TAK! 18_2023

Page 1

TEMAT NUMERU

AKTUALNOŚCI NA PŁYWALNIĘ!

ARN zaprasza na krytą pływalnię. Str. 7

WYDARZENIA AKTORZY Z NDK W AKCJI

Teatr Miejski szykuje nowy spektakl. str. 8

NYSANIN WALCZY O POWRÓT DO NORMALNOŚCI

NYSKI RYNEK MIEJSCEM SPEKTAKULARNYCH IMPREZ I SPOTKAŃ

Odnowiony Rynek znakomicie sprawdził się jako miejsce dużych wydarzeń kulturalnych.

BASTION

JESIENNA IMPREZA NAD JEZIOREM NYSKIM!

NYSANIN ZDOBYŁ JEDNĄ Z NAJSŁYNNIEJ- SZYCH GÓR NA ŚWIECIE!

TAK! O TYM WARTO WIEDZIEĆ - WIEŚCI Z MIASTA www.nysa.eu
o bohaterach. Str. 4
WYDARZENIA DZIEŃ SYBIRAKA Pamiętamy
razem w SP 3. Str. 5 ! Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NYSA
NUMERZE: AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI KOLEJNA SZKOLNA STO- ŁÓWKA PO REMONCIE Tym
W
Pomóżmy Marcinowi i jego rodzinie. Str. 10 II edycja wydarzenia Jesienna spiżarnia. Str. 7
i pasja. Str. 11 Bastion i NDK docenione. Str. 5 @nysaeu
NAJLEPSZYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM WOJEWÓDZTWA! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY!
Wytrwałość
REKLAMA
REKLAMA
str. 3

KILKA SŁÓW WSTĘPU...

Inwestycje...

Do wyborów pozostało kilkanaście dni i w następnym numerze naszego „TAK!” na pewno do nich nawiążę.

nich nawiążę.

Tymczasem napiszę Państwu o części inwestycji, które trwają, a zapewne nie wszystkie macie okazję na bieżąco obserwować.

Najważniejsze to oczywiście te związane z nowymi miejscami pracy.

Najbardziej oczekiwana informacja, jest taka, że Umicore czyli producent części do baterii elektrycznych, wciąż rozwija swoją działalność i rozpoczyna budowę kolejnych ogromnych hal produkcyjnych.

Ta inwestycja to ponad tysiąc miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat.

Trwa remont byłej rzeźni. Firma Adamietz, która jest potentatem na rynku inwestycji w Polsce, chce w tym miejscu uruchomić lokalny browar i hotel.

Budowane jest KFC, a tereny na

FSD już za chwilę również powinny stać się terenem budowlanym.

Trwają budowy dwóch osiedli komunalnych (ul. Kramarska i ul. Wałowa) czyli osiedli budowanych w formule wynajmu z opcją dojścia do własności.

W trakcie jest także budowa kolejnych osiedli mieszkaniowych

budowanych przez deweloperów prywatnych.

Nad naszym jeziorem ruszyła budowa osiedla całorocznych

domków z salą konferencyjną i kapitalnym zapleczem biznesowym.

Trwa budowa ekociepłowni, dzięki której będziemy mieli

tańsze ciepło, prąd i czystsze środowisko.

Rozbudowujemy przedszkole w Białej Nyskiej, tworzymy dodatkowe 40 miejsc dla malusz-

ków w żłobku „Dzwoneczek” i ocieplamy dwie nasze szkoły podstawowe.

Trwa modernizacja stadionu Polonii i stadionu Stali.

Trwa budowa dróg na byłym poligonie wojskowym, które poza skomunikowaniem osiedli mieszkaniowych, umożliwią budowanie mieszkań na przyległym terenie.

W ramach inwestycji centralnych budowany jest u nas nowy budynek sądu, hala produkcyjna na nyskiej strefie ekonomicznej i hala przemysłowa przy zakładzie karnym.

Będą też dwa nowe murale... Dzieje się w naszej Nysie!

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Jeśli masz w sobie pokłady miłości, empatii i energii, jesteś gotów otworzyć swoje serce i stworzyć dzieciom bezpieczny dom – zgłoś się do nas!

