TAK! 13_2023

Page 1

AKTUALNOŚCI

POMOC DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH

OPS uruchomił pierwsze mieszkanie chronione wspierane dla osób niesamodzielnych. Str. 4

EDUKACJA STUDIUJ W NYSIE!

Trwa rekrutacja do Akademii. Str. 6

TEMAT NUMERU

WYDARZENIA

BĘDĄ KOLEJNE EDYCJE PCHLEGO TARGU

Wydarzenie stanie się cykliczne. Str. 7

W NYSIE POWSTANIE EKOCIEPŁOWNIA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY!

AKTUALNOŚCI

UWAGA NA BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Straż Miejska ostrzega: Uważajmy na tę bardzo groźną roślinę. Str. 9

W NUMERZE:

AKTUALNOŚCI

TŁUMY NAD JEZIOREM I NA FRAJDZIE

Inwestycja to w efekcie czystsze środowisko i zdrowszy klimat w naszym mieście

str. 3

21-LETNIA NYSANKA POWALCZY O KORONĘ MISS POLSKI!

ŚWIĘTO GRUSZY W HAJDUKACH

WOŁYŃ 1943 –PAMIĘTAMY I NIE ZAPOMNIMY!

historyczną. Str. 4

TAK! O TYM WARTO WIEDZIEĆ - WIEŚCI Z MIASTA www.nysa.eu
!
tys.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NYSA
Nr 13/2023, nakład 12 000
egz.
Tysiące osób szuka ochłody w wodzie . Str. 5 Będzie mnóstwo atrakcji. Str. 6 Nysa dba o pamięć
@nysaeu
Trzymamy kciuki. Str. 4
REKLAMA REKLAMA

KILKA SŁÓW WSTĘPU...

Sami sobie

Jedną z najważniejszych informacji ostatnich miesięcy jest ta, która potwierdza budowę ekociepłowni w naszej Nysie.

Do tej pory, głównym paliwem, które było zamieniane na ciepłą wodę w grzejnikach i kranach w naszych mieszkaniach był węgiel. Po pozyskaniu ogromnego dofinansowania rozpoczynamy w tym roku budowę nowego kotła zasilanego paliwem, które powstanie z wysokoenergetycznych odpadów komunalnych. Jak powstaje takie paliwo z odpadów?

Jak wiecie, to co wyrzucamy do pojemników na śmieci trafia do naszej spółki Ekom. Tam odpady z naszych domów i mieszkań dzielone są na trzy części. - Pierwsza (największa), która nie nadaje się od odzysku (recyklingu) i na paliwo, trafia na wysypisko w Domaszkowicach.

- Druga część (około 20% całości odpadów) jest segregowana i wraca do obiegu gospodarczego. Jest to głównie szkło, plastik, papier,

metale i odpady biodegradowalne. - Trzecia część to odpady wysokokaloryczne, które nie nadają się do recyklingu (mokry papier, szmaty, część tworzyw sztucznych). To właśnie z tych odpadów powstaje paliwo ekologiczne.

Obecnie nasza spółka NEC (Nyska Energetyka Cieplna) spala rocznie około dwudziestu tysięcy ton węgla. Węgiel uznawany jest za paliwo szkodliwe dla środowiska i człowieka. Za każdą spaloną tonę węgla, nasza spółka (podobnie jak wszystkie ciepłownie węglowe w Europie) musi płacić karę. W ubiegłym roku kwota kar zbliżyła się do ogromnej sumy 20 milionów złotych. To oznacza, że musimy jak najszybciej przejść na opalanie innym paliwem. Przechodzenie z palenia węglem na palenie paliwem z naszych odpa-

dów pozwoli nam na dojście do gospodarki o obiegu zamkniętym. Innymi słowy, z naszych odpadów, powstanie nasze paliwo, dzięki któremu będziemy mieli nasze ciepło i prąd. Nasze w tym przypadku oznacza również to, że będziemy mieli niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Z kolei nasz prąd oznacza tanie oświetlanie naszych żłobków, przedszkoli, szkół, tanie oświetlanie naszych dróg i wreszcie tanie ładowanie baterii do naszych elektrycznych autobusów. Powstająca ekociepłownia to w efekcie czystsze środowisko i zdrowszy klimat w naszej Nysie.

