van de chauffeur begint rond half 2 ’s nachts en tussen 12:00 en 14:00 uur ‘s middags is hij weer terug op de zaak. “Dit doe

De Jong is zeer te spreken over de kwaliteit van de vrachtwa-

ik vier dagen in de week en het is erg leuk werk. Gelukkig sta

gens. “Deze gaan er elke zeven jaar uit of na 1 miljoen kilo-

ik bijna nooit in de file. De sfeer bij Willem Dijk is heel goed

meter. We werken dus altijd met nieuw materiaal. Daarnaast

en iedereen is open.”

hebben we een onderhoudscontract: als er iets kapot is gaan we meteen naar garage.” Hij geeft aan dat, sinds hij in dienst

“Het leukste is de vrijheid en het contact met collega’s en

is, het bedrijf hard is gegroeid. “Misschien komen er in de

klanten. Af en toe ben ik zelfs het oog van de inkoper hier”,

toekomst nog wel twee groepen. Vrachtwagens, die uitven-

vertelt hij lachend. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om

ten en auto’s die, alleen naar de veiling gaan.”

vrachtwagenchauffeur te worden. Ik haalde mijn papieren 25


In- en Verkoop

.. . Wist u dat carry ... onze cash & ijdag van maandag t/m vr uur geopend 7.00 tot 17.00 ag van 7.30 is en op zaterd tot 11.00 uur

26


“Het is fantastisch om te zien dat wij altijd voorop hebben gelopen en snel hebben ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen.”

Geert Kruize G

eert Kruize is inmiddels alweer tien jaar werkzaam

koop is en gaan eens kijken wat we er van gaan maken.

op de commerciële afdeling van de groothandel, die

Omdat we zo vooruitlopen in de handel begint bij ons dan

bekend staat om zijn dagelijkse versheid. De relatie tussen

rond een uur of tien de verkoop dan op gang te komen. Er

Geert en Willem gaat ver terug in de tijd. Geert: “Willem

gaat dan ook weinig tijd verloren, iets wat de versheid alleen

en ik kennen elkaar al vanaf dat ik een jaar of vijftien oud

maar ten goede komt!”

was. Ik werkte toen op de markt en leerde Willem kennen als commissionair. Later ben ik voor mezelf begonnen. Ik heb

De gedrevenheid binnen het team heeft er toe geleid dat het

enkele zaken en verschillende winkels gehad. Willem was

bedrijf inmiddels is uitgegroeid tot één van de belangrijke

in die tijd mijn commissionair en niet veel later was hij mijn

spelers als het gaat om een uitgebreid assortiment. “Het

totaalleverancier.”

is fantastisch om te zien dat wij altijd voorop hebben gelopen en snel hebben ingespeeld op actuele trends en

Geert had inmiddels alweer twintig jaar een eigen zaak toen

ontwikkelingen. Vanuit vele takken van de sector wordt hier

Willem hem vroeg of hij niet bij hem in dienst wilde komen.

dan ook graag gebruik van gemaakt. Wij zijn niet alleen een

“Ik heb daar geen moment aan getwijfeld. Ik wist wat ik aan

ideale partner voor de marktkooplui, maar ook binnen de

Willem had en hij wist dat andersom van mij”, zegt Geert.

horeca, speciaalzaken en de supermarkten staan wij sterk!

“Hij heeft mij altijd heel erg vrij gelaten in het werk. Dat is

Ik hoop dat deze gedrevenheid nog lang aan mag houden!”

ook de kracht achter onze groei. Iedereen binnen het bedrijf weet wat er moet gebeuren en gaat gedreven aan de slag. Samen zetten we onze schouders eronder om er elke dag weer wat van te maken.” “‘s Ochtends begin we met z’n allen weer fris aan een nieuwe dag. Ik kijk dan met het team even rond wat er allemaal te 27


“Het pionierswerk op de exportmarkten vind ik geweldig”

Han Daniels H

an is bij Willem Dijk actief als in- en verkoper. “Ik

accepteren het dat we wat duurder zijn, omdat de handel die

spreek veel met Filosofo voor de Spaanse import, doe

geleverd wordt, ook beter is. De augurken die nu naar Duits-

een gedeelte van de verkoop op de binnenlandse markt en

land gaan, zijn vanmorgen ingekocht. Wij gaan geen tomaten

verzorg samen met Maikel en Ivo de verkoop op de Duitse,

op vrijdag kopen en maandag leveren, omdat de handel dan

Engelse en Ierse markt”, somt Han op. “De export is voor zes

wat goedkoper is. En dat is onze kracht”, betoogt de verkoper.

jaar geleden gestart en dat is een resultaat van veel met klant-

“De Duitse klant is totaal anders dan een Hollandse klant.

en praten, veel te luisteren en een goede service bieden. Met

Zo waardeert een Duitser veel meer dan een Nederlander

de export voorzien we dan ook een leuke groeiverwachting.”

als je iets extra's voor hem doet, maar ze zijn dan ook heel stipt en daar moet je op inspelen”, vervolgt Han. “Ook de

“Zelf vind ik het erg leuk om samen met collega's te pionieren

producten die ze afnemen zijn heel anders. Zo nemen de

op de exportmarkten. Zo is onze ligging natuurlijk ideaal voor

Duitsers veel meer zachte, witte kool af en worden er veel

de Duitse markt. Onlangs hebben we samen met Maikel in

meer tomaten geconsumeerd. Ook oranje, gele en zwarte

twee dagen tijd, zes Duitse klanten bezocht. Je bent dan wel

tomaten gaan daar een stuk makkelijker weg. Door die pro-

500 kilometer verder, maar het is wel een grote uitdaging. Met

ducten aan te bieden, speel je specifiek in op hun vraag.”

dat pionierswerk hebben we natuurlijk voldoende ervaring op de Nederlandse markt”, vertelt Han. “Maar het is belangri-

De sfeer op kantoor, is volgens Han prima. “Natuurlijk

jk dat we met de export stapje

is er weleens wat, met name als het druk is, maar dat is al-

voor stapje groeien. We voeren

leen maar gezond. Willem senior is een actief persoon, maar

al gesprekken met potentiële

zoekt ook weleens de confrontatie met het personeel. Dat is

klanten in andere landen, maar

zijn manier om de mensen extra scherp te krijgen. Ook komt

je kunt beter stapje voor stapje

naar mijn mening de mening van Willem niet altijd over-

groeien dan gelijk alles aanha-

een met de situatie van de markt en dan is het heel moeilijk

len, want dan kun je ook alles

tot onmogelijk om hem ervan te overtuigen dat het anders

in één keer weer kwijt zijn.

is”, lacht Han. “Anderzijds heeft die eigengereidheid hem

Wij onderscheiden ons door

wel gebracht tot de ondernemer die hij vandaag de dag is.

actief te zijn, te luisteren naar

Mijn wens aan Senior en Junior is dat we de komende jaren

de klanten en te letten altijd

kunnen blijven groeien. Hiervoor zullen we met de klanten

scherp te zijn op de kwaliteit.

moeten blijven meedenken en risico's blijven nemen, zoals we

Dat wordt door de Duitse

dat altijd hebben gedaan. De markt is heftig aan het veran-

klanten ook gewaardeerd. Ze

deren en aan ons de schone taak om daar op in te spelen!”

. W i s t u d a t ..

alansen’ en ... wij dagelijks ‘b nauwkeurig altijd op de kist voorraad is weten wat onze

28


“Niets is te gek en ‘nee’ verkopen we niet!”

