Page 1

Afvalzorg nieuwsbrief 25 jaar Afvalzorg

Inhoud Voorwoord Bert Krom

1

Periodiek klanttevredenheidsonderzoek afgerond

1

Van eeuwigdurende naar eindige nazorg

2

Nieuwe loswal krijgt vorm

2

Dak van Drenthe

3

Afvalzorg bouwt één van de grootste zonnedaken

4

Voorjaarsattentie

4

Teelaarde op locatie Geldermalsen 4 Fietst of loopt u met ons mee?

5

Rondleidingen scholen locatie Lelystad weer gestart

5

Bodemzorg neemt nazorgverplichtingen over Nieuwe verwerkingslocatie in Limburg

mei 2018

6 6

Vondsten uit de oudheid op locatie Nauerna?

7

Afvalzorg is jarig!

8

Locaties Afvalzorg

8

Ons bedrijf werd opgericht op 28 april 1993. De afdeling stortplaatsen van de provincie Noord-Holland had meer bewegingsruimte en slagkracht nodig op een bedrijfsmatige basis. Het storten van afval was een eindige zaak (nog een jaar of 10) dus we moesten als jong bedrijf al onze pijlen richten op het afvalmanagement van de toekomst. Pyrolyse, vergassing, plasmatechnieken, het smelten van asbest, alles kwam voorbij. Geen van deze processen haalde de eindstreep. Wat wel doorbrak was het recyclen van minerale stromen zoals grond, zand en bagger. Veel minder sexy, maar wel bij uitstek geschikt om op onze locaties uit te voeren. Daar kwamen later nog vele andere stromen bij zoals immobilisaten en bodemassen. En het storten van afval? De omvang is uiteraard enorm afgenomen maar we zijn 25 jaar later nog steeds hét vangnet voor stromen die geen andere kant op kunnen. Wij blijven innoveren en streven ernaar om langjarig marktleider en kennisinstituut storttechniek te blijven…. Bert Krom

Periodiek klanttevredenheidsonderzoek afgerond

U

w mening is belangrijk voor ons. Zowel de mening van onze contacten waar we commerciële afspraken mee maken, maar zeker ook de mening van de chauffeurs die op onze locaties komen. Daarom voeren we regelmatig een tevreden­ heidsonderzoek uit. Hoe staat het met de klantvriendelijkheid, wat gaat er goed en wat kunnen we verder verbeteren? Dit en andere zaken kwamen aan de orde in het periodieke klanttevredenheidsonderzoek dat eind april is afgerond. Benieuwd naar de uitkomsten? Wij houden u uiteraard op de hoogte in onze komende nieuwsbrief.


Van eeuwigdurende naar eindige nazorg Stabiele eindsituaties Op de locaties Rooswijk en Tussenbeeksweg had onderzoek uitgewezen dat eeuwigdurende nazorg niet noodzakelijk was, omdat risico’s voor mens en natuur konden worden uitgesloten. Locatie Rooswijk werd gesaneerd in de jaren ’80. Tot 2005 werd gebruik gemaakt van een

"Volgende generaties niet belast met nazorg verontreinigde locaties" Is eindige nazorg mogelijk bij IBC-locaties? Ja, dat kan. Bodemzorg is gespecialiseerd in nazorg van verontreinigde locaties en is continu bezig met vernieuwing en innovatie. Uiteraard met instemming van het bevoegd gezag. Recente praktijkvoorbeelden zijn de beëindiging van de nazorg van locatie Rooswijk in Zaandam en locatie Tussenbeeksweg in IJmuiden. De afronding van de actieve nazorg werd recent in gang gezet.

Beste oplossing voor verontreinigde locaties Projectleider Jessica Thomas, licht toe: “Bodemzorg vindt het belangrijk om te kijken naar de beste oplossing voor mens, natuur en milieu. Het is niet zinvol om nazorg generaties lang in stand te houden als er geen risico’s meer zijn. We kunnen steeds vaker stappen maken richting eindige nazorg bij projecten waar vroeger eeuwigdurende nazorg nodig was. Als nazorg is afgekocht bij Bodemzorg, is dit een kans om een locatie actief aan te pakken”, zo vervolgt Thomas haar verhaal. “Zo kunnen we een locatie herontwikkelen tot bijvoorbeeld een zonnepark, en krijgt een verontreinigde locatie een nuttige bestemming. Dit is goedkoper voor de samenleving en zorgt ervoor dat volgende generaties niet worden belast met de nazorg. Iets waar we trots op zijn.”