Funkcję rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka mogą sprawować osoby:

• małżeństwo lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, którzy dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

• nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony;

• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

• są zdol ne do spra wowania właściwej opieki nad dziec kiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Procedurę zakwalifikowania kandydata na rodzinę zastępcza prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Nysie, gdzie należy złożyć wniosek. Po pozytywnej ocenie kandydata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kieruje go na szkolenie dla rodzin zastępczych. Szkolenie to finansowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej ma miejsce na mocy postanowienia Sądu. Rodzina zastępcza zostaje objęta opieką pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinie zastępczej przysługują miesięczne świadczenia związane z pokryciem kosztów utrzymania dziecka.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej wiąże się z wieloma obowiązkami oraz trudnościami.

Jednocześnie jednak jest to satysfakcjonująca misja, gdyż często dopiero w rodzinie zastępczej dzieci uczą się co to znaczy być kochanym i otoczonym opieką. Osobom gotowym na poprowa-

dzenie rodzinnego domu dziecka, lecz nie posiadającym własnych, odpowiednich warunków mieszkaniowych oferujemy przestronne, umeblowane i wyposażone ponad 120 metrowe mieszkanie znajdujące się w Otmuchowie. Zapraszamy do kontaktu wszystkie

TAK(i) NUMER 17

osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej i prowadzeniem RDD.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa oraz pod numerem telefonu 77 400 55 86 lub 725 317 170.

W tym roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowała już 17 Nyski Festiwal Nauki (czyt. więcej na str. 10).

#zdjecienumeru

2 www.nysa.eu @nysaeu Aktualności
Burmistrz Nysy
505 337 848, tel. 77 448 14 91
Wydawca: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, www.arn.nysa.pl, sekretariat@arn.nysa.pl,
tel.
Redaguje: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z .o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “EKOM” Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o., Urząd Miejski w Nysie. Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Bulla, www.bullalukasz.pl. Druk: DAYMEDIA Sp. z o.o., Nysa, ul. Sobieskiego 5/1, www.daymedia.pl Rada Młodzieżowa w Nysie zakończyła dwuletnią kadencją. Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy i Paweł Nakonieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie podziękowali młodym ludziom za współpracę i zgłaszane pomysły. - Jesteście przyszłością tego miasta. Zmieniamy Nysę z myślą o Was - powiedział Burmistrz Nysy.

NYSKI RYNEK MIEJSCEM SPEKTAKULARNYCH IMPREZ I SPOTKAŃ

Odnowiony Rynek znakomicie sprawdził się jako miejsce dużych wydarzeń kulturalnych. To właśnie w centralnej części miasta, na początku września świętowaliśmy 800-lecie Śląskiego Rzymu, a w ostatni weekend piękny koncert dał Piotr Rubik. Na nyskim Rynku przybyło także sporo zieleni.

We wrześniu na nyskim Rynku odbyły się dwa spektakularne wydarzenia. Najpierw świętowaliśmy wspaniały jubileusz 800-lecia miasta. Na ogromnej scenie zobaczyliśmy piękne widowisko o trudnej, ale niezwykle ciekawej historii Nysy. Wystąpiły także zespoły Myslovitz i Dżem. Przez cały weekend trwał także jarmark, podczas którego mogliśmy kupić m.in. produkty lokalne. W ostatni weekend znów tłumy mieszkańców zameldowały się na Rynku, tym razem by zobaczyć Oratorium w 75. rocznicę nominacji kardynała Stefana Wyszyńskiego na Prymasa Polski. Wydarzenie rozpoczęła Gala konkursu „Społeczna Kru-

cjata Miłości” – bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferansjerem był Rafał Brzozowski. Głównym punktem wydarzenia był koncert oratoryjny Piotra Rubika „Najważniejsza jest miłość”. Wszystko zwieńczył efektowny pokaz video mappingu na fasadzie nyskiej Bazyliki. Warto dodać, że po remoncie na Rynku przybyło sporo zieleni.Podczas ostatnich prac na rynku wprowadzono tam również kolejne nasadzenia. W części

Z kolei strona wschodnia to nasadzenia z głogów, ten sam gatunek znalazł się na ulicy Wrocławskiej i Kolejowej. Podczas

ul. Marcinkowskiego lub Ma-

riackiej czy nowsze nasadzenia Powiatu na ul. Prudnickiej. Od strony Bazyliki znalazły swoje miejsce 3 katalpy i 21 klonów (nasadzono formy kuliste ze względu na specyficzne warunki gruntowe). Te same gatunki drzewa w formie szpaleru znajdują się na ul. Krzywoustego –mówi Robert Giblak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska.

