Page 1

ś

RUCHOME MODERNIZACJE. AUDIOREPORTAŻ


Informacje ogólne • Nazwa modułu kształcenia: RUCHOME MODERNIZACJE – AUDIOREPORTAŻ • Kod modułu kształcenia: RMA • Rodzaj modułu kształcenia: Fakultatywny • Kierunek studiów: etnologia i antropologia kulturowa oraz inne • Poziom studiów : I i II stopień • Rok studiów: wszystkie • Semestr: letni • Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30 h ćw (w blokach) • Liczba punktów ECTS: 2 ECTS • Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adresy e-mail wykładowców) / prowadzących zajęcia: dr Agata Stanisz (stanisz@gmail.com), Wanda Wasilewska (wanda.wasilewska@radiomerkury.pl ), Krzysztof Jankowski (krzysztofjankov@gmail.com ) • Język wykładowy: polski


Uwagi wstępne 1.

2. 3.

4.

Mile widziane jest posiadanie własnego sprzętu audio (rekorderów, mikrofonów). Nie jest to jednak warunek konieczny do uczestnictwa w warsztatach. W ramach warsztatów istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu z Pracowni Antropologii Audiowizualnej (ilość ograniczona) Konieczne jest posiadanie własnych słuchawek (najlepiej zamkniętych) Na zajęciach technicznych prowadzonych przez realizatora dźwięku konieczne jest przychodzenie z własnym laptopem. Uwaga: istnieje możliwość wypożyczenia laptopów z Pracowni Antropologii Audiowizualnej (ilość ograniczona) Uczestnictwo w warsztatach jest otwarte. Oznacza to, że: a) nie muszą być one realizowane przez uczestników jako fakultet; b) uczestnicy nie muszą być studentami kierunku etnologia i antropologia kulturowa


• Wyłonienie kandydatów lub/i asystentów do realizacja 5 reportaży radiowych w ramach projektu „Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe” (NCN Opus 218958). Reportaże będą emitowane w lokalnych radiach, w formie podcastów na stronie Antropofon oraz na płycie załączonej do publikacji kończącej projekt a także prezentowane na konferencji z udziałem lokalnych społeczności

• Szkolenie z zakresu technik nagrywania wywiadów i fieldrecordingu. • Szkolenie z zakresu obróbki dźwięku w programie Adobe Audition (szkolenie prowadzone przez reżysera dźwięku). • Szkolenie z zakresu tworzenia reportażu radiowego (szkolenie prowadzone przez reportażystkę).

Cele modułu kształcenia


Efekty kształcenia Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: • Kreatywnie realizować zlecone badania terenowe • Zastosować metodologię audioetnografii i założenia akustemologii • Systematyzować i weryfikować materiał audio • Zastosować ze zrozumieniem koncepcje lokalności, mobilności, modernizacji, sprawczości oraz krajobrazu kulturowego. • Pracować w zespole • Utworzyć poprawny technicznie i merytorycznie reportaż audio.


TERMINY I TREŚCI ZAJĘĆ UWAGA!!! Zajęcia odbywają się w blokach czasowych w piątki od godziny 10.00 do max. 14.30, sala 2.19 Część zajęć będzie się odbywała w terenie lub/i w siedzibie Polskiego Radia Merkury w Poznaniu

Zajęcia nr 1: zajęcia wprowadzające oraz warsztat techniczny/sprzętowy TERMIN: 26.02.2016, godz. 10.00max 13.00 Zajęcia nr 2-7: warsztaty reporterskie TERMINY: 11.03.2016 ORAZ 18.03.2016, godz. 10.00-14.30 Zajęcia nr 8-15: warsztaty obróbki audio TERMINY: 01.04.2016, 08.04.2016, 15.04.2016, 22.04.2016, godz. 10.0013.30 Podsumowanie: maj/czerwiec 2016 (do ustalenia)


