Page 1

Bättre bostäder för alla Rättvisare bild av Afrika Solidaritet på fötterna

AGERA  •  #2–2013 Södra Afrika-insamlingen PlusGiro 90  03  37–7


Partner har ordet Afrika lider av den globala ekonomin

detta nummer av Agera har vi just haft vårt årsmöte och den nya styrelsen sitt första ordinarie samman­ träde, så kanske borde titeln vara ”Dags att köra på!”. Men för mig är det trots allt dags att summera lite, då jag slutade som ordförande i och med årsmötet. Det har varit ett par fantastiska år med så många möten (ja, både styrelse- och VU-möten med mera, men framför­ allt personliga möten) med medlemmar, partners, vår personal, kollegor och så vidare. Möten som bidragit både till min egen utveckling och till arbetet med att leda Afrika­ grupperna. Möten som påverkat både människor och system. Möten som förändrat liv. Tiden som ordförande har även varit både lärorik och utmanande. Jag har haft många idéer, men det har inte alltid blivit som jag tänkt mig och det är inte alltid jag lyckats förklara på ett bra sätt vad jag menat. Men med gott stöd från andra har vi tillsammans lyckats navigera oss fram till bra beslut, även då vi tyckt olika. Framförallt tycker jag att vi vågat vara styrelse och fatta de beslut vi ska, men även överlåtit de beslut vi inte ska fatta till andra. Vi har de senaste två åren bland annat instiftat Afrikagruppernas Solidaritetspris, infört styrelsemål och mentorskap, arbetat med att stärka styrelsens roll, arbetat bort en del dubbelarbete, förbättrat våra styrdokument, avskaffat Arbetsutskottet och infört arbetsgrupper, tydliggjort att vi är en solidaritetsrörelse med ett rättvise- och rättighets­ perspektiv och arbetat med visionen 1-100 miljoner. Vi har fattat beslut om ansökningar, rapporter, policys, strategier och annat i det löpande styrelsearbetet. Men vi har också fattat beslut om att bredda vår insamling, om att satsa stort på insamling och medlemskap, om att regionalisera vår organisation i södra Afrika samt om att ge oss in i nya samarbeten. Allt för att vi tror på Afrika­grupperna och vår vision om en rättvis värld. Allt för att kunna vara en bra och långsiktig partner. Allt för att bli effektivare och en starkare röst för rättvisa och rättigheter. Allt för att förändra liv! Till sist vill jag tacka alla för förtroendet att få leda Afrikagrupperna under ett par år samt önska vår nya ordförande och styrelse lycka till. I solidaritet!

äger kontinentens resurser. Därför har de också en självklar rätt till dessa resurser. Trots detta fortsätter mäktiga industriländer att exploatera Afrika. Sedan västmakternas kolonisering har resurserna hämtats av och transporterats till industrierna i dessa länder. Även om afrikanska länder successivt har vunnit självständighet från kolonialmakterna fortsätter exporten av de primära resurserna till dessa länder. En rad ekonomiska, handelsoch investeringspolitiska åtgärder har dessutom försvagat Afrikas position i världshandelssystemet. Afrika lider av integreringen in i den globala ekonomin på olika sätt. Först och främst exporteras resurserna i råformat och fördelarna med att anrika dem kommer inte ursprungsländerna till godo. Dessutom bestäms inte värdet av exporten av afrikaner, utan genom marknadskrafter som är starkt påverkade av den politik de mäktiga industriländerna för. Således har priserna medvetet hållits låga och resulterat i instabila afrikanska ekonomier. På grund av den starka viljan att skapa arbetstillfällen för medborgarna och uppmuntra tekniköverföring, har afrikanska regeringar gett incitament till utländska direktinvesteringar. En politik som egentligen går helt emot den egna ekonomin. Kvaliteten på de nya arbetstillfällena har varit låg och i de flesta fall begränsade till gruvdrift, jordbruk och utvinningsavfall. Detta gör det omöjligt för de afrikanska länderna att utveckla sin industri. Det politiska utrymmet urholkas dessutom ytterligare genom påtryckningar om att de ska öppna sina ekonomier både genom bilaterala och multilaterala avtal. I slutändan betyder detta att Afrika reduceras till en monopolmarknad för billiga subventionerade utländska varor. Arbetstillfällena försvinner och värdet av resurserna stannar inte i de afrikanska länderna. På senare tid har de växande ekonomierna (Brasilien, ­Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) anslutit sig till kapp­ löpningen om de afrikanska resurserna. Även om deras framgång stärkt syd-syd-samarbetet, begår de samma synder som det traditionella västerländska kapitalet. Därför behöver Afrika ständigt kämpa för rätten att använda och dra nytta av sina resurser.

