Page 1

KATALOG MIĘSA Meat cataloque / Fleischkatalog / Каталог мясной продукции / Catalogo de carne


Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o.


Meat cataloque / Fleischkatalog / Каталог мясной продукции / Catalogo de carne


SPIS TREŚCI: 6 7 10 20 35 41 43

O firmie - PL, EN Półtusza wołowa Ćwierć przednia Ćwierć tylna Wołowina - pozostałe Notatnik O firmie - DE, RU, ES


Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o. to nowoczesna firma i solidny partner handlowy. Działalność przedsiębiorstwa dotyczy wyłącznie produkcji mięsa wołowego. Dobrze wyspecjalizowana kadra, zorganizowana sieć skupu oraz odpowiedni tabor samochodowy zapewniają stały dostęp do najlepszej jakości surowca. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o. cieszy się dużym uznaniem wśród odbiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Uzyskane uprawnienia pozwalają na eksportowanie mięsa i wyrobów do wielu krajów. Wychodząc naprzeciw życzeniom klientów zakład został zatwierdzony do uboju i produkcji mięsa Koszernego, a także do uboju Halal - zgodnie z zasadami Islamu. Istotnymi elementami, składającymi się na sukces firmy jest nowoczesna technologia uboju i rozbioru, nadzorowana przez wybitnych specjalistów oraz dobrze zorganizowany dział handlowy, który dba o zadowolenie klientów na każdym etapie sprzedaży. Produkty dowożone są do klientów własnym nowoczesnym transportem.

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o (Biernacki Meat Processing Plant Ltd.) is an innovative company and a dependable business partner. Our business activities concentrate exclusively on the manufacturing of beef. Our highly qualified staff, well organized purchasing network and a carpool of appropriate transport vehicles allow for a steady supply of top quality product. Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o. is held in high regard by both domestic and foreign buyers. We have obtained all the necessary permits and certifications for exporting beef and related goods to a large number of countries. In an attempt to meet the expectations of our customers, our company received appropriate certification to authorize slaughtering and processing of Kosher meat, as well as Halal slaughtering – in accordance with the tenets of Islam. Among the important factors which make for the success of the company are the highly innovative slaughtering and meat cutting technology, each step of the process is overseen by top experts; finally, a well organized sales department ensures customer satisfaction is achieved on every

Kontrola jakości w ZPM Biernacki Sp. z o. o. zajmuje się utrzymaniem, doskonaleniem i aktualizowaniem wdrożonych systemów jakości HACCP i IFS oraz BRC. Strategicznym celem firmy jest zadowolenie klientów z dostarczonego towaru. Jego realizacja odbywa się poprzez skupienie uwagi i podjęcie wszelkich działań wpływających na najwyższą jakość mięsa. Uwaga zarządu oraz wszystkich pracowników przedsiębiorstwa skoncentrowana jest na jakości i bezpieczeństwie produktu przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych i etyki zawodowej. Dzięki wszystkim pracownikom Zakładu Przemysłu Mięsnego Biernacki, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, istnieje możliwość dostosowania bogatej oferty wyrobów o wysokiej jakości do wymagań kontrahentów z Polski oraz krajów europejskich i pozaeuropejskich.

stage of the sales process. Products are supplied to our customers via our own, modern transport vehicles. Quality assurance at ZPM Biernacki Sp. z o. o. (MPP Biernacki Ltd.) is tasked with maintaining, improving, perfecting and updating the implemented QA systems: HACCP and IFS and BRC. The strategic goal of the company is to ensure customer’s satisfaction with the supplied goods. This goal is achieved by focusing on and undertaking all actions to ensure the best quality of our meat. The attention of the management as well as each employee is focused on product safety and quality, at the same time observing all the regulations required by law and work ethics. It is the employees of Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki, who worked hard to ensure our success. Thanks to them, we are now able to match our top quality selection of products to the needs and requirements of the customers in Poland, the whole Europe, and beyond.