drainagesysteem om de verontreiniging in het ondiepe grondwater te beheersen en saneren. In de periode erna kon worden volstaan met actieve monitoring van het grondwater. Vanaf 2010 was de nazorg nog slechts nodig in een deelgebied. Uiteindelijk kon eind 2017 met instemming van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de nazorg worden beëindigd. Op de Tussenbeeksweg werd eind jaren ’90 grondwater onttrokken om het schoon te maken. Vanaf 2013 is na een herijking de onttrekking afgebouwd en werd de verontreiniging alleen nog gemonitord. In 2016 is een stabiele eindsituatie vastgesteld waarna eind 2017 de nazorg kon worden beëindigd zonder risico’s voor de omgeving. Op beide locaties is alleen nog passieve nazorg (alleen metingen) nodig.

Via peilbuis in trottoir vindt bemonstering plaats

Locatie Nauerna volop in ontwikkeling

Nieuwe loswal krijgt vorm Op locatie Nauerna wordt hard gewerkt aan de inrichting van het toekomstige bedrijfsterrein. Klanten vanuit de regio Noord-Holland hebben de afgelopen maanden kunnen zien dat er onder andere is gestart met de aanleg van de nieuwe loswal en voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe bodemaswasinstallatie.

2


Afvalzorg en Attero gestart met aanleg

Dak van Drenthe Eind 2017 is gestart met de recreatieve ontwikkelingen op de stortplaats VAM-berg in Wijster. Op de VAM-berg van Attero wordt gewerkt aan een fietstracé, mountainbikeparcours en wandelroutes. De planning is om in het voorjaar van 2018 te starten met het fietstracé zodat fietsliefhebbers nog dit jaar dé berg van Drenthe kunnen bedwingen. De VAM-berg is één van de tien showcase-projecten in het Bike Region Label, dat Drenthe in oktober 2016 als eerste fietsregio van de wereld kreeg uitgereikt.

Uniek project in Drenthe Afvalzorg is vanwege haar expertise op het gebied van herontwikkeling van stortlocaties betrokken bij de landschappelijke inpassing van de VAM-berg. Naast de fiets- wandelmogelijkheden is Attero in samenwerking met Afvalzorg eind vorig jaar gestart met de aanleg van het zogenaamde Dak van Drenthe. Een uniek project waarbij een 800 meter lange wal van bodemas bovenop de VAM-berg wordt aangelegd. De hoogte van de wal wordt maximaal 63 meter boven N.A.P. en schermt het openbare en recreatieve deel van de stortplaats af van het deel waar de komende jaren nog afval wordt gestort. De recreatieve invulling van het Dak van Drenthe is nog niet concreet ingevuld en uitgewerkt. Provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, Attero en Afvalzorg gaan hierover de komende jaren in gesprek met alle betrokkenen.

ruim 900.000 ton per schip aangeleverd. Op basis van de huidige inzichten wordt de bodemas geleverd tot en met eind 2019.

Duurzaam WK wielrennen 2020 Een van de doelstellingen was het organiseren van het WK wielrennen. Inmiddels zijn de provincies Drenthe en Groningen in de race voor het WK van 2020. Afvalzorg ondersteunt de stichting Cycling Championships Northern Netherlands bij het onderzoeken van de mogelijkheden naar de organisatie van een CO2 neutraal, energie neutraal en afvalvrij WK wielrennen. (www.wkwielrennen2020.nl).

Meer informatie Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Erik Kuiper, per e-mail e.kuiper@afvalzorg.nl of telefonisch op 06 - 53 39 75 79.

Aanlevering bodemas Voor de realisatie van het Dak van Drenthe wordt de IBC bouwstof bodemas ingezet. Vanaf de Afvalzorg locatie Nauerna bij Amsterdam vervoert Afvalzorg met schepen opgewerkte bodemas naar de haven van Meppel. Na overslag rijden vrachtwagens het materiaal naar de VAM-berg in Wijster. Attero stuurt de aanleg van het Dak van Drenthe op de stortlocatie zelf aan. Afvalzorg zorgt voor het acquireren, de opwerking en het transport van het grootste deel van de bodemassen. In totaal is er circa 2,4 miljoen ton bodemas nodig voor de realisatie van het Dak van Drenthe. In 2018 wordt er ruim 450.000 ton per as en