När du läser

Ludwig Chizarura

SEATINI, Zimbabwe

Foto: Mari Dahl

Janne Nordstedt

F.d. ordförande

AGERA Inspiration från Afrikagrupperna till medlemmar och givare Ansvarig utgivare Gabi Björsson Adress Tegelviksgatan 40, 116  41 Stockholm E-post post@afrikagrupperna.se Hemsida www.afrikagrupperna.se Telefon 08-442 70 60 Insamlingsansvarig Johanna Granhage, 08-442 70 72 Medlemsansvarig Anna Gunterberg, 08-442 70 71 Redaktör Mari Dahl, 031-24 90 18 Layout Magpie Språkproduktion AB Tryck Trydells, juni 2013 Omslagsfoto Jenny Anderberg

Kräver bättre bostäder med el, vatten och sanitet

Afrikas invånare

De boende i informella bosättningar i Namibia och Sydafrika har fått nog. De har tröttnat på statens tomma löften om värdiga bostäder. Med stöd från våra partner LaRRI och Church Land Programme organiserar de sig för att ställa krav. Regelbundna möten, utbildning i rättigheter och påtryckningar står på agendan. – Jag vill erbjuda politikerna att komma och bo hos mig en natt för att förstå hur vi har det. Vi har bott här i tjugo år. Det tar mellan ett och två år att bygga en bostad även om den bara består av plåt och skräp. Vi har inte råd att köpa spik för att sätta ihop våra bräder, berättar Delphia Hibes.

av de sextio personer som är samlade i kommunhuset i den fattiga stadsdelen Katutura i Namibias huvudstad. De är här för att lyssna på berättelser från dem som bor i området. Det sägs att de bor illegalt i sina hopsnickrade skjul och regeringen har därför röjt bort många. LaRRI, fack­ föreningarnas paraplyorganisation, som vi samarbetar med, har bjudit in. Temat för kvällen är illegala bosättningar och Delphia är en

Kontakta oss • Vill du gå med i någon av de lokala Afrikagrupperna? Gå in på www.afrikagrupperna.se/ga-med-i-en-lokalgrupp. • Information om seminarier, möten och annat som är på gång hittar du på www.afrikagrupperna.se. • Välkommen till våra medlemssidor på http://medlem.afrikagrupperna.se Logga in med användarnamn: Nelson, lösenord: Machel.

Denna tidning är publicerad med ekonomiskt stöd från Sida. Sida har inte medverkat vid utformningen av materialet och tar ej ställning till eventuella synpunkter som framförs.