Maikel Vuurboom T

oen Maikel Vuurboom nog een scholier was, had hij

“Het assortiment is, net als het aantal klanten en de volumes

een bijbaantje voor een aantal uur in de week bij Willem

die er afgezet worden via de directe verkoop, enorm gegroeid

Dijk AGF. Hij voelde zich er na een half jaar zo enorm op

de laatste jaren”, aldus Maikel. “Vroeger was het nog wel

zijn gemak dat hij er in vast dienstverband is gaan werken.

eens lastig om Carambola’s te regelen. Tegenwoordig is het

“Dertien jaar later heb ik het nog steeds erg naar mijn zin

een telefoontje en we hebben het, en hup, weer een tevreden

hier”, zegt Maikel.

klant er bij. Want niets is te gek en ‘nee’ verkopen we niet! Ik weet zeker dat we met deze vuistregel nog vele jaren goede zaken kunnen blijven doen met onze relaties!”

“Ik ben inmiddels vanuit de loods doorgestroomd naar het kantoor en ben nu onder andere verantwoordelijk voor het contact met enkele speciaalzaken en de directe verkoop vanuit de loods. Ook ondersteun ik Han met de export. Ik zit bij Willem Dijk AGF helemaal in mijn element. Ik geniet van het contact met de klanten. Het is altijd weer een uitdaging om ze te kunnen helpen met specifieke vragen. Dat is echt helemaal mijn ding.” Maikel helpt dagelijks de klanten die bij Willem Dijk langskomen om hun verse producten direct in de loods aan te schaffen, de zogenaamde ‘cash & carry’ -afdeling. Veel van deze klanten komen van over de grens en hebben er veel voor over om hun producten direct bij Willem Dijk in te kunnen slaan. “Een aantal van deze klanten komen van ver, denk aan vele Russische en Turkse inkopers die een winkel in Duitsland hebben. Maar ze komen ook uit de omgeving hier. Ik vindt het fantastisch, dat directe contact met de klant. Gewoon lekker over de producten praten en onderhandelen. Je kent dat wel, een meloentje voor ze opensnijden, even laten proeven en ze zijn verkocht! De klanten zijn verzot op onze verse handel!”

29


30


“Het wil soms nog wel eens gebeuren dat ik een ritje met de vrachtwagen maak.”

Bart Lensen

Bart Lensen B

art Lensen is een vertrouwd gezicht binnen het bedrijf.

ook wat facilitaire werkzaamheden op het terrein, zoals het

De 27-jarige loodsmedewerker zat een aantal jaren sa-

schilderen van de lijnen. Het wil soms nog wel eens gebeu-

men met Willem junior in de klas en kwam zodoende voor

ren dat ik een ritje met de vrachtwagen maak.”

de eerste keer in aanraking met de verse handel in groenten en fruit. “Ik ging na schooltijd samen met Junior wel eens

Bart springt ook wel eens bij de mannen van de planning. Hij

wat klusjes doen op het bedrijf. Het begon met spelen, ver-

vertelt dat hij de werkzaamheden op kantoor steeds leuker

volgens vrachtwagens wassen en van lieverlee zette ik af en

vindt. “Het werk op kantoor spreekt me ook best wel aan en

toe eens een kleine bestelling klaar”, zegt Bart. “Zo is het bal-

ik vind het gaaf dat ik de kans krijg om te groeien binnen

letje gaan rollen en ben ik als het ware ‘blijven plakken’.”

het bedrijf. De variatie in het werk stel ik zeer op prijs. Ook het werk binnen een team van gedreven

Bart is inmiddels verantwoordelijk voor de algehele embal-

collega’s, die een passie hebben voor het

lage-afdeling. “Ik zorg er dagelijks voor dat alles goed blijft

product, is iets wat ik erg waardeer!”

lopen in de fustloods, alles moet daar netjes blijven en op rolletjes lopen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat ons productieproces stagneert door een onjuiste aan- en afvoer van kratten en bakken.”

Wi st u da t.. .

Als alles naar wensen verloopt in de loods dan is Bart altijd

... Gerty en Willem JR elke thuiswedstrijd van FC Twente bezoeken met twee relaties en we hier met vier Tukker Tuffel fietsjes naar toe fietsen

diegene die van die klusjes opknapt die ‘nog effe’ moeten gebeuren. “Het gebeurt regelmatig dat ik even met een vrachtwagen naar de garage moet als er iets aan moet gebeuren, of als deze gekeurd moet worden. Ook niet onbelangrijk natuurlijk in ons wagenpark! Buiten dat verricht tussendoor

31


Cor Gerty Bart

Willem SR

Han

Els

32


Ivo

Willem JR

Maikel

Geert

Arno

Fred Gerhard Ria

33

Ronnie


Nieuw bedrijfspand O

m het productieproces in de loods van Willem Dijk AGF optimaal te kunnen laten verlopen, is een doordachte

logistieke organisatie een vereiste. Met het oog op de toekomst is recentelijk een nieuwe fustloods bijgebouwd naast het huidige pand. De nieuwe loods maakt het mogelijk om de volledige stroom van het lege fust gescheiden te houden van de productieloods. Willem Dijk: “Met deze nieuwe loods is het mogelijk om de aan- en afvoer van onze verse producten dag en nacht door te kunnen laten gaan zonder dat we in de knel komen door gebrek aan ruimte. De uitbreiding is een logische stap als gevolg van de gestage groei, die ons bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.�

34


HACCP Willem Dijk heeft altijd al vooropgelopen als het gaat

klant, zodat de handel ook weer door kan gaan. Wij kunnen

om kwaliteitscontroles en certificeringen. Als één van de

inmiddels garanderen dat altijd al onze voorraden actueel

eerste AGF-handelsbedrijven beschikte het over een ISO-

zijn en we lopen nooit achter de feiten aan. Een must binnen

certificering en ook het HACCP-hygiëneprotocol staat hoog

de AGF!”

in het vaandel bij het Twentse bedrijf. Binnen de onderneming worden deze certificaten en protocollen absoluut niet als een

“Tevens zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een

last gezien. Nee, integendeel, Willem Dijk ziet het eerder als

heuse Willem Dijk-app. Het idee hierachter is dat de klant

een onderdeel van de bedrijfsfilosofie: “Een hygiëneprotocol

straks met zijn smartphone alle actuele prijslijsten kan

als HACCP zit bij ons diep geworteld in de bedrijfscultuur.

bekijken en direct een bestelling kan plaatsen. Op die manier

Iedereen binnen de organisatie is volledig geïnstrueerd op

wordt de lijn tussen de klant en het product nog korter, wat

het gebied van hygiëne, kwaliteit, orde en netheid en draagt

weer parallel staat aan een verse handel.

hier dan ook met de grootste verantwoordelijkheid zorg

Willems got the Power!

voor.”

“Onder onze klanten behoren ook de leveranciers van

Automatisering

ziekenhuizen en verzorgingscentra. Verse groenten en fruit

De basis van snelle en correcte handel is een goed geoliede

zijn voor de patiënten en bewoners aldaar van essentieel

automatisering. De groothandel maakt daarom al meer dan

belang”, vertelt Willem Junior. “Wij hebben om die reden

15 jaar gebruik van het Dito.Net-softwarepakket, dat de

dan ook geïnvesteerd in een noodstroomvoorziening op

overzichtelijke en georganiseerde bedrijfsvoering zeer zeker

het bedrijf, zodat onze productie ten alle tijde door kan

ten goede komt. “We hebben er altijd al naar gestreefd om

blijven gaan. Enkele klanten eisen continuïteit. Dankzij deze

onze totale automatisering onder één dak te laten vallen”,

aggregaat is er altijd voldoende elektriciteit beschikbaar,

zegt Willem Junior. “Hier is de afgelopen jaar dan ook flink

zodat wij door kunnen gaan met beleveren aan onze klanten,

in geïnvesteerd. Het kost een paar centen, maar dan ben je

wat er ook gebeurt!”

wel verzekerd van een correcte en snelle afhandeling met de 35


OP NAAR DE 100! Willem gefeliciteerd

Dé leverancier voor de groothandel feliciteert Willem Dijk!