Duurzame oplossing voor omgeving Met de loswal aan het Noordzeekanaal realiseert Afvalzorg een mooie en duurzame oplossing waarmee belasting van de wegen en de omgeving wordt beperkt. Schepen tot 135 meter kunnen grotere hoeveelheden afvalstromen per water aanvoeren. De nieuwe loswal is uiterlijk 1 oktober 2018 gereed. De huidige loswal in zijkanaal D zal dan worden opgeheven. Anders dan u wellicht gewend bent bij de meeste bouwwerkzaamheden, is de eerste paal voor de nieuwe loswal niet in de grond geheid, maar geschroefd. Voor deze techniek is gekozen om trillingen bij het hoofd-

kantoor De Vouw, het eerste kantoor gebouwd op afval, te beperken. Een viaduct verbindt de loswal met het bedrijfsterrein van Nauerna. Het 15 hectare grote bedrijfsterrein wordt onder meer ingezet als grootschalig bewerkingscentrum voor bodemas vanwege de ligging aan het Noordzeekanaal en de aanwezigheid van een loswal.

Drukte bij aanlevering van uw afval Vanaf eind april is gestart met de afvoer van grond over het nieuwe viaduct. Dit voor een periode van zes weken. Bij de aanlevering van uw afvalstromen kunt u tijdens deze periode extra drukte ervaren.

3


Afvalzorg bouwt één van de grootste zonnedaken van Maastricht Op onze locatie Belvédère Maastricht is in april de asbestsanering van het dak van de oude loods afgerond. Het dak bleek uitstekend geschikt voor zonnepanelen. In juni worden 1.300 zonnepanelen geplaatst waarmee ruim 350.000 kWh energie per jaar wordt opgewekt. Zo dragen we bij aan de duurzame ambities van gemeente Maastricht.

D

e loods, die er nog staat van de vroegere steenfabriek aan de Belvédère, is al ruim 120 jaar oud. Het asbestdak van ruim 4.500 m2 is gesaneerd en er wordt een nieuw dak gelegd op de oude stalen constructie van de loods. Uit onderzoek bleek dat deze constructie in uitstekende staat verkeert en een nieuw dak inclusief zonnepanelen kan dragen. Daarom wordt de zuidzijde van het dak duurzaam ingezet voor zonnepanelen. Afvalzorg draagt op deze manier bij aan de duurzame ambities van de Gemeente Maastricht. Als de nieuwe hal gereed is, wordt met de nieuwe zonnepanelen ruim 350.000 kWh per jaar opgewerkt. Deze energie leveren we terug aan het energienet. In de toekomst zal de energie gebruikt worden om onze recycling activiteiten in de hal op zonne-energie te kunnen uitvoeren.

Voorjaarsattentie

B

ent u benieuwd naar ons productenpakket op locatie Geldermalsen, de Liede, Maastricht of Brunssum? Wij nodigen u graag uit om de aanlevering van grondstromen of het afhalen van producten bij Afvalzorg te ervaren. Wanneer u in mei of juni uw afvalstromen aanlevert of producten afhaalt, ontvangt u van ons een leuke voorjaarsattentie.

Nu ook teelaarde verkrijgbaar op locatie Geldermalsen In maart hebben we het productaanbod op onze locatie in Geldermalsen uitgebreid. U kunt nu ook teelaarde bij ons afhalen. Andere producten die wij verkopen zijn: Zand Brekerzand Puingranulaat Grond

Wilt u meer weten? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze accountmanager in regio Midden-Nederland Marcel van Steenis, via m.vansteenis@afvalzorg.nl of telefonisch 06 - 53 36 36 41.

4


Fietst of loopt u met ons mee? Houdt u van wielrennen of hardlopen? Dan hebben wij twee mooie uitdagingen voor u. Op zondag 27 mei wordt een hardloopwedstrijd van 5 en 7,5 km georganiseerd over de heuvels van park Nauerna in Assendelft. Op vrijdag 29 juni 2018 organiseren HVC, Orgaworld en Afvalzorg alweer de vierde wielerronde. Dit jaar in Noord-Holland in plaats van Flevoland.

Wielerronde in Noord-Holland Stapt u regelmatig op de racefiets en heeft u zin in een mooie, uitdagende tocht door Noord-Holland? En gelijktijdig netwerken met relaties uit de branche?