JESIENIĄ OTWARCIE KFC W NYSIE

Łasuchy będą musiały jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Jak zapowiada inwestor, KFC w Nysie ma zostać otwarte jesienią.

Przypomnijmy – nyskie KFC powstanie na skwerze rozdzielającym teren PKP od drogi wojewódzkiej, między ul. Racławicką a ul. Bema. Przy samym KFC, które będzie mieć 300 m2 powierzchni, powstanie ogródek zewnętrzny oraz, co ciekawe, wiaty fotowoltaiczne.

Dzięki odpowiedniej lokalizacji obiektu, kupimy jedzenie bez konieczności opuszczania samochodu (tzw. drive-through). Podstawowym produktem sieci

TAK(i) NUMER 1807

To ważna data w historii Nysy o której co roku przypomina inscenizacja wielkiej Bitwy o Twierdzę Nysa.

Więcej na str. 10.

KFC są smażone kawałki kurczaka podawane z oryginalnym sosem. Oprócz samego kurcza-

#zdjecienumeru

ka możemy zjeść także burgery z kurczakiem, wrapy, skrzydełka, frytki, surówki czy desery.

2 www.nysa.eu @nysaeu Aktualności
Burmistrz Nysy
505 337 848, tel. 77 448 14 91
Wydawca: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., ul. Marcinkowskiego 2-4, 48-300 Nysa, www.arn.nysa.pl, sekretariat@arn.nysa.pl, tel. Redaguje: Agencja Rozwoju Nysy Sp. z .o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “EKOM” Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Nyska Energetyka Cieplna Nysa Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o., Urząd Miejski w Nysie. Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Bulla, www.bullalukasz.pl. Druk: DAYMEDIA Sp. z o.o., Nysa, ul. Sobieskiego 5/1, www.daymedia.pl Nad naszym akwenem wypoczywają tysiące mieszkańców i turystów. Czytaj więcej na str. 5. REKLAMA REKLAMA

W NYSIE POWSTANIE WYDAJNA EKO-CIEPŁOWNIA

W tym roku przypada 25-działalności spółki miejskiej NEC, choć zakład tak naprawdę dostarcza ciepło do naszych domów od przeszło 50 lat. 2023 rok będzie rokiem przełomowym. Niedługo rusza budowa kotła ekologicznego na paliwo RDF. Inwestycja wyniesie bagatela 130 milionów złotych. Miasto jednak liczy same zyski.

Bez podatku emisyjnego

Inwestycja ma ruszyć już we wrześniu tego roku i potrwać 30 miesięcy, a rozwiązanie pod klucz dostarczy spółka akcyjna Waste To Energy Corporation, która tworzy konsorcjum z KABLITZ - niemiecką firmą ze 120-letnim doświadczeniem w budowie pieców rusztowych i kotłów opalanych odpadami oraz włoską firmą IDRECO, zajmującą się realizacją instalacji i systemów oczyszczania wody i spalin. To gwarancja rzetelnej realizacji inwestycji. - Dzięki instalacji,którapowstanie,NECwypro dukujeponad 100tys.GJ ciepła,

które trafi do mieszkańców - wylicza Prezes NEC Nysa, Artur Pawlak. - Co ważne, ciepło to nie jest obciążone podatkiem emisyjnym dzięki czemu zapłacimy mniejsze rachunki za ogrzewanie domów i mieszkań podpiętych do sieci miejskiej.