Jos de Ruiter Aardappelen Groenten bv Groothandelsmarkt 1, 1681 NN Zwaagdijk

www.4fruitcompany.nl

t. 0228 564144

“Iedere mijlpaal is inspirerend.”

Flynth feliciteert Willem Dijk Sr. met het 25-jarig jubileum en zijn 60e verjaardag! Ondernemen en persoonlijk succes betekent leren van het verleden en vooruitkijken naar de toekomst. Dat is precies waar mijlpalen goed voor zijn. Het vieren van behaalde successen en u laten inspireren om het nog beter te doen. Al meer dan 85 jaar laten ondernemers zich inspireren en hun accountancywerkzaamheden verzorgen door Flynth. Ook voor personeels- en salarisadministratie, arbeidszaken en bedrijfskundig, financieel, fiscaal en juridisch advies schakelen ondernemers Flynth in. Samen op weg naar een nieuwe mijlpaal. Hoe groot of klein deze ook is! De Grenzen 2, 7607 BZ Almelo, T. (0546) 83 10 10, almelo@flynth.nl, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

36


WECH = PECH E

én van de items, waar Willem Dijk AGF bekend mee is geworden, is de dagelijkse Wech = Pech-lijst. De Wech = Pech-lijst is een extra service met

kwalitatieve, verse, sterke producten tegen een erg scherpe prijs. Deze lijst met daarop vijf tot zeven zeer scherpe aanbiedingen is na vele jaren nog altijd een dagelijks buitenkansje voor vele inkopers. Willem Junior: “Men kan de wech=pech digitaal bestellen of via de smartphone openen. Er zijn zelfs klanten die de wech=pech artikelen ‘door-appen! Het is iedere dag weer een spektakel!” Met de jaren zijn onze klanten er zelfs naar uit gaan kijken en wachten ze soms met hun gehele bestelling totdat ze deze lijst binnen hebben. Het is een vast gegeven dat de aanbiedingen op de lijst van dezelfde hoogstaande kwaliteit zijn als de producten, die op de normale dagelijkse prijslijst staan. Het is dus niet zo dat we hier partijen opzetten, die we de deur uit willen hebben.”

37


Willem Dijk Hartelijk gefeliciteerd met je 60ste verjaardag en het 25 jarig jubileum van Willem Dijk AGF BV!

Feliciteert Willem Dijk AGF met het 25-jAriGe jubileum

Nog vele goede jaren toegewenst namens Van Oers United BV

Weghorst AviA Kanaalstraat 335 7547At enschede

T F E I

+31 (0)53 - 431 1365 +31 (0)53 - 430 5995 info@weghorstavia.nl www.aviaoost.nl

vanoers_willem.indd 1

38

08-06-12 12:02


Feitse Kootstra, The Greenery:

“Producten van WD-kwaliteit zijn het beste van het beste” C

ommercieel verantwoordelijke Feitse Kootstra van The

sowieso leuk volk om mee te werken, echt ‘ons kent ons’.

Greenery IJsselmuiden bemiddelt met name in het

Daarnaast verstaan we elkaar erg goed en hebben dezelfde

noorden van het land tussen handelaren en telers. Kootstra

ideeën. Typisch voor Willem is dat je hem niet moet belazeren

kent Willem al een jaar of 15. “Vroeger kwam hij wel eens

en daar houd ik zelf ook niet van.” Volgens Feitse is het altijd

inkopen doen bij Veiling Noord in Nieuw-Amsterdam. Dit is

wel plezierig met Willem. “Af en toe gaan we samen wat eten

later Veiling Westland geworden en toen kwam IJsselmuiden

of een bakje koffie doen. Daarbij lekker ouwehoeren, Willem

erbij. Willem kocht daar hoofdzakelijk komkommers. Het

houdt wel van een lolletje.” Hij vindt het leuk dat de AGF-

was een echte komkommerveiling in Nieuw-Amsterdam.”

specialist ook erg attent is. “Verjaardagen of geboortes, niets

Feitse vertelt dat sinds deze veiling The Greenery is

vergeet hij. Dat is Willem ten voeten uit. Ook kregen we

geworden hij pas echt intensief contact kreeg met Willem.

onlangs nog een mooie Twente-kalender met leuke dames

“Hij haalt veel Hollandse groenten bij ons, zoals aardbeien,

erop. Prachtig!”

komkommers, tomaten en witlof. Dit wordt allemaal geladen in IJsselmuiden.” Feitse zit nog steeds in het ‘oude’ veilingkantoor in NieuwAmsterdam. “Het gaat hier als een trein. Vanuit hier heb ik contact met handelaren en telers. Handelaren komen hier hun producten niet ophalen. Dat is in IJsselmuiden. Kort gezegd, koop ik bij telers in het noorden en zorg dat het wordt verkocht. Ik inventariseer de producten en productie bij telers en weet dus precies wat er is en hoeveel er is. Daarna kan ik bij de handelaren aangeven wat we te bieden hebben. “Ons credo is: vers vanaf de tuinder”, benadrukt hij. “En ik weet precies wat Willem wil. Dat is een vers product. Zoals bijvoorbeeld de aardbeien van WD-kwaliteit, dat is het beste van het beste. Daar hebben we een teler voor geselecteerd, die deze aardbeien van topkwaliteit speciaal voor hem teelt. Ook de andere producten, die onder dit merk vallen, zijn echt heel goed spul.”

“Pas stuurde Willem nog een mooie kalender met leuke dames” Kootstra belt en mailt regelmatig met Willem en Gerty. “Het zijn fijne kerels om mee om te gaan. Mensen uit Twente zijn 39


TAUGÉ BIJ WILLEM DIJK IS OKÉ

ZON fruit & vegetables feliciteert Willem Dijk

www.zon-business.com

E: c.hurkx@eversspecials.nl - I: www.eversspecials.nl zon_willemdijk.indd 1

05-06-12 13:26

M.B. NIEUWEHUIJSE B.V. 2e Vlietweg 32, 4415 AG Oostdijk NL Tel. +31 (0)113 - 50 29 66, Fax +31 (0)113 - 50 30 32 E-mail: info@marbo.eu, www.marbo.eu

40


Corrie Hofs

“Willem staat altijd voor iedereen klaar” C

ommissionair Corrie Hofs uit Dodewaard kent Wil-

Willem heeft ze toen maar uitgenodigd om een paar pintjes

lem Dijk inmiddels al ruim 28 jaar. “In die tijd waren

te komen drinken. Toen wij in Rhenen met alle feestgan-

we collega's en kochten we beiden als commissionair onze

gers hadden gegeten, ging Willem in Wageningen in een

producten in op Veiling Oost-Nederland. Willem zat toen

hoekje met zijn auto staan om te pitten en het was maar

halverwege de afmijnzaal en ik zat bovenin. Eén ding is er

goed dat toen zijn broer en de vrouw van Willem en Kees

nooit veranderd. Ook toen zat hij altijd al te donderen!” Wil-

de Klein op bezoek kwamen om te feesten. Zij hebben hem

lem maakte in 1987 de sprong naar het ondernemerschap en

gewekt anders was hij die avond nooit wakker geworden!”

sindsdien koopt Corrie dagelijks fruit in voor Willem Dijk, zowel op de veiling in Geldermalsen als direct bij de telers.

