Page 1

WARSZTATY ETNOLOGICZNE II. ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU

IEiAK UAM w Poznaniu Semestr letni 2015/2016


INFORMACJE OGÓLNE • • • • • • • • • •

Nazwa modułu kształcenia: Warsztaty etnologiczne II. Antropologia dźwięku Kod modułu kształcenia: WEAD Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy Kierunek studiów: Etnologia i antropologia kulturowa Poziom studiów: II stopień Rok studiów: I i II rok Semestr: letni Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h konwersatorium Liczba punktów ECTS: 3 ECTS Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres email wykładowcy prowadzącej zajęcia: dr Agata Stanisz, stanisz@amu.edu.pl Język wykładowy: Polski

UWAGI: 1. Mile widziane posiadanie własnego sprzętu audio: dyktafonów, rekorderów, słuchawek zamkniętych (nie jest to jednak obligatoryjne) 2. Na niektóre zajęcia będzie konieczne przyniesienie własnych laptopów (jestem w stanie wypożyczyć na zajęcia jedynie 3 sztuki) 3. Niezbędna jest bierna znajomość języka angielskiego, która umożliwi czytanie ze zrozumieniem obowiązkowych tekstów


GŁÓWNE CELE 1. Szczegółowa prezentacja subdyscypliny - antropologii dźwięków (szerzej ujętej jako antropologia zmysłów) 2. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką fieldrecordingu oraz podstawowych technik obróbki materiału dźwiękowego 3. Zapoznanie studentów z antropologicznymi projektami dźwiękowymi oraz etnograficznymi, które w różny sposób uwzględniają akustyczny aspekt rzeczywistości 4. Wprowadzenie do metodologii akustemologii i audiooetnografii 5. Nauczenie studentów aktywnego słuchania jako nieodzownego elementu podstawowej metody badań jaką jest obserwacja uczestnicząca. Wprowadzenie do metody obserwacji wielozmysłowej. 6. Nauczenie studentów sposobów dekonstrukcji koncepcji słyszenia, dźwięku, fieldrecordingu oraz krajobrazu dźwiękowego 7. Nauczenie studentów interpretacji krajobrazu dźwiękowego 8. Poszerzenie wachlarza profesjonalnych umiejętności studentów możliwych do wykorzystania poza naukami społecznymi


TREŚĆ ZAJĘĆ Zajęcia nr 1: Zajęcia organizacyjne i wprowadzające Zajęcia nr 2-3: Antropologia dźwięku jako subdyscyplina Zajęcia nr 4 i 5: Metody i metodologie: akustemologia, audioetnografia, obserwacja wielozmysłowa Zajęcia nr 6 i 7: Wprowadzenie do akustyki kulturowej (krajobraz dźwiękowy), podstawowe pojęcia, metody interpretacji Zajęcia nr 8: Warsztaty techniczne (zapoznanie się z podstawowymi narzędziami pracy fieldrecordisty Zajęcia nr 9: Soundwalk – zajęcia w terenie (wyprawa fieldrecordingowa) Zajęcia nr 10-11: Podstawy obróbki dźwięku Zajęcia nr 12-13: Zastosowanie antropologii dźwięku (badania i projekty antropologiczne) Zajęcia nr 15: Pogłębienie wiedzy na temat antropologii dźwięku (słuchowiska, artykuły) ZALICZENIE: Prezentacje przygotowanych przez studentów słuchowisk


TREŚĆ ZAJĘĆ Zajęcia nr 1: Zajęcia organizacyjne i wprowadzające Zajęcia nr 2-3: Antropologia dźwięku jako subdyscyplina Zajęcia nr 4 i 5: Metody i metodologie: akustemologia, audioetnografia, obserwacja wielozmysłowa Zajęcia nr 6 i 7: Wprowadzenie do akustyki kulturowej (krajobraz dźwiękowy), podstawowe pojęcia, metody interpretacji Zajęcia nr 8: Warsztaty techniczne (zapoznanie się z podstawowymi narzędziami pracy fieldrecordisty Zajęcia nr 9: Soundwalk – zajęcia w terenie (wyprawa fieldrecordingowa) Zajęcia nr 10-11: Podstawy obróbki dźwięku Zajęcia nr 12-13: Zastosowanie antropologii dźwięku (badania i projekty antropologiczne) Zajęcia nr 15: Pogłębienie wiedzy na temat antropologii dźwięku (słuchowiska, artykuły) ZALICZENIE: Prezentacje przygotowanych przez studentów słuchowisk


