Page 1

Gods Koninkrijk in de Schilderswijk

De droom van Delfshaven

Kansen in Kazan

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Jaargang 4, nr.12 – september 2011

Agapè Bereikt

Nederland

Periodieke verantwoording van uw giften aan Agapè-projecten

De plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld ‘De plaatselijke kerk is de hoop voor de wereld’. Deze uitspraak is van evangelist Bill Hybels van Willow Creek. En hoewel we met internet vanuit Jesus.net veel bezoekers kunnen bereiken met het Evangelie, willen we hen altijd leiden naar een “offline” plek, de kerk. Daar kun je groeien in je geloof. Kerkenwidget Duizenden mensen per jaar die op zoek zijn naar God kunnen over Hem alles lezen op de sites van Agapè Media. Maar sommigen vinden hun weg rechtstreeks naar (de website van) een kerk. Helaas hebben veel kerken vaak geen aantrekkelijke presentatie van het Evangelie. Daarom hebben we een test ontwikkeld waarbij we kerken een widget (miniwebsite) aanbieden. Dit ziet er duidelijk en professioneel uit. Bezoekers die hierop reageren kunnen zo contact krijgen met iemand uit de kerk die hen verder begeleidt. Samen met de kerken We willen onze samenwerking met kerken nog meer intensiveren. Een goede aanleiding om dit werk te versterken was het verzoek vanuit een grote kerk in Orlando (Florida) om hen te helpen met hun “zoekerstrategie”. We hebben deze kerk geholpen met een ontwerp voor een strategie van Op het moment hebben we 52 vaste donateurs voor internetevangelisatie. Wanneer u zich bij hen wilt aansluiten dan kunt u dat doen door uw gift over te maken onder vermelding van de code 164 Agapè Media.

-1-

De nieuwe website van de Northland Church in Orlando

verschillende websites. Hiermee kan de kerk zoekers (bege)leiden en kerkgangers inschakelen te getuigen. Na een testperiode willen we deze zoekerstrategie aan alle kerken aanbieden.

Terugblik 2011 ▪▪ 32.106 bezoeken aan www.ikzoekgod.nl ▪▪ 3.016 mensen hebben het gebed op onze website gebeden om God aan te nemen ▪▪ 468 mensen vulden hun gegevens in om te worden benaderd


Agapè Bereikt Nederland

Agapè Bereikt Nederland

Berucht maar vriendelijk:

de Schilderswijk

Deze zomer hebben teams van Athletes in Action (AIA) op bijna veertig plekken in Nederland met jongeren en kinderen gesport. Zo werden contacten gelegd, relaties opgebouwd en werd het geloof en persoonlijk leven gedeeld.

woners met elkaar omgaan. Ze hebben weinig te doen en hangen daarom heel de dag op straat, maar ze zijn heel open en gastvrij. Ze willen elkaar en ons graag ontmoeten.“ Volgens veel kerkleden was de goede sfeer tijdens het project uniek.

Op al die plekken werkt Athletes in Action samen met een plaatselijke kerk. Die ondersteunt het team en zorgt voor nazorg en follow-up voor mensen die verder willen doorpraten over het geloof.

@lead voor jonge leiders

Dit voorjaar is AIA ook “@lead” gest art: een vormingstraject voor jonge leiders die hun leiderschapskwaliteiten verder willen ontwikkelen. Het bestaat uit vier onderdelen: prak tische ervaring, geestelijke diepgang, gren sverleggende uitdaging en inspirerende relaties. Doo r actie, confrontatie, praktijk en inspirerende trainers investeren de @leaders in hun persoon lijkheid, relatie met God en medemensen en hun leiderschapskwaliteiten. @lead heeft 33 deelnemers.

Assertiviteitstraining Een van de nieuwe locaties dit jaar is de Schilderswijk in Den Haag, een beruchte plek, waar nu voor het eerst een AIA-project is. De deelnemers hebben van tevoren een assertiviteitstraining gekregen, maar uiteindelijk blijkt dat helemaal niet nodig. Deelnemer Ben vindt zelfs dat het allemaal veel vriendelijker en gemoedelijker toegaat dan hij had verwacht. “Ik kom zelf uit een studentenwijk en ken voornamelijk blanke en hoog opgeleide mensen. De Schilderswijk is een heel andere omgeving, waarover je vooral negatief nieuws hoort. Dat er veel armoede is, en dat mensen er agressief zijn. Maar ik verbaas me erover hoe vriendelijk de wijkbe-

‘Volgend jaar wil ik weer!’ De wijk leek bijna uitgestorven doordat veel bewoners op vakantie waren naar onder andere Turkije, Marokko en Curaçao. Maar de gezinnen zijn inmiddels thuisgekomen en de scholen zijn weer begonnen. Agape FamilyLife is opnieuw druk aan de slag in Rotterdam Delfshaven.

mannen – gezinnen, bereiken met een boodschap van een hoopvolle toekomst met Jezus.