Tegenwoordig heeft Corrie voor de inkoop vooral te maken met Willems broer Gerty. “Ze mogen bij Willem Dijk

Anekdotes uit de tijd, dat ze samen inkochten op de veilin-

nogal eens graag de eerste producten inkopen op de vei-

gen, heeft Corrie nog volop. “Zo flikte Willem het op Vei-

ling. Ik baalde daar wel eens van, omdat ik dan op de foto

ling Bemmel altijd om een vuurtje te stoken. Je had daar een

moest en daar weer rekening mee moest houden. Zo vond

soort pijp, waar al de kopers hun oud papier in gooiden.

ik op een dag dat ik er niet uitzag en toen heb ik het ver-

Als Willem het zat was, stak hij zijn papieren in de fik en

tikt om de eerste aardbeien te kopen. Dat heeft Willem me

konden we weer met z'n allen de zaal uit. Ook heeft hij wel

nog lang kwalijk genomen”, blikt de commissionair terug.

eens de veilingklok stilgelegd, omdat hij nodig naar de WC moest. Over het algemeen kon Willem wel een potje bre-

“De samenwerking met Willem Dijk verloopt al met al

ken bij de mensen. Hij stond daar ook voor iedereen klaar.”

fantastisch. Vanwege mijn gezondheid kan ik eens in de zes weken, drie dagen niet inkopen op de veiling en on-

“Willem heeft mijn man en mij ook gereden op onze trouw-

danks dat blijven ze toch altijd zaken met me doen. Ik

dag in zijn auto. Dat had hij altijd beloofd”, blikt Corrie te-

hoop dat ze nog lang gezond mogen blijven en dat het

rug. “Toen heeft hij echt een gigantische lange dag gemaakt.

zakelijk ook goed blijft gaan. Nu is Willem nog kernge-

Hij begon toen gewoon met inkopen op Veiling Kampen,

zond en staat er een prima opvolger klaar voor de toe-

kwam naar Dordrecht gereden, waarna we naar Dodewaard

komst. Dus ik maak me daar niet al te veel zorgen over.”

gingen. Toen werden we in Tiel aangehouden door de politie. Die vond dat we in een diefstalgevoelige auto reden. 41


Candi Amador: “Willem is professioneel en tegelijk zo gek als een deur”

Willem Dijk AGF exclusief distributeur Amador-meloenen Willem Dijk AGF ontvangt al enkele jaren Spaanse meloenen van het familiebedrijf Frutas Amador. Gedurende het seizoen arriveren er onder het kwaliteitsmerk Amador-watermeloenen, Piel del Sapo-meloenen en honingmeloenen. “Bij toeval kwamen we met Willem Dijk in aanraking. Hij maakte gelijk een goede indruk op ons en besloten met hem in zee te gaan. Daar hebben we tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad, want hij maakt het exclusieve distributeurschap elk seizoen weer waar”, zegt Candi Amador. 42


F

rutas Amador werd in 1975 opgericht door Cándido Amador Villar. Na jarenlang op de markten gestaan te

hebben, verhuisde het bedrijf in 1989 naar Mercat Gandia. Daar deden ook de kinderen Candi en Rosa Amador hun intrede in de zaak en inmiddels runnen zij het bedrijf. Frutas Amador levert exclusief de Piel del Sapo-meloen, gele meloenen en alle variëteiten watermeloenen met of zonder pit. Ook biedt het bedrijf de ‘dark (Fashion)-melon’ en ‘striped watermelon’ aan. “We onderscheiden ons met een hoge kwaliteitsstandaard en continuïteit van onze producten. We leveren 365 dagen per jaar watermeloenen en gewone meloenen en werken daarvoor samen met gespecialiseerde telers, verspreid over Spanje (Almería, Sevilla, Murcia, Valencia, Ciudad Real, La Mancha). Verder hebben we een hooggekwalificeerd team en gebruiken we de professionaliteit ook terug in het gebruik van goede materialen, zoals de voorbedrukte dozen onder het Amador-label”, vertelt Candi Amador. Frutas Amador zette in 2002 de eerste schreden op de exportmarkt met leveringen naar Rungis. In de loop der jaren is de export uitgebreid over heel Europa en worden de Amador-meloenen onder meer verkocht in Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië. “De Europese markten vragen steeds meer om kwaliteitsproducten. We zijn natuurlijk niet alleen op de markt en daarom doen we elke dag onze uiterste best om met kop en schouder er bovenuit te blijven steken”, vertelt de exporteur.

W is t u d at .. . ... Willem SR na zijn ee rste bezoek aan Spanje alw eer binnen vijf minuten bu iten het Spaanse bedrijf st ond

Over de relatie met Willem Dijk is Candi Amador erg goed te spreken. “Willem is een goede vriend van me en is erg professioneel in zijn werk. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en zorg voor leverancier en klanten. Zowel met senior als junior verloopt het contact erg prettig. Je kunt ze vertrouwen. Ze zijn beleefd en hebben oog voor details. Willem is niet gek, maar af en toe lijkt dat alleen zo”, lacht Candi. “Hij is namelijk altijd goedgehumeurd en we hebben al heel wat afgelachen samen!”


Gefeliciteerd Willem SR. en Willem Dijk AGF!! Om dit dubbelfeest te vieren bieden we hun relaties een gratis monsterdoosje met onze nieuwe producten aan! Stuur een mailtje met uw gegevens naar sales@pekakroef.com, wij zorgen er dan voor dat u uw eigen feestdiner kunt maken met onze gratintaartjes!

DE VERFRISSENDE KIJK OP AARDAPPELEN 44


Eldert Vuurboom, marktkoopman

“Zo lang Willem Dijk bestaat, doe ik al zaken met hem”

A

l vijftig jaar staat Eldert Vuurboom als fruithandelaar

is zo. Toch geloof ik er in dat je door positief te blijven en

op de markt. De oude rot in het vak heeft in die jaren

service te bieden, mensen voor je blijft winnen.”

al verschillende standplaatsen gehad maar momenteel staat hij in Hengelo en Oldenzaal. “Eigenlijk wilde ik nooit

Eldert hoopt dit werk nog zo lang mogelijk te blijven doen.

zelfstandig worden en was tevreden bij mijn baas. Maar toen

“Ik ben nu 63 jaar, maar wil fruit verkopen zolang ik nog

mijn baas 65 werd, zag ik het niet zitten om voor de opvolger

gezond ben. Mijn dochter gaat het waarschijnlijk niet

te werken. Dus begon ik toch voor mezelf. Vergeleken met

overnemen en het duurt nog te lang voordat mijn kleinzoon

vroeger is het werk als marktkoopman erg veranderd. Toen

volwassen is. Tot mijn 80e ga ik het niet redden om actief op

ik 22 was, moest ik nog werken als een paard. Voor het

de markt te blijven.”

lichaam is het allemaal veel lichter geworden. Tegenwoordig heb je elektrische pompwagens. Qua gewicht is dat een heel

Vuurboom is met name gespecialiseerd in fruit en dit heeft hij

groot verschil.”

van begin af aan bij Willem afgenomen. ‘Zo lang het bedrijf bestaat, doen we al zaken. Voordat Willem zelfs een eigen

“Soms schelden we elkaar plat”

bedrijf had en commissionair was, leverde hij al aan mijn oude baas. Hij was toen een jaar of 18 en kwam toen verplicht

Volgens de handelaar is het van groot belang om als

bier drinken. We hebben een geweldig contact opgebouwd

markthandelaar onderscheidend te blijven. “Je moet er

en nog steeds zie ik hem twee keer in de week. Natuurlijk

gewoon voor zorgen dat je sterker bent dan de supermarkt

hebben we weleens meningsverschillen en schelden we

en net dat extra beetje service geven door klantvriendelijk

elkaar plat. Maar twee minuten laten zitten we lekker te

te zijn, bijvoorbeeld door de tas van een oude mevrouw in

praten met een bakje koffie. Willem is echt een topper in

haar rollator te zetten. Daarnaast vindt de klant kwaliteit

service. Als ik iets wil hebben, dan doe ik een telefoontje.

belangrijk en dat halen we natuurlijk bij Willem. Hij heeft

Binnen een uur staan ze dan op de markt, geweldig.”

echt topfruit! Met verse producten staan we dan net een

“Willems’ vrouw heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn succes”

stapje voor bij de supermarkten, want daar ligt het al een paar dagen als de consument het koopt. Ik kan het weten, want we staan vlakbij een supermarkt. ‘Wakker blijven’ en ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ zijn twee van