Katalog mięsa / Meat cataloque / Fleischkatalog / Каталог мясной продукции / Catalogo de carne

6


01a Półtusza wołowa Half carcass Rinderhälfte Полутуша говяжья Canal de vacuno

01b Półtusza wołowa Half carcass Rinderhälfte Полутуша говяжья Canal de vacuno

WOŁOWINA ćwierci / BEEF quarters / RINDFLEISCH viertel / ГОВЯДИНА СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ / cuartos de VACUNO

7


02 Ćwierć tylna (kompensowana) – cięcie między 10/11 żebrem 3 ribs hindquarter straight cut 3 rippen hinterviertel mit lappen (3 rippen gerade geschnitten) Задняя четвертина ( компенсированная ), разруб между 10/11 ребром Cuarto trasero (compensado) – corte entre costilla 10/11

03 Ćwierć przednia (kompensowana) – cięcie między 10/11 żebrem 10 ribs forequarter straight cut 10 rippen vorderviertel ohne lappen (10 rippen gerade geschnitten) Передняя четвертина ( компенсированная ), разруб между 10/11 ребром Cuarto delantero (compensado) corte entre costilla 10/11

WOŁOWINA ćwierci / BEEF quarters / RINDFLEISCH viertel / ГОВЯДИНА СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ / cuartos de VACUNO

8


04 Ćwierć przednia z łatą – cięcie między 5/6 żebrem 5 ribs forequarter with flank 5 rippen vorderviertel mit lappen Передняя четвертина с пашиной, разруб между 5/6 ребром Cuarto delantero con vacio corte entre costilla 5/6

04a Ćwierć przednia z łatą – cięcie między 10/11 żebrem 10 ribs forequarter with flank 10 rippen vorderviertel mit lappen Передняя четвертина с пашиной, разруб между 10/11 ребром Cuarto delantero con vacio corte entre costilla 10/11

05 Ćwierć przednia bez łaty – cięcie między 5/6 żebrem 5 ribs forequarter without flank 10 rippen vorderviertel ohne lappen Передняя четвертина без пашины, разруб между 5/6 ребром Cuarto delantero sin vacio corte entre costilla 5/6

WOŁOWINA ćwierci / BEEF quarters / RINDFLEISCH viertel / ГОВЯДИНА СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ / cuartos de VACUNO

9


4

1

2 5

3

6

ĆWIERĆ PRZEDNIA 1/ KARK 2/ ŁOPATKA 3/ GOLEŃ PRZEDNIA 4/ ROZBRATEL 5/ SZPONDER 6/ MOSTEK 7/ ŁATA

7


06 Kark z rozbratelem z/k Bone in chuck Zungenstück mit Knochen Говяжья шея на кости с толстым краем Aguja con hueso

07 Kark z rozbratelem bez kości Chuck boneless Zungenstück ohne Knochen Говяжья шея без кости с толстым краем Aguja sin hueso

08 Kark bez kości Boneless neck Nacken ohne Knochen Говяжья шея без кости Aguja sin hueso

09 Rozbratel bez kości Boneless chuck Hoherippe ohne Knochen Говяжья шея без кости Aguja sin hueso

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

12


10 Łopatka z kością z golenią Shoulder bone in Schulter mit Knochen Говяжья лопатка на кости с голенью Paleta con hueso con morcillo

11 Łopatka z golenią bez kości Shoulder with shin, boneless Schulter mit bein ohne Knochen Лопатка с голяшкой без кости Paleta con brazuelo sin hueso

12 Mięsień trójgłowy z kapą Double muscle LMC Dickes Bugstück mit Deckel Говяжья лопатка без кости Espaldilla con tapa

13 Miesień trójgłowy bez kapy Single muscle LMC Dickes Bugstück ohne Deckel Говяжья лопатка без кости Espaldilla sin tapa

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

13


14 Kapa mięśnia trójgłowego Shoulder clod cap Dickes Bugstück, Deckel Говяжья лопатка без кости Tapa de la espaldilla

15 Mięsień nadgrzebieniowy Chuck tender Falsches filet Филейная часть лопатки Chingolo

16 Mięsień podgrzebieniowy Shoulder blade Schaufelstück Говядина бескостная, лопатка Marucha

17 Goleń przednia bez kości Shin, boneless Bein und zwichenbein o/kn Говядина бескостная, передняя голень Brazuelo delantero sin hueso

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

14


18 Mięsień trójgłowy PAD Single muscle LMC PAD Dicker bug PAD Говядина бескостная, часть лопатки, зачищенная Carnaza de paleta PAD

