Page 1

Depot 2

rrein

Depot 1

rijfste ling bed

Depot

e Ontwikk

Weegkantoor

GB 13

Stort

Parkfase 2

FOL751/12018

Heeft u vragen?

2018

Dan kunt u deze altijd stellen aan een van onze medewerkers

Kanaal 9 Kanaal 34

Pas op fietsers!

Losw al

GB 14

Park Nauerna

veilig

Naar verwachting zijn we tot ca. medio 2019 bezig met bouwwerkzaamheden voor het permanente bedrijfsterrein en de aanleg van de loswal. Met deze aanpassingen kunnen wij u in de toekomst de service blijven bieden die u van ons gewend bent. Bedankt voor uw begrip.

Wij zijn aan het verbouwen

We werken Zuivering

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg NV AFVALZORG HOLDING Locatie Nauerna 1, 1566 PB Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E info@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl

Asbest

STOP

of niet


Veiligheidsregels locatie Nauerna Bij openen container verplicht:

Regels aanlevering asbest 1. Eisen container depot bag (CDB)

Ramen en deuren gesloten houden op locatie

Asbest moet deugdelijk verpakt zijn conform SC530. Maximum 10 ton per CDB. CDB’s mogen niet groter zijn dan 17 m3. Het linermateriaal moet minimaal 0,2 mm sterk zijn. CDB’s moeten onbeschadigd en stevig dichtgeknoopt zijn.

2. Eisen materieel

Container moet van binnen “glad” zijn: vrij van obstakels, scheuren, gaten en randen en dergelijke. De containerdeuren moeten voldoende geopend kunnen worden door de chauffeur. Bakken of containers met kleppen zijn niet toegestaan.

3. Procedure

Volg de aanwijzingen van onze medewerker op. Container aflieren tot maximaal 50 cm boven de grond. Rustig en beheerst lossen, zodat de zak niet kan scheuren. Containerdeuren dienen op de stortlocatie te worden geopend en gesloten in bijzijn van een stortmedewerker.

4. Incidenten Mocht een CDB toch onverwacht scheuren, dan moet u wachten tot nader onderzoek afgerond is. Dit is een eis vanuit Handhaving en de Arbeidsinspectie. Pas daarna kunt u toestemming krijgen om de locatie te verlaten. Meerkosten van minimaal € 450,-- kunnen in rekening worden gebracht.

5. Mogelijke sancties Voldoet uw vracht niet aan de bovenstaande eisen? Dan wordt de vracht geweigerd. Bij overtreding (te zwaar, te hoog, beschadigde bak, ondeugdelijk materieel, etc.) wordt contact opgenomen met met de transporteur en de ontdoener.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 7.00 - 16.00 uur

Tijdens het inwegen staat de koffie voor u klaar op de balie van het weegkantoor.

Afvalzorg Asbest folder  
Afvalzorg Asbest folder