“Voor Willem heb ik echt heel veel bewondering. Ik had

mijn levensmotto’s.”

eigenlijk niet verwacht dat hij voor zichzelf zou gaan beginnen. Dat dacht ik eerder van Gerty. Maar toen Willem

De marktkoopman merkt dat er verschil is tussen de

begon, echt respect! Laten we eerlijk zijn, er zijn weinig

consumenten in een dorp en in een stad. “Dorpsmensen zijn

mensen die dit lef hebben en zo goed presteren. Het is

vaak trouwer. Als je in de stad met een bepaald product 10

gewoon gigantisch wat hij voor elkaar heeft gekregen.

cent duurder staat als je buurman, gaan soms zelfs klanten

Voor zijn vrouw heb ik ook veel bewondering. Zij heeft een

die al jaren afnemen naar de concurrent. Hard, maar het

belangrijke rol gespeeld in zijn succes.” 45


Dennis Verdriet, FreshToday:

“Willem sr. loopt altijd heerlijk met iedereen te zeiken en maakt binnen een mum van tijd vrienden voor het leven� Zijn vader was groenteboer op de markt en hij stond al jong tussen de bloemkolen. Dennis Verdriet zag zichzelf niet zijn hele leven op de markt staan, maar zocht meer uitdaging in de AGF-sector. Daarom startte hij zijn eigen fruitsaladebedrijfje, FreshToday. De gedreven handelaar schreef zich acht jaar geleden in bij de Kamer van Koophandel en in de afgelopen tijd is hij uitgegroeid tot een jonge ondernemer met veel passie voor zijn vak. Dennis is gespecialiseerd in het leveren van fruitsalades en smoothies tijdens diverse gelegenheden en evenementen en daarnaast fungeert hij als cateraar en beursorganisator. Om zijn producten zo vers mogelijk af te zetten in de markt wordt hij beleverd door zijn vriend en AGF-specialist, Willem Dijk.

46


“Ik heb altijd al passie voor het vak gehad en AGF vind ik

Op de vraag of Dennis al sinds het begin klant is bij Willem

ontzettend leuk”, vertelt Dennis. “Tijdens mijn studie Small

Dijk, antwoordt hij dat dit niet direct het geval was. “Mijn

Business en Retail Management heb ik mijn eigen bedrijfje

vader was, en is al sinds jaar en dag klant bij Willem, naar

opgestart, FreshToday. Een kameraad van mijn vader kwam

grote tevredenheid. Toch ben ik in het begin nog wel

met het idee om eens met fruitsalades op een braderie te

geswitcht van leveranciers. Ik dacht heel even dat ik het

gaan staan. Ik deed dat en het was zo’n ontzettend succes,

wel beter zou kunnen en liep van de ene naar de andere

geweldig!” In de tijd die volgde, experimenteerde hij met

handelaar. Uiteindelijk besefte ik dat ik daar veel te lang mee

tal van zaken en zodoende kwam hij ook op smoothies.

bezig was en me het meer geld kostte. Toen ben ik voor 100%

“Opvallend was dat mensen het amper kenden en erg positief

klant geworden bij Willem Dijk en dit bevalt mij uitstekend.

reageerden op deze producten. Door de vele enthousiaste

Als je een goede grossier hebt, die alles kan verzorgen en je

reacties kon ik al snel op veel evenementen mijn smoothies

daarbij precies kunt krijgen wat je wilt, is dat heel veel waard.

en fruitsalades gaan afzetten. Er was alleen één nadeel: “In de

Het is ontzettend makkelijk dat ik me druk bezighoud met

zomer was het lekker druk, maar in de winter was hiermee

waar ik goed in ben en dat de andere partij, Willem dus, zijn

geen cent te verdienen.”

eigen vakgebied uitvoert. Ik kan mijn ‘problemen’ bij hun neerleggen en aangeven welke kwaliteit meloenen en welke brixgehalte ik in het citrus wil. Uiteindelijk hoef ik deze verse

“De vraag bleef niet alleen bij smoothies en fruitsalades”

producten alleen maar in te laden.” In die jaren dat hij zijn producten ging halen bij Willem is een hechte vriendschap ontstaan tussen Junior en Dennis. “Beide Willems zijn

“Om ook de wintertijd op te gaan vullen met werk ben ik

geweldig. Senior loopt altijd heerlijk met iedereen te zeiken.

in gesprek gegaan met cateraar Albron, die onder andere

Dit doet hij op zo’n leuke sympathieke manier dat hij binnen

scholen beleverd. Ik overtuigde hen door aan te geven dat

een mum van tijd vrienden maakt voor het leven. Dat is zijn

scholen steeds meer de nadruk op gezondheid willen leggen

kracht!”

en dat dit helemaal mijn ding is. Nadat ik Albron voor me gewonnen had mocht ik het onderdeel vers fruit in gaan vullen. Met onze, ondertussen aangeschafte, speciale mobiele smoothiebars konden we toen aan zo’n zes scholen leveren.” Cateraar Albron had in die tijd niet lang meer een contract met die scholen en men stapte over op Cormet. “Dit is momenteel de grootste schoolcateraar van Nederland. We hadden het geluk dat ook deze mensen het een goed idee vonden en we gingen automatisch in zee met dit cateringbedrijf. Ik mocht dus jaarrond voor heel Nederland fruitsalades en smoothies gaan maken. Naast Cormet benaderde ik ook andere cateraars om aan te geven dat het leuk is om hun gasten iets gezonds te serveren. De smoothiebars kon ik ook in gaan zetten tijdens evenementen, bedrijfsfeesten en bruiloften.” FreshToday bleef maar groeien en de vraag bleef niet bij smoothies en fruitsalades. “We zijn op een gegeven moment een samenwerking aangegaan met Holscher Catering en hieruit ontstond het bedrijf Catering & Zo. Sinds twee jaar verzorgen we grote publieksevenementen van A tot Z, van snacks tot drankjes. Ook mag ik vaak mijn bedrijf inzetten voor feesten van Willem. Momenteel zijn we de grootste publiekscateraar van Oost- en Midden Nederland en doen zo’n 40 tot 50 grote festivals. Als klap op de vuurpijl openen we in augustus dit jaar een nieuw beurscentrum, Go Planet Expo Hall, van 10.000 m2 in Twente waar we alles tot in de puntjes gaan verzorgen voor onze gasten.” 47


Van Ossenbruggen Fruit BV Bulksestraat 1 - 4031 JW INGEN - HOLLAND - Tel: +31 (0)344-601968 - Fax: +31 (0)344-603700 Mobiel: +31 (0)6-13766594 - E-mail: info@ossenbruggenfruit.nl

Van Ossenbruggen Fruit BV

Feliciteert Willem Dijk

Bulksestraat 1 - 4031 JW INGEN - HOLLAND - Tel: +31 (0)344-601968 - Fax: +31 (0)344-603700 Mobiel: +31 (0)6-13766594 - E-mail: info@ossenbruggenfruit.nl

Willem! Onze felicitaties Bulksestraat 1 4031 JW INGEN T +31 (0)344 601968 F +31 (0)344 603700 M NL+31 (0)6 13766594 SNS Bank Nijmegen nr: 92.96.56.202 - IBAN nr: 92 SNSB 0929656202 - BIC: SNSBNL2A VAT No./B.T.W. nr: NL8114.89.103.B01 - Kamer koophandel nr: 11055071 E van info@ossenbruggenfruit.nl SNS Bank Nijmegen nr: 92.96.56.202 - IBAN nr: NL 92 SNSB 0929656202 - BIC: SNSBNL2A VAT No./B.T.W. nr: NL8114.89.103.B01 - Kamer van koophandel nr: 11055071

Fruit is gezond....fietsen ook trouwens

Willem, van harte proficiat met het behalen van zoveel mijlpalen! Broekheurnerweg 62-64 • 7513 ES Enschede • T 053-4315952 • F 053-4341220 • landewe@fietscity.nl • www.fietscity.nl

Felicidades! 48

Zoutewelle B.V. Handelsweg 140 NL-2988 DC Ridderkerk T: +31(0) 180 642 300 F: +31(0) 180 616 340 zoutewelle@zoutewelle.com www.zoutewelle.com


C1000-ondernemer en arbiter Björn Kuipers:

“Als ik zonder aardbeien zit, staat Willem binnen een uur op de stoep” Kuipers fluit deze zomer tijdens het EK. Wat hij

I

nog meer fluitend doet is zijn werk als C1000-

gegroeid tot drie volwaardige supermarkten in Oldenzaal.