Budowa nowej kotłowni na węgiel i gaz to koszt około 15 milinów złotych. Zarząd NEC-u zdecydował się jednak na droższy i nowoczesny kocioł na RDF, głównie ze względu na ekologię. W tym przypadku normy są 10-krotnie bardziej rygorystyczne niż w przypadku standardowych kotłów. - Nie chcemy bazować

na paliwach pochodzących z zewnątrz,stądnaszestaraniaobudowę elektrociepłwni - mówi Prezes NEC, Artur Pawlak. - Kwota, którąudałosięnampozyskaćzNFOŚ jestw połowie dotacją, aw połowie pożyczką, która na końcu jeszcze w10%zostanieumorzona.Spółka musi zapewnić tylko i wyłącznie neutralnypodatekvat. Z instalacji powstanie też 10 tys. megawatogodzin prądu, który będzie oświetlać miasto. - Stopniowe przechodzenie z palenia węglem na rzecz palenia paliwem z odpadów pozwoli nam na dojście do gospodarki o obiegu zamkniętym, czyliwdużejmierzestaniemy -

czalni - mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. - Innymi słowy,znaszychodpadów,powstanie paliwo, dzięki któremu będziemy mieli ciepło i prąd, a to oznacza niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę dla mieszkańców iprzedsiębiorców.

Skąd paliwo do nowego kotła?

Zadba o to głównie spółka EKOM, która od 2015 roku w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach produkuje paliwo alternatywne RDF. Powstaje ono w procesie przetwarzania odpadów wysokokalorycznych, które nie nadają się do recyklingu. Są to np. drewno, mokry papier, szmaty oraz część tworzyw sztucznych. Do tej spory EKOM ponosił koszty wywozu RDF do odbiorców. - Odchodzenie od spalania węglem i odzysk energii z odpadów jest dobrym kierunkiem - mówi Prezes Ekom-u, Tomasz Ogorzały. - Nasza linia w RCGO posiada specjalne rozdrabniarki, separatory optyczne i powietrzne, które pozwalają na frakcjonowanie odpadów. Dzięki temu zapewniamy odpowiednią kaloryczność paliwa RDF i jego jakość. Do tej pory produkowaliśmy 10 tys. ton paliwa rocznie, a na potrzeby nowej instalacji NEC-u będziemy mogli dostarczaćnawet15tys.ton.

Jak Wiedeń i Kopenhaga

Podobne ekokotłownie w środku miasta działają m.in. w Wiedniu i Kopenhadze. Ta nyska będzie mieć ponad 20 metrów wysokości i zostanie zlokalizowana w pobliżu biurowca i placów manewrowych. - Skuteczność i wydajność naszych technologii pozwala na umieszczenie instalacji w przestrzeni miejskiej, gwarantując

poziom emisji znacznie poniżej obowiązującychprzepisów- mówi Prezes WTEC, Simone Pantaloni. - Dysponujemy technologiami i know-how, które pozwalają nam optymalizować przetwarzanie odpadów i kontrolować w czasie rzeczywistym emisje. Ponadto wszystkie nasze instalacje w obszarach składowania odpadów są wyposażone w system zasysania i dezodoryzacji powietrza, który jest oczyszczany za pomocą filtrów z aktywnym węglem, co powoduje usunięcie wszelkich wytwarzanych zapachów. Wytwarzany w NEC prąd będzie zasilać także żłobki, przedszkola i szkoły oraz autobusy elektryczne. Miejski przewoźnik stara się o środki na dalszą wymianę taboru, głównie z myślą o „elektrykach”. - Na terenie zakładu Nyskiej Energetyki Cieplnej powstanie jedna lub dwie ładowarki do ładowania pojazdów elektrycznych- mówi Prezes MZK w Nysie, Piotr Janczar. - Możliwości są duże, także po stronie autobusów, które mogą być już wyposażanewtzw.ładowarkidwukierunkowe. Partnerem naukowym projektu jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, która wraz z Gminą Nysa dąży do jak najszybszego dojścia do statusu miasta „zeroemisyjnego”. - Na pewno trzeba popularyzować ideę gospodarki o obiegu zamkniętym - ocenia Rektor PANS w Nysie, prof. Przemysław Malinowski. - Taki jest trend w Europie. Za 10 lat będzie to dla nas normą, że jest frakcja odpadów, którą należy wykorzystać i odzyskać z niej energię. Nysa staje się na naszych oczach miastem nowoczesnym, nastawionym na zrównoważony rozwój. Nysa dołącza do stolic europejskich, które posiadają takie instalacje.