19 Mięsień nadgrzebieniowy PAD Chuck tender PAD Falsches filet PAD Филейная часть лопатки, зачищенная Chingolo PAD

20 Miesień podgrzebieniowy PAD Shoulder blade PAD Schaufelstück PAD Говядина бескостная, часть лопатки, зачищенная Carnaza de paleta PAD

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

15


21 Łata Flank Lappen Пашина Vacío

22 Mała bavetta Flank steak Kleine bavette Стек из пашины Bife de vacio

23 Mała bavetta PAD Flank steak, PAD Kleine bavette PAD Стек из пашины, зачищенный Bife de vacio PAD

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

16


24 Duża bavetta Bavette aloyau Grosse bavette Пашина Bife grande de vacio

25 Duża bavetta PAD Bavette aloyau PAD Grosse bavette PAD Пашина , зачищенная Bife Grande de vacio PAD

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

17


26 Mostek bez kości Brisket boneless Brust ohne Knochen Грудина без кости Pecho sin hueso

27 Mostek bez kości PAD Brisket boneless PAD Brust ohne Knochen PAD Грудина на кости, зачищенная Pecho sin hueso PAD

28 Szponder z kością i łatą Flank bone in Bauchlappen m/kn Говяжья грудина на кости с пашиной Asado con hueso y vacio

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

18


29 Szponder bez kości Flank boneless Lappen ohne Knochen Грудинка без кости Asado sin hueso

30 Szponder z kością - płaty Flank bone in – slices Lappen mit Knochen Грудинка с костью Asado con hueso - porciones

31 Szponder z kością - paski Flank bone in – stripes Lappen mit Knochen - Streifen Грудинка с костью - нарезка полосами Costilla con hueso - tiras

WOŁOWINA przód / BEEF front part / RINDFLEISCH vorderteil / ГОВЯДИНА передняя часть / cuarto delantero de VACUNO

19


9

10 11

12

13

ĆWIERĆ TYLNA – CIĘCIE MIĘDZY 5/6 ŻEBREM 9/ ANTRYKOT 10/ ROSTBEF 11/ POLĘDWICA 12/ UDZIEC 13/ GOLEŃ TYLNIA


32 Ćwierć tylna typu pistol – cięcie francuskie między 5/6 żebrem 8 ribs hindquarter with flank 8 rippen hinterviertel mit lappen Задняя четвертина типа пистоль, разруб между 5/6 ребром Cuarto trasero tipo pistola – corte frances entre costilla 5/6

33 Ćwierć tylna typu pistol krótki – cięcie między 10/11 żebrem 3 ribs hindquarter without flank 3 rippen hinterviertel ohne lappen Задняя четвертина типа пистоль короткая, разруб между 10/11 ребром Cuarto trasero tipo pistola corto – corte entre costilla 10/11

34 Ćwierć tylna typu pistol długi – cięcie między 5/6 żebrem 8 ribs hindquarter without flank 8 rippen hinterviertel ohne lappen Задняя четвертина типа пистоль длинная, разруб между 5/6 ребром Cuarto trasero tipo pistola largo – corte entre costilla 5/6

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

22


35 Ćwierć tylna bez goleni – cięcie między 10/11 żebrem 3 ribs hindquarter without shank 3 rippen hinterviertel ohne hinterbein Задняя четвертина без голяшки , разруб между 10/11 ребром Cuarto trasero sin morcillo – corte entre costilla 10/11

36 Ćwierć tylna bez goleni – cięcie między 5/6 żebrem 8 ribs hindquarter without shank 8 rippen hinterviertel ohne hinterbein Задняя четвертина без голяшки, разруб между 5/6 ребром Cuarto trasero sin brazuelo – corte entre costilla 5/6

37 Udziec z kością Top bit and rump bone-in Keule Окорок говяжий на кости Pierna trasera con hueso

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

23


38 Zrazowa górna z mięśniem smukłym Topside cap on Oberschale mit deckel Огузок Nalga de adentro con tapa

39 Zrazowa górna z mięśniem smukłym PAD Topside cap on PAD Oberschale mit deckel PAD Огузок, зачищенный Nalga de adentro con tapa PAD