południowo-zachodniej znalazły miejsce 4 platany. To drzewa budujące duże korony iwraz ze swoim wzrostem powinny zrobić fajny mikroklimat w miejscach w których się znajdują.

kwitnienia powinny cieszyć oczy mieszkańców i turystów – należy tu zaznaczyć że głogi sadzono jużw Nysiew poprzednim stuleciu, niektóre z drzew można jeszcze znaleźć m.in. na

- Nasze miasto nie cierpi na brak drzew, w centrum mamy m.in. kilkuhektarowe zadrzewienie terenu Alei Lompy, drzewa na Placach Kopernika, Paderewskiego, Klapka a niewielkiej odległości od ścisłego centrum kilkadziesiąt hektarów Parku Miejskiego. Drzewa stanowią nieodzowny element tkanki miejskiej. Obok ról tak oczywistych jak pochłanianie dwutlenku węgla i ,,produkcja”

tlenu (czyli proces fotosyntezy), zacienianie czy stanowienie naturalnego schronienia dla ptaków i owadów, drzewa zatrzymują również pyły, redukują poziom hałasu, sąw pewnym sensie naturalnym klimatyzatorem odgrywającym kluczową rolęw zakresie poprawy jakości powietrza – dodaje Giblak.

3 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. Temat numeru ! REKLAMA

PAMIĘTAMY O SYBIRAKACH

18 września pod pomnikiem Patriotom Polskim odbyły się oficjalne obchody 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, a także Dzień Sybiraka, który od kilku lat jest świętem państwowym. Znicze zapalono też pod dzwonnicą Bazyliki Mniejszej, gdzie znajduje się tablica poświęcona Sybirakom.

Dwa tygodnie po zbrojnej napaści

Niemiec we wrześniu 1939 r. armia

Związku Sowieckiego wtargnęła w granice naszego kraju. W ten sposób Stalin wypełnił wobec Hitlera zobowiązania wynikające z tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow.

18 września uczciliśmy minutą ciszy pamięć o ofiarach dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Liczne delegacje, m.in. władz samorządowych i szkół złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Patriotom Polskim.

Wrzesień 1939 roku zawsze będzie się nam kojarzył z agresją niemiecką i sowiecką na nasz kraj. Będzie przypominał o poniesionych ofiarach, śmierci bliskich, zaborze naszych ziem i eksterminacji naszego

narodu. Żywą pamięć o tych historycznych wydarzeniach przekazujemy młodym pokoleniom. Stąd jak zawsze po uroczystościach, w Szkole Podstawowej nr w Nysie spotkały się najstarsze i najmłodsze pokolenie Polaków, by wspólnie rozmawiać o Polsce i o wartościach. Uczniowie z SP 3 zawsze przygotowują dla naszych kochanych Sybiraków krótki program artystyczny. Tym razem też było pięknie i wzruszająco. Związek Sybiraków od lat kultywuje najlepsze tradycje narodowe, przypominając nam o tych, którzy często zdrowie i życie oddawali z dala od Ojczyzny. Uroczystość jest najlepszą okazją do tego, by wyrazić naszą wdzięczność za te wysiłki i pamięć o tych, którzy walczyli i umierali za Polskę.

4 www.nysa.eu @nysaeu Aktualności REKLAMA

Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz.

KOLEJNA STOŁÓWKA W GMINNEJ SZKOLE

WYREMONTOWANA!

Jak wiadomo zdrowy posiłek to podstawa rozwoju dzieci. Dlatego gmina przywróciła kuchnie i stołówki do naszych placówek oświatowych. Dzięki temu rodzice mogą być pewni, że ich pociechy zjedzą coś pysznego i zdrowego na miejscu, w szkole czy przedszkolu.

Niedawno kompleksowy remont przeszła stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie. Modernizacja była możliwa dzięki rządowemu programowi „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach działań, oprócz odnowienia części jadalnianej, do kuchni zaku-

piono też m.in. sprzęt chłodniczy oraz zastawę stołową.

W placówce obecnie przygotowuje

się obiady dla 420 uczniów. Obiady są trzydaniowe, urozmaicone, zdrowe i bardzo smaczne. - Wyremontowana stołówka jest kolejnym przyjaznym,

Bastion św. Jadwigi w Nysie najlepszym produktem turystycznym województwa opolskiego!

komfortowo wyposażonym i po prostu pięknym miejscem w naszej szkole. Wierzymy, że każdy posiłek spożywany w naszej jadalni będzie prawdziwą ucztą nie tylko dla ciała, ale i dla ducha – mówi Monika Baj, wicedyrektor SP 3 w Nysie.

