Agapè - visieboekje Hartslag

Page 1

Hart

Mensen in aanraking brengen met Gods hartHart-

Gods hart gaat uit naar álle mensen! Dat is Agapè-liefde. Die liefde motiveert om ieder mens in Nederland te vertellen over Jezus en hen in contact te brengen met het hart van de Vader. Jezus zelf geeft hiervoor opdracht in de Bijbel: ‘Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ Mattheus 28 vers 19a

17 miljoen harten Nederland telt ruim 17 miljoen unieke mensen, die stuk voor stuk geliefd en gewild zijn door God zelf. Samen met jou willen we hen over die liefde vertellen. Daarom dagen we je uit om zelf het evangelie van Jezus met anderen te delen.

Hoe Agapè werkt Agapè helpt jou je geloof met anderen te delen: op je werk, op het sportveld of daar waar jij je maar thuis voelt. Samen met jou zoeken we mensen op in hun eigen omgeving en stimuleren hen om Jezus te leren kennen. Vervolgens moedigen we hen aan om anderen weer te bereiken.

Agapè is het Griekse woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor Gods onvoorwaardelijke liefde


MISSIE

Waar ons hart sneller van klopt Alle mensen in Nederland krijgen de kans om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen.


VISIE

Hoe we 17 miljoen harten raken

MOBILISEREN = G

RO

EIE N

G

AN

OVEN EL

GA

We mobiliseren christenen om samen met ons Jezus zichtbaar te maken in woord en daad.STRATEGIE

Hoe wij werken Sinds 1969 neemt Agapè het initiatief om mensen in Nederland te bereiken met de liefde van Jezus Christus. Ons hart gaat naar hen uit, daarom willen we hen in contact brengen met hun hemelse Vader.

Geloven Vanuit bewogenheid met mensen zoeken we hen op in hun eigen omgeving en vertellen hen over Jezus, zodat zij leren hun vertrouwen te stellen op God, wiens reddende liefde zichtbaar wordt in Jezus’ dood en opstanding.

Groeien We helpen en stimuleren christenen zoals jij om te groeien in hun relatie met Jezus en als zijn discipel te leven. Ook helpen we kerken en gemeenschappen om getuige te zijn in hun eigen omgeving.

Gaan We sporen christenen, zoals jij, aan om anderen te helpen ontdekken wat het is om te leven met Jezus. We leren hen om hun leven te delen in hun eigen omgeving, of op de plek waar God hen naartoe stuurt. Zo krijgen steeds meer mensen de kans om te geloven, te groeien en te gaan.


ONZE PRINCIPES

Hoe je harten raakt GEBED Bijbellezen en bidden zijn de brandstof om te geloven, te groeien, en te gaan voor de missie van Agapè.

RELATIE Gemiddeld genomen heeft iemand 7 jaar nodig om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom geloven we in een relationele vorm van evangelisatie. Deel als christen het evangelie in een betekenisvolle relatie.

MULTI-CONCEPTUEEL Het is goed als mensen op verschillende momenten en manieren in aanraking komen met het evangelie. Daarom is Agapè te vinden op verschillende plaatsen: op sportvelden, op universiteiten, in steden en online. We benaderen

mensen in hun eigen taal, daarom werken we vanuit doelgroepgerichte organisatieonderdelen, zoals Athletes in Action, StudentLife en Streetlink.

DISCIPELSCHAP Discipelschap is het proces dat iemand Jezus wil volgen, en zijn of haar leven aan Hem wil toewijden. Kortom, doen wat Jezus ons leerde. Dit proces vindt plaats in een lokale kerk of gemeenschap: een kring van christenen die stuk voor stuk Jezus willen volgen. Agapè biedt kerken en gemeenten hiervoor de nodige ondersteuning, door middel van trainingen en materialen.

INNOVATIE De wereld verandert, daarom zoekt Agapè voortdurend nieuwe methoden, beelden en manieren om de waarheid van het evangelie van Jezus met anderen te kunnen delen.


EENHEID Agapè is niet gebonden aan één kerkelijke stroming, maar belijdt de eenheid in Jezus Christus, de opgestane Heer. Agapè werkt daarom samen met alle kerken, organisaties en personen die hun omgeving willen bereiken met het evangelie.

GENEROSITY Agapè deelt haar producten, ervaringen en concepten graag met anderen, omdat zij de bouw van Gods Koninkrijk wil dienen.Doe mee aan Gods opdracht! Agapè kan in haar eentje niet 17 miljoen mensen bereiken, en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Elke christen kan iemand in zijn of haar omgeving het goede nieuws van Jezus vertellen. Daar gebruikt God namelijk gewone mensen voor. God wil door jou heen anderen bereiken met Zijn goede nieuws, zodat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus op een persoonlijke manier te leren kennen. We dagen je uit om mee te doen. Niet door je in het diepe te gooien, maar door eerst te kijken wat jij nodig hebt om in jouw omgeving getuige te zijn: of dat nou een specifieke training is, een beweging waar je bij aansluit of een netwerk waar jouw ideeën in passen. We willen je handvatten geven hoe je over Jezus vertelt. Er zijn veel manieren om die boodschap door te geven. Dat weten we dankzij onze jarenlange ervaring met evangelisatie. Je hoeft niet alleen te gaan. God gaat mee en Agapè wil je helpen.

Word onderdeel van Zijn plan om de wereld te bereiken met de liefde van Jezus! Doe mee! Voor ideeën kijk op www.agape.nl

Raak betrokken bij Agapè en kom in actie om harten te raken met Gods liefde.


cursus ‘WaaromJezus’ BELANGSTELLING VOOR ONZE PRODUCTEN?

sportkamp

cursus ‘Aanstekelijk Christen’

je leven Ontdek samen met vrouwen het volle leven

BELANGSTELLING OM VRIJWILLIGER OF MEDEWERKER TE WORDEN?

Groei in je relatie met je partner en met Jezus

Leer het evangelie uit te leggen aan anderen

INDIVIDUEN

Ontdek hoe je jouw ervaring met Jezus deelt met je vrienden

NETWERKEN

KERKEN

BELANGSTELLING VOOR ONZE ONDERDELEN?

www.agape.nl

Beweegt jongeren om impact te hebben door middel van sport

Beweegt jongeren om impact te hebben door middel van jeugdwerk

Begeleidt online zoekers in hun zoektocht naar God

Beweegt studenten om in gesprek te gaan over Jezus