3 Nr 13/2023, nakład 12 000 tys. egz. Temat numeru ! REKLAMA
Autor Tekstu Andrzej Babiński

WOŁYŃ 1943 – PAMIĘTAMY

I NIE ZAPOMNIMY!

11 lipca pod tablicą upamiętniającą ofiary ludobójstwa i mordów dokonanych przez faszystów niemieckich, komunistów sowieckich, nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1947, odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

11 lipca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto upamiętnia ofiary rzezi wołyńskiej i innych mordów dokonanych na obywatelach II Rzeczypospolitej przez ukraińskich nacjonalistów 11 lipca 1943 roku. 11 lipca to rocznica tzw. krwawej niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym masowych eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez OUN, UPA, wspieranych przez lokalną ludność ukraińską. W obchodach

wzięli udział samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele związków i organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń, a także młodzież szkolna z SP5 i SP3 w Nysie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie przygotowali krótki program artystyczny. Uczniów przygotowali:

Katarzyna Foryś-Kurowska i Renata Głuszek oraz Dariusz Orłowski. Przypomnijmy, że tablica upamiętniająca ofiary ludobójstwa i mordów

21-LETNIA NYSANKA POWALCZY O KORONĘ MISS POLSKI!

Po wielkim sukcesie pochodzącej z naszego regionu, absolwentki nyskiego Carolinum, Ewy Jakubiec, która została Miss Polonia 2023, kolejna przedstawicielka naszego miasta ma szansę na tytuł najpiękniejszej. O koronę Miss Polski 2023 powalczy 21-letnia Paulina Buława z Nysy.

MIESZKANIE CHRONIONE WSPIERANE DLA 3 OSÓB NIESAMODZIELNYCH

1 lipca OPS w Nysie uruchomił pierwsze mieszkanie chronione wspierane dla osób niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. Mieszkanie przeszło kompleksowy remont i jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Powierzchnia mieszkalna lokalu to 54,98 m2. Składa się ono z 3 osobnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz z balkonu. Lokal został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego. Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

– Dla lokatorów to na pewno duży powód do radości iwiększej nadziei, że życie może być radosne – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

– To będzie dla nich początek nowego etapu w życiu. Na pewno w Nysie będzie powstawać więcej takich mieszkań. Remont i wyposażenie przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, którego Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania: 250 000,00 PLN

Wkład własny niefinansowy (rzeczowy): 226 000,00 PLN

dokonanych przez faszystów niemieckich, komunistów sowieckich, nacjonalistów ukraińskich w latach 1939 – 1947 powstała w 2015 roku z inicjatywy Społecznego Komitetu na czele którego stała Pani Janina Johnson, a opiekunami są uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie.

Nysanka na co dzień studiuje prawo w biznesie na Uniwersytecie Merito we Wrocławiu i pracuje we włoskiej agencji pracy. Jak mówi – jej pasją są sport, astrologia, rozwój duchowy, moda i modeling.O koronę i tytuł najpiękniejszej Polki rywalizować będą 32 kandydatki z 16 województw.

Za Paulinę będziemy trzymać mocno kciuki już 16 lipca podczas wielkiej gali w Nowym Sączu. Transmisję z tego wydarzenia zobaczymy w Polsacie. Miss Polski awansuje do światowych konkursów piękności: Miss Universe, Miss International i Miss Supranational.

4 www.nysa.eu @nysaeu
REKLAMA Aktualności

ZNAKOMITA FREKWENCJA NAD JEZIOREM! PRZED NAMI KOLEJNE CIEKAWE IMPREZY

Ostatnio nad Jeziorem Nyskim mogliśmy poczuć się jak nad Bałtykiem. Frekwencja wręcz przeszła najśmielsze oczekiwania. Synoptycy na kolejne tygodnie wciąż zapowiadają upały, więc w następne weekendy ochłody nad wodą znów będą szukać tysiące osób. Mnóstwo osób przyciągną też imprezy przygotowywane przez Ośrodek Rekreacji AKWA Marina.

