Page 1

INSTRUKCJA MONTAŻU Konwektor kanałowy z wentylatorem montuje się tak, aby wymiennik ciepła znajdował się od strony pomieszczenia, natomiast wentylator od strony przegrody przeszklonej. Aby nie następowała utrata ciepła do podłogi wannę kanału należy od zewnątrz zaizolować termicznie. Montując grzejnik z wentylatorem należy pamiętać o wytłumieniu akustycznym przestrzeni między wanną grzejnika a kanałem i warstwami podłogowymi. Ewentualne powstałe puste przestrzenie spowodują głośną pracę wentylatorów zamontowanych w grzejniku kanałowym. W celu uniknięcia ugięcia wzdłużnego (deformacji rantów grzejnika) podczas wykonywania wylewki betonowej należy zastosować elementy rozpierające wannę. W grzejnikach TURBO VKN znajdują się 4 kotwy mocujące, które umożliwiają przytwierdzenie grzejnika do podłogi. Wsporniki na których umieszczony jest wymiennik ciepła, są przymocowane do wanny za pomocą śrub na czas transportu. Przed montażem grzejnika należy odkręcić śrubki mocujące wsporniki (wymiennik) i bezwzględnie wyjąć wentylator. Przy dokręcaniu grzejnika należy skontrować śrubunek. W ścianie wanny (obudowy) kanału znajdują się cztery otwory: dwa otwory znajdują się na wysokości króćców przyłączeniowych danego wymiennika, trzeci otwór służy jako otwór pomocniczy. Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wzdłuż wymiennika ciepła wewnątrz wanny, ponieważ spowoduje to

zaburzenia

w

rozkładzie

temperatur

oraz

zmniejszy

cyrkulację

powietrza.

Króćce

przyłączeniowe

konwektorowego elementu grzejnego posiadają gwint wewnętrzny ¾”. Podłączenia można dokonać za pomocą prostych i kątowych zaworów termostatycznych. Wolna przestrzeń (komora przyłączeniowa) na podłączenie grzejnika i wentylatora do instalacji wynosi około 24 cm. Nie jest możliwe obrócenie wymiennika ciepła o 180º do instalacji.

Dylatacja (korek)

Kratka

Obramowanie typ L Pozadzka Wylewka betonowa Folia PE

Twardy styropian

Płyta betonowa

Kotwa mocująca Pianka niskorozprężna

Rys. Przykład posadowienia grzejnika kanałowego z wentylatorem (widok z boku).

VERANO, ul. Vetterów 7A, 20-277 Lublin, email: info@v-k.pl, handel@v-k.pl, www.verano-konwektor.pl Tel. +48 81 44-08-330, Fax.+48 81 44-08-333, Tel.kom. +48 515 166 103

1


Instrukcja podłączenia elektrycznego

Uwaga! Podłączenia elektryczne mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami elektronicznymi SEP i przestrzegając odpowiednich norm PN. Napięcie zasilające można wyłączyć dopiero po sprawdzeniu poprawności całego schematu podłączeniowego. Przewodu Pe nie proponuje się prowadzić przez puszkę P01 tylko oddzielnym przewodem do szyny PE. Podłączenie puszki sterującej P01 należy wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Legenda: Q1 - wyjście z termostatu dla pierwszego biegu wentylatora Q2 - wyjście z termostatu dla drugiego biegu wentylatora Q3 - wyjście z termostatu dla trzeciego biegu wentylatora 1 - wejście do puszki P01 dla pierwszego biegu wentylatora 2 - wejście do puszki P01 dla drugiego biegu wentylatora 3 - wejście do puszki P01 dla trzeciego biegu wentylatora A, B - przyłącza do wentylatora PE- uziemienie

Rys. Schemat podłączenia elektrycznego. Uwaga! Ze względu na wysokie napięcie grzejniki typu Turbo VKN nie powinny być umieszczane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Regulacja pracy grzejnika kanałowego Verano – konwektor typ TURBO VKN z konwekcją wymuszoną (z wentylatorem):

Zawór termostatyczny VDN zostaje zamontowany na elemencie grzewczym w kanale, natomiast zawór grzejnikowy powrotny ADN na przewodzie powrotnym. Siłownik termiczny należy zamontować bezpośrednio na zaworze za pomocą złącza gwintowego. Siłownik termiczny należy podłączyć do regulatora pomieszczeniowego za pomocą przewodu dwużyłowego o długości 1,2 m lub 5 m. Regulator pomieszczeniowy umożliwia otwieranie i zamykanie zaworów oraz sterowanie wentylatorem 3-biegowym. W wersji z pilotem istnieje możliwość sterowania zdalnego regulatorem. Praca

grzejnika

TURBO

VKN

sterowana

jest

poprzez

elektryczną

regulację

prędkości

obrotowej

wentylatorów za pomocą puszki sterującej oraz termostatu. Gdy temperatura panująca w pomieszczeniu

VERANO, ul. Vetterów 7A, 20-277 Lublin, email: info@v-k.pl, handel@v-k.pl, www.verano-konwektor.pl Tel. +48 81 44-08-330, Fax.+48 81 44-08-333, Tel.kom. +48 515 166 103

2


osiągnie wartość niższą od wartości temperatury nastawionej na termostacie, nastąpi włączenie wentylatora, który kilkakrotnie zwiększy moc. Regulacja grzejników kanałowych z wentylatorem może odbywać się w sposób automatyczny bądź ręczny za pomocą regulatorów pomieszczeniowych. System automatycznie włącza i wyłącza wentylator jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej temperatury zadanej na termostacie RAB11, RCC10, RDG110 bądź RDG100T. Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika i utrzymuje jej wartość na poziomie wartości zadanej sterując 2-stawnym siłownikiem zaworu. Maksymalne

napięcie

wentylatorów

wynosi

230

V/50

HZ.

Zmiany

parametrów

termostatów

pomieszczeniowych należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi w/w urządzeń.

Typ TURBO VKN VKN-7,5/25/L-12 VKN-7,5/35/L-14 VKN-9/25/L-12 VKN-9/35/L-14 VKN-12/25/L-12 VKN-12/35/L-14

Długość grzejnika kanałowego [cm]

80

130

180

230

280

Pobór prądu [W]

6

6

12

12

18

Moc elektryczna [VA]

11

11

22

22

33

Pobór prądu [W] Moc elektryczna [VA]

12 21

26 55

38 76

52 110

64 131

Jednostki wentylatorowe Długość grzejnika kanałowego typ TURBO VKN Liczba wentylatorów

80

130

180

230

280

1

2

3

4

5

Rys. Długości grzejników kanałowych z wentylatorem typ TURBO VKN

VERANO, ul. Vetterów 7A, 20-277 Lublin, email: info@v-k.pl, handel@v-k.pl, www.verano-konwektor.pl Tel. +48 81 44-08-330, Fax.+48 81 44-08-333, Tel.kom. +48 515 166 103

3

Grzejnik kanalowy z wentylatorem instrukcja montazu 1  

Instrukcja montażu grzejników kanałowych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you