ZALICZENIE • Uczestników warsztatów obowiązują następujące zasady: - obecność na warsztatach (maksymalnie można opuścić 3 h warsztatów) - przygotowanie do warsztatów (czytanie wskazanych tekstów, osłuchiwanie wskazanych materiałów audio, oglądanie wskazanych materiałów wideo; przynoszenie odpowiedniego sprzętu; instalacja wskazanych aplikacji oraz ściąganie materiałów audio) - aktywność na zajęciach oraz w grupie dyskusyjnej (https://www.facebook.com/groups/1715 781008634908/) - realizacja krótkiego audioreportażu oraz jego prezentacja na spotkaniu podsumowującym


WAŻNE STRONY INTERNETOWE • Fanpage projektu „Ruchome modernizacje – badania terenowe”: https://www.facebook.com/ruchomemodernizacje/ • Strona wydarzenia „Ruchome modernizacje. Audioreportaż”: https://www.facebook.com/events/1662661523997306/ • Grupa dyskusyjna: https://www.facebook.com/groups/1715781008634908/ • Strona projektu „Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe”: http://ruchomemodernizacje.weebly.com/ • Strona Pierwszego Polskiego Podcastu Antropologicznego „Antropofon”: http://antropofon.blogspot.com/ • Strona Polskiego Radia Merkury w Poznaniu: http://www.radiomerkury.pl/


AUDIO OBOWIĄZKOWE • Reportaże Polskiego Radia: http://www.polskieradio.pl/80,Re portaz, https://www.facebook.com/Studi o-Reporta%C5%BCu-iDokumentu-Polskiego-Radia357837302096/?fref=ts • Reportaże Radia Merkury: http://www.radiomerkury.pl/audy cje/reportaze.html • Reportaże BBC: http://www.bbc.co.uk/programm es/p02nq0lx/episodes/downloads

Uzupełnienie (podcasty oraz lektury):

https://issuu.com/agatamaria/docs/w arsztaty_etnologiczne.audiografia_


PRZYKŁADOWE REPORTAŻE •

Jeden dzień z życia Babci Mydlakowej - http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/jeden-dzien-z-zycia-babci-mydlakowej.html

Za tą ciemnością jest światło - http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/za-ta-ciemnoscia-jest-swiatlo-reportaz.html

Pan Kleks - http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/pan-kleks-reportaz.html

Girls Rock - http://m.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/girls-rock-reportaz.html

Uśpione aktywa: http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/uspione-aktywa-reportaz.html

Wilno pana Józefa - http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/wilno-pana-jozefa-reportaz.html

Portret ulicy - http://www.radiomerkury.pl/audycja/reportaze/portret-ulicy-reportaz.html

Winne opowieści - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/719423,Winne-opowiesci-%E2%80%93-Hanna-Wilczynska-Toczko-%28PR-Gdansk%29

Sąsiad sąsiadowi - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/711391,Sasiad-sasiadowi-Roma-Leszczynska

Za dwie głowy na trzy lata - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1442032,Magazyn-Reporterow-Bez-znieczulenia-Co-sprawia-ze-wedlug-prawa-jestesmyPolakami

Zapomniani - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/851295,Zapomniani-Robert-Rydzewski

Ja się tam przydam - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/695869,Ja-sie-tam-przydam-Robert-Rydzewski

Razem - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/691517,Razem-Dorota-Boniecka-Gorny

Wrocław - dyzajn na miarę - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/684020,Wroclaw-dyzajn-na-miare-Magazyn-Bez-Znieczulenia

Krajobraz Gór Kaczawskich - http://www.prw.pl/articles/view/17397/krajobraz-gor-kaczawskich

Matka Stanisława od Dworca Głównego - http://www.prw.pl/articles/view/7784/matka-stanislawa-od-dworca-glownego-reportaz

Jak Pinior z Frasyniukiem doprowadzili komunizm do białej gorączki - http://www.prw.pl/articles/view/7817/jak-pinior-z-frasyniukiem-doprowadzili-komunizm-dobialej-goraczki-posluchaj