Foto: Jenny Anderberg

de boendes förutsättningar. Hur vill de påverka och förändra sina liv? Hur ska de få rätt till sin bostad och marken där skjulen står? Delphia tar i sin berättelse med oss till sitt skjul. Där är barnen sjuka av infektioner och diarré, vattnet finns en kilometer bort, toaletterna har rasat samman, sophämtning och el aldrig funnits och de utlovade busskommunikationerna har uteblivit. De som bor här har så låg inkomst att det inte räcker till ett hus. Många arbetar som hemhjälp, barnpassare, dagarbetare eller vakter. Gemensamt är att inkomsten är lägre än motsvarande 1500 kronor i månaden. I Namibia bor 25 procent av befolkningen i informella bosättningar. Där delar mellan sju och tio hushåll på en toalett, 33 procent har ingen tillgång till toa alls. 85 procent lever under ­exi­stensminimum och har inga pengar till hyra. Delphia tjänar 1700 namibiska dollar (ca 1400 kronor) i månaden och har tio munnar att mätta. ­Efter Delphias berättelse träder den ena efter den andra fram för att berätta om sin situation. Flera gråter och många pratar om alkoholen, ett stort problem som skapar våld och oro. – På nätterna hör jag folk skrika, men eftersom det inte finns någon el är det så bäcksvart att jag inte kan se varifrån skriken kommer, berättar Delphia. När mötet avslutas har deltagarna bestämt sig för att organisera sig bättre. Som första steg ska ett nytt möte hållas och därefter utbildningar i mänskliga rättigheter, båda i regi av LaRRI.

I Sydafrika råder en liknande situation. Senaste folkräkningen 2011visade att 2,2 miljoner hus saknas. De skulle kunna ge de 17 miljoner som bor i nära 2 700 informella bosättningar värdiga bostäder. Den sociala rörelsen Abahlali Base Mondjolo, som kämpar för människors rätt till hus, är som starkast i Durban i Kwazulu Natalprovinsen. Där har rörelsen åtta tusen registrerade medlemmar i sammanlagt 20 bosättningsområden. – Jag kom hit till Siyanda i Durban 1988. Marken var då, som nu, statligt ägd. Redan från start kämpade vi för rätten att få stanna. Vi samlade in pengar för att kunna betala advokater och 1994 kom beslutet; vi fick stanna. Jag började bygga, bit för bit, och 2011 stod huset färdigt. När jag tänker på att jag byggt mitt eget hus, med min egen svett, känner jag mig som en hjälte!, berättar Nomusa Mamkhize. Foto: Agnes Nygren

Dags att summera!

Vi stödjer lokala initiativ

Foto: Jenny Anderberg

Styrelsen har ordet

Nomusas hus omringas av plåtskjul, vars tak hålls på plats av bildäck och stenar. – Även om människor som lever i informella bosättningar är fattiga, saknas inte initiativförmåga. Problemet ligger i ovissheten om du får stanna eller inte. Att investera i ett eget hem känns hopplöst om du riskerar att bli tvångsförflyttad ett par år senare. Inom Abhalali, som stöds av vår partner Church Land Programme, har de boende demonstrerat och protesterat mot tvångsförflyttningarna. De har utbildat sig i de konstitutionella rättigheterna och pressat kommunen i möten. Efter dessa påtryckningar har de blivit lovade uppgraderingar av hus och samhällsservice inom fem år. Jenny Anderberg, Agnes Nygren


Vi stödjer kampen för en rättvis värld

Vi arbetar med internationell solidaritet

Stärker kvinnors rätt att leva

Afrika är ett stort land, eller hur? Foto: Jens Assur

Foto: Erik Brattström

Foto: Viktoria Olausson

ställe för unga att skapa musik och utvecklas. Det är ju något att känna igen som Afrikagruppare – skapa utveckling tillsammans, byggt på insikten att vi är jämlika och måste angripa orättvisorna där vi kan. Om Africa is a Great Country kan ge fler tillfällen att sprida den idén är projektet lyckat. Idén är förresten inte alls ny – den heter solidaritet.

världens högsta frekvenser av mödradödlighet och en av världens lägsta nivåer på förväntad livslängd vid födsel. Samtidigt är ­Angola ett av södra Afrikas rikaste ­länder. Afrika­gruppernas partner ADRA jobbar därför med lokala myndigheter för att stärka kvinnors och barns rätt att leva. Inez, från Cubal, berättar att när hon blev gravid, sökte hon upp barnmorskan ­Albina Adreno som i sin tur uppmanade henne att ta sig till sjukhusets rådgivningscenter. Från graviditetens tredje månad fick Inez därefter råd­givning fram till förlossningen. Tirsia är nu åtta månader och vid god hälsa, vilket inte är givet i ett land där vart tjugonde barn dör inom 28 dagar efter födseln. – I städerna har förlossning på traditionellt vis minskat, men på landsbygden är det fortfarande vi som förlöser