Bastion św. Jadwigi w Nysie” znalazł się w gronie najlepszych produktów województwa opolskiego. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystości 20-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W tym obiekcie Nyskiego Domu Kultury działa Punkt Informacji Turystycznej, SOWA Nysa – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności oraz „Nyskie Centrum Edukacji o Niepodległości” z kinem VR.

To wizytówka nyskiej twierdzy, miejsce wielu imprez turystycznych, a także świątecznych jarmarków czy gali Małego Trytona Nyskiego.

5
Wydarzenia REKLAMA
6 www.nysa.eu @nysaeu REKLAMA

ZAPRASZAMY NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ!

Sezon na kąpielisku Frajda już za nami, więc miłośników pływania i aktywności fizycznej zapraszamy na krytą pływalnię przy ul. Piłsudskiego.

Godziny otwarcia obiektu:

• poniedziałek - piątek - 06:3021.30

Zapraszamy! Cennik znajdziemy na stronie internetowej Agencji Rozwoju Nysy.

JESIENNA IMPREZA NAD JEZIOREM NYSKIM!

Koniec lata i koniec imprez nad Jeziorem Nyskim? Nic z tych rzeczy! Ośrodek Rekreacji AKWA Marina już teraz zaprasza na II edycję wydarzenia Jesienna spiżarnia.

W zeszłym roku impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy, a wystawcy przygotowali sporo ciekawego asortymentu. Jak zawsze nie zawiodły koła gospodyń wiejskich.

W czasie wydarzenia mogliśmy skosztować m.in. pajdy ze smalcem i ogórkiem kiszonym, pierogów ruskich czy z serem, a także pierogów z dynią i zupy dyniowej. Nie zabra-

kło produktów lokalnych wykonanych z naturalnych materiałów.

Były miody, przetwory, ręcznie robione ozdoby, zabawki dla dzieci z naturalnych materiałów i szeroka gama ciast do wyboru.

W tym roku ma być podobnie. Plan i datę tegorocznej Jesiennej spiżarni poznamy niebawem. Na pewno przeczytacie o tym w naszej gazecie.

7 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. ARN / AKWA

Polecane wydarzenia

kulturalne w naszym mieście...

NOWY SPEKTAKL TEATRU MIEJSKIEGO W NYSIE

Teatr Miejski w Nysie zaprasza na spektakl ,,Okno na parlament”. Premiera już 8 października o godz. 18.00.

Obecnie trwają intensywne próby do spektaklu. Jak zapowiada cała ekipa, śmiechu będzie co niemiara.

– Przygotujcie się na ekscytującą podróż do ekskluzywnego apartamentu londyńskiego hotelu, gdzie spotkacie ministra brytyjskiego rządu i…….. jego romansującą z nim sekretarkę opozycji. W końcu na ich drodze stają przeszkadzający personel hotelowy, zazdrosny mąż i sam nieboszczyk – informuje Teatr

Miejski w Nysie.

Na scenie zobaczymy aktorów z wieloletnim doświadczeniem, ale także młody aktorski narybek. Jak zapo-

wiada reżyser spektaklu Zbigniew Kułagowski, będzie to mieszanka wybuchowa.

Wśród młodych aktorów zobaczymy

m.in. utalentowanych studentów

Wydziału Jazzu nyskiej PANS.

8 www.nysa.eu @nysaeu Kultura
REKLAMA
9 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. Kultura REKLAMA

Nysanie wielokrotnie pokazali, że mają wielkie serca i chętnie włączają się w akcje dobroczynne. Tym razem pomóżmy wspólnie Marcinowi, który walczy o powrót do zdrowia.

ZA NAMI XVII NYSKI FESTIWAL NAUKI

W dniach 20-21.09.2023 roku

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie zorganizowała XVII Nyski Festiwal Nauki.

Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki i upowszechnianie jej praktycznego zastosowania poprzez atrakcyjne w swej formie i przekazie zajęcia realizowane przez nauczycieli akademickich

Dramat mężczyzny rozpoczął się 12 sierpnia. Marcin obudził się z potwornym bólem głowy. Po wezwaniu pogotowia okazało się, że pękł tętniak w głowie mężczyzny. – Lekarze nie dawali mu szans na przeżycie, lecz po trzech tygodniach w śpiączce, po wybudzeniu zdarzył się cud. Na dzień dzisiejszy jego stan jest stabilny i wszystko wskazuje na to, że za jakiś czaswróci do normalności. Lecz teraz kolej na rehabilitację, lekarstwa itd. – informuje brat Marcina na portalu zrzutka.pl.