Na początku lipca świetnie bawiliśmy się podczas rodzinnego pikniku ‚Żyj bezpiecznie”. Przed nami kolejne ciekawe imprezy.

Psi Piknik

Piknik Rodzinny za nami, a my śpieszymy z informacją o kolejnej imprezie, która odbędzie się już w sobotę 15 lipca. Tego dnia zabieramy na Ośrodek nasze pupile – pieski, które mają ochotę spędzić z nami nieco czasu. O godzinie 13.00 wyruszamy na 4 km spacer wzdłuż brzegu naszegoJezioraNyskiego. Popowrocie rozpalimy ognisko, więc koniecznie zabierzcie ze sobą jedzenie piknikowe – mówi Łukasz Bogdanowski z Ośrodka Rekreacji AKWA

Marina. – Kiedy nieco się posilimy spotkamy się z trenerką psów, zoopsychologiem Justyną Włosek z „Kudłaty u Tośków”. Warsztaty poruszą

temat budowania relacji i komunikacji pomiędzy psem i człowiekiem. Wisienką na torcie będzie rozmowa z Małgorzatą Jurkowską i Piotrem Bobakiem, którzy podzielą się wrażeniami po zakończeniu akcji „Uszy do góry. Szlakiem sudeckim dla bezdomnych zwierząt” – dodaje Bogdanowski.

Festiwal Pierogów

22 lipca odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Pierogów w Ośrodku Re-

kreacji AKWA Marina. Pyszne pierogi przygotują m.in. panie z lokalnych kół gospodyń wiejskich. Festiwal potrwa cztery godziny – od 14.00 do 18.00. Dodajmy, że w Ośrodku Rekreacji AKWA Marina można m.in wypożyczyć deski sup, rowerki wodne czy platformę pływającą. Trwają też kolejne rozgrywki w ramach el. do Mistrzostw Nysy w siatkówce plażowej spod znaku KS Beach Volley Nysa.

TŁUMY TAKŻE NA FRAJDZIE

Za nami dni z bardzo wysokimi temperaturami. Wielu mieszkańców szukało ochłody nad wodą. Zwłaszcza w weekend tłumnie odwiedzali nasze kąpielisko Frajda.

- Cieszymy się, że mieszkańcy tak chętnie wybierali nasze kąpielisko. Na Frajdzie jest wszystko; woda, zjeżdżalnie, boiska sportowe. Zapraszam w kolejne dni. Pogoda zapowiada się znakomicie - mówi Bogdan Wyczałkowski, Prezes Agencji Rozwoju Nysy.

Przypomnijmy, że do naszej dyspozycji jest m.in. niebieska zjeżdżalnia, o wdzięcznej nazwie Magic

5 Nr
Wydarzenia REKLAMA
13/2023, nakład 12 000 tys. egz.
Eye, która ma aż 160 m długości. Na kąpielisku nie brakuje też za- baw z animatorami czy lekcji nurkowania pod okiem fachowca.

STUDIUJ W NYSIE! TRWA REKRUTACJA DO AKADEMII

Trwa rekrutacja na studia wyższe. Nysa od lat przyciąga studentów dzięki ciekawym kierunkom, programom stypendialnym i dużym możliwościom rozwoju osobistego. Hasło „w Nysie za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz” poszło w kraj, ale do naszego miasta przyciąga także niepowtarzalna atmosfera.

Aktualności

HAJDUKI ZAPRASZAJĄ NA ŚWIĘTO GRUSZY!

Impreza w tym roku odbędzie się 29 lipca. Początek o godz. 16.00. Sołectwo jak zawsze szykuje wiele atrakcji, w tym kulinarne doznania.

Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia są pasje mieszkańców Hajduk. Będzie myśliwy, pszczelarze, pasjonaci tańca i kulinariów. A propos – jak zawsze skosztujemy rozmaitych pyszności, w tym potraw których dodatkiem lub głównym elementem będzie gruszka, jak choćby zupa gruszkowa. Nie zabraknie także słynnych hajduckich gołąbków. Palce lizać! Będą gry i zabawy, konkursy kulinarne i sportowe, a także występ

artystyczny. Tym razem w Hajdukach Nyskich pojawi się Marek Kobylarski z Polo Marco Band. Dobrą zabawę i oprawę muzyczną zapewni DJ Majer. Jak zawsze podczas wydarzenia

będzie sporo atrakcji dla dzieci. W czasie imprezy chętnie bawią się nie tylko mieszkańcy Hajduk Nyskich, ale także przyjezdni z ościennych miejscowości.