Het Agapè FamilyLife-team is het seizoen van start gegaan met het Zomerevent en een vrijwilligersdag voor de medewerkers. Investeren in het team is van groot belang. Het werk van FamilyLife is veel geven, dus is het ook belangrijk te ontvangen! Insteek dit jaar is teambuilding – wie ben jij in het team, hoe kom je het beste tot je recht en hoe helpen wij elkaar daarbij? De staf heeft met twintig vrijwilligers tijd genomen voor elkaar en voor God. Dit jaar komen opnieuw extra vrijwilligers en stagiairs het team versterken. Het werk groeit! Inmiddels zijn ook alle clubs en activiteiten weer van start gegaan. Voetballen op maandag; kinderclubs op dinsdag en woensdag; de kookclub, meidenclub en inloopavond op de vrijdag. Het team is ook weer op straat te vinden voor goede gesprekken en het leggen van contacten. Met uw steun kunnen we ook dit jaar weer veel meiden, jongens, vrouwen,

Sportkamp 2011, een droom Dit was een droom die werkelijkheid werd: een week lang weg met vier tieners uit de wijk Delfshaven! Met elkaar bezoeken we de sportkampen van Athletes in Action. Maandag. Na een lange reis komen team en tieners aan. Ze worden opgewacht door alle coaches, die staan te springen van energie en die vol zijn van hun liefde voor Jezus. De Rotterdamse jongens kijken eerst nog wat vreemd rond, maar voelen zich al snel thuis. Al een half uur na binnenkomst zegt een van de jongens tegen mij: ‘Hé Rinse, het is hier zo leuk. Volgend jaar wil ik weer!’ De jongens hebben de week van hun leven. Elke avond staan ze te springen en te dansen op Opwekkingsmuziek. Ze zijn tijdens de gesprekken heel open en eerlijk. Er ontstaat ruimte voor gebed en een van de jongens geeft de laatste avond zijn hart aan Jezus. Deze week is de ervaring van hun leven, en van ons! eunen, rdam structureel onderst Wilt u het werk in Rotte melding t over te maken onder ver gif uw or do t da kan n da rdam FamilyLife. van projectcode 555 Rotte

Wilt u het werk van Athletes in Action structureel ondersteunen, dan kan dat door uw gift over te maken onder vermelding van projectcode 200 Athletes in Action.

Terugblik 2011 ▪▪ 38 projecten in Nederland (o.a. in Groningen, Den Haag, Arnhem, Zwolle, Gorinchem, Amsterdam en Zaandam) ▪▪ 284 jongeren namen deel aan een project in Nederland ▪▪ 9 projecten in het buitenland (o.a. Barcelona, Londen, Tsjechië, Noorwegen, Liberia, Oeganda en Skopje)

▪▪ 97 jongeren namen deel aan een project in het buitenland ▪▪ 278 tieners namen deel aan twee spetterende sportkampen, begeleid door 73 coaches Even geestelijk bijtanken tijdens het sportkamp

Terugblik 2011 ▪▪ Behalve de 8 stafleden en 2 echtgenoten en 5 stagiaires zijn er 20 vaste vrijwilligers actief ▪▪ Er worden 6 wekelijkse clubs gehouden

-2-

▪▪ 1 x per 2 weken is er een trainingsavond voor vrijwilligers ▪▪ 1 straatteam is actief ▪▪ Met 4 kernkerken is er samenwerking