Op 29 juni organiseren we met HVC en Orgaworld alweer de vierde gezamenlijke wielertocht. Tijdens een tocht van 60 of 90 kilometer fietst u door het mooie Noord-Hollandse landschap, onder andere langs de kust en de locaties van de drie organiserende bedrijven.

Liever hardlopen? Op zondag 27 mei aanstaande organiseert de atletiekvereniging Lycurgus uit Assendelft een hardloopwedstrijd over Park Nauerna. Vanaf de start bij het hoofdkantoor, kunt u 5 of 7,5 km hardlopen over de paden van de eerste fase van Park Nauerna dat is aangelegd op het afgewerkte deel van onze stortlocatie.

Interesse? Heeft u interesse in een van de evenementen? Stuur dan een e-mail naar Mariska Schouten, m.schouten@afvalzorg.nl.

Rondleidingen scholen locatie Zeeasterweg gestart In maart zijn HVC, Orgaworld en Afvalzorg weer gestart met de gezamenlijke rondleidingen op locatie Zeeasterweg in Lelystad. In het voor- en najaar komen bijna wekelijks groepen 7 en 8 van basisscholen uit de regio op bezoek. Leerlingen horen tijdens het bezoek waarom het scheiden van afval belangrijk is en hoe afval een grondstof wordt voor nieuwe producten. Met het geven van rondleidingen vragen de bedrijven op locatie Zeeasterweg, aandacht voor het belang van het scheiden van afval als bron van duurzame energie en nieuwe grondstoffen. Weten leerlingen waar hun afval naartoe gaat en wat er daarna mee gebeurt? Zijn ze zich ervan bewust dat ze zelf al veel afval produceren? Vinden ze afval vooral vies of zien ze ook in dat afval heel waardevol is? Op deze en andere vragen geven we in een interactief programma van circa 2,5 uur antwoord. Naast een presentatie en rondleiding over het terrein, spelen de kinderen ook het interactieve spel "De Milieu inspecteur". Op speelse wijze maken de leerlingen kennis met de diverse afvalstromen, het belang van afvalscheiding en wat er allemaal gemaakt kan worden van afval.

5


Bodemzorg neemt nazorgverplichtingen Doktersbuurt Oostzaan over De provincie Noord-Holland heeft de beheer- en nazorgverplichtingen van de Doktersbuurt Zuid in Oostzaan in april overgedragen aan Bodemzorg. Het is alweer de 30ste locatie met bodemverontreiniging waarvan alle aansprakelijkheden worden ondergebracht bij Bodemzorg, de landelijk werkende beheer- en nazorgorganisatie.

De Doktersbuurt De Doktersbuurt in Oostzaan is een woonwijk, gebouwd eind jaren ’50. Destijds is voor het ophogen van het terrein en dempen van sloten onder andere gebruik gemaakt van verontreinigde materialen. Vervolgens is de locatie afgewerkt met een laag zand en grond van schonere kwaliteit, waarna nieuwbouw heeft plaatsgevonden. Vanwege het gebruik van verontreinigde materialen in Doktersbuurt Zuid, is grondwaterverontreiniging ontstaan.

Actief monitoren Bodemzorg neemt nu de monitoringsverplichting voor het ondiepe en diepe grondwater over van de provincie Noord-Holland. De veiligheid van de bewoners wordt hier al jaren gegarandeerd door het uitvoeren van binnenluchtmetingen. Deze werkzaamheden worden voorgezet door Bodemzorg. Het diepe grondwater wordt gemonitord om verspreiding van verontreinigingen richting het naastgelegen recreatiegebied vroegtijdig te kunnen constateren én indien nodig maatregelen te treffen. Bodemzorg onderhoudt tevens de drainage voor de afvoer van het regenwater op de openbare weg van de wijk, door het twee keer per jaar door te spuiten. Door een uitgebreid pakket van maatregelen, wordt voorkomen dat de bodemverontreiniging ooit nog risico’s kan veroorzaken.