Indywidualne podejście do studentów, zajęcia z dronami i na najlepszym oprogramowaniu, wymiany międzynarodowe, nowe magisterki, dobra współpraca z lokalnymi firmami – Państwowa Akademia Nauka Stosowanych w Nysie w ostatnich latach zrobiła wiele, by było o niej głośno w tej części Polski. Osoby wybierające studia na PANS pytają głównie o kierunki takie jak dietetyka, kosmetologia, informatyka, pielęgniarstwo, czy też o bardzo mocne w Nysie ratownictwo medyczne. Po tych kierunkach o pracę na pewno nie będzie trudno, co pokazują liczne przykłady absolwentów Uczelni.

Uczelnia oferuje również kształcenie na takich ciekawych kierunkach jak np. architektura światła, jazz i muzyka estradowa, inżynie-

ria produkcji, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy też bardzo modne o ostatnich 4 latach psychofizyczne kształtowanie człowieka.

Nyska alma mater inwestuje nie tylko w dobry poziom kształcenia, ale też stale rozwija możliwości sprzętowe i infrastrukturę. Dodatkowo niebawem rusza budowa kompleksu sportowo-dydaktycznego przy ul. Kraszewskiego.

Przyszli studenci mają czas do 17 lipca na rejestrację elektroniczną i złożenie stosownych dokumentów. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć, rekrutacja na odpowiednie kierunki zostanie przedłużona do dnia 21 sierpnia.

O tym, ile osób wybrało w tym roku studiowanie w Nysie, ostatecznie przekonamy się pod koniec września.

OŚWIETLIMY BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘ PRZY

Gmina Nysa została jednym z laureatów kolejnej edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych zostanie wykonane oświetlenie plenerowego boiska do gry w koszykówkę oraz stołu do ping ponga przy Alei Lompy w Nysie. Miejsca to jest chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież, pozwala im aktywnie spędzać czas aktywizując wszystkie grupy społeczne.

Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku. „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego

oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://

www.wzmocnijotoczenie.pl, https:// www.energetycznykompas.pl.

6 www.nysa.eu @nysaeu REKLAMA
ALEI LOMPY W NYSIE

BĘDĄ KOLEJNE EDYCJE PCHLEGO TARGU

Ogromne zainteresowanie jarmarkiem rzeczy używanych sprawiło, że organizatorzy, czyli Urząd Miejski w Nysie i Agencja Rozwoju Nysy, planują jeszcze w tym roku kolejne edycje Pchlego Targu. Odbędą się one 19 sierpnia i 30 września.

Od przyszłego roku natomiast, jarmark organizowany ma być w każdą ostatnią sobotę miesiąca od wiosny do jesieni.

Miejscem jarmarku pozostaje parking przy Hali Nysa.

Więcej informacji na temat Pchlego Targu w Nysie pod numerem telefonu 77 408 05 51.

ZA NAMI SLALOM I WYŚCIGI NA SKUTERACH WODNYCH

NAD JEZIOREM NYSKIM

Na początku lipca nad nyskim akwenem odbyły się zawody Grand Prix Polski International. Dopisała pogoda, a także frekwencja wśród zawodników.

W dniach 1-2 lipca w ośrodku AKWA MARINA odbyła się impreza motorowodna pod nazwą Grand Prix Polski International Jetski 2023. To już czwarta tego typu impreza na plaży pięknego Jeziora Nyskiego, współorganizowana przez klub JetSki Nysa wraz ze spółką WiK AKWA , WOPR NYSA, NDK, a także Śląskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa.

