Page 1

Afvalzorg houdt zich bezig met de bewerking, verwerking en het reinigen van verontreinigde grond. U kunt nagenoeg alle soorten verontreinigde grond bij ons aanbieden. Deze verwerkt Afvalzorg op een verantwoorde wijze tegen interessante, scherpe tarieven. Als wij de afvalstroom niet zelf kunnen verwerken, bieden wij u een passend alternatief.

Grond Efficiënt hergebruik van grondstromen Jarenlange ervaring Afvalzorg heeft jarenlange ervaring met het bewerken en hergebruiken van verontreinigde grond. In Noord-Holland openden wij één van de eerste grondbanken. Tevens waren wij betrokken bij de oprichting van de Branche­ organisatie Grondbanken (BOG). Sindsdien hebben wij onze dienstverlening uit­gebreid naar andere regio's in Nederland. Zo maken we sinds mei 2012 deel uit van Grondstoffenpark Rivierenland. Met onze vestigingen bieden wij een goede dekking over een groot gedeelte van Nederland. Ook in de overige gebieden kunnen wij u altijd een goed ver­werkings­advies voor uw grondstromen geven.

Ontzorging van al uw grondstromen Onze accountmanager kan u adviseren over al uw grondstromen. Daarbij kunnen wij u, indien gewenst, ook een oplossing bieden op het gebied van transport. Desgewenst voldoen de door ons ingezette transporteurs aan de hoogste eisen op het gebied van CO2-emissiebeperking.

Ons netwerk van locaties is uitgebreid. Wij hebben locaties in:

4 1 3 72

Verschillende verwerkings­methodes

Op onze locaties kunt u per as of schip uw grondstromen aan­leveren. Ook trailertransport is mogelijk. We zijn vijf dagen per week geopend met flexi­bele openingstijden. U kunt diverse nieuwe grondstoffen, zoals zwarte grond, zand en puin, retour nemen. Een bijkomend voordeel.

Snelle service Snelle service voor onze klanten vinden wij erg belangrijk. Voor veel grondstromen geldt: vandaag bellen = morgen aanleveren. Daarbij verzorgen wij voor u de benodigde begeleidings­documenten. Het overzicht van de door u aangeleverde grondstromen kunt u de volgende dag al beveiligd online inzien.

5

8

Afvalzorg kan verschillende oplossingen bieden voor verontreinigde grond, afhankelijk van grondsoort, aard en concentratie van de verontreiniging: hergebruik van licht verontreinigde grond; reinigen; immobilisatie; storten.

Flexibel en goed bereikbaar

6 9

10

1. Nauerna, Assendelft 2. Het Groene Schip, Haarlemmerliede 3. Grondbank West-Friesland, Hoorn 4. Wieringermeer, Middenmeer 5. Zeeasterweg, Lelystad 6. Braambergen, Almere 7. De Liede, Vijfhuizen 8. Mastwijk, Montfoort 9. Grondstoffenpark Rivierenland, Geldermalsen 10. Brunssum, Brunssum


Afvalzorg Veilig, Grondig en Snel Wat doen we met uw grond?

hergebruik. Het slib en organisch materiaal wordt, afhankelijk van de mate van veront­ reiniging, gestort. Via onze grondreinigings­ installatie worden afvalstoffen weer deels grondstof. Zo vermijden we het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

De door u aangeleverde grond kunnen we op verschillende manieren verwerken. Afhankelijk van de samenstelling wordt deze hergebruikt, gereinigd, gestort of geïmmobiliseerd. De eigenschappen van uw grond en de mate van verontreiniging bepalen de uiteindelijke verwerkingsmethode.

Immobilisatie: Bepaalde stromen veront­ reinigde grond kunnen via immobilisatie nuttig worden toegepast. Het eindproduct, immobilisaat, kan onder andere worden toegepast als fundering van bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen.

Hergebruik: Licht verontreinigde grond mag onder bepaalde voorwaarden worden hergebruikt. Afvalzorg beschikt over een breed netwerk van projecten, waar een groot deel van de grond direct als grondstof kan worden toegepast. Grondreiniging: Op onze locatie Nauerna beschikken we over een grondreinigings­ installatie. Grond van bijvoorbeeld de reconstructie van het Centraal Station

Amsterdam, het Rijksmuseum en van de voormalige drukkerij Johan Enschede is op deze locatie verwerkt. Hierbij scheiden we zand, slib en organisch materiaal van elkaar. Het zand is geschikt voor hoogwaardig

Storten: Sommige grondstromen zijn dus­danig verontreinigd dat deze niet meer hergebruikt of gereinigd kunnen worden. Deze worden gestort. Voor het storten van grond is een "niet-reinigbaarverklaring" vereist van Bodem+ van AgentschapNL.

Duurzaamheid belangrijk Afvalzorg richt zich bij de verwerking van verontreinigde grond op 100% recycling. Onze activiteiten zijn gericht op hergebruik van grond waardoor het gebruik van natuurlijke grondstoffen wordt vermeden. Met onze grondreinigingsinstallatie produceren we herbruikbaar zand. Dit wordt nuttig toegepast in diverse projecten. Bijvoorbeeld voor de aanleg van de Westrandweg (Amsterdam), als afdekmateriaal voor de sanering van de Volgermeerpolder (Amsterdam) en voor Het Groene Schip (Haarlemmerliede/Spaarnwoude). De installatie draait op duurzame energie uit afval, namelijk op groene stroom vanuit de HVC Alkmaar. Wij zijn onder andere gecertificeerd volgens de internationale milieunorm ISO 14001 en in het bezit van de BRL5710, 7511, 9322 en 9335. Ook zijn wij een actief lid van de BOG.

Voor meer informatie over voorwaarden en prijzen voor de aanlevering van uw grond kunt u in de regio Midden en Zuid Nederland contact opnemen met accountmanager Marcel van Steenis. Voor de overige regio's kunt u contact opnemen met accountmanager Michael Warmenhoven.

T +31 (0)88 - 801 08 01 F +31 (0)88 - 801 08 08 E grondstromen@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Bezoekadres Nauerna 1, 1566 PB Assendelft

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg folder Grond  

Efficiënt hergebruik van grondstromen