Zagłębiem Miedziowym w świat - http://www.prw.pl/articles/view/14450/zaglebiem-miedziowym-w-swiat

O kibicowaniu dziś i wczoraj - http://www.prw.pl/articles/view/22835/o-kibicowaniu-dzis-i-wczoraj-reportaz


Jak boli, to do Babki - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/678579,Jak-boli-to-do-Babki-Hanna-i-Adam-Bogoryja-Zakrzewscy

Buty z duszą - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/663480,Buty-z-dusza-Dorota-BonieckaGorny

Kronikarka - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/650052,Kronikarka-Jakub-Tarka

Operacja Śniatyn - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/640209,Operacja-Sniatyn%E2%80%93-Magda-Skawinska

Kolor i dizajn - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/610377,Kolor-i-dizajn-Urszula-ZoltowskaTomaszewska

Miasto pod czerwoną gwiazdą - http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/608379,Miasto-pod-czerwona-gwiazda-%E2%80%93-Grazyna-Wielowieyska

Niech drzwi do świątyni zostaną otwarte‚ - http://moje.radio.lublin.pl/29-10-2012-historia-bez-patyny-reportaz-agnieszki-czyzewskiej-jacquemet-niech-drzwi-doswiatyni-zostana-otwarte.html

Targ po lubelsku - http://moje.radio.lublin.pl/25-10-2012-reportaz-cafe-reportaz-katarzyny-michalak-targ-po-lubelsku.html

Inna niż wszyscy - http://moje.radio.lublin.pl/24-09-2012-historia-bez-patyny-reportaz-mariusza-kaminskiego-inna-niz-wszyscy.html

Krajobraz bardziej bajkowy - http://moje.radio.lublin.pl/27-08-2012-reportaz-cafe-reportaz-czeslawy-borowik-krajobraz-bardziej-bajkowy.html

Kiedy mówią kamienie - http://moje.radio.lublin.pl/23-08-2012-reportaz-cafe-reportaz-agnieszki-czyzewskiej-jacquemet-kiedy-mowia-kamienie.html

Duszy ludzkiej wszechnica - http://moje.radio.lublin.pl/13-08-2012-reportaz-cafe-reportaz-czeslawy-borowik.html

Jestem z Puław - http://moje.radio.lublin.pl/25-07-2012-reportaz-cafe-reportaz-moniki-hemperek.html

Mój dom Polska - http://moje.radio.lublin.pl/03-07-2012-reportaz-cafe-reportaz-czeslawy-borowik-moj-dom-polska.html

Zawiniątko historii - http://moje.radio.lublin.pl/18-06-2012-historia-bez-patyny-reportaz-agnieszki-czyzewskiej-jacquemet-zawiniatko-historii.html

Kto wie… - http://moje.radio.lublin.pl/08-05-2012-reportaz-cafe-reportaz-agaty-rokickiej-kto-wie.html

Ostatni prom - http://www.prw.pl/articles/view/21460/ostatni-prom-reportaz

Polacy i Niemcy spotykają się po latach w rodzinnym domu uratowanym przed zagładą - http://www.prw.pl/articles/view/5105/polacy-i-niemcy-spotykaja-sie-polatach-w-rodzinnym-domu-uratowanym-przed-zaglada-posluchaj

Urodzony sołtys - http://www.prw.pl/articles/view/12691/urodzony-soltys-reportaz

Jeszcze nie czas - http://www.prw.pl/articles/view/22075/-jeszcze-nie-czas-reportaz

Ksiądz, kamera i papież - http://www.prw.pl/articles/view/13991/-ksiadz-kamera-i-papiez-reportaz


Autor fotografii: Mariusz Forecki http://smoczehistorie.blogspot.com http://pix.house

Ruchome modernizacje audioreportaż wersja uzupełniona  

Uzupełniona wersja sylabusa warsztatów audioreporterskich realizowanych w ramach projektu finansowanego przez NCN "Ruchome modernizacje. Wpł...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you