NIEUWE VERWERKINGSLOCATIE GROND EN BAGGER IN NOORD-LIMBURG Sinds eind maart heeft Afvalzorg een nieuwe verwerkingslocatie in Neer, ten noorden van Roermond. Op deze locatie wordt met grond en bagger nieuwe natuur ontwikkeld, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Wilt u grond of baggerstromen uit de regio in Noord-Limburg snel en tegen een scherp tarief kwijt? Op de locatie Neer kunt u grond en bagger aanleveren van de categorieën: grond: klasse wonen of industrie bagger: kwaliteit schoon A of B

Over locatie Neer De locatie maakt deel uit van het project gebiedsontwikkeling Neer-Bruggenum. Het project heeft zes hoofddoelstellingen, variërend van hoogwaterbescherming, ontwikkeling recreatie, creëren van maatschappelijke meerwaarde tot natuurontwikkeling. Locatie Neer draagt bij aan de laatste doelstelling.

Meer informatie locatie Neer? Accountmanager Roy Bakker vertelt u hier graag meer over. U kunt hem bereiken via e-mail r.bakker@afvalzorg.nl of telefonisch op 06 - 51 23 49 73.

6


Vondsten uit de oudheid op locatie Nauerna? Mensen gebruikten de rivier vroeger als stortplaats voor het afval. Natuurlijk vielen er ook vaak dingen per ongeluk in het water. Al dit afval en deze verloren voorwerpen vertellen iets over hoe de mensen in vorige eeuwen leefden en werkten. Om meer informatie hierover te krijgen, onderzochten archeologen van de Gemeente Amsterdam en de Gemeente Wormerland, op locatie Nauerna hun baggerspecie met behulp van onze grondreinigingsinstallatie.

Onderzoek bagger Damrak De Gemeente Amsterdam onderzocht op Nauerna baggerspecie van het Damrak. Dit is een stuk van de Amstel dat dwars door het historische centrum loopt. Dit deel was met name interessant omdat de archeologen vermoeden dat er nog nooit eerder baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Waternet heeft de baggerwerkzaamheden ter plaatse uitgevoerd en per schip naar locatie Nauerna gevaren. De archeologen van de gemeente Amsterdam hebben de gezeefde baggerspecie onderzocht met behulp van de grondreinigingsinstallatie van Afvalzorg. De gevonden voorwerpen zijn meegenomen en inmiddels grotendeels gewassen en gesorteerd. De vondsten variĂŤren van aardewerkscherven uit de 17de eeuw tot (gestolen en weggegooide) portemonnees uit de 20ste eeuw.

Analyse Gemeente Wormerland In april is ook de baggerspecie uit de wegsloten van Jisp in de Gemeente Wormerland naar Nauerna afgevoerd om op archeologische vondsten te onderzoeken. Jisp heeft historisch een belangrijke rol gespeeld in Noord-Holland. Met name vanwege de walvisvaart in de 17e eeuw. Op 16 april bezochten burgemeester en wethouders van Wormerland de werkzaamheden in Nauerna, waar archeoloog Piet Kleij tijdens een korte rondleiding uitleg gaf over de gevonden voorwerpen. De vondsten bestaan onder andere uit tabakspijpen en aardewerkscherven uit de 13de tot de 18de eeuw. Volgens wethouder Jeroen Schalkwijk geven de bevindingen van dit onderzoek een belangrijk inzicht in de geschiedenis en bloeiperiode van Jisp. Na afronding van het onderzoek worden de voorwerpen in de Gemeente tentoongesteld tijdens de Nationale Monumentendag op 8 september aanstaande.

Archeoloog

Wethouder

Wethouder

Wethouder

Burgemeester

Piet Klei

Elly Fens

Jeroen Schalkwijk

Kees van Waaijen

Peter Tange

7


Locaties Afvalzorg

Afvalzorg is

jarig!

1

Ons bedrijf bestond op 28 april 2018, 25 jaar. Een periode die in het teken stond van mooie ontwikkelingen binnen een stabiele koers. Het is ons gelukt een gezonde organisatie te blijven. Een mijlpaal en resultaat waar we heel trots op zijn. In 1993 is Afvalzorg verzelfstandigd vanuit de Provincie NoordHolland. Omdat de hoeveelheid te storten afval in de loop der jaren zou afnemen, vond er al snel een uitbreiding van activiteiten plaats. Op deze manier konden we de stortprijs laag houden. Van grondbanken, baggerdepots, diverse recycling-activiteiten, zorgen voor verontreinigde locaties van derden tot het composteren van afval. Maar niet alleen de activiteiten zijn uitgebreid; we gingen met locaties in Flevoland en Limburg ook de provinciegrenzen over. Al die tijd zijn we heel vast onze koers blijven volgen. Onze strategie is in al die jaren overeind gebleven. We bleven bij onze basis - het veilig storten van afval - maar passen ons aan aan wat er in de maatschappij gebeurt. Wel is het nu, anno 2018, tijd voor een nieuwe dimensie in onze strategie. We gaan nog ons veel meer op de klant richten. En we kijken nog specifieker wat wij voor de maatschappij kunnen betekenen. En over 25 jaar? We bieden met onze stortlocaties dan nog steeds een het vangnet voor afvalstromen waar geen betere verwerkingsmogelijkheid voor is. En we hopen dat duurzaam stortbeheer dan de overhand heeft gekregen zodat eeuwigdurende nazorg tot het verleden behoort.