Na otwarcie zawodów przybyli włodarze miasta w tym Burmistrz

Nysy Kordian Kolbiarz, Sekretarz Miasta Piotr Bobak, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, a także Komendant Powiatowej Komendy Policji w Nysie Krzysztof Urban, Prezes Akwa sp. z o.o.

z całej Polski, którzy ścigali się w równych klasach i kategoriach.

W pierwszy dzień odbyły się starty łodzi motorowodnych w następujących klasach:

– class -max 100 km /hp

– class -min 100 km /hp

Edyta Peikert, Prezes ARN Bogdan Wyczałkowski i Prezes Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Krzysztof Zbrojkiewicz.

Na zawody zjechali zawodnicy z Niemiec, Czech i Słowacji oraz

– class -boat open construction – thundercat racing- P-750 oraz skuterów wodnych w slalomie równoległym w następujących klasach

– Ski stock

– RNB-Pro spark GP 4

– RBN-Pro GP

– RBN GP 1

W drugi dzień odbyły się wyścigi skuterów wodnych po pełnym torze w następujących klasach

– Ski stock

– RNB-Pro spark GP 4

– RBN-Pro GP 3

– RBN – Pro GP 2 – Limited

– RBN GP 1

Całą imprezę uświetnił pokaz laserowy w wykonaniu firmy DISCO

LASERS, a na koniec beach party poprowadzone przez duet Better Than Ex. Artystki zaprezentowały mix popularnej muzyki oraz niezwykłą grę na saksofonie. Dodatkowo wystąpił w oświetleniu ledowym i z racami świetlnymi zawodnik z Niemiec – Thomas Wolf, prezentujący ewolucje freestyle na skuterze wodnym. Impreza przyciągnęła wielu turystów i mieszkańców całego regionu.

7 Nr 13/2023, nakład 12 000 tys. egz. ARN / AKWA
3
RBN – Pro GP 2
Limited

Polecane wydarzenia kulturalne w naszym mieście...

NYSA I OKOLICE - NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

GMINA NYSA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO KOLEJNEGO PRZETARGU. TYM RAZEM DO ZBYCIA

BĘDZIE ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA, O POWIERZCHNI

5560 METRÓW KWADRATOWYCH, POŁOŻONA W NYSIE W REJONIE ULICY 11 LISTOPADA.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji

Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 (pok. 214), jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 576, a także na stronie internetowej nysa.eu w zakładce GMINA SPRZEDAJE.

Działka mieści się na tyłach Pizzerii Lucia, w sąsiedztwie Żabki i Hali Nysa. Jej przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z zabudową usługową o średniej intensywności oraz tereny miejsc postojowych. Cena wywoławcza nieruchomości wyniesie ponad dwa miliony złotych. Gmina przetarg zamierza ogłosić jeszcze w tym miesiącu.

Kto szuka zabudowy jednorodzinnej, atrakcyjne działki znajdzie przy ulicy Pułaskiego. Gmina Nysa ogłosiła w biuletynie informacji publicznej przetarg na 14 działek. Odbędą się one w dniach 9-11 sierpnia br. w gmachu Urzędu Miejskiego w Nysie. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.

Wśród bieżących przetargów warto zwrócić uwagę na dwie nieruchomości gruntowe niezabudowane przy Szlaku Chrobrego, na terenie byłej fabryki samochodów dostawczych. Działka nr 18/27 o powierzchni 3955 m2 i działka nr 18/28 o powierzchni 3302 m2 znajdują się przy dawnym wjeździe głównym do zakładu. Przetargi odbędą się w dniu 18 sierpnia br. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego można tam ulokować np. zakład produkcyjny, magazyn, a także bloki mieszkalne. Na działce obok inwestycję mieszkaniową będzie prowadzić Gmina Nysa. Budowa nowych kilkudziesięciu „mieszkań dla młodych” ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

8 www.nysa.eu @nysaeu Kultura
REKLAMA

nakład

20-LATEK WYPRZEDZAŁ NA

PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Policjanci z nyskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody. 20-latek przekroczył prędkość, bo wyprzedzał inny pojazd na przejściu dla pieszych. Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktów karnych.