Angola har en av

barnen, berättar Albina, som är traditionell barnmorska. har jobbat som traditionell barnmorska i 24 år och har deltagit i ADRAs och hälsoministeriets utbildning om att minska mödradödligheten i Cubal. Utbildningen riktade sig till barnmorskor och gravida kvinnor. – Numera uppmanar vi patienterna att besöka sjukhusen för att få rådgivning innan förlossningen. Där finns bättre material och mediciner, säger hon. – För vissa kvinnor ligger närmaste sjukhus sju mil bort. På landsbygden är det ett enormt avstånd. Särskilt svårt är det för de kvinnor som redan har småbarn eller arbete på fälten, berättar Rosa, som har jobbat 14 år för hälsoministeriet. Hon undervisar sjuksköterskor, studerar obstetrik och är huvudinformatör för det lokala sjukhusets rådgivningscenter i Cubal.

Albina är 60 år,

Rosa menar att ADRAs bidrag till kunskapslyftet har gjort skillnad. – Från att ha haft cirka 15 besök per dag för två år sedan har vi nu ungefär 50 kvinnor som kommer till centret för rådgivning om graviditet och för att göra hivtest, förklarar hon. När Angola anslöt sig till FN:s kvinno­konvention förpliktade landet sig att förbättra hälsan för kvinnorna. 27 år senare försvåras fortfarande tillgången till modern sjukvård av traditioner, avstånd

och ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor. För de kvinnor som inte har möjlighet att ta sig till sjukhus kan det vara livsavgörande om barnmorskan har fått modern utbildning eller inte.

– Projektet har lärt oss att skicka komplicerade fall direkt till sjukhusen, berättar Albina. Trots att Angola mellan 1990 och 2010 mer än halverade mödradödligheten kan vart åttonde dödsfall för kvinnor i reproduktiv ålder relateras till graviditeten. Utvecklingen trevar sig fram i rätt riktning men håller inte riktigt takt med de nivåer som satts upp av FN:s femte milleniummål om förbättrad mödrahälsa. har besöken till sjukhusen ökat. Projektet stärkte även ADRAs samarbete och utrymme att influera den lokala adminstrationen i Cubal och Ganda, provinsdirektoratet för familj och kvinnofrämjande och provinsdirektoratet för hälsa.

Genom ADRAs mödraprojekt

Erik Brattström

Viktoria Olausson

– Det enda vi fick lära

oss om Afrika under grundskolans högstadielektion var att under något som kallades Kolonialtiden, kom européerna till Afrika och hämtade guld, slavar och elfenben, berättar Jason ”Timbuktu” Diakité för publiken på Liljevalchs Konsthall. De flesta i salen utsattes för samma historieskrivningar under sin skoltid. Afrika var bara något i relation till vad Europa fick ut av kontinenten vid varje historisk epok, alternativt en berättelse om vilka brott vi begått där. Europas ovilja att ta itu med det koloniala arv vi har gemensamt och ta emot Afrikas egna berättelser om sin historia är en finfin grund för fortsatt exploatering och stereotypa skildringar. Jason ­Diakité är en av alla dem som berättar en annan historia och därför bjöd Afrika­grupperna in honom att tala under utställningen Africa is a Great Country på Liljevalchs i Stockholm. Vadå Afrika är ett stort land, Afrika är ju en kontinent med

Men vänta nu.