5 6

7

12

1. Wieringermeer, Middenmeer

recycling afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil bemonstering, keuring en bewerking (licht) verontreinigde grond stortgasonttrekking en -benutting waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) buffer brandbaar afval

2. Nauerna, Assendelft

11

storten en recycling afvalstoffen opslag grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil baggerspecieverwerking grondreiniging en immobilisatie inname groenafval inname A-, B- en C-hout aan- en afvoer loswal waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling openbaar park in drie fases; 60 ha in 2022 hoofdkantoor

3. De Liede, Vijfhuizen

opslag van grond, bouwstoffen, koolteerhoudend asfalt, RKG-slib en veegvuil productie en verkoop diverse grondproducten immobilisatie groenrecycling inname A-, B- en C-hout verhuur terrein voor autorecycling

4. Zeeasterweg, Lelystad

storten van afvalstoffen opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil waterzuiveringsinstallatie (eigen beheer) stortgasonttrekking

5. Braambergen, Almere

overslag van (grof) huishoudelijk en bedrijfsafval en GFT opslag van grond, bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil stortgasonttrekking en -benutting ontwikkeling nieuwe recreatieve bestemming

6. Groengebied Mastwijk, Montfoort

Dit hele jaar zal in het teken staan van verschillende acties om ons jubileum te vieren. U zult hier ongetwijfeld iets van langs zien komen!

4

2 10 9 3

sanering oude stortlocatie baggerspecieverwerking inname grond (BGW II) herontwikkeling tot natuurgebied

8

7. Geldermalsen, Geldermalsen

puinrecycling recycling en opslag grond- en bouwstoffen, RKG-slib en veegvuil, KTA en dakleer levering van grondproducten, tuinaarde en gebroken puin ontwerpen en realiseren bovenafdichting

8. Brunssum, Brunssum

groenrecycling en -compostering productie en verkoop van diverse groen-, grond- en bioproducten opslag en bewerking van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval, hout, bedrijfsafval en dakleer puinrecycling en levering van menggranulaat (0-16 / 0-31,5) immobilisatie herontwikkeling deel locatie tot natuurpark herontwikkeling bedrijventerrein

9. Overtoom, Heerhugowaard

verhuur terrein voor recycling afvalstoffen verhuur terrein voor autorecycling

10. Het Groene Schip, Haarlemmerliede en Spaarnwoude inname en toepassing van grond en (IBC-)bouwstoffen inrichting openbaar recreatiegebied

11. BelvÊdère Maastricht, Maastricht

groenrecycling en -compostering productie en verkoop van diverse groen-, grond- en bioproducten opslag en bewerking van grond, bouwstoffen, RKG-slib, veegvuil, koolteerhoudend asfalt, bouw- en sloopafval, hout, bedrijfsafval en dakleer puinrecycling en levering van menggranulaat (0-16/0-31,5) immobilisatie

12. locatie Neer, gemeente Kessel baggerspecieverwerking inname grond

Wat doet Afvalzorg? Naast het storten en recyclen van afvalstoffen biedt Afvalzorg u nog andere diensten aan. Zo kunnen we afvalstoffen, die tijdelijk niet kunnen worden verwerkt, voor u opslaan. Verder zijn we gespecialiseerd in beheer, nazorg en afkoop van verontreinigde locaties. We ontwikkelen gesloten stortlocaties tot veilige, nieuwe (recreatieve) bestemmingen. En we delen onze kennis op het gebied van exploitatie, beheer, afwerking en herinrichting van stortlocaties graag met overheden en exploitanten in binnen- en buitenland.

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg

Afvalzorg nieuwsbrief mei 2018  
Afvalzorg nieuwsbrief mei 2018