Na tym portalu możemy wpłacać pieniądze tak potrzebne teraz Marcinowi i jego rodzinie (narzeczonej i trójce ich dzieci). Także na portalu Facebook powstała grupa gdzie można wesprzeć Marcina m.in. poprzez licytacje.

NYSKA DRUŻYNA MISTRZEM POLSKI!

Świetna wiadomość! Nyska drużyna Fort Nysa okazała się najlepsza w skali kraju!

W ostatni weekend we Wrocławiu odbył się ostatni w tym sezonie turniej Polskiej Ligi Futbolu Australijskiego.

– Miło nam poinformować, że Fort Nysa został Mistrzem Polski w Futbolu Australijskim mężczyzn w sezonie 2023 – mówi Mateusz Latawski z klubu Fort Nysa. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. W trakcie dwóch dni Festiwalu w wydarzeniach mających formę wykładów, warsztatów, laboratoriów, pokazów, wystaw, a także konkursów i turniejów sportowych, wzięło udział ponad 2 000 uczniów ze szkół województwa opolskiego i dolnośląskiego.

W czasie dwóch dni Festiwalu odbyło się ponad 100 różnego rodzajów aktywności, realizowanych przez wszystkie wydziały Nyskiej Akademii.

Podczas pierwszego dnia uczniowie uczestniczyli w pokazach z pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, w warsztatach z architektury, edukacji konsumenckiej, dietetyki. Młodzież dokonała obserwacji tkanek pod mikroskopem, mogła też sprawdzić swoje umiejętności w programowaniu. Dla chętnych przygotowano konkursy i zawody sportowe z nagrodami. Drugiego dnia młodzież mogła dowiedzieć się m.in. o programie

MS Power BI oraz jego zastosowaniu, o tym jak pielęgnować młodą cerę, czy też o tym, jak „oszukuje” nas statystyka. W pracowniach dietetyki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przeprowadzono warsztaty oceny sposobu żywienia oraz analizy składu ciała. Wydział Nauk Ekonomicznych przedstawił, z jakimi wyzwaniami borykają się księgowi oraz ile warte są pieniądze, a Wydział Neofilologii odkrywał tajniki pracy tłumacza ustnego oraz przeprowadzono grę miejską pt. „Poznaj Nysę tropem nyskich legend”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dot. przygotowania recitalu wokalno-instrumentalnego. Młodzież chętnie uczestniczyła także w zajęciach sportowych: turnieju

siatkówki oraz futsalu. Nyski Festiwal Nauki oprócz możliwości bliższego poznania nauki oraz nowoczesnych technologii był okazją do spotkania się z wykładowcami oraz studentami na-

leżącymi do Studenckich Kół Naukowych, a także zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i warunkami studiowania w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

10 www.nysa.eu @nysaeu Aktualności
Nysanin, mimo dramatu, walczy o powrót do normalności. Pomóżmy!

17 września, tuż po godz. 9.00 służby ratunkowe zostały zaalarmowane, że na Nysie Kłodzkiej w okolicy jazu przy Alei Wojska Polskiego doszło do wywrócenia kajaka, którym płynął mężczyzna.

NYSANIN ZDOBYŁ JEDNĄ Z GÓRNAJSŁYNNIEJSZYCH NA ŚWIECIE!

Znów głośno o podróżniku z Nysy. Marcin Szczerski zdobył Matterhorn, szósty pod względem wielkości szczyt alpejski. Wcześniej samotnie zdobył m.in. Eiger.

Matterhorn jest jednym z najbardziej znanych szczytów świata, zarazem bardzo trudny pod kątem kondycji fizycznej jak i psychicznej. Nysanin czterotysięcznik zdobył w 10 godzin, przy czym przez część wyprawy wchodził z kolegą, później już tylko solo.

Sukces smakuje podwójnie, bo przed rokiem pierwsza próba ze względu na warunki pogodowe zakończyła się niepowodzeniem. Teraz góra została zdobyta.

Trudne było także samo zejście, ze względu na zmęczenie, warunki panujące na wysokości i konicz-

ność zjazdu na linach. Na szczęście udało się, a w głowie już są plany na dalsze wyprawy.