-3-


Agapè Bereikt Nederland

Er is zó veel werk te doen op de universiteit In de zomer hebben we twee grote projecten gehad: in Kazan en in Utrecht. In Kazan, Rusland, wilden we op de universiteit studenten van de onbereikte, Tataarse (moslim)bevolkingsgroep met het Evangelie bekend maken. Een van de deelnemers was Anna Luijten, 3e jaars psychologiestudente, uit Rotterdam. “Ik heb veel opgetrokken met Leisan, een moslimmeisje. Ik heb haar duidelijk het Evangelie uit kunnen leggen. In ons laatste gesprek zei ze: “Ik wil dit wel geloven, maar ik wil mijn familie niet verloochenen door christen te worden.” Dat gaat heel diep! Gelukkig toonden veel studenten echt interesse in het Evangelie.”

ten over de zin van het leven; 24 studenten hadden werkelijk interesse. Ook werden drie kerken betrokken bij het bereiken van studenten. Anna:”Ik ben erg benieuwd hoe God daar verder gaat.” Het tweede project voerden we uit tijdens de introductietijd voor de eerstejaars studenten in Utrecht (dat gebeurde overigens ook in Leiden en Rotterdam). Hier heeft ons team veel jonge mensen kunnen bereiken. Met honderdvijftig studenten werd een gesprekje over het studentenleven gevoerd en, als het kon, ook over Gods liefde. In deze introductieweek ontmoetten we niet één christen-eerstejaars. Dat is aan de ene kant triest, maar ook motiverend: er is zo veel werk te doen op de universiteit!

Terugblik 2011

Introductietijd In Kazan voerden we zo’n vijftig gesprekken over het Evangelie naar aanleiding van enkele prikkelende filmpjes en voordrach371 mensen geven regelmatig voor het werk onder Nederlandse studenten. U kunt meedoen door uw gift over te maken onder vermelding van de code 092 StudentLife. Mailt u naar info@agape.nl dat u wilt bidden voor StudentLife, dan ontvangt u regelmatig een gebedsmail.

▪▪ 3.500 eerstejaars namen deel aan introductieweek in Utrecht, 2200 in Leiden ▪▪ 150 studenten in Utrecht en 559 in Leiden werden aangesproken ▪▪ 89 studenten wilden via e-mail/internet nog verder ingaan op onze vragen. Met 25 studenten hopen we verder te kunnen spreken in de komende maanden.

Giften op rekening 1021474

Zo veel kansen Agapè en kerk(mens)en: we horen bij elkaar. Dat blijkt maar weer als u deze terugblik op ons werk leest. Agapè steunt kerken met initiatieven als websites, sportweken en tal van andere activiteiten om in contact te komen met buurtbewoners en anderen die op zoek zijn naar God. De kerken op hun beurt zorgen voor nazorg en follow-up. We zijn dankbaar voor zo veel kansen om diepgaande contacten te hebben, waardoor mensen proeven wat een leven met Jezus inhoudt. We danken u voor uw steun en vragen uw gebed dat God ons blijvend wil zegenen.

t.n.v. Stichting Agapè te Doorn De projecten op een rijtje waar u eventueel uw gift voor kunt overmaken (met codering): 099 | Agapè Algemeen 092 | Agapè StudentLife 164 | Agapè Media

200 | Athletes in Action 555 | Agapè FamilyLife Rotterdam

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Bel 0343-415741 en vraag naar Ronald Blonk of e-mail ­fondsenwerving@agape.nl. We horen graag van u! Agapè, Postbus 271, 3940 AG Doorn T. 0343-415741 | info@agape.nl | www.agape.nl

Verbonden in Hem,

Aan Agapè Bereikt Nederland werkten mee: Ronald Blonk, Mark de Boer, Jan-Willem Bosman, Agnes van den Broek, Matthijs den Dekker, Rik Horstman, Martin Kristelijn, Aafke Oosterom en Egbert Ribberink. Eindredactie: Thea Westerbeek, Sestra Media

Mark de Boer, directeur Agapè Nederland Nieuw: E-mailnieuws en –gebedsalert, meld u aan Agapè wil u zoveel mogelijk betrekken bij het werk en gebed. Eens per maand versturen wij een e-nieuwsbrief en een gebedsalert. ­Wanneer u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en/ of regelmatig voor het werk wilt bidden, stuurt u dan een e-mail naar info@agape.nl, waarin u aangeeft wat u wilt ontvangen.

KVK Stichting Agapè 41377239 ANBI Goedgekeurd Agapè voert het RfB keurmerk

-4-

Agapè Bereikt Nederland is gedrukt op FSC papier

Agapè Bereikt Nederland - september 2011  

Nieuwsbrief over de projecten van Agapè Nederland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you