minst 55 länder, kanske fler beroende på vem som räknar. Många refererar trots det till Afrika som en plats, kanske på grund av dålig kunskap eller av slentrian. Visst refererar många till Asien, Amerika och Europa som en plats också, men de namnen är inte tyngda på samma vis av antingen offerrollen eller en idyllisk safari. Just denna bild vill fotografen Jens Assur utmana genom det kaxiga namnet på utställningen. Afrikagrupperna är en av partnerorganisationerna till Assur och Liljevalchs och kan därmed bidra med vår egen syn på saken och till ytterligare debatt genom att bjuda in spännande talare. På bloggar och forum förs diskussionen kring Afrikas diversitet, för och emot utställningens namn. Några attackerar Assurs val av motiv eller uttryck, andra förespråkar att uppdelningen av Afrika är ett kolonialt tilltag till att börja med och för kontinentens enighet borde nationsgränserna suddas ut. Inläggen landar i att mer kunskap behövs på alla håll. om hur hans möte med biståndsvärlden skapade en insikt om att det inte var ett hållbart sätt att skapa utveckling. Ur det kom viljan att skapa ett projekt med så lite av givare och mottagare som möjligt. Han kunde bidra med musik och skapade Studio Timbuktu i Senegal, ett

Jason fortsätter berätta

Utställning på väg – vill du bidra? artisten Jason ”Timbuktu” Diakité, skådespelaren och regissören Josette BushellMingo och diplomaten Sten Rylander är sådana talare som alla bidrar med sitt perspektiv. Detta i Stockholm, men utställningen är inte slut där utan ­öppnar på Värmlands Museum i Karlstad på nationaldagen den 6 juni, och ska sedan vidare till Världs­kultur­ muséet i Göteborg, Jamtli i Östersund och Hallands konstmuseum. Den kommer även att visas i Sundsvall. Om du bor på någon av dessa orter och vill bidra till ett arrangemang, hör av dig till oss! Läs mer om vad som händer i samband med utställningen här: ­afrika­grupperna.se/africaisagreatcountry

Journalisten Erika Bjerström,


Vi är aktivister

Starta din egen insamling

Lyckad aktivism på 1 maj! Allas rätt till en lön att leva på Tack till dig som tyckte till!

Lotta Comé

Extra tidning om Västsahara av Agera har du även fått tidskriften Västsahara. Den finns också på www.vastsahara.net och på Facebook. Tidningen handlar om Västsahara och västsahariernas kamp för frihet. I det här numret kan du bland annat läsa om marockansk fångvård, hur Atlas Copco bidrar till fosfatstölden, att Wisby Tankers ger bränsle åt ockupationen, att Öckerö kommun sluter vänortsavtal med Marocko trots politisk oenighet och om hur EUparla­mentariker förnedras och slängs ut ur Marocko. Afrikagrupperna stödjer Västsaharas kamp för frihet. Bli prenumerant. 125 kronor för fyra nummer per år, pg 20 40 03-8.

I det här numret

Lotta Comé

Medlemmar värvar fler Under föredragen på

Liljevalchs Konsthall och utställningen Africa is a great country, fanns våra medlemmar på plats för att svara på frågor om Afrika­grupperna och vad man som enskild kan göra för att stödja solidaritetsarbetet med södra Afrika. Många besökare valde att visa sitt stöd genom att bli medlemmar! Så här tyckte Ruti Jaime om att värva medlemmar: – Medlemsvärvningen i samband med utställningen har varit lyckad på flera sätt! Som medlem i Afrikagrupperna och aktivist i Stockholms Afrikagrupp har jag på ett aktivt sätt bidragit till att sprida information om Afrika­gruppernas arbete i Sverige och om våra partnerorganisationer i södra Afrika. Det har varit inspirerande att möta människor som varit intresserade och nyfikna på att ta del av och diskutera en annan bild av Afrika. Jag har också upplevt att det är enkelt och roligt att värva medlemmar, speciellt i gemenskap med andra Afrikagruppare. Anna Gunterberg