40 Zrazowa górna PAD Topside cap off PAD Oberschale ohne deckel PAD Огузок, зачищенный Nalga de adentro PAD

41 Mięsień smukły Topside cap Oberschale Deckel Огузок с горбушкой Capa de nalga de adentro

42 Mięsień smukły PAD Topside cap PAD Oberschale Deckel PAD Огузок с горбушкой, зачищенный Capa de nalga de adentro PAD

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

24


43 Zrazowa dolna z ligawą i kapą mięśnia krzyżowej Silverside with Eye of round and rump cap Unterschale mit seemerolle und tafelspitz Подбедёрок Nalga de afuera con peceto y y tapa de cuadril

44 Zrazowa dolna z ligawą Silverside with Eye of round Unterschale mit seemerolle Наружняя часть тазобедренного отруба – подбедерок Nalga de afuera con peceto

45 Zrazowa dolna z kapą mięśnia krzyżowej Silverside with rump cap Unterschale mit Tafelspitz Подбедёрок с кострецом Nalga de afuera con tapa de cuadril

46 Zrazowa dolna bez kapy mięśnia krzyżowej Silverside without rump cap Unterschale ohne Tafelspitz Подбедёрок с кострецом Nalga de afuera sin tapa de cuadril

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

25


47 Zrazowa dolna z kapą mięśnia krzyżowej PAD Silverside with rump cap PAD Unterschale mit tafelspitz PAD Подбедёрок с кострецом, зачищенный Nalga de afuera con tapa de cuadril PAD

48 Zrazowa dolna bez kapy mięśnia krzyżowej PAD Silverside w/o rump cap PAD Unterschale PAD Подбедёрок с кострецом, зачищенный Nalga de afuera sin tapa de cuadril PAD

49 Mięsień krzyżowy z ogonkiem i kapą Rump with tail and cap Hufte ganz Кострец Cuadril con cola y tapa

50 Mięsień krzyżowy z ogonkiem bez kapy Rump without cap Hüfte o/tafelspitz Кострец Cuadril con cola sin tapa

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

26


51 Mięsień krzyżowy Rump Hüfte Кострец Cuadril

52 Mięsień krzyżowy z kapą Rump with cap Hüfte mit Bürgermeisterstück Кострец Cuadril con tapa

53 Ogonek krzyżowej Rump tail Bürgermeisterstück Часть костреца - хвостик Cola de cuadril

54 Kapa krzyżowej Rump cap Tafelspitz Кострец Tapa de cuadril

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

27


55 Serce mięśnia krzyżowej Rump heart Hüfte kern Сердцевина кострецовой мышцы Corazon de cuadril

56 Filet mięśnia krzyżowej Rump filet Hüfte filet Филейная часть костреца Cuadril

57 Mięsień krzyżowej z ogonkiem PAD Rump with tail PAD Hüfte mit Bürgermeisterstück PAD Кострец зачищенный Cuadril con cola PAD

58 Mięsień krzyżowej PAD Rump PAD Hüfte herzstück PAD Кострец, зачищенный Cuadril PAD

59 Ogonek krzyżowej PAD Rump tail PAD Bürgermeisterstück PAD Часть костреца – хвостик, зачищенный Cola de cuadril PAD

WOŁOWINA środek / BEEF middle part / RINDFLEISCH mittlerteil / ГОВЯДИНА средняя часть / centro de VACUNO

28


60 Kapa krzyżowej PAD Rump cap, PAD Tafelspitz PAD Кострец, зачищенный Tapa de cuadril PAD

61 Serce mięśnia krzyżowej PAD Heart of rump PAD Hüffte herzstück PAD Сердцевина кострецовой мышцы, зачищенная Corazon de cuadril PAD

62 Filet mięśnia krzyżowego PAD Rump filet PAD Hüfte filet PAD Филейная часть костреца, зачищенная Cuadril PAD

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть

29


63 Skrzydło Knuckle Kugel Оковалок Bola de lomo

64 Skrzydło PAD Knuckle, PAD Kugel PAD Оковалок, зачищенный Bola de lomo PAD

65 Ligawa Eye of round Seemerrolle Филейная часть подбедёрка (глазной мускул) Peceto

66 Ligawa PAD Eye of round PAD Seemerrolle PAD Филейная часть подбедёрка (глазной мускул), зачищенная Peceto PAD

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

30


67 Rosbef z kością z polędwicą Bone in loin Roastbeef mit Knochen und Filet Ростбиф с костью с вырезкой Bife angosto con hueso y lomo

