Page 1

NiE-MIEJSCA PRZY-INDUSTRIALNE. DEPRYWACJA I PAUZY W MOBILNOŚCI.

Agata Stanisz, IEiAK UAM w Poznaniu


ZAŁOŻENIA i ICH TŁO Ujęcie antropologiczne: __transloklaność__wielomiejscowość__mobilność__ transport___przestrzenie autostrad, parkingów i zon industrialnych ++++ elementy antropologii zmysłów Proces badawczy: doświadczenie__autoreflesja Perspektywa emic__________________________________________ Tereny przy-industrialne: • w tego typu przestrzeniach generowane jest swoiste doświadczenie „deprywacji sensorycznej” • to zaś stawia pod znakiem zapytania oczywistość mobilności i ruchu, które przypisywane są podmiotom odpowiedzialnym za transport i mającym ucieleśniać szybkość i przepływ.


ad 1: badania: gdzie, kiedy, jak, po co? • sierpień 2011, grudzień 2011, lipiec 2012 • środowisko kierowców ciągników siodłowych • firma międzynarodowa: niemiecko-duńsko-norwesko-polska • teren krajów UE (Zachodnia Europa): Dania, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Luksemburg • metoda: obserwacja uczestnicząca; zastosowanie metody wizualnej oraz audiografii (założenia akustemologiczne) • transnacjonalizm w drodze, tranlokalność, kultura transportu, metodologia związana z wielomiejscowym trybem prowadzenia badań, estetka autostradowa i przyautostradowa, dekonstrukcja kategorii mobliności (badania pilotażowe)


ad 2: WYJAŚNIENIE POJĘĆ: NIE-MIEJSCA, MIEJSCA/ZONY PRZY-INDUSTRIALNE___DLACZEGO NIE-MIEJSCA?


Nie-miejsca

Marc Augé

augé’owskie nie-miejsce


• opozycja dla „miejsc antropologicznych” • oczywiście w koncepcji niemiejsc chodzi bardziej o relacje między ludźmi

• nie-miejsca wywołują problem związany z czasem • np. supermarkety, lotniska, wielkie hotele, autostrady, miejsca przed ekranami telewizorów, terminale komputerowe a także cała komputerowa sieć Internetu


Miejsca/zony przy-industrialne • przestrzenie, obszary znajdujące się dosłownie przy zonach industrialnych:::::: parkingi, pobocza, miejsca wyłączone z systemu logistyki wewnątrz lub zaraz przy zonach industrialnych [fabrykach, przetwórniach, hutach, kopalniach, miejscach przerzutowych]; • miejsca, w których kierowcy ciągników siodłowych spędzają najwięcej czasu pracy lub/i poza-pracy (miejsca tzw. pauzowania); Dosłownie: place, nabrzeża, miejsca przy murach, śmietnikach, krzaki, środki pewnych sfer, ścieżki, dróżki, pobocza, przy-ogrodzenia itd.


Nie- miejsca przy-industrialne? augé’owskie nie-miejsce vs przestrzenie, które powodują swoiste zawieszenie czasoprzestrzenne::::: w których jest się nigdzie, nie wytwarza się żadnych relacji, a wszelkie działania ulegają „atrofii”.


ad 3 specyfika zjawiska = specyfika terenu: de-mobilność, pauzowanie, deprywacja (jako pojęcie metaforyczne)

A Z U PA


• Teren: __wielomiejscow y__konkretnie zlokalizowany:::::: cyklicznie odtwarzanie, fizyczne bycie w ograniczonej, zawłaszczonej przestrzeni


Pauzowanie jest czymś co definiuje codzienność kierowców Puzowanie w nie-miejscach przy-idustrialnych

De pry wa cja


• Deprywacja • Kabina • Zmysły • Izolacja + nuda + odosobnienie ==== przestrzenie pomiędzy, zaiwieszenie, nigdzie..........................................................


Np.................................. • 10-14 siepień 2011: Oure (4 dni totalnej „degrengolady”) • 2-3 lipiec 2012: cały dzień w Hamburgu (Pinkerwerg, NST – Overseas Forwading/Schuppen 80, Am Travehafen – Buss hansa Terminal, Buss Ports/Schupen 48 – terminal Olsealdkai) • 3 lipiec 2012: Glinde: pauza w przy-indistrialu (Honeywel Friction Material); Lubeka (Okab) • 6 – 9 lipca 2012: Everaux (huta) • 9-10 lipca: 2012 Bruksela • 11 lipca 2012: Recogne (Belgia)


PREZENTACJA PRZYGOTOWANA W RAMACH SESJI NAUKOWEJ (Post) industrialność. Przestrzenie, rzeczy, układy i praktyki. (Po)przemysłowe jako obiekty kulturowe. Sesja naukowa, 12 grudzień 2013, Warszawa, ul. Andrsa 13 (Stacja Muranów)

Więcej o projekcie badawczym na stronie: http://transportodrone.tumblr.com/ Grafika pochodzi ze strony: http://thenounproject.com/

Nie miejsca przy industrialne  

Prezentacja z wystąpienia na sesji naukowej pt. (Post) industrialność. Przestrzenie, rzeczy, układy i praktyki. (Po)przemysłowe jako obiekty...

Nie miejsca przy industrialne  

Prezentacja z wystąpienia na sesji naukowej pt. (Post) industrialność. Przestrzenie, rzeczy, układy i praktyki. (Po)przemysłowe jako obiekty...

Advertisement