Page 1

NIEUWSBRIEF JULI 2012

Het Groene Schip voortvarend verder In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van Het Groene Schip. Een uniek landmark in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude waarbij met secundaire bouwstoffen een groen landschap wordt gecreëerd. Nadat het uit twee terpen bestaande project op hoogte is gebracht, wordt Het Groene Schip ingericht als openbaar recreatiegebied. Er wordt op dit moment gewerkt aan de contouren van de eerste terp. Met ruim 200.000 ton hergebruikgrond is het fundament van de noordelijke terp inmiddels aangebracht.

Noordelijke terp krijgt vorm Het Groene Schip bestaat uit twee delen en wordt in totaal 1 kilo­meter lang. De twee terpen worden opgebouwd uit circa 3 miljoen m3 secundaire bouwstoffen en grond. De gebruikte bouwstoffen moeten vrij worden gehouden van het grondwater. Daarom wordt eerst een basislaag van hergebruikgrond aangelegd. Ondanks de tegenvallende economische omstandigheden, is er al ruim 200.000 ton hergebruikgrond op Het Groene Schip aan­geleverd. Hiermee is voldoende grond ingezameld om een aanzienlijk deel van het fundament van de noordelijke terp op hoogte te brengen. De komende weken zullen verdere voor­zieningen zoals drainage en een anticapillaire laag van grof puin worden aangelegd. locatie Het Groene Schip

Wilt u grond aanleveren? Heeft u een project waar grond vrijkomt en voldoet deze aan de onderstaande eisen? Neem dan contact met ons op voor een scherpe, op maat gemaakte offerte. De eisen aan de grond voor de basislaag van Het Groene Schip zijn: grond maximaal klasse industrie (en toepasbaar in GBT) conform Besluit bodemkwaliteit; zand voor ophoging RAW (lutum < 8% en 63 µm < 50%); maximaal 5% organische stof.

impressie toekomstig landmark Het Groene Schip


Schip voor anker

Nuttige toepassing secundaire bouwstoffen Een groot deel van de bouwstoffen die worden hergebruikt in Het Groene Schip bestaat uit AEC-bodemas, een reststof van afval­energie­centrales. Deze worden weer nuttig gebruikt als bouwstof in Het Groene Schip. De secundaire bouwstoffen worden gecontroleerd en veilig toegepast. Na het aanbrengen van de basislaag met de benodigde voorzieningen, zal in september 2012 de eerste AEC-bodemas worden aan­gevoerd. De terp zal tussentijds worden afgedekt met folie waarop uiteindelijk een leeflaag van grond wordt aangebracht.

Meer informatie? Voor de mogelijkheden voor aanvoer van grond en IBC-bouwstoffen kunt u bellen met onze projectleider, Martijn Keegel. Telefoonnummer 088 - 801 08 01 of via e-mail acceptatie@hetgroeneschip.nl.

N

O

A9

en landelijke gebieden groen te houden. Het Groene Schip wordt ingericht als openbaar recreatie­ gebied. De definitieve inrichting is nog niet vast­gesteld, maar er zijn ideeën genoeg. Zoals wandel- en fietspaden, een honden­renbaan en wellicht zelfs een restaurant met uitzicht op het Noordzeekanaal. De werkzaamheden aan Het Groene Schip zijn in de zomer van 2011 gestart met het aanbrengen van een onderlaag.

In 2007 tekenden de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Dienst Landelijk Gebied, Staats­bos­ beheer en Afvalzorg een PPS-overeenkomst voor Het Groene Schip. Het Groene Schip bestaat uit twee terpen van circa 30 meter hoog. De twee terpen geven de contouren weer van een schip dat voor anker ligt in de haven van Amsterdam. De aanleg van het project past in het Rijksbeleid om verstedelijking in de Randstad tegen te gaan

ASSENDELFT

O

RD

ZE

EK

A

ZAANSTAD

N

A

A

L LOCATIE NAUERNA

HET GROENE SCHIP AMSTERDAM HAARLEMMERLIEDE

WESTELIJK HAVENGEBIED

Het Groene Schip, in samenwerking mogelijk gemaakt door:

VOF HET GROENE SCHIP Kantoor: Nauerna 1, 1566 PB Assendelft Locatie: Machineweg (ter hoogte van Noorderweg), 2064 Spaarndam (Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) Telefoon 088 - 801 08 01 E-mail info@hetgroeneschip.nl Internet www.hetgroeneschip.nl

Het Groene Schip nieuwsbrief juli 2012  

Het Groene Schip nieuwsbrief juli 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you