– W sobotę (1 lipca) około godziny 19:45 policjanci ruchu drogowego nadzorowali ruch drogowy na ul. Warszawskiej w Otmuchowie. W pewnym momencie na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący skodą wyprzedził inny samochód osobowy. Ten niedozwolony i niebezpieczny manewr

wykonał przekraczając prędkość. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali pojazd do kontroli drogowej – mówi st. sierż.

Janina Rudkowska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie.

Za kierownicą skody siedział 20-letni mieszkaniec powiatu nyskiego. Mężczyzna dostał mandat karny w wysokości 1 500 zł, a na jego konto trafiło też 15 punktów karnych.

PIJANY KIEROWCA WJECHAŁ

W AUTOBUS MZK

Do zdarzenia doszło 4 lipca ok. godz. 9.00 na trasie Podkamień- Nysa. Na szczęście nie było osób poszkodowanych.

– Kierowca osobowego fiata nie dostosował bezpiecznej odległości od pojazdu znajdującego się przed nim, w wyniku czego najechał na tył autobusu – mówi st. sierż. Janina Rudkowska, p. o. oficera prasowego KPP w Nysie. 39-letni kierowca fiata był pijany. Miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy, a także

dowód rejestracyjny, gdyż jak się okazało, jeździł bez ważnych badań technicznych.

O dalszym losie 39-latka zadecyduje sąd.

STRAŻ MIEJSKA OSTRZEGA:

UWAGA NA BARSZCZ

SOSNOWSKIEGO

Wyglądem przypomina przerośnięty koper i osiąga rozmiary nawet do 5 metrów. Mowa o Barszczu Sosnowskiego, który jest właśnie w fazie kwitnienia. W naszym regionie w ostatnich latach zaatakował m.in. w Radzikowicach, Goświnowicach i Głębinowie.

Toksyczna roślina jest w fazie kwitnienia

Wygląda niewinnie, ale kontakt z Barszczem Sosnowskiego może powodować rozległe oparzenia skóry i trudne do wyleczenia rany.

Słoneczna pogoda i upały sprzyjają rozrastaniu się tej toksycznej rośliny zagrażającej zdrowiu ludzi i zwierząt. Potęgują również jej szkodliwość. W połowie ubiegłego wieku Barszcz został zawleczony do Polski z Kaukazu, stąd też bywa nazywany „zemstą Stalina”. Miał służyć jak pasza dla zwierząt, ale okazało się, że jest toksyczny. Niestety, zaczął się błyskawicznie rozprzestrzeniać.

Roślina zawiera parzącą substancję tzw. furanokumarynę, której działanie nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz przy dużej wilgotności powietrza. Im dłuższy jest nasz kontakt z łodygą, liśćmi czy kwiatami, tym więcej związków kumarynowych dostaje się do organizmu. Barszcz Sosnowskiego może powodować dotkliwe poparzenia, a w skrajnych przypadkach nawet martwicę skóry

lub bielactwo.

Nie dotykajmy Barszczu Sosnowskiego!

Trzeba też pamiętać, że samo przebywanie w pobliżu Barszczu Sosnowskiego może być niebezpieczne. Wszystko za sprawą zawartych w nim olejków eterycznych, których wdychanie może wywołać bóle i zawroty głowy oraz nudności. W przypadku, kiedy doszło do kontaktu z rośliną, należy natychmiast udać się do lekarza. Najlepiej przemyć skórę wodą z mydłem i unikać słońca przez co najmniej 2 dni. - Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach zielonych ze względu na możliwość zetknięcia się z niebezpieczną rośliną jaką jest Barszcz Sosnowskiego, który występuje na terenie gminy Nysa. W przypadku zauważenia takiej rośliny prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie lub ze Strażą Miejską w Nysie pod numerem alarmowym 986 – informuje Straż Miejska w Nysie.

9 Nr
REKLAMA
13/2023,
12 000 tys. egz. Aktualności
10 www.nysa.eu @nysaeu Kultura
11 Nr 13/2023, nakład 12 000 tys. egz. REKLAMA
REKLAMA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.