När vi har träffat våra partnerorganisationer i södra Afrika har vi frågat vad som skiljer oss från andra organisationer. Svaret är: ”Afrikagrupperna är inte bara en finansiär. Afrikagrupperna är en riktig partner som vi kan diskutera med och komma fram till gemensamma lösningar. Afrikagrupperna satsar lång­siktigt. Pengarna från er finns kvar efter projektens slut, möjliggör att vi kan hålla igång verksamheten.” Anna Gunterberg

Kom med i vår konversation på nätet  Gilla Afrikagrupperna på Facebook.  Följ vårt arbete i södra Afrika på

Nu drar satsningen igång på allvar! 5,0

Foto: Anna Strömberg Pamp

Är våra medlemmar nöjda med sitt medlemskap? Hur har vi nått ut med kampanjen Rättvis vinhandel? Det ville vi veta, och gjorde därför en undersökning genom en enkät på nätet och en mindre kvalitativ telefonundersökning. Resultatet var glädjande. I stort har vi nått ut med budskapet från kampanjen. Många medlemmar uppger att de nu tänker mer aktivt på vilka viner de köper och att de lärt sig mer om arbetarnas villkor. En av de nyblivna medlemmarna från 2012 berättade i telefonundersökningen att: ”Jag har börjat reflektera mer! Kollar efter märkningen. Jag känner en större tacksamhet för hur mycket arbete som ligger bakom vinet vi köper, tar det liksom inte för givet.” Vi fick också många värdefulla tips på hur vi kan bli bättre, till exempel på att nå ut till medlemmar som inte är med på sociala medier och att vara tydliga med vad det är som gör oss annorlunda än andra liknande organisationer. Stort tack till dig som deltog! Vi kommer att fortsätta regelbundet med liknande undersökningar och hoppas att du vill vara med och tycka till så att vi kan bli bättre!

Anna ­Strömberg Pamp driver

Foto: Johan Falk

befann sig ­Göteborgs Afrikagrupp bland demonstranterna och delade ut flyers om hur man kan stödja vingårdsarbetare i deras kamp för en lön som går att leva på. Sex p ­ ersoner samlades vid Viktoria­ skolan, flyers delades upp och deltag­ arna spridde ut sig bland de olika första majtågen. I tågen fanns flera ­andra afrika­gruppare, som gärna tog emot några flyers för vidare spridning. – Vi ville visa vår solidaritet med fackligt anslutna i andra delar av världen och visa på kopplingen mellan det vi handlar här och arbetsvillkoren där det tillverkas. Det var inte svårt att få folk att ta emot det budskapet – ­hoppas att det visar sig i handling ­också nästa gång de köper vin, säger Kattis Johansson, som var en av arran­ görerna från Göteborgs Afrikagrupp.

På FÖRSTA maj i år

lades kampanjgruppen för Rättvis vinhandel med representanter från Foto: Agnes Nygren tre kontinenter, i Sydafrika. Levnadslöner, strejker på vinfarmer, rätten till land och upp­ förandekoder debatterades mest. Ytterligare två sydafrikanska fack­föreningar anslöt sig till kampanjen. Mötet beslutade att kampanjgruppen under kommande år ska fokusera på arbetet för allas rätt till en lön som går att leva på och att lobba för att Systembolaget ska ansluta sig till en uppförandekod som inkluderar arbetarnas intressen och behov.

Foto: Gabi Björsson

Foto: Lotta Comé

I slutet av februari sam-

Vill du vara solidarisk om fötterna?

Fabriks­gatan där hon bland annat stickar ”stödstrumpor” till förmån för Afrikagrupperna. Så här berättar hon om sin passion: ”På sätt och vis är aktivism och passion samma sak, att ha visioner och att engagera sig politiskt och, om det är möjligt, hitta sitt eget sätt att göra det på. Det var så Sticka till Afrika började, ett ettårigt projekt där jag stickade på beställning, skrev politiska prosatexter och lyckades samla in 4 500 kronor. Jo, det var ett galet år, men det gav också mersmak och det var så Fabriksgatan föddes. Fabriksgatan är ingen insamlingssajt, snarare en blogg som förenar min passion för hantverk med mitt intresse för politik. Jag stickar för nöje och till försäljning och återbrukar smycken av säkerhetsnålar, pärlor, kartor, knappar… Man tager vad man haver, så att säga, och tio procent går direkt till Afrikagrupperna. På sikt hoppas jag lägga upp reportage om just hantverk och politik från Sverige och andra delar av världen. Men, just nu är det Stödstrumpan som gäller.