WARUNKI ZALICZENIA 1. a) b) c)

d) e)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa Studentom przysługują 2 nieobecności nieusprawiedliwione i nieodrobione Każda kolejna nieobecność musi zostać usprawiedliwiona (np. zwolnienie lekarskie, zaświadczenie o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach, wyjazdach naukowych etc.) oraz odrobiona Odrobienie 1 nieobecności = 1 tekst do przeczytania oraz jego ustna krótka prezentacja w terminie dyżurów prowadzącej. Nieobecności muszą być odrobione do dnia 08.06.2016. Studenci sami pilnują kwestii odrabiania: wybierają tekst z bibliografii zajęć oraz wcześniej zgłaszają prowadzącej chęć prezentacji tekstu Nieodrobienie zajęć będzie skutkowało obniżeniem oceny: 1 nieodrobiona nieobecność = 0.5 oceny niżej Osoby, których nieobecność wyniesie ponad 50% nie zaliczają zajęć

2. Przygotowanie do zajęć: a) Czytanie wskazanych tekstów b) Słuchanie i oglądanie wskazanych materiałów audiowizualnych c) Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych 3. Przygotowanie końcowej prezentacji w formie dźwiękowej a) Termin prezentacji zostanie ustalony w maju 2016 b) Prezentacje będą otwarte dla publiczności


LEKTURY OBOWIĄZKOWE • • • • • • •

• • •

Feld Steven. Sound Structure as Social Structure. Ethnomusicology 1984, nr 3, s. 383-409. Feld Steven, Brenneis D. Doing Anthropology in Sound. American Ethnologist 2004, vol. 31, nr 4, s. 461-474. Harris R. Reggae on the Silk Road: the globalization of Uyghur Pop. China Quarterly 2005, s. 627643. Helmreich Stefan. An anthropologist underwater: Immersive soundscapes, submarine cyborgs, and transductive ethnography. American Ethnologist 2007, nr 4, s. 621–641. Howes David, Classen Constance. Doing Sensory Anthropology. [online] James Wendy, Aston Judith. Social Sounds. Collaborative rhythms in work, music and language among Uduk speaking people (Sudan/Ethiopia.) [online] Ochoa Gautier Ana Maria. Sonic Transculturation, Epistemologies of Purification and the Aural Public Sphere in Latin America. Social Identities 2006, nr 6, s. 803 – 825. Panopoulos P. Animal bells as Symbols: Sound and Hearing in a Greek Island Village. Journal of the RAI. 2003, vol.9, nr 4, s. 639-657. Pistrick Eckehard, Dalipaj Gerda. Celebrating the Imagined Village: Ways of Organizing and Commenting Local Soundscapes and Social Patterns in South Albanian Feasts. [online] Porcello Thomas. Music Mediated as Live in Austin: sound, technology, and recording practice. City & Society 2002, vol.14, nr 11, s. 69-86. Stoller Paul. Sound in Songhay Cultural Experience. American Ethnologist 1984, nr 3, s. 559-570. Pozostała literatura: http://www.slideshare.net/astanis/bibliografia-soundscape-sound-landscape


POLECANE STRONY INTERNETOWE alun ward ambiances network architektura auralna audio-monter aural diary BBC audio map binaural diares BINAURAL MEDIA British Library Sound Archive blog city in a soundwalk Concrete Crickets domestic soundscape


dźwięki Nowego Orleanu dźwięki z Małopolski dźwięki zgeotaggowane dźwiękospacery dźwiękowa Cologne dźwiękowe pocztówki earth ear earth songs (NASA) ekologia akustyczna everyday listening field recording guide field recordings blog


field recordings radio Fonosfera – multisensoryczna etnografia Geislingen Heimat historia mówiona: pamięć miejsca krajobraz dźwiękowy (Sebastian Bernat) krajobraz dźwiękowy a poznanie historyczne listen hear sound projects listen to Africa lo de valm london sound survey london soundscape project mapa dźwiękowa


miasto dźwięku Miasto Dźwięków. Audiosfera miasta Poznania. mister mouse field recordings my fun: sound journal niewidzialna mapa Wrocławia ONE SOUND EACH DAY phonography.org Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego radio aporee research into sound Sensory Ethnography Lab sensory studies


sonic space & urban environment sons de barcelona sound & anthropology sound diaries sound effects and music sound souvenirs sound studies sound transit sound&music computing soundwalk soundwalk blog SOUTH ASIAN SOUNDSCAPE PROJECT


the freesoundproject tonopolis urinatorium vincent battesti visual listening maps wandering ear world listening project


Sylabus antropologia dźwięku stanisz 2015 2016  

Sylabus Warsztatów etnologicznych. Antropologia dźwięku prowadzonych w IEiAK UAM w Poznaniu w semestrze letnim 2015/2016. Prowadząca dr Agat...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you