Marcin Szczerski chce kontynu-

ować zdobywanie 4 i 5-tysięczników w Alpach. Marzy mu się także północna ściana Matterhornu oraz wytyczanie nowych tras.

– Mężczyzna prawdopodobnie chciał przepłynąć jaz, który znajduje się na Alei Wojska Polskiego i doszło do wywrócenia kajaka. Mężczyzna płynął sam. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji strażaków udało się go szybko wyciągnąć na brzeg – mówi kpt Dariusz Pryga, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. Życiu 43-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Został zabrany do szpitala w Nysie. Na miejscu

działały 3 zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego a także policja.

Do tragedii nie doszło także dzięki szybkiej reakcji świadka. Strażak po służbie wracał akurat z niedzielnej mszy gdy zauważył kajakarza. To on zawiadomił służby ratunkowe. 43-latek miał dużo szczęścia. Jak mówi kpt Dariusz Pryga, takie akcje jak dziś, przy spiętrzonej wodzie, są bardzo trudne i niestety niosą spore ryzyko niepowodzenia.

Dzielnicowa z Nysy II w konkursie na najlepszego dzielnicowego Opolszczyzny!

St. post. Agnieszka Palak zajęła II miejsce w konkursie na najlepszego dzielnicowego Opolszczyzny.

Służbę w Policji pełni od 2020r., a od 13 lipca tego roku jest naszą

dzielnicową. Jej profesjonalizm i zaangażowanie są inspiracją dla nas wszystkich. Agnieszko, życzymy Ci dalszego sukcesu w tej ważnej służbie oraz nieustającej

determinacji w osiąganiu celów. Jesteśmy dumni, że jesteś w naszych szeregach – mówi st. sierż. Janina Rudkowska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie. Dodajmy, że I miejsce zajął dzielnicowy z prudnickiej komendy st. sierż. Mateusz Krzysztowski.

11 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys.
egz.
KROK OD TRAGEDII
KPP
Wydarzenia
Nysa

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Edwarda Grób emerytowanego Pracownika Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.,

Rodzinie, Bliskim i Wszystkim Przyjaciołom składamy wyrazy współczucia i żalu.

Zarząd, Rada Nadzorcza, Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie.

PIJANY MASZYNISTA ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ

Mężczyzna miał 2,11 promila. Teraz za swoje zachowanie 43-latek odpowie przed sądem.

– W sobotę (16 września) po godzinie 23:30 oficer dyżurny nyskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że kierujący składem maszynista jest pod działaniem alkoholu. Mundurowy natychmiast na miejsce skierował załogę z Wydziału Ruchu Drogowego. Tam pracownicy SOK, wskazali skład, gdzie miał znajdować się nietrzeźwy maszynista. Kierujący składem na widok policjantów zaczął uciekać. Mundurowi podjęli pościg pieszo i doprowadzili do zatrzymania mężczyzny – mówi st. sierż. Janina Rudkowska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie.

Okazało się, że lokomotywą kierował 43-latek. Podczas rozmowy policjanci poczuli od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

ADMINISTRACJA CMENTARZA

KOMUNALNEGO W NYSIE

PRZYPOMINA O DOKONYWANIU PŁATNOŚCI

Administracja Cmentarza Komunalnego w Nysie przypomina o dokonywaniu opłat za odnowienie prawa do korzystania z grobu.

– Brak odnowienia oznaczać będzie, iż dany grób kwalifikuje się do zlikwidowania z powodu braku wniesienia opłaty po 20 latach – informuje spółka EKOM.

Więcej informacji:

poniedziałek-piątek 7:00-15:00 tel. 77 433 39 00

tel. całodobowy: 692 292 555 e-mail: cmentarz@ekom.com.pl

– Urządzenie wskazało, że maszynista miał 2,11 promila alkoholu. Nieodpowiedzialny mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący prowa-

dzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, za który niebawem odpowie przed sądem – mówi st. sierż. Janina Rudkow-

ska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie. Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

WYBUCH BUTLI Z GAZEM.

DWÓCH STRAŻAKÓW RANNYCH

Do tego zdarzenia doszło 15 września późnym wieczorem. Po godz. 22.00 strażacy zostali zaalarmowani, że w jednej z hal przy ul. Podolskiej w Nysie doszło do pożaru.

– Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono treść zgłoszenia. Pierwsze działania polegały na zlokalizowaniu źródła pożaru. W momencie gdy ratownicy weszli do środka hali celem ugaszenia pożaru, nastąpił wybuch butli

z gazem umiejscowionej na wózku widłowym – mówi kpt Dariusz Pryga, rzecznik prasowy KP PSP w Nysie.

W wyniku wybuchu rannych zostało dwóch strażaków. Na szczęście mężczyźni nie odnieśli poważnych

obrażeń. Działania gaśnicze na Podolskiej trwały prawie 3 godziny. Na miejscu trwały wielogodzinne oględziny i sprawdzanie co mogło być przyczyną tego pożaru.

12 www.nysa.eu @nysaeu
KPP Nysa
Wydarzenia
13 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. REKLAMA Kultura

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIE-

PEŁNOSPRAWNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM: WŁĄCZAJĄC SIĘ DO SPOŁECZNOŚCI, BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ!

W południowej części województwa opolskiego, rozgrywa się niezwykła inicjatywa mająca na celu wzmocnienie osób niepełnosprawnych oraz tworzenie inkluzywnych społeczności. Projekt, którego nazwa mówi sama za siebie - „Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych” - koncentruje się na mieszkańcach powiatów nyskiego i prudnickiego, wraz z ich rodzinami i opiekunami.

Na terenie południowej Opolszczyzny mieszkają tysiące osób w wieku senioralnym, wielu z nich żyje z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest zaoferowanie tym osobom interesujących sposobów na spędzenie czasu poza domem, rozwijanie relacji oraz wyjście z izolacji.

Działania projektu obejmują różnorodne warsztaty, w tym integrację sensoryczną, terapię artystyczną, ćwiczenia fizyczne oraz warsztaty dietetyczne z elementami edukacji dotyczącej prawidłowego żywienia. Planowanych jest łącznie 12 warsztatów, które odbędą się w Centrum

Integracji Lokalnej w Łące Prudnickiej, w świetlicy wiejskiej w Konradowej oraz w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Nysie.

Oprócz warsztatów, utworzono grupę wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Grupa ta organizuje spotkania integracyjne, świadczy pomoc psychologiczno-terapeutyczną, pomaga w wymianie informacji oraz udostępnia inne dostępne formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Spotkania

w ramach grupy odbywają się w Centrum Integracji w Łące Prudnickiej każdego czwartku o godzinie 16. W trakcie tych spotkań prowadzone są zajęcia integracyjne, konkursy, pogadanki oraz konsultacje dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych. W gronie uczestników grupy znajdują się profesjonalni terapeuci, psycholodzy oraz edukatorzy, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Znają oni środowisko tych osób, ich potrzeby oraz możliwości. Łącznie planowanych jest 14 takich spotkań.

W ramach projektu zostanie także przygotowana wystawa fotograficzna przedstawiająca uczestników projektu w formie stałej wystawy w budynku Centrum Integracji w Łące Prudnickiej.

Dodatkowo, projekt zakłada realizację wydarzenia ambientowego, jakim jest stworzenie „żywej biblioteki”, w której osoby niepełnosprawne pełnią rolę „książek-filmów”, a uczestnicy mogą je „wypożyczać”, oglądając je online.

Każda osoba niepełnosprawna będzie miała przypisany tytuł i opis, który nie tylko odnosi się do jej niepełnosprawności, ale także do jej zainteresowań, pasji, zawodu itp. Przykładowe tytuły to „Niewidoma bizneswoman” lub „Podróżnik na wózku”. Uczestnicy będą mogli wybrać osobę niepełnosprawną i zgłębiać jej życie, doświadczenia, poglądy itp. Filmy-książki zostaną udostępnione na platformach społecznościowych i stronach internetowych, dzięki czemu uczestnicy

będą mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami na temat spotkania z osobą niepełnosprawną oraz jak to wpłynęło na ich postrzeganie i postawę wobec niepełnosprawności. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Ad astra, które od lat wdraża podobne inicjatywy o charakterze pro-społecznym. Stowarzyszenie jest wspierane przez Koło Gospodyń wiejskich w Łące Prudnickiej oraz Fundację Odkrywcy.

Zadanie pn.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych województwa opolskiego: Włączając się do społeczności, budując przyszłość! jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

14 www.nysa.eu @nysaeu Kultura
REKLAMA
15 Nr 18/2023, nakład 12 000 tys. egz. REKLAMA
REKLAMA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.