68 Rostbef bez kości z okrywą tłuszczu Striploin with fat boneless Roastbeef mit Fett ohne Knochen Ростбиф с жиром без кости Bife angosto sin hueso con grasa

69 Rostbef bez kości bez tłuszczu Striploin fully trimmed boneless Roastbeef ohne Knochen, geputzt Ростбиф без кости без жира Bife angosto sin hueso sin grasa

70 Rostbef bez kości PAD Beef striploin, boneless PAD Roastbeef ohne Knochen, PAD Ростбифт без кости, зачищенный Bife angosto sin hueso PAD

71 Antrykot bez kości Entrecote boneless Entrecote ohne knochen Антрекот без кости Bife angosto sin hueso

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

31


72 Antrykot z kością Prime rib steak with rib Entrecote mit Knochen Антрекот с костью Bife ancho con hueso

73 Antrykot bez kości z płaszczem Entrecote boneless cap on Entrecote ohne Knochen mit Hochrippendeckel антрекот без кости покрытый жиром Bife ancho sin hueso con tapa

74 Polędwica z warkoczem Tenderloin chain on Filet mit Kette Вырезка с косой Lomo con cadena

75 Polędwica bez warkocza Tenderloin chain off Filet ohne Kette Вырезка без косы Lomo sin cadena

WOŁOWINA środek / BEEF middle part / RINDFLEISCH mittlerteil / ГОВЯДИНА средняя часть / centro de VACUNO

32


76 Goleń z kością Shank bone-in Hinterbein mit dem Knochen Голень с костью Brazuelo con hueso

77 Goleń z kością plastry Shank meat - sliced Beinscheiben Голень - плат Brazuelo con hueso porciones

78 Mięso drobne wołowe 90/10 Trimmings 90/10 Verarbestungsfleisch 90/10 Тримминг говяжий 90/10 Trimming de vacuno 90/10

79 Mięso drobne wołowe 80/20 Trimmings 80/20 Verarbeitungsfleisch 80/20 Тримминг говяжий 80/20 Trimming de vacuno 80/10

80 II wołowa 50/50 ścięgnista 50/50 tendons 50/50 sehnen Тримминг 50/50 с сухожилиями Trimming de lacuno 50/50

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть

33


81 Ścięgna Achillesa Achilles tendon Achillessehne Ахилессовы сухожилия Tendon de Achilles

82 Ścięgna z antrykotu Entrecote tendons Sehnen von der Entrecote Сухожилия из антрекотов Tendon de bife ancho

83 Ścięgna z rostbefu Striploin tendons Sehnen vom Roastbeef Сухожилия из ростбифов Tendon de bife angosto

84 Ścięgna krótkie Short beef tendons Kurze Sehnen Сухожилия короткие Tendon corto

85 Ścięgna z goleni przednich Front shin tendons Sehnen vom Oberbeinmuskel Сухожилия из передней голени Tendon de brazuelo

86 Ścięgna z łaty Flank tendons Sehnen vom Lappen Сухожилия из брюшины Tendon de vacío

WOŁOWINA tył / BEEF hind part / RINDFLEISCH hinterteil / ГОВЯДИНА задняя часть / cuarto trasero de VACUNO

34


87 Ścięgna z karku, krótkie Neck short tendons Nackensehnen, kurz Сухожилия из шеи короткие Tendón de aguja, corto

88 Ścięgna z karku, długie Paddywaks Nackensehnen, lang Сухожилия из шеи длинные Tendón de aguja, largo

89 Chrząstka z łopatki Shoulder blade cartilage Schulterknorpel Хрящи с лопатки Cartilago de la paleta

90 Łój z mostka Brisket Fat Brustfett Жир с грудинки Grasa de pecho

91 Przepona Thin skirt Saumfleisch Тонкая диафрагма Entrańa fina

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / cuarto trasero de VACUNO

35


92 Świeczki Thick Skirt Nierenzapfen Мясо диафрагмы Entrańa gruesa

93 Ogon wołowy Beef tail Rinderschwanz Хвост говяжий Rabo

94 Ozór wołowy – cięcie szwajcarskie Beef tongue – swiss cut Rinderzunge – schweizer schnitt Язык говяжий swiss cut ( без подязычья ) Lengua corte suizo