De Nederlandse voetbalscheidsrechter Björn

n 1937 begon de opa van Björn de supermarkt in een schuurtje achter zijn huis. Vanaf dat moment werd de

eerste steen gelegd van een bloeiende retailzaak die is uit“De naam was Jan Kuipers, de versspecialist. Toentertijd lag

ondernemer in Oldenzaal. Hier runt hij al jaren

met name de nadruk op het vlees, vers van het mes. Hij was

met plezier drie winkels onder deze formule. In

onbetwist de grootste vleeswarenspecialist. Pas in 1996 is de

Oldenzaal staan de Kuipers-supermarkten bekend

supermarkt gekoppeld aan een formule. Daarna is het heel

als versspecialisten. Een voornaam deel van dit

hard gegaan. De combinatie van een servicegerichte Kui-

versgebeuren wordt geleverd door Willem Dijk.

met C1000 heeft ons heel hard doen groeien”, vertelt Björn

pers, hoogwaardige producten en een prima samenwerking trots. “Vandaag de dag hebben we een medewerkersbestand van zo’n 250 mensen en bedienen we meer dan 40.000 klanten per week op een totaaloppervlak van 3.500 m2. Dit jaar is het ook een feestjaar voor één van de winkels, want deze bestaat al 75 jaar.” 49


25 jaar

Willem Dijk AGF!

60 jaar Willem SR!

Dat verdient al ons lof

!

www.mijnflandria.be

FLAN4624_Ad_jubileum_03.indd 1

04/06/12 09:49

50


Zijn vader was al klant bij Willem Dijk. “Toen ik de super-

Met ‘ouwe Willem’ zoals Kuipers hem noemt, heeft hij leuke

markt overnam, namen we al af bij Willem en dat verliep naar

dingen meegemaakt. “Ook met Junior natuurlijk, altijd ge-

grote tevredenheid.” Over het bedrijf is hij zeer te spreken.

zellig met die gasten. Vlak zijn vrouw trouwens niet uit, dat

“Ze zijn heel gek met de klanten en dat merken we in alles.

is een fijne vrouw. Ontzettend warm en gastvrij.” Lachend

Als we ’s middags een tekort hebben aan aardbeien en dat

vertelt hij een ‘vliegende’ anekdote: “Willem senior is gek op

geef ik door aan Willem dan kan het zo maar zijn dat er een

auto’s en kwam een keer op zaterdagochtend langs met z’n

uur later een busje voor de deur staat die ze komt bezorgen.

oude Porche 911. Hij vroeg of ik een stukje wilde puffen en

En dan hebben ze ’s morgens al gewoon geleverd, ze zijn

dat liet ik me natuurlijk geen twee keer zeggen, prachtig!”

echt heel klantvriendelijk.” Niet alleen op zakelijk niveau is

Björn geeft aan dat hij heel voorzichtig wilde rijden maar

Björn tevreden met de familie, ook privé gaan ze goed met

hier was Willem niet echt over te spreken. Dit benadrukte hij

elkaar om. “De familie Dijk is een hele plezierige familie en

met de woorden: “Trap dat gas toch in!” Het ging na verloop

ze zijn voor ons ook nog eens goede kennissen. Dat plezie-

van tijd nog steeds niet naar Willems’ zin en hij zou eens

rige stralen ze ook over naar het hele bedrijf wat ze hebben.

laten zien hoe het moest. “Nou hij reed, nee scheurde, door

Het is eigenlijk een hele grote familie, familie Willem Dijk.”

wat kleine landweggetjes vlakbij Oldenzaal. Echt verschrikkelijk hard. Naderden we een vluchtheuvel en wat doet

“Het plezierige stralen ze over naar het hele bedrijf”

Willem? In plaats van te remmen, schakelt hij met 100 terug naar z’n twee en echt waar, we vlógen de vluchtheuvel over. Helemaal los van de grond, echt knettergek.” Ik vroeg

Een bepaald deel van het AGF komt via het dc in de winkel

Willem, zou je alsjeblieft terug willen rijden naar Oldenzaal?

van Kuipers terecht. “Bij Willem kan ik voor de rest terecht.

Senior zei lachend: “Ik wilde gewoon even laten zien wat

Met name seizoensgebonden producten zoals asperges en

rieeën is, joh.” Prachtig!

aardbeien. C1000 wil aardbeien in principe in gesloten bakjes verkopen, maar wij willen ze vers van het land en open

“Helemaal los van de grond, echt knettergek!”

presenteren.” Ook over de kwaliteit en veelzijdigheid van het assortiment van Willem is hij te spreken. “Qua maten hebben we bij bloemkool bijvoorbeeld liever zesjes dan ach-

“We hebben ook een keer met de Willem Dijks carnaval ge-

ten. Daarnaast zijn er producten waarbij C1000 soms achter-

vierd. In den Bosch en Eindhoven denken ze dat ze carnaval

blijft of te laat is. Hollandse slabonen bijvoorbeeld. Hiermee

vieren, maar Oldenzaal is de stad boven de rivieren waar

wachten we niet tot C1000 ze komt leveren. Met zulk soort

nog écht wordt gefeest. Willem stond naast me op de tri-

‘vroege’ producten is Willem Dijk altijd als één van de eerste

bune en had het ongelofelijk naar zijn zin met de natjes en de

en dit willen we natuurlijk ook zo snel mogelijk in de super-

droogjes en wist niet dat carnaval zo'n mooi feest kon zijn.

markt kunnen leveren. Zo zitten we dicht op de markt en de

Ik zie zijn glunderende gezicht nog voor me... Gewoon een

consument heeft meteen in de gaten dat hier kwalitatief wat

fantastische vent met het hart op de juiste plaats!”

te halen valt.”

51


Dennis Voerman, Freshweb.nl Haaksbergen:

”Mede door Willem zijn we zo gegroeid” Het concept Freshweb.nl begon in 2004 als online leverancier van verse producten aan horeca en grootverbruiker en is uitgegroeid tot een landelijke speler. Eén van de grootste vestigingen staat in Haaksbergen, bij Twente. Ondernemer Dennis Voerman geeft aan dat ze zijn begonnen in 2009 met twee man personeel en één auto. “Momenteel zitten we op zes auto’s en 24 man personeel. Het grootste deel van onze verse AGF wordt geleverd door Willem Dijk.”