garn och porto. I september bloggar jag om projektet, ger cred till beställarna och skickar ut det stickade inlindat i silkepapper i brunpaket. Vill du också vara solidarisk om fötterna i höst? Beställ! Mer än någonsin är Afrika­grupperna beroende av insamlade medel, det är en förutsättning för att vi ska kunna vara politiska. Så, vill du engagera dig?

4,0

3,0

2,0

Tre snabba tips: 1. Fundera på vad

du är bra på och framförallt, vad du är intresserad av. Ett projekt för en specifik fråga eller ett särskilt arrangemang? 2. Vilket är mitt mål? Hur når jag det? 3. Engagera andra! Det är roligt att göra saker tillsammans! På Afrikagruppernas kontor finns resurser, tveka inte att höra av dig för material och inputs.” Hej, från

1,0

0,0

Som ni kunde läsa i förra Agera står Afrikagrupperna inför den stora utmaningen att kraftigt öka insamlingen de kommande tre åren. Detta är en nödvändighet för att kunna bibehålla nuvarande verksamhet. Hela våren har ägnats åt att ta fram strategier, inleda nya samarbeten och planera aktiviteter. Nu börjar saker sakteligen falla på plats. Under våren har vi förstärkt insamlings­avdelningen med två nya kollegor och jag vill passa på att hälsa Annika Norén, medlems- och insamlingsadministratör, och Linda ­Fredricsdotter, insamlingsansvarig företag, varmt välkomna! Under försommaren börjar ett försök att värva Afrikapartner via face-to-face på Stockholms gator och i juni kommer ett första insamlingsbrev för att värva nya givare. Det är ännu för tidigt att utläsa några resultat eller utvärdera om vi har valt rätt strategier men i denna spalt kommer du med spänning kunna följa satsningen och insamlingsresultatet. Till och med mitten av maj har vi samlat in drygt en miljon kronor.

att tacka alla våra givare som gör vår verksamhet möjlig och rikta ett särskilt tack till Brödet och Fiskarna som i maj skänkte en gåva på 160 000 kronor samt Monica Haglund och Maria ­Westerholm som tillsammans med Färnebo Folkhögskola filialen i ­Göteborg blev årets insamlare 2012. Är du intresserad av att engagera dig och bidra till vårt framtida ­arbete så hör gärna av dig till mig! johanna.granhage@afrikagrupperna.se.

Jag vill passa på

Johanna Granhage

Anna Strömberg Pamp

vår blogg.  Prenumerera på vårt nyhetsmejl.  Få kontakt med andra som stödjer vårt arbete för global rättvisa och solidaritet. Besök www.afrika­grupperna.se/sprid

Att hitta roliga sätt att samla in pengar till det man tror på, ja, det kan faktiskt vara beroendeframkallande. ­Genom insamlingssajten Better Now finns tjugo par raggsockor att beställa. Varje färgskala representerar en plats: Chiredzi, Benguela, Kapstaden, Maputo och Windhoek. Sockorna kostar 300 kronor, varav 100 går direkt till Afrikagrupperna och resterande 200 täcker

Låt dig inspireras av Anna hittar du Annas insamling “Stödstrumpan”. Gå in på www. betternow.org och sök på Stödstrumpan så hamnar du rätt. Vi samarbetar med Better Now sedan 2012 och redan har flera engagerade medlemmar och givare startat insamlingar för

På Better Now

oss. Nästan 25 000 kronor har samlats in! Gå in på www.afrikagrupperna.se/ starta-egen-insamling så ser du hur du enkelt skapar en egen insamlingssida där vänner, familjemedlemmar och kollegor enkelt kan bidra till din kampanj. Låt dig inspireras av Anna!


BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING

Vid definitiv avflyttning eller felaktig adress återsänds försändelsen med ny adress angiven.

Afrikagrupperna Tegelviksgatan 40 116  41 Stockholm

Bli medlem! www.afrikagrupperna.se/bli-aktiv NEJ till välgörenhet – JA till solidaritet tycker inte att Afrika behöver välgörenhet och bistånd. Vi är övertygade om att Afrika behöver solidaritet. Det är i Sverige och i EU som många av fattigdomens orsaker skapas. I Sydafrika betalar lantarbetare priset för att Systembolaget ska kunna sälja viner billigt. I Moçambique finns människor som inte kan försörja sina familjer för att deras mark har stulits av bolag med svenska ägare. Västsaharas folk förvägras självständighet för att Nobels fredspristagare EU värnar mer om sin fiskeindustri än västsahariernas mänskliga rättigheter. Exempel finns det gott om. I en sådan här värld är det okunnigt och naivt att tro att fattigdomens problem går att lösa genom att bygga brunnar eller utrusta lastbilar i Afrika, den typ av bistånd som Erika Bjerström tycktes prata om. Sådana insatser kan i bästa fall ta hand om såren efter att skadan är skedd, men kommer inte åt roten till det onda. Därför har vi verksamhet både i södra Afrika och Sverige. I södra Afrika

Foto: Viktoria Olausson

Vi på Afrikagrupperna

världens snabbast växande ekonomier. Ändå är nästan det enda vi ser i svensk media från Afrika katastrof- och krigsbilder. Det menade TV-journalisten Erika Bjerström under sitt föredrag som vi ordnade i samband med fotoutställningen Africa is a great country. Vi på Afrikagrupperna kan bara hålla med om Erika Bjerströms analys. ­Under sitt föredrag passade hon också på att ta upp problematiken kring bistånd. Afrika behöver handel och samarbete, inte missriktade välgörenhetsinsatser. ”Dags för Afrikagrupperna att ändra affärsidé”, tyckte hon. Ett vasst påstående som kanske hade varit sant – om vi ägnat oss åt bistånd!

I Afrika finns

stödjer vi civilsamhället att själva förändra sin situation. I Sverige visar vi att beslut som vi gör i vår vardag, som till exempel att handla ­vinet till fredagsmyset, får konsekvenser för lantarbetare i Sydafrika. Vi påverkar handelsministern Ewa Björling att föra en handelspolitik som främjar utveckling. Vi protesterar när arbetare i södra Afrika tystas av sina regeringar för att de vill ha löner som går att leva på. Bistånd har ofta kommit att handla om ekonomi, att ta av sitt eget överflöd och avhjälpa andra människors nöd. Det är bra, men inte tillräckligt. Solidaritet och samarbete handlar om insikten att det jag gör påverkar dig, därför måste jag också ta ansvar. Förändra mina egna handlingar och påverka min omgivning när det gäller saker jag inte själv kan förändra. Det handlar om att förändra tillsammans, som jämbördiga parter. Solidaritet är ingen affärsidé, det är en nyckel till förändring. Anna Gunterberg

Så här arbetar vi • Utbildar, informerar, samlar in pengar och påverkar allmänhet och beslutsfattare i Sverige.

• Bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med civilsamhället i Angola, Moçambique, Namibia, ­Sydafrika och Zimbabwe.

Tillsammans förändrar vi liv är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals människors liv varje dag. För att minska fattigdomen har vi i 35 år samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi arbetar för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutveck-

Afrikagrupperna

lingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informationsoch opinionsarbete för global rättvisa. Vi stödjer även Västsaharas kamp för frihet. Genom att stödja Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i södra Afrika. Skänk en gåva till vårt viktiga arbete. Stöd södra Afrika-insamlingen 90 03 37-7. Ditt bidrag förändrar liv.

www.afrikagrupperna.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.