95 Żołądek wołowy Beef tripe Rinderpanse Желудок Mondongo

96 Trawieńce wołowe Beef reed Rinderlabmagen Cычуги говяжьи Redecilla

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / carne de VACUNO otros

36


97 Księgi wołowe Beef bible Rinderblättermagen Рубцы говяжьи Librillo

98 Skóry z głów wołowych Beef head skin Rinderkopfhaut Шкура с головы говяжьей , обработанная Piel de cabeza

99 Nogi wołowe Beef feet Rinderfuss Ноги говяжьи Patas de vacuno

100 Ślinianki wołowe Beef Lips Rinderleftzen Говяжьи слюнные железы Labios

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / carne de VACUNO otros

37


101 Policzka wołowe Cheek meat Rinderbackenfleisch Щеки говяжьи Quijada

102 Serce wołowe Beef heart Rinderherz Сердце говяжье Corazón

103 Wątroba wołowa Beef liver Rinderleber Печень говяжья Higado

104 Nerka wołowa Beef kidney Rinderniere Почки говяжьи Rińon

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / carne de VACUNO otros

38


105 Aorta mała Aorta, small Kleine Aorta Малая аорта Aorta pequeńa

106 Aorta duża Aorta, large Große Aorta Большая аорта Aorta grande

107 Tchawica wołowa Beef trachea Rinderluftröhre Трахея говяжья Traquea

108 Przełyki wołowe Beef gullets Rinderspeiseröhre Говяжьи пищеводы Esofago

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / carne de VACUNO otros

39


109 Penisy wołowe Beef Pizzles Rinderpenis Говяжьи пенисы Verga

110 Jądra wołowe Beef testicles Rinderhoden Говяжьи яйца Testiculos

111 Krtanie wołowe Beef larynx Rinderkehlkopf Говяжья гортань Laringio

112 Uszy wołowe Beef ears Rinderohren Говяжьи уши Orejas

WOŁOWINA pozostałe / BEEF others / RINDFLEISCH andere / ГОВЯДИНА другие / carne de VACUNO otros

40


41


Der Fleischbetrieb Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o ist ein modernes Unternehmen und ein zuverlässiger Geschäftspartner. Die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens beruht ausschließlich auf Rindfleischproduktion. Hochqualifizierte Mitarbeiter, sorgfältig ausgewählte Fleischlieferanten und entsprechender Fuhrpark gewährleisten einen ständigen Zugang zu den wertvollsten Rohstoffen. Der Betrieb Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o. o. genießt sowohl im In- als auch im Ausland große Anerkennung. Die erworbenen Berechtigungen ermöglichen es uns, Fleisch und Fleischprodukte in viele Länder zu exportieren. Um den Erwartungen unserer Kunden entgegen zu kommen, wurde der Betrieb für die koschere Schlachtung sowie halal-Schlachtung nach islamischen Prinzipien zertifiziert. Der Erfolg des Unternehmens wurde dank der modernen Technik der Tierschlachtung und Fleischzerlegung, die von Fachkräften überwacht und durch eine gut organi-

sierte Handelsabteilung gefördert werden, erzielt. Die hergestellten Produkte werden zu dem Kunden mit firmeneigenen, modernen Fahrzeugen transportiert. Die Qualitätskontrolle im Betrieb ZPM Biernacki Sp. z o.o. ist für die Erhaltung, Qualifizierung und Aktualisierung der eingeführten Qualitätsmanagementsysteme HACCP und IFS zuständig und BRC. Eines der strategischen Zielen des Unternehmens ist die Zufriedenheit der Kunden. Diese wird dadurch realisiert, dass die Aufmerksamkeit auf die Qualität der Fleischprodukte gerichtet wird und entsprechende Maßnahmen vorgenommen werden, damit die Warenqualität immer auf höchsten Niveau bleibt. Die Geschäftsführer und alle Mitarbeiter sind auf die Produktqualität und -sicherheit bei einer gleichzeitigen strengen Beachtung der Rechtsvorschriften und der Berufsethik fokussiert. Dank dem Engagement unserer Mitarbeiter, die zu unserem Erfolg beigetragen haben, kann die breite Palette von hochwertigen Produkten an die Bedürfnisse der sowohl polnischen als auch ausländischen Kunden angepasst werden.