I

n het verleden heeft Dennis een aantal groentewinkels gehad in Enschede en Losser. “Daar ben ik in 2008 volledig mee gestopt en vanaf toen legde ik de focus op gesneden groenten. Vanuit

onze snijkeuken op het industrieterrein zijn we een aantal supermarkten en speciaalzaken gaan beleveren. In maart 2009 begonnen we met de Freshweb-vestiging in de oostelijke regio. Na een aantal goede maanden voor ons, zijn er hier in de buurt verschillende horecaleveranciers failliet geraakt. Mede met behulp van Willem Dijk hebben we deze zaken, voornamelijk concurrenten, inclusief klanten en personeel over kunnen nemen. Door bemiddeling van deze AGF-specialist zijn we in korte tijd erg hard gegroeid.” Freshweb.nl is vooral gericht op horeca. “We verkopen eigenlijk alle verse producten en leveren dit zo snel mogelijk. Op het gebied van AGF verlopen we alles: bewerkt, onbewerkt en aanverwant. Ons klantenbestand is heel divers: van Bakkerij Bart tot driesterrenrestaurants. De vraag van deze verschillende klanten is heel uitgebreid en daarom bieden we ook speciale producten zoals paddenstoelen, minigroenten en vergeten groenten. Dat laatste is tegenwoordig echt een hot item.” Zo’n 80% van de AGF producten wordt, naar grote tevredenheid, bij Willem Dijk afgenomen. “Ik ken hem al sinds ik als groenteboer in de supermarkt werkte. Willem zat 52


destijds nog op de veiling en ’s avonds ventte hij zijn pro-

appelen op te halen. Willem, een andere klant en ikzelf. Hier

ducten. Toen ik voor mezelf begon, lagen deze contacten er

hebben we in enkele dagen zoveel meegemaakt, het was echt

al en als vanzelfsprekend bleef Willem ons beleveren vanuit

heel mooi. We waren de grens tussen Frankrijk en Spanje

zijn groothandel in Enschede. Ze zijn superflexibel. Ik had

nog niet gepasseerd en er was een staking aan de gang. Toen

op een vrijdagavond een keer een nabestelling van 600 kilo

moesten we verplicht een aantal dagen langer blijven. Alles

gesneden prei. Op zaterdagmorgen was het geleverd, hoor.

werd super geregeld door Willem: van eten tot hotel en we

Willem had er even een vrachtwagentje voor geregeld! We

hebben heerlijk genoten van het mooie leven in Spanje. Ook

hebben fijn contact en het is prettig werken door de korte lij-

de terugweg was geweldig. ’s Nachts waren we in de buurt

nen. Ik spreek voornamelijk met Cor de Wit en Willem junior

van Lyon en daar werden we omgeleid. Willem wist natuur-

en zij weten precies wat we nodig hebben.” Ook specialiteiten

lijk precies waar we heen moesten en al stond er ‘verboden

worden bij de AGF-leverancier gehaald. “Willem Dijk haalt

voor vrachtwagens’, dat was onzin. We konden er gewoon

speciale groenten en fruit veel in Rungis. Dus via hem komen

langs. Nou, we hebben daar vaak vastgestaan en stoepkant-

de rode veldsla en minigroenten terecht bij Freshweb.nl.”

jes eraf moeten rijden om toch weg te komen. Het waren hele mooie dagen en samen met de impulsiviteit van Willem was

Dennis gaat ook wel eens met Willem op stap. “We zijn een

dit een prachtige ervaring”, besluit hij lachend.

keer met een vrachtwagen naar Spanje geweest om sinaas53


AdPro/

administratieve programmatuur

Willem Dijk 25 + 60 JAAR

COOL!

Jos Rietveld

registerinformaticus Het team van AdPro feliciteert Willem Dijk, zijn familie en Tel: (030) 635 20 74 medewerkers. Fax: (030) 635 22 77 Postbus 341 E-mail: jri@adpro.nl

Willem houdt zijn hoofd al 60 jaar koel, zijn groente en fruit al 25 jaar en wij doen dat al bijna 70 jaar!

3990 GC Houten

We zijn dankbaar voor bijna twintig jaar prettige en constructieve samenwerking.

Ad AdPro/

AdPro levert sedert 1984 complete computersystemen voor de groothandel, import en export van tuinbouwproducten. Onze software kenmerkt zich door eenvoud en betrouwbaarheid.

Postbus 341 3990 GC Houten

verdi_Dijk.pdf

1

04-06-12

Koelcellen, vriescellen, airconditioning Klimaattechniek, onderhoud & service

Tel: (030) 635 20 74 Fax: (030) 635 22 77 E-mail: info@adpro.nl www.adpro.nl 11:57

Jos Rietvel

Feliciteert een DIJK van een klant

Jo

registerinformatic

reg

WILLEM, VAN HARTE! www.vogelagf.nl

el: (030) 635 20 74 54


Uw groenteman André Breukers uit Haaksbergen:

Uw Groenteman Andre Breukers

“Willem heeft een topbedrijf neergezet met een sterke regionale functie” Detaillist André Breukers van Uw Groenteman

ondernemer zich als ondernemer gedraagt en zich voor de volle 100% inzet voor het bedrijf.”

Breukers uit Haaksbergen doet al sinds 1983 zaken met Willem Dijk. Die samenwerking stamt al van

“Willem is inspirerend en innovatief. Zo heeft hij door mid-

de tijd dat Willem met zijn vader Willem en broer

del van een actie een reis naar Spanje georganiseerd. Deze reis (met een aantal groentespecialisten) was gericht op het

Gerty werkte als commissionair op de veilingen in

citrus uit Spanje. We hebben gezien hoe bijvoorbeeld de

onder meer Bemmel en Kampen.

sinaasappelen werden geteeld, geplukt en verwerkt voor transport. Dit was voor ons erg leerzaam. Willem (en Ria) hadden deze reis tot in de puntje verzorgd”, besluit André.

“Vanaf het eerste uur zijn we klant van Willem. In eerste in-

“Willem heeft zoals eerder gezegd erg hard gewerkt om

stantie via de commissiehandel en later binnen zijn grossier-

zijn bedrijf te laten groeien en hier is hij zeker in geslaagd.

derij. Vanaf de eerste dag was er sprake van een prettige en

Hij heeft een topbedrijf neergezet met een sterke regionale

vooral betrouwbare samenwerking.”

functie.”

“Op zondagavond belde Willem altijd voor de veiling van maandag. Het kwam wel eens voor dat het telefoontje in het diepst van de nacht werd gepleegd. Dit was het begin van het Willem Dijk-imperium”, blikt Andre terug. “Willem heeft hard gewerkt met steun van echtgenote Ria en overige familieleden. Hier hebben we altijd erg veel respect voor gehad. Willem is een ondernemer in hart en nieren. Hij heeft lef, doorzettingsvermogen en een zeer sterk zakelijk instinct.” “Eén van de sterke punten van Willem en zijn bedrijf is dat hij met de klant meedenkt. Zo heeft hij met ons diverse acties op touw gezet, waar we uiteindelijk samen veel baat bij gehad hebben. Er is dan sprake van een win-winsituatie”, zegt de detaillist. “Willem verwacht echter wel dat de 55


Henk Otten

“ “Bij Willem vind je echt verse producten” Otten AGF is al meer dan 25 jaar actief in bewerkte AGF. “We zijn gespecialiseerd in gesneden groenten, fruit en diverse rassen geschilde aardappelen. Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment verse rauwkostsalades (aangemaakt) en mixen

.. . Wist u dat

(zonder dressing). Het grootste deel van onze

merk WD ... het kwaliteits Willem Dijk, niet staat voor lijk Delicaat maar voor Werke

vertelt Henk Otten. “We zijn ook wel eens wat

Verse AGF-producten nemen we af bij Willem Dijk”, andere groothandels afgegaan, maar uiteindelijk kwamen we toch weer bij Willem terecht.”

56


O

tten kent Willem al zo’n 15 jaar. “Ik heb echt een band met hem opgebouwd. We merken dat andere groot-

handelaren wel producten willen leveren maar denken dat klasse II (waarschijnlijk vanwege de prijs) voor een snijbedrijf goed genoeg is, maar wij zijn op zoek naar kwaliteit. En dat is bij Willem te vinden. Voorlopig ben ik dus nog wel klant bij hem.” “De grootste afnemers van onze producten zijn groothandelsbedrijven voor instellingen en grootverbruik. Ook leveren wij producten voor detaillisten via diverse groothandelsbedrijven. Aan hen verkopen wij met name onze verse rauwkostsalades en rauwkostcomponenten zodat ze zelf op een gemakkelijke manier hun toonbank kunnen vullen, en er door een eigen dressing hun smaak aan kunnen geven. Naast deze klanten leveren wij ook aan groothandelsbedrijven die de slagerijen beleveren, omdat deze zich steeds meer richting de traiteur begeven.” “Met maatwerk proberen wij ons te onderscheiden van onze collega’s”, aldus Otten. Hij vindt versheid en kwaliteit van groot belang. “We zijn misschien niet de goedkoopste, maar gaan wel voor het beste.” Henk vertelt dat ze hun producten leveren in verschillende verpakkingen, klein en bulk. “De gesneden producten worden met eigen gekoeld vervoer afgeleverd bij de diverse groothandelsbedrijven, in overleg zo veel mogelijk op het tijdstip dat zij wensen.” 57


Marcel Menkehorst, chef AGF firma Huuskes:

“Willem Dijk is een betrouwbare leverancier� Huuskes werd in 1956 opgericht door Henk Huuskes senior, die van start ging met de levering van vleeswaren aan verschillende winkels in Enschede

.. . Wist u dat

en omstreken. Gaandeweg ontwikkelde het bedrijf zich steeds meer tot een

4 per dag ... ons bedrijf 2 week en 6 dagen in de operationeel is

woord, met dagelijkse leveringen in heel Nederland. De AGF-afdeling van

volwaardige leverancier, met de nadruk op vers in de breedste zin van het Huuskes bestaat inmiddels uit 54 medewerkers, die de (zorg)instellingen, horeca en cateringbedrijven in Nederland voorzien van verse groenten en fruit, zowel bewerkt als onbewerkt. De belangrijkste AGF-leverancier van Huuskes is, hoe kan het anders, plaatsgenoot Willem Dijk.

58


M

arcel Menkehorst kent Willem Dijk al vanaf 1976.

verliezer, maar dat heeft hem ook dit succes gebracht”,

“De eerste kennismaking met Willem was een bij-

zegt Marcel, die Willem omschrijft als een ‘emotieman’.

zondere. Ik reed met mijn brommer door mijn woon-

“Willem Dijk heeft een keurig bedrijf, levert een uitstekende service en heeft een team met veel know-how”

plaats Haaksbergen en vloog op één wiel zo het zeil van de geparkeerde vrachtwagen van Willem Dijk in”, lacht Marcel. “Later ging ik werken bij de plaatselijke supermarkt en daar was Willem jarenlang onze leverancier.

“We hebben in al die jaren al heel wat beleefd samen. Zo ben

Ook de vader van Willem heb ik nog goed gekend.”

ik al twee keer met hem mee geweest naar de Spaanse ci-

“Ik scheurde met mijn brommer zo de vrachtwagen van Willem Dijk in.”

trusplantages en daar hebben we in het verleden ook in het Fresh magazine van Huuskes aandacht aan besteed. Ik wens Willem Dijk nog veel gezondheid en zakelijk succes toe!”

Inmiddels werkt Marcel al ruim twaalf jaar bij Huuskes. “Net als Willem Dijk zijn wij fors gegroeid. Zo zijn wij tegenwoordig ook met succes op de Duitse markt actief en waren we bijvoorbeeld de versleverancier tijdens de Tour de France”, vertelt de AGF-chef. “Het AGF-aandeel van onze totale omzet is zo’n 13%. We hebben hier in Enschede een grote snijderij en staan in heel het land bekend om onze verse, ambachtelijke salades. De leveringen van Willem Dijk zijn dan ook alleen maar toegenomen. Willem Dijk is een betrouwbare leverancier. Vroeger kwam hij dagelijks met een bestelbusje. Tegenwoordig komt hij wel twee keer per dag met een oplegger.” “Willem Dijk heeft een keurig bedrijf, levert een uitstekende service en heeft een team met veel know-how, dus daar hebben we helemaal geen klagen over. Ik heb er ook groot respect voor hoe Willem zijn zaak in al die jaren heeft ontwikkeld, want hij heeft behoorlijk aan de weg getimmerd en door hard te werken is hij zover gekomen. Willem is een slechte 59


Ait Vedan! Nog vele succesvolle en gezonde jaren gewenst! Spuiterij Strootman

feliciteert Willem Dijk met het 85 jarige bestaan!

Spuiterij Strootman BV De Ossenboer 16 7547 SJ ENSCHEDE

Transportweg 67 2676 LM Maasdijk

T. 053-4305020 F. 053-4309899 E. info@spuiterijstrootman.nl

Tel. 0174 - 535353 Fax 0174 - 513912 www.bud.nl

WWW.SPUITERIJSTROOTMAN.NL

Voor een krachtige man met een mooi beroep, felicitaties namens de van Valen Groep.

Gefeliciteerd

Handelscentrum Z.H.Z. 41 / 42 2991 LD Barendrecht - Holland Telefoon: +31 (0) 180 61 68 11 Fax: +31 (0) 180 61 97 45 E-mail: info@vanvalengroep.nl Website: www.vanvalengroep.nl

Voor een krachtige man met

Rabobank Enschede-Haaksbergen

een mooi beroep, felicitaties

feliciteert Willem Dijk AGF BV van harte met het 25-jarige jubileum.

namens de van Valen Groep.

Van harte gefeliciteerd... Rabobank. Een bank met ideeĂŤn. Handelscentrum Z.H.Z. 41 / 42 2991 LD Barendrecht - Holland Tel. Fax E-mail Website

Rabobank.nl/eh

60

+31 (0) 180 61 68 11 +31 (0) 180 61 97 45 info@vanvalengroep.nl www.vanvalengroep.nl


Toen de Spaanse citrusproducent Salvador Aranda aan Willem Dijk vroeg of hij het citrusmerk Filosofo wilde vertegenwoordigen in Nederland, kwam een wens in vervulling. De aflader uit het Spaanse Piles is een absoluut topmerk op het gebied van Spaans citrus, maar alleen het best geselecteerde fruit wordt onder het Filosofo-merk verpakt, of het nou gaat om Navelina’s of Valencia Late, Ortanique of Clementina’s. Op de volgende pagina’s tref je een foto-impressie aan van het hele proces. Vergeet vooral ook niet de QR-code te scannen voor bewegende beelden

61


62


63


Colofon Coördinatie & Realisatie Uitgeverij Boekhout Dirian Boekhout Stevinweg 2, 4691 SM Tholen Tel. 0166 69 82 00 info@agf.nl | www.agf.nl Teksten Izak Heijboer Boy de Nijs Gertrude Snoei Vormgeving Martijn van Nijnatten Maaike Geluk

Ouwe reus, van harte!

Fotografie Boy de Nijs Martijn van Nijnatten Richard Brand Druk De Groot Drukkerij BV Auteursrechten Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden.

Vijf sterren groente en fruit

www.langfruit.nl

Van Vugt Kruiden B.V. Voorweg 18 | 2988 CG Ridderkerk T: +31 (0)180-625660 | F: +31 (0)180-625602 E: info@vanvugtkruiden.nl | I: www.vanvugtkruiden.nl

64


VEILIG VERS hoeveel betaalt u

Auke Vleerstraat 165 7547 PH Enschede T +31 (0)53 460 90 10 info@vd-molen.eu www.vd-molen.eu

o),

tel

0

H

s ant

m

Dia

t 30 traa

( elo eng

00

580

25 74-

vul in: uw huidige olieprijs ....... € aantal liters ....... x totaalbedrag = ....... €

bel voor meer informatie met Herman Göritzlehner, tel. 06-51528017


Willem Dijk AGF bv Het Wolbert 1-11 7547 RA Enschede T: + 31 (053) 432 58 00 F: + 31 (053) 432 59 80 E: info@willemdijk.nl I: www.willemdijk.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.