Предприятие мясной промышленности ООО «Biernacki» (Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o) – это современная фирма и солидный торговый партнер. Деятельность предприятия касается исключительно производства мясной продукции – говядины. Отлично подготовленные кадры, организованная сеть закупок и соответствующий парк автомобилей обеспечивают постоянный доступ к сырью наивысшего качества. Предприятие мясной промышленности ООО «Biernacki» пользуется высокой репутацией среди клиентов как на отечественном рынке, так и за границей. Полученные полномочия дают возможность экспортировать мясо и продукты во многие страны. Идя навстречу пожеланиям клиентов, предприятие получило разрешение на убой и производство кошерного мяса, a также на убой Халал («Халал» в переводе с арабского означает дозволенное, разрешенное. То есть все, что разрешено) – согласно принципам ислама. Важным составляющим элементом успеха фирмы является современная технология убоя скота и разделки мяса, контроль за которой осуществляют высококлассные специалисты и хорошо

организованный торговый отдел, которые заботятся об удовлетворении клиентов на каждом этапе продажи. Продукты доставляются клиентам собственным современным транспортом фирмы. Контроль качества на предприятии мясной промышленности ООО «Biernacki» обеспечивается поддержкой, усовершенствованием и актуализацией внедренных систем качества HACCP и IFS. Стратегической целью фирмы является удовлетворение клиентов доставленным товаром. Ее реализация обеспечивается путем концентрации внимания и сосредоточении всех действий на наивысшем качестве мяса. Внимание руководства и всех работников предприятия сконцентрировано на качестве и безопасности продукции с одновременным соблюдением законодательных норм и профессиональной этики. Благодаря всем работникам предприятия мясной промышленности «Biernacki», которые способствовали общему успеху, есть возможность приспособить богатое предложение продуктов высокого качества к требованиям контрагентов в Польше, а также в европейских и других странах мира.

Katalog mięsa / Meat cataloque / Fleischkatalog / Каталог мясной продукции / Catalogo de carne

42


La Planta de Carne Biernacki es una empresa moderna y socio de negocios confiable. Nuestra actividad empresarial se aplica sólo a la producción de carne de vacuno. Personal bien capacitado, una red organizada de compra de animales y la flota de vehículos adecuada garantizan el acceso constante a la materia prima de mejor calidad. La Planta de Carne Biernacki goza de gran reputación entre los clientes tanto a nivel nacional y en el extranjero. Permisos obtenidos le permiten exportar carne y productos cárnicos a muchos países. Con el fin de satisfacer al cliente el establecimiento ha sido aprobado para la faena y la producción de carne kosher y la faena halal - de acuerdo con los principios del Islam. Los elementos principales que forman el éxito de la compañía es la tecnología moderna de la faena y el proceso de la depostada, que esta a cargo de reconocidos especialistas y buena organizacion del departamento de ventas, que se preocupa por la satisfacción del cliente en cada etapa de la venta.

El tranposrte moderno, propio de la empresa, entrega los productos directamente a los clientes. El control de calidad de La Planta de Carne Biernacki se ocupa de la conservación, mejora y actualización de sistemas de calidad implementados: HACCP, IFS y BRC. El objetivo estratégico es la satisfacción del cliente con los productos entregados. Su aplicación se realiza por centrar la atención y para tomar cualquier acción que afecte que la carne tenga la calidad mas alta. La atencion de la Junta Directiva y todos los empleados de la compañía se centra en la calidad y la seguridad del producto, respetando las leyes y la ética profesional. Gracias a todos los empleados de la La Planta de Carne Biernacki, que han contribuido a nuestro éxito, se puede ajustar la amplia gama de productos de alta calidad a los requerimientos de los clientes de Polonia y los países europeos y del mundo.

Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47 D, 63-200 Jarocin, tel. 48 62 747 09 00, fax 48 62 747 09 18, NIP: 617-21-48-186, NIP EU: PL 17-21-48-186

Katalog mięsa / Meat cataloque / Fleischkatalog / Каталог мясной продукции / Catalogo de carne

43


Poznaj nas lepiej

Get to know us better Узнайте нас лучше Lernen Sie uns besser kennen Conoce más sobre nosotros

www.zmb.pl

Katalog produktów dla Biernackiego  

Katalog z ofertą produktów mięsnych.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you